Sony | DSC-TX5 | Sony DSC-TX5 TX5 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-TX5
© 2010 Sony Corporation
4-174-216-12(1)
RO
Cuprins
Modul de utilizare al acestui
manual
Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.
MENU / Căutarea
după setări
Căutaţi informaţii conform listei cu
opţiunile de MENU / Setări.
Index
Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.
MENU / Căutarea
după setări
Căutarea după
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.
Căutarea după
operaţiune
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Marcaje și adnotări utilizate în acest manual
Setarea implicită este indicată de
Index
În acest manual, ordinea operaţiunilor
este indicată de săgeţi (t). Atingeţi
simbolurile de pe ecran în ordinea
indicată. Marcajele sunt afișate așa cum
apar în setarea implicită a aparatului
foto.
.
Indică măsurile de siguranţă și limitările
referitoare la utilizarea corectă a
aparatului foto.
z Indică informaţiile utile.
2RO
Adaptor „Memory Stick
Duo”
Obiectivul Carl Zeiss
Aparatul foto este echipat cu un obiectiv
Carl Zeiss care poate reproduce imagini
clare cu un contrast excelent. Obiectivul
aparatului foto este fabricat după un
sistem de asigurare a calităţii, atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele
de calitate Carl Zeiss din Germania.
Index
La utilizarea unui „Memory Stick Duo”
într-un slot „Memory Stick” de mărime
obișnuită
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Puteţi încărca acumulatorii chiar dacă
aceștia nu sunt complet descărcaţi. În plus,
chiar dacă acumulatorii nu sunt complet
încărcaţi, îi puteţi utiliza ca atare.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi acumulatorii
pe o perioadă lungă de timp, folosiţi energia
existentă și scoateţi-i din aparatul foto, după
care păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Astfel, se asigură menţinerea acumulatorilor
în stare bună de funcţionare.
• Pentru informaţii suplimentare despre
acumulatorii utilizabili, vezi pagina 148.
MENU / Căutarea
după setări
• S-a confirmat că un „Memory Stick Duo” cu
o capacitate de până la 32 GB și un card SD
de până la 64 GB funcţionează
corespunzător cu aparatul foto.
• Se recomandă să utilizaţi următoarele
carduri de memorie atunci când înregistraţi
filme:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Card de memorie SD, card de memorie
SDHC și card de memorie SDXC (clasa 4
sau mai rapid)
Observaţii despre acumulatori
Căutarea după
operaţiune
Observaţii privind tipurile de carduri
de memorie pe care le puteţi utiliza (se
vând separat)
Următoarele carduri de memorie sunt
compatibile cu acest aparat foto:
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick
Duo”, card de memorie SD, card de
memorie SDHC și card de memorie
SDXC. Cardurile MultiMediaCard nu pot
fi utilizate.
În acest manual, termenul „Memory Stick
Duo” este utilizat pentru „Memory Stick
PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo” și „Memory Stick Duo”, iar
termenul „card SD” este utilizat pentru
cardul de memorie SD, cardul de
memorie SDHC și pentru cardul de
memorie SDXC.
Cuprins
Observaţii privind utilizarea
aparatului foto
Observaţii despre ecranul LCD și
obiectiv
• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie
de înaltă precizie, care asigură
funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea
niște mici puncte de culoare neagră și / sau
luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).
Aceste puncte sunt un rezultat normal al
procesului de producţie și nu afectează
înregistrarea.
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului
la lumina directă a soarelui pentru perioade
lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi
atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o
fereastră sau în aer liber.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora și defecta.
3RO
Continuare r
Cuprins
• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe
ecranul LCD dacă temperatura ambiantă
este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu
putere obiectivul.
Condensul
MENU / Căutarea
după setări
Index
Imaginile din acest manual
Imaginile din acest manual sunt folosite
doar ca exemplu și nu reprezintă
fotografii reale realizate cu acest aparat
foto.
Căutarea după
operaţiune
• Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un
loc rece într-un loc cald, umezeala se poate
condensa în interiorul sau la exteriorul
aparatului foto. Această condensare a
umezelii poate determina defectarea
aparatului foto.
• În cazul apariţiei condensului, scoateţi
acumulatorul și cardul de memorie și lăsaţi
aparatul într-un loc uscat cu capacul
compartimentului pentru baterii / cardul de
memorie deschis până când umezeala se
evaporă. Reţineţi că, dacă încercaţi să
realizaţi fotografii cu urme de umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
4RO
Cuprins
Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Modul de utilizare al acestui manual····················· 2
Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3
Căutarea după operaţiune ···································· 8
MENU / Căutarea după setări····························· 11
Denumirea părţilor componente ························· 16
Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 17
Utilizarea ecranului tactil ····································· 19
Personalizarea opţiunilor de MENU ···················· 21
Utilizarea memoriei interne ································· 22
Fotografiere
Index
Mod REC····························································· 23
Autoreglare inteligentă ········································ 24
Programare auto ················································· 25
Foto panoramică inteligentă prin balans············· 26
Mod film ······························································ 28
Anti-neclaritate în mișcare ·································· 29
Seara, fără trepied ·············································· 30
Corecţie contrejour HDR····································· 31
Selectare scenă ·················································· 32
Zoom··································································· 34
Vizualizare
Vizualizarea imaginilor statice ····························· 35
Redare cu zoom·················································· 36
Zoom pe tot ecranul············································ 37
Afișarea imaginilor rotite temporar······················ 38
Vizionarea filmelor ··············································· 39
5RO
Cuprins
MENU (Fotografiere)
Opţiunile de MENU (Fotografiere) ······················· 11
Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 13
Setări
TV
Index
Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu
definiţie standard (SD)······································· 119
Vizualizarea unei imagini pe un televizor de
înaltă definiţie (HD) ············································ 120
MENU / Căutarea
după setări
Setarea opţiunilor················································ 14
Căutarea după
operaţiune
MENU (Vizualizare)
Computer
Utilizarea cu computerul dumneavoastră ········· 122
Utilizarea softului··············································· 123
Conectarea aparatului foto la computer···············125
Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media ······ 127
Imprimarea
Imprimarea imaginilor statice···························· 129
Probleme tehnice
Probleme tehnice ·············································· 132
Indicatoare și mesaje de avertizare··················· 141
6RO
Cuprins
Altele
„Memory Stick Duo” ········································· 146
Acumulatorul ····················································· 148
Încărcătorul de baterie ······································ 149
Index ································································· 150
Căutarea după
operaţiune
Index
MENU / Căutarea
după setări
Index
7RO
Căutarea după operaţiune
Instantaneu estompat ········································ 32
Portret crepuscul ················································· 32
Declanșator zâmbet············································ 42
Recunoaștere scenă ··········································· 64
Detecţie feţe ·························································· 66
Reducere ochi închiși ········································· 68
Reduc. ef. ochi roșii ············································ 95
Fotografierea
panoramică
Foto panoramică inteligentă prin balans ······ 26
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
portretelor
Căutarea după
operaţiune
Autoreglare inteligentă ······································· 24
Selectare scenă ··················································· 32
Recunoaștere scenă ··········································· 64
Cuprins
Setările realizate
automat de aparatul
foto
Index
Animal de companie ··········································· 32
Cele mai bune
fotografii ale animalelor
de companie
Fotografierea de
aproape a obiectelor
Macro ······································································ 54
Focalizare apropiată ··········································· 54
Fotografierea
obiectelor aflate în
mișcare
Declanșator de mare viteză······························ 33
Mod film ································································· 28
Rafală ······································································ 53
Fotografierea fără
neclaritate
Sensibilitate înaltă ··············································· 32
Declanșator de mare viteză······························ 33
Anti-neclaritate în mișcare ································ 29
Seara, fără trepied ·············································· 30
Temporizatorul cu declanșare după
2 secunde ······························································ 46
ISO ··········································································· 56
8RO
Fotografierea în locuri
întunecate
Sensibilitate înaltă ··············································· 32
Anti-neclaritate în mișcare ································ 29
Sincronizare lentă ················································ 44
ISO ··········································································· 56
Reglarea expunerii
EV ············································································· 55
Detecţie feţe ·························································· 66
Dimens. imag.······················································· 50
Ștergerea imaginilor
Șterge ····································································· 76
Format ·································································· 111
Afișarea imaginilor
mărite
Redare cu zoom ·················································· 36
Tăiere margini (Redimens.) ······························· 79
Afișarea imaginilor pe
tot ecranul
Zoom pe tot ecranul ··········································· 37
Afișarea imaginilor rotite temporar ················· 38
Dimens. imag.······················································· 50
Editarea imaginilor
Retușează ······························································ 79
Desenează ····························································· 78
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Prezentare imagini ·············································· 73
Index
Modificarea
dimensiunii imaginii
MENU / Căutarea
după setări
Modificarea poziţiei de Utilizarea ecranului tactil ··································· 19
focalizare
Focalizare ······························································ 61
Căutarea după
operaţiune
Bliţul automat ······················································· 44
Recunoaștere scenă ··········································· 64
Corecţie contrejour HDR ··································· 31
Cuprins
Fotografierea cu
lumină de fundal
9RO
Mod Facil ························································· 40, 70
Imprimarea imaginilor
cu data realizării
acestora
„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 123
Modificarea setărilor
datei și orei
Setare zonă ························································· 117
Setare dată și oră ·············································· 118
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ····························································· 101
Imprimarea imaginilor
Imprimare ····························································· 129
Vizualizarea pe
televizor
Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu
definiţie standard (SD) ····································· 119
Vizualizarea unei imagini pe un televizor de
înaltă definiţie (HD) ············································ 120
Cuprins
Utilizarea cu
indicatoare ușor de
observat
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
10RO
MENU / Căutarea după setări
Cuprins
Opţiunile de MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere din
.
2 Atingeţi
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
pentru a afișa ecranul MENU.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
în ecranul MENU.
, nu apar
3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.
MENU / Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.
Pictogramele de sub
și
indică modurile disponibile.
Mod REC
Mod Facil
Scenă realizare film
—
—
—
—
—
—
—
Declanșator zâmbet
—
—
—
—
Bliţ
—
—
—
—
—
—
—
Temporizator
Direcţie fotografiere
Index
Opţiunile
meniului
—
—
—
—
—
—
—
—
Dimens. imag.
Rafală
—
—
—
Macro
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
Balans de alb
—
Balans de alb subacvatic
—
Focalizare
—
Mod măsurare
—
Detecţie feţe
—
—
—
Recunoaștere scenă
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11RO
Continuare r
Mod REC
Reducere ochi închiși
—
—
—
—
—
—
Setări afișare
—
Cuprins
Opţiunile
meniului
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
• Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
, diferă în funcţie de fiecare mod.
MENU / Căutarea
după setări
Index
12RO
Opţiunile de MENU (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
.
(Redare) pentru a comuta la
pentru a afișa ecranul MENU.
Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
în ecranul MENU.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare din
, nu apar
3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.
indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
Mod vizualizare
Opţiunile meniului
Memoria
internă
Card de memorie
Vizualizare
dată
Vizualizare
folder (Film)
Vizualizare
folder
—
—
—
(Mod Facil)
(Calendar)
(Index imagini)
Index
Vizualizare
folder (Static)
MENU / Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos,
modificate.
(Prezentare imagini)
(Șterge)
(Desenează)
—
(Retușează)
—
(Mod vizualizare)
—
(Afișare grup rafală)
—
—
—
—
—
(Protejează)
DPOF
(Imprimare)
—
(Rotește)
—
(Setări volum)
—
(Setări afișare)
(Date expunere)
(Configurare index
imagini)
(Selectează folder)
—
—
Observaţii
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
• Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub
, diferă în funcţie de fiecare mod.
13RO
Setarea opţiunilor
1 Atingeţi
Cuprins
Puteţi modifica setările din ecranul
(Setări).
pentru a afișa ecranul MENU.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Setări) t categoria dorită t
opţiunea dorită t setarea dorită.
Setări fotografiere
MENU / Căutarea
după setări
Categorii
Opţiuni
Sursă luminoasă AF
Caroiaj
Zoom digital
Orientare automată
Ghid recun. scenă
Reduc. ef. ochi roșii
Index
Alertă ochi închiși
Setări principale
Bip
Luminozitate LCD
Language Setting
Mod demo
Iniţializare
COMPONENT
Ieșire video
Carcasă
Conectare USB
Setări LUN
Descarcă muzică
Format muzică
Economisire energ.
Calibrare
Instrument card memorie Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
14RO
Continuare r
Categorii
Format
Număr fișier
Setări ceas
Setare zonă
Cuprins
Instrument memorie int.
Opţiuni
Setare dată și oră
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.
• [Instrument card memorie] apare numai dacă aţi introdus un card de memorie în aparat, iar
[Instrument memorie int.] apare numai dacă nu aţi introdus un card de memorie.
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Index
15RO
Denumirea părţilor componente
B Microfon
Cuprins
A Buton declanșator
C Capac obiectiv
D Butonul ON/OFF (Alimentare)
F Led temporizator / Led declanșator
zâmbet / Sursă luminoasă AF
G Obiectiv
H Ecran LCD / ecran tactil
I Difuzor
(Redare) (35)
K Buton de zoom (W / T) (34, 36)
L Inel pentru cureaua de mână*
M Fantă pentru cardul de memorie
N Clapetă de scoatere a bateriei
O Conector cu utilizări multiple
MENU / Căutarea
după setări
J Butonul
Căutarea după
operaţiune
E Bliţ
P Orificiu pentru trepied
R Fantă de introducere a bateriei
S Led de acces
Index
Q Capac compartiment pentru baterii /
card de memorie
T Capac conector cu utilizări multiple
* Utilizarea curelei de mână
Introduceţi mâna prin buclă, pentru a
împiedica pierderea în apă sau defectarea
aparatului foto ca urmare a posibilului contact
cu solul.
Inel
* Utilizarea instrumentului de scris
Instrumentul de scris este utilizat pentru a
lucra cu ecranul tactil. Este atașat la cureaua
de mână. Nu transportaţi aparatul foto
ţinându-l de instrumentul de scris. Aparatul se
poate desprinde și poate cădea.
16RO
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto. Poziţia
pictogramelor afișate poate diferi, în funcţie de modul de fotografiere.
Afișaj
Indicaţie
Pictograma Recunoaștere
scenă
Balansul de alb
Recunoaștere scenă
Avertizare asupra vibraţiilor
Scenă de film
Redarea cu zoom
La realizarea de filme
MENU / Căutarea
după setări
Destinaţia
Căutarea după
operaţiune
1
La realizarea de fotografii statice
Cuprins
Lista de pictograme afișate pe
ecran
Mediul de redare / înregistrare
(cardul de memorie, memoria
internă)
100
Numărul imaginii / numărul de
imagini înregistrate la data / în
folderul selectat(ă)
Index
8/8
Folderul de înregistrare
Folderul de redare
Dimensiune imagine
La redare
Imagini fotografiate în rafală
Imaginea principală din grupul
de imagini rafală
Modificarea folderului
Protecţie
Marcajul Imprimare (DPOF)
17RO
Continuare r
2
Afișaj
Indicaţie
Indicaţie
Marcaje măsurare parţială
Energia disponibilă
ISO400
Valoarea ISO
Avertisment baterie
descărcată
+2.0EV
Valoarea expunerii
125
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
Sursa luminoasă AF
Folderul de înregistrare
4
Afișaj
Focalizare
Scalare zoom
Conectarea la PictBridge
Modul de măsurare
Bliţ
Balansul de alb
Reducerea efectului de ochi
roșii
z
Blocarea AE / AF
Timpul de expunere scurt NR
125
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
ISO400
Valoarea ISO
+2.0EV
Valoarea expunerii
Focalizare la mică distanţă
MENU / Căutarea
după setări
Fișier bază de date plin /
avertisment de eroare a
fișierului bazei de date
Indicaţie
Căutarea după
operaţiune
Mediul de redare / înregistrare
(cardul de memorie, memoria
internă)
Cuprins
Afișaj
Modul bliţului
Încărcarea bliţului
3
C:32:00
96
100 Min
Indicaţie
Modul de măsurare
Modul În rafală
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film / film în
așteptare
Afișajul de diagnosticare
automată
0:12
Durata de înregistrare (m:s)
N
Redarea
Avertisment de creștere a
temperaturii
Bara de redare
Temporizatorul
Direcţia azimutului
Numărul de imagini
înregistrabile
Informaţii GPS
Durata înregistrabilă
Detecţie feţe
Fișier bază de date plin /
avertisment de eroare a
fișierului bazei de date
Index
Afișaj
35° 37' 32" N Afișajul latitudinii și
139° 44' 31" E longitudinii
0:00:12
Contor
101-0012
Numărul fișierului - folderului
2010 1 1
9:30 AM
Data / ora înregistrării imaginii
redate
Dimensiune imagine
Cadru de identificare în
intervalul AF
18RO
Utilizarea ecranului tactil
/
/
/
Reveniţi la ecranul precedent.
Descrie funcţiile de fotografiere atunci
când este afișat modul de fotografiere sau
modul Selectare scenă.
Atingeţi
t opţiunile a căror descriere
doriţi să o vizualizaţi.
• Pentru a utiliza ecranul tactil, apăsaţi-l ușor cu degetul sau cu instrumentul de scris inclus. Dacă
apăsaţi cu putere sau folosiţi un obiect ascuţit, altul decât instrumentul de scris inclus, ecranul
tactil se poate defecta.
• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele vor
dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Afișează opţiunile ascunse, astfel încât
opţiunile pe care doriţi să le definiţi să fie
afișate pe ecran.
Cuprins
Cu acest aparat foto puteţi să efectuaţi operaţiuni și setări atingând butoanele sau glisând
pe ecranul LCD cu degetul.
Utilizarea prin glisarea ecranului LCD
Index
Afișează / ascunde ecranul MENU
Acţiune
În timpul
Afișează ecranul MENU
fotografierii
/ redării
Ascunde ecranul MENU
În timpul
redării
Metoda de utilizare
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD
și glisaţi spre dreapta
Atingeţi partea dreaptă a ecranului
LCD și glisaţi spre stânga
Ascunde butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD
și glisaţi spre stânga
Afișează butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD
și glisaţi spre dreapta
Afișează imaginea următoare / precedentă Glisaţi spre dreapta sau spre stânga
Schimbă în permanenţă imaginea
(imaginea următoare / precedentă)
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga și
continuaţi să apăsaţi marginea ecranului
Afișează ecranul de index al imaginilor în
timpul redării
Glisaţi în sus
Afișează pagina următoare / precedentă
în modul index
Glisaţi în jos sau în sus
Afișează calendarul în timpul redării, în
modul Vizualizare după dată
Glisaţi în jos
19RO
Atingerea ecranului pentru a stabili focalizarea
Acţiune
Atingeţi subiectul
Reglează focalizarea.
Anulează funcţia.
Observaţie
MENU / Căutarea
după setări
• În următoarele situaţii, nu puteţi focaliza cadrul atingând ecranul:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Facil
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Atunci când opţiunea
(Peisaj), (Crepuscul), (Specialităţi culinare), (Artificii) sau
(Subacvatic) este selectată în modul Selectare scenă
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
– Atunci când utilizaţi [Zoom digital]
Căutarea după
operaţiune
Buton / metoda de utilizare
Cuprins
Dacă atingeţi subiectul de pe ecranul tactil, este afișat un cadru, iar dacă apăsaţi butonul
declanșator pe jumătate, cadrul este focalizat. Dacă în interiorul cadrului se află o faţă, pe
lângă focalizare, luminozitatea și nuanţa de culoare sunt optimizate automat.
Index
20RO
1 Atingeţi
MENU / Căutarea
după setări
2
pentru a afișa ecranul MENU.
(Personalizare) t [OK]
Index
3 Selectaţi o pictogramă de MENU și glisaţi-o în
poziţia dorită, în partea stângă a ecranului LCD.
Pictograma MENU din zona de personalizare este
înlocuită.
4 Pentru a anula, atingeţi
Căutarea după
operaţiune
În timpul fotografierii / redării, cele patru opţiuni de MENU apar sub
pe ecranul
LCD. Puteţi personaliza aceste patru butoane în funcţie de opţiunile de MENU și
aspectul preferat, localizând astfel butoanele frecvent utilizate.
Puteţi personaliza aceste butoane și salva setările corespunzătoare fiecărui mod de
înregistrare, în timpul fotografierii, precum și cele pentru memoria internă și cardul de
memorie, în timpul redării.
Cuprins
Personalizarea opţiunilor de
MENU
.
Zona de personalizare
Observaţie
• Nu puteţi personaliza pictograma MENU atunci când realizaţi fotografii în Mod Facil.
z Avantajele personalizării
Puteţi nu numai să schimbaţi locul pictogramelor MENU, ci și să schimbaţi locul
pictogramelor MENU din interiorul zonei de personalizare și să reduceţi numărul de
pictograme MENU.
Schimbarea locului pictogramelor MENU din
interiorul zonei de personalizare
Atingeţi o pictogramă MENU din interiorul zonei de
personalizare și mutaţi-o în locul dorit.
Reducerea numărului de pictograme din interiorul
zonei de personalizare
Atingeţi o pictogramă MENU din interiorul zonei de
personalizare și mutaţi-o în zona din partea dreaptă.
21RO
Utilizarea memoriei interne
B
Memoria
internă
MENU / Căutarea
după setări
B
Atunci când nu este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind memoria
internă.
[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din
memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.
Căutarea după
operaţiune
Atunci când este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de
memorie.
[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de memorie.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de pe
cardul de memorie sunt disponibile mai multe funcţii.
Cuprins
Memoria internă a aparatului foto este de aproximativ 45 MB. Această memorie nu este
mobilă. Chiar dacă nu există un card de memorie în aparatul foto, puteţi înregistra
imagini folosind memoria internă.
Despre imaginile stocate în memoria internă
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul
computerului dvs.
Urmaţi procedura de la pagina 125 fără cardul de memorie introdus în aparat.
Index
Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind
una dintre următoarele metode.
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un card de memorie
Pregătiţi un card de memorie cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din secţiunea
[Copiază] (pagina 115).
Observaţii
• Nu puteţi importa imaginile de pe un card de memorie în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și computer printr-un cablu, puteţi importa datele
din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi exporta date de pe computer în
memoria internă.
22RO
Mod REC
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t modul dorit.
(Autoreglare
inteligentă)
(Programare auto)
(Mod film)
(Anti-neclaritate în
mișcare)
(Seara, fără trepied)
(Selectare scenă)
Vă permite să realizaţi o fotografie panoramică după
compunerea imaginilor.
Puteţi înregistra filme.
Vă permite să realizaţi fotografii cu neclaritate redusă fără
utilizarea bliţului atunci când compuneţi fotografii în rafală
realizate la viteză ridicată.
Vă permite să realizaţi fotografii cu neclaritate redusă în lumină
difuză fără utilizarea trepiedului atunci când compuneţi
fotografii în rafală realizate la viteză ridicată.
Vă permite să fotografiaţi cu o gamă mai mare de gradaţii
suprapunând două imagini cu expuneri diferite.
Index
(Corecţie contrejour
HDR)
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat
(timpul de expunere și deschiderea diafragmei). De asemenea,
puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
MENU / Căutarea
după setări
(iFoto panoram. prin
balans)
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată
automat.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Cuprins
Puteţi selecta modul de fotografiere în funcţie de condiţii și de obiectiv.
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în
funcţie de scenă.
23RO
Autoreglare inteligentă
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Autoreglare inteligentă)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Observaţie
• Modul Bliţ este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul
Index
• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată) sau
(Portret) și afișează pictograma corespunzătoare și ghidul pe
ecran atunci când scena este recunoscută.
Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 64.
MENU / Căutarea
după setări
Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.
Această funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de
fotografiere și să realizeze fotografia.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.
zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra
căruia vă este greu să vă focalizaţi
• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 8 cm (1 cm în modul Autoreglare
inteligentă sau Facil) (W), 50 cm (T) (de la obiectiv). Fotografiaţi în modul Focalizare la
mică distanţă atunci când fotografiaţi un subiect aflat mai aproape decât distanţa de
fotografiere.
• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare
AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi
fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 61).
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.
– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut printr-un geam.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.
– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.
24RO
Programare auto
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și
deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Programare auto)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2
MENU / Căutarea
după setări
Index
25RO
2
(Mod REC) t
balans)
MENU / Căutarea
după setări
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Căutarea după
operaţiune
Aparatul foto realizează mai multe fotografii în timpul utilizării funcţiei de fotografiere
prin balans; cu ajutorul acestei funcţii puteţi crea o imagine panoramică din imaginile
compuse. De asemenea, aparatul foto detectează automat feţele oamenilor sau subiecţii
în mișcare.
Cuprins
Foto panoramică inteligentă prin
balans
(iFoto panoram. prin
3 Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce
va fi fotografiat și apăsaţi complet butonul
declanșator.
Index
Această parte nu va fi fotografiată
4 Realizaţi o panoramare completă, urmând
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Bara de
ghidare
Observaţii
• Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea
compusă apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi mai rapid aparatul foto pentru a
înregistra o fotografie panoramică completă.
• Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe.
• În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să
nu fie realizate.
• În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea
imaginii combinate nu este întotdeauna aceeași.
• Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice și unghiul de blocare AE / AF diferă foarte
mult în luminozitate, culoare și focalizare, fotografia nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest
lucru, modificaţi unghiul de blocare AE / AF și repetaţi fotografierea.
• Foto panoramică inteligentă prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:
– Atunci când obiectele sunt prea aproape de aparatul foto
– Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip, pajiștile sau imaginile subacvatice
– Imaginile sunt în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
– Atunci când multe obiecte se află în mișcare, cum ar fi un banc de pești
– Atunci când este dificil de păstrat o poziţie stabilă, de exemplu sub apă
• Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:
– Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet
– Aparatul foto este foarte instabil
Continuare r
26RO
imaginii unei fotografii panoramice
Direcţie
fotografiere:
Dimens. imag.:
(Direcţie fotografiere) t [Dreapta], [Stânga], [Sus] sau
[Jos]
(Dimens. imag.) t [Standard] sau [Lat]
Realizaţi panoramarea mișcând aparatul foto pe forma unui arc, cu viteză constantă,
în direcţia indicată pe ecranul LCD. Subiecţii care nu se află în mișcare sunt mai
potriviţi pentru fotografiile panoramice decât subiecţii care se află în mișcare.
Direcţia orizontală
MENU / Căutarea
după setări
Direcţia verticală
Căutarea după
operaţiune
zIndicaţii pentru realizarea unei fotografii panoramice
Cuprins
zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii
Raza trebuie să fie cât mai mică
Index
• Stabiliţi scena și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, astfel încât să blocaţi expunerea și
balansul de alb.
• Dacă o secţiune cu forme foarte variate sau cu un peisaj este concentrată de-a lungul
marginii ecranului, compunerea imaginii poate să nu fie realizată. În asemenea cazuri,
reglaţi elementele cadrului astfel încât secţiunea să fie în centrul imaginii, după care
fotografiaţi din nou.
zDerularea imaginilor panoramice, în vederea afișării
Derulaţi imaginile panoramice atingând
în timpul afișării acestor imagini.
Atingeţi ecranul LCD în timpul redării, pentru a afișa butoanele funcţionale.
Arată zona afișată a întregii
fotografii panoramice
Buton funcţional /
metoda de utilizare
Acţiune
Atingeţi
sau
ecranul LCD
Redă fotografiile panoramice
derulante / pauză
Atingeţi
/ / /
sau glisaţi în sus / în jos /
la dreapta / la stânga
Derulează fotografiile
• Imaginile panoramice pot fi redate și cu ajutorul softului livrat „PMB” (pagina 123).
• Imaginile panoramice înregistrate cu un alt aparat foto pot să nu fie derulate corect în
momentul redării.
27RO
Mod film
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
(Mod film)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
4 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou,
până la capăt, butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Puteţi înregistra filme.
MENU / Căutarea
după setări
Index
28RO
Anti-neclaritate în mișcare
Cuprins
Este potrivită pentru fotografiile de interior fără utilizarea bliţului pentru a reduce
neclaritatea subiectului.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
mișcare)
(Anti-neclaritate în
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Se realizează o serie de fotografii în rafală și se efectuează procesarea imaginilor
pentru a reduce neclaritatea subiectului și interferenţele.
• Bipul declanșatorului se aude de 6 ori, dar este înregistrată o singură imagine.
• Reducerea interferenţelor nu este eficientă în următoarele situaţii:
– Imagini cu mișcare pe scară largă
– Imagini în care subiectul principal este prea aproape de aparatul foto
– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile
– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată.
• La utilizarea unei surse de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea
interferenţe. În astfel de cazuri, setaţi modul Selectare scenă la
(Sensibilitate înaltă).
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2
Index
29RO
Seara, fără trepied
2
(Mod REC) t
(Seara, fără trepied)
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Se realizează o serie de fotografii în rafală și se efectuează
procesarea imaginilor pentru a reduce neclaritatea subiectului și interferenţele.
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Deși peisajele nocturne tind să devină neclare din cauza instabilităţii aparatului foto,
acest mod vă permite să realizaţi peisaje nocturne cu mai puţine interferenţe, fără a
utiliza un trepied.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Bipul declanșatorului se aude de 6 ori, dar este înregistrată o singură imagine.
• Reducerea interferenţelor nu este eficientă în următoarele situaţii:
– Imagini cu mișcare pe scară largă
– Imagini în care subiectul principal este prea aproape de aparatul foto
– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile
– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată.
• La utilizarea unei surse de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea
interferenţe. În astfel de cazuri, setaţi modul Selectare scenă la
(Sensibilitate înaltă).
Index
30RO
Corecţie contrejour HDR
2
(Mod REC) t
HDR)
(Corecţie contrejour
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
• Deși declanșatorul emite două semnale sonore, este înregistrată o singură imagine.
• [Corecţie contrejour HDR] poate să nu aibă efect în următoarele situaţii:
– La utilizarea bliţului
– Imagini cu mișcare pe scară largă
– Aparatul foto este foarte instabil
– O imagine în care lumina din jur este foarte puternică sau foarte slabă
– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele
• Funcţia Declanșator zâmbet nu este disponibilă în [Corecţie contrejour HDR].
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Puteţi realiza două fotografii cu expuneri diferite, pentru a crea o singură fotografie cu o
gamă de gradaţii mai mare, combinând părţile întunecate ale unei fotografii realizate la
expunere luminoasă și părţile luminoase ale unei fotografii realizate la expunere
întunecată.
Index
31RO
Selectare scenă
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
modul dorit
(Selectare scenă) t
Vă permite să realizaţi fotografii
fără bliţ în condiţii de lumină slabă,
reducând neclaritatea.
(Instantaneu
estompat)
Vă permite să realizaţi fotografii mai calde atunci
când este vorba de portrete și flori etc.
(Peisaj)
(Crepuscul)
Vă permite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate
la distanţă, focalizându-se la distanţă. Fotografiază
cerul senin și copacii și florile în culori vii.
Vă permite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor
cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să
fie compromisă.
Index
(Portret crepuscul)
MENU / Căutarea
după setări
(Sensibilitate înaltă)
Căutarea după
operaţiune
2
Vă permite să realizaţi fotografii nocturne la mare
distanţă, fără ca atmosfera întunecată a
împrejurimilor să se piardă.
Selectează modul Macro, permiţându-vă să realizaţi
(Specialităţi culinare) fotografii în culori luminoase și atrăgătoare ale
preparatelor culinare.
(Animal de
companie)
Vă permite să realizaţi fotografii ale animalului
dumneavoastră de companie cu cele mai bune setări.
(Plajă)
Vă permite să fotografiaţi cu claritate albastrul apei
atunci când fotografiaţi marea sau un lac.
(Zăpadă)
Vă permite să înregistraţi imagini clare și vii atunci
când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri
în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse
pot fi fade.
32RO
Continuare r
(Artificii)
Cuprins
Vă permite să surprindeţi artificiile în toată
splendoarea lor.
Vă permite să surprindeţi culorile naturale ale
peisajelor subacvatice.
(Subacvatic)
Căutarea după
operaţiune
(Declanșator de
mare viteză)
Vă permite să fotografiaţi subiecţii care se mișcă
rapid în aer liber sau în alte locuri luminoase.
• Timpul de expunere crește, iar imaginile
fotografiate în locuri întunecoase devin mai
întunecate.
Observaţie
Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul
Selectare scenă
Focalizare
apropiată
Bliţ
Detecţie feţe/
Declanșator
zâmbet
—
—
—
Rafală
—
*2
Balans de
alb
*1
Reducere
ochi
închiși
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Temporizator
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto
stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările
care nu pot fi modificate.
Pictogramele de sub „Bliţ” și „Temporizator” indică modurile disponibile. Unele funcţii
nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
MENU / Căutarea
după setări
• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul
(Portret crepuscul), (Crepuscul) sau
(Artificii), timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a
împiedica apariţia neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.
—
—
—
*1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
*2 [La atingere] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.
*3 Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în loc de [Balans de alb].
*
3
—
—
—
33RO
Zoom
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări
imaginile până la 4×.
Partea T
Deplasaţi butonul de zoom (W / T) către partea T, pentru
a mări, și către partea W, pentru a micșora.
• Atunci când scara de zoom depășește 4×, vezi pagina 92.
Partea W
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
2 Deplasaţi butonul de zoom (W / T).
• Zoomul funcţionează lent la înregistrarea unui film.
• Zoomul este fixat la partea W la realizarea fotografiilor în modul Foto panoramică inteligentă
prin balans.
Index
34RO
Vizualizarea imaginilor statice
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi o imagine cu ajutorul
/
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
.
Căutarea după
operaţiune
zInstrucţiuni de glisare
Metoda de utilizare
Afișează ecranul MENU
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi
spre dreapta
Ascunde ecranul MENU
Atingeţi partea dreaptă a ecranului LCD și glisaţi
spre stânga
Ascunde butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi
spre stânga
Afișează butoanele funcţionale
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi
spre dreapta
Afișează imaginea următoare /
precedentă
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga
Schimbă în permanenţă imaginea
(imaginea următoare / precedentă)
Glisaţi spre dreapta sau spre stânga și continuaţi să
apăsaţi marginea ecranului
Afișează ecranul de index al imaginilor
în timpul redării
Glisaţi în sus
Afișează pagina următoare /
precedentă în modul index
Glisaţi în jos sau în sus
Afișează calendarul în timpul redării,
în modul Vizualizare după dată
Glisaţi în jos
Index
Acţiune
MENU / Căutarea
după setări
Afișează / ascunde ecranul MENU
zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto
Acest aparat foto creează un fișier al bazei de date de imagini pe cardul de memorie,
pentru înregistrarea și redarea imaginilor. Dacă aparatul foto detectează imagini care
nu sunt înregistrate în fișierul bazei de date de imagini de pe cardul de memorie, va fi
afișat un ecran de înregistrare, cu mesajul „Au fost găsite fișiere nerecunoscute
Importare fișiere”. Pentru a vizualiza imaginile neînregistrate, înregistraţi-le
selectând [OK].
• Folosiţi un acumulator suficient de încărcat pentru a înregistra imagini. Dacă folosiţi un
acumulator insuficient încărcat, transferul datelor poate să nu fie posibil sau datele pot fi
deteriorate dacă acumulatorul se descarcă complet.
35RO
Redare cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a
comuta la modul de redare.
Dimensiunea imaginii este dublată faţă de
dimensiunea anterioară, zona atinsă fiind în centru.
Puteţi mări imaginea și aducând butonul de zoom
(W / T) în partea T.
Arată zona afișată a întregii
imagini
3 Reglaţi scara de zoom și poziţia.
Imaginea continuă să fie mărită cu fiecare atingere a ecranului.
Acţiune
Glisaţi în sus / în jos / la
dreapta / la stânga
Modifică poziţia zoomului.
/
MENU / Căutarea
după setări
Buton / metoda de utilizare
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi zona pe care doriţi să o măriţi.
Modifică scara de zoom.
Anulează redarea cu zoom.
zPentru a salva imaginile mărite
t [Retușează] t
Index
Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare (
[Tăiere margini (Redimens.)]).
36RO
Zoom pe tot ecranul
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
(Zoom pe tot ecranul).
Observaţie
• Zoom pe tot ecranul nu este disponibil pentru următoarele fișiere imagini:
– Filme
– Fotografii panoramice
– Fotografii afișate într-un grup de fotografii în rafală
– Imagini 16:9
MENU / Căutarea
după setări
3 Pentru a anula opţiunea Zoom pe tot ecranul,
atingeţi din nou
(Zoom pe tot ecranul).
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
În modul de afișare a unei singure imagini, imaginile statice cu formatul 4:3 sunt redate pe
tot ecranul LCD. În acest caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată.
Index
37RO
Această modalitate de afișare este utilizată în modul imagine unică, pentru a roti
temporar o imagine și a o mări pe ecran.
(Redare) pentru a comuta la
3 Pentru a anula afișarea, atingeţi din nou
(Afișarea imaginii rotite temporar).
MENU / Căutarea
după setări
2 Selectaţi imaginea orientată vertical t atingeţi
(Afișarea imaginii rotite temporar).
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Afișarea imaginilor rotite
temporar
Observaţii
Index
• Afișarea imaginii rotite temporar nu este disponibilă pentru următoarele imagini:
– Filme
– Fotografii panoramice
– Imagini dispuse pe orizontală
• Dacă atingeţi / , afișarea imaginilor rotite temporar este anulată.
38RO
Vizionarea filmelor
(Redare) pentru a comuta la
2 Selectaţi un film cu ajutorul
.
de pe ecranul LCD.
Dacă atingeţi ecranul LCD în timpul redării, redarea este
întreruptă și sunt afișate butoanele funcţionale.
Buton / metoda de utilizare
Acţiune
Reglarea volumului
Reglaţi volumul cu /
.
Sare la începutul filmului
m
Rapid înapoi
Atingeţi u sau ecranul LCD
Redare normală / pauză
M
Rapid înainte
Observaţie
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
.
Căutarea după
operaţiune
3 Atingeţi
/
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Index
39RO
Mod Facil
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
Observaţii
zFuncţiile disponibile în modul Facil (fotografiere)
Index
Declanșator zâmbet: Atingeţi (Declanșator
zâmbet).
Dimens. imag.:
t [Dimens. imag.] t Selectaţi
[Mare] sau [Mică]
Bliţ:
t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau [Dezactivat]
Temporizator:
t [Temporizator] t Selectaţi
[Dezactivat] sau [Activat]
Ieșire mod Facil:
t [Ieșire mod Facil] t [OK]
MENU / Căutarea
după setări
• Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea
ecranului crește automat.
• Modul de redare se modifică la [Mod Facil].
Căutarea după
operaţiune
2
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Opţiunea Recunoaștere scenă este disponibilă în modul Facil. Această funcţie îi
permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă
• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată) sau
(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD atunci
când scena este recunoscută.
Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 64.
40RO
Scenă realizare film
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă, atunci când
aparatul foto este în modul Film.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
t
3
(Mod film)
(Scenă realizare film) t modul
dorit
4 Apăsaţi complet butonul declanșator.
(Auto)
Reglează automat setarea.
(Subacvatic)
Vă permite să realizaţi un film în culorile naturale ale peisajelor
subacvatice.
MENU / Căutarea
după setări
5 Pentru a opri înregistrarea filmului, apăsaţi din nou, complet, butonul
declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2
Index
41RO
Declanșator zâmbet
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Declanșator zâmbet).
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
3 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.
Indicatorul Sensibilitate
detect. zâmbet
Cadrul Detecţie feţe
Observaţii
Index
• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu
disponibil pe cardul de memorie sau în memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.
• Funcţia Declanșator zâmbet nu este disponibilă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– În modul Corecţie contrejour HDR
MENU / Căutarea
după setări
Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul V de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Dacă apăsaţi butonul declanșator în timp ce utilizaţi
Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează fotografia și
revine la modul Declanșator zâmbet.
4 Pentru a ieși din modul Declanșator zâmbet,
atingeţi din nou
(Declanșator zâmbet).
Cuprins
Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.
zSetarea sensibilităţii de detectare a zâmbetelor
În modul Declanșator zâmbet este afișat un buton care setează funcţia Sensibilitate
de detectare a zâmbetului.
: Detectează un zâmbet larg.
: Detectează un zâmbet normal.
: Detectează chiar și un zâmbet ușor.
• Sensibilitatea de detectare a zâmbetului este setată la [Zâmbet normal] în modul Facil.
• Atunci când [Setări afișare] este setat la [Dezactivat], sensibilitatea de detectare a
zâmbetului nu este afișată.
42RO
Continuare r
MENU / Căutarea
după setări
• Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește.
• Puteţi selecta sau înregistra subiectul ales pentru detectarea feţei cu [Detecţie feţe]. La
înregistrarea, în memoria aparatului foto, a unei feţe selectate, detectarea zâmbetului este
executată numai pentru faţa respectivă. Pentru a detecta zâmbetul în cazul unei alte feţe,
atingeţi faţa respectivă (pagina 66).
• Dacă aparatul foto nu detectează un zâmbet, setaţi funcţia Sensibilitate de detectare a
zâmbetului.
Căutarea după
operaţiune
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se
poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii
trebuie să fie îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor
de detectat atunci când se văd dinţii.
1
Cuprins
zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor
Index
43RO
Bliţ
2
Cuprins
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Bliţ) t modul dorit
(Auto)
(Activat)
(Sincronizare
lentă)
Bliţul funcţionează continuu.
Bliţul funcţionează continuu.
Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a
putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.
Bliţul nu funcţionează.
Observaţii
•
•
•
•
Index
Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
La încărcarea bliţului, este afișat
.
Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.
[Activat] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul
Autoreglare inteligentă.
• [Auto] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul
Corecţie contrejour HDR.
• [Bliţ] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
MENU / Căutarea
după setări
(Dezactivat)
Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,
lumina sau lumina de fundal este insuficientă.
Căutarea după
operaţiune
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete
rotunde albe”
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete
rotunde albe.
Aparat foto
Subiect
Particule străine (praf, polen,
ceaţă etc.) din aer particulele
care plutesc în apă
Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat la [Dezactivat]).
44RO
Bliţ
.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
3
t [Bliţ] t modul dorit
Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,
lumina sau lumina de fundal este insuficientă.
Dezactivat
Bliţul nu funcţionează.
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
În modul Facil, selectaţi setarea Bliţ din
Index
45RO
Temporizator
Cuprins
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
2
(Temporizator) t modul dorit
(Dezactivat)
Nu utilizează temporizatorul.
Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, atingeţi
.
(2 sec)
Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.
(Autoportret
o persoană)
(Autoportret
două persoane)
Setează temporizatorul la Temporizator autoportret.
Atunci când aparatul foto detectează numărul specificat de
feţe, este emis un semnal sonor, iar declanșatorul este acţionat
după 2 secunde. Nu mișcaţi aparatul foto în acest interval.
MENU / Căutarea
după setări
(10 sec)
Căutarea după
operaţiune
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Observaţii
Index
• În modul Film, [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane] nu este disponibil.
• Temporizatorul nu funcţionează când realizaţi fotografii în modul Foto panoramică inteligentă
prin balans.
z Fotografierea automată cu temporizatorul autoportret
Îndreptaţi obiectivul către dvs., astfel încât faţa dvs. să fie reflectată pe ecranul LCD.
Aparatul foto detectează subiecţii și declanșatorul intră în funcţiune. Aparatul foto
stabilește compunerea optimă și împiedică decuparea feţelor dacă acestea depășesc
marginile ecranului LCD.
• Puteţi, de asemenea, să realizaţi o fotografie apăsând butonul
declanșator în timpul acestei operaţiuni.
46RO
Continuare r
Dacă mâinile sau corpul dvs. se mișcă în timp ce ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșator, apare efectul de „instabilitate a aparatului foto”. Instabilitatea
aparatului foto apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt,
cum ar fi cele din modul
(Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz,
realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele indicaţii.
Căutarea după
operaţiune
• Realizaţi fotografia cu ajutorul
temporizatorului cu declanșare după 2 secunde
și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm mâinile
pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul
declanșator.
• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.
Cuprins
z Indicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
MENU / Căutarea
după setări
Index
47RO
Temporizator
.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod Facil) t [OK]
3
t [Temporizator] t modul dorit
Nu utilizează temporizatorul.
Activat
Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, atingeţi
.
MENU / Căutarea
după setări
Dezactivat
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
În modul Facil, selectaţi setarea Temporizator din
Index
48RO
Direcţie fotografiere
Cuprins
Setaţi direcţia de panoramare a aparatului foto atunci când realizaţi fotografii cu ajutorul
funcţiei Foto panoramică inteligentă prin balans.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
3
(Mod REC) t
balans)
(iFoto panoram. prin
(Direcţie fotografiere) t direcţia dorită
Panoramare de la stânga la dreapta.
(Stânga)
Panoramare de la dreapta la stânga.
(Sus)
Panoramare de jos în sus.
(Jos)
Panoramare de sus în jos.
MENU / Căutarea
după setări
(Dreapta)
Căutarea după
operaţiune
2
Index
49RO
Dimens. imag.
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
2
(Dimens. imag.) t dimensiunea
dorită
La realizarea de fotografii statice
Instrucţiuni de utilizare
Pentru fotografii până la A3+
(2592×1944)
Pentru fotografii de la 10 × 15 cm
până la A4
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
(3648×2056)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie și imprimarea pe
hârtie A4
(1920×1080)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie
Imaginile sunt afișate în
formatul 4:3.
Index
(3648×2736)
Ecran LCD
MENU / Căutarea
după setări
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
Dimensiune
imagine
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la
realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii
atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este
mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.
Imaginile vor fi afișate pe
tot ecranul.
Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca
ambele margini să fie decupate.
În modul Facil
Mare
Realizează fotografii la dimensiunea de [10M].
Mică
Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].
50RO
Realizează fotografii la dimensiunea
standard.
(Standard)
(Orizontal: 4912×1080)
(Vertical: 3424×1920)
Realizează fotografii la dimensiunea mai
mare.
(Orizontal: 7152×1080)
(Vertical: 4912×1920)
La realizarea de filme
Dimensiunea cadrelor
filmului
1280×720 (fin)
Instrucţiuni de utilizare
9 Mbps
Realizează un film de cea mai înaltă
calitate, în vederea afișării pe un
televizor de înaltă definiţie.
1280×720 (standard) 6 Mbps
VGA
3 Mbps
Realizează un film de calitate
standard, în vederea afișării pe un
televizor de înaltă definiţie.
Index
Rata de biţi
medie
MENU / Căutarea
după setări
Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât crește și calitatea. Cu cât
cantitatea de date pe secundă (rata de biţi medie) este mai mare, cu atât este mai
prelucrată imaginea redată.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în formatul MPEG-4, aprox.
30 cps (cadre pe secundă), progresiv, AAC, format mp4.
Căutarea după
operaţiune
(Lat)
Cuprins
La fotografierea cu ajutorul funcţiei Foto
panoramică inteligentă prin balans
Realizează o fotografie la o
dimensiune potrivită pentru
încărcare pe WEB.
Observaţie
• La selectarea dimensiunii [VGA] a imaginii pentru un film, rezultă o telefotografie.
51RO
Continuare r
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Dimensiune imagine: 10 M
3648 pixeli × 2736 pixeli = 9.980.928 pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
1
Pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a
fișierului)
MENU / Căutarea
după setări
Pixel
Căutarea după
operaţiune
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă
mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”
este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când
imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Cuprins
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Index
52RO
Rafală
Cuprins
Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi
apăsat butonul declanșator.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Rafală) t modul dorit
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Înregistrează o singură imagine.
(Ridicat)
Realizează maximum 10 imagini succesive pe secundă.
(Mediu)
Realizează maximum 5 imagini succesive pe secundă.
(Redus)
Realizează maximum 2 imagini succesive pe secundă.
Observaţii
Index
• Butonul În rafală nu este disponibil în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– În modul Corecţie contrejour HDR
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
• Bliţul este setat la [Dezactivat].
• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de maximum cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii.
• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate
și pentru celelalte imagini.
• Dimensiunea imaginii [VGA] va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.
• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie
este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.
• În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate poate scădea.
MENU / Căutarea
după setări
(Dezactivat)
Căutarea după
operaţiune
2
zDespre înregistrarea fotografiilor în rafală
După realizarea fotografiilor în rafală, fotografiile sunt afișate în cadre pe ecranul
LCD. Atunci când toate imaginile sunt aranjate în cadre, înregistrarea este finalizată.
Puteţi opri înregistrarea atingând [Anulare înregistrare] t [OK].
După oprire, sunt înregistrate imaginea afișată în index, precum și cele de la
procesarea imaginilor.
53RO
Macro
Cuprins
Folosiţi această setare pentru a realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar
fi insectele sau florile.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Macro) t modul dorit
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
(Auto)
Folosiţi acest mod pentru a fotografia la distanţe mici.
Fixat la partea W: Aproximativ 1 cm–20 cm
Observaţii
Index
• [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
• Reţineţi următoarele atunci când utilizaţi modul Focalizare la mică distanţă.
– Nu puteţi folosi funcţiile Recunoaștere scenă și Detecţie feţe.
– Acest mod este anulat dacă întrerupeţi alimentarea aparatului sau comutaţi modul de
fotografiere la un alt mod.
– În acest mod, singurele setări ale bliţului pe care le puteţi utiliza sunt [Activat] și [Dezactivat].
– Viteza de focalizare scade.
MENU / Căutarea
după setări
(Focalizare
apropiată)
Aparatul foto reglează automat focalizarea de la subiecţii la
distanţă la prim-plan.
Căutarea după
operaţiune
2
54RO
EV
Cuprins
Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2,0 EV
până la +2,0 EV.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(EV)
În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând
butoanele din partea stângă a ecranului.
3 Atingeţi
[OK].
/
pentru a regla expunerea t
Observaţii
• [EV] nu este disponibil în modul Corecţie contrejour HDR sau în modul Facil.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi
bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
MENU / Căutarea
după setări
Puteţi regla expunerea și atingând z de pe bara de
reglare și glisând spre dreapta sau spre stânga.
Căutarea după
operaţiune
2
zReglarea expunerii pentru imagini mai clare
Index
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Setare EV mai joasă –
Expunere corectă
Setare EV mai înaltă +
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
55RO
ISO
Cuprins
Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare auto
sau atunci când modul Recunoaștere scenă este setat la
(Subacvatic).
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(ISO) t numărul dorit
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau
efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind
sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).
/
/
Observaţie
• Puteţi selecta numai [ISO AUTO], [ISO 125] – [ISO 800] atunci când modul de fotografiere este
setat la În rafală.
zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere
MENU / Căutarea
după setări
/
/
Căutarea după
operaţiune
t
2
recomandat)
Index
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când
expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,
mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
56RO
Continuare r
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a
mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșator înainte ca subiectul să se miște.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în
Selectare scenă.
Căutarea după
operaţiune
Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul se mișcă în timpul expunerii și este
fotografiat neclar după apăsarea butonului declanșator. Instabilitatea aparatului foto
este redusă automat, însă funcţia nu reduce eficient neclaritatea subiectului.
Neclaritatea subiectului apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de
expunere scurt. În acest caz, realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele
indicaţii.
Cuprins
z Indicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
MENU / Căutarea
după setări
Index
57RO
Balans de alb
Cuprins
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
Căutarea după
operaţiune
2
(Balans de alb)
3 Atingeţi modul dorit t [OK]
Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă
un aspect natural.
(Zi)
Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi
frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,
artificii etc.
(Înnorat)
Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
[Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă.
[Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă naturală.
[Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă pe timpul zilei.
Index
(Balans de alb
fluorescent 1)
(Balans de alb
fluorescent 2)
(Balans de alb
fluorescent 3)
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
n (Incandescent) Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau
corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
(Bliţ)
Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine
culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când
culoarea nu poate setată corect în modul [Auto] sau în alte
moduri.
(Setează o
apăsare)
Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul
[O apăsare].
58RO
Continuare r
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Pentru a capta culoarea albă de bază din modul
[Setează o apăsare]
Cuprins
• [Balans de alb] nu este disponibil în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
• Atunci când [Bliţ] este setat la [Activat] în modul Corecţie contrejour HDR, funcţia [Balans de
alb] nu este disponibilă.
• [Bliţ] din [Balans de alb] nu este disponibil în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– Atunci când funcţia Selectare scenă este setată la modul
(Sensibilitate înaltă)
• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb
fluorescent 3].
• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].
• Atunci când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la
[Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.
1 Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în
aceleași condiţii de iluminat în care veţi fotografia subiectul.
t
(Balans de alb) t [Setează o apăsare] t [Captură]
Ecranul se înnegrește un moment și, după ce balansul de alb a fost reglat și înregistrat
în memorie, este afișat din nou ecranul de înregistrare.
Index
2
Observaţii
• Dacă indicatorul
se aprinde intermitent în timpul fotografierii, balansul de alb fie nu este
setat, fie nu poate fi setat. Folosiţi balansul de alb automat.
• Nu scuturaţi și nu loviţi aparatul în timp ce [Setează o apăsare] este în desfășurare.
• Atunci când modul Bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat
pentru regimul de funcţionare cu bliţ.
• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]
sunt memorate separat.
zEfectele condiţiilor de iluminat
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind
funcţia Balans de alb.
Vreme / iluminare
Caracteristicile
luminii
Pe timp de zi
Vreme înnorată
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstruie
Verzuie
Roșiatică
59RO
Balans de alb subacvatic
Cuprins
Reglează tonul de culoare atunci când aparatul foto este setat la modul
(Subacvatic)
în modul Selectare scenă sau la modul
(Subacvatic) în modul [Scenă realizare film].
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Balans de alb subacvatic)
3 Modul dorit t [OK]
(Subacvatic 1)
Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când
tonul de albastru este intens.
(Subacvatic 2)
Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când
tonul de verde este intens.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine
culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când
culoarea nu poate setată corect în modul [Auto] sau în alte
moduri.
(Setează o
apăsare)
Index
Reglează automat tonurile de culoare subacvatice, pentru ca
acestea să aibă un aspect natural.
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
2
Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul
[O apăsare] (pagina 59).
Observaţii
• În funcţie de culoarea apei, funcţia Balans de alb subacvatic poate să nu funcţioneze corect, deși
selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].
• Atunci când bliţul este setat la [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la
[Auto], [O apăsare] sau la [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.
• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]
sunt memorate separat.
60RO
Focalizare
2
t
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Focalizare) t modul dorit
(Multi AF)
Cadru de identificare în
intervalul AF
(AF central)
Se focalizează automat pe un subiect
aflat în centrul cadrului de identificare.
Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,
puteţi compune imaginea după cum
doriţi.
Index
• Atunci când funcţia Detecţie faţă este
activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.
• Atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Subacvatic),
operaţiunea de focalizare este adaptată fotografierii subacvatice.
Atunci când focalizarea este realizată prin apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator, un cadru de dimensiuni mari este afișat în
culoarea verde.
MENU / Căutarea
după setări
Se focalizează automat pe un subiect,
indiferent de intervalul cadrului de
identificare.
Atunci când apăsaţi butonul declanșator
pe jumătate, în modul de fotografiere a
imaginilor statice, un cadru verde este
afișat în jurul zonei focalizate.
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi
focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
Cadru de identificare în
intervalul AF
(Punct AF)
Se focalizează automat pe un subiect
foarte mic sau pe o zonă de dimensiuni
reduse. Dacă folosiţi și funcţia de blocare
AF, puteţi compune imaginea după cum
doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat,
pentru a nu alinia greșit subiectul și
cadrul de identificare în intervalul AF.
Cadru de identificare în
intervalul AF
61RO
Continuare r
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Dacă atingeţi ecranul, este afișat un cadru, iar dacă
apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, cadrul este
focalizat.
Căutarea după
operaţiune
zAlegerea rapidă a subiectului prioritar
Cuprins
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], cadrul de identificare în intervalul
AF este dezactivat și afișat ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe
subiecţii din centrul ecranului.
• Dacă setaţi modul de focalizare la altă opţiune decât [Multi AF], [Detecţie feţe] este setată la [La
atingere].
• [Focalizare] este setat la [Multi AF] în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
– Atunci când reglaţi focalizarea atingând ecranul LCD
Index
62RO
Mod măsurare
Cuprins
Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată
pentru a stabili expunerea.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Mod măsurare) t modul dorit
Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.
Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată
(Măsurare multiregională).
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după
centru).
(Punct)
Măsoară numai o parte a subiectului
(Măsurare parţială). Această funcţie
este utilă atunci când subiectul este
luminat din spate sau atunci când
există un contrast puternic între
subiect și fundal.
Sunt poziţionate pe subiect
Index
Marcaje măsurare
parţială
MENU / Căutarea
după setări
(Multi)
Căutarea după
operaţiune
2
Observaţii
• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.
• [Mod măsurare] este setat la [Multi] în următoarele situaţii:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Corecţie contrejour HDR
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– În modul Facil
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
– Atunci când atingeţi ecranul LCD pentru a regla focalizarea
• Dacă setaţi modul de măsurare la altă opţiune decât [Multi], [Detecţie feţe] este setată la [La
atingere].
63RO
Recunoaștere scenă
MENU / Căutarea
după setări
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
(Mod REC) t
2
t
3
Căutarea după
operaţiune
Exemplu de imagine cu
(Lumină fundal)
activată.
Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul
Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de
scenă. Atunci când aparatul foto stabilește
scena optimă, afișează pictograma și ghidul
corespunzătoare.
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină
fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Focalizare apropiată),
(Portret)
Cuprins
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează fotografia.
La detectarea unei mișcări, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare, pentru a
reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mișcare).
(Autoreglare inteligentă)
(Recunoaștere scenă) t modul
dorit
Index
(Auto)
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările
optime și realizează fotografia.
(Avansat)
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările
optime. Atunci când aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),
modifică automat setările și realizează o altă fotografie.
• La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe
pictograma
devine verde.
• La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afișate una lângă
cealaltă după fotografiere.
• Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este afișată, se
realizează automat 2 fotografii, iar cea în care ochii sunt deschiși
este selectată automat. Pentru informaţii suplimentare despre
funcţia Reducere ochi închiși, vezi „Ce este funcţia Reducere ochi
închiși?”.
64RO
Continuare r
Observaţii
În modul [Avansat], aparatul foto realizează consecutiv două imagini, setările
diferind în funcţie de scena recunoscută, (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),
ceea ce poate duce la apariţia unor neclarităţi.
Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate.
A doua imagine
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă
Realizează fotografii cu sensibilitate mărită și
reducerea instabilităţii
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă, cu faţa luată ca reper de bliţul
care se aprinde intermitent
Realizează fotografii cu sensibilitate mărită
cu faţa luată ca reper și reducerea
instabilităţii
Realizează fotografii în Sincronizare
lentă
Realizează fotografii cu un timp de expunere
și mai redus fără creșterea sensibilităţii
Realizează fotografii cu bliţ
Realizează fotografii cu luminozitatea și
contrastul fundalului reglate
Realizează fotografii cu faţa luată ca
reper de bliţul care se aprinde
intermitent
Realizează fotografii cu luminozitatea și
contrastul feţei și cu fundalul reglate
Index
Prima imagine*
MENU / Căutarea
după setări
fotografiei preferate (modul Avansat)
Căutarea după
operaţiune
zRealizarea a două fotografii cu setări diferite și selectarea
Cuprins
• Funcţia Recunoaștere scenă nu funcţionează dacă realizaţi fotografii utilizând zoomul digital.
• [Recunoaștere scenă] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:
– În timpul fotografierii în rafală
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].
• Scenele
(Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi uneori recunoscute într-un mediu unde vibraţiile
sunt transmise aparatului foto, deși acesta este fixat pe un trepied.
(Crepuscul cu fol.
• Uneori apare o declanșare lentă atunci când scena este recunoscută ca
trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.
• Pictograma Recunoaștere scenă apare indiferent de [Setări afișare].
• Aceste scene pot să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.
* Atunci când bliţul este setat la [Auto].
zCe este funcţia Reducere ochi închiși?
Dacă este setat la [Avansat], aparatul foto realizează automat două imagini
consecutive* atunci când recunoaște
(Portret). Aparatul foto selectează, afișează
și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși
în ambele imagini, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
* în afara cazului în care bliţul se aprinde intermitent regulat / viteza de expunere este redusă
65RO
Detecţie feţe
Cuprins
Detectează feţele subiecţilor dvs. și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea,
balansul de alb și setările de reducere a efectului de ochi roșii.
Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)
Cadrul Detecţie faţă (alb)
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Detecţie feţe) t modul dorit
(La atingere)
(Auto)
Detectează faţa atunci când o zonă care conţine o faţă este
atinsă pe ecran.
Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul
foto.
Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa
copilului.
(Prioritate
adult)
Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa
adultului.
Index
(Prioritate
copil)
MENU / Căutarea
după setări
2
Căutarea după
operaţiune
Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este
subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al
subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată
focalizarea va deveni verde atunci când apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
Observaţii
• [Detecţie feţe] nu este disponibil în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Facil
• [La atingere] nu este disponibilă atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o
persoană] sau la [Autoportret două persoane].
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.
• Este posibil ca adulţii și copiii să nu fie recunoscuţi corect, în funcţie de condiţii.
• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],
chiar dacă este setat la [La atingere].
66RO
Continuare r
2De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă
este înregistrată ca prioritară.
3Pentru a anula înregistrarea feţei, atingeţi
.
MENU / Căutarea
după setări
• Atunci când scoateţi bateria din aparatul foto, înregistrarea feţei este resetată.
• Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea
selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD,
aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată.
• Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea
înconjurătoare, coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi din nou faţa în condiţiile în
care va fi realizată fotografia.
• Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat,
detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată.
• În modul Facil sau atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane], faţa prioritară nu poate fi înregistrată.
Căutarea după
operaţiune
În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza,
conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca
prioritatea dată.
1Atingeţi o faţă pe care doriţi să o înregistraţi ca faţă
prioritară în timpul utilizării funcţiei Detecţie feţe.
Faţa selectată este înregistrată ca faţă prioritară, iar
cadrul se modifică la unul portocaliu
.
Cuprins
zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)
Index
67RO
Reducere ochi închiși
2
(Mod REC) t
(Selectare scenă) t
(Instantaneu estompat)
t
3
(Reducere ochi închiși) t modul
(Auto)
Atunci când setarea Detecţie faţă este activă, funcţia
Reducere ochi închiși acţionează pentru ca imaginile în care
ochii subiectului sunt deschiși să fie înregistrate.
(Dezactivat)
Nu folosește funcţia Reducere ochi închiși.
Index
Observaţii
• Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii.
– La utilizarea bliţului
– În timpul fotografierii în rafală
– Atunci când funcţia Detecţie feţe nu funcţionează
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
• Uneori, funcţia Reducere ochi închiși nu funcţionează.
• Atunci când funcţia Reducere ochi închiși este setată la [Auto], dar numai imaginile în care ochii
subiectului sunt închiși sunt înregistrate, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul LCD.
Repetaţi fotografierea, după caz.
MENU / Căutarea
după setări
dorit
Căutarea după
operaţiune
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
Cuprins
Atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Instantaneu estompat) în timpul
realizării unei fotografii, aparatul foto realizează automat două imagini consecutiv.
Aparatul foto selectează, afișează și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt
închiși.
68RO
Setări afișare
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de
fotografiere.
1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a
comuta la modul de fotografiere.
t
(Setări afișare) t modul dorit
Afișează butoanele funcţionale.
(Dezactivat)
Nu afișează butoanele funcţionale.
Index
zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când [Setări
MENU / Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
2
afișare] este setat la [Dezactivat]
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre
dreapta pentru a afișa butoanele funcţionale.
69RO
Mod Facil
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Mod Facil) t [OK]
Observaţii
zFuncţiile disponibile în modul Facil (vizualizare)
Index
(Șterge) : Șterge imaginea afișată în momentul de
faţă.
(Zoom) : Mărește imaginea afișată.
• Glisaţi în sus, în jos, la dreapta sau la stânga sau
atingeţi / / / pentru a modifica poziţia
zoomului. Atingeţi / pentru a modifica valoarea
de mărire a zoomului.
:
Atingeţi [Ștergere imagine unică] pentru a șterge
imaginea afișată în momentul de faţă.
Atingeţi [Ștergere toate imaginile] pentru a șterge
toate imaginile din intervalul temporal sau folderul
respectiv.
Atingeţi [Ieșire mod Facil] pentru a ieși din modul
Facil.
MENU / Căutarea
după setări
• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește
automat.
• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
La vizualizarea imaginilor statice în modul Facil, textul de pe ecranul de redare se
mărește, indicatoarele devin mai ușor de observat și pot fi utilizate mai puţine funcţii.
• Atunci când un card de memorie este introdus în aparatul foto, [Mod vizualizare] este setat
la [Vizualizare dată].
70RO
Calendar
2
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualizare dată)
3 Atingeţi
Cuprins
Această funcţie selectează data ce va fi redată în calendar la utilizarea funcţiei
Vizualizare după dată.
Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare dată] este deja setată.
(Calendar).
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
MENU / Căutarea
după setări
4 Selectaţi luna pe care doriţi să o afișaţi cu
/ , după care atingeţi data dorită.
Glisaţi miniaturile imaginilor din data selectată în sus sau
în jos, pentru a schimba pagina. Atingeţi o imagine pentru
a reveni la ecranul de afișare a unei singure imagini.
Observaţie
Index
Imaginile corespunzătoare datei
selectate
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
71RO
Index imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Index imagini).
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
3 Atingeţi ecranul și glisaţi în sus sau în jos, pentru
a schimba pagina.
Atingeţi o imagine din ecranul de index pentru a reveni la
ecranul de afișare a unei singure imagini.
Căutarea după
operaţiune
2 Atingeţi
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Afișează simultan mai multe imagini.
MENU / Căutarea
după setări
Index
72RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a
ecranului LCD, atingeţi
.
Redă succesiv toate imaginile, de la imaginea afișată până la
ultima imagine.
(Prezentare
imag. cu muzică)
Redă imaginile statice succesiv, cu efecte și muzică.
Redare continuă
1 Selectaţi prima imagine pe care doriţi să o redaţi.
(Prezentare imagini) t [Redare continuă].
2 Atingeţi
MENU / Căutarea
după setări
(Redare
continuă)
Căutarea după
operaţiune
(Prezentare imagini) t modul dorit.
2 Atingeţi
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.
3 Pentru a încheia redarea continuă, atingeţi ecranul LCD, după care
atingeţi [Renunţare la Redare continuă].
/
de pe ecranul LCD, pentru a regla volumul filmului.
Observaţii
• Atunci când [Afișare grup rafală] este [Afișare numai imag. princ.], este afișată numai fotografia
principală.
• Dacă porniţi [Redare continuă] atunci când ultima imagine este afișată pe ecran, redarea se va
opri după afișarea imaginii respective.
Index
• Atingeţi
zVizualizarea fotografiilor panoramice în timpul redării
continue
Întreaga fotografie panoramică este afișată timp de 3 secunde.
Puteţi derula o imagine panoramică atingând .
73RO
Prezentare imag. cu muzică
(Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică].
2 Atingeţi modul dorit t [Pornire].
Cuprins
1 Atingeţi
3 Pentru a închide prezentarea de imagini, atingeţi ecranul, apoi atingeţi
[Ieșire Prezentare imagini].
• Opţiunea [Prezentare imag. cu muzică] nu este disponibilă pentru imaginile panoramice și filme.
Imagine
Selectează grupul de imagini care va fi afișat. Această setare este fixată la [Folder]
atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Redă toate imaginile statice sub formă de succesiune ordonată
de imagini.
Această dată
Redă imaginile statice din intervalul temporal selectat în
momentul de faţă sub formă de succesiune de imagini atunci
când modul de vizualizare este
(Vizualizare dată).
Folder
Redă imaginile statice din folderul selectat în momentul de
faţă sub formă de succesiune de imagini în Vizualizare folder.
MENU / Căutarea
după setări
Toate
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
Observaţie
Efecte
Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini.
Simplu
O succesiune simplă, care schimbă imaginile statice după un
interval predefinit.
Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi
bucura cu adevărat de imaginile dvs.
Nostalgic
O succesiune antrenantă, care reproduce atmosfera unei scene
de film.
Stilat
O succesiune elegantă, care urmează un ritm mediu.
Activ
O succesiune în ritm alert, potrivită pentru scenele active.
Index
• [Imagine] este fixată la [Folder] atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Observaţie
• Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag. princ.], fotografiile
în rafală sunt afișate după cum urmează.
– Atunci când opţiunea [Efecte] este setată la [Simplu], este afișată numai imaginea principală.
– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există două sau mai puţine
imagini în rafală, este afișată numai imaginea principală.
– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există trei sau mai multe imagini
în rafală, sunt afișate trei imagini, inclusiv imaginea principală.
74RO
Continuare r
Setarea implicită pentru o succesiune [Simplu].
Music2
Setarea implicită pentru o succesiune [Nostalgic].
Music3
Setarea implicită pentru o succesiune [Stilat].
Music4
Setarea implicită pentru o succesiune [Activ].
Fără sonor
Nu folosește BGM.
Interval
Stabilește intervalul de comutare a ecranului. Setarea este fixată la [Auto] atunci când
[Simplu] nu este selectat ca [Efecte].
3 sec
Stabilește intervalul de afișare a imaginilor pentru o
succesiune [Simplu].
5 sec
10 sec
Auto
Intervalul va corespunde opţiunii [Efecte] selectate.
Activat
Redă continuu imaginile.
Dezactivat
După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.
Index
Repetă
Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.
MENU / Căutarea
după setări
1 sec
Căutarea după
operaţiune
Music1
Cuprins
Muzică
Specifică muzica redată în timpul succesiunilor de imagini. Puteţi selecta mai multe
melodii de fundal. Atingeţi
pentru a asculta fiecare melodie de fundal. Atingeţi /
pentru a regla volumul melodiilor de fundal.
zAlegerea muzicii de fundal
Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-urile dvs. sau fișiere MP3 pe
aparatul foto, pentru a le reda în timpul succesiunii de imagini. Pentru a transfera
muzică, instalaţi softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dvs. Pentru
informaţii suplimentare, vezi paginile 123 și 124.
• Puteţi înregistra maximum patru melodii pe aparatul foto [cele patru melodii presetate
(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu melodiile transferate].
• Fiecare fișier muzical care va fi redat de aparatul foto poate dura maximum 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical din cauza deteriorării sau altor probleme ale acestuia,
executaţi [Format muzică] (pagina 108) și transferaţi din nou melodia.
75RO
Șterge
Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii.
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Șterge) t modul dorit
Șterge grupul fotografiilor în rafală, altele în afara
imaginii selectate în modul Afișare grup rafală.
După pasul 2, atingeţi [OK].
(Toate din acest grup)
Șterge toate imaginile din grupul în rafală selectat.
După pasul 2, atingeţi [OK].
(Această imagine)
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini multiple)
Vă permite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o ștergeţi.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de șters. Atingeţi din nou o imagine cu un
marcaj
pentru a șterge marcajul .
(Toate din interval
temporal)
(Toate din acest folder)
Șterge concomitent toate imaginile din intervalul
temporal și folderul selectate.
După pasul 2, atingeţi [OK].
Index
2Atingeţi [OK] t [OK].
MENU / Căutarea
după setări
(Toate, în afară de ac.
imag.)
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Observaţie
• Atunci când utilizaţi memoria internă, aparatul redă imaginile din Vizualizare folder, iar
imaginile statice și filmele sunt afișate în același folder.
În modul Facil
Ștergere imagine unică
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă.
Ștergere toate imaginile
Șterge toate imaginile din intervalul temporal sau
folderul respectiv.
76RO
Continuare r
selectarea imaginilor
Atingeţi
pentru a reveni la ecranul de afișare a unei
singure imagini, apoi, în acest ecran, atingeţi
pentru a
reveni la ecranul de index.
Căutarea după
operaţiune
• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în
[Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].
Cuprins
zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la
MENU / Căutarea
după setări
Index
77RO
Desenează
t
2
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
(Desenează)
(Desenează)
3 Desenaţi pe imagine folosind instrumentul de
scris (livrat).
4 Atingeţi butonul
/
t selectaţi dimensiunea imaginii salvate.
MENU / Căutarea
după setări
Dacă utilizaţi memoria internă, atingeţi
din partea stângă a ecranului LCD.
Cuprins
Colorează sau adaugă marcaje la o imagine statică și o salvează ca fișier nou.
Index
Buton
1
Salvare
Salvează imaginea în format VGA sau 5M, în
memoria internă sau pe un card de memorie.
2
Instrument de scris
Desenează caractere sau elemente grafice.
3
Radieră
Efectuează corecturi.
4
Marcaj
Aplică un marcaj la imagine.
Grosime / marcaje
Selectează grosimea instrumentului de scris
sau a radierei ori marcajul.
6
Culoare
Selectează culoarea.
7
Ieșire
Închide modul de colorare.
8
Cadru
Adaugă un cadru.
Selectaţi cadrul dorit cu
5
/
Acţiune
/
9
Revenire
Anulează ultima acţiune.
0
Ștergere toate
Șterge toate desenele.
/ .
Observaţie
• Nu puteţi desena sau adăuga marcaje la imaginile panoramice, imaginile afișate într-un grup în
rafală și filme.
78RO
Retușează
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Retușează) t modul dorit
3 Executaţi retușarea conform metodei de
acţionare din fiecare mod.
(Corectează
efect ochi roșii)
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
Atingeţi / t fixaţi punctul cu
v/V/b/B t
t selectaţi
dimensiunea imaginii de salvat cu
/ t
t [OK]
• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.
• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie
de imagine.
Corectează efectul de ochi roșii
produs de bliţ.
(Anulează
mascarea)
Index
După corectarea efectului de ochi
roșii, atingeţi [OK].
• Este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.
MENU / Căutarea
după setări
(Tăiere
margini
(Redimens.))
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Retușează o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.
Imaginea originală este păstrată.
Mărește claritatea imaginii întrun cadru ales.
Atingeţi zona (cadrul) imaginii pe
care doriţi să o retușaţi t
t
[OK]
• În funcţie de imagine, este
posibil să nu puteţi efectua
suficiente corectări, iar calitatea
imaginii se poate deteriora.
Observaţie
• Nu puteţi retușa imaginile panoramice, imaginile afișate într-un grup în rafală și filmele.
79RO
Mod vizualizare
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Mod vizualizare) t modul dorit
Afișează imaginile după dată.
(Vizualizare
folder (Static))
Afișează imaginile statice.
(Vizualizare
folder (Film))
Afișează filmele.
Observaţii
• Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru
imaginile statice și filmele afișate în același folder.
• Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.
MENU / Căutarea
după setări
(Vizualizare
dată)
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Vă permite să selectaţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor.
zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto
Index
Acest aparat foto creează un fișier al bazei de date de imagini pe cardul de memorie,
pentru înregistrarea și redarea imaginilor. Dacă aparatul foto detectează imagini care
nu sunt înregistrate în fișierul bazei de date de imagini de pe cardul de memorie, va fi
afișat un ecran de înregistrare, cu mesajul „Au fost găsite fișiere nerecunoscute
Importare fișiere”. Pentru a vizualiza imaginile neînregistrate, înregistraţi-le
selectând [OK].
• Folosiţi un acumulator suficient de încărcat pentru a înregistra imagini. Dacă folosiţi un
acumulator insuficient încărcat, transferul datelor poate să nu fie posibil sau datele pot fi
deteriorate dacă acumulatorul se descarcă complet.
80RO
Afișare grup rafală
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
2
t
(Mod vizualizare) t
(Vizualizare dată)
t
3
(Afișare grup rafală) t modul
dorit
Grupează imaginile în rafală, după care redă numai
imaginea principală.
• La executarea funcţiei Detecţie feţe în modul de fotografiere în
rafală, aparatul foto stabilește și afișează fotografia optimă
drept fotografie principală. Dacă nu se execută Detecţie feţe,
prima fotografie din grupul de fotografii în rafală este afișată
drept fotografie principală.
(Afișare toate)
Redă pe rând toate fotografiile în rafală.
MENU / Căutarea
după setări
(Afișare numai
imag. princ.)
Cuprins
Puteţi selecta afișarea fotografiilor în rafală în grupuri sau puteţi afișa toate fotografiile în
timpul redării.
zAfișarea fotografiilor în rafală grupate una lângă cealaltă
Imagine principală
Afișare imagine în miniatură
Index
Numai imaginile principale sunt afișate dacă a fost setată opţiunea [Afișare numai
imag. princ.]. Puteţi afișa un șir de imagini urmând procedura de mai jos.
Afișare imagine unică
Imaginea afișată mai sus
1Afișaţi imaginea principală în modul de redare și atingeţi-o.
Imaginile sunt afișate în index.
2Atingeţi
/
pentru a afișa imaginea dorită.
• Puteţi afișa imaginea și atingând imaginea în miniatură din partea de jos a ecranului LCD.
3Afișajul trece de la afișarea imaginilor unice la afișarea imaginilor în miniatură de
fiecare dată când atingeţi ecranul.
4Pentru a anula afișarea, atingeţi
.
81RO
Protejează
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Protejează) t modul dorit
Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o protejaţi și atingeţi-o.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de protejat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj
pentru a șterge marcajul .
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Set. toate din
interv. temp.)
(Șterge tot din
interv. temp.)
(Elimină tot din
acest folder)
Protejează toate imaginile din intervalul temporal sau folderul
respectiv.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Deblochează toate imaginile din intervalul temporal sau din
folder.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Index
(Setează tot din
acest folder)
MENU / Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
Observaţie
• Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru
imaginile statice și filmele afișate în același folder.
82RO
DPOF
2
t
(Redare) pentru a comuta la
t modul dorit
Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în
modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.
După pasul 2, executaţi următoarele.
1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi și atingeţi-o.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj
pentru a șterge marcajul .
MENU / Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie
care vă permite să specificaţi imaginile de pe cardul de memorie pe care doriţi să le
imprimaţi ulterior.
Marcajul
(Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
2Atingeţi [OK] t [OK].
(Setează tot din
acest folder)
(Șterge tot din
interv. temp.)
(Elimină tot din
acest folder)
Stabilește ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul
temporal sau folder.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Index
(Set. toate din
interv. temp.)
Anulează ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul
temporal sau folder.
Atingeţi [OK] după pasul 2.
Observaţii
• Nu puteţi adăuga marcajul
• Puteţi adăuga un marcaj
(Imprimare) la filme sau la imaginile din memoria internă.
(Imprimare) la maximum 999 de imagini.
83RO
Rotește
t
2
/
(Rotește)
t [OK]
Observaţii
• Nu puteţi roti filmele, imaginile afișate într-un grup în rafală și imaginile statice protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.
• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie
vizibile, în funcţie de soft.
MENU / Căutarea
după setări
3
(Redare) pentru a comuta la
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orientată
orizontal pe verticală.
Index
84RO
Setări volum
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Setări volum)
3 Reglaţi volumul atingând
/
t
Puteţi regla volumul și atingând z de pe bara de reglare a
volumului și glisând spre dreapta sau spre stânga.
prezentări de imagini
Redarea filmelor: Atingeţi ecranul LCD pentru a afișa butoanele funcţionale, după
care atingeţi și apoi / pentru a regla volumul.
Prezentarea de Atingeţi ecranul pentru a afișa ecranul de reglare a volumului,
imagini:
apoi atingeţi butoanele / pentru a regla volumul.
MENU / Căutarea
după setări
zReglarea volumului în timpul redării unui film sau unei
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Reglează volumul pentru prezentarea de imagini și redarea filmelor.
Index
85RO
Setări afișare
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
(Redare) pentru a comuta la
(Setări afișare) t modul dorit
Afișează butoanele funcţionale.
(Dezactivat)
Nu afișează butoanele funcţionale.
afișare] este setat la [Dezactivat]
Index
zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când [Setări
MENU / Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de
vizualizare.
Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre
dreapta pentru a afișa butoanele funcţionale.
86RO
Date expunere
Cuprins
Setează afișarea sau ascunderea datelor utilizate la fotografiere ale fișierului afișat în
momentul respectiv.
Date expunere
2
t
(Redare) pentru a comuta la
(Date expunere) t modul dorit
Afișează datele utilizate la fotografiere pe ecranul LCD.
(Dezactivat)
Nu afișează datele utilizate la fotografiere.
MENU / Căutarea
după setări
(Activat)
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Index
87RO
Configurare index imagini
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
t
modul dorit
(Configurare index imagini) t
Afișează 12 imagini pe pagină.
(28 pe
pagină)
Afișează 28 imagini pe pagină.
MENU / Căutarea
după setări
(12 pe
pagină)
Căutarea după
operaţiune
2
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Stabilește numărul de imagini afișate în ecranul de index.
Index
88RO
Selectează folder
(Redare) pentru a comuta la
2
t
(Mod vizualizare) t [Vizualizare
folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)]
3
t
folderul cu
(Selectează folder) t selectaţi
/ t [OK]
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere
Index
Atunci când există mai multe foldere și este afișată prima sau ultima imagine din
folder, apar următoarele indicatoare.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece la folderul anterior sau următor
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
Cuprins
Atunci când creaţi mai multe foldere pe un card de memorie, această funcţie selectează
folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare folder] este deja setată.
89RO
Sursă luminoasă AF
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Sursă luminoasă AF] t modul dorit
Folosește sursa luminoasă AF.
Dezactivat
Nu folosește sursa luminoasă AF.
Observaţii
Index
• Focalizarea este asigurată cât timp lumina de la sursa luminoasă AF ajunge la subiect, indiferent
dacă lumina nu ajunge în partea din mijloc a subiectului.
• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când:
– Realizaţi fotografii în modul Foto panoramică inteligentă prin balans.
–
(Peisaj), (Crepuscul),
(Animal de companie), (Artificii) sau (Declanșator de
mare viteză) este selectat în Selectare scenă.
– [Carcasă] este setat la [Activat].
– [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane].
• Atunci când folosiţi sursa luminoasă AF, cadrul normal de identificare a intervalului AF este
dezactivat și un nou cadru de identificare a intervalului AF este afișat sub forma unei linii
punctate. AF funcţionează cu prioritate pe subiecţii aflaţi lângă centrul cadrului.
• Sursa luminoasă AF emite lumină foarte puternică. Deși nu există niciun pericol pentru sănătate,
nu priviţi direct, de aproape, către sursa luminoasă AF.
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Sursa luminoasă AF furnizează lumina secundară, pentru a vă putea focaliza mai ușor pe
un subiect în mediile întunecate.
Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, care îi permite aparatului foto să se focalizeze cu
ușurinţă, atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, până când focalizarea
este blocată. Indicatorul
apare în acest moment.
90RO
Caroiaj
1
Activat
Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.
Dezactivat
Nu afișează caroiajul.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Caroiaj] t modul dorit
Cuprins
În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /
verticală.
MENU / Căutarea
după setări
Index
91RO
Zoom digital
1
Inteligent (
Dezactivat
)
Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va
fi deformată, conform dimensiunii imaginii. (Zoom inteligent)
Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 8×, incluzând zoomul optic de 4×. Cu toate
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de
zoom optic este depășită. (Zoom digital de precizie)
Nu folosește zoomul digital.
Observaţii
Index
• Funcţia Zoom digital nu este activă în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Corecţie contrejour HDR
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la
[Autoportret două persoane]
• Zoomul inteligent nu poate fi folosit atunci când dimensiunea imaginii este setată la [10M] sau la
[16:9(7M)].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
MENU / Căutarea
după setări
Precizie (
)
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Zoom digital] t modul dorit
Cuprins
Selectează modul Zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 4×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.
Scara totală de zoom la folosirea zoomului
inteligent (inclusiv zoomul optic de 4×)
Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scara totală de zoom
5M
Aprox. 5,6×
VGA
Aprox. 22×
16:9(2M)
Aprox. 7,6×
92RO
Orientare automată
1
Activat
Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.
Dezactivat
Nu folosește Orientare automată.
• În partea stângă și dreaptă a imaginilor orientate pe verticală, apare o porţiune neagră.
• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corect înregistrată.
• Nu puteţi utiliza opţiunea [Orientare automată] atunci când
(Subacvatic) este selectat în
modul Selectare scenă sau la realizarea de filme.
• Atunci când fotografiaţi o imagine subacvatică, este posibil ca orientarea imaginii să nu fie afișată
corect.
Dacă orientarea unei imagini nu este corectă, puteţi utiliza [Rotește] de pe ecranul
MENU pentru a afișa imaginea în poziţia portret.
Index
zRotirea imaginilor după înregistrare
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Orientare automată] t modul dorit
Cuprins
Atunci când aparatul foto este rotit pentru a realiza o fotografie tip portret (pe verticală),
aparatul foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.
93RO
Ghid recun. scenă
Cuprins
Puteţi selecta afișarea sau ascunderea ghidului lângă pictograma Recunoaștere scenă la
activarea opţiunii Recunoaștere scenă.
Ghidul Recunoaștere scenă
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Ghid recun. scenă] t modul dorit
Afișează Ghidul Recunoaștere scenă.
Dezactivat
Nu afișează Ghidul Recunoaștere scenă.
MENU / Căutarea
după setări
Activat
Căutarea după
operaţiune
1
Index
94RO
Reduc. ef. ochi roșii
1
Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se
aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi
roșii.
Activat
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roșii.
Dezactivat
Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.
Observaţii
Index
• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea
declanșatorului. De obicei, activarea declanșatorului durează o secundă; aveţi grijă ca subiectul
să stea nemișcat în acest interval.
• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile
individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în
momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă
selectaţi [Auto].
• [Reduc. ef. ochi roșii] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– Atunci când funcţia Selectare scenă este setată la modul
(Sensibilitate înaltă)
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Reduc. ef. ochi roșii] t modul dorit
Cuprins
Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru
a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.
zCare este cauza efectului de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la
[Dezactivat]).
• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează
efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.
95RO
Alertă ochi închiși
1
Auto
Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
Dezactivat
Nu afișează mesajul.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări fotografiere)
t [Alertă ochi închiși] t modul dorit
Cuprins
Atunci când o fotografie în care ochii subiectului sunt închiși este înregistrată în timp ce
funcţia Detectare faţă este activată, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul
LCD.
MENU / Căutarea
după setări
Index
96RO
Bip
1
t
(Setări) t
[Bip] t modul dorit
(Setări principale) t
Înalt
Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când utilizaţi
ecranul tactil / apăsaţi butonul declanșator.
Dacă doriţi să reduceţi volumul semnalului sonor, selectaţi
[Jos].
Jos
Dezactivat
Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.
MENU / Căutarea
după setări
Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul
declanșator.
Căutarea după
operaţiune
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.
Index
97RO
Luminozitate LCD
1
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Luminozitate LCD] t modul dorit
Setează ecranul LCD la luminozitate normală.
Luminos
Setează ecranul LCD la luminozitate ridicată.
• Această funcţie este utilă la vizualizarea imaginilor în lumină
exterioară puternică.
• În modul [Luminos], energia bateriei poate scădea mai rapid.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit, ecranul
LCD se stinge.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Normal
Cuprins
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi seta luminozitatea ecranului LCD.
Index
98RO
Language Setting
1
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Language Setting] t modul dorit
Cuprins
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
99RO
Mod demo
1
(Mod REC) t
(Autoreglare inteligentă)
Demonstrează funcţionarea modului Recunoaștere scenă.
Mod demo 2
Pornește automat demonstraţia Declanșator zâmbet atunci
când nu se efectuează nicio operaţiune timp de 15 secunde.
Dezactivat
Nu realizează o demonstraţie.
MENU / Căutarea
după setări
Mod demo 1
Căutarea după
operaţiune
2
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Mod demo] t modul dorit
Cuprins
Puteţi seta utilizarea unei demonstraţii a funcţiilor Recunoaștere scenă și Declanșator
zâmbet. Atunci când o demonstraţie vizuală nu este necesară, setaţi la [Dezactivat].
Observaţie
Index
• Apăsarea butonului de declanșare în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet acţionează
declanșatorul, dar nu se înregistrează nicio fotografie.
100RO
Iniţializare
1
(Setări principale) t
Observaţie
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
[Iniţializare] t [OK]
Cuprins
Iniţializează setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.
MENU / Căutarea
după setări
Index
101RO
COMPONENT
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[COMPONENT] t modul dorit
Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un
televizor de înaltă definiţie, compatibil 1080i.
SD
Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un
televizor care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).
Observaţie
• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu adaptor de
ieșire HD (se vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.
MENU / Căutarea
după setări
HD(1080i)
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Selectează tipul ieșirii semnalului video, SD sau HD (1080i), în funcţie de televizorul
conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat).
Folosiţi un cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type3 (se vinde separat).
Index
102RO
Ieșire video
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Ieșire video] t modul dorit
Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de ex.,
pentru SUA, Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de ex., pentru
Europa, China).
MENU / Căutarea
după setări
NTSC
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Setează semnalul de ieșire video conform sistemului de culoare TV al echipamentului
video conectat. Sistemele de culoare TV diferă în funcţie de ţară și regiune.
Pentru a vizualiza imaginile pe un ecran TV, verificaţi sistemul de culoare TV din ţara sau
regiunea de utilizare (pagina 121).
Index
103RO
Carcasă
1
(Setări principale) t
Activat
Modifică funcţia butoanelor.
Dezactivat
Nu modifică nicio funcţie.
• Obiectele nu pot fi focalizate prin atingerea ecranului.
• Unele funcţii sunt limitate, iar poziţia pictogramelor de pe ecranul LCD se schimbă.
• Selectaţi
(Subacvatic) pentru a realiza fotografii subacvatice cu mai puţine imperfecţiuni.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
[Carcasă] t modul dorit
Cuprins
Afișează butoanele funcţionale speciale atunci când aparatul foto este instalat în carcasă
(echipament marin). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a carcasei.
Index
104RO
Conectare USB
1
Aparatul foto recunoaște automat și configurează
comunicarea cu un computer sau o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PictBridge
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PTP/MTP
La conectarea aparatului foto la un computer, apare Expertul
de redare automată, iar imaginile statice din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer
(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)
între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge cu setarea [Auto],
selectaţi [PictBridge].
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau un dispozitiv USB cu setarea [Auto],
selectaţi [Mass Storage].
• Nu puteţi importa filme atunci când opţiunea [PTP/MTP] este selectată. Pentru a importa filme
pe computer, selectaţi [Auto] sau [Mass Storage].
Index
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Conectare USB] t modul dorit
Cuprins
Selectează modul atunci când aparatul foto este conectat la un computer sau la o
imprimantă compatibilă PictBridge prin intermediul unui cablu cu mufă cu multiple
utilizări.
105RO
Setări LUN
1
Sunt afișate și imaginile de pe cardul de memorie, și cele din
memoria internă. Selectaţi această setare atunci când conectaţi
aparatul foto la un computer.
Individual
Atunci când cardul de memorie este introdus în aparat, sunt
afișate imaginile de pe card; dacă nu este introdus, sunt afișate
imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare dacă
nici imaginile de pe cardul de memorie și nici cele din
memoria internă nu sunt afișate atunci când aparatul este
conectat la un alt dispozitiv (nu la un computer).
MENU / Căutarea
după setări
Multiplu
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Setări LUN] t modul dorit
Cuprins
Setează metoda de afișare pentru fișierele media înregistrate afișate pe monitorul unui
computer sau pe un alt monitor atunci când aparatul foto este conectat la un computer
sau la o componentă AV prin intermediul unei conexiuni USB.
Observaţie
Index
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile pe un suport de date prin
intermediul „PMB Portable”.
106RO
Descarcă muzică
1
t
(Setări) t
[Descarcă muzică]
Cuprins
Puteţi folosi opţiunea „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a modifica
melodiile de fundal.
(Setări principale) t
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și
un computer și porniţi „Music Transfer”.
MENU / Căutarea
după setări
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
modifica fișierele muzicale.
Căutarea după
operaţiune
Este afișat mesajul „Modifică muzică prez. imag.
Conectare la PC”.
Index
107RO
Format muzică
1
(Setări principale) t
zReaducerea presetării muzicale la setarea din fabrică a
aparatului foto
1Executaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un
computer.
2Porniţi „Music Transfer” și reactivaţi muzica implicită.
• Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea „Music Transfer”, vezi ajutorul din „Music
Transfer”.
MENU / Căutarea
după setări
Puteţi folosi „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele
muzicale la cele predefinite.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
[Format muzică] t [OK]
Cuprins
Puteţi șterge toate melodiile de fundal stocate pe aparatul foto. Opţiunea poate fi
utilizată atunci când melodiile de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.
Index
108RO
Economisire energ.
t
(Setări) t
(Setări principale) t
[Economisire energ.] t modul dorit
Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit
timp de 30 de secunde, iar alimentarea este oprită dacă
aparatul nu este folosit timp de alte 30 de secunde.
Standard
Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit
timp de 1 minut, iar alimentarea este oprită dacă aparatul nu
este folosit timp de încă 1 minut.
Dezactivat
Ecranul LCD nu se stinge și aparatul foto nu se închide
automat.
MENU / Căutarea
după setări
Rezistenţă
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.
Dacă nu folosiţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit
și funcţionează pe bază de baterii, ecranul se stinge, iar aparatul se închide automat mai
târziu, pentru a se evita descărcarea bateriilor (funcţia de închidere automată).
Index
109RO
Calibrare
1
t
[Calibrare]
(Setări) t
Cuprins
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi realiza calibrarea atunci când butoanele panoului tactil
nu reacţionează la atingerea punctelor corespunzătoare.
(Setări principale) t
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
• Pentru a întrerupe procesul de calibrare la jumătate, atingeţi [Anulează]. Reglajele efectuate
până la acest punct nu sunt aplicate.
• Dacă nu reușiţi să atingeţi punctul corect, calibrarea nu este executată. Atingeţi din nou centrul
semnului ×.
Căutarea după
operaţiune
2 Folosiţi instrumentul de scris și atingeţi centrul
semnului × afișat pe ecran, în ordine.
Index
110RO
Format
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) sau
(Instrument memorie int.) t
[Format] t [OK]
• Reţineţi că, prin formatare, se șterg permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
1
Cuprins
Formatează cardul de memorie sau memoria internă. Pentru o bună funcţionare a
cardului de memorie, vă recomandăm să folosiţi acest aparat foto pentru a formata toate
cardurile pe care le utilizaţi pentru prima dată cu aparatul. Reţineţi că procesul de
formatare are drept rezultat ștergerea tuturor datelor existente în cardul de memorie.
Aceste date nu pot fi recuperate. Nu uitaţi să faceţi o copie de siguranţă a datelor
importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare.
Index
111RO
Creează folder REC.
1
Observaţii
zDespre foldere
MENU / Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Atunci când introduceţi în aparatul foto un card de memorie folosit cu alt echipament și realizaţi
fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este
depășită, un folder nou este creat automat.
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Creează folder REC.] t [OK]
Cuprins
Creează un folder în cardul de memorie, pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau
selectaţi un alt folder de înregistrare.
• După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie (pagina 113)
și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 89).
Index
112RO
Modif. folder REC.
1
2 Selectaţi folderul în care doriţi să stocaţi
imaginile utilizând / t [OK].
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Nu puteţi selecta următorul folder ca folder de înregistrare.
– Folderul „100”
– Un folder cu un număr numai în forma „sssMSDCF” sau „sssMNV01”.
• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Modif. folder REC.]
Cuprins
Schimbă folderul din cardul de memorie utilizat în mod obișnuit pentru stocarea
imaginilor înregistrate.
Index
113RO
Șterg. folder REC
1
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Șterg. folder REC]
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel
mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.
• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi
redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere și apoi ștergeţi folderul.
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi folderul pe care doriţi să îl ștergeţi
utilizând / t [OK].
Cuprins
Șterge folderul din cardul de memorie utilizat pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Index
114RO
Copiază
1 Introduceţi în aparat un card de memorie cu
suficient spaţiu liber.
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) t [Copiază] t [OK]
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Utilizaţi acumulatori complet încărcaţi. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini folosind
acumulatori cu o cantitate mică de energie, acumulatorii se pot descărca, provocând eșuarea
copierii și chiar coruperea datelor.
• Nu puteţi copia individual imaginile.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul
memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere și formataţi memoria internă
([Format] din [Instrument memorie int.]).
• În cardul de memorie este creat un folder nou, în care sunt copiate toate datele. Nu puteţi alege
un anumit folder și copia imaginile în acesta.
Căutarea după
operaţiune
2
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.
Index
115RO
Număr fișier
1
Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de
înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Atunci când
cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai
mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un număr cu 1
mai mare decât cel mai mare număr).
Resetare
Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este
modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un
fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare
număr).
MENU / Căutarea
după setări
Serie
Căutarea după
operaţiune
t
(Setări) t
(Instrument card
memorie) sau
(Instrument memorie int.) t
[Număr fișier] t modul dorit
Cuprins
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.
Index
116RO
Setare zonă
Cuprins
Reglează ora în funcţie de ora locală dintr-o zonă selectată.
1
t
(Setări) t
(Setări ceas) t
[Setare zonă] t modul dorit
Destinaţie
Folosiţi aparatul foto setat după ora destinaţiei dvs.
Setaţi zona de destinaţie.
zModificarea Setare zonă
Setarea unei destinaţii frecvent vizitate vă permite să reglaţi cu ușurinţă ora la care
vizitaţi respectiva destinaţie.
MENU / Căutarea
după setări
Folosiţi aparatul foto în zona dvs.
Atunci când zona definită în momentul de faţă este diferită de
zona de domiciliu, trebuie să efectuaţi Setare zonă.
Căutarea după
operaţiune
Local
Index
Pictograma Ora de vară
1Atingeţi zona „Destinaţie”.
2Selectaţi zona utilizând
/ .
3Atingeţi pictograma Ora de vară și selectaţi Ora de vară activat / dezactivat.
4Atingeţi [OK].
117RO
Setare dată și oră
1
t
(Setări) t
(Setări ceas) t
[Setare dată și oră] t modul dorit
Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.
Ora de vară
Puteţi selecta Ora de vară [Activat]/[Dezactivat].
Dată și oră
Puteţi fixa data și ora.
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
Format dată și oră
Cuprins
Fixează din nou data și ora.
Index
118RO
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
2 Mai întâi, deschideţi capacul compartimentului pentru baterii / cardul de
memorie, apoi deschideţi capacul conectorului cu utilizări multiple.
Butonul
(Redare)
1 La mufele de intrare audio / video
Index
2 La conector cu utilizări multiple
MENU / Căutarea
după setări
3 Conectaţi aparatul foto la televizorul cu cablul cu mufă cu multiple utilizări
(livrat).
Căutarea după
operaţiune
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate standard, conectând
aparatul foto la un televizor SD (definiţie standard). Consultaţi și instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor cu definiţie standard
(SD)
Cablu cu mufă cu multiple utilizări
4 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
5 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi
LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.
/
de pe ecranul
Observaţii
• La utilizarea aparatului foto în străinătate, este posibil să trebuiască să comutaţi ieșirea
semnalului video, pentru a se potrivi cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 103).
• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.
• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
• La realizarea de filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate, imaginea realizată
nu este afișată pe televizor.
• Atunci când deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări și închideţi capacul aparatului, mai
întâi închideţi capacul conectorului cu utilizări multiple, apoi capacul compartimentului pentru
baterii / cardul de memorie.
119RO
1 Închideţi aparatul foto și televizorul de înaltă definiţie.
2 Mai întâi, deschideţi capacul compartimentului pentru baterii / cardul de
memorie, apoi deschideţi capacul conectorului cu utilizări multiple.
MENU / Căutarea
după setări
3 Montaţi un adaptor de conversie la cablul adaptor de ieșire HD (se vinde
separat) și conectaţi aparatul foto la un televizor HD cu ajutorul cablului
corespunzător.
Căutarea după
operaţiune
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate ridicată conectând
aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) prin intermediul cablului adaptor de
ieșire HD (se vinde separat). Folosiţi un cablu adaptor pentru ieșirea HD, de compatibil
Type3. Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un
televizor de înaltă definiţie (HD)
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Verde / albastru / roșu
(Redare)
Alb / roșu
1 La mufele de intrare
audio / video
Cablu adaptor de ieșire
HD (se vinde separat)
Index
Butonul
2 La conector cu utilizări multiple
Adaptor de conversie*
* Adaptorul de conversie este livrat cu un cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type3 (se vinde
separat).
4 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
5 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită
atingând / de pe ecranul LCD.
120RO
Continuare r
Observaţii
• PhotoTV HD permite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor și culorilor subtile.
• Trebuie să efectuaţi setările și pe televizor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
MENU / Căutarea
după setări
Acest aparat foto este compatibil cu „PhotoTV HD” standard.
Conectând dispozitivele Sony compatibile PhotoTV HD cu ajutorul cablului adaptor
de ieșire HD (se vinde separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă vizualizare a
fotografiilor dvs., la o calitate HD uimitoare, fără precedent.
Căutarea după
operaţiune
z„PhotoTV HD”
Cuprins
• Setaţi [COMPONENT] la [HD(1080i)] (pagina 102).
• Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.
• La realizarea de filme cu aparatul foto și un televizor conectate printr-un cablu adaptor cu ieșire
HD compatibil (se vinde separat), fotografia realizată nu este afișată pe televizor.
• La utilizarea aparatului foto în străinătate, este posibil să trebuiască să comutaţi ieșirea
semnalului video, pentru a se potrivi cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 103).
• La redarea pe televizor, modul Vizualizare facilă este indisponibil.
• Atunci când deconectaţi cablul adaptor de ieșire HD și închideţi capacul aparatului, mai întâi
închideţi capacul conectorului cu utilizări multiple, apoi capacul compartimentului pentru baterii
/ cardul de memorie.
Despre sistemele de culoare TV
Index
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu mufă
de intrare video și de un cablu cu mufă cu multiple utilizări. Sistemul de culoare al
televizorului trebuie să se potrivească cu cel al aparatului foto digital. Verificaţi
următoarele liste pentru sistemul de culoare TV din ţara sau regiunea unde este utilizat
aparatul foto.
Sistemul NTSC
America Centrală, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Filipine, Insulele
Bahamas, Jamaica, Japonia, Mexic, Peru, SUA, Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistemul PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuweit, Malaezia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Singapore, Slovacia,
Spania, Suedia, Thailanda, Turcia, Ungaria, Vietnam etc.
Sistemul PAL-M
Brazilia
Sistemul PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistemul SECAM
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
121RO
„PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM-ul (livrat) pentru a permite o utilizare
multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare și caracteristici la utilizarea
softului „PMB”, „Music Transfer” și „PMB Portable” sau la importarea imaginilor prin
conexiune USB.
Altele
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
(pentru redarea / editarea filmelor de înaltă definiţie:
Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2
Duo 1,20 GHz sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mult (pentru redarea /
editarea filmelor de înaltă definiţie: 1 GB sau mai mult)
Hard disk: spaţiu necesar pentru instalare —
aproximativ 500 MB
Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai
mult
*1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
Index
Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP2 /
Windows 7
MENU / Căutarea
după setări
SO (preinstalat)
Căutarea după
operaţiune
Mediul computerizat recomandat (Windows)
Cuprins
Utilizarea cu computerul
dumneavoastră
Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru
utilizarea funcţiei de creare a discurilor.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
Mediul computerizat recomandat (Macintosh)
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare și caracteristici la utilizarea
softului „Music Transfer” și „PMB Portable” livrat sau la importarea imaginilor prin
conexiune USB.
SO (preinstalat)
Conexiune USB: Mac OS X (de la v10.3 la v10.6)
Music Transfer / PMB Portable: Mac OS X (de la
v10.4 la v10.6)
Observaţii
• Operarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.
122RO
Utilizarea softului
Apare ecranul meniului de instalare.
• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]
(Computerul meu)) t
(SONYPMB).
• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de
pe ecran, pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Instalare].
Căutarea după
operaţiune
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
Cuprins
Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)” și a
„Music Transfer” (Windows)
Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).
Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t
accepta termenii contractului și apoi pe [Next] (Înainte).
) pentru a
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
Index
• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul efectuării procedurii
(pagina 125).
• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.
MENU / Căutarea
după setări
3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.
7 Lansaţi softul.
• Pentru a lansa „PMB,” faceţi clic pe
(PMB) de pe desktop.
Metoda de funcţionare completă poate fi consultată pe pagina de asistenţă PMB de mai jos
(numai în limba engleză) sau făcând clic pe
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All programs] (Toate programele)
t
(PMB).
• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul
livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,
faceţi dublu clic pe
(PMB Launcher) de pe desktop.
Observaţii
• Conectaţi-vă ca Administrator.
• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe
ecran. Selectaţi [Start].
123RO
Instalarea „Music Transfer” (Macintosh)
2 Faceţi dublu clic pe
Cuprins
1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea
CD-ROM.
(SONYPMB).
3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] din folderul [Mac].
Observaţii
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
• Închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.
• Pentru instalare, trebuie să vă conectaţi ca Administrator.
Index
• „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer
pentru a le putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și
computerul dvs. și faceţi clic pe [Import] (Importare).
• Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe
ecranul aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi
clic pe [Export] (Exportare) t [Easy Export (PC Sync)] [Exportare facilă
(Sincronizare PC)] din meniul [Manipulate] (Tratare) și apoi clic pe [Export]
(Exportare).
• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.
• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj
tip calendar.
• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica
data și ora realizării.
• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.
• Puteţi încărca imagini pe un serviciu de reţea. (Aveţi nevoie de o conexiune la
internet).
• Pentru mai multe informaţii, vezi
(PMB Help).
MENU / Căutarea
după setări
zNoţiuni introductive despre „PMB”
Căutarea după
operaţiune
Este iniţiată instalarea softului.
zNoţiuni introductive despre „Music Transfer”
„Music Transfer” vă permite să înlocuiţi fișierele muzicale înregistrate din fabrică în
aparatul foto cu melodiile dumneavoastră preferate și puteţi șterge și adăuga fișiere
muzicale.
Puteţi, de asemenea, recupera melodiile înregistrate în fabrică în memoria aparatului
foto.
• Puteţi importa următoarele tipuri de melodii cu ajutorul „Music Transfer”.
– Fișierele MP3 stocate pe hard diskul computerului dvs.
– Melodii de pe CD
– Muzica predefinită și salvată pe aparatul foto
• Înainte de a lansa „Music Transfer”, executaţi
t
(Setări) t
(Setări
principale) t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la computer.
Pentru alte informaţii, vezi ajutorul din „Music Transfer”.
124RO
1 Mai întâi, deschideţi capacul compartimentului pentru baterii / cardul de
memorie, apoi deschideţi capacul conectorului cu utilizări multiple.
• Folosiţi un cablu USB/AV/DC IN compatibil Type3 (se vinde separat).
3 Porniţi computerul și apăsaţi butonul
(Redare).
• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un
program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.
MENU / Căutarea
după setări
4 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
Căutarea după
operaţiune
2 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto sau conectaţi
aparatul foto la o priză de perete cu adaptorul CA AC-LS5 (se vinde
separat) și cu cablul USB/AV/DC IN cu mufă cu multiple utilizări (se vinde
separat).
Cuprins
Conectarea aparatului foto la
computer
1 La o mufă USB a computerului
Index
2 La conector cu utilizări multiple
Cablu cu mufă cu multiple utilizări
Importarea imaginilor pe un computer (Windows)
„PMB” vă permite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.
Pentru informaţii despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Help”.
Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”
Atunci când Expertul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre
aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] (Deschidere folder
pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] sau [MP_ROOT] t copiaţi imaginile
dorite în computer.
125RO
2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.
Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
Urmaţi procedurile de la pașii 1 – 3 de mai jos înainte de a:
•
•
•
•
Deconecta cablul cu mufă cu multiple utilizări.
Scoate cardul de memorie.
Introduce un card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria internă.
Închide aparatul foto.
2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)
(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop].
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare și faceţi clic pe [OK].
Windows Vista
Index
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de
deconectare de pe bara de sarcini.
MENU / Căutarea
după setări
Ștergerea conexiunii USB
Căutarea după
operaţiune
1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi
dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t [DCIM] sau
pe [MP_ROOT] t folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să
le importaţi.
Cuprins
Importarea imaginilor pe un computer
(Macintosh)
Windows XP
Pictograma de deconectare
Observaţii
• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii pe pictograma „Trash”
(Gunoi) când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.
• Atunci când deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări și închideţi capacul aparatului, mai
întâi închideţi capacul conectorului cu utilizări multiple, apoi capacul compartimentului pentru
baterii / cardul de memorie.
126RO
Trebuie să selectaţi limba atunci când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată. Pentru
aceasta, urmaţi pașii de mai jos. După ce aţi ales limba, nu mai este nevoie să efectuaţi
pașii 3 – 5 la următoarea utilizare a aplicaţiei „PMB Portable”.
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
După conectarea aparatului foto la computer, se deschide Expertul de redare
automată.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide Expertul pentru unităţile inutile.
2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.
(În Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK].)
Index
• Dacă Expertul de redare automată corespunzător nu apare, faceţi clic pe [Computer] [în
Windows XP, (My Computer) (Computerul meu)] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe
„PMBP_Win.exe”.
MENU / Căutarea
după setări
Lansarea „PMB Portable” (Windows)
Căutarea după
operaţiune
Acest aparat foto are încorporată aplicaţia „PMB Portable”.
O puteţi folosi pentru următoarele acţiuni:
• Încărcarea ușoară a imaginilor pe un blog sau pe altă aplicaţie media.
• Încărcarea imaginilor dintr-un computer conectat la internet chiar și atunci când nu
sunteţi acasă sau la birou.
• Înregistrarea cu ușurinţă a aplicaţiilor media (cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi în
mod frecvent.
Pentru informaţii suplimentare despre „PMB Portable”, vezi ajutorul „PMB Portable”.
Cuprins
Încărcarea imaginilor într-o
aplicaţie media
• Dacă aplicaţia „PMB Portable” nu este afișată în Expertul de redare automată, faceţi clic pe
[Computer] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.
Apare ecranul de selectare a limbii.
3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul de selectare a regiunii.
4 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)
corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
5 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree] (Accept).
Aplicaţia „PMB Portable” este lansată.
127RO
Lansarea „PMB Portable” (Macintosh)
După conectarea aparatului foto la computer, pe desktop apare [PMBPORTABLE].
Faceţi clic pe [×] pentru unităţile inutile.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] în folderul [PMBPORTABLE].
3 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)
corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
4 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree] (Accept).
Căutarea după
operaţiune
Apare ecranul de selectare a regiunii.
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.
• Setaţi [Setări LUN] din [Setări principale] la [Multiplu].
• Nu uitaţi să vă conectaţi la o reţea atunci când utilizaţi aplicaţia „PMB Portable”.
• Atunci când încărcaţi imagini pe internet, acestea pot rămâne în memoria cache a computerului,
în funcţie de furnizorul de servicii. La fel se întâmplă și când utilizaţi aparatul foto pentru a
încărca imagini.
• Dacă apare o eroare a aplicaţiei „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală,
puteţi remedia „PMB Portable” descărcând programul de instalare PMB Portable de pe site-ul
Web.
Index
Observaţii despre „PMB Portable”
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Cu ajutorul aplicaţiei „PMB Portable”, puteţi descărca adresele URL ale multor site-uri
Web din serverele administrate de Sony („serverul Sony”).
Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” și a profita de avantajele serviciului de
încărcare a imaginilor sau ale altor servicii („serviciile”) oferite de aceste site-uri și de
multe altele, trebuie să fiţi de acord cu următoarele:
• Pentru a utiliza serviciilor unor site-uri, trebuie să vă înregistraţi și / sau să plătiţi o taxă. Dacă
folosiţi astfel de servicii, trebuie să respectaţi clauzele și condiţiile impuse de site-urile în cauză.
• Operatorii site-urilor pot întrerupe sau modifica furnizarea serviciilor în funcţie de necesităţi.
Compania Sony nu este responsabilă pentru neînţelegerile apărute între utilizatori și terţi, pentru
problemele utilizatorilor în ceea ce privește folosirea serviciilor, și nici pentru întreruperea sau
modificarea acestor servicii.
• Pentru a accesa un site Web, serverul Sony vă va redirecţiona către acesta. Este posibil ca uneori
să nu puteţi accesa un site, datorită lucrărilor de întreţinere sau pentru alte motive.
• Dacă funcţionarea serverului Sony va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de
indisponibilitatea site-ului Sony etc.
• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul Sony și alte informaţii să fie
înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, datele
personale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.
128RO
Imprimarea imaginilor statice
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
1 Mai întâi, deschideţi capacul compartimentului pentru baterii / cardul de
memorie, apoi deschideţi capacul conectorului cu utilizări multiple.
Index
„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
MENU / Căutarea
după setări
Imprimarea directă a fotografiilor, folosind o
imprimantă compatibilă PictBridge
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
• Nu puteţi imprima fotografii panoramice, în funcţie de imprimantă.
Cuprins
Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă PictBridge
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale imprimantei.
• Imprimarea cu ajutorul unui computer
Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi
imprima. Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Help”.
• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 131)
2 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.
3 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.
1 La o mufă USB a
imprimantei
2 La conector cu utilizări
multiple
Cablu cu mufă cu multiple utilizări
4 Porniţi aparatul foto și imprimanta.
După realizarea conexiunii, indicatorul
apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (indicaţie de
eroare), verificaţi imprimanta conectată.
129RO
Continuare r
5
t
(Imprimare) t modul dorit
Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în
modul imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.
După pasul 5, executaţi următoarele.
2Atingeţi [OK] t [OK].
Toate din interval temporal
Toate din acest folder
Imprimă concomitent toate imaginile din intervalul
temporal și folderul selectate.
Atingeţi [OK] după pasul 5.
Cantitate
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate
care va fi imprimat.
• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o
singură pagină, în funcţie de cantitatea de imagini.
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le
imprimaţi una lângă cealaltă pe o foaie.
Dimensiune
Selectează dimensiunea paginii de imprimare.
Dată
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data
și ora pe imagini.
Index
Aspect
MENU / Căutarea
după setări
6 Opţiunea de setare dorită t [Pornire]
Căutarea după
operaţiune
1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de imprimat.
Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a
șterge marcajul .
Cuprins
Această imagine
• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea
selectată cu opţiunea [Setare dată și oră] a aparatului foto.
Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
imprimantă.
Observaţii
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Dacă nu aţi reușit să conectaţi aparatul foto la imprimantă, verificaţi dacă aţi setat [Conectare
USB] din [Setări principale] la [PictBridge].
• Nu deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări în timp ce indicatorul
(Se conectează la
PictBridge) apare pe ecran.
• Atunci când deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări și închideţi capacul aparatului, mai
întâi închideţi capacul conectorului cu utilizări multiple, apoi capacul compartimentului pentru
baterii / cardul de memorie.
130RO
Imprimarea la un centru de imprimare
MENU / Căutarea
după setări
• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în
memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 115) și duceţi cardul la centrul
de imprimare.
• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate.
• S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi
legătura cu centrul dvs. de imprimare.
• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.
• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
Cuprins
Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de
imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică
conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj
(Imprimare) pe imagini, în avans, în
meniul de vizualizare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în
momentul imprimării la centru.
Index
131RO
Probleme tehnice
1 Citiţi informaţiile de la paginile 132 – 140.
2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un minut,
reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul foto.
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony
local autorizat.
MENU / Căutarea
după setări
3 Iniţializaţi setările (pagina 101).
Căutarea după
operaţiune
Dacă pe ecran apare un cod sub forma „C/E:ss:ss”,
consultaţi pagina 141.
Cuprins
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru
verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale.
Index
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.
http://www.sony.net/
Acumulatorii și alimentarea
Nu puteţi introduce acumulatorii.
• Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de
scoatere a bateriei se blochează.
Nu puteţi porni aparatul foto.
• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul
foto pornește.
• Introduceţi corect acumulatorii.
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă
moale.
• Utilizaţi acumulatori recomandaţi.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat,
din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto
să se închidă.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit și
atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], acesta se
închide automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorilor. Porniţi din nou aparatul foto.
132RO
Indicatorul de energie rămasă nu este corect.
• Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul
de baterie pentru a încărca bateria.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.
Realizarea de fotografii statice / filme
MENU / Căutarea
după setări
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi.
• Temperatura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou
acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare corespunzător (de la 10°C la 30°C).
• Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 148.
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi încărca acumulatorii.
Cuprins
• Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi
complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. În funcţie de
condiţiile de utilizare, este posibil ca afișajul să rămână incorect.
• Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Atunci când durata de funcţionare scade
semnificativ, deși aţi efectuat încărcarea, acumulatorii trebuie să fie înlocuiţi. Achiziţionaţi alţi
acumulatori.
Nu puteţi înregistra imagini.
Index
• Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în
memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi
dacă l-aţi introdus complet.
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline,
faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 76).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Card de memorie SD, card de memorie SDHC și card de memorie SDXC (clasa 4 sau mai
rapid)
• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 100).
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 100).
Funcţia antineclaritate nu funcţionează.
• Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.
• Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
Înregistrarea durează mult timp.
• Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, de exemplu atunci când
realizaţi fotografii în locuri întunecoase, aparatul foto reduce automat interferenţele
imaginilor. Această funcţie se numește timp redus cu NR (reducere zgomot), iar durata de
fotografiere crește.
• Funcţia Reducere ochi închiși este activată. Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este
setată la [Auto], resetaţi-o la [Dezactivat] (pagina 68).
133RO
Imaginea nu este focalizată.
Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Nu puteţi selecta Detecţie feţe atunci când modul Focalizare la mică distanţă este activat.
• Nu puteţi utiliza bliţul în următoarele situaţii:
– Realizaţi fotografii în rafală (pagina 53).
– Modul
(Sensibilitate înaltă), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul
Selectare scenă.
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
• Setaţi bliţul la [Activat] (pagina 44) în următoarele situaţii:
– În modul Corecţie contrejour HDR
– În modul Focalizare apropiată
– Atunci când opţiunea
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Animal de companie),
(Plajă), (Zăpadă),
(Subacvatic) sau (Declanșator de mare viteză) este selectată
în modul Selectare scenă.
Index
Bliţul nu funcţionează.
MENU / Căutarea
după setări
• Nu puteţi utiliza zoomul în timpul fotografierii în modul Foto panoramică inteligentă prin
balans.
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 92).
• Nu puteţi utiliza zoomul digital în următoarele situaţii:
– În modul Film
– În modul Corecţie contrejour HDR
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
Căutarea după
operaţiune
Zoomul nu funcţionează.
Cuprins
• Subiectul este prea aproape. Atunci când realizaţi fotografia, distanţa dintre obiectiv și
subiect trebuie să fie mai mare decât cea mai mică distanţă de fotografiere [aproximativ 1 cm
(W) / 50 cm (T) de la obiectiv, în modurile Autoreglare inteligentă și Facil, sau aproximativ
8 cm (W) / 50 cm (T) de la obiectiv în alte moduri de înregistrare]. Sau setaţi la modul
Focalizare apropiată și realizaţi fotografii la aproximativ 1 cm–20 cm de la distanţa
corespunzătoare părţii W.
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă la
realizarea de fotografii statice.
Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.
• Particulele străine din aer (praf, polen, ceaţă etc.) sau cele din apă au reflectat lumina bliţului
și au apărut în fotografie. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
134RO
• Nu există nicio funcţie de dezactivare forţată a fotografierii macro. În modul [Auto], puteţi să
fotografiaţi chiar și un subiect aflat la distanţă.
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea Macro nu poate fi dezactivată.
Căutarea după
operaţiune
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă.
• Dacă selectaţi modul Focalizare apropiată, distanţa de fotografiere este de aproximativ 1 cm–
20 cm.
• [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:
– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans
– În modul Film
– În modul Anti-neclaritate în mișcare
– În modul Seara, fără trepied
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
– În modul Facil
– Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două
persoane].
Cuprins
Funcţia de fotografiere în prim-plan (funcţiile Macro / Focalizare apropiată) nu
funcţionează.
Nu puteţi insera date pe imagini.
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul
declanșator apăsat pe jumătate.
Index
• Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul
„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 123).
• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 55).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Reglaţi [Balans de alb] (pagina 58).
Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecat.
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai
luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.
Ochii subiectului ies roșii.
• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 95).
• Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] din meniul de
vizualizare sau corectaţi-o folosind „PMB”.
Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Este înregistrată o imagine deformată.
• Opţiunea
(Subacvatic) este selectată în modul Selectare scenă. Setaţi la un alt mod atunci
când nu realizaţi fotografii subacvatice.
135RO
Nu puteţi realiza o suită de fotografii.
Cuprins
• Nu puteţi realiza fotografii succesive atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 76).
• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.
Vizualizarea imaginilor
Nu puteţi reda imaginile.
MENU / Căutarea
după setări
• Verificaţi dacă aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.
• Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 126).
• Aţi copiat imaginile stocate pe un computer sau pe un card de memorie fără a utiliza softul
„PMB”. Înregistraţi imaginile neînregistrate urmând indicaţiile din ecranul de înregistrare a
bazei de date de imagini (pagina 35) sau redaţi imaginile în [Vizualizare folder (Static)] sau
[Vizualizare folder (Film)] (pagina 80).
Căutarea după
operaţiune
• Setaţi [Rafală] la [Dezactivat] (pagina 53).
• [Recunoaștere scenă] este setată la [Avansat] (pagina 64).
Data și ora nu sunt afișate.
• [Setări afișare] este setat la [Dezactivat].
Index
Partea stângă și cea dreaptă a ecranului apar cu culoarea neagră.
• [Orientare automată] este setată la [Activat] (pagina 93).
Butoanele și pictogramele nu mai apar.
• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele
vor dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.
• [Setări afișare] din meniul de fotografiere sau vizualizare sunt setate la [Dezactivat]. Atingeţi
partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre dreapta.
Nu puteţi auzi muzica în timpul succesiunilor de imagini.
• Transferaţi fișierele muzicale pe aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 123, 124).
• Confirmaţi corectitudinea setărilor pentru volum și pentru prezentarea de imagini
(paginile 74, 85).
• Prezentarea de imagini este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu
muzică] și redaţi.
Imaginea nu apare pe televizor.
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul de ieșire video al aparatului foto este
setat în funcţie de sistemul de culoare al televizorului dvs. (pagina 103).
• Verificaţi dacă aţi realizat corect conexiunea (paginile 119, 120).
• În cazul în care cablul cu mufă cu multiple utilizări este conectat la mufa USB, deconectaţi-l
(pagina 126).
• La realizarea de filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate, imaginea
realizată nu este afișată pe televizor.
136RO
Ștergerea
• Anulaţi protecţia (pagina 82).
Cuprins
Nu puteţi șterge o imagine.
Computere
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
Index
• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, introduceţi acumulatori încărcaţi sau
folosiţi adaptorul CA (se vinde separat).
• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage] (pagina 105).
• Folosiţi cablul cu mufă cu multiple utilizări pentru a realiza conexiunea dintre computer și
aparatul foto.
• Deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări de la computer și de la aparatul foto și
reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului, de la conectoarele USB ale computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt
dispozitiv.
MENU / Căutarea
după setări
• Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă un
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory
Stick” fabricate de alţi producători decât Sony trebuie să se adreseze producătorilor
respectivi.
• Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(pagina 125). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
Căutarea după
operaţiune
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot
„Memory Stick”.
Nu puteţi importa imagini.
• Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 125).
• La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu
puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie
formatat cu aparatul foto (pagina 111).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește.
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu].
• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage].
• Conectaţi computerul la reţea.
Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.
• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 123).
• Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.
137RO
• Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Utilizaţi „PMB” și
importaţi filmul în computer, apoi redaţi-l (pagina 123).
Cuprins
Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un
computer.
Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.
Card de memorie
• Introduceţi-l în direcţia corectă.
Aţi formatat un card de memorie din greșeală.
• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
Datele sunt înregistrate în memoria internă, deși aţi introdus un card de memorie.
MENU / Căutarea
după setări
Cardul de memorie nu poate fi introdus.
Căutarea după
operaţiune
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF”, apoi redaţi-le
în [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)] (pagina 80).
• Înregistraţi imaginea în fișierul bazei de date de imagini și redaţi-o în [Vizualizare dată]
(pagina 80).
• Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul de memorie, până la capăt.
Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.
Index
Memoria internă
• În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.
Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber.
Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria
internă.
• Această funcţie nu este disponibilă.
Imprimarea
Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.
Nu puteţi imprima o imagine.
• Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.
138RO
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.
Imprimanta compatibilă PictBridge
Nu puteţi stabili o conexiune.
Index
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul
PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau
neconformitatea cu PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 105).
• Deconectaţi și reconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări. Dacă pe imprimantă apare un
mesaj de eroare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
MENU / Căutarea
după setări
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 123).
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat
fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi
imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.
Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini.
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.
Cuprins
• În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci
când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi
decupată.
• La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără
chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau
absenţa acestor funcţii.
• Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima
imaginile fără să decupeze marginile.
Nu puteţi imprima imagini.
• Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt corect conectate, folosind cablul cu mufă cu
multiple utilizări.
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și
reconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări. Dacă nici acum nu puteţi imprima imaginile,
deconectaţi din nou cablul cu mufă cu multiple utilizări, închideţi și reporniţi imprimanta și
reconectaţi cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul
unui computer să nu poată fi imprimate.
• Este posibil ca imaginile panoramice să nu fie imprimate sau să fie imprimate cu ambele
margini decupate, în funcţie de imprimantă.
Imprimarea este anulată.
• Nu deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări înainte de stingerea indicatorului
(PictBridge Se conectează).
Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.
• Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii
cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.
• Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi
legătura cu producătorul imprimantei.
139RO
„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.
Cuprins
• Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi
[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 129).
Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.
Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.
MENU / Căutarea
după setări
• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare
variază în funcţie de imprimantă.
Căutarea după
operaţiune
• Atunci când înlocuiţi hârtia imprimantei cu hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat
imprimanta la aparatul foto, deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări de la imprimantă
și reconectaţi imprimanta.
• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea
aparatului foto (pagina 129) sau a imprimantei.
• Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la
dimensiunea dorită.
Ecran tactil
Butoanele ecranului tactil nu funcţionează corect sau complet.
• Executaţi [Calibrare] (pagina 110).
• [Carcasă] este setată la [Activat] (pagina 104).
Index
Instrumentul de scris reacţionează în punctele nepotrivite.
• Executaţi [Calibrare] (pagina 110).
Altele
Obiectivul se înceţoșează.
• Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Scoateţi acumulatorul și cardul de
memorie și lăsaţi aparatul într-un loc uscat, cu capacul compartimentului pentru baterii /
cardul de memorie deschis, până la evaporarea condensului.
Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o perioadă îndelungată
de timp.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.
• Fixaţi din nou data și ora (pagina 118).
• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată,
închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp de 24 de ore sau mai mult.
Data sau ora este incorectă.
• Setare zonă este setată la altă locaţie decât locaţia dvs. curentă. Schimbaţi setarea cu
(Setări) t (Setări ceas) t [Setare zonă].
t
140RO
Cuprins
Indicatoare și mesaje de
avertizare
Afișajul de diagnosticare automată
• Există probleme cu hardware-ul aparatului foto. Închideţi și reporniţi aparatul foto.
C:13:ss
• Aparatul foto nu poate citi sau inscripţiona date pe cardul de memorie. Închideţi și reporniţi
aparatul foto sau scoateţi și reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.
• A apărut o eroare de formatare a memoriei interne sau este introdus un card de memorie
neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie (pagina 111).
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto sau datele sunt deteriorate.
Introduceţi un alt card de memorie.
Index
E:61:ss
MENU / Căutarea
după setări
C:32:ss
Căutarea după
operaţiune
Dacă apare un cod care începe cu o literă a alfabetului, funcţia de diagnosticare automată
a aparatului foto este activată. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor diferi în funcţie
de starea aparatului foto.
Dacă nu puteţi remedia situaţia chiar și după ce aţi aplicat următoarele soluţii de câteva
ori, este posibil ca aparatul foto să necesite reparaţii. Consultaţi dealerul Sony sau centrul
de service Sony local autorizat.
E:62:ss
E:91:ss
• Aparatul foto funcţionează defectuos. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 101) și reporniţi-l.
E:94:ss
• A apărut o eroare la inscripţionarea sau ștergerea datelor. Sunt necesare reparaţii. Consultaţi
dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat. Trebuie să indicaţi toate cifrele din
codul de eroare, începând cu E.
Mesaje
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
• Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au
mai rămas 5, până la 10 minute de funcţionare a bateriei.
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BN1 (livrat).
141RO
Eroare sistem
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
Cuprins
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
• Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi
putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
Reintroduceţi card memorie
Eroare tip card memorie
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
Acest card memorie poate să nu înregistreze sau redea
MENU / Căutarea
după setări
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
• Contactele cardului de memorie sunt murdare.
• Cardul de memorie este deteriorat.
Căutarea după
operaţiune
Eroare memorie internă
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
• Formataţi din nou mediul (pagina 111).
Index
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare card memorie
Card memorie blocat
• Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în poziţia
LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Card memorie protejat la scriere
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest card de memorie.
Nicio imagine
• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• Pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
Fără imagini statice
• Folderul selectat sau datat nu conţine un fișier care să poată fi redat ca prezentare de imagini.
S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier ce nu poate fi redat pe acest aparat
foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul computerului și apoi ștergeţi folderul.
142RO
Eroare folder
Cuprins
• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu:
123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 112,
113).
Creare mai multe foldere imposibilă
Golire conţinut folder
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate
fișierele și apoi ștergeţi folderul.
Folder protejat
Eroare fișier
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
• Aţi încercat să ștergeţi un folder protejat la scriere pe un computer.
Căutarea după
operaţiune
• Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu
puteţi crea alte foldere.
Folder protejat la scriere
Fișier protejat
Index
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 113).
• Anulaţi protecţia (pagina 82).
Dimensiune imagine peste limită
• Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
Indicatorul
(avertizare asupra vibraţiilor)
• Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau
montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru a-l fixa.
1280×720 (fină) neacceptată cu acest card memorie
1280×720 (standard) neacceptată cu acest card memorie
• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea unui card de memorie cu o capacitate
de cel puţin 1 GB.
Număr maxim imagini
deja selectat
• Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].
• Puteţi selecta maximum 999 de fișiere la utilizarea [Toate din interval temporal] sau [Toate
din acest folder] pentru DPOF, Protejare sau Imprimare.
• Puteţi adăuga marcaje
(Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.
143RO
Se procesează...
Cuprins
• Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul cu mufă cu multiple utilizări.
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când
operaţiunea nu este finalizată. Durata operaţiunii variază în funcţie de imprimantă.
• Ștergeţi fișierul muzical sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical obișnuit.
• Executaţi [Format muzică] și descărcaţi un nou fișier muzical.
Eroare formatare muzică
Căutarea după
operaţiune
Eroare la redare muzică
• Executaţi [Format muzică].
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte
aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
Executare operaţie impos.
în fișiere neacceptate
Se pregătește Fișier bază date imagini
Index
• Aparatul foto recuperează informaţiile despre dată etc. în cazurile în care imaginile au fost
șterse pe un PC etc.
• Fișierul bazei de date de imagini necesar este creat după ce cardul de memorie este formatat.
• Numărul de imagini depășește numărul pentru care gestionarea datei într-un fișier bază de
date poate fi efectuată de către aparatul foto. Pentru a înregistra alte imagini în Fișier bază de
date imagini, ștergeţi imaginile din [Vizualizare dată].
• Nu puteţi înregistra în Fișierul bază de date imagini al aparatului foto sau reda utilizând
[Vizualizare dată]. Utilizaţi „PMB” pentru a crea o copie de siguranţă a tuturor imaginilor pe
un PC și utilizaţi-o pentru a recupera datele de pe un card de memorie sau din memoria
internă.
Eroare Fișier bază de date imagini. Recuperare imposibilă
• Importaţi toate imaginile în computer, cu „PMB”, și formataţi cardul de memorie sau
memoria internă (pagina 111).
Atunci când nu puteţi importa toate imaginile pe computer cu „PMB”, importaţi imaginile pe
computer fără să folosiţi „PMB” (pagina 125).
Pentru a vizualiza din nou imaginile pe aparatul foto, exportaţi imaginile importate către
aparatul foto, cu „PMB”.
Înregistrare imposibilă din cauza
temperaturii interne ridicate
• Temperatura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini până când temperatura nu
scade.
144RO
• Înregistrarea s-a oprit din cauza creșterii temperaturii în timpul înregistrării unui film. Vă
rugăm să așteptaţi ca temperatura să scadă.
Căutarea după
operaţiune
• La înregistrarea de filme pentru o perioadă lungă de timp, temperatura aparatului foto crește.
În acest caz, opriţi înregistrarea filmelor.
Cuprins
Înregistrarea s-a oprit din cauza
temperaturii ridicate a ap. foto
MENU / Căutarea
după setări
Index
145RO
„Memory Stick Duo”
Înregistrare / redare
a*1
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
MENU / Căutarea
după setări
*1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” și
„Memory Stick PRO-HG Duo” sunt prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o
tehnologie de protejare a dreptului de autor, care folosește tehnologie de codificare.
Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi
executate cu aparatul foto.
*3 Filmele de dimensiunea [1280×720] nu pot fi înregistrate în memoria internă sau pe un alt
„Memory Stick” decât „Memory Stick PRO Duo” și „Memory Stick PRO-HG Duo”.
*4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel
de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Căutarea după
operaţiune
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Cuprins
Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile
de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de
mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile
„Memory Stick Duo”.
Observaţii
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru
„Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul
unui computer.
• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.
• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:
– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul
unei operaţiuni de citire sau de inscripţionare
– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de
interferenţele electrice
• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.
• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.
• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz
contrar, se pot produce defecţiuni.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:
– Locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locuri expuse la lumina directă a soarelui
– Locuri umede sau unde există substanţe corozive
146RO
Continuare r
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”
într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick
Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl
puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii despre utilizarea unui „Memory Stick Micro” (se
vinde separat)
Căutarea după
operaţiune
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory
Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă
„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt. O
introducere incorectă poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un
dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este
introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.
• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”
fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.
Cuprins
Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”
(se vinde separat)
Index
147RO
Acumulatorul
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatura exterioară între 10°C și 30°C. Este
posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi complet în afara acestui interval de temperatură.
Păstrarea acumulatorilor
Index
• Descărcaţi complet acumulatorii înainte de a-i depozita și păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Pentru a păstra acumulatorii în stare de funcţionare, încărcaţi-i complet și apoi descărcaţi-i
complet pe aparatul foto cel puţin o dată pe an, în perioada de depozitare.
• Pentru a folosi complet energia acumulatorilor, lăsaţi aparatul foto în modul de redare
succesiune de imagini (pagina 73) până când se închide.
• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de
plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte
metalice etc.
MENU / Căutarea
după setări
• Performanţa bateriei scade în mediile cu temperatură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de
funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă.
• Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să asigure o durată de
fotografiere de două sau de trei ori mai mare decât durata de fotografiere preconizată, și să
realizaţi fotografii de testare înainte de fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.
• Nu lăsaţi acumulatorii în locuri foarte calde, cum ar fi într-o mașină sau în lumina directă a
soarelui.
• Dacă bornele acumulatorului sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu pornească,
acumulatorul să nu se încarce sau să apară alte semne de funcţionare defectuoasă. În astfel de
situaţii, îndepărtaţi murdăria ștergând ușor cu o lavetă moale.
Căutarea după
operaţiune
Utilizarea eficientă a acumulatorilor
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorilor
Despre durata de viaţă a bateriei
• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Dacă,
între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să
înlocuiţi bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare și de utilizare și de mediul
în care sunt utilizaţi acumulatorii.
Acumulatorii compatibili
• Acumulatorii NP-BN1 (livrat) pot fi utilizaţi numai pentru modelele Cyber-shot de tip N.
148RO
Încărcătorul de baterie
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
• Numai acumulatorii de tipul NP-BN pot fi încărcaţi în încărcător (livrat). Alte baterii decât cele
de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda dacă încercaţi să le înlocuiţi,
putând provoca leziuni prin electrocutare și arsuri.
• Ledul CHARGE de pe încărcătorul livrat se aprinde în două moduri.
Intermitent rapid: Ledul se aprinde și se stinge repetat, la intervale de 0,15 secunde.
Intermitent lent: Ledul se aprinde și se stinge repetat, la intervale de 1,5 secunde.
• Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate scădea.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent, scoateţi acumulatorii care se încarcă și
introduceţi-i din nou în încărcător, până când se fixează în poziţie. Dacă ledul CHARGE se
aprinde din nou intermitent, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus
acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat.
Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori și verificaţi dacă
încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o
eroare a bateriei.
• Dacă ledul CHARGE se aprinde intermitent lent, înseamnă că încărcătorul este în modul în
așteptare și că încărcarea este oprită temporar. Încărcarea se oprește temporar și este activat
modul în așteptare atunci când temperatura nu se situează în intervalul corespunzător pentru
încărcare. Încărcarea este reluată și ledul CHARGE se aprinde atunci când temperatura revine
în intervalul corespunzător. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatura
exterioară între 10°C și 30°C.
Index
149RO
Index
Corectează efect ochi roșii .......................................79
Acumulatorul .................................................................148
Corecţie contrejour HDR.........................................31
AF central ..........................................................................61
Creează folder REC. .................................................112
Afișajul de diagnosticare automată ..................141
Crepuscul ............................................................................32
Afișarea imaginilor rotite temporar ...................38
Alertă ochi închiși .........................................................96
Animal de companie ....................................................32
Anti-neclaritate în mișcare.......................................29
Anulează mascarea .......................................................79
Artificii.................................................................................33
Autoreglare inteligentă ..............................................24
Data .....................................................................................130
Date expunere .................................................................87
Declanșator de mare viteză .....................................33
Declanșator zâmbet......................................................42
Denumirea părţilor componente ..........................16
Descarcă muzică ...........................................................107
Desenează ..........................................................................78
Detecţie feţe .....................................................................66
B
Dimens. imag. ..................................................................50
Balans de alb ....................................................................58
Direcţie fotografiere ....................................................49
Balans de alb subacvatic ............................................60
DPOF ...................................................................................83
Bip ..........................................................................................97
Bliţ ....................................................................................44, 45
MENU / Căutarea
după setări
Autoportret .......................................................................46
D
Căutarea după
operaţiune
Afișare grup rafală ........................................................81
Cuprins
A
E
Economisire energ. .....................................................109
Ecran tactil ........................................................................19
Cadru de identificare în intervalul AF ..............61
Ecranul MENU ........................................................11, 13
Calendar ..............................................................................71
EV...........................................................................................55
Calibrare ...........................................................................110
Expunerea ..........................................................................55
Carcasă...............................................................................104
Card de memorie .............................................................3
Caroiaj ..................................................................................91
COMPONENT .............................................................102
Computer
F
Focalizare ...........................................................................61
Focalizare apropiată ....................................................54
Folder
Crearea .......................................................................112
Computer Macintosh .........................................122
Modificarea ..............................................................113
Computer Windows ............................................122
Selectare ......................................................................89
Importarea imaginilor ...............................125, 126
Ștergerea....................................................................114
Mediul recomandat .............................................122
Computer Macintosh .................................................122
Computer Windows ...................................................122
Conectare USB .............................................................105
Conectarea
Format ................................................................................111
Format muzică ...............................................................108
Foto panoramică inteligentă prin balans .........26
Fotografiere
Filme ..............................................................................28
Computer ..................................................................125
Imagini statice ..........................................................24
Imprimantă ..............................................................129
TV..................................................................................119
Conector cu utilizări multiple .......119, 120, 125, 129
Configurare index imagini ........................................88
Copiază ..............................................................................115
Index
C
G
Ghid recun. scenă ..........................................................94
150RO
N
HD(1080i) ........................................................................102
NTSC ..................................................................................103
Număr fișier ....................................................................116
I
Ieșire video ......................................................................103
O
Imprimare ..................................................................83, 129
Orientare automată ......................................................93
Cuprins
H
Index imagini....................................................................72
P
Iniţializare ........................................................................101
PAL .....................................................................................103
Instantaneu estompat ..................................................32
PC .........................................................................................122
ISO .........................................................................................56
Peisaj .....................................................................................32
Personalizare ....................................................................21
PictBridge.................................................................105, 129
Încărcătorul de baterie .............................................149
Pixel .......................................................................................52
Plajă .......................................................................................32
L
PMB.....................................................................................123
Language Setting ...........................................................99
PMB Portable ................................................................127
Luminozitate LCD........................................................98
Portret crepuscul ............................................................32
Prezentare imagini ........................................................73
M
Probleme tehnice .........................................................132
Programare auto ............................................................25
Marcajul Imprimare ...................................................131
Protejează...........................................................................82
Mass Storage ..................................................................105
PTP.......................................................................................105
Măsurarea după centru ..............................................63
Punct AF.............................................................................61
Măsurarea multiregională ........................................63
Măsurarea parţială ........................................................63
R
Memoria internă ............................................................22
Rafală ...................................................................................53
„Memory Stick Duo” ................................................146
Recunoaștere scenă ......................................................64
Mod demo ........................................................................100
Redare cu zoom ..............................................................36
Mod Facil
Redarea
Fotografiere ...............................................................40
Vizualizare..................................................................70
Mod film
Index
Macro ....................................................................................54
MENU / Căutarea
după setări
Î
Căutarea după
operaţiune
Indicatoare și mesaje de avertizare ...................141
Filme ..............................................................................39
Imagini statice ..........................................................35
Reduc. ef. ochi roșii ......................................................95
Fotografiere ...............................................................28
Reducere ochi închiși ..................................................68
Vizualizare..................................................................39
Retușează ...........................................................................79
Mod măsurare..................................................................63
Reţinerea feţei selectate ............................................67
Mod REC ...........................................................................23
Rotește .................................................................................84
Mod vizualizare ..............................................................80
Modif. folder REC......................................................113
MTP .....................................................................................105
Mufă USB ................................................................125, 129
Multi AF .............................................................................61
Music Transfer ..............................................................123
151RO
S
SD .........................................................................................102
Seara, fără trepied .........................................................30
Selectare scenă ................................................................32
Cuprins
Scenă realizare film ......................................................41
Selectează folder ............................................................89
Sensibilitate înaltă .........................................................32
Setare zonă ......................................................................117
Setări .....................................................................................14
Setări afișare
Fotografiere ...............................................................69
Vizualizare..................................................................86
Setări LUN ......................................................................106
Setări volum ......................................................................85
Sincronizare lentă ..........................................................44
SO .........................................................................................122
Software ............................................................................123
Specialităţi culinare ......................................................32
MENU / Căutarea
după setări
Setări ceas ........................................................................118
Căutarea după
operaţiune
Setare dată și oră..........................................................118
Subacvatic ..........................................................................33
Sursă luminoasă AF .....................................................90
Șterg. folder REC ........................................................114
Index
Ș
Șterge ....................................................................................76
T
Tăiere margini (Redimens.) ....................................79
Temporizator .............................................................46, 48
TV .................................................................................119, 120
V
VGA......................................................................................50
Z
Zăpadă .................................................................................32
Zoom.....................................................................................34
Zoom digital .....................................................................92
Zoom digital de precizie ............................................92
Zoom inteligent ..............................................................92
Zoom optic ..................................................................34, 92
Zoom pe tot ecranul ....................................................37
152RO
Observaţii despre licenţă
Index
Softurile care pot fi acoperite de următoarea GNU General Public License (Licenţă
Publică Generală, numită în continuare „GPL”) sau de următoarea GNU Lesser General
Public License (Licenţă Publică pentru Grupuri Restrânse de Utilizatori, numită în
continuare „LGPL”) sunt incluse pe aparatul foto.
Prin aceasta sunteţi informat că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codurilesursă ale acestor softuri în condiţiile GPL / LGPL indicate.
Codul-sursă se găsește pe site-ul web. Utilizaţi următorul URL pentru a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului-sursă.
MENU / Căutarea
după setări
Despre softurile GNU GPL / LGPL
Căutarea după
operaţiune
CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI MPEG-4 VISUAL
PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE
CONSUMATORI, ACEST PRODUS ESTE DESTINAT:
(i) CODIFICĂRII MATERIALELOR VIDEO CONFORM STANDARDULUI
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ȘI / SAU
(ii) DECODIFICĂRII MATERIALELOR MPEG-4 VIDEO CODIFICATE DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI / SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR
VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA SĂ OFERE MATERIALE MPEG-4 VIDEO.
NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ
UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV REFERITOARE LA
ACORDAREA LICENŢELOR ȘI UTILIZAREA PROMOŢIONALĂ, INTERNĂ ȘI
COMERCIALĂ POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. VIZITAŢI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cuprins
Softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg” sunt livrate odată cu
aparatul foto. Oferim aceste softuri pe baza acordurilor de licenţă încheiate cu deţinătorii
drepturilor de autor. Pe baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste
softuri, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor. Vă rugăm să citiţi secţiunile
care urmează.
Citiţi „license1.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”.
Citiţi „license2.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru softurile „GPL” și „LGPL”.
Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a vizualiza fișierele .pdf. Dacă programul nu este
instalat pe computerul dvs., îl puteţi descărca de pe pagina de web a Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Despre licenţa „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
153RO
Download PDF