Sony | XM-SD22X | Sony XM-SD22X Használati útmutató

2-514-765-11 (1)
Stereo Power
Amplifier
Sztereóerősítő
Kezelési útmutató
A vásárló feljegyzései
A típus és gyártási sorozatszám a készülék alján találhatók.
Az alábbi helyre kérjük, jegyezze fel a készülék sorozatszámát.
Ha a készülékkel kapcsolatos tanácsért fordul kereskedőjéhez, közölje a feljegyzett
számot.
Típusszám: XM-SD22X Sorozatszám: ___________________________________________
XM-SD22X
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
A kezelőszervek funkciója A készülék jellemzői
• Csatornánként 400 W-os maximális teljesítmény
és elhelyezkedése
(4 Ω).
1 PROTECTOR jelző
Ha a PROTECTOR védőáramkör működésbe
lép, a jelző pirosan világít.
Ha a PROTECTOR védőáramkör működésbe
lép, olvassa el a Hibaelhárítás fejezet ide
vonatkozó részeit.
• Ez a készülék mono erősítőként is használható,
maximum 1200 W kimenőteljesítménnyel.
• Ha az autós fedélzeti egységen nincs
vonalkimenet, az erősítőt közvetlenül a hangszóró
kimenethez is csatlakoztathatja (nagy jelszintű
bemeneti csatlakoztatás).
• Beépített, szabályozható aluláteresztő szűrő és
mélyhang erősítő áramkör.
• Kettős csatlakoztatási lehetőség több hangszórós
rendszerekhez.
• Beépített védőáramkör.
• Impulzus rendszerű tápegység* a stabil, egyenletes
feszültség biztosításához.
2 LEVEL szabályzó
A bemeneti jelszintet ezzel a szabályzóval lehet
beállítani. Ha az autórádió kimeneti jelszintje
alacsonynak tűnik, forgassa ezt a szabályzót
jobbra.
3 LOW BOOST szabályzó
Ezzel a szabályzóval a 40 Hz körüli
frekvenciatartományt maximum 10 dB-lel lehet
erősíteni.
* Impulzus rendszerű tápfeszültség
A készülék beépített átalakítója a gépkocsi
akkumulátor 12 V-os tápfeszültségét
egy félvezető kapcsoló segítségével
nagysebességű jelekké alakítja. A beépített
impulzusátalakító feltranszformálja és negatív,
illetve pozitív feszültséggé alakítja ezeket
a jeleket, majd ismét egyenfeszültséggé
alakítja. Ezzel lehet a gépkocsi akkumulátor
egyébként ingadozó feszültségét stabilizálni.
A kis súlyú tápegység nagy hatékonysággal
és alacsony kimenő impedanciával működik.
4 Levágási frekvencia szabályzó
Az aluláteresztő szűrő levágási frekvenciája
(50–300 Hz) állítható be.
5 FILTER választó kapcsoló
LPF pozícióban az aluláteresztő szűrő van
bekapcsolva.
LEVEL
LOW BOOST
(40Hz)
2
4
5.5
110
60
0.5
6
0.3V
FILTER
0
+10dB
50
170
260
300Hz
PROTECTOR
OFF
2HU
LPF
Mélyhang erősítés
dB
10
0
10
40
100
1k
Hz
Frekvencia
Levágási frekvencia
dB
10
0
-10
-20
300Hz
-30
170Hz
-40
50Hz
-50
-60
-70
-80
10
100
Frekvencia
1k
Hz
Kapcsolási rajz
Power
AMP
Normal
Lch
Lch
LEVEL
(BTL.)
LOW BOOST
LPF
BTL
Power
AMP
Inverted
Rch
Rch
LEVEL
LOW BOOST
3HU
Üzembe helyezés
Mielőtt hozzákezdene
• Rögzítse a készüléket a csomagtérben, vagy
valamelyik ülés alá.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy ne akadályozza
Önt vezetés közben, és ne érje közvetlen napfény
vagy a fűtés meleg levegője.
• Soha ne helyezze az erősítőt a gépkocsi szőnyeg
alá, mert a készülék hőelvezetése jelentősen gátolt
lesz.
Első lépésként helyezze a készüléket a beszerelési
pozícióba és jelölje ki a négy csavar helyét az
alaplemezen (nem tartozék). A kijelölt pozíciókban
készítsen 3 mm-es furatokat, majd szerelje az
erősítőt a mellékelt csavarokkal az alaplemezre.
A mellékelt csavarok 15 mm hosszúak. Éppen ezért
olyan alaplemezt kell használni, amely vastagsága
nagyobb 15 mm-nél.
Alkatrészek a beszereléshez és a csatlakoztatáshoz
햲
햳
∅
햴
×1
(× 4)
Egység: mm
403
55
380
262
277
1
368
4HU
∅6
Csatlakoztatás
Figyelem!
• Rövidzárlat elkerülése érdekében
a csatlakoztatások végrehajtása előtt a gépkocsi
akkumulátorának testkábelét távolítsa el.
• Mindig teljesítményben megfelelő hangszórókat
kell csatlakoztatni a készülékhez. Ha kisebb
teljesítményű hangszórókat csatlakoztat,
a hangszórók súlyosan károsodhatnak.
• A hangszórók # kivezetéseit nem szabad
a gépkocsi karosszériájához csatlakoztatni,
ugyanígy nem szabad a jobb- és baloldali
hangszóró # vezetékeit egymással összekapcsolni.
• A bemenő és kimenő vezetékeket a tápkábeltől
távolabb kell vezetni, mert interferencia zavarok
léphetnek fel.
• Az Ön készüléke egy nagyteljesítményű erősítő.
Éppen ezért kapacitását nem lehet teljes mértékben
kihasználni a gépkocsihoz mellékelt hangszóró
kábelek használatával.
• Ha gépkocsijában navigációs vagy egyéb
rendeltetésű számítógép van, az erősítő
csatlakoztatásakor ne távolítsa el az akkumulátor
testkábelét, mert a számítógép memóriája
törlődhet. A csatlakoztatáskor fellépő rövidzárlat
elkerülése érdekében a +12 V-os tápkábelt
utolsóként csatlakoztassa.
Megjegyzések a tápfeszültség forráshoz
• A +12 V-os tápkábelt az összes többi vezeték
csatlakoztatása után szabad csatlakoztatni.
• A testkábelt szorosan kell a karosszéria
fémes részéhez rögzíteni. A fellazult
csatlakozás az erősítő meghibásodását
okozhatja.
• Ne feledje az autórádió távvezérlő kábelét az
erősítő távvezérlő aljzatához csatlakoztatni.
• Ha olyan autórádiója van, amelyiken nincsen
távvezérlő kimenet, csatlakoztassa az
erősítő távvezérlés bemenetét (REMOTE)
a gyújtáskapcsoló vezérlése alatt álló
tápfeszültség-forráshoz.
• A tápkábelt beépített olvadóbiztosítóval kell
használni (80 A).
• A pozitív akkumulátorsaruhoz csatlakozó
összes tápkábelt olvadóbiztosítóval kell ellátni
a sarutól maximum 450 mm távolságban,
mielőtt bármilyen fémes részen áthaladnak.
• Ellenőrizze, hogy a gépkocsihoz csatlakozó
(földelés a karosszérián)*2 gépkocsi
tápkábelek legalább olyan vastagok legyenek,
mint az erősítő és az akkumulátor közötti
tápkábel.
• Az erősítő +12V és GND aljzataihoz
csatlakoztatott vezetékek mérete 4-Gauge-nál
(AWG-4), vagy keresztmetszetben kifejezve
22 mm2-nél nagyobb legyen.
A csatlakoztatást az alábbi ábra szerint hajtsa végre.
REM
3
+12V
3
GND
REM
+12V
GND
c
Fűzze át a vezetékeket a védőkupakon, csatlakoztassa a vezetékeket az aljzatokhoz,
majd a védőkupakot húzza rá a kapcsokra.
Megjegyzés
A csavar meghúzásánál ne alkalmazzon túlságosan nagy nyomatékot*, mert a csavar
károsodhat.
* A nyomaték ne legyen nagyobb 1 N•m-nél.
5HU
Tápkábel csatlakoztatása
a gépkocsi fémes
részéhez
Távvezérlő
kimenet*
(REM OUT)
kevesebb mint 450 mm
*2
Olvadóbiztosíték (80 A)
Autórádió
+12 V-os gépkocsi
akkumulátor
* Ha gyárilag beszerelt, vagy olyan autórádiója van, amelyiken nincsen távvezérlő kimenet,
csatlakoztassa az erősítő távvezérlés bemenetét (REMOTE) a gyújtáskapcsoló vezérlése
alatt álló tápfeszültség-forráshoz.
2 hangszórós rendszer
Autórádió
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek
funkciója és elhelyezkedése” című
fejezetben.
LINE OUT
Bal hangszóró
(min. 2 Ω)
6HU
Jobb hangszóró
(min. 2 Ω)
Csatlakoztatás mono erősítőként
Autórádió
LINE OUT
Jobb csatorna
Bal csatorna
BTL
BTL
BTL
BTL
Jobb hangszóró
(min. 4 Ω)
Bal hangszóró
(min. 4 Ω)
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek funkciója
és elhelyezkedése” című fejezetben.
Megjegyzés
Az autórádió vonalkimenetét az erősítő „L
(BTL)” aljzatához kell csatlakoztatni.
Csatlakoztatás mélyhangsugárzóhoz mono
erősítőként
Autórádió
LINE OUT
OFF
BTL
Mélyhangsugárzó
(min. 4 Ω)
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek funkciója és
elhelyezkedése” című fejezetben.
LPF
BTL
Megjegyzés
Ha a mélyhangsugárzót mono
hangsugárzóként kívánja használni,
a csatlakoztatást a fentiek szerint hajtsa végre.
A mélyhangsugárzó hangkimenete a bal- és
jobboldali kimenőjelek kombinációja lesz.
7HU
Kétutas csatlakoztatás
Két kimenő csatorna
Autórádió
LINE OUT
INPUT
THROUGH OUT
OFF
LPF
Teljes
sávszélességű
hangszórók
(min. 2 Ω)
A THROUGH OUT csatlakozón keresztül
maximum 3 erősítő fűzhető fel. Ellenkező
esetben a megfelelő jelszint nem állítható
elő, és az autórádió károsodhat.
Négy kimenő csatorna
INPUT
LPF
OFF
Mélyhangsugárzók
(min. 2 Ω)
Ha több erősítőt csatlakoztat, használja
a THROUGH OUT csatlakozót.
A bemenőjelek változatlan formában,
feldolgozás nélkül jelennek meg
a kimeneten.
Autórádió
LINE OUT
OFF
LPF
Teljes
sávszélességű
hangszórók
(min. 2 Ω)
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek funkciója
és elhelyezkedése” című fejezetben.
8HU
OFF
LPF
Mélyhangsugárzók
(min. 2 Ω)
Megjegyzés
Ennél a csatlakoztatási módnál
a mélyhangsugárzó hangereje a fader
szabályzóval állítható be.
Kettős csatlakoztatás (hídkapcsolású
mélyhangsugárzó)
OFF
LPF
LINE OUT
Autórádió
C1
C2
Bal hangszóró
Jobb hangszóró
L
Mélyhangsugárzó
Keresztezési frekvenciaértékek 6 dB/
oktávos (4 ohm) rendszernél
Keresztezési
frekvencia
(Hz)
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1000
* (nem tartozék)
L
(tekercs)*
(mH)
12,7
8,2
6,2
4,7
4,2
3,3
2,4
1,6
1,0
0,8
0,6
C1/C2
(kondenzátor)*
(µF)
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
Megjegyzések
• Ha több hangszórós rendszerben passzív
hangváltót alkalmaz, ügyelni kell arra,
hogy a hangszóró rendszer impedanciája
ne legyen alacsonyabb az erősítőre
megadott értéknél.
• Ha a gépkocsiba 12 dB/oktávos rendszert
helyez üzembe, vegye figyelembe
az alábbiakat. Ha egy 12 dB/oktávos
rendszerben tekercset és kondenzátort
alkalmazunk egymással sorba kötve, ezek
csatlakoztatásánál nagyon figyelmesnek
kell lenni. Az ilyen áramköröknél olyan
áramerősség növekedés lép fel, mely.
a keresztezési frekvenciaértéknek
megfelelő frekvenciájú, és nem terheli meg
a hangszórókat. Ha közben a hangjelek
folyamatosan érkeznek a hangváltóhoz, az
erősítő rendkívüli mértékben felmelegszik,
vagy a biztosíték kiolvad. Ugyanígy,
ha a hangszórókat leválasztjuk az
áramkörről, a tekercs és a kondenzátor
soros rezgőkört alkot. Ebben az esetben
az impedancia – a rezonancia területen
egy rövidzárlathoz hasonló szituáció
következtében – rendkívül lecsökken,
amely az erősítőt károsítja. Éppen ezért az
ilyen áramkörhöz mindig csatlakoztatni kell
egy hangszórót.
9HU
Magas bemeneti jelszintű csatlakoztatás
(mono erősítőként mélyhangsugárzóhoz csatlakoztatva)
Bal hangszóró
Autórádió
Jobb hangszóró
2
*
BTL
BTL
Mélyhangsugárzó
(min. 4 Ω)
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek funkciója
és elhelyezkedése” című fejezetben.
10HU
Megjegyzés
Ha a mélyhangsugárzót mono
hangsugárzóként kívánja használni,
a csatlakoztatást a fentiek szerint hajtsa
végre. A mélyhangsugárzó hangkimenete
a bal- és jobboldali kimenőjelek kombinációja
lesz.
Magas bemeneti jelszintű csatlakoztatás
(2 hangszórós rendszerben)
Fehér
Fekete csíkos
vezeték
Szürke
2
*
Fekete csíkos
vezeték
Bal hangszóró
(min. 2 Ω)
Bal hangszóró
kimenet
Autórádió
Jobb hangszóró
kimenet
Jobb hangszóró
(min. 2 Ω)
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek funkciója
és elhelyezkedése” című fejezetben.
11HU
Magas bemeneti jelszintű csatlakoztatás
(mono erősítőként csatlakoztatva)
Fekete csíkos
vezeték
Bal hangszóró
kimenet
Fekete
csíkos
vezeték
Fekete csíkos
vezeték
Jobb hangszóró
kimenet
Fekete
csíkos
vezeték
Autórádió
2
2
*
*
BTL
BTL
Bal hangszóró
(min. 4 Ω)
BTL
BTL
Jobb hangszóró
(min. 4 Ω)
A kapcsolók és szabályzók megfelelő
beállítását lásd a „Kezelőszervek funkciója
és elhelyezkedése” című fejezetben.
* Magas bemeneti jelszintű csatlakozó
Szürke/fekete
csíkos
Szürke
12HU
Fehér/fekete
csíkos
Fehér
Figyelmeztetés
• A készüléket kizárólag negatív testelésű, 12 V
egyenfeszültségű akkumulátorról szabad
üzemeltetni.
• Használjon megfelelő impedanciájú hangszórókat.
— 2–8 Ω (sztereó üzemmódban), 4–8 Ω
(hídkapcsolás esetén).
• A készülék hangszóró kimeneteihez nem
szabad aktív (beépített erősítővel rendelkező)
hangsugárzókat csatlakoztatni. Ez az aktív
hangsugárzókat súlyosan károsíthatja.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol:
— Magas hőmérsékletnek van kitéve (pl.
közvetlen napsugárzás, vagy a fűtés forró
levegője).
— Eső vagy nedvesség érheti.
— Pornak vagy szennyeződésnek van kitéve.
• Ha gépkocsija a tűző napon parkol, és az utastér
jelentősen felmelegedett, a bekapcsolással várjon
néhány percet, amíg kellő mértékben lehűl
a készülék.
• Ha a készüléket vízszintes pozícióban rögzíti,
ügyeljen arra, hogy a gépkocsiban lévő szőnyeg,
stb. ne takarja el a hűtőbordákat.
• Ha a készüléket túlságosan közel szereli az
autórádióhoz, interferencia léphet fel. Ebben
az esetben az erősítőt szerelje távolabb az
autórádiótól.
• Ha a készülék nem kap tápfeszültséget, ellenőrizze
a csatlakozásokat.
• Az erősítő olyan védőáramkörrel* rendelkezik,
amelyik meghibásodás esetén megóvja
a hangszórókat és a tranzisztorokat. Soha ne
tesztelje a védőáramkör működését a hűtőborda
letakarásával vagy az előírtnál nagyobb terhelés
alkalmazásával.
• Ne üzemeltesse a készüléket gyenge
akkumulátorról, mert az optimális működéshez
tökéletes áramellátás szükséges.
• Közlekedésbiztonsági okokból mindig csak
közepes hangerőn hallgassa a készüléket, így
a külső hangokat is hallani fogja.
• Gyári állapotban a készülék FILTER
kapcsolójának beállítása „LPF”. Ha teljes
sávszélességű hangszórókat használ, kapcsolja
„OFF” pozícióba.
Az olvadóbiztosíték
cseréje
Ha az olvadóbiztosíték kiolvad, ellenőrizze
a tápfeszültség csatlakozásokat, majd cserélje
ki az olvadóbiztosítékot. Ha a csere után az
olvadóbiztosíték ismét kiolvad, a hiba a belső
áramkörökben van. Ilyen esetekben keresse fel
a Sony szakszervizt.
Figyelem!
Mindig a megfelelő amper értékű olvadóbiztosítékot
kell használni. Soha ne használjon az előírtnál
nagyobb amper értékű olvadóbiztosítékot, mert
a készülék súlyosan károsodhat.
* Védőáramkör
Ez az erősítő olyan védőáramkörrel
rendelkezik, amely az alábbi esetekben
működik:
— ha a készülék túlmelegszik.
— egyenáram generálódik.
— a hangszóró kapcsokon rövidzárlat
keletkezik.
A PROTECTOR jelző pirosan világít, és
a készülék kikapcsol.
Ha ilyen eset előfordul, kapcsolja ki
a csatlakoztatott berendezést és vegye ki
a kazettát vagy a lemezt, majd próbálja
felderíteni a meghibásodás okát. Ha az
erősítő túlmelegedett, várjon addig, míg kellő
mértékben lehűl.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
13HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony XM-SD22X típusú erősítő az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
AUDIO TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS TELJES HARMONIKUS TORZÍTÁS
200 Watt csatornánkénti minimális folyamatos kimenő teljesítmény
4 Ohm terhelésen, mindkét csatorna meghajtva 20 Hz–20 kHz
frekvenciatartományban, kevesebb, mint 0,1% teljes harmonikus torzítás
mellett a Car Audio Ad Hoc Committee előírásainak megfelelően.
Egyéb jellemzők
Áramköri rendszer OTL (kimenő transzformálás
nélküli) áramkör
Kapcsolóüzemű tápegység
Bemenetek
RCA bemenetek
Nagy jelszintű bemenet
Kimenetek
Hangszóró kimenetek
Átmenő jel csatlakozók
Hangszóró impedanciája
2–8 Ω (sztereó)
4–8 Ω (hídkapcsolás esetén)
Maximális teljesítmény
400 W × 2 (4 Ω)
600 W × 2 (4 Ω)
1200 W (BTL, 4 Ω)
Névleges teljesítmény (14,4 V tápfeszültségen)
200 W (tartós) × 2 (20 Hz–20
kHz, 0,1% THD + N, 4 Ω)
250 W (tartós) × 2 (20 Hz–20
kHz, 0,15% THD + N, 2 Ω)
500 W (tartós) (BTL) (20 Hz–20
kHz, 0,15% THD + N, 4 Ω)
Jel/zaj arány
93 dBA (referenciaszint:
1 W, 4 Ω)
Frekvencia átvitel 5 Hz–50 kHz (+0,5
–3 dB)
Bemenő jelszint szabályozás
0,3–6 V (RCA csatlakozó)
1,2–12 V (magas jelszintű
csatlakozó)
Aluláteresztő szűrő 50–300 Hz, −12 dB/oktáv
Mélyhang erősítés 0–10 dB (40 Hz)
Üzemeltetés
12 V-os gépkocsi akkumulátorral
(negatív test)
Üzemi feszültség 10,5–16 V
Áramfelvétel
Névleges teljesítményen: 48 A
(4 Ω)
Távvezérlő bemenet: 1 mA
Méretek
Kb. 403 × 55 × 277 mm
(szé/ma/mé) a maximális
kinyúlások nélkül
Tömeg
Kb. 5,0 kg, a tartozékok nélkül
Mellékelt tartozékok
Rögzítő csavarok (4 db)
Nagy jelszintű
csatlakozóvezeték (1)
Védőkupak (1)
• A csomagolóanyag nem tartalmaz polisztirén
habot.
• Egyes alkatrészek forrasztása ólommentes
forrasztóanyaggal történt.
• A készülék háza nem tartalmaz halogén
égésgátlókat.
• A nyomtatott áramkörök nem tartalmaznak
halogén égésgátlókat.
CEA2006 szabvány
Kimenőteljesítmény:
200 W (tartós) × 2 (4 Ω, <1 % THD + N)
Jel/zaj arány:
93 dBA (referenciaszint: 1 W, 4 Ω)
14HU
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Hibaelhárítás
Az alábbi lista segít Önnek a leggyakrabban előforduló hibajelenségek orvoslásában.
Mielőtt az alábbi listát áttanulmányozná, ellenőrizze a csatlakoztatásokat és a kezelési utasításokat.
Hibajelenség
Ok/Megoldás
A kék világítás nem működik.
A biztosíték kiolvadt. t Cserélje ki.
A testvezetéket nem csatlakoztatta biztonságosan.
t Csatlakoztassa a vezetéket biztonságosan a gépkocsi fém részéhez.
A távvezérlő aljzaton megjelenő tápfeszültség túl alacsony.
• A csatlakoztatott készülék nincs bekapcsolva.
t Kapcsolja be.
• A rendszerben túl sok az erősítő. t Használjon relét.
Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét (10,5–16 V).
Kapcsolja ki az erősítőt. Rövidzárlat lépett fel a hangszóró kimeneten.
t Hárítsa el a rövidzárlatot.
Kapcsolja ki az erősítőt. Ellenőrizze, hogy a hangszóró vezetékek és
a testvezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
A készülék túlzottan felmelegedett.
• Megfelelő impedanciájú hangszórókat használjon.
t 2–8 Ω (sztereó üzemmódban), 4–8 Ω (hídkapcsolás esetén).
• A készüléket megfelelő szellőzésű helyre kell beszerelni.
A hőkioldó bekapcsolt. t Csökkentse a hangerőt.
A tápkábel túl közel fut az RCA vezetékhez.
t Helyezze távolabb az RCA vezetéktől.
A testvezetéket nem csatlakoztatta biztonságosan.
t Csatlakoztassa a testvezetéket szorosan a karosszéria fémes
részéhez.
A negatív hangszóró vezetékek hozzáérnek a karosszériához.
t Helyezze távolabb a vezetékeket a karosszériától.
A FILTER szűrőkapcsoló „LPF” pozícióban áll.
• Gyári állapotban a készülék FILTER kapcsolójának beállítása „LPF”.
t Ha teljes sávszélességű hangszórókat használ, kapcsolja „OFF”
pozícióba.
A LEVEL szabályzó beállítása nem megfelelő. Forgassa a LEVEL
szabályzót jobbra.
A PROTECTOR jelző pirosan
világít.
• A készülék túlzottan
felmelegszik.
• A hang megszakad.
Generátorzaj beszűrődés.
A hang tompa.
A hangerő túl alacsony.
15HU
Download PDF

advertising