Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Vizualizator 3D personal Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Rezolvarea problemelor privind
lipsa sunetului, a imaginilor
video sau a redării 3D de pe
un PlayStation ®3 (PS3™)
Dispozitiv de afişare montat pe cap
Problemele audio şi video pot apărea la schimbarea ieşirii
echipamentului PS3™ cu una dintre următoarele metode:
 s-a schimbat ieşirea spre sistem utilizând funcţia de transfer HDMI
a sistemului;
 s-a schimbat ieşirea spre sistem conectând echipamentul PS3™ şi
acest sistem în mod direct, după utilizarea echipamentului PS3™ cu
un aparat TV.
În oricare dintre aceste cazuri, în timp ce sistemul este pornit, închideţi
echipamentul PS3™, apoi ţineţi apăsat butonul de pornire al acestuia
pentru cel puţin 5 secunde (până când auziţi alt semnal sonor)
pentru a-l reporni.
Ghid de punere
în funcţiune
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc. De asemenea, „PS3” este o marcă comercială a aceleiaşi
companii.
Conţinutul cutiei
Unitatea montată
pe cap
Unitatea
procesorului
Căşti
Cablu HDMI
Cablu de alimentare
CA (de la reţea)
Accesorii
Documentaţie
Înainte de utilizare, consultaţi, de asemenea, „Măsuri de precauţie privind
sănătatea” şi „Măsuri de precauţie” din „Ghidul de referinţă”.
© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (RO)
HMZ-T2
1
Conectarea
Conectarea echipamentului de redare şi
a aparatului TV.
Conectarea căştilor furnizate.
Întindeţi partea din dreapta a cablului pe
canelură. (Prinderea cablului sub găici în mai
multe locuri îl va face să stea fix pe locul său.)
Player Blu-ray DiscTM
Televizor
Consolă de jocuri
HDMI
OUT
HDMI
IN
Echipamentul
de redare
Cablu HDMI (furnizat)
Dacă echipamentul dvs. de redare are o singură mufă
HDMI OUT, puteţi viziona totuşi conţinut video de
pe echipamentul de redare pe televizor conectând
aparatul TV la unitatea procesorului cu ajutorul unui
cablu HDMI de mare viteză. În acest caz, setaţi „HDMI
pass-through” din „General Setup” la „On”.
Notă
 Transferul prin HDMI nu permite redarea
simultană a conţinutului video pe unitatea
montată pe cap şi pe aparatul TV.
Unitatea procesorului
(partea din spate)
Treceţi partea din
stânga a cablului
în spatele găicii.
Treceţi partea din dreapta
a cablului în spatele găicii.
Introduceţi complet
miniconectorul
stereo al căştilor
în mufa căştilor.
Conectaţi la unitate
cablul de alimentare
CA, apoi conectaţi
unitatea la reţea.
Sfat
 Dacă preferaţi, puteţi conecta în
schimb propriile dvs. căşti stereo
cu miniconector.
Cablu de
alimentare CA
(la reţea) (furnizat)
La priza
de perete
Porniţi sistemul ().
Indicatorul de alimentare de pe unitatea
procesorului se aprinde acum verde.
Conectaţi unitatea
montată pe cap.
Unitatea procesorului
(partea din faţă)
Porniţi echipamentul de redare ().
Unitatea
montată pe cap
Se continuă în secţiunea
2 Purtarea unităţii
Purtarea unităţii vă va împiedica să vedeţi altceva în afara ecranelor de afişaj. Înainte de a vă
monta pe cap unitatea, faceţi-vă puţin timp pentru a consulta paşii 2 – 4 (Purtarea unităţii,
Configurarea şi Utilizarea), astfel încât să vă familiarizaţi cu procedura de utilizare a acesteia.
2 Purtarea unităţii
Reglaţi poziţia dispozitivului pe cap.
Pentru o utilizare
confortabilă a unităţii
Mişcaţi cu grijă unitatea spre stânga, spre dreapta, în sus
şi în jos pentru a găsi poziţia optimă din care să vedeţi
centrul celor două ecrane.
 Sprijiniţi unitatea pe frunte şi pe
cele două locuri din partea din
spate a capului.
 Nu sprijiniţi unitatea pe nas.
 Potriviţi unitatea astfel încât ecranele
să vi se afle în faţa ochilor.
Ochi
Note
 Dacă unitatea detectează că suportul pentru frunte  nu vine în
contact direct cu fruntea dvs. în timpul vizionării, ecranele se închid
în mod automat. Asiguraţi-vă că suportul pentru frunte rămâne
fixat în mod ferm pe fruntea dvs.
 Dacă suportul pentru frunte  este prea coborât (adică înclinat
spre frunte), vă va fi dificil să vedeţi ecranele. În acest caz, în timp
ce ţineţi butonul de blocare tras  spre stânga, ridicaţi suportul
pentru frunte şi împingeţi-l înainte.
Strângeţi cureaua de fixare până la
montarea fermă a unităţii.
Ecran
Sfat
În cazul în care purtaţi ochelari de vedere sau lentile de contact, le puteţi purta în continuare în timpul vizionării
(cu toate acestea, ochelarii pentru citit fac excepţie). Reţineţi că utilizarea dispozitivului cu ochelari cu lentile
bifocale ar putea să nu ofere o experienţă optimă.
 Lungimea curelei inferioare şi a celei superioare poate fi reglată.
Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de referinţă”.
Puneţi-vă căştile.
Introduceţi casca marcată cu R în urechea dreapta, iar pe
cea marcată cu L în urechea stângă.
Scoateţi din locaş cureaua
de fixare.
Ţinând apăsat butonul de eliberare a curelei de
fixare, trageţi de aceasta, mai întâi la una dintre
părţi, apoi la cealaltă.
Pentru a scoate unitatea montată
pe cap
Puneţi-vă pe cap dispozitivul.
 Scoateţi căştile de pe urechi înainte de a vă scoate
unitatea montată pe cap.
 Ţineţi apăsate butoanele de eliberare a curelei de fixare
de pe ambele părţi şi trageţi unitatea spre înainte în timp
ce o ridicaţi în sus.
Coborâţi spre ceafă cureaua de fixare inferioară.
3 Configurarea
Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran pentru
diferite operaţii.
Selectaţi o limbă de afişare
(numai la prima utilizare).
Apăsaţi pe butonul / pentru a selecta
o limbă, apoi apăsaţi pe MENU sau pe
butonul .
4 Utilizarea
Controlaţi redarea din sursele de redare
compatibile.
Controlarea redării de pe unitate
Redare
Derulare înapoi
Ţineţi butonul apăsat
pentru a sări la capitolul
anterior.
Reglaţi intervalul dintre lentile.
Glisaţi fiecare dintre
butoanele de reglare
a intervalului dintre lentile,
până când puteţi vedea ambele ecrane în mod clar.
După reglarea lentilelor, apăsaţi pe butonul MENU
sau pe butonul .
Pornire/
Standby
Ţineţi butonul apăsat
pentru a intra în modul
standby.
Derulare
înainte
Sfaturi
 Dacă după reglarea intervalului dintre lentile nu puteţi
vedea în mod clar ecranele, consultaţi din nou instrucţiunile,
începând de la secţiunea 2, „Purtarea unităţii”.
 Dacă reglarea lentilelor este dificilă, încercaţi să glisaţi
ambele butoane de reglare spre centru, înainte de a începe
reglarea intervalului dintre lentile.
Ţineţi butonul apăsat
pentru a sări la
capitolul următor.
Pauză
Verificaţi alinierea afişării.
Toate cele trei marcaje „I”
intersectează linia orizontală.
Volum
Asiguraţi-vă că toate cele trei marcaje „I” intersectează
linia orizontală, apoi apăsaţi pe butonul MENU sau pe
butonul .
Este acceptabil ca marcajele „I” să intersecteze linia
orizontală într-o altă poziţie decât centrul ecranului.
Notă
Cel puţin un marcaj „I” nu
intersectează linia orizontală.
 În cazul în care chiar şi numai unul singur dintre marcajele
„I” nu intersectează linia orizontală, opriţi utilizarea
sistemului. Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de referinţă”
Urmaţi instrucţiunile afişate.
După ce aţi citit informaţiile, apăsaţi pe butonul MENU
sau pe butonul .
Note
 Acest sistem nu poate fi utilizat pentru controlarea
avansată (cum ar fi efectuarea operaţiilor din
meniu) a echipamentului de redare.
 Controlarea echipamentului prin utilizarea acestor
butoane este posibilă numai atunci când modul
„Control for HDMI” din „General Setup” este setat la
„On” (setarea prestabilită).
 Anumite echipamente de redare nu pot fi controlate
utilizând butoanele de pe unitatea montată pe cap.
Pentru detalii privind configurarea setărilor din meniu şi a accesoriilor
ataşate, consultaţi „Ghidul de referinţă”.
Notă
 Pentru rezolvarea problemelor privind lipsa sunetului, a imaginilor video sau a redării 3D atunci
când sistemul este conectat la un PlayStation®3 (PS3™), consultaţi instrucţiunile de depanare de
pe coperta din spate.
Download PDF

advertising