Sony | DSC-W310 | Sony DSC-W310 W310 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-W310
© 2010 Sony Corporation
4-169-316-12(1)
RO
Cuprins
Modul de utilizare a acestui
manual
Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.
MENU / Căutarea
după setări
Căutaţi informaţii conform listei cu
opţiunile de MENU / Setări.
Index
Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.
MENU / Căutarea
după setări
Căutarea după
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.
Căutarea după
operaţiune
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Marcaje și adnotări utilizate în acest manual
Setarea implicită este indicată de
Index
În acest manual, ordinea operaţiunilor
este indicată de săgeţi (t). Utilizaţi
aparatul foto în ordinea indicată.
Marcajele sunt afișate așa cum apar în
setarea implicită a aparatului foto.
.
Indică măsurile de siguranţă și limitările
referitoare la utilizarea corectă a
aparatului foto.
z Indică informaţiile utile.
2RO
La utilizarea unui „Memory Stick Duo”
într-un slot „Memory Stick” de mărime
obișnuită
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
Adaptor „Memory
Stick Duo”
Observaţii despre ecranul LCD și
obiectiv
• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie
de înaltă precizie, care asigură
funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea
niște mici puncte de culoare neagră și / sau
luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).
Aceste puncte sunt un rezultat normal al
procesului de producţie și nu afectează
înregistrarea.
Index
• Se recomandă să utilizaţi următoarele
carduri de memorie atunci când înregistraţi
filme:
–
(„Memory Stick PRO
Duo”)
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 2
sau mai rapid)
• Pentru informaţii suplimentare despre
„Memory Stick Duo”, vezi pagina 94.
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Puteţi încărca acumulatorii chiar dacă
aceștia nu sunt complet descărcaţi. În plus,
chiar dacă acumulatorii nu sunt complet
încărcaţi, îi puteţi utiliza ca atare.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi acumulatorii
pe o perioadă lungă de timp, folosiţi energia
existentă și scoateţi-i din aparatul foto, după
care păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Astfel, se asigură menţinerea acumulatorilor
în stare bună de funcţionare.
• Pentru informaţii suplimentare despre
acumulatorii utilizabili, vezi pagina 96.
MENU / Căutarea
după setări
În acest manual, termenul „Memory Stick
Duo” face referire la „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și
la „Memory Stick Duo”.
Observaţii despre acumulatori
Căutarea după
operaţiune
Observaţii privind tipurile de carduri
de memorie pe care le puteţi utiliza
(se vinde separat)
Cu acest aparat puteţi utiliza următoarele
carduri de memorie: „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”,
„Memory Stick Duo”, cardurile de
memorie SD și SDHC. Cardurile
MultiMediaCard nu pot fi utilizate.
În cazul acestui aparat foto, s-a stabilit
faptul că se pot folosi carduri de memorie
de până la 32 GB.
Cuprins
Observaţii privind utilizarea
aparatului foto
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului
la lumina directă a soarelui pentru perioade
lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi
atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o
fereastră sau în aer liber.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora și defecta.
• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe
ecranul LCD dacă temperatura ambiantă
este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu
putere obiectivul mobil.
3RO
Continuare r
Condensul
MENU / Căutarea
după setări
Imaginile din acest manual sunt folosite doar
ca exemplu și nu reprezintă fotografii reale
realizate cu acest aparat foto.
Căutarea după
operaţiune
Imaginile din acest manual
Cuprins
• Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un
loc rece într-un loc cald, umezeala se poate
condensa în interiorul sau la exteriorul
aparatului foto. Această condensare a
umezelii poate determina defectarea
aparatului foto.
• Dacă s-a adunat condens pe obiectiv,
închideţi aparatul foto și așteptaţi
aproximativ o oră, pentru ca umezeala să se
evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să
realizaţi fotografii cu urme de umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
Index
4RO
Cuprins
Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto
MENU / Căutarea
după setări
Fotografiere
Căutarea după
operaţiune
Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2
Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3
Căutarea după operaţiune ···································· 8
MENU / Căutarea după setări····························· 10
Identificarea părţilor componente ······················· 13
Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 14
Utilizarea butonului de selectare a modului ········ 16
Utilizarea memoriei interne ································· 17
Index
Zoomul ································································ 18
DISP (setările pentru afișajul ecranului) ················19
Bliţ ······································································· 20
Declanșatorul de zâmbet ···································· 21
Temporizator ······················································· 22
Vizualizare
Vizualizarea imaginilor statice ····························· 23
Redarea cu zoom················································ 24
Index imagini ······················································· 25
Șterge·································································· 26
Vizionarea filmelor ··············································· 27
MENU (Fotografiere)
Opţiunile de MENU (Fotografiere) ······················· 10
5RO
Cuprins
MENU (Vizualizare)
Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 11
Setarea opţiunilor················································ 12
TV
Computer
Index
Utilizarea cu computerul dumneavoastră ··········· 74
Utilizarea softului················································· 75
Conectarea aparatului foto la computer·················77
Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media············79
MENU / Căutarea
după setări
Vizualizarea imaginilor pe un televizor ················ 72
Căutarea după
operaţiune
Setări
Imprimarea
Imprimarea imaginilor statice······························ 81
Probleme tehnice
Probleme tehnice ················································ 83
Mesaje de avertizare ··········································· 91
Altele
„Memory Stick Duo” ··········································· 94
Acumulatorul ······················································· 96
Încărcătorul de baterie ········································ 97
6RO
Cuprins
Index
Index ··································································· 98
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
7RO
Căutarea după operaţiune
Fotografierea
obiectelor aflate în
mișcare
Modul Film ····························································· 16
Setări în rafală······················································· 37
Fotografierea fără
neclaritate
Sensibilitate înaltă ··············································· 31
Temporizatorul cu declanșare după
2 secunde ······························································ 22
ISO ··········································································· 39
SteadyShot···························································· 36
Fotografierea cu
lumină de fundal
Bliţul automat ······················································· 20
Recunoaștere scenă ····································· 29, 33
Fotografierea în locuri
întunecate
Sensibilitate înaltă ··············································· 31
Sincronizare lentă ················································ 20
ISO ··········································································· 39
Reglarea expunerii
EV ············································································· 38
Index
Instantaneu estompat ········································ 31
Portret crepuscul ················································· 31
Declanșatorul de zâmbet ·································· 21
Detecţie feţe ·························································· 45
Reduc. ef. ochi roșii ············································ 56
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
portretelor
Căutarea după
operaţiune
Autoreglare inteligentă ······································· 29
Selectare scenă ··················································· 31
Cuprins
Setările realizate
automat de aparatul
foto
8RO
Șterge ······························································· 26, 49
Format ···································································· 65
Afișarea imaginilor
mărite
Redarea cu zoom ················································ 24
Tăiere margini (Redimens.) ······························· 48
Editarea imaginilor
Retușează ······························································ 48
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Prezentare imagini ·············································· 47
Fotografierea /
vizualizarea cu
indicatoare ușor de
observat
Mod Facil ························································· 33, 46
Imprimarea imaginilor
cu data realizării
acestora
Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”
Modificarea setărilor
datei și orei
Setare dată și oră ················································ 71
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ······························································· 61
Imprimarea imaginilor
Imprimare ······························································· 81
Vizualizarea pe
televizor
Vizualizarea imaginilor pe un televizor ·········· 72
Index
Ștergerea imaginilor
MENU / Căutarea
după setări
Dimens. imag.······················································· 34
Căutarea după
operaţiune
Modificarea
dimensiunii imaginii
Cuprins
Modificarea poziţiei de Focalizare ······························································ 41
focalizare
·················································································· 75
9RO
MENU / Căutarea după setări
Cuprins
Opţiunile de MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere cu ajutorul butonului MENU.
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
MENU.
Butonul de comandă a modului
Butonul ON/OFF
(Pornire / oprire)
3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B
de pe butonul de comandă.
Butonul MENU
În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.
Pictogramele de sub [
] indică modurile disponibile.
MENU / Căutarea
după setări
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul
MENU.
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire / oprire) pentru a iniţia modul de
fotografiere.
Index
Buton de selectare a modului
Mod REC
Opţiunile meniului
Mod REC
Selectare scenă
—
—
—
—
(Mod Facil)
—
Dimens. imag.
SteadyShot
—
Setări în rafală
—
EV
ISO
—
Balans de alb
—
Focalizare
Mod măsurare
—
—
—
—
—
—
—
Sensibilitate detect. zâmbet
—
Detecţie feţe
—
(Setări)
Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
10RO
Opţiunile de MENU (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
modul de redare.
(Redare) pentru a comuta la
Butonul de comandă a modului
3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B
de pe butonul de comandă.
4 Apăsaţi z din mijlocul butonului de comandă.
Butonul MENU
indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
Opţiunile meniului
Card de memorie
Memoria internă
(Mod Facil)
(Prezentare imagini)
(Retușează)
MENU / Căutarea
după setări
În tabelul de mai jos,
modificate.
Butonul
(Redare)
Căutarea după
operaţiune
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
MENU.
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare cu ajutorul butonului MENU.
(Șterge)
(Protejează)
—
(Imprimare)
Index
DPOF
(Rotește)
(Selectează folder)
—
(Setări)
Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
11RO
Setarea opţiunilor
(Setări).
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
MENU.
Butonul de comandă a modului
3 Selectaţi opţiunea dorită cu v/V/b/B și apăsaţi
z.
Butonul MENU
4 Selectaţi setarea dorită și apăsaţi z.
Setări fotografiere
Opţiuni
Caroiaj
Zoom digital
Reduc. ef. ochi roșii
Setări principale
Bip
Language Setting
MENU / Căutarea
după setări
Categorii
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi
(Setări) cu V de pe butonul de
comandă și apăsaţi z din mijlocul butonului de
comandă pentru a afișa ecranul de configurare.
Cuprins
Puteţi modifica setările din ecranul
Ghid funcţionare
Economisire energ.
Ieșire video
Index
Iniţializare
Conectare USB
Setări LUN
Instrument card memorie
Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
Instrument memorie int.
Format
Număr fișier
Setări ceas
Setare dată și oră
Observaţii
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.
• [Instrument card memorie] apare numai dacă aţi introdus un card de memorie în aparat, iar
[Instrument memorie int.] apare numai dacă nu aţi introdus un card.
12RO
Identificarea părţilor componente
B Buton declanșator
Cuprins
A Butonul ON/OFF (Pornire / Oprire)
C Bliţ
D Microfon
F Led temporizator / declanșator zâmbet
G Difuzor
H Obiectiv
I Ecran LCD
J Butonul
(Redare) (23)
L Mufă
(USB)/A/V OUT
M Capac borne
N Inel pentru cureaua de mână*
MENU / Căutarea
după setări
K Pentru fotografiere: Butonul W/T
(zoom) (18)
Pentru vizualizare: Butonul (Redare
cu zoom)/ butonul
(Index) (24, 25)
Căutarea după
operaţiune
E Ledul ON/OFF (Pornire / Oprire)
O Buton de selectare a modului (16)
P Butonul
(Ștergere) (26)
R Butonul de comandă a modului
MENU activat: v/V/b/B/z
MENU dezactivat: DISP/ / /
Index
Q Butonul MENU (10)
S Orificiu pentru trepied
T Capac compartiment pentru baterii /
card de memorie
U Fantă de introducere a bateriei
V Led de acces
W Fantă pentru cardul de memorie
X Clapetă de scoatere a bateriei
* Utilizarea curelei de mână
Cureaua de mână este fixată din fabrică pe
carcasa aparatului foto. Introduceţi mâna prin
buclă, pentru a împiedica defectarea aparatului
foto ca urmare a posibilului contact cu solul.
Inel
13RO
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (setări pentru afișajul ecranului) de pe
butonul de comandă.
A
Afișaj
Indicaţie
Energia disponibilă
Avertisment baterie
descărcată
Căutarea după
operaţiune
La realizarea de fotografii statice
Cuprins
Lista de pictograme afișate pe
ecran
Dimensiune imagine
La realizarea de filme
(Mod
Selectare scenă
Modul aparatului foto
(Autoreglare inteligentă,
Programare auto, Mod film)
MENU / Căutarea
după setări
• Pictogramele sunt limitate în
Facil).
Pictograma Recunoaștere
scenă
Index
Balansul de alb
Modul de măsurare
SteadyShot
Avertizare asupra vibraţiilor
La redare
Indicatorul Sensibilitate
detect. zâmbet
Scalare zoom
Conectarea PictBridge
Protecţie
Marcajul Imprimare (DPOF)
Redarea cu zoom
14RO
Continuare r
B
D
Afișaj
Indicaţie
z
Blocarea AE / AF
Temporizatorul
ISO400
Sensibilitatea ISO
Detecţie feţe
125
Timp expunere
Rafală
F3.5
Valoarea diafragmei
+2.0EV
Valoarea expunerii
Cadru de identificare în
intervalul AF
Indicatorul cadrului de
identificare în intervalul AF
Înregistrarea unui film / film în
așteptare
0:12
Durata de înregistrare (m:s)
+2.0EV
Valoarea expunerii
101-0012
Numărul fișierului - folderului
500
Timp expunere
2010 1 1
9:30 AM
Data / ora înregistrării imaginii
redate
F3.5
Valoarea diafragmei
N
Redarea
Indicaţie
00:00:12
Marcaj măsurare reticul în
cruce
Bara de redare
C
Afișaj
Folderul de înregistrare
Folderul de redare
Numărul de imagini
înregistrabile
12/12
Numărul imaginii / numărul de
imagini înregistrate în folderul
selectat
100Min
Durata înregistrabilă
Volumul
Index
96
Contor
MENU / Căutarea
după setări
REC
Stand-by
Căutarea după
operaţiune
Indicaţie
Cuprins
Afișaj
Mediul de redare / înregistrare
(cardul de memorie, memoria
internă)
Modificarea folderului
Reducerea efectului de ochi
roșii
Modul de măsurare
Modul bliţului
Încărcarea bliţului
Balansul de alb
ISO 400
Sensibilitatea ISO
15RO
Fixaţi butonul de selectare a modului la funcţia dorită.
Cuprins
Utilizarea butonului de selectare
a modului
Buton declanșator
(Imagine statică)
Vă permite să realizaţi fotografii statice (paginile 29, 30, 31).
Puteţi seta modul de fotografiere a imaginilor statice cu ajutorul
MENU t [Mod REC].
(Film)
Puteţi înregistra filme.
Apăsaţi complet butonul declanșator pentru a începe
înregistrarea, apoi apăsaţi din nou butonul declanșator pentru a
încheia înregistrarea.
MENU / Căutarea
după setări
Butonul MENU
Căutarea după
operaţiune
Buton de selectare a modului
Index
16RO
Utilizarea memoriei interne
B
Memoria
internă
Atunci când nu este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind
memoria internă.
[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din
memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.
MENU / Căutarea
după setări
B
Căutarea după
operaţiune
Atunci când este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de
memorie.
[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de
memorie.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de
pe cardul de memorie sunt disponibile mai multe funcţii.
Cuprins
Aparatul foto are aproximativ 6 MB de memorie internă. Această memorie nu este
mobilă. Chiar dacă nu există un card de memorie în aparatul foto, puteţi înregistra
imagini folosind memoria internă.
Despre imaginile stocate în memoria internă
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul
computerului dvs.
Urmaţi procedura de la pagina 77 fără cardul de memorie introdus în aparat.
Index
Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind
una dintre următoarele metode.
Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un card de memorie
Pregătiţi un card de memorie cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din secţiunea
[Copiază] (pagina 69).
Observaţii
• Nu puteţi transfera imaginile de pe un card de memorie în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și un computer cu un cablu USB special, puteţi
transfera date din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi transfera date de pe
computer în memoria internă.
17RO
Zoomul
1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).
Butonul T
• Atunci când scara de zoom depășește 4×, vezi pagina 55.
Butonul W
MENU / Căutarea
după setări
• Nu puteţi modifica scara de zoom la realizarea unui film.
Căutarea după
operaţiune
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a
micșora.
Observaţie
Cuprins
Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări
imaginile până la 4×.
Index
18RO
1 Apăsaţi DISP (setări pentru afișajul ecranului) de pe butonul de comandă.
Cuprins
DISP (setările pentru afișajul
ecranului)
2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.
(Luminos +
Date expunere)
(numai modul de
redare)
Fixează ecranul la o luminozitate mai mare
și afișează informaţiile.
Sunt afișate și datele Exif ale imaginii
înregistrate.
Fixează ecranul la o luminozitate mai mare
și afișează informaţiile.
(Normal)
Fixează ecranul la luminozitatea standard și
afișează informaţiile.
Index
(Luminos)
MENU / Căutarea
după setări
Fixează ecranul la o luminozitate mai mare
și afișează numai imaginile.
Căutarea după
operaţiune
(Luminos +
numai imagine)
Observaţie
• Dacă vizualizaţi imaginile la lumină exterioară puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Cu
toate acestea, energia bateriei poate scădea mai repede în astfel de condiţii.
19RO
Bliţ
(Bliţ) de pe butonul de comandă.
2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.
(Auto)
Bliţul funcţionează continuu.
(Sincronizare Bliţul funcţionează continuu.
lentă)
Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a
putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.
(Dezactivat)
Bliţul nu funcţionează.
•
•
•
•
Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
La încărcarea bliţului, este afișat
.
Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.
Puteţi selecta numai [Auto] sau [Dezactivat] atunci când aparatul este în modul Autoreglare
inteligentă sau Facil.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
(Activat)
Bliţul se declanșează automat în locurile întunecate sau când
există lumină de fundal.
Cuprins
1 Apăsaţi
zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete
rotunde albe”
Index
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete
rotunde albe.
Aparat foto
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat
automat).
20RO
Declanșatorul de zâmbet
1 Apăsaţi
(Zâmbet) de pe butonul de comandă.
Cuprins
Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.
2 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.
3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou
(Zâmbet).
Cadrul Detecţie feţe
Indicatorul Sensibilitate detect.
zâmbet
• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu
disponibil pe cardul de memorie sau în memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.
• Nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet atunci când înregistraţi filme.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Căutarea după
operaţiune
Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul b de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Chiar dacă apăsaţi butonul declanșator în timpul utilizării
funcţiei Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează
fotografia și revine la modul Declanșator zâmbet.
zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor
Index
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se
poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii
trebuie să fie îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor
de detectat atunci când se văd dinţii.
1
• Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește.
• Dacă un zâmbet nu este detectat, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul de setare.
21RO
Temporizator
(Temporizator) de pe butonul de comandă.
2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.
(Dezactivat)
Cuprins
1 Apăsaţi
Nu utilizează temporizatorul.
Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou .
(2 sec)
Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.
• În modul Facil, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].
zReducerea neclarităţii cu temporizatorul cu declanșare
după 2 secunde
Index
Folosiţi temporizatorul cu declanșare după 2 secunde pentru a împiedica obţinerea
de fotografii neclare. Declanșatorul este acţionat la 2 secunde după ce apăsaţi
butonul declanșator, ceea ce reduce instabilitatea aparatului foto la apăsarea
butonului declanșator.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Căutarea după
operaţiune
(10 sec)
22RO
Vizualizarea imaginilor statice
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 Selectaţi o imagine cu butonul de comandă.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
23RO
Redarea cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi butonul
(Redare cu zoom) în timpul redării
imaginilor statice.
2 Reglaţi poziţia de la butonul de comandă.
3 Modificaţi scara de zoom de la butonul W/T (zoom).
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a
micșora.
Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.
Arată zona afișată a
întregii imagini
Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare.
Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Tăiere margini (Redimens.)].
MENU / Căutarea
după setări
zPentru a salva imaginile mărite
Căutarea după
operaţiune
Dimensiunea imaginii este dublată faţă de dimensiunea
anterioară, accentul fiind pus pe centrul imaginii.
Index
24RO
Index imagini
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 Apăsaţi butonul
(Index) pentru a afișa ecranul de index al imaginilor.
3 Pentru a reveni la ecranul unei singure imagini, selectaţi o imagine cu
butonul de comandă și apăsaţi z.
Observaţie
zAfișarea imaginilor din folderul dorit
Selectaţi bara laterală stânga cu butonul de comandă, apoi
selectaţi folderul dorit cu v/V.
MENU / Căutarea
după setări
• Dacă aparatul este setat la modul Facil în timpul afișării indexului de imagini, ecranul LCD se
schimbă într-un ecran cu o singură imagine. Nu puteţi vizualiza imaginile în modul de indexare
dacă vă aflaţi în modul Facil.
Căutarea după
operaţiune
Apăsaţi din nou butonul pentru a afișa un ecran de index cu și mai multe imagini.
Cuprins
Afișează simultan mai multe imagini.
Index
25RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă
Toate din acest folder
Șterge toate imaginile din folderul selectat.
Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.
Imagini multiple
Vă permite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Această imagine
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
Ieșire
Anulează ștergerea.
MENU / Căutarea
după setări
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există
imagini de șters. Selectaţi din nou o imagine cu un
marcaj
pentru a șterge marcajul .
Căutarea după
operaţiune
2 Butonul
Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii. Puteţi șterge imaginile și
de la butonul MENU (pagina 49).
Observaţie
zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la
Index
• În modul Facil, puteţi șterge numai imaginea afișată în momentul respectiv.
selectarea imaginilor
Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul
index, pentru a reveni la modul imagine unică, și apăsaţi
butonul
(Index) (W) în modul imagine unică, pentru a
reveni la modul index.
• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în
[Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].
26RO
Vizionarea filmelor
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 Selectaţi un film cu butonul de comandă.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
3 Apăsaţi z.
Funcţia Redare
z
Redare normală / pauză
B
Rapid înainte
b
Rapid înapoi
V
Afișează ecranul de control al volumului.
• Reglaţi volumul cu v/V de pe butonul de comandă și
apăsaţi z.
Observaţie
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.
MENU / Căutarea
după setări
Butonul de comandă a
modului
Căutarea după
operaţiune
Redarea filmului este iniţiată.
zDespre ecranul de vizionare a filmelor
Index
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o vizionaţi cu b/B de pe butonul de comandă și
apăsaţi z.
Apare bara Redare și puteţi alege un moment din redarea unui film.
sau
apare pe ecranul de vizionare a filmelor.
Pictograma afișată poate fi diferită, în funcţie de dimensiunea imaginii.
Bara de redare
27RO
Mod REC
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
2 MENU t
(Imagine statică).
Cuprins
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi seta modul de fotografiere Imagine statică.
(Mod REC) t modul dorit
(Programare auto)
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată
automat (timpul de expunere și deschiderea diafragmei)
(pagina 30). De asemenea, puteţi selecta diverse setări
folosind meniul.
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în
funcţie de scenă (pagina 31).
MENU / Căutarea
după setări
(Selectare
scenă)
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea
reglată automat (pagina 29).
Căutarea după
operaţiune
(Autoreglare
inteligentă)
Index
28RO
Autoreglare inteligentă
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Autoreglare inteligentă) t z de pe
3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.
Observaţie
• Modul Bliţ este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul
Index
Aparatul recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro) sau
(Portret) și afișează
pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD atunci când scena este
recunoscută.
MENU / Căutarea
după setări
Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.
Această funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de
fotografiere și să realizeze fotografia.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Mod REC) t
butonul de comandă
(Imagine statică).
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.
zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra
căruia vă este greu să vă focalizaţi
• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 5 cm (W), 50 cm (T) (de la
obiectiv).
• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare
AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi
fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 41).
Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.
– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut printr-un geam.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.
– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.
29RO
Programare auto
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Mod REC) t
(Imagine statică).
(Programare auto) t z de pe butonul de
3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
comandă
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și
deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.
MENU / Căutarea
după setări
Index
30RO
Selectare scenă
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Selectare scenă) t z de pe butonul
Vă permite să realizaţi fotografii
fără bliţ în condiţii de lumină slabă,
reducând neclaritatea.
(Instantaneu
estompat)
Vă permite să realizaţi fotografii mai calde atunci
când este vorba de portrete și flori etc.
(Peisaj)
Vă permite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate
la distanţă, focalizându-se la distanţă. Surprinde
albastrul viu al cerului și culorile florei.
(Portret
crepuscul)
Vă permite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor
cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să
fie compromisă.
Vă permite să realizaţi fotografii nocturne la mare
distanţă, fără ca atmosfera întunecată a
împrejurimilor să se piardă.
(Specialităţi
culinare)
Comută la modul Macro, permiţându-vă să realizaţi
fotografii în culori luminoase ale preparatelor
culinare.
(Plajă)
Vă permite să surprindeţi cu claritate albastrul apei
atunci când fotografiaţi marea sau un lac.
(Zăpadă)
Vă permite să înregistraţi imagini clare și vii atunci
când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri
în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse
pot fi fade.
Index
(Crepuscul)
MENU / Căutarea
după setări
(Sensibilitate
înaltă)
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Mod REC) t
de comandă t modul dorit
(Imagine statică).
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.
Observaţie
• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul
(Portret crepuscul) sau modul (Crepuscul),
timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a împiedica apariţia
neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.
31RO
Bliţ
Detecţie feţe /
Declanșator
zâmbet
Rafală
—
*2
Balans de alb
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU / Căutarea
după setări
—
Căutarea după
operaţiune
Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto
stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările
care nu pot fi modificate.
Pictogramele de sub [Bliţ] indică modurile disponibile pentru bliţ.
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
Cuprins
Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul
Selectare scenă
—
Index
*1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
*2 [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.
32RO
Mod Facil
1 MENU t
(Mod Facil) t [OK] t z de pe butonul de comandă.
Observaţii
• Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea
ecranului crește automat.
• Dacă apăsaţi butonul
(Redare), și modul de redare se schimbă în [Mod Facil].
zFuncţiile de fotografiere disponibile în modul Facil
MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de comandă
t modul dorit t z.
Alegeţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].
Temporizator:
de pe butonul de comandă t modul dorit.
Alegeţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].
Bliţ:
de pe butonul de comandă t modul dorit.
Alegeţi modul [Auto] sau [Dezactivat].
de pe butonul de comandă.
MENU t [Ieșire mod Facil] t [OK] t z de pe butonul de
comandă.
Index
Ieșire mod Facil:
MENU / Căutarea
după setări
Dimens. imag.:
Căutarea după
operaţiune
2 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.
Declanșatorul de
zâmbet:
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.
zDespre opţiunea Recunoaștere scenă
Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Fotografiere facilă. Această
funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și
să realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă
Aparatul recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro) sau
(Portret) și afișează o
pictogramă pe ecranul LCD atunci când scena este recunoscută.
33RO
Dimens. imag.
(Dimens. imag.) t dimensiunea dorită
La realizarea de fotografii statice
Nr. de
imagini
(4000×3000)
Pentru fotografii până la A3+
Mai puţine
Fină
(3264×2448)
Pentru fotografii până la A3
(2592×1944)
Pentru fotografii de la 10 × 15 cm
până la A4
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
Mai multe
Mărită
Mai puţine
Fină
Mai multe
Mărită
(4000×2248)
Pentru vizualizarea pe un televizor
de înaltă definiţie
Imprimarea
Index
Instrucţiuni de utilizare
MENU / Căutarea
după setări
Dimensiune
imagine
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la
realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii
atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este
mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.
(1920×1080)
Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
34RO
În modul Facil
Realizează fotografii la dimensiunea de [12M].
Mică
Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât crește și calitatea.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în AVI (Motion JPEG), format
aproximativ de 30cps.
Dimensiunea cadrelor
filmului
VGA (640×480)
Pentru vizionarea pe ecranul unui televizor
Pentru trimiterea ca anexă la e-mailuri
zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Index
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă
mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”
este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când
imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
MENU / Căutarea
după setări
QVGA (320×240)
Instrucţiuni de utilizare
Căutarea după
operaţiune
La realizarea de filme
Cuprins
Mare
Dimensiune imagine: 12M
4000 de pixeli × 3000 de pixeli = 12.000.000 de pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 de pixeli × 480 de pixeli = 307.200 de pixeli
1
Pixeli
Pixel
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a
fișierului)
35RO
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t modul dorit
Nu utilizează modul antineclaritate.
(Auto)
Activează automat funcţia antineclaritate atunci când
condiţiile de fotografiere pot produce instabilitatea aparatului
foto.
Puteţi stabiliza imaginile chiar și atunci când măriţi un subiect
aflat la distanţă.
Observaţii
zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
Index
Aparatul foto s-a mișcat accidental atunci când aţi realizat fotografia. Acest fenomen
se numește „instabilitatea aparatului foto”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a mișcat
atunci când aţi realizat fotografia, apare fenomenul de „neclaritate datorată
subiectului”. În plus, instabilitatea aparatului foto și neclaritatea datorată subiectului
apar frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt, cum ar fi cele
din modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz, realizaţi fotografiile
ţinând cont de următoarele indicaţii.
MENU / Căutarea
după setări
• [SteadyShot] este setat la [Dezactivat] atunci când aparatul este în modul Film sau când este
activată funcţia Declanșator zâmbet.
• Procesarea imaginilor necesită timp.
• La realizarea de fotografii cu bliţ, funcţia antineclaritate nu este operaţională.
Căutarea după
operaţiune
(Dezactivat)
Cuprins
Selectează modul antineclaritate.
Instabilitatea aparatului foto
Mâinile sau corpul dvs. tremură atunci când
ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșator, rezultatul fiind un ecran neclar.
• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.
• Realizaţi fotografia cu ajutorul
temporizatorului cu declanșare după 2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm
mâinile pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul declanșator.
Neclaritatea datorată subiectului
Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul
se mișcă în timpul expunerii și apare neclar
la apăsarea butonului declanșator.
Instabilitatea aparatului foto este redusă
automat cu funcţia antineclaritate. Cu toate
acestea, funcţia nu reduce efectiv
neclaritatea datorată subiectului.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă.
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșator înainte ca subiectul să se miște.
36RO
Setări în rafală
1 MENU t
(Setări în rafală) t modul dorit
Înregistrează o singură imagine.
(Rafală)
Înregistrează succesiv până la 100 de imagini atunci când ţineţi
apăsat butonul declanșator.
Căutarea după
operaţiune
(Unică)
Cuprins
Ca mod de fotografiere, puteţi alege modul O singură imagine sau În rafală.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
Index
• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în modurile Film și Facil
sau dacă funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Bliţul este setat la [Dezactivat].
• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de
maximum cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea
dimensiunii imaginii.
• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria
internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală
este oprită.
• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt reglate pentru prima
imagine, iar aceste setări sunt utilizate și pentru celelalte imagini.
37RO
EV
1 MENU t
Cuprins
Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de –2,0 EV până
la +2,0 EV.
(EV) t setarea EV dorită
• În modul Facil, setarea EV nu poate fi reglată.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi
bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
zReglarea expunerii pentru imagini mai clare
Setare EV mai joasă –
Expunere corectă
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
Index
Setare EV mai înaltă +
MENU / Căutarea
după setări
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Căutarea după
operaţiune
Observaţii
38RO
ISO
1 MENU t
dorit
(Mod REC) t
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau
efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind
sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).
/
/
Căutarea după
operaţiune
/
(ISO) t modul
Setează automat sensibilitatea ISO.
(Auto)
/
/
(Programare auto) t
Cuprins
Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare
auto.
Observaţie
zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere
recomandat)
MENU / Căutarea
după setări
• Nu pot fi selectate alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], de la [ISO 100] la [ISO 800] atunci
când modul de înregistrare este setat la În rafală.
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când
expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Index
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,
mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
39RO
Balans de alb
1 MENU t
(Balans de alb) t modul dorit
(Zi)
Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi
frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,
artificii etc.
(Înnorat)
Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
[Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă.
[Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă naturală.
[Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina
fluorescentă albă pe timpul zilei.
n
(Incandescent)
Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau
corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
MENU / Căutarea
după setări
(Balans de alb
fluorescent 1)
(Balans de alb
fluorescent 2)
(Balans de alb
fluorescent 3)
Căutarea după
operaţiune
Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă
un aspect natural.
(Auto)
(Bliţ)
Cuprins
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.
Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.
• [Balans de alb] nu poate fi reglat în modul Autoreglare inteligentă sau Facil.
• Nu puteţi regla [Bliţ] din [Balans de alb] în modul Film sau atunci când Selectare scenă este
setată la modul
(Sensibilitate înaltă).
• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb
fluorescent 3].
• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].
• Atunci când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la
[Auto] sau la [Bliţ].
Index
Observaţii
zEfectele condiţiilor de iluminat
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind
funcţia Balans de alb.
Vreme / iluminare
Caracteristicile
luminii
Pe timp de zi
Vreme înnorată
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstruie
Verzuie
Roșiatică
40RO
Focalizare
(Mod REC) t
(Multi AF)
(Programare auto) t
Cadru de identificare
în intervalul AF
• Atunci când funcţia Detecţie faţă este
activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.
(AF central)
Se focalizează automat pe un subiect
aflat în centrul cadrului de identificare.
Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,
puteţi compune imaginea după cum
doriţi.
Observaţii
Index
Cadru de identificare
în intervalul AF
MENU / Căutarea
după setări
Se focalizează automat pe un subiect,
indiferent de intervalul cadrului de
identificare.
Atunci când apăsaţi butonul declanșator
pe jumătate, în modul de fotografiere a
imaginilor statice, un cadru verde este
afișat în jurul zonei focalizate.
(Focalizare) t
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
modul dorit
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi
focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat și
apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul
ecranului.
• Dacă modul de focalizare este setat la alt mod decât [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie
feţe.
• Modul de focalizare este setat la [Multi AF] în următoarele cazuri:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
– În modul Film
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
41RO
Continuare r
Dacă subiectul nu poate fi focalizat, procedaţi astfel:
Cadru de
identificare în
intervalul AF
2Atunci când indicatorul de blocare AE / AF
nu se mai aprinde intermitent și rămâne
aprins, reveniţi la fotografia complet compusă
și apăsaţi complet butonul declanșator.
• Cât timp nu apăsaţi complet butonul declanșator,
puteţi relua procedura de câte ori este nevoie.
Căutarea după
operaţiune
Indicator de
blocare
AE / AF
1Recompuneţi fotografia, astfel încât subiectul
să fie centrat în identificatorul cu interval AF,
și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate,
pentru a vă focaliza pe subiect (blocare AF).
Cuprins
zFocalizarea pe subiecţii aflaţi la marginea ecranului
MENU / Căutarea
după setări
Index
42RO
Mod măsurare
Cuprins
Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată
pentru a stabili expunerea.
La realizarea fotografiilor statice:
(Programare auto) t
(Mod măsurare)
La realizarea filmelor:
1 Setaţi butonul de selectare a modului la
măsurare) t modul dorit.
(Film) t MENU t
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după
centru).
(Punct)
Măsoară numai o parte a subiectului
(Măsurare parţială). Această funcţie
este utilă atunci când subiectul este
luminat din spate sau atunci când
există un contrast puternic între
subiect și fundal.
Index
Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.
Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată
(Măsurare multiregională).
MENU / Căutarea
după setări
(Multi)
(Mod
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Mod REC) t
t modul dorit
Marcaj măsurare reticul
în cruce
Sunt poziţionate pe subiect
Observaţii
• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.
• Dacă setaţi Modul de măsurare la alt mod decât [Multi], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe.
• Modul de măsurare este setat la [Multi] în următoarele cazuri:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată
43RO
Sensibilitate detect. zâmbet
1 MENU t
(Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit
(Zâmbet larg)
Detectează un zâmbet larg.
Detectează un zâmbet normal.
(Zâmbet ușor) Detectează chiar și un zâmbet ușor.
Observaţii
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu poate fi reglată în modurile Facil și Film.
Căutarea după
operaţiune
(Zâmbet
normal)
Cuprins
Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.
MENU / Căutarea
după setări
Index
44RO
Detecţie feţe
Cuprins
Atunci când utilizaţi funcţia Detecţie feţe, aparatul detectează feţele subiecţilor și
reglează automat setările pentru focus, bliţ, expunere, balans de alb și efectul de reducere
a ochilor roșii.
Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)
Cadrul Detecţie faţă (alb)
1 MENU t
(Detecţie feţe) t modul dorit
(Dezactivat)
Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul
foto.
Nu utilizează funcţia Detecţie faţă.
Observaţii
Index
• [Detecţie feţe] nu poate fi selectată în modurile Facil și Film.
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.
• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],
chiar dacă este setat la [Dezactivat].
MENU / Căutarea
după setări
(Auto)
Căutarea după
operaţiune
Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este
subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al
subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată
focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
45RO
Mod Facil
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Mod Facil) t [OK] t z de pe butonul de comandă
Observaţii
• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește
automat.
• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].
zFuncţiile de vizualizare disponibile în modul Facil
MENU / Căutarea
după setări
În modul Facil, puteţi utiliza numai funcţia de ștergere.
Butonul (Șterge) Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă. Selectaţi
[OK] t z.
Butonul MENU
Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă cu
[1 imag.], șterge toate imaginile dintr-un folder cu [Toate].
Selectaţi [Ieșire mod Facil] t [OK] pentru a ieși din modul
Facil.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
Cuprins
Atunci când vizualizaţi imagini statice în modul Facil, textul din ecranul de redare se
mărește, iar indicatoarele devin mai vizibile.
Index
46RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.
(Prezentare imagini) t z de pe butonul de comandă
4 [Pornire] t z
5 Apăsaţi z pentru a încheia succesiunea de imagini.
Observaţie
• Nu puteţi reda filme.
Selectează grupul de imagini care va fi afișat.
Toate
Redă toate imaginile statice sub formă de succesiune ordonată
de imagini.
Folder
Redă imaginile statice din folderul selectat, sub formă de
prezentare.
• Această setare este fixată la [Folder] atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra
imagini.
Index
Observaţie
MENU / Căutarea
după setări
Imagine
Căutarea după
operaţiune
3 Alegeţi setarea dorită.
Interval
Stabilește intervalul de comutare a ecranului.
1 sec
Setează intervalul de afișare a imaginilor.
3 sec
5 sec
10 sec
Repetă
Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.
Activat
Redă continuu imaginile.
Dezactivat
După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.
47RO
Retușează
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Retușează) t modul dorit t z de pe butonul de
3 Executaţi retușarea conform metodei de acţionare din fiecare mod.
(Tăiere
margini
(Redimens.))
Apăsaţi butonul (T) pentru a
mări și butonul W pentru a
micșora.
2 Stabiliţi punctul de zoom cu butonul de comandă.
3 MENU t selectaţi dimensiunea la care va fi salvată imaginea t z
4 [OK] t z
• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.
• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie
de imagine.
1
MENU / Căutarea
după setări
(Corectează
efect ochi roșii)
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
comandă
Cuprins
Retușează o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.
Imaginea originală este păstrată.
Corectează efectul de ochi roșii
produs de bliţ.
Selectaţi [OK] cu butonul de
comandă t z.
• Este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.
1
Index
Observaţie
• Nu puteţi retușa filmele.
48RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă
3 [OK] t z
(Această
imagine)
Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul imagine
unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și șterge mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
(Toate din acest
folder)
Șterge toate imaginile din folderul selectat.
MENU / Căutarea
după setări
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de șters. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a șterge
marcajul .
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii. Puteţi șterge imaginile și
folosind butonul (Ștergere) (pagina 26).
Observaţie
Index
• În modul Facil, puteţi selecta [1 imag.] sau [Toate].
49RO
Protejează
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Protejează) t modul dorit t z de pe butonul de
(Această
imagine)
Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
zPentru a anula protecţia
Index
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o apăsând z de
pe butonul de comandă, la fel cum aţi făcut pentru a o proteja.
Indicatorul
dispare și protecţia este anulată.
MENU / Căutarea
după setări
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de protejat. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
șterge marcajul .
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
comandă
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
50RO
DPOF
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
t modul dorit t z de pe butonul de comandă
(Această
imagine)
Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în
modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Observaţii
• Nu puteţi adăuga marcajul
• Puteţi adăuga un marcaj
MENU / Căutarea
după setări
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
șterge marcajul .
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
Cuprins
DPOF (Digital Print Order Format) este o funcţie cu ajutorul căreia puteţi specifica
imaginile din cardul de memorie pe care doriţi să le imprimaţi ulterior.
Marcajul
(Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
(Imprimare) la filme sau la imaginile din memoria internă.
(Imprimare) la maximum 999 de imagini.
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi înregistrarea DPOF și apăsaţi z de pe
butonul de comandă, la fel ca atunci când aţi activat marcajul
.
Marcajul
dispare și înregistrarea DPOF este anulată.
Index
zȘtergerea marcajului DPOF
51RO
Rotește
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Rotește) t z de pe butonul de comandă
Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul
Cuprins
Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orizontală pe
verticală.
3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.
Observaţii
• Nu puteţi roti filme sau imagini statice protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.
• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie
vizibile, în funcţie de soft.
MENU / Căutarea
după setări
4 [OK] t z
Index
52RO
Selectează folder
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare.
(Selectează folder) t z de pe butonul de comandă
3 Selectaţi folderul cu b/B.
4 [OK] t z
Observaţie
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
Atunci când se creează mai multe foldere, pe prima și pe ultima imagine din folder
apar următoarele indicatoare.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece la folderul anterior sau următor
MENU / Căutarea
după setări
zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
Cuprins
Atunci când creaţi mai multe foldere pe un card de memorie, acesta selectează folderul
care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
Index
53RO
Caroiaj
Cuprins
În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /
verticală.
1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.
Activat
Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.
Dezactivat
Nu afișează caroiajul.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Caroiaj] t modul
dorit t z de pe butonul de comandă
MENU / Căutarea
după setări
Index
54RO
Zoom digital
Cuprins
Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 4×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.
1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.
Inteligent (
Precizie (
)
Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va
fi deformată, conform dimensiunii imaginii (Zoom inteligent).
Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 8×, incluzând zoomul optic de 4×. Cu toate
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de
zoom optic este depășită (Zoom digital de precizie).
Nu folosește zoomul digital.
Observaţii
Scara totală de zoom la folosirea zoomului
inteligent (inclusiv zoomul optic de 4×)
Index
• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în modul Film, în modul Film sau în timp ce funcţia
Declanșator zâmbet este activată.
• Zoomul inteligent nu poate fi folosit atunci când dimensiunea imaginii este setată la [12M] sau la
[16:9(9M)].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
MENU / Căutarea
după setări
Dezactivat
)
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Zoom digital] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scara totală de zoom
8M
Aprox. 4,9×
5M
Aprox. 6,2×
VGA
Aprox. 25×
16:9(2M)
Aprox. 8,3×
55RO
Reduc. ef. ochi roșii
Cuprins
Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru
a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.
1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.
Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se
aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi
roșii.
Activat
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roșii.
Dezactivat
Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.
Observaţii
Index
• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea
declanșatorului. De obicei, activarea declanșatorului durează o secundă; aveţi grijă ca subiectul
să stea nemișcat în acest interval.
• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile
individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în
momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă
selectaţi [Auto].
MENU / Căutarea
după setări
Auto
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]
t modul dorit t z de pe butonul de comandă
zCare este cauza efectului de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la
[Dezactivat]).
• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează
efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.
56RO
Bip
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Bip] t modul dorit t
z de pe butonul de comandă
Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul
declanșator.
Înalt
Jos
Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul de comandă / declanșator.
Dacă doriţi să reduceţi volumul semnalului sonor, selectaţi
[Jos].
Dezactivat
Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.
Căutarea după
operaţiune
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.
MENU / Căutarea
după setări
Index
57RO
Language Setting
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Language Setting] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index
58RO
Ghid funcţionare
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ghid funcţionare] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Afișează ghidul de funcţionare.
Dezactivat
Nu afișează ghidul de funcţionare.
Căutarea după
operaţiune
Activat
Cuprins
Puteţi alege să afișaţi sau nu ghidul de funcţionare la acţionarea aparatului foto.
MENU / Căutarea
după setări
Index
59RO
Economisire energ.
Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit
timp de 30 de secunde, iar alimentarea este oprită dacă
aparatul nu este folosit timp de alte 30 de secunde.
Standard
Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit
timp de 1 minut, iar alimentarea este oprită dacă aparatul nu
este folosit timp de încă 1 minut.
Dezactivat
Ecranul nu se stinge automat, iar alimentarea nu este oprită.
MENU / Căutarea
după setări
Rezistenţă
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Economisire energ.] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.
Dacă nu folosiţi aparatul pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se stinge, iar
aparatul se închide automat mai târziu, pentru a se evita descărcarea acumulatorului
(funcţia de închidere automată).
Index
60RO
Iniţializare
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t
z de pe butonul de comandă.
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
MENU / Căutarea
după setări
Index
61RO
Ieșire video
NTSC
Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de ex.,
pentru SUA, Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de ex., pentru
Europa, China).
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ieșire video] t modul
dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Setează semnalul de ieșire video conform sistemului de culoare TV al echipamentului
video conectat. Sistemele de culoare TV diferă în funcţie de ţară și regiune.
Pentru a vizualiza imaginile pe un ecran TV, verificaţi sistemul de culoare TV din ţara sau
regiunea de utilizare (pagina 73).
MENU / Căutarea
după setări
Index
62RO
Conectare USB
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
La conectarea aparatului foto la un computer, apare Expertul
de redare automată, iar imaginile statice din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.
(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)
între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.
MENU / Căutarea
după setări
PictBridge
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Conectare USB] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă PictBridge, folosind un cablu USB special.
Index
63RO
Setări LUN
Sunt afișate și imaginile de pe cardul de memorie, și cele din
memoria internă. Selectaţi această setare atunci când conectaţi
aparatul foto la un computer.
Individual
Atunci când cardul de memorie este introdus în aparat, sunt
afișate imaginile de pe card; dacă nu este introdus, sunt afișate
imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare dacă
nici imaginile de pe cardul de memorie și nici cele din
memoria internă nu sunt afișate atunci când aparatul este
conectat la un alt dispozitiv (nu la un computer).
Observaţie
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile pe un suport de date prin
intermediul „PMB Portable”.
MENU / Căutarea
după setări
Multiplu
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Setări LUN] t modul
dorit t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Setează metoda de afișare pentru fișierele media înregistrate afișate pe monitorul unui
computer sau pe un alt monitor atunci când aparatul foto este conectat la un computer
sau la o componentă AV prin intermediul unei conexiuni USB.
Index
64RO
Format
Observaţie
MENU / Căutarea
după setări
• Reţineţi că, prin formatare, se șterg permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z de pe butonul de
comandă
Cuprins
Formatează cardul de memorie sau memoria internă. Pentru o bună funcţionare a
cardului de memorie, vă recomandăm să folosiţi acest aparat foto pentru a formata toate
cardurile pe care le utilizaţi pentru prima dată cu aparatul. Reţineţi că procesul de
formatare are drept rezultat ștergerea tuturor datelor existente în cardul de memorie.
Aceste date nu pot fi recuperate. Nu uitaţi să faceţi o copie de siguranţă a datelor
importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare.
Index
65RO
Creează folder REC.
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Atunci când introduceţi în aparatul foto un card de memorie folosit cu alt echipament și realizaţi
fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 9.999 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este
depășită, un folder nou este creat automat.
După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie
(pagina 67) și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 53).
MENU / Căutarea
după setări
zDespre foldere
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Creează
folder REC.] t [OK] t z de pe butonul de comandă
Cuprins
Creează un folder în cardul de memorie, pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau
selectaţi un alt folder de înregistrare.
Index
66RO
Modif. folder REC.
1 MENU t
REC.]
(Setări) t
Cuprins
Schimbă folderul din cardul de memorie utilizat în mod obișnuit pentru stocarea
imaginilor înregistrate.
(Instrument card memorie) t [Modif. folder
3 [OK] t z
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Nu puteţi selecta folderul „100” ca folder de înregistrare.
• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.
Index
67RO
Șterg. folder REC
1 MENU t
REC]
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Șterg. folder
3 [OK] t z
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel
mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.
• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi
redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere și apoi ștergeţi folderul.
Căutarea după
operaţiune
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.
Cuprins
Șterge folderul din cardul de memorie utilizat pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Index
68RO
Copiază
1 Introduceţi în aparat un card de memorie cu suficient spaţiu liber.
Observaţii
MENU / Căutarea
după setări
• Utilizaţi acumulatori complet încărcaţi. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini folosind
acumulatori cu o cantitate mică de energie, acumulatorii se pot descărca, provocând eșuarea
copierii și chiar coruperea datelor.
• Imaginile nu pot fi copiate individual.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul
memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere și formataţi memoria internă
([Format] din [Instrument memorie int.]).
• În cardul de memorie este creat un folder nou, în care sunt copiate toate datele. Nu puteţi alege
un anumit folder și copia imaginile în acesta.
Căutarea după
operaţiune
2 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Copiază] t
[OK] t z de pe butonul de comandă.
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.
Index
69RO
Număr fișier
Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de
înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Atunci când
cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai
mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un număr cu
1 mai mare decât cel mai mare număr).
Resetare
Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este
modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un
fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare
număr).
MENU / Căutarea
după setări
Serie
Căutarea după
operaţiune
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t setarea dorită t z de
pe butonul de comandă
Cuprins
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.
Index
70RO
Setare dată și oră
1 MENU t
(Setări) t
(Setări ceas) t [Setare dată și oră] t
setarea dorită t z de pe butonul de comandă
3 [OK] t z
Format dată și oră
Selectează formatul de afișare a datei și orei.
Dată și oră
Fixează data și ora.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.
Căutarea după
operaţiune
2 Alegeţi valoarea numerică și setarea dorită cu ajutorul v/V/b/B de pe
butonul de comandă.
Cuprins
Fixează din nou data și ora.
Index
71RO
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor conectând aparatul foto la un televizor.
Conexiunea variază în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.
Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Căutarea după
operaţiune
Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului
foto la un televizor cu ajutorul cablului special
A/V furnizat
Cuprins
Vizualizarea imaginilor pe un
televizor
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
1 La mufele de intrare audio /
video
MENU / Căutarea
după setări
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului A/V special (livrat).
2 La mufa USB/A/V OUT
Cablu A/V special
Index
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită de la
butonul de comandă.
Observaţii
• La utilizarea aparatului foto în străinătate, este posibil să trebuiască să comutaţi ieșirea
semnalului video, pentru a se potrivi cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 62).
• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
72RO
Despre sistemele de culoare TV
Sistemul PAL-M
Brazilia
Sistemul PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
MENU / Căutarea
după setări
Sistemul PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuweit, Malaezia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Singapore, Slovacia,
Spania, Suedia, Thailanda, Turcia, Ungaria, Vietnam etc.
Căutarea după
operaţiune
Sistemul NTSC
America Centrală, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Filipine, Insulele
Bahamas, Jamaica, Japonia, Mexic, Peru, SUA, Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Cuprins
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu mufă
de intrare video și de un cablu A/V special. Sistemul de culoare al televizorului trebuie să
se potrivească cu cel al aparatului foto digital. Verificaţi următoarele liste pentru sistemul
de culoare TV din ţara sau regiunea unde este utilizat aparatul foto.
Sistemul SECAM
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
Index
73RO
„PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM (livrat) pentru a permite o utilizare
multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare și caracteristici pentru utilizarea
softului „PMB” sau „PMB Portable” livrat și pentru importarea imaginilor prin
conexiune USB.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Altele
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
Memorie: 512 MB sau mai mult
Hard disk: spaţiu necesar pentru instalare — aproximativ
500 MB
Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai
mult
MENU / Căutarea
după setări
SO (preinstalat)
Căutarea după
operaţiune
Mediul computerizat recomandat (Windows)
Cuprins
Utilizarea cu computerul
dumneavoastră
*1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
Index
Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru
utilizarea funcţiei de creare a discurilor.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
Mediul computerizat recomandat (Macintosh)
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare pentru utilizarea softului „PMB
Portable” livrat și pentru importarea imaginilor prin conexiune USB.
SO (preinstalat)
Conexiune USB: Mac OS X (de la v10.3 la v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (de la v10.4 la v10.6)
Observaţii
• Operarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.
74RO
Utilizarea softului
Cuprins
Instalarea aplicaţiei „PMB (Picture Motion
Browser)” (Windows)
Apare ecranul meniului de instalare.
• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]
(Computerul meu)) t
(SONYPMB).
• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de
pe ecran, pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Instalare].
Căutarea după
operaţiune
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).
Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t
accepta termenii contractului și apoi pe [Next] (Înainte).
) pentru a
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
Index
• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul efectuării procedurii
(pagina 77).
• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.
MENU / Căutarea
după setări
3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.
7 Lansaţi softul.
• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe
(PMB) de pe desktop.
Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB
(numai în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
sau faceţi clic pe
(PMB Help).
• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] (Toate
programele) t
(PMB).
• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul
livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,
faceţi clic pe
(PMB Launcher) de pe desktop.
Observaţii
• Conectaţi-vă ca Administrator.
• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe
ecran. Selectaţi [Start].
75RO
Continuare r
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
• „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer pentru a le
putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs. și faceţi clic pe
[Import] (Importare).
• Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe ecranul
aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi clic pe [Export]
(Exportare) t [Export Media Files] (Exportare fișiere media) din meniul [Manipulate]
(Tratare) și apoi clic pe [Export] (Exportare).
• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.
• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj tip
calendar.
• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica data și ora
realizării.
• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.
• Puteţi încărca imagini pe suporturi media. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet).
• Pentru mai multe informaţii, vezi
(PMB Help).
Cuprins
zNoţiuni introductive despre „PMB”
Index
76RO
1 Introduceţi acumulatori suficient încărcaţi în aparatul foto.
2 Porniţi computerul și apăsaţi butonul
Cuprins
Conectarea aparatului foto la
computer
(Redare).
• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un
program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.
Căutarea după
operaţiune
3 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
1 La o mufă USB a computerului
MENU / Căutarea
după setări
2 La mufa USB/A/V OUT
Cablu USB special
Index
Importarea imaginilor pe un computer (Windows)
„PMB” vă permite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.
Pentru informaţii despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Help”.
Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”
Atunci când Expertul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre
aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] (Deschidere folder
pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] t copiaţi imaginile dorite în
computer.
Importarea imaginilor pe un computer
(Macintosh)
1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi
dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t [DCIM] t
folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.
Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
77RO
Ștergerea conexiunii USB
•
•
•
•
Deconecta cablul USB special.
Scoate cardul de memorie.
Introduce un card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria internă.
Închide aparatul foto.
2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)
(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop].
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare și faceţi clic pe [OK].
Windows Vista
Windows XP
Căutarea după
operaţiune
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de
deconectare de pe bara de sarcini.
Cuprins
Urmaţi procedurile de la pașii 1 - 3 de mai jos înainte de a:
Pictograma de deconectare
• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii pe pictograma „Trash”
(Gunoi) când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
Index
78RO
Cuprins
Încărcarea imaginilor într-o
aplicaţie media
Acest aparat foto are încorporată aplicaţia „PMB Portable”.
O puteţi folosi pentru următoarele acţiuni:
Pentru informaţii suplimentare despre „PMB Portable”, vezi ajutorul „PMB Portable”.
Lansarea „PMB Portable” (Windows)
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
După conectarea aparatului foto la computer, se deschide Expertul de redare
automată.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide Expertul pentru unităţile inutile.
2 Faceţi clic pe „PMB Portable” (pentru Windows XP, [PMB Portable] t
[OK]).
Index
• Dacă Expertul de redare automată corespunzător nu apare, faceţi clic pe [Computer] [în
Windows XP, (My Computer) (Computerul meu)] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe
[PMBP_Win.exe].
MENU / Căutarea
după setări
Trebuie să selectaţi limba atunci când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată. Pentru
aceasta, urmaţi pașii de mai jos. După ce aţi ales limba, nu mai este nevoie să efectuaţi
pașii 3-5 la următoarea utilizare a aplicaţiei „PMB Portable”.
Căutarea după
operaţiune
• Încărcarea ușoară a imaginilor pe un blog sau pe altă aplicaţie media.
• Încărcarea imaginilor dintr-un computer conectat la internet chiar și atunci când nu sunteţi acasă
sau la birou.
• Înregistrarea cu ușurinţă a aplicaţiilor media (cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi în mod
frecvent.
• Dacă aplicaţia „PMB Portable” nu este afișată în Expertul de redare automată, faceţi clic pe
[Computer] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
Apare ecranul de selectare a limbii.
3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul de selectare a regiunii.
4 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)
corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
5 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree] (Accept).
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.
79RO
Continuare r
Lansarea „PMB Portable” (Macintosh)
După conectarea aparatului foto la computer, pe desktop apare [PMBPORTABLE].
Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile inutile.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] din folderul [PMBPORTABLE].
3 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)
corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
4 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree] (Accept).
Căutarea după
operaţiune
Apare ecranul de selectare a regiunii.
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.
• Setaţi [Setări LUN] din
(Setări) la [Multiplu].
• Nu uitaţi să vă conectaţi la o reţea atunci când utilizaţi „PMB Portable”.
• Atunci când încărcaţi imagini pe internet, acestea pot rămâne în memoria cache a computerului,
în funcţie de furnizorul de servicii. La fel se întâmplă și când utilizaţi aparatul foto pentru a
încărca imagini.
• Dacă apare o eroare a aplicaţiei „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală,
puteţi remedia „PMB Portable” descărcând programul de instalare PMB Portable de pe site-ul
Web.
Index
Observaţii despre aplicaţia „PMB Portable”
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii
Cu ajutorul aplicaţiei „PMB Portable”, puteţi descărca adresele URL ale multor site-uri
Web din serverele administrate de Sony („serverul Sony”).
Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” și a profita de avantajele serviciului de
încărcare a imaginilor sau ale altor servicii („serviciile”) oferite de aceste site-uri și de
multe altele, trebuie să fiţi de acord cu următoarele:
• Pentru a utiliza serviciilor unor site-uri, trebuie să vă înregistraţi și / sau să plătiţi o taxă. Dacă
folosiţi astfel de servicii, trebuie să respectaţi clauzele și condiţiile impuse de site-urile în cauză.
• Operatorii site-urilor pot întrerupe sau modifica furnizarea serviciilor în funcţie de necesităţi.
Compania Sony nu este responsabilă pentru neînţelegerile apărute între utilizatori și terţi, pentru
problemele utilizatorilor în ceea ce privește folosirea serviciilor, și nici pentru întreruperea sau
modificarea acestor servicii.
• Pentru a accesa un site Web, serverul Sony vă va redirecţiona către acesta. Este posibil ca uneori
să nu puteţi accesa un site, datorită lucrărilor de întreţinere sau pentru alte motive.
• Dacă funcţionarea serverului Sony va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de
indisponibilitatea site-ului Sony sau a altora.
• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul Sony și alte informaţii să fie
înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, datele
personale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.
80RO
Imprimarea imaginilor statice
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.
Index
„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
MENU / Căutarea
după setări
Imprimarea directă a fotografiilor, folosind o
imprimantă compatibilă PictBridge
Căutarea după
operaţiune
Observaţie
• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
Cuprins
Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă PictBridge
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
• Imprimarea cu ajutorul unui computer
Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi
imprima.
Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel. Pentru informaţii suplimentare,
vezi „PMB Help”.
• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 82)
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.
1 La o mufă USB a
imprimantei
2 La mufa USB/A/V OUT
Cablu USB special
3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.
După realizarea conexiunii, indicatorul
apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (indicaţie de
eroare), verificaţi imprimanta conectată.
81RO
Continuare r
(Imprimare) t modul dorit t z de pe butonul de
Această imagine
Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.
După pasul 4, executaţi următoarele.
2MENU t [OK] t z
5 Opţiunea dorită t [Pornire] t z
Cantitate
• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o singură pagină,
în funcţie de cantitatea de imagini.
Aspect
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi
una lângă cealaltă pe o foaie.
Dimensiune
Selectează dimensiunea paginii de imprimare.
Dată
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora
pe imagini.
Observaţii
Index
• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea selectată
cu ajutorul [Setare dată și oră] a aparatului foto. Această funcţie
poate să nu fie disponibilă, în funcţie de imprimantă.
MENU / Căutarea
după setări
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate care va fi
imprimat.
Căutarea după
operaţiune
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini
de imprimat.
Cuprins
4 MENU t
comandă
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Dacă nu aţi reușit să conectaţi aparatul foto la imprimantă, verificaţi dacă aţi setat [Conectare
USB] din (Setări principale) la [PictBridge].
• Nu deconectaţi cablul special USB cât timp indicatorul
(Se conectează la PictBridge) este
afișat pe ecran.
Imprimarea la un centru de imprimare
Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de
imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică
conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj
(Imprimare) pe imagini, în avans, în
modul de redare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în momentul
imprimării la centru.
Observaţii
• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în
memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 69) și duceţi cardul la centrul
de imprimare.
• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate.
• S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi
legătura cu centrul dvs. de imprimare.
• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.
• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.
82RO
Probleme tehnice
1 Citiţi informaţiile de la paginile 83–90.
3 Iniţializaţi setările (pagina 61).
Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru
verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale.
Acumulatorii și alimentarea
Index
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările
frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.
http://www.sony.net/
MENU / Căutarea
după setări
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony
local autorizat.
Căutarea după
operaţiune
2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un
minut, reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul
foto.
Cuprins
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Nu puteţi introduce acumulatorii.
• Introduceţi corect acumulatorii, împingând clapeta de scoatere a acestora.
Nu puteţi porni aparatul foto.
• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul
foto pornește.
• Introduceţi corect acumulatorii.
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
• Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă
moale.
• Utilizaţi acumulatori recomandaţi.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat,
din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto
să se închidă.
• Atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], dacă nu
utilizaţi aparatul, care este pornit, pentru o anumită perioadă de timp, aparatul se închide
automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorului. Porniţi din nou aparatul foto.
83RO
Indicatorul de energie rămasă nu este corect.
• Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA. Utilizaţi încărcătorul de baterie pentru
a încărca bateria.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.
Realizarea de fotografii statice / filme
Nu puteţi înregistra imagini.
Index
• Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în
memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi
dacă l-aţi introdus complet.
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline,
faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 26).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:
– „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 2 sau mai rapid)
• Setaţi butonul de selectare a modului la
(Imagine statică) atunci când realizaţi fotografii.
• Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Film) atunci când înregistraţi filme.
MENU / Căutarea
după setări
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi.
• Temperatura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou
acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare corespunzător (de la 10°C la 30°C).
• Consultaţi pagina 97 pentru informaţii suplimentare.
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi încărca acumulatorii.
Cuprins
• Acest fenomen are loc atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi
complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia.
• Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Atunci când durata de funcţionare scade
semnificativ, deși aţi efectuat încărcarea, acumulatorii trebuie să fie înlocuiţi (pagina 96).
Achiziţionaţi alţi acumulatori.
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
Funcţia antineclaritate nu funcţionează.
• Funcţia antineclaritate nu funcţionează atunci când
apare pe ecran.
• Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.
• Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai
mare de subiect decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere (aproximativ 5 cm (W) / 50 cm
(T) de la obiectiv).
• Modul (Crepuscul) sau
(Peisaj) este selectat în modul Selectare scenă la realizarea de
fotografii.
84RO
Zoomul nu funcţionează.
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și
modul de măsurare este setat la [Multi].
Bliţul nu funcţionează.
Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.
• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
MENU / Căutarea
după setări
• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:
– Este selectat modul În rafală (pagina 37).
– Modul
(Sensibilitate înaltă) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.
– Utilizaţi aparatul în modul Film.
• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 20) atunci când modul Selectare scenă este setat la modul
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Plajă) sau (Zăpadă).
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.
Cuprins
• Nu puteţi modifica scara de zoom atunci când înregistraţi un film.
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 55).
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom digital atunci când:
– Realizaţi filme.
– Funcţia Declanșator zâmbet funcţionează.
Funcţia de fotografiere în prim-plan (Macro) nu funcţionează.
Index
• Aparatul foto reglează focalizarea automat. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul declanșator pe
jumătate. Reglarea focalizării poate dura o perioadă de timp atunci când fotografiaţi un
subiect apropiat.
• Este selectat modul
(Peisaj) sau (Crepuscul) în Selectare scenă.
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
Nu puteţi insera date pe imagini.
• Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul
„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 75).
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul
declanșator apăsat pe jumătate.
• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 38).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Reglaţi balansul de alb (pagina 40).
85RO
• Acest fenomen poartă denumirea de pătare. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Deși
dungile nu vor apărea în fotografiile obișnuite, fenomenul va fi totuși prezent sub forma unor
dungi și deformări atunci când se înregistrează filme. („Subiect luminos” se referă la locurile
în care există o mare diferenţă de luminozitate, ca de exemplu în cazul soarelui sau al unei
lumini electrice).
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai
luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.
Ochii subiectului ies roșii.
Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
MENU / Căutarea
după setări
• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 56).
• Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de
vizualizare (pagina 48) sau corectaţi-o folosind „PMB”.
Căutarea după
operaţiune
Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc
întunecat.
Cuprins
Atunci când fotografiaţi un subiect luminos, apar dungi albe, mov sau de altă
culoare sau întregul ecran se înroșește.
Nu puteţi realiza o suită de fotografii.
Index
• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 26).
• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi acumulatori încărcaţi.
Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.
• Modul În rafală este setat la [Rafală] (pagina 37).
Vizualizarea imaginilor
Nu puteţi reda imaginile.
• Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie până la capăt.
• Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 78).
Data și ora nu sunt afișate.
• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imaginile. Apăsaţi butonul DISP (setări pentru
afișajul ecranului) pentru a afișa informaţiile (pagina 19).
Imaginea apare neprelucrată imediat după iniţializarea redării.
• Acest lucru se poate datora procesării imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Nu puteţi afișa imaginile în modul Index.
• Aparatul este setat la modul Facil. Anulaţi modul Facil.
86RO
Imaginea nu apare pe ecranul LCD.
Imaginea nu apare pe televizor.
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul de ieșire video al aparatului foto este
setat în funcţie de sistemul de culoare al televizorului dvs. (pagina 62).
• Verificaţi dacă aţi realizat corect conexiunea (pagina 72).
Nu puteţi șterge o imagine.
• Anulaţi protecţia (pagina 50).
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot
„Memory Stick”.
• Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory
Stick” fabricate de alţi producători decât Sony trebuie să se adreseze producătorilor
respectivi.
• Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(pagina 77). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
• Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, introduceţi un acumulator
încărcat.
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 63).
• Folosiţi cablul USB special (livrat).
• Deconectaţi cablul USB special de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului, de la conectoarele USB ale computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt
dispozitiv.
Index
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
MENU / Căutarea
după setări
Computere
Căutarea după
operaţiune
Ștergerea
Cuprins
• Dacă aţi conectat un cablu A/V special la aparatul foto, deconectaţi-l.
Nu puteţi importa imagini.
• Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 77).
• La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu
puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie
formatat cu aparatul foto (pagina 65).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește.
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] (pagina 64).
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 63).
• Conectaţi computerul la reţea.
87RO
Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.
Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un
computer.
Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF”.
Card de memorie
• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.
Aţi formatat un card de memorie din greșeală.
• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.
MENU / Căutarea
după setări
Cardul de memorie nu poate fi introdus.
Căutarea după
operaţiune
• Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Utilizaţi „PMB” și
importaţi filmul în computer, apoi redaţi-l (pagina 75).
Cuprins
• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 75).
• Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.
Datele sunt înregistrate în memoria internă, chiar dacă aţi introdus un card de
memorie.
Memoria internă
Index
• Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie până la capăt.
Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.
• În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.
Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber.
Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria
internă.
• Această funcţie nu este disponibilă.
Imprimarea
Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.
Nu puteţi imprima o imagine.
• Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.
88RO
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.
Imprimanta compatibilă PictBridge
Nu puteţi stabili o conexiune.
Index
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul
PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau
neconformitatea cu PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 63).
• Deconectaţi și reconectaţi cablul special USB. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
MENU / Căutarea
după setări
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 75).
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat
fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi
imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.
Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini.
Căutarea după
operaţiune
Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.
Cuprins
• În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci
când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi
decupată.
• La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără
chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau
absenţa acestor funcţii.
• Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima
imaginile fără să decupeze marginile.
Nu puteţi imprima imagini.
• Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului USB
special.
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și
reconectaţi cablul special USB. Dacă tot nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi cablul
special USB, opriţi și reporniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB special.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul
unui computer să nu poată fi imprimate.
Imprimarea este anulată.
• Nu deconectaţi cablul special USB înainte ca indicatorul
se stingă.
(Se conectează la PictBridge) să
Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.
• Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii
cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.
• Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi
legătura cu producătorul imprimantei.
89RO
„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.
Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.
Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.
• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare
variază în funcţie de imprimantă.
Obiectivul se înceţoșează.
• Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp
de aproximativ o oră.
MENU / Căutarea
după setări
Altele
Căutarea după
operaţiune
• Dacă utilizaţi hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat imprimanta la aparatul foto,
deconectaţi și reconectaţi cablul USB special.
• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea
aparatului foto (pagina 81) sau a imprimantei.
• Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la
dimensiunea dorită.
Cuprins
• Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi
[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 81).
Aparatul foto se închide cu obiectivul extins.
Index
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Înlocuiţi-i cu acumulatori încărcaţi și reporniţi aparatul foto.
• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul care nu se mai mișcă.
Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o perioadă îndelungată
de timp.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.
• Fixaţi din nou data și ora (pagina 71).
• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată,
închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp de 24 de ore sau mai mult.
Data sau ora este incorectă.
• Schimbaţi setarea cu MENU t
(Setări) t [Setări ceas] t [Setare dată și oră].
90RO
Mesaje de avertizare
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
• Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BN1 (livrat).
Eroare sistem
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
• Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat. Lăsaţi
aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.
MENU / Căutarea
după setări
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
Căutarea după
operaţiune
• Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au
mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.
Cuprins
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
Eroare memorie internă
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
• Contactele cardului de memorie sunt murdare.
• Cardul de memorie este deteriorat.
Index
Reintroduceţi card memorie
Eroare tip card memorie
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare card memorie
• Formataţi din nou mediul (pagina 65).
Card memorie blocat
• Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în poziţia
LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Card memorie protejat la scriere
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest card de memorie.
Nicio imagine
• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• În acest folder de pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
91RO
Eroare folder
Creare mai multe foldere imposibilă
Cuprins
• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu:
123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 66, 67).
• Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu
puteţi crea alte foldere.
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
Folder protejat la scriere
Fișier protejat
• Anulaţi protecţia (pagina 50).
Dimensiune imagine peste limită
MENU / Căutarea
după setări
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 67).
Căutarea după
operaţiune
Eroare fișier
• Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
Indicatorul
Index
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
(avertizare asupra vibraţiilor)
• Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Folosiţi bliţul,
activaţi funcţia antineclaritate sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru ca acesta să stea
nemișcat.
Opriţi și reporniţi aparatul
• Obiectivul nu funcţionează corespunzător.
VGA neacceptată cu acest card memorie
• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea unui card de memorie cu o capacitate
de cel puţin 1 GB.
Număr maxim imagini deja selectat
• Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].
• Puteţi adăuga marcaje
(Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.
• Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul special USB.
92RO
Se procesează...
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
Memorie internă plină
Ștergeţi imagini?
• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra date în memoria internă, selectaţi [Da] și
ștergeţi imaginile nedorite.
Căutarea după
operaţiune
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte
aparate foto.
Cuprins
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când
operaţiunea nu este finalizată. Durata operaţiunii variază în funcţie de imprimantă.
MENU / Căutarea
după setări
Index
93RO
„Memory Stick Duo”
Înregistrare / redare
a*1
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
MENU / Căutarea
după setări
*1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt
prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a dreptului de
autor, care folosește tehnologie de codificare. Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este
nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi executate cu aparatul foto.
*3 Puteţi înregistra filme la dimensiunea [VGA].
*4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel
de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Căutarea după
operaţiune
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Cuprins
Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile
de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de
mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile
„Memory Stick Duo”.
Observaţii
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru
„Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul
unui computer.
• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.
• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:
– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul
unei operaţiuni de citire sau de inscripţionare
– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de
interferenţele electrice
• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.
• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.
• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz
contrar, se pot produce defecţiuni.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:
– Locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locuri expuse la lumina directă a soarelui
– Locuri umede sau unde există substanţe corozive
94RO
Continuare r
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”
într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick
Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl
puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
MENU / Căutarea
după setări
Observaţii despre utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde
separat)
Căutarea după
operaţiune
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory
Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă
„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt.
O introducere incorectă poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un
dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este
introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.
• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”
fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.
Cuprins
Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”
(se vinde separat)
Index
95RO
Acumulatorul
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatură exterioară între 10°C și 30°C. Este
posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi eficient la temperaturi în afara acestui interval.
MENU / Căutarea
după setări
• Performanţa bateriei scade în mediile cu temperatură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de
funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă. Vă recomandăm următoarele pentru a asigura o
funcţionare mai îndelungată a acumulatorilor:
– Puneţi acumulatorii într-un buzunar aproape de corp, pentru a-i încălzi, și introduceţi-i în
aparatul foto chiar înainte de a începe să realizaţi fotografii.
• Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să asigure o durată de
fotografiere de două sau de trei ori mai mare decât durata de fotografiere preconizată, și să
realizaţi fotografii de testare înainte de fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.
• Nu lăsaţi acumulatorii în locuri foarte calde, cum ar fi într-o mașină sau în lumina directă a
soarelui.
• Dacă bornele acumulatorului sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu pornească,
acumulatorul să nu se încarce sau să apară alte semne de funcţionare defectuoasă. În astfel de
situaţii, îndepărtaţi murdăria ștergând ușor cu o lavetă moale.
Căutarea după
operaţiune
Utilizarea eficientă a acumulatorilor
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorilor
Păstrarea acumulatorilor
Index
• Descărcaţi complet acumulatorii înainte de a-i depozita și păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.
Pentru a păstra acumulatorii în stare de funcţionare, încărcaţi-i complet și apoi descărcaţi-i
complet pe aparatul foto cel puţin o dată pe an, în perioada de depozitare.
• Pentru a folosi complet energia acumulatorilor, lăsaţi aparatul foto în modul de redare
succesiune de imagini până când se închide.
• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de
plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte
metalice etc.
Despre durata de viaţă a bateriei
• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Dacă,
între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să
înlocuiţi bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare și de utilizare și de mediul
în care sunt utilizaţi acumulatorii.
Acumulatorii compatibili
• NP-BN1 (livrat) pot fi utilizaţi numai pentru modelele Cyber-shot de tip N.
96RO
Încărcătorul de baterie
Cuprins
Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
• Numai acumulatorii de tipul NP-BN pot fi încărcaţi în încărcător (livrat). Alte baterii decât cele
de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda dacă încercaţi să le înlocuiţi,
putând provoca leziuni prin electrocutare și arsuri.
• Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate scădea.
• Ledul CHARGE al încărcătorului livrat se aprinde intermitent:
– Rapid: Se stinge și se aprinde la intervale de 0,15 secunde.
– Lent: Se stinge și se aprinde la intervale de 1,5 secunde.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent rapid, scoateţi acumulatorii lăsaţi la încărcat
și introduceţi-i din nou în încărcător, în modul corect. Atunci când ledul CHARGE se aprinde
din nou intermitent rapid, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus
acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat.
Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori și verificaţi dacă
încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o
eroare a bateriei.
• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent lent, înseamnă că încărcătorul nu mai
încarcă temporar și că este în așteptare. Încărcătorul de baterie nu mai încarcă și intră automat în
așteptare atunci când temperatura depășește temperatura de funcţionare recomandată. Atunci
când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și
ledul CHARGE se reaprinde. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatură
exterioară între 10°C și 30°C.
Index
97RO
Index
EV...........................................................................................38
Acumulatorul ...................................................................96
Expunerea ..........................................................................38
AF central ..........................................................................41
Autoreglare inteligentă ..............................................29
F
Folder
Balans de alb ....................................................................40
Crearea .........................................................................66
Bip ..........................................................................................57
Modificarea ................................................................67
Bliţ ..........................................................................................20
Selectare ......................................................................53
Buton de selectare a modului .................................16
Ștergerea......................................................................68
Butonul de comandă a modului ............................13
Format ..................................................................................65
C
Film .................................................................................16
Cadru de identificare în intervalul AF ..............41
Imagine statică .........................................................16
Card de memorie .............................................................3
Caroiaj ..................................................................................54
CD-ROM ...........................................................................74
Computer ...........................................................................74
Importarea imaginilor .........................................77
Computer Windows .....................................................74
Conectare USB ...............................................................63
Conectarea
Computer ....................................................................77
Imprimantă ................................................................81
TV....................................................................................72
Copiază ................................................................................69
Corectează efect ochi roșii .......................................48
Creează folder REC. ...................................................66
Crepuscul ............................................................................31
D
Dată .......................................................................................82
Declanșatorul de zâmbet...........................................21
Detecţie feţe .....................................................................45
Dimens. imag. ..................................................................34
DISP ......................................................................................19
DPOF ...................................................................................51
E
Economisire energ. .......................................................60
Ecran .....................................................................................19
Ecranul MENU ..............................................................10
Ghid funcţionare ............................................................59
I
Identificarea părţilor componente.......................13
Ieșire video ........................................................................62
Imprimare ....................................................................51, 81
Index
Computer Macintosh ...................................................74
G
MENU / Căutarea
după setări
Fotografierea
Căutarea după
operaţiune
Focalizare ...........................................................................41
B
Cuprins
A
Index imagini....................................................................25
Iniţializare ..........................................................................61
Instalare...............................................................................75
Instantaneu estompat ..................................................31
ISO .........................................................................................39
Î
Încărcătorul de baterie ...............................................97
L
Language Setting ...........................................................58
M
Marcajul Imprimare ...............................................51, 82
Mass Storage ....................................................................63
Măsurarea după centru ..............................................43
Măsurarea multiregională ........................................43
Măsurarea parţială ........................................................43
Memoria internă ............................................................17
„Memory Stick Duo” ..................................................94
MENU .................................................................................10
Mesaje de avertizare ....................................................91
98RO
Mod Facil
Sincronizare lentă ..........................................................20
SO ...........................................................................................74
Vizualizarea ...............................................................46
Software ..............................................................................75
Mod film..............................................................................16
Specialităţi culinare ......................................................31
Mod măsurare..................................................................43
SteadyShot .........................................................................36
Cuprins
Fotografierea ............................................................33
Mod REC ...........................................................................28
Ș
Modificarea afișajului..................................................19
Șterg. folder REC ..........................................................68
Mufă USB/A/V OUT .................................13, 72, 77, 81
Șterge ..............................................................................26, 49
Multi AF .............................................................................41
T
Tăiere margini (Redimens.) ....................................48
NTSC ....................................................................................62
Temporizator ...................................................................22
Număr fișier ......................................................................70
TV ...........................................................................................72
P
V
PAL .......................................................................................62
VGA......................................................................................35
PC ...........................................................................................74
Vizualizarea
Peisaj .....................................................................................31
Film .................................................................................27
PictBridge.....................................................................63, 81
Imagine statică .........................................................23
Pixel .......................................................................................35
Z
PMB.......................................................................................75
Zăpadă .................................................................................31
PMB Portable ..................................................................79
Zoom digital .....................................................................55
Portret crepuscul ............................................................31
Zoomul ................................................................................18
Prezentare imagini ........................................................47
Zoomul digital de precizie........................................55
Probleme tehnice ...........................................................83
Zoomul inteligent ..........................................................55
Programare auto ............................................................30
Zoomul optic ..............................................................18, 55
Index
Plajă .......................................................................................31
MENU / Căutarea
după setări
N
Căutarea după
operaţiune
Modif. folder REC........................................................67
Protejează...........................................................................50
R
Recunoaștere scenă ................................................29, 33
Redarea cu zoom ...........................................................24
Reduc. ef. ochi roșii ......................................................56
Retușează ...........................................................................48
Rotește .................................................................................52
S
Selectare scenă ................................................................31
Selectează folder ............................................................53
Sensibilitate detect. zâmbet .....................................44
Sensibilitate înaltă .........................................................31
Setare dată și oră............................................................71
Setări .....................................................................................12
Setări în rafală .................................................................37
Setări LUN ........................................................................64
99RO
Download PDF

advertising