Sony SAL1680Z Instrucţiuni de utilizare

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z  Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
4-261-653-03(1) (RO)

2
3 4
1
Obiectiv interschimbabil
5
9
8 7
6
Instrucţiuni de utilizare
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA
SAL1680Z

–1
A-Mount
©2006 Sony Corporation
(1)
(2)
–2

Română
În acest manual veţi găsi informaţii despre utilizarea fiecărui obiectiv.
Măsurile de precauţie comune pentru obiective, cum ar fi notele cu
privire la utilizare, se vor regăsi în documentul „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”, într-o fişă separată. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Acest obiectiv este conceput pentru soclu A, ce poate fi utilizat cu camere
Sony  (modele prevăzute cu un senzor de imagine dimensionat APS-C).
Nu îl puteţi utiliza împreună cu camerele în format 35 mm.
Acest obiectiv a fost dezavoltat în cooperare de către Carl Zeiss şi
Sony Corporation şi a fost conceput pentru camerele cu soclu A.
Acest obiectiv este produs cu respectarea standardelor stricte şi
a sistemului de asigurare a calităţii de la Carl Zeiss.
 Denumirile componentelor
1···Indice parasolar 2···Inel de focalizare 3···Indice de distanţă
4···Indice pentru distanţa focală 5···Puncte de contact obiectiv
6···Index de montare 7···Inel de zoom 8···Scală pentru distanţa focală
9···Scală de distanţă
 Ataşarea/demontarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul (consultaţi ilustraţia –.)
1

2
Note privind utilizarea



Dacă utilizaţi acest obiectiv cu o cameră cu soclu E, ataşaţi un adaptor de soclu
comercializat separat. Nu ataşaţi obiectivul direct la camera cu soclu E, deoarece
puteţi deteriora ambele produse.
În timp ce transportaţi camera cu obiectivul ataşat, asiguraţi-vă că ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
Nu ţineţi camera de nicio parte proeminentă a obiectivului în cazul utilizării
funcţiei de zoom.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea bliţului


Atunci când utilizaţi bliţul încorporat în cameră, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat
parasolarul şi că fotografiaţi de la cel puţin 1 m de subiect. Cu anumite
combinaţii obiectiv/bliţ, obiectivul poate bloca parţial lumina bliţului, ceea ce
generează o umbră în partea de jos a fotografiei.
Atunci când este utilizat un bliţ încorporat în cameră, colţurile ecranului pot
părea mai întunecate într-o poziţie superangulară. Verificaţi distanţa focală
în conformitate cu bliţul încorporat de pe camera dvs.
Vignetare
Atunci când utilizaţi obiectivul, colţurile ecranului devin mai întunecate
comparativ cu centrul. Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare),
închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.
Demontaţi capacele pentru obiectiv frontal şi posterior şi capacul
pentru corpul camerei.
Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru obiectiv în două moduri,
(1) şi (2). Atunci când ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi indicele portocaliu de pe montura obiectivului cu indicele
portocaliu de pe cameră (indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de
ceasornic până se blochează.


Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul
montării obiectivului.
Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul (consultaţi ilustraţia –.)
În imp ce menţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe
cameră, rotiţi obiectivul în sens opus acelor de ceasornic până când
se opreşte, apoi demontaţi-l.

 Ataşarea parasolarului
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a reduce luminozitatea
puternică şi pentru a asigura o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia roşie de pe obiectiv
(Index parasolar). Rotiţi parasolarul în sensul acelor de ceasornic
până când linia roşie de pe obiectiv întâlneşte punctul roşu de pe
parasolar şi se fixează cu un clic.



Ataşaţi corect parasolarul. În caz contrar, parasolarul poate să interfereze cu
efectul dorit sau poate apărea în fotografii.
În timpul depozitării, întoarceţi parasolarul şi puneţi-l pe obiectiv invers.
 Zoom
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
 Focalizare
Când se utilizează focalizarea automată, camera focalizează obiectivul în
mod automat.


Chiar şi atunci când este setată focalizarea automată, inelul de focalizare se
poate roti dacă îl mişcaţi din greşeală. Rotiţi inelul de focalizare manual doar
atunci când camera este setată la focalizare manuală directă, altfel poate avea loc
o defecţiune. (Unele camere nu au funcţia de focalizare manuală directă. În cazul
în care camera dvs. dispune de această funcţie, restricţia de faţă este explicată în
secţiunea legată de focalizare din manualul de instrucţiuni al camerei.)
Atunci când focalizaţi manual, setaţi camera la focalizare manuală şi rotiţi
inelul de focalizare în timp ce priviţi prin vizor etc.
Specificaţii
Nume
(Numele
modelului)
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Distanţă focală
echivalentă formatului
de 35 mm*1
(mm)
Grupuri
obiectivelemente
Unghi de
vizualizare*1
Focalizare
minimă*2
(m)
Factor de
mărire maxim
(×)
Apertură
minimă
Diametru
filtru (mm)
Dimensiuni
(diametru ×
înălţime maxime)
(mm)
Greutate
(g)
24-120
10-14
83°-20°
0,35
0,24
f/22-29
62
Aprox. 72×83
Aprox. 445
*1 Valorile pentru distanţa focală şi unghiul de vizualizare echivalente formatului de 35 mm au la bază camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor
de imagine dimensionat APS-C.
*2 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de imagine şi subiect.


Acest obiectiv este prevăzut cu un codificator de distanţă. Codificatorul de distanţă permite o măsurare mai exactă (ADI) prin folosirea unui bliţ pentru proces.
În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei de fotografiere. Distanţa focală se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.
Elemente incluse: Obiectiv (1), Capac frontal pentru obiectiv (1), Capac posterior pentru obiectiv (1), Parasolar (1), Cutie obiectiv (1), Set de documente tipărite
Designurile şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Numele companiilor şi numele produselor companiilor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement