Sony | DSC-W320 | Sony DSC-W320 W320 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
MENU/Setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-W320/W330
© 2010 Sony Corporation
4-166-052-12(1)
RO
Modul de utilizare a manualului
Cuprins
Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă sus pentru a accesa pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Căutarea în
MENU/Setări
Căutaţi informaţii într-o listă de
elemente din MENU/Setări.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea
operaţiunilor
Căutaţi informaţii după operaţie.
Marcajele și notaţiile utilizate în acest manual
Căutarea în
MENU/Setări
Index
Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.
Setarea implicită este indicată prin
Index
În acest manual, secvenţa operaţiilor
este indicată prin săgeţi (t). Utilizaţi
aparatul foto în ordinea indicată.
Marcajele sunt prezentate așa cum apar
în setarea implicită a aparatului foto.
.
Indică avertismente și limite relevante
pentru funcţionarea corectă a aparatului
foto.
z Indică informaţii utile.
2RO
Aparatul foto este prevăzut cu un obiectiv Carl
Zeiss care are capacitatea de a reproduce
imagini clare cu un contrast excelent.
Obiectivul aparatului foto a fost produs
respectând un sistem de asigurare a calităţii
certificat de Carl Zeiss, în conformitate cu
standardele de calitate ale Carl Zeiss din
Germania.
Index
Când se utilizează un „Memory Stick
Duo” cu slot de dimensiune standard
„Memory Stick”
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în Adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
Obiectiv Carl Zeiss
Căutarea în
MENU/Setări
Pentru înregistrarea filmelor, este
recomandat să utilizaţi următoarele
carduri de memorie:
–
(„Memory Stick PRO
Duo”)
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– card de memorie SD sau card de
memorie SDHC (Clasa 2 sau mai rapid)
Pentru detalii despre „Memory Stick
Duo”, consultaţi pagina 99.
• Puteţi alimenta acumulatorul chiar dacă
acesta nu este complet descărcat. În plus,
chiar dacă acumulatorul nu este complet
încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial
încărcat la capacitatea existentă.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
acumulatorul pentru o perioadă îndelungată,
utilizaţi-l până la descărcarea completă și
apoi scoateţi-l din aparatul foto și depozitaţil într-un loc uscat, cu temperatură scăzută.
Astfel veţi asigura menţinerea funcţiilor
acumulatorului.
• Pentru detalii despre acumulatorul utilizabil,
consultaţi pagina 101.
Căutarea
operaţiunilor
Note privind tipurile de Carduri de
memorie pe care le puteţi utiliza (se
vând separat)
Următoarele carduri de memorie sunt
compatibile cu această caemră: cardurile
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick
Duo”, SD și cardurile SDHC. Cardurile
MultiMediaCard nu sunt compatibile. S-a
confirmat că tipurile de card de memorie
cu o capacitate de până la 32 GB
funcţionează corespunzător cu aparatul
foto.
În acest manual, „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și
„Memory Stick Duo” sunt numite în mod
colectiv „Memory Stick Duo”.
Cuprins
Note privind utilizarea aparatului
foto
Instrucţiuni pentru ecranul LCD și
obiectiv
• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul unei
tehnologii de înaltă precizie, astfel încât
99,99% pixeli sunt disponibili pentru o
utilizare efectivă. Totuși, câteva puncte de
dimensiuni foarte mici, negre și/sau de
culoare deschisă (alb, roșu, albastru sau
verde), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste
puncte sunt rezultatul normal al procesului
de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
Adaptor „Memory
Stick Duo”
Instrucţiuni pentru acumulator
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Expunerea directă și prelungită a ecranului
LCD sau a obiectivului la lumina soarelui
poate produce deteriorări. Aveţi grijă la
poziţionarea aparatului foto lângă ferestre
sau în aer liber.
• Nu exercitaţi presiune pe ecranul LCD.
Ecranul se poate decolora, ceea ce poate
duce la deteriorare.
3RO
Continuare r
Cuprins
• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă
vă aflaţi într-o locaţie cu temperatură
scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi obiectivul mobil și să
nu exercitaţi forţă asupra acestuia.
Despre condensarea umezelii
Imaginile utilizate ca exemplu în acest Manual
sunt imagini reproduse și nu imagini reale
efectuate cu ajutorul acestui aparat foto.
Căutarea în
MENU/Setări
Imaginile utilizate în Manual
Căutarea
operaţiunilor
• În cazul în care aparatul foto este mutat
direct dintr-un loc rece într-unul cald,
umezeala se poate condensa în interiorul sau
exteriorul aparatului foto. Această
condensare a umezelii poate cauza
funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.
• Dacă are loc o condensare a umezelii, opriţi
aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră
ca umezeala să se evaporeze. Reţineţi că
dacă încercaţi să fotografiaţi având umezeală
în interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
Despre ilustraţii
Index
Ilustraţiile utilizate în acest Manual sunt din
DSC-W320 decât dacă este menţionat altfel.
4RO
Cuprins
Cuprins
Note privind utilizarea aparatului foto
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
MENU/Setări
Modul de utilizare a manualului ···························· 2
Note privind utilizarea aparatului foto ··················· 3
Căutarea operaţiunilor ·········································· 8
Căutarea în MENU/Setări···································· 10
Identificarea componentelor ······························· 13
Lista pictogramelor afișate pe ecran··················· 14
Utilizarea comutatorului de selectare a modului
············································································ 16
Utilizarea memoriei interne ································· 17
Fotografierea
Index
Zoom··································································· 18
DISP (Setări afișaj pe ecran) ·································19
Bliţ ······································································· 20
Declanșator zâmbet ············································ 21
Temporizator ······················································· 22
Vizualizarea
Vizualizarea fotografiilor ······································ 23
Redare cu zoom·················································· 24
Index imagini ······················································· 25
Șterge·································································· 26
Vizualizarea filmelor ············································ 27
MENU (Fotografiere)
Elementele MENU (Fotografiere)························· 10
5RO
Cuprins
MENU (Vizualizare)
Elementele MENU (Vizualizare) ··························· 11
Elementele de configurare ·································· 12
Televizorul
Computerul
Căutarea în
MENU/Setări
Vizualizarea de imagini pe un televizor ··············· 77
Căutarea
operaţiunilor
Setările
Index
Utilizarea împreună cu computerul ····················· 79
Utilizarea software-ului ······································· 80
Conectarea aparatului foto la computer·················82
Încărcarea imaginilor pe un suport ·························84
Imprimarea
Imprimarea fotografiilor······································· 86
Depanarea
Depanarea··························································· 88
Indicatorii și mesajele de avertizare ···················· 96
Altele
„Memory Stick Duo” ··········································· 99
Acumulatorul ····················································· 101
Încărcătorul pentru baterie································ 102
6RO
Cuprins
Index
Index ································································· 103
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
MENU/Setări
Index
7RO
Căutarea operaţiunilor
Realizarea celor mai
reușite fotografii cu
animalul dvs. de
companie
Animal de companie ··········································· 31
Fotografierea
obiectelor în mișcare
Film ·········································································· 16
Setări în rafală······················································· 37
Fotografierea fără
neclaritate
SteadyShot···························································· 33
Sensibilitate înaltă ··············································· 31
Temporizator cu întârziere de 2 secunde····· 22
ISO ··········································································· 39
Fotografierea cu
lumină de fundal
Bliţ forţat ································································ 20
Recunoaștere scenă ··········································· 45
DRO ········································································· 50
Fotografierea în locuri
întunecate
Sensibilitate înaltă ··············································· 31
Sincronizare lentă ················································ 20
ISO ··········································································· 39
Reglarea expunerii
EV ············································································· 38
Index
Instantaneu estompat ········································ 31
Portret crepuscul ················································· 31
Declanșator zâmbet············································ 21
Recunoaștere scenă ··········································· 45
Detecţie feţe ·························································· 48
Reduc. ef. ochi roșii ············································ 61
Căutarea în
MENU/Setări
Fotografierea
portretelor
Căutarea
operaţiunilor
Autoreglare inteligentă ······································· 29
Selectare scenă ··················································· 31
Recunoaștere scenă ··········································· 45
Cuprins
Setările automate ale
aparatului foto
8RO
Ștergerea imaginilor
Șterge ······························································· 26, 54
Format ···································································· 70
Afișarea imaginilor
mărite
Redare cu zoom ·················································· 24
Decorare ································································ 53
Editarea imaginilor
Retușează ······························································ 53
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Prezentare imagini ·············································· 52
Căutarea în
MENU/Setări
Dimens. imag.······················································· 35
Căutarea
operaţiunilor
Modificarea
dimensiunii imaginii
Cuprins
Schimbarea poziţiei de Focalizare ······························································ 42
focalizare
Detecţie feţe ·························································· 48
Imprimarea datei pe
imagini
Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”
Modificarea setărilor
pentru ceas
Setare dată și oră ················································ 76
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ······························································· 66
Imprimarea imaginilor
Imprimare ······························································· 86
Vizualizarea pe
televizoare
Vizualizare de imagini pe un televizor ··········· 77
Index
Mod Facil ························································· 34, 51
Fotografierea/
Vizualizarea cu ajutorul
indicatorilor ușor vizibili
·················································································· 80
9RO
Căutarea în MENU/Setări
Cuprins
Elementele MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU.
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
Meniu.
Buton ON/OFF (Alimentare)
3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B de
pe butonul de control.
Buton MENU
Buton de control
În tabelul de mai jos, indică o funcţie ce poate fi modificată de utilizator, în timp ce —
indică o funcţie ce nu poate fi modificată. Pictogramele de sub [
] indică modurile ce
pot fi modificate. În funcţie de modul de înregistrare, setările pentru funcţii pot fi fixe sau
limitate. Pentru detalii, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărui element.
Căutarea în
MENU/Setări
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul
Meniu.
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) și setaţi aparatul foto în modul
fotografiere.
Index
Comutator mod
Mod REC
Elemente de meniu
Mod REC
Selectare scenă
—
—
—
—
Mod Facil
—
—
Dimens. imag.
Setări în rafală
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
Balans de alb
—
Balans de alb subacvatic
—
Focalizare
—
Mod măsurare
—
Recunoaștere scenă
—
—
—
Sensibilitate detect. zâmbet
—
Detecţie feţe
—
DRO
—
—
—
—
(Setări)
Notă
• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.
10RO
Elementele MENU (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
modul redare.
(Redare) pentru a comuta la
Buton de control
3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B
de pe butonul de control.
4 Apăsaţi z în centrul butonului de control.
Buton MENU
Buton
(Redare)
Elemente de meniu
Card de memorie
Memorie internă
(Mod Facil)
(Prezentare imagini)
Căutarea în
MENU/Setări
În tabelul de mai jos, indică o funcţie ce poate fi modificată de utilizator, în timp ce —
indică o funcţie ce nu poate fi modificată.
Căutarea
operaţiunilor
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
Meniu.
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de vizualizare de la butonul MENU.
(Retușează)
(Șterge)
—
(Imprimare)
Index
(Protejează)
DPOF
(Rotește)
(Selectează folder)
—
(Setări)
Notă
• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.
11RO
Elementele de configurare
(Setări).
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
Meniu.
Buton de control
3 Selectaţi categoria dorită cu ajutorul v/V, apoi
apăsaţi pe B pentru a selecta fiecare element,
apoi apăsaţi pe z.
Buton MENU
Căutarea
operaţiunilor
2 Selectaţi
(Setări) cu V de pe butonul de
control, apoi apăsaţi z în centrul butonului de
control pentru a afișa ecranul de configurare.
Cuprins
Puteţi modifica setările pe ecranul
4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi z.
Setări fotografiere
Elemente
Caroiaj
Zoom digital
Reduc. ef. ochi roșii
Setări principale
Căutarea în
MENU/Setări
Categorii
Bip
Language Setting
Ghid funcţionare
Iniţializare
Index
Economisire energ.
Ieșire video
Conectare USB
Setări LUN
Instrument card memorie
Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
Instrument memorie int.
Format
Număr fișier
Setări ceas
Setare dată și oră
Note
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost introduse din modul fotografiere.
• [Instrument card memorie] apare numai atunci când în aparatul foto este introdus un card de
memorie, în timp ce [Instrument memorie int.] apare numai atunci când nu este introdus un card
de memorie.
12RO
Identificarea componentelor
B Buton declanșator
Cuprins
A Buton ON/OFF (Alimentare)
C Bliţ
E Microfon
F Obiectiv
G Ecran LCD
I Comutator mod (16)
J Cârlig pentru curea de mână*
K Buton
L Buton
(Playback) (23)
(Șterge) (26)
M Buton MENU (10)
O Capac pentru terminale
P Mufă
(USB)/ieșire A/V
Index
N Buton de control
Meniu activat: v/V/b/B/z
Meniu dezactivat: DISP/ / /
Căutarea în
MENU/Setări
H Pentru fotografiere: buton
W/T (zoom) (18)
Pentru vizualizare: buton (Redare
cu zoom)/buton
(Index) (24, 25)
Căutarea
operaţiunilor
D Bec temporizator/Bec declanșator
zâmbet
Q Difuzor
DSC-W320
DSC-W330
R Receptacul pentru trepied
S Lampă de acces
T Slot pentru cardul de memorie
U Buton pentru scoaterea bateriei
V Slot pentru baterie
W Capac pentru baterie/card de memorie
* Utilizarea curelei de mână
Cureaua de mână este deja atașată aparatului
foto din fabrică. Introduceţi mâna prin buclă
pentru a preveni căderea și deteriorarea
aparatului foto.
Cârlig
13RO
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (Setări afișaj pe ecran) de pe butonul de
control.
A
Afișaj
Indicaţie
Capacitate rămasă a bateriei
Avertizare capacitate redusă a
bateriei
Căutarea
operaţiunilor
Când realizaţi fotografii
Cuprins
Lista pictogramelor afișate pe
ecran
Dimensiune imagine
Când realizaţi filme
Selectare scenă
Modul aparatului foto
(Autoreglare inteligentă,
Programare auto, SteadyShot,
mod Film)
Balans de alb
Index
Pictograma Recunoaștere
scenă
Căutarea în
MENU/Setări
• Numărul pictogramelor este limitat în Mod
Facil.
Mod măsurare
Avertizare vibraţii
Când redaţi
Recunoaștere scenă
DRO
Indicator de sensibilitate a
detecţiei zâmbetului
Redimensionare zoom
Conectare PictBridge
Protejează
Comandă de imprimare
(DPOF)
Redare cu zoom
14RO
Continuare r
B
D
Indicaţie
z
Blocare AE/AF
ISO400
Număr ISO
Afișaj
Indicaţie
Temporizator
C:32:00
Afișare autodiagnosticare
Avertizare supraîncălzire
125
Timp de expunere
Detecţie feţe
F3.5
Valoarea deschiderii
Setări în rafală
Valoarea expunerii
Zonă de focalizare AF
+2.0EV
Indicator zonă de focalizare
AF
Înregistrarea unui film/
Trecerea în stand-by a unui
film
0:12
Timp înregistrare (m:s)
101-0012
Număr folder-fișier
2010 1 1
9:30 AM
Dată înregistrată/ora redării
imaginii
z STOP
z PLAY
Ghid funcţie redare imagine
bB BACK/
NEXT
Selectare imagini
V VOLUME
Reglare volum
Valoarea expunerii
500
Timp de expunere
F3.5
Valoarea deschiderii
N
Redare
Bara Redare
Indicaţie
Folder înregistrare
00:00:12
Cronometru
Volum
Index
C
Afișaj
Reticul de măsurare în punct
+2.0EV
Căutarea în
MENU/Setări
REC
Stand-by
Căutarea
operaţiunilor
Declanșator lent NR
Cuprins
Afișaj
Folder redare
96
Număr de imagini
înregistrabile
12/12
Număr imagine/Număr de
imagini înregistrate în folderul
selectat
100Min
Timp de înregistrare
Suport de înregistrare/redare
(card de memorie, memorie
internă)
Schimbare folder
Reducere efect ochi roșii
Mod măsurare
Mod bliţ
Încărcare bliţ
Balans de alb
ISO400
Număr ISO
15RO
Setaţi comutatorul de selectare a modului la funcţia dorită.
Cuprins
Utilizarea comutatorului de
selectare a modului
Buton declanșator
(Fotografie)
Vă permite să realizaţi fotografii (paginile 29, 30, 31, 33).
Puteţi seta modul de fotografiere dorit din MENU t [Mod
REC].
(Film)
Vă permite să înregistraţi filme.
Apăsaţi complet pe butonul declanșator pentru a începe
înregistrarea, apoi apăsaţi din nou pe acest buton pentru a opri
înregistrarea.
Căutarea în
MENU/Setări
Buton MENU
Căutarea
operaţiunilor
Comutator mod
Index
16RO
Utilizarea memoriei interne
B
Memorie
internă
Atunci când nu este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate cu ajutorul
memoriei interne.
[Redare]: Imaginile stocate în memoria internă sunt
redate.
[Meniu, Setări, etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe
imaginile din memoria internă.
Recomandăm copierea (de siguranţă) a datelor fără erori, prin una din următoarele
metode.
Index
Pentru date despre imagine stocate în memoria
internă
Căutarea în
MENU/Setări
B
Căutarea
operaţiunilor
Atunci când este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de
memorie.
[Redare]: Imaginile de pe cardul de memorie sunt
redate.
[Meniu, Setări etc.]: Se pot efectua mai multe funcţii
pentru imaginile de pe cardul de memorie.
Cuprins
Aparatul foto are o memorie internă de aproximativ 28 MB. Această memorie nu este
amovibilă. Puteţi înregistra imagini în memoria internă atunci când în aparatul foto nu
este introdus un card de memorie.
Pentru copierea datelor (crearea unei copii de siguranţă) pe un hard disk al
computerului
Efectuaţi procedura de la pagina 82 fără a introduce un card de memorie în aparatul foto.
Pentru copierea datelor (crearea unei copii de siguranţă) pe un card de memorie
Pregătiţi un card de memorie cu o capacitate disponibilă suficientă, apoi efectuaţi
procedura explicată la [Copiază] (pagina 74).
Note
• Nu puteţi transfera date despre imagine de pe un card de memorie în memoria internă.
• Prin realizarea unei conexiuni USB între aparatul foto și un computer printr-un cablu USB
dedicat, puteţi transfera date stocate în memoria internă pe un computer. Totuși, nu puteţi
transfera date de pe un computer în memoria internă.
17RO
Zoom
1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).
Buton T
• Când scara de zoom depășește 4×, consultaţi pagina 60.
Buton W
Căutarea
operaţiunilor
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a
micșora.
Căutarea în
MENU/Setări
Notă
Cuprins
Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom a aparatului foto poate mări
imaginile de până la 4×.
• Nu puteţi schimba scara de zoom în timp ce înregistraţi un film.
Index
18RO
DISP (Setări afișaj pe ecran)
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.
(Luminos +
Date expunere)
(Doar modul
Redare)
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează informaţiile.
De asemenea, sunt afișate date Exif pentru
imaginea înregistrată.
(Luminos)
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează informaţiile.
(Normal)
Setează o luminozitate standard a ecranului
și afișează informaţiile.
Căutarea în
MENU/Setări
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează numai imagini.
Căutarea
operaţiunilor
(Luminos +
numai imagine)
Cuprins
1 Apăsaţi DISP (Setări afișaj pe ecran) pe butonul de control.
Index
Notă
• Dacă vizualizaţi imagini afară în lumină puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Totuși,
puterea bateriei poate scădea mai rapid în aceste condiţii.
19RO
Bliţ
(Bliţ) pe butonul de control.
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.
(Auto)
(Sincronizare
lentă)
(Dezactivat)
Bliţul acţionează întotdeauna.
Bliţul acţionează întotdeauna.
Timpul de expunere este mic în locuri întunecate pentru a
fotografia în mod clar fundalul care nu este luminat de bliţ.
Bliţul nu acţionează.
•
•
•
•
Bliţul se aprinde și se stinge de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
Când bliţul se încarcă, se afișează
.
Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în mod rafală.
În Autoreglare inteligentă sau în modul Facil, puteţi selecta numai [Auto] sau [Dezactivat].
zCând apar „Pete albe circulare” în fotografiile cu bliţ
Aparat foto
Index
Acest lucru este provocat de particule (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete albe
circulare.
Căutarea în
MENU/Setări
Note
Căutarea
operaţiunilor
(Activat)
Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când
există iluminare din spate.
Cuprins
1 Apăsaţi
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „Petele albe circulare”?
• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat
automat.)
20RO
Declanșator zâmbet
1 Apăsaţi
(Zâmbet) pe butonul de control.
Cuprins
Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este eliberat automat.
2 Așteptaţi detectarea unui zâmbet.
3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe
butonul
(Zâmbet).
Cadru de detecţie feţe
Căutarea
operaţiunilor
Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia
Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază
imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet.
Indicator de sensibilitate a
detecţiei zâmbetului
• Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat în momentul în care se
umple cardul de memorie sau memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital.
• Dacă se selectează modul Film, nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet.
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi
cât mai drept putinţă. Ţineţi ochii îngustaţi.
3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai
ușor de detectat când se văd dinţii.
1
Index
zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor
Căutarea în
MENU/Setări
Note
• Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice persoană a cărei faţă este detectată.
• Puteţi selecta subiectul prioritar pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Pentru a realiza
detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa prioritară cu z de pe butonul de
control (pagina 48).
• Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări.
21RO
Temporizator
(Temporizator) pe butonul de control.
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.
(Dezactivat)
Cuprins
1 Apăsaţi
Nu utilizează temporizatorul.
Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.
Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul
temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până
când declanșatorul este acţionat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou.
(2 sec)
Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.
Căutarea
operaţiunilor
(10 sec)
Notă
zReducerea neclarităţii cu ajutorul temporizatorului de
două secunde
Index
Utilizaţi temporizatorul cu întârziere de 2 secunde pentru a împiedica efectuarea
unei fotografii neclare. Obturatorul este eliberat la 2 secunde după ce apăsaţi pe
butonul declanșator, fapt ce reduce mișcarea aparatului foto în momentul apăsării pe
buton.
Căutarea în
MENU/Setări
• În modul Facil, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].
22RO
Vizualizarea fotografiilor
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.
Cuprins
1 Apăsaţi pe butonul
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
MENU/Setări
Index
23RO
Redare cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi pe butonul
redării fotografiilor.
(Redare cu zoom) în timpul
2 Reglaţi poziţia din butonul de control.
3 Schimbaţi scara de zoom cu butonul W/T (zoom).
Apăsaţi butonul (T) pentru a mări, W pentru a micșora.
Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.
Puteţi salva o imagine mărită cu ajutorul funcţiei de decorare.
Apăsaţi pe MENU t [Retușează] t [Decorare].
Căutarea în
MENU/Setări
zPentru a salva imagini mărite
Arată zona afișată din
întreaga imagine
Căutarea
operaţiunilor
Imaginea este mărită de două ori faţă de dimensiunea
anterioară, în centrul fotografiei.
Index
24RO
Index imagini
1 Apăsaţi pe butonul
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Apăsaţi pe butonul
(Index) pentru a afișa ecranul Index imagini.
3 Pentru a reveni la ecranul cu o singură imagine, selectaţi o imagine cu
ajutorul butonului de control, apoi apăsaţi pe z.
Notă
zAfișarea imaginilor din folderul dorit
Selectaţi bara din stânga cu ajutorul butonului de control,
apoi selectaţi folderul dorit cu v/V.
Căutarea în
MENU/Setări
• Atunci când aparatul foto este setat la modul Facil în timpul afișării indexului imaginilor, ecranul
LCD se va schimba în ecranul cu o singură imagine. Nu puteţi vizualiza imagini în modul index în
timpul funcţionării modului Facil.
Căutarea
operaţiunilor
Apăsaţi pe buton din nou pentru a afișa un ecran index cu un număr și mai mare de
imagini.
Cuprins
Afișează mai multe imagini simultan.
Index
25RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
2 Buton
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de
asemenea din butonul MENU (pagina 54).
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control
Șterge simultan toate imaginile din folderul selectat.
Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.
Imagini multiple
Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Această imagine
Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.
Ieșire
Anulează ștergerea.
Căutarea în
MENU/Setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de
șters toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un
marcaj
pentru a elimina marcajul .
Căutarea
operaţiunilor
Toate din acest folder
Notă
• În modul Facil, puteţi șterge numai imaginea afișată în momentul respectiv.
selectarea imaginilor
Index
zPuteţi comuta între modul index și imagine unică la
Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul
index pentru a reveni la modul imagine unică și apăsaţi
butonul
(Index) (W) în modul imagine unică pentru a
reveni la modul index.
• Puteţi, de asemenea, să comutaţi între modul index și imagine
unică în [Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].
26RO
Vizualizarea filmelor
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Selectaţi un film cu ajutorul butonului de control.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
3 Apăsaţi z.
Redarea filmului începe.
Funcţie redare
z
Redare/Pauză
B
Derulare rapidă înainte
b
Derulare rapidă înapoi
V
Afișează volumul ecranului de control.
Notă
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto.
zDespre ecranul de vizualizare a filmelor
sau
apare pe ecranul de vizualizare a filmelor.
Pictograma afișată poate varia în funcţie de dimensiunea imaginii.
Index
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o afișaţi cu b/B de pe butonul de control și
apăsaţi z.
Bara Redare apare și puteţi verifica o poziţie de redare a unui film.
Căutarea în
MENU/Setări
• Reglaţi volumul cu v/V de pe butonul de control, apoi
apăsaţi z.
Căutarea
operaţiunilor
Buton de control
Bara Redare
27RO
Mod REC
2 MENU t
(Fotografie).
(Mod REC) t modul dorit
(Autoreglare
inteligentă)
(Selectare
scenă)
(SteadyShot)
Permite fotografierea cu setările reglate automat
(pagina 29).
Permite fotografierea cu expunerea reglată manual (atât
timpul de expunere cât și valoarea deschiderii
diafragmei) (pagina 30). De asemenea puteţi selecta
diferite setări, utilizând meniul.
Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de
scenă (pagina 31).
Căutarea în
MENU/Setări
Vă permite să efectuaţi fotografii cu o mișcare redusă a
aparatului foto sau cu o neclaritate redusă a subiectului
(pagina 33).
Căutarea
operaţiunilor
(Programare auto)
Cuprins
1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la
Index
28RO
Autoreglare inteligentă
1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la
2 MENU t
(Mod REC) t
butonul de control
(Fotografie).
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările reglate automat.
(Autoreglare inteligentă) t z pe
Notă
• Modul bliţ este setat pe [Auto] sau [Dezactivat].
Căutarea
operaţiunilor
3 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
zDespre funcţia Recunoaștere scenă
Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid
Index
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro) sau
(Portret) și afișează
pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD când scena este recunoscută.
Pentru detalii, consultaţi pagina 45.
Căutarea în
MENU/Setări
Funcţia Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă. Această
funcţie permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
fotografieze imaginea.
zDacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat
• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 4 cm (W), 60 cm (T) (distanţă de
la obiectiv).
• Când aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se
aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Fie recompuneţi imaginea, fie modificaţi setarea
focalizării (pagina 42).
Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă.
– Contrastul între subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut prin sticlă.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Există lumină reflectoare sau suprafeţe lucioase.
– Subiectul este iluminat din spate sau există o lumină intermitentă.
29RO
Programare auto
1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la
(Mod REC) t
(Fotografie).
(Programare auto) t z pe butonul de
3 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
control
Cuprins
Permite fotografierea cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere cât și
valoarea deschiderii). De asemenea puteţi selecta diferite setări, utilizând meniul.
Căutarea în
MENU/Setări
Index
30RO
Selectare scenă
Cuprins
Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă.
1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la
(Selectare scenă) t z pe butonul de
(Sensibilitate
înaltă)
Vă permite să fotografiaţi fără bliţ în
condiţii de iluminare slabă,
reducând neclaritatea.
(Instantaneu
estompat)
Vă permite să fotografiaţi imagini cu o atmosferă
mai estompată pentru portrete și flori, etc.
(Portret
crepuscul)
Permite fotografierea facilă a scenelor îndepărtate
prin focalizare la distanţă. Fotografiază cerul
albastru intens și culorile florei.
Vă permite să fotografiaţi imagini clare cu persoane
cu vedere nocturnă pe fundal, fără a compromite
atmosfera.
Vă permite să fotografiaţi scene de noapte la
distanţă mare fără a pierde atmosfera întunecată a
împrejurimilor.
(Specialităţi
culinare)
Comută în Modul macro, permiţându-vă să
fotografiaţi aranjamente de alimente în culori
delicioase și luminoase.
(Animal de
companie)
Vă permite să realizaţi imagini ale animalului dvs.
de companie utilizând cele mai bune setări.
(Plajă)
Vă permite să înregistraţi clar albastrul apei când
fotografiaţi scene la mare sau lângă un lac.
(Zăpadă)
Index
(Crepuscul)
Căutarea în
MENU/Setări
(Peisaj)
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
(Mod REC) t
control t modul dorit
(Fotografie).
Vă permite să înregistraţi imagini clare, împiedicând
cufundarea culorilor în scenele cu zăpadă sau alte
locuri în care întregul ecran apare alb.
31RO
Continuare r
(Subacvatic)
Cuprins
Vă permite să fotografiaţi sub apă în culori naturale
în carcasă (set marin, etc).
Notă
Funcţii pe care le puteţi utiliza în Selectare scenă
Bliţ
Detecţie feţe/
Declanșator
zâmbet
Setări în rafală
—
*2
Balans de alb
*1
Căutarea în
MENU/Setări
Pentru a realiza o imagine în mod adecvat conform stării scenei, aparatul foto determină
o combinaţie de funcţii. În tabelul de mai jos, indică o funcţie ce poate fi modificată de
utilizator, în timp ce — indică o funcţie ce nu poate fi modificată. Pictogramele de mai jos
[Bliţ] indică modurile cu bliţ disponibile.
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
Căutarea
operaţiunilor
• Când realizaţi imagini utilizând modul
(Portret crepuscul) sau (Crepuscul), timpul de
expunere este mai mic, iar imaginile tind să fie neclare. Pentru a împiedica neclaritatea, se
recomandă utilizarea unui trepied.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
—
—
—
—
*3
*1 Nu se poate selecta [Bliţ] pentru [Balans de alb].
*2 [Nu se poate selecta Dezactivat] pentru [Detecţie feţe].
*3 Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în locul funcţiei [Balans de alb].
32RO
SteadyShot
1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la
(Mod REC) t
(Fotografie).
(SteadyShot) t z pe butonul de
3 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
zSfaturi pentru evitarea neclarităţii
• Utilizaţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană pentru a o menţine fixă.
• Fotografiaţi cu un temporizator cu întârziere
2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând braţele fixe pe lângă corp după apăsarea
butonului declanșatorului.
Index
Mișcarea aparatului foto
Mâinile sau corpul dvs. se mișcă în timp ce
ţineţi aparatul foto și apăsaţi pe butonul
declanșator, întregul ecran devenind neclar.
Căutarea în
MENU/Setări
Dacă aparatul foto se mișcă din greșeală atunci când realizaţi o imagine, are loc
„mișcarea aparatului foto”.
Pe de altă parte, dacă subiectul se mișcă atunci când realizaţi o imagine, poate apărea
„neclaritatea subiectului”.
Mișcarea aparatului foto și neclaritatea subiectului apar adesea în condiţii de
iluminare slabă sau de timp de expunere redus, cum ar fi cele întâlnite în modul
(Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de
următoarele sfaturi.
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
control
Cuprins
Vă permite să efectuaţi fotografii cu o mișcare redusă a aparatului foto sau cu o
neclaritate redusă a subiectului.
Neclaritatea subiectului
Chiar dacă aparatul foto este fix, subiectul se
mișcă în timpul expunerii și este fotografiat
în mod neclar la apăsarea pe butonul
declanșator.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din
Selectare scenă.
• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi pe
butonul declanșator înainte ca subiectul să se miște.
33RO
Mod Facil
1 MENU t
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii utilizând funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului se mărește și indicatorii devin mai ușor de văzut.
(Mod Facil) t [OK] t z pe butonul de control.
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
• Energia bateriei se poate reduce mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.
• Când se apasă pe butonul
(Redare), modul de redare se schimbă, de asemenea, la [Mod
Facil].
Căutarea
operaţiunilor
Note
zFuncţiile de fotografiere disponibile în modul Facil
MENU t [Dimens. imag.] t z pe butonul de control t
modul dorit t z
Selectaţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].
Temporizator:
pe butonul de control t mod dorit
Selectaţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].
Bliţ:
pe butonul de control t mod dorit
Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].
Declanșator zâmbet:
pe butonul de control
MENU t [Ieșire mod Facil] t [OK] t z pe butonul de
control
Index
Ieșire mod Facil:
Căutarea în
MENU/Setări
Dimens. imag.:
zDespre funcţia Recunoaștere scenă
Funcţia Recunoaștere scenă acţionează în modul Facil. Această funcţie permite
aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să fotografieze
imaginea.
Pictograma Recunoaștere scenă
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro) sau
(Portret) și afișează
pictograma corespunzătoare pe ecranul LCD când scena este recunoscută.
Pentru detalii, consultaţi pagina 45.
34RO
Dimens. imag.
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Dimens. imag.) t dimensiunea dorită
Când realizaţi fotografii
Dimensiune
imagine
Specificaţii pentru utilizare
Nr. de
imagini
Imprimare
Pentru imprimări până la
dimensiunea A3+
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
(3648×2736)
Pentru elemente imprimate cu o
dimensiune de la 10 × 15 cm până la
A4
(640×480)
Pentru atașamente în mesaje e-mail
(4320×2432) Pentru vizualizare pe un televizor
de înaltă definiţie și pentru
imprimări de dimensiune A3
(1920×1080)
Index
(2592×1944)
Căutarea în
MENU/Setări
(4320×3240)
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este înregistrat
atunci când realizaţi o imagine.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse
atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică
dimensiunea imaginii, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.
Pentru vizualizare pe un televizor
HD
Notă
• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.
35RO
În modul Facil
Realizaţi imagini la dimensiunea [14M].
Mică
Realizaţi imagini la dimensiunea [5M].
Cuprins
Mare
Când realizaţi filme
Dimensiune imagine film
VGA (640×480)
QVGA (320×240)
Specificaţii pentru utilizare
Pentru vizualizarea pe ecranul unui televizor
Pentru trimiterea ca fișier atașat la e-mail
O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.
Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult
spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”
este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea
este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Dimensiune imagine: 14M
4320 pixeli × 3240 pixeli = 13.996.800 pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
1
Pixel
Index
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Căutarea în
MENU/Setări
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Pixeli
Căutarea
operaţiunilor
Cu cât este mai mare dimensiunea imaginii, cu atât calitatea imaginii este mai înaltă.
Filmele înregistrate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în fomat AVI (Motion JPEG),
la aproximativ 30 cps.
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Puţini pixeli
(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a
fișierului)
36RO
Setări în rafală
1 MENU t
(Setări în rafală) t modul dorit
Înregistrează o imagine unică.
(Rafală)
Înregistrează maxim 100 imagini succesive când ţineţi apăsat
butonul declanșatorului.
Căutarea
operaţiunilor
(Unică)
Cuprins
Puteţi selecta modul de fotografiere unică sau în rafală.
Note
Căutarea în
MENU/Setări
Index
• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în modul Facil, modul
Film sau Declanșator zâmbet.
• Bliţul este setat pe [Dezactivat].
• Când înregistraţi cu temporizatorul, se înregistrează o serie de
maxim cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare devine mai mare, în funcţie de setarea
pentru dimensiunea imaginii.
• Când nivelul bateriei este scăzut sau când memoria internă sau
cardul de memorie este plin, modul Rafală se oprește.
• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] se reglează pentru prima
imagine, aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini.
37RO
EV
1 MENU t
Cuprins
Expunerea poate fi reglată manual în 1/3 trepte EV, într-un interval de –2.0 EV și
+2.0 EV.
(EV) t setarea EV dorită
• În modul Facil, setarea EV nu poate fi reglată.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii de luminozitate extrem de ridicată sau de scăzută, sau
când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
zReglarea expunerii pentru imagini mai atractive
Setare EV mai joasă –
Căutarea în
MENU/Setări
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Căutarea
operaţiunilor
Note
Expunere corectă
Expunere insuficientă = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
Index
Setare EV mai ridicată +
38RO
ISO
1 MENU t
(ISO) t modul dorit
/
/
Puteţi reduce estomparea imaginii în spaţiile întunecate sau în
cazul subiectelor în mișcare prin creșterea sensibilităţii ISO
(selectaţi un număr mai mare).
/
/
Notă
zReglarea sensibilităţii ISO (Indice de expunere
recomandat)
Sensibilitatea ISO este o estimare vitezei pentru mediile de înregistrare care includ
un senzor de imagine care primește lumină. Chiar și când expunerea este aceeași,
imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Index
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în spaţiile întunecate,
în timp ce mărește timpul de expunere pentru a reduce
neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să fie perturbată de zgomot.
Căutarea în
MENU/Setări
• Nu se pot selecta alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], [ISO 80] - [ISO 800] când modul de
înregistrare este setat la modul Rafală sau când [DRO] este setat la [DRO plus].
Căutarea
operaţiunilor
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
/
Cuprins
Reglează sensibilitatea la lumină când aparatul foto este setat la Programare auto sau
(Subacvatic) în Selectare scenă.
Sensibilitate ISO scăzută
Înregistrează o imagine mai fină.
Cu toate acestea, când expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
39RO
Balans de alb
1 MENU t
(Balans de alb) t modul dorit
(Zi)
Se reglează pentru condiţii exterioare pentru zi frumoasă,
imagini de seară, scene nocturne, semne neon, artificii, etc.
(Înnorat)
Se reglează pentru cer înnorat sau pentru o locaţie umbrită.
[Balans de alb fluorescent 1]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă.
[Balans de alb fluorescent 2]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă, naturală.
[Balans de alb fluorescent 3]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă de zi.
n
(Incandescent)
Se reglează pentru locuri aflate sub o lampă cu incandescenţă
sau sub lumină puternică, cum ar fi un studio foto.
Căutarea în
MENU/Setări
(Balans de alb
fluorescent 1)
(Balans de alb
fluorescent 2)
(Balans de alb
fluorescent 3)
Căutarea
operaţiunilor
Reglează automat balansul de alb, astfel încât culorile să apară
naturale.
(Auto)
(Bliţ)
Cuprins
Reglează tonurile de culoare conform condiţiilor de lumină ambiantă. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culoarea imaginii apare nefirească.
Se reglează pentru condiţii de bliţ.
Note
Index
• [Balans de alb] nu poate fi reglată în modul Autoreglare inteligentă sau modul Facil.
• Nu puteţi regla [Bliţ] din [Balans de alb] în modul Film sau atunci când Selectare scenă este setat
la modul
(Sensibilitate înaltă).
• Sub lumini fluorescente care pâlpâie, este posibil ca funcţia balans de alb să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb
fluorescent 3].
• Când fotografiaţi cu bliţ într-un alt mod în afară de [Bliţ], [Balans de alb] este setat pe [Auto].
• Când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la [Auto]
sau [Bliţ].
zEfectele condiţiilor de iluminare
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar puteţi regla manual tonurile de culoare
utilizând funcţia Balans de alb.
Vreme/iluminare
Caracteristicile
luminii
Zi
Înnorat
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstrie
Tentă de verde
Roșiatică
40RO
Balans de alb subacvatic
1 MENU t
(Subacvatic) în Selectare
Cuprins
Reglează tonul culorii când aparatul foto este setat la modul
scenă.
(Balans de alb subacvatic) t modul dorit
Reglează automat tonurile de culoare sub apă astfel încât să
pară naturale.
(Subacvatic 1)
Reglează pentru condiţiile de sub apă când albastrul este
puternic.
(Subacvatic 2)
Reglează pentru condiţiile de sub apă când verdele este
puternic.
• În funcţie de culoarea apei, este posibil ca Balansul de alb subacvatic să nu funcţioneze corect
chiar dacă selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].
• Când bliţul este [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la [Auto].
Căutarea în
MENU/Setări
Note
Căutarea
operaţiunilor
(Auto)
Index
41RO
Focalizare
(Mod REC) t
(Multi AF)
(Programare auto) t
Zonă de focalizare AF
• Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF acţionează cu prioritate
asupra feţelor.
• Când Selectare scenă este setat la modul
(Subacvatic),
funcţionarea focalizării este adaptată la fotografierea sub apă.
Când se obţine focalizarea prin apăsarea la jumătate a butonului
declanșatorului, se afișează un cadru larg în verde.
(AF central)
Index
Focalizează automat pe un subiect
poziţionat în centrul zonei de focalizare.
Utilizând această facilitate împreună cu
funcţia AF blocat, veţi putea compune
imaginea așa cum doriţi.
Căutarea în
MENU/Setări
Focalizează automat pe un subiect
calculând distanţa până la mai multe
puncte din zona de focalizare.
Când apăsaţi pe butonul declanșator
până la jumătate în modul realizare
fotografie, un cadru verde este afișat în
jurul suprafeţei focalizate.
(Focalizare) t
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
modul dorit
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi
focalizarea corectă în modul focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
Zonă de focalizare AF
(Punct AF)
Focalizează automat pe un subiect de
dimensiuni foarte mici sau pe o zonă
extrem de restrânsă. Utilizând această
facilitate împreună cu funcţia AF blocat,
veţi putea compune imaginea așa cum
doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat
astfel încât să nu aliniaţi greșit subiectul
și zona de focalizare AF.
Zonă de focalizare AF
Note
• Când utilizaţi [Zoom digital], zona de focalizare AF este dezactivată și apare ca o linie punctată.
În acest caz, aparatul foto încearcă să focalizeze pe subiecte din centrul ecranului.
• Când modul focalizare este setat pe altă funcţie în afară de [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia
Detecţie feţe.
• Modul focalizare este fixat la [Multi AF] în următoarele situaţii:
– În Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
– În modul Film
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
42RO
Continuare r
Dacă subiectul este defocalizat, procedaţi astfel:
Zonă de
focalizare AF
2Când indicatorul de blocare AE/AF nu se mai
aprinde intermitent și rămâne activat, reveniţi
la imaginea compusă integral și apăsaţi
complet pe butonul declanșator.
• Cât timp nu apăsaţi pe butonul declanșator până jos,
puteţi relua procedura de câte ori este necesar.
Căutarea
operaţiunilor
Indicator
blocare AE/AF
1Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul
să fie centrat în zona de focalizare AF și
apăsaţi pe butonul declanșator până la
jumătate pentru a focaliza pe subiect (blocare
AF).
Cuprins
zFocalizare pe subiecte aproape de marginea ecranului
Căutarea în
MENU/Setări
Index
43RO
Mod măsurare
Cuprins
Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată
pentru a determina expunerea.
Când realizaţi fotografii:
(Programare auto) t
(Mod măsurare)
Când înregistraţi filme:
1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la
(Mod măsurare) t modul dorit.
(Film) t MENU t
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat
centrală).
(Punct)
Măsoară doar o parte a subiectului
(Măsurare în punct). Această funcţie
este utilă când subiectul este
iluminat din spate sau când există un
contrast puternic între subiect și
fundal.
Index
Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare
regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată
(Măsurare multi-segment).
Căutarea în
MENU/Setări
(Multi)
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Mod REC) t
t modul dorit
Reticule de măsurare în
punct
Se poziţionează pe subiect
Note
• În Mod film, nu se poate selecta [Punct].
• Dacă setaţi Mod măsurare pe altă opţiune în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi
utilizată.
• Modul măsurare este fixat la [Multi] în următoarele situaţii:
– În Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
44RO
Recunoaștere scenă
Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de
scene. Când aparatul foto stabilește scena optimă,
acesta afișează pictograma și ghidajul
corespunzătoare.
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină
fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Portret)
(Auto)
(Avansat)
Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe
setările optime și fotografiază imaginea.
• Când fotografiaţi două imagini consecutiv, semnul + de pe
pictograma
devine verde.
• Când sunt înregistrate două cadre, cele două imagini sunt afișate
alăturat imediat după fotografiere.
Index
Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe
setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul), (Lumină fundal) sau (Portret cu
lumină fundal), acesta modifică automat setarea și realizează o
altă imagine.
Căutarea în
MENU/Setări
1 MENU t
(Mod REC) t
(Autoreglare inteligentă) t
(Recunoaștere scenă) t modul dorit
Căutarea
operaţiunilor
Exemplu de imagine în care s-a activat
(Lumină fundal).
Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid
Cuprins
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere, apoi realizează fotografia.
Când este detectată o mișcare, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare pentru a
reduce estomparea subiectului (Detectare mișcare).
Note
• Recunoașterea scenei nu funcţionează când utilizaţi zoom digital.
• Când este selectat modul Rafală sau când este activată funcţia Declanșator zâmbet, funcţia
Recunoaștere scenă este fixată la [Auto].
• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].
• Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.
45RO
Continuare r
imagini ulterior ([Avansat])
În [Avansat], când aparatul foto recunoaște o scenă dificil de fotografiat
( (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal) și (Portret cu lumină
fundal)), acesta schimbă setările după cum urmează și înregistrează două imagini cu
diferite efecte, permiţându-vă să selectaţi pe cea pe care o doriţi.
A doua imagine
Fotografiaţi în Sincronizare lentă
Fotografiază cu sensibilitate mărită și mișcare
redusă
Fotografiaţi în Sincronizare lentă cu
faţa pe care acţionează bliţul ca ghid
Fotografiază cu sensibilitate mărită cu faţa ca
ghid și mișcare redusă
Fotografiază cu bliţ
Fotografiază cu luminozitate și contrast
fundal reglate (DRO plus)
* Când bliţul este setat pe [Auto].
Căutarea în
MENU/Setări
Fotografiază cu faţa pe care acţionează Fotografiază cu luminozitate și contrast între
bliţul ca ghid
faţă și fundal reglate (DRO plus)
Căutarea
operaţiunilor
Prima imagine*
Cuprins
z Realizarea a două fotografii și alegerea celei mai bune
Index
46RO
Sensibilitate detect. zâmbet
1 MENU t
(Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit
(Zâmbet larg)
Detectează un zâmbet larg.
Detectează un zâmbet normal.
(Zâmbet ușor) Detectează chiar și un zâmbet ușor.
Note
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.
• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu se poate ajusta în modul Facil sau în modul Film.
Căutarea
operaţiunilor
(Zâmbet
normal)
Cuprins
Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.
Căutarea în
MENU/Setări
Index
47RO
Detecţie feţe
Cuprins
Când se utilizează Detecţie feţe, aparatul foto detectează feţele subiecţilor și reglează
automat setările pentru focalizare, bliţ, expunere, balans de alb și reducerea efectului de
ochi roșii.
Cadru de detecţie a feţelor (portocaliu)
Cadru de detecţie a feţelor (alb)
1 MENU t
(Detecţie feţe) t modul dorit
Nu utilizează funcţia Detecţie feţe.
Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul
foto.
Note
Index
• [Detecţie feţe] nu se poate selecta în modul Facil sau în modul Film.
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat la [Multi AF] și când
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.
• Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor.
• În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe
[Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat].
Căutarea în
MENU/Setări
(Dezactivat)
(Auto)
Căutarea
operaţiunilor
Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este
subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Cadrul de detecţie feţe
pentru subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată
focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi pe butonul declanșator până la jumătate.
48RO
Continuare r
În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa pe care va focaliza conform
setării [Detecţie feţe], dar puteţi de asemenea să selectaţi o faţă căreia îi veţi acorda
prioritate.
1Apăsaţi pe z de pe butonul de control în timpul detecţiei de feţe. Prima faţă din
stânga este selectată ca faţa prioritară și rama se modifică din
într-o ramă
portocalie ( ).
3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi rama portocalie pe prima
faţă din dreapta, apoi apăsaţi pe z din nou.
Index
• Este posibil ca faţa selectată să nu poată fi detectată corect, în funcţie de luminozitatea
mediului, coafura subiectului etc. În acest caz, selectaţi faţa din nou în condiţiile în care va fi
fotografiată imaginea.
• Când este utilizată funcţia Declanșator zâmbet cu cadrul de detecţie feţe selectat, detectarea
zâmbetului este realizată numai pe faţa selectată.
• Nu puteţi selecta faţa prioritară în modul Facil.
Căutarea în
MENU/Setări
2De fiecare dată când apăsaţi pe z, faţa care are prioritate se mută la dreapta cu o
faţă. Apăsaţi pe z în mod repetat până când rama portocalie ( ) se află pe faţa
pe care doriţi să o selectaţi.
Căutarea
operaţiunilor
Cadru prioritate feţe dezactivat
Cuprins
zSelectarea feţei prioritare
49RO
DRO
(Mod REC) t
(Dezactivat)
(DRO
standard)
(DRO plus)
(Programare auto) t
(DRO) t
Nu reglează.
Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor.
Note
• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca efectele de corecţie să nu fie obţinute.
• Pentru valoarea ISO se poate seta numai [ISO AUTO] sau valori de la [ISO 80] la [ISO 800]
atunci când se setează [DRO plus].
Căutarea în
MENU/Setări
Reglează luminozitatea și contrastul imaginii automat și
puternic.
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
modul dorit
Cuprins
Aparatul foto analizează scena fotografiată și corectează automat luminozitatea și
contrastul pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
DRO înseamnă „Optimizor de gamă dinamică” o funcţie care optimizează automat
diferenţa dintre părţile luminoase și întunecate ale unei imagini.
Index
50RO
Mod Facil
1 Apăsaţi pe butonul
2 MENU t
Cuprins
Atunci când vizualizaţi imagini în modul Facil, textul de pe ecranul de redare devine mai
mare, iar indicatorii devin mai ușor de văzut.
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Mod Facil) t [OK] t z pe butonul de control
• Capacitatea bateriei se va consuma mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.
• De asemenea, modul de fotografiere se schimbă la [Mod Facil].
z Vizualizarea funcţiilor disponibile în modul Facil
Căutarea în
MENU/Setări
În Modul Facil, este disponibilă doar funcţia ștergere.
Butonul (Șterge) Puteţi șterge imaginea afișată curent. Selectaţi [OK] t z.
Butonul MENU
Puteţi șterge imaginea afișată în momentul respectiv cu
ajutorul opţiunii [1 imag.]; puteţi șterge toate imaginile dintrun folder cu ajutorul opţiunii [Toate].
Selectaţi [Ieșire mod Facil] t [OK] pentru a ieși din Modul
Facil.
Căutarea
operaţiunilor
Note
Index
51RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi pe butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în succesiune.
(Prezentare imagini) t z pe butonul de control
4 [Pornire] t z
5 Apăsaţi pe z pentru a încheia prezentarea cu imagini.
Notă
• Nu puteţi reda filme.
Selectează grupul de imagini care vor fi afișate.
Toate
Redă o prezentare a tuturor fotografiilor în ordine.
Folder
Redă o prezentare de imagini a fotografiilor din folderul
selectat în momentul respectiv.
• Această setare este fixată pe [Folder] când memoria internă este utilizată pentru a înregistra
imagini.
Index
Notă
Căutarea în
MENU/Setări
Imagine
Căutarea
operaţiunilor
3 Selectaţi o setare dorită.
Interval
Setează intervalul de comutare a afișării.
1 sec
Comută ecranul la intervalul selectat.
3 sec
5 sec
10 sec
Repetă
Activează și dezactivează repetarea prezentării de imagini.
Activat
Redă imagini în buclă continuă.
Dezactivat
După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea de imagini
se încheie.
52RO
Retușează
1 Apăsaţi pe butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Retușează) t mod dorit t z pe butonul de control
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
(Corectează
efect ochi roșii)
Corectează fenomenul de ochi
roșii generat de bliţ.
Selectaţi [OK] cu butonul de
control t z.
• Este posibil să nu puteţi corecta
fenomenul de ochi roșii în funcţie de imagine.
Căutarea în
MENU/Setări
Apăsaţi pe butonul (T)
pentru a mări și W pentru a
micșora.
2 Selectaţi punctul de zoom cu ajutorul butonului de control.
3 MENU t selectaţi dimensiunea unei imagini pentru salvare t z
4 [OK] t z
• Calitatea imaginilor decorate s-ar putea deteriora.
• Dimensiunea imaginii pe care o puteţi decora poate varia în funcţie de
imagine.
1
Căutarea
operaţiunilor
3 Realizaţi retușarea în conformitate cu metoda de operare în fiecare mod.
(Decorare)
Cuprins
Retușează o imagine înregistrată și o salvează ca fișier nou.
Imaginea originală este reţinută.
1
Index
Notă
• Nu puteţi retușa filmele.
53RO
Șterge
1 Apăsaţi pe butonul
2 MENU t
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de
asemenea din butonul (Șterge) (pagina 26).
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control
(Această
imagine)
Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și șterge imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
(Toate din acest
folder)
Șterge simultan toate imaginile din folderul selectat.
Căutarea în
MENU/Setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de șters toate
imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
elimina marcajul .
Căutarea
operaţiunilor
3 [OK] t z
Notă
Index
• În modul Facil, puteţi selecta [1 imag.] sau [Toate].
54RO
Protejează
1 Apăsaţi pe butonul
2 MENU t
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Protejează) t mod dorit t z pe butonul de control
Protejează imaginea afișată curent în modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
zPentru a anula protecţia
Index
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o prin apăsare
pe z de pe butonul de control la fel ca la procedura pentru protecţie.
Marcajul
dispare și protecţia este înlăturată.
Căutarea în
MENU/Setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de protejat
toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru
a elimina marcajul .
Căutarea
operaţiunilor
(Această
imagine)
55RO
DPOF
1 Apăsaţi pe butonul
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
t mod dorit t z pe butonul de control
(Această
imagine)
Comandă imprimarea imaginii afișate curent în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și marca pentru imprimare mai multe imagini.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Note
Căutarea în
MENU/Setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat
toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru
a elimina marcajul .
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
Cuprins
DPOF (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie care vă permite să specificaţi
ce imagini de pe cardul de memorie doriţi să imprimaţi mai târziu.
Marcajul
(Comandă imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
• Marcajul
(Comandă imprimare) nu poate fi adăugat la filme sau la imagini din memoria
internă.
• Puteţi adăuga un marcaj
(Comandă imprimare) la maxim 999 imagini.
Index
zEliminarea marcajului DPOF
Selectaţi imaginea pentru ștergerea înregistrării DPOF, apoi apăsaţi pe z pe butonul
de control, în cadrul aceleiași proceduri ca și pentru plasarea unui marcaj
.
Marcajul
dispare și înregistrarea DPOF este ștearsă.
56RO
Rotește
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Rotește) t z pe butonul de control
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi pe butonul
Cuprins
Rotește o fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine cu orientare pe
orizontală în orientare pe verticală.
3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.
Note
• Nu puteţi roti filme sau fotografii protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti anumite imagini realizate cu alte aparate foto.
• Când vizualizaţi imagini pe un computer, este posibil ca informaţiile despre rotirea imaginii să nu
fie reflectate, în funcţie de soft.
Căutarea în
MENU/Setări
4 [OK] t z
Index
57RO
Selectează folder
1 Apăsaţi pe butonul
2 MENU t
Cuprins
Când sunt create mai multe foldere pe cardul de memorie, această funcţie selectează
folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
(Selectează folder) t z pe butonul de control
4 [OK] t z
Notă
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima
imagine din fiecare folder.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor
Căutarea în
MENU/Setări
z Vizualizarea de imagini în mai multe foldere
Căutarea
operaţiunilor
3 Selectaţi folderul cu b/B.
Index
58RO
Caroiaj
1 Setaţi camera pe modul fotografiere.
Activat
Afișează caroiajele. Caroiajele nu sunt înregistrate.
Dezactivat
Nu afișează caroiajele.
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Caroiaj] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Referitor la caroiaje, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală/verticală.
Căutarea în
MENU/Setări
Index
59RO
Zoom digital
Cuprins
Selectează modul de zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea prin zoomul optic
(până la 4×). Dacă se depășește scara de zoom, aparatul foto utilizează fie zoomul
inteligent, fie zoomul digital de precizie.
1 Setaţi camera pe modul fotografiere.
Inteligent (
Precizie (
)
Mărește imaginea digital în intervalul în care aceasta nu va fi
distorsionată, în funcţie de dimensiunea imaginii (Zoom
inteligent).
Mărește toate dimensiunile de imagini la scara de zoom total
de aproximativ 8×, inclusiv zoom optic de 4×. Totuși, reţineţi
că este deteriorată calitatea imaginii dacă se depășește scara
de zoom optic (Zoom digital de precizie).
Nu utilizaţi zoom-ul digital.
Note
Index
• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în modul Film sau când funcţia Declanșator zâmbet este
activată.
• Funcţia de zoom inteligent nu este disponibilă atunci când dimensiunea imaginii este setată la
[14M] sau [16:9(11M)].
• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.
Căutarea în
MENU/Setări
Dezactivat
)
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Zoom digital] t
mod dorit t z pe butonul de control
Scara de zoom total când se utilizează Zoom
inteligent (inclusiv zoom 4×)
Raportul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scară de zoom total
10M
Aprox. 4,7×
5M
Aprox. 6,7×
VGA
Aprox. 27×
16:9(2M)
Aprox. 9,0×
60RO
Reduc. ef. ochi roșii
Cuprins
Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de
fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii.
1 Setaţi camera pe modul fotografiere.
Când este activată funcţia Detecţie feţe, bliţul se aprinde
intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de
ochi roșii.
Activat
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
fenomenul de ochi roșii.
Dezactivat
Nu utilizează funcţia Reducere efect ochi roșii.
Note
Index
• Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când este eliberat
declanșatorul. De obicei, eliberarea declanșatorului are loc după o secundă. Asiguraţi-vă că nu
permiteţi subiectului să se miște în acest timp.
• Este posibil ca funcţia Reducere efect ochi roșii să nu producă rezultatele dorite. Depinde de
condiţiile și diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat
în altă parte de la aprinderea intermitentă preliminară.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, reducerea efectului ochi roșii nu funcţionează, chiar și
când selectaţi [Auto].
Căutarea în
MENU/Setări
Auto
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]
t mod dorit t z pe butonul de control
zCe provoacă fenomenul de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe
[Dezactivat].)
• Dacă ochii subiectelor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect
ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul livrat „PMB”.
61RO
Bip
1 MENU t
(Setări) t
z pe butonul de control
(Setări principale) t [Bip] t mod dorit t
Dezactivează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi pe
butonul declanșator.
Înalt
Jos
Activează bip-ul/sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
pe butonul de control/declanșator.
Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].
Dezactivat
Dezactivează bip-ul/sunetul declanșatorului.
Căutarea
operaţiunilor
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs atunci când utilizaţi aparatul foto.
Căutarea în
MENU/Setări
Index
62RO
Language Setting
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Language Setting] t
mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
MENU/Setări
Index
63RO
Ghid funcţionare
Cuprins
Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul
foto.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ghid funcţionare] t
mod dorit t z pe butonul de control
Afișează ghidul de funcţionare.
Dezactivat
Nu afișează ghidul de funcţionare.
Căutarea
operaţiunilor
Activat
Căutarea în
MENU/Setări
Index
64RO
Economisire energ.
Aparatul foto se oprește după aproximativ 1 minut de
nefuncţionare.
Standard
Aparatul foto se oprește după aproximativ 2 minute de
nefuncţionare.
Dezactivat
Aparatul foto nu se oprește automat.
Căutarea în
MENU/Setări
Rezistenţă
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Economisire energ.] t
mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Setează durata până la oprirea aparatului foto.
Dacă nu puteţi acţiona aparatul foto care utilizează un acumulator pentru o anumită
perioadă de timp, aparatul foto se oprește automat pentru a preveni epuizarea
acumulatorului (Alimentare automată oprită).
Index
65RO
Iniţializare
1 MENU t
(Setări) t
z pe butonul de control
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.
(Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t
Căutarea
operaţiunilor
Notă
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
Căutarea în
MENU/Setări
Index
66RO
Ieșire video
NTSC
Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de ex.,
pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de ex., pentru
Europa, China).
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ieșire video] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Setează ieșirea semnalului video în funcţie de sistemul color TV al echipamentului video
conectat. Sistemele color TV diferă în funcţie de ţară și de regiune.
Pentru a vizualiza imagini pe un ecran TV, verificaţi sistemul color TV al ţării sau regiunii
de utilizare (pagina 78).
Căutarea în
MENU/Setări
Index
67RO
Conectare USB
Cuprins
Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă cu PictBridge cu ajutorul cablului USB dedicat.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Conectare USB] t
mod dorit t z pe butonul de control
PictBridge
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PTP/MTP
Când conectaţi aparatul foto la un computer, expertul de
autoredare apare și fotografiile din folderul de înregistrare de
pe aparatul foto sunt importate în computer. (cu Windows 7/
Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un
computer sau alt dispozitiv USB.
Note
Index
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto],
selectaţi [PictBridge].
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea
[Auto], selectaţi [Mass Storage].
• Când [Conectare USB] este setat la [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme pe un computer. Pentru
a exporta filme pe un computer, setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau [Mass Storage].
Căutarea în
MENU/Setări
Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie
cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge.
Căutarea
operaţiunilor
Auto
68RO
Setări LUN
Sunt afișate atât imaginile de pe cardul de memorie, cât și
imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare când
conectaţi aparatul foto la un computer.
Individual
Când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, sunt
afișate imaginile de pe cardul de memorie; când nu este
introdus, sunt afișate imaginile din memoria internă. Selectaţi
această setare în cazurile în care imaginile de pe cardul de
memorie și din memoria internă nu sunt afișate când aparatul
foto este conectat la un alt dispozitiv decât un computer.
Notă
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile la un serviciu media cu ajutorul
„PMB Portable”.
Căutarea în
MENU/Setări
Multiplu
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Setări LUN] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Setează metoda de afișare pentru suportul de înregistrare afișat pe ecranul unui computer
sau alt monitor când aparatul foto este conectat cu un computer sau componentă AV
utilizând o conexiune USB.
Index
69RO
Format
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z pe butonul de
control
Cuprins
Formatează cardul de memorie sau memoria internă. În momentul în care utilizaţi pentru
prima dată un card de memorie împreună cu acest aparat foto, este recomandat să
formataţi cardul utilizând aparatul foto pentru a beneficia de o performanţă stabilă a
cardului de memorie înainte de fotografiere. Reţineţi că, prin formatare, se șterg definitiv
toate datele de pe cardul de memorie, nemaiputând fi recuperate. Salvaţi datele
importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv.
Notă
Căutarea în
MENU/Setări
• Reţineţi faptul că formatarea șterge permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
Index
70RO
Creează folder REC.
Note
zDespre foldere
După ce se creează un folder nou, puteţi modifica folderul de destinaţie pentru
stocare (pagina 72) și selecta folderul pentru vizualizarea imaginilor (pagina 58).
Căutarea în
MENU/Setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Când introduceţi un card de memorie care a fost utilizat împreună cu alte echipamente în
aparatul foto și realizaţi imagini, un nou folder poate fi creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Când capacitatea folderului este depășită,
un nou folder este creat automat.
Căutarea
operaţiunilor
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Creează
folder REC.] t [OK] t z pe butonul de control
Cuprins
Creează un folder pe un card de memorie pentru înregistrarea imaginilor.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când veţi crea un alt folder sau veţi
selecta un alt folder de înregistrare.
Index
71RO
Modif. folder REC.
1 MENU t
REC.]
(Setări) t
Cuprins
Modifică folderul de pe cardul de memorie care este utilizat în prezent pentru
înregistrarea imaginilor.
(Instrument card memorie) t [Modif. folder
3 [OK] t z
Note
Căutarea în
MENU/Setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Nu puteţi selecta folderul „100” ca folder de înregistrare.
• Nu puteţi muta imagini înregistrate în alt folder.
Căutarea
operaţiunilor
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.
Index
72RO
Șterg. folder REC
1 MENU t
REC]
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Șterg. folder
Cuprins
Șterge un folder pentru înregistrarea imaginilor pe cardul de memorie.
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.
Note
Căutarea în
MENU/Setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare prin [Șterg. folder REC], folderul cu numărul
cel mai mare este selectat ca folder de înregistrare în continuare.
• Puteţi șterge doar foldere goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi redate
de aparatul foto, ștergeţi-le mai întâi pe acestea și apoi ștergeţi folderul.
Căutarea
operaţiunilor
3 [OK] t z
Index
73RO
Copiază
1 Introduceţi un card de memorie cu spaţiu liber suficient în aparatul foto.
Note
Căutarea în
MENU/Setări
• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere de imagine utilizând un
acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma complet, determinând eșuarea copierii sau
chiar coruperea datelor.
• Imaginile nu pot fi copiate individual.
• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute chiar și după copiere. Pentru a șterge
conţinutul memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere, apoi formataţi memoria
internă ([Format] din [Instrument memorie int.]).
• Pe cardul de memorie se creează un nou folder, toate datele fiind copiate pe acesta. Nu puteţi
alege un anumit folder și copia imaginile pe acesta.
Căutarea
operaţiunilor
2 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Copiază] t
[OK] t z pe butonul de control
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.
Index
74RO
Număr fișier
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t modul dorit t z pe
butonul de control
Resetare
Începe de la 0001 de fiecare dată când folderul este schimbat.
(Dacă folderul de înregistrare conţine un fișier, se alocă un
număr mai mare cu unu decât cel mai mare număr.)
Căutarea în
MENU/Setări
Atribuie numere fișierelor în secvenţă chiar dacă folderul de
înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Când cardul
de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai mare
decât ultimul număr atribuit, este atribuit un număr mai mare
cu unu decât cel mai mare număr.)
Căutarea
operaţiunilor
Serie
Cuprins
Selectează metodele utilizate pentru a aloca numere de fișiere imaginilor.
Index
75RO
Setare dată și oră
1 MENU t
(Setări) t
(Setări ceas) t [Setare dată și oră] t
setarea dorită t z pe butonul de control
3 [OK] t z
Format dată și oră
Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.
Dată și oră
Puteţi seta data și ora.
• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Prin utilizarea „PMB”
din CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imagini cu data.
Căutarea în
MENU/Setări
Notă
Căutarea
operaţiunilor
2 Stabiliţi valoarea numerică și setarea dorită cu v/V/b/B de pe butonul de
control.
Cuprins
Setează din nou data și ora.
Index
76RO
Puteţi vizualiza imagini pe un televizor conectând aparatul foto la un televizor.
Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.
Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de operare livrate împreună cu televizorul.
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
Căutarea
operaţiunilor
Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului
foto la un televizor cu ajutorul cablului A/V (livrat)
Cuprins
Vizualizarea de imagini pe un
televizor
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului A/V dedicat (livrat).
Căutarea în
MENU/Setări
1 La mufele de intrare
audio/video
Cablu A/V dedicat
3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi pe butonul
Index
2 La mufa de ieșire A/V
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Imaginile fotografiate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită cu
butonul de control.
Note
• Dacă utilizaţi aparatul foto în alte ţări, poate fi necesar să comutaţi ieșirea semnalului video astfel
încât să corespundă cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 67).
• Când aparatul foto redă pe televizor, modul Facil nu poate fi utilizat.
77RO
Despre sisteme TV color
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Index
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
Căutarea în
MENU/Setări
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia, Noua
Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam etc.
Căutarea
operaţiunilor
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,
Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,
Venezuela etc.
Cuprins
Dacă doriţi să vizualizaţi imagini pe un ecran de televizor, aveţi nevoie de un televizor cu
o mufă de intrare video și de un cablu A/V dedicat. Sistemul color al televizorului trebuie
să corespundă celui al aparatului foto digital. Verificaţi următoarele liste de sistem de
color pentru televizoare ale ţării sau regiunii unde este utilizat aparatul foto.
78RO
„PMB” și alte aplicaţii sunt incluse pe CD-ROM (livrat) pentru a permite o utilizare mai
versatilă a imaginilor surprinse cu aparatul dvs. foto Cyber-shot.
Se recomandă utilizarea următorului mediu pentru computer când se utilizează softwareul livrat „PMB” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o conexiune USB.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Altele
Procesor: Intel Pentium III la 800 MHz sau mai rapid
Memorie: 512 MB sau mai mult
Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare —
aproximativ 500 MB
Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768 puncte sau mai mare
*1 Ediţiile pe 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.
Căutarea în
MENU/Setări
SO (preinstalat)
Căutarea
operaţiunilor
Mediu recomandat pentru computer (Windows)
Cuprins
Utilizarea împreună cu
computerul
Windows Image Mastering API (IMAPI) versiunea 2.0 sau o versiune ulterioară este necesară
pentru utilizarea funcţiei de creare a discurilor.
*2 Starter (Edition) nu este acceptat.
Index
Mediu recomandat pentru computer (Macintosh)
Se recomandă utilizarea următorului mediu pentru computer când se utilizează softwareul livrat „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o conexiune USB.
SO (preinstalat)
Conexiune USB: Mac OS X (v10.3 - v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 - v10.6)
Note
• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de operare
descrise mai sus, sau într-un mediu multi-boot.
• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este
posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB pe care le utilizaţi.
• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB
(compatibilitate cu USB 2.0) permite un transfer avansat (transfer la viteză mare), întrucât
aparatul foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibilitate cu USB 2.0).
• Atunci când computerul reia activitatea dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să
nu se restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.
79RO
Utilizarea software-ului
Cuprins
Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)”
(Windows)
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
• Dacă acesta nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Dacă apare ecranul AutoPlay, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile care apar pe
ecran pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Instalare].
Căutarea
operaţiunilor
Meniul de instalare apare.
Va apărea ecranul „Choose Setup Language”.
Va apărea ecranul „License Agreement”.
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio (
accepta termenii acordului și apoi faceţi clic pe [Next].
t
) pentru a
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după terminarea instalării.
7 Iniţializaţi software-ul.
Index
• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul procedurii (pagina 82).
• La apariţia mesajul de confirmare de repornire, reporniţi computerul conform instrucţiunilor
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de mediul de sistem al computerului dvs.
Căutarea în
MENU/Setări
3 Selectaţi limba dorită, apoi treceţi la următorul ecran.
• Pentru a porni „PMB”, faceţi clic pe
(PMB) de pe desktop.
Pentru a consulta metoda detaliată de funcţionare, accesaţi pagina de asistenţă pentru PMB
(http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (numai în limba engleză) sau faceţi clic pe
(PMB Help).
• Pentru a porni „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] t
(PMB).
Note
• Autentificaţi-vă ca Administrator.
• Când „PMB” este iniţializat pentru prima dată, mesajul de confirmare al instrumentului
Informaţii apare pe ecran. Selectaţi [Start].
80RO
Continuare r
Căutarea
operaţiunilor
• „PMB” vă permite să importaţi imagini fotografiate cu aparatul foto pe un computer în
vederea prezentării pe ecran. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer și
faceţi clic pe [Import].
• Imaginile de pe un computer pot fi exportate pe un card de memorie și pot fi afișate pe
aparatul foto. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Export]
t [Export Media Files] din meniul [Manipulate], apoi faceţi clic pe [Export].
• Puteţi salva și imprima imagini cu data.
• Puteţi afișa imagini stocate pe un computer în funcţie de data fotografierii într-un afișaj tip
calendar.
• Puteţi corecta (Reduc. ef. ochi roșii, etc) fotografii și puteţi schimba data și ora fotografiei.
• Puteţi crea discuri cu unitatea de scriere CD sau DVD.
• Puteţi încărca imagini pe suport. (Este necesară o conexiune la Internet.)
• Pentru alte detalii, consultaţi
(PMB Help).
Cuprins
zIntroducere în „PMB”
Căutarea în
MENU/Setări
Index
81RO
1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.
2 Porniţi computerul, apoi apăsaţi pe butonul
Cuprins
Conectarea aparatului foto la
computer
(Redare).
• Atunci când o conexiune USB este stabilită pentru prima dată, computerul dvs. rulează
automat un program pentru a recunoaște aparatul foto. Așteptaţi puţin.
Căutarea
operaţiunilor
3 Conectaţi aparatul foto la computer.
1 La o mufă USB a computerului
Căutarea în
MENU/Setări
2 La mufa
(USB)
Cablu USB dedicat
„PMB” vă permite să importaţi imaginile cu ușurinţă.
Pentru detalii despre funcţiile „PMB”, consultaţi secţiunea „PMB Help”.
Index
Importarea de imagini pe un computer (Windows)
Importarea de imagini pe un computer fără a utiliza „PMB”
Când apare expertul de autoredare după efectuarea unei conexiuni USB între aparatul
foto și un computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] t
copiaţi imaginile dorite pe computer.
Importarea de imagini pe un computer
(Macintosh)
1 Mai întâi, conectaţi aparatul foto la computerul Macintosh. Faceţi dublu
clic pe pictograma recunoscută recent de pe desktop t [DCIM] t
folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
2 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului.
Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din
folderul ce conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
82RO
Ștergerea conexiunii USB
• Deconectarea cablului USB dedicat.
• Scoaterea unui card de memorie.
• Introducerea unui card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria
internă.
• Închiderea aparatului foto.
2 Faceţi clic pe
t [Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
Pictogramă deconectare
Notă
• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii în pictograma „Trash”
înainte de a utiliza un computer Macintosh și înainte ca aparatul foto să fie deconectat de la
computer.
Căutarea în
MENU/Setări
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].
Windows XP
Căutarea
operaţiunilor
1 Faceţi clic pe pictograma de deconectare de
pe bara de sarcini.
Cuprins
Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos:
Index
83RO
Acest aparat foto are o aplicaţie „PMB Portable” încorporată.
Puteţi utiliza această aplicaţie pentru a efectua următoarele:
Pentru detalii despre „PMB Portable”, consultaţi asistenţa „PMB Portable”.
Pornirea „PMB Portable” (Windows)
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
Când conectaţi aparatul foto și computerul, apare expertul de autoredare.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile care nu sunt necesare.
Căutarea în
MENU/Setări
Când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba. Urmaţi
procedura de mai jos pentru a efectua selecţia. Odată selectată limba, pașii 3 - 5 nu mai
sunt necesari la următoarea utilizare a „PMB Portable”.
Căutarea
operaţiunilor
• Puteţi încărca imagini cu ușurinţă pe un blog sau alt suport.
• Puteţi încărca imagini de la un computer conectat la Internet chiar dacă nu vă aflaţi acasă sau la
birou.
• Puteţi înregistra cu ușurinţă suporturile (de ex. bloguri) pe care le utilizaţi frecvent.
Cuprins
Încărcarea imaginilor pe un
suport
• Dacă expertul de autoredare nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP, [My
Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.
2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.
• Dacă nu se afișează [PMB Portable] în expertul de autoredare, faceţi clic pe [Computer] t
[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.
Index
(În Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK].)
Apare ecranul de Selectare limbă.
3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul de Selectare regiune.
4 Selectaţi valorile corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi
faceţi clic pe [OK].
Se afișează ecranul Contract de licenţă.
5 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe
[I Agree].
„PMB Portable” se iniţializează.
84RO
Pornirea „PMB Portable” (Macintosh)
Când conectaţi aparatul foto și computerul, pe desktop apare [PMBPORTABLE].
Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile care nu sunt necesare.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer Macintosh.
2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] în folderul [PMBPORTABLE].
Apare ecranul de Selectare regiune.
Se afișează ecranul Contract de licenţă.
4 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe
[I Agree].
Căutarea
operaţiunilor
3 Selectaţi valorile corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi
faceţi clic pe [OK].
„PMB Portable” se iniţializează.
• Setaţi [Setări LUN] în [Setări principale] la [Multiplu].
• Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când utilizaţi „PMB Portable”.
• Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în
funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest
scop.
• Dacă apare o problemă legată de „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din
greșeală, puteţi repara „PMB Portable” descărcând aplicaţia de instalare pentru PMB Portable
de pe site-ul Web.
Index
Note privind „PMB Portable”
Căutarea în
MENU/Setări
Note
„PMB Portable” face posibilă descărcarea de URL-uri de pe un număr de situri de pe
serverul administrat de Sony („server Sony”).
Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a vă bucura de avantajele serviciului de încărcare
imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele, trebuie să
acceptaţi următoarele.
• Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând
serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective.
• Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor operatorilor siturilor. Sony nu este
responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată
de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de
servicii.
• Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul Sony. Pot exista
momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive.
• Dacă utilizarea serverului Sony urmează a fi încheiată, veţi fi notificat(ă) în avans pe situl Sony,
etc.
• URL-urile către care sunteţi redirecţionaţi de serverul Sony și alte informaţii pot fi înregistrate în
scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, nu vor fi înregistrate
date personale în astfel de ocazii.
85RO
Imprimarea fotografiilor
Cuprins
Căutarea
operaţiunilor
Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.
• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge
• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante care acceptă tipul cardului dvs. de
memorie.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu imprimanta.
• Imprimarea cu ajutorul computerului
Puteţi importa imagini într-un computer cu ajutorul softului „PMB” livrat, după care le
puteţi imprima.
Puteţi introduce data pe imagine și o puteţi imprima. Pentru detalii, consultaţi „PMB
Help”.
• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 87)
Notă
Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei
imprimante compatibile PictBridge
Căutarea în
MENU/Setări
• La imprimarea fotografiilor realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie tăiate.
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.
Index
„PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.
1 La o mufă USB a
imprimantei
2 La mufa
(USB)
Cablu USB dedicat
3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.
După realizarea conexiunii, indicatorul
indicator apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (notificare
eroare), verificaţi imprimanta conectată.
86RO
Continuare r
4 MENU t
(Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control
Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima imagini multiple.
După pasul 4, efectuaţi următoarele.
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat
toate imaginile.
5 Element dorit t [Pornire] t z
Cantitate
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru
imprimare.
• Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o
singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini.
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi
una lângă alta pe o coală.
Dimensiune
Selectează dimensiunea colii pentru imprimare.
Datã
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora
în imagini.
• Dacă alegeţi [Dată], data va fi introdusă în ordinea pe care aţi
selectat-o utilizând [Setare dată și oră] aparatului foto. Este posibil
ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imprimantă.
Index
Note
• Nu se pot imprima filme.
• Dacă nu a fost posibilă conectarea aparatului foto la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat
[Conectare USB] de sub (Setări principale) pe [PictBridge].
• Nu deconectaţi cablul USB dedicat în timp ce pe ecran apare indicatorul
(Conectare
PictBridge).
Căutarea în
MENU/Setări
Aspect
Căutarea
operaţiunilor
2MENU t [OK] t z
Cuprins
Această imagine
Imprimarea la un centru de imprimare
Puteţi duce la un centru de imprimare a fotografiilor un card de memorie care conţine
imagini realizate cu aparatul foto. Cât timp centrul de imprimare permite servicii de
imprimare foto conform standardului DPOF, puteţi efectua înainte un marcaj
(Comandă de imprimare) pe imagini în modul redare astfel încât să nu trebuiască să
le selectaţi din nou când le imprimaţi la centrul de imprimare.
Note
• La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe
aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 74), apoi duceţi cardul de
memorie la centrul de imprimare.
• Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de carduri de memorie sunt
acceptate.
• Poate fi necesar un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Cereţi ajutor de la
centrul de imprimare foto.
• Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă)
ale datelor pe un disc.
• Nu puteţi seta numărul de imprimări.
• Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii.
87RO
Depanarea
1 Verificaţi elementele de la paginile 88 - 95.
Cuprins
Dacă experimentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Dacă pe ecran apare un cod precum „C/E:ss:ss”,
consultaţi pagina 96.
4 Consultaţi dealerul Sony sau sediul service autorizat
local Sony.
Căutarea în
MENU/Setări
3 Inţializaţi setările (pagina 66).
Căutarea
operaţiunilor
2 Scoateţi bateria, așteptaţi un minut, reintroduceţi
bateria și porniţi alimentarea.
Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea
conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale.
Index
Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi
găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.
http://www.sony.net/
Acumulatorul și alimentarea
Acumulatorul nu poate fi introdus.
• Introduceţi acumulatorul corect, apăsând butonul de ejectare a bateriei.
Aparatul foto nu poate fi pornit.
• După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la
pornirea aparatului foto.
• Introduceţi acumulatorul corect.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.
• Utilizaţi un acumulator recomandat.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă
automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se
închide aparatul.
• Atunci când funcţia [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau [Rezistenţă], dacă nu
utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește
automat pentru a preveni uzarea acumulatorului. Reporniţi aparatul foto.
88RO
Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.
• Nu puteţi alimenta acumulatorul cu ajutorul Adaptorului c.a. (se vinde separat). Utilizaţi
încărcătorul pentru baterie pentru a alimenta bateria.
Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei.
Realizarea de fotografii/filme
Nu se pot înregistra imagini.
Index
• Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar și atunci când este introdus un card de
memorie în aparatul foto. Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul
foto.
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă memoria e
plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 26).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul.
• Pentru înregistrarea filmelor, este recomandat să utilizaţi următoarele carduri de memorie:
– „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”
– card de memorie SD sau card de memorie SDHC (Clasa 2 sau mai rapid)
• Setaţi comutatorul de selectare a modului la
(Fotografie) atunci când realizaţi fotografii.
• Setaţi comutatorul de selectare a modului la
(Film) atunci când înregistraţi filme.
Căutarea în
MENU/Setări
• Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat.
• Temperatura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi să încărcaţi din nou
acumulatorul în intervalul adecvat de temperaturi de încărcare (10 °C - 30 °C).
• Consultaţi pagina 102 pentru detalii.
Căutarea
operaţiunilor
Acumulatorul nu poate fi încărcat.
Cuprins
• Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu temperaturi extrem de
ridicate sau de scăzute.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a
bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.
În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca indicatorul să nu fie corect.
• Acumulatorul este inutilizabil (pagina 101). Înlocuiţi-l cu unul nou.
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
• Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
Imaginea este defocalizată.
• Subiectul este prea aproape. Atunci când fotografiaţi, asiguraţi-vă că poziţionaţi obiectivul la
o distanţă faţă de subiect mai mare decât cea mai redusă distanţă de fotografiere (aproximativ
4 cm (W)/60 cm (T) faţă de obiectiv).
• Modul (Crepuscul) sau
(Peisaj) este selectat în Selectare scene atunci când realizaţi
fotografii.
Funcţia zoom nu funcţionează.
• Nu puteţi utiliza zoomul optic atunci când înregistraţi filme.
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 60).
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital atunci când:
– Realizarea filmelor.
– Declanșator zâmbet este activat.
89RO
Nu se poate selecta funcţia Detecţie feţe.
Bliţul nu funcţionează.
Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ.
Funcţia de fotografiere de la apropiere (Macro) nu funcţionează.
• Aparatul foto ajustează focalizarea în mod automat. Apăsaţi și menţineţi apăsat până la
jumătate butonul declanșator. Ajustarea focalizării poate dura mai mult când fotografiaţi un
subiect apropiat.
• Modul
(Peisaj) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.
Căutarea în
MENU/Setări
• Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.
Aceasta nu este o defecţiune.
Căutarea
operaţiunilor
• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:
– Este selectat Modul Rafală (pagina 37).
– Modul
(Sensibilitate înaltă) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.
– Înregistrarea în modul Film.
• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 20) când modul Selectare Scenă este setat la
(Peisaj),
(Specialităţi culinare),
(Animal de companie),
(Plajă), (Zăpadă) sau
(Subacvatic).
Cuprins
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai când modul de focalizare este setat pe [Multi AF] și modul
de măsurare pe [Multi].
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
Nu se pot insera datele în imagini.
Index
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
• Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”,
puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 80).
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când apăsaţi și
menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșator.
• Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 38).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Reglaţi balansul de alb (pagina 40).
Pe zonele luminoase ale subiectului apar dungi albe sau mov sau întregul ecran
al imaginii devine roșiatic.
• Acest fenomen este denumit pătare. Aceasta nu este o defecţiune. Pătarea nu apare pe
fotografii, dar apare sub forma unor dungi sau a unor culori neomogene în filme.
(prin „zone luminoase” se face referire la lumina soarelui sau la lumini electrice, care sunt
mult mai puternice decât mediul înconjurător.)
Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos.
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea
imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată.
90RO
Ochii subiectului apar roșii.
Cuprins
• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 61).
• Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul.
• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de vizualizare
(pagina 53), sau corectaţi prin „PMB”.
Pe ecran apar și persistă puncte.
Nu se pot efectua fotografii succesive.
• Memoria internă sau cardul de memorie este plin. Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare
(pagina 26).
• Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat.
• [Setări în rafală] este setat pe [Rafală] (pagina 37).
• [Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 45).
Vizualizarea imaginilor
Căutarea în
MENU/Setări
Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori.
Căutarea
operaţiunilor
• Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Imaginile nu pot fi redate.
Index
• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.
• Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.
• Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin
fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în mod USB. Ștergerea conexiunii USB (pagina 83).
Data și ora nu sunt afișate.
• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi pe butonul DISP (Setări afișaj
pe ecran) pentru a afișa informaţii (pagina 19).
Imaginea pare brută imediat după pornirea redării.
• Aceasta poate fi cauzată de procesarea imaginii. Aceasta nu este o defecţiune.
Imaginea nu apare pe ecranul LCD.
• Dacă la aparatul foto este conectat un cablu A/V, deconectaţi-l.
Nu se pot afișa imagini în modul index.
• Aparatul foto este setat la modul Facil. Anulaţi modul Facil.
Imaginea nu apare pe televizor.
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul ieșirii video al aparatului foto este setat
pe sistemul color al televizorului dvs. (pagina 67).
• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 77).
91RO
Ștergerea
• Anulaţi protecţia (pagina 55).
Cuprins
O imagine nu poate fi ștearsă.
Computerele
• Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare de „Memory
Stick” produse de alţi producători în afară de Sony trebuie să contacteze producătorii
respectivi.
• Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(pagina 82). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
Index
• Când nivelul de încărcare a bateriei se reduce, introduceţi acumulatorul încărcat.
• Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 68).
• Utilizaţi cablul USB dedicat (livrat).
• Deconectaţi cablul USB dedicat de la computer și de la aparatul foto și conectaţi-l din nou,
fixându-l bine.
• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii
USB ai computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt
dispozitiv.
Căutarea în
MENU/Setări
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
Căutarea
operaţiunilor
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru
„Memory Stick”.
Nu se pot importa imagini.
• Conectaţi camera și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 82).
• Când realizaţi imagini cu un card de memorie formatat de un computer, este posibil să nu
puteţi importa imaginile pe un computer. Fotografiaţi utilizând un card de memorie formatat
de aparatul foto (pagina 70).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după ce aţi oprit computerul.
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portable” nu pornește.
• Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu] (pagina 69).
• Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 68).
• Conectaţi computerul la reţea.
Nu se pot reda imaginile pe computer.
• Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 80).
• Consultaţi fabricantul computerului sau al softului.
Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe
un computer.
• Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe
computer utilizând „PMB”, apoi redaţi-l (pagina 82).
92RO
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF”.
Card de memorie
Cuprins
După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe
aparatul foto.
Nu se poate introduce un card de memorie.
Aţi formatat un card de memorie din greșeală.
• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
Căutarea
operaţiunilor
• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.
Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar și atunci când este introdus
un card de memorie în aparatul foto.
Memoria internă
Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne.
Căutarea în
MENU/Setări
• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.
• În aparatul foto este introdusă un card de memorie. Scoateţi-l.
Nu se pot copia pe cardul de memorie datele stocate în memoria internă.
Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria
internă.
Index
• Cardul de memorie este plin. Copiaţi pe un card de memorie cu capacitate suficientă.
• Această caracteristică nu este disponibilă.
Imprimarea
Consultaţi „Imprimantă compatibilă cu PictBridge” împreună cu următoarele elemente.
O imagine nu poate fi imprimată.
• Citiţi manualul de utilizare al imprimantei.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o
imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată.
• Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau
imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta
oferă sau nu aceste funcţii.
• Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima
imaginile fără a se tăia ambele margini.
93RO
Nu se pot imprima imagini cu dată.
Nu se poate stabili o conexiune.
Nu se pot imprima imagini.
Index
• Verificaţi conectarea corespunzătoare a aparatului foto și a imprimantei cu ajutorul cablului
USB dedicat.
• Porniţi imprimanta. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu
imprimanta.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate.
Deconectaţi și conectaţi din nou cablul USB dedicat. Dacă tot nu puteţi imprima imagini,
deconectaţi cablul USB dedicat, opriţi și porniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB
dedicat.
• Nu se pot imprima filme.
• Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer
nu pot fi imprimate.
Căutarea în
MENU/Setări
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu
standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta
este compatibilă sau nu cu PictBridge.
• Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 68).
• Deconectaţi și conectaţi din nou cablul USB dedicat. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de
eroare, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu imprimanta.
Căutarea
operaţiunilor
Imprimantă compatibilă cu PictBridge
Cuprins
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 80).
• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Totuși, deoarece
imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima
imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul pot recunoaște informaţii Exif. Pentru
compatibilitate cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi personalul să suprapună datele
pe imagini.
Imprimarea este anulată.
• Confirmaţi că aţi deconectat cablul USB dedicat înainte ca marcajul
PictBridge) să dispară.
(Conectare
Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video.
• Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă
imprimanta oferă sau nu aceste funcţii.
• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi
producătorul imprimantei.
„---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data.
• Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe
[Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 86).
94RO
Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată.
• Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează operaţia de anulare. Aceasta poate dura
un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.
Altele
Căutarea
operaţiunilor
Nu se poate opera aparatul foto după anularea imprimării.
Cuprins
• Atunci când utilizaţi hârtie de o altă dimensiune după conectarea imprimantei la aparatul
foto, deconectaţi, apoi reconectaţi cablul USB dedicat.
• Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie
configuraţia aparatului foto (pagina 86), fie a imprimantei.
• Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea
dorită.
Obiectivul se aburește.
Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou
aparatul foto.
• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit.
• Aceasta nu este o defecţiune.
Index
Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.
Căutarea în
MENU/Setări
• A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ
o oră.
Ecranul Setare ceas apare la pornirea aparatului foto.
• Setaţi din nou data și ora (pagina 76).
• Bateria de rezervă internă reîncărcabilă s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată și lăsaţi
aparatul oprit timp de 24 de ore sau mai mult.
Data sau ora este greșită.
• Modificaţi setările din MENU t
(Setări) t [Setări ceas] t [Setare dată și oră].
95RO
Cuprins
Indicatorii și mesajele de
avertizare
Afișarea autodiagnosticării
Căutarea
operaţiunilor
Dacă se afișează un cod care începe cu o literă din alfabet, funcţia de autodiagnosticare a
aparatului foto este activă. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor fi diferite, în funcţie
de starea camerei.
Dacă nu puteţi rezolva problema nici în urma încercării repetate a următoarelor acţiuni
corective, este posibil ca aparatul foto să necesite o reparaţie.
Contactaţi dealerul Sony sau sediul service autorizat local Sony.
C:32:ss
C:13:ss
• Aparatul foto nu poate citi sau scrie date pe cardul de memorie. Încercaţi să opriţi și să porniţi
din nou aparatul foto sau să scoateţi și să reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.
• În memoria internă s-a produs o eroare de formatare sau a fost introdus un card de memorie
neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie (pagina 70).
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto sau datele sunt
deteriorate. Introduceţi un nou card de memorie.
Index
E:61:ss
Căutarea în
MENU/Setări
• Există o problemă legată de componentele aparatului foto. Opriţi și reporniţi aparatul.
E:62:ss
E:91:ss
• Defecţiune la aparatul foto. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 66), apoi porniţi-l din nou.
Mesajele
Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.
• Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul bateriei, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar dacă
mai sunt 5 - 10 minute până la descărcarea bateriei.
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Acumulatorul introdus nu este de tip NP-BN1 (livrat).
Eroare sistem
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
96RO
• Temperatura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu
mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu temperatură scăzută până
când acesta se răcește.
Cuprins
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
Eroare memorie internă
Reintroduceţi card memorie
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).
• Porţiunea reprezentată de terminalul cardului de memorie este murdară.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare card memorie
• Formataţi din nou mediul (pagina 70).
Căutarea în
MENU/Setări
Eroare tip card memorie
Căutarea
operaţiunilor
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
Card memorie blocat
Card memorie protejat la scriere
Index
• Utilizaţi cardul de memorie cu comutatorul pentru protecţie la scriere, iar comutatorul este
setat la poziţia BLOCARE. Setaţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini de pe acest card de memorie.
Nicio imagine
• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.
• Nicio imagine care să poată fi redată nu s-a înregistrat în acest folder al cardului de memorie.
Eroare folder
• Pe cardul de memorie există deja un folder cu un număr care conţine aceleași prime trei cifre
(de exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou
(paginile 71, 72).
Creare mai multe foldere imposibilă
• Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi
crea foldere.
Eroare fișier
• S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.
Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin
fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
97RO
Folder protejat la scriere
Fișier protejat
Cuprins
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 72).
• Deblocaţi protecţia (pagina 55).
• Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
Căutarea
operaţiunilor
Dimensiune imagine peste limită
(Indicator avertisment vibraţii)
Opriţi și reporniţi aparatul
• Obiectivul funcţionează necorespunzător.
Căutarea în
MENU/Setări
• Aparatul foto poate vibra datorită luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul
foto pe trepied pentru a-l fixa.
VGA neacceptată cu acest card memorie
Număr maxim imagini deja selectat
Index
• Pentru înregistrarea filmelor, este recomandat să utilizaţi un card de memorie cu o capacitate
de 1 GB sau mai mult.
• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Imagini multiple].
• Puteţi adăuga marcaje
(Ordine de imprimare) la până la 999 fișierele. Anulaţi selecţia.
• Este posibil ca transmisia de date către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul USB dedicat.
Se procesează...
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când operaţia nu
este terminată. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu pot fi aplicate pe fișiere de imagine
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau pe imagini care au fost înregistrate cu
alte aparate foto.
Memorie internă plină
Ștergeţi imagini?
• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra în memoria internă, selectaţi [Da] și ștergeţi
imaginile nedorite.
98RO
„Memory Stick Duo”
Tip de „Memory Stick”
Cuprins
A „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact, portabil. Tipurile de
„Memory Stick Duo” care pot fi utilizate împreună cu aparatul foto sunt listate în tabelul
de mai jos. Totuși, funcţionarea corespunzătoare nu poate fi garantată pentru toate
funcţiile „Memory Stick Duo”.
Înregistrare/Redare
a*1
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Căutarea
operaţiunilor
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Căutarea în
MENU/Setări
*1 Transferul de date de mare viteză printr-o interfaţă paralelă nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt
dotate cu funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie protejată de drepturi de autor care
utilizează tehnologie de criptare. Înregistrarea/redarea de date care necesită funcţii MagicGate
nu poate fi efectuată cu aparatul foto.
*3 Pot fi înregistrate filme cu o dimensiune [VGA].
*4 Acest aparat foto nu acceptă transfer de date în paralel pe 8 biţi. Acesta efectuează același
transfer de date în paralel pe 4 biţi ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Note
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru
„Memory Stick Micro”.
• Funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu un computer nu este
garantată.
• Vitezele de citire/scriere de date diferă în funcţie de combinaţia formată din „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timpul unei operaţii de citire sau de scriere de date.
• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:
– La scoaterea „Memory Stick Duo” sau închiderea aparatului foto în timpul unei operaţii de
citire sau de scriere
– La utilizarea „Memory Stick Duo” în locaţii afectate de electricitate statică sau de zgomot
electric
• Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante.
• Nu atașaţi o etichetă pe „Memory Stick Duo” sau pe Adaptorul pentru „Memory Stick Duo”.
• Nu atingeţi porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, îndoiţi sau lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu dezasamblaţi sau modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi la apă „Memory Stick Duo”.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.
• Nu introduceţi alte obiecte în afară de „Memory Stick Duo” în slotul pentru „Memory Stick
Duo”. Dacă procedaţi astfel, puteţi produce deteriorări.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele condiţii:
– Locaţii cu temperatură ridicată, precum interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locaţii expuse la lumina directă a soarelui
– Locaţii cu umezeală sau locaţii în care există substanţe corozive
99RO
Continuare r
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” împreună cu aparatul foto, nu uitaţi să introduceţi
„Memory Stick Micro” într-un Adaptor „M2” de dimensiune Duo. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Micro” în aparatul foto fără un Adaptor pentru „M2” de dimensiune Duo, este
posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.
Căutarea în
MENU/Setări
Instrucţiuni pentru utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde
separat)
Căutarea
operaţiunilor
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, nu uitaţi să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi
un „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un Adaptor pentru
„Memory Stick Duo”, este posibil ca acesta să nu mai poată fi scos din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”, asiguraţi-vă
că „Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi împingeţi-l complet. Introducerea
greșită poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”
cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, asiguraţi-vă că Adaptorul pentru „Memory Stick
Duo” este introdus în direcţia corespunzătoare. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate
duce la deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceţi un Adaptor pentru „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory
Stick” fără un „Memory Stick Duo” atașat. Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora unitatea.
Cuprins
Instrucţiuni despre utilizarea Adaptorului pentru „Memory
Stick Duo” (se vinde separat)
Index
100RO
Acumulatorul
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul într-o locaţie cu temperatură înconjurătoare de
10 °C - 30 °C. Este posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la temperaturi în afara acestui
interval.
Depozitarea acumulatorului
Index
• Descărcaţi complet acumulatorul, înainte de a-l depozita într-un loc răcoros și uscat. Pentru a
menţine funcţia acumulatorului, încărcaţi-l complet și apoi descărcaţi-l complet în aparatul foto
cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.
• Pentru a descărca acumulatorul, lăsaţi aparatul foto în mod redare prezentare de imagini până
când acesta se închide.
• Pentru a preveni pătarea bornei, scurtcircuitarea etc., asiguraţi-vă că utilizaţi o pungă de plastic
pentru a-l păstra departe de obiecte metalice în timpul transportului sau depozitării.
Căutarea în
MENU/Setări
• Capacitatea bateriei scade în medii cu temperaturi scăzute. Astfel, în locuri cu temperaturi
scăzute, timpul de funcţionare a bateriei este mai mic. Recomandăm următoarele pentru
asigurarea unei utilizări mai îndelungate a acumulatorului:
– Puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi și introduceţi-l în
aparatul foto imediat înainte de a efectua fotografii.
• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent bliţul sau funcţia zoom.
• Recomandăm să păstraţi la îndemână acumulatori de schimb pentru un timp de fotografiere de
două sau de trei ori mai mare decât timpul preconizat și să efectuaţi fotografii de test înainte de a
efectua fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina
directă a soarelui.
Căutarea
operaţiunilor
Utilizarea eficientă a acumulatorului
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorului
Despre viaţa bateriei
• Viaţa bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă
timpul de utilizare scăzut între încărcări devine semnificativ, probabil că este timpul să înlocuiţi
bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și de
mediul în care este utilizat fiecare acumulator.
Acumulator compatibil
• NP-BN1 (livrat) poate fi utilizat în modele Cyber-shot compatibile cu tipul N.
101RO
Încărcătorul pentru baterie
Cuprins
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
MENU/Setări
• Numai acumulatorii tip NP-BN (și nu alte tipuri) pot fi încărcaţi în încărcătorul de baterie
(livrat). Bateriile de alt tip decât cel specificat pot prezenta scurgeri, se pot supraîncălzi sau pot
exploda dacă încercaţi să le încărcaţi, prezentând risc de rănire prin electrocutare și arsuri.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul încărcat în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.
• Becul CHARGE al încărcătorului pentru baterie livrat se aprinde intermitent:
– Rapid: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 0,15 secunde.
– Lent: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 1,5 secunde.
• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge rapid, scoateţi acumulatorul încărcat și
introduceţi-l din nou în același încărcător, fixându-l. Dacă becul CHARGE se aprinde și se stinge
rapid din nou, poate indica o eroare de baterie sau faptul că s-a introdus alt tip de baterie în afară
de cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorul este de tipul specificat. Dacă acumulatorul este de
tipul specificat, scoateţi-l, înlocuiţi-l cu unul nou sau cu un alt acumulator și verificaţi dacă
încărcătorul pentru baterie funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este
posibil să existe o eroare de baterie.
• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge lent, indică faptul că încărcătorul de baterie
nu mai încarcă temporar în stand-by. Încărcătorul nu mai încarcă și întră automat în starea de
stand-by dacă temperatura este în afara temperaturii de funcţionare recomandate. Când
temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și becul
CHARGE se aprinde din nou. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul într-o locaţie cu
temperatură înconjurătoare de 10 °C - 30 °C.
Index
102RO
Index
Acumulatorul .................................................................101
Economisire energ. .......................................................65
AF central ..........................................................................42
Ecran .....................................................................................19
Afișare autodiagnosticare .........................................96
EV...........................................................................................38
Animal de companie ....................................................31
Expunere ............................................................................38
Autoreglare inteligentă ..............................................29
F
B
Film ........................................................................................16
Balans de alb ....................................................................40
Focalizare ...........................................................................42
Balans de alb subacvatic ............................................41
Folder
Creare............................................................................71
Bliţ ..........................................................................................20
Modificare ..................................................................72
Buton de control ............................................................13
Selectare ......................................................................58
Ștergere ........................................................................73
C
Format ..................................................................................70
Card de memorie .............................................................3
Fotografiere
Caroiaj ..................................................................................59
Film .................................................................................16
CD-ROM ...........................................................................80
Fotografie....................................................................29
Căutarea în
MENU/Setări
Bip ..........................................................................................62
Căutarea
operaţiunilor
E
Cuprins
A
Computer ...........................................................................79
Computer Macintosh ...................................................79
G
Ghid funcţionare ............................................................64
Computer Windows .....................................................79
Comutator mod ..............................................................16
I
Conectare
Identificare componente ...........................................13
Computer ....................................................................82
Ieșire video ........................................................................67
Imprimantă ................................................................86
Imprimare ....................................................................56, 86
Televizor ......................................................................77
Index imagini....................................................................25
Conectare USB ...............................................................68
Iniţializare ..........................................................................66
Copiază ................................................................................74
Instalare...............................................................................80
Corectează efect ochi roșii .......................................53
Instantaneu estompat ..................................................31
Creează folder REC. ...................................................71
ISO .........................................................................................39
Crepuscul ............................................................................31
D
Declanșator zâmbet......................................................21
Î
Încărcătorul pentru baterie ....................................102
Decorare .............................................................................53
L
Depanare ............................................................................88
Language Setting ...........................................................63
Detecţie feţe .....................................................................48
Index
Importare de imagini............................................82
Dimens. imag. ..................................................................35
M
DISP ......................................................................................19
Marcaj comandă de imprimare........................56, 87
DPOF ...................................................................................56
Mass Storage ....................................................................68
DRO ......................................................................................50
Măsurare în punct .........................................................44
Măsurare multi-segment............................................44
103RO
Selectează folder ............................................................58
Memorie internă ............................................................17
Sensibilitate detect. zâmbet .....................................47
„Memory Stick Duo” ..................................................99
Sensibilitate înaltă .........................................................31
MENU .................................................................................10
Setare dată și oră............................................................76
Mesaje de avertizare ....................................................96
Setări .....................................................................................12
Mod Facil
Setări ceas ..........................................................................76
Fotografiere ...............................................................34
Setări în rafală .................................................................37
Setări LUN ........................................................................69
Sincronizare lentă ..........................................................20
Mod REC ...........................................................................28
SO ...........................................................................................79
Modif. folder REC........................................................72
Soft .........................................................................................80
Modificare afișaj .............................................................19
Specialităţi culinare ......................................................31
MTP .......................................................................................68
SteadyShot .........................................................................33
Mufă USB ..............................................................13, 82, 86
Subacvatic ..........................................................................31
Ș
N
Șterg. folder REC..........................................................73
NTSC ....................................................................................67
Șterge ..............................................................................26, 54
Număr fișier ......................................................................75
T
P
Televizor .............................................................................77
PAL .......................................................................................67
Temporizator ...................................................................22
Peisaj .....................................................................................31
V
PictBridge.....................................................................68, 86
VGA......................................................................................35
Pixel .......................................................................................36
Plajă .......................................................................................31
Z
PMB.......................................................................................80
Zăpadă .................................................................................31
PMB Portable ..................................................................84
Zonă de focalizare AF ................................................42
Portret crepuscul ............................................................31
Zoom.....................................................................................18
Prezentare imagini ........................................................52
Zoom digital .....................................................................60
Programare auto ............................................................30
Zoom digital de precizie ............................................60
Protejează...........................................................................55
Zoom inteligent ..............................................................60
PTP.........................................................................................68
Zoom optic ..................................................................18, 60
Index
PC ...........................................................................................79
Căutarea în
MENU/Setări
Multi AF .............................................................................42
Căutarea
operaţiunilor
Vizualizare..................................................................51
Mod măsurare..................................................................44
Cuprins
Măsurare ponderat centrală ....................................44
Punct AF.............................................................................42
R
Recunoaștere scenă ......................................................45
Redare ..................................................................................23
Redare cu zoom ..............................................................24
Reduc. ef. ochi roșii ......................................................61
Retușează ...........................................................................53
Rotește .................................................................................57
S
Selectare scenă ................................................................31
104RO
Download PDF