Sony | SEL1018 | Sony SEL1018 OSS F4 E de 10-18 mm Instrucţiuni de utilizare

Obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
RO
© 2012 Sony Corporation
SEL1018
Fabricat în : China
Acest manual explică modul de folosire al
obiectivului.
În secţiunea “Măsuri de precauţie înainte de
utilizare“ pot fi găsite note despre utilizare.
Aveţi grijă să citiţi întregul document înainte
de a folosi obiectivul.
Identificarea părţilor
componente
Acest obiectiv este destinat camerelor α, cu
montură tip E, marca Sony. Nu puteţi folosi
acest obiectiv pentru camere cu montură tip A.
Note privind utilizarea
• Atunci când transportaţi camera având
obiectivul montat, aveţi grijă să ţineţi ferm
atât camera, cât şi obiectivul.
• La efectuarea operaţiilor de zoom, nu apucaţi
de părţile proeminente ale obiectivului.
Măsuri de precauţie la folosirea
bliţului
• Atunci când folosiţi un bliţ încorporat,
fotografiaţi de la o distanţă de cel puţin 1 m
de subiect. Pentru anumite combinaţii ale
obiectivului şi ale bliţului, obiectivul poate
bloca în mod parţial lumina bliţului, ceea ce va
produce o umbră în partea de jos a imaginii.
• Bliţul încorporat şi cel furnizat nu pot fi
utilizate. Folosiţi un bliţ comercializat separat
care are un rază de acţiune compatibilă cu
distanţa focală a obiectivului.
Vignetare
• La folosirea obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate decât centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (numit vignetare)
închideţi diafragma cu 1-2 trepte.
1 – Reper pentru parasolar
2 – Inel de focalizare
3 – Inel de zoom
4 – Scală pentru distanţa focală
5 – Reper pentru distanţa focală
6 – Contactele obiectivului*
7 – Reper de montare
* Nu atingeţi contactele obiectivului.
2
Ataşarea şi detaşarea
obiectivului
Pentru detaşarea obiectivului
Pentru ataşarea obiectivului
1 Îndepărtaţi capacele din faţă şi din
spate ale obiectivului şi capacul
camerei foto.
În timp ce menţineţi apăsat butonul de
eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul
în sens antiorar până la capăt, apoi
detaşaţi obiectivul.
• Puteţi ataşa şi detaşa capacul din faţă al
obiectivului în două moduri, (1) şi (2).
Dacă ataşaţi/ detaşaţi capacul obiectivului
atunci când parasolarul este montat,
folosiţi metoda (2).
2 Aliniaţi
reperul alb de pe corpul
obiectivului cu cel de aceeaşi
culoare de la camera foto (reperul de
montare), apoi introduceţi obiectivul
în montura camerei foto şi rotiţi-l în
sens orar până ce se blochează.
Ataşarea parasolarului
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru a
reduce lumina excesivă şi a obţine cea mai bună
calitate a imaginii.
Aliniaţi linia de culoare roşie de pe
parasolar cu cea roşie de pe obiectiv
(reper pentru parasolar), apoi introduceţi
parasolarul în montura obiectivului şi
rotiţi-l în sens orar până ce punctul de
culoare roşie de pe parasolar se aliniază
cu linia roşie de pe obiectiv (reperul
pentru parasolar) şi se aude un clic
indicând că acesta a fost fixat.
• Când este utilizat un bliţ împreună cu camera,
detaşaţi parasolarul pentru a evita ca acesta să
blocheze lumina emisă de bliţ.
• Pentru păstrare, ataşaţi parasolarul orientat
invers faţă de obiectiv.
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a
obiectivului în timp ce ataşaţi obiectivul.
• Nu montaţi obiectivul într-o poziţie
înclinată.
3
Mărire (Zoom)
Focalizarea
Rotiţi inelul de zoom până ce este
obţinută distanţa focală dorită.
Există trei moduri de focalizare.
• Modul autofocalizare
Camera focalizează în mod automat.
• Modul DMF (Focalizare Manuală
Directă)
După ce camera focalizează în mod automat,
puteţi realiza manual reglajul fin.
• Modul focalizare manuală
Puteţi realiza manual focalizarea.
Pentru detalii legate de stabilirea modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
camera.
4
Specificaţii
Denumirea produsului
(Numele modelului)
Distanţa focală*1 echivalentă
pentru formatul de 35 mm
Elementele grupului ce formează
obiectivul
Unghiul de vedere*1
Focalizare minimă*2 (m)
Mărire maximă (X)
f (distanţă focală) minimă - stop
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni - aprox., mm
(diametru maxim × înălţime)
Masa (aprox., g)
Funcţie de compensare a mişcărilor
nedorite
E 10 - 18mm F4 OSS (SEL1018)
15 – 27
8 - 10
109° - 76°
0,25
0,1
f/22
62
70,0 × 63,5
225
disponibilă
*1 Valorile indicate mai sus pentru distanţă focală echivalentă în formatul de 35 mm şi pentru
unghiul de vedere sunt valabile pentru Camere cu obiective inteschimbabile dotate cu senzor de
imagine de dimensiunea APS-C.
*2 Focalizarea minimă reprezintă distanţa de la senzorul de imagine la subiect.
• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica la schimbarea distanţei de
înregistrare. Distanţa focală indicată mai sus presupune că focalizarea se realizează la infinit.
Elemente incluse :
• Obiectiv (1)
• Capac pentru partea frontală a obiectivului (1)
• Capac pentru partea din spate a obiectivului (1)
• Parasolar (1)
• Manual de instrucţiuni imprimat
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
5
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF