Sony | SEL1635GM | Sony SEL1635GM FE 16-35mm F2.8 GM Instrucţiuni de utilizare

4-690-013-01(1)

10 Comutator pentru modul de focalizare
11 Indice de montare
12 Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3
(m (picioare))
FE 16-35mm F2.8 GM
(SEL1635GM)
16-35
Factor de mărire maxim (X)
0,19
Diafragmă minimă
f/22
ˎˎPuteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Diametrul filtrului (mm)
82
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
88,5 × 121,6
(3 1/2 x 4 7/8)
Aliniaţi indicele alb de pe montura
obiectivului cu indicele alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi
rotiţi-l spre dreapta până se blochează.
Masă (aprox., g (oz))
680 (24)
Funcţie de compensare a
tremurului
Nu
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
Obiectiv interschimbabil
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Instrucţiuni de utilizare
1
2

FE 16-35 mm
F2.8 GM
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
ˎˎNu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de
pe cameră în timpul montării obiectivului.
ˎˎNu montaţi obiectivul oblic.
E-mount
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
SEL1635GM

(1)
Ţinând apăsat butonul de eliberare a
obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura o
calitate maximă a imaginii.
(2)
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar),
apoi introduceţi parasolarul în soclul de pe
obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până se blochează cu un declic şi punctul
roşu de pe parasolar este aliniat cu linia roşie
de pe obiectiv.
ˎˎDacă nu rotiţi parasolarul până când se fixează cu

un declic pe poziţie, umbra acestuia poate apărea în
imaginile înregistrate.
ˎˎAtunci când utilizaţi un bliţ încorporat în cameră sau
un bliţ extern ataşat la cameră, demontaţi parasolarul,
pentru a evita blocarea luminii bliţului.
ˎˎÎn timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv
parcurgând paşii în ordine inversă.
Pentru a demonta parasolarul
©2016 Sony Corporation
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a parasolarului de pe parasolar, rotiţi
parasolarul în sens opus acelor de ceas.
 Zoom

2
3 4 5
Română
6
1
12
7
8
9
10

11
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele
cu privire la utilizare, se găsesc în documentul
separat cu Măsuri de precauţie înainte de
utilizare. Citiţi ambele documente înainte de a
utiliza obiectivul.
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu soclu
E. Nu îl puteţi utiliza împreună cu camere cu soclu A.
FE 16-35mm F2.8 GM este compatibil cu gama unui
senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze şi la
dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare a
camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni al
acesteia.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
–1
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
 Focalizare
ˎˎComutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Pentru a comuta între modurile AF
(focalizare automată)/MF (focalizare
manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul, ori ambele
trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe
obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de focalizare
la modul corespunzător, AF sau MF (1).
ˎˎConsultaţi manualele camerei pentru a seta modul de
focalizare al acesteia.
Note cu privire la utilizare
ˎˎÎn timpul transportului unei camere cu obiectivul
(1)
(2)
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
ˎˎNu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului
în cazul utilizării funcţiei de zoom.
ˎˎAcest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire. Dacă
îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de picăturile
de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
ˎˎCând utilizaţi bliţul, îndepărtaţi întotdeauna
-2
parasolarul şi fotografiaţi de la cel puţin 1 m de
subiect. Cu anumite combinaţii de obiectiv şi bliţ,
obiectivul poate bloca parţial lumina bliţului, ceea ce
generează o umbră în partea de jos a fotografiei.
Vignetare
ˎˎÎn timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a
reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.

 Identificarea componentelor
1 Indice pentru parasolar
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Indice pentru distanţa focală
6 Puncte de contact obiectiv*
7Parasolar
8 Buton de eliberare a parasolarului
9 Buton de menţinere a focalizării
Specificaţii
ˎˎÎn modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc..
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
ˎˎApăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
ˎˎDacă apăsaţi butonul de control AF/MF în timpul
operării în modul MF, puteţi comuta temporar la AF,
atunci când obiectivul este setat la AF iar camera este
setată la MF.
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării
ˎˎButonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru a
porni din nou modul AF.
24-52,5
13-16
107°-63°
83°-44°
0,28 (0,92)
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*2 2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de
imagine şi subiect.
ˎˎÎn funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Articole incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul de
bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1), Capac
pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1), Cutie
obiectiv (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Download PDF

advertising