Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Vizualizator 3D personal wireless Instrucţiuni de utilizare

4-471-977-G1(1) (RO)
Dispozitiv de
afişare montat
pe cap
Ghid de referinţă
Înainte de prima utilizare
Consultaţi „Ghidul de punere în funcţiune”
pentru instrucţiuni privind conectarea
sistemului, modul de purtare a unităţii
şi finalizarea setărilor iniţiale.
HMZ-T3W
Avertisment
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat
la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
dispozitivului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi dispozitivul la surse de flacără
deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea dispozitivului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe dispozitiv obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Deoarece conectorul de alimentare (conector
de reţea) este folosit pentru deconectarea
unităţii de la priza de perete (reţea), conectaţi
unitatea la o priză CA uşor accesibilă.
Dacă observaţi nereguli în funcţionarea
unităţii, deconectaţi imediat conectorul de
alimentare (conector de reţea) de la priza CA.
Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp de
mobilier similar.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Măsuri de precauţie
Dispozitivul nu este deconectat de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprit, atât timp
cât este conectat la priza de perete (la reţea).
Plăcuţa de identificare este amplasată pe
partea inferioară a unităţii procesorului şi,
pe partea inferioară a unităţii cu baterie.
2
Măsuri de precauţie
privind sănătatea
Limite de vârstă
Vizionarea imaginilor video sau
interacţiunea cu jocurile prin
intermediul acestui dispozitiv pot
afecta sănătatea copiilor. Acest
dispozitiv nu ar trebui să fie utilizat
de către copiii cu vârste mai mici
de 15 ani.
Folosiţi funcţia de protejare cu ajutorul
unei parole (pagina 34), oferită de
acest dispozitiv, pentru a restricţiona
utilizarea acestuia de către copii.
Vizionarea imaginilor video cu ajutorul
dispozitivului de afişare montat pe cap
• Este posibil ca unele persoane să aibă
parte de disconfort (precum obosirea
ochilor, oboseală, greaţă sau greaţă
produsă de mişcare) în timp ce urmăresc
imagini video sau joacă jocuri. Sony
recomandă tuturor utilizatorilor să facă
pauze regulate atunci când urmăresc
imagini video sau joacă jocuri. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază de
la o persoană la alta. Dvs. trebuie să
decideţi care este varianta optimă.
Dacă întâmpinaţi orice fel de disconfort,
ar trebui să nu mai urmăriţi imagini video
sau să jucaţi jocuri până dispare starea de
disconfort. În cazul în care credeţi că este
necesar, consultaţi un medic.
• Evitaţi purtarea acestui dispozitiv în medii
în care capul ar putea să vă tremure sau
în timp ce mergeţi sau efectuaţi exerciţii
fizice, deoarece este foarte posibil să
întâmpinaţi discomfort.
• De asemenea, ar trebui să consultaţi (i)
manualul de instrucţiuni al oricărui alt
dispozitiv sau echipament media utilizat
cu acest produs şi (ii) site-ul nostru
Web indicat mai jos, pentru a fi la curent
cu cele mai recente informaţii.
Pentru clienţii din Europa, Rusia, Ucraina
şi Regatul Unit:
http://www.sony-europe.com/support
Pentru clienţii din S.U.A.
şi America Latină:
http://esupport.sony.com/
Pentru clienţii din Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Pentru clienţii din China:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support/
Utilizarea corectă a dispozitivului
• Asiguraţi-vă că purtaţi în mod corect
unitatea montată pe cap.
– Pentru instrucţiuni privind purtarea
dispozitivului, consultaţi „Ghidul
de punere în funcţiune”.
– Pentru a evita utilizarea dispozitivului
cu ecranele poziţionate nesimetric,
verificaţi centrarea ecranelor
consultând ecranul de confirmare
afişat la început.
– Reţineţi că aruncarea dispozitivului sau
manevrarea acestuia cu brutalitate ar
putea deregla simetria ecranelor.
• Nu atingeţi unitatea procesorului,
unitatea cu baterie sau adaptorul CA pe
perioade îndelungate de timp în timpul
utilizării. Contactul continuu dintre piele
şi unitate poate provoca arsuri la
temperaturi scăzute.
• Dispozitivul de afişare montat pe
cap poate fi ajustat într-un interval
de 53,0 – 76,7 mm (2 1/8 – 3 1/8 inchi)
pentru a se potrivi cu distanţa dintre ochii
utilizatorului (distanţa dintre pupile).
În cazul în care nu puteţi utiliza sistemul
în cadrul acestui interval, vă recomandăm
să nu îl folosiţi.
• În mod prestabilit, după trei ore de
vizionare continuă va fi afişat un mesaj
automat privind închiderea automată.
Dacă ignoraţi mesajul şi continuaţi
vizionarea, sistemul se va închide
în mod automat după alte 3 ore
de vizionare.
3
Pentru o vizionare confortabilă
Utilizatorul va percepe imaginile
ca apărând la o oarecare distanţă.
În cazul în care purtaţi ochelari de vedere
sau lentile de contact, le puteţi purta în
continuare în timpul vizionării (cu toate
acestea, ochelarii pentru citit fac excepţie).
Reţineţi că utilizarea dispozitivului cu
ochelari cu lentile bifocale ar putea să
nu ofere o experienţă optimă.
Măsuri de precauţie
Alimentarea cu energie
Plasaţi adaptorul CA lângă priza de perete
(de reţea) utilizată. În cazul în care
observaţi că sistemul emite zgomote
ciudate, gaze arse sau fum, deconectaţi
imediat cablul de alimentare CA de la
reţea, pentru a decupla dispozitivul. Doar
apăsarea butonului de pornire a unităţii
montate pe cap sau a unităţii procesorului
nu va decupla complet sistemul.
Adaptor CA
• Nu folosiţi niciun adaptor nerecomandat.
În caz contrar, produsul se poate defecta.
• Performanţa şi siguranţa nu sunt
garantate dacă se utilizează un cablu USB
sau un cablu de alimentare CA (de la
reţea) diferit de cele recomandate
exclusiv pentru acest sistem.
• Nu dezasamblaţi sau nu modificaţi
adaptorul CA.
• Nu atingeţi piesele metalice ale
adaptorului CA. În special, reţineţi că
atingerea acestuia cu un instrument
din metal poate provoca un scurtcircuit
şi deteriorarea adaptorului CA.
• Funcţiile nu sunt garantate dacă se
foloseşte un hub USB sau un cablu
prelungitor USB. Trebuie să folosiţi doar
cablul USB livrat împreună cu sistemul şi
să respectaţi instrucţiunile de conectare
specifice pentru dispozitivul conectat.
Baterie încorporată
4
• Se recomandă să înlocuiţi bateria dacă
timpul de funcţionare cu bateria
încărcată complet se înjumătăţeşte faţă
de timpul de utilizare iniţial. Contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Bateria descărcat în totalitate poate
fi reîncărcată în mod normal de 500
de ori. Acest număr variază în funcţie
de condiţiile de utilizare.
• Dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă
prelungită de timp, reîncărcaţi bateria la
intervale de şase luni pentru a evita
degradarea acesteia.
Mediul de instalare
Electricitate statică
Evitaţi instalarea sistemului în următoarele
medii:
• Suprafeţe care pot vibra
• Expus direct la razele soarelui sau
în locuri cu temperaturi sau umiditate
foarte ridicate
• În locuri în care temperatura este foarte
scăzută
De asemenea, evitaţi să plasaţi vase pline
cu lichid (de exemplu, vaze cu flori)
deasupra unităţii procesorului sau a unităţii
cu baterie sau să utilizaţi sistemul în locuri
în care acesta ar putea fi stropit cu apă.
Stropirea cu apă a sistemului îl poate
deteriora.
Este posibil să simţiţi furnicături în urechi
în anotimpurile secetoase. Acest lucru nu
înseamnă că sistemul este defect, senzaţia
fiind provocată de electricitatea statică
acumulată în corp. Influenţa electricităţii
statice poate fi redusă dacă purtaţi haine
realizate din materiale naturale care
generează mai puţină electricitate statică.
Transport
Nu mutaţi produsul trăgându-l de cablu
sau de banda de fixare. Produsul poate
cădea sau se poate zdrobi, lucru care se
poate solda cu deteriorarea acestuia.
Condens
Condensul apare atunci când umezeala din
aer condensează pe panourile de metal
sau pe alte părţi componente, formând
picături de apă. Condensul se poate forma
pe suprafeţele externe sau interne, dacă
sistemul este mutat brusc dintr-un mediu
rece într-unul cald sau atunci când într-o
încăpere rece, în care este instalat
sistemul, este pornit un dispozitiv de
încălzire. Dacă apare fenomenul de
condens, nu utilizaţi sistemul decât
după evaporarea picăturilor de apă.
• Dacă sistemul nu este conectat la o priză
de perete (la reţea)
Lăsaţi sistemul deconectat şi aşteptaţi
până când picăturile se evaporă.
• Dacă sistemul nu este pornit
Lăsaţi sistemul oprit şi aşteptaţi până
când picăturile se evaporă.
• Dacă sistemul este pornit
Lăsaţi sistemul pornit şi aşteptaţi până
când picăturile se evaporă.
Utilizarea sistemului imediat după apariţia
condensului îl poate deteriora.
Întreţinerea lentilelor
• Manevraţi cu grijă lentilele unităţii
montate pe cap, pentru a preîntâmpina
murdărirea sau zgârierea acestora.
Dacă lentilele se murdăresc, ştergeţi-le
uşor cu o cârpă moale, pentru curăţarea
lentilelor.
• Nu utilizaţi soluţii lichide, cum ar fi soluţii
pentru curăţarea lentilelor, apă sau soluţii
de curăţare pe bază de alcool.
• Nu supuneţi lentilele la şocuri sau forţă
excesivă. O lentilă ciobită sau crăpată
poate provoca leziuni. Dacă lentila este
ciobită sau crăpată, opriţi utilizarea
sistemului imediat şi nu atingeţi piesa
deteriorată.
Curăţarea sistemului
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale
sistemului cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
solvenţi, cum ar fi diluanţii, benzina sau
alcoolul care pot deteriora suprafeţele.
Întreţinerea căştilor
• În cazul în care conectorul căştilor este
murdar, acest lucru poate determina
apariţia electricităţii statice sau
decuplarea conectorului. Pentru
a vă bucura de un sunet optim,
curăţaţi din când în când conectorul
cu o cârpă moale.
• Curăţaţi, de asemenea, căştile auriculare.
Scoateţi căştile auriculare de pe căşti şi
spălaţi-le de mână utilizând un detergent
delicat. După spălare, uscaţi complet
căştile auriculare înainte de a le utiliza.
Ascultarea îndelungată la volum ridicat
Ascultarea la volum ridicat pe perioade
îndelungate poate vătăma auzul. Pentru
a vă proteja auzul, evitaţi ascultarea
folosind un volum excesiv.
5
Volumul iniţial
Manevrarea căştilor
Pentru a evita producerea bruscă a unui
sunet puternic, păstraţi volumul iniţial
redus. Măriţi volumul treptat, până când
ajungeţi la nivelul sonor dorit.
Păstraţi cutia originală şi învelitoarea
de protecţie pentru o utilizare viitoare,
în cazul în care vă mutaţi sau este necesar
să transportaţi sistemul pentru reparaţii
sau din alte motive.
• Dacă vă confruntaţi cu o reacţie alergică
la căştile furnizate, întrerupeţi imediat
utilizarea acestora şi consultaţi un medic.
• Atunci când deconectaţi căştile de la
unitatea montată pe cap sau unitatea
procesorului, asiguraţi-vă că ţineţi de
conectorul căştilor, pentru a le decupla.
Nu trageţi direct de cablul căştilor, pentru
a nu le deteriora.
• Căştile auriculare se pot deteriora după
o utilizare sau o păstrare îndelungată.
HDMI Mufe şi conectoare
Comunicare wireless
Luaţi următoarele măsuri de precauţie
pentru a evita deteriorarea mufelor şi
a conectoarelor HDMI.
• La introducerea cablurilor, ţineţi seama
de forma şi de orientarea conectorului
şi a mufei HDMI de pe unitatea cu baterie
sau unitatea procesorului.
• Chiar dacă acest sistem este prevăzut
cu o funcţie de codificare pentru
comunicare wireless, trebuie să fiţi foarte
atenţi în privinţa eventualelor
interceptări. Nu folosiţi sistemul pentru
trimiterea/primirea de date sensibile sau
confidenţiale sau cu alte scopuri care
pun viaţa în pericol.
• Interceptarea înseamnă că o terţă parte
obţine în mod intenţionat sau accidental
conţinutul comunicării wireless cu
un destinatar.
• Acest sistem utilizează banda de
frecvenţă de 60 GHz pentru comunicare
wireless. Această bandă poate fi utilizată
şi de alte dispozitive de comunicare
wireless. Pentru a preveni interferenţele
de semnal dintre acest sistem şi alte
dispozitive, reţineţi următoarele:
Banda de frecvenţă de 60 GHz folosită
de acest sistem foloseşte sistemul OFDM
pentru modulare.
• Dacă se activează 3 sau mai multe
perechi de dispozitive wireless pe
banda de 60 GHz, inclusiv acest produs,
pe o suprafaţă de 20 metri (66 feet)
pătraţi, comunicarea wireless poate fi
dezactivată de interferenţa de semnal.
• Dezactivaţi funcţia de comunicare
wireless a acestui sistem în cazul în
care călătoriţi cu avionul.
Materialele de ambalare
Intrare şi ieşire HDMI
Conectorul este ţinut invers
Intrare şi ieşire HDMI
Conectorul nu este ţinut drept
• Înainte de mutarea unităţii procesorului,
deconectaţi întotdeauna cablul HDMI.
• La conectarea sau deconectarea
cablurilor HDMI, ţineţi conectorul drept.
Nu ţineţi conectorul în unghi şi nu forţaţi
intrarea acestuia în mufa HDMI.
• Utilizaţi cablul HDMI furnizat sau un cablu
HDMI de mare viteză disponibil în comerţ.
6
Restricţii de utilizare a funcţiei
de comunicare wireless în anumite
ţări/regiuni
• În S.U.A, Canada, Puerto Rico, Mexic,
Australia şi Turcia, comunicarea wireless
este limitată la utilizarea în interior.
Comunicarea wireless folosită în spaţii
deschise este interzisă prin lege şi
operarea ilegală se pedepseşte.
• Funcţia de comunicare wireless a acestui
sistem poate fi folosită doar în ţările de
mai jos. Utilizarea în alte ţări poate
reprezenta o încălcare a legislaţiei din
ţara respectivă care se pedepseşte.
Pentru clienţii care utilizează HMZ-T3W
comercializat în S.U.A., Canada
sau Puerto Rico
Funcţia de comunicare wireless a acestui
sistem poate fi folosită doar în S.U.A.,
Canada şi Puerto Rico.
Pentru clienţii care utilizează HMZ-T3W
comercializat în UE sau în alte ţări
din Europa, Turcia, Australia sau
Noua Zeelandă
Funcţia de comunicare wireless a acestui
sistem poate fi folosită doar în ţările
următoare: Germania, Franţa, Italia,
Spania, Elveţia, Portugalia, Austria,
Grecia şi Olanda, Belgia, Luxemburg,
Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda,
Polonia, Ungaria, România, Republica
Cehă, Turcia, Bulgaria şi Marea Britanie,
Australia şi Noua Zeelandă.
Pentru clienţii care utilizează HMZ-T3W
vândut în alte ţări
Funcţia de comunicare wireless a acestui
sistem poate fi folosită doar în ţara în
care aţi achiziţionat sistemul.
7
Cuprins
Măsuri de precauţie privind sănătatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Accesorii furnizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Componente şi comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Încărcarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea comunicării wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Utilizarea comunicării wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Utilizare cu un dispozitiv portabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Potrivirea dispozitivului de afişare montat pe cap . . . . . . . . . . . . . 18
Verificarea alinierii ecranelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Setări de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
La eliminarea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mărci comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8
• Cablu HDMI (1)
Accesorii furnizate
După achiziţionare, asiguraţi-vă că
sistemul este însoţit de articolele
prezentate mai jos. În cazul în care
constataţi lipsa unuia dintre acestea,
contactaţi distribuitorul Sony sau un
centru de service Sony autorizat local.
• Dispozitiv de protecţie împotriva
luminii (partea de jos) (1)
Pentru instalarea accesoriilor
furnizate, consultaţi „Ghidul
de punere în funcţiune”.
• Cablu de alimentare CA
(de la reţea) (2)
Utilizaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) numai cu acest sistem
şi nu cu alte echipamente
electronice.
• Adaptor CA (mare) (AC-L200D) (1)
• Adaptor CA (mic) (AC-UD10) (1)
• Clemă pentru cablul de conectare (1)
• Căşti (1)
• Căşti auriculare (1 set)
În momentul achiziţionării, sunt
montate iniţial căştile auriculare
mărimea M.
• Casetă de transport (1)
• Cablu Micro USB (pentru AC-UD10) (1)
• Suport (1)
• Ghid de referinţă (ghidul de faţă)
• Ghid de punere în funcţiune
9
Componente şi comenzi
Pentru conectarea şi purtarea sistemului, consultaţi „Ghidul de punere în funcţiune”.
Unitate montată pe cap (HMZ-T3W-H)
Buton de reglare a curelei
de fixare superioare
Curea de fixare
superioară
Suport pentru frunte
Curea de fixare
inferioară
Buton de reglare a curelei
de fixare inferioare
Senzor de ataşare
Butoane +/- pentru VOL
Nu blocaţi orificiul senzorului.
Buton  (Pornire/
Standby)
Butoane de reglare
a distanţei dintre lentile
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
mai mult de o secundă pentru
a porni/opri sistemul.
Butoane de control
(///, MENU*)
*
Butonul MENU are două funcţii. Apăsaţi pe butonul MENU pentru a vedea meniurile cu setări,
precum şi pentru a confirma modificarea setărilor (atunci când funcţionează ca buton Enter).
Mufă  (căşti)*
Manetă RELEASE (Buton
de eliberare a suportului
pentru frunte)
Lentile
*
Pot fi conectate fie căştile furnizate în pachet, fie propriile dvs. căşti stereo cu miniconector.
Notă
• Cablul care conectează unitatea montată pe cap şi unitatea cu baterie nu poate
fi deconectat.
10
Unitate cu baterie (partea din faţă)
Fantă de ventilare
(superioară)
Fantă de ventilare
(spate)
Indicator 
(alimentare)
Mufă HDMI IN/
MHL
Mufă Micro USB
Indicator WIRELESS
(legătură wireless)
Unitate procesor (HMZ-T3W-P) (faţă/sus)
Buton / (pornire/standby)
Buton INPUT
Indicator POWER
Mufă  (căşti)
Indicator PASS THROUGH
Indicatoare HDMI INPUT 1/2/3
Mufă HDMI OUT (HMD)
Indicator WIRELESS
(legătură wireless)
Unitate procesor (HMZ-T3W-P) (spate)
Mufe HDMI IN 1/2/3
Mufă HDMI OUT (TV)
Mufă DC IN 8.4V
11
Indicatoare
Indicatoarele de pe unitatea cu baterie şi unitatea procesorului indică starea
sistemului.
Indicare
Stare
Unitate cu baterie
Indicator 
(alimentare)
Indicator WIRELESS
(legătură wireless)
Aprins de culoare
verde
Pornit (nu se încarcă)
Aprins portocaliu
Pornit sau oprit (se încarcă)
Stins
Oprit (nu se încarcă)
Aprins albastru
Legătură wireless stabilită
Clipeşte des
albastru
Legătură wireless stabilită (fără
intrare video pe mufa de intrare
selectată)
Clipeşte albastru
Se stabileşte legătura wireless
Stins
Legătură wireless dezactivată
Aprins de culoare
verde
Pornit
Aprins roşu
Standby cu alimentare întreruptă
Stins
Sursă de alimentare decuplată
Aprins portocaliu
Oprit (Standby) cu „HDMI passthrough” setat pe „On”
Stins
În situaţii diferite de cele
menţionate mai sus
Aprins portocaliu
Indicatorul pentru intrarea HDMI
selectată se aprinde.
Stins
Standby cu „HDMI pass-through”
setat pe „Off”
Aprins albastru
Legătură wireless stabilită
Clipeşte des
albastru
Legătură wireless stabilită
(fără intrare video pe mufa
de intrare selectată)
Clipeşte albastru
Se stabileşte legătura wireless
Stins
Legătură wireless dezactivată
Unitatea procesorului
Indicator POWER
(alimentare)
Indicator PASS
THROUGH
Indicatoare HDMI
INPUT 1/2/3
Indicator WIRELESS
(legătură wireless)
Pentru alertele transmise de indicatoare, consultaţi „Avertismente în funcţie
de indicator” din „Depanare” (pagina 45).
12
Încărcarea bateriei
Atunci când se foloseşte sistemul
pentru prima dată sau după epuizarea
bateriei, reîncărcaţi bateria.
Pentru detalii cu privire la încărcare,
consultaţi „Ghidul de punere în
funcţiune”.
Conectaţi adaptorul CA AC-UD10 (mic)
şi cablul de alimentare CA la unitatea
cu baterie pentru a începe încărcarea.
Indicatorul  (alimentare) stă aprins
portocaliu în timpul încărcării şi,
indicatorul se stinge după finalizarea
încărcării (dacă alimentarea sistemului
era întreruptă).
Sfat
• Încărcarea este posibilă chiar dacă
sistemul este pornit dar necesită un
timp de încărcare mai îndelungat.
Vă recomandăm să încărcaţi sistemul
când este oprit sau nu este utilizat.
Note
• Încărcarea poate fi imposibilă sau poate
necesita un timp de încărcare mai
îndelungat în funcţie de temperatura
ambientală sau de alte condiţii
de utilizare.
– Realizaţi încărcarea la temperaturi
între 5 °C şi 35 °C (41 °F şi 95 °F).
– Este posibil ca încărcarea să nu
realizeze în modul de comunicare
wireless. În acest caz, opriţi
alimentarea sistemului sau încercaţi să
încărcaţi în modul de comunicare cu fir.
• Unitatea cu baterie şi adaptorul CA se
încălzesc în timpul utilizării sistemului sau
al încărcării. Nu reprezintă un pericol
pentru siguranţă.
Dacă unitatea cu baterie sau adaptorul
CA este prea încins, nu mai folosiţi
sistemul şi opriţi-l.
Timpul de încărcare şi de funcţionare
Timpii de încărcare şi de operare sunt
următorii la temperatura camerei
de 23°C (74°F).
Timp de
încărcare
Aprox. 5,5 ore (în modul
de funcţionare cu fir)
Aprox. 4,5 ore (în modul
standby)
Timp de
Aprox. 3 ore (în modul
funcţionare de funcţionare wireless)
Aprox. 7 ore (în modul
de funcţionare cu fir)
Aprox. 3 ore (în modul
de funcţionare MHL)
Note
• Timpul de încărcare şi de funcţionare
pot diferi în funcţie de temperatura
ambientală, de starea bateriei şi
de condiţiile de utilizare.
• Timpul de încărcare poate fi mai lung
sau încărcarea nu se finalizează
în următoarele situaţii:
– dacă sistemul este folosit în modul
de comunicare wireless
– dacă echipamentul este conectat la
unitatea cu baterie şi este operat prin
conexiunea MHL
– la temperaturi ambientale ridicate
• Timpul de funcţionare este mai scurt
dacă semnalul de comunicare wireless
este slab.
Verificarea capacităţii curente a bateriei
Apăsaţi butonul MENU de pe unitatea
montată pe cap pentru a afişa meniul
şi apoi selectaţi „Information”.
Capacitatea curentă a bateriei este
afişată în partea dreaptă sus a
ecranului Information (pagina 26).
Indicator de capacitate curentă a bateriei
Încărcată complet
Baterie descărcată
13
Utilizarea comunicării wireless
Stabiliţi conexiunea wireless pentru unitatea procesorului şi unitatea cu baterie.
Exemple de instalare şi distanţă de comunicare
Unitatea procesorului şi unitatea cu baterie ale acestui sistem sunt fiecare
prevăzute cu o antenă pentru comunicare wireless pe partea cu sigla SONY.
Dacă conectaţi wireless unitatea procesorului şi unitatea cu baterie, trebuie
să le instalaţi conform următoarelor exemple de instalare.
Porţiunile gri din următoarele diagrame indică zonele în care este posibilă
comunicarea wireless.
Amplasare simplă
Amplasare cu suportul furnizat
Vedere de sus
Vedere de sus
Aprox. 3,5 m (11,5 feet)
Aprox. 2,5 m (8,2 feet)
Sigla SONY
Aprox. 5 m (16,4 feet)
Aprox. 7 m (23 feet)
Sigla SONY
Aprox. 2,5 m (8,2 feet)
Aprox. 3,5 m (11,5 feet)
Vedere laterală
Vedere laterală
Plafon
Îndreptaţi sigla SONY
către unitatea cu baterie. Îndreptaţi sigla
SONY către unitatea
procesorului.
Undă radio
Undă radio
Aprox. 5 m (16,4 feet)
Cu sigla
SONY
orientată
în sus
Aprox. 7 m (23 feet)
Sfat
14
• Dacă unitatea cu baterie este aşezată plat pe o suprafaţă orizontală, comunicarea wireless
se realizează în principal prin undele radio reflectate din plafon sau pereţi. Dacă se reduce
distanţa de comunicare datorită mediului din încăpere, folosiţi suportul furnizat pentru
o rază de comunicare mai mare.
Utilizarea suportului
Verificarea puterii undelor radio
1
Apăsaţi butonul MENU de pe unitatea
montată pe cap pentru a afişa meniul
şi apoi, selectaţi „Information”, Forţa
undelor radio este afişată în partea
dreaptă sus a ecranului Information
(pagina 26).
Fixaţi suportul furnizat pe unitatea
cu baterie.
Introduceţi piesa care iese din
suport în orificiul de la baza unităţii
cu baterie.
Puterea undelor radio
Nivelul puterii undelor radio
4
Puternic
2
Aşezaţi unitatea cu baterie
orientată cu partea cu sigla SONY
către unitatea procesorului.
Unitatea procesorului
Sigla SONY
3
2
1
0
Slab
Pentru a menţine o conexiune stabilă,
folosiţi sistemul în locuri în care
undele radio sunt au o putere cât
mai mare. Nivelul orientativ
recomandat al puterii undelor
radio este 2 sau mai mare.
Note cu privire la comunicarea wireless
După folosire
Demontaţi suportul de pe unitatea
cu baterie şi agăţaţi-l de cablul unităţii
cu baterie.
• Sistemul nu poate comunica wireless
dacă există un obstacol între unitatea
procesorului şi unitatea bateriei
(de exemplu, comunicarea dintr-o
cameră în alta).
• În următoarele situaţii, starea comunicării
wireless dintre unitatea procesorului şi
unitatea cu baterie este afectată negativ,
reducând distanţa de comunicare
posibilă şi generând bruiaje video şi/sau
audio (degradarea imaginii, întreruperea
semnalului, zgomot, etc.).
– Dacă sistemul este folosit într-o
încăpere cu pereţi sau podea din beton
armat sau piatră sau dacă este pornită
încălzirea prin pardoseală
– Dacă există un obstacol, cum ar fi un
perete despărţitor, o uşă, un geam
rezistent la incendiu, mobilier cu
materiale metalice sau un dispozitiv
electric între unitatea procesorului
şi unitatea cu baterie
15
– Dacă unitatea procesorului sau
unitatea cu baterie este instalată
pe un stativ cu uşă sau pe un
stativ metalic
– Dacă unitatea procesorului şi unitatea
cu baterie sunt instalate pe acelaşi
stativ
• În următoarele situaţii, starea conexiunii
wireless este afectată temporar din cauza
unei schimbări de mediu, provocând
bruiaje video şi audio sau afectând
funcţiile sistemului.
– Dacă panoul cu sigla SONY al unităţii
procesorului sau al unităţii cu baterie
este blocat de un corp uman sau de
un obiect
– Dacă se mişcă o persoană, un animal
sau un obiect (de exemplu, perdea, uşă
sau perete despărţitor) din cameră
• Dacă semnalele video şi audio sunt
bruiate, verificaţi locaţiile şi orientările
unităţii procesorului şi unităţii cu baterie.
• Comunicarea wireless este activată doar
între unitatea procesorului şi unitatea cu
baterie achiziţionate împreună.
• Pot fi folosite doar două seturi de unităţi,
inclusiv acest sistem, în aceeaşi încăpere.
Utilizarea comunicării
wireless
Stabiliţi conexiunea dintre unitatea
procesorului şi unitatea cu baterie,
cu ajutorul unui cablu HDMI.
Unitatea procesorului (partea din faţă)
HDMI IN/
MHL
Unitate cu baterie
*
16
Cablu HDMI*
Utilizaţi un cablu High-Speed HDMI
comercializat separat.
Utilizarea casetei de transport
Utilizare cu un
dispozitiv portabil
Sistemul poate fi utilizat prin
conectarea unităţii cu baterie direct la
echipamentul de redare cu ajutorul
unui cablu HDMI.
Cu această conexiune, puteţi utiliza
sistemul în locuri în care nu există
o sursă de alimentare CA.
Un dispozitiv MHL poate fi conectat cu
un cablu MHL (comercializat separat).
Puteţi păstra sistemul în caseta de
transport furnizată. Puneţi unitatea
cu baterie în buzunar şi fixaţi unitatea
montată pe cap cu dispozitivul de
fixare cu cârlig şi buclă.
Unitate montată pe cap
Unitate cu baterie
Dispozitiv smartphone, etc.
Cablu de conectare*
HDMI IN/
MHL
Unitate cu baterie
*
Pentru conectarea unui dispozitiv MHL,
folosiţi cablul MHL (comercializat separat)
sau, pentru conectarea altor
echipamente de redare, folosiţi
cablul HDMI furnizat.
Note
• Dacă folosiţi sistemul în avion sau în alt
loc unde transmisia de unde radio este
interzisă, nu uitaţi să setaţi „Wireless
Connection” din „General Setup” pe „Off”
(pagina 36).
• În cazul acestei metode de conectare
care exclude unitatea procesorului, este
posibil ca unele elemente de setare din
meniul Sound (pagina 31) şi meniul
General Setup (pagina 34) să nu fie
disponibile şi să nu puteţi utiliza funcţiile
respective.
17
Potrivirea dispozitivului de afişare montat pe cap
Unitatea montată pe cap poate fi reglată în mai multe moduri, astfel încât să
fie purtată confortabil şi cu plăcere de orice persoană. Pentru a beneficia de
mai mult confort, reglaţi întotdeauna dispozitivul înainte de utilizare.
Când aşezaţi unitatea montată pe cap pentru prima dată după achiziţionare,
consultaţi „Ghidul de punere în funcţiune”.
 Reglarea suportului pentru frunte
Suportul pentru frunte poate fi reglat
înapoi şi înainte sau în sus şi în jos.
Pentru reglare în sus şi în jos
Pentru reglare înapoi şi înainte
Mişcaţi suportul pentru frunte în sus şi în jos.
Sfat
Pentru a deplasa suportul pentru frunte înapoi
şi înainte, glisaţi maneta RELEASE (eliberare
suport pentru frunte) la dreapta după care,
mişcaţi suportul pentru frunte.
18
• Reglaţi poziţia suportului pentru frunte
înainte sau în jos dacă unitatea montată
pe cap atinge ochelarii sau nasul.
 Dispozitiv de protecţie împotriva luminii
Dispozitivele superioare de blocare
a luminii sunt detaşabile. Dacă lumina
externă reflectată pe ecrane vă
deranjează, ataşaţi dispozitivele
de protecţie împotriva luminii.
„L” Dispozitiv de protecţie împotriva
luminii (pentru partea superioară)
„R” Dispozitiv de protecţie împotriva luminii
(pentru partea superioară)
Dispozitivul de protecţie împotriva luminii
pentru partea superioară stângă este etichetat
cu „L”, iar cel pentru partea superioară dreaptă
cu „R”. Ataşaţi corect cele două dispozitive
superioare de protecţie împotriva luminii,
împingând picioruşele în cele trei găuri aflate
în partea superioară a secţiunii pentru lentile.
Note
• Dacă purtaţi anumite tipuri de ochelari,
ataşarea dispozitivelor de protecţie
împotriva luminii s-ar putea să nu
fie posibilă.
• Dacă lumina externă vă deranjează
în continuare după ce aţi montat
dispozitivele de protecţie împotriva
luminii, vă recomandăm să reduceţi
lumina din încăpere sau să vă mutaţi
din raza sursei de lumină din exterior.
 Ataşarea clemei pentru cablul
de conectare
Pentru a da la o parte cablurile de
conectare a unităţii montate pe cap,
utilizaţi clema furnizată în acest scop
şi ataşaţi cablul de cureaua de fixare
inferioară.
Clemă pentru
cablul de
conectare
Dispozitiv de protecţie împotriva luminii
(pentru partea inferioară)
Pentru a ataşa dispozitivul de protecţie
împotriva luminii pentru partea inferioară,
împingeţi picioruşele acestuia în cele 8 găuri
aflate în partea inferioară şi laterală a lentilei şi
prindeţi-le în capetele din dreapta şi stânga.
19
Pentru o utilizare confortabilă
a unităţii
Pentru a ajusta curelele în partea dreaptă
Pentru a slăbi
Încercaţi să distribuiţi greutatea unităţii
în mod egal între frunte şi partea din spate
a capului
Pentru a strânge
Suport pentru
frunte
Curea fixare inferioară
Purtaţi acest dispozitiv astfel încât
greutatea acestuia să fie distribuită
în mod egal între suportul pentru
frunte şi cureaua de fixare inferioară,
iar după ce îl repoziţionaţi pentru ca
lentilele să vă ajungă înaintea ochilor,
asiguraţi-vă că întreaga unitate este
prinsă în siguranţă pe cap.
Asiguraţi-vă că lăsaţi un spaţiu între
puntea unităţii montate pe cap
(partea dintre lentile) şi faţa dvs.,
astfel încât unitatea să nu vă
atingă nasul.
Realizarea unei fixări sigure
În cazul în care oricare dintre cele
două curele este prea larg sau prea
strâns fixată, reglaţi lungimea curelei,
astfel încât întreaga unitate să vă
stea bine pe cap.
Pentru a slăbi o curea, ţineţi apăsat
butonul închizător de pe dispozitivul
de reglare a benzii de cap şi trageţi
puţin în exterior de partea dreaptă
a acesteia.
Pentru a strânge o curea, împingeţi
doar puţin în interior partea dreaptă
a acesteia.
Pentru a ajusta curelele în partea stângă
Pentru a slăbi
Pentru a strânge
Pentru a slăbi o curea, ţineţi apăsat
butonul închizător de la baza
dispozitivului de reglare a benzii
de cap şi trageţi puţin în exterior
de partea stângă a acesteia.
Pentru a strânge o curea, ţineţi apăsat
butonul închizător de la baza
dispozitivului de reglare a benzii
de cap şi împingeţi puţin în partea
stângă a acesteia.
Notă
• Cercurile de pe dispozitivele de reglare
a benzilor de fixare sunt capace pentru
orificiile şuruburilor de fixare de accesorii
în vederea unei utilizării viitoare. Nu sunt
butoane şi nu execută nicio funcţie dacă
sunt apăsate.
20
Ataşarea şi înlocuirea căştilor
auriculare
În cazul în care căştile auriculare nu se
potrivesc perfect, este posibil să nu
se audă başii. Pentru a beneficia de
o experienţă de audiţie îmbunătăţită,
încercaţi altă mărime pentru căştile
auriculare sau reglaţi poziţia acestora
astfel încât să se potrivească perfect
în urechi.
În momentul achiziţionării, la căşti
sunt montate iniţial căştile auriculare
de mărime medie. Dacă nu vă simţiţi
comod cu căştile auriculare, încercaţi
să le înlocuiţi cu o mărime mai mare
sau mai mică dintre cele incluse în
pachet. Mărimile căştilor auriculare
sunt codificate prin culori diferite şi
pot fi identificate după culoarea
din interior.
Pentru a împiedica ieşirea căştilor
din urechi, atunci când le înlocuiţi,
asiguraţi-vă că le ataşaţi în mod ferm
la căşti.
Mărimile căştilor auriculare (culoarea
din interior)
Sfat
• În cazul în care căştile vă alunecă între
degete, iar căştile auriculare rămân
ataşate, încercaţi să ţineţi căştile cu
o cârpă uscată, pentru o prindere
mai bună.
Pentru ataşarea căştilor auriculare
Împingeţi părţile din interiorul căştii
auriculare în cască până când partea
proeminentă a căştii este acoperită
complet.
Despre căşti auriculare
de izolare a zgomotelor
Căştile auriculare de izolare
a sunetului furnizate se potrivesc bine
în ureche pentru o atenuare eficace
a zgomotelor ambientale.
Pernă din uretan
pentru reducerea
presiunii
Părţi colorate
S (Portocaliu) M (Verde) L (Albastru deschis)
Mic

Note
Mare
SS
S
M
L
(Roşu) (Portocaliu) (Verde) (Albastru
deschis)
Pentru detaşarea căştilor auriculare
În timp ce ţineţi căştile ferm, răsuciţi şi
trageţi spre exterior căştile auriculare.
• Utilizarea prelungită a căştilor auriculare
fixe poate obosi urechile. Dacă resimţiţi
o senzaţie de discomfort, scoateţi căştile.
• Perna din uretan de reducere a presiunii
este foarte moale. Dacă se sparge sau se
desprinde de pe căştile auriculare, nu se
va mai poziţiona corect şi căştile
auriculare nu vor mai avea rolul de izolare
a zgomotelor.
• Perna din uretan se poate deteriora în
timp. Dacă se pierde caracteristica de
reducere a presiunii şi perna din uretan
se întăreşte, căştile auriculare îşi pot
pierde calitatea de izolare a zgomotelor.
• Nu spălaţi căştile auriculare. Păstraţi-le
uscate, în caz contrar se pot deteriora
rapid.
21
Înlocuirea consumabilelor
Sunt disponibile următoarele piese
de schimb:
• Căşti auriculare*
• Dispozitiv de protecţie împotriva
luminii (pentru partea superioară)
(1 pentru partea stângă şi 1 pentru
partea dreaptă)
• Dispozitiv de protecţie împotriva
luminii (pentru partea inferioară)
• Clemă pentru cablul de conectare
• Pernă pentru suportul pentru frunte
• Pernă pentru dispozitivul de reglare
a curelei de fixare
• Suport
Când aceste consumabile se
defectează sau prezintă semne de
uzură, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau un centru
de service Sony.
*
22
Puteţi comanda căşti auriculare de
schimb suplimentare de la cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Înlocuirea pernei suportului pentru frunte
sau a pernei dispozitivului de reglare
a curelei de fixare
Perna se ataşează cu o bandă cu
faţă dublă. Pentru a înlocui perna,
desprindeţi perna veche de pe
suportul pentru frunte sau dispozitivul
de reglare a curelei de fixare după
care ataşaţi perna nouă pe aceeaşi
poziţie.
Pernă pentru suportul pentru frunte
Pernă pentru dispozitivul de reglare
a curelei de fixare
Verificarea alinierii ecranelor
Verificaţi alinierea ecranelor consultând ecranul de confirmare afişat la început,
după reglarea distanţei dintre lentile. Ecranele dispozitivului de afişare montat
pe cap sunt descrise mai jos, însoţite de o explicaţie privind modul de verificare
a alinierii.
Secţiunea de afişare a unităţii montate pe cap constă din două ecrane mici, aflate
în stânga şi în dreapta. Imaginile de pe cele două ecrane se suprapun, pentru
a forma o singură imagine.
Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna centrarea ecranelor consultând ecranul
de confirmare, pentru a vă asigura că ecranele sunt aliniate în mod adecvat.
Imaginea din stânga
Imaginea din dreapta
Imaginea percepută cu ambii ochi
23
Afişarea corectă
Pentru o afişare corectă, glisaţi butoanele de reglare a distanţei între lentile atât
cât este necesar, astfel încât toate cele trei marcaje „” să intersecteze linia
orizontală.
Este acceptabil ca marcajele „” să intersecteze linia orizontală într-o altă poziţie
decât centrul ecranului.
Afişarea incorectă
În cazul în care chiar şi numai unul singur dintre marcajele „” nu intersectează
linia orizontală, verificaţi din nou dacă purtaţi corect unitatea montată pe cap,
consultând „Ghidul de punere în funcţiune”. Dacă acestea tot nu se intersectează,
opriţi utilizarea sistemului deoarece este posibil ca unitatea montată pe cap să
fie deformată sau deteriorată. Într-o astfel de situaţie, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau un centru de service Sony autorizat local.
Marcajele „” nu
intersectează linia orizontală.
24
Linia orizontală apare într-o
poziţie foarte înclinată.
Marcajul „” din mijloc nu
intersectează linia orizontală.
Notă
Setări de sistem
Puteţi accesa oricând meniul setărilor
pentru a modifica sau ajusta diferite
setări ale sistemului, cum ar fi
calitatea imaginilor video, formatul
ieşirii audio şi formatul afişării 3D.
Pentru afişarea acestor meniuri,
apăsaţi butonul MENU de pe
unitatea montată pe cap.
• După 90 de secunde de inactivitate,
meniul setărilor se va închide
în mod automat.
Sfaturi
• Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi
butonul .
• Pentru a părăsi meniul setărilor, apăsaţi
butonul  din meniul cu categoriile
de setări.
Operaţiuni de bază în meniu
1
Apăsaţi butonul MENU de pe
unitatea montată pe cap.
2
Apăsaţi butonul / pentru
a selecta pictograma categoriei
de setări dorite, apoi apăsaţi
butonul MENU.
3
Apăsaţi butonul / pentru
a selecta meniul dorit, apoi
apăsaţi butonul MENU.
4
Apăsaţi butonul /// pentru
a modifica sau ajusta setările după
cum este necesar, apoi apăsaţi
butonul MENU pentru a aplica
modificările.
25
Meniuri
Setările prestabilite sunt subliniate.
Information
Identifică semnalele de intrare (semnalele video şi audio) de la echipamentul
conectat la sistem şi indică diferite tipuri de informaţii. „Unsupported signal”
arată că semnalul de intrare este incompatibil cu sistemul, iar mesajul „No signal”
este afişat atunci când nu există intrări de semnal.
 Funcţionare cu alimentare CA
 Puterea undelor radio (pagina 15)
 Capacitatea rămasă a bateriei
(pagina 13)
 Semnal de intrare video
 Intrare externă
 Semnal de intrare audio
Lens span adjustment
Lens span
adjustment
Reglează intervalul dintre lentilele unităţii, astfel încât
acesta să se potrivească cu distanţa dintre ochii
utilizatorului (distanţa dintre pupile), pentru
o experienţă de vizionare optimă. Pentru ajustare,
utilizaţi butoanele de reglare a intervalului dintre lentile,
aflate pe unitatea montată pe cap. Pentru detalii,
consultaţi „Ghidul de punere în funcţiune”.
Note
• Dacă nu veţi regla intervalul dintre lentile în mod corect,
nu vă veţi putea bucura de o experienţă de vizionare optimă.
Reglaţi întotdeauna intervalul dintre lentile înainte
de utilizare.
• În timpul reglării, funcţia audio este dezactivată.
• Volumul nu poate fi modificat în timpul reglării intervalului
dintre lentile.
26
3D Settings
Reset
3D Display
Resetează toate elementele „3D Settings” la valorile
prestabilite originale.
Selectaţi manual formatul de afişare pentru conţinutul 3D.
Setările disponibile variază după cum semnalul sursă include
sau nu un semnal de identificare pentru format 3D, după
cum urmează.
Exemplu de afişare 3D
Pentru conţinutul 3D fără un semnal de identificare pentru
format 3D
Side-by-Side: Selectaţi pentru conţinut 3D dispus în panouri
alăturate, în care două imagini similare sunt afişate una
lângă cealaltă.
Off: Selectaţi pentru a afişa conţinut în format 2D.
Over-Under: Selectaţi pentru conţinut 3D dispus în panouri
suprapuse, în care două imagini similare sunt afişate
una deasupra celeilalte.
Pentru conţinut 3D care include un semnal de identificare
a conţinutului în format 3D
On: Selectaţi pentru a afişa conţinut în format 3D.
Off: Selectaţi pentru a afişa conţinut în format 2D.
Note
• În cazul în care conţinutul 3D nu este afişat în mod corect utilizând
setările selectate, încercaţi să schimbaţi opţiunea „Side-by-Side”
cu „Over-Under” sau invers.
• Când selectaţi „Side-by-Side” sau „Over-Under”, modificaţi setarea
la „Off” după ce vizionaţi conţinutul 3D.
27
Auto 3D
On: Comută în mod automat la modul de afişare 3D atunci
când este detectat un semnal de identificare pentru
format 3D. Dacă semnalul de identificare pentru format
3D nu mai este detectat, sistemul va comuta în mod
automat la modul de afişare 2D.
Off: Dezactivează această funcţie.
Notă
• Dacă imaginile nu apar în format 3D atunci când opţiunea
„Auto 3D” este setată la „On”, încercaţi să modificaţi setarea
„3D Display”.
Display
Picture Mode
Detaliile opţiunii
„Picture Mode” pe
care o alegeţi aici
pot fi ajustate în
setări, modificând
de la funcţia
„Reset” la funcţia
“Contrast
Remaster”,
descrisă mai jos.
Vivid: Culori vii şi un contrast clar, pentru concerte, sporturi
şi alt conţinut televizat.
Standard: Scoate în evidenţă o imagine din natură. Calitate
a imaginii standard, pentru o varietate de surse video.
Cinema: Calitate a imaginii destinată în mod special
conţinutului cinematografic.
Custom1/Custom2: Stochează calitatea imaginii
personalizată pe care o preferaţi, efectuând ajustări
pornind de la o imagine iniţială în format 2D.
Game1: Calitate a imaginii destinată pentru jocuri.
Game2: Calitate a imaginii pentru îmbunătăţirea vizibilităţii
scenelor neclare din jocuri.
Game3: Calitate a imaginii pentru îmbunătăţirea vizibilităţii
scenelor întunecate din jocuri.
Game4: Calitate a imaginii pentru îmbunătăţirea vizibilităţii
scenelor foarte întunecate din jocuri.
Notă
• Dacă „Picture Mode” este setat pe „Game1” pe „Game4”, puteţi
comuta între aceste moduri dacă apăsaţi pe , ,  sau 
(pagina 10) în timpul vizualizării. Această funcţie nu este
disponibilă dacă este afişat meniul de setări.
28
Reset
Restabileşte toate valorile (exceptând valorile pentru
„Display Size”, „Ecran”, „24p True Cinema”, „Cinema
Conversion”, „Overscan” şi „Wide Mode” din „Display”)
ale modului selectat din meniul „Picture Mode” la setările
implicite dacă selectaţi „Yes”.
Picture
Reglează contrastul imaginii.
Brightness
Reglează luminozitatea imaginii.
Color
Reglează intensitatea culorilor imaginii.
Color
Temperature
Reglează temperatura culorilor imaginii.
Natural: Optimizează în mod automat temperatura culorilor
pentru fiecare „Picture Mode”, în funcţie de
caracteristicile vederii umane.
Cool: Răceşte nuanţele de albastru.
Medium: Nuanţe de culoare între „Cool” şi „Warm 1/
Warm 2”.
Warm 1/Warm 2: Încălzeşte nuanţele de roşu. „Warm 2”
este o nuanţă de roşu mai întunecată decât „Warm 1”.
Panel Drive
Mode
Selectaţi tipul metodei de afişare pentru mişcarea imaginii.
Normal: Aspect standard al imaginii.
Clear: Reduce estomparea imaginilor cu mişcare rapidă.
Note
• Deşi selectarea funcţiei „Clear” reduce estomparea imaginilor
cu mişcare rapidă, aceasta întunecă, de asemenea, ecranul în
ansamblu. Dacă acest lucru vă deranjează, selectaţi „Normal”.
• Este posibil ca ecranul să pară că tremură, în funcţie de semnalul
sursă. Dacă acest lucru vă deranjează, selectaţi „Normal”.
Clear Black
Ajustează aspectul zonelor întunecate din imagini pentru
a se potrivi cu setarea „Picture Mode” selectată.
Sharpness-Hi
Controlează marginile subţiri şi textura fină a imaginilor
făcând ca imaginile să se distingă mai clar sau să aibă
un efect mai catifelat.
SharpnessMid
Controlează marginile groase şi textura grosieră a imaginilor
făcând ca imaginile să se distingă mai clar sau să aibă
un efect mai catifelat.
Noise
Reduction
Reduce zgomotul de imagine aleatoriu, asemănător
cu zgomotul static.
High/Medium/Low: Selectaţi nivelul acestui efect.
Off: Dezactivează această funcţie.
Contrast
Remaster
Optimizează în mod automat nivelurile de alb şi negru,
pentru un contrast bun, fără tonuri şterse de alb şi negru.
High/Medium/Low: Selectaţi nivelul acestui efect.
Off: Dezactivează această funcţie.
Display Size
Selectează dimensiunea de afişare a imaginii.
100%: Afişează întreaga pe întreg ecranul.
90%/80%/70%: Dimensiunea de afişare este redusă la 90%,
80%, respectiv 70%.
29
Ecran
Funcţia nu este
disponibilă în
timpul redării 3D.
Setarea revine la
„Normal” dacă
realizaţi o ajustare
cu meniul „Lens
span adjustment”
(pagina 26).
24p True
Cinema
Normal: Afişează imaginea originală.
Theater1: Redă imaginea simulată ca într-o sală de cinema,
văzută printr-un ecran curbat.
Theater2: Redă imaginea simulată ca într-o sală de cinema,
cu un ecran CinemaScope faţă de „Theater1”.
On: Afişează conţinutul video de 24 cps în mod precis,
la 24 cps. Conţinutul cinematografic de acest tip
este disponibil pe discul Blu-ray. Oferă o experienţă
de vizionare asemănătoare cu cea de la cinema.
Off: Dezactivează această funcţie. Semnalele video de
24 cps sunt afişate după o conversie ascendentă
la 60 cps.
Notă
• Dacă „Panel Drive Mode” este setat la „Clear”, ecranul poate să
pară că tremură (în funcţie de semnalul sursă), ceea ce ar putea fi
deranjant. Într-o astfel de situaţie, dezactivaţi această funcţie sau
setaţi „Panel Drive Mode” la „Normal”.
Cinema
Conversion
Auto: Sistemul detectează în mod automat când anume
vizionaţi conţinut video (cum ar fi spectacole TV şi
animaţii) sau conţinut cinematografic (filme) şi comută
la metoda de conversie corespunzătoare.
Video: Sistemul afişează întotdeauna materialele într-un
format pentru conţinut video, dacă vizionaţi conţinut
video sau filme.
Overscan
Reglează zona de afişare.
On: Ascunde marginile imaginii. Selectaţi în situaţia în care
apar probleme, cum ar fi zgomot la marginile imaginii.
Off: Afişează întreaga imagine.
Funcţia nu este
disponibilă în
timpul redării 3D.
Wide Mode
Funcţia nu este
disponibilă în
timpul redării 3D.
Normal: Afişează imaginile la raportul de aspect original,
de 4:3.
Full: Afişează conţinutul cu un raport de aspect de 4:3
pe ecran complet, întinzând imaginile pe orizontală.
Conţinutul cu un raport de aspect de 16:9 este afişat,
de asemenea, pe ecran complet, la raportul său de
aspect original.
Zoom: Măreşte imaginile pe verticală şi pe orizontală,
păstrând raportul de aspect original.
Notă
30
• Modul „Normal” nu este disponibil cu sursele de intrare HD
(1080i, 720p sau 1080p).
Sound
Notă
• Elementele din meniul Sound (cu excepţia „A/V SYNC”) sunt disponibile doar dacă este
conectată unitatea procesorului.
Reset
Resetează toate setările pentru „Sound” la valorile
prestabilite originale.
Surround
Standard: Setarea standard pentru acustică care oferă
o atmosferă sonoră amplă, optimă pentru o mare
varietate de conţinut.
Cinema: Amplifică atmosfera sonoră naturală,
concurând calitatea acustică impresionantă a unui
cinematograf, mai ales pentru dialogurile vorbite.
Oferă o profunzime deosebită a sunetului,
mulţumită faptului că fiecare canal este mixat
în mod natural. O alegere foarte bună pentru
vizionarea filmelor.
Game: Opţiune ideală pentru jocuri. Oferă o localizare
precisă a sunetului, ceea ce vă permite să auziţi
în mod clar de unde provine acesta. Pentru
o experienţă plină de dinamism în interacţiunea
cu jocurile, îmbogăţită cu efecte de sunet
surround pe multicanale. Opţiune potrivită mai
ales pentru jocurile care au pista de sunet pe mai
multe canale.
Music: Amplifică detaliile şi puritatea componentei
audio sursă. Reproducere fidelă, asemănătoare
celei oferite de echipamentele de monitorizare din
studiourile de înregistrare. O alegere bună pentru
audiţii muzicale.
Off: Dezactivează efectele de sunet surround.
Notă
• Volumul poate varia în funcţie de semnalul audio sursă şi
de modul pentru sunet surround selectat.
31
Dolby Pro Logic IIx
Selectează funcţia de decodificare de matrice. Vă puteţi
bucura cu uşurinţă se efecte surround chiar dacă
semnalul de intrare este pe 2 canale, prin simpla
activare a decodificatorului de matrice.
Movie: Realizează procesarea în modul film a Dolby Pro
Logic IIx. Ideală pentru redarea de muzică de film
cu codificare Dolby Surround. Filmele dublate în
altă limbă sau materialele video ale unor filme
vechi pot fi redate în modul cu 7.1 canale.
Music: Realizează procesarea în modul muzică
a Dolby Pro Logic IIx. Ideală pentru sursele
de sunet stereo normal, precum CD-urile.
Off: Dezactivează decodificatorul de matrice.
Notă
• „Dolby Pro Logic IIx” este fixat pe „Off” dacă setarea
„DTS Neo:6” este „Off” (dezactivată).
DTS Neo:6
Selectează funcţia de decodificare de matrice.
Vă puteţi bucura cu uşurinţă se efecte surround chiar
dacă semnalul de intrare este pe 2 canale, prin simpla
activare a decodificatorului de matrice.
Cinema: Realizează procesarea în modul cinema
a DTS Neo:6.
Music: Realizează procesarea în modul muzică
a DTS Neo:6.
Off: Dezactivează decodificatorul de matrice.
Notă
• „DTS Neo:6” este fixat pe „Off” dacă setarea „Dolby Pro
Logic IIx” nu este „Off”.
Treble
Reglează ieşirea audio pentru frecvenţă înaltă.
Bass
Reglează ieşirea audio pentru frecvenţă redusă.
Harmonics Equalizer
On: Remediază forma ondulată a undei sonore care
este posibil să fie omisă de algoritmii de
comprimare audio, din cauza amplitudinii mici
a acesteia.
Off: Dezactivează această funcţie.
A/V SYNC
Corectează semnalele audio şi video nesincronizate
prin temporizarea ieşirii audio. Ieşirea audio
poate fi întârziată în paşi de 10 ms, într-un interval
de 0 – 100 ms.
Notă
• Unele semnale audio şi video nesincronizate nu pot
fi corectate utilizând această funcţie, în funcţie de
semnalul sursă.
32
Type of
Headphones
Comută la setarea optimă a sunetului surround virtual
pentru tipul de căşti utilizat.
Inner Ear: Opţiune ideală pentru căştile intraauriculare,
cum sunt cele furnizate împreună cu sistemul.
Overhead: Opţiune ideală pentru căşti supraauriculare
şi pentru căştile purtate după urechi.
Notă
• Este posibil ca efectele de sunet surround să nu fie produse
în mod corect decât dacă această setare se potriveşte
cu tipul de căşti utilizat.
Dual Mono
Este disponibilă doar
cu semnalele sursă
dual mono audio.
Nu este disponibilă
pentru semnalele sursă
lineare PCM.
Comută ieşirea audio principală sau secundară
pentru semnalele audio sursă diferite de semnalele
PCM lineare.
Main: Atât ieşirea pentru casca stângă, cât şi cea
pentru casca dreaptă sunt alcătuite exclusiv
din conţinutul audio principal.
Sub: Atât ieşirea pentru casca stângă, cât şi cea pentru
casca dreaptă sunt alcătuite exclusiv din
conţinutul subwoofer.
Main/Sub: Ieşirea audio a uneia dintre căşti este
alcătuită din conţinut audio principal. Ieşirea
audio a celeilalte căşti este alcătuită din conţinut
subwoofer.
33
General Setup
Set password
Cancel password
„Set password” nu este
disponibilă dacă a fost
setată o parolă.
„Cancel password”
nu este disponibilă
dacă nu a fost setată
nicio parolă.
Input
Nu este disponibilă doar
unitatea procesorului
este deconectată.
Notă
• Sistemul se opreşte automat în situaţiile de mai jos. În aceste
cazuri, trebuie fie să porniţi sistemul şi să introduceţi parola
din nou, fie să anulaţi protecţia cu ajutorul parolei.
– Atunci când introduceţi parola în mod incorect, apoi
închideţi meniul cu setări afişat utilizând butonul 
– După 90 de secunde de inactivitate pe ecranul de
introducere a parolei
Selectează intrarea în unitatea procesorului. Intrarea
de semnal în mufele de intrare selectate este afişată
pe unitatea montată pe cap.
HDMI1: Intrare prin mufa HDMI IN 1
HDMI2: Intrare prin mufa HDMI IN 2
HDMI3: Intrare prin mufa HDMI IN 3
HDMI Dynamic
Range
Selectează nivelul semnalului de intrare video.
Auto: Sistemul detectează automat nivelul de intrare.
În mod normal, setarea este „Auto”.
Full: Selectaţi această opţiune dacă evidenţierile
din imagine sunt dispersate sau umbrele
sunt blocate.
Limited: Selectaţi această opţiune dacă evidenţierile
din imagine sunt şterse sau umbrele sunt prea
accentuate.
HDMI pass-through
On: Activează funcţia de transfer, care vă permite
să vizionaţi sau să ascultaţi un anumit conţinut pe
un aparat TV sau pe un alt dispozitiv cu afişaj,
atunci când sistemul se află în modul standby.
Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de punere în
funcţiune”.
Off: Dezactivează această funcţie. Pentru a economisi
energia, selectaţi „Off” atunci când un aparat TV
sau un alt dispozitiv cu afişaj nu este conectat
la unitatea procesorului.
Nu este disponibilă doar
unitatea procesorului
este deconectată.
34
Puteţi seta o parolă pentru a restricţiona utilizarea
sistemului. După ce aţi ales o parolă, aceasta trebuie
introdusă la fiecare pornire a sistemului.
Pentru a dezactiva funcţia de protecţie cu ajutorul
unei parole, selectaţi „Cancel password” şi introduceţi
parola.
Control for HDMI
On: Activează controlul pentru un echipament
compatibil HDMI CEC (Consumer Electronic
Control) conectat la sistem cu ajutorul butoanelor
/// (pagina 10) de pe unitatea montată
pe cap.
Butonul  : Porneşte redarea.
Butonul  : Întrerupe redarea.
Butonul  : Sare la capitolul anterior. Ţineţi
apăsat acest buton pentru derulare înapoi.
Butonul  : Sare la capitolul următor. Ţineţi
apăsat acest buton pentru derulare înainte.
Off: Dezactivează această funcţie. Pentru controlarea
echipamentului conectat, utilizaţi telecomanda
acestuia.
Note
• În cazul în care nu puteţi controla echipamentul atunci când
această setare este activată, înseamnă că respectivul
echipament nu este compatibil cu funcţia „Control for HDMI”
a sistemului. În această situaţie, controlaţi în mod direct
echipamentul conectat.
• Echipamentul conectat nu poate fi controlat dacă „Picture
Mode” este setat pe „Game1”, „Game2”, „Game3” sau
„Game4” (pagina 28).
Power off when
unmounted
On: Opreşte sistemul în mod automat, la 20 de minute
după ce vă scoateţi unitatea montată pe cap.
Off: Dezactivează această funcţie.
Sfat
• Indiferent dacă aţi activat sau nu această setare, ecranele
se dezactivează în mod automat la 10 secunde după ce
vă scoateţi unitatea montată pe cap.
No signal Standby
On: Opreşte sistemul în mod automat după
30 de minute în care nu a fost primit
niciun semnal.
Off: Dezactivează această funcţie.
Language setting
Setează limba utilizată pentru meniuri şi pentru alte
elemente ale interfeţei.
Note
• Componenta audio este suprimată în timp ce această setare
este configurată.
• Volumul nu poate fi reglat în timp ce această setare
este configurată.
Menu Display
3D: Afişează meniul în format 3D.
2D: Dezactivează formatul 3D al afişajului meniului.
35
Prolonged viewing
warning
On: Activează afişarea automată a unui mesaj privind
oprirea sistemului după 3 ore de vizionare
continuă. Dacă selectaţi „Yes” pe ecranul de
avertizare, sistemul se va opri. Dacă selectaţi „No”,
sistemul se va opri 3 ore mai târziu, adică după
6 ore de vizionare continuă.
Off: Dezactivează această funcţie.
Notă
• Atunci când mesajul de avertizare este afişat după 3 ore de
vizionare, dacă nu alegeţi un răspuns timp de 90 de secunde,
sistemul va fi oprit în mod automat.
Startup viewer
warning
On: Activează afişarea automată a unui avertisment
la pornire.
Off: Dezactivează această funcţie.
Wireless Connection
On: Activează conexiunea wireless pentru unitatea
cu baterie.
Off: Dezactivează conexiunea wireless pentru unitatea
cu baterie.
Wireless Standby
On: Dacă sistemul este în modul standby, unitatea
procesorului porneşte atunci când este operată
conexiunea wireless a unităţii montate pe cap.
Off: Dezactivează această funcţie. Acest mod reduce
consumul de energie.
Nu este disponibilă doar
unitatea procesorului
este deconectată.
Reset to factory
settings
Resetează toate setările la valorile prestabilite originale.
Notă
• Parola setată în „Set password” (la „General Setup”) va fi,
de asemenea, ştearsă.
36
Depanare
Dacă apar următoarele simptome la utilizarea sistemului, verificaţi cauzele şi
măsurile de remediere înainte de a solicita servicii de reparaţii. În cazul în care
problema persistă, contactaţi distribuitorul SONY sau un centru de service
SONY autorizat local.
Pentru probleme video sau audio, consultaţi diferitele secţiuni de mai jos.
• Probleme video   Întrebări frecvente,  Audio/Video (în general),
 Video sau  Wireless
• Probleme audio   Întrebări frecvente,  Audio/Video (în general),
 Audio sau  Wireless\
 Întrebări frecvente
FAQ Nu există semnal video sau audio. Nu există imagine 3D.
1
2
Porniţi alimentarea sistemului.
Opriţi echipamentul de redare şi apoi porniţi-l din nou.
• Dacă folosiţi PlayStation®3 cu acest sistem, opriţi PlayStation®3 şi reporniţi-l din nou
apăsând butonul de alimentare cel puţin 5 secunde până când se aude un ton de
două ori. (Dacă PlayStation®3 este conectat prin intermediul unui amplificator AV,
opriţi şi reporniţi amplificatorul).
Probleme cu afişajul 3D
Aceeaşi imagine afişată una lângă alta sau una deasupra celeilalte.
 Setarea formatului de afişare 3D poate fi incorectă. Încercaţi să schimbaţi
setarea „3D Display” în „3D Settings” (pagina 27).
Imaginea nu este afişată în format 3D.
 Verificaţi setările echipamentului de redare. De asemenea, consultaţi
Manualul de utilizare a echipamentului respectiv.
FAQ Semnalul video sau audio de la echipamentul de redare nu este recepţionat
pe televizorul conectat prin mufa HDMI OUT (TV) a unităţii procesorului.
1
Asiguraţi-vă că setarea „HDMI pass-through” din „General Setup” este „On”
(pagina 34).
2
Opriţi alimentarea sistemului şi setaţi-l în modul standby.
• Funcţia HDMI pass-through este activată doar dacă „HDMI pass-through” este
setată pe „On” şi apoi sistemul este oprit.
• Nu este posibilă vizualizarea simultană pe acest sistem şi pe televizor.
3
Opriţi echipamentul de redare şi apoi porniţi-l din nou.
• Dacă echipamentul de redare este PlayStation®3, ţineţi apăsat butonul de pornire
de pe PlayStation®3 cel puţin 5 secunde până când se aude un ton de două ori
pentru a-l reporni.
37
FAQ Marcajele „” şi linia orizontală nu se intersectează pe ecranul de confirmare
care apare la pornirea sistemului.
1
Reglaţi lungimea şi poziţia curelelor de fixare, conform indicaţiilor din „Pentru
o utilizare confortabilă a unităţii” şi „Purtarea unităţii” din „Ghid de punere
în funcţiune”.
2
Reglaţi intervalul dintre lentile în timp ce verificaţi afişajul. Consultaţi
„3 Montare şi vizualizare” din „Ghidul de punere în funcţiune”.
• Dacă niciun marcaj „” nu intersectează linia orizontală după ce aţi realizaţi
acţiunile 1 şi 2, verificaţi „Verificarea alinierii ecranelor” (pagina 23).
 Sursa de alimentare
Simptom
Cauză/Acţiune
Sistemul nu porneşte
 Asiguraţi-vă că adaptorul CA este conectat corect,
conform indicaţiilor din „Ghid de punere în funcţiune”.
 Asiguraţi-vă că bateria este încărcată (pagina 13).
 Ţineţi apăsat butonul  (Pornire/Standby) de pe
unitatea montată pe cap cel puţin o secundă.
Sistemul nu se opreşte
 Ţineţi apăsat butonul  (Pornire/Standby) de pe
unitatea montată pe cap cel puţin o secundă.
 Audio/Video (în general)
Simptom
38
Cauză/Acţiune
Nu iese niciun semnal video  Consultaţi „Ghidul de punere în funcţiune” şi asiguraţi-vă
sau audio sau semnalul
că adaptorul CA şi cablul HDMI sunt conectate corect.
audio sau video este
 Asiguraţi-vă că echipamentul conectat la mufa HDMI IN
distorsionat
de pe unitatea procesorului este pornit.
 Asiguraţi-vă că echipamentul de pe care doriţi să
vizualizaţi este selectat corect cu butonul INPUT de pe
unitatea procesorului atunci când se foloseşte unitatea
procesorului.
 Asiguraţi-vă că semnalul de intrare este acceptat de acest
sistem. Pentru semnalele disponibile, consultaţi „Intrare
video” şi „Intrare audio” din „Specificaţii” (pagina 47). Dacă
semnalul de intrare nu este acceptat de acest sistem,
verificaţi setările pentru ieşirea video şi/sau ieşirea audio
a echipamentului conectat.
 Cablul HDMI trebuie să fie conectat ferm. În cazul în care
calitatea video nu se îmbunătăţeşte, cablul HDMI ar putea
fi deteriorat. În această situaţie, încercaţi un cablu nou.
 Dacă echipamentul este conectat la unitatea procesorului
prin intermediul unui amplificator AV (receptor), încercaţi
să conectaţi echipamentul în mod direct la unitatea
procesorului. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului utilizat.
 Utilizaţi cablul HDMI furnizat sau un cablu HDMI disponibil
în comerţ, identificat drept cablu de mare viteză.
 De asemenea, verificaţi secţiunea  Video,  Audio
sau  Wireless.
 Video
Simptom
Cauză/Acţiune
Nu există imagine video
sau ieşirea video este
distorsionată
 Când selectaţi „Side-by-Side” sau „Over-Under”
în „3D Display” (la „3D Settings”), modificaţi setarea
la „Off” după ce vizionaţi conţinut 3D (pagina 27).
 Asiguraţi-vă că dezactivaţi ieşirea video cu semnalul
Deep Color de pe echipamentul conectat. Dacă
această opţiune nu este disponibilă pe echipament, iar
conţinutul este redat la 1080/60p (Împachetare cadre),
schimbaţi rezoluţia în 720FP.
 De asemenea, verificaţi secţiunea  Audio/Video
(în general) sau  Wireless.
Ecranul este întunecat
sau ceţos
 Consultaţi „Ghidul de punere în funcţiune” şi asiguraţi-vă
că adaptorul CA şi cablul HDMI sunt conectate corect şi,
că purtaţi unitatea montată pe cap corect.
 Este posibil ca intervalul dintre lentile să fi fost reglat
incorect (pagina 24). Efectuaţi reglarea din nou,
accesând „Lens span adjustment” din meniul pentru
setări (pagina 26).
 Dacă lentilele unităţii montate pe cap sunt murdare,
ştergeţi-le cu o cârpă moale uscată pentru a le curăţa.
O zonă luminoasă
a unei imagini este prea
luminoasă sau o zonă
întunecoasă este prea
întunecată
 Acest fenomen poate interveni dacă nivelul semnalului
RGB al semnalului de intrare depăşeşte nivelul specificat
de standardele HDMI. Reglaţi nivelul de ieşire al
semnalului RGB de pe echipamentul conectat sau
modificaţi setarea „HDMI Dynamic Range” a acestui
sistem (pagina 34).
 Verificaţi setarea „Picture Mode” şi modificaţi-o în
mod corespunzător (pagina 28).
Ecranele se închid brusc
 După 3 ore de vizionare continuă, sistemul va afişa un
ecran de avertizare şi se va închide după 90 de secunde
de inactivitate. Dacă ignoraţi mesajul şi continuaţi
vizionarea, sistemul se va închide în mod automat
după alte 3 ore, pentru a încuraja un obicei de vizionare
sănătos. Pentru detalii, consultaţi „Prolonged viewing
warning” (pagina 36).
 Purtaţi unitatea montată pe cap în mod corect.
La 10 secunde după ce senzorul de pe sistem detectează
că v-aţi dat jos unitatea montată pe cap, ecranul de
afişaj se va închide în mod automat. Pentru detalii,
consultaţi „Power off when unmounted” (pagina 35).
 Sistemul este oprit automat dacă au trecut 30 de minute
fără să fie recepţionat niciun semnal dacă „No signal
Standby” este setat pe „On” (pagina 35).
Afişarea imaginilor se
diminuează în timp
 Deşi afişarea fotografiilor sau a imaginilor care sunt
aproape nemişcate se poate diminua în timp, acest lucru
nu indică o defecţiune a sistemului. Pentru a restaura
luminozitatea normală, realizaţi o acţiune oarecare pe
sistem sau direct pe echipamentul conectat.
39
40
Simptom
Cauză/Acţiune
Există pixeli pe ecran care
nu se aprind sau pixeli
care sunt permanent
aprinşi
 Panoul montat pe acest sistem
este fabricat cu o tehnologie de
mare precizie care asigură o rată
de funcţionare a pixelilor de cel
puţin 99,99%. Astfel, o parte foarte
mică dintre pixeli pot fi „blocaţi”,
Pixel aprins sau
fie permanent stinşi (negri),
stins în permanenţă
permanent aprinşi (verde, roşu sau
albastru), fie clipind. Acest fenomen intervine din cauza
structurii sistemului şi nu indică o defecţiune. SONY nu
este răspunzătoare pentru înlocuirea sau returnarea
sistemului din cauza acestui fenomen.
Anumite cadre de pe
discul Blu-ray înregistrat la
24 cps (corespunzând
formatului filmului
original) arată nenatural
 În acest caz, încercaţi să activaţi „24p True Cinema”.
Pentru detalii, consultaţi „24p True Cinema” (pagina 30).
Ecranul clipeşte
 Anumite semnale sursă pot face ca întregul ecran
să pară că clipeşte atunci când modul „Panel Drive
Mode” este setat la „Clear” sau când funcţia „24p True
Cinema” este activată. Pentru detalii, consultaţi „Panel
Drive Mode” (pagina 29) şi „24p True Cinema”
(pagina 30).
Imaginile video nu sunt
afişate în 3D
 Dacă aceeaşi imagine este afişată ca două imagini
alăturate sau ca două imagini suprapuse, este
posibil ca setarea pentru formatul de afişare 3D să fie
incorectă. Încercaţi să modificaţi setarea „3D Display”
din „3D Settings” (Setări 3D) (pagina 27).
 Percepţia imaginilor 3D variază în funcţie de utilizator.
 Dacă meniul „3D Settings” este afişat, dar imaginile nu
apar în 3D, încercaţi să reporniţi echipamentul conectat
pe care îl utilizaţi pentru redarea 3D.
 Sistemul nu acceptă conversia de la 2D la 3D
(3D simulat).
 Vizionarea unor imagini anaglifice în 3D necesită
ochelari anaglifici (cu o lentilă roşie şi una albastră,
de exemplu).
 De asemenea, verificaţi setările echipamentului
de redare conectat la unitatea procesorului.
Afişarea 3D nu este
activată în mod automat
 Asiguraţi-vă că setarea „Auto 3D” din „3D Settings”
este setată la „On” (pagina 28).
 Conţinutul 3D fără un semnal de identificare a formatului
3D nu este afişat în mod automat în 3D. Încercaţi să
modificaţi setarea „3D Display” din “3D Settings” la
„Side-by-Side” sau la „Over-Under” (pagina 27).
 Audio
Simptom
Cauză/Acţiune
Nu există sunet /
Sunetul este static /
Volumul nu se poate mări
 Reglaţi volumul cu ajutorul butoanelor VOL +/–
de pe unitatea montată pe cap.
 Introduceţi ferm conectorul căştilor (Consultaţi
„1 Conectare” din „Ghid de punere în funcţiune”).
Se poate ca sunetul de redare să nu fie auzit corect
în cazul conectării eronate a căştilor.
 Conectorul căştilor este murdar. Curăţaţi conectorul
căştilor cu o cârpă moale uscată.
 Atunci când sistemul este conectat la sisteme
Home Theatre compatibile HDMI CEC sau la
amplificatoare AV (receptoare), verificaţi
următoarele setări.
– Asiguraţi-vă că setarea „Control for HDMI” din „General
Setup” este setată la „On” (pagina 35).
– Asiguraţi-vă că funcţia „Control for HDMI” este activată
pe amplificatorul AV (receptor) sau pe alt echipament.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului utilizat.
 Dacă se foloseşte mufa pentru căşti de pe unitatea
procesorului, există un mic decalaj la modificarea
volumului.
 De asemenea, verificaţi secţiunea  Audio/Video
(în general) sau  Wireless.
Nu există efect de sunet
surround
 Asiguraţi-vă că setarea „Surround” din „Sound” nu este
setată la „Off” (pagina 31).
 Asiguraţi-vă că setarea „Type of Headphones” din
„Sound” este corectă pentru tipul de căşti utilizat
(pagina 33).
 Percepţia sunetului variază în funcţie de utilizator.
Nu se aud başii
 Căştile auriculare trebuie să vă stea comod în urechi
(pagina 21).
Semnalele audio nu intră
în format audio „codec”*
 Echipamentul de redare poate fi configurat să
convertească semnalele de ieşire audio din format audio
„codec” în semnale PCM lineare. În acest caz, în setările
echipamentului de redare, dezactivaţi conversia
conversia formatului audio „codec”, apoi reluaţi redarea.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului utilizat.
*
Formatul audio „codec”
reprezintă formatele audio
diferite de semnalele PCM
lineare care sunt descrise în
„Intrare audio” din
„Specificaţii” (pagina 48).
Redarea audio nu este
în formatul adecvat
 Pentru formatul dual mono audio, schimbaţi setarea
„Dual Mono” la „Sound” (pagina 33). Pentru celelalte
formate audio, verificaţi setările echipamentului
conectat.
41
 Wireless
Simptom
Nu există o conexiune
wireless
Semnalele audio sau
video sunt întrerupte
sau se opresc
Indicatorul WIRELESS
nu se aprinde
42
Cauză/Acţiune
 Asiguraţi-vă că unitatea procesorului şi unitatea
cu baterie sunt pornite.
 Poate dura un timp până când să apară imaginea
pe ecran.
 Undele radio scad în intensitate sau sunt întrerupte,
în funcţie de distanţa sau orientarea unităţii procesorului
şi a unităţii cu baterie sau dacă există un obstacol între
cele două unităţi.
Apropiaţi unitatea procesorului şi unitatea cu baterie
(aproximativ 3 m sau mai puţin) şi poziţionaţi cele două
unităţi cu siglele SONY orientate una către cealaltă.
Calitatea conexiunii wireless scade dacă panoul cu sigla
SONY (partea cu antena instalată) al unităţii cu baterie
este orientat către podea sau este departe de unitatea
procesorului.
 În cazul în care nu se stabileşte cu succes conexiunea
wireless cu unitatea cu baterie poziţionată pe orizontală,
ataşaţi suportul furnizat pe unitatea cu baterie şi reglaţi
orientarea acesteia astfel încât sigla SONY să fie
orientată către unitatea procesorului (pagina 14).
 Folosiţi sistemul în locuri în care nu există obstacole
între unitatea procesorului şi unitatea cu baterie.
 Pot exista interferenţe de la alte dispozitive wireless.
Opriţi dispozitivele respective şi verificaţi dacă situaţia
se ameliorează.
 Transmisia de semnale audio şi video sau utilizarea
corectă a unităţii pot fi afectate de interferenţe dacă
se utilizează mai multe de trei dispozitive wireless care
folosesc aceeaşi bandă de frecvenţă (60 GHz), inclusiv
acest sistem.
 Încărcare
Simptom
Încărcarea nu se
realizează
Timpul de încărcare a
fost depăşit
Cauză/Acţiune
 Asiguraţi-că că aţi conectat ferm adaptorul CA şi cablul
de alimentare CA.
 Este posibil ca încărcarea să nu realizeze în locaţii cu
temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate. Realizaţi
încărcarea la temperaturi între 5 °C şi 35 °C (41 °F şi 95 °F).
 Încărcarea poate dura mai mult dacă sistemul este
pornit în timpul încărcării. Opriţi sistemul înainte
de încărcare.
 Încărcarea poate fi imposibilă dacă unitatea procesorului
şi unitatea cu baterie sunt conectate în modul wireless.
Pentru încărcare, opriţi alimentarea unităţilor sau
încercaţi să folosiţi o conexiune cu fir.
 Bateria se poate deteriora dacă sistemul nu a fost folosit
o perioadă mai mare de un an. Contactaţi distribuitorul
SONY sau centrul de service SONY autorizat local.
 Comandă HDMI
Simptom
Cauză/Acţiune
Echipamentul conectat nu
poate fi controlat utilizând
butoanele de pe sistem
 Asiguraţi-vă că setarea „Control for HDMI” din „General
Setup” este setată la „On” (pagina 35).
 Asiguraţi-vă că echipamentul conectat acceptă
funcţiile HDMI CEC.
 Asiguraţi-vă că setarea „Control for HDMI”
a echipamentului conectat este configurată corect.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului utilizat.
 S-ar putea ca amplificatorul AV conectat (receptorul)
să nu fie compatibil cu funcţia „Control for HDMI”
a sistemului. Funcţia „Control for HDMI” nu va funcţiona
corect în acest caz.
 Controlul echipamentului conectat prin apăsarea
butoanelor de pe sistem s-ar putea să nu funcţioneze
imediat după pornirea sistemului sau imediat după ce
activaţi funcţia „Control for HDMI” din „General Setup”.
 Controlarea echipamentului conectat nu este posibilă
dacă „Picture Mode” este setat pe „Game1”, „Game2”,
„Game3” sau „Game4” (pagina 28).
43
 Alte probleme
44
Simptom
Cauză/Acţiune
Funcţia „Control for HDMI”
de pe aparatul TV nu
poate fi utilizată pentru
a controla echipamentul
de redare, chiar şi atunci
când este utilizată funcţia
de transfer HDMI
a sistemului
 Consultaţi manualul cu instrucţiuni furnizat împreună cu
aparatul TV, iar la setarea „Control for HDMI” a acestuia,
specificaţi echipamentul de redare conectat la unitatea
procesorului ca dispozitiv de control.
Butoanele de pe unitatea
montată pe cap nu
răspund la apăsare
 Butoanele de pe unitate montată pe cap nu
funcţionează decât dacă aceasta este purtată.
Modul „DEMO” apare în
colţul din dreapta sus al
ecranului pentru meniul
setărilor
 Contactaţi distribuitorul SONY sau centrul de service
SONY autorizat local.
Setarea „Language
setting” nu poate fi
reglată, deoarece meniul
setărilor este afişat într-o
limbă pe care nu
o cunoaşteţi
 Dacă nu aţi finalizat configurarea iniţială, apăsaţi
butonul  în mod repetat pentru a reveni la ecranul
de selectare a limbii, apoi selectaţi din nou limba
dvs. preferată.
 Dacă aţi finalizat configurarea iniţială, urmaţi aceşti paşi
pentru a aduce sistemul la setările din fabrică, apoi
specificaţi limba corectă.
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniurile
cu setări.
2 Apăsaţi butonul , selectaţi „ General Setup” şi apoi
apăsaţi butonul MENU.
3 Apăsaţi butonul  şi mutaţi cursorul la setarea
din partea de jos.
4 Apăsaţi butonul MENU. (Este afişat mesajul de
confirmare „Reset to factory settings”.)
5 Apăsaţi butonul , apoi butonul MENU. (Sistemul
va fi repornit.)
6 După afişarea ecranului de setare iniţial, apăsaţi
butoanele / pentru a selecta limba preferată,
apoi apăsaţi butonul .
7 Urmaţi instrucţiunile afişate pentru a finaliza
configurarea iniţială.
Senzaţie de discomfort la
nas sau frunte din cauza
contactului cu unitatea
montată pe cap
 Ajustaţi poziţia suportului pentru frunte înainte sau în jos
(pagina 18).
Avertisment în funcţie de indicator
Indicatoarele de pe unitatea cu baterie şi unitatea procesorului indică stările
neobişnuite ale sistemului.
Indicare
Eroare/Acţiune
Unitate cu baterie
Indicatorul 
(alimentare)
(portocaliu)
Clipeşte în mod repetat Contactaţi distribuitorul SONY sau
la interval de 3 secunde centrul de service SONY autorizat
local. Unitatea cu baterie poate
fi deteriorată.
Clipeşte în mod repetat Eroare de temperatură a unităţii
de trei ori la interval
cu baterie.
de 3 secunde
Lăsaţi unitatea să se răcească
o perioadă. Clipirea indicatorului
încetează când unitatea se răceşte.
Folosiţi unitatea cu baterie într-un loc
bine ventilat pentru a preveni blocarea
fantelor de ventilare.
Clipeşte în mod repetat Eroare de baterie.
de cinci ori la intervale Opriţi utilizarea sistemului şi contactaţi
de 3 secunde
distribuitorul SONY sau centrul de
service SONY local autorizat.
Unitatea procesorului
Indicator
POWER (roşu)
Clipeşte în mod repetat Contactaţi distribuitorul SONY sau
la interval de 3 secunde centrul de service SONY autorizat
local.
Unitatea procesorului poate
fi deteriorată.
Clipeşte în mod repetat Eroare de temperatură a unităţii
de trei ori la interval
procesorului.
de 3 secunde
Lăsaţi unitatea să se răcească
o perioadă. Clipirea indicatorului
încetează când unitatea se răceşte.
Folosiţi unitatea procesorului într-un
loc bine ventilat pentru a preveni
blocarea fantelor de ventilare.
45
2
La eliminarea
sistemului
Desfaceţi cele trei şuruburi şi
panoul frontal, apoi decuplaţi
conectorul.
Conector
Panou frontal
Din considerente legate de protecţia
mediului, îndepărtaţi bateria
încorporată din litiu-ion din sistem.
Înainte de a îndepărta bateria,
descărcaţi-o prin decuplarea
adaptorului CA şi folosind sistemul
doar cu bateria.
• Predaţi bateria din litiu-ion la
un centru de reciclare.
Nu deschideţi carcasa decât
în momentul în care doriţi
să eliminaţi sistemul.
• Fiţi atenţi să nu atingeţi capătul
unei şurubelniţe de bateria de
litiu-ion atunci când scoateţi
carcasa bateriei. Dacă bateria
este deteriorată, există riscul de
scurgeri, generare de căldură,
incendiu sau explozie.
Notă
• Aveţi grijă să nu deterioraţi învelişul
cablului cu cleştii metalici, etc. atunci
când decuplaţi conectorul.
3
Desfaceţi cele şase şuruburi
şi carcasa bateriei.
Predaţi carcasa bateriei demontate
şi bateria ataşată la un centru
de reciclare.
Baterie
Carcasă de baterie
Îndepărtarea carcasei bateriei
1
Desfaceţi cele patru şuruburi, apoi
demontaţi panoul inferior de pe
unitatea cu baterie.
Şurub
Panou inferior
Picior de
cauciuc
Notă
• Nu scoateţi bateria din carcasă.
46
Specificaţii
Necesar de putere
Unitatea procesorului:
Mufă DC IN 8,4 V
Unitate montată pe cap şi unitate
cu baterie:
Mufă Micro USB (pentru
încărcare) 5 V CC
Putere consumată
Unitatea procesorului:
8,0 W (în modul de funcţionare
wireless)
4,0 W (în modul de funcţionare
cu fir)
0,4 W (în modul standby)
5,0 W (în modul standby
wireless)
2,0 W (în modul de trecere
HDMI)
Unitate montată pe cap şi unitate
cu baterie:
11 W (în timpul încărcării)
Timp de încărcare a bateriei
Unitate montată pe cap şi unitate
cu baterie:
Aprox. 4,5 ore (în modul
standby la 23 °C (74 °F))
Aprox. 5,5 ore (în modul de
operare cu fir la 23 °C (74 °F))
Timp de funcţionare a bateriei
Unitate montată pe cap şi unitate
cu baterie:
Aprox. 3 ore (în modul de
operare wireless la 23 °C
(74 °F))
Aprox. 7 ore (în modul de
operare cu fir la 23 °C (74 °F))
Aprox. 3 ore (în modul de
operare MHL la 23 °C (74 °F))
Temperatura în timpul funcţionării
Între 5°C şi 35°C (între 41°F şi 95°F)
Umiditatea în timpul funcţionării
Între 25% şi 80%
Dimensiuni (L×Î×A, inclusiv ieşiturile
cele mai pronunţate)
Unitatea procesorului:
Aprox. 150 mm × 31 mm ×
107 mm
(6 in. × 1 1/4 in. × 4 1/4 in.)
Unitatea montată pe cap:
Aprox. 189 mm × 148 mm ×
270 mm
(7 1/2 in. × 5 7/8 in. × 10 3/4 in.)
(cu excepţia lungimii curelei
superioare şi inferioare reglate
în centru)
Unitate cu baterie:
Aprox. 80 mm × 26 mm ×
119 mm
(3 1/4 in. × 1 1/16 in. × 4 3/4 in.)
Greutate
Unitatea procesorului:
Aprox. 250 g (8,9 oz)
(cu excepţia cablurilor
de conectare)
Unitatea montată pe cap:
Aprox. 320 g (12 oz)
(inclusiv dispozitivele
superioare de blocare a luminii
şi, cu excepţia cablurilor
de conectare)
Unitate cu baterie:
Aprox. 210 g (7,5 oz)
(cu excepţia cablului
de conectare)
Rezoluţia afişajului
1.280 puncte (orizontală) × 720 puncte
(verticală)
Distanţa dintre pupile
53,0 mm – 76,7 mm
(2 1/8 in. – 3 1/8 in.)
Conectori de intrare şi ieşire
Unitatea procesorului:
HDMI IN 1:
Conector standard cu 19 pini
HDMI IN 2:
Conector standard cu 19 pini
HDMI IN 3:
Conector standard cu 19 pini
HDMI OUT (TV)*:
Conector standard cu 19 pini
47
HDMI OUT (HMD):
Conector standard cu 19 pini
(pe panoul frontal)
Mufă pentru căşti:
Mufă căşti stereo
Unitatea montată pe cap:
Mufă pentru căşti:
Mufă mini stereo
Unitate cu baterie:
HDMI IN/MHL:
Conector standard cu 19 pini
Acceptat de MHL 1
MHL: Capacitate de alimentare
de 5 V, 500 mA
*
Când este activată funcţia de transfer prin
HDMI, semnalele furnizate de unitatea
procesorului sunt transferate din aceasta
la ieşirea HDMI. Cu toate acestea,
următoarele semnale nu sunt
compatibile cu funcţia de transfer.
– Semnalele video cu rezoluţie de 4k
(cu o înaltă rezoluţie care depăşeşte
3.840 pixeli (orizontală) × 2.160 pixeli
(verticală))
Intrare video
Intrare video (formate 2D):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p1), 1080/60p1)
Intrare video (formate 3D: formate
pentru îmbinarea cadrelor, panouri
alăturate şi panouri suprapuse):
720/50p1), 720/60p1), 1080/50i2),
1080/60i2), 1080/24p1), 1080/50p3),
1080/60p3)
Intrare audio
48
Unitate cu baterie:
Linear PCM (2-canale):
32/44,1/48 kHz
Unitatea procesorului:
Linear PCM (2-canale):
Până la 192 kHz
Linear PCM (multicanal)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
1) nedisponibil pentru intrare MHL
2) nedisponibil pentru intrare MHL şi
formate pentru îmbinarea cadrelor
şi panouri suprapuse
3) nedisponibil pentru intrare MHL şi
format pentru îmbinarea cadrelor
Secţiunea wireless
Standarde compatibile
WirelessHD 1.1
Metodă de modulare
OFDM
Frecvenţă utilizabilă
59,40 GHz – 63,72 GHz
(canal 2 până la canal 3)
Distanţa de comunicare
Aprox. 7 m (23 feet)*
*
Distanţa de comunicare variază în funcţie
de condiţiile de utilizare.
Căşti
Frecvenţă de răspuns:
4 Hz – 27.000 Hz
Impedanţă:
16 Ω (1 kHz)
Adaptor CA AC-UD10 (pentru
unitatea montată pe cap şi unitatea
cu baterie)
Intrare nominală
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Ieşire nominală
5 V CC, 1,5 A
Temperatura în timpul funcţionării
între 0 °C şi 40 °C (32 °F şi
104 °F)
Temperatura de depozitare
între –20 °C şi +60 °C
(–4 °F şi 140 °F)
Dimensiuni (l x î x a)
Aprox. 78 mm × 22 mm ×
36 mm
(3 1/8 in. × 7/8 in. × 1 7/16 in.)
Greutate
Aprox. 45 g (1,6 oz)
Adaptor CA AC-L200D (pentru unitatea
procesorului)
Intrare nominală
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,35 A – 0,18 A
Ieşire nominală
8,4 V CC, 1,7 A
Temperatura în timpul funcţionării
între 0 °C şi 40 °C (32 °F şi
104 °F)
Temperatura de depozitare
între –20 °C şi +60 °C (–4 °F şi
140 °F)
Dimensiuni (l x î x a)
Aprox. 48 mm × 29 mm ×
81 mm
(1 15/16 in. × 1 3/16 in. × 3 1/4 in.)
Greutate
Aprox. 170 g (6 oz)
Accesorii furnizate
Consultaţi „Accesorii furnizate” (pagina 9).
Tehnologie folosită pentru acest
sistem
• Unitatea procesorului îi permite
utilizatorului să audieze un sunet
captivant, surround virtual pe
multicanale, profund, produs de
căşti şi de tehnologia cu 7,1-canale
Virtualphones Technology („VPT”).
• Acest sistem oferă o experienţă de
joc mai captivantă, cu localizarea
precisă a sunetului în modul Game
care asigură o atmosferă de sunet
dezvoltată special pentru jocuri cu
efecte de sunet surround pe
multicanale. Dezvoltarea atmosferei
de sunet în modul Game pentru
acest sistem a fost supervizată
de inginerii de sunet de la Sony
Computer Entertainment.
Specificaţiile şi designul sistemului se
pot modifica, pentru îmbunătăţire,
fără notificare prealabilă.
49
Mărci comerciale
• Termenii HDMI™,
HDMI High-Definition Multimedia
Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing
LLC în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
• MHL™, Mobile High-Definition Link
şi sigla MHL sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale MHL Licensing, LLC.
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
• Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com.
Fabricat sub licenţă DTS Licensing
Limited.
DTS, DTS-HD, simbolul, & DTS şi
simbolul împreună sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
• WirelessHD™ este marcă comercială
înregistrată a Silicon Image, Inc.
• „PlayStation” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc. De asemenea,
„PS3” este o marcă comercială
a aceleiaşi companii.
• „VPT”, Virtualphones Technology
este marcă comercială
a Sony Corporation.
50
• Alte nume de sisteme şi de produse
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
producătorilor. În acest document
nu sunt indicate mărcile ™ şi ®.
© 2013 Sony Corporation
4-471-977-G1(1) (RO)
Download PDF

advertising