Sony | SAL85F28 | Sony SAL85F28 F2,8 SAM de 85 mm Instrucţiuni de utilizare

Obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
RO
85mm F2.8 SAM
SAL85F28
© 2010 Sony Corporation
Numele părţilor
componente
3
20 50
5 12
ft
m
1
4
8
.5
Acest obiectiv este unul cu montură tip A,
proiectat pentru camerele Sony α.
2
10
3
Acest manual explică modul de folosire al
obiectivului.
În secţiunea “Măsuri de precauţie înainte de
utilizare“ pot fi găsite măsurile de precauţie
obişnuite pentru toate obiectivele şi note
despre utilizare. Aveţi grijă să citiţi ambele
documente înainte de a folosi obiectivul.
2
Note privind utilizarea
• Atunci când transportaţi camera având
obiectivul montat, aveţi grijă să ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
• Atunci când focalizaţi, nu ţineţi camera de
părţile proeminente ale obiectivului.
• Când folosiţi acestui obiectiv la o cameră cu
montură tip E, utilizaţi un adaptor de montură
(comercializat separat). Nu ataşaţi obiectivul
direct la cameră; în caz contrar, le puteţi
deteriora pe amândouă.
Măsuri de precauţie la folosirea
bliţului
Atunci când folosiţi un bliţ încorporat,
îndepărtaţi întotdeauna parasolarul şi
fotografiaţi de la o distanţă de cel puţin 1 m
de subiect.
Pentru anumite combinaţii ale obiectivului
şi ale bliţului, obiectivul poate bloca în mod
parţial lumina bliţului, ceea ce va produce o
umbră în partea de jos a imaginii.
Vignetare
La folosirea obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate decât centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (numit vignetare)
închideţi diafragma cu 1-2 trepte.
2
6
5
1 – Inel de focalizare
2 – Scala distanţei
3 – Index de distanţă
4 – Contactele obiectivului
5 – Comutator pentru modul de
focalizare
6 – Reper de montare
Ataşarea şi detaşarea obiectivului
Pentru ataşarea obiectivului
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
în timp ce ataşaţi obiectivul.
• Nu montaţi obiectivul într-o poziţie înclinată.
Pentru detaşarea obiectivului
1 Îndepărtaţi capacele din faţă şi din
spate ale obiectivului şi capacul
camerei foto.
Puteţi ataşa şi detaşa capacul din faţă al
obiectivului în două moduri, (1) şi (2).
Folosiţi metoda (2) atunci când ataşaţi/
detaşaţi capacul obiectivului şi parasolarul
este montat la obiectiv.
2 Aliniaţi
reperul portocaliu de pe
corpul obiectivului cu cel de aceeaşi
culoare de la camera foto (reperul de
montare), apoi introduceţi obiectivul
în montura camerei foto şi rotiţi-l în
sens orar până ce se blochează.
În timp ce menţineţi apăsat butonul de
eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul
în sens antiorar până la capăt, apoi
detaşaţi obiectivul.
Ataşarea parasolarului
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce lumina excesivă şi a obţine cea mai bună
calitate a imaginii.
Potriviţi
parasolarul
în
sistemul
de montare de la capătul corpului
obiectivului şi rotiţi parasolarul în sens
orar până ce acesta se fixează.
• Dacă folosiţi bliţul încorporat al camerei foto,
detaşaţi parasolarul pentru a evita blocarea
luminii provenite de la bliţ.
• Pentru păstrare, introduceţi parasolarul în
spatele obiectivului.
3
Focalizarea
Atunci când este ales modul AF (autofocalizare),
camera foto focalizează în mod automat.
• Nu atingeţi inelul rotativ de focalizare în timp
ce camera focalizează în mod automat.
• Cu acest obiectiv nu puteţi utiliza funcţia de
focalizare directă manuală a camerei foto.
(Unele camere foto nu dispun de această
funcţie. Când camera foto dispune de această
funcţie, restricţia este explicată în manualul
de utilizare al camerei respective, la secţiunea
despre focalizare).
• Nu puteţi folosi butonul AF/MF al camerei
pentru a controla AF/MF cu acest obiectiv.
(Unele camere foto nu dispun de butonul
AF/MF. Când camera foto dispune de acest
buton, restricţia este explicată în manualul de
utilizare al camerei dvs., la secţiunea despre
focalizare).
În modul MF (focalizare manuală),
focalizaţi prin rotirea inelului de
focalizare în timp ce priviţi prin vizor.
0.9 1 1.2 1.5 2
0.3
0.4
0.6
3 10
1 3
ft
m
• Semnul de focalizare din vizor indică starea
curentă de focalizare.
4
Pentru a comuta între focalizarea
automată (AF) şi focalizarea
manuală (MF)
Modul de focalizare poate fi comutat între
focalizare automată AF şi focalizare manuală
MF folosind butonul modului de focalizare de
pe obiectiv. Verificaţi ca acest buton al camerei
foto să fie în poziţia AF.
• La focalizarea manuală, verificaţi ca butonul
modului de focalizare al obiectivului să fie în
poziţia MF. Dacă rotiţi forţat inelul de focalizare
fără a fi comutat mai înainte în modul MF, este
posibil să deterioraţi inelul de focalizare.
Fotografierea la infinit în modul
MF
Mecanismul de focalizare depăşeşte uşor poziţia
infinit pentru a se obţine o acurateţe mai mare
la diferite temperaturi de funcţionare. Verificaţi
întotdeauna claritatea imaginii în vizor, în special
atunci când focalizaţi aproape de infinit.
Specificaţii
Numele modelului
85 mm F2.8 SAM
(SAL85F28)
Părţi şi accesorii incluse
Distanţă focală
echivalentă cu formatul
35 mm*1
Elemente-grup de
lentile
Unghi de vizionare 1*2
Unghi de vizionare 2*2
Focalizare minimă *3
Mărire maximă
f-stop minim
Diametrul filtrului
Dimensiuni (diametru
maxim × înălţime)
(aprox.)
Greutate (aprox.)
127,5
– Capacul din faţă al obiectivului (1)
– Obiectiv (1)
– Capacul din spate al obiectivului (1)
4-5
29°
19°
0,6 m
0.2 ×
F22
55
70 mm ×52 mm
– Parasolar (1)
– Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
175 g
*1 Distanţa focală echivalentă cu formatul
35 mm arătată mai sus se referă la camere foto
digitale cu lentile obiective interschimbabile
echipate cu un senzor de imagine APS-C.
2
* Unghiul de vizionare 1 este pentru camere în
format de 35 mm, şi unghiul de vizionare 2
este pentru camere foto digitale cu obiective
interschimbabile echipate cu un senzor de
imagine APS-C.
3
* Focalizarea minimă reprezintă cea mai
scurtă distanţă de la senzorul de imagine la
subiect.
• Acest obiectiv este echipat cu un codor pentru
distanţă. Codorul pentru distanţă permite
măsurarea mai precisă (ADI) prin folosirea
unui bliţ compatibil ADI.
• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa
focală poate varia atunci când se modifică
distanţa de fotografiere. Distanţa focală
presupune ca obiectivul să fie reglat pentru
infinit.
5
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising