Sony | SEL90M28G | Sony SEL90M28G Obiectiv macro G OSS FE F2,8, de 90 mm Instrucţiuni de utilizare

4-563-614-01(1) (RO)

–2
Obiectiv interschimbabil
 Identificarea componentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Index parasolar
Inel de focalizare
Scală de distanţă/Scală factor de mărire
Index de distanţă
Puncte de contact obiectiv*
Buton de menţinere a focalizării
Limitator pentru domeniul de focalizare
Comutator de compensare a tremurului
Index de montare
* Nu atingeţi contactele obiectivului.
Instrucţiuni de utilizare

 Ataşarea/demontarea obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.

FE 90mm F2.8 Macro G OSS
Soclu E
©2015 Sony Corporation
SEL90M28G

2
Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi punctul alb de pe montura
obiectivului cu punctul alb de pe
cameră (indice de montare), apoi
introduceţi obiectivul în soclul de pe
cameră şi rotiţi-l în sensul acelor de
ceas până se blochează.


Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului.
Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)

2
3
4
Română
1
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Notele cu privire la utilizare
se găsesc în documentul separat „Măsuri de
precauţie înainte de utilizare”. Asiguraţi-vă că citiţi
ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.
5
6
Acest obiectiv este conceput pentru camere
cu sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
FE 90mm F2.8 Macro G OSS este compatibil cu gama
unui senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze
la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare
a camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
7
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată
Sony locală.
8
9
Note privind utilizarea


–1

În timpul transportului unei camere cu obiectivul
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire.
Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ

(1)
(2)
Nu puteţi utiliza bliţul încorporat al camerei cu
acest obiectiv. Folosiţi un bliţ extern (comercializat
separat).
Dacă fotografiaţi din apropierea unui subiect, folosiţi
un bliţ macro extern (comercializat separat).
Vignetare

În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (denumit vignetare),
închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
 Ataşarea parasolarului
Se recomandă să utilizaţi un parasolar pentru
a reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura
o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (indice parasolar), apoi
introduceţi parasolarul în soclul de pe obiectiv
şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se
blochează cu un declic şi punctul roşu de
pe parasolar este aliniat cu linia roşie de pe
obiectiv (index pentru parasolar).


Atunci când utilizaţi un bliţ extern (comercializat
separat), demontaţi parasolarul, pentru a evita
blocarea luminii bliţului.
În timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv
parcurgând paşii în ordine inversă.

(1)

(2)
a
+1 2
+2
+1 1
3
+2
+1
3
+1
3
0
3
b
1,00X
(1:1)
0,88X
(1:1,13)
0,73X
(1:1,37)
0,54X
(1:1,84)
0,37X
(1:2,67)
0,22X
(1:4,4)
0,09X
(1:11)
c
0,28
0,29
0,30
0,33
0,40
0,56
1,19
∞m


 Utilizarea funcţiei de compensare
a tremurului
Comutator de compensare
a tremurului



 Focalizare
Există trei modalităţi de focalizare.

Focalizare automată
Camera focalizează în mod automat.

DMF (Focalizare manuală directă)
După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi efectua manual un reglaj fin.

Focalizare manuală
Focalizaţi manual.

Modul de focalizare al acestui obiectiv nu poate
fi comutat la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service
autorizată Sony locală.
Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera, cât şi
obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea în
modul MF, camera sau obiectivul ori ambele trebuie
setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe
obiectiv (1)
AF: Setaţi inelul de focalizare la poziţia .
MF: Setaţi inelul de focalizare la poziţia .



Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul
de focalizare al acesteia.
În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc. Scala
de distanţă are numai rol orientativ.
Atunci când deplasaţi inelul de focalizare din modul
AF  în modul MF , focalizarea este reglată la
distanţa indicată pe scala de distanţă.
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF


Apăsaţi butonul de control AF/MF pentru a comuta
de la AF la MF, atunci când camera şi obiectivul sunt
setate la AF.
Apăsaţi butonul de control AF/MF pentru a comuta
de la MF la AF, atunci când camera este setată la MF
şi obiectivul este setat la AF.
ON: Compensează tremurul camerei.
OFF: Nu compensează tremurul camerei.
Recomandăm setarea comutatorului de
compensare a tremurului la OFF când se
fotografiază folosind un trepied.
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării

Butonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service
autorizată Sony locală.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru
a porni din nou modul AF.
 Comutarea domeniului de
focalizare (domeniu AF)
Limitatorul pentru domeniul de focalizare vă permite
să reduceţi timpul de focalizare automată. Această
funcţie este utilă atunci când distanţa faţă de subiect
este definită.
Glisaţi limitatorul pentru domeniul de focalizare
pentru a selecta domeniul de focalizare.
AF este setat la distanţa minimă
de focalizare până la infinit.
 ∞ - 0,5 m:
AF este setat la 0,5 m până la infinit.
 0,5 m - 0,28 m: AF se modifică de la 0,5 m la
lungimea minimă de focalizare.*
* În funcţie de modelul camerei, AF poate fi setat la
acelaşi domeniu de focalizare ca atunci când setaţi
limitatorul pentru domeniul de focalizare la FULL.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată
Sony locală.

FULL:
Macrofotografiere
Factori de mărire:
Scala factorului de mărire este amplasată pe scala
de distanţă.
 Pe măsură ce factorul de mărire creşte, camera este
mai vulnerabilă la tremur. Folosiţi un trepied pentru
a fixa camera în timpul fotografierii.
Măsuri de precauţie cu privire la
utilizarea unui indicator de expunere
disponibil în comerţ sau al funcţiei
de fotografiere cu bliţ manual
Dacă fotografiaţi din apropierea unui subiect,
luminozitatea obiectivului este redusă.
Dacă fotografiaţi în modul de expunere automată sau
în modul cu măsurare manuală (de exemplu, modul
AUTO al camerei), expunerea este reglată automat.
Dacă utilizaţi un indicator de expunere disponibil
în comerţ sau dacă fotografiaţi cu ajutorul funcţiei
cu bliţ manual disponibile cu unele unităţi de bliţ
externe, setaţi expunerea la o valoare mai mare
decât valoarea indicată. (Pentru informaţii referitoare
la compensarea expunerii, consultaţi tabelul de
compensare a expunerii .)
 Tabel de compensare a expunerii
a Corecţia expunerii
b Factori de mărire
c Distanţă
 Relaţia indicată în tabel dintre factorul de mărire şi
distanţă are rol orientativ.
Specificaţii
Nume (Numele modelului)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m)
Factor de mărire maxim (×)
Diafragmă minimă
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni
(diametru × înălţime maxime)
(aprox., mm)
Masă (aprox., g)
Funcţie de compensare
a tremurului
FE 90mm F2.8 Macro
G OSS
(SEL90M28G)
90
135
11-15
27°
17°
0,28
1,0
f/22
62
79 × 130,5
602
Da
*1 Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului de
35 mm în cazul unei camere foto digitale cu obiectiv
interschimbabil, prevăzută cu senzor de imagine
dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2
reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul
de imagine şi subiect.

În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa
focală se poate modifica după fiecare schimbare
a distanţei de fotografiere. Distanţele focale
precizate mai sus se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.
Elemente incluse: Obiectiv (1), Capac frontal pentru
obiectiv (1), Capac posterior pentru obiectiv (1),
Parasolar (1), Carcasă pentru obiectiv (1),
Set de documente tipărite
Designurile şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
Download PDF

advertising