Sony | DSLR-A900 | Sony DSLR-A900 DSLR-A900 Csak váz (objektív nem tartozék) Használati útmutató

VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távvezérlő
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak
az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése,
a termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s
Irányelveket követö
országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
3
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk
az ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy a
memóriakártya stb. hibájából
következik be.
Az adatok biztonsági mentése
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Megjegyzések az LCD
képernyőről és az objektívról
• Az LCD képernyő rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajta apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok. Ezek a
gyártási folyamat természetes
velejárói, és egyáltalán nem
befolyásolják a felvett képeket.
Fekete, fehér, piros,
kék és zöld pontok
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Ha a napfény
egy közeli tárgyon összpontosul,
akkor előfordulhat, hogy tüzet
okoz. Ha mégis kénytelen a
fényképezőgépet közvetlen
napfénynek kitenni, helyezze fel
rá az objektív sapkát.
4
• Az LCD képernyőn szellemkép
jelenhet meg hideg helyen.
Ez nem hibás működés. Amikor
hideg helyen kapcsolja be a
fényképezőgépet, az LCD képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Amikor a
fényképezőgép bemelegszik, a
képernyő normálisan működik.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt.
Nyomás hatására elszíneződhet és
elromolhat.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel a
fényképezőgéppel készített felvételek.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról .......................4
A fényképezőgép
előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése .........................................8
Az akkumulátor előkészítése ....................................................9
Objektív csatlakoztatása ..........................................................14
Memóriakártya behelyezése ...................................................16
A fényképezőgép előkészítése ................................................20
A mellékelt tartozékok használata .........................................22
A rögzített képek számának ellenőrzése ...............................26
Tisztítás ......................................................................................28
A használatbavé- A fényképezőgép részei és a képernyő jelzői .......................31
Elülső oldal ..........................................................................31
tel előtt
Hátsó oldal ..........................................................................32
Oldalak/alsó rész ................................................................33
LCD képernyő (A felvételi információk kijelzése) ........34
Képernyőpanel ...................................................................37
Kereső ..................................................................................38
Funkció/beállítás választása ....................................................40
A funkciók kijelölése a Gyors keres képernyőn ............41
Képek felvétele
Fényképezés automatikus beállításokkal ................42
Expozíció üzemmód .................................................................44
Fényképezés automata programozással .....................44
Fényképezés rekesznyílás-elsőbbséggel .....................46
Fényképezés zársebesség-elsőbbséggel .......................47
Fényképezés kézi expozícióval ....................................48
Képkészítés az alábbiakkal: BULB .............................50
A fényképezési
funkció
használata
A fókuszüzemmód kiválasztása ..............................................52
A fókuszüzemmód kiválasztása (Automatikus fókusz)
.....................................................................................52
A fókuszmező kiválasztása ................................................54
Fényképezés fókuszrögzítéssel .........................................55
AF segédfény ......................................................................56
Fényképezés kézi fókusszal ...............................................57
Fényképezés közvetlen kézi fókusszal .............................58
Egyszerű AF/MF átkapcsolás ...........................................59
5
Vaku használata (nem mellékelt) .......................................... 60
A vakuüzemmód kiválasztása .......................................... 61
Fényképezés lassú szinkronnal ......................................... 62
Fényképezés nagysebességű szinkronnal (HSS) ............ 63
Vakuszinkronizálási csatlakozóvezetékkel felszerelt vaku
használata................................................................... 63
A kép fényerejének módosítása (fénymérés, expozíció,
vakukompenzáció) ............................................................. 65
A fénymérési üzemmód kiválasztása ............................... 65
Az expozíció kompenzálása .............................................. 66
Fényképezés rögzített fényerővel (AE rögzítés) ............ 67
A vaku fényerejének módosítása (Vakukompenzáció)
..................................................................................... 70
Az ISO érték beállítása ........................................................... 71
A színtónusok beállítása (Fehéregyensúly) .......................... 72
Automatikus/előre beállított fehéregyensúly ................. 73
A színhőmérséklet és a szűrőhatások beállítása ............. 74
Egyéni fehéregyensúly ....................................................... 75
Képfeldolgozás ......................................................................... 77
A D-tartomány optimalizáló használata ......................... 77
A Saját beállítás használata .............................................. 78
Képtovábbítási mód kiválasztása ........................................... 82
Egy kép készítése ............................................................... 82
Folyamatos fényképezés ................................................... 83
Az önkioldó használata ..................................................... 84
Fényképezés expozícióbelövéssel .................................... 84
Fényképezés fehéregyensúly-belövéssel .......................... 86
DRO intell.belöv fényképezés ......................................... 86
Fényképezés tükörfelzárás funkcióval ............................ 86
Fényképezés a távvezérlővel ............................................ 87
Az előnézet funkció használata .............................................. 88
A beállítások elmentése .......................................................... 90
A megtekintési
funkciók
használata
6
Kép megtekintése ..................................................................... 91
A rögzített képek információinak ellenőrzése ..................... 97
Képek törlése (Törlés) ............................................................ 99
A képek megtekintése TV-képernyőn ................................ 101
A menü
használata
Menüfunkciók listája .............................................................105
1. felvételi menü ...............................................................107
2. felvételi menü ...............................................................111
3. felvételi menü ...............................................................113
4. felvételi menü ...............................................................116
1. egyéni menü ...................................................................118
2. egyéni menü ...................................................................120
3. egyéni menü ...................................................................123
1. lejátszási menü .............................................................125
2. lejátszási menü .............................................................129
1. beállítás menü ................................................................130
2. beállítás menü ................................................................132
3. beállítás menü ................................................................135
4. beállítás menü ................................................................138
Képek
megtekintése a
számítógépen
Képek másolása a számítógépre ...........................................141
Képek megtekintése a számítógépen ...................................145
A szoftver használata .............................................................150
Képek
nyomtatása
Képek nyomtatása úgy, hogy a fényképezőgépet közvetlenül
egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja
.............................................................................................158
Egyéb
Műszaki adatok .......................................................................163
Hibaelhárítás ...........................................................................167
Figyelmeztető üzenetek .........................................................174
Óvintézkedések ......................................................................177
Tárgymutató ...............................................................................................180
7
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
• BC-VM10 Akkumulátortöltő
(1)/Tápkábel (1)
• Akkumulátor NP-FM500H (1)
• Távvezérlő (1)
• Távvezérlőcsat (1)
• USB-kábel (1)
• Videokábel (1)
• Vállszíj (1)
8
• Vázsapka (1)
(a fényképezőgépen)
• Tartozék vakusínsapka (1)
(a fényképezőgépen)
• Szemsapka (1)
(a fényképezőgépen)
• CD-lemez (szoftverekkel az α
fényképezőgéphez) (1)
• Használati útmutató
(ez a kézikönyv) (1)
Az akkumulátor előkészítése
Amikor először használja a fényképezőgépet, feltétlenül töltse fel az
NP-FM500H „InfoLITHIUM” akkumulátort (mellékelt).
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátor feltöltése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nincs
teljesen lemerülve.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
1 Helyezze be az akkumulátort
a töltőbe.
Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
2 Csatlakoztassa a hálózati
tápkábelt.
Világít: töltés
Nem világít: normál töltés véget ért
A lámpa kikapcsolása után egy órával:
teljes töltés véget ért
CHARGE jelző
A konnektorhoz
Töltési idő
• A teljesen lemerült (mellékelt) akkumulátor töltési idejét, 25 °C
hőmérsékleten, az alábbi táblázat mutatja.
Teljes töltés
Normál töltés
Kb. 235 perc
Kb. 175 perc
• A töltési idő eltér az akkumulátor fennmaradó kapacitásától vagy a
töltési körülményektől függően.
9
• Az akkumulátort 10°C – 30°C környezeti hőmérséklet között
javasoljuk feltölteni. E hőmérséklettartományon kívül előfordulhat,
hogy nem lehet megfelelően feltölteni az akkumulátort.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen hozzáférhető
konnektorhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor
töltő használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból,
és vegye ki az akkumulátort a töltőből. Ha a töltőben hagyja a feltöltött
akkumulátort, akkor az akkumulátor üzemideje lecsökkenhet.
• Az „InfoLITHIUM” M sorozatú akkumulátoron kívül semmilyen más típusú
akkumulátort ne töltsön a fényképezőgépéhez (mellékelt)
akkumulátortöltővel. A megadottól különböző típusú akkumulátorok esetleg
szivárognak, túlhevülnek, sőt felrobbannak, ha ezzel a töltővel töltik őket.
• Ha villog a CHARGE lámpa, az akkumulátor hibás vagy nem az előírt típusú.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelő típusú-e. Ha az akkumulátor az
előírt típusú, akkor vegye ki, cserélje ki egy újra vagy egy másikra, és
ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő megfelelően működik-e vele. Ha igen,
akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő piszkos, akkor előfordulhat, hogy a töltés nem
működik megfelelően. Száraz ronggyal stb. tisztítsa meg az akkumulátortöltőt.
A fényképezőgép használata külföldön – hálózati feszültség
Bármelyik országban használhatja fényképezőgépét, az
akkumulátortöltőt és az AC-VQ900AM hálózati adaptert/töltőt
(nem mellékelt), ahol a hálózati feszültség 100 V – 240 V, 50/60 Hz-es.
Ha szükséges, használjon a konnektor [b] típusának megfelelő,
kereskedelemben kapható hálózati csatlakozódugó-átalakítót [a].
Megjegyzés
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót (úti konvertert), mivel az
hibás működést okozhat.
10
A feltöltött akkumulátor behelyezése
1 Miközben elcsúsztatja a
A fényképezőgép előkészítése
fedélnyitó kart, nyissa ki az
akkumulátorrekesz fedelét.
2 Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével nyomja a lezáró kart.
Lezáró kar
3 Csukja vissza az
akkumulátorfedelet.
Az akkumulátor kivétele
Kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és csúsztassa el a lezáró kart a nyíl
irányába. Vigyázzon, hogy ne essen le
az akkumulátor.
Lezáró kar
11
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Kapcsolja a főkapcsolót ON állásba, és az LCD képernyőn
ellenőrizze a töltöttségi szintet. A szint értéke százalékban jelenik
meg a következő jelzések mellett.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
„Az
akkumulátor
lemerült”
Magas
Alacsony
Már nem lehet
fényképezni.
Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítiumionos akkumulátor, amely közölni
tudja üzemi adatait a fényképezőgéppel. Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor használata közben a fényképezőgép kijelzi az akku
hátralevő üzemidő-százalékát, az adott üzemi feltételek mellett.
Megjegyzés
• Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátort különösen meleg helyen, például autóban vagy
közvetlen napfénynek kitéve.
Elérhető akkumulátorok
Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használjon. Felhívjuk figyelmét,
hogy az NP-FM55H, NP-FM50 és NP-FM30 típus itt nem használható.
A felvehető képek száma
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött akkumulátorral használja,
akkor körülbelül 880 képet lehet készíteni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok kisebbek is
lehetnek a jelzettnél, a használati feltételektől, a csatlakoztatott
objektívtől és a memóriakártyától függően.
• A szám a teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre
van kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérséklet.
– A [Minőség] lehetőség értéke [Finom].
– Fókusz üzemmód beállítása AF-A (Automatikus AF).
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és kikapcsolja.
12
Az akkumulátor kihasználása
Az akkumulátor teljesítménye kis hőmérsékletű környezetben
csökken. Így hideg helyen az akkumulátor csak rövidebb ideig
működik. Az akkumulátor egység üzemidejének növelése érdekében
az alábbiakat javasoljuk: helyezze az akkumulátort a testéhez közeli
zsebbe, hogy megfelelően felmelegedhessen, és csak közvetlenül a
fényképezés előtt helyezze a fényképezőgépbe.
Akkumulátor-élettartam
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. A használat során és az
idő elteltével az akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken.
Ha úgy tapasztalja, hogy az akkumulátor működési ideje jelentősen
lecsökkent, akkor az akkumulátor valószínűleg elérte élettartama
végét. Vásároljon új akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama a tárolás módjától, valamint az adott
akkumulátor működési feltételeitől és használati környezetétől
függ.
Az akkumulátor szakszerű tárolása
Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja, akkor évente egyszer
töltse fel teljesen és merítse le teljesen a fényképezőgépével, mielőtt
száraz, hűvös helyre tenné az élettartam meghosszabbítása céljából.
13
A fényképezőgép előkészítése
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Az akkumulátor kapacitása csökken a használat gyakoriságával és
az idő előre haladtával is .
• A felvehető képek száma csökken az alábbi feltételek mellett:
– A környező hőmérséklet alacsony.
– A fényképezőgép gyakori be- és kikapcsolása esetén.
– A fókusz üzemmód beállítása: AF-C (Folyamatos AF).
– Ha a fényképezőgép hosszú ideig fókuszál anélkül, hogy felvétel
készülne, azt is beleértve, amikor félig lenyomva tartják az
exponálógombot.
Objektív csatlakoztatása
1 Vegye le a vázsapkát a fényképezőgépről és a hátsó
sapkát az objektívről.
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy a
narancssárga indexjel az
objektíven és a
fényképezőgépen egy
vonalba essen.
Narancssárga indexjelek
3 Forgassa el az objektívet az
óramutató járásának
megfelelően, amíg az lezárt
helyzetbe nem kattan.
• Az objektív felhelyezésekor ne
nyomja meg az objektív kioldó
gombját.
Megjegyzés
• Ha nincs csatlakoztatva az objektív, nem old ki a zár, kivéve ha az
üzemmódtárcsa a következő értékre van állítva M (48. oldal).
• DT típusú objektív használata esetére nem garantálható a kép minősége,
mivel a kép sarkai sötétebbé válnak, és a fényképezőgép nem felel meg az
elsődleges AE teljesítménykövetelményeknek.
14
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
• Gyorsan, pormentes helyen cserélje
ki az objektíveket, így
megakadályozva, hogy
szennyeződés jusson a
fényképezőgépbe.
Objektív kioldó gomb
2 Helyezze vissza a sapkát az objektívre, és helyezze fel a
fényképezőgépre a vázsapkát.
• A sapka felhelyezése előtt távolítsa el a port a sapkából.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
A fényképezőgépbe épített porvédő segít elkerülni, hogy por
telepedjen a képérzékelőre. Ennek ellenére gyorsan, pormentes
környezetben cseréljen objektívet, hogy ne kerüljön por vagy egyéb
szennyeződés a fényképezőgép belsejébe.
Ha szennyeződés kerül a képérzékelőre
Tisztítsa meg a képérzékelőt a [Tisztítási mód] használatával a
Beállítás menüben (29. oldal).
15
A fényképezőgép előkészítése
objektívkioldó gombot,
és ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Memóriakártya behelyezése
Memóriakártyaként CompactFlash (CF), Microdrive vagy „Memory
Stick Duo” típusú kártyát használhat.
1 Nyissa fel a memóriakártyafedelet.
2 Helyezzen be egy (nem
Csatlakozós oldal
mellékelt) memóriakártyát
csatlakozókkal előre
(a csatlakozós oldalon apró
nyílások láthatók).
A kártya elülső oldala nézzen az LCD
monitor felé.
• Ha „Memory Stick Duo” típusú
kártyát használ, nyomja be
kattanásig.
Csatlakozós oldal
3 Csukja be a memóriakártya-fedelet.
Megjegyzés
• Az alapértelmezett beállításban CF kártya van kiválasztva
memóriakártyaként. „Memory Stick Duo” kártya használata esetén át kell
állítania a memóriakártya beállítását (17. oldal).
16
A memóriakártya kivétele
CF kártya kidobókarja
Memóriaműködés jelző
Fényképezés „Memory Stick Duo” adathordozóval
Az alábbi lépések szerint módosíthatja a memóriakártya beállítását
a fényképezőgép bekapcsolását követően.
1A
Gyors keres képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg az Fn
gombot (41. oldal).
választógomb v/V/b/B
mozgatásával válassza ki a kívánt
memóriakártyát.
3 Válassza a
elemet az elülső
vagy a hátulsó vezérlőtárcsával.
2A
•A
Beállítás menü
[Memóriakártya] elemével is
kiválaszthatja a kártyát (132. oldal).
Elülső vezérlőtárcsa
Hátsó vezérlőtárcsa
17
A fényképezőgép előkészítése
Ellenőrizze, hogy nem világít-e a
memóriaműködés-jelző, majd nyissa
mi a kártyarekesz fedelét.
CompactFlash/Microdrive: Nyomja le
a CF kártya kidobókarját. Miután a
kártya kijjebb került, húzza ki.
„Memory Stick Duo”: Nyomja meg
egyszer a „Memory Stick Duo”
kártyát.
Megjegyzések a memóriakártya-használathoz
• A memóriakártya közvetlenül a huzamosabb használat után forró
lehet. Legyen óvatos, ha hozzányúl.
• Ha a működésjelző világít, ne vegye ki az adathordozót, ne távolítsa
el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
• Az adatok megsérülhetnek, ha a memóriakártyát erős mágneses
hatásnak teszi ki, vagy ha statikusan feltöltött vagy elektromos zajjal
szennyezett környezetben használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot a
számítógép merevlemezére.
• A memóriakártyát a hozzá adott tartóban hordja és tárolja.
• Óvja a nedvességtől.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya
kivezetéseit.
A CF-kártyáról/Microdrive-ról
• Feltétlenül ezzel a fényképezőgéppel formázza meg a CF-kártyát/
Microdrive-ot, mielőtt az első alkalommal használná.
• Ne vegye le a CF-kártya/Microdrive címkéjét, és ne ragasszon rá egy
másikat.
• Ne nyomja meg erősen a címkéjét.
A „Memory Stick” kártyáról
• „Memory Stick Duo”: Használhat „Memory Stick
Duo” memóriakártyát a fényképezőgéppel.
• „Memory Stick”: Nem használhat „Memory Stick”
memóriakártyát a fényképezőgéppel.
• Akár 16 GB tárkapacitású „Memory Stick PRO Duo” vagy
„Memory Stick PRO-HG Duo” is használható ezzel a
fényképezőgéppel.
18
• Nem garantálható, hogy számítógéppel formázott „Memory Stick
Duo” működik ezzel a fényképezőgéppel.
• Az adatok olvasási/írási sebessége a „Memory Stick Duo” és a
használt eszköz kombinációjától függ.
19
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések a „Memory Stick Duo” használatához
• Ne nyomja erősen a tollat, amikor a jegyzetelő mezőjére ír.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick Duo” kártyára.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne ütögesse, ne hajtogassa, és ne ejtse le.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne szedje szét, és ne alakítsa át.
• Ne hagyja a „Memory Stick Duo” kártyát kisgyermekek számára elérhető
helyen. Véletlenül lenyelhetik.
• A következő körülmények között ne használja, és ne tárolja a „Memory Stick
Duo” kártyát:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint pl. napon parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyek.
A fényképezőgép előkészítése
A dátum beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a dátum/időbeállítási képernyő.
1 Kapcsolja be a
fényképezőgépet úgy, hogy a
főkapcsolót ON állásba állítja.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy az [OK]
lehetőség van kiválasztva az
LCD-képernyőn, majd
nyomja meg a választógomb
közepét.
3 Az elemeket a b/B gombbal
választhatja ki, majd a v/V
gombbal állíthatja be a
számokat.
20
4 Ismételje meg a 3. lépést a többi elemnél is, majd
nyomja meg a választógomb közepét.
• Az [ÉÉÉÉ/HH/NN] sorrendjének beállításához először válassza az
[ÉÉÉÉ/HH/NN] értéket a b/B gombbal, majd módosítsa a v/V
gombbal.
majd nyomja meg a választógomb közepét.
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A dioptria beállítása
Úgy állítsa a dioptriabeállító
tárcsát a szeméhez, hogy a
kijelzések élesen jelenjenek
meg a keresőben.
• Fordítsa a tárcsát + irányba amennyiben
távollátó, – irányba, amennyiben
rövidlátó.
• Fény felé irányítva a fényképezőgépet
könnyen beállíthatja a dioptriát.
Ha nehezen forgatható a dioptriabeállító tárcsa
Vegye le a szemsapkát úgy, hogy ujjait
a szemsapka alá helyezi, majd felfelé
csúsztatja, azután állítsa be a dioptriát.
• Az FDA-M1AM Nagyító (nem mellékelt)
vagy az FDA-A1AM Hajlított kereső
(nem mellékelt) fényképezőgéphez való
csatlakoztatásakor távolítsa el a
szemsapkát az ábrán bemutatott módon,
majd csatlakoztassa a tartozékokat.
21
A fényképezőgép előkészítése
5 Ellenőrizze, hogy az [OK] lehetőség van-e kiválasztva,
A mellékelt tartozékok használata
Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan használhatja a vállszíjat,
a távvezérlőcsatot és a távvezérlőt. Az egyéb tartozékok leírását
a következő oldalakon találja meg.
• Akkumulátortöltő (9. oldal)
• Akkumulátortöltő, tápkábel (9. oldal)
• Szemsapka (21. oldal)
• USB-kábel (103., 142. és 159. oldal)
• Videokábel (101. oldal)
• CD-lemez (151. oldal)
A vállszíj felhelyezése
A szíj mindkét végét
csatlakoztassa a
fényképezőgéphez.
22
A távvezérlőcsat használata
A (nem mellékelt) RM-S1AM távvezérlő zsinórját a vállszíjhoz
csatolhatja, hogy ne libegjen.
A fényképezőgép előkészítése
1 Nyissa ki a távvezérlőcsatot.
2 Fogja be a szíjat és a
távvezérlő zsinórját a
távvezérlőcsatba.
3 Csukja össze a
távvezérlőcsatot.
A távvezérlő használata
1 Távolítsa el a szigetelőfóliát.
Szigetelőfólia
2 A fényképezőgép távvezérléséhez irányítsa a
távvezérlőt a fényképezőgép elülső oldalán lévő
érzékelőre (31. oldal).
23
A gombok neve
A 2 SEC (2 másodperces kioldó)
gomb (82, 87)
B SHUTTER gomb (82, 87)
C
(Hisztogram) gomb (92)
D DISP (Kijelző) gomb (91)
E
(Index) gomb (95)
F
(Forgatás) gomb (93)
G
(Lejátszás) gomb (91)
H MENU gomb (105)
I PRINT gomb (161)
J Adó
K
L
(Diabemutató) gomb (129)
/
(94)
M
(Nagyító/kicsinyítő) gomb
(Törlés) gomb (99)
N v/V/b/B/
(40)
Elemcsere a távvezérlőben
1A
fület lefelé nyomva helyezze
körmét a résbe, és húzza ki az
elemtartót.
2 Helyezzen be új elemet, + oldalával
felfelé.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót
a távvezérlőbe.
24
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Az elem felrobbanhat, ha szakszerűtlenül kezelik. Ne próbálja
meg tölteni, szétszedni, tűzbe dobni.
25
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzés
• A lítiumos elem lemerülésekor a távvezérlő hatótávolsága lecsökken, vagy
egyáltalán nem is használható a távvezérlő. Ilyenkor vegye ki a lemerült
elemet és helyezzen be új Sony CR2025 lítiumos elemet.
Más típusú elem tüzet okozhat vagy felrobbanhat.
A rögzített képek számának
ellenőrzése
Ha van memóriakártya a
fényképezőgépben, és a főkapcsoló
ON állásban áll, a felvehető képek
száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a
fényképezést) leolvasható az LCDképernyőről.
Megjegyzés
• Ha „0” villog sárgán, az adathordozó megtelt. Cserélje ki az adathordozót egy
másikra, vagy töröljön képeket a használatban lévő adathordozóról
(99. oldal).
• Ha „----” villog sárgán, nincs memóriakártya a a fényképezőgépben, vagy
helytelen a [Memóriakártya] (132. oldal) beállítása. Helyezzen be egy
memóriakártyát, vagy állítsa be megfelelően a memóriakártyát.
A memóriakártyán rögzíthető képek száma
A táblázatok az ezzel a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyára felvehető képek becsült számát mutatják.
A felvételkészítési feltételektől függően az értékek eltérhetnek.
26
A rögzíthető képek száma (egység: kép)
Képméret: L 24M/Méretarány: 3:2*
CF kártya
Kapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
148
296
593
1185
2370
Finom
98
197
395
790
1580
Extra finom
43
86
172
343
687
cRAW & JPEG
28
56
112
224
449
RAW & JPEG
20
41
83
166
333
cRAW
39
78
157
313
627
RAW
26
52
105
211
423
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
„Memory Stick Duo”
Kapacitás
Minőség
Normál
145
294
582
1169
2369
Finom
97
196
388
779
1579
Extra finom
42
85
168
339
687
cRAW & JPEG
27
55
110
221
449
RAW & JPEG
20
41
81
164
333
cRAW
38
77
154
309
627
RAW
26
52
103
208
423
* Ha a [Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti
táblázatokban megadott értékeknél több képet rögzíthet. Ha azonban RAW
formátumú képet rögzít, akkor a képek száma megegyezik a [3:2]
méretaránynál megadottakkal.
27
A fényképezőgép előkészítése
1 GB
Minőség
Normál
Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét (nem mellékelt) LCD tisztítókészlettel törölje
le, hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa róla.
Az objektív tisztítása
• Az objektív felületéről légfúvóval távolítsa el a port. A felületre
tapadt port objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített puha
kendővel vagy papírzsebkendővel törölje le. Spirálisan haladjon,
belülről kifelé. Ne szórjon közvetlenül tisztítószert az objektív
felületére.
• Ne érintse meg a fényképezőgép belsejét, például az objektív
csatlakozóit vagy a tükröt. Mivel a tükrön lévő vagy a tükör körül
lévő por befolyásolhatja az automatikus fókuszáló rendszert, ezért
fújja le a port egy, a kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval.
Ha por rakódik a képérzékelőre, akkor előfordulhat, hogy az
megjelenik a fényképen is. Állítsa a fényképezőgépet tisztító
üzemmódba, majd tisztítsa meg egy légfúvóval (29. oldal). Ne
használjon spray tisztítót a fényképezőgép belsejének tisztításához.
Ennek használata hibás működést okozhat.
• Ne használjon olyan tisztítószert, amely szerves oldószert, például
hígítót vagy benzint tartalmaz.
A fényképezőgép burkolatának tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, enyhén benedvesített
ruhadarabbal tisztítsa, majd törölje át egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek károsíthatják a külső felületet
vagy a burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napvédő vagy rovarölő szerek, stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig gumival vagy vinil
műanyaggal érintkezzen.
28
A képérzékelő tisztítása
Megjegyzés
• A tisztítás csak akkor végezhető el, ha az akkumulátorszint
(három
vonás) vagy nagyobb. Lemerült akkumulátor esetén végzett tisztítás
károsíthatja a zárat. A tisztítást gyorsan kell elvégezni. Hálózati adapter/töltő
(nem mellékelt) használata ajánlott.
• Ne használjon permetező tisztítót, mert előfordulhat, hogy párát szór szét a
fényképezőgép belsejében.
1 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e
töltve (12. oldal).
2 Nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a
3
lehetőséget a választógomb
b/B mozgatásával.
MENU gomb
3 A választógomb v/V
mozgatásával válassza ki a
[Tisztítási mód] lehetőséget,
majd nyomja meg a
választógomb közepét.
Megjelenik a következő kérdés:
„Tisztítás után kikapcsol a
fényképezőgép. Folytatja?”.
29
A fényképezőgép előkészítése
Ha por vagy piszok kerül a fényképezőgép belsejébe, különösen a
képérzékelő felszínére, akkor az a felvételi környezettől függően
megjelenhet a fényképen. Ha por van a képérzékelőn, akkor
kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval tisztítsa le az alábbiak
szerint. Könnyen megtisztíthatja a képérzékelőt csupán a légfúvó és a
porosodásgátló funkció segítségével.
4 A választógomb v mozgatásával válassza ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Miután a képérzékelő egy rövid ideig rezeg, az elöl lévő tükör
felemelkedik.
5 Szerelje le az objektívet (15. oldal).
6 A légfúvóval tisztítsa meg a
képérzékelő felületét és a
környező területet.
• Ne érintse meg a képérzékelőt a
légfúvó végével. Gyorsan végezze el
a tisztítást.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, hogy megakadályozza,
hogy a por újra megtelepedjen a
fényképezőgépben.
• A képérzékelő tisztításakor a
légfúvó vége ne kerüljön a
lencsefoglalatnál beljebb a
fényképezőgép testüregébe.
7 Csatlakoztassa az objektívet, és kapcsolja ki a
kamerát.
Megjegyzés
• A fényképezőgép elkezd sípolni, ha tisztítás közben az akkumulátor kezd
lemerülni. Azonnal hagyja abba a tisztítást, és kapcsolja ki a kamerát.
30
A használatbavétel előtt
A fényképezőgép részei és a
képernyő jelzői
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A használatbavétel előtt
A ISO gomb (71)
B
L
(Expozíció) gomb (66)
C DRIVE gomb (82)
D Exponáló gomb (42)
E Elülső vezérlőtárcsa (41, 120)
M Tartozék vakusín (60)
N WB (Fehéregyensúly) gomb
(72)
O Szemlencsezáró kar (84, 87,
F AF segédfény (56)/önkioldó
jelző (84)
G Távérzékelő (87)
H Objektívérintkezők*
(Kijelzőpanelvilágítás)
gomb (37)
155)
P Üzemmódtárcsa (42, 44)
Q
(Vakuszinkronizáló)
csatlakozó (63)
I Tükör*
R Objektívkioldó gomb (15)
J Előnézet gomb (88)
S Fókuszüzemmód kapcsolója
K Objektívfoglalat
(52, 57)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
31
Hátsó oldal
A Kereső (21)
L Felvételkészítéshez: AEL
(AE rögzítés) gomb (67)/
SLOW SYNC gomb (62)
Megtekintés:
(Index)
gomb (95)
B Szemlencse-érzékelők (130)
C Főkapcsoló (20)
D MENU gomb (105)
E DISP (Kijelző) gomb/LCD-
M A fénymérési üzemmód
karja (65)
fényerőgomb (35, 91)
F
G
(Törlés) gomb (99)
(Lejátszás) gomb (91)
N Képernyőpanel (37)
O Felvételkészítéshez: AF/MF
(Automatikus fókusz /kézi
fókusz) gomb (59)
Megtekintés:
(Nagyítás)
gomb (94)
H LCD képernyő (34)
I Felvételkészítéshez: C
(Felhasználói) gomb (109)
Megtekintés:
(Hisztogram) gomb (92)
J Felvételkészítéshez: Fn
(Funkció) gomb (41)
Megtekintéshez:
(Képforgatás) gomb (93)
K Dioptriabeállító tárcsa (21)
32
P Hátsó vezérlőtárcsa (41, 120)
Q Memóriaműködés jelző (17)
R Választógomb (40)
S
(SteadyShot) kapcsoló
(39)
Oldalak/alsó rész
behelyező nyílás (16)
B Memóriakártya-nyílás fedele
(16)
C CF-kártya nyílása (16)
D CF-kártya kidobókarja (17)
E Vállszíjrögzítő fül (22)
K Állványcsatlakozó
• Olyan állványt használjon,
melynek rögzítőcsavarja
5,5 mm-nél rövidebb.
5,5 mm-nél hosszabb
csavarral nem tudja szilárdan
rögzíteni a fényképezőgépet
az állványhoz, és a csavar
kárt tehet a készülékben.
F REMOTE csatlakozó
G DC IN csatlakozó
• Ha az AC-VQ900AM
adaptert/töltőt (nem
mellékelt) csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
kapcsolja ki a
fényképezőgépet, majd dugja
az adapter/töltő csatlakozóját
a fényképezőgép DC INcsatlakozójába.
H HDMI csatlakozó (103, 161)
I VIDEO OUT/USB-
csatlakozó (101, 142)
J Akkumulátorfedél (11)
33
A használatbavétel előtt
A „Memory Stick Duo”
LCD képernyő (A felvételi információk kijelzése)
• A fenti illusztráció a kijelző részletes példáját ábrázolja vízszintes helyzetben.
A
C
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Jelentése
P A S M Üzemmódtárcsa (42,
44)
1/125
Zársebesség (47)
F5.6
Rekesznyílás (46)
+2.0
Expozíció (66)
Képtovábbítási mód
(82)
Fókuszüzemmód (52)
AE rögzítés (67)
AF mező (54)
B
Jelzés
Jelentése
Fénymérés (65)
Vaku üzemmódja (60)
D-tartomány
optimalizáló (77)
Expozíciókompenzáció
(66)/kézi fénymérés
(48)
Saját beállítás (78)
Vakukompenzáció (70)
EV-skála (48, 85)
ISO AUTO
ISO érzékenység (71)
+1
+1
+1
+1 Kontraszt, telítettség,
+1 élesség, fényerő,
zónaillesztés (80)
AWB
5500K
M1
34
Fehéregyensúly
(automatikus, tárolt,
színhőmérséklet,
színszűrő, egyéni) (72)
D
Jelzés
Jelzés
90%
Jelentése
Képméret (107)/APS-C
méret (138)/
Méretarány (107)
Jelentése
Akkumulátor hátralévő
üzemideje (12)
Képminőség (108)
Memóriakártya (17)
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma (26)
A használatbavétel előtt
A felvételi információk kijelzésének átkapcsolása
A részletes kijelzés és a nagyított
kijelzés közötti váltáshoz nyomja meg
a DISP (Kijelző) gombot.
Amikor függőleges helyzetbe forgatja
a fényképezőgépet, a kijelző
automatikusan elfordul, hogy a
fényképezőgép helyzetéhez igazodjon.
Részletes kijelzés
DISP gomb
Nagyított kijelzés
Nincs kijelzés
• A képernyő beállítható úgy is, hogy az egyéni menüben a
[Rögzítés kijel.] ne forgassa el (122. oldal).
35
Megjegyzés
• Az LCD-képernyő fényerejét a DISP (Kijelző) gomb kissé hosszabb idejű
megnyomásával módosíthatja (130. oldal).
36
Képernyőpanel
A fehéregyensúlyt, az ISO
érzékenységet, a képtovábbítási
módot és az expozíciókompenzációt
a fényképezőgép tetején lévő
képernyőpanelen ellenőrizve lehet
beállítani.
A használatbavétel előtt
A
Zársebesség
(47)/
Rekesznyílás
(46)
Expozíció (66)
Fehéregyensúly (72)
ISO
érzékenység
(71)
Képtovábbítási
mód (82)
B
Jelzés
Jelentése
Akkumulátor hátralévő üzemideje (12)
[100]
Hátralévő rögzíthető képek száma (26)*
* A képernyőpanelen akkor is „999” olvasható, ha a hátralévő rögzíthető képek
száma több mint 999.
A képernyőpanel háttérvilágításának bekapcsolása
Nyomja meg felül a képernyőpanelvilágítás gombot. Ismételt
megnyomása kikapcsolja a
háttérvilágítást.
Képernyőpanel-világítás gomb
37
Kereső
A
Jelzés
Jelentése
AF mező (54)
Pontszerű AF mező
(54)
Pontszerű fénymérés
területe (65)
A felvétel területe 16:9
méretarány mellett
(107)
APS-C méret területe
(138)
B
Jelzés
Jelentése
Vakukompenzáció (70)
A vaku töltődik (60)
WL
Vezeték nélküli vaku (61)
Nagysebességű
szinkron (63)
Kézi fókusz (57)
z
Fókusz (53)
125
Zársebesség (47)
5.6
Rekesznyílás (46)
EV-skála (48, 85)
AE rögzítés (67)
38
Jelzés
Jelentése
9
Hátralévő képkockák
számlálója (83)
Fényképezőgépberemegés
figyelmeztetése (39)
SteadyShot skála (39)
16:9 méretarány (107)
Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel
A fényképezőgép esetleges beremegése miatt a keresőben villog a
(Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető) jel.
Megjegyzés
•A
(Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető) jel csak azokban az
expozíciós módokban jelenik meg, amelyekben a zársebesség automatikusan
állítódik be. A jel nem jelenik meg a M/S/PS módban.
A
kapcsoló „ON” állásba
kapcsolása megjeleníti a
(SteadyShot-skála) jelet. Várjon, amíg
a fényképezőgép remegése csökken,
és a skála alacsony lesz, ekkor kezdjen
fényképezni.
A SteadyShot funkció a
fényképezőgép beremegésének
hatását körülbelül a zársebesség
2,5–4-szeres növelésének megfelelő
mértékben képes csökkenti.
kapcsoló
Megjegyzés
• A SteadyShot funkció nem biztos, hogy optimálisan működik, ha éppen
bekapcsolta a fényképezőgépet, vagy közvetlenül azután hogy a témára
irányította a gépet, vagy ha az exponáló gombot teljesen lenyomta, anélkül,
hogy félúton megállt volna. Várja meg, hogy a
(SteadyShot-skála) jel
lecsökkenjen, majd lassan nyomja le az exponáló gombot.
39
A használatbavétel előtt
SteadyShot-skála jel
Funkció/beállítás választása
Képrögzítési vagy lejátszási funkciót választani az Fn (funkció) gomb
megnyomására megjelenő rögzítési információs képernyőn, illetve a
DRIVE vagy MENU gomb stb. megnyomására megjelenő
képernyőkről lehet.
A műveletek elkezdése alkalmával a
kijelző alján a választógomb funkcióját
jelentő műveleti útmutatás látható.
: Jobbra/balra a kijelöléshez
: Felfelé/lefelé a kijelöléshez
: Balra/jobbra és fölfelé/lefelé a
kijelöléshez
z: A középső gomb megnyomásával
hajthatja végre a kijelölést.
A beállítás kijelöléséhez a műveleti
útmutató utasításait követve léptesse
a választógombot.
Kezelési útmutató
A kezelési útmutató listája
A műveleti útmutató a választógomb műveletei mellett más
műveleteket is jelez. Az ikonok jelentése a következő.
Jelzés
Jelentése
MENU gomb
Visszatér a MENU
gombbal.
gomb
gomb
Fn gomb
Jelzés
Jelentése
gomb
Elülső vagy hátsó
vezérlőtárcsa
Elülső vezérlőtárcsa,
hátsó vezérlőtárcsa
DISP gomb
Visszatér a DISP
gombbal.
40
A funkciók kijelölése a Gyors keres képernyőn
A Gyors keres képernyővel közvetlenül módosíthatja a rögzítési
információs képernyő beállításait.
1 A Gyors keres képernyő
megjelenítéséhez nyomja
meg az Fn gombot.
követve jelölje ki a kívánt
elemet a választógomb
mozgatásával: v/V/b/B.
Kezelési útmutató
3 Az elülső vagy hátsó
Elülső vezérlőtárcsa
vezérlőtárcsával állítsa be a
tételt.
• Az egyes tételek beállítási utasításai
a megfelelő oldalon találhatók.
• Az Fn gomb ismételt megnyomása
kikapcsolja a Gyors keres
képernyőt.
Hátsó vezérlőtárcsa
• A Gyors keres képernyő szürke elemei nem érhetők el.
• A Saját beállítás használata esetén (78. oldal) a beállítások egy része
csak a Kizárólagos kijelző képernyőn végezhető el.
Funkció beállítása a Kizárólagos kijelző képernyőn
Amikor a Gyors keres képernyő látható, a választógomb közepének
megnyomásával lehet bekapcsolni a Kizárólagos kijelző képernyőt
a kijelölt elem beállításához.
Az egyes tételek beállítási utasításai a megfelelő oldalon találhatók.
41
A használatbavétel előtt
2 A műveleti útmutatást
Képek felvétele
Fényképezés automatikus
beállításokkal
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen tárgyat könnyedén
lefényképezhet bármilyen körülmények között.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát az
állásba.
2 Fogja meg a
fényképezőgépet, és nézzen
a keresőbe.
Fókuszterület
Fókuszkijelzés
3 Nyomja le félig az exponálógombot a fókuszáláshoz,
és innen teljesen lenyomva azt készítse el a képet.
Amikor a fókusz rögzítve van, a z fókuszjelző vagy a
világít (53. oldal).
42
(Fókusz jel)
43
Képek felvétele
Megjegyzés
• Ha kikapcsolja a fényképezőgépet, vagy módosítja az expozíciós üzemmódot
az AUTO üzemmódban, a fő képkészítési funkciók visszaállnak az
alapbeállításra. A vissza nem álló funkciók az alábbiak:
– Kapcsoló, tárcsa, gombok:
A(z)
kapcsoló, a dioptriabeállító tárcsa, a DISP gombbal és a C
gombbal beállított elemek.
– Felvételi menü:
Képméret, Méretarány, Minőség, Expozíció lépés, Memória
– Egyéni menü/Lejátszási menü/Beállítás menü:
Az összes elem
• Az érvényes beállítás nem biztos, hogy a fényképezőgép fókuszüzemmódkarjának és a fénymérésiüzemmód-karjának helyzetét mutatja.
Felvételkészítéskor a helyes információk az LCD képernyőn jelennek meg.
Expozíció üzemmód
Ha állít a záridőn vagy a
rekesznyíláson, az akkor is hatással
van a képre, ha ugyanarról a témáról
készül.
Ennek a fényképezőgépnek az alábbi
négy üzemmódja van.
A számpozíciók (1/2/3) a mentett
Üzemmódtárcsa
beállítások visszahívására szolgálnak.
Lásd a 90. oldalt.
Elülső vezérlőtárcsa
Hátulsó vezérlőtárcsa
P: Automatikus programozás üzemmód (alább)
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval
(zársebességgel és rekesznyílásértékkel) készítsen felvételt. A többi
beállítás módosítható, és a beállított értékek elmenthetők .
A: Rekesznyílás-elsőbbség üzemmód (46. oldal)
Lehetővé teszi, hogy a rekesznyílásértékkel kézi beállításával
készítsen felvételt.
Képkészítés a háttér élességének szabályozása mellett.
S: Zársebesség-elsőbbség üzemmód (47. oldal)
Lehetővé teszi, hogy a zársebesség kézi beállításával készítsen
felvételt.
A mozgó témák különböző kifejezőeszközökkel való fényképezésére
ad módot.
M: Kézi expozíció üzemmód (48. oldal)
Lehetővé teszi, hogy az expozíció (zársebesség és rekesznyílás érték)
kézi beállításával készítsen felvételt.
Fényképezés automata programozással
1 Állítsa az üzemmódtárcsát P állásba.
44
2 Állítsa a fényképezési funkciókat a kívánt beállításokra.
A beállítások addig megmaradnak, amíg alaphelyzetbe nem állítja őket.
Programeltolás
Ideiglenesen módosíthatja a zársebesség és rekesznyílás értékének
kombinációját a fényképezőgép által meghatározott helyes
expozícióval.
1 Nyomja le félig az exponáló
Zársebesség
Rekesznyílás
Képek felvétele
gombot, hogy beállítsa a
fókuszt.
A zársebesség és a rekesznyílás értéke
jelezve van.
2 Amíg beáll az élesség,
válassza ki a kívánt
kombinációt az elülső vagy
hátulsó vezérlőtárcsa
forgatásával.
Zársebesség
PS
Rekesznyílás
Az elülső vezérlőtárcsa forgatása „PS”
(Zársebesség-elsőbbségű
programeltolás) állapotra átállítja az
exponálási üzemmódjelzőt, a hátulsó
vezérlőtárcsa forgatása pedig „PA”
(Rekesznyílás-elsőbbségű
programeltolás) állapotra állítja az
exponálási üzemmódjelzőt.
45
Megjegyzés
• Ha ki- és bekapcsolja, vagy egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet,
akkor a „PS” vagy a „PA” programeltolás törlődik, és visszatér a „P” értékre.
• Amikor a „PS” programeltolás van kiválasztva, a
(Fényképezőgép
beremegését jelző) jel nem jelenik meg.
• Ha a fényképezőgéphez csatlakozó vaku (nem mellékelt) be van kapcsolva,
a programeltolás nem működik.
Fényképezés rekesznyílás-elsőbbséggel
Ha nagyobbra nyitja a rekeszt (kisebb
F-szám), a mélységélesség lecsökken.
Csak a főtéma van fókuszban.
A rekesznyílás csökkentésével
(nagyobb F-szám), a mélységélesség
növekszik. A teljes kép élesebb lesz.
A zársebességet a fényképezőgép
automatikusan beállítja.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát A állásba.
46
Nagy rekesznyílás
Kis rekesznyílás
2 Az elülső vagy hátsó
Rekesznyílás (F-szám)
vezérlőtárcsával állítsa be
a rekesznyílás értékét
(az F-számot).
Képek felvétele
• A kép elmosódottsága ellenőrizhető
az előnézet gombbal (88. oldal).
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott
rekesznyílásértékkel nem érhető el a
megfelelő expozíció, a
zársebességjel villog. Ilyen esetben
állítsa be újra a rekesznyílást.
• A rekesznyílásértéket 1/3 EV
lépésnagysággal állítja. A
Felvételi menü [Expozíció lépés]
pontjában a lépésnagyság 1/2 EV
értékre módosítható (112. oldal).
Fényképezés zársebesség-elsőbbséggel
Ha nagyobb zársebességgel fényképez
egy mozgó témát, úgy látszik, mintha a
kép befagyott volna. Kisebb
zársebességgel fényképezve a tárgy
bemozdul a képen.
A rekesznyílás értékét a
fényképezőgép automatikusan
beállítja.
Nagy zársebesség
Kis zársebesség
47
1 Állítsa az üzemmódtárcsát S állásba.
2 Állítsa be a zársebességet az
Zársebesség
elülső vagy hátsó
vezérlőtárcsával.
• A zársebesség értékét 1/3 EV
lépésnagysággal állítja. A
Felvételi menü (112. oldal)
[Expozíció lépés] pontjában a
lépésnagyság 1/2 EV értékre
módosítható.
Megjegyzés
•A
(Fényképezőgép beremegését jelző) jel nem jelenik meg a Zársebességelsőbbség üzemmódban.
• Ha vaku (nem mellékelt) használatakor a zársebesség lassabbra állításával
zárja a rekesznyílást (nagyobb F-szám), akkor a vaku fénye nem éri el a távoli
tárgyat.
• Ha a zársebesség egy másodperc vagy lassabb, a zajcsökkentő (Hosszú
exp.z.cs) a fényképezés után csökkenti a zajt. Ezen idő alatt nem fényképezhet
többet.
Fényképezés kézi expozícióval
Ebben az üzemmódban kézzel beállíthatja a zársebességet és a
rekesznyílás értékét.
Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor folyamatosan ugyanolyan
zársebesség- és rekesznyílásértékkel fényképez, vagy amikor
fénymérőt használ.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát M állásba.
48
2 A zársebesség
módosításához forgassa
az elülső vezérlőtárcsát,
a rekesznyílás beállításához
pedig forgassa a hátulsó
vezérlőtárcsát.
Zársebesség
Rekesznyílás
(F-szám)
• Az elülső és hátsó vezérlőtárcsa
funkciója az Egyéni menü
(120. oldal) [VezTárcsaBeáll.]
pontjában felcserélhető.
LCD képernyő (Részletes kijelzés)
expozíció beállítása után.
• Ellenőrizze az expozíció értékét az
EV-skálán.
+ irányba: a képek világosabbá
válnak.
– irányba: a képek sötétebbé válnak.
A b B nyíl megjelenik, ha a
beállított expozíció az EV-skálán
kívülre esik. A nyíl villogni kezd, ha
a különbség nő. Ha az expozíció
kompenzálva van, a szokásos érték a
kompenzált értéket tartalmazza.
: Metered Manual (Kézi
fénymérés)
Standard érték
Kereső
Standard érték
Megjegyzés
•A
(Fényképezőgép beremegését jelző) jel nem jelenik meg a kézi
expozíciós üzemmódban.
• Amikor az üzemmódtárcsa M állásban van, az [AUTO] ISO-beállítás [200]
értékűre változik. M módban az [AUTO] ISO-beállítás nem érhető el. Állítsa
be a kívánt ISO-érzékenységet.
49
Képek felvétele
3 Készítse el a fényképet az
Kézi eltolás
Anélkül módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás kombinációját,
hogy megváltoztatná a beállított expozíciót.
Forgassa az elülső vezérlőtárcsát az
AEL gomb lenyomása közben a
zársebesség és a rekesznyílás
kombinációjának kiválasztásához.
AEL gomb
Képkészítés az alábbiakkal: BULB
Hosszú záridővel fényképezhet
fénycsóvákat, például tűzijátékot.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát M állásba.
2 Addig forgassa a
vezérlőtárcsát balra, amíg a
[BULB] nem jelenik meg.
3 Állítsa be a rekesznyílást F-számot a hátsó
vezérlőtárcsával.
50
BULB
4 Nyomja meg az exponáló gombot, és az expozíció ideje
alatt tartsa lenyomva.
Amíg az exponáló gombot nyomja, addig a zár nyitva marad.
• A távvezérlő használata (akár a tartozékként érkezett, akár egy
másik igény szerint választott) csökkenti a fényképezőgép
rázkódását, és az exponáló gomb lenyomva tartása nélkül folytatja
le az exponálást.
Képek felvétele
Megjegyzés
• Állvány használatakor kapcsolja ki a SteadyShot funkciót.
• Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb a zaj a képen.
• Fényképezés után a gép a zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs) hajt végre
ugyanannyi ideig, mint amennyi ideig a zár nyitva volt. Ezen idő alatt nem
fényképezhet többet.
51
A fényképezési funkció használata
A fókuszüzemmód kiválasztása
A fókuszüzemmód kiválasztása (Automatikus fókusz)
1 Állítsa a fókusz üzemmód
Automatikus fókusz (S, A, C)
kapcsolót a kívánt
üzemmódba.
2 Nyomja le félig az exponáló
Fókuszterület-érzékelő
gombot a fókusz
ellenőrzéséhez és a kép
elkészítéséhez.
• Amikor a fókusz rögzítve van,
a fókuszjelző z vagy
értékűre
változik (53. oldal).
• Az a terület, ahol az AF területen
visszaigazolt a fókusz, rövid ideig
vörösen világít.
Fókuszterület
Fókuszkijelzés
S (Egyképes AF)
(
)
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép fókuszál és
rögzíti a fókuszt, amikor félig lenyomják az exponáló
gombot. Ez mozdulatlan tárgy fényképezése esetén
hasznos.
A (Automatikus
AF) (
)
Az AF üzemmód a téma mozgásától függően
átkapcsolódik az egyképes AF és a folyamatos AF
között.
Amikor félig lenyomják az exponáló gombot, a
fényképezőgép rögzíti a fókuszt, ha mozdulatlan a tárgy,
és folyamatosan tovább fókuszál, ha mozog a tárgy.
Folyamatos fényképezés mellett a második képtől az AF
automatikusan folyamatosra vált.
52
C (Folyamatos AF) A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fókuszál,
(
)
amíg az exponáló gombot félig nyomva tartja. Ez akkor
hasznos, amikor a téma mozgásban van.
• Ha az AF mező
(Széles) beállítású, akkor az AF
mező átvált, hogy a téma helyzetéhez illeszkedjen.
• Nincs hangjelzés, amikor a téma a fókuszban van.
• A fókuszüzemmód-kar „A” pozícióját DMF (Közvetlen kézi
fókusz) értékre lehet állítani a
Felvételi menü [AF-A beállítás]
menüpontjával (58. oldal).
Fókusz jel
Fókuszkijelzés
Állapot
z világít
A fókusz rögzítve van. Kész a felvételkészítésre.
világít
Még fókuszál. Nem lehet kioldani a zárat.
Nem lehet fókuszálni. A zár rögzítve van.
Tárgyak, melyek különleges fókuszálást igényelhetnek:
Automatikus fókusz használatánál a következő tárgyakra nehéz
fókuszálni. Ilyen esetekben használja a fókuszrögzítéses fényképezési
lehetőséget (55. oldal) vagy a kézi fókuszt (57. oldal).
• Egy alacsony kontrasztú tárgy, mint például a kék ég vagy egy fehér
fal.
• Két, különböző távolságban lévő tárgy, amelyek átfedésben vannak
az AF mezőn.
• Ismétlődő mintázatú tárgy, mint például egy épület homlokzata.
• Nagyon fényes vagy csillogó tárgy, mint például a nap, egy gépkocsi
karosszériája vagy víz felszíne.
53
A fényképezési funkció használata
világít
z villog
A fókusz megerősítve. A fókuszpont a mozgó tárgyat
követve mozog. Kész a felvételkészítésre.
A tárgy pontos távolságának mérése
A fényképezőgépen látható
jelzés
mutatja a képérzékelő helyét. Amikor
beméri a tárgy és a fényképezőgép
közötti pontos távolságot, vegye
figyelembe a vízszintes vonal
helyzetét.
A fókuszmező kiválasztása
Válassza ki a kívánt AF-mezőt a
fényképezési körülmények vagy saját
igénye alapján. A fókuszálásra
használt mezőt rövid ideig
megvilágítja a készülék.
Pontszerű AF mező
AF mező
Mező
1 A Gyors keres képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
az Fn gombot (41. oldal).
2 Válassza ki a kívánt AF-mezőt
a választógomb
v/V/b/B mozgatásával.
3 Az elülső vagy hátsó vezérlőtárcsával állítsa be a kívánt
üzemmódot.
54
(Széles)
A fényképezőgép
határozza meg, hogy az
AF-mezőn belüli
fókuszálásnál melyik AFmezőt használja a kilenc
mező közül. A minél
nagyobb pontosságú
fókuszálás érdekében a
fényképezőgép a szokásos kilenc mező mellett 10
kiegészítő mezőt használva fókuszál a tárgyra. Ha
megnyomja és lenyomva tartja a választógomb közepét,
az [AF mező] ideiglenesen
(Pont) beállítású lesz, és
beállíthatja a fókuszt a pontszerű AF-mező
használatával.
A fényképezőgép kizárólag a pontszerű AF mezőt
használja.
(Helyi)
A képkészítés során a választógombbal válassza ki azt
a mezőt a kilenc közül, amelyben a fókuszt aktiválni
kívánja. A pontszerű AF-mező kiválasztásához nyomja
meg a választógomb közepét.
Megjegyzés
• A kiegészítő mezők csak akkor aktiválódnak, ha a
(Széles) van
kiválasztva. Nem láthatók a keresőben.
• Ha folyamatosan fényképez, vagy ha az exponáló gombot megszakítás nélkül
teljesen lenyomja, előfordulhat, hogy az AF-mező nem világít.
Fényképezés fókuszrögzítéssel
Ha a téma nem a középpontban van, és kívül esik az AF-mezőn,
az alábbi lépéseket követve rögzíthető a fókusz.
1 Illessze a témát az AF
mezőbe, és nyomja le félig az
exponáló gombot.
55
A fényképezési funkció használata
(Pont)
2 Tartsa félig lenyomva az
exponáló gombot, és fordítsa
el a gépet úgy, hogy a kívánt
téma legyen a kijelzőn.
3 A fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
• A választógomb közepének megnyomása a pontszerű AF-mezőre is
rögzíti a fókuszt (54. oldal).
• Az AF/MF gombot szintén beállíthatja a fókusz rögzítésére az
Egyéni menü [AF/MF gomb] gombjával (118. oldal).
AF segédfény
Nyomja le félig az exponáló gombot,
egy piros fény automatikusan világít,
amíg a fókusz a szituációtól függően
be nem áll.
Amikor gyenge megvilágításnál
fényképezi le a témát, vagy amikor
alacsony kontrasztú témát fényképez,
az AF segédfény lehetővé teszi, hogy a
fényképezőgép minél könnyebben
fókuszáljon a témára.
AF segédfény
• Az AF segédfény nem működik, amikor a fókusz üzemmód
Folyamatos AF értékre van állítva, vagy a téma mozog
Automatikus AF esetén.
• Az AF segédfény nem működik, ha nincs kiválasztva a középső
mező az [AF mező]
(Helyi) beállításával.
• Előfordulhat, hogy az AF segédfény nem működik 300 mm-es vagy
nagyobb fókusztávolságnál.
56
• Amikor (nem mellékelt) vaku csatlakozik a géphez, a vaku AF
segédfényét fogja használni.
• Az AF segédfény a
Felvételi menü [AF segédfény] pontjában
kikapcsolható (113. oldal).
Fényképezés kézi fókusszal
Beállítható a tárgy távolsága.
1 Állítsa a fókuszüzemmód
kapcsolóját MF állásba.
fókuszáló gyűrűjét, hogy éles
képet kapjon.
Fókuszáló gyűrű
Megjegyzés
• Olyan tárgy esetében, amelyre automatikus fókusz üzemmódban rá lehet
élesíteni, a fókusz beálltakor a z fény kigyullad a keresőben. Amikor a Széles
AF mező van kiválasztva, a középső mezőt használja a fényképezőgép, amikor
a Helyi AF mező van kiválasztva, a választógombbal kiválasztott mezőt.
• Amikor bekapcsolja a fényképezőgépet, a fókusztávolság visszaáll
(végtelen) értékűre.
• Telekonverter stb. használatakor a fókuszáló gyűrű nem mindig forgatható
folyamatosan.
• Amikor lekapcsolja a fényképezőgépet majd újra bekapcsolja az
üzemmódtárcsa „AUTO” beállítása mellett, vagy egy másik üzemmódból
AUTO üzemmódba állítja az expozíció üzemmódot, az AF (automatikus
fókuszálás) a fókuszüzemmód karjának helyzetétől függetlenül
automatikusan kiválasztódik (43. oldal).
57
A fényképezési funkció használata
2 Forgassa el az objektív
Fényképezés közvetlen kézi fókusszal
A fókusz az automatikus fókusszal történő beállása után
finomhangolható (Közvetlen kézi fókusz). Ezt a funkciót
hozzárendelheti fókuszüzemmód-kar „A” állásához.
Gyorsabban ráfókuszálhat egy tárgyra, mint, ha végig a kézi fókuszt
használná. Ez például olyan esetekben kényelmes, mint a
makrófelvételek készítése.
1 Nyomja le a MENU gombot, és válassza az [AF-A
beállítás] t [DMF] beállítást a
3. felvételi menü alatt
a választógomb v/V/b/B mozgatásával.
2 Állítsa a fókusz üzemmód kapcsolóját „A” állásba.
3 Nyomja le félig az exponáló gombot, hogy rögzítse a
fókuszt.
4 A fókusz finomhangolásához fordítsa el a fókuszáló
gyűrűt, miközben félig lenyomja az exponáló gombot.
58
Egyszerű AF/MF átkapcsolás
Az automatikus és kézi fókuszálást pozícióváltás nélkül váltogathatja
(AF/MF vezérlés).
Nyomja meg az AF/MF gombot.
Automatikus fókusz üzemmódban:
A fókuszüzemmód ideiglenesen kézi
fókuszra vált. Nyomja le és tartsa
lenyomva az AF/MF gombot, és a
fókuszáló gyűrűvel állítsa be a fókuszt.
AF/MF gomb
Fókuszáló gyűrű
A fényképezési funkció használata
Kézi fókusz üzemmódban:
A fényképezőgép ideiglenesen átvált
automatikus fókuszálásra, és rögzíti
a fókuszt.
• Az
Egyéni menü (118. oldal) [AF/MF vezérlés] pontjában
beállíthatja, hogy a kiválasztott üzemmód az AF/MF gomb
lenyomása és lenyomva tartása nélkül is megmaradjon.
59
Vaku használata (nem mellékelt)
Sötét helyen a vaku használatával a témát fényesen fényképezheti le,
valamint a vaku segít a fényképezőgép beremegésének
megelőzésében. Ha nappal szemben fényképez, a vaku segítségével
megvilágíthatja a hátulról megvilágított témát.
A vaku használatával kapcsolatos részletes tudnivalók a vakuhoz
mellékelt használati útmutatóban találhatók.
1 Vegye le a vakusapkát,
és csatlakoztassa a
(nem mellékelt) vakut.
• Tolja a vakut a vakusínen a nyíl
irányába teljesen ütközésig.
2 Kapcsolja be a vakut, és
miután a vaku feltöltődött,
fényképezze le a témát.
villog: A vaku töltődik.
világít: A vaku feltöltődött.
• Amikor az exponáló gombot rossz
fényviszonyok mellett automatikus
fókuszálás üzemmódban félig
lenyomja, a vaku AF segédfénye
esetleg világíthat.
(Vakutöltés) jel
Megjegyzés
• Az objektív kitakarhatja a vaku fényét, és árnyék jelenhet meg a kép alján.
Vegye le az objektívárnyékolót.
60
A vakuüzemmód kiválasztása
1 A Gyors keres képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
az Fn gombot (41. oldal).
• A nagyított kijelzésű képernyő használatakor, menüből állítsa be
(105. oldal).
2 Válassza ki a vaku elemet a
választógomb v/V/b/B
mozgatásával.
üzemmódot.
(Autom. vaku)
(Derítő vaku)
(Hátsó
szinkron)
(Vezeték nélk.)
Sötétben és fénnyel szemben villan. Ez csak akkor
választható, amikor az AUTO üzemmód van
kiválasztva.
Minden alkalommal villan, amikor a zár kiold.
Közvetlenül az expozíció elkészülte előtt villan. Sokkal
valószerűbben foghatja be az áramló fényt vagy egy
mozgó téma nyomát, amikor mozgó témát kisebb
zársebességgel, vaku segítségével fényképezi.
A vaku fényképezőgépre csatlakoztatásával ellentétben
nagyobb kontraszt érhető el, jobb térhatású képet adva
eredményül.
Két vagy több vezeték nélküli vaku* szükséges, köztük
egy HVL-F58AM.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVLF36AM
Fényképezés vezeték nélküli vakuval
1 A fényképezőgép vakuüzemmódját állítsa (Vezeték nélk.)
értékre.
2 A HVL-F58AM legyen beállítva vezeték nélküli vezérlőként, és
csatlakoztassa a fényképezőgéphez.
61
A fényképezési funkció használata
3 Az elülső vagy hátsó vezérlőtárcsával állítsa be a kívánt
3 Helyezze
a másik vakut a fényképezőgéptől távolabb.
a vaku próbaelsütését el kívánja végezni, nyomja le az AEL
gombot.
Javasolt az [AEL gomb] gomb [AEL tartás] vagy [
AEL tartás]
értékre állítása az
Egyéni menü alatt.
Ha az [AEL váltó] vagy az [
AEL váltó] beállítást választja, a
lassú szinkron felvétel üzemmód be- és kikapcsol minden
próbavillantás esetén.
5 Készítse el a képet.
A HVL-F58AM vakuja és egy másik felvillan.
4 Ha
Megjegyzés
• Változtassa meg a külső vaku csatornáját, amikor egy másik fotós vezeték
nélküli vakut használ a közelben, és az ő vakuja működésbe hozza az Ön
vakuját. A külső vaku csatornájának megváltoztatásáról a hozzá mellékelt
kezelési útmutatóban található részletes leírás.
• A vezeték nélküli vakuval kapcsolatos további részletekkel a vakuhoz
mellékelt kezelési útmutató szolgál.
Fényképezés lassú szinkronnal
Ha a lassú szinkron felvételi lehetőséget lassabb záridő mellett
használja, a tárgyról és a háttérről is tiszta képet tud rögzíteni.
Ez akkor jöhet jól, amikor éjszaka sötét háttérrel fényképez portrét.
Fényképezzen benyomott
SLOW SYNC gombbal.
A keresőben és az LCD képernyőn
kigyullad a , jelezve az expozíció
rögzítését.
SLOW SYNC gomb
Megjegyzés
• Zársebesség elsőbbségi üzemmódban vagy kézi üzemmódban nem érhető el
lassú szinkron fényképezés a SLOW SYNC gombbal.
62
Fényképezés nagysebességű szinkronnal (HSS)
Mivel a vakuszinkron sebességének korlátozása fel van oldva, amikor
a HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM vagy HVL-F36AM
modellek egyikét használja, a vaku megengedi, hogy a fényképezőgép
teljes záridőtartományában fényképezhessen a vakuval. Még nyitott
rekesszel, erős környezeti megvilágítás mellett is megengedi a
vakuval történő fényképezést. Nagy sebességű szinkron üzemmódban
megjelenik a „H” vagy a „HSS” a keresőben és az LCD képernyőn.
Vakuszinkronizálási csatlakozóvezetékkel felszerelt
vaku használata
Nyissa ki a
(vakuszinkronizáló) csatlakozó
fedelét, és dugja be a
vezetéket.
(vakuszinkronizáló) csatlakozó
• Ellenkező polaritású szinkronizáló vezetékkel felszerelt vaku is
használható.
63
A fényképezési funkció használata
Megjegyzés
• A nagysebességű szinkron üzemmód nem érhető el, ha a két másodperces
önkioldó vagy a tükörfelcsapásos fényképezés van kiválasztva, vagy a
vakuüzemmód
(Hátsó szinkron) beállítású.
• A nagysebességű szinkronnal kapcsolatos további részletekkel a vakuhoz
mellékelt kezelési útmutató szolgál.
Megjegyzés
• Válassza ki a kézi expozíció üzemmódot, és állítsa a zársebességet 1/200
másodpercre a SteadyShot bekapcsolt helyzetében vagy 1/250 másodpercre a
SteadyShot kikapcsolt helyzetében. Ha a vakuhoz javasolt zársebesség ennél
kisebb, akkor állítsa be a javasolt, vagy esetleg még annál is kisebb
zársebességet.
• Használjon 400 V-os vagy kisebb szinkronizáló feszültségű vakut.
• Mielőtt a vaku szinkronizáló vezetékét a (vakuszinkronizáló) csatlakozóhoz
csatlakoztatja, kapcsolja ki a külső vakut. Ha be van kapcsolva, a
csatlakoztatáskor villanhat.
• A vaku mindig teljes energiával villan. Vakukompenzáció (70. oldal) nem
használható.
• Az automatikus fehéregyensúly használatát itt nem javasoljuk. Az egyéni
fehéregyensúly beállítás pontosabb eredményt ad.
• A vakujelzés nem jelenik meg, amikor a (vakuszinkron) csatlakozója be van
dugva.
64
A kép fényerejének módosítása
(fénymérés, expozíció,
vakukompenzáció)
A fénymérési üzemmód kiválasztása
Kiválaszthatja egy tárgy fényerejének mérési módját.
Állítsa a fénymérési üzemmód
karját a kívánt állásba.
(Középre
súlyozott)
(Pontszerű)
Ez a fény megméréséhez 40 részre osztja fel a teljes
képernyőt (40 részes, méhsejt mintájú fénymérés).
Ez a fénymérési mód lehetővé teszi, hogy a
fényképezőgép az emberi szemhez leginkább hasonló
módon mérje a fényt, ami ideális az általános
fényképezéshez a közvetlen napfénybe fényképezést is
beleértve.
Ez az üzemmód a teljes képernyő átlagos fényerősségét
méri meg, miközben kiemeli a képernyő középső
területét.
Ez az üzemmód csak a keret közepén lévő pontszerű
fénymérési körben méri meg a fényt.
Ez egy erős kontrasztú tárgy fényképezésére vagy a
képernyő bizonyos területeinek a fénymérésére
alkalmas.
65
A fényképezési funkció használata
(Többmezős)
Többmezős fénymérés
E módszer szerint a fényképezőgép a
fény megméréséhez a képernyőt 40
részre osztja fel, ebből 39 méhsejt
alakú fénymérő elem, egy pedig a
környező területet lefedő elem. Az
expozíció meghatározása érdekében
ezek az elemek az autofókusszal
szinkronban működnek, ami lehetővé
teszi, hogy a fényképezőgép pontosan
bemérje a tárgy helyzetét és
fényességét.
• A többmezős fénymérésnél, ha a fókusz rögzítve van, akkor
egyidejűleg az expozíció (a zársebesség és a rekesznyílás) is rögzítve
van (csak amikor egyképes AF vagy automatikus AF van beállítva).
Az expozíció kompenzálása
Az expozíciómód M kivételével az expozíciót a fényképezőgép
automatikusan határozza meg (automatikus expozíció).
Az automatikus expozíció által megállapított expozíció alapján
szándékától függően elvégezheti az expozíció kompenzálását. A teljes
kép világosabbá tehető a pozitív irányba való eltolással. A teljes kép
sötétebb lesz a negatív irányba való eltolással.
Állítsa – (negatív)
irányba
66
Alapexpozíció
Állítsa + (pozitív)
irányba
1 A expozíciókompenzálási
gomb
képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg az
gombot.
2 Az expozíció a
választógombot b/B
mozgatva állítható be.
• A beállításra az elülső és hátsó
vezérlőtárcsa is használható.
Standard expozíció
Az expozíciónak kizárólag a háttérfényre vonatkozó
kompenzálása*
Az alapbeállításban az expozíciókompenzálás megvalósítása a vaku
villanása esetén a fényerejének módosításával is történik. Az
expozíciókompenzálás hatását korlátozhatja a szórt fénnyel
megvilágított háttér (a vaku fényétől különböző megvilágítás)
(123. oldal).
* Háttérfény: A vaku fényétől eltérő minden olyan fény, amely a
helyszínt hosszabb ideig megvilágítja, például természetes fény,
villanykörte vagy fénycső fénye.
Fényképezés rögzített fényerővel (AE rögzítés)
Rögzítheti az expozíciót, mielőtt a fénykép készítésekor a
kompozícióról döntene. Ez akkor hatásos, amikor más a fénymérés és
a fókuszálás tárgya, illetve amikor sorozatban akar fényképezni
ugyanazon expozíciós érték megtartásával.
67
A fényképezési funkció használata
• Az expozíciót ±3,0 EV között egy lépés 1/3-ával kompenzálja. A
Felvételi menü (112. oldal) [Expozíció lépés] pontjában a
lépésnagyság 1/2 EV értékre módosítható.
1 Célozza meg azt a tárgyat, amelyen expozíciót akar
mérni.
• Állítsa be a fókuszt (nem szükséges rögzítenie a fókuszt).
2 Az expozíció rögzítéséhez
nyomja meg az AEL gombot.
Az (AE rögzítési jel) megjelenik a
keresőben és az LCD képernyőn.
AEL gomb
3 Az AEL gomb lenyomása közben szükség szerint
fordítsa irányba a fényképezőgépet, és készítse el a
képet.
• Ha továbbra is ugyanazzal az expozíciós értékkel fényképez, nyomja
meg és tartsa lenyomva az AEL gombot a fényképezés után.
A beállítást visszavonja, amikor elengedi a gombot.
• Az AEL gomb funkcióját és működését módosíthatja az
Egyéni
menü [AEL gomb] elemével (120. oldal).
68
Egy kép expozíciójának ellenőrzése
A pontszerű fénymérési kör
A fényképezési funkció használata
Tartsa lenyomva az AEL gombot, és
helyezze a pontmérő kört arra a
pontra, ahol a fény elüt a tárgytól.
A mérőjelző az expozíciókülönbség
fokát jelzi. A nulla a rögzített
expozíció.
A negatív irányba való eltolás (–)
sötétebbé teszi a képet, míg a pozitív
irányba való eltolás (+) világosítja a
képet.
Ha a kép túl világos vagy túl sötét a
megfelelő expozíció eléréséhez, a b
vagy a B jelenik meg, vagy villog a jel
végén.
69
A vaku fényerejének módosítása (Vakukompenzáció)
Amikor a vakuval fényképez, akkor külön beállíthatja a vaku
fényerejét anélkül, hogy az expozíciókompenzációt módosítaná.
Csak azon fő tárgy expozícióját tudja módosítani, amely a vaku
hatótávolságán belül van.
A + (pozitív) irányba állítás növeli a vaku erejét, a – (negatív) irányba
állítás csökkenti a vaku erejét.
1 A Gyors keres képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
az Fn gombot (41. oldal).
2 Válassza ki a
vakukompenzáció elemet a
választógomb v/V/b/B
mozgatásával.
Vakukompenzáció
3 Az elülső vagy hátsó vezérlőtárcsával állítsa be a kívánt
kompenzációt.
Megjegyzés
• Ha állított a vaku erején, a(z)
megjelenik a keresőben, amikor a vaku
csatlakoztatva van. Módosítás után ne felejtse el visszaállítani az eredeti
értéket.
• Előfordulhat, hogy a pozitív hatás nem látható, ha a tárgy a vaku
hatótávolságának határa környékén van. Ha a tárgy túl közel van, akkor
előfordulhat, hogy a negatív hatás nem látható.
Expozíciókompenzáció és vakukompenzáció
Az expozíciókompenzáció megváltoztatja a zársebességet, a rekesznyílást és az
ISO érzékenységet (amikor az [AUTO] van kiválasztva), a kompenzáció
elvégzéséhez. A vaku használata esetén a vaku fényének mennyisége is
megváltozik.
Azonban a vakukompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja.
70
Az ISO érték beállítása
Az ISO szám a fényérzékenység (ajánlott expozíciós érték)
mérőszáma. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység.
1 A ISO gomb megnyomásával
ISO gomb
kapcsolja be az ISO
képernyőt.
2 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlőgomb v/V
mozgatásával.
Megjegyzés
• A képek esetében az elérhető fényesség határai (dinamikatartománya)
valamivel szűkebbek a ISO 200 alatti értékek esetén. Amikor ISO 3200 vagy
nagyobb van kiválasztva, a tartományt bővített tartományként kezeli a
fényképezőgép, és a zaj szembetűnőbb. Állítsa be az ISO számot, miután
ellenőrizte a zaj mértékét a képen.
• Az M expozíciómódban az [AUTO] beállítás nem érhető el. Ha az
expozíciómódot M értékre állítja [AUTO] beállítás mellett, akkor az [200]
értékűre változik. Állítsa be az ISO értékét a fényképezés körülményeinek
megfelelően.
• Az [AUTO] tartományát a
Felvétel menü (112. oldal) [Auto
ISO tart.] elemével állíthatja.
71
A fényképezési funkció használata
• A beállításra az elülső és hátsó vezérlőtárcsa is használható. Az elülső
vezérlőtárcsával egyesével növelhető a szám,
a hátsó vezérlőtárcsával pedig 1/3 lépésenként.
A színtónusok beállítása
(Fehéregyensúly)
WB gomb
A fehéregyensúly olyan funkció,
amellyel beállíthatja a színtónust
nagyjából olyanra, amilyennek a
valóságban látja. Amikor az [AWB]
(Automatikus FE) van kiválasztva a
fehéregyensúly automatikusan
beállítódik. Azonban ezt a funkciót
használhatja, amikor a kép színtónusa
nem olyan, amilyennek látni szeretné,
vagy ha szándékosan,
kifejezőeszközként kívánja
módosítani a színtónust.
A tárgy színtónusa a fényforrás jellemzőitől függően változik.
Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogyan változik a színtónus
a különböző fényforrások esetén, összehasonlítva egy fehér,
napfénnyel megvilágított tárggyal.
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér
Kékes
Zöldes
Vöröses
Időjárás/
megvilágítás
A fény
tulajdonsága
Megjegyzés
• Ha az egyetlen fényforrás egy higany- vagy egy nátriumlámpa, a
fényképezőgép nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt a
fényforrás jellege miatt. Ilyenkor használja a vakut.
72
Automatikus/előre beállított fehéregyensúly
1 A Fehéregyensúly képernyő megjelenítéséhez nyomja
meg a WB gombot.
2 Válassza ki a kívánt módot a választógomb v/V
elemével.
• A beállításra az elülső vezérlőtárcsa is használható.
3 Válassza ki az előre beállított fehéregyensúlyt, majd
szükség szerint finoman állítsa a színtónust a
választógomb b/B mozgatásával.
* Mired: a színhőmérséklet-szűrőkben a színkonverziós minőséget kifejező
mértékegység.
AWB (Automatikus Kb. 3000-től
FE)
7500 K-ig
(Nappali fény)
Kb. 5300 K
(Árnyék)
Kb. 7500 K
(Felhős)
Kb. 6100 K
(Izzó)
Kb. 2800 K
(Fénycső)
–*
(Vaku)
Kb. 6500 K
A fényképezőgép automatikusan
felismeri a fényforrást, és módosítja a
színtónusokat.
Ha kiválaszt egy adott fényforráshoz
tartozó lehetőséget, a színtónusok az
adott fényforrásnak megfelelően
módosulnak (előre beállított
fehéregyensúly).
* Mivel a fluoreszcens (fénycsöves) fények színe színhőmérséklettel nem
kifejezhető, a színhőmérséklet ki van hagyva.
Fluoreszcens fénynél
Amikor a (Fénycső) van kiválasztva, a választógomb b/B elemei a
fluoreszcens (fénycsöves) fényforrások típusait választják ki, és nem a
finombeállítást végzik el.
73
A fényképezési funkció használata
A + felé állítva a kép vörösebb lesz, míg a – irányba állítással a kép
kékes lesz. (Az osztáslépés kb. 10 mirednek* felel meg.)
• A beállításra a hátsó vezérlőtárcsa is használható.
• Olyan helyszínen, ahol a háttérfényt több fényforrástípus adja, ha
nem lehet megfelelően beállítani a fehéregyensúlyt az [AWB]
(Automatikus FE) segítségével vagy az előre megadott
fehéregyensúly beállításokkal, akkor használja az egyéni
fehéregyensúlyt (75. oldal).
A színhőmérséklet és a szűrőhatások beállítása
1 A Fehéregyensúly képernyő megjelenítéséhez nyomja
meg a WB gombot.
2 Válassza ki az [5500K] (Színhőmérséklet) vagy a [0]
(Színszűrő) elemet a választógomb v/V mozgatásával.
• A színhőmérséklet kiválasztásához válassza ki az értéket a b/B
gombokkal.
• A színszűrő kiválasztásához válassza ki a kompenzáció irányát a b/B
gombokkal.
5500K*1
Beállítja a fehéregyensúlyt a színhőmérséklet alapján.
(Színhőmérséklet) Minél nagyobb a szám, annál pirosabb a kép, és minél
kisebb a szám, annál kékebb a kép.
A színhőmérséklet 2500 K és 9900 K között választható ki.
0*2 (Színszűrő)
A CC (Color Compensation) szűrő hatását éri el.
A beállított színhőmérsékletet alapként használva a szín
G (Green) vagy M (Magenta) irányba kompenzálható.
A színszűrő értéke G9 és M9 között választható ki.
A lépésnagyság nagyjából az 5-ös számú CC szűrőnek
felel meg.
*1 Az érték az aktuálisan kiválasztott színhőmérséklet értéke.
*2 Az érték az aktuálisan kiválasztott színszűrő értéke.
Megjegyzés
• Mivel a legtöbb színmérő filmes fényképezőgépekhez készült, a tőlük
származó értékek használatával nem biztos, hogy megfelelő eredményeket
lehet kapni a fluoreszcens/nátriumos és higanygőzlámpák alatt. Azt ajánljuk,
hogy egy tesztfénykép alapján végezze el a kompenzációt, vagy használjon
egyéni fehéregyensúlyt.
74
Egyéni fehéregyensúly
Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehéret olyan
helyszínen, ahol a környezeti fény különböző típusú fényforrásokból
áll, egyéni fehéregyensúly használata ajánlott. Három dolgot
rögzíthet.
1 A Fehéregyensúly képernyő megjelenítéséhez nyomja
meg a WB gombot.
2 Válassza ki az [
1]* (Egyéni fehéregyensúly) elemet a
választógomb b/B mozgatásával, majd nyomja meg a
választógomb közepét.
3 Jelölje ki a [
SET] elemet a választógomb b/B
mozgatásával, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
4 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy a fehér terület
teljesen lefedje a pontszerű fénymérési kört, és nyomja
le az exponáló gombot.
A zár kattan, és megjelennek a kalibrált értékek (Színhőmérséklet és
Színszűrő).
5 Jelöljön ki egy memóriaszámot a b/B segítségével,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
A képernyő visszatér a felvételi információs képernyőre a rögzített
egyéni fehéregyensúly megtartása mellett.
• Az ennél a műveletnél mentett egyéni fehéregyensúly addig marad
érvényben, amíg új beállítást nem ment.
75
A fényképezési funkció használata
* Egy 1 és 3 közötti szám látható.
Megjegyzés
• Az „Egyéni fehéregyensúly hiba” üzenet azt jelzi, hogy az érték az elvárt
tartományon kívülre esik. (Például a vakut nagyon közeli tárgy esetében
használja, vagy egy élénk színű tárgy van a képen.) Ha elmenti ezt az értéket,
a
kijelzés sárgára vált az LCD képernyőn lévő felvételiinformációkijelzőn. Így is fényképezhet, de javasoljuk, hogy újra állítsa be a
fehéregyensúlyt, egy pontosabb értékre.
Egyéni fehéregyensúly beállítás behívása
A 3. lépésben jelölje ki a kívánt számot.
Megjegyzés
• Ha a vakut is használja, amikor az exponáló gombot lenyomja, akkor a vaku
fényének figyelembe vételével menti el az egyéni fehéregyensúlyt.
A továbbiakban vakuval készítsen képeket.
76
Képfeldolgozás
A D-tartomány optimalizáló használata
A fényképezőgép szinte azonnal elemzi a tárgyat, és a képminőség
javítása érdekében optimális fényerővel és árnyaltsággal
automatikusan kompenzál. Így a visszaadni kívánt természetes
színekkel készíthető fénykép.
1 A Gyors keres képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
az Fn gombot (41. oldal).
2 Jelölje ki a D-tartomány
3 Az elülső vezérlőtárcsával válassza ki a kívánt
üzemmódot.
• A(z)
(Mesterfok: Szint) állításához használja a hátsó
vezérlőtárcsát.
(Ki)
(Normál)
Nincs kompenzáció.
Ha nagy a fény-árnyék különbség a téma és a háttér
között, ami gyakori a napon történő fényképezésnél, a
fényképezőgép gyengíti a kontrasztot a teljes képen, így
hozva létre megfelelő fényerősségű és kontrasztú képet.
(Mesterfok
Auto)
A kép kis részekre való felosztásával a fényképezőgép
kielemzi a fény és árnyék kontrasztját a tárgy és a háttér
között, létrehozva ezzel az optimális fényerejű és
árnyaltságú képet.
(Mesterfok:
Szint)
A szint
(gyenge) és
(erős) között választható.
77
A fényképezési funkció használata
opt. elemet a választógomb
v/V/b/B mozgatásával.
Megjegyzés
• Mivel a folyamatos fényképezés sebessége lassabb lehet
(Mesterfok
Auto) beállítás mellett, javasolt a
(Normál) beállítást választani olyan
helyzetekben, amikor sporteseményekről kell folyamatos felvételsorozatot
készíteni.
• A nagyított RAW képeknél csak a D-tartomány optimalizáló
(Normál)
beállításának hatása ellenőrizhető a fényképezőgépen.
• D-tartomány optimalizálóval történő fényképezéskor a kép zajossá válhat.
Különösen akkor, ha
(Mesterfok: Szint) beállítással emeli a hatást,
a szintet a rögzített kép ellenőrzésével válassza ki.
A Saját beállítás használata
A Saját beállításokba előre be vannak programozva a különféle
helyszínekre és célokra optimalizált stílusok. A felvételeket így a
legalkalmasabb szintű színvisszaadással és tónussal lehet elkészíteni.
Ezen képstílusok alapként történő használata mellett saját igényei
szerint is elkészítheti a képet.
1 A Gyors keres képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
az Fn gombot (41. oldal).
2 Jelöljön ki egy Saját beállítás
elemet a választógomb v/V/
b/B mozgatásával, majd
nyomja le a választógomb
közepét.
• Ha csak egy stíluskockát jelöl ki,
akkor a művelet elvégezhető a
Gyors keres képernyőn.
78
3 Válassza ki a kívánt képstílust
a vezérlőgomb
v/V mozgatásával.
Az alapbeállításokban a következő
lehetőségek közül lehet választani:
Normál, Élénk, Semleges, Portré,
Tájkép és Fekete-fehér.
4 Vigye a jobbra a kurzort a B
A fényképezési funkció használata
mozgatásával, és állítsa be
a paramétereket a
választógomb v/V
mozgatásával.
Az elérhető képstílusokat és
paramétereket tekintse meg alább.
Az alapstílusoktól eltérő képstílusok használata
1 Jelölje
be azt a stílusnégyzetet,
amelyre módosítaná a beállítást.
2 Vigye a kurzort jobbra a
választógomb B mozgatásával,
és jelölje ki a kívánt képstílust a
választógomb v/V mozgatásával.
Képstílusok
(Normál)
Gazdag árnyalatokkal és gyönyörű színekkel adja vissza
a különböző helyszíneket.
(Élénk)
Kiemeli a telítettséget és kontrasztot a színgazdag és
mély érzelmi benyomást keltő képeken, például
virágokon, tavaszi tájon, kék égen, óceánon.
(Semleges)
Visszafogja a telítettséget és élességet, hogy nyugodtabb
tónusú legyen a kép. Célszerű olyan képekhez is
használni, amelyeket később számítógépen
módosítanak.
79
(Tiszta)
Képek tiszta tónusú rögzítéséhez, tompított színekkel a
kiemelt mezőben; különösen alkalmas sugárzó fény
rögzítésére.
(Mély)
Mély és határozott színű képek rögzítésére, ahol tárgyak
sűrű jelenlétét kell hangsúlyozni.
(Halvány)
Világos és egyszerű színkifejezések, friss színvilág
rögzítéséhez.
(Portré)
Bőr lágy tónusainak megragadásához; ideális a
portrékészítéshez.
(Tájkép)
Kiemeli a telítettséget, kontrasztot és élességet; életteli,
friss hangulatú helyszínekhez. A távoli tájat is kiemeli.
Szépen visszaadja a lenyugvó nap színpompáját.
(Naplemente)
(ÉjszakaiLátk.)
Csillapítja a kontrasztot éjjeli jelenetek élethűbb
visszaadásához.
(Őszi levél)
Őszi képekről szinte seperni lehet a vörös, sárga és barna
faleveleket.
(Fekete-
Fekete-fehérben rögzíti a képeket.
(Szépia)
Szépia árnyalatokban rögzíti a képeket.
fehér)
Paraméterek
80
(Kontraszt)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál
hangsúlyosabb a fény és az árnyék ellentéte, ami
kihatással van a képre.
(Telítettség)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek
a színek. Kisebb érték kijelölése esetén a kép színei
visszafogottak és csöndesek.
(Élesség)
Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van
kijelölve, annál hangsúlyosabb a kontúrok kiemelése, és
minél kisebb érték van kijelölve, annál lágyabb a
kontúrok kiemelése.
(Fényerő)
A teljes kép fényerejét állítja.
(Zóna)
A képek megóvása a túl- vagy alulexponáltságtól, gazdag
színárnyalatok visszaadásával.
Nagyobb érték kijelölése megvédi a képet a világos
környezetű téma fényképezésénél a túlexponáltságtól,
kisebb érték kijelölése megvédi a képet a sötét
környezetű téma fényképezésekor az alulexponáltságtól.
Megjegyzés
• Amikor
(Fekete-fehér) vagy
(Szépia) van kiválasztva, nem állítható
a telítettség.
• Ha
(Zóna) állítást végez, a
(Kontraszt) nem állítható.
A fényképezési funkció használata
81
Képtovábbítási mód kiválasztása
A fényképezőgép kilenc képtovábbítási móddal rendelkezik, mint
például az egyképes és a folyamatos. Használja szükség szerint.
1 A DRIVE gomb
DRIVE gomb
megnyomásával jelenítse
meg a beállító képernyőt.
2 Válassza ki a kívánt üzemmódot a választógomb v/V
mozgatásával, majd a kívánt beállítást a választógomb
b/B mozgatásával.
Egyképes tovább. (82. oldal)
Folyamat.tovább. (83. oldal)
Önkioldó (84. oldal)
Belövés: Folyam. (84. oldal)
Belövés: Egyszer (84. oldal)
FE belövés (86. oldal)
DRO intell.belöv (86. oldal)
Tükörfelcsapás (86. oldal)
Távvezérlő (87. oldal)
• Az Fn gombot helyettesítheti a DRIVE gombbal is a Gyors keres
képernyő beállításakor (41. oldal).
Egy kép készítése
Ez a mód normál képkészítéshez használandó.
Más képtovábbítási üzemmódok visszavonására is használható.
82
Folyamatos fényképezés
Az exponáló gomb lenyomva tartása esetén a fényképezőgép
folyamatosan fényképez.
Másodpercenként legfeljebb 5 képet készít*
Másodpercenként legfeljebb 3 képet készít*
* Mérési feltételeink: A [Képméret] értéke [L:24M], a [Minőség] értéke
[Finom], fókusz üzemmód értéke egyképes AF vagy kézi fókusz, és a
zársebesség 1/250 másodperc vagy gyorsabb.
A folyamatos fényképezés sebessége azonban lassabb sötét környezetben, a
D-tartomány optimalizáló
(Mesterfok Auto) vagy
(Mesterfok: Szint),
illetve a [Nagy ISO zajcs.] [Magas] értékű beállítása mellett.
RAW
12 kép
cRAW
12 kép
RAW & JPEG
10 kép
cRAW & JPEG
10 kép
Extra finom
11 kép
Finom/Normál
105 kép /285 kép
A fényképezési funkció használata
A folyamatos felvételek maximális száma (A számláláshoz
használt eszköz: Sony CompactFlash kártya NCFD2G (300×
2GB))
A folyamatos fényképezéssel felvehető képek száma felülről
korlátozott.
A folyamatosan rögzíthető képek
száma látszik a keresőben. Amikor a
folyamatosan készített fényképek
elérhető száma nagyobb kilencnél, „9”
látható a keresőben.
A folyamatosan felvehető képek száma
Megjegyzés
• Ha a memóriakártya kapacitása nem elégséges, a fényképezőgép nem biztos,
hogy folyamatosan rögzíti a keresőben jelzett képek számát.
83
Az önkioldó használata
Miután megnyomja az exponáló gombot, a zár nagyjából
tíz másodperc után old ki.
Amikor az önkioldó be van kapcsolva, hangjelek és az
önkioldó fénye jelzi ezt a tényt. A kioldás előtt az
önkioldó fénye gyorsabban villog, és ezt követi a
hangjelzés is.s
Miután megnyomja az exponáló gombot, a zár nagyjából
két másodperc után old ki.
Ez az abból eredő rázkódásnak a csökkentésére
alkalmas, amely a tükörnek az exponálás előtti
felcsapódásából ered.
A 10 másodperces önkioldás törlése
Nyomja meg a DRIVE gombot.
Megjegyzés
• Amikor anélkül nyomja le az exponáló gombot, hogy belenézne a keresőbe,
zárja be a szemlencsefedelet a szemlencsezáró karral.
• Amikor a 2 másodperces önkioldó van kiválasztva, a következő fényképezési
funkciókat nem lehet használni: Nagy sebességű szinkron fényképezés, WL
nagysebességű szinkron és tükörfelzárásos fényképezés.
Fényképezés expozícióbelövéssel
A belövéses rögzítés lehetővé teszi több kép készítését, de
mindegyiket különböző expozíciós értékkel. Ez a fényképezőgép
automatikus belövéses funkcióval van felszerelve. Adja meg az
eltérés (lépések) értékét az alapexpozícióhoz képest, és a
fényképezőgép a rögzítés közben automatikusan eltolja az expozíciót.
A rögzítés után kiválaszthatja azt a képet, amelyik a megfelelő
fényerősséggel készült. A belövéskor az első képkockánál állítja be az
alapexpozíciót.
Alapexpozíció
84
– irány
+ irány
* (Belövés:
Folyam.)
Egymás után három vagy öt felvételt készít a kiválasztott
lépésnyi expozícióeltolással.
Nyomja le és addig tartsa lenyomva az exponáló gombot,
amíg a felvételkészítés le nem áll.
* (Belövés:
Egyszer)
Egymás után három vagy öt felvételt készít a kiválasztott
lépésnyi expozícióeltolással.
Képkockánként nyomja meg az exponáló gombot.
* Az
/
alatti _._ EV az aktuálisan kiválasztott lépés, és az EV-től
jobbra látható _ az aktuálisan kiválasztott szám.
• Az alapbeállításban a fényképezőgép a 0 t – t + sorrendben
fényképez. Ezt a sorrendet módosíthatja – t 0 t + sorrendre,
az Egyéni menü (123. oldal) [Belövés sorrend] elemével.
Példa az EV skálára belövéses fényképezésnél
Háttérbelövés
0,3-es lépés, három
felvétel
Expozíciókompenzáció 0
Vakubelövés
0,7-es lépés, három
felvétel
Vakukompenzáció –1,0
A felső sorban látható.
Az alsó sorban látható.
LCD képernyő
Kereső
• Háttérbelövéses fényképezésnél az EV skála a keresőben is
megjelenik, vakubelövéses fényképezésnél viszont nem jelenik meg.
85
A fényképezési funkció használata
Megjegyzés
• Ha az üzemmódtárcsa M értéken áll, az expozíció a zársebesség módosításával
változik. Ha az expozíciót a rekesznyílás módosításával kívánja eltolni,
nyomja meg és tartsa lenyomva az AEL gombot, és készítse el a felvételt.
• Ha az expozíciót módosítja, akkor az expozíció a kompenzált érték alapján
tolódik el belövéses fényképezés közben.
• Amikor nem használják a vakut, a fényképezőgép háttérbelövéses
fényképezést végez, és a zársebesség, valamint a rekesznyílás változtatásával
valósítja meg a belövést. Vaku használatakor a fényképezőgép vakubelövéses
fényképezést végez, és a vaku fényét változtatja.
• Vakubelövéses fényképezés esetén automatikusan az egyszeri fényképezés
választódik ki, függetlenül az egyszeri/folyamatos beállítás értékétől.
Képkockánként nyomja meg az exponáló gombot.
• Amikor a belövéses fényképezés elkezdődik, a már felvett képeket
jelző indexek elkezdenek egyesével eltűnni.
• Ha egyszeri belövés van kiválasztva, és az exponáló gombot félig
lenyomják, majd elengedik, akkor háttérbelövéses fényképezésnél
„br 1”, vaku belövéses fényképezésnél „Fbr 1” jelenik meg a
keresőben. Amikor a belövéses fényképezés elkezdődik, a szám a
következő kép száma lesz, például „br 2”, „br 3”.
Fényképezés fehéregyensúly-belövéssel
A kijelölt fehéregyensúly-érték alapján három kép készül egy rögzítés
alkalmával, eltolt színhőmérsékletekkel.
* (FE
belövés)
*A
Ha a Lo van kiválasztva, az eltolás mértéke 10 mired, ha
a Hi van kiválasztva, az eltolás mértéke 20 mired.
alatt látható érték az aktuálisan kiválasztott érték.
DRO intell.belöv fényképezés
DRO intelligens belövéses fényképezés három képet készít egy
rögzítés alkalmával, a képek egyes területein külön változtatva az
árnyaltság optimális szintjét.
(DRO: D-Range Optimizer (D-tartomány optimalizáló))
* (DRO
intell.belöv)
*A
Ha a Lo van kiválasztva, az eltolás enyhe mértékű, ha a
Hi van kiválasztva, az eltolás nagymértékű.
által mutatott érték az aktuálisan kiválasztott érték.
Megjegyzés
• A DRO intell.belöv választása esetén a D-tartomány opt. beállítás (77. oldal)
átmenetileg kikapcsolódik.
• Csak a D-tartomány optimalizáló
(Normál) beállításának hatásait tudja
ellenőrizni, ha egy RAW formátumban mentett képet játszik le nagyítva.
Fényképezés tükörfelzárás funkcióval
A tükör exponálás előtti felzárása kiküszöböli a fényképezőgép
zárkioldáskor történő beremegését. Ez a funkció akkor hasznos,
amikor makrófelvételt készít, vagy teleobjektívvel fényképez, mivel
még az enyhe gépremegés is kihat a képre.
86
1 Nyomja meg az exponáló gombot.
A fókuszt és az expozíciót rögzíti a fényképezőgép, és a tükör felcsapódik.
2 Nyomja meg újból az exponáló gombot a fénykép
elkészítéséhez.
• A távvezérlő (nem mellékelt) használatával tovább csökkentheti a
fényképezőgép rázkódását.
Fényképezés a távvezérlővel
Aktiválja a SHUTTER és a 2 SEC (reteszkioldás 2 másodperc után)
gombot a távvezérlőn.
Fókuszáljon a témára, irányítsa a távvezérlő jeladóját a
távérzékelőre, és készítse el a képet.
• A BULB fényképezésnél a fényképezőgép a SHUTTER vagy 2
SEC gomb lenyomásakor kezdi az exponálást, és amikor újból
lenyomja a SHUTTER vagy a 2 SEC gombot, a fényképezőgép
befejezi az exponálást.
Megjegyzés
• Amikor anélkül nyomja le az exponáló gombot, hogy belenézne a keresőbe,
zárja be a szemlencsefedelet a szemlencsezáró karral.
• A fókusz rögzítéséhez nyomja le félig, majd engedje fel a fényképezőgép
exponáló gombját, majd fényképezzen a távvezérlővel. A felvétel elkészülte után
a fókusz rögzítve marad. A gép bármely művelete kikapcsolja a fókuszrögzítést.
87
A fényképezési funkció használata
Megjegyzés
• A tükör felnyitása után 30 másodperccel automatikusan visszazár. Nyomja
meg újból az exponáló gombot.
• A nagysebességű szinkron felvétel és a WL nagysebességű szinkron felvétel
nem használható a tükörfelzárásos fényképezés közben.
• A tükörfelzárásos fényképezésnél ne érjen hozzá a reteszhez, és ne fújjon
erősen a reteszre valamilyen fúvót használva. Ezek megrongálhatják a
fényképezőgépet.
• Amikor anélkül nyomja le az exponáló gombot, hogy belenézne a keresőbe,
zárja be a szemlencsefedelet a szemlencsezáró karral.
Az előnézet funkció használata
Ellenőrizhető a téma hozzávetőleges élessége a keresőben a tényleges
fényképezés előtt (Optikai előnézet).
Ezután előzetesen ellenőrizhető a kép állapota a fényképezőgép
hátulján lévő LCD képernyőn, és ugyanezen a képernyőn
ellenőrizhető és beállítható az expozíció, fehéregyensúly, D
tartomány opt. stb. hatása (Intelligens előnézet).
1 Élesítsen rá a témára, és
nyomja meg az előnézet
gombot.
Mialatt a gombot lenyomva tartja, a
rekesznyílás összeszűkül a keresőben
megjelenített rekesznyílásértéknek
megfelelően (Optikai előnézet).
• A rekesznyílás állítható az előnézet
közben.
Előnézet gomb
2 Engedje fel az előnézet
gombot.
A kép megjelenik az LCD képernyőn
(Intelligens előnézet).
• Tartsa a fényképezőgép helyzetét,
amíg a kép a gomb felengedése után
meg nem jelenik az LCD képernyőn.
3 Jelöljön ki egy elemet a választógomb b/B
mozgatásával, majd állítsa be az értéket az elülső vagy
hátulsó vezérlőtárcsával.
A beállított érték néhány funkciót kivéve megmarad.
• A DISP gomb lenyomása összehasonlítja a módosított képet az
eredetivel. Újbóli megnyomása visszahozza a módosított képet.
•A
gomb lenyomása visszaállítja az eredeti értékeket.
88
4 Az exponáló gombot félig lenyomva törölje az
Intelligens előnézet képernyőt a fényképezéshez.
Ha csak az Optikai előnézet funkciót szeretné aktiválni
Az Egyéni menüben állítsa az [Előnézet funkc.] beállítást [Optikai
előnéz] értékre (119. oldal).
Megjegyzés
• A keresőben látható kép sötétebb lesz az Optikai előnézet közben.
• Optikai előnézet közben az automatikus fókusz nem működik. Még korábban
élesítsen a témára.
• Az Intelligens előnézet funkció nem használható BULB fényképezés közben.
• Az Intelligens előnézet funkció nem használható, amikor a fényképezőgép
puffermemóriája megtelt.
A fényképezési funkció használata
89
A beállítások elmentése
A gyakran használt üzemmódok és beállítások három kombinációja
menthető el a memóriába. Az elmentett beállítások az
üzemmódtárcsával hívhatók be.
1 Állítsa be a fényképezőgépen az elmentendő
beállításokat.
2 Nyomja le a MENU gombot, és válassza a [Memória]
beállítást az
4. felvételi menü alatt a választógomb
v/V/b/B mozgatásával.
3 Válassza ki a rögzítendő számot a választógomb b/B
mozgatásával, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
• A beállítások akárhányszor felülírhatók.
Elmenthető beállítások
Expozíciómód, képtovábbítási mód, ISO, fehéregyensúly,
expozíciókompenzálás, fénymérési mód, fókuszálási mód, a helyi AF
mező helyzete és az összes
Felvételi menüpont (107 - 117 oldal)
Az elmentett beállítások visszahívása
Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt számpozícióba.
Az elmentett beállítások a fenti lépéseket betartva a visszahívás után
módosíthatók.
Megjegyzés
• Nem menthetők el a Programeltolás és Kézi eltolás beállításai.
• A tényleges beállítások nem a tárcsák és a fényképezőgépkarok állásának
megfelelőek. Felvételkészítéskor a helyes információk az LCD képernyőn
jelennek meg.
90
A megtekintési funkciók használata
Kép megtekintése
Az utoljára rögzített kép megjelenik az LCD-képernyőn.
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 A választógomb b/B mozgatásával választhat ki egy
képet.
Visszatérés a felvételi üzemmódba
Nyomja meg ismét az
gombot.
A megtekintési funkciók használata
A felvételi adatok kijelzésének átkapcsolása
Nyomja meg a DISP gombot.
A DISP gomb minden megnyomásakor a képernyő tartalma a
következők szerint változik.
Megjeleníti az előző vagy a
következő képeket
(legfeljebb öt képet).
Felvételi adatokkal
Felvételi adatokkal
Felvételi adatok
nélkül
91
A hisztogram megjelenítése
A hisztogram a fényerősség eloszlási görbéje, amely megmutatja,
hogy egy bizonyos fényerősséghez hány pixel tartozik a képen.
Nyomja meg a
gombot.
Láthatóvá válik a kijelzőn lévő kép
hisztogramja, illetve felvételi adatai.
gomb
Visszatérés a normál lejátszási képernyőhöz
Nyomja meg ismét az
gombot.
A hisztogram megtekintése
Ha a képnek van nagyon világos vagy
nagyos sötét részlete, akkor az adott
részlet villog a hisztogram-képernyőn
(Fényerősségkorlát-figyelmeztetés).
Fényerősség
R (vörös)
Villog
G (zöld)
B (kék)
92
A pixelek
száma
Az expozíciókompenzáció módosítja
a hisztogramot. A jobb oldalon egy
példa látható.
A pozitív expozíciókompenzációval
a teljes kép kivilágosodik, azaz a
hisztogram a világos oldal felé
(jobbra) eltolódik. Ha az
expozíciókompenzáció negatív, akkor
a hisztogram balra tolódik el.
A hisztogram mindkét vége egy
nagyon sötét vagy nagyon világos
területet jelenít meg. Ezeket a
területeket nem lehet később
visszaállítani számítógéppel.
Ha szükséges, akkor módosítsa az
expozíciót, majd fényképezzen újra.
Sötét
Világos
1 Jelenítse meg az elfordítandó
képet, majd nyomja meg a
(Forgatás) gombot.
gomb
2 Nyomja meg a választógomb közepét.
A kép elfordul az óra járásával ellenkező irányba. További
forgatásokhoz ismételje meg a 2 lépést.
• Az elfordított kép később akkor is az elfordított helyzetben jelenik
meg, ha közben kikapcsolják a fényképezőgépet.
Visszatérés a normál lejátszási képernyőhöz
Nyomja meg a
gombot.
93
A megtekintési funkciók használata
Kép elforgatása
Megjegyzés
• Amikor az elforgatott képeket számítógépen nézi, a (mellékelt) CD-lemezen
levő „PMB” képes megfelelően megjeleníteni az elforgatott képeket. A
szoftvertől függően azonban előfordulhat, hogy a képek nem forgathatók el.
Képek nagyítása
A képek kinagyíthatók a behatóbb vizsgálathoz. Így kényelmesen
ellenőrizheti a rögzített kép élességét.
1 Jelenítse meg a nagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a gombot.
A kép közepét nagyítja.
gomb
2 A hátsó vezérlőtárcsával szabályozhatja a nagyítás
mértékét.
3 Válassza ki a nagyítani kívánt
területet a választógomb v/
V/b/B mozgatásával.
• Valahányszor megnyomja a
választógomb közepét, a képernyő
vált a nagyított és a teljes képernyő
között.
• Az elülső vezérlőtárcsával
ugyanabban a méretarányban
választhatja ki a képet.
• A DISP minden megnyomására
megjelennek, illetve eltűnnek a
képernyőn látható információk.
Nagyított lejátszó képernyő
Teljes képernyő
A nagyított lejátszás visszavonása
Nyomja meg a
vagy a
gombot.
94
Megjegyzés
• Felnagyított RAW formátumú képek esetében a D-tartomány optimalizáló
hatása nem ellenőrizhető a kijelzőn, kivéve a
(Normál) beállítást.
Nagyítási tartomány
Képméret
Nagyítási tartomány
L
Körülbelül ×1,2 – ×19
M
Körülbelül ×1,2 – ×14
S
Körülbelül ×1,2 – ×9,4
Átváltás a képek listájának megjelenítésére
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A képernyő átkapcsol az
indexképernyőre.
A megtekintési funkciók használata
2 Nyomja meg többször a DISP
(Kijelző) gombot a kívánt
képernyőformátum
kiválasztásához.
DISP gomb
• A képernyő a következő sorrendben
vált: 9 kép t 25 kép t 4 kép
Visszatérés az egyképes képernyőhöz
Nyomja meg a
gombot vagy a választógomb közepét, amikor a
kívánt kép jelenik meg.
95
Mappa kiválasztása
1 A választógomb b/B mozgatásával
válassza ki a mappasávot, majd
nyomja meg a választógomb
közepét.
2 A választógomb v/V mozgatásával
válassza ki a kívánt mappát, majd
nyomja meg a választógomb
közepét.
96
Mappasáv
A rögzített képek információinak
ellenőrzése
Alapinformációk kijelzése
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Jelentése
Memóriakártya (16)
3/7
Fájlszámozás/összes
kép száma
Mappa - fájlszámozás
(147)
-
Védelem (126)
DPOF3
DPOF beállítás (126)
A megtekintési funkciók használata
100-0003
Képminőség (108)
Képméret (107)/APS-C
méret (138)/
Méretarány (107)
Figyelmeztetés az
akkumulátor hátralévő
üzemidejére (12)
1/125
Zársebesség (47)
F3.5
Rekesznyílás (46)
ISO100
ISO érzékenység (71)
2008 1 1
10:37AM
A felvétel dátuma
97
Hisztogram-kijelzés
A
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Jelentése
F3.5
Rekesznyílás (46)
Memóriakártya (16)
ISO100
ISO érzékenység (71)
100-0003
Mappa - fájlszámozás
(147)
–0.3
Expozíciókompenzáció
(66)
-
Védelem (126)
–0.3
Vakukompenzáció (70)
DPOF3
DPOF beállítás (126)
Fénymérési üzemmód
(65)
Képminőség (108)
35mm
Fókusztávolság
Saját beállítás (78)
Képméret (107)/APS-C
méret (138)/
Méretarány (107)
Figyelmeztetés az
akkumulátor hátralévő
üzemidejére (12)
B
Jelzés
98
5500K
M1
Fehéregyensúly
(automatikus, tárolt,
színhőmérséklet,
színszűrő, egyéni) (72)
D-tartomány
optimalizáló (77)
2008 1 1
10:37AM
A felvétel dátuma
Jelentése
Hisztogram (92)
3/7
Fájlszámozás/összes
kép száma
P A S M Expozíció üzemmód
(42, 44)
1/125
AWB
Zársebesség (47)
Képek törlése (Törlés)
Kitörölt kép nem állítható vissza. Ezért jól gondolja meg, hogy töröl-e
egy képet.
Megjegyzés
• Törlésvédett képek nem törölhetők.
Az éppen látható kép törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt
képet, majd nyomja meg a
gombot.
gomb
2 A választógomb v mozgatásával válassza ki a [Törlés]
A megtekintési funkciók használata
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
A mappában levő összes kép törlése
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a mappasávot a
választógomb b gombjával.
Mappasáv
3 Nyomja meg a választógomb közepét, majd válassza ki
a törlendő mappát a választógomb v/V mozgatásával.
4 Nyomja meg a
gombot.
99
5 A választógomb v mozgatásával válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
100
A képek megtekintése TV-képernyőn
1 Kapcsolja ki a
fényképezőgépet és a TV-t is,
majd csatlakoztassa a
fényképezőgépet és a TV-t
egymáshoz.
1 A videobemeneti
aljzathoz
Videokábel
2 A VIDEO
OUT csatlakozóhoz
2 Kapcsolja be a TV-készüléket és válassza ki a
videobemenetet.
A megtekintési funkciók használata
• További információk a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban
találhatók.
3 Kapcsolja be a
fényképezőgépet, és nyomja
meg
gombot.
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV-képernyőn.
A választógomb b/B mozgatásával
választhatja ki a kívánt képet.
• A fényképezőgép hátulján található
LCD képernyő nem kapcsol be.
Választógomb
gomb
101
A fényképezőgép használata külföldön
Előfordulhat, hogy a videojel-kimenetet át kell kapcsolni, hogy
megegyezzen az adott TV-rendszerrel (131. oldal).
TV normák
Ha TV-képernyőn kívánja megtekinteni a képeket, akkor
videobemeneti aljzattal rendelkező TV-re és videokábelre van
szüksége. A TV normájának (színrendszerének) meg kell egyeznie
a digitális fényképezőgép színrendszerével. A következő listában
ellenőrizheti annak az országnak vagy területnek a TV
színrendszerét, ahol a fényképezőgépet használja.
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hongkong, Kína, Kuvait, Lengyelország, Magyarország,
Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia, Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán, Monaco, Oroszország,
Ukrajna stb.
102
A képek megtekintése jobb képminőségben
Ha van HDMI csatlakozós HDTV
készüléke, tisztább minőségben
nézheti képeit, ha fényképezőgépét
(nem mellékelt) HDMI kábellel köti a
készülékhez.
1 A HDMI
csatlakozóhoz
HDMI kábel
(nem mellékelt)
2 A HDMI
csatlakozóhoz
Megjegyzés
• Használjon HDMI logóval jelölt HDMI kábelt.
• A kábel fényképezőgép felőli végén HDMI mini csatlakozó, TV-készülék
felőli végén a készülékhez illő csatlakozó legyen.
• Ha fényképezőgépét VIDEO-A kompatibilis Sony TV-vel kapcsolja össze,
HDMI kábel segítségével, a TV-készülék automatikusan beállítja az
állóképek nézéséhez szükséges képminőséget. További tudnivalók a VIDEOA kompatibilis Sony TV kezelési útmutatójában találhatók.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem működik együtt bizonyos
készülékekkel.
• Ne kösse a külső készülék kimeneti csatlakozóját a fényképezőgép HDMI
kimenetére. Ez hibás működést okozhat.
„PhotoTV HD” készüléken
Ez a fényképezőgép kompatibilis a „PhotoTV HD” szabvánnyal.
A Sony PhotoTV HD-kompatibilis készülékeinek HDMI kábellel
való összekapcsolásakor fényképeit lélegzetelállító Full HD
minőségben tekintheti meg és mutathatja be.
A „PhotoTV HD” részletgazdagon, megszólalásig élethűen jeleníti
meg a finom textúrákat és színárnyalatokat.
103
A megtekintési funkciók használata
A HDMI kimeneti jel típusának módosítása
A kamera automatikusan a csatlakoztatott TV-készüléknek
megfelelő jelet küld, előfordulhat azonban, hogy a témától függően
más típusú jellel tisztábban jeleníthető meg a kép (131. oldal).
A távvezérlő használata
TV-készülékhez csatlakoztatott és lejátszó üzemmódba állított
fényképezőgépét a távvezérlővel is kezelheti. A távvezérlő szinte
minden gombja ugyanúgy működik, mint a fényképezőgép megfelelő
gombja.
A távvezérlő gombjai
Oldal
A
92
(Hisztogram)
B DISP (Kijelző)
91
C
(Index)
95
D
(Forgatás)
93
E
(Lejátszás)
91
F MENU
105
G
129
H
I
(Diabemutató)
/
(Nagyítás/kicsinyítés)
(Törlés)
J v/V/b/B/
94
99
(Választógomb)
40
Diabemutató
A távvezérlő
gombjával könnyen elindítható és leállítható a
diabemutató. A bemutató közben a következő műveletek
kezdeményezhetők a távvezérlővel.
• A b/B gombbal megjeleníthető az előző/következő kép.
•A
gombbal szüneteltethető/lejátszható a diabemutató.
Megjegyzés
• Ha a mellékelt USB-kábellel csatlakoztatja a kamerát egy tévékészülékhez,
akkor nem lehet a távvezérlő segítségével lejátszani a képeket.
104
A menü használata
Menüfunkciók listája
A rész leírja a funkcióknak a MENU
gombbal történő beállítását.
A MENU gomb lenyomása után
a használati útmutató (40. oldal)
utasításait követve használja a
MENU gomb
választógombot.
Felvételi menü (107. – 117. oldal)
Képméret
Méretarány
Minőség
1 D-tartomány opt.
Felhaszn.gomb
Saját beállít.
Színtér
Memória
Felv.mód.v.áll.
A menü használata
AF-A beállítás
AF mező
Elsőbbs.beáll.
3 AF segédfény
AF zárral
Hosszú exp.z.cs
Nagy ISO zajcs.
Vaku üzemmód
Vaku vezérlés
Vaku kompenz.
2 Expozíció lépés
Auto ISO tart.
4
Egyéni menü (118. – 124. oldal)
AF/MF gomb
AF/MF vezérlés
AF meghajtóseb.
1 AF mező kijelz.
FókuszRögz.Gomb
Auto visszanéz.
Előnézet funkc.
AEL gomb
VezTárcsaBeáll.
TárcsaExp.komp.
2 Tárcsa tiltás
Gomb működés
Kiold kártya n.
Rögzítés kijel.
Exp.komp.beáll.
3 Belövés sorrend
Felhszn.v.áll.
105
Lejátszási menü (125. – 129. oldal)
Törlés
Formázás
Védelem
1 DPOF beállítás
• Dátum ráírás
• Index nyomtat.
Lejátsz.Kijelz.
Diabemutató
• Időköz
2
Beállítás menü (130. – 140. oldal)
LCD fényerő
Info kijelz.idő
Energiatakarék.
1 Videó kimenet
HDMI kimenet
Nyelv
Dát./Idő beáll.
Menü indítás
Törlés megerős.
Audió jelek
3 Tisztítási mód
AF Mikro beáll.
• mértéke
Mattüveg
106
Memóriakártya
Fájlszámozás
Mappanév
2 Mappa kiválaszt
• Új mappa
USB csatlakozás
• HáttértárK.
APS-C méretrögz
AlapértV.állít
4
Felvételi menü
1. felvételi menü
Képméret
[Méretarány]: [3:2]
L:24M
6048 × 4032 képpont
M:13M
4400 × 2936 képpont
S:6.1M
3024 × 2016 képpont
[Méretarány]: [16:9]
L:21M
6048 × 3408 képpont
M:11M
4400 × 2472 képpont
S:5.2M
3024 × 1704 képpont
[APS-C méretrögz]: [Be]
L:11M
3984 × 2656 képpont
M:5.6M
2896 × 1928 képpont
S:2.6M
1984 × 1320 képpont
Méretarány
3:2
Hagyományos méretarány
16:9
HDTV méretarány.
107
Felvételi menü
Megjegyzés
• Ha a [Minőség] beállítással választja ki a RAW formátumot, a RAW kép az L
képméretnek megfelelő. A méret nem jelenik meg az LCD képernyőn.
• DT objektív csatlakoztatásakor, az [APS-C méretrögz] méret kiválasztása
automatikusan történik.
Minőség
RAW (
)
cRAW* (
)
RAW & JPEG
(
)
cRAW & JPEG*
(
)
Extra finom
(
)
Finom (
Normál (
)
)
Fájlformátum: RAW (nyers adat)
A formátum nem digitális feldolgozással készül. Akkor
válassza ezt a formátumot, ha a képeket számítógépen
professzionális célokra akarja használni.
• A képméret a legnagyobb méretre van rögzítve.
A képméretet nem írja ki az LCD képernyő.
Fájlformátum: RAW (nyers adat) + JPEG
A RAW kép és a JPEG kép egyidejűleg készül. Ez akkor
előnyös, amikor két fájlra van szüksége, egy JPEG
formátumúra megtekintés céljából, és egy RAW
formátumúra a szerkesztés céljából. A képminőség a
[Finom] beállításra van rögzítve.
Fájlformátum: JPEG
A képet JPEG formátumban tömöríti felvételkor. Minél
nagyobb a tömörítési arány, annál kisebb a fájl mérete.
Ez több fájl felvételét teszi lehetővé egy
memóriakártyára, de a képminőség rosszabb lesz.
* A „cRAW” rövidítésben a „c” a fájl tömörített (compressed) voltára utal. Az
adatok a tömörítetlen állapothoz képest 60-70 százalékos tömörítést kapnak.
Akkor használja ezt a beállítást, ha növelni szeretné a felvehető képek számát.
Megjegyzés
• A képminőség módosítása esetén készíthető képek számával kapcsolatban
további részleteket lásd: 26. oldal.
A RAW képekről
A (mellékelt) CD-lemezen lévő „Image Data Converter SR” szoftverre van
szükség a fényképezőgépen felvett RAW kép megnyitásához. Ezzel a
szoftverrel a RAW kép megnyitható, és egy szokványosabb formátumra,
például JPEG vagy TIFF formátumra konvertálható, továbbá a
fehéregyensúlya, színtelítettsége, kontrasztja stb. módosítható.
• A RAW képek felvétele az alábbi korlátozásokat vonja maga után.
– A RAW kép nem nyomtatható ki DPOF (nyomtatás) jelzésű és PictBridge
kompatibilis nyomtatón.
• Csak a D-tartomány optimalizáló
(Normál) beállításának hatásait tudja
ellenőrizni, ha egy RAW formátumban mentett képet játszik le nagyítva.
108
D-tartomány opt.
További részletek: 77. oldal.
Felhaszn.gomb
Tetszése szerinti funkciót rendelhet
a C gombhoz. Alapbeállításban
a [Saját beállít.] van a C gombhoz
rendelve.
C gomb
A tárolható funkciók
AF rögzítés/AF/MF vezérlés/Optikai előnéz/Intell.előnéz./ISO/
Fehéregyensúly/Expoz.kompoz./Vaku kompenz./Képtovább.mód/AF
mező/Képméret/Minőség/Saját beállít./D-tartomány opt./Vaku
üzemmód/Memória
Saját beállít.
Felvételi menü
További részletek: 78. oldal.
109
Színtér
A színek számok vagy színvisszaadási tartomány kombinációjaként
történő ábrázolási módját „színtérnek” nevezik. A céltól függően
módosíthatja a színteret.
sRGB
Ez a digitális fényképezőgép szokásos színtere. Normál
fényképezésnél használja az sRGB beállítást, például
amikor módosítások nélkül szándékozik kinyomtatni a
képeket.
AdobeRGB
Ennek széles színvisszaadási tartománya van. Ha a tárgy
nagy része élénkzöld vagy piros, akkor az Adobe RGB a
célravezető.
• A kép fájlneve a „_DSC” karaktersorozattal kezdődik.
Megjegyzés
• Az Adobe RGB a színkezelést és a DCF2.0 színteret támogató
alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz való. A színkezelést nem támogató
alkalmazások és nyomtatók nem mindig adják vissza hűen a színeket.
• Amikor AdobeRGB-felvételeket a fényképezőgépen vagy nem AdobeRGBkompatibilis készülékeken jelenítenek meg, a képek alacsony telítettséggel
léthatók.
110
2. felvételi menü
Vaku üzemmód
További részletek: 61. oldal.
Vaku vezérlés
Kiválaszthatja a vakuvezérlés üzemmódját a vakufény
mennyiségének beállítása céljából.
ADI vaku
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, figyelembe véve
a fókusztávolság-információt és az elővakuzás
fénymérési adatait. Ez a módszer pontos
vakukompenzáció használatát teszi lehetővé,
gyakorlatilag bármilyen, a témáról visszaverődő fény
okozta hatás nélkül.
Elő-vaku TTL
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, csak az
elővakuzás fénymérési adatait véve figyelembe. Ez az
üzemmód érzékeny a tárgyakról visszaverődő fényekre.
• Amikor az [ADI vaku] ki van választva, távolságjeladót tartalmazó
objektív használatával pontosabb vakukompenzációt végezhet el a
pontosabb távolságadatok alapján.
Megjegyzés
• Amikor a téma és a vaku közötti távolság nem határozható meg (vezeték
nélküli vakus fényképezés, fényképezés nem a fényképezőgépen lévő vakuval
kábel segítségével, fényképezés makró ikervakuval vagy körvakuval stb.),
akkor a fényképezőgép automatikusan az Elő-vaku TTL üzemmódot választja
ki.
• A következő esetekben az [Elő-vaku TTL] beállítást válassza ki, mivel a
fényképezőgép nem képes vakukompenzációt végrehajtani az ADI vakuval.
– Egy széles panel csatlakozik a HVL-F36AM vakuhoz.
– Diffúzort használnak a vakus fényképezéshez.
– Expozíciós tényezővel rendelkező szűrőt, például ND szűrőt, használnak.
– Teleobjektívet használnak.
• ADI vaku csak távolságjeladót tartalmazó objektívvel kombinálva vehető
igénybe. Az objektívhez mellékelt kezelési útmutatóból tudhatja meg, hogy
tartalmaz-e az adott objektív távolságjeladót.
111
Felvételi menü
ADI: Advanced Distance Integration (speciális távolságintegráció)
TTL: Through the lens (objektíven át)
Vaku kompenz.
További részletek: 70. oldal.
Expozíció lépés
Kiválasztható a zársebesség, a rekesznyílás és az expozíció beállítási
lépésnagysága.
0,5 EV
1/2 EV nagyságú lépésekkel módosul.
0,3 EV
1/3 EV nagyságú lépésekkel módosul.
Auto ISO tart.
400-1600
A tartomány 400 – 1600 lesz.
400-800
A tartomány 400 – 800 lesz.
200-1600
A tartomány 200 – 1600 lesz.
200-800
A tartomány 200 – 800 lesz.
200-400
A tartomány 200 – 400 lesz.
112
3. felvételi menü
AF-A beállítás
További részletek: 58. oldal.
AF mező
További részletek: 54. oldal.
Elsőbbs.beáll.
Válasszon ki egy zárkioldási beállítást.
AF
A zár nem oldható ki akkor, amikor a fókusz nincs
megerősítve.
Kioldás
A zár akkor is kioldható, amikor a fókusz nincs
megerősítve. Ezt a beállítást válassza ki, ha a
fényképezés lehetősége elsőbbséget élvez.
AF segédfény
Be- és kikapcsolhatja az AF segédfényt. További részletek az AF
segédfénnyel kapcsolatban: 56. oldal.
Automatikus
Szükség szerint automatikusan kapcsolja be az AF
segédfényt.
Ki
Nem tölti ki az AF segédfényt.
Megjegyzés
• Ha az [AF segédfény] [Ki] van kapcsolva, akkor a (nem mellékelt) vaku AF
segédfénye nem működik.
113
Felvételi menü
Megjegyzés
• A retesz a kézi fókusz beállításától függetlenül még akkor is kioldható, ha az
élesség nem állt be.
AF zárral
Alapbeállításnál az élességállítást az exponáló gombot félig lenyomva
lehet elvégezni. Ez a funkció azonban kikapcsolható.
Be
Az exponáló gomb félig történő lenyomásakor a
fényképezőgép beállítja a fókuszt.
Ki
Az exponáló gomb félig történő lenyomásakor a
fényképezőgép nem állítja be a fókuszt.
Az élességállítást a választógomb közepének
megnyomásával lehet elvégezni. Ez akkor jön jól, ha
sorozatot kell fényképezni azonos fókuszbeállítással.
Hosszú exp.z.cs
A hosszú expozíció feltűnővé teszi a zajt. Amikor a zársebesség egy
másodperc vagy annál hosszabb, akkor bekapcsol a zajcsökkentés,
hogy csökkentse a hosszú expozíciónál fellépő szemcsés zajt.
Be
Amikor a záridő egy másodperc vagy rövidebb, a
zajcsökkentési eljárás működik, amíg a retesz nyitva van.
Nem készíthető el a következő kép, amíg az eljárás tart.
Ez akkor megfelelő, amikor a képminőség élvez
elsőbbséget.
Ki
Ez az üzemmód nem végez zajcsökkentést. Ez akkor
megfelelő, amikor a fényképezés időzítése élvez
elsőbbséget.
Megjegyzés
• Folyamatos fényképezésnél vagy folyamatos belövésnél akkor sem működik a
zajcsökkentés, ha [Be] van kapcsolva.
114
Nagy ISO zajcs.
Ha 1600 vagy nagyobb ISO értékkel fényképez, akkor a fényképező
csökkenti a nagy értékre állított érzékenységnél keletkező zajt.
Magas
Normál
Alacsony
Ki
Amikor a beállítás [Magas], a zajcsökkentés
hatékonyabban működik. Ha a téma részletei
elsőbbséget élveznek, válassza az [Alacsony] beállítást.
Nem csökkenti a zajt.
Megjegyzés
• A sorozatfényképezés sebessége lelassul [Magas] beállítás esetén.
Felvételi menü
115
4. felvételi menü
Memória
További részletek: 90. oldal.
Felv.mód.v.áll.
Az üzemmódtárcsa P, A, S vagy M állásában a felvételi üzemmód fő
funkciói visszaállíthatók.
A visszaállítható elemek a következők.
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra):
Expoz.kompoz. (66)
±0.0
Képtovább.mód (82)
Egyképes tovább.
Fehéregyensúly (72)
AWB
Színhőmérséklet/Színszűrő (74)
5500K, Színszűrő 0
Egyéni fehéregyensúly (75)
5500K
ISO (71)
AUTO
Képméret (107)
L:24M
Méretarány (107)
3:2
Minőség (108)
Finom
D-tartomány opt. (77)
Ki
Felhaszn.gomb (109)
Saját beállít.
Saját beállít. (78)
Normál
Színtér (110)
sRGB
Vaku üzemmód (61)
Derítő vaku
Vaku vezérlés (111)
ADI vaku
Vaku kompenz. (70)
±0.0
Expozíció lépés (112)
0,3 EV
Auto ISO tart. (112)
200-800
AF-A beállítás (113)
AF-A
AF mező (54)
Széles
Elsőbbs.beáll. (113)
AF
AF segédfény (56)
Automatikus
116
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra):
AF zárral (114)
Be
Hosszú exp.z.cs (114)
Be
Nagy ISO zajcs. (115)
Normál
Felvételi menü
117
Egyéni menü
1. egyéni menü
AF/MF gomb
AF/MF vezérlés
A gombot használja az automatikus és a kézi fókusz
közötti váltásra (59. oldal).
AF rögzítés
A gombot fókuszrögzítő gombként használja.
A fényképezéshez az AF/MF gomb lenyomva tartása
mellett nyomja le az exponáló gombot.
AF/MF vezérlés
Amikor az [AF/MF gomb] beállítása [AF/MF vezérlés], módosítható
az AF/MF gomb működése.
Tart
Az AF és MF közötti átkapcsolás csak a gomb lenyomva
tartásakor működik.
Vált
Az AF és MF közötti átváltásához nyomja le és engedje
fel a gombot. A beállítás addig van érvényben, amíg a
gombot újból meg nem nyomja.
AF meghajtóseb.
Itt állítható be a fókuszálási sebesség automatikus fókuszáláskor.
Gyors
Gyorsan megerősíti a fókuszt.
Lassú
Lassan erősíti meg a fókuszt.
A makrófelvételi funkció használatával fényképezett
téma esetén nagyobb eshetősége van az élesség
visszaigazolásának.
AF mező kijelz.
Amikor az élesség beállítása történik, a fókuszba állt helyi AF mező
enyhén piros fényű. Módosíthatja a világítás időtartamát, vagy
kikapcsolhatja a világítást.
0,6 másodperc
A helyi AF mező 0,6 másodpercig világít.
0,3 másodperc
A helyi AF mező 0,3 másodpercig világít.
Ki
A helyi AF mező csak a választógomb lenyomása idején
világít.
118
FókuszRögz.Gomb
Ha fókuszrögzítő gombbal felszerelt objektívet használ, akkor
módosíthatja a gomb funkcióját a felvétel előzetes megtekintésére.
Fókusz rögzít.
A gomb fókuszrögzítő gombként működik.
Optikai előnéz
A gombot optikai előnézet gombként használja.
Intell.előnéz.
A gombot az intelligens előnézet gombjaként használja.
Auto visszanéz.
A képet rögzítés után meg lehet jeleníteni az LCD képernyőn.
A megjelenítés időtartamát megváltoztathatja.
10 másodperc
5 másodperc
A kiválasztott ideig megjeleníti a képet az LCD
képernyőn.
2 másodperc
Ki
Kikapcsolja az auto visszanéz. lehetőséget.
Megjegyzés
• Az automatikus visszanézés még akkor sem jeleníti meg a képet függőleges
helyzetben, ha a felvétel ilyen helyzetben készült (128. oldal).
Egyéni menü
Előnézet funkc.
Az előnézet funkció kiválasztható. További részletek az előnézet
funkcióval kapcsolatban: 88. oldal.
Intelligens
Az intelligens előnézet funkciót használja.
Optikai előnéz
Csak az optikai előnézet funkciót használja.
119
2. egyéni menü
AEL gomb
Az AEL gomb funkciója és működési módja megváltoztatható.
A fényképezőgép rögzíti a megmért expozíciós értéket.
Válasszon a következő két lehetőség közül: Tartja az
értéket, amíg az AEL gomb le van nyomva ([AEL
tartás]), vagy tartja az értéket, amíg az AEL gombot
újból le nem nyomják ([AEL váltó]). Ez akkor hasznos,
amikor a szokásos expozíciókat kívánja megtartani több
képnél.
AEL tartás
AEL váltó
AEL tartás
AEL váltó
A fényképezőgép ideiglenesen pontszerű fénymérést
végez, és rögzíti a megmért expozíciós értéket.
Válasszon a következő két lehetőség közül: Tartja az
értéket, amíg az AEL gomb le van nyomva ([
AEL
tartás]), vagy tartja az értéket, amíg az AEL gombot
újból le nem nyomják ([
AEL váltó]). Ez akkor
hasznos, amikor ideiglenesen pontszerű fénymérést
kíván használni.
Megjegyzés
• Amíg az expozíciós érték rögzítve van, addig a
látható az LCD képernyőn
és a keresőben. Vigyázzon, hogy ne állítsa alaphelyzetbe a beállítást.
• A „Tart” és a „Vált” beállítás kézi üzemmódban befolyásolja a kézi eltolást
(50. oldal).
VezTárcsaBeáll.
Amikor az üzemmódtárcsa M (Kézi expozíció), vagy P
(Programeltolás) beállítású, átválthatja az elülső (
) és a hátulsó
(
) vezérlőtárcsa funkcióit a záridőről, illetve a rekesznyílásról.
zárs.
reksz. A zársebesség az elülső vezérlőtárcsával, a rekesznyílás
pedig a hátsó vezérlőtárcsával állítható.
reksz.
zárs. A rekesznyílás az elülső vezérlőtárcsával, a zársebesség
pedig a hátsó vezérlőtárcsával állítható.
120
TárcsaExp.komp.
Kompenzálhatja az expozíciót az elülső (
vezérlőtárcsával.
) vagy a hátulsó (
Egyik tárcsával sem kompenzálható az expozíció.
Ki
Első tárcsa
Az elülső vezérlőtárcsával kompenzálható az expozíció.
Hátsó tárcsa
A hátulsó vezérlőtárcsával kompenzálható az expozíció.
Például amikor a [VezTárcsaBeáll.] beállítása [
zárs.
következők az elülső és hátulsó vezérlőtárcsa funkciói.
Expozíció üzemmód Ki
P
A
M
Első tárcsa
reksz.], a
Hátsó tárcsa
Elülső
vezérlőtárcsa
PS eltolás
Exp. komp.
PS eltolás
Hátsó
vezérlőtárcsa
PA eltolás
PA eltolás
Exp. komp.
Elülső
vezérlőtárcsa
Rekesznyílás
Exp. komp.
Rekesznyílás
Hátsó
vezérlőtárcsa
Rekesznyílás
Rekesznyílás
Exp. komp.
Elülső
vezérlőtárcsa
Zársebesség
Exp. komp.
Zársebesség
Hátsó
vezérlőtárcsa
Zársebesség
Zársebesség
Exp. komp.
Elülső
vezérlőtárcsa
Zársebesség
Zársebesség
Zársebesség
Hátsó
vezérlőtárcsa
Rekesznyílás
Rekesznyílás
Rekesznyílás
Egyéni menü
S
)
Tárcsa tiltás
Amikor az expozíciós érték nem jelenik meg, az elülső és a hátulsó
vezérlőtárcsát rögzítéssel kiiktathatja.
Be
Az elülső és hátsó vezérlőtárcsa csak akkor működik,
amikor a zársebesség és a rekesznyílás ki van jelezve.
Ki
Az elülső és hátsó vezérlőtárcsa mindig működik.
121
Gomb működés
Alapbeállításnál az ISO gomb, a WB gomb, a DRIVE gomb, a
gomb és a C gomb lenyomására a kijelzőn megjelenik a kizárólagos
képernyő. Beállíthatja a fényképezőgépet úgy, hogy ehelyett a Gyors
keres képernyőt (41. oldal) jelenítse meg.
Kizár.kijelző
Minden üzemmódban a kizárólagos képernyőt
jeleníti meg.
Gyors keres
Az éppen kiválasztott üzemmód Gyors keres
képernyőjét jeleníti meg.
Megjegyzés
• A [Gyors keres] kiválasztása ellenére is a kizárólagos képernyő jelenik meg,
ha nincs vonatkozó tétel a nagyított kijelzésű képernyőn.
Kiold kártya n.
Beállíthatja a zártiltást, hogy a zár ne oldjon ki akkor, amikor a
fényképezőgépben nincs memóriakártya.
Engedélyezés
A zár akkor is kioldható, amikor a fényképezőgépben
nincs memóriakártya.
Letiltás
A zár nem oldható ki, amikor a fényképezőgépben nincs
memóriakártya.
Rögzítés kijel.
Beállíthatja, hogy elforduljon a felvételi információs kijelző a
fényképezőgép függőleges helyzetbe állításakor.
Auto forgatás
A képernyő függőleges helyzetbe fordul (35. oldal).
Vízszintes
A képernyő nem fordul el.
122
3. egyéni menü
Exp.komp.beáll.
Vaku használata esetére beállítható az expozíciókompenzációs mód.
Háttér&vaku
Az expozíciókompenzálás megtörténik a
környezetifény-tartománynál (a vakufény által el nem
ért háttér) és a vakufénytartománynál egyaránt.
• Módosuló értékek: zársebesség, rekesznyílás, ISO
(csak AUTO üzemmódban), a vaku fényének
mennyisége
• Nem módosuló értékek: nincsenek
Csak háttér
A vakufény mennyiségének rögzítésével korlátozhatja
az expozíciókompenzáció hatását a háttérre, amelyet
csak a környezeti fény (nem a vaku fénye) világít meg.
• Módosuló értékek: zársebesség, rekesznyílás, ISO
(csak AUTO üzemmódban)
• Nem módosuló értékek: a vakufény mennyisége
• A vakukompenzációval a kompenzálást a vakufénytartományra
korlátozhatja, a vakufény által el nem ért környezetifény-tartomány
expozíciójának rögzítésével (70. oldal).
Egyéni menü
Belövés sorrend
Itt választható ki a belövéses fényképezés (84. oldal) sorrendje.
Ez nem vonatkozik a DRO intelligens belövésre.
0t–t+
A legjobb fényképezési lehetőséget nyújtó 0 EV-vel
készíti el az első képet.
Példa: ±0 EV t –0,3 EV t +0,3 EV t –0,7 EV t
+0,7 EV
–t0t+
Az alulexponálástól a túlexponálás felé halad.
Példa: –0,7 EV t –0,3 EV t ±0 EV t +0,3 EV t
+0,7 EV
123
Felhszn.v.áll.
Az egyéni menü elemei visszaállíthatók.
A visszaállítható elemek a következők.
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
AF/MF gomb (118)
AF/MF vezérlés
AF/MF vezérlés (118)
Tart
AF meghajtóseb. (118)
Gyors
AF mező kijelz. (118)
0,3 másodperc
FókuszRögz.Gomb (119)
Fókusz rögzít.
Auto visszanéz. (119)
2 másodperc
Előnézet funkc. (88)
Intelligens
AEL gomb (120)
AEL tartás
VezTárcsaBeáll. (120)
zárs.
TárcsaExp.komp. (121)
Ki
Tárcsa tiltás (121)
Ki
Gomb működés (122)
Kizár.kijelző
reksz.
Kiold kártya n. (122)
Engedélyezés
Rögzítés kijel. (122)
Auto forgatás
Exp.komp.beáll. (123)
Háttér&vaku
Belövés sorrend (123)
0t–t+
124
Lejátszási menü
1. lejátszási menü
Törlés
Törölhet egyszerre több képet. A törölt képek nem állíthatók vissza.
Ezért jól gondolja meg, hogy töröl-e egy képet.
Jelölt képek
Törli a kiválasztott képeket.
1 A választógomb b/B mozgatásával válassza ki a
törölni kívánt képeket, majd nyomja meg a
választógomb közepét. (A kiválasztás visszavonásához
nyomja meg ismét a választógomb közepét.)
További képek törléséhez ismételje meg ezt a lépést.
2 Nyomja meg a MENU gombot. Amikor megjelenik
egy üzenet, válassza a [Törlés] beállítást a v
választógombbal, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Minden kép
Minden képet töröl a memóriakártyáról. Amikor
megjelenik egy üzenet, válassza a [Törlés] beállítást a v
választógombbal, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Lejátszási menü
Megjegyzés
• Törlésvédett képek nem törölhetők.
Formázás
A memóriakártyát formázza. Figyelmeztetjük, hogy a formázás
visszavonhatatlanul töröl minden adatot a memóriakártyáról,
beleértve a törlésvédett képeket is.
Amikor megjelenik egy üzenet, válassza az [OK] beállítást
a v választógombbal, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Megjegyzés
• Formázás közben világít a memóriaműködés jelző. Ne vegye ki a
memóriakártyát, amíg a lámpa világít.
• Formázza a fényképezőgépben a memóriakártyát. Ha számítógépen
formázza, akkor a beállított formátum típusától függően előfordulhat, hogy
a kártya nem működik a fényképezőgépben.
• A formázás több percig tarthat, a memóriakártyától függően.
125
• Adapterrel a CF kártyarekeszbe helyezett „Memory Stick Duo” nem
formázható.
Védelem
Megvédheti a képeket a véletlen törlés ellen.
Jelölt képek
Védi a kijelölt képeket, vagy visszavonja a kijelölt képek
védelmét.
1 A b/B választógomb léptetésével válassza ki a védeni
kívánt képet, majd nyomja meg a választógomb
közepét. (A kiválasztás visszavonásához nyomja meg
ismét a választógomb közepét.)
További képek védelméhez vagy védelmének
törléséhez ismételje meg ezt a lépést.
2 Nyomja meg a MENU gombot. Amikor megjelenik
egy üzenet, válassza az [OK] beállítást a v
választógombbal, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Minden kép
Védi az összes képet, vagy visszavonja az összes kép
védelmét a memóriakártyán. Amikor megjelenik egy
üzenet, válassza az [OK] beállítást a v választógombbal,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
Mind visszavon
DPOF beállítás
A fényképezőgép segítségével meghatározhatja a kinyomtatandó
képeket és a kinyomtatandó képek számát, mielőtt képeket nyomtat
ki egy szaküzletben vagy a saját nyomtatójával.
A képek nyomtatása után a DPOF-specifikációk megmaradnak.
Jelölt képek
126
A kiválasztott képekre ki-/bekapcsolja a DPOF
beállítást.
1 Válassza ki azt a képet, amelyre DPOF beállításokat
kíván megadni, a választógomb b/B mozgatásával,
majd válassza ki a lapok számát a hátsó
vezérlőtárcsával. (A DPOF kikapcsolásához állítsa a
számot a „0” értékre.)
A DPOF más képeknél történő ki-/bekapcsolásához
ismételje meg ezt a lépést.
2 Nyomja meg a MENU gombot. Amikor megjelenik
egy üzenet, válassza az [OK] beállítást a v
választógombbal, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Minden kép
Mind visszavon
A DPOF beállítás bekapcsolása/kikapcsolása a
memóriakártya minden képére vonatkozóan. Amikor a
[Minden kép] van kiválasztva, adja meg a képek számát
a v/V választógombbal, majd nyomja meg a
választógomb közepét. Amikor megjelenik egy üzenet,
válassza az [OK] beállítást a v választógombbal, majd
nyomja meg a választógomb közepét.
Megjegyzés
• RAW képekre nem alkalmazható a DPOF.
• Tetszőleges számot megadhat 9-ig.
Dátum ráírás
A képekre rányomtatható a dátum. A dátum elhelyezése (a képen
belül vagy kívül, karakter méret stb.) a nyomtatótól függ.
Be
Feliratozza a dátumot.
Ki
Nem írja rá a dátumot.
Megjegyzés
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Indexnyomat készíthető a memóriakártyán levő összes képről.
Index létreh.
Meghatároz egy indexnyomatot.
Index törlése
Nem határoz meg indexnyomatot.
Megjegyzés
• Az egy lapra nyomtatandó képek száma és a lapok formátuma a nyomtatótól
függ. A RAW képeket nem lehet kinyomtatni indexnyomatként.
• Az indexnyomat beállítása után készített képeket nem tartalmazza az
indexnyomat. Javasoljuk, hogy közvetlenül a nyomtatás előtt készítsen
indexnyomatot.
127
Lejátszási menü
Index nyomtat.
Lejátsz.Kijelz.
Ha álló helyzetben készült képet fekvő helyzetben játszik le, a
fényképezőgép automatikusan észleli és a megfelelő helyzetben
jeleníti meg a képet.
Autom forgatás
Álló helyzetben jeleníti meg a képet, ha szükséges.
Kézi forgatás
Minden képet fekvő helyzetben jelenít meg.
128
2. lejátszási menü
Diabemutató
Ismétlődően visszajátssza a memóriakártyára felvett képeket. A b/B
választógombbal tekintheti meg az előző/következő képet.
A diabemutató megállítása
Nyomja meg a választógomb közepét. Folytatásához nyomja meg
ismét.
A diabemutató megszakítása
Nyomja meg a MENU gombot.
Időköz
30 másodperc
A kép a megadott várakozási idő után vált.
10 másodperc
5 másodperc
Lejátszási menü
3 másodperc
1 másodperc
129
Beállítás menü
1. beállítás menü
LCD fényerő
Beállíthatja az LCD képernyő fényerejét.
A választógomb b/B mozgatásával állítsa be a kívánt
fényerőt, majd nyomja meg a választógomb közepét.
• A felvételi információk vagy a lejátszás képernyőjén a fényerőt a
DISP (Kijelző) gomb kissé hosszabb idejű lenyomásával lehet
módosítani.
Info kijelz.idő
1 perc
A kiválasztott ideig jelenik meg.
30 másodperc
10 másodperc
5 másodperc
Megjegyzés
• A menü beállításától függetlenül a szemlencse érzékelői a kereső alatt
kikapcsolják az LCD képernyőt, amíg a keresőbe néz bele.
Energiatakarék.
Beállíthatja azt az időt, amelynek elteltével a fényképezőgép
energiatakarékos üzemmódba kapcsol (Energiatakarék.).
Az exponáló gomb félig történő lenyomásával a fényképezőgép
visszatér a fényképezési üzemmódba.
30 perc
10 perc
5 perc
3 perc
1 perc
130
A fényképezőgép a kiválasztott időszak elteltével
átkapcsol takarékos üzemmódba.
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép TV-készülékhez csatlakozik, vagy a képtovábbítási mód
beállítása (Távvezérlő), az itteni beállítástól függetlenül a fényképezőgép
energiatakarékos üzemmódba áll 30 perc elteltével.
Videó kimenet
A videojel kimenetet a csatlakoztatott készülék TV színrendszerének
megfelelően állítja be. A különböző országok és régiók különböző
TV színrendszert használnak. Ha a képeket TV-képernyőn kívánja
megtekinteni, akkor a 102. oldalon ellenőrizze annak az országnak
vagy területnek a TV színrendszerét, ahol a fényképezőgépet
használja.
NTSC
A kimenő videojelet NTSC üzemmódra állítja be
(pl.: USA, Japán).
PAL
A kimenő videojelet PAL üzemmódra állítja be
(pl.: Európa).
HDMI kimenet
HD(1080i)pref.
Elsőbbséget ad a HD (1080i) jelkimenetnek.
HD(720p)pref.
Elsőbbséget ad a HD (720p) jelkimenetnek.
SD preferált
Elsőbbséget ad az SD (standard) jelkimenetnek.
Nyelv
Itt kiválaszthatja a menüpontok, a figyelmeztetések és az üzenetek
nyelvét.
Dát./Idő beáll.
A dátumot és az időt állíthatja be újból.
További részletek: 20. oldal.
131
Beállítás menü
Ha a fényképezőgépet HDMI csatlakozón keresztül köti össze egy
HDTV készülékkel (103. oldal), a fényképezőgép automatikusan
állapítja meg, hogy milyen legyen a kimenő jel. Fényképezőgéppel
felvett képek megjelenítésekor más jelek tisztábbá tehetik a képet,
a tárgytól függően. A következő változtatásokra van lehetőség.
2. beállítás menü
Memóriakártya
Itt kiválaszthatja a felvételre vagy lejátszásra használni kívánt
memóriakártya típusát.
Memory Stick
A „Memory Stick Duo” kártyát használja a felvételre és
lejátszásra.
CompactFlash
A CF kártya/Microdrive kártyát használja felvételre és
lejátszásra.
Fájlszámozás
Kiválasztja azt az eljárást, amelynek segítségével fájlsorszámot rendel
a képekhez.
Folyamatos
A fényképezőgép nem állítja vissza a sorszámokat, és a
számokat a fájlokhoz a „9999” eléréséig sorban
hozzárendeli a fájlokhoz.
Visszaállítás
A fényképezőgép a következő esetekben visszaállítja a
sorszámokat, és a fájlokhoz a „0001” értéktől rendeli a
számokat. Ha a felvételmappa már tartalmaz fájlt, a
számozás a legnagyobb sorszám utáni számtól kezdődik.
– Amikor a mappaformátum módosul.
– Amikor törli a mappában levő összes képet.
– Ha kicseréli a memóriakártyát.
– Ha formázza a memóriakártyát.
Mappanév
Kiválasztja a mappanév formátumot.
A rögzített képek a memóriakártya automatikusan létrehozott DCIM
mappájában vannak tárolva.
Normálformátum
Az alapértelmezett mappanévformátum a következő:
mappaszám + MSDCF.
Példa: 100MSDCF
Dátum formátum
Az alapértelmezett mappanévformátum a következő:
mappaszám + É (az utolsó számjegy)/HH/NN.
Példa: 10080405 (Mappanév: 100, dátum: 2008. 04. 05.)
132
Mappa kiválaszt
Amikor normál formátumú mappa van kiválasztva, és két vagy több
mappa van, akkor kiválaszthatja a képek tárolására használandó
felvételi mappát.
Jelölje ki a mappát a választógomb v/V mozgatásával,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
Megjegyzés
• Nem választhatja ki a mappát, amikor a [Dátum formátum] elemet állítja.
Új mappa
Létrehozhat új mappát a memóriakártyán a képek rögzítéséhez.
A létrehozott új mappa az aktuálisan használt legnagyobb sorszámnál
eggyel nagyobb sorszámot kap, és a mappa lesz az aktuális felvételi
mappa.
USB csatlakozás
Háttértároló
Képek számítógépre másolására szolgál.
A fényképezőgépet a számítógép USB háttértárként
ismeri fel.
PTP
Kinyomtatja a képeket egy PictBridge kompatibilis
nyomtatón, vagy átmásolja őket a PTP protokollal
(Picture Transfer Protocol, képátviteli protokoll)
kompatibilis eszközre.
• A PictBridge kompatibilis nyomtatókkal való
nyomtatás további részleteiért tekintse meg a 158.
oldalt.
PC vezérlés
A (mellékelt) CD lemezen lévő „Remote Camera
Control” segítségével számítógépről kezelhetők a
fényképezőgép egyes funkciói (például a
felvételkészítés), számítógépre lehet tárolni a felvett
képeket, stb.
133
Beállítás menü
Itt adható meg az USB üzemmód, amikor a fényképezőgépet USBkábel segítségével számítógéphez stb. csatlakoztatják.
HáttértárK.
Ha egyszerre van a fényképezőgépben egy „Memory Stick Duo” és
egy CF-kártya háttértárolóként való csatlakoztatás közben, a
számítógépen ki lehet választani a megjelenített módot.
Mindkét kártya
Megjeleníti a „Memory Stick Duo” és a CF kártya/
Microdrive tartalmát. Ezt a lehetőséget a Windows 2000
SP3 és újabb operációs rendszerű számítógépek
támogatják.
Választ.kártya
A számítógép csak a [Memóriakártya] alatt kiválasztott
adathordozót látja.
134
3. beállítás menü
Menü indítás
A MENU gomb megnyomásakor kiválaszthatja az alapképernyőt.
Tetejére
Az 1.
vagy az 1.
elsőként.
menüképernyőt jeleníti meg
Előző
Az előzőleg kiválasztott menüképernyő jelenik meg
elsőként.
Törlés megerős.
Kiválaszthatja a megerősítő képernyők alapértelmezett elemét a
képek vagy mappák törlésekor.
“Törlés” előbb
[Törlés] az alapértelmezett.
“V.von” előbb
[Visszavon] az alapértelmezett.
Audió jelek
Be
Bekapcsolja a hangot.
Ki
Kikapcsolja a hangot.
Tisztítási mód
További részletek: 29. oldal.
135
Beállítás menü
Kiválasztja a fókusz visszaigazolása, az önkioldó visszaszámlálása stb.
közben kiadott hangot.
AF Mikro beáll.
Mindegyik objektív fókuszát finomhangolhatja.
Csak szükség esetén hajtsa végre ezt a műveletet. Ne feledje, hogy
esetleg nem lesz képes megfelelően élességet állítani, ha ez az állítás
nem helyesen ment végbe.
Be
Tárolja a felhelyezett objektív állítási értékét, vagy az
tárolt érték segítségével fókuszál egy tárgyra. Az állítási
értékek –20 és +20 között adhatók meg.
Ki
Nem végez AF finombeállítást.
Törlés
Törli az összes regisztrált objektív értékeit.
Amikor megjelenik egy üzenet, válassza az [OK]
lehetőséget a választógomb v mozgatásával, majd
nyomja meg a választógomb közepét.
mértéke
Az [AF Mikro beáll.] állított értékeit regisztrálhatja.
A v/V választógombbal jelölje ki az értéket, majd nyomja
meg a választógomb közepét.
Megjegyzés
• Ha az [AF Mikro beáll.] nincs [Be] állásban, nem lehet állítási értéket
regisztrálni.
• Az érték „+” irányba tolásával a fókuszpont a háttér felé mozdul el, a „–”
irányba tolásával pedig az előtér felé. Az értéket a tesztfényképezés
eredménye alapján döntse el.
• Azt ajánljuk, hogy valós fényképezési körülmények között hozzon döntést az
értékről.
• Amikor egy a fényképezőgép által regisztrált objektívet felhelyez, megjelenik
a regisztrált érték. Ha egy regisztrálatlan objektívet helyez fel, „±0” látható.
Ha értékként „–” látható, akkor már regisztrálva van 30 objektív. Ha egy új
objektívet szeretne regisztrálni, helyezzen fel egy olyan objektívet, amelynek
törölhető a regisztrált értéke, és állítsa az értékét „±0”-ra, vagy állítsa vissza az
összes objektív értékét a [Törlés] paranccsal.
• Ha más gyártók objektívjeivel alkalmazza az AF finombeállítást, az a Sony,
Minolta és Konica Minolta objektívek beállítási értékeit is érintheti. Ne
használja ezt a funkciót más gyártó objektívjeivel.
136
• Azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező Sony, Minolta és Konica Minolta
objektívek használata esetén nem lehet különálló AF finombeállítást
végrehajtani.
Mattüveg
A fókuszáló képernyő a céltól függően cserélhető L típusúra (nem
mellékelt) vagy M típusúra (nem mellékelt). A képernyő cseréje után
a képernyő típusának megfelelő beállítást kell választani.
G típus
Szokásos fókuszáló képernyők (az alapértelmezett).
M típus
Fókuszáló képernyők, amelyek megkönnyítik a
fókuszpont és az élesség környékének megállapítását.
Ez a nagyobb fényerejű objektívek (F1,4 – 2,8) számára
megfelelő.
L típus
Rácsos fókuszáló képernyők. A kereső fényereje azonos
a G típusúéval.
Megjegyzés
• Ha a képernyő típusa nincs megfelelően beállítva, nem lehet megfelelő
fénymérést végezni.
• A fókuszáló képernyő cseréjével kapcsolatos részletes tudnivalók a fókuszáló
képernyőhöz mellékelt használati útmutatóban találhatók.
Beállítás menü
137
4. beállítás menü
APS-C méretrögz
Az APS-C méretnek megfelelő területen rögzíti a képet.
A keresőben az
(APS-C méretű terület) használata szolgál
támpontul a kompozíció beállításához. A [Méretarány] lehetőség
értéke [3:2].
Be
Az APS-C méretű területről készül kép.
Ki
A normál méretű területről készül kép.
AlapértV.állít
A fényképezőgép fő funkciói itt visszaállíthatók alapértelmezett
értékükre.
A visszaállítható elemek a következők.
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
A felvételi információk kijelzése (34)
Részletes kijelzés
Expozíciókompenzáció (66)
±0.0
Képtovább.mód (82)
Egyképes tovább.
Fehéregyensúly (72)
AWB (Automatikus fehéregyensúly)
Színhőmérséklet/Színszűrő (74)
5500K, 0 színszűrő
Egyéni fehéregyensúly (75)
5500K
ISO (71)
AUTO
Lejátszási kijelző (91)
Egyképes képernyő (felvételi
adatokkal)
Felvételi menü
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
Képméret (107)
L:24M
Méretarány (107)
3:2
Minőség (108)
Finom
D-tartomány opt. (77)
Ki
Felhaszn.gomb (109)
Saját beállít.
Saját beállít. (78)
Normál
138
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
Színtér (110)
sRGB
Vaku üzemmód (61)
Autom. vaku vagy Derítő vaku
Vaku vezérlés (111)
ADI vaku
Vaku kompenz. (70)
±0.0
Expozíció lépés (112)
0,3 EV
Auto ISO tart. (112)
200-800
AF-A beállítás (113)
AF-A
AF mező (54)
Széles
Elsőbbs.beáll. (113)
AF
AF segédfény (56)
Automatikus
AF zárral (114)
Be
Hosszú exp.z.cs (114)
Be
Nagy ISO zajcs. (115)
Normál
Egyéni menü
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
AF/MF vezérlés
AF/MF vezérlés (118)
Tart
AF meghajtóseb. (118)
Gyors
AF mező kijelz. (118)
0,3 másodperc
FókuszRögz.Gomb (119)
Fókusz rögzít.
Auto visszanéz. (119)
2 másodperc
Előnézet funkc. (88)
Intelligens
AEL gomb (120)
AEL tartás
VezTárcsaBeáll. (120)
zárs.
TárcsaExp.komp. (121)
Ki
Tárcsa tiltás (121)
Ki
Gomb működés (122)
Kizár.kijelző
Beállítás menü
AF/MF gomb (118)
reksz.
Kiold kártya n. (122)
Engedélyezés
Rögzítés kijel. (122)
Auto forgatás
Exp.komp.beáll. (123)
Háttér&vaku
Belövés sorrend (123)
0t–t+
139
Lejátszási menü
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
DPOF beállítás – Dátum ráírás (126)
Ki
Lejátsz.Kijelz. (128)
Autom forgatás
Diabemutató – Időköz (129)
3 másodperc
Beállítás menü
Tételek
Visszaállítás erre (alapbeállításra)
LCD fényerő (130)
±0
Info kijelz.idő (130)
5 másodperc
Energiatakarék. (130)
3 perc
HDMI kimenet (131)
HD(1080i)pref.
Fájlszámozás (132)
Folyamatos
Mappanév (132)
Normálformátum
USB csatlakozás (133)
Háttértároló
HáttértárK. (134)
Választ.kártya
Menü indítás (135)
Tetejére
Törlés megerős. (135)
“V.von” előbb
Audió jelek (135)
Be
AF Mikro beáll. (136)
Ki
APS-C méretrögz (138)
Ki
140
Képek megtekintése a számítógépen
Képek másolása a számítógépre
Ebből a részből megtudhatja, hogyan másolhatja a memóriakártyán
lévő képeket az USB-kábellel csatlakoztatott számítógépre.
Ajánlott számítógépes környezet
A következő számítógép-kialakítást javasoljuk a fényképezőgép
képeinek importálásához.
x Windows
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/ Windows XP* SP3/Windows Vista* SP1
• Nem biztos, hogy szoftvereink kifogástalanul működnek a fent leírt
operációs rendszerek frissített verzióiban és a több operációs
rendszert tartalmazó számítógépeken.
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) kiadást.
USB aljzat: Szokásos tartozék
x Macintosh
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS X (v10.1.3 vagy
újabb)
USB aljzat: Szokásos tartozék
141
Képek megtekintése a számítógépen
Megjegyzések a fényképezőgép számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
• A működés a fent említett összes ajánlott számítógépes környezetekben sem
garantált.
• Ha egyszerre két vagy több USB-eszközt csatlakoztat egyetlen számítógéphez,
akkor a használt USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök, beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• USB-elosztó vagy -hosszabbítókábel használata esetén a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
felületre csatlakoztatása teszi lehetővé a legnagyobb sebességű átvitelt, mivel
e fényképezőgép Hi-Speed USB kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kommunikáció
nem áll azonnal helyre.
1. lépés: A fényképezőgép és a számítógép
összekapcsolása
1 Helyezzen felvételeket tartalmazó memóriakártyát
a fényképezőgépbe.
2 Helyezze be a kellőképpen feltöltött akkumulátort
a fényképezőgépbe, vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet a (nem mellékelt) hálózati
adapterhez/töltőhöz.
• Ha gyengén feltöltött akkumulátorral másolja képeit a számítógépre,
előfordulhat, hogy a másolás leáll, vagy a képadatok megsérülnek,
ha idő előtt lemerül az akkumulátor egység.
3 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
4 Ellenőrizze, hogy a
2 menü [USB csatlakozás] pontja
a [Háttértároló] lehetőségre van-e állítva (133. oldal).
5 Kösse össze a
fényképezőgépet és a
számítógépet.
• Az asztalon megjelenik az AutoPlay
varázsló.
1 Az USBcsatlakozóhoz
USB-kábel
2 Az USB
csatlakozóhoz
142
2. lépés: Képek másolása számítógépre
Windows esetén
Az alábbi példákon a képeket a „Documents”
(Windows XP: „My Documents”) mappába másoljuk.
1 Kattintson az [Open folder to
view files] (Windows XP:
[Open folder to view files] t
[OK]) gombra, amikor a
varázsló képernyője
automatikusan megjelenik
az asztalon.
• Ha nem jelenne meg a varázsló,
kattintson a [Computer] (Windows
XP: [My Computer]) t
[Removable Disk] lehetőségre.
2 Kattintson duplán a [DCIM] elemre.
• Ebben az esetben a „PMB” segítségével is importálhat képeket.
Képek megtekintése a számítógépen
3 Kattintson duplán a másolni
kívánt képfájlok mappájára.
A menü megjelenítéséhez
kattintson a jobb
egérgombbal egy képfájlra,
utána pedig kattintson a helyi
menü [Copy] pontjára.
• A képfájlok tárolási célmappájáról
további részleteket a 147. oldalon
olvashat.
143
4 Kattintson duplán a
[Documents] mappára. Most
a menü megjelenítéséhez a
jobb egérgombbal kattintson
a „Documents” ablakra, majd
kattintson a [Paste] pontra.
A képfájlok átmásolódnak a
„Documents” mappába.
• Ha a célmappa már tartalmaz a
másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor megjelenik a felülírás
megerősítését kérő párbeszédpanel.
Amikor felülírja a meglévő képet az
újjal, az eredeti fájl eltűnik. Ha
felülírás nélkül szeretne másolni
képfájlt a számítógépre, módosítsa a
fájlnevet, és utána másolja át a
képfájlt. Vegye azonban figyelembe,
hogy az átírt nevű fájlt
fényképezőgépe esetleg nem fogja
tudni lejátszani (147. oldal).
Macintosh esetén
1 Kattintson duplán az újonnan felismert ikonra t
[DCIM] t arra a mappára, ahol a másolni kívánt képek
vannak.
2 Húzza a képfájlokat a merevlemez ikonjára, és engedje
el őket.
A képfájlok a merevlemezre másolódnak.
144
Képek megtekintése a
számítógépen
Windows esetén
Ebben a szakaszban a „Documents” mappába (Windows XP: „My
Documents” mappába) másolt képek megtekintéséhez szükséges
műveletet írjuk le.
1 Kattintson a [Start] t
[Documents] parancsra.
• Ha Windows 2000 rendszert használ,
akkor kattintson duplán a [My
Documents] ikonra az asztalon.
2 Kattintson duplán a kívánt képfájlra.
Képek megtekintése a számítógépen
Megjelenik a kép.
Macintosh esetén
A kívánt képfájl megnyitásához kattintson duplán a
merevlemez ikonjára t a kívánt képfájlra.
Az USB-kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt műveleteket, mielőtt:
• Kihúzza az USB-kábelt.
• Kiveszi a memóriakártyát.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet.
145
x Windows esetén
Kattintson duplán a feladattálcán lévő
ikonra, majd kattintson az
(USB-háttértár) t [Stop] lehetőségre. Hagyja jóvá az eszközt a
megerősítést kérő párbeszédablakban, majd kattintson az [OK]
gombra.
Az eszköz ekkor lekapcsolódik.
x Macintosh esetén
Húzza a meghajtó vagy a memóriakártya ikonját a
„Thrash” ikonra.
A fényképezőgép lecsatlakozik a számítógépről.
146
Képfájlok tárolási célmappái és fájlnevei
A fényképezőgéppel rögzített képfájlok a memóriakártyán
mappákba vannak rendezve.
Példa: mappák megtekintése a Windows Vista rendszerben
Számítógépen tárolt képfájlok másolása
memóriakártyára és a képek megtekintése
Az alábbi példában a Windows rendszerű számítógépen
alkalmazandó eljárást írjuk le. Az 1. lépés nem szükséges, ha nem
módosította a fényképezőgép által adott fájlnevet.
147
Képek megtekintése a számítógépen
AEzen fényképezőgéppel rögzített
képadatokat tartalmazó mappák.
(Az első három számjegy a mappa
sorszáma.)
BDátum formátumban készíthet mappát
(132. oldal).
• Nem rögzítheti/játszhatja le a „MISC”
mappában levő képeket.
• A képfájlok elnevezése a következő.
Az ssss (fájl sorszám) egy 0001 és
9999 közti tetszőleges szám lehet.
A RAW-adatfájl és az annak megfelelő
JPEG-képfájl nevének numerikus része
azonos.
– JPEG fájlok: DSC0ssss.JPG
– JPEG fájlok (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW adatfájl (nem Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW adatfájl (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Előfordulhat, hogy a számítógép nem
jeleníti meg a kiterjesztést.
1 Kattintson a jobb
egérgombbal a képfájlra,
majd kattintson a [Rename]
parancsra. Módosítsa a
fájlnevet a „DSC0ssss”
értékre.
Az ssss helyére egy 0001 és 9999
közötti számot írjon.
• Ha felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak jelenik meg, írjon be
más számot.
• A számítógép beállításától függően
a kiterjesztés is megjelenhet.
A képek kiterjesztése JPG.
Ne módosítsa a kiterjesztést.
2 A következő sorrendben
másolja képeit a
memóriakártya mappájába.
1 Kattintson a jobb egérgombbal a
képfájlra, majd kattintson a [Copy]
parancsra.
2 Kattintson duplán a [Computer]
(Windows XP: [My Computer])
[Removable Disk] elemére.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a
[DCIM] mappában levő
[sssMSDCF] mappára, majd
kattintson a [Paste] parancsra.
• A sss helyén egy 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
Megjegyzés
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy nem tud bizonyos képeket
lejátszani.
148
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha a képfájlt számítógéppel
feldolgozták, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével
rögzítették.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy mappát a fényképezőgéppel
(133. oldal), majd másolja át a képfájlt.
Képek megtekintése a számítógépen
149
A szoftver használata
A fényképezőgéppel rögzített képek kezelésére és feldolgozására a
következő szoftvereket adjuk:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
„Remote Camera Control”
• Sony Picture Utility
„PMB” (Picture Motion Browser)
Megjegyzés
• A „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
Ajánlott számítógépes környezet
x Windows
Javasolt környezet az „Image Data Converter SR Ver.3”/„Image
Data Lightbox SR”/„Remote Camera Control” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows XP*
SP3/Windows Vista* SP1
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) kiadást.
CPU/Memória: Pentium 4 vagy gyorsabb, 1 GB RAM vagy több
ajánlott.
Képernyő: legalább 1024 × 768 képpont
A „PMB” futtatásához ajánlott környezet
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP* SP3/Windows Vista* SP1
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) kiadást.
CPU/Memória: Pentium III 500 MHz vagy gyorsabb, 256 MB RAM
vagy több (Ajánlott: Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb és 512 MB
RAM vagy több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület – legalább 200 MB
Képernyő: legalább 1024 × 768 képpont
150
x Macintosh
Javasolt környezet az „Image Data Converter SR Ver.3”/„Image
Data Lightbox SR”/„Remote Camera Control” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS X (v10.4/v10.5)
CPU: Power PC G4/G5 series (1,0 GHz vagy gyorsabb)/ Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy gyorsabb
Memória: 1 GB vagy több ajánlott.
Képernyő: legalább 1024 × 768 képpont
A szoftverek telepítése
x Windows
• A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezze be a (mellékelt)
CD lemezt a CD meghajtóba.
2 Kattintson az [Install] parancsra.
Győződjön meg róla, hogy mind a „Sony Image Data Suite”, mind a
„Sony Picture Utility” be van jelölve, majd hajtsa végre a képernyőn
megjelenő utasításokat.
151
Képek megtekintése a számítógépen
Megjelenik a telepítési
menüképernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor
kattintson duplán a [Computer]
(Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t
[Install.exe] fájlra.
• A Windows Vista rendszerben
megjelenhet az automatikus
lejátszás képernyő. Válassza a „Run
Install.exe” pontot, és telepítse a
programot a képernyőn megjelenő
utasítások szerint.
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD lemezt.
A következő szoftverek települnek, és megjelenik a parancsikonjuk az
asztalon.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
„PMB – Picture Motion Browser”
„PMB Guide”
x Macintosh
• A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-lemezt a CD-meghajtóba.
2 Kattintson duplán a CD ikonra.
3 Másolja át a [MAC] mappában lévő [SIDS_INST.pkg]
fájlt a merevlemez ikonra.
4 Kattintson duplán a mappába bemásolt
[SIDS_INST.pkg] fájlra.
Végezze el a telepítést a képernyőn megjelenő útmutatás szerint.
Megjegyzés
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő párbeszédablak, a
képernyőn megjelenő utasításokat követve indítsa újra a számítógépet.
152
Az „Image Data Converter SR” használata
Megjegyzés
• Ha RAW-adatként menti a képet, akkor a formátuma ARW2.1 lesz.
Az „Image Data Converter SR” programmal:
• Módosíthatja a RAW formátumban rögzített képeket, például
árnyalatfinomítással, élesítéssel stb.
• Finomíthatja a képeket a fehéregyensúly, az expozíció, a saját
beállítás stb. használatával.
• Mentheti a számítógépen megjelenített és szerkesztett képeket.
A mentés történhet RAW formátumban vagy általánosan
használható fájlformátumban.
• Az „Image Data Converter SR” programról bővebben a súgóban
olvashat.
A következő paranccsal indíthatja el a súgót: [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
x Macintosh
Kattintson duplán az [Application] mappából a [Sony Image Data
Suite] mappában levő [Image Data Converter SR Ver.3] ikonra.
A kilépéshez kattintson a [Quit Image Data Converter SR] (Kilépés
az Image Data Converter SR programból) lehetőségre az [IDC SR]
menüben.
153
Képek megtekintése a számítógépen
Az „Image Data Converter SR” elindítása/leállítása
x Windows
Kattintson az „Image Data Converter SR Ver.3” ikonra az asztalon.
A Start menüből a következő paranccsal indíthatja el: [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR
Ver.3].
A kilépéshez kattintson az
gombra a képernyő jobb felső részén.
Az „Image Data Lightbox SR” használata
Az „Image Data Lightbox SR” programmal a következőkre nyílik
lehetősége:
• A fényképezőgéppel rögzített RAW/JPEG képek megtekintése és
összehasonlítása.
• A képek értékelése egy ötös skálán.
• Színcímkék beállítása stb..
• A képek megjelenítése és módosítása az „Image Data Converter
SR” programban.
• Az „Image Data Lightbox SR” programról bővebben a súgóban
olvashat.
A következőképpen indíthatja el a súgót a Start menüből: [Start] t
[All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Lightbox SR].
Az „Image Data Lightbox SR” elindítása/leállítása
x Windows
Kattintson duplán az asztalon lévő [Image Data Lightbox SR] ikonra.
A Start menüből a következő paranccsal indíthatja el: [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox
SR].
A kilépéshez kattintson az
gombra a képernyő jobb felső részén.
Megjelenik a gyűjtemény mentésére szolgáló párbeszédablak.
x Macintosh
Kattintson duplán az [Application] mappából a [Sony Image Data
Suite] mappában levő [Image Data Lightbox SR] ikonra.
A kilépéshez kattintson a [Quit Image Data Lightbox SR] (Kilépés az
Image Data Lightbox SR programból) lehetőségre az [Image Data
Lightbox SR] menüben.
A „Remote Camera Control” használata
Kösse össze a fényképezőgépet és a számítógépet. Az „Remote
Camera Control” programmal:
• Beállíthatja a kamerát, illetve képet rögzíthet a számítógépről.
154
• Magára a számítógépre készíthet képet.
• Rendszeres időközönként fényképeket készíthet (csak Windows
rendszeren).
A következőképpen indíthatja el a súgót a Start menüből: [Start] t
[All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Remote
Camera Control].
1 Nyomja meg a MENU gombot, és állítsa a
2. beállítás
menü [USB csatlakozás] beállítását a [PC vezérlés]
értékre a választógomb v/V/b/B mozgatásával.
2 Kösse össze a
fényképezőgépet és a
számítógépet.
1 Az USB-
csatlakozóhoz
USB-kábel
3 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet,
majd indítsa el a „Remote Camera Control” programot.
Megjegyzés
• Ha úgy nyomja meg az exponáló gombot, hogy nem néz a keresőbe, zárja le a
szemlencse zárát a szemlencse-lezáró karral.
• A rendszeres időközönkénti fényképezés esetén a készülék képtovábbítási
módja az
(Egyképes tovább.) értékre van beállítva. Ha nem sikerül élesre
állítani a képet, nem exponál a fényképezőgép (csak ha a kézi fókusz van
kiválasztva vagy a
Felvételi menü [Elsőbbs.beáll.] beállításának [Kioldás]
az értéke).
155
Képek megtekintése a számítógépen
2 A USB
csatlakozóhoz
Az „Remote Camera Control” elindítása/leállítása
x Windows
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t
[Remote Camera Control] parancsra.
A kilépéshez kattintson az
gombra a képernyő jobb felső részén.
x Macintosh
Kattintson duplán az [Application] mappából a [Sony Image Data
Suite] mappában levő [Remote Camera Control] ikonra.
A kilépéshez kattintson a [Quit Remote Camera Control] (Kilépés az
Remote Camera Control programból) lehetőségre a [Remote
Camera Control] menüben.
Az „PMB” használata
Megjegyzés
• A „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
Az „PMB” programmal:
• A fényképezőgéppel készített
képeket importálhatja és
megjelenítheti a monitoron.
• A felvétel dátuma szerint naptárba
rendezheti a képeket a
számítógépen.
• Retusálhatja (vörösszem-javítás
stb.), kinyomtathatja, és e-mail
mellékletként elküldheti a képeket,
módosíthatja a felvétel dátumát, és
így tovább.
• Kinyomtathatja vagy mentheti a képeket dátummal.
• A képeket CD- vagy DVD-lemezre írhatja.
• A „PMB” programról bővebben a „PMB Guide” című
dokumentumban olvashat.
156
A „PMB Guide” az asztalon lévő
(PMB Guide) parancsikonnal
indítható el. A Start menüből a következő paranccsal indíthatja el:
[Start] t [All Programs] (Windows 2000: [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Az „PMB” elindítása/leállítása
Kattintson duplán a
(PMB – Picture Motion Browser) ikonra az
asztalon.
Vagy a Start menüből: [Start] t [All Programs] (Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t [PMB – Picture Motion
Browser].
A „PMB” programból való kilépéshez kattintson az
gombra a
képernyő jobb felső részén.
Megjegyzés
• A „PMB” első indításakor megjelenik az Információs eszköz megerősítést
kérő üzenete. Válassza a [Start] pontot. Ez a funkció a legfrissebb hírekről,
szoftverfrissítésekről stb. tájékoztatja Önt. A beállítás később módosítható.
Képek megtekintése a számítógépen
157
Képek nyomtatása
Képek nyomtatása úgy, hogy a
fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja
Akkor is kinyomtathatja a
fényképezőgépén készült képeket, ha
nincs számítógépe. Elég, ha a
fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja. A „PictBridge” a CIPA
szabványon alapszik. (CIPA: Camera
& Imaging Products Association)
Megjegyzés
• Nem nyomtathatja ki a RAW képeket.
1. lépés: A fényképezőgép beállítása
Megjegyzés
• Javasoljuk, hogy használjon (nem mellékelt) hálózati adaptert/töltőt, nehogy
nyomtatás közben kikapcsoljon a fényképezőgép.
1 Nyomja meg a MENU gombot, és állítsa a
2.
beállítás menü [USB csatlakozás] beállítását a [PTP]
értékre a választógomb v/V/b/B mozgatásával.
2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és helyezze be a
memóriakártyát, amelyre felvette a képeket.
158
2. lépés: A fényképezőgép csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
1 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
nyomtatóhoz.
1 Az USBcsatlakozóhoz
USB-kábel
2 A USB
csatlakozóhoz
2 Kapcsolja be a fényképezőgépét és a nyomtatót.
Megjelenik a képkiválasztó képernyő.
3. lépés: Nyomtatás
1 A választógomb b/B mozgatásával jelölje ki a
kinyomtatandó képet, majd nyomja meg a
választógomb közepét.
2 Ha más képeket is ki szeretne nyomtatni, ismételje meg
az 1. lépést.
3 Nyomja meg a MENU gombot, és állítsa be az egyes
tételeket.
• Az elemek beállításáról bővebben itt olvashat: „PictBridge menü”.
159
Képek nyomtatása
• A kiválasztás visszavonásához nyomja meg ismét a választógomb
közepét.
4 Válassza a [Nyomtatás] t [OK] lehetőséget, majd
nyomja meg a választógomb közepét.
A képet kinyomtatja a nyomtató.
• Miután megjelenik a nyomtatás befejeződését jelző ablak, nyomja
meg a választógomb közepét.
A nyomtatás visszavonása
Nyomtatás közben a választógomb közepének megnyomása
visszavonja a nyomtatást. Húzza ki az USB-kábelt, vagy kapcsolja ki a
fényképezőgépet. Ha ismét nyomtatni akar, kövesse a fenti 1. – 3.
lépést.
PictBridge menü
1. oldal
Nyomtatás
Kinyomtatja a kiválasztott képeket. További részletekért lásd: „3. lépés:
Nyomtatás”.
Mennyiség.b.á.
Nyomtatási példányszámként legfeljebb 20-at adhat meg. Minden kiválasztott
kép az itt megadott példányban kerül kinyomtatásra.
Papír méret
Automatikus
A nyomtató beállítása
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Széles
10,2×18,1 cm
A3+
329×483 mm
160
Elrendezés
Automatikus
A nyomtató beállítása
1db/nincskeret
Keret nélkül, 1 kép/lap
1 db
1 kép/lap
2 db
2 kép/lap
3 db
3 kép/lap
4 db
4 kép/lap
8 db
8 kép/lap
Index
Az összes kiválasztott képet
indexnyomatként nyomtatja ki.
A nyomtatási elrendezést a nyomtató
beállítása határozza meg.
Dátum ráírás
Nap és időpont
A dátumot és időt is a képre
nyomtatja.
Dátum
A képre nyomtatja a dátumot.
Ki
Nem nyomtatja rá a dátumot.
2. oldal
Minden jel törl
Amikor megjelent az üzenet, válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a
választógomb közepét. Eltűnik az összes képről a DPOF jel. Ha nyomtatás
nélkül vonja vissza a beállításokat, válassza ezt a lehetőséget.
Nyomtatás a távvezérlővel
Ha a (nem mellékelt) HDMI kábellel HDTV készülékkel köti össze a
fényképezőgépet, megnézésük közben egyszerűen ki is nyomtathatja
képeket.
1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez és a
nyomtatóhoz (103. és 159. oldal).
161
Képek nyomtatása
Mappa nyomtatás
A memóriakártyán lévő összes képet kinyomtatja. Amikor megjelent az üzenet,
válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb közepét.
2 Jelenítse meg a kinyomtatni kívánt képet.
3 Nyomja meg a távvezérlő PRINT (Nyomtatás) gombját.
Megjegyzés
• A fényképezőgép menübeállításától függetlenül a nyomtatási beállítás a
következő:
– A lapok száma: 1 db
– Papír méret: Automatikus
– Elrendezés: Automatikus
– Dátum ráírás: Ki
• Ha a fényképezőgép a (mellékelt) videokábellel csatlakozik a TVkészülékhez, a PRINT gomb nem működik.
162
Egyéb
Műszaki adatok
(a fényképezés
körülményeitől és a
használt objektívtől
függően változhat)
Fényképezőgép
[Porosodásgátló]
[Rendszer]
Fényképezőgép típusa
Digitális egyaknás
tükörreflexes
fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Minden α objektív (DT
objektív kivételével*)
* DT típusú objektív használata
esetére nem garantálható a kép
minősége, mivel a kép sarkai
sötétebbé válnak, és a fényképezőgép
nem felel meg az elsődleges AE
teljesítménykövetelményeknek.
[APS-C méretrögz] automatikusan
választja ki.
Objektív
Rendszer
[Kereső]
Típus
A fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma
Kb. 24 610 000 képpont
Képformátum
35 mm-es (35,9×24,0)
CMOS szenzor
Szférikus éles matt
(cserélhető, kiegészítő)
Képkocka lefedettsége
Kb. 1
Nagyítás
Dioptriabeállító
–3,0 – +1,0 m–1
[Autofókusz rendszer]
Rendszer
Képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
SteadyShot Kompenzációs lehetőség
Körülbelül 2,5 EV – 4
EV csökkentés a
zársebességben
TTL fázisérzékelő
rendszer, CCD soros
érzékelők (központi
hajszálkeresztérzékelővel, F2,8
érzékelő)
Mérési pont
9 pont és 10 kiegészítő
mérési pont
Érzékenységi tartomány
0 – 18 EV (ISO 100
egyenérték mellett)
AF segédfény
Kb. 1 – 7 m
163
Egyéb
Rendszer
0,74-szoros 50 mm-es
objektívvel végtelennél,
–1 m–1
Szem pontja Körülbelül 20 mm-re a
szemlencsétől
ISO-érzékenység (ajánlott expozíciós
érték)
AUTO, 100 – 6400
[SteadyShot]
Rögzített szemszintrendszerű
pentaprizmával
Mattüveg
[Képérzékelő]
A fényképezőgép képpontjainak
teljes száma
Kb. 25 720 000 képpont
Feltöltődésgátló
bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
[Expozíció]
[Egyéb]
Fénymérési cella
40 részes, méhsejtmintájú SPC
PictBridge kompatibilis
Fénymérési tartomány
0–20 EV (2–20 EV
pontszerű fényméréssel),
(ISO 100-nál F1,4
objektívvel)
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány
1/8000 másodperctől 30
másodpercig, végtelen
Exif Print
kompatibilis
PRINT Image Matching III
kompatibilis
Méretek
Kb. 156,3 × 116,9 ×
81,9 mm (szé./ma./mé, a
kinyúló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 850 g (akkumulátor,
memóriakártya és váz
tartozékok nélkül)
Működési hőmérséklet
0 – 40°C
(Microdrive használata
esetén: 5 – 40 °C)
Exif
Exif Ver.2.21
Vakuszinkron sebessége
1/250 másodperc
(SteadyShot
bekapcsolva),
1/200 másodperc
(SteadyShot
kikapcsolva),
USB-kommunikáció:
Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibilis)
[Adathordozó]
Névleges bemeneti feszültség
100 V – 240 V~, 50/60 Hz
CompactFlash kártya
(TypeI,II), Microdrive,
„Memory Stick Duo”
BC-VM10
Akkumulátortöltő
Kimeneti feszültség
8,4 V=, 750 mA
[LCD képernyő]
Működési hőmérséklet-tartomány
0 – 40°C
LCD-panel 7,5 cm (3,0 típusú) TFT
meghajtás
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20 – +60°C
Képpontok száma
921 600 (640 ×3 (RGB) ×
480) pont
Befoglaló méretek
Kb. 70 × 25 × 95 mm
(szé./ma./mé)
[LCD képernyő]
Tömeg
Hátulról megvilágítva
[Tápellátás, általános]
Használt akkumulátor
Akkumulátor NPFM500H
164
Kb. 90 g
Akkumulátor NP-FM500H
Akkumulátor
Lítiumionos
akkumulátor
Maximális feszültség
8,4 V=
Névleges feszültség
7,2 V=
Maximális töltőáram
2,0 A
Maximális töltőfeszültség
8,4 V=
Kapacitás 11,8 Wh (1 650 mAh)
Befoglaló méretek
Kb. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szé./ma./mé)
Tömeg
Kb. 78 g
A forma és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
165
Egyéb
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association (Japán
elektronika- és
számítástechnika-ipari
egyesület)) által kiadott
DCF(Design rule for Camera
File system) egyetemes szabvány
előírásainak.
• Nem garantálható azonban az
ezzel a fényképezőgéppel felvett
képek lejátszása más
készülékeken, valamint más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
,a
„Memory Stick PRO”, a
, a „Memory
Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
,a
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
a
,a
„Memory Stick Micro”, a
„MagicGate” és a
Sony Corporation védjegye.
• „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• A Microsoft, Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI logó és a
High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing
LLC. védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• A Macintosh, a Mac OS, az
iMac, az iBook, a PowerBook, a
Power Mac és az eMac az Apple
Inc védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX,
a Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A CompactFlash a SanDisk
Corporation védjegye.
• A Microdrive a Hitachi Global
Storage Technologies bejegyzett
védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mesterfokú D-tartomány opt.
az
Apical Limited
technológiájával működik.
• Az ebben az útmutatóban
előforduló további rendszer- és
terméknevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy
gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ vagy
® szimbólumokat nem tüntettük
fel minden esetben ebben az
útmutatóban.
166
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal,
próbálja meg a következő megoldásokat. Ellenőrizze a lehetőségeket
a 167–173. oldalon. Ha nem boldogul, forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
1
Ellenőrizze a következő elemeket.
2
Távolítsa el az akkumulátort, majd egy perc múlva helyezze be
ismét, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
3
Állítsa vissza a beállításokat (138. oldal).
4
Ha nem boldogul, forduljon Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése nem helyes, illetve
elegendő hátralévő akkumulátor-üzemidőt jelez ki, de az
akkumulátor túl gyorsan lemerül.
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Ha adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
végezzen valamilyen műveletet fényképezőgépen, például nyomja be
félig az exponáló gombot (130. oldal).
167
Egyéb
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen
meleg vagy hideg helyen használják (177. oldal).
• A kijelzett hátralevő üzemidő nem egyezik a ténylegessel. Teljesen
merítse le, majd töltse fel az akkumulátort.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort
(11. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (13. oldal). Cserélje ki egy
újra.
Képek felvétele
Semmi sem látható az LCD képernyőn, noha a fényképezőgép
be van kapcsolva.
• Az alapértelmezett beállításban az LCD képernyő kikapcsol, ha több
mint öt másodpercig nem nyúlnak a géphez, hogy a lehető legkisebbre
csökkentse az akkumulátor fogyását. Módosíthatja, mennyi idő múlva
kapcsoljon ki az LCD-képernyő (130. oldal).
• Az LCD képernyő ki van kapcsolva. Nyomja meg a DISP (Kijelző)
gombot, hogy bekapcsoljon az LCD-képernyő (35. oldal).
Nem tiszta a kép a keresőben.
• Állítsa be pontosan a dioptriaskálát a dioptriabeállító tárcsa
segítségével (21. oldal).
A zár nem old ki.
• Ellenőrizze a memóriakártya szabad kapacitását (26. oldal). Ha
megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (99. oldal).
– Cserélje ki a memóriakártyát.
• A zár nem oldható ki akkor, amikor a tárgy nem éles (113. oldal).
• Ha a fényképezőgépet csillagászati távcsőhöz vagy hasonlóhoz
csatlakoztatja, állítsa be az M értéket, és készítse el a képet.
A felvétel hosszú ideig tart.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció (114. oldal). Ez nem hiba.
• RAW üzemmódban fényképez (108. oldal). Mivel a RAW kép nagy, a
RAW üzemmódú fényképezés időigényes lehet.
Pontatlan a dátum és az idő.
• Állítsa be a dátumot és az időt (20. és 131. oldal).
A rekesznyílás érték és/vagy a zársebesség villog, amikor félig
nyomják le az exponáló gombot.
• Mivel a tárgy túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép
által használt tartományon. Állítsa be ismét.
168
A kép fehéres (becsillanás).
Túl sok fény jelenik meg a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény került az
objektívbe. Csatlakoztasson egy objektívárnyékolót.
A kép sarkai túl sötétek.
• Ha valamilyen szűrőt vagy árnyékolót használ, akkor vegye azt le és
próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az
árnyékoló nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat,
hogy a szűrő vagy az árnyékoló részben megjelenik a képen. Némely
objektív optikai tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép széle túl
sötéten jelenik meg (nincs elegendő fény). Ilyen esetekben a
rekesznyílás 1-2 lépéssel való csökkentésével kiküszöbölhető lehet ez
a jelenség.
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD-képernyőn.
• Ez nem hiba. Ezek a pontok nem kerülnek a képre (4. oldal).
Villog a keresőben az EV skála b B.
• A téma túl világos, illetve túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet lejátszani a képeket.
Egyéb
• Számítógépen módosították a mappa-/fájl nevét (147. oldal).
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, illetve ha a képfájlt más típusú
fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB
kapcsolatot (145. oldal).
A kép nem jelenik meg a TV-képernyőn.
• Ellenőrizze a [Videó kimenet] menüpontot, hogy a fényképezőgép
videokimeneti jele a TV színrendszerének megfelelően van-e beállítva
(102. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e (101. oldal).
169
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgéppel nem lehet törölni a képet.
• Vonja vissza a törlésvédelmet (126. oldal).
Számítógépek
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Használja a (mellékelt) USB-kábelt (142. oldal).
• Húzza ki az USB-kábelt, és erősen nyomja újra a helyére.
• Állítsa az [USB csatlakozás] menüpontot a [Háttértároló] értékre
(142. oldal)
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül
minden más készüléket a számítógépe USB aljzataiból.
Nem tud képeket másolni.
• Ha a fényképezőgépből számítógépébe szeretné másolni a képeket,
de nyitva van a kártyarekesz fedele, a másolás nem működik. Másolás
előtt és közben ne nyissa ki a kártyarekesz fedelét.
• Ha a számítógép által formázott memóriakártyára fényképez,
előfordulhat, hogy nem tudja képeit a számítógépre másolni.
Fényképezzen a fényképezőgépével formázott memóriakártyára
(125. oldal).
Memóriakártya
Nem helyezhető be a Memóriakártya.
• Rossz irányban próbálja behelyezni. Fordítsa a megfelelő irányba, úgy
helyezze be (16. oldal).
Nem lehet írni a memóriakártyára.
• Megtelt a Memóriakártya. Törölje a szükségtelen képeket (99. oldal).
• Használhatatlan a behelyezett memóriakártya (16. oldal).
Véletlenül megformázott egy memóriakártyát.
• A formázással az összes adatot törölte a memóriakártyáról. Nem lehet
visszaállítani az adatokat.
170
Távvezérlő
Nem működik a fényképezőgéphez adott távvezérlő.
• A fényképezéshez a képtovábbítási módot állítsa (Távvezérlő)
értékre. A lejátszáshoz csatlakoztassa a fényképezőgépet TV
készülékhez.
• Vigyázzon, ne nézzen a távérzékelő erős fényforrások – például a Nap
vagy erős lámpa – felé. Ellenkező esetben nem működik a
fényképezőgéphez adott távvezérlő.
• Lehet, hogy lencse vagy árnyékoló védi a távérzékelőt az erős fénytől.
Olyan helyről működtesse a távvezérlőt, ahonnan a fényét „látja” a
fényképezőgép.
Egy másik DVD-eszközzel működési zavarok tapasztalhatók a
fényképezőgéphez mellékelt távvezérlő használata során.
• A DVD-készülék vezérlési üzemmódját állítsa el a DVD 2-ről valami
másra, vagy takarja el érzékelőjét fekete papírral.
Nyomtatás
A következő tételekkel kapcsolatban olvassa el a „PictBridge
kompatibilis nyomtató” című részt is (a következőkben).
Furcsa a kép színe.
• Ha az Adobe RGB üzemmódban felvett képeket olyan sRGB
nyomtatóval nyomtatja ki, amely nem kompatibilis az Adobe RGB
(DCF2.0/Exif2.21) formátummal, a képek halványabban jelennek
meg (110. oldal).
• Előfordulhat, hogy a nyomtató levágja a képek bal, jobb, felső és alsó
szélét. Az oldal levágása különösen [16:9] méretaránnyal készült
felvételek kinyomtatásakor fordulhat elő.
• Ha saját nyomtatójával nyomtatja ki a képeket, kapcsolja ki a levágás
vagy keret nélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
171
Egyéb
A nyomtató levágja a képek két szélét.
Nem nyomtatható ki a dátum a képre.
• A „PMB” programmal rányomtatható a képre a dátum (156. oldal).
• A fényképezőgép maga nem tudja ráfényképezni a dátumot a
képekre. Tekintve azonban, hogy a fényképezőgéppel felvett képek
tartalmazzák a dátuminformációt, az ilyen Exif információkat olvasni
tudó nyomtatók rá tudják nyomtatni a képre a dátumot. Az Exif
kompatibilitásról további információk a nyomtató vagy a szoftver
gyártójától kérhetők.
• A szaküzletek külön kérésre rá tudják nyomtatni a dátumot a
képekre.
PictBridge kompatibilis nyomtató
További részletekkel a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutató
vagy a nyomtató gyártója szolgál.
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan
nyomtatóhoz, amely nem felel meg a PictBridge szabványnak.
Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató PictBridge
kompatibilis-e vagy sem.
• Állítsa az [USB csatlakozás] menüpontot a [PTP] értékre (158. oldal)
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt. Ha hibaüzenetet
jelez a nyomtató, tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatót.
Nem nyomtatható ki kép.
• A RAW képeket nem lehet kinyomtatni.
• Előfordulhat, hogy más fényképezőgéppel készített, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A „---- -- --” jel kerül a kép dátumbeillesztési helyére.
• A felvétel dátumát nem tartalmazó képek nem nyomtathatók ki
beillesztett dátummal. Állítsa a [Dátum ráírás] menüpontot a [Ki]
értékre, és újra nyomtassa ki a képet (161. oldal).
172
Egyéb
A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a „Dátumot és
időt beállítja?” kérdés.
• A fényképezőgépet alacsony akkumulátortöltési szinttel vagy
akkumulátor nélkül, használaton kívül hagyták. Töltse fel az
akkumulátort, és állítsa be újra a dátumot (20. oldal). Ha az
időbeállítást akkucsere esetén minden alkalommal elveszti, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A felvehető képek száma nem csökken vagy egyszerre kettővel
csökken.
• Ez azért van, mert amikor JPEG-képet készít, a tömörítési arány és a
tömörítés utáni képméret a képtől függően változik (108. oldal).
A beállítás a visszaállítási eljárás nélkül visszaáll.
• Az akkumulátort úgy vették ki, hogy a főkapcsoló az ON beállításon
állt. Amikor eltávolítja az akkumulátort, bizonyosodjon meg arról,
hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva, és a memóriaműködés-jelző
nem világít (11. oldal).
A fényképezőgép nem megfelelően működik.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet. Távolítsa el az akkumulátort, és
helyezze be ismét. Ha (nem mellékelt) hálózati adaptert/töltőt
használ, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt. Ha a fényképezőgép
forró, hagyja lehűlni, mielőtt megpróbálkozna ezzel a hibaelhárító
eljárással. Ha a fényképezőgép továbbra sem működik az előbbiek
elvégzése után, akkor forduljon Sony forgalmazójához, illetve a
helyileg illetékes Sony szervizhez.
• A SteadyShot funkció nem működik. Folytathatja a fényképezést, de
a SteadyShot funkció nem fog működni. Kapcsolja ki és be a
fényképezőgépet. Ha a SteadyShot skála tovább villog, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
„--E-” látható az LCD képernyő jobb alsó sarkában.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be ismét. Ha így sem
szűnik meg a fenti kijelzés, formázza meg a memóriakártyát.
173
Egyéb
Villog a SteadyShot skála öt sávja a kereső jobb alsó sarkában.
Figyelmeztető
üzenetek
Ha a következő üzenetek
megjelennek, akkor kövesse az
utasításokat.
Csak “InfoLITHIUM” akku
• Nem kompatibilis
akkumulátor van a gépben.
Dátumot és időt beállítja?
• Állítsa be a dátumot és az
időt. Ha hosszú időn át nem
használta a fényképezőgépet,
töltse fel a beépített
segédakkumulátort (20. és
177. oldal).
A tápellátás elégtelen.
• Lemerült akkumulátorral
próbált [Tisztítási mód]
műveletet végrehajtani. Töltse
fel az akkumulátort vagy
használja a (nem mellékelt)
hálózati adaptert/töltőt.
Nincs Memory Stick
Nincs CF kártya
• A fényképezőgépben levő
memóriakártya típusa eltér a
Beállítás menü
[Memóriakártya] pontjában
beállítottól. Állítsa be
helyesen.
174
A Memory Stick nem
használható. Formázza?
A CF kártya nem használható.
Formázza?
• A memóriakártyát
számítógéppel formázták meg,
és a fájl formátumát
megváltoztatták, vagy a kártyát
más eszközzel formázták meg.
Válassza az [OK] lehetőséget,
majd formázza meg a
memóriakártyát. Használhatja
a memóriakártyát, azonban
minden korábbi adat törlődik
róla. A formázás többkevesebb időt vesz igénybe.
Ha az üzenet még mindig
megjelenik, cserélje ki a
memóriakártyát.
Kártya hiba
• Nem kompatibilis a
Memóriakártya, vagy nem
sikerült a formázása.
Csak olvasható memória
• A fényképezőgép nem tud
erre a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára felvételt
készíteni, illetve képeket
törölni róla.
A Memory Stick újra
behelyezése
Újra helyezze be a CF kártyát
• A behelyezett memóriakártya
nem használható ebben a
fényképezőgépben.
• Sérült a memóriakártya.
• Szennyezettek a
memóriakártya érintkezői.
Feldolgozás... Művelet
végzése nem lehetséges.
• Miközben a puffermemória
tele volt, az előnézet gomb
megnyomásával megpróbálták
aktiválni az intelligens
előnézeti funkciót.
Érvénytelen művelet
• BULB expozíciós módban
próbálták meg használni az
intelligens előnézeti funkciót.
Formázáshoz használja a a
Memory Stick nyílást.
• A [Kiold kártya n.] lehetőség
értéke [Letiltás]. Állítsa
[Engedélyezés] értékre, vagy
helyezzen be egy
memóriakártyát.
Nem tudja kijelezni.
• Előfordulhat, hogy másik
fényképezőgéppel felvett vagy
számítógéppel
megváltoztatott képek nem
jeleníthetők meg.
Nincs feltéve objektív. A zár
letiltva.
• Az objektív nincs megfelelően
csatlakoztatva, vagy
egyáltalán nincs
csatlakoztatva.
• Ha a fényképezőgépet
csillagászati távcsőhöz vagy
hasonlóhoz csatlakoztatja,
állítsa be a felvételi
üzemmódot az M értékre.
Nem tud nyomtatni.
• RAW képeket próbált
megjelölni DPOF jelöléssel.
Ellenőrizze a csatla- koztatott
eszközt.
• A kapcsolat nem hozható
létre. Húzza ki az USB-kábelt
és csatlakoztassa újra.
175
Egyéb
• Adapterrel a CF
kártyarekeszbe helyezett
„Memory Stick Duo” nem
formázható. Helyezze
közvetlenül a „Memory Stick
Duo” kártyarekeszbe a
„Memory Stick Duo” kártyát,
és úgy formázza meg.
Nincs Memory Stick
behelyezve. A zár letiltva.
Nincs CF kártya behelyezve.
A zár letiltva.
A fényképezőgép túl meleg.
Hagyja hűlni.
• Felforrósodott a
fényképezőgép, mert sokáig
folyamatosan használták.
Kapcsolja ki. Hűtse le a
fényképezőgépet, és várjon,
amíg újra fényképezhet vele.
Fényképezőgép hiba
Rendszer hiba.
• Kapcsolja ki a
fényképezőgépet, vegye ki,
majd újra helyezze be az
akkumulátort. Ha az üzenet
gyakran megjelenik, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve
a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Fedél nyitva
• A fényképezéshez csukja be a
kártyarekesz fedelét.
Nem tud képet nagyítani.
Nem tudja a képet forgatni.
• Más fényképezőgéppel felvett
képek nem mindig nagyíthatók
vagy forgathatók el.
Egyik kép sem változott
• A képek specifikációjának
módosítása nélkül próbálta
levédeni vagy DPOF jelöléssel
megjelölni őket.
176
Nem lehet több mappa
• Az adathordozón már van
„999”-cel kezdődő nevű
mappa. Így nem hozható létre
új mappa.
Nyomtatás visszavonva.
• Visszavonták a nyomtatási
feladatot. Húzza ki az USBkábelt vagy kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
Nem tudja megjelölni.
• RAW képeket próbált
megjelölni a PictBridge
képernyőn.
Nyomtató hiba
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy ép-e a
kinyomtatni kívánt kép.
A nyomtató foglalt
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken:
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Napon parkoló autóban és
hasonló forró helyeken a
fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfényen vagy
fűtőtesthez közel
a fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Vigyázzon, hogy homok vagy por
ne kerüljön a fényképezőgépbe.
Ez a fényképezőgép hibás
működését okozhatja, és néhány
esetben e működési hiba nem
javítható.
A hordozásról
A fényképezőgép 0°C és 40°C
közötti hőmérsékleten használható
(Microdrive használatakor: +5°C
és +40°C között). Nem javasoljuk
a fényképezést különösen hideg,
vagy meleg helyeken, a fenti
hőmérséklet-tartományokon kívül.
A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
hirtelen meleg helyre viszik, pára
csapódhat le belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Ha kicsapódott rá a pára
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várjon kb. 1 órát, amíg a nedvesség
elpárolog. Vegye figyelembe, hogy
ha belül nedves objektívvel
fényképez, akkor nem lesz tiszta a
felvétel.
A beépített
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely a készülék be-, vagy
177
Egyéb
• Feltétlenül legyen felhelyezve az
objektív sapka vagy a váz-sapka,
amikor nem használja a
fényképezőgépet. A váz-sapka
felhelyezésekor távolítsa el az
összes port a sapkáról, mielőtt
ráhelyezi a fényképezőgépre.
A működési
hőmérsékletről
kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodik a dátum, idő és más
beállítások megőrzéséről.
Ez a segédakkumulátor
folyamatosan töltődik, amikor a
fényképezőgépet használják. Ha
azonban csak rövid ideig
használják a fényképezőgépet,
akkor fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül 8 hónapig egyáltalán
nem használják a
fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt az
akkumulátort a fényképezőgép
használata előtt.
A fényképezőgép a
segédakkumulátor
feltöltöttségétől függetlenül
mindig használható, ha nem
akarják rögzíteni vele a dátumot és
időt is. Ha a fényképezőgép
beállításai a beépített
segédakkumulátor minden
feltöltésekor visszaállnak az
alapértelmezett beállításokra, az
akkumulátor valószínűleg elérte
élettartama végét. Ilyen esetben
forduljon Sony forgalmazójához
vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen be teljesen feltöltött
akkumulátort a fényképezőgépbe,
vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet (nem mellékelt)
hálózati adapterhez/töltőhöz,
és hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva 24 óráig vagy tovább.
178
Megjegyzések a
felvételről/lejátszásról
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék
helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép por- és
nedvességálló, de nem víz- és
fröcskölés álló. Ha esőben
használja, vigyázzon, hogy se a
fényképezőgép, se az objektív ne
ázzon meg. Ha használat közben
elpiszkolódott, tisztítsa meg,
mielőtt elteszi. A
fényképezőgépen maradt víz,
homok, por, só, stb. zavarhatja a
gép működését.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fénybe levett objektíven, vagy a
keresőn keresztül. Ez szeme
maradandó károsodását
okozhatja. Fényképezőgépe is
elromolhat.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely erős
rádióhullámokat gerjeszt, vagy
sugárzást bocsát ki. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép használata
homokos vagy poros helyen
hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor
távolítsa el a fényképezőgép
használata előtt (177. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon felül,
hogy hibásan működhet, és
alkalmatlanná válhat a képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
illetve a képadatok sérülését,
károsodását vagy elvesztését
okozhatja.
• A fényképezőgépet, mellékelt
tartozékokat stb. gyerekektől
távol tárolja. A „Memory Stick
Duo” kártyát és az egyéb apró
tartozékokat véletlenül le lehet
nyelni. Ilyen esetben
haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
A mattüveg kezelésére
vonatkozó megjegyzések
• Figyeljen arra, hogy ne érintse
meg a mattüveget, a tükröt stb.
az ujjával.
• Ha por kerül a mattüveg
felületére, távolítsa el azt egy
légfúvóval. Ebben az esetben ne
használjon spray tisztítót.
• Ha a mattüveg megkarcolódik
vagy olajos lesz, vegye fel a
kapcsolatot a Sony
forgalmazójával vagy a helyileg
illetékes Sony szervizzel.
Egyéb
179
Tárgymutató
Tárgymutató
Számok
CF kártya .................................. 16
40 részes, méhsejt mintájú
fénymérés..............................65
D
A
Adobe RGB............................110
AE rögzítés ...............................67
AEL gomb ..............................120
AF finombeállítás...................136
AF mező ....................................54
AF segédfény ............................56
AF/MF vezérlés ........................59
Akkumulátor ............................11
Akkumulátor feltöltése .............9
Alapértelmezés
visszaállítása........................138
APS-C méret...........................138
Audiojelek...............................135
Autom. ISO tartomány..........112
Automata programozás ...........44
Automatikus fókusz .................52
Automatikus vaku....................61
Automatikus visszanézés.......119
Dátum/idő beállítása ............... 20
Dátumráírás ........................... 127
Diabemutató .......................... 129
Dioptriabeállító ....................... 21
DISP gomb ......................... 35, 91
DPOF beállítás ...................... 126
DRIVE gomb........................... 82
D-tartomány optimalizáló ...... 77
E
B
Egyéni fehéregyensúly............ 75
Egyképes AF............................ 52
Egyszeri belövés ...................... 84
Előnézet.................................... 88
Előre beállított
fehéregyensúly ..................... 73
Elsőbbség beállítása .............. 113
Energiatakarékos .................. 130
EV skála ....................... 49, 68, 85
Expozíció rögzítés ................... 67
Expozíció üzemmód ................ 44
Expozíciókompenzáció........... 66
Belövés ......................................84
BULB fényképezés ..................50
É
Élesség ...................................... 78
C
C gomb ....................................109
180
F
Fájlszámozás........................... 132
Fehéregyensúly ........................ 72
Fehéregyensúly belövése ........ 86
Felhasználói gomb ................. 109
Felvételi mód
visszaállítása ....................... 116
Fényképezés ............................. 42
Fénymérési üzemmód ............. 65
Fn gomb .................................... 41
Folyamatos AF ........................ 52
Folyamatos belövés ................. 84
Folyamatos fényképezés ......... 83
Forgatás .................................... 93
Formázás................................. 125
Fókusz ....................................... 52
Fókuszáló képernyő .............. 137
Fókuszkijelzés .......................... 53
Fókuszrögzítés ......................... 55
GY
Gyors keres .............................. 41
Image Data Lightbox SR ...... 154
Indexképernyő ......................... 95
Indexnyomat........................... 127
Információ kijelzése - idő...... 130
Intelligens előnézet.................. 88
ISO érzékenység ...................... 71
J
JPEG ....................................... 108
K
Kereső ................................. 21, 38
Kép megtekintése ............ 91, 101
Képernyőpanel......................... 37
Képméret ................................ 107
Képminőség ............................ 108
Képtovábbítási mód ................ 82
Kézi eltolás ............................... 50
Kézi expozíció .......................... 48
Kézi fókusz ............................... 57
Kontraszt................................... 78
Középre súlyozott .................... 65
Közvetlen kézi fókusz ............. 58
H
L
I
M
Image Data Converter SR.... 153
Mappa kiválaszt ..................... 133
Lassú szinkron.......................... 62
LCD fényerő .......................... 130
LCD képernyő ................... 34, 97
Lejátszási kijelző .................... 128
Lenyomás félig ................. 42, 114
181
Tárgymutató
Hátsó szinkron ......................... 61
Háttérfény ................................ 67
HDMI kimenet ...................... 103
Hisztogram ......................... 92, 98
Hosszú expozíció
zajcsökkentése ................... 114
Mappanév................................132
„Memory Stick Duo”...............16
Memória ....................................90
MENU gomb ..........................105
Menülista.................................105
Méretarány..............................107
Microdrive.................................16
Műszaki adatok ......................163
N
Nagy ISO zajcsökkentés ........115
Nagyított képernyő ..................94
Nagysebességű szinkron ..........63
R
RAW ............................... 108, 153
Rekesznyílás............................. 46
Remote Camera Control ...... 154
Rögzítés kijelzője................... 122
Rögzíthető képek száma... 12, 26
S
Saját beállítás ........................... 78
Sötét terület.............................. 92
sRGB ...................................... 110
SteadyShot funkció ................. 39
SZ
NY
Nyomtatás .......................126, 158
O
Szemsapka ................................ 21
Színhőmérséklet ...................... 74
Színszűrő................................... 74
Színtér ..................................... 110
Objektív.....................................14
Ó
Óra beállítása............................20
Ö
Önkioldó ...................................84
P
Páralecsapódás .......................177
PictBridge................................158
PMB .........................................156
Pontszerű...................................65
Porosodásgátló funkció ...........29
Programeltolás..........................45
182
T
Távvezérlő .... 23, 82, 87, 104, 161
Telítettség ................................. 78
Tisztítási mód ........................... 29
Többmezős ............................... 65
Tömörítési arány ................... 108
Törlés ........................................ 99
Tükörfelzárás ..................... 82, 86
U
USB-csatlakozás .................... 133
Ú
Új mappa ................................ 133
V
Vaku .......................................... 60
Vakukompenzáció................... 70
Vakuüzemmód......................... 61
Vakuvezérlés .......................... 111
Választógomb........................... 40
Vállszíj....................................... 22
Vezeték nélküli vaku............... 61
Védelem.................................. 126
Videokimenet......................... 131
Világos terület.......................... 92
Visszaállítás ............ 116, 124, 138
W
WB gomb.................................. 72
Z
Zajcsökkentés ................ 114, 115
Zársebesség ........................ 44, 47
Tárgymutató
183
Download PDF

advertising