Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE de 70-200 mm F2.8 GM OSS Instrucţiuni de utilizare

4-576-728-02(1) (RO)

Română

Obiectiv interschimbabil
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar
fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în
documentul separat „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Instrucţiuni de utilizare
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu
sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.

(1)
FE 70-200mm
F2.8 GM OSS
FE 70-200mm F2.8 GM OSS este compatibil cu gama
unui senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze
la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare
a camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
(2)
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
(3)
Soclu E
SEL70200GM
Note privind utilizarea
ʔ
ʓ
ʕ

(1)
(2)
 Nu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de
lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce
defecţiuni interne ale corpului camerei şi obiectivului,
fum sau incendii. În cazul în care nu aveţi cum să
feriţi obiectivul de lumina solară, nu uitaţi să ataşaţi
capacele pentru obiectiv.
 Atunci când înregistraţi imagini cu soarele în faţă,
nu lăsaţi deloc razele soarelui să intre în unghiul
de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot
concentra într-un punct focal în interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot
produce şi atunci când razele soarelui intră foarte
puţin în unghiul de vizualizare.
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera,
cât şi obiectivul.
 Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire.
Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.
Măsuri de precauţie cu privire
la utilizarea unui bliţ
 Nu puteţi utiliza bliţul încorporat al camerei cu acest
obiectiv. Folosiţi un bliţ extern (comercializat separat).
Vignetare
 În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.
(3)
©2016 Sony Corporation

2
3 4 5
 Identificarea componentelor
6

1
8
7
9 10 11 12 13

(1)
14
20 19
18
23
22
17
16 15
21
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.

 Ataşarea/detaşarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –)
1

–1
(2)

–2
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
 Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).

(1)
Indice parasolar
Inel de focalizare
Inel de zoom
Indice pentru distanţa focală (gri)
Indice inel pentru manşon trepied (gri)
Puncte de contact obiectiv*
Inel pentru manşon trepied
Buton de menţinere a focalizării
Scală pentru distanţa focală
Comutator mod de focalizare
Limitator pentru domeniul de focalizare
Indice inel pentru manşon trepied (gri)
Indice de montare obiectiv
Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
Buton de blocare inel pentru manşon trepied
Comutator de compensare a tremurului
Comutator mod de compensare a tremurului
Manşon trepied (detaşabil)
Fereastră filtru de polarizare
Parasolar
Clapetă de eliberare manşon trepied
Buton de blocare manşon trepied
Buton de eliberare parasolar
2
Aliniaţi punctul alb de pe montura
obiectivului cu punctul alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe cameră şi
rotiţi-l în sensul acelor de ceas până
se blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului.
 Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –)
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
 Utilizarea trepiedului
 Focalizare
Atunci când utilizaţi un trepied, ataşaţi-l la
manşonul pentru trepied de pe obiectiv, nu la
receptaculul pentru trepied de pe cameră.
 Comutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu funcţionează în cazul anumitor modele de cameră.
Pentru informaţii suplimentare privind
compatibilitatea, vizitaţi site-ul Web Sony din
regiunea dumneavoastră sau contactaţi furnizorul
local Sony sau centrul de service local autorizat
de Sony.
Pentru a schimba poziţia
verticală/orizontală
Slăbiţi butonul de blocare a inelului pentru manşonul
de trepied de pe manşonul pentru montarea
trepiedului (1) şi rotiţi camera în orice direcţie. Camera
trece rapid de la poziţia verticală la cea orizontală,
păstrându-şi stabilitatea, atunci când utilizaţi un
trepied.
 Punctele gri (indici inel pentru manşon trepied)
sunt amplasate la intervale de 90° pe inelul pentru
manşon. Aliniaţi un punct gri de pe inelul pentru
manşonul de trepied cu punctul gri (indice inel
pentru manşon trepied) de pe obiectiv, pentru
a regla cu precizie poziţia camerei (2).
 Strângeţi ferm butonul de blocare a manşonului
pentru trepied după ce aţi reglat poziţia camerei.
 Inelul pentru manşonul de trepied poate lovi corpul
camerei sau accesoriile atunci când este rotit, în
funcţie de modelul de cameră sau de accesoriu.
Pentru mai multe informaţii privind compatibilitatea
cu camerele şi accesoriile, vizitaţi site-ul web
local Sony.
Detaşarea şi ataşarea manşonului
pentru trepied
Detaşarea manşonului pentru trepied
(consultaţi ilustraţia  (3))
Manşonul pentru trepied poate fi demontat de
pe obiectiv atunci când nu utilizaţi un trepied.
1
2
3
Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul ori ambele
trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare
pe obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de focalizare
la modul corespunzător, AF sau MF (1).
 Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul
de focalizare al acesteia.
 În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc.
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
 Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
 Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul MF, puteţi comuta temporar la AF, dacă
obiectivul este setat la AF şi camera este setată la MF.
Demontaţi obiectivul de pe cameră.
 Consultaţi „ Ataşarea/detaşarea obiectivului”
pentru detalii.
Rotiţi butonul de blocare a manşonului
pentru trepied în sens opus acelor de
ceas pentru a-l slăbi .
În timp ce apăsaţi clapeta de eliberare
a manşonului pentru trepied , detaşaţi
manşonul pentru trepied în direcţia
indicată de săgeată .
 Dacă detaşaţi manşonul pentru trepied fără să
demontaţi obiectivul de pe cameră, manşonul pentru
trepied ar putea lovi corpul camerei sau accesoriile.
Vă recomandăm să demontaţi obiectivul de pe
cameră înainte de a detaşa manşonul pentru trepied.
 Atunci când demontaţi manşonul pentru trepied de
pe inelul pentru manşonul de trepied, orificiile pentru
şuruburile trepiedului sunt expuse pe inelul pentru
manşonul de trepied. Nu ataşaţi un trepied sau un
monopod în orificiile pentru şuruburile trepiedului.
În cazul în care faceţi acest lucru, veţi deteriora
orificiile pentru şuruburi. În consecinţă, nu veţi mai
putea ataşa manşonul pentru trepied la inelul pentru
manşonul de trepied.
Ataşarea manşonului pentru trepied
Glisaţi manşonul pentru trepied în soclul
inelului pentru manşonul de trepied până
când se fixează cu un declic.
Rotiţi butonul de blocare a manşonului
pentru trepied în sensul acelor de ceas
pentru fixarea fermă a acestuia.
1
2
 Asiguraţi-vă că butonul de blocare a manşonului
pentru trepied este fixat bine. În cazul în care
butonul de blocare a manşonului pentru trepied
nu este fixat bine, obiectivul poate să cadă din
manşonul pentru trepied.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să utilizaţi un parasolar pentru
a reduce luminozitatea puternică şi pentru
a asigura o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar),
apoi introduceţi parasolarul în soclul de pe
obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până se blochează cu un declic şi punctul
roşu de pe parasolar este aliniat cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar) (1).
 Fereastra filtrului de polarizare se poate deschide (2)
pentru a permite filtrului de polarizare (comercializat
separat) să se rotească fără a mai fi nevoie să
demontaţi parasolarul. Închideţi fereastra atunci
când înregistraţi imagini.
 Dacă nu rotiţi parasolarul până când se fixează cu
un declic pe poziţie, umbra acestuia poate apărea
în imaginile înregistrate.
 Atunci când utilizaţi un bliţ extern (comercializat
separat), demontaţi parasolarul, pentru a evita
blocarea luminii bliţului.
 În timpul depozitării, montaţi invers parasolarul
pe obiectiv (3).
Pentru a demonta parasolarul
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a parasolarului de pe parasolar, rotiţi
parasolarul în sens opus acelor de ceas.
 Zoom
Rotiţi inelul de zoom la distanţa
focală dorită.
 Utilizarea funcţiei de
compensare a tremurului
Comutator de compensare a tremurului
 ON: Compensează tremurul camerei.
 OFF: Nu compensează tremurul camerei. Este
recomandat să utilizaţi trepiedul în timpul
fotografierii.
Comutator mod de compensare
a tremurului
Setaţi comutatorul de compensare a tremurului
la ON, şi setaţi comutatorul modului de compensare
a tremurului.
 MODE1: Compensează tremurul normal al camerei.
 MODE2: Compensează tremurul camerei în timp ce
camera urmăreşte subiecţi în mişcare.
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării
 Butonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează în cazul anumitor modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Acest obiectiv are 3 butoane de menţinere
a focalizării.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru
a porni din nou modul AF.
 Comutarea domeniului de
focalizare (domeniu AF/MF)
Limitatorul pentru domeniul de focalizare vă
permite să reduceţi timpul AF/MF. Această funcţie
este utilă atunci când distanţa faţă de subiect este
definită.
Glisaţi limitatorul pentru domeniul de
focalizare pentru a selecta domeniul
de focalizare.
 FULL:
Puteţi regla focalizarea de la o distanţă
de focalizare minimă la infinit.
 ∞ - 3m: Puteţi regla focalizarea de la 3 m la infinit.
Specificaţii
Nume (Numele modelului)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m)
Factor de mărire maxim (×)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime) (aprox., mm)
Greutate (aprox., g) (excluzând
manşonul pentru trepied)
Funcţie de compensare
a tremurului
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70–200
105–300
18–23
34°–12°30’
23°–8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1480
Da
Pentru informaţii suplimentare privind
compatibilitatea cu teleconvertorul (comercializat
separat) şi specificaţiile utilizate cu teleconvertorul,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi furnizorul dvs. Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de
imagine şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus
se bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Elemente incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul
de bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac frontal pentru obiectiv (1), Capac
posterior pentru obiectiv (1), Manşon trepied (1),
Parasolar (1), Carcasă obiectiv (1), Set documentaţie
tipărită
Designurile şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
Download PDF

advertising