Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Használati útmutató

4-275-491-12(1)
NEX-C3
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
A fényképezőgép
előkészítése
Az alapvető műveletek
elsajátítása
Használati útmutató
„E” típusú bajonettzáras
A felvételi funkciók
használata
A lejátszási funkciók
használata
Az elérhető funkciók
ellenőrzése
Képek importálása
számítógépre
Egyebek
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
©2011 Sony Corporation
NEX-C3
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a hálózati csatlakozóaljzatba, használjon az
aljzatnak megfelelő adaptert.
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a kikerülő
vegyi anyag sérülést is okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól,
többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez
ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik
az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve
olyan készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
HU
2
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót
a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
A mellékelt hálózati tápkábel kizárólag ezzel az akkumulátortöltővel használható.
A hálózati tápkábel más eszközökkel nem használható.
Az európai vásárlók figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s Irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviseletet a
Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a
különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
HU
3
[ Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
[ Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha
az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
HU
4
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése .....................................7
A fényképezőgép részei ......................................................8
Az akkumulátor előkészítése ............................................12
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása ...........................15
A (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése ....17
A vaku csatlakoztatása .....................................................18
A fényképezőgép bekapcsolása és a dátum beállítása ....20
Az alapvető műveletek elsajátítása
Állóképek készítése ..........................................................22
Mozgóképek rögzítése ......................................................23
Képek megtekintése .........................................................24
Képek törlése ....................................................................25
A vezérlőtárcsa és a képernyőparancs-választó gombok
használata .........................................................................27
A fényképezőgép súgó funkciójának használata ..............29
A felvételi funkciók használata
Funkció beállítása a Kreatív fényképkezelés
segítségével ......................................................................
Az állóképek fényerejének beállítása
(Expozíciókorrekció)..........................................................
A képernyőtartalom módosítása (DISP)............................
Felvételkészítés különböző képtovábbítási módokkal......
A vaku üzemmód kiválasztása..........................................
Az önkioldó használata .....................................................
Állóképek készítése folyamatosan....................................
A képméret kiválasztása ...................................................
30
33
33
34
39
40
40
42
A lejátszási funkciók használata
A lejátszott kép nagyítása (Kinagyít) ................................. 44
A képlista megjelenítése ................................................... 45
Képek megtekintése televízión ......................................... 46
HU
5
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Menülista .......................................................................... 47
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető funkciók ...... 55
Az elérhető vaku üzemmódok .......................................... 56
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése ..................................................... 58
Mire használhatók a mellékelt szoftverek......................... 60
Egyebek
A rögzíthető képek számának ellenőrzése .......................
Az LCD kijelzőn megjelenő ikonok listája .........................
További tudnivalók a fényképezőgépről (α Kézikönyv) ....
Hibaelhárítás.....................................................................
Óvintézkedések ................................................................
Műszaki adatok ................................................................
Tárgymutató .....................................................................
62
65
68
69
74
79
84
A jelen kézikönyv több, különböző objektívvel rendelkező modellt ismertet.
A modellnév függ a mellékelt objektívtől. A kereskedelmi forgalomban
kapható modell az országtól vagy régiótól függően különböző lehet.
HU
6
Modellnév
Objektív
NEX-C3A
E16 mm
NEX-C3D
E18–55 mm és E16 mm
NEX-C3K
E18–55 mm
NEX-C3Y
E55–210 mm és E18–55 mm
A fényképezõgép elõkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Először ellenőrizze a fényképezőgép modellnevét (6. oldal). A mellékelt
tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
x Közös tartozékok
• Akkumulátortöltő BC-VW1 (1)
– Az α fényképezőgépekhez
való alkalmazásszoftver
– α kézikönyv
• Használati útmutató (jelen
kézikönyv) (1)
A fényképezőgép előkészítése
x NEX-C3A
• Tápkábel (1) (az Egyesült
Államokban és Kanadában
nincs mellékelve)
• E16 mm fix fókusztávolságú
objektív (1) /Elülső objektívsapka
(1) (a fényképezőgéphez
csatlakoztatva)
x NEX-C3D
• Újratölthető akkumulátor
NP-FW50 (1)
• USB-kábel (1)
• Vállszíj (1)
• E16 mm fix fókusztávolságú
objektív (1) /Elülső objektívsapka
(1) /Hátsó objektívsapka (1)
• E18–55 mm zoomobjektív (1) /
Elülső objektívsapka (1)
(a fényképezőgéphez
csatlakoztatva)/Árnyékoló
ernyő (1)
x NEX-C3K
• E18–55 mm zoomobjektív (1) /
Elülső objektívsapka (1)
(a fényképezőgéphez
csatlakoztatva)/Árnyékoló
ernyő (1)
x NEX-C3Y
• Vaku HVL-F7S (1) / vakutok (1)
• CD-ROM-lemez (1)
• E18–55 mm zoomobjektív (1) /
Elülső objektívsapka (1)
(a fényképezőgéphez
csatlakoztatva)/Árnyékoló
ernyő (1)
• E55–210 mm zoomobjektív (1) /
Elülső objektívsapka (1) /Hátsó
objektívsapka (1) /Árnyékoló
ernyő (1)
HU
7
A fényképezőgép részei
A fényképezőgép előkészítése
A működés részletes leírását a zárójelben hivatkozott oldalon találja.
A
(Lejátszás) gomb (24)
B Exponálógomb (23)
C ON/OFF (Főkapcsoló) (20)
D AF segédfény/Önkioldó
jelzőfénye/Mosoly exponálás
jelzőfény
E Hangszóró
F Mikrofon*
G Intelligens kiegészítőaljzat
(18)
H Objektív (15)
I Objektívkioldó gomb (16)
Amikor az objektív nincs a
J Objektívfoglalat
helyén
K Képérzékelő**
L Objektívérintkező**
* Ne takarja el ezt az alkatrészt
mozgókép-felvétel közben.
** Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
8
A
(USB) aljzat
B Vállszíjrögzítő fül
Ajánlott a vállszíj
csatlakoztatása, mert ezzel
elkerülhető a fényképezőgép
leejtése.
A fényképezőgép előkészítése
C HDMI-aljzat (46)
D Fényérzékelő
E LCD kijelző
A fényképezőgép dönthető
LCD kijelzője változatos
felvételi helyzeteket tesz
lehetővé.
F MOVIE (mozgókép) gomb
(23)
G Vezérlőtárcsa (27)
H Képernyőparancs-választó
gombok (28)
HU
9
x Vaku
A fényképezőgép előkészítése
A
A képérzékelő
pozíciójele
B Akkumulátorfedél (13)
C Memóriakártya-tartó fedele
(17)
D Állványcsatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb.
5,5 mm-nél hosszabb csavarral
nem rögzíthető stabilan a
fényképezőgép az állványhoz,
és a csavar kárt tehet a
fényképezőgépben.
E Akkumulátortartó (13)
F Csatlakozólemez fedele
A (külön megvásárolható)
AC-PW20 hálózati adapter
használatához
G Memóriaműködés-jelző (18)
H Memóriakártya-nyílás (17)
HU
10
A Rögzítőcsavar
B Vaku*
C Érintkező*
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
Ha piszkos, törölje le egy tiszta,
puha ruhával.
x Objektív
E18–55 mm F3.5–5.6 OSS
(a NEX-C3D/C3K/C3Y
készülékekhez mellékelve)
C Objektívérintkezők**
D Illesztőjel
* Az átalakító külön
megvásárolható.
** Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
E55–210 mm F4.5–6.3 OSS
(a NEX-C3Y készülékekhez
mellékelve)
Árnyékolóernyő-jelzés
Fókuszálógyűrű
Zoomgyűrű
Fókusztávolság-skála
Fókusztávolság jelzése
Objektívérintkezők*
Illesztőjel
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
E16 mm F2.8 (a NEX-C3A/
C3D készülékekhez
mellékelve)
A Konverter-jelzés*
B Fókuszálógyűrű
A fényképezőgép előkészítése
A
B
C
D
E
F
G
A Fókuszálógyűrű
B Zoomgyűrű
C Fókusztávolság-skála
D Fókusztávolság jelzése
E Objektívérintkezők*
F Illesztőjel
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
11
Az akkumulátor előkészítése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül töltse
fel a (mellékelt) NP-FW50 „InfoLITHIUM” akkumulátort.
x Az akkumulátor feltöltése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült le
teljesen. Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
A fényképezőgép előkészítése
1
Helyezze be az akkumulátort az
akkumulátortöltőbe.
• Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
2
Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a
konnektorhoz.
Az Egyesült Államokban és
Kanadában
Csatlakozó
• A CHARGE jelzőfény kialszik,
amikor a töltés kész.
• A teljesen lemerült akkumulátor
feltöltéséhez 25 °C-os
hőmérsékleten körülbelül 250 perc
szükséges.
CHARGE jelzőfény
Az Egyesült Államok és
Kanada területén kívüli
országok/térségek esetén
CHARGE
jelzőfény
Tápkábel
HU
12
Megjegyzések
A fényképezőgép előkészítése
• A töltési idő az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a töltési
körülményektől függően eltér.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse. Lehet, hogy ezen a hőmérsékleti tartományon kívül
nem fogja tudni hatékonyan feltölteni az akkumulátort.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi konnektorhoz.
• A CHARGE lámpa gyorsan villog, ha az akkumulátort az első alkalommal
használja, vagy amikor az akkumulátort hosszabb ideig nem használta. Ilyen
esetekben vegye ki az akkumulátort a töltőből, helyezze be újra, majd töltse
fel az akkumulátort.
• Ne kísérelje meg újra feltölteni az akkumulátort közvetlenül a töltés után,
vagy ha még nem használták a töltés óta. Ellenkező esetben csökken az
akkumulátor teljesítménye.
z A fényképezőgép használata külföldön – hálózati
feszültség
Bármely olyan országban vagy térségben használhatja a fényképezőgépet,
az akkumulátortöltőt és a (külön megvásárolható) AC-PW20 hálózati
adaptert, ahol a hálózati feszültség 100 V – 240 V, a frekvencia pedig
50 Hz/60 Hz.
Feszültségátalakító használata szükségtelen, ezenfelül hibás működést
idézhet elő.
x A feltöltött akkumulátor behelyezése
1
A fedélnyitó kar
csúsztatásával nyissa ki a
fedelet.
HU
13
A fényképezőgép előkészítése
2
Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével megnyomja a
rögzítőkart.
3
Zárja le a fedelet.
Rögzítőkar
x Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Ellenőrizze a szintet az alábbi jelzések alapján és az LCD kijelzőn
megjelenő százalékos értékkel.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
Magas
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Nem lehet
Alacsony több képet
készíteni.
Megjegyzés
• Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
z Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítiumionos akkumulátor, amely képes üzemi
adatainak továbbítására a fényképezőgépre. Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor használata közben a fényképezőgép kijelzi az akku hátralevő
üzemidő-százalékát, az adott üzemi feltételek mellett.
HU
14
x Az akkumulátor eltávolítása
Miután ellenőrizte, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
húzza meg a rögzítőkart a nyíl
irányába. Vigyázzon, nehogy leessen az
akkumulátor.
Rögzítőkar
A fényképezőgép előkészítése
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása
A fényképezőgép csatlakoztatott objektívvel vásárolható meg.
Másfajta objektív csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba.
1
Ha a sapka vagy a védőkupak
csatlakoztatva van, távolítsa
el a fényképezőgépről vagy
az objektívről.
• Poros helyektől távol, gyorsan
végezze az objektívek cseréjét,
nehogy por vagy szennyeződés
kerüljön a fényképezőgép
belsejébe.
2
Úgy helyezze fel az objektívet,
hogy az objektív és a
fényképezőgép fehér
illesztőjelei egy vonalba
essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, ezzel
megakadályozva, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
Fehér illesztőjelek
HU
15
3
Miközben finoman a
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg egy
kattanással a helyén nem
rögzül.
• Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• A (külön megvásárolható) „A” típusú bajonettzáras objektív használatához
(külön megvásárolható) Objektívfoglalat-adapter szükséges. További
részleteket az Objektívfoglalat-adapterhez mellékelt használati utasításban
talál.
x Az objektív eltávolítása
1
Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
Megjegyzések
HU
16
• Ha az objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép
belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész)
felszínére tapad, akkor az a felvételi körülményektől függően megjelenhet a
képen. Kikapcsoláskor a fényképezőgép a porvédelmi funkciónak
köszönhetően enyhén rezeg, ezzel megelőzve, hogy port tapadjon a
képérzékelőre. Ennek ellenére gyorsan, és poros helyektől távol
csatlakoztassa vagy távolítsa el az objektívet.
• Ne tegye le a fényképezőgépet úgy, hogy nincs rajta az objektív.
• Amennyiben vázsapkát vagy hátső objektívsapkát kíván használni, kérjük,
vásárolja meg az ALC-B1EM (vázsapka) vagy az ALC-R1EM (hátsó
objektívsapka) terméket (külön megvásárolható).
A (külön megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
Nyissa ki a fedelet.
2
Helyezzen be egy
memóriakártyát.
A fényképezőgép előkészítése
1
• Az ábrán látható módon,
kattanásig illessze be a
memóriakártyát.
Ellenőrizze a levágott sarok
irányát.
3
Zárja le a fedelet.
x A fényképezőgéppel használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel a következő típusú memóriakártyák használhatók:
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SDmemóriakártya, SDHC-memóriakártya és SDXC-memóriakártya.
MultiMediaCard típusú kártya nem használható.
Mozgóképek rögzítéséhez az alábbi memóriakártyák használata ajánlott.
„Memory Stick PRO Duo” és a „Memory Stick PRO-HG Duo” neve
ebben a kézikönyvben „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya, az
SD- memóriakártya, az SDHC-memóriakártya és az SDXCmemóriakártya neve egyaránt „SD-kártya”.
•
(Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
•
(„Memory Stick PRO-HG Duo”)
• SD-memóriakártya, SDHC-memóriakártya, SDXC-memóriakártya
(Class 4 vagy magasabb sebességosztály)
HU
17
Megjegyzés
• SDXC-memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le az exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és
AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt,
ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat,
hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát. Soha ne formázza a kártyát, amikor
megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden adatot törölne a kártyáról. (Az
exFAT az SDXC-memóriakártyákon használt fájlrendszer).
A fényképezőgép előkészítése
x A memóriakártya eltávolítása
Nyissa ki a fedelet, ellenőrizze, hogy
nem világít-e a memóriaműködésjelző, majd nyomja meg egyszer a
memóriakártyát.
Memóriaműködés-jelző
Megjegyzések
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne vegye ki a memóriakártyát, ne
távolítsa el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
• A vaku csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba.
A vaku csatlakoztatása
Ha felvétel közben használni szeretné a vakut, csatlakoztassa a
(mellékelt) vakut.
A vaku használatához húzza fel, letiltásához pedig tolja vissza a vakut.
A vaku csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba.
HU
18
Csatlakoztassa a vakut a
fényképezőgép intelligens
kiegészítőaljzatához.
2
A vaku biztonságos rögzítéséhez szorítsa meg a
rögzítőcsavart.
3
A vaku villantásához először
húzza fel a vakut.
A fényképezőgép előkészítése
1
• Az alapértelmezett beállítás:
[Autom. Vaku]. A beállítás
módosítását tekintse meg a(z)
39. oldalon.
• Tolja vissza a vakut, ha nem
kívánja használni.
Megjegyzések
• A vaku a fényképezőgéptől kap áramot. Amikor a fényképezőgép tölti a
vakut, az LCD kijelzőn villog a
jelzés. Az ikon villogása közben nem
nyomható le az exponálógomb.
• Dugja be teljesen a vakut a fényképezőgép kiegészítőaljzatába, és szorítsa
meg erősen a csavart. Ellenőrizze, hogy a vaku biztonságosan csatlakozik a
fényképezőgéphez.
z A vaku szállítása
A vakutok kényelmesen csatlakoztatható a
vállszíjra.
Amikor nem használja a vakut, tegye a
vakutokba, hogy megóvja a sérülésektől.
HU
19
A fényképezőgép bekapcsolása és a dátum
beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a dátum és
az idő beállítására szolgáló képernyő.
1
A főkapcsoló ON állásba
fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A fényképezőgép előkészítése
Megjelenik a dátum és az idő
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép
kikapcsolásához fordítsa a
főkapcsolót az OFF állásba.
HU
20
2
A vezérlőtárcsa közepének
megnyomásával erősítheti
meg az [OK] kiválasztását.
3
A vezérlőtárcsa jobb vagy bal
szélének megnyomásával
válassza ki az időzónát, és
nyomja meg a tárcsa közepét.
4
A vezérlőtárcsa bal vagy jobb
szélének megnyomásával
válassza ki az egyes
elemeket, és a megfelelő
számérték kiválasztásához
nyomja meg a tárcsa felső
vagy alsó szélét vagy
forgassa el a tárcsát.
5
A fényképezőgép előkészítése
Téli-nyári idősz.: A téli-nyári
időszámítás bekapcsolása vagy
kikapcsolása.
Dátumform.: A dátum
megjelenítési formátumának
kiválasztása.
• A 12:00 AM jelentése éjfél, a
12:00 PM jelentése pedig dél.
Ismételje meg a 4. lépést a többi elem beállításához, majd
nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét.
Megjegyzés
• Ezzel a fényképezőgéppel nem rögzíthető a dátum a képekre. A (mellékelt)
CD-ROM-lemezen található „PMB” szoftverrel a dátummal együtt
mentheti és nyomtathatja a képeket. További részletek a „PMB Help”
súgóban olvashatók (60. oldal).
x A dátum és idő visszaállítása / Az aktuális órabeállítás
ellenőrzése
Nyomja meg a [Menü] gombot, majd válassza a [Beállítások] t [Dát./
Idő beáll.] menüpontot (27., 53. oldal).
x A dátum és idő beállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától és az akkumulátor
behelyezésétől függetlenül gondoskodik a dátum, az idő és más
beállítások megőrzéséről. További részletek: 76. oldal.
HU
21
Az alapvetõ mûveletek elsajátítása
Állóképek készítése
Az
(Intelligens autom.) üzemmódban a fényképezőgép elemzi a
témát, így a felhasználó a megfelelő beállításokkal fényképezhet.
1
A főkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2
Irányítsa a fényképezőgépet a
témára.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Amikor a fényképezőgép felismeri
a jelenetet, az LCD kijelzőn
megjelenik a felismert jelenet
ikonja és a jelenetnév: (Éjszakai
látkép), (ÉjszakaiLátk-állvány),
(Éjszakai portré),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré),
(Portré),
(Tájkép)
vagy (Makró).
3
A felismert jelenet ikonja és a
jelenetnév
Ha zoomobjektívet használ,
fordítsa el a zoomgyűrűt,
majd ezután fényképezzen.
Zoomgyűrű
HU
22
4
Fókuszáláshoz félig nyomja le
az exponálógombot.
Amikor a fókuszálás sikeres,
csipogó hang hallható, és a z
fókuszjelzés világítani kezd.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Fókuszjelzés
5
Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponálógombot.
Mozgóképek rögzítése
1
A főkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2
Irányítsa a fényképezőgépet a témára.
3
A felvétel indításához nyomja
meg a MOVIE gombot.
A fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt és a fényerőt.
Amennyiben a felvétel ideje alatt
félig lenyomva tartja az
exponálógombot, gyorsabban tud
fókuszálni.
MOVIE gomb
4
A rögzítés leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.
HU
23
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép saját és az objektív működési hangjait
is rögzíti mozgókép-felvétel közben. A [Menü] t [Beállítások] t [Audio
felvétel - mozi] t [Ki] beállítás választásával letiltható a hangok rögzítése
(27., 52. oldal).
• A mozgókép folyamatos felvételi ideje függ a környezeti hőmérséklettől és a
fényképezőgép állapotától.
• A következő üzenet „A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.”
megjelenhet, ha a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedett, például a
sorozatfelvételi mód használata esetén. Ilyen esetben kapcsolja ki a
fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép újra készen áll a
felvételkészítésre.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Képek megtekintése
1
Nyomja meg a
gombot.
(lejátszás)
Az utoljára rögzített kép jelenik
meg az LCD kijelzőn.
(lejátszás) gomb
x Kép kiválasztása
Forgassa el a vezérlőtárcsát.
x Mozgóképek lejátszása
1
Lejátszás módban nyomja
meg a vezérlőtárcsa
(Kép
index) jelhez eső szélét.
Megjelenik hat kép.
HU
24
2
A
(mozgókép)
kiválasztásához nyomja meg
többször a vezérlőtárcsa bal
szélét, és nyomja meg a
tárcsa közepét.
Ha vissza kíván térni állóképlejátszás módba, válassza a
(állókép) lehetőséget (45. oldal).
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
mozgóképet, és nyomja meg a tárcsa közepét.
Vezérlőtárcsával végzett művelet
Megállítás/folytatás
Nyomja meg a közepét.
Gyors előretekerés
Nyomja meg a jobb szélét, vagy forgassa
az óramutató járásával egyező irányba.
Gyors visszatekerés
Nyomja meg a bal szélét, vagy forgassa az
óramutató járásával ellentétes irányba.
Hangerő beállítása
Nyomja meg az alsó részét t felső/alsó
részét.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Mozgókép lejátszása közben
Képek törlése
Lehetőség van az aktuálisan megjelenített kép törlésére.
1
Jelenítse meg a kívánt képet,
és nyomja meg a [Törlés]
gombot.
[Törlés]
HU
25
2
A vezérlőtárcsa közepének
megnyomásával erősítheti
meg az [OK] kiválasztását.
A kilépéshez nyomja meg a
[Visszavonás] gombot.
[Visszavonás] [OK]
Az alapvető műveletek elsajátítása
z Több kép törlése
A [Menü] t [Lejátszás] t [Törlés] menüponttal több képet is kijelölhet
és törölhet egyszerre.
HU
26
A vezérlőtárcsa és a képernyőparancsválasztó gombok használata
A vezérlőtárcsa és a képernyőparancs-választó gombok segítségével a
fényképezőgép számos funkciója elérhető.
x Vezérlőtárcsa
Az alapvető műveletek elsajátítása
Felvételkor a fényképezőgép a DISP (Tartalom megjelenít.) és a
(Expoz.kompoz.) funkciót rendeli a vezérlőtárcsához. Lejátszáskor a
fényképezőgép a DISP (Tartalom megjelenít.) és
(Kép index)
funkciót rendeli a vezérlőtárcsához.
Ha a kijelzőn láthatók szerint elforgatja a vezérlőtárcsát, vagy
megnyomja a vezérlőtárcsa jobb/bal/felső/alsó részét, kiválaszthatja a
kívánt beállítást. A kiválasztás a vezérlőtárcsa közepén lévő gomb
megnyomásával véglegesíthető.
A nyíl azt jelenti, hogy a
vezérlőtárcsa elforgatható.
Amikor a kijelzőn menüpontok
láthatók, a vezérlőtárcsa
forgatásával vagy a felső/alsó/bal/
jobb oldalának megnyomásával
tallózhat közöttük. A
kiválasztáshoz nyomja meg a
tárcsa közepét.
HU
27
x Képernyőparancs-választó gombok
A képernyőparancs-választó gombok a környezettől függően eltérő
funkciót tölthetnek be.
Az egyes képernyőparancs-választó gombokhoz rendelt szerep (funkció)
a kijelzőn látható.
A kijelző jobb felső sarkában látható funkció használatához nyomja meg
az A képernyőparancs-választó gombot. A kijelző jobb alsó sarkában
látható funkció használatához nyomja meg a B képernyőparancsválasztó gombot. A középen látható funkció használatához nyomja meg
a vezérlőtárcsa közepét (C képernyőparancs-választó gomb).
Jelen kézikönyvben a képernyőparancs-választó gombokat ikonnal vagy
a kijelzőn látható funkcióval jelöljük.
Az alapvető műveletek elsajátítása
A
C
B
HU
28
Ebben a példában az A
képernyőparancs-választó
gomb [Menü] gombként, a
B képernyőparancsválasztó gomb pedig [Felv.
tippek] gombként
funkcionál. A C
képernyőparancs-választó
gomb [Felvételi mód]
gombként használható.
A fényképezőgép súgó funkciójának
használata
A fényképezőgép számos, a fényképezőgép funkcióit magyarázó „Súgó”
képernyőt és a jobb felvételek eléréséhez tippeket adó „Felvételi
tippek” képernyőt kínál. Ezen súgók segítségével jobban kihasználhatja
a fényképezőgépet.
x Súgók
Az alapvető műveletek elsajátítása
Beállítás módosításakor stb. a fényképezőgép megjeleníti a Súgót a
kiválasztott funkció magyarázatával.
A [Menü] t [Beállítások] t [Súgó megjelenítése] t [Ki] beállítás
választásával elrejthető a Súgó.
x Felvételi tippek
A fényképezőgép megjeleníti a kiválasztott felvételi üzemmódnak
megfelelő felvételi tippeket.
1 Ha a kijelző jobb alsó sarkában látható a [Felv. tippek] felirat,
nyomja meg a jobb alsó gombot (28. oldal).
Automatikusan megjelenik az aktuális témának megfelelő felvételi
tipp.
[Felv. tippek]
2 A vezérlőtárcsa bal vagy jobb szélének megnyomásával keresse meg
a kívánt felvételi tippet.
• A vezérlőtárcsa forgatásával görgetheti a szöveget felfelé és lefelé.
z Az összes felvételi tipp elérése
A menüből lehetőség nyílik az összes felvételi tipp közötti keresésre.
1[Menü] t [Fényképezőg.] t [Felvételi tippek listája].
2Keresse meg a kívánt felvételi tippeket.
A tippek a [Tartalomjegyzék]ből érhetők el.
HU
29
A felvételi funkciók használata
Funkció beállítása a Kreatív fényképkezelés
segítségével
A Kreatív fényképkezelés funkció révén a fényképezőgép intuitív
módon működtethető, mivel a képernyőt úgy tervezték, hogy a normál
képernyőkhöz képest sokkal ösztönösebb használatot tegyen lehetővé.
Egyszerű műveletek segítségével rögzítheti a témát, és könnyedén
készíthet kreatív fényképeket.
1
Nyomja meg a [Menü]
gombot, majd válassza a
[Felvételi mód] t
(Intelligens autom.)
menüpontot.
[Menü]
2
Nyomja meg a vezérlőtárcsa
közepét.
Megjelenik a Kreatív
fényképkezelés képernyő.
Vezérlőtárcsa
3
A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a beállítani
kívánt elemet, majd nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét.
(Háttér defókuszál.): A háttér homályosságának beállítása.
(Kép effektus): A felvételhez használni kívánt szűrőeffektus
kiválasztása.
(Sima bőr effektus): Beállítja a sima bőr effektus szintjét.
(Önkioldó/Folyamatos tovább.): Az önkioldó tíz
másodperces késleltetésre állítása / képek készítése folyamatosan,
nagy sebességgel.
(Élénkség): A színek élénkségének beállítása.
(Szín): A képek színének beállítása.
(Fényerő): A fényerő beállítása.
4
HU
30
A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét.
A kijelző a Kreatív fényképkezelés képernyőre vált.
Ismételje meg a 2–4 lépést a különböző funkciók kombinálásához.
Megjegyzés
• A Kreatív fényképkezelés funkció csak „E” bajonettzáras objektív
csatlakoztatása esetén áll rendelkezésre.
z Lejátszás Kreatív fényképkezelés üzemmódban
Kreatív fényképkezelés üzemmódban a
gomb megnyomásával érhető
el a Kreatív fényképkezelés lejátszás üzemmód. A [Vissza] gomb
megnyomásával térhet vissza felvétel üzemmódba, majd készíthet
felvételeket ugyanazzal a beállítással.
x A háttér egyszerű életlenre állítása (Homályos háttér)
1
Válassza a
2
A vezérlőtárcsa forgatásával
defókuszálhatja a hátteret.
(Háttér defókuszál.) beállítást (30. oldal).
A felvételi funkciók használata
: A fókuszáláshoz forgassa az
óramutató járásával egyező
irányba
: Az életlenre állításhoz
forgassa az óramutató járásával
ellentétes irányba
A [Visszavonás] gomb
megnyomásával visszaállíthatja az
eredeti állapotot.
• Lehetőség van mozgókép
rögzítésére az életlen effektussal
beállított értékkel.
Megjegyzés
• A téma távolságától vagy a használt objektívtől függően előfordulhat, hogy
a defókuszálás hatása nem érzékelhető.
z A Háttér defókuszálása funkcióval elérhető jobb
eredményekért
• Lépjen közelebb a témához.
• Növelje a téma és a háttér közötti távolságot.
HU
31
x Kép effektus
1
Válassza a
2
A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt
effektust, majd nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét.
(Kép effektus) beállítást (30. oldal).
(Színcsökkentés (szín)): Nagy kontrasztú, absztrakt
megjelenésű képek készítése az elsődleges színek erős
hangsúlyozásával.
(Színcsökkentés (fekete-fehér)): Nagy kontrasztú, absztrakt
megjelenésű fekete-fehér kép létrehozása.
(Élénk szín): Élénk megjelenés kialakítása a színtónusok
kihangsúlyozásával.
(Retro fénykép): Régi fénykép megjelenését kölcsönzi szépia
színtónusokkal és fakított kontraszttal.
(Részleges szín): A megadott szín megtartása, de a
többi szín fekete-fehérré konvertálása a képen.
(High-key világítás): Kép készítése a jelzett hangulattal: világos,
áttetsző, illékony, lágy, finom.
(Nagy kontrasztú monokróm): Nagyon kontrasztos, feketefehér kép készítése.
(Játékfényképezőgép): Játék-fényképezőgéppel készülthöz
hasonló megjelenésű kép készítése árnyékos sarkokkal és
hangsúlyos színekkel.
HU
32
Az állóképek fényerejének beállítása
(Expozíciókorrekció)
Az expozíció 1/3 EV-s lépésekben állítható a –2,0 EV – +2,0 EV
tartományban.
1
Nyomja meg a vezérlőtárcsa
(Expoz.kompoz.) jelhez
eső szélét.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt értéket,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
A felvételi funkciók használata
Ha a kép túl világos, az [Expoz.kompoz.] értékét állítsa a – irányba.
Ha a kép túl sötét, az [Expoz.kompoz.] értékét állítsa a + irányba.
A képernyőtartalom módosítása (DISP)
1
Nyomja meg a vezérlőtárcsa
DISP (Tartalom
megjelenítése) jelhez eső
szélét.
2
A vezérlőtárcsa DISP szélének többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt módot.
Felvételkészítés közben
Alapinf. megjel.: Az alapvető felvételi információkat jeleníti meg.
Grafikusan szemlélteti a zársebességet és a rekesznyílás értékét,
kivéve ha a [Felvételi mód] beállítása [Intelligens autom.] vagy
[Panorámapásztázás].
Inf. megjelen.: Megjeleníti a felvételi információkat.
Nincs inform.: Nem jeleníti meg a felvételi információkat.
Lejátszás közben
Inf. megjelen.: Megjeleníti a felvételi információkat.
Hisztogram: A felvételi információk mellett grafikusan megjeleníti a
fényerősség eloszlását is.
Nincs inform.: Nem jeleníti meg a felvételi információkat.
HU
33
Felvételkészítés különböző képtovábbítási
módokkal
1
Nyomja meg a [Menü]
gombot.
[Menü]
2
A vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a kívánt
üzemmódot a [Felvételi mód] t menüben, és nyomja meg
a tárcsa közepét.
(Intelligens autom.): A fényképezőgép kiértékeli a témát, és
elvégzi a megfelelő beállításokat.
SCN (Jelenet): Felvételek készítése a témának vagy a felvételi
körülményeknek megfelelő előbeállításokkal.
(Kép effektus): Felvétel a kívánt effektus használatával a
különleges hangulat megteremtése érdekében.
(Elmosódás csökkent.): A fényképezőgép bemozdulásának
csökkentése enyhén sötét beltéri jelenet fényképezésekor vagy
telefotó készítésekor.
(Panorámapásztázás): Panorámakép készítése.
(3D panorámapásztázás): 3D panorámaképek készítése,
amelyek 3D kompatibilis televízión játszhatók le.
M (Kézi expozíció): A rekesznyílás-érték és a zársebesség beállítása.
S (Zárseb elsőbbség): A zársebesség beállítása a téma mozgását jól
kifejező értékre.
A (Rekesz elsőbbség): A fókusztartomány módosítása, vagy a háttér
életlenre állítása.
P (Autom. Program): Automatikus felvételkészítés az expozíció
(rekesznyílás és zársebesség) kivételével az összes beállítás
testreszabásával.
HU
34
x Jelenet
1
Válassza az SCN (Jelenet) beállítást (34. oldal).
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
üzemmódot, és nyomja meg a tárcsa közepét.
A felvételi funkciók használata
(Portré): Homályossá teszi a hátteret, és élesre állítja a témát.
Lágyan adja vissza a bőrtónusokat.
(Tájkép): A fényképen a táj minden részlete éles és élénk színű.
(Makró): Közeli témák, például virágok, rovarok, ételek vagy
kisméretű tárgyak fényképezésére szolgál.
(Sportesemény): Nagy zársebességgel készít képet a mozgó
témáról, így olyan, mintha a téma egy helyben állna. A
fényképezőgép mindaddig folyamatosan fényképez, amíg lenyomva
tartja az exponálógombot.
(Naplemente): A naplemente vörös fényének csodálatos
megörökítése.
(Éjszakai portré): Portrék éjszakai környezetben való készítése.
Csatlakoztassa és használja a vakut.
(Éjszakai látkép): Éjszakai jelenetek fényképezése a sötétség
érzetének elvesztése nélkül.
(Kézben tartott Esti): Éjszakai jelenetek állványhasználat
nélküli megörökítése kevesebb zajjal és elmosódással. A
fényképezőgép képek sorozatát rögzíti, majd a képfeldolgozás során
csökkenti a téma elmosódottságát, a fényképezőgép
bemozdulásának hatását és a zajt.
x Elmosódás csökkent.
Beltéren, vaku nélkül készített felvételeknél alkalmazható funkció,
amely csökkenti a téma elmosódottságát.
1
Válassza az
(34. oldal).
2
Készítse el a felvételt az exponálógombbal.
(Elmosódás csökkent.) beállítást
A fényképezőgép hat magas érzékenységű képet egyesít egyetlen
állóképben, így csökken a fényképezőgép bemozdulása okozta
elmosódás veszélye, amivel megelőzhető a képzaj.
HU
35
x Panorámapásztázás/3D panorámapásztázás
Miközben pásztáz a fényképezőgéppel, a fényképezőgép több képet
készít, és egyetlen panorámaképpé illeszti őket össze.
1
Válassza az
(Panorámapásztázás) vagy a
(3D panorámapásztázás) beállítást (34. oldal).
2
Irányítsa a fényképezőgépet a
téma egyik széle felé, majd
nyomja le teljesen az
exponálógombot.
Ez a rész nem lesz rajta a képen.
3
Az LCD kijelzőn látható
vezetősávot követve
pásztázzon a
fényképezőgéppel a téma
másik széléig.
Vezetősáv
Megjegyzés
• A fényképezőgép a [Panorámapásztázás] funkcióval készített felvétel
közben folyamatosan exponál, és a zár a felvétel végéig rendszeresen kiold.
HU
36
z Görgethető panorámaképek megtekintése
Végiggörgetheti a panorámaképet az elejétől a végéig, ha a panorámakép
lejátszása közben megnyomja a vezérlőtárcsa közepét. A görgetés
megállításához nyomja meg újra a gombot.
A teljes panorámakép
éppen megjelenített
területét mutatja.
• A panorámaképek a mellékelt „PMB”
szoftverrel játszhatók le (60. oldal).
• Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgépekkel készített
panorámaképek nem jeleníthetők meg vagy
görgethetők végig helyesen.
A felvételi funkciók használata
x Zárseb elsőbbség
A zársebesség módosításával több különböző módon is kifejezheti egy
mozgó téma mozgását, például nagy zársebességgel a mozgás pillanatát,
vagy kis zársebességgel elmosódó képként jelenítheti meg.
1
Válassza az S (Zárseb elsőbbség) beállítást (34. oldal).
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt értéket,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
HU
37
z Zársebesség
Nagyobb zársebesség használata esetén a
mozgó téma, például egy futó, egy autó vagy a
tengervíz úgy jelenik meg, mintha
mozdulatlan lenne.
Kisebb zársebesség használata esetén a téma
mozgását elmosódott kép rögzíti, ezáltal az
eredmény természetesebb és dinamikusabb.
x Rekesz elsőbbség
A fókusztartomány módosítására és a háttér életlenre állítására szolgál.
1
Válassza az A (Rekesz elsőbbség) beállítást (34. oldal).
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt értéket,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
• Lehetőség van mozgókép rögzítésére a életlen effektussal
beállított értékkel Rekesz elsőbbség.
HU
38
A vaku üzemmód kiválasztása
1
Csatlakoztassa és emelje fel a vakut (18. oldal).
2
Nyomja meg a [Menü]
gombot.
[Menü]
A vezérlőtárcsa segítségével válassza a [Fényképezőg.] t
[Vaku üzemmód] menüpontot, és nyomja meg a tárcsa
közepét.
4
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
üzemmódot, és nyomja meg a tárcsa közepét.
A felvételi funkciók használata
3
(Vaku ki): A vaku nem villan, még ha ki is van húzva.
(Autom. Vaku): Sötétben vagy fénnyel szemben készített
fénykép esetén villan a vaku.
(Derítő vaku): Minden zárkioldáskor villan.
(Lassú szinkron): Minden zárkioldáskor villan. A lassú
szinkronizálás felvételi móddal elérhető, hogy mind a téma, mind a
háttér éles legyen a képen.
(Hátsó szinkron): A zár minden kioldásakor, közvetlenül az
exponálás előtt villan a vaku. A téma mozgását elmosódott kép
rögzíti, ezáltal természetesebb az eredmény.
• A vaku üzemmód választható elemei a felvételi módtól függnek
(56. oldal).
A vaku hatótávolsága
A tartozék vaku hatótávolsága függ az ISO érzékenységtől és a
rekesznyílás értékétől.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO 200
1 – 3,5 m
1 – 2,8 m
1 – 1,8 m
ISO 1600
2,8 – 10 m
2,3 – 8 m
1,4 – 5 m
HU
39
Az önkioldó használata
1
Nyomja meg a [Menü]
gombot.
[Menü]
2
A [Fényképezőg.] t [Képtovább.mód] t [Önkioldó]
beállításának kiválasztásához forgassa el a vezérlőtárcsát.
3
Nyomja meg az [Opció] gombot, majd a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a kívánt üzemmódot, és nyomja
meg a tárcsa közepét.
(Önkioldó: 10 mp): Tíz másodperces késleltetésre állítja az
önkioldót. Ezt a beállítást akkor használja, ha rajta szeretne lenni a
képen.
Az exponálógomb lenyomása után a zár kioldásáig villog az
önkioldó jelzőfénye, és csipogó hangjelzés hallható.
(Önkioldó: 2 mp): Két másodperces késleltetésre állítja az
önkioldót. Ezzel megelőzhető az exponálógomb lenyomásakor
bekövetkező fényképezőgép-bemozdulás okozta homályosság.
• Az önkioldó kikapcsolásához állítsa a [Képtovább.mód] beállítást
[Egyképes tovább.] értékre.
Állóképek készítése folyamatosan
Az exponálógomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép
folyamatosan készít képeket.
1
Nyomja meg a [Menü]
gombot.
[Menü]
HU
40
2
A vezérlőtárcsa segítségével válassza a [Fényképezőg.] t
[Képtovább.mód] t [Folyamatos tovább.], menüpontot,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
z Folyamatos fényképezés nagyobb sebességgel
Több kép folyamatos készítéséhez válassza a
(Foly.tov.zárs.előv.)
beállítást a Képtovább.mód pontban (másodpercenként legfeljebb
5,5 kép). A fényképezőgép az első felvétel fókusz- és expozícióbeállításait
használja a további felvételeknél.
A felvételi funkciók használata
HU
41
A képméret kiválasztása
A képméret a kép elkészítésekor rögzített képfájl méretét határozza
meg.
Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú
papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép
rögzíthető.
Mozgóképek esetén minél nagyobb a képméret, annál jobb a
képminőség.
1
Nyomja meg a [Menü]
gombot.
[Menü]
2
A vezérlőtárcsa segítségével válassza a [Képméret] t
[Képméret] menüpontot, és nyomja meg a tárcsa közepét.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
üzemmódot, és nyomja meg a tárcsa közepét.
Állókép
3:2-es [Méretarány] beállítás mellett
(L: 16M)
4912 × 3264 pixel
(M: 8,4M) 3568 × 2368 pixel
(S: 4,0M)
2448 × 1624 pixel
16:9-es [Méretarány] beállítás mellett
(L: 14M)
4912 × 2760 pixel
(M: 7,1M) 3568 × 2000 pixel
(S: 3,4M)
HU
42
2448 × 1376 pixel
Alkalmazási javaslatok
A3-as és nagyobb mérethez
A4-es méretig
L-/2L-es mérethez
Alkalmazási javaslatok
Nagyfelbontású televízión történő
megjelenítéshez
3D panorámapásztázás
(16:9)
Nagy felbontású televíziókhoz alkalmas méretű
képek rögzítése.
Vízszintesen: 1920 × 1080
(Normál)
Normál méretű fényképek készítése.
Vízszintesen: 4912 × 1080
(Széles)
Széles fényképek készítése.
Vízszintesen: 7152 × 1080
Panoráma
A képméret a felvétel irányától függően eltérhet (49. oldal).
Normál méretű fényképek készítése.
Függőlegesen: 3872 × 2160
Vízszintesen: 8192 × 1856
(Széles)
Széles fényképek készítése.
Függőlegesen: 5536 × 2160
Vízszintesen: 12416 × 1856
A felvételi funkciók használata
(Normál)
Mozgókép
Képméret
Átlagos
átviteli
sebesség
Alkalmazási javaslatok
1280 × 720
(Finom)
9 Mbps
1280 × 720
(Normál)
6 Mbps
Jó képminőségben rögzít a
nagyfelbontású televíziókészülékeken
történő megjelenítéshez.
VGA (640 × 480) 3 Mbps
Internetes feltöltésekhez alkalmas
méretben rögzít.
Megjegyzés
• Panorámaképek és 16:9-es képaránnyal rögzített állóképek nyomtatásakor
előfordulhat, hogy a képek mindkét széle le lesz vágva.
HU
43
A lejátszási funkciók használata
A lejátszott kép nagyítása (Kinagyít)
1
Lejátszás módba lépéshez
nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
(Lejátszás) gomb
2
Jelenítse meg a nagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a [Kinagyít] gombot (a
vezérlőtárcsa közepét).
Vezérlőtárcsa
3
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be az arányt.
4
A vezérlőtárcsa felső/alsó/jobb/bal szélének
megnyomásával válassza ki a kinagyítani kívánt részletet.
• A művelet visszavonásához nyomja meg a [Kilépés] gombot.
HU
44
A képlista megjelenítése
1
Lejátszás módba lépéshez
nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
(Lejátszás) gomb
2
Nyomja meg a vezérlőtárcsa
(Kép index) jelhez eső
szélét.
Hat kép jelenik meg egyszerre.
A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy képet.
A lejátszási funkciók használata
3
• Az egyképes képernyőhöz való visszatéréshez válassza ki a kívánt
képet, és nyomja meg a tárcsa közepét.
z Váltás állókép és mozgókép között
Az indexképen egyszerűen válthat
képtípust.
A vezérlőtárcsa bal szélének többszöri
megnyomásával válassza ki az
(mozgókép)
(állókép) vagy a
lehetőséget, és nyomja meg a tárcsa
közepét.
Állókép és mozgókép nem jeleníthető
meg egyazon indexképernyőn.
HU
45
Képek megtekintése televízión
A fényképezőgéppel rögzített képek televíziókészüléken történő
megtekintéséhez (külön megvásárolható) HDMI-kábelre és olyan HD
televíziókészülékre van szükség, amely rendelkezik HDMIcsatlakozóval.
1
Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
televízióhoz a (külön
megvásárolható) HDMIkábellel.
A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-kábel
A HDMIaljzathoz
Megjegyzés
• Olyan kábelt használjon, amelynek egyik végén (a fényképezőgéphez való)
mini HDMI-csatlakozó, a másik végén pedig a televíziónak megfelelő
csatlakozó van.
z 3D képek megtekintése televízión
A fényképezőgéppel készített 3D képek megnézhetők egy, a
fényképezőgéphez (külön megvásárolható) HDMI-kábellel csatlakozó 3D
TV-készüléken.
Válassza a [Menü] t [Lejátszás] t [3D megjelenítés] lehetőséget.
• További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.
HU
46
Az elérhetõ funkciók ellenõrzése
Menülista
A [Menü] gomb megnyomásakor hat menüpont jelenik meg a kijelzőn:
[Felvételi mód], [Fényképezőg.], [Képméret], [Fényerő/Szín], [Lejátszás]
és [Beállítások].
Minden egyes menüpontban számos különböző funkció állítható be.
Azok a menüpontok, amelyek az adott körülmények között nem
állíthatók be, szürkén jelennek meg.
x Felvételi mód
A felvételi üzemmód, például expozíciós üzemmód, panoráma, Jelenet
kiválasztására szolgál.
A fényképezőgép kiértékeli a témát, és elvégzi a
megfelelő beállításokat.
Jelenet
Felvételek készítése a témának vagy a felvételi
körülményeknek megfelelő előbeállításokkal.
(Portré/Tájkép/Makró/Sportesemény/
Naplemente/Éjszakai portré/Éjszakai látkép/
Kézben tartott Esti)
Kép effektus
Felvétel a kívánt effektus használatával a
különleges hangulat megteremtése érdekében.
(Színcsökkentés (szín)/Színcsökkentés (feketefehér)/Élénk szín/Retro fénykép/Részleges szín/
High-key világítás/Nagy kontrasztú monokróm/
Játékfényképezőgép)
Elmosódás csökkent.
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
enyhén sötét beltéri jelenet fényképezésekor vagy
telefotó készítésekor.
Panorámapásztázás
Panorámakép készítése.
3D panorámapásztázás 3D panorámaképek készítése, amelyek 3D
kompatibilis televízión játszhatók le.
Kézi expozíció
A rekesznyílás-érték és a zársebesség beállítása.
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Intelligens autom.
HU
47
Zárseb elsőbbség
A zársebesség beállítása a téma mozgását jól
kifejező értékre.
Rekesz elsőbbség
A fókusztartomány módosítása, vagy a háttér
életlenre állítása.
Autom. Program
Automatikus felvételkészítés az expozíció
(zársebesség és rekesznyílás) kivételével az összes
beállítás testreszabásával.
x Fényképezőg.
A felvételi funkció, például folyamatos felvétel, önkioldó vagy vaku
beállítására szolgál.
HU
48
Képtovább.mód
A képtovábbítási mód, például folyamatos
felvétel, önkioldó vagy rekeszelés kiválasztása.
(Egyképes tovább./Folyamatos tovább./
Foly.tov.zárs.előv./Önkioldó/Önkioldó (folyt.)/
Belövés: Folyam.)
Vaku üzemmód
A vakuhasználati módszer kiválasztása.
(Vaku ki/Autom. Vaku/Derítő vaku/Lassú
szinkron/Hátsó szinkron)
AF/MF kiválasztása
Az automatikus vagy a kézi fókuszálás
kiválasztására szolgál.
(Autofókusz/Közvetl.kézifók./Kézi fókusz)
Autofókusz terület
A fókuszálandó terület kiválasztása.
(Több/Közép/Rugalm. pontsz)
Autofókusz mód
Az automatikus fókuszálás módjának kiválasztása.
(Egyszeri AF/Folyamatos AF)
Precíziós dig. zoom
A digitális zoom beállítása.
Arcfelismerés
Személyek arcának automatikus észlelése,
valamint az arcokhoz illeszkedő fókusz és az
expozíció beállítása.
(Ki/Automatikus/Gyerek elsőbbs/Felnőtt elsőbbs.)
Mosoly exponálás
Minden alkalommal, amikor a fényképezőgép
mosolyt észlel, automatikusan exponál.
(Be/Ki)
Mosolyérzékelés
A Mosoly exponálás funkció mosolyészlelési
érzékenységének beállítására szolgál.
(Széles mosoly/Normál mosoly/Félmosoly)
Sima bőr effektus
Beállítja a sima bőr effektus szintjét.
(Magas/Közepes/Alacsony/Ki)
Felvételi tippek listája
Hozzáférés az összes fényképezési tipphez.
Tartalom megjelenít.
A felvétel-készítési képernyőn megjelenítendő
információ váltása.
(Alapinf. megjel./Inf. megjelen./Nincs inform.)
x Képméret
A képméret és a képarány stb. beállítására szolgál.
Állókép
Képméret
A képméret kiválasztása.
(3:2: L: 16M/ M: 8,4M/ S: 4,0M
16:9: L: 14M/ M: 7,1M/ S: 3,4M)
Méretarány
A képarány kiválasztása.
(3:2/16:9)
Minőség
A tömörítési formátum kiválasztása.
(RAW/RAW & JPEG/Finom/Normál)
3D panorámakép
A 3D panorámaképek méretének kiválasztása.
(16:9/Normál/Széles)
Panoráma iránybeáll.
A fényképezőgép pásztázási irányának
kiválasztása 3D panorámaképek készítéséhez.
(Jobbra/Balra)
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Képméret
Panoráma
Képméret
A képméret kiválasztása.
(Normál/Széles)
Panoráma iránybeáll.
A fényképezőgép pásztázási irányának
kiválasztása panorámaképek készítéséhez.
(Jobbra/Balra/Fel/Le)
Mozgókép
Képméret
A képméret kiválasztása.
(1280 × 720 (finom)/1280 × 720 (normál)/VGA)
x Fényerő/Szín
A fényerő – például a fénymérési mód – és a színek – például a
fehéregyensúly – beállítására szolgál.
Expoz.kompoz.
A teljes kép fényerejének kompenzálása.
(–2,0 EV – +2,0 EV)
ISO
Az ISO érzékenység beállítása.
(ISO AUTO/200 - 12800)
HU
49
Fehéregyensúly
A megvilágítás feltételeihez igazított színtónusok
beállítására szolgál.
(Automatikus FE/Nappali fény/Árnyék/Felhős/
Izzólámpa/ Fénycső/Vaku/Színhő./-szűrő/Egyéni/
Egyéni beállítás)
Fénymérési mód
A fényerőmérési módszer kiválasztása.
(Több/Közép/Pontszerű)
Vaku kompenz.
A vaku fényerejének beállítása.
(–2,0 EV – +2,0 EV)
DRO/Auto. HDR
A fényerő vagy a kontraszt automatikus
korrekciója.
(Ki/D-tart. optim./Automati. HDR)
Saját beállít.
A képfeldolgozási módszer kiválasztása.
(Normál/Élénk/Portré/Tájkép/Naplemente/
Fekete-fehér)
x Lejátszás
A lejátszási funkciók beállítására szolgál.
HU
50
Törlés
Képek törlése.
(Többsz. képek/Össz.e mappáb/Össz.kép dát.)
Diabemutató
Képek automatikus lejátszására szolgál.
(Állókép üzemmód: Ismétlés/Időköz/Kép típusa)
(Mozgókép üzemmód: Ismétlés)
Állókép/mozi kivál.
A lejátszani kívánt állókép vagy mozgókép
kiválasztása.
(Állókép/Mozgókép)
Kép index
Az indexképernyőn megjelenítendő képek
számának kiválasztása.
(6 kép/12 kép)
Mappa kiválaszt.
Lejátszani kívánt állóképek mappájának
kiválasztása.
Dátum kiválasztása
Lejátszani kívánt mozgóképek rögzítési
dátumának kiválasztása.
Forgatás
Képek forgatása.
Védelem
Képek védelme, vagy a védelem visszavonása.
(Többsz. képek/Áképek visszav./Mképek visszav.)
3D megjelenítés
A fényképezőgép 3D kompatibilis televízióhoz
csatlakoztatható, és a funkcióval megtekinthetők
a 3D képek.
Kinagyít
Nagyítja a képet.
Hangerő beállítások
Mozgóképek hangerejének beállítása.
Nyomt. Megadása
Nyomtatni kívánt képek kiválasztása, vagy
nyomtatási beállítások.
(DPOF beállítás/Dátum ráírás)
Tartalom megjelenít.
A lejátszási képernyőn megjelenítendő
információ váltása.
(Inf. megjelen./Hisztogram/Nincs inform.)
x Beállítások
Részletesebb fényképezési beállítások elvégzésére vagy a
fényképezőgép beállításainak módosítására szolgál.
Fényképezés beáll.
Az AF segédfény beállítása az automatikus fókusz
támogatására gyenge fényviszonyok közötti
felvételkészítéskor.
(Automatikus/Ki)
Vörösszem cs.
Elővillanás a felvétel készítésekor vakuhasználat
esetén; ezzel megelőzhető, hogy a szemek pirosan
jelenjenek meg a képen.
(Be/Ki)
Auto visszanéz.
A kép felvételkészítést követő megjelenési
idejének beállítása.
(10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc/Ki)
Rácsvonal
A képek kompozíciójának igazítását segítő
rácsvonalak bekapcsolása.
(Be/Ki)
Csúcsérték szint
A fókusztartományba eső rész körvonalának
kiemelése adott színnel.
(Magas/Közepes/Alacsony/Ki)
Színcsúcsérték
A csúcsérték funkcióhoz használt szín beállítása.
(Fehér/vörös/sárga)
Hisztogram
A fényerősség-eloszlás hisztogramjának
megjelenítése.
(Be/Ki)
MF segéd
Nagyított kép megjelenítése kézi fókuszálás
esetén.
(Nincs határért./5 másodperc/2 másodperc/Ki)
Színtér
A visszaadható színek tartományának módosítása.
(sRGB/AdobeRGB)
Az elérhető funkciók ellenőrzése
AF segédfény
HU
51
SteadyShot
A fényképezőgép-bemozdulás korrekciójának
beállítása.
(Be/Ki)
Kiold lencse n.
Annak beállítása, hogy exponáljon-e a gép, ha
nincs feltéve az objektív.
(Engedélyezés/Letiltás)
Hosszú exp.z.cs
A zajcsökkentés feldolgozásának beállítása
hosszú expozíciójú fényképezés esetén.
(Be/Ki)
Nagy ISO zajcs.
A zajcsökkentés feldolgozásának beállítása nagy
ISO érzékenységű fényképezés esetén.
(Automatikus/Enyhe)
Audio felvétel - mozi
Mozgóképfelvétel hangjának beállítása.
(Be/Ki)
Egyéni gomb beállítása
HU
52
Bal gomb beállítása
Funkció hozzárendelése a vezérlőtárcsa bal oldali
gombjához.
(Felvételi mód/Felv. tippek/Képtovább.mód/AF/
MF kiválasztása/Autofókusz mód/Autofókusz
terület/Precíziós dig. zoom/ISO/Fehéregyensúly/
Fénymérési mód/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./
Vaku üzemmód/Vaku kompenz./MF segéd/Nincs
beállítva)
Jobb gomb beállítása
Funkció hozzárendelése a vezérlőtárcsa jobb
oldali gombjához.
(Felvételi mód/Felv. tippek/Képtovább.mód/AF/
MF kiválasztása/Autofókusz mód/Autofókusz
terület/Precíziós dig. zoom/ISO/Fehéregyensúly/
Fénymérési mód/DRO/Auto. HDR/Saját beállít./
Vaku üzemmód/Vaku kompenz./MF segéd/Nincs
beállítva)
B k.-v.gomb beállít.
Funkció hozzárendelése a B képernyőparancsválasztó gombhoz.
(Felvételi mód/Felv. tippek/Képtovább.mód/AF/
MF kiválasztása/Autofókusz mód/Precíziós dig.
zoom/ISO/Fehéregyensúly/Fénymérési mód/
DRO/Auto. HDR/Saját beállít./Vaku üzemmód/
Vaku kompenz./MF segéd)
C k.-v.gomb beállít.
Funkció hozzárendelése a C képernyőparancsválasztó gombhoz.
(Felvételi mód/Egyéni)
Egyéni
A C képernyőparancs-választó gomb egyéni
funkcióinak beállítása.
(Képtovább.mód/AF/MF kiválasztása/
Autofókusz mód/Autofókusz terület/ISO/
Fehéregyensúly/Fénymérési mód/DRO/Auto.
HDR/Saját beállít./Vaku üzemmód/Nincs
beállítva)
Fő beállítások
Menü indítás
A legmagasabb szintű menü vagy a legutóbbi
menüképernyő elsőként megjelenő
menüpontjának kiválasztása.
(Tetejére/Előző)
Csipogás
A fényképezőgép működési hangjainak
kiválasztására szolgál.
(AF hang/Magas/Alacsony/Ki)
Nyelv
A képernyőn használt nyelv kiválasztása.
A dátum és az idő beállítása.
Zóna beállítás
Az időzóna kiválasztása, ahol a fényképezőgépet
használják.
Súgó megjelenítése
A súgó be- és kikapcsolása.
(Be/Ki)
Energiatakarék.
Az energiatakarékos üzemmódba kapcsolás
idejének beállítása.
(30 perc/10 perc/5 perc/1 perc)
LCD fényerő
Az LCD kijelző fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi/Napsütéses idő)
Kijelző színe
Az LCD kijelző színének kiválasztása.
(Fekete/Fehér/Kék/Rózsaszín)
Széles kép
Széles képek megjelenítési módjának beállítása.
(Teljes képernyő/Normál)
Lejátsz.Kijelz.
Portrék lejátszási módjának kiválasztása.
(Autom forgatás/Kézi forgatás)
HDMI-VEZÉRLÉS
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
működtethető-e HDMI-kompatibilis televízió
távirányítójával.
(Be/Ki)
USB csatlakozás
Az USB-kapcsolat kialakítási módjának
kiválasztására szolgál.
(Háttértároló/PTP)
HU
Tisztítási mód
A képérzékelő tisztítására szolgál.
53
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Dát./Idő beáll.
Verzió
A fényképezőgép és az objektív verziójának
megjelenítése.
Bemutató mód
A mozgóképes bemutató megjelenítésének be- és
kikapcsolása.
(Be/Ki)
AlapértV.állít
A fényképezőgép beállításainak visszaállítása a
gyári alapértékekre.
Memóriakártya eszköz
Formázás
A memóriakártya formázására szolgál.
Fájlszámozás
A fájlsorszámok képekhez történő hozzárendelési
módjának kiválasztása.
(Folyamatos/Visszaállítás)
Mappanév
A mappanév formátumának kiválasztása.
(Normál form./Dátum form.)
Felv. mappa kiválasz.
A felvételi mappa kiválasztása.
Új mappa
Új mappa létrehozása.
Képkez. fájl helyreáll.
A mozgóképek képkezelő fájljának javítása, ha
inkonzisztencia lép fel.
Szab. tárhely megjel.
A memóriakártyára rögzíthető mozgóképek
felvételi idejének vagy a rögzíthető állóképek
számának megjelenítése.
Eye-Fi beállítások*
Feltöltési beállítások
A fényképezőgép feltöltési funkciójának
beállítása Eye-Fi-kártya használata esetén.
(Be/Ki)
* Akkor jelenik meg, ha (külön megvásárolható) Eye-Fi-kártya van a
fényképezőgépben. Ne használjon Eye-Fi-kártyát fényképezőgéppel
repülőgépen. Ha Eye-Fi-kártyát helyezett a fényképezőgépbe, a [Feltöltési
beállítások] beállítása legyen [Ki].
Az Eye-Fi-kártyák csak a vásárlás helyének országában/térségében
használhatók. Az Eye-Fi-kártyákat a vásárlás helyének országában/
térségében érvényes törvények szerint használja.
HU
54
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető
funkciók
A használható funkciók a kiválasztott felvételi üzemmódtól függően
eltérnek.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. A – azt
jelenti, hogy a funkció nem elérhető.
A nem használható funkciók szürkén láthatók a kijelzőn.
Felvételi mód
Intelligens autom.
Expoz.kompoz. Önkioldó
Folyamatos
tovább.
Arcfelismerés Mosoly
exponálás
–
Panorámapásztázás
–
–
–
–
3D
panorámapásztázás
–
–
–
–
Elmosódás
csökkent.
–
–
Jelenet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Az elérhető funkciók ellenőrzése
–
–
–
–
–
–
Kép effektus
Autom. Program
Rekesz elsőbbség
Zárseb elsőbbség
Kézi expozíció
–
Megjegyzés
• Az elérhető funkciókat a felvételi üzemmódtól eltérő feltételek is
korlátozhatják.
HU
55
Az elérhető vaku üzemmódok
A kiválasztható vaku üzemmódok a kiválasztott felvételi üzemmódtól és
funkcióktól függően eltérnek.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. A – azt
jelenti, hogy a funkció nem elérhető.
A ki nem választható vaku üzemmódok szürkén láthatók a kijelzőn.
Felvételi mód
Ki
Autom. Vaku Derítő vaku
Intelligens autom.
Lassú
szinkron
Hátsó
szinkron
–
–
–
Panorámapásztázás
–
–
–
–
3D
panorámapásztázás
–
–
–
–
Elmosódás
csökkent.
–
–
–
–
Jelenet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Autom. Program
–
–
Rekesz elsőbbség
–
–
Zárseb elsőbbség
–
–
Kézi expozíció
–
–
–
–
Kép effektus
–
Megjegyzések
HU
56
• A vaku üzemmódokat a felvételi üzemmódtól eltérő feltételek is
korlátozhatják.
• Még ha használható vaku üzemmódot is választ, a vaku nem villan, ha nincs
kihúzva.
• Az [Autom. Vaku] funkció csak bizonyos [Jelenet] üzemmódok esetén
választható, vagy ha a [Felvételi mód] beállítása [Intelligens autom.], [Kép
effektus].
Az elérhető funkciók ellenőrzése
HU
57
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése
A fényképezőgéppel rögzített képek kezelésére és feldolgozására a
következő szoftvereket mellékeljük:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser) (csak Windows esetén)
Megjegyzések
• A telepítéshez jelentkezzen be rendszergazdaként.
• Ha a „PMB” alkalmazás már telepítve van a számítógépre, és a korábban
telepített „PMB” alkalmazás verziószáma alacsonyabb a (mellékelt)
CD-ROM-lemezen lévő „PMB” verziószámánál, akkor telepítse a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen lévő „PMB” alkalmazást is.
x Windows
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
(előre telepített)
„PMB”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
(Mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: Intel
Core Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb / Intel Core 2 Duo
1,20 GHz vagy gyorsabb)
Memória: 512 MB vagy több (nagyfelbontású
mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy
több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület –
körülbelül 500 MB
Monitor: Képernyőfelbontás – 1024 × 768 képpont
vagy több
„Image Data
CPU/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb / 1 GB vagy
Converter SR
több
Ver.3”/„Image Data Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
Lightbox SR”
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott.
*2 A Starter (kiadás) nem támogatott.
HU
58
1
Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-lemezt a CD-ROMmeghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüt
tartalmazó képernyő.
2
Kattintson a [Telepítés] gombra.
3
A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-lemezt.
• Ellenőrizze, hogy mind a „Sony Image Data Suite”, mind a „PMB”
jelölőnégyzet be van-e jelölve, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez.
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő
párbeszédpanel, a képernyőn megjelenő utasításokat követve
indítsa újra a számítógépet.
• A számítógép rendszerkörnyezetétől függően előfordulhat, hogy a
DirectX alkalmazás már telepítve van.
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése kész, és parancsikonjuk megjelenik az
asztalon.
x Macintosh
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer USB-kapcsolat: Mac OS X (v10.3 – v10.6)
(előre telepített)
„Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter SR
Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”
CPU: Power PC G4-es/G5-ös sorozat (1,0 GHz vagy
gyorsabb ajánlott) / Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo vagy gyorsabb
Memória: 1 GB vagy több ajánlott.
Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
HU
59
1
Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3
Másolja a [MAC] mappában lévő [IDS_INST.pkg] fájlt a
merevlemez ikonra.
4
Kattintson kétszer a mappába másolt [IDS_INST.pkg]
fájlra.
• A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Mire használhatók a mellékelt szoftverek
x „PMB”
A „PMB” alkalmazás nyújtotta lehetőségek közül néhány:
• A fényképezőgéppel készített képek importálása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
A „PMB” programról bővebben a „PMB Help” dokumentumban
olvashat.
A Help indításához kattintson a telepítést követően az asztalon
megjelenő
(PMB Help) ikonra. Vagy a Start menüből indulva
kattintson a [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]
menüpontra.
A „PMB” alkalmazással kapcsolatos terméktámogatási információk
(csak angol nyelven):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Megjegyzés
• A „PMB” alkalmazás nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
HU
60
x „Image Data Converter SR”/„Image Data Lightbox
SR”
Az „Image Data Converter SR” szoftver segítségével különböző javítási
eszközökkel, például színárnyalat-görbével és élesítéssel, szerkeszthetők
a RAW-formátumban rögzített képek.
Az „Image Data Lightbox SR” szoftver segítségével megtekinthetők és
összehasonlíthatók a fényképezőgéppel rögzített RAW-/JPEG-képek.
Az „Image Data Converter SR” és az „Image Data Lightbox SR”
programról bővebben a Help menüpont alatt olvashat.
A Help indításához kattintson a [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] vagy
[Image Data Lightbox SR] menüpontra.
A „Sony Image Data Suite” alkalmazással kapcsolatos
terméktámogatási információk (csak angol nyelven):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Képek importálása számítógépre
HU
61
Egyebek
A rögzíthető képek számának ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát
a fényképezőgépbe, és a főkapcsolót
ON állásba kapcsolta, a rögzíthető
képek száma (amennyiben az
aktuális beállításokkal folytatja a
fényképezést) megjelenik az LCD
kijelzőn.
Megjegyzések
• Ha a „0” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, a memóriakártya
megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra, vagy töröljön képeket a
használatban lévő memóriakártyáról (25. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti,
hogy nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
x A memóriakártyára rögzíthető állóképek száma és
mozgóképek hossza
Állóképek
A táblázat az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
rögzíthető állóképek becsült számát mutatja. Az értékeket a tesztelés
során standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg. Az
értékek a felvétel-készítési feltételektől függően eltérhetnek.
Képméret: L 16M
Képarány: 3:2*
(egység: kép)
Kapacitás
Minőség
2GB
4GB
8GB
16GB
Normál
386
781
1587
3239
6406
Finom
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
32GB
* Ha a [Méretarány] beállítása [16:9], akkor a fenti táblázatban megadott
értékeknél több kép rögzíthető (kivételt képez a RAW file).
HU
62
Mozgóképek
Az alábbi táblázat a rögzíthető mozgóképek hozzávetőleges hosszát
mutatja. Ezek az értékek az összes rögzíthető mozgókép együttes
időtartamát jelzik. Felvételenként körülbelül 29 percnyi folyamatos
felvétel rögzíthető. A mozgóképfájl maximális mérete körülbelül 2 GB.
(h (óra), m (perc), s (másodperc))
Kapacitás
2GB
4GB
1280×720 (finom)
26 m
(20 m)
53 m
(41 m)
1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m
(1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m)
1280×720
(normál)
40 m
(26 m)
1 h 20 m
(53 m)
2 h 42 m 5 h 26 m 10 h 54 m
(1 h 48 m) (3 h 37 m) (7 h 16 m)
Képméret
8GB
16GB
32GB
A zárójelben () levő szám a minimális felvételi időt jelenti.
Megjegyzés
• A mozgóképek felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR
(Variable Bit Rate - változó bitsűrűség) funkcióval van ellátva, amely a
rögzített jelenettől függően automatikusan állítja be a képminőséget.
Ha egy gyorsan mozgó tárgyat rögzít, a kép tisztább lesz, de a felvételi idő
rövidebb, mert a rögzítéshez sok memória szükséges.
A felvételi idő a felvételi körülményektől, a témától, vagy a képminőségtől/
mérettől is függ.
x Akkumulátor használata esetén rögzíthető állóképek
száma
• A szám teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre van
kiszámítva:
– 25°C környezeti hőmérsékleten.
– Az [Minőség] beállítása [Finom].
– Az [Autofókusz mód] beállítása [Egyszeri AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku (HVL-F7S) minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és kikapcsolja.
– Olyan akkumulátor használatával, amelyet egy órán át töltöttek miután a
CHARGE jelzőfény kialudt.
– (külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo” használata
esetén.
Egyebek
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
használja, akkor körülbelül 400 kép rögzíthető.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok a használati
feltételektől függően alacsonyabbak is lehetnek.
HU
63
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
HU
64
Az LCD kijelzőn megjelenő ikonok listája
A fényképezőgép állapotát a kijelzőn látható ikonok jelzik.
A vezérlőtárcsa DISP (Tartalom megjelenít.) állásba állításával
megváltoztathatja a képernyő megjelenését.
Felvételkészítés közbeni
készenléti állapot
A
Jelzés
Jelentése
Felvételi üzemmód
PASM
Jelenet
Kép effektus
Grafikus megjelenítés
Állóképek
képmérete/
képaránya
Mozgóképfelvétel közben
Egyebek
RAW RAW+J Állóképek
FINE STD
képminősége
Lejátszás
100
Rögzíthető
állóképek száma
Mozgóképek
képmérete
HU
65
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Memóriakártya/
feltöltés
Jelentése
Védelem
1
Nyomatrendelés és
a másolatok száma
B
123 perc
100%
Rögzíthető
mozgókép felvételi
ideje
Jelzés
Jelentése
Menü
Akkumulátor
töltöttségi szintje
Felvételi mód
Képernyőparancsválasztó gombok
Jelenet-felismerési
ikonok
Felv. tippek
C
Jelzés
Jelentése
Vaku üzemmód/
Vörösszem cs.
Vakutöltés
folyamatjelzője
AF segédfény
Képtovább.mód
Mozgóképfelvétel
közben nem
történik
hangrögzítés.
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására
Túlmelegedésre
figyelmeztetés
A képkezelő fájl
megtelt / hiba a
képkezelő fájlban
Hisztogram
101-0012
HU
66
Lejátszott mappa fájlsorszám
Fókusz mód
±0.0
Vakukompenzáció
Fénymérési mód
Fókuszmező mód
Arcfelismerés
Sima bőr effektus
Jelzés
Jelentése
Jelzés
ISO
AWB
Fehéregyensúly
Rekesznyílásértékjelző
FELVÉT.
0:12
Rögzített
mozgókép felvételi
ideje (p:mp)
2011-1-1
9:30AM
Kép rögzítésének
dátuma/ideje
12/12
Kép sorszáma/az
adott napon
rögzített vagy a
kiválasztott
mappában lévő
képek száma
7500K
G9
Saját beállít.
Jelentése
SteadyShot
DRO/Auto. HDR
Mosolyérzékelés
érzékenységjelzője
Akkor jelenik meg,
ha a képen nem
alkalmazható a
HDR funkció.
Egyebek
D
Jelzés
Jelentése
z
Fókuszállapot
1/125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
±0.0
±0.0
Kézi fénymérés
Expozíciókorrekció
Zársebességjelző
HU
67
További tudnivalók a fényképezőgépről
(α Kézikönyv)
A fényképezőgép használatát részletesen ismertető „α Kézikönyv” fájl a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen található. Ebben a fényképezőgép
számos funkciójának alapos bemutatását találja.
x A Windows operációs rendszer használói számára
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson a [Kézikönyv] gombra.
3
Kattintson a [Telepítés]
gombra.
4
Az asztalon található parancsikon segítségével nyissa meg
az „α Kézikönyv” fájlt.
x A Macintosh operációs rendszer használói számára
HU
68
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2
Válassza ki a [Kézikönyv] mappát, és másolja a [HU]
mappában lévő „Kézikönyv.pdf” fájlt a számítógépére.
3
A másolás befejezését követően kattintson kétszer a
„Kézikönyv.pdf” fájlra.
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép használata közben rendellenességet tapasztal,
próbálja meg az alábbi megoldásokat.
1 Tekintse át a megoldási lehetőségeket a
69–73. oldalon. További információkat talál az
„α Kézikönyv” (PDF) fájlban.
2 Távolítsa el az akkumulátort, várjon körülbelül egy
percet, helyezze be újra az akkumulátort, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
3 Állítsa vissza a beállításokat (54. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
Nem helyezhető be az akkumulátor.
Egyebek
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor végének segítségével
nyomja meg a rögzítőkart (13. oldal).
• Kizárólag NP-FW50 akkumulátor használható. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor típusa valóban NP-FW50.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése helytelen értéket
mutat, vagy a készülék elegendő töltöttséget jelez, azonban az
akkumulátor túl gyorsan lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet
szélsőségesen meleg vagy hideg helyen használják.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(12. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét. Cserélje ki egy újra.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort (13. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(12. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét. Cserélje ki egy újra.
HU
69
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Amikor a fényképezőgép vagy az akkumulátor túl meleg, a
fényképezőgép megjelenít egy figyelmeztető üzenetet, és a
fényképezőgép védelmében automatikusan kikapcsol.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az
energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez végezzen valamilyen
műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le félig az
exponálógombot.
Az akkumulátor töltésekor villog a CHARGE jelzőfény.
• Kizárólag NP-FW50 akkumulátor használható. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor típusa valóban NP-FW50.
• Hosszú ideje nem használt akkumulátor töltésekor előfordulhat, hogy
villog a CHARGE jelzőfény.
• A CHARGE jelzőfény kétféleképpen villoghat: gyorsan (körülbelül
0,15 másodperces időközönként) és lassan (körülbelül 1,5 másodperces
időközönként). Ha gyorsan villog a jelzőfény, vegye ki az
akkumulátort, majd – a megfelelő illeszkedésre ügyelve – helyezze
vissza a töltőbe. Ha a CHARGE jelzőfény ismét gyorsan villog, az arra
utal, hogy valami baj van az akkumulátorral. A lassú villogás azt jelenti,
hogy a töltés fel van függesztve, mert a környezeti hőmérséklet kívül
esik az akkumulátortöltésre alkalmas tartományon. Amint visszatér a
környezeti hőmérséklet a megfelelő tartományba, a töltés folytatódik,
és a CHARGE jelzőfény ismét világítani kezd. Az akkumulátort a
töltésre alkalmas, 10 °C – 30 °C tartományba eső környezeti
hőmérséklet esetén töltse.
Felvételkészítés
Semmi sem látható az LCD kijelzőn, annak ellenére, hogy a
fényképezőgép be van kapcsolva.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az
energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez végezzen valamilyen
műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le félig az
exponálógombot.
HU
70
A zár nem old ki.
• A használt memóriakártya rendelkezik írásvédelmi kapcsolóval, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót, hogy a kártya
írható legyen.
• Ellenőrizze a memóriakártyán lévő szabad tárhely méretét.
• Nem készíthet képeket, miközben a vaku töltődik.
• Az objektív nem megfelelően van csatlakoztatva. Csatlakoztassa
megfelelően az objektívet (15. oldal).
A felvételkészítés hosszú időt vesz igénybe.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció. Ez nem utal hibás
működésre.
• RAW üzemmódban fényképez. Mivel a RAW-adatfájl nagy, a képek
rögzítése több időt vehet igénybe RAW üzemmódban.
• Az Automati. HDR funkció képfeldolgozást végez.
A kép nem éles.
• A téma túl közel van. Ellenőrizze az objektív minimális
fókusztávolságát.
• Kézi fókusz üzemmódban fényképez. Állítsa a [AF/MF kiválasztása]
beállítást [Autofókusz] értékre.
• Nem elegendő a megvilágítás.
• Elképzelhető, hogy a téma különleges fókuszálást igényel. Használja a
[Rugalm. pontsz] vagy a kézi fókusz funkciót.
Nem működik a vaku.
–
–
–
–
–
–
Egyebek
• Húzza fel a vakut (18. oldal).
• A vaku nem megfelelően van csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra a
vakut (18. oldal).
• Az alábbi felvételi üzemmódokban nem használható vaku:
[Belövés: Folyam.]
[Panorámapásztázás]
[3D panorámapásztázás]
A [Jelenet] [Éjszakai látkép] és [Kézben tartott Esti] beállítása esetén
[Elmosódás csökkent.]
Mozgóképfelvétel közben
Homályos fehér, kör alakú foltok jelennek meg a vakuval készített
képeken.
• A levegőben lévő részecskék (por, virágpor stb.) visszaverték a vaku
fényét, és megjelentek a képen. Ez nem utal hibás működésre.
HU
71
Túl sokáig tart a vaku újratöltése.
• A vaku sorozatosan, rövid időn belül többször villant. Amikor a vaku
sorozatosan villan, újratöltése a vaku túlmelegedésének elkerülése
érdekében hosszabb ideig tarthat, mint általában.
A vakuval készített kép túl sötét.
• Ha a téma kívül esik a vaku hatótávolságán (a vaku által megvilágított
távolságon), akkor a képek sötétek lesznek, mert a vaku fénye nem éri
el a témát. Ha változik az ISO érték, akkor a vaku hatótávolsága is
módosul (39. oldal).
Pontatlan a rögzített dátum és idő.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (20. oldal).
• Az [Zóna beállítás] pontnál kiválasztott időzóna eltér a tényleges
időzónától. A [Menü] t [Beállítások] t [Zóna beállítás] menüpontot
választva állítsa be a tényleges időzónát.
Villog a rekesznyílás-érték és/vagy a zársebesség jelzése, amikor
félig lenyomja az exponálógombot.
• Mivel a téma túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép által
használt tartományon. Végezze el újra a beállításokat.
A kép fehéres (fényvisszaverődés).
Elmosódott a fény a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény jutott az
objektívbe. Zoomobjektív használata esetén csatlakoztasson árnyékoló
ernyőt.
A kép sarkai túl sötétek.
• Ha valamilyen szűrőt vagy ernyőt használ, akkor vegye azt le, és
próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az ernyő
nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat, hogy a szűrő
vagy az ernyő egy része látható a képen. Némely objektív optikai
tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép szélei túl sötétek (nincs
elegendő fény).
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Aktiválja a Vörösszem cs. funkciót.
• Menjen közelebb a személyhez, és fényképezze le vakuval a vaku
hatótávolságán belül (39. oldal).
HU
72
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD kijelzőn.
• Ez nem utal hibás működésre. Ezek a pontok nem kerülnek rá a
képekre (74. oldal).
A kép elmosódott.
• A kép sötét helyszínen, vaku nélkül készült, ami a fényképezőgép
bemozdulását idézte elő. Háromlábú állvány vagy vaku használata
ajánlott (18. oldal). A [Kézben tartott Esti] [Jelenet] beállítása
(35. oldal) és az [Elmosódás csökkent.] funkció (35. oldal) egyaránt
hatékony az elmosódás csökkentésére.
Az expozíciós érték villog az LCD kijelzőn.
• A téma túl világos vagy túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
Képek megtekintése
Nem játszhatók le a képek.
• Megváltozott a mappa-/fájlnév a számítógépen.
• A fényképezőgéppel való lejátszás nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, vagy ha a képfájlt más típusú
fényképezőgéppel készítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB-kapcsolatot.
Egyebek
HU
73
Óvintézkedések
Tudnivalók a
fényképezőgépen elérhető
funkciókról
Előfordulhat, hogy kellemetlen
tüneteket, például
szemfáradtságot, hányingert vagy
fáradtságérzetet tapasztal, amikor
a fényképezőgéppel rögzített 3D
képeket 3D kompatibilis
monitoron tekinti meg. 3D képek
megtekintésekor javasoljuk, hogy
rendszeres időközönként tartson
szünetet. Mivel a szükséges
szünetek hossza és gyakorisága
egyénenként eltérő lehet, saját
igényeit kövesse. Ha émelyeg, ne
nézzen több 3D képet, és szükség
esetén keressen fel egy orvost.
Olvassa el a csatlakoztatott
eszköz vagy a fényképezőgéphez
használt szoftver használati
utasítását is. A gyermekek látása
még sérülékeny (különösen a hat
év alatti gyermekeké). Mielőtt
megengedné nekik, hogy 3D
képeket nézzenek, kérje ki
szakember, például
gyermekorvos vagy szemorvos
tanácsát. Mindent tegyen meg
azért, hogy gyermekei betartsák a
fenti biztonsági előírásokat.
Tudnivalók az LCD
kijelzőről és az objektívről
HU
74
• Az LCD kijelző rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült,
így a pixelek legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes.
Azonban megjelenhetnek az
LCD kijelzőn apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes
pontok. Ezek a gyártási
folyamat természetes velejárói,
és egyáltalán nem befolyásolják
a felvett képeket.
Fekete, fehér,
piros, kék és
zöld pontok
• Ne tartsa a fényképezőgépet
úgy, hogy az LCD kijelzőt fogja.
• Az LCD kijelző hátoldalán egy
mágnes található. Ne helyezzen
olyan tárgyakat az LCD kijelző
és a fényképezőgépház közé,
amelyekre hatással lehet a
mágneses tér, például
hajlékonylemezt vagy
hitelkártyát.
Mágnes
• Az LCD kijelzőn szellemkép
jelenhet meg hideg helyen. Ez
nem utal hibás működésre.
Amikor hideg helyen kapcsolja
be a fényképezőgépet, az LCD
kijelző átmenetileg elsötétülhet.
• Ne nyomja meg az LCD
kijelzőt. Nyomás hatására
elszíneződhet és elromolhat.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Ha a
napfény egy közeli tárgyon
összpontosul, akkor
előfordulhat, hogy tüzet okoz.
Ha mégis kénytelen a
fényképezőgépet közvetlen
napfénynek kitenni, helyezze fel
rá az elülső objektívsapkát.
Tudnivalók az objektívek
és tartozékok
használatáról
Javasoljuk, hogy ehhez a
fényképezőgéphez készült Sony
objektíveket/kiegészítőket
használjon. Más gyártók
termékeinek használata esetén a
fényképezőgépnek esetleg nem
minden funkciója fog működni,
vagy baleset és üzemzavarok
léphetnek fel.
Tudnivalók az intelligens
kiegészítőaljzatról
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Napon parkoló autóban és
hasonló forró helyeken a
fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfénynek kitett
helyen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Legyen óvatos, nehogy homok
vagy por kerüljön a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és bizonyos
esetekben ez a működési hiba
nem javítható.
Egyebek
Állítsa fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba egy
tartozéknak (például vaku) az
intelligens kiegészítőaljzatra való
felhelyezése vagy eltávolítása
előtt. Amikor egy tartozékot
csatlakoztat, csatlakoztassa a
tartozékot az intelligens
kiegészítőaljzatba, húzza meg a
csavart. Ellenőrizze, hogy a
tartozék biztonságosan
csatlakozik a fényképezőgéphez.
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken
Tudnivalók a markolatról
A markolaton egy speciális
bevonat található. Sötét színű
anyaggal, bőrrel, stb. dörzsölve
elszíneződhet.
Tudnivalók a tárolásról
Feltétlenül helyezze fel az elülső
objektívsapkát, amikor nem
használja a fényképezőgépet.
HU
75
Tudnivalók a
fényképezőgép
hőmérsékletéről
Ha a fényképezőgépet hosszabb
időn át használja, a
fényképezőgép vagy az
akkumulátor felmelegedhet. Ez
nem utal hibás működésre.
Tudnivalók a működési
hőmérsékletről
A fényképezőgép 0°C és 40°C
közötti hőmérsékleti
tartományban történő használatra
van tervezve. A tartományon
kívül eső, szélsőségesen hideg
vagy meleg helyen való
fényképezés nem ajánlott.
Tudnivalók a
páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg
helyről hirtelen meleg helyre
viszik, pára csapódhat le a
belsejében vagy a külsején. A
páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A páralecsapódás
megakadályozása
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Teendő páralecsapódás esetén
HU
76
Kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és várjon kb. 1 órát, amíg a
nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belül párás
objektívvel fényképez, akkor a
rögzített képek nem lesznek
élesek.
Tudnivalók a beépített
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely a készülék be- vagy
kikapcsolt állapotától és az
akkumulátor behelyezésétől
függetlenül gondoskodik a dátum,
az idő és más beállítások
megőrzéséről. Ez a
segédakkumulátor folyamatosan
töltődik, amikor a
fényképezőgépet használja. Ha
azonban rendszeresen csak rövid
ideig használja a
fényképezőgépet, akkor
fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül három hónapig
egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt a
segédakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
A fényképezőgép akkor is
használható, ha a
segédakkumulátor nincs feltöltve,
azonban nem rögzíthető a dátum
és az idő. Ha a fényképezőgép
beállításai az akkumulátor
minden feltöltésekor visszaállnak
az alapértelmezett beállításokra,
a beépített segédakkumulátor
valószínűleg elérte élettartama
végét. Forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen be feltöltött
akkumulátort a
fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet
konnektorhoz a (külön
megvásárolható) hálózati adapter
segítségével, és legalább 24 óráig
hagyja kikapcsolva a
fényképezőgépet.
Tudnivalók a
memóriakártyákról
Ne ragasszon címkét stb. a
memóriakártyára vagy a
memóriakártya-adapterre. Ez
hibás működést idézhet elő.
Tudnivalók a felvételről/
lejátszásról
Egyebek
• Amikor első alkalommal
használja a memóriakártyát
ezzel a fényképezőgéppel,
javasoljuk, hogy a
memóriakártya megbízható
teljesítménye érdekében a
felvételkészítés előtt formázza a
kártyát a fényképezőgéppel. A
formázás véglegesen töröl
minden adatot a
memóriakártyáról, és a művelet
nem vonható vissza. Mentse
értékes adatait számítógépre
stb.
• Ha többször rögzít/töröl
képeket, a memóriakártyán lévő
adatok töredezetté válhatnak.
Előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket menteni vagy
rögzíteni. Ilyen esetben mentse
a képeket számítógépre vagy
más tárhelyre, majd formázza a
memóriakártyát.
• A rögzített tartalom elvesztése
miatt még akkor sem
igényelhető kártérítés, ha a
felvétel vagy lejátszás a készülék
vagy a memóriakártya stb.
hibája miatt nem lehetséges.
• Az adatvesztés elkerülése
érdekében mindig készítsen
biztonsági másolatot adatairól
más adathordozóra.
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményekről készít
felvételeket, készítsen
próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék
helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem
porálló, nem cseppálló és nem
vízálló.
• Ne irányítsa a fényképezőgépet
a nap vagy más erős fényforrás
felé. A fényképezőgép hibás
működését idézheti elő.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fényforrásba levett objektíven
keresztül. Ez maradandó
károsodást okozhat szemében.
Vagy az objektív hibás
működését idézheti elő.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely
erős rádióhullámokat gerjeszt,
vagy sugárzást bocsát ki.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép homokos vagy
poros helyen történő használata
hibás működést okozhat.
HU
77
• Ha páralecsapódást tapasztal,
törölje le a fényképezőgép
használata előtt (76. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon túl,
hogy ettől a fényképezőgép
hibásan működhet, és
alkalmatlanná válhat képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
továbbá a képadatok sérülését,
károsodását vagy elvesztését
okozhatja.
• Használat előtt tisztítsa meg a
vaku felületét. A vaku
hőkibocsátása miatt a vaku
felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, vagy rátapadhat a
vaku felületére, így nem lesz
elegendő a kibocsátott fény.
• A fényképezőgép, a mellékelt
tartozékok stb. gyerekektől
távol tartandók. Véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát
stb. Ilyen esetben
haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
Tudnivalók a RAW
képekről
Ha a fényképezőgéppel készített
RAW képeket szeretné
megtekinteni akkor a (tartozék)
CD-ROM lemezen található
„Image Data Converter SR”
szoftverre van szükség. Ha nem
kívánja módosítani a rögzített
képeket, akkor a JPEG
formátumban történő
fényképezést javasoljuk.
HU
78
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek.
Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó
jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési
útmutatóban felhasznált
képekről
A kezelési útmutatónkban
példaként felhasznált fényképek
csupán reprodukciók, és nem
ezzel a fényképezőgéppel
készített felvételek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és
egyéb műszaki adatok az alábbi
feltételek mellett kerültek
meghatározásra, kivéve, ha a
jelen kézikönyv másképpen jelzi.
Átlagos, 25°C-os környezeti
hőmérsékleten, olyan
akkumulátor használatával,
amelyet egy órán át töltöttek
miután a CHARGE jelzőfény
kialudt.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus: Digitális
fényképezőgép cserélhető
objektívvel
Objektív: „E” típusú bajonettzáras
objektív
[Képérzékelő]
Képérzékelő: 23,5 × 15,6 mm
(APS-C-formátum) CMOS
képérzékelő
A képérzékelő összes pixelének
száma: Kb. 16 500 000 pixel
A fényképezőgép hasznos
pixeleinek száma:
Kb. 16 200 000 pixel
[Porvédelem]
Rendszer: Sztatikus feltöltődés
elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
elektromágneses rezgési
mechanizmus
Rendszer: Kontraszt-észlelési
rendszer
Érzékenységi tartomány: 0 EV –
20 EV (ISO 100 egyenérték
mellett, F2.8 objektívvel)
[Expozícióvezérlés]
Mérésmód: 49 mezős mérés a
képérzékelőn
Fénymérési tartomány: 0 EV –
20 EV (ISO 100 egyenérték
mellett, F2.8 objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós érték): Auto,
ISO 200 – ISO 12800
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány:
1/4000 másodperctől
30 másodpercig, BULB
(1/3 EV lépésközzel)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/160 másodperc
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO Duo”,
SD-kártya
[LCD kijelző]
LCD-panel: 7,5 cm, (3.0 típusú)
TFT-meghajtó
Pixelek teljes száma: 921 600
(640 × 3 (RGB) × 480) pont
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
USB: Mini-B
HDMI: HDMI típusú C
minicsatlakozó
Egyebek
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Expozíciókorrekció: ±2,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
[Tápellátás]
Használt akkumulátortípus:
NP-FW50 újratölthető
akkumulátor
[Egyebek]
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
Méretek (CIPA kompatibilis):
Kb. 109,6 × 60,0 × 33,0 mm
(Sz/Ma/Mé)
HU
79
Tömeg (CIPA kompatibilis):
Kb. 283 g
(az akkumulátorral és a
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozóval együtt)
Kb. 225 g
(csak a fényképezőgép)
Működési hőmérséklet: 0°C-tól
40°C-ig
Fájlformátum:
Állókép: JPEG-kompatibilis
(2.0 verziójú DCF, 2.3 verziójú
Exif, MPF Baseline), DPOFkompatibilis
3D állóképek: MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
kompatibilis
Mozgókép (MP-4):
Videoformátum: MPEG-4
videofájl
Audioformátum: MPEG-4
AAC-LC 2 csatornás
USB-kapcsolat: Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibilis)
Vaku HVL-F7S
A vaku vezérszáma: GN 7
(méterben, ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő: Kb. 4 másodperc
Vakulefedettség: 16 mm-es objektív
(az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció: ±2,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
Méretek (CIPA kompatibilis):
Kb. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(Sz/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 20,4 g
HU
80
Objektív
Objektív
E16 mm-es fix
E18–55 mm-es E55–210 mm-es
fókusztávolságú
zoomobjektív
zoomobjektív
objektív
Fényképezőgép
NEX-C3A/C3D
NEX-C3D/C3K/
NEX-C3Y
C3Y
A 35 mm-es
formátumnak megfelelő
fókusztávolság*1 (mm)
24
27 - 82,5
82,5 - 315
Lencserendszerlencsetagok
5-5
9-11
9-13
Látószög*1
83°
76° - 29°
28,2° - 7,8°
0,24
0,25
1,0
Minimális
(m)
fókusz*2
Maximális nagyítás (×)
Minimális F-szám
0,078
0,3
0,225
f/22
f/22 – f/32
f/22 – f/32
49
49
49
Méretek (maximális
átmérő × magasság)
(mm)
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
63,8 × 108
67
194
345
Kb. 4 lépés
Kb. 4 lépés
Tömeg (g)
Kompenzációs
hatás*3
–
*4
Egyebek
Szűrő átmérője (mm)
*1 A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az
APS-C méretű képérzékelővel felszerelt digitális fényképezőgépek alapján
kerültek meghatározásra.
*2 A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
3
* Zársebesség (a felvételi körülményektől függően eltér)
*4 Az optikai bemozduláskorrekciós funkció nem elérhető.
HU
81
A BC-VW1
akkumulátortöltő
Tudnivalók a
fókusztávolságról
Névleges bemeneti jellemzők:
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
4,2 W
Névleges kimeneti jellemzők:
8,4 V DC, 0,28 A
Működési hőmérséklet-tartomány:
0°C-tól 40°C-ig
Tárolási hőmérséklet-tartomány:
–20°C-tól +60°C-ig
Befoglaló méret:
Kb. 63 × 95 × 32 mm
(Sz/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 85 g
A fényképezőgép látószöge kisebb,
mint egy 35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgépé. Az
objektív fókusztávolságának
másfélszeresre növelésével
megközelítőleg egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
fényképezőgép fókusztávolságát
kapja, és annak megfelelő
látószöggel készíthet felvételeket.
Például, amikor 50 mm-es
objektívet használ, az körülbelül a
35 mm-es formátumú hagyományos
fényképezőgép 75 mm-es
objektívének felel meg.
NP-FW50 újratölthető
akkumulátor
Használt akkumulátortípus:
Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: 8,4 V DC
egyenáram
Névleges feszültség: 7,2 V DC
egyenáram
Maximális töltőfeszültség: 8,4 V DC
egyenáram
Maximális töltőáram: 1,02 A
Kapacitás: Jellemzően 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Legalább 7,3 Wh (1 020 mAh)
Befoglaló méret:
Kb. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(Sz/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 57 g
A forma és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változtathatók.
HU
82
Tudnivalók a képadatok
kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a
fényképezőgéppel készített képek
lejátszása más készülékeken,
valamint más készülékkel felvett
vagy szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
Védjegyek
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és terméknevek
általánosságban a megfelelő
fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A ™
és ® szimbólumot nem tüntettük
fel minden esetben a jelen
kézikönyvben.
Egyebek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• „Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate”, és
emblémák a
Sony Corporation védjegyei.
• A „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• A „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI embléma
és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Macintosh és a Mac OS az
Apple Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az Intel, az Intel Core és a
Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• SDXC embléma az SD-3C, LLC.
védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc. védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Association
védjegye.
HU
83
Tárgymutató
Sorszámok
E
3D megjelenítés ......................... 46
3D panorámapásztázás ............. 36
Egyéni.........................................
Éjszakai látkép ..........................
Éjszakai portré ..........................
Elmosódás csökkent. ................
Energiatakarék..........................
Expozíciókorrekció...................
Eye-Fi beállítások .....................
A
AF segédfény ............................. 51
AF/MF kiválasztása................... 48
Akkumulátor.............................. 12
Akkumulátor feltöltése............. 12
AlapértV.állít ............................. 54
Állókép/mozi kivál. ................... 50
Állóképek készítése .................. 22
Arcfelismerés ............................. 48
Audio felvétel - mozi................. 52
Auto visszanéz. .......................... 51
Autofókusz mód ........................ 48
Autofókusz terület .................... 48
Autom. Program........................ 34
B
B k.-v.gomb beállít. ................... 52
Bal gomb beállítása ................... 52
Beállítások.................................. 51
Bemutató mód ........................... 54
HU
Fájlszámozás ..............................
Fehéregyensúly .........................
Feltöltési beállítások.................
Felv. mappa kiválasz.................
Felvételi mód.............................
Felvételi tippek..........................
Felvételi tippek listája ..............
Fénymérési mód........................
Foly.tov.zárs.előv. .....................
Folyamatos tovább....................
Forgatás......................................
Formázás....................................
54
50
54
54
34
29
49
50
41
40
50
54
H
C k.-v.gomb beállít. ................... 52
Csipogás...................................... 53
Csúcsérték szint ......................... 51
D
I
Dát./Idő beáll. ............................ 53
Dátum kiválasztása ................... 50
Derítő vaku ................................ 39
Diabemutató .............................. 50
DRO/Auto. HDR...................... 50
84
F
Hangerő beállítások..................
HDMI-VEZÉRLÉS.................
Hisztogram.................................
Homályos háttér........................
Hosszú exp.z.cs..........................
C
53
35
35
35
53
33
54
Ikonok ........................................
Image Data Converter SR .......
Image Data Lightbox SR .........
Intelligens autom. .....................
ISO..............................................
51
53
51
31
52
65
61
61
34
49
J
N
Jelenet ......................................... 35
Jobb gomb beállítása................. 52
Nagy ISO zajcs. .........................
Naplemente ...............................
Nyelv...........................................
Nyomt. Megadása .....................
K
Kép effektus ............................... 32
Kép index ................................... 45
Képernyőparancs-választó
gombok................................... 28
Képkez. fájl helyreáll. ............... 54
Képméret.................................... 42
Képtovább.mód ......................... 48
Kézben tartott Esti .................... 35
Kézi expozíció ............................ 34
Kézikönyv................................... 68
Kijelző színe ............................... 53
Kinagyít ...................................... 44
Kiold lencse n............................. 52
Kreatív fényképkezelés............. 30
O
Objektív ..................................... 15
Önkioldó .................................... 40
Óra beállítása ............................ 20
P
Panoráma ...................................
Panoráma iránybeáll.................
Panorámapásztázás...................
Páralecsapódás ..........................
PMB............................................
Portré..........................................
Precíziós dig. zoom ...................
L
R
LCD fényerő .............................. 53
Lejátsz.Kijelz.............................. 53
Lejátszás ..................................... 24
Lejátszás görgetéssel ................. 37
Lejátszás televízión ................... 46
Lejátszási zoom.......................... 44
S
Macintosh ................................... 59
Makró.......................................... 35
Mappa kiválaszt. ........................ 50
Mappanév................................... 54
Memóriakártya .......................... 17
Menü ........................................... 47
Menü indítás............................... 53
Méretarány ................................. 49
MF segéd .................................... 51
Minőség ...................................... 49
Mosoly exponálás ...................... 48
Mosolyérzékelés ........................ 48
Mozgókép ................................... 23
Műszaki adatok.......................... 79
36
49
36
76
60
35
48
Rácsvonal................................... 51
Rekesz elsőbbség ...................... 38
Saját beállít. ...............................
Sima bőr effektus ......................
Sportesemény ............................
SteadyShot .................................
Súgó megjelenítése ...................
Súgók..........................................
Szab. tárhely megjel..................
Széles kép...................................
Színcsúcsérték ...........................
Színtér.........................................
Szoftver ......................................
50
48
35
52
53
29
54
53
51
51
58
Egyebek
M
52
35
53
51
T
Tájkép......................................... 35
Tartalom megjelenít. .......... 33, 49
Telepítés..................................... 58
Tisztítási mód ............................ 53
Törlés.......................................... 25
HU
85
U
Új mappa .................................... 54
USB csatlakozás ........................ 53
V
Vaku............................................ 18
Vaku kompenz........................... 50
Vaku üzemmód.......................... 39
Védelem...................................... 50
Verzió.......................................... 54
Vezérlőtárcsa ............................. 27
Vörösszem cs.............................. 51
W
Windows ..................................... 58
Z
Zárseb elsőbbség ....................... 37
Zóna beállítás............................. 53
HU
86
Download PDF

advertising