Sony | ILCA-77M2 | Sony ILCA-77M2 α77 II A-bajonettes fényképezőgép APS-C érzékelővel Használati útmutató

4-537-283-11(1)
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Használati útmutató
A-mount
ILCA-77M2
Magyar
További információk a
fényképezőgépről
(„Súgóútmutató”)
A „Súgóútmutató” egy
interneten elérhető kézikönyv.
A „Súgóútmutató”
megtekinthető számítógéppel
vagy okostelefonon. Ebben
megtalálhatja a fényképezőgép
funkcióinak részletes
ismertetését.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1410/
h_zz/
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG
ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY
VAGY AZ
ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
HU
2
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
Akkumulátortöltő
Használja a legközelebbi fali konnektort
a töltő használatakor. Húzza ki a töltőt a
fali konnektorból azonnal, amennyiben
bármilyen üzemzavart észlel a készülék
használata közben.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, máselektromos készülékhez
nem szabad használni.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö vásárlóink
számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország
Alulírott Sony Corporation nyilatkozik,
hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
irányelvben foglalt alapvető
követelményeknek és az egyéb
vonatkozó előírásoknak. További
információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha
3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
HU
3
Feleslegessé vált elemek, villamos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az
elemen, a készüléken
vagy annak
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és
készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken
adja le, segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt,
az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt
útmutatót, hogy milyen módon lehet az
elemet biztonságosan eltávolítani a
készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékes
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A Wi-Fi funkciókkal kapcsolatos részleteket lásd a „Wi-Fi Connection/
One-touch (NFC) Guide” szórólapon.
Ez a kézikönyv több készülékmodellre is vonatkozik, melyekhez eltérő
objektívek vannak mellékelve.
A modellnév a mellékelt objektívnek megfelelően változik. A választható
készülékmodellek országonként/régiónként változók.
Modellnév
Lencse
ILCA-77M2
Nincs mellékelve
ILCA-77M2Q
Mellékelt (DT 16 – 50 mm-es zoomobjektív)
ILCA-77M2M
Mellékelt (DT 18 – 135 mm-es zoomobjektív)
HU
4
Használat előtt
A fényképezőgép használatával
kapcsolatos megjegyzések
A képernyő nyelve
A menü használatával kiválaszthatja
a képernyőn megjelenő szöveg
nyelvét.
A fényképezőgépnek 2 tárgykeresési
üzemmódja van: a képernyős üzemmód
a képernyő használatával, illetve a
keresős üzemmód a kereső
használatával.
A fényképezőgép funkciói
• Ez az útmutató az 1080 60ikompatibilis és az 1080 50ikompatibilis eszközöket ismerteti.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy a
fényképezőgép 1080 60i-kompatibilis
vagy 1080 50i-kompatibilis eszköz-e,
keresse a következő jeleket a
fényképezőgép alján.
1080 60i-kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i-kompatibilis eszköz: 50i
• A fényképezőgép kompatibilis az
1080 60p vagy 50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros
módot használó normál felvételi
üzemmódokkal ellentétben ez a
fényképezőgép progresszív módú. Ez
növeli a felbontást, és folyamatosabb,
valósághűbb képet eredményez.
Képkezelő fájl létrehozása
Ha egy képkezelő fájlt nem tartalmazó
memóriakártyát helyez a
fényképezőgépbe, majd bekapcsolja,
akkor a fényképezőgép automatikusan
létrehoz egy képkezelő fájlt,
felhasználva a memóriakártya
kapacitásának egy részét.
A felvételek sérüléséért, illetve
a felvételi hibákért nem
vállalunk felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel
tartalmának ellentételezését, ha a
felvétel vagy a lejátszás elmaradása a
készülék vagy az adathordozó stb.
hibájából következik be.
Ajánlott biztonsági mentés
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig másolja az adatokat másik
adathordozóra (biztonsági mentés).
Megjegyzések a képernyővel,
az elektronikus keresővel, az
objektívvel és a képérzékelővel
kapcsolatban
• A képernyő és az elektronikus kereső
rendkívül nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy néhány
apró fekete pont és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pont
állandóan látható marad az LCDképernyőn vagy az elektronikus
keresőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat természetes velejárói, és
egyáltalán nem befolyásolják a
készített képeket.
HU
5
Használat előtt
A fényképezés módja
A művelet hosszú időt vehet igénybe, és
a művelet befejezéséig a fényképezőgép
nem működtethető. Képkezelő fájl hiba
esetén exportálja számítógépre az összes
képet a PlayMemories Home™
alkalmazás segítségével, majd formázza
meg a memóriakártyát a
fényképezőgépben.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
• Ne tartsa a fényképezőgépet a
képernyőnél fogva!
• Ne tegye ki a fényképezőgépet hosszú
ideig napsugárzásnak, és ne
fényképezzen sokáig a nappal
szemben. Ellenkező esetben
megsérülhet a belső mechanizmus.
Tűz keletkezhet, ha a napfény
fókuszálva egy közeli tárgyra vetül.
• A képernyő hátulján és
forgópántjának forgáscsapja
környékén egy mágnes található. Ne
tegyen mágneses mezőre érzékeny
tárgyakat, például hajlékonylemezt
vagy bankkártyát a képernyő
közelébe.
• Hideg helyen a képernyőn szellemkép
jelenhet meg. Ez nem utal hibás
működésre.
Ha hideg helyen kapcsolja be a
fényképezőgépet, a képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Ha a
fényképezőgép felmelegszik, a
képernyő normálisan fog működni.
• Előfordulhat, hogy a rögzített kép
eltér attól a képtől, ami a készüléken a
felvétel készítése előtt megjelent.
Megjegyzések a keresővel
történő fényképezéssel
kapcsolatban
A fényképezőgép nagy felbontású és
kontrasztú szerves elektrolumineszcens
keresővel van ellátva. Ennek a
keresőnek nagy a látószöge és a
pupillatávolsága. A fényképezőgép
keresője kényelmes betekintést biztosít,
különféle elemei összehangoltan
működnek.
• A kereső sarkai közelében a kép
enyhén torzulhat. Ez nem utal hibás
működésre. Ha a teljes kompozíció
minden részletét ellenőrizni szeretné,
ehhez használhatja a képernyőt is.
HU
6
• Ha a keresőbe tekintve pásztáz a
fényképezőgéppel, vagy körbenéz, a
kereső képe torzulhat vagy
elszíneződhet. Ez a jelenség az
objektív és a megjelenítő eszköz
tulajdonságai miatt tapasztalható, és
nem jelent hibás működést.
Fényképezéskor ajánlatos a
keresőben középre nézni.
• Ha a keresővel fényképez,
előfordulhat, hogy szemfáradást,
fáradtságot, émelygést vagy
hányingert érez. A keresővel
fényképezve ajánlatos rendszeres
időközönként szünetet tartani.
A szünet időtartama és gyakorisága
egyénenként változó, ezt Önnek kell
meghatároznia, saját belátása szerint.
Ha nem érzi jól magát, a közérzete
javulásáig tartózkodjon a kereső
használatától, és ha kell, forduljon
orvoshoz.
Megjegyzések a hosszú ideig
tartó fényképezéssel
kapcsolatban
• A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően előfordulhat,
hogy nem tud mozgóképeket készíteni,
vagy a fényképezőgép a saját védelme
érdekében automatikusan kikapcsol.
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn,
mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor
már nem tud több mozgóképet
készíteni. Ilyenkor hagyja a
fényképezőgépet kikapcsolva, és
várjon, amíg a fényképezőgép és az
akkumulátor hőmérséklete lecsökken.
Ha anélkül kapcsolja be a
fényképezőgépet, hogy az
akkumulátor és maga a készülék
kellőképpen lehűlt volna, akkor
előfordulhat, hogy a fényképezőgép
automatikusan újra kikapcsol, vagy
nem tud mozgóképeket készíteni.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzések az AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásával kapcsolatban
AVCHD mozgóképek számítógépre
importálásához használja a
PlayMemories Home szoftvert, amelyet
az alábbi webhelyről tölthet le:
www.sony.net/pm/
Megjegyzések a vakuval
kapcsolatban
• Ne emelje meg a fényképezőgépet a
vakunál fogva, és vigyázzon, hogy ne
érje a vakut nagyobb erőhatás.
• Ha víz, por vagy homok kerül a
felnyitott vakuba, az üzemzavart
okozhat.
• Vigyázzon, hogy a vaku lenyomásakor
ne legyen útban az ujja.
Megjegyzések mozgóképek
más készüléken történő
lejátszásához
• Ez a fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile tömörítésű
rögzítést alkalmaz AVCHD
formátumú felvételek esetében. A
fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképeket
nem lehet lejátszani a következő
készülékeken.
– Az AVCHD formátummal
kompatibilis egyéb készülékek,
amelyek nem támogatják a High
Profile képtömörítést
– Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Ez a fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile MP4 formátumú
rögzítést is alkalmaz. Emiatt a
fényképezőgéppel MP4 formátumban
rögzített mozgóképeket nem lehet
olyan készülékeken lejátszani,
amelyek nem támogatják az MPEG-4
AVC/H.264 eljárást.
• A HD (High Definition) felbontással
rögzített lemezek csak az AVCHD
formátummal kompatibilis
eszközökön játszhatók le. DVD alapú
lejátszókkal és felvevőkkel nem lehet
HD képminőséggel rögzített
lemezeket lejátszani, mivel azok nem
kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Emellett előfordulhat,
hogy a DVD alapú lejátszók nem
tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
• Az 1080 60p/1080 50p formátumban
rögzített mozgóképek csak 1080 60p/
1080 50p formátumot támogató
eszközökön játszhatók le.
HU
7
Használat előtt
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
fényképezőgép hőmérséklete gyorsan
emelkedik.
• Ha a fényképezőgép hőmérséklete
magasabb, romolhat a képminőség. A
fényképezés folytatása előtt ajánlatos
megvárni, hogy a fényképezőgép
hőmérséklete csökkenjen.
• A fényképezőgép felülete
felmelegedhet. Ez nem utal hibás
működésre.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Megjegyzések a vezeték nélküli
LAN funkcióval kapcsolatban
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok szerzői
jog által védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A Sony nem vállal felelősséget olyan
veszteségekért és károkért, amelyek
abból erednek, hogy a fényképezőgép
elveszett vagy ellopták, és emiatt a
fényképezőgépen regisztrált hozzáférési
ponthoz illetéktelenek hozzáférhettek.
Az ebben a kézikönyvben
felhasznált képek
A kézikönyvben példaként szereplő
fényképek reprodukált képek, és nem
ezzel a fényképezőgéppel készített valós
képek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
Ha a kézikönyvben másképp nem
jelezzük, a készülék teljesítményére és
műszaki jellemzőire vonatkozó adatok
az alábbi feltételek mellett lettek
meghatározva: 25°C környezeti
hőmérséklet; a használt, teljesen
feltöltött akkumulátoregység a
CHARGE lámpa kialvásáig töltődött.
A vezeték nélküli hálózati
funkciók (Wi-Fi, NFC stb.)
ideiglenes kikapcsolásának
módja
Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes
vezeték nélküli hálózati funkciót abban
az esetben, ha például repülőgépre száll.
Válassza a következőket: MENU t
[Vezeték nélküli] t [Repülési
mód] t [Be].
Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy
(repülőgép) jelzés látható a
képernyőn.
HU
8
Használat előtt
A csomag tartalmának
ellenőrzése
Először derítse ki a fényképezőgép modellnevét (4. oldal). A
mellékelt tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.
Minden modellhez mellékelve:
Használat előtt
• Vállpánt (1)
• Fényképezőgép (1)
• BC-VM10A
akkumulátortöltő (1)
A fényképezőgép vállpánthoz
erősítésével kapcsolatban lásd:
15. oldal.
• Tápkábel (1)* (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és
Kanadában)
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
• NP-FM500H újratölthető
akkumulátor (1)
• Vázsapka (1)
(a fényképezőgépre szerelve)
• Papucskupak (1)
(a fényképezőgépre szerelve)
• Szemkagyló (1)
(a fényképezőgépre szerelve)
• Használati útmutató (1) (ez az
útmutató)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Ez az útmutató a Wi-Fi
kapcsolatot igénylő funkciókat
ismerteti.
• Micro USB-kábel (1)
HU
9
A csomag tartalmának ellenőrzése
ILCA-77M2Q:
• DT 16-50 mm zoomos objektív
(1)/Elülső objektívsapka (1)/
Hátsó objektívsapka (1)/
Lencsevédő ernyő (1)
ILCA-77M2M:
• DT 18-135 mm zoomos
objektív (1)/Elülső
objektívsapka (1)/Hátsó
objektívsapka (1)/Lencsevédő
ernyő (1)
HU
10
Részek azonosítása
Az alkatrészek használatáról bővebben a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashat.
Eleje
Használat előtt
A Exponálógomb (34)
J Mikrofon**
B Tápkapcsoló (32)
K Üzemmódtárcsazár-kioldó
gomb (34, 39)
C Első vezérlőtárcsa (19)
D Jelvevő
E Objektívérintkezők*
F Tükör*
G Előnézet gomb
H Objektívfoglalat
I Beépített vaku*
• A vaku használatához
nyomja meg a (Vaku
felnyitása) gombot.
• Ha nem használja a vakut,
nyomja vissza a
fényképezőgép burkolatába.
L Üzemmódtárcsa (39)
M
(Vaku felnyitása) gomb
N Illesztőjel (29)
O Objektívkioldó gomb (31)
P Fókusz üzemmódtárcsa
* Ezeket az alkatrészeket
nem szabad közvetlenül
megérinteni.
** Ne takarja le ezt a részt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben a felvétel
zajos vagy halk lehet.
HU
11
Részek azonosítása
Hátsó oldal
A Szemkagyló
F Képernyő
B Szemérzékelő
G Fényérzékelő
C MENU gomb (22)
H MOVIE gomb (36)
D Kereső*
I Felvétel készítéséhez:
• Ha belenéz a keresőbe, a
készülék aktiválja a keresős
üzemmódot, ha elveszi a
keresőt az arcától, a
tárgykeresés visszavált
képernyős üzemmódra.
E Dioptriabeállító tárcsa
• A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kép élesen
jelenjen meg a keresőben.
AEL (AE rögzítés) gomb/
SLOW SYNC gomb
Megtekintéshez:
(Kép index) gomb
J Felvétel készítéséhez:
AF/MF (Autofókusz/Kézi
fókusz) gomb
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb
K Hátsó vezérlőtárcsa (19)
L Multiszelektor
HU
12
Részek azonosítása
M Felvétel készítéséhez:
Fn (Funkció) gomb (20)
Megtekintéshez:
(Küldés
okostelefonra) gomb
Használat előtt
• A [Küldés okostelefonra]
képernyőt megjelenítheti a
gomb megnyomásával.
• Ha függőleges markolat
(külön megvásárolható) van
a készülékre szerelve, a
függőleges markolaton lévő
(Kép elforgatása) gomb
megnyomására megjelenik a
[Küldés okostelefonra]
képernyő.
N DISP (Megjelenítés) gomb
O
(Intelligens
telekonverter) gomb
P C (Felhasználói) gomb
Megtekintéshez:
gomb (38)
Q
(Törlés)
(Lejátszás) gomb (37)
* Ezt az alkatrészt nem
szabad közvetlenül
megérinteni.
HU
13
Részek azonosítása
Teteje
A Több illesztőfelületű
vakusín*
B FINDER/MONITOR gomb
C Kijelzőpanel
D
(Képtovábbítási mód)
gomb
E WB (Fehéregyensúly) gomb
F
(Expozíció) gomb
G ISO gomb
H Kijelzőpanel megvilágítás
gomb
I
HU
14
A képérzékelő helyének
jelölése
* Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők kompatibilisek a több
illesztőfelületű vakusínnel,
látogasson el a területnek megfelelő
Sony honlapra, vagy forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A tartozék vakusínbe is lehet
tartozékokat csatlakoztatni.
Más gyártók kiegészítőivel a
működés nem garantált.
Részek azonosítása
Oldalról/Alulról
• Külső mikrofon
csatlakoztatása esetén a
fényképezőgép
automatikusan kikapcsolja a
belső mikrofont. Ha a külső
mikrofon vezetékes
tápellátású, akkor a
fényképezőgép látja el
tápfeszültséggel a mikrofont.
B Fülek a vállpánt számára
• Rögzítse a pánt mindkét
végét a fényképezőgépre.
C
Használat előtt
A Mikrofon aljzat
(Vakuszinkronizálás)
csatlakozó
D REMOTE csatlakozó
• Az RM-L1AM távvezérlő
(külön megvásárolható)
fényképezőgéphez
csatlakoztatásakor a
távvezérlő dugaszát dugja a
REMOTE csatlakozóba,
egyeztetve a dugaszon lévő
jelölést és a REMOTE
csatlakozón lévő jelölést.
Ügyeljen rá, hogy a
távvezérlő zsinórja előre
nézzen.
E Hangszóró
HU
15
Részek azonosítása
F DC IN csatlakozó
• Az AC-PW10AM AC
adapter (külön
megvásárolható)
fényképezőgéphez
csatlakoztatásakor kapcsolja
ki a fényképezőgépet, majd
dugja az AC adapter
csatlakozóját a
fényképezőgépen lévő DC IN
aljzatba.
G HDMI micro aljzat
H Multi-/micro-USB
csatlakozó*
• Támogatja a Micro-USBkompatibilis eszközöket.
I Memóriaműködés-jelző
J
(N-jel)
• Ez a jelzés mutatja, hogy hol
kell összeérinteni a
csatlakoztatáshoz a
fényképezőgépet és egy
NFC-kompatibilis
okostelefont.
A okostelefonon lévő
(N-jel) helyével
kapcsolatos részleteket lásd
az okostelefon kezelési
útmutatójában.
• Az NFC (Near Field
Communication; rövid
hatósugarú kommunikáció) a
rövid hatósugarú vezeték
nélküli kommunikációs
technológia egyik nemzetközi
szabványa.
HU
16
K Wi-Fi érzékelő (beépített)
L Memóriakártya-nyílás (26)
M Memóriakártya-fedél (26)
N Áramforrás-behelyező nyílás
(26)
O Akkumulátorfedél (26)
P Állványrögzítő furat
• Használjon olyan állványt,
amelynek rögzítőcsavarja
rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az
állványon megfelelően
rögzíteni, és a fényképezőgép
megsérülhet.
* Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők kompatibilisek a multi-/
micro-USB csatlakozóval,
látogasson el a Sony honlapra, vagy
forduljon egy Sony forgalmazóhoz
vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Részek azonosítása
Lencse
DT 16-50mm F2.8 SSM
(Az ILCA-77M2Q esetében
mellékelt)
H Távolság mutató
I Fókusztávolság skála
J Fókuszmód kapcsoló
K Illesztőjel
A Fókuszállító gyűrű
B Zoomológyűrű
C Zoomzár kapcsoló
D Fókusztávolság mutató
E Objektívérintkezők*
F Lencsevédő ernyő mutató
G Távolság skála
HU
17
Használat előtt
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Az ILCA-77M2M esetében
mellékelt)
* Ezt az alkatrészt nem
szabad közvetlenül
megérinteni.
• A DT 16-50mm F2.8 SSM és a
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
Sony A-mount
fényképezőgépekhez lett
tervezve (APS-C méretű
képérzékelővel ellátott
modellek). Ezeket az
objektíveket nem lehet 35 mmes formátumú
fényképezőgépekhez
használni.
• Ha az objektív nem DT 1650mm F2.8 SSM/DT 18135mm F3.5-5.6 SAM, az
objektívhez mellékelt kezelési
utasításban talál útmutatást.
Funkciók listája
A fényképezőgép kezelése
A multiszelektor használata
• A kijelölőkeretet a multiszelektor tetejének/aljának/jobb oldalának/
bal oldalával mozgathatja. A kijelölt elem beállításához nyomja meg
a z gombot a multiszelektor közepén. Ebben kézikönyvben a
multiszelektor tetejét/alját/bal oldalát/jobb oldalát a v/V/b/B
ikonokkal jelöljük.
• Ha a multiszelektor b/B oldalát használja lejátszás módban,
megjelenítheti az előző vagy a következő képet.
• Alapértelmezés szerint a multiszelektor közepén lévő z gombhoz a
[Normál] van hozzárendelve. A z gomb megnyomására aktiválódik
az autofókusz funkció, és a fényképezőgép a képernyő középső
területén megjelenő tárgyakra fókuszál.
HU
18
A fényképezőgép kezelése
Az első tárcsa/hátsó tárcsa használata
Funkciók listája
Az első tárcsa vagy a hátsó tárcsa elforgatásával azonnali hatállyal
módosíthatja az egyes felvételi módokhoz szükséges beállításokat.
HU
19
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Ez a gomb a felvételkészítéskor gyakran használt beállítások vagy
funkciók elérésére szolgál, kivéve a Quick Navi képernyő funkcióit.
1 A DISP gombot megnyomva állítsa be a megjelenítési
üzemmódot valamilyen értékre, csak ne [Kereső
esetében] értékre.
2 Nyomja meg a Fn gombot.
3 A multiszelektor v/V/b/B gombjával válassza ki a
kívánt elemet.
Megjelenik a beállítás képernyő.
4 Az első tárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg a multiszelektor z
gombját.
• Egyes beállítások finombeállítása
a hátsó tárcsa elfordításával
végezhető el.
HU
20
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal
Az egyes beállítások megadása a
speciális képernyőn
A 3. lépés során válasszon egy beállítási
elemet, majd a multiszelektor z gombját
megnyomva váltson a beállítási elem
speciális képernyőjére. Állítsa be az
elemeket a Használati útmutató szerint.
Használati útmutató
Funkciók listája
HU
21
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
1 Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő
megjelenítéséhez.
2 Válassza ki a kívánt beállítási
elemet a multiszelektor
v/V/b/B oldalával, majd
nyomja meg a multiszelektor
közepén lévő z gombot.
• A képernyő tetején választhat egy
ikont, és a multiszelektor b/B
gombjának megnyomásával léphet
másik MENU elemre.
3 Válassza ki a beállítási értéket, majd nyomja meg a z
gombot a megerősítéshez.
A mozaik elrendezésű menü megjelenítése
Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb megnyomására mindig a menü
kezdőképernyője jelenjen-e meg.
MENU t
[Be]
HU
22
(Beállítások) 2 t [Mozaik elrend. menü] t
A beépített súgó használata
Az [Egyéni gomb beállít.] opcióval a beépített súgót a kívánt
gombhoz rendelheti.
A beépített súgó leírást jelenít meg az éppen látható menüelemekről
és beállítási lehetőségekről.
1 Válassza a következőket: MENU gomb t
Nyomja meg a MENU gombot, és a multiszelektorral válassza ki azt a
MENU elemet, amelynek a leírását el szeretné olvasni, majd nyomja
meg azt a gombot, amelyhez a [Beépített súgó] társítva van.
HU
23
Funkciók listája
(Egyéni
beállítások) 6 t [Egyéni gomb beállít.] t a gombhoz
hozzárendelni kívánt funkciók t [Beépített súgó].
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység feltöltése
A fényképezőgép első használata előtt ne felejtse el feltölteni a(z)
NP-FM500H InfoLITHIUM™ akkumulátoregységet (mellékelt).
Az InfoLITHIUM akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült le
teljesen.
Akkor is használható, ha nem lett feltöltve teljesen.
A feltöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem
használják. A kihagyott felvételi lehetőségek elkerülése érdekében
érdemes felvétel előtt mindig feltölteni az akkumulátoregységet.
1 Helyezze be az
akkumulátoregységet az
akkumulátortöltőbe.
Tolja be kattanásig az
akkumulátoregységet.
HU
24
Az akkumulátoregység feltöltése
2 Csatlakoztassa az
Az USA és Kanada esetében
akkumulátortöltőt a fali
aljzathoz.
Világít: Töltés
Nem világít: A töltés befejeződött.
Töltési idő
(teljes töltés)
Kb. 175 perc
CHARGE lámpa
A fényképezőgép előkészítése
• Teljesen lemerült
akkumulátoregység 25°C-os
hőmérsékleten történő töltésekor.
• Ha a töltés befejeződött, a
CHARGE lámpa kialszik.
Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók esetében
CHARGE lámpa
Egy fali aljzathoz
Megjegyzések
• A töltési idő az akkumulátoregység töltöttségi szintjétől és a töltési
feltételektől függ.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet használjon.
• Az akkumulátoregységet 10°C és 30°C környezeti hőmérséklet között
javasoljuk feltölteni. Lehetséges, hogy e hőmérséklet-tartományon kívül nem
tudja megfelelően feltölteni az akkumulátoregységet.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali aljzathoz.
HU
25
Az akkumulátoregység/
memóriakártya (külön
megvásárolható) behelyezése
1 Az akkumulátorfedél-nyitó
kart elcsúsztatva nyissa fel a
fedelet.
2 Helyezze be jól, ütközésig az
akkumulátoregységet,
miközben az akkumulátor
sarkával benyomja a
rögzítőkart.
Rögzítőkar
3 Csukja le a fedelet.
4 A memóriakártya-fedelet
elcsúsztatva nyissa fel a
fedelet.
HU
26
Az akkumulátoregység/memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
5 Helyezzen be egy
memóriakártyát.
• Tolja be a memóriakártyát a
bevágott sarkával olyan irányba,
ahogy az ábrán látható, amíg a
helyére nem kattan.
Ügyeljen rá, hogy a bevágott
sarok jó irányba nézzen
6 Csukja le a fedelet.
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
csúsztassa el a rögzítőkart a nyíl
irányába. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le
az akkumulátoregységet!
Rögzítőkar
A memóriakártya eltávolítása
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző (16. oldal) nem
világít, azután nyissa fel a fedelet, és nyomja be egy mozdulattal a
memóriakártyát.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
A mellékelt akkumulátoregység olyan lítiumionos
akkumulátoregység, amely az akkumulátorhasználat feltételeivel
kapcsolatos információkat cserél a fényképezőgéppel. A százalékos
értékben kifejezett hátralévő akkumulátor-üzemidő összhangban áll a
fényképezőgép üzemi feltételeivel.
HU
27
Az akkumulátoregység/memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
Akkumulátor
töltöttségi
szintje
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Magas
Alacsony
Nem lehet több
képet készíteni.
Használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel az alábbi memóriakártya-típusok használhatók:
A tökéletes működés azonban nem garantálható minden
memóriakártya-típus esetében.
Memóriakártya
Memory Stick PRO Duo™
Fényképekhez
Mozgóképekhez
(csak Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
SD memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDHC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDXC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
• Ebben az útmutatóban a következő közös megnevezést használjuk a
táblázatban felsorolt termékekre:
A: Memory Stick PRO Duo
B: SD kártya
• Ez a fényképezőgép támogatja az UHS-I-kompatibilis SD kártyákat.
Megjegyzések
• Memory Stick XC-HG Duo vagy SDXC memóriakártyára rögzített képek
nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT* fájlrendszerrel nem
kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a
fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e
az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát.
Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden
adatot törölne a kártyáról.
* Az exFAT a Memory Stick XC-HG Duo és az SDXC memóriakártyákon
használt fájlrendszer.
HU
28
Objektív felhelyezése
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a
fényképezőgép tápkapcsolóját OFF állásba.
1 Vegye le a vázsapkát a
Első objektívsapka
fényképezőgépről, és a
hátsó objektívsapkát az
objektív hátuljáról.
A fényképezőgép előkészítése
• Az objektívcserét gyorsan és nem
poros helyen kell végezni, hogy ne
kerülhessen por a fényképezőgépbe.
• Fényképezéskor vegye le az első
objektívsapkát az objektív elejéről.
Vázsapka
Hátsó objektívsapka
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az objektív
és a fényképezőgép
narancssárga jelölései
(illesztőjelek) egy vonalba
essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát az objektívvel lefelé,
megakadályozva ezzel, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
Narancssárga illesztőjelek
HU
29
Objektív felhelyezése
3 Miközben finoman a
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg
egy kattanással a helyén
nem rögzül.
• Ügyeljen az objektív helyes
illesztésére.
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Az objektív felszerelésekor ne alkalmazzon nagy erőt!
• Az E-mount objektívek nem kompatibilisek a fényképezőgéppel.
• Állványcsatlakozós objektív használata esetén az objektív súlyának
kiegyensúlyozása érdekében az objektívet a rajta lévő állványcsatlakozó
használatával szerelje az állványra.
• Az objektívvel szerelt fényképezőgép mozgatásakor a fényképezőgépet és az
objektívet is erősen kell fogni.
• Ne fogja meg az objektív olyan részeit, amelyek a zoom vagy a fókusz
beállítása céljából állnak ki.
HU
30
Objektív felhelyezése
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
2 Helyezze a sapkákat az
• Felhelyezésük előtt távolítsa el róluk
a port.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
Ha az objektívcserék során por vagy szennyeződés jut a
fényképezőgépbe, és a képérzékelő felületére tapad (ez az alkatrész
alakítja a fényt elektromos jelekké), akkor a felvételi körülményektől
függően fekete pontok jelenhetnek meg a felvételen.
A fényképezőgép portaszító funkcióval rendelkezik, ami
megakadályozza, hogy a por a képérzékelőre tapadjon. Ennek
ellenére objektívcsere esetén az objektív felhelyezését vagy
eltávolítását gyorsan és nem poros helyen kell végezni.
HU
31
A fényképezőgép előkészítése
objektív első és hátsó
oldalára, és helyezze a
vázsapkát a
fényképezőgépre.
A dátum és az idő beállítása
A fényképezőgép első használatakor, illetve a funkciók inicializálása
után megjelenik a dátumot és órát beállító képernyő.
1 A tápkapcsoló ON állásba
fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Megjelenik a dátumot és órát beállító
képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa a tápkapcsolót OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel]
van-e kijelölve a képernyőn,
majd nyomja meg a z
gombot a multiszelektoron.
3 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg
a z gombot.
4 Válassza ki a kívánt beállítási elemet a multiszelektor
v/V oldalával, majd nyomja meg a z gombot.
5 Válassza ki a kívánt beállítást a multiszelektor
v/V/b/B oldalával, majd nyomja meg a z gombot.
6 A 4. és az 5. lépés ismétlésével állítsa be a többi
elemet, majd válassza az [Bevitel] lehetőséget, és
nyomja meg a z gombot.
Kilépés a dátum és idő módosítása műveletből
Nyomja meg a MENU gombot.
HU
32
A dátum és az idő beállítása
A dátum/idő és terület beállítása újra
A dátumot és órát beállító képernyő csak a fényképezőgép első
bekapcsolásakor jelenik meg automatikusan, vagy ha a belső
újratölthető segédakkumulátor lemerült. A dátum- és az időbeállítás
módosítását a menüből végezheti el.
MENU gomb t
(Beállítások) 4
t [Dát./Idő beáll.] vagy [Zóna
beállítás]
A fényképezőgép előkészítése
MENU gomb
A dátum- és időbeállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető akkumulátorral is
rendelkezik, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától, illetve
az akkumulátor behelyezésétől vagy hiányától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások megőrzéséről.
HU
33
Fényképezés és a képek megtekintése
Fényképezéskor
Automatikus üzemmódban a fényképezőgép elemzi a tárgyat, és
lehetővé teszi, hogy a megfelelő beállításokkal fényképezzen.
1 A tápkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2 Állítsa az üzemmódtárcsát
(Automata mód)
állásba.
• Forgassa el az üzemmódtárcsát
lenyomva tartva az üzemmódtárcsa
közepén lévő üzemmódtárcsazárkioldó gombot.
3 Nézzen a keresőbe, és tartsa
meg a fényképezőgépet.
Zoomos objektív használatakor a
zoomológyűrűt állítsa a tárgy
megfelelő méretéhez.
Zoomológyűrű
4 Nyomja meg félig az exponálógombot, hogy
fókuszáljon.
• Amikor a kép a fókuszban van, sípolás hallható, és a z vagy
jelzés világítani kezd.
HU
34
Fényképezéskor
5 Nyomja le teljesen az
exponálógombot, és
készítse el a felvételt.
Fényképezés és a képek megtekintése
• Ha az [Auto. kompozíció]
beállítása [Automatikus] arcok,
közeli (makró) témák és a [AF
tartás] funkcióval követett témák
fényképezésekor, a fényképezőgép
elemzi a jelenetet, és a kompozíció
javítása érdekében automatikusan
kivágja a készített képet. A
készülék a vágott és az eredeti
képet is elmenti.
HU
35
Mozgóképek felvétele
1 Állítsa az üzemmódtárcsát
(Mozgókép) állásba.
• Ha a [MOVIE gomb] beállítása [Mindig], a mozgóképfelvétel
bármelyik felvételi módból indítható.
2 A felvétel indításához nyomja
MOVIE gomb
le a MOVIE gombot.
3 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a MOVIE
gombot.
Megjegyzések
• Mozgóképfelvétel közben a fényképezőgép hangja is rákerülhet a felvételre.
A hangrögzítés letiltásához állítsa a [Hangfelvétel] opciót [Ki] értékre.
• A mozgóképek maximális folyamatos felvételi idejét a környezeti
hőmérséklet és a fényképezőgép állapota is befolyásolja. Lásd „Megjegyzések
a folyamatos mozgóképfelvétellel kapcsolatban” (51. oldal).
•A
ikon megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete túl
magas. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép
lehűl.
• Ha hosszabb időn át vesz fel mozgóképet, a fényképezőgép érezhetően
melegedni kezd. Ez normális jelenség. A „A fényképezőgép túl meleg. Hagyja
hűlni.” üzenet is megjelenhet. Ilyenkor kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várja meg, hogy a fényképezőgép újra üzemkésszé váljon.
HU
36
Képek megtekintése
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 Válasszon ki egy képet a multiszelektoron lévő b/B
gomb megnyomásával.
• Mozgóképek lejátszásához nyomja meg a multiszelektoron lévő z
gombot.
Fényképezés és a képek megtekintése
• Ha mozgóképlejátszás közben megnyomja a multiszelektoron a V
gombot, megjelenik a vezérlőpanel.
Vezérlőpanel
Művelet mozgóképlejátszás közben
N
Lejátszás
X
Szünet
M
Gyors előrepörgetés
m
Gyors visszapörgetés
T
Lassú lejátszás előre
t
Lassított lejátszás visszafelé
>
Következő mozgókép
.
Előző mozgókép
C
Képkocka léptetése
c
Képkocka vissza
Hangerő-beállítások
Bezárja a vezérlőpanelt
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy egy másik eszközzel készített mozgókép nem játszható le a
fényképezőgéppel.
HU
37
Képek törlése
A törölt képek nem állíthatók vissza. A folytatás előtt ellenőrizze,
hogy valóban törölni kívánja-e a képet.
1 Ha a törölni kívánt kép
látható, nyomja meg a
(Törlés) gombot.
(Törlés) gomb
2 Válassza ki a [Töröl] parancsot a multiszelektor v/V
gombjával, majd nyomja meg a z gombot.
• Ha egyszerre több képet akar törölni, válassza a következőket:
MENU gomb t
(Lejátszás) 1 t [Töröl].
Megjegyzések
• Védett képeket nem lehet törölni.
HU
38
Felvételi mód választása
Felvételi mód választása
Forgassa el az
üzemmódtárcsát lenyomva
tartva az üzemmódtárcsa
közepén lévő
üzemmódtárcsazár-kioldó
gombot.
A következő felvételi módok választhatók.
(Automata
mód)
(Autom. Program)
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus
beállításokkal.
(Rekesz
elsőbbség)
Felvétel a rekesznyílás beállításával és a
fókusztartomány módosításával, illetve a háttér
életlenre állításával.
(Zárseb
elsőbbség)
A zársebesség beállítása a téma mozgását jól mutató
értékre.
(Kézi expozíció)
1/2/3 (Memória
behívás)
(Mozgókép)
(Foly. felv. AE
elővál.)
Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció
(zársebesség és rekesz érték) első vagy hátsó
tárcsával történő, kézi beállítása után.
Előhívja a
(Felvétel beállítások) alatt tárolt
[Memória] beállításokat.
Lehetővé teszi a felvétel beállítások módosítását és
mozgóképfelvétel készítését.
Folyamatos felvételt tesz lehetővé az exponáló gomb
teljesen lenyomva tartásával. A fényképezőgép
legfeljebb körülbelül 12 képet tud rögzíteni
másodpercenként folyamatos felvétellel.
Lehetővé teszi a panorámakép készítését több kép
(Panorámapásztázás) kombinálásával.
(Jelenet)
Felvételkészítés a témának megfelelő
előbeállításokkal.
HU
39
Felvételi mód választása
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebesség és rekesznyílás
állítása automatikus). A többi beállítás megadása
kézi marad.
Wi-Fi funkciók használata
A Wi-Fi funkciók és az NFC egy
érintéses funkciók használata
A fényképezőgép Wi-Fi funkcióinak és NFC egy érintéses
funkcióinak használatával a következő műveletek végezhetők.
Képek mentése számítógépre.
Képek áttöltése a
fényképezőgépről
okostelefonra.
Okostelefon használata a
Állóképek megtekintése TV-n.
fényképezőgép távirányítójaként.
A Wi-Fi és az NFC egy érintéses funkciók részleteit lásd a mellékelt
„Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” dokumentumban vagy
itt: „Súgóútmutató” (2. oldal).
HU
40
A Wi-Fi funkciók és az NFC egy érintéses funkciók használata
A fényképezőgép csatlakoztatása vezeték nélküli
hozzáférési ponthoz
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a vezeték nélküli hozzáférési
ponthoz. Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megvan-e a
hozzáférési ponthoz tartozó SSID (a hozzáférési pont neve) és a
jelszó.
1 MENU gomb t
(Vezeték nélküli) 2 t [Csatlak. pont
beállít.].
2 A multiszelektor v/V gombjával válassza ki azt a
Wi-Fi funkciók használata
hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván.
Nyomja meg a multiszelektor közepén található z
gombot, és írja be a jelszót, ha megjelenik egy lakat
ikon a vezeték nélküli hozzáférési pont neve mellett,
majd válassza az [OK] lehetőséget.
Megjegyzések
• Ha a csatlakozás nem sikerül, tanulmányozza a vezeték nélküli hozzáférési
pont kezelési útmutatóját, vagy forduljon a hozzáférési pont
rendszergazdájához.
• Képek számítógépre mentéséhez telepítse az adott rendszerhez való, alábbi
szoftvert a számítógépre.
Windows használata esetén: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac használata esetén: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HU
41
Képek megtekintése számítógépen
A szoftver használata
Az alábbi alkalmazások használatával optimalizálhatja a
fényképezőgéppel készített képeket.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
A telepítéssel kapcsolatos részleteket lásd a 43–46. oldalon.
Rendszerkövetelmények
A szoftverre vonatkozó rendszerkövetelményeket a következő URL
címen találja:
www.sony.net/pcenv/
HU
42
A szoftver használata
Az Image Data Converter használata
Az Image Data Converter a következő célokra használható:
• A RAW formátumban rögzített képek lejátszhatók és
szerkeszthetők, például módosítható a tónusuk vagy az élességük.
• Módosíthatja a képeken a következőket: fehéregyensúly, expozíció,
[Saját beállít.] stb.
• A megjelenített és módosított képeket számítógépre mentheti.
A mentés történhet RAW formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készült RAW képek és JPEG képek
megjeleníthetők és összehasonlíthatók.
• A képek öt fokozatban rangsorolhatók.
• Alkalmazhat színcímkéket.
Image Data Converter támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Az Image Data Converter telepítése
1 Töltse le a szoftvert az alábbi URL címről, majd
telepítse a számítógépre.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Megjegyzések
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
HU
43
Képek megtekintése számítógépen
Az Image Data Converter szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a
súgóban.
Kattintson ide: [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter]
t [Help]t [Image Data Converter Ver.4].
A szoftver használata
Az PlayMemories Home használata
A PlayMemories Home szoftver lehetővé teszi, hogy álló- és
mozgóképeket importáljon a számítógépre, és felhasználja őket. A
PlayMemories Home szükséges, ha AVCHD mozgóképeket szeretne
számítógépre importálni.
Importált képek
lejátszása
Képek importálása a fényképezőgépről
Windows esetében a következő funkciók is
elérhetők:
Képek
megtekintése
naptárral
Képek megosztása
PlayMemories
Online™
felhasználókkal
Mozgókép- Képek feltöltése
lemezek
hálózati helyekre
készítése
• A következőképpen töltheti le az Image Data Converter vagy
Remote Camera Control stb. szoftvert:
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez t indítsa el a
PlayMemories Home programot t kattintson a(z) [Notifications]
lehetőségre.
Megjegyzések
• A PlayMemories Home telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.
• A PlayMemories Online és más hálózati szolgáltatások használatához
internetkapcsolat szükséges. Egyes országokban és térségekben a
PlayMemories Online vagy más hálózati szolgáltatások nem érhetők el.
• Mac szoftverekkel kapcsolatban az alábbi URL címen tájékozódhat:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HU
44
A szoftver használata
• Ha a 2011 előtti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver már telepítve lett a számítógépre, a telepítés során felül lesz írva a
PlayMemories Home programmal. Használja a PlayMemories Home
programot, a PMB utódját.
• Ha a mozgókép felvételéhez használt [
Rögzítési Beállít.] beállítás
[60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] volt, akkor AVCHD lemez készítése előtt a
PlayMemories Home konvertálja a felvételt. Ez a konvertálás hosszú ideig
tarthat. Nem lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése.
Ha meg akarja tartani az eredeti képminőséget, írja a mozgóképeket Blu-ray
lemezre.
Az PlayMemories Home telepítése
1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL-t, majd kattintson ide: [Install] t
[Run].
www.sony.net/pm/
Képek megtekintése számítógépen
2 A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Az Remote Camera Control használata
Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet. A(z) Remote
Camera Control segítségével elvégezheti a következőket:
• A fényképezőgép beállítása vagy fényképezés számítógépről.
• Képek rögzítése közvetlenül a számítógépre.
• Fényképezés időszakos expozícióval.
Használat előtt állítsa be a következőket: MENU t
(Beállítások) 4 t [USB csatlakozás] t [PC távkapcsolat]
HU
45
A szoftver használata
Az Remote Camera Control telepítése
1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL-t.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le
és telepítse a(z) Remote Camera Control szoftvert.
Megjegyzések
• A Remote Camera Control telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.
HU
46
Egyebek
A képek számának és a
mozgóképek lehetséges felvételi
idejének megtekintése
Ha memóriakártyát helyezett a
fényképezőgépbe, és a tápkapcsolót
ON helyzetbe állította, a képernyőn
megjelenik a rögzíthető képek száma
(úgy számolva, hogy az aktuális
beállításokkal folytatja a
fényképezést).
Megjegyzések
• Ha sárgán villog a „0” (a rögzíthető képek száma), akkor a memóriakártya
megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az aktuális
memóriakártyáról (38. oldal).
• Ha a „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, akkor nincs
memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
HU
47
Egyebek
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető. Az értékeket Sony
szabványos memóriakártyákkal történő tesztelés alapján határoztuk
meg. Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a
használt memóriakártya típusának függvényében.
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
Képméret: L: 24M
Méretarány: 3:2*
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Méret
Normál
330
660
1350
2700
5400
10500
Finom
200
410
820
1650
3300
6600
Extra finom
100
200
400
820
1600
3250
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
1750
RAW
74
145
300
600
1200
2400
* Ha a [
Méretarány] beállítása [16:9], a fenti táblázatban feltüntetettnél több
képet rögzíthet (kivéve [RAW] beállítás esetén).
Az akkumulátoregységgel rögzíthető képek
száma
A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
változhat.
Akkumulátor
használati idő
Képek száma
Fényképezés
(állóképek)
Képernyő
Kb. 240 perc
Kb. 480 kép
Kereső
Kb. 205 perc
Kb. 410 kép
Felvétel
megszakításokkal
(mozgókép)
Képernyő
Kb. 120 perc
—
Kereső
Kb. 110 perc
—
Folyamatos
felvétel
(mozgókép)
Képernyő
Kb. 175 perc
—
Kereső
Kb. 175 perc
—
Megtekintés
(állóképek)
Képernyő
Kb. 270 perc
Kb. 5400 kép
Kereső
Kb. 320 perc
Kb. 6400 kép
HU
48
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
HU
49
Egyebek
Megjegyzések
• A képek fent megadott száma teljesen feltöltött akkumulátoregység esetén
érvényes. A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
csökkenhet.
• A rögzíthető képek száma fényképezéskor, az alábbi használati feltételek
mellett érvényes:
– Az akkumulátoregység használata 25 °C-os környezeti hőmérsékleten.
– Az DT 16-50mm F2.8 SSM objektív használata
– A Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (külön megvásárolható)
használata
– A [Kereső fényereje] beállítása [Kézi] [±0].
– A [Képernyő fényerő.] beállítása [Kézi] [±0].
• A „Fényképezés (állóképek)” értékek meghatározása a CIPA szabványon
alapul, az alábbi feltételek között fényképezve:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Fókuszmód: S (Egyszeri AF)
– Fényképfelvétel minden 30. másodpercben.
– A fényképezőgép tíz alkalmanként ki-, majd bekapcsol.
• A mozgóképek rögzítésére megadott percszám meghatározása a CIPA
szabványon alapul, az alábbi feltételek között készítve a felvételt:
–A[
Rögzítési Beállít.] beállítása [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Jellemző mozgóképfelvétel: Az akkumulátor üzemidő meghatározása a
felvétel többszöri elindításával és leállításával, zoomolással, felvételi
készenlét állapotra váltással, ki-/bekapcsolással stb. történt.
– Folyamatos mozgóképfelvétel: Az akkumulátor-üzemidő meghatározása a
lehető leghosszabb folyamatos felvétellel történt (29 perc), amit a MOVIE
gomb újbóli megnyomásával folytattunk. Egyéb funkciókat – például
zoomolást – nem használtunk.
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
A mozgóképek maximális felvételi ideje
Az alábbi táblázatban látható a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyák hozzávetőleges maximális felvételi ideje.
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
(h (óra), m (perc))
Tárkapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h
8h
20 m
40 m
Rögzítési
Beállít.
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
1440×1080 12M
VGA 3M
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h
11 h
40 h
• Folyamatos felvételt egyszerre körülbelül 29 percig készíthet
(a termék műszaki adatai korlátozzák). MP4 (12M) formátumú
mozgóképek esetében a maximális folyamatos felvételi idő
körülbelül 20 perc (a 2 GB fájlméret korlátozza).
HU
50
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
Megjegyzések
• A mozgóképek lehetséges felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR
(Variable Bit-Rate; változó bitsebességű) formátumot használ, ami a
képminőséget automatikusan a felvett jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó
tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi idő rövidebb,
mert több memória kell a felvételhez.
A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a képminőség/
méret beállításainak függvényében is.
• A megadott értékek nem a folyamatos felvétel maximális időtartamára
vonatkoznak.
• A felvételi idő változhat a fényképezés körülményeinek és a használt
memóriakártya típusának függvényében.
•A
ikon megjelenése esetén állítsa le a mozgóképfelvételt. A
fényképezőgépben a hőmérséklet túl magasra szökött.
• A mozgóképlejátszással kapcsolatos részleteket lásd: 37. oldal.
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvétellel
kapcsolatban
Környezeti hőmérséklet
Mozgóképek folyamatos felvételi ideje
20°C
Körülbelül 29 perc
30°C
Körülbelül 29 perc
40°C
Körülbelül 17 perc
• A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet és a
fényképezőgépnek a felvétel előtti állapota is befolyásolja. Ha a készülék
bekapcsolása után sokszor módosítja a kép kompozícióját, vagy sok felvételt
készít, a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő
felvételi idő lecsökken.
HU
51
Egyebek
• A jó minőségű mozgóképek felvétele és a folyamatos fényképezés a
képérzékelővel igen energiaigényes. Emiatt a fényképezőgépen belüli
hőmérséklet megemelkedik, különösen a képérzékelő hőmérséklete. Ilyen
esetben a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, mivel a túl nagy belső
hőmérséklet miatt leromolhat a képek minősége, vagy károsodhat a
fényképezőgép belső mechanizmusa.
• Alább látható a mozgóképek maximális felvételi ideje abban az esetben, ha a
fényképezőgép kis időre ki volt kapcsolva, mielőtt a felvételt elindították.
(Az alábbi értékek azt a folyamatos időtartamot jelzik, ami a fényképezőgép
felvételének elindítása és leállítása között telt el.)
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leáll, hagyja néhány percre
kikapcsolva. Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet normál értékre
lecsökkent, újra elindíthatja a felvételt.
• Az alábbiakra ügyelve a felvételi idő meghosszabbítható.
– Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napsugárzásnak.
– Ha nem használja a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.
• A mozgóképfájlok méretének felső korlátja körülbelül 2 GB. Ha a
[
Fájlformátum] beállítása [MP4], és a fájlméret eléri a körülbelül 2 GB-ot,
a felvétel automatikusan leáll, és ha a [
Fájlformátum] beállítása
[AVCHD], automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
• A folyamatos felvétel maximális időtartama körülbelül 29 perc.
HU
52
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus: Beépített
vaku Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Lencse: Sony A-mount lencse
[Képérzékelő]
Képformátum: 23,5 mm × 15,6 mm
(APS-C formátum) CMOS
képérzékelő
A képérzékelő összes pixelének
száma:
Kb. 24 700 000 pixel
A fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma:
Kb. 24 300 000 pixel
[Porvédelem]
Rendszer: Antisztatikus bevonat a
képérzékelőn és a
képérzékelő-eltolásos
mechanizmuson
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer: TTL fázisérzékelő
rendszer (középső F2,8
érzékelővel), 79 pontos
(15 pontos célkereszt-érzékelő)
[Elektronikus kereső]
Típus: Elektronikus kereső
(szerves elektrolumineszcens)
Képernyőméret: 1,3 cm (0,5-ös
típus)
Összes képpont száma:
2 359 296 képpont
A kereső lefedettsége: 100%
Nagyítás:
Kb. 1,09 ×
Kb. 0,71 × (35 mm-es
formátummal egyenértékű)
50 mm-es objektívvel
végtelennél, –1 m–1
Szempont: Körülbelül 27 mm a
keresőtől, 22 mm a
szemkagylókerettől –1 m–1
esetén (CIPA szabvánnyal
kompatibilis)
Dioptriaállítás: –4,0 m–1 és +3,0 m–1
között
[LCD-képernyő]
LCD-kijelző: 7,5 cm (3,0-s típus)
TFT meghajtó
Összes képpont száma: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480)
képpont
HU
53
Egyebek
[SteadyShot]
Fényképekhez:
Rendszer: Képérzékelő-eltoló
mechanizmus
Mozgóképekhez:
Rendszer: Elektronikus
Érzékenységi tartomány:
–2 EV és 18 EV között
(ISO 100 egyenérték mellett)
AF-segédfény: Kb. 1 m és 5 m
között
Minőségtanúsítás
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány:
Fényképek: 1/8 000 másodperc
és 30 másodperc között, BULB
Mozgóképek:
1/8 000 másodperc és
1/4 másodperc között
(1/3 lépés), max. 1/60
másodperc AUTO
üzemmódban (max. 1/30
másodperc Auto. lassú
exponálás módban)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/250 másodperc
HU
54
[Beépített vaku]
Vaku G.sz.: GN 12 (méterben, ISO
100 értéknél)
Újratöltési idő: Kb. 3 másodperc
Vakulefedettség: 16 mm-es
objektív (az objektív által
jelzett fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció: ±3,0 EV
(1/3 EV és 1/2 EV lépés között
váltható)
Vakutartomány:
Rekesz- F2.8
nyílás
ISO beállítás
[Expozícióvezérlés]
Fénymérő cella: „Exmor” CMOS
érzékelő
Mérésmód: 1 200 zónát értékelő
mérés
Fénymérési tartomány:
–2 EV és +17 EV között több
szegmensen, középre súlyozott,
pontszerű üzemmódok (ISO
100 egyenérték mellett,
F1,4 objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós index):
Fényképek: AUTO, ISO 50 –
25 600 (1/3 EV lépés)
Mozgóképek: AUTO,
ISO 100 – 12 800 (1/3 EV
lépés)
Expozíció-korrekció: ±5,0 EV
(1/3 EV és 1/2 EV lépés között
váltható)
F4.0
F5.6
100 1 m –
4,3 m
1m–
3m
1m–
2,1 m
200 1 m –
6,1 m
1m–
4,2 m
1m–
3m
400 1,4 m – 1 m –
8,6 m
6m
1m–
4,3 m
800 2 m –
12 m
1,4 m – 1 m –
8,5 m
6,1 m
[Folyamatos felvétel]
Folyamatos felvétel sebessége:
Folyamatos továbbítás AE
előválasztással: Maximum
12 kép másodpercenként/
: Maximum 8 kép
másodpercenként/
: Maximum 3 kép
másodpercenként
• Saját szabványon alapuló
mérési móddal. A folyamatos
fényképezés sebessége a
fényképezés körülményeitől
függően kisebb lehet.
Minőségtanúsítás
A folyamatos felvételek maximális
száma:
Folyamatos továbbítás AE
előválasztással módban
Extra finom: 53 kép/
Finom: 60 kép/
Normál: 64 kép/
RAW & JPEG: 25 kép/
RAW: 26 kép/
Folyamatos felvétel
üzemmódban
Extra finom: 56 kép/
Finom: 75 kép/
Normál: 93 kép/
RAW & JPEG: 26 kép/
RAW: 28 kép
[Zoomoló képlejátszás]
Nagyítási tartomány:
Képméret:
L: Kb. ×1,0 – ×18,8/
M: Kb. ×1,0 – ×13,3/
S: Kb. ×1,0 – ×9,4
[Adathordozó]
Memory Stick PRO Duo, SD
kártya
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
Multi-/micro-USB csatlakozó*:
USB kommunikáció, Hi-Speed
USB (USB 2.0)
* Támogatja a Micro USBkompatibilis eszközöket.
HDMI: „D” típusú HDMI micro
aljzat
Mikrofon csatlakozó: 3,5 mm-es
sztereó mini aljzat
REMOTE csatlakozó
[Tápellátás, általános]
Akkumulátoregység: NP-FM500H
újratölthető akkumulátor
[Teljesítményfelvétel]
DT 16-50 mm F2.8 SSM használata
esetén*
A kereső használata esetén:
Kb. 3,5 W
Megjegyzések a képernyő
használatával kapcsolatban:
Kb. 3,0 W
* Az ILCA-77M2Q esetében
mellékelt.
HU
55
Egyebek
[Felvételi formátum]
Fájlformátum: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline) kompatibilis, RAW
(Sony ARW 2.3 formátum)
Mozgókép (AVCHD-formátum):
Az AVCHD Ver. 2.0
formátumával kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: Dolby Digital 2-csat,
Dolby Digital Stereo Creator
funkcióval
• Készült a Dolby Laboratories
licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum):
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: MPEG-4 AAC-LC 2csat
Minőségtanúsítás
[Egyebek]
Mikrofon: Sztereó
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
DPOF: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
Méretek:
142,6 mm × 104,2 mm ×
80,9 mm (Szé/Ma/Mé, a kiálló
alkatrészek nélkül)
Tömeg:
Kb. 726 g (akkumulátorral és
Memory Stick PRO Duo
kártyával)
Kb. 647 g (csak az üres
készülék)
Üzemi hőmérséklet:
0°C és 40°C között
[Vezeték nélküli LAN]
Támogatott formátum:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es
sávszélesség
Biztonság: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Csatlakozási mód: WPS (védett
Wi-Fi-beállítás)/Kézi
Hozzáférési mód: Infrastruktúra
mód
NFC: Kompatibilis a 3-as típusú
NFC Forum címkékkel
A formavilág és a műszaki
adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
HU
56
Akkumulátortöltő/
Akkumulátor
BC-VM10A akkumulátortöltő
Tápfeszültség: 100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 9 W
Kimenőáram: 8,4 V DC, 0,75 A
Üzemi hőmérséklet-tartomány:
0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet-tartomány:
–20°C és +60°C között
Befoglaló méret:
Kb. 70 mm × 25 mm × 95 mm
(Szé/Ma/Mé)
NP-FM500H újratölthető
akkumulátor
Áramforrás típusa: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség:
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség:
7,2 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség:
8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram: 2,0 A
Tárkapacitás:
Jellemző: 11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimálně: 11,5 Wh
(1 600 mAh)
Befoglaló méret:
Kb. 38,2 mm × 20,5 mm ×
55,6 mm (Szé/Ma/Mé)
Minőségtanúsítás
Lencse
Név (modellnév)
35 mm-es formátummal
egyenértékű
gyújtótávolság* (mm)
DT 16-50mm F2.8 SSM
(SAL1650)
DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM (SAL18135)
24–75
27–202,5
13–16
11–14
83°-32°
76°-12°
Minimális fókusz** (m)
0,3
0,45
Maximális nagyítás (×)
0,2
0,25
Minimális rekesznyílás
f/22
f/22 – f/36
Lencsecsoportok/tagok
Látószög*
A szűrő átmérője (mm)
72
62
Méretek (max. átmérő ×
magasság) (Kb. mm)
81×88
76×86
577
398
Tömeg (körülbelül, g)
* A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az
APS-C méretű képérzékelővel felszerelt Digitális fényképezőgép cserélhető
objektívvel alapján kerültek meghatározásra.
** A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
HU
57
Egyebek
• Az objektív távolságkódolóval rendelkezik. ADI funkciós vaku használata
esetén a távolságkódoló lehetővé teszi a pontosabb mérést (ADI).
• Az objektív mechanizmusától függően előfordulhat, hogy a fókusztávolság
módosul a felvételi távolság bármilyen változására. A fókusztávolság
megadásánál végtelenre fókuszált objektívet feltételeztünk.
• Végtelenre fókuszált állásban bizonyos beállításokkal kell a hőmérsékletváltozás okozta fókuszeltolódást kompenzálni. Ha kézi fókusz üzemmódban
végtelen távolságra lévő tárgyat akar fényképezni, akkor használja a keresőt,
és úgy állítsa be a fókuszt.
Minőségtanúsítás
Tudnivalók a fókusztávolságról
A fényképezőgép képszöge kisebb egy 35 mm-es formátumú
fényképezőgépénél. Ha ki akarja számolni a körülbelül a 35 mm-es
formátumú fényképezőgépekével egyenértékű gyújtótávolságot, mert
olyan képszöggel akar fényképezni, akkor számoljon a gyújtótávolság
másfélszeresével.
Egy 50 mm-es objektív használata esetén például a 35 mm-es
formátumú fényképezőgépekével egyenértékű gyújtótávolság kb.
75 mm-nek felel meg.
HU
58
Minőségtanúsítás
A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
létrehozott DCF (Design rule
for Camera File system)
univerzális szabványnak.
• A fényképezőgéppel felvett
képek lejátszása más
készülékeken, valamint a más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása a
fényképezőgépen nem
garantált.
HU
59
Egyebek
Védjegyek
• A Memory Stick és a
az Sony
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI High-Definition
Multimedia Interface és a HDMI
logó a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
• A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az iOS a Cisco Systems, Inc.
bejegyzett védjegye vagy védjegye.
• Az iPhone és az iPad az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
• Az Android és a Google Play a
Google Inc. védjegye.
• A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegye.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
Minőségtanúsítás
• A DLNA és a DLNA CERTIFIED
a Digital Living Network Alliance
védjegye.
• A Facebook és az „f” logó a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A YouTube és a YouTube logó a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi, Inc. védjegye.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a ™ és az
szimbólum nem minden esetben
jelenik meg ebben az útmutatóban.
®
HU
60
Minőségtanúsítás
Egyebek
HU
61
Minőségtanúsítás
HU
62
Minőségtanúsítás
Egyebek
HU
63
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
©2014 Sony Corporation
Download PDF