Sony | SEL50M28 | Sony SEL50M28 FE, macro 2,8 de 50 mm Informaţii importante

4-535-696-11(1) (RO)
Obiectiv interschimbabil
Măsuri de precauţie înainte de utilizare
Română
„Măsuri de precauţie înainte de utilizare” conţine
informaţii pe care ar trebui să le citiţi înainte de a utiliza
obiectivul, cum ar fi măsurile de precauţie specifice
obiectivelor. Modul de utilizare a obiectivelor individuale
este descris în „Instrucţiunile de operare”, pe o fişă
separată. Asiguraţi-vă că citiţi ambele documente înainte
de a utiliza obiectivul.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare,
nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
Nu priviţi direct spre soare prin acest obiectiv.
Acest lucru poate afecta ochii sau poate provoca
pierderea vederii.
Nu lăsaţi obiectivul la îndemâna copiilor mici.
Există pericolul de accidente sau de vătămare.
Pentru clienţii din Europa
©2016 Sony Corporation
Casarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca deşeu menajer.
În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţii din ţările în care
se aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia
(Continuare pe verso)
(Continuare de pe prima pagină)
Note privind utilizarea





Nu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de lumină
puternică. Focalizarea luminii poate produce defecţiuni
interne ale corpului camerei şi obiectivului sau incendii.
În cazul în care nu aveţi cum să feriţi obiectivul de lumina
solară, nu uitaţi să ataşaţi capacele pentru obiectiv.
Aveţi grijă să nu supuneţi obiectivul/teleconvertorul la şocuri
mecanice în timpul ataşării.
Montaţi întotdeauna capacele obiectivului pe obiectiv/
teleconvertor în timpul depozitării.
Nu păstraţi obiectivul într-un loc foarte umed o perioadă
îndelungată de timp, pentru a preveni formarea de mucegai.
Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului. În cazul
în care se depune murdărie etc., pe punctele de contact ale
obiectivului, aceasta poate influenţa sau împiedica trimiterea
şi primirea de semnale între obiectiv şi cameră, ducând la
o funcţionare defectuoasă.
Condens
Dacă obiectivul este adus direct dintr-un loc cu temperatură
scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se
formeze condens pe obiectiv. Pentru a evita acest lucru,
introduceţi obiectivul într-o pungă de plastic sau ceva
similar. Atunci când temperatura aerului din interiorul
pungii ajunge la temperatura ambientală, scoateţi obiectivul.
Curăţarea obiectivului



Nu atingeţi direct suprafaţa obiectivului.
În cazul în care obiectivul se murdăreşte, îndepărtaţi praful
cu o suflantă pentru obiectiv şi ştergeţi-l cu o cârpă moale,
curată (este recomandat să folosiţi o pânză de curăţare).
Nu utilizaţi solvenţi organici, cum ar fi diluantul sau benzina,
pentru a curăţa obiectivul sau conul camerei.
Download PDF

advertising