Sony | SEL50M28 | Sony SEL50M28 FE, macro 2,8 de 50 mm Instrucţiuni de utilizare

4-583-473-01(1) (RO)

1
3
2


Obiectiv interschimbabil
devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru
a reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideţi
diafragma cu 1 până la 2 opriri.
 Identificarea componentelor
Instrucţiuni de utilizare
4
5
Română
8 9
6
7
FE 50mm
F2.8 Macro
Vignetare
 În timpul utilizării obiectivului, colţurile ecranului
a
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar
fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în
documentul separat „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu
sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
Soclu E
FE 50mm F2.8 Macro este compatibil cu gama unui
senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze
la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare
a camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
SEL50M28

–1
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi
distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată
Sony locală.
Note cu privire la utilizare
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul
(1)
–2
(2)
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
 Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului
atunci când focalizaţi.
 Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire.
Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
 Nu puteţi utiliza bliţul încorporat al camerei cu acest
obiectiv. Folosiţi un bliţ extern (comercializat separat).
Dacă fotografiaţi din apropierea unui subiect, folosiţi
o lumină circulară externă (comercializată separat).
1 Scală de distanţă/Scală factor de mărire/Indice
de distanţă
2 Inel de focalizare
3 Puncte de contact obiectiv*¹
4 Comutator mod de focalizare
5 Buton de menţinere a focalizării
6 Indice de montare
7 Limitator pentru domeniul de focalizare
8 Soclu filtru (55 mm în diametru)*²
9 Soclu accesoriu (62 mm în diametru)*³
*¹ Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
*² Montarea un accesoriu diferit de filtrul pentru
obiectiv sau capacele pentru obiectiv furnizate
în acest soclu poate provoca daune.
*³ Ataşaţi un inel de adaptor cu diametru de 62 mm
în acest soclu pentru a folosi un accesoriu,
cum ar fi o lumină circulară sau un bliţ dublu.
(Consultaţi ilustraţia -a.)
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
Demontaţi capacele pentru obiectiv
frontal şi posterior şi capacul pentru
corpul camerei.
 Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2).
2
Aliniaţi punctul alb de pe montura
obiectivului cu punctul alb de pe cameră
(indice de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe cameră şi
rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se
blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului.
 Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
©2016 Sony Corporation
(Continuare pe verso)

• Focalizare manuală
Focalizaţi manual.
(1)
(2)
 Comutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv
nu poate fi comutat în cazul anumitor modele
de cameră.
Pentru informaţii suplimentare privind
compatibilitatea, vizitaţi site-ul Web Sony din
regiunea dumneavoastră sau contactaţi furnizorul
local Sony sau centrul de service local autorizat
de Sony.

Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera,
cât şi obiectivul trebuie setate la AF. Pentru
fotografierea în modul MF, camera sau obiectivul
ori ambele trebuie setate la MF.

Pentru a seta modul de focalizare pe
obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de
focalizare la modul corespunzător,
AF sau MF (1).
 Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul
de focalizare al acesteia.
 În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc. Scala
de distanţă are numai rol orientativ.

a
+2
+1 2 3 +1 1 3
+2 3
+1
+1 3
0
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
1,00X 0,89X 0,68X 0,50X 0,33X 0,19X 0,06X
b (1:1) (1:1,13) (1:1,47) (1:2,01) (1:2,99) (1:5,29) (1:16,8)
c 0,16
0,17
0,18
0,20
0,24
0,35
0,91
 Apăsaţi butonul de control AF/MF pentru a comuta
∞
m
(Continuare de pe prima pagină)
 Focalizare
Există trei modalităţi de focalizare.
• Focalizare automată
Camera focalizează în mod automat.
– Este posibil ca sunetele de funcţionare să fie, de
asemenea, înregistrate în timpul înregistrării filmului.
• DMF (Focalizare manuală directă)
După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi efectua manual un reglaj fin.
de la AF la MF, atunci când camera şi obiectivul sunt
setate la AF.
 Apăsaţi butonul de control AF/MF pentru a comuta
de la MF la AF, atunci când camera este setată la MF
şi obiectivul este setat la AF.
 Utilizarea butonului de
menţinere a focalizării
 Butonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează în cazul anumitor modele de cameră.
Pentru informaţii suplimentare privind
compatibilitatea, vizitaţi site-ul Web Sony din
regiunea dumneavoastră sau contactaţi furnizorul
local Sony sau centrul de service local autorizat
de Sony.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru
a porni din nou modul AF.
 Comutarea domeniului de
focalizare (domeniu AF/MF)
Limitatorul pentru domeniul de focalizare vă
permite să reduceţi timpul AF/MF. Această funcţie
este utilă atunci când distanţa faţă de subiect este
definită.
Glisaţi limitatorul pentru domeniul de
focalizare pentru a selecta domeniul de
focalizare.
 FULL:
Puteţi regla focalizarea de la o distanţă
de focalizare minimă la infinit.
Puteţi regla focalizarea de la 0,3 m
 ∞-0.3m:
la infinit.
 0.3m-0.16m: Puteţi regla focalizarea între 0,3 m
şi lungimea de focalizare minimă.*
* În funcţie de modelul camerei, AF poate fi setat
la acelaşi domeniu de focalizare ca atunci când
setaţi limitatorul pentru domeniul de focalizare
la FULL. Pentru detalii suplimentare privind
compatibilitatea, vizitaţi site-ul web Sony local
sau consultaţi distribuitorul Sony sau unitatea de
service autorizată Sony locală.
Macrofotografiere
Factori de mărire
Scala factorului de mărire este amplasată pe scala
de distanţă.
 Pe măsură ce factorul de mărire creşte, camera este
mai vulnerabilă la tremur. Folosiţi un trepied pentru
a fixa camera în timpul fotografierii.
Măsuri de precauţie cu privire la
utilizarea unui indicator de expunere
disponibil în comerţ sau al funcţiei
de fotografiere cu bliţ manual
Dacă fotografiaţi din apropierea unui subiect,
luminozitatea obiectivului este redusă.
Dacă fotografiaţi în modul de expunere automată
sau în modul cu măsurare manuală (de exemplu,
modul AUTO al camerei), expunerea este reglată
automat.
Dacă utilizaţi un indicator de expunere disponibil
în comerţ sau dacă fotografiaţi cu ajutorul funcţiei
cu bliţ manual disponibile cu unele unităţi de
bliţ externe, setaţi expunerea la o valoare mai
mare decât valoarea indicată. (Pentru informaţii
referitoare la compensarea expunerii, consultaţi
tabelul de compensare a expunerii .)
 Tabel de compensare a expunerii
a Corecţia expunerii
b Factori de mărire
c Distanţă
 Relaţia indicată în tabel dintre factorul de mărire şi
distanţă are rol orientativ.
Specificaţii
Nume (Numele modelului)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*¹ (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*²
Unghi de vizualizare 2*²
Focalizare minimă*³ (m)
Factor de mărire maxim (X)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni
(diametru × înălţime maxime)
(aprox., mm)
Greutate (aprox., g)
Funcţie de compensare
a tremurului
FE 50mm F2.8 Macro
(SEL50M28)
50
75
7-8
47°
32°
0,16
1,0
f/16
55
70,8 × 71
236
Nu
*¹ Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*² Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2
reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*³ Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de
imagine şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus
se bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Elemente incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul
de bucăţi.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1),
Capac pentru obiectiv posterior (1),
Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Download PDF

advertising