Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-W180/W190
© 2009 Sony Corporation
4-143-377-12(1)
RO
Cuprins
Modul de utilizare a acestui
manual
Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.
MENU / Căutarea
după setări
Căutaţi informaţii conform listei cu
opţiunile de MENU / Setări.
Index
Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.
Marcaje și adnotări utilizate în acest manual
MENU / Căutarea
după setări
Căutarea după
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.
Căutarea după
operaţiune
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Setarea implicită este indicată de
Index
În acest manual, ordinea operaţiunilor
este indicată de săgeţi (t). Utilizaţi
aparatul foto în ordinea indicată.
Marcajele sunt afișate așa cum apar în
setarea implicită a aparatului foto.
.
Indică măsurile de siguranţă și limitările
referitoare la utilizarea corectă a
aparatului foto.
Indică informaţiile utile.
2RO
• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie
de înaltă precizie, care asigură
funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea
niște mici puncte de culoare neagră și / sau
luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).
Aceste puncte sunt un rezultat normal al
procesului de producţie și nu afectează
înregistrarea.
Alte carduri de memorie nu pot fi
utilizate.
• Pentru informaţii suplimentare despre
„Memory Stick Duo”, vezi pagina 99.
Adaptor „Memory
Stick Duo”
Observaţii despre acumulatori
• Încărcaţi acumulatorii (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Puteţi încărca acumulatorii chiar dacă
aceștia nu sunt complet descărcaţi. În plus,
chiar dacă acumulatorii nu sunt complet
încărcaţi, îi puteţi utiliza ca atare.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi acumulatorii
pe o perioadă lungă de timp, folosiţi energia
existentă și scoateţi-i din aparatul foto, după
care păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Astfel, se asigură menţinerea acumulatorilor
în stare bună de funcţionare.
• Pentru informaţii suplimentare despre
acumulatorii utilizabili, vezi pagina 101.
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului
la lumina directă a soarelui pentru perioade
lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi
atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o
fereastră sau în aer liber.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora și defecta.
• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe
ecranul LCD dacă temperatura ambiantă
este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu
putere obiectivul mobil.
Index
La utilizarea unui „Memory Stick Duo”
cu echipament compatibil „Memory
Stick”
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
MENU / Căutarea
după setări
„Memory Stick”: Nu
puteţi utiliza un
„Memory Stick” cu acest
aparat foto.
Observaţii despre ecranul LCD și
obiectiv
Căutarea după
operaţiune
Observaţii privind tipurile de „Memory
Stick” pe care le puteţi utiliza (se vinde
separat)
„Memory Stick Duo”: Puteţi
utiliza un „Memory Stick
Duo” cu acest aparat foto.
Cuprins
Observaţii privind utilizarea
aparatului foto
Imaginile din acest manual
Imaginile din acest manual sunt folosite doar
ca exemplu și nu reprezintă fotografii reale
realizate cu acest aparat foto.
3RO
Cuprins
Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
Căutarea după
operaţiune
Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2
Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3
Căutarea după operaţiune ···································· 7
MENU / Căutarea după setări······························· 9
Identificarea părţilor componente ······················· 12
Utilizarea butonului de selectare a modului ········ 13
Modificarea setării DISP (afișaj ecran) ················ 14
Utilizarea memoriei interne ································· 16
Index
Reglare automată················································ 17
Selectare scenă ·················································· 18
Film ····································································· 20
Programare auto ················································· 21
Declanșatorul de zâmbet ···································· 22
Zoomul ································································ 23
Temporizator ······················································· 24
Macro ·································································· 25
Bliţ ······································································· 26
Vizualizarea
Vizualizarea imaginilor statice ····························· 27
Redarea cu zoom················································ 28
Index imagini ······················································· 29
Șterge·································································· 30
Vizionarea filmelor ··············································· 31
4RO
Cuprins
MENU (Fotografiere)
Opţiunile de MENU (Fotografiere) ························· 9
Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 10
Setări
TV
Vizualizarea imaginilor pe un televizor ················ 69
MENU / Căutarea
după setări
Setarea opţiunilor················································ 11
Căutarea după
operaţiune
MENU (Vizualizare)
Index
Computer
Utilizarea computerului dvs. Windows················ 71
Instalarea softului (livrat) ····································· 73
Despre „PMB (Picture Motion Browser)”················74
Bucuraţi-vă de imagini pe computerul dvs. ········ 75
Utilizarea computerului Macintosh ····················· 79
Vizualizarea „Ghid Instructiv pentru
Cyber-shot”························································· 81
Imprimarea
Imprimarea imaginilor statice······························ 82
Imprimarea directă, folosind o imprimantă
compatibilă PictBridge········································ 83
Imprimarea la un centru de imprimare ················ 85
5RO
Cuprins
Probleme tehnice
Probleme tehnice ················································ 86
Mesaje de avertizare ··········································· 95
Index
Index ································································· 103
MENU / Căutarea
după setări
Folosirea aparatului foto în străinătate — sursele
de alimentare ······················································ 98
Despre „Memory Stick Duo”······························· 99
Despre acumulatori··········································· 101
Despre încărcător·············································· 102
Căutarea după
operaţiune
Altele
Index
6RO
Căutarea după operaţiune
Fotografierea de
aproape a obiectelor
Macro ······································································ 25
Fotografierea
obiectelor aflate în
mișcare
Film ·········································································· 20
Rafală ······································································ 35
Fotografierea fără
neclaritate
Sensibilitate înaltă ··············································· 18
Temporizatorul cu declanșare după
2 secunde ······························································ 24
ISO ··········································································· 37
SteadyShot···························································· 34
Fotografierea cu
lumină de fundal
Bliţul automat ······················································· 26
Fotografierea în locuri
întunecate
Sensibilitate înaltă ··············································· 18
Sincronizare lentă ················································ 26
ISO ··········································································· 37
Reglarea expunerii
Histogramă ···························································· 15
EV ············································································· 36
Index
Instantaneu estompat ········································ 18
Portret crepuscul ················································· 18
Declanșatorul de zâmbet ·································· 22
Detecţie feţe ·························································· 44
Reducere efect ochi roșii ·································· 46
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
portretelor
Căutarea după
operaţiune
Reglare automată ················································ 17
Selectare scenă ··················································· 18
Cuprins
Setările realizate
automat de aparatul
foto
7RO
Șterge ····································································· 30
Format ···································································· 63
Afișarea imaginilor
mărite
Redarea cu zoom ················································ 28
Decorare ································································ 50
Editarea imaginilor
Retușează ······························································ 50
Redimens. multifuncţională ······························ 51
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Prezentare imagini ·············································· 48
Imprimarea imaginilor
cu data realizării
acestora
Utilizarea „PMB (Picture Motion
Browser)” ······························································ 74
Modificarea setărilor
datei și orei
Setări ceas ····························································· 67
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ······························································· 59
Imprimarea imaginilor
Imprimare ······························································· 82
Vizualizarea pe
televizor
Vizualizarea imaginilor pe un televizor ·········· 69
Informaţii despre
accesoriile opţionale
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot” ·············· 81
Index
Ștergerea imaginilor
MENU / Căutarea
după setări
Dimens. imag.······················································· 32
Căutarea după
operaţiune
Modificarea
dimensiunii imaginii
Cuprins
Modificarea poziţiei de Focalizare ······························································ 40
focalizare
Detecţie feţe ·························································· 44
8RO
MENU / Căutarea după setări
Cuprins
Opţiunile de MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere cu ajutorul butonului Meniu.
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
meniului.
Butonul MENU
3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B
de pe butonul de comandă.
Butonul de comandă
În tabelul de mai jos, indică o funcţie disponibilă, și — o funcţie indisponibilă.
Pictogramele de sub [Selectare scenă] și [ ] indică modurile disponibile.
MENU / Căutarea
după setări
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul
meniului.
Căutarea după
operaţiune
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Imagine statică) sau la
(Film) pentru a comuta la modul de fotografiere.
Buton de selectare
Aparat foto
Aparat foto
—
Dimens. imag.
—
SteadyShot
—
Mod REC
—
Index
Selectare
scenă
Opţiunile meniului
EV
ISO
—
Balans de alb
—
Focalizare
Mod măsurare
—
—
—
—
—
—
—
Sensibilitate detect.
zâmbet
—
Detecţie feţe
—
Intensitate bliţ
—
—
Reducere efect ochi roșii
Mod culoare
—
—
—
—
(Setări)
Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
9RO
Opţiunile de MENU (Vizualizare)
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
Butonul MENU
(Redarea)
3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B
de pe butonul de comandă.
4 Apăsaţi z din mijlocul butonului de comandă.
Butonul de comandă
„Memory Stick Duo”
Memoria internă
(Prezentare imagini)
(Retușează)
(Redimens.
multifuncţională)
MENU / Căutarea
după setări
Opţiunile meniului
indică o funcţie disponibilă, și — o funcţie indisponibilă.
Căutarea după
operaţiune
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
meniului.
În tabelul de mai jos,
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare cu ajutorul butonului Meniu.
(Protejează)
Index
DPOF
(Imprimare)
(Rotește)
(Selectează folder)
—
(Setări)
Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
10RO
Setarea opţiunilor
(Setări).
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
meniului.
Butonul MENU
3 Selectaţi fiecare opţiune cu v/V/b/B, apoi
apăsaţi z.
Categorii
Opţiuni
Setări principale
Bip
Butonul de comandă
Conectare USB
Ieșire video
Iniţializare
Setări fotografiere
MENU / Căutarea
după setări
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul
meniului.
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi
(Setări) cu V de pe butonul de
comandă și apăsaţi z din mijlocul butonului de
comandă pentru a afișa ecranul de configurare.
Cuprins
Puteţi modifica setările din ecranul
Caroiaj
Zoom digital
Instrument memorie int.
Format
Instrument "Memory Stick"
Format
Index
Revizualiz. automată
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Copiază
Setări ceas
Setări ceas
Language Setting
Language Setting
Observaţie
• [Instrument "Memory Stick"] apare numai atunci când un „Memory Stick Duo” este introdus în
aparatul foto, iar [Instrument memorie int.] apare numai atunci când un „Memory Stick Duo” nu
este introdus.
11RO
Identificarea părţilor componente
B Bliţ
C Microfon
Cuprins
A Buton declanșator
D Butonul ON/OFF (Pornire / oprire)
F Led temporizator
G Obiectiv
H Ecran LCD
I Butonul MENU (9)
K Buton de selectare a modului (13)
L Mufă DC IN
M Mufă
(USB)·A/V OUT (lateral)
N Capac mufă
MENU / Căutarea
după setări
J Pentru fotografiere: Butonul W/T
(zoom) (23)
Pentru vizualizare: Butonul (Redare
cu zoom) (28) / butonul
(Index) (29)
Căutarea după
operaţiune
E Ledul ON/OFF (Pornire / oprire)
O Inel pentru cureaua de mână
Index
P Pentru fotografiere: Butonul
(Zâmbet) (22)
Pentru vizualizare: Butonul (Șterge)
(30)
Q Butonul de comandă
Meniu activat: v/V/b/B/z
Meniu dezactivat: DISP/ / /
R Difuzor
S Orificiu pentru trepied
T Capac baterie / „Memory Stick Duo”
U Fantă de introducere a bateriei
V Clapetă de scoatere a bateriei
W Fantă pentru „Memory Stick Duo”
X Led de acces
12RO
Fixaţi butonul de selectare a modului la funcţia dorită.
Vă permite să realizaţi fotografii statice (pagina 17).
(Film)
Vă permite să înregistraţi filme cu sunet (pagina 20).
(Redarea)
Vă permite să vizualizaţi fotografii statice și filme (pagina 27,
31)
MENU / Căutarea
după setări
(Imagine statică)
Căutarea după
operaţiune
Buton de selectare
a modului
Cuprins
Utilizarea butonului de selectare
a modului
Index
13RO
1 Apăsaţi DISP (afișaj ecran) de pe butonul de comandă.
Cuprins
Modificarea setării DISP (afișaj
ecran)
Setarea se modifică de fiecare dată când apăsaţi DISP (afișaj ecran).
Fixează ecranul la luminozitatea standard și afișează
informaţiile.
Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și afișează
informaţiile.
Histogramă pornită*
Indicatoare oprite*
Index
Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și reproduce
grafic luminozitatea imaginii.
Informaţiile despre imagine sunt, de asemenea, afișate în
timpul redării.
MENU / Căutarea
după setări
Indicatoare pornite*
Căutarea după
operaţiune
Indicatoare pornite
Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și afișează numai
imaginile.
* Mărește luminozitatea luminii de fundal a ecranului LCD.
Observaţie
• Dacă vizualizaţi imaginile la lumină exterioară puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Cu
toate acestea, energia bateriei poate scădea mai repede în astfel de condiţii.
14RO
Histogramă
A
B
Întunecat
Luminos
Observaţii
• Histograma apare și la redarea unei singure imagini, dar nu puteţi regla expunerea.
• Histograma nu apare în timpul înregistrării filmelor, redării filmelor sau vizualizării imaginilor
statice rotite.
• O diferenţă notabilă între histograma afișată în timpul fotografierii și cea afișată în timpul redării
poate apărea atunci când:
– Bliţul se aprinde intermitent.
– Timpul de expunere este scurt sau lung.
• Este posibil ca histograma să nu apară pentru imaginile înregistrate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
1 Apăsaţi DISP (afișaj ecran) de mai multe ori până când este afișată
histograma.
Căutarea după
operaţiune
A Numărul de pixeli
B Luminozitate
Cuprins
O histogramă reprezintă un grafic care arată luminozitatea imaginii. Graficul indică o
imagine luminoasă atunci când este orientat către dreapta și o imagine întunecată atunci
când este orientat către stânga.
Index
15RO
Utilizarea memoriei interne
B
Memoria
internă
Dacă nu a fost introdus un „Memory Stick Duo”
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind
memoria internă.
[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din
memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.
MENU / Căutarea
după setări
B
Căutarea după
operaţiune
Dacă a fost introdus un „Memory Stick Duo”
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe „Memory
Stick Duo”.
[Redare]: Sunt redate imaginile de pe „Memory Stick
Duo”.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de
pe „Memory Stick Duo” sunt disponibile mai multe
funcţii.
Cuprins
Aparatul foto are aproximativ 12 MB de memorie internă. Această memorie nu este
mobilă. Chiar și atunci când nu există un „Memory Stick Duo” introdus în aparatul foto,
puteţi înregistra imagini folosind memoria internă.
Despre imaginile stocate în memoria internă
Index
Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind
una dintre următoarele metode.
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul
computerului dvs.
Executaţi procedura de la paginile 75 – 76 fără un „Memory Stick Duo” introdus în
aparatul foto.
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un „Memory Stick Duo”
Pregătiţi un „Memory Stick Duo” cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din
secţiunea [Copiază] (pagina 66).
Observaţii
• Nu puteţi transfera imagini de pe un „Memory Stick Duo” în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și un computer cu un cablu USB special, puteţi
transfera date din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi transfera date de pe
computer în memoria internă.
16RO
Reglare automată
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Reglare automată) t z de pe
3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.
zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra
căruia vă este greu să vă focalizaţi
Index
Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.
– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut printr-un geam.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.
– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.
MENU / Căutarea
după setări
• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 5 cm (W), 40 cm (T) (de la
obiectiv).
• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare
AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi
fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 40).
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Aparat foto) t
butonul de comandă.
(Imagine statică).
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.
17RO
Selectare scenă
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Imagine statică).
Vă permite să realizaţi fotografii
fără bliţ în condiţii de lumină slabă,
reducând neclaritatea.
(Instantaneu
estompat)
Vă permite să realizaţi fotografii mai calde atunci
când este vorba de portrete și flori etc.
(Peisaj)
Vă permite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate
la distanţă, focalizându-se la distanţă. Surprinde
albastrul viu al cerului și culorile florei.
(Portret
crepuscul)
Vă permite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor
cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să
fie compromisă.
Vă permite să realizaţi fotografii nocturne la mare
distanţă, fără ca atmosfera întunecată a
împrejurimilor să se piardă.
(Plajă)
Vă permite să surprindeţi cu claritate albastrul apei
atunci când fotografiaţi marea sau un lac.
(Zăpadă)
Vă permite să înregistraţi imagini clare și vii atunci
când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri
în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse
pot fi fade.
Index
(Crepuscul)
MENU / Căutarea
după setări
(Sensibilitate
înaltă)
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Aparat foto) t selectarea scenei dorite t z de pe
butonul de comandă.
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.
Observaţie
• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul
(Portret crepuscul) sau modul (Crepuscul),
timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a împiedica apariţia
neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.
18RO
Pentru a realiza corect o fotografie, în funcţie de condiţiile scenei, aparatul foto stabilește
o combinaţie de funcţii. indică faptul că o funcţie este disponibilă, iar — indică faptul că
nu este disponibilă. Pictogramele de sub [Bliţ] indică modurile bliţ disponibile.
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
Bliţ
SteadyShot
Rafală
—
Balans de Declanșatorul
alb
de zâmbet
*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU / Căutarea
după setări
—
—
Reducere
efect ochi
roșii
—
—
—
Detecţie
feţe
Căutarea după
operaţiune
Macro
Cuprins
Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul
Selectare scenă
* [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
Index
19RO
Film
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Film).
Cuprins
Vă permite să înregistraţi filme cu sunet.
2 Apăsaţi complet butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
3 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou, până la capăt, butonul
declanșator.
MENU / Căutarea
după setări
Index
20RO
Programare auto
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Imagine statică).
(Programare auto) t z de pe butonul
3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Aparat foto) t
de comandă.
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și
deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
MENU / Căutarea
după setări
Index
21RO
Declanșatorul de zâmbet
1 Apăsaţi butonul
(Zâmbet).
Cuprins
Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.
2 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.
3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou
butonul
(Zâmbet).
Cadrul Detecţie feţe
Observaţii
• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu
disponibil pe „Memory Stick Duo” sau în memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.
• Dacă selectaţi opţiunea
(Peisaj) sau (Crepuscul) în Selectare scenă, nu puteţi utiliza funcţia
Declanșator zâmbet.
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se
poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii
trebuie să fie îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor
de detectat atunci când se văd dinţii.
1
Index
zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor
MENU / Căutarea
după setări
Indicatorul Sensibilitate detect.
zâmbet
Căutarea după
operaţiune
Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul b de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Chiar dacă apăsaţi butonul declanșator în timpul utilizării
funcţiei Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează
fotografia și revine la modul Declanșator zâmbet.
• Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește.
• Dacă un zâmbet nu este detectat, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul de setare.
22RO
Zoomul
1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).
Cuprins
Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări
imaginile de până la 3×.
Butonul T
• Atunci când scara de zoom depășește 3×, vezi pagina 61.
Observaţie
• Nu puteţi modifica scara de zoom la realizarea unui film.
Butonul W
Căutarea după
operaţiune
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a
micșora.
MENU / Căutarea
după setări
Index
23RO
Temporizator
(Temporizator) de pe butonul de comandă.
Setarea se modifică de fiecare dată când apăsaţi
(Temporizator).
Cuprins
1 Apăsaţi
Nu utilizează temporizatorul
Setează temporizatorul cu declanșare după 2 secunde
după 2 secunde
• Folosiţi temporizatorul cu declanșare după 2 secunde pentru a împiedica obţinerea de
fotografii neclare. Declanșatorul este acţionat la 2 secunde după ce apăsaţi butonul
declanșator, ceea ce reduce instabilitatea aparatului foto la apăsarea butonului declanșator.
MENU / Căutarea
după setări
zReducerea neclarităţii cu temporizatorul cu declanșare
Căutarea după
operaţiune
Setează temporizatorul cu declanșare după 10 secunde
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou .
Index
24RO
Macro
1 Apăsaţi
Cuprins
Folosiţi această setare pentru a realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar
fi insectele sau florile.
(Macro) de pe butonul de comandă.
Setarea se modifică de fiecare dată când apăsaţi
(Macro).
• Setaţi aparatul în acest mod, de obicei.
Reglează focalizarea cu prioritate pe subiecţii aflaţi în primplan. Setaţi Macro activat la fotografierea subiecţilor
apropiaţi.
Observaţie
• Viteza de Focalizare automată scade atunci când realizaţi fotografii în modul Macro.
MENU / Căutarea
după setări
• Se recomandă să setaţi zoomul până la W.
Căutarea după
operaţiune
Reglează automat focalizarea de la subiecţii la distanţă la
prim-plan.
Index
25RO
Bliţ
(Bliţ) de pe butonul de comandă.
Setarea se modifică de fiecare dată când apăsaţi
(Bliţ).
Bliţul funcţionează continuu. (Bliţ activat)
Bliţul funcţionează continuu.
Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a
putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.
(Sincronizare lentă)
Bliţul nu funcţionează.
• Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
• La încărcarea bliţului, este afișat
.
• Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.
zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Se aprinde intermitent atunci când lumina sau lumina de
fundal este insuficientă.
Cuprins
1 Apăsaţi
rotunde albe”
Index
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete
rotunde albe.
Aparat foto
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. ([Bliţ dezactivat] este selectat
automat).
• Deși aţi selectat modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă, timpul de expunere poate
fi mai scurt în condiţii de lumină slabă sau în locurile întunecate. În acest caz, folosiţi un
trepied sau ţineţi mâinile strâns pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul declanșator.
26RO
Vizualizarea imaginilor statice
(Redare).
2 Selectaţi o imagine cu butonul de comandă.
Cuprins
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
27RO
Redarea cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi butonul
(Redare cu zoom) în timpul redării
imaginilor statice.
2 Reglaţi poziţia de la butonul de comandă.
3 Modificaţi scara de zoom de la butonul W/T (zoom).
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a
micșora.
Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.
Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare.
Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Decorare].
MENU / Căutarea
după setări
zPentru a salva imaginile mărite
Arată zona afișată a
întregii imagini
Căutarea după
operaţiune
Dimensiunea imaginii este dublată faţă de dimensiunea
anterioară, accentul fiind pus pe centrul imaginii.
Index
28RO
Index imagini
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
2 Apăsaţi butonul
(Redare).
Cuprins
Afișează simultan mai multe imagini.
(Index) pentru a afișa ecranul de index al imaginilor.
3 Pentru a reveni la ecranul unei singure imagini, selectaţi o imagine cu
butonul de comandă și apăsaţi z.
zAfișarea imaginilor din folderul dorit
MENU / Căutarea
după setări
Selectaţi bara laterală stânga cu butonul de comandă, apoi
selectaţi folderul dorit cu v/V.
Căutarea după
operaţiune
Apăsaţi din nou butonul pentru a afișa un ecran de index cu și mai multe imagini.
Index
29RO
Șterge
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
2 Butonul
(Redare).
Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii.
(Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini multiple)
Vă permite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
(Toate din acest folder)
Șterge toate imaginile din folderul selectat.
Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.
zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la
MENU / Căutarea
după setări
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de șters. Selectaţi din nou o imagine cu un
marcaj
pentru a șterge marcajul .
Căutarea după
operaţiune
(Această imagine)
selectarea imaginilor
Index
Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul
index, pentru a reveni la modul imagine unică, și apăsaţi
butonul
(Index) (W) în modul imagine unică, pentru a
reveni la modul index.
• Puteţi comuta între modurile index și imagine unică în
[Protejează] sau [DPOF].
30RO
Vizionarea filmelor
(Redare).
2 Selectaţi un film cu butonul de comandă.
Cuprins
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
3 Apăsaţi z.
Funcţia Redare
z
Pauză
B
Rapid înainte
b
Rapid înapoi
V
Afișează ecranul de control al volumului. Reglaţi
volumul cu b/B.
Observaţie
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
Butonul de comandă
Căutarea după
operaţiune
Redarea filmului este iniţiată.
Index
31RO
Dimens. imag.
(Dimens. imag.) t dimensiunea dorită
La realizarea de fotografii statice
Instrucţiuni de utilizare
(4000×3000)
Pentru fotografii până la A3+
(numai DSC-W190)
Nr. de
imagini
Imprimarea
Mai puţine
Fină
Mai multe
Mărită
Mai puţine
Fină
Mai puţine
Fină
Mai multe
Mărită
(3648×2736)
(numai DSC-W180)
MENU / Căutarea
după setări
Dimensiune imagine
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la
realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii
atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este
mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini. Selectaţi dimensiunea imaginii
adecvată modului în care veţi vizualiza imaginile.
(3264×2448)
Pentru fotografii până la A3
(numai DSC-W190)
Pentru fotografii până la A4
(2048×1536)
Pentru fotografii până la L/2L
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
Format de imagine 3:2, ca pentru
(4000×2672)
(numai DSC-W190) fotografii și cărţi poștale
Index
(2592×1944)
(3648×2432)
(numai DSC-W180)
(4000×2248) Pentru vizualizarea pe un televizor
(numai DSC-W190) de înaltă definiţie
(3648×2056)
(numai DSC-W180)
(1920×1080)
Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
32RO
La realizarea de filme
Cuprins
Dimensiunea imaginii este setată la 320 × 240.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în AVI (Motion JPEG), format
aproximativ de 30 cps.
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Dimensiune imagine: 12M
4000 de pixeli × 3000 de pixeli = 12.000.000 de pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 de pixeli × 480 de pixeli = 307.200 de pixeli
1
Pixeli
Pixel
MENU / Căutarea
după setări
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Căutarea după
operaţiune
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă
mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”
este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când
imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Index
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a
fișierului)
33RO
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t modul dorit
Nu utilizează modul antineclaritate.
(Auto)
Activează automat funcţia antineclaritate atunci când
condiţiile de fotografiere pot produce instabilitatea aparatului
foto.
Puteţi stabiliza imaginile chiar și atunci când măriţi un subiect
aflat la distanţă.
Observaţii
În modul Film, [SteadyShot] este setat la [Dezactivat].
[SteadyShot] este setat la [Dezactivat] în timp ce funcţia Declanșator zâmbet este activată.
Procesarea imaginilor necesită timp.
La realizarea de fotografii cu bliţ, funcţia antineclaritate nu este operaţională.
zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
Index
Aparatul foto s-a mișcat accidental atunci când aţi realizat fotografia. Acest fenomen
se numește „instabilitatea aparatului foto”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a mișcat
atunci când aţi realizat fotografia, apare fenomenul de „neclaritate datorată
subiectului”. În plus, instabilitatea aparatului foto și neclaritatea datorată subiectului
apar frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt, cum ar fi cele
din modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz, realizaţi fotografiile
ţinând cont de următoarele indicaţii.
MENU / Căutarea
după setări
•
•
•
•
Căutarea după
operaţiune
(Dezactivat)
Cuprins
Selectează modul antineclaritate.
Instabilitatea aparatului foto
Mâinile sau corpul dvs. tremură atunci când
ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșator, rezultatul fiind un ecran neclar.
• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.
• Realizaţi fotografia cu ajutorul
temporizatorului cu declanșare după 2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm
mâinile pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul declanșator.
Neclaritatea datorată subiectului
Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul
se mișcă în timpul expunerii și apare neclar
la apăsarea butonului declanșator.
Instabilitatea aparatului foto este redusă
automat cu funcţia antineclaritate. Cu toate
acestea, funcţia nu reduce efectiv
neclaritatea datorată subiectului.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă.
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșator înainte ca subiectul să se miște.
34RO
Mod REC
1 MENU t
(Mod REC) t modul dorit
Înregistrează o singură imagine.
(Rafală)
Înregistrează succesiv până la 100 de imagini atunci când ţineţi
apăsat butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
(Normal)
Cuprins
Puteţi selecta modul de fotografiere Normal (imagine unică) sau În rafală.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Index
• Modul de fotografiere În rafală nu este disponibil în modul Film.
• Bliţul este setat la [Bliţ dezactivat].
• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de
maximum cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea
dimensiunii imaginii.
• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria
internă sau „Memory Stick Duo” este plin(ă), fotografierea În
rafală este oprită.
• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt reglate pentru prima
imagine, iar aceste setări sunt utilizate și pentru celelalte imagini.
35RO
EV
1 MENU t
Cuprins
Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de –2,0 EV până
la +2,0 EV.
(EV) t setarea EV dorită
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi
bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
zReglarea expunerii pentru imagini mai clare
Expunere:
Timp de expunere = durata pentru care aparatul foto primește
lumină
Diafragmă = dimensiunea deschizăturii care permite trecerea
luminii
Sensibilitate ISO (Indicele de expunere recomandat)
= Sensibilitatea de înregistrare
Index
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
MENU / Căutarea
după setări
Puteţi crea diverse imagini reglând expunerea și sensibilitatea ISO. Expunerea
reprezintă cantitatea de lumină pe care aparatul foto o va primi atunci când eliberaţi
declanșatorul.
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
Setare EV mai joasă –
Expunere corectă
Setare EV mai înaltă +
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
36RO
ISO
1 MENU t
modul dorit
(Aparat foto) t
/
/
/
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau
efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind
sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).
Observaţie
zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere
recomandat)
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când
expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Index
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,
mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
MENU / Căutarea
după setări
• Nu pot fi selectate alte setări ISO decât [ISO AUTO], de la [ISO 100] la [ISO 400] atunci când
modul de înregistrare este setat la În rafală.
Căutarea după
operaţiune
/
(ISO) t
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
(Programare auto) t
Cuprins
Reglează sensibilitatea luminoasă.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
37RO
Balans de alb
1 MENU t
(Balans de alb) t modul dorit
Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă
un aspect natural.
(Înnorat)
Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc
umbrit.
(Lumină
fluorescentă 1)
(Lumină
fluorescentă 2)
(Lumină
fluorescentă 3)
[Lumină fluorescentă 1]: Face reglaje pentru
lumina fluorescentă albă.
[Lumină fluorescentă 2]: Face reglaje pentru
lumina fluorescentă albă naturală.
[Lumină fluorescentă 3]: Face reglaje pentru
lumina fluorescentă albă pe timpul zilei.
n
(Incandescent)
Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi
incandescente sau corpuri de iluminat
puternice, cum ar fi un studio foto.
Index
Face reglaje pentru fotografierea în aer liber
într-o zi frumoasă, peisaje de seară, peisaje
nocturne, firme luminoase, artificii etc.
MENU / Căutarea
după setări
(Zi)
Căutarea după
operaţiune
(Auto)
(Bliţ)
Cuprins
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.
Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
Observaţii
• [Balans de alb] nu se poate regla în modul Autoreglare.
• În modul Selectare scenă, puteţi modifica setarea balansului de alb numai în modul
(Sensibilitate înaltă).
• La realizarea de filme sau atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Sensibilitate
înaltă), nu puteţi selecta [Bliţ] în [Balans de alb].
• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Lumină fluorescentă 1], [Lumină fluorescentă 2] sau [Lumină fluorescentă
3].
• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].
• Atunci când bliţul este setat la Bliţ activat, puteţi seta numai [Balans de alb] la [Auto] sau [Bliţ].
38RO
Continuare r
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul Autoreglare, dar le puteţi regla și
manual, folosind funcţia Balans de alb.
Vreme / iluminare
Vreme înnorată
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstruie
Verzuie
Roșiatică
Căutarea după
operaţiune
Caracteristicile
luminii
Pe timp de zi
Cuprins
zEfectele condiţiilor de iluminat
MENU / Căutarea
după setări
Index
39RO
Focalizare
(Multi AF)
(Programare auto) t
• Atunci când funcţia Detecţie faţă este
activă, AF funcţionează cu prioritate pe
feţe.
(AF central)
Cadru de identificare în
intervalul AF
(numai pentru imaginile
statice)
Se focalizează automat pe un subiect
aflat în centrul cadrului de identificare.
Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,
puteţi compune imaginea după cum
doriţi.
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(distanţă
nelimitată)
Se focalizează automat, rapid, pe o zonă din jurul unei distanţe
stabilite anterior (Semimanual). Acest mod este util la
fotografierea repetată a unui subiect, distanţa fiind aceeași.
Folosiţi „Semimanual” atunci când este greu să obţineţi o
focalizare automată perfectă, cum ar fi la fotografierea unui
subiect printr-o plasă sau un geam.
Index
Cadru de identificare
în intervalul AF
MENU / Căutarea
după setări
Se focalizează automat pe un subiect,
indiferent de intervalul cadrului de
identificare.
Atunci când apăsaţi butonul declanșator
pe jumătate, în modul de fotografiere a
imaginilor statice, un cadru verde este
afișat în jurul zonei focalizate.
(Focalizare)
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Aparat foto) t
t modul dorit
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi
focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
• Se focalizează pe un subiect în toate intervalele cadrului de
identificare în modul Semimanual.
Observaţii
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat și
apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul
ecranului.
• Atunci când funcţia [Detecţie feţe] este setată la [Auto], modul de focalizare este setat la [Multi
AF].
• În Mod realizare film, modul de focalizare este setat la [Multi AF].
• Modul de focalizare este setat la [Multi AF] în timp ce funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Stabilirea distanţei în modul Semiautomat prezintă câteva erori, și această eroare crește atunci
când zoomul este setat la T sau obiectivul este înclinat în sus sau în jos.
40RO
Continuare r
Dacă subiectul nu poate fi focalizat, procedaţi astfel:
Indicator de
blocare AE / AF
2Atunci când indicatorul de blocare AE / AF
nu se mai aprinde intermitent și rămâne
aprins, reveniţi la fotografia complet compusă
și apăsaţi complet butonul declanșator.
• Cât timp nu apăsaţi complet butonul declanșator,
puteţi relua procedura de câte ori este nevoie.
Căutarea după
operaţiune
Cadru de
identificare în
intervalul AF
1Recompuneţi fotografia, astfel încât subiectul
să fie centrat în identificatorul cu interval AF,
și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate,
pentru a vă focaliza pe subiect (blocare AF).
Cuprins
zFocalizarea pe subiecţii aflaţi la marginea ecranului
MENU / Căutarea
după setări
Index
41RO
Mod măsurare
Cuprins
Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată
pentru a stabili expunerea.
La realizarea fotografiilor statice:
(Programare auto) t
(Mod
La realizarea filmelor:
1 MENU t
(Mod măsurare) t modul dorit
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după
centru).
(Punct)
Măsoară numai o parte a subiectului
(Măsurare parţială). Această funcţie
este utilă atunci când subiectul este
luminat din spate sau atunci când
există un contrast puternic între
subiect și fundal.
Marcaje măsurare
parţială
Sunt poziţionate pe subiect
Index
Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.
Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată
(Măsurare multiregională).
MENU / Căutarea
după setări
(Multi)
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Aparat foto) t
măsurare) t modul dorit
Observaţii
• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.
• Modul de măsurare este disponibil numai atunci când opţiunea [Detecţie feţe] este setată la
[Dezactivat].
• Modul de măsurare este setat la [Multi] în timp ce funcţia Declanșator zâmbet este activată.
42RO
Sensibilitate detect. zâmbet
1 MENU t
(Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit
Detectează un zâmbet larg.
(Mediu)
Detectează un zâmbet normal.
(Ridicat)
Detectează chiar și un zâmbet ușor.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu se poate regla în modul Film.
• Puteţi modifica setarea Sensibilitate detect. zâmbet atunci când
(Sensibilitate înaltă),
(Instantaneu estompat),
(Portret crepuscul),
(Plajă) sau (Zăpadă) este selectat în
modul Selectare scenă.
Căutarea după
operaţiune
(Redus)
Cuprins
Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.
Index
43RO
Detecţie feţe
Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este
subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al
subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată
focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
Cadrul Detecţie faţă (alb)
1 MENU t
(Detecţie feţe) t modul dorit
(Dezactivat)
Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul
foto.
Nu utilizează funcţia Detecţie faţă.
Observaţii
Index
• Opţiunea [Detecţie feţe] nu poate fi selectată în modul Film.
• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs. Cu toate acestea, pot fi detectate numai până la
4 feţe ale subiecţilor dvs. atunci când modul
(Instantaneu estompat) este selectat în modul
Selectare scenă.
• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],
chiar dacă este setat la [Dezactivat].
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)
Cuprins
Selectează dacă să utilizeze funcţia Detecţie faţă sau nu.
Detectează feţele subiecţilor dvs. și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea,
balansul de alb și setările de reducere a efectului de ochi roșii.
zCum faceţi feţele mai ușor de detectat
• Utilizaţi o intensitate luminoasă potrivită.
• Feţele subiecţilor nu trebuie să fie acoperite cu o pălărie,
o mască, ochelari de soare etc.
• Subiecţii trebuie să stea cu faţa către aparatul foto.
44RO
Intensitate bliţ
1 MENU t
(Aparat foto) t
bliţ) t modul dorit
(Intensitate
Intensitatea bliţului scade.
(Standard)
(+)
Intensitatea bliţului crește.
Observaţie
• Uneori, efectele nu apar atunci când subiectul fotografiat este prea luminos sau prea întunecat.
Căutarea după
operaţiune
(–)
(Programare auto) t
Cuprins
Reglează intensitatea bliţului.
MENU / Căutarea
după setări
Index
45RO
Reducere efect ochi roșii
(Reducere efect ochi roșii) t modul dorit
Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se
aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi
roșii.
(Activat)
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roșii.
(Dezactivat)
Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.
Observaţii
Index
• Opţiunea [Reducere efect ochi roșii] nu poate fi reglată în modul Film sau Declanșator zâmbet.
• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea
declanșatorului. Durează, de obicei, o secundă după ce apăsaţi butonul declanșator. Nu îi
permiteţi subiectului să se miște în această perioadă.
• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile
individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în
momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă
selectaţi [Auto].
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
Cuprins
Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru
a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.
zCare este cauza efectului de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii
• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la [Bliţ
dezactivat]).
• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează
efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.
46RO
Mod culoare
Cuprins
Puteţi modifica luminozitatea imaginii, însoţită de efecte.
La realizarea fotografiilor statice:
(Programare auto) t
La realizarea filmelor:
1 MENU t
(Mod culoare) t modul dorit
Setează imaginea la culoarea standard.
(Sepia)
Setează imaginea la culoarea sepia.
(Alb-negru)
Setează imaginea la alb și negru.
MENU / Căutarea
după setări
(Normal)
(Mod
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Aparat foto) t
culoare) t modul dorit
Index
47RO
Prezentare imagini
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
(Prezentare imagini) t z de pe butonul de comandă
3 Alegeţi setarea dorită.
4 [Pornire] t z
5 Apăsaţi z pentru a încheia succesiunea de imagini.
Observaţii
Imagine
Selectează grupul de imagini care va fi afișat.
Redă toate imaginile statice sub formă de succesiune ordonată
de imagini.
Folder
Redă imaginile statice din folderul selectat, sub formă de
prezentare.
Index
Toate
MENU / Căutarea
după setări
• Nu puteţi reda filme.
• Alte setări decât [Imagine] sunt memorate până la următoarea modificare.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.
Efecte
Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini.
Simplu
O succesiune simplă, care schimbă imaginile statice după un
interval predefinit.
Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi
bucura cu adevărat de imaginile dvs.
De bază
Prezentare de bază a imaginilor pentru o gamă largă de scene.
Interval
Stabilește intervalul de comutare a ecranului.
1 sec
3 sec
Stabilește intervalul de afișare a imaginilor pentru o
succesiune [Simplu].
5 sec
10 sec
Auto
Intervalul este setat pentru a corespunde prezentării de
imagini [De bază].
48RO
Repetă
Activat
Redă continuu imaginile.
Dezactivat
După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.
Cuprins
Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
49RO
Retușează
2 MENU t
comandă
(Redare) pentru a comuta la
(Retușează) t modul dorit t z de pe butonul de
3 Executaţi retușarea conform metodei de acţionare din fiecare mod.
(Decorare)
(Corectează
efect ochi roșii)
Index
Apăsaţi butonul (T) pentru a
mări și butonul W pentru a
micșora.
2 Stabiliţi punctul de zoom cu
butonul de comandă.
3 MENU t selectaţi
dimensiunea la care va fi salvată
imaginea t z
4 [OK] t z
• Calitatea imaginilor decorate se
poate deteriora.
• Dimensiunea imaginii la care
puteţi face decorări poate varia
în funcţie de imagine.
1
MENU / Căutarea
după setări
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
Căutarea după
operaţiune
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
Cuprins
Adaugă efecte sau efectuează corectări la o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier
nou.
Imaginea originală este păstrată.
Corectează efectul de ochi roșii
produs de bliţ.
Selectaţi [OK] cu butonul de
comandă t z.
• Este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi roșii, în funcţie de
imagine.
1
Observaţie
• Filmele nu pot fi retușate.
50RO
Redimens. multifuncţională
(Redare) pentru a comuta la
2 MENU t
(Redimens. multifuncţională) t modul dorit t z de pe
butonul de comandă
3 Folosiţi butonul W/T (zoom) și mergeţi la intervalul pe care doriţi să îl
decoraţi.
5 MENU t [OK] t z
Modifică formatul de imagine
de la 4:3/3:2 la 16:9 și salvează
ca dimensiune 2M.
(Blog/E-mail)
Modifică formatul de imagine
de la 16:9/3:2 la 4:3 și salvează
ca dimensiune VGA.
Index
(HDTV)
MENU / Căutarea
după setări
4 Folosiţi butonul de comandă și specificaţi zona pe care doriţi să o
decoraţi.
Căutarea după
operaţiune
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
Cuprins
Puteţi modifica formatul imaginii și dimensiunea de fotografiere a imaginilor și le puteţi
apoi înregistra ca fișiere noi.
Puteţi converti imaginile la formatul de imagine 16:9, pentru o vizualizare de înaltă
definiţie, și la dimensiunea VGA, pentru atașamente blog sau e-mail.
Observaţii
• Nu puteţi redimensiona filme.
• Fotografiile realizate la dimensiune VGA nu pot fi redimensionate la dimensiunea [HDTV].
• Mărirea imaginii și redimensionarea repetată pot reduce calitatea imaginii.
51RO
Protejează
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
(Protejează) t modul dorit t z de pe butonul de
Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de protejat. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
șterge marcajul .
2MENU t [OK] t z
MENU / Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
comandă
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
zPentru a anula protecţia
Index
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o apăsând z de
pe butonul de comandă, la fel cum aţi făcut pentru a o proteja.
Indicatorul
dispare și protecţia este anulată.
52RO
DPOF
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la
t modul dorit t z de pe butonul de comandă
Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în
modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
șterge marcajul .
2MENU t [OK] t z
MENU / Căutarea
după setări
(Această
imagine)
Căutarea după
operaţiune
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
Cuprins
DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie
care vă permite să specificaţi imaginile de pe „Memory Stick Duo” pe care doriţi să le
imprimaţi ulterior.
Marcajul
(Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
Observaţii
(Imprimare) la filme.
(Imprimare) la maximum 999 de imagini.
zȘtergerea marcajului DPOF
Index
• Nu puteţi adăuga marcajul
• Puteţi adăuga un marcaj
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi înregistrarea DPOF și apăsaţi z de pe
butonul de comandă, la fel ca atunci când aţi activat marcajul DPOF.
Marcajul
dispare și înregistrarea DPOF este anulată.
53RO
Rotește
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la
(Rotește) t z de pe butonul de comandă
4 [OK] t z
Observaţii
• Nu puteţi roti filme sau imagini statice protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.
• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie
vizibile, în funcţie de soft.
MENU / Căutarea
după setări
3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.
Căutarea după
operaţiune
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
Cuprins
Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orizontală pe
verticală.
Index
54RO
Selectează folder
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
(Selectează folder) t z de pe butonul de comandă
3 Selectaţi folderul cu b/B.
4 [OK] t z
Observaţie
zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere
Atunci când se creează mai multe foldere, pe prima și pe ultima imagine din folder
apar următoarele indicatoare.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece la folderul anterior sau următor
MENU / Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
Cuprins
Atunci când creaţi mai multe foldere pe „Memory Stick Duo”, acesta selectează folderul
care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
Index
55RO
Bip
1 MENU t
(Setări) t [Setări principale] t [Bip] t modul dorit t z
de pe butonul de comandă
Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul
declanșator.
Activat
Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul de comandă / declanșator.
Dezactivat
Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.
Căutarea după
operaţiune
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.
MENU / Căutarea
după setări
Index
56RO
Conectare USB
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
La conectarea aparatului foto la un computer, apare Expertul
de redare automată, iar imaginile statice din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.
(cu Windows Vista / XP, Mac OS X)
Mass Storage
Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)
între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.
MENU / Căutarea
după setări
PictBridge
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Setări principale] t [Conectare USB] t modul
dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă PictBridge, folosind un cablu USB special.
Index
57RO
Ieșire video
NTSC
Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de ex.,
pentru SUA, Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de ex., pentru
Europa, China).
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Setări principale] t [Ieșire video] t modul
dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Setează semnalul de ieșire video conform sistemului de culoare TV al echipamentului
video conectat. Sistemele de culoare TV diferă în funcţie de ţară și regiune.
Pentru a vizualiza imaginile pe un ecran TV, verificaţi sistemul de culoare TV din ţara sau
regiunea de utilizare (pagina 70).
MENU / Căutarea
după setări
Index
58RO
Iniţializare
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.
1 MENU t
(Setări) t [Setări principale] t [Iniţializare] t [OK] t z
de pe butonul de comandă
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
MENU / Căutarea
după setări
Index
59RO
Caroiaj
Activat
Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.
Dezactivat
Nu afișează caroiajul.
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Setări fotografiere] t [Caroiaj] t modul dorit
t z de pe butonul de comandă
Cuprins
În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /
verticală.
MENU / Căutarea
după setări
Index
60RO
Zoom digital
Inteligent (
Precizie (
)
Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va
fi deformată, conform dimensiunii imaginii (Zoom inteligent).
Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 6×, incluzând zoomul optic de 3×. Cu toate
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de
zoom optic este depășită (Zoom digital de precizie).
Nu folosește zoomul digital.
Observaţii
• Funcţia zoom digital nu funcţionează la înregistrarea de filme sau în timp ce funcţia Declanșator
zâmbet este activată.
• Zoom-ul inteligent nu este disponibil atunci când dimensiunea imaginii este setată la [12M]
(DSC-W190), [10M] (DSC-W180), [16:9(9M)] (DSC-W190), [16:9(7M)] (DSC-W180) sau [3:2].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
Index
Scara totală de zoom la folosirea zoomului
inteligent (inclusiv zoomul optic de 3×)
MENU / Căutarea
după setări
Dezactivat
)
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Setări fotografiere] t [Zoom digital] t modul
dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 3×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.
Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
DSC-W190
Dimensiune
Scara totală de zoom
8M
Aprox. 3,7×
5M
Aprox. 4,6×
3M
Aprox. 5,9×
VGA
Aprox. 18×
16:9(2M)
Aprox. 6,2×
DSC-W180
Dimensiune
Scara totală de zoom
5M
Aprox. 4,2×
3M
Aprox. 5,3×
VGA
Aprox. 17×
16:9(2M)
Aprox. 5,7×
61RO
Revizualiz. automată
Activat
Folosește Revizualiz. automată.
Dezactivat
Nu folosește Revizualiz. automată.
zRealizarea unei alte fotografii fără întârziere
MENU / Căutarea
după setări
• Atunci când apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, afișajul imaginii înregistrate dispare și
puteţi realiza o altă fotografie, chiar dacă opţiunea Revizualiz. automată este setată la
[Activat].
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Setări fotografiere] t [Revizualiz. automată] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Afișează imaginea înregistrată pe ecran timp de aproximativ două secunde, imediat după
realizarea unei fotografii statice.
Index
62RO
Format
Observaţie
• Reţineţi că, prin formatare, se șterg permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Instrument "Memory Stick"] sau [Instrument
memorie int.] t [Format] t [OK] t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Formatează „Memory Stick Duo” sau memoria internă. Un „Memory Stick Duo” din
comerţ este deja formatat și poate fi utilizat imediat.
MENU / Căutarea
după setări
Index
63RO
Creează folder REC.
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Atunci când introduceţi, în aparatul foto, un „Memory Stick Duo” folosit cu alt echipament și
realizaţi fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 9.999 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este
depășită, un folder nou este creat automat.
• După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie (pagina 65) și
selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 55).
MENU / Căutarea
după setări
zDespre foldere
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t [Instrument "Memory Stick"] t [Creează folder
REC.] t [OK] t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Creează un folder de înregistrare a imaginilor pe „Memory Stick Duo”.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau
selectaţi un alt folder de înregistrare.
Index
64RO
Modif. folder REC.
1 MENU t
REC.]
Cuprins
Modifică folderul de pe „Memory Stick Duo” folosit în momentul de faţă pentru
înregistrarea imaginilor .
(Setări) t [Instrument "Memory Stick"] t [Modif. folder
3 [OK] t z
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Folderul „100” nu poate fi selectat ca folder de înregistrare.
• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.
Index
65RO
Copiază
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu suficient spaţiu liber în aparatul
foto.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Utilizaţi acumulatori complet încărcaţi. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini folosind
acumulatori cu o cantitate mică de energie, acumulatorii se pot descărca, provocând eșuarea
copierii și chiar coruperea datelor.
• Imaginile nu pot fi copiate individual.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul
memoriei interne, scoateţi „Memory Stick Duo” după copiere și formataţi memoria internă
([Format] din [Instrument memorie int.]).
• Pe „Memory Stick Duo” este creat un nou folder, iar datele vor fi copiate în acesta. Nu puteţi
alege un anumit folder și copia imaginile în acesta.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t [Instrument "Memory Stick"] t [Copiază] t
[OK] t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un „Memory Stick Duo”.
Index
66RO
Setări ceas
1 MENU t
(Setări) t [Setări ceas] t [Setări ceas] t setarea dorită
t [OK] t z de pe butonul de comandă
Observaţie
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.
Căutarea după
operaţiune
Miezul nopţii este indicat ca 12:00AM, iar amiaza, ca 12:00PM.
Cuprins
Fixează din nou data și ora.
MENU / Căutarea
după setări
Index
67RO
Language Setting
1 MENU t
(Setări) t [Language Setting] t [Language Setting] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
68RO
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor conectând aparatul foto la un televizor.
Conexiunea variază în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.
Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Căutarea după
operaţiune
Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului
foto la un televizor cu ajutorul cablului special A/V
furnizat
Cuprins
Vizualizarea imaginilor pe un
televizor
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
VIDEO AUDIO
Galben
1 La mufele de intrare audio / video
MENU / Căutarea
după setări
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului A/V special (livrat).
Alb
Cablu A/V special (livrat)
2 La mufa
Index
(Redarea)
(USB)·A/V OUT
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Fixaţi butonul de selectare a modului la
foto.
(Redare) și porniţi aparatul
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită de la
butonul de comandă.
Observaţii
• La utilizarea aparatului foto în străinătate, este posibil să trebuiască să comutaţi ieșirea
semnalului video, pentru a se potrivi cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 58).
• Imaginea înregistrată nu este afișată pe ecranul televizorului dacă filmul a fost înregistrat cu
aparatul foto conectat la televizor.
69RO
Despre sistemele de culoare TV
Sistemul PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Hong Kong,
Italia, Kuwait, Malaezia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, Singapore, Slovacia, Spania, Suedia, Thailanda, Ungaria etc.
Sistemul PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistemul SECAM
Bulgaria, Franţa, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
MENU / Căutarea
după setări
Sistemul PAL-M
Brazilia
Căutarea după
operaţiune
Sistemul NTSC
America Centrală, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Filipine, Insulele
Bahamas, Jamaica, Japonia, Mexic, Peru, SUA, Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Cuprins
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu mufă
de intrare video și de un cablu A/V special (livrat). Sistemul de culoare al televizorului
trebuie să se potrivească cu cel al aparatului foto digital. Verificaţi următoarele liste
pentru sistemul de culoare TV din ţara sau regiunea unde este utilizat aparatul foto.
Index
70RO
Pentru informaţii despre computerele Macintosh, consultaţi
„Utilizarea computerului Macintosh” (pagina 79).
Conectarea aparatului foto la computerul dvs.
(pagina 75)
Index
• Vizualizaţi imaginile cu ajutorul „PMB” după cum urmează:
– Importarea imaginilor pe computerul dvs.
– Exportarea imaginilor pe aparatul foto
– Editarea imaginilor
– Afișarea locaţiilor de realizare a fotografiilor statice pe hărţile
on-line (pentru aceasta, aveţi nevoie de o conexiune la Internet)
– Crearea unui disc cu fotografiile realizate (aveţi nevoie de un
inscriptor de CD-uri sau DVD-uri)
– Imprimarea sau salvarea fotografiilor statice cu data realizării
acestora
– Încărcarea imaginilor pe un site de găzduire (pentru aceasta,
aveţi nevoie de o conexiune la Internet)
MENU / Căutarea
după setări
• Instalarea „PMB”
Căutarea după
operaţiune
Instalaţi, mai întâi, softul (livrat) (pagina 73)
Cuprins
Utilizarea computerului dvs.
Windows
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi al Sony.
http://www.sony.net/
71RO
Mediul computerizat recomandat
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz
sau mai rapid (se recomandă: Intel
Pentium III 800 MHz sau mai rapid)
Memorie: 256 MB sau mai mult (se
recomandă: 512 MB sau mai mult)
Hard disk: spaţiu necesar pentru
instalare – aproximativ 500 MB
Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768
puncte sau mai mult
Memorie video: 32 MB sau mai mult
(recomandat: 64 MB sau mai mult)
SP3/Windows Vista
SP1*2
*1
Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
(Edition) nu este acceptată.
*2 Starter
MENU / Căutarea
după setări
Pentru importarea Microsoft Windows 2000 Mufă USB: Livrată standard
imaginilor
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
Căutarea după
operaţiune
Altele
Microsoft Windows XP*1
Cuprins
Pentru utilizarea
„PMB”
SO (preinstalat)
Observaţii
Index
• Mediul computerizat trebuie să îndeplinească și cerinţele de operare ale sistemului de operare.
• Operarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.
• Operaţiunile nu sunt garantate pentru toate mediile computerizate recomandate și menţionate
mai sus.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Operaţiunile nu sunt garantate la folosirea unui hub USB.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Există două tipuri de conexiune USB la conectarea unui computer, [Mass Storage] (setare
implicită) și [PictBridge]. În această secţiune se descrie [Mass Storage] ca exemple. Pentru
informaţii suplimentare despre [PictBridge], vezi pagina 57.
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.
72RO
Instalarea softului (livrat)
Cuprins
Puteţi instala softul livrat (PMB) conform următoarei proceduri.
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul
(livrat) în unitatea CD-ROM.
Căutarea după
operaţiune
Apare ecranul meniului de instalare.
• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] [în
Windows XP, [My Computer] (Computerul meu)] t
(SONYPICTUTIL).
• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run
Install.exe.” și urmaţi instrucţiunile de pe ecran, pentru a
continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Install] (Instalare).
3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [Next] (Înainte).
Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).
4 Citiţi cu atenţie acordul de licenţă. Dacă sunteţi de acord, faceţi clic pe
butonul radio ( se schimbă în ), apoi pe [Next] (Înainte).
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
MENU / Căutarea
după setări
Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).
• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.
Pe spaţiul de lucru sunt create pictogramele de scurtătură pentru „
„
PMB” și
Index
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
PMB Guide”. Faceţi dublu clic pe aceste pictograme pentru a porni softul.
Observaţie
• Conectaţi-vă ca Administrator.
73RO
Puteţi utiliza imaginile statice și filmele de pe aparatul foto la maximum, profitând de
soft. În această secţiune este prezentat, pe scurt, „PMB”. Pentru informaţii suplimentare,
vezi „PMB Guide”.
Cu „PMB”:
1 Faceţi dublu clic pe pictograma
Index
Iniţializarea „PMB Guide”
MENU / Căutarea
după setări
• Puteţi importa fotografii realizate cu aparatul foto pe computer și le puteţi afișa pe computer.
• Puteţi exporta fotografii din computerul dvs. pe un „Memory Stick Duo” și le puteţi afișa pe
aparatul foto.
• Puteţi organiza fotografiile de pe computer într-un calendar, după data realizării, pentru a le
vizualiza.
• Puteţi face retușuri (Corectează efect ochi roșii etc.), căuta feţe, imprima, trimite imagini statice
ca atașamente e-mail și modifica data fotografierii.
• Puteţi afișa, pe o hartă, informaţii despre poziţiile în care aţi realizat fotografiile. (Pentru aceasta
aveţi nevoie de o conexiune la Internet).
• Puteţi imprima sau salva fotografiile statice cu data realizării acestora.
• Puteţi crea un disc folosind un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.
• Puteţi încărca imagini pe un site de găzduire. (Pentru aceasta aveţi nevoie de o conexiune la
Internet).
Căutarea după
operaţiune
Prezentarea „PMB”
Cuprins
Despre „PMB (Picture Motion
Browser)”
(PMB Guide) de pe desktop.
Pentru a accesa „PMB Guide” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] (Start) t [All
Programs] (Toate programele) t [Sony Picture Utility] (Utilitar pentru imagini Sony)
t [Help] (Ajutor) t [PMB Guide].
Lansarea și ieșirea din „PMB”
1 Faceţi dublu clic pe pictograma
(PMB) de pe desktop.
Sau, din meniul Start: Faceţi clic pe [Start] (Start) t [All Programs] (Toate programele)
t [Sony Picture Utility] (Utilitar pentru imagini Sony) t [PMB].
Mesajul de confirmare al instrumentului Informaţii apare pe ecran la prima lansare a
„PMB”. Selectaţi [Start] (Start).
• Această funcţie vă ţine la curent cu noutăţile, cum ar fi actualizările de soft. Puteţi modifica
ulterior această setare.
2 Faceţi clic pe butonul
ieși din „PMB”.
din colţul din dreapta sus al ecranului pentru a
74RO
Pentru informaţii suplimentare despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Guide”.
La importarea de imagini din memoria internă, puteţi ignora pasul 1.
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu imagini înregistrate în aparatul
foto.
3 Porniţi aparatul foto și computerul.
4 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
„Se conectează...” apare pe ecranul aparatului foto.
• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un
program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.
(USB)·A/V OUT
Index
2La mufa
MENU / Căutarea
după setări
2 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto sau conectaţi
aparatul foto la o priză de perete cu adaptorul de CA (se vinde separat).
Căutarea după
operaţiune
Conectarea aparatului foto la computer
Cuprins
Bucuraţi-vă de imagini pe
computerul dvs.
1La o mufă USB
Cablu USB special
Observaţii
• Atunci când importaţi / exportaţi imagini pe / de pe computerul dvs. folosind acumulatori cu
puţină energie, transferul poate eșua sau datele pot fi corupte dacă acumulatorii se descarcă prea
repede.
•
este afișat pe ecran în timpul sesiunii de comunicare. Nu folosiţi computerul în timp ce
indicatorul este afișat. Atunci când indicatorul se modifică la
, puteţi utiliza din nou
computerul.
• Dacă „Mass Storage” nu apare, setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 57).
75RO
Importarea imaginilor pe un computer
Ecranul [Import Media Files] (Fișiere suport importat) al „PMB” apare automat.
• Dacă apare Expertul de redare automată, închideţi-l.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
2 Faceţi clic pe butonul [Import] (Import) pentru a importa imaginile.
• În variantă implicită, imaginile sunt importate într-un folder creat în „Pictures” (Imagini) [în
Windows XP, „My Pictures” (Imaginile mele)] denumit cu data importării.
3 Vizualizaţi imaginile pe computerul dvs.
La finalizarea importării, „PMB” este lansat. Sunt
afișate miniaturi ale imaginilor importate.
zVizualizarea imaginilor folosind „PMB”
Organizaţi fotografiile de pe computer într-un calendar, după
data realizării, pentru a le vizualiza. Pentru informaţii
suplimentare despre „PMB”, vezi „PMB Guide”.
Index
Exemplu: Ecranul de afișare a
lunii
MENU / Căutarea
după setări
• Folderul „Pictures” (Imagini) [în Windows XP, „My
Pictures” (Imaginile mele)] este setat ca folder implicit
în „Viewed folders” (Foldere vizualizate).
Căutarea după
operaţiune
Computerul începe să importe imagini.
Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”
Atunci când Expertul de redare automată apare în pasul 1, faceţi clic pe [Open folder to
view files] (Deschidere folder pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] t
copiaţi imaginile dorite pe computer.
76RO
Puteţi exporta imagini din computerul dvs. pe un „Memory Stick Duo” și le puteţi
vizualiza pe aparatul foto.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Guide”.
• Dacă apare Expertul de redare automată, închideţi-l.
2 Faceţi dublu clic pe
(PMB) de pe desktop pentru a lansa „PMB”.
3 Selectaţi imaginile care vor fi exportate pe ecranul principal.
4 Faceţi clic pe
memorie).
din partea de sus a ecranului t [Memory Card] (Card de
5 Selectaţi driverul dispozitivului media și faceţi clic pe [Export] (Exportă).
Observaţii
• Nu puteţi reda anumite imagini, în funcţie de dimensiunea acestora.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer sau
a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
Apare ecranul [Export to Media] (Exportă în dispozitivul media).
Căutarea după
operaţiune
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
Cuprins
Exportarea imaginilor pentru a le vizualiza pe
aparatul foto
Ștergerea conexiunii USB
• Deconecta cablul special USB.
• Scoate un „Memory Stick Duo”.
• Introduce un „Memory Stick Duo” în aparatul foto după copierea de imagini din memoria
internă.
• Închide aparatul foto.
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de
deconectare de pe bara de sarcini.
2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)
(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop]
(Stop).
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare și faceţi clic pe [OK].
Index
Urmaţi procedurile de la pașii 1–3 de mai jos înainte de a:
Windows Vista
Windows XP
Pictograma de deconectare
77RO
Fișierele imagini înregistrate cu aparatul foto sunt
grupate ca foldere pe „Memory Stick Duo” sau în
memoria internă.
Exemplu: vizualizarea folderelor pe
Windows Vista
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Index
• Nu puteţi înregistra imagini în folderul „100MSDCF”. Imaginile din aceste foldere pot fi doar
vizualizate.
• Nu puteţi înregistra / reda imagini din folderul „MISC” .
• Fișierele imagini sunt denumite astfel:
– Imagini statice: DSC0ssss.JPG
– Filme: MOV0ssss.AVI
– Indexarea imaginilor înregistrate la înregistrarea de filme: MOV0ssss.THM
ssss reprezintă orice număr din intervalul 0001 – 9999. Porţiunile numerice ale denumirii unui
film înregistrat în modul film și fișierul-imagine corespunzător din index sunt identice.
Căutarea după
operaţiune
AFolder care conţine imagini înregistrate cu un
aparat foto ce nu dispune de funcţia de creare a
folderelor.
BFolder care conţine imagini înregistrate cu
aparatul foto.
Cuprins
Destinaţiile de stocare a fișierelor imagini și
denumirile fișierelor
78RO
Puteţi copia imagini pe computerul dvs. Macintosh. „PMB” nu este compatibil cu
computerele Macintosh.
Mediul recomandat pentru copierea imaginilor
SO (preinstalat): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (de la v10.1 la v10.5)
Mufă USB: Livrată standard
Căutarea după
operaţiune
Mediul computerizat recomandat
Cuprins
Utilizarea computerului
Macintosh
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Index
• Operaţiunile nu sunt garantate pentru toate mediile computerizate recomandate și menţionate
mai sus.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Operaţiunile nu sunt garantate la folosirea unui hub USB.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Există două tipuri de conexiune USB la conectarea unui computer, [Mass Storage] (setare
implicită) și [PictBridge]. În această secţiune se descrie [Mass Storage] ca exemple. Pentru
informaţii suplimentare despre [PictBridge], vezi pagina 57.
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi al Sony.
http://www.sony.net/
79RO
La importarea de imagini din memoria internă, puteţi ignora pasul 1.
Cuprins
Importarea și vizualizarea imaginilor pe un
computer
1 Introduceţi un „Memory Stick Duo” cu imagini înregistrate în aparatul
foto.
3 Porniţi aparatul foto și computerul Macintosh.
4 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
(USB)·A/V OUT
1La o mufă USB
MENU / Căutarea
după setări
2 La mufa
Căutarea după
operaţiune
2 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto sau conectaţi
aparatul foto la o priză de perete cu adaptorul de CA (se vinde separat).
Cablu USB special
Index
5 Faceţi dublu clic pe pictograma nou recunoscută t [DCIM] t folderul în
care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
6 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.
Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.
• Pentru informaţii suplimentare despre locaţia de stocare a imaginilor și denumirea fișierelor,
vezi pagina 78.
7 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Ștergerea conexiunii USB
Glisaţi și fixaţi, mai întâi, pictograma unităţii sau pictograma „Memory Stick Duo” pe
pictograma „Trash” (Resturi) atunci când executaţi procedurile de mai jos. În caz
contrar, aparatul foto este deconectat de la computer.
•
•
•
•
Deconectarea cablului special USB.
Scoate un „Memory Stick Duo”.
Introducerea unui „Memory Stick Duo” în aparatul foto.
Închide aparatul foto.
80RO
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot” vă oferă informaţii suplimentare despre utilizarea
aparatului foto și despre accesoriile opţionale.
La instalarea „Manual de utilizare a Cyber-shot”, „Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”
este de asemenea instalat.
1 Faceţi dublu clic pe
(Ghid Instructiv) de pe desktop.
Vizualizarea pe Macintosh
1 Copiaţi folderul [stepupguide] în folderul [stepupguide] de pe computerul
dvs.
Index
2 Selectaţi [stepupguide], [language] și apoi folderul [RO] stocat pe CDROM (livrat) și copiaţi toate fișierele din folderul [RO] în folderul [img] din
folderul [stepupguide] pe care l-aţi copiat pe computerul dvs. la pasul 1.
(Suprascrieţi fișierele din folderul [img] cu fișierele din folderul [RO]).
MENU / Căutarea
după setări
Pentru a accesa „Ghid Instructiv” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] (Start) t [All
Programs] (Toate programele) t [Sony Picture Utility] (Utilitar pentru imagini Sony)
t [Ghid Instructiv].
Căutarea după
operaţiune
Vizualizarea pe Windows
Cuprins
Vizualizarea „Ghid Instructiv
pentru Cyber-shot”
3 După finalizarea copierii, faceţi dublu clic pe „stepupguide.hqx” din
folderul [stepupguide] pentru a-l decomprima și apoi faceţi dublu clic pe
fișierul generat „stepupguide”.
Observaţie
• Dacă nu există un instrument de decomprimare pentru fișierul HQX, instalaţi Stuffit Expander.
81RO
Imprimarea imaginilor statice
Puteţi imprima imagini conectând aparatul foto direct la o imprimantă
compatibilă PictBridge.
Puteţi imprima imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile
„Memory Stick”.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și
le puteţi imprima.
Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel. Pentru
informaţii suplimentare, vezi „PMB Guide”.
Index
Imprimarea cu ajutorul unui computer
MENU / Căutarea
după setări
Imprimarea directă, folosind o imprimantă
compatibilă „Memory Stick”
Căutarea după
operaţiune
Imprimarea directă, folosind o imprimantă
compatibilă PictBridge (pagina 83)
Cuprins
Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.
Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 85)
Puteţi duce un „Memory Stick Duo” cu fotografii realizate cu
aparatul foto la un centru de imprimare a fotografiilor. Puteţi crea, în
prealabil, un marcaj
(Imprimare) pe imaginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Observaţie
• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
82RO
„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Observaţie
• Nu puteţi imprima filme.
Pregătiţi aparatul foto pentru conectarea USB la imprimantă, folosind cablul USB
special.
1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.
MENU / Căutarea
după setări
Pregătirea aparatului foto
Căutarea după
operaţiune
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
Cuprins
Imprimarea directă, folosind o
imprimantă compatibilă
PictBridge
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.
2 La mufa
(USB)·A/V OUT
Index
1 La mufa USB
Cablu USB special
3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.
Indicatorul
După realizarea conexiunii, indicatorul
apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul
aparatului foto (indicaţie de eroare), verificaţi imprimanta
conectată.
Observaţie
• Dacă nu aţi reușit să conectaţi imprimanta, verificaţi dacă aţi setat [Conectare USB] din [Setări
principale] la [PictBridge].
83RO
Imprimarea
(Imprimare) t modul dorit t z de pe butonul de
Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.
Procedaţi astfel după pasul 1.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat.
2MENU t [OK] t z
Cantitate
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate care va fi
imprimat.
• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o singură pagină,
în funcţie de cantitatea de imagini.
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi
una lângă cealaltă pe o foaie.
Dimensiune
Selectează dimensiunea paginii de imprimare.
Dată
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora
pe imagini.
• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea selectată
cu [Setări ceas] a aparatului foto. Această funcţie poate să nu
existe, în funcţie de imprimantă.
Index
Aspect
MENU / Căutarea
după setări
2 Opţiunea dorită t [OK] t z
Căutarea după
operaţiune
Această imagine
Cuprins
1 MENU t
comandă
Observaţie
• Nu deconectaţi cablul special USB în timp ce indicatorul
pe ecran.
(Se conectează la PictBridge) apare
84RO
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în
memoria internă.
Copiaţi imaginile pe un „Memory Stick Duo” și duceţi „Memory Stick Duo” la centrul de
imprimare (pagina 66).
• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de „Memory Stick Duo”
acceptate.
• Dacă un „Memory Stick Duo” nu este acceptat de centrul de imprimare, copiaţi imaginile pe care
doriţi să le imprimaţi pe un alt mediu, cum ar fi un CD-R, și duceţi-l la centru.
• Puteţi avea nevoie de adaptorul „Memory Stick Duo” (se vinde separat). Luaţi legătura cu
centrul dvs. de imprimare.
• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.
• Atunci când doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.
Căutarea după
operaţiune
Puteţi duce un „Memory Stick Duo” cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru
de imprimare a fotografiilor. Dacă centrul oferă servicii de imprimare fotografică în
conformitate cu DPOF, puteţi adăuga dinainte un marcaj
(Imprimare) pe imagini, în
meniul de vizualizare.
Cuprins
Imprimarea la un centru de
imprimare
Index
85RO
Probleme tehnice
1 Citiţi informaţiile de la paginile 87–94.
3 Iniţializaţi setările (pagina 59).
La repararea aparatului foto cu memoria internă inclusă, datele din aparatul foto pot fi
verificate pentru stabilirea și remedierea defecţiunilor. Sony nu va copia sau salva aceste
date.
Index
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.
http://www.sony.net/
MENU / Căutarea
după setări
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony
local autorizat.
Căutarea după
operaţiune
2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un
minut, reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul
foto.
Cuprins
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Faceţi clic pe una dintre următoarele opţiuni, pentru a merge la pagina în care este
explicată manifestarea și cauza sau soluţia potrivită.
Acumulatorii și alimentarea ............ 87
„Memory Stick Duo” ........................ 92
Realizarea de fotografii statice /
filme ................................................. 88
Memoria internă ............................... 92
Vizualizarea imaginilor .................... 90
Ștergerea .......................................... 90
Computere........................................ 91
Imprimarea ....................................... 92
Imprimanta compatibilă PictBridge... 93
Altele ................................................. 94
Mesaje de avertizare ....................... 95
86RO
Acumulatorii și alimentarea
• Introduceţi corect acumulatorii, împingând clapeta de scoatere a acestora.
Cuprins
Nu puteţi introduce acumulatorii.
Nu puteţi porni aparatul foto.
Aparatul foto se închide brusc.
MENU / Căutarea
după setări
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat,
din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto
să se închidă.
• Dacă nu acţionaţi aparatul foto timp de aproximativ trei minute atunci când este pornit,
aparatul se închide automat, pentru a împiedica epuizarea acumulatorilor. Porniţi din nou
aparatul foto.
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 101). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
Căutarea după
operaţiune
• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul
foto pornește.
• Introduceţi corect acumulatorii.
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 101). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
• Utilizaţi acumulatori recomandaţi.
Indicatorul de energie rămasă nu este corect.
Index
• Energia bateriei este consumată rapid, și energia reală rămasă va fi mai puţină decât cea
arătată de indicator în următoarele cazuri:
– Atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
– Atunci când folosiţi frecvent bliţul și zoomul.
– Atunci când porniţi și închideţi repetat aparatul foto.
– Atunci când măriţi luminozitatea ecranului cu setările DISP (afișaj pe ecran).
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 101). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
Nu puteţi încărca acumulatorii.
• Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul
de baterie pentru a încărca bateria.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi.
• Temperatura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou
acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare potrivit (de la 10°C la 30°C).
• Consultaţi pagina 102 pentru informaţii suplimentare.
87RO
Realizarea de fotografii statice / filme
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
• Aparatul foto este setat la modul de redare. Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Imagine statică) sau la
(Film).
Funcţia antineclaritate nu funcţionează.
• Funcţia antineclaritate nu funcţionează atunci când
apare pe ecran.
• Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.
• Realizaţi fotografia după ce aţi apăsat butonul declanșator pe jumătate; nu îl apăsaţi complet,
brusc.
Index
Imaginea nu este focalizată.
MENU / Căutarea
după setări
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
Căutarea după
operaţiune
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo”. Dacă sunt pline,
faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 30).
– Schimbaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• La realizarea unei fotografii statice, fixaţi butonul de selectare a modului la
(Imagine
statică).
• Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Film) atunci când înregistraţi filme.
Cuprins
Nu puteţi înregistra imagini.
• Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai
mică de subiect decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere [aproximativ 5 cm (W) / 40 cm
(T) de la obiectiv].
• (Crepuscul) sau (Peisaj) este selectat în modul Selectare scenă la realizarea de fotografii
statice.
• Este selectată funcţia Semimanual. Selectaţi modul de focalizare automată (pagina 40).
Zoomul nu funcţionează.
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 61).
• Nu puteţi folosi funcţia zoom digital atunci când:
– Realizaţi filme.
– Funcţia Declanșator zâmbet funcţionează.
Bliţul nu funcţionează.
• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:
– [Mod REC] este setat la [Rafală] (pagina 35).
– Este selectat modul
(Sensibilitate înaltă) sau (Crepuscul) în Selectare scenă.
– Realizaţi filme.
• Setaţi bliţul la (Bliţ activat) (pagina 26) atunci când modul Selectare scenă este setat la
(Peisaj),
(Plajă) sau la (Zăpadă).
Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.
• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
88RO
Funcţia de fotografiere în prim-plan (Macro) nu funcţionează.
(Peisaj) sau
(Crepuscul) în Selectare scenă.
Fotografierea Macro nu poate fi dezactivată.
• Nu există nicio funcţie de dezactivare forţată a fotografierii macro. În modul [Auto],
telefotografierea este posibilă chiar dacă fotografierea macro este activată.
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
Nu puteţi insera date pe imagini.
• Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul
„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 74).
• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 36).
Ecranul LCD este prea întunecat sau prea luminos.
• Reglaţi intensitatea luminii de fundal (pagina 14).
MENU / Căutarea
după setări
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul
declanșator apăsat pe jumătate.
Căutarea după
operaţiune
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
Cuprins
• Este selectat modul
Imaginea este prea întunecată.
Index
• Fotografiaţi un subiect în spatele căruia se află o sursă de lumină. Selectaţi modul de măsurare
(pagina 42) sau reglaţi expunerea (pagina 36).
Imaginea este prea luminoasă.
• Reglaţi expunerea (pagina 36).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Setaţi [Mod culoare] la [Normal] (pagina 47).
• Reglaţi balansul de alb (pagina 38).
Apar dungi verticale albe, negre, roșii, mov sau de altă culoare sau întreg ecranul
imaginii devine roșiatic atunci când se fotografiază un subiect foarte luminos.
• Se produce fenomenul de pătare. Acest fenomen nu reprezintă o defecţiune.
Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc
întunecat.
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai
luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.
Ochii subiectului ies roșii.
• Setaţi [Reducere efect ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 46).
• Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de
vizualizare (pagina 50) sau corectaţi-o folosind „PMB”.
89RO
Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.
Nu puteţi realiza o suită de fotografii.
• Nu mai există spaţiu disponibil în memoria internă sau pe „Memory Stick Duo”. Ștergeţi
imaginile inutile (pagina 30).
• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• [Mod REC] este setat la [Rafală] (pagina 35).
Vizualizarea imaginilor
• Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Redare).
• Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 77).
MENU / Căutarea
după setări
Nu puteţi reda imaginile.
Căutarea după
operaţiune
Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.
Cuprins
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Data și ora nu sunt afișate.
• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imaginile. Apăsaţi butonul DISP (afișaj pe
ecran) pentru a afișa informaţiile (pagina 14).
• Acest lucru se poate datora procesării imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Index
Imaginea apare neprelucrată imediat după iniţializarea redării.
Imaginea nu apare pe televizor.
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul de ieșire video al aparatului foto este
setat în funcţie de sistemul de culoare al televizorului dvs. (pagina 58).
• Verificaţi dacă aţi realizat corect conexiunea (pagina 69).
• În cazul în care cablul special USB este conectat la un alt dispozitiv, deconectaţi-l (pagina 77).
Ștergerea
Nu puteţi șterge o imagine.
• Anulaţi protecţia (pagina 52).
90RO
Computere
• Consultaţi „Mediul computerizat recomandat” de la pagina 72 pentru Windows și de la
pagina 79 pentru Macintosh.
• Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory
Stick” fabricate de alţi producători decât Sony trebuie să se adreseze producătorilor
respectivi.
• Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(paginile 75 și 80). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
Nu puteţi importa imagini.
Index
• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, introduceţi acumulatori încărcaţi sau
folosiţi adaptorul CA (se vinde separat).
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 57).
• Folosiţi cablul special USB (livrat).
• Deconectaţi cablul special USB de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului, de la conectoarele USB ale computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt
dispozitiv.
MENU / Căutarea
după setări
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
Căutarea după
operaţiune
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot
„Memory Stick”.
Cuprins
Compatibilitatea SO al computerului cu aparatul foto nu este cunoscută.
• Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 75).
• La realizarea de fotografii cu un „Memory Stick Duo” formatat cu un computer, este posibil
să nu puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un „Memory Stick
Duo” formatat cu aparatul foto (pagina 63).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.
Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.
• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Guide” (pagina 74).
• Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.
Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un
computer.
• Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo”. Importaţi filmul pe
hard disk-ul computerului dvs. și redaţi-l de acolo (pagina 75).
Nu puteţi imprima o imagine.
• Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.
Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF” (pagina 78).
91RO
„Memory Stick Duo”
• Introduceţi „Memory Stick Duo” în direcţia corectă.
Cuprins
Nu puteţi introduce un „Memory Stick Duo”.
Aţi formatat un „Memory Stick Duo” din greșeală.
Memoria internă
Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.
• În aparatul foto este introdus un „Memory Stick Duo”. Scoateţi-l.
• „Memory Stick Duo” este plin. Copiaţi-le pe un „Memory Stick Duo” cu suficient spaţiu liber.
Nu puteţi copia datele de pe „Memory Stick Duo” sau din computer în memoria
internă.
• Această funcţie nu este disponibilă.
MENU / Căutarea
după setări
Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un „Memory Stick Duo”.
Căutarea după
operaţiune
• Toate datele de pe „Memory Stick Duo” sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
Imprimarea
Index
Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.
• În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci
când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi
decupată.
• La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără
chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau
absenţa acestor funcţii.
• Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima
imaginile fără să decupeze marginile.
Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 74).
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat
fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi
imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.
Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini.
92RO
Imprimanta compatibilă PictBridge
Nu puteţi imprima imagini.
MENU / Căutarea
după setări
• Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului special
USB.
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și
reconectaţi cablul special USB. Dacă tot nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi cablul
special USB, opriţi și reporniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul special USB.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul
unui computer să nu poată fi imprimate.
Căutarea după
operaţiune
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul
PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau
neconformitatea cu PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 57).
• Deconectaţi și reconectaţi cablul special USB. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
Cuprins
Nu puteţi stabili o conexiune.
Imprimarea este anulată.
(Se conectează la
Index
• Confirmaţi deconectarea cablului special USB înainte ca marcajul
PictBridge) să dispară.
Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.
• Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii
cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.
• Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi
legătura cu producătorul imprimantei.
„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.
• Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi
[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 84).
Nu puteţi selecta dimensiunea de imprimare.
• Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la
dimensiunea dorită.
Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.
• Atunci când utilizaţi hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat imprimanta la aparatul
foto, deconectaţi și reconectaţi cablul special USB.
• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea
aparatului foto (pagina 84) sau a imprimantei.
Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.
• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare
variază în funcţie de imprimantă.
93RO
Altele
• Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp
de aproximativ o oră.
Cuprins
Obiectivul se înceţoșează.
Aparatul foto se închide cu obiectivul extins.
Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o perioadă îndelungată
de timp.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
• Fixaţi din nou data și ora (pagina 67).
• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată,
închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp de 24 de ore sau mai mult.
Doriţi să modificaţi data sau ora.
MENU / Căutarea
după setări
La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.
Căutarea după
operaţiune
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Înlocuiţi-i cu acumulatori încărcaţi și reporniţi aparatul foto.
• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul care nu se mai mișcă.
• Modificaţi setările din MENU t [Setări] t [Setări ceas] t [Setări ceas].
Index
94RO
Mesaje de avertizare
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BK1 (livrat) .
Eroare sistem
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
• Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat. Lăsaţi
aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.
MENU / Căutarea
după setări
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
Căutarea după
operaţiune
• Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au
mai rămas 5, până la 10 minute de funcţionare a bateriei.
Cuprins
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
Eroare memorie internă
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
• Introduceţi corect „Memory Stick Duo”.
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 99).
• „Memory Stick Duo” este defect.
• Contactele „Memory Stick Duo” sunt murdare.
Index
Reintroduceţi "Memory Stick"
Eroare tip "Memory Stick"
• „Memory Stick Duo” introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 99).
Accesare "Memory Stick" impos.
Acces nepermis
• Utilizaţi „Memory Stick Duo” cu acces controlat.
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare "Memory Stick"
• Formataţi din nou mediul (pagina 63).
"Memory Stick" blocat
• Utilizaţi „Memory Stick Duo” cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în
poziţia LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Lipsă spaţiu pe "Memory Stick"
Lipsă spaţiu în memoria internă
• Ștergeţi imaginile sau fișierele inutile (pagina 30).
95RO
Memorie protejată la scriere
Nicio imagine
• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• În acest folder de pe „Memory Stick Duo” nu au fost înregistrate imagini care să poată fi
redate.
• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe „Memory Stick Duo” (de exemplu:
123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 64, 65).
Creare mai multe foldere imposibilă
Eroare fișier
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
• Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe „Memory Stick Duo”. În acest caz,
nu puteţi crea alte foldere.
Căutarea după
operaţiune
Eroare folder
Cuprins
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest „Memory Stick Duo”.
Folder protejat la scriere
Fișier protejat
Index
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 65).
• Anulaţi protecţia (pagina 52).
Dimensiune imagine peste limită
• Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
Indicatorul
(avertizare asupra vibraţiilor)
• Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Folosiţi bliţul, setaţi
funcţia antineclaritate la [Auto] sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru ca aceasta să
stea nemișcat.
Opriţi și reporniţi aparatul
• Obiectivul nu funcţionează corespunzător.
Număr maxim imagini deja selectat
• Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].
• Puteţi selecta maximum 999 de fișiere la utilizarea [Toate din acest folder].
• Puteţi adăuga marcaje
(Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.
96RO
Nivel scăzut baterie
• Verificaţi imprimanta.
Eroare imprimantă
• Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul special USB.
Se procesează...
MENU / Căutarea
după setări
• Verificaţi imprimanta.
• Verificaţi dacă imaginea pe care doriţi să o imprimaţi este viciată.
Căutarea după
operaţiune
Imprimantă ocupată
Eroare hârtie
Lipsă hârtie
Eroare tuș
Cantitate redusă tuș
Lipsă tuș
Cuprins
• La copierea unei imagini din memoria internă pe „Memory Stick Duo”, utilizaţi o baterie
complet încărcată.
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când
operaţiunea nu este finalizată. Durata operaţiunii variază în funcţie de imprimantă.
• Aţi selectat o funcţie care nu este disponibilă pentru filme.
Index
Executare operaţie impos. pentru fișiere video
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte
aparate foto.
Executare operaţie impos. la utiliz. conexiune PictBridge
• Unele funcţii sunt restricţionate atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă
compatibilă PictBridge.
97RO
Observaţie
• Nu utilizaţi un transformator electronic (transformator de călătorie), deoarece acesta poate
provoca defecţiuni.
Căutarea după
operaţiune
Puteţi folosi aparatul foto, încărcătorul de acumulatori (livrat) și adaptorul CA AC-LS5K
(se vinde separat) în orice ţară sau regiune în care alimentarea electrică este între 100 V și
240 V c.a., 50 Hz / 60 Hz.
Cuprins
Folosirea aparatului foto în
străinătate — sursele de
alimentare
MENU / Căutarea
după setări
Index
98RO
Despre „Memory Stick Duo”
Înregistrare / redare
a*1
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2
a*2*3
*1 Transferul
Observaţii
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru
„Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul
unui computer.
• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.
• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:
– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul
unei operaţiuni de citire sau de inscripţionare
– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de
interferenţele electrice
• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.
• Nu apăsaţi cu putere atunci când introduceţi informaţii în zona destinată notiţelor.
• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.
• Atunci când transportaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo”, așezaţi-l în caseta livrată odată cu
acesta.
• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz
contrar, se pot produce defecţiuni.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:
– Locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locuri expuse la lumina directă a soarelui
– Locuri umede sau unde există substanţe corozive
MENU / Căutarea
după setări
de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.
„Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt
prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a dreptului de autor,
care folosește tehnologie de codificare. Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este nevoie de
funcţiile MagicGate, nu pot fi executate cu aparatul foto.
*3
Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel
de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.
*2
Căutarea după
operaţiune
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Cuprins
Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile
de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de
mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile
„Memory Stick Duo”.
99RO
Continuare r
S-a confirmat că un „Memory Stick PRO Duo” cu o capacitate de până la 16 GB
funcţionează corespunzător cu aparatul foto.
Observaţii despre utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde
separat)
Index
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”
într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick
Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl
puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii despre utilizarea „Memory Stick PRO Duo” (se
vinde separat)
Căutarea după
operaţiune
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory
Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă
„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt. O
introducere incorectă poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un
dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este
introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.
• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”
fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.
Cuprins
Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”
(se vinde separat)
100RO
Despre acumulatori
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatura exterioară între 10°C și 30°C. Este
posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi complet în afara acestui interval de temperatură.
Păstrarea acumulatorilor
Index
• Descărcaţi complet acumulatorii înainte de a-i depozita și păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Pentru a păstra acumulatorii în stare de funcţionare, încărcaţi-i complet și apoi descărcaţi-i
complet pe aparatul foto cel puţin o dată pe an, în perioada de depozitare.
• Pentru a folosi complet energia acumulatorilor, lăsaţi aparatul foto în modul de redare
succesiune de imagini până când se închide.
• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de
plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte
metalice etc.
MENU / Căutarea
după setări
• Performanţa bateriei scade în mediile cu temperatură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de
funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă. Vă recomandăm următoarele pentru a asigura o
funcţionare mai îndelungată a acumulatorilor:
– Puneţi acumulatorii într-un buzunar aproape de corp, pentru a-i încălzi, și introduceţi-i în
aparatul foto chiar înainte de a începe să realizaţi fotografii.
• Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să asigure o durată de
fotografiere de două sau de trei ori mai mare decât durata de fotografiere preconizată, și să
realizaţi fotografii de testare înainte de fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.
• Nu lăsaţi acumulatorii în locuri foarte calde, cum ar fi într-o mașină sau în lumina directă a
soarelui.
Căutarea după
operaţiune
Utilizarea eficientă a acumulatorilor
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorilor
Despre durata de viaţă a bateriei
• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Dacă,
între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să
înlocuiţi bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare și de utilizare și de mediul
în care sunt utilizaţi acumulatorii.
Acumulatorii compatibili
• NP-BK1 (livrat) pot fi utilizaţi numai pentru modelele Cyber-shot de tip K.
101RO
Despre încărcător
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
• Numai acumulatorii de tip NP-BK (și nu alţii) pot fi încărcaţi cu încărcătorul de baterie (livrat).
Alte baterii decât cele de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda dacă
încercaţi să le înlocuiţi, putând provoca leziuni prin electrocutare și arsuri.
• Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate scădea.
• Ledul CHARGE al încărcătorului livrat se aprinde intermitent:
– Rapid: Se stinge și se aprinde la intervale de 0,15 secunde.
– Lent: Se stinge și se aprinde la intervale de 1,5 secunde.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent rapid, scoateţi acumulatorii lăsaţi la încărcat
și introduceţi-i din nou în încărcător, în modul corect. Atunci când ledul CHARGE se aprinde
din nou intermitent rapid, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus
acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat.
Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori și verificaţi dacă
încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o
eroare a bateriei.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent lent, înseamnă că încărcătorul nu mai
încarcă temporar și că este în așteptare. Încărcătorul de baterie nu mai încarcă și intră automat în
așteptare atunci când temperatura depășește temperatura de funcţionare recomandată. Atunci
când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și
ledul CHARGE se reaprinde. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatura
exterioară între 10°C și 30°C.
Index
102RO
Index
E
Acumulatorii ..................................................................101
Ecran .....................................................................................14
AF central ..........................................................................40
Ecran LCD ........................................................................14
Cuprins
A
Ecranul meniului..............................................................9
EV...........................................................................................36
Balans de alb ....................................................................38
Exportarea imaginilor .................................................77
Bip ..........................................................................................56
Expunerea ..........................................................................36
Bliţ ..........................................................................................26
Buton de selectare a modului .................................13
F
Film ........................................................................................20
Focalizare ...........................................................................40
Cablu A/V special .........................................................69
Folder
Cablu USB special ............................................75, 80, 83
Crearea .........................................................................64
Cadru de identificare în intervalul AF ..............40
Modificarea ................................................................65
Caroiaj ..................................................................................60
Selectare ......................................................................55
Computer ...........................................................................71
Folosirea aparatului foto în străinătate ............98
Importarea imaginilor ...................................76, 80
Format ..................................................................................63
Macintosh....................................................................79
Fotografierea
Film .................................................................................20
Windows ......................................................................71
Imagine statică .........................................................17
Computer Macintosh ...................................................79
Computer Windows .....................................................71
H
Conectare USB ...............................................................57
Histogramă ........................................................................15
Index
Mediul recomandat .........................................72, 79
MENU / Căutarea
după setări
C
Căutarea după
operaţiune
B
Conectarea
Computer ....................................................................75
I
Imprimantă ................................................................83
Identificarea părţilor componente.......................12
TV....................................................................................69
Ieșire video ........................................................................58
Copiază ................................................................................66
Imprimare ....................................................................53, 82
Corectează efect ochi roșii .......................................50
Imprimarea directă .......................................................83
Creează folder REC. ...................................................64
Index imagini....................................................................29
Crepuscul ............................................................................18
Iniţializare ..........................................................................59
Instalare...............................................................................73
D
Instantaneu estompat ..................................................18
Dată .......................................................................................84
Intensitate bliţ..................................................................45
Declanșatorul de zâmbet...........................................22
ISO ...................................................................................36, 37
Decorare .............................................................................50
Detecţie feţe .....................................................................44
Î
Diafragmă ..........................................................................36
Încărcătorul de baterie .............................................102
Dimens. imag. ..................................................................32
DISP ......................................................................................14
L
Language Setting ...........................................................68
103RO
Reglarea EV .....................................................................36
Macro ....................................................................................25
Retușează ...........................................................................50
Marcajul Imprimare .....................................................85
Revizualiz. automată ...................................................62
Mass Storage ....................................................................57
Rotește .................................................................................54
Măsurarea după centru ..............................................42
Măsurarea multiregională ........................................42
Măsurarea parţială ........................................................42
„Memory Stick Duo” ..................................................99
MENU ...................................................................................9
Mesaje de avertizare ....................................................95
Mod culoare ......................................................................47
Mod măsurare..................................................................42
Modif. folder REC........................................................65
Modificarea afișajului..................................................14
Mufă USB·A/V OUT ................................69, 75, 80, 83
Multi AF .............................................................................40
N
NTSC ....................................................................................58
PAL .......................................................................................58
PC ...........................................................................................71
Peisaj .....................................................................................18
PictBridge......................................................................57, 83
Pixel .......................................................................................33
Plajă .......................................................................................18
PMB.......................................................................................74
Portret crepuscul ............................................................18
Prezentare imagini ........................................................48
Probleme tehnice ...........................................................86
Programare auto ............................................................21
Protejează...........................................................................52
Selectează folder ............................................................55
Semimanual.......................................................................40
Sensibilitate detect. zâmbet .....................................43
Sensibilitate înaltă .........................................................18
Setări .....................................................................................11
Setări ceas ..........................................................................67
Sincronizare lentă ..........................................................26
SO ...........................................................................................72
Software ..................................................................73, 74, 79
Ș
Șterge ....................................................................................30
T
Temporizator ...................................................................24
Timp expunere ................................................................36
Transformator electronic ..........................................98
TV ...........................................................................................69
Index
P
Selectare scenă ................................................................18
MENU / Căutarea
după setări
Mod REC ...........................................................................35
S
Căutarea după
operaţiune
Memoria internă ............................................................16
Cuprins
M
V
VGA......................................................................................32
Z
Zăpadă .................................................................................18
Zoom digital .....................................................................61
Zoomul ................................................................................23
Zoomul digital de precizie........................................61
Zoomul inteligent ..........................................................61
Zoomul optic ..............................................................23, 61
R
Rafală ...................................................................................35
Redarea ...............................................................................27
Redarea cu zoom ...........................................................28
Redimens. multifuncţională ....................................51
Reducere efect ochi roșii ...........................................46
Reglare automată ..........................................................17
104RO
Download PDF