Sony | XM-S400D | Sony XM-S400D „D” osztályú sztereó erősítő Használati útmutató

4-581-373-11(2) (HU)
4 csatornás,
D-osztályú erősítő
Kezelési útmutató
Tulajdonos feljegyzései
A típusjel és a sorozatszám a készülék alján található.
Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre.
Panaszbejelentés esetén hivatkozzon ezekre a számokra
a Sony-kereskedőnél.
Modellszám XM-S400D
Sorozatszám:
XM-S400D
Figyelmeztetés
Gyártó ország: Thaiföld
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó országokban
értékesített készülékekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
Elhasznált elemek és elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és elektronikus
készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén adja
le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
2HU
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket vagy az elemet megvásárolta.
Ez a szimbólum rendeltetése szerint
forró felület jelenlétére figyelmezteti
a felhasználót. A szimbólum csak az
európai típusokon látható.
Ha az egységgel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban, akkor
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
Jellemzők
 Kimeneti teljesítmény: csatornánként max. 100 W
(4 Ω-on).
 Beépített LP (aluláteresztő) szűrő és HP
(felüláteresztő) szűrő.
 Az egység védőáramkörrel és kijelzővel van
felszerelve.
 Ha az autóhifi-rendszer nem rendelkezik
vonali kimenettel, akkor az autóhifi-rendszer
hangsugárzó-kimenete is közvetlenül beköthető
(magas szintű bemenet).
 A magas jelszintet érzékelő bekapcsoló
funkciónak köszönhetően az egység REMOTE
csatlakozás nélkül is aktiválható.
 A készülék D-osztályú* erősítő.
* D-osztályú erősítő
A D-osztályú erősítők a zenei jeleket MOSFET
tranzisztorokkal nagy sebességű impulzusjelekké
alakítják és felerősítik. A technológia emellett nagy
hatásfokú, és kevés hőt termel.
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Jellemzők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Művelet
A kezelőszervek helye és funkciója . . . . . . . . . . . . 4
Beszerelés és csatlakozások
A beszereléshez és csatlakozásokhoz
szükséges alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beszerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tápcsatlakozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemeneti csatlakozások . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hangsugárzó-csatlakozások . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
9
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Biztosítékcsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3HU
Művelet
A kezelőszervek helye és funkciója
 POWER/PROTECT kijelző
Működés közben zölden világít.
Ha a védőáramkör aktiválódik, a POWER/
PROTECT jelzőfény villogni kezd. A részleteket
lásd: „Hibaelhárítás” (12. oldal).
 SIGNAL INPUT csatlakozó
A mellékelt RCA bemeneti kábel vagy magas
jelszintű bemeneti kábel csatlakoztatásához.
 INPUT SELECT kapcsoló
A bemeneti jel kiválasztása („2CH” vagy „4CH”).
 REAR LPF (aluláteresztő szűrő) kapcsoló
Az aluláteresztő szűrő (LPF) be-/kikapcsolása
(„ON” vagy „OFF”).
4HU
 FRONT HPF (felüláteresztő szűrő) kapcsoló
A felüláteresztő szűrő (HPF) be-/kikapcsolása
(„ON” vagy „OFF”).
 Nyílás a beépítőkeret számára
Helyezze be a keretet, és rögzítse csavarral
a készüléket a szerelőlapra vagy egy sík
felületre.
 Biztosítéktartó (15A)
A biztosíték cseréje esetén ügyeljen rá,
hogy 15 A-es biztosítékot használjon.
 POWER/OUTPUT csatlakozó
A mellékelt tápkábel csatlakoztatásához.
Beszerelés
Beszerelés és csatlakozások
 A készüléket sík felszínhez rögzítse.
 A készüléket olyan helyre rögzítse, ahol:
 A készülék nem zavarja a járművezetőt
a szokásos mozdulatainak elvégzése során.
 A készülék nincs kitéve közvetlen
napsugárzásnak vagy a fűtés meleg
levegőjének.
 A készülék nem érintkezik a járműben
utazó sofőrrel/utasokkal vagy anyagokkal,
ugyanis működés közben felmelegszik.
 Ne szerelje az egységet a padlószőnyeg alá, mert
az jelentősen korlátozza az egység hőleadását.
A beszereléshez és
csatlakozásokhoz szükséges
alkatrészek
 Fő egység
 Tápkábel
×1
×1
 RCA bemeneti kábel
 Magas jelszintű bemeneti
kábel
A készülék rögzítése
Készítsen elő egy olyan szerelőlapot, amely
20 mm-nél vastagabb, ugyanis a mellékelt
rögzítőcsavarok  20 mm hosszúak. A készüléket
az autó egy sík felületén szerelőlap nélkül is
elhelyezheti.
1
×1
×1
 Beépítőkeret
 Beépítőcsavar
ø 2,6 mm × 6 mm
×2
Csatlakoztassa a csomagban lévő
rögzítőkereteket  a készüléken
található nyílásokba, és rögzítse
őket a csomagban található
beépítőcsavarokkal .

×2

 Rögzítőcsavar
ø 4 mm × 20 mm

×2
Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.

2
Helyezze a készüléket a szerelőlapra,
majd jelölje meg a két furat helyét.
3
Fúrjon egy-egy 3 mm-es vezetőfuratot
mindkét jelzésnél a szerelőlapra.
5HU
4
Helyezze a készüléket a szerelőlapra,
majd rögzítse hozzá a mellékelt
rögzítőcsavarokkal .


Csatlakoztatás
 Mielőtt bármilyen csatlakozót bekötne,
a rövidzárlat elkerülése érdekében először
válassza le az autó akkumulátorának test(földelő-) csatlakozóját.
 Ha az Ön autója navigációs vagy egyéb célú
számítógéprendszerrel van felszerelve, akkor
az akkumulátor test- (földelő-) vezetékének
eltávolítása esetén megsérülhet a számítógép
memóriája. Úgy kerülheti el az esetleges
rövidzárlatot, ha a földelővezetéket csatlakoztatva
hagyja, a +12 V-os tápkábelt pedig leválasztja az
összes kábel csatlakoztatásáig.
 Győződjön meg róla, hogy a használni kívánt
hangsugárzók névleges teljesítménye megfelelő.
Az erősítő kárt tehet a kis kapacitású
hangsugárzókban.
 A hangsugárzó rendszer  csatlakozóját nem
szabad a karosszériához csatlakoztatni, és a jobb
hangsugárzó  csatlakozóját nem szabad a bal
hangsugárzó ugyanilyen csatlakozójával
összekötni.
 A bemenő és kimenő jelet továbbító vezetékeket
a tápvezetéktől elkülönítve vezesse el.
Ha a kábelek egymáshoz közel futnak,
interferencia okozta zaj keletkezhet.
6HU
Tápcsatlakozók
 A +12 V-os tápkábelt csak azt követően
csatlakoztassa, hogy minden más kábelt
csatlakoztatott, és elvégezte az egység
beállításait.
 Rögzítse biztosan az egység test (föld-) vezetékét
az autó valamilyen fém részéhez. Laza érintkezés
esetén előfordulhat, hogy az erősítő nem fog
megfelelően működni.
 Az autóhifi-rendszer távvezérlő-vezetékét
a mellékelt tápkábel távoli bemeneti (REM)
vezetékéhez csatlakoztassa.
 Ha távoli erősítőkimenettel nem rendelkező
autóhifi-rendszert használ, akkor a mellékelt
tápkábel távoli bemeneti (REM) vezetékét
a kiegészítő tápcsatlakozóhoz csatlakoztassa.
 Használjon biztosítékkal (15 A) védett tápkábelt.
 Az akkumulátor pozitív érintkezőjéhez csatlakozó
tápkábeleket biztosítékkal kell ellátni az
akkumulátor helyétől számított legfeljebb
450 mm-en belül, és még mielőtt bármilyen
fémen haladnak át.
 Győződjön meg róla, hogy az autó akkumulátorát
az autó vázával összekötő (föld- v. test-)
vezetékek keresztmetszete legalább akkora,
mint az akkumulátort az erősítővel összekötő
fő tápkábelé.
 Maximális teljesítményű működés esetén több
mint 15 A erősségű áram folyik a rendszeren.
Ezért gondoskodjon róla, hogy a készülék
+12 V-os és GND vezetékei legalább AWG-14
jelzésűek legyenek, illetve keresztmetszetük
több mint 2 mm² legyen.
A tápcsatlakozók bekötése
Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a készülék
POWER/OUTPUT csatlakozójához.
 Vonali bemenet
Állítsa az INPUT SELECT kapcsolót „4CH” értékre
a hangsugárzó csatlakozásának megfelelően 
(9. oldal).
Autóhifi-rendszer


az autó fém alkatrészéhez
legfeljebb 450 mm
Biztosíték (15 A)
+12 V-os autóakkumulátor
 Vonali bemenet
Autóhifi-rendszer
*1 Karosszériához csatlakozó test (földelés).
*2 Ha olyan eredeti gyári vagy egyéb autóhifi-rendszert
használ, amelynek nincs távoli erősítőkimenete,
akkor a mellékelt tápkábel távoli bemeneti (REM)
vezetékét csatlakoztassa a kiegészítő tápegységhez.
A magas szintű bemenet használata esetén az
autóhifi-rendszer REMOTE csatlakozás nélkül is
aktiválható. Ez a funkció azonban nem minden
autóhifi-rendszer esetén garantált.
Állítsa az INPUT SELECT kapcsolót „2CH” értékre
a hangsugárzó csatlakozásának megfelelően 
(9. oldal).
Autóhifi-rendszer

Bemeneti csatlakozások
Állítsa az INPUT SELECT kapcsolót „2CH” vagy „4CH”
értékre a bemeneti csatlakozásnak megfelelően.
A további részletekért tekintse át az autóhifirendszerhez kapott leírást.
7HU
 Magas szintű bemenet
 Magas szintű bemenet
Állítsa az INPUT SELECT kapcsolót „4CH” értékre
a hangsugárzó csatlakozásának megfelelően 
(9. oldal).
Állítsa az INPUT SELECT kapcsolót „2CH” értékre
a hangsugárzó csatlakozásának megfelelően 
(9. oldal).
Szürke
Szürke
Jobb elülső hangsugárzó
kimenete
Szürke/csíkozott
Szürke/csíkozott
Fehér
Fehér
Bal elülső hangsugárzó
kimenete
Autóhifi-rendszer
Autóhifi-rendszer
Lila

Jobb hátsó hangsugárzókimenet
Lila/csíkozott
Zöld
Bal hátsó hangsugárzókimenet
8HU
Bal elülső hangsugárzó
kimenete
Fehér/csíkozott
Fehér/csíkozott

Jobb elülső hangsugárzó
kimenete
Zöld/csíkozott
Hangsugárzó-csatlakozások
Állítsa a REAR LPF és a FRONT HPF kapcsolót
„ON” vagy „OFF” értékre a hangsugárzó
rendszernek megfelelően.
A további részletekért tekintse át
a hangsugárzókhoz kapott leírást.
 Kétutas rendszer
Beállítás a bemeneti csatlakozással  (7. oldal)
vagy  (8. oldal).
 4 hangsugárzóból álló hangsugárzó
rendszer
Beállítás a bemeneti csatlakozással  (7. oldal)
vagy  (8. oldal).

Fehér
Fehér/csíkozott
Szélessávú hangsugárzók (min. 4 Ω)
Szürke
Szürke/csíkozott
Zöld
Zöld/csíkozott
Mélysugárzók (min. 4 Ω)

Lila
Fehér
Fehér/csíkozott
Első hangsugárzók (min. 4 Ω)
Szürke
Szürke/csíkozott
Zöld
Lila/csíkozott
Megjegyzés
Ebben a rendszerben a mélysugárzó hangerejét az
autóhifi-rendszer fader vezérlője szabályozza.
Zöld/csíkozott
Hátsó hangsugárzók (min. 4 Ω)
Lila
Lila/csíkozott
9HU
További információk
Óvintézkedések
 A készüléket csak negatív földeléses, 12 V-os
egyenáramú működtetésre tervezték.
 Használjon 4–8 Ω impedanciájú hangsugárzókat.
 Az egységhez nem szabad aktív (beépített
erősítővel ellátott) hangsugárzókat csatlakoztatni.
Ez az aktív hangsugárzók károsodását okozhatja.
 Lehetőleg ne szerelje az egységet olyan helyre,
ahol:
 nagy hőmérsékletnek, például közvetlen
napsugárzásnak vagy a fűtés meleg
levegőjének van kitéve;
 esőnek vagy nedvességnek van kitéve;
 pornak vagy szennyezésnek van kitéve;
 döntött felületre kerül az egység
 közvetlen kapcsolatba kerül a sofőrrel/
utasokkal.
 Ha az autót napos helyre parkolja, és az
autó belsejében jelentősen megemelkedik
a hőmérséklet, akkor használat előtt várja meg,
amíg lehűl.
 Ha az egységet vízszintesen szereli be, akkor
ügyeljen, hogy ne takarja le padlószőnyeg
vagy bármilyen egyéb dolog.
 Ha az egységet túl közel helyezi az autóhifirendszerhez vagy az antennához, akkor
interferencia léphet fel. Ebben az esetben
helyezze távolabb ezt az egységet az autóhifiegységtől vagy az antennától.
 Ha az autóhifi-rendszer nem kap áramot,
akkor ellenőrizze a csatlakozásokat.
 Ez az egység védőáramkörrel* van felszerelve,
amely az erősítő hibás működése esetén
védi a tranzisztorokat és a hangsugárzókat.
Ne próbálja meg az egység letakarásával
vagy nem megfelelő terhelés rákapcsolásával
tesztelni a védőáramköröket.
 Ne használja az egységet gyenge akkumulátorral,
mivel az optimális teljesítmény függ a megfelelő
áramellátástól.
 A biztonságos vezetés érdekében mérsékelt
hangerővel hallgassa az autóhifi-egységet,
hogy meghallhassa az egyéb zajokat.
10HU
* Védőáramkör
Ez az erősítő védőáramkörrel van ellátva, amely akkor
lép működésbe, ha:
 az egység túlmelegszik;
 egyenáram keletkezik;
 a hangsugárzó-csatlakozók között rövidzárlat
keletkezik.
Ha egy védőáramkör aktiválódik, a POWER/PROTECT
kijelző villogni kezd. A részleteket lásd:
„Hibaelhárítás” (12. oldal).
Ha az egységgel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban, akkor
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
Karbantartás
Biztosítékcsere
A biztosíték cseréje esetén ügyeljen rá, hogy
a biztosítéktartó felett feltüntetett névleges
áramerősségnek megfelelő biztosítékot használjon.
A biztosíték kioldása esetén ellenőrizze
a tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot.
Ha a csere után az új biztosíték is kiég,
az a készülék hibájára utalhat. Ebben az esetben
forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Figyelmeztetés
Soha ne használjon az egységhez kapott
biztosítéknál nagyobb névleges áramerősségű
biztosítékot, mert ezzel kárt tehet az egységben.
Műszaki adatok
Méretek
Kb. 162,8 × 37,3 × 62,6 mm (szé/ma/mé) a kiálló
részek és kezelőszervek nélkül
AUDIOTELJESÍTMÉNY
CEA2006 szabvány
Kimeneti teljesítmény: 45 W RMS × 4,
4 ohm < 1% THD+N
Jel-zaj arány: 83 dBA
(referencia: 1 watt, 4 ohm)
Áramkör
OTL (kimeneti transzformátor nélküli) áramkör,
Kapcsolóüzemű tápegység
Bemenetek
RCA csatlakozók,
Magas szintű bemenet
Bemeneti szint
1 V (az RCA csatlakozókon),
8 V (a magas szintű bemeneten)
Kimenetek
Hangsugárzó-csatlakozók
Hangsugárzó-impedancia
4–8 Ω
Maximális teljesítmény
4 hangsugárzóval: 100 W × 4 (4 Ω impedancia
mellett)
Névleges teljesítmény
(14,4 V-os tápfeszültséggel, 1 kHz-en, 1% teljes
harmonikus torzítás mellett)
4 hangsugárzóval: 45 W × 4 (4 Ω impedancia
mellett)
Frekvenciaátvitel
20 Hz és 20 kHz között ( +0,5
−3,0 dB)
Harmonikus torzítás
Legfeljebb 0,08% (1 kHz-en, 4 Ω impedanciánál)
Aluláteresztő szűrő
120 Hz, 12 dB/oktett
Felüláteresztő szűrő
120 Hz, 12 dB/oktett
Áramellátási követelmények
12 V-os egyenáramú személygépjárműakkumulátor (negatív földeléssel)
Tápfeszültség
10,5–16 V
Áramfelvétel
Névleges teljesítménynél: 15 A (4 Ω, 45 W × 4)
Távoli bemenet: 1 mA
 37,3 mm
 62,6 mm
 31,3 mm
 162,8 mm
 176,8 mm
Tömeg
Kb. 0,46 kg (tartozékok nélkül)
A csomag tartalma:
Fő egység (1)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek
(1 szett)
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
11HU
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos legtöbb probléma elhárításához.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A POWER/PROTECT jelzőfény lassan villog
(másodpercenként egyszer), és elhalkul a hang.
 A készülék túlmelegedett, és aktiválódott
a hővédelmi funkció.
 Vegye lejjebb a hangerőt.
Az egység rendellenesen felforrósodik.
 Használjon megfelelő, 4–8 Ω impedanciájú
hangsugárzókat.
 Helyezze az egységet jól szellőző helyre.
A POWER/PROTECT jelzőfény nem világít.
 Kiégett a biztosíték.
 Cserélje ki a biztosítékot.
 A test- (földelő-) vezeték nincs megfelelően
csatlakoztatva.
 Rögzítse a test- (föld-) vezetéket az autó
fémrészéhez.
 A távoli bemeneti (REM) vezetékre érkező
feszültség túl alacsony.
 Kapcsolja be az autóhifi-egységet, ha nincs
bekapcsolva.
 Ha a rendszerben túl sok erősítő van, akkor
használjon relét.
 Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét
(10,5–16 V).
Generátorzaj hallható.
 A tápvezetékek túl közel futnak az RCA érintkezős
vezetékekhez.
 Vezesse elkülönítve a táp- és jelvezetékeket.
 A test- (földelő-) vezeték nincs megfelelően
csatlakoztatva.
 Rögzítse a test- (föld-) vezetéket az autó
fémrészéhez.
A POWER/PROTECT jelzőfény gyorsan villog
(0,2 másodpercenként), és az egység
automatikusan kikapcsol.
 Rövidzárlat van a hangsugárzó-kimeneteknél.
 Vegyen ki minden lemezt vagy más
adathordozót az autóhifi-rendszerből,
és kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezést,
majd határozza meg a rövidzárlat okát.
 A hangsugárzó vezetéke és a test- (földelő-)
vezeték nem csatlakoznak megfelelően.
 Vegyen ki minden lemezt vagy más
adathordozót az autóhifi-rendszerből,
és kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezést,
majd csatlakoztassa a hangsugárzó-vezetéket,
és rögzítse a földelővezetéket az autó valamely
fém alkatrészéhez.
 Az egység túlmelegedett.
 Várjon, amíg az egység lehűl.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
hangsugárzók impedanciája nem
alacsonyabb-e 4 Ω-nál.
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi
Sony-márkakereskedőhöz.
12HU
A szűrőkapcsoló nincs a megfelelő állásban.
 Mélysugárzó csatlakoztatása esetén (kétutas
rendszer csatlakozása), állítsa a REAR LPF
kapcsolót „ON” állásba (9. oldal).
 Szélessávú hangsugárzó csatlakoztatása
esetén (kétutas rendszer csatlakozása), állítsa
a FRONT HPF kapcsolót „ON” állásba (9. oldal).
 Mind az első, mind a hátsó hangsugárzók
csatlakoztatása esetén (4 hangsugárzós
csatlakozás) állítsa a FRONT HPF és a REAR LPF
kapcsolókat „OFF” állásba (9. oldal).
Download PDF

advertising