Sony | SEL100400GM | Sony SEL100400GM Teleobiectiv cu zoom superior FE 100 - 400 mm G Master Instrucţiuni de utilizare

4-691-124-02(1)

Română

Obiectiv interschimbabil
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele
cu privire la utilizare, se găsesc în documentul
separat cu măsuri de precauţie înainte de
utilizare. Citiţi ambele documente înainte de
a utiliza obiectivul.
Instrucţiuni de utilizare
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu
sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.

(1)
FE 100-400 mm
F4.5-5.6 GM OSS
FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS este compatibil cu
gama unui senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze la
dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare a
camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni al
acesteia.
(2)
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
(3)
Soclu E


SEL100400GM
Note privind utilizarea


(1)
(2)
ˎˎNu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de
lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce
defecţiuni interne ale corpului camerei şi obiectivului,
fum sau incendii. În cazul în care nu aveţi cum să
feriţi obiectivul de lumina solară, nu uitaţi să ataşaţi
capacele pentru obiectiv.
ˎˎAtunci când înregistraţi imagini cu soarele în faţă,
nu lăsaţi deloc razele soarelui să intre în unghiul
de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot
concentra într-un punct focal în interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot
produce şi atunci când razele soarelui intră foarte
puţin în unghiul de vizualizare.
ˎˎÎn timpul transportului unei camere cu obiectivul
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
ˎˎAcest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire. Dacă
îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de picăturile
de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
ˎˎNu puteţi utiliza bliţul încorporat al camerei cu acest
obiectiv. Folosiţi un bliţ extern (comercializat separat).
Vignetare
ˎˎÎn timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului devin
mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a reduce
acest fenomen (denumit vignetare), închideţi diafragma
cu 1 până la 2 opriri.
(3)
©2017 Sony Corporation

2
3
4 5 6
 Identificarea componentelor
1 Indice pentru parasolar
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Indice pentru distanţa focală (gri)
5 Element de reglare a fineţii zoomului
6 Indice inel pentru manşon trepied (gri)
7 Puncte de contact obiectiv*
8 Inel pentru manşon trepied
9 Buton de menţinere a focalizării
10 Scală pentru distanţa focală
11 Comutator pentru modul de focalizare
12 Limitator pentru domeniul de focalizare
13 Indice inel pentru manşon trepied (gri)
14 Indice de montare obiectiv
15 Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
16 Buton de blocare inel pentru manşon trepied
17 Comutator de compensare a tremurului
18 Comutator mod de compensare a tremurului
19 Manşon trepied (detaşabil)
20 Fereastră filtru de polarizare
21 Parasolar
22 Clapetă de eliberare a manşonului de trepied
23 Buton de blocare a manşonului de trepied
24 Buton de eliberare a parasolarului
7

1
9
21
8
10 11 12 13 14
a
15
20
19
18 17
16

(1)
24
23
22
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
(2)
 Ataşarea/detaşarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –)
1

–1

2
(1)
(2)

Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
ˎˎPuteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi punctul alb de pe montura
obiectivului cu punctul alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe cameră şi
rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se
blochează.
ˎˎNu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului.
ˎˎNu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –)
–2

Ţinând apăsat butonul de eliberare a
obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul în
sens opus acelor de ceas până când se opreşte,
apoi demontaţi-l.
 Utilizarea trepiedului
Atunci când utilizaţi un trepied, ataşaţi-l la manşonul
pentru trepied de pe obiectiv, nu la receptaculul
pentru trepied de pe cameră.
Pentru a schimba poziţia verticală/
orizontală
Slăbiţi butonul de blocare a inelului pentru
manşonul de trepied de pe manşonul pentru
montarea trepiedului (1) şi rotiţi camera în orice
direcţie. Camera trece rapid de la poziţia verticală la
cea orizontală, păstrându-şi stabilitatea, atunci când
utilizaţi un trepied.
ˎˎPunctele gri (indici inel pentru manşon trepied)
sunt amplasate la intervale de 90° pe inelul pentru
manşon. Aliniaţi un punct gri de pe inelul pentru
manşonul de trepied cu punctul gri (indice inel pentru
manşon trepied) de pe obiectiv, pentru a regla cu
precizie poziţia camerei (2).
ˎˎStrângeţi ferm butonul de blocare a manşonului
pentru trepied după ce aţi reglat poziţia camerei.
ˎˎInelul pentru manşonul de trepied poate lovi corpul
camerei sau accesoriile atunci când este rotit, în funcţie
de modelul de cameră sau de accesoriu. Pentru mai
multe informaţii privind compatibilitatea cu camerele
şi accesoriile, vizitaţi site-ul web local Sony.
Detaşarea şi ataşarea manşonului
pentru trepied
Detaşarea manşonului pentru trepied
(consultaţi ilustraţia  (3))
Manşonul pentru trepied poate fi demontat de
pe obiectiv atunci când nu utilizaţi un trepied.
1
2
Demontaţi obiectivul de pe cameră.
ˎˎConsultaţi „ Ataşarea/detaşarea obiectivului”
pentru detalii.
Rotiţi butonul de blocare a manşonului
pentru trepied spre stânga pentru a-l
slăbi .
În timp ce apăsaţi clapeta de eliberare a
manşonului pentru trepied , detaşaţi
manşonul pentru trepied în direcţia
indicată de săgeată .
3
ˎˎDacă detaşaţi manşonul pentru trepied fără să
demontaţi obiectivul de pe cameră, manşonul pentru
trepied ar putea lovi corpul camerei sau accesoriile.
Vă recomandăm să demontaţi obiectivul de pe cameră
înainte de a detaşa manşonul pentru trepied.
ˎˎAtunci când demontaţi manşonul pentru trepied de
pe inelul pentru manşonul de trepied, orificiile pentru
şuruburile trepiedului sunt expuse pe inelul pentru
manşonul de trepied. Nu ataşaţi un trepied sau un
monopod în orificiile pentru şuruburile trepiedului.
În cazul în care faceţi acest lucru, veţi deteriora
orificiile pentru şuruburi. În consecinţă, nu veţi mai
putea ataşa manşonul pentru trepied la inelul pentru
manşonul de trepied.
Ataşarea manşonului pentru trepied
Glisaţi manşonul pentru trepied în soclul
inelului pentru manşonul de trepied până
când se fixează în poziţie cu un declic.
Rotiţi butonul de blocare a manşonului
pentru trepied spre dreapta pentru
fixarea fermă a acestuia.
1
2
ˎˎAsiguraţi-vă că butonul de blocare a manşonului
pentru trepied este fixat bine. În cazul în care
butonul de blocare a manşonului pentru trepied
nu este fixat bine, obiectiv poate să cadă din
manşonul pentru trepied.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura
o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar), apoi
introduceţi parasolarul în soclul de pe obiectiv
şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se
blochează cu un declic şi punctul roşu de
pe parasolar este aliniat cu linia roşie de pe
obiectiv (indice parasolar) (1).
ˎˎFereastra filtrului de polarizare se poate deschide (2)
pentru a permite filtrului de polarizare (comercializat
separat) să se rotească fără a mai fi nevoie să
demontaţi parasolarul. Închideţi fereastra atunci
când înregistraţi imagini.
ˎˎAtunci când utilizaţi un bliţ extern (comercializat
separat), demontaţi parasolarul, pentru a evita
blocarea luminii bliţului.
ˎˎÎn timpul depozitării, montaţi invers parasolarul
pe obiectiv (3).
Pentru a demonta parasolarul
Ţinând apăsat butonul de eliberare a
parasolarului de pe parasolar, rotiţi
parasolarul în sens opus acelor de ceas.
 Zoom
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
Despre elementul de reglare a fineţii
zoomului (Consultaţi ilustraţia -a)
Puteţi roti elementul de reglare a fineţii zoomului
pentru a regla tensiunea pentru rotirea inelului de
zoom.
Pentru a slăbi tensiunea, rotiți elementul de reglare
a fineţii zoomului în direcția în care indicele acestuia
(gri) se îndreaptă către „SMOOTH” (FIN). Pentru a
creşte tensiunea, rotiți elementul de reglare a fineţii
zoomului în direcția în care indicele se îndreaptă
către „TIGHT” (STRÂNS).
 Focalizare
ˎˎComutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Pentru a comuta între modurile AF
(focalizare automată)/MF (focalizare
manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul, ori ambele
trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de focalizare
la modul corespunzător, AF sau MF (1).
ˎˎConsultaţi manualele camerei pentru a seta modul de
focalizare al acesteia.
ˎˎÎn modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc.
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
ˎˎApăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
ˎˎDacă apăsaţi butonul de control AF/MF în timpul
operării în modul MF, puteţi comuta temporar la AF,
atunci când obiectivul este setat la AF iar camera este
setată la MF.
 Utilizarea funcţiei de
compensare a tremurului
Comutator de compensare a tremurului
ˎˎON: Compensează tremurul camerei.
ˎˎOFF:Nu compensează tremurul camerei. Este
recomandat să utilizaţi trepiedul în timpul
fotografierii.
Comutator mod de compensare a tremurului
Setaţi comutatorul de compensare a tremurului la
ON, şi setaţi comutatorul modului de compensare
a tremurului.
ˎˎMODE1:Compensează tremurul normal al camerei.
ˎˎMODE2:Compensează tremurul camerei în timp ce
camera urmăreşte subiecţi în mişcare.
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării
ˎˎButonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează în cazul anumitor modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Acest obiectiv are 3 butoane de menţinere a focalizării.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru a
porni din nou modul AF.
 Comutarea domeniului de
focalizare (domeniu AF/MF)
Limitatorul pentru domeniul de focalizare vă
permite să reduceţi timpul AF/MF. Această funcţie
este utilă atunci când distanţa faţă de subiect este
definită.
Glisaţi limitatorul pentru domeniul de focalizare
pentru a selecta domeniul de focalizare.
ˎˎFULL:Puteţi regla focalizarea de la o distanţă de
focalizare minimă la infinit.
ˎˎ∞ - 3m:Puteți regla focalizarea de la 3 m (9,8 picioare)
la infinit.
Specificaţii
Nume (Numele modelului)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3
(m (picioare))
Factor de mărire maxim (×)
Diafragmă minimă
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni
(diametru × înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
Masă (aprox., g (oz.))
(excluzând manşonul pentru
trepied)
Funcţie de compensare a
tremurului
FE 100-400mm
F4.5-5.6 GM OSS
(SEL100400GM)
100-400
150-600
16-22
24°-6°10'
16°-4°10'
0,98 (3,22)
0,35
f/32-f/40
77
93,9 × 205
(3 3/4 × 8 1/8)
1.395 (49,3)
Da
Pentru informaţii suplimentare privind
compatibilitatea cu teleconvertoarele
(comercializat separat) şi specificaţiile utilizate cu
teleconvertor, vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi furnizorul dvs. Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2
reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de
imagine şi subiect.
ˎˎÎn funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Articole incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul
de bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac frontal pentru obiectiv (1),
Capac posterior pentru obiectiv (1), Manşon
trepied (1), Parasolar (1), Carcasă obiectiv (1),
Set documentaţie tipărită
Designurile şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Download PDF