Sony | DSLR-A300 | Sony DSLR-A300 DSLR-A300 Csak váz (objektív nem tartozék) Használati útmutató

VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak
az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése,
a termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megijegyzés as EU-s
Irányelveket követö
országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
3
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
Képkészítési eljárás
• Ez a fényképezőgép két módban tud
képeket készíteni: Live view módban
az LCD-képernyő használatával és
keresőmódban a kereső
használatával (OVF).
• A használt mérésmódtól vagy
az expozíció módjától függően
különbségek lehetnek a Live view
módban és a keresőmódban készített
képek között, például az expozíció, a
fehéregyensúly vagy a D-tartomány
optimalizálása.
• Live view módban a rögzített kép
eltérő lehet az LCD-képernyőn
megjelenő képtől. A különbség
nagyobb lesz a következő vagy
egyéb esetekben:
– A vaku használatakor
– Az alacsony intenzitású tárgyak
fényképezésekor, például éjszakai
fényképezéskor.
– Ha a tárgy intenzitásának
különbsége túl nagy.
– Körkörös polárszűrő felhelyezésekor.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk
az ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy
a memóriakártya stb. hibájából
következik be.
Az adatok biztonsági mentése
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Megjegyzések az LCDképernyőről és az objektívról
• Az LCD-képernyő rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült,
így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajta apró fekete
4
pontok és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pontok.
Ezek a gyártási folyamat természetes
velejárói, és egyáltalán nem
befolyásolják a felvett képeket.
A Live view módban esetlegesen
előforduló hasonló problémák
hatásainak csökkentéséhez használja
a „Pixeltérképezés” funkciót
(158. oldal).
Fekete, fehér,
piros, kék és
zöld pontok
• Ne tartsa a fényképezőgépet úgy, hogy
az LCD-képernyőnél fogva tartja.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Ha a napfény
egy közeli tárgyon összpontosul,
akkor előfordulhat, hogy tüzet
okoz. Ha mégis kénytelen
a fényképezőgépet közvetlen
napfénynek kitenni, helyezze fel
rá az objektív sapkát.
• Az LCD-képernyőn szellemkép
jelenhet meg hideg helyen.
Ez nem hibás működés. Amikor
hideg helyen kapcsolja be
a fényképezőgépet, az LCD-képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Amikor
a fényképezőgép bemelegszik,
a képernyő normálisan működik.
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt.
Nyomás hatására elszíneződhet és
elromolhat.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele
a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
5
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról ......4
6
A kamera
előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ..................10
Az akkumulátort előkészítése ...........................11
Objektív csatlakoztatása .....................................16
Memóriakártya behelyezése ..............................18
A kamera előkészítése ........................................22
A mellékelt tartozékok használata ...................24
A rögzített képek számának ellenőrzése ..........26
Tisztítás .................................................................28
A használatbavétel
előtt
A fényképezőgép részei és a képernyő jelzői ......31
Elülső oldal .....................................................31
Hátsó oldal ......................................................32
Oldalak/alsó rész ............................................34
LCD-képernyő ...............................................35
Funkció/beállítás választása ...............................37
Az Fn gombbal kiválasztható funkciók .......39
A
(Képtovábbítás) gombbal
kiválasztható funkciók ..........................39
A MENU gombbal kiválasztható funkciók ....39
Képek felvétele
Kép felvétele a fényképezőgép remegésmentes
tartása mellett..................................................41
Megfelelő elhelyezkedés ...............................41
A Super SteadyShot funkció használata .....43
Állvány használata .........................................44
/ Fényképezés automatikus
beállításokkal ........................................................45
Fényképezés a tárgynak megfelelő beállítással
(Helyszínválasztás) ........................................47
Portréfotók készítése ..............................47
Tájképfotók készítése .............................48
Kisméretű tárgyak fényképezése ...........49
Mozgó tárgyak fényképezése .................50
Naplementefotók készítése ....................51
Éjszakai fényképek készítése .................52
Fénykép tetszőleges módon való elkészítése
(Expozíció üzemmód) ....................................53
Fényképezés automata
programozással......................................... 55
A háttér homályosságának szabályozása
(Rekesznyílás-elsőbbség) .....................57
Mozgó téma fényképezése
különböző kifejezőeszközzel
(Zársebesség-elsőbbség) .......................... 59
Fényképezés kézzel beállított expozíció
(Kézi expozíció) üzemmódban ............... 61
Csóvák hosszú expozícióval (BULB) .....63
Fényképezés a keresővel (OVF) .......................65
Átkapcsolás a keresőre .................................65
A kereső élességének beállítása
(dioptriabeállító)....................................66
LCD-képernyő (A felvételi információk
kijelzése) ................................................67
Kereső .............................................................69
A fókuszüzemmód kiválasztása .........................70
A
Az autofókusz használata .............................70
fényképezésfunkció
használata
Felvétel készítése a kívánt kompozícióban
(fókuszrögzítés)......................................71
A fókuszálás módjának kiválasztása a tárgy
mozgásának megfelelően
(Autofókusz mód) ................................72
A fókuszmező (AF-mező) beállítása ...........73
A fókusz kézi beállítása (Kézi fókusz) ........74
Nagyítás egy lépésben .........................................75
A vaku használata ...............................................76
A vaku üzemmód kiválasztása .....................78
Fényképezés vezeték nélküli vakuval .........78
7
A kép fényerejének módosítása (expozíció,
vakukompenzáció, mérés) ............................80
Fényképezés rögzített fényerővel
(AE rögzítés) ..............................................80
A fényerő-kompenzáció használata a teljes
képre (expozíciókompenzáció) ...........82
A vaku fényerejének módosítása
(Vaku kompenzáció) .............................85
A vakuvezérlés üzemmódjának kiválasztása
a vakufény mennyiségének beállításához
(vaku vezérlés) ......................................86
Egy tárgy fényerőmérés-módjának
kiválasztása (Mérésmód) .....................87
Az ISO érzékenység beállítása ..........................88
Színtónusok beállítása (Fehéregyensúly) .........89
A fehéregyensúly módosítása egy adott
fényforrásnak megfelelően (Automatikus/
Egyéni fehéregyensúly) .................................89
Színhőmérséklet és szűrőeffektus beállítása
(Színhőmérséklet/Színszűrő) ...............90
Színtónusok regisztrálása
(Egyéni fehéregyensúly) ..........................91
Képfeldolgozás ....................................................93
A kép fényerejének javítása (D-tartomány
optimalizáló) ..........................................93
A kívánt képfeldolgozás beállítása
(Saját beállítás) ......................................93
Képtovábbítási mód kiválasztása .........95
Egy kép készítése ...........................................95
Folyamatos fényképezés ...............................95
Az önkioldó használata .................................96
Képek készítése eltolt expozícióval
(Expozíció belövés) ...............................97
Fényképezés eltolt fehéregyensúllyal
(FE belövés) ..........................................99
8
Kép megtekintése ..............................................100
A megtekintési
funkciók használata A rögzített képek információinak
ellenőrzése ....................................................106
Képek védelme (Védelem) ..............................109
Képek törlése (Törlés) .....................................110
A képek megtekintése TV-képernyőn ...........112
A beállítások
módosítása
A képméret és a képminőség beállítása .........114
A memóriakártyára történő rögzítés
módjának beállítása .......................................... 117
A zajcsökkentési beállítások módosítása .......119
Annak módosítása, hogy a zár mikor
oldható ki. ......................................................120
Egy gomb vagy tárcsa funkciójának
módosítása ....................................................121
Egyéb beállítások módosítása .........................122
Az LCD-képernyő beállítása ...........................123
Visszaállítás az alapértékekre ..........................125
Képek
megtekintése a
számítógépen
Képek másolása a számítógépre ......................128
Képek megtekintése a számítógépen ..............132
A szoftver használata ........................................137
Képek nyomtatása
DPOF alkalmazása ...........................................144
Képek nyomtatása úgy, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja ........................146
Egyéb
Műszaki adatok .................................................150
Hibaelhárítás .....................................................154
Figyelmeztető üzenetek ....................................165
Óvintézkedések .................................................168
Tárgymutató .............................................................................. 171
9
A kamera előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
• BC-VM10
Akkumulátortöltő (1)/
Tápkábel (1)
• Akkumulátor NP-FM500H (1)
• USB-kábel (1)
• Videokábel (1)
• Vállszíj (1)
• Szemlencse-fedél (1)
• Váz-sapka (1)
(a fényképezőgépen)
10
• Szem-sapka (1)
(a fényképezőgépen)
• CD-lemez (szoftverekkel
az α fényképezőgéphez) (1)
• Üzembe helyezési
útmutató (1)
• Használati útmutató
(Ez a kézikönyv) (1)
Az akkumulátort előkészítése
Amikor először használja a fényképezőgépet, győződjön meg arról,
hogy feltölti az NP-FM500H „InfoLITHIUM” akkumulátort
(mellékelt).
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nincs
teljesen lemerülve.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
1 Helyezze be az akkumulátort
a töltőbe.
Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
A kamera előkészítése
Az akkumulátor feltöltése
2 Csatlakoztassa a hálózati
tápkábelt.
Világít: töltés
Nem világít: normál töltés véget ért
A lámpa kikapcsolása után egy órával:
teljes töltés véget ért
CHARGE lámpa
A fali konnektorhoz
Töltési idő
• A teljesen lemerült (mellékelt) akkumulátor töltési idejét, 25 °C
hőmérsékleten, az alábbi táblázat mutatja.
Teljes töltés
Normál töltés
Kb. 235 perc
Kb. 175 perc
• A töltési idő eltér az akkumulátor fennmaradó kapacitásától vagy
a töltési körülményektől függően.
11
• Az akkumulátort 10–30 °C környezeti hőmérséklet között
javasoljuk feltölteni. E hőmérséklettartományon kívül előfordulhat,
hogy nem lehet megfelelően feltölteni az akkumulátort.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen hozzáférhető
konnektorhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor
töltő használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki
csatlakozódugóját a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból,
és vegye ki az akkumulátort a töltőből. Ha a töltőben hagyja a feltöltött
akkumulátort, akkor az akkumulátor üzemideje lecsökkenhet.
• Az „InfoLITHIUM” M sorozatú akkumulátoron kívül semmilyen más
típusú akkumulátort ne töltsön a fényképezőgépéhez (mellékelt)
akkumulátortöltővel. A megadott fajtán kívüli akkumulátorok esetleg
szivárognak, túlhevülnek, sőt felrobbannak, ha azokat ezzel a töltővel töltik.
• Amikor villog a CHARGE lámpa, az akkumulátor hibás vagy nem az előírt
típusú. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelő típusú-e. Ha az
akkumulátor az előírt típusú, akkor vegye ki, cserélje ki egy újra vagy egy
másikra, és ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő megfelelően működik-e
vele. Ha igen, akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő piszkos, akkor előfordulhat, hogy a töltés nem
működik megfelelően. Száraz ronggyal stb. tisztítsa meg az akkumulátortöltőt.
A fényképezőgép használata külföldön – Hálózati feszültség
Bármelyik országban használhatja fényképezőgépét,
az akkumulátortöltőt és az AC-VQ900AM hálózati adaptert/töltőt
(nem mellékelt), ahol a hálózati feszültség 100 V – 240 V, 50/60 Hz-es.
Ha szükséges, használjon a konnektor [b] típusának megfelelő,
kereskedelemben kapható hálózati csatlakozódugó-átalakítót [a].
Megjegyzés
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót (úti konvertert), mivel az
hibás működést okozhat.
12
A feltöltött akkumulátor behelyezése
1 Miközben elcsúsztatja
A kamera előkészítése
a fedélnyitó kart, nyissa ki az
akkumulátorrekesz fedelét.
2 Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével nyomja a lezáró kart.
Lezáró kar
3 Csukja vissza az
akkumulátorfedelet.
Az akkumulátor kivétele
Kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és csúsztassa el a lezáró kart a nyíl
irányába. Vigyázzon, hogy ne essen
le az akkumulátor.
Lezáró kar
13
Az akkumulátorfedél levétele
Az akkumulátorfedél eltávolítható
egy függőleges markolat
felhelyezéséhez (nem mellékelt).
A fedőlap levételéhez nyomja a kart
a nyíl irányába, és csúsztassa le.
A fedőlap feltételéhez nyomja meg
a gombot a nyílásban, húzza le a kart,
és csúsztassa be.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Kapcsolja a POWER kapcsolót ON állásba és az LCD képernyőn
ellenőrizze a töltöttségi szintet. A szint értéke százalékban jelenik
meg a következő jelzések mellett.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
„Az
akkumulátor
lemerült”
Magas
Alacsony
Már nem lehet
fényképezni.
Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítium-ionos akkumulátor, amely közölni
tudja üzemi adatait a fényképezőgéppel. Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor használatakor a fényképezőgép kijelzi az akku
hátralevő üzemidő-százalékát, az adott üzemi feltételek mellett.
Megjegyzés
• Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátort különösen meleg helyen, például autóban
vagy közvetlen napfénynek kitéve.
14
Elérhető akkumulátorok
Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használjon. Felhívjuk
figyelmét, hogy az NP-FM55H, NP-FM50 és NP-FM30 típus itt
nem használható.
Akkumulátor-élettartam
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. A használat során és az
idő elteltével az akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken.
Ha úgy tűnik, hogy az akkumulátor működési ideje jelentősen
lecsökkent, akkor az akkumulátor valószínűleg elérte élettartama
végét. Vásároljon új akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama a tárolás módjától, valamint az egyes
akkumulátor működési feltételeitől és használati környezetétől függ.
A kamera előkészítése
Az akkumulátor hatékony kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye kis hőmérsékletű környezetben
csökken. Így hideg helyen az akkumulátor csak rövidebb ideig
működik. Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében az
alábbiakat javasoljuk: helyezze az akkumulátort a testéhez közeli
zsebbe, hogy megfelelően felmelegedhessen, és csak közvetlenül
a fényképezés előtt helyezze a fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor gyorsan lemerül, ha gyakran használják a vakut.
Az akkumulátor szakszerű tárolása
Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja, akkor évente egyszer
töltse fel teljesen és merítse le teljesen a fényképezőgépével, mielőtt
száraz, hűvös helyre tenné az élettartam meghosszabbítása céljából.
15
Objektív csatlakoztatása
1 Egye le a váz-sapkát
a fényképezőgépről
és a hátsó sapkát
az objektívről.
Váz-sapka
Hátsó sapka
2 Úgy helyezze fel
az objektívet, hogy
a narancssárga indexjel
az objektíven és
a fényképezőgépen
egy vonalba essen.
Narancssárga indexjelek
3 Forgassa el az objektívet
az óramutató járásának
megfelelően, amíg az lezárt
helyzetbe nem kattan.
Megjegyzés
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektív kioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
Objektívárnyékoló
Az objektívárnyékoló használata ajánlott, hogy megóvja a fényképeit
a felesleges fény hatásától. További részletekkel az objektívhez
mellékelt kezelési útmutató szolgál.
16
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
• Objektív cseréjekor gyorsan,
pormentes helyen cserélje ki azokat,
így megakadályozva, hogy
szennyeződés jusson
a fényképezőgépbe.
Objektív kioldó gombja
2 Helyezze vissza a sapkát
A kamera előkészítése
objektív kioldó gombot,
és ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
az objektívre és helyezze
fel a fényképezőgépre
a váz-sapkát.
• A sapka felhelyezése előtt távolítsa
el a port a sapkából.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
Objektív cseréjekor ha por vagy törmelék kerül a fényképezőgép
belsejébe és a képérzékelő (a film szerepét betöltő alkatrész)
felszínére telepedik, akkor az a felvétel környezetétől függően
megjelenhet a fényképen.
A fényképezőgépbe épített porvédő segít elkerülni, hogy por
telepedjen a képérzékelőre. Azonban az objektívcserét gyorsan,
pormentes környezetben végezze el.
Ha szennyeződés kerül a képérzékelőre
Tisztítsa meg a képérzékelőt a [Tisztítási mód] használatával a
Beállítás menüben (29. oldal).
17
Memóriakártya behelyezése
Memóriakártyaként CompactFlash-kártyát (CF-kártyát), Microdriveot vagy „Memory Stick Duo”-t használhat.
1 Helytelen behelyezési
irányok.
2 Helyezzen be egy
memóriakártyát (nem
mellékelt) a termináloldalról
(a termináloldalon számos
kis lyuk található) úgy,
hogy a címkés rész az
LCD-képernyőn.
Címkés rész lefelé néz
• „Memory Stick Duo” esetén
(nem mellékelt) helyezze azt egy
CompactFlash-nyíláshoz tartozó
Memory Stick Duo-adapterbe
(nem mellékelt), majd helyezze
a fényképezőgépbe.
Címkés rész lefelé néz
3 Csukja be a memóriakártya-fedelet.
18
A memóriakártya kivétele
Memóriakártyakidobókar
Memóriaműködés-jelző
Megjegyzések a memóriakártya-használatához
• A memóriakártya közvetlenül a huzamosabb használat után forró
lehet. Legyen óvatos, ha hozzányúl.
• Ha a működésjelző világít, ne vegye ki az adathordozót, ne távolítsa
el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
• Az adatok megsérülhetnek ha a memóriakártyát erős mágneses
hatásnak teszi ki, vagy ha azt statikusan feltöltött vagy elektromos
zajjal szennyezet környezetben használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot
a számítógép merevlemezére.
• A memóriakártyát a hozzá adott tartóban hordja és tárolja.
• Óvja a nedvességtől.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya
kivezetéseit.
A kamera előkészítése
Ellenőrizze, hogy a memóriaműködésjelző nem világít, majd nyissa ki
a kártyarekesz fedelét, és nyomja le
a kidobókart. Miután a kártya kijjebb
került, húzza ki.
A CF-kártyáról/Microdrive-ról
• Feltétlenül ezzel a fényképezőgéppel formázza meg a CF-kártyát/
Microdrive-ot, mielőtt az első alkalommal használná.
• Ne vegye le a CF-kártya/Microdrive címkéjét, és ne ragasszon
rá egy másikat.
• Ne nyomja meg erősen a címkéjét.
19
Megjegyzések a Microdrive-val kapcsolatban
A Microdrive egy kompakt és könnyű merevlemezes meghajtó, amely
megfelel a CompactFlash Type II előírásoknak.
• A Microdrive egy kompakt merevlemezes meghajtó. Mivel forgó lemezt
tartalmaz, a Microdrive kevésbé állja az ütést és rázkódást
a memóriakártyákhoz képest.
Vigyázzon, hogy a Microdrive-ot ne érje ütés vagy rázkódás lejátszás és
fényképezés közben.
• Ha a Microdrive-ot 5 °C alatt használja, gyengülhet a működése.
A Microdrive üzemi hőmérséklettartománya: 5–40 °C
• Ügyeljen arra is, hogy a Microdrive nem használható kis légnyomású
helyeken (a tengerszint felett 3 000 méternél magasabban).
• Ne írjon a címkéjére.
A „Memory Stick” kártyán
• „Memory Stick”: Nem használhat
„Memory Stick” memóriakártyát
a fényképezőgépével.
• „Memory Stick Duo”: Használhat
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
a fényképezőgéppel, ha a kártyát
a (nem mellékelt) Memory Stick Duo
CompactFlash-adapterbe helyezi.
• Akár 8 GB tárkapacitású „Memory Stick PRO Duo” vagy
„Memory Stick PRO-HG Duo” is használható ezzel
a fényképezőgéppel.
• Nem garantálható, hogy számítógéppel formázott „Memory Stick
Duo” működik ezzel a fényképezőgéppel.
• Az adatok olvasási/írási sebessége a „Memory Stick Duo”
és a használt eszköz kombinációjától függ.
20
A kamera előkészítése
Megjegyzések a „Memory Stick Duo” használatához
• Ne nyomja erősen a tollat, amikor a jegyzetelő mezőjére ír.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick Duo” kártyára.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne ütögesse, ne hajtogassa, és ne ejtse le.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne szedje szét, és ne alakítsa át.
• Ne hagyja a „Memory Stick Duo” kártyát kisgyermekek számára elérhető
helyen. Véletlenül lenyelhetik.
• A következő körülmények között ne használja, és ne tárolja a „Memory Stick
Duo” kártyát:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint pl. napon parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú, vagy maró anyagokat tartalmazó helyek.
21
A kamera előkészítése
A dátum beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a
dátum-/időbeállítási képernyő.
1 Állítsa a POWER kapcsolót
ON állásba a fényképező
bekapcsolásához.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy az [OK]
lehetőség van kiválasztva
az LCD-képernyőn,
majd nyomja meg
a vezérlő közepét.
3 Az elemeket a b/B gombbal
választhatja ki, majd a v/V
gombbal állíthatja be
a számokat.
22
4 Ismételje meg a 3. lépést a többi elemnél is, majd
nyomja meg a vezérlő közepét.
• A [ÉÉÉÉ/HH/NN] sorrendjének beállításához először válassza az
[ÉÉÉÉ/HH/NN] értéket a b/B gombbal, majd módosítsa
a v/V gombbal.
majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A kamera előkészítése
5 Ellenőrizze, hogy az [OK] lehetőség van kiválasztva,
23
A mellékelt tartozékok használata
Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan használhatja a vállszíjat és
a szemlencsefedelet. Az egyéb tartozékok leírását a következő
oldalakon találja meg.
• Tölthető akkumulátor (11. oldal)
• Akkumulátortöltő, hálózati tápkábel (11. oldal)
• Szemsapka (66. oldal)
• USB-kábel (129. és 147. oldal)
• Videokábel (112. oldal)
• CD-lemez (138. oldal)
A vállszíj felhelyezése
A szíj mindkét végét
csatlakoztassa
a fényképezőgéphez.
• Csatlakoztathatja a szemlencsefedelet
(alább) is a szíjhoz.
24
Szemlencsefedél
A szemlencsefedél használata
1 Óvatosan csúsztassa le
a szemsapkát úgy, hogy
közben annak mindkét
oldalát nyomja.
2 Csúsztassa
A kamera előkészítése
Megakadályozhatja, hogy fény kerüljön a keresőbe, és az hatással
legyen az expozícióra. Amikor a zárat a kereső használata nélkül
oldja ki, mint az önkioldós fényképezésnél, akkor helyezze fel
a szemlencsefedelet.
a szemlencsefedelet
a keresőre.
Megjegyzés
• A közvetlenül a kereső alatt található szemérzékelők aktiválódhatnak
a helyzettől függően, és előfordulhat, hogy az élesség módosul, vagy az LCDképernyő tovább villog. Ilyen esetekben állítsa be az [Eye-Start AF]
(65. oldal) és a [AutoKiKeresővel] (124. oldal) lehetőséget [Ki] értékre.
25
A rögzített képek számának
ellenőrzése
Ha van memóriakártya
a fényképezőgépben, és a POWER
kapcsoló ON állásban áll, a felvehető
képek száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a fényképezést)
leolvasható az LCD-képernyőn.
Megjegyzés
• Ha „0” villog sárgán, a memóriakártya megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát
egy másikra vagy töröljön képeket a használatban lévő memóriakártyáról
(18. és 110. oldal).
A memóriakártyán rögzíthető képek száma
A táblázatok az ezzel a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyára felvehető képek becsült számát mutatják.
A felvételkészítési feltételektől függően az értékek eltérhetnek.
A rögzíthető képek száma (egység: kép)
Képméret: L 14M (DSLR-A350)/L 10M (DSLR-A300)
Méretarány: 3:2*
DSLR-A350
Kapacitás
Méret
Normál
26
1GB
2GB
4GB
8GB
275
552
1106
2206
Finom
197
396
795
1585
RAW & JPEG
36
73
147
295
RAW
44
90
181
363
DSLR-A300
Kapacitás
Méret
Normál
2GB
4GB
8GB
325
653
1307
2606
Finom
241
484
969
1933
RAW & JPEG
48
98
198
397
RAW
61
124
250
500
* Ha a [Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti
táblázatban megadott értékeknél több képet rögzíthet. Ha azonban [RAW]
értékre van állítva, akkor a képek száma megegyezik a [3:2] méretaránynál
megadottakkal.
A felvehető képek száma az akkumulátor egység
használatakor
A kamera előkészítése
1GB
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
használja, a felvehető képek becsült száma a következőképpen alakul.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok kevesebbek
is lehetnek a jelzettnél, a használati feltételektől függően.
DSLR-A350
DSLR-A300
Live view üzemmód
Kb. 410 kép
Kb. 410 kép
Kereső mód
Kb. 730 kép
Kb. 730 kép
• A szám a teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre
van kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérséklet.
– A [Minőség] lehetőség értéke [Finom].
– A fókuszmód értéke
(Automatikus AF).
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Microdrive használatakor a felvehető képek száma eltérő lehet.
27
Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét (nem mellékelt) LCD-tisztítókészlettel törölje
le, hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa róla.
Az objektív tisztítása
• Az objektív felületéről légfúvóval távolítsa el a port. A felületre tapadt
port objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített puha kendővel vagy
papírzsebkendővel törölje le. Spirálisan haladjon, belülről kifelé.
Ne szórjon közvetlenül tisztítószert az objektív felületére.
• Ne érintse meg a fényképezőgép belsejét, például az objektív
csatlakozóit vagy a tükröt. Mivel a tükrön lévő vagy a tükör körül
lévő por befolyásolhatja az automatikus fókuszáló rendszert, ezért
fújja le azt egy kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval.
Ha por rakódik a képérzékelőre, akkor előfordulhat, hogy az
megjelenik a fényképen is. Állítsa a fényképezőgépet tisztító
üzemmódba, majd tisztítsa meg egy légfúvóval (29. oldal).
Ne használjon spraytisztítót a fényképezőgép belsejének
tisztításához. Ennek használata hibás működést okozhat.
• Ne használjon olyan tisztítószert, amely szerves oldószert,
például hígítót vagy benzint tartalmaz.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, enyhén benedvesített
ruhadarabbal tisztítsa, majd törölje át egy száraz ruhadarabbal.
Ne használja a következőket, mivel ezek károsíthatják a külső
felületet vagy a burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin, alkohol; eldobható
törlőkendő; rovarriasztó; napvédő vagy rovarölő szerek; stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig gumival vagy
vinil műanyaggal érintkezzen.
28
A képérzékelő tisztítása
Megjegyzés
• A tisztítás csak akkor végezhető el, ha az akkumulátorszint
(három
vonás) vagy nagyobb. Lemerült akkumulátor esetén végzett tisztítás
károsíthatja a zárat. A tisztítást gyorsan kell elvégezni. Hálózati adapter/töltő
(nem mellékelt) használata ajánlott.
• Ne használjon permetező tisztítót, mert előfordulhat, hogy párát szór szét
a fényképezőgép belsejében.
A kamera előkészítése
Ha por vagy piszok kerül a fényképezőgép belsejébe, különösen
a képérzékelő (a film szerepét betöltő alkatrész) felszínére, akkor az
a felvételi környezettől függően megjelenhet a fényképen. Ha por van
a képérzékelőn, akkor kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval
tisztítsa le az alábbiak szerint. Könnyen eltávolíthatja a port csupán
a légfúvóval és a porosodásgátló funkció segítségével.
1 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e
töltve (14. oldal).
2 Nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a
3 lehetőséget a vezérlő b/B
gombjával.
MENU gomb
3 A vezérlő v/V gombjával
válassza ki a [Tisztítási mód]
lehetőséget, majd nyomja
meg a vezérlő közepét.
Megjelenik a „Tisztítás után kikapcsol
a fényképezőgép. Folytatja?” kérdés.
29
4 A vezérlő v gombjával válassza ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Miután a képérzékelő egy rövid ideig rezeg, az elöl lévő tükör
felemelkedik.
5 Szerelje le az objektívet (17. oldal).
6 A légfúvóval tisztítsa meg
a képérzékelő felületét és
a környező területet.
• Ne érintse meg a képérzékelőt
a légfúvó végével. Gyorsan végezze
el a tisztítást.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, hogy megakadályozza,
hogy a por újra megtelepedjen
a fényképezőgépben.
• A képérzékelő tisztításakor
a légfúvó vége ne kerüljön
a lencsefoglalatnál beljebb
a fényképezőgép testüregébe.
7 Csatlakoztassa az objektívet, és állítsa a POWER
kapcsolót OFF állásba.
Megjegyzés
• A fényképezőgép elkezd sípolni, ha tisztítás közben az akkumulátor kezd
lemerülni. Ilyenkor azonnal hagyja abba a tisztítást, és állítsa a POWER
kapcsolót OFF állásba.
30
A használatbavétel előtt
A fényképezőgép részei és
a képernyő jelzői
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A használatbavétel előtt
A Exponáló gomb (45)
B Vezérlőtárcsa (56, 121)
C Önkioldó lámpája (96)
D Objektívérintkezők*
E Tükör*
F Objektívfoglalat
G Beépített vaku* (76)
H Üzemmódtárcsa (45)
I
(vaku előugró) gombja (76)
J Objektívkioldó gomb (17)
K Fókusz-üzemmódkapcsoló
(70, 74)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
31
Hátsó oldal
A Tartozék vakusín (69)
I LCD-képernyő (35, 36, 67, 69)
B Kereső (65)
C Szemlencse-érzékelők (65)
D POWER (bekapcsoló)
gomb (22)
E MENU gomb (37)
F DISP (Kijelző) gomb/LCD-
fényerőgomb (36, 100)
G
H
(Törlés) gomb (110)
(Lejátszás) gomb (100)
• Beállíthatja az LCDképernyő szögét, hogy az
megfeleljen a különböző
fényképezési helyzeteknek.
J Dioptriabeállító tárcsa (66)
K Felvételkészítéshez:
(Expozíció) gomb (82)
Megtekintéshez:
(Kicsinyítés) gomb (102)/
(Index) gomb (104)
32
L
(Képtovábbítás)
gomb (95)
M LIVE VIEW/OVF kapcsoló
(65, 75)
N ISO gomb (88)
O
A képérzékelő
pozíciójele (71)
(AE-rögzítés) gomb (62, 80)
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb (102)
Q
(Intelligens digitális
zoom) gomb (75)
R Felvételkészítéshez:
Fn gomb (37)
Megtekintéshez:
(Képforgatás) gomb (101)
A használatbavétel előtt
P Felvételkészítéshez: AEL
S Memóriaműködés jelző (19)
T Vezérlő (Bevitel)/Pontszerű
AF gombja (73)
U Vezérlő (v/V/b/B)
V
(Super SteadyShot)
gomb (43)
33
Oldalak/alsó rész
A VIDEO OUT/USB-
csatlakozó (112, 129)
B Memóriakártya fedele
C Memóriakártya behelyezési
nyílása (18)
D Memóriakártya-kidobókar
(19)
E Vállszíjrögzítő fül (24)
F REMOTE-csatlakozó
• Ha az RM-S1AM/RML1AM távvezérlőt
csatlakoztatja
(nem mellékelt)
a fényképezőgéphez, akkor
dugja a távvezérlő
csatlakozóját a REMOTEcsatlakozóba úgy, hogy
a csatlakozó vezetőjét
igazítsa a REMOTEcsatlakozó vezetőjéhez.
34
G DC IN-csatlakozó
• Ha az AC-VQ900AM
adaptert/töltőt (nem
mellékelt) csatlakoztatja
a fényképezőgéphez,
akkor kapcsolja ki
a fényképezőgépet, majd
dugja az adapter/töltő
csatlakozóját
a fényképezőgép DC INcsatlakozójába.
H Akkumulátorfedél (14)
I Állványcsatlakozó
• Olyan állványt használjon,
melynek rögzítőcsavarja
5,5 mm-nél rövidebb.
5,5 mm-nél hosszabb
csavarral nem tudja szilárdan
rögzíteni a fényképezőgépet
az állványhoz, és a csavar
kárt tehet a készülékben.
LCD-képernyő
Az alábbiakban ismertetett jelek a képernyőn Live view módban
megjelenő jelek. A keresőmódban megjelenő jelekről további
információkért lásd: 69.
Jel
B
Jelentés
Jel
90% Akkumulátor hátralévő
üzemideje (14)
Jelentés
Képtovábbítási mód
(95)
A használatbavétel előtt
A
Intelligens digitális
zoom (75)
Képminőség (115)
Hisztogram
PASM
Képméret (114)/
Méretarány (115)
100
Vaku üzemmód (78)
Hátralévő rögzíthető
képek száma (26)
Vörösszem csökkentés
(77)
Fehéregyensúly
(automatikus, tárolt,
színhőmérséklet,
7500K G9 színszűrő, egyéni) (89)
D-tartomány
optimalizálása (93)
Saját beállítás (93)
Üzemmódtárcsa (45)
Vaku kompenzáció
(85)
C
Jel
Jelentés
z
Fókusz
1/125
Zársebesség (59)
F3.5
Rekesznyílás (57)
35
Jel
Jelentés
D
EV-skála (61, 98)
Jel
Jelentés
AE-rögzítés (80)
Fókusz-üzemmód (72)
Fényképezőgépberemegés
figyelmeztetése (42)
AF mező (73)
Super SteadyShot skála
(43)
Fénymérés (87)
ISO
ISO-érzékenység (88)
A felvételi információk kijelzésének átkapcsolása
A DISP (Kijelző) gomb minden
megnyomásakor a képernyő tartalma
a következők szerint változik.
DISP gomb
Jelek bekapcsolva
Hisztogram
bekapcsolva
Hisztogram (107. oldal)
36
Jelek kikapcsolva
Funkció/beállítás választása
A menüből kiválaszthat egy funkciót a fényképezéshez vagy
visszajátszáshoz. A menülista megjelenítéséhez nyomja meg az Fn
gombot, a
(Képtovábbítás) gombot vagy az MENU gombot.
Példa: Amikor megnyomja az
Fn gombot.
A használatbavétel előtt
A menüben a vezérlővel mozgassa
a kurzort a kívánt funkcióra, majd
hajtsa végre azt.
: Nyomja meg a v/V/b/B gombot
a vezérlőn a kurzor mozgatásához.
z: A középső gomb megnyomásával
hajthatja végre a kijelölést.
Ebben a használati útmutatóban a menü funkcióinak vezérlővel való
kiválasztása a következők szerint van leírva:
Példa: Fn gomb t [Fehéregyensúly] t Válassza ki
a kívánt beállítást.
A művelet megkezdésekor a képernyő alján megjelenik a vezérlő
funkcióinak kezelési útmutatója. A fényképezőgép működtetésekor
használja ezt az útmutatót. A fentiek lépésről lépésre történő leírása
a következő:
1 Nyomja meg az Fn gombot.
37
2 A kezelési útmutatót követve
válassza a [Fehéregyensúly]
lehetőséget a vezérlő
v/V/b/B gombjával, majd
nyomja meg a középső z
gombot a végrehajtáshoz.
Kezelési útmutató
3 A kezelési útmutatót követve
válassza ki és hajtsa végre
a kívánt funkciót.
Az [5500K] lehetőség (aktuális
beállítás) módosításához válassza ki
az [5500K] értéket a v/V gombbal,
módosítsa a [Színhőmérséklet] értékét
a b/B gombbal, majd nyomja meg
a középső z gombot
a végrehajtáshoz.
A kezelési útmutató listája
A kezelési útmutató nem csak a vezérlő kezelésének lehetőségeit
tartalmazza. Az ikonok jelentése a következő.
MENU gomb
Visszatér a MENU gombbal.
(Törlés) gomb
(Nagyítás) gomb
(Kicsinyítés) gomb
(Lejátszás) gomb
38
Az Fn gombbal kiválasztható funkciók
Vaku üzemmód (78. oldal)
Autofókusz mód (72. oldal)
Fehéregyensúly (89. oldal)
Mérésmód (87. oldal)
AF mező (73. oldal)
D-tartomány opt. (93. oldal)
Egyképes tovább. (95. oldal)
Folyamat.tovább. (95. oldal)
Önkioldó (96. oldal)
Belövés: Folyam. (97. oldal)
Belövés: Egyszer (97. oldal)
FE belövés (99. oldal)
A használatbavétel előtt
A
(Képtovábbítás) gombbal kiválasztható
funkciók
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Felvételi menü
Képméret (114)
Méretarány (115)
Minőség (115)
1
Saját beállít. (93)
Vaku vezérlés (86)
Vaku kompenz. (85)
Elsőbbs.beáll. (120)
AF segédfény (77)
Hosszú exp.z.cs (119)
2
Nagy ISO zajcs. (119)
Felv.mód.v.áll. (125)
Egyéni menü
Eye-Start AF (65)
AEL gomb (121)
VezTárcsaBeáll. (121)
1
Vörösszem cs. (77)
Auto visszanéz. (123)
AutoKiKeresővel (124)
39
Lejátszási menü
Törlés (110)
Formázás (118)
Védelem (109)
1
DPOF beállítás (144)
• Dátum ráírás (145)
• Index nyomtat. (145)
2
Lejátsz.Kijelz. (101)
Diabemutató (105)
• Időköz (105)
Beállítás menü
LCD fényerő (123)
Info kijelz.idő (123)
Energiatakarék. (122)
1
Videó kimenet (113)
Nyelv (122)
Dát./Idő beáll. (122)
Pixeltérképezés (158)
3 Tisztítási mód (29)
AlapértV.állít (126)
40
Fájlszámozás (117)
Mappanév (117)
Mappa kiválaszt (118)
2
• Új mappa (118)
USB csatlakozás (129, 146)
Audió jelek (122)
Képek felvétele
Kép felvétele a fényképezőgép
remegésmentes tartása mellett
A „fényképezőgép beremegése” a fényképezőgép azon nem kívánt
mozgására utal, amely az exponáló gomb lenyomásakor jelentkezik,
és elmosódott képet okoz.
A fényképezőgép beremegésének csökkentéséhez kövesse az alábbi
utasításokat.
Megfelelő elhelyezkedés
Alsó helyzet
Képek felvétele
Az LCD-képernyő használatakor
Felső helyzet
A kereső használatakor:
Stabilizáljuk felsőtestünket, és vegyünk fel olyan
pozíciót, amelyben a fényképezőgép nem mozog.
41
1.
pont
Egyi kézzel fogja meg a fényképezőgép markolatát, és a másik kézzel
támassza meg a lencsét.
2.
pont
Vegyen fel biztonságos helyzetet a lábával vállszélességben.
3.
pont
Könnyedén támassza meg könyökét a testén.
Ha térdelő helyzetben fényképez, egyik könyöke térdére
helyezésével rögzítse felsőtestét.
4.
pont
Amikor az LCD-képernyő használatával fényképez, igazítsa az
LCD-képernyő szögét a fényképezési helyzetnek megfelelően.
Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel
A lehetséges fényképezőgépberemegések miatt a
(Fényképezőgép beremegésére
figyelmeztető) jel villog. Ebben az
esetben használja a Super SteadyShot
funkciót, egy állványt vagy a vakut.
(Fényképezőgép beremegésére
figyelmeztető) jel
Megjegyzés
•A
(Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető) jel csak azokban
a módokban jelenik meg, amelyekben a zársebesség automatikusan állítódik
be. A jel nem jelenik meg a M/S/PS módban.
42
A Super SteadyShot funkció használata
A Super SteadyShot funkció a fényképezőgép beremegésének
hatását körülbelül a zársebesség 2,5–3,5-szeres növelésének
megfelelő mértékben képes csökkenti.
Állítsa a
kapcsolót
„ON” értékűre.
• Megjelenik a
(Super SteadyShotskála) jel. Várja meg, amíg a skála
lecsökken, majd kezdje meg
a fényképezést.
Képek felvétele
kapcsoló
(Super SteadyShot-skála) jel
Megjegyzés
• A Super SteadyShot funkció nem biztos, hogy optimálisan működik, ha éppen
bekapcsolta a fényképezőgépet, vagy ha az exponáló gombot teljesen lenyomta,
anélkül, hogy félúton megállt volna. Várja meg, hogy a
(Super SteadyShotskála) jel lecsökkenjen, majd lassan nyomja le az exponáló gombot.
43
Állvány használata
A következő esetekben tanácsos a fényképezőgépet állványra
helyezni.
• Vaku nélküli fényképezés fényszegény környezetben.
• Alacsony zársebesség melletti fényképezéskor (mely jellemzően
éjszaka használatos).
• Közeli tárgyak fényképezésekor, például makrózáskor.
• Teleszkópikus lencse használatakor.
• Mozgó téma fényképezésekor.
Megjegyzés
• Állvány használatakor kapcsolja ki a Super SteadyShot funkciót.
44
/ Fényképezés automatikus
beállításokkal
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen tárgyat könnyedén
lefényképezhet bármilyen körülmények között.
Használja a
módot olyan helyeken, ahol a vaku használata
korlátozott.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát
pontra
vagy
2 Fogja meg
a fényképezőgépet,
és nézzen a keresőbe.
Képek felvétele
az
vagy a
(Vaku ki).
Fókuszterület
3 Helyezze a kívánt tárgyat
a fókuszterületre.
• Ha a
(Fényképezőgép
beremegésére figyelmeztető)
jel villog, állítsa a
kapcsolót
ON állásba a Super SteadyShot
funkciók aktiválásához, vagy
használjon állványt.
(Fényképezőgép beremegésére
figyelmeztető) jel
4 Ha zoom objektívet használ,
fordítsa el a zoom gyűrűt,
utána fényképezzen.
Fókuszáló gyűrű
45
5 Fókuszáláshoz csak félig
nyomja le az exponáló
gombot.
Amikor a fókusz rögzítve van, a z
fókuszjelző vagy a
(Fókusz jel)
világít (70. oldal).
Fókusz jel
6 Fényképezéshez nyomja
le teljesen az exponáló
gombot.
• Ha a
kapcsoló ON állásba van
állítva, várja meg, amíg a
(Super
SteadyShot skálája) lecsökken, majd
kezdje meg a fényképezést.
(Super SteadyShot-skála) jel
Megjegyzés
• Ha kikapcsolja a fényképezőgépet vagy módosítja a rögzítési módot AUTO
vagy Helyszínválasztás módban, az Fn gombbal, a
gombbal, az ISO
gombbal vagy a MENU gombbal beállított érték visszaáll az alapbeállításra.
46
Fényképezés a tárgynak megfelelő
beállítással (Helyszínválasztás)
A tárgynak vagy a fényképezési körülményeknek megfelelő mód
választásával az adott helyzetnek az „AUTO” módnál elérhetőknél
megfelelőbb értékeket használhatja.
Portréfotók készítése
Állítsa az üzemmódtárcsát
Képek felvétele
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Homályos háttér és éles tárgy.
z Bőrtónusok lágy visszaadása.
(Portré) állásba.
Fényképezési technikák
• A háttér még elmosódottabbá tételéhez használja az objektív
teleobjektív-állását.
• Élénk képet kaphat az objektívhez közelebbi szemre élesít.
• Használja az objektívárnyékolót, ha hátulról megvilágított tárgyat
fényképez.
• Használja a vörösszem-csökkentő funkciót, ha a tárgy szeme pirossá
válik a vakutól (77. oldal).
47
Tájképfotók készítése
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z A teljes tájkép élénk és
határozott színekkel való
fényképezése.
Állítsa az üzemmódtárcsát
(Tájkép) állásba.
Fényképezési technikák
• A tájkép nyitottságának hangsúlyozásához állítsa az objektívet
széles látószögre.
48
Kisméretű tárgyak fényképezése
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Közeli tárgyak, például virágok,
rovarok, edények vagy kis
tárgyak fényképezése Tiszta
és éles képet kaphat.
(Makró) állásba.
Fényképezési technikák
Képek felvétele
Állítsa az üzemmódtárcsát
• Menjen közel a tárgyhoz, és fényképezzen az objektív legkisebb
fókusztávolságában.
• Közelebbi tárgyat is fényképezhet makróobjektív használatával.
• Állítsa a beépítet vakut (Vaku ki) értékűre, amikor 1 m-en
belüli tárgyat fényképez.
• A makrómódban történő fényképezéskor a Super SteadyShot
funkció nem fog teljes mértékben működni. Jobb eredmény
eléréséhez használjon állványt (44. oldal).
49
Mozgó tárgyak fényképezése
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Szabadban vagy más világos
helyen lévő mozgó tárgyak
fényképezése.
Állítsa az üzemmódtárcsát
(Sportesemény) állásba.
Fényképezési technikák
• A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fényképez, amíg az
exponáló gombot lenyomva tartja.
• Nyomja le félig és addig tartsa ott az exponáló gombot, amíg el nem
jön a megfelelő pillanat.
• Gyenge fényviszonyok mellett állítsa az ISO-érzékenységet
nagyobb értékűre (88. oldal).
50
Naplementefotók készítése
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z A naplemente vörös fényének
csodálatos megörökítése.
(Naplemente) állásba.
Fényképezési technikák
Képek felvétele
Állítsa az üzemmódtárcsát
• Ebben a módban olyan képeket készíthet, amelyekben a vörös szín
sokkal hangsúlyosabb a többi módhoz képest. Ez arra is alkalmas,
hogy gyönyörűen visszaadja a lenyugvó nap vörös színét.
• Beállíthatja a színmélységet az expozíciókompenzáció segítségével.
A negatív irányba való eltolás (–) mélyíti a színeket, míg a pozitív
irányba való eltolás (+) halványítja a színeket.
51
Éjszakai fényképek készítése
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Portrék éjszakai környezetben
való készítése.
z Távoli éjszakai helyszíneket
fényképez anélkül, hogy
elvesztené a környezet sötét
hangulatát.
Állítsa az üzemmódtárcsát
látkép) állásba.
(Éjszakai portré/Éjszakai
Állítsa a [Vaku üzemmód] beállítást (Vaku ki) értékre, amikor
éjszakai képek készít emberek nélkül (78. oldal).
Fényképezési technikák
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a tárgy nem mozog,
hogy megakadályozza a kép elmosódását.
• A zársebesség lassabb, így állvány használata ajánlott.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy nem vehet fel tökéletes képet, amikor teljesen sötét helyen
fényképez.
52
Fénykép tetszőleges módon való
elkészítése (Expozíció üzemmód)
A zársebesség és a rekesznyílás beállítása nem csak mozgásés élességbeli fényképészeti hatásokat eredményez, de meghatározza
a kép fényességét is azáltal, hogy szabályozza az expozíció
(a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségének) mértéket, mely
a legfontosabb tényező a fényképezés során.
Képek felvétele
Egyaknás, tükörreflexes fényképezőgép esetén beállíthatja
a zársebességet (mennyi ideig maradjon nyitva a zár) és
a rekesznyílást (az élesség tartománya: mélységélesség),
így alkalmazva számos fényképészeti kifejezőeszközt.
Például gyors zársebesség mellett lefényképezheti egy hullám
pillanatnyi alakját, vagy kiemelhet egy virágot az előtérbe,
ha megnöveli a rekesznyílást, így a virág háttere nem lesz éles.
Ez csak néhány hatás azokból, amiket a fényképezőgéppel
használhat (57. és 59. oldal).
A kép fényességének módosítása az expozíció mértékén
keresztül
Expozíció
mértéke
Kicsi
Nagy
Nagy zársebesség mellett a fényképezőgép rövidebb időre
oldja ki a zárat. Ez azt jelenti, hogy rövidebb ideig jut fény
a fényképezőgépbe, így a kép sötétebb lesz. Világosabb kép
készítéséhez kinyithatja a rekeszt (a nyílást, amelyen keresztül
a fény áthalad) egy adott mértékig, így szabályozva
a fényképezőgépbe egyszerre bejutó fény mennyiségét.
53
A kép zársebesség és rekesz által meghatározott fényerőssége
az „expozíció”.
Ez a rész bemutatja, hogyan módosítsa az expozíciót ahhoz, hogy
különféle fényképészeti hatásokat érjen el a mozgás, az élesség és
a fény használatával. Megtanulhatja a tárgy lefényképezésének
legmegfelelőbb módját.
54
Fényképezés automata programozással
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Automatikus expozíció
használata egyéni ISOérzékenységgel, Saját
beállítás-értékekkel,
D-tartomány
optimalizálóval stb.
expozíciókompenzációt
a fényképezőgép figyelje,
de módosítsa a zársebességet
és a rekesznyílást a tárgynak
megfelelően (Programeltolás).
Képek felvétele
z Hagyja, hogy az
1 Állítsa az üzemmódtárcsát P értékűre.
2 Állítsa a fényképezési funkciókat a kívánt beállításokra
(70–99. oldal).
A beállítások addig megmaradnak, amíg alaphelyzetbe nem állítja azokat.
• A vaku elvillantásához nyomja meg a gombot.
3 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
55
A Programeltolás használata
1 Nyomja le félig az exponáló
gombot, hogy beállítsa
a fókuszt.
Megjelenik a fényképezőgép által
meghatározott megfelelő expozíció
(zársebesség és rekesznyílás).
Rekesznyílás
Zársebesség
2 Forgassa el a vezérlőtárcsát
a kívánt kombináció
kiválasztásához, amíg
a kép éles.
A rögzítésmód jele „PS”-re vált,
(Zársebesség-elsőbbség
programeltolás), és a zársebesség
valamint a rekesznyílás
értéke módosul.
• Váltson az „PA” (Rekesznyíláselsőbbség programeltolás) pontra,
ha a rekesznyílásnak megfelelő
kombinációt kíván kiválasztani
(57. oldal).
Rekesznyílás
Zársebesség
PS
3 Készítse el a képet a tárgyról.
Megjegyzés
• Ha ki- és bekapcsolja vagy egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet,
akkor az „PS” vagy az „PA” programeltolás törlődik, és visszatér a „P” értékre.
• Amikor az „PS” programeltolás van kiválasztva, a
(Fényképezőgép
beremegését jelző) jel nem jelenik meg.
56
A háttér homályosságának szabályozása
(Rekesznyílás-elsőbbség)
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Éles tárgy és elmosódott előés háttér fényképezése
A rekesznyílás kinyitása
leszűkíti az éles tartományt.
(A mező mélysége kisebb lesz.)
lefényképezése. A rekesznyílás
leszűkítése növeli az éles
tartományt. (A mező mélysége
nagyobb lesz.)
Képek felvétele
z A tájkép mélységének
1 Állítsa az üzemmódtárcsát A értékűre.
57
2 A vezérlőtárcsával válassza
ki a rekesznyílás-értéket
(az F-számot).
• Kisebb F-szám: A tárgy elő- és
háttere homályos.
Nagyobb F-szám: A tárgy,
valamint az elő- és háttere éles.
• A kép elmosódottsága nem látható
a keresőben. Ellenőrizze az
elkészített képet, és állítsa be
a rekesznyílást.
Rekesznyílás (F-szám)
3 Állítsa be a fókuszt és
fényképezze le a tárgyat.
A zársebességet a fényképezőgép
automatikusan utánállítja a megfelelő
expozíció eléréséhez.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott rekesznyílásértékkel nem érhető el a megfelelő
expozíció, a zársebesség-jel villog.
Ilyen esetben állítsa be újra
a rekesznyílást.
Zársebesség
Fényképezési technikák
• A zársebesség lecsökkenhet a használt rekesznyílás-értéktől
függően. Ha a zársebesség alacsonyabb, ajánlott állványt használnia.
• A vaku hatótávolsága a rekesznyílás értékétől függően eltér. Amikor
vakuval fényképez, ellenőrizze a vakutartományt (77. oldal).
• A háttér még elmosódottabbá tételéhez használjon teleobjektívet
vagy olyan objektívet, amely fényrekeszt (világos lencsét) tartalmaz.
58
Mozgó téma fényképezése különböző
kifejezőeszközzel (Zársebesség-elsőbbség)
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Mozgó tárgyak adott
pillanatban való
fényképezésekor. Nagy
zársebesség mellett tűéles
képet kaphat a valóságról.
a dinamizmus és
a folyamatosság kifejezéséhez.
Lassabb zársebesség mellet
bevezetőképet készíthet
a mozgó tárgyról.
Képek felvétele
z Kövesse a mozgást
1 Állítsa az üzemmódtárcsát S értékűre.
59
2 A vezérlőtárcsával állítsa be
a zársebességet.
Zársebesség
3 Állítsa be a fókuszt és
fényképezze le a tárgyat.
A rekesznyílást a fényképezőgép
automatikusan utánállítja a megfelelő
expozíció eléréséhez.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott zársebességértékkel nem érhető el a megfelelő
expozíció, a rekesznyílás-jel villog.
Ilyen esetben állítsa be újra
a zársebességet.
Rekesznyílás (F-szám)
Fényképezési technikák
• Ha a zársebesség alacsonyabb, ajánlott állványt használnia.
• Zár térben zajló sportesemény rögzítéséhez válasszon nagyobb ISOérzékenységet.
Megjegyzés
•A
(Fényképezőgép beremegését jelző) jel nem jelenik meg a Zársebességelsőbbség üzemmódban.
• Ha a vaku használatakor a zársebesség lassabbra állításával zárja a rekesznyílást
(nagyobb F-szám), akkor a vaku fénye nem éri el a távoli tárgyat.
• Minél nagyobb az ISO-érzékenység, annál nagyobb a zaj.
• Ha a zársebesség egy vagy több másodperc, a zajcsökkentő (Hosszú exp.z.cs)
a fényképezés után csökkenti a zajt (119. oldal). Nem fényképezhet tovább ez
alatt az idő alatt.
60
Fényképezés kézzel beállított expozíció
(Kézi expozíció) üzemmódban
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Fényképezés a kívánt
expozícióval tetszőlegesen
beállított zársebességgel és
rekesznyílással.
z Expozíciómerő használata.
Képek felvétele
1 Állítsa az üzemmódtárcsát M értékűre.
2 A zársebesség
módosításához forgassa
el a vezérlőtárcsát,
míg a rekesznyílás
beállításához nyomja le a
gombot, és forgassa el
a vezérlőtárcsát.
gomb
• A vezérlőtárcsához tetszés szerint
hozzárendelhet egy funkciót
a [VezTárcsaBeáll.] ponttal
(121. oldal).
Rekesznyílás
(F-szám)
Zársebesség
61
3 Készítse el a fényképet az
expozíció beállítása után.
• Ellenőrizze az expozíció értékét
az EV-skálán.
+ irányba: a képek
világosabbá válnak.
– irányba: a képek sötétebbé válnak.
A b B nyíl megjelenik, ha az
expozíció a EV-skálán kívülre esik.
A nyíl villogni kezd,
ha a különbség nő.
Standard érték
Megjegyzés
•A
(Fényképezőgép beremegését jelző) jel nem jelenik meg a kézi
expozíciós üzemmódban.
• Amikor az üzemmódtárcsa M állásban van, az [AUTO] ISO-beállítás [100]
értékűre változik. M módban az [AUTO] ISO-beállítás nem érhető el.
Állítsa be a kívánt ISO-érzékenységet.
Kézi eltolás
Anélkül módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás kombinációját,
hogy megváltoztatná a beállított expozíciót.
Forgassa el a vezérlőtárcsát az AEL
gomb lenyomása közben
a zársebesség és a rekesznyílás
kombinációjának kiválasztásához.
AEL gomb
62
Csóvák hosszú expozícióval (BULB)
Ez a mód a következőkhöz
használható:
z Fénycsóvák, például tűzijáték
fényképezése.
z Csillagcsóvák fényképezése.
Képek felvétele
1 Állítsa az üzemmódtárcsát M értékűre.
2 Addig forgassa
a vezérlőtárcsát balra, amíg
a [BULB] meg nem jelenik.
BULB
3 Forgassa el a vezérlőtárcsát
az
gomb lenyomása
közben a rekesznyílás
(F-szám) beállításához.
gomb
63
4 Nyomja le félig az exponáló gombot, hogy beállítsa
a fókuszt.
5 Nyomja meg az exponáló gombot, és az expozíció
ideje alatt tartsa lenyomva.
Amíg az exponáló gombot nyomja, addig a zár nyitva marad.
Fényképezési technikák
• Használjon állványt.
• Állítsa a fókuszt végtelenre kézi módban, ha tűzijátékot
stb. fényképez.
• Ha olyan Távvezérlőt használ, amely exponálógombzár-funkcióval
rendelkezik (nem mellékelt), akkor a zárat nyitva tarthatja
a Távvezérlővel.
Megjegyzés
• Állvány használatakor kapcsolja ki a Super SteadyShot funkciót.
• Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb a zaj a képen.
• Fényképezés után a gép a zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs) hajt végre
ugyanannyi ideig, mint amennyi ideig a zár nyitva volt. Ezen idő alatt
nem fényképezhet többet.
64
Fényképezés a keresővel (OVF)
Képek készítéséhez használhatja az LCD-képernyőt (Live view)
vagy a keresőt (OVF).
Átkapcsolás a keresőre
Állítsa a LIVE VIEW/OVF
kapcsolót „OVF” értékűre.
A képernyő állapota a következőre vált:
Képek felvétele
Kereső kijelzője
LCD-képernyő kijelzője
Amikor belenéz a keresőbe, a fókuszterületen lévő tárgy
automatikusan fókuszba kerül (Eye-Start AF).
Az Eye-Start AF funkció kikapcsolása
MENU gomb t
1 t [Eye-Start AF] t [Ki]
• Az FDA-M1AM Nagyító (nem mellékelt) vagy az FDA-A1AM
Hajlított kereső (nem mellékelt) fényképezőgéphez való
csatlakoztatásakor ajánlott az [Eye-Start AF] beállítást [Ki]
értékűre állítani, mert a kereső alatt található szemérzékelő
bekapcsolódhat.
65
A kereső élességének beállítása (dioptriabeállító)
Úgy állítsa a dioptriabeállító
tárcsát a szeméhez, hogy
a kijelzések élesen jelenjenek
meg a keresőben.
• Fordítsa a tárcsát + irányba, amennyiben
távollátó, – irányba, amennyiben
rövidlátó.
• Fény felé irányítva a fényképezőgépet
könnyen beállíthatja a dioptriát.
Ha nehezen forgatható a dioptriabeállító tárcsa
Távolítsa el a szemsapkát,
majd forgassa el a tárcsát.
• Az FDA-M1AM Nagyító (nem mellékelt)
vagy az FDA-A1AM Hajlított kereső
(nem mellékelt) fényképezőgéphez
való csatlakoztatásakor távolítsa el
a szemsapkát az ábrán bemutatott módon,
majd csatlakoztassa a tartozékokat.
66
LCD-képernyő (A felvételi információk kijelzése)
A
C
Jel
Jelentés
PAS
Jel
Jelentés
Képtovábbítási mód (95)
Üzemmódtárcsa (45)
M
1/125
Zársebesség (59)
F5.6
Rekesznyílás (57)
+2.0
Expozíció (61)
Fókusz-üzemmód (72)
AE-rögzítés (80)
AF mező (73)
Fénymérés (87)
B
Jel
Képek felvétele
• A fenti ábra a részletes képernyőt mutatja be. Alapértelmezésben a nagyított
képernyő jelenik meg.
Saját beállítás (93)
Jelentés
Vaku üzemmód (78)/
Vörösszem csökkentés
(77)
Expozíciókompenzáció
(82)
Vaku kompenzáció
(85)
Fehéregyensúly
(automatikus, tárolt,
színhőmérséklet,
7500K G9 színszűrő, egyéni) (89)
AWB
D-tartomány
optimalizálása (93)
EV-skála (61, 98)
ISO
AUTO
ISO-érzékenység (88)
67
D
Jel
Jel
90% Akkumulátor hátralévő
üzemideje (14)
Jelentés
Képméret (114)/
Méretarány (115)
Jelentés
100
Képminőség (115)
Hátralévő rögzíthető
képek száma (26)
A felvételi információk kijelzésének átkapcsolása
A részletes kijelzés és a nagyított
kijelzés közötti váltáshoz nyomja
meg a DISP (Kijelző) gombot.
Amikor függőleges helyzetbe forgatja
a fényképezőgépet, a kijelző
automatikusan elfordul, hogy
a fényképezőgép helyzetéhez
igazodjon.
Nagyított kijelzés
DISP (Kijelző) gomb
Részletes kijelzés
Nincs kijelzés
Megjegyzés
• Az LCD-képernyő fényerejét a DISP (Kijelző) gomb kissé hosszabb idejű
megnyomásával módosíthatja (123. oldal).
68
Kereső
Jel
Jel
Jelentés
AF mező (73)
Pontszerű AF mező (73)
Pontszerű fénymérés
területe (87)
A felvétel területe 16:9
méretarány mellett (115)
B
Jel
Jelentés
Vaku kompenzáció (85)
A vaku töltődik (78)
WL
Jelentés
Fényképezőgépberemegés
figyelmeztetése (42)
Super SteadyShot
skála (43)
16:9 méretarány (115)
Képek felvétele
A
* A HVL-F56AM/HVL-F36AM
vaku (nem mellékelt)
használatakor bármilyen
zársebességnél fényképezhet
a nagysebességű szinkronnal.
További részletekkel a vakuhoz
mellékelt kezelési útmutató szolgál.
Vezeték nélküli vaku
(78)
Nagysebességű
szinkron*
Kézi fókusz (74)
z
Fókusz
125
Zársebesség (59)
5.6
Rekesznyílás (57)
EV-skála (61, 98)
AE-rögzítés (80)
2
Hátralévő képkocka
számlálója (26)
69
A fényképezésfunkció használata
A fókuszüzemmód kiválasztása
A fókusz kétféleképpen állítható be: automatikusan és kézzel.
Az autofókusz használata
1 Állítsa a fókuszüzemmódkapcsolót AF állásba.
2 Nyomja le félig az
Fókuszterület-érzékelő
exponáló gombot
a fókusz ellenőrzéséhez
és a kép elkészítéséhez.
• Amikor a fókusz rögzítve van,
a fókuszjelző z vagy
értékűre
változik (70. oldal).
• A zöld keret azon a területen jelenik
meg, ahol a fókusz rögzítve lett.
Fókuszterület
Fókusz jel
Fényképezési technikák
• A fókuszáláshoz használt terület kiválasztásához állítsa be
az [AF mező] értékét (73. oldal).
Fókusz jel
Fókusz jel
Állapot
z világít
A fókusz rögzítve van. Kész a felvételkészítésre.
világít
A fókusz megerősítve. A fókuszpont a mozgó tárgyat
követve mozog. Kész a felvételkészítésre.
világít
Még fókuszál. Nem lehet kioldani a zárat.
z villog
70
Nem lehet fókuszálni. A zár rögzítve van.
Tárgyak, melyek különleges fókuszálást igényelhetnek:
Automatikus fókusz használatánál a következő tárgyakra nehéz
fókuszálni. Ilyen esetekben használja a fókuszrögzítéses fényképezési
lehetőséget (71. oldal) vagy a kézi fókuszt (74. oldal).
• Egy alacsony kontrasztú tárgy, mint például a kék ég vagy egy fehér fal.
• Két, különböző távolságban lévő tárgy, amelyek átfedésben vannak
az AF mezőn.
• Ismétlődő mintázatú tárgy, mint például egy épület homlokzata.
• Nagyon fényes vagy csillogó tárgy, mint például a nap, egy gépkocsi
karosszériája vagy víz felszíne.
A tárgy pontos távolságának mérése
Megjegyzés
• Ha a tárgy közelebb van, mint a felhelyezett objektív minimális fényképezési
távolsága, akkor a fókusz nem tud rögzülni. Ellenőrizze, hogy hagyott-e
elegendő távolságot a tárgy és a fényképezőgép között.
A fényképezésfunkció használata
A fényképezőgép tetején levő
jel mutatja a képérzékelő* helyét.
Amikor beméri a tárgy és
a fényképezőgép közötti pontos
távolságot, vegye figyelembe
a vízszintes vonal helyzetét.
* A képérzékelő a fényképezőgép
azon része, amely a film szerepét
tölti be.
Felvétel készítése a kívánt kompozícióban
(fókuszrögzítés)
1 Illessze a tárgyat az AF
mezőbe, és nyomja le félig
az exponáló gombot.
71
2 Tartsa az exponáló
gombot félig lenyomva,
és rendezze vissza a tárgyat
az eredeti helyzetbe, hogy
újrakomponálja a felvételt.
3 A fényképezéshez nyomja le teljesen
az exponáló gombot.
A fókuszálás módjának kiválasztása a tárgy
mozgásának megfelelően (Autofókusz mód)
Fn gomb t [Autofókusz mód] t Válassza ki a kívánt
beállítást.
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép fókuszál
és rögzíti a fókuszt, amikor félig lenyomja az exponáló
gombot.
(Egyszeri AF)
(Automatikus AF) Amikor félig lenyomja az exponáló gombot,
a fényképezőgép rögzíti a fókuszt, ha mozdulatlan
a tárgy, és folyamatosan tovább fókuszál,
ha mozog a tárgy.
(Folyamatos AF)
A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fókuszál,
amíg az exponáló gombot félig nyomva tartja.
• Nincs hangjelzés, amikor a tárgy a fókuszban van.
Fényképezési technikák
• Használja az
• Használja a
72
(Egyszeri AF) módot, ha a tárgy mozdulatlan.
(Folyamatos AF) módot, ha a tárgy mozog.
A fókuszmező (AF-mező) beállítása
Válassza ki a kívánt AF-mezőt
a fényképezési körülmények vagy
saját igénye alapján. A zöld keret
azon a területen jelenik meg,
ahol a fókusz rögzítve lett.
• A fókuszáláshoz használt terület
röviden megvilágításra kerül
a keresőmódban.
AF mező
Mező
Fn gomb t [AF mező] t Válassza ki a kívánt beállítást.
A fényképezőgép határozza meg, hogy az AF-mezőn
belüli fókuszálásnál melyik AF-mezőt használja a
kilenc mező közül. Ha megnyomja és nyomva tartja
a vezérlő közepét, beállíthatja a fókuszt a pontszerű
AF-mező használatával.
(Pont)
A fényképezőgép kizárólag a pontszerű AF-mezőt
használja.
(Helyi)
Válassza ki azt mezőt, amelyben a választógombbal
a fókuszt aktiválni kívánja a képkészítés során.
A pontszerű AF-mező kiválasztásához nyomja
meg a vezérlő közepét.
Megjegyzés
• Ha folyamatosan fényképez, vagy ha az exponáló gombot megszakítás nélkül
teljesen lenyomja, előfordulhat, hogy az AF-mező nem világít.
• A fókusz rögzítésekor megjelenő zöld keretek azokat a területeket jelzik meg,
ahol a fókusz rögzítve lett. Azok nem a terület méretét jelölik. Előfordulhat,
hogy az AF-mező és a keretek nem azonos helyen vannak. Ez nem hiba.
A fényképezésfunkció használata
(Széles)
73
A fókusz kézi beállítása (Kézi fókusz)
Akkor célszerű használni, amikor nehéz a megfelelő fókuszt
beállítani autofókusz-üzemmódban.
1 Állítsa a fókuszüzemmódkapcsolót MF állásba.
2 Forgassa el az objektív
fókuszáló gyűrűjét, hogy
éles képet kapjon.
Fókuszáló
gyűrű
Megjegyzés
• Olyan tárgy esetében, amelyre autofókusz-üzemmódban rá lehet élesíteni,
a z jel kigyullad, amikor a fókuszt megerősíti. A Széles AF mező
használatakor a középső mezőt, a Helyi AF mező használatakor
a vezérlőgombbal kiválasztott mezőt használja.
• A fényképezőgép visszaállítja a fókusztávolságot
(végtelen) értékűre,
ha a POWER kapcsolót ON állásba kapcsolja.
• Tele-konverter stb. használatakor a fókuszáló gyűrű nem mindig forgatható
folyamatosan.
• A helyes fókusz nem érhető el, ha a dioptria nincs megfelelően beállítva
a kereső módban (66. oldal).
74
Nagyítás egy lépésben
Egy középre nagyíthat rá az intelligens digitális zoom használatával,
és felveheti a képet.
1 Állítsa a LIVE VIEW/OVF
kapcsolót „LIVE VIEW”
értékűre.
2 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A képméret automatikusan a következő méretre áll be:
Nagyítási fok
Képméret
Körülbelül ×1,4
M*
Körülbelül ×2
S*
* Az itt kiválasztott képméret pixelszámai eltérhetnek a normál
módban kiválasztott képméretétől.
M: 3264 × 2176 képpont (DSLR-A350)/
2768 × 1840 képpont (DSLR-A300)
S: 2416 × 1600 képpont (DSLR-A350)/
2032 × 1360 képpont (DSLR-A300)
A fényképezésfunkció használata
•A
gomb minden megnyomásakor
a nagyítás a következők szerint
változik: Ki t Körülbelül ×1,4 t
Körülbelül ×2
Megjegyzés
• Amikor a LIVE VIEW/OVF kapcsoló „OVF” állásban van, az intelligens
digitális zoom nem érhető el.
• Amikor az intelligens digitális zoom elérhető (AF módban), a [AF mező]
értéke
(Pont).
• Amikor az intelligens digitális zoom elérhető, a [Mérésmód] értéke
(Több mezős).
• Amikor a Minőség kapcsoló
(RAW) vagy
(RAW & JPEG)
állásban van, az intelligens digitális zoom nem érhető el.
75
A vaku használata
Sötét helyen a vaku használatával a tárgyat fényesen fényképezheti
le, valamint a vaku segít a fényképezőgép beremegésének
megelőzésében. Ha nappal szemben fényképez, a vaku segítségével
megvilágíthatja a hátulról megvilágított tárgyat.
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A vaku felugrik.
• AUTO vagy Helyszínválasztás
módban a vaku automatikusan
felugrik, ha a környezeti fény nem
elegendő, vagy ha a tárgy hátulról
van megvilágítva. A beépített vaku
akkor sem ugrik fel, ha megnyomja
a gombot.
2 Miután a vaku töltése véget
ért, fényképezze le a tárgyat.
villog: A vaku töltődik. Amikor a jel
villog, akkor nem lehet kioldani a zárat.
világít: A vaku fel van töltve
és elsütésre kész.
• Ha félig lenyomja az exponáló
gombot sötétben és autofókusz
üzemmódban, lehet, hogy a vaku
elvillan a könnyebb fókuszálás
kedvéért (AF segédfény).
(Vakutöltés) jel
Fényképezési technikák
• Az objektív vagy annak árnyékolója kitakarhatja a vaku fényét,
és árnyék jelenhet meg a képen. Vegye le az objektív árnyékolóját.
• A tárgyat 1 méterről vagy nagyobb távolságról fényképezze.
Megjegyzés
• Ne tartsa a fényképezőgépet a vakujánál fogva.
76
A vaku hatótávolsága
A vaku hatótávolsága a rekesznyílás értéktől és az ISO
érzékenységtől függ. Tekintse meg az alábbi táblázatot.
Rekesznyílás
F2.8
ISOAUTO 1,4–8,6 m
beállítás 100
1–4,3 m
F4.0
F5.6
1–6 m
1–4,3 m
1–3 m
1–2,1 m
200
1–6 m
1–4,3 m
1–3 m
400
1,4–8,6 m
1–6 m
1–4,3 m
800
2–12 m
1,4–8,6 m
1–6 m
1600
2,8–17 m
2–12 m
1,4–8,6 m
3200
4–24 m
2,8–17 m
2–12 m
A fényképezésfunkció használata
Az AF segédfény
• Az AF segédfény nem működik, amikor az [Autofókusz mód]
beállítás értéke
(Folyamatos AF), vagy ha a tárgy mozog
(Automatikus AF) közben. (A
vagy
kijelzés kigyullad.)
• Előfordulhat, hogy az AF segédfény nem működik 300 mm-es vagy
nagyobb fókusztávolságnál.
• Külső vaku használatakor a külső vaku AF segédfényét használja.
Az AF-segédfény kikapcsolása
MENU gomb t
2 t [AF segédfény] t [Ki]
Vörösszem csökkentés használatához
A vörösszem csökkentés csökkenti a vörösszem-hatást azzal,
hogy vaku használatakor fényképezés előtt néhányszor gyengén
felvillantja a vakut.
MENU gomb t
1 t [Vörösszem cs.] t [Be]
Megjegyzés
• A vörösszem csökkentés csak a beépített vaku használatakor áll rendelkezésre.
77
A vaku üzemmód kiválasztása
Fn gomb t [Vaku üzemmód] t Válassza ki a kívánt
beállítást.
(Vaku ki)
A vaku nem fog működni, még ha a beépített vaku fel is
ugrik. Nem választható az üzemmódtárcsa P, A, S vagy
M állásában.
(Autom. vaku)
Sötétben és fénnyel szemben villan. Nem választható
az üzemmódtárcsa P, A, S vagy M állásában.
(Derítő vaku)
Amikor a beépített vaku felnyílik, mindig villan.
(Lassú szinkron) Amikor a beépített vaku felnyílik, mindig villan. A lassú
szinkron fényképezés a lassú zársebességgel lehetővé
teszi, hogy mind a tárgy, mind a háttér képe tiszta legyen.
(Hátsó szinkron) Amikor a beépített vaku felnyílik, mindig villan
közvetlenül az expozíció befejezése előtt.
(Vezeték nélk.)
Elvillantja a külső vakut (nem mellékelt), mely nem
része a fényképezőgépnek, és attól távol van (vezeték
nélküli vakuvillantás).
Fényképezési technikák
• Ha épületen belül vagy sötétben fényképez, a lassú szinkron
segítségével világos képet készíthet emberekről és a hátérről.
• A hátsó szinkron segítségével természetes képet készíthet egy
mozgó tárgy csóvájáról, például egy mozgó kerékpárról vagy egy
sétáló személyről.
Fényképezés vezeték nélküli vakuval
Egy külső vezeték nélküli vakuval (nem mellékelt) vezeték nélkül
sütheti el a vakut, amikor a külső vaku nincs csatlakoztatva
a fényképezőgéphez. A vaku helyzetének módosításával
háromdimenziós hatást érhet el a fény és árnyék tárgyon való
kihangsúlyozásával.
A fényképezés részleteivel kapcsolatban olvassa el a vaku kezelési
útmutatóit.
78
Fn gomb t [Vaku üzemmód] t
(Vezeték nélk.)
• Egy elővakuzás-teszthez emelje fel a vakut, és nyomja meg
a AEL gombot a fényképezőgépen.
Megjegyzés
• A vezeték nélküli vakus fényképezés után kapcsolja ki a vezetéknélkülivakuüzemmódot. Ha a beépített vakut használja, miközben a vezeték nélküli vaku
üzemmódja még be van kapcsolva, akkor az hibás vakuexpozíciókat
eredményez.
• Változtassa meg a külső vaku csatornáját, amikor egy másik fotós vezeték
nélküli vakut használ a közelben, és az ő beépített vakuja működésbe hozza
az ön vakuját. A külső vaku csatornájának megváltoztatásáról a hozzá
mellékelt kezelési útmutatóban található részletes leírás.
A fényképezésfunkció használata
Az AEL gomb beállítása
Vezeték nélküli vaku használatakor ajánlott, hogy az [AEL gomb]
(121. oldal) [AEL tartás] értékre legyen állítva az
Egyéni
menüben.
79
A kép fényerejének módosítása
(expozíció, vakukompenzáció, mérés)
Fényképezés rögzített fényerővel (AE rögzítés)
Amikor nappal szemben vagy ablaknál fényképez, lehet, hogy az
expozíció nem lesz megfelelő a tárgy számára a tárgyra eső fény és
a háttérfény erejének különbsége miatt. Ilyen esetekben használja
a fénymérőt a tárgy egy olyan pontján, amely eléggé világos,
és rögzítse az expozíciót fényképezés előtt. A tárgy fényerősségének
csökkentéséhez irányítsa a fényképezőgépet egy olyan pontra, amely
világosabb a tárgynál, és a fénymérő segítségével rögzítse a teljes
kép expozícióját. A tárgy fényerősségének növeléséhez irányítsa
a fényképezőgépet egy olyan pontra, amely sötétebb a tárgynál,
és a fénymérő segítségével rögzítse a teljes kép expozícióját.
Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan készíthet világosabb képet
egy tárgyról a (Pontszerű) használatával.
A rögzített expozíció pontja.
1 Fn gomb t [Mérésmód] t
(Pontszerű)
2 Állítsa be a fókuszt azon a részen, amelyen rögzíteni
kívánja az expozíciót.
Az expozíció akkor kerül rögzítésre, amikor a fókusz be lett állítva.
80
3 Az expozíció rögzítéséhez
nyomja meg az AEL gombot.
Megjelenik az
(AE rögzítésjel).
AEL gomb
4 Az AEL gomb nyomva tartása mellet fókuszáljon
a tárgyra, és készítse el a képet.
Egy kép expozíciójának ellenőrzése
Tartsa lenyomva az AEL gombot,
és helyezze a pontmérő kört arra
a pontra, ahol a fény elüt a tárgytól.
A mérőjelző az expozíciókülönbség
fokát jelzi. A nulla a rögzített expozíció.
A negatív irányba való eltolás (–)
sötétebbé teszi a képet, míg a pozitív
irányba való eltolás (+) világosítja
a képet.
Ha a kép túl világos vagy túl sötét
a megfelelő expozíció eléréséhez,
a b vagy a B jelenik meg vagy
villog a jel végén.
A pontszerű fénymérési kör
A fényképezésfunkció használata
• Ha továbbra is ugyanazzal az expozíciós értékkel fényképez, nyomja
meg és tartsa lenyomva az AEL gombot a fényképezés után.
A beállítást visszaáll, amikor elengedi a gombot.
81
A fényerő-kompenzáció használata a teljes képre
(expozíciókompenzáció)
A felvételmód M kivételével az expozíciót a fényképezőgép
automatikusan határozza meg. (Automatikus expozíció)
Az automatikusan megállapított expozíció alapján elvégezheti az
expozíciókompenzációt az expozíció pozitív vagy negatív irányba
történő tetszőleges eltolásával. A teljes kép világosabbá tehető
a pozitív irányba való eltolással. A teljes kép sötétebb lesz a negatív
irányba való eltolással.
Állítsa – irányba
1 Nyomja meg a
Alapexpozíció
Állítsa + irányba
gombot.
gomb
• Az expozíciókompenzáció
képernyője megjelenik
a kereső módban.
2 Állítsa be az expozíciót
a vezérlőtárcsával.
+ irányba (túlexponálás):
Kivilágosítja a képet.
– irányba (alulexponálás):
Elsötétíti a képet.
Standard expozíció
3 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
82
Fényképezési technikák
• Módosítsa a kompenzáció szintjét a rögzített kép ellenőrzésével.
• Belövéses fényképezés használatával több képet készíthet úgy, hogy
az expozíció el van tolva pozitív vagy negatív irányba (97. oldal).
A fényképezésfunkció használata
83
Rögzítés a hisztogram használatával a kijelző figyelése közben
A képpontok
száma
A hisztogram a fényerősség eloszlási
görbéje, amely megmutatja, hogy
egy bizonyos fényerősséghez hány
képpont tartozik a képen.
Sötét
Világos
Az expozíciókompenzáció módosítja
a hisztogramot. A jobb oldalon egy
példa látható.
A pozitív expozíciókompenzációval
a teljes kép kivilágosodik, azaz
a hisztogram a világos oldal felé
(jobbra) eltolódik. Ha az
expozíciókompenzáció negatív,
akkor a hisztogram balra tolódik el.
A hisztogram mindkét vége egy
nagyon sötét vagy nagyon világos
területet jelenít meg. Ezeket
a területeket nem lehet később
visszaállítani számítógéppel.
Ha szükséges, akkor módosítsa az
expozíciót, majd fényképezzen újra.
Megjegyzés
• A Live view módban megjelenített hisztogram nem a véglegesen felvett
képet jelzi. Az az éppen figyelt kép körülményeit jelzi. A hisztogram eltérő
a rekesznyílástól stb. függően.
• A hisztogram eltér a felvétel és a lejátszás között a következő esetekben:
– Vaku használatakor.
– Ha a tárgy intenzitása alacsony, például éjszakai tájképnél.
84
A vaku fényerejének módosítása (Vaku kompenzáció)
Amikor a vakuval fényképez, akkor külön beállíthatja a vaku
fényerejét anélkül, hogy az expozíciókompenzációt módosítaná.
Csak azon fő tárgy expozícióját tudja módosítani, amely a vaku
hatótávolságán belül van.
MENU gomb t
1 t [Vaku kompenz.] t Válassza
ki a kívánt beállítást
• + irányba: Növeli a vakuszintet.
– irányba: Csökkenti a vakuszintet.
Expozíciókompenzáció és vakukompenzáció
Az expozíciókompenzáció megváltoztatja a zársebességet, a rekesznyílást és
az ISO-érzékenységet (amikor az [AUTO] van kiválasztva) a kompenzáció
elvégzéséhez. A vaku használata esetén a vaku fényének mennyisége
is megváltozik.
Azonban a vakukompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja.
A fényképezésfunkció használata
Megjegyzés
• Ha módosította a vakuszintet, a
jel jelenik meg az LCD-képernyőn/
keresőben, amikor a beépített vakut felnyitja. Módosítás után ne felejtse
el visszaállítani az eredeti értéket.
• Előfordulhat, hogy a pozitív hatás nem látható, ha a tárgy a vaku
hatótávolságának határa környékén van. Ha a tárgy túl közel van,
akkor előfordulhat, hogy a negatív hatás nem látható.
85
A vakuvezérlés üzemmódjának kiválasztása
a vakufény mennyiségének beállításához
(vaku vezérlés)
MENU gomb t
1 t [Vaku vezérlés] t Válassza
ki a kívánt beállítást
ADI vaku
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, figyelembe
véve a fókusztávolság-információt és az elővakuzás
fénymérési adatait. Ez a módszer pontos
vakukompenzáció használatát teszi lehetővé,
gyakorlatilag semmilyen, a tárgyról visszaverődő
fény okozta hatás nélkül.
Elő-vaku TTL
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, csak az
elővakuzás fénymérési adatait véve figyelembe. Ez az
üzemmód érzékeny a tárgyakról visszaverődő fényekre.
ADI: Advanced Distance Integration (Mesterfok Távolság Integráció)
TTL: Through The Lens (Objektíven át)
• Amikor az [ADI vaku] ki van választva, távolságjeladóval
rendelkező objektív használatával pontosabb vakukompenzációt
végezhet el pontosabb távolságadatok használatával.
Megjegyzés
• Amikor a tárgy és a (nem mellékelt) külső vaku közötti távolság nem
határozható meg, (vezeték nélküli vakus fényképezés külső vaku (nem
mellékelt) segítségével; fényképezés nem a fényképezőgépen lévő vakuval
kábel segítségével, fényképezés makró ikervakuval vagy körvakuval stb.),
akkor a fényképezőgép automatikusan az Elő-vaku TTL üzemmódot választja ki.
• A következő esetekben a [Elő-vaku TTL] beállítást válassza ki, mivel
a fényképezőgép nem képes vakukompenzációt végrehajtani az ADI vakuval.
– Széles panel van csatlakoztatva a HVL-F36AM vakuhoz.
– Diffúzort használnak a vakus fényképezéshez.
– Expozíciós tényezővel rendelkező szűrőt, például ND szűrőt használnak.
– Teleobjektívet használnak.
• ADI vaku csak távolságjeladót tartalmazó objektívvel kombinálva vehető
igénybe. A távolságjeladóval rendelkező objektív meghatározásához
tanulmányozza az objektívhez mellékelt kezelési útmutatót.
86
Egy tárgy fényerőmérés-módjának kiválasztása
(Mérésmód)
Fn gomb t [Mérésmód] t Válassza ki a kívánt módot.
(Több mezős)
Ez a mód a fényerőt minden területen méri, miután
a teljes területet szétosztotta több kisebb területre,
és meghatározza a teljes kép megfelelő expozícióját.
(Középre súlyoz.) Ez az üzemmód a teljes képernyő átlagos fényerősségét
méri meg, miközben kiemeli a képernyő középső
területét.
(Pontszerű)
Ez az üzemmód csak a keret közepén lévő pontszerű
fénymérési körben méri meg a fényt.
Fényképezési technikák
A fényképezésfunkció használata
• Általános fényképezéshez használja a (Több mezős) lehetőséget.
• Ha olyan tárgyat fényképez, mely erősen kontrasztos
a fókuszmezőben, mérje meg a fényerőt pontszerű méréssel
a tárgy azon részén, amelyen megfelelő expozíciót kíván elérni,
majd zárolja az expozíciót, és így készítse el a képet (80. oldal).
87
Az ISO érzékenység beállítása
Az ISO-szám a fényérzékenység (ajánlott expozíciós érték)
mérőszáma. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység.
1 Az ISO képernyő
ISO gomb
megjelenítéséhez nyomja
meg az ISO gombot.
2 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlő v/V gombjával.
• Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a zajszint.
Megjegyzés
• Amikor az ISO [AUTO] értékre van állítva, az ISO automatikusan
a következő értékre áll.
Felvétel üzemmód
ISO
AUTO, Helyszínválasztás A tartománya a módtól függ.
P, A, S
100–400
• Az M módban az [AUTO] beállítás nem érhető el. Ha a rögzítésmódot
M értékre állítja [AUTO] beállítás mellett, akkor az [100] értékűre változik.
Állítsa be az ISO értékét a fényképezés körülményeinek megfelelően.
88
Színtónusok beállítása
(Fehéregyensúly)
A tárgy színtónusa a fényforrás jellemzőitől függően változik.
Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogyan változik a színtónus
a különböző fényforrások esetén, összehasonlítva egy fehér,
napfénnyel megvilágított tárggyal.
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér
Kékes
Zöldes
Vöröses
Időjárás/
megvilágítás
A fény
tulajdonsága
Megjegyzés
• Ha az egyetlen fényforrás egy higany- vagy egy nátriumlámpa,
a fényképezőgép nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt
a fényforrás jellege miatt. Ilyenkor használja a vakut.
A fehéregyensúly módosítása egy adott fényforrásnak
megfelelően (Automatikus/Egyéni fehéregyensúly)
A fényképezésfunkció használata
A fehéregyensúly egy olyan funkció, amellyel beállíthatja a színtónust
nagyonjából olyanra, amilyennek a valóságban látja. Használja ezt
a funkciót, ha a kép színtónusa nem olyan, amilyennek látni szeretné,
vagy ha szándékoltan módosítani kívánja a színtónust, mintegy
művészi kifejezőeszközként használva azt.
Fn gomb t [Fehéregyensúly] t Válassza ki a kívánt
beállítást.
• Amikor az [AWB] nincs kiválasztva, finoman módosíthatja
a színtónust a b/B lehetőséggel a vezérlőn. A + felé állítva
a kép vörösebb lesz, míg a – irányba állítással a kép kékes lesz.
89
AWB (Automatikus FE) A fényképezőgép automatikusan felismeri
a fényforrást, és módosítja a színtónusokat.
(Nappali fény)
(Árnyék)
(Felhős)
Ha kiválaszt egy adott fényforráshoz tartozó
lehetőséget, a színtónusok az adott fényforrásnak
megfelelően kerülnek módosításra (Egyéni
fehéregyensúly).
(Izzó)
(Fénycső)
(Vaku)
Fényképezési technikák
• Használja a fehéregyensúly belövése funkciót, ha nem áll
rendelkezésre a megfelelő szín a kiválasztott lehetőségben
(99. oldal).
• Amikor az [5500K] (Színhőmérséklet) vagy a [00] (Színszűrő)
lehetőséget választja, az értéket a kívánt értékre módosíthatja (lent).
• Ha a
(Egyéni) pontot választja, regisztrálhatja a beállítást
(91. oldal).
Színhőmérséklet és szűrőeffektus beállítása
(Színhőmérséklet/Színszűrő)
Fn gomb t [Fehéregyensúly] t [5500K]
(Színhőmérséklet) vagy [00] (Színszűrő)
• A színhőmérséklet kiválasztásához válassza ki az értéket
a b/B gombokkal.
• A színszűrő kiválasztásához válassza ki a kompenzáció irányát
a b/B gombokkal.
Megjegyzés
• Mivel a színmérőket filmes fényképezőgépekhez tervezték, az értékek
eltérnek fénycsöves/nátrium-/higanylámpák esetén. Ajánlott az egyéni
fehéregyensúly használata vagy tesztkép készítése.
90
5500K*1
Beállítja a fehéregyensúlyt a színhőmérséklet alapján.
(Színhőmérséklet) Minél nagyobb a szám, annál pirosabb a kép, és minél
kisebb a szám, annál kékebb a kép.
00*2 (Színszűrő)
*1
*2
A CC (Color Compensation) szűrő hatását éri el.
A beállított színhőmérsékletet alapként használva a szín
G (Green) vagy M (Magenta) irányba kompenzálható.
Az érték az aktuálisan kiválasztott színhőmérséklet értéke.
Az érték az aktuálisan kiválasztott színszűrő értéke.
Színtónusok regisztrálása (Egyéni fehéregyensúly)
Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehéret olyan
helyszínen, ahol a környezeti fény különböző típusú fényforrásokból
áll, egyéni fehéregyensúly használata ajánlott.
2 Válassza ki a [
SET] lehetőséget a vezérlőn
található b/B gombokkal.
3 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy a fehér terület
teljesen lefedje a pontszerű fénymérési kört,
és nyomja le az exponáló gombot.
A zár kattan, és megjelennek a kalibrált értékek
(Színhőmérséklet és Színszűrő).
A fényképezésfunkció használata
1 Fn gomb t [Fehéregyensúly] t
4 Nyomja meg a vezérlő közepét.
A képernyő visszatér a felvételi információs képernyőre a rögzített
egyéni fehéregyensúly megtartása mellett.
• Az ennél a műveletnél mentett egyéni fehéregyensúly addig marad
érvényben, amíg új beállítást nem ment.
91
Megjegyzés
• Az „Egyéni fehéregyensúly hiba” üzenet azt jelzi, hogy az érték az elvárt
tartományon kívülre esik. (Például a vakut nagyon közeli tárgy esetében
használja vagy egy élénk színű tárgy van a keretben.) Ha menti ezt az értéket,
a
jel sárgára vált az LCD képernyőn lévő felvételi információ kijelzőn.
Így is fényképezhet, de javasoljuk, hogy újra állítsa be a fehéregyensúlyt egy
pontosabb értékre.
Egyéni fehéregyensúly-beállítás behívása
Fn gomb t [Fehéregyensúly] t
(Egyéni)
Megjegyzés
• Ha a vakut is használja, amikor az exponáló gombot lenyomja, akkor
a vaku fényének figyelembe vételével menti az egyéni fehéregyensúlyt.
A továbbiakban vakuval készítsen képeket.
92
Képfeldolgozás
A kép fényerejének javítása (D-tartomány optimalizáló)
Fn gomb t [D-tartomány opt.] t Válassza ki a kívánt
beállítást.
(Ki)
Nincs optimalizálás.
Ha a tárgy és a háttér között éles fény/árnyékkülönbség van, mely gyakori a napon történő
fényképezésnél, a fényképezőgép gyengíti a
kontrasztot a teljes képen, így hozva létre megfelelő
fényerősségű és kontrasztú képet.
(Mesterfok)
A kép kis részekre való felosztásával a fényképezőgép
megelemzi a fény és árnyék kontrasztját a tárgy és
a háttér között, így eredményezve optimális fényerejű
és árnyaltságú képet.
• A D-tartomány optimalizáló
(Mesterfok) beállítása nincs
hatással a RAW-fájlokra. A képeket az „Image Data Converter
SR” D-tartomány optimalizáló funkciójával javítsa ki.
A kívánt képfeldolgozás beállítása (Saját beállítás)
MENU gomb t
1 t [Saját beállít.] t Válassza
ki a kívánt beállítást.
• Ha módosítani kívánja a (kontrasztot), a (telítettséget) vagy
az
(élességet), válassza ki a kívánt elemet a b/B gombbal, majd
módosítsa az értéket a v/V gombbal.
(Normál)
Gazdag árnyalatokkal és gyönyörű színekkel adja
vissza a különböző helyszíneket.
(Élénk)
Kiemeli a telítettséget és kontrasztot a színgazdag
és mély érzelmi benyomást keltő képeken, például
virágokon, tavaszi tájon, kék égen, óceánon.
(Portré)
Bőr lágy tónusainak megragadásához; ideális
a portrékészítéshez.
(Tájkép)
Kiemeli a telítettséget, kontrasztot és élességet;
életteli, friss hangulatú helyszínekhez. A távoli tájat
is kiemeli.
A fényképezésfunkció használata
(Normál)
93
(ÉjszakaiLátk.)
Csillapítja a kontrasztot éjjeli jelenetek élethűbb
visszaadásához.
(Naplemente)
Szépen visszaadja a lenyugvó nap színpompáját.
(Fekete-fehér)
Fekete-fehérben rögzíti a képeket.
(AdobeRGB)
Képek AdobeRGB színtérben való rögzítéséhez.
A (kontraszt), a (telítettség) és az
minden Saját beállítás esetén.
(élesség) módosítható
(Kontraszt)
A fény és árnyék különbsége egy képen (árnyaltság).
Erősebb kontrasztú képhez növelje az értéket.
Lágyabb eredményhez csökkentse az értéket.
(Telítettség)
A színek élettelisége. Mély és élénk színekhez
növelje az értéket. Lágyabb eredményhez
csökkentse az értéket.
(Élesség)
A kontúrok elkülönültségének mértéke.
Éles eredményhez növelje az értéket.
Lágyabb eredményhez csökkentse az értéket.
Az AdobeRGB színtér ismertetése
A digitális fényképezőgépeknél általánosan használt sRGB-vel
összehasonlítva az AdobeRGB színtérnek szélesebb
a színreprodukálási tartománya. Ha a kép kinyomtatása a fő cél,
különösen amikor a tárgy nagy része élénk zöld vagy piros, akkor
az AdobeRGB hatásosabb a többi sRGB színes üzemmódnál.
• A kép fájlneve „_DSC”-vel kezdődik.
Megjegyzés
• A helyszínválasztás használatakor nem módosíthatók a Saját beállítás
opció beállításai.
•A
(Fekete-fehér) kiválasztása esetén nem módosítható a telítettség.
•
(AdobeRGB) színkezelést és DCF2.0 színteret támogató
alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz. A színkezelést nem támogató
alkalmazások és nyomtatók nem mindig adják vissza hűen a színeket.
• Ha
(AdobeRGB) -felvételeket nem AdobeRGB-kompatibilis
készülékeken vagy a fényképezőgépbe épített LCD képernyőn néznek,
a képek kis telítettségűnek tűnnek.
94
Képtovábbítási mód
kiválasztása
A fényképezőgép öt képtovábbítási móddal rendelkezik, például az
egyképes és a folyamatos. Használja szükség szerint.
Egy kép készítése
Ez a mód normál képkészítéshez használandó.
gomb t
(Egyképes tovább.)
Folyamatos fényképezés
A kamera folyamatosan rögzíti a képeket a következő sebességgel*.
DSLR-A300
Live view üzemmód
Másodpercenként
legfeljebb 2 kép
Másodpercenként
legfeljebb 2 kép
Kereső mód
Másodpercenként
legfeljebb 2,5 kép
Másodpercenként
legfeljebb 3 kép
* Saját mérési feltételet. A folyamatos fényképezés sebessége lassabb,
a fényképezési feltételektől függően.
1
gomb t
(Folyamat.tovább.)
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
• Az exponáló gomb lenyomva tartása esetén a fényképezőgép
folyamatosan fényképez.
• A folyamatosan felvehető képek száma megjelenik.
A fényképezésfunkció használata
DSLR-A350
95
A folyamatos felvételek maximális száma
A folyamatos fényképezéssel felvehető képek száma felülről korlátozott.
Finom/Normál*
Nincs korlát (amíg a memóriakártya meg nem telik)
RAW & JPEG
3 kép
RAW
4 kép (DSLR-A350)/6 kép (DSLR-A300)
* A rögzítés lassabbá válik a negyedik és az azt követő képek esetén.
Az önkioldó használata
A 10 másodperces önkioldó akkor használatos, amikor a fotós is jelen
kíván lenni a képen, míg a 2 másodperces önkioldó a fényképezőgép
beremegésének csökkentésére alkalmas.
1
gomb t
időtartamot
•A
(Önkioldó) t Válassza ki a kívánt
utáni szám az aktuálisan kiválasztott másodpercek száma.
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
• Amikor az önkioldó be van kapcsolva, hangjelek és az önkioldó fénye
jelzi ezt a tényt. A kioldás előtt az önkioldó fénye gyorsabban villog,
és ezt követi a hangjelzés is.
Az önkioldó törlése
Az aktivált önkioldó törléséhez nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Ha a kereső használatával készít képet, használja a szemlencse fedelét (25. oldal).
96
Képek készítése eltolt expozícióval (Expozíció belövés)
Alapexpozíció
– irány
+ irány
1
gomb t Kívánt belövés t Kívánt belövés lépése
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
A belövéskor az első képkockánál állítja be az alap expozíciót.
*
Egymás után három felvételt készít a kiválasztott
(Belövés: Folyam.) lépésnyi expozícióeltolással.
Nyomja le és addig tartsa nyomva az exponáló gombot,
amíg a felvételkészítés leáll.
*
Egymás után három felvételt készít a kiválasztott
(Belövés: Egyszer) lépésnyi expozícióeltolással.
Képkockánként nyomja meg az exponáló gombot.
* Az
/
A fényképezésfunkció használata
A belövéses rögzítés lehetővé teszi több kép készítését,
de mindegyiket különböző expozíciós értékkel. Ez a fényképezőgép
automatikus belövéses funkcióval rendelkezik. Adja meg az eltérés
(lépések) értékét az alapexpozícióhoz képest, és a kamera rögzítés
közben automatikusan eltolja az expozíciót. A rögzítés után
kiválaszthatja azt a képet, amelyik a megfelelő fényerősséggel készült.
jelzővel együtt megjelenő _._ EV az aktuálisan kiválasztott lépés.
Megjegyzés
• Ha az üzemmódtárcsa M értéken áll, az expozíció a zársebesség módosításával
változik. Ha az expozíciót a rekesznyílás módosításával kívánja eltolni,
nyomja meg és tartsa lenyomva az AEL gombot.
• Ha az expozíciót módosítja, akkor az a kompenzált értéknek megfelelően
tolódik el.
• A belövés nem használható, ha a rögzítés módja AUTO vagy Helyszínválasztás.
97
Az EV skála a belövéses fényképezésnél
Háttérbelövés
Vakubelövés
0,3-es lépés, három felvétel 0,7-es lépés, három felvétel
Expozíciókompenzáció 0 Vakukompenzáció –1,0
LCD-képernyő
(Live view mód)
LCD-képernyő
(Kereső mód)
A felső sorban látható.
Az alsó sorban látható.
Kereső
• Háttérbelövéses* fényképezésnél az EV skála az LCD-képernyőn/
keresőben is megjelenik, viszont vakubelövéses fényképezésnél
nem jelenik meg.
• Amikor a belövéses fényképezés elkezdődik, a már felvett
képeket jelző indexek elkezdenek egyesével eltűnni.
• Ha egyszeri belövés van kiválasztva a kereső módban, és az
exponáló gombot félig lenyomják, majd elengedik, akkor
háttérbelövéses fényképezésnél „br 1”, vaku belövéses
fényképezésnél „Fbr 1” jelenik meg. Amikor a belövéses
fényképezés elkezdődik, a szám a következő kép száma lesz,
például „br 2”, „br 3”.
* Háttérfény: A vaku fényétől eltérő minden olyan fény, amely
a helyszínt hosszabb ideig megvilágítja, például természetes fény,
villanykörte vagy fénycső fénye.
98
Fényképezés eltolt fehéregyensúllyal (FE belövés)
A kiválasztott fehéregyensúlytól és a színhőmérséklettől/színszűrőtől
függően három kép készül.
1
gomb t
(FE belövés) t Válassza
ki a kívánt beállítást.
2 Állítsa be a fókuszt és fényképezze le a tárgyat.
*1
(FE belövés)
*2
A
alatti érték az aktuálisan kiválasztott érték.
Mired: a színhőmérséklet szűrőkben a színkonverziós minőséget kifejező
mértékegység.
A fényképezésfunkció használata
*1
Egymás után három felvételt készít az eltolt
fehéregyensúllyal. Ha a Lo van kiválasztva, az eltolás
mértéke 10 mired*2, ha a Hi van kiválasztva, az eltolás
mértéke 20 mired. Egy ellövéssel három kép készül.
99
A megtekintési funkciók használata
Kép megtekintése
Az utoljára rögzített kép megjelenik az LCD-képernyőn.
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 A vezérlő b/B gombjával választhat ki egy képet.
Visszatérés a felvételi üzemmódba
Nyomja meg ismét az
gombot.
A felvételi adatok kijelzésének átkapcsolása
Nyomja meg a DISP (Kijelző) gombot.
A DISP (Kijelző) gomb minden megnyomásakor a képernyő tartalma
a következők szerint változik.
Megjeleníti az előző vagy
a következő képeket
(legfeljebb öt képet).
Felvételi adatokkal Hisztogramkijelzés
Felvételi
adatokkal
Felvételi adatok
nélkül
Megjegyzés
• A DISP (Kijelző) gomb a felvételi adatok megjelenítését be- és kikapcsolja
más lejátszási üzemmódokban, például a nagyított képernyőn.
100
Álló helyzetben rögzített kép orientációjának módosítása
lejátszáskor
MENU gomb t
2 t [Lejátsz.Kijelz.] t Válassza
a kívánt beállítást.
Megjegyzés
• TV-képernyőn vagy számítógépen akkor is álló helyzetben jelenik meg a kép,
ha ki van választva a [Kézi forgatás] beállítás.
Kép elforgatása
1 Jelenítse meg az
elfordítandó képet, majd
nyomja meg a
(Forgatás) gombot.
gomb
A kép elfordul az óra járásával ellenkező irányba.
További forgatásokhoz ismételje meg a 2 lépést.
• Az elfordított kép később akkor is az elfordított helyzetben
jelenik meg, ha közben kikapcsolja a fényképezőgépet.
Visszatérés a normál lejátszási képernyőhöz
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Amikor az elforgatott képeket számítógépen nézi, a (mellékelt) CD-lemezen
levő „Picture Motion Browser” képes megfelelően megjeleníteni az
elforgatott képeket. A szoftvertől függően azonban előfordulhat, hogy
a képek nem forgathatók el.
A megtekintési funkciók használata
2 Nyomja meg a vezérlő közepét.
101
Képek nagyítása
A képek kinagyíthatók a behatóbb vizsgálathoz. Így kényelmesen
ellenőrizheti a rögzített kép élességét.
1 Jelenítse meg a nagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
gomb
2 Nagyítsa vagy kicsinyítse
a képet a
gombbal.
vagy
• Válassza ki a nagyítandó részletet
a vezérlő v/V/b/B gombjával.
• A vezérlőtárcsával ugyanolyan
nagyítás mellett válthatja képeket.
Amikor több képet rögzít
ugyanolyan beállítással, akkor
összehasonlíthatja azok élességét.
• Valahányszor megnyomja a vezérlő
közepét, a képernyő vált a nagyított
és a teljes képernyős mód között.
gomb
A nagyított lejátszás visszavonása
Nyomja meg a
gombot a normál képmérethez való visszatéréshez.
102
A kép nagyítása az előzőleg kiválasztott pont körül
Kiválaszthatja egy részét a képnek, majd kinagyíthatja az adott részt.
1 Jelenítse meg a nagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
gomb
2 Nyomja meg a vezérlő közepét.
Megjelenik a piros keret.
3 Mozgassa a piros keretet a nagyítani kívánt rész
közepére a vezérlő v/V/b/B gombjával.
vagy a
gombbal nagyítsa vagy kicsinyítse
a piros keretet a nagyítani kívánt terület megadásához.
5 Nyomja meg a vezérlő közepét.
A piros keret közepe ki lesz nagyítva.
• Nyomja meg a vezérlő közepét az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
• A nagyított lejátszás visszavonásához nyomja meg a
gombot.
Nagyítási tartomány
A nagyítási tartomány a következő.
Képméret
Nagyítási tartomány
DSLR-A350
DSLR-A300
L
Körülbelül ×1,1 – ×14
Körülbelül ×1,1 – ×12
M
Körülbelül ×1,1 – ×11
Körülbelül ×1,1 – ×9,1
S
Körülbelül ×1,1 – ×7,2
Körülbelül ×1,1 – ×6,1
A megtekintési funkciók használata
4A
103
Átváltás a képek listájának megjelenítésére
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A képernyő átkapcsol az
indexképernyőre.
2 Nyomja meg többször
a DISP (Kijelző) gombot
a kívánt képernyőformátum
kiválasztásához.
DISP (Kijelző) gomb
• A képernyő a következő sorrendben
vált: 9 kép t 25 kép t 4 kép
Visszatérés az egyképes képernyőhöz
Nyomja meg a
gombot vagy a vezérlő közepét, amikor a kívánt
kép jelenik meg.
Mappa kiválasztása
1 Válassza ki a mappasávot
a vezérlő b/B gombjával,
majd nyomja meg a vezérlő
közepét.
Mappasáv
2 Válassza ki a kívánt mappát a v/V gombbal,
majd nyomja meg a vezérlő közepét.
104
Képek automatikus lejátszása (Diabemutató)
MENU gomb t
2 t [Diabemutató]
Sorban lejátssza a felvett képeket (Diabemutató). A diabemutató
az összes kép bemutatása után automatikusan leáll.
• A vezérlő b/B gombjával tekintheti meg az előző/következő képet.
A diabemutató megállítása
Nyomja meg a vezérlő közepét. Folytatásához nyomja meg ismét.
A diabemutató befejezése menet közben
Nyomja meg a MENU gombot.
A diabemutató képváltásai időközének megadása
MENU gomb t
2 t [Időköz] t Válassza
a másodpercek számát
A megtekintési funkciók használata
105
A rögzített képek információinak
ellenőrzése
A DISP (Kijelző) gomb minden megnyomásakor a képernyő
információi módosulnak (100. oldal).
Alapinformációk kijelzése
Jel
Jelentés
100-0003 Mappa- és fájlszámozás
(134)
DPOF3
Védelem (109)
DPOF-beállítás (144)
Képminőség (115)
Képméret (114)/
Méretarány (115)
Figyelmeztetés az
akkumulátor hátralévő
üzemidejére (14)
1/125
Zársebesség (59)
F3.5
Rekesznyílás (57)
ISO100
ISO-érzékenység (88)
2008 1 1 A felvétel dátuma
10:37AM
3/7
106
Fájlszámozás/összes
kép száma
Hisztogram-kijelzés
A
Jel
Jel
100-0003 Mappa- és fájlszámozás
(134)
-
Védelem (109)
DPOF3
DPOF-beállítás (144)
Képméret (114)/
Méretarány (115)
Figyelmeztetés az
akkumulátor hátralévő
üzemidejére (14)
35mm
Saját beállítás (93)
AWB
Fehéregyensúly
+1
(automatikus, tárolt,
5500K M1 színhőmérséklet,
színszűrő, egyéni) (89)
D-tartomány
optimalizálása (93)
2008 1 1 A felvétel dátuma
10:37AM
3/7
B
Jel
Jelentés
Hisztogram (108)
PAS
Üzemmódtárcsa (45)
M
1/125
Zársebesség (59)
F3.5
Rekesznyílás (57)
ISO100
ISO-érzékenység (88)
–0.3
EV-skála (61, 98)
–0.3
Vaku kompenzáció (85)
Fókusztávolság (152)
Fájlszámozás/összes
kép száma
A megtekintési funkciók használata
Képminőség (115)
Jelentés
Mérésmód (87)
Jelentés
107
A hisztogram megtekintése
Ha a képnek van nagyon világos vagy
nagyos sötét részlete, akkor az adott
részlet villog a hisztogram-képernyőn
(Fényerősségkorlát-figyelmeztetés).
Villog
R (vörös)
Fényerősség
G (zöld)
108
B (kék)
Képek védelme (Védelem)
Megvédheti a képeket a véletlen törlés ellen.
A kijelölt képek védelme/kijelölt képek védelmének
visszavonása
1 MENU gomb t
1 t [Védelem] t [Jelölt képek]
2 A vezérlő b/B gombjával
-
válassza ki a védeni kívánt
képeket, majd nyomja
meg a vezérlő közepét.
3 Más képek védetté tételéhez ismételje meg a 2 lépést.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A vezérlő v gombjával válassza ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Az összes kép védelme/az összes kép védelmének
visszavonása
A megtekintési funkciók használata
A - ikon jelenik meg
a kiválasztott képen.
• A kiválasztás visszavonásához
nyomja meg ismét a vezérlő közepét.
MENU gomb t
1 t [Védelem] t [Minden kép]
vagy [Mind visszavon] t [OK]
109
Képek törlése (Törlés)
Kitörölt kép nem állítható vissza. Ezért jól gondolja meg, hogy töröl-e
egy képet.
Megjegyzés
• A törlésvédett képek nem törölhetők.
A aktuálisan megjelenített kép törlése
1 Jelenítse meg a törölni
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
gomb
2 A vezérlő v gombjával válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A kiválasztott képek törlése
1 MENU gomb t
1 t [Törlés] t [Jelölt képek]
2 A vezérlővel válassza ki
a törölni kívánt képeket,
majd nyomja meg a vezérlő
közepét.
A
ikon jelenik meg
a kiválasztott képen.
Összesen
3 További képek törléséhez ismételje meg a 2. lépést.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
110
5 A vezérlő v gombjával válassza ki az [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A mappában levő összes kép törlése
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a mappasávot
a vezérlő b gombjával.
Mappasáv
válassza ki a törölni kívánt mappát.
4 Nyomja meg a
gombot.
5 A vezérlő v gombjával válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Az összes kép törlése egyszerre
MENU gomb t
[Törlés]
1 t [Törlés] t [Minden kép] t
Megjegyzés
• Eltarthat egy ideig az összes kép [Minden kép] lehetőséggel való törlése.
Javasolt, hogy a képeket számítógépen törölje, vagy a memóriakártyát
a fényképezőgéppel formázza.
A megtekintési funkciók használata
3 Nyomja meg a vezérlő közepét, majd a v/V gombbal
111
A képek megtekintése TV-képernyőn
1 Kapcsolja ki
a fényképezőgépet és a TV-t
is, majd csatlakoztassa
a fényképezőgépet és a TV-t
egymáshoz.
1 A videobemeneti
aljzathoz
Videokábel
2 A VIDEO OUTcsatlakozóhoz
2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és válassza
ki a videobemenetet.
• További információk a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban
találhatók.
3 Kapcsolja be
a fényképezőgépet,
és nyomja meg
gombot.
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV-képernyőn.
Válassza ki a kívánt képet a vezérlő
b/B gombjával.
• A fényképezőgép hátulján található
LCD-képernyő nem kapcsol be.
Vezérlő
gomb
112
A fényképezőgép használata külföldön
Előfordulhat, hogy a videojel-kimenetet át kell kapcsolni, hogy
az megegyezzen az adott TV-rendszerrel.
MENU gomb t
a kívánt beállítást
1 t [Videó kimenet] t Válassza
NTSC
A videojel-kimenetet NTSC üzemmódra állítja be
(pl.: USA, Japán).
PAL
A videojel-kimenetet PAL üzemmódra állítja be
(pl.: Európa).
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong, Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Thaiföld,
Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
A megtekintési funkciók használata
TV-normák
Ha TV-képernyőn akarja megtekinteni a képeket, akkor
videobemeneti aljzattal rendelkező TV-re és videokábelre van
szüksége. A TV normájának (színrendszere) meg kell egyeznie
a digitális fényképezőgép színrendszerével. A következő listában
ellenőrizheti annak az országnak vagy területnek a TVszínrendszerét, ahol a fényképezőgépet használja.
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
113
A beállítások módosítása
A képméret és a képminőség
beállítása
Képméret
MENU gomb t
a kívánt méretet
1 t [Képméret] t Válassza
[Méretarány]: [3:2]
DSLR-A350
L:14M
4592 × 3056 képpont
M:7.7M
3408 × 2272 képpont
S:3.5M
2288 × 1520 képpont
DSLR-A300
L:10M
3872 × 2592 képpont
M:5.6M
2896 × 1936 képpont
S:2.5M
1920 × 1280 képpont
[Méretarány]: [16:9]
DSLR-A350
L:12M
4592 × 2576 képpont
M:6.5M
3408 × 1920 képpont
S:2.9M
2288 × 1280 képpont
DSLR-A300
L:8.4M
3872 × 2176 képpont
M:4.7M
2896 × 1632 képpont
S:2.1M
1920 × 1088 képpont
Megjegyzés
• Ha a [Minőség] pontban RAW-fájlt választ, annak mérete az L-nek felel meg.
Ez a méret nem jelenik meg az LCD-képernyőn.
114
Méretarány
MENU gomb t
a kívánt arányt
1 t [Méretarány] t Válassza
3:2
Hagyományos méretarány.
16:9
HDTV-méretarány.
Minőség
MENU gomb t
beállítást
(RAW)
(RAW & JPEG)
(Normál)
Fájlformátum: RAW (nyers adat)
Ennél a formátumnál nem történik semmilyen digitális
feldolgozás a képeken. Akkor válassza ezt a formátumot,
ha a képeket számítógépen professzionális célokra akarja
használni.
• A képméret a legnagyobb méretre van rögzítve.
A képméretet nem írja ki az LCD-képernyő.
Fájlformátum: RAW (nyers adat) + JPEG
A RAW-kép és a JPEG-kép egyidejűleg készül.
Ez akkor előnyös, amikor két fájlra van szüksége:
egy JPEG-re a megtekintéshez és egy RAW-ra
a szerkesztéshez. A képminőség a [Finom] értékre
van rögzítve, valamint a képméret az [L] méretre.
Fájlformátum: JPEG
A képet JPEG formátumban tömöríti felvételkor. Minél
nagyobb a tömörítési arány, annál kisebb a fájl mérete.
Ez több fájl felvételét teszi lehetővé egy memóriakártyára,
de a képminőség rosszabb lesz.
Megjegyzés
• A képminőség módosítása esetén készíthető képek számával kapcsolatban
további részleteket lásd: 26. oldal.
A beállítások módosítása
(Finom)
1 t [Minőség] t Válassza a kívánt
115
A RAW-fájlokról
A (mellékelt) CD-lemezen lévő „Image Data Converter SR” szoftverre
van szükség a fényképezőgépen felvett RAW-fájlok megnyitásához. Ezzel
a szoftverrel a RAW-fájl megnyitható és egy szokványosabb formátumba,
például JPEG-be vagy TIFF-be konvertálható, továbbá a fehéregyensúlya,
színtelítettsége, kontrasztja stb. módosítható.
• RAW formátumú kép felvétele az alábbi korlátozásokat vonja maga után.
– A RAW-fájl nem nyomtatható ki DPOF (nyomtatás) jelzésű vagy
PictBridge-kompatibilis nyomtatón.
• Csak a D-tartomány optimalizáló
(Normál) beállításának hatásait tudja
ellenőrizni, ha egy RAW formátumban mentett képet játszik le nagyítva.
116
A memóriakártyára történő rögzítés
módjának beállítása
A fájlsorszám képekhez történő hozzárendelése
módjának kiválasztása
MENU gomb t
2 t [Fájlszámozás] t Válassza
a kívánt beállítást
Folyamatos
A fényképezőgép nem álltja vissza a sorszámokat,
és a számokat a fájlokhoz a „9999” eléréséig sorban
hozzárendeli a fájlokhoz.
Visszaállítás
A fényképezőgép a következő esetekben visszaállítja
a sorszámokat, és a fájlokhoz a „0001” értéktől rendeli
a számokat.
–
–
–
–
Amikor a mappaformátum módosul.
Amikor törli a mappában levő összes képet.
Ha kicseréli a memóriakártyát.
Ha formázza a memóriakártyát.
A rögzített képek a memóriakártya automatikusan létrehozott DCIM
mappájában vannak tárolva.
MENU gomb t
2 t [Mappanév] t Válassza
a kívánt beállítást
Normálformátum
Az alapértelmezett mappanévformátum a következő:
mappaszám + MSDCF.
Példa: 100MSDCF
Dátum formátum
Az alapértelmezett mappanévformátum a következő:
mappaszám + É (az utolsó számjegy)/HH/NN.
Példa: 10080405
A beállítások módosítása
A mappanév formázásának kiválasztása
117
Új mappa létrehozása
Létrehozhat új mappát a memóriakártyán a képek rögzítéséhez.
A létrehozott új mappa az aktuálisan használt legnagyobb sorszámnál
eggyel nagyobb sorszámot kap, és a mappa lesz az aktuális
felvételi mappa.
MENU gomb t
2 t [Új mappa]
A rögzítési mappa kiválasztása
Amikor normál formátumú mappa van kiválasztva, és két vagy több
mappa van, akkor kiválaszthatja a képek tárolásához használandó
felvételi mappát.
MENU gomb t
a kívánt mappát
2 t [Mappa kiválaszt]t Válassza
Megjegyzés
• Nem választhatja ki a mappát, ha a [Dátum formátum] van beállítva.
A memóriakártya formázása
Figyelmeztetjük, hogy a formázás visszavonhatatlanul töröl minden
adatot a memóriakártyáról, beleértve a törlésvédett képeket is.
MENU gomb t
1 t [Formázás] t [OK]
• Formázás közben világít a memóriaműködés-jelző. Ne vegye
ki a memóriakártyát, amíg a lámpa világít.
Megjegyzés
• Formázza a fényképezőgépben a memóriakártyát. Ha számítógépen
formázza, akkor a beállított formátum típusától függően előfordulhat,
hogy a kártya nem működik a fényképezőgépben.
• A formázás több percig tarthat, a memóriakártyától függően.
118
A zajcsökkentési beállítások
módosítása
Zajcsökkentés kikapcsolása hosszú expozíciójú
fényképezésnél
Ha az expozíciót egy másodpercre vagy annál hosszabbra állítja
(Fényképezés hosszú expozícióval), akkor a zajcsökkentés annyi ideig
tart, ameddig a zár nyitva volt.
Ez arra szolgál, hogy csökkenjen a hosszú expozícióra jellemző
szemcsézettség. A zajcsökkentés alatt egy üzenet jelenik meg, és nem
készíthető újabb kép. Válassza a [Be] lehetőséget a képminőség
rangsorolásához. Válassza a [Ki] lehetőséget a képkészítés idejének
rangsorolásához.
MENU gomb t
2 t [Hosszú exp.z.cs] t [Ki]
Megjegyzés
• Folyamatos fényképezésnél vagy folyamatos belövésnél akkor sem működik
a zajcsökkentés, ha [Be] értékre van állítva.
Ha 1600 vagy magasabb értékre beállított ISO-val fényképez, akkor
a fényképező csökkenti a magas értékre állított érzékenységnél
keletkező zajt.
Válassza a [Be] lehetőséget a képminőség rangsorolásához. Válassza
a [Ki] lehetőséget a képkészítés idejének rangsorolásához.
MENU gomb t
2 t [Nagy ISO zajcs.] t [Ki]
A beállítások módosítása
Zajcsökkentés kikapcsolása magas
ISO-érzékenységnél
Megjegyzés
• Folyamatos fényképezésnél vagy folyamatos belövésnél akkor sem működik
a zajcsökkentés, ha [Be] értékre van állítva.
119
Annak módosítása, hogy a zár
mikor oldható ki.
Elsőbbség adása a zárás lehetőségének
Ha a zárás lehetőségének akar elsőbbséget adni, akkor válassza
a [Kioldás] lehetőséget, így készíthet fényképet az élesség
beállítása nélkül.
Ha éles képet akar elérni, akkor válassza a [AF] lehetőséget.
MENU gomb t
120
2 t [Elsőbbs.beáll.] t [Kioldás]
Egy gomb vagy tárcsa funkciójának
módosítása
Az AEL gomb vagy funkciójának módosítása
Az AEL gomb a következő funkciók egyikére állítható be:
– A rögzített expozíciós érték megtartása az AEL gomb
lenyomásával a gomb lenyomása alatt ([AEL tartás]).
– A rögzített expozíciós érték megtartása az AEL gomb
lenyomásával a gomb ismételt lenyomásáig ([AEL váltó]).
MENU gomb t
beállítást
1 t [AEL gomb] t Válassza a kívánt
Megjegyzés
• Amíg az expozíciós érték rögzítve van, addig a
látható az LCD-képernyőn
és a keresőben. Vigyázzon, hogy ne állítsa alaphelyzetbe a beállítást.
• A „Tart” és „Vált” beállítás kézi üzemmódban befolyásolja a kézi eltolást
(62. oldal).
Amikor a rögzítési mód értékre M (Kézi expozíció) vagy
P (Programeltolás), akkor beállíthatja a fényképezőgépet, hogy
a módosítható elem (a zársebesség vagy a rekesznyílás-érték) csak
a vezérlőtárcsával legyen kiválasztható.
A kényelmet szolgálja, hogy az általánosan használt értéket választja
az expozíció beállításánál.
MENU gomb t
1 t [VezTárcsaBeáll.] t Válassza
a kívánt beállítást
A beállítások módosítása
A vezérlőtárcsa funkciójának módosítása
121
Egyéb beállítások módosítása
A hang be- és kikapcsolása
Kiválasztja a zár tiltása, az önkioldó visszaszámlálása stb. közben
kiadott hangot.
MENU gomb t
2 t [Audió jelek] t Válassza
a kívánt beállítást
Annak az időnek a beállítása, amely elteltével
a fényképezőgép energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
Beállíthatja azt az időt, amely elteltével a fényképezőgép
energiatakarékos üzemmódba kapcsol (Energiatakarék.).
Az exponáló gomb félig történő lenyomásával a fényképezőgép
visszatér a fényképezési üzemmódba.
MENU gomb t
a kívánt időt
1 t [Energiatakarék.] t Válassza
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép a TV-készülékre van kötve, az itteni beállítástól
függetlenül az energiatakarékos üzemmódba áll 30 perc elteltével.
A dátum beállítása
MENU gomb t
1 t [Dát./Idő beáll.] t Állítsa be
a dátumot és az időt
A nyelv kiválasztása
MENU gomb t
a nyelvet
122
1t[
Nyelv] t Válassza ki
Az LCD-képernyő beállítása
Az LCD-képernyő fényerejének beállítása
MENU gomb t
1 t [LCD fényerő] t Válassza
a kívánt beállítást
• A felvételi információk vagy a lejátszás képernyőjén a fényerőt
a DISP (Kijelző) gomb kissé hosszabb idejű lenyomásával lehet
módosítani.
A kép rögzítése után a kép megjelenítése idejének
beállítása (Auto visszanézés)
A kép elkészülte után rögtön meg is tekintheti azt az LCDképernyőn. Módosíthatjuk a megjelenítés időtartamát.
MENU gomb t
1 t [Auto visszanéz.] t Válassza
a kívánt beállítást
Az LCD-képernyő megjelenése idejének beállítása
Felvétel közben a felvételi információk megjelennek az
LCD-képernyőn. Módosíthatja kijelzésük időtartamát.
MENU gomb t
1 t [Info kijelz.idő] t Válassza
a kívánt beállítást
A beállítások módosítása
Megjegyzés
• Az automatikus visszanézés még akkor sem jeleníti meg a képet függőleges
helyzetben, ha a felvétel ilyen helyzetben készült (101. oldal).
123
Az LCD-képernyő bekapcsolva tartása, amikor
belenéz a keresőbe
Ha az LIVE VIEW/OVF kapcsoló az „OVF” állásba van állítva,
akkor ha belenéz a keresőbe, az LCD-képernyő bekapcsol.
Alapértelmezésben, amikor a keresőbe néz, akkor az LCD-képernyőn
kikapcsol az akkumulátor kímélése érdekében.
Ha bekapcsolva akarja tartani az LCD-képernyőt, amikor belenéz
a keresőbe, válassza a [Ki] lehetőséget.
MENU gomb t
1 t [AutoKiKeresővel] t [Ki]
Megjegyzés
• E menü beállításaitól függetlenül a felvétel-információs kijelző egy beállított
időtartam (alapértelmezett beállításban öt másodperc) után automatikusan
kikapcsol (67. oldal).
124
Visszaállítás az alapértékekre
A fényképezéshez használt funkciók visszaállítása
az alapértelmezett értékekre
Az üzemmódtárcsa P, A, S vagy M állásában visszaállíthatók
a felvételi üzemmód fő funkciói.
MENU gomb t
2 t [Felv.mód.v.áll.] t [OK]
A visszaállítható elemek a következők.
Elemek
Visszaállítás eredménye
Expozíciókompenzáció (82)
±0.0
Mérésmód (87)
Több mezős
Autofókusz mód (72)
AF-A
Képtovábbítási mód (95)
Egyképes tovább.
Fehéregyensúly (89)
AWB (automatikus fehéregyensúly)
Színhőmérséklet/Színszűrő (90)
5500K, 0 színszűrő
5500K
ISO (88)
AUTO
Képméret (114)
L:14M (DSLR-A350)/
L:10M (DSLR-A300)
Méretarány (115)
3:2
Minőség (115)
Finom
D-tartomány opt. (93)
Normál
Saját beállít. (93)
Normál
Vaku üzemmód (78)
Derítő vaku (attól függ, hogy
a beépített vaku ki van-e nyitva)
Vaku vezérlés (86)
ADI vaku
Vaku kompenz. (85)
±0.0
Elsőbbs.beáll. (120)
AF
AF segédfény (77)
Automatikus
Hosszú exp.z.cs (119)
Be
Nagy ISO zajcs. (119)
Be
A beállítások módosítása
Egyéni fehéregyensúly (91)
125
A fényképezőgép főbb funkciónak visszaállítása az
alapértelmezett értékekre
A fényképezőgép fő funkciói itt visszaállíthatók alapértelmezett
értékükre.
MENU gomb t
3 t [AlapértV.állít] t [OK]
A visszaállítható elemek a következők.
Elemek
126
Visszaállítás eredménye
Expozíciókompenzáció (82)
±0.0
Mérésmód (87)
Több mezős
Autofókusz mód (72)
AF-A
A felvételi információk kijelzése (67)
Nagyított kijelzés
Képtovábbítási mód (95)
Egyképes tovább.
Fehéregyensúly (89)
AWB (automatikus fehéregyensúly)
Színhőmérséklet/Színszűrő (90)
5500K, 0 színszűrő
Egyéni fehéregyensúly (91)
5500K
ISO (88)
AUTO
Lejátszási kijelző (100)
Egyképes képernyő
(felvételi adatokkal)
Képméret (114)
L:14M (DSLR-A350)/
L:10M (DSLR-A300)
Méretarány (115)
3:2
Minőség (115)
Finom
D-tartomány opt. (93)
Normál
Saját beállít. (93)
Normál
Vaku üzemmód (78)
Derítő vaku (attól függ, hogy
a beépített vaku ki van-e nyitva)
Vaku vezérlés (86)
ADI vaku
Vaku kompenz. (85)
±0.0
Elsőbbs.beáll. (120)
AF
AF segédfény (77)
Automatikus
Hosszú exp.z.cs (119)
Be
Nagy ISO zajcs. (119)
Be
Egyéni menü
Elemek
Visszaállítás eredménye
Eye-Start AF (65)
Be
AEL gomb (121)
AEL tartás
VezTárcsaBeáll. (121)
Zársebesség
Vörösszem cs. (77)
Ki
Auto visszanéz. (123)
2 másodperc
AutoKiKeresővel (124)
Be
Lejátszási menü
Elemek
Visszaállítás eredménye
Dátum ráírás (145)
Ki
Lejátsz.Kijelz. (101)
Autom forgatás
Diabemutató (105)
3 másodperc
Beállítás menü
Visszaállítás eredménye
LCD fényerő (123)
±0
Info kijelz.idő (123)
5 másodperc
Energiatakarék. (122)
1 perc
Fájlszámozás (117)
Folyamatos
Mappanév (117)
Normálformátum
USB csatlakozás (129, 146)
Háttértároló
Audió jelek (122)
Be
A beállítások módosítása
Elemek
127
Képek megtekintése a számítógépen
Képek másolása a számítógépre
Ebből a részből megtudhatja, hogyan másolhatja a memóriakártyán
lévő képeket az USB-kábellel csatlakoztatott számítógépre.
Ajánlott számítógépes környezet
A következő számítógép-kialakítást javasoljuk a fényképezőgép
képeinek importálásához.
x Windows
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/ Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Nem biztos, hogy szoftvereink kifogástalanul működnek a fent
leírt operációs rendszerek frissített verzióiban és a több operációs
rendszert tartalmazó számítógépeken.
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) kiadást.
USB-aljzat: Szokásos tartozék
x Macintosh
Operációs rendszer (OS) (előre telepített):
Mac OS X (v10.1.3 vagy újabb)
USB-aljzat: Szokásos tartozék
Megjegyzések a fényképezőgép számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
• A működés a fent említett összes ajánlott számítógépes környezetben sem
garantált.
• Ha egyszerre két vagy több USB-eszközt csatlakoztat egyetlen számítógéphez,
akkor a használt USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök, beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• USB-hub vagy -hosszabbítókábel használatakor a működés nem garantált.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
felületre csatlakoztatása teszi lehetővé a legnagyobb sebességű átvitelt, mivel
e fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kommunikáció
nem áll azonnal helyre.
128
1. lépés: A fényképezőgép és a számítógép
összekapcsolása
1 Helyezzen felvételeket tartalmazó memóriakártyát
a fényképezőgépbe.
2 Helyezze be a kellőképpen feltöltött akkumulátort
a fényképezőgépbe, vagy csatlakoztassa
a fényképezőgépet a (nem mellékelt) hálózati
adapterhez/töltőhöz.
• Amikor gyengén feltöltött akkumulátorral másolja képeit
a számítógépre, előfordulhat, hogy a másolás leáll, vagy a képadat
megsérül, ha idő előtt lemerül az akkumulátor egység.
3 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
4 Ellenőrizze, hogy a
2 menü [USB csatlakozás]
pontja [Háttértároló] lehetőségre van-e állítva.
5 Kösse össze
• Az asztalon megjelenik
az AutoPlay varázsló.
1 Az USBaljzathoz
USB-kábel
2 Az USB-
aljzathoz
Képek megtekintése a számítógépen
a fényképezőgépet
és a számítógépet.
129
2. lépés: Képek másolása számítógépre
Windows esetén
Az alábbi példákon a képeket a „My Documents” (Windows Vista
használatakor „Documents”) mappába másoljuk.
1 Kattintson a [Copy pictures to
a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera Wizard] t [OK]
gombra, amint a varázsló
képernyője automatikusan
megjelenik az asztalon.
• Ha nem jelenne meg a varázsló,
kattintson a [My Computer] t
[Removable Disk] lehetőségre.
2 Kattintson duplán a [DCIM] lehetőségre.
• Ebben az esetben a „Picture Motion Browser” segítségével
is importálhat képeket.
3 Kattintson duplán a másolni
kívánt képfájlok mappájára.
A menü megjelenítéséhez
kattintson a jobb
egérgombbal egy képfájlra,
utána pedig kattintson
a [Copy] pontra.
• A képfájlok tárolási célmappájáról
további részleteket a 134. oldalon
olvashat.
130
4 Kattintson duplán
a [My Documents]
(Windows Vista használatakor
a [Documents]) mappára.
Most a menü megjelenítéséhez
a jobb egérgombbal kattintson
a „My Documents” ablakra,
majd kattintson
a [Paste] pontra.
Macintosh esetén
1 Kattintson duplán az újonnan felismert ikonra t
[DCIM] t arra a mappára, ahol a másolni kívánt
képek vannak.
2 Húzza a képfájlokat a merevlemez ikonjára és engedje
el őket.
A képfájlok a merevlemezre másolódnak.
Képek megtekintése a számítógépen
A képfájlok átmásolódnak
a „My Documents” (Windows Vista
használatakor a „Documents”) mappába.
• Ha a célmappa már tartalmaz
a másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor megjelenik a felülírás
megerősítését kérő párbeszédablak.
Amikor felülírja a meglévő képet
az újjal, az eredeti fájl eltűnik.
Ha felülírás nélkül szeretne másolni
képfájlt a számítógépre, módosítsa
a fájlnevet, és utána másolja
át a képfájlt. Vegye azonban
figyelembe, hogy az átírt nevű fájlt
fényképezőgépe esetleg nem fogja
tudni lejátszani (135. oldal).
131
Képek megtekintése
a számítógépen
Windows esetén
Ebben a szakaszban a „My Documents” mappába (Windows Vista
esetén „Documents” mappába) másolt képek megtekintéséhez
szükséges műveletekről olvashat
1 Kattintson a [Start] t
[My Documents]
(Windows Vista esetén
a [Documents]) lehetőségre.
• Ha Windows 2000 rendszert
használ, akkor kattintson
duplán a [My Documents]
ikonra az asztalon.
2 Kattintson duplán a kívánt
képfájlra.
Megjelenik a kép.
Macintosh esetén
A kívánt képfájl megnyitásához kattintson duplán
a merevlemez ikonjára t a kívánt képfájlra.
132
Az USB-kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt műveleteket, mielőtt:
• Kihúzza az USB-kábelt.
• Kiveszi a memóriakártyát.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet.
x Windows esetén
Kattintson duplán a feladattálcán lévő
ikonra, majd kattintson
az
(USB-háttértár) t [Stop] lehetőségre. Hagyja jóvá az eszközt
a megerősítést kérő párbeszédablakban, majd kattintson az [OK] t
[OK] lehetőségre (Windows XP/Vista esetén nem szükséges).
Az eszköz ekkor lekapcsolódik.
x Macintosh esetén
Húzza a meghajtó vagy a memóriakártya ikonját
a „Lomtár” ikonra.
A fényképezőgép lecsatlakozik a számítógépről.
Képek megtekintése a számítógépen
133
Képfájlok tárolási célmappái és fájlnevei
A fényképezőgéppel rögzített képfájlok a memóriakártyán
mappákba vannak rendezve.
Példa: mappanézet a Windows XP rendszerben
AEzen fényképezőgéppel rögzített
képadatokat tartalmazó mappák.
(Az első három számjegy
a mappa sorszáma.)
BDátum formátumban készíthet
mappát (117. oldal).
• Nem rögzíthet/játszhat le képeket
a „MISC” mappában.
• A képfájlok elnevezése a következő.
Az ssss (fájl sorszám) egy 0001
és 9999 közti tetszőleges szám lehet.
A RAW-adatfájl és az annak megfelelő
JPEG-képfájl nevének numerikus
része azonos.
– JPEG-fájlok: DSC0ssss.JPG
– JPEG-fájlok (AdobeRGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-adatfájl (nem AdobeRGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-adatfájl (AdobeRGB):
_DSCssss.ARW
• Előfordulhat, hogy a számítógép nem
jeleníti meg a kiterjesztést.
• A mappákról további információkat
a 117 oldalon olvashat.
134
Számítógépen tárolt képfájlok másolása
memóriakártyára és azok megtekintése
Az alábbi példában a Windows rendszerű számítógépen
alkalmazandó eljárást írjuk le.
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Rename] lehetőségre.
Módosítsa a fájlnevet
a „DSC0ssss” értékre.
Képek megtekintése a számítógépen
Az ssss helyre 0001 és 9999
közötti számot írjon.
• Ha felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak jelenik meg, írjon
be más számot.
• A számítógép beállításától függően
a kiterjesztés is megjelenhet. A képek
kiterjesztése JPG. Ne módosítsa
a kiterjesztést.
• Az 1. lépés nem szükséges,
ha a fényképezőgépe által adott
fájlnevet nem módosította.
135
2 A következő sorrendben
másolja képeit a memóriakártya
mappájába.
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Copy] lehetőségre.
2 A [My Computer] ablakban
kattintson duplán a
[Removable Disk] vagy
[Sony MemoryStick] pontra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal
a [DCIM] mappában levő
[sssMSDCF] mappára, majd
kattintson a [Paste] lehetőségre.
• A sss helyen 100 és 999 közötti
tetszőleges szám állhat.
Megjegyzés
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy nem tud bizonyos képeket
lejátszani.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha a képfájlt számítógéppel
feldolgozták, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével
rögzítették.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy mappát a fényképezőgépével
(118. oldal), majd másolja át a képfájlt.
136
A szoftver használata
A fényképezőgéppel rögzített képek kezeléséhez és feldolgozásához
a következő szoftvereket adjuk: „Picture Motion Browser”,
„Image Data Converter SR”, „Image Data Lightbox SR” stb.
Megjegyzés
• A „Picture Motion Browser” nem fut Macintosh számítógépeken.
Ajánlott számítógépes környezet
x Windows
A „Picture Motion Browser” futtatásához ajánlott környezet
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) kiadást.
Processzor/Memória: Pentium III 500 MHz vagy gyorsabb, 256 MB
RAM vagy több (Ajánlott: Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb és
512 MB RAM vagy több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület – legalább 200 MB
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több, High Color (16-bites szín)
vagy jobb
Képek megtekintése a számítógépen
Javasolt környezet az „Image Data Converter SR Ver.2”/„Image
Data Lightbox SR” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) kiadást.
Processzor/Memória: MMX Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb,
RAM 512 MB vagy több (RAM 1 GB vagy több ajánlott.)
Virtuális memória: 700 MB vagy több
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több, High Color (16-bites szín)
vagy jobb
137
x Macintosh
Javasolt környezet az „Image Data Converter SR Ver.2”/„Image
Data Lightbox SR” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS X (v10.4)
CPU: Power Mac G4/G5 series (1,0 GHz vagy gyorsabb)/
Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy gyorsabb
Memória: 512 MB vagy több (1 GB vagy több ajánlott.)
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több, 32 000 szín vagy több
A szoftverek telepítése
Az alábbi eljárás szerint telepítheti a (mellékelt) szoftvert.
x Windows
• A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be
a számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-lemezt
a CD-meghajtóba.
Megjelenik a telepítési
menüképernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor
kattintson duplán a
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL) t
[Install.exe] pontra.
• Windows Vista rendszeren
megjelenik az automatikus
lejátszási képernyő. Válassza a
„Run Install.exe” pontot, és a
telepítéshez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2 Kattintson a [Install]
(Telepítés) lehetőségre.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
138
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD-lemezt.
A következő szoftverek lesznek telepítve, és megjelennek
a parancsikonok az asztalon.
• Sony Picture Utility
„Picture Motion Browser”
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
A telepítés megtörténtével, az asztalon parancsikon jelenik
meg a szoftverek regisztrálására szolgáló honlaphoz.
A regisztrálást követően biztonságos, gyors és pontos
ügyféltámogatást kaphat.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
• A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-lemezt a CD-meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD-ikonra.
fájlt a merevlemezikonra.
4 Kattintson duplán a mappába bemásolt
[SIDS_INST.pkg] fájlra.
A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő párbeszédablak,
a képernyőn megjelenő utasításokat követve indítsa újra a számítógépet.
Képek megtekintése a számítógépen
3 Másolja át a [MAC] mappában lévő [SIDS_INST.pkg]
139
A „Picture Motion Browser” használata
Megjegyzés
• A „Picture Motion Browser” nem fut Macintosh számítógépeken.
A „Picture Motion Browser”
programmal:
• A fényképezőgéppel készített
képeket importálhatja és
megjelenítheti a monitoron.
• A felvétel dátuma szerint
naptárba rendezheti a képeket
a számítógépen.
• Retusálhatja (vörösszem javítás
stb.), kinyomtathatja, és e-mail
mellékletként elküldheti a képeket,
módosíthatja a felvétel dátumát és
így tovább.
• Kinyomtathatja vagy mentheti a képeket dátummal.
• A képeket CD- vagy DVD-lemezre írhatja.
A „Picture Motion Browser” programról bővebben a „Picture
Motion Browser Guide” című dokumentumban olvashat.
A „Picture Motion Browser Guide” elindításához kattintson
a [Start] t [All Programs] (Windows 2000 esetén a [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t [Picture Motion Browser Guide]
lehetőségre.
A „Picture Motion Browser” indítása
Kattintson duplán a
(Picture Motion Browser) ikonra az asztalon.
Vagy a Start menüből: Kattintson a [Start] t [All Programs]
(Windows 2000 esetén [Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser] lehetőségre.
A „Picture Motion Browser” programból való kilépéshez
kattintson az
gombra a képernyő jobb felső részén.
140
Megjegyzés
• A „Picture Motion Browser” első indításakor megjelenik az Információs
eszköz megerősítést kérő üzenete. Válassza a [Start] pontot. Ez a funkció
a legfrissebb hírekről, szoftverfrissítésekről stb. tájékoztatja Önt. A beállítás
később módosítható.
Képek megtekintése a számítógépen
141
Az „Image Data Converter SR” használata
Megjegyzés
• Ha RAW-adatként menti a képet, akkor a formátuma ARW2.0 lesz.
Az „Image Data Converter SR Ver.2.0” programmal:
• A RAW üzemmódban rögzített képeket módosíthatja, például
árnyalatfinomítással, élesítéssel stb.
• Finomíthatja a képeket a fehéregyensúly, az expozíció, a saját
beállítás stb. használatával.
• Mentheti a számítógépen megjelenített és szerkesztett képeket.
A mentés történhet RAW-adatként vagy általánosan használható
formátumban.
• Az „Image Data Converter SR” programról bővebben az
útmutatóban olvashat.
Az útmutató elindításához kattintson a [Start] t [All Programs]
(Windows 2000 esetén a [Programs]) t [Sony Image Data Suite] t
[Help] t [Image Data Converter SR Ver.2] lehetőségre.
Az „Image Data Converter SR Ver.2.0” indítása
x Windows
Kattintson az „Image Data Converter SR Ver.2.0” ikonra az
asztalon. A Start menüből történő indításhoz kattintson a [Start] t
[All Programs] (Windows 2000 esetén: [Programs]) t [Sony Image
Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.2.0].
A kilépéshez kattintson az
gombra a képernyő jobb felső részén.
x Macintosh
Kattintson duplán az [Application] mappából a [Sony Image Data
Suite] mappában levő [Image Data Converter SR Ver.2] ikonra.
A kilépéshez kattintson a [Quit Image Data Converter SR] (Kilépés
az Image Data Lightbox SR-ből) lehetőségre az [IDC SR] menüben.
142
Az „Image Data Lightbox SR” használata
Az „Image Data Lightbox SR” programmal:
• Megtekintheti és összehasonlíthatja a fényképezőgéppel rögzített
RAW/JPEG-képeket.
• Értékelheti a képeket egy ötös skálán.
• Megjelenítheti a képet az „Image Data Converter SR” programban,
és módosíthatja.
• Az „Image Data Lightbox SR” programról bővebben az
útmutatóban olvashat.
Az útmutató Start menüből történő indításához kattintson
a [Start] t [All Programs] (Windows 2000 esetén [Programs]) t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR]
lehetőségre.
x Macintosh
Kattintson duplán az [Application] mappából a [Sony Image Data
Suite] mappában levő [Image Data Lightbox SR] ikonra.
A kilépéshez kattintson a [Quit Image Data Lightbox SR] (Kilépés az
Image Data Lightbox SR-ből) lehetőségre az [Image Data Lightbox
SR] menüben.
Képek megtekintése a számítógépen
Az „Image Data Lightbox SR” indítása
x Windows
Kattintson duplán az asztalon lévő [Image Data Lightbox SR] ikonra.
A Start menüből történő indításhoz kattintson a [Start] t
[All Programs] (Windows 2000 esetén: [Programs]) t [Sony Image
Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
A kilépéshez kattintson az
gombra a képernyő jobb felső részén.
Megjelenik a gyűjtemény mentésére szolgáló párbeszédablak.
143
Képek nyomtatása
DPOF alkalmazása
A fényképezőgép segítségével meghatározhatja a kinyomtatandó
képeket és a kinyomtatandó képek számát, mielőtt képeket nyomtat
ki egy szaküzletben vagy a saját nyomtatójával. Kövesse az alábbi
eljárást.
A képek nyomtatása után a DPOF-specifikációk megmaradnak.
Javasolt, hogy törölje őket nyomtatás után.
DPOF alkalmazása/törlése a kiválasztott képeken
1 MENU gomb t
1 t [DPOF beállítás] t
[Jelölt képek]
Megjelenik egy kép az egyképes képernyőn.
2 Válasszon ki egy képet a vezérlő b/B gombjával.
3 Válassza ki az oldalak számát a
/
gombbal.
• A DPOF törléséhez állítsa a számot a „0” értékre.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A vezérlő v gombjával válassza ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Megjegyzés
• RAW-adatfájlokon nem alkalmazható a DPOF.
• Tetszőleges számot megadhat 9-ig.
• Ha visszavonja a DPOF-ot, akkor azzal az indexnyomatot is visszavonja.
144
A DPOF alkalmazása/visszavonása minden képen
MENU gomb t
1 t [DPOF beállítás] t [Minden
kép] vagy [Mind visszavon] t [OK]
Képek dátumozása
A képekre rányomtatható a dátum. A dátum elhelyezése (a képen
belül vagy kívül, karakterméret stb.) a nyomtatótól függ.
MENU gomb t
ráírás] t [Be]
1 t [DPOF beállítás] t [Dátum
Megjegyzés
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Indexnyomat létrehozása
Indexnyomat készíthető a memóriakártyán levő összes képről.
MENU gomb t
1 t [DPOF beállítás] t [Index
nyomtat.] t [Index létreh.]
Képek nyomtatása
Megjegyzés
• Az egy lapra nyomtatandó képek száma és a lapok formátuma a nyomtatótól
függ. A RAW-képeket nem lehet kinyomtatni indexnyomatként.
• Az indexnyomat beállítása után készített képeket nem tartalmazza az
indexnyomat. Javasoljuk, hogy közvetlenül a nyomtatás előtt készítsen
indexnyomatot.
• Ha visszavonja a DPOF-ot, akkor azzal az indexnyomatot is visszavonja.
145
Képek nyomtatása úgy, hogy
a fényképezőgépet közvetlenül
egy PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja
Akkor is kinyomtathatja a fényképezőgépén
készült képeket, ha nincs számítógépe. Elég,
ha a fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja. A „PictBridge” a CIPA
szabványon alapszik. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Megjegyzés
• A RAW-adatfájlok nem nyomtathatók ki.
1. lépés: A fényképezőgép beállítása
Megjegyzés
• Javasoljuk, hogy használjon (nem mellékelt) hálózati adaptert/töltőt,
nehogy nyomtatás közben kikapcsoljon a fényképezőgép.
1 MENU gomb t
2 t [USB csatlakozás] t [PTP]
2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és helyezze be
a memóriakártyát, amelyre felvette a képeket.
146
2. lépés: A fényképezőgép csatlakoztatása
a nyomtatóhoz
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgépet
a nyomtatóhoz.
1 Az USBaljzathoz
USB-kábel
2 Az USBaljzathoz
2 Kapcsolja be a fényképezőgépét és a nyomtatót.
Megjelenik a képkiválasztó képernyő.
3. lépés: Nyomtatás
1 A vezérlő b/B gombjával válassza ki a nyomtatni
kívánt képeket, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
2 Ha más képeket is ki akar nyomtatni, ismételje meg
az 1. lépést.
3 Nyomja meg a MENU gombot, és állítsa be az egyes
elemeket.
Képek nyomtatása
• A kiválasztás visszavonásához nyomja meg ismét
a választógomb közepét.
• Az elemek beállításáról bővebben itt olvashat: „PictBridge menü”.
147
4 Válassza a [Nyomtatás] t [OK] lehetőséget,
majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A képet kinyomtatja a nyomtató.
• Miután megjelenik a nyomtatás befejeződését jelző ablak,
nyomja meg a vezérlő közepét.
A nyomtatás visszavonása
Nyomtatás közben a vezérlő közepének megnyomása visszavonja
a nyomtatást. Húzza ki az USB-kábelt, vagy kapcsolja ki
a fényképezőgépet. Ha ismét nyomtatni akar, kövesse a fenti 1–3. lépést.
PictBridge menü
1. oldal
Nyomtatás
Kinyomtatja a kiválasztott képeket. További részletekért lásd: „3. lépés:
Nyomtatás”.
Mennyiség.b.á.
Nyomtatási példányszámként legfeljebb 20-at adhat meg. Minden kiválasztott
kép az itt megadott példányban kerül kinyomtatásra.
148
Papír méret
Automatikus
A nyomtató beállítása
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Elrendezés
Automatikus
A nyomtató beállítása
1db/nincskeret
Keret nélkül, 1 kép/lap
1 db
1 kép/lap
2 db
2 kép/lap
3 db
3 kép/lap
4 db
4 kép/lap
8 db
8 kép/lap
Index
Az összes kiválasztott képet
indexnyomatként nyomtatja ki.
A nyomtatási elrendezést a nyomtató
beállítása határozza meg.
Dátum ráírás
Nap és időpont
A dátumot és időt is a képre
nyomtatja.
Dátum
A képre nyomtatja a dátumot.
Ki
Nem nyomtatja rá a dátumot.
2. oldal
Minden jel törl
Az üzenet megjelenése után válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg
a vezérlő közepét. Eltűnik az összes képről a DPOF-jel. Ha nyomtatás nélkül
vonja vissza a beállításokat, válassza ezt a lehetőséget.
Képek nyomtatása
Minden nyomt.
A memóriakártyán lévő összes képet kinyomtatja. Az üzenet megjelenése
után válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
149
Egyéb
Műszaki adatok
[Super SteadyShot]
Fényképezőgép
Super SteadyShot Kompenzációs
lehetőség
Körülbelül 2,5 EV –
3,5 EV csökkentés
a zársebességben
(a fényképezés
körülményeitől és
a használt objektívtől
függően változhat)
[Rendszer]
Fényképezőgép típusa
Digitális egyaknás
tükörreflexes
fényképezőgép beépített
vakuval és cserélhető
objektívvel
Objektív
Minden α objektív
[Képérzékelő]
A fényképezőgép képpontjainak
teljes száma
DSLR-A350
Kb. 14 900 000 képpont
DSLR-A300
Kb. 10 800 000 képpont
A fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma
DSLR-A350
Kb. 14 200 000 képpont
DSLR-A300
Kb. 10 200 000 képpont
Képformátum
DSLR-A350
23,5×15,7 mm (APS-C
formátum) váltottsoros
letapogatás,
elsődleges szín
DSLR-A300
23,6×15,8 mm (APS-C
formátum) váltottsoros
letapogatás,
elsődleges szín
ISO-érzékenység (ajánlott
expozíciós érték)
AUTO, 100 – 3200
150
Rendszer
Képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
[Porosodásgátló]
Rendszer
Feltöltődésgátló
bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
[Autofókusz-rendszer]
Rendszer
TTL fázisérzékelő
rendszer, CCD soros
érzékelők (9 pont, 8 sor
központi hajszálkeresztérzékelővel)
Érzékenységi tartomány
0 – 18 EV (ISO 100
egyenérték mellett)
AF segédfény
Kb. 1 – 5 m
[Live view]
Típus
Pentatükör döntési
mechanizmus
Képformátum
Kizárólagos képérzékelő
a Live view számára
Mérésmód 1 200 zónás mérés
Fénymérési tartomány
2– 17 EV (több mezős,
középre súlyozott,
pontszerű), (ISO 100-nál
F1,4 objektívvel)
Sebességtartomány
1/4000 másodperctől
30 másodpercig, végtelen
(1/3 EV értékű
lépésenként)
Látótér
0,90
Vakuszinkron sebessége
1/160 másodperc
Rögzített szemszintrendszerű Dachpentatükörrel
[Beépített vaku]
[Kereső]
Típus
Látótér
0,95
Nagyítás
0,74-szoros 50 mm-es
objektívvel végtelennél,
–1 m-1
Betekintési távolság
Körülbelül 20,8 mm
a szemlencsétől, 16,7 mm
a szemlencsekerettől,
–1 dioptriánál (–1 m–1)
Dioptriaállítás
–3,0 – +1,0 m-1
[Expozíció] (keresőmódban)
Fénymérési cella
SPC
Mérésmód 40 részes, méhsejtmintájú fénymérés
Expozíciókompenzáció
±2,0 EV (1/3 EV értékű
lépésenként)
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Ciklusidő
Kb. 4 másodperc
Vaku lefedettsége
18 mm-es optika
(az optika által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció
±2,0 EV (1/3 EV
értékű lépésenként)
[Adathordozó]
CompactFlash-kártya
(TypeI,II), Microdrive,
„Memory Stick Duo”
(Memory Stick Duoátalakítóval
CompactFlashkártyanyíláshoz)
[LCD-képernyő]
LCD-panel 6,7 cm (2,7 típusú)
TFT-meghajtás
Képpontok száma
230 400 (960 × 240)
képpont
Egyéb
Fénymérési tartomány
2–20 EV (4–20 EV
pontszerű fényméréssel),
(ISO 100-nál F1,4
objektívvel)
Vaku GN-szám
GN 12 (méterben,
ISO 100-nál)
[Tápellátás, általános]
Használt akkumulátor
Tölthető akkumulátor
NP-FM500H
151
[Egyéb]
PictBridge kompatibilis
Exif Print
kompatibilis
PRINT Image Matching III
kompatibilis
Méretek
Tömeg
Kb. 130,8 × 98,5 ×
74,7 mm (szé./ma./mé.,
kinyúló részek nélkü)
Kb. 582 g (akkumulátor,
memóriakártya és
váztartozékok nélkül)
Működési hőmérséklet
0 – 40 °C
(Microdrive
használatakor: 5 – 40 °C)
Exif
Exif Ver.2.21
USB-kommunikáció:
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibilis)
BC-VM10
Akkumulátortöltő
Névleges bemeneti feszültség
100 V – 240 V~, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség
8,4 V=, 750 mA
Működési hőmérséklet-tartomány
0 – 40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20 – +60 °C
Befoglaló méretek
Kb. 70 × 25 × 95 mm
(szé./ma./mé.)
Tömeg
152
Kb. 90 g
Tölthető akkumulátor
NP-FM500H
Használt akkumulátor
Lítium-ion akkumulátor
Maximális feszültség
8,4 V=
Névleges feszültség
7,2 V=
Maximális töltőáram
2,0 A
Maximális töltőfeszültség
8,4 V=
Kapacitás
11,8 Wh (1 650 mAh)
Befoglaló méretek
Kb. 38,2 × 20,5 × 55,6
mm (szé./ma./mé.)
Tömeg
Kb. 78 g
A forma és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
A fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge
kisebb, mint egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
fényképezőgépé. Másfélszeres
fókusztávolságú objektívvel
kaphatja meg egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
fényképezőgép fókusztávolságát
és látószögét.
Például, amikor egy 50 mm-es
objektívet helyez fel, az körülbelül
a 35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgép
75 mm-es objektívének felel meg.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel
a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association
(Japán elektronika- és
számítástechnika-ipari
egyesület)) által kiadott
DCF (Design rule for Camera
File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható azonban
az ezzel a fényképezőgéppel
felvett képek lejátszása más
készülékeken, valamint más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
Egyéb
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
,
a „Memory Stick PRO”,
a
, a „Memory
Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”,
a
,
a „Memory Stick PRO-HG
Duo”, a
,
a „Memory Stick Micro”,
a „MagicGate” és a
Sony Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• A Microsoft, Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS,
az iMac, az iBook, a PowerBook,
a Power Mac és az eMac az
Apple Inc védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX,
a Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A CompactFlash a SanDisk
Corporation védjegye.
• A Microdrive a Hitachi Global
Storage Technologies bejegyzett
védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mesterfokú D-tartomány
optimalizáló az
Apical
Limited technológiájával
működik.
• Az ebben az útmutatóban
előforduló további rendszer- és
terméknevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy gyártók
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Azonban a ™ vagy ®
szimbólumokat nem tüntettük
fel minden esetben ebben az
útmutatóban.
153
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal,
próbálja meg a következő megoldásokat. Ellenőrizze a lehetőségeket
a 154 – 164. oldalon. Ha nem boldogul, forduljon Sony forgalmazójához
vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
1
Ellenőrizze a következő elemeket.
2
Távolítsa el az akkumulátort, majd egy perc múlva helyezze
be ismét, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
3
Állítsa vissza a beállításokat (125. oldal).
4
Ha nem boldogul, forduljon Sony forgalmazójához vagy
a helyileg illetékes Sony szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
Az akkumulátort nem lehet behelyezni.
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor végének
segítségével nyomja meg a lezáró kart (13. oldal).
• Ellenőrizze az akkumulátor modellszámát (10. és 15. oldal).
A hátralévő akkumulátor üzemidő kijelzés nem helyes, illetve
elegendő hátralévő akkumulátor üzemidőt jelez ki, de az
akkumulátor túl gyorsan lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen
meleg vagy hideg helyen használják (168. oldal).
• A kijelzett hátralevő üzemidő nem egyezik a ténylegessel.
Teljesen merítse le, majd töltse fel az akkumulátort.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(13. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (15. oldal). Cserélje ki
egy újra.
154
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort (13. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(13. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (15. oldal). Cserélje ki
egy újra.
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Ha adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor
a fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
használja a fényképezőgépet, például nyomja be félig az exponáló
gombot (122. oldal).
Képek felvétele
Semmi sem látható az LCD-képernyőn keresőmódban, noha
a fényképezőgép be van kapcsolva.
• Az alapértelmezett beállításban az LCD-képernyő kikapcsol, ha több
mint öt másodpercig nem nyúlnak a géphez, hogy a lehető legkisebbre
csökkentse az akkumulátor fogyását. Módosíthatja, mennyi ideig
legyen kikapcsolva az LCD-képernyő (122. oldal).
• Az LCD-képernyő ki van kapcsolva. Nyomja meg a DISP (Kijelző)
gombot, hogy bekapcsoljon az LCD-képernyő (36. oldal).
Nem tiszta a kép a keresőben.
• Állítsa be pontosan a dioptriaskálát a dioptriabeállító tárcsa
segítségével (66. oldal).
• A LIVE VIEW/OVF kapcsoló „LIVE VIEW” állásba van kapcsolva.
Állítsa „OVF” állásba (65. oldal).
Egyéb
Nem jelenik meg a kép a keresőben.
Nem készült felvétel.
• Nincs memóriakártya a gépben.
155
A zár nem old ki.
• Ellenőrizze a memóriakártya szabad kapacitását (26. oldal).
Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (110. oldal).
– Cserélje ki a memóriakártyát.
• Nem készíthet képeket, miközben a beépített vaku töltődik
(76. oldal).
• A zár nem oldható ki akkor, amikor a tárgy nem éles (70. oldal).
• Az objektív nincs megfelelően csatlakoztatva. Helyezze fel
megfelelően az objektívet (16. oldal).
• Ha a fényképezőgépet csillagászati távcsőhöz vagy hasonlóhoz
csatlakoztatja, állítsa be az M értéket, és készítse el a képet.
• Olyan tárgyat próbál fényképezni, amely különleges fókuszálást
igényel (71. oldal). Használja a fókuszrögzítést vagy a kézi fókusz
funkciót (71. és 74. oldal).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció (119. oldal). Ez nem hiba.
• RAW üzemmódban fényképez (115. oldal). Mivel a RAW-adatfájl
nagy, a RAW üzemmódú fényképezés időigényes lehet.
A kép nem éles.
• A tárgy túl közel van. Ellenőrizze az objektív minimális
fókusztávolságát.
• Kézi fókusz üzemmódban fényképez; állítsa a fókuszüzemmódkapcsolót AF-re (autofókusz) (70. oldal).
Az Eye-Start AF nem működik.
• Állítsa az [Eye-Start AF] menüpontot [Be] értékűre (65. oldal).
• Nyomja le félig az exponáló gombot.
A vaku nem működik.
• A vakuüzemmód [Autom. vaku] értékre van állítva. Ha azt szeretné,
hogy a vaku mindig villanjon, akkor állítsa a vakuüzemmódot [Derítő
vaku] értékre (78. oldal).
Homályos foltok jelennek meg a vakuval készített képeken.
• A levegőben lévő por visszaverte a vaku fényét, és az megjelent
a képen. Ez nem hiba.
156
Túl sokáig tölt újra a vaku.
• A vaku sorozatosan, rövid időn belül többször villant. Amikor
a vaku sorozatosan villant, akkor újratöltése a fényképezőgép
túlmelegedésének elkerülése érdekében hosszabb ideig tarthat,
mint általában.
A vakuval felvett kép túl sötét.
• Ha a téma kívül esik a vaku hatótávolságán, akkor a képek sötétek
lesznek, mert a vaku fénye nem éri el a tárgyat. Ha módosítja az
ISO-t, akkor a vaku hatótávolsága is módosul vele (77. oldal).
Pontatlan a dátum és az idő.
• Állítsa be a dátumot és az időt (22. és 122. oldal).
A rekesznyílás érték és/vagy a zársebesség villog, amikor félig
nyomja le az exponáló gombot.
• Mivel a tárgy túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép
által használt tartományon. Állítsa be ismét.
A kép fehéres (becsillanás).
Túl sok fény jelenik meg a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény került
az objektívbe. Csatlakoztasson egy objektívárnyékolót.
A kép sarkai túl sötétek.
Egyéb
• Ha valamilyen szűrőt vagy árnyékolót használ, akkor vegye azt le,
és próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az
árnyékoló nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat,
hogy a szűrő vagy az árnyékoló részben megjelenik a képen. Némely
objektív optikai tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép széle túl
sötéten jelenik meg (nincs elegendő fény).
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Használja a vörösszem-csökkentési funkciót (77. oldal).
• Menjen közelebb a tárgyhoz, és fényképezze le a vaku hatótávolságán
belül (77. oldal).
157
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD-képernyőn.
• Ez nem hiba. Ezek a pontok nem kerülnek a képre (4. oldal).
• Ezeket a hatásokat csökkentheti a „Pixeltérképezés” funkció
használatával.
1 Állítsa a LIVE VIEW/OVF kapcsolót „LIVE VIEW” értékűre.
2 Helyezze fel a lencsevédő sapkát.
3 MENU gomb t
3 t [Pixeltérképezés] t [OK]
A kép elmosódott.
• A kép vaku nélkül, sötét helyszínen készült, ami fényképezőgépberemegést eredményezett. Javasoljuk a Super SteadyShot funkció
vagy állvány használatát. A vaku használható ebben a helyzetben
(43. oldal).
Villog a keresőben vagy az LCD-képernyőn az EV skála b B.
• A tárgy túl világos illetve túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
Furcsa a Live view módban rögzített kép színe.
• Live view módban gondosan ellenőrizze a képet az LCD-képernyőn
képkészítés előtt. Az Live view módba történő váltás után
előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem ismeri fel helyesen a kép
színét. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet lejátszani a képeket.
• Számítógépen módosult a mappa-/fájlnév (135. oldal).
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, illetve ha a képfájlt más típusú
fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USBkapcsolatot (133. oldal).
A kép nem jelenik meg a TV-képernyőn.
• Ellenőrizze a [Videó kimenet] menüpontot, hogy a fényképezőgépe
videokimeneti jele a TV színrendszeréhez van-e beállítva (113. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e (112. oldal).
158
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgéppel nem lehet törölni a képet.
• Vonja vissza a törlésvédelmet (109. oldal).
Tévesen törölt egy képet.
• Kitörölt kép nem állítható vissza. Javasoljuk, hogy állítsa be az olyan
képek védelmét, amelyeket nem akar törölni (109. oldal).
Nem tud DPOF-jelölést helyezni képekre.
• RAW-adatfájlokon nem alkalmazható a DPOF-jelölés.
Számítógépek
Nem tudja, hogy számítógépe operációs rendszere
kompatibilis-e a fényképezőgéppel.
• Olvassa el az „Ajánlott számítógépes környezet” című részt
(128. és 137. oldal).
A számítógépe nem ismeri fel a fényképezőgépet.
Egyéb
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép.
• Ha alacsony az akkumulátorszint, helyezzen be feltöltött
akkumulátort (13. oldal), vagy használja a (nem mellékelt)
hálózati adaptert/töltőt.
• Használja a (mellékelt) USB-kábelt (129. oldal).
• Húzza ki az USB-kábelt, és határozottan csatlakoztassa újra.
• Állítsa az [USB csatlakozás] menüpontot [Háttértároló] értékűre
(129. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren
kívül minden más készüléket a számítógépe USB-aljzataiból.
• Csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül, tehát USB-hub
és hasonlók nélkül a számítógépéhez (128. oldal).
159
Nem tud képeket másolni.
• Ellenőrizze, hogy nem lazult-e ki az USB-csatlakozó
a fényképezőgépből vagy a számítógépből (129. oldal).
• Kövesse az operációs rendszer másolási eljárását (130. oldal).
• Ha a számítógép által formázott memóriakártyára fényképez,
előfordulhat, hogy nem tudja képeit a számítógépre másolni.
Fényképezzen a fényképezőgépével formázott memóriakártyára
(118. oldal).
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha a „Picture Motion Browser” programot használja, olvassa
el a „Picture Motion Browser Guide” dokumentumot.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
Az USB-kapcsolat létrehozása után a „Picture Motion Browser”
nem indul el automatikusan.
• Az USB-kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után kell létrehozni
(129. oldal).
Nem ismeri a (mellékelt) szoftver helyes használati módját.
• Lapozza fel a szoftver súgóját vagy kézikönyvét.
Memóriakártya
Nem helyezhető be a memóriakártya.
• Rossz irányban próbálja behelyezni. Fordítsa a megfelelő irányba,
úgy helyezze be (18. oldal).
Nem lehet írni a memóriakártyára.
• Megtelt a memóriakártya. Törölje a szükségtelen képeket
(110. oldal).
• Használhatatlan a behelyezett memóriakártya (18. oldal).
• Olyan memóriakártyára próbál írni, amelyen az írásvédő kapcsoló
a védett (LOCK) helyzetre van állítva. Állítsa a kapcsolót nem védett
állásba.
160
A Microdrive felhevült.
• Hosszú ideig használta a Microdrive-ot. Ez nem hiba.
Véletlenül megformázott egy memóriakártyát.
• A formázással az összes adatot törölte a memóriakártyáról. Nem lehet
visszaállítani az adatokat.
A „Memory Stick PRO Duo” kártyát nem ismeri fel a „Memory
Stick” nyílással rendelkező számítógép.
• Ha a számítógép „Memory Stick”-nyílása a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát nem támogatja, akkor csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez (129. oldal). A számítógép felismeri a „Memory
Stick PRO Duo” kártyát.
Nyomtatás
A következő tételekkel kapcsolatban olvassa el a „PictBridgekompatibilis nyomtató” című részt is (a következőkben).
Furcsa a kép színe.
• Ha az AdobeRGB üzemmódban felvett képeket olyan sRGB
nyomtatóval nyomtatja, amely nem kompatibilis az AdobeRGB
(DCF2.0/Exif2.21) formátummal, a képek halványabban jelennek
meg (94. oldal).
A nyomtató levágja a képek két szélét.
Egyéb
• Előfordulhat, hogy a nyomtató levágja a képek bal, jobb, felső és alsó
szélét. Az oldal levágása különösen [16:9] méretaránnyal készült
felvételek kinyomtatásakor fordulhat elő.
• A képek saját számítógépről történő nyomtatásakor kapcsolja ki
a levágás vagy keret nélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató
gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat
vagy sem.
• A képek szaküzletben való nyomtatásakor kérdezze meg,
hogy vállalják-e az olyan kidolgozást, hogy nem vágják le
a két oldalsó szélet.
161
Nem nyomtatható ki a dátum a képen.
• A „Picture Motion Browser” programmal rányomtatható a képre
a dátum (140. oldal).
• A fényképezőgép maga nem tudja ráfényképezni a dátumot
a képekre. Tekintve azonban, hogy a fényképezőgéppel felvett képek
tartalmazzák a dátuminformációt, az ilyen Exif információkat olvasni
tudó nyomtatók rá tudják nyomtatni a képre a dátumot. Az Exifkompatibilitásról további információk a nyomtató vagy a szoftver
gyártójától kérhetők.
• Szaküzletek külön kérésre rá tudják nyomtatni a dátumot a képekre.
PictBridge-kompatibilis nyomtató
További részletekkel a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutató
vagy a nyomtató gyártója szolgál.
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan
nyomtatóhoz, amely nem felel meg a PictBridge szabványnak.
Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató PictBridgekompatibilis-e vagy sem.
• Állítsa az [USB csatlakozás] menüpontot [PTP] értékűre (146. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt. Ha hibaüzenetet
jelez a nyomtató, tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatót.
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a nyomtató megfelelően,
az USB-kábel segítségével csatlakozik-e.
• RAW-adatfájlok nem nyomtathatók ki.
• Előfordulhat, hogy más fényképezőgéppel készített, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A „---- -- --” jelet nyomtatja a kép dátumbeillesztési helyére.
• A felvétel dátumát nem tartalmazó képek nem nyomtathatók ki
beillesztett dátummal. Állítsa a [Dátum ráírás] menüpontot [Ki]
értékűre, és újra nyomtassa ki a képet (149. oldal).
162
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
• Húzza ki az USB-kábelt és csatlakoztassa újra, valahányszor
a nyomtató és a fényképezőgép csatlakoztatása után módosítja
a papírméretet.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól.
Módosítsa a fényképezőgép (147. oldal) vagy a nyomtató beállítását.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás
visszavonása után.
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a visszavonást.
Ez több-kevesebb időbe telhet, a nyomtatótól függően.
Egyéb
Az objektív bepárásodott.
• Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
körülbelül egy órát, mielőtt használja (168. oldal).
A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a „Dátumot és
időt beállítja?” kérdés.
• A fényképezőgépet alacsony akkumulátortöltési szinttel vagy
akkumulátor nélkül használaton kívül hagyták. Töltse fel az
akkumulátort, és állítsa be újra a dátumot (22. oldal). Ha az
időbeállítást akkucsere esetén minden alkalommal elveszti, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A felvehető képek száma nem csökken vagy egyszerre kettővel
csökken.
A beállítás a visszaállítási eljárás nélkül visszaáll.
Egyéb
• Ez azért van, mert amikor JPEG-képet készít, a tömörítési arány és
a tömörítés utáni képméret a képtől függően változik (115. oldal).
• Az akkumulátort úgy vették ki, hogy a POWER kapcsoló ON értékre
volt állítva. Amikor eltávolítja az akkumulátort, akkor bizonyosodjon
meg arról, hogy a POWER kapcsoló OFF értékre van állítva,
és a memóriaműködés-jelző nem világít (22. oldal).
163
A fényképezőgép nem megfelelően működik.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet. Távolítsa el az akkumulátort és
helyezze be ismét. Ha (nem mellékelt) hálózati adaptert/töltőt
használ, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt. Ha a fényképezőgép
forró, hagyja lehűlni, mielőtt megpróbálkozna ezzel a hibaelhárító
eljárással. Ha a fényképezőgép továbbra sem működik az előbbiek
elvégzése után, akkor forduljon Sony forgalmazójához, illetve
a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A Super SteadyShot skála öt sávja villog.
• A Super SteadyShot funkció nem működik. Folytathatja
a fényképezést, de a Super SteadyShot funkció nem fog működni.
Kapcsolja ki és be a fényképezőgépet. Ha a Super SteadyShot skála
tovább villog, forduljon Sony forgalmazójához, illetve a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A „--E-” jelenik meg a képernyőn.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be ismét. Ha így sem
szűnik meg a fenti kijelzés, formázza meg a memóriakártyát.
164
Figyelmeztető
üzenetek
Ha a következő üzenetek
megjelennek, akkor kövesse
az utasításokat.
Csak “InfoLITHIUM” akku
• Nem kompatibilis
akkumulátor van
a gépben (15. oldal).
Dátumot és időt beállítja?
• Állítsa be a dátumot és az
időt. Ha az üzenet gyakran
megjelenik, akkor a belső
segédakkumulátor
élettartama végére ért.
Cserélje ki az akkumulátort
(22. és 169. oldal).
A tápellátás elégtelen.
• Lemerült akkumulátorral
próbált [Tisztítási mód]
funkciót végrehajtani. Töltse
fel az akkumulátort, vagy
használja a (nem mellékelt)
hálózati adaptert/töltőt.
• Helyezzen be egy
memóriakártyát.
• A memóriakártyát
számítógépen formázták,
és a fájl formátumát
megváltoztatták, vagy a kártyát
más eszközön formázták.
Válassza az [OK] lehetőséget,
majd formázza meg
a memóriakártyát.
Használhatja
a memóriakártyát, azonban
minden korábbi adat törlődik
róla. A formázás többkevesebb időt vesz igénybe.
Ha az üzenet még mindig
megjelenik, cserélje ki
a memóriakártyát.
Kártya hiba
• Nem kompatibilis
a memóriakártya, vagy
nem sikerült a formázása.
Helyezze be újra a kártyát.
• A behelyezett memóriakártya
nem használható ebben
a fényképezőgépben.
• Megsérült a memóriakártya.
• Szennyezettek
a memóriakártya érintkezői.
Egyéb
Nincs kártya
A kártya nem használható.
Formázza?
165
Végrehajtás...
• Hosszú expozíciós
fényképezés után a gép
a zajcsökkentést ugyanannyi
ideig végzi, mint amennyi
ideig a zár nyitva volt.
Nem fényképezhet tovább
ez alatt az idő alatt.
Nem tudja kijelezni.
• Előfordulhat, hogy másik
fényképezőgéppel felvett
vagy számítógéppel
megváltoztatott képek
nem jeleníthetők meg.
Nincs feltéve objektív. A zár
letiltva.
• Az objektív nincs megfelelően
csatlakoztatva, vagy egyáltalán
nincs csatlakoztatva.
Ha a fényképezőgépet
csillagászati távcsőhöz vagy
hasonlóhoz csatlakoztatja,
állítsa be a felvételi
üzemmódot az M értékre.
Nincs kép
• Nincs kép az adathordozón.
A kép védett
• Törlésvédett képeket próbált
meg törölni.
Nem tud nyomtatni.
• RAW-képeket próbált
megjelölni DPOF-jelöléssel.
166
USB kapcsolat inicializálása.
• Az USB-kapcsolat létrejött.
Ne húzza ki az USB-kábelt.
Ellenőrizze a csatlakoztatott
eszközt.
• A PictBridge-kapcsolat
nem hozható létre. Húzza
ki az USB-kábelt és
csatlakoztassa újra.
A fényképezőgép túl meleg.
Hagyja hűlni.
• Felforrósodott
a fényképezőgép, mert
sokáig folyamatosan
használták.
Kapcsolja ki
a fényképezőgépet. Hűtse le
a fényképezőgépet, és várjon,
amíg újra fényképezhet vele.
Fényképezőgép hiba
Rendszer hiba.
• Kapcsolja ki
a fényképezőgépet, vegye ki,
majd újra helyezze be az
akkumulátort. Ha az üzenet
gyakran megjelenik, forduljon
Sony forgalmazójához, illetve
a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Nem tud képet nagyítani.
Nem tudja a képet forgatni.
• Más fényképezőgéppel felvett
képek nem mindig nagyíthatók
vagy forgathatók el.
Egyik kép sem változott
• A képek specifikációjának
módosítása nélkül próbálta
levédeni vagy DPOFjelöléssel megjelölni őket.
Nem lehet több mappa
• Az adathordozón már van
„999”-cel kezdődő nevű
mappa. Így nem hozható
létre új mappa.
Nyomtatás visszavonva.
• Visszavonták a nyomtatási
feladatot. Húzza ki az USBkábelt, vagy kapcsolja ki
a fényképezőgépet.
Nem tudja megjelölni.
• RAW-képeket próbált
megjelölni a PictBridge
képernyőn.
Nincs nyomtatható kép
• A [Mappa nyomtatás]
kiválasztása mellett képeket
nem tartalmazó mappából
próbáltak nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy
a kinyomtatni kívánt kép ép-e.
Egyéb
Nyomtató hiba
A nyomtató foglalt
• Ellenőrizze a nyomtatót.
167
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja
a fényképezőgépet
a következő helyeken:
• Rendkívül forró, száraz
vagy nedves helyen
Napon parkoló autóban
és hasonló forró helyeken
a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfényen
vagy fűtőtesthez közel
• A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez
hibás működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Vigyázzon, hogy homok vagy por
ne kerüljön a fényképezőgépbe.
Ez a fényképezőgép hibás
működését okozhatja, és néhány
esetben e működési hiba nem
javítható.
A hordozásról
• Feltétlenül legyen felhelyezve az
objektívsapka vagy a vázsapka,
amikor nem használja
a fényképezőgépet. A vázsapka
felhelyezésekor távolítsa el az
összes port a sapkáról, mielőtt
ráhelyezi a fényképezőgépre.
168
A működési
hőmérsékletről
A fényképezőgép 0 °C és 40 °C
közötti hőmérsékleten használható
(Microdrive használatakor: +5 °C
és +40 °C között). Nem javasoljuk
a fényképezést különösen hideg
vagy meleg helyeken, a fenti
hőmérséklet-tartományokon kívül.
A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
hirtelen meleg helyre viszik, pára
csapódhat le belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás
a fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Hogyan akadályozhatja meg
a páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja
a fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy az felvegye
az új hely környezeti
hőmérsékletét.
Ha kicsapódott rá a pára
Kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és várjon kb. 1 órát, amíg
a nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belül nedves
objektívvel fényképez, akkor
nem lesz tiszta a felvétel.
Megjegyzések
a felvételről/lejátszásról
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátorral rendelkezik,
amely a készülék be- vagy
kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodik a dátum-, idő- és
más beállítások megőrzéséről.
Ez a segédakkumulátor
folyamatosan töltődik, amikor
a fényképezőgépet használják.
Ha azonban csak rövid ideig
használják a fényképezőgépet,
akkor fokozatosan lemerül.
Ha körülbelül 8 hónapig
egyáltalán nem használják
a fényképezőgépet, akkor
teljesen lemerül. Ebben az
esetben ne felejtse el feltölteni
ezt az akkumulátort
a fényképezőgép használata
előtt. A fényképezőgép
a segédakkumulátor
feltöltöttségétől függetlenül
mindig használható, ha nem
akarják rögzíteni vele a dátumot
és időt is.
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen eseményeket
vesz fel, készítsen próbafelvételt,
hogy megbizonyosodjék
a készülék helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló,
nem vízálló, és nem védett
fröccsenő víz ellen.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fénybe levett objektíven vagy
a keresőn keresztül. Ez szeme
maradandó károsodását
okozhatja. Fényképezőgépe
is elromolhat.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely erős
rádióhullámokat gerjeszt, vagy
sugárzást bocsát ki. Ilyenkor
előfordulhat, hogy
a fényképezőgép nem
képes megfelelően felvenni
vagy lejátszani.
• A fényképezőgép használata
homokos vagy poros helyen
hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor
távolítsa el azt a fényképezőgép
használata előtt (168. oldal).
• Ne rázza, és ne ütögesse
a fényképezőgépet. Azon felül,
hogy hibásan működhet,
és alkalmatlanná válhat a képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
illetve képadathibát, károsodást
vagy a képadat elvesztését
okozhatja.
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen be teljesen feltöltött
akkumulátort a fényképezőgépbe,
vagy csatlakoztassa
a fényképezőgépet (nem mellékelt)
hálózati adapterhez/töltőhöz,
és hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva 24 óráig vagy tovább.
Egyéb
A beépített
segédakkumulátorról
169
• Használat előtt tisztítsa meg
a vaku felületét. A vaku
hőkibocsátása miatt a vaku
felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére,
így a kibocsátott fény nem
lesz elegendő.
• A fényképezőgépet, mellékelt
tartozékokat stb. gyerekektől
távol tárolja. Az akkumulátort,
a tartozék-vakusínsapkát stb.
esetleg le is nyelhetik. Ilyen
esetben haladéktalanul
forduljon orvoshoz.
170
Tárgymutató
Tárgymutató
Sorszámok
D
40 részes, méhsejt mintájú
fénymérés ........................... 151
Dátum ráírás........................... 145
Dátum/idő beállítása ....... 22, 122
Diabemutató........................... 105
Dioptriabeállító........................ 66
DPOF beállítás....................... 144
D-tartomány optimalizáló ...... 93
A
AdobeRGB .............................. 94
AE rögzítés............................... 80
AEL gomb.............................. 121
AF mező ................................... 73
AF segédfény ........................... 77
Akkumulátor............................ 13
AlapértV.állít ......................... 126
Audió jelek ............................. 122
Auto visszanéz. ...................... 123
Autofókusz ............................... 70
Autofókusz mód ...................... 72
AutoKiKeresővel................... 124
Autom. vaku............................. 78
Automata programozás .......... 55
Az akkumulátor feltöltése ...... 11
Az óra beállítása ...................... 22
B
Belövés...................................... 97
BULB fényképezés ................. 63
CF-kártya.................................. 18
Egyéni fehéregyensúly ...... 89, 91
Egyszeri AF .............................. 72
Egyszeri belövés....................... 97
Elsőbbs.beáll. ......................... 120
Energiatakarék....................... 122
EV-skála ................................... 98
Expozíció .................................. 53
Expozíció mértéke ................... 53
Expozíció üzemmód ................ 53
Expozíciókompenzáció ........... 82
Eye-Start AF ............................ 65
É
Éjszakai látkép ......................... 52
Éjszakai portré ......................... 52
Élesség....................................... 93
Tárgymutató
C
E
171
F
Fájlszámozás ...........................117
Fehéregyensúly.........................89
Fehéregyensúly belövése.........99
Felv.mód.v.áll..........................125
Fényképezés..............................45
Fényképezőgép
beremegésének
csökkentése...........................41
Fn gomb.....................................37
Folyamat.tovább.......................95
Folyamatos AF .........................72
Folyamatos belövés..................97
Forgatás ...................................101
Formázás .................................118
Fókusz........................................70
Fókusz jel ..................................70
Fókuszrögzítés ..........................71
Fókusztávolság .......................152
H
Hátsó szinkron..........................78
Háttérbelövés ...........................98
Helyszínválasztás......................47
Hisztogram ........84, 100, 107, 108
Hosszú exp.z.cs .......................119
I
Image Data Converter SR ....142
Image Data Lightbox SR ......143
Index nyomtat.........................145
172
Indexképernyő ....................... 104
Info kijelz.idő ......................... 123
Intelligens digitális zoom ........ 75
ISO érzékenység ...................... 88
J
JPEG ....................................... 115
K
Kereső ................................. 66, 69
Kép megtekintése .......... 100, 112
Képméret................................ 114
Képminőség............................ 115
Képtovábbítás gomb ............... 37
Képtovábbítási mód ................ 95
Kézi eltolás ............................... 62
Kézi expozíció.......................... 61
Kézi fókusz ............................... 74
Kontraszt .................................. 93
Középre súlyoz......................... 87
L
Lassú szinkron ......................... 78
LCD fényerő .......................... 123
LCDképernyő..... 35, 36, 67, 68, 106
Lejátsz.Kijelz.......................... 101
Lenyomás félig................... 46, 70
Live view................................... 65
M
P
Makró........................................ 49
Mappanév ............................... 117
Megfelelő expozíció .......... 58, 60
„Memory Stick Duo” .............. 18
Menü ......................................... 39
Mélységélesség......................... 53
Méretarány ............................. 115
Mérésmód................................. 87
Microdrive ................................ 18
Műszaki adatok...................... 150
Páralecsapódás ....................... 168
PictBridge ............................... 146
Picture Motion Browser........ 140
Pixeltérképezés ...................... 158
Pontszerű .................................. 87
Porosodásgátló funkció........... 29
Portré......................................... 47
Programeltolás ......................... 56
N
Nagy ISO zajcs. ...................... 119
Nagyítás/kicsinyítés ................. 75
Nagyított képernyő................ 102
Nagyon sötét rész................... 108
Nagyon világos rész ............... 108
Nagysebességű szinkron ......... 69
Naplemente .............................. 51
R
RAW ............................... 115, 142
Rekesznyílás ....................... 53, 57
Rekesznyílás-elsőbbség........... 57
Rögzíthető képek száma ......26, 27
S
Saját beállít. .............................. 93
Sportesemény ........................... 50
Super SteadyShot funkció....... 43
NY
SZ
Nyomtatás....................... 144, 146
Szemérzékelők ......................... 25
Szemlencsefedél ....................... 25
Szemsapka ................................ 25
Színhőmérséklet....................... 90
Színszűrő ................................... 90
O
Objektív .................................... 16
Önkioldó................................... 96
Tárgymutató
Ö
173
T
Z
Tájkép ........................................48
Telítettség..................................93
Tisztítási mód............................29
Több mezős ...............................87
Tömörítési arány ....................115
Törlés .......................................110
Zajcsökkentés ........................ 119
Zársebesség ........................ 53, 59
Zársebesség-elsőbbség............ 59
U
USB csatlakozás .............129, 147
Ú
Új mappa .................................118
V
Vaku ki ................................45, 78
Vaku kompenzáció ..................85
Vaku üzemmód ..................76, 78
Vaku vezérlés............................86
Vállszíj .......................................24
Vezeték nélküli vaku ...............78
Vezérlőtárcsa
beállítása .......................56, 121
Védelem ..................................109
Videó kimenet ........................113
Visszaállítás.............................125
Vörösszem cs. ...........................77
174
Download PDF

advertising