Sony | SEL24105G | Sony SEL24105G Obiectiv FE 24-105 mm F4 G OSS Instrucţiuni de utilizare

4-695-033-01(1)

Obiectiv interschimbabil
Instrucţiuni de utilizare
The Help Guide may not be available in all languages.
All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
lenses-e-mount-lenses/sel24105g#manuals

FE 24-105 mm
F4 G OSS
E-mount
SEL24105G

(1)
(2)

©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic


Romană
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele cu
privire la utilizare, se găsesc în documentul separat
cu „Măsuri de precauţie înainte de utilizare”. Citiţi
ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

–1
(1)
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu soclu E.
Nu îl puteţi utiliza împreună cu camere cu soclu A.
FE 24-105 mm F4 G OSS este compatibil cu gama unui
senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze şi la
dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare a camerei,
consultaţi manualul de instrucţiuni al acesteia.
(2)
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de service
local autorizat de Sony.
Note cu privire la utilizare
ˎˎNu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de
-2

lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce
defecţiuni interne ale corpului camerei şi obiectivului,
fum sau incendii. În cazul în care nu aveţi cum să
feriţi obiectivul de lumina solară, nu uitaţi să ataşaţi
capacele pentru obiectiv.
ˎˎAtunci când înregistraţi imagini cu soarele în faţă,
nu lăsaţi deloc razele soarelui să intre în unghiul
de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot
concentra într-un punct focal în interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot
produce şi atunci când razele soarelui intră foarte
puţin în unghiul de vizualizare.
ˎˎÎn timpul transportului unei camere cu obiectivul
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
ˎˎNu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului
în cazul utilizării funcţiei de zoom.
ˎˎAcest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este conceput
pentru a fi rezistent la praf şi stropire. Dacă îl utilizaţi în
ploaie etc., feriţi obiectivul de picăturile de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
ˎˎNu puteţi utiliza bliţul încorporat al camerei cu acest
obiectiv. Folosiţi un bliţ extern (comercializat separat).
ˎˎAtunci când se utilizează un bliţ, obiectivul poate
bloca parţial lumina bliţului, ceea ce generează o
umbră în partea de jos a fotografiei.
Vignetare
ˎˎÎn timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a
reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.
 Identificarea componentelor
1 Indice pentru parasolar
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Indice pentru distanţa focală
5 Puncte de contact obiectiv*
6 Scală pentru distanţa focală
7Parasolar
8 Buton de menţinere a focalizării
9 Comutator pentru modul de focalizare
10 Comutator de compensare a tremurului
11 Indice de montare
12 Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
2
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
ˎˎPuteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi indicele alb de pe montura
obiectivului cu indicele alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi
rotiţi-l spre dreapta până se blochează.
ˎˎNu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de
pe cameră în timpul montării obiectivului.
ˎˎNu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare a
obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura o
calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar),
apoi introduceţi parasolarul în soclul de pe
obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până se blochează cu un declic şi punctul
roşu de pe parasolar este aliniat cu linia roşie
de pe obiectiv.
ˎˎAtunci când utilizaţi un bliţ încorporat în cameră sau
un bliţ extern ataşat la cameră, demontaţi parasolarul,
pentru a evita blocarea luminii bliţului.
ˎˎÎn timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv
parcurgând paşii în ordine inversă.
 Zoom
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
 Focalizare
ˎˎComutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Pentru a comuta între modurile AF
(focalizare automată)/MF (focalizare
manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul, ori ambele
trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de focalizare
la modul corespunzător, AF sau MF (1).
ˎˎConsultaţi manualele camerei pentru a seta modul de
focalizare al acesteia.
ˎˎÎn modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc..
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un buton
de control AF/MF
ˎˎApăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
ˎˎDacă apăsaţi butonul de control AF/MF în timpul
operării în modul MF, puteţi comuta temporar la AF,
atunci când obiectivul este setat la AF iar camera este
setată la MF.
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării
ˎˎButonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru
a porni din nou modul AF.
 Utilizarea funcţiei de compensare
a tremurului
Comutator de compensare a tremurului
ˎˎON: Compensează tremurul camerei.
ˎˎOFF: Nu compensează tremurul camerei. Este recomandat
să setaţi comutatorul de compensare a tremurului la
OFF atunci când fotografiaţi folosind un trepied.
Specificaţii
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3
(m (picioare))
FE 24-105 mm F4 G OSS
(SEL24105G)
24-105
36-157,5
14-17
84°-23°
61°-15°
0,38 (1,25)
Factor de mărire maxim (X)
0,31
Diafragmă minimă
f/22
Diametrul filtrului (mm)
77
Dimensiuni (diametru
× înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
83,4 × 113,3
(3 3/8 × 4 1/2)
Masă (aprox., g (oz))
663 (23,4)
Funcţie de compensare
a tremurului
Da
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul
de imagine şi subiect. Focalizarea minimă este de
0,41 m (1,35 picioare) la un interval de zoom mediu
(aproximativ 70 mm).
ˎˎÎn funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Articole incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul de
bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1), Capac
pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1), Cutie
obiectiv (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Download PDF

advertising