Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Vizualizator 3D personal wireless Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

1
Conectaţi echipamentul de redare şi un televizor
la unitatea procesorului.
Unitatea procesorului (partea din spate)
Puteţi viziona materiale video de pe echipamentul de
redare pe televizor prin conectarea televizorului la unitatea
procesorului cu un cablu HDMI de mare viteză.
În acest caz, setaţi „HDMI pass-through” (Transfer prin HDMI)
din „General Setup” (Configurare generală) la „On” (Activat).
HDMI IN
HDMI OUT
(TV)
Notă
Dispozitiv de afişare montat pe cap
Ghid de punere în funcţiune
 Transferul prin HDMI nu
permite redarea simultană
a conţinutului video pe
unitatea montată pe cap
şi pe televizor.
Cablu HDMI (furnizat)
Cablu HDMI
(comercializat
separat)
Player Blu-ray Disc™
Consolă de jocuri
2
Televizor
Conectaţi căştile.
Conectaţi mini conectorul căştilor
la mufa pentru căşti.
3
Conectaţi adaptorul mare CA şi cablul
de alimentare CA la unitatea procesorului.
Unitatea procesorului
(partea din spate)
Cablu de
La priza
Adaptor CA
alimentare CA
de perete
(mare) (furnizat) (la reţea) (furnizat)
Înainte de utilizare, consultaţi, de asemenea, „Măsuri de precauţie privind
sănătatea” şi „Măsuri de precauţie” din „Ghidul de referinţă”.
4 Porniţi sistemul.
HMZ-T3W
1. Porniţi unitatea
procesorului.
Broşura a fost tipărită utilizând cerneală pe bază de ulei
vegetal care nu conţine VOC (Volatile Organic Compound).
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (RO)
1
2. Porniţi unitatea montată
pe cap.
Conectare
Pregătiţi următoarele elemente incluse în cutie.
5
Porniţi echipamentul de redare.
6 Selectaţi intrarea.
Unitatea montată pe cap
şi unitatea cu baterie (1)
Unitatea procesorului (1)
Căşti (1)
Cablu HDMI (1)
Cablu micro USB (1)
Adaptor CA (mic)
(AC-UD10) (1)
Adaptor CA (mare)
(AC-L200D) (1)
Cablu de alimentare
CA (de la reţea) (2)
Înainte de utilizare, încărcaţi bateria.
Adaptor CA
(mic) (furnizat)
7
Ajustaţi orientarea unităţii cu baterie şi
asiguraţi-vă că indicatorul WIRELESS este
aprins cu culoarea albastru.
Note
Încărcarea începe atunci când adaptorul CA mic şi cablul de alimentare
CA sunt conectate la unitatea cu baterie.
Indicatorul  (alimentare) este aprins cu culoarea portocalie în timpul
încărcării şi, se stinge după finalizarea încărcării.
Cablu micro USB
(furnizat)
Apăsaţi butonul INPUT de pe
unitatea procesorului pentru
a selecta intrarea pentru
echipamentul sursă. Indicatorul
HDMI INPUT al intrării selectate se
va aprinde cu culoarea portocaliu.
Cablu de alimentare CA
(la reţea) (furnizat)
La priza de perete
 Este posibil ca undele
radio să nu fie recepţionate
corespunzător, în funcţie de
orientarea unităţii cu baterie.
Folosiţi unitatea cu baterie
cu sigla SONY orientată în sus.
 Asiguraţi-vă că nu există
obstacole între unitatea
procesorului şi unitatea
cu baterie.
Distanţa de comunicare:
Aprox. 5 m
Sfaturi
Unitate
cu baterie
Unitate montată
pe cap
 Puteţi utiliza sistemul în timpul
încărcării, cu cablul de alimentare
CA conectat la sursa de alimentare.
 Bateria se încarcă complet în
aproximativ 5 ore dacă sistemul
este oprit.
Continuare în
2 Purtarea unităţii
2 Purtarea unităţii
3 Montare şi vizualizare
Pentru o utilizare confortabilă a unităţii
Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran pentru
diferitele operaţii.
1 Selectaţi o limbă de afişare
(numai la prima utilizare).
Apăsaţi butonul / pentru
a selecta o limbă şi apoi
apăsaţi butonul MENU
sau .
Unitate
cu baterie
2 Reglaţi intervalul dintre
lentile.
Ecran




Ecran
Ochi
Sprijiniţi unitatea pe frunte şi pe cele două locuri din partea din spate a capului.
Nu sprijiniţi unitatea pe nas.
Potriviţi unitatea astfel încât ecranele să fie poziţionate în faţa ochilor.
Aşezaţi unitatea cu baterie într-o poziţie stabilă.
Sfaturi
 Dacă după reglarea intervalului dintre lentile nu puteţi vedea
în mod clar ecranul, reluaţi paşii de la secţiunea „2 Purtarea
unităţii”.
 Dacă reglarea lentilelor este dificilă, încercaţi să glisaţi ambele
butoane de reglare spre centru, înainte de a începe reglarea
intervalului dintre lentile.
În cazul în care purtaţi ochelari de vedere sau lentile de contact, le puteţi
purta în continuare în timpul vizionării (cu toate acestea, ochelarii pentru citit
fac excepţie). Reţineţi că utilizarea dispozitivului cu ochelari cu lentile bifocale
ar putea să nu ofere o experienţă optimă.
1 Ridicaţi banda de fixare
superioară şi suportul
pentru frunte.
Toate cele trei
marcaje „ ” şi
linia orizontală
se intersectează.
Poziţia suportului pentru frunte este
reglabilă.
Poziţia cea mai de jos este standard.
Pentru a slăbi
Pentru
a strânge
3 Verificaţi alinierea afişajului.
Asiguraţi-vă că toate cele trei marcaje „ ”
intersectează linia orizontală, apoi apăsaţi
pe butonul MENU sau pe butonul .
Este acceptabil ca marcajele „ ” să
intersecteze linia orizontală într-o altă
poziţie decât centrul ecranului.
Notă
 Marcajele „ ” şi linia orizontală nu se intersectează dacă
se schimbă poziţia unităţii montate pe cap. Reglaţi din nou
lungimea curelelor de fixare şi confirmaţi poziţia, conform
indicaţiilor din „2 Purtarea unităţii” şi „ Reglaţi intervalul
dintre lentile”.
Dacă oricare dintre marcajele „ ” nu intersectează linia
orizontală, consultaţi „Verificarea alinierii ecranelor”
din „Ghid de referinţă”.
2 Trageţi de curelele benzilor
de fixare de sus şi de jos.
Ţineţi apăsat butonul de pe partea
superioară a fiecărui buton de reglare
şi trageţi de cureaua din dreapta.
Glisaţi fiecare dintre butoanele de reglare
a intervalului dintre lentile, până când
puteţi vedea ambele ecrane în mod clar.
După reglarea lentilelor, apăsaţi pe butonul
MENU sau pe butonul .
Unul sau mai
multe marcaje „ ”
şi linia orizontală
nu se intersectează.
3 Puneţi-vă pe cap
dispozitivul.
Coborâţi spre ceafă cureaua de fixare
inferioară.
4 Urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecran.
Consultaţi informaţiile de pe ecran pentru
indicaţii de manevrare.
4 Strângeţi puţin benzile
de fixare şi reglaţi poziţia
unităţii montate pe cap.
Împingeţi cureaua în butonul de reglare
de pe benzile de fixare de sus şi de jos
pentru a fixa unitatea montată pe cap.
Reglaţi cu grijă unitatea spre stânga, spre
dreapta, în sus şi în jos pentru a găsi poziţia
optimă din care să vedeţi centrul ecranelor.
5 Strângeţi bine benzile
de fixare.
6 Aşezaţi-vă căştile
pe urechi.
Dacă purtaţi ochelari sau mai sunt necesare alte reglaje
Consultaţi „Potrivirea dispozitivului de afişare montat pe cap” din
„Ghid de referinţă”.
5 Utilizaţi echipamentul
de redare.
Pe ecran apare imaginea unităţii montate
pe cap.
Sfaturi
 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOL +/– de pe unitatea
montată pe cap.
 Este util să păstraţi telecomanda echipamentului de redare
la îndemână.
 Unele funcţii ale echipamentului de redare pot fi controlate
de pe acest sistem. Pentru detalii, consultaţi „Comandă HDMI”
din secţiunea „Configurare generală” din „Ghid de referinţă”.
Rezolvarea problemelor legate de lipsa sunetului,
a imaginii video sau a redării 3D
1. Porniţi unitatea procesorului şi unitatea montată pe cap.
2. Opriţi şi reporniţi echipamentul de redare.
Dacă echipamentul de redare este un dispozitiv PlayStation®3,
opriţi-l şi apoi ţineţi apăsat butonul de alimentare
al dispozitivului PlayStation®3 cel puţin 5 secunde
(până când se aude un alt ton) pentru a-l reporni.
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF

advertising