Sony | SEL1224G | Sony SEL1224G FE 12-24mm F4 G Instrucţiuni de utilizare

4-695-095-01(1)

Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare a
obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
Obiectiv interschimbabil
Instrucţiuni de utilizare
 Zoom
Rotiţi inelul de zoom la distanţa focală dorită.
 Focalizare

(1)
FE 12-24 mm
F4 G
Soclu E
(2)
•Comutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)

SEL1224G
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea
în modul MF, camera sau obiectivul, ori ambele
trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de focalizare
la modul corespunzător, AF sau MF (1).
Română
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele cu
privire la utilizare, se găsesc în documentul separat
cu Măsuri de precauţie înainte de utilizare. Citiţi
ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu
sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
FE 12-24 mm F4 G este compatibil cu gama unui
senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare a camerei,
consultaţi manualul de instrucţiuni al acesteia.
©2017 Sony Corporation Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Note cu privire la utilizare

•În timpul transportului unei camere cu obiectivul ataşat,
ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi obiectivul.
•Atunci când capacul pentru obiectiv este ataşat la
obiectiv, prindeţi corpul obiectivului, nu capacul
pentru obiectiv, pentru a transporta o cameră cu
obiectivul sau numai obiectivul.
•Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire. Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.
•Nu puteţi ataşa filtre la acest obiectiv.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
•Cu anumite combinaţii de obiectiv şi bliţ, obiectivul
poate bloca parţial lumina bliţului, ceea ce generează
o umbră în partea de jos a fotografiei.
Vignetare
•În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a
reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.

–1
 Identificarea componentelor
1 Parasolar pentru obiectiv fix*¹
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Indice pentru distanţa focală
6 Puncte de contact obiectiv*²
7 Buton de menţinere a focalizării
8 Indice de montare
9 Comutator pentru moduri de focalizare
*¹ Nu puteţi îndepărta parasolarul pentru obiectiv.
*² Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
–2
1
2

Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
•Împingeţi spre interior urechile de pe capacul
pentru obiectiv frontal după cum este indicat prin
săgeţi, pentru a ataşa sau demonta capacul.
Aliniaţi indicele alb de pe montura
obiectivului cu indicele alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi rotiţi-l
în sensul acelor de ceas până se blochează.
•Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul montării obiectivului.
•Nu montaţi obiectivul oblic.
•Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul de
focalizare al acesteia.
•În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc.
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
•Apăsaţi butonul de control AF/MF pentru a comuta
de la AF la MF, atunci când camera şi obiectivul sunt
setate la AF.
•Apăsaţi butonul de control AF/MF pentru a comuta de la MF la AF, atunci când camera este setată la MF şi obiectivul este setat la AF.
 Utilizarea butonului de
menţinere a focalizării
•Butonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează în cazul anumitor modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru a porni din nou modul AF.
Specificaţii
Nume produs
(Nume model)
FE 12-24 mm F4 G
(SEL1224G)
Distanţă focală (mm)
12-24
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*¹ (mm)
18-36
Grupuri obiectiv-elemente
13-17
Unghi de vizualizare 1*²
99°-61°
Unghi de vizualizare 2*²
122°-84°
Focalizare minimă*³ (m (suporturi))
0,28 (0,92)
Factor de mărire maxim (X)
0,137
Diafragmă minimă
f/22
Diametrul filtrului (mm)
–
Dimensiuni (diametru × înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
87 × 117,4 (3 1/2 × 4 5/8)
Masă (aprox., g (oz))
565 (20,0)
Funcţie de compensare a
tremurului
Nu
*¹ Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul montării pe o cameră foto digitală
cu obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*² Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2
reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
*³ Focalizarea minimă este distanţa de la senzorul de
imagine la subiect.
•În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus se
bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Articole incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul de
bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1),
Capac pentru obiectiv posterior (1), Geantă pentru
obiective (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Download PDF

advertising