Sony | DSC-T500 | Sony DSC-T500 Instrucţiuni de utilizare

Cameră foto digitală
Cuprins
Manual de
Operaţii de bază
instrucţiuni
“Cyber-shot
Handbook”
DSC-T500
Înainte de a utiliza camera foto, vă rugăm
să citiţi cu atenţie acest manual, precum
şi manualele de instrucţiuni “Instruction
Manual” şi “Cyber-shot Step-up Guide”,
după care să păstraţi documentaţia pentru
a o putea consulta ulterior.
Utilizarea funcţiilor
pentru înregistrare
Utilizarea funcţiilor de
vizualizare
Personalizarea
configuraţiei
Conectarea camerei la
un televizor
Folosirea calculatorului
Imprimarea fotografiilor
Soluţionarea
defecţiunilor
Informaţii suplimentare
Index
© 2008 Sony Corporation
Note privind utilizarea camerei
Tipuri de “Memory Stick” ce pot
fi utilizate (nu sunt furnizate)
“Memory Stick
Duo” : se poate
utiliza cu această
cameră foto.
“Memory Stick” :
nu se poate utiliza cu
această cameră foto.
Nu pot fi utilizate alte carduri de
memorie
• Pentru detalii legate de “Memory Stick
Duo”, consultaţi pagina 127.
Când folosiţi o unitate “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory
Stick”
Puteţi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un Adaptor Memory
Stick Duo (nu este furnizat).
Adaptor Memory Stick Duo
Note privind acumulatorul
• Înainte de a utiliza camera foto pentru
prima dată, încărcaţi acumulatorul care
v-a fost furnizat.
• Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă
nu este complet descărcat. De asemenea,
puteţi utiliza acumulatorul chiar dacă nu
este complet încărcat, folosind capacitatea
parţială a acestuia, indiferent cât este.
• Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi acumulatorul
o perioadă mai lungă de timp, consumaţi
complet energia sa, scoateţi-l din camera
foto şi apoi depozitaţi-l într-un loc uscat
şi răcoros pentru a-i menţine în bună stare
funcţiile.
• Pentru detalii legate de acumulator,
consultaţi pagina 129.
Lentilele Carl Zeiss
Această cameră foto este echipată cu lentile
Carl Zeiss care sunt capabile să reproducă
imagini clare, cu contrast excelent.
Lentilele acestui aparat au fost produse în
sistemul de asigurare a calităţii atestat de
2
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele de
calitate ale Carl Zeiss din Germania.
Ecran LCD şi obiectiv
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie, astfel
încât peste 99,99% dintre pixeli să fie
operaţionali.
Totuşi, este posibil ca unele puncte
minuscule negre şi/sau luminoase (de
culoare albă, roşie, albastră sau verde) să
apară constant pe ecranul LCD. Apariţia
acestor puncte este normală în procesul
de producţie şi nu afectează în nici un fel
înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roşii, albastre sau
verzi
• Dacă ecranul LCD este stropit cu apă sau
cu alte lichide şi se udă, ştergeţi-l imediat
cu o bucată de pânză moale. Lăsând
lichide pe suprafaţa ecranului LCD este
posibil să îi fie afectată calitatea sau pot
apărea disfuncţionalităţi.
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului la lumină solară directă o perioadă
îndelungată, poate genera disfuncţionalităţi. Aveţi grijă când aşezaţi camera
lângă o fereastră sau afară.
• Nu apăsaţi puternic ecranul LCD. Ecranul
se poate decolora şi pot apărea disfuncţionalităţi.
• Este posibil ca imaginile să lase urme
pe ecranul LCD atunci când vă aflaţi în
spaţii cu temperatură scăzută. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Aveţi grijă să nu ciocniţi lentilele mobile şi
nici să nu le aplicaţi o forţă prea mare.
Notă pentru cazul în care
sunt redate filme cu alte
echipamente
Această cameră utilizează Profilul principal
MPEG-4 AVC / H.264 pentru a înregistra
filme. De aceea, filmele înregistrate cu
această cameră digitală nu pot fi redate
cu dispozitive care nu acceptă standardul
MPEG-4 AVC / H.264.
Imaginile folosite în acest
manual
Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse şi nu imagini
reale înregistrate cu această cameră foto.
3
Cuprins
Note privind utilizarea camerei .......................................................2
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune................8
Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect........................... 8
Expunere – Reglarea intensităţii luminoase............................................. 10
Culoare – În legătură cu efectele de lumină............................................. 11
Calitate – În legătură cu dimensiunea şi calitatea imaginii....................... 12
Bliţ – În legătură cu utilizarea bliţului........................................................ 14
Identificarea părţilor componente..................................................15
Indicatori de ecran.........................................................................17
Acţionarea afişajului tactil..............................................................21
Modificarea interfeţei de ecran......................................................22
Utilizarea memoriei interne............................................................24
Operaţii de bază
Fotografierea.................................................................................25
Înregistrarea filmelor......................................................................29
Vizualizarea imaginilor...................................................................31
Ştergerea imaginilor......................................................................35
Descrierea diverselor funcţii – HOME / Meniu..............................36
Elementele meniului......................................................................39
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
Schimbarea modului de înregistrare.............................................41
Moduri disponibile pentru înregistrarea fotografiilor
(Selecţia Scenei)........................................................................42
Înregistrarea imaginilor (modul Program automat)........................44
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
Metering Mode (Modul de măsurare) : Alegerea modului de măsurare
ISO (Sensibilitate) : Stabilirea sensibilităţii luminoase
EV (Expunere) : Ajustarea intensităţii luminoase
4
Cuprins
Meniul de înregistrare....................................................................50
REC Mode (Modul înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuă
EV (Valoare expunerii) : Ajustarea intensităţii luminoase
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
Metering Mode (Modul de măsurare) : Alegerea metodei de măsurare
White Balalance (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare
Flash Level (Nivelul bliţului ) : Stabilirea cantităţii de lumină emisă de bliţ
Red Eye Reduction (Reducerea efectului de ochi roşii)
Face Detection (Detecţia feţei) : Detectarea feţei subiectului
Color Mode (Modul de culoare) : Modificarea vivacităţii imaginilor sau adăugarea
de efecte speciale
SteadyShot (Stabilizator de imagine) : Selectarea modului de eliminare a
neclarităţii
Setup (Reglaje) : Selectarea reglajelor pentru înregistrare
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Meniul de vizualizare.....................................................................58
(Retuşare) : Retuşarea fotografiilor
(Redimensionare cu mai multe scopuri) : Dimensiunea imaginii este modificată
în funcţie de utilizare
(Mărire pentru afişare panoramică) : Fotografiile sunt afişate în formatul 16:9
(Succesiune de imagini) : Prezentarea unei serii de imagini
(Ştergere) : Ştergerea imaginilor
(Protecţie) : Evitarea ştergerii accidentale a imaginilor
(Marcaj de imprimare) : Ataşarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
(Imprimare) : Tipărirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante
(Rotire) : Rotirea unei fotografii
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
(Reglaje de volum) : Ajustarea volumului
5
Cuprins
Personalizarea configuraţiei
Personalizarea reglajelor şi a facilităţii de gestionare a memoriei.69
Gestionarea memoriei.............................................................70
Memory Tool — Instrument pentru Memory Stick .........................70
Formatare
Schimbarea directorului de înregistrare
Crearea directorului de înregistrare
Copiere
Memory Tool — Instrument pentru memoria internă......................73
Formatare
Reglaje.....................................................................................74
Main settings — Reglaje principale 1................................................ 74
Semnal sonor
Redare continuă
Calibrare
Ghidul funcţiilor
Iniţializare
Main settings — Reglaje principale 2................................................ 76
Conexiune USB Ieşire video
Comandă pentru HDMI
Tipul de televizor
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 1. ............................78
Iluminarea de asistenţă
Modul AF (Focalizarea Automată)
Caroiaj
Zoom digital (Mărire digitală)
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 2. ............................80
Orientarea automată
Reluare automată
Potrivirea ceasului.............................................................................. 81
Alegerea limbii .................................................................................. 82
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor................................................83
6
Cuprins
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows................................................89
Instalarea software-ului (furnizat)..................................................91
Utilizarea aplicaţiei software “Picture Motion Browser”
(furnizată)..............................................................................93
Copierea imaginilor pe calculator folosind
“Picture Motion Browser”......................................................94
Copierea imaginilor pe calculator fără a folosi “Picture Motion
Browser”................................................................................98
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un
calculator (prin copiere pe un card de memorie “Memory
Stick Duo”)..........................................................................100
Utilizarea aplicaţiei software “Music Transfer” (furnizată)............101
Utilizarea unui calculator Macintosh............................................102
Vizualizarea “Cyber-shot Step-up Guide”............................104
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimă fotografiile.........................................................105
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge ..........................................................................106
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat......................109
Soluţionarea defecţiunilor
Soluţionarea defecţiunilor............................................................ 111
Indicatoare şi mesaje de avertizare.............................................122
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în străinătate — surse de alimentare.126
Despre “Memory Stick Duo”........................................................127
Despre acumulator......................................................................129
Despre încărcătorul pentru acumulator.......................................130
Index
Index . ........................................................................................131
7
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini
mai bune
Focalizare
Expunere
Culoare
Calitate
Bliţ
Această secţiune descrie operaţiile de bază
necesare pentru a putea folosi corespunzător
camera foto. Sunt descrise procedurile de
utilizare a diferitelor funcţii ale camerei,
cum ar fi : interfaţa HOME (pag. 36) şi
meniurile (pag. 38).
Focalizare
Focalizarea cu succes asupra unui subiect
Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, camera reglează în mod automat focalizarea
(Auto Focus). Aveţi grijă să apăsaţi butonul declanşator numai pe jumătate.
Nu apăsaţi direct
şi complet butonul
declanşator.
Apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator
Indicatorul AE/AF
blocat clipeşte ,
Indicatorul rămâne
aprins/se emite un
semnal sonor
Apăsaţi
complet
butonul
declanşator
Pentru a fotografia subiecte pentru care focalizarea este dificil de reglat T [Focus]
(pag. 44)
Dacă imaginea este neclară şi după focalizare, este posibil să fie aşa din cauza mişcării
involuntare a aparatului. T Citiţi secţiunea “Recomandări pentru evitarea imaginilor
neclare” (în continuare).
8
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Recomandări pentru evitarea imaginilor neclare
Camera s-a mişcat în mod accidental când aţi înregistrat imaginea. Vom denumi aceasta
“agitarea camerei”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a deplasat când aţi înregistrat, vom
denumi aceasta “subiect neclar”.
Agitarea camerei
Cauză
Mâinile sau corpul dvs. tremură când ţineţi
camera şi apăsaţi butonul declanşator, întreaga imagine rezultată fiind neclară.
Ce puteţi face pentru a reduce
neclaritatea
• Folosiţi un trepied sau aşezaţi camera
pe o suprafaţă plată, stabilă pentru a
menţine aparatul nemişcat.
• Înregistraţi folosind cronometrul cu
întârziere de 2 secunde şi stabilizaţi
camera ţinând ferm , în laterală, braţul
cu care fotografiaţi, după ce apăsaţi
butonul declanşator.
Subiect neclar
Cauză
Cu toate că menţineţi camera în poziţie
stabilă, subiectul se deplasează în cursul
perioadei de expunere, astfel că acesta va
apărea neclar când este apăsat butonul
declanşator.
Ce puteţi face pentru a reduce
neclaritatea
• Selectaţi
(modul Înaltă sensibilitate)
la Selecţia Scenei.
• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare
pentru ca viteza obturatorului să crească
şi apăsaţi butonul declanşator înainte ca
subiectul să se mişte.
Note
• Funcţia de eliminare a neclarităţilor este activată din fabrică, aceasta fiind varianta
implicită de reglaj. Astfel, rezultatul agitării camerei este redus în mod automat. Această
funcţie nu este însă eficientă în cazul subiectelor neclare.
• În plus, agitarea camerei şi subiectele neclare apar frecvent în condiţii de iluminare
slabă sau de viteză redusă a obturatorului, cum este cazul în modurile Twilight şi
Twilight Portret. Când folosiţi aceste moduri, ţineţi seama de consideraţiile de
mai sus.
9
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Expunere Reglarea intensităţii luminoase
Puteţi obţine diferite imagini reglând expunerea şi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintă
cantitatea de lumină pe care camera foto o primeşte când eliberaţi obturatorul.
Viteza obturatorului = Perioada de timp cât camera primeşte lumină
Expunere : Diafragmă = Dimensiunea orificiului prin care lumina pătrunde în aparat
10
Sensibilitate ISO (Index de expunere recomandat) = Sensibilitatea la înregistrare
Supraexpunere =
prea multă lumină.
Imaginea are prea
mult alb
Pentru expunere este stabilită automat valoarea corectă atunci când este ales modul
de autoreglaj. Expunerea poate fi reglată şi
manual, cu ajutorul funcţiilor următoare :
Expunere
corectă
Reglaj EV (diferenţa faţă de expunerea
stabilită de camera foto)
Vă permite să reglaţi expunerea care a fost
determinată de camera foto (pag. 49).
Subexpunere =
prea puţină lumină.
Imaginea este prea
întunecată
Metering mode (mod de măsurare)
Vă permite să schimbaţi partea subiectului
unde se vor efectua măsurătorile pentru
determinarea expunerii (pag. 47).
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Reglarea sensibilităţii ISO (Index de expunere recomandat)
Sensibilitatea ISO este o unitate de măsură a vitezei pentru suporturile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine care recepţionează lumină. Chiar dacă expunerea este
aceeaşi, imaginile vor diferi în funcţie de sensibilitatea ISO. Pentru a ajusta sensibilitatea
ISO, consultaţi pagina 48.
Sensibilitate ISO crescută
Sunt înregistrate imagini luminoase chiar şi atunci când se fotografiază
în spaţii întunecate, fiind mărită viteza obturatoului pentru a fi reduse
neclarităţile. Imaginea tinde însă să prezinte zgomot.
Sensibilitate ISO scăzută
Este înregistrată o imagine mai uniformă, care însă poate fi mai
întunecată, dacă expunerea este insuficientă.
Culoare
În legătură cu efectele de lumină
Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.
Exemplu : Culoarea unei imagini este influenţată de sursele de iluminare
Starea vremii/
iluminare
Daylight
(lumina zilei)
Caracteristici
ale luminii
Alb (standard)
Cloudy
(înnorat)
Albăstrui
Fluorescent
Incandescent
Verzui
Roşiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de autoreglaj.
Puteţi regla însă şi manual tonurile de culoare cu ajutorul opţiunii [White Balance]
(pag. 52).
11
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Calitate
În legătură cu dimensiunea şi calitatea imaginii
O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte minuscule denumite pixeli. Dacă imaginea conţine un număr mare de pixeli înseamnă că este de mari dimensiuni,
că ocupă mai multă memorie şi că prezintă subiectul până în mici detalii. “Dimensiunea
imaginii” este exprimată prin numărul de pixeli.
Cu toate că diferenţele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine şi durata
de timp necesară procesării datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimată sau
prezentată pe monitorul unui calculator personal.
Descrierea pixelilor şi a dimensiunii imaginii
1 Dimensiunea imaginii : 10 M
3648 pixeli × 2736 pixeli = 9.980.928 pixeli
2 Dimensiunea imaginii : VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Alegerea dimensiunii imaginii (pag. 13, 27, 30)
Pixel
M u l ţ i p i x e l i (Calitate
superioară a imaginii şi fişier
de dimensiune mai mare)
Puţini pixeli (Calitate
mai slabă a imaginii, însă
o dimensiune mai redusă a
fişierului)
12
b
Exemplu :
Imprimare până la
dimensiune A3+
b
Exemplu :
Imagine care poate
fi ataşată pentru a
fi transmisă prin
poşta electronică
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Varianta implicită este marcată cu simbolul
Dimensiunea
imaginilor
10 M
(3648×2736)
.
Sugestii pentru utilizare
Imprimare până la A3+
Nr.
imagini
Mai puţine
Mod de
imprimare
Mai fin
3:2 (8M)*1 Pentru raportul laturilor
fotografiilor 3:2
(3648×2432)
Imprimare până la A4
5M
(2592×1944)
Imprimare până la 10×15 cm,
3M
respectiv până la 13×18 cm
(2048×1536)
VGA (640×480)
Pentru înregistrarea de imagini
cu dimensiune redusă destinate
transmiterii prin E-mail
16:9 (7M)*2 Afişare la televizoare HDTV şi
pentru imprimare până la A4
(3648×2056)
16:9 (2M)*2 Afişare la televizoare HDTV
(1920×1080)
Mai multe
Mai grosier
Mai puţine
Mai fin
Mai multe
Mai grosier
* 1 Fotografiile sunt înregistrate având raportul laturilor de 3:2, ca şi hârtia fotografică sau cărţile
poştale etc.
* 2 Imaginile ocupă complet ecranul. Ambele margini ale fotografiei pot fi eliminate la imprimare
(pag. 119).
Dimensiunea
imaginilor de film
1280×720 (Fin)
1280×720 (Standard)
VGA
Cantitatea medie
de date / secundă
Sugestii pentru utilizare
9 MPS
Filme înregistrate la cea mai înaltă
calitate pentru afişarea la HDTV.
6 MPS
Filme înregistrate la calitate
standard pentru afişarea la HDTV.
3 MPS
Înregistrarea de imagini cu
dimensiune adecvată pentru
utilizarea pe Internet.
• Imaginile filmate cu această cameră vor fi înregistrate cu următoarele caracteristici :
MPEG-4 AVC/H.264, aproximativ 30 cps (cadre pe secundă), progresiv, AAC, format
mp4.
• Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este superioară.
• Când pentru filme este aleasă varianta
, imaginea rezultată va fi înregistrată de la
distanţă.
13
Tehnici de bază pentru obţinerea unor imagini mai bune
Bliţ
În legătură cu utilizarea bliţului
Când folosiţi bliţul, ochii subiectului pot apărea roşii sau pot apărea puncte neclare, circulare,
de culoare albă. Aceste fenomene pot fi reduse urmând paşii descrişi în continuare.
Fenomenul “ochi roşii”
Pupilele se dilată în spaţii întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de sânge ce
se găsesc pe retină, şi astfel apare fenomenul “ochi roşii”.
Camera
Ochi
Retină
Cum poate fi diminuat fenomenul “ochi roşii” ?
• Alegeţi pentru [Red Eye Reduction] varianta [On] (pag. 55).
• Selectaţi
(modul Înaltă sensibilitate)* la Selecţia Scenei (pag. 42). (Bliţul este oprit
automat.)
• Când ochii subiectului devin roşii, corectaţi imaginea cu [Retouch] în meniul de vizualizare
(pag. 58) sau cu aplicaţia software “Picture Motion Browser”.
“Puncte circulare albe”
Apariţia acestora este cauzată de existenţa în aer, în preajma obiectivului, a unor particule
fine (de praf, de polen etc.) care sunt accentuate de lumina emisă de bliţ şi care apar în
imagini sub forma unor pete circulare albe.
Camera
Subiect
Particule (praf, polen etc.) din aer
Cum pot fi reduse “punctele circulare albe” ?
• Iluminaţi spaţiul unde fotografiaţi şi înregistraţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi
(modul Înaltă sensibilitate)* la Selecţia Scenei. (Bliţul este oprit automat.)
(modul Înaltă sensibilitate) la Selecţia Scenei, este posibil ca
* Chiar dacă selectaţi
viteza obturatorului să scadă în condiţii de iluminare slabă sau în spaţii întunecate. În
astfel de cazuri, utilizaţi un trepied sau stabilizaţi camera ţinând ferm, în laterală, braţul
cu care fotografiaţi, după ce apăsaţi butonul declanşator.
14
Identificarea părţilor componente
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi
paginile indicate între paranteze.
Cameră
Partea de jos
1 Buton declanşator (26)
2 Cursor de zoom (W/T) (27, 30)
3 Microfon stereo
4 Buton
(Redare) (31)
5 Buton POWER / Indicator luminos
POWER
6 Bliţ (28)
7 Obiectiv
7 Indicator luminos al temporizatorului (27, 30) / Iluminare de
asistenţă AF (78)
8 Capacul obiectivului
1 Ecran LCD / Afişaj tactil (21, 22)
2 Comutator de mod (25, 29)
3 Bridă de prindere a curelei / şnurului
4 Difuzor
5 Slot pentru acumulator
6 Multiconector
7 Indicator luminos de acces
8 Slot pentru “Memory Stick Duo”
9 Pârghie de scoatere a
acumulatorului
0 Capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick
Duo”
qa Sistem de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm. În
caz contrar, nu veţi putea prinde în
siguranţă camera de trepied şi este
posibil să deterioraţi aparatul.
15
Identificarea părţilor
Suport cu ieşire multiplă
5 Mufă DC IN
Când utilizaţi un adaptor de reţea
AC-LS5K (nu este furnizat).
Marcaj v
1 Spre
mufa DC IN
Suportul cu ieşire multiplă este util în
următoarele situaţii,
• La realizarea unei conexiuni USB între
camera foto şi calculator.
• La realizarea unei conexiuni la mufele de
intrare audio / video ale televizorului.
• La realizarea conexiunii cu o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge.
1 Terminal de conectare a camerei
2 Mufă HDMI OUT (84)
3 Mufă A/V OUT (STEREO) (83)
4 Mufă USB (94, 106)
16
2 Spre priza
de perete
• Nu puteţi încărca acumulatorul conectând
camera la adaptorul adaptor de reţea
AC-LS5K. Pentru această operaţie,
folosiţi încărcătorul (furnizat).
Indicatori de ecran
Atingeţi [DISP] în partea din dreapta jos
a ecranului pentru a trece la interfaţa de
selecţie (pag. 22).
Consultaţi paginile indicate între paranteze
pentru a afla detalii legate de funcţionare.
Când fotografiaţi
Când filmaţi
1
Indicatori
Semnificaţie
Energia rămasă a acumulatorului
Avertisment de
energie scăzută (122)
Se încarcă bliţul
C:32:00
Afişaj de
autodiagnosticare
(122)
Scala de zoom
(27, 30, 79)
×1.3
2
Indicatori Semnificaţie
Steady Shot (57)
• Sunt afişaţi când butonul
declanşator este pe
jumătate apăsat în
condiţiile de configurare
curente.
Suportul de înregistrare
(“Memory Stick Duo, memoria internă”)
Director de înregistrare
(70 )
• Acest indicator nu
apare când este utilizată
memoria internă.
Numărul de imagini ce
96
pot fi înregistrate
00:25:05 Durata disponibilă de
înregistrare (oră:min:sec)
Asistenţa AF (78)
Avertizare de vibraţie
• Indică faptul că vibraţiile
vă pot împiedica să
înregistraţi imagini
clare în spaţii insuficient
iluminate. Puteţi
înregistra imagini chiar
dacă apare avertizarea de
vibraţii. Vă recomandăm
însă să activaţi funcţia
de eliminare a neclarităţilor, folosind bliţul
pentru o iluminare mai
bună sau trepiedul ori alt
sistem pentru a stabiliza
camera
(pag. 9).
Reducerea efectului de
ochi roşii (55)
17
Indicatori de ecran
Indicatori
Semnificaţie
Nivelul bliţului (55)
3
Indicatori
Semnificaţie
Zona de focalizare
automată (44)
Modul de înregistrare
(50)
Detecţia feţei (56)
Modul de de măsurare
(47)
Focalizare (44)
Indicator atingere AF
(26)
Temporizator
(27, 30)
Echilibrul de alb (52)
Histogramă (23)
0/3
Contor de fotografii
(30)
Buton foto (30)
z
AE / AF blocată (26)
125
Reducerea zgomotului datorat obturatorului
lent.
• Când viteza
obturatorului scade
sub o anumită
valoare, în condiţii
de iluminare redusă,
este activată automat
funcţia “NR slow
shutter” pentru a
diminua zgomotul
care apare în imagine.
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea diafragmei
ISO 400
Număr ISO (48)
+2.0EV
Standby
REC
Valoarea expunerii
(49)
Macro / Focalizare la
mică distanţă (28)
• Afişat când pentru [Display Setup] este
aleasă varianta
[Image Only]. Modul bliţ (28, 30)
• Afişat când pentru [Display Setup] este
aleasă varianta [Image
Only]. Stare de aşteptare /
filmare
0:12
Ora înregistrării (m:s)
n
Modul culoare (54)
18
Indicatori de ecran
La redarea fotografiilor
2
Indicatori
8/8
La redarea filmelor
1
Indicatori
DPOF
C:32:00
2.0
Semnificaţie
Energia rămasă a acumulatorului
Avertisment de
energie scăzută (122)
Dimensiunea imaginii
(13)
Marcaj (DPOF)
pentru ordinea de
imprimare (109)
Protecţie (65)
(122) Afişaj de
autodiagnosticare
Mărire la redare (32)
VOL
Semnificaţie
Suportul de redare
(“Memory Stick Duo, memoria internă”)
Director de redare (67 )
• Acest indicator nu
apare când este utilizată
memoria internă.
Numărul imaginii /
Numărul de imagini
înregistrate în directorul
selectat
Conectare PictBridge
(108)
• Nu detaşaţi camera
de suportul cu ieşire
multiplă şi nu decuplaţi
cablul USB câtă vreme
pe ecran este afişat
simbolul.
Schimbarea directorului
(67)
• Acest indicator nu apare
când este utilizată
memoria internă.
Conexiune PictBridge
(106)
Volum (68)
19
Indicatori de ecran
3
Indicatori
Semnificaţie
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea diafragmei
ISO 400
Număr ISO (48)
+2.0EV
Valoarea expunerii
(49)
Modul de măsurare (47)
Bliţ
AWB
Echilibrul de alb (52)
N
Redare (31)
00:00:12
Bară de evoluţie a
redării
Contor
101-0012
2008 1 1
9:30 AM
Număr director - fişier
(67)
Data/ora la care a fost
înregistrată imaginea redată
Histogramă (23)
• Când afişarea histogramei este dezactivată
apare simbolul
20
.
Acţionarea afişajului tactil
Pe ecranul LCD apar, de asemenea, butoane care permit acţionarea camerei (afişaj tactil).
Afişaj tactil
1 Porniţi camera.
În cursul înregistrării :deplasaţi capacul obiectivului în jos.
În cursul redării : Apăsaţi
(Redare).
2 Atingeţi uşor, cu degetul, butoanele afişate pe ecran.
În legătură cu butoanele tactile afişate pe ecran
• Dacă elementul dorit nu este vizibil, atingeţi v/V/b/B pentru a schimba pagina.
• Puteţi reveni la interfaţa precedentă atingând [BACK] sau [×].
• La atingerea [OK] se trece la următoare interfaţă.
• L a atingerea [?] sunt afişate informaţii legate de elementul atins. Pentru ca aceste informaţii
să dispară, atingeţi din nou [?].
• Pentru a acţiona afişajul tactil, apăsaţi-l uşor cu degetul.
• Nu apăsaţi ecranul LCD cu mai multă forţă decât este necesar.
• Dacă atingeţi partea din dreapta sus a ecranului în cursul înregistrării, butoanele şi
simbolurile vor dispărea momentan de pe ecran, însă vor reapărea după ce luaţi degetul
de pe ecran.
21
Modificarea interfeţei de ecran
Atingeţi [DISP] pe ecran pentru a trece la
interfaţa de selecţie pe ecran.
• Alte reglaje în afară de [LCD Brightness]
(luminozitate LCD) pot fi efectuate
separat pentru înregistrare şi redare.
• În modul index, puteţi stabili numărul de
imagini care să fie afişate (pag. 32).
Numai imaginea
în cursul
• La redare, dacă atingeţi
modurilor [Normal] sau [Simple], este
afişată temporar numai imaginea. Pentru
ca să reapară butoanele afişajului tactil,
atingeţi zona centrală a imaginii.
[Display Setup] (Configurarea interfeţei)
Această facilitate stabileşte dacă să fie sau
nu afişate simboluri pe ecran.
Normal (normal)
Sunt aflate butoanele şi simbolurile de pe
afişajul tactil.
Simple (simplu)
Sunt aflate numai butoanele de pe afişajul
tactil.
22
• Dacă în modul [Image only] atingeţi zona
centrală, se trece la afişarea [Normal].
Atingeţi
pentru a reveni la redarea
[Image only].
• În cursul înregistrării sau redării de
imagini în format 16:9, varianta [Image
only] este utilă deoarece imaginea umple
complet ecranul.
Modificarea interfeţei de ecran
[Display Histogram] (Afişarea histogramei)
Această facilitate stabileşte dacă să fie
afişată sau nu histograma pe ecran.
• Poate exista o diferenţă mare între
histograma afişată în timpul înregistrării
şi cea din timpul redării, în următoarele
cazuri :
– când bliţul luminează stroboscopic,
– când viteza obturatorului este mică
sau mare.
• Este posibil ca histograma să nu fie afişată
în cazul imaginilor înregistrate cu alte
camere.
[LCD Brightness] (Luminozitate LCD)
Întunecat
Luminos
Histograma este un grafic care prezintă
luminozitatea unei imagini. Graficul afişat
indică o imagine luminoasă dacă valorile
sunt concentrate spre dreapta, respectiv
o imagine întunecată când valorile sunt
concentrate spre stânga.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
Această facilitate stabileşte luminozitatea
ecranului LCD.
• Când urmăriţi imagini în aer liber, unde
lumina este puternică, dacă pentru [LCD
Brightness] este aleasă varianta [Normal],
reveniţi la varianta [Bright].
În aceste condiţii, este însă posibil ca
energia acumulatorului să se consume
mai rapid.
• Histograma este afişată şi în cazuri în
care este redată o singură imagine, dar
nu puteţi regla expunerea.
• Histograma nu este afişată în următoarele
situaţii :
La înregistrare :
– când este afişat meniul,
– când se înregistrează filme.
La redare :
– când este afişat meniul,
– în modul index,
– când folosiţi mărirea la redare,
– când este rotită o fotografie,
– când sunt redate filme.
23
Utilizarea memoriei interne
Camera are o memorie internă de 4 MB. Această memorie nu poate fi scoasă din aparat.
Puteţi înregistra imagini în memoria internă, chiar dacă nu există nici o unitate “Memory
Stick Duo” introdusă în aparat.
Dacă în aparat este introdusă o
unitate “Memory Stick Duo”
[Recording] : imaginile sunt înregistrate pe
“Memory Stick Duo”.
[Playback] : sunt redate imaginile de pe
“Memory Stick Duo”.
[Menu, Settings etc] : imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” le pot
fi aplicate diferite funcţii.
Memorie
internă
Dacă nu este introdusă nici o
unitate “Memory Stick Duo”
în aparat
[Recording] : imaginile sunt înregistrate în
memoria internă.
[Playback] : sunt redate imaginile stocate
în memoria internă.
[Menu, Settings etc] : imaginilor din
memoria internă le pot fi
aplicate diferite funcţii.
Despre datele de imagine stocate în memoria internă
Vă recomandăm să copiaţi (să faceţi o copie de siguranţă) datele evitând erorile, folosind
una dintre următoarele metode :
Pentru a copia (copie de siguranţă) datele pe o unitate “Memory
Stick Duo”
Pregătiţi o unitate “Memory Stick Duo” cu capacitate liberă suficientă, apoi parcurgeţi
procedura explicată la secţiunea [Copy] (pagina 72).
Pentru a copia (copie de siguranţă) datele pe hard diskul unui
calculator
Parcurgeţi procedura explicată la paginile 94 ÷ 99 fără a avea nici o unitate “Memory
Stick Duo” în aparat.
• Nu puteţi muta datele de imagine de pe un “Memory Stick Duo” în memoria internă.
• Cuplând camera la un calculator printr-un cablu USB, puteţi copia, pe calculator, datele
stocate în memoria internă, însă nu veţi putea copia date de pe calculator în memoria
internă.
24
Operaţii de bază
Fotografierea
În continuare este prezentată procedura de înregistrare a imaginilor folosind funcţiile de
bază ale camerei foto.
Buton declanşator
Cursor de mărire
(W/T)
Comutator de mod
Fotografie
Afişaj tactil
1 Dimensiunea imaginii (pag. 27)
2 Cronometru propriu (pag. 27)
3 Modul înregistrare (pag. 41)
4 Modul bliţ (pag. 28)
5 Focalizare Macro / Close (pag. 28)
1 Puneţi comutatorul de mod în poziţia
(Fotografie).
2 Deschideţi capacul obiectivului.
3 Menţineţi camera în poziţie stabilă, ţinând mâinile pe lângă corp.
Poziţionaţi subiectul
în centrul zonei de
focalizare sau atingeţi
punctul asupra căruia
vreţi să se focalizeze.
25
Fotografierea
z Puteţi atinge ecranul pentru a selecta punctul asupra căruia să se
focalizeze.
La atingerea subiectului de pe afişajul tactil, este afişat
un chenar, iar apoi, când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator, se focalizează pe zona cuprinsă în chenar.
Dacă în chenar există o figură, pe lângă focalizare sunt
optimizate luminozitatea şi tonurile de culoare.
• Dacă în zona atinsă pe ecran este depistată o faţă,
este afişat simbolul
, în partea din dreapta sus a
ecranului, iar dacă este detectat un alt obiect decât o
persoană apare simbolul . Atingeţi
pentru a
anula această funcţie.
• Nu puteţi utiliza această funcţie când folosiţi mărirea digitală sau când înregistraţi
în modul
(Focalizare la mică distanţă).
• Puteţi utiliza această funcţie când pentru înregistrarea fotografiilor este ales unul
(Auto Adjustment),
(Program Auto) sau
(Soft Snap).
dintre modurile
• Dacă atingeţi ecranul în afara zonei selectabile, este afişată zona selectabilă.
4 Înregistrarea cu butonul declanşator.
1 Apăsaţi şi ţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde clipeşte, se aude un semnal sonor,
indicatorul încetează a mai clipi şi rămâne aprins.
Indicator AE/AF blocat
2 Apăsaţi complet butonul declanşator.
26
Fotografierea
Dacă înregistraţi o fotografie a unui subiect care este dificil de
focalizat
• Distanţa minimă de înregistrare este de circa 50 cm (W) / 80 cm (T) de la obiectiv. Apelaţi
la înregistrarea la mică distanţă (Close focus) sau la cea a prim-planurilor (Macro) când
fotografiaţi un subiect aflat la o distanţă mai mică decât distanţa de înregistrare.
• Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat
începe să clipească rar şi semnalul sonor nu se aude. Recompuneţi cadrul şi focalizaţi
din nou.
Focalizarea poate fi dificil de realizat în următoarele situaţii :
– spaţiul este întunecat şi subiectul se află la distanţă mare,
– există un contrast slab între subiect şi fundal,
– dacă subiectul este văzut printr-un geam,
– dacă subiectul se deplasează rapid,
– dacă subiectul reflectă lumina sau are un finisaj strălucitor,
– dacă subiectul este luminat intermitent,
– dacă subiectul este poziţionat contra luminii.
W / T Utilizarea funcţiei zoom
Deplasaţi cursorul de zoom (W/T) spre T pentru a mări imaginea, respectiv spre W pentru
a reveni la mărimea anterioară.
• Când scala de mărire depăşeşte 5×, camera utilizează funcţia Zoom Digital.
Pentru detalii privind reglajele pentru [Digital Zoom] şi calitatea imaginii, consultaţi
pagina 79.
Schimbarea dimensiunii imaginii
Atingeţi simbolul dimensiunii imaginii de pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj dorit,
apoi [BACK]. Pentru detalii legate de dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 12.
Folosirea temporizatorului
Atingeţi simbolul temporizatorului de pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj dorit, apoi
[BACK].
(Temporizatorul oprit) : Nu este utilizat temporizatorul
(Temporizatorul 10 sec) : Este stabilită o întârziere de 10 secunde cu temporizatorul.
(Temporizatorul 2 sec) : Este stabilită o întârziere de 2 secunde cu
temporizatorul.
Apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al temporizatorului clipeşte şi se aude un
semnal sonor până ce obturatorul este acţionat.
Indicator luminos al temporizatorului
Pentru a renunţa, atingeţi
.
27
Fotografierea
• Utilizaţi întârzierea de 2 secunde, pentru a evita apariţia imaginilor neclare. Obturatorul
va fi eliberat la 2 secunde după apăsarea butonului declanşator, ceea ce reduce mişcările
involuntare ale mâinii ce apar la apăsarea acestui buton.
Bliţ (Alegerea modului de funcţionare a bliţului la
fotografiere)
Atingeţi simbolul de bliţ de pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj dorit, apoi [BACK].
(Bliţ reglat automat) :
Bliţul luminează intermitent dacă spaţiul unde se fotografiază este insuficient iluminat
sau dacă este iluminat din spate (reglaj implicit).
(Bliţ forţat pornit)
(Încetinire sincronă) : Bliţ forţat pornit
Viteza obturatorului scade în spaţii întunecate pentru ca fundalul care nu este luminat
de bliţ să fie înregistrat clar.
(Bliţ forţat oprit)
• Bliţul luminează stroboscopic de două ori. Prima dată pentru a regla cantitatea de
lumină.
.
• Pe durata încărcării bliţului este afişat simbolul
Macro / Close focus activat (Înregistrarea prim-planurilor / Focalizare la mică distanţă)
Atingeţi simbolul Macro / Close focus de pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj pe care
doriţi să îl utilizaţi, apoi [BACK].
: Macro Off
Camera ajustează automat focalizarea de la subiecte aflate la distanţă mare la primplan. În mod obişnuit, alegeţi acest mod.
Macro On :
Partea W : aproximativ 8 cm sau mai departe.
Partea T : aproximativ 80 cm sau mai departe.
(Focalizarea la mică distanţă activă) :
Blocat în partea W : aproximativ între 1 şi 20 cm
Folosiţi această variantă pentru a înregistra la distanţe chiar şi mai mici decât cele
pentru înregistrarea Macro.
• Viteza de autofocalizare scade când înregistraţi imagini în modurile Macro sau Close
focus.
Macro
• Se recomandă stabilirea pentru mărire a valorii extreme din partea W.
28
Close focus
• Mărirea optică este blocată în partea W şi nu poate fi utilizată.
• Nu puteţi înregistra imagini în modul Burst sau Bracket (pag. 50).
• Nu puteţi utiliza facilitatea de Detecţie a feţei când înregistraţi imagini în modul Focalizare
la mică distanţă.
• Acest mod este anulat dacă opriţi alimentarea sau dacă treceţi comutatorul de mod în
altă poziţie.
Înregistrarea filmelor
În continuare este prezentată procedura de înregistrare a filmelor, folosindu-se funcţiile de
bază prezentate în continuare.
Buton declanşator
Cursor de mărire
(W/T)
Comutator de mod
Film
Afişaj tactil
1 Dimensiunea imaginii (pag. 30)
2 Temporizator (pag. 30)
3 Modul înregistrare (pag. 41)
4 Macro (pag. 30)
1 Puneţi comutatorul de mod în poziţia
(Film).
2 Deschideţi capacul obiectivului.
3 Apăsaţi butonul declanşator.
Înregistrarea începe.
• În cursul înregistrării de filme, pe ecran apare indicaţia [REC].
Pentru a opri înregistrarea de filme
Apăsaţi din nou butonul declanşator.
29
Înregistrarea filmelor
z Pentru a înregistra fotografii în timpul filmării.
(Foto), cu condiţia
În timpul filmării, puteţi înregistra şi fotografii atingând butonul
ca în camera digitală să fie introdus un card “Memory Stick Duo” (nu este furnizat).
Contor pentru fotografii
Buton Foto
• Puteţi înregistra până la 3 fotografii în cursul înregistrării aceluiaşi film.
• În timpul filmării în modul [1280×720], pentru înregistrarea fotografiilor este folosită
dimensiunea
(aproximativ 0,9 MB), în timp ce în cursul filmării în modul
[VGA] este folosită pentru dimensiunea fotografiilor varianta
.
W / T Utilizarea funcţiei de zoom
Deplasaţi cursorul de zoom (W/T) spre T pentru a mări imaginea, respectiv spre W pentru
a reveni la mărimea anterioară.
• Când înregistraţi un film, camera efectuează lent operaţia de mărire (zoom).
Schimbarea dimensiunii imaginii
Atingeţi simbolul dimensiunii imaginii de pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj dorit,
apoi [BACK]. Pentru detalii legate de dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 12.
Folosirea temporizatorului
Atingeţi simbolul temporizatorului afişat pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj dorit,
apoi [BACK].
(Temporizator oprit) : Nu este utilizat temporizatorul.
(Temporizator 10 sec) :
Este stabilită o întârziere de 10 secunde cu temporizatorul.
(Temporizator 2 sec) : Este stabilită o întârziere de 2 secunde cu temporizatorul.
Macro (Înregistrarea prim-planurilor)
Atingeţi simbolul Macro de pe ecran. Atingeţi elementul de reglaj pe care doriţi să îl
utilizaţi, apoi [BACK].
: Macro Off
Macro On :
Partea W : aproximativ 8 cm sau mai mult.
Partea T : aproximativ 80 cm sau mai mult.
• Se recomandă alegerii valorilor din capătul scalei spre W.
30
Vizualizarea imaginilor
Afişaj tactil
Butonul
(Redare)
Fotografie
Film
Cursor de zoom
(W/T)
1
2
N/x
Apăsaţi butonul
(Redare).
Dacă apăsaţi butonul
(Redare) când alimentarea este oprită, camera porneşte şi
este ales modul redare. Pentru a trece în modul înregistrare, apăsaţi din nou butonul
(Redare).
Selectaţi o imagine folosind
(anterioară) /
(următoare) de la butonul de comandă.
Film :
Pentru redarea unui film : atingeţi N.
Pentru a derula / a rula rapid înainte : m / M.
Pentru a regla volumul : atingeţi
în cursul redării unui film, apoi reglaţi
volumul cu
/
.
Atingeţi [Exit] pentru a opri interfaţa de reglare a volumului.
Pentru a opri redarea : atingeţi x.
• Puteţi porni redarea continuă atingând N când pentru [Continuous Play] este aleasă
varianta [On] ; când pentru [Continuous Play] este aleasă varianta [Off], N este
utilizat ca buton de redare pentru filme.
Redare film / [Continuous Play] (Redare continuă)
pag. 33
Puteţi activa / dezactiva această funcţie din interfaţa
HOME, (Reglaje) T [ Reglaje de bază 1] T
[Continuous Play], pag. 74.
• Când pentru [Display Setup] este aleasă opţiunea [Image Only], atingeţi partea din
dreapta / din stânga a ecranului în cursul prezentării unei imagini pentru a fi afişată
precedenta / următoarea imagine şi atingeţi centrul ecranului pentru a afişa modul
[Normal]. Atingeţi
pentru a se reveni la afişarea [Image Only].
• Nu puteţi reda filme înregistrate cu alte camere digitale.
31
Vizualizarea imaginilor
Pentru a vizualiza o fotografie mărită (mărire la redare)
Atingeţi o fotografie cât timp este afişată pentru a mări aria corespunzătoare.
v/V/b/B : pentru a stabili zona care să fie mărită.
: pentru a modifica scala de mărire.
:
BACK : pentru a activa / dezactiva v/V/b/B.
pentru a renunţa la mărirea la redare.
Prezintă zona afişată din imaginea
integrală
În acest caz, este mărit centrul imaginii.
• Pentru stocarea imaginilor mărite : [Trimming] (pag. 58).
• La redarea în modul [Image Only], atingeţi zona centrală a ecranului pentru a stabili
modul [Normal] de afişare, apoi atingeţi din nou ecranul (pag. 22).
Imaginea poate fi mărită şi glisând cursorul de mărire (W/T) spre T. Deplasaţi cursorul
spre W pentru a reveni la dimensiunea anterioară.
Pentru a fi afişată interfaţa index
Atingeţi
Atingeţi
/
(Index) pentru a fi afişată interfaţa index.
pentru a fi afişată pagina precedentă / următoare.
(INDEX)
Pentru a reveni la prezentarea unei singure imagini pe ecran, atingeţi miniatura
corespunzătoare respectivei fotografii, în interfaţa Index.
• Dacă atingeţi [DISP] în modul index, puteţi stabili ca numărul de imagini afişate în
interfaţa index să fie 12 sau 20.
• În modul o singură imagine, puteţi afişa interfaţa index deplasând cursorul de zoom
(W/T) spre partea W.
32
Vizualizarea imaginilor
Pentru redarea unei succesiuni de imagini.
Atingeţi
(Slideshow - succesiune de imagini).
Succesiuni de imagini
Pentru ca să se încheie succesiunea de imagini, atingeţi panoul, apoi atingeţi [Exit].
Pentru a modifica reglajele pentru succesiunea de imagini, consultaţi pag. 61.
Pentru a regla volumul muzicii
Atingeţi panoul pentru a fi afişată interfaţa de reglare a volumului, apoi ajustaţi volumul
folosind / . Atingeţi [×] pentru ca interfaţa de reglare a volumului să dispară.
• O altă variantă este să reglaţi volumul cu ajutorul
[MENU], înainte să înceapă redarea.
(Reglaje de volum) din interfaţa
Pentru a urmări fişierele folosind redarea continuă
Această cameră poate reda în mod continuu fişierele înregistrate. Această funcţie este utilă
pentru redarea împreună a mai multor fişiere de film.
Film0001 Film0003
Fotografie0002
Film0004
1 Atingeţi B)/)b pentru a fi afişat fişierul de film cu de la care doriţi să înceapă redarea
continuă.
33
Vizualizarea imaginilor
1 Atingeţi N.
Începe redarea continuă.
Atingeţi M pentru rularea filmului înainte, apoi atingeţi m pentru derularea
filmului. Atingeţi x pentru oprirea rulării filmului. Atingeţi N pentru a începe redarea
continuă.
Pentru a urmări fişierul următor în timpul redării continue
Atingerea butonului > conduce la începerea redării fişierului următor.
Pentru a urmări fişierul precedent în timpul redării continue
Atingerea butonului . conduce la reluarea redării fişierului curent. Dacă acest buton
(.) este atins de două ori, este reluată redarea imaginilor de la începutul fişierului
precedent.
34
Ştergerea imaginilor
Butonul
1
Apăsaţi butonul
(Redare)
(Redare).
2 Afişaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi, apoi atingeţi
(Ştergere).
3 Atingeţi [OK].
Când ştergeţi imagini din interfaţa index
1 Atingeţi
(Ştergere) când este afişată imaginea în modul index.
2 Atingeţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi
Marcajul
apare în caseta de bifare corespunzătoare imaginii.
Marcaj
Atingeţi din nou
• Atingeţi
ecran.
3 Atingeţi
pentru ca marcajul să dispară.
din interfaţa index pentru a reveni la afişarea unei singure imagini pe
, apoi atingeţi [OK].
• Pentru a şterge toate imaginile, consultaţi pag. 63.
35
Descrierea diverselor funcţii
– HOME/Meniu
Utilizarea interfeţei HOME
Interfaţa HOME reprezintă calea de acces către toate funcţiile camerei dvs.
Puteţi apela această interfaţă indiferent de modul de funcţionare ales pentru camera foto
(înregistrare / redare).
1
Atingeţi butonul [HOME] pentru a fi afişată interfaţa HOME.
Element
Categorie
[HOME]
2
Atingeţi categoria pe care vreţi să o folosiţi.
3
Atingeţi un element al categoriei pe care vreţi să îl reglaţi.
Funcţia de ghidare
• Dacă este afişată funcţia de ghidare, atingeţi [OK] pentru confirmare.
• Nu puteţi afişa interfaţa HOME
– la transmiterea semnalului către televizor,
– când este realizată conexiunea PictBridge,
– când este realizată o conexiune USB.
• Camera este trecută în modul înregistrare prin apăsarea pe jumătate a butonului
declanşator.
• Atingeţi [×] pentru a reveni la interfaţa precedentă.
36
Descrierea diverselor funcţii – HOME / Meniu
Elementele interfeţei HOME
Apăsaţi butonul HOME pentru a fi afişate elementele de mai jos.
Pe ecran sunt afişate numai elementele disponibile.
Detalii legate de acestea sunt afişate pe ecran, de către ghid, sub formă de explicaţii.
Categorie
Shooting (Înregistrare)* Elemente
Înregistrare (pag. 41)
View Images (Vizualizare) O singură imagine (pag. 31)
Imagini index (pag. 32)
Succesiune de imagini (pag. 61)
Print (Imprimare), Imprimare (pag. 106)
Instrumente pentru muzică (pag. 101)
Preluare muzică
Format muzică
Manage Memory Instrumente pentru memorie
(Gestionarea memoriei) Instrumente pentru Memory Stick (pag. 70)
Formatare
Creare director REC
Schimbare Copiere
director REC
Instrumente pentru memoria internă (pag. 73)
Formatare
Settings (Reglaje)
Reglaje de bază
Reglaje de bază 1 (pag. 74)
Semnal sonor
Ghidul funcţiilor
Redare continuă Iniţializare
Calibrare
Reglaje de bază 2 (pag. 76)
Conectare USB
Comandă pt. HDMI
Ieşire video
Tip TV
Reglaje pentru înregistrare
Reglaje pentru înregistrare 1 (pag. 78)
Sursă AF
Caroiaj Modul AF
Mărire digitală
Reglaje pentru înregistrare 2 (pag. 80)
Orientare Reluare automată
automată
Reglaje pentru ceas (pag. 81)
Alegerea limbii (pag. 82)
* Va fi aplicat modul înregistrare selectat cu comutatorul de mod (pag. 41)
37
Descrierea diverselor funcţii – HOME / Meniu
Utilizarea elementelor de meniu
1 Atingeţi [MENU] pentru a fi afişată interfaţa meniulului.
Ghidul
Puteţi activa/dezactiva
ghidul atingând [?].
[?].
[MENU]
• În funcţie de modul selectat, vor fi afişate anumite elemente.
2 Atingeţi elementul dorit .
• Dacă elementul dorit nu este afişat, continuaţi să atingeţi v/V până ce acesta apare
pe ecran.
3 Atingeţi elementul de reglaj dorit.
4 Atingeţi [BACK] pentru a opri afişarea meniului.
38
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferă în funcţie de modul în care lucrează camera
(înregistrare / vizualizare) şi de modul de înregistrare.
Pe ecran sunt afişate numai elementele disponibile.
(
Modul selectat :
: variantă disponibilă)
Modul de fotografiere
Modul film
Meniul de înregistrare (pagina 50)
REC Mode (Modul înregistrare)
*1
EV (Expunere)
—* Focus (Focalizare)
—
—
—*2
Metering Mode (Modul de măsurare)
—
—
—*2
White Balance (Echilibrul de alb)
—
Color Mode (Modul de culoare)
—
—
—
Flash Level (Nivelul bliţului)
—
—
Red Eye reduction (Reducere efect de ochi roşii)
Face Detection (Detecţia feţei)
SteadyShot (Înregistrare stabilă)
Setup (Reglaje) —
2
*
1
—
—
—
—
1
*
—
—
*1
—
—
—
*1 Funcţionarea este limitată în funcţie de Modul de Selecţie a scenei ales (pag. 43)
*2 Aceste elemente apar în partea de jos a ecranului, în modul [Program Auto] (pag. 44).
39
Elementele meniului
Meniul de vizualizare (pag. 58)
(Retuşare)
(Redimensionare cu mai multe
(Afişare panoramică)
(Ştergere)
(Marcaj de imprimare)
(Rotire) (Reglaje de volum)
40
scopuri)
(Succesiune de imagini)
(Protecţie)
(Imprimare)
(Selectare director)
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
Schimbarea modului de înregistrare
Puteţi schimba modul de înregistrare.
Există trei moduri de fotografiere disponibile : Mod automat de reglaj, Program automat,
Selecţia scenei ; pentru filme există două moduri disponibile de înregistrare : Mod automat
de reglaj şi Înaltă sensibilitate. Varianta implicită este Modul automat de reglaj.
Pentru a trece la un alt mod de înregistrare, urmaţi procedura descrisă mai jos :
1 Selectaţi cu ajutorul comutatorului de mod varianta dorită de lucru
Fotografiere
Filmare
2 Atingeţi butonul de reglare a înregistrării.
Comutator
de mod
3 Atingeţi modul dorit.
4 Atingeţi [BACK] pentru a opri interfaţa de reglaj.
Modul
Fotografiere
: Modul Reglaj automat
Permite fotografierea atunci când reglajele sunt stabilite automat.
: Modul Selecţia scenei
Vă permite să înregistraţi folosind unele reglaje predefinite, adecvate scenei
vizate (pag. 42).
: Modul Program automat
Vă permite să înregistraţi având expunerea reglată automat (atât viteza
obturatorului, cât şi valoarea aperturii). Aveţi de asemenea posibilitatea de
a selecta diverse reglaje folosind meniul. (Pentru detalii legate de funcţiile
disponibile, consultaţi pagina 39.) Butoanele de reglaj pentru Focalizare,
pentru Metoda de măsurare, ISO şi pentru EV apar în partea de jos a ecranului
(pag. 44).
Modul
Filmare
: Modul Reglaj automat
Permite înregistrarea cu uşurinţă a filmelor, reglajele fiind stabilite automat.
: Înaltă sensibilitate
Vă permite să filmaţi folosind reglajele adecvate pentru spaţii întunecate
41
Fotografierea folosind Selecţia scenei
Moduri disponibile pentru înregistrarea fotografiilor
(Selecţia scenei)
Următoarele moduri sunt predefinite, pentru a se potrivi cu condiţiile de înregistrare.
Sensibilitate înaltă
(High Sensitivity)
Vă permite să fotografiaţi
fără a folosi bliţul, în
condiţii de iluminare slabă,
reducând neclarităţile.
Modul plajă (Beach)
Vă permite să înregistraţi
clar albastrul apei când
vă aflaţi pe malul unui lac
sau al mării.
Fundal estompat
(Soft Snap)
Sunt înregistrate imagini
într-o atmosferă delicată,
adecvată pentru portrete, flori etc.
Zăpadă (Snow)
Vă permite să fotografiaţi
imagini clare, evitând
difuzia culorilor în cazul
scenelor de iarnă cu
multă zăpadă sau în alte spaţii unde
întregul ecran apare alb
Modul peisaj
(Landscape)
Aparatul focalizează
numai pe subiecte aflate
la distanţe mari pentru a
fotografia peisaje etc.
Focuri de artificii
(Fireworks*)
Vă permite imortalizarea
focurilor de artificii în
întreaga lor splendoare.
Modul portret
în amurg (Twilight portrait)*
Vă permite să obţineţi
imagini clare ale persoanelor aflate în întuneric, fără a pierde
atmosfera nocturnă ce le înconjoară.
Obturator rapid
(High-speed shutter)
Permite înregistrarea
subiectelor aflate în
mişcare rapidă în aer liber sau în alte spaţii
luminoase.
• Viteza obturatorului creşte, aşa că
imaginile înregistrate în întuneric devin
mai întunecate.
Modul amurg
(Twilight )*
Vă permite să înregistraţi
scene de noapte de la
distanţe mari, fără a pierde
atmosfera nocturnă.
* Când înregistraţi imagini folosind modurile
[Twilight Portrait],
[Twilight] sau
[Fireworks] viteza obturatorului scade, iar imaginile tind să devină neclare. Pentru a evita apariţia
imaginilor neclare, vă recomandăm să folosiţi un trepied.
42
Fotografierea folosind Selecţia scenei
Moduri disponibile pentru înregistrarea filmelor
Sensibilitate înaltă (High Sensitivity)
Vă permite să fotografiaţi fără a folosi bliţul, în condiţii de iluminare slabă,
reducând neclarităţile.
Funcţii ce pot fi utilizate la Selecţia Scenei
Pentru a fotografia în mod corespunzător scenei vizate, camera stabileşte o combinaţie
de funcţii. Unele facilităţi nu sunt disponibile, în funcţie de modul ales pentru Selecţia
scenei.
: puteţi selecta reglajul dorit
Macro /
Close
focus
(prim plan/
focalizare
la mică
distanţă)
/–
/–
–/–
/–
–/–
/–
/–
–/–
/–
Flash
(bliţ)
Face
Detection
(detecţia
feţelor)
Burst /
Bracket
(cadre
succesive
–
–
–
–
/
–
–
–
–
/
–
/
–
–
/
EV
(valoarea
expunerii
White
Balance
(echilibru
de alb)
Red Eye
Reduction
(reducere
efect de
ochi roşii)
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* : Nu poate fi selectată opţiunea [Flash] pentru echilibrul de alb.
43
Înregistrarea imaginilor (Modul Program Automat)
Butoanele pentru Focalizare, Metoda de măsurare, ISO şi EV apar numai dacă pentru
modul de înregistrare este aleasă varianta
(Program Auto).
1 Focalizare (pag. 44)
2 Modul de măsurare (pag. 47)
3 ISO (pag. 48)
4 EV (pag. 49)
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
Puteţi schimba metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi o focalizare
corespunzătoare folosind modul automat.
Multi AF
Focalizează automat pe un subiect calculând
distanţa până la mai multe puncte din zona de
focalizare.
• Acest mod este util când subiectul nu se află
în centrul cadrului vizat.
Zona de autofocalizare
(doar pentru fotografii)
Center AF
Focalizează automat pe un subiect poziţionat în
centrul zonei de focalizare.
• Utilizând această facilitate împreună cu funcţia
AF blocat veţi putea înregistra imagini având
compoziţia dorită.
Zona de
autofocalizare
44
Înregistrarea imaginilor (Modul Program Automat)
Spot AF
Focalizează automat pe subiecte de dimensiuni
foarte reduse sau pe zone restrânse.
• Utilizând această facilitate împreună cu funcţia
AF blocat veţi putea înregistra imagini având
compoziţia dorită. Menţineţi camera nemişcată
pentru ca subiectul să nu iasă din zona de
autofocalizare.
Zona de autofocalizare
1,0m
3,0m
7,0m
∞ (distanţă nelimitată)
Focalizează pe subiect folosind distanţa
prestabilită până la acesta (Focalizare la distanţă
prestabilită).
• Când înregistraţi un subiect printr-un geam sau
printr-o plasă, este dificil să obţineţi o focalizare
de acurateţe în modul automat de focalizare.
În astfel de cazuri este recomandată folosirea
focalizării la distanţe prestabilite.
• AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automată).
• Indiferent de modul stabilit, atingerea ecranului va aduce în zona de focalizare partea
care a fost atinsă (pag. 26).
• Dacă folosiţi Digital Zoom (mărirea digitală) sau AF Illuminator (iluminarea de asistenţă
AF), zona de autofocalizare este dezactivată şi este afişat un alt chenar, cu linie punctată,
care marchează noua zonă de autofocalizare. În acest caz, camera focalizează pe subiectele
aflate în centrul ecranului.
• Puteţi schimba metoda de focalizare numai dacă pentru [Face Detection] este aleasă
varianta [When touched].
• Când filmaţi, puteţi selecta numai variantele [Multi AF], [1.0m], [3.0m], [7,0m] sau
[∞].
• Reglajul de distanţă stabilit semimanual, conţine unele erori şi acestea cresc când butonul
de zoom este stabilit spre partea T sau când lentilele sunt îndreptate în sus sau în jos.
45
Înregistrarea imaginilor (Modul Program Automat)
z Dacă subiectul este în afara zonei de focalizare
Când subiectul fotografiat se află la marginea cadrului
(sau a ecranului) sau când folosiţi varianta [Center AF]
sau [Spot AF], este posibil ca aparatul să nu focalizeze
pe respectivul subiect.
Într-un astfel de caz, procedaţi aşa cum este arătat în
continuare.
1 Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul să fie poziţionat în centrul zonei de
focalizare automată şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza pe
subiect (AF lock).
Zona de autofocalizare
Indicator AE / AF blocat
Câtă vreme nu apăsaţi complet butonul declanşator, puteţi relua procedura de mai sus
de câte ori doriţi.
2 Când indicatorul AE/AF blocat încetează să
clipească rămânând pornit, reveniţi la imaginea
completă pe care doriţi să o fotografiaţi şi apăsaţi
complet butonul declanşator.
46
Înregistrarea imaginilor (Modul Program Automat)
Metering Mode (Modul de măsurare) : Alegerea modului de măsurare
Selectează metoda de măsurare care stabileşte în ce parte a subiectului să se efectueze
măsurătorile pentru determinarea expunerii.
Multi (Măsurătoare în mai multe puncte)
Center
(Măsurătoare în centru)
Spot
(Măsurătoare punctuală)
- numai pentru fotografii
Împarte cadrul în mai multe regiuni şi efectuează
măsurători în fiecare dintre ele. Camera determină
o expunere bine echilibrată (Măsurătoare Multipatern).
Efectuează măsurători în centrul imaginii şi
determină expunerea în funcţie de luminozitatea
subiectului din acel punct (Măsurătoare în
centru).
Se efectuează măsurători numai într-o zonă a
subiectului (Măsurătoare punctuală).
• Această funcţie este utilă când subiectul este
iluminat din spate sau când există un contrast
puternic între subiect şi fundal.
Marcajul încrucişat al
exponometrului punctual
Poziţionaţi-l pe subiect
.
• Pentru detalii legate de expunere, consultaţi pagina 10.
• Când utilizaţi Măsurătoarea punctuală sau pe cea în centru, se recomandă ca pentru
[Focus] să alegeţi varianta [Center AF], pentru a focaliza pe zona unde se efectuează
măsurarea (pag. 44).
• Puteţi selecta metoda de măsurare numai dacă pentru [Face Detection] este aleasă varianta
[When touched].
• Este stabilită ca metodă de măsurare [Multi] când este atins ecranul pentru a selecta punctul
asupra căruia să se focalizeze (pag. 26).
47
Înregistrarea imaginilor (Modul Program Automat)
ISO : Stabilirea sensibilităţii luminoase
Selectează sensibilitatea ISO.
Sensibilitate
ISO scăzută
(Automat)
Sensibilitate
ISO ridicată
Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în spaţii
întunecate sau când înregistraţi subiecte care se
deplasează rapid mărind valoarea sensibilităţii ISO
(selectând un număr mare). Când sensibilitatea
creşte, imaginile tind să fie afectate de un
nivel mai ridicat de zgomot. Selectaţi numărul
corespunzător sensibilităţii ISO în funcţie de
condiţiile de înregistrare.
• Pentru detalii legate de sensibilitatea ISO, consultaţi pagina 11.
• Când alegeţi opţiunile Burst sau Exposure Bracket (expuneri adiacente), puteţi selecta
numai una dintre variantele [ISO AUTO], şi de la [ISO 80] la [ISO 400].
• Când înregistraţi în condiţii de luminozitate ridicată, camera accentuează automat tonurile
de culoare pentru se evita ca acestea să apară prea şterse (cu excepţia cazului în care
pentru ISO este aleasă varianta [ISO 80]).
48
Înregistrarea imaginilor (Modul Program Automat)
EV : Ajustarea intensităţii luminoase
Expunerea este reglată manual.
Spre –
Spre +
–2.0EV
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
0EV
Expunerea este stabilită automat de camera foto.
+2.0EV
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
• Pentru detalii legate de expunere, consultaţi pagina 10.
• Valoarea de compensare poate fi aleasă în trepte de 1/3 EV.
• Când subiectul este înregistrat în condiţii extrem de luminoase sau de întunecate, sau
când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.
49
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
În continuare sunt prezentate modurile disponibile pentru înregistrare.
Pentru detalii legate de modul de utilizare a meniului, consultaţi pagina 38.
Nu este disponibil
Disponibil
Reglajele implicite sunt marcate cu
.
REC Mode (Modul înregistrare) : Alegerea metodei de
înregistrare continuă
Stabileşte dacă să se înregistreze în mod continuu sau nu la apăsarea butonului
declanşator.
(Normal)
Burst (
)
BRK ± 0,3 EV
BRK ± 0,7 EV
BRK ± 1,0 EV
Nu înregistrează în mod continuu.
Înregistrează până la 100 de imagini succesive la
apăsarea şi menţinerea butonului declanşator apăsat.
• Pentru bliţ este aleasă varianta (Bliţ forţat oprit).
Înregistrează o serie de trei imagini cu valori ale expunerii
variate în mod automat (Expuneri adiacente).
Cu cât valoarea expunerii adiacente este mai mare, cu
atât variaţia de expunere este mai pronunţată.
• Când nu puteţi stabili valoarea corectă a expunerii,
înregistraţi în modul Expuneri adiacente, în care
expunerea are 3 valori diferite. Veţi putea ulterior să
alegeţi imaginea cu expunerea cea mai bună.
• Când pentru modul de înregistrare este aleasă varianta
(Reglaj automat), modul Expuneri adiacente nu
este disponibil.
• Pentru bliţ este aleasă varianta (Bliţ forţat oprit).
50
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
În legătură cu [Burst]
• Când folosiţi temporizatorul, este înregistrată o serie de cel mult cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare este de aproximativ 0,74 secunde. Intervalul de înregistrare
devine mai lung, în funcţie de reglajul stabilit pentru dimensiunea imaginii.
• Când acumulatorul are puţină energie sau când memoria internă ori când unitatea “Memory
Stick Duo” sunt complet ocupate, înregistrarea în modul Burst se opreşte.
• În funcţie de modul ales la Selecţia Scenei, este posibil să nu puteţi înregistra imagini
în modul Burst (pag. 43).
• Focalizarea, echilibrul de alb şi expunerea sunt reglate pentru prima înregistrare, după
care aceleaşi valori sunt utilizate şi pentru restul imaginilor.
În legătură cu Expunerile adiacente (Exposure Bracket)
• Focalizarea şi echilibrul de alb sunt stabilite pentru prima imagine, aceleaşi valori fiind
folosite şi pentru celelalte imagini.
• Când expunerea este reglată manual (pag. 49), aceasta este schimbată în funcţie de
luminozitatea stabilită.
• Intervalul de înregistrare este acelaşi cu cel stabilit pentru modul Burst, însă scade în
funcţie de condiţiile de înregistrare.
• Dacă subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil să nu puteţi înregistra
în mod adecvat folosind valorile adiacente selectate.
• În funcţie de modul ales la Selecţia Scenei, este posibil să nu puteţi înregistra imagini în
modul Exposure Bracket (pag. 43).
EV (Valoarea expunerii) : Ajustarea intensităţii luminoase
Expunerea este reglată manual. Acest meniu este acelaşi cu cel care apare când atingeţi
simbolul reglajului EV în modul
(Program automat). Consultaţi pagina 49.
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
Puteţi schimba metoda de focalizare. Folosiţi meniul când este dificil să obţineţi focalizarea
adecvată în modul automat de înregistrare. Acest meniu este acelaşi cu cel care apare când
atingeţi simbolul reglajului Focus în modul
(Program automat).
Consultaţi pagina 44.
Metering Mode (Modul de măsurare) : Alegerea modului de măsurare
Selectează metoda de măsurare care stabileşte în ce parte a subiectului să se efectueze
măsurătorile pentru determinarea expunerii. Acest meniu este acelaşi cu cel care apare când
atingeţi simbolul reglajului Metering Mode în modul
(Program automat).
Consultaţi pagina 47.
51
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
White Balance (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare
Ajustează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare. Utilizaţi această funcţie
când culorile unei imagini înregistrate par nenaturale.
(Auto)
(Lumina zilei)
(Înnorat)
Reglare automată a echilibrului de alb.
Ajustare pentru înregistrarea în aer liber, în zile
însorite, pentru imortalizarea scenelor de seară şi
a celor nocturne, a reclamelor luminoase cu neon
sau a focurilor de artificii etc.
Ajustare pentru cer noros sau pentru spaţii
întunecoase.
Lumină fluorescentă 1 : Variantă de reglaj pentru
spaţii iluminate cu lumină fluorescentă albă.
(Lumină fluorescentă 2)/ Lumină fluorescentă 2 : Variantă de reglaj pentru
(Lumină fluorescentă 3)
spaţii iluminate cu lumină fluorescentă albă
naturală.
Lumină fluorescentă 3 : Variantă de reglaj pentru
spaţii iluminate cu lumină fluorescentă de
zi.
(Lumină fluorescentă 1)/
52
Meniul de înregistrare
(Incandescent)
(Bliţ)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Ajustare pentru spaţii iluminate cu lămpi cu
incandescenţă sau în locuri cu lumină puternică,
cum ar fi studiourile foto.
Adaptare în funcţie de condiţiile stabilite pentru
bliţ.
• Nu puteţi selecta această variantă când
înregistraţi filme.
• Pentru detalii legate de echilibrul de alb, consultaţi pagina 11.
• În condiţii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca echilibrul de
alb să nu acţioneze corect, chiar dacă selectaţi [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light
2], [Fluorescent Light 3].
• Cu excepţia înregistrării folosind bliţul în alt mod decât [Flash], pentru echilibrul de alb
([White Balance]) este aleasă varianta [Auto].
• Anumite opţiuni nu sunt disponibile în funcţie de modul de Selecţie a scenei (pag. 43).
53
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
COLOR Mode (Modul culoare) : Modificarea vivacităţii imaginilor
sau adăugarea de efecte speciale
Puteţi modifica luminozitatea imaginii, însoţind-o de diverse efecte.
Normal
VIVID
(culori intense)
Natural
SEPIA (sepia)
B&W (alb-negru)
Stabileşte pentru imagini culori standard.
Stabileşte pentru imagini culori luminoase şi adânci.
Stabileşte pentru imagini culori mai neutre.
Stabileşte pentru imagini varianta de culoare sepia.
Stabileşte pentru imagini varianta monocromă.
• La înregistrarea filmelor, puteţi selecta numai una dintre variantele [Normal], [B&W]
sau [Sepia].
54
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Flash Level (Nivelul bliţului) : Stabilirea cantităţii de lumină emisă de bliţ
(–)
Spre – : Scade nivelul bliţului.
(Normal)
(+)
Spre + : Creşte nivelul bliţului.
• Pentru a modifica modul de funcţionare a bliţului, consultaţi pagina 28.
• Este posibil ca uneori efectele să nu apară, dacă subiectul înregistrat este prea întunecat
sau prea luminos.
Red Eye Reduction : Reducerea fenomenului de ochi roşii
Bliţul luminează intermitent de două sau mai
multe ori înainte de înregistrare pentru a fi
diminuat fenomenul de ochi roşii care poate
apărea când este utilizat bliţul.
(Auto)
(On)
(Off)
Reduce fenomenul de ochi roşii când este necesar,
numai dacă este utilizată funcţia de detecţie a
feţelor.
Bliţul luminează întotdeauna intermitent pentru a
reduce fenomenul de ochi roşii
Nu este utilizată funcţia de reducere a fenomenului
de ochi roşii.
• Pentru a evita obţinerea de imagini neclare, ţineţi aparatul nemişcat până ce este eliberat
obturatorul, în general după circa o secundă de la apăsarea butonului declanşator. Aveţi
totodată grijă să nu se deplaseze subiectul în această perioadă.
• Este posibil ca reducerea efectului de ochi roşii să nu conducă la rezultatul scontat, în
funcţie de diferenţele individuale şi de condiţii, cum ar fi distanţa până la subiect, de
faptul că iluminarea stroboscopică dinaintea înregistrării nu este văzută de subiect. Într(Retouch)
un astfel de caz, puteţi corecta fenomenul de ochi roşii folosind funcţia
(retuşare) din meniul de vizualizare după înregistrare (pag. 58).
• Când nu este utilizată funcţia de detecţie a feţelor, funcţia de reducere a fenomenului de
ochi roşii nu va acţiona, chiar dacă este selectată varianta [Auto].
• În funcţie de modul de Selecţie a Scenei, este posibil ca acest reglaj să nu fie disponibil
(pag. 43).
55
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Face Detection (Detecţia feţelor) : Detectarea feţei subiectului
Stabileşte dacă să fie utilizată în mod continuu funcţia de detecţie a feţelor sau dacă aceasta
să fie folosită numai la atingerea afişajului tactil.
Detectează figurile subiectelor dvs. şi ajustează automat focalizarea, bliţul, expunerea,
echilibrul de alb şi preiluminarea pentru reducerea efectului de ochi roşii.
(Continuous
- Continuu)
Detectează figura în cardul vizat, iar camera va
focaliza automat asupra acesteia.
Marcaj pentru
detecţia feţei
Chenar de prioritate
pentru detecţia feţei
Chenar de detecţie
a feţei
(When touched
- La atingere)
• Atingerea feţei conduce la schimbarea Chenarului
de detecţie a feţei în Chenar de prioritate pentru
detecţia feţei.
Dacă în zona atinsă de dvs. nu există nici o faţă, se
va focaliza în secţiunea alăturată acesteia.
Atingeţi ecranul, iar dacă va fi detectată
o faţă funcţionarea va fi aceeaşi ca în cazul
[Continuous].
• Când este activată funcţia Face Detection (detecţia feţei) :
– nu puteţi folosi sursa AF (iluminarea de asistenţă AF),
– nu puteţi folosi zoom-ul digital.
• În modul
(Soft Snap), varianta implicită pentru Face Detection (detecţia feţei) este
[Continuous].
• Pot fi detectate până la 8 feţe în cadrul pe care îl înregistraţi. Când înregistraţi folosind
varianta
(Soft Snap) din modul Selecţia Scenei, numărul de feţe ce pot fi detectate
în cadrul vizat este însă limitat la 4.
• Când camera detectează mai multe subiecte, aceasta va decide care este subiectul principal
şi va acorda prioritate focalizării asupra lui.
• Chenarul zonei de focalizare va deveni de culoare verde când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator. Chiar dacă acest chenar nu devine de culoare verde, în cazul în care distanţa
până la subiectul asupra căruia s-a focalizat este aceeaşi cu cea până la celelalte subiecte,
se va focaliza asupra tuturor subiectelor.
(Reglaj automat), • Când modul de înregistrare a fotografiilor este altul decât
(Program automat) şi
(Fundal estompat), funcţia Face Detection (detecţia feţei)
va fi întotdeauna dezactivată.
• Este posibil ca feţele să nu fie corect detectate dacă :
– este prea întuneric sau prea multă lumină,
– feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare, măşti, pălării etc.
– subiectele nu au feţele orientate spre camera foto.
56
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
SteadyShot (Stabilizator de imagine) : Selectarea modului de eliminare a neclarităţii
Selectează modul de eliminare a neclarităţii.
(Shooting)
(Înregistrare)
Activează funcţia de eliminare a neclarităţilor
când este apăsat pe jumătate butonul declanşator.
(Continuous)
(Continuu)
Activează întotdeauna funcţia de eliminare a
neclarităţilor. Puteţi stabiliza imaginea chiar în
cursul măririi unui subiect îndepărtat.
• Consumul energiei acumulatorului este mai rapid
decât în modul [Shooting] (înregistrare).
Nu este utilizată funcţia de eliminare a
neclarităţilor.
(Off) (Oprit)
(reglaj automat), pentru funcţia de eliminare a neclarităţilor
• Când este selectat modul
[SteadyShot] va fi stabilită varianta [Shooting] (înregistrare).
• Pentru filme, opţiunile disponibile sunt numai [Continuous] şi [Off]. Varianta implicită
este [Continuous].
• Este posibil ca funcţia de eliminare a neclarităţilor să nu acţioneze în mod adecvat în
următoarele cazuri :
– când camera este agitată prea puternic,
– când viteza obturatorului este redusă, spre exemplu la înregistrarea scenelor de
noapte.
Setup (Reglaje) : Selectarea reglajelor pentru înregistrare
Sunt selectate reglajele pentru funcţia de înregistrare. Elementele care apar în acest meniu
Shooting Settings] (Reglaje de
sunt aceleaşi cu cele corespunzătoare elementului [
înregistrare) corespunzător opţiunii
(Settings) din interfaţa HOME.
Consultaţi pagina 37, 78.
57
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Meniul de vizualizare
Această secţiune explică elementele de meniu disponibile când apăsaţi butonul MENU
în modul redare. Pentru detalii legate de modul de utilizare a meniului, consultaţi pagina
38.
(Retouch - retuşare) : Retuşarea fotografiilor.
Sunt adăugate efecte sau sunt realizate corecţii pentru o imagine înregistrată şi este
înregistrat un nou fişier. Imaginea originală este reţinută.
Pentru retuşa fotografii
1 Selectaţi imaginea pe care vreţi să o retuşaţi, în timpul afişării unei singure imagini.
2 Atingeţi [MENU].
3 Selectaţi
(Retouch - retuşare), apoi atingeţi modul dorit.
4 Retuşaţi imaginile urmând paşii descrişi în continuare pentru fiecare mod.
• Atingeţi [OK] din interfaţa “Retouch” pentru a putea afla efectele curente stabilite - cu
excepţia celor
(Trimming) şi
(Red Eye Correction).
(Trimming)
(Păstrarea zonei mărite)
Înregistrează imaginea mărită la redare.
1 Atingeţi imaginea sau deplasaţi cursorul W/T pentru
a creşte nivelul de mărire la redare.
(Red Eye Correction)
(Corecţia ochilor roşii)
2 Stabiliţi punctul cu v/V/b/B, apoi atingeţi
.
3 Selectaţi dimensiunea imaginii cu b/B, apoi atingeţi
.
4 Atingeţi [OK].
• Calitatea imaginilor mărite se poate deteriora.
• Dimensiunea până la care poate fi mărită imaginea la
redare poate varia în funcţie de imagine.
Corectează efectul de ochi roşii cauzat de bliţ.
După ce se încheie corecţia ochilor roşii, atingeţi
[OK].
• În funcţie de imagine, este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi-roşii.
58
Meniul de vizualizare
(Partial color)
(Parţial color)
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Fundalul subiectului ales este monocrom pentru a fi
evidenţiat.
1 Atingeţi punctul central al imaginii pe care vreţi să
o retuşaţi, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi nivelul de retuşare cu b/B, apoi atingeţi
.
3 Atingeţi [OK].
59
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Multi-Purpose Resizing - redimensionare cu mai multe scopuri) :
Dimensiunea imaginii este modificată în funcţie de utilizare
Puteţi să modificaţi raportul laturilor şi dimensiunea imaginilor înregistrate, apoi să le
înregistraţi ca fişiere noi.
Puteţi transforma imaginile în formatul 16:9 pentru înaltă definiţie şi în format VGA pentru a
le transmite ca documente ataşate prin poşta electronică sau pentru a le plasa pe un blog.
HDTV (
Modifică raportul laturilor de la 4:3 / 3:2 la 16:9 şi le
stochează cu dimensiunea 2M.
)
Blog / E-mail (
)
Modifică raportul laturilor de la 16:9 / 3:2 la 4:3 şi le
stochează la dimensiune VGA.
1 Afişaţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi.
2 Atingeţi [MENU], apoi atingeţi
(Multi-Purpose Resizing).
3 Atingeţi dimensiunea de imagine dorită
(HDTV) sau
4 Stabiliţi zona care vreţi să fie mărită, şi atingeţi
5 Atingeţi [Save].
(Blog/E-mail).
.
• Pentru detalii legate de dimensiunea imaginilor, consultaţi pag. 12.
• Nu puteţi redimensiona imaginile unui film.
• Nu puteţi redimensiona imagini astfel încât acestea să treacă de la VGA la
(HDTV)
• Operaţiile de mărire şi cele de redimensionare realizate cu ajutorul opţiunii [Multi-Purpose
Resize] pot diminua calitatea imaginilor.
60
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Wide Zoom Display - Mărire pentru afişare panoramică) :
Fotografiile sunt afişate în formatul 16:9
În cursul redării, fotografiile în format 4:3 şi 3:2 sunt redate în format 16:9 (panoramic).
În acest caz, zonele din partea de sus şi de jos ale imaginii vor fi uşor reduse.
Atingeţi zona centrală a afişajului tactil pentru a ieşi din modul de afişare panoramică.
• Dacă opriţi alimentarea sau dacă treceţi în modul înregistrare, acest reglaj este anulat.
• Singurele imagini care pot fi redate în modul Wide Zoom sunt în format 4:3 şi 3:2. Filmele, imaginile în format 16:9 şi cele portret nu pot fi mărite.
(Slide Show - succesiune de imagine) : Prezentarea unei serii de imagini însoţite de diverse efecte şi de muzică
Acest element are aceeaşi funcţie ca şi apăsarea butonului
(Slide Show) în modul redare.
Puteţi modifica reglajele corespunzătoare succesiunii de imagini.
1 Atingeţi [MENU] T
(Slide Show) T
(Slide Show).
2 Atingeţi elementul de meniu dorit.
3 Atingeţi varianta de reglaj dorită, apoi atingeţi [Strat].
Pot fi reglate următoarele elemente.
Varianta implicită este marcată cu .
(Slide Show - succesiune de imagine) : Prezentarea unei
Playback Range - Domeniul de redare
serii de imagini
Pentru această opţiune este stabilită varianta [Folder] dacă nu este introdus un
card de memorie “Memory Stick Duo” (nu este furnizat)
Redarea fotografiilor din directorul selectat.
Folder - director
All - toate
Redarea tuturor fotografiilor, în ordine.
Playback Image - Redarea imaginilor
Redarea filmelor şi a fotografiilor, în ordine.
Movies - filme /
Still images - fotografii
Movies only - doar filme Redarea în ordine exclusiv a filmelor.
Still images only
- doar fotografii
Redarea în ordine exclusiv a fotografiilor.
61
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Effects – Efecte
Simple - simplu
Nostalgic - nostalgic
Stylish - modern
Active - activ
Normal - normal
Succesiune de imagini simplă, pentru o gamă largă
de scene.
Succesiune de imagini expresivă ce reproduce
atmosfera scenelor de film.
Succesiune de imagini modernă, cu un tempo
mediu
Succesiune de imagini cu tempo rapid, adecvată
pentru scenele pline de acţiune.
Succesiune de imagini de bază, în care fotografiile
urmează unele după altele la un interval de timp
predeterminat.
• Dacă în cazul filmelor este stabilită una dintre variantele [Simple], [Nostalgic], [Stylish]
sau [Active], vor fi afişate secţiuni de început ale filmelor.
• În timpul prezentării succesiunilor de imagini [Normal], muzica nu este redată (este
stabilită varianta [Off]). Se va auzi sonorul fişierelor de film.
Music – Muzică
Muzica determinată implicit diferă, în funcţie de efectul pe care îl selectaţi. Puteţi
modifica muzica de fundal şi combinaţia de efecte folosite. Este totodată posibil
să alegeţi dintre mai multe variante de fundal sonor (BGM).
Off - oprit Nu folosiţi BGM.
Music 1
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Simple].
Music 2
Music 3
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul
[Nostalgic].
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Stylish].
Music 4
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Active].
• Dacă selectaţi [Music1] - [Music4], camera nu va reda sonorul filmelor.
Interval – Interval
Stabileşte intervalul la care sunt afişate imaginile în cazul unei
3 sec
succesiuni de imagini de tipul [Normal].
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Auto
Intervalul este stabilit pentru a fi adecvat elementului ales la [Effects]
(efecte).
Pentru reglaj este stabilită varianta [Auto] când pentru [Effects] nu
este selectată varianta [Normal].
• Reglajul [Interval] nu este activ în cazul redării unui film.
62
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Repeat – Repetare
On - pornit Redarea imaginilor în buclă continuă.
Off - oprit
După redarea tuturor imaginilor, succesiunea de imagini se
încheie.
z Pentru a adăuga sau a schimba fişierele de muzică
Puteţi transfera muzica dorită de pe CD-uri sau fişiere MP3 la camera foto pentru a fi
redate în paralel cu succesiunea de imagini. Puteţi transfera muzica folosind facilitatea
[ Music Tool] corespunzătoare
(Printing, Other) din interfaţa HOME şi aplicaţia
software “Music Transfer” (furnizată) instalată la un calculator. Pentru detalii consultaţi
paginile 101 şi 103.
• Puteţi înregistra până la patru piese muzicale cu camera foto. Cele patru piese muzicale
înregistrate din fabrică (Music 1 - Music 4) pot fi înlocuite cu cele transferate de dvs.
• Lungimea maximă a fiecărui fişier de muzică redat de cameră este de 5 minute.
• Dacă nu puteţi reda un fişier de muzică din cauza deteriorării acestuia sau apariţiei altor
disfuncţionalităţi, executaţi operaţia [Format Music] (formatarea fişierului de muzică)
(pag. 101) şi transferaţi din nou muzica.
(Delete - ştergere) : Ştergerea imaginilor
Selectează şi şterge imaginile din interfaţa cu o singură imagine sau din cea index. (Această imagine)
Şterge imaginea curentă selectată.
• Acest element apare numai în modul o singură
imagine.
(Mai multe imagini)
Selectează şi şterge mai multe imagini.
(Toate imaginile din director)
Şterge toate imaginile din directorul selectat
Pentru a şterge o imagine
1 Afişaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi.
2 Atingeţi [MENU] pentru a fi afişat meniul.
3 Afişaţi
(Stergere) atingând v/V, apoi atingeţi acest simbol.
4 Atingeţi simbolul
(Această imagine).
5 Atingeţi [OK].
63
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Pentru a selecta şi a şterge mai multe imagini
1 Atingeţi [MENU] când este afişată imaginea în modul o singură imagine sau în cel
index.
2 Atingeţi
(Stergere) atingând v/V, apoi atingeţi simbolul.
3 Atingeţi simbolul
(Mai multe imagini).
În modul o singură imagine :
4 Folosiţi
/
pentru a fi afişată imaginea pe care vreţi să o ştergeţi, apoi atingeţi
centrul respectivei imagini. Marcajul
este ataşat imaginii selectate
5 Atingeţi
/
pentru a afişa o altă imagine pe care vreţi să o ştergeţi, apoi atingeţi
centrul respectivei imagini. Pentru a renunţa la ştergere, atingeţi din nou imaginea
pentru a o deselecta şi pentru ca marcajul să dispară.
6 Atingeţi
T [OK].
În modul index :
4 Atingeţi miniatura imaginii pe care vreţi să o ştergeţi
Marcajul
apare în caseta de bifare corespunzătoare imaginii.
5 Pentru a sterge alte imaginii, repetaţi pasul 4.
6 Atingeţi
, apoi atingeţi [OK].
• Atingeţi
din interfaţa index pentru a reveni la afişarea unei singure imagini pe
ecran.
Pentru a şterge toate imaginile din director
1 Atingeţi [MENU] în modul index.
2 Afişaţi
(Stergere) atingând v/V, apoi atingeţi acest simbol.
3 Atingeţi simbolul
4 Atingeţi [OK].
64
(Toate imaginile din director).
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Protecţie) : Evitarea ştergerii accidentale a imaginilor
Protejează imaginile împotriva ştergerii accidentale.
Pe imaginea protejată apare simbolul - (Protecţie).
Protejează / deblochează imaginea curentă care
este selectată.
• Acest element apare numai în modul o singură
imagine.
Selectează şi protejează / deblochează mai multe
(Mai multe imagini)
imagini.
(Selectarea tuturor imaginilor Protejează toate imaginile din directorul selectat.
• Acest element apare numai în modul index.
din acest director)
(Această imagine)
(Şterge toate imaginile din Deblochează toate imaginile din directorul
selectat.
acest director)
• Acest element apare numai în modul index.
Pentru protejarea unei imagini
1 Afişaţi imaginea pe care vreţi să o protejaţi.
2 Atingeţi [MENU] pentru a fi afişat meniul.
3 Afişaţi (Protecţie) atingând v/V, apoi atingeţi
acest simbol.
3 Atingeţi
(This Image).
Pentru selectarea şi protejarea mai multor imagini
1 Atingeţi [MENU] în modul de afişare a câte unei singure imagini sau în interfaţa
index.
2 Afişaţi
(Protecţie) atingând v/V , apoi atingeţi simbolul.
3 Atingeţi
(Multiple Images).
În modul de afişare a unei singure imagini :
4 Folosiţi simbolurile ]b/B] pentru afişarea imaginii pe care vreţi să o protejaţi, apoi
atingeţi zona centrală a respectivei imagini.
Imaginii selectate îi este ataşat simbolul
.
5 Atingeţi ]b/B] pentru a fi afişate alte imagini pe care vreţi să le protejaţi, apoi atingeţi
zona centrală a respectivei imagini.
6 Atingeţi
T [OK].
În modul index :
4 Atingeţi miniatura corespunzătoare imaginii pe care vreţi să o protejaţi.
Imaginii selectate îi este ataşat simbolul
.
5 Pentru a proteja alte imagini, repetaţi pasul 4.
6 Atingeţi
• Atingeţi
ecranul.
T [OK].
din interfaţa index pentru a reveni la afişarea unei singure imagini pe întreg
65
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
Pentru a selecta toate imaginile din acel director
1 Atingeţi [MENU] în modul index.
(Protecţie) atingând v/V , apoi atingeţi simbolul.
2 Afişaţi
3 Atingeţi
(Selectarea tuturor imaginilor din acest director).
4 Atingeţi [OK].
• Nu poate fi stabilită protecţia pentru toate imaginile, dacă există mai mult de 100 de
fişiere.
• Ţineţi seama că prin formatare sunt şterse toate datele conţinute de suportul de înregistrare,
inclusiv imaginile protejate, şi că ulterior datele nu mai pot fi recuperate.
• Operaţia de protejare a unor imagini poate dura mai mult timp.
Pentru a renunţa la protecţie
Atingeţi imaginea a cărei protecţie vreţi să o anulaţi urmând aceleaşi etape ca la “Selectarea
şi protejarea mai multor imagini”.
Indicatorul - (protejare) dispare.
• Atingeţi
(Şterge toate imaginile din acest director) pentru a elimina protecţia
imaginilor dintr-un anumit director.
(Marcaj de imprimare) : Ataşarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
Este ataşat marcajul DPOF (marcaj pentru imprimare) imaginilor pe care doriţi să le
imprimaţi Consultaţi pagina 109.
(Imprimare) : Tipărirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante
Imprimarea imaginilor înregistrate cu camera foto.
Consultaţi pagina 106.
66
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Rotire) : Rotirea unei fotografii
Fotografia este rotită.
1 Afişaţi pe ecran fotografia care vreţi să fie rotită.
2 Apăsaţi MENU pentru a fi afişat meniul.
3 Afişaţi
(Rotate - rotire) folosind v/V ale butonului de comandă, apoi atingeţi-l.
4 Atingeţi [
] pentru a roti imaginea.
5 Atingeţi [OK].
• Nu puteţi roti imagini protejate sau filme.
• Este posibil să nu puteţi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• Când vizualizaţi imagini pe un calculator, este posibil ca informaţiile legate de rotire să
nu fie preluate, în funcţie de aplicaţia software folosită.
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a
imaginilor
Selectează directorul care conţine imaginea care doriţi să fie redată .
1 Selectaţi directorul dorit folosind v/V.
2 Atingeţi [OK].
Pentru a renunţa la selecţia directorului
Atingeţi [Exit] sau [BACK] la pasul 2.
z În legătură cu directorul
Camera stochează imaginile în directorul stabilit al unităţii “Memory Stick Duo”. Puteţi
să schimbaţi directorul sau să creaţi altul nou.
• Pentru a crea un director nou T [Create REC. Folder] (Crearea unui director de
înregistrare) (pag. 70).
• Pentru a schimba directorul în care să fie înregistrate imaginile T [Change REC. Folder]
(Schimbarea directorului de înregistrare) (pag. 71)
• Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick Duo”, iar prima sau ultima
imagine din director este afişată, vor apărea următoarele indicatoare :
: Deplasarea la directorul precedent.
: Deplasarea la directorul următor.
: Deplasarea fie la directorul precedent, fie la următorul.
67
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 38
(Reglaje de volum) : Ajustarea volumului
Este ajustat volumul pentru redarea succesiunii de imagini şi a filmelor.
Ajustaţi volumul atingând butoanele
/
.
• Puteţi ajusta volumul în cursul prezentării unei succesiuni de imagini sau al redării unui
film (pag. 31, 33).
68
Personalizarea configuraţiei
Personalizarea reglajelor şi a facilităţii
de gestionare a memoriei
Puteţi modifica reglajele implicite apelând la
din interfaţa HOME.
1
(Gestionarea memoriei) sau
(Reglaje)
Atingeţi [HOME] pentru a fi afişată interfaţa HOME.
HOME
2 Selectaţi
(Gestionarea memoriei) sau
(Reglaje).
3 Atingeţi elementul de reglaj dorit
4
Atingeţi elementul de reglaj pe care vreţi să îl modificaţi, apoi atingeţi
valoarea dorită pentru a o stabili.
Când selectaţi
(Reglaje), atingeţi v/V în partea dreaptă a ecranului pentru a fi
afişate celelalte elemente de reglaj.
5 Atingeţi [OK].
Pentru a renunţa la modificarea reglajului
Atingeţi [Cancel] dacă apare ca opţiune pe ecran.
Dacă nu este, atingeţi [BACK] sau [×].
• Acest reglaj este menţinut chiar dacă alimentarea este oprită.
69
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Memory Tool — Instrument pentru Memory Stick
Acest element apare numai dacă este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Format (Formatare)
Este formatată memoria “Memory Stick Duo”. Cardurile de memorie “Memory Stick Duo”
disponibile în comerţ sunt deja formatate şi pot fi utilizate imediat.
• Ţineţi seama că prin formatare datele sunt şterse definitiv din memoria “Memory Stick
Duo”, inclusiv imaginile protejate.
1 Atingeţi [Format].
Apare mesajul “All data on Memory Stick will be erased” (Vor fi şterse toate datele
de pe Memory Stick.).
2 Selectaţi [OK].
Formatarea începe.
Pentru a renunţa la formatare
Atingeţi [Cancel] sau [BACK] la pasul 2.
Create REC. Folder (Crearea directorului de înregistrare)
Este creat un director în memoria “Memory Stick Duo” în care să fie înregistrate
imaginile.
1 Atingeţi [Create REC. Folder] (Crearea directorului de înregistrare).
Apare mesajul “Creating REC. Folder” (Crearea directorului de înregistrare).
2 Atingeţi [OK].
Este creat un nou director căruia îi este alocat un
număr mai mare cu o unitate decât numărul maxim existent şi care devine directorul
curent de înregistrare.
70
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Pentru a renunţa la crearea fişierelor
Atingeţi [Cancel] sau [BACK] la pasul 2.
• Dacă nu creaţi un director nou, cel cu numărul “101” este selectat ca director de
înregistrare.
• Puteţi crea directoare până la numărul maxim de “999”.
• Directoarele nu pot fi şterse cu camera. Pentru a şterge un director, apelaţi la calculatorul
personal etc.
• Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat până ce este creat sau selectat un alt
director de înregistrare.
• În fiecare director pot fi stocate cel mult 4000 de imagini. În momentul în care se atinge
capacitatea maximă a unui director, este creat în mod automat un altul.
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi “Locaţiile de memorie ale fişierelor cu imagini
şi denumirile fişierelor” (pag. 97).
Change REC. Folder
(Schimbarea directorului de înregistrare)
Este schimbat directorul de înregistrare curent.
1 Atingeţi [Change REC. Folder] (Schimbarea directorului de înregistrare).
Apare interfaţa de selecţie a directorului.
2 Atingeţi [OK].
Pentru a renunţa la schimbarea directorului de înregistrare
Atingeţi [Exit] sau [BACK] la pasul 2.
• Nu puteţi selecta directorul cu numărul “100” ca director de înregistrare.
• Nu puteţi deplasa imaginile înregistrate, dintr-un director în altul.
71
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Copy (Copiere)
Sunt copiate toate imaginile din memoria internă pe un “Memory Stick Duo”.
1 Introduceţi o unitate “Memory Stick Duo” cu suficientă capacitate liberă.
2 Selectaţi [Copy].
Apare mesajul “All data in internal memory will be copied.” (Vor fi copiate toate datele
din memoria internă.).
3 Atingeţi [OK].
Începe copierea.
Pentru a renunţa la copiere
Atingeţi [Cancel] sau [BACK] la pasul 3.
• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fişiere de imagine
folosind un acumulator care mai are puţină energie, aceasta se poate epuiza cauzând
eşuarea operaţiei de copiere sau chiar deteriorarea datelor.
• Nu puteţi copia imagini separate.
• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute şi după copiere. Pentru a şterge
conţinutul memoriei interne, scoateţi unitatea “Memory Stick Duo” după copiere, apoi
executaţi operaţia de formatare [Format] din [Internal Memory Tool] (pag. 73).
• Pe “Memory Stick Duo” este creat un nou director şi toate datele vor fi copiate în acesta.
Nu puteţi alege un anumit director de pe “Memory Stick Duo” ca destinaţie pentru
datele de copiat.
• Marcajele DPOF (de imprimare) care apar pe imagini nu sunt copiate împreună cu
datele.
72
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Memory Tool — Instrument pentru memoria internă
Acest element nu este afişat când este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Format (Formatare)
Este formatată memoria internă.
• Ţineţi seama că prin formatare datele sunt şterse definitiv din memoria internă, chiar
dacă imaginile sunt protejate.
1 Atingeţi [Format].
Apare mesajul “All data on internal memory will be erased” (Vor fi şterse toate datele
din memoria internă.).
2 Atingeţi [OK].
Formatarea începe.
Pentru a renunţa la formatare
Atingeţi [Cancel] sau [BACK] la pasul 2.
73
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Reglaje
Main Settings — Reglaje principale 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Beep (Semnal sonor)
Selectează sunetul care să fie produs când acţionaţi camera foto.
Shutter (sunetul emis de
obturator)
Este emis sunetul produs de obturator când apăsaţi
butonul declanşator.
On
Activează semnalul sonor/sunetul emis de obturator
când apăsaţi butonul declanşator / acţionaţi afişajul
tactil.
Opreşte emiterea semnalului sonor / a sunetului
produs de obturator.
Off
Function Guide (Ghidul funcţiilor)
Când acţionaţi camera, este afişată descrierea funcţiilor.
On (pornit)
Este afişată descrierea funcţiilor
Off (oprit)
Nu este afişată descrierea funcţiilor
• Informaţiile sunt afişate în cursul redării chiar dacă este aleasă varianta [Off].
Afişarea acestor informaţii poate fi oprită sau pornită
cu ajutorul facilităţii de mai sus.
• Ghidul care este afişat la atingerea [?] nu poate fi activat sau dezactivat prin intermediul
reglajului de mai sus. Pentru a dezactiva acest ghid, atingeţi din nou [?] (pag. 21).
Continuous Play (Redare continuă)
Selectează redarea succesivă a tuturor filmelor sau a tuturor fotografiilor în modul imagine
unică. Pentru detalii, consultaţi pag. 33.
74
On (pornit)
Este afişat butonul de redare continuă.
Off (oprit)
Nu este afişat butonul de redare continuă.
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Initialize (Iniţializare)
Readuce reglajele la valorile stabilite implicit. Chiar dacă aplicaţi această funcţie, imaginile
stocate sunt reţinute în memoria internă.
1 Atingeţi [Initialize].
Apare mesajul “Reset to default settings” (Revenirea la reglajele implicite).
2 Atingeţi [OK].
Reglajele revin la valorile stabilite implicit, din fabrică.
Pentru a renunţa la iniţializare
Atingeţi [Cancel] sau [BACK] la pasul 2.
• Aveţi grijă ca alimentarea să nu se întrerupă în timpul operaţiei de iniţializare.
Calibration (Calibrare)
Vă permite să realizaţi calibrarea ecranului, când butoanele afişajului tactil nu reacţionează
la atingere.
Atingeţi marcajul × afişat pe ecran cu colţul unui card “Memory Stick Duo” sau cu un
obiect similar.
Pentru a opri procesul de calibrare în cursul desfăşurării, atingeţi [Cancel]. Reglajele
efectuate până la acel moment nu vor fi aplicate.
Marcajul × se deplasează pe ecran.
Dacă nu reuşiţi să apăsaţi punctul corect, calibrarea nu va avea loc. În acest caz apăsaţi
din nou marcajul ×.
75
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Main Settings — Reglaje principale 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
USB Connect (Conexiune USB)
Stabileşte modul USB utilizat pentru a conecta camera foto la un calculator sau la o
imprimantă care acceptă standardul PictBridge prin intermediul cablului USB.
PictBridge
Mass Storage
Auto
La conectarea camerei foto la o imprimantă care acceptă
standardul PictBridge (pag. 106).
Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră şi
calculator sau cu un alt echipament USB (pag. 94).
Camera recunoaşte automat şi reglează comunicarea cu
un calculator sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge (pag. 94 şi 106).
• Dacă nu pot fi conectate camera şi o imprimantă
compatibilă PictBridge când este stabilită varianta
[AUTO], alegeţi varianta [PictBridge].
• Când camera nu poate fi conectată la un calculator
sau un alt echipament USB folosindu-se varianta
[AUTO], selectaţi varianta [Mass Storage].
CTRL FOR HDMI (Comandă pentru HDMI)
Acest reglaj permite acţionarea cu ajutorul telecomenzii (TV) a camerei care este conectată
la un televizor “BRAVIA” Sync printr-un cablu HDMI (nu este furnizat). Pentru detalii,
legate de “BRAVIA” Sync, consultaţi pag. 87.
On (pornit)
Permite funcţionarea comandată de telecomandă.
Off (oprit)
Nu permite funcţionarea comandată de telecomandă.
• Puteţi efectua opraţia de redare cu ajutorul telecomenzii televizorului, conectând camera
la un televizor compatibil “BRAVIA” Sync produs în 2008 sau ulterior, printr-un cablu
HDMI.
76
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Video Out (Ieşire video)
Este stabilit semnalul video de ieşire în funcţie de sistemul TV color al echipamentului
video conectat. Sistemul TV color diferă în funcţie de ţări sau regiune. Dacă doriţi să
vizualizaţi imaginile pe ecranului unui televizor, consultaţi pagina 88 pentru a afla ce
sistem este valabil în ţara sau regiunea în care este utilizată camera foto.
NTSC
PAL
Stabileşte pentru semnalul video de ieşire varianta NTSC
(spre exemplu pentru S.U.A., Japonia).
Stabileşte pentru semnalul video de ieşire varianta PAL (spre
exemplu pentru Europa).
TV TYPE (Tipul de televizor)
Este stabilit raportul laturilor ecranului televizorului ce va fi conectat pentru redarea
imaginilor.
16:9
Selectaţi această variantă pentru redarea imaginilor cu
un televizor cu ecran panoramic.
Imagine 16:9
4:3
Imagine 4:3
Selectaţi această variantă pentru redarea imaginilor
cu un televizor care are raportul laturilor ecranului
de 4:3.
Imagine 16:9
Imagine 4:3
77
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
AF Illuminator (Iluminarea de asistenţă)
Iluminarea de asistenţă AF furnizează lumină de umplere care ajută la focalizarea cu mai
multă uşurinţă pe subiecte aflate în spaţii întunecate. Asistenţa AF emite lumină roşie care
permite camerei foto să focalizeze mai uşor când butonul declanşator este pe jumătate
apăsat, până ce focalizarea este blocată. În acest moment apare indicatorul
.
Auto (automat)
Este utilizată Iluminarea de asistenţă AF.
Off (oprit)
Nu este utilizată Iluminarea de asistenţă AF.
• Dacă subiectul nu primeşte suficientă lumină prin iluminarea de asistenţă AF sau dacă
subiectul nu contrastează suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza.
• Focalizarea este realizată atât timp cât lumina provenită de la Iluminarea de asistenţă AF
ajunge la subiect, chiar dacă aceasta cade uşor descentrat pe subiect.
• Iluminarea de asistenţă AF nu poate fi utilizată :
– când este utilizată varianta focalizare la distanţe prestabilite (pag. 45) ;
– când la Selecţia scenei este aleasă una dintre variantele (Twilight),
(Landscape),
(Fireworks) sau
(Hi-Speed Shutter).
• Când folosiţi iluminarea de asistenţă AF, zona de autofocalizare este dezactivată şi este
afişată o altă zonă de focalizare încadrată într-un chenar marcat cu linie punctată. În
acest caz, focalizarea automată acţionează acordând prioritate subiectului aflat aproape
de centrul cadrului.
• Lumina emisă de asistenţa AF este foarte strălucitoare. Cu toate că nu reprezintă un
pericol, nu priviţi de aproape, direct spre sursa de lumină de asistenţă.
Grid Line (Caroiaj)
Caroiajul este alcătuit din linii verticale şi orizontale perpendiculare, care au rol orientativ,
ajutându-vă să poziţionaţi cu mai mare uşurinţă subiectul în cadru.
On (pornit)
Este afişat caroiajul.
Off (oprit)
Caroiajul nu este afişat.
• Liniile caroiajului nu apar în imaginile înregistrate.
78
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Modul AF (Focalizarea automată)
Selectează modul de funcţionare cu focalizare automată.
Focalizarea este reglată automat când este apăsat şi
menţinut pe jumătate apăsat butonul declanşator. Acest
mod este util la înregistrarea subiectelor statice.
Focalizarea este reglată automat înainte de a fi apăsat
şi menţinut pe jumătate apăsat butonul declanşator. Acest mod scurtează perioada de timp necesară pentru
focalizare.
• Energia acumulatorului se consumă mai rapid decât
în modul [Single].
Single
Monitor
• Când este activată funcţia Face Detection, reglajul pentru modul AF (focalizarea automată)
nu este valabil.
Zoom Digital (Mărire digitală)
Selectează modul de mărire digitală. Camera măreşte imaginile folosind mărirea optică
(până la maxim 5×). Când scala de mărire este depăşită, camera va folosi fie mărirea
inteligentă, fie pe cea digitală de precizie.
Smart (S )
(Zoom inteligent)
Precision (P )
(Zoom digital de
precizie)
Off (inactiv)
Imaginile sunt mărite digital în domeniul în care nu
apar distorsiuni, în funcţie de dimensiunea acestora.
Opţiunea nu este disponibilă când pentru dimensiunea
imaginii este aleasă una dintre variantele [10 M], [3:2
(8 M)] sau [16:9 (7M)].
• Scala maximă de mărire corespunzătoare variantei
“Smart zoom” este prezentată în tabelul de mai
jos.
Toate dimensiunile imaginilor sunt mărite până la
aproximativ 10×, inclusiv zoom-ul optic de 5×.
Ţineţi însă seama că, dacă este depăşit coeficientul
corespunzător zoom-ului optic, calitatea imaginiilor
se va diminua.
Nu este utilizată mărirea digitală.
Dimensiunea imaginii şi scala de mărire maximă la folosirea Zoom-ului
inteligent (Smart zoom), inclusiv zoom-ul optic de 5×.
Dimensiune
Scala de mărire maximă
5M
aprox. 7,0 ×
3M
aprox. 8,9 ×
VGA
aprox. 28
16:9 (2M)
×
aprox. 9,5 ×
79
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Auto Orientation (Orientare automată)
Când rotiţi camera pentru a înregistra imagini portret (verticale), aparatul reţine poziţia şi
afişează imaginea în poziţia portret.
On (pornit)
Sunt înregistrate imagini cu orientarea corectă.
Off (oprit)
Funcţia de Orientare automată este dezactivată.
• În părţile din dreapta şi din stânga ale imaginilor verticale apar benzi de culoare
neagră.
• În funcţie de unghiul de înregistrare al camerei, este posibil ca orientarea imaginii să nu
fie corectă. Dacă orientarea nu este corectă, puteţi roti imaginea folosind procedura de
la pagina 67.
Auto Review (Reluarea automată)
Imaginea înregistrată este afişată pe ecran timp de circa două secunde imediat după
fotografiere.
On (pornit)
Este utilizată funcţia Auto Review.
Off (oprit)
Nu este utilizată funcţia Auto Review.
• Dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator în această perioadă, imaginea afişată dispare
şi puteţi înregistra imediat următoarea imagine.
80
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Potrivirea ceasului
Clock Settings (Potrivirea ceasului)
Sunt stabilite data şi ora.
1 Selectaţi [
Clock Settings] corespunzător
(Reglaje) din interfaţa HOME.
2 Atingeţi [Clock Settings].
3 Atingeţi formatul dorit pentru afişarea datei, apoi atingeţi
Este afişată interfaţa de potrivire a ceasului.
.
4 Atingeţi fiecare element, apoi stabiliţi valoarea numerică respectivă atingând v/V.
5 Atingeţi [OK].
• Miezul nopţii este indicat ca 12:00 AM, iar prânzul este indicat ca 12:00 PM.
Pentru a renunţa la potrivirea ceasului
Selectaţi [Cancel] sau [BACK] la pasul 5.
81
Reglaje
Pentru detalii privind
funcţionarea 1 pag. 69
Alegerea limbii
Language Setting (Alegerea limbii)
Alege limba utilizată la afişarea elementelor de meniu, a avertismentelor şi a mesajelor.
82
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteţi viziona imaginile pe ecranul unui televizor, conectând camera la aparatul TV.
Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectată camera foto.
Consultaţi “TV TYPE” (pag. 77).
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor prin
intermediul cablului furnizat pentru mufa multifuncţională.
Înainte de a conecta camera cu televizorul opriţi ambele aparate.
1
Conectaţi mufa A/V OUT a suportului cu ieşire multiplă (furnizat) şi
mufele de ieşire audio / video ale televizorului prin intermediul cablului
AV (furnizat), apoi aşezaţi camera pe suport.
Buton
de redare
1 Spre mufele de intrare audio/video
2 Către mufa
A/V OUT (STEREO)
Cablu A/V (furnizat)
2
3
Porniţi televizorul şi stabiliţi intrarea de semnal corectă.
• Pentru amănunte consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a porni camera digitală.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.
/
de pe ecranul LCD al camerei pentru a alege imaginea
Atingeţi secţiunile
dorită.
• Pentru detalii legate de funcţionarea acestei camere, consultaţi pag. 86.
• La folosirea camerei în străinătate, poate fi necesar să modificaţi semnalul video de ieşire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 77).
83
Vizualizarea imaginilor la televizor
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor
HD (cu înaltă definiţie)
Când folosiţi un televizor HD (înaltă definiţie) cu mufă HDMI, conectând camera la
televizor prin intermediul unui cablu HDMI (nu este furnizat), vă veţi putea bucura de
imaginile dvs. înregistrate la înaltă definiţie cu ajutorul camerei digitale.
* Imaginile înregistrate la rezoluţie [VGA] nu pot fi redate la înaltă definiţie.
• În cazul [Multi-Purpose Resize], raportul laturilor poate deveni 16:9 pentru vizualizarea
la înaltă definiţie (pag. 60).
Opriţi atât camera, cât şi televizorul înainte de a conecta aceste două echipamente.
1
Conectaţi suportul cu ieşire multiplă (furnizat) la un televizor HD (înaltă
definiţie), apoi aşezaţi camera pe suport.
Buton
(redare)
1 Spre mufa HDMI
2 Spre mufa HDMI OUT
Cablu HDMI (nu este furnizat)
2
3
84
Porniţi televizorul şi stabiliţi intrarea de semnal.
• Pentru amănunte, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Apăsaţi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.
Atingeţi
/
de pe ecranul LCD al camerei pentru a alege imaginea dorită.
• Pentru detalii legate de funcţionarea acestei camere, consultaţi pag. 86.
• La folosirea camerei în străinătate poate fi necesar să modificaţi semnalul video de ieşire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 77).
• Transmiterea semnalului către televizor nu este posibilă în cursul înregistrării unui
film.
• Utilizaţi un cablu HDMI care este marcat cu sigla HDMI.
• Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze corespunzător.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la cel de ieşire al suportului cu
ieşire multiplă. Nu vor fi transmise la ieşire imagini şi nici sunet, putând să apară şi
disfuncţionalităţi.
Despre “PhotoTV HD”
Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.
Conectând dispozitive compatibile PhotoTV HD, marca Sony, prin intermediul unui cablu
HDMI (nu este furnizat), veţi avea acces la o nouă lume a fotografiilor pe care o puteţi
admira confortabil la calitatea uimitoare Full HD (Înaltă definiţie completă).
PhotoTV HD vă permite să percepeţi în detalii fine şi cu expresii fotografice texturi şi
tonuri de culoare subtile.
• Când această cameră este conectată la un televizor marca Sony care acceptă modul
VIDEO-A, la televizor va fi stabilită în mod automat calitatea optimă de imagine
pentru prezentarea fotografiilor. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
televizorului.
85
Vizualizarea imaginilor la televizor
Acţionarea camerei în timpul transmiterii de semnal către
televizor
Când camera este conectată la un televizor prin intermediul unor cabluri A/V sau a unuia
HDMI, elementele de reglaj ce pot fi acţionate sunt limitate.
Efectuaţi operaţiile atingând butoanele care apar pe ecranul LCD al camerei.
• Dacă utilizaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync, elementele 6 şi 7 pot fi
acţionate cu ajutorul telecomenzii furnizate împreună cu aparatul TV.
1 Index de imagini
6 Butoane de comandă
2 Succesiune de imagini
7 MENU
3 Ştergere
8 Butoane de acţionare pentru film
(Rulare rapidă înapoi / Redare / Rulare
rapidă înainte / Stop)
4 Interfaţă de reglaj
5 BACK (înapoi)
86
Vizualizarea imaginilor la televizor
Acţionarea elementelor de meniu
Pentru funcţiile prezentate mai jos, pot fi efectuate reglaje detaliate, din meniu.
• succesiune de imagini
• o singură imagine
• mărire la redare
• index de imagini (cel mult 6)
• ştergere
• index de imagini (cel mult 20)
• rotire
1 Atingeţi [MENU] de pe ecranul LCD.
Pe ecranul TV apar elementele meniului.
2 Atingeţi b/B/v/V (butoanele de comandă) de pe ecranul LCD al camerei, apoi
selectaţi elementul de reglaj dorit.
3 Atingeţi z (butonul din mijloc).
Utilizarea "BRAVIA" Sync
La conectarea la un televizor compatibil "BRAVIA" Sync* prin intermediul unui cablu
HDMI, puteţi acţiona funcţiile de redare ale camerei cu ajutorul telecomenzii TV.
1 Conectaţi mufa HDMI OUT a suportului cu ieşire multiplă şi mufa HDMI a televizorului
printr-un cablu HDMI.
2 Aşezaţi camera în suportul cu ieşire multiplă.
3 Porniţi camera.
4 Acţionaţi camera cu ajutorul telecomenzii.
* Puteţi efectua operaţia de redare cu ajutorul telecomenzii TV conectând camera la
un televizor compatibil "BRAVIA" Sync comercializat în 2008 sau ulterior, care a fost
conectat printr-un cablu HDMI. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni care
însoţeşte televizorul.
• Următoarele operaţii pot fi efectuate cu ajutorul telecomenzii :
– imaginile pot fi derulate cu ajutorul butoanelor stânga / dreapta ale telecomenzii TV,
– alimentarea televizorului porneşte automat când este pornită camera. Intrarea video a
televizorului este comutată automat astfel încât să preia semnal de la camera video.
– după ce urmăriţi imaginile, alimentarea camerei se opreşte automat când este oprit
televizorul,
– apăsând butonul SYNC MENU al telecomenzii TV, pe ecran este afişat meniul cu
ajutorul căruia puteţi efectua diverse operaţii asociate.
În cazul în care camera funcţionează inadecvat la acţionarea telecomenzii TV, ca şi cum
s-ar fi realizat conexiunea HDMI cu un televizor produs de o altă firmă, alegeţi varianta
[Off] pentru opţiunea [CTRL FOR HDMI] corespunzător
(Reglaje) din interfaţa
HOME (pag. 76).
87
Vizualizarea imaginilor la televizor
Despre sistemele TV color
Pentru a putea urmări imaginile pe ecranul TV aveţi nevoie de un televizor cu o mufă de
intrare video şi de un cablu AV. Sistemul de culoare TV trebuie să fie acelaşi cu cel al
camerei foto. Consultaţi lista următoare pentru a afla sistemul TV color utilizat în ţara sau
regiunea în care vă aflaţi.
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveţia, Finlanda,
Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc.
88
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows
Pentru detalii legate de utilizarea calculatorului
Macintosh, consultaţi secţiunea “Utilizarea unui
calculator Macintosh” de la pagina 102.
Ilustraţiile interfeţelor care apar în această
secţiune corespund versiunii în limba engleză.
Instalaţi mai întâi aplicaţiile software (furnizate) (pag. 91)
• Instalaţi aplicaţia software :
– “Picture Motion Browser”
– “Music Transfer”
Copierea imaginilor pe calculator (pag. 94)
• Copierea imaginilor la calculator folosind “Picture Motion
Browser”
• Savurarea imaginilor folosind “Picture Motion Browser”
şi “Music Transfer” astfel:
– vizualizarea imaginilor stocate la calculator
– realizarea de montaje ale imaginilor
– identificarea pe hărţi online a locurilor unde au fost
înregistrate fotografiile
– crearea unui disc cu imaginile înregistrate (este
necesar un dispozitiv de inscripţionare de CD-uri sau
de DVD-uri)
– imprimarea sau stocarea fotografiilor cu dată
– Adăugarea / modificarea muzicii pentru succesiunea
de imagini (folosind “Music Transfer”)
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum
şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor.
http://www.sony.ro/
89
Utilizarea unui calculator Windows
Configuraţia recomandată
Pentru calculatorul conectat la cameră, este
recomandată următoarea configuraţie.
Configuraţie recomandată la
copierea imaginilor
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP3 sau Windows
Vista SP1*.
• Nu este garantată funcţionarea dacă mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade) până la variantele
mai sus menţionate sau dacă mediul de
operare este multiplu (multi-boot).
Conector USB: conector USB standard.
Configuraţie recomandată
pentru aplicaţia “Picture Motion
Browser” şi “Music Transfer”
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP3 sau Windows
Vista SP1*.
Procesor :
Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
(Pentru redarea / realizarea de montaje ale
filmelor cu înaltă rezoluţie, se recomandă
Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai rapid,
Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai rapid, Intel
Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid, Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid).
Memorie :
512 MB sau mai mult (Pentru redarea /
realizarea de montaje ale filmelor cu înaltă
rezoluţie : 1 GB sau mai mult)
Hard disk :
spaţiul liber pe hard disk necesar pentru
instalare este de circa 400 MB.
Monitor :
• rezoluţie de ecran : 1024×768 puncte sau
mai mult.
* Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi
Starter Edition.
90
Note privind redarea fişierelor
de film (MPEG-4 AVC / H.264)
Pentru redarea şi realizarea de montaje ale
fişierelor de film (MPEG-4 AVC/H.264)
înregistrate de cameră, este necesar să
instalaţi un software compatibil cu MPEG-4
AVC/H.264 sau “Picture Motion Browser”
pe calculatorul dvs.
• Chiar şi în cazul unui sistem de operare
în care este garantată funcţionarea, este
posibil ca unele imagini să nu fie redate
cursiv din cauza omiterii unor cadre.
Ţineţi cont că imaginea transferată
propriu-zisă se poate să fi fost afectată.
• Dacă utilizaţi un calculator portabil, aveţi
grijă să folosiţi adaptorul de reţea. Anumite
operaţii obişnuite nu sunt posibile din
cauza funcţiilor de economisire a energiei
efectuate de calculatorul portabil.
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Configuraţia calculatorului trebuie să
satisfacă cerinţele sistemului de operare.
• Nu este garantată funcţionarea pentru toate
sistemele de operare menţionate anterior.
Spre exemplu, este posibil ca operaţiile
să fie afectate negativ de rularea altor
aplicaţii software în paralel.
• Dacă doriţi să conectaţi simultan două
sau mai multe dispozitive USB la un
singur calculator, este posibil ca unele
dispozitive -inclusiv camera foto- să
nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB folosite.
• Nu este garantată funcţionarea dacă
folosiţi un hub USB.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă USB
compatibilă cu transferul USB de viteză
mare (USB 2.0) care vă va permite un
transfer superior (viteză de transfer mare).
Această cameră este compatibilă cu
Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Există 3 modalităţi de realizare a conexiunii
USB, când cuplaţi un calculator: [Auto]
(varianta implicită), [Mass Storage],
[PictBridge]. Această secţiune descrie
pentru exempli-ficare modalităţile
corespunzătoare variantelor [Auto] şi
[Mass Storage]. Pentru detalii legate de
[PictBridge] consultaţi pagina 76.
• La revenirea calculatorului din starea
Suspend sau Sleep este posibil să nu se
reactiveze în acelaşi timp şi comunicarea
dintre calculator şi camera digitală.
Instalarea software-ului (furnizat)
Puteţi instala software-ul furnizat urmând
procedura de mai jos.
• Înregistraţi-vă ca administrator.
4
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi
discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de
instalare.
• Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu
pe [Computer] (respectiv pe [My
Computer], în Windows XP / 2000)
T
(SONYPICTUTIL).
• În Windows Vista, poate apărea
interfaţa AutoPlay. Selectaţi “Run
Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile
conţinute de aceasta pentru a continua
operaţia de instalare.
5
6
Citiţi cu atenţie convenţia. Dacă
acceptaţi termenii stipulaţi, faceţi
clic pe butonul alăturat mesajului
[I accept the terms of the license
agreement] (accept termenii
convenţiei de licenţă) şi apoi
faceţi clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran pentru ca instalarea să fie
definitivată.
• Când apare mesajul care vă solicită
repornirea calculatorului pentru
confirmare, reporniţi-l urmând
instrucţiunile de pe ecran.
• În funcţie de sistemul de operare utilizat
de calculatorul dumneavoastră, poate
fi instalat Direct X.
Scoateţi discul din calculator
după ce aţi instalat software-ul.
• Instalaţi următoarele aplicaţii
software:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
2 Faceţi clic pe [Install].
Este afişată interfaţa de alegere a limbii
folosite la afişare pe ecran “Choose
Setup Language”.
3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi
clic pe [Next].
Este afişată interfaţa “Lincense
Agreement” (Convenţia de licenţă).
91
Instalarea software-ului (furnizat)
După instalarea aplicaţiei software, pe
desktop sunt create simbolurile de trecere
directă (shortcut) pentru “Picture Motion
Browser”, “PMB Guide” şi “Music
Transfer”.
• Faceţi dublu-clic pe
acest simbol pentru a
lansa “Picture Motion
Browser”.
• Faceţi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa
“PMB Guide”.
• Faceţi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa
“Music Transfer”.
92
Utilizarea aplicaţiei software “Picture
Motion Browser” (furnizată)
Puteţi utiliza mai mult ca oricând fotografiile
şi filmele înregistrate cu camera digitală,
profitând de aplicaţia software furnizată.
Această secţiune prezintă succint aplicaţia
“Picture Motion Browser”.
Prezentare generală a
aplicaţiei “Picture Motion
Browser”
Cu “Picture Motion Browser” puteţi :
• Să importaţi imagini înregistrate cu
camera şi să le afişaţi la calculator.
• Să organizaţi imaginile pe calculator în
ordine cronologică, în funcţie de data
la care au fost înregistrate, pentru a le
viziona.
• Să copiaţi imagini de pe calculator pe un
“Memory Stick Duo”.
• Să retuşaţi (de exemplu cu Red Eye
Correction etc.), să imprimaţi şi să
transmiteţi fotografii sub formă de
documente ataşate, să modificaţi data
înregistrării şi altele.
• Să realizaţi montaje ale filmelor.
• Să imprimaţi sau să stocaţi fotografiile
având data inserată.
• Să creaţi un disc cu date folosind un
drive pentru inscripţionat discuri CD
sau DVD.
• Să preluaţi imagini pe internet.
Pentru detalii consultaţi “Picture Motion
Browser Guide”.
Lansarea şi părăsirea aplicaţiei
“Picture Motion Browser”
Lansarea “Picture Motion
Browser”:
Faceţi dublu clic pe simbolul
(Picture
Motion Browser) de pe desktop sau din
meniul Start : Faceţi clic pe [Start] T [All
Programs] (în Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [PMB –
Picture Motion Browser].
• Când lansaţi pentru prima dată aplicaţia
“Picture Motion Browser”, pe ecran
apare un mesaj de confirmare asociat cu
Information Tool (ustensilă de informare).
Selectaţi [Start]. Această funcţie vă
informează asupra noutăţilor apărute, spre
exemplu asupra variantelor actualizate de
software. Puteţi modifica ulterior acest
reglaj.
Părăsirea “Picture Motion
Browser”:
Faceţi clic pe butonul
dreapta sus al ecranului.
din colţul din
Lansarea “PMB Guide”
Faceţi dublu-clic pe simbolul (
Guide) de pe desktop.
PMB
Pentru a avea acces la “PMB Guide” din
meniul Start, faceţi clic pe [Start] T [All
Programs] (in Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Help] T
[PMB Guide].
93
Copierea imaginilor pe calculator folosind
“Picture Motion Browser”
Pregătirea camerei şi a
calculatorului
Conectarea camerei şi a
calculatorului
1 Introduceţi în camera foto cardul
“Memory Stick Duo” având
înregistrate pe ea imaginile care
vă interesează.
• Când copiaţi imagini în memoria internă, acest pas nu este necesar.
2 Introduceţi în camera foto un
acumulator suficient încărcat
sau cuplaţi suportul cu ieşire
multiplă la o priză de perete prin
intermediul adaptorului de reţea
(nu este furnizat).
• Când copiaţi imaginile de la camera
foto pe calculator folosind alimentarea
de la un acumulator care mai are puţină
energie înmagazinată, operaţia poate
eşua sau informaţiile se pot deteriora în
cazul în care acumulatorul se descarcă
prea repede.
3 Ataşaţi camera la suportul cu
ieşire multiplă.
2 Spre o
mufă USB
1 Spre o mufă USB
Cablu USB
Pe afişajul cu cristale lichide al camerei
foto apare mesajul “Connecting...” (Se
conectează...).
4 Porniţi calculatorul, apoi apăsaţi
butonul
(redare).
Butonul
(redare)
Indicatori de acces*
La realizarea pentru prima dată a conexiunii
USB, calculatorul rulează în mod automat
programul pentru a recunoaşte camera foto.
Vă rugăm să aşteptaţi.
* Pe durata sesiunii de comunicare dintre cameră şi calculator, pe ecran apare simbolul
.
Nu acţionaţi calculatorul câtă vreme acest
indicator este afişat. Puteţi folosi din nou
calculatorul după ce indicatorul afişat este
înlocuit cu simbolul
.
94
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion
Browser”
• Dacă nu apare indicaţia “Mass Storage”,
alegeţi pentru [USB Connect] varianta
[Mass Storage] (pag. 76).
2 Importaţi imaginile.
Pentru a începe importul imaginilor,
faceţi clic pe butonul [Import].
Copierea imaginilor pe
calculator
1 Cuplaţi camera la calculator aşa
cum este indicat la secţiunea
“Conectarea camerei la calculatorul
dvs.”
După realizarea conexiunii USB, interfaţa [Import Media Files] a “Picture Motion Browser” apare în mod automat.
În mod implicit, imaginile sunt importate
în directorul creat în “Pictures” (în
Windows XP / 2000, “My Pictures”)
care este denumit cu data la care avut
loc importul.
• Pentru detalii legate de “Picture Motion
Browser”, consultaţi “PMB Guide”.
• Dacă utilizaţi fanta pentru Memory
Stick, consultaţi pagina 98.
• Dacă apare fereastra AutoPlay Wizard,
închideţi-o.
95
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion
Browser”
Vizualizarea imaginilor pe calculator
Pentru a şterge conexiunea
USB
Când importul de imagini se încheie, este
lansată aplicaţia “Picture Motion Browser”.
Sunt afişate miniaturile corespunzătoare
imaginilor importate.
Efectuaţi mai întâi procedurile de la 1 la
4 dacă :
• Deconectaţi cablul USB.
• Scoateţi cardul “Memory Stick Duo”.
• Introduceţi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto după copierea imaginilor
din memoria internă.
• Opriţi camera digitală.
1 Faceţi clic dublu pe simbolul de
deconectare din bara cu simbolurile
programelor rezidente.
• Directorul “Pictures” (în Windows XP /
2000, “My Pictures”) este stabilit ca director implicit pentru “Viewed folders”.
Organizaţi imaginile pe calculator în ordine
calendaristică, în funcţie de data la care au
fost înregistrate. Pentru detalii, consultaţi
“PMB Guide”.
Windows Vista
Faceţi dublu clic aici
Windows XP / Windows 2000
Faceţi dublu clic aici
Exemplu : Interfaţa de afişare a imaginilor înregistrate într-o anumită lună.
96
2 Faceţi clic pe
(USB Mass Storage
Device) T [Stop].
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].
4 Faceţi clic pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
• Pasul 4 nu este necesar pentru
Windows Vista / Windows XP.
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion
Browser”
Locaţia de memorie a fişierelor
cu imagini şi denumirea
acestora
Fişierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare în memoria
internă sau pe cardul “Memory Stick
Duo”.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows Vista
C Director care conţine datele filmelor
înregistrate cu camera dvs.
Dacă nu au fost create directoare noi,
există numai următoarele directoare :
– pe “Memory Stick Duo” : numai “101ANV01”,
– în memoria internă : “101ANV01”.
• Nu se pot înregistra imagini în directoarele
“100MSDCF” şi “100ANV01”.
Imaginile din aceste directoare pot fi
doar vizualizate.
• Nu se pot înregistra/reda imaginile în/din
directorul “MISC”.
• Fişierele cu imagini sunt denumite în
modul următor :
– fişiere cu fotografii :
DSC0ssss. JPG
– fişiere cu filme :
720p :
MAH0ssss. MP4
VGA :
MAQ0 ssss. MP4
– fişiere cu imagini index înregistrate
odată cu un film :
720p :
MAH0ssss. THM
VGA :
MAQ0 ssss. THM
ssss reprezintă un număr oarecare
cuprins între 0001 şi 9999. Secţiunea
numerică a numelui unui fişier înregistrat
în modul film şi cea a fişierului cu imagini
index corespunzător sunt aceleaşi.
• Pentru informaţii suplimentare despre
directoare consultaţi paginile 67 şi 70.
A Director care conţine datele imaginilor
înregistrate cu o cameră foto digitală
care nu dispune de funcţia de creare a
unui director nou.
B Director care conţine datele imaginilor
înregistrate cu camera dvs.
Dacă nu au fost create directoare noi,
există numai următoarele directoare :
– pe “Memory Stick Duo” : “101MSDCF”,
– în memoria internă : “101_SONY”.
97
Copierea imaginilor pe calculator fără a
folosi “Picture Motion Browser”
Puteţi copia imagini la calculator fără a
folosi aplicaţia “Picture Motion Browser”
după cum urmează :
Pentru un calculator cu slotul
Memory Stick
Scoateţi cardul “Memory Stick Duo”
din cameră şi introduceţi-l în adaptorul
Memory Stick Duo. Introduceţi adaptorul
Memory Stick Duo în calculator şi copiaţi
imaginile.
• Puteţi copia imaginile prin introducerea
cardului “Memory Stick Duo” în slotul
Memory Stick al calculatorului dvs.
chiar dacă versunile de sistem de operare
folosite sunt : Windows 95 / 98 / 98
Second Edition / NT / Me.
• Dacă nu este recunoscut cardul “Memory
Stick PRO Duo”, consultaţi pag. 117.
Pentru un calculator fără slotul
Memory Stick
Realizaţi conexiunea USB şi urmaţi Etapele
pentru a copia imaginile.
• Interfeţele afişate în această secţiune
reprezintă exemple pentru copierea
imaginilor de pe un card “Memory Stick
Duo”.
• Camera nu este compatibilă cu variantele
Windows 95 / 98 / 98 Second Edition /
NT / Me de sistem de operare.
Utilizaţi un dispozitiv de citire / scriere
pentru Memory Stick pentru a copia
imagini de pe “Memory Stick Duo” pe
calculatorul dvs.
Pentru a copia imagini din memoria
internă pe calculatorul dvs., copiaţi mai
întâi imaginile pe un card “Memory Stick
Duo”, apoi pe calculator.
98
Copierea imaginilor pe un
calculator
– Windows XP/Vista
Această secţiune descrie un exemplu
de copiere a imaginilor în directorul
“Documents” (pentru calculatoare ce
utilizează sistemul de operare Windows XP:
“My Documents”).
1
Pregătirea camerei şi a
calculatorului.
• Parcurgeţi aceeaşi procedură descrisă
la “Pregătirea camerei şi a calculatorului” de la pag. 94.
2 Conectaţi camera la calculator
prin cablul pentru mufa multifuncţională.
Parcurgeţi aceeaşi procedură descrisă la
“Pregătirea camerei şi a calculatorului”
de la pag. 94.
• Dacă “Picture Motion Browser” este
deja instalat, este lansat automat
[Import Media Files] la “Picture
Motion Browser”. Selectaţi [Cancel]
pentru a încheia.
Copierea imaginilor pe calculator fără a folosi “Picture Motion
Browser”
3 Faceţi clic pe [Open folder to 6 Faceţi dublu clic pe directorul
view files] (Pentru Windows XP :
Open folder to view files] T [OK])
când interfaţa de asistenţă apare
automat pe desktop.
[Documents] (pentru Windows XP:
[My Documents] ). Faceţi apoi clicdreapta în fereastra “Documents”
pentru a fi afişat meniul şi apoi clic
pe [Paste].
1
2
• Dacă interfaţa de asistenţă (wizard) nu
apare automat, urmaţi procedura: T
“Pentru Windows 2000”.
4 Faceţi dublu clic pe [DCIM].
• La copiera filmelor, faceţi clic dublu pe
[MP_ROOT].
5 Faceţi dublu-clic pe directorul unde
sunt stocate fişierele cu imagini pe
care vreţi să le copiaţi.
Apoi faceţi clic-dreapta pe un fişier
pentru a fi afişat meniul, după care
faceţi clic pe [Copy].
Fişierele cu imagini sunt copiate în
directorul “Documents” (pentru Windows
XP : “My Documents”).
• Dacă în directorul de destinaţie a
copierii există o imagine cu aceeaşi
denumire, va fi afişat mesajul de
confirmare a operaţiei de suprascriere.
Dacă datele noi sunt suprascrise peste
cele deja existente, datele fişierului
original vor fi şterse. Pentru a copia
un fişier cu imagini pe calculator fără
a-l suprascrie peste un altul, modificaţi
denumirea fişierului, apoi copiaţi-l.
Ţineţi însă seama că, după modificarea
denumirii unui fişier (pag. 100), este
posibil ca acesta să nu mai poată fi
redat de camera dvs. foto.
Pentru Windows 2000
1
Faceţi dublu-clic pe [My Computer] T
[Removable Disk] după conectarea camerei
la calculator, apoi efectuaţi pasul 4.
2
• Consultaţi pagina 97 pentru detalii
privind locaţia din memorie a
imaginilor stocate.
99
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate
pe un calculator (prin copiere pe un card de memorie
“Memory Stick Duo”)
Această secţiune foloseşte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fişier cu imagini copiat pe calculator
nu mai rămâne pe unitatea de memorie
“Memory Stick Duo”, puteţi revedea
respectiva imagine cu ajutorul camerei foto,
copiind fişierul ce o conţine pe “Memory
Stick Duo”.
• Puteţi copia fişierele de imagine cu
uşurinţă, apelând la “Picture Motion
Browser”. Pentru detalii, consultaţi “PMB
Guide”.
• Omiteţi pasul 1 dacă denumirea fişierului,
stabilită cu camera digitală, nu a fost
modificată.
• În funcţie de dimensiunea imaginii, este
posibil să nu o puteţi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
şi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât această cameră foto nu este garantată
de către Sony.
• Dacă pe “Memory Stick Duo” nu există
nici un director, creaţi mai întâi unul cu
ajutorul camerei digitale (pag. 70) şi apoi
copiaţi fişierele de imagine dorite.
1
100
Faceţi clic dreapta pe fişierul
de imagine, apoi faceţi clic pe
[Rename]. Schimbaţi denumirea
fişierului pentru a deveni de forma
“DSC0ssss”.
Introduceţi un număr de la 0001 la 9999
în loc de ssss.
• Denumirile fişierelor de film vor fi
reşinute de forma :
MAH0ssss. MP4 (1280×720),
MAQ0 ssss. MP4 (VGA)
• Dacă este afişat un mesaj de confirmare
a suprascrierii, introduceţi un alt număr
pentru denumirea fişierului.
• În funcţie de configurarea calculatorului,
este posibil să fie afişată extensia.
Pentru fotografii extensia este JPG, iar
pentru filme este MP4. Nu modificaţi
această extensie.
2
Copiaţi fişierul de imagine în
directorul de pe “Memory Stick
Duo”, respectând următoarea
ordine.
1 Faceţi clic-dreapta pe fişierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
2 Faceţi dublu clic pe [Removable
Disk] sau pe [Sony MemoryStick]
aflate în [Computer] ([My Computer]
în cazul Windows XP).
3 Faceţi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], respectiv pe directorul
[sssANV01] (pentru filme) aflat
în directorul [MP_ROOT], apoi
faceţi clic pe [Paste].
• sss reprezintă un număr cuprins
între 100 şi 999.
Utilizarea aplicaţiei software “Music
Transfer” (furnizată)
Puteţi schimba fişierele de muzică care
sunt prestabilite din fabrică cu altele pe
care le preferaţi, folosind aplicaţia “Music
Transfer” de pe discul furnizat. Aveţi de
asemenea posibilitatea de a şterge sau de a
adăuga aceste fişiere oricând doriţi.
Adăugarea / Schimbarea
fişierelor de muzică cu ajutorul
aplicaţiei “Music Transfer”
Formatele fişierelor de muzică pe care le
puteţi transfera cu ajutorul aplicaţiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• fişiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• muzică de pe CD-uri,
• piese muzicale anterior înregistrate cu
această cameră.
• Pentru a reveni la fişierul de muzică stabilit
din fabrică pentru această cameră.
1 Efectuaţi operaţia [Format Music] la
pasul 3.
2 Executaţi operaţia [Restore defaults] din
“Music Transfer”.
Toate fişierele de muzică revin la cele
stabilite implicit din fabrică, iar pentru
[Music] din meniul [Slide Show] este
aleasă varianta [Off].
• Puteţi iniţializa fişierele de muzică
readucându-le la varianta implicită,
folosind [Initialize] (pag. 75), însă astfel
veţi iniţializa şi alte elemente de reglaj.
• Pentru detalii legate de “Music Transfer”,
apelaţi şi la documentaţia on-line din
“Music Transfer”.
1 Atingeţi [HOME] pentru a fi afişată
interfaţa HOME.
2
Atingeţi
(Succesiune de
imagini), apoi atingeţi [ Music
Tool].
3 Atingeţi [Download Music].
Este afişat mesajul “Connect to PC”.
4
Realizaţi o conexiune USB între
camera digitală şi calculator.
5 Lansaţi “Music Transfer”.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a adăuga / modifica fişierele
de muzică.
101
Utilizarea unui calculator Macintosh
Puteţi copia imagini pe calculatorul
dumneavoastră Macintosh.
• Aplicaţia “Picture Motion Browser”
nu este compatibilă cu calculatoarele
Macintosh.
Configuraţia recomandată
pentru calculator
Pentru calculatorul conectat la camera
digitală, este recomandată următoarea
configuraţie.
Configuraţia recomandată
pentru copierea imaginilor
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1 / 9.2 /
Mac OS X (v10.1 ÷ v10.5)
Conector USB : standard
Configuraţia recomandată
pentru utilizarea “Music
Transfer”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.3 ÷
v10.5)
Memorie : 64 MB sau mai mult (se
recomandă 128 MB sau mai mult)
Hard Disk : spaţiul liber pe hard disk
necesar pentru instalare : aproximativ 250 MB.
• Nu este garantată funcţionarea când
folosiţi un hub USB.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă USB
compatibilă cu transferul USB de viteză
mare (USB 2.0) care vă va permite un
transfer superior (viteză de transfer mare)
deoarece această cameră este compatibilă
cu Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Există trei modalităţi de realizare a conexiunii USB, când cuplaţi un calculator:
– [Auto] (varianta implicită),
– [Mass Storage],
– [PictBridge].
Această secţiune descrie pentru exemplificare modalităţile corespunzătoare variantelor [Auto] şi [Mass Storage]. Pentru
detalii legate de [PictBridge] consultaţi
pagina 76.
• Când calculatorul revine din starea
Suspend sau Sleep, este posibil să nu fie
reluată simultan şi comunicarea dintre
camera dvs. şi calculator.
Copierea şi vizualizarea
imaginilor pe calculator
1 Pregătirea camerei şi a calculato-
rului Macintosh.
Efectuaţi procedura descrisă la “Pregătirea camerei şi a calculatorului” de la
pagina 94.
• Quick Time 7.4 trebuie preinstalat.
Note privind conectarea
camerei foto la calculator
• Nu este garantată funcţionarea în
cazul tuturor configuraţiilor anterior
enumerate.
• Dacă veţi conecta două sau mai multe
echipamente USB simultan la acelaşi
calculator, este posibil ca unele
aparate, inclusiv camera dvs. foto, să
nu funcţioneze, depinzând de tipul de
echipamente USB utilizate.
102
2
Conectaţi camera la calculator
prin intermediul cablului USB.
Efectuaţi procedura descrisă la
“Conectarea camerei la calculator” de
la pag. 94.
Utilizarea unui calculator Macintosh
3 Copierea fişierelor cu imagini pe
calculatorul Macintosh.
1 Faceţi dublu clic pe pictograma nourecunoscută T [DCIM] T folderul
în care doriţi să fie stocate imaginile
copiate.
2 Marcaţi şi deplasaţi (drag and drop)
fişierele cu imagini peste pictograma
hard disk-ului. Fişierele cu imagini
sunt copiate pe hard disk.
• Pentru detalii privind localizarea
imaginilor şi denumirile fişierelor,
consultaţi pagina 97.
4
Vizualizarea imaginilor pe
calculatorul personal.
Faceţi dublu clic pe simbolul hard
diskului T pe fişierul cu imaginea
dorită din directorul ce conţine fişierele
copiate pentru a-l deschide.
Pentru a şterge conexiunea
USB
Mai întâi marcaţi şi deplasaţi (drag and
drop) simbolul drive-ului sau cel pentru
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”
peste simbolul “Trash” când efectuaţi
procedurile de mai jos sau când camera este
deconectată de la calculator :
• decuplaţi cablul USB,
• scoateţi unitatea “Memory Stick Duo”,
• introduceţi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto după copierea imaginilor
din memoria internă,
• opriţi camera foto.
Adăugarea / schimbarea
fişierelor de muzică folosind
“Music Transfer”
Puteţi înlocui fişierele de muzică stabilite
din fabrică, cu altele pe gustul dvs. Puteţi
totodată să ştergeţi sau să adăugaţi fişierele
implicite oricând vreţi.
Formatele muzicale pe care le puteţi
transfera cu ajutorul aplicaţiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• fişiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• muzică de pe CD-uri,
• piese muzicale anterior înregistrate cu
această cameră.
Pentru a instala “Music
Transfer”
• Închideţi toate celelalte aplicaţii software
înainte de a instala “Music Transfer”.
• Pentru instalare este necesar să vă înregistraţi ca Administrator.
1 Porniţi calculatorul Macintosh şi introduceţi discul CD (furnizat) în cititorul
CD-ROM.
2 Faceţi dublu-clic pe : (SONYPICTUTIL).
3 Faceţi clic dublu pe fişierul [Music
Transfer.pkg] din directorul [MAC].
Începe instalarea programului.
Pentru a adăuga / a schimba
fişiere de muzică
Vedeţi «Adăugarea / Schimbarea fişierelor
de muzică folosind “Music Transfer”» la
pagina 101.
Asistenţă tehnică
Informaţii suplimentare legate de
acest produs, precum şi răspunsuri la
cele mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat
clienţilor.
http://www.sony.ro/
103
Vizualizarea “Cyber-shot Step-up Guide”
Când instalaţi “Cyber-shot Handbook”,
este instalat şi “Cyber-shot Step-up Guide”.
Acesta din urmă vă va furniza detalii legate de acţionarea camerei şi a accesoriilor
opţionale.
Vizualizarea cu Windows
Faceţi dublu clic pe
Guide) de pe desktop.
Vizualizarea cu Macintosh
1
2 Selectaţi directoarele [stepupguide], [language], iar
apoi directorul [GB] de pe discul
CD-ROM (furnizat) şi copiaţi toate
fişierele în directorul [GB], apoi
suprascrieţi-le peste fişierele
din directorul [img] stocat în
[stepupguide] care a fost copiat pe
calculator la pasul 1. (Suprascrieţi
fişierele în directorul [img] cu
fişierele din directorul [GB]).
(Step-up
Pentru a avea acces la “Step-up Guide” din
meniul Start, faceţi clic pe [Start] T [All
Programs] (in Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Step-up
Guide].
3
104
Copiaţi directorul [stepupguide]
în directorul cu acelaşi nume de
pe calculatorul dvs.
După ce copierea se încheie,
faceţi dublu-clic pe “stepupguide.
hqx” din directorul [stepupguide]
pentru a-l decomprima, apoi
faceţi clic dublu pe fişierul
“stepupguide” generat.
• Dacă nu este instalat nici un instrument
de decomprimare pentru fişiere HQX,
instalaţi Stuffit Expander.
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimă fotografiile
Când imprimaţi fotografii înregistrate în modul [16:9],
ambele margini ale acestora pot fi eliminate, aşa că aveţi
grijă să verificaţi înainte de imprimare (pagina 119).
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge (pagina 106)
Puteţi tipări fotografii conectând camera direct la o
imprimantă compatibilă cu standardul PictBridge.
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă “Memory
Stick”
Puteţi tipări fotografii conectând camera direct
la o imprimantă compatibilă “Memory Stick”.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteţi copia fotografiile pe un calculator folosind
aplicaţia “Picture Motion Browser”, iar apoi le puteţi
imprima.
Puteţi imprima fotografii ce conţin data la care au
fost înregistrate.
Imprimarea la un magazin specializat (pagina 109)
Puteţi duce cardul de memorie “Memory Stick
Duo” pe care au fost stocate imagini înregistrate cu
camera dvs. la un magazin specializat în imprimarea
imaginilor fotografice. Puteţi ataşa un marcaj DPOF
(de imprimare) imaginilor care vreţi să fie tipărite.
105
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge
Chiar dacă nu aveţi la dispoziţie un calculator,
puteţi tipări cu uşurinţă fotografiile
înregistrate cu camera dvs. foto dacă o
conectaţi la o imprimantă compatibilă cu
standardul PictBridge.
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantă
1 Conectaţi camera la imprimantă.
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging
Products Associacion - Asociaţia pentru
Camere şi Produse pentru Imagine)
• Nu se pot imprima filmele.
• Când este recepţionată o notificare de
eroare de la imprimantă, indicatorul
clipeşte pe ecranul camerei. Verificaţi
imprimanta conectată.
2 Spre mufa USB
Etapa 1: Pregătirea camerei
Pregătiţi camera pentru a o conecta la
imprimantă prin cablul USB. Când pentru
[USB Connect] este aleasă varianta [AUTO],
camera va recunoaşte automat anumite
imprimante, când sunt conectate. Etapa 1
nu este necesară în acest caz.
• Se recomandă utilizarea unui acumulator
complet încărcat pentru a se evita
întreruperea alimentării în cursul
imprimării.
1
Atingeţi butonul HOME pentru a
fi afişată interfaţa HOME.
2 Selectaţi
[
(Settings) şi atingeţi
Main settings].
3 Atingeţi [USB Connect] de la [Main
Cablu USB
1 Spre
mufa USB
2
Porniţi imprimanta, apoi apăsaţi
butonul
(Redare).
După ce este realizată conexiunea,
pe ecranul LCD al camerei apare
indicatorul
.
settings 2].
4 Atingeţi [PictBridge].
Este stabilit modul USB de
funcţionare.
Camera va trece în modul redare.
106
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge
Etapa 3: Selectarea unei imagini pe care doriţi să o imprimaţi
1 Atingeţi [HOME] pentru a fi afişat
Etapa 4: Imprimare
1
Atingeţi elementul de reglaj dorit
pentru a realiza configurarea de
imprimare.
meniul.
2
Atingeţi v/V, pentru a fi afişat
simbolul
(Print), apoi atingeţi
(Print). .
3 Atingeţi elementul dorit.
Dacă selectaţi [This Image]
(Această imagine)
Este imprimată imaginea selectată. Treceţi
la pasul 4.
Dacă selectaţi [Multiple Images]
(Mai multe imagini)
Puteţi imprima mai multe imagini
selectate.
1 Atingeţi imaginea care vreţi să fie
imprimată.
Pe imaginea selectată apare marcajul
.
.
2 Atingeţi
3 Atingeţi [OK].
Dacă selectaţi [All In This
Folder] (Toate imaginile din
acest director)
Atingeţi [OK], apoi treceţi la pasul 4.
[Quantity] (cantitate)
Selectaţi numărul de exemplare în care
să fie imprimată imaginea selectată.
• În funcţie de numărul de imagini
stabilit, este posibil să nu poată fi toate
incluse pe o singură coală de hârtie.
[Layout] (aşezare în pagină)
Selectează numărul de imagini pe care
vreţi să le imprimaţi împreună pe o
singură coală.
[Size] (dimensiune)
Este stabilită dimensiunea colii de
hârtie.
[Date] (data)
Pentru a fi inserată data şi ora pe imagini,
selectaţi [Date] sau [Day&Time].
• Dacă alegeţi varianta [Date], data va
fi exprimată în forma selectată de
dumneavoastră (pag. 81). În funcţie de
imprimantă, este posibil ca opţiunea
privind data să nu fie disponibilă.
107
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge
2 Atingeţi [OK].
Imaginea este imprimată.
• Nu deconectaţi cablul USB cât
timp indicatorul
(Conectare
PictBridge) este afişat pe ecranul
LCD.
Indicatorul
(PictBridge Connecting)
108
Etapa 5 : Încheierea imprimării
Verificaţi dacă interfaţa a revenit la cea de
la Etapa 2 şi decuplaţi cablul USB de la
camera foto.
Imprimarea fotografiilor la un magazin
specializat
Puteţi duce o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” care conţine imagini fotografiate
cu camera dvs. la un magazin care oferă
servicii de imprimare fotografică. În cazul
în care magazinul dispune de servicii
compatibile DPOF, este convenabilă
marcarea anterioară a imaginilor care vreţi
să fie imprimate cu DPOF (marcaj pentru
imprimare), pentru a nu fi nevoiţi a face
selecţia imaginilor la magazin.
• Imaginile din memoria internă nu pot fi
imprimate direct din cameră. Copiaţi
imaginile pe o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” şi transportaţi
unitatea “Memory Stick Duo” la
magazin.
• Înainte de a transporta datele la magazin
pentru a fi imprimate, aveţi întotdeauna
grijă să realizaţi o copie de siguranţă pe
un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de foi
imprimate.
• Când doriţi să suprapuneţi data peste
imagini, consultaţi personalul unui
magazin care oferă servicii de imprimare
a fotografiilor.
Marcarea unei imagini
selectate
Buton
(redare)
Ce este DPOF ?
DPOF (Digital Print Order Format - Format
digital al comenzii de imprimare) este o
funcţie care vă permite să ataşaţi un marcaj
DPOF (marcaj de imprimare) imaginilor de
pe “Memory Stick Duo” pe care vreţi să le
imprimaţi ulterior.
• Nu puteţi marca filme pentru a fi
imprimate.
• Puteţi adăuga marcajul DPOF (de
imprimare) la cel mult 999 de imagini
Când duceţi cardul “Memory
Stick” la un magazin
specializat
• Contactaţi în prealabil respectivul magazin
pentru a afla dacă este acceptat tipul de
“Memory Stick Duo” utilizat de dvs.
• În cazul în care apelaţi la un magazin care
nu acceptă unităţi de memorie “Memory
Stick Duo”, copiaţi imaginile care vreţi
să fie imprimate pe un alt suport de
înregistrare, spre exemplu pe un disc CD-R şi transportaţi-le astfel.
• Când luaţi un “Memory Stick Duo”, aveţi
grijă să aveţi la dvs. şi un adaptor pentru
Memory Stick Duo.
1 Apăsaţi butonul
(redare).
2 Afişaţi imaginea pe care doriţi să
o imprimaţi.
3 Atingeţi [MENU] pentru a fi afişat
meniul.
4
Atingeţi [DPOF], iar apoi atingeţi
(This image).
Marcajul DPOF (comandă de imprimare)
este ataşat imaginii.
Pentru a înlătura marcajul
Selectaţi imaginea căreia vreţi să îi îndepărtaţi marcajul, apoi repetaţi Paşii 3 şi 4.
109
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat
Selectarea şi marcarea
imaginilor
1 Atingeţi [MENU] cât timp imaginile
sunt afişate în modul imagine
unică sau în cel index.
2
Atingeţi [DPOF] şi
Images).
(Multiple
3 Atingeţi imaginea pe care vreţi să
o marcaţi.
Marcajul
selectate.
este ataşat imaginii
O singură imagine
Pentru a renunţa la selecţie
Atingeţi [Exit] sau [BACK] la Pasul 5.
Pentru a înlătura marcajul
Selectaţi imaginile al căror marcaj doriţi să
îl înlăturaţi.
Adăugarea / eliminarea
simultană a marcajelor DPOF
pentru mai multe imagini
1 Atingeţi [MENU] cât timp imaginile
sunt afişate în modul index.
2 Atingeţi [DPOF] şi apoi elementul
dorit dintre [Select All in This
Folder] sau [Clear All in This
Folder].
3
Interfaţă index
Atingeţi [OK].
Pentru a renunţa la selecţie
Pentru a renunţa, atingeţi [Exit] sau [BACK]
la Pasul 3.
4
5
Atingeţi
.
Atingeţi [OK].
Marcajul DPOF apare pe ecran.
• Dacă atingeţi
în interfaţa index,
se revine la afişarea unei singure
imagini.
110
Soluţionarea defecţiunilor
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile
prezentate în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate de la pagina 112 la pagina 121.
Dacă pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaţi pagina
122.
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un
minut, apoi reporniţi alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pagina 75).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că prin trimiterea camerei foto la un centru de service
pentru a fi reparată, vă daţi acordul implicit să fie verificat conţinutul memoriei interne şi
a fişierelor de muzică.
Consultaţi paginile indicate mai jos pentru a găsi explicaţii ale simptomelor şi cauzelor
precum şi acţiunile corective care se impun.
Acumulator şi alimentare 112
“Memory Stick Duo”
118
Fotografierea /
Înregistrarea filmelor
Memorie internă
119
113
Imprimare
119
Vizualizarea imaginilor
116
Ştergerea imaginilor 117
Calculator
117
Imprimantă compatibilă PictBridge
120
Afişaj tactil
121
Altele
121
111
Soluţionarea defecţiunilor
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi corect acumulatorul, astfel încât să apese pârghia de scoatere a acestuia.
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 129). Înlocuiţi acumulatorul cu altul nou.
• Utilizaţi un acumulator de tipul recomandat.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Dacă nu folosiţi camera circa trei minute atunci când este alimentată de acumulator,
aceasta se va opri automat pentru a se evita consumul inutil al energiei acumulatorului.
Reporniţi camera.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 129). Înlocuiţi-l cu altul nou.
Indicatorul de autonomie este incorect.
• Acest fenomen apare dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată
sau foarte scăzută.
• Indicaţia privind perioada de timp rămasă diferă de cea reală. Descărcaţi complet şi
apoi încărcaţi complet acumulatorul pentru a corecta indicaţia afişată.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 129). Înlocuiţi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încărcat câtă vreme este introdus în
cameră.
• Nu puteţi încărca acumulatorul folosind suportul cu ieşire multiplă (furnizat) sau
adaptorul de reţea (care nu este furnizat). Folosiţi încărcătorul pentru a încărca acumulatorul.
112
Soluţionarea defecţiunilor
Fotografierea / Înregistrarea filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului “Memory Stick Duo”.
Dacă acestea sunt complet ocupate, luaţi una dintre următoarele măsuri :
– ştergeţi imaginile care nu vă interesează (pag. 35).
– schimbaţi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în perioada în care se încarcă bliţul.
• Alegeţi pentru comutatorul de mod poziţia corespunzătoare.
• Dimensiunea imaginii este aleasă [1280×720 (Fine)] sau [1280×720 (Standard)] şi
cardul “Memory Stick Duo” este introdus în aparat când înregistraţi un film. Luaţi una dintre următoarele măsuri :
– alegeţi ca dimensiune a imaginilor varianta [VGA].
– introduceţi un card “Memory Stick PRO Duo”.
Punctul de început / de final al filmului înregistrat diferă de cel în care a fost
apăsat butonul declanşator.
• Când utilizaţi această cameră, poate apărea o uşoară diferenţă de timp între momentul
apăsării butonul declanşator şi cel când înregistrarea începe/ se încheie efectiv. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
• Camera dvs. este în modul Redare. Apăsaţi butonul
modul înregistrare (pag. 31).
(Redare) pentru a trece în
Funcţia de eliminare a neclarităţilor nu acţionează.
• Funcţia de eliminare a neclarităţilor nu acţionează când este afişat simbolul
.
• Funcţia de eliminare a neclarităţilor nu acţionează corespunzător când sunt înregistrate
scene de noapte.
• Înregistraţi după ce apăsaţi pe jumătate butonul declanşator ; nu apăsaţi brusc, complet
acest buton.
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia NR slow shutter (NR - reducerea zgomotului) (pag. 18). Aceasta
nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Înregistraţi în modul (Macro activ). Verificaţi dacă aţi
poziţionat obiectivul la o distanţă mai mare decât distanţa minimă permisă care este
de aproximativ 8 cm (W) / circa 80 cm (T). O altă variantă este să utilizaţi modul
(Close focus activ) şi să fotografiaţi de la o distanţă cuprinsă între 1 şi 20 cm, în
partea W (pag. 28, 30).
• Când fotografiaţi, este aleasă una dintre variantele (Twilight),
(Landscape) sau
(Fireworks), în modul de Selecţie a scenei.
• Este selectată funcţia de Focalizare prestabilită. Alegeţi modul de focalizare automată
(pag. 45).
• Consultaţi secţiunea “Dacă subiectul este în afara zonei de focalizare” (pag. 46).
113
Soluţionarea defecţiunilor
Funcţia zoom nu acţionează.
• Nu puteţi utiliza zoom-ul optic în modul
(Close focus activ).
• Funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată la înregistrarea filmelor.
• În funcţie de dimensiunea imaginii este posibil să nu puteţi utiliza zoom-ul inteligent
(pagina 79).
Bliţul nu funcţionează.
• Pentru bliţ este aleasă varianta
(bliţ forţat oprit) (pag. 28).
• Nu puteţi folosi bliţul :
– când pentru [REC Mode] (Modul înregistrare) este aleasă varianta [Burst] sau
Expuneri adiacente, pag. 50 ;
– când în modul Selecţia scenei este aleasă una dintre variantele
(Hight
Sensitivity), (Twilight) sau
(Fireworks) (pag. 43) ;
– când filmaţi.
• Alegeţi pentru bliţ varianta (bliţ forţat activ) (pag. 28) în modul
(Close focus
activ) sau dacă la Selecţia Scenei este aleasă una dintre variantele :
(Landscape),
(Beach), (Snow) sau
(Hi-Speed Shutter).
Imaginea conţine pete circulare, albe, neclare când înregistraţi folosind
bliţul.
• Lumina bliţului este reflectată de particulele de praf, de polen etc. din aer şi apar în
imagine. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate (pag. 14).
Funcţia de înregistrare a prim-planurilor (Macro/ Close focus) nu
acţionează.
• În modul Selecţia Scenei este aleasă una dintre variantele :
(Landscape),
(Twilight) sau
(Fireworks) (pag. 43).
Data şi ora nu sunt afişate pe ecranul LCD.
• Data şi ora nu sunt afişate în timpul înregistrării. Ele vor fi afişate numai în timpul
redării.
Nu puteţi suprapune data înregistrării peste imagine.
• Această cameră nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini (pag. 119).
Puteţi să imprimaţi sau să stocaţi imagini având data inserată, folosind “Picture Motion
Browser” (pag. 93).
Valoarea F a aperturii şi viteza obturatorului clipesc când apăsaţi şi menţineţi
pe jumătate apăsat butonul declanşator.
• Expunerea este incorectă. Reglaţi corect expunerea (pag. 49).
114
Soluţionarea defecţiunilor
Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.
• Reglaţi luminozitatea ecranului LCD (pag. 23).
Imaginea este prea întunecată.
• Fotografiaţi un subiect care are o sursă de lumină în spatele său (este poziţionat contra
luminii). Selectaţi metoda de măsurare convenabilă (pag. 47) sau reglaţi expunerea
(pag. 49).
Imaginea este prea luminoasă.
• Reglaţi expunerea (pag. 49).
Culorile imaginii sunt incorecte.
• Alegeţi pentru [Color Mode] (modul culoare) varianta [Normal] (pag. 54).
Când este înregistrat un subiect foarte luminos, în imagine apar benzi
verticale.
• Intervine un fenomen de difuzie, iar în imagine apar dungi albe, negre, roşii, purpurii
sau altele. Acest fenomen nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Imaginile vizualizate pe ecran în spaţii întunecate, prezintă zgomot.
• Camera funcţionează astfel încât să mărească vizibilitatea ecranului LCD iluminând
temporar imaginea în condiţii de luminozitate redusă. Aceasta nu are nici o influenţă
asupra imaginii înregistrate.
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Alegeţi pentru [Red Eye Reduction] varianta [AUTO] sau [On] (pag. 55).
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă mai mică decât cea recomandată
pentru înregistrarea cu ajutorul bliţului.
• Măriţi luminozitatea în camera unde fotografiaţi şi înregistraţi imaginea.
• Retuşaţi imaginea cu ajutorul opţiunii [Red Eye Correction] (pag. 58).
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate
(pag. 2).
Nu puteţi fotografia imagini succesive.
• Memoria internă sau cea a unităţii “Memory Stick Duo” este complet ocupată. Ştergeţi
imaginile care nu vă interesează (pag. 35).
• Energia rămasă a acumulatorului este scăzută. Folosiţi un acumulator încărcat.
115
Soluţionarea defecţiunilor
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apăsaţi butonul
(Redare) (pag. 31).
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 100).
• Sony nu garantează redarea unei imagini cu această cameră foto dacă fişierul ce o
conţine a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu o altă
cameră decât cea a dvs.
• Camera foto este în modul USB. Ştergeţi conexiunea USB (pag. 96).
• Nu este posibilă redarea filmelor cu altă cameră digitală.
Imaginile sunt redate în mod succesiv.
• Pentru [Continuous Play] este aleasă varianta [On]. Alegeţi pentru [Continuous Play]
varianta [Off] (pag. 74).
Nu sunt afişate data şi ora.
• Pentru [Display Setup] este aleasă una dintre variantele [Simple] sau [Image Only].
Atingeţi [DISP] pentru a alege pentru [Display Setup] varianta [Normal] (pag. 22).
Imaginea este grosieră la începutul redării.
• Imaginea este grosieră la începutul redării din cauza procesării imaginii şi nu reprezintă
o disfuncţionalitate.
Zonele laterale (stânga - dreapta) sunt afişate de culoare neagră.
• Pentru [Auto Orientation] este aleasă varianta [On] (pag. 80).
Nu sunt mai sunt afişate butoanele şi simbolurile.
• Când este atinsă partea de sus a ecranului în timpul înregistrării, butoanele şi simbolurile
dispar pentru un moment de pe ecran. Dacă luaţi degetul de pe ecran, simbolurile
reapar.
• Pentru [Display Setup] este aleasă varianta [Image Only]. Atingeţi [DISP] pentru a
alege pentru [Display Setup] una dintre variantele [Simple] sau [Normal]. În timpul
redării, afişaţi butonul [DISP] atingând centrul ecranului LCD, apoi alegeţi pentru
[Display Setup] varianta [Simple] sau [Normal] (pag. 22).
Nu se aude sonorul la redarea succesiunilor de imagini.
• Folosiţi “Music Transfer” pentru a importa muzică la camera foto (pag. 101).
• Verificaţi dacă sunt corecte reglajele pentru volum şi pentru succesiunea de imagini
(pag. 33, 61).
Imaginile nu apar pe ecranul televizorului.
• Verificaţi [Video Out] pentru a vedea dacă pentru semnalul video de ieşire al camerei
este ales sistemul de culoare corespunzător televizorului (pag. 77).
• Verificaţi dacă este corectă conexiunea (pag. 83, 84).
• Dacă este cuplat cablul USB la camera digitală, decuplaţi-l (pag. 96).
116
Soluţionarea defecţiunilor
Ştergerea imaginilor
Camera foto nu poate şterge o imagine.
• Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 65).
Calculator
Nu este cunoscută compatibilitatea sistemului de operare al calculatorului
cu camera.
• Consultaţi secţiunea “Configuraţia recomandată” de la pagina 90 pentru Windows,
respectiv de la pagina 102 pentru Macintosh.
Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscută de un calculator
care are slot pentru “Memory Stick”.
• Verificaţi dacă atât calculatorul, cât şi dispozitivul de citire/scriere Memory Stick
acceptă “Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de calculatoare şi de dispozitive
de citire/scriere Memory Stick produse de alte companii decât Sony, sunt rugaţi să
contacteze respectivele firme.
• Dacă nu este acceptată o unitate “Memory Stick PRO Duo”, conectaţi camera la
calculator (pag. 94 şi 102). Calculatorul recunoaşte “Memory Stick PRO Duo”.
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Porniţi camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat
sau utilizaţi adaptorul de reţea (care nu este furnizat), pag. 94.
• Alegeţi pentru [USB Connect] varianta [Mass Storage] (pag. 76).
• Folosiţi cablul USB (furnizat), pag. 94.
• Deconectaţi cablul USB atât de la calculator, cât şi de la suportul cu ieşire multiplă şi
reconectaţi-l mai bine.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente în afară de cameră, de cameră, de tastatură şi
de mouse de la conectorii USB ai calculatorului.
• Conectaţi suportul pentru ieşirea multiplă direct la calculator, fără a folosi un hub USB
sau un alt dispozitiv intermediar (pag. 94).
Nu puteţi copia imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul efectuând o conexiune USB (pag. 94).
• Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului
(pag. 95 şi 102).
• Dacă înregistraţi imagini pe o unitate “Memory Stick Duo” formatată pe calculator,
este posibil să nu puteţi copia imaginile la calculator. Utilizaţi o unitate “Memory Stick
Duo” formatată cu camera dvs. foto (pag. 70).
117
Soluţionarea defecţiunilor
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “Picture Motion Browser” nu
porneşte automat.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea calculatorului (pag. 94).
Imaginea nu poate fi redată pe calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia software “Picture Motion Browser”, consultaţi documentaţia
“PMB Guide” (pag. 93).
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
Nu ştiţi cum să utilizaţi aplicaţia “Picture Motion Browser”.
• Consultaţi “PMB Guide” (pag. 93).
Imaginea şi sonorul sunt întrerupte de zgomot la redarea unui film pe
calculator.
• Este redat un film direct din memoria internă sau de pe “Memory Stick Duo”. Copiaţi
filmul pe hard disk-ul calculatorului, apoi redaţi filmul de pe hard disk (pag. 94).
Nu puteţi imprima o fotografie.
• Consultaţi manualul de utilizare al imprimantei.
Imaginile, odată copiate pe calculator, nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul
camerei foto.
• Copiaţi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF”
(fotografii) sau “ 101ANV01” (filme), pag. 97.
• Urmaţi procedurile corecte (pag. 100).
“Memory Stick Duo”
Nu puteţi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat.
• Introduceţi memoria în poziţie corectă, în compartimentul său.
Aţi formatat din greşeală memoria “Memory Stick Duo”.
• Prin formatare sunt şterse toate datele din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai
puteţi recupera.
118
Soluţionarea defecţiunilor
Memorie internă
Nu puteţi reda sau înregistra imagini din memoria internă.
• Este introdus un card “Memory Stick Duo” în camera foto. Scoateţi-l.
Nu puteţi copia datele din memoria internă pe “Memory Stick Duo”.
• Memoria “Memory Stick Duo” este complet ocupată. Copiaţi pe un card de memorie
“Memory Stick Duo” cu suficientă capacitate liberă.
Nu puteţi copia datele de pe unitatea “Memory Stick Duo” sau de pe calculator
în memoria internă.
• Această facilitate nu este disponibilă.
Imprimare
Consultaţi şi secţiunea “Imprimantă compatibilă PictBridge”, corelat cu următoarele
elemente.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimanta utilizată, toate marginile imaginii (de sus, jos, stânga şi dreapta)
pot să fie eliminate. În special când imprimaţi o fotografie înregistrată la dimensiunea
[16:9], este posibil ca marginile sale laterale să fie eliminate.
• La tipărirea imaginilor cu ajutorul propriei dvs. imprimante, renunţaţi la facilitatea trimming şi la reglajele cu privire la lipsa marginilor. Consultaţi producătorul imprimantei
pentru a afla dacă aceasta beneficiază de funcţiile respective sau nu.
• Când vreţi să imprimaţi imagini digitale la un magazin specializat, întrebaţi personalul
dacă imaginile pot fi tipărite fără a le fi tăiate ambele margini.
Nu pot fi imprimate fotografii care să conţină data.
• Puteţi imprima imagini având data inserată dacă folosiţi “Picture Motion Browser”
(pag. 93).
• Această cameră nu are o facilitate de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi, deoarece
imaginile înregistrate cu camera conţin informaţii legate de data înregistrării, puteţi
imprima fotografii cu data suprapusă peste acestea, dacă imprimanta sau aplicaţia
software poate recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile
Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau al aplicaţiei software.
• Când imprimaţi fotografii la un magazin specializat, puteţi solicita să fie inserată data
pe imagini.
119
Soluţionarea defecţiunilor
Imprimantă compatibilă PictBridge
Nu poate fi stabilită conexiunea.
• Camera nu poate fi conectată direct la o imprimantă care nu acceptă standardul
PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta acceptă
sau nu standardul PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită şi dacă poate fi conectată cu camera digitală.
• Alegeţi pentru opţiunea [USB Connect] varianta [PictBridge] (pag. 76).
• Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul USB. Dacă apare un mesaj de eroare indicat de
imprimantă, consultaţi documentaţia ce o însoţeşte.
Nu puteţi imprima imaginile.
• Verificaţi dacă imprimanta şi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului USB..
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia ce o
însoţeşte.
• Dacă selectaţi [Exit] în timpul operaţiei de imprimare, este posibil să nu puteţi printa în
continuare. Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul USB. Dacă în continuare nu puteţi
imprima, deconectaţi cablul USB, opriţi imprimanta, reporniţi-o şi apoi cuplaţi din
nou cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate
cu alte aparate decât această cameră să nu poată fi imprimate.
Operaţia de imprimare este anulată.
• Confirmaţi că aţi decuplat cablul USB înainte ca simbolul
să dispară.
(conectare PictBridge)
Nu puteţi să inseraţi data sau să imprimaţi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiază de aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru
a afla dacă aparatul beneficiază sau nu de aceste funcţii.
• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi
producătorul imprimantei.
În zona în care ar trebui să apară data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile nu conţin data înregistrării, astfel că nu pot fi imprimate cu data inserată.
Alegeţi pentru opţiunea [Date] varianta [Off] şi imprimaţi imaginea din nou (pag. 107).
Nu puteţi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta vă poate asigura
dimensiunea dorită.
120
Soluţionarea defecţiunilor
Nu puteţi imprima imaginile la dimensiunea selectată.
• Deconectaţi cablul USB şi apoi recuplaţi-l dacă folosiţi hârtie de o altă dimensiune,
după ce imprimanta a fost conectată la camera foto.
• Reglajele de tipărire ale camerei diferă de cele ale imprimantei. Modificaţi fie reglajele
camerei foto (pag. 107), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteţi acţiona camera foto după ce s-a renunţat la imprimare.
• Aşteptaţi o vreme pentru că imprimanta execută procedura de renunţare la imprimare.
În funcţie de imprimantă, această operaţie poate dura mai mult.
Afişaj tactil
Nu puteţi acţiona butoanele afişajului tactil în mod corect sau complet.
• Efectuaţi operaţia de [Calibrare] (pag. 75).
Altele
Nu poate fi iniţializată numerotarea fişierelor.
• Chiar dacă înlocuiţi un suport de înregistrare, nu puteţi iniţializa numărul fişierului
cu camera foto. Pentru a iniţializa numărătoarea fişierelor, formataţi cardul “Memory
Stick Duo” sau memoria internă (pag. 70, 73), apoi iniţializaţi reglajele (pag. 75).
Vor fi însă şterse prin această operaţie toate datele de pe “Memory Stick Duo” sau din
memoria internă, şi toate reglajele, inclusiv data, vor fi iniţializate.
Lentilele se aburesc.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriţi camera şi lăsaţi-o circa o oră, înainte de a
încerca să o mai folosiţi.
Camera se încălzeşte dacă o folosiţi mult timp.
• Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Când porniţi camera foto este afişată interfaţa de Clock Set (de potrivire a
ceasului)
• Potriviţi din nou data şi ora (pag. 81).
• Bateria internă reîncărcabilă (cu rol de rezervă) s-a descărcat. Introduceţi o baterie
încărcată şi lăsaţi-o timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea oprită.
Doriţi să modificaţi data sau ora.
• Potriviţi din nou data şi ora (pag. 81).
121
Indicatoare şi mesaje de avertizare
Afişaj de autodiagnosticare
Mesaje
Dacă este afişat un cod care începe cu o
literă, camera beneficiază de funcţia de
autodiagnosticare este. Ultimele două cifre
(simbolizate prin s s) vor fi diferite în
funcţie de starea camerei. Dacă nu reuşiţi să
rezolvaţi problema nici după ce aţi încercat
de câteva ori acţiunile corective sugerate
în continuare, este posibil să fie necesară
repararea camerei. Contactaţi dealer-ul dvs.
Sony sau un service Sony autorizat.
Dacă este afişat vreunul dintre următoarele
mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :
C : 32 : ss
• A apărut o problemă hardware legată
de camera dvs. foto. Opriţi şi reporniţi
alimentarea.
C : 13 : ss
• Camera nu poate citi sau scrie date pe
unitatea “Memory Stick Duo ”. Opriţi
şi reporniţi camera sau introduceţi de
câteva ori unitatea “Memory Stick
Duo” în aparat.
• A survenit o eroare de formatare a
memoriei interne sau este introdusă
o unitate “Memory Stick Duo”
neformatată. Formataţi memoria
internă sau unitatea “Memory Stick
Duo” (pag. 70, 73).
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusă în aparat nu poate fi
utilizată de camera dvs. digitală sau
datele stocate aici sunt deteriorate.
Introduceţi o nouă unitate “Memory
Stick Duo”.
E : 61 : ss
E : 62 : ss
E : 91 : ss
• A apărut o disfuncţionalitate. Iniţializaţi
camera (pag. 75), apoi porniţi din nou
alimentarea.
122
• Nivelul de energie al acumulatorului este
scăzut. Încărcaţi-l imediat. În funcţie
de condiţiile de funcţionare sau de
tipul de acumulator, indicatorul poate
fi afişat intermitent chiar dacă perioada
rămasă de funcţionare este de încă 5
sau 10 minute.
For use with compatible battery
only (Pentru utilizarea exclusiv a unui
acumulator compatibil)
• Acumulatorul folosit nu este de tip
NP-BD1 / NP-FD1.
System error (Eroare de sistem)
• Opriţi şi reporniţi alimentarea.
Internal memory error (Eroare a memoriei interne)
• Opriţi şi reporniţi alimentarea.
Reinsert the Memory Stick
(Reintroduceţi unitatea Memory Stick)
• Introduceţi corect unitatea “Memory
Stick Duo” în aparat.
• Unitatea “Memory Stick Duo” introdusă
în camera foto nu poate fi folosită
(pag. 127).
• Cardul “Memory Stick Duo” este
deteriorat.
• Zona cu borne a cardului “Memory Stick
Duo” este murdară.
Memory Stick type error (Eroare legată de tipul de Memory Stick)
• Unitatea “Memory Stick Duo” introdusă
în camera foto nu este compatibilă cu
aceasta (pag. 127).
Indicatoare şi mesaje de avertizare
Cannot access Memory Stick
Access denied (Nu puteţi accesa cardul
Memory Stick. Acces interzis)
• Folosiţi un card “Memory Stick Duo”
cu acces controlat.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
(Eroare de formatare a cardului Memory
Stick, respectiv a Memoriei interne)
• Formataţi din nou suportul media (pag.
70 şi 73).
Memory Stick locked (Memory Stick blocat)
• Unitatea “Memory Stick Duo” folosită
are un comutator de protecţie la scriere,
care este în poziţia LOCK (blocat).
Puneţi comutatorul de protejare la scriere
în poziţia ce permite înregistrarea.
No memory space in internal
memory (Memoria internă complet ocupată) No memory space on Memory Stick
(Memory Stick complet ocupat)
• Ştergeţi imaginile şi fişierele care nu vă
interesează (pag. 35).
Read only memory (Memoria poate fi doar citită)
• Camera nu poate înregistra sau şterge
imagini în / din această memorie
“Memory Stick Duo”.
No images (Nici o imagine)
• În memoria internă nu a fost înregistrată
nici o imagine care să poată fi redată.
• Pe “Memory Stick Duo” nu există
imagini care să poată fi redate.
• Directorul selectat nu conţine fişiere
care să poată fi redate ca o succesiune
de imagini.
Folder error (Eroare de director)
• Pe “Memory Stick Duo” există deja
un director care conţine în denumire
aceleaşi prime trei cifre (spre exemplu
123MSDCF şi 123ABCDE). Selectaţi
alt director sau creaţi unul nou (pag.
70, 71).
Cannot create more folders
(Nu mai pot fi create directoare
suplimentare)
• Directorul ale cărui prime trei cifre din
denumire sunt “999” există în memoria
“Memory Stick Duo”. În acest caz, nu
puteţi să mai creaţi alte directoare.
File error (Eroare de fişier)
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Sony nu garantează redarea fişierelor
de imagine care au fost procesate pe
calculator sau înregistrate cu o altă
cameră foto.
Read only folder (Directoare ce pot fi
doar citite)
• Aţi selectat un director care nu poate
fi stabilit ca director de înregistrare
la camera dvs. Alegeţi un alt director
(pag. 71).
File protect (Fişier protejat)
• Eliminaţi protecţia (pag. 65).
Image size over limit (Dimensiunea imaginii este prea mare)
• Încercaţi să redaţi o imagine cu o
dimensiune care nu este acceptată de
camera dvs. foto.
123
Indicatoare şi mesaje de avertizare
Invalid operation (Operaţie neacceptată)
• Aţi selectat o funcţie care nu este
disponibilă pentru filme.
• Aţi atins afişajul tactil când este utilizată
mărirea digitală sau focalizarea la mică
distanţă. În aceste moduri nu puteţi
focaliza atingând ecranul.
• Aţi încercat să redimensionaţi o
imagine de dimensiune VGA până
la
(HDTV) cu ajutorul funcţie de
redimensionare cu mai multe scopuri.
No red-eye detected( N u p o t f i
detectaţi ochi roşii)
• În funcţie de imagine, este posibil ca
aceasta să nu poată fi retuşată.
(Vibration warning indicator)
(Indicator de avertizare cu privire la
vibraţii)
• Camera poate tremura din motive
de iluminare insuficientă. Utilizaţi
bliţul, porniţi funcţia de eliminare a
neclarităţilor sau montaţi camera pe
un trepied pentru a o stabiliza.
1280×720 is not available
(Dimensiunea 1280×720 nu este
disponibilă)
• Pentru filmele cu dimensiunea
de [1280×720(Fine)] şi
[1280×720(Standard)] poate fi
folosită numai memorie “Memory
Stick PRO Duo”. Introduceţi o
unitate “Memory Stick PRO Duo”
sau alegeţi altă dimensiune în afară
de [VGA].
Zoom disabled (Funcţia de mărire este
dezactivată)
• Pentru [Digital Zoom] este aleasă
varianta [Off] când înregistraţi în
modul
[Close focus enabled] sau
aţi încercat să utilizaţi [Smart] în modul
[Digital Zoom] când dimensiunea
imaginii este [10M] sau [3:2(8M)] sau
[16:9(7M)] (pag. 79).
124
Maximum number of images
already selected (A fost deja selectat
numărul maxim de imagini)
• Puteţi selecta până la 100 de imagini
când folosiţi [Multiple Images].
• Puteţi adăuga marcajul DPOF la cel mult
999 de fişiere.
Renunţaţi la bifa de selecţie.
Low battery power (Acumulatorul nu
are suficientă energie)
• La copierea pe “Memory Stick Duo”
a imaginilor înregistrate în memoria
internă, folosiţi un acumulator complet
încărcat.
Printer busy (Imprimată ocupată)
Paper error (Eroare legată de hârtie)
No paper (Nu este hârtie)
Ink error (Eroare legată de cerneală)
Low Ink (Puţină cerneală)
No Ink (Nu mai este cerneală)
• Verificaţi imprimanta.
Printer error (Eroare de imprimantă)
• Verificaţi imprimanta.
• Verificaţi dacă fotografia pe care vreţi să
o imprimaţi nu este deteriorată.
• Nu s-a încheiat încă transmisia datelor
către imprimantă. Nu deconectaţi cablul
USB.
Processing (Procesare)
• Imprimanta este în curs de desfăşurare a
procedurii de renunţare la o operaţie de
imprimare, timp în care nu puteţi tipări.
Procedura poate dura mai mult timp, în
funcţie de imprimanta folosită.
Error Playing Music (Eroare la redarea
muzicii)
• Ştergeţi fişierul de muzică sau înlocuiţi-l cu un fişier de muzică obişnuit.
• Executaţi operaţia [Format Music]
(formatarea fişierului de muzică), apoi
preluaţi noi fişiere de muzică.
Indicatoare şi mesaje de avertizare
Error
Formatting Music (Eroare
legată de formatarea fişierului de muzică)
• Executaţi operaţia [Format Music]
(formatarea fişierului de muzică).
Operation cannot be executed
in unsupported files (Operaţia nu
poate fi efectuată pentru fişiere ce nu sunt
acceptate)
• Procesarea sau alte funcţii de montaj
ale camerei nu pot fi aplicate fişierelor
de imagine care au fost procesate pe un
calculator sau imaginilor înregistrate
cu alte camere.
125
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în străinătate — surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto, încărcătorul (furnizat) şi adaptorul de reţea AC-LS5K (care nu
este furnizat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea din reţeaua locală este alternativă şi
are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot
apărea disfuncţionalităţi.
126
Despre “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact
şi portabil.
Tipurile de “Memory Stick Duo” ce pot
fi utilizate pentru această cameră sunt
prezentate în tabelul următor. Nu putem
garanta însă funcţionarea adecvată a tuturor
funcţiilor pentru orice “Memory Stick
Duo”.
Tipul de
Înregistrare/
“Memory Stick”
Redare
Memory Stick Duo
a*1
(fără Magic Gate)
Memory Stick Duo a*2
(cu Magic Gate)
MagicGate Memory
a*1*2
Stick Duo
Memory Stick PRO
a*2*3
Duo
Memory Stick PROa*2*3 *4
HG Duo
*1 Camera nu este compatibilă cu transferul
datelor la viteză mare folosind interfaţa
paralelă.
*2 Memoriile “Memory Stick Duo”, “MagicGate
Memory Stick Duo” şi “Memory Stick PRO
Duo” beneficiază de funcţii MagicGate.
MagicGate este o tehnologie de protejare a
drepturilor de autor care foloseşte codarea
datelor. Operaţiile de înregistrare/redare
care necesită funcţii MagicGate nu sunt
disponibile pe această cameră.
*3 Pot fi înregistrate filme la
dimensiuni [1280×720(Fine)] sau
[1280×720(Standard)].
*4 Camera nu este compatibilă cu transferul
de date paralel pe 8 biţi. Este acceptat
transferul de date paralel pe 4 biţi echivalent
cu “Memory Stick PRO Duo”.
• Acest produs este compatibil cu “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea
pentru “Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu această
cameră a unei unităţi “Memory Stick
Duo” formatate cu calculatorul.
• Viteza de citire/scriere a datelor diferă
în funcţie de utilizarea combinată a
unei unităţi “Memory Stick Duo” cu alt
dispozitiv.
• Nu scoateţi unitatea “Memory Stick Duo”
în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele să se deterioreze în
următoarele cazuri :
– dacă scoateţi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” sau dacă opriţi
camera în timp ce aceasta citeşte sau
scrie date;
– dacă utilizaţi unitatea “Memory Stick
Duo” în locuri supuse acţiunii câmpurilor
electrostatice sau zgomotului electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de
siguranţă ale tuturor datelor importante.
• Nu apăsaţi prea tare când scrieţi ceva în
zona de notare.
• Nu lipiţi etichete, nici pe cardul “Memory
Stick Duo” propriu-zis şi nici pe adaptorul
Memory Stick Duo.
• Când deplasaţi sau depozitaţi memoria
“Memory Stick Duo”, puneţi-o în cutia
cu care v-a fost furnizată.
• Nu introduceţi nici un alt obiect în slotul
Memory Stick Duo, în afară de cardul de
memorie “Memory Stick Duo” deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
• Nu atingeţi, cu mâna sau cu vreun obiect
metalic, secţiunea cu borne a cardului
“Memory Stick Duo”.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos
unitatea de memorie “Memory Stick
Duo”.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaţi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lăsaţi cardul Memory Stick Duo la
îndemâna copiilor mici, deoarece există
riscul de a fi înghiţit.
• Nu introduceţi nici un alt obiect în afară
de “Memory Stick Duo” în fanta destinată
acestui tip de card deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
127
Despre “Memory Stick Duo”
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi memoria
“Memory Stick Duo ” în următoarele
locuri :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi
în interiorul unei maşini parcate la
soare,
– expuse la radiaţii solare directe,
– umede sau în apropierea unor materiale
corozive.
Note privind utilizarea unui
adaptor pentru “Memory Stick
Duo” (nu este furnizat)
• Pentru a utiliza o unitate “Memory Stick
Duo” cu un dispozitiv compatibil cu
“Memory Stick”, aveţi grijă să introduceţi
“Memory Stick Duo” mai întâi într-un
adaptor adecvat. Dacă introduceţi o
unitate “Memory Stick Duo” într-un
aparat care foloseşte carduri “Memory
Stick” fără adaptorul cerut, este posibil să
nu o mai puteţi scoate din echipamentul
respectiv.
• La introducerea unui “Memory Stick
Duo” într-un adaptor, aveţi grijă să îl
poziţionaţi corect, apoi să îl introduceţi
complet. Introducerea în direcţie
greşită poate conduce la apariţia de
disfuncţionalităţi.
• Dacă folosiţi o unitate “Memory Stick Duo”
introdusă într-un adaptor Memory Stick
Duo pentru un echipament compatibil
“Memory Stick”, aveţi grijă ca adaptorul
să fie corect poziţionat. Introducerea
în direcţie greşită poate conduce la
deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceţi adaptorul Memory
Stick Duo, într-un aparat compatibil
“Memory Stick” fără a fi introdus mai
întâi unitatea de memorie “Memory Stick
Duo” în adaptor, deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
128
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick PRO Duo”
(nu este furnizat)
• Pentru această cameră foto a fost confirmată
funcţionarea corespunzătoare a unităţilor
de memorie “Memory Stick PRO Duo”
cu capacitatea de până la 16 GB.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick Micro” (nu
este furnizat)
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la această cameră foto, aveţi grijă
să introduceţi cardul “Memory Stick
Micro” într-un adaptor “Memory Stick
Micro” mărimea M2 şi compatibil cu
dimensiunea Duo. Dacă introduceţi cardul
“Memory Stick Micro” în cameră fără a-l
fi introdus anterior în adaptorul “Memory
Stick Micro”mărimea M2 şi compatibil
cu dimensiunea Duo, este posibil să nu îl
mai puteţi scoate din aparat.
• Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro”
la îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiţit în mod accidental.
Despre acumulator
Încărcarea acumulatorului
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
la o temperatură a mediului ambiant
cuprinsă între 10°C şi 30°C. Dacă încărcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului
de temperatură indicat mai sus, este posibil
ca încărcarea să nu fie eficientă.
Folosirea efectivă a acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc
la temperaturi scăzute ale mediului, iar
perioada cât acesta poate fi folosit în
locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel
de cazuri, pentru a prelungi durata de
folosire a acumulatorului vă recomandăm
următoarele :
– puneţi acumulatorul într-un buzunar
aproape de corpul dvs. pentru a-l încălzi
şi montaţi-l în camera foto cu puţin timp
înainte de a începe să înregistraţi.
• Utilizarea frecventă a funcţiei de mărire
şi a bliţului conduc la consumarea mai
rapidă a energiei acumulatorului.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă care să asigure
folosirea camerei foto o perioadă de
două - trei ori mai lungă decât durata
previzionată a înregistrării şi să efectuaţi
fotografii de probă înainte de a înregistra
ce vă interesează.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi camera foto în spaţii cu temperaturi
ridicate cum ar fi în interiorul unei maşini
parcate la soare.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă acumulatorul nu a fost utilizat o
perioadă îndelungată de timp, încărcaţi-l
complet, apoi utilizaţi-i toată energia
(cel puţin o dată pe an) apoi păstraţi-l
într-un loc uscat şi răcoros. Repetaţi
operaţia de încărcare-descărcare cel
puţin o dată pe an cu scopul de a menţine
parametrii acumulatorului la valori
corespunzătoare.
• Pentru a descărca în totalitate acumulatorul,
lăsaţi camera alimentată de acumulator
în modul de redare a unei succesiuni de
imagini (slideshow) (pag. 61) până ce
energia acumulatorului se epuizează.
• Pentru a evita murdărirea sau producerea de
scurt-circuite la bornele acumulatorului,
când vă deplasaţi sau când îl depozitaţi,
puneţi acumulatorul în cutia sa
(furnizată).
Durata de viaţă a
acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este
limitată. Capacitatea acestuia scade puţin
câte puţin în timp, pe măsură ce îl folosiţi
tot mai mult. Când durata de funcţionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilă cauză este aceea că durata sa
de viaţă se apropie de final. Este necesar
să cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază
în funcţie de condiţiile de păstrare, de
cele de operare şi de mediu, pentru fiecare
acumulator în parte.
Acumulatoare compatibile
• Acumulatorul tip NP-BD1 (furnizat)
poate fi utilizat numai pentru modelele de
camere Cyber-shot compatibile cu tipul D
de acumulator. Nu poate fi utilizat pentru
camerele foto compatibile cu tipul T sau
cu alte tipuri de acumulatoare.
• Dacă este utilizat acumulatorul NP-FD1
(nu este furnizat), numărul de minute
va însoţi indicatorul energiei rămase a
acumulato-rului (
60 Min).
129
Despre încărcătorul pentru acumulator
În legătură cu încărcătorul pentru acumulator
• Încărcătorul furnizat poate fi folosit numai pentru acumulatoare de tipurile D, T, R şi E
(nu pentru alte modele). Dacă încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare decât cele
recomandate, acelea se pot supraîncălzi, se poate scurge lichid coroziv din ele sau pot
exploda când încercaţi să le încărcaţi, prezentând riscuri de arsuri şi electrocutări.
• Acumulatoarele compatibile cu această cameră foto sunt de tipul D. Acumulatorul furnizat
este NP-BD1 (de tip D).
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă menţineţi acumulatorul în încărcător
după ce a fost încărcat, durata sa de viaţă se poate diminua.
• Dacă indicatorul CHARGE luminează intermitent, scoateţi acumulatorul pus la încărcat,
după care reintroduceţi-l în cameră până ce se aude un clic. Dacă indicatorul CHARGE
continuă să clipească, poate însemna că a apărut o eroare legată de acumulator sau
că aţi introdus alt acumulator decât cel recomandat. Verificaţi dacă aţi folosit tipul de
acumulator recomandat la specificaţii. Dacă acumulatorul folosit este de tipul indicat,
scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou apoi verificaţi din nou dacă încărcătorul
funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează corect acum, înseamnă că problema era
legată de acumulator.
130
Index
A
Acumulator........................129
Ajustare EV..........................49
AE/AF blocat, indicator ..........
.......................................26, 46
AF blocată............................46
AF, Mod ~ ...........................79
Afişaj tactil...........................21
Alb-negru.............................54
Asistenţă AF.........................78
Autodiagnosticare,
afişaj............................122
Autofocalizare........................8
Avertizare, indicatoare şi
mesaje.........................122
Cloudy (înorat).....................52
Conectare
Calculator........................94
Imprimantă....................106
TV.............................83, 84
USB.................................94
Copiere.................................72
Copierea imaginilor pe
calculator.....................94, 98
Corecţie de ochi roşii...........58
Crearea directorului REC.....70
CTRL FOR HDMI...............76
Culoare.................................11
D
Beach (plajă), mod ..............42
Bliţ.......................................28
Bliţ (echilibrul de alb) . ......53
Bliţ, nivel ............................55
Bliţ, mod .............................28
Bliţ forţat pornit/ oprit..........28
Bliţ, încetinire sincronă . .....28
BRK.....................................50
Burst . ..................................50
Buton declanşator
Apăsare pe jumătate .........8
B&W ...................................54
Dată..............................81, 108
Daylight (lumina zilei).........52
Delete.............................35, 63
Formatare..................70, 73
Denumirea fişierului.............97
Detecţia feţelor.....................56
Diafragmă............................10
Dimensiunea imaginii....12, 30
Director (de înregistrare)
Creare..............................70
Selectare..........................67
Schimbare.......................71
DPOF...........................66, 109
DISP.....................................22
C
E
B
Cablu AV..............................83
Cablu HDMI........................84
Cablu USB.................. 94, 106
Calculator.............................89
Configuraţii recomandate ................................94, 102
Copierea imaginilor.94, 102
Macintosh......................102
Software..........................91
Vizualizarea cu ajutorul
camerei a imaginilor
stocate pe calculator.... 100
Windows.........................89
Calibrare...............................75
Calitatea imaginilor..............12
Caroiaj..................................78
Ceas, potrivire......................81
Center AF.............................44
Echilibrul de alb...................52
Auto................................52
Bliţ..................................53
Fluorescent 1, 2, 3...........52
Incandescent....................53
Înnorat.............................52
Lumina zilei....................52
Ecran, vezi LCD
Schimbarea interfeţei......22
Indicatori.........................17
Elemente meniu...................39
Elementele interfeţei HOME...
37
EV........................................49
Expunere..............................10
Expuneri adiacente...............50
Extensie..............................100
F
Face detection......................56
Film, înregistrare..................29
Fişier, denumire...................97
Fişier, locaţie de stocare.......97
Flash (echilibrul de alb).......53
Fluorescentă, lumină~1,2,3.. 52
Foc de artificii (Fireworks)..42
Focalizare..................8, 27, 44,
Focalizare la mică distanţă...28
Focalizare la distanţă
prestabilită............................45
Fotografiere..........................25
Formatare.......................70, 73
Format muzică...................101
G
Ghidul funcţiilor...................74
Gestionarea memoriei..........70
Internal Memory Tool.....73
Memory Stick Tool.........70
H
Histogramă...........................23
High sensitivity (Sensibilitate
înaltă), mod~............41, 42, 43
HOME, interfaţă..................36
Hi-Speed Shutter (Obturator
rapid), mod...........................42
I
Identificarea părţilor
componente..........................15
Imprimare, Altele.................37
Imprimare.....................66, 105
directă............................106
la magazin specializat...109
marcaj......................66, 109
Incandescent.........................53
Indicatori de ecran................17
Indicatori de avertizare......122
Iniţializare............................75
131
Index
Instrument pentru muzică..101
Instalare................................91
Interfaţă index......................32
Interfaţa HOME...................36
Interfaţa meniului.................38
Internal Memory Tool......... 73
ISO...........................10, 11, 48
Mesaje de avertizare..........122
Măsurătoare bazată pe
centru .............................47
Măsurătoare în mai multe
puncte...................................47
Memory Stick Duo............127
Memory Stick Duo Tool.....70
Mod
Beach (plajă)....................42
Fireworks (focuri de
Î
artificii).........................42
Încărcător pentru acumulator...
Hi-Speed Shutter (obturator
...........................................130
rapid)................................42
Încetinire sincronă................28
High sensitivity (Înaltă
Înregistrare
sensibilitate) - pentru
filme................................29
fotografii.....................42
fotografii..........................25
High sensitivity (Înaltă
sensibilitate) - pentru
filme...........................43
J
Landscape (peisaj)...........42
JPG.......................................97
Soft Snap (fundal estompat).
. ........................................42
Snow (zăpadă).................42
L
Twilight (amurg)..............42
Landscape (peisaj), mod......42
Twilight portrait (portret
Limbă, alegere......................82
în amurg)....................42
Locaţie de stocare a
Mod
înregistrare
fişierelor ......................97
(REC Mode)..............41, 50
Lumina zilei (Daylight)........52
Mod
culoare.........................54
LCD, ecran ~.....................21 2
Mod
de măsurare..................47
Indicatori..........................17
Monitor................................79
MPEG-4 AVC / H.264.....3, 90
MT4.....................................97
M
Mufă USB............................94
Macintosh, calculator.........102
Multi AF...............................44
Configuraţie
Multiconector.......................15
recomandată.............102
Music Tool.........................101
Macro.............................28, 30
Muzică, transfer ~......101, 103
Marcaj de imprimare....66, 109
Mass Storage........................76
Mărire.............................27, 30 N
Digitală.............................79 Neclară, imagine ~ ................9
Digitală de Precizie........79 NR slow shutter...................18
Inteligentă....................... 79 NTSC...................................77
la redare............................32
Optică...................27, 30, 79
Memoria internă...................24
Meniu
Elemente...........................39
Înregistrare.......................50
Vizualizare........................58
132
O
O singură imagine ...............31
Ochi roşii
corecţie............................58
reducere...........................55
Optic, zoom..............27, 30, 79
Orientare automată...............80
OS (sistem de operare).90, 102
P
PAL......................................77
Partial Color.........................59
PC , vezi calculator ............89
PictBridge....................76, 106
Picture Motion Browser.......93
Pixeli....................................12
Preluarea muzicii...............101
Protejare...............................65
Program automat..................41
R
Redare continuă.............33, 74
Redimensionarea cu mai multe
scopuri..............................60
Reducerea efectului de
ochi-roşii.........................55
Reluaere automată................80
Rotirea imaginilor................67
Reglaje...........................37, 74
principale 1.....................74
principale........................76
Retuşare................................58
Reglaje...........................57, 74
Reglaje
înregistrare 1...................78
înregistrare 2...................80
Rulare rapidă înainte/înapoi.31
Index
S
Schimbarea directorului REC..
. ........................................71
Selecţia directorului.............67
Selecţia Scenei ....................42
Semnal sonor ......................74
Sepia.....................................54
Single...................................79
Sistem de culoare.................88
Sistem de operare.........90, 102
Slow Synchro.......................28
Snow (zăpadă), mod~..........42
Software.................91, 93, 101
Soft Snap (fundal estompat),
mod~................................42
Soluţionarea defecţiunilor.. 111
SPOT AF..............................45
Spot metering.......................47
Steady Shot..........................57
Subexpunere.........................10
Succesiune de imagini..........61
Suport cu ieşire multiplă.....16,
83, 94, 106
Supraexpunere......................10
Ş
Ştergere................................63
Formatare...................70, 73
Ştergerea imaginilor.............35
T
Transformator electronic....126
Trimming (păstrarea zonei ...
mărite)...............................58
TV........................................83
TV TYPE (tip TV)................77
Twilight (amurg), mod.........42
Twilight portrait (portret în
amurg), mod~...................42
U
USB, conectare....................76
USB
cablu.........................94, 106
mufă..................................94
Utilizarea camerei în
străinătate.......................123
V
VGA.....................................13
Video Out.............................77
Viteza obturatorului.............10
Vivid (vivacitate).................54
Vizualizare
Imagini............................31
Meniu..............................58
Volum, reglaje~........31, 33, 68
W
White Balance (echilibru de
alb)....................................52
Windows, calculator.............89
Configuraţie
recomandată................90
Wide Zoom Display.............61
Z
Zonă de autofocalizare.....8, 44
Zoom (mărire)................27, 30
Zoom digital....................79
Zoom digital de precizie.79
Zoom optic..........27, 30, 79
Zoom inteligent...............79
133
Note legate de licenţă
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC,
ACORDAT PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN
SCOPUL :
(i) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI
/ SAU
(ii) DECODAREA AVC VIDEO CARE A FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT
ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NONCOMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST
OBŢINUTĂ DE LA UN PROVIDER VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU A
FURNIZA AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ
NICI O LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE.
PUTEŢI OBÞINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC., LA
ADRESA : http://www.mpegla.com
Aplicaţiile software “C Library”, “Expat” şi “zlib” sunt furnizate împreună cu camera dvs.
foto. Vă punem la dispoziţie aceste aplicaţii software în baza unor acorduri de licenţă cu
proprietarii drepturilor de autor. La cererea acestora, avem obligaţia să vă informăm de
următoarele. Vă rugăm să citiţi cele mai jos. Citiţi “License1.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză) pentru “C Library”, “Expat” şi
“zlib”.
Pentru a vedea un document PDF, vă este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet
Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum
şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor.
http://www.sony.ro
134
Download PDF