Sony | DSC-W210 | Sony DSC-W210 W210 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Operaţii de bază
Utilizarea funcţiilor
pentru înregistrare
Utilizarea funcţiilor
pentru vizualizare
Personalizarea
configuraţiei
Conectarea
imaginilor la un
televizor
Utilizarea
calculatorului
Imprimarea
fotografiilor
Manual de instrucţiuni
DSC-W210 / W215 / W220
Soluţionarea
problemelor
Informaţii
suplimentare
Index
© 2009 Sony Corporation
Note privind utilizarea camerei
Tipuri de “Memory Stick” ce pot
fi utilizate (nu sunt furnizate)
“Memory Stick Duo”
: puteţi utiliza un card
“Memory Stick Duo” cu
această cameră foto.
“Memory Stick” :
nu puteţi utiliza un
card “Memory Stick”
cu această cameră
foto.
Nu pot fi utilizate alte carduri de
memorie
• Pentru detalii legate de “Memory Stick
Duo”, consultaţi şi pagina 121.
Când folosiţi o unitate “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteţi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un Adaptor Memory Stick
Duo (comercializat separat).
Adaptor Memory Stick Duo
Note privind acumulatorul
• Înainte de a utiliza camera foto pentru
prima dată, încărcaţi acumulatorul care
v-a fost furnizat.
• Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă
nu este complet descărcat. De asemenea,
puteţi utiliza acumulatorul chiar dacă nu
este complet încărcat, folosind capacitatea
parţială a acestuia, indiferent cât este.
• Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi acumulatorul
o perioadă mai lungă de timp, consumaţi
complet energia sa, scoateţi-l din camera
foto şi apoi depozitaţi-l într-un loc uscat
şi răcoros pentru a-i menţine în bună stare
funcţiile.
• Pentru detalii legate de acumulator,
consultaţi pagina 123.
Lentilele Carl Zeiss
Această cameră foto este echipată cu lentile
Carl Zeiss care sunt capabile să reproducă
2
imagini clare, cu contrast excelent. Lentilele
acestui aparat au fost produse în sistemul de
asigurare a calităţii atestat de Carl Zeiss, în
conformitate cu standardele de calitate ale
Carl Zeiss din Germania.
Ecran LCD şi lentile
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie
de foarte mare precizie astfel încât 99,99%
dintre pixeli să fie operaţionali.
Totuşi, este posibil ca unele puncte
minuscule negre şi/sau luminoase (de
culoare albă, roşie, albastră sau verde) să
apară constant pe ecranul LCD. Apariţia
acestor puncte este normală în procesul
de producţie şi nu afectează în nici un fel
înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roşii, albastre sau
verzi
• Expunerea ecranului LCD sau a
obiectivului la lumină solară directă
o perioadă îndelungată, poate genera
disfuncţionalităţi. Aveţi grijă când aşezaţi
camera lângă o fereastră sau afară.
• Nu apăsaţi puternic ecranul LCD.
Acesta se poate decolora şi pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Este posibil ca imaginile să lase urme
pe ecranul LCD atunci când vă aflaţi în
spaţii cu temperatură scăzută. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Aveţi grijă să nu le ciocniţi şi nici să nu
le forţaţi.
Imaginile folosite în acest
manual
Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse şi nu imagini
reale înregistrate cu această cameră foto.
În legătură cu ilustraţiile
Ilustraţiile în acest manual prezintă modelul
DSC-W220, dacă nu este altfel menţionat.
Cuprins
Note privind utilizarea camerei .......................................................2
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune................7
Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect........................... 7
Expunere – Reglarea intensităţii luminoase............................................... 9
Culoare – În legătură cu efectele de lumină............................................. 10
Calitate – În legătură cu dimensiunea şi calitatea imaginii....................... 11
Bliţ – În legătură cu utilizarea bliţului........................................................ 13
Identificarea părţilor componente..................................................14
Indicatori de ecran.........................................................................16
Modificarea interfeţei de ecran......................................................20
Utilizarea memoriei interne............................................................21
Operaţii de bază
Folosirea comutatorului de mod....................................................22
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)........................23
Fotografierea (Modul Selecţia scenei)...........................................27
Vizualizarea imaginilor...................................................................32
Ştergerea imaginilor......................................................................34
Prezentarea diverselor funcţii – HOME / Meniu............................36
Elementele meniului......................................................................39
3
Cuprins
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
Meniul de înregistrare....................................................................41
Selecţia scenei : Alegerea variantei disponibile pentru Selecţia scenei
Dimensiunea imaginii : Alegerea dimensiunii imaginii
Bliţ : Reglarea bliţului
Detecţia feţelor : Detectarea feţei subiectului
Detecţia zâmbetelor : Ajustarea funcţiei de detecţie a zâmbetelor
Sensibilitatea la detecţia zâmbetelor : Stabilirea sensibilităţii de detecţie a zâmbetelor
Modul înregistrare : Alegerea metodei de înregistrare continuă
Recunoaşterea scenei : Determinarea scenei ce urmează a fi înregistrată şi
fotografierea
EV : Ajustarea intensităţii luminoase
ISO : Stabilirea sensibilităţii luminoase
Modul de măsurare : Alegerea modului de măsurare
Focalizare : Schimbarea metodei de focalizare
Balans de alb : Ajustarea tonurilor de culoare
Balans de alb subacvatic : Ajustarea tonurilor de culoare la înregistrarea subacvatică
Nivelul bliţului : Stabilirea cantităţii de lumină emisă de bliţ
Reducerea efectului de ochi roşii : Reglarea funcţiei de Reducere a efectului de ochi
roşii
DRO : Optimizarea luminozităţii şi a contrastului
Modul culoare : Modificarea intensităţii imaginilor sau adăugarea de efecte speciale
SteadyShot : Selectarea modului de reducere a neclarităţii (numai pentru DSC-W220)
(Setări fotografiere) : Alegerea elementelor de reglaj pentru înregistrare
Utilizarea funcţiilor pentru vizualizare
Meniul de vizualizare.....................................................................56
(Ştergere) : Ştergerea imaginilor
(Prezentare de imagini) : Redarea unei serii de imagini
(Retuşare) : Retuşarea fotografiilor
(Redimensionare multifuncţională) : Modificarea dimensiunii imaginii în funcţie
de utilizare
(Protejare) : Evitarea ştergerii accidentale a imaginilor
DPOF (Marcaj de imprimare) : Ataşarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
(Imprimare) : Tipărirea fotografiilor cu ajutorul unei imprimante
(Rotire) : Rotirea fotografiilor
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
4
Cuprins
Personalizarea configuraţiei
Personalizarea reglajelor şi a facilităţilor de gestionare a memoriei.
......................................................................................................66
Gestionarea memoriei...................................................................... 68
Instrument de memorie – Instrument Memory Stick......................... 68
Formatare
Crearea directorului REC
Schimbarea directorului REC
Copiere
Instrument de memorie – Instrument pentru memoria internă.......... 70
Formatare
Setări.......................................................................................71
Setări principale – Setări principale 1............................................... 71
Semnal sonor
Ghidul funcţiilor
Iniţializare
Mod demo zâmbet
Setări principale – Setări principale 2............................................... 73
Conectare USB
COMPONENT
Ieşire video
Zoom pe tot ecranul
Setări fotografiere – Setări fotografiere 1......................................... 75
Sursă luminoasă AF
Zoom digital
Caroiaj
Obiectiv conversie
Mod AF
Setări fotografiere – Setări fotografiere 2......................................... 78
Orientare automată (doar la DSC-W220)
Revizualizare automată
Setări ceas.................................................................................79
Alegerea limbii...........................................................................80
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor................................................81
5
Cuprins
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows................................................84
Instalarea software-ului (furnizat)..................................................86
Utilizarea aplicaţiei software “PMB (Picture Motion Browser)”
(furnizată)..............................................................................87
Copierea imaginilor pe calculator folosind aplicaţia “PMB”...........88
Copierea imaginilor pe calculator fără a folosi aplicaţia “PMB”.....92
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate la
un calculator (copiindu-le pe un card de memorie
“Memory Stick Duo”).............................................................94
Utilizarea aplicaţiei software “Music Transfer” (furnizată)..............95
Utilizarea unui calculator Macintosh..............................................96
Vizualizarea “Cyber-shot Step-up Guide”......................................98
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimă fotografiile...........................................................99
Imprimarea directă folosind o imprimantă
compatibilă PictBridge .......................................................100
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat......................103
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor............................................................105
Mesaje şi indicatori de avertizare................................................ 116
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în străinătate – surse de alimentare..120
Despre “Memory Stick Duo”........................................................121
Despre acumulator......................................................................123
Despre cu încărcătorul pentru acumulator..................................124
Index
Index . ........................................................................................125
6
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini
mai bune
Focalizare
Expunere
Culoare
Calitate
Bliţ
Această secţiune descrie operaţiile de bază
necesare pentru a putea folosi corespunzător
camera foto. Sunt descrise procedurile de
utilizare a diferitelor funcţii ale camerei cum
ar fi comutatorul de mod (pag. 22), interfaţa
HOME (pag. 36) şi meniurile (pag. 38).
Focalizare
Focalizarea cu succes asupra unui subiect
Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, camera reglează în mod automat focalizarea
(Autofocalizare). Aveţi grijă să apăsaţi butonul declanşator numai pe jumătate.
Nu apăsaţi brusc
şi complet butonul
declanşator.
Apăsarea
pe jumătate
a butonului
declanşator
Indicatorul AE/AF
blocat clipeşte ,
Indicatorul rămâne
aprins/se emite un
semnal sonor
Apăsaţi
complet butonul
declanşator
Dacă focalizarea este dificilă T [Focalizare] (pag. 49)
Dacă imaginea este neclară şi după focalizare, este posibil să fie aşa din cauza mişcării
involuntare a aparatului. T Citiţi “Recomandări pentru evitarea imaginilor neclare” (pe
pagina următoare).
7
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Recomandări pentru evitarea imaginilor neclare
Camera s-a mişcat în mod accidental când aţi înregistrat imaginea. Vom denumi aceasta
“agitarea camerei”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a deplasat când aţi înregistrat, vom
denumi aceasta “subiect neclar”.
Agitarea camerei
Cauză
Mâinile sau corpul dvs. tremură când ţineţi
camera şi apăsaţi butonul declanşator, întreaga imagine rezultată fiind neclară.
Ce puteţi face pentru a reduce
neclaritatea
• Folosiţi un trepied sau aşezaţi camera
pe o suprafaţă plată, stabilă pentru a
menţine aparatul nemişcat.
• Înregistraţi folosind temporizatorul
reglat pentru o întârziere de 2 secunde
şi stabilizaţi camera ţinând ferm , în
laterală, braţul cu care fotografiaţi, după
ce apăsaţi butonul declanşator.
Subiect neclar
Cauză
Cu toate că menţineţi camera în poziţie
stabilă, subiectul se deplasează în cursul
perioadei de expunere, astfel că acesta va
apărea neclar când este apăsat butonul
declanşator.
Ce puteţi face pentru a reduce
neclaritatea
(modul Sensibilitate înaltă)
• Selectaţi
la Selecţia Scenei.
• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare
pentru ca viteza obturatorului să crească
şi apăsaţi butonul declanşator înainte ca
subiectul să se mişte.
Notă
• Agitarea camerei şi subiectele neclare apar frecvent în condiţii de iluminare slabă sau
de viteză redusă a obturatorului, cum este cazul în modurile (Amurg) şi
(Portret
în amurg). Când folosiţi aceste moduri, ţineţi seama de consideraţiile de mai sus.
8
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Expunere Reglarea intensităţii luminoase
Puteţi obţine diferite imagini reglând expunerea şi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintă
cantitatea de lumină pe care camera foto o primeşte când eliberaţi obturatorul.
Timp de expunere =
Expunere :
Diafragmă =
Perioada de timp cât camera
primeşte lumină
Dimensiunea orificiului prin care
lumina pătrunde în aparat
Sensibilitate ISO (Index de expunere recomandat) =
Sensibilitatea la înregistrare
Supraexpunere = prea Pentru expunere este aleasă automat valoarea
multă lumină. Imaginea corectă atunci când este ales modul automat de
reglaj. Ea poate fi reglată şi manual, cu ajutorul
are prea mult alb
funcţiilor următoare :
Expunere corectă
EV (diferenţa faţă de expunerea stabilită
de camera foto)
Vă permite să reglaţi expunerea care a fost
determinată de camera foto. T pag. 46
Subexpunere = prea Modul de măsurare
puţină lumină. Imaginea Vă permite să schimbaţi partea subiectului unde
este prea întunecată
se vor efectua măsurătorile pentru determinarea
expunerii. T pag. 48
9
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Reglarea sensibilităţii ISO (Index de expunere recomandat)
Sensibilitatea ISO reprezintă o estimare a vitezei de transfer pentru suporturile media care
încorporează un senzor de imagine care recepţionează lumină. Chiar dacă expunerea este
aceeaşi, imaginile vor diferi în funcţie de sensibilitatea ISO.
Pentru a ajusta sensibilitatea ISO, consultaţi pagina 47.
Sensibilitate ISO crescută
Pentru reducerea neclarităţilor, sunt înregistrate imagini luminoase
chiar şi atunci când se fotografiază în spaţii întunecate. Imaginea tinde însă să prezinte zgomot.
Sensibilitate ISO scăzută
Înregistrează o imagine mai uniformă, care însă poate fi mai întunecată,
dacă expunerea este insuficientă.
Culoare
În legătură cu efectele de lumină
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.
Exemplu : culoarea unei imagini este influenţată de sursele de iluminare
Starea
vremii/
iluminare
Caracteristici
ale luminii
Lumina zilei
Înnorat
Fluorescent
Incandescent
Alb (standard)
Albăstrui
Verzui
Roşiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de autoreglaj.
Puteţi regla însă şi manual tonurile de culoare cu ajutorul opţiunii [Balans de alb]
(pag. 51).
10
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Calitate
În legătură cu dimensiunea şi calitatea imaginii
O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte minuscule denumite pixeli. Dacă imaginea conţine un număr mare de puncte înseamnă că este de mari dimensiuni, că
ocupă mai multă memorie şi că prezintă subiectul până în mici detalii. “Dimensiunea imaginii”
este exprimată prin numărul de pixeli.
Cu toate că diferenţele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine şi durata de
procesare a datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimată sau prezentată pe monitorul
unui calculator personal.
Descrierea pixelilor şi a dimensiunii imaginii
1 Dimensiunea imaginii : 12 M 4000 pixeli × 3000 pixeli = 12.000.000 pixeli
2 Dimensiunea imaginii : VGA 640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Pixeli
Alegerea dimensiunii imaginii (pag. 12)
Pixel
Multe puncte (Calitate
superioară a imaginii şi fişier
de dimensiune mai mare)
Puţine puncte (Calitate
mai slabă a imaginii însă
o dimensiune mai redusă a
fişierului)
b
b
Exemplu :
Imprimare până la
dimensiune A3+
Exemplu :
Imagine care poate
fi ataşată pentru a fi
transmisă prin poşta
electronică
11
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Varianta implicită este marcată cu simbolul
Dimensiunea
fotografiilor
12M
(4000×3000)
.
Exemple de utilizare
Imprimare până la A3+
3:2 (11M)*1
(4000×2672)
Pentru raportul laturilor fotografiilor
3:2
8M
(3264×2448)
Imprimare până la A3
5M
(2592×1944)
Imprimare până la A4
3M
(2048×1536)
Imprimare până la 10×15 cm sau
13×18 cm
VGA
(640×480)
16:9 (9M)*2
(4000×2248)
Sunt înregistrate imagini de
dimensiune redusă pentru ataşarea
la poşta electronică
Pentru afişarea la televizoare HDTV
şi imprimare până la A4.
16:9 (2M) *2
(1920×1080)
Pentru afişarea la televizoare
HDTV.
Nr. de
fotografii
Imprimare
Mai puţine
Mai fin
Mai multe
Mai grosier
Mai puţine
Mai fin
Mai multe
Mai grosier
*1 Fotografiile sunt înregistrate având raportul laturilor de 3:2 ca şi hârtia fotografică sau cărţile
poştale etc.
*2 Ambele margini ale fotografiei pot fi eliminate la imprimare (pag. 113).
Dimensiunea
Cadre pe secundă Exemple de utilizare
imaginilor de film
640(Fine) (640×480)
aprox. 30
Înregistrarea de filme la înaltă calitate
pentru vizionarea la televizor.
640(Standard)
aprox. 17
Înregistrarea de filme la calitate
(640×480)
standard pentru prezentarea la televizor.
320 (320×240)
aprox. 8
Înregistrarea de imagini la dimensiuni
reduse ce pot fi transmise ca documente
ataşate mesajelor prin poşta electronică.
• Cu cât dimensiunea imaginilor este mai mare, cu atât calitatea acestora este superioară.
• Cu cât este mai mare numărul de cadre pe secundă, cu atât este mai cursivă imaginea
redată.
12
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Bliţ
În legătură cu utilizarea bliţului
Când folosiţi bliţul, ochii subiectului pot apărea roşii sau pot apărea puncte neclare, circulare,
de culoare albă. Aceste fenomene pot fi reduse urmând paşii descrişi în continuare.
Fenomenul “ochi roşii”
Pupilele se dilată în spaţii întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de sânge de pe
retină cauzând apariţia fenomenului de “ochi roşii”.
Camera
Ochi
Retină
Cum poate fi diminuat fenomenul “ochi roşii” ?
• Alegeţi pentru [Reducere ochi roşii] varianta [Activat] (On) (pag. 53).
• Selectaţi
(modul Sensibilitate înaltă)* la Selecţia Scenei (pag. 28). (Bliţul este oprit
automat.)
• Când ochii subiectului devin roşii, corectaţi imaginea cu ajutorul opţiuni [Retuşare] din
meniul de vizualizare (pag. 58) sau cu aplicaţia software “PMB”.
“Puncte circulare albe”
Apariţia acestora este cauzată existenţa în aer, în apropierea obiectivului, a unor particule (de
praf, de polen etc.) care sunt accentuate de lumina bliţului, apărând în imagini sub formă de
mici pete circulare de culoare albă.
Camera
Subiect
Particule (praf, polen etc.) din aer
Cum pot fi reduse “punctele circulare albe” ?
• Iluminaţi spaţiul unde fotografiaţi şi înregistraţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi
(Sensibilitate înaltă) la Selecţia scenei. (Bliţul este oprit automat.)
* Chiar dacă selectaţi
(Sensibilitate înaltă) la Selecţia Scenei, este posibil ca viteza
obturatorului să scadă în condiţii de iluminare slabă sau în spaţii întunecate. În astfel de
cazuri, utilizaţi un trepied sau stabilizaţi camera ţinând ferm, în laterală, braţul cu care
fotografiaţi, după ce apăsaţi butonul declanşator.
13
Identificarea părţilor componente
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.
1 Buton (ON/OFF) (pornire / oprire
alimentare)
2 Buton declanşator (23)
3 Indicator luminos (ON/OFF)
(pornire / oprire alimentare)
4 Bliţ (25)
5 Obiectiv
6 Difuzor
7 Microfon
8 Indicatorul luminos al
temporizatorului (26) /
Indicator luminos declanşator
zâmbet (30) /
Sursă luminoasă (75)
1 Ecran LCD (20)
(Redare) (32)
2 Buton
3 Buton MENIU ( ) (38)
4 Pentru înregistrare :
Buton de zoom (W/T) (25)
Pentru vizualizare :
Buton (mărirea la redare) /
Buton
(Index) (32, 33)
5 Comutator de mod (22)
6 Bridă de prindere a curelei
7 Buton de comandă
Meniu activat : v/V/b/B/z (38)
Meniu dezactivat : DISP/ / /
(20, 25, 26)
8 Buton HOME (36)
14
Identificarea părţilor componente
9 Multiconector (în partea de jos)
Utilizat în următoarele situaţii :
• La realizarea unei conexiuni USB
între camera foto şi calculator.
• La realizarea unei conexiuni la
mufele de intrare audio / video ale
televizorului.
• La realizarea conexiunii cu o
imprimantă compatibilă cu
standardul PictBridge.
0 Sistem de prindere a trepiedului
(în partea de jos a camerei)
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu
veţi putea prinde în siguranţă camera
de trepiede care au şuruburi mai lungi
şi este posibil să deterioraţi aparatul.
qa Capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”
qs Fantă pentru introducerea acumulatorului
qd Slot pentru “Memory Stick Duo”
qf Indicator luminos de acces
qg Pârghie de scoatere a
acumulatorului
15
Indicatori de ecran
De fiecare dată când apăsaţi v (DISP) la butonul de comandă, interfaţa afişată se modifică
(pag. 20).
Pentru detalii privind funcţionarea, consultaţi paginile indicate între paranteze.
La fotografiere
Indicatori
P
Semnificaţie
Comutator de mod
(Programare auto) (22)
Balans de alb (51, 52)
Mod Rafală / Mod
Variaţie expunere (44)
• Numărul de indicatori afişaţi în modul
Fotografiere facilă este mai redus.
La filmare
1
Indicatori
Semnificaţie
Autonomia rămasă
Indicator de avertizare
pentru energie redusă
(116)
Dimensiunea imaginii
(41)
Comutator de mod /
Meniu (Selecţia scenei)
(27)
• Modul
(SteadyShot)
este disponibil numai
pentru DSC-W210/
W215.
16
Mod de măsurare (48)
Detecţia feţei (42) /
Detecţie zâmbet (43)
SteadyShot (numai
pentru DSC-W220) (55)
• În varianta implicită
de reglaj, când este
apăsat pe jumătate
butonul declanşator,
apare unul dintre
aceşti doi indicatori,
în funcţie de reglajul
SteadyShot.
DRO (54)
Avertizare de vibraţie
• Indică faptul că vibraţiile
vă pot împiedica să
înregistraţi imagini
clare în spaţii insuficient
iluminate. Puteţi
înregistra imagini
chiar dacă apare
avertizarea de vibraţii.
Vă recomandăm însă
să activaţi funcţia
de eliminare a
neclarităţilor, folosind
bliţul pentru o iluminare
mai bună sau trepiedul
ori alt sistem pentru a
stabiliza camera
(pag. 8).
Indicatori de ecran
Indicatori
Semnificaţie
Indicator de sensibilitate
la Detecţia zâmbetelor /
Număr de imagini (30)
3
Indicatori
96
Scala de zoom (25, 76)
Modul culoare (54)
00:25:05
Semnificaţie
Director de înregistrare
(68)
• Acest indicator nu
apare când este utilizată
memoria internă.
Numărul de imagini ce
pot fi înregistrate
Suportul de înregistrare
(“Memory Stick Duo”, memoria internă)
Durata disponibilă
de înregistrare
(ore:minute:secunde)
Recunoaşterea scenei (45)
2
Indicatori
z
Semnificaţie
AE / AF blocată (24)
Standby
REC
Filmare / Standby film
ISO 400
Număr ISO (47)
125
Obturator lent
• Când viteza obturatorului
scade sub un anumit nivel
în condiţii de iluminare
slabă, este activată
automat funcţia de
Reducere a zgomotului
datorat obturatorului lent
pentru a reduce zgomotul
ce afectează imaginea
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea diafragmei
+2.0EV
Valoarea expunerii (46)
0:12
Ora înregistrării (m:s)
1.0
Indicatorul zonei de
focalizare (49)
Valoare pentru modul semimanual (50)
Macro (25)
Sursă luminoasă AF (75)
Reducerea efectului de
ochi roşii (53)
Modul bliţ (25)
Încărcarea bliţului
Obiectiv de conversie
(77)
4
Indicatori
C:32:00
Semnificaţie
Temporizator
(26)
Afişaj de
autodiagnosticare (116)
Marcaj încrucişat pentru
măsurătoare punctuală
(48)
Zonă de autofocalizare
(49)
Histogramă (20)
17
Indicatori de ecran
La redarea fotografiilor
Indicatori
Semnificaţie
Scala de zoom (32)
Conectare PictBridge
(102)
• Nu deconectaţi
cablul pentru mufa
multifuncţională
dedicat cât timp este
afişat marcajul.
La redarea filmelor
2
Indicatori
N
Semnificaţie
Redare (32)
00:00:12
Bară de evoluţie pentru
redare
Contor
101-0012
2009 1 1
9:30 AM
1
Indicatori
Semnificaţie
Autonomia rămasă
Indicator de avertizare
pentru energie redusă
(116)
Dimensiunea imaginii
(41)
Protecţie (63)
Volum (32)
DPOF
18
Marcaj pentru ordinea de
imprimare (103)
Conectare PictBridge
(100)
Număr director-fişier
(65)
Data / ora înregistrate
pentru imaginea redată
z STOP
z Redare
Ghidul funcţiilor pentru
redarea imaginilor
bB Înapoi/
Selectarea imaginilor
Următoare
Ajustarea volumului
V VOLUM
Histogramă (20)
• Când afişarea histogramei este dezactivată
apare simbolul
.
Indicatori de ecran
3
Indicatori
8/8 12/12
Semnificaţie
Director de redare (65 )
• Acest indicator nu
apare când este
utilizată memoria
internă.
Numărul imaginii /
Numărul de imagini
înregistrate în directorul
selectat
Suportul de redare
(“Memory Stick Duo, memoria internă”)
Schimbarea directorului
(65)
• Acest indicator nu apare
când este utilizată
memoria internă.
Mod de măsurare (48)
Bliţ
Balans de alb (51)
C:32:00
ISO 400
Afişaj de
autodiagnosticare (116)
Număr ISO (47)
+2.0EV
Valoarea expunerii (46)
500
Timp de expunere
(viteză obturator)
Valoarea diafragmei
F3.5
19
Modificarea interfeţei de ecran
Buton v (DISP) (Comutator de
interfaţă)
La fiecare apăsare a butonului v (DISP),
afişajul se modifică după cum este prezentat
mai jos.
Indicatori porniţi
Indicatori porniţi*
• Dacă priviţi imaginile în lumină puternică
de exterior, creşteţi luminozitatea
ecranului LCD. În astfel de condiţii,
energia acumulatorului va scădea însă
mai repede.
• Histograma nu este afişată în următoarele
situaţii :
La înregistrare :
– când este afişat meniul,
– când se înregistrează filme.
La redare :
– când este afişat meniul,
– în modul index,
– când folosiţi mărirea la redare,
– când este rotită o fotografie,
– când sunt redate filme.
• Poate exista o diferenţă mare între
histograma afişată în timpul înregistrării
şi cea din timpul redării, în următoarele
cazuri :
– când bliţul luminează stroboscopic,
– când viteza obturatorului este mică sau
mare.
• Este posibil ca histograma să nu fie afişată
în cazul imaginilor înregistrate cu alte
camere.
z Ajustarea expunerii EV (valoarea
expunerii) folosind histograma
Histogramă activă*
În cursul redării,
sunt afişate
informaţiile legate
de imagine
Întunecat
Interfaţa
histogramei
Indicatori opriţi*
* Luminozitatea ecranului LCD este
mărită
20
Luminos
Histograma este un grafic care prezintă
luminozitatea unei imagini. Apăsaţi în
mod repetat butonul v (DISP) pentru a fi
afişată histograma în interiorul ecranului.
Graficul afişat indică o imagine luminoasă
dacă valorile sunt concentrate spre dreapta,
respectiv o imagine întunecată când valorile
sunt concentrate spre stânga.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
• Histograma este afişată şi în cazuri în care
este redată o singură imagine, dar nu puteţi
regla expunerea.
Utilizarea memoriei interne
Camera are o memorie internă de 15 MB. Această memorie nu poate fi scoasă din aparat.
Puteţi înregistra imagini în memoria internă, chiar dacă nu există nici o unitate “Memory
Stick Duo” introdusă în aparat.
• Filmele cu dimensiunea imaginilor de [640(Fine)] nu pot fi înregistrate în memoria
internă.
Dacă în aparat este introdusă o
unitate “Memory Stick Duo”
[Înregistrare] : imaginile sunt înregistrate pe
“Memory Stick Duo”.
[Redare] : sunt redate imaginile de pe “Memory Stick Duo”.
[Meniu, Configurare etc] : imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” le pot fi
aplicate diferite funcţii.
Memoria
internă
Dacă nu este introdusă nici o
unitate “Memory Stick Duo” în
aparat
[Înregistrare] : imaginile sunt înregistrate
în memoria internă.
[Redare] : sunt redate imaginile stocate în
memoria internă.
[Meniu, Configurare etc] : imaginilor din
memoria internă le pot fi
aplicate diferite funcţii.
Despre datele de imagine stocate în memoria internă
Vă recomandăm să copiaţi (să faceţi o copie de siguranţă) datele evitând erorile, folosind una
dintre următoarele metode :
Pentru a copia (copie de siguranţă) datele pe o unitate “Memory
Stick Duo”
Pregătiţi o unitate “Memory Stick Duo” cu o capacitate suficient de mare, apoi parcurgeţi
procedura explicată la secţiunea [Copiere] (pag. 69).
Pentru a copia (copie de siguranţă) datele pe hard diskul unui
calculator
Parcurgeţi procedura explicată la paginile 88 sau 92 fără a avea nici o unitate “Memory Stick
Duo” în aparat.
• Nu puteţi muta datele de imagine de pe un “Memory Stick Duo” în memoria internă.
• Conectând camera la un calculator printr-un cablu pentru mufa multifuncţională, puteţi
copia pe calculator datele stocate în memoria internă, însă nu veţi putea copia date de pe
calculator în memoria internă.
21
Operaţii de bază
Folosirea comutatorului de mod
Puneţi comutatorul de mod în poziţia corespunzătoare funcţiei dorite.
Comutator de mod
Modul de reglaj automat
Vă permite să înregistraţi folosind reglajele stabilite în mod automat
T pag. 23
:
Modul Fotografiere facilă
Vă permite să fotografiaţi cu uşurinţă folosind minimul de funcţii necesare şi
indicatori uşor vizibili T pag. 24
EASY :
Modul program automat*
Vă permite să înregistraţi având expunerea reglată automat (atât timpul de
expunere, cât şi valoarea diafragmei).
:
Modul înregistrare filme
Vă permite să înregistraţi filme cu sonor T pag. 23
:
/
/
/
/
/
/ SCN : modul Selecţia scenei
Modul
(SteadyShot) este disponibil numai pentru DSC-W210/W215.
Vă permite să fotografiaţi folosind setările prestabilite corespunzătoare
scenei alese. Când comutatorul de mod este în poziţia SCN, puteţi selecta
modurile următoare :
, ,
, , ,
(DSC-W220) T pag. 27
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) T pag. 27
* Puteţi selecta diverse variante de reglaj folosind meniul. (Pentru detalii legate de funcţiile
disponibile T pag. 39)
22
Înregistrarea imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Buton Macro
Buton declanşator
Buton DISP
Difuzor
Buton Bliţ
Buton W/T (Zoom)
Buton temporizator
Buton z
Comutator de mod
Buton v/V/b/B
Buton MENIU
Buton de comandă
1 Selectaţi modul dorit cu comutatorul de mod.
Fotografie (mod automat de reglaj) : Selectaţi
Film : Selectaţi .
.
2 Menţineţi camera în poziţie stabilă, ţinând mâinile pe lângă corp.
Poziţionaţi subiectul
în centrul zonei de
focalizare. Nu acoperiţi
difuzorul cu degetul.
23
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)
3 Înregistrarea cu butonul declanşator.
La fotografiere :
1 Apăsaţi şi ţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde clipeşte, se aude un semnal sonor,
indicatorul încetează a mai clipi şi rămâne aprins.
2 Apăsaţi complet butonul declanşator.
Indicator AE/AF blocat
La filmare :
Apăsaţi complet butonul declanşator.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou, complet, butonul declanşator.
Dacă fotografiaţi un subiect asupra căruia este dificil de
focalizat
• Distanţa minimă de înregistrare este de aproximativ 4 cm (W) / 50 cm (T) (de la suprafaţa
lentilelor).
• Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat
începe să clipească rar şi semnalul sonor nu se aude. În plus, zona de focalizare dispare.
Recompuneţi cadrul şi focalizaţi din nou.
Subiectele asupra cărora este greu de focalizat sunt :
– cele aflate la distanţă mare de cameră şi întunecate
– cele care contrastează slab cu fundalul
– cele văzute printr-un geam
– cele care se deplasează rapid
– cele care reflectă lumina sau care au un finisaj strălucitor
– cele care luminează intermitent
– cele poziţionate contra luminii
EASY Înregistrarea în modul Fotografiere facilă
Puneţi comutatorul de mod în poziţia EASY.
Dimensiunea textului creşte şi indicatorii devin mai uşor vizibili.
Camera înregistrează imagini folosind reglajele optime, astfel încât singurele reglaje pe care
le puteţi modifica sunt Dimensiunea imaginii (mare/mică) -pag. 41, Bliţ (Auto/oprit) -pag. 42
şi Temporizatorul (10 sec. / oprit).
• Energia acumulatorului scade mai rapid deoarece luminozitatea ecranului LCD creşte
automat.
24
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)
W / T Utilizarea funcţiei de mărire
Apăsaţi butonul T pentru a realiza operaţia de mărire şi butonul W pentru a anula mărirea
efectuată.
• Când scala de mărire depăşeşte 4×, camera utilizează funcţia Zoom Digital.
Pentru detalii privind reglajele pentru [Zoom Digital] şi calitatea imaginii, consultaţi pagina 76.
• Nu puteţi schimba scala de mărire când înregistraţi un film.
Bliţ (Selectarea unui mod de funcţionare a bliţului pentru
fotografiere)
Apăsaţi de mai multe ori B ( ) la butonul de comandă până ce este selectat modul dorit.
(Nici un indicator) : Bliţul luminează automat.
Bliţul luminează intermitent dacă spaţiul în care se înregistrează este întunecos sau dacă
subiectul este poziţionat contra luminii (Reglaj stabilit implicit).
: Bliţ forţat pornit
SL : Sincronizare lentă (Bliţ forţat pornit)
Viteza obturatorului scade în spaţii întunecate pentru ca fundalul care nu este luminat
de bliţ să fie înregistrat clar.
: Bliţ forţat oprit
• Bliţul luminează stroboscopic de două ori. Prima dată pentru a regla cantitatea de lumină.
.
• Pe durata încărcării bliţului este afişat simbolul
Macro (Înregistrarea prim-planurilor)
Apăsaţi în mod repetat b ( ) la butonul de
comandă, până ce este selectat modul dorit.
(Nici un indicator) : Auto
Camera ajustează automat focalizarea de la obiectele
îndepărtate către planul apropiat.
În mod obişnuit, puneţi camera în acest mod.
: Macro On
Camera ajustează focalizarea acordând prioritate subiectelor din plan apropiat.
Alegeţi varianta Activat pentru opţiunea Macro când înregistraţi subiecte aflate la mică
distanţă.
• Viteza de autofocalizare scade când înregistraţi imagini în modul Macro.
• Se recomandă stabilirea pentru zoom a valorii extreme din partea W.
25
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)
Folosirea temporizatorului
Apăsaţi V (
) la butonul de comandă de mai multe ori până ce este selectat modul dorit.
Nici un indicator : Nu este utilizat temporizatorului
: Este stabilită o întârziere de 10 secunde cu temporizatorul
: Este stabilită o întârziere de 2 secunde cu temporizatorul
Apăsaţi butonul declanşator. Indicatorul luminos al temporizatorului clipeşte şi se aude un
semnal sonor până când obturatorul este acţionat.
Indicator luminos al
temporizatorului
Pentru a renunţa, apăsaţi din nou V (
).
• Utilizaţi întârzierea de 2 secunde, pentru a evita apariţia imaginilor neclare. Obturatorul
este eliberat la 2 secunde după ce aţi apăsat butonul declanşator, reducând astfel mişcarea
involuntară a mâinii la apăsarea butonului declanşator.
• În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta
(10 sec) sau
(Oprit).
26
Fotografierea (modul Selecţia Scenei)
Buton declanşator
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandă
Buton MENIU
Comutator de mod
Selectarea modului cu ajutorul comutatorului de mod
1
Selectaţi modul dorit de la Selecţia Scenei cu ajutorul comutatorului de
mod.
2 Fotografiaţi folosind butonul declanşator.
Selectarea modului de la SCN
1 Puneţi comutatorul de mod în poziţia SCN.
2
Apăsaţi butonul MENIU şi selectaţi modul cu v/V/b/B de la butonul de
comandă (pag. 41).
3 Fotografiaţi folosind butonul declanşator.
• Pentru detalii legate de modurile disponibile, consultaţi pagina următoare.
Pentru a renunţa la Selecţia scenei
Puneţi comutatorul de mod în oricare altă poziţie decât cea de Selecţie a scenei.
27
Fotografierea (modul Selecţia Scenei)
Moduri disponibile pentru Selecţia scenei
Următoarele moduri sunt predefinite, pentru a se potrivi cu condiţiile de înregistrare.
Declanşator zâmbet
Când camera detectează
un zâmbet, obturatorul este
eliberat automat. Pentru
detalii, consultaţi pag. 30.
Modul portret în
amurg
Vă permite să obţineţi
imagini clare ale persoanelor aflate în întuneric, fără a pierde atmosfera
nocturnă ce le înconjoară.
Sensibilitate înaltă
Vă permite să fotografiaţi
fără a folosi bliţul, în condiţii
de iluminare slabă, reducând
neclarităţile.
Modul amurg*
Vă permite să înregistraţi
scene de noapte de la distanţe
mari, fără a pierde atmosfera
nocturnă.
SteadyShot
(numai pentru
DSC-W210/W215)
Vă permite să fotografiaţi
imagini clare, reducând
neclaritatea acestora.
Instantaneu
estompat
Sunt înregistrate imagini
într-o atmosferă delicată,
adecvată pentru portrete,
flori etc.
Modul peisaj
Aparatul focalizează
numai pe subiecte aflate
la distanţe mari pentru a
fotografia peisaje etc.
Specialităţi culinare
Aparatul comută în
modul Macro, permiţând
fotografierea specialităţilor
culinare în culori delicioase.
Modul plajă Vă permite să înregistraţi clar
albastrul apei când vă aflaţi pe
malul unui lac sau al mării.
Zăpadă
Vă permite să fotografiaţi
imagini clare, evitând difuzia
culorilor în cazul scenelor
de iarnă cu multă zăpadă sau în alte spaţii
unde întregul ecran apare alb.
Focuri de artificii*
Vă permite imortalizarea
focurilor de artificii în
întreaga lor splendoare.
Subacvatic
Vă permite să înregistraţi
sub apă, în culori naturale,
folosind husa subacvatică
etanşă.
* Când înregistraţi imagini folosind modurile
[Portret în amurg],
[Amurg] sau
[Artificii]
viteza obturatorului scade, iar imaginile tind să devină neclare. Pentru a evita apariţia imaginilor
neclare, vă recomandăm să folosiţi un trepied.
28
Fotografierea (modul Selecţia Scenei)
Funcţii ce pot fi utilizate la Selecţia Scenei
Pentru a fotografia în mod corespunzător scenei vizate, camera stabileşte o combinaţie de
funcţii. indică faptul că funcţia este disponibilă, iar simbolul – că o funcţie nu este disponibilă.
Unele facilităţi nu sunt disponibile, în funcţie de modul ales pentru Selecţia scenei.
*
–
/
–
Macro
Bliţ
Detecţia feţelor
2
–
–
/
–
/
–
/
–
/
–
Detecţie
zâmbete
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sensibilitate
la Detecţia
zâmbetelor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rafală/
Variaţie
expunere
–
–
Balans de alb
–
*1
Reducere
efect de
ochi roşii
–
–
Temporizator
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*3
–
–
*1 : Nu poate fi selectată opţiunea [Bliţ] pentru [Balans de alb].
*2 : Nu poate fi selectată opţiunea [Dezactivat] pentru [Detecţia feţei].
*3 : Puteţi utiliza opţiunea [Balans de alb subacvatic] în loc de [Balans de alb].
• Modul
(SteadyShot) este disponibil numai pentru DSC-W210 / W215.
29
Fotografierea (Modul Selecţia scenei)
Înregistrarea în modul Zâmbet declanşator
Când camera detectează un zâmbet, obturatorul este eliberat automat.
1 Selectaţi modul
(Declanşator zâmbet) cu ajutorul comutatorului de mod.
2 Îndreptaţi camera spre subiect şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru realizarea
focalizării.
3 Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a stabili modul Detecţia zâmbetelor.
Facilitatea Declanşator zâmbet trece în starea de aşteptare.
Marcaj pentru Detecţia zâmbetelor / Număr de
imagini
Chenar de Detecţie a zâmbetelor (portocaliu)
Indicator de Sensibilitate la Detecţia zâmbetelor
4 Aşteptaţi până ce este detectat un zâmbet.
De fiecare dată când nivelul de zâmbet atinge valoarea stabilită pentru Sensibilitatea la
detecţia zâmbetelor (indicată prin b), camera acţionează automat obturatorul şi înregistrează
până la şase imagini. Apăsaţi din nou, complet, butonul declanşator pentru a renunţa la
modul Detecţia zâmbetelor.
• Înregistrarea folosind Declanşator zâmbet se încheie automat când este complet ocupată
memoria internă sau cardul “Memory Stick Duo” sau după înregistrarea a 6 imagini.
• Puteţi selecta subiectul care să aibă prioritate la detecţia zâmbetelor cu [Detecţia zâmbetelor]
(pag. 43).
• Dacă zâmbetul nu este detectat, ajustaţi [Sensibilitate la Detecţia zâmbetelor] (pag. 43).
• Camera poate înregistra automat imaginea când oricare persoană care apare în chenarul
de detecţie a zâmbetelor (portocaliu) zâmbeşte, după apăsarea completă a butonului
declanşator.
• Este posibil ca imaginea să nu fie focalizată dacă distanţa dintre cameră şi subiect este
modificată după ce apăsaţi complet butonul declanşator. Este posibil să nu fie obţinută
expunerea adecvată dacă se modifică luminozitatea spaţiului în care se înregistrează.
• Feţele nu pot fi detectate corect dacă :
– este prea întuneric sau prea multă lumină,
– feţele sunt parţial acoperite de ochelari de soare, de măşti, de pălării etc.
– subiectul nu are faţa îndreptată spre cameră.
• În anumite condiţii, este posibil să nu poată fi detectate corect zâmbetele.
• Nu puteţi utiliza funcţia de Zoom digital.
• Nu puteţi modifica scala de mărire când facilitatea Declanşator zâmbet este în starea de
aşteptare.
30
Fotografierea (Modul Selecţia scenei)
z Informaţii utile pentru a surprinde mai bine zâmbetul
1 Nu acoperiţi ochii cu părul.
2 Încercaţi să orientaţi faţa spre partea frontală a camerei, pe cât posibil la acelaşi nivel.
Rata de detecţie este mai ridicată când ochii sunt plasaţi la distanţă mai mică.
3 Zâmbiţi clar, permiţând dinţilor să fie văzuţi. Este mai simplu de detectat un zâmbet
când aceştia se văd.
31
Vizualizarea imaginilor
Butonul
Butonul
(Index)
(Redare)
Butonul MENIU
Butonul
(Zoom la redare)
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandă
Butonul HOME
1
2
Apăsaţi butonul
(Redare).
Dacă apăsaţi butonul
(Redare) când alimentarea este oprită, camera porneşte automat
şi trece în modul redare. Pentru a trece în modul fotografiere, apăsaţi din nou butonul
(Redare).
Selectaţi o imagine folosind b / B de la butonul de comandă.
Film :
Apăsaţi z pentru redarea unui film. (Apăsaţi din nou z pentru a opri redarea.)
Pentru rulare rapidă apăsaţi B, iar pentru derulare apăsaţi b. (Apăsaţi din nou z pentru
a reveni la redarea normală.)
Apăsaţi V pentru a fi afişată interfaţa de reglare a volumului, apoi apăsaţi b/B pentru
a ajusta volumul.
• Filmele cu imagini de dimensiune [320] sunt afişate la dimensiune redusă.
Pentru a vizualiza o fotografie mărită (mărire la redare)
Apăsaţi (T) în timpul prezentării unei fotografii.
Pentru a renunţa la mărire, apăsaţi W.
Pentru a stabili zona care să fie mărită : v/V/b/B
Pentru a renunţa la mărirea la redare : z.
Indică zona care este afişată din
imaginea întreagă
În acest caz, zona centrală este mărită.
• Pentru a stoca imagini mărite, consultaţi secţiunea [Păstrare zonă mărită] (pag. 59).
32
Vizualizarea imaginilor
Pentru a fi afişată o interfaţă index
Apăsaţi
(Index) pentru a afişa interfaţa index în timp ce este afişată o fotografie.
Selectaţi o imagine folosind butoanele v/V/b/B.
Pentru a reveni al afişarea unei singure imagini pe ecran, apăsaţi z.
• Puteţi accesa interfaţa index şi selectând
[Index imagini] de la
(Vizualizare imagini)
din interfaţa HOME.
• De fiecare dată când apăsaţi
(Index), numărul de imagini din interfaţa index creşte.
• Când folosiţi un card “Memory Stick Duo”, în cazul în care există mai multe directoare, cu
activaţi cu b bara de selecţie a directorului, după care alegeţi directorul dorit cu v/V.
Bară de selecţie
a directorului
33
Ştergerea imaginilor
Butonul
(Index)
Buton z
Butonul
Buton v/V/b/B
(Redare)
Butonul MENIU (
)
Buton de comandă
1
2
3
4
Apăsaţi butonul
(Redare).
Apăsaţi butonul MENIU ( ) în cursul afişării unei singure imagini sau a
imaginilor în modul index.
Selectaţi
(Ştergere) cu v/V de la butonul de comandă.
Selectaţi cu b/B metoda de ştergere dorită dintre : [Această imagine],
[Imagini multiple] şi [Toate din acest director], apoi apăsaţi z.
• Elementele afişate diferă în funcţie de modul de redare selectat (modul o singură imagine
sau modul index).
34
Ştergerea imaginilor
Când selectaţi [Această imagine]
Puteţi şterge imaginea selectată.
Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
Când selectaţi [Imagini multiple]
Puteţi selecta şi şterge mai multe imagini simultan.
1 Selectaţi imaginile pe care vreţi să le ştergeţi, apoi apăsaţi z.
În caseta de bifare corespunzătoare imaginii apare marcajul .
O singură imagine
Interfaţă index
2 Apăsaţi butonul MENIU.
3 Selectaţi [OK] cu ajutorul butonului v, apoi apăsaţi z.
• Puteţi de asemenea să ştergeţi toate imaginile din director, selectaţi [Imagini multiple] din
interfaţa index, selectaţi bara cu b, apoi plasaţi marcajul
în caseta de bifare.
Când selectaţi [Toate din acest director]
Puteţi şterge toate imaginile din directorul selectat.
Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
35
Prezentarea diverselor funcţii
– HOME / Meniu
Utilizarea interfeţei HOME
Interfaţa HOME reprezintă calea de acces către toate funcţiile camerei dvs.
Puteţi apela această interfaţă indiferent de modul de funcţionare ales pentru camera foto
(înregistrare / redare).
Buton de comandă
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton HOME
1
Apăsaţi butonul HOME pentru a fi afişată interfaţa HOME.
Categorie
Element
Ghidul funcţiilor
2
3
Selectaţi, cu b/B de la butonul de comandă, categoria pe care vreţi să o
folosiţi.
Selectaţi un element al categoriei cu v/V, apoi apăsaţi z.
• Nu puteţi afişa interfaţa HOME când este realizată conexiunea PictBridge sau una USB.
• Camera este trecută în modul înregistrare sau vizualizare prin apăsarea încă o dată a butonului
HOME.
36
Prezentarea diverselor funcţii – HOME / Meniu
Elementele interfeţei HOME
Apăsaţi butonul HOME pentru a fi afişate elementele de mai jos. Pe ecran sunt afişate numai
elementele disponibile. Detalii legate de acestea sunt afişate pe ecran, de către ghid, sub formă
de explicaţii.
Categorii
Fotografiere*1
Vizualizare imagini
Prezentare de
imagini
Imprimare
Gestionarea
memoriei
Setări
Elemente
Fotografiere (pag. 22)
Imagine unică
Index imagini
Prezentare de imagini (pag. 56)
Instrument de muzică (pag. 95)
Preluare muzică
Imprimare (pag. 100)
Formatare muzică
Instrument de memorie
Instrument Memory Stick (pag. 68)
Formatare
Creare director REC
Schimbare director REC Copiere
Instrument memorie internă (pag. 70)
Formatare
Setări principale
Setări principale 1 (pag. 71)
Semnal sonor
Iniţializare
Setări principale 2 (pag. 73)
Conectare USB
Ieşire video
Setări fotografiere
Setări fotografiere 1 (pag. 75)
Sursă luminoasă AF
Mod AF
Obiectiv de conversie
Ghidul funcţiilor
Mod demo zâmbet
Component
Zoom pe tot ecranul
Caroiaj
Zoom digital
Setări fotografiere 2 (pag. 78)
Orientare automată*2
Revizualizare automată
Setări ceas (pag. 79)
Alegerea limbii (pag. 80)
*1 Va fi aplicat modul fotografiere selectat cu comutatorul de mod.
*2 Numai pentru DSC-W220.
37
Prezentarea diverselor funcţii – HOME / Meniu
Utilizarea elementelor meniului
Buton z
Buton v/V/b/B
Butonul MENIU
Buton de comandă
1 Apăsaţi butonul MENIU pentru a fi afişat meniul.
Ghidul funcţiilor
Când alegeţi pentru [Ghidul funcţiilor] varianta
[Dezactivat] acesta este părăsit (pag. 71)
• Meniul va fi afişat numai în cursul modurilor fotografiere şi redare.
• În funcţie de modul selectat vor fi vizibile diferite elemente.
2 Selectaţi elementul de meniu dorit folosind secţiunile v/V ale butonului de
comandă.
• Dacă elementul dorit nu este vizibil, menţineţi apăsat b/B până ce acesta este afişat în
interfaţă.
3 Selectaţi varianta de reglaj dorită cu b/B.
• Dacă elementul de reglaj este ascuns, continuaţi să apăsaţi b/B până ce acesta apare
pe ecarn.
• Selectaţi un element de meniu din modul redare, apoi apăsaţi z.
4 Apăsaţi MENIU pentru ca meniul să dispară. 38
Elementele meniului Elementele de meniu disponibile diferă în funcţie de modul ales (înregistrare / redare) şi de
poziţia comutatorului de mod. Pe ecran apar numai elementele disponibile.
(
Poziţia comutatorului
de mod :
: variantă disponibilă)
Scenă
Meniul de înregistrare (pagina 41)
Selecţia scenei
—
Dimensiunea imaginii
*2
—
*1
—
—
—
—
*
—
Bliţ
—
—
Detecţia feţelor
1
*
2
—
—
Detecţia zâmbetelor
—
—
—
*
2
Sensibilitatea la detecţia
zâmbetelor
—
—
—
*
2
—
—
—
*2
—
—
Modul REC (înregistrare)
—
Recunoaşterea scenei
—
EV
—
ISO
—
—
—
Modul de măsurare
—
—
—
Focalizare
—
—
—
Balans de alb
—
—
Balans de alb subacvatic
—
—
Nivel bliţ
—
Reducerea efectului de
ochi roşii
*2
—
—
—
*2
—
—
*
—
DRO
—
—
—
Modul culoare
—
—
—
SteadyShot
(doar la DSC-W220)
—
—
(Setări fotografiere)
—
2
—
—
—
*1 Pot fi selectate un număr limitat de elemente, comparativ cu alte moduri (pag. 24).
*2 Funcţionarea este limitată în funcţie de Modul de Selecţie a scenei (pag. 29).
39
Elementele meniului
Meniul de vizualizare (pagina 56)
(Ştergere)
(Retuşare)
(Prezentare de imagini)
(Redimensionare multifuncţională)
(Protejare)
(Imprimare)
(Selectare director)
40
(Rotire)
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
Meniul de înregistrare
În continuare sunt descrise funcţiile ce pot fi utilizate în modul fotografiere, folosind
Meniul.
Pentru detalii legate de modul de acţionare a meniului, consultaţi pag. 38.
Pe ecran sunt afişate numai elementele de meniu disponibile.
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul .
Selecţia scenei : Alegerea variantei disponibile pentru Selecţia scenei
Este aleasă opţiunea Selecţia scenei din meniu.
Puteţi fotografia folosind variantele de reglaj prestabilite pentru diverse condiţii de înregistrare
(pag. 27)
Dimensiunea imaginii : Alegerea dimensiunii imaginii
Pentru detalii, consultaţi pag. 11, 12.
Pentru fotografii
Este selectată dimensiunea la care să fie înregistrată
imaginea.
Pentru înregistrarea în modul Fotografiere facilă
Este aleasă dimensiunea imaginilor care să fie înregistrate în modul de Fotografiere facilă.
Mare
Sunt înregistrate imagini la dimensiune [12M].
Mică
Sunt înregistrate imagini la dimensiune [3M]
Pentru filme
640(Fin)
640 (Standard)
Este selectată dimensiunea imaginilor pentru
înregistrarea filmelor.
41
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Bliţ : Reglarea bliţului
Este aleasă dimensiunea imaginilor care să fie înregistrate în modul de Fotografiere facilă.
Auto
Oprit (Off)
Bliţul luminează stroboscopic când spaţiul de înregistrare este
insuficient iluminat sau când subiectul este poziţionat contra
luminii.
Nu este folosit bliţul.
Detecţia feţelor : Detectarea feţei subiectului
Stabileşte dacă să fie utilizată funcţia de Detecţie a feţelor sau nu, stabilind totodată prioritatea
subiectului asupra căruia se focalizează când este utilizată funcţia.
Sunt detectate figurile subiectelor dvs. şi este ajustată automat focalizarea, bliţul, expunerea,
balansul de alb şi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii.
Oprit (Off)
Nu este folosită funcţia de Detecţie a feţelor.
(Auto)
Este selectată faţa asupra căreia camera va focaliza
automat.
Marcaj de detecţie a feţelor
Chenar de detecţie a feţelor
(portocaliu)
Chenar de detecţie a feţelor
(alb)
(Prioritate copii)
Detectează şi înregistrează cu prioritate figuri de copii.
(Prioritate adult)
Detectează şi înregistrează cu prioritate figuri de adulţi.
• Funcţia Detecţia feţelor nu este activă când folosiţi zoom-ul digital.
(Instantaneu estompat), funcţia Detecţia feţelor este activată.
• În modul
• Când la Selecţia scenei este ales modul
(Instantaneu estompat), pentru [Detecţia feţelor]
este aleasă varianta implicită, [Auto].
• Cu toate că pentru funcţia Detecţia feţelor este aleasă varianta [Auto] în modul EASY (Fotografiere facilă), nu sunt afişate chenare de detecţie a feţelor.
• Pot fi detectate până la 8 feţe în cadrul pe care îl înregistraţi. Când înregistraţi folosind varianta
(Instantaneu estompat) corespunzător modului Selecţia scenei, numărul de feţe ce pot
fi detectate în cadrul vizat este însă limitat la 4.
42
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
• Când camera detectează mai multe subiecte, aceasta va decide care este subiectul principal şi
va acorda prioritate focalizării asupra lui. Chenarul de detecţie a feţei subiectului principal
va deveni de culoare portocalie
• Chenarul zonei de focalizare va deveni de culoare verde când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator.
• Este posibil ca feţele să nu fie corect detectate dacă :
– este prea întuneric sau prea multă lumină,
– feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare, măşti, pălării etc.
– subiectele nu au feţele orientate spre camera foto.
• În funcţie de condiţii, este posibil să nu fie recunoscuţi corect adulţii şi copiii.
Detecţia zâmbetelor : Ajustarea funcţiei de Detecţie a zâmbetelor
Selectează prioritatea care să fie acordată funcţiei Declanşator zâmbet. Pentru detalii legate
de funcţia Declanşator zâmbet, consultaţi pag. 30.
(Auto)
(Prioritate copii)
(Prioritate adult)
Sunt detectate şi înregistrate automat figurile
zâmbitoare
Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate figuri de
copil.
Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate figuri de
adult.
• În anumite condiţii, este posibil ca zâmbetele să nu fie corect detectate.
Sensibilitate la detecţia zâmbetelor : Stabilirea sensibilităţii de detecţie a
zâmbetelor
Stabileşte nivelul de sensibilitate la detecţia zâmbetelor când la Selecţia Scenei este aleasă
varianta
(Declanşator zâmbet), pag. 30.
(Scăzută)
(Medie)
(Ridicată)
Este detectat un zâmbet larg.
Este detectat un zâmbet obişnuit.
Este detectat un zâmbet discret.
• În anumite condiţii, este posibil ca zâmbetele să nu fie corect detectate.
43
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Modul REC (înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuă
Stabileşte dacă să se înregistreze în mod continuu sau nu la apăsarea butonului declanşator.
(Normal)
Nu înregistrează în mod continuu.
(Rafală)
Înregistrează până la 100 de imagini succesive la apăsarea şi
menţinerea butonului declanşator apăsat.
BRK ± 0,3 EV
BRK ± 0,7 EV
BRK ± 1,0 EV
• Pentru bliţ este aleasă varianta (Bliţ forţat oprit).
Înregistrează o serie de trei imagini cu valori ale expunerii variate
în mod automat (Variaţia expunerii).
Cu cât valoarea expunerii adiacente este mai mare, cu atât variaţia
de expunere este mai pronunţată.
• Când nu puteţi stabili valoarea corectă a expunerii, înregistraţi
în modul Variaţia expunerii, în care expunerea are 3 valori
diferite. Veţi putea ulterior să alegeţi imaginea cu expunerea
cea mai bună.
• Când comutatorul de mod este în poziţia , modul Variaţia
expunerii nu este disponibil.
• Pentru bliţ este aleasă varianta (Bliţ forţat oprit).
În legătură cu varianta Rafală
• Când folosiţi temporizatorul, este înregistrată o serie de cel mult cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare este de aproximativ 0,6 secunde. Intervalul de înregistrare devine
mai lung, în funcţie de reglajul stabilit pentru dimensiunea imaginii.
• Când acumulatorul mai are puţină energie sau când memoria internă ori cardul “Memory
Stick Duo” sunt complet ocupate, înregistrarea în modul Rafală încetează.
• Focalizarea, balansul de alb şi expunerea sunt reglate pentru prima înregistrare.
În legătură cu Variaţia expunerii
• Focalizarea şi echilibrul de alb sunt stabilite pentru prima imagine, aceleaşi valori fiind
folosite şi pentru celelalte imagini.
• Când expunerea este reglată manual (pag. 46), aceasta este schimbată în funcţie de
luminozitatea stabilită.
• Intervalul de înregistrare este acelaşi cu cel stabilit pentru modul Burst, însă scade în funcţie
de condiţiile de înregistrare.
• Dacă subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil să nu puteţi înregistra în
mod adecvat folosind valorile adiacente selectate.
44
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Recunoaşterea scenei: Determinarea scenei ce urmează a fi înregistrată şi
fotografierea
Camera detectează automat condiţiile de înregistrare, cum ar fi un subiect poziţionat contra
luminii sau o secenă de noapte, după care fotografiază.
(Dezactivat)
Nu este utilizată funcţia de recunoaştere a feţei.
(Auto)
Camera detectează condiţii cum ar fi iluminarea din spate a
subiectului sau scenele nocturne şi înregistrează imaginea
folosind reglajele optime. Dacă aparatul nu recunoaşte
scena, fotografia este înregistrată ca şi când pentru funcţia de
Recunoaştere a scenei a fost aleasă varianta [Dezactivat].
Marcajul reglajului curent
Marcaj de Recunoaştere
a scenei
(Avansat)
Camera înregistrează o imagine fără a utiliza funcţia de
Recunoaştere a scenei şi o alta folosind această funcţie (în
total 2 fotografii). Simbolul + apare în dreptul marcajului de
Recunoaştere a scenei.
Când camera nu recunoaşte scena, va înregistra o singură
imagine.
În aceast caz, imaginea este înregistrată ca şi când pentru funcţia
de Recunoaştere a scenei a fost aleasă varianta [Dezactivat].
Despre scenele ce pot fi recunoscute
Camera poate identifica scena optimă şi afişează marcajul corespunzător. Pot fi recunoscute
următoarele tipuri de scene :
Amurg
Portret în amurg
Înregistrarea în amurg cu trepied (numai pentru DSC-W220)
Contra luminii
Portret contra luminii
La apăsarea pe jumătate a butonului declanşator, când este afişat marcajul, acesta devine de
culoare verde şi este confirmată Recunoaşterea scenei.
• Este posibil ca Recunoaşterea scenei să nu acţioneze corect în următoarele situaţii :
– în timpul înregistrării Rafală,
– când folosiţi zoom-ul digital.
• Când comutatorul de mod este în poziţia EASY (Fotografiere facilă), pentru [Recunoaşterea
Scenei] este stabilită varianta [Auto]. Cu toate acestea, marcajul reglajului curent şi cel
pentru Recunoaşterea scenei nu sunt afişate.
• Pentru bliţ este aleasă una dintre variantele
(Bliţ auto) sau (Bliţ forţat oprit).
• Când pentru funcţia Detecţia feţelor este aleasă varianta [Dezactivat], iar pentru [Recunoaşterea
scenei] este aleasă una dintre variantele [Auto] sau [Avansat], varianta pentru [Detecţia
feţelor] devine [Auto].
45
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
• Când pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta [Dezactivat], nu pot fi detectate următoarele
tipuri de scene :
(Portret în amurg) şi
(Portret contra luminii).
• Scenele
(Înregistrarea în amurg cu trepied) nu pot fi recunoscute uneori, în spaţii unde
există vibraţii care sunt transmise camerei, cu toate că aceasta este fixată pe un trepied
(numai pentru DSC-W220).
• Uneori, poate fi încetinit obturatorul în cazul în care o anumită scenă este recunoscută ca
fiind de tipul
(Înregistrarea în amurg cu trepied). Aveţi grijă ca aparatul să fie menţinut
nemişcat în cursul fotografierii (numai pentru DSC-W220).
• Marcajul curent de înregistrare şi cel pentru Recunoaşterea scenei sunt afişate indiferent de
reglajul pentru afişarea pe ecran (pag. 20).
• În funcţie de situaţie, este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute.
EV : Ajustarea intensităţii luminoase
Expunerea este reglată manual.
Spre –
Spre +
–2.0EV
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
0EV
Expunerea este stabilită automat de camera foto.
+2.0EV
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
• Pentru detalii legate de expunere, consultaţi pagina 9.
• Valoarea de compensare poate fi aleasă în trepte de 1/3 EV.
• Când subiectul este înregistrat în condiţii extrem de luminoase sau de întunecate, sau când
utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
46
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
ISO : Stabilirea sensibilităţii luminoase
Selectează sensibilitatea ISO.
Sensibilitate
ISO scăzută
(Automat)
Sensibilitate
ISO ridicată
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în spaţii întunecate sau
când înregistraţi subiecte care se deplasează rapid mărind
valoarea sensibilităţii ISO (selectând un număr mare). Când
sensibilitatea creşte, imaginile tind să fie afectate de un nivel
mai ridicat de zgomot. Selectaţi numărul corespunzător
sensibilităţii ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare.
• Pentru detalii legate de sensibilitatea ISO, consultaţi pagina 9.
• Când alegeţi opţiunea Rafală sau Variaţie expunere, puteţi selecta numai una dintre variantele
[ISO AUTO] şi de la [ISO 100] la [ISO 400].
• Când înregistraţi în condiţii de luminozitate ridicată, camera accentuează automat tonurile
de culoare pentru se evita ca acestea să apară prea şterse (cu excepţia cazului în care pentru
[ISO] este aleasă varianta [ISO 100]).
47
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Modul de măsurare : Alegerea modului de măsurare
Selectează metoda de măsurare care stabileşte în ce parte a subiectului să se efectueze
măsurătorile pentru determinarea expunerii.
Multi
Centru
Punct
(numai pentru
fotografii)
Împarte cadrul în mai multe regiuni şi efectuează măsurători
în fiecare dintre ele. Camera determină o expunere bine
echilibrată (Măsurătoare Multi-patern).
Efectuează măsurători în centrul imaginii şi determină
expunerea în funcţie de luminozitatea subiectului din acel
punct (Măsurătoare în centru).
Se efectuează măsurători numai într-o zonă a subiectului
(Măsurătoare punctuală).
• Această funcţie este utilă când subiectul este iluminat din spate
sau când există un contrast puternic între subiect şi fundal.
Marcajul încrucişat al
exponometrului punctual
Poziţionaţi-l pe subiect .
• Pentru detalii legate de expunere, consultaţi pagina 9.
• Când utilizaţi Măsurătoarea punctuală sau pe cea în centru, se recomandă ca pentru
[Focalizare] să alegeţi varianta [Centru AF], pentru a focaliza pe zona unde se efectuează
măsurarea (pag. 49).
• Puteţi selecta modul de măsurare numai dacă pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta
[Dezactivat] (Off).
48
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Focalizare : Schimbarea metodei de focalizare
Puteţi schimba metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi o focalizare
corespunzătoare folosind modul automat.
Multi AF Se focalizează automat pe un subiect calculând distanţa
până la mai multe puncte din zona de focalizare.
• Acest mod este util când subiectul nu se află în centrul
cadrului vizat.
Zona de autofocalizare
(numai pentru fotografii)
Indicatorul zonei de autofocalizare
Centru AF
Se focalizează automat pe un subiect poziţionat în
centrul zonei de focalizare.
• Utilizând această facilitate împreună cu funcţia AF
blocat veţi putea înregistra imagini având compoziţia
dorită.
Zona de autofocalizare
Indicatorul zonei de autofocalizare
Punct AF
Focalizează automat pe subiecte de dimensiuni foarte
reduse sau pe zone restrânse.
• Utilizând această facilitate împreună cu funcţia AF
blocat veţi putea înregistra imagini având compoziţia
dorită. Menţineţi camera nemişcată pentru ca
subiectul să nu iasă din zona de autofocalizare.
Zona de autofocalizare
Indicatorul zonei de autofocalizare
49
Meniul de înregistrare
0,5 m
1,0 m
3,0 m
7,0 m
∞ (distanţă nelimitată)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Se focalizează rapid pe o zonă aflată în jurul unei
distanţe anterior prestabilite (Semi-manual).
• Se focalizează pe un subiect aflat în întreaga zonă de
autofocalizare, în modul Semi-manual.
• Acest mod este util când înregistraţi în mod repetat
un subiect aflat la aceeaşi distanţă.
• Acest mod este de asemenea util când este dificil să
obţineţi o focalizare bună folosind modul automat
de focalizare, cum ar fi în cazul fotografierii unui
subiect aflat în spatele unui geam sau a unei plase.
• AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automată).
• Dacă folosiţi Zoom digital sau sursa de iluminare AF este dezactivată zona de autofocalizare,
aceasta apărând delimitată cu linie punctată. În acest caz, camera va focaliza pe subiectele
aflate în centrul ecranului.
• Puteţi schimba metoda de focalizare numai când pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta
dezactivat ([Off]).
• Când filmaţi, puteţi selecta numai varianta [Multi AF].
• Focalizarea la distanţe stabilite semi-manual este afectată de unele erori, iar acestea se
amplifică dacă pentru zoom este aleasă varianta T sau dacă obiectivul este deplasat în sus
sau în jos.
z Dacă subiectul este în afara zonei de focalizare
Când subiectul fotografiat se află la marginea cadrului (sau a ecranului) sau când folosiţi
varianta [Centru AF] sau [Punct AF], este posibil ca aparatul să nu focalizeze pe respectivul
subiect.
Într-un astfel de caz, procedaţi aşa cum este arătat în continuare.
1 Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul să fie poziţionat în centrul zonei de focalizare
automată şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza pe subiect (AF
blocată).
Zona de autofocalizare
Indicatorul AE / AF blocat
Câtă vreme nu apăsaţi complet butonul declanşator, puteţi relua procedura de mai sus de
câte ori doriţi.
50
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
2 Când indicatorul AE/AF blocat încetează să clipească rămânând pornit, reveniţi la imaginea
completă pe care doriţi să o fotografiaţi şi apăsaţi complet butonul declanşator.
Balans de alb : Ajustarea tonurilor de culoare
Ajustează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare. Utilizaţi această funcţie
când culorile unei imagini înregistrate par nenaturale.
(Auto)
(Lumina zilei)
(Înnorat)
Reglare automată a balansului de alb.
Ajustare pentru înregistrarea în aer liber, în zile
însorite, pentru imortalizarea scenelor de seară şi a
celor nocturne, a reclamelor luminoase cu neon sau
a focurilor de artificii etc.
Ajustare pentru cer noros sau pentru spaţii
întunecoase.
(Lumină fluorescentă 1)/ Lumină fluorescentă 1 : Variantă de reglaj pentru
spaţii iluminate cu lumină fluorescentă albă.
(Lumină fluorescentă 2)/ Lumină fluorescentă 2 : Variantă de reglaj pentru
(Lumină fluorescentă 3)
spaţii iluminate cu lumină fluorescentă albă
naturală.
Lumină fluorescentă 3 : Variantă de reglaj pentru
spaţii iluminate cu lumină fluorescentă de zi.
51
Meniul de înregistrare
(Incandescent)
(Bliţ)
(Numai pentru fotografii)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Ajustare pentru spaţii iluminate cu lămpi cu
incandescenţă sau în locuri cu lumină puternică,
cum ar fi studiourile foto.
Adaptare în funcţie de condiţiile stabilite pentru
bliţ.
• Pentru detalii legate de balansul de alb, consultaţi pagina 10.
• În condiţii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca balansul
de alb să nu acţioneze corect, chiar dacă selectaţi [Lumină fluorescentă 1], [Lumină
fluorescentă 2], [Lumină fluorescentă 3].
• Cu excepţia înregistrării folosind bliţul în alt mod decât [Bliţ], pentru balansul de alb
([Balans de alb]) este aleasă varianta [Auto].
• Dacă la Selecţia scenei este selectată varianta
(Subacvatic), puteţi utiliza [Balans de alb
Subacvatic] în loc de [Balans de alb].
Balans de alb subacvatic: Ajustarea tonurilor de culoare la înregistrarea subacvatică
Ajustează tonurile de culoare la înregistrarea folosind
(Auto)
(Subacvatic 1)
(Subacvatic 2)
(Bliţ)
(Subacvatic) pag. 28.
Camera ajustează automat tonurile de culoare la
înregistrarea subacvatică, pentru ca acestea să pară
naturale.
Reglaj pentru condiţii subacvatice în care tonurile
de albastru sunt puternice.
Reglaj pentru condiţii subacvatice în care tonurile
de verde sunt puternice.
Reglaj pentru utilizarea subacvatică a bliţului.
• În funcţie de culoarea apei, este posibil ca echilibrul de alb subacvatic să nu fie corect reglat
chiar dacă selectaţi una dintre variantele [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].
• Dacă înregistraţi folosind bliţul pentru care a fost stabilită o altă variantă decât modul [Bliţ],
pentru [Balans de alb Subacvatic] este aleasă opţiunea [Auto].
52
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Nivelul bliţului : Stabilirea cantităţii de lumină emisă de bliţ
Este ajustată cantitatea de lumină emisă de bliţ.
(–)
Scade nivelul bliţului.
(Normal)
(+)
Creşte nivelul bliţului.
• Pentru a modifica modul de funcţionare a bliţului, consultaţi pagina 25.
• Dacă subiectul înregistrat este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca efectele să
nu fie sesizate.
Reducerea efectului de ochi roşii : Reglarea funcţiei de reducere a efectului de ochi roşii
Bliţul luminează intermitent de două
sau mai multe ori înainte de înregistrare
pentru a diminua efectul de ochi roşii ce
apare la utilizarea bliţului.
(Auto)
(Activat)
(Dezactivat)
Când este activată funcţia de Detecţie a feţelor, bliţul
luminează intermitent, în mod automat, pentru a reduce
efectul de ochi roşii.
Bliţul luminează întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roşii.
Nu este utilizată funcţia de Reducere a efectuluid de ochi
roşii.
• Pentru a evita obţinerea de imagini neclare, ţineţi aparatul nemişcat până ce este eliberat
obturatorul, în general după circa o secundă de la apăsarea butonului declanşator. Aveţi
totodată grijă să nu se deplaseze subiectul în această perioadă.
• Este posibil ca reducerea efectului de ochi roşii să nu conducă la rezultatul scontat, în
funcţie de diferenţele individuale şi de condiţii, cum ar fi distanţa până la subiect, de faptul
că iluminarea stroboscopică dinaintea înregistrării nu este văzută de subiect. Când ochii
subiectului devin de culoare roşie, puteţi corecta imaginea fie folosind funcţia [Retuşare]
din meniul de vizualizare după înregistrare (pag. 58), fie cu ajutorul aplicaţiei software
“PMB” furnizate.
• Când nu este utilizată funcţia Detecţia feţelor, bliţul nu va lumina intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roşii, chiar dacă este selectată varianta [Auto].
53
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
DRO : Optimizarea luminozităţii şi a contrastului
Camera analizează scena de înregistrat şi ameliorează calitatea imaginii prin corecţie
automată.
(Dezactivat)
(DRO standard)
(DRO plus)
Nu sunt realizate ajustări.
Camera ajustează automat luminozitatea şi contrastul
întregii scene
Camera ajustează automat, zonă cu zonă, luminozitatea şi
contrastul imaginii.
• DRO este abrevierea pentru “Dynamic Range Optimizer” - optimizatorul registrului dinamic,
funcţie care optimizează automat diferenţele dintre zonele luminoase şi cele întunecate ale
imaginii.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil să nu fie obţinute efecte de corecţie.
• Când este aleasă varianta [DRO plus], tineţi cont de următoarele :
– procesarea imaginilor necesită timp,
– pentru funcţia ISO pot fi alese doar variantele [AUTO] şi de la [ISO 100] la [ISO 400],
– când este selectat modul Rafală / Variaţia expunerii, se renunţă la folosirea variantei [DRO
plus] şi este stabilită varianta [DRO standard].
Modul culoare : Modificarea intensităţii imaginilor sau adăugarea de efecte speciale
Puteţi modifica luminozitatea imaginii, însoţind-o de efecte.
(Normal)
(Intens)
doar pentru fotografii
Stabileşte pentru imagini culoarea standard.
Stabileşte pentru imagini culori luminoase şi adânci.
(Sepia)
54
Stabileşte pentru imagini varianta de culoare sepia.
Meniul de înregistrare
(alb&negru)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Stabileşte pentru imagini varianta monocromă.
SteadyShot : Selectarea modului de reducere a neclarităţii (numai pentru DSC-W220)
Este aleas modul de reducere a neclarităţii.
(Fotografiere) Este activată funcţia de reducere a neclarităţii la apăsarea pe
jumătate a butonului declanşator.
Activează întotdeauna funcţia de eliminare a neclarităţilor.
(Continuu) Puteţi stabiliza imaginea chiar în cursul măririi unui subiect
îndepărtat.
• Consumul energiei acumulatorului este mai rapid decât în
modul [Fotografiere]
Nu este folosită funcţia de reducere a neclarităţii.
Dezactivat (Off)
• Când este selectat unul dintre modurile Reglaj automat, EASY (Fotografiere facilă) sau
(Specialităţi culinare), pentru funcţia [SteadyShot] este stabilită varianta [Fotografiere].
• Pentru filme, opţiunile disponibile sunt numai [Continuu] şi [Dezactivat] (Off). Varianta
implicită, stabilită din fabrică, este [Continuu].
• Este posibil ca funcţia de eliminare a neclarităţilor să nu acţioneze în mod adecvat în
următoarele cazuri :
– când camera este agitată prea puternic,
– când viteza obturatorului este redusă, spre exemplu la înregistrarea scenelor de noapte.
(Setări fotografiere) : Alegerea elemenetelor de reglaj pentru înregistrare
Sunt selectate reglajele pentru funcţia de înregistrare.
Elementele care apar în acest meniu sunt aceleaşi cu cele corespunzătoare elementului [
Setări fotografiere] din interfaţa HOME. Consultaţi pagina 37, 75.
55
Utilizarea funcţiilor pentru vizualizare
Meniul de vizualizare
Această secţiune explică elementele de meniu disponibile când apăsaţi butonul MENIU în
modul redare. Pentru detalii legate de modul de utilizare a meniului, consultaţi pagina 38.
(Ştergere) : Ştergerea imaginilor
Sunt selectate şi şterse imaginile din interfaţa cu o singură imagine sau din cea index.
Consultaţi pag. 34
.
(Această imagine)
Şterge imaginea curentă selectată
(Imagini multiple)
Selectează şi şterge mai multe imagini.
(Toate din acest director) Şterge toate imaginile din directorul selectat.
(Prezentare de imagini) : Redarea unei serii de imagini
Imaginile sunt redate în mod automat ca o succesiune de fotografii cu fond muzical şi
efecte.
1 Apăsaţi butonul MENIU.
2 Selectaţi (Prezentare de imagini) cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z.
Apare interfaţa de Configurare.
3 Selectaţi [OK], apoi apăsaţi z.
Apare derularea Prezentării de fotografii.
• Reglajul este menţinut până ce este modificat.
• Nu puteţi reda filme.
Pentru ca Prezentarea de imagini să se încheie
Apăsaţi z.
• Prezentarea de imagini nu poate face o pauză.
Pentru a regla volumul muzicii
Apăsaţi V pentru a fi afişată interfaţa de reglare a volumului, apoi apăsaţi b/B pentru a ajusta
volumul.
Pentru a modifica reglajul
Din interfaţa de configurare, selectaţi fiecare element cu v/V, apoi apăsaţi z.
Elementele ce pot fi reglate sunt prezentate în continuare.
Variantele implicite sunt marcate cu .
Imagine
Puteţi selecta această variantă numai când este utilizat un card “Memory Stick Duo”
(comercializat separat). Pentru această opţiune este stabilită varianta [Director] dacă este
utilizată memoria internă pentru înregistrare.
Redarea, în ordine, a tuturor fotografiilor de pe un card
Toate
“Memory Stick Duo”.
Redarea tuturor fotografiilor din directorul selectat.
Director
56
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Efecte
Simplă
De bază
Nostalgic
Stilat
O prezentare de imagini simplă în care se trece de la o
fotografie la alta la un interval prestabilit.
O modalitate de prezentare a imaginilor adecvată pentru o
gamă largă de scene.
Prezentare de imagini expresivă ce reproduce atmosfera
scenelor de film.
Prezentare de imagini modernă, cu un tempo mediu.
Prezentare de imagini cu tempo rapid, adecvată pentru
scenele pline de acţiune.
Faţa 1 : De bază O prezentare de imagini cu tempo mediu, adecvată pentru
diverse feluri de scene, în care pune în evitenţă imaginile ce
conţin feţe de oameni. Figurile din fotografii sunt mărite şi
sunt afişate împreună mai multe imagini.
Faţa 2 : Nostalgic O prezentare de imagini lentă, expresivă, ce pune în evitenţă
imaginile ce conţin feţe umane. Figurile din fotografii sunt
mărite şi sunt afişate împreună mai multe imagini.
O prezentare de imagini plină de viaţă, cu tempo rapid, ce
Faţa 3 : Stilat
pune în evitenţă imaginile ce conţin feţe umane. Figurile
din fotografii sunt mărite şi sunt afişate împreună mai multe
imagini.
Activ
Muzică
Muzica determinată implicit diferă, în funcţie de efectul pe care îl selectaţi. Puteţi modifica
muzica de fundal şi combinaţia de efecte folosite. Este totodată posibil să alegeţi dintre
mai multe variante de fundal sonor (BGM).
Varianta implicită pentru o prezentare de imagini [Simplă].
Muzică 1
Muzică 2
Varianta implicită pentru o prezentare de imagini [De bază].
Muzică 3
Varianta implicită pentru o prezentare de imagini de tip
[Nostalgic].
Varianta implicită pentru o prezentare de imagini de tip
[Stilat].
Varianta implicită pentru o prezentare de imagini de tip
[Activ].
Puteţi modifica reglajele implicite, stabilite din fabrică.
Muzică 4
Muzică 5
Muzică 6
Muzică 7
Muzică 8
Dezactivat (Off)
Nu este folosit fundalul sonor (BGM).
Înapoi
Se revine la interfaţa de configurare.
57
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Interval
1 sec
3 sec
Intervalul la care se succed două imagini în cazul unei
Prezentări de imagini [Simple].
5 sec
10 sec
Auto
Intervalul la care se succed două imagini este stabilit
astfel încât să fie în concordanţă cu elementul stabilit
pentru opţiunea [Efecte].
Dacă pentru opţiunea [Efecte] nu este aleasă varianta
[Simplă], aici este aleasă opţiunea [Auto].
Repetare
Activat
Imaginile sunt redate în buclă continuă.
Dezactivat
După redarea tuturor imaginilor, Prezentarea de imagini
se încheie.
z Pentru a adăuga sau a schimba fişierele de muzică
Puteţi transfera muzica dorită de pe CD-uri sau fişiere MP3 la camera foto pentru a fi redate în
paralel cu succesiunea de imagini. Puteţi transfera muzica folosind facilitatea [Instrument de
muzică] corespunzătoare (Prezentare de imagini) din interfaţa HOME şi aplicaţia software
“Music Transfer” (furnizată) instalată la un calculator. Pentru detalii, consultaţi paginile 95
şi 97.
• Puteţi înregistra până la opt piese muzicale cu camera foto. Cele opt piese muzicale înregistrate
din fabrică (Muzică 1 - Muzică 8) pot fi înlocuite cu cele transferate de dvs.
• Lungimea maximă a fiecărui fişier de muzică redat de cameră este de 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fişier de muzică din cauza deteriorării acestuia sau apariţiei altor
disfuncţionalităţi, executaţi operaţia [Formatare Muzică] (pag. 95) şi transferaţi din nou
muzica.
(Retuşare) : Retuşarea fotografiilor
Sunt adăugate efecte sau sunt realizate corecţii pentru o imagine înregistrată, acestea fiind
stocate sub forma unui nou fişier. Imaginea originală este reţinută.
Pentru retuşa fotografii
1 Selectaţi imaginea pe care vreţi să o retuşaţi, în timpul afişării unei singure imagini.
2 Apăsaţi butonul MENIU.
3 Selectaţi [Retuşare] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z după ce aţi selectat
modul dorit cu b/B.
4 Retuşaţi imaginile urmând instrucţiunile descrise, în continuare, pentru fiecare mod.
58
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Păstrare zonă mărită) Imaginii îi este aplicată mărirea la redare şi o parte a acesteia
este decupată.
(Corecţie ochi roşii)
(Anulare mască)
1 Apăsaţi W/T pentru a creşte nivelul de mărire la
redare.
2 Stabiliţi punctul cu v/V/b/B, apoi apăsaţi butonul
MENIU.
3 Selectaţi [Dimensiunea imaginii] cu v/V, apoi apăsaţi
z. Selectaţi o dimensiune a imaginii pentru înregistrare
cu v/V, apoi apăsaţi din nou z.
4 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
• Dimensiunea până la care poate fi mărită imaginea la redare
poate varia în funcţie de imagine.
• Calitatea imaginilor mărite se poate deteriora.
Corectează efectul de ochi roşii cauzat de bliţ.
Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
• În funcţie de imagine, este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi-roşii.
Imaginea conţinută într-o zonă stabilită de dvs. devine mai
clară.
1 Stabiliţi zona (cadrul) cu imaginea pe care doriţi să
o retuşaţi folosind v/V/b/B, apoi apăsaţi butonul
MENIU.
2 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
• În funcţie de imagine, este posibil să nu fie suficientă
corecţia aplicată, iar calitatea imaginii să se deterioreze.
59
Meniul de vizualizare
(Contur şters)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Spaţiul din jurul subiectului apare estompat pentru ca
subiectul să fie scos in evidenţă.
1 Stabiliţi, cu v/V/b/B, punctul central al imaginii pe
care vreţi să o retuşaţi, apoi apăsaţi butonul MENIU.
2 Selectaţi [Nivel] cu v/V, apoi apăsaţi z.
Selectaţi nivelul de retuşare cu v/V, apoi apăsaţi din
nou z.
3 Stabiliţi, cu W/T, zona care doriţi să fie retuşată.
4 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
(Culoare partială)
Fundalul subiectului ales este monocrom pentru a fi
evidenţiat
1 Stabiliţi, cu v/V/b/B, punctul central al imaginii pe
care vreţi să o retuşaţi, apoi apăsaţi butonul MENIU.
2 Stabiliţi, cu W/T, zona care doriţi să fie retuşată.
3 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
(Obiectiv superangular) Este aplicat efectul de obiectiv superangular în jurul unui
anumit punct, ales.
1 Stabiliţi, cu v/V/b/B, punctul central al imaginii pe
care vreţi să o retuşaţi, apoi apăsaţi butonul MENIU.
2 Selectaţi [Nivel] cu v/V, apoi apăsaţi z.
Selectaţi nivelul de retuşare cu v/V, apoi apăsaţi din
nou z.
3 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
60
Meniul de vizualizare
(Accentuare iluminare)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Surselor de lumină le este aplicat un efect accentuat de
iluminare
1 Selectaţi [Nivel] cu v/V, apoi apăsaţi z.
Selectaţi nivelul de retuşare cu v/V, apoi apăsaţi din
nou z.
2 Stabiliţi, cu W/T, zona care doriţi să fie retuşată.
3 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
(Neclaritate radială)
Stabileşte punctul central pentru sugerarea mişcării în cazul
fotografiilor
1 Stabiliţi, cu v/V/b/B, punctul central al imaginii pe
care vreţi să o retuşaţi, apoi apăsaţi butonul MENIU.
2 Stabiliţi, cu W/T, zona care doriţi să fie retuşată.
3 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
(Retro)
Imaginea devine mai estompată prin alterarea focalizării şi
prin scăderea luminozităţii fundalului, părând înregistrată
cu un aparat foto vechi.
1 Selectaţi [Nivel] cu v/V, apoi apăsaţi z.
Selectaţi nivelul de retuşare cu v/V, apoi apăsaţi din
nou z.
2 Stabiliţi, cu W/T, zona care doriţi să fie retuşată.
3 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
61
Meniul de vizualizare
(Feţe fericite)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Această facilitate pune un zâmbet pe figura persoanei pe
care vreţi să o fotografiaţi. Dacă aparatul detectează o faţă
ce poate fi retuşată, plasează un chenar în jurul acesteia. 1 Selectaţi [Nivel] cu v/V, apoi apăsaţi z.
Selectaţi nivelul de retuşare cu v/V, apoi apăsaţi din
nou z.
2 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
• În funcţie de imagine, este posibil ca retuşarea să nu fie
posibilă.
(Redimensionare multifuncţională) : Modificarea dimensiunii în funcţie de utilizare
Puteţi să modificaţi raportul laturilor şi dimensiunea imaginilor înregistrate, apoi să le
înregistraţi ca fişiere noi.
Puteţi transforma imaginile în formatul 16:9 pentru înaltă definiţie şi în format VGA pentru a
le transmite ca documente ataşate prin poşta electronică sau pentru a le plasa pe un blog.
HDTV
Modifică raportul laturilor de la 4:3 / 3:2 la 16:9 şi le stochează
cu dimensiunea 2M.
Blog / E-mail
Modifică raportul laturilor de la 16:9 / 3:2 la 4:3 şi le stochează
la dimensiune VGA.
1 Afişaţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi, pe ecran fiind afişată o singură imagine.
2 Apăsaţi butonul MENIU.
3 Selectaţi [Redimensionare multifuncţională] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi
z după ce aţi ales dimensiunea de imagine dorită cu b/B.
4 Apăsaţi W/T pentru mări zona care vreţi să fie păstrată.
5 Stabiliţi punctul cu v/V/b/B, apoi apăsaţi butonul MENIU.
6 Atingeţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
62
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
• Pentru detalii legate de dimensiunea imaginii, consultaţi pag. 11.
• Nu puteţi redimensiona imaginile unui film.
• Nu puteţi redimensiona imagini astfel încât acestea să treacă de la VGA la [HDTV].
• Operaţiile de mărire şi cele de redimensionare multifuncţională pot reduce calitatea
imaginilor.
(Protejare) : Evitarea ştergerii accidentale a imaginilor
Protejează imaginile împotriva ştergerii accidentale. Pe imaginea protejată apare simbolul
(Protejare).
(Această imagine)
Protejează / deblochează imaginea curentă care este
selectată.
(Mai multe imagini)
Selectează şi protejează / deblochează mai multe imagini.
Pentru protejarea unei imagini
1 Aflându-vă în modul de afişare a unei singure imagini, selectaţi fotografia pe care vreţi să
o protejaţi.
2 Apăsaţi butonul MENIU.
3 Selectaţi [Protejare] cu v/V de la butonul de comandă, [Această imagine] cu b/B, apoi
apăsaţi z.
Pentru selectarea şi protejarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul MENIU în modul de afişare a câte unei singure imagini sau în modul
index.
2 Selectaţi [Protejare] atingând v/V, apoi selectaţi [Imagini multiple] cu b/B, după care
apăsaţi z.
În modul de afişare a unei singure imagini :
3 Selectaţi cu b/B imaginea pe care vreţi să o protejaţi, apoi apăsaţi z.
Imaginii selectate îi este ataşat marcajul
.
4 Apăsaţi b/B pentru a fi afişate alte imagini pe care vreţi să le protejaţi, apoi apăsaţi z.
5 Apăsaţi butonul MENIU.
6 Selectaţi [OK] cu v, după care apăsaţi z.
63
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
În modul index :
3 Selectaţi cu v/V/b/B imaginea pe care vreţi să o protejaţi, apoi apăsaţi z
Imaginii selectate îi este ataşat marcajul
.
4 Pentru a proteja alte imagini, repetaţi pasul 3.
5 Pentru a fi selectate toate imaginile dintr-un director, activaţi bara de selecţie a directorului,
cu b, apoi apăsaţi z.
6 Apăsaţi butonul MENIU.
7 Selectaţi [OK] cu v, după care apăsaţi z.
• Nu poate fi stabilită protecţia pentru toate imaginile, dacă există mai mult de 999 fişiere.
• Ţineţi seama că prin formatare sunt şterse toate datele conţinute de suportul de înregistrare,
inclusiv imaginile protejate, şi că ulterior datele nu mai pot fi recuperate.
• Operaţia de protejare a unor imagini poate dura mai mult timp.
Pentru a renunţa la protecţie
Selectaţi imaginea a cărei protecţie vreţi să o anulaţi şi deblocaţi-o urmând aceleaşi etape ca
la procedura prin care a fost protejată.
Indicatorul
(Protejare) dispare.
DPOF : Ataşarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
Este ataşat marcajul pentru imprimare (DPOF) imaginilor pe care doriţi să le imprimaţi.
Consultaţi pagina 103.
(Această imagine)
Este ataşat un marcaj DPOF imaginii curent selectată, iar
dacă fotografia selectată are un marcaj DPOF, acesta este
şters.
(Mai multe imagini)
Sunt selectate imagini şi le sunt ataşate marcaje DPOF.
Sunt şterse marcajele DPOF ale fotografiilor care au deja
ataşate un astfel de marcaj DPOF.
(Imprimare) : Tipărirea fotografiilor cu ajutorul unei imprimante
Imprimarea imaginilor înregistrate cu camera foto.
Consultaţi pagina 100.
64
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Rotire) : Rotirea fotografiilor
Este rotită o fotografie
1 Afişaţi pe ecran fotografia care vreţi să fie rotită.
2 Apăsaţi butonul MENIU pentru a fi afişat meniul.
3 Afişaţi
[Rotire] folosind v/V ale butonului de comandă, apoi apăsaţi z.
4 Selectaţi [
], apoi rotiţi imaginea cu b/B.
DPOF : Ataşarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
5 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi z.
• Nu puteţi roti imagini protejate sau filme.
• Este posibil să nu puteţi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• Când vizualizaţi imagini la un calculator, este posibil ca informaţiile legate de rotire să nu
fie preluate, în funcţie de aplicaţia software folosită.
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
Selectează directorul care conţine imaginea care doriţi să fie redată când utilizaţi camera
înregistrând pe un card “Memory Stick Duo”.
1 Selectaţi directorul dorit folosind b/B de la butonul
de comandă.
2 Selectaţi [OK] cu v, după care apăsaţi z.
Pentru a renunţa la selecţia directorului
Selectaţi [Ieşire] la pasul 2, apoi apăsaţi z.
z În legătură cu directorul
Camera stochează imaginile în directorul stabilit al unităţii “Memory Stick Duo”. Puteţi să
schimbaţi directorul sau să creaţi altul nou.
• Pentru a crea un director nou T [Crearea directorului de înregistrare] (pag. 68).
• Pentru a schimba directorul în care să fie înregistrate imaginile T [Schimbarea directorului
de înregistrare ] (pag. 69)
• Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick Duo”, iar prima sau ultima imagine
din director este afişată, vor apărea următoarele indicatoare :
: deplasarea la directorul precedent.
: deplasarea la directorul următor.
: deplasarea fie la directorul precedent, fie la următorul.
65
Personalizarea configuraţiei
Personalizarea reglajelor şi a facilităţii
de gestionare a memoriei
Puteţi modifica reglajele implicite apelând la
interfaţa HOME.
(Gestionarea memoriei) sau
(Setări) din
Buton de comandă
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton HOME
1
Apăsaţi butonul HOME pentru a fi afişată interfaţa HOME.
2 Selectaţi
(Gestionarea memoriei) sau
de comandă.
(Setări) cu b/B de la butonul
3 Selectaţi, cu v/V, categoria dorită, apoi apăsaţi z.
4 Selectaţi elementul de reglaj dorit cu v/V , apoi apăsaţi z.
• Interfaţa HOME este afişată la apăsarea butonului b.
66
Personalizarea reglajelor şi a facilităţii de gestionare a memoriei
5 Selectaţi, cu v/V, valoarea dorită, apoi apăsaţi z.
Pentru a renunţa la modificarea reglajului
Selectaţi [Anulare] dacă apare ca opţiune pe ecran, apoi apăsaţi z.
Dacă nu este afişat, apăsaţi b.
• Acest reglaj este menţinut chiar dacă alimentarea este oprită.
• La apăsarea încă o dată a butonului HOME, camera trece în modul fotografiere sau în cel
vizualizare.
67
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Instrument de memorie – Instrument Memory Stick
Acest element apare numai dacă este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Formatare
Este formatată memoria “Memory Stick Duo”. Cardurile de memorie “Memory Stick Duo”
disponibile în comerţ sunt deja formatate şi pot fi utilizate imediat.
• Ţineţi seama că prin formatare datele sunt şterse definitiv din memoria “Memory Stick Duo”,
inclusiv imaginile protejate.
1 Selectaţi [Formatare] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z.
Apare mesajul “Vor fi şterse toate datele de pe Memory Stick.”.
2 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
Formatarea începe.
Pentru a renunţa la formatare
Selectaţi [Anulare] la pasul 2, apoi apăsaţi z.
Crearea directorului REC (de înregistrare)
Este creat un director în memoria “Memory Stick Duo” în care să fie înregistrate imaginile.
1 Selectaţi [Crearea directorului REC] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z.
Apare interfaţa de creare a directorului.
2 Atingeţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
Este creat un nou director căruia îi este alocat un
număr mai mare cu o unitate decât numărul maxim existent şi care devine directorul curent
de înregistrare.
Pentru a renunţa la crearea directorului
Selectaţi [Anulare] la pasul 2, apoi apăsaţi z.
• Dacă nu creaţi un director nou, cel cu numărul “101MSDCF” este selectat ca director de
înregistrare.
• Puteţi crea directoare până la numărul maxim de “999MSDCF”.
• Directoarele nu pot fi şterse cu camera. Pentru a şterge un director, apelaţi la calculatorul
personal etc.
• Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat până ce este creat sau selectat un alt director
de înregistrare.
• În fiecare director pot fi stocate cel mult 4000 de imagini. În momentul în care se atinge
capacitatea maximă a unui director, este creat în mod automat un altul.
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi “Locaţiile de memorie ale fişierelor cu imagini şi
denumirile fişierelor” (pag. 90).
68
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Schimbarea directorului REC (de înregistrare)
Este schimbat directorul curent, utilizat pentru înregistrarea imaginilor.
1 Selectaţi [Schimbarea directorului REC] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi
z.
Apare interfaţa de selectare a directorului.
2 Selectaţi directorul dorit cu b/B, apoi [OK] cu v, după care apăsaţi z.
Pentru a renunţa la schimbarea directorului
Selectaţi [Anulare] la pasul 2, apoi apăsaţi z.
• Nu puteţi selecta directorul cu numărul “100MSDCF” ca director de înregistrare.
• Nu puteţi deplasa imaginile înregistrate, dintr-un director în altul.
Copiere
Sunt copiate toate imaginile din memoria internă pe un “Memory Stick Duo”.
1 Introduceţi o unitate “Memory Stick Duo” cu suficientă capacitate liberă.
2 Selectaţi [Copiere] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z.
Apare mesajul “Vor fi copiate toate datele din memoria internă.”.
3 Selectaţi [OK] cu v, după care apăsaţi z.
Începe operaţia de copiere.
Pentru a renunţa la copiere
Selectaţi [Anulare] la pasul 3, apoi apăsaţi z.
• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fişiere de imagine folosind
un acumulator care mai are puţină energie, aceasta se poate epuiza cauzând eşuarea operaţiei
de copiere sau chiar deteriorarea datelor.
• Nu puteţi selecta imaginile care să fie copiate.
• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute şi după copiere. Pentru a şterge
conţinutul memoriei interne, scoateţi unitatea “Memory Stick Duo” după copiere, apoi
executaţi operaţia de formatare [Formatare] din [Instrument memorie internă] (pag. 70).
• Pe “Memory Stick Duo” este creat un nou director şi toate datele vor fi copiate în acesta.
Nu puteţi alege un anumit director de pe “Memory Stick Duo” ca destinaţie pentru datele
de copiat.
• Marcajele DPOF (de imprimare) care apar pe imagini nu sunt copiate împreună cu datele.
69
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Instrument de memorie — Instrument pentru memoria internă
Acest element nu apare când este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Formatare
Este formatată memoria internă.
• Ţineţi seama că prin formatare datele sunt şterse definitiv din memoria internă, chiar dacă
imaginile sunt protejate.
1 Selectaţi [Formatare] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z.
Apare mesajul “Vor fi şterse toate datele din memoria internă.”.
2 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
Formatarea începe.
Pentru a renunţa la formatare
Selectaţi [Anulare] la pasul 2, apoi apăsaţi z.
70
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Setări
Setări principale — Setări principale 1
Setările stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Semnal sonor
Selectează sunetul care să fie produs când acţionaţi camera foto.
Obturator (sunet emis de
obturator)
Este emis sunetul produs de obturator când apăsaţi
butonul declanşator.
Activat
Activează semnalul sonor/sunetul emis de obturator când
apăsaţi butonul de comandă / declanşator.
Opreşte emiterea semnalului sonor / a sunetului produs
de obturator.
Dezactivat
Ghidul funcţiilor
Când acţionaţi camera, este afişată descrierea funcţiilor.
Activat (On)
Este afişată descrierea funcţiilor
Dezactivat (Off)
Nu este afişată descrierea funcţiilor
Iniţializare
Readuce reglajele la valorile stabilite implicit. Chiar dacă aplicaţi această funcţie, imaginile
stocate sunt reţinute în memoria internă.
1 Selectaţi [Initialize] cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi z.
Apare mesajul “Revenire la reglajele implicite”.
2 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
Reglajele revin la valorile stabilite implicit, din fabrică.
Pentru a renunţa la la iniţializare
Selectaţi [Anulare] la pasul 2, apoi apăsaţi z.
• Aveţi grijă ca alimentarea să nu se întrerupă în timpul operaţiei de iniţializare.
71
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Mod demo zâmbet
Când acţionaţi camera, este afişată descrierea funcţiilor.
Activat (On)
Dezactivat (Off)
1 Selectaţi modul
Este prezentată o demonstraţie relativ la utilizarea
modului Declanşator zâmbet.
Nu este prezentată demonstraţia.
(Declanşator zâmbet) de la comutatorul de mod, pag. 28.
2 Îndreptaţi camera spre subiectul care vă interesează şi apăsaţi complet butonul
declanşator.
Demonstraţia începe.
• Dacă nu acţionaţi camera circa 15 secunde, demonstraţia va începe automat chiar dacă
butonul declanşator nu este apăsat.
• Puteţi părăsi temporar demonstraţia după ce aceasta este începută prin apăsarea completă
a butonului declanşator.
• Cu toate că aparatul acţionează obturatorul când este detectată o figură zâmbitoare, nu este
înregistrată nici o imagine.
• Pentru a înregistra efectiv folosind facilitatea Declanşator zâmbet, alegeţi întotdeauna varianta
[Dezactivat] pentru modul demo zâmbet.
72
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Setări principale — Setări principale 2
Setări stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Conectare USB
Stabileşte modul USB utilizat pentru a conecta camera foto la un calculator sau la o imprimantă
care acceptă standardul PictBridge prin intermediul cablului pentru mufa multifuncţională.
Auto
PictBridge
PTP / MTP
Mass Storage
Camera recunoaşte automat şi reglează comunicarea cu un
calculator sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge
(pag. 88 şi 100).
• Dacă nu pot fi conectate camera şi o imprimantă compatibilă
PictBridge când este stabilită varianta [AUTO], alegeţi
varianta [PictBridge].
• Când camera, calculatorul sau un alt echipament USB
nu poate fi conectat dacă este stabilită varianta [AUTO],
încercaţi varianta [Mass Storage].
La conectarea camerei foto la o imprimantă care acceptă
standardul PictBridge (pag. 100).
Când camera este conectată la un calculator, este lansată
automat interfaţa de asistenţă la copiere şi toate imaginile din
directorul de înregistrare de la camera foto sunt copiate pe
calculator (cu Windows Vista / XP, Mac OS X).
Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră şi
calculator sau cu un alt echipament USB (pag. 88).
COMPONENT
Selectează tipul de semnal video de ieşire dintre SD şi HD (1080i), în funcţie de televizorul
conectat.
HD(1080i)
SD
Selectaţi această variantă pentru a conecta camera la un
televizor de înaltă definiţie, ce acceptă semnal1080i.
Selectaţi acest element pentru a conecta camera la un televizor
care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).
73
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Ieşire video
Este stabilit semnalul video de ieşire în funcţie de sistemul TV color al echipamentului video
conectat. Sistemul TV color diferă în funcţie de ţări sau regiune. Dacă doriţi să vizualizaţi
imaginile pe ecranului unui televizor, consultaţi pagina 83 pentru a afla ce sistem este valabil
în ţara sau regiunea în care este utilizată camera foto.
NTSC
PAL
Stabileşte pentru semnalul video de ieşire varianta NTSC
(spre exemplu pentru S.U.A., Japonia).
Stabileşte pentru semnalul video de ieşire varianta PAL (spre
exemplu pentru Europa).
Zoom pe tot ecranul
În cursul redării la un televizor de înaltă definiţie, fotografiile în format 4:3 şi 3:2 sunt redate
în format 16:9. În acest caz, părţile de sus şi de jos ale imaginii vor fi puţin decupate.
Activat
Imaginile sunt redate în format 16:9.
Dezactivat
Nu este utilizată facilitatea Zoom pentru ecran panoramic.
• În formatul Zoom panoramic, pot fi redate numai imaginile în format 4:3 şi 3:2. Filmele,
imaginile în format 16:9 şi cele portret nu pot fi mărite.
• Imaginea afişată pe ecranul LCD al camerei nu este modificată.
74
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Setări fotografiere — Setări fotografiere 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Sursă de iluminare AF
Sursă de iluminare AF furnizează lumină de umplere care ajută la focalizarea cu mai multă
uşurinţă pe subiecte aflate în spaţii întunecate. Sursa de iluminare AF emite lumină roşie care
permite camerei foto să focalizeze mai uşor când butonul declanşator este pe jumătate apăsat,
.
până ce focalizarea este blocată. În acest moment apare indicatorul
Auto
Este utilizată sursa de iluminare AF.
Dezactivat (Off)
Nu este utilizată sursa de iluminare AF.
• Dacă subiectul nu primeşte suficientă lumină de la sursa de iluminare AF sau dacă acesta
nu contrastează suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza.
• Focalizarea este realizată atât timp cât lumina provenită de la sursa de iluminare AF ajunge
la subiect, chiar dacă aceasta cade uşor descentrat pe subiect.
• Sursa de iluminare AF nu poate fi utilizată :
– când este utilizată varianta focalizare la distanţe stabilite în mod semi-manual (pag. 50) ;
– când la Selecţia scenei este aleasă unul dintre modurile :
(Peisaj), (Amurg) sau
(Artificii).
• Când folosiţi sursa de iluminare AF, zona de autofocalizare este dezactivată şi este afişată
o altă zonă de focalizare încadrată într-un chenar marcat cu linie punctată. În acest caz,
focalizarea automată acţionează acordând prioritate subiectului aflat aproape de centrul
cadrului.
• Lumina emisă de sursa de iluminare AF este foarte strălucitoare. Cu toate că nu reprezintă
un pericol, nu priviţi de aproape, direct spre sursa de iluminare AF.
Caroiaj
Cu ajutorul caroiajului, veţi putea stabili cu mai mare uşurinţă poziţia subiectului pe verticală/
orizontală.
On (pornit)
Este afişat caroiajul.
Off (oprit)
Caroiajul nu este afişat.
• Liniile caroiajului nu apar în imaginile înregistrate.
75
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Mod AF
Selectarea modului de funcţionare cu focalizare automată.
Unic
Monitor
Focalizarea este reglată automat când este apăsat şi menţinut
pe jumătate apăsat butonul declanşator. Acest mod este util
la înregistrarea subiectelor statice.
Focalizarea este reglată automat înainte de a fi apăsat şi
menţinut pe jumătate apăsat butonul declanşator. Acest mod
scurtează perioada de timp necesară pentru focalizare.
• Energia acumulatorului se consumă mai rapid decât în
modul [Unică].
• Când este activată funcţia Detecţia feţei sau Detecţia zâmbetelor, modul AF nu este
disponibil.
• Când este utilizată varianta semi-manuală, este selectată automat varianta [Unic].
Zoom digital
Selectarea modulul Zoom digital. Camera măreşte imaginile folosind mărirea optică (până la
maxim 4×). Când scala de mărire este depăşită, camera va folosi fie mărirea inteligentă, fie
pe cea digitală de precizie.
Precizie
(Zoom digital de
precizie)
(P )
Imaginile sunt mărite digital în domeniul în care nu apar
distorsiuni, în funcţie de dimensiunea acestora. Opţiunea nu
este disponibilă când pentru dimensiunea imaginii este aleasă
una dintre variantele [12 M], [3:2 (11 M)] sau [16:9 (9 M)].
• Scala maximă de mărire corespunzătoare variantei “Zoom
inteligent” este prezentată în tabelul următor.
Toate dimensiunile imaginilor sunt mărite până la aproximativ
8×, inclusiv zoom-ul optic de 4×. Ţineţi însă seama că, dacă
este depăşit coeficientul corespunzător zoom-ului optic,
calitatea imaginiilor se va diminua
Dezactivat
Nu este utilizat zoom-ul digital.
Zoom inteligent
(S )
76
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Dimensiunea imaginii şi scala de mărire maximă la folosirea Măririi inteligente
(Smart zoom), inclusiv zoom-ul optic de 4×.
Dimensiune
Scala maximă de zoom
aprox. 4,9×
8M
5M
aprox. 6,2×
3M
aprox. 7,8×
VGA
aprox. 25×
16:9 (2 M)
aprox. 8,3×
• Nu puteţi utiliza Zoom-ul digital :
– dacă la Selecţia scenei este selectat modul
– când se filmează
(Declanşator zâmbet),
Obiectiv de conversie
Stabilirea focalizării adecvate când este montat un obiectiv de conversie (comercializat
separat).
Montaţi adaptorul de obiectiv (comercializat separat), apoi montaţi obiectivul de conversie.
Tele (
)
Superangular (
Dezactivat
Este ataşat un teleobiectiv.
) Este ataşat un obiectiv superangular.
Nu este montat un obiectiv.
• Dacă este utilizat bliţul încorporat, lumina emisă de acesta poate fi blocată, în imagine
apărând umbre nedorite.
• În imagini poate apărea imaginea reflectată a obiectivului, din cauza reflexiilor dintre acest
obiectiv şi cel de conversie.
• Pentru Macro este aleasă varianta [Auto].
• Aria de zoom disponibilă este limitată.
• Aria de focalizare disponibilă este limitată.
• Sursa de iluminare AF nu emite lumină.
• Nu puteţi selecta varianta semi-manuală.
• Dacă înregistraţi imagini folosind un obiectiv de conversie (comercializat separat), camera
poate focaliza şi pe subiecte aflate în apropiere, în cazul modurilor (Amurg) sau (Peisaj).
• Dacă înregistraţi imagini folosind un obiectiv de conversie (comercializat separat), este posibil
să nu puteţi înregistra imagini în modul (Artificii) beneficiind de efectul optim.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare care însoţesc obiectivul de conversie.
77
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Setări fotografiere — Setări fotografiere 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Orientare automată (numai pentru DSC-W220)
Când rotiţi camera pentru a înregistra imagini portret (verticale), aparatul reţine poziţia şi
afişează imaginea în poziţia portret.
Activat
Sunt înregistrate imagini cu orientarea corectă.
Dezactivat
Funcţia de Orientare automată este dezactivată.
• În părţile din dreapta şi din stânga ale imaginilor verticale apar benzi de culoare neagră.
• În funcţie de unghiul de înregistrare al camerei, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corectă. Dacă orientarea nu este corectă, puteţi roti imaginea folosind procedura de la
pagina 65.
• Când la Selecţia scenei este ales modul
(Subacvatic), nu puteţi folosi facilitatea Orientare
automată.
Revizualizare automată
Imaginea înregistrată este afişată pe ecran timp de circa două secunde imediat după
fotografiere.
Activat
Este utilizată funcţia Revizualizare automată.
Dezactivat
Nu este utilizată funcţia Revizualizare automată.
• Dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator în această perioadă, imaginea afişată dispare
şi puteţi înregistra imediat următoarea imagine.
• Nu puteţi utiliza facilitatea Revizualizare automată :
– când înregistraţi în modul Rafală / Variaţia expunerii,
– dacă pentru [Recunoaşterea scenei] este aleasă una dintre variantele [Auto] sau
[Avansat].
78
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Setări ceas
Setări ceas
Sunt stabilite data şi ora.
1 Selectaţi [
Setări ceas] corespunzător secţiunii
(Setări) din intefaţa HOME.
2 Apăsaţi z de la butonul de comandă.
3 Selectaţi formatul de afişare a datei cu v/V, apoi apăsaţi z.
4 Selectaţi cu b/B elementele de reglaj şi stabiliţi valorile numerice corecte pentru fiecare
element component al datei cu v/V, apoi apăsaţi z.
5 Selectaţi [OK], apoi apăsaţi z.
• Miezul nopţii este indicat ca 12:00 AM, iar prânzul este indicat ca 12:00 PM.
Pentru a renunţa la potrivirea ceasului
Selectaţi [Anulare] la pasul 5, apoi apăsaţi z.
79
Setări
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 66
Alegerea limbii
Alegerea limbii
Alege limba utilizată la afişarea elementelor de meniu, a avertismentelor şi a mesajelor.
80
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteţi viziona imaginile pe un ecran TV conectând camera la televizor.
Conexiunea variază în funcţie de televizorul la care este cuplată camera foto.
Vizualizarea imaginilor conectând camera la un televizor prin
intermediul cablului pentru mufa multifuncţională
Opriţi atât camera digitală şi televizorul înainte de a conecta camera la televizor.
1
Conectaţi camera la televizor prin intermediul cablului pentru mufa
multifuncţională (furnizat).
1 Spre mufele de intrare
audio/video
VIDEO AUDIO
galben
roşu
alb
Buton
(Redare)
2 Către
multiconector
Buton de comandă
2
3
Porniţi televizorul şi stabiliţi mufa de intrare.
• Pentru amănunte consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.
Apăsaţi secţiunile b/B ale butonului de comandă pentru a alege imaginea dorită.
• La folosirea camerei în străinătate poate fi necesar să modificaţi semnalul video de ieşire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 74).
• Semnalul audio de ieşire este mono.
81
Vizualizarea imaginilor la televizor
Vizualizarea unei imagini conectând camera la un televizor
HDTV
Puteţi viziona imaginile înregistrate la înaltă calitate cu ajutorul camerei digitale*, conectând
camera la un televizor HD prin intermediul unui cablu adaptor pentru ieşirea HD (comercializat
separat).
Opriţi ambele echipamente înainte de a cupla camera la televior.
* Imaginile înregistrate la rezoluţie [VGA] nu pot fi redate în format HD (înaltă definiţie).
• În modul [Zoom pe tot ecranul], fotografiile în format 4:3 sau 3:2 pot fi afişate în format
16:9 (pag. 74).
• În cazul [Redimensionare multifuncţională], raportul laturilor poate deveni 16:9 pentru
vizualizarea la înaltă definiţie (pag. 62).
1
Conectaţi camera la televizor HD (înaltă definiţie) prin intermediul cablului
adaptor pentru ieşirea HD (comercializat separat).
1 Spre mufele audio / video
Buton de comandă
verde/albastru/roşu
alb/roşu
Buton
(redare)
Cablu adaptor
pentru ieşirea HD
(comercializat separat)
2 Spre multiconector
2
3
82
Buton HOME
Porniţi televizorul şi stabiliţi intrarea de semnal.
• Pentru amănunte, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Apăsaţi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.
Apăsaţi b/B de la butonul de comandă pentru a selecta imaginea dorită.
Despre sistemele TV color
• Alegeţi pentru [COMPONENT] varianta [HD(1080i)] corespunzător secţiuni [Setări
principale 2], selectând
(Setări) din interfaţa HOME (pag. 73).
• La folosirea camerei în străinătate poate fi necesar să modificaţi semnalul video de ieşire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 74).
• Nu puteţi viziona filme transmiţând la ieşire semnalul în format [HD(1080i)]. Stabiliţi pentru
[COMPONENT] varianta [SD] pentru a urmări filme.
• Utilizaţi un cablu adaptor pentru ieşirea HD, tip 2b.
Despre “PhotoTV HD”
Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.
Conectând dispozitive compatibile PhotoTV HD, marca Sony, prin intermediul unui
cablu adaptor pentru ieşirea HD (comercializat separat), veţi avea acces la o nouă lume a
fotografiilor pe care o puteţi admira confortabil la calitatea uimitoare Full HD (Înaltă definiţie
completă).
PhotoTV HD vă permite să percepeţi în detalii fine şi cu expresii fotografice texturi şi tonuri
de culoare subtile.
• Este necesar să realizaţi setări şi la televizor. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al aparatului TV.
Despre sistemele TV color
Pentru a putea urmări imaginile pe ecranul TV aveţi nevoie de un televizor cu o mufă de intrare
video şi un cablu pentru mufa multifuncţională. Sistemul de culoare TV trebuie să fie acelaşi
cu cel al camerei foto. Consultaţi lista următoare pentru a afla sistemul TV color utilizat în
ţara sau regiunea în care vă aflaţi.
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina, etc.
83
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows
Pentru detalii legate de utilizarea calculatorului Macintosh,
consultaţi secţiunea “Utilizarea unui calculator Macintosh”
de la pagina 96.
Această secţiune descrie conţinutul interfeţelor
corespunzătoare versiunii în limba engleză.
Instalaţi mai întâi aplicaţiile software (furnizate) (pag. 86)
• Instalaţi aplicaţia software :
– “PMB”
– “Music Transfer”
Copierea imaginilor la calculator (pag. 88)
• Copierea imaginilor la calculator folosind “PMB”
• Savurarea imaginilor folosind “PMB” şi “Music Transfer”
astfel:
– vizualizarea imaginilor stocate la calculator
– realizarea de montaje ale imaginilor
– identificarea pe hărţi online a locurilor unde au fost
înregistrate fotografiile (este necesară conectarea la
Internet)
– crearea unui disc cu imaginile înregistrate (este necesar un
dispozitiv de inscripţionare de CD-uri sau de DVD-uri)
– imprimarea sau stocarea fotografiilor cu dată
– transmiterea imaginilor către un service media (este
necesară conectarea la Internet)
– adăugarea / schimbarea muzicii ce însoţeşte Prezentările
de imagini (folosind aplicaţia “Music Transfer”)
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum
şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor :
http://www.sony.ro/
84
Utilizarea unui calculator Windows
Configuraţia recomandată
Pentru calculatorul conectat la cameră, este
recomandată următoarea configuraţie.
Configuraţie recomandată la
copierea imaginilor
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP*1 SP3 sau Windows
Vista*2 SP1.
• Nu este garantată funcţionarea dacă
mediul de operare este un sistem de
operare actualizat (upgrade) până la
variantele mai sus menţionate sau
dacă mediul de operare este multiplu
(multi-boot).
Conector USB : conector USB standard.
Configuraţie recomandată
pentru aplicaţia “PMB” şi
“Music Transfer”
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows
Vista*2 SP1.
Procesor :
Pentium III 500 MHz sau mai rapid, (se recomandă Pentium III 800 MHz sau
mai rapid).
Memorie :
256 MB RAM sau mai mult
(se recomandă 512 MB RAM sau mai
mult).
Hard disk :
spaţiul liber pe hard disk necesar pentru
instalare este de aprox. 500 MB.
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Mediul de operare trebuie să satisfacă şi
cerinţele sistemului de operare.
• Nu este garantată funcţionarea pentru toate
sistemele de operare menţionate anterior.
• Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau
mai multe dispozitive USB la un singur
calculator, este posibil ca unele dispozitive
-inclusiv camera foto- să nu funcţioneze,
în funcţie de tipurile de dispozitive USB
folosite.
• Nu este garantată funcţionarea dacă folosiţi
un hub USB.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă
USB compatibilă cu transferul USB de
viteză mare (USB 2.0) care vă va permite
un transfer superior (viteză de transfer
mare). Această cameră este compatibilă cu
Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Există patru modalităţi de realizare
a conexiunii USB, când cuplaţi un
calculator :
– [Auto] (varianta implicită),
– [ Mass Storage],
– [PictBridge],
– [PTP/MTP].
Această secţiune descrie pentru
exemplificare modalităţile
corespunzătoare variantelor [Auto] şi
[Mass Storage]. Pentru detalii legate de
[PictBridge] şi [PTP/MTP], consultaţi
pagina 73.
• La revenirea calculatorului din stările
Suspend sau Sleep se poate întâmpla
să nu se reactiveze în acelaşi timp şi
comunicarea dintre calculator şi camera
digitală.
Monitor :
rezoluţie de ecran : 1.024 × 768 puncte
sau mai mult
Memorie video :
32 MB sau mai mult
(se recomandă 64 MB sau mai mult).
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi
*2 Nu este acceptată ediţia Starter.
85
Instalarea software-ului (furnizat)
Puteţi instala software-ul furnizat urmând
procedura de mai jos.
• Înregistraţi-vă ca administrator.
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi
discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
• Dacă aceasta nu apare, faceţi dublu clic
pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) T
(SONYPICTUTIL).
• În Windows Vista, poate apărea
interfaţa AutoPlay. Selectaţi “Run
Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile
conţinute de aceasta pentru a continua
operaţia de instalare.
2 Faceţi clic pe [Install] (instalare).
Este afişată interfaţa de alegere a limbii
folosite la afişare pe ecran “Choose
Setup Language”.
3
4
86
Selectaţi limba dorită, apoi faceţi
clic pe [Next].
Este afişată interfaţa “Lincense
Agreement” (Convenţia de licenţă).
Citiţi cu atenţie convenţia. Dacă
acceptaţi termenii stipulaţi, faceţi
clic pe butonul alăturat mesajului
[I accept the terms of the license
agreement] (accept termenii
convenţiei de licenţă) şi apoi faceţi
clic pe [Next].
5
Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran pentru ca instalarea să fie
definitivată.
• Când apare mesajul care vă solicită repornirea calculatorului pentru confirmare, reporniţi-l urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• În funcţie de sistemul de operare utilizat
de calculatorul dumneavoastră, poate
fi instalat Direct X.
6 Scoateţi discul din calculator după
ce aţi instalat software-ul.
• Sunt instalate aplicaţiile software :
– PMB
– Music Transfer.
După instalarea aplicaţiei software, pe
desktop sunt create simbolurile de trecere
directă (shortcut) pentru “PMB”, “Ghid
PMB” şi "Music Transfer".
Faceţi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa
“PMB”.
Faceţi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa “Ghid
PMB”.
Faceţi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa
“Music Transfer”.
Utilizarea aplicaţiei software “PMB (Picture
Motion Browser” (furnizată)
Puteţi utiliza mai mult ca oricând fotografiile
şi filmele înregistrate cu camera digitală,
profitând de aplicaţia software furnizată.
Această secţiune prezintă succint aplicaţia
“PMB”.
Pentru detalii, consultaţi “Ghid PMB”.
Prezentare generală a
aplicaţiei “PMB”
Cu “PMB” puteţi :
• Să importaţi imagini înregistrate cu camera
şi să le afişaţi la calculator.
• Să organizaţi imaginile pe calculator în
ordine cronologică, în funcţie de data
la care au fost înregistrate, pentru a le
viziona.
• Să copiaţi imaginile de la calculator pe
suportul media de înregistrare.
• Să retuşaţi (de exemplu cu Corecţie ochi
roşii etc.), să imprimaţi şi să transmiteţi
fotografii sub formă de documente ataşate,
să modificaţi data înregistrării şi altele.
• Să imprimaţi sau să stocaţi fotografiile
având inserată data.
• Să afişaţi, cu ajutorul unei hărţi, informaţii
legate de locurile unde au fost înregistrate
imaginile (această facilitate necesită conectarea la internet).
• Să creaţi un disc cu date folosind un
drive pentru inscripţionat discuri CD sau
DVD.
• Să transmiteţi imagini către un service
media (această facilitate necesită
conectarea la internet).
Lansarea şi părăsirea
aplicaţiei “PMB”
Lansarea “PMB” :
• Faceţi dublu clic pe simbolul (PMB) de
pe desktop sau
• Din meniul Start : faceţi clic pe [Start] T
[All Programs] T [Sony Picture Utility]
T [PMB].
• Când lansaţi pentru prima dată aplicaţia
“PMB”, pe ecran apare un mesaj de
confirmare asociat cu Information Tool
(ustensilă de informare). Selectaţi [Start].
Această funcţie vă informează asupra
noutăţilor apărute, spre exemplu asupra
variantelor actualizate de software. Puteţi
modifica ulterior acest reglaj.
Părăsirea “PMB”:
Faceţi clic pe butonul
dreapta sus al ecranului.
din colţul din
Lansarea “Ghidului PMB”
Pentru a avea acces la “Ghid PMB” :
• Faceţi dublu-clic pe simbolul “Ghid PMB”
de pe desktop.
• Din meniul Start, faceţi clic pe [Start] T
[All Programs] T [Sony Picture Utility]
T [Help] T [Ghid PMB].
87
Copierea imaginilor pe calculator folosind
aplicaţia “PMB”
Pregătirea camerei şi a
calculatorului
Conectarea camerei la
calculatorul dvs.
1 Introduceţi în camera foto cardul
“Memory Stick Duo” ce conţine
imaginile care vă interesează.
• Când copiaţi imagini în memoria
internă, acest pas nu este necesar.
2 Introduceţi în camera foto baterii
suficient încărcate sau cuplaţi
aparatul la o priză de perete prin
intermediul adaptorului de reţea
(comercializat separat) şi cablul
USB/ A/V / DC IN pentru mufa
multifuncţională (comercializat
separat).
• Folosiţi un cablu USB/ A/V DC IN, tip
2, compatibil (comercializat separat).
• Când copiaţi imaginile de la camera
foto pe calculator folosind alimentarea
de la un acumulator care mai are puţină
energie înmagazinată, operaţia poate
eşua sau informaţiile se pot deteriora în
cazul în care acumulatorul se descarcă
prea repede.
3 Apăsaţi butonul
porniţi calculatorul.
(Redare), apoi
2 Spre multiconector
1 Spre o mufă USB
Cablu pentru
mufa
multifuncţională
Pe afişajul cu cristale lichide al camerei foto
apare mesajul “Se conectează...”.
Indicatori
de acces*
La realizarea pentru prima dată a conexiunii
USB, calculatorul rulează în mod automat
programul pentru a recunoaşte camera foto.
Vă rugăm să aşteptaţi.
Butonul
(redare)
* Pe durata sesiunii de comunicare dintre cameră
.
şi calculator, pe ecran apare simbolul
Nu acţionaţi calculatorul cât timp este afişat
acest indicator. După ce indicatorul este
, puteţi începe să utilizaţi
înlocuit de
din nou calculatorul.
• Dacă nu apare mesajul “Se conectează...”,
(Connecting...) alegeţi pentru [Conectare
USB] varianta [Mass Storage] (pag. 73).
88
Copierea imaginilor pe calculator folosind aplicaţia “PMB”
Copierea imaginilor pe
calculator
1 Cuplaţi camera la calculator aşa
cum este indicat la secţiunea
“Conectarea camerei la calculatorul
dvs.”
După realizarea conexiunii USB, interfaţa
[Import Fişiere Media] a “PMB” apare în
mod automat.
Vizualizarea imaginilor pe calculator
Când importul de imagini se încheie, este
lansată aplicaţia “PMB”. Sunt afişate
reprezentările de mici dimensiuni ale
imaginilor importate
• Directorul “Pictures” (în Windows XP,
“My Pictures”) este stabilit ca director
implicit pentru “Viewed folders”.
• Dacă utilizaţi slotul “Memory Stick”,
consultaţi pagina 92.
• Dacă apare fereastra de asistenţă pentru
redarea automată (AutoPlay Wizard),
închideţi-o.
Organizaţi imaginile pe calculator în ordine
calendaristică, în funcţie de data la care au
fost înregistrate. Pentru detalii, consultaţi
“Ghidul PMB”.
2 Importaţi imaginile.
Pentru a începe importul imaginilor, faceţi
clic pe butonul [Import].
În mod implicit, imaginile sunt importate
într-un director creat în directorul
“Pictures” (în Windows XP, “My
Pictures”) şi sunt denumite cu data la
care avut loc importul.
Exemplu : Interfaţa de afişare a
imaginilor înregistrate
într-o anumită lună.
• Pentru detalii legate de “PMB”, consultaţi
“Ghidul PMB”.
89
Copierea imaginilor pe calculator folosind aplicaţia “PMB”
Pentru a şterge conexiunea
USB
Efectuaţi mai întâi procedurile de la 1 la
4 dacă :
• Deconectaţi cablul pentru mufa
multifuncţională.
• Scoateţi cardul “Memory Stick Duo”.
• Introduceţi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto după copierea imaginilor
din memoria internă.
• Opriţi camera digitală.
Locaţia de memorie a
fişierelor cu imagini şi
denumirea acestora
Fişierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare în memoria
internă sau pe cardul “Memory Stick
Duo”.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows Vista
1 Faceţi clic dublu pe simbolul de
deconectare, din bara cu simbolurile
programelor rezidente.
Windows Vista
Faceţi dublu clic aici
Windows XP / Windows 2000
Faceţi dublu clic aici
2 Faceţi clic pe
(USB Mass Storage
Device) T [Stop].
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].
4 Faceţi clic pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
• Pasul 4 nu este necesar în mediul
Windows XP / Windows Vista.
90
A Director care conţine datele imaginilor
înregistrate cu o cameră foto digitală
care nu dispune de funcţia de creare a
unui director nou.
B Director care conţine datele imaginilor
înregistrate cu camera dvs. foto.
Dacă nu au fost create directoare noi,
există numai următoarele directoare :
– pe “Memory Stick Duo” : “101MSDCF”,
– în memoria internă : “101_SONY”.
Copierea imaginilor pe calculator folosind “PMB”
• Nu se pot înregistra imagini în directoarele
“100MSDCF”. Imaginile din aceste
directoare pot fi doar vizualizate.
• Nu se pot înregistra/reda imaginile în/din
directorul “MISC”.
• Fişierele cu imagini sunt denumite în
modul următor. ssss reprezintă un
număr oarecare cuprins între 0001 şi
9999. Secţiunea numerică a numelui unui
fişier înregistrat în modul film şi cea a
fişierului cu imagini index corespunzător
sunt aceleaşi.
– Fişiere cu fotografii :
DSC0ssss. JPG
– Fişiere cu filme :
MOV0ssss. AVI
– Fişiere cu imagini index înregistrate
odată cu un film :
MOV0ssss. THM
• Pentru informaţii suplimentare despre
directoare consultaţi paginile 65 şi 68.
91
Copierea imaginilor pe calculator fără a
folosi aplicaţia “PMB”
Puteţi copia imagini la calculator fără a folosi
aplicaţia “PMB” după cum urmează :
Pentru un calculator cu slotul
Memory Stick
Scoateţi cardul “Memory Stick Duo”
din cameră şi introduceţi-l în adaptorul
Memory Stick Duo. Introduceţi adaptorul
Memory Stick Duo în calculator şi copiaţi
imaginile.
• Puteţi copia imaginile prin introducerea
cardului “Memory Stick Duo” în slotul
Memory Stick al calculatorului dvs.
chiar dacă versiunile de sistem de operare
folosite sunt : Windows 95 / 98 / 98 Second Edition / NT / Me.
• Dacă nu este recunoscut cardul “Memory
Stick PRO Duo”, consultaţi pag. 111.
Pentru un calculator fără slotul
Memory Stick
Realizaţi conexiunea USB şi urmaţi Etapele
pentru a copia imaginile.
• Interfeţele afişate în această secţiune
reprezintă exemple pentru copierea
imaginilor de pe un card “Memory Stick
Duo”.
• Camera nu este compatibilă cu variantele
Windows 95 / 98 / 98 SE / NT / Me de
sistem de operare.
Când utilizaţi un calculator fără slot de
Memory Stick, utilizaţi un dispozitiv
de citire / scriere pentru Memory Stick
pentru a copia imagini de pe “Memory
Stick Duo” pe calculatorul dvs.
• Pentru a copia imagini din memoria
internă pe calculatorul dvs., copiaţi mai
întâi imaginile pe un card “Memory Stick
Duo”, apoi pe calculator.
92
Copierea imaginilor pe un
calculator
– Windows Vista / XP
Această secţiune descrie un exemplu
de copiere a imaginilor în directorul
“Documents” (pentru calculatoare ce
utilizează sistemul de operare Windows XP:
“My Documents”).
1
Pregătirea camerei şi a
calculatorului.
• Parcurgeţi aceeaşi procedură descrisă la
“Pregătirea camerei şi a calculatorului”
de la pag. 88.
2 Conectaţi camera la calculator
prin cablul pentru mufa
multifuncţională.
Parcurgeţi aceeaşi procedură descrisă la
“Pregătirea camerei şi a calculatorului”
de la pag. 88.
• Dacă “PMB” este deja instalat, este
lansat automat [Import Fişiere Media]
de la “PMB”. Selectaţi [Anulare] pentru
a încheia operaţia de [Import Fişiere
Media].
Copierea imaginilor pe calculator fără a folosi “PMB”
3 Faceţi clic pe [Open folder to view
files] (pentru Windows XP: [Open
folder to view files] T [OK]) când
interfaţa informativă (wizard) apare
automat pe desktop.
• Dacă interfaţa wizard nu apare automat,
urmaţi procedura: T “Pentru Windows
2000”.
4 Faceţi dublu clic pe [DCIM].
5 Faceţi dublu-clic pe directorul unde
sunt stocate fişierele cu imagini pe
care vreţi să le copiaţi.
Apoi faceţi clic-dreapta pe un fişier
pentru a fi afişat meniul, după care
faceţi clic pe [Copy].
6 Faceţi dublu clic pe directorul
[Documents] (pentru Windows XP:
[My Documents]). Faceţi apoi clicdreapta în fereastra “Documents”
pentru a fi afişat meniul şi apoi clic
pe [Paste].
Fişierele cu imagini sunt copiate în directorul “Documents” (pentru Windows XP
: “My Documents”).
• Dacă în directorul de destinaţie a copierii
există o imagine cu aceeaşi denumire,
va fi afişat mesajul de confirmare a
operaţiei de suprascriere. Dacă datele
noi sunt suprascrise peste cele deja
existente, datele fişierului original vor
fi şterse. Pentru a copia un fişier cu
imagini pe calculator fără a-l suprascrie
peste un altul, modificaţi denumirea
fişierului, apoi copiaţi-l. Ţineţi însă
seama că, după modificarea denumirii
unui fişier, este posibil ca acesta să nu
mai poată fi redat de camera dvs. foto
(pagina 77).
Pentru Windows 2000
Faceţi dublu-clic pe [My Computer] T
[Removable Disk] după conectarea camerei
la calculator, apoi efectuaţi pasul 4.
• Vedeţi pagina 90 pentru locaţia din
memorie a imaginilor stocate.
93
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor
stocate la un calculator, copiindu-le pe un
card de memorie “Memory Stick Duo”
Această secţiune foloseşte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fişier cu imagini copiat pe calculator
nu mai rămâne pe unitatea de memorie
“Memory Stick Duo”, puteţi revedea
respectiva imagine cu ajutorul camerei foto,
copiind fişierul ce o conţine de pe calculator
pe un card “Memory Stick Duo”.
• Pasul 1 nu este necesar dacă numele
fişierului stabilit cu camera foto nu a fost
schimbat.
• În funcţie de dimensiunea imaginii, este
posibil să nu o puteţi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
şi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât această cameră foto nu este garantată
de către Sony.
• Dacă pe “Memory Stick Duo” nu există un
director în care să fie stocate fişierele cu
imagini, creaţi mai întâi unul cu ajutorul
camerei foto (pag. 68), apoi copiaţi aici
fişierele cu imagini.
1 Faceţi clic-dreapta pe fişierul cu
imaginea care vă interesează,
apoi clic pe [Rename] (redenumire). Schimbaţi numele fişierului
alocându-i unul de forma
“DSC0ssss”.
ssss reprezintă oricare număr
cuprins între 0001şi 9999.
• Dacă sunt afişate mesaje de confirmare
a suprascrierii datelor, introduceţi alte
cifre.
94
• În funcţie de configurarea calculatorului,
poate să apară şi extensia. În cazul
fotografiilor extensia este “JPG”, iar
cea în cazul unui film este “MPG”. Nu
modificaţi această extensie.
2 Copiaţi fişierul de imagine într-un
director al unităţii “Memory Stick
Duo”, respectând procedura de
mai jos.
1 Faceţi clic-dreapta pe fişierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
2 Faceţi dublu clic pe [Removable
Disk] sau pe [Sony MemoryStick]
aflate în [My Computer].
3 Faceţi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], apoi faceţi clic pe [Paste].
• sss reprezintă un număr cuprins
între 100 şi 999.
Utilizarea aplicaţiei software “Music Transfer”
(furnizată)
Puteţi schimba fişierele de muzică care
sunt prestabilite din fabrică cu altele pe
care le preferaţi, folosind aplicaţia “Music
Transfer” de pe discul furnizat. Aveţi de
asemenea posibilitatea de a şterge sau de a
adăuga aceste fişiere oricând doriţi.
Adăugarea / Schimbarea
fişierelor de muzică cu ajutorul
aplicaţiei “Music Transfer”
Formatele fişierelor de muzică pe care le
puteţi transfera cu ajutorul aplicaţiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• fişiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• muzică de pe CD-uri,
• piese muzicale anterior înregistrate cu
această cameră.
• Pentru a reveni la fişierul de muzică stabilit
din fabrică pentru această cameră.
1 Efectuaţi operaţia [Formatare Muzică]
la pasul 3.
2 Executaţi operaţia [Revenire la
variante implicite] din aplicaţia “Music
Transfer”.
Toate fişierele de muzică revin la cele
stabilite implicit din fabrică, iar pentru
[Muzică] din meniul [Prezentare de
imagini] este aleasă varianta [Dezactivat]
(Off).
• Puteţi iniţializa fişierele de muzică
readucându-le la varianta implicită,
folosind [Iniţializare] (pag. 71), însă astfel
veţi iniţializa şi alte elemente de reglaj.
• Pentru detalii legate de “Music Transfer”,
apelaţi şi la documentaţia on-line din
“Music Transfer”.
1 Apăsaţi butonul HOME pentru a fi
afişată interfaţa HOME.
2 Selectaţi
(Prezentare de imagini)
cu b/B, apoi alegeţi [ Music Tool]
cu v/V, după care apăsaţi z.
3
4
Selectaţi [Preluare Muzică] cu
v/V, după care apăsaţi z.
Este afişat mesajul “Connect to PC”.
Realizaţi o conexiune USB între
camera digitală şi calculator.
5 Lansaţi “Music Transfer”.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a adăuga / modifica fişierele
de muzică.
95
Utilizarea unui calculator Macintosh
Puteţi copia imagini pe calculatorul
dumneavoastră Macintosh.
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu
calculatoarele Macintosh.
Configuraţia recomandată
pentru calculator
Pentru calculatorul conectat la camera
digitală, este recomandată următoarea
configuraţie.
Configuraţia recomandată
pentru copierea imaginilor
S.O. (preinstalat) : Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac OS X (v10.1 ÷ v10.5)
Conector USB : standard
Configuraţia recomandată
pentru utilizarea “Music
Transfer”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.3 ÷
v10.5)
Memorie : 64 MB sau mai mult (se
recomandă 128 MB sau mai mult)
Hard Disk : spaţiul liber pe hard disk
necesar pentru instalare : aproximativ 50 MB.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă
USB compatibilă cu transferul USB de
viteză mare (USB 2.0) care vă va permite
un transfer superior (viteză de transfer
mare).
Această cameră este compatibilă cu
Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Există patru modalităţi de realizare
a conexiunii USB, când cuplaţi un
calculator :
– [Auto] (varianta implicită),
– [ Mass Storage],
– [PictBridge],
– [PTP/MTP].
Această secţiune descrie pentru
exemplificare modalităţile
corespunzătoare variantelor [Auto] şi
[Mass Storage]. Pentru detalii legate de
[PictBridge] şi [PTP/MTP], consultaţi
pagina 73.
• Când calculatorul revine din starea Suspend
sau Sleep, este posibil să nu fie reluată
simultan şi comunicarea dintre camera
dvs. şi calculator.
Copierea şi vizualizarea
imaginilor pe calculator
1 Pregătirea camerei şi a
calculatorului Macintosh.
Efectuaţi procedura descrisă la
“Pregătirea camerei şi a calculatorului”
de la pagina 88.
Note privind conectarea
camerei foto la calculator
• Nu este garantată funcţionarea în cazul
tuturor configuraţiilor enumerate
anterior.
• Dacă veţi conecta două sau mai multe
echipamente USB simultan la acelaşi
calculator, este posibil ca unele aparate,
inclusiv camera dvs. foto, să nu funcţioneze,
depinzând de tipul de echipamente USB
utilizate.
• Nu este garantată funcţionarea când folosiţi
un hub USB.
96
2 Conectaţi camera la calculator
prin cablul pentru mufa
multifuncţională.
Efectuaţi procedura descrisă la
“Conectarea camerei la calculator” de
la pagina 88.
3
Copierea fişierelor cu imagini în
calculatorul Macintosh.
Utilizarea unui calculator Macintosh
1 Faceţi dublu clic pe pictograma
nou-recunoscută T [DCIM] T
directorul în care doriţi să fie stocate
imaginile copiate.
2 Marcaţi şi deplasaţi fişierele cu
imagini peste pictograma hard diskului. Fişierele cu imagini sunt copiate
pe hard disk.
• Pentru detalii privind localizarea
imaginilor şi denumirile fişierelor,
consultaţi pagina 90.
4
Vizualizarea imaginilor pe
calculatorul personal.
Faceţi dublu clic pe pictograma hard
diskului T pe fişierul cu imaginea dorită
din directorul ce conţine fişierele copiate
pentru a-l deschide.
Pentru a şterge conexiunea
USB
Mai întâi marcaţi şi deplasaţi simbolul
drive-ului sau cel pentru unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” peste simbolul
“Trash” când efectuaţi procedurile de mai
jos sau când camera este deconectată de la
calculator :
• Decuplaţi cablul pentru mufa
multifuncţională,
• Scoateţi unitatea “Memory Stick Duo”,
• Introduceţi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto după copierea imaginilor
din memoria internă,
• Opriţi camera foto.
Adăugarea / schimbarea
fişierelor de muzică folosind
“Music Transfer”
Formatele muzicale pe care le puteţi transfera
cu ajutorul aplicaţiei “Music Transfer” sunt
prezentate în continuare :
• fişiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• muzică de pe CD-uri,
• piese muzicale anterior înregistrate cu
această cameră.
Pentru a instala “Music
Transfer”
• Închideţi toate celelalte aplicaţii software
înainte de a instala “Music Transfer”.
• Pentru instalare este necesar să vă înregistraţi ca Administrator.
1 Porniţi calculatorul Macintosh şi introduceţi discul CD (furnizat) în cititorul
CD-ROM.
2 Faceţi dublu-clic pe : (SONYPICTUTIL).
3 Faceţi clic dublu pe fişierul [Music Transfer.pkg] din directorul [MAC].
Începe instalarea programului.
Pentru a adăuga / a schimba
fişiere de muzică
Vedeţi «Adăugarea / Schimbarea fişierelor
de muzică folosind “Music Transfer”» la
pagina 95.
Asistenţă tehnică
Informaţii suplimentare legate de
acest produs, precum şi răspunsuri
la cele mai frecvente întrebări puteţi
găsi pe Site-ul nostru de Internet
dedicat clienţilor.
http://www.sony.ro/
Puteţi înlocui fişierele de muzică stabilite
din fabrică, cu altele pe gustul dvs. Puteţi
totodată să ştergeţi sau să adăugaţi fişierele
implicite oricând vreţi. 97
Vizualizarea “Cyber-shot Step-up Guide”
Când instalaţi “Cyber-shot Handbook”,
este instalat şi “Cyber-shot Step-up Guide”.
Acesta din urmă vă va furniza detalii legate
de acţionarea camerei şi a accesoriilor
opţionale.
Vizualizarea cu Windows
Faceţi dublu clic pe
Guide) de pe desktop.
(Step-up
Pentru a avea acces la “Step-up Guide” din
meniul Start, faceţi clic pe [Start] T [All
Programs] (in Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Step-up
Guide].
Vizualizarea cu Macintosh
1 Copiaţi directorul [stepupguide] în
directorul cu acelaşi nume de pe
calculatorul dvs.
2 Selectaţi directoarele [stepupguide], language], iar
apoi directorul [GB] de pe discul
CD-ROM (furnizat) şi copiaţi toate
fişierele în directorul [GB], apoi
suprascrieţi-le peste fişierele
din directorul [img] stocat în
[stepupguide] care a fost copiat pe
calculator la pasul 1. (Suprascrieţi
fişierele din directorul [GB] peste
cele din directorul [img].)
3 După ce copierea se
încheie, faceţi dublu-clic
pe “stepupguide.hqx” din
directorul [stepupguide] pentru
a-l decomprima, apoi faceţi clic
dublu pe fişierul “stepupguide”
generat.
• Dacă nu este instalat nici un instrument
de comprimare pentru fişiere HQX,
instalaţi Stuffit Expander.
98
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimă fotografiile
Când imprimaţi fotografii înregistrate în modul [16:9],
ambele margini ale acestora pot fi eliminate, aşa că aveţi
grijă să verificaţi înainte de imprimare (pagina 113).
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge (pagina 100)
Puteţi tipări fotografii conectând camera direct la o
imprimantă compatibilă cu standardul PictBridge.
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
“Memory Stick”
Puteţi tipări fotografii conectând camera direct la o
imprimantă compatibilă “Memory Stick”.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteţi copia fotografiile pe un calculator folosind
aplicaţia “PMB”, iar apoi le puteţi imprima.
Puteţi imprima fotografii ce conţin data la care au fost
înregistrate (pagina 87)
Imprimarea la un magazin specializat (pagina 103)
Puteţi duce cardul de memorie “Memory Stick Duo”
pe care au fost stocate imagini înregistrate cu camera
dvs. la un magazin specializat în imprimarea imaginilor fotografice. Puteţi ataşa un marcaj DPOF (de
imprimare) imaginilor care vreţi să fie tipărite.
99
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge
Chiar dacă nu aveţi la dispoziţie un calculator,
puteţi printa cu uşurinţă fotografiile
înregistrate cu camera dvs. foto dacă o
conectaţi la o imprimantă compatibilă cu
standardul PictBridge.
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products
Associacion - Asociaţia pentru Camere şi
Produse pentru Imagine).
• Nu puteţi imprima filme.
• Dacă indicatorul
clipeşte pe ecranul
camerei foto (sesizând o eroare), verificaţi
imprimanta conectată.
Etapa 1: Pregătirea camerei
Pregătiţi camera pentru a conecta
o imprimantă prin cablul pentru mufa
multifuncţională. Când pentru [Conexiune
USB] este aleasă varianta [Auto], camera va
recunoaşte anumite imprimante când acestea
sunt conectate. Omiteţi Pasul 1, dacă acesta
este cazul.
Buton
(Redare)
Buton de
comandă
Buton HOME
Buton MENIU
• Se recomandă utilizarea unui acumulator
complet încărcat pentru a se evita
întreruperea alimentării în cursul
imprimării.
1
Apăsaţi HOME pentru a fi afişată
interfaţa HOME.
2 Selectaţi
(Setări) cu b/B de la
butonul de comandă şi selectaţi [ Setări principale] cu v/V apoi
apăsaţi z.
3
4
100
Selectaţi [Setări principale 2]
folosind v/V, apoi selectaţi
[Conectare USB], după care
apăsaţi z.
Selectaţi [PictBridge] folosind
v/V, apoi apăsaţi z.
Este stabilit modul USB de funcţionare.
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă PictBridge
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantă
3 Apăsaţi butonul MENIU, selectaţi
[Print] cu v/V de la butonul de
comandă, apoi apăsaţi z.
1 Conectaţi camera la imprimantă.
2 Spre multiconector
1 Spre mufa USB
2
Cablu pentru mufa
multifuncţională
Porniţi imprimanta. Apăsaţi
butonul
(Redare) şi apoi porniţi
camera.
După ce este realizată conexiunea,
pe ecranul LCD al camerei apare
indicatorul
.
Camera va porni în modul redare, iar pe
ecranul LCD vor fi afişate o imagine şi
meniul de imprimare.
Etapa 3: Selectarea imaginilor
pe care doriţi să le
imprimaţi
Selectaţi [Această imagine] sau
[Imagini multiple] cu v/V, apoi
apăsaţi z.
Când selectaţi [Această imagine]
Puteţi imprima imaginea selectată. Continuaţi
cu pasul 4.
Când selectaţi [Imagini multiple]
Puteţi imprima mai multe imagini
selectate.
1 Selectaţi cu ajutorul b/B imaginea care
vreţi să fie imprimată şi apăsaţi z.
Pe imaginea selectată apare marcajul
.
2 Apăsaţi butonul MENIU pentru a fi afişat
meniul.
3 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi z.
• După de selectaţi [Imagini multiple] din
interfaţa index, puteţi imprima toate
imaginile dintr-un director selectând bara
de alegere a directorului cu b şi ataşând
directorului marcajul .
101
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă PictBridge
Etapa 4 : Imprimare
1 Selectaţi reglajele pentru imprimare
cu ajutorul v/V/b/B.
2
Selectaţi [OK] folosind v, apoi
apăsaţi z.
Imaginea este imprimată.
• Nu deconectaţi cablul pentru mufa
multifuncţională cât timp indicatorul
(Conectare PictBridge) este
afişat pe ecran.
Indicatorul [Cantitate]
Alegeţi numărul de exemplare care să fie
imprimate pentru fotografia selectată.
• În funcţie de numărul de imagini, este
posibil să nu poată fi toate incluse pe
o singură coală de hârtie.
[Aspect]
Stabileşte numărul de imagini ce pot fi
aranjate pe o singură coală.
[Dimensiune]
Este stabilită dimensiunea colii
imprimate.
[Dată]
Pentru a fi inserată data şi ora pe imagini,
selectaţi [Ziua şi ora] sau [Data].
• Dacă selectaţi [Data] pentru opţiunea
privind inserarea datei pe imagini,
aceasta va fi exprimată în forma
stabilită (pagina 79). În funcţie de
imprimanta folosită, este posibil ca
această opţiune să nu fie disponibilă.
102
Etapa 5 : Încheierea
imprimării
Verificaţi dacă interfaţa a revenit la cea de
la Etapa 2 şi decuplaţi cablul pentru mufa
multifuncţională de la camera foto.
Imprimarea fotografiilor la un magazin
specializat
Puteţi duce o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” care conţine imagini fotografiate
cu camera dvs. la un magazin care oferă
servicii de imprimare fotografică. În cazul
în care magazinul dispune de servicii
compatibile DPOF, este convenabilă
marcarea anterioară a imaginilor care vreţi
să fie imprimate cu DPOF (marcaj pentru
imprimare), pentru a nu fi nevoiţi a face
selecţia imaginilor la magazin.
• Imaginile din memoria internă nu pot fi
imprimate direct din cameră. Copiaţi
imaginile pe o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” şi transportaţi
unitatea “Memory Stick Duo” la
magazin.
• Nu puteţi stabili numărul de foi
imprimate.
• Când doriţi să suprapuneţi data peste
imagini, consultaţi personalul unui
magazin care oferă servicii de imprimare
a fotografiilor.
Marcarea unei imagini
selectate
Buton
Ce este DPOF ?
DPOF (Digital Print Order Format - Format
digital al comenzii de imprimare) este o
funcţie care vă permite să ataşaţi un marcaj
DPOF (marcaj de imprimare) imaginilor de
pe “Memory Stick Duo” pe care vreţi să le
imprimaţi ulterior.
• Nu puteţi marca filme pentru a fi
imprimate.
• Puteţi adăuga marcajul DPOF (de imprimare)
la cel mult 999 de imagini
Când duceţi cardul “Memory
Stick Duo” la un magazin
specializat
• Contactaţi în prealabil respectivul magazin
pentru a afla dacă este acceptat tipul de
“Memory Stick Duo” utilizat de dvs.
• În cazul în care apelaţi la un magazin care
nu acceptă unităţi de memorie “Memory
Stick Duo”, copiaţi imaginile care vreţi
să fie imprimate pe un alt suport de
înregistrare, spre exemplu pe un disc CD-R şi transportaţi-le astfel.
• Când luaţi un “Memory Stick Duo”, aveţi
grijă să aveţi la dvs. şi un adaptor pentru
Memory Stick Duo.
• Înainte de a transporta datele la magazin
pentru a fi imprimate, aveţi întotdeauna
grijă să realizaţi o copie de siguranţă pe
un disc.
(redare)
Buton de
comandă
Buton MENIU
1 Apăsaţi butonul
(Redare).
2 Selectaţi imaginea pe care doriţi să
o imprimaţi.
3 Apăsaţi butonul MENIU pentru a fi
afişat meniul.
4
Selectaţi [DPOF] cu v/V de la
butonul de comandă şi selectaţi
[Această imagine] cu b/B, apoi
apăsaţi z.
Marcajul DPOF (comandă de imprimare)
este ataşat imaginii.
$0/&
Pentru a înlătura marcajul
Selectaţi imaginea căreia vreţi să îi îndepărtaţi marcajul, apoi repetaţi Paşii 3 şi 4.
103
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat
Selectarea şi marcarea
imaginilor
1
2
5
Atingeţi [OK] cu v şi apăsaţi z.
Marcajul DPOF apare pe ecran.
O singură imagine
Apăsaţi butonul MENIU cât timp
imaginile sunt afişate în modul
imagine unică sau în cel index.
Selectaţi [DPOF] cu v/V de la
butonul de comandă, [Imagini
multiple] cu b/B, apoi apăsaţi z.
Interfaţă index
3 Selectaţi cu butonul de comandă o
imagine pe care vreţi să o marcaţi,
apoi apăsaţi z.
este ataşat imaginii
Marcajul
selectate.
O singură imagine
Pentru a renunţa la selecţie
Selectaţi [Ieşire] la Pasul 5, după care
apăsaţi z.
Interfaţă index
Pentru a înlătura marcajele în
modul index
La Pasul 3 selectaţi imaginile al căror marcaj
doriţi să îl înlăturaţi, apoi apăsaţi z.
Pentru a marca toate imaginile
dintr-un director
4
Apăsaţi butonul MENIU.
104
La pasul 3, deplasaţi cu b chenarul la bara
de selecţie a directorului, apoi apăsaţi z în
timpul folosirii modului index.
Marcajul
este ataşat atât directorului
selectat, cât şi tuturor imaginilor.
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile
prezentate în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate de la pagina 106 la pagina 115.
Dacă pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaţi pagina 116.
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut,
apoi porniţi alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (paginile 71).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că prin trimiterea camerei foto la un centru de service pentru
a fi reparată, vă daţi acordul implicit să fie verificat conţinutul memoriei interne şi fişierele
de muzică.
Consultaţi paginile indicate mai jos pentru a găsi explicaţii ale simptomelor şi cauzelor precum
şi acţiunile corective care se impun.
Acumulator şi alimentare
106
“Memory Stick Duo” 112
Fotografierea / Înregistrarea filmelor
107
Memoria internă
113
Vizualizarea imaginilor
110
Imprimare
113
Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje 111
Imprimantă compatibilă PictBridge
114
Calculator
111
Altele
115
105
Soluţionarea problemelor
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi corect acumulatorul, împingând pârghia de scoatere a acestuia.
Nu puteţi porni camera.
• După montarea acumulatorului în cameră, poate trece o perioadă de timp până ce aparatul
este alimentat.
• Montaţi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 123). Înlocuiţi acumulatorul cu altul nou.
• Utilizaţi un acumulator de tipul recomandat.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Dacă nu folosiţi camera circa trei minute atunci când este alimentată de acumulator,
aceasta se va opri automat pentru a se evita consumul inutil al energiei acestuia. Reporniţi
camera.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 123). Înlocuiţi-l cu altul nou.
• Alimentarea se poate opri automat pentru a fi protejat aparatul, în cazul în care temperatura
acumulatorului sau cea a camerei foto creşte prea mult. În acest caz, înainte de oprirea
alimentării va fi afişat un mesaj de avertizare.
Indicatorul de autonomie este incorect.
• Acest fenomen apare dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau
foarte scăzută.
• Indicaţia privind perioada de timp rămasă diferă de cea reală. Descărcaţi complet şi apoi
încărcaţi complet acumulatorul pentru a corecta indicaţia afişată.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 123). Înlocuiţi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încărcat.
• Nu puteţi încărca acumulatorul folosind adaptorul de reţea (comercializat separat). Folosiţi
pentru această operaţie, încărcătorul.
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte în timpul încărcării acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul de încărcat şi reintroduceţi-l apoi, corect, în încărcător.
• Temperatura exterioară este inadecvată pentru operaţia de încărcare. Reluaţi încărcarea
acumulatorului în locuri unde temperatura mediului ambiant se încadrează în limitele
recomandate, fiind cuprinsă între 10°C şi 30°C. Pentru detalii, consultaţi pag. 124.
106
Soluţionarea problemelor
Fotografierea / Înregistrarea filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului “Memory Stick Duo”. Dacă
acestea sunt complet ocupate, luaţi una dintre următoarele măsuri :
– Ştergeţi imaginile care nu vă interesează (pag. 34).
– Schimbaţi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în perioada în care se încarcă bliţul.
• Puneţi comutatorul de mod în altă poziţie decât
când fotografiaţi.
• Puneţi comutatorul de mod în poziţia
când înregistraţi filme.
• În timpul filmării, dimensiunea imaginii este stabilită de [640(Fin)]. Luaţi una dintre
următoarele măsuri :
– Alegeţi o altă valoare decât [640(Fin)] pentru dimensiunea imaginilor,
– Introduceţi un card “Memory Stick Duo”.
Funcţia Declanşator zâmbet nu este activă.
• Apăsaţi complet butonul declanşator.
• Nu este înregistrată nici o imagine dacă nu este detectată nici o figură zâmbitoare (pag. 30).
• Pentru [Mod demo zâmbet] este aleasă varianta [Activat]. Alegeţi pentru această opţiune
varianta [Dezactivat] (pag. 72).
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
• Camera dvs. este în modul Redare. Apăsaţi butonul
înregistrare (pag. 32).
(Redare) pentru a trece în modul
Funcţia de eliminare a neclarităţilor nu acţionează.
• Funcţia de eliminare a neclarităţilor nu acţionează când este afişat simbolul
(numai
pentru DSC-W220).
• Funcţia de eliminare a neclarităţilor nu acţionează corespunzător când sunt înregistrate
scene de noapte.
• Înregistraţi după ce apăsaţi pe jumătate butonul declanşator ; nu apăsaţi brusc, complet
acest buton.
• Verificaţi dacă este corect reglajul pentru [Obiectiv de conversie] (pag. 77).
• Puneţi comutatorul de mod în poziţia
(SteadyShot) - doar pentru DSC-W210/W215.
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia NR slow shutter (NR - reducerea zgomotului) (pag. 17). Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Pentru [DRO] este aleasă varianta [DRO plus] (pag. 54). Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
107
Soluţionarea problemelor
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi dacă la înregistrare aţi poziţionat obiectivul la o
distanţă mai mare decât distanţa minimă permisă care este de aproximativ 4 cm (W) /
aproximativ 50 cm (T) (pag. 24).
• În modul Selecţia scenei este aleasă una dintre variantele (amurg),
(peisaj) sau (Artificii) când fotografiaţi.
• Este selectată funcţia Semi-manual. Selectaţi modul de focalizare automată (pag. 49).
• Verificaţi dacă este corect reglajul pentru [Obiectiv de conversie] (pag. 77).
• Consultaţi secţiunea “Dacă nu se focalizează pe subiect”, pag. 50.
Zoom-ul nu acţionează.
• În funcţie de dimensiunea imaginii, este posibil să nu puteţi folosi opţiunea Zoom inteligent (pag. 76).
• Opţiunea Zoom digital nu poate fi utilizată la înregistrarea filmelor.
• Scala de mărire nu poate fi modificată când :
– Declanşator zâmbet este în standby (pag. 30),
– se înregistrează filme.
• Verificaţi dacă este corect reglajul pentru [Obiectiv de conversie] (pag. 77).
Bliţul nu funcţionează.
• Pentru bliţ este aleasă varianta
(bliţ forţat oprit) (pag. 25).
• Nu puteţi folosi bliţul când :
– pentru [MOD REC] (Modul Înregistrare) este aleasă varianta [Rafală] sau [Variaţie
expunere] (pag. 44) ;
– în modul Selecţia scenei, comutatorul de mod este într-una din poziţiile
(Sensibilitate
înaltă), (Amurg) sau (Artificii) (pag. 29) ;
– înregistraţi filme.
• Alegeţi pentru bliţ varianta (bliţ forţat activ) dacă la Selecţia scenei este aleasă una
dintre variantele :
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Plajă),
(Zăpadă) sau
(Subacvatic) (pag. 25).
Imaginea conţine pete neclare când înregistraţi folosind bliţul.
• Lumina bliţului este reflectată de particulele de praf, de polen etc. din aer şi apar în imagine.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate (pag. 13).
Funcţia de înregistrare a prim planurilor (Macro) nu acţionează.
• În modul Selecţia scenei este aleasă una dintre variantele : (amurg),
(Artificii) (pag. 29).
(peisaj) sau
Funcţia Macro nu poate fi oprită.
• Nu există o funcţie de oprire forţată a înregistrării Macro. În modul [Auto], este posibilă
înregistrarea la distanţă chiar la fotografierea Macro.
108
Soluţionarea problemelor
Data şi ora nu sunt afişate pe ecranul LCD.
• Data şi ora nu sunt afişate în timpul înregistrării. Ele vor fi afişate numai în timpul
redării.
Nu puteţi suprapune data înregistrării peste imagine.
• Această cameră nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini (pag. 113).
Folosind “PMB”, puteţi însă să imprimaţi sau să stocaţi imagini având data inserată (pag. 87).
Valoarea F a diafragmei şi indicaţia timpului de expunere clipesc când apăsaţi
şi menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator.
• Expunerea este incorectă. Reglaţi corect expunerea (pag. 46).
Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.
• Reglaţi luminozitatea ecranului LCD (pag. 20).
Imaginea este prea întunecată.
• Fotografiaţi un subiect care are o sursă de lumină în spatele său (este poziţionat contra
luminii). Selectaţi [Metoda de măsurare] (pag. 48) sau [EV] (pag. 46).
Imaginea este prea luminoasă.
• Reglaţi expunerea (pag. 46).
Culorile imaginii sunt incorecte.
• Alegeţi pentru [Mod culoare] varianta [Normal] (pag. 54).
• Ajustaţi balansul de alb (pag. 51).
Când este înregistrat un subiect foarte luminos, în imagine apar benzi
verticale.
• Apare un fenomen de difuzie, iar imaginea conţine dungi albe, negre, roşii, purpurii sau
de alte culori. Acest fenomen nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginile vizualizate pe ecran în spaţii întunecate, prezintă zgomot.
• Camera funcţionează astfel încât să mărească vizibilitatea ecranului LCD iluminând
temporar imaginea în condiţii de luminozitate redusă. Aceasta nu are nici o influenţă
asupra imaginii înregistrate.
Ochii subiectului înregistrat apar roşii.
• Alegeţi pentru [Reducerea efectului de ochi roşii] varianta [On] (Activat) (pag. 53).
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă mai mică decât cea recomandată
pentru înregistrarea cu ajutorul bliţului.
• Măriţi luminozitatea în camera unde fotografiaţi.
• Retuşaţi imaginea folosind funcţia [Corecţie ochi roşii] sau aplicaţia software “PMB”
furnizat (pag. 59, 87).
109
Soluţionarea problemelor
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 2).
Nu puteţi fotografia imagini succesive.
• Memoria internă sau cea a cardului “Memory Stick Duo” este complet ocupată. Ştergeţi
imaginile care nu vă interesează. (pag. 34).
• Energia rămasă a acumulatorului este scăzută. Introduceţi un acumulator încărcat în
aparat.
Este înregistrată aceeaşi imagine de mai multe ori.
• Pentru [Mod REC] (modul înregistrare) este aleasă varianta [Rafală] sau Variaţia expunerii,
sau la [Recunoaştera scenei] este aleasă varianta [Avansat] (pag. 44, 45).
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apăsaţi butonul
(Redare) (pag. 32).
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 94).
• Sony nu garantează redarea unei imagini cu această cameră foto dacă fişierul ce o conţine
a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de
cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Ştergeţi conexiunea USB (pag. 90).
• Nu este posibilă redarea dacă pentru Declanşator zâmbet este aleasă varianta standby.
Pentru a părăsi modul standby, apăsaţi complet butonul declanşator.
Nu sunt afişate data şi ora.
• Indicatorii de ecran sunt dezactivaţi. Apăsaţi butonul v (DISP) de la butonul de comandă
pentru ca indicatorii să fie afişaţi (pag. 20).
Imaginea este grosieră la începutul redării.
• Imaginea afişată devine grosieră deoarece are loc procesarea acesteia şi nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Zonele laterale (stânga - dreapta) sunt afişate de culoare neagră.
• Pentru [Orientare automată] este aleasă varianta [Activat] (On) - numai la DSC-W220
(pag. 78).
Nu se aude muzica la redarea unei prezentări de imagini.
• Transferaţi fişierele de muzică la cameră cu aplicaţia “Music Transfer” (pag. 95).
• Verificaţi dacă reglajul volumul şi setarea prezentării de imagini sunt corecte (pag. 56).
110
Soluţionarea problemelor
Imaginile nu apar pe ecranul televizorului.
• Verificaţi [Ieşirea Video] pentru a vedea dacă pentru semnalul video de ieşire al camerei
este ales sistemul de culoare corespunzător televizorului (pag. 74).
• Verificaţi dacă este corectă conexiunea (pag. 81).
• Dacă este cuplat conectorul USB al cablului pentru mufa multifuncţională la un alt
echipament, decuplaţi-l (pag. 90).
• Încercaţi redarea de filme simultan cu folosirea ieşirii HD(1080i). Filmele nu pot fi vizionate
la calitate înaltă a imaginilor. Alegeţi pentru [COMPONENT] varianta [SD] (pag. 73).
Ştergerea imaginilor
Camera foto nu poate şterge o imagine.
• Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 64).
Calculator
Nu este cunoscută compatibilitatea sistemului de operare al calculatorului cu
camera.
• Consultaţi secţiunea “Configuraţia recomandată” de la pagina 85 pentru Windows, respectiv
de la pagina 96 pentru Macintosh.
Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscută de un calculator care
are slot pentru “Memory Stick”.
• Verificaţi dacă atât calculatorul, cât şi dispozitivul de citire/scriere Memory Stick acceptă
“Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de calculatoare şi de dispozitive de citire/scriere
Memory Stick produse de alte companii decât Sony, sunt rugaţi să contacteze respectivele
firme.
• Dacă nu este acceptată o unitate “Memory Stick PRO Duo”, conectaţi camera la calculator
(pag. 88 şi 96). Calculatorul recunoaşte “Memory Stick PRO Duo”.
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Porniţi camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat sau
utilizaţi adaptorul de reţea (comercializat separat), pag. 88.
• Alegeţi pentru [Conectare USB] varianta [Mass Storage] (pag. 73).
• Folosiţi cablul pentru mufa multifuncţională (furnizat), pag. 88.
• Deconectaţi cablul pentru mufa multifuncţională atât de la calculator, cât şi de la cameră,
şi reconectaţi-l mai bine.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la
conectorii USB ai calculatorului.
• Conectaţi camera direct la calculator, fără a folosi un hub USB sau un alt dispozitiv
intermediar (pag. 88).
111
Soluţionarea problemelor
Nu puteţi copia imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul efectuând o conexiune USB (pag. 88).
• Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului (pag.
92 şi 96).
• Dacă înregistraţi imagini pe o unitate “Memory Stick Duo” formatată pe calculator, este
posibil să nu puteţi copia imaginile la calculator. Utilizaţi o unitate “Memory Stick Duo”
formatată cu camera dvs. foto (pag. 68).
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea calculatorului (pag. 88).
Imaginea nu poate fi redată pe calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi “Ghid PMB” (pag. 87).
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
Nu ştiţi să utilizaţi “PMB”.
• Consultaţi “Ghid PMB” (pag. 87).
Imaginea şi sonorul sunt întrerupte de zgomot la redarea unui film pe
calculator.
• Este redat un film direct din memoria internă sau de pe “Memory Stick Duo”. Copiaţi filmul
pe hard disk-ul calculatorului, apoi redaţi filmul de pe hard disk (pag. 92).
Nu puteţi imprima o fotografie.
• Consultaţi manualul de utilizare al imprimantei.
Imaginile, odată copiate pe calculator, nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul
camerei foto.
• Copiaţi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF”,
pag. 90.
• Urmaţi procedurile corecte (pag. 94).
“Memory Stick Duo”
Nu puteţi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat.
• Introduceţi corect memoria în compartimentul său.
Aţi formatat din greşeală memoria “Memory Stick Duo”.
• Prin formatare sunt şterse toate datele din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai puteţi
recupera.
112
Soluţionarea problemelor
Memoria internă
Nu puteţi reda sau înregistra imagini din memoria internă.
• Este introdus un card “Memory Stick Duo” în camera foto. Scoateţi-l.
Nu puteţi copia datele din memoria internă pe “Memory Stick Duo”.
• Cardul “Memory Stick Duo” este complet ocupat. Copiaţi imaginea pe un card care are
suficient spaţiu liber.
Nu puteţi copia datele de pe unitatea “Memory Stick Duo” sau de pe calculator
în memoria internă.
• Această facilitate nu este disponibilă.
Imprimare
Consultaţi şi secţiunea următoare “Imprimantă compatibilă PictBridge” corelat cu următoarele
elemente.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimanta utilizată, marginile imaginii pot să fie eliminate. În special când
imprimaţi o fotografie înregistrată la dimensiunea [16:9], este posibil ca marginile sale
să fie eliminate.
• La tipărirea imaginilor cu ajutorul propriei dvs. imprimante, încercaţi să renunţaţi la
facilitatea de Păstrare a zonei mărite şi la reglajele cu privire la lipsa marginilor. Consultaţi
producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta beneficiază de funcţiile respective
sau nu.
• Când vreţi să imprimaţi imagini la un magazin specializat, întrebaţi personalul dacă
imaginile pot fi tipărite fără a le fi tăiate ambele margini.
Nu pot fi imprimate fotografii care să conţină data.
• Puteţi imprima imagini având data inserată dacă folosiţi “PMB” (pag. 87).
• Această cameră nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini. Totuşi, deoarece
imaginile înregistrate cu camera conţin informaţii legate de data înregistrării, puteţi
imprima fotografii cu data suprapusă peste acestea, dacă imprimanta sau aplicaţia software
pot recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi
producătorul imprimantei sau al aplicaţiei software.
• Când imprimaţi fotografii la un magazin specializat, poate fi inserată data la care au fost
înregistrate, dacă solicitaţi aceasta.
113
Soluţionarea problemelor
Imprimantă compatibilă PictBridge
Nu poate fi stabilită conexiunea.
• Camera nu poate fi conectată direct la o imprimantă care nu acceptă standardul PictBridge.
Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta acceptă sau nu standardul
PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită şi dacă poate fi conectată cu camera digitală.
• Alegeţi pentru opţiunea [Conectare USB] varianta [PictBridge] (pag. 73).
• Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul pentru mufa multifuncţională. Dacă apare un mesaj
de eroare indicat de imprimantă, consultaţi documentaţia ce o însoţeşte.
Nu puteţi imprima imaginile.
• Verificaţi dacă imprimanta şi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului
pentru mufa multifuncţională
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia ce o
însoţeşte.
• Dacă selectaţi [Ieşire] în timpul operaţiei de imprimare, este posibil să nu puteţi printa
în continuare. Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul pentru mufa multifuncţională. Dacă
în continuare nu puteţi imprima, deconectaţi cablul pentru mufa multifuncţională, opriţi
imprimanta, reporniţi-o şi apoi cuplaţi din nou cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu
alte aparate decât această cameră să nu poată fi imprimate.
Operaţia de imprimare este anulată.
• Verificaţi dacă aţi decuplat cablul pentru mufa multifuncţională înainte ca simbolul
(Conectare PictBridge) să dispară.
Nu puteţi să inseraţi data sau să imprimaţi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiază de aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru
a afla dacă aparatul beneficiază sau nu de aceste funcţii.
• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi
producătorul imprimantei.
În zona în care ar trebui să apară data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conţin data înregistrării nu pot fi imprimate cu dată. Alegeţi pentru
opţiunea [Data] varianta [Dezactivat] şi imprimaţi imaginea din nou (pag. 102).
Nu puteţi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta vă poate asigura dimensiunea
dorită.
114
Soluţionarea problemelor
Nu puteţi imprima imaginile la dimensiunea selectată.
• Deconectaţi cablul pentru mufa multifuncţională şi apoi recuplaţi-l dacă modificaţi
dimensiunea hârtiei după ce imprimanta a fost conectată la camera foto.
• Reglajele de imprimare ale camerei diferă de cele ale imprimantei. Modificaţi fie reglajele
camerei foto (pag. 102), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteţi acţiona camera foto după ce s-a renunţat la imprimare.
• Aşteptaţi o vreme pentru că imprimanta execută procedura de renunţare la imprimare. În
funcţie de imprimantă, această operaţie poate dura mai mult.
Altele
Nu poate fi iniţializat numărul fişierului.
• Dacă înlocuiţi suportul de înregistrare nu puteţi iniţializa numărul fişierului cu camera.
Pentru iniţializarea numerelor fişierelor, formataţi cardul “Memory Stick Duo” sau
memoria internă (pag. 68, 70) şi apoi iniţializaţi reglajele (pag. 71). Datele de pe cardul
“Memory Stick Duo” sau din memoria internă vor fi însă şterse, iar toate reglajele efectuate
vor fi iniţializate, inclusiv data.
Camera nu funcţionează cu sistemul obiectiv extins.
• Nu încercaţi să forţaţi deplasarea sistemului obiectiv dacă acesta şi-a întrerupt mişcarea.
• Introduceţi un acumulator încărcat, apoi reporniţi camera.
Lentilele se aburesc.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriţi camera şi lăsaţi-o circa o oră, înainte de a încerca
să o mai folosiţi.
Obiectivul nu se deplasează când camera este oprită.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.
Camera se încălzeşte dacă o folosiţi mult timp.
• Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Când porniţi camera foto este afişată interfaţa de Clock Set (de setare a
ceasului)
• Setaţi din nou data şi ora (pag. 79).
• Bateria internă reîncărcabilă (de rezervă) s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată şi
lăsaţi-o timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea oprită.
Doriţi să modificaţi data sau ora.
• Setaţi din nou data şi ora (pag. 79).
115
Mesaje şi indicatori de avertizare
Afişaj de autodiagnosticare
Dacă este afişat un cod care începe cu o
literă, camera beneficiază de funcţia de
autodiagnosticare este. Ultimele două cifre
(simbolizate prin ss) vor fi diferite în
funcţie de starea camerei. Dacă nu reuşiţi să
rezolvaţi problema nici după ce aţi încercat
de câteva ori acţiunile corective sugerate
în continuare, este posibil să fie necesară
repararea camerei. Contactaţi dealer-ul dvs.
Sony sau un service Sony autorizat.
C:32:ss
• A apărut o problemă hardware legată
de camera dvs. foto. Opriţi şi reporniţi
alimentarea.
C:13:ss
• Camera nu poate citi sau scrie date pe
unitatea “Memory Stick Duo”. Opriţi
şi reporniţi camera sau introduceţi de
câteva ori unitatea “Memory Stick
Duo” în aparat.
• A survenit o eroare de formatare a
memoriei interne sau este introdusă
o unitate “Memory Stick Duo”
neformatată. Formataţi memoria
internă sau unitatea “Memory Stick
Duo” (pag. 68, 70).
• Unitatea “Memory Stick Duo” introdusă
în aparat nu poate fi utilizată de camera
dvs. digitală sau datele stocate aici sunt
deteriorate. Introduceţi o nouă unitate
“Memory Stick Duo”.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• A apărut o disfuncţionalitate. Iniţializaţi
camera (pag. 71), apoi porniţi din nou
alimentarea.
116
Mesaje
Dacă este afişat vreunul dintre următoarele
mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :
• Nivelul de energie al acumulatorului este
scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul.
În funcţie de condiţiile de lucru sau de
tipul de acumulator, indicatorul poate fi
afişat intermitent chiar dacă autonomia
rămasă de funcţionare este de încă 5
sau 10 minute.
For use with compatible battery
only (Pentru utilizarea numai cu un
acumulator compatibil)
• Acumulatorul introdus în aparat nu este
de tip NP-BG1 (furnizat) sau de tip
NP-FG1 (comercializat separat).
System error (Eroare de sistem)
• Opriţi şi reporniţi alimentarea.
Camera overheating
Allow it to cool (Cameră supraîncălzită.
Lăsaţi-o să se răcească.)
• Temperatura camerei este prea mare.
Alimentarea se va opri automat. Lăsaţi
aparatul într-un loc răcoros până ce
temperatura acestuia scade.
Internal memory error (Eroare a memoriei interne)
• Opriţi şi reporniţi alimentarea.
Reinsert the Memory Stick
(Reintroduceţi unitatea Memory Stick)
• Introduceţi corect unitatea “Memory
Stick Duo” în aparat.
• Unitatea “Memory Stick Duo” introdusă
în camera foto nu poate fi folosită
(pag. 121).
• Cardul “Memory Stick Duo” este
deteriorat.
• Zona cu borne a cardului “Memory
Stick Duo” este murdară.
Mesaje şi indicatori de avertizare
Memory Stick type error (Eroare legată de tipul de Memory Stick)
• Unitatea “Memory Stick Duo” introdusă
în camera foto nu este compatibilă cu
aceasta (pag. 121).
Cannot access Memory Stick
Access denied (Cardul Memory Stick nu poate fi accesat.
Accesul interzis)
• Folosiţi un card “Memory Stick Duo”
cu acces controlat.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
(Eroare la formatarea Memory Stick
Eroare la formatarea memoriei interne)
• Formataţi din nou suportul de înregistrare
(paginile 68 şi 70).
Memory Stick locked (Memory Stick blocat)
• Unitatea “Memory Stick Duo” folosită are
un comutator de protecţie la scriere, care
este în poziţia LOCK (blocat). Puneţi
comutatorul de protejare la scriere în
poziţia ce permite înregistrarea.
No memory space on internal
memory (Memoria internă complet ocupată) No memory space on Memory Stick
(Memory Stick complet ocupat)
• Ştergeţi imaginile sau fişierele care nu
vă interesează (pag. 34).
Read only memory (Memoria poate fi doar citită)
• Nu puteţi înregistra sau şterge imagini
în/din această memorie “Memory
Stick Duo”.
No images (Nici o imagine)
• În memoria internă nu este înregistrată
nici o imagine care să poată fi redată.
• Pe cardul “Memory Stick Duo” nu
sunt înregistrate imagini care să poată
fi redate.
• Directorul selectat nu conţine fişiere
de imagine care să poată fi redate ca o
Prezentare de imagini.
Folder error (Eroare de director)
• În memoria “Memory Stick Duo”
există deja un director care conţine în
denumire aceleaşi prime trei cifre (spre
exemplu : 123MSDCF şi 123ABCDE).
Selectaţi alt director sau creaţi un nou
director (pag. 68, 69).
Cannot create more folders
(Nu mai pot fi create directoare
suplimentare)
• Directorul ale cărui prime trei cifre din
nume sunt “999” există în memoria
“Memory Stick Duo”. Nu puteţi să mai
creaţi alte directoare.
File error (Eroare de fişier)
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Sony nu garantează redarea fişierelor
de imagine care au fost procesate pe
calculator sau înregistrate cu o altă
cameră foto.
Read only folder (Director ce poate fi doar citit)
• Aţi selectat, la cameră, un director ce nu
poate fi ales ca director de înregistrare.
Selectaţi un alt director (pag. 69).
File protect (Fişier protejat)
• Eliminaţi protecţia (pag. 64).
Image size over limit
(Dimensiunea imaginii este prea mare)
• Încercaţi să redaţi o imagine cu o
dimensiune care nu este acceptată de
camera dvs. foto.
117
Mesaje şi indicatori de avertizare
(Indicator de avertizare cu privire la
vibraţii)
• Camera poate tremura din motive
de iluminare insuficientă. Utilizaţi
bliţul, activaţi funcţia de eliminare a
neclarităţilor sau montaţi camera pe
un trepied pentru a o stabiliza.
640 (Fine) is not available
(Dimensiunea 640 (Fin) nu este
disponibilă)
• Filmele cu imagini la dimensiune de 640
(Fin) pot fi înregistrate numai pe un card
“Memory Stick PRO Duo”. Introduceţi
un card “Memory Stick PRO Duo” sau
alegeţi pentru imagini altă dimensiune
în afară de [640 (Fine)].
Macro is invalid (Opţiunea Macro nu
este disponibilă)
• În condiţiile curente de reglaj, opţiunea
Macro nu este disponibilă (pag. 29).
Flash settings cannot be changed
(Nu pot fi modificate reglajele pentru bliţ)
• În condiţiile curente de reglaj, bliţul nu
este disponibil (pag. 29).
Maximum number of images
already selected (A fost deja selectat
numărul maxim de imagini)
• Puteţi selecta până la 100 de imagini.
Eliminaţi bifa.
• Puteţi include în categoria Favorite până
la 999 de fişiere de imagine şi puteţi
adăuga marcajul DPOF la cel mult 999
de fişiere. Renunţaţi la selecţie.
Low battery power (Acumulatorul nu
are suficientă energie)
• La copierea pe “Memory Stick Duo”
a imaginilor înregistrate în memoria
internă, folosiţi un acumulator complet
încărcat.
118
Printer busy (Imprimantă ocupată)
Paper error (Eroare legată de hârtie)
No paper (Nu este hârtie)
Ink error (Eroare legată de cerneală)
Low Ink (Puţină cerneală)
No Ink (Nu mai este cerneală)
• Verificaţi imprimanta.
Printer error (Eroare de imprimantă)
• Verificaţi imprimanta.
• Verificaţi dacă fotografia pe care vreţi să
o imprimaţi nu este deteriorată.
• Nu s-a încheiat încă transmisia datelor
către imprimantă. Nu deconectaţi
cablul USB dedicat.
Processing (Procesare)
• Imprimanta este în curs de desfăşurare a
procedurii de renunţare la o operaţie de
imprimare, timp în care nu puteţi tipări.
Procedura poate dura mai mult timp, în
funcţie de imprimanta folosită.
Error Playing Music (Eroare la redarea
muzicii)
• Ştergeţi fişierul de muzică sau înlocuiţi-l cu un fişier de muzică obişnuit.
• Executaţi operaţia [Formatare Muzică]
(formatarea fişierului de muzică), apoi
preluaţi noi fişiere de muzică.
Error Formatting Music (Eroare legată
de formatarea fişierului de muzică)
• Executaţi operaţia [Formatare Muzică]
(formatarea fişierului de muzică).
Operation cannot be executed for
movie films (Operaţia nu poate fi efectuată
pentru fişiere de film)
• Aţi selectat o funcţie care nu este
disponibilă pentru filme.
Mesaje şi indicatori de avertizare
Operation cannot be executed
in unsupported files (Operaţia nu
poate fi efectuată pentru fişiere ce nu sunt
acceptate)
• Procesarea sau alte funcţii de montaj ale
camerei nu pot fi aplicate fişierelor de
imagine care au fost procesate pe un
calculator sau imaginilor înregistrate
cu alte camere.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge
connection (Operaţia nu poate fi efectuată
dacă este utilizată o conexiune PictBridge)
• Anumite funcţii nu sunt disponibile când
camera este conectată la o imprimantă
compatibilă PictBridge.
Operation cannot be executed
during HD (1080i) output (Operaţia
nu poate fi efectuată în cursul transmisiei
de semnale HD (1080i))
• Anumite funcţii nu sunt active când
camera este conectată la un televizor
cu înaltă definiţie (HD).
Unable to detect face for retouch
(Nu poate fi detectată faţa care să fie
retuşată)
• În funcţie de imagine, este posibil
ca facilitatea de retuşare să nu fie
disponibilă.
Turn the power off and on again
(Opriţi şi apoi reporniţi alimentarea)
• A survenit o disfuncţionalitate a
obiectivului.
Self-Timer is invalid (Temporizatorul
nu este disponibil)
• Temporizatorul nu este disponibil în
condiţiile respective (pag. 29).
119
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în străinătate
– surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto, încărcătorul (furnizat) şi adaptorul de c.a. AC-LS5K (comercializat
separat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea din reţeaua locală este alternativă şi are valori
cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
120
Despre “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact
şi portabil.
Tipurile de “Memory Stick Duo” ce pot
fi utilizate pentru această cameră sunt
prezentate în tabelul următor. Nu putem
garanta însă funcţionarea adecvată a tuturor
funcţiilor pentru orice “Memory Stick
Duo”.
Tipul de
“Memory Stick”
Memory Stick Duo
(fără Magic Gate)
Memory Stick Duo (cu Magic Gate)
MagicGate Memory Stick
Duo
Memory Stick PRO
Duo
Memory Stick PROHG Duo
Înregistrare/
Redare
a*1
a*2
a*1*2
a*2*3
a*2*3*4
*1 Camera nu este compatibilă cu transferul
datelor la viteză mare folosind interfaţa
paralelă.
*2 Memoriile “Memory Stick Duo”, “MagicGate
Memory Stick Duo” şi “Memory Stick PRO
Duo” beneficiază de funcţii MagicGate.
MagicGate este o tehnologie de protejare a
drepturilor de autor care foloseşte codarea
datelor. Operaţiile de înregistrare/redare care
necesită funcţii MagicGate nu sunt disponibile
pe această cameră.
*3 Pot fi înregistrate filme la dimensiunea 640
(Fine).
*4 Camera nu este compatibilă cu transferul
de date paralel pe 8 biţi. Este acceptat
transferul de date paralel pe 4 biţi
echivalent cu “Memory Stick PRO Duo”.
• Acest produs este compatibil cu “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea
pentru “Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu această
cameră a unei unităţi “Memory Stick Duo”
formatate cu calculatorul.
• Viteza de citire/scriere a datelor diferă
în funcţie de utilizarea combinată a
unei unităţi “Memory Stick Duo” cu alt
dispozitiv.
• Nu scoateţi unitatea “Memory Stick Duo”
în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele să se deterioreze în
următoarele cazuri :
– dacă scoateţi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” sau dacă opriţi
camera în timp ce aceasta citeşte sau
scrie date;
– dacă utilizaţi unitatea “Memory Stick
Duo” în locuri supuse acţiunii câmpurilor
electrostatice sau zgomotului electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de
siguranţă ale tuturor datelor importante.
• Nu apăsaţi prea tare când scrieţi ceva în
zona de notare.
• Nu lipiţi etichete, nici pe cardul “Memory
Stick Duo” propriu-zis şi nici pe adaptorul
Memory Stick Duo.
• Când deplasaţi sau depozitaţi memoria
“Memory Stick Duo”, puneţi-o în cutia
cu care v-a fost furnizată.
• Nu atingeţi, cu mâna sau cu vreun obiect
metalic, secţiunea cu borne a cardului
“Memory Stick Duo”.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos
unitatea de memorie “Memory Stick
Duo”.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaţi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lăsaţi cardul Memory Stick Duo la
îndemâna copiilor mici, deoarece există
riscul de a fi înghiţit.
• Nu introduceţi nici un alt obiect în afară
de “Memory Stick Duo” în fanta destinată
acestui tip de card deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
121
Despre “Memory Stick Duo”
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi memoria “Memory
Stick Duo ” în următoarele locuri :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi în
interiorul unei maşini parcate la soare,
– expuse la radiaţii solare directe,
– umede sau în apropierea unor materiale
corozive.
Note privind utilizarea unui
adaptor pentru “Memory Stick
Duo” (comercializat separat)
• Pentru a utiliza o unitate “Memory Stick
Duo” cu un dispozitiv compatibil cu
“Memory Stick”, aveţi grijă să introduceţi
“Memory Stick Duo” mai întâi într-un
adaptor adecvat. Dacă introduceţi o unitate
“Memory Stick Duo” într-un aparat
care foloseşte carduri “Memory Stick”
fără adaptorul cerut, este posibil să nu
o mai puteţi scoate din echipamentul
respectiv.
• La introducerea unui “Memory Stick Duo”
într-un adaptor, aveţi grijă să îl poziţionaţi
corect, apoi să îl introduceţi complet.
Introducerea în direcţie greşită poate
conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
• Dacă folosiţi o unitate “Memory Stick Duo”
introdusă într-un adaptor Memory Stick
Duo pentru un echipament compatibil
“Memory Stick”, aveţi grijă ca adaptorul
să fie corect poziţionat. Introducerea
în direcţie greşită poate conduce la
deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceţi adaptorul Memory Stick
Duo, într-un aparat compatibil “Memory
Stick” fără a fi introdus mai întâi unitatea de
memorie “Memory Stick Duo” în adaptor,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
122
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick PRO Duo”
(comercializat separat)
• Pentru această cameră foto a fost confirmată
funcţionarea corespunzătoare a unităţilor
de memorie “Memory Stick PRO Duo” cu
capacitatea de până la 16 GB.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick Micro”
(comercializat separat)
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la această cameră foto, aveţi grijă
să introduceţi cardul “Memory Stick
Micro” într-un adaptor “Memory Stick
Micro” mărimea M2 şi compatibil cu
dimensiunea Duo. Dacă introduceţi cardul
“Memory Stick Micro” în cameră fără a-l
fi introdus anterior în adaptorul “Memory
Stick Micro”mărimea M2 şi compatibil cu
dimensiunea Duo, este posibil să nu îl mai
puteţi scoate din aparat.
• Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro”
la îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiţit în mod accidental.
Despre acumulator
Încărcarea acumulatorului
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la
o temperatură a mediului ambiant cuprinsă
între 10°C şi 30°C. Dacă încărcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului
de temperatură indicat mai sus, este posibil
ca încărcarea să nu fie eficientă.
Folosirea efectivă a
acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc
la temperaturi scăzute ale mediului, iar
perioada cât acesta poate fi folosit în
locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel
de cazuri, pentru a prelungi durata de
folosire a acumulatorului vă recomandăm
următoarele :
– puneţi acumulatorul într-un buzunar
aproape de corpul dvs. pentru a-l încălzi
şi montaţi-l în camera foto cu puţin timp
înainte de a începe să înregistraţi.
• Utilizarea frecventă a funcţiei de mărire şi
a bliţului conduc la consumarea mai rapidă
a energiei acumulatorului.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă care să asigure
folosirea camerei foto o perioadă de
două - trei ori mai lungă decât durata
previzionată a înregistrării şi să efectuaţi
fotografii de probă înainte de a înregistra
ce vă interesează.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi camera foto în spaţii cu temperaturi
ridicate cum ar fi în interiorul unei maşini
parcate la soare.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă acumulatorul nu a fost utilizat o
perioadă îndelungată de timp, încărcaţi-l
complet, apoi utilizaţi-i toată energia
(cel puţin o dată pe an) apoi păstraţi-l
într-un loc uscat şi răcoros. Repetaţi
operaţia de încărcare-descărcare cel
puţin o dată pe an cu scopul de a menţine
parametrii acumulatorului la valori
corespunzătoare.
• Pentru a descărca în totalitate acumulatorul,
lăsaţi camera alimentată de acumulator
în modul de redare a unei Prezentări
de imagini (pag. 56) până ce energia
acumulatorului se epuizează.
• Pentru a evita murdărirea sau producerea de
scurtcircuite la bornele acumulatorului, când
vă deplasaţi sau când îl depozitaţi, puneţi
acumulatorul în cutia sa (furnizată).
Durata de viaţă a
acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este
limitată. Capacitatea acestuia scade puţin
câte puţin în timp, pe măsură ce îl folosiţi
tot mai mult. Când durata de funcţionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilă cauză este aceea că durata sa de
viaţă se apropie de final. Este necesar să
cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază
în funcţie de condiţiile de păstrare, de
cele de operare şi de mediu, pentru fiecare
acumulator în parte.
Acumulatoare compatibile
• Acumulatorul tip NP-BD1 (furnizat) poate
fi utilizat numai pentru modelele de camere
Cyber-shot compatibile cu tipul G de
acumulator.
• Dacă este utilizat acumulatorul NP-FG1 (nu
este furnizat), numărul de minute va însoţi
indicatorul energiei rămase a acumulatorului (
60 Min).
123
Despre încărcătorul pentru acumulator
În legătură cu încărcătorul pentru acumulator
• Nu încărcaţi nici un alt fel de acumulator în afara celor tip NP-BG sau NP-FG în încărcătorul
care v-a fost furnizat. Dacă încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare decât cele
recomandate, acelea se pot supraîncălzi, se poate scurge lichid coroziv din ele sau pot exploda
când încercaţi să le încărcaţi, prezentând riscuri de arsuri şi electrocutări.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă menţineţi acumulatorul în încărcător
după ce a fost încărcat, durata sa de viaţă se poate diminua.
• Indicatorul ÎNCĂRCARE al încărcătorului furnizat clipeşte în două feluri :
– fie clipeşte des : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la un interval de 0,15 secunde
– fie clipeşte rar : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la un interval de 1,5 secunde. • Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte des, scoateţi acumulatorul de încărcat, apoi
reintroduceţi-l corect în încărcător până ce se aude un clic.
Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să lumineze intermitent, poate însemna că a apărut
o eroare legată de acumulator sau că aţi introdus alt acumulator decât cel recomandat.
Verificaţi dacă aţi folosit tipul de acumulator recomandat la specificaţii.
Dacă acumulatorul folosit este de tipul indicat, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul
nou apoi verificaţi din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează
corect acum, înseamnă că problema era legată de acumulator.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte rar, înseamnă că operaţia de încărcare s-a întrerupt
temporar sau este în standby. Încărcătorul opreşte automat încărcarea şi trece în standby când
temperatura mediului ambiant este în afara domeniului recomandat. Când temperatura revine
între limitele adecvate, dispozitivul reia operaţia de încărcare, iar indicatorul ÎNCĂRCARE
se reaprinde. Vă recomandăm să realizaţi operaţia de încărcare la temperaturi cuprinse între
10°C şi 30°C.
124
Index
Index
A
Acumulator...................123
Ajustare EV...............20, 46
AE/AF blocat, indicator~ . .
..................................24, 50
AF blocat .......................50
Afişaj de autodiagnosticare.
......................................116
Alb-negru........................55
Amurg.............................28
Anulare mască.................59
Artificii............................28
Auto Focalizare.................7
B
Balans de alb...................51
Auto............................51
Bliţ..............................52
Fluorescent 1, 2, 3......51
Incandescent...............52
Înnorat........................51
Lumina zilei................51
Balans de alb subacvatic.52
Bliţ (înregistrare).............13
Bliţ, nivel .......................53
Bliţ forţat pornit/ oprit.....25
Bliţ, sincronizare lentă ...25
Buton declanşator
Apăsat pe jumătate ......7
C
Cablu pentru mufa
multifuncţională...88, 101
Calculator........................84
Configuraţii
recomandate......85, 96
Copiere imagini.....88, 96
Macintosh....................96
Software.......................86
Vizualizarea cu ajutorul
camerei a imaginilor
stocate pe calculator.94
Windows.....................84
Caroiaj.............................75
Ceas, setări......................69
Centru AF........................49
Comutator de mod...........22
COMPONENT................73
Conectare
Calculator...................88
Imprimantă...............101
TV...............................81
USB............................74
Configuraţii recomandate
Macintosh....................96
pentru “Music Transfer”..
. ................................96
Windows......................85
Contur şters.....................60
Copiere............................69
Corecţie ochi roşii...........59
Setări...............................71
Setări principale 1........71
Setări principale 2........73
Setări fotografiere 1.....75
Setări fotografiere 2.....78
Setări ceas....................79
Alegere limbă..............80
Copierea imaginilor pe
calculator......................88
Crearea unui director REC
(de înregistrare)...........68
Culoare..............................6
Culoare parţială...............60
D
Data.........................79, 102
Declanşator zâmbet...28, 30
Detecţia feţelor................42
Detecţia zâmbetelor........43
Diafragmă.........................9
Dimensiune imagine.11, 41
Direct X...........................86
Director
Creare.........................68
Schimbare...................69
Selectare ....................65
DPOF......................64, 103
DISP................................20
DRO................................54
E
Ecran LCD......................20
Modificarea ecranului.20
Indicatori....................16
Luminozitate...............20
EV...................................46
Expunere...........................9
Expunere, variaţie...........44
Extensie...........................94
F
Feţe fericite.....................62
Fişier, denumire..............90
Fişier, locaţie de stocare.. 90
Fluorescent 1, 2, 3...........51
Focalizare..............7, 24, 49
Formatare..................68, 70
Fotografiere facilă...........24
Formatare muzică............95
G
Ghidul funcţiilor..............71
Gestionarea memoriei.....68
Instrument Memory
Stick.........................68
Instrument memorie
internă.......................70
H
Histogramă......................20
HOME.............................36
I
Identificarea părţilor
componente................14
Imprimare..................64, 99
Directă......................100
La un magazin
specializat............103
Marcaj.................64, 103
Incandescent....................52
Ieşire video......................74
Indicator zonă de
focalizare automată......49
Indicatori.........................16
125
Index
Indicatori de avertizare.116
Iniţializare.......................86
Instalare...........................86
Intens...............................54
Interfaţă index.................33
Instrument dememorie
internă..........................70
Instrument Memory Stick...
.....................................68
Instrument de muzică......95
ISO..................................40
Î
Încărcător......................124
Înregistrarea
unui film.....................23
unei fotografii.............23
Înnorat.............................51
L
Limbă, alegere ~.............80
Locaţie de stocare a
fişierelor .................90
Lumina zilei ...................51
LCD, ecran ~ . ...............20
Indicatori....................16
Luminozitate.............. 20
Modificarea ecranului .20
M
Macintosh, calculator......96
Macro..............................25
Marcaj de imprimare...........
................................64, 103
Mass Storage...................73
Memoria internă..............21
Meniu
Elemente.....................39
Înregistrare..................41
Vizualizare..................56
Mesaje de avertizare.....116
Metoda de măsurare........48
Memory Stick Duo.......121
Memory Stick Duo,
instrument....................68
126
Mod
Amurg . ......................28
Instantaneu estompat..28
Plajă............................28
Portret în amurg..........28
Peisaj..........................28
Sensibilitate înaltă......28
Zăpadă........................28
Mod
AF...............................76
culoare........................54
demo zâmbet...............72
fotografiere facilă.......24
înregistrare (REC)......44
Program Auto.............22
reglaj automat.............23
Modul de măsurare ........48
Centru.........................48
Multi (în mai multe
puncte).....................48
Punct...........................48
Monitor...........................76
MTP................................73
Multi AF..........................49
N
Neclară, imagine ~ ...........8
Neclaritate radială...........61
NTSC..............................74
O
Obiectiv de conversie......77
Obturator lent..................17
Optic, zoom.....................78
Orientare automată..........78
P
PAL.................................74
Păstrare zonă mărită........59
PC , vezi calculator .......84
Peisaj...............................28
PictBridge...............73, 100
Pixeli...............................11
Plajă, mod ~....................28
PMB................................87
Portret în amurg..............28
Preluare muzică...............95
Prezentare de imagini......56
Program auto...................22
Protejare..........................63
PTP..................................73
R
Rafală..............................44
Reducerea efectului de
ochi-roşii....................62
Reducerea zgomotului cauzat
de obturator lent...........17
Retuşare...........................53
Accentuare iluminare.61
Anulare mască............59
Contur şters.................60
Corecţie ochi roşii......59
Culoare parţială..........60
Feţe fericite.................62
Neclaritate radială.......61
Obiectiv superangular.60
Păstrare zonă mărită...59
Retro...........................61
Revizualizare automată...78
Rotirea imaginilor...........65
Retro................................61
Recunoaşterea scenei......45
S
Selectare director ...........65
Semi-manual...................50
Semnal sonor .................71
Sensibilitate la detecţia zâmbetelor..........................43
Sepia................................55
Setări...............................71
Setări ceas.......................79
Setări principale 1...........71
Setări principale 1...........72
Sincronizare lentă............25
Sistem de operare (SO).......
..................................85, 96
Software..............86, 87, 95
Soluţionarea problemelor....
......................................105
Specialităţi culinare.........28
SteadyShot................28, 55
Subacvatic.......................28
Subexpunere......................9
Superangular...................60
Supraexpunere...................9
Sursă de iluminare AF.....75
Ş
Ştergere.....................34, 56
Formatare..............68, 70
Ştergere imagini..............34
T
Temporizator...................26
Transformator electronic.....
......................................120
Timp de expunere
(Viteza obtu ratorului)..9
TV...................................81
Ţ
W
U
Z
Ţinerea camerei...............23
USB, conectare...............74
Utilizarea camerei în
străinătate...................120
V
Variaţie expunere............44
VGA................................12
Video, ieşire....................74
Viteza obturatorului
(Timp de expunere)......9
Vizualizare
Imagine.......................32
Meniu ~......................56
Volum..............................32
Windows, calculator........84
Zăpadă.............................28
Zoom la redare................32
Zoom ..............................25
Zoom digital....................76
Zoom digital de Precizie.76
Zoom inteligent . ............76
Zoom optic......................76
Zoom pe tot ecranul........74
Zonă de autofocalizare....49
127
Note legate de licenţă
Aplicaţiile software “C Library”, “Expat” şi “zlib” sunt furnizate împreună cu camera dvs. foto.
Vă punem la dispoziţie aceste aplicaţii software în baza unor acorduri de licenţă cu proprietarii
drepturilor de autor. La cererea acestora, avem obligaţia să vă informăm de următoarele. Vă
rugăm să citiţi cele mai jos. Citiţi “License1.pdf” din directorul “License” de pe CD-ROM.
Veţi găsi licenţele (în limba engleză) pentru “C Library”, “Expat” şi “zlib”.
Despre software GNU GPL/LGPL
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General Public License), denumite în continuare “LGPL”,
sunt incluse în camera video.
Prezenta vă informează că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica şi de a redistribui codul
sursă al acestor programe software în condiţiile stabilite pentru furnizarea GPL / LGPL.
Codul sursă se găseşte pe internet. Pentru a îl prelua, duceţi-vă la adresa indicată mai jos :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi pentru chestiuni legate de codul sursă.
Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru software-ul “GPL” şi “LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vă este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care
aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet Adobe
Systems : http://www.adobe.com/
128
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum
şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor.
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising