Sony | SEL85F14GM | Sony SEL85F14GM FE de 85 mm F1.4 GM Instrucţiuni de utilizare

4-575-277-01(1) (RO)

1
2
3
Română
45
6
Obiectiv interschimbabil
Instrucţiuni de utilizare
7
8
12
9
10
11

FE 85mm
F1.4 GM
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar
fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în
documentul separat „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
4
13
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu
sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
FE 85mm F1.4 GM este compatibil cu gama unui
senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi, de asemenea, setată
să fotografieze la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare
a camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată
Sony locală.
–1
Soclu E
 Identificarea componentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* Nu atingeţi contactele obiectivului.
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul
(1)
(2)
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
 Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire.
Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
 Când utilizaţi bliţul, îndepărtaţi întotdeauna
–2
parasolarul şi fotografiaţi de la cel puţin 1 m de
subiect. Cu anumite combinaţii de obiectiv şi bliţ,
obiectivul poate bloca parţial lumina bliţului, ceea
ce generează o umbră în partea de jos a fotografiei.
Vignetare
 În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate comparativ cu centrul.
Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare),
închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
 Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Note cu privire la utilizare
SEL85F14GM
Index parasolar
Inel de focalizare
Index diafragmă
Scală de diafragmă
Inel de diafragmă
Index de montare
Comutator mod de focalizare
Buton de menţinere a focalizării
Parasolar
Buton de lansare a parasolarului
Comutator de declic pentru diafragmă
Puncte de contact obiectiv*
Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
2
Aliniaţi indicele alb de pe montura
obiectivului cu indicele alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi
rotiţi-l în sensul acelor de ceas până
se blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului.
 Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.

©2015 Sony Corporation
(Continuare pe verso)


a
Pentru detalii cu privire la setările modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu camera.
La anumite modele de cameră, AF nu funcţionează
în timpul înregistrării filmelor.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată
Sony locală.
Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul ori ambele
trebuie setate la MF.
(Continuare de pe pagina frontală)

(1)
 Ataşarea parasolarului
 Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru
a reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura
o calitate maximă a imaginii.
 În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (index parasolar), apoi
introduceţi parasolarul în soclul de pe
obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până se blochează cu un declic.
 Atunci când utilizaţi un bliţ încorporat în cameră sau
(2)
un bliţ extern ataşat la cameră, demontaţi parasolarul,
pentru a evita blocarea luminii bliţului.
 În timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv,
parcurgând paşii în ordine inversă.
Pentru a demonta parasolarul
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a parasolarului de pe parasolar, rotiţi
parasolarul în sens opus acelor de ceas.

Pentru a seta modul de focalizare pe
obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de
focalizare la modul corespunzător,
AF sau MF (1).
 Focalizare
Există trei modalităţi de focalizare.

Focalizare automată
Camera focalizează în mod automat.

DMF (Focalizare manuală directă)
După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi efectua manual un reglaj fin.

Focalizare manuală
Focalizaţi manual.
de focalizare al acesteia.
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc.
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
 Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
 Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul MF, puteţi comuta temporar la AF, dacă
obiectivul este setat la AF şi camera este setată la MF.
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării
 Butonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată
Sony locală.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru
a porni din nou modul AF.
 Reglarea expunerii
Atunci când aliniaţi punctul „A” de pe scala de
diafragmă la indicele de diafragmă, camera este
setată la modul diafragmă automată şi expunerea
este stabilită de cameră. Şi puteţi regla cantitatea
de lumină în intervalul dintre f/1.4 şi f/16, prin
rotirea inelului pentru diafragmă.
Reglaţi manual cantitatea de lumină
Rotiţi inelul pentru diafragmă până la
expunerea (apertura) dorită, atunci când
camera este setată la modul M sau A.
Note
Setaţi comutatorului de declic pentru diafragmă
la OFF atunci când înregistraţi filme. (Consultaţi
ilustraţia -a)
Când comutatorul de declic pentru diafragmă este
setat la OFF, se reduce sunetul inelului pentru
diafragmă. (Pentru înregistrarea filmelor)
Dacă modificaţi valoarea diafragmei în timp ce
înregistraţi un film, cât timp comutatorul de declic
pentru diafragmă este setat la ON, se va înregistra
sunetul inelului pentru diafragmă.
Specificaţii
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m)
Focalizare automată
Focalizare manuală
Factor de mărire maxim (X)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni (diametru × înălţime
maxime) (aprox., mm)
Masă (aprox., g)
Funcţie de compensare
a tremurului
FE 85mm F1.4 GM
(SEL85F14GM)
85
127,5
8-11
29°
19°
0,85
0,8
0,12
f/16
77
89,5 × 107,5
820
Nu
1
* Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de
imagine şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Elemente incluse
(Numărul din paranteze indică numărul pieselor.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1),
Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1),
Cutie obiectiv (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Download PDF

advertising