Sony | SEL100F28GM | Sony SEL100F28GM FE 100mm F2.8 STF GM OSS Instrucţiuni de utilizare

4-584-765-01(1) (RO)

Română
–1
Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar
fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în
documentul separat „Măsuri de precauţie
înainte de utilizare”. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
Obiectiv interschimbabil
Instrucţiuni de utilizare
(1)
–2
(2)
Acest obiectiv este conceput pentru camere cu
sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
FE 100mm F2.8 STF GM OSS este compatibil cu
gama unui senzor de imagine în format de 35 mm.
O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în
format de 35 mm poate fi setată să fotografieze
şi la dimensiunea APS-C.
Pentru detalii referitoare la modul de setare
a camerei, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
FE 100mm
F2.8 STF GM OSS
Soclu E
Note cu privire la utilizare
SEL100F28GM


 Nu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de
lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce
defecţiuni interne ale corpului camerei şi obiectivului,
fum sau incendii. În cazul în care nu aveţi cum să
feriţi obiectivul de lumina solară, nu uitaţi să ataşaţi
capacele pentru obiectiv.
 Atunci când înregistraţi imagini cu soarele în faţă,
nu lăsaţi deloc razele soarelui să intre în unghiul
de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot
concentra într-un punct focal în interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot
produce şi atunci când razele soarelui intră foarte
puţin în unghiul de vizualizare.
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera, cât şi
obiectivul.
 Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deşi este
conceput pentru a fi rezistent la praf şi stropire.
Dacă îl utilizaţi în ploaie etc., feriţi obiectivul de
picăturile de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
 Nu puteţi utiliza bliţul încorporat al camerei cu acest
obiectiv. Folosiţi un bliţ extern (comercializat separat).
 Identificarea componentelor
©2016 Sony Corporation


(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Index parasolar
Inel de focalizare
Index diafragmă
Scală de diafragmă
Inel de diafragmă
Index de comutare macro
Scală de comutare macro
Buton de menţinere a focalizării
Comutator mod de focalizare
Comutator de compensare a tremurului
Inel de comutare macro
Buton de deblocare pentru comutare macro
Index de montare
Parasolar
Comutator cu declic pentru diafragmă
Puncte de contact obiectiv*
Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
(2)
2
 Ataşarea şi demontarea
obiectivului
Pentru a ataşa obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
1
Demontaţi capacele frontal şi posterior
ale obiectivului şi capacul de pe corpul
camerei.
 Puteţi ataşa/demonta capacul frontal pentru
obiectiv în două moduri, (1) şi (2). Atunci când
ataşaţi/demontaţi capacul pentru obiectiv cu
parasolarul ataşat, utilizaţi metoda (2).
Aliniaţi indexul alb de pe montura
obiectivului cu indexul alb de pe cameră
(index de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe obiectiv şi
rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se
blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de
pe cameră în timpul montării obiectivului.
 Nu montaţi obiectivul oblic.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –.)
Ţinând apăsat butonul de eliberare a
obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul
în sens opus acelor de ceas până când se
opreşte, apoi demontaţi-l.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să utilizaţi un parasolar pentru
a reduce luminozitatea puternică şi pentru a asigura
o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia
roşie de pe obiectiv (index pentru parasolar),
apoi introduceţi parasolarul în soclul de pe
obiectiv şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas
până se blochează cu un declic şi punctul
roşu de pe parasolar este aliniat cu linia
roşie de pe obiectiv (index pentru parasolar).
 Atunci când utilizaţi un bliţ extern (comercializat
separat), demontaţi parasolarul, pentru a evita
blocarea luminii bliţului.
 În timpul depozitării, montaţi parasolarul pe obiectiv
parcurgând paşii în ordine inversă.
 Focalizare
Există trei modalităţi de focalizare.

Focalizare automată
Camera focalizează în mod automat.

DMF (Focalizare manuală directă)
După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi efectua manual un reglaj fin.

Focalizare manuală
Focalizaţi manual.
Pentru detalii cu privire la setările modului,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu camera.
La anumite modele de cameră, AF nu funcţionează
în timpul înregistrării filmelor.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
Pentru a comuta între modurile
AF (focalizare automată)/
MF (focalizare manuală)
Modul de focalizare poate fi comutat între modurile
AF şi MF pe obiectiv.
Pentru fotografierea în modul AF, atât camera,
cât şi obiectivul trebuie setate la AF. Pentru
fotografierea în modul MF, camera sau obiectivul,
ori ambele trebuie setate la MF.
Pentru a seta modul de focalizare pe
obiectiv
Glisaţi comutatorul pentru modul de
focalizare la modul corespunzător,
AF sau MF (1).
 Consultaţi manualele camerei pentru a seta modul
de focalizare al acesteia.
 În modul MF, rotiţi inelul de focalizare pentru a regla
focalizarea (2) în timp ce priviţi prin vizor etc.
Pentru a utiliza o cameră echipată cu un
buton de control AF/MF
 Apăsând butonul de control AF/MF în timpul operării
în modul AF, puteţi comuta temporar la MF.
 Dacă apăsaţi butonul de control AF/MF în timpul
operării în modul MF, puteţi comuta temporar la AF,
atunci când obiectivul este setat la AF iar camera
este setată la MF.
(Continuare pe verso)

 Reglarea expunerii
Atunci când aliniaţi punctul „A” de pe scala de
diafragmă cu indexul de diafragmă, camera este
setată la modul diafragmă automată, iar expunerea
este stabilită de cameră. Şi puteţi regla cantitatea
de lumină în intervalul dintre TNo.5.6 şi T22*, prin
rotirea inelului pentru diafragmă.
* Nr. T (Numere T): Nr. T este o valoare practică care
indică nivelul de lumină din obiectiv şi permite rata
de transmisie a obiectivului. Chiar dacă diafragma
larg deschisă a acestui obiectiv este f/2.8, sistemul
special de apodizare asigură cantitatea de lumină
T/5.6 care este identică cu valoarea f/5.6 a unui
obiectiv normal. Valoarea diafragmei pentru obiectiv,
valoarea indicată pe cameră şi valoarea utilizată
atunci când se stabileşte expunerea sunt toate
indicate de Nr. T. Utilizaţi Nr. T ca valoare normală
a diafragmei.


Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de deblocare
pentru comutare macro, după care rotiţi
inelul de comutare macro până obţineţi
distanţa de fotografiere dorită.
 0.85m-∞ (fotografiere standard):
Valoare adecvată pentru o distanţă de fotografiere
între infinit şi 0,85 m.
 0.57m-1.0m (fotografiere macro):
Valoare adecvată pentru o distanţă de fotografiere
între 1,0 m şi 0,57 m.
Specificaţii
Rotiţi inelul pentru diafragmă până la Nr. T
dorit, atunci când camera este setată la
modul M sau A.
Nume produs
(Nume model)
diafragmei mai mari, între T/5.6 şi T/8 pentru un
reglaj mai fin.
 Chiar dacă acest obiectiv este prevăzut cu marcaje
pentru scala diafragmei care indică valorile T/5.6,
T/6.3, T/7.1 şi T/8, puteţi seta pentru diafragmă orice
valoare între aceste marcaje.
 Chiar dacă valoarea diafragmei utilizată pentru
fotografierea propriu-zisă este cea setată pe inelul
pentru diafragmă, valoarea indicată pe cameră
precum şi valoarea înregistrată pentru expunere
sunt stabilite în funcţie de setarea Pas expunere
de pe cameră.
Note
Setaţi comutatorul de declic pentru diafragmă
la OFF atunci când înregistraţi filme. (consultaţi
ilustraţia -a)
Când comutatorul de declic pentru diafragmă este
setat la OFF, se reduce sunetul inelului pentru
diafragmă. (pentru înregistrarea filmelor)
Dacă modificaţi valoarea diafragmei în timp ce
înregistraţi un film, cât timp comutatorul de declic
pentru diafragmă este setat la ON, se va înregistra
sunetul inelului pentru diafragmă.

Puteţi fotografia unui subiect de la o distanţă
minimă de 0,57 m (factor de mărire maxim de
0,25x) prin rotirea inelului de comutare macro la
„0.57m-1.0m”.
Reglaţi manual cantitatea de lumină
 Acest obiectiv este prevăzut cu intervale pentru scala
a
 Comutarea distanţei de
fotografiere
FE 100mm F2.8 STF
GM OSS
(SEL100F28GM)
Distanţă focală (mm)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*¹ (mm)
Grupuri obiectiv-elemente
Unghi de vizualizare 1*³
Unghi de vizualizare 2*³
Focalizare minimă*4 (m)
Cu inelul de comutare
macro setat la „0.85m-∞”
Cu inelul de comutare
macro setat la „0.57m-1.0m”
Factor de mărire maxim (X)
Cu inelul de comutare
macro setat la „0.85m-∞”
Cu inelul de comutare
macro setat la „0.57m-1.0m”
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime)
(aprox., mm)
Greutate (aprox., g)
Funcţie de compensare
a tremurului
100
150
10-13 *²
24°
16°
0,85
0,57
0,14
0,25
F20 (T22)
72
85,2 × 118,1
700
Da
Cu privire la efectul de apodizare
 Utilizarea butoanelor de
menţinere a focalizării
 Butonul de menţinere a focalizării al acestui obiectiv
nu funcţionează la unele modele de camere.
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră
sau contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Apăsaţi butonul de menţinere a focalizării în modul
AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată
şi puteţi declanşa obturatorul pe focalizarea fixă.
Eliberaţi butonul de menţinere a focalizării în timp
ce apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă pentru
a porni din nou modul AF.
 Utilizarea funcţiei de
compensare a tremurului
Comutator de compensare
a tremurului
Lângă diafragma sistemului optic al obiectivului este prevăzut un
„element special de apodizare”. Acest element special optic este
un tip de filtru ND care devine treptat mai gros (mai întunecat) spre
perimetru, reducând astfel cantitatea de lumină care se infiltrează în
jurul perimetrului exterior. Diafragma acestui obiectiv este indicată şi
controlată de Nr. T care compensează reducerea impusă de elementul
special de apodizare. Nr. T poate fi folosit ca Nr. F aferent unui obiectiv
normal, la stabilirea expunerii.
Element de apodizare
Principiul de îmbunătăţire a efectului de defocalizare
Defocalizarea unui punct
Defocalizarea unei linii
Intensitatea scade treptat
spre perimetru
Difuzie treptată fără pierderi de formă
Intensitatea rămâne aceeaşi
Linia devine mai groasă
Acest obiectiv
Obiectiv
tradiţional ideal
teoretic
 ON: Compensează tremurul camerei.
 OFF: Nu compensează tremurul camerei. Este
recomandat să setaţi comutatorul de
compensare a tremurului la OFF atunci când
fotografiaţi folosind un trepied.
Elemente incluse
(numărul din paranteze indică numărul de piese.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1),
Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1),
Carcasă obiectiv (1), Set de documente imprimate
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
şi
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
*¹ Aceasta este distanţa focală echivalentă formatului
de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu
obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*² Elementul de apodizare nu este inclus.
(Continuare de pe pagina frontală)
*³ Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru
camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare
2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale
cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de
imagine dimensionat APS-C.
*4 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul
de imagine şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală
se poate modifica după fiecare schimbare a distanţei
de fotografiere. Distanţele focale precizate mai sus
se bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.
Imaginile defocalizate apar ca grupuri de puncte neclare. Un obiectiv care compensează bine denaturările
reproduce cu acurateţe forma imaginii, dar nu poate genera estompări uniforme într-o zonă defocalizată.
Este posibil să apară estompări neplăcute, care pot face, de exemplu, ca o linie să pară a fi dublă, în funcţie
de modul de compensare. Acest obiectiv are un element special de apodizare care face ca imaginea să
fie treptat mai difuză spre perimetru, fără a pierde forma de bază. Cu alte cuvinte, asigură o defocalizare
delicată şi naturală, fără a transforma forma originală în mod nefiresc. Elementul de apodizare îşi face
efectul atunci când diafragma este setată în intervalul dintre T/5.6 şi T/8.
Download PDF

advertising