Sony | DSC-TX1 | Sony DSC-TX1 TX1 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-TX1
© 2009 Sony Corporation
4-148-680-11(1)
RO
Cuprins
Modul de utilizare a acestui
manual
Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.
MENU / Căutarea
după setări
Căutaţi informaţii conform listei cu
opţiunile de MENU / Setări.
Index
Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.
MENU / Căutarea
după setări
Căutarea după
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.
Căutarea după
operaţiune
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Marcaje și adnotări utilizate în acest manual
Setarea implicită este indicată de
Index
În acest manual, ordinea operaţiunilor
este indicată de săgeţi (t). Atingeţi
simbolurile de pe ecran în ordinea
indicată. Marcajele sunt afișate așa cum
apar în setarea implicită a aparatului
foto.
.
Indică măsurile de siguranţă și limitările
referitoare la utilizarea corectă a
aparatului foto.
z Indică informaţiile utile.
2RO
Alte carduri de memorie nu pot fi
utilizate.
• Pentru informaţii suplimentare despre
„Memory Stick Duo”, vezi pagina 145.
Adaptor „Memory
Stick Duo”
Observaţii despre acumulatori
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Puteţi încărca acumulatorii chiar dacă
aceștia nu sunt complet descărcaţi. În plus,
chiar dacă acumulatorii nu sunt complet
încărcaţi, îi puteţi utiliza ca atare.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi acumulatorii
pe o perioadă lungă de timp, folosiţi energia
existentă și scoateţi-i din aparatul foto, după
care păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Astfel, se asigură menţinerea acumulatorilor
în stare bună de funcţionare.
• Pentru informaţii suplimentare despre
acumulatorii utilizabili, vezi pagina 147.
Observaţii despre ecranul LCD și
obiectiv
• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie
de înaltă precizie, care asigură
funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea
niște mici puncte de culoare neagră și / sau
luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).
Aceste puncte sunt un rezultat normal al
procesului de producţie și nu afectează
înregistrarea.
Index
La utilizarea unui „Memory Stick Duo”
cu echipament compatibil „Memory
Stick”
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
Aparatul foto este echipat cu un obiectiv Carl
Zeiss care poate reproduce imagini clare cu un
contrast excelent.
Obiectivul aparatului foto este fabricat după
un sistem de asigurare a calităţii, atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele de
calitate Carl Zeiss din Germania.
MENU / Căutarea
după setări
„Memory Stick”: Nu
puteţi utiliza un
„Memory Stick” cu acest
aparat foto.
Obiectivul Carl Zeiss
Căutarea după
operaţiune
Observaţii privind tipurile de „Memory
Stick” pe care le puteţi utiliza (se vinde
separat)
„Memory Stick Duo”: Puteţi
utiliza un „Memory Stick
Duo” cu acest aparat foto.
Cuprins
Observaţii privind utilizarea
aparatului foto
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Dacă pe ecranul LCD ajung picături de apă
sau de alte lichide, ștergeţi-l imediat cu o
cârpă moale. Dacă lichidele rămân pe
suprafaţa ecranului LCD, performanţa
aparatului foto poate fi afectată și pot apărea
defecţiuni.
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului
la lumina directă a soarelui pentru perioade
lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi
atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o
fereastră sau în aer liber.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora și defecta.
• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe
ecranul LCD dacă temperatura ambiantă
este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu
putere obiectivul.
3RO
Continuare r
Condensul
MENU / Căutarea
după setări
Imaginile din acest manual sunt folosite doar
ca exemplu și nu reprezintă fotografii reale
realizate cu acest aparat foto.
Căutarea după
operaţiune
Imaginile din acest manual
Cuprins
• Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un
loc rece într-un loc cald, umezeala se poate
condensa în interiorul sau la exteriorul
aparatului foto. Această condensare a
umezelii poate determina defectarea
aparatului foto.
• Dacă s-a adunat condens pe obiectiv,
închideţi aparatul foto și așteptaţi
aproximativ o oră, pentru ca umezeala să se
evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să
realizaţi fotografii cu urme de umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
Index
4RO
Cuprins
Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
Căutarea după
operaţiune
Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2
Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3
Căutarea după operaţiune ···································· 8
MENU / Căutarea după setări····························· 11
Denumirea părţilor componente ························· 16
Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 17
Utilizarea ecranului tactil ····································· 19
Utilizarea memoriei interne ································· 21
Index
Mod REC····························································· 22
Autoreglare inteligentă ········································ 23
Foto panorami- că prin balans···························· 24
Mod film ······························································ 26
Programare auto ················································· 27
Anti-neclaritate în mișcare ·································· 28
Seara, fără trepied ·············································· 29
Selectare scenă ·················································· 30
Zoomul ································································ 32
Vizualizarea
Vizualizarea imaginilor statice ····························· 33
Redare cu zoom·················································· 35
Zoom pe tot ecranul············································ 36
Afișarea imaginilor rotite temporar······················ 37
Vizionarea filmelor ··············································· 38
5RO
Cuprins
MENU (Fotografiere)
Opţiunile de MENU (Fotografiere) ······················· 11
Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 13
Setări
TV
Vizualizarea imaginilor pe un televizor SD ········ 117
Vizualizarea imaginilor pe un televizor HD ········ 118
MENU / Căutarea
după setări
Setarea opţiunilor················································ 14
Căutarea după
operaţiune
MENU (Vizualizare)
Index
Computer
Utilizarea cu computerul dumneavoastră ········· 120
Utilizarea softului··············································· 121
Conectarea aparatului foto la computer···············124
Vizualizarea „Ghid Instructiv pentru
Cyber-shot”······················································· 126
Imprimarea
Imprimarea imaginilor statice···························· 127
Probleme tehnice
Probleme tehnice ·············································· 130
Indicatoare și mesaje de avertizare··················· 139
6RO
Index ································································· 150
MENU / Căutarea
după setări
Index
Căutarea după
operaţiune
Destinaţiile de stocare a fișierelor
imagini și denumirile fișierelor ··························· 144
„Memory Stick Duo” ········································· 145
Acumulatorii ······················································ 147
Încărcătorul de baterie ······································ 148
Sistem inteligent de panoramare și
înclinare····························································· 149
Cuprins
Altele
Index
7RO
Căutarea după operaţiune
Instantaneu estompat ········································ 30
Portret crepuscul ················································· 30
Declanșator zâmbet············································ 41
Recunoaștere scenă ··········································· 61
Detecţie feţe ·························································· 63
Reducere ochi închiși ········································· 66
Reducere efect ochi roșii ·································· 67
Fotografierea
panoramică
Foto panorami- că prin balans ························ 24
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
portretelor
Căutarea după
operaţiune
Autoreglare inteligentă ······································· 23
Selectare scenă ··················································· 30
Recunoaștere scenă ··········································· 61
Cuprins
Setările realizate
automat de aparatul
foto
Index
Animal de companie ··········································· 30
Cele mai bune
fotografii ale animalelor
de companie
Fotografierea de
aproape a obiectelor
Macro ······································································ 52
Focal. apr. activ. ·················································· 52
Fotografierea
obiectelor aflate în
mișcare
Declanșator de mare viteză······························ 31
Mod film ································································· 26
Rafală ······································································ 47
8RO
Fotografierea în locuri
întunecate
Sensibilitate înaltă ··············································· 30
Anti-neclaritate în mișcare ································ 28
Sincronizare lentă ················································ 43
ISO ··········································································· 54
Reglarea expunerii
EV ············································································· 53
Index
Bliţul automat ······················································· 43
Recunoaștere scenă ··········································· 61
DRO ········································································· 65
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea cu
lumină de fundal
Căutarea după
operaţiune
Sensibilitate înaltă ··············································· 30
Declanșator de mare viteză······························ 31
Anti-neclaritate în mișcare ································ 28
Seara, fără trepied ·············································· 29
Temporizatorul cu declanșare după
2 secunde ······························································ 45
ISO ··········································································· 54
SteadyShot···························································· 68
Cuprins
Fotografierea fără
neclaritate
Modificarea poziţiei de Utilizarea ecranului tactil ··································· 19
focalizare
Focalizare ······························································ 58
Detecţie feţe ·························································· 63
Modificarea
dimensiunii imaginii
Dimens. imag.······················································· 49
Ștergerea imaginilor
Șterge ····································································· 77
Format ·································································· 109
Afișarea imaginilor
mărite
Redare cu zoom ·················································· 35
Decorare ································································ 80
Afișarea imaginilor pe
tot ecranul
Zoom pe tot ecranul ··········································· 36
Afișarea imaginilor rotite temporar ················· 37
Dimens. imag.······················································· 49
9RO
Utilizarea cu
indicatoare ușor de
observat
Mod Facil ························································· 39, 71
Imprimarea imaginilor
cu data realizării
acestora
„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 121
Modificarea setărilor
datei și orei
Setare zonă ························································· 115
Setare dată și oră ·············································· 116
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ····························································· 101
Imprimarea imaginilor
Imprimare ····························································· 127
Vizualizarea pe
televizor
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
SD ·········································································· 117
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
HD ·········································································· 118
Informaţii despre
accesoriile opţionale
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot” ············ 126
Sistem inteligent de panoramare și
înclinare ································································ 149
Index
Prezentare imagini ·············································· 74
MENU / Căutarea
după setări
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Căutarea după
operaţiune
Retușează ······························································ 80
Desenează ····························································· 79
Cuprins
Editarea imaginilor
10RO
MENU / Căutarea după setări
Cuprins
Opţiunile de MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere din
.
2 Atingeţi
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
pentru a afișa ecranul MENU.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
în ecranul MENU.
, nu apar
3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.
indică o funcţie disponibilă. Pictogramele de sub
și
indică
MENU / Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos,
modurile disponibile.
Mod REC
Opţiunile
meniului
Mod realizare film
—
—
—
Declanșator
zâmbet
—
—
—
—
Bliţ
—
—
—
—
Temporizator
—
Rafală
—
—
—
—
—
—
Direcţie
fotografiere
—
—
—
—
—
—
—
Index
Mod Facil
—
Dimens. imag.
Macro
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
Balans de alb
—
Balans de alb
subacvatic
—
Focalizare
—
Mod măsurare
—
—
—
—
—
—
Recunoaștere
scenă
—
—
Detecţie feţe
—
—
—
—
—
—
11RO
Continuare r
Mod REC
DRO
—
—
—
Reducere ochi
închiși
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
Setări ecran
fotografiere
Căutarea după
operaţiune
Reducere efect
ochi roșii
—
—
Cuprins
Opţiunile
meniului
Observaţie
MENU / Căutarea
după setări
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
• Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
, diferă în funcţie de fiecare mod de înregistrare.
Index
12RO
Opţiunile de MENU (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
.
(Redare) pentru a comuta la
pentru a afișa ecranul MENU.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
în ecranul MENU.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare din
, nu apar
3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.
indică o funcţie disponibilă.
Mod vizualizare
Opţiunile meniului
„Memory Stick Duo”
Vizualizare dată
Memoria internă
Vizualizare folder
Vizualizare folder
—
—
—
—
(Mod Facil)
(Calendar)
MENU / Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos,
(Index imagini)
Index
(Prezentare imagini)
(Șterge)
(Desenează)
(Retușează)
(Afișare grup rafală)
(Mod vizualizare)
—
(Protejează)
DPOF
—
(Imprimare)
(Rotește)
(Setări volum)
(Setări ecran Redare)
(Date expunere)
(Configurare index imagini)
(Selectează folder)
—
—
Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
13RO
Setarea opţiunilor
1 Atingeţi
Cuprins
Puteţi modifica setările din ecranul
(Setări).
pentru a afișa ecranul MENU.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Setări) t categoria dorită t
opţiunea dorită t setarea dorită.
Setări fotografiere
MENU / Căutarea
după setări
Categorii
Opţiuni
Sursă luminoasă AF
Caroiaj
Zoom digital
Orientare automată
Ghid recun. scenă
Alertă ochi închiși
Index
Setări principale
Bip
Luminozitate LCD
Language Setting
Mod demo
Iniţializare
COMPONENT
Ieșire video
Carcasă
Conectare USB
Descarcă muzică
Format muzică
Calibrare
Instrument "Memory
Stick"
Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
Instrument memorie int.
Format
Număr fișier
Setări ceas
Setare zonă
Setare dată și oră
14RO
Continuare r
Observaţii
Cuprins
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.
• [Instrument "Memory Stick"] apare numai atunci când un „Memory Stick Duo” este introdus în
aparatul foto, iar [Instrument memorie int.] apare numai atunci când un „Memory Stick Duo” nu
este introdus.
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
15RO
Denumirea părţilor componente
B Buton declanșator
Cuprins
A Buton de zoom (W / T) (32, 35)
C Microfon
D Butonul ON/OFF (Pornire / oprire)
F Led temporizator / Led declanșator
zâmbet / Sursă luminoasă AF
G Obiectiv
H Capac obiectiv
I Ecran LCD / ecran tactil
(Redare) (33)
K Inel pentru cureaua de mână* /
element de prindere
L Difuzor
M Capac baterie / „Memory Stick Duo”
N Orificiu pentru trepied
O Clapetă de scoatere a bateriei
MENU / Căutarea
după setări
J Butonul
Căutarea după
operaţiune
E Bliţ
P Led de acces
R Fantă de introducere a bateriei
S Conector cu utilizări multiple
Index
Q Fantă pentru „Memory Stick Duo”
* Utilizarea curelei de mână
Cureaua de mână este fixată din fabrică pe
carcasa aparatului foto.
Introduceţi mâna prin buclă, pentru a
împiedica defectarea aparatului foto ca urmare
a posibilului contact cu solul.
Partea de jos
* Utilizarea instrumentului de scris
Instrumentul de scris este utilizat pentru a
lucra cu ecranul tactil. Este atașat la cureaua
de mână. Nu transportaţi aparatul foto
ţinându-l de instrumentul de scris. Aparatul se
poate desprinde și poate cădea.
16RO
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto. Poziţia
pictogramelor afișate poate diferi, în funcţie de modul de fotografiere.
1
Afișaj
Indicaţie
Pictograma Recunoaștere
scenă
Balansul de alb
SteadyShot
Destinaţia
Recunoaștere scenă
Avertizare asupra vibraţiilor
La realizarea de filme
MENU / Căutarea
după setări
DRO
Căutarea după
operaţiune
La realizarea de fotografii statice
Cuprins
Lista de pictograme afișate pe
ecran
Modul de realizare a
filmelor
Mediul de redare /
înregistrare („Memory Stick
Duo”, memoria internă)
8/8
Index
Redarea cu zoom
Numărul imaginii / numărul
de imagini înregistrate în
folderul selectat
Conectarea la PictBridge
Folderul de redare
Imagini fotografiate în
rafală
La redare
Protecţie
Marcajul Imprimare
(DPOF)
Modificarea folderului
Fișier bază de date plin
Imaginea principală din
grupul de imagini rafală
17RO
Continuare r
2
Indicaţie
Afișaj
Energia disponibilă
Focalizare
Avertisment baterie
descărcată
Reducerea efectului de ochi
roșii
Sursa luminoasă AF
N
Folderul de înregistrare
Redarea
Bara de redare
Mediul de redare /
înregistrare („Memory Stick
Duo”, memoria internă)
35° 37' 32" N Afișajul latitudinii și
139° 44' 31" E longitudinii
0:00:12
Contor
Durata înregistrabilă
z
Blocarea AE / AF
Scalare zoom
Timpul de expunere scurt
NR
125
Timp expunere
Bliţ
F3.5
Valoarea diafragmei
Balansul de alb
ISO400
Valoarea ISO
+2.0EV
Valoarea expunerii
Focalizare la mică distanţă
3
Afișaj
Încărcarea bliţului
Modul În rafală
Modul de măsurare
Afișajul de diagnosticare
automată
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film / film
în așteptare
Avertisment de creștere a
temperaturii
0:12
Durata de înregistrare (m:s)
101-0012
Numărul fișierului folderului
2009 1 1
9:30 AM
Data / ora înregistrării
imaginii redate
Temporizatorul
Fișier bază de date plin
96
Numărul de imagini
înregistrabile
Index
C:32:00
Modul bliţului
Indicaţie
MENU / Căutarea
după setări
Modul de măsurare
Căutarea după
operaţiune
100 Min
Indicaţie
Cuprins
Afișaj
4
Detecţie feţe
Cadru de identificare în
intervalul AF
Marcaj măsurare parţială
Dimensiune imagine
ISO400
Valoarea ISO
+2.0EV
Valoarea expunerii
125
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
18RO
Utilizarea ecranului tactil
v/V/b/B
Reveniţi la ecranul precedent.
Descrie funcţiile de fotografiere la
afișarea meniului de fotografiere.
Observaţii
Utilizarea prin glisarea ecranului LCD
MENU / Căutarea
după setări
• Pentru a utiliza ecranul tactil, apăsaţi-l ușor cu degetul sau cu instrumentul de scris inclus. Dacă
apăsaţi cu putere sau folosiţi un obiect ascuţit, altul decât instrumentul de scris inclus, ecranul
tactil se poate defecta.
• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele vor
dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.
Căutarea după
operaţiune
Afișează opţiunile ascunse, astfel încât
opţiunile pe care doriţi să le definiţi să fie
afișate pe ecran.
Cuprins
Cu acest aparat foto puteţi să efectuaţi operaţiuni și setări atingând butoanele sau glisând
pe ecranul LCD cu degetul.
Index
Afișează / ascunde ecranul MENU
În timpul
fotografierii /
redării
În timpul
redării
Reglabilitate
Metoda de utilizare
Afișează ecranul MENU
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD
și glisaţi spre dreapta
Ascunde ecranul MENU
Atingeţi partea dreaptă a ecranului
LCD și glisaţi spre stânga
Ascunde butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD
și glisaţi spre stânga
Afișează butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD
și glisaţi spre dreapta
Afișează imaginea următoare /
precedentă
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga
Schimbă în permanenţă imaginea
(imaginea următoare / precedentă)
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga și
continuaţi să apăsaţi
Afișează ecranul de index al imaginilor
în timpul redării
Glisaţi în sus
Afișează imaginea următoare /
precedentă în modul index
Glisaţi în jos sau în sus
Afișează calendarul în timpul redării, în
modul Vizualizare după dată
Glisaţi în jos
19RO
Atingerea ecranului pentru a stabili focalizarea
Acţiune
Atingeţi subiectul
Reglează focalizarea.
Anulează funcţia.
Observaţii
Personalizarea opţiunilor de MENU preferate
1 Atingeţi
2
pentru a afișa ecranul MENU.
Index
În timpul fotografierii / redării, cele patru opţiuni de MENU apar în partea stângă a
ecranului LCD. Puteţi personaliza aceste patru butoane în funcţie de opţiunile de MENU
și aspectul preferat, localizând astfel butoanele frecvent utilizate.
Puteţi personaliza aceste butoane și salva setările corespunzătoare fiecărui mod de
înregistrare, în timpul fotografierii, precum și cele pentru memoria internă și „Memory
Stick Duo”, în timpul redării.
MENU / Căutarea
după setări
• Această funcţie este indisponibilă atunci când utilizaţi Zoom digital sau când fotografiaţi în
modul Focalizare la mică distanţă ori în modul Facil.
• Această funcţie este indisponibilă atunci când modul
(Peisaj), (Crepuscul), (Specialităţi
culinare), (Artificii) sau
(Subacvatic) este selectat în Selectare scenă.
Căutarea după
operaţiune
Buton / metoda de utilizare
Cuprins
Dacă atingeţi subiectul de pe ecranul tactil, este afișat un cadru, iar dacă apăsaţi butonul
declanșator pe jumătate, cadrul este focalizat. Dacă în interiorul cadrului se află o faţă, pe
lângă focalizare, luminozitatea și nuanţa de culoare sunt optimizate automat.
(Personalizare) t [OK]
3 Selectaţi o opţiune de MENU și glisaţi-o în poziţia
dorită, în partea stângă a ecranului LCD.
4 Pentru a anula, atingeţi
.
Observaţie
• Această funcţie nu poate fi utilizată atunci când [Carcasă] este setată la [Activat] sau la
fotografierea în modul Facil.
20RO
Utilizarea memoriei interne
Memoria
internă
Despre imaginile stocate în memoria internă
MENU / Căutarea
după setări
B
Dacă nu a fost introdus un „Memory Stick Duo”
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind memoria
internă.
[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din
memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.
Căutarea după
operaţiune
B
Dacă a fost introdus un „Memory Stick Duo”
[Înregistrare]: imaginile sunt înregistrate pe „Memory
Stick Duo”.
[Redare]: imaginile de pe „Memory Stick Duo” sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: pentru prelucrarea imaginilor de pe
„Memory Stick Duo” sunt disponibile mai multe funcţii.
Cuprins
Aparatul foto are aproximativ 11 MB de memorie internă. Această memorie nu este
mobilă. Chiar și atunci când nu există un „Memory Stick Duo” introdus în aparatul foto,
puteţi înregistra imagini folosind memoria internă.
Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind
una dintre următoarele metode.
Index
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul
computerului dvs.
Executaţi procedura de la pagina 124 fără un „Memory Stick Duo” introdus în aparatul
foto.
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un „Memory Stick Duo”
Pregătiţi un „Memory Stick Duo” cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din
secţiunea [Copiază] (pagina 113).
Observaţii
• Nu puteţi importa imagini de pe un „Memory Stick Duo” în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și computer printr-un cablu, puteţi importa datele
din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi exporta date de pe computer în
memoria internă.
21RO
Mod REC
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t modul dorit
(Autoreglare
inteligentă)
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată
automat.
(Foto panorami- că
prin balans)
Vă permite să realizaţi o fotografie panoramică după
compunerea imaginilor.
(Programare auto)
(Anti-neclaritate în
mișcare)
(Seara, fără trepied)
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat
(timpul de expunere și deschiderea diafragmei). De asemenea,
puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
Vă permite să realizaţi fotografii cu neclaritate redusă fără
utilizarea bliţului atunci când efectuaţi fotografii în rafală la
viteză ridicată.
Vă permite să realizaţi fotografii cu neclaritate redusă în lumină
difuză fără utilizarea trepiedului atunci când efectuaţi fotografii
în rafală la mare viteză.
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în
funcţie de scenă.
Index
(Selectare scenă)
Vă permite să înregistraţi filme cu sunet.
MENU / Căutarea
după setări
(Mod film)
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Cuprins
Puteţi selecta modul de fotografiere în funcţie de condiţii și de obiectiv.
22RO
Autoreglare inteligentă
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Autoreglare inteligentă)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Observaţie
• Modul Bliţ este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Pictograma Recunoaștere scenă (Ghid)
Index
• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată) sau
(Portret) și afișează pictograma corespunzătoare și ghidul
pe ecran atunci când scena este recunoscută.
Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 61.
MENU / Căutarea
după setări
Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.
Această funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de
fotografiere și să realizeze fotografia.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.
zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra
căruia vă este greu să vă focalizaţi
• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 8 cm (1 cm în modul Autoreglare
inteligentă sau Facil) (W), 50 cm (T) (de la obiectiv). Fotografiaţi în modul Focalizare la
mică distanţă atunci când fotografiaţi un subiect aflat mai aproape decât distanţa de
fotografiere.
• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare
AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi
fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 58).
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.
– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut printr-un geam.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.
– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.
23RO
Foto panorami- că prin balans
Cuprins
Vă permite să creaţi o fotografie panoramică din imagini compuse.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
balans)
(Foto panorami- că prin
Căutarea după
operaţiune
2
3 Ţineţi aparatul foto într-o poziţie în care puteţi
vedea clar ecranul LCD, apoi apăsaţi complet
butonul declanșator.
4 Realizaţi o panoramare completă,
urmând instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Observaţii
Bara de
ghidare
Index
• Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul
subiect pe durata de timp dată, pe imaginea compusă apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest
lucru, mișcaţi rapid aparatul foto pentru a înregistra o fotografie panoramică completă.
• Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe.
• În condiţii de lumină slabă, fotografiile panoramice pot fi neclare.
• În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea
imaginii combinate nu este întotdeauna aceeași.
• Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice și unghiul de blocare diferă foarte mult în
luminozitate, culoare și focalizare, fotografia nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest lucru,
modificaţi unghiul de blocare și repetaţi fotografierea.
• Fotografierea panoramică prin baleiere nu este adecvată în următoarele situaţii:
– Obiectele sunt în mișcare
– Obiectele sunt prea aproape de aparatul foto
– Imaginile cu modele care se repetă, cum ar fi imagini alăturate și imagini cu contrast slab, ca de
exemplu cerul, plaje cu nisip sau pajiști
– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:
– Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet
– Aparatul foto este foarte instabil
MENU / Căutarea
după setări
Această parte nu va fi
fotografiată
zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii
imaginii unei fotografii panoramice
Direcţie
fotografiere:
Dimens. imag.:
(Direcţie fotografiere) t [Dreapta], [Stânga], [Sus] sau [Jos]
(Dimens. imag.) t [Standard] sau [Lat]
• Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi
.
24RO
Continuare r
Direcţia verticală
Direcţia orizontală
zDerularea imaginilor panoramice, în vederea afișării
MENU / Căutarea
după setări
• Realizaţi panoramarea mișcând aparatul foto pe forma unui arc, cu viteză constantă.
• Mișcaţi aparatul foto în aceeași direcţie, conform instrucţiunilor de pe ecranul LCD.
• Stabiliţi scena și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, astfel încât să blocaţi expunerea și
balansul de alb.
• Reglaţi elementele cadrului astfel încât porţiunea care cuprinde partea cea mai variată a
peisajului să fie în centrul fotografiei.
Căutarea după
operaţiune
Raza trebuie să fie cât mai mică
Cuprins
zIndicaţii pentru realizarea unei fotografii panoramice
Derulaţi imaginile panoramice atingând
în timpul afișării acestor imagini.
Atingeţi ecranul LCD în timpul redării, pentru a afișa butoanele funcţionale.
Reglabilitate
Atingeţi
sau
ecranul LCD
Redarea imaginilor derulante /
pauză
/ / /
Glisaţi în sus / în jos /
la dreapta / la stânga
Derularea imaginilor.
Index
Arată zona afișată a întregii
fotografii panoramice
Buton funcţional /
metoda de utilizare
• Imaginile panoramice pot fi redate și cu ajutorul softului livrat „PMB” (pagina 121).
25RO
Mod film
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Mod film)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
4 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou,
până la capăt, butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Vă permite să înregistraţi filme cu sunet.
MENU / Căutarea
după setări
Index
26RO
Programare auto
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și
deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Programare auto)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2
MENU / Căutarea
după setări
Index
27RO
Anti-neclaritate în mișcare
Cuprins
Este potrivită pentru fotografiile de interior fără utilizarea bliţului pentru a reduce
neclaritatea subiectului.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
mișcare)
(Anti-neclaritate în
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Se realizează o serie de fotografii în rafală și se efectuează procesarea imaginilor
pentru a reduce neclaritatea subiectului și interferenţele.
• Bipul declanșatorului se aude de 6 ori, dar este înregistrată o singură imagine.
• Reducerea interferenţelor nu este eficientă în următoarele situaţii:
– Imagini cu mișcare pe scară largă
– Imagini în care subiectul principal este prea aproape de aparatul foto
– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile
– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată.
• La utilizarea unei surse de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea
interferenţe. În astfel de cazuri, setaţi modul Selectare scenă la
(Sensibilitate înaltă).
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2
Index
28RO
Seara, fără trepied
2
(Mod REC) t
(Seara, fără trepied)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Se realizează o serie de fotografii în rafală și se efectuează
procesarea imaginilor pentru a reduce neclaritatea subiectului și interferenţele.
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Deși peisajele nocturne tind să devină neclare din cauza instabilităţii aparatului foto,
acest mod vă permite să realizaţi peisaje nocturne cu mai puţine interferenţe, fără a
utiliza un trepied.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Bipul declanșatorului se aude de 6 ori, dar este înregistrată o singură imagine.
• Reducerea interferenţelor nu este eficientă în următoarele situaţii:
– Imagini cu mișcare pe scară largă
– Imagini în care subiectul principal este prea aproape de aparatul foto
– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile
– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată.
• La utilizarea unei surse de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea
interferenţe. În astfel de cazuri, setaţi modul Selectare scenă la
(Sensibilitate înaltă).
Index
29RO
Selectare scenă
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
modul dorit
(Selectare scenă) t
Vă permite să realizaţi fotografii
fără bliţ în condiţii de lumină slabă,
reducând neclaritatea.
(Instantaneu
estompat)
Vă permite să realizaţi fotografii mai calde atunci
când este vorba de portrete și flori etc.
Vă permite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate
la distanţă, focalizându-se la distanţă. Fotografiază
cerul senin și copacii și florile în culori vii.
(Portret
crepuscul)
Vă permite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor
cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să
fie compromisă.
(Crepuscul)
Index
(Peisaj)
MENU / Căutarea
după setări
(Sensibilitate
înaltă)
Căutarea după
operaţiune
2
Vă permite să realizaţi fotografii nocturne la mare
distanţă, fără ca atmosfera întunecată a
împrejurimilor să se piardă.
(Specialităţi
culinare)
Selectează modul Macro, permiţându-vă să realizaţi
fotografii în culori luminoase și atrăgătoare ale
preparatelor culinare.
(Animal de
companie)
Vă permite să realizaţi fotografii ale animalului
dumneavoastră de companie cu cele mai bune setări.
(Plajă)
Vă permite să fotografiaţi cu claritate albastrul apei
atunci când fotografiaţi marea sau un lac.
(Zăpadă)
Vă permite să înregistraţi imagini clare și vii atunci
când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri
în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse
pot fi fade.
30RO
Continuare r
(Artificii)
Cuprins
Vă permite să surprindeţi artificiile în toată
splendoarea lor.
Vă permite să surprindeţi culorile naturale ale
peisajelor subacvatice fotografiate folosind carcasa
corespunzătoare (echipament marin etc.).
(Subacvatic)
Căutarea după
operaţiune
(Declanșator de
mare viteză)
Vă permite să fotografiaţi subiecţii care se mișcă
rapid în aer liber sau în alte locuri luminoase.
• Timpul de expunere crește, iar imaginile
fotografiate în locuri întunecoase devin mai
întunecate.
Observaţie
Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul
Selectare scenă
Focalizare
apropiată
Bliţ
Detecţie feţe /
Declanșator
zâmbet
—
—
2
—
*
—
—
Balans
de alb
Reducere
efect ochi
roșii
*1
—
Reducere
Steadyochi
Shot
închiși
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rafală
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Pentru a realiza corect o fotografie, în funcţie de condiţiile scenei, aparatul foto stabilește
o combinaţie de funcţii. indică o funcţie disponibilă.
Pictogramele de sub „Bliţ” indică modurile disponibile.
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
MENU / Căutarea
după setări
• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul
(Portret crepuscul), (Crepuscul) sau
(Artificii), timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a
împiedica apariţia neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.
—
—
*3
—
—
—
—
—
—
—
*1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
*2 [La atingere] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.
*3 Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în loc de [Balans de alb].
31RO
Zoomul
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări
imaginile de până la 4×.
Partea T
Deplasaţi butonul de zoom (W / T) către partea T, pentru
a mări, și către partea W, pentru a micșora.
• Atunci când scara de zoom depășește 4×, vezi pagina 93.
Partea W
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2 Deplasaţi butonul de zoom (W / T).
• Zoomul funcţionează lent la înregistrarea unui film.
• Zoomul este fixat la partea W la realizarea fotografiilor în modul Foto panoramică prin baleiere.
Index
32RO
Vizualizarea imaginilor statice
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi o imagine cu ajutorul
/
.
Căutarea după
operaţiune
zInstrucţiuni de glisare
Metoda de utilizare
Afișează ecranul MENU
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi
spre dreapta
Ascunde ecranul MENU
Atingeţi partea dreaptă a ecranului LCD și glisaţi
spre stânga
Ascunde butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi
spre stânga
Afișează butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi
spre dreapta
Afișează imaginea următoare /
precedentă
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga
Schimbă în permanenţă imaginea
(imaginea următoare / precedentă)
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga și continuaţi să
apăsaţi
Afișează ecranul de index al imaginilor
în timpul redării
Glisaţi în sus
Afișează imaginea următoare /
precedentă în modul index
Glisaţi în jos sau în sus
Afișează calendarul în timpul redării,
în modul Vizualizare după dată
Glisaţi în jos
Index
Reglabilitate
MENU / Căutarea
după setări
Afișează / ascunde ecranul MENU
33RO
Continuare r
Dacă introduceţi în acest aparat un „Memory Stick Duo” care conţine fotografii
realizate atât cu acest aparat, cât și cu un altul, va apărea un ecran de selectare a
metodei de redare.
„Redare toate imag. cu
vizualiz. folder”:
Imaginile sunt redate în modul de vizualizare selectat.
Este posibil ca anumite fotografii realizate cu alte
aparate foto să nu poată fi redate.
Modul de vizualizare se schimbă în modul Vizualizare
folder și sunt redate toate fotografiile.
Căutarea după
operaţiune
„Redare doar imagini
înregistrate”:
Cuprins
zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto
MENU / Căutarea
după setări
Index
34RO
Redare cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a
comuta la modul de redare.
Dimensiunea imaginii este dublată faţă de
dimensiunea anterioară, zona atinsă fiind în centru.
Puteţi mări imaginea și aducând butonul de zoom
(W / T) în partea T.
Arată zona afișată a întregii
imagini
3 Reglaţi scara de zoom și poziţia.
Imaginea continuă să fie mărită cu fiecare atingere a ecranului.
Acţiune
Glisaţi în sus / în jos / la
dreapta / la stânga
Modifică poziţia zoomului.
/
MENU / Căutarea
după setări
Buton / metoda de utilizare
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi zona pe care doriţi să o măriţi.
Modifică scara de zoom.
Anulează redarea cu zoom.
zPentru a salva imaginile mărite
t [Retușează] t
Index
Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare (
[Decorare]).
35RO
Zoom pe tot ecranul
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
(Zoom pe tot ecranul).
Observaţie
• Opţiunea Zoom pe tot ecranul nu este disponibilă pentru filme, imaginile panoramice, imaginile
afișate în rafală și imaginile 16:9.
MENU / Căutarea
după setări
3 Pentru a anula opţiunea Zoom pe tot ecranul,
atingeţi din nou
(Zoom pe tot ecranul).
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
În modul de afișare a unei singure imagini, imaginile statice cu formatul 4:3 sau 3:2 sunt
redate pe tot ecranul LCD. În acest caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată.
Index
36RO
Această modalitate de afișare este utilizată în modul imagine unică, pentru a roti
temporar o imagine și a o mări pe ecran.
(Redare) pentru a comuta la
3 Pentru a anula afișarea, atingeţi din nou
(Afișarea imaginii rotite temporar).
MENU / Căutarea
după setări
2 Selectaţi imaginea orientată vertical t atingeţi
(Afișarea imaginii rotite temporar).
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Afișarea imaginilor rotite
temporar
Observaţii
Index
• Opţiunea de afișare a imaginii rotite temporar nu este disponibilă pentru filme, imaginile
panoramice sau imaginile orientate orizontal.
• Dacă atingeţi / , afișarea imaginilor rotite temporar este anulată.
37RO
Vizionarea filmelor
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi un film cu ajutorul
.
de pe ecranul LCD.
Dacă atingeţi ecranul LCD în timpul redării, sunt afișate
butoanele funcţionale.
Funcţiile disponibile
.
Direct la începutul filmului
m
Rapid înapoi
Atingeţi u sau ecranul LCD
Redare normală / pauză
M
Rapid înainte
Reglarea volumului
Reglaţi volumul cu / .
Observaţie
MENU / Căutarea
după setări
Buton / metoda de utilizare
Căutarea după
operaţiune
3 Atingeţi
/
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.
Index
38RO
Mod Facil
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
Observaţii
zFuncţiile disponibile în modul Facil (fotografiere)
Index
Declanșator zâmbet: Atingeţi (Zâmbet).
Dimens. imag.:
t [Dimens. imag.] t Selectaţi
[Mare] sau [Mică]
Bliţ:
t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau [Dezactivat]
Temporizator:
t [Temporizator] t Selectaţi
[Activat] sau [Dezactivat]
Ieșire mod Facil:
t [Ieșire mod Facil] t [OK]
MENU / Căutarea
după setări
• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește
automat.
• Modul de redare se modifică la [Mod Facil].
Căutarea după
operaţiune
2
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Opţiunea Recunoaștere scenă este disponibilă în modul Facil. Această funcţie îi
permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă
• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată) sau
(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD atunci
când scena este recunoscută.
Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 61.
39RO
Mod realizare film
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă, atunci când
aparatul foto este în modul Film.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
3
(Mod realizare film) t modul dorit
(Mod film)
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Reglează automat setarea.
(Subacvatic)
Vă permite să surprindeţi culorile naturale ale peisajelor subacvatice
filmate folosind carcasa corespunzătoare (echipament marin etc.).
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
2
Index
40RO
Declanșator zâmbet
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Zâmbet).
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
3 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.
Indicatorul Sensibilitate
detect. zâmbet
Cadrul Detecţie feţe
Observaţii
Index
• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu
disponibil pe „Memory Stick Duo” sau în memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.
• Dacă se selectează modul Foto panoramică prin baleiere, Film, Fără blur de mișcare sau Seara,
fără trepied, nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet.
MENU / Căutarea
după setări
Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul V de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Dacă apăsaţi butonul declanșator în timp ce utilizaţi
Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează fotografia și
revine la modul Declanșator zâmbet.
4 Pentru a ieși din modul Declanșator zâmbet,
atingeţi din nou
(Zâmbet).
Cuprins
Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.
zSetarea sensibilităţii de detectare a zâmbetelor
În modul Declanșator zâmbet este afișat un buton care setează funcţia Sensibilitate
de detectare a zâmbetului.
(Zâmbet larg): Detectează un zâmbet larg.
(Zâmbet normal): Detectează un zâmbet normal.
(Zâmbet ușor): Detectează chiar și un zâmbet ușor.
• Sensibilitatea de detectare a zâmbetului este setată la [Zâmbet normal] în modul Facil.
• Atunci când [Setări ecran fotografiere] este setat la [Dezactivat], sensibilitatea de detectare
a zâmbetului nu este afișată.
41RO
Continuare r
MENU / Căutarea
după setări
• Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește.
• Puteţi selecta sau înregistra subiectul ales pentru detectarea feţei cu [Detecţie feţe]. La
înregistrarea, în memoria aparatului foto, a unei feţe selectate, detectarea zâmbetului este
executată numai pentru faţa respectivă. Pentru a detecta zâmbetul în cazul unei alte feţe,
atingeţi faţa respectivă (pagina 63).
• Dacă aparatul foto nu detectează un zâmbet, setaţi funcţia Sensibilitate de detectare a
zâmbetului.
Căutarea după
operaţiune
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se
poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii
trebuie să fie îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor
de detectat atunci când se văd dinţii.
1
Cuprins
zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor
Index
42RO
Bliţ
2
Cuprins
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Bliţ) t modul dorit
(Auto)
(Activat)
(Sincronizare
lentă)
Bliţul funcţionează continuu.
Bliţul funcţionează continuu.
Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a
putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.
Bliţul nu funcţionează.
Observaţii
•
•
•
•
zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete
Index
Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
La încărcarea bliţului, este afișat
.
Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.
[Activat] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul
Autoreglare inteligentă.
• În modul Foto panoramică prin baleiere, Fără blur de mișcare sau Seara, fără trepied, bliţul este
setat la [Dezactivat].
MENU / Căutarea
după setări
(Dezactivat)
Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,
lumina sau lumina de fundal este insuficientă.
Căutarea după
operaţiune
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
rotunde albe”
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete
rotunde albe.
Aparat foto
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat la [Dezactivat]).
43RO
Bliţ
.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
3
t [Bliţ] t modul dorit
Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,
lumina sau lumina de fundal este insuficientă.
Dezactivat
Bliţul nu funcţionează.
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
În modul Facil, selectaţi setarea Bliţ din
Index
44RO
Temporizator
2
Cuprins
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Temporizator) t modul dorit
(Dezactivat)
Temporizatorul nu este utilizat
Setarea temporizatorului cu declanșare după 10 secunde
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, atingeţi
.
(2 sec)
Setarea temporizatorului cu declanșare după 2 secunde
Observaţie
• Temporizatorul nu funcţionează când realizaţi fotografii în modul Foto panoramică prin baleiere.
zReducerea neclarităţii cu temporizatorul cu declanșare
MENU / Căutarea
după setări
(10 sec)
Căutarea după
operaţiune
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
după 2 secunde
Index
Folosiţi temporizatorul cu declanșare după 2 secunde pentru a împiedica obţinerea
de fotografii neclare. Declanșatorul este acţionat la 2 secunde după ce apăsaţi
butonul declanșator, ceea ce reduce instabilitatea aparatului foto la apăsarea
butonului declanșator.
45RO
Temporizator
.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
3
t [Temporizator] t modul dorit
Setarea temporizatorului cu declanșare după 10 secunde
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, atingeţi
.
Dezactivat
Temporizatorul nu este utilizat
MENU / Căutarea
după setări
Activat
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
În modul Facil, selectaţi setarea Temporizator din
Index
46RO
Rafală
Cuprins
Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi
apăsat butonul declanșator.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Rafală) t modul dorit
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Înregistrează o singură imagine.
(Ridicat)
Realizează maximum 10 imagini succesive.
(Mediu)
Realizează maximum 5 imagini succesive.
(Redus)
Realizează maximum 2 imagini succesive.
Observaţii
Index
• Opţiunea În rafală nu este disponibilă în modurile Foto panoramică prin baleiere, Film, Fără blur
de mișcare, Seara, fără trepied, Declanșator zâmbet sau Facil.
• Bliţul este setat la [Dezactivat].
• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de maximum cinci imagini.
• În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate poate scădea.
• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii.
• Dimensiunea imaginii [VGA] va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.
• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau „Memory Stick
Duo” este plin(ă), fotografierea în rafală este oprită.
• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt reglate pentru prima imagine, iar aceste setări sunt
utilizate și pentru celelalte imagini.
MENU / Căutarea
după setări
(Dezactivat)
Căutarea după
operaţiune
2
zDespre înregistrarea fotografiilor în rafală
După realizarea fotografiilor în rafală, fotografiile sunt afișate în cadre pe ecranul
LCD. Atunci când toate imaginile sunt aranjate în cadre, înregistrarea este finalizată.
Puteţi opri înregistrarea atingând [Anulare înregistrare] t [OK].
După oprire, sunt înregistrate imaginea afișată în index, precum și cele de la
procesarea imaginilor.
47RO
Direcţie fotografiere
Cuprins
Setaţi direcţia de panoramare a aparatului foto atunci când realizaţi fotografii cu ajutorul
funcţiei Foto panoramică prin baleiere.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
3
(Mod REC) t
balans)
(Foto panorami- că prin
(Direcţie fotografiere) t direcţia dorită
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi
Panoramare de la stânga la dreapta.
(Stânga)
Panoramare de la dreapta la stânga.
(Sus)
Panoramare de jos în sus.
(Jos)
Panoramare de sus în jos.
MENU / Căutarea
după setări
(Dreapta)
.
Căutarea după
operaţiune
2
Index
48RO
Dimens. imag.
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
2
(Dimens. imag.) t modul dorit
Instrucţiuni de utilizare
Pentru fotografii până la A3+
(2592×1944)
Pentru fotografii până la A4
(2048×1536)
Pentru fotografii până la L/2L
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
(3648×2432)
Format de imagine 3:2, ca pentru
fotografii și cărţi poștale
(3648×2056)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie și imprimarea pe
hârtie A4
(1920×1080)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie
Index
(3648×2736)
Ecran LCD
MENU / Căutarea
după setări
La realizarea de fotografii statice
Dimensiune
imagine
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la
realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii
atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este
mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.
Imaginile sunt afișate în
formatul 4:3 sau 3:2.
Imaginile vor fi afișate pe
tot ecranul.
Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
În modul Facil
Mare
Realizează fotografii la dimensiunea de [10M].
Mică
Realizează fotografii la dimensiunea de [3M].
49RO
1
Cuprins
La fotografierea cu ajutorul funcţiei Foto
panoramică prin baleiere
(Dimensiune imagine) t modul dorit
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi
(Direcţia verticală: 3424×1920)
(Direcţia orizontală: 4912×1080)
(Lat)
(Direcţia verticală: 4912×1920)
(Direcţia orizontală: 7152×1080)
Realizează fotografii la dimensiunea
standard.
Realizează fotografii la dimensiunea mai
mare.
Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât crește și calitatea. Cu cât
cantitatea de date pe secundă (rata de biţi medie) este mai mare, cu atât este mai
prelucrată imaginea redată.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în MPEG-4, aprox. 30 cps (cadre
pe secundă), progresiv, AAC, format mp4.
1
MENU / Căutarea
după setări
La realizarea de filme
Căutarea după
operaţiune
(Standard)
.
(Dimensiune imagine) t modul dorit
Dimensiunea cadrelor
filmului
1280×720 (fin)
Rata de biţi
medie
Instrucţiuni de utilizare
9 Mbps
Realizează un film de cea mai înaltă
calitate, în vederea afișării pe un
televizor de înaltă definiţie.
1280×720 (standard) 6 Mbps
VGA
.
3 Mbps
Index
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi
Realizează un film de calitate
standard, în vederea afișării pe un
televizor de înaltă definiţie.
Realizează o fotografie la o
dimensiune potrivită pentru
încărcarea pe WEB.
Observaţii
• La selectarea dimensiunii [VGA] a imaginii pentru un film, rezultă o telefotografie.
• Filmele a căror dimensiune este fixată la [1280×720] pot fi înregistrate numai pe un „Memory
Stick PRO Duo”. Atunci când folosiţi un mediu de înregistrare altul decât un „Memory Stick
PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii filmului la [VGA].
50RO
Continuare r
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Dimensiune imagine: 10M
3648 de pixeli × 2736 de pixeli = 9.980.928 de pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 de pixeli × 480 de pixeli = 307.200 de pixeli
1
Pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a
fișierului)
MENU / Căutarea
după setări
Pixel
Căutarea după
operaţiune
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă
mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”
este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când
imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Cuprins
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Index
51RO
Macro
Cuprins
Folosiţi această setare pentru a realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar
fi insectele sau florile.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Macro) t modul dorit
(Auto)
Folosiţi acest mod pentru a fotografia la distanţe mici.
Fixat la partea W: Aproximativ 1-20 cm
Observaţii
Index
• În modurile Foto panoramică prin baleiere, Film, Fără blur de mișcare, Seara, fără trepied,
Declanșator zâmbet sau Facil, modul Macro este setat la [Auto].
• Reţineţi următoarele atunci când utilizaţi modul Focalizare la mică distanţă.
– Nu puteţi folosi funcţiile Recunoaștere scenă și Detecţie feţe.
– Acest mod este anulat dacă întrerupeţi alimentarea aparatului sau comutaţi modul de
fotografiere la un alt mod.
– În acest mod, singurele setări ale bliţului pe care le puteţi utiliza sunt [Activat] și [Dezactivat].
– Viteza de focalizare scade.
MENU / Căutarea
după setări
(Focal. apr.
activ.)
Aparatul foto reglează automat focalizarea de la subiecţii la
distanţă la prim-plan.
Căutarea după
operaţiune
2
52RO
EV
Cuprins
Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de –2,0 EV până
la +2,0 EV.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
3 Atingeţi
[OK].
(EV)
/
pentru a regla expunerea t
Observaţii
• [EV] nu este disponibilă în modul Facil.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi
bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
MENU / Căutarea
după setări
Puteţi regla expunerea și atingând z de pe bara de
reglare și glisând spre dreapta sau spre stânga.
Căutarea după
operaţiune
2
zReglarea expunerii pentru imagini mai clare
Index
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Setare EV mai joasă –
Expunere corectă
Setare EV mai înaltă +
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
53RO
ISO
Cuprins
Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare auto
sau atunci când modul Recunoaștere scenă este setat la
(Subacvatic).
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(ISO) t numărul dorit
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
/
/
/
Observaţie
• Puteţi alege numai [ISO AUTO], [ISO 125] și [ISO 800] atunci când modul de fotografiere este
setat la În rafală sau atunci când [DRO] este setat la [DRO plus].
zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere
MENU / Căutarea
după setări
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau
efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind
sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).
/
Căutarea după
operaţiune
t
2
recomandat)
Index
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când
expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,
mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
54RO
Balans de alb
Cuprins
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Balans de alb)
3 Atingeţi modul dorit t [OK]
Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă
un aspect natural.
Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi
frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,
artificii etc.
(Înnorat)
Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
(Lumină
fluorescentă 1)
(Lumină
fluorescentă 2)
(Lumină
fluorescentă 3)
[Lumină fluorescentă 1]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă.
[Lumină fluorescentă 2]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă naturală.
[Lumină fluorescentă 3]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă pe timpul zilei.
n
(Incandescent)
Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau
corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
(Bliţ)
Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine
culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când
culoarea [Auto] sau a altor moduri nu poate fi setată corect.
(Setează o
apăsare)
Index
(Zi)
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
2
Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul
[O apăsare].
Observaţii
• Nu puteţi selecta [Balans de alb] în modurile Autoreglare inteligentă și Facil.
• Nu puteţi regla [Bliţ] din [Balans de alb] atunci când utilizaţi funcţiile Foto panoramică prin
baleiere, Film, Fără blur de mișcare, Seara, fără trepied sau atunci când modul Selectare scenă
este setat la
(Sensibilitate înaltă).
• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Lumină fluorescentă 1], [Lumină fluorescentă 2] sau [Lumină fluorescentă
3].
• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].
• Atunci când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la
[Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.
55RO
1 Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în
aceleași condiţii de iluminat în care veţi fotografia subiectul.
2
t
(Balans de alb) t [Setează o apăsare] t [Captură]
Observaţii
zEfectele condiţiilor de iluminat
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind
funcţia Balans de alb.
Vreme înnorată
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstruie
Verzuie
Roșiatică
Index
Caracteristicile
luminii
Pe timp de zi
MENU / Căutarea
după setări
• Dacă indicatorul
se aprinde intermitent în timpul fotografierii, balansul de alb fie nu este
setat, fie nu poate fi setat. Folosiţi balansul de alb automat.
• Nu scuturaţi și nu loviţi aparatul în timp ce [Setează o apăsare] este în desfășurare.
• Atunci când modul Bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat
pentru regimul de funcţionare cu bliţ.
• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]
sunt memorate separat.
Căutarea după
operaţiune
3 Ecranul se înnegrește un moment și, după ce balansul de alb a fost reglat
și înregistrat în memorie, este afișat din nou ecranul de înregistrare.
Vreme / iluminare
Cuprins
Pentru a capta culoarea albă de bază din modul
[Setează o apăsare]
56RO
Balans de alb subacvatic
(Subacvatic)
Cuprins
Reglează tonul de culoare atunci când aparatul foto este setat la modul
în modul Selectare scenă sau la modul
(Subacvatic) în modul Film.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de
fotografiere.
t
(Balans de alb subacvatic) t
modul dorit t [OK]
(Subacvatic 1)
Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când
tonul de albastru este intens.
(Subacvatic 2)
Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când
tonul de verde este intens.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine
culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când
culoarea [Auto] sau a altor moduri nu poate fi setată corect.
(Setează o
apăsare)
Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul
[O apăsare] (pagina 56).
Index
Reglează automat tonurile de culoare subacvatice, pentru ca
acestea să aibă un aspect natural.
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
2
Observaţii
• În funcţie de culoarea apei, funcţia Balans de alb subacvatic poate să nu funcţioneze corect, deși
selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].
• Atunci când bliţul este setat la [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la
[Auto], [O apăsare] sau la [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.
• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]
sunt memorate separat.
57RO
Focalizare
2
t
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Focalizare) t modul dorit
(Multi AF)
Cadru de identificare
în intervalul AF
(numai pentru
imaginile statice)
(AF central)
Se focalizează automat pe un subiect
aflat în centrul cadrului de identificare.
Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,
puteţi compune imaginea după cum
doriţi.
Index
• Atunci când funcţia Detecţie faţă este
activă, AF funcţionează cu prioritate pe
feţe.
• Atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Subacvatic),
operaţiunea de focalizare este adaptată fotografierii subacvatice.
Atunci când focalizarea este realizată prin apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator, un cadru de dimensiuni mari este afișat în
culoarea verde.
MENU / Căutarea
după setări
Se focalizează automat pe un subiect,
indiferent de intervalul cadrului de
identificare.
Atunci când apăsaţi butonul declanșator
pe jumătate, în modul de fotografiere a
imaginilor statice, un cadru verde este
afișat în jurul zonei focalizate.
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi
focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
Cadru de identificare
în intervalul AF
(Punct AF)
Se focalizează automat pe un subiect
foarte mic sau pe o zonă de dimensiuni
reduse. Dacă folosiţi și funcţia de blocare
AF, puteţi compune imaginea după cum
doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat,
pentru a nu alinia greșit subiectul și
cadrul de identificare în intervalul AF.
Cadru de identificare
în intervalul AF
Observaţii
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], cadrul de identificare în intervalul
AF este dezactivat și afișat ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe
subiecţii din centrul ecranului.
• Dacă setaţi modul de focalizare la altă opţiune decât [Multi AF], [Detecţie feţe] este setată la [La
atingere].
• Focalizarea este reglată la [Multi AF] la realizarea de filme sau în modurile Fără blur de mișcare,
Seara, fără trepied, Declanșator zâmbet sau Facil.
58RO
Continuare r
Dacă atingeţi ecranul, este afișat un cadru, iar dacă
apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, cadrul este
focalizat.
Cuprins
zAlegerea rapidă a subiectului prioritar
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
59RO
Mod măsurare
Cuprins
Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată
pentru a stabili expunerea.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod măsurare) t modul dorit
Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.
Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată
(Măsurare multiregională).
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după
centru).
(Punct)
Măsoară numai o parte a subiectului
(Măsurare parţială). Această funcţie
este utilă atunci când subiectul este
luminat din spate sau atunci când
există un contrast puternic între
subiect și fundal.
Sunt poziţionate pe subiect
Index
Marcaje măsurare
parţială
MENU / Căutarea
după setări
(Multi)
Căutarea după
operaţiune
2
Observaţii
• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.
• Modul de măsurare este setat la [Multi] atunci când atingeţi ecranul pentru a selecta un punct de
focalizat și atunci când realizaţi fotografii în modul Declanșator zâmbet sau Facil.
• Dacă setaţi modul de măsurare la altă opţiune decât [Multi], [Detecţie feţe] este setată la [La
atingere].
60RO
Recunoaștere scenă
MENU / Căutarea
după setări
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
2
t
3
Căutarea după
operaţiune
Exemplu de imagine
(Lumină fundal)
cu
activată.
Pictograma Recunoaștere scenă (Ghid)
Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri
de scenă. Atunci când aparatul foto
stabilește scena optimă, afișează pictograma
și ghidul corespunzătoare.
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină
fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare
apropiată),
(Portret)
Cuprins
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează fotografia.
La detectarea unei mișcări, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare, pentru a
reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mișcare).
(Autoreglare inteligentă)
(Recunoaștere scenă) t modul
dorit
Index
(Auto)
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările
optime și realizează fotografia.
(Avansat)
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările
optime. Atunci când aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),
modifică automat setările și realizează o altă fotografie.
• La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe
pictograma
devine verde.
• La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afișate una lângă
cealaltă după fotografiere.
• Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este afișată, se
realizează automat 2 fotografii, iar cea în care ochii sunt deschiși
este selectată automat. Pentru informaţii suplimentare despre
funcţia Reducere ochi închiși, vezi „Ce este funcţia Reducere ochi
închiși?”.
61RO
Continuare r
Observaţii
A doua imagine
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă
Realizează fotografii cu sensibilitate mărită și
reducerea instabilităţii
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă, cu faţa luată ca reper de bliţul
care se aprinde intermitent
Realizează fotografii cu sensibilitate mărită
cu faţa luată ca reper și reducerea
instabilităţii
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă
Realizează fotografii cu un timp de expunere
și mai redus fără creșterea sensibilităţii
Realizează fotografii cu bliţ
Realizează fotografii cu luminozitatea și
contrastul fundalului reglate (DRO plus)
Realizează fotografii cu faţa luată ca
reper de bliţul se aprinde intermitent
Realizează fotografii cu luminozitatea și
contrastul feţei și cu fundalul reglate (DRO
plus)
Index
Prima imagine*
MENU / Căutarea
după setări
În modul [Avansat], aparatul foto realizează consecutiv două imagini, setările
diferind în funcţie de scena recunoscută, (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),
ceea ce poate duce la apariţia unor neclarităţi.
Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate.
Căutarea după
operaţiune
zImaginile pe care le puteţi realiza cu [Avansat]
Cuprins
• Funcţia Recunoaștere scenă nu funcţionează dacă realizaţi fotografii utilizând zoomul digital.
• Atunci când modul de fotografiere este setat la În rafală sau atunci când funcţia Declanșator
zâmbet este activată, modul Recunoaștere scenă este setat la [Auto].
• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].
• Scenele fotografiate cu
(Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi uneori recunoscute într-un mediu
unde vibraţiile sunt transmise aparatului foto, deși acesta este fixat pe un trepied.
(Crepuscul cu fol.
• Uneori apare o declanșare lentă atunci când scena este recunoscută ca
trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.
• Pictograma Recunoaștere scenă apare indiferent de [Setări ecran fotografiere].
• Aceste scene pot să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.
* Atunci când bliţul este setat la [Auto].
zCe este funcţia Reducere ochi închiși?
Dacă este setat la [Avansat], aparatul foto realizează automat două imagini
(Portret). Aparatul foto selectează, afișează și
consecutive* atunci când recunoaște
înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși în
ambele imagini, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
* în afara cazului în care bliţul se aprinde intermitent regulat / viteza de expunere este redusă
62RO
Detecţie feţe
Cuprins
Detectează feţele subiecţilor dvs. și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea,
balansul de alb și setările de reducere a efectului de ochi roșii.
Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)
Cadrul Detecţie faţă (alb)
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Detecţie feţe) t modul dorit
(La atingere)
(Auto)
Detectează faţa atunci când o zonă care conţine o faţă este
atinsă pe ecran.
Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul
foto.
Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa
copilului.
(Prioritate
adult)
Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa
adultului.
Index
(Prioritate
copil)
MENU / Căutarea
după setări
2
Căutarea după
operaţiune
Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este
subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al
subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată
focalizarea va deveni verde atunci când apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
Observaţii
• [Detecţie feţe] nu este disponibilă în modurile Foto panoramică prin baleiere, Film sau Facil.
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.
• Este posibil ca adulţii și copiii să nu fie recunoscuţi corect, în funcţie de condiţii.
• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],
chiar dacă este setat la [La atingere].
63RO
Continuare r
2De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă
este înregistrată ca prioritară.
3Pentru a anula înregistrarea feţei, atingeţi
.
MENU / Căutarea
după setări
• Atunci când scoateţi bateria din aparatul foto, înregistrarea feţei este resetată.
• Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea
selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD,
aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată.
• Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea
înconjurătoare, coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi din nou faţa în condiţiile în
care va fi realizată fotografia.
• Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat,
detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată.
• În modul Facil, faţa prioritară nu poate fi înregistrată.
Căutarea după
operaţiune
În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza,
conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca
prioritatea dată.
1Atingeţi o faţă pe care doriţi să o înregistraţi ca faţă
prioritară în timpul utilizării funcţiei Detecţie feţe.
Faţa selectată este înregistrată ca faţă prioritară, iar
cadrul se modifică la unul portocaliu
.
Cuprins
zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)
Index
64RO
DRO
2
3
(Mod REC) t
t
(Programare auto)
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Aparatul foto analizează scena și corectează automat luminozitatea și contrastul, pentru a
îmbunătăţi calitatea imaginii.
DRO înseamnă „Optimizator de Interval Dinamic” (Dynamic Range Optimizer), o
funcţie care optimizează automat diferenţa dintre părţile luminoase și cele întunecate ale
unei imagini.
(DRO) t modul dorit
(DRO
standard)
Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor.
Reglează automat și puternic luminozitatea și contrastul
imaginilor.
Observaţii
Index
(DRO plus)
Nu face reglaje.
MENU / Căutarea
după setări
(Dezactivat)
• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil să nu puteţi obţine efectele de corectare
dorite.
• Numai [ISO AUTO] sau valorile de la [ISO 125] la [ISO 800] pot fi setate pentru valoarea ISO
atunci când [DRO plus] este setat.
65RO
Reducere ochi închiși
2
(Mod REC) t
(Selectare scenă) t
(Instantaneu estompat)
t
3
(Reducere ochi închiși) t modul
(Auto)
Atunci când setarea Detecţie faţă este activă, funcţia
Reducere ochi închiși acţionează pentru ca imaginile în care
ochii subiectului sunt deschiși să fie înregistrate.
(Dezactivat)
Nu folosește funcţia Reducere ochi închiși.
Index
Observaţii
• Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii.
– La utilizarea bliţului
– În timpul fotografierii în rafală
– Atunci când funcţia Detecţie feţe nu funcţionează
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
• Uneori, funcţia Reducere ochi închiși nu funcţionează.
• Atunci când funcţia Reducere ochi închiși este setată la [Auto], dar numai imaginile în care ochii
subiectului sunt închiși sunt înregistrate, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul LCD.
Repetaţi fotografierea, după caz.
MENU / Căutarea
după setări
dorit
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Instantaneu estompat) în timpul
realizării unei fotografii, aparatul foto realizează automat două imagini consecutiv.
Aparatul foto selectează, afișează și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt
închiși.
66RO
Reducere efect ochi roșii
Cuprins
Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru
a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
modul dorit
(Reducere efect ochi roșii) t
Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se
aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi
roșii.
(Activat)
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roșii.
(Dezactivat)
Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.
Observaţii
Index
• Nu puteţi selecta [Reducere efect ochi roșii] în modurile Foto panoramică prin baleiere, Film,
Fără blur de mișcare, Seara, fără trepied, Declanșator zâmbet sau Facil.
• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea
declanșatorului. Durează, de obicei, o secundă după ce apăsaţi butonul declanșator. Nu îi
permiteţi subiectului să se miște în această perioadă.
• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile
individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în
momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă
selectaţi [Auto].
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
2
zCare este cauza efectului de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la
[Dezactivat]).
• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează
efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.
67RO
SteadyShot
Cuprins
Selectează modul antineclaritate.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(SteadyShot) t modul dorit
Activează funcţia antineclaritate la apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator.
(Continuu)
Activează întotdeauna funcţia antineclaritate. Puteţi stabiliza
imaginile chiar și atunci când măriţi un subiect aflat la
distanţă.
(Dezactivat)
Nu utilizează modul antineclaritate.
Observaţii
Index
• În modul Autoreglare inteligentă, modul Facil sau Selectare scenă este setat la (Specialităţi
culinare), iar opţiunea [SteadyShot] este setată la [Fotografiere].
• [SteadyShot] este fixat la [Continuu] în modul Foto panoramică prin baleiere sau se activează
funcţia Declanșator zâmbet.
• Pentru filme, puteţi seta numai [Continuu] sau [Dezactivat]. Setarea implicită pentru filme este
[Continuu].
• Energia bateriei este consumată mai repede în modul [Continuu] decât în modul [Fotografiere].
MENU / Căutarea
după setări
(Fotografiere)
Căutarea după
operaţiune
2
68RO
Continuare r
Instabilitatea aparatului foto
Mâinile sau corpul dvs. tremură atunci când
ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșator, rezultatul fiind un ecran neclar.
Index
Neclaritatea datorată subiectului
Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul
se mișcă în timpul expunerii și apare neclar
la apăsarea butonului declanșator.
Instabilitatea aparatului foto este redusă
automat cu funcţia antineclaritate. Cu toate
acestea, funcţia nu reduce efectiv
neclaritatea datorată subiectului.
MENU / Căutarea
după setări
• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.
• Realizaţi fotografia cu ajutorul
temporizatorului cu declanșare după 2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm
mâinile pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul declanșator.
• Utilizaţi modul [Seara, fără trepied].
Căutarea după
operaţiune
Aparatul foto s-a mișcat accidental atunci când aţi realizat fotografia. Acest fenomen
se numește „instabilitatea aparatului foto”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a mișcat
atunci când aţi realizat fotografia, apare fenomenul de „neclaritate datorată
subiectului”. În plus, instabilitatea aparatului foto și neclaritatea datorată subiectului
apar frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt, cum ar fi cele
din modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz, realizaţi fotografiile
ţinând cont de următoarele indicaţii.
Cuprins
zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
• Fotografiaţi în modul Fără blur de mișcare sau modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare
scenă.
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșator înainte ca subiectul să se miște.
69RO
Setări ecran fotografiere
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de
fotografiere.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
modul dorit
(Setări ecran fotografiere) t
Afișează butoanele funcţionale.
(Dezactivat)
Nu afișează butoanele funcţionale.
ecran fotografiere] este setat la [Dezactivat]
Index
zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când [Setări
MENU / Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
2
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre
dreapta.
70RO
Mod Facil
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Mod Facil) t [OK]
Observaţii
zFuncţiile disponibile în modul Facil (vizualizare)
Index
(Șterge) : Șterge imaginea afișată în momentul de
faţă.
(Zoom) : Mărește imaginea afișată.
• Glisaţi în sus, în jos, la dreapta sau la stânga sau
atingeţi / / / pentru a modifica poziţia
zoomului. Atingeţi / pentru a modifica valoarea
de mărire a zoomului.
: Atingeţi [Ștergere imagine unică] pentru a
șterge imaginea afișată în momentul de faţă.
: Atingeţi [Ștergere toate imaginile] pentru a
șterge toate imaginile din folderul respectiv.
: Atingeţi [Ieșire mod Facil] pentru a ieși din
modul Facil.
MENU / Căutarea
după setări
• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește
automat.
• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
La vizualizarea imaginilor statice în modul Facil, textul de pe ecranul de redare se
mărește, indicatoarele devin mai ușor de observat și pot fi utilizate mai puţine funcţii.
71RO
Calendar
2
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualizare dată)
3 Atingeţi
Cuprins
Această funcţie selectează data ce va fi redată în calendar la utilizarea funcţiei
Vizualizare după dată.
Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare dată] este deja setată.
(Calendar).
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
MENU / Căutarea
după setări
4 Selectaţi luna pe care doriţi să o afișaţi cu
/ , după care atingeţi data dorită.
Glisaţi miniaturile imaginilor din data selectată în sus sau
în jos, pentru a schimba pagina. Atingeţi o imagine pentru
a reveni la ecranul de afișare a unei singure imagini.
Observaţie
Index
Imaginile corespunzătoare
datei selectate
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
72RO
Index imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Index imagini).
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
3 Atingeţi ecranul și glisaţi în sus sau în jos, pentru
a schimba pagina.
Atingeţi o imagine din ecranul de index pentru a reveni la
ecranul de afișare a unei singure imagini.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Afișează simultan mai multe imagini.
MENU / Căutarea
după setări
Index
73RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Redă toate fotografiile succesiv.
(Prezentare
imag. cu muzică)
Redă imaginile statice succesiv, cu efecte și muzică.
Redare continuă
1 Selectaţi prima imagine pe care doriţi să o redaţi.
(Prezentare imagini) t [Redare continuă].
2 Atingeţi
MENU / Căutarea
după setări
(Redare
continuă)
Căutarea după
operaţiune
(Prezentare imagini) t modul dorit.
2 Atingeţi
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.
3 Pentru a încheia redarea continuă, atingeţi ecranul LCD, după care
atingeţi [Renunţare la Redare continuă].
/
de pe ecranul LCD, pentru a regla volumul filmului.
zVizualizarea fotografiilor panoramice în timpul redării
Index
• Atingeţi
continue
Întreaga fotografie panoramică este afișată timp de 3 secunde.
Puteţi derula o imagine panoramică atingând .
Observaţie
• Atunci când [Afișare grup rafală] este [Afișare numai imag. princ.], este afișată numai fotografia
principală.
74RO
Prezentare imag. cu muzică
(Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică].
2 Atingeţi modul dorit t [Pornire].
Cuprins
1 Atingeţi
3 Pentru a închide prezentarea de imagini, atingeţi ecranul și selectaţi
[Ieșire Prezentare imagini].
• Opţiunea [Prezentare imag. cu muzică] nu este disponibilă pentru imaginile panoramice și filme.
Imagine
Selectează grupul de imagini care va fi afișat. Această setare este fixată la [Folder]
atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Redă toate imaginile statice sub formă de succesiune ordonată
de imagini.
Această dată
Redă imaginile statice din intervalul temporal selectat în
momentul de faţă sub formă de succesiune de imagini atunci
când modul de vizualizare este
(Vizualizare dată).
Folder
Redă imaginile statice din folderul selectat în momentul de
faţă sub formă de succesiune de imagini atunci când modul de
vizualizare este
(Vizualizare folder).
Simplu
O succesiune simplă, care schimbă imaginile statice după un
interval predefinit.
Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi
bucura cu adevărat de imaginile dvs.
Nostalgic
O succesiune antrenantă, care reproduce atmosfera unei scene
de film.
Stilat
O succesiune elegantă, care urmează un ritm mediu.
Activ
O succesiune în ritm alert, potrivită pentru scenele active.
Index
Efecte
Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini.
MENU / Căutarea
după setări
Toate
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
Observaţie
• Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag. princ.], fotografiile
în rafală sunt afișate după cum urmează.
– Atunci când opţiunea [Efecte] este setată la [Simplu], este afișată numai imaginea principală.
– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există două sau mai puţine
imagini în rafală, este afișată numai imaginea principală.
– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există trei sau mai multe imagini
în rafală, sunt afișate trei imagini, inclusiv imaginea principală.
75RO
Continuare r
Nu folosește BGM.
Music1
Setarea implicită pentru o succesiune [Simplu].
Music2
Setarea implicită pentru o succesiune [Nostalgic].
Music3
Setarea implicită pentru o succesiune [Stilat].
Music4
Setarea implicită pentru o succesiune [Activ].
1 sec
3 sec
Stabilește intervalul de afișare a imaginilor pentru o
succesiune [Simplu].
5 sec
10 sec
Auto
Intervalul va corespunde opţiunii [Efecte] selectate.
Activat
Redă continuu imaginile.
Dezactivat
După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.
Index
Repetă
Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.
MENU / Căutarea
după setări
Interval
Stabilește intervalul de comutare a ecranului. Setarea este fixată la [Auto] atunci când
[Simplu] nu este selectat ca [Efecte].
Căutarea după
operaţiune
Fără sonor
Cuprins
Muzică
Specifică muzica redată în timpul succesiunilor de imagini. Puteţi selecta mai multe
melodii de fundal. Atingeţi
pentru a asculta fiecare melodie de fundal. Atingeţi /
din partea de jos a ecranului LCD, pentru a regla volumul melodiilor de fundal.
zAlegerea muzicii de fundal
Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-urile dvs. sau fișiere MP3 pe
aparatul foto, pentru a le reda în timpul succesiunii de imagini. Pentru a transfera
muzică, instalaţi softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dvs. Pentru
informaţii suplimentare, vezi paginile 121 și 122.
• Puteţi înregistra maximum patru melodii pe aparatul foto [cele patru melodii presetate
(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu melodiile transferate].
• Fiecare fișier muzical ce va fi redat de aparatul foto poate dura maximum 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical din cauza deteriorării sau altor probleme ale acestuia,
executaţi [Format muzică] (pagina 107) și transferaţi din nou melodia.
76RO
Șterge
Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii.
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Șterge) t modul dorit
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
(Această imagine)
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini multiple)
Vă permite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Toate din acest folder)
(Toate din interval
temporal)
(Toate, în afară de ac.
imag.)
Șterge grupul fotografiilor în rafală, altele în afara
imaginii selectate în modul Afișare grup rafală.
După pasul 2, atingeţi [OK].
Index
(Toate din acest grup)
Șterge toate imaginile din folderul selectat, din
intervalul temporal sau grupul de fotografii în rafală
selectat.
După pasul 2, atingeţi [OK].
MENU / Căutarea
după setări
1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o ștergeţi.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de șters. Atingeţi din nou o imagine cu un
marcaj
pentru a șterge marcajul .
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Observaţie
• La utilizarea memoriei interne pentru înregistrarea fotografiilor, modul Vizualizare este setat la
[Vizualizare folder].
În modul Facil
Ștergere imagine unică
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă.
Ștergere toate imaginile
Șterge toate imaginile din folderul respectiv.
77RO
Continuare r
selectarea imaginilor
Atingeţi
pentru a reveni la ecranul de afișare a unei
singure imagini, apoi, în acest ecran, atingeţi
pentru a
reveni la ecranul de index.
Căutarea după
operaţiune
• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în
[Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].
Cuprins
zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la
MENU / Căutarea
după setări
Index
78RO
Desenează
(Redare) pentru a comuta la
Dacă utilizaţi memoria internă, atingeţi
din partea stângă a ecranului LCD.
(Desenează)
(Desenează)
3 Desenaţi pe imagine folosind instrumentul de scris (livrat).
4 Atingeţi butonul
/
t selectaţi dimensiunea imaginii salvate
MENU / Căutarea
după setări
t
2
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Colorează sau adaugă marcaje la o imagine statică și o înregistrează ca fișier nou.
Index
Buton
1
/
Acţiune
Salvare
Salvează imaginea în format VGA sau 3M, în
memoria internă sau pe un „Memory Stick Duo”.
2
Instrument de scris
Desenează caractere sau elemente grafice.
3
Radieră
Efectuează corecturi.
4
Marcaj
Aplică un marcaj la imagine.
5
Grosime / marcaje
Selectează grosimea instrumentului de scris sau a
radierei ori marcajul.
6
Culoare
Selectează culoarea.
7
Ieșire
Închide modul de colorare.
8
Cadru
Adaugă un cadru.
Selectaţi cadrul dorit cu
9
Revenire
Anulează ultima acţiune.
0
Ștergere toate
Șterge toate desenele.
/ .
Observaţie
• Nu puteţi desena sau adăuga marcaje la imaginile panoramice, imaginile afișate într-un grup în
rafală și filme.
79RO
Retușează
2
t
(Redare) pentru a comuta la
(Retușează) t modul dorit
3 Executaţi retușarea conform metodei de
acţionare din fiecare mod.
(Decorare)
Atingeţi / t fixaţi punctul cu
v/V/b/B t
t selectaţi
dimensiunea imaginii de salvat cu
/ t
t [OK]
• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.
• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie
de imagine.
(Corectează
efect ochi roșii)
Corectează efectul de ochi roșii
produs de bliţ.
Index
După corectarea efectului de ochi
roșii, atingeţi [OK].
• Este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.
(Anulează
mascarea)
MENU / Căutarea
după setări
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Adaugă efecte sau efectuează corectări la o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier
nou.
Imaginea originală este păstrată.
Mărește claritatea imaginii întrun cadru ales.
Atingeţi zona (cadrul) imaginii pe
care doriţi să o retușaţi t
t
[OK]
• În funcţie de imagine, este
posibil să nu puteţi efectua
suficiente corectări, iar calitatea
imaginii se poate deteriora.
Observaţie
• Nu puteţi retușa imaginile panoramice, imaginile afișate într-un grup în rafală și filmele.
80RO
Afișare grup rafală
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
(Afișare grup rafală) t modul
dorit
(Afișare numai
imag. princ.)
Grupează imaginile în rafală, după care redă numai
imaginea principală.
(Afișare toate)
Redă pe rând toate fotografiile în rafală.
Observaţie
MENU / Căutarea
după setări
• La executarea funcţiei Detecţie feţe în modul de fotografiere în
rafală, aparatul foto stabilește și afișează fotografia optimă
drept fotografie principală. Dacă nu se execută Detecţie feţe,
prima fotografie din grupul de fotografii în rafală este afișată
drept fotografie principală.
Căutarea după
operaţiune
t
2
Cuprins
Puteţi selecta afișarea fotografiilor în rafală în grupuri sau puteţi afișa toate fotografiile în
timpul redării.
• Atunci când Mod vizualizare este setat la [Vizualizare folder], opţiunea [Afișare grup rafală] este
setată la [Afișare toate].
În modul [Afișare numai imag. princ.], fotografiile dintr-un grup în rafală pot fi
afișate una lângă cealaltă.
1Afișaţi imaginea principală în modul de redare.
Index
zAfișarea fotografiilor în rafală una lângă cealaltă
2Atingeţi o imagine.
Imaginile din respectivul grup în rafală sunt afișate
unele lângă celelalte în partea de jos a ecranului
LCD.
3Atingeţi / pentru a afișa imaginea dorită.
Puteţi afișa imaginea și atingând imaginea în miniatură
din partea de jos a ecranului LCD. Afișarea imaginilor
în miniatură în partea de jos a ecranului LCD poate fi
activată / dezactivată atingând ecranul.
81RO
Mod vizualizare
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Mod vizualizare) t modul dorit
(Vizualizare
dată)
Afișează imaginile după dată.
(Vizualizare
folder)
Afișează imaginile organizate după foldere.
• La utilizarea memoriei interne, modul de vizualizare este setat la [Vizualizare folder].
• Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.
zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto
Redare doar imagini
înregistrate:
Redare toate imag. cu
vizualiz. folder:
Imaginile sunt redate în modul de vizualizare selectat.
Este posibil ca anumite fotografii realizate cu alte
aparate foto să nu poată fi redate.
Modul de vizualizare se schimbă în modul Vizualizare
folder și sunt redate toate imaginile.
Index
Dacă introduceţi în acest aparat un „Memory Stick Duo” care conţine fotografii
realizate atât cu acest aparat, cât și cu un altul, va apărea un ecran de selectare a
metodei de redare.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Vă permite să selectaţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor.
82RO
Protejează
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Protejează) t modul dorit
Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o protejaţi și atingeţi-o.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de protejat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj
pentru a șterge marcajul .
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Setează tot din
acest folder)
(Set. toate din
interv. temp.)
(Șterge tot din
interv. temp.)
Protejează / deblochează toate imaginile din folder atunci
când modul de vizualizare este [Vizualizare folder].
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Protejează / deblochează toate imaginile din intervalul
temporal atunci când modul de vizualizare este [Vizualizare
dată].
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Index
(Șterge tot din
acest folder)
MENU / Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
Observaţie
• La utilizarea memoriei interne, modul de vizualizare este setat la [Vizualizare folder].
83RO
DPOF
2
t
(Redare) pentru a comuta la
t modul dorit
(Imagini multiple) Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi și atingeţio.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj
pentru a șterge marcajul .
MENU / Căutarea
după setări
(Această imagine) Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în
modul imagine unică.
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie
care vă permite să specificaţi imaginile de pe „Memory Stick Duo” pe care doriţi să le
imprimaţi ulterior.
Marcajul
(Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
2Atingeţi [OK] t [OK]
(Șterge tot din
acest folder)
(Set. toate din
interv. temp.)
(Șterge tot din
interv. temp.)
Aplică / anulează marcajul de imprimare pentru toate
imaginile din folder atunci când modul de vizualizare este
[Vizualizare folder].
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Index
(Setează tot din
acest folder)
Aplică / anulează marcajul de imprimare pentru toate
imaginile din intervalul temporal atunci când modul de
vizualizare este [Vizualizare dată].
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Observaţii
• Nu puteţi adăuga marcajul
• Puteţi adăuga un marcaj
(Imprimare) la filme sau la imaginile din memoria internă.
(Imprimare) la maximum 999 de imagini.
84RO
Rotește
t
2
/
(Rotește)
t [OK]
Observaţii
• Nu puteţi roti filmele, imaginile afișate într-un grup în rafală și imaginile statice protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.
• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie
vizibile, în funcţie de soft.
MENU / Căutarea
după setări
3
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orientată
orizontal pe verticală.
Index
85RO
Setări volum
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Setări volum)
3 Reglaţi volumul atingând
/
t
Puteţi regla volumul și atingând z de pe bara de reglare a
volumului și glisând spre dreapta sau spre stânga.
prezentări de imagini
Redarea filmelor: Atingeţi ecranul LCD pentru a afișa butoanele funcţionale, după care
Index
Prezentarea de
imagini:
pentru a
atingeţi și apoi / pentru a regla volumul. Atingeţi
închide ecranul de reglare a volumului.
Atingeţi ecranul pentru a afișa ecranul de reglare a volumului, apoi
atingeţi butoanele / pentru a regla volumul.
MENU / Căutarea
după setări
zReglarea volumului în timpul redării unui film sau unei
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Reglează volumul pentru prezentarea de imagini și redarea filmelor.
86RO
Setări ecran Redare
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
(Setări ecran Redare) t modul
dorit
Afișează butoanele funcţionale.
(Dezactivat)
Nu afișează butoanele funcţionale.
ecran Redare] este setat la [Dezactivat]
Index
zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când [Setări
MENU / Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
t
2
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de
vizualizare.
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre
dreapta.
87RO
Date expunere
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea datelor utilizate la fotografiere ale fișierului afișat în
momentul respectiv.
Date expunere
2
t
(Redare) pentru a comuta la
(Date expunere) t modul dorit
Afișează datele utilizate la fotografiere pe ecranul LCD.
(Dezactivat)
Nu afișează datele utilizate la fotografiere.
MENU / Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Index
88RO
Configurare index imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
modul dorit
(Configurare index imagini) t
(12 pe pagină) Afișează 12 imagini pe pagină.
(28 pe pagină) Afișează 28 imagini pe pagină.
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Stabilește numărul de imagini afișate în ecranul de index.
MENU / Căutarea
după setări
Index
89RO
Selectează folder
2
3
(Redare) pentru a comuta la
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualizare folder)
t
folderul cu
(Selectează folder) t selectaţi
/ t [OK]
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere
Atunci când există mai multe foldere și este afișată prima sau ultima imagine din
folder, apar următoarele indicatoare.
Index
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece la folderul anterior sau următor
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Atunci când creaţi mai multe foldere pe un „Memory Stick Duo”, este selectat folderul
care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare folder] este deja setată.
90RO
Sursă luminoasă AF
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Sursă luminoasă AF] t modul dorit
Folosește sursa luminoasă AF.
Dezactivat
Nu folosește sursa luminoasă AF.
Observaţii
Index
• Focalizarea este asigurată cât timp lumina de la sursa luminoasă AF ajunge la subiect, indiferent
dacă lumina nu ajunge în partea din mijloc a subiectului.
• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când:
– Realizaţi fotografii în modul Foto panoramică prin baleiere
–
(Peisaj), (Crepuscul),
(Animal de companie), (Artificii) sau (Declanșator de mare
viteză) este selectat în Selectare scenă.
– [Carcasă] este setat la [Activat].
• Atunci când folosiţi sursa luminoasă AF, cadrul normal de identificare a intervalului AF este
dezactivat și un nou cadru de identificare a intervalului AF este afișat sub forma unei linii
punctate. AF funcţionează cu prioritate pe subiecţii aflaţi lângă centrul cadrului.
• Sursa luminoasă AF emite lumină foarte puternică. Deși nu există niciun pericol pentru sănătate,
nu priviţi direct, de aproape, către sursa luminoasă AF.
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Sursa luminoasă AF furnizează lumina secundară, pentru a vă putea focaliza mai ușor pe
un subiect în mediile întunecate.
Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, care îi permite aparatului foto să se focalizeze cu
ușurinţă, atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, până când focalizarea
este blocată. Indicatorul
apare în acest moment.
91RO
Caroiaj
1
Activat
Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.
Dezactivat
Nu afișează caroiajul.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Caroiaj] t modul dorit
Cuprins
În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /
verticală.
MENU / Căutarea
după setări
Index
92RO
Zoom digital
1
Inteligent (
Dezactivat
)
Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va
fi deformată, conform dimensiunii imaginii. (Zoomul
inteligent)
Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 8×, incluzând zoomul optic de 4×. Cu toate
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de
zoom optic este depășită. (Zoomul digital de precizie)
Nu folosește zoomul digital.
MENU / Căutarea
după setări
Precizie (
)
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Zoom digital] t modul dorit
Cuprins
Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 4×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.
Observaţii
Index
• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în modul Foto panoramică prin baleiere, în modul Film sau
în timp ce funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Zoomul inteligent nu este disponibil atunci când dimensiunea imaginii este fixată la [10M],
[3:2(8M)] sau [16:9(7M)].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
Scara totală de zoom la folosirea zoomului
inteligent (inclusiv zoomul optic de 4×)
Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scara totală de zoom
5M
Aprox. 5,6×
3M
Aprox. 7,1×
VGA
Aprox. 22×
16:9(2M)
Aprox. 7,6×
93RO
Orientare automată
1
Activat
Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.
Dezactivat
Nu folosește Orientare automată.
• În partea stângă și dreaptă a imaginilor orientate pe verticală, apare o porţiune neagră.
• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corect înregistrată.
• Nu puteţi utiliza opţiunea [Orientare automată] atunci când
(Subacvatic) este selectat în
modul Selectare scenă sau la realizarea de filme.
• Uneori, funcţia Orientare automată nu funcţionează atunci când utilizaţi adaptorul CA (se vinde
separat) și cablul USB/AV/DC IN cu mufă cu multiple utilizări (se vinde separat).
Dacă orientarea unei imagini nu este corectă, puteţi utiliza [Rotește] de pe ecranul
MENU pentru a afișa imaginea în poziţia portret.
Index
zRotirea imaginilor după înregistrare
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Orientare automată] t modul dorit
Cuprins
Atunci când aparatul foto este rotit pentru a realiza o fotografie tip portret (pe verticală),
aparatul foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.
94RO
Ghid recun. scenă
Cuprins
Puteţi selecta afișarea sau ascunderea ghidului lângă pictograma Recunoaștere scenă la
activarea opţiunii Recunoaștere scenă.
Ghidul Recunoaștere scenă
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Ghid recun. scenă] t modul dorit
Afișează Ghidul Recunoaștere scenă.
Dezactivat
Nu afișează Ghidul Recunoaștere scenă.
MENU / Căutarea
după setări
Activat
Căutarea după
operaţiune
1
Index
95RO
Alertă ochi închiși
1
Auto
Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
Dezactivat
Nu afișează mesajul.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Alertă ochi închiși] t modul dorit
Cuprins
Atunci când o fotografie în care ochii subiectului sunt închiși este înregistrată în timp ce
funcţia Detectare faţă este activată, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul
LCD.
MENU / Căutarea
după setări
Index
96RO
Bip
1
t
(Setări) t
[Bip] t modul dorit
(Setări principale) t
Înalt
Jos
Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când utilizaţi
ecranul tactil / apăsaţi butonul declanșator.
Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].
Dezactivat
Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.
MENU / Căutarea
după setări
Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul
declanșator.
Căutarea după
operaţiune
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.
Index
97RO
Luminozitate LCD
1
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Luminozitate LCD] t modul dorit
Setează ecranul LCD la luminozitate normală.
Luminos
Setează ecranul LCD la luminozitate ridicată.
• Această funcţie este utilă la vizualizarea imaginilor în lumină
exterioară puternică.
• În modul [Luminos], energia bateriei poate scădea mai rapid.
• Dacă aparatul foto este pornit și nu îl utilizaţi timp de aproximativ un minut, ecranul LCD se
întunecă.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Normal
Cuprins
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi seta luminozitatea ecranului LCD.
Index
98RO
Language Setting
1
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Language Setting] t modul dorit
Cuprins
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
99RO
Mod demo
1
(Mod REC) t
(Autoreglare inteligentă)
Demonstrează funcţionarea modului Recunoaștere scenă.
Mod demo 2
Pornește automat demonstraţia Declanșator zâmbet atunci
când nu se efectuează nicio operaţiune timp de 15 secunde.
Dezactivat
Nu realizează o demonstraţie.
MENU / Căutarea
după setări
Mod demo 1
Căutarea după
operaţiune
2
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Mod demo] t modul dorit
Cuprins
Puteţi seta utilizarea unei demonstraţii a funcţiilor Recunoaștere scenă și Declanșator
zâmbet. Atunci când o demonstraţie vizuală nu este necesară, setaţi la [Dezactivat].
Observaţie
Index
• Apăsarea butonului de declanșare în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet acţionează
declanșatorul, dar nu se înregistrează nicio fotografie.
100RO
Iniţializare
1
(Setări principale) t
Observaţie
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
[Iniţializare] t [OK]
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.
MENU / Căutarea
după setări
Index
101RO
COMPONENT
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[COMPONENT] t modul dorit
Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un
televizor de înaltă definiţie, compatibil 1080i.
SD
Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un
televizor care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).
Observaţie
• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu adaptor de
ieșire HD (se vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.
MENU / Căutarea
după setări
HD(1080i)
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Selectează tipul ieșirii semnalului video, SD sau HD (1080i), în funcţie de televizorul
conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat).
Folosiţi un cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type 1a (se vinde separat).
Index
102RO
Ieșire video
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Ieșire video] t modul dorit
Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de ex.,
pentru SUA, Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de ex., pentru
Europa, China).
MENU / Căutarea
după setări
NTSC
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Setează semnalul de ieșire video conform sistemului de culoare TV al echipamentului
video conectat. Sistemele de culoare TV diferă în funcţie de ţară și regiune.
Pentru a vizualiza imaginile pe un ecran TV, verificaţi sistemul de culoare TV din ţara sau
regiunea de utilizare (pagina 119).
Index
103RO
Carcasă
1
(Setări principale) t
Activat
Modifică funcţia butoanelor.
Dezactivat
Nu modifică nicio funcţie.
• Obiectele nu pot fi focalizate prin atingerea ecranului.
• Unele funcţii sunt limitate, iar poziţia pictogramelor de pe ecranul LCD se schimbă.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
[Carcasă] t modul dorit
Cuprins
Afișează butoanele funcţionale speciale atunci când aparatul foto este instalat în carcasă
(echipament marin). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a carcasei.
Index
104RO
Conectare USB
1
Aparatul foto recunoaște automat și configurează
comunicarea cu un computer sau o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PictBridge
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PTP/MTP
La conectarea aparatului foto la un computer, apare Expertul
de redare automată, iar imaginile statice din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.
(cu Windows Vista / XP, Mac OS X)
Mass Storage
Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)
între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge cu setarea [Auto],
selectaţi [PictBridge].
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau un dispozitiv USB cu setarea [Auto],
selectaţi [Mass Storage].
• Nu puteţi importa filme atunci când opţiunea [PTP/MTP] este selectată. Pentru a importa filme
pe computer, selectaţi [Auto] sau [Mass Storage].
Index
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Conectare USB] t modul dorit
Cuprins
Selectează modul atunci când aparatul foto este conectat la un computer sau la o
imprimantă compatibilă PictBridge prin intermediul unui cablu cu mufă cu multiple
utilizări.
105RO
Descarcă muzică
1
t
(Setări) t
[Descarcă muzică]
Cuprins
Puteţi folosi opţiunea „Music Transfer” (Transfer muzică) de pe CD-ROM (livrat)
pentru a modifica melodiile de fundal.
(Setări principale) t
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și
un computer și porniţi „Music Transfer”.
MENU / Căutarea
după setări
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
modifica fișierele muzicale.
Căutarea după
operaţiune
Este afișat mesajul „Modifică muzică prez. imag.
Conectare la PC”.
Index
106RO
Format muzică
1
(Setări principale) t
zReaducerea presetării muzicale la setarea din fabrică a
aparatului foto
1Executaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un
computer.
2Porniţi „Music Transfer” și reactivaţi muzica implicită.
• Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea „Music Transfer”, vezi ajutorul din „Music
Transfer”.
MENU / Căutarea
după setări
Puteţi folosi „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele
muzicale la cele predefinite.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
[Format muzică] t [OK]
Cuprins
Puteţi șterge toate melodiile de fundal stocate pe aparatul foto. Opţiunea poate fi
utilizată atunci când melodiile de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.
Index
107RO
Calibrare
1
t
[Calibrare]
(Setări) t
Cuprins
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi realiza calibrarea atunci când butoanele panoului tactil
nu reacţionează la atingerea punctelor corespunzătoare.
(Setări principale) t
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
• Pentru a întrerupe procesul de calibrare la jumătate, atingeţi [Anulează]. Reglajele efectuate
până la acest punct nu sunt aplicate.
• Dacă nu reușiţi să atingeţi punctul corect, calibrarea nu este executată. Atingeţi din nou centrul
semnului ×.
Căutarea după
operaţiune
2 Folosiţi instrumentul de scris și atingeţi centrul
semnului × afișat pe ecran, în ordine.
Index
108RO
Format
1
Observaţie
• Reţineţi că, prin formatare, se șterg permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") sau
(Instrument memorie
int.) t [Format] t [OK]
Cuprins
Formatează „Memory Stick Duo” sau memoria internă. Un „Memory Stick Duo” din
comerţ este deja formatat și poate fi utilizat imediat.
MENU / Căutarea
după setări
Index
109RO
Creează folder REC.
1
Observaţii
zDespre foldere
MENU / Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Atunci când introduceţi în aparatul foto un „Memory Stick Duo” folosit în prealabil cu alt
echipament și realizaţi fotografii, un folder nou este creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este
depășită, un folder nou este creat automat.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") t [Creează folder REC.] t
[OK]
Cuprins
Creează un folder de înregistrare a imaginilor pe „Memory Stick Duo”.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau
selectaţi un alt folder de înregistrare.
• După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie (pagina 111)
și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 90).
Index
110RO
Modif. folder REC.
1
2 Selectaţi folderul în care doriţi să înregistraţi t
[OK].
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Nu puteţi selecta următorul folder ca folder de înregistrare.
– Folderul „100”
– Un folder cu un număr numai în forma „sssMSDCF” sau „sssMNV01”.
• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") t [Modif. folder REC.]
Cuprins
Modifică folderul de pe „Memory Stick Duo” folosit în momentul de faţă pentru
înregistrarea imaginilor.
Index
111RO
Șterg. folder REC
1
2 Selectaţi folderul pe care doriţi să îl ștergeţi t
[OK].
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel
mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.
• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi
redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere și apoi ștergeţi folderul.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") t [Șterg. folder REC]
Cuprins
Șterge un folder de pe „Memory Stick Duo” folosit în momentul de faţă pentru
înregistrarea imaginilor.
Index
112RO
Copiază
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu suficient
spaţiu liber în aparatul foto.
t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") t [Copiază] t [OK]
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Utilizaţi acumulatori complet încărcaţi. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini folosind
acumulatori cu o cantitate mică de energie, acumulatorii se pot descărca, provocând eșuarea
copierii și chiar coruperea datelor.
• Nu puteţi copia individual imaginile.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul
memoriei interne, scoateţi „Memory Stick Duo” după copiere și formataţi memoria internă
([Format] din [Instrument memorie int.]).
• Pe „Memory Stick Duo” este creat un nou folder, iar datele vor fi copiate în acesta. Nu puteţi
alege un anumit folder și copia imaginile în acesta.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un „Memory Stick Duo”.
Index
113RO
Număr fișier
1
Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de
înregistrare sau „Memory Stick Duo” se modifică. (Atunci
când „Memory Stick Duo” înlocuit conţine un fișier cu un
număr mai mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un
număr cu 1 mai mare decât cel mai mare număr).
Resetare
Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este
modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un
fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare
număr).
MENU / Căutarea
după setări
Serie
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") sau
(Instrument memorie
int.) t [Număr fișier] t modul dorit
Cuprins
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.
Index
114RO
Setare zonă
Cuprins
Reglează ora în funcţie de ora locală dintr-o zonă selectată.
1
t
(Setări) t
(Setări ceas) t
[Setare zonă] t modul dorit
Destinaţie
Folosiţi aparatul foto setat după ora destinaţiei dvs.
Setaţi zona de destinaţie.
zModificarea Setare zonă
Setarea unei destinaţii frecvent vizitate vă permite să reglaţi cu ușurinţă ora la care
vizitaţi respectiva destinaţie.
MENU / Căutarea
după setări
Folosiţi aparatul foto în zona dvs.
Atunci când zona definită în momentul de faţă este diferită de
zona de domiciliu, trebuie să efectuaţi Setare zonă.
Căutarea după
operaţiune
Local
Index
Pictograma Ora de vară
1Atingeţi zona „Destinaţie” și selectaţi-o folosind
/ , apoi atingeţi [OK].
2Atingeţi pictograma Ora de vară și selectaţi Ora de vară activat / dezactivat.
115RO
Setare dată și oră
1
t
(Setări) t
(Setări ceas) t
[Setare dată și oră] t modul dorit
Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.
Ora de vară
Puteţi selecta Ora de vară [Activat]/[Dezactivat].
Dată și oră
Puteţi fixa data și ora.
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
Format dată și oră
Cuprins
Fixează din nou data și ora.
Index
116RO
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate standard, conectând
aparatul foto la un televizor SD (definiţie standard). Consultaţi și instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
2 Conectaţi aparatul foto la televizorul cu cablul cu mufă cu multiple utilizări
(livrat).
Butonul
(Redare)
2 La mufele de intrare audio /
video
MENU / Căutarea
după setări
1 La multiconector
Căutarea după
operaţiune
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
Cuprins
Vizualizarea imaginilor pe un
televizor SD
Cablu cu mufă cu multiple utilizări (livrat)
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi
LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.
/
de pe ecranul
Index
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
Observaţii
• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.
• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
• La realizarea de filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate, imaginea realizată
nu este afișată pe televizor.
• La utilizarea aparatului foto în străinătate, este posibil să trebuiască să comutaţi ieșirea
semnalului video, pentru a se potrivi cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 103).
117RO
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
2 Conectaţi aparatul foto la televizor folosind un cablu adaptor de ieșire HD
(se vinde separat).
MENU / Căutarea
după setări
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Butonul
Cablu adaptor de ieșire
HD (se vinde separat)
(Redare)
Alb / roșu
Index
Verde / albastru /
roșu
Căutarea după
operaţiune
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate ridicată conectând
aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) prin intermediul cablului adaptor de
ieșire HD (se vinde separat). Folosiţi un cablu adaptor pentru ieșirea HD, de Type1a
potrivit.
Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Cuprins
Vizualizarea imaginilor pe un
televizor HD
1 La mufele de intrare
audio / video
2 La multiconector
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi
LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.
/
de pe ecranul
Observaţii
• Înainte de a utiliza această funcţie, selectaţi
t
(Setări) t (Setări principale) pentru
a selecta [HD(1080i)] pentru [COMPONENT].
• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.
• Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.
• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu adaptor de
ieșire HD (se vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.
• La utilizarea aparatului foto în străinătate, este posibil să trebuiască să comutaţi ieșirea
semnalului video, pentru a se potrivi cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 103).
118RO
Continuare r
Acest aparat foto este compatibil cu „PhotoTV HD” standard.
Conectând un televizor Sony compatibil cu „PhotoTV HD” prin intermediul cablului
adaptor de ieșire HD (se vinde separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă
prezentare a fotografiilor dvs., la o calitate HD uimitoare, fără precedent.
Despre sistemele de culoare TV
Sistemul NTSC
America Centrală, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Filipine, Insulele
Bahamas, Jamaica, Japonia, Mexic, Peru, SUA, Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Index
Sistemul PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuweit, Malaezia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Singapore, Slovacia,
Spania, Suedia, Thailanda, Turcia, Ungaria, Vietnam etc.
MENU / Căutarea
după setări
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu mufă
de intrare video și de un cablu cu mufă cu multiple utilizări. Sistemul de culoare al
televizorului trebuie să se potrivească cu cel al aparatului foto digital. Verificaţi
următoarele liste pentru sistemul de culoare TV din ţara sau regiunea unde este utilizat
aparatul foto.
Căutarea după
operaţiune
• „PhotoTV HD” permite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor și culorilor
subtile.
• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Cuprins
z„PhotoTV HD”
Sistemul PAL-M
Brazilia
Sistemul PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistemul SECAM
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
119RO
„PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM-ul (livrat) pentru a permite o utilizare
multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.
SO (preinstalat)
Index
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz
sau mai rapid (pentru redarea /
editarea filmelor de înaltă definiţie:
Intel Pentium 4 2,8 GHz sau mai rapid
/ Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai
rapid / Intel Core Duo 1,66 GHz sau
mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mult
(pentru redarea / editarea filmelor de
înaltă definiţie: 1 GB sau mai mult)
Hard Disk: spaţiu necesar pentru
instalare – aproximativ 500 MB
Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768
puncte sau mai mult
MENU / Căutarea
după setări
Pentru utilizarea
Microsoft Windows XP*1
„PMB” și a „Music SP3/Windows Vista*2
Transfer” și la
SP2
importarea
fotografiilor
Altele
Căutarea după
operaţiune
Mediul computerizat recomandat (Windows)
Cuprins
Utilizarea cu computerul
dumneavoastră
*1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru
utilizarea funcţiei de creare a discurilor.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
Mediul computerizat recomandat (Macintosh)
SO (preinstalat)
Pentru utilizarea
„Music Transfer”
și la copierea
fotografiilor
Altele
Mac OS X (de la v10.3 la Memorie: 64 MB sau mai mult (se
v10.5)
recomandă 128 MB sau mai mult)
Hard Disk: spaţiu necesar pentru
instalare – aproximativ 50 MB
Observaţii
• Operarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.
120RO
Utilizarea softului
Apare ecranul meniului de instalare.
• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] [în Windows XP, [My Computer]
(Computerul meu)] t
(SONYPICTUTIL).
• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de
pe ecran, pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Instalare].
Căutarea după
operaţiune
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
Cuprins
Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)” și a
„Music Transfer” (Windows)
Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).
Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t
accepta termenii contractului și apoi pe [Next] (Înainte).
) pentru a
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.
Index
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
MENU / Căutarea
după setări
3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.
7 Lansaţi softul.
Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe
(PMB) de pe desktop. Pentru informaţii
suplimentare despre metoda de operare, faceţi clic pe
(PMB Guide). Pentru a
lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All programs] (Toate programele)
t [Sony Picture Utility].
Observaţii
• Conectaţi-vă ca Administrator.
• Înainte de a lansa „Music Transfer”, executaţi
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la computer.
• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe
ecran. Selectaţi [Start].
121RO
Continuare r
Index
„Music Transfer” vă permite să înlocuiţi fișierele muzicale înregistrate din fabrică în
aparatul foto cu melodiile dumneavoastră preferate și puteţi șterge și adăuga fișiere
muzicale.
Puteţi, de asemenea, recupera melodiile înregistrate în fabrică în memoria aparatului
foto.
MENU / Căutarea
după setări
zNoţiuni introductive despre „Music Transfer”
Căutarea după
operaţiune
• „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer
pentru a le putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și
computerul dvs. și faceţi clic pe [Import] (Importare).
• Fotografiile din computer pot fi exportate pe un „Memory Stick Duo” și le puteţi
afișa pe aparatul foto. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul
dvs., faceţi clic pe
din partea de sus a ecranului și faceţi clic pe [Export]
(Exportare).
• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.
• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj
tip calendar.
• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica
data și ora realizării.
• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.
• Puteţi încărca imagini pe un serviciu de reţea. (Aveţi nevoie de o conexiune la
internet).
• Pentru mai multe informaţii, vezi
(PMB Guide).
Cuprins
zNoţiuni introductive despre „PMB”
Puteţi importa următoarele tipuri de melodii cu ajutorul „Music Transfer”.
• Fișierele MP3 stocate pe hard diskul computerului dvs.
• Melodii de pe CD
• Muzica predefinită și salvată pe aparatul foto
Pentru alte informaţii, vezi ajutorul din „Music Transfer”.
Instalarea „Music Transfer” (Macintosh)
1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea
CD-ROM.
2 Faceţi dublu clic pe
(SONYPICTUTIL).
3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] din folderul [Mac].
Este iniţiată instalarea softului.
Observaţii
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
• Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea „Music Transfer”, vezi ajutorul din „Music
Transfer”.
• Înainte de a lansa „Music Transfer”, executaţi
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la computer.
• Închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.
• Pentru instalare, trebuie să vă conectaţi ca Administrator.
Continuare r
122RO
„Music Transfer” vă permite să înlocuiţi fișierele muzicale înregistrate din fabrică în
aparatul foto cu melodiile dumneavoastră preferate și puteţi șterge și adăuga fișiere
muzicale.
Puteţi, de asemenea, recupera melodiile înregistrate în fabrică în memoria aparatului
foto.
• Fișierele MP3 stocate pe hard diskul computerului dvs.
• Melodii de pe CD
• Muzica predefinită și salvată pe aparatul foto
Pentru alte informaţii, vezi ajutorul din „Music Transfer”.
Căutarea după
operaţiune
Puteţi importa următoarele tipuri de melodii cu ajutorul „Music Transfer”.
Cuprins
zNoţiuni introductive despre „Music Transfer”
MENU / Căutarea
după setări
Index
123RO
• Folosiţi un cablu USB/AV/DC IN compatibil Type1a (se vinde separat).
2 Porniţi computerul și apăsaţi butonul
(Redare).
3 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un
program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.
Căutarea după
operaţiune
1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto sau conectaţi
aparatul foto la o priză de perete cu adaptorul CA AC-LS5K/AC-LS5 (se
vinde separat) și cu cablul USB/AV/DC IN cu mufă cu multiple utilizări (se
vinde separat).
Cuprins
Conectarea aparatului foto la
computer
MENU / Căutarea
după setări
1 La o mufă USB a
computerului
Index
2 La multiconector
Cablu cu mufă cu multiple utilizări (livrat)
Importarea imaginilor pe un computer (Windows)
„PMB” vă permite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Guide”.
Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”
Atunci când Expertul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre
aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] (Deschidere folder
pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] t copiaţi imaginile dorite în
computer.
124RO
1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi
dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t [DCIM] t
folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.
• Pentru informaţii suplimentare despre locaţia de stocare a imaginilor și denumirea fișierelor,
vezi pagina 144.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Căutarea după
operaţiune
2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.
Cuprins
Importarea imaginilor pe un computer
(Macintosh)
Imaginea este afișată.
Urmaţi procedurile de la pașii 1 - 3 de mai jos înainte de a:
• Deconecta cablul cu mufă cu multiple utilizări.
• Scoate un „Memory Stick Duo”.
• Introduce un „Memory Stick Duo” în aparatul foto după copierea de imagini din memoria
internă.
• Închide aparatul foto.
2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)
(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop].
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare și faceţi clic pe [OK].
Windows Vista
Index
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de
deconectare de pe bara de sarcini.
MENU / Căutarea
după setări
Ștergerea conexiunii USB
Windows XP
Pictograma de deconectare
Observaţie
• Glisaţi și fixaţi pictograma „Memory Stick Duo” sau pictograma unităţii pe pictograma „Gunoi”
când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.
125RO
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot” vă oferă informaţii suplimentare despre utilizarea
aparatului foto și despre accesoriile opţionale.
La instalarea „Manual de utilizare a Cyber-shot”, „Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”
este de asemenea instalat.
1 Faceţi dublu clic pe
(Ghid Instructiv) de pe desktop.
Vizualizarea pe Macintosh
1 Copiaţi folderul [stepupguide] în folderul [stepupguide] de pe computerul
dvs.
Index
2 Selectaţi [stepupguide] t [language] și apoi folderul [RO] stocat pe CDROM (livrat) și copiaţi toate fișierele din folderul [RO] în folderul [img] din
folderul [stepupguide] pe care l-aţi copiat pe computerul dvs. la pasul 1.
(Suprascrieţi fișierele din folderul [img] cu fișierele din folderul [RO]).
MENU / Căutarea
după setări
Pentru a accesa „Ghid Instructiv” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] t [All
Programs] (Toate programele) t [Sony Picture Utility] t [Ghid Instructiv].
Căutarea după
operaţiune
Vizualizarea pe Windows
Cuprins
Vizualizarea „Ghid Instructiv
pentru Cyber-shot”
3 După finalizarea copierii, faceţi dublu clic pe „stepupguide.hqx” din
folderul [stepupguide] pentru a-l decomprima și apoi faceţi dublu clic pe
fișierul generat „stepupguide”.
Observaţie
• Dacă nu există un instrument de decomprimare pentru fișierul HQX, instalaţi Stuffit Expander.
126RO
Imprimarea imaginilor statice
MENU / Căutarea
după setări
Imprimarea directă, folosind o imprimantă
compatibilă PictBridge
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
• Nu puteţi imprima fotografii panoramice, în funcţie de imprimantă.
Cuprins
Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă PictBridge
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă „Memory Stick”
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
• Imprimarea cu ajutorul unui computer
Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi
imprima.
Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel. Pentru informaţii suplimentare,
vezi „PMB Guide”.
• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 129)
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.
Index
„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.
1 La o mufă USB a
imprimantei
2 La multiconector
Cablu cu mufă cu multiple utilizări (livrat)
3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.
După realizarea conexiunii, indicatorul
apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (indicaţie de
eroare), verificaţi imprimanta conectată.
127RO
Continuare r
4
t
(Imprimare) t modul dorit
Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în
modul imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.
După pasul 4, executaţi următoarele.
2Atingeţi [OK] t [OK].
Toate din acest folder
Toate din interval temporal
Imprimă concomitent toate imaginile din folderul și
intervalul temporal selectate.
Atingeţi [OK] după pasul 4.
Cantitate
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate
care va fi imprimat.
• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o
singură pagină, în funcţie de cantitatea de imagini.
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le
imprimaţi una lângă cealaltă pe o foaie.
Dimensiune
Selectează dimensiunea paginii de imprimare.
Dată
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data
și ora pe imagini.
Index
Aspect
MENU / Căutarea
după setări
5 Opţiunea de setare dorită t [Pornire].
Căutarea după
operaţiune
1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de imprimat.
Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a
șterge marcajul .
Cuprins
Această imagine
• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea
selectată cu opţiunea [Setare dată și oră] a aparatului foto.
Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
imprimantă.
Observaţii
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Dacă nu aţi reușit să conectaţi aparatul foto la imprimantă, verificaţi dacă aţi setat [Conectare
USB] din [Setări principale] la [PictBridge].
• Nu deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări în timp ce indicatorul
(Se conectează la
PictBridge) apare pe ecran.
128RO
Imprimarea la un centru de imprimare
MENU / Căutarea
după setări
• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în
memoria internă. Copiaţi imaginile pe un „Memory Stick Duo” (pagina 113) și duceţi „Memory
Stick Duo” la centrul de imprimare.
• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de „Memory Stick Duo”
acceptate.
• Dacă „Memory Stick Duo” nu este acceptat de centrul de imprimare, copiaţi imaginile pe care
doriţi să le imprimaţi pe un alt mediu, cum ar fi un CD-R, și duceţi-l la centru.
• Puteţi avea nevoie de un adaptor „Memory Stick Duo” (se vinde separat). Luaţi legătura cu
centrul dvs. de imprimare.
• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.
• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
Cuprins
Puteţi duce un „Memory Stick Duo” cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru
de imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică
conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj
(Imprimare) pe imagini, în avans, în
modul de redare MENIU, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în
momentul imprimării la centru.
Index
129RO
Probleme tehnice
1 Citiţi informaţiile de la paginile 130–138.
2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un
minut, reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul
foto.
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony
local autorizat.
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.
http://www.sony.net/
Index
La repararea aparatului foto cu memoria internă sau funcţia fișiere muzicale inclusă,
datele de pe aparatul foto pot fi verificate rapid, pentru determinarea și remedierea
defecţiunilor. Sony nu va copia sau salva aceste date.
MENU / Căutarea
după setări
3 Iniţializaţi setările (pagina 101).
Căutarea după
operaţiune
Dacă pe ecran apare un cod sub forma „C/E:ss:ss”,
consultaţi pagina 139.
Cuprins
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Acumulatorii și alimentarea
Nu puteţi introduce acumulatorii.
• Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de
scoatere a bateriei se blochează.
Nu puteţi porni aparatul foto.
• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul
foto pornește.
• Introduceţi corect acumulatorii.
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• Utilizaţi acumulatori recomandaţi.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat,
din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto
să se închidă.
• Dacă nu acţionaţi aparatul foto timp de aproximativ două minute atunci când este pornit,
aparatul se închide automat, pentru a împiedica epuizarea acumulatorilor. Porniţi din nou
aparatul foto.
130RO
Indicatorul de energie rămasă nu este corect.
Cuprins
• Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi
complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia.
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 147). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
Nu puteţi încărca acumulatorii.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.
Realizarea de fotografii statice / filme
Nu puteţi înregistra imagini.
Index
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo”. Dacă sunt pline,
faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 77).
– Schimbaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• Filmele a căror dimensiune este fixată la [1280×720] pot fi înregistrate numai pe un „Memory
Stick PRO Duo”. Atunci când folosiţi un mediu de înregistrare altul decât un „Memory Stick
PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii filmului la [VGA].
• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 100).
MENU / Căutarea
după setări
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi.
• Temperatura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou
acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare potrivit (de la 10°C la 30°C).
• Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 147.
Căutarea după
operaţiune
• Nu puteti încarca acumulatorii folosind adaptorul CA AC-LS5K/AC-LS5 (se vinde separat).
Utilizaţi încărcătorul de baterie pentru a încărca bateria.
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 100).
Funcţia antineclaritate nu funcţionează.
• Funcţia antineclaritate nu funcţionează atunci când
apare pe ecran.
• Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.
• Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
Înregistrarea durează mult timp.
• Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, de exemplu atunci când
realizaţi fotografii în locuri întunecoase, aparatul foto reduce automat interferenţele
imaginilor. Această funcţie se numește timp redus cu NR (reducere zgomot), iar durata de
fotografiere crește.
• Funcţia Reducere ochi închiși este activată. Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este
setată la [Auto], resetaţi-o la [Dezactivat] (pagina 66).
131RO
Imaginea nu este focalizată.
Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.
• Puteţi selecta Detecţie faţă numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Nu puteţi selecta Detecţie feţe atunci când modul Focalizare la mică distanţă este activat.
MENU / Căutarea
după setări
• Nu puteţi folosi zoomul optic atunci când realizaţi fotografii în modul Foto panoramică prin
baleiere sau modul Focalizare la mică distanţă.
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 93).
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom digital atunci când:
– Realizaţi filme.
– Funcţia Declanșator zâmbet funcţionează.
Căutarea după
operaţiune
Zoomul nu funcţionează.
Cuprins
• Subiectul este prea aproape. În momentul fotografierii, distanţa dintre obiectiv și subiect
trebuie să fie mai mare decât cea mai mică distanţă de fotografiere [aproximativ 1 cm (W) /
50 cm (T) de la obiectiv, în modurile Autoreglare inteligentă și Facil, sau aproximativ 8 cm
(W) / 50 cm (T) de la obiectiv în alte moduri de înregistrare]. Sau setaţi la modul Focalizare la
mică distanţă și realizaţi fotografii la aproximativ 1-20 cm de la distanţa corespunzătoare
părţii W.
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă la
realizarea de fotografii statice.
Bliţul nu funcţionează.
Index
• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:
– Realizaţi fotografii în rafală (pagina 47).
– Modul
(Sensibilitate înaltă), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul
Selectare scenă.
– Fotografierea în modul Foto panoramică prin baleiere, în modul Film, Fără blur de mișcare
sau Seara, fără trepied.
• Setaţi bliţul la [Activat] (pagina 43) în modul Focalizare la mică distanţă sau atunci când
modul Selectare scenă este setat la
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Animal de
companie),
(Plajă), (Zăpadă),
(Subacvatic) sau la (Declanșator de mare viteză).
Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.
• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Funcţia de fotografiere în prim-plan (funcţiile Macro / Focalizare sunt activate) nu
funcţionează.
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă.
• Dacă selectaţi modul Focalizare la mică distanţă, distanţa de fotografiere este de aproximativ
1-20 cm.
• Modul Macro este setat la [Auto] la fotografierea în modul Foto panoramică prin baleiere, la
realizarea filmelor, fotografierea în modurile Fără blur de mișcare și Seara, fără trepied, în
modul Facil sau atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
Fotografierea Macro nu poate fi dezactivată.
• Nu există nicio funcţie de dezactivare forţată a fotografierii macro. În modul [Auto], puteţi să
fotografiaţi chiar și un subiect aflat la distanţă.
132RO
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
Nu puteţi insera date pe imagini.
• Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul
„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 121).
• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 53).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Reglaţi [Balans de alb] (pagina 55).
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai
luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.
Ochii subiectului ies roșii.
Index
• Setaţi [Reducere efect ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 67).
• Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] din MENU modului
de redare sau corectaţi-o cu ajutorul „PMB”.
MENU / Căutarea
după setări
Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc
întunecat.
Căutarea după
operaţiune
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul
declanșator apăsat pe jumătate.
Cuprins
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Nu puteţi realiza o suită de fotografii.
• Nu puteţi realiza fotografii succesive atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Memoria internă sau „Memory Stick Duo” este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 77).
• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.
• Setaţi [Rafală] la [Dezactivat] (pagina 47).
• [Recunoaștere scenă] este setat la [Avansat] (pagina 61).
Vizualizarea imaginilor
Nu puteţi reda imaginile.
• Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 125).
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii stocate pe „Memory Stick Duo” și realizate cu
alte aparate foto. Redaţi aceste imagini în modul Vizualizare folder (pagina 82).
• Acest lucru se datorează copierii imaginilor din computerul dvs. pe „Memory Stick Duo” fără
să folosiţi „PMB”. Redaţi aceste imagini în modul Vizualizare folder (pagina 82).
133RO
Data și ora nu sunt afișate.
Imaginea apare neprelucrată imediat după iniţializarea redării.
• Acest lucru se poate datora procesării imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
• [Orientare automată] este setat la [Activat] (pagina 94).
Butoanele și pictogramele nu mai apar.
• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele
vor dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.
• [Setări ecran fotografiere] și [Setări ecran Redare] sunt setate la [Dezactivat]. Atingeţi partea
stângă a ecranului LCD și glisaţi spre dreapta (paginile 70, 87).
• Transferaţi fișierele muzicale pe aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 121, 122).
• Confirmaţi corectitudinea setărilor pentru volum și pentru prezentarea de imagini
(paginile 75, 86).
• Prezentarea de imagini este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu
muzică] și redaţi.
MENU / Căutarea
după setări
Nu puteţi auzi muzica în timpul succesiunilor de imagini.
Căutarea după
operaţiune
Partea stângă și cea dreaptă a ecranului apar cu culoarea neagră.
Cuprins
• [Setări ecran Redare] este setat la [Dezactivat].
Imaginea nu apare pe televizor.
Index
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul de ieșire video al aparatului foto este
setat în funcţie de sistemul de culoare al televizorului dvs. (pagina 103).
• Verificaţi dacă aţi realizat corect conexiunea (paginile 117, 118).
• În cazul în care cablul cu mufă cu multiple utilizări este conectat la mufa USB, deconectaţi-l
(pagina 125).
• La realizarea de filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate, imaginea
realizată nu este afișată pe televizor.
Ștergerea
Nu puteţi șterge o imagine.
• Anulaţi protecţia (pagina 83).
Computere
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot
„Memory Stick”.
• Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă un
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory
Stick” fabricate de alţi producători decât Sony trebuie să se adreseze producătorilor
respectivi.
• Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(paginile 124, 125). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
134RO
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.
MENU / Căutarea
după setări
• Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 124).
• La realizarea de fotografii cu un „Memory Stick Duo” formatat cu un computer, este posibil
să nu puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un „Memory Stick
Duo” formatat cu aparatul foto (pagina 109).
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi importa imagini.
Cuprins
• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, introduceţi acumulatori încărcaţi sau
folosiţi adaptorul CA (se vinde separat).
• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage] (pagina 105).
• Folosiţi cablul cu mufă cu multiple utilizări pentru a realiza conexiunea dintre computer și
aparatul foto.
• Deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări de la computer și de la aparatul foto și
reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului, de la conectoarele USB ale computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt
dispozitiv.
Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.
Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un
computer.
Index
• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Guide” (pagina 121).
• Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.
• Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo”. Importaţi filmul pe
hard disk-ul computerului dvs. și redaţi-l de acolo (pagina 124).
Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF” (pagina 144).
• La utilizarea unui alt soft decât „PMB”, informaţiile pot să nu fie actualizate corect, astfel
încât imaginile pot deveni albastre sau pot să nu fie afișate corect. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
• Dacă apar imagini albastre, vizualizaţi-le în modul Vizualizare folder sau ștergeţi-le cu
ajutorul aparatului foto.
• Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.
„Memory Stick Duo”
Nu puteţi introduce un „Memory Stick Duo”.
• Introduceţi-l în direcţia corectă.
Aţi formatat un „Memory Stick Duo” din greșeală.
• Toate datele de pe „Memory Stick Duo” sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
135RO
Memoria internă
• În aparatul foto este introdus un „Memory Stick Duo”. Scoateţi-l.
Cuprins
Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.
Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un „Memory Stick Duo”.
• „Memory Stick Duo” este plin. Copiaţi-le pe un „Memory Stick Duo” cu suficient spaţiu liber.
• Această funcţie nu este disponibilă.
Imprimarea
Nu puteţi imprima o imagine.
• Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.
Index
• În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci
când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi
decupată.
• La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără
chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau
absenţa acestor funcţii.
• Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima
imaginile fără să decupeze marginile.
MENU / Căutarea
după setări
Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi copia datele de pe „Memory Stick Duo” sau din computer în memoria
internă.
Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 121).
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat
fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi
imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.
Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini.
Imprimanta compatibilă PictBridge
Nu puteţi stabili o conexiune.
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul
PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau
neconformitatea cu PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 105).
• Deconectaţi și reconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări. Dacă pe imprimantă apare un
mesaj de eroare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
136RO
Nu puteţi imprima imagini.
(Se
Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.
• Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii
cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.
• Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi
legătura cu producătorul imprimantei.
• Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi
[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 127).
Index
„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.
MENU / Căutarea
după setări
• Cablul cu mufă cu multiple utilizări a fost deconectat înainte ca indicatorul
conectează la PictBridge) să se stingă.
Căutarea după
operaţiune
Imprimarea este anulată.
Cuprins
• Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt corect conectate prin cablul cu mufă cu
multiple utilizări.
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și
reconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări. Dacă nici acum nu puteţi imprima imaginile,
deconectaţi din nou cablul cu mufă cu multiple utilizări, închideţi și reporniţi imprimanta și
reconectaţi cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul
unui computer să nu poată fi imprimate.
• Fotografiile panoramice pot să nu fie imprimate, în funcţie de imprimantă, sau se pot imprima
fotografii panoramice decupate.
Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.
• Atunci când înlocuiţi hârtia imprimantei cu hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat
imprimanta la aparatul foto, deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări de la imprimantă
și reconectaţi imprimanta.
• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea
aparatului foto (pagina 127) sau a imprimantei.
• Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la
dimensiunea dorită.
Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.
• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare
variază în funcţie de imprimantă.
Ecran tactil
Butoanele ecranului tactil nu funcţionează corect sau complet.
• Executaţi [Calibrare] (pagina 108).
• [Carcasă] este setat la [Activat] (pagina 104).
Instrumentul de scris reacţionează în punctele nepotrivite.
• Executaţi [Calibrare] (pagina 108).
137RO
Altele
• Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp
de aproximativ o oră.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.
• Fixaţi din nou data și ora (pagina 116).
• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată,
închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp de 24 de ore sau mai mult.
• Setare zonă este setată la altă locaţie decât locaţia dvs. curentă. Modificaţi setarea din
t
(Setări) t (Setări ceas) t [Setare zonă].
MENU / Căutarea
după setări
Data sau ora este incorectă.
Căutarea după
operaţiune
Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o perioadă îndelungată
de timp.
Cuprins
Obiectivul se înceţoșează.
Index
138RO
Cuprins
Indicatoare și mesaje de
avertizare
Afișajul de diagnosticare automată
• Există probleme cu hardware-ul aparatului foto. Închideţi și reporniţi aparatul foto.
C:13:ss
• Aparatul foto nu poate citi sau inscripţiona date pe „Memory Stick Duo”. Închideţi și
reporniţi aparatul foto sau scoateţi și reintroduceţi „Memory Stick Duo” de câteva ori.
• A apărut o eroare de formatare a memoriei interne sau este introdus un „Memory Stick Duo”
neformatat. Formataţi memoria internă sau „Memory Stick Duo” (pagina 109).
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto sau datele sunt deteriorate.
Introduceţi un alt „Memory Stick Duo”.
Index
E:61:ss
MENU / Căutarea
după setări
C:32:ss
Căutarea după
operaţiune
Dacă apare un cod care începe cu o literă a alfabetului, funcţia de diagnosticare automată
a aparatului foto este activată. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor diferi în funcţie
de starea aparatului foto.
Dacă nu puteţi remedia situaţia chiar și după ce aţi aplicat următoarele soluţii de câteva
ori, este posibil ca aparatul foto să necesite reparaţii.
Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat.
E:62:ss
E:91:ss
• Aparatul foto funcţionează defectuos. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 101) și reporniţi-l.
Mesaje
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
• Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au
mai rămas 5, până la 10 minute de funcţionare a bateriei.
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BD1 (livrat) / NP-FD1 (se vinde separat).
Eroare sistem
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
139RO
• Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi
putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.
Cuprins
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
Eroare memorie internă
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 145).
• Contactele „Memory Stick Duo” sunt murdare.
• „Memory Stick Duo” este defect.
Căutarea după
operaţiune
Reintroduceţi "Memory Stick"
Eroare tip "Memory Stick"
Acest "Memory Stick" poate să nu înregistreze sau redea
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 145).
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare "Memory Stick"
MENU / Căutarea
după setări
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 145).
• Formataţi din nou mediul (pagina 109).
• Utilizaţi „Memory Stick Duo” cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în
poziţia LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Index
"Memory Stick" blocat
Memorie protejată la scriere
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest „Memory Stick Duo”.
Nicio imagine
• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• Pe „Memory Stick Duo” nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• Atunci când imaginile înregistrate cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat,
vizualizaţi imaginile în modul Vizualizare folder (pagina 82).
Fără imagini statice
• Folderul selectat sau datat nu conţine un fișier care să poată fi redat ca prezentare de imagini.
S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier ce nu poate fi redat pe acest aparat
foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul computerului și apoi ștergeţi folderul.
140RO
Eroare folder
Cuprins
• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe „Memory Stick Duo” (de exemplu:
123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 110,
111).
Creare mai multe foldere imposibilă
Golire conţinut folder
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate
fișierele și apoi ștergeţi folderul.
Folder protejat
Eroare fișier
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
• Aţi încercat să ștergeţi un folder protejat la scriere pe un computer.
Căutarea după
operaţiune
• Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe „Memory Stick Duo”. În acest caz,
nu puteţi crea alte foldere.
Folder protejat la scriere
Fișier protejat
Index
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 111).
• Anulaţi protecţia (pagina 83).
Dimensiune imagine peste limită
• Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
Indicatorul
(avertizare asupra vibraţiilor)
• Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Folosiţi bliţul,
activaţi funcţia antineclaritate sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru ca acesta să stea
nemișcat.
1280×720 (fin) nu este disponibil
1280×720 (standard) nu este disponibil
• Numai „Memory Stick PRO Duo” este compatibil cu înregistrarea filmelor cu o dimensiune a
imaginilor de [1280×720]. Folosiţi „Memory Stick PRO Duo” sau setaţi dimensiunea imaginii
filmului la [VGA].
141RO
• Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].
• Puteţi selecta maximum 999 de fișiere la utilizarea [Toate din interval temporal] sau [Toate
din acest folder] pentru DPOF, Protejare sau Imprimare.
• Puteţi adăuga marcaje
(Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.
Se procesează...
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când
operaţiunea nu este finalizată. Durata operaţiunii variază în funcţie de imprimantă.
• Ștergeţi fișierul muzical sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical obișnuit.
• Executaţi [Format muzică] și descărcaţi un nou fișier muzical.
Eroare formatare muzică
• Executaţi [Format muzică].
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte
aparate foto.
Index
Executare operaţie impos.
în fișiere neacceptate
MENU / Căutarea
după setări
Eroare redare muzică
Căutarea după
operaţiune
• Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul cu mufă cu multiple utilizări.
Cuprins
Număr maxim imagini deja
selectat
Se recuperează Fișierul bază de date imagini...
• Aparatul foto recuperează informaţiile despre dată etc. în cazurile în care imaginile au fost
șterse pe un PC etc.
• Numărul de imagini depășește numărul pentru care gestionarea datei într-un fișier bază de
date poate fi efectuată de către aparatul foto. Ștergeţi fotografiile din Vizualizare dată.
Eroare Fișier bază de date imagini.
Recuperare imposibilă
• Importaţi toate imaginile pe computer, cu „PMB”, și formataţi „Memory Stick Duo” sau
memoria internă (pagina 109).
Atunci când nu puteţi importa toate imaginile pe computer, cu „PMB”, importaţi toate
imaginile pe computer fără să folosiţi „PMB” (pagina 124).
Pentru a vizualiza din nou imaginile pe aparatul foto, exportaţi imaginile importate către
aparatul foto, cu „PMB”.
142RO
• Temperatura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini până când temperatura nu
scade.
Cuprins
Înregistrare imposibilă din cauza
temperaturii interne ridicate
Înregistrarea s-a oprit din cauza
temperaturii ridicate a ap. foto
• La înregistrarea de filme pentru o perioadă lungă de timp, temperatura aparatului foto crește.
În acest caz, opriţi înregistrarea filmelor.
Căutarea după
operaţiune
• Înregistrarea s-a oprit din cauza creșterii temperaturii în timpul înregistrării unui film. Vă
rugăm să așteptaţi ca temperatura să scadă.
MENU / Căutarea
după setări
Index
143RO
Fișierele imagini înregistrate cu aparatul foto sunt
grupate ca foldere pe „Memory Stick Duo” sau în
memoria internă.
Cuprins
Destinaţiile de stocare a fișierelor
imagini și denumirile fișierelor
Exemplu: vizualizarea folderelor pe
Windows Vista
Căutarea după
operaţiune
AFolder care conţine imagini înregistrate cu un
aparat foto ce nu dispune de funcţia de creare a
folderelor.
BFolder care conţine imagini statice înregistrate
cu aparatul foto.
CFolder care conţine filme înregistrate cu aparatul
foto.
MENU / Căutarea
după setări
Index
Observaţii
• Nu puteţi înregistra imagini în folderul „100MSDCF” sau „100MNV01”. Imaginile din aceste
foldere pot fi doar vizualizate.
• Nu puteţi înregistra / reda imagini în folderul „MISC”.
• Fișierele imagini sunt denumite astfel:
– Imagini statice: DSC0ssss.JPG
– Filme
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Indexarea imaginilor înregistrate la înregistrarea de filme
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss reprezintă orice număr din intervalul 0001 – 9999. Porţiunile numerice ale denumirii
unui film înregistrat în modul film și fișierul-imagine corespunzător din index sunt identice.
144RO
„Memory Stick Duo”
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Înregistrare / redare
a*1
a*2
a*1*2
a*2*3
a*2*3*4
MENU / Căutarea
după setări
*1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt
prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a dreptului de
autor, care folosește tehnologie de codificare. Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este
nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi executate cu aparatul foto.
*3 Puteţi înregistra filme la dimensiunea [1280×720].
*4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel
de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Căutarea după
operaţiune
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Cuprins
Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile
de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de
mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile
„Memory Stick Duo”.
Observaţii
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru
„Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul
unui computer.
• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.
• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:
– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul
unei operaţiuni de citire sau de inscripţionare
– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de
interferenţele electrice
• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.
• Nu apăsaţi cu putere atunci când introduceţi informaţii în zona destinată notiţelor.
• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.
• Atunci când transportaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo”, așezaţi-l în caseta livrată odată cu
acesta.
• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz
contrar, se pot produce defecţiuni.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:
– Locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locuri expuse la lumina directă a soarelui
– Locuri umede sau unde există substanţe corozive
145RO
Continuare r
• S-a confirmat că un „Memory Stick PRO Duo” cu o capacitate de până la 16 GB funcţionează
corespunzător cu aparatul foto.
Observaţii despre utilizarea unui „Memory Stick Micro” (se
vinde separat)
Index
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”
într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick
Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl
puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii despre utilizarea unui „Memory Stick PRO Duo” (se
vinde separat)
Căutarea după
operaţiune
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory
Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă
„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt. O
introducere incorectă poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un
dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este
introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.
• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”
fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.
Cuprins
Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”
(se vinde separat)
146RO
Acumulatorii
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatura exterioară între 10°C și 30°C. Este
posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi complet în afara acestui interval de temperatură.
Păstrarea acumulatorilor
Index
• Descărcaţi complet acumulatorii înainte de a-i depozita și păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Pentru a păstra acumulatorii în stare de funcţionare, încărcaţi-i complet și apoi descărcaţi-i
complet pe aparatul foto cel puţin o dată pe an, în perioada de depozitare.
• Pentru a folosi complet energia acumulatorilor, lăsaţi aparatul foto în modul de prezentare de
imagini (pagina 74) până când se închide.
• Pentru a împiedica pătarea bornei, scurtcircuitarea etc., folosiţi caseta livrată atunci când
transportaţi și depozitaţi bateria.
MENU / Căutarea
după setări
• Performanţa bateriei scade în mediile cu temperatură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de
funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă. Vă recomandăm următoarele pentru a asigura o
funcţionare mai îndelungată a acumulatorilor:
– Puneţi acumulatorii într-un buzunar aproape de corp, pentru a-i încălzi, și introduceţi-i în
aparatul foto chiar înainte de a începe să realizaţi fotografii.
• Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să asigure o durată de
fotografiere de două sau de trei ori mai mare decât durata de fotografiere preconizată, și să
realizaţi fotografii de testare înainte de fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.
• Nu lăsaţi acumulatorii în locuri foarte calde, cum ar fi într-o mașină sau în lumina directă a
soarelui.
Căutarea după
operaţiune
Utilizarea eficientă a acumulatorilor
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorilor
Despre durata de viaţă a bateriei
• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Dacă,
între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să
înlocuiţi bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare și de utilizare și de mediul
în care sunt utilizaţi acumulatorii.
Acumulatorii compatibili
• Acumulatorii NP-BD1 (livrat) pot fi utilizaţi numai pentru modelele Cyber-shot de tip D. Nu pot
fi utilizaţi pentru modelele Cyber-shot de tip T și modelele care folosesc alte tipuri de baterii.
• Dacă utilizaţi acumulatori NP-FD1 (se vinde separat), minutele apar, de asemenea, după
indicatorul de energie rămasă (
60 Min).
147RO
Încărcătorul de baterie
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
• Numai acumulatorii de tip D, T, R și E (și nu alţii) pot fi încărcaţi cu încărcătorul de baterie
(livrat). Alte baterii decât cele de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda
dacă încercaţi să le înlocuiţi, putând provoca leziuni prin electrocutare și arsuri.
• Bateriile compatibile cu acest aparat foto sunt cele de tip D. Bateria inclusă este NP-BD1 (de
tip D).
• Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate scădea.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent, scoateţi acumulatorii care se încarcă și
introduceţi-i din nou în încărcător, până când se fixează în poziţie. Dacă ledul CHARGE se
aprinde din nou intermitent, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus
acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat.
Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori și verificaţi dacă
încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o
eroare a bateriei.
MENU / Căutarea
după setări
Index
148RO
Căutarea după
operaţiune
Sistemul inteligent de panoramare și înclinare Intelligent Pantilter (se vinde separat) vă
permite să realizaţi fotografii prin detectarea, de către aparatul foto, a feţelor subiecţilor.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a sistemului
inteligent de panoramare și înclinare.
Cuprins
Sistem inteligent de panoramare
și înclinare
MENU / Căutarea
după setări
Index
149RO
Index
Creează folder REC. .................................................110
Acumulatorii ..................................................................147
Crepuscul ............................................................................30
AF central ..........................................................................58
Afișajul de diagnosticare automată ..................139
Afișarea imaginilor rotite temporar ...................37
Alertă ochi închiși .........................................................96
Animal de companie ....................................................30
Anti-neclaritate în mișcare.......................................28
Anulează mascarea .......................................................80
Artificii.................................................................................31
Data .....................................................................................128
Date expunere .................................................................88
Declanșator de mare viteză .....................................31
Declanșator zâmbet......................................................41
Decorare .............................................................................80
Denumirea părţilor componente ..........................16
Denumirile fișierelor .................................................144
Descarcă muzică ...........................................................106
Desenează ..........................................................................79
Detecţie feţe .....................................................................63
Balans de alb ....................................................................55
Dimens. imag. ..................................................................49
Balans de alb subacvatic ............................................57
Direcţie fotografiere ....................................................48
Bip ..........................................................................................97
DPOF ...................................................................................84
Bliţ ....................................................................................43, 44
DRO ......................................................................................65
C
E
Cadru de identificare în intervalul AF ..............58
Ecran tactil ........................................................................19
Calendar ..............................................................................72
Ecranul MENU ........................................................11, 13
Calibrare ...........................................................................108
EV...........................................................................................53
Carcasă...............................................................................104
Expunerea ..........................................................................53
Caroiaj ..................................................................................92
Extensie .............................................................................144
COMPONENT .............................................................102
Computer
Computer Macintosh .........................................120
Computer Windows ............................................120
Importarea imaginilor ...............................124, 125
F
Focal. apr. activ...............................................................52
Focalizare ...........................................................................58
Folder
Crearea .......................................................................110
Mediul recomandat .............................................120
Modificarea ..............................................................111
Computer Macintosh .................................................120
Selectare ......................................................................90
Computer Windows ...................................................120
Ștergerea....................................................................112
Conectare USB .............................................................105
Conectarea
Computer ..................................................................124
Imprimantă ..............................................................127
TV..................................................................................117
Format ................................................................................109
Format muzică ...............................................................107
Foto panorami- că prin balans ...............................24
Fotografierea
Filme ..............................................................................26
Conector cu utilizări multiple ................117, 124, 127
Imagini statice ..........................................................23
Configurare index imagini ........................................89
Copiază ..............................................................................113
Corectează efect ochi roșii .......................................80
Index
B
MENU / Căutarea
după setări
Autoreglare inteligentă ..............................................23
D
Căutarea după
operaţiune
Afișare grup rafală ........................................................81
Cuprins
A
G
Ghid recun. scenă ..........................................................95
150RO
N
HD(1080i) ........................................................................102
NTSC ..................................................................................103
Număr fișier ....................................................................114
I
Ieșire video ......................................................................103
O
Imprimare ..................................................................84, 127
Orientare automată ......................................................94
Cuprins
H
Index imagini....................................................................73
P
Iniţializare ........................................................................101
PAL .....................................................................................103
Instantaneu estompat ..................................................30
PC .........................................................................................120
ISO .........................................................................................54
Peisaj .....................................................................................30
PictBridge.................................................................105, 127
Pixel .......................................................................................51
Încărcătorul de baterie .............................................148
Plajă .......................................................................................30
PMB.....................................................................................121
L
Portret crepuscul ............................................................30
Language Setting ...........................................................99
Prezentare imagini ........................................................74
Locaţiile de stocare a fișierelor ...........................144
Probleme tehnice .........................................................130
Luminozitate LCD........................................................98
Programare auto ............................................................27
Protejează...........................................................................83
M
MENU / Căutarea
după setări
Î
Căutarea după
operaţiune
Indicatoare și mesaje de avertizare ...................139
PTP.......................................................................................105
Macro ....................................................................................52
Punct AF.............................................................................58
Mass Storage ..................................................................105
R
Măsurarea după centru ..............................................60
Rafală ...................................................................................47
Măsurarea multiregională ........................................60
Recunoaștere scenă ......................................................61
Măsurarea parţială ........................................................60
Redare cu zoom ..............................................................35
Memoria internă ............................................................21
Redarea
„Memory Stick Duo” ................................................145
Mod demo ........................................................................100
Mod Facil
Filme ..............................................................................38
Imagini statice ..........................................................33
Reducere efect ochi roșii...........................................67
Fotografierea ............................................................39
Reducere ochi închiși ..................................................66
Vizualizarea ...............................................................71
Retușează ...........................................................................80
Mod film
Fotografierea ............................................................26
Index
Marcajul Imprimare ...................................................129
Reţinerea feţei selectate ............................................64
Rotește .................................................................................85
Vizualizarea ...............................................................38
Mod măsurare..................................................................60
Mod realizare film .........................................................40
Mod REC ...........................................................................22
Mod vizualizare ..............................................................82
Modif. folder REC......................................................111
MTP .....................................................................................105
Multi AF .............................................................................58
Music Transfer ..............................................................121
151RO
S
Seara, fără trepied .........................................................29
Selectare scenă ................................................................30
Selectează folder ............................................................90
Cuprins
SD .........................................................................................102
Sensibilitate înaltă .........................................................30
Setare dată și oră..........................................................116
Setări .....................................................................................14
Setări ceas ........................................................................116
Setări ecran fotografiere ............................................70
Setări ecran Redare ......................................................87
Setări volum ......................................................................86
Sistem inteligent de panoramare
și înclinare .................................................................149
SO .........................................................................................120
Software ............................................................................121
Specialităţi culinare ......................................................30
SteadyShot .........................................................................68
MENU / Căutarea
după setări
Sincronizare lentă ..........................................................43
Căutarea după
operaţiune
Setare zonă ......................................................................115
Subacvatic ..........................................................................31
Sursă luminoasă AF .....................................................91
Șterg. folder REC ........................................................112
Index
Ș
Șterge ....................................................................................77
T
Temporizator .............................................................45, 46
TV .........................................................................................117
V
VGA......................................................................................49
Z
Zăpadă .................................................................................30
Zoom digital .....................................................................93
Zoom pe tot ecranul ....................................................36
Zoomul ................................................................................32
Zoomul digital de precizie........................................93
Zoomul inteligent ..........................................................93
Zoomul optic ..............................................................32, 93
152RO
Observaţii despre licenţă
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI MPEG-4 VISUAL
PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE
CONSUMATORI, ACEST PRODUS ESTE DESTINAT:
(i) CODIFICĂRII MATERIALELOR VIDEO CONFORM STANDARDULUI
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ȘI / SAU
(ii) DECODIFICĂRII MATERIALELOR MPEG-4 VIDEO CODIFICATE DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI / SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR
VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA SĂ OFERE MATERIALE MPEG-4 VIDEO.
NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ
UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV REFERITOARE LA
ACORDAREA LICENŢELOR ȘI UTILIZAREA PROMOŢIONALĂ, INTERNĂ ȘI
COMERCIALĂ POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. VIZITAŢI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cuprins
Softurile „C Library”, „Expat” și „zlib” sunt livrate odată cu aparatul foto. Oferim aceste
softuri pe baza acordurilor de licenţă încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor. Pe
baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste softuri, avem obligaţia
de a vă informa asupra următoarelor. Vă rugăm să citiţi secţiunile care urmează.
Citiţi „license1.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”.
Despre softurile GNU GPL / LGPL
Index
Softurile care pot fi acoperite de următoarea GNU – General Public License (Licenţă
GNU – Licenţă Publică Generală, numită în continuare „GPL”) sau de următoarea GNU
– Lesser General Public License (Licenţă Publică pentru Grupuri Restrânse de
Utilizatori, numită în continuare „LGPL”) sunt incluse pe aparatul foto.
Prin aceasta sunteţi informat că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codurilesursă ale acestor softuri în condiţiile GPL / LGPL indicate.
Codul-sursă se găsește pe site-ul web. Utilizaţi următorul URL pentru a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului-sursă.
Citiţi „license2.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru softurile „GPL” și „LGPL”.
Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a vizualiza fișierele .pdf. Dacă programul nu este
instalat pe computerul dvs., îl puteţi descărca de pe pagina de web a Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Despre licenţa „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
153RO
Download PDF

advertising