Sony | NEX-3 | Sony NEX-3 Használati útmutató

NEX-3/NEX-5/NEX-5C
Ez az ismertető a jelen firmware frissítés által kínált 3D funkciókról
tájékoztat. Kérjük tekintse át a „Használati útmutatót” és a mellékelt
CD-ROM-on található „α kézikönyvet”.
© 2010 Sony Corporation
A-DRH-100-72(1)
3D funkciók
A fényképezőgép [3D panorámapásztázás] módjában készült 3D képek kizárólag
3D televízión játszhatók le. A felvett képek a fényképezőgép LCD-kijelzőjén,
illetve nem 3D televízión normál állóképekként jelennek meg.
Felvétel
3D képek készítéséhez mozgassa a
fényképezőgépet az ábrán látható módon.
Megtekintés
Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy 3D
televízióhoz a (külön megvásárolható)
HDMI-kábellel (9. oldal).
1 A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-kábel
2 A HDMIaljzathoz
z A 3D kép fájlneve
A 3D képek JPEG és MPO formátumú fájlokból állnak.
Ha [3D panorámapásztázás] módban készült felvételeket importál számítógépre,
akkor a két alábbi képadat kerül mentésre ugyanabba a mappába.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Ha kitörli a 3D kép JPEG vagy MPO összetevőjét, akkor elképzelhető, hogy nem
lesz lejátszható.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgéppel készített 3D képek 3D-kompatibilis képernyőn történő
megtekintésekor kellemetlen tüneteket észlel. Ez jelentheti a szem megerőltetését, émelygést
vagy fáradtság érzést. 3D képek nézése esetén javasoljuk, hogy rendszeresen iktasson be
szüneteket. A szünetek gyakoriságának szükségessége egyénenként változó, ezért kérjük, hogy
saját igényei szerint járjon el. Ha rosszul érzi magát, akkor ne nézze tovább a 3D képeket, és
keresse fel orvosát, ha szükséges. Ezen felül tekintse meg a fényképezőgéphez csatlakoztatott
eszköz, illetve az alkalmazott szoftver használati utasítását. A gyermekek látása sérülékeny
(különösen hat éves kor alatt). Mielőtt megengedné, hogy gyermekei 3D képeket nézzenek, kérje
ki gyermekorvos, szemész vagy egyéb szakember véleményét. Ügyeljen arra, hogy gyermekei
betartsák a fenti óvintézkedéseket.
2HU
Elérhető 3D funkciók
Ebben a firmware verzióban a menü új funkciókkal bővült.
Menü
Új elem
Funkció
Felvételi mód
3D panorámapásztázás
3D felvételkészítés beállítása.
Fényképezőg.
3D panor.iránybeáll.
3D képek felvételi irányának
beállítása.
Képméret
3D panorámakép: Képméret 3D képek méretének kiválasztása.
Lejátszás
Diabemutató t Kép típusa 3D képek automatikus lejátszása
kizárólag a fényképezőgéphez
csatlakoztatott 3D televízión.
Lejátszás
3D megjelenítés
3D képek lejátszása a
fényképezőgéphez csatlakoztatott
3D televízión.
3HU
3D panorámapásztázás
Ezzel a funkcióval egymáshoz illesztett képekből 3D kép készíthető.
1 [Menü] t [Felvételi mód] t [3D panorámapásztázás].
2 Irányítsa a fényképezőgépet a téma egyik
széle felé, majd nyomja le teljesen az
exponálógombot.
Ez a rész nem lesz rajta a képen.
3 Az LCD kijelzőn látható vezetősávot követve
pásztázzon a fényképezőgéppel a téma
másik széléig.
Vezetősáv
Megjegyzések
• Ha a megadott időn belül nem tudja végigpásztázni a témát a fényképezőgéppel, szürke terület
jelenik meg az illesztett képen. A jó eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy 180 fokos
pásztázást körülbelül hat másodpercen belül végezzen el E18–55 mm-es objektívvel a W (18 mm)
oldali állásnál. A teleobjektív oldallal a pásztázást ennél lassabban végezze.
• Amennyiben a zoomobjektív T oldali állásával készít 3D képet, akkor egy szürke terület jelenhet
meg a képen, illetve leállhat a rögzítés. Zoomobjektív esetén ezért a W oldali állás használata
javasolt.
• A fényképezőgép a [3D panorámapásztázás] funkcióval készített felvétel közben folyamatosan
exponál, és a zár a felvétel végéig rendszeresen kiold.
• Mivel a fényképezőgép több képet fűz össze, az illesztett rész nem lesz egyenletes.
• Gyenge fényviszonyok mellett a 3D panorámaképek elmosódottak lehetnek.
• Vibráló fényeknél, például fénycső fényénél készített felvételeknél az illesztett képek fényereje
vagy színe nem mindig azonos.
• Ha nagy mértékben eltér a fényerő, a szín és a fókusz a 3D felvétel teljes látószögénél és annál a
szögnél, amelyhez (az AE-/AF-rögzítés funkcióval) a félig lenyomott exponálógombbal
meghatározta a fókusz és az expozíció értékét, a felvételkészítés sikertelen lesz. Amennyiben ez
történik, módosítsa a rögzített szöget, és készítsen új felvételt.
• Az alábbi témák fényképezésekor nem alkalmazható a [3D panorámapásztázás]:
– Mozgó témák
– A fényképezőgéphez túl közel lévő témák
– Ismétlődő mintázatú témák, mint például mozaik, és kis kontrasztú témák, mint például az ég,
homokos tengerpart vagy pázsit
– Állandó mozgásban lévő témák, mint például hullámok vagy vízesések
– Olyan téma, amellyel egy képen szerepel a nap vagy valamilyen elektromos világítótest stb.,
amely sokkal világosabb a környezeténél
• Az alábbi esetekben megszakadhat a [3D panorámapásztázás] funkcióval készített felvétel:
– Ha túl gyorsan, vagy túl lassan pásztáz a fényképezőgéppel.
– A fényképezőgép bemozdulása túl nagy mértékű.
• A 3D képek JPEG és MPO formátumú fájlokból állnak. Ha kitörli a 3D kép JPEG vagy MPO
összetevőjét, akkor elképzelhető, hogy nem lesz lejátszható.
• A fényképezőgéppel csak 3D panorámapásztázás funkcióval készítendő képek esetén pásztázhat
vízszintesen.
4HU
Folytatás r
z Tippek 3D kép készítéséhez
Körív mentén, állandó sebességgel és az
LCD kijelzőn jelzett irányban pásztázzon a
fényképezőgéppel, figyelembe véve az
alábbi szempontokat. A normál
panorámapásztázás sebességének mintegy
felével pásztázzon.
•
•
•
•
Álló témát válasszon.
Tartson megfelelő távolságot a téma és a háttér között.
3D képet világos helyen, például a szabadban készítsen.
Határozza meg a jelenetet, és nyomja le félig az
exponálógombot a fókusz, az expozíció és a
fehéregyensúly rögzítéséhez. Ezután nyomja le teljesen
az exponálógombot és kezdje meg a pásztázást.
• Zoomobjektív alkalmazása esetén a W oldali állás
használata javasolt.
5HU
3D panor.iránybeáll.
A fényképezőgép pásztázási irányának kiválasztása 3D panorámapásztázás képek
készítéséhez.
1 [Menü] t [Fényképezőg.] t [3D panor.iránybeáll.] t a kívánt
üzemmód.
(Jobbra)
Pásztázzon a fényképezőgéppel balról jobbra.
(Balra)
Pásztázzon a fényképezőgéppel jobbról balra.
6HU
Képméret
Képméret beállítása 3D panorámapásztázás képek készítéséhez.
1 [Menü] t [Képméret] t [3D panorámakép: Képméret] t a kívánt
üzemmód.
(16:9)
Vízszintes: 1920 × 1080
Vízszintes: 4912 × 1080
(Normál)
Vízszintes: 7152 × 1080
(Széles)
z Tippek a képméret kiválasztásához
A 3D képek a választott üzemmódtól függően eltérőek lehetnek.
16:9
Normál
Széles
[Normál] vagy [Széles] beállítás esetén a képek a vezérlőtárcsa közepének
megnyomásával görgethetők.
7HU
Kép típusa
Kizárólag 3D képek lejátszása Diabemutató módban a fényképezőgéphez
csatlakoztatott 3D televízión.
1 [Menü] t [Lejátszás] t [Diabemutató] t [Kép típusa] t a kívánt
üzemmód.
Összes
A memóriakártyán tárolt összes állóképet normál
állóképként játssza le.
Csak 3D képek
Csak 3D képek lejátszása.
8HU
3D megjelenítés
A fényképezőgéppel felvett 3D panorámaképek 3D televízión való
megtekintéséhez végezze el a következő beállításokat.
Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy 3D televízióhoz a (külön megvásárolható)
HDMI-kábellel.
1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a 3D
televízióhoz a (külön megvásárolható)
HDMI-kábellel.
2 [Menü] t [Lejátszás] t [3D megjelenítés]
t [OK].
A fényképezőgéppel készített 3D panorámaképek
megjelennek a televízió képernyőjén.
[Normál] vagy [Széles] beállítás esetén a képek a
vezérlőtárcsa közepének megnyomásával
görgethetők.
1 A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-kábel
2 A HDMIaljzathoz
Megjegyzések
• [3D megjelenítés] módban csak 3D képek jelennek meg.
• Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet vagy a hozzá csatlakoztatni kívánt eszközt kimeneti aljzatok
segítségével. Ha a fényképezőgép és a TV-készülék kimeneti aljzatok segítségével csatlakozik,
akkor nem lesz kép, illetve hang. Az ily módon történő csatlakoztatás továbbá problémákat
okozhat mind a fényképezőgép, mind pedig a csatlakoztatott eszköz esetében.
• Elképzelhető, hogy ez a funkció egyes TV-készülékek esetén nem működik megfelelően.
Előfordulhat például, hogy nem tud videót vagy 3D módban tartalmat megtekinteni, illetve hogy
nem hallható a készülék hangja.
• HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
• Olyan kábelt használjon, amelynek egyik végén (a fényképezőgéphez való) mini HDMIcsatlakozó, a másik végén pedig a televíziónak megfelelő csatlakozó van.
• A televízióról a 3D szemüvegre érkező jelek miatt elképzelhető, hogy a (külön megvásárolható)
RMT-DSLR1 vezeték nélküli távvezérlő nem működik megfelelően. Ezért a vezeték nélküli
távvezérlő használatakor helyezze a fényképezőgépet a TV-készüléktől a lehető legnagyobb
távolságra oly módon, hogy távérzékelője ne a televízió felé essen. (csak a NEX-5/5C típus
esetén)
z Normál állóképek megtekintése a televízión
A [3D megjelenítés] lehetőség kiválasztása esetén a televízió képernyőjén csak a 3D
képek jelennek meg.
Normál állóképek megtekintéséhez nyomja meg a vezérlőtárcsa alját. Ezzel kikapcsol
a [3D megjelenítés] üzemmód.
A 3D megjelenítéshez való visszatéréshez nyomja meg ismét a vezérlőtárcsa alját.
Az indexkép megjelenítéséhez válassza a [Menü] t [Lejátszás] t [Kép index]
elemet.
9HU
Download PDF