Sony | XM-GTX6041 | Sony XM-GTX6041 4 csatornás erősítő autóhifihez Használati útmutató

4-300-771-11(1)
Sztereó
teljesítményerősítő
IFM6
Hibaelhárítási útmutató
Az alábbi ellenőrzőlista végigvezeti a készülék leggyakrabban előforduló hibáinak megoldásán.
A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési utasításokat.
Probléma
Ok, megoldás
A POWER/PROTECTOR jelzés nem
világít.
A biztosíték kiolvadt.  Cserélje újra a biztosítékot.
A földelés vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
 Rögzítse a földelés vezetéket megfelelően a jármű egy fémalkatrészéhez.
A távvezérlő csatlakozóba érkező feszültség túlságosan alacsony.
A csatlakoztatott jármű audioegység nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a jármű audioegységet.
A rendszer túl sok erősítőt alkalmaz.  Használjon relét.
Kezelési útmutató
Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét (10,5–16 V).
A POWER/PROTECTOR jelzés zöldről
pirosra vált.
XM-GTX6041
Kapcsolja ki a főkapcsolót. A hangsugárzó kimenet rövidre van zárva.
 Hárítsa el a rövidzárlat okát.
Biztosíték csere
Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki mindkét biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Figyelem!
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek megfelelőt
használjon. Soha ne használjon olyan biztosítékot, amelynek amperértéke meghaladja a készülékhez mellékelt
biztosíték amperértékét, mert károsíthatja a készüléket.
Kapcsolja ki a főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a hangsugárzóvezeték és a földelés
vezeték megfelelően csatlakoztatva legyen.
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
A készülék rendellenesen forró.
A hang megszakad.
Jellemzők
Legnagyobb teljesítmény: 110 W csatornánként
(4 Ω-on).
Ez a készülék monóerősítőként is használható, 300
W legnagyobb kimenőteljesítménnyel.
Beépített aluláteresztő szűrő (80 Hz, 18 dB/oktáv) és
felüláteresztő szűrő (80 Hz, 12 dB/oktáv).
Védőáramkör és kijelző.
Impulzus tápellátás* az egyenletes és szabályozott
kimenőteljesítmény érdekében.
* Impulzus tápellátás
A készülék egy beépített teljesítményszabályzóval
rendelkezik, amely átalakítja a járműakkumulátorról
bejövő 12 V egyenáram bemenetet nagysebességű
impulzusokká egy félvezető eszközzel. Ezeket az
impulzusukat a beépített impulzustranszformátor
feltranszformálja és elválasztja a pozitív és negatív
tápellátást, mielőtt újra egyenárammá konvertálná. Ennek
célja, a járműakkumulátor feszültségingadozásainak
szabályozása. Ez a könnyű építésű tápellátás rendszer
magas hatékonyságú tápellátást biztosít alacsony
impedanciakimenettel.
Minőségtanúsítás
Váltóáram zaj hallható.
Áramkör
OTL (kimenő transzformátor
nélküli) áramkör.
Impulzus tápellátás
Bemenetek
RCA csatlakozó
Bemenő jelszint beállítási tartomány
0,3–6 V (RCA csatlakozók)
Kimenetekhangsugárzócsatlakozók
Hangsugárzó impedancia2–8 Ω (sztereó)
4–8 Ω (monóerősítőként használva)
Legnagyobb kimenet
4 hangsugárzó: 110 W × 4 (4 Ω-on)
3 hangsugárzó: 150 W × 2 (2 Ω-on)
+ 300 W × 1 (BTL, 4 Ω-on)
2 hangsugárzó: 300 W × 2 (BTL, 4
Ω-on)
Névleges kimenet
(tápfeszültség 14,4 V, 20 Hz–20 kHz, 1% THD)
4 hangsugárzó:
60 W × 4 (4 Ω-on)
70 W × 4 (2 Ω-on)
Frekvenciaátvitel
5 Hz–50 kHz ( dB)
Harmonikus torzítás
0,05% vagy kevesebb (1 kHz, 4
Ω-on)
Aluláteresztő szűrő
80 Hz, 18 dB/oktáv
Felüláteresztő szűrő
80 Hz, 12 dB/oktáv
Energiaellátási követelmények
12 V, egyenáramú
járműakkumulátor (negatív test)
Tápellátás feszültsége 10,5–16 V
Áramfelvétel
névleges kimenetnél: 33 A
(4 Ω, 60 W × 4)
távvezérlő bemenet: 1 mA
Méretek
kb. 376 × 55 × 252 mm
(szé × ma × mé) (kinyúlások és
kezelőszervek nélkül):
Tömeg
kb. 3 kg kiegészítők nélkül
Mellékelt tartozékok
rögzítőcsavarok (4 db)
védőfedél (1 db)
A készülék rendellenesen melegszik.
Használjon megfelelő impedanciájú hangsugárzókat.
 2–8 Ω (sztereó), 4–8 Ω (monóerősítőként alkalmazva).
Ügyeljen, hogy jól szellőző helyen helyezze el a készüléket.
A hőmérséklet védelem bekapcsolt.  Csökkentse le a hangerőt.
A tápellátás vezetékei túlságosan közel helyezkednek el az RCA
csatlakozóvezetékeihez.
 Helyezze távolabb egymástól a vezetékeket.
A földelés vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
 Rögzítse a földelés vezetéket megfelelően a jármű egy fémalkatrészéhez.
A negatív hangsugárzóvezetékek hozzáérnek a jármű karosszériájához.
 Tartsa távol a vezetékeket a jármű karosszériájától.
A hang tompa.
Az LPF kapcsoló „OFF” helyzetben van.
 A teljes tartományt lefedő hangsugárzó csatlakoztatásakor válassza az „OFF”
beállítást.
Az FILTER választókapcsoló „OFF” helyzetben van.
 A teljes tartományt lefedő hangsugárzó csatlakoztatásakor válassza az „OFF”
vagy „HP”beállítást.
A hangerő túlságosan alacsony.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a XM-GTX6041 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
A LEVEL beállítása nem megfelelő. Forgassa a LEVEL vezérlőt az óramutató
járásának irányába.
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója
FILTER választókapcsoló
POWER/PROTECTOR jelző
Ha az LPF kapcsoló LP állásban van, az aluláteresztő
Működés közben zölden világít.
szűrő (80 Hz) működik. Ha az LPF kapcsoló HP
Ha a PROTECTOR (védelem) bekapcsolt, a jelzés
állásban van, az felüláteresztő szűrő (80 Hz)
zöldről pirosra vált.
működik
Ha a PROTECTOR (védelem) bekapcsolt, lásd a
hibaelhárítási útmutatót.
LPF kapcsoló
LEVEL szabályzó
Ha az LPF kapcsoló ON állásban van, az
aluláteresztő szűrő (80 Hz) működik.
A bemeneti jelszint ezzel a szabályzóval állítható be.
Forgassa az óramutató járásának irányába, ha a
jármű kimeneti hangereje alacsony.
*Védőáramkör
Ez az erősítő védőáramkörrel rendelkezik, amely a következő esetekben működésbe lép:
— a készülék túlmelegedésekor,
— egyenáram előállításakor,
— a hangsugárzócsatlakozók rövidzárlata esetén.
A POWER/PROTECTOR jelző színe zöldről pirosra vált, és a készülék kikapcsol.
Ilyen esetben kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezést, vegye ki a kazettát vagy lemezt, és határozza meg a meghibásodás
okát. Ha az erősítő túlmelegedett, a használat előtt várjon, amíg lehűl.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony
kereskedést.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Csatlakoztatás
Szerelési és csatlakoztatási eszközök
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
ø 5 × 15 mm
(4 db)
CEA2006 szabvány
Méretek
Mértékegység: mm
Beszerelés
Óvintézkedések
Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
2–8 Ω impedanciájú hangsugárzókat használjon
55
376
309
(monóerősítőként alkalmazás esetén 4–8 Ω).
252
Ne csatlakoztasson aktív (beépített erősítővel rendelkező) hangsugárzókat a készülék hangsugárzó kimeneteihez,
234


Kimenőteljesítmény: 60 W RMS × 4; 4 Ω-on
<1% THD + N
Jel-zaj arány: 93 dBA (referencia: 1 W, 4 Ω-on)
XM-GTX6041.indd 1
Ne használja a készüléket gyenge akkumulátorral, mert a megfelelő működés a jó tápellátástól függ.
Biztonsági okokból tartsa a jármű audioegységét mérséklet hangerőn, hogy a járművön kívüli zajokat is hallja.
mert az aktív hangsugárzók károsodhatnak.
Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol
— magas hőmérsékletnek, például közvetlen napsütésnek vagy hősugárzóból kiáramló forró levegőnek,
— esőnek vagy párának,
— pornak vagy szennyeződésnek van kitéve.
Ha a jármű közvetlen napsütésben parkolt, ezért a hőmérséklet a jármű belsejében nagymértékben
megemelkedett, hagyja lehűlni a készüléket a használat előtt.
A készülék vízszintes beszerelése esetén ügyeljen, hogy ne takarja el hűtőbordákat a padlókárpittal stb.
Ha a készüléket túlságosan közel helyezi el a jármű audioegységéhez vagy az antennához, interferenciát okozhat.
Ilyen esetben helyezze távolabb az erősítőt, a jármű audioegységétől vagy az antennától.
Ha a jármű audioegység tápellátása nem megfelelő, ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ez az erősítő védőáramkört* tartalmaz a tranzisztorok és hangsugárzók védelméhez, ha az erősítő
meghibásodna. Ne próbálja meg tesztelni a védőáramkört a hűtőborda lefedésével vagy a csatlakozások
rendellenes terhelésével.
A beszerelés előtt
A készüléket a csomagtérbe vagy egy ülés alá szerelje be.
Gondosan válassza meg a beszerelés helyét, hogy a készülék ne akadályozza a vezető mozgását és ne legyen
közvetlen napsütésnek vagy a fűtés forró légáramlásának kitéve.
Ne szerelje a készüléket a padlókárpit alá, ahol nem biztosított a készülék hőelvezetése.
Először helyezze el a készüléket a beszerelés helyén, és jelölje meg a 4 csavarfurat helyét a (külön megvásárolható)
rögzítőlapon. Ezután fúrjon egy 3 mm átmérőjű vezetőfuratot mindegyik jelzésre és szerelje fel a készüléket a
lapra a mellékelt rögzítőcsavarokkal. A rögzítőcsavarok 15 mm hosszúak, ezért ellenőrizze, hogy a rögzítőlap
vastagabb legyen 15 mm-nél.

Az ábrán látható módon szerelje a készüléket.
2012.04.17. 16:33:26
Figyelmeztetések
A csatlakoztatás előtt válassza le a járműakkumulátorának testelés csatlakozóját a rövidzárlat megelőzése
érdekében.
Ügyeljen, hogy megfelelő teljesítmény jellemzőkkel rendelkező hangsugárzókat használjon. Ha alacsony
kapacitású hangsugárzókat használ, azok károsodhatnak.
Ez egy fázisfordító erősítő.
Ne csatlakoztassa a hangsugárzó  csatlakozóját a jármű karosszériájához, és ne csatlakoztassa a jobb oldali
hangsugárzó  csatlakozóját a bal oldali hangsugárzóhoz.
A bemeneti és kimeneti vezetékeket a tápellátástól távol csatlakoztassa, mert a közeli elvezetés interferenciás
zajokat okozhat.
Ez a készülék egy nagyteljesítményű erősítő, ezért elképzelhető, hogy a jármű hangsugárzóvezetékeinek
használata esetén nem nyújtja a teljes teljesítményét.
Ha a jármű számítógépes rendszerrel rendelkezik navigációs vagy egyéb célból, ne válassza le a
járműakkumulátor földelés vezetékét. Ha leválasztja a vezetéket, a számítógép memóriája törlődhet. A
csatlakoztatáskor a rövidzárlat elkerülése érdekében válassza le a +12 V tápellátás vezetéket, amíg az összes
további vezeték csatlakoztatásáig.

Bemeneti csatlakozók

3 hangsugárzós rendszer
Vonal bemenet csatlakozó
Teljes tartományt lefedő hangsugárzók (legalább 2 Ω)
Bal
Jobb
Jármű audioegység
LINE OUT
LINE OUT
Első
Hátsó
A csatlakozók csatlakoztatását az alábbi ábrán láthatók szerint végezze.
Mélysugárzó (legalább 4 Ω)




Megjegyzések
Ebben a rendszerben a mélysugárzó hangereje a jármű audioegység első-hátsó hangerőegyensúly (fader)
szabályozójával állítható be.
Ebben a rendszerben a mélysugárzó kimenőjelét a REAR L és R INPUT csatlakozók kombinációja biztosítja.
Vonal bemenet csatlakozó
Vezesse át a vezetékeket a fedélen, csatlakoztassa a vezetékeket, majd zárja le a csatlakozókat a fedéllel.

Jármű audioegység
Megjegyzés
A csavar meghúzásakor ügyeljen, hogy ne alkalmazzon túlságosan erős nyomatékot,* mert a csavar
károsodhat.
* A meghúzási nyomaték értéke kevesebb, mint 1 N•m legyen.
LINE OUT
Bal
Tápellátás csatlakozóvezetékek (külön megvásárolható)
2 hangsugárzós rendszer
Bal
Teljes tartományt lefedő hangsugárzók (legalább 2 Ω)
Jobb
Jobb
A jármű egy fém alkatrészéhez
Bal
Hangsugárzócsatlakozók
Távvezérlő
kimenet*1
Az alábbi ábráknak megfelelően kapcsolja be vagy ki az LPF és HPF kapcsolókat a készülék hátoldalán.
Kevesebb, mint 450 mm
*
2
Jármű audioegység
Jobb

Mélysugárzó (legalább 2 Ω)
4 hangsugárzós rendszer
Biztosíték (50 A)
+12 V-os járműakkumulátor
* Ha olyan eredeti gyári vagy egyéb jármű audioegységgel rendelkezik, amelyen nem található
távvezérlő kimenet az erősítőhöz, csatlakoztassa a távvezérlő bemeneti csatlakozót (REMOTE) a
szükséges kiegészítő tápellátáshoz.
1
Első hangsugárzó (legalább 2 Ω)
Bal
Jobb
Megjegyzés
Ebben a rendszerben a mélysugárzó hangereje a jármű audioegység első-hátsó hangerőegyensúly
(fader) szabályozójával állítható be.

2 hangsugárzós rendszer
Megjegyzések a tápellátásról
A +12 V tápellátás vezetéket az összes többi vezeték csatlakoztatása után csatlakoztassa.
Csatlakoztassa a földelés vezetéket megfelelően a jármű egy fémalkatrészéhez. A laza csatlakozás az erősítő
meghibásodását okozhatja.
Ügyeljen, hogy csatlakoztassa a jármű audioegység távvezérlő vezetékét a távvezérlés csatlakozóhoz.
Az erősítővel távvezérlő kimenettel nem rendelkező jármű audioegység használatakor csatlakoztassa a távvezérlő bemeneti
csatlakozót (REMOTE) a kiegészítő tápellátáshoz.
Használjon biztosítékkal (50 A) ellátott tápellátás vezetéket.
Minden, a pozitív akkumulátor sarokhoz csatlakoztatott vezetéket a saroktól mért 450 mm-en belül biztosítékkal kell ellátni,
mielőtt elhaladna bármilyen fém alkatrész mellett.
Ellenőrizze, hogy a járműakkumulátora legalább az akkumulátor és az erősítő közötti vezetékkel azonos keresztmetszetű
vezetékkel legyenek csatlakoztatva a járműhöz (a test a karosszériához).*2
Teljes teljesítményű üzemben több, mint 50 A áram halad át a rendszeren. Ezért ügyeljen, hogy a készülék +12 V és GND
csatlakozóihoz legalább 10-es méretű (AWG-10), vagy több mint 5 mm2 keresztmetszetű vezeték csatlakozzon.
Bal
Jobb
Hátsó hangsugárzó (legalább 2 Ω)
Bal
Mélysugárzó (legalább 4 Ω)
XM-GTX6041.indd 2
Jobb
Mélysugárzó (legalább 4 Ω)
2012.04.17. 16:33:26
Download PDF

advertising