Sony | SLT-A77VQ | Sony SLT-A77VQ Használati útmutató

Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
A fényképezőgép
előkészítése
Képek készítése és
megtekintése
Használati útmutató
„A” típusú bajonettzáras
A témának megfelelő képek
készítése
A fényképezési funkciók
használata
A lejátszási funkciók
használata
Funkciólista
Képek megtekintése a
számítógépen
Egyéb
Speciális műveletek
Tárgymutató
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon
az aljzatnak megfelelő adaptert.
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali
konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a fali konnektorból,
hogy áramtalanítsa a készüléket.
A tápkábelt kifejezetten a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, más elektromos készülékhez
nem szabad használni.
2
Az európai vásárlók
figyelmébe
Alulírott, Sony Corporation
nyilatkozom, hogy a SLT-A77V
Digitális fényképezőgép cserélhető
objektívvel megfelel a vonatkozó
alapvető követelményeknek és az 1999/
5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Megjegyzés az EU-s
Irányelveket követő
országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az R&TTE előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
3
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
4
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Tartalomjegyzék
Alapvető
műveletek
........................................................................... 12
Ez a szakasz a fényképezőgép működtetésének alapvető műveleteit ismerteti.
Először ez a részt olvassa el.
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról .......... 13
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................ 16
A fényképezőgép részei ............................................... 17
Az akkumulátor feltöltése ........................................... 23
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható)
memóriakártya behelyezése ................................... 25
Objektív csatlakoztatása .............................................. 28
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállítása ......31
Felvételkészítés előtt .................................................... 34
A kereső beállítása a látásélességnek megfelelően
(dioptriabeállítás) ........................................... 34
A fényképezőgép helyes tartása ............................ 34
Képek készítése és megtekintése
Állóképek készítése ...................................................... 36
Mozgóképek készítése .................................................. 38
Kép megtekintése .......................................................... 39
Képek törlése (Törlés) ................................................. 40
A témának megfelelő képek készítése
Az LCD képernyő szögének beállítása ...................... 41
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal .......42
......................................................................... 43
Jelenet ............................................................... 44
Panorámapásztázás/
3D panorámapásztázás .... 45
Folyamatos továbbítás AE előválasztással ..... 46
A fényképezési funkciók használata
A vaku használata ......................................................... 47
A kép fényerejének beállítása ..................................... 49
Képtovábbítási mód kiválasztása ................... 51
5
A felvételi információs kijelző átkapcsolása (DISP) ..... 52
Képméret beállítása ...................................................... 53
Képméret .................................................................. 53
Panoráma: Képméret .............................................. 53
A lejátszási funkciók használata
Képek nagyítása ............................................................ 55
Átváltás a képek listájának megjelenítésére .............. 56
Képek megtekintése televízió-képernyőn .................. 57
Funkciólista
A gombokkal/tárcsával vezérelhető funkciók ........... 58
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal ........ 59
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók ...... 60
A MENU gombbal kiválasztható funkciók ............... 62
A fényképezőgép súgó funkciójának használata ....... 71
Beépített súgó ........................................................... 71
Képek megtekintése a számítógépen
Használat számítógéppel .............................................. 72
A szoftver használata .................................................... 74
Mozgóképeket tartalmazó lemez létrehozási módjának
kiválasztása ............................................................... 78
Egyéb
A kijelzőn megjelenő ikonok listája ............................ 81
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető funkciók
..................................................................................... 84
Az elérhető vaku üzemmódok ..................................... 85
Speciális
műveletek
........................................................................... 87
Ez a szakasz további tudnivalókat tartalmaz a fényképezőgép
működésével kapcsolatban.
Előkészületek
A fényképezőgép beállítása ......................................... 88
A szemsapka eltávolítása ........................................ 88
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő .......... 89
A képernyő üzemmód kiválasztása ....................... 89
6
Hisztogram ................................................................ 90
A digitális szintellenőrző ......................................... 91
Grafikus képernyő ................................................... 91
A téma ellenőrzése az objektíven keresztül,
effektusok megjelenítése nélkül .................... 91
A kereső üzemmódban megjelenő ikonok listája ......92
Kijelző ....................................................................... 95
Éles kép készítése a fényképezőgép bemozdulása
nélkül ......................................................................... 96
Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel ......96
A SteadyShot funkció használata .......................... 96
Állvány használata ................................................... 97
Felvételkészítés
A felvételi üzemmód kiválasztása ............................... 98
AUTO ............................................................. 98
......................................................................... 98
Jelenet ............................................................... 99
Panorámapásztázás/
3D panorámapásztázás ... 102
Foly. tov. AE elővál. ....................................... 104
Autom. Program ................................................ 105
Rekesz elsőbbség .............................................. 106
Zárseb elsőbbség ................................................ 108
Kézi expozíció .................................................... 110
BULB ................................................................. 112
A mozgóképfelvételek beállításai ............................. 115
Mozgóképek készítése egyszerűen ...................... 115
Mozgóképek készítése beállított zársebességgel és
rekesznyílással ............................................... 116
Fájlformátum .......................................................... 118
Rögzítési Beállítás ................................................. 119
Hangfelvétel ........................................................... 120
A fókusz beállítása ...................................................... 121
Autofókusz ............................................................. 121
Fókuszrögzítés ........................................................ 124
AF mező .................................................................. 124
Az AF segédfény ................................................... 125
AF Mikro beáll. ...................................................... 126
Tárgykövetés .......................................................... 127
7
Kézi fókusz ............................................................. 129
Kiemelés .................................................................. 130
Fókuszállítás ........................................................... 130
Közvetlen kézi fókusz ............................................ 132
AF/MF vezérlés ...................................................... 133
Arcok felismerése ....................................................... 134
Arcfelismerés .......................................................... 134
Arc Regisztráció ..................................................... 135
Mosoly exponálás ................................................... 136
A kép fényerejének beállítása ................................... 139
AE rögzítés ............................................................. 139
Fénymérési mód ..................................................... 140
Vaku kompenz. ...................................................... 140
Vaku vezérlés ......................................................... 141
A vaku .......................................................................... 143
Vezeték nélküli vaku ............................................. 144
Lassú szinkron ........................................................ 145
Vakuszinkronizálási csatlakozóvezetékkel felszerelt
vaku használata ............................................. 146
Az ISO érték beállítása .............................................. 147
Többképkockás zajcsökkentés ............................. 148
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció (Dtartomány) .............................................................. 149
D-tartomány opt. ................................................... 149
Auto. HDR ............................................................. 150
A képfeldolgozás beállítása ....................................... 152
Kép effektus ........................................................... 152
Saját beállít. ............................................................ 153
Színtónusok beállítása (Fehéregyensúly) ................. 156
Finombeállítás képernyő a szín beállításához ....... 157
Színhőmérsékl./Színszűrő ..................................... 158
Egyéni fehéregyensúly .......................................... 158
Nagyítás egy lépésben Nagyítás/kicsinyítés ............. 161
Képtovábbítási mód kiválasztása ................. 162
Egy kép készítése ................................................... 162
Folyamatos Felvétel ............................................... 162
Önkioldó ................................................................. 163
Belövés: Folyam./Szimpla Expo. Soroz. .............. 164
FE belövés .............................................................. 166
DRO Expo. Sorozat .............................................. 166
Távvezérlő .............................................................. 167
8
Lejátszás
A lejátszás üzemmódban megjelenő képernyő ....... 168
Képernyőváltás lejátszás közben ......................... 168
A Hisztogram képernyőn megjelenő ikonok listája
.......................................................................... 168
A lejátszási funkciók használata ................................ 170
Kép elforgatása ...................................................... 170
Megtekintő üzemmód ........................................... 170
Diabemutató ........................................................... 171
Lejátsz.Kijelz. ......................................................... 172
Panorámaképek görgetése .................................... 172
Képek védelme (Védelem) ........................................ 173
Képek törlése (Törlés) ............................................... 174
Törlés (Többsz. képek) ......................................... 174
Az azonos megtekintési üzemmódban lévő összes
kép és mozgókép törlése .............................. 175
Tudnivalók a televízión történő lejátszásról ............ 176
3D megjelenítés ...................................................... 176
A „BRAVIA” Sync rendszer használata ............ 177
A fényképezőgép beállítása
GPS beállítás (csak SLT-A77V esetén) ................... 178
GPS segédadatok ................................................... 179
Auto. időkorr. - GPS ............................................. 180
A képarány és a képminőség beállítása .................... 181
Méretarány ............................................................. 181
Minőség ................................................................... 181
A fényképezőgép további funkcióinak beállítása ...... 183
Hosszú exp.z.cs ....................................................... 183
Nagy ISO zajcs. ...................................................... 183
Színtér ...................................................................... 184
Kiold lencse n. ........................................................ 184
Rácsvonal ................................................................ 185
Auto visszanéz. ....................................................... 185
AEL gomb funkciója ............................................. 185
ISO Gomb, AF/MF gomb ..................................... 186
Előnézet Gomb ...................................................... 186
Az elektronikus zárszerkezet első redőnye ........ 187
LCD fényerő ........................................................... 187
9
Kereső fényereje .................................................... 188
Energiatakarék. ...................................................... 188
FINDER/LCD váltása .......................................... 188
Objektívvel kapcsolatos korrekció ............................ 189
Obj. Komp.: Vignettálás ....................................... 189
Obj. Komp.: Kromatikus Aberráció .................... 189
Obj. Komp.: Torzítás ............................................. 189
A memóriakártyára történő rögzítés módjának
beállítása ................................................................. 190
Formázás ................................................................. 190
Fájlszámozás ........................................................... 190
Mappanév ............................................................... 191
Felv. mappa kiválasz. ............................................. 191
Új mappa ................................................................. 191
Képkez. fájl helyreáll. ............................................ 192
Feltöltési beállítások .............................................. 192
A beállítások elmentése ............................................. 194
Visszaállítás az alapértékekre .................................... 196
A fényképezőgép verziójának ellenőrzése ............... 201
Használat számítógéppel
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez .......202
Az USB-kapcsolat beállítása ................................ 202
Csatlakozás számítógéphez ................................... 203
Képek importálása a számítógépre (Windows) ...... 203
Képek importálása a számítógépre (Macintosh) ......204
Az USB-kapcsolat törlése ..................................... 205
Lemez készítése mozgóképből .................................. 206
AVCHD formátumú lemez létrehozása ............. 206
Normál képminőségű (STD) lemez létrehozása
................................................................................... 207
A „PMB” alkalmazással használható lemezek ....... 208
Nyomtatás
DPOF alkalmazása ..................................................... 209
Dátum ráírás ........................................................... 210
Tisztítás
A fényképezőgép és az objektív tisztítása ................ 211
A képérzékelő tisztítása ............................................. 212
10
Hibaelhárítás/Egyebek
Hibaelhárítás ............................................................... 216
Figyelmeztető üzenetek .............................................. 227
Óvintézkedések ........................................................... 230
A fényképezőgép használata külföldön – Hálózati
feszültség ................................................................. 233
AVCHD formázás ...................................................... 234
GPS (Csak az SLT-A77V) ......................................... 235
3D felvételkészítés ...................................................... 237
Memóriakártya ............................................................ 238
Az akkumulátor és az akkumulátortöltő ................. 240
A licenc ......................................................................... 242
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának
ellenőrzése .............................................................. 244
Műszaki adatok ........................................................... 248
Tárgymutató ..................................................................... 256
11
Alapvető műveletek
Ez a szakasz a fényképezőgép működtetésének
alapvető műveleteit ismerteti. Először ez a részt
olvassa el. A fényképezőgép nyújtotta előnyök
hatékonyabb kihasználása érdekében lásd a
„Speciális műveletek” (87. oldal) című szakaszt.
12
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
Képkészítési eljárás
• Ezzel a fényképezőgéppel 2 módon
tekinthető meg a téma: LCD kijelző
módban az LCD képernyő
használatával és keresőmódban a
kereső használatával.
• A rögzített kép eltérő lehet a felvétel
elkészítése előtt látottól.
A fényképezőgéphez tartozó
funkciókkal kapcsolatos
megjegyzések
• A fényképezőgép alján található
jelölések alapján állapítható meg,
hogy a készülék 1080 60i, illetve
1080 50i kompatibilis-e.
1080 60i kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i kompatibilis eszköz: 50i
• Ez a fényképezőgép kompatibilis az
1080 60p és az 50p formátumban
készült mozgóképekkel. Az eddig
megszokott felvételi üzemmódoktól
eltérően, amelyek során a felvétel
váltottsoros módszerrel készült, ez a
fényképezőgép progresszív felvételi
módot használ. Ez növeli a felbontást,
és élesebb, valósághűbb képet
eredményez.
• Előfordulhat, hogy a
fényképezőgéppel készített 3D képek
3D-kompatibilis képernyőn történő
megtekintésekor kellemetlen
tüneteket észlel. Ez jelentheti a szem
megerőltetését, émelygést vagy
fáradtság érzést. 3D képek nézése
esetén javasoljuk, hogy rendszeresen
iktasson be szüneteket. A szünetek
szükségessége és gyakorisága
egyénenként változó, ezért kérjük,
hogy saját igényei szerint járjon el. Ha
rosszul érzi magát, akkor ne nézze
tovább a 3D képeket, és keresse fel
orvosát, ha szükséges. Ezen felül
tekintse meg a fényképezőgéphez
csatlakoztatott eszköz, illetve az
alkalmazott szoftver használati
utasítását. A gyermekek látása
sérülékeny (különösen 6 éves kor
alatt). Mielőtt megengedné, hogy
gyermekei 3D képeket nézzenek,
kérje ki gyermekorvos, szemész vagy
egyéb szakember véleményét.
Ügyeljen arra, hogy gyermekei
betartsák a fenti óvintézkedéseket.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy a
memóriakártya stb. hibájából
következik be.
Az adatok biztonsági mentése
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Az LCD kijelzővel, elektronikus
keresővel, objektívvel és a
képérzékelővel kapcsolatos
megjegyzések
• Az LCD kijelző és az elektronikus
kereső rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajtuk apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok. Ezek a
gyártási folyamat természetes
velejárói, és egyáltalán nem
befolyásolják a felvett képeket.
• Ne tartsa a fényképezőgépet úgy, hogy
az LCD képernyőnél fogva tartja.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
napfény hatásának, és ne
fényképezzen huzamosabb ideig a nap
irányába tartva a készüléket. Ekkor
ugyanis a készülék belső
mechanizmusa megsérülhet. Ha a
napfény egy közeli tárgyon
összpontosul, akkor előfordulhat,
hogy tüzet okoz.
13
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról
• Az LCD kijelző hátulján lévő
forgótengely hátán, illetve körülötte
egy mágnes található. Ne kerüljön
olyan tárgy az LCD-kijelző közelébe,
amely érzékenyen reagál a mágnesre,
például floppy lemez vagy
bankkártya.
• A kijelzőn szellemkép jelenhet meg
hideg helyen. Ez nem hiba. Amikor
hideg helyen kapcsolja be a
fényképezőgépet, a kijelző
átmenetileg elsötétülhet. Amikor a
fényképezőgép bemelegszik, a kijelző
normálisan működik.
Hosszú rögzítési idővel
kapcsolatos megjegyzések
• Folyamatos, huzamosabb ideig tartó
használat során a fényképezőgép
hőmérséklete nő. Amennyiben a
hőmérséklet egy bizonyos értéket
meghalad, akkor a kijelzőn
megjelenik a
jel, és a
fényképezőgép automatikusan
kikapcsol. Hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolt állapotban legalább 10
percig, hogy a belsejében a
hőmérséklet biztonságos szintre
csökkenhessen.
• Magas környezeti hőmérséklet esetén
a fényképezőgép hőmérséklete
gyorsan emelkedik.
• A készülék magas hőmérséklete
kedvezőtlenül hathat a képminőségre.
Javasoljuk, hogy a további használat
előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
• A fényképezőgép felülete
felmelegedhet. Ez nem hiba.
AVCHD nézetű mozgóképek*
számítógépre történő
importálására vonatkozó
megjegyzések
Ha AVCHD nézetű mozgóképeket
szeretne számítógépre importálni,
Windows számítógépek esetén használja
a (mellékelt) CD-ROM-lemezen
található „PMB” szoftvert.
* Az „AVCHD nézetű mozgóképek”
olyan mozgóképek, amelyeket a
[Fájlformátum] (118. oldal) [AVCHD
14
60i/60p] vagy [AVCHD 50i/50p]
üzemmódjával rögzítettek.
Mozgóképek más eszközön
való lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
• Az AVCHD formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt
használja: MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile. A fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképek
nem játszhatók le a következő
eszközökön.
–Egyéb, AVCHD formátummal
kompatibilis eszközök, amelyek
nem támogatják a High Profile
változatot
–Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Az MP4 formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt is
használja: MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile. Emiatt az MP4 formátumban
ezzel a fényképezőgéppel készített
mozgóképek kizárólag a MPEG-4
AVC/H.264 változatot támogató
eszközökön játszhatók le.
• A HD (nagy felbontású)
képminőségben készült lemezek csak
AVCHD formátummal kompatibilis
eszközön játszhatók le. A DVD-alapú
lejátszó és felvevő készülékek nem
tudják a HD képminőségű lemezeket
lejátszani, mert nem kompatibilisek az
AVCHD formátummal. Az is
előfordulhat, hogy ezek a készülékek
nem tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
• Az 1080 60p/50p formátumú
mozgóképek csak a formátummal
kompatibilis eszközökön játszhatók
le.
GPS-kompatibilis eszközökön
(csak SLT-A77V)
• Ha szeretné megtudni, hogy
fényképezőgépe támogatja-e a GPS
funkciót, akkor ellenőrizze a modell
nevét.
GPS-kompatibilis: SLT-A77V
Nem GPS-kompatibilis: SLT-A77
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról
• A GPS használatakor az adott ország,
illetve régió szabályozásait vegye
figyelembe.
• Amennyiben nem rögzíti a hely
adatait, akkor a [GPS be/ki] beállítása
legyen [Ki] (178. oldal).
• Ha repülőgépen utazik, a felszólítást
követően ne felejtse el kikapcsolni a
fényképezőgépet.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok szerzői
jogilag védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel a
fényképezőgéppel készített felvételek.
Tudnivalók a kézikönyvben
szereplő műszaki adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és egyéb
műszaki adatok az alábbi feltételek
mellett kerültek meghatározásra,
kivéve, ha a kézikönyv másképpen jelzi:
Normál, 25 °C-os környezeti
hőmérséklet mellett, olyan akkumulátor
használatával, amelyet 1 órán át
töltöttek, miután kialudt a CHARGE
jelzőfény.
Modellnév
Ez a kézikönyv több, különböző
objektívvel rendelkező modellt ismertet.
A modellnév függ a mellékelt
objektívtől. A kereskedelmi
forgalomban kapható modell az
országtól vagy régiótól függően
különböző lehet.
Modellnév
Objektív
SLT-A77/
A77V
–
SLT-A77K/
A77VK
DT18-55mm
SLT-A77Q/
A77VQ
DT16-50mm
SLT-A77M/
A77VM
DT18-135mm
Megjegyzések a keresővel
végzett felvételkészítéshez
A fényképezőgépben található, szerves
polimer technológián alapuló XGA
kereső nagy felbontást és erős
kontrasztot biztosít. Ez a kereső a teljes
35 mm-es filmkockának megfelelő
méretű érzékelővel rendelkező DSLRA900 készülék jellemzőit megközelítően
nagy látószöget és nagy betekintési
távolságot tesz lehetővé. A
fényképezőgép kialakítása révén, amely
egyensúlyban tartja az egyes
alkotóelemek méretét, a kereső jól
látható.
• A kereső sarkainál enyhén torzulhat a
kép. Ez nem utal hibás működésre.
Ha ellenőrizni szeretné a teljes
képkompozíció minden egyes
részletét, használhatja az LCD kijelzőt
is.
• Ha a kereső használata közben
mozgatja a fényképezőgépet vagy a
szemeit, torzulhat a keresőben látható
kép, vagy megváltozhat a kép színe.
Ez az objektív vagy a megjelenítő
eszköz sajátossága, és nem utal hibás
működésre. Kép készítésekor
javasoljuk, hogy egyenesen a kereső
középső területére nézzen.
15
A fényképezõgép elõkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Először ellenőrizze a fényképezőgép modellnevét (15. oldal). A
mellékelt tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
Közös tartozékok
• Fényképezőgép (1)
• BC-VM10A akkumulátortöltő
(1)
• Tápkábel (1)* (az Amerikai
Egyesült Államokban és
Kanadában nincs mellékelve)
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
• NP-FM500H újratölthető
akkumulátor (1)
• Vázsapka (1)
(a fényképezőgépen)
• Tartozék vakusín-sapka (1)
(a fényképezőgépen)
• Szemsapka (1)
(a fényképezőgépen)
• CD-ROM-lemez (1)
– Az α fényképezőgépekhez
való alkalmazásszoftver
• Használati útmutató(1) (jelen
kézikönyv)
SLT-A77K/A77VK
• DT18-55mm zoomobjektív (1)/
elülső objektívsapka (1)/hátsó
objektívsapka (1)
SLT-A77Q/A77VQ
• USB-kábel (1)
• DT16-50mm zoomobjektív (1)/
elülső objektívsapka (1)/hátsó
objektívsapka (1)/lencsevédő
ernyő (1)
SLT-A77M/A77VM
• Vállszíj (1)
16
• DT18-135mm zoomobjektív
(1)/elülső objektívsapka (1)/
hátsó objektívsapka (1)/
árnyékoló ernyő (1)
A fényképezőgép részei
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A fényképezőgép előkészítése
A AF segédfény (125)/önkioldó
jelző (163)
B Exponáló gomb (36)
C Főkapcsoló (31)
D Elülső vezérlőtárcsa (105)
E Távérzékelő (167)
F Objektív érintkezők*
G Tükör*
H Előnézet gomb (108)
I Lencsefoglalat
J Beépített vaku* (47, 143)
K Mikrofon** (120)
L Üzemmódválasztó tárcsa (42)
M
(vakufelnyitó) gomb (47, 143)
N Illesztőjel (28)
O Objektívkioldó gomb (29)
P Fókusz-üzemmódtárcsa
(121, 129)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
** Ne takarja el ezt a részt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben zaj
keletkezhet vagy csökkenhet
a hangerő a felvételen.
17
A fényképezőgép részei
Hátsó oldal
A Szemsapka (88)
J
(Intelligens
telekonverter) gomb (161)/
Fókuszállítás gomb (130)
K
(Beépített súgó) gomb
(71)
Megtekintéshez:
(Törlés)
gomb (40)
B Szemérzékelők (88)
C Kereső*
• A kereső aktiválódik, ha
belenéz, amikor pedig az
arcát távolítja, akkor a
készülék visszatér az LCD
kijelző módhoz.
D Dioptriabeállító tárcsa (34)
E LCD képernyő (81, 92, 168)
F Fényérzékelő (187)
G Választógomb
H Felvételkészítéshez: Fn
(Funkció) gomb (59, 60)
Megtekintéshez:
(Képforgatás) gomb (170)
I DISP (Kijelző) gomb
(89, 168)
18
L
(Lejátszás) gomb (39)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezt az alkatrészt.
A fényképezőgép részei
Felülnézet
tartozék vakusín (144)
B MENU gomb (62)
C MOVIE gomb (38, 115)
D FINDER/LCD gomb (188)
E Képernyőpanel (95)
F
(Képtovábbítás)
gomb (51, 162)
G WB (Fehéregyensúly) gomb
(156)
H
L Hátsó vezérlőtárcsa
M Felvételkészítéshez: AF/MF
(Automatikus fókusz/kézi
fókusz) gomb (133)
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb (55)
N Felvételkészítéshez: AEL
(AE rögzítés) gomb (139)/
SLOW SYNC gomb (145)
Megtekintéshez:
(Képindex) gomb (56)
(Expozíció) gomb (49)
I ISO gomb (147)
J Képernyőpanel-világítás
gomb (95)
K
A képérzékelő
pozíciójele (123)
19
A fényképezőgép előkészítése
A Automatikusan rögzítő
A fényképezőgép részei
Oldalak/alsó rész
A Mikrofon aljzat
• Ha a készülékhez külső
mikrofon van csatlakoztatva,
a belső mikrofon
automatikusan kikapcsol.
Plug-in-power típusú külső
mikrofon esetén annak
tápellátása a
fényképezőgépen keresztül
történik.
B Vállszíjrögzítő fül
• A szíj mindkét végét
csatlakoztassa a
fényképezőgéphez.
C
(Vakuszinkronizáló)
csatlakozó (146)
D REMOTE csatlakozója
• Ha a (külön megvásárolható)
RM-L1AM távvezérlőt
csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
dugja a távvezérlő
csatlakozóját a REMOTE
csatlakozójába úgy, hogy a
csatlakozó vezetőjét igazítsa
a REMOTE csatlakozójának
vezetőjéhez. Ügyeljen arra,
hogy a távvezérlő vezetéke
előrefelé nézzen.
E Hangszóró
F DC IN csatlakozó
• Ha a (külön megvásárolható)
AC-PW10AM hálózati
adaptert csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
kapcsolja ki a
fényképezőgépet, majd dugja
a hálózati adapter
csatlakozóját a
20
A fényképezőgép részei
fényképezőgép DC IN
csatlakozójába.
G HDMI-csatlakozó (57, 176)
H
(USB) aljzat (203)
I Memóriaműködés jelző (26)
J Memóriakártya behelyezési
nyílása (25)
A fényképezőgép előkészítése
K Memóriakártya-tartó fedele
(25)
L Akkumulátorbehelyező-
nyílás (25)
M Akkumulátorfedél (25)
N Állvány csatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb. 5,5 mm-es vagy
annál hosszabb csavarral nem
rögzíthető stabilan a
fényképezőgép az
állványhoz, ha azonban mégis
ilyen csavart használ, kárt
tehet a fényképezőgépben.
21
A fényképezőgép részei
Objektív
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(Az SLT-A77K/A77VK típus
tartozéka)
D Fókusztávolság-jelzés
E Objektívérintkezők
F Lencsevédő ernyő jelzése
G Távolságskála
H Távolság jelzése
I Fókusztávolság-skála
J Fókuszüzemmód-kapcsoló
K Illesztőjel
DT 16-50mm F2.8 SSM
(Az SLT-A77Q/A77VQ típus
tartozéka)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Az SLT-A77M/A77VM típus
tartozéka)
A Fókuszáló gyűrű
B Fókuszáló gyűrű
C Zoomrögzítő kapcsoló
22
• A DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 16-50mm F2.8 SSM/DT 18135mm F3.5-5.6 SAM
objektívek a Sony „A” típusú
bajonettzáras (APS-C méretű
képérzékelővel felszerelt)
fényképezőgépeihez készültek.
Ezek az objektívek nem
alkalmasak 35 mm-es
formátumot használó
fényképezőgépekhez.
• A DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 16-50mm F2.8 SSM/DT 18135mm F3.5-5.6 SAM típustól
eltérő objektívekről az adott
objektívhez mellékelt
használati utasításban kaphat
bővebb tájékoztatást.
Az akkumulátor feltöltése
1
Helyezze be az
akkumulátort a töltőbe.
Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
23
A fényképezőgép előkészítése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül
töltse fel a (mellékelt) NP-FM500H „InfoLITHIUM” akkumulátort.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült
le teljesen.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
Az akkumulátor használat nélkül is merül kis mértékben. Ha nem
szeretne lemaradni egyetlen pillanatról sem, használat előtt
ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét. Ha az akkumulátor
töltöttsége kicsi, töltse fel.
Az akkumulátor feltöltése
2
Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a
konnektorhoz.
Az Egyesült Államok és Kanada
területén
Csatlakoztatás
Világít: töltés
Nem világít: a töltés befejeződött
Töltési idő
Körülbelül 175 perc
• Teljesen lemerült akkumulátor
esetén, 25 °C-os hőmérséklet
mellett.
• A töltés befejeztével a CHARGE
jelzőfény kialszik.
CHARGE jelzőfény
Más országok területén
CHARGE jelzőfény
A fali konnektorhoz
Megjegyzés
• A töltési idő az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a töltési körülményektől
függően eltér.
• Az akkumulátor töltése 10 °C – 30 °C környezeti hőmérsékleten javasolt. E
hőmérséklettartományon kívül előfordulhat, hogy nem lehet megfelelően
feltölteni az akkumulátort.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi konnektorhoz.
24
Az akkumulátor és a (külön
megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
Csúsztassa el az
akkumulátorfedél-nyitó
kart, és nyissa ki a
fedelet.
2
Határozottan, teljesen
helyezze be az
akkumulátort, miközben
az akkumulátor végével
nyomja a lezáró kart.
3
Zárja be a fedelet.
4
A memóriakártya
fedelének
csúsztatásával nyissa ki
a fedelet.
A fényképezőgép előkészítése
1
Lezáró kar
25
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
5
Helyezzen be egy
memóriakártyát.
• A memóriakártya ferdén metszett
sarkát a képen látható módon
helyezze el, és kattanásig tolja be a
kártyát.
6
Ügyeljen arra, hogy a metszett
sarok a megfelelő irányba
mutasson.
Zárja be a fedelet.
Az akkumulátor kivétele
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
csúsztassa el a lezáró kart a nyíl
irányába. Vigyázzon, hogy ne essen le
az akkumulátor.
Lezáró kar
A memóriakártya kivétele
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző nem világít,
majd nyissa ki a fedelet, és nyomja be egyszer a memóriakártyát.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
A mellékelt akkumulátor olyan lítiumionos akkumulátor, amely
képes üzemi állapotára vonatkozó adatokat cserélni a
fényképezőgéppel. A fényképezőgépen százalékban látható az
akkumulátor adott üzemi feltételek mellett hátralévő üzemideje.
26
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Magas
Alacsony
Már nem lehet
fényképezni.
A fényképezőgéphez használható memóriakártyák
Memóriakártya-típus
Memory Stick PRO Duo
Állóképek Mozgóképek
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SD-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SDHC-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SDXC-memóriakártya
Hivatkozás a
kézikönyvben
Memory Stick
PRO Duo
SD-kártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
• MultiMediaCard típusú kártya nem használható.
Megjegyzés
• SDXC-memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le az exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és
AV-eszközökkel. A fényképezőgéphez való csatlakoztatást megelőzően
ellenőrizze, hogy az adott eszköz exFAT kompatibilis-e. Amennyiben nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, elképzelhető, hogy
a rendszer a kártya formázását kéri. Ilyen esetben ne formázza a kártyát, mert
akkor az összes rajta tárolt adat elveszik. (Az exFAT azSDXCmemóriakártyákon használt fájlrendszer).
27
A fényképezőgép előkészítése
A következő memóriakártyák kompatibilisek a fényképezőgéppel.
Azonban nem garantálható, hogy minden típusú memóriakártya
használható a fényképezőgéppel.
Objektív csatlakoztatása
1
Vegye le a vázsapkát a
fényképezőgépről és a
hátsó objektívsapkát az
objektív hátsó részéről.
• Az objektívek cseréjét gyorsan,
pormentes helyen végezze, nehogy
por vagy szennyeződés jusson a
fényképezőgép belsejébe.
• Felvételkészítéskor vegye le az
elülső objektívsapkát az objektív
elejéről.
2
3
Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az
objektív és a
fényképezőgép
narancssárga indexjelei
(illesztőjelei) egy vonalba
essenek.
Elülső objektívsapka
Vázsapka
Hátsó objektívsapka
Narancssárga indexjelei
Forgassa el az objektívet
az óramutató járásával
megegyező irányban,
amíg rögzített helyzetbe
nem kattan.
• Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
Megjegyzés
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektív kioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
28
Objektív csatlakoztatása
• Az E-mount objektívek nem kompatibilisek ezzel a fényképezőgéppel.
• Amennyiben olyan objektívet használ, amelyikhez tartozik háromlábú
állványhoz való csatlakozó, akkor az objektív egyensúlyának megtartása
érdekében az állványhoz való rögzítéskor azt használja.
• Ha úgy mozog a fényképezőgéppel, hogy csatlakoztatva van az objektív, fogja
erősen a fényképezőgépet és az objektívet is.
• Az objektívet ne a zoomolás vagy fókuszállítás miatt kitolt részénél fogja.
Az objektív levétele
2
Nyomja be teljesen az
objektív kioldó gombot,
és ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
Helyezze a sapkákat az
objektív elülső és hátsó
részére, és helyezze a
vázsapkát a
fényképezőgépre.
• A felhelyezésük előtt távolítsa el
belőlük a port.
29
A fényképezőgép előkészítése
1
Objektív csatlakoztatása
Lencsevédő ernyő csatlakoztatása
A fényvisszaverődés elkerülése és a
lehető legjobb képminőség biztosítása
érdekében lencsevédő ernyő
használata javasolt.
Igazítsa az ernyőt az objektívtubus
végén lévő foglalatba, és kattanásig
forgassa az ernyőt az óramutató
járásával egyező irányba.
Megjegyzés
• Helyezze fel megfelelően a lencsevédő ernyőt. Ha nem így jár el, a lencsevédő
ernyő zavarhatja a kívánt hatást vagy megjelenhet a képeken.
• Ha a lencsevédő ernyő megfelelően van felhelyezve a DT 16-50mm F2.8 SSM
objektívre, az objektíven lévő vörös pont a lencsevédőn lévő vörös ponthoz
igazodik.
• A DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM objektívkészlet nem tartalmaz lencsevédő
ernyőt. A (külön megvásárolható) ALC-SH108 típust használhatja.
• A lencsevédő ernyő akadályozhatja a vaku fényének útját. Vaku
használatakor távolítsa el a lencsevédő ernyőt.
• Tároláskor fordítsa meg a lencsevédő ernyőt, és fordítva helyezze az
objektívre.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
Ha az objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a
fényképezőgép belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét
betöltő alkatrész) felületére tapad, akkor – a felvételi körülményektől
függően – sötét pontok jelenhetnek meg a képen.
A fényképezőgépbe épített porvédő segít elkerülni, hogy por
telepedjen a képérzékelőre. Azonban az objektívcserét gyorsan,
pormentes környezetben végezze el.
30
A fényképezőgép bekapcsolása
és az óra beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a dátum/időbeállítási képernyő.
1
A fényképezőgép előkészítése
A főkapcsoló ON állásba
helyezésével kapcsolja
be a fényképezőgépet.
Megjelenik az idő és a dátum
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
kapcsolja OFF állásba.
2
Ellenőrizze, hogy a
[Bevitel] lehetőség van-e
kiválasztva az LCD
kijelzőn, majd nyomja meg
a választógomb közepét.
3
Jelölje ki a területet a választógomb b/B részével,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
31
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállítása
4
Az elemeket a b/B
gombbal választhatja ki,
majd a számokat a v/V
gombbal állíthatja be.
[Téli-nyári idősz.]: A téli-nyári
időszámítás beállításának be- és
kikapcsolása.
[Dátumform.:]: A dátum
megjelenítési formátumának
kiválasztása.
• Éjfélkor a kijelzőn 12:00 AM,
délben pedig 12:00 PM jelenik meg.
5
Ismételje meg a 4. lépést a többi elemnél is,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
6
Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] lehetőség van-e
kiválasztva, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum és idő ismételt beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, automatikusan
megjelenik a dátum/idő beállítása képernyő. A következő
alkalommal a dátum és az idő beálítását a menüben végezze el.
MENU gomb t
1 t [Dát./Idő beáll.]
A terület ismételt beállítása
Lehetősége van a tartózkodási hely beállítására. Így ha külföldön
használja a fényképezőgépet, beállíthatja az adott területet.
32
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállítása
MENU gomb t
1 t [Zóna beállítás]
A dátum és idő beállításának megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely
attól függetlenül, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban vane, vagy az akkumulátor be van-e helyezve, gondoskodik a dátum és
idő, és más beállítások megőrzéséről (231. oldal).
A fényképezőgép előkészítése
33
Felvételkészítés előtt
A kereső beállítása a látásélességnek
megfelelően (dioptriabeállítás)
A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kijelző
élesen jelenjen meg a
keresőben.
Megjegyzés
• Ezzel a készülékkel nem használható a (külön megvásárolható) dioptriaállító
tartozék.
A fényképezőgép helyes tartása
Stabilizáljuk felsőtestünket, és vegyünk fel olyan
pozíciót, amelyben a fényképezőgép nem mozog.
LCD képernyő
üzemmódban
Kereső üzemmód
esetében
Kereső üzemmód esetében
(függõleges helyzet)
1.
pont
Egyi kézzel fogja meg a fényképezőgép markolatát, és a másik kézzel
támassza meg a lencsét.
2.
pont
Vegyen fel biztonságos helyzetet a lábával vállszélességben.
34
Felvételkészítés előtt
3. pont
Könnyedén támassza meg könyökét a testén.
Ha térdelő helyzetben fényképez, egyik könyöke térdére
helyezésével rögzítse felsőtestét.
A fényképezőgép előkészítése
35
Képek készítése és megtekintése
Állóképek készítése
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen téma mindenféle
körülmények között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
1
Állítsa az
üzemmódtárcsát
re.
2
Tartsa kézben a fényképezőgépet, és az LCD
kijelzőn vagy a keresőben ellenőrizze a
felvételt.
3
Vigye az AF mezőt a
kívánt tárgyra.
-
• Ha villog a
(A
fényképezőgép bemozdulására
figyelmeztető) jelzés, óvatosan, a
fényképezőgépet stabilan tartva
vagy állvány használatával
készítsen felvételt a témáról.
AF mező
4
36
Ha zoom objektívet
használ, fordítsa el a
zoom gyűrűt, utána
fényképezzen.
Fókuszáló gyűrű
(Fényképezõgép
beremegésére
figyelmeztetõ) jel
Állóképek készítése
5
Fókuszáláshoz csak félig
nyomja le az exponáló
gombot.
Ha a fókuszálás sikeres, megjelenik
a z vagy a
(Fókuszjelzés)
szimbólum (123. oldal).
Képek készítése és megtekintése
Fókuszjelzés
6
Fényképezéshez nyomja
le teljesen az exponáló
gombot.
37
Mozgóképek készítése
1
A felvétel
megkezdéséhez nyomja
meg a MOVIE gombot.
MOVIE gomb
• A mozgóképfelvételt bármely
expozíciós módból indíthatja.
• A fényképezőgép a zársebességet
és a rekesznyílást automatikusan
beállítja. Ha konkrét értékeket
szeretne beállítani, akkor állítsa az
üzemmódválasztó tárcsát
(Mozgókép) állásba (116. oldal).
• Autofókusz módban a
fényképezőgép a fókuszt
folyamatosan módosítja a
körülményeknek megfelelően.
2
A felvétel leállításához nyomja meg újra a
MOVIE gombot.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép saját és az objektív működésének hangját
is rögzíti mozgóképfelvétel közben. A [Hangfelvétel] [Ki] beállításával
letiltható a hangok rögzítése (120. oldal).
• A mozgóképek folyamatos felvételi ideje a környezeti hőmérséklettől vagy a
fényképezőgép állapotától függően lerövidülhet. Lásd: „Megjegyzések a
folyamatos mozgóképfelvételhez”.
•A
kijelzésekor a fényképezőgép hőmérséklete túlságosan magas.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a készülék le nem hűl
(228. oldal).
38
Kép megtekintése
1
Nyomja meg a
gombot.
gomb
2
MENU gomb t
1 t [Megtekintő üzemmód]
t Válassza ki a kívánt módot
3
A választógomb b/B részével választhat ki egy
képet.
• Mozgóképek lejátszásához nyomja meg a választógomb középső részét.
Mozgókép lejátszása közben
Választógomb/elülső vagy hátsó
vezérlőtárcsa működtetése, illetve
gombjai
Szünet/újraindítás
z
Gyors előreléptetés
B
Gyors visszaléptetés
b
Lassú előreléptetés
Szüneteltetés közben forgassa az
elülső vagy a hátsó vezérlőtárcsát
jobbra.
Lassú visszaléptetés
Szüneteltetés közben forgassa az elülső
vagy a hátsó vezérlőtárcsát balra.
• A fényképezőgép képkockáról
képkockára játssza le a mozgóképet.
Hangerő módosítása
V t v/V
Információ megjelenítése
DISP (Kijelző) gomb
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készült mozgóképek nem játszhatók
le ezen a fényképezőgépen.
39
Képek készítése és megtekintése
• Állóképek lejátszásához válassza a [Mappa megtek. (állókép)]
lehetőséget, mozgóképek lejátszásához pedig a [Mappa megtek. (MP4)]
vagy az [AVCHD megtek.] lehetőséget, a fájlformátumtól függően.
Képek törlése (Törlés)
Kitörölt kép nem állítható vissza. A törlés előtt győződjön meg róla,
hogy valóban törölni kívánja-e az adott képet.
Megjegyzés
• Törlésvédett képek nem törölhetők.
A aktuálisan megjelenített kép törlése
1
2
40
Jelenítse meg a törölni
kívánt képet, majd
nyomja meg a
gombot.
gomb
A választógomb v részével válassza ki a [Töröl]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
A témának megfelelő képek készítése
Az LCD képernyő szögének
beállítása
Állítsa be az LCD képernyőt
olyan szögbe, hogy jól látható
legyen.
A témának megfelelő képek készítése
• Helyezze az ujját az LCD kijelző bal
felső részére, majd húzza maga felé.
• Az LCD kijelző felfelé 150, lefelé
pedig 180 fokban dönthető.
• Az LCD kijelző az óramutató
járásával egyező irányban 180,
ellenkező irányban pedig 90 fokkal
fordítható el.
• Javasoljuk, hogy az LCD képernyőt
használon kívül zárja be úgy, hogy a
képernyőoldal nézzen a
fényképezőgép felé.
Megjegyzés
• Nyitott LCD kijelző mellett előfordulhat,
hogy az alacsony helyzetből készített
felvételeknél nem működik a
szemérzékelő. Ha belenéz a keresőbe, és a
készülék nem vált át automatikusan a
kijelzőről, nyomja meg a FINDER/LCD
gombot.
41
Felvételkészítés különböző
felvételi üzemmódokkal
Állítsa az üzemmódválasztó
tárcsát a kívánt üzemmódhoz.
A következő felvételi üzemmódok állnak rendelkezésre a
fényképezőgépen:
(AUTO)
(36, 98)
(Auto+)
(43, 98)
(Jelenet)
(44, 99)
Segítségével bármilyen téma mindenféle körülmények
között könnyen fényképezhet, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
A fényképezőgép felismeri és kiértékeli a
körülményeket, és automatikusan ennek megfelelő
beállításokat választ. A fényképezőgép szükség esetén
több kép kombinálásával vagy szétválasztásával ment
egyetlen képet.
Ha a témának vagy a fényképezési körülményeknek
megfelelő üzemmódot választ ki, lehetővé válik az adott
helyzetnek megfelelő beállítással végzett felvétel.
Panorámaképek készítésére szolgál.
(Panorámapásztázás)
(45, 102)
(3D
3D kompatibilis televízión lejátszható 3D
panorámapásztázás) panorámaképek készítésére szolgál.
(45, 102)
(Foly. tov. AE
elővál.) (46, 104)
A fényképezőgép mindaddig folyamatosan képeket
készít, amíg az exponáló gombot teljesen lenyomva
tartja. A fényképezőgép folyamatosan, maximálisan
körülbelül 12 kép/másodperc sebességgel rögzíti a
képeket.
(Mozgókép)
(38, 115)
Lehetővé teszi, hogy a manuálisan beállított expozícióval
(zársebességgel és rekesznyílásértékkel) készítsen
mozgóképet.
42
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított
expozícióval (zársebességgel és rekesznyílás értékkel)
készítsen felvételt. A többi beállítás manuálisan
végezhető.
(Rekesz
elsőbbség) (106)
Lehetővé teszi, hogy a rekesznyílásérték elülső vagy
hátsó vezérlőtárcsával végzett manuális beállítása után
ezzel a beállítással készítsen felvételt.
(Zárseb
elsőbbség) (108)
Lehetővé teszi, hogy a zársebesség elülső vagy hátsó
vezérlőtárcsával végzett manuális beállítása után ezzel a
beállítással készítsen felvételt.
(Kézi
expozíció) (110)
Lehetővé teszi, hogy az expozíció (zársebesség és
rekesznyílásérték) elülső vagy hátsó vezérlőtárcsával
végzett manuális beállítása után ezzel a beállítással
készítsen felvételt.
(Memória
behívás) (194)
A [Memória] lehetőségnél az
Állókép-készítési
menüben előregisztrált beállítást hívja elő.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
A témának megfelelő képek készítése
(Autom.
Program) (105)
(Auto+)
állásba.
2 Irányítsa a fényképezőgépet
Felismert motívumprogram
a témára.
Miután a fényképezőgép felismerte a
felvételi körülményeket, és
kiválasztotta a beállításokat, az alábbi
információ jelenik meg: a felismert
motívumprogram jelzése, a megfelelő
fényképezési funkció, a készítendő
képek száma.
Fényképezési funkció
Készítendő képek száma
3 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
43
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
A fényképezőgép által felismert motívumprogram
(Éjszakai Jelenet)
(Kézben tartott Esti)
(Ellenfényű portré)
(Portré)
(Ellenfény)
(Makró)
(Reflektor)
(Gyenge megvil.)
(Tájkép)
(Éjszakai Jelenetállvány)
(Éjszakai portré)
(Gyermek)
Fényképezési funkció
Folyamatos Felvétel
(162)
Lassú szinkron (143)
Auto. HDR (150)
Nappali szink.
Lassú zár
Kézben tartott Esti
(44, 99)
Jelenet
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Jelenet)
állásba.
2 A választógomb v/V részével válassza ki a kívánt
üzemmódot, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
• A motívum módosításához nyomja meg az Fn gombot, majd válasszon
másik motívumot.
3 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
(Portré)
A háttér elhomályosítása és a téma körvonalainak
élesítése. A bőrtónusok lágy megjelenítése.
(Sportesemény) Mozgó téma fényképezése gyorsabb zársebességgel,
hogy a téma úgy látszódjon, mintha nem mozogna. A
fényképezőgép mindaddig folyamatosan fényképez,
amíg az exponáló gombot lenyomva tartja.
44
(Makró)
Képkészítés közeli témákról, pl. virágokról, ételekről.
(Tájkép)
A fényképen a táj minden részlete éles és élénk színű.
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
(Naplemente)
A napkelte vagy naplemente vörös fényének csodálatos
megörökítése.
(Éjszakai
Jelenet)
Távoli éjszakai helyszíneket fényképez anélkül, hogy
elvesztené a környezet sötét hangulatát.
(Kézben tartott
Esti)
Éjszakai felvételek készítése állvány nélkül, mégis
élesebben és kevesebb képzajjal. A fényképezőgép
képek sorozatát rögzíti, majd a képfeldolgozás során
csökkenti a téma elmosódottságát, a fényképezőgép
bemozdulásának hatását és a zajt.
(Éjszakai
portré)
Portrékat készít sötét helyeken.
3D
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Panorámapásztázás)/
állásba.
(3D panorámapásztázás)
2 Irányítsa a fényképezőgépet
a téma szélső részére, majd
nyomja le félig az exponáló
gombot a fókusz
beállításához.
Erről a részről nem készül kép
3 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
45
A témának megfelelő képek készítése
Panorámapásztázás/
panorámapásztázás
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
4 Mozgassa vagy döntse a
fényképezőgépet, míg a
téma végére nem ér, a
képernyőn látható
utasításokat követve.
Iránysegéd
Folyamatos továbbítás AE előválasztással
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Foly. tov. AE
elővál.) állásba.
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• A fényképezőgép mindaddig folyamatosan képeket készít, amíg az
exponáló gombot teljesen lenyomva tartja.
• A fényképezőgép folyamatosan, maximálisan körülbelül 12 kép/
másodperc sebességgel rögzíti a képeket.
46
A fényképezési funkciók használata
A vaku használata
Sötét helyen a vaku használatával a tárgyat fényesen fényképezheti
le, valamint a vaku segít a fényképezőgép beremegésének
megelőzésében. Ha nappal szemben fényképez, a vaku segítségével
megvilágíthatja a hátulról megvilágított tárgyat.
1 Fn gomb t
(Vaku üzemmód) t Válassza ki a kívánt
beállítást.
• Az egyes felvételi üzemmódokhoz rendelkezésre álló vaku
üzemmódokról a 85. oldalon tudhat meg többet.
2 Nyomja meg a
gombot.
gomb
3 A vaku feltöltődése után
lefényképezheti a témát.
villog: A vaku töltődik. Amikor a
kijelzés villog, akkor nem lehet
kioldani a zárat.
világít: A vaku fel van töltve és
elsütésre kész.
(Vakutöltés) jel
47
A fényképezési funkciók használata
A vaku felugrik.
• AUTO, AUTO+ vagy
Motívumprogram módban a vaku
automatikusan felugrik, ha a
környezeti fény nem elegendő, vagy
ha a tárgy hátulról van megvilágítva.
A beépített vaku akkor sem ugrik
fel, ha megnyomja a gombot.
A vaku használata
(Vaku ki)
A vaku nem fog működni, még ha a beépített vaku fel is
ugrik.
• Ez a beállítás nem választható az üzemmódválasztó
tárcsa P, A, S és M állásában. A vaku azonban nem
villan, ha nincs felhúzott helyzetben.
(Autom. Vaku)
Sötétben és fénnyel szemben villan.
(Derítő vaku)
A zár minden kioldásakor villan.
(Hátsó szinkron) A zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás
előtt villan a vaku.
(Vezeték nélk.)
48
Olyan (külön megvásárolható) külső vakut használ,
amely nincs a fényképezőgéphez csatlakoztatva, és attól
távol helyezkedik el (fényképezés vezeték nélküli
vakuval).
A kép fényerejének beállítása
Az expozíciómód M kivételével az expozíciót a fényképezőgép
automatikusan határozza meg (automatikus expozíció).
Az automatikus expozíció által megállapított expozíció alapján
elvégezheti az expozíciókorrekciót. A teljes kép világosabbá tehető a
pozitív irányba való eltolással. A teljes kép sötétebbé válik, ha a
csúszkát a – irányba tolja (expozíciókorrekció).
1 Nyomja meg a
gombot.
LCD képernyő
b/B mozgatásával állítható
be.
+ irányba (túlexponálás): Kivilágosítja
a képet.
– irányba (alulexponálás): Elsötétíti a
képet.
• Kereső üzemmódban az EV-skála
segítségével ellenőrizze az
expozíciót.
Kompenzált expozíció
Kereső
Standard expozíció
3 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
Fényképezési technikák
• Módosítsa a kompenzáció szintjét a rögzített kép ellenőrzésével.
• Belövéses fényképezés használatával több képet készíthet úgy, hogy
az expozíció el van tolva pozitív vagy negatív irányba (164. oldal).
49
A fényképezési funkciók használata
2 Az expozíció a választógomb
gomb
A kép fényerejének beállítása
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO,
AUTO+ vagy Motívumprogram.
Expozíció kompenzálása az elülső vagy hátsó vezérlőtárcsával
MENU gomb t
4 t [TárcsaExp.komp.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Ha az expozíciókompenzáció lehetőséget az elülső vagy hátsó
vezérlőtárcsához rendeli hozzá, az eredetileg hozzárendelt funkció a másik
vezérlőtárcsával kezelhető.
50
Képtovábbítási mód
kiválasztása
Lehetősége van a céljainak megfelelő képtovábbítási mód
használatára, például egyképes továbbításra, folyamatos továbbításra
vagy rekeszelésre.
gomb t A kívánt
üzemmód kiválasztása
gomb
Ez a mód normál képkészítéshez használandó.
(Folyamatos
Felvétel) (162)
A fényképezőgép folyamatosan rögzíti a képeket.
(Önkioldó)
(163)
A 10 másodperces önkioldó akkor használatos, amikor a
fotós is jelen kíván lenni a képen, míg a 2 másodperces
önkioldó a fényképezőgép beremegésének
csökkentésére alkalmas.
(Belövés:
Folyam.) (164)
Meghatározott számú képet készíthet, mindegyiket
eltérő expozíciós értékkel.
(Szimpla
Expo. Soroz.)
(164)
Meghatározott számú képet készíthet minden egyes
felvételkészítéskor, mindegyiket eltérő expozíciós
értékkel.
(FE
belövés) (166)
A kiválasztott fehéregyensúlytól és a
színhőmérséklettől/színszűrőtől függően 3 kép készül
eltolt fehéregyensúllyal.
(DRO
Expo. Sorozat)
(166)
A D-tartomány optimalizáló eltolt értékével 3 képet
készíthet.
(Távvezérlő)
(167)
A (külön megvásárolható) RMT-DSLR1 vezeték nélküli
távvezérlőn lévő SHUTTER és 2SEC gomb
lenyomásával felvétel készíthető (az exponálás
2 másodperc múlva történik).
51
A fényképezési funkciók használata
(Egyszeri
Felvétel) (162)
A felvételi információs kijelző
átkapcsolása (DISP)
A DISP gomb minden egyes
megnyomására a felvételi információ
kijelzése a következőképpen változik.
Az LCD kijelzőn és a keresőn való
megjelenítésre rendelkezésre álló
képernyőket külön választhatja ki.
Alapinf. Megjel. Nincs inform.
Szint
DISP gomb
Hisztogram
Digitális szintellenőrző
52
Képméret beállítása
Képméret
MENU gomb t
kiválasztása
1 t [Képméret] t A kívánt méret
[Méretarány]: [3:2]
Képméret
Használati irányelvek
L:24M
6000 × 4000 képpont
A legjobb képminőségben
készített felvételekhez
M:12M
4240 × 2832 képpont
A3+ méretű nyomtatáshoz
S:6.0M
3008 × 2000 képpont
A5-ös méretig
[Méretarány]: [16:9]
Használati irányelvek
L:20M
6000 × 3376 képpont
M:10M
4240 × 2400 képpont
S:5.1M
3008 × 1688 képpont
Nagy felbontású TV-n történő
megtekintéshez
Megjegyzés
• Ha a [Minőség] beállításnál a RAW képtípust választja, a RAW-kép mérete
megegyezik az L képmérettel. A méret nem jelenik meg a képernyőn.
Panoráma: Képméret
A panorámaképek kívánt mérete beállítható. A képméret a felvétel
irányának beállításától függően változik (104. oldal).
MENU gomb t
1 t [Panoráma: Képméret] vagy
[3D pan.: képméret] t A kívánt méret kiválasztása
53
A fényképezési funkciók használata
Képméret
Képméret beállítása
[Panoráma: Képméret]
Normál
A [Panoráma: Irány] beállítása [Fel] [Le]: 3872 × 2160
A [Panoráma: Irány] beállítása [Jobbra] [Balra]:
8192 × 1856
Széles
A [Panoráma: Irány] beállítása [Fel] [Le]: 5536 × 2160
A [Panoráma: Irány] beállítása [Jobbra] [Balra]:
12416 × 1856
[3D pan.: képméret]
16:9
1920 × 1080
Normál
4912 × 1080
Széles
7152 × 1080
54
A lejátszási funkciók használata
Képek nagyítása
Az állóképek az alaposabb megtekintés érdekében kinagyíthatók. Így
kényelmesen ellenőrizheti a rögzített kép élességét.
1 Jelenítse meg a nagyítani
gomb
kívánt képet, majd nyomja
meg a gombot.
2 A hátsó vezérlőtárcsával
nagyítsa ki vagy kicsinyítse
le a képet.
3 Válassza ki a nagyítani kívánt területet a választógomb
v/V/b/B mozgatásával.
A nagyított lejátszás visszavonása
A normál képmérethez való visszatéréshez nyomja meg a
választógomb középső részét.
55
A lejátszási funkciók használata
• Az elülső vezérlőtárcsával
ugyanolyan nagyítás mellett
válthatja képeket. Amikor több
képet rögzít ugyanolyan beállítással,
akkor összehasonlíthatja azok
élességét.
Átváltás a képek listájának
megjelenítésére
Egyszerre több képet is megjeleníthet a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az indexképernyő.
• Az indexkép képernyő egy oldalán
megjelenítendő képek száma a DISP
gombbal állítható be.
Visszatérés az egyképes képernyőhöz
Amikor a kívánt kép jelenik meg, nyomja meg a választógomb
közepét.
A kívánt mappa megjelenítése
A választógombbal válassza ki az
indexképernyő bal oldalán lévő
csúszkát, majd a v és V gombbal
válassza ki a kívánt mappát. Ha a
választógomb közepét a bal oldali
csúszkát kiválasztva nyomja meg, a
fényképezőgép megtekintési
üzemmódba vált.
56
gomb
Képek megtekintése televízióképernyőn
A fényképezőgéppel rögzített képek televíziókészüléken történő
megtekintéséhez szükség van (külön megvásárolható) HDMI-kábelre
és olyan HD televíziókészülékre, amelynek van HDMI-csatlakozója.
1 Kapcsolja ki a
fényképezőgépet és a
televíziókészüléket, majd
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
televízióhoz.
1 A HDMI-
csatlakozóhoz
HDMI kábel
(külön
megvásárolható)
2A
HDMI-aljzathoz
A lejátszási funkciók használata
2 Kapcsolja be a TV-készüléket és válassza ki a
videobemenetet.
• További információk a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban
találhatók.
3 Kapcsolja be a
fényképezőgépet, és nyomja
meg
gombot.
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV-képernyőn.
A választógomb b/B mozgatásával
választhatja ki a kívánt képet.
• A fényképezőgép LCD képernyője
nem kapcsol be.
Választógomb
gomb
57
Funkciólista
A gombokkal/tárcsával
vezérelhető funkciók
Az alábbi gombokkal/tárcsával különböző funkciókat állíthat be és
működtethet.
A gombok/tárcsa helyéről „A fényképezőgép részei” (17. oldal) című
szakaszban olvashat.
gomb (47, 143)
A vaku felnyitása.
gomb (51, 162) A képtovábbítási mód kiválasztása.
Fehéregyensúly beállítása.
WB gomb (156)
Az expozíció kompenzálása.
gomb (49)
ISO gomb (147)
Az ISO érzékenység módosítása.
FINDER/LCD gomb
(188)
A kijelzés váltása az LCD kijelző és a kereső között.
Kijelzővilágítás gomb
(95)
A kijelző háttérvilágításának bekapcsolása.
MENU gomb (62)
A menüképernyő megjelenítése a menüpontok
beállításához.
MOVIE gomb (38, 115) Mozgóképek rögzítése.
AEL gomb (139)/SLOW A teljes képernyő expozíciójának rögzítése./
SYNC gomb (145)/
Alacsonyabb zársebességgel működteti a vakut./
gomb (56)
Egyszerre több kép megjelenítése a képernyőn.
AF/MF gomb (133)/
gomb (55)
Ideiglenes váltás az automatikus és a manuális
fókusz között./Kép kinagyítása megtekintéskor.
Fn gomb (59, 60)/
gomb (170)
Az Fn gombhoz beállított funkció beállítási
képernyőjének megjelenítése./Képek forgatása.
gomb (161)/
Fókuszállítás gomb
(130)
Kép közepének nagyítása./Képkészítés előtt a kép
kinagyítása a fókusz ellenőrzéséhez.
Képek lejátszása.
gomb (39)
gomb (71)/
(40)
gomb
Beépített súgó megjelenítése./Képek törlése.
Fókuszüzemmódtárcsa (121, 129)
Váltás az automatikus és a manuális fókusz között.
Előnézet gomb (108)
A háttér homályosságának ellenőrzése.
58
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Ez a gomb a felvételkészítéskor gyakran használt beállításokra vagy
funkciók végrehajtására szolgál.
1 Nyomja meg a Fn gombot.
2 A választógomb v/V/b/B részével válassza ki a kívánt
lehetőséget, majd a végrehajtáshoz nyomja meg a
gomb középső z részét.
Megjelenik a beállítás képernyő.
3 A kezelési útmutatót követve
Funkciólista
válassza ki és hajtsa végre a
kívánt funkciót.
Kezelési útmutató
Kamera beállítása közvetlenül a felvételi információk
képernyőről
Forgassa el az elülső vezérlőtárcsát, de ne nyomja meg a középső z
részt a 2. lépésnél. lépésnél. A kamera funkcióit (a [Memória behívás]
kivételével) közvetlenül a felvételi információk képernyőről állíthatja
be. Emellett néhány funkció finombeállítása a hátsó vezérlőtárcsával
végezhető el.
59
Az Fn (Funkció) gombbal
kiválasztható funkciók
Az alábbi funkciók az Fn (Funkció) gombbal választhatók ki:
Jelenet (44, 99)
A felvételi körülményeknek megfelelő üzemmód
kiválasztása a Motívumprogram előbeállításaiból.
(Portré/Sportesemény/Makró/Tájkép/Naplemente/
Éjszakai Jelenet/Kézben tartott Esti/Éjszakai portré)
Mozgókép (116)
A témához vagy az effektushoz illő expozíciós üzemmód
kiválasztása.
(P/A/S/M)
Memória behívás
(194)
A [Memória] lehetőségnél az
Állókép-készítési
menüben előregisztrált beállítást hívja elő.
(Memória1/Memória2/Memória3)
Képtovább.mód
(51, 162)
A képtovábbítási mód, például a folyamatos
felvételkészítés beállítása.
(Egyszeri Felvétel/Folyamatos Felvétel/Önkioldó/
Belövés: Folyam./Szimpla Expo. Soroz./FE belövés/
DRO Expo. Sorozat/Távvezérlő)
Vaku üzemmód
(47, 143)
A vaku üzemmód beállítása.
(Vaku ki/Autom. Vaku/Derítő vaku/Hátsó szinkron/
Vezeték nélk.)
AF mező (124)
A fókusz területének kiválasztása.
(Széles/Terület/Pont/Helyi)
Tárgykövetés
(127)
Követés közben a fókusz témán tartása.
(Be/Ki)
Arcfelismerés
(134)
Automatikus felvételkészítés emberi arc(ok)ról
optimális fókusszal és expozícióval.
(Be/Be (Regiszt. Arcok)/Ki)
Mosoly exponálás Felvételkészítés mosoly észlelésekor.
(136)
(Be/Ki)
ISO (147)
Fényérzékenység beállítása. Minél nagyobb a szám,
annál gyorsabb a zársebesség.
(Többképkockás zajcsökk./ISO AUTO – 16000)
Fénymérési mód
(140)
Fényerő mérési módjának kiválasztása.
(Több mezős/Középre súlyoz./Pontszerű)
Vaku kompenz.
(140)
A vaku teljesítmény intenzitásának beállítása.
(+3,0 EV – –3,0 EV)
60
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
Fehéregyensúly
(156)
Képek színtónusának beállítása.
(Automatikus FE/Nappali fény/Árnyék/Felhős/
Izzólámpa/Fénycső: Meleg Feh./Fénycső: Hideg Feh./
Fénycső: Termész./Fénycső: Nappali f./Vaku/
Színhőmérsékl./Színszűrő/Egyéni)
DRO/Auto. HDR
(149)
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció.
(Ki/D-tart. optim./Auto. HDR)
Saját beállít. (153) A kívánt képfeldolgozási mód kiválasztása.
(Stílusdoboz1–6)
Kép effektus (152) Felvételkészítés a kívánt szűrőeffektussal a nagyobb
hatás elérése érdekében.
(Ki/Játékfényképezőgép/Élénk szín/Poszterizáció/Retro
fénykép/Lágy High-key világ./Részleges szín/Nagy
kontr. monokr./Lágy Fókusz/HDR kép/Gazdag Tónus
Mono/Miniatűr)
Funkciólista
61
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét, vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
Nyomja meg a MENU gombot, majd a választógomb v/V/b/B
részével állítsa be a kívánt menüpontot, végül nyomja meg a
választógomb középső részét.
Menüoldal kiválasztása
Menüpont kiválasztása
Állókép-készítési menü
Képméret (53)
Állóképek méretének kiválasztása.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (Ha a [Méretarány] beállítása 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (Ha a [Méretarány] beállítása 16:9)
Méretarány (181)
Állóképek méretarányának kiválasztása.
(3:2/16:9)
Minőség (181)
Állóképek képminőségének beállítása.
(RAW/RAW & JPEG/Extra finom/Finom/Normál)
Panoráma:
Képméret (53)
Panorámaképek méretének kiválasztása.
(Normál/Széles)
Panoráma: Irány
(104)
Panorámaképek felvételi irányának beállítása.
(Jobbra/Balra/Fel/Le)
3D pan.: képméret 3D képek méretének kiválasztása.
(53)
(16:9/Normál/Széles)
3D pan.:
iránybeáll. (104)
62
3D képek felvételi irányának beállítása.
(Jobbra/Balra)
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Zajcsökkentés beállítása abban az esetben, ha a
zársebesség minimum 1 másodperc.
(Be/Ki)
Nagy ISO zajcs.
(183)
Zajcsökkentés beállítása magas értékű érzékenység
esetén.
(Magas/Normál/Alacsony)
Vaku vezérlés
(141)
A vaku teljesítmény intenzitás meghatározásának
beállítása.
(ADI vaku/Elő-vaku TTL/Kézi vaku)
TeljesítmArány
(142)
Beépített vaku fényerejének beállítása, ha a [Vaku
vezérlés] funkció [Kézi vaku] értékre van állítva.
(1/1–1/6)
AF segédfény
(125)
AF segédfény beállítása, amely a fókuszálás
megkönnyítésére megvilágítja a sötét jelenetet.
(Automatikus/Ki)
Színtér (184)
Színvisszaadási tartomány módosítása.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (96)
SteadyShot beállítása.
(Be/Ki)
Expozíció lépés
A zársebesség, a rekesznyílás és az expozíció
lépésnagyságának kiválasztása.
(0,5 EV/0,3 EV)
AF-A beállítás
(132)
Meghatározza, hogy a fókuszálási mód [AF-A] értékű
beállításakor megtörténjen-e a fókusz kézi finomhangolása.
(AF-A/Közvetl.kézifók.)
Elsőbbs.beáll.
Meghatározza, hogy kioldódjon-e a zár, ha automatikus
fókusz üzemmódban nincs megerősítve a fókusz.
(AF/Kioldás)
AF zárral
Meghatározza, hogy az exponáló gombot félig lenyomva
aktiválódjon-e az automatikus fókusz üzemmód.
(Be/Ki)
Memória (194)
Megjegyzi a gyakran használt üzemmódok és beállítások
kombinációit, és lehetővé teszi, hogy ezen kombinációk
könnyen behívhatók legyenek az üzemmódválasztó
tárcsával.
(1/2/3)
63
Funkciólista
Hosszú exp.z.cs
(183)
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Mozgókép-készítési menü
Fájlformátum
(118)
Mozgókép fájlformátumának kiválasztása.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Rögzítési
Beállítás (119)
Rögzített mozgókép-keret méretének kiválasztása.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Hangfelvétel (120) Hangfelvétel be- és kikapcsolása mozgókép
készítésekor.
(Be/Ki)
Szélzaj
A szélzaj csökkentése mozgóképfelvétel során.
csökkentése (120) (Be/Ki)
SteadyShot (96)
SteadyShot beállítása.
(Be/Ki)
Egyéni menü
Eye-Start AF (88)
Beállíthatja, hogy használ-e automatikus fókuszt, amikor
a keresőn át néz.
(Be/Ki)
FINDER/LCD
váltása (188)
A kereső és az LCD kijelző mód közötti váltás beállítása.
(Automatikus/Kézi)
Vörösszem cs.
Vörösszem-hatás csökkentése vaku használata esetén.
(Be/Ki)
Kiold lencse n.
(184)
Annak beállítása, hogy a zár nyitható legyen-e, ha a
fényképezőgéphez nincs objektív csatlakoztatva.
(Engedélyezés/Letiltás)
Auto+ foly.
felvétel (98)
A felvételkészítés folyamatosságának beállítása AUTO+
módban.
(Automatikus/Ki)
Auto+ képkivág.
(98)
Annak beállítása, hogy az AUTO+ módban
folyamatosan készült összes kép mentésre kerüljön-e.
(Automatikus/Ki)
64
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Rácsvonal (185)
Rácsvonal megjelenítése a strukturális körvonalakhoz
való igazodás elősegítésére.
(Harmadoló rács/Négyzetrács/Átlós + négyzetrács/Ki)
Auto visszanéz.
(185)
Kép megjelenítése a felvételkészítést követően.
Automatikus visszanézés beállítása.
(10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc/Ki)
DISP Gomb
(Kijelző) (89)
Lehetővé teszi, hogy a DISP gombbal válasszon az LCD
kijelzőn rendelkezésre álló képernyő-megjelenítési
módok közül.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram/A kereső esetében)
DISP Gomb
(Kereső) (89)
Lehetővé teszi, hogy a DISP gombbal válasszon a
keresőn rendelkezésre álló képernyő-megjelenítési
módok közül.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram)
Csúcsérték szint
(130)
A fókusztartományba eső rész körvonalának kiemelése
adott színnel.
(Magas/Közepes/Alacsony/Ki)
Színcsúcsérték
(130)
A kiemelés funkcióhoz használt szín beállítása.
(Piros/Sárga/Fehér)
Funkciólista
Élő Nézet Kijelzés Beállíthatja, hogy a funkció – például az
(91)
expozíciókorrekciós érték – hatása megjelenjen-e a
képernyőn.
(Beállítás Effektus Be/Beállítás Effektus Ki)
AEL gomb
funkciója (185)
A kívánt funkció hozzárendelése az AEL gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/AF
mező/Arcfelismerés/Mosoly exponálás/ISO/Fénymérési
mód/Vaku kompenz./Fehéregyensúly/DRO/Auto.
HDR/Saját beállít./Kép effektus/Képméret/Minőség/
AEL tartás/AEL váltó/ AEL tartás/ AEL váltó/AF/
MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez. Váltás/Tárgykövetés/AF
rögzítés/Blendenyílás Előnézet/Felvétel Előnézete/
Intelligens Telekon./Fókuszállítás/Memória)
65
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
ISO Gomb (186)
A kívánt funkció hozzárendelése az ISO gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/AF
mező/Arcfelismerés/Mosoly exponálás/ISO/Fénymérési
mód/Vaku kompenz./Fehéregyensúly/DRO/Auto.
HDR/Saját beállít./Kép effektus/Képméret/Minőség/
AEL tartás/AEL váltó/ AEL tartás/ AEL váltó/AF/
MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez. Váltás/Tárgykövetés/AF
rögzítés/Blendenyílás Előnézet/Felvétel Előnézete/
Intelligens Telekon./Fókuszállítás/Memória)
AF/MF gomb (186) A kívánt funkciók hozzárendelése az AF/MF gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/AF
mező/Arcfelismerés/Mosoly exponálás/ISO/Fénymérési
mód/Vaku kompenz./Fehéregyensúly/DRO/Auto.
HDR/Saját beállít./Kép effektus/Képméret/Minőség/
AEL tartás/AEL váltó/ AEL tartás/ AEL váltó/AF/
MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez. Váltás/Tárgykövetés/AF
rögzítés/Blendenyílás Előnézet/Felvétel Előnézete/
Intelligens Telekon./Fókuszállítás/Memória)
Előnézet Gomb
(186)
Az előnézet gomb működési módjának kiválasztása.
(Felvétel Előnézete/Blendenyílás Előnézet)
Fókuszrögzítés
Gomb
Az objektív fókusztartás gombja funkciójának beállítása.
(Fókuszrögzítés/Mélységél. előn.)
Intel. Telekon.
Gomb (130, 161)
A
gomb működési módjának beállítása.
(Intelligens Telekon./Fókuszállítás)
VezTárcsaBeáll.
Beállítja az elülső és a hátsó vezérlőtárcsa funkcióit a
zársebességhez és a rekesznyíláshoz, ha az expozíciós
üzemmód beállítása M értékű.
(
zárs.
reksz./
reksz.
zárs. )
TárcsaExp.komp.
(50)
Expozíció kompenzálása az első vagy a hátsó
vezérlőtárcsával.
(Ki/
Első tárcsa/
Hátsó tárcsa)
Exp.komp.beáll.
Beállítja, hogy a fényképezőgép kompenzálja-e az
expozíciót a vaku működési tartományán belül.
(Háttér&vaku/Csak háttér)
66
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Meghatározza az expozíció és a fehéregyensúly
rekeszelésének sorrendjét.
(0 t – t +/– t 0 t +)
AF meghajtóseb.
Fókuszálási sebesség kiválasztása autofókusz
üzemmódban.
(Gyors/Lassú)
Obj. Komp.:
Vignettálás (189)
Kompenzálja a csatlakoztatott objektív okozta árnyékos
sarkokat a képernyőn.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.: Kro.
Aber. (189)
Csökkenti a csatlakoztatott objektív miatt létrejövő
színeltérést a képernyő sarkainál.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.:
Torzítás (189)
Kompenzálja a csatlakoztatott objektív okozta torzítást a
képernyőn.
(Automatikus/Ki)
Zárszerk. Első
Redőny (187)
Kiválaszthatja, hogy használja-e az elektronikus
zárszerkezet első redőny funkcióját vagy sem.
(Be/Ki)
Arc Regisztráció
(135)
Regisztrálja vagy módosítja azt a személyt, akinek a
fókuszban elsőbbséget kell kapnia.
(Új Regisztráció/Sorrendcsere/Töröl/Törli mind)
Funkciólista
Belövés sorrend
Lejátszási menü
Töröl (40, 174)
Képek törlése.
(Többsz. képek/Össz.e mappáb/Összes AVCHD
megtek. fájl)
Megtekintő
üzemmód (170)
A lejátszott képek csoportosítási módjának
meghatározása.
(Mappa megtek. (állókép)/Mappa megtek. (MP4)/
AVCHD megtek.)
Diabemutató (171) Diabemutató megjelenítése.
(Ismétlés/Időköz/Kép típusa)
3D megjelenítés
(176)
3D képek lejátszása egy, a fényképezőgéphez
csatlakoztatott 3D-kompatibilis televízió segítségével.
67
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Védelem (173)
Képek védelmének beállítása vagy annak visszavonása.
(Többsz. képek/Minden állókép visszavonása/Mind.
mképek.(MP4) visszav./Mind. AVCHD megt. fájl vissz.)
Nyomt. Megadása Képek DPOF művelethez való meghatározása vagy
(209)
annak törlése.
(DPOF beállítás/Dátum ráírás)
Hangerő
beállítások
Mozgókép lejátszás hangerejének beállítása.
Lejátsz.Kijelz.
(172)
Portréként rögzített kép lejátszási módjának beállítása.
(Autom forgatás/Kézi forgatás)
Memóriakártya eszköz menü
Formázás (190)
A memóriakártyát formázza.
Fájlszámozás
(190)
Álló- és mozgóképekhez fájlszámok hozzárendelési
módjának beállítása.
(Folyamatos/Visszaállítás)
Mappanév (191)
Állóképek fájlformátumának beállítása.
(Normál form./Dátum form.)
Felv. mappa
kiválasz. (191)
Az állóképek tárolására kijelölt mappa megváltoztatása.
Új mappa (191)
Álló- és mozgóképek tárolásához új mappa létrehozása.
Képkez. fájl
helyreáll. (192)
A képkezelő fájl helyreállítása, valamint felvétel és
lejátszás engedélyezése.
Szab. tárhely
megjel.
Mozgóképek hátralévő felvételi idejének, illetve a
memóriakártyára rögzíthető állóképek számának
kijelzése.
Órabeállítás menü
Dát./Idő beáll. (31) Dátum és idő, valamint a téli-nyári időszámítás
beállítása.
Zóna beállítás (32) A használat helyének beállítása.
68
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Beállítás menü
Menü indítás
A menükurzor alapértelmezett helyzetének beállítása a
legfelső vagy az utoljára kiválasztott elemhez.
(Tetejére/Előző)
LCD fényerő (187) Az LCD kijelző fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi)
A kereső fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi)
GPS beállítások
(178) (Csak az
SLT-A77V)
GPS funkciók beállítása.
Energiatakarék.
(188)
Idő beállítása az energiatakarékos üzemmódba
kapcsolásig.
(30 perc/5 perc/1 perc/20 másodperc/10 másodperc)
HDMI felbontás
(176)
Felbontás beállítása a fényképezőgép HDMItévékészülékhez való csatlakoztatásakor.
(Automatikus/1080p/1080i)
HDMI-VEZÉRLÉS
(177)
Fényképezőgép működtetése „BRAVIA” Sync funkciót
támogató TV-készülékről.
(Be/Ki)
Feltöltési
beállítások* (192)
Eye-Fi kártya használata esetén a fényképezőgép
feltöltés funkciójának beállítása.
(Be/Ki)
USB csatlakozás
(202)
Az USB-csatlakozás módjának beállítása.
(Automatikus/Háttértároló/MTP)
Audió jelek
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép jelezze-e sípoló
hanggal a fókusz beállítását, illetve az önkioldó
működését.
(Be/Ki)
Tisztítási mód
(212)
Tisztítási mód indítása a képérzékelő megtisztításához.
Funkciólista
Kereső fényereje
(188)
69
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Törlés megerős.
Kiválaszthatja, hogy a [Töröl] és a [Mégse] opciók közül
melyik legyen a törlésmegerősítő képernyő
alapértelmezett beállítása.
(„Törlés” előbb/„V.von” előbb)
AF Mikro beáll.
(126)
Lehetővé teszi a fókusz helyzetének finomhangolását.
(AF Beállítás/mértéke/Törlés)
* Akkor jelenik meg, ha (külön megvásárolható) Eye-Fi-kártya van a
fényképezőgépben.
Verzió (201)
Nyelv
A fényképezőgép szoftververziójának megjelenítése.
Nyelv kiválasztása.
Üzemmód-tárcsa
súgó
Az üzemmódválasztó tárcsa súgójának (az egyes
felvételi üzemmódok magyarázatának) be- és
kikapcsolása.
(Be/Ki)
Bemutató mód
Mozgókép bemutató lejátszásának be- és kikapcsolása.
(Be/Ki)
Inicializál (196)
Alapértelmezett beállítások visszaállítása.
(AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll./Felhszn.v.áll.)
70
A fényképezőgép súgó
funkciójának használata
Beépített súgó
Ha megnyomja a (Beépített súgó)
gombot, amikor az Fn képernyő vagy
a menüképernyő látható,
automatikusan megjelenik az
aktuálisan kiválasztott funkcióhoz
vagy beállításhoz tartozó súgó.
Válassza ki az Fn képernyő inaktív
funkcióit vagy beállításait, majd
nyomja meg a választógomb középső
részét. Ekkor megjelenik a megfelelő
beállítás, amellyel ezek a funkciók
bekapcsolhatók.
(Beépített súgó) gomb
Funkciólista
71
Képek megtekintése a számítógépen
Használat számítógéppel
Az alábbi alkalmazások megtalálhatók a (mellékelt) CD-ROM
lemezen, és a fényképezőgéppel készített képek sokoldalúbb
felhasználásában segítenek.
• „Image Data Converter”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Ha a „PMB” már telepítve van a számítógépére, és a korábban
telepített „PMB” verziószáma alacsonyabb, mint a mellékelt CDROM lemezen található „PMB” verziószáma, a „PMB” programot is
telepítse a (mellékelt) CD-ROM lemezről.
A telepítéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat a 74. oldalon találja.
Megjegyzés
• A „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
Ajánlott számítógépes környezet (Windows)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB-kapcsolaton
keresztül történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet
javasoljuk.
Operációs
rendszer (előre
telepített)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PMB”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
(A nagy felbontású mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: 1,66 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core
Duo, 1,66 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo,
2,26 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo (HD FX/
HD FH), 2,40 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo
(HD PS))
Memória: 512 MB vagy több (nagy felbontású
mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy
több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület:
Körülbelül 500 MB
Képernyő: Képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont vagy
több
72
Használat számítógéppel
„Image Data
Converter Ver.4”
CPU/Memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB vagy
több
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition)
kiadást. Windows Image Mastering API (IMAPI) 2.0 vagy újabb
verzió szükséges a lemezkészítési funkció használatához.
** A Starter (kiadás) nem támogatott.
Ajánlott számítógépes környezet (Macintosh)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB-kapcsolaton
keresztül történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet
javasoljuk.
Operációs
rendszer (előre
telepített)
USB csatlakozás: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5, 10.6
verziók)
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X (10.5-ös
vagy 10.6-os verzió (Snow Leopard))
„Image Data
Converter Ver.4”
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy
gyorsabb
Memória: legalább 1 GB ajánlott.
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
73
Képek megtekintése a számítógépen
Megjegyzések
• Nem biztos, hogy szoftvereink kifogástalanul működnek a fent leírt operációs
rendszerek frissített verzióiban és a több operációs rendszert tartalmazó
számítógépeken.
• Ha egyszerre 2 vagy több USB-eszközt csatlakoztat ugyanahhoz a
számítógéphez, akkor az USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy
bizonyos eszközök, beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
csatolófelületen keresztül történő csatlakoztatása nagy sebességű adatátvitelt
tesz lehetővé, mivel a fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0nak megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat nem áll
azonnal helyre.
A szoftver használata
A szoftverek telepítése (Windows)
A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD lemezt a CD meghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüképernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson kétszer a [Computer] elemre
(Windows XP esetén: [My Computer]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
• Ha megjelenik az automatikus lejátszási képernyő, válassza a „Run
Install.exe” pontot, és telepítés folytatásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2 Kattintson az [Telepítés]-ra (Telepítés).
Győződjön meg róla, hogy mind a „Image Data Converter”, mind a
„PMB” mellett van pipa, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez (203. oldal).
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő párbeszédablak,
a képernyőn megjelenő utasításokat követve indítsa újra a
számítógépet.
• A DirectX a számítógép jellemzőitől függően telepíthető.
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD lemezt.
A következő szoftverek lesznek telepítve, és megjelennek a
parancsikonok az asztalon.
„Image Data Converter”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB Help”
74
A szoftver használata
Megjegyzések
• Ha a „PMB” már telepítve van a számítógépére, és a korábban telepített
„PMB” verziószáma magasabb, mint a (mellékelt) CD-ROM lemezen
található „PMB” verziószáma, a programot nem szükséges telepíteni. Amikor
a fényképezőgépet USB-kábel segítségével csatlakoztatja a számítógéphez, a
használható funkciók aktiválódnak.
• Ha a számítógépén a „PMB” 5.0.00 verziójánál korábbi verzió van telepítve
számítógépére, előfordulhat, hogy az adott „PMB” egyes funkciói nem
lesznek használhatók, amikor a „PMB” programot telepíti a mellékelt
CD-ROM lemezről. A mellékelt CD-ROM-lemezről a „PMB Launcher” is
telepítésre kerül, így a „PMB Launcher” segítségével a „PMB” alkalmazást
vagy más szoftvereket is elindíthat. A „PMB Launcher” indításához kattintson
kétszer a számítógép képernyőjén látható „PMB Launcher” parancsikonra.
A szoftverek telepítése (Macintosh)
A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-lemezt a CD-meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD ikonra.
3 Másolja a [MAC] mappában lévő [IDC_INST.pkg] fájlt a
4 Kattintson kétszer a mappába másolt [IDC_INST.pkg]
fájlra.
A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az „Image Data Converter” használata
Az „Image Data Converter” programmal többek között az alábbiak
végezhetők:
• A RAW-formátumban rögzített képek szerkesztése különböző
javítási eszközökkel, például színárnyalat-görbe és élesítés.
75
Képek megtekintése a számítógépen
merevlemez ikonra.
A szoftver használata
• A képek módosítása a fehéregyensúly, az expozíció, a saját beállítás
stb. használatával.
• A számítógépen megjelenített és szerkesztett képek mentése.
• A mentés történhet RAW-formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készített RAW/JPEG-képek megtekintése és
összehasonlítása.
• A képek értékelése egy ötös skálán.
• Színcímkék beállítása.
Az „Image Data Converter” használatával kapcsolatban lásd a Help.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4] elemre.
Az „PMB” használata
Az „PMB” programmal többek között az alábbiak végezhetők:
• A fényképezőgéppel készített képek beállítása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek retusálása (vörösszem-hatás csökkentése stb.),
nyomtatása, küldése e-mail mellékleteként, valamint a felvételi
dátum módosítása.
• A kép készítési helyének megjelenítése a térképen (csak SLT-A77V
esetén).
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
• Blu-ray lemezek, DVD lemezek készítése a számítógépre importált
AVCHD-nézetű mozgóképekből. (Az első Blu-ray vagy DVD
lemez elkészítéséhez internetkapcsolat is szükséges.)
76
A szoftver használata
Megjegyzések
• A „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] beállításával
rögzített mozgóképeket a „PMB” alkalmazás konvertálja, hogy a mozgóképek
AVCHD-lemezre kerülhessenek. A konvertálás időigényes lehet. Az eredeti
képminőséggel sem lehet lemezt létrehozni. Ha szeretné megőrizni az eredeti
képminőséget, a mozgóképeket Blu-ray lemezen kell tárolnia.
• Az „AVCHD nézetű mozgóképek” olyan mozgóképek, amelyeket a
[Fájlformátum] [AVCHD 60i/60p] vagy [AVCHD 50i/50p] beállításával
rögzítettek.
A „PMB” használatával kapcsolatban lásd: „PMB Help”.
Kattintson kétszer az asztalon lévő
(PMB Help) parancsikonra.
Vagy kattintson a [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Help] elemre.
A „PMB” alkalmazás terméktámogatási oldala (csak angol nyelven
érhető el)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Képek megtekintése a számítógépen
77
Mozgóképeket tartalmazó lemez
létrehozási módjának
kiválasztása
A fényképezőgépével rögzített AVCHD nézetű mozgóképekből
lemezt is készíthet.
Az egyes lemeztípusokhoz más-más lejátszó eszköz lehet szükséges.
Válassza ki a lemezlejátszójához leginkább illő lemezkészítési módot.
Az alábbiakban 2 módot ismertetünk mozgóképeket tartalmazó
lemez létrehozására: lemez létrehozása számítógépen a „PMB”
program segítségével, illetve lemez létrehozása számítógéptől eltérő
eszközön, például DVD-írón.
Lejátszó
Lemez
típusa
Jellemző
Blu-ray lemez
lejátszására
alkalmas eszközök
(Blu-ray lejátszó,
PlayStation®3 stb.)
A Blu-ray lemez használata lehetővé
teszi, hogy a DVD lemeznél hosszabb
mozgóképeket készítsen nagy
felbontásban (HD).
AVCHD formátumú
lejátszók
(Sony Blu-ray
lemezes lejátszó,
PlayStation®3 stb.)
Nagy felbontású (HD) mozgókép
rögzíthető DVD-adathordozón, például
DVD-R lemezen – így nagy felbontású
(HD) lemez jön létre.
• Hagyományos DVD-lejátszókon a
nagy felbontású (HD) lemezt nem
lehet lejátszani.
Hagyományos DVDlejátszók
(DVD-lejátszó, DVD
lemezt lejátszani
képes számítógép
stb.)
A nagy felbontású (HD) mozgóképből
normál minőségű (STD) mozgóképpé
konvertált felvételt DVDadathordozóra, pl. DVD-R lemezre
rögzítheti. Így normál képminőségű
(STD) lemez jön létre.
Lemez létrehozása számítógépen
A „PMB” alkalmazással a számítógépre importálhatja az AVCHD
nézetű mozgóképeket, és AVCHD formátumú vagy normál
képminőségű (STD) lemezt hozhat létre.
78
Mozgóképeket tartalmazó lemez létrehozási módjának kiválasztása
A „PMB” alkalmazással történő lemezlétrehozásról bővebben lásd:
„PMB Help”.
Megjegyzések
• Blu-ray lemezek létrehozásához mindenképpen telepítse a [BD Add-on
Software] alkalmazást a „PMB” telepítési képernyőről.
• Egyes országokban/régiókban a PlayStation®3 nem érhető el.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] beállításával
rögzített mozgóképeket a „PMB” alkalmazás konvertálja, mielőtt a
mozgóképek AVCHD-lemezre kerülhetnének. A konvertálás időigényes
lehet. Az eredeti képminőséggel sem lehet lemezt létrehozni. Ha szeretné
megőrizni az eredeti képminőséget, a mozgóképeket Blu-ray lemezen kell
tárolnia (207. oldal).
• A [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] beállítással készített mozgóképek Blu-ray
lemezről való lejátszásához az AVCHD Ver 2.0 formátummal kompatibilis
eszköz szükséges.
• Az „AVCHD nézetű mozgóképek” olyan mozgóképek, amelyeket a
[Fájlformátum] [AVCHD 60i/60p] vagy [AVCHD 50i/50p] beállításával
rögzítettek.
Lemez létrehozása számítógéptől eltérő
eszközön
Eszköz
Lemez típusa
Blu-ray lemezfelvevő: Normál
felbontású (STD) Blu-ray lemez
vagy DVD lemez létrehozása
A DVDirect Express típustól eltérő
DVD-író: Normál felbontású (STD)
AVCHD- vagy DVD lemez
létrehozása
HDD-felvevő stb.: Normál
felbontású (STD) DVD lemez
létrehozása
79
Képek megtekintése a számítógépen
Blu-ray lemezfelvevővel vagy DVD-íróval is létrehozhat lemezeket.
A létrehozható lemez típusa függ az alkalmazott eszköztől.
Mozgóképeket tartalmazó lemez létrehozási módjának kiválasztása
Megjegyzések
• A lemez létrehozásával kapcsolatos részletes tudnivalók az adott eszközhöz
mellékelt használati utasításban találhatók.
• Ha a lemez létrehozásához Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használ, az
adatátvitelhez használja a DVD-író memóriakártya-nyílását, vagy USBkapcsolattal csatlakoztassa a DVD-írót.
• Ha Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használ, ellenőrizze, hogy a förmver
legfrissebb verziója fusson rajta.
Részleteket az alábbi URL-címen talál:
http://sony.storagesupport.com/
• A [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] beállítással készített mozgóképek Blu-ray
lemezre másolásához az AVCHD Ver 2.0 formátummal kompatibilis eszköz
szükséges. Az elkészített Blu-ray lemez lejátszásához AVCHD Ver 2.0
formátummal kompatibilis eszköz szükséges.
80
Egyéb
A kijelzőn megjelenő ikonok
listája
Grafikus megj. (LCD kijelző)
A
Jelzés
Jelentése
Expozíciós üzemmód
(42)
PAS
M
Alapinf. Megjel. (LCD kijelző)
Regisztrációs szám
(194)
Jelenet-felismerési
ikonok (43, 98)
Memóriakártya (25,
238)/Feltöltés (192)
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma
Állóképek méretaránya
(181)
3D panorámapásztázás
(45, 102)
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Állóképek képmérete
(53)
81
Egyéb
Lejátszáskor
(Alapinformációkat
tartalmazó képernyő)
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Jelentése
Állóképek
képminősége (181)
-
Védelem (173)
DPOF
DPOF beállítás (209)
Mozgóképek
képkockasebessége
(119)
Mozgóképek mérete
(119)
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés
(26)
B
Jelzés
Pontszerű fénymérés
területe (140)
100% Akkumulátor
töltöttsége (26)
AF mező (124)
Vakutöltés
folyamatjelzője (47)
Intelligens digitális
zoom (161)
Effektus kikapcsolása
(91)
Zársebesség jelzése
(91)
Nincs mozgókép
hangfelvétel (120)
Rekesznyílás jelzése
(91)
SteadyShot/
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (96)
GPS háromszögelés
állapot (178) (kizárólag
SLT-A77V)
C
Jelzés
Jelentése
FELVÉT.
0:12
Mozgókép felvételi
ideje (perc:mp)
z
Fókusz (37, 123)
1/250
Zársebesség (108)
F3.5
Rekesznyílás (106)
SteadyShot hibája (226)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (14)
Adatbázis fájl megtelt
(228)/Adatbázis fájl
hiba (228)
Megtekintő üzemmód
(170)
100-0003
82
Jelentése
A mappa és a fájl
sorszáma (204)
EV-skála (49, 111, 165)
(Csak a keresőn)
+3.0
Expozíciókompenzáció
(49)
AE rögzítés (139)
GPS információ (csak
SLT-A77V esetén)
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Szélesség és hosszúság
kijelzése (csak SLTA77V esetén)
Jelzés
Jelentése
Mosolyfelismerés
érzékenység jelző (136)
Auto HDR kép
figyelmeztetés (150)
Képeffektussal
kapcsolatos hiba (153)
E
ISO400
ISO érzékenység (147)
Jelzés
3/7
Fájl sorszáma/Képek
száma megtekintő
üzemmódban
2011-1-1
10:37AM
A felvétel dátuma
D
Jelzés
Jelentése
Képtovábbítási mód
(51, 162)
Jelentése
Fénymérési mód (140)
Vakukompenzáció
(140)
AWB
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
Színhőmérséklet,
7500K Színszűrő) (156)
A5 G5
D-tartomány
optimalizáló (149)/
Auto. HDR (150)
Saját beállítás (153)/
Kontraszt, telítettség,
élesség
Vaku üzemmód (47,
143)/Vörösszemhatáscsökkentés (64)
Fókusz üzemmód (121)
Egyéb
+3 +3
AF mező (124)
+3
Kép effektus (152)
Témakövetés (127)
Arcfelismerés (134)
Mosoly exponálás (136)
83
Az egyes felvételi
üzemmódokhoz elérhető
funkciók
A kiválasztott felvételi üzemmódtól függ, hogy mely funkciók
használhatóak.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. A – azt
jelenti, hogy a funkció nem elérhető.
A nem használható funkciók szürkén jelennek meg a kijelzőn.
Felvételi mód
Expoz.
kompoz.
(49)
(36, 98)
–
(43, 98)
–
(44,
99)
Folyamatos ArcfelisÖnkioldó
Felvétel
merés
(163)
(162)
(134)
–
Mosoly
exponálás
(136)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(45, 102)
–
–
–
–
(45, 102)
–
–
–
–
(46, 104)
–
–
–
–
(105)
(106)
(108)
(110)
(38, 115)
–
*
–
* Ha a [Kézi expozíció] beállítást választja, ez a funkció nem elérhető.
84
Az elérhető vaku üzemmódok
A választott felvételi módtól és funkcióktól függ, hogy mely vaku
üzemmódok állnak rendelkezésre.
Az alábbi táblázatban a jelek a választható funkciókat jelölik.
A – azt jelenti, hogy a funkció nem választható.
A nem elérhető vaku üzemmódok szürkén jelennek meg a kijelzőn.
Felvételi
mód
(Vaku
ki)
(Derítő
(Autom.
vaku)
Vaku)
(Hátsó
szinkron)
(Vezeték
nélk.)
(36,
–
–
(43,
–
–
98)
98)
(44, 99)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(45,
–
102)
(45,
(46,
104)
–
–
(105)
–
–
(106)
–
–
(108)
–
–
(110)
–
(38, 115)
Egyéb
102)
–
–
85
Előkészületek
Speciális műveletek
Ez a szakasz további tudnivalókat
tartalmaz a fényképezőgép
működésével kapcsolatban.
Előkészületek (Speciális műveletek)
87
A fényképezőgép beállítása
A szemsapka eltávolítása
A (külön megvásárolható) FDA-A1AM hajlított kereső
csatlakoztatásakor vegye le a fényképezőgépről a szemsapkát.
Óvatosan csúsztassa le a
szemsapkát úgy, hogy közben
annak mindkét oldalát nyomja.
• Helyezze ujjait a szemsapka alá, majd
csúsztassa felfelé.
Megjegyzés
• Amikor a (külön megvásárolható) FDA-A1AM állítható szögű kereső
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez, akkor az [Eye-Start AF] [Ki]
beállítása javasolt, mert előfordulhat, hogy aktiválódnak a kereső fölött
található szemlencse-érzékelők.
88
A felvételi üzemmódban
megjelenő képernyő
A képernyő üzemmód kiválasztása
Kiválaszthatja a kívánt képernyő üzemmódot. Ha a DISP gomb
megnyomásával vált a képernyők között (52. oldal), csak a
kiválasztott képernyők jelennek meg. Külön állíthatja be az LCD
kijelzőn és a keresőn elérhető képernyőket.
1 MENU gomb t
2 A választógomb v/V/b/B részével jelölje ki a kívánt
képernyőt, majd nyomja meg a választógomb középső
részét.
3 Nyomja meg a MENU gombot.
89
Előkészületek (Speciális műveletek)
2 t [DISP Gomb (Kijelző)] vagy
[DISP Gomb (Kereső)]
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő
Hisztogram
A pixelek száma
A hisztogram a fényerősség eloszlását
jeleníti meg, amely megmutatja, hogy
egy bizonyos fényerősséghez hány
pixel tartozik a képen.
Az expozíció kompenzáció módosítja
a hisztogramot.
A hisztogram mindkét vége egy
nagyon sötét vagy nagyon világos
területet jelenít meg. Később ezeket a
területeket nem lehet számítógéppel
visszaállítani. Ha szükséges, akkor
módosítsa az expozíciót, majd
fényképezzen újra.
Sötét
Világos
Megjegyzés
• A hisztogram nem a véglegesen rögzített kép értékeit tükrözi. Az LCD
képernyőn éppen megjelenített kép jellemzőit mutatja. A hisztogram eltérő a
rekesznyílástól stb. függően.
• A hisztogram eltér a felvétel és a lejátszás között a következő esetekben:
– Vaku használatakor.
– Ha a tárgy intenzitása alacsony, például éjszakai tájképnél.
90
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő
A digitális szintellenőrző
A digitális szintellenőrző azt jelzi,
hogy a fényképezőgép vízszintesen és
függőlegesen szintben van-e. Ha a
fényképezőgép egyik irányban
szintben van, a jelzőfény zöldre vált.
Vízszintes irány
Grafikus képernyő
A Grafikus képernyő grafikusan
szemlélteti a zársebességet valamint a
rekesznyílás értékét, és jól érthetően
ábrázolja, miként működik az
expozíció. A zársebesség és a
rekesznyílás sávjain látható mutatók
az aktuális értéket jelzik.
Rekesznyílás
Zársebesség
A téma ellenőrzése az objektíven keresztül,
effektusok megjelenítése nélkül
Az objektíven keresztül ellenőrizheti a témát az effektusok – például
expozíciókorrekció, fehéregyensúly, Saját beállítás, Képeffektus stb. –
megjelenítése nélkül.
MENU gomb t
Effektus Ki]
2 t [Élő Nézet Kijelzés] t [Beállítás
91
Előkészületek (Speciális műveletek)
Elöl-hátul irány
Megjegyzés
• A digitális szintellenőrző hibaszintje nagyobb, ha a fényképezőgépen
túlságosan előre, illetve hátrafelé dönti.
• A készülék akkor is jelezhet ±1°-os döntést, ha majdnem szintben van.
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő
• A [Beállítás Effektus Ki] beállítás választása esetén az úgynevezett
Live View kép M üzemmódban mindig a megfelelő fényerővel
jelenik meg.
Megjegyzés
• A [Beállítás Effektus Ki] beállítás nem választható ki, ha az expozíciós
üzemmód beállítása AUTO, AUTO+, Panorámapásztázás, 3D
panorámapásztázás, Mozgókép vagy Jelenetválasztás.
A kereső üzemmódban megjelenő ikonok listája
Ha a [DISP Gomb (Kijelző)] [A kereső esetében] beállítása aktív,
akkor a DISP gombot megnyomva kiválaszthatja az LCD kijelző
olyan állapotát, amely alkalmas a keresővel történő használatra.
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Az AUTO, az AUTO+ vagy
Jelenetválasztási
üzemmódban
A
Folyamatos továbbítás AE
előválasztással/
P/A/S/M üzemmódban
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Regisztrációs szám
(194)
Jelentése
Expozíciós üzemmód
(42)
Memóriakártya (25,
238)/Feltöltés (192)
PAS
M
100
92
Hátralévő rögzíthető
képek száma
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő
Jelzés
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Jelentése
Jelzés
Jelentése
Állóképek méretaránya
(181)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (14)
3D panorámapásztázás
(45, 102)
Adatbázis fájl megtelt
(228)/Adatbázis fájl
hiba (228)
Állóképek képmérete
(53)
B
Jelzés
Képtovábbítási mód
(51, 162)
Vaku üzemmód (47,
143)/Vörösszem-hatás
csökkentése (64)
Mozgóképek
képkockasebessége
(119)
Fókusz üzemmód (121)
Mozgóképek mérete
(119)
AF mező (124)
100% Akkumulátor
töltöttsége (26)
Témakövetés (127)
Arcfelismerés (134)
Vakutöltés
folyamatjelzője (47)
Nincs mozgókép
hangfelvétel (120)
SteadyShot/
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (96)
GPS háromszögelés
állapot (178) (kizárólag
SLT-A77V)
Mérési mód (140)
AWB
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
Színhőmérséklet,
7500K Színszűrő) (156)
A5 G5
D-tartomány
optimalizáló (149)/
Auto. HDR (150)
SteadyShot hibája (226)
93
Előkészületek (Speciális műveletek)
Állóképek
képminősége (181)
Effektus kikapcsolása
(91)
Jelentése
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő
Jelzés
Jelentése
Saját beállítás (153)/
Kontraszt, telítettség,
élesség
+3 +3
+3
Kép effektus (152)
Mosoly exponálás (136)
Expozíciókompenzáció
(49)/Mért útmutató
(111)
Vakukompenzáció
(140)
EV-skála (49, 111, 165)
C
Jelzés
Jelentése
1/125
Zársebesség (108)
F2.8
Rekesznyílás (106)
ISO AUTO
ISO érzékenység (147)
AE rögzítés (139)
94
A felvételi üzemmódban megjelenő képernyő
Kijelző
A fényképezőgép tetején lévő
kijelzőre tekintve ellenőrizheti a
zársebesség, a rekesznyílás, az
expozíciókompenzáció, a
vakukompenzáció, az ISO
érzékenység, a fehéregyensúly, a
képtovábbítási mód és a képminőség
állapotát.
Expozíció (49)/és vaku
kompenzációja (140)
ISO érzékenység (147)
Fehéregyensúly (156)
Képtovábbítási mód
(51, 162)
Képminõség (181)
Jelzés
Jelentése
Akkumulátor töltöttsége (26)
[100]
Hátralévő rögzíthető képek száma (244)*
* A kijelzőn akkor is „9999” olvasható, ha a hátralévő rögzíthető képek száma
több mint 9 999.
A kijelző háttérvilágításának bekapcsolása
Nyomja meg felül a kijelzővilágítás
gombot. Ismételt megnyomása
kikapcsolja a háttérvilágítást.
Kijelzővilágítás gomb
95
Előkészületek (Speciális műveletek)
Zársebesség (108)/
Rekesznyílás (106)
Éles kép készítése a
fényképezőgép bemozdulása
nélkül
A „fényképezőgép bemozdulása” a fényképezőgép nem kívánt
mozgására utal, amely az exponálógomb lenyomásakor jelentkezik,
és elmosódott képet okoz.
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentéséhez kövesse az alábbi
utasításokat.
Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel
A lehetséges fényképezőgépberemegések miatt a
(Fényképezőgép beremegésére
figyelmeztető) jel villog. Ebben az
esetben használjon egy állványt vagy a
vakut.
(Fényképezőgép
beremegésére figyelmeztető) jel
Megjegyzés
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés csak
azokban az üzemmódokban jelenik meg, amelyekben a zársebesség
automatikus beállítású. Ez a jelzés M/S üzemmódban és mozgóképek
rögzítésekor nem jelenik meg.
A SteadyShot funkció használata
A fényképezőgép SteadyShot funkciójának segítségével
csökkenthető a fényképezőgép bemozdulása okozta hatás. A
SteadyShot funkció külön állítható be állóképek és mozgóképek
rögzítéséhez.
A SteadyShot funkció beállítása alapértelmezésben [Be].
96
Éles kép készítése a fényképezőgép bemozdulása nélkül
MENU gomb t
2 vagy
1 t [SteadyShot] t
Válassza ki a kívánt beállítást
Megjegyzés
• Közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása, illetve a témára történő
ráirányítása után, vagy az exponáló gombnak a teljes, félúton való megállás
nélküli lenyomása esetén előfordulhat, hogy a SteadyShot funkció nem
működik optimálisan.
Állvány használata
Előkészületek (Speciális műveletek)
A következő esetekben tanácsos a fényképezőgépet állványra
helyezni.
• Vaku nélküli fényképezés fényszegény környezetben.
• Alacsony zársebesség melletti fényképezéskor (mely jellemzően
éjszaka használatos).
• Közeli tárgyak fényképezésekor, például makrózáskor.
• Teleszkópikus lencse használatakor.
Megjegyzés
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót, mert a
SteadyShot funkció hibás működése léphet fel.
97
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Felvételkészítés
A felvételi üzemmód kiválasztása
AUTO
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
készítsen képeket (36. oldal).
állásba, és
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép bekapcsolja az automatikus beállítás funkciót, számos
funkció, például az expozíciókompenzáció és az ISO-beállítás nem áll
rendelkezésre. Ha több beállítást szeretne módosítani, állítsa az
üzemmódválasztó tárcsát P állásba, majd készítsen felvételt a témáról.
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
állásba, és készítsen képeket (43. oldal).
(Auto+)
A folyamatos fényképezés beállítása
MENU gomb t
1 t [Auto+ foly. felvétel] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Az elkészült képek tárolási módjának kiválasztása
Folyamatos felvételkészítés esetén kétféle tárolási mód közül
választhat: az egyikkel a fényképezőgép csak 1 megfelelő képet tárol
a folyamatos felvételkészítéssel készített képek közül, míg a másikkal
az összes így készült képet tárolja.
MENU gomb t
1 t [Auto+ képkivág.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzések
• A készülék egyetlen, egyesített képet ment akkor is, ha a felhasználó előzőleg
az [Auto+ képkivág.] funkciót [Ki] állásba állította, [Kézben tartott Esti]
beállítás mellett.
• A képek kivágása során a nem mentett képek sorszámát a készülék átugorja.
98
A felvételi üzemmód kiválasztása
Jelenet
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Felvételkészítés a motívumnak megfelelő előbeállításokkal
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Jelenet)
állásba, válassza ki a kívánt üzemmódot, és készítsen
képeket (44. oldal).
A háttér elhomályosítása és a téma
körvonalainak élesítése. Bőrtónusok
lágy visszaadása.
• A háttér még elmosódottabbá
tételéhez használja az objektív
teleobjektív-állását.
• Élénk képet kaphat az objektívhez közelebbi szemre
élesít.
• Használja a lencsevédő ernyőt, ha hátulról
megvilágított tárgyat fényképez.
• Használja a vörösszem-csökkentő funkciót, ha a tárgy
szeme pirossá válik a vakutól (64. oldal).
(Sportesemény) Mozgó téma fényképezése gyorsabb
zársebességgel, hogy a téma úgy
látszódjon, mintha nem mozogna. A
fényképezőgép mindaddig
folyamatosan fényképez, amíg
lenyomva tartja az exponáló
gombot.
• Nyomja le félig és addig tartsa ott az exponáló gombot,
amíg el nem jön a megfelelő pillanat.
99
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
(Portré)
A felvételi üzemmód kiválasztása
(Makró)
Képkészítés közelről, pl. virágok,
ételek fényképezéséhez.
• Közelebbi témát is fényképezhet
(külön megvásárolható)
makróobjektív használatával.
• Ha 1 m-en belüli témát fényképez,
állítsa a vakuüzemmódot [Vaku ki] állásba.
• A makró üzemmódban való fényképezéskor a
SteadyShot funkció nem fog teljes mértékben
működni. Jobb eredmény érdekében használjon
állványt.
• A legrövidebb fókusztávoláság nem változik.
(Tájkép)
A teljes tájkép élesen és élénk
színekkel való felvétele.
• A tájkép nyitottságának
hangsúlyozásához állítsa az
objektívet széles látószögre.
(Naplemente)
A napkelte vagy naplemente vörös
fényének csodálatos megörökítése.
(Éjszakai
Jelenet)
100
Távoli éjszakai helyszínek
fényképezése úgy, hogy a sötét
tónus megmaradjon a képeken.
• A zársebesség lassabb, így állvány
használata ajánlott.
• Előfordulhat, hogy nem vehet fel
tökéletes képet, amikor teljesen sötét helyen
fényképez.
A felvételi üzemmód kiválasztása
Éjszakai felvételek készítése állvány
nélkül, mégis élesebben és kevesebb
képzajjal. A készülék több képet
készít, és képfeldolgozást végez az
elmosódottság, a bemozdulás és a
képzaj csökkentésére.
• Az elmosódottság csökkentése kevésbé hatékony
[Kézben tartott Esti] használata esetén is, az alábbi
témák esetén:
– Nem kiszámítható mozgású téma
– A fényképezőgéphez túl közeli téma
– A témán ismétlődő motívumok találhatók, pl.
csempe, vagy kevés kontraszt jellemzi, pl. ég,
homokos tengerpart vagy gyep
– Állandó változóval jellemezhető témák, pl. hullámok
vagy vízesés
• A [Kézben tartott Esti] alkalmazása esetén
zajblokkolás fordulhat elő villódzó fényforrás, pl.
neonfény használata esetén.
(Éjszakai
portré)
Portrék éjszakai környezetben való
készítése.
• A zársebesség lassabb, így állvány
használata ajánlott.
Fényképezési technikák
• Ha élesebb képet szeretne, állítsa az üzemmódválasztó tárcsát P, A,
S vagy M állásba, és használja a saját beállítás funkciót (153. oldal).
Ilyen esetekben módosíthatja az expozíciót, az ISO-beállítást stb.
Megjegyzések
• Ilyen esetben fényképezőgép automatikusan ítéli meg a beállításokat, és így
számos funkció, például az expozíciókompenzáció és az ISO-beállítás nem áll
rendelkezésre.
• A vaku beállítása [Autom. Vaku] vagy [Vaku ki] minden egyes
Motívumprogramnál. Ezek a beállítások módosíthatók (47., 143. oldal).
101
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
(Kézben tartott
Esti)
A felvételi üzemmód kiválasztása
Panorámapásztázás/
panorámapásztázás
3D
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Átfogó tájképek vagy magas épületek fényképezése
dinamikus kompozícióval.
z Mélységet érzékeltető 3D képek készítése és 3D kompatibilis
televízión való megtekintése.
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Panorámapásztázás) vagy
(3D panorámapásztázás)
állásba, és készítsen képeket (45. oldal).
Megjegyzések
• Ha a megadott idő alatt nem sikerül végigmozgatni a fényképezőgépet a teljes
témán, a kész képen egy szürke terület jelenik meg. Ebben az esetben
ismételje meg a fényképezést a készülék gyorsabb mozgatásával.
• Mivel a fényképezőgép számos képet fűz össze, az összefűzött rész rögzítése
nem simán történik. Oldalirányú fényképezés közben ne döntse előre- vagy
hátrafelé a készüléket, vagy jobbra, illetve balra, amennyiben függőleges
irányban készíti a képet.
• Gyenge fényviszonyok esetén előfordulhat, hogy a panorámaképek
elmosódottak vagy készíthetők.
• Villódzó fényviszonyok esetén, pl. neonfényben, a kombinált kép fényereje
vagy színei nem mindig egyeznek meg.
• Ha a panorámafényképezés teljes szöge és az AE/AF zárral történt fókusz- és
expozícióbeállításnál használt szög fényereje, színei és fókusza
nagymértékben eltér, akkor nem lehet képet készíteni. Ilyen esetben
módosítsa a szöget, ahol a beállításokat rögzíti, és készítse el újra a képet.
• Az alábbi témák fényképezésekor nem alkalmazható a [Panorámapásztázás]
és a [3D panorámapásztázás] beállítás:
– Mozgó téma.
– A fényképezőgéphez túl közeli téma.
– A témán ismétlődő motívumok találhatók, pl. csempe, vagy kevés kontraszt
jellemzi, pl. ég, homokos tengerpart vagy gyep.
– A téma állandó változóval jellemezhető, pl. hullámok vagy vízesés.
102
A felvételi üzemmód kiválasztása
– A téma napfényt vagy villanyfényt stb. tükröz vissza, így jóval világosabb,
mint környezete.
• Az alábbi esetekben megszakadhat a [Panorámapásztázás] vagy a [3D
panorámapásztázás] funkcióval készített felvétel:
– Túl lassan mozgatja a fényképezőgépet a pásztázás során.
– A fényképezőgép túlságosan bemozdul.
• A [Panorámapásztázás] és a [3D panorámapásztázás] funkció használatakor a
fényképezőgép folyamatosan készíti a képeket, a zár pedig folyamatosan
kattog a képkészítés befejezéséig.
Tanácsok panorámakép készítéséhez
• Panorámapásztázás és 3D panorámapásztázás módban ajánlott a
nagylátószögű objektív használata.
• A hosszú gyújtótávolságú objektív használata esetén lassabban
pásztázzon vagy döntse a fényképezőgépet, mint nagylátószögű
objektív használata esetén.
• Határozza meg a fényképezendő területet, majd nyomja le félig az
exponáló gombot, hogy rögzítse a fókusz, az expozíció és a
fehéregyensúly beállításait.
• Ha a panorámakép szélére olyan témarész esik, amely rendkívül
változatos formákat vagy tájat tartalmaz, előfordulhat, hogy a
képkészítés nem sikerül. Ilyen esetekben állítsa be úgy a
kompozíciót, hogy az adott rész a kép közepére kerüljön, és
készítsen új felvételt.
3D képek
A Panorámapásztázásnál is használt művelettel a fényképezőgép
több képet készít, és ezek kombinálásával készíti el a 3D képet.
103
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Pásztázzon a fényképezőgéppel vagy Függőleges Vízszintes irány
döntse a fényképezőgépet egy
irány
folyamatos ív mentén, folyamatos
sebességgel, a képernyőn jelzett
irányba. A [Panorámapásztázás] és a
Lehető legrövidebb
[3D panorámapásztázás] funkció
sugár
inkább állóképekhez alkalmas,
mozgóképekhez kevésbé.
A felvételi üzemmód kiválasztása
Az így készített 3D képeket egy 3D-kompatibilitású TV-készüléken
tekintheti meg. A 3D fényképezéssel kapcsolatos további részleteket
lásd: 237. oldal.
A képméret módosítása
A képméret kiválasztása: MENU gomb t
Képméret] vagy [3D pan.: képméret].
1 t [Panoráma:
A pásztázási vagy döntési szög beállítása
Beállíthatja, milyen irányba szeretne pásztázni vagy dönteni a
fényképezőgépet.
MENU gomb t
1 t [Panoráma: Irány] vagy [3D pan.:
iránybeáll.] t A kívánt beállítás kiválasztása
Foly. tov. AE elővál.
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Folyamatos képkészítés gyorsan mozgó tárgyról, egy
bizonyos pillanat lefényképezéséhez.
z Gyermek gyorsan változó arckifejezéseinek fényképezése.
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Foly. tov. AE
elővál.) állásba, és készítsen képeket (46. oldal).
Fényképezési technikák
• Ha az autofókusz beállítása [Folyamatos AF], a fókusz és az
expozíció a képkészítés során folyamatosan a körülményeknek
megfelelően változik. Az ISO érzékenység állítható.
• Manuális fókusz üzemmódban vagy ha az autofókusz beállítása
[Egyszeri AF], az ISO érzékenység és a rekesznyílás módosítható.
Az [Egyszeri AF] kiválasztása esetén a fókusz az első képnek
megfelelő értéken rögzül.
104
A felvételi üzemmód kiválasztása
Megjegyzések
• Az Arcfelismerés funkció ki van kapcsolva.
• Az [Auto. HDR] választása esetén a készülék ideiglenesen DRO műveletet
végez a DRO beállításnak megfelelően.
• Saját mérési feltételek. A folyamatos fényképezés sebessége lassabb, a
fényképezési feltételektől függően.
Autom. Program
1 Állítsa az üzemmódtárcsát P-re.
2 Állítsa a fényképezési funkciókat a kívánt beállításokra
(121–167. oldal).
• A vaku elvillantásához nyomja meg a
gombot.
3 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
Programeltolás
Ideiglenesen módosíthatja a
zársebesség és rekesznyílás értékének
kombinációját a fényképezőgép által
meghatározott helyes expozícióval.
Válassza ki a kívánt kombinációt az
első vagy hátsó vezérlőtárcsa
forgatásával, mialatt átállítódik a
fókusz.
Az expozíciós üzemmód jelzője „P*”ra vált.
105
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Automatikus expozíció használata egyéni ISO érzékenységgel,
Sajátbeállítás-értékekkel, D-tartomány optimalizálással stb.
A felvételi üzemmód kiválasztása
Rekesz elsőbbség
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z A téma éles fókuszba állítása, és az előtte és mögötte található
tárgyak elhomályosítása. A rekesznyílás kinyitása leszűkíti az
éles tartományt. (A mező mélysége kisebb lesz.)
z A tájkép mélységének lefényképezése. A rekesznyílás
leszűkítése növeli az éles tartományt. (A mező mélysége
nagyobb lesz.)
1 Állítsa az üzemmódtárcsát A-re.
2 Az első vagy hátsó
vezérlőtárcsával állítsa be a
rekesznyílás értékét (az Fszámot).
• Kisebb F-szám: A tárgy elő- és
háttere homályos.
Nagyobb F-szám: A téma, valamint
az előtere és háttere egyaránt éles.
• A kép elmosódottsága nem látható
az LCD képernyőn vagy a
keresőben. Ellenőrizze az elkészített
képet, és állítsa be a rekesznyílást.
Rekesznyílás (F-szám)
106
A felvételi üzemmód kiválasztása
3 Állítsa be a fókuszt és
fényképezze le a tárgyat.
Zársebesség
Fényképezési technikák
• A zársebesség lecsökkenhet a használt rekesznyílás-értéktől
függően. Ha a zársebesség alacsonyabb, ajánlott állványt használnia.
• A háttér még elmosódottabbá tételéhez használjon teleobjektívet
vagy olyan objektívet, amely kisebb rekesznyílás értéket (világos
lencsét) tartalmaz.
• Az előnézet gomb használatával ellenőrizheti, hogy a kép várhatóan
mennyire lesz elmosódott.
Megjegyzés
• Nyomja meg a gombot, ha vakuval készít felvételt. Azonban a vaku
hatótávolsága a rekesznyílás értékétől függően eltér. Ha vakuval fényképez, a
„Műszaki adatok” című részben ellenőrizze a vaku hatótávolságát.
107
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
A fényképezőgép a megfelelő
expozíció elérése érdekében
automatikusan módosítja a
zársebességet.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott rekesznyílásértékkel nem érhető el a megfelelő
expozíció, a zársebesség-jel villog.
Ilyen esetben állítsa be újra a
rekesznyílást.
A felvételi üzemmód kiválasztása
A háttér elmosódottságának ellenőrzése (Előnézet gomb)
Az LCD képernyő és a kereső a
legnagyobb rekesznyílással készített
képet jeleníti meg. A rekesznyílás
módosítása befolyásolja a téma
élességét a képen, így eltérést okoz a
megjelenített kép fényképezés előtti
Előnézet gomb
élessége és a ténylegesen elkészült kép
élessége között.
Az előnézet gomb megnyomásával
megtekintheti a megadott
rekesznyílást alkalmazó tényleges kép
előnézeti képét, így a képkészítés előtt
ellenőrizheti, hogy a téma körülbelül
mennyire lesz éles.
• A fókusz beállítását követően nyomja meg az előnézet gombot.
• A rekesznyílást az előnézeti módban módosíthatja.
Zárseb elsőbbség
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Mozgó téma adott pillanatban való fényképezésekor. Nagy
zársebesség mellett tűéles képet kaphat a valóságról.
z A mozgás követésére a dinamizmus és a folyamatosság
kifejezéséhez. Lassabb zársebesség mellet bevezetőképet
készíthet a mozgó tárgyról.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát S-re.
108
A felvételi üzemmód kiválasztása
2 Állítsa be a zársebességet az
első vagy hátsó
vezérlőtárcsával.
3 Állítsa be a fókuszt és
fényképezze le a tárgyat.
A fényképezőgép a megfelelő
expozíció elérése érdekében
automatikusan módosítja a
rekesznyílást.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott zársebességértékkel nem érhető el a megfelelő
expozíció, a rekesznyílás-jel villog.
Ilyen esetben állítsa be újra a
zársebességet.
Rekesznyílás (F-szám)
Fényképezési technikák
• Ha a zársebesség alacsonyabb, ajánlott állványt használnia.
• Zár térben zajló sportesemény rögzítéséhez válasszon nagyobb ISOérzékenységet.
Megjegyzések
•A
(a fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés nem jelenik
meg zársebesség-előválasztás üzemmódban.
109
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Zársebesség
A felvételi üzemmód kiválasztása
• Minél nagyobb az ISO érzékenység, annál nagyobb a képzaj.
• Ha a zársebesség egy másodperc vagy hosszabb, a fényképezőgép pontosan
annyi ideig végez zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs), mint ameddig a zár nyitva
volt a felvétel készítését követően. Ezen idő alatt nem fényképezhet többet.
• Nyomja meg a gombot, ha vakuval készít felvételt. Azonban ha a vaku
használatakor a zársebesség lassabbra állításával zárja a rekesznyílást
(nagyobb F-szám), akkor a vaku fénye nem éri el a távoli témát.
Kézi expozíció
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Fényképezés a zársebesség és a rekesznyílás módosításával
elért, kívánt expozícióval.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát M-re.
2 A zársebesség
módosításához az elülső
vezérlőtárcsát, a
rekesznyílás beállításához
pedig a hátsó vezérlőtárcsát
kell elforgatni.
Zársebesség
110
Rekesznyílás
(F-szám)
A felvételi üzemmód kiválasztása
3 Az expozíció beállítása után
készítse el a fényképet.
Standard érték
Megjegyzések
•A
(Fényképezőgép beremegését jelző) jel nem jelenik meg a kézi
expozíciós üzemmódban.
• Amikor az üzemmódtárcsa M állásban van, az [AUTO] ISO-beállítás [100]
értékűre változik. M módban az [AUTO] ISO-beállítás nem érheto el. Állítsa
be a kívánt ISO érzékenységet (147. oldal).
• Nyomja meg a gombot, ha vakuval készít felvételt. Azonban a vaku
hatótávolsága a rekesznyílás értékétől függően eltér. Amikor vakuval
fényképez, a „Műszaki adatok” című részben ellenőrizze a vaku
hatótávolságát.
111
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
• Ha a keresővel figyeli a témát,
ellenőrizze az expozíció értékét az
EV-skálán (Kézi fénymérés*).
+ irányba: a képek világosabbá
válnak.
– irányba: a képek sötétebbé válnak.
Ha a beállított expozíció az EVskálán kívülre esik, megjelenik a
b B nyíl. A nyíl villogni kezd, ha a
különbség nő.
* Ha a fényképezőgép M módban van,
megjeleníti az alul- vagy
túlkompenzálás értékét az
expozíciókompenzáció jelzésével
kiszámított megfelelő expozícióhoz
viszonyítva.
Kereső üzemmód
esetében
A felvételi üzemmód kiválasztása
Kézi eltolás
Anélkül módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás kombinációját,
hogy megváltoztatná a beállított expozíciót.
A zársebesség és a rekesznyílás
kombinációjának kiválasztásához
forgassa el az elülső vagy a hátsó
vezérlőtárcsát az AEL gomb
lenyomása közben.
AEL gomb
BULB
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Fénycsóvák, például tűzijáték fényképezése.
z Csillagcsóvák fényképezése.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát M-re.
2 Addig forgassa a
vezérlőtárcsát balra, amíg a
[BULB] nem jelenik meg.
BULB
112
A felvételi üzemmód kiválasztása
3 Állítsa be a rekesznyílás
értékét (az F-számot) a hátsó
vezérlőtárcsával.
4 Nyomja le félig az exponáló gombot, hogy beállítsa a
fókuszt.
ideje alatt tartsa lenyomva.
Amíg az exponáló gombot nyomja, addig a zár nyitva marad.
Fényképezési technikák
• Használjon állványt.
• Tűzijáték stb. fényképezésekor manuális fókusz üzemmódban
állítsa a fókusz értékét végtelenre. Ha nem tudja, melyik az objektív
végtelen helyzete, először állítsa a fókuszt azokra a fényekre,
amelyek körülbelül azonos területen jelennek meg, és így készítse el
a képet.
• Használja a (külön megvásárolható) vezeték nélküli távvezérlőt
(167. oldal). A vezeték nélküli távvezérlő SHUTTER gombjának
megnyomására BULB felvétel kezdődik meg, az újbóli
megnyomására pedig leáll a BULB felvétel. Nincs szükség a vezeték
nélküli távvezérlő SHUTTER gombjának lenyomására és lenyomva
tartására.
• Ha olyan távvezérlőt használ, amely exponálógombzár-funkcióval
rendelkezik (külön megvásárolható), akkor a távvezérlővel nyitva
tarthatja a zárat.
113
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
5 Nyomja meg az exponáló gombot, és az expozíció
A felvételi üzemmód kiválasztása
Megjegyzések
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót (97. oldal).
• Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb a képzaj mértéke.
• Fényképezés után a gép a zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs) hajt végre
ugyanannyi ideig, mint amennyi ideig a zár nyitva volt. Ezen idő alatt nem
fényképezhet többet.
• Ha a Mosolyfelismerés vagy az Auto HDR funkció aktív, vagy ha a [Kép
effektus] beállítása [HDR kép] vagy [Gazdag Tónus Mono], akkor nem
állíthatja a zársebességet [BULB] értékre.
• Ha a Mosoly exponálást, az Auto. HDR funckiót vagy a [Kép effektus] pont
[HDR kép] vagy [Gazdag Tónus Mono] beállítását használja, és a zársebesság
beállítása [BULB], akkor a zársebesség átmenetileg 30 másodperc lesz.
• A BULB felvétel megkezdésével javasolt megvárni, míg a fényképezőgép
lehűl, mert a magas hőmérséklet kedvezőtlenül hat a képminőségre.
114
A mozgóképfelvételek beállításai
Mozgóképek készítése egyszerűen
A mozgóképfelvételt bármely expozíciós módból indíthatja.
A fényképezőgép automatikusan beállítja a zársebességet és a
rekesznyílás értékét.
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a MOVIE gombot
(38. oldal).
• A fókusz beállítását követően kezdje meg a felvételkészítést.
• Mozgóképfelvétel esetén is használhatók az állóképek készítése
során beállított alábbi beállítások:
– ISO
– Fehéregyensúly
– Saját beállít.
– Expozíció kompenzáció
– AF mező
– Fénymérési mód
– Arcfelismerés
– Tárgykövetés
– D-tartomány optimalizáló
– Obj. Komp.: Vignettálás
– Obj. Komp.: Kro. Aber.
– Obj. Komp.: Torzítás
– Kép effektus
• Mozgóképfelvétel készítése közben állítható az ISO, az
expozíciókorrekció, a témakövetés és az AF mező.
• Ha az [AF rögzítés] funkciót rendeli az AEL, az ISO vagy az AF/
MF gombhoz, akkor autofókusz módban ezen gombok
megnyomásával rögzítheti a fókuszt.
115
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Fényképezési technikák
A mozgóképfelvételek beállításai
Megjegyzések
• Mozgókép-felvételi üzemmódban a rögzíthető terület (látószög) kisebb az
állókép-felvételi üzemmódénál.
• Ha az LCD kijelzőn [A kereső esetében] képernyő látható, az LCD kijelző a
mozgóképfelvétel megkezdésének pillanatában átvált [Alapinf. Megjel.]
képernyőre.
• Ne készítsen felvételt túl erős fényforrásról, pl. a Napról. Ekkor ugyanis a
készülék belső mechanizmusa megsérülhet.
• AVCHD nézetű mozgóképek számítógépre való importálása esetén használja
a „PMB” alkalmazást (72., 203. oldal).
• Folyamatos, huzamosabb ideig tartó használat során a készülék hőmérséklete
emelkedik, és ez hátrányosan érintheti a képminőséget.
•A
kijelzésekor a fényképezőgép hőmérséklete túlságosan magas.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, míg a készülék le nem hűl. Ha
tovább folytatja a felvételkészítést, a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
• Mivel a zársebesség és a rekesznyílás beállítása automatikusan történik, a
zársebesség értéke magasabb lesz, és erős fényviszonyok mellett előfordulhat,
hogy a téma mozgása nem lesz egyenletes. A manuális fókusz választása, és a
zársebesség vagy a rekesznyílás beállítása egyenletesebbé teheti a mozgást
(129. oldal).
• Az ISO érzékenység értéke ISO 100 és ISO 1600 között állítható mozgókép
készítésekor. Ha a mozgóképrögzítést ISO 1600 vagy nagyobb érték mellett
kezdi meg, az ISO érzékenység beállítása ISO 1600 lesz. Ha a
mozgóképrögzítést ISO 100 vagy kisebb érték mellett kezdi meg, az ISO
érzékenység beállítása ISO 100 lesz. A film rögzítésének befejeztével az ISO
érzékenységi beállítás visszatér a korábbi értékre.
• Amikor az ISO beállítása [Többképkockás zajcsökk.], ideiglenesen az
[AUTO] beállítás lesz érvényben.
• A Kép effektus lehetőségek közül nem választható a [Lágy Fókusz], a [HDR
kép], a [Gazdag Tónus Mono] és a [Miniatűr] beállítás. A mozgóképfelvétel
kezdetekor a Képeffektus beállítása ideiglenesen [Ki] lesz.
Mozgóképek készítése beállított zársebességgel
és rekesznyílással
Beállított zársebesség és rekesznyílás mellett is lehet mozgóképet
készíteni, így igény szerint szabályozható a háttér homályossága vagy
elmosódottsága.
1 Állítsa a fókuszüzemmód-tárcsát MF állásba
(129. oldal).
116
A mozgóképfelvételek beállításai
2 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Mozgókép)
állásba.
3 Jelölje ki a kívánt üzemmódot a választógomb v/V
részével, majd nyomja meg a választógomb közepét.
• Az üzemmód módosításához nyomja meg az Fn gombot, majd
válasszon másik üzemmódot.
4 Az elülső vagy a hátsó vezérlőtárcsával állítsa be a
5 Állítsa be a fókuszt, majd a felvétel indításához nyomja
meg a MOVIE gombot.
(Autom.
Program) (105)
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított
expozícióval (zársebességgel és rekesznyílás értékkel)
készítsen felvételt. A többi beállítást manuálisan
módosíthatja, a beállított értékeket pedig elmentheti.
(Rekesz
elsőbbség) (106)
Lehetővé teszi, hogy miután manuálisan beállította a
rekesznyílás értékét az elülső vagy a hátsó
vezérlőtárcsával, ezzel a beállítással készítsen felvételt.
(Zárseb
elsőbbség) (108)
Lehetővé teszi, hogy miután manuálisan beállította a
zársebességet az elülső vagy a hátsó vezérlőtárcsával,
ezzel a beállítással készítsen felvételt.
(Kézi
expozíció) (110)
Lehetővé teszi, hogy miután manuálisan beállította az
expozíciót (a rekesznyílás és a zársebesség értékét) az
elülső vagy a hátsó vezérlőtárcsával, ezzel a beállítással
készítsen felvételt.
117
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
zársebességet és a rekesznyílás értékét.
A mozgóképfelvételek beállításai
Fájlformátum
MENU gomb t
1 t [Fájlformátum] t Válassza ki a
kívánt formátumot
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
60i/50i mozgóképeket vagy 24p/25p mozgóképeket
készít AVCHD formátumban, valamint 60p/50p
mozgóképeket eredeti Sony formátumban. Ez a Sony
fájlformátum alkalmas a mozgóképek nagy felbontású
televíziókészüléken való megtekintéséhez.
A mellékelt „PMB” szoftver segítségével Blu-ray lemezt,
AVCHD-lemezt vagy DVD-Video-lemezt hozhat létre.
• A 60i/50i mozgóképek vagy 60 mező/másodperc, vagy
50 mező/másodperc sebességgel kerülnek rögzítésre.
Mind a 60i, mind az 50i mozgóképek váltottsoros
letapogatásos rendszert, Dolby Digital hangot és
AVCHD formátumot alkalmaznak.
• A 24p/25p mozgóképek vagy 24 képkocka/másodperc,
vagy 25 képkocka/másodperc sebességgel kerülnek
rögzítésre. Mind a 24p, mind a 25p mozgóképek
progresszív letapogatásos rendszert, Dolby Digital
hangot és AVCHD formátumot alkalmaznak.
• A 60p/50p mozgóképek vagy 60 képkocka/másodperc,
vagy 50 képkocka/másodperc sebességgel kerülnek
rögzítésre. Mind a 60p, mind az 50p mozgóképek
progresszív letapogatásos rendszert és Dolby Digital
hangot használnak.
MP4
mp4- (AVC-) formátumú mozgóképeket rögzít. Ez a
formátum alkalmas webes feltöltésekhez, e-mail
csatolmányokhoz stb.
• A fényképezőgép MPEG-4-formátumban körülbelül
30 képkocka/másodperc sebességgel rögzíti a
mozgóképeket, progresszív letapogatásos rendszer,
AAC-hang és mp4-formátum alkalmazásával.
• Az ilyen formátumban rögzített mozgóképekből nem
tud lemezt létrehozni a mellékelt „PMB” szoftverrel.
* A 1080 60i formátummal kompatibilis eszköz
** A 1080 50i formátummal kompatibilis eszköz
118
A mozgóképfelvételek beállításai
Rögzítési Beállítás
Minél magasabb az átlagos átviteli sebesség, annál jobb lesz a
képminőség.
MENU gomb t
1 t [Rögzítési Beállítás] t A kívánt
méret kiválasztása
[Fájlformátum]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
Átlagos
átviteli
Rögzítés
sebesség
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Jó minőségű, 1920 × 1080 (60i/50i) felbontású
mozgóképeket rögzít.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Normál minőségű 1920 × 1080 (60i/50i)
felbontású mozgóképeket rögzít.
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Kiváló minőségű, 1920 × 1080 (60p/50p)
felbontású mozgóképeket rögzít.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Jó minőségű, 1920 × 1080 (24p/25p) felbontású
mozgóképeket rögzít. Ez a felvételi mód
moziszerű hatást eredményez.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Normál minőségű, 1920 × 1080 (24p/25p)
mozgóképeket rögzít. Ez a felvételi mód
moziszerű hatást eredményez.
[Fájlformátum]: [MP4]
Fájlformátum
Átlagos
átviteli
Rögzítés
sebesség
1440×1080 12M 12 Mbps
VGA 3M
3 Mbps
1440 × 1080 felbontású mozgóképeket rögzít.
VGA méretű mozgóképeket rögzít.
* A 1080 60i formátummal kompatibilis eszköz
** A 1080 50i formátummal kompatibilis eszköz
119
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Fájlformátum
A mozgóképfelvételek beállításai
Megjegyzések
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] beállításával
rögzített mozgóképeket a „PMB” alkalmazás konvertálja, mielőtt a
mozgóképek AVCHD-lemezre kerülhetnének. A konvertálás időigényes
lehet. Az eredeti képminőséggel sem lehet lemezt létrehozni. Ha szeretné
megőrizni az eredeti képminőséget, a mozgóképeket Blu-ray lemezen kell
tárolnia.
• 60p/50p vagy 24p/25p mozgóképek televíziókészüléken történő
megtekintéséhez a 60p/50p, illetve a 24p/25p beállítással kompatibilis
tévékészülékre lesz szüksége. Ha nem ilyen televíziót használ, a mozgóképek
60i/50i formátumra konvertálódnak, és úgy jelennek meg a televízión.
Hangfelvétel
Mozgóképek készítése esetén előfordulhat, hogy a felvételen a
fényképezőgép vagy az objektív működési zaja is hallatszik. Hang
nélkül is készíthet mozgóképeket.
MENU gomb t
1 t [Hangfelvétel] t [Ki]
Ha a fókusz üzemmódot manuális fókuszra állítja, kikapcsolhatja az
objektív automatikus fókuszálása során keletkező működési zaj
rögzítését (129. oldal).
Szélzaj csökkentése
A beépített mikrofonból érkező mély hangok kivágásával
csökkentheti a szélzajt.
MENU gomb t
1 t [Szélzaj csökkentése] t [Be]
Megjegyzések
• Ha ezt a menüpontot [Be] értékre állítja, előfordulhat, hogy egyes mély
hangok túl halkan fognak szólni. Ha nem fúj a szél, válassza a [Ki] beállítást.
• Ha (külön megvásárolható) külső mikrofont használ, ez a menüpont nem
elérhető.
120
A fókusz beállítása
A fókusz kétféleképpen állítható be: automatikusan és kézzel.
Az automatikus és a manuális fókusz közötti váltás az objektívtől
függően eltérő.
A használt
kapcsoló
Váltás manuális
fókuszra
Az objektíven lévő
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
MF állásba.
Állítsa a
fényképezőgép
fókuszüzemmódtárcsáját MF
állásba.
Autofókusz
1 Állítsa a fényképezőgép
fókuszüzemmód-tárcsáját az
MF értéktől eltérő állásba.
2 Amennyiben az objektív
rendelkezik
fókuszüzemmódkapcsolóval, váltsa AF
állásba.
121
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Váltás
automatikus
fókuszra
Az objektív
Objektív (Állítsa Az objektíven lévő
rendelkezik
a fényképezőgép fókuszüzemmódfókuszüzemmód- fókuszüzemmód- kapcsolót váltsa
kapcsolóval
tárcsáját az MF AF állásba.
értéktől eltérő
állásba.)
Az objektív nem Fényképezőgép Állítsa a
rendelkezik
fényképezőgép
fókuszüzemmódfókuszüzemmódkapcsolóval
tárcsáját az MF
értéktől eltérő
állásba.
Az objektív
típusa
A fókusz beállítása
3 A fókusz ellenőrzéséhez és a
kép elkészítéséhez nyomja le
félig az exponáló gombot.
• Amikor a fókusz rögzítve van, a
fókuszjelző z vagy
értékűre
változik (123. oldal).
• Zöld színre vált az az AF mező, ahol
sikeres volt a fókuszálás.
AF mező
Fókuszjelzés
S (Egyszeri AF)
(
)
Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a
fényképezőgép fókuszál és rögzíti a fókuszt.
A (Automatikus
AF) (
)
Az [Autofókusz mód] a téma mozgásától függően vált az
egyszeri AF és a folyamatos AF között.
Amikor félig lenyomja és nyomva tartja az exponáló
gombot, a fényképezőgép rögzíti a fókuszt, ha a téma
mozdulatlan, és folyamatosan tovább fókuszál, ha a téma
mozog.
• A fókuszüzemmód-tárcsa „A” pozícióját DMF
(Közvetlen kézi fókusz) értékre lehet állítani a
következővel: [AF-A beállítás] (132. oldal).
C (Folyamatos AF) A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fókuszál,
(
)
amíg az exponáló gombot félig nyomva tartja.
• Nincs hangjelzés, amikor a tárgy a fókuszban van.
• Fókuszrögzítés nem használható.
Fényképezési technikák
• Ha a téma mozdulatlan, használja az [Egyszeri AF] módot.
• Ha a téma mozgásban van, használja a [Folyamatos AF] módot.
• A fókuszáláshoz használt AF mező kiválasztásához állítsa be az [AF
mező] értékét (124. oldal).
• A fókuszálási sebesség módosításához állítsa be az [AF
meghajtóseb.] értékét (67. oldal).
Megjegyzés
• Amíg a fényképezőgép automatikusan fókuszál, ne érintse meg a forgó
fókuszálógyűrűt.
122
A fókusz beállítása
Fókuszjelzés
Állapot
z jel
folyamatosan
látható
A fókusz rögzítve van. Kész a felvételkészítésre.
jel
folyamatosan
látható
A fókusz megerősítve. A fókuszpont a mozgó tárgyat
követve mozog. Kész a felvételkészítésre.
jel
folyamatosan
látható
Még fókuszál. Nem lehet kioldani a zárat.
z villog
Nem lehet fókuszálni. A zár rögzítve van.
Témák, amelyek különleges fókuszálást igényelhetnek
Automatikus fókusz használatánál a következő tárgyakra nehéz
fókuszálni. Ilyen esetekben használja a fókuszrögzítéses fényképezési
lehetőséget (124. oldal) vagy a manuális fókuszt (129. oldal).
• Egy alacsony kontrasztú tárgy, mint például a kék ég vagy egy fehér
fal.
• Két, különböző távolságban lévő tárgy, amelyek átfedésben vannak
az AF mezőn.
• Ismétlődő mintázatú tárgy, mint például egy épület homlokzata.
• Nagyon fényes vagy csillogó tárgy, mint például a nap, egy gépkocsi
karosszériája vagy víz felszíne.
• Nem elegendő megvilágítás esetén.
A tárgy pontos távolságának mérése
A fényképezőgép tetején levő
jel
mutatja a képérzékelő* helyét.
Amikor beméri a tárgy és a
fényképezőgép közötti pontos
távolságot, vegye figyelembe a
vízszintes vonal helyzetét.
* A képérzékelő a fényképezőgép
azon része, amely a film szerepét
tölti be.
123
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Fókuszjelzés
A fókusz beállítása
Megjegyzés
• Ha a tárgy közelebb van, mint a felhelyezett objektív minimális fényképezési
távolsága, akkor a fókusz nem tud rögzülni. Ellenőrizze, hogy hagyott-e
elegendő távolságot a tárgy és a fényképezőgép között.
Fókuszrögzítés
1 Illessze a tárgyat az AF
mezőbe és nyomja le félig az
exponáló gombot.
A fókusz rögzítve van.
• Állítsa a [Autofókusz mód]
beállítást [Egyszeri AF] lehetőségre.
2 Tartsa az exponáló gombot
félig lenyomva és rendezze
vissza a tárgyat az eredeti
helyzetbe, hogy újra
komponálja a felvételt.
3 A fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
AF mező
Válassza ki a kívánt AF mezőt a
fényképezési körülmények vagy saját
igényei alapján. Zöld színre vált az az
AF mező, ahol sikeres volt a
fókuszálás és a többi AF mező eltűnik.
AF mező
124
A fókusz beállítása
Fn gomb t
(AF mező)t Válassza ki a kívánt beállítást.
A fényképezőgép határozza meg, hogy melyik AF mezőt
használja a 19 mező közül.
(Terület)
A választógombbal jelölje ki a bal oldali, jobb oldali és
középső terület közül azt, amelyre a fókuszt aktiválni
kívánja. A fényképezőgép beállítja, hogy a kiválasztott
terület mely AF mezőjét használja fókuszáláskor.
(Pont)
A fényképezőgép kizárólag a középső területen
található AF mezőt használja.
(Helyi)
A választógombbal jelölje ki a 19 AF mező közül azt,
amelyre a fókuszt aktiválni kívánja.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+ vagy Jelenet, ha
használja a Témakövetés funkciót, illetve aktív a Mosolyfelismerés, akkor az
[AF mező] rögzített beállítása [Széles], és nem választható ki más beállítás.
• Ha folyamatosan fényképez, vagy ha az exponáló gombot megszakítás nélkül
teljesen lenyomja, előfordulhat, hogy az AF-mező nem világít.
Az AF segédfény
Az AF segédfény beállításával gyengén megvilágított témára is
fókuszálhat.
MENU gomb t
2 t [AF segédfény] t A kívánt
beállítás kiválasztása
• Az AF segédfény nem működik, amikor az [Autofókusz mód]
beállítás értéke
(Folyamatos AF), vagy ha a tárgy mozog
(Automatikus AF) közben. (A
vagy
kijelzés kigyullad.)
• Az AF segédfény nem működik, ha az [AF mező] [Helyi] vagy
[Terület] értékre van állítva, és a középső mező nincs kiválasztva.
• Előfordulhat, hogy az AF segédfény nem működik 300 mm-es vagy
nagyobb fókusztávolságnál.
• AF segédfénnyel ellátott (külön megvásárolható) külső vaku
használatakor a készülék a külső vaku AF segédfényét használja.
• Az AF segédfény nem használható, ha a [Mosoly exponálás]
beállítása [Be].
125
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
(Széles)
A fókusz beállítása
AF Mikro beáll.
Minden objektív fókusza finomhangolható.
Csak szükség esetén hajtsa végre ezt a műveletet. Ne feledje, hogy ha
rosszul végzi el ezt a beállítást, akkor előfordulhat, hogy nem tud
majd megfelelően a témára fókuszálni.
MENU gomb t
2 t [AF Mikro beáll.] t [Be] t
[mértéke] t A kívánt érték kiválasztása
• Minél nagyobb az érték, annál messzebb van a fókuszpont a
fényképezőgéptől; minél kisebb az érték, annál közelebb van a
fókuszpont a fényképezőgéphez.
Megjegyzések
• Javasoljuk, hogy az aktuális fényképezési körülményeket figyelembe véve
döntsön erről az értékről.
• Amikor egy a fényképezőgép által regisztrált objektívet felhelyez, megjelenik
a regisztrált érték. Ha egy nem regisztrált objektívet helyez fel, „±0” látható.
Ha értékként „–” látható, akkor már regisztrálva van a maximális 30 objektív.
Ha új objektívet szeretne regisztrálni, helyezzen fel egy olyan objektívet,
amelynek törölhető a regisztrált értéke, és állítsa az értékét „±0”-ra, vagy
állítsa vissza az összes objektív értékét a [Törlés] paranccsal.
• Ha más gyártók objektívjeivel alkalmazza az AF finombeállítást, az a Sony,
Minolta és Konica Minolta objektívek beállítási értékeit is érintheti. Ne
használja ezt a funkciót más gyártó objektívjeivel.
• Azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező Sony, Minolta és Konica Minolta
objektívek használata esetén nem lehet különálló AF finombeállítást
végrehajtani.
126
A fókusz beállítása
Tárgykövetés
Követés közben a fókuszt a mozgó témán tartja. A Témakövetés
funkció alapbeállítása [Be].
1 Amikor a kijelzőn a felvételi információs képernyő
látható, nyomja meg a választógomb középső részét.
Megjelenik egy célkeret.
• A Témakövetés funkció kikapcsolásához nyomja meg az Fn gombot,
majd válassza a [Ki] beállítást.
követni kívánt témára, és
nyomja meg a választógomb
középső részét.
A fényképezőgép elkezdi a téma
követését.
• A követési funkció visszavonásához
nyomja meg ismét a gomb középső
részét.
Célkeret
3 A téma lefényképezéséhez nyomja meg az
exponálógombot.
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy nehéz a témakövetés:
– A téma túl gyorsan mozog.
– A téma túl kicsi vagy túl nagy.
– Kicsi a téma és a háttér közötti kontraszt.
– A téma gyenge megvilágítású.
– Változik a megvilágítás.
• Nem használható a Témakövetés funkció, ha az expozíciós üzemmód
beállítása Panorámapásztázás, 3D panorámapásztázás, Folyamatos továbbítás
AE előválasztással vagy [Kézben tartott Esti] jelenet, ha az intelligens
telekonvertert használja, vagy ha a manuális fókusz be van kapcsolva.
• A fényképezőgép nem követi tovább a témát, ha az kikerül a képernyőről.
127
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
2 Igazítsa a célkeretet a
A fókusz beállítása
Arc követése
Ha a fényképezőgép általi követés során az arc eltűnik a képernyőről,
majd újra megjelenik rajta, a fényképezőgép ismét arra az arcra
fókuszál.
• Ha arc követése közben bekapcsolja a Mosolyfelismerés funkciót, a
funkció célpontja ez az arc lesz.
128
A fókusz beállítása
Kézi fókusz
Akkor célszerű használni, amikor nehéz a megfelelő fókuszt
beállítani autofókusz-üzemmódban.
1 Az objektíven lévő
fókuszüzemmód-kapcsolót
váltsa MF állásba.
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
2 Amennyiben az objektív nem
rendelkezik
fókuszüzemmódkapcsolóval, állítsa a
fényképezőgép
fókuszüzemmód-tárcsáját
MF állásba.
3 Forgassa el az objektív
fókuszáló gyűrűjét, hogy éles
képet kapjon.
Fókuszáló
gyűrű
Megjegyzések
• A készülék a nagylátószögű AF mező használata esetén a középső mezőt, a
területi AF mező esetén a kiválasztott mező jellemző részét, a helyi AF mező
esetén pedig a választógombbal kiválasztott mezőt használja fókuszáláshoz.
• Ha (külön megvásárolható) telekonvertert stb. használ, előfordulhat, hogy a
fókuszálógyűrű forgása nem lesz egyenletes.
• Nem érhető el a helyes fókusz a keresőben, ha a dioptria nincs megfelelően
beállítva a kereső üzemmódban (34. oldal).
129
A fókusz beállítása
• Ügyeljen rá, hogy manuális fókuszáláshoz a fókuszüzemmód-tárcsát MF
pozícióba állítsa. MF állásba váltás nélkül ne forgassa a fókuszálógyűrűt. Ha
MF állásba váltás nélkül, erővel forgatja a fókuszálógyűrűt, kárt tehet benne
(kivéve a közvetlen kézi fókusszal rendelkező objektívek esetében).
Kiemelés
Manuális fókusz esetén a fókusztartományba eső rész körvonala
kiemelhető adott színnel. Ezzel a funkcióval egyszerűen ellenőrizheti
a helyes fókuszt.
MENU gomb t
2 t [Csúcsérték szint] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzések
• Mivel a fényképezőgép úgy ítéli meg, hogy az éles területek vannak
fókuszban, a csúcsérték szintje a témától, a felvételkészítési helyzettől és a
használt objektívtől függően eltérő lesz.
• A fókusztartományba eső területek körvonala nincs kiemelve, ha a
fényképezőgép HDMI-kábellel csatlakozik.
A kiemelés funkcióhoz használt szín beállítása
Manuális fókusz esetén beállíthatja a kiemelés funkcióhoz használt
színt.
MENU gomb t
2 t [Színcsúcsérték] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Ez a menüpont nem elérhető, ha a [Csúcsérték szint] beállítása [Ki].
Fókuszállítás
A képkészítés előtt a kép kinagyításával ellenőrizheti a fókuszt.
1 MENU gomb t
[Fókuszállítás]
130
3 t [Intel. Telekon. Gomb] t
A fókusz beállítása
2 Nyomja meg a Fókuszállítás
gombot.
Fókuszállítás gomb
3 A kép kinagyításához nyomja
• A Fókuszállítás gomb minden
megnyomásakor a nagyítási arány a
következők szerint változik: Teljes
képernyő t Körülbelül ×5,9 t
Körülbelül ×11,7
4 Ellenőrizze és állítsa be a fókuszt.
• Kézi fókusz módban a fókusz beállításához forgassa el a fókuszáló
gyűrűt.
• Ha megnyomja a választógomb közepét, a kiválasztott rész visszatér a
középső részre.
• A Fókuszállítás funkcióból az exponáló gomb félig történő
lenyomásával is kiléphet.
5 Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
• A képek nagyítás közben rögzíthetők, de a rögzített kép csak teljes
képernyő módban tekinthető meg.
• A Fókuszállítás exponálás után kikapcsolódik.
131
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
meg újra a Fókuszállítás
gombot, és válassza ki a
kinagyítani kívánt részt a
választógomb v/V/b/B
részével.
A fókusz beállítása
Közvetlen kézi fókusz
A fókusz az automatikus fókusszal történő beállítás után
finomhangolható (Közvetlen kézi fókusz). Ezt a funkciót
hozzárendelheti fókuszüzemmód-tárcsa „A” állásához.
Így gyorsabban ráfókuszálhat egy tárgyra, mintha végig a kézi fókuszt
használná. Ez például a makrófelvételek készítésénél lehet hasznos.
1 MENU gomb t
3 t [AF-A beállítás] t
[Közvetl.kézifók.]
2 Állítsa a fókuszüzemmód-tárcsát „A” állásba.
3 Nyomja le félig az exponáló gombot, hogy rögzítse a
fókuszt.
4 A fókusz finomhangolásához fordítsa el a fókuszáló
gyűrűt, miközben félig lenyomja az exponáló gombot.
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgéphez SAM/SSM típusú objektívet csatlakoztat, a
fényképezőgép Közvetlen kézi fókusz funkciója nem használható.
Az objektív Közvetlen kézi fókusz funkciója
Ha az objektív rendelkezik Közvetlen kézi fókusz funkcióval,
amelynél a fókuszmód [Egyszeri AF] vagy [Automatikus AF] értékre
van beállítva, a fókusz zárolása után a fókuszálógyűrűvel
finomhangolhatja a fókuszt (pl. DT 16-50mm F2.8 SSM).
132
A fókusz beállítása
AF/MF vezérlés
Az automatikus és kézi fókuszálást pozícióváltás nélkül váltogathatja
(AF/MF vezérlés).
AF/MF gomb
Nyomja meg a AF/MF gombot.
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Automatikus fókusz üzemmódban: A
fókuszüzemmód ideiglenesen kézi
fókuszra vált. Nyomja le és tartsa
lenyomva az AF/MF gombot, és a
fókuszálógyűrű elforgatásával állítsa
be a fókuszt.
Kézi fókusz üzemmódban: A
fényképezőgép ideiglenesen átvált
automatikus fókuszálásra, és rögzíti a
fókuszt.
Fókuszáló gyűrű
• Az
Egyéni menü (186. oldal) [AF/MF gomb] pontjában
beállíthatja, hogy a kiválasztott üzemmód az AF/MF gomb
lenyomása és lenyomva tartása nélkül is megmaradjon.
Megjegyzés
• A funkció a DT 18-55mm F3.5-5.6 objektívvel nem használható.
133
Arcok felismerése
Arcfelismerés
A fényképezőgép érzékeli az arcokat, beállítja az élességet, záridőt,
elvégzi a képfeldolgozást és beállítja a vakut.
Fn gomb t
(Arcfelismerés)t Válassza ki a kívánt beállítást.
Ki
Az Arcfelismerés kikapcsolása.
Be (Regiszt.
Arcok)
Az Arcfelismerés engedélyezése és az [Arc Regisztráció]
(135. oldal) funkcióval korábban felismert és regisztrált
arcok előnyben részesítése.
Be
Az Arcfelismerés engedélyezése a felismert arcok
előnyben részesítése nélkül.
Arcfelismerés keret
Amikor a fényképezőgép arcokat
észlel, szürke arcfelismerési keretek
jelennek meg. Ha a fényképezőgép
úgy látja, hogy lehetséges az
automatikus fókuszállítás, akkor az
arcfelismerési keretek fehér színűre
váltanak. Ha félig lenyomja az
exponáló gombot, az Arcfelismerés
keretek zöld színre váltanak.
• Ha egy arc nincs a felkínált AF
mezőn belül az exponáló gomb félig
lenyomásakor, akkor az
élességállításhoz használt AF mező
zöld színre vált.
• Ha a fényképezőgép több arcot
észlel, akkor automatikusan
kiválaszt egy arcot, amelynek
arcfelismerési kerete fehér színűre
vált. Az [Arc Regisztráció]
funkcióval rögzített arc körül
magenta színű keret jelenik meg.
134
Arcfelismerési
keretek (szürke)
Arcfelismerés keretek (fehér)
Arcok felismerése
Fényképezési technikák
• Komponálja meg úgy a képet, hogy az Arcfelismerés és az AF mező
fedje egymást.
Arc Regisztráció
A fényképezőgép érzékeli azokat az arcokat, amelyekhez korábban
információt regisztrált.
1 MENU gomb t
5 t [Arc Regisztráció] t [Új
Regisztráció]
2 Igazítsa a vezetőkeretet a regisztrálni kívánt archoz,
és nyomja meg az exponálógombot.
3 A választógomb v részével jelölje ki a [Bevitel]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
• A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes regisztrálni.
• Ha arcot fényképez, azt szemből, jól megvilágított helyen tegye. Ha
sapka, maszk, napszemüveg stb. takarja az arcot, előfordulhat, hogy
nem megfelelően kerül regisztrálásra.
135
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Megjegyzések
• A Panorámapásztázás, 3D panorámapásztázás és Folyamatos továbbítás AE
előválasztással expozíciós üzemmódokban nem használható az Arcfelismerés
funkció.
• A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni.
• A fényképezőgép nem észlel arcokat, vagy arcként észlelhet egyéb tárgyakat a
fényképezés körülményeitől függően.
• A [Mosoly exponálás] funkcióval készített felvétel közben az [Arcfelismerés]
ideiglenes beállítása [Be (Regiszt. Arcok)] lesz, még ha a felhasználó a [Ki]
beállítást is választotta.
Arcok felismerése
A korábban regisztrált arcok rangsorának módosítása
Ha több arcot regisztrál, a fényképezőgép beállítja a fontossági
sorrendet. A fontossági sorrend módosítható.
MENU gomb t
5 t [Arc Regisztráció] t
[Sorrendcsere] t Válassza ki azt az arcot, amelynek
szeretné módosítani a rangsorban elfoglalt helyét
Regisztrált arc törlése
A regisztrált arcok törölhetők.
MENU gomb t
5 t [Arc Regisztráció] t [Töröl] t
Válassza ki a törölni kívánt arcot
• Ha a [Törli mind] lehetőséget választja, egyszerre törölheti az összes
regisztrált arcot.
• A [Töröl] pont választása ellenére a regisztrált arcok adatai
megmaradnak a fényképezőgépben. Ha a fényképezőgépről is
szeretné törölni az adatokat, válassza a [Törli mind] lehetőséget.
Mosoly exponálás
Ha a fényképezőgép mosolyt észlel, automatikusan elkészíti a
felvételt.
1 Fn gomb t
(Mosoly exponálás) t [Be] t
Válassza ki a Mosolyfelismerés módot
A Mosolyfelismerés funkció mosolyfelismerő érzékenységét az alábbi 3
lehetőségből választhatja ki:
(Félmosoly)
(Normál mosoly) és
(Széles mosoly).
• A Mosolyfelismerés bekapcsolásakor megjelenik a képernyőn a
Mosolyfelismerés érzékenység jelzése.
136
Arcok felismerése
2 Várjon a mosoly észlelésére.
Arcfelismerés keret
Mosolyfelismerés érzékenység
jelző
3 A fényképkészítés leállításához, Fn gomb t
(Mosoly exponálás) t [Ki]
Fényképezési technikák
• A mosolyra fókuszáláshoz hozza fedésbe a Arcfelismerés keretet és
az AF mezőt.
• A szemet ne takarja frufru stb. A szemek maradjanak enyhén
összehúzva.
• Ne takarja el az arcot kalappal, maszkkal, napszemüveggel stb.
• Próbálja meg úgy irányítani, hogy az arc a fényképezőgép felé
nézzen, és lehetőleg egy szintben legyen.
• Legyen széles a mosoly nyitott szájjal. A mosolyt könyebb
felismerni, ha látszanak a fogak.
• Ha a Mosolyfelismerés funkciónál lenyomja az exponáló gombot, a
fényképezőgép elkészíti a felvételt és visszatér a
Mosolyfelismeréshez.
137
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
A fényképezőgép észleli a mosolyt és
ellenőrzi a fókuszt. Ha a mosolyszint
túllép a kijelző b pontján, a
fényképezőgép automatikusan
elkészíti a felvételt.
• Amikor a fényképezőgép érzékeli az
arcokat, narancsszínű Arcfelismerési
keretek jelennek meg az arcok
körül. Az Arcfelismerés keretek
zöld színre váltanak, ha az arcok
fókuszba kerülnek.
Arcok felismerése
Megjegyzések
• A Mosolyfelismerés funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód
beállítása Panorámapásztázás, 3D panorámapásztázás, Folyamatos továbbítás
AE előválasztással, Mozgókép vagy [Kézben tartott Esti] jelenet, vagy ha a
manuális fókusz van beállítva.
• A képtovábbítás üzemmód beállítása automatikusan [Egyszeri Felvétel] vagy
[Távvezérlő] lesz.
• Az AF segédfény nem működik Mosolyfelismerés funkcióval.
• Ha a fényképezőgép nem észlel mosolyt, változtassa meg a Mosolyfelismerés
érzékenység beállításait.
• A mosolyokat esetleg nem észleli helyesen az exponálási körülményektől
függően.
• Ha arc követése közben kapcsolja be a Mosolyfelismerés funkciót, a
Mosolyfelismerés funkció célpontja ez az arc lesz (127. oldal).
138
A kép fényerejének beállítása
AE rögzítés
1 Fn gomb t
(Fénymérési mód) t
(Pontszerű)
2 Állítsa be a fókuszt azon a részen, amelyen rögzíteni
kívánja az expozíciót.
3 Az expozíció rögzítéséhez
AEL gomb
nyomja meg az AEL gombot.
Megjelenik az
(AE rögzítésjel).
• A pontszerű fénymérés hatósugarán
belül rögzített expozíción alapuló
expozíciós érték az EV-skálán is
megjelenik.
139
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Amikor nappal szemben vagy ablaknál fényképez, előfordulhat, hogy
az expozíció nem megfelelő a témához. Ilyenkor használja a
fénymérőt a téma kellően világos részén, és a felvételkészítés előtt
rögzítse az expozíciót. A tárgy fényerősségének csökkentéséhez
irányítsa a fényképezőgépet egy olyan pontra, amely világosabb a
tárgynál, és a fénymérő segítségével rögzítse a teljes kép expozícióját.
A tárgy fényerősségének növeléséhez irányítsa a fényképezőgépet
egy olyan pontra, amely sötétebb a tárgynál, és a fénymérő
segítségével rögzítse a teljes kép expozícióját.
Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan készíthet világosabb képet egy
tárgyról a
(Pontszerű) használatával.
A kép fényerejének beállítása
4 Az AEL gomb nyomva tartása mellet fókuszáljon a
tárgyra, és készítse el a képet.
• Ha továbbra is ugyanazzal az expozíciós értékkel fényképez, nyomja
meg és tartsa lenyomva az AEL gombot a fényképezés után. A
beállítást visszavonja, amikor elengedi a gombot.
Fénymérési mód
Fn gomb t
módot
(Több mezős)
(Középre
súlyoz.)
(Pontszerű)
(Fénymérési mód)t Válassza ki a kívánt
Ez a mód a fényerőt minden területen méri, miután a
teljes területet szétosztotta több kisebb területre, és
meghatározza a teljes kép megfelelő expozícióját.
Ez az üzemmód a teljes képernyő átlagos fényerősségét
méri meg, miközben kiemeli a képernyő középső
területét.
Ez az üzemmód csak a középső területen lévő pontszerű
fénymérési körben méri meg a fényt.
Fényképezési technikák
• Általános fényképezésnél használja a [Több mezős] mérést.
• Ha olyan tárgyat fényképez, mely erősen kontrasztos az AF
mezőben, mérje meg a fényerőt pontszerű méréssel a tárgy azon
részén, amelyen megfelelő expozíciót kíván elérni, majd használja
az AE rögzítés funkciót (139. oldal).
Megjegyzés
• Ha az expozíciós mód beállítása AUTO, AUTO+ vagy Jelenet, vagy ha
használja az intelligens telekonvertert, akkor a [Fénymérési mód] rögzített
beállítása [Több mezős], és nem választható más üzemmód.
Vaku kompenz.
Amikor a vakuval fényképez, akkor külön beállíthatja a vaku
fényerejét anélkül, hogy az expozíció kompenzációt módosítaná.
140
A kép fényerejének beállítása
Csak azon fő tárgy expozícióját tudja módosítani, amely a vaku
hatótávolságán belül van.
Fn gomb t
kiválasztása
(Vaku kompenz.) t A kívánt beállítás
+ irányba: Növeli a vakuszintet.
– irányba: Csökkenti a vakuszintet.
Expozíció kompenzáció és vaku kompenzáció
Az expozíció kompenzáció megváltoztatja a zársebességet, a rekesznyílást és az
ISO érzékenységet (amikor az [AUTO] van kiválasztva), a kompenzáció
elvégzéséhez.
A vaku kompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja.
Vaku vezérlés
MENU gomb t
2 t [Vaku vezérlés] t A kívánt
beállítás kiválasztása
ADI vaku
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, figyelembe véve
a fókusztávolság-információt és az elővakuzás
fénymérési adatait. Ez a módszer pontos
vakukompenzáció használatát teszi lehetővé,
gyakorlatilag semmilyen, a tárgyról visszaverődő fény
okozta hatás nélkül.
Elő-vaku TTL
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, csak az
elővakuzás fénymérési adatait véve figyelembe. Ez az
üzemmód érzékeny a tárgyakról visszaverődő fényekre.
Kézi vaku
A [TeljesítmArány] lehetőséggel beállítja a vaku
fényerejét, és a téma fényerősségére való tekintet nélkül
bizonyos intenzitással elsüti a vakut.
ADI: Advanced Distance Integration (speciális távolságintegráció)
TTL: Through the lens (objektíven át)
141
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Megjegyzések
• Ez a menüpont nem állítható be, ha az expozíciós mód beállítása AUTO,
AUTO+, Panorámapásztázás, 3D panorámapásztázás vagy Jelenet.
• Előfordulhat, hogy a korlátozott mennyiségű vakufény miatt nem látható az
erősebb vakuhatás, ha a téma a vaku maximális hatótávolságán kívül esik. Ha
a téma túl közel van, akkor előfordulhat, hogy a gyengébb vakuhatás nem
érvényesül.
A kép fényerejének beállítása
• Amikor az [ADI vaku] ki van választva, távolságjeladóval
rendelkező objektív használatával pontosabb vakukompenzációt
végezhet el pontosabb távolságadatok használatával.
Megjegyzések
• Amikor a téma és a (külön megvásárolható) külső vaku közötti távolság nem
határozható meg (vezeték nélküli vakus fényképezés (külön megvásárolható)
külső vaku használatával, a fényképezőgéphez kábellel csatlakoztatott
vakuval történő fényképezés, makró ikervakuval történő fényképezés stb.
esetén), akkor a fényképezőgép automatikusan az Elő-vaku TTL üzemmódot
választja.
• A következő esetekben a [Elő-vaku TTL] beállítást válassza ki, mivel a
fényképezőgép nem képes vakukompenzációt végrehajtani az ADI vakuval.
– Egy széles panel csatlakozik a HVL-F36AM vakuhoz.
– Diffúzort használnak a vakus fényképezéshez.
– Expozíciós tényezővel rendelkező szűrőt, például ND szűrőt, használnak.
– Teleobjektívet használnak.
• ADI vaku csak távolságjeladót tartalmazó objektívvel kombinálva vehető
igénybe. A távolságjeladóval rendelkező objektív meghatározásához
tanulmányozza az objektívhez mellékelt kezelési útmutatót.
• Ez a menüpont nem állítható be, ha az expozíciós üzemmód beállítása
Panorámapásztázás, 3D panorámapásztázás vagy [Éjszakai Jelenet]/[Kézben
tartott Esti] jelenet.
A beépített vaku fényerejének kézi beállítása
A beépített vaku fényerejét akkor tudja kézzel beállítani, ha a [Vaku
vezérlés] funkció [Kézi vaku] értékre van állítva.
MENU gomb t
2 t [TeljesítmArány] t A kívánt
beállítás kiválasztása
142
A vaku
Nyomja meg az Fn gombot, válassza ki a kívánt vaku
üzemmódot, nyomja meg a gombot, és készítsen
képeket (47. oldal).
Fényképezési technikák
Megjegyzések
• Ne tartsa a fényképezőgépet a vakujánál fogva.
• A képeken megjelenő árnyék elkerüléséhez szükséges fényképezési feltételek
az objektívtől függően eltérőek.
• Ha az expozíciós mód beállítása AUTO, AUTO+ vagy Jelenet, akkor a
[Hátsó szinkron] és a [Vezeték nélk.] menüpont nem választható ki, valamint
a lassú szinkronfelvétel funkció sem használható.
• P, A, S, M és Folyamatos továbbítás AE előválasztással expozíciós mód
használata esetén nem választható a [Vaku ki] és az [Autom. Vaku] lehetőség.
Ha nem szeretné használni a vakut, zárja be.
• Ha a vakut úgy használja, hogy a tartozék vakusínhez sztereó mikrofont vagy
hasonló eszközt csatlakoztatott, előfordulhat, hogy a vaku nem ugrik fel
megfelelő helyzetbe, és a készített képek sarkában árnyék jelenik meg.
Távolítsa el a csatlakoztatott eszközöket a tartozék vakusínről.
143
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
• A lencsevédő ernyő akadályozhatja a vaku fényének útját. Vaku
használatakor távolítsa el a lencsevédő ernyőt.
• Vaku használata esetén 1 méterről vagy nagyobb távolságról
fényképezze a témát.
• Ha beltéren készít felvételt, vagy éjszakai tájat fényképez, a lassú
szinkronizáció segítségével világosabb képet készíthet az
emberekről és a hátérről.
• A hátsó szinkronizáció segítségével természetes képeket készíthet a
mozgó téma okozta elmosódás ellenére, például mozgó kerékpárról
vagy sétáló személyről.
• A (külön megvásárolható) HVL-F58AM/HVL-F43AM vaku
használatakor bármilyen zársebességnél fényképezhet nagy
sebességű szinkronizációval. További részletekkel a vakuhoz
mellékelt kezelési útmutató szolgál.
A vaku
Vezeték nélküli vaku
Vezeték nélküli funkcióval rendelkező (külön megvásárolható) vaku
segítségével vezeték nélkül használhatja a vakut, még akkor is, ha a
vaku nincs a fényképezőgéphez csatlakoztatva. A vaku helyzetének
módosításával háromdimenziós hatást érhet el a fény és árnyék
tárgyon való kihangsúlyozásával.
A fényképezés részleteivel kapcsolatban olvassa el a vaku kezelési
útmutatóit.
1 Illessze a vezeték nélküli vakut a tartozék vakusínhez,
majd kapcsolja be a fényképezőgépet és a vakut.
2 Fn gomb t
(Vaku üzemmód) t
(Vezeték nélk.)
3 Vegye le a vezeték nélküli vakut a tartozék vakusínről,
és nyissa fel a beépített vakut.
• Ha a vaku próbaelsütését el kívánja végezni, nyomja le az AEL
gombot.
Megjegyzések
• A vezeték nélküli vakus fényképezés után kapcsolja ki a vezeték nélküli vaku
üzemmódot. Ha a beépített vakut használja, miközben a vezeték nélküli vaku
üzemmód még be van kapcsolva, akkor az hibás vaku expozíciókat
eredményez.
• Ha egy másik fotós vezeték nélküli vakut használ a közelében, és az ő vakuja
működésbe hozza az ön külső vakuját, változtassa meg a külső vaku
csatornáját. A külső vaku csatornájának megváltoztatásáról a hozzá mellékelt
kezelési útmutatóban található részletes leírás.
A AEL gomb beállítsa
Vezeték nélküli vaku használatakor ajánlott, hogy az [AEL gomb
funkciója] [AEL tartás] értékre legyen állítva az
Egyéni menüben
(185. oldal).
144
A vaku
Vezeték nélküli vaku megvilágítási arányszabályozással
A vezeték nélküli megvilágítási arányszabályozás több vakuval együtt
is használható. További részletek a (HVL-F58AM, HVL-F43AM)
vakuhoz mellékelt használati utasításban találhatók.
Lassú szinkron
Ha a lassú szinkron felvételi lehetőséget lassabb záridő mellett
használja, a tárgyról és a háttérről egyaránt tiszta képet tud rögzíteni.
Ez hasznos lehet, ha éjszaka fényképez portrét sötét háttérrel.
Az expozíció rögzítését a képernyőn
megjelenő
jelzi.
SLOW SYNC gomb
Megjegyzések
• Ha az üzemmódválasztó tárcsa S vagy M értékre van állítva, a SLOW SYNC
gombbal működtetett lassú szinkronfelvétel nem használható.
• Ha az [AEL gomb funkciója] lehetőségnél nem az AEL funkciót választja, a
SLOW SYNC gombbal működtetett lassú szinkronfelvétel nem használható.
Ha az [ISO Gomb] vagy az [AF/MF gomb] lehetőségnél az AEL funkciót
választja, a lassú szinkronfelvétel funkció az ISO vagy az AF/MF gombbal
működtethető.
145
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Fényképezés közben a SLOW
SYNC gomb legyen benyomva.
A vaku
Vakuszinkronizálási csatlakozóvezetékkel
felszerelt vaku használata
Nyissa ki a
(vakuszinkronizáló) csatlakozó
fedelét, és dugja be a
vezetéket.
(vakuszinkronizáló) csatlakozó
• Ellenkező polaritású szinkronizáló vezetékkel rendelkező vaku is
használható.
Megjegyzések
• Válassza ki a kézi expozíció üzemmódot, és állítsa a zársebességet 1/250
másodpercre. Ha a vakuhoz javasolt zársebesség ennél kisebb, akkor állítsa be
a javasolt, vagy esetleg még annál is kisebb zársebességet.
• Ha sötét környezetben nem tudja a képbeállításokat megerősíteni, módosítsa
az úgynevezett [Élő Nézet Kijelzés] beállítást úgy, hogy a kép mindig a
megfelelő fényerővel jelenjen meg (91. oldal).
• Használjon 400 V-os vagy kisebb szinkronizáló feszültségű vakut.
• Mielőtt a vaku szinkronizáló vezetékét a (vakuszinkronizáló) csatlakozóhoz
illeszti, kapcsolja ki a külső vakut. Ha be van kapcsolva, a csatlakoztatáskor
villanhat.
• A vaku mindig teljes energiával villan. A vakukompenzáció (140. oldal) nem
használható.
• Az automatikus fehéregyensúly használatát itt nem javasoljuk. Az egyéni
fehéregyensúly beállítás pontosabb eredményt ad.
• A vakujelzés nem jelenik meg, amikor a (vakuszinkron) csatlakozója be van
dugva.
146
Az ISO érték beállítása
Az ISO szám (ajánlott expozíciós index) a fényérzékenység
mérőszáma. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység.
1 Az ISO képernyő
ISO gomb
megjelenítéséhez nyomja
meg az ISO gombot.
részével.
• Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a zajszint.
• Ha a [Többképkockás zajcsökk.] funkciót szeretné választani, a B
gombbal jelenítse meg a beállítási képernyőt, és a v/V gombbal
válassza ki a kívánt értéket.
• Az értéket a választógomb használatához hasonló módon 1/3
lépésenként változtathatja a hátsó vezérlőtárcsával, míg az elülső
vezérlőtárcsával 1 lépésenként végezheti el a módosításokat.
Megjegyzések
• A téma érzékelhető fényereje (dinamikatartománya) valamivel szűkebb az
ISO 100 alatti értékkel rendelkező területek esetén.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+, Panorámapásztázás,
3D panorámapásztázás vagy Jelenet, akkor az ISO rögzített beállítása AUTO,
és nem választható más ISO érték.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása P/A/S, és az ISO beállítása [AUTO], az
automatikus ISO érték ISO 100 és ISO 1600 között lesz.
• Az M expozíciómódban az [AUTO] beállítás nem érhető el. Ha az
expozíciómódot M értékre állítja [AUTO] beállítás mellett, akkor az [100]
értékre változik. Állítsa be az ISO értékét a fényképezés körülményeinek
megfelelően.
147
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
2 Válassza ki a kívánt beállítást a választógomb v/V
Az ISO érték beállítása
Automatikus beállítási tartomány módosítása az [AUTO]
lehetőségnél
Az [AUTO] lehetőség kiválasztásakor nyomja meg a B gombot,
válassza az [ISO AUTO Maximum] vagy az [ISO AUTO Minimum]
elemet, majd válassza ki a kívánt tartományt.
Többképkockás zajcsökkentés
A fényképezőgép sorozatban, automatikusan több képet készít,
egyesíti a képeket, csökkenti a képzajt, és egy képet rögzít.
Többképkockás zajcsökkentés esetén a maximális ISO
érzékenységnél magasabb ISO számot is választhat.
A rögzített kép több kép egyesítésével készül.
Megjegyzések
• Amikor a [Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], ez a funkció
nem használható.
• A vaku, a D-tartomány optimalizáló és az [Auto. HDR] nem használható.
148
Automatikus fényerő és kontraszt
kompenzáció (D-tartomány)
Fn gomb t
beállítást.
(Ki)
(D-tart.
optim.)
Nem használja a DRO/auto HDR funkciókat.
A kép kis részekre való felosztásával a fényképezőgép
megelemzi a fény és árnyék kontrasztját a tárgy és a
háttér között, így eredményezve optimális fényerejű és
árnyaltságú képet.
Felvételkészítés 3 különböző expozícióval, majd a
megfelelő expozíciójú kép átfedésbe hozása az
alulexponált felvétel világos területeivel és a túlexponált
kép sötét területeivel egy árnyalatokban gazdag kép
létrehozása érdekében.
A fényképezőgép 2 képet rögzít: egy megfelelő
expozíciójú kép és egy átfedéssel készült kép.
D-tartomány opt.
1 Fn gomb t
(DRO/Auto. HDR) t
(D-tart.
optim.)
2 A választógomb b/B gombjával jelöljön ki optimális
szintet.
(Automatikus)
(Szint)*
Automatikusan kijavítja a fényességet.
Optimalizálja a felvett kép gradációját a kép minden
egyes mezőjében. Válasszon ki optimális szintet a Lv1
(gyenge) és Lv5 (erős) között.
* Az Lv_ jelzéssel együtt megjelenő
az aktuálisan kiválasztott lépésköz.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása Panorámapásztázás vagy 3D
panorámapásztázás, vagy ha használja a [Többképkockás zajcsökk.] vagy a
[Kép effektus] funkciót, a rögzített beállítás [Ki].
149
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
(Auto. HDR)
(DRO/Auto. HDR)t Válassza ki a kívánt
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció (D-tartomány)
• [Ki] lesz a rögzített beállítás, ha [Naplemente], [Éjszakai Jelenet], [Éjszakai
portré] vagy [Kézben tartott Esti] Motívumprogramot választott.
[Automatikus] lesz a rögzített beállítás, ha egyéb Motívumprogramot
választott.
• D-tartomány optimalizálása funkcióval történő fényképezéskor a kép zajossá
válhat. A rögzített kép ellenőrzésével válassza ki a megfelelő szintet,
különösen olyankor, ha emeli a hatást.
Auto. HDR
1 Fn gomb t
(DRO/Auto. HDR) t
(Auto. HDR)
2 A választógomb b/B gombjával jelöljön ki optimális
szintet.
(Auto. HDR:
auto. exp.
különbség)
Automatikusan kijavítja az expozíció eltérést.
(Expozíció
eltérés szintje)*
Beállítja az expozíció eltérést a tárgy kontrasztja alapján.
Válasszon ki optimális szintet a 1.0Ev (gyenge) és 6.0Ev
(erős) között.
Például: A 2.0Ev választása esetén a készülék 3 képet
hoz átfedésbe: egy képet –1.0Ev értékkel, egy helyes
expozíciójú képet és egy képet +1.0Ev értékkel.
* Az _Ev jelzéssel együtt megjelenő
az aktuálisan kiválasztott lépésköz.
Fényképezési technikák
• Mivel a zár háromszor old ki egyetlen kép készítéséhez, ügyeljen az
alábbiakra:
– Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a tárgy mozdulatlan és
nem pislog.
– Ne komponálja újra a képet.
150
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció (D-tartomány)
151
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Megjegyzések
• RAW képekre nem alkalmazhatja ezt a funkciót.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+, Panorámapásztázás,
3D panorámapásztázás, Folyamatos továbbítás AE előválasztással vagy
Jelenet, vagy ha a [Többképkockás zajcsökk.] lehetőséget választotta, az
[Auto. HDR] lehetőség nem választható.
• Nem fényképezhet újra addig, amíg az előző fényképezés utáni rögzítési
folyamat be nem fejeződött.
• Elérheti a kívánt hatást a tárgy megvilágítottsági eltérésétől és az exponálási
feltételektől függően.
• Vaku használatakor ennek a funkciónak kicsi a hatása.
• Ha gyenge a kontraszt, ha bemozdul a fényképezőgép, vagy ha homályos a
téma, akkor előfordulhat, hogy a kapott HDR képek minősége nem lesz jó.
Ha a fényképezőgép hibát észlelt, a helyzetről a rögzített képen található
jelzés nyújt tájékoztatást. Fényképezzen ismét, ha szükséges, és
figyeljen a kontrasztra vagy az életlenségre.
A képfeldolgozás beállítása
Kép effektus
Válassza ki a kívánt szűrőeffektust a nagyobb és művészibb hatás
elérése érdekében.
Fn gomb t
beállítást
(Kép effektus)t Válassza ki a kívánt
• Ha olyan beállítást választ, amelyhez tartozik finombeállítás, a b/B
gombbal választhatja ki a kívánt beállítást.
(Ki)
A Képeffektus funkció használatának mellőzése.
Játék-fényképezőgéppel készült képhez hasonló
(Játékfényképezőgép) megjelenésű felvétel készítése árnyékos sarkokkal és
hangsúlyos színekkel. A b/B gombbal választhatja ki a
színtónust.
(Élénk szín)
(Poszterizáció)
Élénk megjelenés kialakítása a színtónusok
hangsúlyozásával.
Nagy kontrasztú, absztrakt megjelenésű kép készítése az
elsődleges színek erős hangsúlyozásával vagy feketefehérben. A b/B gombbal választhat az elsődleges
színek és a fekete-fehér között.
(Retro
fénykép)
Régi fénykép megjelenését kölcsönzi a felvételnek a
szépia színtónusok és a halvány kontraszt
alkalmazásával.
(Lágy Highkey világ.)
Az így készült kép jellemzői: világos, áttetsző, illékony,
lágy, finom.
(Részleges szín)
Adott szín megtartása, de a többi szín fekete-fehérré
konvertálása a képen. A b/B gombbal választhatja ki a
kívánt színt.
(Nagy kontr.
monokr.)
Nagy kontrasztú fekete-fehér kép létrehozása.
(Lágy Fókusz) Lágy megvilágítású kép létrehozása. A b/B gombbal
állítható be a hatás erőssége.
(HDR kép)
152
Festményszerű megjelenést kelt a színek és a részletek
hangsúlyozásával. A fényképezőgép háromszor exponál.
A b/B gombbal választhatja ki a hatás erősségét.
A képfeldolgozás beállítása
(Gazdag
Tónus Mono)
(Miniatűr)
Fekete-fehér kép létrehozása gazdag árnyalatokkal és a
részletek visszaadásával. A fényképezőgép háromszor
exponál.
A témát élénken kiemelő kép létrehozása a háttér erős
elhomályosításával. Ez a hatás sokszor látható miniatűr
modellekről készített képeken. A b/B gombbal
választható ki a fókuszban lévő terület. A többi területen
nagymértékben csökkentett a fókusz.
Saját beállít.
Kiválaszthatja a képfeldolgozáshoz használni kívánt stílust, és minden
egyes Saját beállításhoz beállíthatja a kontrasztot, a telítettséget és az
élességet.
Az egyes stílusok Saját beállításainak értékeit regisztrálhatja és vissza
is hívhatja.
A Jelenet funkciótól eltérő módon – ahol a fényképezőgép
automatikusan állítja be az expozíciót – beállíthatja az expozíciót
(zársebességet és rekesznyílást) is.
153
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Megjegyzések
• Az intelligens telekonverter használata esetén a [Játékfényképezőgép] és a
[Miniatűr] hatás nem áll rendelkezésre.
• A [Részleges szín] lehetőség választása esetén a témától vagy a felvételi
körülményektől függően előfordulhat, hogy a képek nem őrzik meg a
kiválasztott színt.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+, Panorámapásztázás,
3D panorámapásztázás vagy Folyamatos továbbítás AE előválasztással, vagy
ha a [Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a Képeffektus
funkció nem választható.
• Ha a [HDR kép], [Miniatűr], [Gazdag Tónus Mono] vagy [Lágy Fókusz] opció
van kiválasztva, a felvételkészítés előtt nem erősíthető meg a hatás. A
képtovábbítási mód sem állítható be.
• A [HDR kép] vagy a [Gazdag Tónus Mono] lehetőség választása esetén ha
gyenge a jelenet kontrasztja, nagy a fényképezőgép bemozdulása vagy
homályos a téma, akkor előfordulhat, hogy a kapott HDR képek minősége
nem lesz megfelelő. Ha a fényképezőgép ilyen esetet észlel, a rögzített képen
megjelenő
jel tájékoztatja a felhasználót. Szükség esetén készítsen új képet
új témabeállítással, figyelve az elmosódásra.
A képfeldolgozás beállítása
1 Fn gomb t
(Saját beállít.) t Módosítani kívánt
stílus kiválasztása
2 Vigye a kurzort jobbra a választógomb B részével, és
jelölje ki a kívánt stílust a választógomb v/V részével.
3 Ha módosítani kívánja a
(Kontraszt), a
(Telítettség) vagy az
(Élesség) beállítását, válassza
ki a kívánt menüpontot a b/B gombokkal, majd
módosítsa az értéket a v/V gombokkal.
(Normál)
Gazdag árnyalatokkal és gyönyörű színekkel adja vissza
a különböző helyszíneket.
(Élénk)
Kiemeli a telítettséget és kontrasztot a színgazdag és
mély érzelmi benyomást keltő képeken, például
virágokon, tavaszi tájon, kék égen, óceánon.
(Semleges)
Visszafogja a telítettséget és élességet, hogy nyugodtabb
tónusú legyen a kép. Célszerű olyan képekhez is
használni, amelyeket később számítógépen
módosítanak.
(Tiszta)
Képek tiszta tónusú rögzítéséhez, tompított színekkel a
kiemelt mezőben; különösen alkalmas sugárzó fény
rögzítésére.
(Mély)
Mély és határozott színű képek rögzítésére, ahol tárgyak
sűrű jelenlétét kell hangsúlyozni.
(Halvány)
Világos és egyszerű színkifejezések, friss színvilág
rögzítéséhez.
(Portré)
Bőr lágy tónusainak megragadásához; ideális a
portrékészítéshez.
(Tájkép)
Kiemeli a telítettséget, kontrasztot és élességet; életteli,
friss hangulatú helyszínekhez. A távoli tájat is kiemeli.
(Naplemente) Szépen visszaadja a lenyugvó nap színpompáját.
(Éjszakai
Jelenet)
(Őszi levél)
154
Csillapítja a kontrasztot éjjeli jelenetek élethűbb
visszaadásához.
Őszi képekről szinte seperni lehet a vörös, sárga és barna
faleveleket.
A képfeldolgozás beállítása
(Feketefehér)
(Szépia)
Fekete-fehérben rögzíti a képeket.
Szépia árnyalatokban rögzíti a képeket.
A (Kontraszt), a (Telítettség) és az
esetében módosítható.
(Élesség) minden stílus
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál
hangsúlyosabb a fény és árnyék közötti különbség, ami
hatással van a képre.
(Telítettség)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek
a színek. Kisebb érték választása esetén a kép színei
halványak és finomak.
(Élesség)
Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van
kiválasztva, annál hangsúlyosabbak a kontúrok, és minél
kisebb érték van kiválasztva, annál lágyabbak a
kontúrok.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+ vagy Jelenet, vagy a
Képeffektus üzemmód van kiválasztva, akkor a [Saját beállít.] rögzített
beállítása [Normál], és nem választható ki más beállítás.
• A [Fekete-fehér] vagy a [Szépia] beállítás választása esetén nem módosítható
a telítettség.
155
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
(Kontraszt)
Színtónusok beállítása
(Fehéregyensúly)
A tárgy színtónusa a fényforrás jellemzőitől függően változik. Az
alábbi táblázat azt mutatja meg, hogyan változik a színtónus a
különböző fényforrások esetén, összehasonlítva egy fehér,
napfénnyel megvilágított tárggyal.
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér
Kékes
Zöldes
Vöröses
Időjárás/
megvilágítás
A fény
tulajdonsága
Használja ezt a funkciót, ha a kép színtónusa nem olyan, amilyennek
látni szeretné, vagy ha szándékoltan módosítani kívánja a színtónust,
mintegy művészi kifejezőeszközként használva azt.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+ vagy
Motívumprogram, akkor a [Fehéregyensúly] rögzített beállítása [Automatikus
FE], és nem választható ki más üzemmód.
• Ha az egyetlen fényforrás egy higany- vagy egy nátriumlámpa, a
fényképezőgép nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt a
fényforrás jellege miatt. Ilyenkor használja a vakut.
WB gomb t Válassza ki a
kívánt beállítást
• Ha nem a [Színhő./-szűrő] beállítást
választja, a finombeállítás képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
választógomb B részét, ekkor a
finombeállító képernyő jelenik meg,
és a v/V/b/B gombbal szükség
szerint beállíthatja a színtónust.
156
WB gomb
Színtónusok beállítása (Fehéregyensúly)
AWB
(Automatikus FE)
(Nappali fény)
(Árnyék)
(Felhős)
A fényképezőgép automatikusan felismeri a fényforrást,
és módosítja a színtónusokat.
Ha kiválasztja a fényforrásnak megfelelő opciót, a
színtónusok az adott fényforrásnak megfelelően
módosulnak (előre beállított fehéregyensúly).
(Izzólámpa)
(Fénycső:
Meleg Feh.)
(Fénycső:
Hideg Feh.)
(Fénycső:
Nappali f.)
(Vaku)
Fényképezési technikák
• Használja a fényképezés eltolt fehéregyensúllyal funkciót, ha nem
áll rendelkezésre a megfelelő szín a kiválasztott lehetőségben
(166. oldal).
• Amikor a [Színhő./-szűrő] lehetőséget választja, az értéket a kívánt
értékre módosíthatja (158. oldal).
• Ha az [Egyéni] pontot választja, regisztrálhatja a beállítást
(158. oldal).
Finombeállítás képernyő a szín beállításához
A színhőmérséklet és a színszűrő
kombinálásával finombeállítást
végezhet.
157
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
(Fénycső:
Termész.)
Színtónusok beállítása (Fehéregyensúly)
Színhőmérsékl.
A szín finombeállítása a B (kék) irányba a b gombbal és
az A (sárga) irányba a B gombbal.
Színszűrő
A szín finombeállítása a G (zöld) irányba a v gombbal és
az M (magenta) irányba a V gombbal.
Színhőmérsékl./Színszűrő
1 WB gomb t
(Színhő./-
WB gomb
szűrő) t B
2 A választógomb v/V gombjával állítsa be a
színhőmérsékletet.
3 A finombeállítás képernyő megjelenítéséhez nyomja
meg a B gombot, majd a v/V/b/B gombbal végezze el
a szín igény szerinti kiegyenlítését.
Megjegyzés
• Mivel a színmérőket filmes fényképezőgépekhez tervezték, az értékek
eltérnek fénycsöves/nátrium-/higanylámpák esetén. Javasoljuk, hogy
egyénileg állítsa be a fehéregyensúlyt vagy készítsen tesztfelvételt.
Egyéni fehéregyensúly
Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehéret olyan
helyszínen, ahol a környezeti fény különböző típusú fényforrásokból
áll, egyéni fehéregyensúly használata ajánlott. 3 beállítást lehet
elmenteni.
158
Színtónusok beállítása (Fehéregyensúly)
1 WB gomb t [
SET] t
nyomja meg a választógomb
közepét
WB gomb
2 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy a fehér terület
Kattanó hang hallható, és megjelennek a kalibrált értékek
(Színhőmérséklet és Színszűrő).
3 A választógomb b/B részével válasszon ki
regisztrálási számot, majd nyomja meg a
választógomb közepét.
A képernyő visszatér a felvételi információs képernyőre a rögzített
egyéni fehéregyensúly megtartása mellett.
• Az ennél a műveletnél elmentett egyéni fehéregyensúly addig marad
érvényben, amíg új beállítást nem ment el.
Megjegyzés
• Az „Egyéni fehéregyensúly hiba” üzenet azt jelzi, hogy az érték a várt
tartományon kívül esik. (Például a vakut nagyon közeli tárgy esetében
használja vagy egy élénk színű tárgy van a keretben.) Ha regisztrálja ezt az
értéket, a
jelzés sárgára változik az LCD képernyőn lévő felvételi
információs kijelzőn. Így is fényképezhet, de javasoljuk, hogy állítsa be újra a
fehéregyensúlyt, hogy pontosabb fehéregyensúly-értékkel dolgozhasson.
Az egyéni fehéregyensúly-beállítás behívása
WB gomb t Válassza ki a kívánt beállítás számát
• A finombeállítás képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a
választógomb B részét, és végezze el a szín igény szerinti
kiegyenlítését.
159
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
teljesen lefedje a középső részen található AF mezőt,
majd nyomja le az exponáló gombot.
Színtónusok beállítása (Fehéregyensúly)
Megjegyzés
• Ha a vakut is használja, amikor az exponáló gombot lenyomja, akkor a vaku
fényének figyelembe vételével menti el az egyéni fehéregyensúlyt. A
továbbiakban vakuval készítsen képeket.
160
Nagyítás egy lépésben Nagyítás/
kicsinyítés
Egy középre nagyíthat rá az intelligens digitális zoom használatával,
és felveheti a képet.
Nyomja meg a
gombot.
gomb
A képméret a kiválasztott képmérettől függetlenül automatikusan az
alábbiak szerint alakul.
Nagyítási fok
Képméret
Körülbelül ×1,4
M
Körülbelül ×2
S
Megjegyzések
• Az intelligens telekonverter az alábbi esetekben nem áll rendelkezésre:
– Ha az expozíciós üzemmód beállítása Panorámapásztázás vagy 3D
panorámapásztázás.
– Ha az [Intel. Telekon. Gomb] beállítása [Fókuszállítás].
– Ha a [Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG].
– Ha a Mosolyfelismerés funkció beállítása [Be].
• Amikor az intelligens telekonverter rendelkezésre áll (automatikus fókusz
üzemmódban), az [AF mező] beállítása [Pont].
• Amikor az intelligens telekonverter rendelkezésre áll, a [Fénymérési mód]
beállítása [Több mezős].
• Az Intelligens telekonverter funkció nem használható mozgóképeknél.
161
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
•A
gomb minden
megnyomásakor a nagyítás a
következők szerint változik:
Körülbelül ×1,4 t Körülbelül ×2
t Ki
Képtovábbítási mód
kiválasztása
Egy kép készítése
Ez a mód normál képkészítéshez használandó.
t
(Képtovábbítás) gomb
(Egyszeri Felvétel)
gomb
Megjegyzés
• Nem készíthet egyképes felvételt, ha az expozíciós üzemmód beállítása
[Sportesemény] Motívumprogram.
Folyamatos Felvétel
A fényképezőgép folyamatosan rögzíti a képeket.
1
(Képtovábbítás) gomb
t
(Folyamatos Felvétel)
t Kívánt sebesség
kiválasztása
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
• Az exponáló gomb lenyomva tartása esetén a fényképezőgép
folyamatosan fényképez.
162
gomb
Képtovábbítási mód kiválasztása
Fényképezési technikák
• Folyamatos, gyors felvételkészítéshez állítsa az expozíciós
üzemmódot a Folyamatos továbbítás AE előválasztással
lehetőségre (46., 104. oldal).
Megjegyzések
•
választása esetén a keretek közötti rögzített kép jelenik meg.
• Nem készíthet folyamatosan felvételeket Motívumprogramok használata
esetén, kivéve a [Sportesemény] beállítással.
A 10 másodperces önkioldó akkor használatos, amikor a fotós is jelen
kíván lenni a képen, míg a 2 másodperces önkioldó a fényképezőgép
beremegésének csökkentésére alkalmas.
1
(Képtovábbítás) gomb
t
(Önkioldó) t Kívánt
beállítás kiválasztása
gomb
•A
utáni szám az aktuálisan
kiválasztott másodpercek száma.
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
• Amikor az önkioldó be van kapcsolva, hangjelek és az önkioldó fénye
jelzi ezt a tényt. A kioldás előtt az önkioldó fénye gyorsabban villog,
és ezt követi a hangjelzés is.
Az önkioldó törlése
Nyomja meg a
(Képtovábbítás) gombot.
163
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
Önkioldó
Képtovábbítási mód kiválasztása
Belövés: Folyam./Szimpla Expo. Soroz.
Alapexpozíció
– irány
+ irány
A rekeszelés (fényképezés eltolt expozícióval) lehetővé teszi több
kép készítését, de mindegyiket különböző expozíciós értékkel. Adja
meg az eltérés (lépésköz) értékét az alapexpozícióhoz képest. A
fényképezőgép 3 vagy 5 fényképfelvételt készít, miközben
automatikusan eltolja az expozíciót.
1
(Képtovábbítás) gomb
t
(Belövés: Folyam.)
vagy
(Szimpla Expo.
Soroz.) t A kívánt lépésköz
és a képek számának
kiválasztása
gomb
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
Az expozíciós sorozat készítésekor az első képkockánál állítja be az
alap expozíciót.
• A [Belövés: Folyam.] választása esetén nyomja le és tartsa nyomva az
exponálógombot, amíg le nem áll a felvételkészítés.
• A [Szimpla Expo. Soroz.] választása esetén minden egyes felvételhez
nyomja meg az exponálógombot.
164
Képtovábbítási mód kiválasztása
Megjegyzések
• Ha az üzemmódtárcsa M értéken áll, az expozíció a zársebesség módosításával
változik.
• Ha az expozíciót módosítja, akkor az a kompenzált értéknek megfelelően
tolódik el.
• A rekeszelés lehetőség nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO, AUTO+, Folyamatos továbbítás AE előválasztással,
Panorámapásztázás, 3D panorámapásztázás vagy Jelenet.
• A vaku villanásakor a fényképezőgép rekeszeli a vakut a vaku fényerejének
változtatásához. Minden egyes felvételhez nyomja meg az exponálógombot
még akkor is, ha a [Belövés: Folyam.] lehetőséget választotta.
Rekeszelés
megvilágításban*
0,3-es lépésköz, 3 felvétel
Expozíció kompenzáció 0
Vaku rekeszelés
0,7-es lépésköz, 3 felvétel
Vaku kompenzáció -1,0
Kereső
LCD képernyő (Ha a
[DISP Gomb
(Kijelző)] beállítása
A felső sorban látható.
[A kereső
esetében])
Az alsó sorban látható.
* Megvilágítás: A vaku fényétől eltérő minden olyan fény, amely a
helyszínt hosszabb ideig megvilágítja, például természetes fény,
villanykörte vagy fénycső fénye.
• Rekeszelés használatakor pontosan annyi jelzés látható az EVskálán, amennyi kép még rögzíthető.
• Amikor elkezdődik a rekeszelés, a még rögzíthető képek számát
mutató jelzések egyenként eltűnnek.
165
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
A rekeszelésnél használt EV skála
Képtovábbítási mód kiválasztása
FE belövés
A kiválasztott fehéregyensúlytól és a színhőmérséklettől/színszűrőtől
függően 3 kép készül eltolt fehéregyensúllyal.
1
(Képtovábbítás) gomb
t
(FE belövés) t
Kívánt beállítás kiválasztása
gomb
• Ha a Lo beállítás van kiválasztva, az
eltolás mértéke 10 MK–1*, ha pedig a
Hi beállítás van kiválasztva, az
eltolás mértéke 20 MK–1.
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
* MK–1: a színhőmérséklet-szűrőkben a színkonverziós minőséget kifejező
mértékegység (Az értéke azonos az egyezményes „mired” mértékegységgel.).
DRO Expo. Sorozat
3 kép készül módosított DRO beállításokkal.
1
(Képtovábbítás) gomb
t
(DRO Expo.
Sorozat) t Kívánt beállítás
kiválasztása
• Ha a Lo van kiválasztva, a kép
DROLv1, Lv2 és Lv3 értékkel
készül, Hi kiválasztásakor a kép
DROLv1, Lv3 és Lv5 értékkel
készül.
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
166
gomb
Képtovábbítási mód kiválasztása
Távvezérlő
Az (külön megvásárolható) RMT-DSLR1 vezeték nélküli
távvezérlőn lévő SHUTTER és 2SEC gomb lenyomásával is
készíthető felvétel (az exponálás 2 másodperc múlva történik).
További részleteket a vezeték nélküli távvezérlő eszközhöz mellékelt
használati utasításban talál.
1
t
(Képtovábbítás) gomb
(Távvezérlő)
gomb
távvezérlő jeladóját a távérzékelőre, és készítse el a
képet.
Megjegyzés
• A RMT-DSLR1 vezeték nélküli távvezérlő (külön megvásárolható)
mozgóképek felvételére nem használható.
167
Felvételkészítés (Speciális műveletek)
2 Fókuszáljon a témára, irányítsa a vezeték nélküli
Lejátszás (Speciális műveletek)
Lejátszás
A lejátszás üzemmódban
megjelenő képernyő
Képernyőváltás lejátszás közben
A DISP (Kijelző) gomb minden megnyomásakor a képernyő tartalma
a következők szerint változik.
Felvételi adatokkal
Felvételi adatok
nélkül
Hisztogram
A Hisztogram képernyőn megjelenő ikonok
listája
A
Jelzés
Jelzés
Memóriakártya
(25, 238)
Megtekintő üzemmód
(170)
100-0003
A mappa és a fájl
sorszáma (204)
Állóképek méretaránya
(181)
168
Jelentése
3D panorámapásztázás
(45, 102)
Jelentése
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Állóképek képmérete
(53)
A lejátszás üzemmódban megjelenő képernyő
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Állóképek
képminősége (181)
-
Védelem (173)
DPOF
DPOF beállítás (209)
Saját beállítás (153)
Kép effektus (152)
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés
(26)
Akkumulátor
töltöttsége (26)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (14)
AWB
5500K A1
M1
D-tartomány
optimalizáló (149)/
Auto. HDR/Auto.
HDR kép
figyelmeztetés (150)
B
Jelzés
Jelentése
Hisztogram* (90)
Expozíciós üzemmód
(42)
PAS
M
1/125
Zársebesség (108)
F3.5
Rekesznyílás (106)
ISO200
ISO érzékenység (147)
–0.3
Expozíció kompenzáció
(49)
–0.3
Vaku kompenzáció
(140)
Fehéregyensúly
(automatikus, tárolt,
színhőmérséklet,
színszűrő, egyéni) (156)
2011-1-1
10:37AM
A felvétel dátuma
3/7
Fájl sorszáma/Képek
száma (megtekintő
üzemmódban)
* Amennyiben a képnek van erős
tónusú vagy sötét tónusú részlete,
akkor az adott részlet villog a
hisztogram képernyőn (Fényerőhatárértékre vonatkozó
figyelmeztetés).
Fénymérési mód (140)
35mm
Fókusztávolság
169
Lejátszás (Speciális műveletek)
Adatbázis fájl megtelt
(228)/Adatbázis fájl
hiba (228)
Jelentése
A lejátszási funkciók használata
Kép elforgatása
1 Jelenítse meg az
elfordítandó képet, majd
nyomja meg a
(Forgatás)
gombot.
gomb
2 Nyomja meg a választógomb közepét.
A kép elfordul az óra járásával ellenkező irányba. További
forgatásokhoz ismételje meg a 2 lépést.
• Az elforgatott kép akkor is elforgatott helyzetben jelenik meg
lejátszáskor, ha időközben kikapcsolta a fényképezőgépet.
Visszatérés a normál lejátszási képernyőhöz
Nyomja meg ismét az
gombot.
Megjegyzés
• A mozgóképek nem forgathatók.
• Amikor az elforgatott képeket számítógépen nézi, a (mellékelt) CD-lemezen
levő „PMB” képes megfelelően megjeleníteni az elforgatott képeket. A
szoftvertől függően azonban előfordulhat, hogy a képek nem forgathatók el.
Megtekintő üzemmód
A lejátszani kívánt felvételek típusának kiválasztása.
MENU gomb t
1 t [Megtekintő üzemmód] t A
kívánt beállítás kiválasztása
Mappa megtek.
(állókép)
Állóképek megjelenítése mappák szerint.
Mappa megtek.
(MP4)
Mozgóképek (MP4-fájlok) megjelenítése mappák
szerint.
AVCHD megtek.
Csak AVCHD nézetű mozgóképek megjelenítése.
170
A lejátszási funkciók használata
Diabemutató
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t [Bevitel]
A rögzített képek sorrendben történő lejátszása (Diavetítés). A
diabemutató az összes kép bemutatása után automatikusan leáll.
• A b/B választógombbal tekintheti meg az előző/következő képet.
• A diavetítés nem szüneteltethető.
A diabemutató befejezése menet közben
Nyomja meg a választógomb közepét.
A diabemutató képváltásai időközének megadása
Ismétlődő lejátszás
MENU gomb t
[Be]
1 t [Diabemutató] t [Ismétlés] t
3D képek lejátszása
Ha a fényképezőgépet (külön megvásárolható) HDMI-kábellel 3D
kompatibilis televízióhoz csatlakoztatja, akkor megtekintheti a 3D
panorámapásztázás üzemmódban rögzített 3D képeket. A 3D
fényképezéssel kapcsolatos további részleteket lásd: 237. oldal.
További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban
talál.
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t [Kép típusa]
t [Csak 3D képek]
171
Lejátszás (Speciális műveletek)
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t [Időköz] t
Válassza ki a kívánt másodperc értéket
A lejátszási funkciók használata
Lejátsz.Kijelz.
Beállíthatja az álló helyzetben rögzített képek lejátszáskori tájolását.
MENU gomb t
2 t [Lejátsz.Kijelz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Panorámaképek görgetése
Jelöljön ki egy panorámaképet, majd nyomja meg a
választógomb közepét.
• A gomb ismételt megnyomására a lejátszás leáll. A lejátszás
szüneteltetése közben a v/V/b/B jelű gombbal görgetheti a
panorámaképet.
Megjegyzés
• A lejátszás görgetéssel funkció nem elérhető olyan képek esetén, amelyeket a
[3D pan.: képméret] [16:9] beállításával rögzítettek.
172
Képek védelme (Védelem)
Megvédheti a képeket a véletlen törlés ellen.
1 MENU gomb t
1 t [Védelem] t [Többsz. képek]
2 A b/B választógomb
léptetésével válassza ki a
védeni kívánt képet, majd
nyomja meg a választógomb
közepét.
3 Más képek védetté tételéhez ismételje meg a 2 lépést.
• Az indexképernyő bal oldalán lévő sávra kattintva egyszerre
választhatja ki a mappában lévő összes képet.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A v választógombbal jelölje ki az [OK] lehetőséget,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
Az összes állókép vagy mozgókép védelmének megszüntetése
Egy lépésben meg is szüntetheti az azonos megtekintési üzemmódban
megjelenített összes kép vagy mozgókép védelmét.
MENU gomb t
1 t [Védelem] t [Minden állókép
visszavonása], [Mind. mképek.(MP4) visszav.] vagy
[Mind. AVCHD megt. fájl vissz.]
173
Lejátszás (Speciális műveletek)
Megjelenik egy jel a
jelölőnégyzetben.
• A kiválasztás visszavonásához
nyomja meg ismét a választógomb
közepét.
Képek törlése (Törlés)
Lehetőség van csak a felesleges képek vagy az összes kép törlésére is.
Kitörölt kép nem állítható vissza. A törlés előtt győződjön meg róla,
hogy valóban törölni kívánja-e az adott képet.
Megjegyzés
• Törlésvédett képek nem törölhetők.
A kívánt mappa megjelenítése
A választógombbal jelölje ki az indexképernyő bal oldalán lévő sávot,
majd a v/V jelű gombokkal válassza ki a kívánt mappát.
Törlés (Többsz. képek)
1 MENU gomb t
1 t [Töröl] t [Többsz. képek]
2 A választógombbal jelölje ki
a törölni kívánt képeket,
majd nyomja meg a
választógomb közepét.
Megjelenik egy jel a
jelölőnégyzetben.
• A kiválasztás visszavonásához
nyomja meg ismét a választógomb
közepét.
Összesen
3 További képek törléséhez ismételje meg a 2. lépést.
• Az indexképernyő bal oldalán lévő sávra kattintva egyszerre
választhatja ki a mappában lévő összes képet.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A választógombbal v jelölje ki az [OK] lehetőséget,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
174
Képek törlése (Törlés)
Az azonos megtekintési üzemmódban lévő
összes kép és mozgókép törlése
Egyszerre törölheti az azonos megtekintési üzemmódban aktuálisan
megjelenített összes állóképet vagy mozgóképet.
1 MENU gomb t
1 t [Töröl] t [Össz.e mappáb]
vagy [Összes AVCHD megtek. fájl]
2 A választógomb v mozgatásával válassza ki a [Töröl]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Lejátszás (Speciális műveletek)
175
Tudnivalók a televízión történő
lejátszásról
Egy (külön megvásárolható) HDMI-kábel segítségével
csatlakoztassa a fényképezőgépet a televízióhoz, és
játssza le a képeket (57. oldal).
Megjegyzés
• Használjon HDMI logóval jelölt HDMI kábelt.
• A kábel fényképezőgép felőli végén HDMI mini csatlakozó, TV-készülék
felőli végén a készülékhez illő csatlakozó legyen.
• Ha a képek nem jeleníthetők meg megfelelően, a tévékészüléktől függően
állítsa a [HDMI felbontás] értéket a
Beállítás menüben [1080p] vagy
[1080i] értékre.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem működik együtt bizonyos
készülékekkel.
• Ne kösse a külső készülék kimenőcsatlakozóját a fényképezőgép HDMI
kimenetére. Ez hibás működést okozhat.
Megtekintés „PhotoTV HD” technológiával
Ez a fényképezőgép kompatibilis a „PhotoTV HD” szabvánnyal.
A Sony PhotoTV HD-kompatibilis készülékeinek HDMI-kábellel
való összekapcsolásakor egy egészen új világ tárul ön elé, fényképeit
lélegzetelállító Full HD minőségben élvezheti.
A „PhotoTV HD” szabványnak köszönhetően a finom textúrák és
színek részletgazdagon, valóban fényképszerűen jelennek meg.
3D megjelenítés
Ha a fényképezőgépet (külön megvásárolható) HDMI-kábellel 3D
kompatibilis televízióhoz csatlakoztatja, akkor automatikusan
megtekintheti a 3D panorámapásztázás üzemmódban rögzített 3D
képeket. A 3D fényképezéssel kapcsolatos további részleteket lásd:
237. oldal. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati
utasításban talál.
MENU gomb t
176
1 t [3D megjelenítés]
Tudnivalók a televízión történő lejátszásról
A „BRAVIA” Sync rendszer használata
Ha a fényképezőgépet HDMI-kábellel olyan televízióhoz
csatlakoztatja, amely támogatja a „BRAVIA” Sync rendszert, akkor
a televízió távirányítójával vezérelheti a fényképezőgépet.
1 Csatlakoztasson „BRAVIA” Sync rendszert támogató
televíziót a fényképezőgéphez (57. oldal).
A televízió automatikusan átvált a megfelelő bemenetre, és a
fényképezőgéppel készített felvétel megjelenik a televízió képernyőjén.
2 Nyomja meg a televízió távirányítójának SYNC MENU
3 A fényképezőgép irányítására használja a televízió
távirányítóján lévő vezérlőgombokat.
A SYNC MENU elemei
Diabemutató
Képek automatikus lejátszása (171. oldal).
Képenkénti lejátszás Visszatérés az egyképes képernyőhöz.
Kép index
Váltás az indexkép képernyőre.
3D megjelenítés
3D képek lejátszása egy, a fényképezőgéphez
csatlakoztatott 3D-kompatibilis televízió segítségével.
Megtekintõ üzemmód A megtekintési üzemmód váltása.
Töröl
Képek törlése.
Megjegyzés
• A választható műveletek korlátozottak, ha a fényképezőgép HDMI-kábellel
csatlakozik a televíziókészülékhez.
• Csak a „BRAVIA” Sync rendszert támogató televíziók esetén elérhetők ezek a
műveletek. A SYNC MENU műveletei a csatlakoztatott televíziótól függően
eltérhetnek. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.
• Ha a fényképezőgépet más gyártó televíziókészülékéhez csatlakoztatták
HDMI-kapcsolaton keresztül, és ekkor a fényképezőgép a televízió
távirányítójára reagálva felesleges műveleteket végez, a
Beállítás menüben
állítsa a [HDMI-VEZÉRLÉS] beállítását [Ki] értékre.
177
Lejátszás (Speciális műveletek)
gombját.
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
A fényképezőgép beállítása
GPS beállítás (csak SLT-A77V
esetén)
Ha a fényképezőgép a beépített GPS funkció segítségével beszerezte
a képkészítés helyére vonatkozó adatokat, ezt az adatot az ott
készített álló- vagy mozgóképekkel együtt rögzíti.
A mellékelt „PMB” szoftver használatával számítógépre
importálhatja a helymeghatározási adatokkal együtt rögzített
képeket, és megtekintheti őket egy térképen, amely jelzi a felvétel
helyét. A részletekért lásd: „PMB Help”.
MENU gomb t
1 t [GPS beállítások] t
[GPS be/ki] t [Be]
A jelzés a GPS jelerősség függvényében változik.
GPS jelzések
GPS vételi állapot
Nincs jelzés
A [GPS be/ki] lehetőség értéke [Ki].
A fényképezőgép nem tudja rögzíteni a helyinformációt.
Használja kültéren a fényképezőgépet.
A helyinformációk értékelés folyamatban. Várjon, míg a
helyinformáció rögzítető nem lesz.
Az aktuális helyinformáció rögzíthető.
Hiba merült fel a GPS funkcióval. Kapcsolja ki és be a
fényképezőgépet.
GPS jel vétele
• A háromszögelés nem végezhető el megfelelően beltéren vagy
magas épületek közelében.
Használja a fényképezőgépet szabad téren, és kapcsolja ki, majd
újra be a fényképezőgépet.
• A helyinformációk beszerzése a másodperc törtrészétől akár
percekig is eltarthat. A helyzetmeghatározás idejét a GPS
segédadatok segítségével lerövidítheti.
178
GPS beállítás (csak SLT-A77V esetén)
GPS segédadatok
A GPS segédadat alkalmazásával lerövidíthető az idő, amely alatt a
GPS beszerzi a helyre vonatkozó adatokat.
Ha a fényképezőgép olyan számítógéphez csatlakozik, amelyen
telepítve van a mellékelt „PMB” szoftver, a GPS segédadatok
automatikusan frissíthetők.
A GPS segédadatok állapotának ellenőrzése
MENU gomb t
segédadat hasz.]
1 t [GPS beállítások] t [GPS
Megjegyzés
• Az adatok frissítéséhez a számítógépnek csatlakoznia kell az internethez.
• Ha a segédadat érvényessége lejárt, akkor nem rövidíthető le a
helyinformációk beszerzésének ideje. Javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse a
segédadatokat. A segédadatok érvényességi ideje Körülbelül 30 nap.
• Ha a [Dát./Idő beáll.] nincs beállítva, vagy a beállított idő jelentősen eltér, a
GPS által a helyinformációk beszerzésére fordított idő nem rövidíthető le.
• Előfordulhat, hogy a segédadat szolgáltatás valamilyen okból nem érhető el.
A GPS segédadatok frissítése a számítógépbe helyezett
memóriakártya segítségével
Indítsa el a [GPS Support Tool] programot a
(PMB Launcher)
segítségével, válassza ki a számítógép elemei között a memóriakártyát
tartalmazó meghajtót, majd frissítse a GPS segédadatokat. A frissített
adatokat tartalmazó memóriakártyát helyezze be a fényképezőgépbe.
179
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
Megjegyzés
• A helyinformációk beszerzése a fényképezőgép bekapcsolását követően
néhány tizedmásodperctől akár néhány percig is eltarthat. Ha a
helymeghatározási adat lekérése nélkül készít képeket, a fényképezőgép nem
rögzíti ezt az adatot. A megfelelő helyinformáció rögzítéséhez várjon, míg a
fényképezőgépnek sikerül fogadnia a GPS-műholdak rádiójeleit.
• Repülőgéppel történő fel- és leszálláskor kapcsolja ki a fényképezőgépet,
amint arra a fedélzeti utasítások is figyelmeztetnek.
• A GPS funkciót csak a helyi szabályozásoknak és helyzetnek megfelelően
használja.
• A GPS funkcióval kapcsolatos további tudnivalókat lásd: 235. oldal.
GPS beállítás (csak SLT-A77V esetén)
Auto. időkorr. - GPS
Fényképezőgépe a pontos időt a GPS segítségével határozza meg a
bekapcsolást követően. Ha a fényképezőgép ki volt kapcsolva, a GPS
korrigálja a pontos időt.
MENU gomb t
1 t [GPS beállítások] t [Auto.
időkorr. - GPS] t [Be]
Megjegyzés
• A [Auto. időkorr. - GPS] funkció használata nem lehetséges, ha a [GPS be/ki]
beállítása [Ki].
• A használat előtt el kell végeznie a fényképezőgépen a [Dát./Idő beáll.]
műveletet.
• Néhány másodpercig eltérések lehetnek.
• A területtől függően előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően.
180
A képarány és a képminőség
beállítása
Méretarány
1 t [Méretarány] t A kívánt arány
3:2
Hagyományos méretarány
16:9
HDTV méretarány.
Megjegyzés
• Ez a menüpont nem állítható be, ha az expozíciós üzemmód beállítása
Panorámapásztázás vagy 3D panorámapásztázás.
Minőség
MENU gomb t
kiválasztása
(RAW)
1 t [Minőség] t A kívánt beállítás
Fájlformátum: RAW (Felvételkészítés RAW tömörítési
formátum használatával.)
Ennél a formátumnál nem történik semmilyen digitális
feldolgozás a képeken. Akkor válassza ezt a
formátumot, ha a képeket számítógépen professzionális
célokra akarja használni.
• A képméret a legnagyobb méretre van rögzítve. A
képméret nem jelenik meg a képernyőn.
(RAW &
Fájlformátum: RAW (Felvételkészítés RAW tömörítési
formátum használatával.) + JPEG
A RAW kép és a JPEG kép egyidejűleg készül. Ez a
beállítás akkor hasznos, amikor 2 képfájlra van szüksége:
egy JPEG-formátumúra megtekintés céljából és egy
RAW-formátumúra szerkesztés céljából.
• A képminőség a [Finom] értékre van rögzítve,
valamint a képméret az [L] méretre.
(Extra
Fájlformátum: JPEG
A képet JPEG formátumban tömöríti felvételkor. A
tömörítési arány egyre nő, a fájlméret pedig egyre
csökken a következő sorrendben: [Extra finom], [Finom]
és [Normál].
JPEG)
finom)
(Finom)
(Normál)
181
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
MENU gomb t
kiválasztása
A képarány és a képminőség beállítása
Megjegyzés
• Ez a menüpont nem állítható be, ha az expozíciós üzemmód beállítása
Panorámapásztázás vagy 3D panorámapásztázás.
Tudnivalók a RAW-formátumú képekről
A fényképezőgépen tárolt RAW-formátumú képek megnyitásához a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen lévő „Image Data Converter” szoftverre van
szükség. Ezzel a szoftverrel megnyithatók a RAW-formátumú képek, és
elterjedtebb formátumúvá, például JPEG- vagy TIFF-formátumúvá
konvertálhatók, valamint módosíthatók a fehéregyensúly, a színtelítettség, a
kontraszt stb. értékeik.
• A RAW-formátumú képek nem nyomtathatók ki DPOF (nyomtatás) jelzésű
nyomtatókon.
• RAW-formátumú képeknél nem állítható be az [Auto. HDR] és a [Kép
effektus] lehetőség.
182
A fényképezőgép további
funkcióinak beállítása
Hosszú exp.z.cs
MENU gomb t
2 t [Hosszú exp.z.cs] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása Panorámapásztázás, 3D
panorámapásztázás vagy Folyamatos továbbítás AE előválasztással; ha
folyamatos fényképezést, folyamatos rekeszelést, [Sportesemény] vagy
[Kézben tartott Esti] jelenetet állított be; vagy ha az ISO beállítása
[Többképkockás zajcsökk.], a készülék nem végez zajcsökkentést akkor sem,
ha annak beállítása [Be].
• Nem lehet kikapcsolni a zajcsökkentést, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO, AUTO+ vagy Motívumprogram.
Nagy ISO zajcs.
A fényképezőgép csökkenti a magas érzékenységnél jobban
érzékelhető képzajt. A feldolgozás közben megjelenhet egy üzenet, és
a feldolgozás alatt nem rögzíthetők képek.
Általában válassza a [Normál] beállítást. A zajcsökkentéshez válassza
a [Magas] lehetőséget. Válassza a [Alacsony] lehetőséget a
képkészítés idejének rangsorolásához.
MENU gomb t
2 t [Nagy ISO zajcs.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
183
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
Ha a zársebességet 1 másodpercre vagy annál hosszabb időre állítja
(Fényképezés hosszú expozícióval), akkor a zajcsökkentés pontosan
addig lesz bekapcsolva, amíg a zár nyitva van.
Ez arra szolgál, hogy csökkenjen a hosszú expozícióra jellemző
szemcsézettség. A zajcsökkentés alatt egy üzenet jelenik meg, és nem
készíthető újabb kép. Válassza a [Be] lehetőséget a képminőség
rangsorolásához. Válassza a [Ki] lehetőséget a képkészítés idejének
rangsorolásához.
A fényképezőgép további funkcióinak beállítása
Megjegyzés
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+, Panorámapásztázás,
3D panorámapásztázás vagy Jelenet, ez a menüpont nem állítható be.
• A zajcsökkentés RAW-képeken nem végezhető.
Színtér
A színek számok kombinációjával vagy színvisszaadási tartománnyal
történő ábrázolási módját „színtérnek” nevezik. Igényei szerint
módosíthatja a színteret.
MENU gomb t
kiválasztása
2 t [Színtér] t A kívánt beállítás
sRGB
Ez a digitális fényképezőgép normál színtere. Normál
fényképezésnél használja az sRGB beállítást, például
amikor módosítások nélkül szeretné kinyomtatni a
képeket.
AdobeRGB
Ez a beállítás széles színvisszaadási tartománnyal
rendelkezik. Ha a téma nagy része élénkzöld vagy
élénkpiros, akkor az Adobe RGB beállítás a célravezető.
• A kép fájlneve a „_DSC” karaktersorozattal kezdődik.
Megjegyzés
• Az Adobe RGB beállítás a színkezelést és a DCF2.0 színteret támogató
alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz való. Előfordulhat, hogy a színkezelést
és színteret nem támogató alkalmazásokkal és nyomtatókkal készített
nyomtatott képek nem élethűen adják vissza a színeket.
• Amikor Adobe RGB beállítással készített felvételeket fényképezőgépen vagy
nem Adobe RGB-kompatibilis készüléken jelenítenek meg, a képek alacsony
telítettséggel láthatók.
Kiold lencse n.
A zárt kioldhatja úgy is, hogy nem csatlakozik objektív a
fényképezőgéphez. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha pl.
csillagászati távcsőhöz stb. csatlakoztatja a fényképezőgépet.
MENU gomb t
[Engedélyezés]
184
1 t [Kiold lencse n.] t
A fényképezőgép további funkcióinak beállítása
Megjegyzés
• Ha olyan objektívet használ, pl. csillagászati távcsőét, ami nem érintkezik
közvetlenül a fényképezőgéppel, a készülék nem tud pontos fénymérést
végezni. Ilyen esetekben az expozíciót manuálisan kell beállítania a készült
képek alapján.
A rácsvonal a képkompozíció megszerkesztéséhez használatos
segédvonal. A rácsvonalat be-/kikapcsolhatja, vagy megválaszthatja
típusát. A mozgóképfelvétel rendelkezésre álló tartománya is
megjelenik.
MENU gomb t
kiválasztása
2 t [Rácsvonal] t A kívánt beállítás
Auto visszanéz.
A rögzítés után azonnal megtekintheti a képet a képernyőn.
Módosíthatjuk a megjelenítés időtartamát.
MENU gomb t
2 t [Auto visszanéz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Az automatikus visszanézéskor a kép még akkor sem függőleges helyzetben
jelenik meg, ha a [Lejátsz.Kijelz.] [Autom forgatás] értékre van állítva
(172. oldal).
AEL gomb funkciója
Az AEL gomb a következő 2 funkció egyikére állítható be
(140. oldal):
– A rögzített expozíciós érték megtartása az AEL gomb
lenyomásával a gomb lenyomása alatt ([AEL tartás]).
– A rögzített expozíciós érték megtartása az AEL gomb
lenyomásával a gomb ismételt lenyomásáig ([AEL váltó]).
Az [ AEL tartás] vagy az [ AEL váltó] opció választása esetén az
expozíció pontszerű fénymérési módban rögzül.
185
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
Rácsvonal
A fényképezőgép további funkcióinak beállítása
MENU gomb t
3 t [AEL gomb funkciója] t A
kívánt beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Amíg az expozíciós érték rögzítve van, addig egy
jel látható az LCD
kijelzőn és a keresőben. Vigyázzon, hogy ne állítsa alaphelyzetbe a beállítást.
• Az [AEL váltó] választása esetén ügyeljen arra, hogy a zár kioldásához ismét
meg kell nyomnia az AEL gombot.
Másik funkció hozzárendelése az AEL gombhoz
Az AEL funkció mellett az alábbi funkciók valamelyikét rendelheti
az AEL gombhoz:
Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/AF mező/
Arcfelismerés/Mosoly exponálás/ISO/Fénymérési mód/Vaku
kompenz./Fehéregyensúly/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Minőség/AF/MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez.
Váltás/Tárgykövetés/AF rögzítés/Blendenyílás Előnézet/Felvétel
Előnézete/Intelligens Telekon./Fókuszállítás/Memória
ISO Gomb, AF/MF gomb
Az ISO és az AF/MF gombhoz is rendelhet másik funkciót. A
lehetséges funkciók azonosak az [AEL gomb funkciója] pontnál
felsoroltakkal (185. oldal).
MENU gomb t
3 t [ISO Gomb] vagy [AF/MF gomb]
t A kívánt beállítás kiválasztása
Előnézet Gomb
A felvétel elkészítése előtt ellenőrizheti a téma hátterének
hozzávetőleges homályosságát.
186
A fényképezőgép további funkcióinak beállítása
MENU gomb t
3 t [Előnézet Gomb] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Felvétel Előnézete A rekesznyílás keskenyebb lesz, hogy megfeleljen a
kiválasztott rekesznyílásértéknek, és így ellenőrizhető a
homályosság. A zársebesség értéke is módosul.
A rekesznyílás keskenyebb lesz, hogy megfeleljen a
kiválasztott rekesznyílásértéknek, és így ellenőrizhető a
homályosság.
Az elektronikus zárszerkezet első redőnye
Az elektronikus zárszerkezet első redőnye lerövidíti a zárkioldások
közötti időt.
MENU gomb t
5 t [Zárszerk. Első Redőny] t A
kívánt beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Ha nagy zársebességgel fényképez, és nagy átmérőjű objektív csatlakozik a
készülékhez, a témától és a felvételi körülményektől függően előfordulhat,
hogy szellemképes lesz a homályos terület. Ilyen esetekben válassza a [Ki]
beállítást.
• Konica Minolta objektív használata esetén válassza a [Ki] beállítást. Ha a [Be]
beállítást választja, a fényképezőgép nem állítja be a helyes expozíciót, vagy
egyenetlen lesz a kép fényereje.
LCD fényerő
Az LCD képernyő fényereje automatikusan igazodik a fényérzékelő
által észlelt környezeti megvilágításhoz (18. oldal).
Az LCD kijelző fényerejét manuálisan is beállíthatja.
MENU gomb t
1 t [LCD fényerő] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a beállítás [Automatikus], ne takarja el a fényérzékelőt, például a kezével.
• Ha a fényképezőgépet a (külön megvásárolható) AC-PW10AM hálózati
adapterrel használja, az LCD kijelző fényereje akkor is maximális
fényerősségű, ha az [Automatikus] beállítást választotta.
187
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
Blendenyílás
Előnézet
A fényképezőgép további funkcióinak beállítása
Kereső fényereje
A kereső fényereje automatikusan igazodik a téma környezeti
megvilágításához.
A kereső fényerejét manuálisan is beállíthatja.
MENU gomb t
1 t [Kereső fényereje] t [Kézi] t
A kívánt beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgépet a (külön megvásárolható) AC-PW10AM hálózati
adapterrel használja, a kereső fényereje akkor is maximális fényerősségű, ha
az [Automatikus] beállítást választotta.
Energiatakarék.
Az energiatakarékos mód (Energiatakarék.) bekapcsolásához több
időtartamot is megadhat. Az exponáló gomb félig történő
lenyomásával a fényképezőgép visszatér a fényképezési üzemmódba.
MENU gomb t
1 t [Energiatakarék.] t A kívánt
időtartam kiválasztása
Megjegyzés
• A fényképezőgép nem kapcsol energiatakarékos üzemmódba, amikor
televízióhoz csatlakozik, vagy a képtovábbítási üzemmód beállítása
[Távvezérlő].
FINDER/LCD váltása
Megszüntetheti azt, hogy a fényképezőgép automatikusan váltson az
LCD képernyő és a kereső között, és beállíthatja, hogy a váltás
kizárólag a FINDER/LCD gombbal történjen.
MENU gomb t
188
1 t [FINDER/LCD váltása] t [Kézi]
Objektívvel kapcsolatos
korrekció
Obj. Komp.: Vignettálás
A képernyő árnyékos sarkainak kompenzálása. Az árnyékosságot az
objektív tulajdonságai okozzák. A menüpont beállítása
alapértelmezésben [Automatikus].
MENU gomb t
5 t [Obj. Komp.: Vignettálás] t A
kívánt beállítás kiválasztása
Obj. Komp.: Kromatikus Aberráció
A képernyő sarkaiban létrejövő színeltérés csökkentése. A
színeltérést az objektív tulajdonságai okozzák. A menüpont beállítása
alapértelmezésben [Automatikus].
MENU gomb t
5 t [Obj. Komp.: Kro. Aber.] t A
kívánt beállítás kiválasztása
Obj. Komp.: Torzítás
A képernyő torzításának kompenzálása. A torzítást az objektív
tulajdonságai okozzák. A menüpont beállítása alapértelmezésben
[Ki].
MENU gomb t
5 t [Obj. Komp.: Torzítás] t A
kívánt beállítás kiválasztása
189
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
A következő jellemzők automatikusan korrigálhatók: fényerő
csökkenése a széleknél, kromatikus aberráció és torzítás (csak az
automatikus korrekcióval kompatibilis objektívek esetén). Ha
szeretne többet megtudni az automatikus korrekcióval kompatibilis
objektívekről, látogasson el a Sony helyi webhelyére, vagy forduljon
Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A memóriakártyára történő
rögzítés módjának beállítása
Formázás
Figyelmeztetjük, hogy a formázás visszavonhatatlanul töröl minden
adatot a memóriakártyáról, beleértve a törlésvédett képeket is.
MENU gomb t
1 t [Formázás] t [Bevitel]
Megjegyzés
• Formázás közben világít a memóriaműködés jelző. Ne vegye ki a
memóriakártyát, amíg a lámpa világít.
• Formázza a fényképezőgépben a memóriakártyát. Ha számítógépen
formázza, akkor a beállított formátum típusától függően előfordulhat, hogy a
kártya nem működik a fényképezőgépben.
• A formázás több percig tarthat, a memóriakártyától függően.
• Ha az akkumulátor maradék töltöttségi szintje 1% vagy kevesebb, nem
formázhat memóriakártyát.
Fájlszámozás
MENU gomb t
1 t [Fájlszámozás] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Folyamatos
A fényképezőgép nem kezdi elölről a sorszámozást, a
számokat folytatólagosan a fájlokhoz rendeli, amíg el
nem éri a „9999”-et.
Visszaállítás
A fényképezőgép a következő esetekben visszaállítja a
sorszámokat, és a „0001” értéktől kezdve rendeli őket a
fájlokhoz: Ha a felvételmappa már tartalmaz fájlt, a
számozás a legnagyobb sorszám utáni számtól kezdődik.
– Amikor a mappaformátum módosul.
– Amikor törli a mappában levő összes képet.
– Ha kicseréli a memóriakártyát.
– Ha formázza a memóriakártyát.
190
A memóriakártyára történő rögzítés módjának beállítása
Mappanév
A fényképezőgép az állóképeket a memóriakártya DCIM
mappájában automatikusan létrehozott mappákban tárolja.
Normál form.
Az alapértelmezett mappanévformátum a következő:
mappaszám + MSDCF.
Példa: 100MSDCF
Dátum form.
Az alapértelmezett mappanévformátum a következő:
mappaszám + É (az utolsó számjegy)/HH/NN.
Példa: 10010405 (Mappanév: 100, dátum: 2011/04/05)
Megjegyzés
• Az MP4-formátumú mozgóképeket tartalmazó mappa elnevezése állandó:
„mappasorszám + ANV01”.
Felv. mappa kiválasz.
Amikor normál formátumú mappa van kiválasztva, és 2 vagy több
mappa létezik, akkor kiválaszthatja a képek tárolására használandó
felvételi mappát.
MENU gomb t
1 t [Felv. mappa kiválasz.] t A
kívánt mappa kiválasztása
Megjegyzés
• Nem választhat mappát a [Dátum form.] beállítás választása esetén.
Új mappa
Létrehozhat új mappát a memóriakártyán a képek rögzítéséhez.
A létrehozott új mappa az aktuálisan használt legnagyobb sorszámnál
eggyel nagyobb sorszámot kap, és a mappa lesz az aktuális felvételi
mappa. Egyszerre jön létre egy mappa az állóképekhez, és egy az
MP4-formátumú mozgóképekhez.
MENU gomb t
1 t [Új mappa]
191
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
MENU gomb t
1 t [Mappanév] t A kívánt
beállítás kiválasztása
A memóriakártyára történő rögzítés módjának beállítása
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgépbe egy olyan memóriakártyát helyez, amelyre más
készülékkel már fényképezett, előfordulhat, hogy automatikusan új mappa
jön létre.
• Egy mappában legfeljebb 4 000 kép tárolható. Ha ennél több képet készít, a
készülék automatikusan új mappát hoz létre.
Képkez. fájl helyreáll.
Ha a képkezelő fájlban inkonzisztencia lép fel, amelyet számítógépen
stb. végzett képfeldolgozás idéz elő, a memóriakártyán lévő képek
nem játszhatók le ebben a formátumban. Ilyen esetben a
fényképezőgép megjavítja a fájlt.
MENU gomb t
[Bevitel]
1 t [Képkez. fájl helyreáll.] t
Megjegyzés
• Használjon kellőképpen feltöltött akkumulátort. Az alacsony töltöttségi
szintű akkumulátorral végzett helyreállítás miatt az adatok megsérülhetnek.
Feltöltési beállítások
Annak beállítása, hogy szeretné-e használni a (kereskedelemben
kapható) Eye-Fi kártya feltöltési funkcióját, vagy sem. Ez az elem
csak akkor látható a képernyőn, ha Eye-Fi kártyát helyezett a
készülékbe.
MENU gomb t
2 t [Feltöltési beállítások] t A
kívánt beállítás kiválasztása
A kommunikációs állapotjelzők
Készenlét. Nincs képtöltés.
Feltöltési készenlét.
Csatlakozás.
Feltöltés.
Hiba.
192
A memóriakártyára történő rögzítés módjának beállítása
193
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
Megjegyzés
• Eye-Fi kártya használata előtt állítsa be a vezeték nélkül LAN hozzáférési
pontot és a célhelyet, ahová továbbítani szeretné a képeket. További
részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati utasításban talál.
• Eye-Fi kártyák az USÁ-ban, Kanadában, Japánban és egyes EU
tagországokban kaphatók (2011. márciusi adatok alapján).
• A további tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a gyártóval vagy
értékesítővel.
• Az Eye-Fi kártyák kizárólag abban az országban/régióban használhatók, ahol
vásárolták őket. Az Eye-Fi kártyák használata során tartsa tiszteletben az
adott ország/régió erre vonatkozó törvényi szabályozását.
• Az Eye-Fi kártyák vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkeznek. Ne
helyezzen Eye-Fi kártyát a fényképezőgépbe olyan helyeken, ahol tilos, pl.
repülőgépen. Ha Eye-Fi-kártyát helyezett a fényképezőgépbe, válassza a
[Feltöltési beállítások] [Ki] beállítását. A [Feltöltési beállítások] [Ki] beállítása
esetén megjelenik az
ikon a képernyőn.
• Amikor először használ egy újonnan vásárolt Eye-Fi kártyát, másolja a
kártyán található Eye-Fi kezelő telepítőfájlját a számítógépére, mielőtt
megkezdené a kártya formázását.
• Az Eye-Fi kártyát azután vegye használatba, hogy firmware-ét frissítette a
legújabb verzióval. További részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt
használati utasításban talál.
• A fényképezőgép energiatakarékos üzemmódja nem kapcsol be képek
feltöltése során.
• Ha megjelenik a
(hiba) ikon, vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze
be újra, vagy kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet. Ha újra
megjelenik az
ikon, előfordulhat, hogy az Eye-Fi kártya sérült.
• A wi-fi hálózati kapcsolatot esetenként más kommunikációs eszközök
befolyásolhatják. Ha a kapcsolat gyenge, menjen közelebb a készülékkel a wifi hálózat hozzáférési pontjához.
• Arra vonatkozóan, hogy milyen fájltípusok tölthetők fel, tekintse át az Eye-Fi
kártyához kapott használati utasítást.
• Ha olyan képet tölt fel, mely a [GPS be/ki] funkció [Be] állapotában készült,
előfordulhat, hogy a kép helyinformációja harmadik fél számára is
hozzáférhető lesz. Ennek megelőzésére állítsa a [GPS be/ki] elemet [Ki]
állásba (178. oldal) (csak SLT-A77V esetén).
• Ez a készülék nem támogatja az Eye-Fi „Végtelen memória üzemmódját”.
Győződjön meg arról, hogy az ebbe a fényképezőgépbe helyezett Eye-Fikártyán ki van kapcsolva a „Végtelen memória üzemmód”.
A beállítások elmentése
A gyakran használt üzemmódok és beállítások 3 kombinációja
menthető el a memóriába. Az elmentett beállítások az
üzemmódválasztó tárcsával hívhatók be.
1 Állítsa be a fényképezőgépen az elmentendő
beállításokat.
2 MENU gomb t
3 t [Memória]
3 Válassza ki a rögzíteni kívánt számot a választógomb
b/B részeinek mozgatásával, majd nyomja meg a
választógomb közepét.
Regisztrálást követően a beállítások módosíthatók.
Elmenthető beállítások
Expozíciómód, rekesznyílás, zársebesség, képtovábbítási mód, ISO,
fehéregyensúly, expozíciókompenzáció, fénymérési mód, DRO/Auto.
HDR, Saját beállítás, vaku üzemmód, vakukompenzáció,
Arcfelismerés, Mosolyfelismerés érzékenység, témakövetés,
Képeffektus, helyi AF mező helyzete, valamint az összes
Állóképkészítési menüelem (62 – 63. oldal)
Mentett beállítások behívása
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát MR értékre, majd válassza ki a
behívni kívánt számot. Ha másik számot kíván kiválasztani, nyomja
meg a Fn gombot, majd válassza ki a számot.
Mentett beállítások módosítása
A beállítás behívását követően állítsa a fényképezőgépet a menteni
kívánt beállításra, majd mentse a beállítást a korábbival megegyező
számon.
194
A beállítások elmentése
Megjegyzés
• Nem menthetők el a Programeltolás és a Kézi eltolás beállításai.
• A tényleges beállítások nem biztos, hogy egyeznek a fényképezőgép
vezérlőtárcsáinak állásával. Felvételkészítéskor a helyes információk az LCD
képernyőn jelennek meg.
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
195
Visszaállítás az alapértékekre
A fényképezőgép fő funkciói itt visszaállíthatók alapértelmezett
értékükre.
MENU gomb t
3 t [Inicializál] t Válassza ki a
kívánt beállítást t [OK]
A visszaállítható elemek a következők.
Felvételi funkciók (AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll.)
Tételek
Visszaállítás eredménye
Expozíciókompenzáció (49)
±0.0
Képtovábbítási mód (51, 162)
Egyszeri Felvétel
Vaku üzemmód (47, 143)
Derítő vaku (attól függ, hogy a
beépített vaku ki van-e nyitva)
AF mező (124)
Széles
Tárgykövetés (127)
Be
Arcfelismerés (134)
Be (Regiszt. Arcok)
Mosoly exponálás (136)
Ki
ISO (147)
AUTO
Fénymérési mód (140)
Több mezős
Vaku kompenz. (140)
±0.0
Fehéregyensúly (156)
AWB (Automatikus fehéregyensúly)
Színhőmérsékl./Színszűrő (158)
5500K, Színszűrő 0
Egyéni fehéregyensúly (158)
5500K
DRO/Auto. HDR (149)
D-tartomány optimalizáló: Autom.
Saját beállít. (153)
1/Normál
Kép effektus (152)
Ki
Jelenet (44, 99)
Portré
Mozgókép (116)
P
Állókép-készítési menü (AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll.)
Tételek
Visszaállítás eredménye
Képméret (53)
L:24M
Méretarány (181)
3:2
196
Visszaállítás az alapértékekre
Tételek
Visszaállítás eredménye
Minőség (181)
Finom
Panoráma: Képméret (53)
Normál
Panoráma: Irány (104)
Jobbra
Normál
3D pan.: iránybeáll. (104)
Jobbra
Hosszú exp.z.cs (183)
Be
Nagy ISO zajcs. (183)
Normál
Vaku vezérlés (141)
ADI vaku
TeljesítmArány (142)
1/1
AF segédfény (125)
Automatikus
Színtér (184)
sRGB
SteadyShot (96)
Be
Expozíció lépés (63)
0,3 EV
AF-A beállítás (132)
AF-A
Elsőbbs.beáll. (63)
AF
AF zárral (63)
Be
Mozgókép-készítési menü (AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll.)
Tételek
Visszaállítás eredménye
Fájlformátum (118)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Rögzítési Beállítás (119)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Hangfelvétel (120)
Be
Szélzaj csökkentése (120)
Ki
SteadyShot (96)
Be
Egyéni menü (AlapértV.állít/Felhszn.v.áll.)
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Eye-Start AF (88)
Ki
FINDER/LCD váltása (188)
Automatikus
Vörösszem cs. (64)
Ki
Kiold lencse n. (184)
Letiltás
Auto+ foly. felvétel (98)
Automatikus
197
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
3D pan.: képméret (53)
Visszaállítás az alapértékekre
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Auto+ képkivág. (98)
Automatikus
Rácsvonal (185)
Ki
Auto visszanéz. (185)
Ki
DISP Gomb (Kijelző) (89)
Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram
DISP Gomb (Kereső) (89)
Nincs inform./Szint/Hisztogram
Csúcsérték szint (130)
Ki
Színcsúcsérték (130)
Fehér
Élő Nézet Kijelzés (91)
Beállítás Effektus Be
AEL gomb funkciója (185)
AEL tartás
ISO Gomb (186)
ISO
AF/MF gomb (186)
AF/MF Vez. Rögzítés
Előnézet Gomb (186)
Felvétel Előnézete
Fókuszrögzítés Gomb (66)
Fókuszrögzítés
Intel. Telekon. Gomb (130, 161)
Intelligens Telekon.
VezTárcsaBeáll. (66)
TárcsaExp.komp. (50)
zárs.
reksz.
Ki
Exp.komp.beáll. (66)
Csak háttér
Belövés sorrend (67)
0t–t+
AF meghajtóseb. (67)
Gyors
Obj. Komp.: Vignettálás (189)
Automatikus
Obj. Komp.: Kro. Aber. (189)
Automatikus
Obj. Komp.: Torzítás (189)
Ki
Zárszerk. Első Redőny (187)
Be
Lejátszás menü (AlapértV.állít)
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Megtekintő üzemmód (170)
Mappa megtek. (állókép)
Diabemutató – Időköz (171)
3 másodperc
Diabemutató – Ismétlés (171)
Ki
198
Visszaállítás az alapértékekre
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Megtekintő üzemmód (170)
Mappa megtek. (állókép)
Nyomt. Megadása – Dátum ráírás
(210)
Ki
2
Lejátsz.Kijelz. (172)
Autom forgatás
Memóriakártya eszköz menü (AlapértV.állít)
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Fájlszámozás (190)
Folyamatos
Mappanév (191)
Normál form.
Beállítás menü (AlapértV.állít)
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Menü indítás (69)
Tetejére
LCD fényerő (187)
Automatikus
Kereső fényereje (188)
Automatikus
GPS beállítások – GPS be/ki (178)
(csak SLT-A77V esetén)
Ki
GPS beállítások – Auto. időkorr. GPS (180) (csak SLT-A77V esetén)
–
Energiatakarék. (188)
1 perc
HDMI felbontás (176)
Automatikus
HDMI-VEZÉRLÉS (177)
Be
Feltöltési beállítások (192)
Be
USB csatlakozás (202)
Automatikus
Audió jelek (69)
Be
Üzemmód-tárcsa súgó (70)
Ki
Bemutató mód (70)
Ki
Törlés megerős. (70)
„V.von” előbb
AF Mikro beáll. (126)
Ki
199
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
Hangerő beállítások (68)
Visszaállítás az alapértékekre
Egyebek (AlapértV.állít)
Menüpont
Az alapbeállításra visszaállított
érték
Felvételi információk megjelenítése
(LCD kijelző) (52)
Alapinf. Megjel.
Felvételi információk megjelenítése
(kereső) (52)
Szint
Lejátszási kijelző (168)
Egyképes képernyő (felvételi
adatokkal)
200
A fényképezőgép verziójának
ellenőrzése
Kijelzi a fényképezőgép verzióját. Ellenőrizze a verziót, ha van
elérhető förmverfrissítés.
3 t [Verzió]
Megjegyzés
• Frissítés csak akkor végezhető, ha az akkumulátor töltöttségi szintje legalább
(3 töltöttséget jelző ikon). Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
töltöttségi szintje megfelelő legyen, vagy használja a (külön megvásárolható)
AC-PW10AM hálózati adaptert.
201
A fényképezőgép beállítása (Speciális műveletek)
MENU gomb t
Használat számítógéppel (Speciális műveletek)
Használat számítógéppel
A fényképezőgép csatlakoztatása
a számítógéphez
Az USB-kapcsolat beállítása
Kiválaszthatja az USB-kapcsolat létrehozásának módját, amikor a
fényképezőgépet USB-kábellel számítógéphez vagy USB-eszközhöz
csatlakoztatja.
MENU gomb t
2 t [USB csatlakozás] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Automatikus
Háttértároló típusú vagy MTP-kapcsolat automatikus
létrehozása a csatlakoztatni kívánt számítógéppel vagy
más USB-eszközzel. A Windows 7 operációs rendszerrel
rendelkező számítógépek MTP-csatlakozásúak, és a
csatlakozás egyedi funkcióinak használata engedélyezve
van.
MTP
MTP-kapcsolat létrehozása a fényképezőgép és a
számítógép vagy más USB-eszköz között. A Windows 7
operációs rendszerrel rendelkező számítógépek MTPcsatlakozásúak, és a csatlakozás egyedi funkcióinak
használata engedélyezve van. Más típusú (Windows
Vista/XP, Mac OS X) operációs rendszerrel telepített
számítógépek esetén megjelenik az Automatikus
lejátszás varázsló, és a számítógépre importálja a
fényképezőgép felvételi mappájában lévő állóképeket.
Háttértároló
Háttértároló típusú kapcsolat létrehozása a
fényképezőgép és a számítógép vagy más USB-eszköz
között. Normál üzemmód.
Megjegyzés
• Ha a menüpont beállítása [Automatikus], a kapcsolat létrehozása hosszabb
időt vehet igénybe.
• Ha Windows 7 operációs rendszeren nem jelenik meg a Device Stage*
képernyője, válassza az [Automatikus] beállítást.
* A Device Stage menüképernyő (a Windows 7 funkciója) a csatlakoztatott
eszközök, például a fényképezőgép kezelésére szolgál.
202
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez
Csatlakozás számítógéphez
1 Helyezzen be kellőképpen feltöltött akkumulátort a
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
3 Ellenőrizze, hogy a [USB csatlakozás] beállítása
2
esetén [Háttértároló].
4 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez.
• Amikor először létesít USBkapcsolatot, számítógépe
automatikusan megpróbálja
felismerni a fényképezőgépet.
Várjon türelemmel.
1 A számítógép egy
USB-aljzatához
USB-kábel (mellékelt)
2 Az USB-aljzathoz
Képek importálása a számítógépre (Windows)
A „PMB” alkalmazással egyszerűen importálhat képeket.
A „PMB” funkcióiról bővebben lásd a „PMB Help” tartalmát.
Képek importálása a számítógépre „PMB” nélkül
Amikor a fényképezőgép és a számítógép USB-kapcsolatának
létrehozása után megjelenik az automatikus varázsló, a kívánt képek
számítógépre történő másolásához kattintson a [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] vagy [MP_ROOT] t elemre.
203
Használat számítógéppel (Speciális műveletek)
fényképezőgépbe, vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet fali csatlakozóaljzathoz
(konnektorhoz) a (külön megvásárolható) AC-PW10AM
hálózati adapter segítségével.
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez
Fájlnév
Mappa
A fájl típusa
DCIM mappa
JPEG fájl
DSC0ssss.JPG
JPEG fájl (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT
mappa
Fájlnév
RAW fájl
DSC0ssss.ARW
RAW fájl (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fájl (1440 × 1080, 12 M) MAH0ssss.MP4
MP4-fájl (VGA 3 M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (fájlsorszám), amely 0001 és 9999 közötti tetszőleges szám lehet.
• Ha a [Minőség] beállítása [RAW & JPEG], akkor a RAW-adatfájl és az
annak megfelelő JPEG-képfájl nevének számokból álló része azonos.
Megjegyzés
• Az olyan műveletekhez, mint az AVCHD nézetű mozgóképek számítógépre
importálása, használja a „PMB” alkalmazást.
• GPS helyinformációval ellátott mozgóképek számítógére történő
importálásához használja a „PMB” programot (csak SLT-A77V esetén).
• Ha a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatta, és az AVCHD nézetű
mozgóképeket vagy mappákat a csatlakoztatott számítógépről kezeli,
előfordulhat, hogy a képek megsérülnek, vagy nem lehet őket lejátszani. Ne
törölje és másolja a memóriakártyán lévő AVCHD nézetű mozgóképeket a
számítógépen keresztül. A Sony nem vállal felelősséget a számítógépről
végzett ilyen műveletekből eredő következményekért.
Képek importálása a számítógépre (Macintosh)
1 Első lépésként csatlakoztassa a fényképezőgépet a
Macintosh számítógéphez. Kattintson kétszer az
újonnan megjelenő ikonra t a mappára, ahol a
másolni kívánt képek találhatók.
2 Húzza a képfájlokat a merevlemez ikonjára és engedje
el őket.
A képfájlok a merevlemezre másolódnak.
204
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez
3 Kattintson kétszer a merevlemez ikonjára t a kívánt
képfájlra a másolt fájlokat tartalmazó mappában.
Megjelenik a kép.
Az USB-kapcsolat törlése
Az alábbi műveletek előtt mindig végezze el a következő 1-3. lépést:
• Kihúzza az USB-kábelt.
• Kiveszi a memóriakártyát.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet.
1 Kattintson kétszer a tálcán
Windows Vista
lévő leválasztást jelző ikonra.
Windows XP
Leválasztás ikon
2 Kattintson az
(USB Mass Storage Device) t [Stop]
lehetőségre.
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést kérő
párbeszédablakban, majd kattintson az [OK]-ra.
Megjegyzés
• Macintosh számítógép használata esetén a fényképezőgép leválasztása előtt
kattintás-húzással dobja a memóriakártya ikonját vagy a meghajtóikont a
„kuka” ikonra.
205
Használat számítógéppel (Speciális műveletek)
Megjegyzés
• AVCHD nézetű mozgóképek importálásához vagy kezeléséhez használja a
Macintosh rendszerű számítógéphez mellékelt „iMovie” alkalmazást.
Lemez készítése mozgóképből
A fényképezőgéppel rögzített AVCHD nézetű mozgóképekből
lemezt is létrehozhat.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]
beállításával rögzített mozgóképeket a „PMB” alkalmazás
konvertálja, mielőtt a mozgóképek AVCHD-lemezre
kerülhetnének. A konvertálás időigényes lehet. Az eredeti
képminőséggel sem lehet lemezt létrehozni. Ha szeretné megőrizni
az eredeti képminőséget, a mozgóképeket Blu-ray lemezen kell
tárolnia (207. oldal).
AVCHD formátumú lemez létrehozása
A mellékelt „PMB” szoftver segítségével a számítógépre importált
AVCHD nézetű mozgóképekből nagy felbontású (HD) AVCHD
formátumú lemezeket hozhat létre.
1 Válassza ki a „PMB” alkalmazással kiírni kívánt
AVCHD nézetű mozgóképeket.
2A
(Create Discs) elemre kattintva válassza ki a
[Create AVCHD Format Discs (HD)] elemet.
Megjelenik a lemezek készítéséhez használatos képernyő.
• További részletekért lásd: „PMB Help”.
Megjegyzés
• Előtte telepítse a „PMB” programot.
• Állóképek és MP4 mozgóképfájlok nem rögzíthetők AVCHD formátumú
lemezre.
• A lemez készítése hosszabb időt is igénybe vehet.
AVCHD formátumú lemez lejátszása számítógépen
Az AVCHD formátumú lemezeket a „PMB” alkalmazással egyszerre
telepített „Player for AVCHD” szoftverrel játszhatja le.
206
Lemez készítése mozgóképből
A szoftver elindításához kattintson a [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]
menüpontra.
A műveletekről részletesen a „Player for AVCHD” Help olvashat.
Megjegyzés
• A számítógépes környezettől függően előfordulhat, hogy a mozgóképek nem
játszhatók le.
Megjegyzés
• Ha a [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] beállítással készített mozgóképeket a
„PMB” programmal Blu-ray lemezre másolják, ezek a mozgógépek csak az
AVCHD Ver 2.0 formátummal kompatibilis eszközökkel lesznek
lejátszhatók.
Normál képminőségű (STD) lemez létrehozása
A mellékelt „PMB” szoftverrel a számítógépre importált AVCHD
nézetű mozgóképekből normál felbontású (STD) lemezeket hozhat
létre.
1 Válassza ki a „PMB” alkalmazással kiírni kívánt
AVCHD nézetű mozgóképeket.
207
Használat számítógéppel (Speciális műveletek)
Blu-ray lemez létrehozása
A korábban a számítógépre importált AVCHD nézetű
mozgóképekből Blu-ray lemezt hozhat létre. Ehhez szükséges, hogy
számítógépe támogassa a Blu-ray lemezek létrehozását.
BD-R (nem újraírható) és BD-RE (újraírható) média használható
Blu-ray lemezek létrehozására. A létrehozást követően egyik
lemeztípushoz sem adhat további tartalmat.
Kattintson a „PMB” telepítési képernyőjének [BD Add-on Software]
ikonjára, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse ezt
a bővítményt.
A [BD Add-on Software] telepítésekor csatlakozzon számítógépével
az internethez.
A részletekért lásd: „PMB Help”.
Lemez készítése mozgóképből
2A
(Create Discs) elemre kattintva válassza ki a
[Create DVD-Video Format Discs (STD)] elemet.
Megjelenik a lemezek készítéséhez használatos képernyő.
• További részletekért lásd: „PMB Help”.
Megjegyzés
• Előtte telepítse a „PMB” programot.
• Az MP4 mozgóképfájlok nem rögzíthetők lemezre.
• A lemez létrehozása hosszabb időt vesz igénybe, mert az AVCHD nézetű
mozgóképeket normál felbontású (STD) mozgóképekké kell konvertálni.
• Az első DVD-Video (STD) lemez készítése során szüksége lesz
internetkapcsolatra.
A „PMB” alkalmazással használható lemezek
Az alább felsorolt 12 cm-es lemezeket használhatja a „PMB”
alkalmazással. A Blu-ray lemezekkel kapcsolatban lásd: 207. oldal.
Lemez típusa
Jellemzők
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Nem újraírható
DVD-RW/DVD+RW
Újraírható
• Mindig ügyeljen arra, hogy PlayStation®3 eszközén a
PlayStation®3 rendszerszoftver legfrissebb verziója fusson.
• Egyes országokban/régiókban a PlayStation®3 nem érhető el.
208
Nyomtatás (Speciális műveletek)
Nyomtatás
DPOF alkalmazása
A fényképezőgép segítségével kiválaszthatja a nyomtatni kívánt
állóképeket, mielőtt szaküzletben vagy a saját nyomtatójával
kinyomtatná őket. Kövesse az alábbi eljárást.
A képek nyomtatása után a DPOF-specifikációk megmaradnak.
Javasolt, hogy törölje őket nyomtatás után.
1 MENU gomb t
1 t [Nyomt. Megadása] t [DPOF
beállítás] t [Többsz. képek]
2 A választógomb b/B részével jelölje ki a képet.
tegyen a képhez
jelet.
• A DPOF beállítás visszavonásához válassza ki újra a képet, majd
nyomja meg a választógomb középső részét.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A választógomb v részével jelölje ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Megjegyzés
• RAW-adatfájlokon nem alkalmazható a DPOF.
• A nyomtatni kívánt képek darabszáma nem állítható be.
209
Nyomtatás (Speciális műveletek)
3 A választógomb középső részének megnyomásával
DPOF alkalmazása
Dátum ráírás
A képekre rányomtatható a dátum. A dátum elhelyezése (a képen
belül vagy kívül, karakter méret stb.) a nyomtatótól függ.
MENU gomb t
ráírás] t [Be]
1 t [Nyomt. Megadása] t [Dátum
Megjegyzés
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
210
Tisztítás (Speciális műveletek)
Tisztítás
A fényképezőgép és az objektív
tisztítása
A fényképezőgép tisztítása
Az objektív tisztítása
• Ne használjon olyan tisztítószert, amely szerves oldószert, például
hígítót vagy benzint tartalmaz.
• Az objektív felületének tisztításakor a port az objektív felületéről
egy, a kereskedelemben kapható légfúvóval távolítsa el. A felületre
tapadt port objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített puha
kendővel vagy papírzsebkendővel törölje le. Spirálisan haladjon,
belülről kifelé. Ne szórjon közvetlenül tisztítószert az objektív
felületére.
211
Tisztítás (Speciális műveletek)
• Ne érintse meg a fényképezőgép belsejét, például az objektív
csatlakozóit vagy a tükröt. Mivel a tükrön vagy a tükör körül lévő
por befolyásolhatja a képek minőségét és a fényképezőgép
teljesítményét, fújja le a port egy, a kereskedelmi forgalomban
kapható légfúvóval*. A képérzékelő tisztításának részletes leírása a
következő oldalon található.
* Ne használjon permetező tisztítót. Annak használata hibás
működést okozhat.
• A fényképezőgép burkolatát puha, enyhén benedvesített
ruhadarabbal tisztítsa, majd törölje át egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek károsíthatják a külső felületet
vagy a burkolatot.
– Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napvédő vagy rovarölő szerek, stb.
– Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti anyagokkal a kezén.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig gumival vagy
vinil műanyaggal érintkezzen.
A képérzékelő tisztítása
Ha por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép belsejébe, és a
képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész) felületére tapad,
akkor – a felvételi körülményektől függően – sötét pontok
jelenhetnek meg a fényképen. Ha a képérzékelő poros, akkor tisztítsa
meg az alábbi lépéseket követve.
Megjegyzés
• A tisztítás nem végezhető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 50%-os
vagy annál kisebb.
• A fényképezőgép elkezd sípolni, ha tisztítás közben az akkumulátor kezd
lemerülni. Azonnal hagyja abba a tisztítást, és kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Ilyenkor ajánlott a (külön megvásárolható) AC-PW10AM hálózati adapter
használata.
• A tisztítást gyorsan kell elvégezni.
• Ne használjon permetező tisztítót, mert előfordulhat, hogy vízcseppecskéket
szór szét a fényképezőgép belsejében.
A képérzékelő automatikus tisztítása a
fényképezőgép tisztítás üzemmódjának
segítségével
1 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e
töltve (26. oldal).
2 Nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a
2 lehetőséget a
választógomb b/B részével.
212
MENU gomb
A képérzékelő tisztítása
3 A v/V gombbal jelölje ki a
[Tisztítási mód] lehetőséget,
majd nyomja meg a
választógomb közepét.
4 A választógomb v részével jelölje ki a [Bevitel]
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
A képérzékelő egy rövid ideig rezeg, és ezzel eltávolítja a port.
A képérzékelő tisztítása légfúvó segítségével
Ha a tisztítási mód után a képérzékelő további tisztítására van
szükség, akkor használja a légfúvót az alábbi lépések szerint.
1 Végezze el „A képérzékelő automatikus tisztítása a
fényképezőgép tisztítás üzemmódjának segítségével”
című rész 1–4. lépésében ismertetett tisztítási eljárást.
2 Szerelje le az objektívet
(29. oldal).
213
Tisztítás (Speciális műveletek)
5 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
A képérzékelő tisztítása
3 A tükör felemeléséhez az
ujjával nyomja meg a tükör
lezáró karján lévő V jelet.
• Ügyeljen arra, hogy a tükör felületét
ne érintse meg.
Tükör lezáró kar
4 A légfúvóval tisztítsa meg a
képérzékelő felületét és a
környező területet.
• Ne érintse meg a képérzékelőt a
légfúvó végével, és ne vigye a
légfúvó végét a készülékház síkja
mögé.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, ezzel
megakadályozva, hogy a por újra
megtelepedjen a fényképezőgépben.
Gyorsan végezze el a tisztítást.
• A tükör hátulját is tisztítsa meg a
légfúvó segítségével.
5 A tisztítás befejeztével a
tükröt kattanásig mozdítsa
lefelé az ujjával.
• Engedje le a tükör keretét az ujjával.
Ügyeljen arra, hogy a tükör felületét
ne érintse meg.
• Mozgassa lefelé a tükröt, ameddig
biztonságosan a helyére nem kerül.
214
A képérzékelő tisztítása
6 Csatlakoztassa az objektívet, és kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
• Az objektív felhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a tükör
biztonságosan rögzítve van-e.
Megjegyzés
• A tisztítás végeztével, az objektív felhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a
tükör biztonságosan rögzítve van-e. Ellenkező esetben az objektív
megkarcolódhat, illetve egyéb probléma merülhet fel. Valamint ha a tükör
nincs biztonságosan rögzítve, akkor felvételkészítéskor nem működik
megfelelően az automatikus fókusz.
• Felemelt tükör esetén nem lehet felvételt készíteni.
Tisztítás (Speciális műveletek)
215
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Hibaelhárítás/Egyebek
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal,
próbálja meg a következő megoldásokat. Tekintse át a megoldási
lehetőségeket a 216–226. oldalon. Ha nem boldogul, forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
1
Ellenőrizze a következő elemeket.
2
Távolítsa el az akkumulátort, majd 1 perc elteltével helyezze be
ismét, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
3
Állítsa vissza a beállításokat (196. oldal).
4
Ha nem boldogul, forduljon Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
Az akkumulátort nem lehet behelyezni.
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor végének
segítségével nyomja meg a lezáró kart (25. oldal).
• Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használhat. Győződjön meg
róla, hogy az akkumulátor NP-FM500H típusú.
Az akkumulátor töltöttségi jelzése helytelen értéket mutat, vagy
a készülék elegendő töltöttséget jelez, azonban az akkumulátor
túl gyorsan lemerül. Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen
meleg vagy hideg helyen használják (230. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(23. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (241. oldal). Cserélje ki egy
újra.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort (25. oldal).
216
Hibaelhárítás
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Ha adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
használja a fényképezőgépet, például nyomja be félig az exponáló
gombot (188. oldal).
Az akkumulátor töltésekor villog a CHARGE jelzőfény.
Képek felvétele
Semmi sem látható az LCD képernyőn keresőmódban, noha a
fényképezőgép be van kapcsolva.
• Ha adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
használja a fényképezőgépet, például nyomja be félig az exponáló
gombot (188. oldal).
Nem tiszta a kép a keresőben.
• Állítsa be pontosan a dioptriaskálát a dioptriabeállító tárcsa
segítségével (34. oldal).
217
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használhat. Győződjön meg
róla, hogy az akkumulátor NP-FM500H típusú.
• Ha olyan akkumulátort tölt, amely már régóta nem volt használatban,
előfordulhat, hogy a CHARGE jelzőfény felvillan.
• A CHARGE jelzőfény kétféleképpen villoghat: gyorsan (körülbelül
0,15 másodperces időközönként) és lassan (körülbelül 1,5
másodperces időközönként). Ha gyorsan villog, vegye ki az
akkumulátort, majd helyezze vissza megfelelően a helyére. Ha a
CHARGE jelzőfény ismét villog, akkor valószínűleg hiba merült fel
az akkumulátorral. A lassú villogás azt jelzi, hogy a töltést a készülék
felfüggesztette, mert a hőmérséklet nem felel meg a töltés
követelményeinek. Amikor a környezeti hőmérsékleti ismét a
megfelelő tartományba ér, a töltés folytatódik, és a CHARGE
jelzőfény világítani kezd.
Az akkumulátort megfelelő, azaz 10 °C és 30 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Hibaelhárítás
Nem jelenik meg a kép a keresőben.
• A [FINDER/LCD váltása] lehetőség értéke [Kézi]. Nyomja meg a
FINDER/LCD gombot (188. oldal).
• Nézzen kicsit közelebbről a keresőbe.
A zár nem old ki.
• A használt memóriakártya rendelkezik írásvédelmi kapcsolóval, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa a kapcsolót nem védett állásba.
• Ellenőrizze a memóriakártyán lévő szabad tárhely méretét.
• Miközben a beépített vaku töltődik, nem tud képeket készíteni
(47., 143. oldal).
• Autofókusz üzemmódban nem oldható ki a zár, ha a téma nincs
fókuszban.
• Az objektív nincs megfelelően csatlakoztatva. Helyezze fel
megfelelően az objektívet (28. oldal).
• Amikor a fényképezőgép másik eszközhöz csatlakozik, pl.
csillagászati távcsőhöz, állítsa a [Kiold lencse n.] elemet
[Engedélyezés] állásba (184. oldal).
• A téma különleges fókuszálást igényelhet (123. oldal). Használja a
fókuszrögzítést vagy a manuális fókusz funkciót (124. és 129. oldal).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció (183. oldal). Ez nem hiba.
• RAW üzemmódban fényképez (181. oldal). Mivel a RAW adatfájl
nagy, a RAW üzemmódú fényképezés időigényes lehet.
• Az Auto HDR (149. oldal) képet dolgoz fel.
A fényképezőgép többször készíti el ugyanazt a képet.
• A képtovábbítási üzemmód beállítása [Folyamatos Felvétel] vagy
[Belövés: Folyam.]. Válassza az [Egyszeri Felvétel] beállítást
(51., 162. oldal).
• Az expozíciós mód beállítása Folyamatos továbbítás AE
előválasztással (46., 104. oldal).
• Az expozíciós mód beállítása AUTO+, és az [Auto+ képkivág.]
beállítás [Ki] (98. oldal).
218
Hibaelhárítás
A kép nem éles.
Az Eye-Start AF nem működik.
• Állítsa az [Eye-Start AF] beállítást [Be] értékre (88. oldal).
• Nyomja le félig az exponáló gombot.
A vaku nem működik.
• A vaku üzemmód beállítása [Autom. Vaku]. Ha biztos szeretne lenni
abban, hogy a vaku mindig villan, akkor állítsa a vaku üzemmódot
[Derítő vaku] értékre (47., 143. oldal).
Túl sokáig tölt újra a vaku.
• A vaku sorozatosan, rövid időn belül többször villant. Amikor a vaku
sorozatosan villant, akkor újratöltése a fényképezőgép
túlmelegedésének elkerülése érdekében hosszabb ideig tarthat, mint
általában.
A vakuval felvett kép túl sötét.
• Ha a téma kívül esik a vaku hatótávolságán, akkor a képek sötétek
lesznek. Ha változik az ISO értéke, akkor a vaku hatótávolsága is
módosul. Ellenőrizze a vaku hatótávolságát a „Műszaki adatok” című
részben.
Pontatlan a dátum és az idő.
• Állítsa be a dátumot és az időt (31. oldal).
• A [Zóna beállítás] funkcióval kiválasztott terület eltér a tényleges
területtől. Állítsa be ismét a [Zóna beállítás] funkciót (31. oldal).
219
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• A tárgy túl közel van. Ellenőrizze az objektív minimális
fókusztávolságát.
• Kézi fókusz üzemmódban fényképez. Állítsa a fókuszüzemmódtárcsát az MF értéktől eltérő állásba (121. oldal).
• Amennyiben az objektív rendelkezik fókuszüzemmód-kapcsolóval,
váltsa AF állásba.
• Nem elegendő a megvilágítás.
Hibaelhárítás
Villog a rekesznyílás értékének és/vagy a zársebesség jelzése,
amikor félig lenyomja az exponáló gombot.
• Mivel a tárgy túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép
által használt tartományon. Állítsa be ismét.
A kép fehéres (becsillanás).
Elmosódott fény látható a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény került az
objektívbe. Csatlakoztasson egy lencsevédő ernyőt.
A kép sarkai túl sötétek.
• Ha valamilyen szűrőt vagy árnyékolót használ, akkor vegye azt le és
próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az
árnyékoló nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat,
hogy a szűrő vagy az árnyékoló részben megjelenik a képen. Némely
objektív optikai tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép széle túl
sötéten jelenik meg (nincs elegendő fény). Az [Obj. Komp.:
Vignettálás] funkcióval korrigálhatja ezt a jelenséget (189. oldal).
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Használja a vörösszem-hatás csökkentése funkciót (64. oldal).
• Menjen közelebb a személyhez, és fényképezze le vakuval a vaku
hatótávolságán belül. Ellenőrizze a vaku hatótávolságát a „Műszaki
adatok” című részben.
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD képernyőn.
• Ez nem hiba. Ezek a pontok nem kerülnek rá a képre (13. oldal).
A kép elmosódott.
• A kép vaku nélkül, sötét helyszínen készült, ami fényképezőgépberemegést eredményezett. Háromlábú állvány vagy vaku használata
ajánlott (47., 97. és 143. oldal).
Villog a keresőben vagy az LCD képernyőn az EV skála b B.
• A tárgy túl világos illetve túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
220
Hibaelhárítás
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet lejátszani a képeket.
Képek törlése
A fényképezőgéppel nem lehet törölni a képet.
• Kapcsolja ki a törlésvédelmet (173. oldal).
Tévesen törölt egy képet.
• Kitörölt kép nem állítható vissza. Javasoljuk, hogy állítsa be az olyan
képek védelmét, amelyeket nem akar törölni (173. oldal).
GPS (Csak az SLT-A77V)
A fényképezőgép nem fogad GPS-jelet.
• Állítsa a [GPS be/ki] beállítást [Be] értékre (178. oldal).
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgépe különböző akadályok miatt
nem tudja fogadni a GPS-műholdakról sugárzott rádiójeleket.
• A helyinformáció megfelelő háromszögeléséhez vigye
fényképezőgépét kültérre, és kapcsolja ismét be.
Szélsőségesen nagy eltérés a valós helyadatoktól.
• A hibaküszöb akár több száz méter is lehet, a fényképezőgépet
körülvevő épületek, gyenge GPS-jel stb. miatt.
221
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• Megváltozott a mappa-/fájlnév a számítógépen (202. oldal).
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, illetve ha a képfájlt más típusú
fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgéppel készített képek lejátszásához használja a „PMB”
programot.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USBkapcsolatot (205. oldal).
Hibaelhárítás
A háromszögelés hosszabb időt vesz igénybe, bár a készülék
rendelkezik GPS segédadatokkal.
• A [Dát./Idő beáll.] nincs beállítva, vagy a megadott idő jelentősen
eltér. Állítsa be megfelelően a dátumot és az időt (31. oldal).
• A segédadat érvényességi ideje lejárt. Frissítse a GPS segédadatot
(179. oldal).
• Mivel a GPS-műholdak helyzete folyamatosan változik, előfordulhat,
hogy a vételi egységnek tovább tart vagy egyáltalán nem képes
meghatároznia a helyet, a fényképezőgép felhasználási helyétől is
idejétől függően.
• A „GPS” olyan rendszer, amely a földrajzi elhelyezkedést határozza
meg a GPS-műholdakról kapott rádiójelek háromszögelésének
segítségével. Lehetőség szerint ne használja a fényképezőgépet olyan
helyeken, ahol a rádiójelek blokkolva vannak vagy tükröződnek, pl.
épületekkel vagy fákkal stb. körülvett helyeken. Használja a
fényképezőgépet a szabad ég alatt.
A helyinformáció rögzítése nem sikerült.
• GPS helyinformációval ellátott mozgóképek számítógére történő
importálásához használja a „PMB” programot.
Számítógépek
Nem tudja, hogy számítógépe operációs rendszere
kompatibilis-e a fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze: „Használat számítógéppel” (72. oldal).
A számítógépe nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép.
• Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, helyezzen be feltöltött
akkumulátort (23. oldal), vagy használja a (külön megvásárolható)
hálózati adaptert.
• Használja a (mellékelt) USB-kábelt (203. oldal).
• Húzza ki az USB-kábelt, és határozottan csatlakoztassa újra.
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül
minden más készüléket a számítógépe USB aljzataiból.
• Csatlakoztassa a fényképezőgépet USB-elosztó vagy más eszközök
használata nélkül közvetlenül a számítógéphez (203. oldal).
222
Hibaelhárítás
Nem tud képeket másolni.
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• A „PMB” alkalmazás használata esetén tekintse át a „PMB Help”
tartalmát.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
Az USB-kapcsolat létrehozása után a „PMB” nem indul el
automatikusan.
• Az USB-kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után kell létrehozni
(203. oldal).
Memóriakártya
Nem helyezhető be a Memóriakártya.
• Rossz irányban próbálják behelyezni. Fordítsa a megfelelő irányba,
úgy helyezze be (25. oldal).
Nem lehet írni a memóriakártyára.
• Megtelt a Memóriakártya. Törölje a felesleges képeket
(40., 174. oldal).
• A behelyezett memóriakártya használhatatlan (27., 238. oldal).
Véletlenül megformázott egy memóriakártyát.
• Formázáskor az összes adat törlődik a memóriakártyáról. Nem lehet
visszaállítani az adatokat.
223
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép
helyes csatlakoztatásával (203. oldal).
• Kövesse az operációs rendszer másolási eljárását (203. oldal).
• Ha a számítógép által formatált memóriakártyára fényképez,
előfordulhat, hogy nem tudja képeit a számítógépre másolni.
Fényképeit a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára rögzítse
(190. oldal).
Hibaelhárítás
Nyomtatás
Nem nyomtatható ki kép.
• A RAW-formátumú képeket nem lehet kinyomtatni. A nyomtatni
kívánt RAW-képeket először konvertálja JPEG-képekké a mellékelt
CD-ROM lemezen található „Image Data Converter” program
segítségével.
Furcsa a kép színe.
• Ha az Adobe RGB üzemmódban rögzített képeket olyan sRGB
nyomtatóval nyomtatja ki, amely nem Adobe RGB-kompatibilis
(DCF2.0/Exif2.21), a képek nyomtatott formája halványabb lesz
(184. oldal).
A nyomtató levágja a képek két szélét.
• Előfordulhat, hogy a nyomtató levágja a képek bal, jobb, felső és alsó
szélét. Az oldal levágása különösen [16:9] méretaránnyal készült
felvételek kinyomtatásakor fordulhat elő.
• A képek saját számítógépről történő nyomtatásakor kapcsolja ki a
levágás vagy keret nélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató
gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy
sem.
• A képek szaküzletben való nyomtatásakor kérdezze meg, hogy
vállalják-e az olyan kidolgozást, hogy nem vágják le a két oldalsó
szélet.
Nem nyomtatható ki a dátum a képen.
• A „PMB” alkalmazással rányomtatható a képekre a dátum
(76. oldal).
• A fényképezőgép maga nem tudja ráfényképezni a dátumot a
képekre. Tekintve azonban, hogy a fényképezőgéppel felvett képek
tartalmazzák a dátuminformációt, az ilyen Exif információkat olvasni
tudó nyomtatók rá tudják nyomtatni a képre a dátumot. Az Exif
kompatibilitásról további információk a nyomtató vagy a szoftver
gyártójától kérhetők.
• Szaküzletek külön kérésre rá tudják nyomtatni a dátumot a képekre.
224
Hibaelhárítás
Egyéb
Az objektív bepárásodott.
• Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
körülbelül 1 órát, mielőtt újra használja (230. oldal).
A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a „Zóna/dátum/
idő beállítása.” kérdés.
A rögzíthető képek száma nem csökken, vagy egyszerre
kettővel csökken.
• Ez azért van, mert amikor JPEG-képet készít, a tömörítési arány és a
tömörítés utáni képméret a képtől függően változik (181. oldal).
A beállítás a visszaállítási eljárás nélkül visszaáll.
• Az akkumulátort úgy vették ki, hogy a főkapcsoló ON állásban volt.
Amikor eltávolítja az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy a
fényképezőgép ki van kapcsolva, és a memóriaműködés-jelző nem
világít (20. és 25. oldal).
A fényképezőgép nem megfelelően működik.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet. Távolítsa el az akkumulátort és
helyezze be ismét. Ha a fényképezőgép felmelegedett, vegye ki az
akkumulátort, és hagyja lehűlni, mielőtt megpróbálkozna ezzel a
hibaelhárító eljárással.
• Ha (külön megvásárolható) hálózati adaptert használ, húzza ki a
csatlakozódugót a konnektorból. Csatlakoztassa a tápkábelt, és
kapcsolja be ismét a fényképezőgépet. Ha a fényképezőgép továbbra
sem működik az előbbiek elvégzése után, akkor forduljon Sony
forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez„
225
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• A fényképezőgépet alacsony akkumulátor töltési szinttel vagy
akkumulátor nélkül, használaton kívül hagyták. Töltse fel az
akkumulátort, és állítsa be újra a dátumot (31. és 231. oldal). Ha az
időbeállítást akkucsere esetén minden alkalommal elveszti, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
Hibaelhárítás
Az
jelzés látható a kijelzőn.
• A SteadyShot funkció nem működik. Folytathatja a fényképezést, de
a SteadyShot funkció nem fog működni. Kapcsolja ki és be a
fényképezőgépet. Ha a SteadyShot hibajelzés továbbra is látható,
forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
A „--E-” jelenik meg a képernyőn.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be ismét. Ha így sem
szűnik meg a fenti kijelzés, formázza meg a memóriakártyát.
226
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Figyelmeztető
üzenetek
A következő üzenetek
megjelenésekor kövesse az
alábbi utasításokat.
• Állítsa be a zónát, a dátumot
és az időt. Ha hosszú időn át
nem használta a
fényképezőgépet, töltse fel a
beépített segédakkumulátort
(31. és 231. oldal).
A tápellátás elégtelen.
• Nem volt elegendő az
akkumulátor töltöttségi
szintje, amikor megpróbálta
végrehajtani a [Tisztítási mód]
műveletet. Töltse fel az
akkumulátort, vagy használja
a (külön megvásárolható)
hálózati adaptert.
Memóriakártya nem
használható. Formázza?
• A memóriakártyát
számítógéppel formázták, és
módosították a fájlformátumot.
Válassza a [Bevitel]
lehetőséget, majd formázza a
memóriakártyát. Használhatja
a memóriakártyát, azonban
minden korábbi adat törlődik
róla. A formázás többkevesebb időt vesz igénybe.
Ha az üzenet továbbra is
Memóriakártya hiba
• Nem kompatibilis a
memóriakártya, vagy
sikertelen a formázás.
Helyezze vissza a
memóriakártyát.
• A behelyezett Memóriakártya
nem használható ebben a
fényképezőgépben.
• Sérült a Memóriakártya.
• Szennyezettek a
Memóriakártya érintkezői.
Memóriakártya zárolva.
• A használt memóriakártya
rendelkezik írásvédelmi
kapcsolóval, és a kapcsoló
LOCK állásban van. Állítsa a
kapcsolót nem védett állásba.
Végrehajtás...
• Hosszú expozíciós
zajcsökkentés és Nagy ISOértékű zajcsökkentés esetén a
gép ugyanannyi ideig végzi a
zajcsökkentést, mint amennyi
ideig nyitva volt a zár. Nem
fényképezhet tovább ez alatt
az idő alatt.
Nem tudja kijelezni.
• Előfordulhat, hogy másik
fényképezőgéppel felvett vagy
számítógéppel
megváltoztatott képek nem
jeleníthetők meg.
227
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Zóna/dátum/idő beállítása.
megjelenik, cserélje ki a
memóriakártyát.
Figyelmeztető üzenetek
Ellenőrizze az objektívet. Ha
nem támogatott, az egyéni
menüben engedélyezheti a
használatát.
• Az objektív nincs megfelelően
csatlakoztatva, vagy
egyáltalán nincs
csatlakoztatva.
• Ha a fényképezőgépet
csillagászati távcsőhöz vagy
hasonlóhoz csatlakoztatja,
állítsa be a [Kiold lencse n.]
funkciót [Engedélyezés]
állásba.
Nem tud nyomtatni.
• RAW képeket próbált
megjelölni DPOF jelöléssel.
A fényképezőgép túl meleg.
Hagyja hűlni.
• Felforrósodott a
fényképezőgép, mert sokáig
folyamatosan használták.
Kapcsolja ki a készüléket.
Hűtse le a fényképezőgépet és
várjon, amíg újra
fényképezhet vele.
• Mivel túl hosszú időn
keresztül készített
felvételeket, a fényképezőgép
belső hőmérséklete túlságosan
megemelkedett. Hagyja abba
a felvételkészítést.
228
A felvétel nem elérhető ebben
a mozgóképformátumban.
• Állítsa a [Fájlformátum]
beállítást [MP4] lehetőségre.
• A képek száma meghaladja
azt a mennyiséget, amelyet a
fényképezőgép képes kezelni.
• Nem lehet regisztrálni az
adatbázis fájlt. A „PMB”
segítségével importálja az
összes képet a számítógépre,
és vegye ki a memóriakártyát.
Fényképezőgép hiba
Rendszer hiba
• Kapcsolja ki a
fényképezőgépet, vegye ki,
majd újra helyezze be az
akkumulátort. Ha az üzenet
gyakran megjelenik, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve
a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Képkezelő fájl hiba. Helyreállítja?
• A képkezelő fájl sérülése
miatt nem lehet rögzíteni és
lejátszani AVCHD nézetű
mozgóképeket. Az adatok
helyreállításához kövesse a
képernyőn megjelenő
utasításokat.
Figyelmeztető üzenetek
Nem tud képet nagyítani.
Nem tudja a képet forgatni.
• Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgéppel készített
képek nem nagyíthatók ki
vagy forgathatók el.
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Nem lehet több mappa.
• Már van olyan mappa a
memóriakártyán, amelynek
neve „999”-cel kezdődik. Így
nem hozható létre új mappa.
229
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken:
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Olyan helyeken, ahol a
hőmérséklet erősen
megnövekszik (pl. napon
parkoló autóban), a
fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy
fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, ami hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön
homok vagy por a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és néhány esetben e
működési hiba nem javítható.
• Párás helyeken
Penész rakódhat le az
objektíven.
Tudnivalók a tárolásról
Mindig helyezze fel az elülső
objektívsapkát vagy a vázsapkát,
amikor nem használja a
fényképezőgépet. A vázsapka
230
felhelyezésekor távolítsa el az
összes port a sapkáról, mielőtt
ráhelyezi a fényképezőgépre.
A működési
hőmérsékletről
A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C
közötti hőmérsékleten való
használatra tervezték. Nem
javasoljuk a fényképezést
különösen hideg, vagy meleg
helyeken, a fenti hőmérséklettartományokon kívül.
A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
hirtelen meleg helyre viszik, pára
csapódhat le belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást
Amikor hideg helyről meleg helyre
viszi a fényképezőgépet, zárja
műanyag tasakba, és körülbelül 1
órán keresztül hagyja a tasakban,
hogy a készülék fel tudja venni az
új hely hőmérsékletét.
Ha kicsapódott rá a pára
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várjon Körülbelül 1 órát, amíg a
nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belül nedves
objektívvel fényképez, akkor nem
lesz tiszta a felvétel.
Óvintézkedések
A beépített
segédakkumulátorról
Tudnivalók az objektívek
és a tartozékok
használatáról
Javasoljuk, hogy a fényképezőgép
jellemzőinek megfelelő Sony
objektíveket/tartozékokat*
használjon. Más gyártók
termékeinek használata esetén
előfordulhat, hogy nem működik a
fényképezőgép minden funkciója,
vagy balesetek és üzemzavarok
léphetnek fel.
* Beleértve a Konica Minolta
termékeket.
Memóriakártyákon
Ne ragasszon címkét stb. a
memóriakártyára vagy a
kártyaadapterre. Ez hibás
működést okozhat.
231
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely attól függetlenül, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt
állapotban van-e, illetve az
akkumulátor fel van-e töltve vagy
sem, gondoskodik a dátum, az idő
és más beállítások megőrzéséről.
Ez a segédakkumulátor
folyamatosan töltődik, amikor a
fényképezőgépet használják. Ha
azonban csak rövid ideig
használják a fényképezőgépet,
akkor fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül 3 hónapig egyáltalán
nem használják a
fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt az
akkumulátort a fényképezőgép
használata előtt.
A fényképezőgép a
segédakkumulátor
feltöltöttségétől függetlenül
mindig használható, ha nem
akarják rögzíteni vele a dátumot és
időt is. Ha a fényképezőgép
beállításai az akkumulátor minden
feltöltésekor visszaállnak az
alapértelmezett beállításokra, a
beépített segédakkumulátor
valószínűleg elérte élettartama
végét. Ha nem boldogul, forduljon
Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony szervizhez.
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen egy feltöltött
akkumulátort a fényképezőgépbe,
vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet hálózati
csatlakozóaljzathoz
(konnektorhoz) a (külön
megvásárolható) hálózati adapter
segítségével, és legalább 24 óráig
hagyja kikapcsolva a készüléket.
Óvintézkedések
Tudnivalók a felvételről/
lejátszásról
• Ha először használja a
memóriakártyát a
fényképezőgéppel, javasoljuk,
hogy a fényképezés megkezdése
előtt, az optimális működés
érdekében a fényképezőgép
segítségével formázza a kártyát.
Ne feledje, hogy a formázás
során minden korábban a
memóriakártyán tárolt adat
törlődik, és nem állítható helyre.
A korábbi adatokat mentse pl.
számítógépre.
• Ha a memóriakártyára többször
rögzített vagy arról törölt
képeket, adattöredezés léphet fel
a kártyán. Előfordulhat, hogy
ilyen esetben mozgóképek nem
rögzíthetők vagy nem
készíthetők. Ha ez a helyzet áll
fenn, mentse képeit
számítógépre vagy más tárhelyre,
majd formázza a memóriakártyát
(190. oldal).
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék
helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép por- és
nedvességálló, de nem víz- és
fröcskölés álló. Ha esőben
használja, vigyázzon, hogy se a
fényképezőgép, se az objektív ne
ázzon meg. Ha használat közben
elpiszkolódott, tisztítsa meg,
mielőtt elteszi. A
232
fényképezőgépen maradt víz,
homok, por, só, stb. zavarhatja a
gép működését.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fénybe levett objektíven, vagy a
keresőn keresztül. Ez szeme
maradandó károsodását
okozhatja. Fényképezőgépe is
elromolhat.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely erős
rádióhullámokat gerjeszt, vagy
sugárzást bocsát ki. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép használata
homokos vagy poros helyen
hibás működést okozhat.
• Ha páralecsapódást tapasztal, a
fényképezőgép használata előtt
távolítsa el (230. oldal).
• Ne rázza, vagy ütögesse a
fényképezőgépet. Azon felül,
hogy hibásan működhet, és
alkalmatlanná válhat a képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
illetve képadathibát, károsodást
vagy a képadat elvesztését
okozhatja.
• Használat előtt puha ruhával
vagy hasonló anyaggal tisztítsa
meg a vaku felületét. A vaku
hőkibocsátása miatt a vaku
felületére tapadt por füstölhet
vagy megéghet.
• A fényképezőgépet, mellékelt
tartozékokat stb. gyerekektől
távol tárolja. Véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát
stb. Ilyen esetben haladéktalanul
forduljon orvoshoz.
Bármely országban vagy régióban
használhatja fényképezőgépét, az
akkumulátortöltőt és a (külön
megvásárolható) AC-PW10AM
hálózati adaptert, ahol a hálózati
feszültség 100 V – 240 V között
van, a hálózati frekvencia pedig
50/60 Hz-es.
Megjegyzés
• Ne használjon elektronikus
feszültség-átalakítót (úti
konvertert), mivel az hibás
működést okozhat.
PAL rendszer (1080 50i)
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság, Finnország, Hollandia,
Hongkong, Horvátország,
Indonézia, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malajzia, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovákia, Thaiföld,
Törökország, Új-Zéland, Vietnam
stb.
PAL-M rendszer (1080 50i)
Brazília
PAL-N rendszer (1080 50i)
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer (1080 50i)
Bulgária, Franciaország,
Görögország, Guyana, Irak, Irán,
Monaco, Oroszország, Ukrajna
stb.
TV-normák
Ha a képeket televízión tekinti
meg, a fényképezőgép és a
televízió színrendszerének
egyeznie kell.
NTSC rendszer (1080 60i)
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela
stb.
233
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
A
fényképezőgép
használata
külföldön –
Hálózati
feszültség
AVCHD
formázás
Az AVCHD formátum egy nagy
felbontású digitális videokameraformátum, mely hatékony
adattömörítési technológia
segítségével nagy felbontású (HD)
1080i specifikációjú*1 vagy 720p
specifikációjú*2 jel rögzítésére
használatos. Az MPEG-4 AVC/
H.264 formátum videoadatok
tömörítésére, míg a Dolby Digital
vagy Linear PCM rendszer
audioadatok tömörítésére
használatos.
Az MPEG-4 AVC/H.264
formátum nagyobb
hatékonysággal képes képeket
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítési formátumok. Az
MPEG-4 AVC/H.264 formátum
lehetővé teszi digitális
videokamerával készített nagy
felbontású digitális videojel 8 cm
DVD-lemezre, merevlemezmeghajtóra, flash
memóriakártyára, egyéb
memóriakártyára stb. történő
rögzítését.
Felvételkészítés és
lejátszás a
fényképezőgépen
Fényképezőgépe AVCHD
formátum segítségével az alább
bemutatott nagy felbontású
234
képminőségben (HD) képes
felvételt készíteni.
Videojel*3:
1080 60i kompatibilis
eszköz
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i kompatibilis
eszköz
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Audiojel: Dolby Digital 2ch
Adathordozó: Memóriakártya
*1 1080i jellemzők
1 080 effektív letapogatósort és
váltottsoros rendszert használó,
nagy felbontású szabvány.
*2 720p jellemzők
720 effektív letapogatósort és
progresszív rendszert használó,
nagy felbontású szabvány.
*3 A fent leírttól eltérő AVCHD
formátumban rögzített adatokat
nem lehet lejátszani ezen a
fényképezőgépen.
GPS (Csak az
SLT-A77V)
Tudnivalók a háromszögelési
hibákról
• Ha közvetlenül azután, hogy
bekapcsolta a fényképezőgépet,
elmozdul, előfordulhat, hogy a
háromszögelés megkezdése
hosszabb időt vesz majd igénybe,
mintha egyhelyben maradna.
• A GPS-műholdak helyzete
okozta hiba
A fényképezőgép automatikusan
háromszögeli az aktuális
helyzetet, amint sikerül 3 vagy
több GPS-műhold rádiójelét
235
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
E rendszer segítségével pontosan
meghatározhatja, hol tartózkodik
a Földön. A GPS-műholdak 6
pályán keringnek a Föld körül, a
földfelszíntől 20 000 km
távolságban. A GPS-rendszer 24
vagy több GPS-műholdból áll. A
GPS vevőkészülék fogadja a
műholdakról érkező rádiójeleket,
és kiszámítja a saját helyzetét a
műholdakról érkező pályaadatok
(ún. almanac adatok) és a jel
utazási ideje stb. alapján.
A helymeghatározást
„háromszögelésnek” hívják. A
GPS vevőkészülék 3 vagy több
műholdtól kapott rádiójelek
segítségével tudja meghatározni az
adott hely szélességét és
hosszúságát.
• Mivel a GPS-műholdak helyzete
folyamatosan változik,
előfordulhat, hogy a vételi
egységnek tovább tart vagy
egyáltalán nem képes
meghatároznia a helyet, a
fényképezőgép felhasználási
helyétől is idejétől függően.
• A „GPS” rendszere a GPSműholdakról kapott rádiójelek
háromszögelésével határozza
meg a földrajzi elhelyezkedést.
Lehetőség szerint ne használja a
fényképezőgépet olyan
helyeken, ahol a rádiójelek
blokkolva vannak vagy
tükröződnek, pl. épületekkel
vagy fákkal stb. körülvett
helyeken. Használja a
fényképezőgépet a szabad ég
alatt.
• Előfordulhat, hogy a
helyinformáció nem rögzíthető
olyan helyeken - lásd alább -,
ahol a GPS-műholdakról érkező
rádiójeleket a fényképezőgép
nem érzékeli.
– Alagutakban, beltéren vagy
épületek jelárnyékában.
– Magas épületek között vagy
keskeny, épületekkel körülvett
utcákban.
– A földfelszín alatt, sűrű
lombozatú fák között, híd alatt,
vagy olyan helyeken, ahol
mágneses tér jön létre, pl.
magasfeszültségű vezetékek
közelében.
– Olyan eszközök közelében,
melyek a fényképezőgéppel
azonos frekvenciájú rádiójelet
bocsátanak ki: 1,5 GHz-en
működő mobiltelefonok stb.
GPS (Csak az SLT-A77V)
fognia. A GPS-műholdak által
küldött adatok alapján legfeljebb
30 m eltérés adódhat a
háromszögelés során. A helytől
függően előfordulhat azonban,
hogy a háromszögelési hiba
ennél nagyobb. Ebben az
esetben előfordulhat, hogy a
tényleges hely nem egyezik a
GPS adatok alapján a térképen
megjelölt hellyel. A GPSműholdakat ugyanakkor az USA
Védelmi Minisztériuma
felügyeli, így bizonyos
pontatlanság szándékos is lehet.
• Hiba a háromszögelési folyamat
során
A fényképezőgép a
háromszögelés során Körülbelül
15 másodpercenként szerez be
helyinformációkat. Mivel a
helyinformáció beszerzése és a
helyinformáció képre rögzítése
között kis időeltérés adódik,
előfordulhat, hogy a tényleges
felvételkészítési hely nem
egyezik a GPS adatok alapján a
térképen megjelölt hellyel.
Tudnivalók a GPS
korlátozásáról
repülőgépeken
Repülőgéppel történő fel- és
leszálláskor kapcsolja ki a
fényképezőgépet, amint arra a
fedélzeti utasítások is
figyelmeztetnek.
236
Tudnivalók egyéb
korlátozásokról
A GPS funkciót csak a helyi
szabályozásoknak és helyzetnek
megfelelően használja.
Tudnivalók a földrajzi
koordináta rendszerről
A készülék a „WGS-84” földrajzi
koordinációs rendszert használja.
3D
felvételkészítés
Megjegyzések a
rögzítéssel kapcsolatban
Megjegyzések a 3D képek
lejátszásával
kapcsolatban
Amikor a 3D képeket a
fényképezőgép LCD képernyőjén
vagy nem 3D-kompatibilis
televízión játssza le, a képek a 3D
hatás nélkül jelennek meg.
Megjegyzések a 3D
képfájlokra vonatkozóan
• A 3D kép úgy készül, hogy a
fényképezőgép egy JPEG és egy
MPO fájlt kombinál. Ha ezek
bármelyikét törli a
számítógépről, akkor a 3D kép
nem lesz megfelelően
megjeleníthető.
• A 3D képek készítésével
kapcsolatos részleteket lásd:
171. és 176. oldal.
237
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• Az alábbi témák
fényképezésekor nem
alkalmazható a [3D
panorámapásztázás]:
– A téma mozgásban van.
– A téma túl közel van a
fényképezőgéphez.
– A témán ismétlődő motívumok
találhatók, pl. csempe, vagy
kevés kontraszt jellemzi, pl. ég,
homokos tengerpart vagy gyep.
• Az alábbi esetekben
megszakadhat a [3D
panorámapásztázás] funkcióval
készített felvétel:
– Túl lassan mozgatja a
fényképezőgépet a pásztázás során.
– A fényképezőgép túlságosan
bemozdul.
• Ha a megadott idő alatt nem
sikerül végigpásztáznia a
fényképezőgéppel a teljes témán,
a kész képen egy fekete terület
jelenik meg. Ebben az esetben
ismételje meg a fényképezést a
készülék gyorsabb mozgatásával.
• Mivel a fényképezőgép számos
képet fűz össze, az összefűzött
rész rögzítése nem simán
történik.
• Gyenge fényviszonyok esetén
előfordulhat, hogy a képek
elmosódottak lesznek.
• Villódzó fényviszonyok esetén, pl.
neonfényben, előfordulhat, hogy a
képek nem lesznek megfelelőek.
• Ha a 3D panorámafényképezés
teljes szöge és az AE/AF zárral
történt fókusz- és
expozícióbeállításnál használt
szög fényereje, színei és fókusza
nagymértékben eltér, akkor nem
lehet képet készíteni. Ilyen
esetben módosítsa a szöget, ahol
a beállításokat rögzíti, és készítse
el újra a képet.
• A képkészítés kizárólag
vízszintes irányban lehetséges.
• A 3D képek készítésével kapcsolatos
részleteket lásd: 45. oldal.
Memóriakártya
A memóriakártyahasználattal
kapcsolatos
megjegyzések
• Ne ütögesse, ne hajlítsa meg, és
ne ejtse le a memóriakártyát.
• A következő körülmények
között ne használja és ne tárolja
a memóriakártyát:
– Magas hőmérsékletű helyek,
mint pl. napon parkoló
gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett
helyek.
– Magas páratartalmú, vagy
maró anyagokat tartalmazó
helyek.
• A memóriakártya közvetlenül a
huzamosabb használat után forró
lehet. Legyen óvatos, ha
hozzányúl.
• Ha a működésjelző világít, ne
vegye ki az adathordozót, ne
távolítsa el az akkumulátort, és
ne kapcsolja ki a
fényképezőgépet. Ellenkező
esetben az adatok
megsérülhetnek.
• Az adatok megsérülhetnek ha a
memóriakártyát erős mágneses
hatásnak teszi ki, vagy ha azt
statikusan feltöltött vagy
elektromos zajjal szennyezet
környezetben használja.
238
• Javasoljuk, hogy a fontos
adatokról készítsen biztonsági
másolatot a számítógép
merevlemezére.
• A memóriakártyát a hozzá adott
tartóban hordja és tárolja.
• Óvja a nedvességtől.
• Ne érintse meg a kezével vagy
fémtárggyal a memóriakártya
kivezetéseit.
• Ha a memóriakártya írásvédelmi
kapcsolója a LOCK állásban van,
nem hajthatók végre műveletek,
például képek felvétele vagy
törlése.
• Nem garantálható, hogy
számítógéppel formázott
memóriakártyák használhatók
ezzel a fényképezőgéppel. A
memóriakártyát a
fényképezőgépben formázza
meg.
• Az adatok olvasási/írási
sebessége a memóriakártyák és a
használt eszköz kombinációjától
függ.
• Ne nyomja erősen a tollat,
amikor a jegyzetelő mezőjére ír.
• Ne ragasszon címkét a
memóriakártyákra.
• A memóriakártyákat ne szedje
szét és ne alakítsa át.
• Ne hagyja a memóriakártyákat
kisgyermekek számára elérhető
helyen. Véletlenül lenyelhetik.
Memóriakártya
A fényképezőgéppel
használt „Memory
Stick” adathordozóval
kapcsolatos
megjegyzések
„Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
A fényképezőgéppel kompatibilis
memóriakártyák
„Memory Stick Duo”
A fényképezőgéppel nem
kompatibilis memóriakártyák
„Memory Stick” és „Memory
Stick PRO”
A fényképezőgéppel nem
kompatibilis memóriakártyák
Megjegyzések a (külön
megvásárolható) „Memory
Stick Micro” használatához
• A készülék kompatibilis a
„Memory Stick Micro” („M2”)
kártyával. Az „M2” a „Memory
Stick Micro” rövidítése.
• Ha „Memory Stick Micro”
memóriakártyát szeretne használni
a fényképezőgépben, helyezze a
„Memory Stick Micro” kártyát egy
Duo méretű „M2” adapterbe. Ha
Duo méretű „M2” adapter nélkül
helyez „Memory Stick Micro”
memóriakártyát a
fényképezőgépbe, előfordulhat,
hogy nem tudja majd kivenni a
fényképezőgépből.
• Ne hagyja a „Memory Stick
Micro” kártyát kisgyermekek
számára elérhető helyen.
Véletlenül lenyelhetik.
239
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Az alábbiakban olvashatók a
fényképezőgéppel használható
„Memory Stick” adathordozótípusok. A „Memory Stick PRO
Duo” funkciói esetében azonban
nem garantálható, hogy az összes
megfelelően fog működni.
*1 Ez a memóriakártya MagicGate
funkcióval rendelkezik. A
MagicGate egy szerzői jog
védelme alatt álló technológia,
amely titkosítási technológiát
alkalmaz. Azok az adatrögzítési/lejátszási műveletek, amelyekhez
MagicGate funkciók
szükségesek, nem végezhetők el
ezzel a fényképezőgéppel.
*2 Támogatja a párhuzamos
illesztővel végzett, nagy
sebességű adatátvitelt.
*3 Mozgóképfelvételhez kizárólag
Mark2 jelöléssel ellátott
„Memory Stick PRO Duo”
kártyák használhatók.
Az akkumulátor
és az
akkumulátortöltő
• A töltési idő eltér az
akkumulátor fennmaradó
kapacitásától vagy a töltési
körülményektől függően.
• Az akkumulátort 10°C – 30°C
környezeti hőmérséklet között
javasoljuk feltölteni. E
hőmérséklettartományon kívül
előfordulhat, hogy nem lehet
megfelelően feltölteni az
akkumulátort.
• Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a
legközelebbi konnektorhoz.
• Töltés után közvetlenül, illetve
ha töltés után nem használta a
készüléket ne próbálja ismét
tölteni az akkumulátort. Ez
ugyanis kedvezőtlenül
befolyásolja az akkumulátor
teljesítményét.
• Az „InfoLITHIUM” M sorozatú
akkumulátoron kívül semmilyen
más típusú akkumulátort ne
töltsön a fényképezőgépéhez
(mellékelt) akkumulátortöltővel.
A megadott fajtán kívüli
akkumulátorok esetleg
szivárognak, túlhevülnek, sőt
felrobbannak, ha azokat ezzel a
töltővel töltik.
• Ha villog a CHARGE lámpa, az
akkumulátor hibás vagy nem az
előírt típusú. Ellenőrizze, hogy
240
az akkumulátor megfelelő
típusú-e. Ha az akkumulátor
típusa megfelelő, akkor vegye ki,
cserélje ki egy újra vagy egy
másikra, és ellenőrizze, hogy az
akkumulátor megfelelően
működik-e. Ha igen, akkor az
akkumulatortoltő hibás.
• Ha az akkumulátortöltő piszkos,
akkor előfordulhat, hogy a töltés
nem működik megfelelően.
Száraz ronggyal stb. tisztítsa meg
az akkumulátortöltőt.
Az akkumulátor
használatával
kapcsolatos
megjegyzések
• Kizárólag NP-FM500H
akkumulátort használjon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az
NP-FM55H, NP-FM50 és
NP-FM30 típus itt nem
használható.
• Bizonyos körülmények között
pontatlan lehet a kijelzett érték.
• Óvja az akkumulátort a víztől.
Az akkumulátor nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátort
különösen meleg helyen, például
autóban vagy közvetlen
napfénynek kitéve.
Az akkumulátor hatékony
kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye
kis hőmérsékletű környezetben
csökken. Így hideg helyen az
akkumulátor csak rövidebb ideig
Az akkumulátor és az akkumulátortöltő
Az akkumulátor szakszerű
tárolása
Ha az akkumulátort hosszú ideig
nem használja, akkor évente
egyszer töltse fel, és merítse le
teljesen a fényképezőgépével,
majd az élettartam
meghosszabbítása céljából tárolja
száraz, hűvös helyen.
Akkumulátor-élettartam
• Az akkumulátor élettartama
korlátozott. A használat során és
az idő elteltével az akkumulátor
kapacitása fokozatosan csökken.
Ha úgy tűnik, hogy az
akkumulátor működési ideje
jelentősen lecsökkent, akkor az
akkumulátor valószínűleg elérte
élettartama végét. Vásároljon új
akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama a
tárolás módjától, valamint az
egyes akkumulátor működési
feltételeitől és használati
környezetétől függ.
241
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
működik, és a folyamatos
fényképezés sebessége csökken.
Javasoljuk, hogy az
akkumulátort egy, a testéhez
közeli zsebbe helyezze, hogy
felmelegedhessen, és csak
közvetlenül a fényképezés előtt
helyezze a fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor gyorsan
lemerül, ha gyakran használja a
vakut vagy a folyamatos
fényképezés funkciót, ha sűrűn
be- és kikapcsolja a
fényképezőgépet, vagy ha
gyakran állítja világosabbra az
LCD kijelzőt.
A licenc
Megjegyzések a licencre
vonatkozóan
A fényképezőgépre gyárilag
telepítve van a „C Library”, a
„zlib” és a „libjpeg” szoftver. E
szoftvereket a tulajdonosaikkal
kötött licencszerződések alapján
biztosítjuk a felhasználóknak. A
fent említett szoftveralkalmazások
tulajdonosainak kérése alapján
kötelesek vagyunk az alábbiról
tájékoztatni a felhasználót. Kérjük,
olvassa el az alábbi tudnivalókat.
Olvassa el a CD-ROM lemez
„License” mappájában található
„license3.pdf” fájlt. Itt megtalálja a
„C Library”, a „zlib” és a „libjpeg”
szoftver (angol nyelvű) licencét.
JELEN TERMÉK AZ AVC
PATENT PORTFOLIO
LICENCE ALAPJÁN KERÜLT
KIADÁSRA SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
HASZNÁLAT CÉLJÁRA AZ
ALÁBBI MŰVELETEKHEZ:
(i) AZ AVC SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ VIDEÓK („AVCVIDEÓ”) KÓDOLÁSA
ÉS/VAGY
(ii) OLYAN AVC VIDEÓ
DEKÓDOLÁSA, MELYET A
VÉGFELHASZNÁLÓ
SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLLAL
KÉSZÍTETT ÉS/VAGY EGY
AVC VIDEÓ
242
KÖZZÉTÉTELÉRE
ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
SZERZETT BE.
A LICENC SEMMILYEN MÁS
KIFEJEZETT VAGY
BELEÉRTETT
HASZNÁLATRA NEM
TERJED KI.
TOVÁBBI TUDNIVALÓKAT
ITT SZEREZHET BE: MPEG
LA, L.L.C.
LÁSD:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Tudnivalók a GNU GPL/
LGPL alkalmazott
szoftverével kapcsolatban
A fényképezőgépre telepített
szoftverek megfelelnek az alábbi
GNU General Public License
(GNU Általános Nyilvános
Licenc, a továbbiakban: „GPL”)
vagy a GNU Lesser General
Public License (GNU Kevésbé
Általános Nyilvános Licenc, a
továbbiakban: „LGPL”)
előírásainak.
Ez a felhasználó számára azt
jelenti, hogy jogában áll e
szoftverprogramok a mellékelt
GPL/LGPL feltételeinek
megfelelő keretek között
használni, módosítani és
közzétenni.
A forráskód az interneten
található. A letöltéshez használja
az alábbi hivatkozást.
A licenc
http://www.sony.net/Products/
Linux/
A forráskód tartalmát kérjük, ne
osszák meg velünk.
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Olvassa el a CD-ROM lemez
„License” mappájában található
„license2.pdf” fájlt. Itt találja a
„GPL” és az „LGPL” (angol
nyelvű) licencét.
A PDF megtekintéséhez Adobe
Reader alkalmazásra lesz
szüksége. Ha ez nincs telepítve
számítógépére, letöltheti az Adobe
Systems webhelyéről:
http://www.adobe.com/
243
A felvételi idő és a rögzíthető
képek számának ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát a
fényképezőgépbe, és a főkapcsolót ON
állásba kapcsolta, a rögzíthető képek
száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a fényképezést)
megjelenik az LCD kijelzőn.
Megjegyzés
• Ha (a rögzíthető képek száma helyén) a „0” sárgán villog, megtelt a
memóriakártya. Cserélje ki az adathordozót egy másikra vagy töröljön
képeket a használatban lévő adathordozóról (40., 174. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti, hogy
nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyán rögzíthető képek száma
A táblázatok az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
felvehető képek becsült számát mutatják. Az értékeket a tesztelés során
standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg. Ezek
azonban a felvételkészítés körülményeitől és a memóriakártya típusától
függően eltérőek lehetnek.
Képméret: L 24M
Méretarány: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo”
Kapacitás
(Egység: kép)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
335
680
1350
2750
5500
Finom
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
Méret
Normál
244
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának ellenőrzése
* Ha a [Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti
táblázatban megadott értékeknél több kép rögzíthető (kivéve a [RAW] opció
kiválasztása esetén).
A felvehető képek száma az akkumulátor egység
használatakor
SLT-A77
SLT-A77V
LCD kijelző
üzemmód
Körülbelül 530 kép
Körülbelül 530 kép
Kereső mód
Körülbelül 470 kép
Körülbelül 470 kép
• A szám a teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre
van kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérséklet.
– Teljesen feltöltött akkumulátort egy óráig használva, miután a
CHARGE jelzőfény kialszik.
– A (külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo”
kártya használata esetén.
– A [Minőség] lehetőség értéke [Finom].
– A [Autofókusz mód] lehetőség értéke [Automatikus AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép 10 felvételenként történő be- és kikapcsolása.
– A [GPS be/ki] beállítása [Be] (csak SLT-A77V típus esetén).
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
245
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
használja, a felvehető képek becsült száma a következőképpen
alakul.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok kevesebbek is
lehetnek a jelzettnél, a használati feltételektől függően.
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának ellenőrzése
Mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő
Az alábbi táblázatban a jelen fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra készíthető felvétel körülbelüli hosszát találja.
„Memory Stick PRO Duo”
(ó (óra), p (perc))
Kapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10 p
20 p
40 p
1 ó 30 p
3ó
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 p
30 p
1ó
2ó
4ó5p
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9p
15 p
35 p
1 ó 15 p
2 ó 30 p
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 p
20 p
40 p
1 ó 30 p
3ó
Rögzítési
Beállítás
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 p
30 p
1ó
2ó
4ó5p
1440×1080 12M
20 p
40 p
1 ó 20 p
2 ó 45 p
5 ó 30 p
1 ó 10 p
2 ó 25 p
4 ó 55 p
10 ó
20 ó 5 p
VGA 3M
Megjegyzés
• A mozgóképek felvételi ideje azért eltérő, mert a fényképezőgép változó
átviteli sebességet (VBR-t) használ, ami automatikusan beállítja a
képminőséget a felvételi jelenettől függően. Gyorsan mozgó témák
rögzítésekor a kép tisztább, azonban a felvételi idő rövidebb, mert a rögzítés
sok memóriát igényel. A felvételi idő a felvételi körülményektől, a témától,
valamint a beállított képminőségtől és képmérettől is függ.
• A megjelenített értékek nem a folyamatos felvételi időt tükrözik.
• A felvételi idő a felvételi körülményektől és a használt memóriakártyától
függően változhat.
•A
kijelzése esetén állítsa le a felvételt. Ez azt jelzi ugyanis, hogy a
fényképezőgép belső hőmérséklete túlságosan magas.
• A mozgóképek lejátszásával kapcsolatos további részleteket lásd: 39. oldal.
246
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának ellenőrzése
Megjegyzések a folyamatos
mozgóképfelvételhez
Környezeti
hőmérséklet
Mozgóképek folyamatos
felvételi ideje
20 °C
Körülbelül 29 perc
30 °C
Körülbelül 29 perc
40 °C
Körülbelül 13 perc
• A mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő függ a fényképezőgépnek a
felvétel indítása előtti hőmérsékletétől és állapotától. Ha a fényképezőgép
bekapcsolását követően gyakran módosít a kép beállításán vagy gyakran
készít felvételt, a fényképezőgép belsejében emelkedni kezd a hőmérséklet, és
a rendelkezésre álló felvételi idő rövidebb lesz a fenti táblázatban szereplő
értéknél.
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leállítja a felvételt, néhány
percig hagyja kikapcsolva. Csak akkor kezdjen felvételt készíteni, ha a
fényképezőgép belsejében teljesen visszaesett a hőmérséklet.
• Ha betartja az alábbi javaslatokat, nőhet a felvételi idő.
– Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napfénynek.
– Ha nem használja, kapcsolja ki a fényképezőgépet.
– Amikor lehetséges, használjon állványt, és kapcsolja ki a SteadyShot
funkciót.
• A mozgóképfájlok max. mérete 2 GB. Ha a fájlméret Körülbelül Amikor a
fájl mérete már körülbelül 2 GB, a [Fájlformátum] [MP4] beállítása esetén
automatikusan leáll a felvételkészítés, míg a [Fájlformátum] [AVCHD 60i/
60p]/[AVCHD 50i/50p] beállítása esetén automatikusan létrejön egy új
mozgóképfájl.
• A folyamatos felvételhez rendelkezésre álló maximális idő 29 perc.
247
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• APS-C típusú képérzékelő használata esetén a nagy felbontású mozgóképek
felvétele és a folyamatos felvételkészítés sok energiát igényel. Ezért, ha
folytatja a felvételkészítést, megnőhet a fényképezőgép belsejének, különösen
a képérzékelőnek a hőmérséklete. Ilyen esetekben a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol, mivel a magas hőmérséklet negatívan befolyásolja a
képek minőségét, és megterheli a fényképezőgép belső mechanikáját.
• Az alábbiakban a fényképezőgép kis ideig tartó kikapcsolását követően
készített mozgóképfelvételek lehetséges időtartama látható, különböző
környezeti hőmérsékletek mellett. (Az alábbi értékek a folyamatos felvétel
idejét, azaz a felvétel indítása és leállítása közötti időtartamot jelölik.)
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus
Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
Objektív
„A” típusú lencse
[Képérzékelő]
Képformátum
23,5 mm×15,6 mm (APS-C-formátum) CMOSképérzékelő
A képérzékelő összes pixeleinek száma
Körülbelül 24 700 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma
Körülbelül 24 300 000 képpont
[SteadyShot]
Állóképek esetén
Rendszer: Képérzékelő-eltolásos mechanizmus
Hatás: Körülbelül 2,5 EV – 4,5 EV zársebességben
(a felvételi körülményektől és a csatlakoztatott
objektívtől függően)
Mozgóképek esetén
Rendszer: Elektronikus
[Porosodás gátló]
Rendszer
Sztatikus feltöltődés elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
[Automatikusan fókuszáló rendszer]
Rendszer
TTL fázisérzékelő rendszer, 19 pont (11 pont
keresztérzékelővel)
Érzékenységi tartomány
–1 EV – 18 EV (ISO 100 egyenérték mellett)
AF segédfény
Körülbelül 1 m – 7 m
[Elektronikus kereső]
Típus
Elektronikus kereső (Organic ElectroLuminescence szerves polimer technológián alapul)
Képernyő mérete
1,3 cm (0,5-os típus)
Pixelek száma
2 359 296 pixel
Képkocka-lefedettség
100%
248
Műszaki adatok
Nagyítás
1,09 × (50 mm-es objektívvel) végtelennél, –1 m–1
(dioptria)
Betekintési távolság
Körülbelül 27 mm a szemlencsétől, 22 mm a
szemlencsekerettől, –1 m1 dioptriánál
Dioptriaállítás
–4,0 m–1 – +3,0 m–1 (dioptria)
[LCD képernyő]
LCD panel
7,5 cm (3,0 típusú) TFT meghajtás
Pixelek száma
921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) pixel
Fénymérési cella
„Exmor” CMOS-érzékelő
Mérési mód
1 200 zónás mérés
Fénymérési tartomány
–2 EV – +17 EV (többmezős, középre súlyozott,
pontszerű), (ISO 100 értéknél F1,4-es objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott expozíciós index)
Állókép: AUTO, ISO 50 - 16 000 (1 EV-os
lépésekben)
Mozgókép: AUTO, ISO 100 - 1 600 (1 EV-os
lépésekben)
Expozíciókompenzáció
±5,0 EV (1/3 és 1/2 EV lépésközzel)
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt, függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány
Állókép: 1/8 000 - 30 másodperc, bulb
Mozgókép: 1/8 000 - 1/4 másodperc (1/3-os
lépésköz), max. 1/60 AUTO módban
Vakuszinkronizálás sebessége
1/250 másodperc
[Beépített vaku]
Vaku GN szám.
GN 12 (méterben, ISO 100-nál)
Újratöltési idő
Körülbelül 3 másodperc
Vakulefedettség
16 mm-es objektív (az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció
±3,0 EV (1/3 és 1/2 EV lépésközzel)
249
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
[Expozícióvezérlés]
Műszaki adatok
A vaku hatótávolsága
ISO beállítás
Rekesznyílás F2.8
F4.0
F5.6
100 1 m – 4,2 m
1m–3m
1 m – 2,1 m
200 1,4 m – 6 m
1,4 m – 4,2 m 1,4 m – 3 m
400 2 m – 8,4 m
2m–6m
2 m – 4,2 m
800 2,8 m – 12 m 2,8 m – 8,4 m 2,8 m – 6 m
[Folyamatos fényképezés]
Folyamatos fényképezési sebesség
Folyamatos továbbítás AE előválasztással:
Másodpercenként legfeljebb 12 kép/
: Másodpercenként legfeljebb 8 kép/
: Másodpercenként legfeljebb 3 kép
• Saját mérési feltételek. A folyamatos fényképezés
sebessége lassabb, a fényképezési feltételektől
függően.
A folyamatos felvételek maximális száma
Folyamatos továbbítás AE előválasztással
üzemmódban
Extra finom: 13 kép/Finom: 17 kép/Normál:
17 kép/RAW & JPEG: 11 kép/RAW: 13 kép
Folyamatos fényképezés esetén
Extra finom: 13 kép/Finom: 18 kép/Normál:
18 kép/RAW & JPEG: 11 kép/RAW: 13 kép
[Képenkénti lejátszás zoomolással]
Nagyítási tartomány
Képméret: L: Körülbelül ×1,0 – ×13,6/
M: Körülbelül ×1,0 – ×9,9/S: Körülbelül ×1,0 – ×6,8
[Felvétel formátuma]
Fájlformátum
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibilis, DPOF kompatibilis
3D állóképek
MPO (MPF-kiterjesztett (diszparitás kép))
kompatibilis
Mozgókép (AVCHD-formátum)
AVCHD Ver. 2.0-val kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: Dolby Digital 2ch, Dolby Digital
sztereókészítővel felszerelve
250
Műszaki adatok
• Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum) Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO Duo” és SD kártya
[Bemenetek/kimenetek]
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI-minicsatlakozó
Mikrofonaljzat
3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó
REMOTE aljzat
[Tápellátás, általános]
Akkumulátortípus
NP-FM500H újratölthető akkumulátor
[Egyéb]
Mikrofon
Sztereó
Hangszóró
Monó
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III Kompatibilis
Méretek
Körülbelül 142,6 mm × 104,0 mm × 80,9 mm
(szé/ma/mé, a kinyúló részek nélkül)
Tömeg
Körülbelül 732 g (akkumulátorral és „Memory
Stick PRO Duo” kártyával)
Körülbelül 653 g (csak a váz)
Üzemeltetési hőmérséklet 0 °C – 40 °C
Megjegyzések a képadatok kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (Japán elektronika- és
számítástechnika-ipari egyesület)) által kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes szabvány előírásainak.
• Nem garantálható azonban az ezzel a fényképezőgéppel felvett képek
lejátszása más készülékeken, valamint más készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása ezen a fényképezőgépen.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
251
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
USB
Műszaki adatok
Akkumulátortöltő/akkumulátor
BC-VM10A akkumulátortöltő
Bemeneti jellemzők
100 V – 240 V kozott, 50/60 Hz, 9 W
Kimeneti jellemzők
8,4 V egyenfeszültség, 0,75 A
Üzemeltetési hőmérséklet-tartomány
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20 °C – +60 °C
Maximális méret
Körülbelül 70 mm × 25 mm × 95 mm (szé/ma/mé)
Tömeg
Körülbelül 90 g
NP-FM500H újratölthető akkumulátor
Akkumulátortípus
Lítium-ionos
Maximális feszültség
8,4 V egyenfeszültség
Névleges feszültség
7,2 V egyenfeszültség
Maximális töltőfeszültség
8,4 V egyenfeszültség
Maximális töltőáram
2,0 A
Kapacitás
Tipikus
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimális
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximális méret
Körülbelül 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Körülbelül 78 g
Objektív
Név (modellnév)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 16-50mm
F2.8 SSM
(SAL1650)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
A 35 mm-es
formátumnak
megfelelő
fókusztávolság*
(mm)
27–82,5
24–75
27–202,5
Objektívcsoportelemek
7–8
13–16
11–14
252
Műszaki adatok
Név (modellnév)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 16-50mm
F2.8 SSM
(SAL1650)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
83°-32°
76°-12°
0,25
0,3
0,45
Maximális nagyítás
(X)
0,34
0,2
0,25
f/22-36
f/22
f/22-36
55
72
62
Méret (maximális
átmérő ×
magasság)
(körülbelül (mm))
69,5×69
81×88
76×86
Tömeg (körülbelül
(g))
210
577
398
Látószög*
Minimális F-szám
Szűrő átmérője
(mm)
* A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az
APS-C típusú képérzékelővel felszerelt, Digitális fényképezőgép cserélhető
objektívvel ek alapján kerültek meghatározásra.
** A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
• Az objektív rendelkezik távolságmérővel. A távolságmérő használata ADIvakuvezérlés esetén pontosabb (ADI) mérést tesz lehetővé.
• Az objektívmechanizmustól függően a felvételi távolság bármilyen kis
módosításával változhat a fókusztávolság. A fókusztávolság értéke az objektív
végtelenhez állított fókuszát feltételezi.
• Bizonyos beállítások esetén a végtelen állás a hőmérséklet-változás okozta
fókuszeltolódás kompenzálására használható. Ha MF módban „végtelen”
távolságban lévő témáról szeretne felvételt készíteni, használja a keresőt, és
úgy állítsa be a fókuszt.
A fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge kisebb, mint egy 35 mm-es formátumot
használó fényképezőgépé. Az objektív fókusztávolságának másfélszeresre
növelésével megközelítőleg egy 35 mm-es formátumot használó
fényképezőgép fókusztávolságát kapja, és annak megfelelő látószöggel
készíthet felvételeket.
Amikor például 50 mm-es objektívet használ, az körülbelül a 35 mm-es
formátumot használó fényképezőgép 75 mm-es objektívjének felel meg.
253
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
76°-29°
Minimális fókusz**
(m)
Műszaki adatok
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
,a
„Memory Stick PRO”, a
, a „Memory
Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
,a
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
a
,a
„Memory Stick Micro”, a
„MagicGate” és a
a
Sony Corporation védjegyei.
• „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive”
embléma a Panasonic
Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™
a Blu-ray Disc Association
védjegyei.
• A Dolby és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
• A Microsoft, Windows, DirectX
és a Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI logó és a
High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing
LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
254
• A Macintosh és a Mac OS az
Apple Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX,
a Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az SDXC embléma az SD-3C,
LLC védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc.
védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Szövetség
védjegye.
• A „ ” embléma és a
„PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• Az ebben az útmutatóban
előforduló további rendszer- és
terméknevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy
gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ és ®
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben a jelen
kézikönyvben.
Műszaki adatok
Hibaelhárítás/Egyebek (Speciális műveletek)
• Töltse le a PlayStation 3
alkalmazást a PlayStation Store
webhelyről (ahol elérhető), és
tegyen szert még több élményre
PlayStation 3 készülékével.
• A PlayStation 3 alkalmazás
használatához PlayStation
Network fiókra és az alkalmazás
letöltésére van szükség. Olyan
területeken áll rendelkezésre,
ahol elérhető a PlayStation Store
webhelye.
255
Tárgymutató
Tárgymutató
Sorszámok
3D...............................45, 103, 237
Az akkumulátor feltöltése...... 23
Az óra beállítása ...................... 31
A
B
Adobe RGB............................184
AE rögzítés .............................139
AEL gomb ..............................183
AEL gomb funkciója .............185
AF meghajtóseb. ......................67
AF mező ..................................124
AF Mikro beáll. ......................126
AF segédfény ..........................125
AF zárral ...................................63
AF/MF gomb ..........................186
AF/MF vezérlés ......................133
AF-A beállítás ........................132
Arc Regisztráció .....................135
Arcfelismerés..........................134
Audió jelek................................69
Auto időkorr. - GPS...............180
Auto visszanéz. .......................185
AUTO+ ...............................43, 98
Auto+ foly. felvétel ..................98
Auto+ képkivág........................98
Auto. HDR .............................150
Autofókusz..............................121
Autom. program.....................105
Autom.vaku ......................47, 143
AVCHD ....................78, 119, 234
Az akkumulátor..........23, 25, 240
Beloves sorrend ....................... 67
„BRAVIA” Sync................... 177
BULB fényképezés ............... 112
256
D
Dát./idő beáll............................ 31
Dátum ráírás .......................... 210
DC IN csatlakozó .................... 20
Derítő vaku ...................... 47, 143
Diabemutató .......................... 171
Digitális szintellenőrző ........... 91
Dioptriabeállító ....................... 34
DPOF beállítás ...................... 209
DRO Expo. Sorozat .............. 166
D-tartomány opt. ................... 149
E
Egyéni
fehéregyensúly ........... 157, 158
Éjszakai jelenet .................. 44, 99
Éjszakai portré................... 44, 99
Élesség .................................... 153
Élő Nézet Kijelzés ................... 91
Előnézet.................................. 108
Előnézet gomb ....................... 186
Elsőbbs.beáll. ........................... 63
Tárgymutató
Elülső vezérlőtárcsa ................ 55
Energiatakarék. ..................... 188
EV skála.......................... 111, 165
Exp.komp.beáll. ....................... 66
Expozíció kompenzáció .......... 49
Eye-Fi...................................... 192
Eye-Start AF ............................ 64
F
GPS.................................. 178, 235
GPS segédadat ....................... 179
H
Hátsó szinkron ................. 47, 143
Hátsó vezérlőtárcsa ................. 55
HDMI-felbontás .................... 176
HDMI-VEZÉRLÉS.............. 177
Hisztogram ............................... 90
Hosszú exp.z.cs....................... 183
I
Image Data Converter ............ 75
Intelligens telekonverter....... 161
ISO érzékenység .................... 147
J
Jelenet ................................. 44, 99
JPEG ....................................... 181
K
Kép effektus ........................... 152
Kép index.................................. 56
Kép megtekintése ............ 39, 170
Képek megtekintése televízióképernyőn..................... 57, 176
Képkez. fájl helyreáll............. 192
Képméret .................................. 53
Képminőség ............................ 181
Képtovább.mód................ 51, 162
Kereső ..................................... 188
257
Tárgymutató
Fájlszámozás........................... 190
Fehéregyensúly ...................... 156
Felv. mappa kiválasz ............. 191
Felvétel pásztázással........ 45, 102
Fényképezés ............................. 36
Fényképezés eltolt
fehéregyensúllyal............... 166
Fényképezőgép beremegésének
csökkentése .......................... 96
Fénymérési mód .................... 140
Fn gomb .............................. 58, 60
Fókusz ..................................... 121
Fókuszállítás........................... 130
Fókuszjelzés ........................... 123
Fókuszrögzítés ....................... 124
Fókuszrögzítés Gomb ............. 66
Fókusztávolság....................... 253
Folyamatos fényképezés ....... 162
Folyamatos rekeszelés .......... 164
Folyamatos továbbítás AE ... 104
Folyamatos továbbítás AE
előválasztással ...................... 46
Forgatás .................................. 170
Formázás................................. 190
G
Tárgymutató
Kézben tartott Esti.............44, 99
Kézi expozíció.........................110
Kézi fókusz..............................129
Kijelző........................................95
Kinagyított kép .........................55
Kiold lencse n. ........................184
Kontraszt .................................153
Középre súlyozott ..................140
Közvetlen kézi fókusz ............132
Mozgóképfelvétel hangja ..... 120
Műszaki adatok...................... 248
N
Nagy ISO zajcs. ...................... 183
Nagysebességű szinkron ....... 143
Naplemente ........................ 44, 99
Nyelv ......................................... 70
Nyomtatás .............................. 209
L
O
Lassú szinkron ........................145
LCD fényerő ...........................187
LCD képernyő............81, 92, 168
Lejátsz.Kijelz. .........................172
Lemez létrehozása............78, 206
Lenyomás félig..........................37
Obj. komp.: Kromatikus
aberráció............................. 189
Obj. komp.: Torzítás ............. 189
Obj. komp.: Vignettálás ........ 189
Objektív .................................... 28
Önkioldó................................. 163
M
P
Makró ..................................44, 99
Mappanév................................191
Megtekintő üzemmód............170
Megvilágítás ............................165
Memória ..................................194
Memória behívása ..................194
Memóriakártya .................25, 238
Menü ..........................................62
Méretarány..............................181
Minőség ...................................181
Mosoly exponálás ...................136
Mozgókép fájlformátuma......118
Mozgóképek készítése .....38, 115
Panorámapásztázás ... 45, 53, 102
Páralecsapódás....................... 230
PMB .......................................... 76
PMB Launcher......................... 75
Pontszerű ................................ 140
Porosodásgátló funkció......... 212
Portré .................................. 44, 99
258
R
Rácsvonal ............................... 185
RAW ....................................... 181
Rekesz elsőbbség................... 106
Rekeszelés .............................. 164
Tárgymutató
Rekesznyílás........................... 106
Rögzítési beállítás.................. 119
Rögzíthető képek
száma........................... 244, 245
S
Saját beállít............................. 153
Sportesemény..................... 44, 99
SteadyShot funkció.................. 96
Számítógép ............................... 72
Szélzaj csökkentése ............... 120
Szemlencse-érzékelő ............... 18
Szemsapka ................................ 88
Szimpla rekeszelés ................. 164
Színhőmérséklet..................... 158
Színszűrő................................. 158
Színtér ..................................... 184
Szoftver ..................................... 74
T
U
Új mappa ................................ 191
USB csatlakozás..................... 202
V
Vaku ki.............................. 47, 143
Vaku kompenzáció ................ 140
Vaku üzemmód .......... 47, 85, 143
Vaku vezérlés ......................... 141
Vakus rekeszelés.................... 164
Választógomb........................... 58
Vállszíj....................................... 20
Védelem .................................. 173
Verzió ...................................... 201
Vezeték nélküli távvezérlő ... 167
Vezeték nélküli vaku............. 144
VezTárcsaBeáll. ....................... 66
Visszaállítás ............................ 196
Vörösszem cs. .......................... 64
Z
Zárseb elsőbbség.................... 108
Zársebesség ............................ 108
Zóna beállítás ........................... 32
Tárgymutató
Tájkép ................................. 44, 99
TárcsaExp.komp................ 50, 66
Tárgykövetés .......................... 127
Távvezérlő ........................ 20, 167
Telítettség ............................... 153
TeljesítmArány ...................... 142
Tisztítási mód ......................... 212
Több mezős ............................ 140
Többképkockás
zajcsökkentés ..................... 148
Tömörítési arány.................... 181
Törlés ................................ 40, 174
Törlés megerős. ........................ 70
259
Download PDF

advertising