Sony | DSLR-A350X | Sony DSLR-A350X DSLR-A350 Váz normál zoomobjektívvel és teleobjektívvel Használati útmutató (SAL55200)

3-270-986-01(2)
Lencse digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez
Kezelési útmutató
DT, 55–200 mm, F4–5,6
SAL55200
© 2007 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
A lencsét Sony
fényképezőgépekhez (APS-C méretű képérzékelővel
rendelkező típusokhoz) tervezték. 35 mm-es formátumú fényképezőgépen nem
használható.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül, mert az károsíthatja a szemét vagy
vakságot okozhat.
A lencsét kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
Baleset vagy sérülésveszély.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
MEGJEGYZÉS:
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a készülék az FCC 15.
fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeket
elégíti ki. A határértékeket úgy állapították meg, hogy a zavaró hatásokkal
szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék lakásban történő alkalmazása
esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és sugározhat
ki, ennélfogva – a gyártó által előírtaktól eltérő felszerelése illetve használata
esetén – zavarhatja a rádióvételt.
Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy konkrét telepítés esetén
nem jelentkezik zavaróhatás. Amennyiben jelen készülék okozza a rádió, illetve
SAL55200-meretezett.indd 1
tv-vételben fellépő zavaróhatást (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak, hogy az alábbi, esetleges
megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a zavaróhatások kiküszöbölésére:
– az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése,
– a készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése,
– a készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása, amely nem
abban a leágazásban található, amelyre ez a készülék csatlakozik,
– szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő véleményét.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok
vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
vaku fényét, ezért a kép alján árnyék jelenik meg. Beépített fényképezőgép vaku
használatakor vegye le a lencse árnyékolót, és legalább 1 méterről fényképezze a
tárgyakat.
Képsarkok sötétedése
A lencse használatakor a kép sarkai sötétebbek lehetnek a közepénél. Ezen
(képsarok sötétedésnek nevezett) jelenség csökkentése érdekében zárja a
rekesznyílást 1–2 állással.
Páralecsapódás
Ha hideg helyről meleg helyre viszi a lencsét, páralecsapódás következhet be a
lencsén. Ennek elkerüléséhez helyezze műanyag tasakba vagy hasonlóba a lencsét.
Csak akkor vegye ki a lencsét, ha a belső levegő hőmérséklete elérte a környezeti
hőmérsékletet.
A lencse tisztítása
• Ne érintse meg közvetlenül a lencse felületét.
• Ha a lencse beszennyeződik, sűrített levegős lencsetisztító szerrel tisztítsa és törölje
le tiszta, puha ruhával (javasoljuk a (külön megvásárolható) KK-CA tisztítókendő
használatát).
• Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint a teleobjektív
tisztításához.
 Az alkatrészek elnevezése
1···Zoom gyűrű 2···Élesség-távolság jelzés 3···A lencse kapcsolódó felülete
4···Felszerelési jelzés 5···Élesség-távolság skála 6···Élességállító gyűrű
 A lencse fel- és leszerelése
A lencse felszerelése (lásd a – ábrát)
1
• Az első lencsevédőt kétféle módon szerelheti le és fel, (1) és (2). Ha a
lencsevédőre fel van szerelve a lencse árnyékoló, használja a (2) eljárást.
Megjegyzések a használatról
• Ne tegye ki a lencsét közvetlen napsütésnek. Ha a napfényt a lencse egy közeli tárgyra
vetíti, tüzet okozhat. Ha a körülmények miatt mégis közvetlen napsütésben kell
hagynia a lencsét, szerelje fel a lencsevédőt.
• Ügyeljen rá, hogy a lencse felszereléskor ne ütődjön semminek.
• Tároláskor mindig helyezze fel a lencsevédőt a lencsére.
• A penészesedés elkerülése érdekében ne tárolja hosszú ideig párás helyen a lencsét.
• Ha a fényképezőgépet felszerelt lencsével mozgatja, tartsa a fényképezőgépet és a
lencsét egyaránt.
• Ne tárolja a lencsét élességállításhoz stb. kinyúló alkatrészekkel.
• Ne érintse meg a lencsét. Ha szennyeződés stb. kerül a lencsére, az befolyásolhatja
vagy lehetetlenné teheti a lencse és a fényképezőgép közötti jeltovábbítást, ami
működési rendellenességet okozhat.
Vegye le a hátsó és első lencsevédőt, valamint a fényképezőgép
védőburkolatát.
2
Illessze a lencse házán található narancssárga jelzést a
fényképezőgép narancssárga jelzéséhez (felszerelési jelzés),
majd a lencse felszereléséhez forgassa el kattanásig az óramutató
járásának irányába.
• A lencse felhelyezésekor ne nyomja meg a lencse kioldót a fényképezőgépen.
• A lencsét egyenesen illessze a helyére.
A lencse eltávolítása (lásd a – ábrát)
Tartsa nyomva a fényképezőgépen lévő kioldót és fordítsa el
ütközésig a lencsét az óramutató járásával ellentétes irányba, majd
vegye le a lencsét a fényképezőgépről.
Óvintézkedések vaku használata esetén
Egyes lencse-vaku kombinációk esetén elképzelhető, hogy a lencse eltakarja a
2008. 10. 06. 9:35:11
 A lencse árnyékoló felszerelése
(1)

(2)

A vibráló fények lecsökkentése és a legjobb képminőség elérése érdekében ajánlott
a lencse árnyékoló alkalmazása.
Illessze a lencse árnyékolót a lencse ház végére, majd fordítsa el
kattanásig a lencse árnyékolót az óramutató járásának irányába.
• A fényképezőgép beépített vakujának használatakor vegye le a lencse árnyékolót, hogy
ne takarja el a vaku fényét.
• Tároláskor fordítsa meg a lencse árnyékolót és fordítva helyezze rá a lencsére.
–2
 A zoom használata
Forgassa a zoom gyűrűt a kívánt élesség távolságra.

 Élességállítás
Az önműködő élességállítás használatakor a fényképezőgép önműködően beállítja
a lencse élességét.
• Önműködő élességállítás esetén ne érintse meg az élességállító gyűrűt. Csak
akkor forgassa kézzel az élességállító gyűrűt, ha a fényképezőgép közvetlen kézi
élességállításra van kapcsolva, különben a készülék meghibásodhat.

Kézi élességállításhoz állítsa a fényképezőgépet kézi élességállításra és forgassa
az élességállító gyűrűt a keresőbe nézve. A keresőben az élességjel jelzi az élesség
beállítását.
• Az élességbeállító gyűrű kissé túlforgatható a végtelenen a pontos élességbeállítás
érdekében, bármilyen környezeti hőmérsékleten. Ne fordítsa az élességbeállító gyűrűt
ameddig lehet, csak végtelenig. A keresőbe nézve állítsa be pontosan az élességet.
Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL55200 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
2
1
Megnevezés
(Típusnév)
Megegyező
35 mmes fókusztávolság*1
(mm)
Lencse
csoportokelemek
DT, 55–200 mm, F4–
5,6 (SAL55200)
82,5–300
9–13
3
Nézőszög*1
Legkisebb
fókusz*2
(m)
Legnagyobb
nagyítás (×)
Legkisebb
f-szám
29°–8°
0,95
0,29
f/32–45
Szűrő átmérő
(mm)
Méretek
(legnagyobb
átmérő ×
magasság)
(mm)
Tömeg
(g)
55
kb. 71,5 × 85
kb. 295
*1 A megegyező 35 mm-es formátum fókusztávolság érték APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre vonatkozik.
*2 A legkisebb fókusz a képérzékelő és a tárgy legkisebb távolsága.

–1
6
5
4
• A lencse távolság kódolóval rendelkezik. A távolság kódoló pontosabb (ADI) mérést tesz lehetővé ADI vaku használatakor.
• A lencse működtetésétől függően a fókusztávolság a fényképezési távolságtól függően változhat. A fókusztávolság feltételezi, hogy a lencse fókusztávolság beállítása
végtelen.
Mellékelt tartozékok: lencse (1 db), első lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1 db), lencse árnyékoló (1 db), nyomtatott dokumentáció.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Az
SAL55200-meretezett.indd 2
a Sony Corporation védjegye.
2008. 10. 06. 9:35:14
Download PDF

advertising