Sony | SLT-A99V | Sony SLT-A99V SLT-α99 A-bajonettes fényképezőgép 35 mm Full-Frame érzékelővel Használati útmutató

4-438-657-12(1)
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Használati útmutató
„A” típusú bajonettzáras
SLT-A99/SLT-A99V
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
Akkumulátortöltő
Használja a legközelebbi fali konnektort
a töltő használatakor. Húzza ki a töltőt a
fali konnektorból azonnal, amennyiben
bármilyen üzemzavart észlel a készülék
használata közben.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, máselektromos készülékhez
nem szabad használni.
2
Az európai vásárlók
figyelmébe
Alulírott, Sony Corporation
nyilatkozom, hogy a SLT-A99V
Digitális fényképezőgép cserélhető
objektívvel megfelel a vonatkozó
alapvető követelményeknek és az 1999/
5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élö vásárlóink
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku), vagy megbízottja gyártotta.
Az Európai Unió jogszabályai alapján a
termékbiztonsággal kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az R&TTE előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
3
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
4
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Tartalomjegyzék
A funkciók bemutatása .................................................. 7
A használatbavétel előtt
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról .......... 10
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................ 13
A fényképezőgép részei ............................................... 14
Elülső oldal ............................................................... 14
Hátsó oldal ................................................................ 15
Felülnézet .................................................................. 17
Oldalak ...................................................................... 19
Alsó rész .................................................................... 21
Vakusín adapter ....................................................... 22
A kijelzőn megjelenő ikonok listája ........................... 23
Az LCD képernyőn megjelenő ikonok listája ...... 23
A képernyőn megjelenő ikonok listája ................. 27
Funkciólista
A gombokkal/tárcsával vezérelhető funkciók ............ 28
A Quick Navi képernyő használata ....................... 29
A Néma multivezérlő használata ........................... 31
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal ........ 33
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók..... 34
A MENU gombbal kiválasztható funkciók ............... 36
A beépített súgó használata ......................................... 48
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátor feltöltése ........................................... 49
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható)
memóriakártya behelyezése .................................... 51
Kompatibilis memóriakártyák ............................... 55
Objektív csatlakoztatása .............................................. 56
A dátum és az idő beállítása ........................................ 58
A dátum és az idő ismételt beállítása .................... 59
Az LCD képernyő szögének beállítása ...................... 60
Éles kép készítése a fényképezőgép bemozdulása
nélkül.......................................................................... 61
Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel
............................................................................ 61
5
A SteadyShot funkció használata .......................... 61
A fényképezőgép helyes tartása ............................. 62
A szemsapka eltávolítása ............................................. 63
Képek készítése és megtekintése
Állóképek készítése ...................................................... 64
Mozgóképek készítése .................................................. 66
Kép megtekintése .......................................................... 67
Váltás az állóképek és mozgóképek között .......... 68
Képek törlése ................................................................. 69
Felvételi üzemmód kiválasztása
Felvételi üzemmód kiválasztása .................................. 70
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető funkciók
..................................................................................... 72
Különböző funkciók
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő
használata................................................................... 73
Folyamatos AF mélység térkép segéd ................... 73
AF tartományvezérlő .............................................. 74
Mozgóképfelvétel kiváló hangminőséggel ............ 75
ISO-érzékenység/Több képkockás zajcsökkentés
............................................................................ 76
Saját beállítás ............................................................ 77
Kézben tartott Esti .................................................. 78
DRO/Auto HDR ..................................................... 78
Lejátszási funkciók .................................................. 79
Képek megtekintése a számítógépen
A szoftver használata .................................................... 80
Egyebek
További tudnivalók a fényképezőgépről (α kézikönyv)
..................................................................................... 86
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának
ellenőrzése ................................................................ 87
Műszaki adatok ............................................................. 91
Tárgymutató .......................................................... 98
6
A funkciók bemutatása
Ez a rész néhány gyakran használt fényképezési funkciót és jellemző
funkciót ismertet.
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Gyakran használt fényképezési funkciók
Expozíciókompenzáció (28)
Az expozíciót a teljes képernyő fényességének beállításával
kompenzálhatja.
Még akkor is, ha az expozíciós mód beállítása M, az expozíció
kompenzálható, ha az ISO-érzékenység beállítása [AUTO].
ISO-érzékenység (76)/Többképkockás zajcsökkentés
(76)
Beállíthatja a fényérzékenységet.
Az ISO-érzékenység ISO 50 és ISO 25600 között állítható be.
A
(Többképkockás zajcsökk.) választásával kiválaszthat a
maximális ISO érzékenységnél nagyobb ISO-számokat.
Fehéregyensúly (35)
Beállíthatja a színtónust.
Kiválaszthat egy, a fényforrásnak megfelelő beállítást, vagy finom
szabályozást végezhet a színhőmérséklet és a színes szűrő
kombinálásával.
Képtovább.mód (34)
Lehetősége van a céljainak megfelelő képtovábbítási mód
használatára, például egyképes továbbításra, folyamatos továbbításra,
rekeszelésre vagy vezeték nélküli távvezérlővel való fényképezésre.
Eredeti jellemző funkciók
AF tartományvezérlő (74)
Korlátozhatja az automatikus élességállítási tartományt, így elkerülve
a szándékolatlan témákra való fókuszálást.
7
A funkciók bemutatása
DRO/Auto. HDR (78)
D-tartomány opt.: A kép kis részekre való felosztásával a
fényképezőgép megelemzi a fény és árnyék kontrasztját a tárgy és a
háttér között, így eredményezve optimális fényerejű és árnyaltságú
képet.
Auto. HDR: 3 képet készít különböző expozíciós időkkel, majd
ezeket a képeket egymáson átfedve egyetlen, gazdagon árnyalt képet
hoz létre.
Saját beállítás (77)
A kívánt stílust 13 stílus közül választhatja ki.
A képek egyes tényezőit, például az expozíciót is beállíthatja, a
kiválasztott stílust használva alapul.
Kézben tartott esti (78)
Éjszakai felvételeket készíthet állvány nélkül, mégis élesebben és
kevesebb képzajjal.
Videofelvétel kézi beállítással (34)
Videó rögzítése közben P, A, S, M módú expozíciót állíthat be.
A fényképezőgép kezelése és testreszabása
Képernyő-információk (40)
A kereső aktiválódik, ha belenéz, amikor pedig az arcát távolítja,
akkor a készülék visszatér az LCD képernyő módhoz. A képernyőüzemmódot a DISP gomb megnyomásával módosíthatja.
Quick Navi (29)
Kereső módban gyorsan átválthat LCD képernyőről a Quick Navi
képernyőre az Fn gomb megnyomásával. Az elemeket intuitív
működtetéssel állíthatja be.
Néma multivezérlő (31)
A néma multivezérlő használatával, amelynek célja, hogy csökkentse
a tárcsa forgásából eredő zajt, hangtalanul állíthat be egyes elemeket,
mint például az élességállítási módot, illetve a felvétel szintjét.
8
A funkciók bemutatása
Testreszabás (41)
A fényképezőgép egy egyéni gombot tartalmaz, amelyhez hozzá lehet
rendelni egy kívánt funkciót. Más gombokhoz is lehet funkciókat
rendelni, mint például az AEL gombhoz vagy az ISO gombhoz.
9
A használatbavétel előtt
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
A képernyő nyelve
memóriakártya stb. hibájából
következik be.
A menü használatával kiválaszthatja,
hogy a képernyő milyen nyelvű
legyen (47.oldal).
Az adatok biztonsági mentése
Képkészítési eljárás
Ezzel a fényképezőgéppel 2 módon
tekinthető meg a téma: LCD képernyő
módban az LCD képernyő
használatával és keresőmódban a kereső
használatával.
A fényképezőgéphez tartozó
funkciókkal kapcsolatos
megjegyzések
• A fényképezőgép alján található
jelölések alapján állapítható meg,
hogy a készülék 1080 60i, illetve 1080
50i kompatibilis-e.
1080 60i kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i kompatibilis eszköz: 50i
• Ez a fényképezőgép kompatibilis az
1080 60p és az 50p formátumban
készült mozgóképekkel. Az eddig
megszokott felvételi üzemmódoktól
eltérően, amelyek során a felvétel
váltottsoros módszerrel készült, ez a
fényképezőgép progresszív felvételi
módot használ. Ez növeli a felbontást,
és élesebb, valósághűbb képet
eredményez.
DT objektív használata
Ebben a fényképezőgépben egy 35 mmes teljes filmkockának megfelelő CMOS
érzékelő található, a kép méretét a
készülék azonban automatikusan APSC méretűre állítja, és a kép mérete DT
objektív (a „DT” a terméknévben
szerepel) használatakor kisebb.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy a
10
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Az LCD képernyővel,
elektronikus keresővel,
objektívvel és a képérzékelővel
kapcsolatos megjegyzések
• Az LCD képernyő és az elektronikus
kereső rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajtuk apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok. Ezek a
gyártási folyamat természetes
velejárói, és egyáltalán nem
befolyásolják a felvett képeket.
• Ne tartsa a fényképezőgépet az LCD
képernyőnél fogva.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
napfény hatásának, és ne
fényképezzen huzamosabb ideig a nap
irányába tartva a készüléket. Ekkor
ugyanis a készülék belső
mechanizmusa megsérülhet. Ha a
napfény egy közeli tárgyon
összpontosul, akkor előfordulhat,
hogy tüzet okoz.
• Az LCD képernyő hátulján lévő
forgótengely hátán, illetve körülötte
egy mágnes található. Ne kerüljön
olyan tárgy az LCD képernyő
közelébe, amely érzékenyen reagál a
mágnesre, például floppy lemez vagy
bankkártya.
• A kijelzőn szellemkép jelenhet meg
hideg helyen. Ez nem hiba. Amikor
hideg helyen kapcsolja be a
fényképezőgépet, a kijelző
átmenetileg elsötétülhet. Amikor a
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról
fényképezőgép bemelegszik, a kijelző
normálisan működik.
• A rögzített kép eltérő lehet a felvétel
elkészítése előtt látottól.
Hosszú rögzítési idővel
kapcsolatos megjegyzések
AVCHD mozgóképek
számítógépre történő
importálására vonatkozó
megjegyzések
Ha AVCHD mozgóképeket szeretne
számítógépre importálni, Windows
számítógépek esetén használja a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen
található „PlayMemories Home”
szoftvert.
Mozgóképek más eszközön
való lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
• Az AVCHD formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt
használja: MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile. A fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképek
nem játszhatók le a következő
eszközökön.
GPS-kompatibilis eszközökön
(csak SLT-A99V)
• Ha szeretné megtudni, hogy
fényképezőgépe támogatja-e a GPS
funkciót, akkor ellenőrizze a modell
nevét.
GPS-kompatibilis: SLT-A99V
Nem GPS-kompatibilis: SLT-A99
• A GPS használatakor az adott ország,
illetve régió szabályozásait vegye
figyelembe.
• Amennyiben nem rögzíti a hely
adatait, akkor a [GPS be/ki] beállítása
legyen [Ki] (45.oldal).
• Ha repülőgépen utazik, a felszólítást
követően ne felejtse el kikapcsolni a
fényképezőgépet.
11
A használatbavétel előtt
• Folyamatos, huzamosabb ideig tartó
használat során a fényképezőgép
hőmérséklete nő. Amennyiben a
hőmérséklet egy bizonyos értéket
meghalad, akkor a kijelzőn
megjelenik a
ikon, és a
fényképezőgép automatikusan
kikapcsol. Hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolt állapotban legalább 10
percig, hogy a belsejében a
hőmérséklet biztonságos szintre
csökkenhessen.
• Magas környezeti hőmérséklet esetén
a fényképezőgép hőmérséklete
gyorsan emelkedik.
• A készülék magas hőmérséklete
kedvezőtlenül hathat a képminőségre.
Javasoljuk, hogy a további használat
előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
• A fényképezőgép felülete
felmelegedhet. Ez nem hiba.
– Egyéb, AVCHD formátummal
kompatibilis eszközök, amelyek
nem támogatják a High Profile
változatot
– Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Az MP4 formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt is
használja: MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile. Emiatt az MP4 formátumban
ezzel a fényképezőgéppel készített
mozgóképek kizárólag a MPEG-4
AVC/H.264 változatot támogató
eszközökön játszhatók le.
• A HD (nagy felbontású)
képminőségben készült lemezek csak
AVCHD formátummal kompatibilis
eszközön játszhatók le. A DVD-alapú
lejátszó és felvevő készülékek nem
tudják a HD képminőségű lemezeket
lejátszani, mert nem kompatibilisek az
AVCHD formátummal. Az is
előfordulhat, hogy ezek a készülékek
nem tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
• Az 1080 60p/50p formátumú
mozgóképek csak a formátummal
kompatibilis eszközökön játszhatók
le.
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok szerzői
jogilag védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel a
fényképezőgéppel készített felvételek.
Tudnivalók a kézikönyvben
szereplő műszaki adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és egyéb
műszaki adatok az alábbi feltételek
mellett kerültek meghatározásra,
kivéve, ha a kézikönyv másképpen jelzi:
normál, 25 °C-os környezeti
hőmérséklet mellett, olyan akkumulátor
használatával, amelyet a CHARGE
jelzőfény kialvását követően körülbelül
1 óra alatt teljesen feltöltöttek.
Megjegyzések a keresővel
végzett felvételkészítéshez
A fényképezőgépben található, szerves
polimer technológián alapuló XGA
kereső nagy felbontást és erős
kontrasztot biztosít. Ez a kereső nagy
látószöget és nagy betekintési távolságot
tesz lehetővé. A fényképezőgép
kialakítása révén, amely egyensúlyban
tartja az egyes alkotóelemek méretét, a
kereső jól látható.
• A kereső sarkainál enyhén torzulhat a
kép. Ez nem hiba. Ha ellenőrizni
szeretné a teljes képkompozíció
minden egyes részletét, használhatja
az LCD képernyőt is.
• Ha a kereső használata közben
mozgatja a fényképezőgépet vagy a
szemeit, torzulhat a keresőben látható
kép, vagy megváltozhat a kép színe.
Ez az objektív vagy a megjelenítő
eszköz sajátossága, és nem utal hibás
működésre. Kép készítésekor
javasoljuk, hogy egyenesen a kereső
középső területére nézzen.
12
A használatbavétel előtt
A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Ha nem találja az összes tartozékot, forduljon Sony forgalmazójához,
vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
• USB-kábel (1)
A használatbavétel előtt
• Fényképezőgép (1)
• BC-VM10A akkumulátortöltő
(1)
• Vállszíj (1)
• Tápkábel (1)* (az Amerikai
Egyesült Államokban és
Kanadában nincs mellékelve)
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
• NP-FM500H újratölthető
akkumulátor (1)
• Vakusín adapter (1)/
Konnektorvédő kupak (1) (a
vakusín adapteren)
• Vázsapka (1) (a
fényképezőgépen)
• Vakusínsapka (1) (a
fényképezőgépen)
• Szemsapka (1) (a
fényképezőgépen)
• CD-ROM-lemez (1)
– Az α fényképezőgépekhez
való alkalmazásszoftver
– α kézikönyv
• Használati útmutató (1) (jelen
kézikönyv)
13
A fényképezőgép részei
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A AF segédfény (37)/önkioldó
jelző
B Exponáló gomb (64)
C Főkapcsoló (58)
D Elülső vezérlőtárcsa
E Távérzékelő
F Objektív érintkezők*
G Illesztőjel (56)
H Tükör*
I Előnézet gomb (29, 42)
J Lencsefoglalat
K Felhaszn.gomb (29, 41)
14
L Objektívkioldó gomb (57)
M Néma multivezérlő (31)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
A fényképezőgép részei
Hátsó oldal
A használatbavétel előtt
A MENU gomb (36)
G LCD képernyő (23, 60)
B Szemsapka (63)
H MOVIE gomb (42, 66)
C Kereső*
I Felvételkészítéshez: AF/MF
• A kereső aktiválódik, ha
belenéz, amikor pedig az
arcát távolítja, akkor a
készülék visszatér az LCD
képernyő módhoz.
D Szemérzékelők (63)
E Dioptriabeállító tárcsa
• A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kijelző élesen
jelenjen meg a keresőben.
(Automatikus fókusz/kézi
fókusz) gomb (28, 41)
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb (28)
J Felvételkészítéshez: AEL
(AE rögzítés) gomb (28, 41)/
SLOW SYNC gomb (28)
Megtekintéshez:
(Képindex) gomb (28)
K Választógomb
L Felvételkészítéshez: Fn
(Funkció) gomb (33, 34)
Megtekintéshez:
(Képforgatás) gomb (28)
F Fényérzékelő
M DISP (Kijelző) gomb (28)
15
A fényképezőgép részei
N
(Intelligens
telekonverter) gomb (28, 42)/
Zoomolás gomb (28)/
Fókuszállítás gomb (28)
O Felvételkészítéshez: AF
RANGE gomb (29)
Megtekintéshez:
(Törlés)
gomb (69)
Amikor az Fn képernyő vagy
a menü képernyő látható:
Beépített súgó gomb(48)
P Memóriaműködés jelző (53)
Q
(Lejátszás) gomb (67)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezt az alkatrészt.
16
A fényképezőgép részei
Felülnézet
A használatbavétel előtt
A Mikrofon*
H WB (Fehéregyensúly) gomb
(28)
B Üzemmódválasztó tárcsa
zárjának kioldógombja (70)
C Üzemmódválasztó tárcsa
(70)
D Több illesztőfelületű
vakusín** (22)
• Bizonyos kiegészítőket nem
lehet teljesen beilleszteni, így
azok a több illesztős
vakusínből hátrafelé kiállnak.
Mindazonáltal, amikor a
kiegészítő eléri a vakusín
elejét, a csatlakozás létrejön.
E FINDER/LCD gomb (28)
F Képernyőpanel (27)
G
(Képtovábbítás)
gomb (28)
I
(Expozíció) gomb (28)
J ISO gomb (41, 76)
K Kijelzővilágítás gomb (27)
L
A képérzékelő
pozíciójele
M Hátsó vezérlőtárcsa
* Ne takarja el ezt a részt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben zaj
keletkezhet vagy
csökkenhet a hangerő a
felvételen.
** Ha szeretne többet
megtudni a több illesztős
vakusínnel kompatibilis
17
A fényképezőgép részei
tartozékokról, látogasson
el a Sony helyi
webhelyére, vagy
forduljon a Sony
forgalmazójához, illetve a
helyileg illetékes Sony
szervizhez.
A tartozék vakusínhez
egyéb tartozékok is
használhatók.
Nem garantáljuk, hogy a
készülék más gyártók
tartozékaival is mûködik.
18
A fényképezőgép részei
Oldalak
• A szíj mindkét végét
csatlakoztassa a
fényképezőgéphez.
a REMOTE csatlakozójának
vezetőjéhez. Ügyeljen arra,
hogy a távvezérlő vezetéke
előrefelé nézzen.
D Hangszóró
E DC IN csatlakozó
B
(Vakuszinkronizáló)
csatlakozó
C REMOTE csatlakozó
• Ha a (külön megvásárolható)
RM-L1AM távvezérlőt
csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
dugja a távvezérlő
csatlakozóját a REMOTE
csatlakozójába úgy, hogy a
csatlakozó vezetőjét igazítsa
• Ha a (külön megvásárolható)
AC-PW10AM hálózati
adaptert csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
kapcsolja ki a
fényképezőgépet, majd dugja
a hálózati adapter
csatlakozóját a
fényképezőgép DC IN
csatlakozójába.
F m (Mikrofon) aljzat
• A készülékhez
csatlakoztatott külső
mikrofon – amikor van ilyen
– automatikusan kapcsol be.
Plug-in-power típusú külső
mikrofon esetén annak
tápellátása a
fényképezőgépen keresztül
történik.
19
A használatbavétel előtt
A Vállszíjrögzítő fül
A fényképezőgép részei
G i (Fejhallgató) aljzat
H HDMI csatlakozó
I
(USB) aljzat
J Memóriakártya-tartó fedele
(51)
K SLOT1 (1. memóriakártya-
nyílás) (51)
• SD kártyák és „Memory
Stick PRO Duo”
adathordozók behelyezésére
alkalmas.
L SLOT2 (2. memóriakártya-
nyílás) (51)
• Csak SD kártyák
behelyezésére alkalmas
20
A fényképezőgép részei
Alsó rész
markolathoz
• Ezeket a lyukakat akkor kell
használni, amikor egy (külön
megvásárolható) függőleges
markolatot csatlakoztat a
fényképezőgéphez. Ügyeljen
arra, hogy a lyukakba ne
kerüljön por vagy
szennyeződés.
A használatbavétel előtt
A Vezetőlyukak a függőleges
E Akkumulátorbehelyező-
nyílás (51)
F Akkumulátorfedél (51)
B A függőleges markolat
csatlakozója
C A függőleges markolat
csatlakozójának fedele
D Állvány csatlakozó
• 5,5 mm-esnél rövidebb
csavarhosszú állványt
használjon. 5,5 mm-es vagy
annál hosszabb csavarral nem
rögzíthető stabilan a
fényképezőgép az
állványhoz, és ha mégis ilyen
csavart használ, kárt tehet a
fényképezőgépben.
21
A fényképezőgép részei
Vakusín adapter
Távolítsa el a vakusínsapkát a fényképezőgépről, és illessze a vakusín
adaptert a fényképezőgépre, így a hagyományos tartozék vakusínnel
(Automatikusan rögzítő tartozék vakusín) kompatibilis tartozékokat
csatlakoztathat a géphez.
A Automatikusan rögzítő
3
Húzza meg a rögzítőgombot.
tartozék vakusín
B Rögzítőgomb
A rögzítőgomb
csatlakoztatása
1
Távolítsa el a konnektorvédő
kupakot a sínről.
2
Lazítsa meg a rögzítőgombot,
és helyezze be a vakusín
adaptert a sínbe.
22
• Miután már lezárt, ne erőltesse a
forgatógomb forgatását.
• A vakusín adapter
csatlakoztatásakor teljesen
csúsztassa azt a helyére.
• Miután eltávolította a vakusín
adaptert a fényképezőgépről,
csatlakoztassa a konnektorvédő
kupakot a vakusín adapterhez, és
így tárolja azt.
A kijelzőn megjelenő ikonok
listája
Az LCD képernyőn megjelenő ikonok listája
Kereső üzemmódnál
Automata mód vagy Jelenet
üzemmódban
Folyam. telez. AE előválasztással/
P/A/S/M/Panorámapásztázás
üzemmódban
LCD képernyő üzemmódnál Lejátszáskor
(alapinformációkat
tartalmazó képernyő)
23
A használatbavétel előtt
Az LCD képernyő állapotának alapértelmezett beállítása „kereső
üzemmód (kereső használata a megtekintéshez)”.
A DISP gomb megnyomásával a képernyő állapota „LCD képernyő
üzemmódra” vált. Megjelenítheti a digitális szintellenőrzőt vagy a
hisztogramot is.
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
A
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Expozíciós üzemmód
(70)
Jelentése
Mozgóképek
képkockasebessége
(38)
Mozgóképek mérete
(38)
P P*
ASM
Akkumulátor
100% töltöttsége (53)
Vakutöltés
folyamatjelzője (34)
Regisztrációs szám (70)
Jelenet-felismerési
ikonok (70)
APS-C méretű felvétel
(46)
Effektus kikapcsolása
(40)
Nincs mozgókép
hangfelvétel (38)
Memóriakártya (51)/
Feltöltés (46)
Szélzaj csökkentése
(39)
SteadyShot/
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (37, 38)
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma
GPS háromszögelés
állapot (45) (kizárólag
SLT-A99V)
Állóképek méretaránya
(36)
24M 10M Állóképek képmérete
4.6M 20M (36)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
SteadyShot hibája
Túlmelegedés
figyelmeztetés (11)
Adatbázis fájl megtelt/
Adatbázis fájl hiba
AE rögzítés (28)/FEL
rögzítés (29)
Állóképek
képminősége (36)
Megtekintő üzemmód
(43)
100-0003 A mappa és a fájl
sorszáma
24
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
-
Védelem (43)
DPOF
DPOF beállítás (43)
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés
(53)
Jelzés
Jelentése
Saját beállítás (35, 77)/
Kontraszt, telítettség,
élesség
+3 +3
+3
Kép effektus (35)
Jelzés
A használatbavétel előtt
B
Jelentése
Képtovább.mód (34)
Automatikus
portrékeretezés (34)
Vaku üzemmód (34)/
Vörösszem-hatás
csökkentése (39)
C
Jelzés
Jelentése
EV-skála
Fókusz üzemmód (34)
Expozíciókompenzáció
(28)/Mért útmutató
Vaku kompenzáció
(35)
AF mező (34)
Témakövetés (34)
FELVÉT.
0:12
Mozgókép felvételi
ideje (perc:mp)
Arcfelismerés (34)/
Mosoly exponálás (34)
z
Fókusz (64)
1/250
Zársebesség (70)
F3.5
Rekesznyílás (70)
Fénymérési mód (35)
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
Színhőmérséklet,
7500K Színszűrő) (35)
A5 G5
AWB
D-tartomány
optimalizáló/Auto.
HDR (35, 78)
ISO érzékenység (35,
ISO400
ISO AUTO 76)
AE rögzítés (28)/FEL
rögzítés (29)
GPS információ (csak
SLT-A99V esetén)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Szélesség és hosszúság
kijelzése (csak SLTA99V esetén)
25
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
Auto HDR kép
figyelmeztetés
Képeffektussal
kapcsolatos hiba
Hisztogram
2012-1-1
10:37PM
A felvétel dátuma
3/7
Fájl sorszáma/Képek
száma (megtekintő
üzemmódban)
D
Jelzés
Jelentése
Pontszerű fénymérés
területe (35)
AF mező (34)
Segédterület (74)
Digitális szintellenőrző
Hisztogram
Intelligens digitális
zoom (28)
Intelligens zoom/
Tisztakép-zoom/
Digitális zoom
Zársebesség jelzése
Rekesznyílás jelzése
AF tartományvezérlő
(29)
z Követőfókusz Követőfókusz
Hangerő (75)
26
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
A képernyőn megjelenő ikonok listája
Zársebesség (70)/
Rekesznyílás (70)
Expozíció (28)/és
vaku
kompenzációja
(35)
ISO érzékenység
(35)
Fehéregyensúly
(35)
Képtovább.mód
(34)
Képminőség (36)
Akkumulátor
töltöttsége (53)
Hátralévő
rögzíthető képek
száma* (87)
A használatbavétel előtt
A fényképezőgép tetején lévő
kijelzőre tekintve ellenőrizheti a
zársebesség, a rekesznyílás, az
expozíciókompenzáció, a
vakukompenzáció, az ISO
érzékenység, a fehéregyensúly, a
képtovábbítási mód és a képminőség
állapotát.
* A kijelzőn akkor is „9999” olvasható, ha a hátralévő rögzíthető képek száma
több, mint 9 999.
A kijelző háttérvilágításának bekapcsolása
Nyomja meg felül a kijelzővilágítás
gombot. Ismételt megnyomása
kikapcsolja a háttérvilágítást.
Kijelzővilágítás gomb
27
Funkciólista
A gombokkal/tárcsával
vezérelhető funkciók
Az alábbi gombokkal/tárcsával különböző funkciókat állíthat be és
működtethet.
A gombok/tárcsa helyéről „A fényképezőgép részei” (14.oldal) című
szakaszban olvashat.
A képtovábbítási mód kiválasztása.
gomb
Fehéregyensúly beállítása.
WB gomb
Az expozíció kompenzálása.
gomb
ISO gomb
Az ISO érzékenység módosítása.
Üzemmódválasztó
tárcsa
Az expozíciós üzemmód váltása. Forgassa el a
tárcsát az üzemmódválasztó tárcsa
kioldógombjának megnyomása mellett.
FINDER/LCD gomb
A kijelzés váltása az LCD képernyő és a kereső
között.
Kijelzővilágítás gomb
A kijelző háttérvilágításának bekapcsolása.
MENU gomb
A menüképernyő megjelenítése a menüpontok
beállításához.
MOVIE gomb
Mozgóképek rögzítése.
AEL gomb/SLOW
A teljes képernyő expozíciójának rögzítése./
SYNC gomb/
gomb Alacsonyabb zársebességgel működteti a vakut./
Egyszerre több kép megjelenítése a képernyőn.
AF/MF gomb/
Fn gomb/
gomb Ideiglenes váltás az automatikus és a manuális
fókusz között./Kép kinagyítása megtekintéskor.
gomb
Az Fn gombhoz beállított funkció beállítási
képernyőjének megjelenítése. Kereső üzemmódban
átváltás a Quick Navi képernyőre./Képek forgatása.
DISP gomb
Átváltás a keresőben vagy az LCD képernyőn a
felvételi információs kijelzőre.
gomb/Zoomolás
gomb/Fókuszálás
gomb
Ránagyítás a kép közepére./Ránagyítás a képre az
aktuális felbontás megtartásával./A kép
fényképezés előtti nagyításával való
élességellenőrzés lehetővé tétele.
gomb
28
Képek lejátszása.
A gombokkal/tárcsával vezérelhető funkciók
AF RANGE gomb/
Az autofókusz rendelkezésre álló működési
Beépített súgó gomb/ tartományának korlátozása./A beépített súgó
gomb
megjelenítése./Képek törlése.
Előnézet gomb
A háttér homályosságának ellenőrzése.
Felhaszn.gomb
A gyakran használt funkciók hozzárendelése a
gombhoz. Alapértelmezésben a FEL rögzítés a
hozzárendelt funkció.
Néma multivezérlő
A beállítás halk módosítása.
Funkciólista
A Quick Navi képernyő használata
A képernyő üzemmódjának [A kereső esetében] (Quick Navi)
beállítása mellett a Quick Navi képernyővel a beállításokat
közvetlenül a felvételi információs kijelzőn módosíthatja.
1 Nyomja meg a DISP gombot a képernyőüzemmód [A
kereső esetében] értékre állításához.
2 Nyomja meg az Fn gombot a Quick Navi képernyőre
váltáshoz.
Automata mód vagy Jelenet üzemmódban
Folyam. telez. AE előválasztással/P/A/S/M/Panorámapásztázás
üzemmódban
29
A gombokkal/tárcsával vezérelhető funkciók
3 Válassza ki a kívánt beállítást a választógomb v/V/b/
B részével.
4 Állítson be egy elemet az elülső vagy a hátsó
vezérlőtárcsával.
• Válasszon ki egy opciót az elülső vezérlőtárcsával, és állítsa be a hátsó
vezérlőtárcsával.
• Ha megnyomja a választógomb közepét, azzal bekapcsolja a
kiválasztott elem beállításához használt, megfelelő képernyőt.
• Az Fn gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a Quick Navi
képernyőt, és a képernyő visszavált az eredetire.
30
A gombokkal/tárcsával vezérelhető funkciók
A Quick Navi képernyőn elérhető funkciók
Automata mód/Jelenet/Folyam. telez. AE előválasztással/Felvevő
adathord. kivál./Minőség/SteadyShot (állóképekhez)/
Képtovább.mód/Vaku üzemmód/Fókusz mód/AF mező/
Tárgykövetés/Mosoly-/Arcfelism./Fénymérési mód/Fehéregyensúly/
DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép effektus/Autom. port. komp./
Expoz.kompoz./Vaku kompenz./ISO
A Néma multivezérlő használata
Egy elemet képernyőváltás nélkül is beállíthat a néma
multivezérlővel. Mivel a tárcsát úgy tervezték, hogy csökkentse a
tárcsázási művelet során keletkező zajt, csökkentheti a tárcsázási
művelet zaját videó rögzítése közben.
Különböző funkciókat rendelhet a tárcsához állóképek
fényképezéséhez és videofelvétel készítéséhez (32.oldal).
1 Nyomja meg a gombot, hogy
megjelenjen a beállítási
képernyő.
• A gombhoz alapértelmezettként
hozzárendelt érték állóképek
rögzítésekor a [Fókusz mód],
mozgóképrögzítésnél pedig a
[Felvétel Hangerő].
31
Funkciólista
Megjegyzés
• A Quick Navi képernyőn a szürke elemek nem érhetők el.
• Amikor Saját beállítást (77.oldal) használ, a beállítási feladatok közül néhány
csak egy ahhoz tartozó képernyőn végezhető el.
A gombokkal/tárcsával vezérelhető funkciók
2 Forgassa el a tárcsát a
kívánt beállítás
kiválasztásához.
Aktuális beállítás
3 A végrehajtáshoz nyomja meg a gombot.
Más funkciók hozzárendelése a Néma multivezérlőhöz
A gomb lenyomásával és nyomva
tartásával megjelenik a képernyő a
Néma multivezérlőhöz
hozzárendelhető funkciókkal.
Forgassa el a tárcsát a funkció
kiválasztásához. A funkciót itt is
kiválaszthatja: MENU gomb t
3t[
Néma vezérlő] vagy
MENU gomb t
1t[
Néma
vezérlő].
Aktuális funkció
Elérhető funkciók
Állókép: Fókusz mód/AF mező/AF mező kiválasztása/
Expoz.kompoz./Fénymérési mód/ISO
Mozgókép: Felvétel Hangerő/Fókusz mód/AF mező/AF mező
kiválasztása/Expoz.kompoz./Fénymérési mód/ISO/Zársebesség/
Rekesznyílás
32
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Ezzel a gombbal a fényképezéskor gyakran használt funkciókat lehet
beállítani és elvégezni, a Quick Navi képernyőn elérhető funkciók kivételével.
1 Nyomja meg a DISP gombot, ha a képernyő
üzemmódot a [A kereső esetében] értéktől eltérő
értékre kívánja beállítani (28.oldal).
Funkciólista
2 Nyomja meg az Fn gombot.
3 A választógomb v/V/b/B részével válassza ki a kívánt
lehetőséget, majd a végrehajtáshoz nyomja meg a
gomb középső z részét.
Megjelenik a beállítás képernyő.
4 A kezelési útmutatót követve
válassza ki és hajtsa végre a
kívánt funkciót.
Kezelési útmutató
Kamera beállítása közvetlenül a felvételi információk
képernyőről
Forgassa el az elülső vezérlőtárcsát anélkül, hogy megnyomná a 3.
lépésben a közepét z. A fényképezőgépet a felvételi információk
képernyőről közvetlenül beállíthatja. Emellett néhány funkció
finombeállítása a hátsó vezérlőtárcsával végezhető el.
33
Az Fn (Funkció) gombbal
kiválasztható funkciók
Az alábbi funkciók az Fn (Funkció) gombbal választhatók ki:
Automata mód
Az automatikus felvétel üzemmód kiválasztása.
(Intelligens autom./Kiváló automatikus)
Jelenet
A felvételi körülményeknek megfelelő üzemmód
kiválasztása a Motívumprogram előbeállításaiból.
(Portré/Sportesemény/Makró/Tájkép/Naplemente/
Éjszakai Jelenet/Kézben tartott Esti/Éjszakai portré)
Mozgókép
Mozgóképfelvétel során a témához vagy az effektushoz
illő expozíciós üzemmód kiválasztása.
(P/A/S/M)
Folyam. telez. AE
előválasztással
A sorozatfelvétel sebességének beállítása.
(T10/T8)
Képtovább.mód
A képtovábbítási mód, például a folyamatos
felvételkészítés beállítása.
(Egyszeri Felvétel /Folyamatos Felvétel/Önkioldó/
Belövés: Folyam./Szimpla Expo. Soroz./FE belövés/
DRO Expo. Sorozat/Távvezérlő)
Vaku üzemmód
A (külön megvásárolható) vaku vakuüzemmódjának
beállítása.
(Vaku ki/Autom. Vaku/Derítő vaku/Hátsó szinkron/
Vezeték nélk.)
Fókusz mód
A fókuszmód kiválasztása.
(Egyszeri AF/Automatikus AF/Folyamatos AF/
Folyamatos AF mélység térkép segéd/Közvetl.kézifók./
Kézi fókusz)
AF mező
A fókusz területének kiválasztása.
(Széles/Terület/Pont/Helyi)
Tárgykövetés
Követés közben a fókusz témán tartása.
(Ki/Be/Be(Követőfókusz zárral))
Mosoly-/
Arcfelism.
Automatikus felvételkészítés a személyek arcáról az
optimális fókusz- és expozícióbeállításokkal./
Felvételkészítés mosoly észlelésekor.
(Arcfelismerés Ki/Arcfelismerés Be (Regiszt. Arcok)/
Arcfelismerés Be/Mosoly exponálás)
Autom. port.
komp.
A látvány kielemzése egy arc megörökítésekor, és egy
másik kép elmentése egy hatásosabb kompozícióval.
(Automatikus/Ki)
34
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
Fényérzékenység beállítása. Minél nagyobb a szám,
annál gyorsabb a zársebesség.
(Többképkockás zajcsökk./ISO AUTO/ISO 50 – 25600)
Fénymérési mód
Fényerő mérési módjának kiválasztása.
(Több mezős/Középre súlyoz./Pontszerű)
Vaku kompenz.
A vaku fényerejének módosítása.
(+3,0 EV – –3,0 EV)
Fehéregyensúly
Képek színtónusának beállítása.
(Automatikus FE/Nappali fény/Árnyék/Felhős/
Izzólámpa/Fénycső: Meleg Feh./Fénycső: Hideg Feh./
Fénycső: Termész./Fénycső: Nappali f./Vaku/Színhő./szűrő/Egyéni 1–3)
DRO/Auto. HDR
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció.
(Ki/D-tart. optim./Auto. HDR)
Saját beállít.
A kívánt képfeldolgozási mód kiválasztása.
(Normál/Élénk/Semleges/Tiszta/Mély/Halvány/Portré/
Tájkép/Naplemente/Éjszakai Jelenet/Őszi levél/Feketefehér/Szépia/Stílusdoboz1–6)
Kép effektus
Felvételkészítés a kívánt szűrőeffektussal a nagyobb
hatás elérése érdekében.
(Ki/Játékfényképezőgép/Élénk szín/Poszterizáció/Retro
fénykép/Lágy High-key világ./Részleges szín/Nagy
kontr. monokr./Lágy Fókusz/HDR kép/Gazdag Tónus
Mono/Miniatűr)
35
Funkciólista
ISO
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét, vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
Nyomja meg a MENU gombot, majd a választógomb v/V/b/B
részével állítsa be a kívánt menüpontot, végül nyomja meg a
választógomb középső részét.
Menüoldal kiválasztása
Menüpont kiválasztása
Állókép-készítési menü
Képméret
Állóképek méretének kiválasztása.
(L/M/S)
Méretarány
Állóképek méretarányának kiválasztása.
(3:2/16:9)
Minőség
Állóképek képminőségének beállítása.
(RAW/RAW & JPEG/Extra finom/Finom/Normál)
Panoráma:
Képméret
Panorámaképek méretének kiválasztása.
(Normál/Széles)
Panoráma: Irány
Panorámaképek felvételi irányának beállítása.
(Jobbra/Balra/Fel/Le)
Tiszta kép zoom
Egy kép a Digitális zoomnál jobb minőségű zoomolása.
(Be/Ki)
Digitális zoom
Egy kép zoomolása a Tisztakép-zoomnál nagyobb
nagyítással.
(Be/Ki)
36
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Zajcsökkentés beállítása abban az esetben, ha a
zársebesség minimum 1 másodperc.
(Be/Ki)
Nagy ISO zajcs.
Zajcsökkentés beállítása magas értékű érzékenység
esetén.
(Normál/Alacsony/Ki)
Vaku vezérlés
A vaku teljesítmény intenzitás meghatározásának
beállítása.
(ADI vaku/Elő-vaku TTL)
AF segédfény
AF segédfény beállítása, amely a fókuszálás
megkönnyítésére megvilágítja a sötét jelenetet.
(Automatikus/Ki)
SteadyShot
A SteadyShot beállítása állóképkészítésre.
(Be/Ki)
AF meghajtóseb.
Fókuszálási sebesség kiválasztása autofókusz
üzemmódban. Makrófelvétel üzemmódban a [Lassú]
kiválasztásakor a fókuszálás könnyebben elvégezhető.
(Gyors/Lassú)
Színtér
Színvisszaadási tartomány módosítása.
(sRGB/AdobeRGB)
Néma vezérlő
Funkciólista
Hosszú exp.z.cs
A kívánt funkció hozzárendelése a néma
multivezérlőhöz állóképek rögzítéséhez.
(Fókusz mód/AF mező/AF mező kiválasztása/
Expoz.kompoz./ISO/Fénymérési mód)
Expozíció lépés
A zársebesség, a rekesznyílás és az expozíció
lépésnagyságának kiválasztása.
(0,5 EV/0,3 EV)
Elsőbbs.beáll.
Meghatározza, hogy kioldódjon-e a zár, ha automatikus
fókusz üzemmódban nincs megerősítve a fókusz.
(AF/Kioldás)
AF zárral
Meghatározza, hogy az exponáló gombot félig lenyomva
aktiválódjon-e az automatikus fókusz üzemmód. Ez
akkor praktikus, amikor a fókuszt és az expozíciót külön
kívánja beállítani.
(Be/Ki)
37
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
AEL exponálással Meghatározza, hogy az exponálógomb félig történő
lenyomása módosítsa-e az expozíciót. Ez akkor
praktikus, amikor a fókuszt és az expozíciót külön
kívánja beállítani.
(Be/Ki)
Memória
Megjegyzi a gyakran használt üzemmódok és beállítások
kombinációit, és lehetővé teszi, hogy ezen kombinációk
könnyen behívhatók legyenek az üzemmódválasztó
tárcsával.
(1/2/3)
Mozgókép-készítési menü
Fájlformátum
Mozgókép fájlformátumának kiválasztása.
(AVCHD/MP4)
Rögzítési
Beállítás
Rögzített mozgóképkocka minőségének és méretének
kiválasztása.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
A SteadyShot beállítása mozgóképfelvételre.
(Be/Ki)
AF követési
időtartam
Az autofókusz témakövetési érzékenységének beállítása
videofelvételhez.
(Magas/Közepes/Alacsony)
Auto. lassú
exponálás
Annak beállítása, hogy a zársebességet a készülék a
mozgóképfelével során automatikusan alacsonyabb
beállításúra módosítsa, amikor a téma sötét
környezetben van.
(Be/Ki)
Néma vezérlő A kívánt funkció hozzárendelése a néma
multivezérlőhöz mozgóképek rögzítéséhez.
(Felvétel Hangerő/Fókusz mód/AF mező/AF mező
kiválasztása/Expoz.kompoz./ISO/Fénymérési mód/
Zársebesség/Rekesz)
Hangfelvétel
38
Hangfelvétel be- és kikapcsolása mozgókép
készítésekor.
(Be/Ki)
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Szélzaj
csökkentése
A szélzaj csökkentése mozgóképfelvétel során.
(Be/Ki)
Felvétel Hangerő
A hangfelvétel hangerejének módosítása.
(0 és 31 között)
Hangerő Megjel.
Annak beállítása, hogy a készülék megjelenítse-e a
hangerőszintet.
(Be/Ki)
Audio kimenet
időzít.
Visszhangcsökkentési lehetőség videorögzítési célra.
(Élő/Szájszinkron)
Eye-Start AF
Beállíthatja, hogy használ-e automatikus fókuszt, amikor
a keresőn át néz.
(Be/Ki)
FINDER/LCD
váltása
A kereső és az LCD képernyő közötti váltás módjának a
beállítása.
(Automatikus/Kézi)
Vörösszem cs.
Vörösszem-hatás csökkentése vaku használata esetén.
(Be/Ki)
Kiold lencse n.
Annak beállítása, hogy a zár nyitható legyen-e, ha a
fényképezőgéphez nincs objektív csatlakoztatva.
(Engedélyezés/Letiltás)
Kiv. autom. foly.
felvétel
A felvételkészítés folyamatosságának beállítása Kiváló
automatikus módban.
(Automatikus/Ki)
Kiv. autom.
képkivágás
Annak beállítása, hogy a Kiváló automatikus módban
folyamatosan készült összes kép mentésre kerüljön-e.
(Automatikus/Ki)
Rácsvonal
Rácsvonal megjelenítése a strukturális körvonalakhoz
való igazodás elősegítésére.
(Harmadoló rács/Négyzetrács/Átlós + négyzetrács/Ki)
Auto visszanéz.
Kép megjelenítése az automatikus felvételkészítést
követően. Beállíthatja a kép megjelenítésének
időtartamát.
(10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc/Ki)
39
Funkciólista
Egyéni menü
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
DISP Gomb
(Kijelző)
Lehetővé teszi, hogy a DISP gombbal válasszon az LCD
képernyőn rendelkezésre álló képernyő-megjelenítési
módok közül.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram/A kereső esetében)
DISP Gomb
(Kereső)
Lehetővé teszi, hogy a DISP gombbal válasszon a
keresőn rendelkezésre álló képernyő-megjelenítési
módok közül.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram)
AF RANGE gomb
Az AF RANGE gombbal használható funkciót választja
ki.
(AF tartomány vezérlő/Beépített súgó)
AF tart. vezérlő
segéd
Beállítja, hogy aktivált AF tartományvezérlő esetén
segédterület használatakor megjelenjen-e annak az
állapotjelzése, hogy a tárgy a képernyőn a
fókusztartományon belül van (ez csak akkor áll
rendelkezésre, ha a felhelyezett objektív AF-D
kompatibilis).
(Be/Ki)
Csúcsérték szint
A fókusztartományba eső rész körvonalának kiemelése
adott színnel.
(Magas/Közepes/Alacsony/Ki)
Színcsúcsérték
A kiemelés funkcióhoz használt szín beállítása.
(Piros/Sárga/Fehér)
Élő Nézet Kijelzés Beállíthatja, hogy a funkció – például az
expozíciókorrekciós érték – hatása megjelenjen-e a
képernyőn.
(Beállítás Effektus Be/Beállítás Effektus Ki)
40
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
A kívánt funkciók hozzárendelése az AEL gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Fókusz mód/AF mező/Mosoly-/Arcfelism./Autom. port.
komp./ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./
Fehéregyensúly/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Minőség/AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/FEL zár rögzítés/FEL zár
váltás/Tárgykövetés/AF/MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez.
Váltás/AF rögzítés/AF be/Blendenyílás Előnézet/
Felvétel Előnézete/Fókuszállítás/Memória)
ISO Gomb
A kívánt funkciók hozzárendelése az ISO gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Fókusz mód/AF mező/Mosoly-/Arcfelism./Autom. port.
komp./ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./
Fehéregyensúly/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Minőség/AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/FEL zár rögzítés/FEL zár
váltás/Tárgykövetés/AF/MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez.
Váltás/AF rögzítés/AF be/Blendenyílás Előnézet/
Felvétel Előnézete/Fókuszállítás/Memória)
AF/MF gomb
A kívánt funkciók hozzárendelése az AF/MF gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Fókusz mód/AF mező/Mosoly-/Arcfelism./Autom. port.
komp./ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./
Fehéregyensúly/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Minőség/AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/FEL zár rögzítés/FEL zár
váltás/Tárgykövetés/AF/MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez.
Váltás/AF rögzítés/AF be/Blendenyílás Előnézet/
Felvétel Előnézete/Fókuszállítás/Memória)
Felhaszn.gomb
A kívánt funkció hozzárendelése a felhasználói
gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Fókusz mód/AF mező/Mosoly-/Arcfelism./Autom. port.
komp./ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./
Fehéregyensúly/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Minőség/AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/FEL zár rögzítés/FEL zár
váltás/Tárgykövetés/AF/MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez.
Váltás/AF rögzítés/AF be/Blendenyílás Előnézet/
Felvétel Előnézete/Fókuszállítás/Memória)
41
Funkciólista
AEL gomb
funkciója
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Előnézet Gomb
A kívánt funkció hozzárendelése az előnézet gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Fókusz mód/AF mező/Mosoly-/Arcfelism./Autom. port.
komp./ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./
Fehéregyensúly/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Minőség/AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/FEL zár rögzítés/FEL zár
váltás/Tárgykövetés/AF/MF Vez. Rögzítés/AF/MF Vez.
Váltás/AF rögzítés/AF be/Blendenyílás Előnézet/
Felvétel Előnézete/Fókuszállítás/Memória)
Intel. Telekon.
Gomb
A
gombbal használható funkció kiválasztása.
(Intelligens Telekon./Fókusznagyítás/Zoom)
Fókuszrögzítés
Gomb
Az objektív fókusztartás gombja funkciójának beállítása.
[Előnézet gomb] kiválasztásakor az [Előnézet Gombbal]
kiválasztott funkció kerül hozzárendelésre.
(Fókuszrögzítés/Előnézet gomb)
MOVIE gomb
A MOVIE gomb megfelelő módjának beállítása.
(Mindig/Csak mozgók. mód)
VezTárcsaBeáll.
Az elülső és a hátsó vezérlőtárcsa funkcióinak a
beállítása M értékre állított expozíciómód mellett. A
tárcsák a zársebesség és a rekesz módosításához
használhatók.
(
zárs.
reksz./
reksz.
zárs.)
TárcsaExp.komp.
Expozíció kompenzálása az első vagy a hátsó
vezérlőtárcsával.
(Ki/
Első tárcsa/
Hátsó tárcsa)
Exp.komp.beáll.
Beállítja, hogy a fényképezőgép kompenzálja-e az
expozíciót a vaku működési tartományán belül.
(Háttér&vaku/Csak háttér)
Belövés sorrend
Meghatározza az expozíció és a fehéregyensúly
rekeszelésének sorrendjét.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Obj. Komp.:
Vignettálás
Kompenzálja a csatlakoztatott objektív okozta árnyékos
sarkokat a képernyőn.
(Automatikus/Ki)
42
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Csökkenti a csatlakoztatott objektív miatt létrejövő
színeltérést a képernyő sarkainál.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.:
Torzítás
Kompenzálja a csatlakoztatott objektív okozta torzítást a
képernyőn.
(Automatikus/Ki)
Zárszerk. Első
Redőny
Kiválaszthatja, hogy használja-e az elektronikus
zárszerkezet első redőny funkcióját vagy sem.
(Be/Ki)
Tárgyköv.
arcelőválaszt.
Beállítja, hogy ha tárgykövetés során a fényképezőgép
arcot észlel, akkor kövesse-e azt az arcot.
(Be/Ki)
Arc Regisztráció
Regisztrálja vagy módosítja azt a személyt, akinek a
fókuszban elsőbbséget kell kapnia.
(Új Regisztráció/Sorrendcsere/Töröl/Törli mind)
Lejátszási menü
Állókép/mozi
kivál.
Lehetővé teszi a lejátszott képek csoportosítási
módjának meghatározását (megtekintő üzemmód).
(Mappa megtek. (állókép)/Mappa megtek. (MP4)/
AVCHD megtek.)
Töröl
Képek törlése.
(Többsz. képek/Össz.e mappáb/Összes AVCHD
megtek. fájl)
Diabemutató
Diabemutató megjelenítése.
(Ismétlés/Időköz/Kép típusa)
Kép index
A képindex képernyő egy oldalán megjelenő képek
számának beállítása.
(4 kép/9 kép)
Védelem
Képek védelmének beállítása vagy annak visszavonása.
(Többsz. képek/Minden állókép visszavonása/Mind.
mképek.(MP4) visszav./Mind. AVCHD megt. fájl vissz.)
Nyomt. Megadása Képek DPOF művelethez való meghatározása vagy
annak törlése.
(DPOF beállítás/Dátum ráírás)
43
Funkciólista
Obj. Komp.: Kro.
Aber.
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Lejátszás
adathord. kivál.
A lejátszáshoz használandó memóriakártya-nyílás
kiválasztása.
(Nyílás 1/Nyílás 2)
Másolás
A memóriakártyán lévő képek megkettőzése.
Hangerő
beállítások
Mozgókép lejátszás hangerejének beállítása.
(0 és 7 között)
Lejátsz.Kijelz.
Portréként rögzített kép lejátszási módjának beállítása.
(Autom forgatás/Kézi forgatás)
Memóriakártya eszköz menü
Felvevő adathord. A rögzítéshez használandó memóriakártya-nyílás
kivál.
kiválasztása.
(Nyílás 1/Nyílás 2)
Felvétel mód
A rögzítési mód kiválasztása a memóriakártyákra
történő rögzítéshez.
(Normál/Egyidejű felv. (Állók.)/Egyid. felv. (Mozgók.)/
Egy. fel. (Álló/Mozgó)/Rendez(JPEG/RAW)/
Rendez(Álló./Mozgó.))
Formázás
A memóriakártyát formázza.
Fájlszámozás
A fájlszámok hozzárendelési módjának a beállítása állóés MP4 mozgóképekhez.
(Folyamatos/Visszaállítás)
Mappanév
Állóképek fájlformátumának beállítása.
(Normál form./Dátum form.)
Felv. mappa
kiválasz.
Az állóképek és MP4 mozgóképek tárolására kijelölt
mappa megváltoztatása.
Új mappa
Új mappa létrehozása álló- és MP4 mozgóképek
tárolásához.
Képkez. fájl
helyreáll.
A képkezelő fájl helyreállítása, valamint felvétel és
lejátszás engedélyezése.
Szab. tárhely
megjel.
Mozgóképek hátralévő felvételi idejének, illetve a
memóriakártyára rögzíthető állóképek számának
kijelzése.
44
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Órabeállítás menü
Dát./Idő beáll.
Dátum és idő, valamint a téli-nyári időszámítás
beállítása.
Zóna beállítás
A fényképezőgép használati helyszínének a beállítása.
Beállítás menü
A menükurzor alapértelmezett helyzetének beállítása a
legfelső vagy az utoljára kiválasztott elemhez.
(Tetejére/Előző)
Törlés megerős.
A törlésmegerősítő képernyőn a [Töröl] vagy
[Visszavon] kiválasztása alapértelmezettként.
("Törlés" előbb/"V.von" előbb)
Üzemmód-tárcsa
súgó
Magyarázatot jelenít meg minden felvételi üzemmódhoz,
és más felvételi üzemmód kiválasztását is lehetővé teszi.
(Be/Ki)
LCD fényerő
Az LCD képernyő fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi/Napsütéses idő)
Kereső fényereje
A kereső fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi)
Kereső
színhőmérséklet
A kereső képernyőjében a színhőmérséklet beállítása. A
+ jel felé állítva hidegebbé, a – jel felé állítva melegebbé
teszi a színt.
(+2 – 0 – –2 között)
GPS beállítások
(Csak az SLTA99V)
GPS funkciók beállítása.
Energiatakarékos Az energiatakarékos üzemmód aktiválásához
használandó válaszszint beállítása.
(Maximum/Normál)
Energiatak. ü.mód Idő beállítása az energiatakarékos üzemmódba
kezd.
kapcsolásig.
(30 perc/5 perc/1 perc/20 másodperc/10 másodperc)
45
Funkciólista
Menü indítás
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
HDMI felbontás
Felbontás beállítása a fényképezőgép
HDMI-tévékészülékhez való csatlakoztatásakor.
(Automatikus/1080p/1080i)
HDMI-VEZÉRLÉS
Fényképezőgép működtetése a „BRAVIA” Sync
funkciót támogató TV-készülékről.
(Be/Ki)
HDMI info.
megjelenítés
A képek megjelenítése egy csatlakoztatott HDMI TV
képernyőjén a felvételi információk megjelenítése
nélkül.
(Be/Ki)
Feltöltési
beállítások*
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép Eye-Fi kártya
használata esetén használja-e a feltöltés funkciót.
(Be/Ki)
USB csatlakozás
A számítógéphez vagy USB eszközhöz megfelelő USB
csatlakozás módjának beállítása.
(Automatikus/Háttértároló/MTP/PC távkapcsolat)
USB LUN
Beállítás
Annak lehetővé tétele, hogy a számítógép mindkét
memóriakártyát felismerje USB csatlakozás esetén.
(Több/Egy)
Audió jelek
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép jelezze-e sípoló
hanggal a fókusz beállítását, illetve az önkioldó
működését.
(Be/Ki)
PAL/NTSC
választó (Csak az
1080
50i-kompatibilis
típusoknál)
A fényképezőgéppel rögzített mozgóképek lejátszása
NTSC rendszerű TV-n.
(PAL/NTSC)
APS-C méretű
felv.
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép APS-C
mérettel egyenértékű területen rögzítsen-e.
(Be/Automatikus)
AF Mikro beáll.
Lehetővé teszi a fókusz helyzetének finomhangolását.
(AF Beállítás/mértéke/Törlés)
* Akkor jelenik meg, ha Eye-Fi kártyát helyez be a fényképezőgép SLOT1
memóriakártya-nyílásába.
46
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Verzió
Nyelv
A fényképezőgép szoftververziójának megjelenítése.
Nyelv kiválasztása.
Tisztítási mód
Tisztítási mód indítása a képérzékelő megtisztításához.
Bemutató mód
Mozgókép bemutató lejátszásának be- és kikapcsolása.
(Be/Ki)
Inicializál
Alapértelmezett beállítások visszaállítása.
(AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll./Felhszn.v.áll.)
Funkciólista
47
A beépített súgó használata
Az AF RANGE gombon egy
beépített súgófunkció és egy törlés
funkció egyaránt megtalálható.
Ha megnyomja az AF RANGE
gombot, amikor az Fn képernyő vagy
a menüképernyő látható, akkor
automatikusan megjelenik az
aktuálisan kiválasztott funkciót vagy
beállítást elmagyarázó súgó.
MENU gomb t
súgó]
48
AF RANGE gomb
3 t [AF RANGE gomb] t [Beépített
A fényképezõgép elõkészítése
Az akkumulátor feltöltése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül
töltse fel a (mellékelt) NP-FM500H „InfoLITHIUM” akkumulátort.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült
le teljesen.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
Az akkumulátor használat nélkül is merül kis mértékben. Ha nem
szeretne lemaradni egyetlen pillanatról sem, használat előtt töltse fel.
1 Helyezze be az akkumulátort
A fényképezőgép előkészítése
a töltőbe.
Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
49
Az akkumulátor feltöltése
2 Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a
konnektorhoz.
Az Egyesült Államok és Kanada
területén
Csatlakoztatás
Világít: töltés
Nem világít: a töltés befejeződött
Töltési idő
Körülbelül 175 perc
• Teljesen lemerült akkumulátor
esetén, 25 °C-os hőmérséklet
mellett.
• A töltés befejeztével a CHARGE
jelzőfény kialszik.
CHARGE jelzőfény
Más országok területén
CHARGE jelzőfény
A fali
konnektorhoz
Megjegyzés
• A töltési idő eltér az akkumulátor fennmaradó kapacitásától vagy a töltési
körülményektől függően.
• Az akkumulátor töltése 10 °C–30 °C környezeti hőmérsékleten javasolt. E
hőmérséklet-tartományon kívül előfordulhat, hogy nem lehet megfelelően
feltölteni az akkumulátort.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi konnektorhoz.
50
Az akkumulátor és a (külön
megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
Ebben a fényképezőgépben 2 memóriakártya-nyílás található, a
SLOT1 nyílás „Memory Stick PRO Duo” és SD kártyákkal
használható, a SLOT2 nyílás csak SD kártyákkal.
1 Csúsztassa el az
A fényképezőgép előkészítése
akkumulátorfedél-nyitó kart,
és nyissa ki a fedelet.
2 Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével nyomja a lezáró kart.
Lezáró kar
3 Zárja be a fedelet.
51
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
4 A memóriakártya fedelének
csúsztatásával nyissa ki a
fedelet.
5 Helyezzen be egy
1. memóriakártya-nyílás
memóriakártyát.
• A memóriakártya ferdén metszett
sarkát a képen látható módon
helyezze el, és kattanásig tolja be a
kártyát.
2. memóriakártya-nyílás
Ügyeljen arra, hogy a metszett
sarok a megfelelő irányba
mutasson.
6 Zárja be a fedelet.
A rögzítéshez használandó memóriakártya kiválasztása
A készüléken a [Nyílás 1] az alapértelmezetten kiválasztott
memóriakártya-nyílás. Az 1. memóriakártya-nyílást akkor használja,
amikor nem akarja az összeállítást módosítani, és végig csak egy
memóriakártyát akar használni.
52
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
MENU gomb t
1 t [Felvevő adathord. kivál.] t Válassza
ki a kívánt nyílást
• A [Felvevő adathord. kivál.] lehetőség a Quick Navi képernyőn is
beállítható (29.oldal).
Egy kép mindkét memóriakártyára történő egyidejű
rögzítése
A memóriakártya kivétele
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző (16.oldal) nem
világít, majd nyissa ki a fedelet, és nyomja be egyszer a
memóriakártyát.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
A mellékelt akkumulátor olyan lítiumionos akkumulátor, amely
képes üzemi állapotára vonatkozó adatokat cserélni a
fényképezőgéppel. A fényképezőgépen százalékban látható az
akkumulátor adott üzemi feltételek mellett hátralévő üzemideje.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
Magas
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Alacsony
Már nem lehet
fényképezni.
A (külön megvásárolható) függőleges markolatban 2 akkumulátort
használhat, ha azt a fényképezőgéphez rögzíti. A fényképezőgépbe
behelyezett kamerával együtt ezzel összesen 3 akkumulátor lesz a
készülékben, amelyek között a váltás automatikus.
Az akkumulátorok állapotát a képernyőn ellenőrizheti.
A fényképezőgépbe behelyezett akkumulátor töltöttségi
szintje
53
A fényképezőgép előkészítése
Ugyanazt a képet egyszerre rögzítheti mindkét memóriakártyára is,
vagy a kép típusa alapján a képeket különválogathatja a két
memóriakártyára (44.oldal).
MENU gomb t
1 t [Felvétel mód] t A kívánt beállítás
kiválasztása
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
A függőleges markolatba behelyezett akkumulátorok
töltöttségi szintje
További részletek a függőleges markolathoz mellékelt használati
utasításban találhatók.
Az akkumulátor eltávolítása a fényképezőgépből
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Miután meggyőződött arról, hogy a
kamera rázkódása megszűnt és az
LCD képernyő és a
memóriaműködés-jelző egyaránt
kikapcsolt, csúsztassa el a lezárókart a
nyíl irányába, majd távolítsa el az
akkumulátort. Vigyázzon, hogy ne
essen le az akkumulátor.
54
Lezáró kar
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
Kompatibilis memóriakártyák
A következő memóriakártyák kompatibilisek a fényképezőgéppel.
Azonban nem garantálható, hogy minden típusú memóriakártya
használható a fényképezőgéppel.
Memóriakártya-típus
Memory Stick PRO Duo
Állóké
pek
Videók
Mozgó
(egyidejű
képek
felvétel)
*1
–
Memory Stick PRO-HG
Duo
*2
*3
*2
*3
SDXC-memóriakártya
*
*3
2
Memory Stick
PRO Duo
SD-kártya
• MultiMediaCard típusú kártya nem használható.
*1 A Mark2 jelölésnek megfelelő „Memory Stick PRO Duo” adathordozók
*2 A Class 4 vagy gyorsabb jelölésnek megfelelő SD kártyák
*3 A Class 10 vagy gyorsabb jelölésnek, illetve az UHS-I (UHS 1-es
sebességosztályú) interfésznek megfelelő SD kártyák
Megjegyzés
• A „Memory Stick PRO Duo” a 2. nyílásban nem használható.
• SDXC-memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le az exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és
AV-eszközökkel. A fényképezőgéphez való csatlakoztatást megelőzően
ellenőrizze, hogy az adott eszköz exFAT kompatibilis-e. Amennyiben nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, elképzelhető, hogy
a rendszer a kártya formázását kéri. Ilyen esetben ne formázza a kártyát, mert
akkor az összes rajta tárolt adat elveszik. (Az exFAT az SDXCmemóriakártyákon használt fájlrendszer.)
55
A fényképezőgép előkészítése
SD-memóriakártya
SDHC-memóriakártya
Hivatkozás a
kézikönyvben
Objektív csatlakoztatása
1 Vegye le a vázsapkát a
Elülső objektívsapka
fényképezőgépről és a hátsó
objektívsapkát az objektív
hátsó részéről.
• Az objektívek cseréjét gyorsan,
pormentes helyen végezze, nehogy
por vagy szennyeződés jusson a
fényképezőgép belsejébe.
• Felvételkészítéskor vegye le az
elülső objektívsapkát az objektív
elejéről.
Vázsapka
Hátsó objektívsapka
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az objektív
és a fényképezőgép
narancssárga indexjelei
(illesztőjelei) egy vonalba
essenek.
Narancssárga indexjelei
3 Forgassa el az objektívet az
óramutató járásával
megegyező irányban, amíg
rögzített helyzetbe nem
kattan.
Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
Megjegyzés
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektív kioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• Az E-mount objektívek nem kompatibilisek ezzel a fényképezőgéppel.
• DT objektív csatlakoztatásakor, vagy amikor az [APS-C méretű felv.] értéke
[Be] a
Beállítások menüben, az LCD képernyőn teljes képernyős nézetben
56
Objektív csatlakoztatása
élőnézetű kép jelenik meg az APS-C méret látószögével. Az élőnézetű kép a
keresőben is teljes méretben jelenik meg, így a teljes képernyőn ellenőrizheti
a kompozíciót vagy az adott effektust.
• Ha teljes képkockás képeket kíván készíteni, teljes képkockás
fényképezőgépekhez tervezett objektívet használjon.
• Amennyiben olyan objektívet használ, amelyikhez tartozik háromlábú
állványhoz való csatlakozó, akkor az objektív egyensúlyának megtartása
érdekében az állványhoz való rögzítéskor azt használja.
• Ha úgy mozog a fényképezőgéppel, hogy csatlakoztatva van az objektív, fogja
erősen a fényképezőgépet és az objektívet is.
• Az objektívet ne a zoomolás vagy fókuszállítás miatt kitolt részénél fogja.
1 Nyomja be teljesen az
objektív kioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
2 Helyezze a sapkákat az
objektív elülső és hátsó
részére, és helyezze a
vázsapkát a
fényképezőgépre.
• A felhelyezésük előtt távolítsa el
belőlük a port.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
Ha az objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a
fényképezőgép belsejébe, és a képérzékelő (azaz a fényt elektromos
jellé alakító alkatrész) felületére tapad, akkor – a felvételi
körülményektől függően – sötét pontok jelenhetnek meg a képen.
A fényképezőgépbe épített porvédő segít elkerülni, hogy por telepedjen a képérzékelőre.
Azonban az objektívcserét gyorsan, pormentes környezetben végezze el.
57
A fényképezőgép előkészítése
Az objektív levétele
A dátum és az idő beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, vagy miután
inicializálta a funkciókat, megjelenik a dátum-/időbeállítási képernyő.
1 A főkapcsoló ON állásba
helyezésével kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Megjelenik az idő és a dátum
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
kapcsolja OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel]
lehetőség van kiválasztva az
LCD képernyőn, majd
nyomja meg a választógomb
közepét.
3 Jelölje ki a területet a választógomb b/B részével,
majd nyomja meg a választógomb közepét.
4 Az elemeket a b/B gombbal
választhatja ki, majd a
számokat a v/V gombbal
állíthatja be.
[Téli-nyári idősz.]: A téli-nyári
időszámítás beállításának be- és
kikapcsolása.
[Dátumform.:]: A dátum
megjelenítési formátumának
kiválasztása.
• Éjfélkor a kijelzőn 12:00 AM,
délben pedig 12:00 PM jelenik meg.
58
A dátum és az idő beállítása
5 Ismételje meg a 4. lépést a többi elemnél is, majd
nyomja meg a választógomb közepét.
6 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] lehetőség van-e
kiválasztva, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A fényképezőgép előkészítése
A dátum és az idő ismételt beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, automatikusan
megjelenik a dátum/idő beállítása képernyő. A következő
alkalommal a dátum és az idő beálítását a menüben végezze el.
MENU gomb t
1 t [Dát./
Idő beáll.] vagy [Zóna beállítás]
(45.oldal)
A dátum és idő beállításának megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely
attól függetlenül, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban
van-e, vagy az akkumulátor be van-e helyezve, gondoskodik a dátum
és idő, és más beállítások megőrzéséről.
59
Az LCD képernyő szögének
beállítása
Állítsa be az LCD képernyőt
olyan szögbe, hogy jól látható
legyen.
• Helyezze az ujját az LCD képernyő
bal felső részére, majd húzza maga
felé.
• Az LCD képernyő felfelé 140, lefelé
pedig 180 fokban dönthető.
• Az LCD képernyő az óramutató
járásával egyező irányban 180,
ellenkező irányban pedig 90 fokkal
forgatható el.
• Javasoljuk, hogy az LCD képernyőt
használaton kívül zárja be úgy, hogy
a képernyőoldal a fényképezőgép
felé nézzen.
Megjegyzés
• Nyitott LCD képernyő mellett
előfordulhat, hogy az alacsony helyzetből
készített felvételeknél nem működik a
szemérzékelő. Ha belenéz a keresőbe, és a
megtekintési üzemmód nem vált
automatikusan a kijelzőről a keresőre,
nyomja meg a FINDER/LCD gombot.
60
Éles kép készítése a
fényképezőgép bemozdulása
nélkül
A „fényképezőgép beremegése” fogalom a fényképezőgép nem
kívánt mozgására utal, amely az exponálógomb lenyomásakor
jelentkezik, és elmosódott képet eredményez.
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentéséhez kövesse az alábbi
utasításokat.
Olyan helyzetekben, amikor a
fényképezőgép beremeghet, villog a
(fényképezőgép beremegésére
figyelmeztető) jel. Ebben az esetben
használjon egy állványt vagy a vakut.
(Fényképezőgép
beremegésére figyelmeztető) jel
Megjegyzés
• A fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel nem jelenik meg a
következő helyzetekben:
– Az expozíciós üzemmód beállítása M/S, vagy mozgóképrögzítés alatt.
– Amikor a megtekintési üzemmód beállítása [Nincs inform.], [Szint] vagy
[Hisztogram].
A SteadyShot funkció használata
A fényképezőgép SteadyShot funkciójának segítségével
csökkenthető a fényképezőgép bemozdulása okozta hatás. A
SteadyShot funkció külön állítható be állóképek és mozgóképek
rögzítéséhez.
Alapértelmezett beállítások esetében állóképek készítéséhez állítsa a
SteadyShot funkciót [Be] helyzetbe, mozgóképrögzítéshez pedig
állítsa [Ki] helyzetbe.
61
A fényképezőgép előkészítése
Fényképezőgép beremegésére figyelmeztető jel
Éles kép készítése a fényképezőgép bemozdulása nélkül
MENU gomb t
3 vagy
1 t [SteadyShot] t
Válassza ki a kívánt beállítást
• Az állóképek készítése során használt SteadyShot funkciót
beállíthatja a Quick Navi képernyőn is (29.oldal).
Megjegyzés
• Közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása, illetve a témára történő
ráirányítása után, vagy az exponáló gombnak a teljes, félúton való megállás
nélküli lenyomása esetén előfordulhat, hogy a SteadyShot funkció nem
működik optimálisan.
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót, mert a
SteadyShot funkció hibás működése léphet fel.
A fényképezőgép helyes tartása
Stabilizáljuk felsőtestünket, és vegyünk fel olyan
pozíciót, amelyben a fényképezőgép nem mozog.
Kereső üzemmód
esetében
Kereső üzemmód
esetében
(függőleges helyzet)
LCD képernyő
üzemmódban
1.
pont
Egyik kézzel fogja meg a fényképezőgép markolatát, és a másik
kézzel támassza meg a lencsét.
2.
pont
Vegyen fel biztonságos helyzetet a lábával vállszélességben.
3.
pont
Könnyedén támassza meg könyökét a testén.
Ha térdelő helyzetben fényképez, egyik könyöke térdére
helyezésével rögzítse felsőtestét.
62
A szemsapka eltávolítása
A (külön megvásárolható) FDA-A1AM hajlított kereső
csatlakoztatásakor vegye le a fényképezőgépről a szemsapkát.
Óvatosan csúsztassa le a
szemsapkát úgy, hogy annak
mindkét oldalát nyomja.
• Helyezze ujjait a szemsapka alá, majd
csúsztassa felfelé.
63
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzés
• Amikor a fényképezőgéphez FDA-A1AM hajlított keresőt (külön
megvásárolható) csatlakoztat, váltson a keresőn és az LCD képernyőn történő
megjelenítés között oly módon, hogy az
Egyéni menüben a [FINDER/
LCD váltása] beállítást a [Kézi] beállításra cseréli, majd nyomja meg a
FINDER/LCD gombot. Javasolt az [Eye-Start AF] elemet [Ki] értékre
állítani, mivel aktiválódhatnak a kereső alatti szemérzékelők.
Képek készítése és megtekintése
Állóképek készítése
Az „Automata mód” segítségével bármilyen téma mindenféle
körülmények között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
1 Állítsa az üzemmódválasztó
tárcsát
állásba.
(Automata mód)
• Forgassa el az üzemmódválasztó
tárcsát a tárcsa közepén található
kioldógomb megnyomása mellett.
2 Tartsa kézben a
fényképezőgépet, és a
keresőben ellenőrizze a
felvételt.
AF mező
3 Ha zoomobjektívet használ,
fordítsa el a zoomgyűrűt,
utána fényképezzen.
Fókuszáló gyűrű
4 Fókuszáláshoz csak félig
nyomja le az exponáló
gombot.
Ha a fókuszálás sikeres, megjelenik a
z vagy a
(Fókuszjelzés)
szimbólum.
64
Állóképek készítése
5 Fényképezéshez nyomja le
teljesen az exponáló
gombot.
Képek készítése és megtekintése
65
Mozgóképek készítése
1 A felvétel megkezdéséhez
MOVIE gomb
nyomja meg a MOVIE
gombot.
• A mozgóképfelvételt bármely
expozíciós módból indíthatja.
• Autofókusz módban a
fényképezőgép a fókuszt a
[Folyamatos AF] funkcióval
folyamatosan módosítja a
körülményeknek megfelelően.
• A fényképezőgép a zársebességet és
a rekesznyílást automatikusan
beállítja. Ha konkrét értékeket
szeretne beállítani, akkor az
üzemmódválasztó tárcsa
(Mozgókép) állásba állítása után
állítsa be őket (71.oldal).
2 A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE
gombot.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép saját és az objektív működésének hangját
is rögzíti mozgóképfelvétel közben. A néma multivezérlő használatával
csökkentheti a szükséges beállítások elvégzésének tárcsázási műveletei során
keletkező hangot (32.oldal). A [Hangfelvétel] [Ki] beállításával letiltható a
hangok rögzítése (38.oldal).
• A mozgóképek folyamatos felvételi ideje a környezeti hőmérséklettől vagy a
fényképezőgép állapotától függően lerövidülhet. Lásd: „Megjegyzések a
folyamatos mozgóképfelvételhez”.
•A
kijelzésekor a fényképezőgép hőmérséklete túlságosan magas.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, míg a készülék le nem hűl.
66
Kép megtekintése
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 A választógomb b/B részével választhat ki egy képet.
• Mozgóképek lejátszásához nyomja meg a választógomb középső
részét.
Választógomb/hátsó vezérlőtárcsa
működtetése/DISP gomb
Szünet/újraindítás
z
Gyors előreléptetés
B
Gyors visszaléptetés
b
Lassú előreléptetés
Szüneteltetés közben forgassa a hátsó
vezérlőtárcsát jobbra.
Lassú visszaléptetés
Szüneteltetés közben forgassa a hátsó
vezérlőtárcsát balra.
• A fényképezőgép képkockáról
képkockára játssza le a mozgóképet.
Hangerő módosítása
V t v/V
Információ megjelenítése
DISP (Kijelző) gomb
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készült mozgóképek nem játszhatók
le ezen a fényképezőgépen.
67
Képek készítése és megtekintése
Mozgókép lejátszása közben
Kép megtekintése
Váltás az állóképek és mozgóképek között
Állóképek lejátszásához állítsa az [Állókép/mozi kivál.] menüelemet
[Mappa megtek. (állókép)] értékre, mozgóképek lejátszáshoz pedig a
fájlformátumtól függően állítsa az [Állókép/mozi kivál.] menüelemet
[Mappa megtek. (MP4)] vagy [AVCHD megtek.] értékre.
MENU gomb t
1 t [Állókép/mozi kivál.] t
Válassza ki a kívánt módot
68
Képek törlése
A kép törlése előtt ügyeljen arra, hogy készítsen róla egy másolatot,
vagy döntse el, hogy a képet valóban nem akarja tovább megtartani.
Mielőtt törli őket a fényképezőgépről, készítsen másolatot az összes
olyan képről, amelyet meg kíván őrizni.
1 Jelenítse meg a törölni
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
gomb
lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb
közepét.
Megjegyzés
• Törlésvédett képek nem törölhetők.
69
Képek készítése és megtekintése
2 A választógomb v mozgatásával válassza ki a [Töröl]
Felvételi üzemmód kiválasztása
Felvételi üzemmód kiválasztása
Forgassa el az
üzemmódválasztó tárcsát a
tárcsa közepén található
kioldógomb megnyomása
mellett.
A következő felvételi üzemmódok állnak rendelkezésre a
fényképezőgépen:
(Automata
mód)
Segítségével bármilyen téma bármilyen körülmény
között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
(Autom.
Program)
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított
expozícióval (zársebességgel és rekesznyílás értékkel)
készítsen felvételt. A többi beállítás manuálisan
végezhető.
(Rekesz
elsőbbség)
Lehetővé teszi, hogy miután manuálisan beállította a
rekesznyílás értékét az elülső vagy a hátsó
vezérlőtárcsával, ezzel a beállítással készítsen felvételt.
(Zárseb
elsőbbség)
Lehetővé teszi, hogy miután manuálisan beállította a
zársebességet az elülső vagy a hátsó vezérlőtárcsával,
ezzel a beállítással készítsen felvételt.
(Kézi
expozíció)
Lehetővé teszi, hogy miután manuálisan beállította az
expozíciót (a rekesznyílás és a zársebesség értékét) az
elülső vagy a hátsó vezérlőtárcsával, ezzel a beállítással
készítsen felvételt.
1/2/3
A [Memória] lehetőségnél az
Állókép-készítési
menüben előregisztrált beállítást hívja elő.
(Jelenet)
Segítségével bármilyen téma bármilyen körülmény
között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
automatikusan megtalálja a megfelelő beállításokat.
Lehetővé teszi panorámaképek késztését több kép
(Panorámapásztázás) kombinálásával.
(Folyam.
telez. AE
előválasztással)
70
Az exponálógomb folyamatos megnyomásával lehetővé
teszi a sorozatfelvételt. A fényképezőgép folyamatosan,
maximálisan körülbelül 8–10 kép/másodperc sebességgel
rögzíti a képeket.
Felvételi üzemmód kiválasztása
(Mozgókép)
Lehetővé teszi, hogy a manuálisan beállított expozícióval
(zársebességgel és rekesznyílásértékkel) készítsen
mozgóképet.
• Nyomja meg az Fn gombot, ha módosítani kívánja a kiválasztott
üzemmód viselkedését (29., 31. oldal).
Felvételi üzemmód kiválasztása
71
Az egyes felvételi
üzemmódokhoz elérhető
funkciók
A kiválasztott felvételi üzemmódtól függ, hogy mely funkciók
használhatóak.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. – azt
jelenti, hogy a funkció nem érhető el.
A nem használható funkciók szürkén jelennek meg a kijelzőn.
Felvételi
mód
/
FolyamAutom.
Expoz.
Arcfelis- Mosoly
Önkioldó atos
port.
kompoz.
merés
exponálás
(34)
Felvétel
komp.
(28)
(34)
(34)
(34)
(34)
–
(70)
–
(70)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(70)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(70)
(70)
(70)
(70)
(70)
(66, 71)
–*
*
* Amikor az expozíciós üzemmód beállítása M, az expozíció csak
akkor kompenzálható, ha az ISO érzékenység beállítása [AUTO].
72
Különbözõ funkciók
A fényképezőgép egyes
funkcióinak körültekintő
használata
Ez a „Használati útmutató” főként a fényképezőgép használatra való
előkészítésével és a funkciók ismertetésével foglalkozik. A funkciókat
részletesebben a CD-ROM lemezen található „α kézikönyv” ismerteti.
Ez a fejezet a „α kézikönyv” által ismertetett egyes funkciókat
mutatja be.
Folyamatos AF mélység térkép segéd
A témára való folyamatos fókuszáláshoz a folyamatos AF funkció
mellett a megjelenő segédterület is segítséget nyújt.
1
Segédterület
Miután a fényképezőgép a 19 AF mezőt
használva a témára fókuszált, továbbra is
folyamatosan a témán tartja a fókuszt.
A segédterület csak akkor jelenik meg, ha kompatibilis objektív
került a fényképezőgépre.
Ha szeretne többet megtudni a kompatibilis objektívekről, látogasson
el a Sony helyi webhelyére, vagy forduljon Sony forgalmazójához,
illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
73
Különböző funkciók
Állítsa a [Fókusz mód] beállítást
[Folyamatos AF mélység térkép
segéd] értékre az Fn gombbal.
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő használata
AF tartományvezérlő
Korlátozhatja az autofókusz tartományát. A funkció segítségével a
fényképezőgép úgy fókuszálhat egy témára, hogy azt nem zavarják
meg a háttérben vagy az előtérben lévő tárgyak.
2
Állítsa be a maximális felvételi
távolságot az elülső vezérlőtárcsával,
illetve a minimális felvételi
távolságot a hátsó vezérlőtárcsával.
Nyomja meg az AF RANGE
gombot, hogy megjelenjen az AF
RANGE beállítási képernyő.
3 A távolság rögzítéséhez nyomja
meg az AF RANGE gombot.
1
Az AF-terület és a
segédterület, amely átfedi az
Ön által beállított AFtartományban lévő témát,
sárga színűre változik. A
segédterület csak akkor jelenik
meg, ha kompatibilis objektív
került a fényképezőgépre.
74
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő használata
Mozgóképfelvétel kiváló hangminőséggel
A teljes HD minőségű mozgókép-beállítások mellett az alábbi
elemek is beállíthatók: [Felvétel Hangerő], [Hangerő Megjel.] és
[Audio kimenet időzít.].
1
Állítsa az üzemmódválasztó
tárcsát
(Mozgókép)
helyzetbe.
i (fejhallgató) csatlakozó
Fejhallgató használata esetén a
visszhang-kompenzáció a [Audio
kimenet időzít.] menüben állítható
be.
2
3
MENU gomb t
A felvétel
megkezdéséhez vagy
leállításához nyomja
meg a MOVIE
[Felvétel Hangerő]
gombot.
A hangfelvétel
hangerőszintjét a
szintmérő nyomon
követésével
módosíthatja.
Különböző funkciók
2
2
[Hangerő Megjel.]
A képernyőn
nyomon követheti a
hangerőszintet, és
elkészítheti a
felvételt.
75
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő használata
ISO-érzékenység/Több képkockás
zajcsökkentés
Az ISO-érzékenység beállítható AUTO, valamint ISO 50 és ISO
25600 közötti értékre.
Az [AUTO] beállítást választva az [ISO AUTO Maximum] és [ISO
AUTO Minimum] között automatikusan változó AUTO beállítási
tartományt módosíthatja.
1
Nyomja meg az ISO gombot.
2
A választógomb v/V részével
válassza ki a kívánt beállítást.
A
(Többképkockás zajcsökk.) választásával kiválaszthat a
maximális ISO-érzékenységnél nagyobb ISO-számokat.
A fényképezőgép sorozatban, automatikusan több képet készít,
egyesíti a képeket, csökkenti a képzajt, és 1 képet rögzít. A rögzített
kép az exponált képek egyesítéséből születik.
76
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő használata
Saját beállítás
A képfeldolgozáshoz használni kívánt stílust 13 stílus közül
választhatja ki, és minden egyes Saját beállításhoz beállíthatja a
kontrasztot, a telítettséget és az élességet.
1
Válassza ki a [Saját beállít.] elemet
az Fn gombbal.
2
Válassza ki a kívánt Saját beállítást
vagy stílusdobozt a választógomb
v/V részével.
Stílusdoboz
Az eredeti beállítást
finomhangolhatja, és mentheti a
beállított értékeket.
77
Különböző funkciók
Saját beállítás eleme (13 típus)
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő használata
Kézben tartott Esti
Éjszakai felvételeket készíthet állvány nélkül, élesebben és kevesebb
képzajjal. A fényképezőgép képek sorozatát rögzíti, majd a
képfeldolgozással csökkenti a téma elmosódottságát, a
fényképezőgép bemozdulásának hatását és a zajt.
1
Állítsa az üzemmódtárcsát
helyzetbe.
2
Fn gomb t [Jelenet] t
[Kézben tartott Esti]
DRO/Auto HDR
A DRO/Auto HDR funkció segítségével a képek kontrasztjának
számos szintjét rögzítheti.
DRO: A kép kis részekre való felosztásával a fényképezőgép elemzi a
fény és árnyék kontrasztját a tárgy és a háttér között, aminek
eredménye optimális fényerejű és árnyaltságú kép.
Auto. HDR: Felvételt készít 3 különböző expozícióval, majd
árnyalatokban gazdag kép létrehozása érdekében átfedésbe hozza a
megfelelő expozíciójú képet, az alulexponált felvétel világos területeit
és a túlexponált kép sötét területeit.
78
1
Válassza ki a [DRO/Auto. HDR]
elemet az Fn gombbal.
2
Válassza ki a kívánt beállítást a
választógomb v/V részével.
A fényképezőgép egyes funkcióinak körültekintő használata
Lejátszási funkciók
A lejátszást kényelmesebbé tevő funkciók az alábbiak:
A kép nagyítása vagy kicsinyítése.
Képindex képernyő
A DISP gombot megnyomva a
képernyő 9 képesről 4 képes
megjelenítésre vált.
Különböző funkciók
Feleslegessé vált képek
törlése.
Módosítások a lejátszási
képernyőn.
A képszámláló elfordítása az
óramutató járásának irányába.
A választógomb közepét
megnyomva a képszámláló elfordul
az óramutató járásának irányában.
79
Képek megtekintése a számítógépen
A szoftver használata
Az alábbi alkalmazások megtalálhatók a (mellékelt) CD-ROM
lemezen, és a fényképezőgéppel készített képek sokoldalúbb
felhasználásában segítenek.
• „Image Data Converter”
• „PlayMemories Home”
• „Remote Camera Control”
A telepítéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat a 84. és 85. oldalon
találja.
Az „Image Data Converter” használata
Az „Image Data Converter” programmal többek között az alábbiak
végezhetők:
• A RAW formátumban rögzített képek megnyitása és szerkesztése
különböző javítási eszközökkel, például színárnyalat-görbe és
élesség.
• A képek módosítása fehéregyensúllyal, expozícióval, saját
beállítással stb.
• A számítógépen megjelenített és szerkesztett képek mentése.
A mentés történhet RAW-formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készített RAW/JPEG képek megjelenítése és
összehasonlítása.
• A képek értékelése egy 5-ös skálán.
• Színcímkék kiválasztása.
Az „Image Data Converter” használatával kapcsolatban lásd a Help.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4] elemre.
A „Image Data Converter” alkalmazás terméktámogatási oldala
(csak angol nyelven érhető el)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
80
A szoftver használata
Az „PlayMemories Home” használata
Az „PlayMemories Home” programmal többek között az alábbiak
végezhetők:
• A fényképezőgéppel készített képek beállítása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek retusálása (vörösszem-hatás csökkentése stb.),
nyomtatása, küldése e-mail mellékleteként, valamint a felvételi
dátum módosítása.
• Képek szerkesztése a számítógépen, például vágás és átméretezés.
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
• Blu-ray lemezek, DVD lemezek vagy AVCHD lemezek készítése a
számítógépre importált mozgóképekből. (Az első Blu-ray vagy
DVD lemez elkészítéséhez internetkapcsolat is szükséges.)
A „PlayMemories Home” használatával kapcsolatban lásd:
„PlayMemories Home Help Guide”.
Kattintson kétszer az asztalon lévő
(PlayMemories Home Help
Guide) parancsikonra. Vagy kattintson a [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide]
elemre.
A „PlayMemories Home” alkalmazás terméktámogatási oldala (csak
angol nyelven érhető el)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
81
Képek megtekintése a számítógépen
Megjegyzés
• A „PlayMemories Home” nem fut Mac számítógépeken. Ha Mac
számítógépen tekinti meg a képeket, a Mac számítógéphez mellékelt, erre
alkalmas szoftvert használja.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)], illetve [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] beállításával
rögzített mozgóképeket a „PlayMemories Home” alkalmazás konvertálja,
hogy a mozgóképek AVCHD lemezre kerülhessenek. A konvertálás
időigényes lehet. Az eredeti képminőséggel sem lehet lemezt létrehozni. Ha
szeretné megőrizni az eredeti képminőséget, a mozgóképeket Blu-ray
lemezen kell tárolnia.
A szoftver használata
A „Remote Camera Control” használata
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez. A „Remote
Camera Control” használatával a következőket végezheti el:
• A fényképezőgép beállítása vagy egy kép rögzítése a számítógépről.
• Egy kép rögzítése közvetlenül a számítógépre.
• Időközönkénti időzítésű képkészítés.
Használat előtt állítsa be a következőket: MENU gomb t
3t
[USB csatlakozás] t [PC távkapcsolat]
Az „Remote Camera Control” használatával kapcsolatban lásd a
Help.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Remote Camera Control]
t [Help] t [Remote Camera Control Ver.3] elemre.
Megjegyzés
• Időközönkénti időzítésű képkészítés esetén a képtovábbítási mód értéke
[Egyszeri Felvétel ]. Ha nem sikerül a fókusz beállítása, a zár nem old ki
(kivéve, ha kézi fókuszt választ ki vagy az
Állókép-készítési menüben az
[Elsőbbs.beáll.] pont értéke [Kioldás]).
Ajánlott számítógépes környezet (Windows)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB-kapcsolaton
keresztül történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet
javasoljuk.
Operációs
rendszer (előre
telepített)
82
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
A szoftver használata
„PlayMemories
Home”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
(A nagy felbontású mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: 1,66 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core
Duo/1,66 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo, 2,26
GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo (AVC HD (FX/
FH)), 2,40 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo
(AVC HD (PS)))
Memória: Windows XP rendszer esetén legalább
512 MB (legalább 1 GB ajánlott), Windows Vista/
Windows 7 rendszer esetén legalább egy 1 GB
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület:
Körülbelül 500 MB
Képernyő: Képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont vagy
több
„Image Data
Converter Ver.4”/
„Remote Camera
Control Ver.3”
CPU/Memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB vagy
több
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
Ajánlott számítógépes környezet (Mac)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB-kapcsolaton
keresztül történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet
javasoljuk.
Operációs
rendszer (előre
telepített)
USB csatlakozás: Mac OS X v10.3 – v10.8
„Image Data Converter Ver.4” „Remote Camera
Control Ver.3”: Mac OS X v10.5 – v10.8
„Image Data
Converter Ver.4”/
„Remote Camera
Control Ver.3”
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy
gyorsabb
Memória: legalább 1 GB ajánlott.
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
Megjegyzés
• Nem biztos, hogy szoftvereink kifogástalanul működnek a fent leírt operációs
rendszerek frissített verzióiban és a több operációs rendszert tartalmazó
számítógépeken.
83
Képek megtekintése a számítógépen
* Nem támogatjuk a 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition)
kiadást. Windows Image Mastering API (IMAPI) 2.0 vagy újabb
verzió szükséges a lemezkészítési funkció használatához.
** A Starter (kiadás) nem támogatott.
A szoftver használata
• Ha egyszerre 2 vagy több USB-eszközt csatlakoztat ugyanahhoz a
számítógéphez, akkor az USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy
bizonyos eszközök, beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
csatolófelületen keresztül történő csatlakoztatása nagy sebességű adatátvitelt
tesz lehetővé, mivel a fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0nak megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat nem áll
azonnal helyre.
A szoftverek telepítése (Windows)
A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD lemezt a CD meghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüképernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson kétszer a [Computer] elemre
(Windows XP esetén: [My Computer]) t
(PMHOME) t
[Install.exe].
• Ha megjelenik az automatikus lejátszási képernyő, válassza a „Run
Install.exe” pontot, és telepítés folytatásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2 Kattintson az [Telepítés]-ra (Telepítés).
Győződjön meg róla, hogy mind az „Image Data Converter”, mind a
„PlayMemories Home” mellett van pipa, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez.
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő párbeszédablak,
a képernyőn megjelenő utasításokat követve indítsa újra a
számítógépet.
• DirectX a számítógép jellemzőitől függően telepíthető.
84
A szoftver használata
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD lemezt.
A következő szoftverek lesznek telepítve, és megjelennek a
parancsikonok az asztalon.
„Image Data Converter”
„Remote Camera Control”
„PlayMemories Home”
„PlayMemories Home Help Guide”
Megjegyzés
• Ha a számítógépre már telepítve van a „PMB” (Picture Motion Browser)
program egy olyan verziója, amely egy 2011. előtt megvásárolt
fényképezőgéphez volt mellékelve, akkor a „PMB” programot felülírja a
„PlayMemories Home” program, és a „PMB” bizonyos funkciói
használhatatlanná válhatnak.
A szoftverek telepítése (Mac)
A telepítéshez adminisztrátorként jelentkezzen be.
(mellékelt) CD-lemezt a CD-meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD ikonra.
3 Másolja a [MAC] mappában lévő [IDC_INST.pkg] és
[RCC_INST.pkg] fájlt a merevlemez ikonra.
4 Kattintson kétszer a mappába másolt [IDC_INST.pkg]
és [RCC_INST.pkg] fájlra.
A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
85
Képek megtekintése a számítógépen
1 Kapcsolja be a Mac számítógépet, és helyezze be a
Egyebek
További tudnivalók a
fényképezőgépről (α kézikönyv)
A fényképezőgép használatát részletesen ismertető „α kézikönyv”
fájl a (mellékelt) CD-ROM-lemezen található. Ebben a
fényképezőgép számos funkciójának alapos bemutatását találja.
A Windows operációs rendszer használói
számára
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2 Kattintson az [kézikönyv] lehetőségre.
3 Kattintson az [Install] lehetőségre.
4 Az asztalon található parancsikon segítségével nyissa
meg az „α kézikönyv” fájlt.
A Mac operációs rendszer használói számára
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2 Válassza ki a [Handbook] mappát, és másolja a [HU]
mappában lévő „Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3 A másolás befejezését követően kattintson kétszer a
„Handbook.pdf” fájlra.
86
A felvételi idő és a rögzíthető
képek számának ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát a
fényképezőgépbe, és a főkapcsolót ON
állásba kapcsolta, a rögzíthető képek
száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a fényképezést)
megjelenik az LCD kijelzőn.
Megjegyzés
• Ha (a rögzíthető képek száma helyén) a „0” sárgán villog, megtelt a
memóriakártya. Cserélje ki az adathordozót egy másikra vagy töröljön
képeket a használatban lévő adathordozóról (43., 69. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti, hogy
nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyán rögzíthető képek száma
Képméret: L 24M
Méretarány: 3:2*
Fényképezőgéppel formázott memóriakártya
Kapacitás
Méret
Normál
(Egység: kép)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Finom
195
395
800
1600
3200
6400
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
87
Egyebek
A táblázatok az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
felvehető képek becsült számát mutatják. Az értékeket a tesztelés során
standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg. Ezek
azonban a felvételkészítés körülményeitől és a memóriakártya típusától
függően eltérőek lehetnek.
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának ellenőrzése
* Ha a [Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti
táblázatban megadott értékeknél több kép rögzíthető (kivéve a [RAW] opció
kiválasztása esetén).
A felvehető képek száma az akkumulátor egység
használatakor
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
használja, a felvehető képek becsült száma a következőképpen
alakul.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok kevesebbek is
lehetnek a jelzettnél, a használati feltételektől függően.
SLT-A99
SLT-A99V
LCD kijelző
üzemmód
Körülbelül 500 kép
Körülbelül 500 kép
Kereső mód
Körülbelül 410 kép
Körülbelül 410 kép
• A szám a teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre
van kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérséklet.
– Teljesen feltöltött akkumulátort egy óráig használva, miután a
CHARGE jelzőfény kialszik.
– A (külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo”
kártya használata esetén.
– „Memory Stick PRO Duo” található a SLOT1 memóriakártyafoglalatban, a SLOT2 foglalatban nincs memóriakártya.
– A [Minőség] lehetőség értéke [Finom].
– A [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A fényképezőgép 10 felvételenként történő be- és kikapcsolása.
– A [GPS be/ki] beállítása [Ki] (csak SLT-A99V típus esetén).
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
88
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának ellenőrzése
Mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő
Az alábbi táblázatban a jelen fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra készíthető felvétel körülbelüli hosszát találja.
Fényképezőgéppel formázott memóriakártya (h (óra), m (perc))
Kapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
1h
2h
Rögzítési
Beállítás
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1440×1080 12M
20 m
40 m
3h
5h5m
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h 5 m 40 h 15 m
Megjegyzés
• A mozgóképek felvételi ideje azért eltérő, mert a fényképezőgép változó
átviteli sebességet (VBR-t) használ, ami automatikusan beállítja a
képminőséget a felvételi jelenettől függően. Gyorsan mozgó témák
rögzítésekor a kép tisztább, azonban a felvételi idő rövidebb, mert a rögzítés
sok memóriát igényel. A felvételi idő a felvételi körülményektől, a témától,
valamint a beállított képminőségtől és képmérettől is függ.
• A megjelenített értékek nem a folyamatos felvételi időt tükrözik.
• A felvételi idő a felvételi körülményektől és a használt memóriakártyától
függően változhat.
•A
kijelzése esetén állítsa le a felvételt. Ez azt jelzi ugyanis, hogy a
fényképezőgép belső hőmérséklete túlságosan magas.
• A mozgóképek lejátszásával kapcsolatos további részleteket lásd: 67. oldal.
89
Egyebek
VGA 3M
4 h 5 m 8 h 15 m
A felvételi idő és a rögzíthető képek számának ellenőrzése
Megjegyzések a folyamatos
mozgóképfelvételhez
• A képérzékelő használata esetén a nagy felbontású mozgóképek felvétele és a
folyamatos felvételkészítés sok energiát igényel. Ezért, ha folytatja a
felvételkészítést, megnőhet a fényképezőgép belsejének, különösen a
képérzékelőnek a hőmérséklete. Ilyen esetekben a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol, mivel a magas hőmérséklet negatívan befolyásolja a
képek minőségét, és megterheli a fényképezőgép belső mechanikáját.
• Az alábbiakban a fényképezőgép kis ideig tartó kikapcsolását követően
készített mozgóképfelvételek lehetséges időtartama látható, különböző
környezeti hőmérsékletek mellett. (Az alábbi értékek a folyamatos felvétel
idejét, azaz a felvétel indítása és leállítása közötti időtartamot jelölik.)
Környezeti
hőmérséklet
Mozgóképek folyamatos
felvételi ideje
20 °C
Körülbelül 29 perc
30 °C
Körülbelül 29 perc
40 °C
Körülbelül 29 perc
• A mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő függ a fényképezőgépnek a
felvétel indítása előtti hőmérsékletétől és állapotától. Ha a fényképezőgép
bekapcsolását követően gyakran módosít a kép beállításán vagy gyakran
készít felvételt, a fényképezőgép belsejében emelkedni kezd a hőmérséklet, és
a rendelkezésre álló felvételi idő rövidebb lesz a fenti táblázatban szereplő
értéknél.
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leállítja a felvételt, néhány
percig hagyja kikapcsolva. Csak akkor kezdjen felvételt készíteni, ha a
fényképezőgép belsejében teljesen visszaesett a hőmérséklet.
• Ha betartja az alábbi javaslatokat, nőhet a felvételi idő.
– Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napfénynek.
– Ha nem használja, kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• A mozgóképfájlok max. mérete 2 GB. Ha a fájlméret Körülbelül Amikor a
fájl mérete már körülbelül 2 GB, a [Fájlformátum] [MP4] beállítása esetén
automatikusan leáll a felvételkészítés, míg a [Fájlformátum] [AVCHD]
beállítása esetén automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
• A folyamatos felvételhez rendelkezésre álló maximális idő 29 perc.
90
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus
Objektív
Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
„A” típusú lencse*
* DT objektív csatlakoztatása esetén a készülék
automatikusan az APS-C méretet választja.
[Képérzékelő]
Képformátum
35 mm-es teljes képkockás (35,8 mm×23,9 mm)
CMOS-képérzékelő
A képérzékelő összes pixeleinek száma
Körülbelül 24 700 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma
Körülbelül 24 300 000 képpont
[SteadyShot]
Rendszer: Képérzékelő-eltolásos mechanizmus
Hatás: Körülbelül 2,5 EV – 4,5 EV zársebességben
(a felvételi körülményektől és a csatlakoztatott
objektívtől függően)
Mozgóképek esetén
Rendszer: Elektronikus
[Porosodás gátló]
Rendszer
Sztatikus feltöltődés elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
[Automatikusan fókuszáló rendszer]
Rendszer
TTL fázisérzékelő rendszer, 19 pont (11 pont
keresztérzékelővel) és 102 segédpont*
* Az AF segédfunkció csak kompatibilis
objektívvel használható.
Érzékenységi tartomány
–1 EV – 18 EV (ISO 100 egyenérték mellett)
AF segédfény
Körülbelül 1 m – 7 m
91
Egyebek
Állóképek esetén
Műszaki adatok
[Elektronikus kereső]
Típus
Elektronikus kereső
Képernyő mérete
1,3 cm (0,5-os típus)
Pixelek száma
2 359 296 pixel
Képkocka-lefedettség
100%
Nagyítás
0,71 × (50 mm-es objektívvel) végtelennél, –1 m–1
(dioptria)
Betekintési távolság
Körülbelül 27 mm a szemlencsétől, 22 mm a
szemlencsekerettől, –1 m–1 dioptriánál
Dioptriaállítás
–4,0 m–1 – +3,0 m–1 (dioptria)
[LCD képernyő]
LCD panel
7,5 cm (3,0 típusú) TFT meghajtás
Pixelek száma
1 228 800 pixel
[Expozícióvezérlés]
Fénymérési cella
„Exmor” CMOS-érzékelő
Mérési mód
1 200 zónás mérés
Fénymérési tartomány
–2 EV – +17 EV (ISO 100 értéknél F1,4-es
objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott expozíciós index)
Állókép: AUTO, ISO 50 - 25 600 (1/3 EV-os
lépésekben)
Mozgókép: AUTO, ISO 100 - 6 400 (1/3 EV-os
lépésekben)
Több képkockás zajcsökkentés: AUTO/ISO
100 – 51 200
Expozíciókompenzáció
±5,0 EV (1/3 és 1/2 EV lépésközzel)
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt, függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány
Állókép: 1/8 000 - 30 másodperc, bulb
Mozgókép: 1/8 000 - 1/4 másodperc (1/3-os
lépésköz)
1080 60i kompatibilis eszköz
maximum 1/60 AUTO módban (maximum 1/30
Auto lassú exponálás módban)
1080 50i kompatibilis eszköz
maximum 1/50 AUTO módban (maximum 1/25
Auto lassú exponálás módban)
92
Műszaki adatok
Vakuszinkronizálás sebessége
1/250 másodperc
[Folyamatos fényképezés]
Folyamatos fényképezési sebesség
Folyam. telez. AE előválasztással:
Másodpercenként legfeljebb körülbelül 10 kép/
: Másodpercenként legfeljebb körülbelül
6 kép/
: Másodpercenként legfeljebb
körülbelül 2,5 kép
• A sorozatfelvétel sebességét a saját
kritériumrendszerünk alapján becsültük meg. A
folyamatos fényképezés sebessége lassabb, a
fényképezési feltételektől függően.
A folyamatos felvételek maximális száma („Memory Stick PRO-HG Duo”
memóriakártyával)
Folyam. telez. AE előválasztással módban
(másodpercenként legfeljebb körülbelül 10 kép)
Extra finom: 18 kép/Finom: 22 kép/Normál: 24 kép
Folyamatos fényképezés esetén
Extra finom: 14 kép/Finom: 18 kép/Normál:
20 kép/RAW & JPEG: 11 kép/RAW: 13 kép
[Képenkénti lejátszás zoomolással]
Nagyítási tartomány
Képméret: L: Körülbelül ×1,0 – ×16,7/
M: Körülbelül ×1,0 – ×11,8/S: Körülbelül ×1,0 – ×8,3
[Felvétel formátuma]
Fájlformátum
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibilis, RAW (Sony ARW 2.3 formátum)
Mozgókép (AVCHD-formátum)
AVCHD Ver. 2.0-val kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: Dolby Digital 2ch, Dolby Digital
sztereókészítővel felszerelve
• Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum) Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: MPEG-4 AAC-LC 2ch
93
Egyebek
• A számok a tárgytól vagy a memóriakártyától függően
eltérőek lehetnek. A számok kiszámítása ISO 320-as
vagy alacsonyabb ISO-érzékenység mellett történik,
vagy úgy, hogy a [Nagy ISO zajcs.] [Ki] van kapcsolva.
Műszaki adatok
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO Duo” és SD kártya
[foglalat]
SLOT1
Többcélú foglalat a „Memory Stick PRO Duo”, SD
kártya (UHS-I interfész) számára
SLOT2
SD kártya (UHS-I interfész) foglalat
Memóriakártyák között végezhető műveletek
[Bemenetek/kimenetek]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI-minicsatlakozó
m (mikrofon) csatlakozó
3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó
i (fejhallgató) csatlakozó
3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó
REMOTE aljzat
[Tápellátás, általános]
Akkumulátortípus
NP-FM500H újratölthető akkumulátor
Teljesítményfelvétel (felvételkészítés közben)
A kereső használatakor: Körülbelül 4,2 W
Az LCD képernyő használatakor: Körülbelül 3,6 W
(Csatlakoztatott SAL2470Z objektívvel, állóképek
készítésekor)
[Egyéb]
Mikrofon
Sztereó
Hangszóró
Monó
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III Kompatibilis
DPOF
Kompatibilis
Méretek
Körülbelül 147 mm × 111,2 mm × 78,4 mm
(szé/ma/mé, a kinyúló részek nélkül)
Tömeg
SLT-A99V
Körülbelül 812 g (akkumulátorral és „Memory
Stick PRO Duo” kártyával)
Körülbelül 733 g (csak a váz)
SLT-A99
Körülbelül 807 g (akkumulátorral és „Memory
Stick PRO Duo” kártyával)
Körülbelül 728 g (csak a váz)
Üzemeltetési hőmérséklet 0 °C – 40 °C
94
Műszaki adatok
ADP-MAA vakusín adapter
Tömeg
Körülbelül 12 g
Méretek
Körülbelül 26 mm × 20,1 mm × 26 mm
(szé/ma/mé, a kinyúló részek nélkül)
BC-VM10A akkumulátortöltő
Bemeneti jellemzők
100 V – 240 V kozott, 50/60 Hz, 9 W
Kimeneti jellemzők
8,4 V egyenáram, 0,75 A
Üzemeltetési hőmérséklet-tartomány
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20 °C – +60 °C
Maximális méret
Körülbelül 70 mm × 25 mm × 95 mm (szé/ma/mé)
Tömeg
Körülbelül 90 g
NP-FM500H újratölthető akkumulátor
Akkumulátortípus
Lítium-ionos
Maximális feszültség
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség
7,2 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség
8,4 V egyenáram
2,0 A
Kapacitás
Tipikus
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimális
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximális méret
Körülbelül 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Körülbelül 78 g
Egyebek
Maximális töltőáram
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Megjegyzések a képadatok kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (Japán elektronika- és
számítástechnika-ipari egyesület)) által kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes szabvány előírásainak.
• Nem garantálható azonban az ezzel a fényképezőgéppel felvett képek
lejátszása más készülékeken, valamint más készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása ezen a fényképezőgépen.
95
Műszaki adatok
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
,a
„Memory Stick PRO”, a
, a „Memory
Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
,a
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
a
,a
„Memory Stick Micro”, a
„MagicGate” és a
a
Sony Corporation védjegyei.
• „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive”
embléma a Panasonic
Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™
a Blu-ray Disc Association
védjegyei.
• A Dolby és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
• A Microsoft, Windows, DirectX
és a Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI HighDefinition Multimedia Interface és
a HDMI logó a HDMI Licensing
LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
96
• A Mac és a Mac OS az Apple
Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX,
a Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az SDXC embléma az SD-3C,
LLC védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc.
védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Szövetség
védjegye.
• A „ ” embléma és a
„PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• Az ebben az útmutatóban
előforduló további rendszer- és
terméknevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy
gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ és ®
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben a jelen
kézikönyvben.
• Töltse le a PlayStation 3
alkalmazást a PlayStation Store
webhelyről (ahol elérhető), és
tegyen szert még több élményre
PlayStation 3 készülékével.
Műszaki adatok
• A PlayStation 3 alkalmazás
használatához PlayStation
Network fiókra és az alkalmazás
letöltésére van szükség. Olyan
területeken áll rendelkezésre,
ahol elérhető a PlayStation Store
webhelye.
Egyebek
97
Tárgymutató
Tárgymutató
A
A.................................................70
ADI vaku ..................................37
AdobeRGB...............................37
AE rögzítés ...............................28
AEL ...........................................28
AEL beáll. exp. gombbal ........38
AEL gomb funkciója ...............41
AF be .........................................41
AF követési időtartam.............38
AF meghajtóseb. ......................37
AF mező ....................................34
AF Mikro beáll. ........................46
AF RANGE..............................74
AF RANGE gomb...................40
AF segédfény ............................37
AF tart. vezérlő segéd..............40
AF tartományvezérlő...............74
AF zárral ...................................37
AF/MF gomb ......................28, 41
AF/MF vezérlés ........................28
AF-D..........................................73
Alapinf. Megjel.........................40
Állókép/mozi kivál...................43
APS-C méretű felv. ..................46
Arc Regisztráció .......................43
Arcfelismerés............................34
Árnyék (fehéregyensúly) ........35
Audió jelek................................46
98
Audio kimenet időzít. ............. 39
AUTO....................................... 64
Auto visszanéz. ........................ 39
Auto. HDR .............................. 78
Auto. lassú exponálás ............. 38
Autom. port. komp. ................ 34
Autom. Program...................... 70
Autom. Vaku ........................... 34
Automata mód......................... 70
Automatikus AF...................... 34
Automatikus FE ...................... 35
Automatikusan rögzítő tartozék
vakusín.................................. 22
AVCHD ................................... 38
AVCHD megtek. .................... 43
Az akkumulátor................. 49, 51
Az akkumulátor feltöltése...... 49
Az akkumulátor töltöttségi
szintje .................................... 53
Az óra beállítása ...................... 58
B
Beépített súgó .......................... 48
Belövés sorrend ....................... 42
Belövés: Folyam. ..................... 34
Bemutató mód ......................... 47
Blendenyílás Előnézet ............ 41
C
Csúcsérték szint ....................... 40
Tárgymutató
D
Dát./idő beáll. .......................... 58
Dátum ráírás ............................ 43
DC IN csatlakozó .................... 19
Derítő vaku .............................. 34
Diabemutató ............................ 43
Digitális zoom .......................... 36
Dioptriabeállító ....................... 15
DISP .......................................... 28
DISP Gomb (Kereső) ............. 40
DISP Gomb (Kijelző) ............. 40
DPOF beállítás ........................ 43
DRO Expo. Sorozat ................ 34
DRO/Auto. HDR.................... 78
D-tartomány opt. ..................... 78
E
F
Fájlformátum (mozgókép)...... 38
Fájlszámozás............................. 44
FE belövés ................................ 34
Fehéregyensúly ........................ 35
FEL rögzítés ............................. 29
Felhaszn.gomb.......................... 41
Felhős (fehéregyensúly).......... 35
Feltöltési beállítások................ 46
Felv. mappa kiválasz. .............. 44
Felvétel Előnézete ................... 41
Felvétel Hangerő ..................... 39
Felvétel mód....................... 44, 53
Felvételi üzemmód .................. 70
Felvevő adathord. kivál. ......... 52
Fénycső: Hideg Feh.
(fehéregyensúly) .................. 35
Fénycső: Meleg Feh.
(fehéregyensúly) .................. 35
Fénycső: Nappali f.
(fehéregyensúly) .................. 35
Fénycső: Termész.
(fehéregyensúly) .................. 35
Fényképezés ............................. 64
Fényképezőgép beremegésének
csökkentése .......................... 61
Fénymérési mód....................... 35
99
Tárgymutató
Egyéni (fehéregyensúly) ......... 35
Egyszeri AF.............................. 34
Egyszeri Felvétel...................... 34
Éjszakai Jelenet ....................... 34
Éjszakai portré ......................... 34
Élénk szín ................................. 35
Élő Nézet Kijelzés ................... 40
Előnézet .................................... 29
Előnézet Gomb.................. 29, 42
Elő-vaku TTL .......................... 37
Elsőbbs.beáll. ........................... 37
Energiatak. ü.mód kezd. ........ 45
Energiatakarékos..................... 45
Exp.komp.beáll. ...................... 42
Expozíció kompenzáció .......... 28
Expozíció lépés ........................ 37
Expozíciós üzemmód............... 70
Extra finom............................... 36
Eye-Fi ........................................ 46
Eye-Start AF ............................ 39
Tárgymutató
FINDER/LCD váltása.............39
Finom.........................................36
Fn .........................................33, 34
Fókusz mód ...............................34
Fókusznagyítás .........................42
Fókuszrögzítés ..........................42
Fókuszrögzítés Gomb ..............42
Folyam. telez. AE
előválasztással.......................70
Folyamatos AF .........................34
Folyamatos AF mélység térkép
segéd ......................................73
Folyamatos fényképezés..........34
Forgatás ...............................28, 79
Formázás ...................................44
Funkciógomb ............................33
Helyi (AF mező)...................... 34
Hisztogram ............................... 40
Hosszú exp.z.cs ........................ 37
I
Image Data Converter ............ 80
Inicializál .................................. 47
Intelligens autom. .................... 34
Intelligens telekonverter......... 28
ISO érzékenység ...................... 76
ISO Gomb .......................... 41, 76
Izzólámpa (fehéregyensúly) ... 35
J
Játékfényképezőgép................ 35
Jelenet ....................................... 70
G
K
Gazdag Tónus Mono ...............35
GPS beállítások ........................45
Grafikus megj. ..........................40
Kép effektus ............................. 35
Kép index ................................. 28
Kép megtekintése .................... 67
Képkez. fájl helyreáll. ............. 44
Képméret.................................. 36
Képtovább.mód ....................... 34
Kereső ....................................... 15
Kereső fényereje...................... 45
Kézben tartott Esti .................. 78
Kézi expozíció.......................... 70
Kézi fókusz ............................... 34
Kijelző ....................................... 27
Kijelzővilágítás gomb.............. 27
Kinagyított kép ........................ 28
H
Hangerő Megjel........................39
Hangerő-beállítások...........44, 67
Hangfelvétel..............................38
Hátsó szinkron..........................34
Háttértároló ..............................46
HDMI felbontás .......................46
HDMI info. megjelenítés ........46
HDMI-VEZÉRLÉS ................46
HDR kép ...................................35
100
Tárgymutató
Kiold lencse n. ......................... 39
Kiv. autom. foly. felvétel......... 39
Kiv. autom. képkivágás........... 39
Kiváló automatikus ................. 34
Középre súlyoz. ....................... 35
Közvetl.kézifók. ....................... 34
L
Lágy Fókusz ............................. 35
Lágy High-key világ. ............... 35
LCD fényerő ............................ 45
LCD képernyő ................... 23, 60
Lejátsz.Kijelz. .......................... 44
Lejátszás adathord. kivál. ....... 44
Lenyomás félig ......................... 64
M
N
Nagy ISO zajcs. ........................ 37
Nagy kontr. monokr. ............... 35
Naplemente .............................. 34
Nappali fény
(fehéregyensúly) .................. 35
Néma multivezérlő .................. 31
Néma vezérlő............................ 32
Nincs inform. ............................ 40
Normál ...................................... 36
Nyelv ................................... 10, 47
Nyomt. Megadása .................... 43
O
Obj. Komp.: Kromatikus
Aberráció.............................. 43
Obj. Komp.: Torzítás............... 43
Obj. Komp.: Vignettálás ......... 42
Objektív .................................... 56
Önkioldó ................................... 34
101
Tárgymutató
M................................................ 70
Makró........................................ 34
Mappa megtek. ........................ 43
Mappanév ................................. 44
Másolás ..................................... 44
Megvilágítás ............................. 42
Memória ................................... 38
Memóriakártya .................. 51, 55
MENU ...................................... 36
Menü ......................................... 36
Menü indítás............................. 45
Méretarány ............................... 36
Mikrofon aljzat ........................ 19
Miniatűr .................................... 35
Minőség..................................... 36
Mosoly exponálás .................... 34
MOVIE ..................................... 66
MOVIE gomb .................... 42, 66
Mozgókép ................................. 66
Mozgóképek készítése ............ 66
Mozgóképrögzítés
beállításai .............................. 66
MP4 ........................................... 38
MTP........................................... 46
Műszaki adatok ........................ 91
Tárgymutató
P
S
P..................................................70
PAL/NTSC választó.................46
Panoráma: Irány .......................36
Panoráma: Méret......................36
Panorámapásztázás ..................70
PC távkapcsolat ........................46
PlayMemories Home ...............81
Pont (AF mező)........................34
Pontszeru
(fénymérési mód) .................35
Porosodásgátló funkció ...........57
Portré .........................................34
Poszterizáció .............................35
S ................................................. 70
Saját beállít. ............................. 77
SCN ........................................... 70
SLOW SYNC........................... 28
Sportesemény........................... 34
sRGB ........................................ 37
SteadyShot funkció ................. 61
Stílusdoboz ............................... 77
Szab. tárhely megjel. ............... 44
Számítógép ............................... 80
Széles (AF mező) .................... 34
Szélzaj csökkentése ................. 39
Szemlencse-érzékelő ......... 15, 63
Szemsapka ................................ 63
Szíj ............................................. 19
Szimpla Expo. Soroz. .............. 34
Színcsúcsérték .......................... 40
Színhőmérséklet
(fehéregyensúly).................. 35
Színszűrő (fehéregyensúly) .... 35
Színtér ....................................... 37
Szoftver ..................................... 80
Q
Quick Navi ................................29
R
Rácsvonal ..................................39
RAW..........................................36
RAW+J......................................36
Rekesz elsőbbség......................70
REMOTE .................................19
Remote Camera Control.........82
REMOTE csatlakozója ...........19
Részleges szín ...........................35
Retro fénykép ...........................35
Rögzítési beállítás
(mozgókép)...........................38
Rögzíthető képek
száma ...............................87, 88
102
T
T10............................................. 34
T8............................................... 34
Tájkép ....................................... 34
TárcsaExp.komp. .................... 42
Tárgyköv. arcelőválaszt. ......... 43
Tárgykövetés............................ 34
Távvezérlő .......................... 19, 34
Tárgymutató
Telepítés ............................. 84, 85
Témakövető fókusz ................. 34
Terület (AF mező) .................. 34
Tiszta kép zoom ....................... 36
Tisztítási mód ........................... 47
Több illesztőfelületű
vakusín ............................ 17, 22
Több mezős .............................. 35
Többképkockás
zajcsökkentés ....................... 76
Törlés megerős. ....................... 45
Töröl.................................... 43, 69
Vezeték nélk.
(vaku üzemmód).................. 34
VezTárcsaBeáll. ....................... 42
Vörösszem cs. ........................... 39
W
WB............................................. 35
Z
Zárseb elsőbbség...................... 70
Zárszerk. Első Redőny............ 43
Zóna beállítás ........................... 59
Zoom ................................... 28, 64
U
Új mappa .................................. 44
USB csatlakozás ...................... 46
USB LUN Beállítás................. 46
Üzemmód-tárcsa súgó............. 45
V
Tárgymutató
Vaku (fehéregyensúly)............ 35
Vaku ki...................................... 34
Vaku kompenzáció.................. 35
Vaku üzemmód........................ 34
Vaku vezérlés ........................... 37
Vakusín adapter....................... 22
Vakuszinkronizáló
csatlakozó ............................. 19
Választógomb........................... 15
Vállszíj....................................... 19
Védelem.................................... 43
Verzió........................................ 47
103
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
© 2012 Sony Corporation
Download PDF