Sony | NEX-3 | Sony NEX-3 Használati útmutató

4-183-858-14(1)
NEX-3/NEX-5
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Használati útmutató
A fényképezőgép
előkészítése
Az alapvető műveletek
elsajátítása
A felvételi funkciók
használata
A lejátszási funkciók
használata
Az elérhető funkciók
ellenőrzése
Képek importálása
számítógépre
Egyebek
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
©2010 Sony Corporation
„E” típusú bajonettzáras
NEX-3/NEX-5
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
-A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a kikerülő
vegyi anyag sérülést is okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
HU
2
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól,
többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez
ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik
az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve
olyan készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót
a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
Az európai vásárlók figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s Irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviseletet a
Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a
különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
[ Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
HU
3
[ Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha
az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
HU
4
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése .....................................8
A fényképezőgép részei ....................................................10
Az akkumulátor előkészítése ............................................14
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása ...........................17
A (külön megvásárolható) memóriakártya
behelyezése ......................................................................19
A vaku csatlakoztatása .....................................................22
A fényképezőgép bekapcsolása és a dátum
beállítása ...........................................................................24
Az alapvető műveletek elsajátítása
Állóképek készítése ..........................................................26
Mozgóképek rögzítése ......................................................27
Képek megtekintése .........................................................28
Képek törlése ....................................................................29
A vezérlőtárcsa és a képernyőparancs-választó gombok
használata .........................................................................31
A fényképezőgép súgó funkciójának használata ..............33
A felvételi funkciók használata
A háttér egyszerű életlenre állítása (Homályos háttér)......
A vaku üzemmód kiválasztása..........................................
Az állóképek fényerejének beállítása
(Expozíciókorrekció)..........................................................
Az önkioldó használata .....................................................
Állóképek készítése folyamatosan....................................
A képernyőtartalom módosítása (DISP)............................
Felvételkészítés különböző képtovábbítási módokkal......
A képméret kiválasztása ...................................................
Fókuszálás az arcra (Arcfelismerés)..................................
34
35
36
36
37
38
38
44
46
HU
5
A lejátszási funkciók használata
A lejátszott kép nagyítása (Kinagyít)................................. 47
A képlista megjelenítése................................................... 48
Képek megtekintése televízión......................................... 49
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Menülista .......................................................................... 50
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető funkciók ...... 57
Az elérhető vaku üzemmódok .......................................... 58
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése ..................................................... 59
Mire használhatók a mellékelt szoftverek......................... 61
Mozgóképet tartalmazó lemez létrehozása
(NEX-5) ............................................................................. 62
Egyebek
A rögzíthető képek számának ellenőrzése .......................
Az LCD kijelzőn megjelenő ikonok listája .........................
További tudnivalók a fényképezőgépről (α Kézikönyv) ....
Hibaelhárítás.....................................................................
Óvintézkedések ................................................................
Műszaki adatok ................................................................
Tárgymutató .....................................................................
HU
6
64
66
69
70
75
79
85
A jelen használati útmutató a NEX-3 és a NEX-5 modellekre vonatkozik. A
jelen kézikönyvben a NEX-5 modell szerepel az ábrákon, ha másként nem
jelezzük.
Az egyes modellek közötti eltérések az alábbiak:
Modell
Mozgókép
fájlformátuma
Távirányítás
NEX-5
AVCHD*/MPEG-4
Elérhető
NEX-3
MPEG-4
Nem elérhető
* Ha ellenőrizni szeretné, hogy a fényképezőgép az 1080 60i vagy az 1080 50i
formátummal kompatibilis, az alábbi jelzéseket keresse a fényképezőgép
alján.
Az 1080 60i formátummal kompatibilis fényképezőgép: 60i
Az 1080 50i formátummal kompatibilis fényképezőgép: 50i
A jelen kézikönyv több, különböző objektívvel rendelkező modellt ismertet.
A modellnév függ a mellékelt objektívtől. A kereskedelmi forgalomban
kapható modell az országtól vagy régiótól függően különböző lehet.
Modellnév
Objektív
NEX-5A/3A
E16 mm
NEX-5D/3D
E18–55 mm és E16 mm
NEX-5H
E18–200 mm
NEX-5K/3K
E18–55 mm
HU
7
A fényképezõgép elõkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Először ellenőrizze a fényképezőgép modellnevét (7. oldal). A mellékelt
tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
x Közös tartozékok
• Vaku (1) / vakutok (1)
• Akkumulátortöltő BC-VW1 (1)
A fényképezőgép előkészítése
• Tápkábel (1) (az Egyesült
Államokban és Kanadában
nincs mellékelve)
• CD-ROM-lemez (1)
– Az α fényképezőgépekhez
való alkalmazásszoftver
– α kézikönyv
• Használati útmutató (jelen
kézikönyv) (1)
x NEX-5A/3A
• Újratölthető akkumulátor
NP-FW50 (1)
• E16 mm fix fókusztávolságú
objektív / objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva)
x NEX-5D/3D
• USB-kábel (1)
• Vállszíj (1)
HU
8
• E16 mm fix fókusztávolságú
objektív / objektívsapka / hátsó
objektívsapka (1)
• E18–55 mm zoomobjektív /
objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva) / árnyékoló
ernyő (1)
x NEX-5H
• E18–200 mm zoomobjektív /
objektívsapka / hátsó
objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva) / árnyékoló
ernyő (1)
• Vakuextender (1) / Az extender
tokja (1)
A fényképezőgép előkészítése
• Vázsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva)
x NEX-5K/3K
• E18–55 mm zoomobjektív /
objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva) / árnyékoló
ernyő (1)
Megjegyzés
• A fényképezőgép
tulajdonságainak megfelelően
kialakított Sony objektívek/
kiegészítők használata javasolt.
Más gyártók termékeinek
használatakor előfordulhat, hogy a
fényképezőgép károsodik, hibásan
működik, vagy nem a
teljesítményének megfelelően
működik.
HU
9
A fényképezőgép részei
A működés részletes leírását a zárójelben hivatkozott oldalon találja.
NEX-5
A
B
C
D
E
A fényképezőgép előkészítése
F
G
H
NEX-3
I
J
K
L
M
(Lejátszás) gomb (28)
ON/OFF (Főkapcsoló) (24)
Exponálógomb (27)
Távérzékelő
AF segédfény / Önkioldó
jelzőfénye / Mosoly exponálás
jelzőfénye
Hangszóró
Mikrofon*
Intelligens kiegészítőaljzat
(22)
Objektív (17)
Objektívkioldó gomb (19)
Objektívfoglalat
Képérzékelő**
Objektívérintkező**
* Ne takarja el ezt az alkatrészt
mozgókép-felvétel közben.
** Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
Amikor az objektív nincs a
helyén (NEX-5/3)
HU
10
NEX-5
A
(USB) aljzat
B Vállszíjrögzítő fül
Ajánlott a vállszíj
csatlakoztatása, mert ezzel
elkerülhető a fényképezőgép
leejtése.
A fényképezőgép előkészítése
NEX-3
C HDMI-aljzat (49)
D Fényérzékelő
E LCD kijelző
A fényképezőgép dönthető
LCD kijelzője változatos
felvételi helyzeteket tesz
lehetővé.
F MOVIE (mozgókép) gomb
(27)
G Vezérlőtárcsa (31)
H Képernyőparancs-választó
gombok (32)
I
A képérzékelő
pozíciójele
HU
11
NEX-5
E Memóriaműködés-jelző (21)
F Memóriakártya-nyílás (19)
G Akkumulátortartó (15)
x Vaku
A fényképezőgép előkészítése
NEX-3
A Rögzítőcsavar
B Vaku
C Érintkező*
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
A Akkumulátor-/
memóriakártya-tartó fedele
(15, 19)
B Állványcsatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb.
5,5 mm-nél hosszabb csavarral
nem rögzíthető stabilan a
fényképezőgép az állványhoz,
és a csavar kárt tehet a
fényképezőgépben.
C
A képérzékelő
pozíciójele
D Csatlakozólemez fedele
HU
12
A (külön megvásárolható)
AC-PW20 hálózati adapter
használatához
x Objektív
Az E18–200 mm objektívről az
E18–200 mm objektív (mellékelt)
használati útmutatójában
olvashat.
E16 mm F2,8 (a NEX-5A/3A
készülékekhez mellékelve)
E18–55 mm F3,5–5,6 OSS (a
NEX-5D/5K/3D/3K
készülékekhez mellékelve)
A fényképezőgép előkészítése
A Konverter-jelzés*
B Fókuszálógyűrű
C Objektívérintkezők**
D Illesztőjel
* Az átalakító külön
megvásárolható.
** Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
A
B
C
D
E
F
G
Árnyékolóernyő-jelzés
Fókuszálógyűrű
Zoomgyűrű
Fókusztávolság-skála
Fókusztávolság jelzése
Objektívérintkezők*
Illesztőjel
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
13
Az akkumulátor előkészítése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül töltse
fel a (mellékelt) NP-FW50 „InfoLITHIUM” akkumulátort.
x Az akkumulátor feltöltése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült le
teljesen. Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
A fényképezőgép előkészítése
be az akkumulátort az
1 Helyezze
akkumulátortöltőbe.
• Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
az
2 Csatlakoztassa
akkumulátortöltőt a
konnektorhoz.
Az Egyesült Államokban és
Kanadában
Csatlakozó
• A CHARGE jelzőfény kialszik,
amikor a töltés kész.
• A teljesen lemerült akkumulátor
feltöltéséhez 25 °C-os
hőmérsékleten körülbelül 250 perc
szükséges.
CHARGE jelzőfény
Az Egyesült Államok és
Kanada területén kívüli
országok/térségek esetén
CHARGE
jelzőfény
Tápkábel
HU
14
Megjegyzések
• A töltési idő az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a töltési
körülményektől függően eltér.
• Az akkumulátor töltése 10 °C – 30 °C tartományba eső környezeti
hőmérséklet esetén javasolt. E hőmérséklettartományon kívül előfordulhat,
hogy nem lehet megfelelően feltölteni az akkumulátort.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi konnektorhoz.
• Ne kísérelje meg újra feltölteni az akkumulátort közvetlenül a töltés után,
vagy ha még nem használták a töltés óta. Ellenkező esetben csökken az
akkumulátor teljesítménye.
A fényképezőgép előkészítése
z A fényképezőgép használata külföldön – hálózati
feszültség
Bármely olyan országban vagy térségben használhatja a fényképezőgépet,
az akkumulátortöltőt és a (külön megvásárolható) AC-PW20 hálózati
adaptert, ahol a hálózati feszültség 100 V – 240 V, a frekvencia pedig
50 Hz/60 Hz.
Feszültségátalakító használata szükségtelen, ezenfelül hibás működést
idézhet elő.
x A feltöltött akkumulátor behelyezése
fedélnyitó kar
1 Acsúsztatásával
nyissa ki a
fedelet.
HU
15
teljesen
2 Határozottan,
helyezze be az akkumulátort,
NEX-5
miközben az akkumulátor
végével megnyomja a
rögzítőkart.
Rögzítőkar
NEX-3
Rögzítőkar
A fényképezőgép előkészítése
3 Zárja le a fedelet.
x Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Ellenőrizze a szintet az alábbi jelzések alapján és az LCD kijelzőn
megjelenő százalékos értékkel.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
Magas
HU
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Nem lehet
Alacsony több képet
készíteni.
Megjegyzés
16 • Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
z Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítiumionos akkumulátor, amely képes üzemi
adatainak továbbítására a fényképezőgépre. Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor használata közben a fényképezőgép kijelzi az akku hátralevő
üzemidő-százalékát, az adott üzemi feltételek mellett.
x Az akkumulátor eltávolítása
A fényképezőgép előkészítése
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
NEX-5
csúsztassa el a rögzítőkart a nyíl
irányába. Vigyázzon, nehogy leessen az
akkumulátor.
Rögzítőkar
NEX-3
Rögzítőkar
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása
A fényképezőgép csatlakoztatott objektívvel vásárolható meg (kivéve a
NEX-5H modellt).
Másfajta objektív csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.
HU
17
a vázsapka vagy a
1 Ha
védőkupak csatlakoztatva
van, távolítsa el a
fényképezőgépről vagy az
objektívről.
A fényképezőgép előkészítése
• Poros helyektől távol, gyorsan
végezze az objektívek cseréjét,
nehogy por vagy szennyeződés
kerüljön a fényképezőgép
belsejébe.
helyezze fel az objektívet,
2 Úgy
hogy az objektív és a
fényképezőgép fehér
illesztőjelei egy vonalba
essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, ezzel
megakadályozva, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
Fehér illesztőjelek
finoman a
3 Miközben
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg egy
kattanással a helyén nem
rögzül.
• Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
Megjegyzések
HU
18
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• A (külön megvásárolható) „A” típusú bajonettzáras objektív használatához
(külön megvásárolható) Objektívfoglalat-adapter szükséges. További
részleteket az Objektívfoglalat-adapterhoz mellékelt használati utasításban
talál.
x Az objektív eltávolítása
be teljesen az
1 Nyomja
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
A fényképezőgép előkészítése
Objektívkioldó gomb
Megjegyzések
• Ha az objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép
belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész)
felszínére tapad, akkor az a felvételi körülményektől függően megjelenhet a
képen. Kikapcsoláskor a fényképezőgép a porvédelmi funkciónak
köszönhetően enyhén rezeg, ezzel megelőzve, hogy port tapadjon a
képérzékelőre. Ennek ellenére gyorsan, és poros helyektől távol
csatlakoztassa vagy távolítsa el az objektívet.
• Ne tegye le a fényképezőgépet úgy, hogy nincs rajta az objektív.
• Ha vázsapkát vagy hátsó objektívsapkát szeretne használni, kérjük, szerezze
be a külön megvásárolható, ALC-B1EM (vázsapka) vagy ALC-R1EM
(hátsó objektívsapka) (külön megvásárolható).
A (külön megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
1 Nyissa ki a fedelet.
HU
19
be egy
2 Helyezzen
memóriakártyát.
NEX-5
• Az ábrán látható módon,
kattanásig illessze be a
memóriakártyát.
Ellenőrizze a levágott
sarok irányát.
NEX-3
A fényképezőgép előkészítése
Ellenőrizze a levágott
sarok irányát.
3 Zárja le a fedelet.
x A fényképezőgéppel használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel a következő típusú memóriakártyák használhatók:
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SDmemóriakártya, SDHC-memóriakártya és SDXC-memóriakártya.
MultiMediaCard típusú kártya nem használható.
Mozgóképek rögzítéséhez az alábbi memóriakártyák használata ajánlott.
Ebben a kézikönyvben a „Memory Stick PRO Duo” és a „Memory Stick
PRO-HG Duo” memóriakártyát is „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyának hívják, és az SD- memóriakártyát, az SDHCmemóriakártyát és az SDXC-memóriakártyát is SD-kártyának hívják.
•
(Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
•
(„Memory Stick PRO-HG Duo”)
• SD-memóriakártya, SDHC-memóriakártya, SDXC-memóriakártya
(Class 4 vagy magasabb sebességosztály)
HU
20
Megjegyzés
• SDXC-memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le az exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és
AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt,
ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat,
hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát. Soha ne formázza a kártyát, amikor
megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden adatot törölne a kártyáról. (Az
exFAT az SDXC-memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
A fényképezőgép előkészítése
x A memóriakártya eltávolítása
Nyissa ki a fedelet, ellenőrizze, hogy
nem világít-e a memóriaműködésjelző, majd nyomja meg egyszer a
memóriakártyát.
NEX-5
Memóriaműködés-jelző
NEX-3
Memóriaműködés-jelző
Megjegyzés
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne vegye ki a memóriakártyát, ne
távolítsa el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
HU
21
A vaku csatlakoztatása
Ha felvétel közben használni szeretné a vakut, csatlakoztassa a
(mellékelt) vakut.
A vaku használatához húzza fel, letiltásához pedig tolja vissza a vakut.
a vakut a
1 Csatlakoztassa
fényképezőgép intelligens
kiegészítőaljzatához.
A fényképezőgép előkészítése
• Az E18–200 mm objektív
használata esetén csatlakoztatni
kell a toldatot (23. oldal).
vaku biztonságos rögzítéséhez szorítsa meg a
2 Arögzítőcsavart.
vaku villantásához először
3 Ahúzza
fel a vakut.
• Tolja vissza a vakut, ha nem
kívánja használni.
Megjegyzések
• A vaku a fényképezőgéptől kap áramot. Amikor a fényképezőgép tölti a
vakut, az LCD kijelzőn villog a
jelzés. Az ikon villogása közben nem
nyomható le az exponálógomb.
• Dugja be teljesen a vakut a fényképezőgép kiegészítőaljzatába, és szorítsa
meg erősen a csavart. Ellenőrizze, hogy a vaku biztonságosan csatlakozik a
fényképezőgéphez.
• A vaku csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba.
HU
22
z A vaku szállítása
A vakutok kényelmesen csatlakoztatható a
vállszíjra.
Amikor nem használja a vakut, tegye a
vakutokba, hogy megóvja a sérülésektől.
A fényképezőgép előkészítése
x A toldat csatlakoztatása (az E18–200 mm objektív
használata esetén)
Ha közvetlenül a fényképezőgéphez
csatlakoztatja a vakut, a képeken
részben megjelenik az objektív árnyéka.
Ezt elkerülendő csatlakoztassa a
toldatot.
1 Csatlakoztassa a toldatot
biztonságosan a fényképezőgéphez.
2 Csatlakoztassa a vakut a toldathoz, és
szorítsa meg a csavart.
Megjegyzés
• Csak a mellékelt vakut csatlakoztassa a toldathoz.
HU
23
A fényképezőgép bekapcsolása és a dátum
beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a dátum és
az idő beállítására szolgáló képernyő.
főkapcsoló ON állásba
1 Afordításával
kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A fényképezőgép előkészítése
Megjelenik a dátum és az idő
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép
kikapcsolásához fordítsa a
főkapcsolót az OFF állásba.
vezérlőtárcsa közepének
2 Amegnyomásával
erősítheti
meg az [OK] kiválasztását.
vezérlőtárcsa jobb vagy bal
3 Aszélének
megnyomásával
válassza ki az időzónát, és
nyomja meg a tárcsa közepét.
HU
24
vezérlőtárcsa bal vagy jobb
4 Aszélének
megnyomásával
válassza ki az egyes
elemeket, és a megfelelő
számérték kiválasztásához
nyomja meg a tárcsa felső
vagy alsó szélét vagy
forgassa el a tárcsát.
A fényképezőgép előkészítése
Téli-nyári idősz.: A téli-nyári
időszámítás bekapcsolása vagy
kikapcsolása.
Dátumform.: A dátum
megjelenítési formátumának
kiválasztása.
• A 12:00 AM jelentése éjfél, a
12:00 PM jelentése pedig dél.
meg a 4. lépést a többi elem beállításához, majd
5 Ismételje
nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét.
Megjegyzés
• Ezzel a fényképezőgéppel nem rögzíthető a dátum a képekre. A (mellékelt)
CD-ROM-lemezen található „PMB” szoftverrel a dátummal együtt
mentheti és nyomtathatja a képeket. További részletek a „PMB Help”
súgóban olvashatók (61. oldal).
x A dátum és idő visszaállítása / Az aktuális órabeállítás
ellenőrzése
Nyomja meg a [Menü] gombot, majd válassza a [Beállítások] t [Dát./
Idő beáll.] menüpontot (31., 55. oldal).
x A dátum és idő beállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától és az akkumulátor
behelyezésétől függetlenül gondoskodik a dátum, az idő és más
beállítások megőrzéséről. További részletek: 76. oldal.
HU
25
Az alapvetõ mûveletek elsajátítása
Állóképek készítése
Az
(Intelligens autom.) üzemmódban a fényképezőgép elemzi a
témát, így a felhasználó a megfelelő beállításokkal fényképezhet.
főkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
1 Afényképezőgépet.
a fényképezőgépet a
2 Irányítsa
témára.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Amikor a fényképezőgép felismeri
a jelenetet, az LCD kijelzőn
megjelenik a felismert jelenet
ikonja és a jelenetnév: (Éjszakai
látkép), (ÉjszakaiLátk-állvány),
(Éjszakai portré),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré),
(Portré),
(Tájkép)
vagy (Makró).
A felismert jelenet ikonja és a
jelenetnév
zoomobjektívet használ,
3 Ha
fordítsa el a zoomgyűrűt,
majd ezután fényképezzen.
Zoomgyűrű
HU
26
félig nyomja le
4 Fókuszáláshoz
az exponálógombot.
Amikor a fókuszálás sikeres,
csipogó hang hallható, és a z
fókuszjelzés világítani kezd.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Fókuszjelzés
5 Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponálógombot.
Mozgóképek rögzítése
főkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
1 Afényképezőgépet.
2 Irányítsa a fényképezőgépet a témára.
felvétel indításához nyomja
3 Ameg
a MOVIE gombot.
A fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt és a fényerőt.
Amennyiben a felvétel ideje alatt
félig lenyomva tartja az
exponálógombot, gyorsabban tud
fókuszálni.
MOVIE gomb
4 A rögzítés leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.
HU
27
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép saját és az objektív működési hangjait
is rögzíti mozgókép-felvétel közben. A [Menü] t [Beállítások] t [Audio
felvétel - mozi] t [Ki] beállítás választásával letiltható a hangok rögzítése
(31., 54. oldal).
• A mozgóképeknél használt látószög kisebb az állóképeknél használtnál. A
MOVIE gomb megnyomása után a fényképezőgép egy üres keret
megjelenítésével jelzi a ténylegesen rögzítésre kerülő tartományt.
Képek megtekintése
Az alapvető műveletek elsajátítása
meg a
1 Nyomja
gombot.
(lejátszás)
Az utoljára rögzített kép jelenik
meg az LCD kijelzőn.
Alapértelmezésben egy állókép
jelenik meg.
(lejátszás) gomb
x Kép kiválasztása
Forgassa el a vezérlőtárcsát.
x Mozgóképek lejátszása
módban nyomja
1 Lejátszás
meg a vezérlőtárcsa
(Kép
index) jelhez eső szélét.
Megjelenik hat kép.
HU
28
(mozgókép)
2 Akiválasztásához
nyomja meg
többször a vezérlőtárcsa bal
szélét, és nyomja meg a
tárcsa közepét.
Az állóképek lejátszásához az
(állókép) lehetőség választásával
térhet vissza (48. oldal).
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
3 Amozgóképet,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
Vezérlőtárcsával végzett művelet
Megállítás/folytatás
Nyomja meg a közepét.
Gyors előretekerés
Nyomja meg a jobb szélét, vagy forgassa
jobbra.
Gyors visszatekerés
Nyomja meg a bal szélét, vagy forgassa balra.
Lassú előretekerés (Csak a
NEX-5 modellek esetén)
A megállítás után forgassa jobbra.
Lassú visszatekerés (Csak a
NEX-5 modellek esetén)
A megállítás után forgassa balra.
Hangerő beállítása
Nyomja meg az alsó részét t felső/alsó
részét.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Mozgókép lejátszása közben
Képek törlése
Lehetőség van az aktuálisan megjelenített kép törlésére.
meg a kívánt képet,
1 Jelenítse
és nyomja meg a [Törlés]
gombot.
[Törlés]
HU
29
vezérlőtárcsa közepének
2 Amegnyomásával
erősítheti
meg az [OK] kiválasztását.
A kilépéshez nyomja meg a
[Visszavonás] gombot.
[Visszavonás]
[OK]
Az alapvető műveletek elsajátítása
z Több kép törlése
A [Menü] t [Lejátszás] t [Törlés] menüponttal több képet is kijelölhet
és törölhet egyszerre.
HU
30
A vezérlőtárcsa és a képernyőparancsválasztó gombok használata
A vezérlőtárcsa és a képernyőparancs-választó gombok segítségével a
fényképezőgép számos funkciója elérhető.
x Vezérlőtárcsa
Az alapvető műveletek elsajátítása
Felvételkészítéskor a fényképezőgép a DISP (Tartalom megjelenít.),
(Vaku üzemmód),
(Expoz.kompoz.) és
(Képtovább.mód)
funkciót rendeli a vezérlőtárcsához. Lejátszáskor a fényképezőgép a
DISP (Tartalom megjelenít.) és
(Kép index) funkciót rendeli a
vezérlőtárcsához.
Ha a kijelzőn láthatók szerint elforgatja a vezérlőtárcsát, vagy
megnyomja a vezérlőtárcsa jobb/bal/felső/alsó részét, kiválaszthatja a
kívánt beállítást. A kiválasztás a vezérlőtárcsa közepén lévő gomb
megnyomásával véglegesíthető.
A nyíl azt jelenti, hogy a
vezérlőtárcsa elforgatható.
Amikor a kijelzőn menüpontok
láthatók, a vezérlőtárcsa
forgatásával vagy a felső/alsó/bal/
jobb oldalának megnyomásával
tallózhat közöttük. A
kiválasztáshoz nyomja meg a
tárcsa közepét.
HU
31
x Képernyőparancs-választó gombok
A képernyőparancs-választó gombok a környezettől függően eltérő
funkciót tölthetnek be.
Az egyes képernyőparancs-választó gombokhoz rendelt szerep (funkció)
a kijelzőn látható.
A kijelző jobb felső sarkában látható funkció használatához nyomja meg
az A képernyőparancs-választó gombot. A kijelző jobb alsó sarkában
látható funkció használatához nyomja meg a B képernyőparancsválasztó gombot. A középen látható funkció használatához nyomja meg
a vezérlőtárcsa közepét (C képernyőparancs-választó gomb).
Jelen kézikönyvben a képernyőparancs-választó gombokat ikonnal vagy
a kijelzőn látható funkcióval jelöljük.
Az alapvető műveletek elsajátítása
A
C
B
HU
32
Ebben a példában az A
képernyőparancs-választó
gomb [Menü] gombként, a
B képernyőparancsválasztó gomb pedig [Felv.
tippek] gombként
funkcionál. A C
képernyőparancs-választó
gomb [Felvételi mód]
gombként használható.
A fényképezőgép súgó funkciójának
használata
A fényképezőgép számos, a fényképezőgép funkcióit magyarázó „Súgó”
képernyőt és a jobb felvételek eléréséhez tippeket adó „Felvételi
tippek” képernyőt kínál. Ezen súgók segítségével jobban kihasználhatja
a fényképezőgépet.
x Súgók
Az alapvető műveletek elsajátítása
Beállítás módosításakor stb. a fényképezőgép megjeleníti a Súgót a
kiválasztott funkció magyarázatával.
A [Menü] t [Beállítások] t [Súgó megjelenítése] t [Ki] beállítás
választásával elrejthető a Súgó.
x Felvételi tippek
A fényképezőgép megjeleníti a kiválasztott felvételi üzemmódnak
megfelelő felvételi tippeket.
1 Ha a kijelző jobb alsó sarkában látható a [Felv. tippek] felirat,
nyomja meg a jobb alsó gombot (32. oldal).
Automatikusan megjelenik az aktuális témának megfelelő felvételi
tipp.
[Felv. tippek]
2 A vezérlőtárcsa bal vagy jobb szélének megnyomásával keresse meg
a kívánt felvételi tippet.
• A vezérlőtárcsa forgatásával görgetheti a szöveget felfelé és lefelé.
z Az összes felvételi tipp elérése
A menüből lehetőség nyílik az összes felvételi tipp közötti keresésre.
1[Menü] t [Fényképezőg.] t [Felvételi tippek listája].
2Keresse meg a kívánt felvételi tippeket.
HU
33
A felvételi funkciók használata
A háttér egyszerű életlenre állítása
(Homályos háttér)
[Intelligens autom.] üzemmódban egyszerűen életlenre állíthatja a
hátteret, és kiemelheti a témát.
meg a [Menü]
1 Nyomja
gombot, majd válassza a
[Felvételi mód] t
(Intelligens autom.)
menüpontot.
[Menü]
meg a vezérlőtárcsa
2 Nyomja
közepét.
Megjelenik a Háttér defókuszálása
képernyő.
Vezérlőtárcsa
vezérlőtárcsa forgatásával
3 Adefókuszálhatja
a hátteret.
: A fókuszáláshoz tekerje fel
: Az életlenre állításhoz tekerje
le
A [Vissza] gomb megnyomásával
visszaállíthatja az eredeti
állapotot.
Megjegyzés
• A téma távolságától vagy a használt objektívtől függően előfordulhat, hogy
a defókuszálás hatása nem érzékelhető.
z A Háttér defókuszálása funkcióval elérhető jobb
eredményekért
• Lépjen közelebb a témához.
• Növelje a téma és a háttér közötti távolságot.
HU
34
A vaku üzemmód kiválasztása
1 Csatlakoztassa a vakut (22. oldal).
meg a vezérlőtárcsa
2 Nyomja
(Vaku üzemmód) jelhez eső
szélét.
A felvételi funkciók használata
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
3 Aüzemmódot,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
(Vaku ki): A vaku nem villan, még ha ki is van húzva.
(Autom. Vaku): Sötétben vagy fénnyel szemben készített
fénykép esetén villan a vaku.
(Derítő vaku): Minden zárkioldáskor villan.
(Lassú szinkron): Minden zárkioldáskor villan. A lassú
szinkronizálás felvételi móddal elérhető, hogy mind a téma, mind a
háttér éles legyen a képen.
(Hátsó szinkron): A zár minden kioldásakor, közvetlenül az
exponálás előtt villan a vaku. A téma mozgását elmosódott kép
rögzíti, ezáltal természetesebb az eredmény.
A vaku hatótávolsága
A mellékelt vaku hatótávolsága függ az ISO érzékenységtől és a
rekesznyílás értékétől.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO 200
1–3,5 m
1–2,8 m
1–1,8 m
ISO 1600
2,8–10 m
2,3–8 m
1,4–5 m
HU
35
Az állóképek fényerejének beállítása
(Expozíciókorrekció)
Az expozíció 1/3 EV-s lépésekben állítható a -2,0 EV – +2,0 EV
tartományban.
meg a vezérlőtárcsa
1 Nyomja
(Expoz.kompoz.) jelhez
eső szélét.
forgatásával válassza ki a kívánt értéket,
2 Aésvezérlőtárcsa
nyomja meg a tárcsa közepét.
Ha a kép túl világos, az [Expoz.kompoz.] értékét állítsa a – irányba.
Ha a kép túl sötét, az [Expoz.kompoz.] értékét állítsa a + irányba.
Az önkioldó használata
meg a vezérlőtárcsa
1 Nyomja(Képtovább.mód)
jelhez eső szélét.
(Önkioldó) beállításának kiválasztásához forgassa el
2 Az
a vezérlőtárcsát.
HU
36
meg az [Opció] gombot, majd a vezérlőtárcsa
3 Nyomja
forgatásával válassza ki a kívánt üzemmódot, és nyomja
meg a tárcsa közepét.
(Önkioldó: 10 mp): Tíz másodperces késleltetésre állítja az
önkioldót. Ezt a beállítást akkor használja, ha rajta szeretne lenni a
képen.
Az önkioldó kikapcsolásához nyomja meg újra a vezérlőtárcsa
részét.
Az exponálógomb lenyomása után a zár kioldásáig villog az
önkioldó jelzőfénye, és csipogó hangjelzés hallható.
(Önkioldó: 2 mp): Két másodperces késleltetésre állítja az
önkioldót. Ezzel megelőzhető az exponálógomb lenyomásakor
bekövetkező fényképezőgép-bemozdulás okozta homályosság.
A felvételi funkciók használata
Állóképek készítése folyamatosan
Az exponálógomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép
folyamatosan készít képeket.
meg a vezérlőtárcsa
1 Nyomja(Képtovább.mód)
jelhez eső szélét.
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a
(Folyamatos
2 Atovább.)
módot, és nyomja meg a tárcsa közepét.
z Folyamatos fényképezés nagyobb sebességgel
Több kép folyamatos készítéséhez válassza a
(Képtovább.mód)
(Foly.tov.zárs.előv.) beállítását (másodpercenként legfeljebb 7 kép).
A fényképezőgép az első felvétel fókusz- és expozícióbeállításait használja
a további felvételeknél.
HU
37
A képernyőtartalom módosítása (DISP)
meg a vezérlőtárcsa
1 Nyomja
DISP (Tartalom
megjelenítése) jelhez eső
szélét.
vezérlőtárcsa DISP szélének többszöri megnyomásával
2 Aválassza
ki a kívánt módot.
Felvételkészítés közben
Alapinf. megjel.: Az alapvető felvételi információkat jeleníti meg.
Grafikusan szemlélteti a zársebességet és a rekesznyílás értékét,
kivéve ha a [Felvételi mód] beállítása [Intelligens autom.] vagy
[Panorámapásztázás].
Inf. megjelen.: Megjeleníti a felvételi információkat.
Nincs inform.: Nem jeleníti meg a felvételi információkat.
Lejátszás közben
Inf. megjelen.: Megjeleníti a felvételi információkat.
Hisztogram: A felvételi információk mellett grafikusan megjeleníti a
fényerősség eloszlását is.
Nincs inform.: Nem jeleníti meg a felvételi információkat.
Felvételkészítés különböző képtovábbítási
módokkal
meg a [Menü]
1 Nyomja
gombot.
[Menü]
HU
38
vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a kívánt
2 Aüzemmódot
a [Felvételi mód] menüben, és nyomja meg a
tárcsa közepét.
A felvételi funkciók használata
(Intelligens autom.): A fényképezőgép kiértékeli a témát, és
elvégzi a megfelelő beállításokat.
SCN (Jelenet): Felvételek készítése a témának vagy a felvételi
körülményeknek megfelelő előbeállításokkal.
(Elmosódás csökkent.): A fényképezőgép bemozdulásának
csökkentése enyhén sötét beltéri jelenet fényképezésekor vagy
telefotó készítésekor.
(Panorámapásztázás): Panorámakép készítése.
M (Kézi expozíció): A rekesznyílás-érték és a zársebesség beállítása.
S (Zárseb elsőbbség): A zársebesség beállítása a téma mozgását jól
kifejező értékre.
A (Rekesz elsőbbség): A fókusztartomány módosítása, vagy a háttér
életlenre állítása.
P (Autom. Program): Automatikus felvételkészítés az expozíció
(rekesznyílás és zársebesség) kivételével az összes beállítás
testreszabásával.
HU
39
x Jelenet
1 Válassza az SCN (Jelenet) beállítást (38. oldal).
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
2 Aüzemmódot,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
(Portré): Homályossá teszi a hátteret, és élesre állítja a témát.
Lágyan adja vissza a bőrtónusokat.
(Tájkép): A fényképen a táj minden részlete éles és élénk színű.
(Makró): Közeli témák, például virágok, rovarok, ételek vagy
kisméretű tárgyak fényképezésére szolgál.
(Sportesemény): Nagy zársebességgel készít képet a mozgó
témáról, így olyan, mintha a téma egy helyben állna. A
fényképezőgép mindaddig folyamatosan fényképez, amíg lenyomva
tartja az exponálógombot.
(Naplemente): A naplemente vörös fényének csodálatos
megörökítése.
(Éjszakai portré): Portrék éjszakai környezetben való készítése.
Csatlakoztassa és használja a vakut.
(Éjszakai látkép): Éjszakai jelenetek fényképezése a sötétség
érzetének elvesztése nélkül.
(Kézben tartott Esti): Éjszakai jelenetek állványhasználat
nélküli megörökítése kevesebb zajjal és elmosódással. A
fényképezőgép képek sorozatát rögzíti, majd a képfeldolgozás során
csökkenti a téma elmosódottságát, a fényképezőgép
bemozdulásának hatását és a zajt.
x Elmosódás csökkent.
Beltéren, vaku nélkül készített felvételeknél alkalmazható funkció,
amely csökkenti a téma elmosódottságát.
az
1 Válassza
(38. oldal).
(Elmosódás csökkent.) beállítást
el a felvételt az exponálógombbal.
2 Készítse
A fényképezőgép hat magas érzékenységű képet egyesít egyetlen
állóképben, így csökken a fényképezőgép bemozdulása okozta
elmosódás veszélye, amivel megelőzhető a képzaj.
HU
40
x Panorámapásztázás
Miközben pásztáz a fényképezőgéppel, a fényképezőgép több képet
készít, és egyetlen panorámaképpé illeszti őket össze.
1 Válassza az
(Panorámapásztázás) beállítást (38. oldal).
a fényképezőgépet a
2 Irányítsa
téma egyik széle felé, majd
nyomja le teljesen az
exponálógombot.
Ez a rész nem lesz rajta a képen.
A felvételi funkciók használata
LCD kijelzőn látható
3 Az
vezetősávot követve
pásztázzon a
fényképezőgéppel a téma
másik széléig.
Vezetősáv
Megjegyzés
• A fényképezőgép a [Panorámapásztázás] funkcióval készített felvétel
közben folyamatosan exponál, és a zár a felvétel végéig rendszeresen kiold.
HU
41
z Görgethető panorámaképek megtekintése
Végiggörgetheti a panorámaképet az elejétől a végéig, ha a panorámakép
lejátszása közben megnyomja a vezérlőtárcsa közepét. A görgetés
megállításához nyomja meg újra a gombot.
A teljes panorámakép
éppen megjelenített
területét mutatja.
• A panorámaképek a mellékelt „PMB”
szoftverrel játszhatók le (61. oldal).
• Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgépekkel készített
panorámaképek nem jeleníthetők meg vagy
görgethetők végig helyesen.
x Zárseb elsőbbség
A zársebesség módosításával több különböző módon is kifejezheti egy
mozgó téma mozgását, például nagy zársebességgel a mozgás pillanatát,
vagy kis zársebességgel elmosódó képként jelenítheti meg.
1 Válassza az S (Zárseb elsőbbség) beállítást (38. oldal).
forgatásával válassza ki a kívánt értéket,
2 Aésvezérlőtárcsa
nyomja meg a tárcsa közepét.
HU
42
z Zársebesség
Nagyobb zársebesség használata esetén a
mozgó téma, például egy futó, egy autó vagy a
tengervíz úgy jelenik meg, mintha
mozdulatlan lenne.
Kisebb zársebesség használata esetén a téma
mozgását elmosódott kép rögzíti, ezáltal az
eredmény természetesebb és dinamikusabb.
A felvételi funkciók használata
x Rekesz elsőbbség
A fókusztartomány módosítására és a háttér életlenre állítására szolgál.
1 Válassza az A (Rekesz elsőbbség) beállítást (38. oldal).
forgatásával válassza ki a kívánt értéket,
2 Aésvezérlőtárcsa
nyomja meg a tárcsa közepét.
HU
43
A képméret kiválasztása
A képméret a kép elkészítésekor rögzített képfájl méretét határozza
meg.
Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú
papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép
rögzíthető.
Mozgóképek esetén minél nagyobb a képméret, annál jobb a
képminőség.
meg a [Menü]
1 Nyomja
gombot.
[Menü]
vezérlőtárcsa segítségével válassza a [Képméret] t
2 A[Képméret]
menüpontot, és nyomja meg a tárcsa közepét.
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
3 Aüzemmódot,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
Állókép
3:2-es [Méretarány] beállítás mellett
(L: 14M)
4592 × 3056 pixel
(M: 7,4M) 3344 × 2224 pixel
(S: 3,5M)
2288 × 1520 pixel
16:9-es [Méretarány] beállítás mellett
(L: 12M)
4592 × 2576 pixel
(M: 6,3M) 3344 × 1872 pixel
(S: 2,9M)
HU
44
2288 × 1280 pixel
Alkalmazási javaslatok
A3-as és nagyobb mérethez
A4-es méretig
L-/2L-es mérethez
Alkalmazási javaslatok
Nagyfelbontású televízión történő
megjelenítéshez
Panoráma
A képméret a felvétel irányától függően eltérhet (51. oldal).
(Normál)
Normál méretű fényképek készítése.
Függőlegesen: 2160 × 3872
Vízszintesen: 8192 × 1856
(Széles)
Széles fényképek készítése.
Függőlegesen: 2160 × 5536
Vízszintesen: 12416 × 1856
Mozgókép
NEX-5
[AVCHD] üzemmód
Alkalmazási javaslatok
1920 × 1080
17 Mbps
A legjobb képminőségben rögzít a
nagyfelbontású televíziókészülékeken
történő megjelenítéshez.
[MP4] üzemmód
Átlagos
átviteli
sebesség
Alkalmazási javaslatok
12 Mbps
Jó képminőségben rögzít a
nagyfelbontású televíziókészülékeken
történő megjelenítéshez.
1440 × 1080
VGA (640 × 480) 3 Mbps
NEX-3
Képméret
Internetes feltöltésekhez alkalmas
méretben rögzít.
Átlagos
átviteli
sebesség
Alkalmazási javaslatok
1280 × 720
(Finom)
9 Mbps
1280 × 720
(Normál)
6 Mbps
Jó képminőségben rögzít a
nagyfelbontású televíziókészülékeken
történő megjelenítéshez.
VGA (640 × 480) 3 Mbps
A felvételi funkciók használata
Átlagos
átviteli
sebesség
Internetes feltöltésekhez alkalmas
méretben rögzít.
Megjegyzés
• Panorámaképek és 16:9-es képaránnyal rögzített állóképek nyomtatásakor
előfordulhat, hogy a képek mindkét széle le lesz vágva.
HU
45
Fókuszálás az arcra (Arcfelismerés)
A fényképezőgép érzékeli az arcokat, és az arcokhoz igazítja a fókuszt.
A felhasználó kiválaszthatja, hogy a fényképezőgép melyik arcra
fókuszáljon elsődlegesen.
meg a [Menü]
1 Nyomja
gombot.
[Menü]
A vezérlőtárcsa segítségével válassza a [Fényképezőg.] t
2 [Arcfelismerés]
menüpontot, és nyomja meg a tárcsa
közepét.
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
3 Aüzemmódot,
és nyomja meg a tárcsa közepét.
(Ki): Nem használja az Arcfelismerés funkciót.
(Automatikus): Kiválasztja az arcot, amelyre a fényképezőgép
automatikusan fókuszál.
(Gyerek elsőbbs): Elsősorban gyermekek arcát észleli és
rögzíti.
(Felnőtt elsőbbs.): Elsősorban felnőttek arcát észleli és rögzíti.
z Mosolygó arc megörökítése (Mosoly exponálás)
A Mosoly exponálás funkció használata
esetén a fényképezőgép érzékeli a mosolyt, és
automatikusan kioldja a zárat.
Válassza a [Menü] t [Fényképezőg.] t
[Mosoly exponálás] t [Be] beállítást, majd
irányítsa a fényképezőgépet a témára, és
várjon, amíg a személy elmosolyodik.
Az exponálógomb megnyomásával saját
maga is elkészítheti a képet.
HU
46
A lejátszási funkciók használata
A lejátszott kép nagyítása (Kinagyít)
módba lépéshez
1 Lejátszás
nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
(Lejátszás) gomb
meg a nagyítani
2 Jelenítse
kívánt képet, majd nyomja
meg a [Kinagyít] gombot (a
vezérlőtárcsa közepét).
Vezérlőtárcsa
A lejátszási funkciók használata
3 A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be az arányt.
vezérlőtárcsa felső/alsó/jobb/bal szélének
4 Amegnyomásával
válassza ki a kinagyítani kívánt részletet.
• A művelet visszavonásához nyomja meg a [Kilépés] gombot.
HU
47
A képlista megjelenítése
módba lépéshez
1 Lejátszás
nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
(Lejátszás) gomb
meg a vezérlőtárcsa
2 Nyomja
(Kép index) jelhez eső
szélét.
Hat kép jelenik meg egyszerre.
elforgatásával válasszon ki egy képet.
3 A• Azvezérlőtárcsa
egyképes képernyőhöz való visszatéréshez válassza ki a kívánt
képet, és nyomja meg a tárcsa közepét.
z Váltás állókép és mozgókép között
Az indexképen egyszerűen válthat
képtípust.
A vezérlőtárcsa bal szélének többszöri
megnyomásával válassza ki az
(állókép) vagy a
(mozgókép)
lehetőséget, és nyomja meg a tárcsa
közepét.
Állókép és mozgókép nem jeleníthető
meg egyazon indexképernyőn.
HU
48
Képek megtekintése televízión
A fényképezőgéppel rögzített képek televíziókészüléken történő
megtekintéséhez (külön megvásárolható) HDMI-kábelre és olyan HD
televíziókészülékre van szükség, amely rendelkezik HDMIcsatlakozóval.
a
1 Csatlakoztassa
fényképezőgépet a
televízióhoz a (külön
megvásárolható) HDMIkábellel.
A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-kábel
A HDMIaljzathoz
A lejátszási funkciók használata
Megjegyzés
• Olyan kábelt használjon, amelynek egyik végén (a fényképezőgéphez való)
mini HDMI-csatlakozó, a másik végén pedig a televíziónak megfelelő
csatlakozó van.
z A fényképezőgép használata külföldön
NEX-5: A fényképezőgéppel készített mozgóképek televízión történő
megtekintéséhez a fényképezőgép és a televízió által használt televíziós
színrendszernek azonosnak kell lennie.
NEX-3: A fényképezőgép automatikusan észleli a csatlakoztatott televízió
színrendszerét, és alkalmazkodik hozzá.
HU
49
Az elérhetõ funkciók ellenõrzése
Menülista
A [Menü] gomb megnyomásakor hat menüpont jelenik meg a kijelzőn:
[Felvételi mód], [Fényképezőg.], [Képméret], [Fényerő/Szín], [Lejátszás]
és [Beállítások].
Minden egyes menüpontban számos különböző funkció állítható be.
Azok a menüpontok, amelyek az adott körülmények között nem
állíthatók be, szürkén jelennek meg.
x Felvételi mód
A felvételi üzemmód, például expozíciós üzemmód, panoráma, Jelenet
kiválasztására szolgál.
HU
50
Intelligens autom.
A fényképezőgép kiértékeli a témát, és elvégzi a
megfelelő beállításokat.
Jelenet
Felvételek készítése a témának vagy a felvételi
körülményeknek megfelelő előbeállításokkal.
(Portré/Tájkép/Makró/Sportesemény/
Naplemente/Éjszakai portré/Éjszakai látkép/
Kézben tartott Esti)
Elmosódás csökkent.
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
enyhén sötét beltéri jelenet fényképezésekor vagy
telefotó készítésekor.
Panorámapásztázás
Panorámakép készítése.
Kézi expozíció
A rekesznyílás-érték és a zársebesség beállítása.
Zárseb elsőbbség
A zársebesség beállítása a téma mozgását jól
kifejező értékre.
Rekesz elsőbbség
A fókusztartomány módosítása, vagy a háttér
életlenre állítása.
Autom. Program
Automatikus felvételkészítés az expozíció
(zársebesség és rekesznyílás) kivételével az összes
beállítás testreszabásával.
x Fényképezőg.
A felvételi funkció, például folyamatos felvétel, önkioldó vagy vaku
beállítására szolgál.
A képtovábbítási mód, például folyamatos
felvétel, önkioldó vagy rekeszelés kiválasztása.
(Egyképes tovább./Folyamatos tovább./
Foly.tov.zárs.előv./Önkioldó/Önkioldó (folyt.)/
Belövés: Folyam./Távvezérlő*)
Vaku üzemmód
A vakuhasználati módszer kiválasztása.
(Vaku ki/Autom. Vaku/Derítő vaku/Lassú
szinkron/Hátsó szinkron)
AF/MF kiválasztása
Az automatikus vagy a kézi fókuszálás
kiválasztására szolgál.
(Autofókusz/Közvetl.kézifók./Kézi fókusz)
Autofókusz terület
A fókuszálandó terület kiválasztása.
(Több/Közép/Rugalm. pontsz)
Autofókusz mód
Az automatikus fókuszálás módjának
kiválasztása.
(Egyszeri AF/Folyamatos AF)
Precíziós dig. zoom
A digitális zoom beállítása fix fókusztávolságú
objektív használata esetén.
Arcfelismerés
Személyek arcának automatikus észlelése,
valamint az arcokhoz illeszkedő fókusz és az
expozíció beállítása.
(Ki/Automatikus/Gyerek elsőbbs/Felnőtt
elsőbbs.)
Mosoly exponálás
Minden alkalommal, amikor a fényképezőgép
mosolyt észlel, automatikusan exponál.
(Be/Ki)
Mosolyérzékelés
A Mosoly exponálás funkció mosolyészlelési
érzékenységének beállítására szolgál.
(Széles mosoly/Normál mosoly/Félmosoly)
Panoráma iránybeáll.
A fényképezőgép pásztázási irányának
kiválasztása panorámaképek készítéséhez.
(Jobbra/Balra/Fel/Le)
Felvételi tippek listája
Hozzáférés az összes fényképezési tipphez.
Tartalom megjelenít.
A felvétel-készítési képernyőn megjelenítendő
információ váltása.
(Alapinf. megjel./Inf. megjelen./Nincs inform.)
* Csak a NEX-5 modellek esetén
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Képtovább.mód
HU
51
x Képméret
A képméret és a képarány stb. beállítására szolgál.
Állókép
Képméret
A képméret kiválasztása.
(3:2: L: 14M/ M: 7,4M/ S: 3,5M
16:9: L: 12M/ M: 6,3M/ S: 2,9M)
Méretarány
A képarány kiválasztása.
(3:2/16:9)
Minőség
A tömörítési formátum kiválasztása.
(RAW/RAW & JPEG/Finom/Normál)
Panoráma
Képméret
A képméret kiválasztása.
(Normál/Széles)
Mozgókép
Fájlformátum*
A mozgókép rögzítési formátumának
kiválasztására szolgál.
(AVCHD/MP4)
Képméret
A képméret kiválasztása.
* Csak a NEX-5 modellek esetén
x Fényerő/Szín
A fényerő – például a fénymérési mód – és a színek – például a
fehéregyensúly – beállítására szolgál.
HU
52
Expoz.kompoz.
A teljes kép fényerejének kompenzálása.
(–2,0 EV – +2,0 EV)
ISO
Az ISO érzékenység beállítása.
(ISO AUTO/200 - 12800)
Fehéregyensúly
A megvilágítás feltételeihez igazított színtónusok
beállítására szolgál.
(Automatikus FE/Nappali fény/Árnyék/Felhős/
Izzólámpa/Fénycső/Vaku/Színhő./-szűrő/Egyéni/
Egyéni beállítás)
Fénymérési mód
A fényerőmérési módszer kiválasztása.
(Több/Közép/Pontszerű)
Vaku kompenz.
A vaku fényerejének beállítása.
(–2,0 EV – +2,0 EV)
DRO/Auto. HDR
A fényerő vagy a kontraszt automatikus
korrekciója.
(Ki/D-tart. optim./Automati. HDR)
Saját beállít.
A képfeldolgozási módszer kiválasztása.
(Normál/Élénk/Portré/Tájkép/Naplemente/
Fekete-fehér)
x Lejátszás
A lejátszási funkciók beállítására szolgál.
Képek törlése.
(Többsz. képek/Össz.e mappáb/Össz.kép dát.)
Diabemutató
Képek automatikus lejátszására szolgál.
(Állókép üzemmód: Ismétlés/Időköz)
(Mozgókép üzemmód: Ismétlés/Mozi típus)
Állókép/mozi kivál.
A lejátszani kívánt állókép vagy mozgókép
kiválasztása.
(Állókép/Mozgókép)
Kép index
Az indexképernyőn megjelenítendő képek
számának kiválasztása.
(6 kép/12 kép)
Mappa kiválaszt.
Lejátszani kívánt állóképek mappájának
kiválasztása.
Dátum kiválasztása
Lejátszani kívánt mozgóképek rögzítési
dátumának kiválasztása.
Forgatás
Képek forgatása.
Védelem
Képek védelme, vagy a védelem visszavonása.
(Többsz. képek/Áképek visszav./Mképek visszav.)
Kinagyít
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Törlés
Nagyítja a képet.
Hangerő beállítások
Mozgóképek hangerejének beállítása.
Nyomt. Megadása
Nyomtatni kívánt képek kiválasztása, vagy
nyomtatási beállítások.
(DPOF beállítás/Dátum ráírás)
Tartalom megjelenít.
A lejátszási képernyőn megjelenítendő
információ váltása.
(Inf. megjelen./Hisztogram/Nincs inform.)
HU
53
x Beállítások
Részletesebb fényképezési beállítások elvégzésére vagy a
fényképezőgép beállításainak módosítására szolgál.
Fényképezés beáll.
HU
54
AF segédfény
Az AF segédfény beállítása az automatikus fókusz
támogatására gyenge fényviszonyok közötti
felvételkészítéskor.
(Automatikus/Ki)
Vörösszem cs.
Elővillanás a felvétel készítésekor vakuhasználat
esetén; ezzel megelőzhető, hogy a szemek pirosan
jelenjenek meg a képen.
(Be/Ki)
Auto visszanéz.
A kép felvételkészítést követő megjelenési
idejének beállítása.
(10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc/Ki)
Rácsvonal
A képek kompozíciójának igazítását segítő
rácsvonalak bekapcsolása.
(Be/Ki)
Hisztogram
A fényerősség-eloszlás hisztogramjának
megjelenítése.
(Be/Ki)
MF segéd
Nagyított kép megjelenítése kézi fókuszálás
esetén.
(Be/Ki)
Színtér
A visszaadható színek tartományának módosítása.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
A fényképezőgép-bemozdulás korrekciójának
beállítása.
(Be/Ki)
Kiold lencse n.
Annak beállítása, hogy exponáljon-e a gép, ha
nincs feltéve az objektív.
(Engedélyezés/Letiltás)
Hosszú exp.z.cs
A zajcsökkentés feldolgozásának beállítása
hosszú expozíciójú fényképezés esetén.
(Be/Ki)
Nagy ISO zajcs.
A zajcsökkentés feldolgozásának beállítása nagy
ISO érzékenységű fényképezés esetén.
(Automatikus/Enyhe)
Audio felvétel - mozi
Mozgóképfelvétel hangjának beállítása.
(Be/Ki)
Fő beállítások
Csipogás
Nyelv
A fényképezőgép működési hangjainak
kiválasztására szolgál.
(AF hang/Magas/Alacsony/Ki)
A képernyőn használt nyelv kiválasztása.
A dátum és az idő beállítása.
Zóna beállítás
Az időzóna kiválasztása, ahol a fényképezőgépet
használják.
Súgó megjelenítése
A súgó be- és kikapcsolása.
(Be/Ki)
Energiatakarék.
Az energiatakarékos üzemmódba kapcsolás
idejének beállítása.
(30 perc/10 perc/5 perc/1 perc)
LCD fényerő
Az LCD kijelző fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi/Napsütéses idő)
Kijelző színe
Az LCD kijelző színének kiválasztása.
(Fekete/Fehér/Kék/Rózsaszín)
Széles kép
Széles képek megjelenítési módjának beállítása.
(Teljes képernyő/Normál)
Lejátsz.Kijelz.
Portrék lejátszási módjának kiválasztása.
(Autom forgatás/Kézi forgatás)
HDMI-VEZÉRLÉS
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
működtethető-e HDMI-kompatibilis televízió
távirányítójával.
(Be/Ki)
USB csatlakozás
Az USB-kapcsolat kialakítási módjának
kiválasztására szolgál.
(Háttértároló/PTP)
Tisztítási mód
A képérzékelő tisztítására szolgál.
Verzió
A fényképezőgép és az objektív verziójának
megjelenítése.
Bemutató mód
A mozgóképes bemutató megjelenítésének be- és
kikapcsolása.
(Be/Ki)
AlapértV.állít
A fényképezőgép beállításainak visszaállítása a
gyári alapértékekre.
Az elérhető funkciók ellenőrzése
Dát./Idő beáll.
HU
55
Memóriakártya eszköz
Formázás
A memóriakártya formázására szolgál.
Fájlszámozás
A fájlsorszámok képekhez történő hozzárendelési
módjának kiválasztása.
(Folyamatos/Visszaállítás)
Mappanév
A mappanév formátumának kiválasztása.
(Normál form./Dátum form.)
Felv. mappa kiválasz.
A felvételi mappa kiválasztása.
Új mappa
Új mappa létrehozása.
Képkez. fájl helyreáll.
A mozgóképek képkezelő fájljának javítása, ha
inkonzisztencia lép fel.
Szab. tárhely megjel.
A memóriakártyára rögzíthető mozgóképek
felvételi idejének vagy a rögzíthető állóképek
számának megjelenítése.
Eye-Fi beállítások*
Feltöltési beállítások
A fényképezőgép feltöltési funkciójának
beállítása Eye-Fi-kártya használata esetén.
(Be/Ki)
* Akkor jelenik meg, ha (külön megvásárolható) Eye-Fi-kártya van a
fényképezőgépben. Ne használjon Eye-Fi-kártyát fényképezőgéppel
repülőgépen. Ha Eye-Fi-kártyát helyezett a fényképezőgépbe, a [Feltöltési
beállítások] beállítása legyen [Ki].
Az Eye-Fi-kártyák csak a vásárlás helyének országában/térségében
használhatók. Az Eye-Fi-kártyákat a vásárlás helyének országában/
térségében érvényes törvények szerint használja.
HU
56
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető
funkciók
A használható funkciók a kiválasztott felvételi üzemmódtól függően
eltérnek.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. A – azt
jelenti, hogy a funkció nem elérhető.
A nem használható funkciók szürkén láthatók a kijelzőn.
Felvételi mód
Intelligens autom.
Expoz.kompoz. Önkioldó
Folyamatos
tovább.
–
Panorámapásztázás
–
–
Elmosódás
csökkent.
–
–
Jelenet
Arcfelismerés Mosoly
exponálás
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Az elérhető funkciók ellenőrzése
–
–
–
Autom. Program
Rekesz elsőbbség
Zárseb elsőbbség
Kézi expozíció
–
Megjegyzés
• Az elérhető funkciókat a felvételi üzemmódtól eltérő feltételek is
korlátozhatják.
HU
57
Az elérhető vaku üzemmódok
A kiválasztható vaku üzemmódok a kiválasztott felvételi üzemmódtól és
funkcióktól függően eltérnek.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. A – azt
jelenti, hogy a funkció nem elérhető.
A ki nem választható vaku üzemmódok szürkén láthatók a kijelzőn.
Felvételi mód
Ki
Autom. Vaku Derítő vaku
Intelligens autom.
Lassú
szinkron
Hátsó
szinkron
–
–
–
Panorámapásztázás
–
–
–
–
Elmosódás
csökkent.
–
–
–
–
–
–
–
–
Jelenet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Autom. Program
–
–
Rekesz elsőbbség
–
–
Zárseb elsőbbség
–
–
Kézi expozíció
–
–
–
Megjegyzések
• A vaku üzemmódokat a felvételi üzemmódtól eltérő feltételek is
korlátozhatják.
• Még ha használható vaku üzemmódot is választ, a vaku nem villan, ha nincs
kihúzva.
• Az [Autom. Vaku] funkció csak bizonyos [Jelenet] beállítások esetén
választható, vagy ha a [Felvételi mód] beállítása [Intelligens autom.].
HU
58
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése
A fényképezőgéppel rögzített képek kezelésére és feldolgozására a
következő szoftvereket mellékeljük:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser) (csak Windows esetén)
Megjegyzés
• A telepítéshez jelentkezzen be rendszergazdaként.
x Windows
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
(előre telepített)
Windows 7
„PMB”
Képek importálása számítógépre
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
(NEX-5: Nagyfelbontású mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: Intel Core Duo 1,66 GHz vagy
gyorsabb / Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb
NEX-3: Mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez:
Intel Core Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb / Intel Core 2
Duo 1,20 GHz vagy gyorsabb)
Memória: 512 MB vagy több (nagyfelbontású
mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy
több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület –
körülbelül 500 MB
Monitor: Képernyőfelbontás – 1024 × 768 képpont
vagy több
CPU/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb / 1 GB vagy
„Image Data
több
Converter SR
Ver.3”/„Image Data Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
Lightbox SR”
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott. A lemezek
létrehozására való funkció használatához a Windows Image Mastering API
(IMAPI) 2.0-s vagy újabb verziója szükséges.
*2 A Starter (kiadás) nem támogatott.
HU
59
be a számítógépet,
1 Kapcsolja
és helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-lemezt a CD-ROMmeghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüt
tartalmazó képernyő.
a [Install] gombra.
2 Kattintson
• Ellenőrizze, hogy mind a „Sony Image Data Suite”, mind a „PMB”
jelölőnégyzet be van-e jelölve, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez.
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő
párbeszédpanel, a képernyőn megjelenő utasításokat követve
indítsa újra a számítógépet.
• A számítógép rendszerkörnyezetétől függően előfordulhat, hogy a
DirectX alkalmazás már telepítve van.
befejezése után vegye ki a CD-ROM-lemezt.
3 AA telepítés
szoftverek telepítése kész, és parancsikonjuk megjelenik az
asztalon.
Megjegyzés
• Ha a „PMB” alkalmazás már telepítve van a számítógépre, és a korábban
telepített „PMB” alkalmazás verziószáma alacsonyabb a (mellékelt)
CD-ROM-lemezen lévő „PMB” verziószámánál, akkor telepítse a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen lévő „PMB” alkalmazást is.
x Macintosh
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer USB-kapcsolat: Mac OS X (v10.3 – v10.6)
(előre telepített)
„Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
HU
60
„Image Data
Converter SR
Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”
CPU: Power PC G4-es/G5-ös sorozat (1,0 GHz vagy
gyorsabb ajánlott) / Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo vagy gyorsabb
Memória: 1 GB vagy több ajánlott.
Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
be a Macintosh számítógépet, és helyezze be a
1 Kapcsolja
(mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
a [MAC] mappában lévő [IDS_INST.pkg] fájlt a
3 Másolja
merevlemez ikonra.
kétszer a mappába másolt [IDS_INST.pkg]
4 Kattintson
fájlra.
• A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Mire használhatók a mellékelt szoftverek
Képek importálása számítógépre
x „PMB”
A „PMB” alkalmazás nyújtotta lehetőségek közül néhány:
• A fényképezőgéppel készített képek importálása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
A „PMB” programról bővebben a „PMB Help” című dokumentumban
olvashat.
A Help indításához kattintson a telepítést követően az asztalon
megjelenő
(PMB Help) ikonra. Vagy a Start menüből indulva
kattintson a [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]
menüpontra.
HU
61
A „PMB” alkalmazással kapcsolatos terméktámogatási információk
(csak angol nyelven):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Megjegyzés
• A „PMB” alkalmazás nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
x „Image Data Converter SR”/„Image Data Lightbox
SR”
Az „Image Data Converter SR” szoftver segítségével különböző javítási
eszközökkel, például színárnyalat-görbével és élesítéssel, szerkeszthetők
a RAW-formátumban rögzített képek.
Az „Image Data Lightbox SR” szoftver segítségével megtekinthetők és
összehasonlíthatók a fényképezőgéppel rögzített RAW-/JPEG-képek.
Az „Image Data Converter SR” és az „Image Data Lightbox SR”
programról bővebben a Help menüpont alatt olvashat.
A Help indításához kattintson a [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] vagy
[Image Data Lightbox SR] menüpontra.
A „Sony Image Data Suite” alkalmazással kapcsolatos
terméktámogatási információk (csak angol nyelven):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Mozgóképet tartalmazó lemez létrehozása
(NEX-5)
A fényképezőgépre rögzített AVCHD-formátumú mozgóképekből a
felhasználó létrehozhat egy lemezt.
Válassza azt a módszert, amely a legjobban megfelel lejátszójának. A
„PMB” szoftver használatával importálhatja az AVCHD-formátumú
mozgóképeket számítógépre. Lemezek „PMB” alkalmazással történő
létrehozásáról bővebben a „PMB Help” súgóban olvashat.
HU
62
Lejátszó
Módszer
Blu-ray-lemezt lejátszó
eszközök
(Blu-ray-lejátszó,
PlayStation®3 stb.)
Blu-ray-lemez létrehozása a
számítógépre importált
mozgóképekből és fényképekből a
„PMB” alkalmazással.
Lemez
típusa
Lejátszó
Módszer
AVCHD-formátumot
lejátszó eszközök
(Sony Blu-ray-lejátszó,
PlayStation®3 stb.)
AVCHD-formátumú lemez
létrehozása a számítógépre
importált mozgóképekből és
fényképekből a „PMB”
alkalmazással.
Lemez
típusa
AVCHD-formátumú lemez
létrehozása DVD-íróval/felvevővel (kivéve DVDirect
Express).
Hétköznapi DVD-lejátszó
eszközök
(DVD-lejátszó, DVD
lemezt lejátszani tudó
számítógép stb.)
Normál képminőségű (STD) lemez
létrehozása a számítógépre
importált mozgóképekből és
fényképekből a „PMB”
alkalmazással.
Megjegyzések
• Ha Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használ, az adatátvitel történhet úgy
is, hogy a DVD-író memóriakártya-nyílásába helyezi a memóriakártyát,
vagy USB-kábellel a DVD-íróhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet.
• Amennyiben Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használ, ellenőrizze, hogy
a DVD-író förmververziója a legfrissebb-e.
Képek importálása számítógépre
z Az egyes lemeztípusok jellemzői
Blu-ray-lemezekre a DVD lemezekre rögzíthetőknél hosszabb
nagyfelbontású (HD) mozgóképek rögzíthetők.
A nagyfelbontású (HD) mozgóképek különböző típusú DVDadathordozókra rögzíthetők, például DVD-R-lemezekre, és a
létrehozott lemez képminősége nagyfelbontású (HD).
• A nagyfelbontású (HD) lemezek lejátszhatók az AVCHDformátumú eszközökön, mint például Sony Blu-ray-lejátszón
vagy PlayStation®3 eszközön. A lemez nem játszható le
hétköznapi DVD-lejátszón.
A nagyfelbontású (HD) mozgóképekből konvertált normál
képminőségű (STD) mozgóképek különböző típusú DVDadathordozókra rögzíthetők, például DVD-R-lemezekre, és a
létrehozott lemez képminősége normál (STD).
HU
63
Egyebek
A rögzíthető képek számának ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát
a fényképezőgépbe, és a főkapcsolót
ON állásba kapcsolta, a rögzíthető
képek száma (amennyiben az
aktuális beállításokkal folytatja a
fényképezést) megjelenik az LCD
kijelzőn.
Megjegyzések
• Ha a „0” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, a memóriakártya
megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra, vagy töröljön képeket a
használatban lévő memóriakártyáról (29. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti,
hogy nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
x A memóriakártyára rögzíthető állóképek száma és
mozgóképek hossza
Állóképek
A táblázat az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
rögzíthető állóképek becsült számát mutatja. Az értékeket a tesztelés
során standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg. Az
értékek a felvétel-készítési feltételektől függően eltérhetnek.
Képméret: L 14M
Képarány: 3:2*
(egység: kép)
Kapacitás
Minőség
2GB
4GB
8GB
16 GB
Normál
433
875
1778
3626
7172
Finom
305
618
1258
2569
5083
RAW & JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
32GB
* Ha a [Méretarány] beállítása [16:9], akkor a fenti táblázatban megadott
értékeknél több kép rögzíthető (kivételt képez a RAW file).
HU
64
Mozgóképek
Az alábbi táblázat a rögzíthető mozgóképek hozzávetőleges hosszát
mutatja. Ezek az értékek az összes rögzíthető mozgókép együttes
időtartamát jelzik. Körülbelül 29 perces folyamatos felvétel rögzíthető.
MP4 fájlok esetén a mozgóképfájl maximális mérete körülbelül 2 GB.
(egység: óra:perc:másodperc)
Kapacitás
2GB
4GB
8GB
16 GB
32GB
AVCHD (1920×1080)*
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 (1440×1080)*
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 (1280×720
(Finom))**
0:27:00
0:54:30
1:50:30
3:45:10
7:25:10
Fájlformátum
(Képméret)
* NEX-5
** NEX-3
x Akkumulátor használata esetén rögzíthető állóképek
száma
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
használja, akkor körülbelül 330 kép rögzíthető.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok a használati
feltételektől függően alacsonyabbak is lehetnek.
Egyebek
• A szám teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre van
kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérsékleten.
– Az [Minőség] beállítása [Finom].
– Az [Autofókusz mód] beállítása [Egyszeri AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és kikapcsolja.
– Olyan akkumulátor használatával, amelyet egy órán át töltöttek miután a
CHARGE jelzőfény kialudt.
– (külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo” használata
esetén.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
HU
65
Az LCD kijelzőn megjelenő ikonok listája
A fényképezőgép állapotát a kijelzőn látható ikonok jelzik.
A vezérlőtárcsa DISP (Tartalom megjelenít.) állásba állításával
megváltoztathatja a képernyő megjelenését.
Felvételkészítés közbeni
készenléti állapot
A
Jelzés
Jelentése
Felvételi üzemmód
PASM
Jelenet
Állóképek
képmérete/
képaránya
Grafikus megjelenítés
Mozgóképfelvétel közben
RAW RAW+J Állóképek
FINE STD
képminősége
100
Rögzíthető
állóképek száma
Mozgóképek
képmérete
Memóriakártya/
feltöltés
Lejátszás
123 perc
HU
66
Rögzíthető
mozgókép felvételi
ideje
Jelzés
100%
Jelentése
B
Akkumulátor
töltöttségi szintje
Jelzés
Jelentése
Menü z
Jelenet-felismerési
ikonok
Felvételi mód
Képernyőparancsválasztó gombok
Felv. tippek z
C
Vakutöltés
folyamatjelzője
Jelzés
Jelentése
AF segédfény
z
Fókuszállapot
1/125
Zársebesség
F3,5
Rekesznyílás értéke
Mozgóképfelvétel
közben nem
történik
hangrögzítés.
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására
±0.0
±0.0
Rekesznyílásértékjelző
FELVÉT.
0:12
Rögzített
mozgókép felvételi
ideje (p:mp)
Hisztogram
2010-1-1
9:30AM
Kép rögzítésének
dátuma/ideje
12/12
Kép sorszáma/az
adott napon
rögzített vagy a
kiválasztott
mappában lévő
képek száma
Lejátszott mappa fájlsorszám
Nyomatrendelés és
a másolatok száma
Egyebek
A képkezelő fájl
megtelt / hiba a
képkezelő fájlban
Védelem
1
Expozíciókorrekció
Zársebességjelző
Túlmelegedésre
figyelmeztetés
101-0012
Kézi fénymérés
SteadyShot
Akkor jelenik meg,
ha a képen nem
alkalmazható a
HDR funkció.
HU
67
D
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Vaku üzemmód/
Vörösszem cs.
Képtovább.mód
Fókusz mód
±0.0
Vakukompenzáció
Fénymérési mód
Fókuszmező mód
Arcfelismerés
Mosoly exponálás
ISO
AWB
G9
Fehéregyensúly
7500K
Saját beállít.
HU
68
Jelentése
DRO/Auto. HDR
Mosolyérzékelés
érzékenységjelzője
További tudnivalók a fényképezőgépről
(α Kézikönyv)
A fényképezőgép használatát részletesen ismertető „α Kézikönyv” fájl a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen található. Ebben a fényképezőgép
számos funkciójának alapos bemutatását találja.
x A Windows operációs rendszer használói számára
be a számítógépet, és helyezze be a (mellékelt)
1 Kapcsolja
CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2 Kattintson a [Kézikönyv] gombra.
3 Kattintson a [Install] gombra.
asztalon található parancsikon segítségével nyissa meg
4 Az
az „α Kézikönyv” fájlt.
x A Macintosh operációs rendszer használói számára
be a számítógépet, és helyezze be a (mellékelt)
1 Kapcsolja
CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
Egyebek
ki a [Kézikönyv] mappát, és másolja a [HU]
2 Válassza
mappában lévő „Kézikönyv.pdf” fájlt a számítógépére.
másolás befejezését követően kattintson kétszer a
3 A„Kézikönyv.pdf”
fájlra.
HU
69
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép használata közben rendellenességet tapasztal,
próbálja meg az alábbi megoldásokat.
1 Tekintse át a megoldási lehetőségeket a 70–
74. oldalon. További információkat talál az
„a Kézikönyv” (PDF) fájlban.
2 Távolítsa el az akkumulátort, várjon körülbelül egy
percet, helyezze be újra az akkumulátort, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
3 Állítsa vissza a beállításokat (55. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
Nem helyezhető be az akkumulátor.
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor végének segítségével
nyomja meg a rögzítőkart (15. oldal).
• Kizárólag NP-FW50 akkumulátor használható. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor típusa valóban NP-FW50.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése helytelen értéket
mutat, vagy a készülék elegendő töltöttséget jelez, azonban az
akkumulátor túl gyorsan lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet
szélsőségesen meleg vagy hideg helyen használják.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(14. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét. Cserélje ki egy újra.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
HU
70
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort (15. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátort
(14. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét. Cserélje ki egy újra.
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Amikor a fényképezőgép vagy az akkumulátor túl meleg, a
fényképezőgép megjelenít egy figyelmeztető üzenetet, és a
fényképezőgép védelmében automatikusan kikapcsol.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az
energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez végezzen valamilyen
műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le félig az
exponálógombot.
Az akkumulátor töltésekor villog a CHARGE jelzőfény.
Egyebek
• Kizárólag NP-FW50 akkumulátor használható. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor típusa valóban NP-FW50.
• Hosszú ideje nem használt akkumulátor töltésekor előfordulhat, hogy
villog a CHARGE jelzőfény.
• A CHARGE jelzőfény kétféleképpen villoghat: gyorsan (körülbelül
0,15 másodperces időközönként) és lassan (körülbelül 1,5 másodperces
időközönként). Ha gyorsan villog a jelzőfény, vegye ki az
akkumulátort, majd – a megfelelő illeszkedésre ügyelve – helyezze
vissza a töltőbe. Ha a CHARGE jelzőfény ismét gyorsan villog, az arra
utal, hogy valami baj van az akkumulátorral. A lassú villogás azt jelenti,
hogy a töltés fel van függesztve, mert a környezeti hőmérséklet kívül
esik az akkumulátortöltésre alkalmas tartományon. Amint visszatér a
környezeti hőmérséklet a megfelelő tartományba, a töltés folytatódik,
és a CHARGE jelzőfény ismét világítani kezd. Az akkumulátort a
töltésre alkalmas, 10 °C – 30 °C tartományba eső környezeti
hőmérséklet esetén töltse.
Felvételkészítés
Semmi sem látható az LCD kijelzőn, annak ellenére, hogy a
fényképezőgép be van kapcsolva.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az
energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez végezzen valamilyen
műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le félig az
exponálógombot.
A zár nem old ki.
• A használt memóriakártya rendelkezik írásvédelmi kapcsolóval, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót, hogy a kártya
írható legyen.
• Ellenőrizze a memóriakártyán lévő szabad tárhely méretét.
HU
71
• Nem készíthet képeket, miközben a vaku töltődik.
• Az objektív nem megfelelően van csatlakoztatva. Csatlakoztassa
megfelelően az objektívet (17. oldal).
A felvételkészítés hosszú időt vesz igénybe.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció. Ez nem utal hibás
működésre.
• RAW üzemmódban fényképez. Mivel a RAW-adatfájl nagy, a képek
rögzítése több időt vehet igénybe RAW üzemmódban.
• Az Automati. HDR funkció képfeldolgozást végez.
A kép nem éles.
• A téma túl közel van. Ellenőrizze az objektív minimális
fókusztávolságát.
• Kézi fókusz üzemmódban fényképez. Állítsa a [AF/MF kiválasztása]
beállítást [Autofókusz] értékre.
• Nem elegendő a megvilágítás.
• Elképzelhető, hogy a téma különleges fókuszálást igényel. Használja a
[Rugalm. pontsz] vagy a kézi fókusz funkciót.
Nem működik a vaku.
• Húzza fel a vakut (22. oldal).
• A vaku nem megfelelően van csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra a
vakut (22. oldal).
• Az alábbi felvételi üzemmódokban nem használható vaku:
–
–
–
–
–
[Belövés: Folyam.]
[Panorámapásztázás]
A [Jelenet] [Éjszakai látkép] és [Kézben tartott Esti] beállítása
[Elmosódás csökkent.]
Mozgóképfelvétel közben
Homályos fehér, kör alakú foltok jelennek meg a vakuval készített
képeken.
• A levegőben lévő részecskék (por, virágpor stb.) visszaverték a vaku
fényét, és megjelentek a képen. Ez nem utal hibás működésre.
Túl sokáig tart a vaku újratöltése.
• A vaku sorozatosan, rövid időn belül többször villant. Amikor a vaku
sorozatosan villan, újratöltése a vaku túlmelegedésének elkerülése
érdekében hosszabb ideig tarthat, mint általában.
HU
72
A vakuval készített kép túl sötét.
• Ha a téma kívül esik a vaku hatótávolságán (a vaku által megvilágított
távolságon), akkor a képek sötétek lesznek, mert a vaku fénye nem éri
el a témát. Ha változik az ISO érték, akkor a vaku hatótávolsága is
módosul.
Pontatlan a rögzített dátum és idő.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (24. oldal).
• Az [Zóna beállítás] pontnál kiválasztott időzóna eltér a tényleges
időzónától. A [Menü] t [Beállítások] t [Zóna beállítás] menüpontot
választva állítsa be a tényleges időzónát.
Villog a rekesznyílás-érték és/vagy a zársebesség jelzése, amikor
félig lenyomja az exponálógombot.
• Mivel a téma túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép által
használt tartományon. Végezze el újra a beállításokat.
A kép fehéres (fényvisszaverődés).
Elmosódott a fény a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény jutott az
objektívbe. Zoomobjektív használata esetén csatlakoztasson árnyékoló
ernyőt.
A kép sarkai túl sötétek.
Egyebek
• Ha valamilyen szűrőt vagy ernyőt használ, akkor vegye azt le, és
próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az ernyő
nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat, hogy a szűrő
vagy az ernyő egy része látható a képen. Némely objektív optikai
tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép szélei túl sötétek (nincs
elegendő fény).
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Aktiválja a Vörösszem cs. funkciót.
• Menjen közelebb a személyhez, és fényképezze le vakuval a vaku
hatótávolságán belül (35. oldal).
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD kijelzőn.
• Ez nem utal hibás működésre. Ezek a pontok nem kerülnek rá a
képekre (75. oldal).
HU
73
A kép elmosódott.
• A kép sötét helyszínen, vaku nélkül készült, ami a fényképezőgép
bemozdulását idézte elő. Háromlábú állvány vagy vaku használata
ajánlott (22. oldal). A [Jelenet] [Kézben tartott Esti] (40. oldal) és
[Elmosódás csökkent.] (40. oldal) beállítása is hatékony az elmosódás
csökkentésében.
Az expozíciós érték villog az LCD kijelzőn.
• A téma túl világos vagy túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
Képek megtekintése
Nem játszhatók le a képek.
• Megváltozott a mappa-/fájlnév a számítógépen.
• A fényképezőgéppel való lejátszás nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, vagy ha a képfájlt más típusú
fényképezőgéppel készítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB-kapcsolatot.
HU
74
Óvintézkedések
Megjegyzések az LCD
kijelzőről és az objektívről
• Az LCD kijelző rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült,
így a pixelek legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes.
Azonban megjelenhetnek az
LCD kijelzőn apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes
pontok. Ezek a gyártási
folyamat természetes velejárói,
és egyáltalán nem befolyásolják
a felvett képeket.
Fekete, fehér,
piros, kék és
zöld pontok
• Az LCD kijelzőn szellemkép
jelenhet meg hideg helyen. Ez
nem utal hibás működésre.
Amikor hideg helyen kapcsolja
be a fényképezőgépet, az LCD
kijelző átmenetileg elsötétülhet.
• Ne nyomja meg az LCD
kijelzőt. Nyomás hatására
elszíneződhet és elromolhat.
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Napon parkoló autóban és
hasonló forró helyeken a
fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfénynek kitett
helyen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Legyen óvatos, nehogy homok
vagy por kerüljön a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
Egyebek
• Ne tartsa a fényképezőgépet
úgy, hogy az LCD kijelzőt fogja.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Ha a
napfény egy közeli tárgyon
összpontosul, akkor
előfordulhat, hogy tüzet okoz.
Ha mégis kénytelen a
fényképezőgépet közvetlen
napfénynek kitenni, helyezze fel
rá az objektívsapkát.
• Az LCD kijelző hátoldalán egy
mágnes található. Ne helyezzen
olyan tárgyakat az LCD kijelző
és a fényképezőgépház közé,
amelyekre hatással lehet a
mágneses tér, például
hajlékonylemezt vagy
hitelkártyát.
Mágnes
HU
75
okozhatja, és bizonyos
esetekben ez a működési hiba
nem javítható.
Tudnivalók a tárolásról
Feltétlenül helyezze fel az
objektívsapkát, amikor nem
használja a fényképezőgépet.
Tudnivalók a működési
hőmérsékletről
A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C
közötti hőmérsékleten való
használatra tervezték. Nem
ajánlott a fényképezés a fenti
hőmérséklet-tartományon kívül
eső, különösen hideg vagy meleg
helyeken.
Tudnivalók a
páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg
helyről hirtelen meleg helyre
viszik, pára csapódhat le a
belsejében vagy a külsején. A
páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A páralecsapódás
megakadályozása
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Teendő páralecsapódás esetén
HU
76
Kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és várjon kb. 1 órát, amíg a
nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belül párás
objektívvel fényképez, akkor a
rögzített képek nem lesznek
élesek.
Tudnivalók a beépített
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely a készülék be- vagy
kikapcsolt állapotától és az
akkumulátor behelyezésétől
függetlenül gondoskodik a dátum,
az idő és más beállítások
megőrzéséről. Ez a
segédakkumulátor folyamatosan
töltődik, amikor a
fényképezőgépet használja. Ha
azonban rendszeresen csak rövid
ideig használja a
fényképezőgépet, akkor
fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül három hónapig
egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt a
segédakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
A fényképezőgép akkor is
használható, ha a
segédakkumulátor nincs feltöltve,
azonban nem rögzíthető a dátum
és az idő. Ha a fényképezőgép
beállításai az akkumulátor
minden feltöltésekor visszaállnak
az alapértelmezett beállításokra,
a beépített segédakkumulátor
valószínűleg elérte élettartama
végét. Forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen be feltöltött
akkumulátort a
fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet
konnektorhoz (külön
megvásárolható) hálózati adapter
segítségével, és legalább 24 óráig
hagyja kikapcsolva a
fényképezőgépet.
Tudnivalók a
memóriakártyákról
Ne ragasszon címkét stb. a
memóriakártyára vagy a
memóriakártya-adapterre. Ez
hibás működést idézhet elő.
Megjegyzések a felvételről/
lejátszásról
Egyebek
• Amikor első alkalommal
használja a memóriakártyát
ezzel a fényképezőgéppel,
javasoljuk, hogy a
memóriakártya megbízható
teljesítménye érdekében a
felvételkészítés előtt formázza a
kártyát a fényképezőgéppel. A
formázás véglegesen töröl
minden adatot a
memóriakártyáról, és a művelet
nem vonható vissza. Mentse
értékes adatait számítógépre
stb.
• Ha többször rögzít/töröl
képeket, a memóriakártyán lévő
adatok töredezetté válhatnak.
Előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket menteni vagy
rögzíteni. Ilyen esetben mentse
a képeket számítógépre vagy
más tárhelyre, majd formázza a
memóriakártyát.
• A rögzített tartalom elvesztése
miatt még akkor sem
igényelhető kártérítés, ha a
felvétel vagy lejátszás a készülék
vagy a memóriakártya stb.
hibája miatt nem lehetséges.
• Az adatvesztés elkerülése
érdekében mindig készítsen
biztonsági másolatot adatairól
más adathordozóra.
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményekről készít
felvételeket, készítsen
próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék
helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem
porálló, nem cseppálló és nem
vízálló.
• Ne irányítsa a fényképezőgépet
a nap vagy más erős fényforrás
felé. A fényképezőgép hibás
működését idézheti elő.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fényforrásba levett objektíven
keresztül. Ez maradandó
károsodást okozhat szemében.
Vagy az objektív hibás
működését idézheti elő.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely
erős rádióhullámokat gerjeszt,
vagy sugárzást bocsát ki.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép homokos vagy
poros helyen történő használata
hibás működést okozhat.
• Ha páralecsapódást tapasztal,
törölje le a fényképezőgép
használata előtt (76. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon túl,
HU
77
hogy ettől a fényképezőgép
hibásan működhet, és
alkalmatlanná válhat képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
továbbá a képadatok sérülését,
károsodását vagy elvesztését
okozhatja.
• Használat előtt tisztítsa meg a
vaku felületét. A vaku
hőkibocsátása miatt a vaku
felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, vagy rátapadhat a
vaku felületére, így nem lesz
elegendő a kibocsátott fény.
• A fényképezőgép, a mellékelt
tartozékok stb. gyerekektől
távol tartandók. Véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát
stb. Ilyen esetben
haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
Mozgóképek más eszközökön
történő lejátszásával
kapcsolatos megjegyzések
(NEX-5)
HU
78
• Ez a fényképezőgép MPEG-4
AVC/H.264 High Profile
tömörítést használ az AVCHDformátumú felvételekhez. A
fényképezőgéppel AVCHDformátumban rögzített
mozgóképek nem játszhatók le
az alábbi eszközökön:
– Az AVCHD-formátummal
kompatibilis, azonban a High
Profile tömörítést nem
támogató más eszközök
– Az AVCHD-formátummal
nem kompatibilis eszközök
• Ez a fényképezőgép MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile
tömörítést is használ az MP4formátumú felvételekhez. Ebből
kifolyólag a fényképezőgéppel
MP4-formátumban rögzített
mozgóképek nem játszhatók le
az MPEG-4 AVC/H.264
tömörítést nem támogató
eszközökön.
• A HD (nagyfelbontású)
képminőségben rögzített
képeket tartalmazó lemezek
kizárólag az AVCHDformátummal kompatibilis
eszközökkel játszhatók le. A
DVD-alapú lejátszók vagy
felvevők nem használhatók HD
képminőségű lemezek
lejátszására, mivel nem
kompatibilisek az AVCHDformátummal. Még az is
előfordulhat, hogy a
DVD-alapú lejátszók vagy
felvevők nem adják ki a HD
képminőségű lemezeket.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek.
Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó
jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési
útmutatóban felhasznált
képekről
A kezelési útmutatónkban
példaként felhasznált fényképek
csupán reprodukciók, és nem
ezzel a fényképezőgéppel
készített felvételek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
Műszaki adatok
A teljesítménnyel kapcsolatos és
egyéb műszaki adatok az alábbi
feltételek mellett kerültek
meghatározásra, kivéve, ha a
jelen kézikönyv másképpen jelzi.
Átlagos, 25 °C-os környezeti
hőmérsékleten, olyan
akkumulátor használatával,
amelyet egy órán át töltöttek
miután a CHARGE jelzőfény
kialudt.
[Rendszer]
Fényképezőgép
Fényképezőgép-típus: Digitális
fényképezőgép cserélhető
objektívvel
Objektív: „E” típusú bajonettzáras
objektív
[Képérzékelő]
Képérzékelő: 23,4 × 15,6 mm
(APS-C-formátum) CMOS
képérzékelő
A képérzékelő összes pixelének
száma: Kb. 14 600 000 pixel
A fényképezőgép hasznos
pixeleinek száma: Kb.
14 200 000 pixel
[Porvédelem]
Rendszer: Sztatikus feltöltődés
elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
elektromágneses rezgési
mechanizmus
Egyebek
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer: Kontraszt-észlelési
rendszer
Érzékenységi tartomány: 0 EV –
20 EV (ISO 100 egyenérték
mellett, F2,8 objektívvel)
[Expozícióvezérlés]
Mérésmód: 49 mezős mérés a
képérzékelőn
Fénymérési tartomány: 0 EV –
20 EV (ISO 100 egyenérték
mellett, F2,8 objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós érték): Auto, ISO 200
– ISO 12 800
HU
79
Expozíciókorrekció: ±2,0 EV (1/3
EV lépésközzel)
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány: 1/4000
másodperctől 30 másodpercig,
BULB (1/3 EV lépésközzel)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/160 másodperc
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO Duo”,
SD-kártya
[LCD kijelző]
LCD-panel: 7.5 cm, (3.0 típusú)
TFT-meghajtó
Pixelek teljes száma: 921 600
(640 × 3 (RGB) × 480) pont
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
USB: Mini-B
HDMI: HDMI típusú C
minicsatlakozó
[Tápellátás]
Használt akkumulátortípus:
NP-FW50 újratölthető
akkumulátor
[Egyebek]
HU
80
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
Méretek:
NEX-5:
Kb. 110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(Sz/Ma/Mé, a kiálló részek
nélkül)
NEX-3:
Kb. 117,2 × 62,6 × 33,4 mm
(Sz/Ma/Mé, a kiálló részek
nélkül)
Tömeg:
NEX-5:
Kb. 287 g
(az akkumulátorral és a
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozóval együtt)
Kb. 229 g
(csak a fényképezőgép)
NEX-3:
Kb. 297 g
(az akkumulátorral és a
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozóval együtt)
Kb. 239 g
(csak a fényképezőgép)
Működési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Fájlformátum:
Állókép: JPEG-kompatibilis
(2.0 verziójú DCF, 2.3 verziójú
Exif, MPF Baseline), DPOFkompatibilis
NEX-5:
Mozgókép (AVCHDformátum): 1.0-s verzióval
kompatibilis AVCHD
Videoformátum: MPEG-4
AVC/H.264
Audioformátum: kétcsatornás
Dolby Digital, Dolby Digital
Stereo Creator alkalmazással
• Készült a Dolby
Laboratories licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum):
Videoformátum: MPEG-4
AVC/H.264
Audioformátum: kétcsatornás
MPEG-4 AAC-LC 2ch
NEX-3:
Mozgókép: MPEG-4 videofájl
USB-kapcsolat: Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibilis)
Vaku
A vaku vezérszáma: GN 7
(méterben, ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő: Kb. 4 másodperc
Vakulefedettség: 16 mm-es objektív
(az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció: ±2,0 EV (1/3
EV lépésközzel)
Méretek:
Kb. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(Sz/Ma/Mé, a kiálló részek
nélkül)
Tömeg: Kb. 20,4 g
Egyebek
HU
81
Objektív
Az E18–200 mm objektívről az E18–200 mm objektív (mellékelt)
használati útmutatójában olvashat.
Objektív
E16 mm-es fix
fókusztávolságú
objektív
E18–55 mm-es
zoomobjektív
Fényképezőgép
NEX-5A/5D/3A/3D
NEX-5D/5K/3D/3K
A 35 mm-es
formátumnak megfelelő
fókusztávolság*1 (mm)
24
27 - 82,5
Lencserendszer-lencse
tagok
5-5
9-11
Látószög*1
83°
76° - 29°
Minimális fókusz*2
(m)
0,24
0,25
Maximális nagyítás (×)
0,078
0,3
f/22
f/22 – f/32
Minimális F-szám
Szűrő átmérője (mm)
49
49
Méretek (maximális
átmérő × magasság)
(mm)
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
Tömeg (g)
Kompenzációs hatás*3
67
194
– *4
Kb. 4 lépés
*1 A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az
APS-C méretű képérzékelővel felszerelt digitális fényképezőgépek alapján
kerültek meghatározásra.
2
* A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
3 Zársebesség (a felvételi körülményektől függően eltér)
*
*4 Az optikai bemozduláskorrekciós funkció nem elérhető.
HU
82
A BC-VW1
akkumulátortöltő
Névleges bemeneti jellemzők:
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
4,2 W
Névleges kimeneti jellemzők:
8,4 V DC, 0,28 A
Működési hőmérséklet-tartomány:
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány:
–20 °C – +60 °C
Befoglaló méret: Kb. 63 × 95 ×
32 mm (Sz/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 85 g
NP-FW50 újratölthető
akkumulátor
A forma és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változtathatók.
Tudnivalók a
fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge kisebb,
mint egy 35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgépé. Az
objektív fókusztávolságának
másfélszeresre növelésével
megközelítőleg egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
Tudnivalók a képadatok
kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a
fényképezőgéppel készített képek
lejátszása más készülékeken,
valamint más készülékkel felvett
vagy szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
embléma, a „Memory Stick PRO”,
a
embléma, a
„Memory Stick Duo”, a
embléma, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
embléma,
a „Memory Stick PRO-HG Duo”,
a
embléma, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate” és a
embléma a
Sony Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• A „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
Egyebek
Használt akkumulátortípus:
Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: 8,4 V DC
Névleges feszültség: 7,2 V DC
Maximális töltőfeszültség: 8,4 V DC
egyenáram
Maximális töltőáram: 1,02 A
Kapacitás: Jellemzően 7,7 Wh
(1080 mAh)
Legalább 7,3 Wh (1020 mAh)
Befoglaló méret:
Kb. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(Sz/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 57 g
fényképezőgép fókusztávolságát
kapja, és annak megfelelő
látószöggel készíthet felvételeket.
Például, amikor 50 mm-es
objektívet használ, az körülbelül a
35 mm-es formátumú hagyományos
fényképezőgép 75 mm-es
objektívének felel meg.
HU
83
HU
84
• A „Blu-ray Disc” név és embléma
védjegy.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD”
emblématípus a Panasonic
Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Dolby név és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI embléma
és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Macintosh és a Mac OS az
Apple Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az Intel, az Intel Core és a
Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az SDXC logo és az SDHC logo
az SD-3C, LLC. védjegyei.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc. védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Association
védjegye.
• A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és terméknevek
általánosságban a megfelelő
fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
® szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben a jelen
kézikönyvben.
Tárgymutató
A
AF segédfény ............................. 54
AF/MF kiválasztása................... 51
Akkumulátor.............................. 14
Akkumulátor feltöltése............. 14
AlapértV.állít ............................. 55
Állókép/mozi kivál. ................... 53
Állóképek készítése .................. 26
Arcfelismerés ............................. 46
Audio felvétel - mozi................. 54
Auto visszanéz. .......................... 54
Autofókusz mód ........................ 51
Autofókusz terület .................... 51
Autom. Program........................ 39
Fehéregyensúly .........................
Feltöltési beállítások.................
Felv. mappa kiválasz. ...............
Felvételi mód.............................
Felvételi tippek..........................
Felvételi tippek listája ..............
Fénymérési mód........................
Foly.tov.zárs.előv. .....................
Folyamatos tovább. ..................
Forgatás......................................
Formázás....................................
52
56
56
38
33
51
52
37
37
53
56
H
Beállítások.................................. 54
Bemutató mód ........................... 55
Hangerő beállítások..................
HDMI-VEZÉRLÉS.................
Hisztogram.................................
Homályos háttér........................
Hosszú exp.z.cs..........................
C
I
Csipogás...................................... 55
Ikonok ........................................ 66
Image Data Converter SR ....... 62
Image Data Lightbox SR ......... 62
Indexkép .................................... 48
Intelligens autom. ............... 34, 39
ISO.............................................. 52
B
D
Egyebek
Dát./Idő beáll. ............................ 55
Dátum kiválasztása ................... 53
Derítő vaku ................................ 35
Diabemutató .............................. 53
DRO/Auto. HDR...................... 53
53
55
54
34
54
J
Jelenet ........................................ 40
E
Éjszakai látkép........................... 40
Éjszakai portré........................... 40
Elmosódás csökkent. ................ 40
Energiatakarék. ......................... 55
Expozíciókorrekció ................... 36
Eye-Fi beállítások...................... 56
F
Fájlformátum ............................. 52
Fájlszámozás .............................. 56
K
Képarány....................................
Képernyőparancs-választó
gombok ..................................
Képkez. fájl helyreáll. ..............
Képméret ...................................
Képtovább.mód.........................
Kézben tartott Esti ...................
Kézi expozíció ...........................
Kézikönyv ..................................
52
32
56
44
51
40
39
69
HU
85
Kijelző színe ............................... 55
Kinagyít ...................................... 47
Kiold lencse n. ........................... 54
PMB............................................ 61
Portré.......................................... 40
Precíziós dig. zoom ................... 51
L
R
LCD fényerő .............................. 55
Lejátsz.Kijelz.............................. 55
Lejátszás ..................................... 28
Lejátszás görgetéssel ................. 42
Lejátszás televízión ................... 49
Lejátszási zoom.......................... 47
Lemez létrehozása..................... 62
Rácsvonal................................... 54
Rekesz elsőbbség ...................... 43
M
Macintosh ................................... 60
Makró.......................................... 40
Mappa kiválaszt. ........................ 53
Mappanév ................................... 56
Memóriakártya .......................... 19
Menü ........................................... 50
MF segéd .................................... 54
Minőség ...................................... 52
Mosoly exponálás ...................... 46
Mosolyérzékelés ........................ 51
Mozgókép ................................... 27
Műszaki adatok.......................... 79
N
Nagy ISO zajcs. ......................... 54
Naplemente ................................ 40
Nyelv ........................................... 55
Nyomt. Megadása...................... 53
O
Objektív ...................................... 17
Önkioldó..................................... 36
Óra beállítása ............................. 24
P
HU
86
Panoráma.................................... 41
Panoráma iránybeáll. ................ 51
Panorámapásztázás ................... 41
Páralecsapódás........................... 76
S
Saját beállít. ...............................
Sportesemény ............................
SteadyShot .................................
Súgó megjelenítése ...................
Súgók..........................................
Szab. tárhely megjel. ................
Széles kép...................................
Színtér.........................................
Szoftver ......................................
53
40
54
55
33
56
55
54
59
T
Tájkép......................................... 40
Tartalom megjelenítése...... 38, 51
Telepítés..................................... 59
Tisztítási mód ............................ 55
Törlés.......................................... 29
U
Új mappa.................................... 56
USB csatlakozás........................ 55
V
Vaku ...........................................
Vaku kompenz. .........................
Vaku üzemmód .........................
Vakutoldat .................................
Védelem .....................................
Verzió .........................................
Vezérlőtárcsa.............................
Vörösszem cs. ............................
22
52
35
23
53
55
31
54
W
Windows..................................... 59
Z
Zárseb elsőbbség ....................... 42
Zóna beállítás............................. 55
Egyebek
HU
87
Download PDF

advertising