Sony | SEL50F18F | Sony SEL50F18F FE 50mm F1.8 Instrucţiuni de utilizare

4-581-473-01(1)


2
Obiectiv interschimbabil
1
Instrucţiuni de utilizare
3
4

FE 50mm
F1.8

–1
E-mount
SEL50F18F
(1)
–2

©2016 Sony Corporation
(2)
Română
Acest manual de instrucţiuni explică modul
de utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar
fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în
documentul separat „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Acest obiectiv este conceput pentru camere
cu sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
FE 50mm F1.8 este compatibil cu gama unui senzor
de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine
în format de 35 mm poate fi setată să fotografieze
la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare
a camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service
autorizată Sony locală.
Note cu privire la utilizare
 Ataşarea parasolarului
Specificaţii
ˎˎ În timpul transportului unei camere cu obiectivul
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru
a reduce luminozitatea puternică şi pentru
a asigura o calitate maximă a imaginii.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu
punctul roşu de pe obiectiv (indice
parasolar), apoi introduceţi parasolarul
în soclul de pe obiectiv şi rotiţi-l în sensul
acelor de ceas până se blochează cu un
declic şi punctul roşu de pe parasolar este
aliniat cu punctul roşu de pe obiectiv.
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m)
Factor de mărire maxim (X)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni
(diametru × înălţime maxime)
(aprox., mm)
Masă (aprox., g)
Funcţie de compensare
a tremurului
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
ˎˎ Când utilizaţi bliţul, îndepărtaţi întotdeauna
parasolarul şi fotografiaţi de la cel puţin 1 m de
subiect. Cu anumite combinaţii de obiectiv şi bliţ,
obiectivul poate bloca parţial lumina bliţului, ceea
ce generează o umbră în partea de jos a fotografiei.
Vignetare
ˎˎ În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului devin
mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a reduce
acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.
 Identificarea componentelor
1 Indice pentru parasolar
2 Inel de focalizare
3 Puncte de contact obiectiv*
4 Index de montare
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
ˎˎ Atunci când utilizaţi un bliţ încorporat în cameră sau
un bliţ extern ataşat la cameră, demontaţi parasolarul,
pentru a evita blocarea luminii bliţului.
ˎˎ În timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv
parcurgând paşii în ordine inversă.
 Focalizare
Există trei modalităţi de focalizare.
ˎˎ Focalizare
–– Este posibil ca sunetele de funcţionare să fie,
de asemenea, înregistrate în timpul înregistrării
filmului.
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
ˎˎ DMF
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
ˎˎ Focalizare
1
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
ˎˎ Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv
cu parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
2 Aliniaţi indicele alb de pe montura
obiectivului cu indicele alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi
rotiţi-l în sensul acelor de ceas până
se blochează.
ˎˎ Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului.
ˎˎ Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi
obiectivul în sens opus acelor de ceas
până când se opreşte, apoi demontaţi-l.
automată
Camera focalizează în mod automat.
(Focalizare manuală directă)
După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi efectua manual un reglaj fin.
manuală
Focalizaţi manual.
Pentru detalii cu privire la setările modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu camera.
FE 50mm F1.8
(SEL50F18F)
50
75
5–6
47°
32°
0,45
0,14
f/22
49
68,6 × 59,5
186
Nu
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea
pentru camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul
de imagine şi subiect.
ˎˎ În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Elemente incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul
de bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1),
Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1),
Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Download PDF

advertising