Sony | KDL-40ZX1 | Sony KDL-40ZX1 Instrucţiuni de utilizare

TV Color Digital LCD
Instrucţiuni de operare
NOTĂ PENTRU CLIENŢII DIN
MAREA BRITANIE
Pentru securitatea şi confortul dumneavoastră, împreună cu acest
echipament este furnizată o fişă turnată conformă cu BS1363.
În cazul în care siguranţa din fişă trebuie schimbată, aceasta trebuie
schimbată cu acelaşi tip de siguranţă, aprobat de ASTA sau BSI la
BS 1362 (de ex. marcate cu
sau
).
Atunci cînd se foloseşte un alt tip de fişă, aceasta trebuie să
corespundă cu siguranţa, în caz contrar circuitul trebuie protejat cu
o siguranţă de 13 amperi în tabloul de distribuţie.
Dacă fişa furnizată împreună cu echipamentul are un capac de
siguranţă detaşabil, verificaţi dacă aţi pus capacul la loc după
înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată fişa fără capacul de
protecţie al siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul, contactaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
SIGURAN Ă
2. Sistemul de televiziune fără cablu poate fi folosit numai în
următorele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria,
Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtensstein, Lituania, Luxemburg,
Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă,
România, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia şi Marea Britanie.
Atunci când folosiţi sistemul de televiziune fără cablu, canalele 36 la
48 (5,15 – 5,25 GHz) sunt selectabile numai pentru utilizare în
interior.
Sistem de televiziune wireless – Informaţii privind
reglementările în domeniu
Pentru clienţii din Italia
referitor la utilizarea particulară, prin Decretul Legislativ din
1.8.2003, nr. 259 (Codul de Comunicaţii Electronice). În mod
particular, Articolul 104 precizează când este necesară
obţinerea prealabilă a autorizaţiei generale, iar Articolul 105
precizează când este permisă utilizarea liberă;
referitor la furnizarea către public al accesului RLAN la reţelele
şi serviciile telecom (de exemplu, sistem de televiziune clasic,
fară cablu), prin Decretul Ministerial 28.5.2003, în forma
amendată şi prin Art. 25 (autorizaţia generală pentru reţelele şi
serviciile
de
comunicaţie
electronică) ale
Codului
comunicaţiilor electronice.
referitor la utilizarea particulară, prin Decretul Ministerial din
12.07.2007.
Modul de înlocuire al siguranţei
Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă cu cap drept
şi înlocuiţi siguranţa.
Pentru clienţii din Norvegia
Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă pe o rază de 20
km pornind din centrul Ny-Alesund, Svalbard.
Vă rugăm să consultaţi ilustraţiile furnizate odată cu produsul.
Pentru clienţii din Cipru
Utilizatorul final trebuie să înregistreze sistemul de televiziune
wireless în Departamentul Comunicaţiilor Electronice (P.I. 6/2006 şi
P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 este Ordinul Radiocomunicaţiilor (Categorii
de Staţii ce se supun Autorizaţiei şi Înregistrării Generale) din 2006.
P.I. 6A/2006 este Autorizaţia Generală pentru utilizarea
Radiofrecvenţelor de către Reţelele Locale de Radio
şi de către
Sistemele de Acces Wireless, inclusiv Reţelele de Radio locale
(WAS/RLAN).
Introducere
Vă mulţumim că aţi ales produsul Sony.
Înainte de a porni televizorul vă rugăm să citiţi cu atenţie acest
manual şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta mai târziu.
Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi securitatea
produsului este Sony Deutchland GmbH, Hidelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru probleme de service sau garanţie se va vedea
adresa furnizată în documente de service sau garanţie.
Notă privind funcţia Digital TV
• Funcţiile Digital TV (
) sunt valabile numai în ţările sau
zonele în care sunt difuzate semnale terestre DVB-T (MPEG-2 şi
H.264/MPEG-4 AVC) şi în care există acces la servicii de cablu
compatibile DVB-C (MPEG-2 şi H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm
să verificaţi împreună cu dealerul local dacă recepţionaţi semnal
DVB-T în zona în care locuiţi sau întrebaţi furnizorul de cablu
dacă serviciul lor de cablu DVB-C este compatibil cu televizorul
dumneavoastră.
• Furnizorul de cablu poate solicita o taxă suplimentară pentru un
astfel de serviciu şi vi se solicită acordul privind plata acestei
taxe.
• Deşi acest ansamblu TV respectă specificaţiile DVB-T şi DVB-C,
nu se poate garanta compatibilitatea cu transmisii în DVB-T
digital terestru şi DVB-C digital pe cablu.
• Este posibil ca unele funcţii Digital TV să nu fie disponibile în
unele ţări/regiuni, iar cablul DVB-C poate să nu funcţioneze
corect cu toţi furnizorii.
• Pentru mai multe informaţii despre funcţionalitatea DVB-C vă
rugăm să vizitaţi site-ul nostru suport:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Notă pentru semnalul wireless (fără cablu)
1. Prin prezenta, Sony declară că această unitate este conformă cu
cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC.
Pentru a obţine declaraţia de conformitate (DoC) pentru Directiva
R&TTE, vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL.
http:/www.compliance.sony.de/
2
Informaţii despre marcă
•
este marcă înregistrată a DVB Project.
• Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Simbolul Dolby şi dublu-D
sunt mărci ale Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI logo şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• “BRAVIA” şi
sunt mărci ale Sony Corporation.
• „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci ale Sony Corporation şi
Sony Computer Entertainment Inc.
Notă pentru eticheta de identificare
Etichetele pentru nr. de model i valoarea tensiunii de alimentare
(conform regulamentelor aplicabile) se găsesc în următoarele
loca ii:
Monitor: în interiorul capacului de protec ie al terminalului.
Receptor media: în partea inferioară.
PROGRAMUL GRUPULUI INDEPENDENT JPEG
Modulul, libjpeg este lucrarea Grupului Independent JPEG.
©drepturi de autor 1991-1998. Thomas G. Lane. Toate drepturile
rezervate.
Cuprins
Ghid de instalare
4
Informaţii referitoare la securitatea utilizatorului........................................................................9
Precauţii...................................................................................................................................17
Butoane/indicatoare ale telecomenzii şi televizorului..............................................................18
Vizionarea programelor TV
Vizionarea programelor TV.....................................................................................................23
Utilizarea EPG (Ghidul electronic de Programe Digitale)
Utilizarea listei de programe digitale favorite
.............................................25
..............................................................26
Utilizarea echipamentului opţional
Diagrame de conectare...........................................................................................................27
Vizionarea imaginilor de la echipamentele conectate.............................................................29
Utilizarea USB Photo Viewer...................................................................................................30
Utilizarea BRAVIA Sync împreună cu funcţia de control pentru HDMI.....................................30
Utilizarea funcţiilor MENU
Navigarea prin meniul Home Media Receiver(XMB™)..............................................................32
Setări..........................................................................................................................................33
Navigarea prin meniul Home Monitor.........................................................................................41
Informaţii suplimentare
Specificaţii ..................................................................................................................................47
Ghid al problemelor de funcţionare.............................................................................................50
: numai pentru canalele digitale
Înainte de a porni televizorului, va rugăm să citiţi secţiunea “Informaţii referitoare la securitatea utilizatorului” din
acest manual. Păstraţi acest manual pentru referinţe viitoare.
3
Ghid de instalare
1:Verificarea unităţii şi a accesoriilor
Monitor (1)
2: Instalarea televizorului
Următorii paşi se vor executa corespunzător cu
paşii de instalare din manualul de instrucţiuni pentru
accesoriile opţionale.
Urmaţi instrucţiunile din acest manual ţinând cont şi
de manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
accesoriile. Pentru explicaţiile din paranteze din
paşii de instalare, se vor vedea paşii corespunzători
din manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
accesoriile.
Receptor media (1)
Instalarea televizorului pe un stativ
Pregătiţi următoarele componente;
- Stativ pentru masă SS-TBL700 cu difuzor
încorporat (nu este furnizat)
Cablu de alimentare pentru monitor (1)
•
Cablu de alimentare pentru receptorul media
(1)
Telecomanda RMF-ED001 (1)
Baterii tip AA (R6) (2)
Blaster IR (cablu –Y) (2)
Înainte de a executa instrucţiunile următoare
trebuie să pregătiţi mai întâi stativul SSTBL700 cu difuzor încorporat (stativ pentru
masă). Ataşaţi placa de bază la stativul pentru
masă, aşa cum este indicat în manualul de
instrucţiuni al stativului SS-TBL700.
•
Nu îndepărtaţi banda albastră care fixează
placa în spatele monitorului decât după ce
terminaţi de instalat stativul pentru masă.
1 Îndepărtaţi protecţia suportului.
Suport pentru receptorul media (1)
Protecţie suport
Capac de protecţie pentru terminal (1)
Distanţatoare (negre) (4)
2
4
Glisaţi cu grijă monitorul în dispozitivul de
prindere al stativului prin alinierea semnului
de pe placă cu cel de pe partea superioară a
stativului. Executaţi această operaţie ajutat de
una sau două persoane.
• Nu apăsaţi pe panoul LCD sau pe cadrul
din jurul ecranului.
• Ţineţi suportul cu ambele mâini.
4 Conectaţi cablul de alimentare (furnizat) la priza
AC IN.
Marcaj
Partea
de sus
3
Ataşaţi monitorul de stativ folosind şuruburile
(furnizate împreună cu SS+TBL700). Puneţi
mai întăi cele două şuruburi de jos, apoi pe
cele două de sus.
•
•
Introduceţi fişa complet în priză.
Când folosiţi împreună cu un echipament
HDMI, conectaţi deasemenea şi cablul HDMI
la priza HDMI IN (pag.27).
Şuruburi de sus
Şuruburi de jos
• Dacă folosiţi o şurubelniţă electrică, setaţi cuplul
de înşurubare la aproximativ 1,5 N*m {15
kgf*cm}.
5
urubelni
5 Ataşaţi protecţia stativului.
Ataşaţi protecţia stativului în partea de sus a
coloanei centrale a stativului şi apoi apăsaţi pentru
a închide până se aude un clic.
Distanţator
Scoateţi cele patru şuruburi din partea din spate
a monitorului.
Instalaţi distanţatoarele (negre) în găurile
şuruburilor pe care le-aţi scos anterior.
2 Urmaţi paşii
•
6
Aveţi grijă să nu ciupiţi cablul de
alimentare atunci când ataşaţi capacul
de protecţie.
Ataşaţi capacul de protecţie.
la
la care se face referire
în manualul de instrucţiuni furnizate împreună cu
braţul pentru instalare pe perete.
Atunci când folosiţi numai braţul pentru
instalare pe perete
Mergeţi la pasul 5 din acest manual.
Atunci când folosiţi stativul cu difuzor
încorporat
Treceţi la pasul 3 din acest manual.
3 Ridicaţi braţul de blocare pentru a introduce
stativul
Braţ de instalare
Sistem cu difuzor încorporat
Clapetă de blocare
7 Conectaţi televizorul la priza de alimentare cu
Introduceţi în
articulaţia monitorului
energie.
Instalarea pe perete
Pregătiţi următoarele componente;
Braţul de montare pe perete SU-WL700 (nu
este furnizat).
Sistemul SS-WAL700 cu difuzor încorporat
(nu este furnizat)
Distanţatoare (negre) (4) (furnizate)
1 Instalaţi distanţatoarele furnizate
6
Această parte merge în partea de sus a
bra ului de instalare
4
Fixaţi stativul cu două şuruburi (furnizate
împreună cu stativul).
uruburi
3: Conectarea antenei/unităţii de
setare/ recorderului (de exemplu DVD
recorder)
Conectarea unei unităţi de setare/
a recorderului (de exemplu DVD
recorder) cu o mufă SCART
5
6
Se va vedea manualul de instrucţiuni furnizat
odată cu braţul pentru instalarea pe perete i
executaţi paşii
la
Conectaţi cablul principal (furnizat) la priza
AC IN
Cablu
SCART
Unitate de setare/recorder (de ex. DVD recorder)
Când instalaţi stativul cu difuzor încorporat
Fixaţi cablul de alimentare cu cele două bride şi
lăsaţi capătul să atârne în partea dreaptă a
monitorului.
•
7
•
•
Atunci când folosiţi un echipament HDMI
conectaţi şi un cablu HDMI la priza HDMI IN
(pagina 27).
Pentru a continua instalarea acestui produs
pe perete executaţi instrucţiunile din manualul
furnizat împreună cu braţul pentru instalare
pe perete.
După instalarea pe perete nu mai puteţi
conecta cablurile la monitor.
Atunci când mutaţi monitorul, ridicaţi-l folosind
un material textil moale, pentru a preveni
deteriorarea. Nu ţineţi de difuzor.
7
Conectarea unei unităţi de setare/a
recorderului (de exemplu DVD
recorder) cu o mufă HDMI
4: Prevenirea răsturnării monitorului
(numai la instalarea pe o masă suport)
Pregătiţi următoarele componente:
Adaptor stativ (furnizat împreună cu SSTBL700)
1 Scoateţi şurubul de la stativul pentru masă.
Cablu HDMI
Unitate de setare/recorder (de ex. DVD recorder)
•
Deasemenea, puteţi conecta echipamente şi la
intrarea HDMI din partea stângă a monitorului.
Conectarea cablului de alimentare la receptorul
media
•
Inseraţi corect cablul de alimentare.
2 Fixaţi adaptorul stativului de stativul pentru masă.
Receptor media
La priza de
alimentare
3 Ataşaţi o sfoară sau un lanţ la adaptor şi apoi
fixaţi de stativul televizorului
( nu sunt furnizate).
Verificaţi ca acestea să fie bine strânse.
8
5: Realizarea setărilor iniţiale
Introducerea bateriilor în telecomandă.
Apăsaţi şi ridicaţi capacul pentru a deschide
compartimentul bateriilor.
•
•
•
•
Când introduceţi bateriile, respectaţi polaritatea.
Nu folosiţi baterii de tipuri diferite sau baterii noi
împreună cu baterii vechi.
Debarasaţi-vă de bateriile uzate într-un mod
prietenos pentru mediu. Anumite regiuni au
reguli de tratare a bateriilor uzate. Vă rugăm să
consultaţi autorităţile locale.
Folosiţi telecomanda cu grijă. Nu scăpaţi
telecomanda, nu o călcaţi şi nu vărsaţi pe ea
lichide de nici un fel.
Nu lăsaţi telecomanda lângă o sursă de
căldură, în bătaia soarelui sau într-o cameră
umedă.
Instalaţi un şurub de lemn ( 4 mm în
diametru, nu este furnizat) în suportul
de lemn al televizorului.
•
Instalaţi un şurub pentru metale
(M6x12-15, nu este furnizat) în gaura
pentru şurub a televizorului.
Stabilirea comunicaţiei radio între componente
Legaţi cele două şuruburi cu o bucată
rezistentă de cablu.
•
•
•
•
•
•
Această unitate poate fi instalată în aceeaşi
cameră.
La instalare păstraţi o distanţă de 30 cm la 20
cm între monitor şi receptorul media.
Păstraţi liberă zona dintre monitor şi receptor.
În caz contrar imaginea se poate deteriora.
Rearanjaţi poziţia de instalare a monitorului şi a
receptorului media în cazul unei imagini
neclare.
Nu plasaţi unităţile pe o poliţă metalică.
Nu folosiţi una sau mai multe unităţi în acelaşi
timp într-o zonă de interferenţă radio.
1 Apăsaţi pentru a porni unitatea.
Buton de
pornire
Receptor media
9
Buton de
pornire
2 Verificaţi indicatorul LINK de pe receptorul
media.
La stabilirea comunicaţiei radio între receptorul
media şi monitor, indicatorul se aprinde.
Dacă telecomanda nu funcţionează, apăsaţi
pe receptorul media (pagina 21) pentru a selecta limba. Pe
ecran apare fereastra de înregistrare a telecomenzii.
2 Selectaţi „OK” apoi apăsaţi
Indicator LINK
3
Apăsaţi
pentru a selecta
ţara în care utilizaţi unitatea, apoi apăsaţi
.
Realizarea setărilor iniţiale
Dacă ţara în care utilizaţi unitatea nu
apare pe listă, selectaţi “-“ în loc de ţară.
4
Apăsaţi
pentru a selecta locaţia în
care utilizaţi televizorul, apoi apăsaţi .
• Selectaţi „Home” (acasă) pentru cele mai bune setări de
folosire a televizorului acasă.
Atunci când puneţi televizorul în funcţiune
pentru prima dată, pe ecran apare
meniul “Language”.
1
10
Apăsaţi
pentru a selecta
limba de afişare a meniurilor pe ecran,
apoi apăsaţi
.
5 Selectaţi OK apoi apăsaţi
10 Apăsaţi
.
Unitatea a găsit toate canalele disponibile.
•
6 Apăsaţi
pentru a selecta „Antenna”
sau „Cable” (cablu) şi apoi apăsaţi
.
Dacă selectaţi „Cable”, apare fereastra
pentru selectarea tipului de scanare.
Se va vedea capitolul „Acordul televizorului
pentru conexiunea prin cablu”
(pagina 11).
Unitatea porneşte căutarea pentru toate
canalele digitale disponibile şi apoi pentru
toate canalele analogice disponibile.
Aceasta este o operaţie de durată şi nu
trebuie să apăsaţi pe butoanele
unităţii sau ale telecomenzii în timpul
desfăşurării acesteia.
Dacă apare un mesaj care confirmă
conexiunea prin antenă
Nu s-au găsit canale digitale sau
analogice.
Verificaţi toate conexiunile cu
antena/ cablul şi apoi apăsaţi
pentru a
porni din nou căutarea automată.
Acordul televizorului pentru conexiunea prin
cablu (TV tuning)
1
2
Apăsaţi
.
Apăsaţi
pentru a selecta “Quick
Scan” sau „Full Scan”, apoi apăsaţi
.
„Quick Scan”: canalele sunt căutate
conform informaţiei din semnalul difuzat,
a operatorului de cablu. Setarea
recomandată pentru „Frequency”
(frecvenţă), „Network ID” (identificare
reţea) şi „Symbol Rate” (simbol rată) este
„Auto”.
Această opţiune este recomandată pentru
căutare rapidă, atunci când operatorul de
cablu permite.
Dacă nu porneşte cautarea la „Quick
Scan”, vă rugăm să folosiţi metoda „Full
Scan” de mai jos.
„Full Scan”: Toate canalele disponibile
sunt căutate şi stocate. Această
procedură poate dura mai mult timp.
Se recomandă folosirea acestei opţiuni
atunci când furnizorul de cablu nu oferă
„Quick Scan”.
Pentru mai multe informaţii despre
furnizorii de cablu acceptaţi, vizitaţi pagina
de Internet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Start”
apoi apăsaţi .
Unitatea porneşte căutarea canalelor.
Nu apăsaţi pe butoanele televizorului sau
ale telecomenzii în timpul acestei
proceduri.
7 Atunci când apare pe ecran meniul
de sortare programe urmaţi paşii
capitolului „Programme Sorting”
(sortare programe) (pagina 37).
Dacă nu schimbaţi ordinea în care sunt
stocate canalele analogice pe TV, apăsaţi
pentru a merge mai
departe la pasul 8.
Atunci când nu se poate recepţiona un
canal digital, sau când selectaţi la pasul 3
ţară în care nu sunt transmisii digitale,
ora trebuie setată după execuţia pasului 7.
8
•
Unii furnizori de cablu nu oferă opţiunea
„Quick Scan”. Dacă nu se găsesc
canale folosind „Quick Scan”, efectuaţi
„Full Scan”.
Pentru detalii se va vedea pagina 33.
9
Pentru detalii se va vedea pagina 31.
11
6 Comanda echipamentului opţional
folosind telecomanda
4
Apăsaţi
pentru a selecta IR Blaster Setup, apoi apăsaţi
Va apare fereastra IR Blaster Set-up.
Conectarea blasterului IR la echipamentul
opţional.
Înainte de conectarea blasterului IR opriţi
receptorul media. Ataşaţi blasterul IR lângă
senzorul IR al echipamentului.
Receptor
media
5
Apăsaţi
pentru a selecta Inputs (intrări)
pentru a înregistra telecomanda, apoi selectaţi
următoarele opţiuni:
Type(tip): Categoria de echipament conectat.
Make (produs): Producătorul echipamentului.
Code (cod): Cod IR. Codul IR implicit 1 apare la
selectarea producătorului echipamentului.
Test: Testează alimentarea echipamentului setat.
Verificaţi dacă echipamentul poate fi pornit şi oprit.
Echipament
op ional
Realizarea setării blasterului IR
Prin realizarea setării „IR Blaster Set-up”, această
telecomandă poate controla cele mai multe tipuri
de playere de discuri Blu-ray, DVD playere, DVD
recordere, receptoare AV, ale producătorului Sony
sau ale altor producători. Executaţi paşii de mai jos
pentru a programa telecomanda.
1 Apăsaţi HOME pe telecomandă.
2 Apăsaţi
pentru a selecta Settings.
3Apăsaţi
pentru a selecta Media Receiver
Set-up, apoi apăsaţi
12
Dacă echipamentul nu funcţionează, sau unele
din funcţiile acestuia nu sunt operabile
Introduceţi codul corect sau introduceţi alternativele
sale (dacă există) din lista afişată la pasul 5. este
posibil ca lista să nu conţină coduri pentru toate
modelele şi toate mărcile.
•
Nu este garantată operabilitatea acestei funcţii cu
toate echipamentele.
Utilizarea echipamentului opţional
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu echipamentul conectat. În
funcţie de echipamentul conectat, unele taste nu
funcţionează.
1 Apăsaţi HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AV1, AV2,
sau COMPONENT.
2 Apăsaţi EXT.
3 În timp ce tasta EXT se aprinde, apăsaţi
pentru a porni echipamentul, apoi puteţi da
comenzi de operare ale echipamentului folosind
următoarele taste.
Element
Taste de comandă
BD/DVD
HOME
Taste de
înregistrare DVD
F1/F2
MENU (meniu)
BD/DVD
TOP MENIU (meniu
principal)BD/DVD
Descriere
: Merge la
începutul titlului
/capitolului/scenei/
piesei anterioare/
următoare.
: Redă scena
din nou/derulează scena
înainte, pe o perioadă
foarte scurtă de timp.
:La apăsare în
timpul redării, derulează
discul înapoi/înainte.
: Redă un disc la
viteza normală
: Pune redarea în
pauză.
: Opreşte redarea.
Selectează/confirmă un
element.
Deschide meniul.
REC:Începe
înregistrarea.
REC PAUSE: Pune
înregistrarea în pauză.
REC STOP: Opreşte
înregistrarea.
Selectează o funcţie
atunci când se foloseşte
o combinaţie de unităţi
(de ex. DVD/HDD).
Afişează meniul discului
BD/DVD.
Afişează meniul principal
al discului BD/DVD.
Tasta
are un punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca
referinţă când comandaţi alt echipament.
13
Ataşarea stativului pentru receptorul
media
Receptorul media poate fi folosit şi vertical
împreună cu stativul furnizat.
1 Potriviţi urechea în centrul stativului şi gaura în
partea dreaptă a receptorului media.
Stativ
14
Detaşarea capacului de protecţie terminal
pentru monitor
Ţineţi capacul de protecţie aşa cum este ilustrat.
Trageţi în jos
, apoi detaşaţi uşor înclinat .
Informaţii referitoare la
securitatea utilizatorului
Instalare/Setare
Instalarea televizorului se va face în conformitate cu
instrucţiunile de mai jos pentru a evita orice pericol de
incendiu, electrocutare sau distrugere şi/sau accidentare.
Ventilaţia
•
•
•
Instalare
•
•
•
•
•
Monitor
Instalat pe perete
Televizorul trebuie instalat în apropierea
unei prize de tensiune uşor accesibile .
Instalaţi televizorul pe o suprafaţă plană
şi stabilă.
Instalarea pe perete a televizorului se va face de
personal calificat.
Din motive de securitate, este insistent
recomandat să utilizaţi accesorii Sony,
inclusiv:
- Braţul de montare pe perete SU-WL700.
- Sistemul stativ cu difuzor încorporat
SS-TBL700/SS-WAL700.
Folosiţi numai şuruburile furnizate odată cu braţul de
instalare pe perete atunci când ataşaţi elementele de
montare pe perete. Şuruburile sunt proiectate astfel
încât să aibe 8 la 12 mm lungime, măsurând de la
suprafaţa de ataşare a elementului de prindere.
Diametrul şi lungimea şuruburilor diferă
în funcţie de modelul braţului de montare pe perete.
Utilizarea altor şuruburi decât cele
furnizate poate duce la deteriorarea
televizorului sau poate determina căderea
acestuia, etc.
8 mm – 12 mm
Distanţator
Şurub (furnizat odată cu
braţul suport de montare pe perete)
Element de instalare
Adaptor cârlig în spatele setului TV
Nu acoperiţi fantele de ventilaţie şi nu
introduceţi obiecte în carcasă.
Lasaţi un spaţiu în jurul televizorului, aşa cum
este ilustrat mai jos.
Este recomandat cu insistenţă să folosiţi un
braţ Sony de montare pe perete,
pentru a permite circulaţia aerului.
Lăsaţi cel puţin acest spaţiu în jurul aparatului
Instalat cu stativ
Lăsaţi cel puţin acest spaţiu în jurul aparatului
Receptor media
Instalat orizontal
Partea superioară
Partea din faţă
Transportul
•
•
•
•
•
•
Înainte de a transporta
televizorul, deconectaţi
toate cablurile.
Pentru transportarea
televizorului este nevoie
de două sau mai multe
persoane.
Atunci când transportaţi
aparatul cu braţele,
ţineţi-l aşa cum este
ilustrat în dreapta.
Nu apăsaţi prea
tare pe ecranul LCD,
sau pe cadrul acestuia.
Atunci când ridicaţi sau
mutaţi aparatul, apucaţi-l
ferm de partea de jos.
Apucaţi din partea
de jos a ecranului
Nu zdruncinaţi şi nu
supuneţi aparatul la vibraţii şi nu de partea frontală
atunci când îl transportaţi.
Când transportaţi aparatul
în vederea reparării sau
mutării, ambalaţi-l folosind
cutia şi materialele de
ambalat originale.
Lăsaţi cel puţin acest spaţiu în jurul aparatului
Instalat vertical
Partea superioară
Partea din faţă
Lăsaţi cel puţin acest spaţiu în jurul aparatului
•
Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare
şi pentru a preveni acumularea de praf
şi mizerie:
- Nu instalaţi televizorul orizontal, cu faţa în
jos, cu spatele sau într-o parte.
- Nu instalaţi televizorul pe un raft, covor, pat
sau într-un dulap.
- Nu acoperiţi televizorul cu articole precum
perdele, ziare, etc.
- Nu instalaţi niciodată televizorul ca în
imaginile de mai jos.
15
Circulaţia aerului
este blocată
Perete
Circulaţia aerului
este blocată
Perete
Cablurile de alimentare
Manevraţi cablurile de alimentare şi prizele aşa cum este
indicat mai jos pentru a evita incendiul, electrocutarea sau
deteriorarea şi/sau accidentele:
- Conectaţi televizorul folosind un cablu cu trei fire, fişă cu
împământare şi priză cu împământare.
•
Folosiţi numai cablurile furnizate de Sony.
•
Introduceţi fişa complet în priză.
•
Alimentaţi televizorul numai la 220-240 V c.a.
•
Când instalaţi cabluri, scoateţi cablul de
alimentare din priză şi aveţi grijă să nu va
împiedicaţi în cabluri.
•
Scoateţi cablul de alimentare din priză atunci cand
lucraţi la televizor sau îl mutaţi.
•
Instalaţi cablurile de alimentare departe de surse
de căldură.
•
Scoateţi fişa de alimentare în mod regulat
pentru a o curăţa. Dacă fişa se umple de praf sau
umezeală, izolaţia acesteia se deteriorează şi poate
duce la apariţia unui incendiu.
Note
•
•
•
•
•
•
•
Nu folosiţi cablurile de alimentare furnizate la alte
echipamente.
Nu ciupiţi, îndoiţi sau răsuciţi excesiv cablurile de
alimentare. Conductorul poate rămâne fără izolaţie
sau se poate întrerupe.
Nu modificaţi cablul de alimentare.
Nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
Nu trageţi direct de cablu când scoateţi din priză.
Nu conectaţi prea multe echipamente la aceeaşi
priză.
Nu folosiţi o priză prost instalată.
Utilizare interzisă
Nu instalaţi/folosiţi televizorul în locuri , medii sau situaţii
ca cele listate mai jos, în caz contrar funcţionarea
defectuoasă a aparatului poate cauza incendiu,
electrocutare, deteriorare şi/sau accidente.
Locaţie:
Afară ( în soare direct), pe malul mării, pe o navă, sau alt
tip de vas, în interiorul unui vehicul, în instituţii medicale,
locaţii instabile, lângă apă, în ploaie, umezeală sau fum.
Mediu:
Locuri care sunt calde, umede, sau excesiv de prăfuite;
unde pot intra insecte; unde poate fi expus la vibraţii
mecanice, lângă obiecte inflamabile (lumânări, etc.).
Televizorul nu trebuie expus la vapori de apă sau stropiri
şi nu se vor plasa pe acesta vase umplute cu apă, precum
vazele.
Situaţie:
Nu manevraţi cu mâinile ude, cu carcasa scoasă, sau cu
accesorii nerecomandate de producător.
Deconectaţi televizorul din priză şi scoateţi antena pe
timpul furtunilor.
Piese stricate:
•
Nu aruncaţi cu obiecte în televizor. Ecranul de sticlă
se
poate sparge şi poate cauza răniri grave.
•
Dacă suprafaţa televizorului se sparge, nu o atingeţi
până nu scoateţi din priză. În caz contrar, vă puteţi
electrocuta.
16
Când nu se foloseşte
•
Dacă nu folosiţi televizorul mai multe zile,
trebuie să-l scoateţi din priză din motive de protecţie a
mediului şi de siguranţă.
•
Televizorul nu este scos de sub tensiune atunci când
este oprit de la buton. Pentru a-l scoate de sub
tensiune trebuie să-l scoateţi din priză.
•
Totuşi, unele televizoare pot avea elemente care au
nevoie ca televizorul să fie în standby pentru
a funcţiona corespunzător.
Pentru copii
•
Nu permiteţi copiilor să se urce pe televizor.
•
Păstraţi accesoriile mici departe de copii, pentru a nu
le înghiţi accidental.
Dacă au loc următoarele probleme ....
Stingeţi imediat televizorul prin scoaterea acestuia din
priză, dacă are loc vreuna din următoarele probleme.
Cereţi dealerului sau service-ului Sony să fie verificat de
personal calificat.
Când:
•
Cablul de alimentare este deteriorat.
•
Priza de alimentare este prost instalată.
•
Televizorul este deteriorat deoarece a fost
scăpat, lovit, sau s-a aruncat cu ceva în el.
•
În carcasă a intrat, prin orificiile acesteia, un obiect
solid sau lichid.
NOTĂ PRIVIND ADAPTORUL
Avertizare
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneţi acest aparat la
ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni un incendiu sau electrocutarea nu puneţi vase pline
cu lichide pe acest aparat.
Nu instalaţi echipamentul în spaţii închise precum un dulap sau ceva
similar.
Priza de alimentare a echipamentului trebuie să fie aproape de
acesta şi uşor accesibilă.
Folosiţi numai adaptorul şi cablul de alimentare furnizat odată cu
echipamentul.
Nu folosiţi alte adaptoare. Acestea pot produce defectarea
aparatului.
Conectaţi adaptorul la cea mai accesibilă priză.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul adaptorului. Firul din
interiorul cablului se poate rupe sau poate provoca defectarea
receptorului media.
Nu atingeţi adaptorul cu mâinile ude.
Dacă sesizaţi o neregulă în funcţionarea adaptorului, deconectaţi-l
imediat din priză.
Televizorul nu este scos de sub tensiune atâta timp cât este conectat
la priză, chiar dacă a fost oprit de la buton.
Despre temperatura monitorului LCD
Atunci când monitorul LCD este folosit o perioadă mai
lungă de timp, carcasa acestuia se poate încălzi. Dacă
puneţi mâna pe ea veţi constata ca este caldă.
Precauţii
Vizionarea la televizor
o
o
Vizionarea la televizor trebuie să se facă într-o cameră
cu lumină moderată , deoarece vizionarea la lumină
slabă sau pe o perioadă lungă de timp vă poate afecta
vederea.
Atunci când utilizaţi căşti, reglaţi volumul sonor astfel
încât să evitaţi nivelele excesive care vă pot afecta
auzul.
Ecranul LCD
o
o
o
o
o
o
Chiar dacă tehnologia utilizată la realizarea ecranului
LCD este de înaltă precizie şi mai mult de 99,99% din
pixeli sunt efectivi, pot apărea puncte negre sau
puncte strălucitoare de lumină (roşie, albastră, sau
verde) pe ecranul LCD. Acesta este o proprietate
structurală a ecranelor LCD şi nu constituie un defect.
Nu presaţi şi nu zgâriaţi filtrul frontal şi nu aşezaţi
obiecte pe acest televizor. Imaginea poate deveni
neuniformă, sau ecranul LCD se poate deteriora.
Dacă acest televizor este utilizat într-un loc cu
temperatură scăzută ecranul se poate păta sau
întuneca. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Dacă temperatura creşte, fenomenul dispare.
Dacă pe ecran sunt afişate în mod continuu imagini
statice, pot apărea imagini “fantomă”. Acestea vor
dispărea după câteva secunde.
Ecranul şi carcasa se încălzesc în timpul funcţionării.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Ecranul LCD conţine o cantitate mică de cristale
lichide şi mercur. Unele tuburi fluorescente utilizate în
acest aparat conţin, deasemenea, mercur. Respectaţi
regulile locale şi regulamentele referitoare la reciclare.
Manipularea şi curăţarea suprafeţei
ecranului/carcasei televizorului
Înainte de curăţare scoateţi din priză fişa cablului de alimentare.
Pentru a evita degradarea materialului sau a stratului de protecţie al
ecranului, respectaţi recomandările de mai jos.
o
Pentru a îndepărta praful de pe suprafaţa
ecranului/carcasei, ştergeţi delicat, utilizând o cârpă
moale. Dacă praful este persistent, ştergeţi cu o cârpă
înmuiată într-o soluţie slabă de detergent.
o
Nu utilizaţi niciodată bureţi abrazivi, substanţe de
curăţat alcaline sau acide, praf de curăţat sau solvenţi
volatili, precum alcool, neofalină, tiner sau insecticid.
Utilizarea unor astfel de materiale, sau menţinerea
unui contact prelungit cu materiale din cauciuc sau
vinil poate deteriora suprafaţa ecranului şi a
materialului carcasei.
o
Pentru o bună ventilaţie, recomandăm aspirarea
periodică a fantelor de ventilaţie.
Echipamente opţionale
Plasaţi echipamentele opţionale sau orice alte echipamente care
emit radiaţii electromagnetice departe de televizor. În caz contrar
pot apărea distorsiuni ale imaginii şi/sau zgomote.
Acest echipament a fost testat şi se încadrează în limitele impuse
prin Directiva EMC folosind un cablu de conexiune mai scurt de 3
m.
Funcţionarea wireless (fără fir) a unităţii
Dacă un echipament wireless având aceeaşi frecvenţă (banda de 5
GHz) cu cea a unităţii funcţionează lângă aceasta, pot apare
distorsiuni ale imaginii sau ale sunetului, sau imaginea poate să
dispară. Deasemenea, alte echipamente wireless sau radio pot
cauza interferenţe. Plasaţi departe de televizor echipamentele
wireless ce funcţionează pe frecvenţa de 5 GHz , cum ar fi LANurile wireless sau telefoanele fără fir.
Imaginea poate fi influenţată de mediul sau poziţia în care s-a
realizat instalarea monitorului sau a receptorului media (pagina 9).
Deoarece receptorul media şi monitorul comunică wireless,
imaginile de la receptorul media pot fi mai slabe decât cele
recepţionate de la un echipament conectat la monitor prin HDMI.
În funcţie de semnal, unele imagini precum mişcările rapide, sau
imaginile sportive se transmit mai greu.
Dacă se redau imagini de la un PC sau imagini fixe precum EPG,
pot apare fâlfâiri sau înceţoşări ale imaginii.
Această unitate poate fi folosită numai împreună cu monitorul sau
receptorul media furnizat.
Nu folosiţi această unitate în apropierea echipamentelor medicale
(pacemaker, etc.), deoarece funcţionarea acestora poate fi afectată.
Deşi unitatea transmite/recepţionează semnale slabe, aveţi grijă la
interceptarea neautorizată. Nu putem fi traşi la răspundere pentru
neplăcerile cauzate de acest fapt.
Telecomanda RF
Dacă echipamente ce utilizează aceeaşi frecvenţă precum unitatea
(2,4 GHz) funcţionează lângă unitate, este posibil ca telecomanda să
nu funcţioneze corect.
Deasemenea, cuptoarele cu microunde sau echipamentele radio
crează interferenţe. Ţineţi departe de unitate echipamentele wireless,
ce funcţionează în banda de 2,4 GHz.
Reciclarea televizorului
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie depus la punctele de
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare de acest produs, pentru
a împiedica eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea
avea asupra mediului şi asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale sau adresaţi-vă magazinului de la care
aţi achiziţionat produsul.
Reciclarea bateriilor
uzate (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări
europene cu sistem de
colectare separat.
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj semnifică faptul că
bateriile furnizate odată cu produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer obişnuit. Pe unele baterii acest simbol poate fi folosit
împreună cu un simbol chimic. Dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb, se adaugă simbolurile pentru
mercur (Hg) şi plumb (Pb). Asigurându-vă de modul corect de
debarasare de baterii, veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative pe care manipularea inadecvată a acestor
deşeuri ar putea-o avea asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Prin reciclarea materialelor ajutaţi la conservarea resurselor naturale.
În cazul unor produse care, pentru motive de siguranţă, performanţă
sau integritate de date necesită o conexiune permanentă la bateriile
încorporate, aceste baterii vor fi înlocuite doar de personal calificat.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi tratate corespunzător, la
încheierea duratei de folosire predaţi produsul la punctul de
colectare pentru reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, vă rugăm să consultaţi capitolul din
acest manual în care se tratează modul de înlocuire în siguranţă al
bateriilor din acest produs. Depuneţi bateriile la punctul de colectare
special amenajat pentru baterii uzate. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciului de reciclare deşeuri sau adresaţi-vă
magazinului de la care aţi achiziţionat produsul.
17
Butoane/indicatoare ale telecomenzii şi televizorului
Telecomanda
Deoarece unitatea şi telecomanda furnizată comunică prin radio frecvenţă, puteţi comanda unitatea fără
să îndreptaţi telecomanda către unitate.
Buton
Descriere
Apăsaţi pentru a porni sau opri televizorului
din modul standby
Apăsaţi pentru a comanda cu telecomanda,
echipamentul cu blasterul IR ataşat . (pagina
13).
Înlocuiţi bateriile atunci când butonul EXT se
aprinde intermitent de trei ori.
Apăsaţi pentru a schimba limba subtitrării
(pagina 39) (numai în modul digital)
În modul analogic: Apăsaţi pentru a schimba
modul de sonor dual (pagina 35)
În modul digital: Apăsaţi pentru a schimba
limba folosită la programul curent (pagina 39)
(Informaţii/
relevare text)
(Selectare intrare/
păstrare text)
În mod digital: Afişează detalii despre
programul vizualizat în mod curent.
În modul analogic: Afişează informaţii.
Apăsaţi odată pentru a afişa numărul
canalului curent şi a modului ecran. Apăsaţi
din nou pentru a afişa informaţii despre oră.
Apăsaţi a treia oară pentru a şterge datele
afişate pe ecran.
În modul text (pagina 24): Relevă informaţii
ascunse (de ex. răspunsuri la un concurs).
Apăsaţi pentru a afişa lista intrărilor. (pagina
28)
În modul Text: Apăsaţi pentru a păstra pagina
curentă.
Apăsaţi
pentru a muta cursorul pe
ecran. Apăsaţi
pentru a selecta/confirma
elementul marcat.
Când redaţi un fişier foto: Apăsaţi
pentru
a pune în pauză/porni redarea în modul
slideshow. Apăsaţi
pentru a selecta
fişierul anterior.
Apăsaţi
pentru a selecta fişierul
următor.
(Opţiuni)
Numărul 5, tastele PROG + AUDIO şi
au puncte tactile. Folosiţi punctele tactile
ca referinţă atunci când daţi
o comandă televizorului.
18
Apăsaţi pentru a afişa o listă care conţine
„Device Control”(control echipament) sau
shortcuts (scurtături) la unele meniuri de
setare. Folosiţi meniul „Device Control”
pentru a comanda echipamentul compatibil
cu HDMI. Opţiunile listate sunt diferite în
funcţie de sursa de intrare.
Buton
(Butoane colorate)
(Butoane numerice)
Descriere
Apăsaţi pentru a afişa meniul Home al
receptorului media din modul receptor media
(pagina 32), sau meniul Home din modul
monitor (pagina 41).
Atunci când butoanele colorate sunt
disponibile, pe ecran va apare un ghid de
operare. Urmaţi ghidul de operare pentru a
executa o operaţiune selectată (pagina
24,25,26).
În modul TV: Apăsaţi pentru a schimba
canalele. Pentru canalul nr. 10 sau
următoarele, apăsaţi a doua cifră sau a treia în
succesiune rapidă.
În mod text: Apăsaţi pentru a introduce un
număr de pagină.
Apăsaţi pentru a afişa lista de programe
favorite specificată de dumneavoastră (pagina
26).
(Programe favorite)
(Programe)
În modul TV: Apăsaţi pentru a selecta canalul
următor (+) sau anterior (-). În modul text:
Apăsaţi pentru a selecta pagina următoare
sau pagina anterioară
.
Apăsaţi pentru a vă întoarce la ultimul canal
vizionat (mai mult de cinci secunde).
(Canal anterior)
Apăsaţi pentru a afişa “Wireless channel Setup”(setare canal wireless) (pagina 46).
Apăsaţi pentru a pune sonorul pe MUTE.
Apăsaţi din nou pentru a porni din nou sonorul.
•
În modul standby, dacă doriţi să porniţi
televizorul fără sunet, apăsaţi acest
buton.
Apăsaţi pentru a regla volumul.
Apăsaţi pentru a afişa informaţii text
(pagina 24).
Apăsaţi pentru a reveni la fereastra anterioară
a meniului afişat. Cînd redaţi un fişier foto:
Apăsaţi pentru a opri redarea. (Display-ul
revine la lista de fişiere sau foldere).
Apăsaţi pentru a afişa EPG (Ghidul electronic
de programe digitale) (pagina 25).
19
Buton
Descriere
Apăsaţi pentru a afişa ultimul canal analogic sau
digitalvizionat.
Apăsaţi pentru a afişa ultimul canal digital vizionat.
Puteţi seta Theatre Mode ON sau OFF. Când
Theatre Mode este setat pe ON ieşirea audio optimă
(dacă televizorul este conectat cu un sistem audio
folosind un cablu HDMI) şi calitatea imaginii pentru
film se setează automat.
• Dacă stingeţi televizorul, Theatre Mode trece
deasemenea pe OFF.
• Opţiunea „Control pentru HDMI” (BRAVIA Sync)
este disponibilă numai dacă echipamentul Sony
conectat are logo-ul BRAVIA Sync sau BRAVIA
Theatre Sync, sau este compatibil cu funcţia de
control pentru HDMI.
•
Afişează meniul echipamentului HDMI
conectat.
În timpul vizionării altor ferestre sau programe TV,
opţiunea „HDMI Device Selection” este afişată numai
când butonul este apăsat.
• Opţiunea „Control pentru HDMI” (BRAVIA Sync)
este disponibilă numai dacă echipamentul Sony
conectat are logo-ul BRAVIA Sync sau este
compatibil cu funcţia de control pentru HDMI.
Apăsaţi pentru a schimba formatul ecranului (pagina
24).
Puteţi comanda echipamentul conectat la televizor
(pagina 13).
(Butoane pentru
utilizarea
echipamentului
opţional)
Apăsaţi pentru a selecta sursa de intrare.
Apăsaţi pentru a porni/opri unitatea (pagina 13).
20
Unitate
Monitor
Receptor media
21
Indicator
Descriere
Recepţionează semnale IR de la telecomandă.
Nu acoperiţi acest senzor, pentru a nu afecta funcţionarea acestuia.
(Senzor telecomandă)
Buton pentru pornirea sau oprirea televizorului.
(Indicator de funcţionare)
Nu acoperiţi acest senzor, pentru a nu afecta funcţionarea acestuia.
(Senzor lumină)
Se aprinde în verde atunci când imaginea este dezactivată (pagina 46).
Se aprinde în portocaliu atunci când este setat un memento (pagina 25)
sau când este setat timer-ul (pagina 43).
(Indicator “Picture Off”/Timer)
Se aprinde roşu atunci când televizorul este în modul standby.
(Indicator standby)
Se aprinde verde când unitatea este pornită.
(Indicator alimentare)
Se aprinde atunci când conexiunea wireless între receptorul media şi
monitor este stabilă.
Indicator LINK
Apăsaţi pentru a afişa meniul Home al receptorului media din modul
receptor media (pagina 32), sau meniul Home din modul monitor (pagina
41).
(HOME)
În modul monitor: Selectează sursa de intrare de la echipamentul conectat
la unitate (pagina 27).
În meniul unitate: Selectează meniul sau opţiunea şi confirmă setarea.
În modul monitor: Măreşte (+) sau micşorează (-) volumul.
În meniul unitate: Deplasare prin opţiuni dreapta (sau stânga).
În modul TV: Selectează canalul următor (+) sau anterior (-).
În meniul unitate: Se deplasează prin opţiuni sus
sau jos
• Televizorul trebuie să fie complet oprit înainte de a-l scoate din priză. În caz contrar indicatorul de funcţionare poate
rămâne aprins sau poate apărea o defecţiune în funcţionarea televizorului.
• Nu acoperiţi indicatoarele pentru a nu le afecta funcţionarea.
• Atunci când receptorul media este folosit în poziţie verticală, cu stativul ataşat, funcţiile tastelor 10 şi 11 (în meniul
unităţii) sunt schimbate.
22
Vizionarea programelor TV
Vizionarea programelor TV
1
•
Apăsaţi butonul
de pe receptorul media sau de pe
monitor pentru a porni televizorul.
Când una din unităţi este pornită, automat porneşte şi cealaltă.
Când unitatea este în modul standby , indicatorul de
standby
este roşu.
Apăsaţi
pe telecomandă pentru a
porni televizorul.
2 Apăsaţi DIGITAL/ANALOG pentru a trece în modul
3
digital sau analogic. Canalele disponibile variază în
funcţie de modul ales.
Apăsaţi butoanele numerice sau PROG +/pentru a selecta canalul TV.
Pentru a selecta canalul nr. 10 sau
următoarele, apăsaţi a doua cifră sau a treia
în intervalul a două secunde.
Pentru a selecta canalul digital folosind
Ghidul, se va vedea pagina 25.
În modul digital
Va apărea pentru scurt timp un baner informaţional.
Pe baner pot fi indicate următoarele iconiţe.
: Serviciul interactiv (Text Digital MHEG) este disponibil
Serviciul interactiv (Text Digital MHEG) este dezactivat
: Serviciu radio
: Serviciu de înregistrare
: Disponibile multiple limbi audio
: Disponibile subtitrări
: Disponibile subtitrări pentru cei cu auzul slab
: Vârsta minimă recomandată pentru
programul curent (de la 4 la 18 ani)
: Blocare parentală
Funcţii suplimentare
Pentru
Pornirea televizorului
din modul standby
fără sunet
Executaţi următoarele
Apăsaţi
Reglarea volumului
Apăsaţi
+ (creşte)/- (descreşte)
Apăsaţi
pentru a seta nivelul
volumului.
23
Pentru accesarea textului digital
Mulţi furnizori oferă un serviciu de text
digital. Textul digital are o calitate grafică
ridicată faţă de textul analog. Selectaţi
canalul digital care oferă text digital, apoi
apăsaţi
Atunci când un furnizor oferă un canal
dedicat de text digital, selectaţi acest
canal pentru a accesa textul digital.
Pentru a naviga prin textul digital, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Pentru a ieşi din textul digital,
apăsaţi
Pentru a naviga prin opţiuni
apăsaţi
Pentru a selecta elemente, apăsaţi
şi tastele număr.
Pentru a accesa scurtături, apăsaţi tastele
colorate.
Pentru accesarea teletextului
(buton TEXT)
Apăsaţi
. După fiecare apăsare a
tastei
, modul de afişare se schimbă
ciclic astfel:
Text
Text suprapus peste imaginea
TV (mod mixt)
Fără text (ieşire din
servicul Text).
Pentru a selecta o pagină, apăsaţi
butoanele numerice sau PROG +/-.
Pentru a menţine o pagină,
apăsaţi
.
Pentru a releva informaţii ascunse,
apăsaţi
.
Atunci când în partea de jos a imaginii apar
patru elemente colorate, înseamnă că serviciul
Fastext este disponibil. Acest serviciu permite
accesarea rapidă şi uşoară a paginilor. Apăsaţi
butonul colorat corespunzător pentru a accesa
pagina.
Pentru a
formatul
Apăsaţi
a selecta
Smart*
4:3
24
Wide
Îngustează orizontal o
imagine 4 :3 , pentru a
umple un ecran 16 :9.
Zoom
Afişează transmisii
cinemascopice (format
letterbox) în proporţii
corecte.
14:9* (numai pentru intrările receptorului
media)
Afişează transmisii 14:9 în
proporţii corecte. Drept
rezultat , zonele negre
laterale sunt vizibile pe
ecran.
*Păr i din partea superioară
i inferioară a imaginii pot fi tăiate.
• Este posibil ca unele caractere şi/sau litere din partea de
sus şi de jos a imaginii să nu se vadă în modul Smart. În
cazul acesta, puteţi selecta “Vertical Size” (dimensiune
verticală) folosind meniul “Screen Settings” (setări de
ecran) (pagina 34) şi puteţi regla manual dimensiunea
verticală pentru a face vizibilă întreaga imagine.
• Când opţiunea “Auto Format” este setată pe “ON”, televizorul va
selecta în mod automat cea mai bună metodă de acordare a
semnalului de intrare (pagina 34).
• Puteţi regla poziţia imaginii atunci când selectaţi “Smart”, “14:9”
sau “Zoom”. Apăsaţi
pentru a vă muta sus sau jos ( de ex,
pentru a citi subtitrările).
Folosirea meniului OPTIONS (opţiuni)
Când viziona i un program TV, apăsa i OPTIONS pentru a afi a
următoarele op iuni.
Opţiuni
Descriere
Picture Mode
Se va vedea pagina 42.
(mod imagine)
Sound Mode
Se va vedea pagina 44.
schimba manual
(mod sonor)
de ecran
Speaker (difuzor)
Se va vedea pagina 35
Motionflow
Se va vedea pagina 43.
(mişcare)
în mod repetat pentru
Se va vedea pagina 39.
Subtile Setting
formatul de ecran dorit.
(setare subtitrare)
(numai în modul
digital)
Afişează transmisii
Sleep Timer
Se va vedea pagina 33.
convenţionale 4:3 cu efect
(timer închidere)
imitaţie de ecran lat.
Se va vedea pagina 46.
Power Saving
Imaginea 4:3 este micşorată
(economisire
pentru a umple ecranul.
energie)
Folosirea HDMI
Se va comuta pe intrarea
MONITOR
HDMI MONITOR
Se va vedea pagina 40.
System Information
Afişează transmisii
(informaţii despre
convenţionale 4:3 ( de ex.
sistem) (numai în
ecrane TV non-wide) în
modul digital)
proporţii corecte.
Utilizarea EPG (Ghidul Electronic de Programe Digitale)
1 În modul digital , apăsaţi
2 Realizaţi operaţia dorită aşa cum este
prezentat în tabelul următor sau pe
ecran.
* În unele ţări această funcţie nu este disponibilă.
Pentru
Executaţi următoarele
A urmări un program
Apăsaţi
A închide ghidul
Apăsaţi
A sorta informaţiile
despre program pe
categorii
- Lista categorii
1
2
Apăsaţi butonul albastru .
A seta afişarea
automată a unui
program pe ecran,
atunci cînd începe
- Memento
1
2
Apăsaţi
•
Anularea mementoului
- Anulare timer
•
pentru a selecta programul, apoi apăsaţi
1
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta o categorie, apoi apăsaţi
.
.
pentru a selecta programul dorit, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi
pentru a selecta “Reminder” (memento), apoi apăsaţi
.
Va apărea un simbol
care informează despre programul respectiv.
Indicatorul
de pe panoul frontal al televizorului va lumina
portocaliu.
Dacă veţi comuta televizorul în modul standby, acesta se va aprinde
automat atunci când trebuie să înceapă programul .
Apăsaţi
.
Apăsaţi
pentru a selecta „Timer list”, apoi apăsaţi
Apăsaţi
apoi apăsaţi
pentru a selecta programul pe care doriţi să-l anulaţi ,
.
.
4
Apăsaţi
pentru a selecta „Cancel Timer”, apoi apăsaţi
.
Apare o fereastră care vă cere să confirmaţi anularea programului.
5
Apăsaţi
pentru a selecta „Yes”, apoi apăsaţi
pentru confirmare.
Dacă a i selectat o restric ie pentru vârstă, pe ecran va apare un mesaj în care vi se solicită codul PIN. pentru
detalii, se va vedea Parental Lock (pagina 39).
25
Utilizarea listei de programe digitale favorite
1
2
*
În modul digital, apăsaţi .....
Executaţi operaţia dorită aşa
cum este prezentat în tabelul
alăturat, sau cum este afi at pe
ecran.
Lista de programe digitale favorite
*În unele ţări/regiuni este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă.
Pentru
A realiza prima listă
de programe favorite
A viziona un canal
Executaţi următoarele
1 Apăsaţi
pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l adăugaţi,
apoi apăsaţi
.
Canalele memorate în lista de Favorite sunt marcate cu simbolul
.
2
Apăsaţi butonul galben pentru a selecta „Favourites 2” (favorite 2) sau
„Favourites 3” (favorite 3).
1
2
Apăsaţi butonul galben pentru a naviga prin lista de programe favorite.
Apăsaţi
A închide lista de
programe favorite
Apăsaţi
A adăuga sau a
scoate canale din lista
curentă de programe
favorite
1
2
3
Ştergerea canalelor
din lista curentă de
programe favorite
1
2
3
.
.
.
Apăsaţi butonul albastru.
Apăsaţi butonul galben pentru a alege lista pe care doriţi s-o editaţi.
Apăsaţi
pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l adăugaţi
sau să-l scoateţi, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi butonul albastru.
Apăsaţi butonul galben pentru a alege lista pe care doriţi s-o editaţi.
Apăsaţi butonul albastru.
pentru a selecta „Yes”, apoi apăsaţi
4 Apăsaţi
26
pentru a selecta un canal, apoi apăsaţi
pentru confirmare.
Utilizarea echipamentului opţional
Diagrama de conectare
Puteţi să conectaţi o gamă largă de echipamente la acest TV.
Cablurile de conectare nu sunt furnizate.
Receptor media
Monitor
27
Conectat la
Simbol de intrare
pe ecran
Descriere
La conectarea unui echipament mono folosi i priza...
Prizele video pentru componente acceptă numai următoarele
intrări: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i şi 1080p.
Când conectaţi un decodor, tunerul TV furnizează
decodorului semnale cu interferenţe, iar acesta înlătură
interferenţele înainte de a le transmite mai departe.
Folosiţi un cablu audio optic.
•
DC IN 18 V
În modul monitor nu există sunet.
Intrare RF care conectează sistemul de cablul TV sau
VHF/UHF.
Conectează adaptorul de alimentare furnizat.
Este recomandat să utilizaţi un cablu de PC cu ferite, precum
un “Conector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-13, disponibil în
centrele service Sony) sau echivalent.
Semnalele video digitale şi audio sunt recepţionate de la
echipamentul conectat.
În plus, dacă echipamentul conectat este compatibil cu
controlul pentru HDMI, este acceptată şi comunicaţia cu
echipamentul conectat.
Se va vedea pagina 36 pentru setarea acestei comunicaţii.
•
Prizele HDMI suportă numai următoarele semnale
video de intrare: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
1080p şi 1080/24p (1080/24p este numai pentru HDMI
MONITOR). Pentru intrările video de la PC, se va vedea
pagina 49.
•
Utilizaţi numai cablu HDMI autorizat, ce poartă logo-ul
HDMI.
Vă recomandăm să folosiţi un cablu HDMI Sony
(tip viteză mare).
•
Pentru HDMI 1/2/3, atunci când conectaţi un sistem
audio care este compatibil cu funcţia de control pentru
HDMI, trebuie să-l conectaţi deasemenea şi la priza
DIGITAL AUDIO OUT ( OPTICAL).
Conectează cablurile Blaster IR furnizate.
Pentru a utiliza serviciile Pay Per View.
Pentru detalii, se va consulta manualul de instrucţiuni furnizat
odată cu CAM-ul. Pentru a utiliza CAM-ul, scoateţi cardul fals
din slotul CAM-ului, apoi stingeţi televizorul şi introduceţi
propriul card CAM în slot. Vă recomandăm să ţineţi cardul
fals în slotul CAM atunci când nu folosiţi CAM-ul.
•
Căşti
AC IN
28
CAM-ul nu este suportat în toate ţările. Vă rugăm să
verificaţi cu distribuitorul dumneavoastră local.
•
Dacă ave i probleme la introducerea cardului în CAM,
încerca i din nou. Nu introduce i for at.
Puteţi asculta la televizor prin intermediul căştilor.
Puteţi viziona fişierele foto/muzicale stocate în camere fotodigitale Sony, sau în camere video prin intermediul unui calbu
USB sau al unui dispozitiv de stocare USB conectat la TV
(pagina 30).
Conecta i cablul de alimentare furnizat la AC IN i la cea
mai apropiată priză.
Vizionarea imaginilor de la
echipamentele conectate
Comutaţi pe echipamentul conectat, apoi executaţi
una din operaţiunile de mai jos.
Pentru echipamentele conectate la
mufa SCART folosind un cablu SCART
cu 21 de pini
Porniţi redarea de pe echipamentul
conectat. Pe ecran apare imaginea de la
echipamentul conectat.
Pentru un VCR/DVD cu auto-acordare
În modul analogic apăsaţi PROG +/- sau tastele cu
numere, pentru a selecta canalul video.
Pentru echipament conectat la priza HDMI
MONITOR
Apăsaţi HDMI MONITOR
Opţiuni
Sleep Timer
(temporizator) (cu
excep ia modului de
intrare PC/HDMI PC)
Power Saving
(Economie energie)
Use MONITOR HDMI
(Folosi i HDMI
MONITOR)
Descriere
Se va vedea pagina
33.
Auto Adjustment
(reglare automată)
(numai în modul de
intrare PC/HDMI PC)
Horizontal Shift
(ajustare orizontală)
(numai în modul de
intrare PC/ HDMI PC)
Device Control (Control
echipament)
(numai în modul HDMI)
Se va vedea pagina
34.
Se va vedea pagina
46.
Comuta i pe
intrarea HDMI
MONITOR
Se va vedea pagina
34.
Se va vedea pagina
31.
Când echipamentul este conectat la priza HDMI
MONITOR
Pentru alte echipamente conectate
Apăsaţi
pentru a afişa o listă de
echipamente conectate. Apăsaţi
pentru a selecta sursa de intrare dorită,
apoi apăsaţi .
Elementul marcat este selectat automat
dacă nu executaţi nici o operaţiune timp
de două secunde după ce aţi apăsat
.
Dacă aţi setat o sursă de intrare pe “Skip” în
meniul “AV Preset” (pagina 35), sursa de intrare
respectivă nu apare în listă.
•
Pentru a reveni la modul normal TV,
apăsaţi DIGITAL sau ANALOG.
Folosirea meniului Options (Opţiuni)
Apăsaţi OPTIONS pentru a afişa următoarele
opţiuni atunci când vizionaţi imagini de la
echipamentul conectat.
Atunci când echipamentul este conectat la
prizele receptorului media
Opţiuni
Picture mode (Mod imagine)
(Cu excepţia modului de
intrare PC/HDMI PC)
Sound Mode
(Mod Sonor)
Speaker
(Difuzor)
Motionflow (modul de
expunere a imaginii) (cu
excepţia modului de intrare
PC/HDMI PC)
Descriere
Vă rugăm consultaţi
pagina 42.
Vă rugăm consultaţi
pagina 44.
Vă rugăm consultaţi
pagina 35.
Vă rugăm consultaţi
pagina 43.
Opţiuni
Picture adjustment
(reglare imagine)
Sound (Sunet)
Power Saving
(Economie energie)
Motionflow (modul de
expunere a imaginii)
(cu excep ia modului
de intrare HDMI PC)
Horizontal Shift
(ajustare orizontală)
(numai în modul de
intrare HDMI PC)
Vertical Shift (ajustare
verticală) (numai în
modul de intrare HDMI
PC)
Device Control (Control
echipament)
(numai în modul HDMI)
HDMI Device Selection
(Selecţie dispozitiv
HDMI)
Use Media Receiver
(Utilizarea receptorului
media)
Descriere
Vă rugăm consultaţi
pagina 42.
Vă rugăm consultaţi
pagina44.
Vă rugăm consultaţi
pagina 46.
Vă rugăm consultaţi
pagina 43.
Vă rugăm consultaţi
pagina 45.
Vă rugăm consultaţi
pagina 45.
Vă rugăm consultaţi
pagina 31.
Vă rugăm consultaţi
pagina 20.
Comutaţi pe intrările
receptorului media.
Dacă nu se stabileşte comunicaţia wireless
Opţiuni
Wireless Channel Setup
(Setare canal wireless)
Use MONITOR HDMI
(Folosiţi HDMI
MONITOR)
Descriere
Vă rugăm consultaţi
pagina 46.
Comutaţi pe intrarea
HDMI MONITOR
29
Utilizarea USB Photo Viewer
Puteţi viziona fişierele foto stocate în camere
foto-digitale Sony sau în camere video prin
intermediul unui calbu USB sau al unui
dispozitiv de stocare USB conectat la unitate.
1 Conectaţi un dispozitiv USB compatibil la
2
3
4
5
receptorul media.
Apăsaţi HOME.
Apăsaţi
pentru selecta „Photo” (foto)
apoi apăsaţi
pentru a selecta „USB
Photo Viewer”, apoi apăsaţi
.
Apare fereastra cu pictograme.
Apăsaţi
pentru a selecta un fişier
sau folder şi apoi apăsaţi
.
Când selectaţi un folder, selectaţi un fişier
apoi apăsaţi
.
Începe redarea.
Apăsa i RETURN pentru a reveni la
fereastra cu pictograme.
Operaţiuni suplimentare
Opţiune
Device selection
(Selecţie
echipament)
Slideshow
Set-up (Setare)
Descriere
Apăsaţi .. pentru a
selecta un echipament
acolo unde sunt conectate
mai multe echipamente.
Imagini BRAVIA sunt
echipamente predefinite.
Afişează fotografiile una
câte una.
Puteţi să faceţi setări
avansate pentru un
slideshow şi puteţi seta
secvenţa de afişare a
pictogramelor.
Opţiuni (foto) disponibile
Opţiune
Picture mode
(Mod imagine)
Sleep Timer
(Temporizator)
Power saving
(Economisire
energie)
Descriere
Se va vedea pagina 42.
Se va vedea pagina 33.
Se va vedea pagina 46.
• Calitatea imaginii poate fi slabă când utilizaţi
(Photo)
deoarece, în funcţie de fişier, imaginile
pot fi mărite. Deasemenea, în funcţie de mărime şi
de format, este posibil ca imaginea să nu se afişeze
pe tot ecranul.
• Unele fişiere foto se afişează mai greu când folosiţi
(Photo).
30
• În timpul accesării de către unitate a datelor de pe
dispozitivul USB trebuie să ţineţi seama de următoarele:
- Nu opriţi televizorul sau dispozitivul USB conectat.
- Nu deconectaţi cablul USB.
- Nu scoateţi dispozitivul USB.
Datele de pe dispozitivul USB pot fi deteriorate.
• Sony nu poate fi făcut răspunzător pentru deteriorări ale sau
pierderi de date de pe media de înregistrare ca urmare a
unei defecţiuni a dispozitivelor conectate sau a unită ii.
• USB Photo Viewer suportă numai fotografii JPEG conforme
DCF.
• La conectarea unei camere foto Sony, seta i modul de
conectare USB al camerei pe Auto sau „Mass Storage”.
Pentru mai multe informa ii despre modul de conectare
USB, se vor consulta instruc iunile furnizate împreună cu
camera digitală.
• USB Photo Viewer suportă numai sistemul de fi iere
FAT32.
• În funcţie de specificaţiile fişierului, unele fişiere, inclusiv
cele modificate pe un PC, nu pot fi redate chiar dacă
formatul acestora este acceptat.
• Consultaţi site-ul de mai jos pentru informaţii actualizate
despre dispozitivele USB.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Pentru a afişa o fotografie
– Picture Frame
Puteţi afişa o fotografie pe ecran o anumită perioadă
de timp. După acea perioadă, televizorul trece automat
în modul stand-by.
1
2
Apăsa i HOME.
Apăsaţi
pentru a selecta „Photo”
(foto) apoi apăsa i
pentru a selecta „Picture
Frame” şi apăsaţi
Pentru a selecta o fotografie
Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi „Image Selection”
(Selecţie imagine) şi apăsaţi
.Apoi selectaţi o
fotografie şi apăsaţi
pentru a o seta.
Pentru a seta durata de afişare a fotografiei
Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi „Duration”
(Durată) şi apoi apăsaţi
. Apoi, selectaţi
durata şi apăsaţi
.
Pe ecran va apărea cronometrul.
TM
Pentru a reveni la XMB
Apăsaţi
RETURN.
• Dacă fotografia este selectată de pe un dispozitiv USB,
acesta trebuie să rămână conectat la unitate.
• Dacă este activat „Sleep Timer” (programarea orei de
închidere), televizorul va trece automat în modul stand-by.
Utilizarea Bravia Sync
împreună cu funcţia de
control pentru HDMI
Funcţia de control pentru HDMI permite unită ii
să comunice cu echipamentul conectat
compatibil cu această funcţie, folosind HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
De exemplu, conectând echipament Sony
compatibil cu funcţia de control pentru HDMI
(cu cabluri HDMI), puteţi să le controlaţi
împreună.
Executaţi conexiunea echipamentului corect şi
realizaţi setările necesare.
Pentru a realiza setările funcţiei de control
pentru HDMI
Setările funcţiei de control pentru HDMI se vor
realiza atât pe partea televizorului cât şi pe partea
echipamentului conectat. Pentru „Setarea HDMI” vă
rugăm să consultaţi pagina 36 pentru conexiunea
HDMI 1/2/3 şi pagina 45 pentru conexiunea HDMI
MONITOR. Pentru setarile la echipamentul conectat
se vor consulta instrucţiunile de operare pentru
echipamentul respectiv.
*Funcţie disponibilă numai dacă este conectat la HDMI 1/3/2/3.
Controlul pentru HDMI
• Opreşte în mod automat echipamentul
conectat atunci când puneţi televizorul în
modul stand-by folosind telecomanda.
• Porneşte televizorul în mod automat şi
comută intrarea pe echipamentul conectat
atunci când acesta porneşte redarea.
• Dacă porniţi un sistem audio conectat în timp
ce televizorul este pornit, ieşirea de sunet
comută de pe difuzorul televizorului pe
sistemul audio*.
• Reglează volumul
şi pune pe mute
sonorul
unui sistem audio conectat.
• Puteţi
să comandaţi cu telecomanda
televizorului un echipament Sony conectat,
care are logo-ul BRAVIA Sync, apăsând:
-
pentru a comanda
echipamentul conectat direct
- SYNC MENU pentru a afişa pe ecran
meniul unui echipament HDMI conectat.
După afişarea meniului pe ecran, puteţi să
selectaţi opţiuni din acesta folosind
şi
- OPTIONS pentru a afişa „Device Control”
(control echipament) apoi selectaţi opţiuni
din „Menu”, „Options” şi „Content list”
pentru a comanda echipamentul.
- Consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului pentru alte comenzi
disponibile.
Pentru a conecta un echipament care
este compatibil cu funcţia de control pentru
HDMI.
Conectaţi echipamentul compatibil şi televizorul
cu ajutorul cablului HDMI.
La conectarea sistemului audio*, conectaţi
deasemenea şi priza DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) a receptorului media şi
sistemul audio folosind un cablu audio optic.
pentru detalii, se va vedea pagina 28.
31
Utilizarea funcţiilor meniului
Navigarea prin meniul Media Receiver Home (XMB™)
Pentru setarea meniului receptorului media, comutaţi pe modul receptor media apăsând pe una din
tastele funcţie (pagina 13).
XMB™ (XrossMediaBar) este un meniu de funcţii BRAVIA şi surse de intrare afişate pe ecranul
televizorului.
XMB™ este un mod facil de selectare a programării şi de modificare a setărilor receptorului media
dumneavoastră.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecran apare meniul HOME al receptorului media.
Bară categorii media
Bară de obiecte
pe categorii
2
Apăsaţi
pentru a selecta categoria
Icoană categoria media
Settings (Setări)
Photo (Foto)
Digital (Digital)
Analogue (Analogic)
External imputs
(Intrări externe)
Descriere
Puteţi realiza setări şi reglaje avansate. Pentru detalii se va
vedea pagina 33.
Puteţi vizualiza fişiere foto via dispozitive USB (pagina 30).
Puteţi selecta un canal digital, lista de programe favorite
(pagina 26) sau ghidul TV (pagina 25). Deasemenea, puteţi
selecta un canal folosind butoanele numerice sau PROG +/- .
Puteţi selecta un canal analogic. Puteţi selecta, deasemenea,
un canal folosind butoanele numerice sau PROG +/- .
Pentru a ascunde o listă de canale analogice, setaţi
“Programme List Display” pe “Off” (pagina 36).
Puteţi selecta echipamentele conectate la receptorul media.
Pentru a atribui un nume unei intrări externe se va vedea
“Presetare AV” (pagina 35).
3 Apăsaţi
pentru a selecta elementul apoi apăsaţi
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Apăsaţi HOME pentru a ieşi.
•
•
32
Opţiunile pe care le puteţi modifica variază în funcţie de situaţie.
Opţiunile indisponibile sunt marcate cu gri sau nu sunt afişate.
Setări
Imagine
Se va vedea setarea “Picture” (Imagine) pentru monitor (pagina 42).
Sunet
Se va vedea setarea “Sound” (Sunet) pentru monitor (pagina 44).
Caracteristici
Quick Start
(Pornire rapidă)
Timer Settings
(Setări
cronometru)
Unitatea porneşte mai rapid decât în mod obişnuit în primele două ore după comutarea în
modul standby. Totuşi, consumul de putere în modul standby este cu 38 w mai mare decât în
mod obişnuit.
Setează cronometrul să pornească/oprească televizorul.
Setează o perioadă de timp după care televizorul trece în mod
Sleep Timer
automat în modul stand-by.
(Cronometru de
Când funcţia „Sleep Timer” este activată, indicatorul
(timer) din
oprire)
partea frontală a televizorului se aprinde în portocaliu.
On Timer Settings
(Setări de pornire
cronometru)
• Dacă opriţi televizorul şi apoi îl reporniţi sau comuta’i pe modul
monitor din modul receptor media, „Sleep Timer” este resetată pe
„Off”.
• Pe ecran apare un mesaj de notificare cu un minut înainte de
trecerea în standby a televizorului.
On Timer
Setează cronometrul să pornească televizorul din
modul standby.
Timer Mode
Setează ziua (zilele) din săptămână în care doriţi ca
temporizatorul să pornească televizorul.
Time
Setează ora de pornire a televizorului.
Duration
Clock set
(Setarea ceasului)
Setează perioada de timp în care doriţi ca televizorul
să stea pornit, înainte de a trece din nou în modul
standby.
• Dacă trece i în modul monitor din modul receptor media,
„Duration” (Durata) este anulată.
Vă permite să setaţi ora manual. Când utilizatorul recepţionează
canale digitale, ceasul nu poate fi reglat manual, deoarece este setat
la codul de timp al semnalului difuzat.
33
Setare receptor media
Auto Start-up
Language
(Limba)
Screen
Settings
(Setări ecran)
PC Settings
(Setări PC)
Porneşte „meniul pentru prima operare” pentru selectarea limbii, a ţării şi locaţiei şi caută toate
canalele digitale şi analogice disponibile. În mod normal, nu este necesar să executaţi această
operaţiune întrucât limba şi ţara au fost selectate, iar canalele au fost găsite odată cu prima
instalare a televizorului (pagina 10). Totuşi, această opţiune vă permite să repetaţi procesul (de
exemplu să recăutaţi canelele atunci când vă mutaţi din casă, sau să căutaţi canale noi atunci
când sunt lansate de distribuitori).
Selectează limba în care se afişează meniul.
Screen Format
(Format ecran)
Auto Format
Se va vedea capitolul „Pentru a schimba manual formatul de ecran” de la
pagina 24.
Schimbă automat formatul ecranului în concordanţă cu semnalul intrat.
Pentru a păstra setările proprii, selectaţi „Off”.
Display Area
Reglează zona de afişare a imaginii pentru surse 1080i/p şi 720p, atunci
când „Screen Format” este setat pe „Wide”.
Auto
În timpul transmisiilor digitale, afişează imagini în
concordanţă cu setările recomandate de staţia de difuzare.
Full Pixel
Afişează imagini în mărimea lor originală.
Normal
Afişează imagini în mărime recomandată.
Horizontal Shift
Reglează poziţia orizontală a imaginii.
Vertical Shift
Reglează poziţia verticală a imaginii atunci când „Screen Format” este setat
pe „Smart”, „Zoom” sau „14:9”.
Vertical Size
Reglează mărimea verticală a imaginii atunci când „Screen Format” este
setat pe „Smart”, „Zoom” sau „14:9”.
Screen Format
Selectează un format de ecran pentru afişarea fişierelor din calculator.
Full 1
Măreşte imaginea pentru a acoperi zona de afişare
verticală, păstrând în acelaşi timp raportul original
orizontal/vertical.
Full 2
Măreşte imaginea pentru a acoperi zona de afişare.
Reset
Resetează setările ecranului pentru calculator la setările de fabrică.
Auto
Reglează în mod automat poziţia de afişare, faza şi intensitatea imaginii atunci
Adjustment
când televizorul recepţionează semnal de intrare de la un calculator conectat.
Phase (Faza)
Pitch
Horizontal
Shift
Power
Management
(Management
energie)
34
• Funcţia „Auto Adjustment” nu lucrează bine cu unele semnale de intrare. În
astfel de cazuri, reglaţi manual „Phase”, „Pitch” şi „Horizontal Shift”.
Reglează faza în care ecranul pâlpâie.
Reglează înălţimea atunci când imaginea are dungi verticale nedorite.
Reglează poziţia orizontală a imaginii.
Comută televizorul în modul standby în cazul în care timp de 30 de secunde nu
primeşte nici un semnal de la PC.
HDMI Set-up
(Setare HDMI)
Product Information
(Informaţii despre produs)
All Reset
Aceasta este folosită pentru a seta echipamentul compatibil cu funcţia de
control pentru HDMI conectat la prizele HDMI. De notat că setarea de
sincronizare trebuie facută şi de partea echipamentului conectat.
Aceasta stabileşte dacă unitatea şi echipamentul
Control for HDMI
compatibil cu func ia de control pentru HDMI
(Control pentru
trebuie sincronizat. Când este setat pe „ON”, pot fi
HDMI)
executate opţiunile meniului următor. Totuşi,
consumul de energie în modul standby este mai
mare decât în mod normal. Dacă echipamentul
Sony compatibil cu funcţia de control pentru HDMI
este conectat, setarea se aplică acestuia automat
atunci când „Controlul pentru HDMI” este setat pe
„On” folosind televizorul.
Auto Devices Off
Când funcţia este setată pe „ON”, echipamentul
compatibil cu funcţia „Control pentru HDMI” se
stinge atunci când daţi comanda de trecere a
televizorului în modul standby de la telecomandă.
Auto TV On
Când această funcţie este setată pe „ON” şi dacă
echipamentul compatibil cu funcţia „Control pentru
HDMI” este pornit, televizorul se va aprinde
automat şi va afişa intrarea HDMI de la
echipamentul conectat.
Creează sau actualizează „HDMI Device List”
Device List Update
(Lista de echipamente HDMI). Se pot conecta până
(Actualizare listă de
la 14 echipamente compatibile cu funcţia „Control
echipamente)
pentru HDMI” şi se pot conecta până la 4
echipamente la aceeaşi priză. Lista echipamentelor
HDMI trebuie actualizată de fiecare dată când
schimbaţi conexiunile sau setările echipamentului
compatibil cu funcţia „Control pentru HDMI”.
Actualizarea listei se face prin introducerea
manuală, unul câte unul, a echipamentelor până
recepţionaţi o imagine corectă timp de câteva
secunde.
HDMI Device List
Afişează echipamentul compatibil cu funcţia
„Control pentru HDMI” conectat.
Afişează informaţii despre televizorul achiziţionat.
Selectaţi „Monitor Product Information” (Informaţii despre monitor) pentru a
afişa informaţiile despre monitor.
Resetează toate setările la setările de fabrică şi apoi afişează fereastra
„Auto Start-up”
• Nu atingeţi televizorul şi nu apăsaţi pe butoane în timpul acestei proceduri
(durează aproximativ 30 de secunde).
• Toate setările, inclusiv lista digitală de programe favorite, ţara, limba,
canalele, etc vor fi resetate.
Setare monitor
Vă rugăm consultaţi capitolul „Setare Monitor” de la pagina 46.
Setare analogică
Programme List Display (Afişare
listă programe)
Auto Tuning
36
Selectaţi de la XMBTM opţiunea „OFF” pentru a ascunde lista canalelor
analogice.
Caută toate canalele analogice disponibile.
Această opţiune vă permite să refaceţi lista de programe după schimbarea
locuinţei sau să căutaţi noi programe lansate de difuzori.
Programme Sorting
Schimbă ordinea în care canalele analoge sunt stocate în calculator.
Apăsaţi
pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l mutaţi pe o poziţie nouă,
apoi apăsaţi
pentru a selecta noua poziţie pentru canal, apoi apăsaţi
2 Apăsaţi
1
Manual Programme
Preset
(Presetare manuală a
programelor)
Înainte de a selecta „Label/AFT/Audio Filter/LNA/Skip/Decoder”, apăsaţi PROG+/pentru a selecta numărul programului. Nu puteţi selecta un număr de program care este
setat pe „Skip” (pagina 35).
Programme/
Presetaţi programele manual.
System/Channel
1 Apăsaţi pentru a selecta “Programme”, apoi apăsaţi
(Program/Sistem/
canal)
pentru a selecta numărul programului pe care
2 Apăsaţi
doriţi să-l căutaţi manual (dacă acordaţi un recorder VCR/DVD,
selectaţi canalul 00) apoi apăsaţi
Label (nume)
AFT
3
Apăsaţi
pentru a selecta „System”, apoi apăsaţi
4
5
Apăsaţi
pentru a selecta unul din următoarele sisteme de
difuzare televiziune, apoi apăsaţi
B/G: Pentru ţări/regiuni vest-Europene.
I: Pentru Marea Britanie.
D/K: Pentru ţări/regiuni est-Europene.
L: Pentru Franţa.
Apăsaţi
pentru a selecta „Channel”, apoi apăsaţi
6
Apăsaţi
pentru a selecta „S” (pentru canalele prin cablu)
sau „C” (pentru canalele terestre) apoi apăsaţi
7
8
Căutaţi canalele astfel:
Dacă nu ştiţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi
pentru a căuta următorul canal disponibil. Când aţi
găsit un canal, căutarea se opreşte. Pentru a continua
căutarea, apăsaţi
Dacă ştiţi numărul de canal (frecvenţa)
Apăsaţi butoanele numerice pentru a introduce numărul de
canal al transmisiei pe care doriţi sau numărul de canal al
recorderului VCR/DVD.
Apăsaţi
pentru a trece la „Confirm”, apoi apăsaţi
9
Apăsa i
pentru a selecta OK, apoi apăsaţi
Repetaţi procedura de mai sus pentru a preseta manual alte
canale.
Atribuie canalului selectat un nume la alegerea dumneavoastră
format din până la cinci litere sau numere. Acest nume va fi afişat
pentru scurt timp pe ecran, atunci când canalul este selectat.
Pentru a introduce caractere, urmaţi paşii 1 la 3 ai opţiunii „Edit”
(pagina 35).
Vă permite să reglaţi fin programul selectat manual, dacă simţiţi că
acest reglaj va îmbunătăţi calitatea imaginii.
Puteţi realiza acest reglaj fin într-o gamă de la -15 la +15.
Dacă este selectată opţiunea „On”, reglajul fin este realizat
automat.
37
Audio Filter
(Filtru audio)
LNA
Skip
Confirm
(Confirmare)
Îmbunătăţeşte sunetul canalelor individuale în cazul unei distorsiuni
în transmisiile mono. Uneori un semnal non-standard transmis
poate provoca distorsiuni sonore sau întreruperea temporată a
sunetului atunci când urmăriţi programul mono.
Dacă nu aţi avut niciodată probleme cu sonorul, vă recomandăm să
lăsaţi această opţiune setată pe „Off”, aşa cum a fost setată din
fabrică.
• Dacă opţiunile „Low” sau „High” sunt selectate, nu puteţi
recepţiona sunet stereo sau dual.
Îmbunătăţeşte calitatea imaginii pentru canalele individuale în cazul
unor semnale de difuzare foarte slabe (imagine cu zgomot).
Dacă nu obţineţi o îmbunătăţire a calităţii imaginii chiar dacă setaţi
pe „On”, setaţi această opţiune pe „Off” (Setare din fabrică).
Trece peste canalele analogice nefolosite atunci când apăsaţi
PROG +/- pentru a selecta canalele. (Puteţi selecta totuşi canalul
respectiv folosind butoanele numerice).
Salvează modificările făcute în setările „Manual Programme
Preset”.
Setare digitală
Digital tuning
(Reglaj digital)
Digital Auto
Tuning
(Reglaj digital
automat)
Programme
Sorting
(Sortare
programe)
Digital Manual
Tuning
(Tuning manual al
canalelor digitale)
38
Caută canalele digitale disponibile.
Această opţiune vă permite să refaceţi lista de programe după
schimbarea locuinţei sau să căutaţi canale noi pe care le-au lansat
difuzorii. Pentru detalii, se vor vedea pasul 6 al „Realizarea setării
iniţiale” (pagina 11).
Şterge canalele digitale nedorite din televizor şi schimbă ordinea
canalelor digitale stocate în acesta.
1 Apăsaţi
pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l
ştergeţi sau să-l mutaţi într-o poziţie nouă.
Puteţi, deasemenea, să selectaţi canalul direct, tastând
numărul din trei cifre cu ajutorul tastelor numerice.
2 Ştergeţi sau schimbaţi ordinea canalelor digitale astfel:
Pentru a şterge canalul digital
Apăsaţi
După apariţia unui mesaj de confirmare,
apăsaţi
pentru a selecta „Yes”, apoi apăsaţi
Pentru a schimba ordinea canalelor digitale
Apăsaţi
, apoi apăsaţi
pentru a selecta noua poziţie
a canalului apoi apăsaţi
3 Apăsaţi
RETURN.
Caută canalele digitale manual. Această funcţie este disponibilă
atunci când „Digital Auto Tuning” (Tuningul digital automat) este
setat pe „Antenna”.
1 Apăsaţi tasta numerică pentru a selecta numărul canalului pe
care doriţi să-l reglaţi manual, apoi apăsaţi
pentru a
regla canalul.
2 Când sunt găsite canalele disponibile, apăsaţi
pentru a
selecta canalul pe care doriţi să-l stocaţi, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi
pentru a selecta numărul de program la care
doriţi să stocaţi noul canal, apoi apăsaţi
Repetaţi procedura de mai sus pentru a căuta manual alte
canale.
Subtitle Set-up
(Setare subtitrare)
Audio Set-up
(Setare audio)
Subtitle Setting
(Setare subtitrare)
Subtitle Language
(Limbă subtitrare)
Audio Type
(Tip audio)
Audio Language
(Limba sonor)
Audio Description
(Descriere audio)
Mixing Level*
Dynamic Range
(Gamă dinamică)
Optical Out
(Ieşire optică)
Radio Display
(Display radio)
Parental Lock
(Blocarea parentală)
Pin Code
Când este selectată opţiunea „For Hard of Hearing”, împreună cu
subtitrarea sunt afişate şi unele sfaturi (dacă sunt transmise astfel
de informaţii prin canalele respective).
Permite selectarea limbii pentru subtitrare.
Atunci când opţiunea „For Hard of Hearing” este selectată,
comută pe transmisie pentru ascultare sincronizată.
Selectează limba folosită într-un program. Unele canale digitale
pot difuza semnalul audio în mai multe limbi.
Oferă descriere audio (narare) a informaţiei vizuale dacă sunt
difuzate astfel de informaţii pe canalele TV.
Reglează nivelele pentru semnalul audio al televizorului şi pentru
descrierea (nararea) audio.
Compensează diferenţele în nivelul semnalului audio, între diferite
canale. Pentru unele canale această funcţie nu se aplică.
Selectează semnalul audio transmis prin terminalul DIGITAL
AUDIO OUT (OTICAL) din spatele receptorului media. Dacă este
conectat un echipament compatibil Dolby Digital se setează pe
„Auto”, în caz contrar, pe „PCM”.
• Această opţiune este disponibilă când funcţia „Audio Description” este setată pe „On”.
Afişează wallpaper-ul ecranului atunci când se ascultă radioul şi nu se apasă pe nici un
buton timp de 20 de secunde.
Puteţi selecta culoarea wallpaper-ului, puteţi afişa o culoare aleatoare sau puteţi urmări o
expunere continuă de imagini (slideshow)(pagina 30).
Pentru a anula wallpaper-ul afişat temporar, apăsaţi orice buton.
Setează restricţia de vârstă pentru program. Orice program care depăşeşte limita de
vârstă va putea fi vizionat după introducerea corectă a unui cod PIN.
1 Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce codul PIN existent.
Dacă nu aţi setat anterior un cod PIN, va apărea o fereastră pentru introducerea codului
PIN. Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru “Codul PIN”.
pentru a selecta restricţia de vârstă sau „None” (pentru vizionare
2 Apăsaţi
nerestricţionată), apoi apăsaţi
RETURN.
3 Apăsaţi
Pentru a seta codul PIN pentru prima dată
Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce noul cod PIN.
1
2
Apăsa i
RETURN.
Pentru a schimba PIN-ul
Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce codul PIN existent.
1
2
3
4
Technical
Set-up
(Setare
tehnică)
Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce noul cod PIN.
Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce codul PIN de la pasul 2.
Apăsaţi
RETURN.
• Codul PIN 9999 este acceptat întotdeauna.
Permite televizorului să detecteze şi să stocheze servicii digitale
Auto Service
noi pe măsură ce acestea devin disponibile.
Update
(Actualizare autoservice)
• Pentru ca serviciul de actualizare să aibă loc, trebuie ca televizorul să fie lăsat în
stand-by din când în când.
Permite televizorului să recepţioneze în mod automat actualizări
System Update
de software, prin intermediul antenei/cablului.
(Actualizare
Vă recomandăm să lăsaţi pe „On” această funcţie.
sistem)
• Pentru ca procesul de actualizare să aibă loc, trebuie ca televizorul să fie lăsat în
stand-by din când în când.
39
CA Module Set-up
40
Software
Download
(Descărcare
program)
Permite unităţii să primească în mod automat şi gratuit actualizări
de program prin cablul/antena existentă (atunci când se emit).
Recomandăm să lăsaţi setarea pe „On” tot timpul.
Dacă nu doriţi actualizarea programului , setaţi această opţiune
pe „Off” (Dezactivată).
System
Information
(Informaţii sistem)
Afişează versiunea curentă a software-ului şi nivelul semnalului.
• Dacă bara de semnal este roşie (nu este semnal) sau portocalie (semnal slab),
verificaţi antena/cablul.
Time Zone
Vă permite să selectaţi manual zona de timp în care vă aflaţi, în
cazul în care nu este aceeaşi cu zona de timp imlicită pentru ţara
dumneavoastră.
Auto DST
Setează trecerea automată la ora de vară sau la ora de iarnă.
On
Trece automat de la ora de vară la ora de iarnă,
conform calendarului.
Off
Ora este afişată în funcţie de diferenţa de oră dată
de „Time Zone”.
Vă permite să accesaţi un serviciu TV plătit din momentul în care obţineţi Conditional
Access Module (CAM) şi un card al telespectatorului. Vedeţi pagina 28 pentru locaţia
prizei
(PCMCIA).
Navigarea prin meniul Monitor Home
Pentru setarea meniului monitorului, comuta i pe modul monitor apăsând MONITOR HDMI pe
telecomandă.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecran apare meniul HOME al receptorului media.
2 Apăsaţi
pentru a selecta op iunea, apoi apăsaţi
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4 Apăsaţi HOME pentru a ieşi.
• Opţiunile pe care le puteţi regla sunt diferite în funcţie de situaţie.
• Opţiunile nedisponibile sunt deselectate (gri) sau nu sunt afişate.
41
Imagine
Picture
Adjustment
(Reglare
imagine)
Picture Mode
(Mod imagine)
Reset (Resetare)
Backlight
(Iluminare fundal)
Contrast
Brightness
(Luminozitatea)
Colour (Culoare)
Hue (Nuanţa)
Colour
Temperature
(Temperatură
culoare)
Sharpness
42
Selectează modul imagine cu excepţia cazului când sursa de intrare este un
calculator. „Picture Mode” include cele mai potrivite opţiuni aplicabile în special
fişierelor video şi foto. Opţiunile care pot fi selectate depind de sursa de intrare.
Vivid
Pentru a mări contrastul şi luminozitatea imaginii.
Standard
Pentru imagine standard. Recomandat pentru vizionările de
acasă.
Cinema
Pentru vizionarea filmelor. Potrivit mai ales pentru vizionarea
într-un mediu asemănător teatrului.
Custom
Vă permit să stoca i setările preferate.
Photo-Vivid
Pentru vizualizarea fotografiilor. Măreşte contrastul şi
claritatea imaginii.
PhotoPentru vizualizarea fotografiilor. Oferă calitatea optimă a
Standard
imaginii pentru o vizualizare în casă.
PhotoPentru vizualizare fotografii. Reprezintă calitatea unei imagini
Original
folosită la expunerea unor fotografii cu prelucrare avansată.
PhotoVă permite să stoca i setările preferate.
Custom
Resetează toate setările de imagine, cu excepţia „Picture Mode” la setările de
fabrică.
Reglează iluminarea fundalului.
Măreşte sau micşorează contrastul imaginii.
Iluminează sau întunecă imaginea.
Măreşte sau micşorează intensitatea culorii.
Măreşte sau micşorează tonurile de verde şi roşu.
• „Hue” (Nuanţa) poate fi reglată pentru un semnal de culoare NTSC (de
exemplu casetele video din S.U.A.).
Reglează nivelul de alb al unei imagini.
Cool
Dă culorii alb o tentă de albastru.
Neutral
Dă culorii alb o tentă neutră.
Warm1/
Dă culorii alb o tentă roşcată. „Warm2” dă o tentă mai roşcată
Warm2
decât „Warm1”.
• „Warm1” şi „Warm2” nu sunt disponibile atunci când
„Picture Mode” este setat pe „Vivid” (sau „Photo-Vivid”).
Măreşte sau micşorează claritatea imaginii.
Noise Reduction
MPEG Noise
Reduction
(Reducere
zgomot pentru
fişiere MPEG)
Advanced
Settings
(Setări avansate)
Reduce zgomotul imaginii în format video MPEG-compresat.
Auto
Reduce în mod automat zgomotul imaginii
(numai în modul analog).
Modifică efectul de reducere a zgomotului.
High/Mediun
/Low
(Mare/Mediu/
Scăzut)
Off
Opre te caracteristica „Noise reduction” (Reducere zgomot).
Reduce zgomotul imaginilor în format video compresat MPEG. Această
funcţie îşi produce efectul când vizionaţi un DVD sau o transmisie digitală.
Vă permit să realizaţi setările „Picture” (imagine) în detaliu. Aceste setări nu
sunt disponibile când „Picture Mode” (mod imagine) este setat pe „Vivid” (sau
„Photo-Vivid”).
Reset
Resetează toate setările avansate la setările de fabrică.
Măreşte contrastul pentru zonele de negru ale imaginii.
Black
Corrector
(Corector
negru)
Reglează în mod automat „Backlight” (iluminarea de fundal)
Adv.
şi „Contrast” (contrastul) la cele mai potrivite valori, în
Contrast
concordanţă cu iluminarea ecranului. Această setare are
Enhancer
efect în special pentru scenele cu imagini întunecate.
(Funcţie de
Măre te contrastul în scenele mai întunecate ale unui film.
mărire a
contrastului)
Gamma
Reglează balansul între zonele iluminate i întunecate ale
unui film.
Clear White
Scoate în evidenţă albul şi culorile deschise.
Colour
Modifică gama de reproducere a culorii. „Wide” reproduce
Space
culoarea intensă şi „Standard” reproduce culoarea standard.
Live Colour
Face culorile mai intense.
White
Reglează temperatura culorii în detaliu.
Balance
• Funcţia „Live Colour” nu este disponibilă când „Colour Space” este setată pe
„Standard”.
Motionflow
(Modul de
expunere a
imaginii)
Oferă o mişcare mai lină a imaginii şi sporeşte claritatea imaginii.
High
Oferă o mişcare mai lină a imaginii precum imaginile din filme.
Standard
Oferă o mişcare lină a imaginii. Folosiţi această setare pentru utilizare
standard.
Off
Utilizaţi această setare când setările „High” şi „Standard” au ca efect
producerea de zgomot.
În funcţie de fişierul video vizionat este posibil ca efectul să nu fie vizibil, chiar dacă ati schimbat
setarea.
43
Film Mode
(Mod film)
Oferă o calitate îmbunătăţită a imaginii care este optimizată pentru film, când se redau imagini DVD
luate pe film.
AUTO1/
„Auto1” oferă o mişcare mai lină decât materialul filmat, original. „Auto2” oferă
AUTO2
materialul filmat original fără modificări.
Off
Opreşte funcţia „Film Mode”.
• Dacă imaginea conţine semnale neregulate sau prea mult zgomot, funcţia „Film Mode” va fi
oprită automat chiar dacă aţi selectat „Auto1/Auto2”.
• Funcţia „Film Mode” nu este disponibilă când „Video/Photo” este setat pe „Photo” sau când este
detectată o fotografie atunci când aţi setat „Video-A”.
Game Mode
(Mod joc)
Video/Photo
Minimizează întârzierea imaginii şi a sunetului şi oferă ecranul optim pentru vizualizarea imaginilor
introduse de echipamente pentru jocuri video sau calculatoare.
Oferă calitatea potrivită a imaginii, prin selectarea opţiunii în funcţie de sursa de intrare (date video
sau fotografii).
Video-A
Oferă calitatea potrivită a imaginii, în funcţie de sursa de intrare, date video sau
foto, atunci când conectaţi în mod direct echipament Sony cu ieşire HDMI, care
acceptă modul „Video-A”.
Video
Oferă calitatea potrivită a imaginii, pentru imagini în mişcare.
Photo
Oferă calitatea potrivită a imaginii pentru imagini foto.
• Atunci când modul Video-A nu este suportat de echipamentul conectat, setarea este fixată pe
„Video”, chiar dacă este selectat „Video-A”.
• Disponibilă numai pentru HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 şi componente în format 1080i sau 1080p.
•
Unele opţiuni nu sunt disponibile în modul de intrare PC/HDMI PC.
Sunet
Sunetul
Mode Sound
(Mod sonorizare)
Reset
Treble
Bass
Balance
Surround
Voice Zoom
Sound Booster
44
Selectează modul de sonorizare.
Dynamic
Intensifică sunetele treble şi bass.
Standard
Pentru sunete standard.
Clear Voice
Face ca vocea să sune mai clar.
Resetează toate setările de sunet la cele de fabrică cu excepţia „Dual Sound”.
Reglează valorile înalte ale sunetelor.
Reglează valorile joase ale sunetelor.
Accentuează balansul difuzorului stâng sau drept.
Oferă efecte surround folosind numai difuzoarele din fa ă.
S-FORCE
Front
Surround
Off
Selectat pentru recepţie stereo normală sau mono.
Reglează nivelul sunetului pentru vocea umană. De exemplu, dacă vocea unui
prezentator de ştiri nu este distinctă, puteţi folosi această setare pentru a face să se
audă mai tare vocea prezentatorului. şi invers, dacă urmăriţi un program sportiv,
puteţi opri această setare pentru a estompa vocea prezentatorului.
Prin accentuarea sunetelor treble şi bass se produce un sunet mai plin pentru mai
mult impact.
Auto Volume
Volume Offset
•
Păstrează un nivel constant al volumului chiar şi atunci când au loc scăderi ale nivelului acestuia (de
exemplu, momentele publicitare se aud mai tare decât programele).
Reglează nivelul volumului la intrarea curentă relativ la alte intrări.
Unele opţiuni nu sunt disponibile când „Speaker” este setat pe „Audio System” sau căştile sunt conectate.
Ecran
Screen format
(Format ecran)
Auto Format
(Format
automat)
4:3 Default
(Implicit)
Display area
(Zonă de
expunere)
Horizontal Shift
Vertical Shift
Vertical Size
Consulta i capitolul „Pentru a schimba manual formatul ecranului”, de la pagina 24.
Modifică în mod automat formatul ecranului conform semnalului de intrare. Pentru a vă păstra setările,
selecta i „Off”.
Selectează formatul implicit al ecranului pentru utilizare cu transmisii 4:3.
Smart
Afişează transmisii conven ionale 4:3 cu un efect de imitaţie a ecranului lat.
4:3
Afişează transmisii conven ionale 4:3 în proporţia corectă.
Off
Păstrează setarea curentă a „Screen format”(format ecran) atunci când modificaţi
canalul sau intrarea.
Reglează zona de expunere a filmului în surse 1080i/p şi 720p atunci când „Screen Format” (Format
ecran) este setat pe „Wide”.
Full Pixel
Expune imagini în mărimea lor originală, dacă sursa de intrare este 1080i/p.
Normal
Expune imagini în mărimea lor recomandată.
-1/-2
Măre te imaginea pentru a ascunde marginile acesteia.
Reglează poziţia orizontală a imaginii.
Reglează poziţia verticală a imaginii atunci când „Screen Format” este setat pe „Smart”, „Zoom” sau
„14:9”.
Reglează mărimea verticală a imaginii atunci când „Screen Format” este setat pe „Smart”, „Zoom” sau
„14:9”.
Setare HDMI
Aceasta este folosită pentru a seta echipamentul compatibil cu funcţia de control pentru HDMI conectat la prizele HDMI.
De notat că setarea de sincronizare trebuie facută şi de partea echipamentului conectat.
Aceasta stabileşte dacă televizorul şi echipamentul compatibil trebuie sincronizat. Când este setat pe
Control for
„ON”, pot fi executate opţiunile meniului următor. Totuşi, consumul de energie în modul standby este
HDMI
mai mare decât în mod normal.
(Control pentru
HDMI)
Auto Devices
Când funcţia este setată pe „ON”, echipamentul compatibil cu funcţia „Control pentru HDMI” se stinge
Off
atunci când daţi comanda de trecere a TV-ului în modul standby de la telecomandă.
Auto TV On
Când această funcţie este setată pe „ON” şi dacă echipamentul compatibil cu funcţia „Control pentru
HDMI” este pornit, televizorul se va aprinde automat şi va afişa intrarea HDMI de la echipamentul
conectat.
Creează sau actualizează „HDMI Device List” (Lista de echipamente HDMI). Se pot conecta până la
Device List
14 echipamente compatibile cu funcţia „Control pentru HDMI” şi se pot conecta până la 4
Update
echipamente la aceeaşi priză. Lista echipamentelor HDMI trebuie actualizată de ficare dată când
(Actualizare listă
schimbaţi conexiunile sau setările echipamentului compatibil cu funcţia „Control pentru HDMI”.
de echipamente)
Actualizarea listei se face prin introducerea manuală, unul câte unul, a echipamentelor până
recepţionaţi o imagine corectă timp de câteva secunde.
Afişează echipamentul compatibil cu funcţia „Control pentru HDMI” conectat.
HDMI Device
List
(Lista de
echipamente
HDMI)
45
Setare monitor
Power Saving
(economie
putere)
Light Sensor
(Senzor de
lumină)
Product
information
(Informaţii despre
produs)
Remote control
Set-up
(Setarea
controlului cu
telecomanda)
Wireless
Channel Set-Up
(Setare canal
wireless)
Language
(Limbă)
Reduce consumul de putere al televizorului prin reglarea iluminării de fundal. Deasemenea,
intensifică nivelul de negru. selecta i dintre „Off”, „Low” (scăzut), „High” (ridicat)şi „Picture off” (Oprire
imagine).
On
Optimizează automat setările imaginii în concordanţă cu lumina din cameră.
Off
Opreşte funcţia „Light Sensor” (Senzor lumină).
• Nu acoperiţi senzorul pentru a nu-i afecta funcţionarea. Se va vedea pagina 22 pentru localizarea
senzorului de lumină.
• În funcţie de setările „Picture Mode” şi „Power saving”, efectul senzorului de lumină poate să
varieze.
Afişează informaţii de fabricaţie despre monitor.
Înregistraţi telecomanda în unitate, în caz contrar nu o veţi putea folosi. Va apare o fereastră de
instrucţiuni dacă doriţi să înregistraţi sau să ştergeţi o telecomandă. Urmaţi instrucţiunile pentru a
înregistra sau a şterge.
•
•
Telecomanda poate fi înregistrată numai la o unitate.
Când înregistraţi o telecomandă, ţineţi telecomanda cât de aproape posibil în partea dreaptă jos,
în faţa monitorului.
Selectaţi un canal wireless dintre „Auto”, „36ch”, „40ch”, „44ch” sau „49ch”.
Wireless
În cazul în care canalul wireless nu este sigur, selectaţi “Auto” pentru a căuta un
Channel
canal disponibil.
Selection
(Selecţie
canal
wireless)
Expune informaţii despre canalul wireless curent şi nivelul de legătură.
Wireless
Information
(Informaţii
wireless)
Selectează limba în care sunt afişate meniurile.
Setări PC
Screen format
(Format ecran)
Reset
Horizontal Shift
Vertical Shift
46
Se selectează un format de ecran pentru a afişa fişiere de la calculator.
Normal
Expune imagini în mărimea lor originală.
Full 1
Măreşte imaginea pentru a acoperi zona de afişare verticală, păstrând în acelaşi
timp raportul original orizontal/vertical.
Full 2
Măreşte imaginea pentru a acoperi zona de afişare.
Resetează setările ecranului PC la cele de fabrică.
Reglează poziţia orizontală a imaginii.
Reglează poziţia verticală a imaginii.
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Receptor Media
Nume model
Sistem
Sistem TV
MBT-W1
Sistem color/video
Acoperire canal
Ieşire de sunet
Mufe de intrare/ieşire
Antena
Analogic: În funcţie de ţară: B/G/H, D/K,L,I
Digital: DVB-T/DVB-C
Analogic: PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43 (numai intrare video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG/4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Analogic: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/Hyper: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69
Digital: VHF/UHF
9 W+9W, 12 W (Woofer)
75 ohmi terminal extern pentru VHF/UHF
Conector SCART 21-pini (standard CENELEC) inclusiv intrare audio/video, intrare RGB
audio/video TV
şi ieşire
Intrare video (mufă fono)
Intrare audio (mufă fono)
DIGITAL AUDIO AUT (OPTICAL) (mufă optică degitală)
INTRARE COMPONENTĂ
INTRARE HDMI 1,2,3
Formate suportate: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi, 0,3 V sync negativ
PB /CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM linear două canale
32, 44.1 şi 48 kHz, 16, 20 şi 24 biţi
Intrare PC (se va vedea pagina 49)
Intrare PC (D-sub 15 pini)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohmi, non Sync pe verde
B: 0.7 Vp-p, 75 ohmi, non Sync pe verde
R: 0.7 Vp-p, 75 ohmi, non Sync pe verde
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
Intrare audio PC (minijack)
Mufă 3,5 mm
Slot CAM (Conditional Access Module)
INTRARE PC
BLASTER IR
Mufă căşti
Port USB
Alimentare şi altele
Cerinţe de alimentare
Consum putere
Consum de putere în modul
standbay*
Dimensiuni
pentru instalare
(Aproximative)
verticală cu
(l x î x L)
stativ
pentru instalare
orizontală
Masa
(Aproximativă)
pentru instalare
verticală cu
stativ
pentru instalare
orizontală
Adaptor alimentare: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Receptor media: 18 V c.c.
20 W
3,5 W sau mai puţin ( 19 W când Qick Start este pe ON)
13.1 × 30.2 × 28.6 cm
28.0 × 7.2 × 28.6 cm
2,5 kg
2,4 kg
47
Monitor
Nume model
Sistem
Ecran
Ie ire sunet
LDM-Z401
LCD (Display cu cristale lichide)
cu SS-TBL700
cu SS-WAL700
Mufe de intrare/ieşire
MONITOR HDMI IN
Alimentare şi altele
Cerinţe de alimentare
Dimensiuni ecran
(măsurat pe diagonală)
Rezoluţie ecran
Consum
În modul
putere
„Home”/”Standard”
În modul
„Shop”/”Vivid”
Consum de putere în modul
standbay*
Dimensiuni
Cu stativ
(apox)
Fără stativ
(l x î x L)
Masa(apox)
Cu stativ
Fără stativ
Accesorii furnizate
Accesorii op ionale
5 W + 5 W + 10 W (Woofer)
10 W + 10 W
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM liniar două canale
32, 44.1 şi 48 kHz, 16, 20 şi 24 biţi
Intrare PC (se va vedea pagina 49)
Se va vedea eticheta de identificare de pe monitor.
40 inch (Aprox. 101,6 cm)
1920 puncte (orizontal) x 1080 linii (vertical)
175 W
195 W
0,45 W sau mai puţin ( 19 W când Qick Start este pe ON)
98.6 × 69.1 × 41.5 cm
98.6 × 59.9 × 2.8 cm
16,0 kg
12,2 kg
Se va vedea capitolul 1: Verificarea unităţii şi accesoriilor.
Sistem cu difuzor încorporat SS-TBL70, Sistem cu difuzor încorporat SS-WAL700, SU-WL700 Bra
de montare pe perete.
*Puterea consumată în standby este atinsă după ce unitatea termină de realizat toate procesele interne.
Modelul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Sistem wireless
Sistem transmisie
Frecven a purtătoarei
Distan a de transmisie
48
OFDM
5.15 la 5.25 GHz
30 cm la 20 m (în funcţie de instalare / utilizare)
Tabel de referinţă pentru semnalul de intrare PC
Rezoluţie
Semnale
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
Frecvenţă orizontală
(kHz)
Frecvenţă verticală
(Khz)
Standard
Orizontal (pixeli) x Vertical (linie)
640
x
480
31,5
60
VGA
640
x
480
37,5
75
VESA
720
x
400
31,5
70
VGA-T
800
x
600
37,9
60
Linii directoare VESA
800
x
600
46,9
75
VESA
1024
1024
1024
1280
x
x
x
x
768
768
768
768
48,4
56,5
60,0
47,4
60
70
75
60
Linii directoare VESA
VESA
VESA
VESA
1280
x
768
47,8
60
VESA
1280
x
768
60,3
75
VESA
1360
x
768
47,7
60
VESA
1280
x
1024
64,0
60
VESA
• Acest televizor nu suportă Sync pe Verde sau Composite Sync pentru intrare PC .
• Acest televizor nu suportă semnale încucişate pentru intrare PC.
• Acest televizor suportă semnale din tabelul de mai sus cu o frecvenţă verticală de 60 Hz
pentru intrare PC. Pentru alte semnale veţi vedea mesajul „No signal” (Nu există semnal).
Tabel de referinţă pentru semnalul de intrare PC pentru HDMI IN 1, 2, 3
Rezoluţie
Semnale
VGA
Orizontal(pixeli) x Vertical (linie)
Frecvenţă
Orizontală
(Hz)
Frecvenţă
Verticală
(Hz)
Standard
31,5
60
VGA
640
X
480
SVGA
800
X
600
37,9
60
Linii directoare VESA
XGA
1024
X
768
48,4
60
Linii directoare VESA
WXGA
1280
X
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
X
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
X
1024
64,0
60
VESA
49
Ghid al problemelor de funcţionare
Verificaţi dacă indicatorul roşu (Standby)
se aprinde intermitent.
Când se aprinde intermitent
Funcţia de auto-diagnostic este activată.
1 Număraţi de câte ori se aprinde indicatorul (Standby)
la fiecare două secunde.
De exemplu se poate aprinde intermitent de trei ori, apoi două secunde pauză i se aprinde din nou de trei
ori, etc.
2 Apăsaţi
pe televizor pentru a-l opri, deconectaţi cablul de alimentare
şi anunţaţi dealerul sau centrul de service Sony, precizând de cate ori se aprinde indicatorul.
Când nu se aprinde
1 Verificaţi indicaţiile din tabelul de mai jos.
2 Dacă problema persistă, contactaţi un service autorizat.
Situaţie
Explicaţie/Soluţie
Imagine
Fără imagine (ecranul este negru) şi fără sunet
•
•
•
Verificaţi conexiunea aeriană/prin cablu.
Conectaţi alimentarea televizorului la priza şi apăsaţi
la
pe televizor.
Dacă indicatorul
(Standby) se aprinde roşu, apăsaţi
Fără imagine sau fără informaţii în meniu de la
echipamentul conectat la intrarea SCART
•
•
Apăsaţi
pentru a afişa lista de echipamente
conectate şi selectaţi intrarea dorită.
Verificaţi conexiunea între televizor şi echipamentul opţional.
Imagine dublă sau neclară (doar în modul
analog)
•
•
Verificaţi conexiunea aeriană/prin cablu.
Verificaţi antena şi poziţionarea sa.
Interferenţe şi zgomot în imaginea de pe ecran
(numai în modul analogic)
•
•
Zgomot în imagine sau sunet când vizionaţi un
canal TV (doar în modul analogic)
•
Verificaţi dacă antena este îndoită sau ruptă.
Verificaţi dacă antena a depăşit durata de viaţă (trei până la
cinci ani pentru utilizarea obişnuită, unul sau doi ani pentru
utilizarea la mare)
Reglaţi AFT (Automatic Fine Tuning) pentru a obţine un
semnal mai bun (pagina 37).
Apar puncte negre şi/sau luminoase pe ecran
•
Imaginea unei unităţi diplay este formată din pixeli. Punctele
negre sau strălucitoare (pixeli) nu reprezintă o defecţiune.
Fără culoare la canalele TV
•
Selectaţi “Reset” (pagina 42)
Fără culoare sau culoare neregulată când
vizionaţi semnale de la priza
•
Verificaţi conexiunea intrărilor
COMPONENT IN
şi verificaţi fiecare mufă să fie bine aşezată la locul său.
COMPONENT IN
Imaginea se blochează sau contine blocaje pe
ecran
•
Verificaţi nivelul semnalului (pagina 40). Dacă bara de
semnal este roşie (fără semnal) sau portocalie (semnal slab)
verificaţi conexiunea aeriană/prin cablu.
• Deconectaţi dispozitivul USB. Acesta poate fi deteriorat sau
nu este recunoscut de televizor.
Verifica i pe site/ul următor compatibilitatea cu dispozitivul USB.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Sunet
Imagine bună, dar fără sunet
•
•
•
50
Apăsaţi
sau
(Mute).
Verificaţi dacă “Speaker” este setat pe “TV Speaker”
(pagina 35).
Când utilizaţi Super Audio CD sau DVD-Audio pe intrarea HDMI, ieşirea
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) poate să nu scoată nici un sunet.
Situaţie
Explicaţie/Soluţie
Canale
Canalul dorit nu poate fi selectat
•
Comutaţi între modul digital sau analogic şi apoi
selectaţi canalul digital sau analogic dorit.
Unele canale sunt goale
•
Numai canal cu plată. Înscrieţi-vă la serviciul de
canale cu plată.
Canalul este utilizat numai pentru date (fără sunet sau imagine).
Contactaţi furnizorul de televiziune pentru detalii despre
transmisie.
Contactaţi furnizorul local de televiziune pentru a afla dacă
transmite canale digitale în zona dumneavoastră
Schimbaţi antena cu una mai performantă.
•
•
Canalele digitale nu apar
•
•
Comunicaţie wireless
Imagini întârziate
•
Informaţia “Wireless communication in progress.”
(Comunicaţie wireless în progres) nu dispare
sau se afişează „Wireless communication failed.”
(Comunicaţie wireless nereuşită)
•
Imagine sau sunet bruiat sau intrerupt
•
•
•
•
•
După pornirea televizorului durează o perioadă de timp până la stabilirea
comunicaţiei wireless. Sunt necesare 20 secunde pentru expunerea unei
imagini. Prin selectarea Quick Start se poate scurta timpul de aşteptare
(pagina 33).
Când comunicaţia wireless este întreruptă, durează 15 secunde până la
afişarea imaginilor din nou. Până la revenirea imaginii se afişează „Wireless
communication in progress.” (comunicaţie wireless în progres).
Verificaţi situaţia instalării monitorului şi a receptorului media (pagina 9).
Verificaţi dacă în apropierea unităţii există un echipament care utilizează
aceeaşi frecvenţă radio, sau există în apropierea unităţii ceva care
dereglează comunicaţia wireless. În astfel de cazuri, păstraţi aceste
echipamente departe de unitate, sau opriţi echipamentul respectiv.
Verificaţi situaţia instalării monitorului şi a receptorului media (pagina 9).
Imaginile pot fi distorsionate dacă cineva se deplasează între monitor şi
receptorul media.
Verificaţi dacă în apropierea unităţii există un echipament care utilizează
aceeaşi frecvenţă radio, sau există în apropierea unităţii ceva care
dereglează comunicaţia wireless. În astfel de cazuri, păstraţi aceste
echipamente departe de unitate, sau opriţi echipamentul respectiv.
General
Sunet şi/sau imagine distorsionate
•
•
Televizorul se opreşte automat (intră în modul
Standby)
•
•
•
•
Păstraţi distanţa între televizor şi surse de zgomot electronic
cum ar fi maşini, motociclete, uscătoare de păr sau
echipament optic.
Când instalaţi echipament opţional, pastraţi o distanţă între
acesta şi televizor.
Verificaţi conexiunea aeriană/prin cablu.
Păstraţi distanţa între cablul TV sau antenă şi alte cabluri.
Verificaţi dacă “Sleep Timer” este activat sau confirmaţi
setarea “Duration” din “On timer settings” (pagina 33)
Dacă nu primeşte semnal şi nu se efectuează nici o
operaţie asupra televizorului timp de zece minute, acesta
trece automat în modul standby.
Verificaţi dacă este activat “On timer” (pagina 33).
Televizorul porneşte automat
•
Unele surse nu pot fi selectate
•
Selectaţi “AV Preset” şi anulaţi “Skip” la sursa de intrare
(pagina 35).
Telecomanda nu funcţionează
•
•
Înlocuiţi bateriile.
Înregistra i telecomanda în unitate folosind
tastele receptorului media (pagina 46).
Nu puteţi adăuga un canal la lista de programe
favorite
•
Până la 999 de canale pot fi stocate în lista de programe
favorite.
Echipamentele HDMI nu apar în “HDMI Device
List”
•
Verificaţi dacă echipamentul dumneavoastră este compatibil
cu funcţia “Control pentru HDMI”.
Nu toate canalele sunt acordate
•
Nu puteţi selecta “Off” în “Control pentru HDMI.”
•
•
Verificaţi site-ul pentru informaţii despre furnizarea
semnalului.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Dacă aţi conectat un echipament audio compatibil cu funcţia
“Control for HDMI”, nu puteţi selecta “Off” în acest meniu.
Dacă doriţi să comutaţi pe difuzoarele televizorului, selectaţi
“TV Speaker” din meniul “Speaker” (pagina 35).
Selecta i „All Reset”(resetare totală) în meniul Media Receiver Set-up
(pagina 36).
Pe ecran apare mesajul „Store Display mode:
On”
•
51
Tipărit în Slovacia
Download PDF