Sony | DSC-W370 | Sony DSC-W370 W370 Digital compact camera Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
Index
Manual de utilizare a Cyber-shot
DSC-W370
© 2010 Sony Corporation
4-181-206-92(1)
RO
Mod de utilizare a manualului
Cuprins
Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă sus pentru a sări la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Index
Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.
Marcaje și notaţii utilizate în acest manual
MENU/Căutare
setări
MENU/Căutare
setări
Căutaţi informaţii într-o listare pentru
MENU/Elemente setări.
Căutare
operaţie
Căutare
operaţie
Căutaţi informaţii după operaţie.
Setarea implicită este indicată prin
Index
În acest manual, secvenţa operaţiilor
este indicată prin săgeţi (t). Operaţi
aparatul foto în ordinea indicată.
Marcajele sunt prezentate așa cum apar
în setarea implicită a aparatului foto.
.
Indică avertismente și limite relevante
pentru funcţionarea corectă a aparatului
foto.
z Indică informaţii utile.
2RO
Când se utilizează un „Memory Stick
Duo” cu slot de dimensiune standard
„Memory Stick”
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”
introducându-l în Adaptorul „Memory
Stick Duo” (se vinde separat).
Adaptor „Memory
Stick Duo”
Instrucţiuni pentru ecranul LCD și
obiectiv
• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul unei
tehnologii de înaltă precizie, astfel încât
99,99% pixeli sunt disponibili pentru o
utilizare efectivă. Totuși, câteva puncte de
dimensiuni foarte mici, negre și/sau de
culoare deschisă (alb, roșu, albastru sau
verde), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste
puncte sunt rezultatul normal al procesului
de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.
Index
Pentru detalii despre „Memory Stick
Duo”, consultaţi pagina 124.
• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de
prima utilizare a aparatului foto.
• Puteţi alimenta acumulatorul chiar dacă
acesta nu este complet descărcat. În plus,
chiar dacă acumulatorul nu este complet
încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial
încărcat la capacitatea existentă.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
acumulatorul pentru o perioadă îndelungată,
utilizaţi-l până la descărcarea completă și
apoi scoateţi-l din aparatul foto și
depozitaţi-l într-un loc uscat, cu temperatură
scăzută. Astfel veţi asigura menţinerea
funcţiilor acumulatorului.
• Pentru detalii despre acumulatorul utilizabil,
consultaţi pagina 126.
MENU/Căutare
setări
• Se recomandă să utilizaţi următoarele
carduri de memorie atunci când înregistraţi
filme:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 4
sau mai rapid)
Instrucţiuni pentru acumulator
Căutare
operaţie
Note despre tipurile de carduri de
memorie pe care le puteţi utiliza (se
vând separat)
Următoarele carduri de memorie sunt
compatibile cu această caemră: cardurile
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick
Duo”, SD și cardurile SDHC. Cardurile
MultiMediaCard nu sunt compatibile.
S-a confirmat că tipurile de card de
memorie cu o capacitate de până la 32 GB
funcţionează corespunzător cu aparatul
foto.
În acest manual, „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și
„Memory Stick Duo” sunt numite în mod
colectiv „Memory Stick Duo”.
Cuprins
Instrucţiuni pentru utilizarea
aparatului foto
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Expunerea directă și prelungită a ecranului
LCD sau a obiectivului la lumina soarelui
poate produce deteriorări. Aveţi grijă la
poziţionarea aparatului foto lângă ferestre
sau în aer liber.
• Nu exercitaţi presiune pe ecranul LCD.
Ecranul se poate decolora, ceea ce poate
duce la deteriorare.
• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă
vă aflaţi într-o locaţie cu temperatură
scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.
• Aveţi grijă să nu loviţi obiectivul mobil și să
nu exercitaţi forţă asupra acestuia.
3RO
Continuare r
Observaţie la redarea filmelor pe alte
dispozitive
Cuprins
Acest aparat foto utilizează MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile pentru a înregistra filme.
De aceea, filmele înregistrate cu acest aparat
foto nu pot fi redate pe dispozitive care nu
acceptă MPEG-4 AVC/H.264.
Despre condensarea umezelii
Imaginile utilizate ca exemplu în acest Manual
sunt imagini reproduse și nu imagini reale
efectuate cu ajutorul acestui aparat foto.
MENU/Căutare
setări
Imaginile utilizate în Manual
Căutare
operaţie
• În cazul în care aparatul foto este mutat
direct dintr-un loc rece într-unul cald,
umezeala se poate condensa în interiorul sau
exteriorul aparatului foto. Această
condensare a umezelii poate cauza
funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.
• Dacă are loc o condensare a umezelii, opriţi
aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră
ca umezeala să se evaporeze. Reţineţi că
dacă încercaţi să fotografiaţi având umezeală
în interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
Index
4RO
Cuprins
Cuprins
Instrucţiuni pentru utilizarea aparatului foto
MENU/Căutare
setări
Fotografiere
Căutare
operaţie
Mod de utilizare a manualului ······························· 2
Instrucţiuni pentru utilizarea aparatului foto·········· 3
Căutare operaţie ··················································· 8
MENU/Căutare setări ·········································· 11
Identificarea părţilor componente ······················· 15
Listă cu pictograme afișate pe ecran·················· 16
Utilizarea cadranului de selectare a modului ······ 18
Utilizarea memoriei interne ································· 19
Index
Autoreglare inteligentă ········································ 20
Fotografiere facilă ··············································· 21
Programare auto ················································· 23
Foto panoramică prin balans ······························ 24
Selectare scenă ·················································· 26
Mod film ······························································ 28
Zoom··································································· 29
DISP (Setări afișaj pe ecran) ······························· 30
Bliţ ······································································· 31
Declanșator zâmbet ············································ 32
Temporizator ······················································· 33
5RO
Cuprins
Vizualizare
Vizualizare fotografii ············································ 34
Redare cu zoom·················································· 35
Index imagini ······················································· 36
Șterge·································································· 37
Vizualizare filme ·················································· 38
MENIU (Vizualizare)
Elemente MENU (Vizualizare)······························ 12
MENU/Căutare
setări
Elemente MENU (Fotografiere) ··························· 11
Căutare
operaţie
MENIU (Fotografiere)
Index
Setări
Elemente de configurare ····································· 13
Televizor
Vizualizare de imagini pe un televizor ················· 98
Computer
Utilizarea cu computerul ··································· 102
Utilizarea software-ului ····································· 103
Conectarea aparatului foto la computer···············105
Încărcarea imaginilor pe un suport ·······················107
6RO
Cuprins
Imprimare
Imprimarea fotografiilor····································· 109
Depanare
„Memory Stick Duo” ········································· 124
Acumulator························································ 126
Încărcător baterie ·············································· 127
MENU/Căutare
setări
Altele
Căutare
operaţie
Depanare··························································· 111
Mesaje de avertizare ········································· 120
Index
Index
Index ································································· 128
7RO
Căutare operaţie
Instantaneu estompat ········································ 26
Portret crepuscul ················································· 26
Declanșator zâmbet············································ 32
Recunoaștere scenă ··········································· 53
Detecţie feţe ·························································· 56
Reducere ochi închiși ········································· 59
Reduc. ef. ochi roșii ············································ 75
Fotografiere imagini
panoramice
Foto panoramică prin balans ··························· 24
MENU/Căutare
setări
Fotografiere portrete
Căutare
operaţie
Autoreglare inteligentă ······································· 20
Selectare scenă ··················································· 26
Recunoaștere scenă ··········································· 53
Cuprins
Setări automate ale
aparatului foto
Index
Fotografierea celor mai Animal de companie ··········································· 26
reușite fotografii cu
animalul
dumneavoastră de
companie
Fotografiere obiecte în Mod film ································································· 28
mișcare
Setări în rafală······················································· 45
Fotografiere fără
estompare
Sensibilitate înaltă ··············································· 26
Temporizator întârziere 2 secunde················· 33
ISO ··········································································· 47
Fotografiere cu lumină Bliţ forţat ································································ 31
de fundal
Recunoaștere scenă ··········································· 53
DRO ········································································· 58
8RO
Reglare expunere
EV ············································································· 46
Schimbare poziţie
focalizare
Focalizare ······························································ 50
Detecţie feţe ·························································· 56
Căutare
operaţie
Sensibilitate înaltă ··············································· 26
Sincronizare lentă ················································ 31
ISO ··········································································· 47
Cuprins
Fotografiere în locuri
întunecate
Modificare dimensiune Dimens. imag.······················································· 41
imagine
Afișare imagini mărite
Redare cu zoom ·················································· 35
Tăiere margini (Redimens.) ······························· 64
Editare imagini
Retușează ······························································ 64
Redarea unei serii de
imagini în ordine
Prezentare imagini ·············································· 60
Fotografiere/
Vizualizare indicatori
vizibili
Fotografiere facilă ··············································· 21
Imprimare imagini cu
dată
Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”
Modificare setări de
dată și oră
Setare zonă ··························································· 96
Setare dată și oră ················································ 97
Iniţializare setări
Iniţializare ······························································· 81
Imprimare imagini
Imprimare ····························································· 109
Index
Șterge ······························································· 37, 65
Format ···································································· 90
MENU/Căutare
setări
Ștergere imagini
················································································ 103
9RO
Vizualizare de imagini pe un televizor ··········· 98
Cuprins
Vizualizare pe
televizoare
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
Index
10RO
MENU/Căutare setări
Cuprins
Elemente MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU.
1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) și setaţi
aparatul foto în modul fotografiere.
Buton ON/OFF (Alimentare)
Căutare
operaţie
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
Meniu.
3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B
de pe butonul de control.
Butonul MENU
Buton de control
În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.
Pictogramele de sub [ ] indică modurile disponibile.
MENU/Căutare
setări
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva
ecranul Meniu.
Cadran de
selectare mod
Selectare scenă
—
—
—
Direcţie fotografiere
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Elemente de
meniu
Dimens. imag.
Bliţ
—
Setări în rafală
—
—
EV
—
—
—
—
ISO
—
—
Balans de alb
—
—
Focalizare
—
—
Mod măsurare
—
—
—
—
Sensibilitate detect.
zâmbet
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Reducere ochi închiși
—
—
(Setări)
—
—
—
—
Recunoaștere scenă
Detecţie feţe
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Notă
• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.
11RO
Elemente MENU (Vizualizare)
1 Apăsaţi butonul
pe modul redare.
(Redare) pentru a comuta
Buton de control
Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de vizualizare de la butonul MENU.
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
Meniu.
4 Apăsaţi z în centru butonului de control.
Butonul MENU
Buton
indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
Mod vizualizare
Elemente de meniu
(Redare)
Memorie
internă
Card de memorie
Vizualizare
dată
Vizualizare
folder (Static)
Vizualizare
folder (Film)
Vizualizare
folder
MENU/Căutare
setări
În tabelul de mai jos,
modificate.
Căutare
operaţie
3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B
de pe butonul de control.
(Prezentare imagini)
—
(Retușează)
—
(Șterge)
Index
(Mod vizualizare)
(Protejează)
DPOF
—
(Imprimare)
—
(Rotește)
—
(Selectează folder)
—
—
—
(Setări)
Note
• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.
• Când cadranul de selectare a modului este setat la
(Fotografiere facilă), dacă apăsaţi
butonul MENU, va apărea ecranul Șterge. Puteţi selecta [Ștergere imagine unică] sau [Ștergere
toate imaginile].
12RO
Elemente de configurare
(Setări).
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul
Meniu.
Buton de control
3 Selectaţi opţiunea dorită cu v/V/b/B și
apăsaţi z.
Butonul MENU
Căutare
operaţie
2 Selectaţi
(Setări) cu V de pe butonul de
control, apoi apăsaţi z în centrul butonului de
control pentru a afișa ecranul de configurare.
Cuprins
Puteţi modifica setările pe ecranul
4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi z.
Setări fotografiere
MENU/Căutare
setări
Categorii
Elemente
Sursă luminoasă AF
Caroiaj
Rezoluţie afișare
Zoom digital
Orientare automată
Reduc. ef. ochi roșii
Alertă ochi închiși
Index
Setări principale
Bip
Language Setting
Ghid funcţionare
Mod demo
Iniţializare
Rezoluţie HDMI
CONTROL PT.HDMI
Ieșire video
Conectare USB
Setări LUN
Descarcă muzică
Format muzică
Economisire energ.
Instrument card memorie Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
Instrument memorie int.
Format
Număr fișier
13RO
Continuare r
Categorii
Setare zonă
Setare dată și oră
Note
Cuprins
Setări ceas
Elemente
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost introduse din modul fotografiere.
• [Instrument card memorie] apare doar când un card de memorie este introdus în aparatul foto,
iar [Instrument memorie int.] apare doar dacă nu există un card de memorie.
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
Index
14RO
Identificarea părţilor componente
B Buton declanșator
Cuprins
A Butonul ON/OFF (Pornire / Oprire)
C Bliţ
D Led temporizator / Led declanșator
zâmbet / Sursă luminoasă AF
F Ledul ON/OFF (Pornire / Oprire)
G Difuzor
H Obiectiv
Căutare
operaţie
E Microfon
I Ecran LCD
(Redare) (34)
K Pentru fotografiere: Butonul W/T
(zoom) (29)
Pentru vizualizare: Butonul (Redare
cu zoom) / butonul
(Index) (35, 36)
L Inel pentru cureaua de mână*
M Butonul de selectare a modului (18)
N Mufă
MENU/Căutare
setări
J Butonul
(USB)/A/V OUT
O Capac borne
Q Butonul
(Ștergere) (37)
R Butonul MENU (11)
Index
P Mufă HDMI
S Butonul de comandă a modului
MENU activat: v/V/b/B/z
MENU dezactivat: DISP/ / /
T Orificiu pentru trepied
U Capac compartiment pentru baterii /
card de memorie
V Fantă pentru cardul de memorie
W Led de acces
X Clapetă de scoatere a bateriei
Y Fantă de introducere a bateriei
* Utilizarea curelei de mână
Cureaua de mână este fixată din fabrică pe
carcasa aparatului foto. Introduceţi mâna prin
buclă, pentru a împiedica defectarea aparatului
foto ca urmare a posibilului contact cu solul.
Inel
15RO
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (Setări afișaj pe ecran) de pe butonul de
control.
A
Afișaj
Indicaţie
Capacitate rămasă a bateriei
Avertizare capacitate redusă a
bateriei
Căutare
operaţie
Când realizaţi fotografii
Cuprins
Listă cu pictograme afișate pe
ecran
Dimens. imag.
MENU/Căutare
setări
• Pictogramele sunt limitate în modul
Fotografiere facilă.
Selectare scenă
Când realizaţi filme
Index
Butonul de selectare a
modului (Autoreglare
inteligentă, Programare auto,
Foto panoramică prin balans,
Mod film)
Pictograma Recunoaștere
scenă
Balans de alb
Când redaţi
Mod măsurare
Avertizare vibraţii
Recunoaștere scenă
Setări în rafală
DRO
Indicator de sensibilitate a
detecţiei zâmbetului
Redimensionare zoom
Conectare PictBridge
Protejează
16RO
Continuare r
Afișaj
Indicaţie
Afișaj
Încărcare bliţ
Balans de alb
Redare cu zoom
Mod vizualizare
ISO 400
B
Indicaţie
z
Blocare AE/AF
ISO400
Număr ISO
Fișier bază de date plin/Eroare
fișier bază de date
D
Afișaj
Declanșator lent NR
Timp de expunere
F3.6
Valoarea deschiderii
+2.0EV
Valoarea expunerii
Temporizator
Destinaţie
Avertizare supraîncălzire
Detecţie feţe
Indicator zonă de focalizare
AF
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film/Film în
stand-by
0:12
Timp înregistrare (m:s)
101-0012
Număr folder-fișier
2010 1 1
9:30 AM
Dată înregistrată/ora redării
imaginii
Fișier bază de date plin/Eroare
fișier bază de date
Zonă de focalizare AF
Indicaţie
Folder înregistrare
Folder redare
96
12/12
100Min
+2.0EV
Valoarea expunerii
500
Timp de expunere
F3.6
Valoarea deschiderii
N
Redare
Număr de imagini
înregistrabile
Număr imagine/Număr de
imagini înregistrate în
intervalul de timp, folderul
selectat
Timp de înregistrare
Suport de înregistrare/redare
(Card de memorie, memorie
internă)
Index
Marcaj măsurare reticul în
cruce
C
Afișaj
Indicaţie
MENU/Căutare
setări
125
Număr ISO
Căutare
operaţie
Afișaj
Cuprins
Comandă de imprimare
(DPOF)
Indicaţie
Bara Redare
00:00:12
Cronometru
Direcţie
Informaţii GPS
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Afișaj latitudine și longitudine
Volum
Schimbare folder
Sursă luminoasă AF
Reducere efect ochi roșii
Mod măsurare
Mod bliţ
17RO
Setaţi cadranul de selectare a modului pe funcţia dorită.
Cuprins
Utilizarea cadranului de selectare
a modului
Cadran de selectare mod
Căutare
operaţie
(Foto panoramică
prin balans)
(Programare auto)
(Fotografiere
facilă)
(Selectare scenă)
Vă permite să fotografiaţi o imagine panoramică după
compunerea imaginilor (pagina 24).
Permite fotografierea cu expunerea reglată manual (atât timpul
de expunere cât și valoarea deschiderii diafragmei) (pagina 23).
Puteţi seta diferite funcţii cu ajutorul meniului.
Permite fotografierea cu setările reglate automat (pagina 20).
Permite realizarea/vizualizarea fotografiilor cu indicatori vizibili
(pagina 21).
Index
(Autoreglare
inteligentă)
Vă permite să înregistraţi filme (pagina 28).
MENU/Căutare
setări
(Mod film)
Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă
(pagina 26).
18RO
Utilizarea memoriei interne
B
Memorie
internă
Dacă nu este introdus niciun card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate cu ajutorul
memoriei interne.
[Redare]: Imaginile stocate în memoria internă sunt
redate.
[Meniu, Setări, etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe
imaginile din memoria internă.
Recomandăm copierea (de siguranţă) a datelor fără erori, prin una din următoarele
metode.
Index
Pentru date despre imagine stocate în memoria
internă
MENU/Căutare
setări
B
Căutare
operaţie
Când este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate numai pe
cardul de memorie.
[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de
memorie.
[Meniu, Setări, etc.]: Se pot aplica anumite funcţii
imaginilor de pe cardul de memorie.
Cuprins
Aparatul foto are o memorie internă de cca. 19 MB. Această memorie nu este amovibilă.
Puteţi înregistra imagini pe memoria internă când nu există un card de memorie în
aparatul foto.
Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un hard disk al computerului
Efectuaţi procedurile de la pagina 105 fără a avea un card de memorie în aparatul foto.
Pentru copierea (de siguranţă) a datelor pe un card de memorie
Pregătiţi un card de memorie cu suficientă capacitate disponibilă, apoi efectuaţi
procedura explicată în [Copiază] (pagina 94).
Note
• Nu puteţi transfera date despre imagine de pe un card de memorie în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și un computer cu un cablu USB special, puteţi
transfera date din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi transfera date de pe
computer în memoria internă.
19RO
Autoreglare inteligentă
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Autoreglare inteligentă).
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările reglate automat.
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
Notă
zDespre funcţia Recunoaștere scenă
Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid
Index
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro)
sau
(Portret) și afișează pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD
când scena este recunoscută.
Pentru detalii, consultaţi pagina 53.
MENU/Căutare
setări
Funcţia Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă. Această
funcţie permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
fotografieze imaginea.
Căutare
operaţie
• Modul bliţ este setat pe [Auto] sau [Dezactivat].
zDacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat
• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 10 cm (W)/100 cm (T) (de la
obiectiv).
• Când aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se
aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Fie recompuneţi imaginea, fie modificaţi setarea
focalizării (pagina 50).
Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă.
– Contrastul între subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut prin sticlă.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Există lumină reflectoare sau suprafeţe lucioase.
– Subiectul este iluminat din spate sau există o lumină intermitentă.
20RO
Fotografiere facilă
Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii utilizând funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului se mărește și indicatorii devin mai ușor de văzut.
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Fotografiere facilă).
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
• Capacitatea bateriei se va consuma mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.
zFuncţii disponibile în modul Fotografiere facilă
MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de control t
mod dorit t z
Selectaţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].
Temporizator:
pe butonul de control t mod dorit
Selectaţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].
Bliţ:
pe butonul de control t mod dorit
Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].
Declanșator zâmbet:
pe butonul de control
Index
MENU t [Bliţ] t z de pe butonul de control t mod dorit
tz
Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].
MENU/Căutare
setări
Dimens. imag.:
Căutare
operaţie
Notă
zDespre funcţia Recunoaștere scenă
Funcţia Recunoaștere scenă acţionează în modul Fotografiere facilă. Această funcţie
permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să
fotografieze imaginea.
Pictograma Recunoaștere scenă
Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol.
trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj), (Macro)
sau
(Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD când scena este
recunoscută.
Pentru detalii, consultaţi pagina 53.
21RO
Continuare r
Când apăsaţi pe butonul
(Redare) cu cadranul de selectare a modului setat pe
(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de
văzut. În plus, devine disponibilă doar funcţia ștergere.
Buton
(Șterge)
Butonul MENU
• [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată] când utilizaţi un card de memorie.
Căutare
operaţie
Puteţi șterge imaginea afișată curent.
Selectaţi [OK] t z.
Puteţi șterge imaginea afișată în prezent utilizând [Ștergere
imagine unică] și ștergeţi toate imaginile selectate din
intervalul de timp selectat sau din memoria internă (dacă se
selectează) utilizând [Ștergere toate imaginile].
Cuprins
zDespre modul Vizualizare facilă
MENU/Căutare
setări
Index
22RO
Programare auto
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
Cuprins
Permite fotografierea cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere cât și
valoarea deschiderii). De asemenea puteţi selecta diferite setări, utilizând meniul.
(Programare auto).
2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
Index
23RO
Foto panoramică prin balans
Cuprins
Vă permite să creaţi o imagine panoramică din imaginile compuse.
(Foto panoramică prin
2 Orientaţi aparatul foto spre marginea subiectului,
apoi apăsaţi la maxim butonul declanșatorului.
3 Panoramaţi cu aparatul foto până la capăt,
urmărind indicaţiile de pe ecranul LCD.
Index
Bară de
ghidare
MENU/Căutare
setări
Această parte nu va fi
înregistrată
Căutare
operaţie
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
balans).
Note
• Dacă nu puteţi panorama cu aparatul foto pe întregul subiect în intervalul de timp dat, în
imaginea compusă apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi aparatul foto rapid
pentru a înregistra o imagine panoramică completă.
• Deoarece mai multe imagini sunt lipite împreună, zona de îmbinare nu va fi înregistrată lin.
• În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să
nu fie realizate.
• În cazul unei lumini intermitente precum lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea
imaginii combinate nu este întotdeauna uniformă.
• Când întregul unghi de fotografiere panoramică și unghiul în care aţi fixat focalizarea și
expunerea cu blocare AE/AF sunt foarte diferite în termeni de luminozitate, culoare și focalizare,
înregistrarea nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbaţi unghiul de blocare și
fotografiaţi încă o dată.
• Foto panoramică prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:
– Obiecte în mișcare
– Obiecte prea aproape de aparatul foto
– Imagine cu un model care se repetă precum plăcile de faianţă și imagini cu un contrast redus
precum cerul, nisipul plajei sau pajiștea
– Imagine în schimbare continuă precum valuri sau cascade
– Imagine cu soare sau lumină electrică etc., care sunt mult mai luminate decât zona
înconjurătoare
• Nu puteţi crea imagini panoramice în următoarele situaţii:
– Panoramaţi cu aparatul foto prea repede sau prea lent
– Prea multă mișcare a aparatului foto
24RO
Continuare r
unei imagini panoramice
Direcţie
fotografiere:
Dimens. imag.:
MENU t [Direcţie fotografiere] t selectaţi [Dreapta],
[Stânga], [Sus] și [Jos] t z
MENU t [Dimens. imag.] t selectaţi [Standard] sau [Lat]
tz
Direcţie orizontală
• Stabiliţi scena și apăsaţi declanșatorul la jumătate astfel încât să puteţi bloca expunerea
focalizării și balansul de alb.
• Reglaţi compoziţia cadrului astfel încât o secţiune cu peisaj cât mai variat să se afle în centrul
imaginii.
Index
Direcţie verticală
Rază cât mai
mică posibil
MENU/Căutare
setări
Panoramaţi cu aparatul foto într-un arc cu o viteză constantă și în aceeași direcţie ca
indicaţia de pe ecranul LCD. Foto panoramică prin balans este mai adecvată pentru
subiecţii statici decât pentru cei în mișcare.
Căutare
operaţie
zSfaturi pentru fotografierea unei imagini panoramice
Cuprins
zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii
zRedarea imaginilor panoramice în derulare
Puteţi derula imaginile panoramice apăsând z de pe butonul de control în timp ce
sunt afișate imagini panoramice. Apăsaţi butonul W (zoom) pentru a afișa din nou
întreaga imagine.
Buton operaţie
Descriere
z
Redă imagini în derulare/
Oprește
b/B/v/V
Derulează imagini
W
Afișează întreaga imagine
Arată zona afișată din întreaga
imagine panoramică
• Imaginile panoramice sunt redate cu software-ul „PMB” livrat (pagina 103).
• Este posibil să nu se poată defila corect prin imaginile panoramice realizate cu alte aparate
foto.
25RO
Selectare scenă
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Selectare scenă).
Cuprins
Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă.
2 Selectaţi modul dorit t z pe butonul de control
Dacă doriţi să treceţi la altă scenă, apăsaţi pe butonul MENU.
(Instantaneu
estompat)
Vă permite să fotografiaţi imagini cu o atmosferă
mai estompată pentru portrete și flori, etc.
(Peisaj)
(Portret
crepuscul)
Permite fotografierea facilă a scenelor îndepărtate
prin focalizare la distanţă. Fotografiază cerul
albastru intens și culorile florei.
Vă permite să fotografiaţi imagini clare cu persoane
cu vedere nocturnă pe fundal, fără a compromite
atmosfera.
Vă permite să fotografiaţi scene de noapte la
distanţă mare fără a pierde atmosfera întunecată a
împrejurimilor.
(Specialităţi
culinare)
Comută în Modul macro, permiţându-vă să
fotografiaţi aranjamente de alimente în culori
delicioase și luminoase.
(Animal de
companie)
Vă permite să realizaţi imagini ale animalului
dumneavoastră de companie utilizând cele mai bune
setări.
(Plajă)
(Zăpadă)
(Artificii)
Index
(Crepuscul)
MENU/Căutare
setări
Vă permite să fotografiaţi fără bliţ în
condiţii de iluminare slabă,
reducând neclaritatea.
Căutare
operaţie
(Sensibilitate
înaltă)
Vă permite să înregistraţi clar albastrul apei când
fotografiaţi scene la mare sau lângă un lac.
Vă permite să înregistraţi imagini clare, împiedicând
cufundarea culorilor în scenele cu zăpadă sau alte
locuri în care întregul ecran apare alb.
Vă permite să înregistraţi artificiile în toată
splendoarea lor.
26RO
Continuare r
Notă
Cuprins
• Când fotografiaţi imagini utilizând modul
(Portret crepuscul), (Crepuscul) sau
(Artificii), timpul de expunere este mai mic, iar imaginile tind să fie neclare. Pentru a
împiedica neclaritatea, se recomandă utilizarea unui trepied.
Funcţii pe care le puteţi utiliza în Selectare scenă
Bliţ
Temporizator
Setări în
rafală
—
*
2
Balans de
alb
*1
Reducere
ochi
închiși
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
—
MENU/Căutare
setări
Detecţie feţe/
Declanșator
zâmbet
Căutare
operaţie
Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto
stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările
care nu pot fi modificate.
Pictogramele de sub [Bliţ] și [Temporizator] indică modurile disponibile.
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.
*1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.
*2 [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.
27RO
Mod film
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Mod film).
Cuprins
Puteţi înregistra filme.
2 Apăsaţi butonul declanșatorului până la capăt.
Căutare
operaţie
3 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou butonul declanșatorului până
la capăt.
MENU/Căutare
setări
Index
28RO
Zoom
1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).
Cuprins
Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom optic a aparatului foto poate
mări imaginile de maxim 7×.
Buton T
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a
micșora.
Căutare
operaţie
• Când scara de zoom depășește 7×, consultaţi pagina 73.
Buton W
• Zoom-ul este fixat pe partea W când se fotografiază în modul Foto panoramică prin balans.
• Sunetul de acţionare a obiectivului este înregistrat atunci când zoomul funcţionează în timpul
înregistrării unui film.
MENU/Căutare
setări
Note
Index
29RO
DISP (Setări afișaj pe ecran)
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.
(Luminos +
Date expunere)
(Doar modul
Redare)
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează informaţiile.
De asemenea, sunt afișate date Exif pentru
imaginea înregistrată.
(Luminos)
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează informaţiile.
(Normal)
Setează o luminozitate standard a ecranului
și afișează informaţiile.
MENU/Căutare
setări
Setează o luminozitate a ecranului mai
mare și afișează numai imagini.
Căutare
operaţie
(Luminos +
numai imagine)
Cuprins
1 Apăsaţi DISP (Setări afișaj pe ecran) pe butonul de control.
Index
Notă
• Dacă vizualizaţi imagini afară în lumină puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Totuși,
capacitatea bateriei poate scădea mai rapid în aceste condiţii.
30RO
Bliţ
(Bliţ) pe butonul de control.
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.
(Auto)
(Sincronizare
lentă)
(Dezactivat)
Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când
există iluminare din spate.
Bliţul acţionează întotdeauna.
Bliţul acţionează întotdeauna.
Timpul de expunere este mic în locuri întunecate pentru a
fotografia în mod clar fundalul care nu este luminat de bliţ.
Bliţul nu acţionează.
Bliţul se aprinde și se stinge de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
Când bliţul se încarcă, se afișează
.
Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în mod rafală.
În modul Autoreglare inteligentă, Fotografiere facilă, puteţi selecta doar [Auto] sau [Dezactivat].
În modul Foto panoramică prin balans, bliţul este setat la [Dezactivat].
MENU/Căutare
setări
Note
•
•
•
•
•
Căutare
operaţie
(Activat)
Cuprins
1 Apăsaţi
zCând apar „Pete albe circulare” în fotografiile cu bliţ
Index
Acest lucru este provocat de particule (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete albe
circulare.
Aparat foto
Subiect
Particule (praf, polen etc.) în aer
Cum pot fi reduse „Petele albe circulare”?
• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat
automat.)
31RO
Declanșator zâmbet
1 Apăsaţi
(Zâmbet) pe butonul de control.
Cuprins
Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este eliberat automat.
2 Așteptaţi pentru a detecta un zâmbet.
3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe
butonul
(Zâmbet).
Cadru de detecţie feţe
Note
• Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat când se umple fie
cardul de memorie, fie memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital.
• Dacă se selectează modul Foto panoramică prin balans sau Film, nu puteţi utiliza funcţia
Declanșator zâmbet.
Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi
cât mai drept putinţă. Ţineţi ochii îngustaţi.
3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai
ușor de detectat când se văd dinţii.
1
Index
zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor
MENU/Căutare
setări
Indicator de sensibilitate a
detecţiei zâmbetului
Căutare
operaţie
Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.
Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia
Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază
imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet.
• Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice persoană a cărei faţă este detectată.
• Puteţi selecta subiectul prioritar pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Pentru a realiza
detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa prioritară cu z de pe butonul de
control (pagina 56).
• Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări.
32RO
Temporizator
(Temporizator) pe butonul de control.
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.
(Dezactivat)
Nu utilizează temporizatorul.
Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.
Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul
temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până
când declanșatorul este acţionat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou.
(2 sec)
Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.
Note
• În modul Fotografiere facilă, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].
• În mod Film, nu se poate selecta [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane].
• Temporizatorul nu este disponibil când se fotografiază în modul Foto panoramică prin balans.
Orientaţi obiectivul spre dumneavoastră astfel încât faţa să fie reflectată în ecranul
LCD. Aparatul foto detectează subiecţii și apoi se acţionează declanșatorul.
Aparatul foto stabilește compoziţia optimă și previne tăierea feţelor pe ecranul LCD.
Index
zFotografiere automată cu Temporizator Autoportret
MENU/Căutare
setări
(Autoportret
două persoane)
Setaţi temporizatorul la Temporizator autoportret.
Când aparatul foto detectează numărul specificat de feţe, un
bip se aude și declanșatorul acţionează 2 secunde mai târziu.
Nu mișcaţi aparatul foto în acest timp.
Căutare
operaţie
(10 sec)
(Autoportret
o persoană)
Cuprins
1 Apăsaţi
• De asemenea, puteţi fotografia o imagine apăsând butonul
declanșatorului în timpul acestei operaţii.
zSfaturi pentru evitarea neclarităţii
Dacă mâinile sau corpul se mișcă în timp ce aparatul foto este ţinut în mână, apare
„Mișcarea aparatului foto”. Mișcarea aparatului foto se poate produce frecvent în
condiţii de iluminare slabă sau de timp de expunere mic, cum are fi condiţiile
întâlnite în modul
(Portret crepuscul) sau în modul (Crepuscul).
În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.
• Fotografiaţi cu un temporizator cu întârziere 2
secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând braţele
fixe pe lângă corp după apăsarea butonului
declanșatorului.
• Utilizaţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe o
suprafaţă plană pentru a o menţine fixă.
33RO
Vizualizare fotografii
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
2 Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto
MENU/Căutare
setări
• Pentru înregistrare, utilizaţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să înregistraţi
fișiere neînregistrate utilizând un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma
complet, determinând eșuarea copierii sau chiar coruperea datelor.
Căutare
operaţie
Acest aparat foto creează un fișier de bază de date în cardul de memorie și
înregistrează fiecare imagine realizată pentru redare ulterioară. Dacă aparatul foto
detectează imagini care nu au fost înregistrate pe fișierul de bază de date de pe cardul
de memorie, apare ecranul de înregistrare „Au fost găsite fișiere nerecunoscute
Importare fișiere”.
Dacă doriţi să vedeţi imaginile neînregistrate, selectaţi [OK] pentru a înregistra
imaginile.
Index
34RO
Redare cu zoom
Cuprins
Redă imaginea mărită.
1 Apăsaţi butonul
fotografiilor.
(Redare cu zoom) în timpul redării
Imaginea este mărită de două ori faţă de dimensiunea
anterioară, în centrul fotografiei.
3 Schimbaţi scara de zoom cu butonul W/T (zoom).
Apăsaţi butonul (T) pentru a mări, W pentru a micșora.
Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.
Arată zona afișată din
întreaga imagine
Puteţi salva o imagine mărită cu ajutorul funcţiei de tăiere.
Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Tăiere margini (Redimens.)].
MENU/Căutare
setări
zPentru a salva imagini mărite
Căutare
operaţie
2 Reglaţi poziţia din butonul de control.
Index
35RO
Index imagini
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
2 Apăsaţi butonul
(Index) pentru a afișa ecranul Index imagini.
3 Pentru a reveni la ecranul cu o singură imagine, selectaţi o imagine cu
ajutorul butonului de control, apoi apăsaţi z.
Căutare
operaţie
Apăsaţi butonul din nou pentru a afișa un ecran index cu un număr și mai mare de
imagini. Apăsaţi butonul din nou pentru a vizualiza imagini cu funcţia Calendar în
timp ce se redă în [Vizualizare dată].
Cuprins
Afișează mai multe imagini simultan.
Notă
(Fotografiere facilă), nu puteţi
zAfișarea imaginilor care corespund datei/folderului dorit
Selectaţi bara din stânga cu ajutorul butonului de control,
apoi selectaţi data/folderul dorit cu v/V.
MENU/Căutare
setări
• Atunci când butonul de selectare a modului este fixat la
vizualiza imaginile în modul index.
Index
zVizualizarea imaginilor cu Calendar
Când [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată], apăsaţi butonul
(Index)
pentru a vedea imaginile în cu Calendar, în timp ce în index se afișează mai multe
imagini.
• Pentru a selecta luna pe care doriţi să o afișaţi, selectaţi / cu
butonul de control, apoi luna dorită.
• Pentru a vizualiza imagini în data selectată din modul index,
selectaţi data cu butonul de control și apăsaţi z.
• Pentru a ieși din Calendar, selectaţi
cu butonul de control,
apoi apăsaţi z.
36RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
2 Buton
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de
asemenea din butonul MENU (pagina 65).
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control
Șterge toate imaginile din intervalul de date, folderul
selectat imediat.
Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.
Imagini multiple
Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Această imagine
Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.
Ieșire
Anulează ștergerea.
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de
șters toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un
marcaj
pentru a elimina marcajul .
Căutare
operaţie
Toate din interval temporal
Toate din acest folder
Note
Index
• În modul Vizualizare facilă, puteţi șterge doar imaginea afișată curent.
• Când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini, Modul Vizualizare este setat la
[Vizualizare folder].
zPuteţi comuta între modul index și imagine unică la
selectarea imaginilor
Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul
index pentru a reveni la modul imagine unică și apăsaţi
butonul
(Index) (W) în modul imagine unică pentru a
reveni la modul index.
• Puteţi de asemenea să comutaţi între modul index și imagine
unică în [Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].
37RO
Vizualizare filme
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
2 Selectaţi un film cu ajutorul butonului de control.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul
3 Apăsaţi z.
Redarea filmului începe.
Funcţie redare
z
Stop
B
Derulare rapidă înainte
b
Derulare rapidă înapoi
V
Afișează panoul de control.
Căutare
operaţie
Buton de control
Afișarea panoului de control
Dacă este afișat panoul de control, puteţi controla redarea cu încetinitorul a filmelor și
regla volumul.
Index
1 Apăsaţi V de pe butonul de comandă.
Apare panoul de control.
2 Selectaţi un buton dorit cu b/B și apăsaţi z.
Buton
MENU/Căutare
setări
Notă
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto.
Funcţiile disponibile
Derulare înapoi
Redare / Stop
Rapid înainte
Redare cu încetinitorul
Reglare cu volumului
Închiderea panoului de control
38RO
Continuare r
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o afișaţi cu b/B de pe butonul de control și
apăsaţi z.
Bara Redare apare și puteţi verifica o poziţie de redare a unui film.
Cuprins
zDespre ecranul de vizualizare a filmelor
,
sau
apare pe ecranul de vizualizare a filmelor.
Pictograma afișată poate varia în funcţie de dimensiunea și calitatea
imaginii.
Căutare
operaţie
Bara Redare
MENU/Căutare
setări
Index
39RO
Direcţie fotografiere
1 MENU t
Cuprins
Setaţi direcţia pentru a panorama cu aparatul foto când fotografiaţi imagini cu Foto
panoramică prin balans.
(Direcţie fotografiere) t direcţia dorită
Panoramaţi de la stânga spre dreapta.
(Stânga)
Panoramaţi de la dreapta spre stânga.
(Sus)
Panoramaţi de jos în sus.
(Jos)
Panoramaţi de sus în jos.
Căutare
operaţie
(Dreapta)
MENU/Căutare
setări
Index
40RO
Dimens. imag.
(Dimens. imag.) t dimensiune dorită
Căutare
operaţie
1 MENU t
Când realizaţi fotografii
(4320×3240)
Specificaţii pentru utilizare
Nr. de
imagini
Imprimare
Pentru imprimări până la
dimensiunea A3+
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
(3648×2736)
Pentru fotografii de la 10 × 15 cm
până la format A4
(640×480)
Pentru atașamente în mesaje e-mail
(4320×2432) Pentru vizualizare pe un televizor
de înaltă definiţie și pentru
imprimări de dimensiune A3
(1920×1080)
Index
(2592×1944)
MENU/Căutare
setări
Dimensiune
imagine
Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este înregistrat
atunci când realizaţi o imagine.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse
atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică
dimensiunea imaginii, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.
Pentru vizualizare pe un televizor
HD
Notă
• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.
41RO
În modul Fotografiere facilă
Realizaţi imagini la dimensiunea [14M].
Mică
Realizaţi imagini la dimensiunea [5M].
Cuprins
Mare
Când se fotografiază imagini Foto panoramică
prin balans
(Vertical: 3424×1920)
(Orizontal: 4912×1080)
(Vertical: 4912×1920)
(Orizontal: 7152×1080)
Când realizaţi filme
Dimensiune imagine film
1280×720 (fin)
Rata de biţi
medie
Specificaţii pentru utilizare
9 Mbps
Realizează filme de cea mai înaltă
calitate pentru afișare pe HDTV
1280×720 (standard) 6 Mbps
Realizează filme de calitate standard
pentru afișare pe HDTV
3 Mbps
Realizează filme la o dimensiune a
imaginii potrivită pentru încărcare pe
WEB
VGA
Index
Cu cât este mai mare dimensiunea imaginii, cu atât calitatea imaginii este mai înaltă. Cu
cât este mai mare cantitatea de date utilizate pe secundă (rată de bit medie), cu atât mai
înceată este redarea imaginii.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în MPEG-4 AVC/H.264, Aprox.
30 cps, Progresiv, AAC, format mp4.
MENU/Căutare
setări
Fotografiază imagini utilizând dimensiunea
pe tot ecranul.
(Lat)
Căutare
operaţie
Fotografiază imagini utilizând dimensiunea
standard.
(Standard)
Notă
• O imagine fotografiată de la distanţă rezultă atunci când dimensiunea de imagine [VGA] este
selectată pentru filme.
42RO
Continuare r
O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.
Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult
spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”
este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea
este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Dimensiune imagine: 14M
4320 pixeli × 3240 pixeli = 13.996.800 pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
1
Pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Puţini pixeli
(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a
fișierului)
MENU/Căutare
setări
Pixel
Căutare
operaţie
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Cuprins
zDespre „calitate imagine” și „dimensiune imagine”
Index
43RO
Bliţ
1 Setaţi cadranul de selectare a modului pe
(Fotografiere facilă).
Cuprins
În modul Fotografiere facilă, setarea bliţului poate fi selectată și din butonul MENU.
2 MENU t [Bliţ] t z pe butonul de control
3 Selectaţi modul dorit.
Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când
există iluminare din spate.
Dezactivat
Nu utilizează bliţul.
Căutare
operaţie
Auto
MENU/Căutare
setări
Index
44RO
Setări în rafală
1 MENU t
(Unică)
(Rafală)
(Setări în rafală) t mod dorit
Cuprins
Puteţi selecta între mod imagine unică sau mod rafală.
Înregistrează o imagine unică.
Căutare
operaţie
Înregistrează maxim 100 imagini succesive când ţineţi apăsat
butonul declanșatorului.
Note
MENU/Căutare
setări
Index
• Modul Rafală nu este disponibil în modul Fotografiere facilă, Foto
panoramică prin balans, Mod Film sau declanșator zâmbet.
• Bliţul este setat pe [Dezactivat].
• Când înregistraţi cu temporizatorul, se înregistrează o serie de
maxim cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare devine mai mare, în funcţie de setarea
pentru dimensiunea imaginii.
• Când nivelul bateriei este scăzut sau când se umple memoria
internă sau cardul de memorie, Rafala se oprește.
• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] se reglează pentru prima
imagine, aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini.
45RO
EV
1 MENU t
Cuprins
Expunerea poate fi reglată manual în 1/3 trepte EV, într-un interval de –2.0 EV și
+2.0 EV.
(EV) t setare EV dorită
Note
zReglarea expunerii pentru imagini mai atractive
Setare EV mai joasă –
Expunere corectă
Expunere insuficientă = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată
Index
Setare EV mai ridicată +
MENU/Căutare
setări
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine albicioasă
Căutare
operaţie
• În modul Fotografiere facilă, setarea EV nu poate fi reglată.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii de luminozitate extrem de ridicată sau de scăzută, sau
când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
46RO
ISO
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
2 MENU t
Setează automat sensibilitatea ISO.
/
/
/
Puteţi reduce estomparea imaginii în spaţiile întunecate sau în
cazul subiectelor în mișcare prin creșterea sensibilităţii ISO
(selectaţi un număr mai mare).
Căutare
operaţie
/
(Programare auto).
(ISO) t modul dorit
(Auto)
/
/
Cuprins
Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare
auto.
Notă
zReglarea sensibilităţii ISO (Index expunere recomandată)
Sensibilitatea ISO este o estimare a vitezei pentru mediile de înregistrare care includ
un senzor de imagine care primește lumină. Chiar și când expunerea este aceeași,
imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Index
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în spaţiile întunecate,
în timp ce mărește timpul de expunere pentru a reduce
neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să fie perturbată de zgomot.
MENU/Căutare
setări
• Nu se pot selecta alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], [ISO 80] - [ISO 800] când modul
înregistrare este setat pe modul Rafală sau când [DRO] este setat pe [DRO plus].
Sensibilitate ISO scăzută
Înregistrează o imagine mai fină.
Cu toate acestea, când expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.
zSfaturi pentru evitarea neclarităţii
Chiar dacă aparatul foto este fix, subiectul se mișcă în timpul expunerii și este captat
estompat la apăsarea butonului declanșatorului. Mișcarea aparatului foto este redusă
automat, cu toate acestea, funcţia nu reduce efectiv estomparea subiectului.
Estomparea subiectului apare frecvent în condiţii de luminozitate scăzută sau timp
de expunere mic.
În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de următoarele sfaturi.
• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a
mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșatorului înainte ca subiectul să se miște.
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din
Selectare scenă.
47RO
Balans de alb
1 MENU t
(Balans de alb) t mod dorit
(Auto)
Se reglează pentru condiţii exterioare pentru zi frumoasă,
imagini de seară, scene nocturne, semne neon, artificii, etc.
(Înnorat)
Se reglează pentru cer înnorat sau pentru o locaţie umbrită.
[Balans de alb fluorescent 1]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă.
[Balans de alb fluorescent 2]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă, naturală.
[Balans de alb fluorescent 3]: Se reglează pentru iluminare
albă fluorescentă de zi.
n
(Incandescent)
Se reglează pentru locuri aflate sub o lampă cu incandescenţă
sau sub lumină puternică, cum ar fi un studio foto.
Se reglează pentru condiţii de bliţ.
(O apăsare)
Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Culoarea albă memorată în mod [Setează o apăsare] este
referinţa pentru alb. Utilizaţi acest mod când [Auto] sau alte
moduri nu pot seta corect culoarea.
Index
(Bliţ)
MENU/Căutare
setări
(Balans de alb
fluorescent 1)
(Balans de alb
fluorescent 2)
(Balans de alb
fluorescent 3)
Căutare
operaţie
Reglează automat balansul de alb, astfel încât culorile să apară
naturale.
(Zi)
(Setează o
apăsare)
Cuprins
Reglează tonurile de culoare conform condiţiilor de lumină ambiantă. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culoarea imaginii apare nefirească.
Memorează albul de referinţă care va fi utilizat în modul [O
apăsare].
Note
• [Balans de alb] nu poate fi reglat în modurile Autoreglare inteligentă sau Fotografiere facilă.
• [Bliţ] în [Balans de alb] nu poate fi reglat în următoarele situaţii:
– În Foto panoramică prin balans
– În Modul Film
– Când Selectare scenă este setat pe modul
(Sensibilitate înaltă).
• Sub lumini fluorescente care pâlpâie, este posibil ca funcţia balans de alb să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb
fluorescent 3].
• Când fotografiaţi cu bliţ într-un alt mod în afară de [Bliţ], [Balans de alb] este setat pe [Auto].
• Când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat doar la [Auto],
[Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].
• [Setează o apăsare] nu se poate selecta în timp ce se încarcă bliţul.
48RO
1 Încadraţi un obiect alb cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în
aceleași condiţii de iluminare în care aţi fotografia subiectul.
2 MENU t
de control
(Balans de alb) t [Setează o apăsare] t z pe butonul
Note
zEfectele condiţiilor de iluminare
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar puteţi regla manual tonurile de culoare
utilizând funcţia Balans de alb.
Înnorat
Fluorescent
Incandescent
Albă (standard)
Albăstrie
Tentă de verde
Roșiatică
Index
Caracteristicile
luminii
Zi
MENU/Căutare
setări
• Dacă indicatorul
se aprinde și se stinge în timpul fotografierii, balansul de alb nu este setat
încă sau nu poate fi setat. Utilizaţi balansul de alb automat.
• Nu mișcaţi și nu loviţi aparatul foto în timp ce [Setează o apăsare] este în curs.
• Când modul bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat la
starea bliţului sursă.
Căutare
operaţie
Pe moment, ecranul devine negru și după ce balansul de alb a fost reglat și stocat în
memorie, ecranul de înregistrare apare din nou.
Vreme/iluminare
Cuprins
Pentru a capta albul de referinţă în modul
[Setează o apăsare]
49RO
Focalizare
1 MENU t
Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi
focalizarea corectă în modul focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
(Focalizare) t mod dorit
Zonă de focalizare AF
MENU/Căutare
setări
Focalizează automat pe un subiect
calculând distanţa până la mai multe
puncte din zona de focalizare.
Când apăsaţi butonul declanșatorului
până la jumătate în modul realizare
fotografie, un cadru verde este afișat în
jurul suprafeţei focalizate.
Căutare
operaţie
(Multi AF)
• Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF
acţionează cu prioritate asupra feţelor.
(AF central)
Focalizează automat pe un subiect
poziţionat în centrul zonei de focalizare.
Utilizând această facilitate împreună cu
funcţia AF blocat, veţi putea compune
imaginea așa cum doriţi.
Zonă de focalizare AF
Focalizează automat pe un subiect de
dimensiuni foarte mici sau pe o zonă
extrem de restrânsă. Utilizând această
facilitate împreună cu funcţia AF blocat,
veţi putea compune imaginea așa cum
doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat
astfel încât să nu aliniaţi greșit subiectul
și zona de focalizare AF.
Index
(Punct AF)
Zonă de focalizare AF
Note
• Când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], zona de focalizare AF este dezactivată și
apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto încearcă să focalizeze pe subiecte din centrul
ecranului.
• Când modul focalizare este setat pe altă funcţie în afară de [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia
Detecţie feţe.
• Modul focalizare este fixat la [Multi AF] în următoarele situaţii:
– În Autoreglare inteligentă
– În modul Fotografiere facilă
– În Modul Film
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]
50RO
Continuare r
Dacă subiectul este defocalizat, procedaţi astfel:
Zonă de
focalizare AF
2Când indicatorul de blocare AE/AF nu se mai
aprinde intermitent și rămâne activat, reveniţi
la imaginea compusă integral și apăsaţi
complet pe butonul declanșatorului.
Căutare
operaţie
Indicator
blocare AE/AF
1Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul
să fie centrat în zona de focalizare AF și
apăsaţi pe butonul declanșatorului până la
jumătate pentru a focaliza pe subiect (blocare
AF).
Cuprins
zFocalizare pe subiecte aproape de marginea ecranului
• Cât timp nu apăsaţi pe butonul declanșatorului până
jos, puteţi relua procedura de câte ori este necesar.
MENU/Căutare
setări
Index
51RO
Mod măsurare
1 MENU t
Cuprins
Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată
pentru a determina expunerea.
(Mod măsurare) t mod dorit
(Centru)
Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat
centrală).
(Punct)
Măsoară doar o parte a subiectului
(Măsurare în punct). Această funcţie
este utilă când subiectul este
iluminat din spate sau când există un
contrast puternic între subiect și
fundal.
Reticule de măsurare în
punct
Se poziţionează pe subiect
MENU/Căutare
setări
Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare
regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată
(Măsurare multi-segment).
Căutare
operaţie
(Multi)
Note
Index
• În Mod film, nu se poate selecta [Punct].
• Dacă setaţi Mod măsurare pe altă opţiune în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi
utilizată.
• Modul măsurare este fixat la [Multi] în următoarele situaţii:
– În Autoreglare inteligentă
– În modul Fotografiere facilă
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]
52RO
Recunoaștere scenă
Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de
scene. Când aparatul foto stabilește scena optimă,
acesta afișează pictograma și ghidajul
corespunzătoare.
1 MENU t
(Recunoaștere scenă) t mod dorit
(Auto)
(Avansat)
Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe
setările optime și fotografiază imaginea.
• Când fotografiaţi două imagini consecutiv, semnul + de pe
pictograma
devine verde.
• Când sunt înregistrate două cadre, cele două imagini sunt afișate
alăturat imediat după fotografiere.
• Când se afișează [Reducere ochi închiși], sunt înregistrate automat
2 imagini, iar imaginea cu ochi deschiși este selectată automat.
Pentru detalii privind funcţia Reducere ochi închiși, consultaţi „Ce
este funcţia Reducere ochi închiși?”.
Index
Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe
setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), acesta
modifică automat setarea și fotografiază o altă imagine.
MENU/Căutare
setări
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină
fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro),
(Portret)
Căutare
operaţie
Exemplu de imagine în care s-a activat
(Lumină fundal).
Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid
Cuprins
În modul Autoreglare inteligentă, aparatul foto detectează automat condiţiile de
fotografiere și apoi realizează fotografia. Când este detectată o mișcare, sensibilitatea
ISO crește în funcţie de mișcare pentru a reduce estomparea subiectului (Detectare
mișcare).
Note
• Recunoașterea scenei nu funcţionează când utilizaţi zoom digital.
• Recunoaștere scenă este fixat la [Auto] în următoarele situaţii:
– Când este selectat modul Rafală
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] și [Autoportret două persoane]
• Setările bliţului disponibile sunt [Auto] și [Dezactivat].
• Uneori, scenele
(Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi recunoscute într-un mediu în care
vibraţiile sunt transferate în aparatul foto chiar și când este fixat pe un trepied.
• Uneori rezultă un declanșator lent atunci când o scenă este recunoscută ca
(Crepuscul cu fol.
trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.
• Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.
53RO
Continuare r
imagine - este mai convenabil! (modul Avansat)
În [Avansat], când aparatul foto recunoaște o scenă dificil de fotografiat
( (Crepuscul), (Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină
fundal) și (Portret cu lumină fundal)), acesta schimbă setările după cum urmează
și înregistrează două imagini cu diferite efecte, permiţându-vă să selectaţi pe cea pe
care o doriţi.
Fotografiaţi în Sincronizare lentă
Fotografiază cu sensibilitate mărită și mișcare
redusă
Fotografiaţi în Sincronizare lentă cu
faţa pe care acţionează bliţul ca ghid
Fotografiază cu sensibilitate mărită cu faţa ca
ghid și mișcare redusă
Fotografiaţi în Sincronizare lentă
Fotografiază cu timp de expunere și mai mic
fără a mări sensibilitatea
Fotografiază cu bliţ
Fotografiază cu luminozitate și contrast
fundal reglate (DRO plus)
Fotografiază cu faţa pe care acţionează Fotografiază cu luminozitate și contrast între
bliţul ca ghid
faţă și fundal reglate (DRO plus)
* Când bliţul este setat pe [Auto].
Când este setat la [Avansat], aparatul foto înregistrează automat două imagini
consecutive* când recunoaște
(Portret). Aparatul foto va selecta, afișa și
înregistra automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși în
ambele imagini, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
Index
zCe este funcţia Reducere ochi închiși?
MENU/Căutare
setări
A doua imagine
Căutare
operaţie
Prima imagine*
Cuprins
z Realizaţi două fotografii și alegeţi apoi cea mai bună
* cu excepţia momentului când bliţul acţionează/când timpul de expunere este mic
54RO
Sensibilitate detect. zâmbet
1 MENU t
(Sensibilitate detect. zâmbet) t mod dorit
Cuprins
Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.
(Zâmbet larg) Detectează un zâmbet larg.
Detectează un zâmbet normal.
(Zâmbet
ușor)
Detectează chiar și un zâmbet ușor.
Căutare
operaţie
(Zâmbet
normal)
Note
MENU/Căutare
setări
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.
• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu poate fi reglat în următoarele situaţii:
– În modul Fotografiere facilă
– În Foto panoramică prin balans
– În Modul Film
Index
55RO
Detecţie feţe
Cuprins
Detectează feţele subiectelor și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea, balansul
de alb și reducerea efectului de ochi roșii.
Cadru detecţie feţe (Oranj)
Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este
subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Cadrul de detecţie feţe
pentru subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată
focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșatorului până la jumătate.
Căutare
operaţie
Cadru de detecţie feţe (Alb)
1 MENU t
(Detecţie feţe) t mod dorit
(Auto)
Nu utilizează funcţia Detecţie feţe.
Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul
foto.
(Prioritate
copil)
Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui copil.
(Prioritate
adult)
Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui adult.
MENU/Căutare
setări
(Dezactivat)
Note
Index
• [Detecţie feţe] nu poate fi selectat în următoarele situaţii:
– În modul Fotografiere facilă
– În Foto panoramică prin balans
– În Modul Film
• Nu puteţi selecta [Dezactivat] când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau
[Autoportret două persoane].
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau când
modul de măsurare este setat pe [Multi].
• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.
• Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor.
• Este posibil ca adulţii și copiii să nu poată fi recunoscuţi corect în funcţie de condiţii.
• În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe
[Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat].
56RO
Continuare r
În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza,
conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca
prioritatea dată.
1Apăsaţi z de pe butonul de comandă în timpul Detecţie faţă. Faţa aflată în cel mai
îndepărtat punct din stânga este înregistrată ca faţă prioritară, iar cadrul se
modifică de la
la un cadru portocaliu ( ).
3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi cadrul portocaliu pe faţa
aflată în cel mai îndepărtat punct din dreapta și apăsaţi din nou z.
Index
• Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea
selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD,
aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată.
• Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea
înconjurătoare, coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi din nou faţa în condiţiile în
care va fi realizată fotografia.
• Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat,
detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată.
• În modul Fotografiere facilă, faţa prioritară nu poate fi înregistrată.
MENU/Căutare
setări
2De fiecare dată când apăsaţi z, faţa prioritară se deplasează cu o faţă la dreapta.
Apăsaţi z de mai multe ori, până când cadrul portocaliu ( ) ajunge deasupra
feţei pe care doriţi să o înregistraţi.
Căutare
operaţie
Cadru prioritate faţă dezactivat
Cuprins
zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)
57RO
DRO
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Programare auto).
(DRO) t modul dorit
(Dezactivat)
(DRO
standard)
Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor.
Reglează luminozitatea și contrastul imaginii automat și
puternic.
Note
• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca efectele de corecţie să nu fie obţinute.
• Pentru valoarea ISO se poate seta numai [ISO AUTO] sau valori de la [ISO 80] la [ISO 800]
pentru valoarea ISO atunci când se setează [DRO plus].
MENU/Căutare
setări
(DRO plus)
Nu reglează.
Căutare
operaţie
2 MENU t
Cuprins
În Programare auto, aparatul foto analizează scena fotografiată și corectează automat
luminozitatea și contrastul pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
DRO înseamnă „Optimizor de gamă dinamică” o funcţie care optimizează automat
diferenţa dintre părţile luminoase și întunecate ale unei imagini.
Index
58RO
Reducere ochi închiși
1 Fixaţi butonul de selectare a modului la
2 Selectaţi
(Selectare scenă).
(Instantaneu estompat).
(Reducere ochi închiși) t modul dorit
Când funcţia Detecţie feţe este activă, funcţia Reducere ochi
închiși acţionează astfel încât să fie înregistrate imagini în care
subiectul are ochii deschiși.
(Dezactivat)
Nu utilizează funcţia Reducere ochi închiși.
Note
Index
• Modul Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii:
– Când utilizaţi bliţul
– Când este selectat modul Rafală
– Când funcţia Detecţie feţe nu este activă
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
• Uneori funcţia Reducere ochi închiși nu este activă în funcţie de situaţie.
• Când funcţia Reducere ochi închiși este setată pe [Auto], dar sunt înregistrate doar imaginile în
care subiectul are ochii închiși, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi” pe ecranul LCD.
Fotografiaţi din nou după caz.
MENU/Căutare
setări
(Auto)
Căutare
operaţie
3 MENU t
Cuprins
Când Selectare scenă este setat la
(Instantaneu estompat) în timp ce înregistraţi o
imagine, aparatul foto înregistrează automat două imagini consecutive. Aparatul foto va
selecta, afișa și înregistra automat imaginea în care ochii nu clipesc.
59RO
Prezentare imagini
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
Cuprins
Imaginile sunt redate automat în succesiune.
2 MENU t
(Prezentare imagini) t prezentare de imagini dorită t z
pe butonul de control
(Prezentare imag. cu
muzică)
Redă succesiv toate imaginile, de la imaginea afișată
până la ultima imagine.
Redă imaginile succesiv, cu efecte și muzică.
1 Selectaţi imaginea dorită pentru redare cu ajutorul butonului de control.
2 MENU t
(Prezentare imagini) t [Redare continuă] t z
Funcţie redare
z
Stop
v
Setează setările afișajului.
V
Afișează volumul ecranului de control.
• Reglaţi volumul cu v/V de pe butonul de control, apoi
apăsaţi z.
b
Derulează imaginea înapoi.
B
Derulează imaginea înainte.
Index
Buton de control
MENU/Căutare
setări
Redare continuă
Căutare
operaţie
(Redare continuă)
Notă
• Dacă redarea continuă începe de la ultima imagine, este redată numai ultima imagine, după care
redarea continuă se încheie.
zVizualizarea imaginilor panoramice în timpul redării
continue
Întreaga imagine panoramică este afișată timp de 3 secunde.
Puteţi derula o imagine panoramică apăsând z.
Apăsaţi z din nou în timpul derulării, ecranul revine la întreaga imagine
panoramică.
60RO
Prezentare imag. cu muzică
Afișează ecranul de setare.
Cuprins
1 MENU t
(Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică] t z
pe butonul de control
2 Selectaţi o setare dorită.
3 [Pornire] t z
Căutare
operaţie
4 Apăsaţi pe z pentru a încheia prezentarea cu imagini.
Note
• Nu puteţi reda imagini panoramice.
• Alte setări în afară de [Imagine] sunt stocate până la următoarea modificare.
Redă toate imaginile sub formă de succesiune ordonată de
imagini.
Această dată
Redă imaginile din intervalul temporal selectat în momentul
de faţă sub formă de succesiune de imagini atunci când modul
de vizualizare este [Vizualizare dată].
Folder
Redă imaginile din folderul selectat în momentul de faţă sub
formă de succesiune de imagini atunci când modul de
vizualizare este Vizualizare folder.
Index
Toate
MENU/Căutare
setări
Imagine
Selectează grupul de imagini care vor fi afișate. Această setare este fixată pe [Folder]
când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini.
Efecte
Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini. Dacă durata de redare a
unui film este lungă, este selectat și redat un cadru din acesta.
Simplu
O succesiune simplă, care schimbă imaginile după un interval
predefinit.
Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi
bucura cu adevărat de imaginile dvs.
Nostalgic
O prezentare de imagini cu tonalitate reproduce atmosfera
unei scene de film.
Stilat
O prezentare de imagini elegantă care începe la un tempo
mediu.
Activ
O prezentare de imagini cu tempo rapid, potrivită pentru
scenele active.
61RO
Continuare r
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Simplu].
Music2
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Nostalgic].
Music3
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Stilat].
Music4
Setarea implicită pentru o prezentare de imagini [Activ].
Fără sonor
Nu utilizează BGM.
Notă
Căutare
operaţie
Music1
Cuprins
Muzică
Specifică muzica redată în timpul prezentărilor de imagini. Puteţi selecta mai mult de o
piesă muzicală de fundal. Apăsaţi V de pe butonul de control pentru a afișa ecranul de
control al volumului, apoi apăsaţi v/V pentru a regla volumul.
• Filmele sunt redate fără sonor.
1 sec
3 sec
Setează intervalul de afișare a imaginilor pentru o prezentare
de imagini [Simplu].
5 sec
MENU/Căutare
setări
Interval
Setează intervalul de comutare a afișării. Setarea este fixată la [Auto] când nu este
selectat [Simplu] pentru [Efecte].
10 sec
Auto
Notă
Index
Intervalul este setat pentru a se potrivi elementului [Efecte]
selectat.
• Setarea intervalului este incorectă pentru redarea filmelor.
Repetă
Activează și dezactivează repetarea prezentării de imagini.
Activat
Redă imagini în buclă continuă.
Dezactivat
După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea de imagini
se încheie.
zSelectarea muzicii de fundal
Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-uri sau fișiere MP3 pe aparatul foto
pentru a fi redate în timpul prezentării de imagini. Pentru a instala muzică, instalaţi
softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dumneavoastră. Pentru detalii,
consultaţi paginile 103 și 104.
• Puteţi înregistra maxim patru piese muzicale pe aparatul foto (Cele patru 4 piese prestabilite
(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu cele pe care le-aţi transferat).
• Durata maximă a fiecărui fișier muzical pentru redarea muzicii pe aparatul foto este de
aproximativ 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical datorită deteriorării sau altor defecte ale fișierului,
executaţi [Format muzică] (pagina 88) și transferaţi muzica din nou.
62RO
Mod vizualizare
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Mod vizualizare) t mod dorit t z pe butonul de control
Afișează imaginile după dată.
(Vizualizare
folder (Static))
Afișează doar fotografii.
(Vizualizare
folder (Film))
Afișează doar fișiere film.
• Când se utilizează memoria internă, modul vizualizare este setat la Vizualizare folder, iar
fotografiile și filmele sunt redate din același folder.
• Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto.
Afișarea Calendarului
MENU/Căutare
setări
Note
Căutare
operaţie
(Vizualizare
dată)
(Mod vizualizare) t [Vizualizare dată] t z pe butonul de
2 Apăsaţi butonul
Calendar.
(Index) în mod repetat până când se afișează
Index
1 MENU t
control
Cuprins
Vă permite să selectaţi formatul afișajului pentru imagini.
Utilizaţi butonul de control pentru a selecta / , apoi selectaţi luna pe care doriţi să o
afișaţi. Selectaţi data și apăsaţi z pentru a vizualiza imaginile datei selectate în modul
index.
zVizualizarea imaginilor realizate cu alt aparat foto
Acest aparat foto creează un fișier de bază de date în cardul de memorie și
înregistrează fiecare imagine realizată pentru redare ulterioară. Dacă aparatul foto
detectează imagini care nu au fost înregistrate pe fișierul de bază de date de pe cardul
de memorie, apare ecranul de înregistrare „Au fost găsite fișiere nerecunoscute
Importare fișiere”.
Dacă doriţi să vedeţi imaginile neînregistrate, selectaţi [OK] pentru a înregistra
imaginile.
• Pentru înregistrare, utilizaţi un acumulator încărcat complet. Dacă încercaţi să înregistraţi
fișiere neînregistrate utilizând un acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma
complet, determinând eșuarea copierii sau chiar coruperea datelor.
63RO
Retușează
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Retușează) t mod dorit t z pe butonul de control
Apăsaţi butonul (T) pentru a
mări și W pentru a micșora.
2 Selectaţi punctul de zoom cu
ajutorul butonului de control.
3 MENU t selectaţi dimensiunea unei imagini pentru salvare t z
4 [OK] t z
• Calitatea imaginilor decorate s-ar putea deteriora.
• Dimensiunea imaginii pe care o puteţi decora poate varia în funcţie de
imagine.
1
Corectează fenomenul de ochi
roșii generat de bliţ.
Selectaţi [OK] cu butonul de
control t z.
• Este posibil să nu puteţi corecta
fenomenul de ochi roșii în funcţie de imagine.
MENU/Căutare
setări
(Corectează
efect ochi roșii)
Înregistrează imaginea redată
cu zoom.
Căutare
operaţie
3 Realizaţi retușarea în conformitate cu metoda de operare în fiecare mod.
(Tăiere
margini
(Redimens.))
Cuprins
Retușează o imagine înregistrată și o salvează ca un fișier nou. Imaginea originală este
reţinută.
1
Reliefează imaginea cu o ramă
selectată.
Index
(Anulează
mascarea)
Selectaţi zona (rama) imaginii
dorite pentru a o retușa cu
ajutorul butonului de control t
MENU.
2 [OK] t z
• În funcţie de imagine, este posibil
să nu se aplice o corecţie
suficientă și calitatea imaginii se poate deteriora.
1
Notă
• Nu puteţi retușa filme sau imagini panoramice.
64RO
Șterge
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de
asemenea din butonul (Șterge) (pagina 37).
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control
(Această
imagine)
Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și șterge imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
(Toate din
interval temporal)
(Toate din acest
folder)
Șterge toate imaginile din intervalul de date sau folderul
selectat imediat.
• În modul Vizualizare facilă, puteţi selecta între [Ștergere imagine unică] sau [Ștergere toate
imaginile].
Index
Notă
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de șters toate
imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a
elimina marcajul .
Căutare
operaţie
3 [OK] t z
65RO
Protejează
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imaginile înregistrate.
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Protejează) t mod dorit t z pe butonul de control
Protejează imaginea afișată curent în modul imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja imagini multiple.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
zPentru a anula protecţia
Index
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o prin apăsare
pe z de pe butonul de control la fel ca la procedura pentru protecţie.
Marcajul
dispare și protecţia este înlăturată.
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de protejat
toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru
a elimina marcajul .
Căutare
operaţie
(Această
imagine)
66RO
DPOF
1 Apăsaţi butonul
2 MENU t
Cuprins
DPOF (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie care vă permite să specificaţi
imaginile de pe cardul de memorie pe care doriţi să le imprimaţi mai târziu.
(Comandă imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.
Marcajul
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
t mod dorit t z pe butonul de control
Comandă imprimarea imaginii afișate curent în modul
imagine unică.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și marca pentru imprimare mai multe imagini.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.
2MENU t [OK] t z
Note
MENU/Căutare
setări
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat
toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru
a elimina marcajul .
Căutare
operaţie
(Această
imagine)
• Marcajul
(Comandă imprimare) nu poate fi adăugat la filme sau la imagini din memoria
internă.
• Puteţi adăuga un marcaj
(Comandă imprimare) la maxim 999 imagini.
Index
zEliminarea marcajului DPOF
Selectaţi imaginea pentru ștergerea înregistrării DPOF, apoi apăsaţi z pe butonul de
control, în cadrul aceleiași proceduri ca și pentru punerea unui marcaj
.
Marcajul
dispare și înregistrarea DPOF este ștearsă.
67RO
Rotește
2 MENU t
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Rotește) t z pe butonul de control
Căutare
operaţie
1 Apăsaţi butonul
Cuprins
Rotește o fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine cu orientare pe
orizontală în orientare pe verticală.
3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B
Note
• Nu puteţi roti filme sau fotografii protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti anumite imagini realizate cu alte aparate foto.
• Când vizualizaţi imagini pe un computer, este posibil ca informaţiile despre rotirea imaginii să nu
fie reflectate, în funcţie de soft.
MENU/Căutare
setări
4 [OK] t z
Index
68RO
Selectează folder
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta pe modul redare.
(Selectează folder) t z
4 Selectaţi folderul cu b/B
5 [OK] t z
zVizualizarea de imagini în mai multe foldere
Index
Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima
imagine din fiecare folder.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor
MENU/Căutare
setări
Notă
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
Căutare
operaţie
2 MENU t
(Mod vizualizare) t [Vizualizare folder (Static)] sau
[Vizualizare folder (Film)] t z pe butonul de control
3 MENU t
Cuprins
Când sunt create mai multe foldere pe un card de memorie, aceasta selectează folderul
care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.
69RO
Sursă luminoasă AF
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Sursă luminoasă AF]
t mod dorit t z pe butonul de control
Utilizează sursa luminoasă AF.
Dezactivat
Nu utilizează sursa luminoasă AF.
Note
Index
• Focalizarea este realizată atâta timp cât sursa luminoasă AF atinge subiectul, chiar dacă lumina
nu atinge centrul subiectului.
• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când:
– Fotografierea în modul Foto panoramică prin balans
– Modul
(Peisaj), (Crepuscul),
(Animal de companie) sau (Artificii) este selectat în
Selectare scenă.
– Temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane].
• Când utilizaţi sursa luminoasă AF, zona normală de focalizare AF este dezactivată și o nouă zonă
de focalizare AF este afișată printr-o linie punctată. AF acţionează prioritar asupra subiectelor
localizate lângă centrul cadrului.
• Sursa luminoasă AF emite o lumină foarte strălucitoare. Deși nu există pericole pentru sănătate,
nu priviţi direct în emiţătorul sursei luminoase AF de la apropiere.
MENU/Căutare
setări
Auto
Căutare
operaţie
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Cuprins
Sursa luminoasă AF alimentează lumina secundară pentru a focaliza mai ușor pe un
subiect într-un mediu întunecat.
Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, permiţând aparatului foto să focalizeze mai ușor
atunci când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate, până când focalizarea
este blocată. În acest moment apare indicatorul
.
70RO
Caroiaj
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Cuprins
Referitor la caroiaje, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală/verticală.
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Caroiaj] t mod
dorit t z pe butonul de control
Afișează caroiajele. Caroiajele nu sunt înregistrate.
Dezactivat
Nu afișează caroiajele.
Căutare
operaţie
Activat
MENU/Căutare
setări
Index
71RO
Rezoluţie afișare
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Cuprins
Selectaţi calitatea afișajului pe ecranul LCD pentru fotografiere.
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Rezoluţie afișare] t
mod dorit t z pe butonul de control
Afișează o imagine de calitate standard pentru fotografiere.
Înaltă
Afișează o imagine de calitate înaltă pentru fotografiere.
Căutare
operaţie
Standard
Note
MENU/Căutare
setări
• Sarcina bateriei este epuizată mai rapid când [Rezoluţie afișare] este setată pe [Înaltă].
• În modul Foto panoramică prin balans și Film, [Rezoluţie afișare] este setat la [Înaltă].
• În modul Fotografiere facilă, [Rezoluţie afișare] este setat la [Standard].
Index
72RO
Zoom digital
Cuprins
Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 7×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Inteligent (
Dezactivat
)
Mărește imaginea digital în intervalul în care aceasta nu va fi
distorsionată, în funcţie de dimensiunea imaginii (Zoom
inteligent).
Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 14×, incluzând zoomul optic de 7×. Cu toate
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de
zoom optic este depășită (Zoom digital de precizie).
Nu utilizaţi zoom-ul digital.
Note
Index
• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în următoarele situaţii:
– În Modul Film
– în Foto panoramică prin balans
– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată
– Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]
• Funcţia de zoom inteligent nu este disponibilă atunci când dimensiunea imaginii este setată pe
[14M] sau [16:9(11M)].
• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.
MENU/Căutare
setări
Precizie (
)
Căutare
operaţie
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Zoom digital] t
mod dorit t z pe butonul de control
Scara totală de zoom la folosirea zoomului
inteligent (inclusiv zoomul optic de 7×)
Raportul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.
Dimensiune
Scara totală de zoom
10M
Aprox. 8,3×
5M
Aprox. 11×
VGA
Aprox. 47×
16:9(2M)
Aprox. 15×
73RO
Orientare automată
Cuprins
Atunci când aparatul foto este rotit pentru a fotografia un portret (pe verticală), aparatul
foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Activat
Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.
Dezactivat
Nu utilizează Orientarea automată.
Căutare
operaţie
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Orientare automată]
t mod dorit t z pe butonul de control
Note
zRotirea imaginilor după înregistrare
Dacă orientarea unei imagini este greșită, puteţi utiliza [Rotește] din ecranul Meniu
pentru a afișa imaginea în poziţia portret.
MENU/Căutare
setări
• Marginea stângă și marginea dreaptă a imaginilor cu orientare pe verticală sunt negre.
• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corect înregistrată.
• Nu puteţi utiliza Orientare automată în modul Film.
Index
74RO
Reduc. ef. ochi roșii
Cuprins
Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de
fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Când este activată funcţia Detecţie feţe, bliţul se aprinde
intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de
ochi roșii.
Activat
Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
fenomenul de ochi roșii.
Dezactivat
Nu utilizează funcţia Reducere efect ochi roșii.
Note
Index
• Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când este eliberat
declanșatorul. De obicei durează o secundă până la eliberarea declanșatorului, de asemenea,
asiguraţi-vă că nu permiteţi subiectului să se miște în acest interval.
• Este posibil ca funcţia Reducere efect ochi roșii să nu producă rezultatele dorite. Depinde de
condiţiile și diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat
în altă parte de la aprinderea intermitentă preliminară.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, reducerea efectului ochi roșii nu funcţionează, chiar și
când selectaţi [Auto].
MENU/Căutare
setări
Auto
Căutare
operaţie
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]
t mod dorit t z pe butonul de control
zCe provoacă fenomenul de ochi roșii?
Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”.
Aparat foto
Ochi
Retină
Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii
• Selectaţi modul
(Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe
[Dezactivat].)
• Dacă ochii subiectelor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect
ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul livrat „PMB”.
75RO
Alertă ochi închiși
Cuprins
Când este înregistrată o imagine în care subiectul are ochii închiși în timp ce este activată
Detecţie feţe, se afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere.
Auto
Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.
Dezactivat
Nu afișează mesajul.
Căutare
operaţie
2 MENU t
(Setări) t
(Setări fotografiere) t [Alertă ochi închiși]
t mod dorit t z pe butonul de control
MENU/Căutare
setări
Index
76RO
Bip
1 MENU t
(Setări) t
pe butonul de control
(Setări principale) t [Bip] t mod dorit t z
Dezactivează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul declanșatorului.
Înalt
Jos
Activează bip-ul/sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul de control/al declanșatorului.
Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].
Dezactivat
Dezactivează bip-ul/sunetul declanșatorului.
Căutare
operaţie
Declanșator
Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs atunci când utilizaţi aparatul foto.
MENU/Căutare
setări
Index
77RO
Language Setting
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Language Setting] t
mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
Index
78RO
Ghid funcţionare
Cuprins
Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul
foto.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ghid funcţionare] t
mod dorit t z pe butonul de control
Afișează ghidul de funcţionare.
Dezactivat
Nu afișează ghidul de funcţionare.
Căutare
operaţie
Activat
MENU/Căutare
setări
Index
79RO
Mod demo
Cuprins
Puteţi efectua o setare pentru a utiliza o demonstraţie Declanșator zâmbet și
Recunoaștere scenă.
Dacă nu este necesară vizualizarea unei demonstraţii, setaţi pe [Dezactivat].
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Mod demo] t mod
dorit t z pe butonul de control
Demonstrează modul Recunoaștere scenă.
Mod demo 2
Începe automat demonstraţia Declanșator zâmbet când nu se
efectuează nicio operaţie timp de 15 secunde.
Dezactivat
Nu efectuează o demonstraţie.
MENU/Căutare
setări
Notă
• Prin apăsarea declanșatorului în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet, declanșatorul este
acţionat, dar nu se înregistrează nicio imagine.
Căutare
operaţie
Mod demo 1
Index
80RO
Iniţializare
1 MENU t
(Setări) t
z pe butonul de control
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.
(Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t
Căutare
operaţie
Notă
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.
MENU/Căutare
setări
Index
81RO
Rezoluţie HDMI
Cuprins
În momentul conectării aparatului foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) cu mufe
HDMI prin intermediul unui cablu HDMI (se vinde separat), puteţi selecta Rezoluţie
HDMI pentru imaginile redate pe TV.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Rezoluţie HDMI] t
modul dorit t z de pe butonul de comandă
1080i
Redare la o calitate a imaginii HD (de înaltă definiţie) (1080i).
480p/576p
Redare la o calitate a imaginii SD (definiţie standard) (480p/
576p).
• Atunci când [Ieșire video] este [NTSC], rezoluţia este redată
ca 480p, iar atunci când este [PAL], rezoluţia este redată ca
576p.
Note
• Dacă ecranul nu apare corect, selectaţi [1080i] sau [480p/576p] în funcţie de televizorul conectat.
• Setaţi [Ieșire video] pentru a selecta Rezoluţie HDMI conform sistemului de culoare al
televizorului conectat.
• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu HDMI (se
vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.
MENU/Căutare
setări
Setaţi automat rezoluţia de redare în funcţie de informaţiile
dispozitivului conectat.
Căutare
operaţie
Auto
Index
82RO
CONTROL PT.HDMI
Cuprins
Această setare permite utilizarea telecomenzii unui televizor pentru a acţiona aparatul
foto care este conectat la un televizor „BRAVIA” Sync printr-un cablu HDMI (se vinde
separat). Pentru informaţii suplimentare despre „BRAVIA” Sync, vezi pagina 100.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]
t modul dorit t z de pe butonul de comandă
Permite acţionarea de la telecomandă.
Dezactivat
Anulează acţionarea de la telecomandă.
Căutare
operaţie
Activat
Notă
MENU/Căutare
setări
• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. conectând aparatul foto la
un televizor compatibil „BRAVIA” Sync.
Index
83RO
Ieșire video
NTSC
Setează semnalul de ieșire video pe modul NTSC (de ex.,
pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video pe modul PAL (de ex.,
pentru Europa, China).
Căutare
operaţie
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Ieșire video] t mod
dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Setează ieșirea semnalului video în funcţie de sistemul color TV al echipamentului video
conectat. Sistemele color TV diferă în funcţie de ţară și de regiune.
Pentru a vizualiza imagini pe un ecran TV, verificaţi sistemul color TV al ţării sau regiunii
de utilizare (pagina 101).
MENU/Căutare
setări
Index
84RO
Conectare USB
Cuprins
Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă PictBridge, folosind un cablu USB special.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Conectare USB] t
mod dorit t z pe butonul de control
PictBridge
Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
PTP/MTP
Când conectaţi aparatul foto la un computer, Asistentul
AutoPlay Wizard apare și fotografiile din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.
(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un
computer sau alt dispozitiv USB.
Note
Index
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto],
selectaţi [PictBridge].
• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea
[Auto], selectaţi [Mass Storage].
• Când [Conectare USB] este setat la [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme pe un computer. Pentru
a exporta filme pe un computer, setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau [Mass Storage].
MENU/Căutare
setări
Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie
cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge.
Căutare
operaţie
Auto
85RO
Setări LUN
Cuprins
Setează metoda de afișare pentru suportul de înregistrare afișat pe ecranul unui computer
sau alt monitor când aparatul foto este conectat cu un computer sau componentă AV
utilizând o conexiune USB.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Setări LUN] t mod
dorit t z pe butonul de control
Individual
Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, sunt
afișate imaginile de pe cardul de memorie, când nu este
introdus, se afișează imaginile din memoria internă. Selectaţi
această setare în cazurile în care imaginile de pe cardul de
memorie și memoria internă nu sunt afișate când aparatul foto
este conectat la un alt dispozitiv decât calculatorul.
Notă
• Trebuie să selectaţi întotdeauna [Multiplu] în [Setări LUN] când încărcaţi imagini pe un suport
utilizând „PMB Portable”.
MENU/Căutare
setări
Se afișează atât imaginile de pe cardul de memorie cât și cele
din memoria internă. Selectaţi această setare când conectaţi
aparatul foto la un computer.
Căutare
operaţie
Multiplu
Index
86RO
Descarcă muzică
1 MENU t
(Setări) t
z pe butonul de control
Cuprins
Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a schimba piesele
muzicale de pe fundal.
(Setări principale) t [Descarcă muzică] t
Mesajul „Conectare la PC” este afișat.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica fișierele muzicale.
Căutare
operaţie
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer, apoi porniţi
„Music Transfer”.
MENU/Căutare
setări
Index
87RO
Format muzică
Cuprins
Puteţi șterge toate fișierele muzică de fundal stocate în aparatul foto. Acesta poate fi
utilizat în cazuri când fișierele muzică de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Format muzică] t
[OK] t z pe butonul de control
aparatul foto
Puteţi utiliza „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele
muzicale la setările iniţiale.
2Porniţi „Music Transfer”, apoi restabiliţi fișierele muzicale implicite.
• Pentru detalii despre utilizarea „Music Transfer”, consultaţi secţiunea de asistenţă în „Music
Transfer”.
MENU/Căutare
setări
1Rulaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un
computer.
Căutare
operaţie
zRestabilirea fișierelor muzicale presetate în fabrică pe
Index
88RO
Economisire energ.
Ecranul LCD se întunecă după aproximativ 30 de secunde de
absenţă a funcţionării. Aparatul foto se oprește după alte 30
de secunde de absenţă a funcţionării.
Standard
Ecranul LCD se întunecă după 1 minut de absenţă a
funcţionării. Aparatul foto se oprește după un alt minut de
absenţă a funcţionării.
Dezactivat
Ecranul LCD nu se întunecă și aparatul foto nu se oprește
automat.
MENU/Căutare
setări
Rezistenţă
Căutare
operaţie
1 MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Economisire energ.] t
mod dorit t z pe butonul de control
Cuprins
Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.
Dacă nu folosiţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit
și funcţionează pe bază de acumulatorii, ecranul se stinge, iar aparatul se închide automat
mai târziu, pentru a se evita descarcare acumulatorilor (funcţia de închidere automată).
Index
89RO
Format
Notă
Căutare
operaţie
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z pe butonul de control
Cuprins
Formataţi cardul de memorie sau memoria internă. Când utilizaţi un card de memorie
pentru prima dată cu aparatul foto, este recomandat să formataţi cardul de memorie
utilizând aparatul foto înainte de fotografiere pentru performanţă stabilă a cardului de
memorie. Reţineţi că formatarea șterge toate fișierele de pe cardul de memorie și acestea
nu mai pot fi recuperate. Salvaţi informaţiile importante pe un computer etc.
• Reţineţi faptul că formatarea șterge permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
MENU/Căutare
setări
Index
90RO
Creează folder REC.
Cuprins
Creează un folder în cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când veţi crea un alt folder sau veţi
selecta un alt folder de înregistrare.
1 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Creează
folder REC.] t [OK] t z pe butonul de control
După ce se creează un folder nou, puteţi modifica folderul de destinaţie pentru
stocare (pagina 92) și selecta folderul pentru vizualizarea imaginilor (pagina 69).
MENU/Căutare
setări
zDespre foldere
Căutare
operaţie
Note
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Când introduceţi în aparatul foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt echipament și
realizaţi imagini, este posibil să fie creat în mod automat un nou folder.
• Într-un folder pot fi stocate până la 9.999 de imagini. Când capacitatea folderului este depășită,
un nou folder este creat automat.
Index
91RO
Modif. folder REC.
1 MENU t
REC.]
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Modif. folder
Cuprins
Modifică folderul de pe cardul de memorie utilizat curent pentru înregistrarea imaginilor.
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.
Note
MENU/Căutare
setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Folderul următor nu poate fi selectat ca folder de înregistrare.
– Folderul „100”
– Un folder cu un număr care are numai „sssMSDCF” sau „sssMNV01”.
• Nu puteţi muta imagini înregistrate în alt folder.
Căutare
operaţie
3 [OK] t z
Index
92RO
Șterg. folder REC
1 MENU t
REC]
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Șterg. folder
Cuprins
Șterge un folder în cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.
Note
MENU/Căutare
setări
• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de
imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare prin [Șterg. folder REC], folderul cu numărul
cel mai mare este selectat ca folder de înregistrare în continuare.
• Puteţi șterge doar foldere goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi redate
de aparatul foto, ștergeţi-le mai întâi pe acestea și apoi ștergeţi folderul.
Căutare
operaţie
3 [OK] t z
Index
93RO
Copiază
1 Introduceţi un card de memorie cu suficientă capacitate în aparatul foto.
Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.
2 MENU t
(Setări) t
(Instrument card memorie) t [Copiază] t
[OK] t z pe butonul de control
MENU/Căutare
setări
• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere de imagine utilizând un
acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma complet, determinând eșuarea copierii sau
chiar coruperea datelor.
• Imaginile nu pot fi copiate individual.
• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute chiar și după copiere. Pentru a șterge
conţinutul memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere, apoi formataţi memoria
internă ([Format] în [Instrument memorie int.]).
• Pe cardul de memorie se creează un nou folder și toate informaţiile vor fi copiate în acesta. Nu
puteţi alege un anumit folder și copia imaginile pe acesta.
Căutare
operaţie
Note
Index
94RO
Număr fișier
1 MENU t Modul dorit
(Setări) t
(Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t z pe butonul de control
Resetare
Începe de la 0001 de fiecare dată când folderul este schimbat.
(Dacă folderul de înregistrare conţine un fișier, se alocă un
număr mai mare cu unu decât cel mai mare număr.)
MENU/Căutare
setări
Atribuie numere fișierelor în secvenţă chiar dacă folderul
pentru înregistrare sau cardul de memorie este înlocuit. (Când
cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai
mare decât ultimul număr atribuit, este atribuit un număr cu o
unitate mai mare decât cel mai mare număr atribuit.)
Căutare
operaţie
Serie
Cuprins
Selectează metodele utilizate pentru a aloca numere de fișiere imaginilor.
Index
95RO
Setare zonă
1 MENU t
(Setări) t
(Setări ceas) t [Setare zonă] t setare
dorită t z pe butonul de control
Utilizaţi aparatul foto în zona dvs.
Atunci când zona setată curent diferă de zona natală, trebuie
să efectuaţi Setarea zonei.
Destinaţie
Utilizaţi aparatul foto setat la ora de la destinaţia dvs.
Setaţi zona de destinaţie.
Setarea unei destinaţii vizitate frecvent vă permite să reglaţi cu ușurinţă ora atunci
când vizitaţi destinaţia respectivă.
MENU/Căutare
setări
zModificare setare zonă
Căutare
operaţie
Local
Cuprins
Reglează ora la ora locală a unei zone selectate.
Pictogramă Ora de vară
Index
1Selectaţi partea zonei pentru [Destinaţie], apoi apăsaţi z pe butonul de control.
2Selectaţi o zonă cu b/B de pe butonul de control și selectaţi ora Ora de vară cu
v/V.
96RO
Setare dată și oră
1 MENU t
(Setări) t
(Setări ceas) t [Setare dată și oră] t setare
dorită t z pe butonul de control
Cuprins
Setează din nou data și ora.
2 Setaţi valoarea numerică și setările dorite cu v/V/b/B.
Format dată și oră
Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.
Ora de vară
Puteţi selecta Activare/Dezactivare Oră de vară.
Dată și oră
Puteţi seta data și ora.
MENU/Căutare
setări
Notă
• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Prin utilizarea „PMB”
din CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imagini cu data.
Căutare
operaţie
3 [OK] t z
Index
97RO
Puteţi vizualiza imagini pe un televizor conectând aparatul foto la un televizor.
Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.
Consultaţi de asemenea instrucţiunile de operare livrate împreună cu televizorul.
Căutare
operaţie
Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului
foto la un televizor cu ajutorul cablului special
A/V furnizat
Cuprins
Vizualizare de imagini pe un
televizor
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
Butonul
(Redare)
1 La mufe de intrare
audio / video
2 La mufa
MENU/Căutare
setări
2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului A/V special (livrat).
(USB)/A/V OUT
Index
Cablu A/V special
3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Imaginile fotografiate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită cu
butonul de control.
Note
• Dacă utilizaţi aparatul foto în alte ţări, poate fi necesar să comutaţi ieșirea semnalului video astfel
încât să corespundă cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 84).
• Imaginea nu va fi afișată pe televizor când filmul este înregistrat în condiţiile în care aparatul foto
și televizorul sunt conectate.
• Când este legat la ieșirea televizorului, modul Vizualizarea facilă nu este posibil.
98RO
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la o calitate înaltă a imaginii
conectând aparatul foto la un televizor de înaltă definiţie (HD) prin intermediul cablului
HDMI (se vinde separat). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Cuprins
Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă
definiţie (HD)
1 Închideţi aparatul foto și televizorul de înaltă definiţie.
MENU/Căutare
setări
Butonul
Mufă HDMI
Căutare
operaţie
2 Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul HDMI (se vinde
separat).
(Redare)
1 La mufa HDMI
2 La mufa HDMI
Index
Cablu HDMI
3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
4 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni aparatul foto.
Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită de la
butonul de comandă.
Note
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.
Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.
Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.
Atunci când realizaţi filme în timp ce aparatul foto este conectat la televizor printr-un cablu
HDMI (se vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.
Apăsaţi MENU t
(Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [Auto] sau [1080i]
pentru [Rezoluţie HDMI].
Semnalul sonor este setat la [Declanșator].
Nu conectaţi aparatul foto și echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieșire. Atunci
când aparatul foto și televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieșire, nu sunt generate
nici imagini și nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca și defecţiuni ale aparatului foto și /
sau ale echipamentului conectat.
Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare de înaltă definiţie. De
exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs. de înaltă definiţie sau să auziţi
sonorul acestuia.
Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Înregistrarea se poate opri automat atunci când realizaţi filme în situaţia în care aparatul foto și
televizorul sunt conectate prin intermediul unui cablu HDMI (se vinde separat).
99RO
Continuare r
Acest aparat foto este compatibil cu „PhotoTV HD” standard.
Conectând un televizor Sony compatibil cu „PhotoTV HD” printr-un cablu HDMI
(se vinde separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă prezentare a fotografiilor dvs.,
la o calitate HD uimitoare, fără precedent.
Atunci când utilizaţi un televizor care acceptă „BRAVIA” Sync (compatibil cu SYNC
MENU), puteţi utiliza funcţiile de redare ale aparatului foto folosind telecomanda livrată
odată cu televizorul, conectând aparatul foto la televizor prin intermediul cablului HDMI
(se vinde separat).
1 Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul HDMI (se vinde
separat).
3 Apăsaţi butonul
4 MENU t
t [Activat]
(redare) al aparatului foto, pentru a-l porni.
(Setări) t
(Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]
Index
2 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.
MENU/Căutare
setări
Utilizarea „BRAVIA” Sync
Căutare
operaţie
• PhotoTV HD permite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor și culorilor subtile.
• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor Sony compatibil cu modul Video A
prin intermediul unui cablu HDMI, televizorul dvs. este setat automat la calitatea imaginii
corespunzătoare imaginilor statice. Atunci când televizorul este setat la Video, calitatea
imaginii este setată la cea corespunzătoare filmelor.
• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Cuprins
z„PhotoTV HD”
5 Apăsaţi butonul SYNC MENU de pe telecomanda televizorului, pentru a
selecta modul dorit.
Meniu
Funcţie
Prezentare imag. cu
muzică
Redă automat imaginile cu efecte sonore sau muzică de fundal,
ca succesiune.
Imagine unică
Redă o singură imagine odată.
Index imagini
Afișează simultan mai multe imagini.
Șterge
Șterge imaginile înregistrate.
Redare cu zoom
Redă imaginile mărite.
Rotește
Rotește o imagine statică.
Mod vizualizare
Selectează formatul de afișare a imaginilor multiple.
100RO
Continuare r
Note
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,
Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,
Venezuela etc.
Index
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia, Noua
Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam etc.
MENU/Căutare
setări
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile pe un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu mufă
de intrare video și de un cablu A/V special. Sistemul color al televizorului trebuie să
corespundă celui al aparatului foto digital. Verificaţi următoarele liste de sistem color
pentru televizoare ale ţării sau regiunii unde este utilizat aparatul foto.
Căutare
operaţie
Despre sisteme TV color
Cuprins
• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI,
funcţiile pe care le puteţi utiliza sunt limitate.
• Atunci când aparatul foto și telecomanda sunt acţionate simultan, funcţionarea telecomenzii este
întreruptă temporar.
• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. conectând aparatul foto la
un televizor compatibil „BRAVIA” Sync. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
• Dacă aparatul foto funcţionează defectuos în momentul acţionării de la telecomanda
televizorului, cum ar fi în cazul conectării prin HDMI la un televizor de altă marcă, apăsaţi
MENU t
(Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI] t [Dezactivat].
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
101RO
Utilizarea cu computerul
Cuprins
„PMB” și alte aplicaţii sunt incluse pe CD-ROM (livrat) pentru a permite o utilizare mai
versatilă a imaginilor surprinse cu aparatul dvs. foto Cyber-shot.
Mediu recomandat pentru computer (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Altele
CPU: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
(Pentru redare/editare de filme de înaltă definiţie:
Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid/ Intel Core 2
Duo 1,20 GHz sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mare (Pentru redarea/
editarea filmelor High Definition: 1 GB sau mai mare)
Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare —
aproximativ 500 MB
Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768 puncte sau mai
mare
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau ulterior este necesar pentru utilizarea
funcţiei pentru creare discuri.
*2 Starter (Ediţie) nu este acceptată.
Index
*1 Ediţiile de 64 biţi și Starter (Ediţie) nu sunt acceptate.
MENU/Căutare
setări
SO (preinstalat)
Căutare
operaţie
Se recomandă utilizarea următoarei configuraţii de computer când se utilizează softwareul livrat „PMB”, „Music Transfer” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printro conexiune USB.
Mediu recomandat pentru computer (Macintosh)
Se recomandă utilizarea următoarei configuraţii de computer când se utilizează softwareul livrat „Music Transfer” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o
conexiune USB.
SO (preinstalat)
Conexiune USB: Mac OS X (v10.3 până la v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 până
la v10.6)
Note
• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu multi-boot.
• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este
posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB pe care le utilizaţi.
• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB
(compatibilitate cu USB 2.0) permite un transfer avansat (transfer la viteză mare) deoarece
aparatul foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibilitate cu USB 2.0).
• Atunci când computerul reia activitatea dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să
nu se restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.
102RO
Utilizarea software-ului
Cuprins
Instalare „PMB (Picture Motion Browser)” și
„Music Transfer” (Windows)
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
Meniul de instalare apare.
Căutare
operaţie
• Dacă acesta nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Dacă apare ecranul AutoPlay, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile care apar pe
ecran pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Instalare].
Va apărea ecranul „Choose Setup Language”.
Va apărea ecranul „License Agreement”.
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio (
accepta termenii acordului și apoi faceţi clic pe [Next].
t
) pentru a
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după terminarea instalării.
7 Iniţializaţi software-ul.
Index
• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul procedurii (pagina 105).
• La apariţia mesajul de confirmare de repornire, reporniţi computerul conform instrucţiunilor
de pe ecran.
• DirectX poate fi instalat în funcţie de mediul de sistem al computerului dvs.
MENU/Căutare
setări
3 Selectaţi limba dorită, apoi treceţi la următorul ecran.
• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe
(PMB) de pe desktop.
Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB
(numai în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
sau faceţi clic pe
(PMB Help).
• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All programs] t
(PMB).
• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul
livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,
faceţi clic pe
(PMB Launcher) de pe desktop.
Note
• Autentificaţi-vă ca Administrator.
• Când „PMB” este iniţializat pentru prima dată, mesajul de confirmare al instrumentului
Informaţii apare pe ecran. Selectaţi [Start].
103RO
Instalare „Music Transfer” (Macintosh)
2 Faceţi dublu clic pe
Cuprins
1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea
CD-ROM.
(SONYPMB).
3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] în folderul [Mac].
Instalarea softului va începe.
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
• Închideţi toate celelalte softurile de aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.
• Pentru instalare, trebuie să vă autentificaţi ca Administrator.
Index
• „PMB” vă permite să importaţi imagini fotografiate cu aparatul foto pe un computer în
vederea prezentării pe ecran. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer și
faceţi clic pe [Import].
• Imaginile pe un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe aparatul foto.
Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Export] t [Easy
Export (PC Sync)] în meniul [Manipulate] și faceţi clic pe [Export].
• Puteţi salva și imprima imagini cu data.
• Puteţi afișa imagini stocate pe un computer în funcţie de data fotografierii într-un afișaj tip
calendar.
• Puteţi corecta (Reduc. ef. ochi roșii, etc) fotografii și puteţi schimba data și ora fotografiei.
• Puteţi crea discuri cu unitatea de scriere CD sau DVD.
• Puteţi încărca imagini pe suport. (Este necesară o conexiune la Internet.)
• Pentru alte detalii, consultaţi
(PMB Help).
MENU/Căutare
setări
zIntroducere în „PMB”
Căutare
operaţie
Note
zIntroducere în „Music Transfer”
„Music Transfer” vă permite să înlocuiţi fișierele Muzică oferite în aparatul foto din
fabricaţie cu melodiile dumneavoastră favorite și să ștergeţi și să adăugaţi fișiere
Muzică.
De asemenea, puteţi restabili melodiile stocate din fabricaţie în aparatul dvs. foto.
Următoarele tipuri de melodii pot fi importate utilizând „Music Transfer”.
–
–
–
•
Fișiere MP3 stocate pe unitatea hard disk a computerului dvs.
Melodii CD
Fișiere muzicale presetate salvate pe aparatul foto
Înainte de a iniţializa „Music Transfer”, efectuaţi MENU t
(Setări) t [Setări
principale] t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la un computer.
Pentru alte detalii, consultaţi asistenţa din „Music Transfer”.
104RO
1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.
2 Porniţi computerul, apoi apăsaţi butonul
Cuprins
Conectarea aparatului foto la
computer
(Redare).
3 Conectaţi aparatul foto la computer.
2 La mufa
(USB)/A/V OUT
Index
Cablu USB special
MENU/Căutare
setări
1 La o mufă USB a computerului
Căutare
operaţie
• Atunci când o conexiune USB este stabilită pentru prima dată, computerul dvs. rulează
automat un program pentru a recunoaște aparatul foto. Așteptaţi puţin.
Importarea de imagini pe un computer (Windows)
„PMB” vă permite să importaţi imaginile cu ușurinţă.
Pentru detalii despre funcţiile „PMB”, consultaţi secţiunea „PMB Help” .
Importarea de imagini pe un computer fără a utiliza „PMB”
Când apare expertul AutoPlay Wizard după marcarea unei conexiuni USB între aparatul
foto și un computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] sau
[MP_ROOT] t copiaţi imaginile dorite pe computer.
105RO
1 Mai întâi, conectaţi aparatul foto la computerul Macintosh. Faceţi dublu
clic pe pictograma recunoscută recent de pe spaţiul de lucru t [DCIM]
sau [MP_ROOT] t folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi
să le importaţi.
Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din
folderul ce conţine fișierele copiate.
Căutare
operaţie
2 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului.
Cuprins
Importarea de imagini pe un computer
(Macintosh)
Imaginea este afișată.
Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos:
• Deconectarea cablului USB special.
• Îndepărtarea unui card de memorie.
• Introducerea unui card de memorie în aparatul foto după ce imaginile au fost copiate din
memoria internă.
• Închiderea aparatului foto.
2 Faceţi clic pe
t [Stop]
Windows Vista
Index
1 Faceţi clic pe pictograma de deconectare de
pe bara de sarcini.
MENU/Căutare
setări
Ștergerea conexiunii USB
(USB Mass Storage Device)
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].
Windows XP
Pictogramă deconectare
Notă
• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau a unităţii în pictograma „Trash” înainte,
atunci când folosiţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.
106RO
Acest aparat foto are o aplicaţie „PMB Portable” încorporată.
Puteţi utiliza această aplicaţie pentru a efectua următoarele:
Pentru detalii despre „PMB Portable”, consultaţi asistenţa „PMB Portable”.
Căutare
operaţie
• Puteţi încărca imagini cu ușurinţă pe un blog sau alt suport.
• Puteţi încărca imagini de la un computer conectat la Internet chiar dacă nu vă aflaţi acasă sau la
birou.
• Puteţi înregistra cu ușurinţă suporturile (de ex. bloguri) pe care le utilizaţi frecvent.
Cuprins
Încărcarea imaginilor pe un
suport
Porniţi „PMB Portable” (Windows)
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
Când conectaţi aparatul foto și computerul, apare expertul AutoPlay Wizard.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide expertul AutoPlay Wizard pentru unităţile inutile.
MENU/Căutare
setări
Când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba. Urmaţi
procedura de mai jos pentru a efectua selecţia. Odată selectată limba, pașii 3 la 5 nu mai
sunt necesari data următoare când utilizaţi „PMB Portable”.
• Dacă expertul AutoPlay Wizard nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP, [My
Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.
2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.
• Dacă [PMB Portable] nu este afișat în expertul AutoPlay Wizard, faceţi clic pe [Computer] t
[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.
Index
(în Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK])
Apare ecranul de Selectare limbă.
3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul de Selectare regiune.
4 Selectaţi [Region] și [Country/Area] corecte și apoi faceţi clic pe [OK].
Se afișează ecranul Contract de licenţă.
5 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe
[I Agree].
„PMB Portable” se iniţializează.
107RO
Porniţi „PMB Portable” (Macintosh)
Când conectaţi aparatul foto și computerul, [PMB Portable] apare pe spaţiul de lucru.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile nefolositoare.
Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer Macintosh.
2 Faceţi clic pe [PMBPORTABLE] apoi clic pe [PMBP_Mac].
Apare ecranul de Selectare regiune.
Se afișează ecranul Contract de licenţă.
4 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe
[I Agree].
Căutare
operaţie
3 Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area],
apoi faceţi clic pe [OK].
„PMB Portable” pornește.
• Setaţi [Setări LUN] în [Setări principale] la [Multiplu].
• Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când utilizaţi „PMB Portable”.
• Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în
funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest
scop.
• Dacă apare o problemă la „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală, puteţi
repara „PMB Portable” descărcând aplicaţia de instalare pentru PMB Portable de pe sit.
„PMB Portable” face posibilă descărcarea de URL-uri de pe un număr de situri de pe
serverul administrat de Sony („server Sony”).
Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a vă bucura de avantajele serviciului de încărcare
imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele, trebuie să
acceptaţi următoarele.
Index
Note privind „PMB Portable”
MENU/Căutare
setări
Note
• Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând
serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective.
• Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor operatorilor siturilor. Sony nu este
responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată
de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de
servicii.
• Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul Sony. Pot exista
momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive.
• Dacă funcţionarea serverului Sony va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de
indisponibilitatea site-ului Sony etc.
• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul Sony și alte informaţii să fie
înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, datele
personale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.
108RO
Imprimarea fotografiilor
Cuprins
Căutare
operaţie
Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.
• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge
• Imprimarea în mod direct utilizând o imprimantă compatibilă cu cardul dumneavoastră
de memorie
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu imprimanta.
• Imprimarea cu ajutorul computerului
Puteţi importa imagini într-un computer cu ajutorul softului „PMB” livrat, după care le
puteţi imprima.
Puteţi introduce data pe imagine și o puteţi imprima. Pentru detalii, consultaţi „PMB
Help”.
• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 110)
Note
Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei
imprimante compatibile PictBridge
MENU/Căutare
setări
• La imprimarea imaginilor realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie tăiate.
• Nu puteţi imprima imagini panoramice, în funcţie de imprimantă.
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.
Index
„PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.
1 La o mufă USB a
imprimantei
2La mufa
(USB)/A/V OUT
Cablu USB special
3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.
După realizarea conexiunii, indicatorul
indicator apare pe ecran.
Dacă indicatorul
se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (notificare
eroare), verificaţi imprimanta conectată.
109RO
Continuare r
4 MENU t
(Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control
Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică.
Imagini multiple
Puteţi selecta și imprima imagini multiple.
După pasul 4, efectuaţi următoarele.
1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat
toate imaginile.
Cuprins
Această imagine
2MENU t [OK] t z
Cantitate
Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru
imprimare.
Căutare
operaţie
5 Element dorit t [Pornire] t z
• Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o
singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini.
Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi
una lângă alta pe o coală.
Dimensiune
Selectează dimensiunea colii pentru imprimare.
Dată
Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora
în imagini.
• Dacă alegeţi [Dată], data va fi introdusă în ordinea pe care aţi
selectat-o utilizând [Setare dată și oră] aparatului foto. Este posibil
ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imprimantă.
Index
Note
• Nu se pot imprima filme.
• Dacă nu a fost posibilă conectarea aparatului foto la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat
[Conectare USB] de sub (Setări principale) pe [PictBridge].
• Nu deconectaţi cablul special USB cât timp indicatorul
(Se conectează la PictBridge) este
afișat pe ecran.
MENU/Căutare
setări
Aspect
Imprimarea la un centru de imprimare
Puteţi duce cardul de memorie care conţine imaginile realizate cu aparatul foto la un
centru de imprimare de fotografii. Cât timp centrul de imprimare permite servicii de
imprimare foto conform standardului DPOF, puteţi efectua înainte un marcaj
(Comandă de imprimare) pe imagini în modul redare astfel încât să nu trebuiască să le
selectaţi din nou când le imprimaţi la centrul de imprimare.
Note
• La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe
aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 94), apoi duceţi cardul la un
centru de imprimare de fotografii.
• Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de carduri de memorie pot
utiliza.
• Este posibil să fie nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Cereţi
ajutor de la centrul de imprimare foto.
• Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă)
ale datelor pe un disc.
• Nu puteţi seta numărul de imprimări.
• Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii.
110RO
Depanare
1 Verificaţi elementele de la paginile 111 - 119.
3 Inţializaţi setările (pagina 81).
Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea
conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale.
Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi
găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.
http://www.sony.net/
Index
Acumulator și alimentare
MENU/Căutare
setări
4 Consultaţi dealerul Sony sau sediul service autorizat
local Sony.
Căutare
operaţie
2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi un minut,
reintroduceţi acumulatorul și porniţi alimentarea.
Cuprins
Dacă experimentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Acumulatorul nu poate fi introdus.
• Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de
scoatere a bateriei se blochează.
Aparatul foto nu poate fi pornit.
• După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la
pornirea aparatului foto.
• Introduceţi acumulatorul corect.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.
• Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă
moale.
• Utilizaţi un acumulator recomandat.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă
automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se
închide aparatul.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto o anumită perioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește
automat pentru a preveni uzarea acumulatorului, dacă [Economisire energ.] este setat la
[Rezistenţă] sau [Standard]. Reporniţi aparatul foto.
111RO
Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.
• Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat.
• Temperatura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi din nou să încărcaţi
acumulatorul în intervalul recomandat de temperatură între 10 °C și 30 °C.
• Consultaţi pagina 127 pentru detalii.
Nu se pot înregistra imagini.
Index
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă memoria e
plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 37).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul.
• Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 4 sau mai rapid)
• Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 80).
MENU/Căutare
setări
Realizarea de fotografii/filme
Căutare
operaţie
Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei.
Cuprins
• Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu temperaturi extrem de
ridicate sau de scăzute.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a
bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.
Este posibil ca indicatorul să nu indice corect în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Atunci când durata de funcţionare scade
semnificativ, deși aţi efectuat încărcarea, acumulatorii trebuie să fie înlocuiţi (pagina 126).
Achiziţionaţi alţi acumulatori.
Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.
• Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.
• Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 80).
Funcţia Anti-neclaritate nu funcţionează.
• Este posibil ca funcţia anti-neclaritate să nu funcţioneze corect la fotografierea de scene
nocturne.
• Fotografiaţi după apăsarea butonului declanșatorului până la jumătate.
Înregistrarea durează mult.
• Atunci când viteza declanșatorului devine mai lentă decât o anumită viteză în condiţii de
iluminare slabă, funcţia NR (Reducere zgomot) lentă a declanșatorului este automat activată
pentru a reduce zgomotul imaginii. În astfel de condiţii, înregistrarea necesită un timp
îndelungat.
• Funcţia Reducere ochi închiși este activă. Resetaţi [Reducere ochi închiși] pe [Dezactivat]
(pagina 59).
Imaginea este defocalizată.
• Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai
mare de subiect decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere (aproximativ 10 cm (W) / 100 cm
(T) de la obiectiv).
• Modul (Crepuscul), (Peisaj) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă atunci când
realizaţi fotografii.
112RO
Funcţia zoom nu funcţionează.
Cuprins
• Nu puteţi utiliza zoomul optic când fotografiaţi Foto panoramică prin balans.
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 73).
• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital atunci când:
– Realizarea filmelor.
– Declanșator zâmbet este activat.
Nu se poate selecta funcţia Detecţie feţe.
Bliţul nu funcţionează.
Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ.
MENU/Căutare
setări
• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:
– Este selectat Modul Rafală (pagina 45).
– Modul
(Sensibilitate înaltă), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în Selectare
scenă.
– în Foto panoramică prin balans
– În Modul Film
• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 31) atunci când modul Selectare scenă este setat la modul
(Peisaj), (Specialităţi culinare),
(Animal de companie),
(Plajă) sau (Zăpadă).
Căutare
operaţie
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai când modul de focalizare este setat pe [Multi AF] și modul
de măsurare pe [Multi].
• Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.
Aceasta nu este o defecţiune.
• Aparatul foto ajustează focalizarea în mod automat. Apăsaţi și menţineţi apăsat până la
jumătate butonul declanșatorului. Ajustarea focalizării poate dura mai mult când fotografiaţi
un subiect apropiat.
• Modul
(Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă.
Index
Funcţia de fotografiere de la apropiere (Macro) nu funcţionează.
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
Nu se pot insera datele în imagini.
• Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”,
puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 103).
Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când apăsaţi și
menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșatorului.
• Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 46).
Culorile imaginii nu sunt corecte.
• Reglaţi balansul de alb (pagina 48).
113RO
• Acest fenomen este denumit pătare. Aceasta nu este o defecţiune. Pătarea nu apare pe
fotografii, dar poate apărea sub forma unor dungi sau a culorilor inegale pe Foto panoramice
prin balans sau pe filme. („Zone luminate” se referă la soare sau la lumini electrice, care sunt
mult mai luminoase decât zonele înconjurătoare.)
Cuprins
În zonele luminate ale subiectului apar dungi albe sau purpurii sau întregul ecran
devine roșiatic.
Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos.
Ochii subiectului apar roșii.
Pe ecran apar și persistă puncte.
• Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Nu se pot efectua fotografii succesive.
Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori.
Index
• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare
(pagina 37).
• Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat.
MENU/Căutare
setări
• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 75).
• Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul.
• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de vizualizare
(pagina 64), sau corectaţi prin „PMB”.
Căutare
operaţie
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea
imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată.
• [Setări în rafală] este setat pe [Rafală] (pagina 45).
• [Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 53).
Vizualizarea imaginilor
Imaginile nu pot fi redate.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul în aparatul foto.
• Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.
• Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin
fotografii ce au fost procesate pe un computer sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în mod USB. Ștergerea conexiunii USB (pagina 106).
• Acesta este rezultatul copierii imaginilor din computer pe cardul de memorie fără a utiliza
„PMB”. Înregistraţi imaginile neînregistrate la fișierul bază de date din ecranul de înregistrare
(pagina 34) sau redaţi aceste imagini în [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder
(Film)] (pagina 63).
Data și ora nu sunt afișate.
• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi butonul DISP (Setări afișaj pe
ecran) pentru a afișa informaţii (pagina 30).
Marginile din stânga și din dreapta ecranului sunt negre.
• [Orientare automată] este setat pe [Activat] (pagina 74).
114RO
Nu se pot afișa imagini în modul index.
Nu se aude muzica în timpul prezentării de imagini.
• Transferaţi fișierele muzicale în aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 103, 104).
• Confirmaţi că setarea volumului și a prezentării de imagini sunt corecte (pagina 60).
• Prezentarea imaginilor este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu
muzică] și redaţi.
• Dacă aţi conectat un cablu A/V special la aparatul foto, deconectaţi-l.
Căutare
operaţie
Imaginea nu apare pe ecranul LCD.
Cuprins
• Anulaţi modul de Vizualizare facilă, dacă este activat.
Imaginea nu apare pe televizor.
Ștergere
MENU/Căutare
setări
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul ieșirii video al aparatului foto este setat
pe sistemul color al televizorului dvs. (pagina 84).
• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 98).
• Când înregistraţi filme cu aparatul foto și un televizor conectat, imaginea înregistrată nu este
afișată pe televizor.
O imagine nu poate fi ștearsă.
• Anulaţi protecţia (pagina 66).
Index
Computere
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru
„Memory Stick”.
• Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare „Memory
Stick” produse de alţi producători în afară de Sony trebuie să contacteze producătorii
respectivi.
• Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(pagina 105). Calculatorul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.
Calculatorul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
• Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, introduceţi un acumulator
încărcat.
• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage] (pagina 85).
• Folosiţi cablul USB special (livrat).
• Deconectaţi cablul USB special de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii
USB ai computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt
dispozitiv.
115RO
Nu se pot importa imagini.
Cuprins
• Conectaţi aparatul foto și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 105).
• Când realizaţi imagini cu un card de memorie formatat pe computer, este posibil să nu puteţi
importa imaginile pe computer. Fotografiaţi utilizând un card de memorie formatat de
aparatul foto (pagina 90).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.
• Realizaţi conexiunea USB după ce aţi oprit computerul.
• Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu].
• Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage].
• Conectaţi computerul la reţea.
• Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 103).
• Consultaţi fabricantul computerului sau al softului.
Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe
un computer.
• Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe
computer utilizând „PMB” și redaţi.
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, precum „101MSDCF”, apoi redaţi în
mod [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)] (pagina 63).
• Înregistraţi imagine în baza de date de imagini, apoi redaţi în [Vizualizare dată] (pagina 63).
• Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto.
Index
După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe
aparatul foto.
MENU/Căutare
setări
Nu se pot reda imaginile pe computer.
Căutare
operaţie
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portabil” nu pornește.
Card de memorie
Nu se poate introduce un card de memorie.
• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.
Aţi formatat un card de memorie din greșeală.
• În urma formatării, toate informaţiile de pe cardul de memorie sunt șterse. Nu le puteţi
recupera.
Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar dacă un card de memorie
este introdus în aparat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul în aparatul foto.
116RO
Memorie internă
• În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.
Cuprins
Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne.
Nu se pot copia informaţiile din memoria internă pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este plin. Copiaţi pe un card de memorie cu suficientă capacitate.
• Această caracteristică nu este disponibilă.
Căutare
operaţie
Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau computer în memoria
internă.
Imprimare
O imagine nu poate fi imprimată.
• Citiţi manualul de utilizare al imprimantei.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
Index
• În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o
imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată.
• Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau
imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta
oferă sau nu aceste funcţii.
• Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima
imaginile fără a se tăia ambele margini.
MENU/Căutare
setări
Consultaţi „Imprimantă compatibilă PictBridge” împreună cu următoarele elemente.
Nu se pot imprima imagini cu dată.
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 103).
• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Totuși, deoarece
imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima
imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul pot recunoaște informaţii Exif. Pentru
compatibilitate cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi personalul să suprapună datele
pe imagini.
Imprimantă compatibilă PictBridge
Nu se poate stabili o conexiune.
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu
standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta
este compatibilă sau nu cu PictBridge.
• Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto.
• Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 85).
• Deconectaţi și reconectaţi cablul special USB. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
117RO
Nu se pot imprima imagini.
Cuprins
Căutare
operaţie
• Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului USB
special.
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și
reconectaţi cablul special USB. Dacă tot nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi cablul
special USB, opriţi și reporniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB special.
• Nu se pot imprima filme.
• Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer
nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca, în funcţie de imprimantă, imaginile panoramice să nu se imprime sau să se
imprime cu marginile tăiate.
Imprimarea este anulată.
(Se conectează la PictBridge) să
Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video.
• Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă
imprimanta oferă sau nu aceste funcţii.
• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi
producătorul imprimantei.
MENU/Căutare
setări
• Nu deconectaţi cablul special USB înainte ca indicatorul
se stingă.
„---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data.
Index
• Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe
[Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 109).
Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată.
• Dacă utilizaţi hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat imprimanta la aparatul foto,
deconectaţi și reconectaţi cablul USB special.
• Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie
configuraţia aparatului foto (pagina 109), fie a imprimantei.
• Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea
dorită.
Nu se poate opera aparatul foto după anularea imprimării.
• Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează operaţia de anulare. Aceasta poate dura
un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.
Altele
Obiectivul se aburește.
• A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ
o oră.
Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou
aparatul foto.
• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit.
118RO
Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.
Ecranul Setare ceas apare la pornirea aparatului foto.
• Setaţi din nou data și ora (pagina 97).
• Bateria de rezervă internă reîncărcabilă s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată și lăsaţi
aparatul deoparte timp de 24 de ore sau mai mult, oprit.
• Funcţia Setare zonă este setată pe altă locaţie în afară de locaţia dvs. curentă. Modificaţi
setările prin MENU t
(Setări) t [Setări ceas] t [Setare zonă].
Căutare
operaţie
Data sau ora este greșită.
Cuprins
• Aceasta nu este o defecţiune.
MENU/Căutare
setări
Index
119RO
Mesaje de avertizare
Cuprins
Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.
• Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de
utilizare sau de tipul acumulatorului, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar
dacă mai sunt 5 - 10 minute până la descărcarea bateriei.
• Acumulatorul introdus nu este de tip NP-BK1 (livrat).
Căutare
operaţie
A se utiliza numai cu o baterie compatibilă
Eroare sistem
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
• Temperatura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu
mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu temperatură scăzută până
când acesta se răcește.
MENU/Căutare
setări
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
Eroare memorie internă
Reintroduceţi card memorie
Index
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto (pagina 3).
• Terminalul cardului de memorie este murdar.
• Cardul de memorie este deteriorat.
Eroare tip card memorie
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto (pagina 3).
Acest card memorie poate să nu înregistreze sau redea
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto (pagina 3).
Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare card memorie
• Formataţi din nou mediul (pagina 90).
Card memorie blocat
• Utilizaţi un card de memorie cu comutator protejare scriere, iar acesta este în poziţia
BLOCARE. Setaţi comutatorul în poziţia de înregistrare.
Card memorie protejat la scriere
• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini de pe acest card de memorie.
120RO
Nicio imagine
Fără imagini statice
Cuprins
• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.
• În acest folder de pe cardul de memorie nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.
• Folderul selectat sau data selectată nu conţine un fișier care să poată fi redat într-o prezentare
de imagini.
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier care nu poate fi redat pe acest aparat
foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul unui computer, apoi ștergeţi folderul.
Căutare
operaţie
S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut
Eroare folder
Creare mai multe foldere imposibilă
• Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi
crea foldere.
MENU/Căutare
setări
• Există deja pe cardul de memorie un folder cu un număr cu aceleași prime trei cifre (de
exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou
(paginile 91, 92).
Golire conţinut folder
Folder protejat
Index
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate
fișierele și apoi ștergeţi folderul.
• Aţi încercat să ștergeţi un folder care poate fi doar citit, creat de PC sau de un alt dispozitiv.
Eroare fișier
• S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.
Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin
fotografii ce au fost procesate pe un computer sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.
Folder protejat la scriere
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 92).
Fișier protejat
• Deblocaţi protecţia (pagina 66).
Dimensiune imagine peste limită
• Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.
Detectare faţă pentru retușare imposibilă
• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.
121RO
(Indicator avertisment vibraţii)
1280×720 (fină) neacceptată cu acest card memorie
1280×720 (standard) neacceptată cu acest card memorie
Cuprins
• Aparatul foto poate vibra datorită luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul
foto pe trepied pentru a-l fixa.
• Pentru înregistrarea filmelor este recomandat să utilizaţi un card de memorie cu o capacitate
de 1 GB sau mai mare.
• A apărut o eroare de funcţionare a obiectivului.
Căutare
operaţie
Opriţi și reporniţi aparatul
Număr maxim imagini deja selectat
• Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul special USB.
Se procesează...
MENU/Căutare
setări
• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Imagini multiple].
• Puteţi adăuga marcaje
(Ordine de imprimare) la până la 999 fișierele. Anulaţi selecţia.
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când operaţia nu
este terminată. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.
• Ștergeţi fișierul muzical, sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical necorupt.
• Executaţi [Format muzică], apoi încărcaţi un fișier muzical nou.
Index
Eroare la redare muzică
Eroare formatare muzică
• Executaţi [Format muzică].
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu pot fi aplicate pe fișiere de imagine
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau pe imagini care au fost înregistrate cu
alte aparate foto.
Se pregătește Fișier bază date imagini
• Aparatul foto restabilește informaţiile despre dată etc., în cazul în care imaginile au fost șterse
pe un PC etc.
• Aparatul foto creează fișierele de bază de date necesare după formatarea cardului de
memorie.
• Numărul de imagini depășește numărul pentru care aparatul foto permite gestionarea de către
aparatul foto a datei într-un fișier de bază de date. Pentru a înregistra noi fișiere de imagine în
baza de date, ștergeţi imaginile inutile din [Vizualizare dată].
122RO
• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra în memoria internă, selectaţi [Da] și ștergeţi
imaginile nedorite.
Eroare Fișier bază de date imagini.
Recuperare imposibilă
MENU/Căutare
setări
• Importaţi toate imaginile în computer cu „PMB” și formataţi cardul de memorie sau memoria
internă (pagina 90).
Dacă nu puteţi importa toate imaginile în computer cu „PMB”, importaţi toate imaginile în
computer fără a utiliza „PMB” (pagina 105).
Pentru a vizualiza din nou imaginile cu aparatul foto, exportaţi imaginile importate în aparatul
foto cu „PMB”.
Căutare
operaţie
• Nu se poate înregistra în fișierul bazei de date sau reda în [Vizualizare dată]. Importaţi toate
imaginile într-un computer utilizând „PMB” și recuperaţi spaţiul pe cardul de memorie sau
din memoria internă.
Cuprins
Memorie internă plină
Ștergeţi imagini?
Index
123RO
„Memory Stick Duo”
Tip de „Memory Stick”
Memory Stick Duo (fără MagicGate)
Cuprins
A „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact, portabil. Tipurile de
„Memory Stick Duo” care pot fi utilizate împreună cu aparatul foto sunt listate în tabelul
de mai jos. Totuși, funcţionarea corespunzătoare nu poate fi garantată pentru toate
funcţiile „Memory Stick Duo”.
Înregistrare/Redare
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Căutare
operaţie
Memory Stick Duo (cu MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
MENU/Căutare
setări
*1 Transferul de date de mare viteză printr-o interfaţă paralelă nu este acceptat.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt
dotate cu funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie protejată de drepturi de autor care
utilizează tehnologie de criptare. Înregistrarea/redarea de date care necesită funcţii MagicGate
nu poate fi efectuată cu aparatul foto.
*3 Filmele de dimensiunea [1280×720] nu pot fi înregistrate în memoria internă sau pe un alt
„Memory Stick” decât „Memory Stick PRO Duo” și „Memory Stick PRO-HG Duo”.
*4 Acest aparat foto nu acceptă transfer de date în paralel pe 8 biţi. Acesta efectuează același
transfer de date în paralel pe 4 biţi ca și „Memory Stick PRO Duo”.
Note
Index
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru
„Memory Stick Micro”.
• Funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu un computer nu este
garantată.
• Vitezele de citire/scriere de date diferă în funcţie de combinaţia formată din „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timpul unei operaţii de citire sau de scriere de date.
• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:
– La scoaterea „Memory Stick Duo” sau închiderea aparatului foto în timpul unei operaţii de
citire sau de scriere
– La utilizarea „Memory Stick Duo” în locaţii afectate de electricitate statică sau de zgomot
electric
• Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante.
• Nu atașaţi o etichetă pe „Memory Stick Duo” sau pe Adaptorul pentru „Memory Stick Duo”.
• Nu atingeţi porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, îndoiţi sau lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu dezasamblaţi sau modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi la apă „Memory Stick Duo”.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.
• Nu introduceţi alte obiecte în afară de „Memory Stick Duo” în slotul pentru „Memory Stick
Duo”. Dacă procedaţi astfel, puteţi produce deteriorări.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele condiţii:
– Locaţii cu temperatură ridicată, precum interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locaţii expuse la lumina directă a soarelui
– Locaţii cu umezeală sau locaţii în care există substanţe corozive
124RO
Continuare r
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” împreună cu aparatul foto, nu uitaţi să introduceţi
„Memory Stick Micro” într-un Adaptor „M2” de dimensiune Duo. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Micro” în aparatul foto fără un Adaptor pentru „M2” de dimensiune Duo, este
posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.
MENU/Căutare
setări
Instrucţiuni pentru utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde
separat)
Căutare
operaţie
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, nu uitaţi să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi
un „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un Adaptor pentru
„Memory Stick Duo”, este posibil ca acesta să nu mai poată fi scos din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”, asiguraţi-vă
că „Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi împingeţi-l complet. Introducerea
greșită poate provoca defecţiuni.
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”
cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, asiguraţi-vă că Adaptorul pentru „Memory Stick
Duo” este introdus în direcţia corespunzătoare. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate
duce la deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceţi un Adaptor pentru „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory
Stick” fără un „Memory Stick Duo” atașat. Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora unitatea.
Cuprins
Instrucţiuni despre utilizarea Adaptorului pentru „Memory
Stick Duo” (se vinde separat)
Index
125RO
Acumulator
Se recomandă încărcarea acumulatorului la o temperatură ambientală între 10 °C și 30 °C. Este
posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la temperaturi în afara acestui interval.
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorului
Utilizarea eficientă a acumulatorului
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
• Capacitatea bateriei scade în medii cu temperaturi scăzute. Astfel, în locuri cu temperaturi
scăzute, timpul de funcţionare a bateriei este mai mic. Recomandăm următoarele pentru
asigurarea unei utilizări mai îndelungate a acumulatorului:
– Puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi și introduceţi-l în
aparatul foto imediat înainte de a efectua fotografii.
• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent bliţul sau funcţia zoom.
• Recomandăm să păstraţi la îndemână acumulatori de schimb pentru un timp de fotografiere de
două sau de trei ori mai mare decât timpul preconizat și să efectuaţi fotografii de test înainte de a
efectua fotografiile propriu-zise.
• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina
directă a soarelui.
• Dacă bornele acumulatorului sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu pornească,
acumulatorul să nu se încarce sau să apară alte semne de funcţionare defectuoasă. În astfel de
situaţii, îndepărtaţi murdăria ștergând ușor cu o lavetă moale.
Depozitarea acumulatorului
Index
• Descărcaţi complet acumulatorul, înainte de a-l depozita într-un loc răcoros și uscat. Pentru a
menţine funcţia acumulatorului, încărcaţi-l complet și apoi descărcaţi-l complet în aparatul foto
cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.
• Pentru a descărca acumulatorul, lăsaţi aparatul foto în mod redare prezentare de imagini până
când acesta se închide.
• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de
plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte
metalice etc.
Despre viaţa bateriei
• Viaţa bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă
timpul de utilizare scăzut între încărcări devine semnificativ, probabil că este timpul să înlocuiţi
bateria cu una nouă.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și de
mediul în care este utilizat fiecare acumulator.
Acumulator compatibil
• NP-BK1 (livrat) poate fi utilizat în modele Cyber-shot compatibile cu tipul K.
126RO
Încărcător baterie
Cuprins
Căutare
operaţie
MENU/Căutare
setări
• Numai acumulatorii tip NP-BK (și nu alte tipuri) pot fi încărcaţi în încărcătorul de baterie
(livrat). Bateriile de alt tip decât cel specificat pot prezenta scurgeri, se pot supraîncălzi sau pot
exploda dacă încercaţi să le încărcaţi, prezentând risc de rănire prin electrocutare și arsuri.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul încărcat în încărcător,
durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.
• Becul CHARGE al încărcătorului pentru baterie livrat se aprinde intermitent:
– Rapid: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 0,15 secunde.
– Lent: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 1,5 secunde.
• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge rapid, scoateţi acumulatorul încărcat și
introduceţi-l din nou în același încărcător, fixându-l. Dacă becul CHARGE se aprinde și se stinge
rapid din nou, poate indica o eroare de baterie sau faptul că s-a introdus alt tip de baterie în afară
de cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorul este de tipul specificat. Dacă acumulatorul este de
tipul specificat, scoateţi-l, înlocuiţi-l cu unul nou sau cu un alt acumulator și verificaţi dacă
încărcătorul pentru baterie funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este
posibil să existe o eroare de baterie.
• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge lent, indică faptul că încărcătorul de baterie
nu mai încarcă temporar în stand-by. Încărcătorul nu mai încarcă și întră automat în starea de
stand-by dacă temperatura este în afara temperaturii de funcţionare recomandate. Când
temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și becul
CHARGE se aprinde din nou. Se recomandă încărcarea acumulatorului la o temperatură
ambientală între 10 °C și 30 °C.
Index
127RO
Index
D
1080i.......................................................................................82
Declanșator zâmbet......................................................32
480p/576p ............................................................................82
Depanare ..........................................................................111
Cuprins
Cifre
Descarcă muzică .............................................................87
Detecţie feţe .....................................................................56
Acumulator .....................................................................126
Dimens. imag. ..................................................................41
AF central ..........................................................................50
Direcţie fotografiere ....................................................40
Alertă ochi închiși .........................................................76
DISP ......................................................................................30
Animal de companie ....................................................26
DPOF ...................................................................................67
Anulează mascarea .......................................................64
DRO ......................................................................................58
Căutare
operaţie
A
Artificii.................................................................................26
E
Autoreglare inteligentă ..............................................20
Economisire energ. .......................................................89
Ecran .....................................................................................30
B
EV...........................................................................................46
Balans de alb ....................................................................48
Expunere ............................................................................46
Bip ..........................................................................................77
Bliţ ....................................................................................31, 44
F
Butonul de comandă a modului ............................15
Focalizare ...........................................................................50
Creare............................................................................91
Cadran de selectare mod ...........................................18
Modificare ..................................................................92
Calendar ..............................................................................63
Selectare ......................................................................69
Card de memorie .............................................................3
Ștergere ........................................................................93
Caroiaj ..................................................................................71
Format ..................................................................................90
CD-ROM .........................................................................103
Format muzică .................................................................88
Computer .........................................................................102
Foto panoramică prin balans ..................................24
Importare de imagini..................................105, 106
Fotografiere
Computer Macintosh .................................................102
Film .................................................................................28
Computer Windows ...................................................102
Conectare
Index
Folder
C
MENU/Căutare
setări
Autoportret .......................................................................33
Fotografie....................................................................20
Fotografiere facilă .........................................................21
Computer ..................................................................105
Imprimantă ..............................................................109
G
Televizor ......................................................................98
Ghid funcţionare ............................................................79
Conectare USB ...............................................................85
CONTROL PT.HDMI...............................................83
Copiază ................................................................................94
Corectează efect ochi roșii .......................................64
Creează folder REC. ...................................................91
Crepuscul ............................................................................26
128RO
Identificarea părţilor componente.......................15
PAL .......................................................................................84
Ieșire video ........................................................................84
PC .........................................................................................102
Imprimare ..................................................................67, 109
Peisaj .....................................................................................26
Index imagini....................................................................36
PictBridge...................................................................85, 109
Iniţializare ..........................................................................81
Pixel .......................................................................................43
Instalare.............................................................................103
Plajă .......................................................................................26
Instantaneu estompat ..................................................26
PMB.....................................................................................103
ISO .........................................................................................47
PMB Portable ................................................................107
Portret crepuscul ............................................................26
Î
Prezentare imag. cu muzică .....................................61
Încărcător baterie ........................................................127
Prezentare imagini ........................................................60
Language Setting ...........................................................78
M
Programare auto ............................................................23
Protejează...........................................................................66
PTP.........................................................................................85
Punct AF.............................................................................50
R
Mass Storage ....................................................................85
Recunoaștere scenă ......................................................53
Măsurare în punct .........................................................52
Redare ..................................................................................34
Măsurare multi-segment............................................52
Redare continuă .............................................................60
Măsurare ponderat centrală ....................................52
Redare cu zoom ..............................................................35
Memorie internă ............................................................19
Reduc. ef. ochi roșii ......................................................75
„Memory Stick Duo” ................................................124
Reducere ochi închiși ..................................................59
MENU .................................................................................11
Retușează ...........................................................................64
Mesaje de avertizare ..................................................120
Rezoluţie afișare ............................................................72
Mod demo ..........................................................................80
Rezoluţie HDMI ............................................................82
Mod film..............................................................................28
Rotește .................................................................................68
Index
Marcaj comandă de imprimare......................67, 110
MENU/Căutare
setări
L
Căutare
operaţie
P
Cuprins
I
Mod măsurare..................................................................52
Mod vizualizare ..............................................................63
S
Modif. folder REC........................................................92
Selectare scenă ................................................................26
MTP .......................................................................................85
Selectează folder ............................................................69
Mufă HDMI......................................................................99
Sensibilitate detect. zâmbet .....................................55
Mufă USB/A/V OUT ..................................98, 105, 109
Sensibilitate înaltă .........................................................26
Multi AF .............................................................................50
Setare dată și oră............................................................97
Music Transfer ......................................................103, 104
Setare zonă ........................................................................96
N
Setări .....................................................................................13
Setări ceas ..........................................................................97
NTSC ....................................................................................84
Setări în rafală .................................................................45
Număr fișier ......................................................................95
Setări LUN ........................................................................86
O
Orientare automată ......................................................74
Sincronizare lentă ..........................................................31
SO .........................................................................................102
Soft .......................................................................................103
Specialităţi culinare ......................................................26
Sursă luminoasă AF .....................................................70
129RO
Ș
.......................................................93
Șterge ..............................................................................37, 65
T
Cuprins
Șterg. folder REC.
Tăiere margini (Redimens.) ....................................64
Televizor .............................................................................98
Temporizator ...................................................................33
VGA......................................................................................41
Vizualizare facilă............................................................22
Căutare
operaţie
V
Z
Zonă de focalizare AF ................................................50
Zoom.....................................................................................29
Zoom digital .....................................................................73
Zoom digital de precizie ............................................73
Zoom inteligent ..............................................................73
MENU/Căutare
setări
Zăpadă .................................................................................26
Zoom optic ..................................................................29, 73
Index
130RO
Note despre Licenţă
MENU/Căutare
setări
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
Căutare
operaţie
În ceea ce privește licenţa pentru „Music Transfer” inclusă pe
CD-ROM (livrat)
Cuprins
CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI AVC PENTRU
UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE CONSUMATORI,
ACEST PRODUS ESTE DESTINAT SĂ
(i) CODIFICE MATERIALE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL
AVC („AVC VIDEO”)
ȘI / SAU
(ii) SĂ DECODIFICE MATERIALE AVC VIDEO CODIFICATE DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI / SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR
VIDEO ÎNDREPTĂŢIT SĂ OFERE MATERIALE AVC VIDEO.
NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ
UTILIZARE. PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG
LA, L.L.C. VEZI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Index
131RO
Download PDF

advertising