Sony | DSC-TX9 | Sony DSC-TX9 TX9 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-TX9/TX9C
© 2010 Sony Corporation
4-193-206-12(1)
RO
Modul de utilizare a acestui manual
Cuprins
Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.
Căutarea după
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.
MENU/Căutarea
după setări
Căutaţi informaţii conform listei cu
opţiunile de MENU/Setări.
Marcaje și adnotări utilizate în acest manual
MENU/Căutarea
după setări
Index
Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.
Căutarea după
operaţiune
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Setarea implicită este indicată de
Index
În acest manual, ordinea operaţiunilor
este indicată de săgeţi (t). Atingeţi
simbolurile de pe ecran în ordinea
indicată. Marcajele sunt afișate așa cum
apar în setarea implicită a aparatului
foto.
.
Indică măsurile de siguranţă și limitările
referitoare la utilizarea corectă a
aparatului foto.
z Indică informaţiile utile.
2RO
Index
La utilizarea unui „Memory Stick Duo”
într-un slot „Memory Stick” de mărime
obișnuită
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
• În acest manual sunt prezentate funcţiile
dispozitivelor compatibile / incompatibile cu
protocolul TransferJet, ale dispozitivelor
compatibile 1080 60i și ale dispozitivelor
compatibile 1080 50i.
Pentru a verifica dacă aparatul dvs. foto
acceptă funcţia TransferJet și dacă este un
dispozitiv compatibil 1080 60i sau 1080 50i,
urmăriţi prezenţa următoarelor marcaje pe
partea inferioară a aparatului foto.
Dispozitiv compatibil TransferJet:
(TransferJet)
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Nu vizualizaţi fotografiile 3D realizate cu
acest aparat foto pe monitoare compatibile
3D pentru perioade îndelungate.
• Atunci când vizualizaţi fotografiile 3D
realizate cu acest aparat foto pe monitoare
compatibile 3D, puteţi simţi disconfort
manifestat prin dureri de ochi/cap, oboseală
a ochilor sau greaţă. Pentru a preveni
apariţia acestor simptome, vă recomandăm
să faceţi pauze regulate. Cu toate acestea,
trebuie să stabiliţi dvs. durata și frecvenţa
pauzelor de care aveţi nevoie, deoarece
acestea depind de individ. Dacă simţiţi o
senzaţie neplăcută, indiferent de natura
acesteia, întrerupeţi vizualizarea imaginilor
3D până când vă simţiţi mai bine și
consultaţi medicul, dacă este necesar.
Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de
utilizare furnizate odată cu aparatul conectat
la acest aparat foto sau softul utilizat.
Reţineţi că vederea unui copil este încă în
fază de dezvoltare (mai ales a copiilor sub 6
ani). Consultaţi un pediatru sau un
oftalmolog înainte de a-i permite copilului
dvs. să vizualizeze imagini 3D și asiguraţi-vă
că acesta respectă măsurile de protecţie de
mai sus în momentul vizualizării acestor
imagini.
MENU/Căutarea
după setări
• S-a confirmat că un „Memory Stick Duo” cu
o capacitate de până la 32 GB și un card SD
de până la 64 GB funcţionează
corespunzător cu aparatul foto.
• Se recomandă să utilizaţi următoarele
carduri de memorie atunci când înregistraţi
filme:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– card de memorie SD, card de memorie
SDHC și card de memorie SDXC (clasa 4
sau mai rapid)
• Pentru informaţii suplimentare despre
„Memory Stick Duo”, vezi pagina 179.
Funcţiile aparatului foto
Căutarea după
operaţiune
Observaţii privind tipurile de carduri
de memorie pe care le puteţi utiliza (se
vând separat)
Următoarele carduri de memorie sunt
compatibile cu acest aparat foto:
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick
Duo”, card de memorie SD, card de
memorie SDHC și card de memorie
SDXC.
Cardurile MultiMediaCard nu pot fi
utilizate.
În acest manual, termenul „Memory Stick
Duo” este utilizat pentru „Memory Stick
PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo” și „Memory Stick Duo”, iar
termenul „card SD” este utilizat pentru
cardul de memorie SD, cardul de
memorie SDHC și cardul de memorie
SDXC.
Cuprins
Observaţii privind utilizarea
aparatului foto
Adaptor „Memory Stick
Duo”
3RO
Continuare r
Observaţii despre acumulatori
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Dacă pe ecranul LCD ajung picături de apă
sau de alte lichide, ștergeţi-l imediat cu o
cârpă moale. Dacă lichidele rămân pe
suprafaţa ecranului LCD, performanţa
aparatului foto poate fi afectată și pot apărea
defecţiuni.
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului
la lumina directă a soarelui pentru perioade
lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi
atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o
fereastră sau în aer liber.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora și defecta.
Imaginile din acest manual
Imaginile din acest manual sunt folosite
doar ca exemplu și nu reprezintă
fotografii reale realizate cu acest aparat
foto.
Index
• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie
de înaltă precizie, care asigură
funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea
niște mici puncte de culoare neagră și / sau
luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).
Aceste puncte sunt un rezultat normal al
procesului de producţie și nu afectează
înregistrarea.
• Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un
loc rece într-un loc cald, umezeala se poate
condensa în interiorul sau la exteriorul
aparatului foto. Această condensare a
umezelii poate determina defectarea
aparatului foto.
• Dacă s-a adunat condens pe obiectiv,
închideţi aparatul foto și așteptaţi
aproximativ o oră, pentru ca umezeala să se
evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să
realizaţi fotografii cu urme de umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii despre ecranul LCD și
obiectiv
Condensul
Căutarea după
operaţiune
Obiectivul Carl Zeiss
Aparatul foto este echipat cu un obiectiv
Carl Zeiss care poate reproduce imagini
clare cu un contrast excelent. Obiectivul
aparatului foto este fabricat după un
sistem de asigurare a calităţii, atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele
de calitate Carl Zeiss din Germania.
Cuprins
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Puteţi încărca acumulatorii chiar dacă
aceștia nu sunt complet descărcaţi. În plus,
chiar dacă acumulatorii nu sunt complet
încărcaţi, îi puteţi utiliza ca atare.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi acumulatorii
pe o perioadă lungă de timp, folosiţi energia
existentă și scoateţi-i din aparatul foto, după
care păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Astfel, se asigură menţinerea acumulatorilor
în stare bună de funcţionare.
• Pentru informaţii suplimentare despre
acumulatorii utilizabili, vezi pagina 181.
• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe
ecranul LCD dacă temperatura ambiantă
este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu
putere obiectivul.
Observaţie la redarea filmelor pe alte
dispozitive
Acest aparat foto utilizează MPEG-4
AVC/H.264 High Profile ca format de
înregistrare AVCHD.
Filmele înregistrate în formatul AVCHD
cu acest aparat foto nu pot fi redate de
următoarele dispozitive:
– Alte dispozitive compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptă High Profile
– Dispozitive incompatibile cu formatul
AVCHD
Acest aparat foto utilizează și MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile ca format de
înregistrare MP4.
Din acest motiv, filmele înregistrate în
formatul MP4 cu acest aparat foto nu pot
fi redate pe alte dispozitive decât cele care
acceptă MPEG-4 AVC/H.264.
4RO
Cuprins
Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2
Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3
Căutarea după operaţiune ···································· 9
MENU/Căutarea după setări······························· 12
Denumirea părţilor componente ························· 17
Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 19
Utilizarea ecranului tactil ····································· 21
Personalizarea opţiunilor MENU ························· 23
Utilizarea memoriei interne ································· 24
Fotografiere
Index
Atingerea ecranului pentru a stabili
focalizarea ··························································· 25
Utilizarea butonului Imagine statică/Mod Film···· 26
Mod REC····························································· 27
Autoreglare inteligentă ········································ 28
Autoreglare superioară········································ 29
Foto panoramică inteligentă prin balans············· 31
Mod film ······························································ 33
Programare auto ················································· 34
Defocalizare fundal ············································· 35
Selectare scenă ·················································· 36
iFoto panor. subacv. prin balans ························ 39
Zoomul ································································ 40
5RO
Imagini 3D
MENU/Căutarea
după setări
Funcţiile 3D ························································· 48
Fotografiere 3D ··················································· 50
Vizualizarea fotografiilor realizate stereoscopic în
modul Balans multiunghiular······························· 52
Vizualizarea unei imagini pe un televizor 3D ······· 53
Căutarea după
operaţiune
Vizualizarea imaginilor statice ····························· 41
Redare cu zoom·················································· 42
Zoom larg···························································· 43
Afișarea imaginilor rotite temporar······················ 44
Vizualizarea imaginilor în rafală ··························· 45
Vizionarea filmelor ··············································· 47
Cuprins
Vizualizare
Index
MENU (Fotografiere)
Opţiunile de MENU (Fotografiere) ······················· 12
MENU (Vizualizare)
Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 14
Setări
Setarea opţiunilor················································ 15
6RO
Computer
MENU/Căutarea
după setări
Utilizarea cu computerul dvs. ··························· 153
Utilizarea softului··············································· 154
Conectarea aparatului foto la computer···············156
Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media ······ 158
Crearea unui disc de filme ································ 160
Căutarea după
operaţiune
Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu
definiţie standard (SD)······································· 147
Vizualizarea unei imagini pe un televizor de
înaltă definiţie (HD) ············································ 148
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor „BRAVIA” Sync ··································· 151
Cuprins
TV
Index
Imprimarea
Imprimarea imaginilor statice···························· 163
Probleme tehnice
Probleme tehnice ·············································· 164
Indicatoare și mesaje de avertizare··················· 173
7RO
Index ································································· 188
MENU/Căutarea
după setări
Index
Căutarea după
operaţiune
Folosirea aparatului foto în străinătate·············· 178
Card de memorie ·············································· 179
Acumulatorul ····················································· 181
Încărcătorul de baterie ······································ 182
Sistem inteligent de panoramare și înclinare ···· 183
Formatul AVCHD··············································· 184
Standardul TransferJet ····································· 185
Numărul de imagini statice și durata de
înregistrare a filmelor········································· 186
Măsuri de siguranţă ·········································· 187
Cuprins
Altele
Index
8RO
Căutarea după operaţiune
Realizarea de filme
Mod film ································································· 33
Buton Film ····························································· 59
Format film ·························································· 112
Defocalizare fundal ············································· 35
Piele fină································································· 36
Instantaneu estompat ········································ 36
Portret crepuscul ················································· 36
Declanșator zâmbet············································ 57
Recunoaștere scenă ··········································· 81
Detecţie feţe ·························································· 84
Reducere ochi închiși ········································· 86
Reduc. ef. ochi roșii ·········································· 118
Fotografierea
panoramică
Foto panoramică inteligentă prin balans ······ 31
Fotografierea de
aproape a obiectelor
Macro ······································································ 71
Focalizare apropiată ··········································· 71
Fotografierea
obiectelor aflate în
mișcare
Focalizare urmărire ············································· 25
Mod film ································································· 33
Declanșator de mare viteză······························ 37
Setări în rafală······················································· 70
Index
Fotografierea
portretelor
MENU/Căutarea
după setări
Realizarea de fotografii Foto pan. prin balans 3D··································· 50
3D
Balans multiunghiular ········································· 50
Căutarea după
operaţiune
Autoreglare inteligentă ······································· 28
Autoreglare superioară ······································ 29
Selectare scenă ··················································· 36
Recunoaștere scenă ··········································· 81
Cuprins
Setările realizate
automat de aparatul
foto
9RO
Corecţie contrejour HDR ··································· 36
Bliţul automat ······················································· 60
Recunoaștere scenă ··········································· 81
Fotografierea în locuri
întunecate
Sensibilitate înaltă ··············································· 36
Anti-neclaritate în mișcare ································ 36
Sincronizare lentă ················································ 60
ISO ··········································································· 73
Focalizare urmărire ············································· 25
Focalizare ······························································ 78
Detecţie feţe ·························································· 84
Modificarea
dimensiunii/calităţii
imaginii
Dimens. imag./Dimens. foto panoramică/
Calitate ··································································· 67
Ștergerea imaginilor
Șterge ····································································· 94
Format ·································································· 139
Afișarea imaginilor
mărite
Redare cu zoom ·················································· 42
Tăiere margini (Redimens.) ····························· 100
Afișarea imaginilor pe
tot ecranul
Zoom larg ······························································ 43
Afișarea imaginilor rotite temporar ················· 44
Dimens. imag./Dimens. foto panoramică/
Calitate ··································································· 67
Index
Modificarea poziţiei de Atingerea ecranului pentru a stabili
focalizarea ····························································· 25
focalizare
MENU/Căutarea
după setări
Fotografierea cu
lumină de fundal
Căutarea după
operaţiune
Sensibilitate înaltă ··············································· 36
Anti-neclaritate în mișcare ································ 36
Seara, fără trepied ·············································· 36
Declanșator de mare viteză······························ 37
Temporizatorul cu declanșare după 2
secunde ·································································· 62
ISO ··········································································· 73
Cuprins
Fotografierea fără
neclaritate
10RO
Vizualizarea imaginilor
3D
Vizualizarea fotografiilor realizate
stereoscopic în modul Balans
multiunghiular ······················································· 52
Imprimarea imaginilor
cu data realizării
acestora
„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 154
Modificarea setărilor
datei și orei
Setare zonă ························································· 145
Setare dată și oră ·············································· 146
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ····························································· 125
Imprimarea imaginilor
Imprimarea imaginilor statice ························ 163
Vizualizarea pe
televizor
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor 3D ··························································· 53
Vizualizarea unei imagini pe un televizor
cu definiţie standard (SD)································ 147
Vizualizarea unei imagini pe un televizor
de înaltă definiţie (HD) ······································ 148
Crearea unui disc
pentru filme în format
AVCHD
Crearea unui disc de filme ······························ 160
Informaţii despre
accesoriile opţionale
Sistem inteligent de panoramare și
înclinare ································································ 183
Index
Prezentare imagini ·············································· 91
MENU/Căutarea
după setări
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Căutarea după
operaţiune
Desenează ····························································· 98
Retușează ···························································· 100
Cuprins
Editarea imaginilor
11RO
MENU/Căutarea după setări
Cuprins
Opţiunile de MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere din
.
2 Atingeţi
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
pentru a afișa ecranul MENU.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
în ecranul MENU.
, nu apar
3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.
MENU/Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.
Pictogramele de sub
,
și
indică modurile disponibile.
Mod REC
Mod Facil
Scenă realizare film
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bliţ
—
—
—
—
—
Temporizator
—
—
—
—
—
Declanșator zâmbet
—
—
—
Buton Film
Index
Opţiunile
meniului
—
Direcţie fotografiere
—
—
—
—
Efect defocaliz.
—
—
—
—
—
Setări în rafală
—
—
—
—
—
—
Macro
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Dimens. imag./
Dimens. foto
panoramică/Calitate
EV
ISO
—
—
Balans de alb
—
—
—
—
12RO
Continuare r
Mod REC
Balans de alb
subacvatic
—
—
Focalizare
—
—
Mod măsurare
—
—
Efect piele fină
—
Setări afișare
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Detecţie feţe
Reducere ochi
închiși
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
[iFoto panor. subacv. prin balans] este afișată numai atunci când [Carcasă] este setat la [Activat].
[Calitate] este afișată numai atunci când [Format film] este setat la [AVCHD].
Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
, diferă în funcţie de fiecare mod.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
•
•
•
•
Căutarea după
operaţiune
Recunoaștere scenă
—
Cuprins
Opţiunile
meniului
Index
13RO
Opţiunile de MENU (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
.
(Redare) pentru a comuta la
pentru a afișa ecranul MENU.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
în ecranul MENU.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare din
, nu apar
3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.
indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
Mod vizualizare
Memoria
internă
Card de memorie
Vizualizare Vizualizare
Vizualiz.
dată
folder (Static) folder (MP4)
Vizualizare
folder
—
—
—
—
—
(Expediere prin
TransferJet)
—
—
(Desenează)
—
—
(Retușează)
—
—
(Vizualizare 3D)
—
—
(Mod Facil)
(Calendar)
—
(Index imagini)
(Prezentare imagini)
Index
Vizualiz.
AVCHD
Opţiunile meniului
MENU/Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos,
modificate.
(Șterge)
(Mod vizualizare)
—
—
(Afișare grup rafală)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Protejează)
DPOF
(Rotește)
(Setări volum)
(Setări afișare)
(Date expunere)
(Număr imagini în index)
(Selectează folder)
—
—
—
Observaţii
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
• Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
, diferă în funcţie de fiecare mod.
14RO
Setarea opţiunilor
1 Atingeţi
Cuprins
Puteţi modifica setările din ecranul
(Setări).
pentru a afișa ecranul MENU.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Setări) t categoria dorită t
opţiunea dorită t setarea dorită.
Setări fotografiere
MENU/Căutarea
după setări
Categorii
Opţiuni
Format film
Sursă luminoasă AF
Caroiaj
Zoom digital
Orientare automată
Ghid recun. scenă
Index
Reduc. ef. ochi roșii
Alertă ochi închiși
Setări principale
Bip
Luminozitate LCD
Language Setting
Culoare ecran
Mod demo
Iniţializare
Rezoluţie HDMI
CONTROL PT.HDMI
COMPONENT
Carcasă
Conectare USB
Setări LUN
Descarcă muzică
Format muzică
Economisire energ.
TransferJet
Eye-Fi*
Calibrare
15RO
Continuare r
Categorii
Opţiuni
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Cuprins
Instrument card memorie Format
Șterg. folder REC
Copiază
Instrument memorie int.
Format
Număr fișier
Setări ceas
Setare zonă
Setare dată și oră
* [Eye-Fi] apare doar atunci când în aparatul foto este introdus un card Eye-Fi (disponibil în
comerţ).
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.
• [Instrument card memorie] apare numai dacă aţi introdus un card de memorie în aparat, iar
[Instrument memorie int.] apare numai dacă nu aţi introdus un card de memorie.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Număr fișier
Index
16RO
Denumirea părţilor componente
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
Index
A Buton declanșator
B Microfon
C Capac obiectiv
D Butonul ON/OFF (Pornire/Oprire)
E Ledul Pornire/Oprire
F Bliţ
G Led temporizator/Led declanșator
zâmbet/Sursă luminoasă AF
H Obiectiv
I Ecran LCD/ecran tactil
J Butonul
(Redare) (41)
K
Led indicator al modului (Imagine
statică)
L
Led indicator al modului (Film)
M Buton de zoom (W/T) (40, 42)
N Butonul de mod
(Imagine statică)/
(Film)
O Inel pentru cureaua de mână*
P Clapetă de scoatere a acumulatorului
Q Fantă de introducere a acumulatorului
R Orificiu pentru trepied
S Conector cu utilizări multiple
T Capac compartiment pentru baterii/
card de memorie
U Led de acces
V Fantă pentru cardul de memorie
W Marcaj
(TransferJet™) (96, 135)
Cuprins
Aparat foto
* Utilizarea curelei de mână
Atașaţi cureaua și introduceţi mâna prin buclă,
pentru a împiedica defectarea aparatului foto
ca urmare a posibilului contact cu solul.
Inel
Capac inferior
* Utilizarea instrumentului de scris
Instrumentul de scris este utilizat pentru a
lucra cu ecranul tactil. Este atașat la cureaua
de mână. Nu transportaţi aparatul foto
ţinându-l de instrumentul de scris. Aparatul se
poate desprinde și poate cădea.
17RO
Continuare r
Suport cu ieșiri multiple
Utilizarea adaptorului CA AC-LS5 (se
vinde separat)
Cuprins
marcaj v
2 La o priză de perete
– Conectarea unui cablu USB la un computer
– Conectarea unui cablu AV sau HDMI la un
televizor
A Mufa conectorului aparatului foto
MENU/Căutarea
după setări
Folosiţi suportul cu ieșiri multiple pentru
a fixa aparatul foto în următoarele cazuri:
• Acumulatorul nu se încarcă prin simpla
conectare a aparatului foto la adaptorul CA
AC-LS5 (se vinde separat). Utilizaţi
încărcătorul de baterie pentru a încărca
bateria.
Căutarea după
operaţiune
1 La mufa DC IN
B Mufă DC IN
C Mufă USB
E Mufă A/V OUT (STEREO)
Index
D Mufă HDMI
18RO
Lista de pictograme afișate pe ecran
La realizarea de fotografii statice
Cuprins
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto. Poziţia
pictogramelor afișate poate diferi, în funcţie de modul de fotografiere.
1
Indicaţie
Pictograma Recunoaștere
scenă
Balansul de alb
Destinaţia
Pictogramă suprapusă pentru
Autoreglare superioară
Avertizare asupra vibraţiilor
La realizarea de filme
Scenă de film
Redarea cu zoom
MENU/Căutarea
după setări
Recunoaștere scenă
Căutarea după
operaţiune
Afișaj
Mediul de redare/înregistrare
(cardul de memorie, memoria
internă)
8/8
Numărul imaginii/numărul de
imagini înregistrate în
intervalul temporal, folderul
selectat
Index
Afișarea modului Eye-Fi
Dimensiune imagine/
Dimensiune imagine
panoramică/Calitate
La redare
Setările TransferJet
Imagini fotografiate în rafală
Imaginea principală din grupul
de imagini rafală
Fișier bază de date plin/
avertisment de eroare a
fișierului bazei de date
Folderul de redare
Modificarea folderului
Imagini 3D
Protecţie
Marcajul Imprimare (DPOF)
Reducere ochi închiși
Continuare r
19RO
2
Afișaj
Indicaţie
Indicaţie
Cadru de identificare în
intervalul AF
Energia disponibilă
Avertisment baterie
descărcată
Cuprins
Afișaj
Sursa luminoasă AF
Mediul de redare/înregistrare
(cardul de memorie, memoria
internă)
ISO400
Valoarea ISO
+2.0EV
Valoarea expunerii
Afișarea modului Eye-Fi
125
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
Scalare zoom
Căutarea după
operaţiune
Marcaj măsurare reticul în
cruce
Folderul de înregistrare
4
Bliţ
Afișaj
Focalizare
Balansul de alb
Reducerea efectului de ochi
roșii
z
Indicaţie
125
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
Setările În rafală
ISO400
Valoarea ISO
Afișajul de diagnosticare
automată
+2.0EV
Valoarea expunerii
Focalizare la mică distanţă
Avertisment de creștere a
temperaturii
Modul bliţului
Temporizatorul
Încărcarea bliţului
96
Numărul de imagini
înregistrabile
Modul de măsurare
100 Min
Durata înregistrabilă
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film/În
așteptare
Detecţie feţe
0:12
Durata de înregistrare (m:s)
Efect defocaliz.
N
Redare
Bara de redare
Efect piele fină
Fișier bază de date plin/
avertisment de eroare a
fișierului bazei de date
Dimensiune imagine/
Dimensiune imagine
panoramică/Calitate
Index
C:32:00
Blocarea AE/AF
Timpul de expunere scurt NR
3
Afișaj
Indicaţie
MENU/Căutarea
după setări
Modul de măsurare
0:00:12
Contor
101-0012
Numărul folderului - fișierului
2010 1 1
9:30 AM
Data/ora înregistrării imaginii
redate
20RO
Utilizarea ecranului tactil
Buton
/
Acţiune
/
/
Afișează opţiunile ascunse, astfel încât
opţiunile pe care doriţi să le definiţi să
fie afișate pe ecran.
Afișează în ecranele de selectare
descrierea funcţiilor corespunzătoare
fiecărei setări pentru MENU
(fotografiere), modul REC, modul
Selectare scenă sau modul de
fotografiere 3D.
Atingeţi
t opţiunile a căror
descriere doriţi să o vizualizaţi.
• Pentru a utiliza ecranul tactil, apăsaţi-l ușor cu degetul sau cu instrumentul de scris inclus. Dacă
apăsaţi cu putere sau folosiţi un obiect ascuţit, altul decât instrumentul de scris inclus, ecranul
tactil se poate defecta.
• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele vor
dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.
Index
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
Reveniţi la ecranul precedent.
Căutarea după
operaţiune
Utilizarea aparatului foto prin atingerea ecranului
LCD
Cuprins
Cu acest aparat foto puteţi să efectuaţi operaţiuni și setări atingând butoanele sau glisând
pe ecranul LCD cu degetul.
21RO
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și
glisaţi la dreapta, pentru a afișa ecranul
MENU; glisaţi de la dreapta la stânga,
pentru a ascunde ecranul MENU.
Afișează/
ascunde
butoanele
funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și
glisaţi la stânga, pentru a ascunde butoanele
funcţionale; glisaţi de la stânga la dreapta,
pentru a afișa butoanele funcţionale.
Afișează
imaginea
următoare/
precedentă
Glisaţi ecranul LCD la dreapta sau la
stânga în timpul redării. Pentru a schimba
continuu imaginea, glisaţi la dreapta sau la
stânga și ţineţi apăsată partea respectivă.
Afișează
ecranul de
index al
imaginilor
Glisaţi în sus pe ecranul LCD.
Afișează pagina
următoare/
precedentă în
modul index
Glisaţi în jos sau în sus pe ecranul LCD.
Index
Afișează/
ascunde ecranul
MENU
MENU/Căutarea
după setări
Metoda de utilizare
Căutarea după
operaţiune
Acţiune
Cuprins
Utilizarea aparatului foto prin glisarea pe ecranul
LCD
22RO
Personalizarea opţiunilor MENU
(Personalizare) t [OK]
MENU/Căutarea
după setări
2
pentru a afișa ecranul MENU.
3 Selectaţi o pictogramă de MENU și glisaţi-o în
poziţia dorită, în partea stângă a ecranului LCD.
.
Zona de personalizare
Index
Pictograma MENU din zona de personalizare este
înlocuită.
4 Pentru a anula, atingeţi
Căutarea după
operaţiune
1 Atingeţi
Cuprins
În timpul fotografierii/redării, cele patru opţiuni de MENU apar sub
pe ecranul
LCD. Puteţi personaliza aceste patru butoane în funcţie de opţiunile de MENU și
aspectul preferat, localizând astfel butoanele frecvent utilizate.
Puteţi personaliza aceste butoane și salva setările corespunzătoare fiecărui mod de
înregistrare, în timpul fotografierii, precum și cele pentru memoria internă și cardul de
memorie, în timpul redării.
Observaţie
• Nu puteţi personaliza pictograma MENU în modul Facil.
z Avantajele personalizării
Puteţi nu numai să schimbaţi locul pictogramelor MENU, ci și să schimbaţi locul
pictogramelor MENU din interiorul zonei de personalizare și să reduceţi numărul de
pictograme MENU.
Schimbarea locului pictogramelor MENU din
interiorul zonei de personalizare
Atingeţi o pictogramă MENU din interiorul zonei de
personalizare și mutaţi-o în locul dorit.
Reducerea numărului de pictograme din interiorul
zonei de personalizare
Atingeţi o pictogramă MENU din interiorul zonei de
personalizare și mutaţi-o în zona din partea dreaptă.
23RO
Utilizarea memoriei interne
B
B
Memoria
internă
• Nu puteţi înregistra în memoria internă filme de următoarea
calitate sau dimensiune a imaginilor:
– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]
– [MP4 12M], [MP4 6M]
[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din
memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.
Vă recomandăm să copiaţi (să realizaţi o copie de siguranţă) datele folosind una dintre
următoarele metode.
Index
Despre imaginile stocate în memoria internă
MENU/Căutarea
după setări
Atunci când nu este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind memoria
internă.
Căutarea după
operaţiune
Atunci când este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de
memorie.
[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de memorie.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de pe
cardul de memorie sunt disponibile mai multe funcţii.
Cuprins
Memoria internă a aparatului foto este de aproximativ 32 MB. Această memorie nu este
mobilă. Chiar dacă nu există un card de memorie în aparatul foto, puteţi înregistra
imagini folosind memoria internă.
Pentru a copia (realiza o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul computerului
dvs.
Urmaţi procedura de la pagina 156 fără cardul de memorie introdus în aparat.
Pentru a copia (realiza o copie de siguranţă) datele pe un card de memorie
Pregătiţi un card de memorie cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din secţiunea
[Copiază] (pagina 143).
Observaţii
• Nu puteţi importa imaginile de pe un card de memorie în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și computer printr-un cablu, puteţi importa datele
din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi exporta date de pe computer în
memoria internă.
24RO
Dacă atingeţi zona de focalizat de pe panoul tactil, este afișat un cadru, iar dacă apăsaţi
butonul declanșator pe jumătate, cadrul este focalizat.
Aparatul foto urmărește subiectul și reglează automat focalizarea, până când apăsaţi
butonul declanșator pe jumătate, chiar dacă subiectul se mișcă (Focalizare urmărire).
Apăsaţi butonul declanșator pe jumătate pentru a memora poziţia subiectului, focalizarea
și expunerea.
Acţiune
Atingeţi ecranul
Reglează focalizarea.
Anulează funcţia.
Observaţii
Index
• Setarea Focalizare urmărire nu este disponibilă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul Film
– În modul Facil
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Atunci când opţiunea
(Peisaj), (Crepuscul), (Artificii) sau
(Subacvatic) este
selectată în modul Selectare scenă
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
– Atunci când utilizaţi [Zoom digital]
– În modul Focalizare apropiată
• Setarea Focalizare urmărire nu poate fi activată atunci când:
– Subiectul se mișcă prea rapid.
– Subiectul este prea mic sau prea mare.
– Subiectul are aceeași culoare ca fundalul.
– În condiţii de lumină slabă.
– În condiţii de luminozitate variabilă.
• Setarea Focalizare urmărire va fi anulată automat atunci când subiectul dispare de pe ecran sau
urmărirea a eșuat.
MENU/Căutarea
după setări
Buton/metodă de utilizare
Căutarea după
operaţiune
Atingerea subiectului de pe ecran
Cuprins
Atingerea ecranului pentru a
stabili focalizarea
25RO
Puteţi selecta modul de fotografiere în funcţie de modul în care doriţi să fotografiaţi.
Buton de mod
/
/
pentru a comuta la modul de fotografiere
(Film).
Vă permite să realizaţi fotografii statice.
Comută la modul de înregistrare a fotografiilor statice
setat utilizând
(Mod REC) (pagina 27).
(Film)
Puteţi înregistra filme.
Comută la scena de film setată utilizând
[Scenă realizare film] (pagina 56).
t
Index
(Imagine statică)
MENU/Căutarea
după setări
1 Apăsaţi butonul de mod
(Imagine statică) sau
Căutarea după
operaţiune
Buton declanșator
Cuprins
Utilizarea butonului Imagine
statică/Mod Film
26RO
Mod REC
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t modul dorit
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată
automat.
(Autoreglare
superioară)
Vă permite să realizaţi fotografii statice de o mai bună calitate
decât în modul Autoreglare inteligentă.
(iFoto panoram. prin
balans)
Vă permite să realizaţi o fotografie panoramică după
fotomontaj.
(Mod film)
(Programare auto)
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat
(timpul de expunere și deschiderea diafragmei). De asemenea,
puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
Vă permite să realizaţi o fotografie cu defocalizarea fundalului
și să definiţi subiectul.
(Selectare scenă)
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în
funcţie de scenă.
(Fotografiere 3D)
Vă permite să realizaţi fotografii 3D fotomontând imaginile.
(iFoto panor. subacv.
prin balans)
Index
(Defocalizare
fundal)
Puteţi înregistra filme.
MENU/Căutarea
după setări
(Autoreglare
inteligentă)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Puteţi selecta modul de fotografiere în funcţie de condiţii și de obiectiv.
Vă permite să realizaţi fotografii panoramice subacvatice.
[iFoto panor. subacv. prin balans] este afișată numai atunci când
[Carcasă] este setată la [Activat].
27RO
Autoreglare inteligentă
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Autoreglare inteligentă)
3 Apăsaţi butonul declanșator pentru a realiza o
fotografie.
Observaţie
• [Bliţ] este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].
Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.
Această funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de
fotografiere și să realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul
Index
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.
trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro),
(Focalizare apropiată) sau
(Portret) și afișează pictograma corespunzătoare și
ghidul pe ecran atunci când scena este recunoscută.
Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 81.
MENU/Căutarea
după setări
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.
zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra
căruia vă este greu să vă focalizaţi
• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 8 cm (1 cm în modul Autoreglare
inteligentă sau Facil) (W), 50 cm (T) (de la obiectiv). Fotografiaţi în modul Focalizare la
mică distanţă atunci când fotografiaţi un subiect aflat mai aproape decât distanţa de
fotografiere.
• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare
AE/AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi
fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 78).
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.
– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut printr-un geam.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.
– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.
28RO
Autoreglare superioară
Cuprins
Aparatul foto combină setarea Recunoaștere scenă și tehnologia imaginilor de înaltă
calitate pentru a realiza automat fotografii cu setări optime.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
superioară)
(Autoreglare
3 Apăsaţi butonul declanșator.
Aparatul realizează fotografii în rafală atunci când este cazul și suprapune imaginile
multiple. Suprapunând imaginile, aparatul foto înregistrează o imagine cu mai puţină
neclaritate a subiectului și mai puţine interferenţe.
• [Bliţ] este setat la [Auto] sau la [Dezactivat]. În condiţii de lumină slabă, cum ar fi pe timp de
noapte, setaţi [Bliţ] la [Dezactivat] pentru a obţine efectul optim al imaginilor suprapuse.
• Efectul de neclaritate a subiectului și interferenţe reduse este mai puţin eficient atunci când:
– Subiecţii se mișcă
– Subiecţii sunt prea aproape de aparatul foto
– Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile
– Imaginile sunt în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2
Index
29RO
Continuare r
și modul Autoreglare inteligentă?
Corecţie contrejour HDR
Crepuscul
Împiedică supra și subexpunerea.
Portret crepuscul
Lumină fundal
Portret cu lumină
fundal
Suprapunerea fotografiilor
Reduce interferenţele.
Peisaj
MENU/Căutarea
după setări
Crepuscul cu fol.
trepied
Căutarea după
operaţiune
În modul [Autoreglare superioară], aparatul foto realizează fotografii în rafală pe
baza scenei recunoscute.
După fotografiere, aparatul foto realizează un montaj al fotografiilor în rafală,
pentru a genera o imagine de o calitate mai bună. Cu toate acestea, înregistrarea
imaginilor poate dura mai mult decât în cazul modului Autoreglare inteligentă.
Cuprins
zCare este diferenţa dintre modul Autoreglare superioară
Macro
Realizarea unei fotografii
Index
Focalizare apropiată
Portret
Aparatul foto selectează modul optim de suprapunere pe baza scenei recunoscute.
• În modul Corecţie contrejour HDR sau fotografiere suprapusă,
suprapunere) apare pe ecranul LCD.
(pictograma de
30RO
Vă permite să creaţi o fotografie panoramică din imagini fotomontate. De asemenea,
aparatul foto detectează automat feţele oamenilor sau subiecţii în mișcare.
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
balans)
MENU/Căutarea
după setări
2
Cuprins
Foto panoramică inteligentă prin
balans
(iFoto panoram. prin
3 Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va
fi fotografiat și apăsaţi butonul declanșator.
4 Realizaţi o panoramare completă, urmând
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Index
Această parte nu va fi
fotografiată
Bara de
ghidare
Observaţii
• Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea
fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi mai rapid aparatul foto
pentru a înregistra o fotografie panoramică completă.
• Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe.
• În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să
nu fie realizate.
• În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea
imaginii combinate nu este întotdeauna aceeași.
• Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice și unghiul de blocare AE/AF diferă foarte
mult în luminozitate, culoare și focalizare, fotografia nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest
lucru, modificaţi unghiul de blocare AE/AF și repetaţi fotografierea.
• Fotografierea panoramică inteligentă prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:
– Subiecţii sunt prea aproape de aparatul foto
– Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile
– Imaginile sunt în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:
– Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.
– Aparatul foto este foarte instabil.
31RO
Continuare r
imaginii unei fotografii panoramice
(Direcţie fotografiere) t [Dreapta], [Stânga], [Sus] sau
[Jos]
(Dimens. imag.) t [Standard] sau [Lat]
zIndicaţii pentru realizarea unei fotografii panoramice
Realizaţi panoramarea mișcând aparatul foto pe forma unui arc, cu viteză constantă,
în direcţia indicată pe ecranul LCD. Subiecţii care nu se află în mișcare sunt mai
potriviţi pentru fotografiile panoramice decât subiecţii care se află în mișcare.
Direcţia orizontală
MENU/Căutarea
după setări
Direcţia verticală
Căutarea după
operaţiune
Direcţie
fotografiere:
Dimens. foto
panoramică:
Cuprins
zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii
Raza trebuie să fie cât mai mică
Index
• Mai întâi, apăsaţi pe jumătate butonul declanșator, pentru a memora focalizarea, expunerea
și balansul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanșator și realizaţi panoramarea sau
înclinarea.
• Dacă o secţiune cu forme foarte variate sau cu un peisaj este concentrată de-a lungul
marginii ecranului, compunerea imaginii poate să nu fie realizată. În asemenea cazuri,
reglaţi elementele cadrului astfel încât secţiunea să fie în centrul imaginii, după care
fotografiaţi din nou.
zDerularea imaginilor panoramice, în vederea afișării
Derulaţi imaginile panoramice atingând
în timpul afișării acestor imagini.
Atingeţi ecranul LCD în timpul redării, pentru a afișa butoanele funcţionale.
Arată zona afișată a întregii
fotografii panoramice
Buton funcţional/
metoda de utilizare
Acţiune
Atingeţi
sau
ecranul LCD
Redarea cu derulare/pauze în
timpul derulării imaginilor
Atingeţi
/ / /
sau glisaţi în sus/
în jos/la dreapta/la
stânga
Derulează fotografiile
• Imaginile panoramice pot fi redate și cu ajutorul softului livrat „PMB” (pagina 154).
• Imaginile panoramice înregistrate cu un alt aparat foto pot să nu fie derulate corect în
momentul redării.
32RO
Mod film
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Mod film)
3 Apăsaţi butonul declanșator.
4 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou
butonul declanșator.
zModificarea formatului filmelor, calităţii imaginilor sau
Format film:
Calitate
(AVCHD):
Dimens. imag.
(MP4):
t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Format film]
t [AVCHD] sau [MP4]
(Calitate) t [AVC HD 17M FH] sau [AVC HD 9M HQ]
(Dimens. imag.) t [MP4 12M], [MP4 6M] sau [MP4 3M]
Atunci când modul de fotografiere este setat la altceva decât
(Mod Facil), puteţi
începe să înregistraţi un film atingând butonul Film.
Pentru a încheia înregistrarea filmului, atingeţi din nou
Butonul Film
butonul Film.
Meniul și opţiunile de setare utilizate pentru înregistrare
sunt cele activate atunci când setaţi [Mod REC] la [Mod
film].
Index
zRealizarea rapidă a unui film
MENU/Căutarea
după setări
dimensiunii imaginilor
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Puteţi înregistra filme.
33RO
Programare auto
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și
deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Programare auto)
3 Apăsaţi butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2
MENU/Căutarea
după setări
Index
34RO
Defocalizare fundal
Cuprins
Aparatul foto focalizează doar subiectul, nu și fundalul, pentru ca subiectul să iasă în
evidenţă.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Defocalizare fundal)
3 Apăsaţi butonul declanșator.
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
Index
• Atunci când fotografiaţi, ţineţi aparatul foto nemișcat, pentru a-i reduce instabilitatea.
• Fundalul nu poate fi defocalizat atunci când:
– Scena este prea luminoasă sau prea întunecată.
– Subiectul se mișcă.
– Subiectul este prea departe de aparatul foto. (Distanţa de fotografiere recomandată a fost
depășită).
– Subiectul este prea aproape de fundal.
• Este posibil ca efectul Defocalizare fundal să nu fie eficient atunci când:
– Subiecţii sunt prea mici.
– Subiectul are aceeași culoare ca fundalul.
– Aţi mișcat aparatul foto după ce aţi setat blocarea AE/AF.
• Dacă nu puteţi defocaliza eficient, încercaţi următoarele:
– Deplasaţi butonul de zoom (W/T) înspre partea T
– Apropiaţi subiectul până când sunteţi la distanţa de fotografiere recomandată.
– Separaţi subiectul și fundalul.
– Atingeţi zona de focalizat.
Căutarea după
operaţiune
2
zIndicaţii de defocalizare a fundalului
• Realizaţi fotografiile de la distanţa de fotografiere recomandată și indicată pe
ecranul LCD.
• Înainte de a fotografia, atingeţi
t [Efect defocaliz.] t [Ridicat], [Mediu] sau
[Redus] pentru a modifica intensitatea efectului de defocalizare a fundalului.
35RO
Selectare scenă
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
modul dorit
(Piele fină)
Vă permite să fotografiaţi feţe cu aspect fin.
Vă permite să realizaţi fotografii mai calde atunci
când este vorba de portrete și flori etc.
MENU/Căutarea
după setări
(Instantaneu
estompat)
(Selectare scenă) t
Căutarea după
operaţiune
2
(Anti-neclaritate Vă permite să realizaţi fotografii de interior,
utilizând bliţul pentru a reduce neclaritatea
în mișcare)
subiectului.
Vă permite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate
la distanţă, focalizându-se la distanţă. Fotografiază
cerul senin și copacii și florile în culori vii.
(Corecţie
contrejour HDR)
Vă permite să realizaţi două fotografii cu expuneri
diferite, pentru a crea o imagine unică, cu o gamă de
gradaţii mai mare. Aparatul foto combină părţile
întunecate ale unei fotografii realizate cu expunere
luminoasă și părţile luminoase ale unei fotografii
realizate cu expunere întunecată.
(Portret
crepuscul)
Vă permite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor
cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să
fie compromisă.
(Crepuscul)
Index
(Peisaj)
Vă permite să realizaţi fotografii nocturne la mare
distanţă, fără ca atmosfera întunecată a
împrejurimilor să se piardă.
(Seara, fără
trepied)
Vă permite să realizaţi fotografii nocturne cu mai
puţine interferenţe, fără să utilizaţi un trepied.
(Sensibilitate
înaltă)
Vă permite să realizaţi fotografii
fără bliţ în condiţii de lumină slabă,
reducând neclaritatea.
36RO
Continuare r
Vă permite să realizaţi fotografii ale animalului
dumneavoastră de companie cu cele mai bune setări.
(Plajă)
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările potrivite
pentru malul mării sau lacului.
(Zăpadă)
Vă permite să înregistraţi imagini clare și vii atunci
când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri
în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse
pot fi fade.
(Artificii)
(Subacvatic)
Vă permite să surprindeţi culorile naturale ale
peisajelor subacvatice fotografiate folosind carcasa
corespunzătoare (echipament marin etc.).
Vă permite să fotografiaţi subiecţii care se mișcă
rapid în aer liber sau în alte locuri luminoase.
• Timpul de expunere crește, iar imaginile
fotografiate în locuri întunecoase devin mai
întunecate.
Index
(Declanșator de
mare viteză)
Vă permite să surprindeţi artificiile în toată
splendoarea lor.
MENU/Căutarea
după setări
(Animal de
companie)
Căutarea după
operaţiune
Selectează modul Macro, permiţându-vă să realizaţi
fotografii în culori luminoase și atrăgătoare ale
preparatelor culinare.
Cuprins
(Specialităţi
culinare)
Observaţie
• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul
(Portret crepuscul), (Crepuscul) sau
(Artificii), timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a
împiedica apariţia neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.
37RO
Bliţ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Temporizator
Declanșator
zâmbet
—
Setări în rafală
—
Focalizare
apropiată
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Focalizare
—
—
Mod măsurare
—
—
Efect piele fină
*3
Detecţie feţe
*4
—
*1
—
*4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
Index
—
*1
*2
*3
*4
—
—
Balans de alb
Reducere ochi
închiși
—
MENU/Căutarea
după setări
—
Căutarea după
operaţiune
Pentru a realiza corect o fotografie, în funcţie de condiţiile scenei, aparatul foto stabilește
o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot
fi modificate.
Pentru „Bliţ” și „Temporizator”, pictogramele indică modurile disponibile. Unele funcţii
nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
Cuprins
Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul
Selectare scenă
—
[Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în loc de [Balans de alb].
[Dezactivat] pentru [Efect piele fină] nu este disponibil.
[La atingere] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.
38RO
iFoto panor. subacv. prin balans
2
t
(Setări) t
t [Carcasă] t [Activat]
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Setări principale)
3 Introduceţi aparatul foto în carcasă.
4
(Mod REC) t
Cuprins
Atunci când aparatul foto este montat într-o carcasă (cum ar fi echipamentul marin),
aceasta realizează mai multe fotografii în timpul utilizării funcţiei de fotografiere prin
balans, care vă permite să creaţi o fotografie panoramică din imaginile fotomontate. De
asemenea, aparatul foto detectează automat feţele oamenilor sau subiecţii în mișcare.
(iFoto panor. subacv. prin balans)
MENU/Căutarea
după setări
5 Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce
va fi fotografiat și apăsaţi butonul declanșator.
Această parte nu va fi
fotografiată
Bara de
ghidare
Index
6 Realizaţi o panoramare completă, urmând
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Observaţii
• Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea
fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi mai rapid aparatul foto
pentru a înregistra o fotografie panoramică completă.
• Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe.
• În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să
nu fie realizate.
• În condiţii de lumină care pâlpâie, luminozitatea sau culoarea imaginii combinate nu este
întotdeauna aceeași.
• Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice și unghiul de blocare AE/AF diferă foarte
mult în luminozitate, culoare și focalizare, fotografia nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest
lucru, modificaţi unghiul de blocare AE/AF și repetaţi fotografierea.
• Opţiunea iFoto panor. subacv. prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:
– Atunci când obiectele sunt prea aproape de aparatul foto
– Atunci când imaginile prezintă un contrast redus
– Atunci când imaginile se schimbă constant
• Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:
– Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.
– Aparatul foto este foarte instabil.
39RO
Zoomul
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Partea T
Deplasaţi butonul de zoom (W/T) către partea T, pentru a
mări, și către partea W, pentru a micșora.
• Atunci când scara de zoom depășește 4×, vezi pagina 115.
Partea W
MENU/Căutarea
după setări
Index
• Zoomul funcţionează lent la înregistrarea unui film.
• Zoomul este blocat la partea W în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
Căutarea după
operaţiune
2 Deplasaţi butonul de zoom (W/T).
Observaţii
Cuprins
Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări
imaginile până la 4×.
40RO
Vizualizarea imaginilor statice
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi o imagine cu ajutorul
/
.
Puteţi realiza următoarele acţiuni glisând ecranul LCD în timpul redării.
Metoda de utilizare
Afișează imaginea
următoare/precedentă
Glisaţi spre dreapta sau spre
stânga
Schimbă în permanenţă
imaginea (imaginea
următoare/precedentă)
Glisaţi spre dreapta sau spre
stânga și continuaţi să
apăsaţi
Afișează ecranul de index al
imaginilor în timpul redării
Glisaţi în sus
Acest aparat foto creează un fișier al bazei de date de imagini pe cardul de memorie,
pentru înregistrarea și redarea imaginilor. Dacă aparatul foto detectează imagini care
nu sunt înregistrate în fișierul bazei de date de imagini de pe cardul de memorie, va fi
afișat un ecran de înregistrare, cu mesajul „Au fost găsite fișiere nerecunoscute
Importare fișiere”. Pentru a vizualiza imaginile neînregistrate, înregistraţi-le
selectând [OK].
Index
zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto
MENU/Căutarea
după setări
Acţiune
Căutarea după
operaţiune
zInstrucţiuni de glisare
• Folosiţi un acumulator suficient de încărcat pentru a înregistra imagini. Dacă folosiţi un
acumulator insuficient încărcat pentru a înregistra imagini, înregistrarea tuturor datelor
poate să nu fie posibilă sau datele pot fi corupte dacă acumulatorul se descarcă complet.
41RO
Redare cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a
comuta la modul de redare.
Dimensiunea imaginii este dublată faţă de
dimensiunea anterioară, zona atinsă fiind în centru.
Puteţi mări imaginea și aducând butonul de zoom
(W/T) în partea T.
Arată zona afișată a întregii
imagini
3 Reglaţi scara de zoom și poziţia.
Imaginea continuă să fie mărită cu fiecare atingere a ecranului.
Acţiune
Glisaţi în sus/în jos/la dreapta/
la stânga
Modifică poziţia zoomului.
/
MENU/Căutarea
după setări
Buton/metodă de utilizare
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi zona pe care doriţi să o măriţi.
Modifică scara de zoom.
Anulează redarea cu zoom.
zPentru a salva imaginile mărite
t [Retușează] t
Index
Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare (
[Tăiere margini (Redimens.)]).
42RO
Zoom larg
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
(Zoom larg).
Observaţie
Index
• Zoom pe tot ecranul nu este disponibil pentru următoarele fișiere imagini:
– Filme
– Fotografii panoramice
– Fotografii afișate într-un grup de fotografii în rafală
– Imagini 16:9
– Imagini 3D
MENU/Căutarea
după setări
3 Pentru a anula opţiunea Zoom pe tot ecranul,
atingeţi din nou
(Zoom larg).
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
În modul de afișare a unei singure imagini, imaginile statice cu formatul 4:3 sunt redate pe
tot ecranul LCD. În acest caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată.
43RO
Această modalitate de afișare este utilizată în modul imagine unică, pentru a roti
temporar o imagine și a o mări pe ecran.
(Redare) pentru a comuta la
3 Pentru a anula afișarea, atingeţi din nou
(Afișarea imaginii rotite temporar).
MENU/Căutarea
după setări
2 Selectaţi o imagine orientată vertical t atingeţi
(Afișarea imaginii rotite temporar).
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Afișarea imaginilor rotite
temporar
Observaţii
Index
• Afișarea imaginii rotite temporar nu este disponibilă pentru următoarele imagini:
– Filme
– Fotografii panoramice
– Imagini dispuse pe orizontală
• Dacă atingeţi / , afișarea imaginilor rotite temporar este anulată.
44RO
Vizualizarea imaginilor în rafală
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 Selectaţi imaginile în rafală cu
/
Cuprins
Redă imaginile în rafală.
.
Căutarea după
operaţiune
3 Atingeţi butonul de redare dorit conform modului
de redare.
Acţiune
Atingeţi
Grupează imaginile în rafală, după care redă numai imaginea
principală.
Afișajul trece de la afișarea imaginilor unice la afișarea
imaginilor în miniatură de fiecare dată când atingeţi ecranul.
Atingeţi
Puteţi vizualiza imaginile în rafală ca film, înclinând aparatul
foto la dreapta sau la stânga.
• Puteţi vizualiza imaginile în rafală ca film doar atunci când setaţi [Mod vizualizare] la
[Vizualizare dată] și [Afișare grup rafală] la [Afișare numai imag. princ.].
Index
Observaţie
MENU/Căutarea
după setări
Buton/metodă de utilizare
45RO
Continuare r
Dacă atingeţi
, este afișată numai imaginea principală. Puteţi afișa un șir de
imagini urmând procedura de mai jos.
Imagine principală
Afișare imagine în miniatură
Afișare imagine unică
Căutarea după
operaţiune
Imaginea afișată mai sus
/
.
pentru a afișa fiecare imagine într-un grup în rafală.
• Puteţi, de asemenea, să selectaţi o imagine de afișat atingând imaginea în miniatură din
partea de jos a ecranului LCD.
3Afișajul trece de la afișarea imaginilor unice la afișarea imaginilor în miniatură de
fiecare dată când atingeţi ecranul.
4Pentru a anula afișarea, atingeţi
MENU/Căutarea
după setări
1Afișaţi imaginea principală în modul de redare, după care atingeţi
Imaginile sunt afișate în index.
2Atingeţi
Cuprins
zAfișarea fotografiilor în rafală grupate una lângă cealaltă
.
foto la dreapta sau la stânga
Index
zVizualizarea imaginilor în rafală ca film, înclinând aparatul
Pentru a vizualiza imaginile în rafală lin, ca film, atingeţi
, după care înclinaţi
aparatul foto la dreapta sau la stânga, așa cum se arată în imagine.
Înclinaţi aparatul foto la dreapta sau la stânga,
folosind centrul aparatului ca axă.
46RO
Vizionarea filmelor
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi un film cu ajutorul
/
.
de pe ecranul LCD.
Dacă atingeţi ecranul LCD în timpul redării, sunt afișate
butoanele funcţionale.
Buton/metodă de utilizare
Acţiune
Reglare cu volumului
Reglaţi volumul cu sau cu
m
Rapid înapoi
Atingeţi u sau ecranul LCD
Redare normală/pauză
M
Rapid înainte
y
Redare lentă
.
Observaţie
MENU/Căutarea
după setări
.
Sare la începutul filmului
Căutarea după
operaţiune
3 Atingeţi
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.
Puteţi vizualiza numai miniaturile filmelor pe ecranul de index atingând
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualiz. folder (MP4)) sau
(Vizualiz. AVCHD).
(Vizualiz. folder
(MP4))
(Vizualiz. AVCHD)
Index
zAfișarea filmelor pe ecranul de index
Afișează în format MP4 miniaturile filmelor pe ecranul de
index.
Afișează în format AVCHD miniaturile filmelor pe ecranul
de index.
• Atunci când un film este redat până la capăt, aparatul foto trece automat la redarea
următorului film.
47RO
Funcţiile 3D
MENU/Căutarea
după setări
Fotografii realizate în modul
[Balans multiunghiular]
Index
Redarea
imaginilor pe
aparatul foto
Căutarea după
operaţiune
Fotografierea
Pentru a realiza fotografii 3D, urmaţi
mișcarea prezentată în imagine.
Fotografii realizate în modul [Foto
pan. prin balans 3D]
Cuprins
Acest aparat foto prezintă funcţii 3D. Funcţiile 3D instalate pe acest aparat foto sunt
[Foto pan. prin balans 3D] și [Balans multiunghiular]. Fotografiile 3D realizate în modul
[Foto pan. prin balans 3D] pot fi redate numai pe un televizor 3D, în timp ce fotografiile
realizate în modul [Balans multiunghiular] pot fi redate atât pe aparatul foto, cât și pe un
televizor 3D.
În această secţiune este prezentată diferenţa dintre modurile [Foto pan. prin balans 3D] și
[Balans multiunghiular].
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele pagini:
– Fotografiere 3D (pagina 50)
– Vizualizarea fotografiilor realizate stereoscopic în modul Balans multiunghiular
(pagina 52)
– Vizualizarea unei imagini pe un televizor 3D (pagina 53)
Imaginile înregistrate sunt redate ca
imagini statice obișnuite. Nu puteţi
vizualiza imaginile 3D.
Puteţi vizualiza fotografiile stereoscopice
realizate în modul [Balans multiunghiular]
înclinând aparatul foto la dreapta sau la
stânga.
Pentru informaţii suplimentare, vezi
pagina 52.
Redarea
imaginilor pe
un televizor
3D
Fotografiile 3D realizate la o dimensiune a
imaginii
(Standard) și
(Lat) pot fi
redate și derulate pe un televizor 3D.
Pentru informaţii suplimentare, vezi
pagina 53.
Pentru informaţii suplimentare, vezi
pagina 53.
48RO
Continuare r
O imagine 3D este formată atât din fișiere JPEG, cât și din fișiere MPO.
Dacă importaţi fotografiile realizate în modurile [Foto pan. prin balans 3D] și
[Balans multiunghiular] pe un computer, datele imaginilor sunt stocate pe computer
după cum urmează.
Utilizare
DSC0ffff.JPG
DSC0ffff.MPO
Pentru redarea imaginilor 3D
pe un televizor 3D
Balans multiunghiular
DSC0aaaa.JPG
DSC0aaaa.MPO
Pentru redarea imaginilor 3D
pe un televizor 3D
DSC0ssss.JPG
DSC0ssss.MPO
Pentru redarea imaginilor 3D
pe aparatul foto
MENU/Căutarea
după setări
• Dacă realizaţi fotografii 3D în modul [Balans multiunghiular], pe computer sunt stocate
următoarele fișiere.
– Fișiere JPEG și fișiere MPO (pentru redarea pe aparatul foto)
– Fișiere JPEG și fișiere MPO (pentru redarea pe un televizor 3D)
• Dacă ștergeţi fișierul JPEG sau fișierul MPO care conţine o imagine 3D, este posibil ca
respectiva imagine 3D să nu poată fi redată corect.
Căutarea după
operaţiune
Denumire fișier pe computer
Foto pan. prin balans
3D
Cuprins
zDenumirea fișierului imaginii 3D
Index
49RO
Fotografiere 3D
Cuprins
Sunt realizate fotografii multiple în timp ce aparatul foto este în mișcare, fotografii care
sunt compilate într-o imagine 3D.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Căutarea după
operaţiune
2
(Mod REC) t
(Fotografiere 3D) t
(Foto pan. prin balans 3D) sau
(Balans
multiunghiular)
3 Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce
va fi fotografiat și apăsaţi butonul declanșator.
Această parte nu va fi
fotografiată
4 Realizaţi o panoramare completă, urmând
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
MENU/Căutarea
după setări
Pentru
(Foto pan. prin balans 3D), atingeţi
(Direcţie fotografiere) pentru a schimba sensul de
fotografiere.
Bara de
ghidare
Realizează o fotografie care poate fi redată pe un televizor
3D.
(Balans
multiunghiular)
Realizează o fotografie care poate fi redată că imagine
stereoscopică înclinând aparatul foto la dreapta sau la stânga,
precum și o fotografie care poate fi redată pe un televizor 3D.
Index
(Foto pan. prin
balans 3D)
Observaţii
• În modul [Balans multiunghiular], puteţi selecta numai dimensiunea panoramică de [16:9(2M)].
• Fotografierea 3D nu este adecvată în următoarele cazuri:
– Dacă subiectul este mare
– Dacă subiecţii se mișcă
– Dacă obiectul principal este prea aproape de aparatul foto
– Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajiște
• Imaginile 3D sunt formate dintr-un fișier JPEG și un fișier MPO. Dacă unul dintre fișiere este
șters pe computerul dvs., este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze corect.
• Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea
fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi mai rapid aparatul foto
pentru a înregistra o fotografie 3D completă.
• Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe.
• În condiţii de lumină slabă, imaginile pot fi neclare.
• În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, este posibil ca fotografia 3D să
nu poată fi realizată corect.
• Dacă unghiul complet de vizualizare a fotografiei 3D și unghiul de vizualizare din momentul
blocării AE/AF sunt foarte diferite ca luminozitate, culoare sau focalizare, fotografia nu va fi
realizată corect. În acest caz, modificaţi locaţia de blocare AE/AF și încercaţi din nou.
• Fotografierea 3D poate fi anulată în următoarele cazuri:
– Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.
– Aparatul foto este foarte instabil.
Continuare r
50RO
Realizaţi panoramarea mișcând aparatul foto pe
forma unui arc, cu viteză constantă, în direcţia
indicată pe ecranul LCD.
Subiecţii care nu se află în mișcare sunt cei mai
potriviţi pentru fotografiile 3D.
Mișcaţi aparatul foto cu aproximativ 45 de grade la stânga și la dreapta subiectului pe
care doriţi să vă focalizaţi.
Index
Imagine
MENU/Căutarea
după setări
zIntervalul fotografiabil în modul Balans multiunghiular
Căutarea după
operaţiune
• Stabiliţi scena și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, astfel încât să blocaţi focalizarea,
expunerea și balansul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanșator și realizaţi
panoramarea.
Cuprins
zIndicaţii pentru realizarea unei fotografii 3D
51RO
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi fotografia realizată în modul
multiunghiular) folosind
/ .
.
4 Înclinaţi aparatul foto la dreapta sau la stânga.
5 Atingeţi ecranul LCD pentru a încheia redarea.
Observaţie
MENU/Căutarea
după setări
3 Atingeţi
(Balans
Căutarea după
operaţiune
Puteţi vizualiza fotografiile stereoscopice realizate în modul [Balans multiunghiular]
înclinând aparatul foto la dreapta sau la stânga.
Cuprins
Vizualizarea fotografiilor realizate
stereoscopic în modul Balans
multiunghiular
• Fotografiile 3D realizate în modul [Foto pan. prin balans 3D] nu pot fi redate ca 3D pe aparatul
foto.
Index
zÎnclinarea aparatului foto la dreapta sau la stânga
Pentru a vizualiza fotografiile realizate steroscopic în
modul [Balans multiunghiular], înclinaţi aparatul foto la
dreapta sau la stânga, așa cum se arată în imagine.
52RO
Puteţi vizualiza imaginile 3D înregistrate pe aparatul foto în format 3D conectând
aparatul foto la un televizor 3D printr-un cablu HDMI (se vinde separat).
Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.
2 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind un cablu HDMI
(se vinde separat).
(Redare)
MENU/Căutarea
după setări
Butonul
Căutarea după
operaţiune
1 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor 3D
Mufă HDMI
1 La mufa HDMI
Suport cu ieșiri multiple
2 La mufa HDMI
Index
Cablu HDMI
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
5 Apăsaţi
/
pentru a selecta fotografiile realizate în modul
(Fotografiere 3D)
6 Atingeţi
(Vizualizare 3D).
7 Atingeţi [OK].
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor.
8 Atingeţi
/
de pe ecranul LCD al aparatului
foto pentru a selecta modul dorit.
53RO
Continuare r
Redă fotografiile derulante realizate în
modul Foto pan. prin balans 3D.
Atingeţi u pentru a reda/opri redarea
imaginilor derulante și / pentru a
modifica sensul de derulare.
Redă continuu numai imaginile 3D.
Atingeţi / pentru a afișa imaginea
următoare/precedentă.
Renunţare la
Vizualiz. 3D
Încheie redarea 3D.
Observaţii
Index
• Atunci când selectaţi modul
(Vizualizare 3D), sunt afișate numai imaginile 3D.
• Dacă redaţi o fotografie realizată în modul [Foto pan. prin balans 3D] cu [Direcţie fotografiere]
setată la [Sus] sau la [Jos], imaginea este redată orizontal pe televizor.
• Atingeţi
t
(Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [Auto] sau [1080i] pentru
[Rezoluţie HDMI].
• Semnalul sonor este setat la [Declanșator].
• Nu conectaţi aparatul foto și echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieșire. Atunci
când aparatul foto și televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieșire, nu sunt generate
nici imagini și nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca și defecţiuni ale aparatului foto și /
sau ale echipamentului conectat.
• Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare. De exemplu, este posibil să
nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs., să redaţi în modul 3D sau să auziţi sonorul acestuia.
• Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Atunci când conectaţi aparatul foto la un televizor, utiizaţi un cablu HDMI care poate fi conectat
la minimufa de pe spatele aparatului și la mufa televizorului.
• Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită perioadă de
timp, atunci când realizaţi filme cu aparatul foto și televizorul conectate printr-un cablu HDMI
(se vinde separat).
MENU/Căutarea
după setări
Redare
continuă
Căutarea după
operaţiune
• În momentul redării unei fotografii 3D
realizate la dimensiunea de imagine [16:9],
[Redare prin derul.] nu este disponibil.
Cuprins
Redare prin
derul.
54RO
Mod Facil
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
3
t
/
la
(Imagine
(Mod Facil) t [OK]
Observaţii
zFuncţiile disponibile în modul Facil (fotografiere)
Index
Declanșator zâmbet: Atingeţi (Zâmbet).
Dimens. imag.:
t [Dimens. imag.] t Selectaţi
[Mare] sau [Mică]
Bliţ:
t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau
[Dezactivat]
Temporizator:
t [Temporizator] t Selectaţi
[Dezactivat] sau [Activat]
Ieșire mod Facil:
t [Ieșire mod Facil] t [OK]
MENU/Căutarea
după setări
• Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea
ecranului crește automat.
• Modul de redare se modifică la [Mod Facil].
Căutarea după
operaţiune
2 Setaţi butonul de mod
statică).
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Opţiunea Recunoaștere scenă este disponibilă în modul Facil. Această funcţie îi
permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă
• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată) sau
(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD atunci
când scena este recunoscută.
Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 81.
55RO
Scenă realizare film
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă, atunci când
aparatul foto este în modul Film.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
3
(Mod film)
(Scenă realizare film) t modul
dorit
4 Apăsaţi butonul declanșator.
5 Pentru a opri înregistrarea filmului, apăsaţi din nou butonul declanșator.
Reglează automat setarea.
(Subacvatic)
Vă permite să surprindeţi culorile naturale ale peisajelor subacvatice
filmate folosind carcasa corespunzătoare (echipament marin etc.).
MENU/Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
(Mod REC) t
2
Index
56RO
Declanșator zâmbet
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Declanșator zâmbet)
Căutarea după
operaţiune
2
3 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.
Indicatorul Sensibilitate
detect. zâmbet
Cadrul Detecţie feţe
Observaţii
Index
• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu
disponibil pe cardul de memorie sau în memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.
• Funcţia [Declanșator zâmbet] nu este disponibilă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
MENU/Căutarea
după setări
Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul V de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Dacă apăsaţi butonul declanșator în timp ce utilizaţi
Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează fotografia și
revine la modul Declanșator zâmbet.
4 Pentru a ieși din modul Declanșator zâmbet,
atingeţi
t
(Declanșator zâmbet).
Cuprins
Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.
zSetarea sensibilităţii de detectare a zâmbetelor
În modul Declanșator zâmbet este afișat un buton care setează funcţia Sensibilitate
de detectare a zâmbetului.
: Detectează un zâmbet larg.
: Detectează un zâmbet normal.
: Detectează chiar și un zâmbet ușor.
• Sensibilitatea de detectare a zâmbetului este setată la [Zâmbet normal] în modul Facil.
• Atunci când opţiunea [Setări afișare] este setată la [Dezactivat], sensibilitatea de detectare a
zâmbetului nu este afișată.
57RO
Continuare r
MENU/Căutarea
după setări
• Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește.
• Puteţi selecta sau înregistra subiectul ales pentru detectarea feţei cu [Detecţie feţe]. La
înregistrarea, în memoria aparatului foto, a unei feţe selectate, detectarea zâmbetului este
executată numai pentru faţa respectivă. Pentru a detecta zâmbetul în cazul unei alte feţe,
atingeţi faţa respectivă (pagina 84).
• Dacă aparatul foto nu detectează un zâmbet, setaţi funcţia Sensibilitate de detectare a
zâmbetului la [Zâmbet ușor].
Căutarea după
operaţiune
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se
poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii
trebuie să fie îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor
de detectat atunci când se văd dinţii.
1
Cuprins
zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor
Index
58RO
Buton Film
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
.
3 Pentru a încheia înregistrarea filmului, atingeţi
.
Puteţi, de asemenea, ieși din modul de înregistrare a filmelor apăsând butonul
declanșator.
Observaţie
zModificarea formatului filmelor, calităţii imaginilor sau
dimensiunii imaginilor
Format film:
Index
Calitate
(AVCHD):
Dimens. imag.
(MP4):
t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Format film]
t [AVCHD] sau [MP4]
(Mod REC) t
(Mod film) t
(Calitate) t
[AVC HD 17M FH] sau [AVC HD 9M HQ]
(Mod REC) t
(Mod film) t
(Dimens. imag.) t
[MP4 12M], [MP4 6M] sau [MP4 3M]
MENU/Căutarea
după setări
• Butonul Film nu este disponibil în următoarele situaţii:
– Atunci când funcţia [Declanșator zâmbet] este activată
– În modul Facil
– Atunci când utilizaţi [Temporizator]
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Cuprins
Puteţi iniţia rapid realizarea filmelor din orice mod REC.
59RO
Bliţ
2
Cuprins
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Bliţ) t modul dorit
Se aprinde intermitent atunci când, în momentul
fotografierii, lumina sau lumina de fundal este
insuficientă.
(Auto)
Bliţul funcţionează continuu.
(Activat)
Bliţul funcţionează continuu.
Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat,
pentru a putea surprinde clar fundalul care nu este în
raza bliţului.
(Dezactivat)
Bliţul nu funcţionează.
Observaţii
•
•
•
•
Index
Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
La încărcarea bliţului, este afișat
.
Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.
[Activat] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul
Autoreglare inteligentă sau Autoreglare superioară.
• [Bliţ] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Defocalizare fundal
MENU/Căutarea
după setări
(Sincronizare lentă)
Căutarea după
operaţiune
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete
rotunde albe”
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete
rotunde albe.
Aparat foto
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Anti-neclaritate în mișcare) sau
(Sensibilitate înaltă) în Selectare
scenă. ([Bliţ] este setat la [Dezactivat].)
60RO
Bliţ
.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
3
t [Bliţ] t modul dorit
Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,
lumina sau lumina de fundal este insuficientă.
Dezactivat
Bliţul nu funcţionează.
MENU/Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
În modul Facil, selectaţi setarea Bliţ din
Index
61RO
Temporizator
Cuprins
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
2
(Temporizator) t modul dorit
(Dezactivat)
Nu utilizează temporizatorul.
Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, atingeţi
.
(2 sec)
Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.
(Autoportret
o persoană)
(Autoportret
două persoane)
Setează temporizatorul la Temporizator autoportret.
Atunci când aparatul foto detectează numărul specificat de
feţe, este emis un semnal sonor, iar declanșatorul este acţionat
după 2 secunde.
MENU/Căutarea
după setări
(10 sec)
Căutarea după
operaţiune
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Observaţii
Index
• În modul Film, [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane] nu este disponibil.
• Temporizatorul nu este disponibil în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
z Fotografierea automată cu temporizatorul autoportret
Îndreptaţi obiectivul către dvs., astfel încât faţa dvs. să fie reflectată pe ecranul LCD.
Aparatul foto detectează subiecţii și declanșatorul intră în funcţiune. Aparatul foto
stabilește compunerea optimă și împiedică decuparea feţelor dacă acestea depășesc
marginile ecranului LCD. Nu mișcaţi aparatul foto după emiterea bipului.
• Puteţi, de asemenea, să realizaţi o fotografie apăsând butonul
declanșator în timpul acestei operaţiuni.
62RO
Continuare r
Dacă mâinile sau corpul dvs. se mișcă în timp ce ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșator, apare efectul de „instabilitate a aparatului foto”. Instabilitatea
aparatului foto apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt,
cum ar fi cele din modul
(Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz,
realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele indicaţii.
Căutarea după
operaţiune
• Realizaţi fotografia cu ajutorul
temporizatorului cu declanșare după 2 secunde
și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm mâinile
pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul
declanșator.
• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.
Cuprins
z Indicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
MENU/Căutarea
după setări
Index
63RO
Temporizator
.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
3
t [Temporizator] t modul dorit
Nu utilizează temporizatorul.
Activat
Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, atingeţi
.
MENU/Căutarea
după setări
Dezactivat
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
În modul Facil, selectaţi setarea Temporizator din
Index
64RO
Direcţie fotografiere
2
(Direcţie fotografiere) t direcţia dorită
Panoramare de la stânga la dreapta.
(Stânga)
Panoramare de la dreapta la stânga.
(Sus)
Panoramare de jos în sus.
(Jos)
Panoramare de sus în jos.
• Nu puteţi selecta [Sus] și [Jos] atunci când aţi selectat [16:9] în modul [Foto pan. prin balans 3D].
• Puteţi selecta numai direcţia la dreapta în modul [Balans multiunghiular].
Index
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
(Dreapta)
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Setaţi direcţia de panoramare a aparatului foto atunci când realizaţi fotografii în modul
Foto panoramică inteligentă prin balans, Foto pan. prin balans 3D sau iFoto panor.
subacv. prin balans.
65RO
Efect defocaliz.
Cuprins
Setează nivelul efectului de defocalizare a fundalului atunci când fotografiaţi în modul
Defocalizare fundal.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Defocalizare fundal)
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
3
t
(Redus)
(Efect defocaliz.) t modul dorit
Adaugă un efect Defocalizare fundal slab.
Adaugă un efect Defocalizare fundal moderat.
(Ridicat)
Adaugă un efect Defocalizare fundal puternic.
MENU/Căutarea
după setări
(Mediu)
Căutarea după
operaţiune
2
Index
66RO
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
2
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele din partea stângă a
ecranului.
La realizarea de fotografii statice
Dimensiune imagine
Instrucţiuni de utilizare
Pentru fotografii până la A3+
(3264×2448)
Pentru fotografii până la A3
(2592×1944)
Pentru fotografii până la L/2L/A4
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
(4000×2248)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie și imprimarea pe
hârtie A4
(1920×1080)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie
Ecran LCD
Index
(4000×3000)
MENU/Căutarea
după setări
t (Dimens. imag.),
(Dimens. foto
panoramică) sau
(Calitate) t dimensiunea
dorită
Căutarea după
operaţiune
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la
realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii
atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este
mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.
Cuprins
Dimens. imag./Dimens. foto
panoramică/Calitate
Imaginile sunt afișate în
formatul 4:3.
Imaginile vor fi afișate pe
tot ecranul.
Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9 sau imagini
panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.
În modul Facil
Mare
Realizează fotografii la dimensiunea de [12M].
Mică
Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].
67RO
Fotografiază la 1920 × 1080 (orizontal).
[16:9] este disponibilă numai pentru
fotografierea 3D.
(Standard)
Fotografiază la 4912 × 1080 (orizontal).
Fotografiază la 3424 × 1920 (vertical).
(Lat)
Fotografiază la 7152 × 1080 (orizontal).
Fotografiază la 4912 × 1920 (vertical).
Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât crește și calitatea. Cu cât
cantitatea de date pe secundă (rata de biţi medie) este mai mare, cu atât este mai
prelucrată imaginea redată.
Selectaţi un format de înregistrare a filmelor atingând
t
(Setări) t
(Setări
fotografiere) t [Format film] în modul de fotografiere (pagina 112).
MENU/Căutarea
după setări
La realizarea de filme
Căutarea după
operaţiune
(16:9)
Cuprins
În momentul fotografierii în modurile Foto
panoramică inteligentă prin balans/iFoto panor.
subacv. prin balans/3D
Formatul de înregistrare a filmelor (AVCHD)
Calitatea filmului
Rata de biţi
medie
Descriere
AVC HD 17M FH
17 Mbps
Filmează la o calitate optimă a
imaginii cu o dimensiune de
1920×1080
AVC HD 9M HQ
9 Mbps
Filmează la o calitate ridicată a
imaginii cu o dimensiune de
1440×1080
Index
Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul AVCHD, la
aproximativ 60 de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la 50
de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul combinat, cu
audio Dolby Digital, format AVCHD.
68RO
Continuare r
Formatul de înregistrare a filmelor (MP4)
Dimensiunea cadrelor
filmului
Descriere
MP4 12M
12 Mbps
Filmează la dimensiunea de
1440×1080
MP4 6M
6 Mbps
Filmează la dimensiunea de
1280×720
MP4 3M
3 Mbps
Filmează la dimensiunea VGA
• La selectarea dimensiunii [MP4 3M] a imaginii, rezultă o telefotografie.
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Index
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă
mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”
este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când
imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
Rata de biţi
medie
Cuprins
Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul MPEG-4, la
aproximativ 30 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la
aproximativ 25 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul
progresiv, cu audio AAC, format mp4.
Dimensiune imagine: 12M
4000 de pixeli × 3000 de pixeli = 12.000.000 de pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 de pixeli × 480 de pixeli = 307.200 de pixeli
1
Pixeli
Pixel
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a
fișierului)
69RO
Setări în rafală
Cuprins
Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi
apăsat butonul declanșator.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Setări în rafală) t modul dorit
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Înregistrează o singură imagine.
(Ridicat)
Realizează maximum 10 imagini succesive pe secundă.
(Mediu)
Realizează maximum 5 imagini succesive pe secundă.
(Redus)
Realizează maximum 2 imagini succesive pe secundă.
Observaţii
Index
• Opţiunea [Setări în rafală] nu este disponibilă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
• [Bliţ] este setat la [Dezactivat].
• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de maximum zece imagini.
• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii.
• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate
și pentru celelalte imagini.
• Dimensiunea imaginii [VGA] va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.
• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie
este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.
• În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate poate scădea.
MENU/Căutarea
după setări
(Dezactivat)
Căutarea după
operaţiune
2
zDespre înregistrarea fotografiilor în rafală
După realizarea fotografiilor în rafală, fotografiile sunt afișate în cadre pe ecranul
LCD. Atunci când toate imaginile sunt aranjate în cadre, înregistrarea este finalizată.
Puteţi opri înregistrarea atingând [Anulare înregistrare] t [OK].
După oprire, sunt înregistrate imaginea afișată în index, precum și cele de la
procesarea imaginilor.
70RO
Macro
Cuprins
Folosiţi această setare pentru a realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar
fi insectele sau florile.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Macro) t modul dorit
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
(Auto)
Folosiţi acest mod pentru a fotografia la distanţe mici.
Fixat la partea W: Aproximativ 1 cm – 20 cm
Observaţii
Index
• [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
• Reţineţi următoarele atunci când utilizaţi modul Focalizare la mică distanţă.
– Nu puteţi folosi funcţiile Recunoaștere scenă și Detecţie feţe.
– Acest mod este anulat dacă întrerupeţi alimentarea aparatului sau comutaţi modul de
fotografiere la un alt mod.
– În acest mod, singurele setări ale bliţului pe care le puteţi utiliza sunt [Activat] și [Dezactivat].
– Viteza de focalizare scade.
MENU/Căutarea
după setări
(Focalizare
apropiată)
Aparatul foto reglează automat focalizarea de la subiecţii la
distanţă la prim-plan.
Căutarea după
operaţiune
2
71RO
EV
Cuprins
Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2,0 EV
până la +2,0 EV.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(EV)
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
3 Atingeţi
[OK].
/
pentru a regla expunerea t
Observaţie
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi
bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
MENU/Căutarea
după setări
Puteţi regla expunerea și atingând z de pe bara de
reglare și glisând spre dreapta sau spre stânga.
Căutarea după
operaţiune
2
zReglarea expunerii pentru imagini mai clare
Index
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Setare EV mai joasă –
Expunere corectă
Setare EV mai înaltă +
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
72RO
ISO
Cuprins
Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare auto
sau atunci când modul Recunoaștere scenă este setat la
(Subacvatic).
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(ISO) t numărul dorit
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
/
/
/
Observaţie
• Puteţi selecta numai [ISO AUTO], [ISO 125] – [ISO 800] atunci când modul de fotografiere este
setat la În rafală.
zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere
MENU/Căutarea
după setări
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau
datorată subiecţilor în mișcare mărind sensibilitatea ISO
(alegeţi un număr mai mare).
/
Căutarea după
operaţiune
t
2
recomandat)
Index
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când
expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,
mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
73RO
Continuare r
• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare, pentru
ca timpul de expunere să crească.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în
Selectare scenă.
Căutarea după
operaţiune
Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul se mișcă în timpul expunerii și este
fotografiat neclar după apăsarea butonului declanșator. Instabilitatea aparatului foto
este redusă automat, însă funcţia nu reduce eficient neclaritatea subiectului.
Neclaritatea subiectului apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de
expunere scurt.
În acest caz, realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele indicaţii.
Cuprins
z Indicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
MENU/Căutarea
după setări
Index
74RO
Balans de alb
Cuprins
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
Căutarea după
operaţiune
2
(Balans de alb)
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
3 Atingeţi modul dorit t [OK]
Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă
un aspect natural.
(Zi)
Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi
frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,
artificii etc.
(Înnorat)
Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
[Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă.
[Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă naturală.
[Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă pe timpul zilei.
n
(Incandescent)
Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau
corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
(Bliţ)
Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine
culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când [Auto]
și alte setări nu asigură culorile corecte.
(Setează o
apăsare)
Index
(Balans de alb
fluorescent 1)
(Balans de alb
fluorescent 2)
(Balans de alb
fluorescent 3)
MENU/Căutarea
după setări
(Auto)
Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul
[O apăsare].
75RO
Continuare r
Observaţii
t
(Balans de alb) t [Setează o apăsare] t [Captură]
Index
2
MENU/Căutarea
după setări
1 Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în
aceleași condiţii de iluminat în care veţi fotografia subiectul.
Căutarea după
operaţiune
Pentru a capta culoarea albă de bază din modul
[Setează o apăsare]
Cuprins
• Opţiunea [Balans de alb] nu este disponibilă în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Facil
• [Bliţ] din [Balans de alb] nu este disponibil în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul Film
– Atunci când funcţia Selectare scenă este setată la modul
(Anti-neclaritate în mișcare),
(Seara, fără trepied),
(Sensibilitate înaltă)
• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb
fluorescent 3].
• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].
• Atunci când [Bliţ] este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la
[Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.
Ecranul se înnegrește un moment și, după ce balansul de alb a fost reglat și înregistrat
în memorie, este afișat din nou ecranul de înregistrare.
Observaţii
• Dacă indicatorul
se aprinde intermitent în timpul fotografierii, balansul de alb fie nu este
setat, fie nu poate fi setat. Folosiţi balansul de alb automat.
• Nu scuturaţi și nu loviţi aparatul în timp ce [Setează o apăsare] este în desfășurare.
• Atunci când [Bliţ] este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat
pentru regimul de funcţionare cu bliţ.
• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]
sunt memorate separat.
zEfectele condiţiilor de iluminat
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind
funcţia Balans de alb.
Vreme/iluminare
Caracteristicile
luminii
Zi
Vreme înnorată
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstruie
Verzuie
Roșiatică
76RO
Balans de alb subacvatic
2
t
(Balans de alb subacvatic)
3 Modul dorit t [OK]
(Subacvatic 1)
Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când
tonul de albastru este intens.
(Subacvatic 2)
Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când
tonul de verde este intens.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine
culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când [Auto]
și alte setări nu asigură culorile corecte.
(Setează o
apăsare)
Index
Reglează automat tonurile de culoare subacvatice, pentru ca
acestea să aibă un aspect natural.
MENU/Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Reglează tonul de culoare atunci când aparatul foto este setat la modul
(Subacvatic)
în modul Selectare scenă, la modul
(Subacvatic) în [Scenă realizare film] sau la modul
(iFoto panor. subacv. prin balans).
Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul
[O apăsare] (pagina 76).
Observaţii
• În funcţie de culoarea apei, funcţia Balans de alb subacvatic poate să nu funcţioneze corect, deși
selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].
• Atunci când [Bliţ] este [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la [Auto], [O
apăsare] sau la [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.
• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]
sunt memorate separat.
77RO
Focalizare
2
t
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Focalizare) t modul dorit
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
(Multi AF)
Cadru de identificare
în intervalul AF
(AF central)
Se focalizează automat pe un subiect
aflat în centrul cadrului de identificare.
Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,
puteţi compune imaginea după cum
doriţi.
Index
• Atunci când funcţia Detecţie faţă este
activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.
• Atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Subacvatic),
operaţiunea de focalizare este adaptată fotografierii subacvatice.
Atunci când focalizarea este realizată prin apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator, un cadru de dimensiuni mari este afișat în
culoarea verde.
MENU/Căutarea
după setări
Se focalizează automat pe un subiect,
indiferent de intervalul cadrului de
identificare.
Atunci când apăsaţi butonul declanșator
pe jumătate, în modul de fotografiere a
imaginilor statice, un cadru verde este
afișat în jurul zonei focalizate.
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi
focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
Cadru de identificare
în intervalul AF
(Punct AF)
Se focalizează automat pe un subiect
foarte mic sau pe o zonă de dimensiuni
reduse. Dacă folosiţi și funcţia de blocare
AF, puteţi compune imaginea după cum
doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat,
pentru a nu alinia greșit subiectul și
cadrul de identificare în intervalul AF.
Cadru de identificare
în intervalul AF
78RO
Continuare r
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
Dacă atingeţi ecranul, este afișat un cadru, iar dacă
apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, cadrul este
focalizat.
Atingeţi
pentru a anula focalizarea.
Căutarea după
operaţiune
zAlegerea rapidă a subiectului prioritar
Cuprins
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], cadrul de identificare în intervalul
AF este dezactivat și afișat ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe
subiecţii din centrul ecranului.
• Dacă setaţi modul de focalizare la altă opţiune decât [Multi AF], [Detecţie feţe] este setată la [La
atingere].
• [Focalizare] este setat la [Multi AF] în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul Film
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
– Atunci când reglaţi focalizarea atingând ecranul LCD
• Dacă opţiunea Focalizare urmărire este activată, aparatul foto se focalizează prioritar pe
subiectul ce va fi urmărit.
Index
79RO
Mod măsurare
Cuprins
Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată
pentru a stabili expunerea.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod măsurare) t modul dorit
Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.
Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată
(Măsurare multiregională).
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după
centru).
(Punct)
Măsoară numai o parte a subiectului
(Măsurare parţială). Această funcţie
este utilă atunci când subiectul este
luminat din spate sau atunci când
există un contrast puternic între
subiect și fundal.
Sunt poziţionate pe subiect
Index
Marcaj măsurare reticul
în cruce
MENU/Căutarea
după setări
(Multi)
Căutarea după
operaţiune
2
Observaţii
• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.
• Dacă setaţi modul de măsurare la altă opţiune decât [Multi], [Detecţie feţe] este setată la [La
atingere].
• [Mod măsurare] este setat la [Multi] în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
80RO
Recunoaștere scenă
MENU/Căutarea
după setări
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
2
t
3
Căutarea după
operaţiune
Exemplu de imagine cu
(Lumină fundal)
activată.
Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul
Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de
scenă. Atunci când aparatul foto stabilește
scena optimă, afișează pictograma și ghidul
corespunzătoare.
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină
fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată),
(Portret)
Cuprins
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează fotografia.
La detectarea unei mișcări, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare, pentru a
reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mișcare).
(Autoreglare inteligentă)
(Recunoaștere scenă) t modul
dorit
Index
(Auto)
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările
optime și realizează fotografia.
(Avansat)
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările
optime. Atunci când aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),
modifică automat setările și realizează o altă fotografie.
• La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe
pictograma
devine verde.
• La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afișate una lângă
cealaltă după fotografiere.
• Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este afișată, se
realizează automat 2 fotografii, iar cea în care ochii sunt deschiși
este selectată automat. Pentru informaţii suplimentare despre
funcţia Reducere ochi închiși, vezi „Ce este funcţia Reducere ochi
închiși?”.
81RO
Continuare r
Observaţii
Prima imagine*
A doua imagine
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă
Realizează fotografii cu sensibilitate mărită și
reducerea instabilităţii
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă, cu faţa luată ca reper de bliţul
care se aprinde intermitent
Realizează fotografii cu sensibilitate mărită
cu faţa luată ca reper și reducerea
instabilităţii
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă
Realizează fotografii cu un timp de expunere
și mai redus fără creșterea sensibilităţii
Realizează fotografii cu bliţ
Realizează fotografii cu luminozitatea și
contrastul fundalului reglate
Realizează fotografii cu faţa luată ca
reper de bliţul care se aprinde
intermitent
Realizează fotografii cu luminozitatea și
contrastul feţei și cu fundalul reglate
Index
În modul [Avansat], aparatul foto realizează consecutiv două imagini, setările
diferind în funcţie de scena recunoscută, (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),
ceea ce poate duce la apariţia unor neclarităţi.
Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate.
MENU/Căutarea
după setări
fotografiei preferate (modul Avansat)
Căutarea după
operaţiune
zRealizarea a două fotografii cu setări diferite și selectarea
Cuprins
• Funcţia Recunoaștere scenă nu funcţionează dacă realizaţi fotografii utilizând zoomul digital.
• [Recunoaștere scenă] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Facil
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
– În timpul fotografierii în rafală
•
(Portret),
(Portret crepuscul) sau
(Portret cu lumină fundal) nu sunt recunoscute în
următoarele situaţii:
– În modul Focalizare urmărire
– Atunci când opţiunea [Detecţie feţe] este setată la [La atingere]
• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].
• Scenele
(Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi uneori recunoscute într-un mediu unde vibraţiile
sunt transmise aparatului foto, deși acesta este fixat pe un trepied.
(Crepuscul cu fol.
• Uneori apare o declanșare lentă atunci când scena este recunoscută ca
trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.
• Pictograma Recunoaștere scenă apare indiferent de [Setări afișare].
• Aceste scene pot să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.
* Atunci când [Bliţ] este setat la [Auto].
zCe este funcţia Reducere ochi închiși?
Dacă este setat la [Avansat], aparatul foto realizează automat două imagini
consecutive* atunci când recunoaște
(Portret). Aparatul foto selectează, afișează
și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși
în ambele imagini, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
* în afara cazului în care bliţul se aprinde intermitent regulat / viteza de expunere este redusă
82RO
Efect piele fină
Cuprins
Atunci când funcţia Detecţie feţe este activată, setează dacă va fi utilizat efectul Piele
fină, precum și nivelul efectului.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
Căutarea după
operaţiune
2
(Efect piele fină) t modul dorit
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
(Dezactivat)
Nu utilizează efectul Piele fină.
(Redus)
Adaugă un Efect piele fină slab.
Adaugă un Efect piele fină moderat.
(Ridicat)
Adaugă un Efect piele fină puternic.
Observaţii
• [Dezactivat] nu este disponibil atunci când Selectare scenă este setată la modul
• Este posibil ca [Efect piele fină] să nu fie vizibil, în funcţie de subiect.
(Piele fină).
MENU/Căutarea
după setări
(Mediu)
Index
83RO
Detecţie feţe
Cadrul Detecţie faţă (alb)
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Detecţie feţe) t modul dorit
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
(La atingere)
(Auto)
Detectează faţa atunci când o zonă care conţine o faţă este
atinsă pe ecran.
MENU/Căutarea
după setări
2
Căutarea după
operaţiune
Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)
Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este
subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie feţe pentru
subiectul principal se va modifica la un cadru de culoare portocalie
. Cadrul
pentru care a fost setată focalizarea va deveni verde atunci când apăsaţi butonul
declanșator pe jumătate.
Cuprins
Detectează feţele subiecţilor dvs. și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea,
balansul de alb și setările de reducere a efectului de ochi roșii.
Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat
aparatul foto.
(Prioritate adult) Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa
adultului.
Index
(Prioritate copil) Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa
copilului.
Observaţii
• Opţiunea [Detecţie feţe] nu este disponibilă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
– În modul Facil
• [La atingere] nu este disponibilă atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o
persoană] sau la [Autoportret două persoane].
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.
• Este posibil ca adulţii și copiii să nu fie recunoscuţi corect, în funcţie de condiţii.
• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],
chiar dacă este setat la [La atingere].
84RO
Continuare r
2De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă
este înregistrată ca prioritară.
3Pentru a anula înregistrarea feţei, atingeţi
.
MENU/Căutarea
după setări
• De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă este înregistrată ca prioritară.
• Atunci când scoateţi acumulatorii din aparatul foto sau aparatul foto este închis pentru
câteva zile, înregistrarea feţelor este resetată.
• Dacă opţiunea Focalizare urmărire este activată, setările Înregistrare feţe sunt resetate.
• Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea
selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD,
aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată.
• Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea
înconjurătoare, coafura subiectului etc.
• Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat,
detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată.
• În modul Facil sau atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane], faţa prioritară nu poate fi înregistrată.
Căutarea după
operaţiune
În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza,
conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca
prioritatea dată.
1Atingeţi o faţă pe care doriţi să o înregistraţi ca faţă
prioritară în timpul utilizării funcţiei Detecţie feţe.
Faţa selectată este înregistrată ca faţă prioritară, iar
cadrul se modifică la unul portocaliu
.
Cuprins
zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)
Index
85RO
Reducere ochi închiși
2
(Mod REC) t
(Piele fină) sau
t
3
(Selectare scenă) t
(Instantaneu estompat)
(Reducere ochi închiși) t modul
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Piele fină) sau la
(Instantaneu
estompat) în timpul realizării unei fotografii, aparatul foto realizează automat două
imagini consecutiv. Aparatul foto selectează, afișează și înregistrează automat imaginea
în care ochii nu sunt închiși.
dorit
Atunci când setarea Detecţie faţă este activă, funcţia
Reducere ochi închiși acţionează pentru ca imaginile în care
ochii subiectului sunt deschiși să fie înregistrate.
(Dezactivat)
Nu folosește funcţia Reducere ochi închiși.
Index
Observaţii
• Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii.
– La utilizarea bliţului
– În timpul fotografierii în rafală
– Atunci când funcţia Detecţie feţe nu funcţionează
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
• Uneori, funcţia Reducere ochi închiși nu funcţionează.
• Atunci când funcţia Reducere ochi închiși este setată la [Auto], dar numai imaginile în care ochii
subiectului sunt închiși sunt înregistrate, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul LCD.
Repetaţi fotografierea, după caz.
MENU/Căutarea
după setări
(Auto)
86RO
Setări afișare
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de
fotografiere.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări afișare) t modul dorit
Afișează butoanele funcţionale.
(Dezactivat)
Nu afișează butoanele funcţionale.
opţiunea [Setări afișare] este setată la [Dezactivat]
Index
zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când
MENU/Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
2
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre
dreapta pentru a afișa butoanele funcţionale.
87RO
Mod Facil
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Mod Facil) t [OK]
Observaţii
zFuncţiile disponibile în modul Facil (vizualizare)
(Șterge) : Șterge imaginea afișată în momentul de
faţă.
(Zoom) : Mărește imaginea afișată.
MENU/Căutarea
după setări
• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește
automat.
• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
La vizualizarea imaginilor statice în modul Facil, textul de pe ecranul de redare se
mărește, indicatoarele devin mai ușor de observat și pot fi utilizate mai puţine funcţii.
• Glisaţi în sus, în jos, la dreapta sau la stânga sau atingeţi
/ / / pentru a modifica poziţia zoomului. Atingeţi
/ pentru a modifica valoarea de mărire a zoomului.
Index
:
Atingeţi [Ștergere imagine unică] pentru a șterge
imaginea afișată în momentul de faţă.
Atingeţi [Ștergere toate imaginile] pentru a șterge
toate imaginile din intervalul temporal sau folderul
respectiv.
Atingeţi [Ieșire mod Facil] pentru a ieși din modul
Facil.
• Atunci când un card de memorie este introdus în aparatul foto, [Mod vizualizare] este setat
la [Vizualizare dată].
88RO
Calendar
2
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualizare dată)
3 Atingeţi
Cuprins
Această funcţie selectează data ce va fi redată în calendar la utilizarea funcţiei
Vizualizare după dată.
Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare dată] este deja setată.
(Calendar).
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
MENU/Căutarea
după setări
4 Selectaţi luna pe care doriţi să o afișaţi cu
/ , după care atingeţi data dorită.
Glisaţi miniaturile imaginilor din data selectată în sus sau
în jos, pentru a schimba pagina. Atingeţi o imagine pentru
a reveni la ecranul de afișare a unei singure imagini.
Observaţie
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Index
Imaginile corespunzătoare datei
selectate
zAfișarea calendarului prin glisarea pe ecranul LCD
În timpul redării imaginilor în modul Vizualizare dată,
puteţi, de asemenea, să afișaţi calendarul atingând
partea superioară a ecranului LCD și glisând în jos.
89RO
Index imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Index imagini).
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
3 Atingeţi ecranul și glisaţi în sus sau în jos, pentru
a schimba pagina.
Atingeţi o imagine din ecranul de index pentru a reveni la
ecranul de afișare a unei singure imagini.
În modul imagine unică, puteţi modifica numărul de miniaturi ale imaginilor
atingând
t [Număr imagini în index] t [12 pe pagină] sau [28 pe pagină].
MENU/Căutarea
după setări
zModificarea numărului de imagini din index
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Afișează simultan mai multe imagini.
Index
90RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Prezentare imagini) t modul dorit.
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
(Redare
continuă)
Redă succesiv toate imaginile, de la imaginea afișată până la
ultima imagine.
(Prezentare
imag. cu muzică)
Redă imaginile statice succesiv, cu efecte și muzică.
• [Prezentare imagini] nu este disponibilă atunci când [Mod vizualizare] este setat la [Vizualiz.
folder (MP4)] sau la [Vizualiz. AVCHD].
Redare continuă
MENU/Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.
1 Selectaţi prima imagine pe care doriţi să o redaţi.
(Prezentare imagini) t [Redare continuă].
3 Pentru a încheia redarea continuă, atingeţi ecranul LCD, după care
atingeţi [Renunţare la Redare continuă].
• Atingeţi
sau
Index
2 Atingeţi
de pe ecranul LCD, pentru a regla volumul sonorului filmului.
Observaţie
• Atunci când [Afișare grup rafală] este [Afișare numai imag. princ.], este afișată numai fotografia
principală.
zVizualizarea fotografiilor panoramice în timpul redării
continue
Întreaga fotografie panoramică este afișată timp de 3 secunde.
Puteţi derula o imagine panoramică atingând .
91RO
Prezentare imag. cu muzică
(Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică].
2 Atingeţi modul dorit t [Pornire].
Cuprins
1 Atingeţi
3 Pentru a închide prezentarea de imagini, atingeţi ecranul, apoi selectaţi
[Ieșire Prezentare imagini].
• [Prezentare imag. cu muzică] nu este disponibilă pentru următoarele imagini sau în următoarele
situaţii:
– Fotografii panoramice
– Imagini 3D înregistrate în [Standard] sau [Lat]
Toate
Redă toate imaginile sub formă de succesiune ordonată de
imagini.
Această dată
Redă imaginile din intervalul temporal selectat în momentul
de faţă sub formă de succesiune de imagini atunci când modul
de vizualizare este
(Vizualizare dată).
Folder
Redă imaginile din folderul selectat în momentul de faţă sub
formă de succesiune de imagini în Vizualizare folder.
Simplu
O succesiune simplă, care schimbă imaginile după un interval
predefinit.
Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi
bucura cu adevărat de imaginile dvs.
Nostalgic
O succesiune antrenantă, care reproduce atmosfera unei scene
de film.
Stilat
O succesiune elegantă, care urmează un ritm mediu.
Activ
O succesiune în ritm alert, potrivită pentru scenele active.
Index
Efecte
Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini. Dacă durata de redare a
unui film este lungă, este selectat și redat un cadru din acesta.
MENU/Căutarea
după setări
Imagine
Selectează grupul de imagini care va fi afișat. Această setare este fixată la [Folder]
atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
Observaţie
• Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag. princ.], fotografiile
în rafală sunt afișate după cum urmează.
– Atunci când opţiunea [Efecte] este setată la [Simplu], este afișată numai imaginea principală.
– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există două sau mai puţine
imagini în rafală, este afișată numai imaginea principală.
– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există trei sau mai multe imagini
în rafală, sunt afișate trei imagini, inclusiv imaginea principală.
92RO
Continuare r
Setarea implicită pentru o succesiune [Simplu].
Music2
Setarea implicită pentru o succesiune [Nostalgic].
Music3
Setarea implicită pentru o succesiune [Stilat].
Music4
Setarea implicită pentru o succesiune [Activ].
Fără sonor
Nu folosește BGM.
Observaţie
• Filmele sunt redate fără sonor.
1 sec
3 sec
Stabilește intervalul de afișare a imaginilor pentru o
succesiune [Simplu].
5 sec
MENU/Căutarea
după setări
Interval
Stabilește intervalul de comutare a ecranului. Setarea este fixată la [Auto] atunci când
[Simplu] nu este selectat ca [Efecte].
Căutarea după
operaţiune
Music1
Cuprins
Muzică
Specifică muzica redată în timpul succesiunilor de imagini. Puteţi selecta mai multe
melodii de fundal. Atingeţi
pentru a asculta fiecare melodie de fundal. Atingeţi
sau pentru a regla volumul melodiilor de fundal.
10 sec
Auto
Intervalul va corespunde opţiunii [Efecte] selectate.
• Setarea intervalului este incorectă pentru redarea filmelor.
Index
Observaţie
Repetă
Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.
Activat
Redă continuu imaginile.
Dezactivat
După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.
zAlegerea muzicii de fundal
Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-urile dvs. sau fișiere MP3 pe
aparatul foto, pentru a le reda în timpul succesiunii de imagini. Pentru a transfera
muzică, instalaţi softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dvs. Pentru
informaţii suplimentare, vezi paginile 154 și 155.
• Puteţi înregistra maximum patru piese muzicale pe aparatul foto. (Cele 4 piese muzicale
presetate, Music1 – Music4, pot fi înlocuite cu cele transferate de dvs.)
• Fiecare fișier muzical care va fi redat de aparatul foto poate dura maximum 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical din cauza deteriorării sau altor probleme ale acestuia,
executaţi [Format muzică] (pagina 133) și transferaţi din nou melodia.
93RO
Șterge
Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii.
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Șterge) t modul dorit
Șterge grupul fotografiilor în rafală, altele în afara
imaginii selectate în modul Afișare grup rafală.
După pasul 2, atingeţi [OK].
(Toate img. din ac. gr.
Rafală)
Șterge toate imaginile din grupul în rafală selectat.
După pasul 2, atingeţi [OK].
(Această imagine)
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini multiple)
Vă permite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Toate imag. de la ac.
dată)
(Toate din acest folder)
(Toate fiș. AVCHD)
Index
1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o ștergeţi.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de șters.
Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a
șterge marcajul .
MENU/Căutarea
după setări
(Toate, în afară de ac.
imag.)
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Șterge toate imaginile din intervalul temporal sau
folderul selectat sau șterge toate filmele AVCHD.
După pasul 2, atingeţi [OK].
Observaţie
• Atunci când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini, Mod vizualizare este setat
la Vizualizare folder și imaginile statice și filmele sunt afișate în același folder.
În modul Facil
Ștergere imagine unică
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă.
Ștergere toate imaginile
Șterge toate imaginile din intervalul temporal sau
folderul respectiv.
94RO
Continuare r
selectarea imaginilor
• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în
[Protejează], [Expediere prin TransferJet] sau [DPOF].
Căutarea după
operaţiune
Atunci când selectaţi
(Imagini multiple), puteţi
alterna ecranul de afișare a unei singure imagini și
ecranul de index atingând
/ .
Atingeţi
din ecranul de index pentru a reveni la
ecranul de afișare a unei singure imagini, apoi, în acest
ecran, atingeţi
pentru a reveni la ecranul de index.
Cuprins
zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la
MENU/Căutarea
după setări
Index
95RO
Expediere prin TransferJet
(Expediere prin TransferJet) t modul dorit
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului
LCD, atingeţi
.
3 Transferaţi imaginile aliniind la mică distanţă marcajele
de pe aparatul foto și de pe celălalt dispozitiv.
(TransferJet)
La realizarea conexiunii, este emis un sunet de înștiinţare.
Trimite imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini multiple)
Puteţi selecta și trimite mai multe imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o trimiteţi și
atingeţi-o.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de trimis.
Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a
șterge marcajul .
Index
(Această imagine)
MENU/Căutarea
după setări
2
Căutarea după
operaţiune
1 Introduceţi un Memory Stick cu TransferJet în
aparatul foto și apăsaţi butonul
(Redare).
Cuprins
TransferJet reprezintă o tehnologie pentru transfer wireless la mică distanţă, care permite
transferarea datelor așezând la distanţă mică două dispozitive între care doriţi să fie
realizată o comunicare.
Pentru a afla dacă aparatul dvs. foto este prevăzut cu funcţia TransferJet, verificaţi
prezenţa marcajului
(TransferJet) pe partea inferioară a aparatului foto.
Utilizarea unui Memory Stick cu TransferJet (se vinde separat) permite transferarea
imaginilor între dispozitivele compatibile TransferJet.
Pentru informaţii suplimentare despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale Memory Stick cu TransferJet.
2Atingeţi [OK] t [OK].
Observaţii
• Numai imaginile statice pot fi transferate.
• Puteţi transfera maximum 10 imagini odată. Cu toate acestea, pentru imaginile 3D, sunt
transferate atât fișierul MPO, cât și fișierul JPEG. În funcţie de dispozitivul receptor, sunt
recepţionate până la 20 de imagini.
t
(Setări) t
(Setări
• Mai întâi, setaţi [TransferJet] la [Activat] selectând
principale) (pagina 135).
• În timpul călătoriei cu avionul, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat] selectând
t
(Setări)
t (Setări principale) (pagina 135). În plus, respectaţi întotdeauna toate reglementările în
vigoare în locul în care utilizaţi aparatul foto.
• Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi realizat în aproximativ 30 de secunde. În
acest caz, selectaţi [Da] și realiniaţi cele două marcaje
(TransferJet) de pe aparatul foto și de
pe celălalt dispozitiv.
• Memory Stick cu TransferJet și modelele de aparat foto cu TransferJet nu sunt comercializate în
unele ţări și regiuni, din cauza legislaţiei și reglementărilor naţionale.
• Setaţi funcţia [TransferJet] la [Dezactivat] în alte ţări și regiuni decât cele din care aţi achiziţionat
aparatul dvs. foto. În funcţie de ţară sau regiune, dacă utilizaţi funcţia TransferJet, este posibil să
fiţi sancţionat din cauza restricţiilor locale aplicabile transmiterii de unde electromagnetice.
96RO
Primirea imaginilor prin TransferJet
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
2 Aliniaţi la mică distanţă marcajele
(TransferJet) de pe aparatul foto și
de pe dispozitivul emiţător pentru a primi imagini.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
La realizarea conexiunii, este emis un sunet de înștiinţare.
• Numai imaginile care pot fi redate pe aparatul foto pot fi trimise sau primite.
• Acest aparat foto poate recepţiona numai fișiere JPEG și MPO.
• Dacă apare o eroare a fișierului bazei de date de imagini în timpul salvării, va apărea un ecran de
recuperare a fișierului bazei de date de imagini.
• Redaţi imaginile care nu pot fi înregistrate în fișierul bazei de date de imagini utilizând
[Vizualizare folder (Static)].
Aliniaţi la mică distanţă marcajul
celălalt dispozitiv.
(TransferJet) de pe aparatul foto și de pe
Index
• Rata și raza de transfer depind de unghiul de aliniere a marcajelor
(TransferJet).
• Poate fi necesar să modificaţi poziţia/unghiul aparatului foto, până
când se realizează comunicarea.
• Trimiterea și primirea datelor sunt mai ușoare dacă marcajele
(TransferJet) sunt aliniate prin poziţionarea în paralel a celor
două aparate, așa cum se arată în imagine.
MENU/Căutarea
după setări
z Instrucţiuni de trimitere și primire cu succes a datelor
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
z Utilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute
separat
Utilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute separat, vă permite să
transferaţi imagini pe un PC și vă poate oferi mai multe opţiuni de transfer.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a dispozitivului
dvs. compatibil TransferJet.
• Reţineţi următoarele aspecte atunci când utilizaţi dispozitive compatibile TransferJet.
– Înainte de utilizare, setaţi aparatul foto la modul de redare.
– Dacă o imagine nu este afișată, selectaţi
t
(Setări) t
(Setări principale) și
setaţi apoi [Setări LUN] la [Individual].
– Atunci când este conectat, datele nu pot fi scrise pe sau șterse de pe aparatul foto.
– Nu îl deconectaţi în timp ce importaţi imagini pe „PMB”.
97RO
Desenează
t
2
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Colorează sau adaugă marcaje la o imagine statică și o salvează ca fișier nou.
Imaginea originală este păstrată.
(Redare) pentru a comuta la
(Desenează)
MENU/Căutarea
după setări
Dacă utilizaţi memoria internă, atingeţi
din partea stângă a ecranului LCD.
(Desenează)
3 Desenaţi pe imagine folosind instrumentul de
scris (livrat).
4 Atingeţi butonul
imaginii salvate.
/
t selectaţi dimensiunea
Index
Buton
1
Salvare
Salvează imaginea în format VGA sau 5M, în
memoria internă sau pe un card de memorie.
2
Instrument de scris
Desenează caractere sau elemente grafice.
3
Radieră
Efectuează corecturi.
4
Marcaj
Aplică un marcaj la imagine.
Grosime/marcaje
Selectează grosimea instrumentului de scris
sau a radierei ori marcajul.
6
Culoare
Selectează culoarea.
7
Ieșire
Închide modul de colorare.
8
Cadru
Adaugă un cadru.
Selectaţi cadrul dorit cu
5
/
Acţiune
/
9
Revenire
Anulează ultima acţiune.
0
Ștergere toate
Șterge toate desenele.
/ .
98RO
Continuare r
Observaţie
Cuprins
• Nu puteţi colora sau adăuga marcaje la următoarele imagini:
– Fotografii panoramice
– Imagini 3D
– Filme
– Fotografii afișate într-un grup de fotografii în rafală
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
Index
99RO
Retușează
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Retușează) t modul dorit
3 Executaţi retușarea conform metodei de
acţionare din fiecare mod.
(Corectează
efect ochi roșii)
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
Atingeţi / t fixaţi punctul cu
v/V/b/B t
t selectaţi
dimensiunea imaginii de salvat cu
/ t
t [OK]
• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.
• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie
de imagine.
Corectează efectul de ochi roșii
produs de bliţ.
Index
După corectarea efectului de ochi
roșii, atingeţi [OK].
• Este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.
(Anulează
mascarea)
MENU/Căutarea
după setări
(Tăiere
margini
(Redimens.))
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Retușează o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.
Imaginea originală este păstrată.
Mărește claritatea imaginii întrun cadru ales.
Atingeţi zona (cadrul) imaginii pe
care doriţi să o retușaţi t
t
[OK]
• În funcţie de imagine, este
posibil să nu puteţi efectua
suficiente corectări, iar calitatea
imaginii se poate deteriora.
Observaţie
• Nu puteţi retușa următoarele imagini:
– Fotografii panoramice
– Imagini 3D
– Filme
– Fotografii afișate într-un grup de fotografii în rafală
100RO
Vizualizare 3D
2
t
(Redare) pentru a comuta la
(Vizualizare 3D) t [OK]
zSetarea facilă a modului Vizualizare 3D
MENU/Căutarea
după setări
Puteţi seta aparatul foto la modul Vizualizare 3D
atingând
din partea dreaptă sus a ecranului LCD.
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Selectaţi [Vizualizare 3D] atunci când doriţi să redaţi fotografii realizate în modul 3D pe
un televizor 3D. Conectaţi aparatul foto și televizorul 3D utilizând un cablu HDMI (se
vinde separat) (pagina 53).
Index
101RO
Mod vizualizare
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Mod vizualizare) t modul dorit
Afișează imaginile după dată.
(Vizualizare
folder (Static))
Afișează imaginile statice.
(Vizualiz. folder
(MP4))
Afișează filmele în format MP4.
(Vizualiz.
AVCHD)
Afișează filmele în format AVCHD.
Observaţie
MENU/Căutarea
după setări
(Vizualizare
dată)
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Vă permite să selectaţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor.
• Atunci când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini, Mod vizualizare este setat
la Vizualizare folder și imaginile statice și filmele sunt afișate în același folder.
Acest aparat foto creează un fișier al bazei de date de imagini pe cardul de memorie,
pentru înregistrarea și redarea imaginilor. Dacă aparatul foto detectează imagini care
nu sunt înregistrate în fișierul bazei de date de imagini de pe cardul de memorie, va fi
afișat un ecran de înregistrare, cu mesajul „Au fost găsite fișiere nerecunoscute
Importare fișiere”.
Pentru a vizualiza imaginile neînregistrate, înregistraţi-le selectând [OK].
Index
zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto
• Folosiţi un acumulator suficient de încărcat pentru a înregistra imagini. Dacă folosiţi un
acumulator insuficient încărcat pentru a înregistra imagini, transferarea tuturor datelor
poate să nu fie posibilă sau datele pot fi corupte dacă acumulatorul se descarcă complet.
102RO
Afișare grup rafală
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualizare dată)
t
3
(Afișare grup rafală) t modul
dorit
Grupează imaginile în rafală, după care redă numai
imaginea principală.
• La executarea funcţiei Detecţie feţe în modul de fotografiere în
rafală, aparatul foto stabilește și afișează fotografia optimă
drept fotografie principală. Dacă nu se execută Detecţie feţe,
prima fotografie din grupul de fotografii în rafală este afișată
drept fotografie principală.
(Afișare toate)
Redă pe rând toate fotografiile în rafală.
MENU/Căutarea
după setări
(Afișare numai
imag. princ.)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Puteţi selecta afișarea fotografiilor în rafală în grupuri sau puteţi afișa toate fotografiile în
timpul redării.
zAfișarea imaginilor în rafală
Index
Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag.
princ.], este afișată numai imaginea principală din grupul în rafală.
Atunci când aparatul foto afișează imaginea principală, puteţi reda imaginile în
următoarele moduri.
Metoda de utilizare Acţiune
Atingeţi
Imaginile în rafală sunt afișate ca film,
înclinând aparatul foto la dreapta sau
la stânga.
Atingeţi
Imaginile în rafală sunt afișate în
index. Afișajul trece de la afișarea
imaginilor unice la afișarea imaginilor
în miniatură de fiecare dată când
atingeţi ecranul.
103RO
Protejează
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Protejează) t modul dorit
Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o protejaţi și atingeţi-o.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de protejat.
Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj
pentru a șterge
marcajul .
MENU/Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Setează tot de
la ac. dată)
Index
(Setează tot din
acest folder)
Protejează toate imaginile din intervalul temporal sau folder
sau toate filmele AVCHD.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
(Set. toate fiș.
AVCHD)
(Șterge tot de
la ac. dată)
(Elimină tot din
acest folder)
Deblochează toate imaginile din intervalul temporal sau
folder sau toate filmele AVCHD.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
(Elim. toate fiș.
AVCHD)
Observaţii
• Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru
imaginile statice și filmele afișate în același folder.
• Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag. princ.], este
protejată numai imaginea principală din grupul în rafală. Dacă doriţi să protejaţi toate imaginile,
setaţi mai întâi [Afișare grup rafală] la [Afișare toate], după care aplicaţi protecţia.
104RO
DPOF
2
t
(Redare) pentru a comuta la
t modul dorit
Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în
modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi și atingeţi-o.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat.
Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj
pentru a șterge
marcajul .
MENU/Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie
care vă permite să specificaţi imaginile de pe cardul de memorie pe care doriţi să le
imprimaţi ulterior.
Marcajul
(Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Setează tot din
acest folder)
(Șterge tot de la
ac. dată)
(Elimină tot din
acest folder)
Stabilește ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul
temporal sau folder.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Index
(Setează tot de
la ac. dată)
Anulează ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul
temporal sau folder.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Observaţii
• Marcajul
(Imprimare) nu poate fi adăugat la următoarele imagini:
– Filme
– Imagini din memoria internă
• Puteţi adăuga un marcaj
(Imprimare) la maximum 999 de imagini.
105RO
Rotește
t
2
/
(Rotește)
t [OK]
Observaţii
Index
• Nu puteţi roti următoarele imagini:
– Imagini 3D
– Filme
– Fotografii afișate într-un grup de fotografii în rafală
– Imagini statice protejate
• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.
• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie
vizibile, în funcţie de soft.
MENU/Căutarea
după setări
3
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orientată
orizontal pe verticală.
106RO
Setări volum
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Setări volum)
3 Reglaţi volumul atingând
sau
t
Puteţi regla volumul și atingând z de pe bara de reglare a
volumului și glisând spre dreapta sau spre stânga.
prezentări de imagini
Redarea filmelor: Atingeţi ecranul LCD pentru a afișa butoanele funcţionale,
după care atingeţi și apoi
sau
pentru a regla volumul.
Prezentarea de
Atingeţi ecranul pentru a afișa ecranul de reglare a volumului,
imagini:
apoi atingeţi
sau
pentru a regla volumul.
MENU/Căutarea
după setări
zReglarea volumului în timpul redării unui film sau unei
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Reglează volumul pentru prezentarea de imagini și redarea filmelor.
Index
107RO
Setări afișare
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Setări afișare) t modul dorit
Afișează butoanele funcţionale.
(Dezactivat)
Nu afișează butoanele funcţionale.
opţiunea [Setări afișare] este setată la [Dezactivat]
Index
zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când
MENU/Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de
vizualizare.
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre
dreapta pentru a afișa butoanele funcţionale.
108RO
Date expunere
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea datelor de expunere ale fișierului afișat în momentul
respectiv.
Date expunere
2
t
(Redare) pentru a comuta la
(Date expunere) t modul dorit
Afișează datele de expunere pe ecranul LCD.
(Dezactivat)
Nu afișează datele de expunere.
MENU/Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Index
109RO
Număr imagini în index
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Număr imagini în index) t modul
dorit
Afișează 12 imagini pe pagină.
(28 pe
pagină)
Afișează 28 imagini pe pagină.
MENU/Căutarea
după setări
(12 pe
pagină)
Căutarea după
operaţiune
t
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Stabilește numărul de imagini afișate în ecranul de index.
Index
110RO
Selectează folder
(Redare) pentru a comuta la
2
t
(Mod vizualizare) t [Vizualizare
folder (Static)] sau [Vizualiz. folder (MP4)]
3
t
folderul cu
(Selectează folder) t selectaţi
/ t [OK]
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere
Index
Atunci când există mai multe foldere și este afișată prima sau ultima imagine din
folder, apar următoarele indicatoare.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece la folderul anterior sau următor
MENU/Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Atunci când creaţi mai multe foldere pe un card de memorie, această funcţie selectează
folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare folder] este deja setată.
111RO
Format film
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Format film] t modul dorit
Setează metoda de înregistrare la AVCHD, care este adecvată
pentru vizionarea imaginilor video clare, pe un televizor de
înaltă definiţie.
Sunt înregistrate filme AVCHD.
MP4
Setează metoda de înregistrare la MP4, care este adecvată
pentru încărcările pe Web și atașamentele e-mail.
Sunt înregistrate filme MP4 (AVC).
MENU/Căutarea
după setări
AVCHD
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Puteţi stabili metoda de înregistrare a filmelor.
Index
112RO
Sursă luminoasă AF
2
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Sursă luminoasă AF] t modul dorit
Folosește sursa luminoasă AF.
Dezactivat
Nu folosește sursa luminoasă AF.
Observaţii
Index
• Focalizarea este asigurată cât timp lumina de la sursa luminoasă AF ajunge la subiect, indiferent
dacă lumina nu ajunge în partea din mijloc a subiectului.
• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– Atunci când modul
(Peisaj), (Crepuscul),
(Animal de companie), (Artificii) sau
(Declanșator de mare viteză) este selectat în modul Selectare scenă
– Atunci când opţiunea [Carcasă] este setată la [Activat].
– Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două
persoane].
• Atunci când folosiţi sursa luminoasă AF, cadrul normal de identificare a intervalului AF este
dezactivat și un nou cadru de identificare a intervalului AF este afișat sub forma unei linii
punctate. AF funcţionează cu prioritate pe subiecţii aflaţi lângă centrul cadrului.
• Sursa luminoasă AF emite lumină foarte puternică. Deși nu există niciun pericol pentru sănătate,
nu priviţi direct, de aproape, către sursa luminoasă AF.
MENU/Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Sursa luminoasă AF furnizează lumina secundară, pentru a vă putea focaliza mai ușor pe
un subiect în mediile întunecate.
Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, care îi permite aparatului foto să se focalizeze cu
ușurinţă, atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, până când focalizarea
este blocată. Indicatorul
apare în acest moment.
113RO
Caroiaj
Cuprins
În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /
verticală.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Caroiaj] t modul dorit
Activat
Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.
Dezactivat
Nu afișează caroiajul.
Căutarea după
operaţiune
2
MENU/Căutarea
după setări
Index
114RO
Zoom digital
2
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Zoom digital] t modul dorit
Inteligent (
Dezactivat
)
Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va
fi deformată, conform dimensiunii imaginii. (Zoom inteligent)
Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 8×, incluzând zoomul optic de 4×. Cu toate
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de
zoom optic este depășită. (Zoom digital de precizie)
Nu folosește zoomul digital.
Observaţii
Index
• Funcţia Zoom digital nu este activă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
– Atunci când modul
(Corecţie contrejour HDR) este selectat în Selectare scenă.
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
– Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două
persoane].
• Zoomul inteligent nu poate fi folosit atunci când dimensiunea imaginii este setată la [12M] sau la
[16:9(9M)].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
MENU/Căutarea
după setări
Precizie (
)
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Selectează modul Zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 4×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.
Scara totală de zoom la folosirea zoomului
inteligent (inclusiv zoomul optic de 4×)
Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scara totală de zoom
8M
Aprox. 4,9×
5M
Aprox. 6,2×
VGA
Aprox. 25×
16:9(2M)
Aprox. 8,3×
115RO
Orientare automată
Cuprins
Atunci când aparatul foto este rotit pentru a realiza o fotografie tip portret (pe verticală),
aparatul foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Orientare automată] t modul dorit
Activat
Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.
Dezactivat
Nu folosește Orientare automată.
• În partea stângă și dreaptă a imaginilor orientate pe verticală, apare o porţiune neagră.
• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corect înregistrată.
• Nu puteţi utiliza [Orientare automată] în următoarele situaţii:
– În modul de fotografiere 3D
– În modul Film
– Atunci când modul
(Subacvatic) este selectat în Selectare scenă.
Dacă orientarea unei imagini nu este corectă, puteţi utiliza [Rotește] de pe ecranul
MENU pentru a afișa imaginea în poziţia portret.
Index
zRotirea imaginilor după înregistrare
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2
116RO
Ghid recun. scenă
Cuprins
Puteţi selecta afișarea sau ascunderea ghidului lângă pictograma Recunoaștere scenă la
activarea opţiunii Recunoaștere scenă.
Ghidul Recunoaștere scenă
2
Activat
Afișează Ghidul Recunoaștere scenă.
Dezactivat
Nu afișează Ghidul Recunoaștere scenă.
MENU/Căutarea
după setări
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Ghid recun. scenă] t modul dorit
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Index
117RO
Reduc. ef. ochi roșii
Cuprins
Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru
a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Reduc. ef. ochi roșii] t modul dorit
Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se
aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi
roșii.
Activat
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roșii.
Dezactivat
Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.
Observaţii
Index
• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea
declanșatorului. De obicei, activarea declanșatorului durează o secundă; aveţi grijă ca subiectul
să stea nemișcat în acest interval.
• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile
individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în
momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă
selectaţi [Auto].
• [Reduc. ef. ochi roșii] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:
– În modul Defocalizare fundal
– În modul de fotografiere 3D
– Atunci când modul
(Anti-neclaritate în mișcare),
(Seara, fără trepied) sau
(Sensibilitate înaltă) este selectat în Selectare scenă.
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
MENU/Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
2
zCare este cauza efectului de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la
[Dezactivat]).
• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează
efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.
118RO
Alertă ochi închiși
Cuprins
Atunci când o fotografie în care ochii subiectului sunt închiși este înregistrată în timp ce
funcţia Detecţie feţe este activată, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Alertă ochi închiși] t modul dorit
Auto
Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
Dezactivat
Nu afișează mesajul.
Căutarea după
operaţiune
2
MENU/Căutarea
după setări
Index
119RO
Bip
1
t
(Setări) t
t [Bip] t modul dorit
(Setări principale)
Înalt
Jos
Activează bipul/sunetul declanșatorului atunci când utilizaţi
ecranul tactil/apăsaţi butonul declanșator.
Dacă doriţi să reduceţi volumul semnalului sonor, selectaţi
[Jos].
Dezactivat
Dezactivează bipul/sunetul declanșatorului.
MENU/Căutarea
după setări
Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul
declanșator.
Căutarea după
operaţiune
Declanșator
Cuprins
Modifică setările sunetului emis atunci când acţionaţi aparatul foto.
Index
120RO
Luminozitate LCD
1
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Luminozitate LCD] t modul dorit
Setează ecranul LCD la luminozitate normală.
Luminos
Setează ecranul LCD la luminozitate ridicată.
• Această funcţie este utilă la vizualizarea imaginilor în lumină
exterioară puternică.
• În modul [Luminos], energia bateriei poate scădea mai rapid.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit, ecranul
LCD se stinge.
• În modul Film, [Luminozitate LCD] este setată la [Normal].
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Normal
Cuprins
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi seta luminozitatea ecranului LCD.
Index
121RO
Language Setting
1
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Language Setting] t modul dorit
Cuprins
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
Index
122RO
Culoare ecran
1
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Culoare ecran] t modul dorit
Alb
Roz
Setează culoarea de fundal a ecranului LCD.
Căutarea după
operaţiune
Negru
Cuprins
Setează culoarea afișajului ecranului.
MENU/Căutarea
după setări
Index
123RO
Mod demo
1
Va fi realizată o demonstraţie a funcţiilor de fotografiere.
Mod demo 2
Pornește automat demonstraţia Declanșator zâmbet atunci
când nu se efectuează nicio operaţiune timp de 15 secunde.
Mod demo 3
Dacă nu efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită perioadă
de timp atunci când aparatul foto este conectat la un televizor
HD, va fi efectuată automat o demonstraţie a redării filmelor
AVCHD.
Dezactivat
Nu realizează o demonstraţie.
MENU/Căutarea
după setări
Mod demo 1
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Mod demo] t modul dorit t [OK]
Cuprins
Puteţi seta dacă să utilizaţi o demonstraţie a Declanșator zâmbet sau a redării filmelor
AVCHD. Atunci când o demonstraţie vizuală nu este necesară, setaţi la [Dezactivat].
Observaţii
Index
• Apăsarea butonului de declanșare în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet acţionează
declanșatorul, dar nu se înregistrează nicio fotografie.
• În timpul unei demonstraţii, dacă numărul de imagini salvate în memoria internă crește, aparatul
foto poate șterge automat imaginile.
124RO
Iniţializare
1
(Setări principale)
Observaţie
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
t [Iniţializare] t [OK]
Cuprins
Iniţializează setarea implicită.
Chiar dacă activaţi [Iniţializare], imaginile sunt păstrate.
MENU/Căutarea
după setări
Index
125RO
Rezoluţie HDMI
1
Aparatul foto recunoaște automat un televizor de înaltă
definiţie și stabilește rezoluţia de redare.
1080i
Redă semnale la o calitate a imagini de înaltă definiţie (1080i).
480p/576p
Redă semnale la o calitate standard a imaginii (480p/576p).
• Dacă aparatul foto este compatibil 1080 60i, semnalele sunt redate
utilizându-se 480p, în timp ce, dacă este compatibil 1080 50i,
semnalele sunt redate utilizându-se 576p.
Observaţie
MENU/Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Rezoluţie HDMI] t modul dorit
Cuprins
Setează rezoluţia de redare a unui televizor de la mufa HDMI atunci când vizualizaţi
imagini conectând suportul cu ieșiri multiple (livrat) al acestui aparat foto la mufa HDMI
a unui televizor de înaltă definiţie prin intermediul cablului HDMI (se vinde separat).
• Dacă nu puteţi afișa corect ecranul cu setarea [Auto], selectaţi [1080i] sau [480p/576p], în funcţie
de televizorul care va fi conectat.
Index
126RO
CONTROL PT.HDMI
1
Activat
Activează acţionarea de la distanţă.
Dezactivat
Dezactivează acţionarea de la distanţă.
• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului conectând aparatul foto la un
televizor compatibil „BRAVIA” Sync.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [CONTROL PT.HDMI] t modul dorit
Cuprins
Această setare permite controlarea de la distanţă (TV) a unui aparat foto care este
conectat la un televizor „BRAVIA” Sync prin intermediul cablului HDMI (se vinde
separat). Pentru informaţii suplimentare despre „BRAVIA” Sync, vezi pagina 151.
Index
127RO
COMPONENT
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [COMPONENT] t modul dorit
Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un
televizor de înaltă definiţie, compatibil 1080i.
SD
Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un
televizor care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).
MENU/Căutarea
după setări
HD(1080i)
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Selectează tipul ieșirii semnalului video, SD sau HD (1080i), în funcţie de televizorul
conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat).
Folosiţi un cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type2c (se vinde separat).
Index
128RO
Carcasă
1
Activat
Modifică funcţia butoanelor.
Dezactivat
Nu modifică nicio funcţie.
• Obiectele nu pot fi focalizate prin atingerea ecranului.
• Unele funcţii sunt limitate, iar poziţia pictogramelor de pe ecranul LCD se schimbă.
• Atunci când opţiunea [Carcasă] este setată la [Activat], [Mod vizualizare] este setat la
[Vizualizare dată].
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Carcasă] t modul dorit
Cuprins
Afișează butoanele funcţionale speciale atunci când aparatul foto este instalat în carcasă
(echipament marin). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a carcasei.
Index
129RO
Conectare USB
1
Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)
între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.
PTP/MTP
La conectarea aparatului foto la un computer, apare Expertul
de redare automată, iar imaginile statice din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer
(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Observaţie
• Nu puteţi importa filme atunci când opţiunea [PTP/MTP] este selectată. Pentru a importa filme
pe computer, selectaţi [Mass Storage].
MENU/Căutarea
după setări
Mass Storage
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Conectare USB] t modul dorit
Cuprins
Setează modul atunci când aparatul foto este conectat la un computer sau un dispozitiv
USB prin intermediul cablului USB.
Index
130RO
Setări LUN
1
Sunt afișate și imaginile de pe cardul de memorie, și cele din
memoria internă. Selectaţi această setare atunci când conectaţi
aparatul foto la un computer.
Individual
Atunci când cardul de memorie este introdus în aparat, sunt
afișate imaginile de pe card; dacă nu este introdus, sunt afișate
imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare dacă
nici imaginile de pe cardul de memorie și nici cele din
memoria internă nu sunt afișate atunci când aparatul este
conectat la un alt dispozitiv (nu la un computer).
MENU/Căutarea
după setări
Multiplu
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Setări LUN] t modul dorit
Cuprins
Setează metoda de afișare pentru fișierele media înregistrate afișate pe monitorul unui
computer sau pe un alt monitor atunci când aparatul foto este conectat la un computer
sau la o componentă AV prin intermediul unei conexiuni USB.
Observaţie
Index
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile pe un suport de date prin
intermediul „PMB Portable”.
131RO
Descarcă muzică
1
(Setări principale)
Este afișat mesajul „Modifică muzică prez. imag.
Conectare la PC”.
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și
un computer și porniţi „Music Transfer”.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
modifica fișierele muzicale.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
t [Descarcă muzică]
Cuprins
Puteţi folosi opţiunea „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a modifica
melodiile de fundal.
MENU/Căutarea
după setări
Index
132RO
Format muzică
1
zReaducerea presetării muzicale la setarea din fabrică a
aparatului foto
1Executaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un
computer.
2Porniţi „Music Transfer” și reactivaţi muzica implicită.
• Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea „Music Transfer”, vezi ajutorul din „Music
Transfer”.
MENU/Căutarea
după setări
Puteţi folosi „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele
muzicale la cele predefinite.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Format muzică] t [OK]
Cuprins
Puteţi șterge toate melodiile de fundal stocate pe aparatul foto. Opţiunea poate fi
utilizată atunci când melodiile de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.
Index
133RO
Economisire energ.
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [Economisire energ.] t modul dorit
Standard
Dacă aparatul foto nu este acţionat pentru o anumită perioadă
de timp, se închide automat. În modul de fotografiere, ecranul
LCD se întunecă automat înainte ca aparatul foto să se
închidă.
Aparatul foto se închide mai greu decât atunci când este setat
la [Rezistenţă].
Dezactivat
Nu utilizează funcţia Închidere automată.
Index
Economisește preventiv energia bateriei.
Dacă aparatul foto nu este acţionat pentru o anumită perioadă
de timp, se închide automat. În modul de fotografiere, ecranul
LCD se întunecă automat înainte ca aparatul foto să se
închidă.
MENU/Căutarea
după setări
Rezistenţă
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.
Dacă nu folosiţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit
și funcţionează pe bază de baterii, ecranul se stinge, iar aparatul se închide automat mai
târziu, pentru a se evita descărcarea bateriilor (funcţia de închidere automată).
Observaţie
• Aparatul nu se închide automat în următoarele situaţii:
– În timpul succesiunilor de imagini
– Atunci când se vizualizează fotografii realizate în modul [Balans multiunghiular], înclinând
aparatul foto
– Atunci când se vizualizează fotografii în rafală, înclinând aparatul foto
– La redarea filmelor
– În timpul redării HDMI
– În timpul conexiunii Eye-Fi
134RO
TransferJet
1
t
(Setări) t
(Setări principale)
t [TransferJet] t modul dorit
Comunică prin TransferJet.
Dezactivat
Nu comunică prin TransferJet.
MENU/Căutarea
după setări
Activat
Căutarea după
operaţiune
Pentru informaţii suplimentare despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale Memory Stick cu TransferJet.
Cuprins
Puteţi selecta setările de comunicare TransferJet. TransferJet reprezintă o tehnologie
pentru transfer wireless la mică distanţă, care permite transferarea datelor așezând la
distanţă mică două dispozitive între care doriţi să fie realizată o comunicare. Pentru a afla
dacă aparatul dvs. foto este prevăzut cu funcţia TransferJet, verificaţi prezenţa marcajului
(TransferJet) pe partea inferioară a aparatului foto.
Utilizarea unui Memory Stick cu TransferJet (se vinde separat) permite transferarea
imaginilor între dispozitivele compatibile TransferJet.
Observaţii
Index
• [TransferJet] este întotdeauna setat la [Dezactivat] în modul Facil.
• În timpul călătoriei cu avionul, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat]. În plus, respectaţi întotdeauna
toate reglementările în vigoare în locul în care utilizaţi aparatul foto.
• Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi realizat în aproximativ 30 de secunde. În
acest caz, selectaţi [Da] și realiniaţi cele două marcaje
(TransferJet) de pe aparatul foto și de
pe celălalt dispozitiv.
• Memory Stick cu TransferJet și modelele de aparat foto cu TransferJet nu sunt comercializate în
unele ţări și regiuni, din cauza legislaţiei și reglementărilor naţionale.
• Setaţi funcţia [TransferJet] la [Dezactivat] în alte ţări și regiuni decât cele din care aţi achiziţionat
aparatul dvs. foto. În funcţie de ţară sau regiune, dacă utilizaţi funcţia TransferJet, este posibil să
fiţi sancţionat din cauza restricţiilor locale aplicabile transmiterii de unde electromagnetice.
zCe este TransferJet?
TransferJet vă permite să partajaţi imagini trimiţând și primind
date de acest tip. Introduceţi un Memory Stick cu TransferJet în
aparatul dvs. foto și aliniaţi cele două marcaje
(TransferJet)
ale aparatului foto și ale celuilalt dispozitiv care acceptă această
funcţie.
Pentru informaţii suplimentare despre transferarea imaginilor,
vezi pagina 96.
135RO
Eye-Fi
1
(Setări principale)
Utilizează funcţia de încărcare.
Pictograma de afișare a modului Eye-Fi de pe ecranul LCD se
va modifica în funcţie de modul de comunicare a cardului EyeFi.
Cardul Eye-Fi este în modul de așteptare. Nu există
nicio imagine de trimis.
Cardul Eye-Fi este în modul de așteptare a încărcării.
Cardul Eye-Fi este în modul de conectare.
Cardul Eye-Fi încarcă imagini.
A apărut o eroare.
Dezactivat
Nu utilizează funcţia de încărcare.
Index
Observaţii
• Din martie 2010, cardurile Eye-Fi sunt comercializate în SUA, Canada, Japonia și câteva ţări din
Uniunea Europeană.
• Pentru informaţii suplimentare despre cardul Eye-Fi, contactaţi producătorul sau distribuitorul
de carduri Eye-Fi.
• Cardurile Eye-Fi sunt permise numai în ţările și regiunile din care au fost achiziţionate. Puteţi fi
tras la răspundere, conform restricţiilor locale.
• Cardul Eye-Fi prezintă o funcţie LAN fără fir. Nu utilizaţi cardul Eye-Fi în locurile în care LAN
fără fir este interzis, cum ar fi la bordul unui aparat de zbor. Dacă introduceţi cardul Eye-Fi,
setaţi [Eye-Fi] la [Dezactivat]. Atunci când funcţia de încărcare a cardului Eye-Fi este setată la
[Dezactivat], pictograma
este afișată pe ecranul LCD.
MENU/Căutarea
după setări
Activat
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
t [Eye-Fi] t modul dorit
Cuprins
Setează dacă să utilizaţi funcţia de încărcare a unui card Eye-Fi (disponibil în comerţ),
atunci când utilizaţi cardul Eye-Fi cu acest aparat foto. [Eye-Fi] este afișat numai atunci
când cardul Eye-Fi este introdus în aparatul foto.
Transferarea imaginilor utilizând cardul Eye-Fi
1 Definiţi setările punctului de acces al LAN fără fir sau setările sensului de
transfer al cardului Eye-Fi.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a cardului Eye-Fi.
2 După definirea setărilor, introduceţi cardul Eye-Fi în aparatul foto și
realizaţi fotografiile.
Imaginile înregistrate sunt transferate automat pe PC prin intermediul LAN fără fir.
136RO
Continuare r
Observaţii
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
• Atunci când utilizaţi un card Eye-Fi nou pentru prima dată, copiaţi mai întâi fișierul de instalare a
aplicaţiei PC inscripţionat pe cardul Eye-Fi, după care formataţi cardul.
• Înainte de a utiliza cardul Eye-Fi, actualizaţi firmware-ul cardului Eye-Fi la cea mai recentă
versiune. Pentru informaţii suplimentare despre versiunile mai noi, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a cardului Eye-Fi.
• În momentul încărcării imaginilor, funcţia [Economisire energ.] nu este disponibilă.
• Dacă este afișată pictograma
(eroare), scoateţi și reintroduceţi cardul Eye-Fi sau închideţi și
reporniţi aparatul foto. Dacă pictograma
(eroare) continuă să fie afișată, cardul Eye-Fi poate
fi deteriorat. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Eye-Fi, Inc.
• Comunicarea prin LAN fără fir poate fi întreruptă de alte dispozitive de comunicare. Dacă
recepţionarea datelor este insuficientă, apropiaţi aparatul foto de punctul de acces.
• Pentru informaţii suplimentare despre conţinutul care poate fi încărcat, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a cardului Eye-Fi.
• Unele carduri Eye-Fi dispun de „Endless Memory Mode”. Acest produs nu acceptă „Endless
Memory Mode”. Verificaţi dacă opţiunea „Endless Memory Mode” a cardurilor Eye-Fi
introduse în acest produs este dezactivată. Pentru detalii privind setarea opţiunii „Endless
Memory Mode”, consultaţi instrucţiunile de utilizare livrate împreună cu cardul Eye-Fi.
Index
137RO
Calibrare
1
(Setări principale)
2 Folosiţi instrumentul de scris și atingeţi centrul
semnului × afișat pe ecran, în ordine.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
• Dacă atingeţi [Anulează] pentru a opri calibrarea la jumătate, modificările realizate până în acel
moment nu sunt aplicate.
• Dacă nu reușiţi să atingeţi punctul corect, calibrarea nu este executată. Atingeţi din nou centrul
semnului ×.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
t [Calibrare]
Cuprins
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi realiza calibrarea atunci când butoanele panoului tactil
nu reacţionează la atingerea punctelor corespunzătoare.
Index
138RO
Format
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) sau
(Instrument memorie int.) t
[Format] t [OK]
• Reţineţi că, prin formatare, se șterg permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Formatează cardul de memorie sau memoria internă. Pentru o bună funcţionare a
cardului de memorie, vă recomandăm să folosiţi acest aparat foto pentru a formata toate
cardurile pe care le utilizaţi pentru prima dată cu aparatul. Reţineţi că procesul de
formatare are drept rezultat ștergerea tuturor datelor existente în cardul de memorie.
Aceste date nu pot fi recuperate. Nu uitaţi să faceţi o copie de siguranţă a datelor
importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare.
Index
139RO
Creează folder REC.
1
Observaţii
zDespre foldere
MENU/Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Atunci când introduceţi în aparatul foto un card de memorie folosit cu alt echipament și realizaţi
fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este
depășită, un folder nou este creat automat.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Creează folder REC.] t [OK]
Cuprins
Creează un folder în cardul de memorie, pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau
selectaţi un alt folder de înregistrare.
După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie
(pagina 141) și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 111).
Index
140RO
Modif. folder REC.
1
2 Selectaţi folderul în care doriţi să stocaţi
imaginile utilizând / t [OK].
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Nu puteţi selecta următorul folder ca folder de înregistrare.
– Folderul „100”
– Un folder cu un număr numai în forma „sssMSDCF” sau „sssANV01”
• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Modif. folder REC.]
Cuprins
Schimbă folderul din cardul de memorie utilizat în mod obișnuit pentru stocarea
imaginilor înregistrate.
Index
141RO
Șterg. folder REC
1
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Șterg. folder REC]
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel
mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.
• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi
redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere cu ajutorul unui computer,
după care ștergeţi folderul.
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi folderul pe care doriţi să îl ștergeţi
utilizând / t [OK].
Cuprins
Șterge folderul din cardul de memorie utilizat pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Index
142RO
Copiază
1 Introduceţi în aparat un card de memorie cu
suficient spaţiu liber.
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Copiază] t [OK]
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
• Utilizaţi acumulatori complet încărcaţi. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini folosind
acumulatori cu o cantitate mică de energie, acumulatorii se pot descărca, provocând eșuarea
copierii și chiar coruperea datelor.
• Nu puteţi copia individual imaginile.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul
memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere și formataţi memoria internă
([Format] din [Instrument memorie int.]).
• În cardul de memorie este creat un folder nou, în care sunt copiate toate datele. Nu puteţi alege
un anumit folder și copia imaginile în acesta.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.
Index
143RO
Număr fișier
1
Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de
înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Atunci când
cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai
mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un număr cu 1
mai mare decât cel mai mare număr).
Resetare
Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este
modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un
fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare
număr).
MENU/Căutarea
după setări
Serie
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) sau
(Instrument memorie int.) t
[Număr fișier] t modul dorit
Cuprins
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.
Index
144RO
Setare zonă
Cuprins
Reglează ora în funcţie de ora locală dintr-o zonă selectată.
1
t
(Setări) t
(Setări ceas) t
[Setare zonă] t modul dorit
Destinaţie
Folosiţi aparatul foto setat după ora destinaţiei dvs.
Setaţi zona de destinaţie.
zModificarea Setare zonă
Setarea unei destinaţii frecvent vizitate vă permite să reglaţi cu ușurinţă ora la care
vizitaţi respectiva destinaţie.
MENU/Căutarea
după setări
Folosiţi aparatul foto în zona dvs.
Atunci când zona definită în momentul de faţă este diferită de
zona de domiciliu, trebuie să efectuaţi Setare zonă.
Căutarea după
operaţiune
Local
Index
Pictograma Ora de vară
1Atingeţi zona „Destinaţie”.
2Selectaţi zona utilizând
/ .
3Atingeţi pictograma Ora de vară și selectaţi Ora de vară activat / dezactivat.
4Atingeţi [OK].
145RO
Setare dată și oră
1
t
(Setări) t
(Setări ceas) t
[Setare dată și oră] t modul dorit
Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.
Ora de vară
Puteţi selecta Ora de vară [Activat]/[Dezactivat].
Dată și oră
Puteţi fixa data și ora.
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
Format dată și oră
Cuprins
Fixează din nou data și ora.
Index
146RO
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate standard, conectând
aparatul foto la un televizor SD (definiţie standard). Consultaţi și instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
2 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).
3 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind cablul AV (livrat).
Butonul
Suport cu ieșiri multiple
MENU/Căutarea
după setări
1 La mufele de intrare
audio/video
(Redare)
Căutarea după
operaţiune
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor cu definiţie standard (SD)
2 La mufa A/V OUT
(STEREO)
Index
Cablu AV
4 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
5 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi
LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.
/
de pe ecranul
Observaţii
• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.
• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
147RO
1 Închideţi aparatul foto și televizorul de înaltă definiţie.
2 Conectaţi aparatul foto la televizor folosind cablul HDMI (se vinde
separat) sau un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat).
z„PhotoTV HD”
Index
Acest aparat foto este compatibil cu „PhotoTV HD” standard.
Conectând un televizor Sony compatibil cu „PhotoTV HD” prin intermediul unui
cablu HDMI (se vinde separat) sau al unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă prezentare a fotografiilor dvs., la o
calitate HD uimitoare, fără precedent.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.
• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
• Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.
Căutarea după
operaţiune
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate ridicată conectând
aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) prin intermediul cablului HDMI (se
vinde separat) sau al cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat). Folosiţi un cablu
adaptor de ieșire HD, de compatibil Type2c. Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor de înaltă definiţie (HD)
• „PhotoTV HD” permite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor și culorilor
subtile.
• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor Sony compatibil cu modul Video A
prin intermediul unui cablu HDMI, televizorul dvs. este setat automat la calitatea imaginii
corespunzătoare imaginilor statice. Atunci când televizorul este setat la Video, calitatea
imaginii este setată la cea corespunzătoare filmelor.
• Atunci când redaţi un film AVCHD, se recomandă să setaţi [Mod vizualizare] la [Vizualiz.
AVCHD].
• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
148RO
Cuprins
Vizualizarea unei imagini prin conectarea
aparatului foto la un televizor HD prin intermediul
cablului HDMI (se vinde separat)
Conectaţi aparatul foto la mufa HDMI a unui televizor de înaltă definiţie prin
intermediul cablului HDMI (se vinde separat).
2 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind cablul HDMI (se
vinde separat).
Butonul
Căutarea după
operaţiune
1 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).
(Redare)
1 La mufa HDMI
Suport cu ieșiri multiple
MENU/Căutarea
după setări
Mufă HDMI
2 La mufa HDMI
Index
Cablu HDMI
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi
LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.
/
de pe ecranul
Observaţii
• Atingeţi
t
(Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [Auto] sau [1080i] pentru
[Rezoluţie HDMI].
• Semnalul sonor este setat la [Declanșator].
• Nu conectaţi aparatul foto și echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieșire. Atunci
când aparatul foto și televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieșire, nu sunt generate
nici imagini și nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca și defecţiuni ale aparatului foto și /
sau ale echipamentului conectat.
• Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare de înaltă definiţie. De
exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs. de înaltă definiţie sau să auziţi
sonorul acestuia.
• Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită perioadă de
timp, atunci când realizaţi filme cu aparatul foto și televizorul conectate printr-un cablu HDMI
(se vinde separat).
149RO
1 Conectaţi aparatul foto la televizor folosind un cablu adaptor de ieșire HD
(se vinde separat).
1 La mufele de intrare audio/video
Butonul
Verde/albastru/roșu
(Redare)
Alb/roșu
Index
Cablu adaptor de ieșire HD
MENU/Căutarea
după setări
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Căutarea după
operaţiune
Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) folosind cablul adaptor de
ieșire HD (se vinde separat).
Folosiţi un cablu adaptor de ieșire HD, de compatibil Type2c.
Cuprins
Vizualizarea unei imagini prin conectarea
aparatului foto la un televizor HD prin intermediul
cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat)
2 La multiconector
2 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
3 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi
LCD al aparatului foto pentru a selecta imaginea dorită.
/
de pe ecranul
Observaţie
• Înainte de a utiliza această funcţie, selectaţi
t
a selecta [HD(1080i)] pentru [COMPONENT].
(Setări) t
(Setări principale) pentru
150RO
1 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).
2 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind un cablu HDMI
(se vinde separat).
MENU/Căutarea
după setări
Butonul
Căutarea după
operaţiune
Atunci când utilizaţi un televizor care acceptă „BRAVIA” Sync (compatibil cu SYNC
MENU), puteţi utiliza funcţiile de redare ale aparatului foto folosind telecomanda livrată
odată cu televizorul, conectând aparatul foto la televizor prin intermediul cablului HDMI
(se vinde separat).
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor „BRAVIA” Sync
(Redare)
Mufă HDMI
1 La mufa HDMI
Suport cu ieșiri multiple
Index
2 La mufa HDMI
Cablu HDMI
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
5
t
t [Activat]
(redare) al aparatului foto, pentru a-l porni.
(Setări) t
(Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]
6 Apăsaţi butonul SYNC MENU de pe telecomanda televizorului, pentru a
selecta modul dorit.
Meniu
Funcţie
Prezentare imag. cu
muzică
Redă automat imaginile cu efecte sonore sau muzică de fundal,
ca succesiune.
Imagine unică
Redă o singură imagine odată.
Index imagini
Afișează simultan mai multe imagini.
Vizualizare 3D
Redă imaginile 3D înregistrate în modul de fotografiere 3D.
Șterge
Șterge imaginile înregistrate.
Redare cu zoom
Redă imaginile mărite.
Zoom larg
Redă imaginile statice cu formatul de imagine 4:3 în formatul
de imagine 16:9 atunci când vizualizaţi o imagine unică. În acest
caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată.
Rotește
Rotește o imagine statică.
Mod vizualizare
Selectează formatul de afișare a imaginilor multiple.
151RO
Continuare r
Observaţii
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI,
funcţiile pe care le puteţi utiliza sunt limitate.
• Atunci când atingeţi ecranul LCD al aparatului foto în timp ce utilizaţi telecomanda,
funcţionarea telecomenzii este temporar întreruptă.
• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului conectând aparatul foto la un
televizor compatibil „BRAVIA” Sync. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
• Dacă aparatul foto funcţionează defectuos în momentul acţionării de la telecomanda
televizorului, cum ar fi atunci când este conectat prin HDMI la un televizor de altă marcă,
atingeţi
t
(Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI] t
[Dezactivat].
MENU/Căutarea
după setări
Index
152RO
Utilizarea cu computerul dvs.
Cuprins
„PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM (livrat) pentru a permite o utilizare
multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.
Mediul computerizat recomandat (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Altele
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
(pentru redarea/editarea filmelor de înaltă definiţie:
Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid/Intel Core 2
Duo 1,66 GHz sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mult (pentru redarea/
editarea filmelor de înaltă definiţie: 1 GB sau mai
mult)
Hard disk: spaţiu necesar pentru instalare —
aproximativ 500 MB
Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai
mult
Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru
utilizarea funcţiei de creare a discurilor.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
Index
*1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
MENU/Căutarea
după setări
SO (preinstalat)
Căutarea după
operaţiune
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare și caracteristici la utilizarea
softului „PMB”, „Music Transfer” și „PMB Portable” sau la importarea imaginilor prin
conexiune USB.
Mediul computerizat recomandat (Macintosh)
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare și caracteristici la utilizarea
softului „Music Transfer” și „PMB Portable” livrat sau la importarea imaginilor prin
conexiune USB.
SO (preinstalat)
Conexiune USB: Mac OS X (de la v10.3 la v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (de la
v10.4 la v10.6)
Observaţii
• Operarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.
153RO
Utilizarea softului
Apare ecranul meniului de instalare.
• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de
pe ecran, pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Install].
Căutarea după
operaţiune
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
Cuprins
Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)” și a
„Music Transfer” (Windows)
Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).
Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio (
accepta clauzele acordului și apoi clic pe [Next].
t
) pentru a
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
Index
• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul efectuării procedurii
(pagina 156).
• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.
MENU/Căutarea
după setări
3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.
7 Lansaţi softul.
• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe
(PMB) de pe desktop.
Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB
(numai în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
sau faceţi clic pe
(PMB Help).
• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul
livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,
faceţi dublu clic pe
(PMB Launcher) de pe desktop.
Observaţii
• Conectaţi-vă ca Administrator.
• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe
ecran. Selectaţi [Start].
• Dacă „PMB” a fost deja instalat pe computerul dvs. și dacă versiunea „PMB” este inferioară
versiunii de pe CD-ROM-ul livrat, reinstalaţi „PMB” de pe CD-ROM.
• Dacă versiunea este superioară celei de pe CD-ROM, reinstalarea „PMB” nu este necesară.
Atunci când conectaţi aparatul foto și computerul printr-un cablu USB, funcţia „PMB”
disponibilă este activată.
• Dacă „PMB” a fost deja instalat pe computerul dvs. și dacă versiunea „PMB” este inferioară
versiunii 5.0, unele funcţii pot să fie inaccesibile după ce instalaţi „PMB” de pe CD-ROM-ul
livrat. De asemenea, puteţi porni „PMB” sau alte softuri din „PMB Launcher” instalat
concomitent. Pentru a lansa „PMB Launcher”, faceţi dublu clic pe
(PMB Launcher) de pe
desktop.
154RO
Instalarea „Music Transfer” (Macintosh)
2 Faceţi dublu clic pe
Cuprins
1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea
CD-ROM.
(SONYPMB).
3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] din folderul [Mac].
Observaţii
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
• Închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.
• Pentru instalare, trebuie să vă conectaţi ca Administrator.
Index
• „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer pentru a le
putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs. și faceţi clic pe
[Import].
• Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe ecranul
aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi clic pe [Export]
t [Easy Export (PC Sync)] din meniul [Manipulate] și apoi clic pe [Export].
• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.
• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj tip
calendar.
• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica data și ora
realizării.
• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.
• Discurile Blu-ray, AVCHD și DVD-Video pot fi create pe baza filmelor AVCHD importate
pe un PC. (Aveţi nevoie de un computer cu conexiune la Internet în momentul creării
iniţiale a unui disc Blu-ray sau DVD-Video).
• Puteţi încărca imagini pe un serviciu de reţea. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet).
• Pentru mai multe informaţii, vezi
(PMB Help).
MENU/Căutarea
după setări
zNoţiuni introductive despre „PMB”
Căutarea după
operaţiune
Este iniţiată instalarea softului.
zNoţiuni introductive despre „Music Transfer”
„Music Transfer” vă permite să înlocuiţi fișierele muzicale înregistrate din fabrică în
aparatul foto cu melodiile dumneavoastră preferate și puteţi șterge și adăuga fișiere
muzicale.
Puteţi, de asemenea, recupera melodiile înregistrate în fabrică în memoria aparatului
foto.
• Puteţi importa următoarele tipuri de melodii cu ajutorul „Music Transfer”.
– Fișierele MP3 stocate pe hard diskul computerului dvs.
– Melodii de pe CD
– Muzica predefinită și salvată pe aparatul foto
• Înainte de a lansa „Music Transfer”, executaţi
t
(Setări) t
(Setări
principale) t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la computer.
Pentru alte informaţii, vezi ajutorul din „Music Transfer”.
155RO
2 Porniţi computerul și apăsaţi butonul
(Redare).
3 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un
program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.
Căutarea după
operaţiune
1 Introduceţi acumulatori suficient încărcaţi în aparatul foto sau conectaţi
un adaptor CA AC-LS5 (se vinde separat) la suportul cu ieșiri multiple
(livrat) și la o priză de perete și așezaţi aparatul foto în suportul cu ieșiri
multiple.
Cuprins
Conectarea aparatului foto la
computer
MENU/Căutarea
după setări
1 La o mufă USB a computerului
2 La o mufă USB
Index
Suport cu ieșiri
multiple
Cablu USB
Importarea imaginilor pe un computer (Windows)
„PMB” vă permite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Help”.
Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”
Atunci când Expertul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre
aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
sau [MP_ROOT] t copiaţi imaginile dorite în computer.
Observaţii
• Utilizaţi „PMB” pentru operaţiuni precum importarea filmelor AVCHD pe un computer.
• Dacă sunt executate operaţiuni de pe un PC asupra unui fișier film AVCHD sau folder din
aparatul foto atunci când aparatul foto este conectat la PC, fișierul imagine poate fi distrus sau
redarea poate deveni imposibilă. Nu ștergeţi și nu copiaţi filme AVCHD de pe un PC pe cardul
de memorie al aparatului foto. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru efectele acestor
operaţiuni.
• Aparatul foto creează o imagine 3D combinând un fișier JPEG cu un fișier MPO. Dacă ștergeţi
unul dintre aceste fișiere pe un PC, nu puteţi reda imaginea 3D.
156RO
1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi
dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t folderul în
care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
Urmaţi procedurile de la pașii 1 - 3 de mai jos înainte de a:
•
•
•
•
Deconecta cablul USB.
Scoate cardul de memorie.
Introduce un card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria internă.
Închide aparatul foto.
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de
deconectare de pe bara de sarcini.
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare și faceţi clic pe [OK].
Windows XP
Index
2 Faceţi clic pe
t [Stop].
MENU/Căutarea
după setări
Ștergerea conexiunii USB
Căutarea după
operaţiune
2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.
Cuprins
Importarea imaginilor pe un computer
(Macintosh)
Pictograma de deconectare
Observaţii
• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii pe pictograma „Trash”
(Gunoi) când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.
• Atunci când realizaţi operaţiuni precum importarea filmelor AVCHD, utilizaţi softul „iMovie”
încorporat în computerele Macintosh.
157RO
Acest aparat foto are încorporată aplicaţia „PMB Portable”.
O puteţi folosi pentru următoarele acţiuni:
Pentru informaţii suplimentare despre „PMB Portable”, vezi ajutorul „PMB Portable”.
Lansarea „PMB Portable” (Windows)
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
După conectarea aparatului foto la computer, se deschide Expertul de redare
automată.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide Expertul pentru unităţile inutile.
2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.
(În Windows XP, faceţi clic pe [PMB Portable] t [OK].)
Index
• Dacă Expertul de redare automată corespunzător nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în
Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
MENU/Căutarea
după setări
Trebuie să selectaţi limba atunci când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată. Pentru
aceasta, urmaţi pașii de mai jos. După ce aţi ales limba, nu mai este nevoie să efectuaţi
pașii 3 - 5 la următoarea utilizare a aplicaţiei „PMB Portable”.
Căutarea după
operaţiune
• Încărcarea ușoară a imaginilor pe un blog sau pe altă aplicaţie media.
• Încărcarea imaginilor dintr-un computer conectat la internet chiar și atunci când nu sunteţi acasă
sau la birou.
• Înregistrarea cu ușurinţă a aplicaţiilor media (cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi în mod
frecvent.
Cuprins
Încărcarea imaginilor într-o
aplicaţie media
• Dacă aplicaţia [PMB Portable] nu este afișată în Expertul de redare automată, faceţi clic pe
[Computer] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
Apare ecranul de selectare a limbii.
3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul de selectare a regiunii.
4 Selectaţi [Region] și [Country/Area] corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
5 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree].
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.
158RO
Lansarea „PMB Portable” (Macintosh)
După conectarea aparatului foto la computer, pe desktop apare [PMBPORTABLE].
Faceţi clic pe [×] pentru unităţile inutile.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] în folderul [PMBPORTABLE].
3 Selectaţi [Region] și [Country/Area] corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
4 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree].
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.
Căutarea după
operaţiune
Apare ecranul de selectare a regiunii.
Observaţii
„PMB Portable” nu este acceptat pentru filmele AVCHD.
Setaţi [Setări LUN] din [Setări principale] la [Multiplu].
Nu uitaţi să vă conectaţi la o reţea atunci când utilizaţi „PMB Portable”.
Atunci când încărcaţi imagini pe internet, acestea pot rămâne în memoria cache a computerului,
în funcţie de furnizorul de servicii. La fel se întâmplă și când utilizaţi aparatul foto pentru a
încărca imagini.
• Dacă apare o eroare a aplicaţiei „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală,
puteţi remedia „PMB Portable” descărcând programul de instalare PMB Portable de pe site-ul
Web.
Index
Observaţii despre aplicaţia „PMB Portable”
MENU/Căutarea
după setări
•
•
•
•
Cu ajutorul aplicaţiei „PMB Portable”, puteţi descărca adresele URL ale multor site-uri
Web din serverele administrate de Sony („serverul Sony”).
Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” și a profita de avantajele serviciului de
încărcare a imaginilor sau ale altor servicii („serviciile”) oferite de aceste site-uri și de
multe altele, trebuie să fiţi de acord cu următoarele:
• Pentru a utiliza serviciilor unor site-uri, trebuie să vă înregistraţi și/sau să plătiţi o taxă. Dacă
folosiţi astfel de servicii, trebuie să respectaţi clauzele și condiţiile impuse de site-urile în cauză.
• Operatorii site-urilor pot întrerupe sau modifica furnizarea serviciilor în funcţie de necesităţi.
Compania Sony nu este responsabilă pentru neînţelegerile apărute între utilizatori și terţi, pentru
problemele utilizatorilor în ceea ce privește folosirea serviciilor, și nici pentru întreruperea sau
modificarea acestor servicii.
• Pentru a accesa un site Web, serverul Sony vă va redirecţiona către acesta. Este posibil ca uneori
să nu puteţi accesa un site, datorită lucrărilor de întreţinere sau pentru alte motive.
• Dacă funcţionarea serverului Sony va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de
indisponibilitatea site-ului Sony etc.
• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul Sony și alte informaţii să fie
înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, datele
personale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.
159RO
Crearea unui disc de filme
Selectarea metodei de creare a unui disc de filme
Metodă de creare
Dispozitive de redare a
discurilor Blu-ray
(Player de discuri Blu-ray,
PlayStation®3 etc.)
Importarea filmelor pe un computer
utilizând „PMB” și crearea unui disc
Blu-ray
Dispozitive de redare a
formatului AVCHD
(Player de discuri Blu-ray
Sony, PlayStation®3 etc.)
Importarea filmelor pe un computer
utilizând „PMB” și crearea unui disc
în format AVCHD
Dispozitive obișnuite de
redare a DVD-urilor
(DVD player, computere care
pot reda DVD-uri etc.)
Importarea filmelor pe un computer
utilizând „PMB” și crearea unui disc
cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD)
Tip de disc
MENU/Căutarea
după setări
Player
Căutarea după
operaţiune
Selectaţi metoda corespunzătoare playerului dvs.
Pentru informaţii suplimentare despre metoda de creare a unui disc utilizând „PMB”,
vezi „PMB Help”.
Pentru a importa filme pe un PC, vezi pagina 156.
Cuprins
Puteţi crea un disc pe baza filmelor AVCHD care au fost înregistrate cu acest aparat foto.
Crearea unui disc în format
AVCHD folosind un alt inscriptor/
înregistrator de DVD-uri decât
DVDirect Express
Index
Observaţii
• În cazul în care creaţi un disc folosind Sony DVDirect (inscriptor de DVD-uri), utilizaţi slotul
pentru cardul de memorie al inscriptorului de DVD-uri sau conectaţi inscriptorul de DVD-uri
printr-o conexiune USB pentru a transfera datele.
• Dacă folosiţi Sony DVDirect (inscriptor de DVD-uri), verificaţi dacă utilizaţi cea mai recentă
versiune de firmware.
zCaracteristicile fiecărui tip de disc
Cu ajutorul unui disc Blu-ray, puteţi înregistra filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD), cu o durată mai lungă decât în cazul DVD-urilor.
Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi înregistrate pe medii
DVD, cum ar fi discurile DVD-R, fiind creat un disc cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD).
• Puteţi reda un disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pe
dispozitivele de redare a formatului AVCHD, cum ar fi un player Sony pentru
discurile Blu-ray și un PlayStation®3. Nu puteţi reda discul pe playerele DVD
obișnuite.
Filmele cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) convertite din filmele
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi înregistrate pe medii DVD,
cum ar fi discurile DVD-R, fiind creat un disc cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD).
160RO
Continuare r
Următoarele discuri de 12 cm pot fi utilizate cu „PMB”. Pentru informaţii despre
discurile Blu-ray, vezi pagina 161.
Caracteristici
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Nu poate fi reinscripţionat.
DVD-RW/DVD+RW
Poate fi reinscripţionat și reutilizat.
• Folosiţi întotdeauna cea mai recentă versiune de soft de sistem PlayStation®3 atunci când
utilizaţi PlayStation®3 .
• Este posibil ca PlayStation®3 să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
Crearea discurilor AVCHD
1 Porniţi PC-ul și introduceţi un disc neutilizat în unitatea DVD.
2 Lansaţi „PMB”.
MENU/Căutarea
după setări
Un disc AVCHD cu o calitate a imaginii HD poate fi creat pe baza filmelor AVCHD
importate pe un PC utilizându-se softul „PMB” livrat.
Căutarea după
operaţiune
Tip de disc
Cuprins
zTipurile de discuri care pot fi utilizate cu „PMB”
3 Selectaţi filmul AVCHD pe care doriţi să îl inscripţionaţi pe disc.
(Create Discs) și selectaţi [Create AVCHD Format
5 Creaţi discul urmând instrucţiunile de pe ecran.
Index
4 Faceţi clic pe
Discs (HD)].
Observaţii
• Verificaţi dacă „PMB” este deja instalat (pagina 154).
• Imaginile statice și filmele MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc AVCHD.
• Crearea discului poate dura.
zRedarea unui disc AVCHD pe un PC
Discurile AVCHD pot fi redate pe un PC utilizând „Player for AVCHD” instalat
odată cu „PMB”. Pentru a lansa aplicaţia, faceţi clic pe [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Pentru operaţiuni detaliate, vezi meniul Ajutor pentru „Player for AVCHD”.
• În funcţie de caracteristicile computerului, imaginile pot să nu fie redate satisfăcător.
Crearea discurilor Blu-ray
Puteţi crea discuri Blu-ray pe baza filmelor AVCHD importate pe un PC.
Computerul respectiv trebuie să dispună de resursele necesare creării de discuri Blu-ray.
Puteţi folosi discuri BD-R (nereinscripţionabile) sau discuri BD-RE (reinscripţionabile).
Nu se pot face înregistrări cu sesiuni multiple.
Pentru a crea discuri Blu-ray, instalaţi [BD add-on software] în ecranul de instalare
„PMB”. Pentru a efectua instalarea, computerul trebuie să fie conectat la Internet.
Pentru operaţiuni detaliate, vezi „PMB Help”.
161RO
DVD-urile cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) pot fi create utilizând
softul „PMB” livrat și selectând un film AVCHD importat pe PC.
Cuprins
Crearea discurilor cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD)
1 Porniţi PC-ul și introduceţi un disc neutilizat în unitatea DVD.
2 Lansaţi „PMB”.
3 Selectaţi filmul AVCHD pe care doriţi să îl inscripţionaţi pe disc.
4 Faceţi clic pe
Discs (STD)].
(Create Discs) și selectaţi [Create DVD-Video Format
Căutarea după
operaţiune
• Dacă un alt program decât „PMB” este iniţiat automat, închideţi-l.
5 Creaţi discul urmând instrucţiunile de pe ecran.
• Verificaţi dacă „PMB” a fost instalat în prealabil (pagina 154).
• Nu puteţi crea discuri pentru filmele MP4.
• Crearea discului poate dura, din cauza convertirii filmului AVCHD la o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
• Computerul trebuie să fie conectat la Internet în momentul creării iniţiale a unui disc DVDVideo.
MENU/Căutarea
după setări
Observaţii
Index
162RO
Imprimarea imaginilor statice
Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de
imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică
conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj
(Imprimare) pe imagini, în avans, în
meniul de vizualizare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în
momentul imprimării la centru.
• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în
memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 143) și duceţi cardul la centrul
de imprimare.
• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate.
• S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi
legătura cu centrul dvs. de imprimare.
• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.
• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.
Index
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
Imprimarea la un centru de imprimare
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
• Nu puteţi imprima fotografii panoramice, în funcţie de imprimantă.
Cuprins
Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
• Imprimarea cu ajutorul unui computer
Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi
imprima. Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Help”.
• Imprimarea la un centru de imprimare
163RO
Probleme tehnice
1 Citiţi informaţiile de la paginile 164 – 172.
2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un
minut, reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul
foto.
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony
local autorizat.
MENU/Căutarea
după setări
3 Iniţializaţi setările (pagina 125).
Căutarea după
operaţiune
Dacă pe ecran apare un cod sub forma „C/E:ss:ss”,
consultaţi pagina 173.
Cuprins
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru
verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale.
Index
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.
http://www.sony.net/
Acumulatorii și alimentarea
Nu puteţi introduce acumulatorii.
• Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de
scoatere a bateriei se blochează.
Nu puteţi porni aparatul foto.
• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul
foto pornește.
• Introduceţi corect acumulatorii.
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă
moale.
• Utilizaţi acumulatori recomandaţi.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat,
din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto
să se închidă.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit și
atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], acesta se
închide automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorilor. Porniţi din nou aparatul foto.
164RO
Indicatorul de energie rămasă nu este corect.
• Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul
de baterie pentru a încărca bateria.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.
MENU/Căutarea
după setări
Index
• Verificaţi dacă tipul de acumulatori este NP-BN1.
• Ledul CHARGE se aprinde intermitent atunci când utilizaţi acumulatori care nu au fost
folosiţi o perioadă lungă de timp.
• Ledul CHARGE (de pe încărcătorul de baterie livrat) are două moduri de aprindere,
aprindere rapidă (la intervale de aprox. 0,15 secunde) și aprindere lentă (la intervale de aprox.
1,5 secunde). Dacă ledul se aprinde rapid, scoateţi acumulatorii care se încarcă și introduceţi-i
din nou în încărcător (până când se fixează în poziţie). Dacă ledul se aprinde din nou rapid,
poate fi vorba despre o defecţiune a acumulatorilor.
Dacă ledul se aprinde lent, înseamnă că încărcătorul este în modul în așteptare și că încărcarea
este oprită temporar. Încărcarea se oprește temporar și este activat modul în așteptare atunci
când temperatura nu se situează în intervalul corespunzător pentru încărcare. Încărcarea este
reluată și ledul CHARGE se aprinde atunci când temperatura revine în intervalul
corespunzător.
Se recomandă să încărcaţi acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare
corespunzător, de la 10°C la 30°C.
• Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 182.
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi încărca acumulatorii.
Cuprins
• Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi
complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. În funcţie de
condiţiile de utilizare, este posibil ca afișajul să rămână incorect.
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 181). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
Realizarea de fotografii statice/filme
Nu puteţi înregistra imagini.
• Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în
memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi
dacă l-aţi introdus complet.
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline,
faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 94).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• Acţionaţi butonul de mod
(Imagine statică)/ (Film).
• Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– card de memorie SD, card de memorie SDHC și card de memorie SDXC (Clasa 4 sau mai
rapid)
• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 124).
165RO
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
Funcţia antineclaritate nu funcţionează.
Cuprins
• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 124).
• Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.
• Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
• Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, de exemplu atunci când
realizaţi fotografii în locuri întunecoase, aparatul foto reduce automat interferenţele
imaginilor. Această funcţie se numește timp redus cu NR (reducere zgomot), iar durata de
fotografiere crește.
• Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai
mare de subiect decât următoarele distanţe minime de fotografiere:
– În modurile Autoreglare inteligentă, Autoreglare superioară și Facil: Aproximativ 1 cm
(W)/50 cm (T) de la obiectiv.
– În alte moduri de înregistrare: Aproximativ 8 cm (W)/50 cm (T) de la obiectiv. Sau setaţi la
modul Focalizare apropiată și fotografiaţi la o distanţă între 1 cm și 20 de cm faţă de partea
W.
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă la
realizarea de fotografii statice.
• Nu puteţi utiliza zoomul în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 115).
• Nu puteţi utiliza zoomul digital în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare superioară
– În modul Defocalizare fundal
– În modul Film
– Atunci când modul
(Corecţie contrejour HDR) este selectat în Selectare scenă.
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
Index
Zoomul nu funcţionează.
MENU/Căutarea
după setări
Imaginea nu este focalizată.
Căutarea după
operaţiune
Înregistrarea durează mult timp.
Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Nu puteţi selecta Detecţie feţe atunci când modul Focalizare la mică distanţă este activat.
166RO
Bliţul nu funcţionează.
Funcţia de fotografiere în prim-plan (funcţiile Macro/Focalizare sunt activate) nu
funcţionează.
Index
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă.
• Dacă selectaţi modul Focalizare apropiată, distanţa de fotografiere este de aproximativ 1 cm –
20 cm.
• [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
– În modul Facil
– Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două
persoane].
MENU/Căutarea
după setări
• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Căutarea după
operaţiune
Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.
Cuprins
• Nu puteţi utiliza bliţul în următoarele situaţii:
– În modul Defocalizare fundal
– La realizarea de fotografii în rafală
– Atunci când modul
(Anti-neclaritate în mișcare), (Crepuscul),
(Seara, fără
trepied), (Sensibilitate înaltă) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă.
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul de fotografiere 3D
– În modul iFoto panor. subacv. prin balans
– În modul Film
• Setaţi bliţul la [Activat] (pagina 60) în modul Focalizare la mică distanţă sau atunci când
modul Selectare scenă este setat la
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Animal de
companie),
(Plajă), (Zăpadă),
(Subacvatic) sau la (Declanșator de mare viteză).
Fotografierea Macro nu poate fi dezactivată.
• Nu există nicio funcţie de dezactivare forţată a fotografierii macro. În modul [Auto], puteţi să
fotografiaţi chiar și un subiect aflat la distanţă.
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
Nu puteţi insera date pe imagini.
• Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul
„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 154).
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul
declanșator apăsat pe jumătate.
• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 72).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Reglaţi [Balans de alb] (pagina 75).
167RO
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai
luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.
Cuprins
Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc
întunecat.
Ochii subiectului ies roșii.
Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
• Nu puteţi realiza fotografii succesive atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 94).
• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.
MENU/Căutarea
după setări
Nu puteţi realiza o suită de fotografii.
Căutarea după
operaţiune
• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 118).
• Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] din meniul de
vizualizare sau corectaţi-o folosind „PMB”.
• Setaţi [Setări în rafală] la [Dezactivat] (pagina 70).
• [Recunoaștere scenă] este setată la [Avansat] (pagina 81).
Index
Vizualizarea imaginilor
Nu puteţi reda imaginile.
• Verificaţi dacă aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.
• Numele folderului/fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 157).
• Utilizaţi „PMB” pentru a reda imaginile stocate pe un PC cu acest aparat foto.
Nu puteţi reda imaginile stereoscopice cu aparatul foto.
• Imaginile stereoscopice pot fi redate pe acest aparat foto numai dacă respectivele imagini au
fost înregistrate în modul [Balans multiunghiular].
• Imaginile 3D sunt formate dintr-un fișier JPEG și un fișier MPO. Dacă unul dintre fișiere este
șters pe PC, este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze corect.
Data și ora nu sunt afișate.
• Opţiunea [Setări afișare] este setată la [Dezactivat].
Partea stângă și cea dreaptă a ecranului apar cu culoarea neagră.
• [Orientare automată] este setată la [Activat] (pagina 116).
168RO
Butoanele și pictogramele nu mai apar.
Cuprins
• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele
vor dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.
• [Setări afișare] din meniul de fotografiere sau vizualizare sunt setate la [Dezactivat]. Atingeţi
partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre dreapta.
Nu puteţi auzi muzica în timpul succesiunilor de imagini.
Imaginea nu apare pe televizor.
Imaginile 3D nu apar pe televizor chiar dacă aparatul foto este în modul
[Vizualizare 3D].
• Verificaţi dacă televizorul este setat să afișeze imaginile 3D.
MENU/Căutarea
după setări
• Aparatul foto și televizorul trebuie să utilizeze același sistem de culoare (pagina 178).
• Verificaţi dacă aţi realizat corect conexiunea (paginile 147, 148).
• În cazul în care cablul USB este conectat la mufa USB, deconectaţi cablul (pagina 157).
Căutarea după
operaţiune
• Transferaţi fișierele muzicale pe aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 154, 155).
• Confirmaţi corectitudinea setărilor pentru volum și pentru prezentarea de imagini
(paginile 92, 107).
• Prezentarea de imagini este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu
muzică] și redaţi.
Ștergerea
• Anulaţi protecţia (pagina 104).
Index
Nu puteţi șterge o imagine.
Computere
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot
„Memory Stick”.
• Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă un
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare/inscriptoare „Memory
Stick” fabricate de alţi producători decât Sony trebuie să se adreseze producătorilor
respectivi.
• Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(pagina 156). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, introduceţi acumulatori încărcaţi sau
folosiţi adaptorul CA (se vinde separat).
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 130).
• Folosiţi cablul USB pentru conexiunea dintre computer și aparatul foto.
• Deconectaţi cablul USB de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului, de la conectoarele USB ale computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt
dispozitiv.
169RO
Nu puteţi importa imagini.
Cuprins
• Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 156).
• La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu
puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie
formatat cu aparatul foto (pagina 139).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește.
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu].
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage].
• Conectaţi computerul la reţea.
• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 154).
• Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.
Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un
computer.
MENU/Căutarea
după setări
Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.
Căutarea după
operaţiune
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.
• Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Utilizaţi „PMB” și
importaţi filmul în computer, apoi redaţi-l (pagina 154).
• Utilizaţi „PMB” pentru a reda imaginile stocate pe un PC cu acest aparat foto.
• Înregistraţi imaginea în fișierul bazei de date de imagini și redaţi-o în [Vizualizare dată]
(pagina 102).
• Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.
Index
Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.
Card de memorie
Cardul de memorie nu poate fi introdus.
• Introduceţi-l în direcţia corectă.
Aţi formatat un card de memorie din greșeală.
• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
Datele sunt înregistrate în memoria internă, deși aţi introdus un card de memorie.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul de memorie, până la capăt.
Memoria internă
Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.
• În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.
Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber.
170RO
• Această funcţie nu este disponibilă.
Imprimarea
Cuprins
Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria
internă.
Nu puteţi imprima o imagine.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.
Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.
Index
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 154).
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat
fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi
imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.
Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini.
MENU/Căutarea
după setări
• În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci
când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi
decupată.
• La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără
chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau
absenţa acestor funcţii.
• Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima
imaginile fără să decupeze marginile.
Căutarea după
operaţiune
• Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.
Nu puteţi imprima imaginile 3D așa cum sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului
foto.
• Imaginile 3D afișate pe aparatul foto sunt fișiere MPO, însă imaginile de imprimat sunt fișiere
JPEG, ceea ce înseamnă că, în unele cazuri, imaginile de imprimat nu sunt identice cu
imaginile afișate pe ecranul LCD.
Ecran tactil
Butoanele ecranului tactil nu funcţionează corect sau complet.
• Executaţi [Calibrare] (pagina 138).
• [Carcasă] este setată la [Activat] (pagina 129).
Instrumentul de scris reacţionează în punctele nepotrivite.
• Executaţi [Calibrare] (pagina 138).
171RO
Altele
• Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp
de aproximativ o oră.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.
• Fixaţi din nou data și ora (pagina 146).
• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată,
închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp de 24 de ore sau mai mult.
• Setare zonă este setată la altă locaţie decât locaţia dvs. curentă. Schimbaţi setarea cu
(Setări) t (Setări ceas) t [Setare zonă].
t
MENU/Căutarea
după setări
Data sau ora este incorectă.
Căutarea după
operaţiune
Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o perioadă îndelungată
de timp.
Cuprins
Obiectivul se înceţoșează.
Index
172RO
Cuprins
Indicatoare și mesaje de
avertizare
Afișajul de diagnosticare automată
Căutarea după
operaţiune
Dacă apare un cod care începe cu o literă a alfabetului, funcţia de diagnosticare automată
a aparatului foto este activată. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor diferi în funcţie
de starea aparatului foto.
Dacă nu puteţi remedia situaţia chiar și după ce aţi aplicat următoarele soluţii de câteva
ori, este posibil ca aparatul foto să necesite reparaţii. Consultaţi dealerul Sony sau centrul
de service Sony local autorizat.
C:32:ss
C:13:ss
• Aparatul foto nu poate citi sau inscripţiona date pe cardul de memorie. Închideţi și reporniţi
aparatul foto sau scoateţi și reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.
• A apărut o eroare de formatare a memoriei interne sau este introdus un card de memorie
neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie (pagina 139).
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto sau datele sunt deteriorate.
Introduceţi un alt card de memorie.
Index
E:61:ss
MENU/Căutarea
după setări
• Există probleme cu hardware-ul aparatului foto. Închideţi și reporniţi aparatul foto.
E:62:ss
E:91:ss
• Aparatul foto funcţionează defectuos. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 125) și reporniţi-l.
E:94:ss
• A apărut o eroare la inscripţionarea sau ștergerea datelor. Sunt necesare reparaţii. Consultaţi
dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat. Trebuie să indicaţi toate cifrele din
codul de eroare, începând cu E.
Mesaje
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
• Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au
mai rămas 5, până la 10 minute de funcţionare a bateriei.
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BN1 (livrat).
173RO
Eroare sistem
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
Cuprins
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
• Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi
putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
Reintroduceţi card memorie
Eroare tip card memorie
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
Acest card memorie poate să nu înregistreze sau redea
MENU/Căutarea
după setări
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
• Contactele cardului de memorie sunt murdare.
• Cardul de memorie este deteriorat.
Căutarea după
operaţiune
Eroare memorie internă
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
• Formataţi din nou mediul (pagina 139).
Index
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare card memorie
Depășire zonă tampon
• Dacă utilizaţi un card de memorie care a fost înregistrat și șters de mai multe ori sau care a
fost formatat pe un alt aparat foto, viteza de inscripţionare a datelor poate fi foarte mică. Mai
întâi, creaţi o copie de siguranţă a datelor de pe card pe un computer, după care reformataţi
cardul înainte de a-l utiliza (pagina 139).
• Viteza de inscripţionare a cardului de memorie utilizat nu este suficientă pentru filmele
înregistrate. Utilizaţi un card „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo”
(Mark2) sau SD (clasa 4 sau mai rapid).
Card memorie blocat
• Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în poziţia
LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Card memorie protejat la scriere
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe/de pe acest card de memorie.
Scrierea cardului memorie nu a fost corect finalizată
Recuperare date
• Reintroduceţi cardul de memorie și urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
174RO
Nicio imagine
Fără imagini statice
Cuprins
• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• Pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• Nu există imagini 3D care să poată fi redate în modul [Vizualizare 3D].
• Folderul selectat sau datat nu conţine un fișier care să poată fi redat ca prezentare de imagini.
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier ce nu poate fi redat pe acest aparat
foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul computerului și apoi ștergeţi folderul.
Eroare folder
Creare mai multe foldere imposibilă
• Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu
puteţi crea alte foldere.
MENU/Căutarea
după setări
• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu:
123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 140,
141).
Căutarea după
operaţiune
S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut
Golire conţinut folder
Folder protejat
Index
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate
fișierele și apoi ștergeţi folderul.
• Aţi încercat să ștergeţi un folder protejat la scriere pe un computer.
Afișare fișier imposibilă
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
Folder protejat la scriere
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 141).
Fișier protejat
• Anulaţi protecţia (pagina 104).
Dimensiune imagine peste limită
• Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
175RO
Indicatorul
(avertizare asupra vibraţiilor)
MP4 12M neacceptat cu acest card memorie
MP4 6M neacceptat cu acest card memorie
Înregistrare indisponibilă în acest format al filmului
• Setaţi [Format film] la [MP4] (pagina 112).
Număr maxim imagini
deja selectat
Eroare la redare muzică
MENU/Căutarea
după setări
• Puteţi selecta maximum 10 de fișiere la utilizarea [TransferJet].
• Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].
• Puteţi selecta maximum 999 de fișiere la utilizarea [Toate imag. de la ac. dată] sau [Toate din
acest folder] pentru DPOF sau Protejare.
• Puteţi adăuga marcaje
(Imprimare) la maximum 999 de fișiere.
Căutarea după
operaţiune
• Pentru a înregistra filme, se recomandă să utilizaţi un card de memorie „Memory Stick PRO
Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo” sau SD (clasa 4 sau mai rapid).
Cuprins
• Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau
montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru a-l fixa.
• Ștergeţi fișierul muzical sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical obișnuit.
• Executaţi [Format muzică] și descărcaţi un nou fișier muzical.
• Executaţi [Format muzică].
Index
Eroare formatare muzică
Executare operaţie impos.
în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte
aparate foto.
Se pregătește Fișier bază date imagini Așteptaţi
• Aparatul foto recuperează informaţiile despre dată etc. în cazurile în care imaginile au fost
șterse pe un PC etc.
• Fișierul bazei de date de imagini necesar este creat după ce cardul de memorie este formatat.
• Numărul de imagini depășește numărul pentru care gestionarea datei într-un fișier bază de
date poate fi efectuată de către aparatul foto. Pentru a înregistra alte imagini în Fișier bază de
date imagini, ștergeţi imaginile din [Vizualizare dată].
Incompatibilităţi găsite în Fișier bază de date imagini. Recuperaţi datele
• Filmele AVCHD nu pot fi înregistrate sau redate, deoarece Fișierul bază de date imagini este
deteriorat. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a recupera Fișierul bază de date imagini.
176RO
Cuprins
• Nu puteţi înregistra în Fișierul bază de date imagini al aparatului foto sau reda utilizând
[Vizualizare dată]. Utilizaţi „PMB” pentru a crea o copie de siguranţă a tuturor imaginilor pe
un PC și utilizaţi-o pentru a recupera datele de pe un card de memorie sau din memoria
internă.
Eroare Fișier bază de date imagini. Recuperare imposibilă
Înregistrare imposibilă din cauza
temperaturii interne ridicate
Înregistrarea s-a oprit din cauza
temperaturii ridicate a ap. foto
• Înregistrarea s-a oprit din cauza creșterii temperaturii în timpul înregistrării unui film. Vă
rugăm să așteptaţi ca temperatura să scadă.
Conectare nereușită
Index
• La înregistrarea de filme pentru o perioadă lungă de timp, temperatura aparatului foto crește.
În acest caz, opriţi înregistrarea filmelor.
MENU/Căutarea
după setări
• Temperatura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini până când temperatura nu
scade.
Căutarea după
operaţiune
• Importaţi toate imaginile în computer, cu „PMB”, și formataţi cardul de memorie sau
memoria internă (pagina 139).
Pentru a vizualiza din nou imaginile pe aparatul foto, exportaţi imaginile importate către
aparatul foto, cu „PMB”.
• Verificaţi portul de recepţie TransferJet și transferaţi corect datele (pagina 17).
Câteva fișiere nu au fost expediate
Câteva fișiere nu au fost recepţionate
• Comunicarea a fost întreruptă în timpul transferării imaginilor sau transferul a fost întrerupt
din cauză că memoria dispozitivului este plină. Verificaţi spaţiul de memorie disponibil și
încercaţi din nou să transferaţi datele prin TransferJet.
177RO
Puteţi folosi încărcătorul de baterie (livrat) și adaptorul CA AC-LS5 (se vinde separat) în
orice ţară sau regiune în care alimentarea electrică este între 100 V și 240 V CA, 50/
60 Hz.
• Nu utilizaţi un transformator electronic (transformator de călătorie), deoarece acesta poate
provoca defecţiuni.
Despre sistemele de culoare TV
Sistemul NTSC (1080 60i)
America Centrală, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Filipine, Insulele
Bahamas, Jamaica, Japonia, Mexic, Peru, SUA, Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Index
Sistemul PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuweit, Malaezia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Singapore, Slovacia,
Spania, Suedia, Thailanda, Turcia, Ungaria, Vietnam etc.
MENU/Căutarea
după setări
Pentru a viziona pe un televizor filmele realizate cu acest aparat foto, aparatul foto și
televizorul trebuie să utilizeze același sistem de culoare. Verificaţi sistemul de culoare TV
din ţara sau regiunea în care utilizaţi aparatul foto.
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
Cuprins
Folosirea aparatului foto în
străinătate
Sistemul PAL-M (1080 50i)
Brazilia
Sistemul PAL-N (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistemul SECAM (1080 50i)
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
178RO
Card de memorie
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
Index
• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui card de memorie formatat cu ajutorul unui
computer.
• Viteza de citire/inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre cardul de memorie
și echipamentul utilizat.
• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:
– Atunci când cardul de memorie este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul
unei operaţiuni de citire sau de inscripţionare
– Atunci când cardul de memorie este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de
interferenţele electrice
• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.
• Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie sau pe adaptorul de carduri de memorie.
• Nu atingeţi contactele cardului de memorie cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu trântiţi cardul de memorie.
• Nu demontaţi și nu modificaţi cardul de memorie.
• Nu expuneţi cardul de memorie la apă.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
• Introduceţi un card de memorie care se potrivește cu dimensiunea fantei pentru cardurile de
memorie. În caz contrar, vor apărea defecţiuni.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi cardul de memorie în următoarele locuri:
– Locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locuri expuse la lumina directă a soarelui
– Locuri umede sau unde există substanţe corozive
Cuprins
Tipurile de carduri de memorie care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt „Memory Stick
PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, card de memorie SD,
card de memorie SDHC și card de memorie SDXC.
Cardurile MultiMediaCard nu pot fi utilizate.
Observaţie referitoare la utilizarea adaptorului de carduri de
memorie (se vinde separat)
• La introducerea unui card de memorie într-un adaptor de carduri de memorie, verificaţi dacă aţi
introdus cardul în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt. O introducere greșită
poate provoca defecţiuni.
„Memory Stick”
Tipurile de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în
tabelul de mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru
toate funcţiile „Memory Stick Duo”.
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Înregistrare/redare
a*1
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
179RO
Continuare r
MENU/Căutarea
după setări
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru
„Memory Stick Micro”.
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”
într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick
Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl
puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
Căutarea după
operaţiune
Observaţii despre utilizarea unui „Memory Stick Micro” (se
vinde separat)
Cuprins
*1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” și
„Memory Stick PRO-HG Duo” prezintă funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie de
protejare a dreptului de autor, care folosește tehnologie de codificare. Înregistrarea/redarea
datelor, pentru care este nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi executate cu aparatul foto.
*3 Filmele [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] sau [MP4 6M] nu pot fi
înregistrate în memoria internă sau pe un alt Memory Stick decât „Memory Stick PRO Duo”.
*4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel
de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Index
180RO
Acumulatorul
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatură exterioară între 10°C și 30°C. Este
posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi complet în afara acestui interval de temperatură.
MENU/Căutarea
după setări
• Performanţa bateriei scade în mediile cu temperatură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de
funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă. Vă recomandăm următoarele pentru a asigura o
funcţionare mai îndelungată a acumulatorilor:
– Puneţi acumulatorii într-un buzunar aproape de corp, pentru a-i încălzi, și introduceţi-i în
aparatul foto chiar înainte de a începe să realizaţi fotografii.
• Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să asigure o durată de
fotografiere de două sau de trei ori mai mare decât durata de fotografiere preconizată, și să
realizaţi fotografii de testare înainte de fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.
• Nu lăsaţi acumulatorii în locuri foarte calde, cum ar fi într-o mașină sau în lumina directă a
soarelui.
• Dacă bornele acumulatorului sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu pornească,
acumulatorul să nu se încarce sau să apară alte semne de funcţionare defectuoasă. În astfel de
situaţii, îndepărtaţi murdăria ștergând ușor cu o lavetă moale.
Căutarea după
operaţiune
Utilizarea eficientă a acumulatorilor
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorilor
Păstrarea acumulatorilor
Index
• Descărcaţi complet acumulatorii înainte de a-i depozita și păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Pentru a păstra acumulatorii în stare de funcţionare, încărcaţi-i complet și apoi descărcaţi-i
complet pe aparatul foto cel puţin o dată pe an, în perioada de depozitare.
• Pentru a folosi complet energia acumulatorilor, lăsaţi aparatul foto în modul de redare
succesiune de imagini (pagina 91) până când se închide.
• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de
plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte
metalice etc.
Despre durata de viaţă a bateriei
• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Dacă,
între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să
înlocuiţi bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare și de utilizare și de mediul
în care sunt utilizaţi acumulatorii.
Acumulatorii compatibili
• Acumulatorii NP-BN1 (livrat) pot fi utilizaţi numai pentru modelele Cyber-shot de tip N.
181RO
Încărcătorul de baterie
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
• Numai acumulatorii de tipul NP-BN1 (și niciun alt tip) pot fi încărcaţi în încărcător (livrat). Alte
baterii decât cele de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda dacă încercaţi
să le înlocuiţi, putând provoca leziuni prin electrocutare și arsuri.
• Ledul CHARGE de pe încărcătorul livrat se aprinde în două moduri.
Intermitent rapid: Ledul se aprinde și se stinge repetat, la intervale de 0,15 secunde.
Intermitent lent: Ledul se aprinde și se stinge repetat, la intervale de 1,5 secunde.
• Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate scădea.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent, scoateţi acumulatorii care se încarcă și
introduceţi-i din nou în încărcător, până când se fixează în poziţie. Dacă ledul CHARGE se
aprinde din nou intermitent, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus
acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat.
Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori și verificaţi dacă
încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o
eroare a bateriei.
• Dacă ledul CHARGE se aprinde intermitent lent, înseamnă că încărcătorul este în modul în
așteptare și că încărcarea este oprită temporar. Încărcarea se oprește temporar și este activat
modul în așteptare atunci când temperatura nu se situează în intervalul corespunzător pentru
încărcare. Încărcarea este reluată și ledul CHARGE se aprinde atunci când temperatura revine
în intervalul corespunzător. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatură
exterioară între 10°C și 30°C.
Index
182RO
Căutarea după
operaţiune
Sistemul inteligent de panoramare și înclinare Intelligent Pantilter (se vinde separat) vă
permite să realizaţi fotografii prin detectarea, de către aparatul foto, a feţelor subiecţilor.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a sistemului
inteligent de panoramare și înclinare.
Cuprins
Sistem inteligent de panoramare
și înclinare
MENU/Căutarea
după setări
Index
183RO
Formatul AVCHD
Pe baza formatului AVCHD, aparatul foto înregistrează la calitatea imaginii de înaltă definiţie
(HD) menţionată mai jos.
Dispozitiv compatibil 1080 50i
Semnal audio:
Medii de
înregistrare:
*1
*3
Specificaţie 1080i
O specificaţie de înaltă definiţie, care utilizează 1.080 de rânduri de scanare efectivă și sistemul
combinat.
Specificaţie 720p
O specificaţie de înaltă definiţie, care utilizează 720 de rânduri de scanare efectivă și sistemul
progresiv.
Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cele de mai sus nu pot fi redate de acest aparat
foto.
Index
*2
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Dolby Digital 2 canale
Card de memorie
MENU/Căutarea
după setări
Semnal video*3: Dispozitiv compatibil 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
Căutarea după
operaţiune
Înregistrarea și redarea pe aparatul foto
Cuprins
Formatul AVCHD a fost creat pentru camerele video digitale de înaltă definiţie, pentru
înregistrarea unui semnal de înaltă definiţie (HD) la specificaţia 1080i*1 sau 720p*2, utilizându-se
tehnologia de codificare și comprimare de mare eficienţă. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
adoptat pentru a comprima datele video, iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM este utilizat
pentru a comprima datele audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima imagini cu o mai mare eficienţă decât formatul
obișnuit de comprimare a imaginilor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite înregistrarea unui
semnal video de înaltă definiţie, captat de o cameră video digitală, pe DVD-uri de 8 cm, hard disk,
memorie flash, carduri de memorie etc.
184RO
Standardul TransferJet
Standardul TransferJet:
Respectă Spec. PCL Vers. 1.0
• Utilizaţi protocolul de comunicare „SCSI” de mai sus atunci când vă conectaţi la un dispozitiv
compatibil TransferJet (se vinde separat). Sau utilizaţi protocolul de comunicare „OBEX” atunci
când partajaţi date între aparate foto.
Căutarea după
operaţiune
Denumire clasă de protocol (tip de comunicare):
SCSI Dispozitiv bloc ţintă
OBEX Server push
OBEX Client push
Cuprins
Comunicaţiile prin TransferJet respectă standardul de mai jos.
MENU/Căutarea
după setări
Index
185RO
Numărul imaginilor statice și durata de înregistrare disponibilă poate diferi în funcţie de
condiţiile de fotografiere / filmare și de cardul de memorie.
(Unităţi: Imagini)
Capacitate
Memoria
internă
Card de memorie formatat cu acest aparat
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350
192380
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
• Atunci când numărul de imagini realizabile rămase depășește 99.999, apare indicatorul „>99999”.
• La redarea unei fotografii realizate cu alte aparate foto pe acest aparat, este posibil ca fotografia
să nu apară la dimensiunea reală.
Index
Observaţii
MENU/Căutarea
după setări
Aprox.
32 MB
Dimensiune
Căutarea după
operaţiune
Imagini stative
Cuprins
Numărul de imagini statice și
durata de înregistrare a filmelor
Filme
În tabelul de mai jos sunt indicate duratele maxime aproximative de înregistrare. Acestea
sunt duratele totale ale tuturor filmelor. Fotografierea continuă este posibilă timp de
aproximativ 29 de minute o dată. Dimensiunea maximă a unui fișier-film în format MP4
este de aproximativ 2 GB.
(Unităţi: oră : minut : secundă)
Capacitate
Memoria
internă
Card de memorie formatat cu acest aparat
Aprox.
32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
MP4 3M
0:01:10
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Calitate /
dimensiune
Observaţie
• Durata de înregistrare a filmelor poate diferi în funcţie de condiţiile de înregistrare
(temperatură etc.).
186RO
Măsuri de siguranţă
Transportarea aparatului foto
Curăţarea aparatului foto
Curăţarea ecranului LCD
Ștergeţi suprafaţa ecranului cu un kit de curăţare LCD (se vinde separat), pentru a îndepărta
amprentele, praful etc.
MENU/Căutarea
după setări
Nu vă așezaţi pe un scaun sau într-un alt loc cu aparatul foto ţinut în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau fustei, deoarece acest lucru poate provoca o funcţionare defectuoasă sau
defectarea aparatului foto.
Căutarea după
operaţiune
• Într-un loc foarte cald, rece sau umed
În locuri precum o mașină parcată la soare, carcasa aparatului foto se poate deforma și acest
lucru poate provoca defecţiuni.
• În lumina directă a soarelui sau lângă un radiator
Carcasa aparatului foto se poate decolora sau deforma și acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Într-un loc supus vibraţiilor puternice
• În apropierea unui loc unde există un câmp magnetic puternic
• În locuri unde există nisip sau praf
Nu permiteţi ca nisipul sau praful să pătrundă în aparatul foto. Acest lucru poate determina
defectarea aparatului foto și, în unele cazuri, defecţiunile nu pot fi reparate.
Cuprins
Nu utilizaţi / depozitaţi aparatul foto în următoarele locuri
Curăţarea obiectivului
Ștergeţi obiectivul cu o cârpă moale, pentru a îndepărta amprentele, praful etc.
Index
Curăţarea suprafeţei aparatului foto
Curăţaţi suprafaţa aparatului foto cu o cârpă moale, ușor umezită cu apă, după care ștergeţi
suprafaţa cu o cârpă uscată. Pentru a împiedica deteriorarea aspectului sau a carcasei:
– Nu expuneţi aparatul foto la produse chimice, de exemplu diluant, benzină, alcool, cârpe de unică
folosinţă, insectifuge, creme de protecţie solară sau insecticide.
– Nu atingeţi aparatul foto dacă mâna dvs. a intrat în contact cu substanţele de mai sus.
– Nu lăsaţi aparatul foto în contact cu cauciucul sau vinilul pe o perioadă lungă de timp.
Temperaturile de funcţionare
Aparatul dvs. foto este proiectat să funcţioneze la temperaturi între 0°C și 40°C. Fotografierea în
locuri foarte reci sau foarte calde, unde temperatura se situează în afara acestui interval, nu este
recomandată.
Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă
Acest aparat foto este echipat cu o baterie internă reîncărcabilă, care reţine data și ora și alte setări,
indiferent dacă aparatul foto este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă este încărcată continuu cât timp folosiţi aparatul foto. Cu toate
acestea, dacă utilizaţi aparatul foto pentru perioade scurte de timp, se descarcă treptat și, dacă nu
utilizaţi deloc aparatul foto timp de aproximativ o lună, se descarcă complet. În acest caz, nu uitaţi
să încărcaţi această baterie reîncărcabilă înainte de a utiliza aparatul foto.
Cu toate acestea, chiar dacă această baterie reîncărcabilă nu este încărcată, puteţi totuși folosi
aparatul foto, dar data și ora nu vor fi indicate.
Metoda de încărcare a bateriei interne reîncărcabile, de rezervă
Introduceţi acumulatori încărcaţi în aparatul foto și lăsaţi aparatul foto închis timp de 24 de ore sau
mai mult.
187RO
Index
Conectarea
Computer ..................................................................156
Acumulatorul .................................................................181
Afișajul de diagnosticare automată ..................173
Afișare grup rafală ......................................................103
CONTROL PT.HDMI.............................................127
Afișarea imaginilor rotite temporar ...................44
Copiază ..............................................................................143
Alertă ochi închiși .......................................................119
Corectează efect ochi roșii .....................................100
Animal de companie ....................................................37
Corecţie contrejour HDR.........................................36
Anti-neclaritate în mișcare.......................................36
Crearea unui disc .........................................................160
Anulează mascarea .....................................................100
Creează folder REC. .................................................140
Artificii.................................................................................37
Crepuscul ............................................................................36
Autoportret .......................................................................62
Culoare ecran .................................................................123
Autoreglare inteligentă ..............................................28
Autoreglare superioară ..............................................29
D
Date expunere ...............................................................109
Declanșator de mare viteză .....................................37
Balans de alb ....................................................................75
Declanșator zâmbet......................................................57
Balans de alb subacvatic ............................................77
Defocalizare fundal ......................................................35
Balans multiunghiular .................................................50
Denumirea părţilor componente ..........................17
Bip ........................................................................................120
Descarcă muzică ...........................................................132
Bliţ ....................................................................................60, 61
Desenează ..........................................................................98
Buton Film .........................................................................59
Detecţie feţe .....................................................................84
Butonul Imagine statică/Mod Film .....................26
Dimens. foto panoramică..........................................67
Index
B
MENU/Căutarea
după setări
TV..................................................................................147
Conector cu utilizări multiple...............................150
Căutarea după
operaţiune
AF central ..........................................................................78
Cuprins
A
Dimens. imag. ..................................................................67
C
Direcţie fotografiere ....................................................65
Cadru de identificare în intervalul AF ..............78
DPOF .................................................................................105
Calendar ..............................................................................89
Calibrare ...........................................................................138
E
Calitate.................................................................................67
Economisire energ. .....................................................134
Carcasă...............................................................................129
Ecran tactil ........................................................................21
Card de memorie .....................................................3, 179
Ecranul MENU ........................................................12, 14
Caroiaj ................................................................................114
Efect defocaliz. ................................................................66
COMPONENT .............................................................128
Efect piele fină ................................................................83
Computer
EV...........................................................................................72
Computer Macintosh .........................................153
Expediere prin TransferJet ......................................96
Computer Windows ............................................153
Expunerea ..........................................................................72
Importarea imaginilor ...............................156, 157
Eye-Fi .................................................................................136
Mediul recomandat .............................................153
Computer Macintosh .................................................153
Computer Windows ...................................................153
Conectare USB .............................................................130
188RO
M
Focalizare ...........................................................................78
Macro ....................................................................................71
Focalizare apropiată ....................................................71
Marcajul Imprimare ...................................................163
Focalizare urmărire ......................................................25
Mass Storage ..................................................................130
Folder
Măsurarea după centru ..............................................80
Măsurarea multiregională ........................................80
Modificarea ..............................................................141
Măsurarea parţială ........................................................80
Selectare ....................................................................111
Memoria internă ............................................................24
Ștergerea....................................................................142
Mod demo ........................................................................124
Folosirea aparatului foto în străinătate ..........178
Mod Facil
Format ................................................................................139
Fotografiere ...............................................................55
Format film......................................................................112
Format muzică ...............................................................133
Vizualizare..................................................................88
Mod film
Fotografiere ...............................................................33
Foto pan. prin balans 3D ...........................................50
Vizualizare..................................................................47
Foto panoramică inteligentă prin balans .........31
Mod măsurare..................................................................80
Fotografiere
Mod REC ...........................................................................27
Filme ..............................................................................33
Mod vizualizare ............................................................102
Fotografiere 3D ..............................................................50
Modif. folder REC......................................................141
Fotografierea
MTP .....................................................................................130
Mufă A/V OUT (STEREO) .................................147
Imagini statice ..........................................................28
Mufă USB ........................................................................156
Funcţiile 3D ......................................................................48
Multi AF .............................................................................78
Music Transfer ..............................................................154
G
Ghid recun. scenă ........................................................117
Index
Imagini 3D ..................................................................50
MENU/Căutarea
după setări
Formatul AVCHD......................................................184
Căutarea după
operaţiune
Crearea .......................................................................140
Cuprins
F
N
Număr fișier ....................................................................144
H
Număr imagini în index............................................110
HD(1080i) ........................................................................128
Număr imagini statice ...............................................186
I
O
iFoto panor. subacv. prin balans ...........................39
Orientare automată ....................................................116
Imprimare ................................................................105, 163
Index imagini....................................................................90
P
Indicatoare și mesaje de avertizare ...................173
Panoramic ..........................................................................31
Iniţializare ........................................................................125
PC .........................................................................................153
Instantaneu estompat ..................................................36
Peisaj .....................................................................................36
ISO .........................................................................................73
Personalizare ....................................................................23
Piele fină .............................................................................36
Î
Pixel .......................................................................................69
Încărcătorul de baterie .............................................182
Plajă .......................................................................................37
L
PMB.....................................................................................154
PMB Portable ................................................................158
Language Setting .........................................................122
Portret crepuscul ............................................................36
Luminozitate LCD......................................................121
Prezentare imagini ........................................................91
Probleme tehnice .........................................................164
189RO
Ș
Protejează.........................................................................104
Șterg. folder REC ........................................................142
PTP.......................................................................................130
Șterge ....................................................................................94
Punct AF.............................................................................78
T
R
Cuprins
Programare auto ............................................................34
Tăiere margini (Redimens.) ..................................100
Temporizator .............................................................62, 64
Redare
TransferJet.......................................................................135
Filme ..............................................................................47
TV ............................................................................53, 147, 148
Imagini 3D ..................................................................52
Imagini statice ..........................................................41
V
Redare cu zoom ..............................................................42
VGA......................................................................................67
Reduc. ef. ochi roșii ....................................................118
Vizualizare 3D ...............................................................101
Reducere ochi închiși ..................................................86
Vizualizarea imaginilor în rafală ..........................45
Reţinerea feţei selectate ............................................85
Z
Rezoluţie HDMI ..........................................................126
Zăpadă .................................................................................37
Rotește ...............................................................................106
Zoom digital ...................................................................115
Zoom larg ...........................................................................43
S
Zoomul ................................................................................40
Zoomul digital de precizie......................................115
SD .........................................................................................128
Zoomul inteligent ........................................................115
Seara, fără trepied .........................................................36
Zoomul optic ............................................................40, 115
Selectare scenă ................................................................36
Selectează folder ..........................................................111
Index
Scenă realizare film ......................................................56
MENU/Căutarea
după setări
Retușează .........................................................................100
Căutarea după
operaţiune
Recunoaștere scenă ......................................................81
Sensibilitate înaltă .........................................................36
Setare dată și oră..........................................................146
Setare zonă ......................................................................145
Setări .....................................................................................15
Setări afișare
Fotografiere ...............................................................87
Vizualizare................................................................108
Setări ceas ........................................................................146
Setări în rafală .................................................................70
Setări LUN ......................................................................131
Setări volum ....................................................................107
Sincronizare lentă ..........................................................60
Sistem inteligent de panoramare și
înclinare......................................................................183
SO .........................................................................................153
Software ............................................................................154
Specialităţi culinare ......................................................37
Standardul TransferJet .............................................185
Subacvatic ..........................................................................37
Sursă luminoasă AF ...................................................113
190RO
Observaţii despre licenţă
Căutarea după
operaţiune
MENU/Căutarea
după setări
CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI AVC PENTRU
UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE CONSUMATORI,
ACEST PRODUS ESTE DESTINAT SĂ
(i) CODIFICE MATERIALE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL
AVC („AVC VIDEO”)
ȘI/SAU
(ii) SĂ DECODIFICE MATERIALE AVC VIDEO CODIFICATE DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI/SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR
VIDEO ÎNDREPTĂŢIT SĂ OFERE MATERIALE AVC VIDEO.
NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ
UTILIZARE. PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG
LA, L.L.C. VEZI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cuprins
Softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg” sunt livrate odată cu
aparatul foto. Oferim aceste softuri pe baza acordurilor de licenţă încheiate cu deţinătorii
drepturilor de autor. Pe baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste
softuri, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor. Vă rugăm să citiţi secţiunile
care urmează.
Citiţi „license1.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”.
Despre softurile GNU GPL/LGPL
Index
Softurile care pot fi acoperite de următoarea GNU General Public License (Licenţă
Publică Generală, numită în continuare „GPL”) sau de următoarea GNU Lesser General
Public License (Licenţă Publică pentru Grupuri Restrânse de Utilizatori, numită în
continuare „LGPL”) sunt incluse pe aparatul foto.
Prin aceasta sunteţi informat că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codurilesursă ale acestor softuri în condiţiile GPL/LGPL indicate.
Codul-sursă se găsește pe site-ul web. Utilizaţi următorul URL pentru a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului-sursă.
Citiţi „license2.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru softurile „GPL” și „LGPL”.
Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a vizualiza fișierele .pdf. Dacă programul nu este
instalat pe computerul dvs., îl puteţi descărca de pe pagina de web a Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Despre licenţa „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
191RO
Download PDF