Sony | SEL14TC | Sony SEL14TC Teleconvertor 1,4x Instrucţiuni de utilizare


4-584-579-01(2) (RO)
Obiectiv interschimbabil
–1
(c)
Instrucţiuni de utilizare
–2
(d)
Teleconvertor 1.4X
Teleconvertor 2X
Soclu E
–2
(a)
SEL14TC/SEL20TC
–4
(b)
Română
©2016 Sony Corporation

Acest manual de instrucţiuni explică modul de
utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauţie
comune pentru toate obiectivele, cum ar
fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în
documentul separat cu măsuri de precauţie
înainte de utilizare. Asiguraţi-vă că citiţi ambele
documente înainte de a utiliza obiectivul.
LA-EA2/LA-EA4
Acest manual se referă la mai multe obiective
diferite.

1
2
Teleconvertorul 1.4X (SEL14TC) / Teleconvertorul 2X
(SEL20TC) (denumite în continuare „această
unitate”) are rolul de a mări distanţa focală
a obiectivului ataşat la 1.4X (SEL14TC) sau 2.0X
(SEL20TC), atunci când este montat între un sistem
de cameră Sony α cu soclu E (denumit în continuare
„cameră”) şi un obiectiv compatibil.
3
4
 Ilustraţiile din acest manual prezintă modelul SEL14TC.
5
7
6
Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea,
vizitaţi site-ul Web Sony din regiunea
dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul Sony
sau centrul de service local autorizat de Sony.
Note cu privire la utilizare
 Nu lăsaţi obiectivul expus la soare sau la o sursă de
8
5
9
lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce
defecţiuni interne ale corpului camerei şi obiectivului,
fum sau incendii. În cazul în care nu aveţi cum să
feriţi obiectivul de lumina solară, nu uitaţi să ataşaţi
capacele pentru obiectiv.
 Atunci când înregistraţi imagini cu soarele în faţă,
nu lăsaţi deloc razele soarelui să intre în unghiul
de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot
concentra într-un punct focal în interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot
produce şi atunci când razele soarelui intră foarte
puţin în unghiul de vizualizare.
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul
ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât camera,
cât şi obiectivul.
 Acest obiectiv este conceput pentru camere
cu sistemul Sony α şi soclu E. Nu îl puteţi utiliza
împreună cu camere cu soclu A.
 Nu ataşaţi un adaptor de soclu (LA-EA2/LA-EA4
etc.). În caz contrar, această unitate, obiectivul
sau adaptorul de soclu se pot deteriora.
(Consultaţi ilustraţia )
Obiective şi funcţii compatibile
Această unitate este concepută pentru obiective
compatibile cu teleconvertoare cu soclu E Sony.
Nu ataşaţi alte tipuri de obiective, deoarece
această unitate sau acest obiectiv se pot
deteriora.
Pentru detalii privind cele mai recente modele de
obiective compatibile cu teleconvertorul, vizitaţi
site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră sau
contactaţi distribuitorul Sony sau centrul de service
local autorizat de Sony.
 Identificarea componentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capac frontal (capac faţă)
Soclu E (pe partea de ataşare a obiectivului)
Indice de montare obiectiv
Indice de montare pentru corpul camerei
Puncte de contact obiectiv*
Capac posterior pentru obiectiv (capac spate)
Soclu E (pe partea de ataşare a camerei)
Clapetă de eliberare obiectiv
Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului
de pe soclul frontal şi posterior.
 Ataşarea şi detaşarea
Pentru a ataşa această unitate
(consultaţi ilustraţia –)
1
Scoateţi capacul frontal (capac faţă) de
pe această unitate şi capacul posterior
al obiectivului.
 Pentru a scoate capacele de pe această unitate,
rotiţi capacul frontal şi capacul posterior al
obiectivului în sens opus acelor de ceas.
2
Aliniaţi indicele alb de montare
a obiectivului de pe această unitate cu
indicele alb de montare de pe montura
obiectivului. Introduceţi această unitate
în soclul obiectivului, şi rotiţi-o în direcţia
indicată de săgeată (a), până când se
fixează în poziţie cu un declic.
 Nu apăsaţi clapeta de eliberare a obiectivului de
pe această unitate atunci când montaţi unitatea.
 Nu montaţi această unitate oblic.
3
4
Scoateţi capacul posterior al obiectivului
(capac spate) de pe această unitate şi
capacul de pe corpul camerei.
Aliniaţi indicele alb de montare a corpului
camerei de pe această unitate ataşată la
obiectiv, cu indicele alb de pe cameră.
Introduceţi această unitate în soclul
camerei, şi rotiţi-o în direcţia indicată
de săgeată (b), până când se fixează
în poziţie cu un declic.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
de pe cameră în timpul montării obiectivului
ataşat la această unitate.
 Nu introduceţi obiectivul ataşat la această
unitate oblic.
Nu utilizaţi mai multe unităţi cu un obiectiv.
Puteţi deteriora produsele.
Pentru a demonta obiectivul
(consultaţi ilustraţia –)
1
2
În timp ce ţineţi apăsat butonul de
eliberare a obiectivului de pe cameră,
rotiţi obiectivul şi această unitate ataşată
la obiectiv în direcţia indicată de săgeată
(c) până când se opresc, apoi detaşaţi-le.
În timp ce trageţi de clapeta de eliberare
a obiectivului de pe această unitate în
direcţia indicată de săgeată, rotiţi această
unitate în direcţia indicată de săgeată
(d) până când se opreşte, apoi detaşaţi
această unitate.
Note cu privire la fotografiere
În timp ce această unitate măreşte distanţa focală
a obiectivului ataşat, aceasta reduce diafragma
efectivă a obiectivului ataşat.*
Fotometria camerei compensează automat
diafragma efectivă.*
Adâncimea câmpului obiectivului este mai mică
atunci când se utilizează această unitate.*
* Consultaţi următoarele specificaţii pentru mai
multe informaţii.
 Deoarece distanţa focală este mărită şi diafragma
efectivă este redusă, utilizaţi un trepied pentru
a reduce tremurul camerei atunci când este
ataşată această unitate.
 În condiţii de iluminare slabă, cum ar fi lumina
slabă fluorescentă, camera poate să nu focalizeze
în modul AF. Utilizaţi blocarea focalizării pe subiecţii
cu contrast ridicat sau focalizarea manuală după
ataşarea acestei unităţi.
Specificaţii
Nume produs
(Numele
modelului)
Dimensiunea
ecranului de
înregistrare
a imaginilor
Distanţă focală
efectivă
apertură
Teleconvertor 1.4X Teleconvertor 2X
(SEL14TC)
(SEL20TC)
Dimensiune FULL
FRAME de 35 mm
Dimensiune FULL
FRAME de 35 mm
1.4X cu obiectivul
ataşat
1 apertură mai
mare decât
obiectivul ataşat
2.0X cu obiectivul
ataşat
2 apertură mai
mare decât
obiectivul ataşat
Grupuri
obiectiv5–6
5–8
elemente
Factor de
1.4X cu obiectivul 2.0X cu obiectivul
mărire maxim ataşat
ataşat
Adâncime
Aprox. 1/1.4
Aprox. 1/2
câmp
obiectivul ataşat
obiectivul ataşat
Dimensiuni
(diametru
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
× înălţime
maxime*)
(aprox., mm)
* Fără componentele proeminente de pe soclurile
frontal şi posterior
Greutate
167
207
(aprox., g)
Elemente incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul
de bucăţi.)
Teleconvertor (1), Capac frontal (capac faţă) (1),
Capac posterior obiectiv (capac spate) (1),
Carcasă obiectiv (1), Set de documente tipărite
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Download PDF

advertising