Sony | XM-GTX6021 | Sony XM-GTX6021 2 csatornás autós erősítő Használati útmutató

IFM5
Méretek
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Mértékegység: mm
Sztereó
teljesítményerősítő
Kezelési útmutató
XM-GTX6021
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Jellemzők
Legnagyobb teljesítmény: 110 W csatornánként (4 Ω-on).
Ez a készülék monó erősítőként is használható, 350 W legnagyobb
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a XM-GTX6021 típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Áramkör
OTL (kimenő transzformátor nélküli) áramkör.
Impulzus tápellátás
Bemenetek
RCA csatlakozó
Bemenő jelszint beállítási tartomány
0,3–6 V (RCA csatlakozók)
Kimenetekhangsugárzócsatlakozók
Hangsugárzó impedancia2–8 Ω (sztereó)
4–8 Ω (mérőerősítőként használva)
Legnagyobb kimenet
110 W × 2 (4 Ω-on)
350 W (BTL, 4 Ω-on)
Névleges kimenet
(tápfeszültség 14,4 V, 20 Hz–20 kHz, 1% THD)
60 W × 2 (4 Ω-on)
75 W × 2 (4 Ω-on)
150 W (BTL) (4 Ω-on)
dB)
Frekvenciaátvitel
5 Hz–50 kHz (
Harmonikus torzítás
0,05% vagy kevesebb (1 kHz, 4 Ω-on)
Aluláteresztő szűrő
80 Hz, 18 dB/oktáv
Energiaellátási követelmények
12 V, egyenáramú járműakkumulátor (negatív test)
Tápellátás feszültsége 10,5–16 V
Áramfelvétel
15 A névleges kimenetnél
(4 Ω, 60 W × 2)
távvezérlő bemenet: 1 mA
Méretek
kb. 326 × 55 × 200 mm
(szé × ma × mé) (kinyúlások és kezelőszervek nélkül):
Tömeg
kb. 2 kg kiegészítők nélkül
Mellékelt tartozékok
rögzítőcsavarok (4 db)
védőfedél (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
CEA2006 Szabvány
Óvintézkedések
Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
2–8 Ω impedanciájú hangsugárzókat használjon
Hibaelhárítási útmutató
Az alábbi ellenőrzőlista végigvezeti a készülék leggyakrabban előforduló hibáinak megoldásán.
A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Probléma
Ok, megoldás
A POWER/
PROTECTOR jelzés
nem világít.
A biztosíték kiolvadt.  Cserélje újra a biztosítékot.
kimenőteljesítménnyel.
Kettős csatlakoztatási mód lehetősége több hangsugárzós rendszerekhez.
Beépített aluláteresztő szűrő (80 Hz, 18 dB/oktáv).
Védőáramkör és kijelző.
Impulzus tápellátás* az egyenletes és szabályozott kimenőteljesítmény érdekében.
* Impulzus tápellátás
A készülék rendelkezik egy beépített teljesítményszabályzóval, amely átalakítja a biztosított
12 V egyenáram járműakkumulátor bemenetet nagysebességű impulzusokká egy félvezető
kapcsolóval. Ezeket az impulzusukat a beépített impulzustranszformátor feltranszformálja és
elválasztja a pozitív és negatív tápellátást, mielőtt újra egyenárammá konvertálná. Ennek
célja a járműakkumulátor feszültségingadozásainak szabályozása. Ez a könnyű tápellátás
rendszer magas hatékonyságú tápellátást biztosít alacsony impedanciakimenettel.
55
181
326
255
200
4-300-744-11 (1)
A földelés vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
 Rögzítse a földelés vezetéket megfelelően a jármű egy
fémalkatrészéhez.
A távvezérlő csatlakozóba érkező feszültség túlságosan alacsony.
A csatlakoztatott jármű audioegység nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a jármű audioegységet.
A rendszer túl sok erősítőt alkalmaz.  Használjon relét.
Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét (10,5–16 V).
A POWER/
PROTECTOR jelzés
zöldről pirosra vált.
Kapcsolja ki a főkapcsolót. A hangsugárzó kimenet rövidre van
zárva.
 Hárítsa el a rövidzárlat okát.
Kapcsolja ki a főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a hangsugárzóvezeték
és a földelés vezeték megfelelően csatlakoztatva legyen.
A készülék
rendellenesen
forró.
A hang
megszakad.
Generátorzaj
hallható.
A készülék rendellenesen melegszik.
Használjon megfelelő impedanciájú hangsugárzókat.
 2–8 Ω (sztereó), 4–8 Ω (mérőerősítőként alkalmazva).
Ügyeljen, hogy jól szellőző helyen helyezze el a készüléket.
A hőmérséklet védelem bekapcsolt.  Csökkentse le a hangerőt.
A tápellátás vezetékei túlságosan közel helyezkednek el az RCA
csatlakozóvezetékeihez.
 Helyezze távolabb egymástól a vezetékeket.
(mérőerősítőként alkalmazás esetén 4–8 Ω).
Ne csatlakoztasson aktív (beépített erősítővel rendelkező) hangsugárzókat a
készülék hangsugárzó kimeneteihez, mert az aktív hangsugárzók károsodhatnak.
Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol
— magas hőmérsékletnek, például közvetlen napsütésnek vagy hősugárzóból
kiáramló forró levegőnek,
— esőnek vagy párának,
— pornak vagy szennyeződésnek van kitéve.
Ha a jármű közvetlen napsütésben parkolt, ezért a hőmérséklet a jármű belsejében
nagymértékben megemelkedett, hagyja lehűlni a készüléket a használat előtt.
A készülék vízszintes beszerelése esetén ügyeljen, hogy ne takarja el hűtőbordákat
a padlókárpittal stb.
Ha a készüléket túlságosan közel helyezi el a jármű audioegységéhez vagy az
antennához, interferenciát okozhat. Ilyen esetben helyezze távolabb az erősítőt, a
jármű audioegységétől vagy az antennától.
Ha a jármű audioegység tápellátása nem megfelelő, ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ez az erősítő védőáramkört* tartalmaz a tranzisztorok és hangsugárzók
védelméhez, ha az erősítő meghibásodna. Ne próbálja meg tesztelni a
védőáramkört a hűtőborda lefedésével vagy a csatlakozások rendellenes
terhelésével.
Ne használja a készüléket gyenge akkumulátorral, mert a megfelelő működés a jó
tápellátástól függ.
Biztonsági okokból tartsa a jármű audioegységét mérséklet hangerőn, hogy a
járművön kívüli zajokat is hallja.
Biztosíték csere
Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki mindkét
biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van.
Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Figyelem!
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt használjon. Soha ne használjon olyan biztosítékot,
amelynek amperértéke meghaladja a készülékhez mellékelt biztosíték amperértékét,
mert károsíthatja a készüléket.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Csatlakoztatás
Szerelési és csatlakoztatási eszközök


ø 5 × 15 mm
( 4 db)
Beszerelés
A beszerelés előtt
A készüléket a csomagtérbe vagy egy ülés alá szerelje be.
Gondosan válassza meg a beszerelés helyét, hogy a készülék ne akadályozza a
vezető mozgását és ne legyen közvetlen napsütésnek vagy a fűtés forró
légáramlásának kitéve.
Ne szerelje a készüléket a padlókárpit alá, ahol nem biztosított a készülék
hőelvezetése.
Először helyezze el úgy a készüléket a beszerelés helyén, és jelölje meg a 4 csavarfurat
helyét a (külön megvásárolható) rögzítőlapon. Ezután fúrjon egy 3 mm átmérőjű
vezetőfuratot mindegyik jelzésre és szerelje fel a készüléket a lapra a mellékelt
rögzítőcsavarokkal. A rögzítőcsavarok 15 mm hosszúak, ezért ellenőrizze, hogy a
rögzítőlap vastagabb legyen 15 mm-nél.
Az ábrán látható módon szerelje a készüléket.

A földelés vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
 Rögzítse a földelés vezetéket megfelelően a jármű egy
fémalkatrészéhez.
A negatív hangsugárzóvezetékek hozzáérnek a jármű
karosszériájához.
 Tartsa távol a vezetékeket a jármű karosszériájától.
A hang tompa.
Az LPF kapcsoló „ON” helyzetben van.
 A teljes tartományt lefedő hangsugárzó csatlakoztatásakor
válassza az „OFF” beállítást.
A hangerő
túlságosan alacsony.
A LEVEL beállítása nem megfelelő. Forgassa a LEVEL vezérlőt az
óramutató járásának irányába.
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója
POWER/PROTECTOR jelző
Működés közben zölden világít.
Ha a PROTECTOR (védelem) bekapcsolt, a jelzés zöldről pirosra vált.
Ha a PROTECTOR (védelem) bekapcsolt, lásd a hibaelhárítási útmutatót.
LEVEL beállítószabályzó
A bemeneti jelszint ezzel a szabályzóval állítható be. Forgassa az óramutató
járásának irányába, ha a jármű kimeneti hangereje alacsony.
LPF kapcsoló
Ha az LPF kapcsoló ON állásban van, az aluláteresztő szűrő (80 Hz) működik.
*Védőáramkör
Ez az erősítő védőáramkörrel rendelkezik, amely a következő esetekben működésbe lép:
— a készülék túlmelegedésekor,
— egyenáram előállításakor,
— a hangsugárzócsatlakozók rövidzárlata esetén.
A POWER/PROTECTOR jelző színe zöldről pirosra vált és a készülék kikapcsol.
Ilyen esetben kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezést, vegye ki a kazettát vagy lemezt, és
határozza meg a meghibásodás okát. Ha az erősítő túlmelegedett, a használat előtt várjon,
amíg lehűl.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a legközelebbi Sony kereskedést.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállássaé kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Figyelmeztetések
A csatlakoztatás előtt válassza le a járműakkumulátorának testelés csatlakozóját a
rövidzárlat megelőzése érdekében.
Ügyeljen, hogy megfelelő teljesítmény jellemzőkkel rendelkező hangsugárzókat
használjon. Ha alacsony teljesítményű hangsugárzókat használ, azok
károsodhatnak.
Ez egy fázisfordító erősítő.
Ne csatlakoztassa a hangsugárzó  csatlakozóját a jármű karosszériájához, és ne
csatlakoztassa a jobb oldali hangsugárzó  csatlakozóját a bal oldali
hangsugárzóhoz.
A bemeneti és kimeneti vezetékeket a tápellátástól távol csatlakoztassa, mert a
közeli elvezetés interferenciás zajokat okozhat.
Ez a készülék egy nagyteljesítményű erősítő, ezért elképzelhető, hogy a jármű
hangsugárzóvezetékeinek használata esetén nem nyújtja a teljes teljesítményét.
Ha a jármű számítógépes rendszerrel rendelkezik navigációs vagy egyéb célból, ne
válassza le a járműakkumulátor földelés vezetékét. Ha leválasztja a vezetéket, a
számítógép memóriája törlődhet. A csatlakoztatáskor a rövidzárlat elkerülése
érdekében válassza le a +12 V tápellátás vezetéket, amíg az összes további vezeték
csatlakoztatásáig.
Kimenőteljesítmény: 60 W RMS × 2, 4 Ω, <1% THD + zaj
Jel/zaj arány:
93 dBA (referencia: 1 W, 4 Ω-ra)
XM-GTX6021.indd 1
2012.06.26. 14:13:19
A csatlakozók csatlakoztatását az alábbi ábra szerint végezze.
REM

+12V


GND
REM
 1 hangsugárzós rendszer (a  vagy  bemeneti
Bemeneti csatlakozók
+12V
Vonal bemenet csatlakozó (az ,  vagy  hangsugárzó
csatlakozással)
csatlakozással)
GND

Jármű
audioegység
LINE OUT
 Vonal bemenet csatlakozó (a  hangsugárzó csatlakozással)
Vezesse át a vezetékeket a fedélen, csatlakoztassa a vezetékeket, majd zárja le a
csatlakozókat a fedéllel.
Megjegyzés
Jármű
audioegység
A csavar meghúzásakor ügyeljen, hogy ne alkalmazzon túlságosan nagy
nyomatékot*, mert a csavar károsodhat.
* A meghúzási nyomaték értéke kevesebb, mint 1 N•m legyen.
Tápellátás csatlakozóvezetékek (külön megvásárolható)
L (BTL)
L (BTL)
Baloldali
hangsugárzó
(legalább 4 Ω)
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a jármű audioegység kimenet a készülék „L (BTL)” jelölésű
csatlakozójához legyen csatlakoztatva.
LINE OUT
Bal csatorna
Jobboldali
hangsugárzó
(legalább 4 Ω)
Jobb csatorna
 Kettős üzemmódú rendszer ( vagy  mélysugárzó
hídkapcsolással)
Távvezérlő kimenet*1
Hangsugárzó csatlakozók
Jármű audioegység
A jármű egy fém alkatrészéhez
Kevesebb, mint 450 mm
*2
Az alábbi ábráknak megfelelően kapcsolja be vagy ki az LPF kapcsolót a készülék
hátoldalán.
hangsugárzós rendszer (az  vagy  bemeneti
 2csatlakozással)
Baloldali
hangsugárzó
C1
Biztosíték (30 A)
C2
Jobboldali
hangsugárzó
L
+12 V járműakkumulátor
A C1, C2, L értékek részleteit lásd
a „Keresztezési értékek táblázata
6 dB/oktáv esetén” táblázatban.
*1 Ha olyan eredeti gyári vagy egyéb jármű audioegységgel rendelkezik, amelyen nem található
távvezérlő kimenet az erősítőhöz, csatlakoztassa a távvezérlő bemeneti csatlakozót (REMOTE)
a szükséges kiegészítő tápellátáshoz.
Mélysugárzó
Megjegyzések a tápellátásról
A +12 V tápellátás vezetéket az összes többi vezeték csatlakoztatása után csatlakoztassa.
Csatlakoztassa a földelés vezetéket megfelelően a jármű egy fémalkatrészéhez. A laza
csatlakozás az erősítő meghibásodását okozhatja.
Ügyeljen, hogy csatlakoztassa a jármű audioegység távvezérlő vezetékét a távvezérlés
csatlakozóhoz.
Az erősítővel távvezérlő kimenettel nem rendelkező jármű audioegység használatakor
csatlakoztassa a távvezérlő bemeneti csatlakozót (REMOTE) a kiegészítő tápellátáshoz.
Használjon biztosítékkal (30 A) ellátott tápellátás vezetéket.
Minden, a pozitív akkumulátor sarokhoz csatlakoztatott vezetéket a saroktól mért 450 mm-en
belül biztosítékkal kell ellátni, mielőtt elhaladna bármilyen fémalkatrész mellett.
Ellenőrizze, hogy a járműakkumulátora legalább az akkumulátor és az erősítő közötti
vezetékkel azonos keresztmetszetű vezetékkel legyenek csatlakoztatva a járműhöz (a test a
karosszériához).*2
Teljes teljesítményű üzemben több mint 30 A áram halad át a rendszeren. Ezért ügyeljen, hogy a
készülék +12 V és GND csatlakozóihoz legalább 14-es méretű (AWG-14) vagy több, mint 2 mm2
keresztmetszetű vezeték csatlakozzon.
Baloldali hangsugárzó
(legalább 2 Ω)
Jobboldai hangsugárzó
(legalább 2 Ω)
 Mélysugárzó (az  vagy  bemeneti csatlakozással)
Mélysugárzó (legalább 4 Ω)
Megjegyzés
Ha a mélysugárzót mono hangsugárzóként kívánja használni, a fenti ábrának
megfelelően csatlakoztassa a hangsugárzót. A mélysugárzó kimenőjele a jobb- és
baloldali jelkimenet kombinációja lesz.
XM-GTX6021.indd 2
Keresztezési értékek táblázata 6 dB/oktáv esetén
(4 Ω) ( hangsugárzó csatlakozás)
Keresztezési frekvencia
mértékegység: Hz
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1000
L
(tekercs)*
mértékegység: mH
12,7
8,2
6,2
4,7
4,2
3,3
2,4
1,6
1,0
0,8
0,6
C1/C2
(kondenzátor)*
mértékegység: µF
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
* Külön megvásárolható
Megjegyzések
Passzív keresztezett hálózatok használatakor több hangsugárzós rendszerben ügyeljen, hogy a
hangsugárzó impedancia ne legyen alacsonyabb a készülékhez megfelelő impedanciától.
12 decibel/oktáv rendszer járműbe történő beszerelésekor vegye figyelembe a következőket. Egy
12 decibel/oktávos rendszerben, ahol a fojtótekercs és a kondenzátor egyaránt soros
kapcsolásban van csatlakoztatva, különösen ügyelni kell a csatlakoztatáskor. Egy ilyen
áramkörben az erősítőn a keresztezési frekvenciát megközelítő frekvenciájú áthaladó áram
megnövekszik. Ha az audiojelek betáplálása folytatódik a keresztezési frekvencia területén, az
erősítő rendellenesen túlmelegedhet vagy a biztosíték kiolvadhat. Ezen kívül, ha a hangsugárzó
le van választva, rezonátorkörök sorozata alakul ki a fojtótekercsben és a kondenzátorban.
Ilyen esetben az ellenállási terület impedanciája jelentős mértékben lecsökken, ami az erősítőt
károsító rövidzárlatot okoz, ezért ügyeljen, hogy mindig legyen hangsugárzó csatlakoztatva az
áramkörbe.
2012.06.26. 14:13:19
Download PDF

advertising