Sony | NEX-F3Y | Sony NEX-F3Y Utasítási / üzemeltetési kézikönyv javítása

4-426-562-11(1)
NEX-F3
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
A fényképezőgép
előkészítése
Az alapvető műveletek
elsajátítása
Használati útmutató
„E” típusú bajonettzáras
A felvételi funkciók
használata
Képek importálása
számítógépre
Egyebek
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
©2012 Sony Corporation
NEX-F3
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a hálózati csatlakozóaljzatba, használjon az
aljzatnak megfelelő adaptert.
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a kikerülő
vegyi anyag sérülést is okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól,
többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez
ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik
az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve
olyan készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
HU
2
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ AC adapter
Csatlakoztassa az AC adaptert a legközelebbi fali aljzathoz.
Ha az AC adapter használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki
a csatlakozódugaszt a fali aljzatból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a fényképezőgéppel való használatra tervezték,
máselektromos készülékhez nem szabad használni.
Az európai vásárlók figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviseletet a
Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a
különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
HU
3
[ Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
[ Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha
az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
HU
4
A jelen kézikönyv több, különböző objektívvel rendelkező modellt ismertet.
A modellnév függ a mellékelt objektívtől. A kereskedelmi forgalomban
kapható modell az országtól vagy régiótól függően különböző lehet.
Modellnév
Objektív
NEX-F3D
E18–55 mm és E16 mm
NEX-F3K
E18–55 mm
NEX-F3Y
E55–210 mm-es és E18–55 mm-es
HU
5
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Először ellenőrizze a fényképezőgép modellnevét (5. oldal). A mellékelt
tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
x Közös tartozékok
A fényképezőgép előkészítése
• Fényképezőgép (1)
• Tápkábel (1)* (az Egyesült
Államokban és Kanadában nem
a csomag része)
• CD-ROM-lemez (1)
– Az α fényképezőgépekhez
való alkalmazásszoftver
– α kézikönyv
• Használati útmutató (a jelen
kézikönyv) (1)
x NEX-F3D
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
• Újratölthető akkumulátor
NP-FW50 (1)
• E16 mm-es fix fókusztávolságú
objektív (1)/Elülső objektívsapka
(1)/Hátsó objektívsapka (1)
• E18–55 mm-es zoomobjektív
(1)/Elülső objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva)/árnyékoló ernyő
(1)
x NEX-F3K
• Mikro USB-kábel (1)
• Hálózati adaptert AC-UB10/
UB10B (1)
• Vállszíj (1)
HU
6
• E18–55 mm-es zoomobjektív
(1)/Elülső objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva)/árnyékoló ernyő
(1)
x NEX-F3Y
• E18–55 mm-es zoomobjektív
(1)/Elülső objektívsapka (1) (a
fényképezőgéphez
csatlakoztatva)/Árnyékoló
ernyő (1)
• E55–210 mm-es zoomobjektív
(1)/Elülső objektívsapka (1)/
Hátsó objektívsapka (1)/
Árnyékoló ernyő (1)
A fényképezőgép részei
A működés részletes leírását a zárójelben hivatkozott oldalon találja.
1)
2)
3)
A fényképezőgép előkészítése
Amikor az objektív nincs a
helyén
A Vaku
B ON/OFF (Főkapcsoló) (21)
C Exponálógomb (24)
D AF segédfény/Önkioldó
jelzőfénye/Mosoly exponálás
jelzőfénye
E Objektívkioldó gomb (17)
F
A képérzékelő pozíciójele
G Intelligens kiegészítőaljzat 2 1)
H Mikrofon 2)
I Objektív (16)
J Objektívfoglalat
K Képérzékelő 3)
L Objektívérintkezők 3)
Az Intelligens kiegészítőaljzathoz
tartozékok is csatlakoztathatók.
Ne takarja el ezt az alkatrészt
mozgóképfelvétel közben.
Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
7
A fényképezőgép előkészítése
A (vakunyitó) gomb
B
(Lejátszás) gomb (25)
C MOVIE (mozgókép) gomb
(24)
D A képernyőparancs-választó
gomb (29)
E B képernyőparancs-választó
gomb (29)
F C képernyőparancs-választó
gomb (29)
G Vezérlőkerék (28)
H LCD kijelző
Az LCD kijelzőt bármilyen jól
látható szögbe beállíthatja. A
kijelző állíthatósága például az
alacsony helyzetből készített
felvételeknél bizonyulhat
hasznosnak. Önarckép
készítésekor döntse az LCD
kijelzőt kb. 180 fokkal felfelé.
Az alapértelmezett beállítás
részeként a készülék
automatikusan a 3 másodperces
késleltetésű önkioldást választja.
I Hangszóró
J Töltésjelző fény
K
(USB) aljzat
L HDMI aljzat
HU
8
A Akkumulátorfedél (12)
B Vállszíjrögzítő fül
Ajánlott a vállszíj
csatlakoztatása, mert ezzel
elkerülhető a fényképezőgép
leejtése.
A fényképezőgép előkészítése
C Állványcsatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb. 5,5 mm-nél hosszabb
csavarral nem rögzíthető
stabilan a fényképezőgép az
állványhoz, és a csavar kárt
tehet a fényképezőgépben.
D Akkumulátortartó (12)
E Csatlakozólemez fedele
Ez a fedél (külön
megvásárolható) AC-PW20
hálózati adapter használata
esetén használható.
F Memóriaműködés-jelző (20)
G Memóriakártya-nyílás (19)
H Memóriakártya-nyílás fedele
(19)
HU
9
x Objektív
Az objektívek műszaki leírása a
53. oldalon található.
E16 mm F2.8 (a NEX-F3D
készülékekhez mellékelve)
E18–55 mm-es F3.5–5.6
OSS (a NEX-F3D/F3K/F3Y
készülékekhez mellékelve)
A fényképezőgép előkészítése
A
B
C
D
Konverterjelzés*
Fókuszálógyűrű
Objektívérintkezők**
Illesztőjel
* A konverter külön
megvásárolható.
** Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
A
B
C
D
E
F
G
Árnyékolóernyő-jelzés
Fókuszálógyűrű
Zoomgyűrű
Fókusztávolság-skála
Fókusztávolság-jelzés
Objektívérintkezők*
Illesztőjel
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
10
E55–210 mm F4.5–6.3 OSS
(a NEX-F3Y készülékhez
mellékelve)
A fényképezőgép előkészítése
A
B
C
D
E
F
Fókuszálógyűrű
Zoomgyűrű
Fókusztávolság-skála
Fókusztávolság-jelzés
Objektívérintkezők*
Illesztőjel
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
11
Az akkumulátor feltöltése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül töltse
fel a (mellékelt) NP-FW50 „InfoLITHIUM” akkumulátort.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült le
teljesen. Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
A feltöltött akkumulátor lassanként elveszíti töltését, még akkor is, ha
Ön nem használja a készüléket. Annak érdekében, hogy ne mulasszon el
exponálási lehetőséget, használat előtt töltse fel.
A fényképezőgép előkészítése
1
Állítsa a főkapcsolót OFF
állásba.
2
A fedélnyitó kar
elcsúsztatásával nyissa ki az
akkumulátorrekesz fedelét.
3
Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével megnyomja a
rögzítőkart.
Rögzítőkar
HU
12
Zárja le a fedelet.
5
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a hálózati adapterhez
a (mellékelt) mikro USB-kábel segítségével (mellékelt).
Csatlakoztassa az hálózati adaptert a konnektorba.
Tápkábel
A töltésjelző fény narancssárgán
világít, és elkezdődik a töltési
folyamat.
• Az akkumulátor töltése közben
állítsa a fő kapcsolót OFF állásba.
Ha a kapcsoló ON állásban van, a
fényképezőgép nem tudja tölteni
az akkumulátort.
• Ha a töltésjelző fény villog, vegye
ki, majd helyezze be újra az
akkumulátort.
A fényképezőgép előkészítése
4
Töltésjelző fény
Világít: Töltés
Nem világít: A töltés
befejeződött
Villog: Töltési hiba, vagy a
töltés ideiglenesen leállít, mert
a környezeti hőmérséklet az
ajánlott tartományon kívül van.
HU
13
Megjegyzések
A fényképezőgép előkészítése
• Ha a fényképezőgépen lévő töltésjelző fény a hálózati adapter konnektorba
illesztésekor villog, akkor ez azt jelzi, hogy a töltés ideiglenesen szünetel,
mivel a hőmérséklet az ajánlott tartományon kívül van. Amikor a
hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba, a töltés újraindul. Az
akkumulátor töltése 10 °C–30 °C környezeti hőmérsékleten javasolt.
• A töltésjelző fény gyorsan villog, ha az akkumulátort az első alkalommal
használja, vagy amikor az akkumulátort hosszabb ideig nem használta. Ilyen
esetekben vegye ki az akkumulátort, helyezze be újra, majd töltse fel az
akkumulátort.
• Ne próbálja meg tölteni az akkumulátort közvetlenül azután, hogy
feltöltötte, illetve ha nem volt használatban a feltöltést követően. Ha így
tesz, az ronthatja az akkumulátor teljesítményét.
• A töltés befejeztével húzza ki a hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzatból.
• Ügyeljen arra, hogy kizárólag Sony márkájú akkumulátort, mikro USBkábelt (mellékelt) és hálózati adaptert (mellékelt) használjon.
x Töltési idő
A tartozékként rendelkezésre álló (mellékelt) hálózati adapterrel a
töltési idő hozzávetőleg 280 perc.
Megjegyzés
• A fenti töltési idő arra az esetre vonatkozik, amikor teljesen lemerült
akkumulátort, 25 °C hőmérsékleten töltenek. A használati körülményektől
és az egyéb feltételektől függően a töltés hosszabb időt is igénybe vehet.
x Töltés számítógéphez történő csatlakoztatással.
Az akkumulátor úgy is feltölthető, hogy a fényképezőgépet egy mikro
USB-kábel segítségével egy számítógéphez csatlakoztatják.
HU
14
Megjegyzés
A fényképezőgép előkészítése
• Számítógépen keresztül történő töltés esetén ügyeljen az alábbiakra:
– Ha a fényképezőgép olyan hordozható számítógéphez csatlakozik,
amelynek hálózati adaptere nem kapcsolódik az elektromos hálózathoz,
akkor a számítógép akkumulátorának töltöttségi szintje lecsökken. Ne
hagyja túl sokáig a fényképezőgépet a számítógépre csatlakoztatva.
– Miután a számítógép és a fényképezőgép közti USB-kapcsolat létrejött, ne
kapcsolja ki/be, illetve ne „ébressze fel” a számítógépet a készenléti
üzemmódból. A fényképezőgép esetleg hibás működést idézhet elő.
Mielőtt a számítógépet ki/be kapcsolná, újraindítaná, vagy „felébresztené”
a készenléti üzemmódból, csatlakoztassa le a fényképezőgépet a
számítógépről.
– Nem garantáljuk, hogy ez a funkció minden számítógéppel működik.
Nincs garancia arra nézve, hogy a töltés egyedi igények szerint készült
vagy átalakított számítógépekkel, illetve USB-elosztón keresztül is
működik. Az egy időben használt USB-eszközöktől függően Ön esetleg
nem tudja majd megfelelően használni a fényképezőgépet.
z A fényképezőgép használata külföldön – hálózati
feszültség
Bármely olyan országban vagy térségben használhatja a fényképezőgépet,
a (mellékelt) AC-UB10/UB10B hálózati adaptert, és a (külön
megvásárolható) AC-PW20 hálózati adaptert, ahol a hálózati feszültség
100 V – 240 V AC, a frekvencia pedig 50 Hz/60 Hz.
Feszültségátalakító használata szükségtelen, ezenfelül hibás működést
idézhet elő.
x Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Ellenőrizze a szintet az alábbi jelzések alapján és az LCD kijelzőn
megjelenő százalékos értékkel.
Akkumulátor
töltöttségi
szintje
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Magas
Alacsony
Nem lehet
több képet
készíteni.
Megjegyzés
• Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
HU
15
z Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítiumionos akkumulátor, amely képes üzemi
adatainak továbbítására a fényképezőgépre. Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor használata közben a fényképezőgép kijelzi az akku hátralevő
üzemidő-százalékát, az adott üzemi feltételek mellett.
x Az akkumulátor eltávolítása
A fényképezőgép előkészítése
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
majd csúsztassa a rögzítőkart a nyíl
irányába, és húzza ki az akkumulátort a
helyéről. Vigyázzon, nehogy leessen az
akkumulátor.
Rögzítőkar
Memóriaműködés-jelző
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba.
1
Ha a sapka vagy a védősapka
csatlakoztatva van, távolítsa
el a fényképezőgépről vagy
az objektívről.
• Poros helyektől távol, gyorsan
végezze az objektívek cseréjét,
nehogy por vagy szennyeződés
kerüljön a fényképezőgép
belsejébe.
HU
16
2
Úgy helyezze fel az objektívet,
hogy az objektív és a
fényképezőgép fehér
illesztőjelei egy vonalba
essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, ezzel
megakadályozva, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
A fényképezőgép előkészítése
3
Miközben finoman a
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg egy
kattanással a helyén nem
rögzül.
• Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• Az „A” típusú bajonettzáras objektív (külön megvásárolható)
használatához szükséges az objektívfoglalat-adapter (külön
megvásárolható). További részleteket az Objektívfoglalat-adapterhez
mellékelt használati utasításban talál.
x Az objektív eltávolítása
1
Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
HU
17
Megjegyzések
A fényképezőgép előkészítése
• Ha az objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép
belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész)
felületére tapad, akkor – a felvételi körülményektől függően – sötét pontok
jelenhetnek meg a képen. Kikapcsoláskor a fényképezőgép a porvédelmi
funkciónak köszönhetően enyhén rezeg, ezzel megelőzve, hogy port
tapadjon a képérzékelőre. Ennek ellenére gyorsan, és poros helyektől távol
csatlakoztassa vagy távolítsa el az objektívet.
• Ne tegye le a fényképezőgépet úgy, hogy nincs rajta az objektív.
• Ha vázsapkát vagy hátsó objektívsapkát szeretne használni, kérjük, szerezze
be a ALC-B1EM (vázsapka) vagy ALC-R1EM (Hátsó objektívsapka)
(külön megvásárolható) terméket.
HU
18
A (külön megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
Nyissa fel a Memóriakártyanyílás fedele.
2
Helyezzen be egy
memóriakártyát.
A fényképezőgép előkészítése
1
Ellenőrizze a levágott sarok
irányát.
• Az ábrán látható módon,
kattanásig illessze be a
memóriakártyát.
3
Zárja le a fedelet.
x A fényképezőgéppel használható memóriakártyák
A következő típusú memóriakártyák használhatók a fényképezőgéppel.
Nem garantálható azonban az összes memóriakártya-típus megfelelő
működése.
Használható
memóriakártya
„Memory Stick PRO
Duo”
Állókép
Mozgókép
(Mark2)
A kézikönyvben
használt
elnevezés
„Memory Stick
PRO Duo”
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
HU
19
Használható
memóriakártya
Állókép
Mozgókép
A fényképezőgép előkészítése
SD-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SDHC-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SDXC-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
A kézikönyvben
használt
elnevezés
SD-kártya
MultiMediaCard típusú kártya nem használható.
Megjegyzés
• SDXC-memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le az exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és
AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt,
ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat,
hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát. Soha ne formázza a kártyát, amikor
megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden adatot törölne a kártyáról. (Az
exFAT az SDXC-memóriakártyákon használt fájlrendszer).
x A memóriakártya eltávolítása
Nyissa ki a memóriakártya-nyílás
fedelét, ellenőrizze, hogy nem világít-e
a memóriaműködés-jelző, majd
nyomja meg egyszer a memóriakártyát.
Memóriaműködés-jelző
Megjegyzés
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne vegye ki a memóriakártyát, ne
távolítsa el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
HU
20
A fényképezőgép bekapcsolása és a dátum
beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a dátum és
az idő beállítására szolgáló képernyő.
1
A főkapcsoló ON állásba
fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2
Nyomja meg a vezérlőkerék
közepét.
3
A vezérlőtárcsa jobb vagy bal
szélének megnyomásával
válassza ki az időzónát, és
nyomja meg a tárcsa közepét.
A fényképezőgép előkészítése
Megjelenik a dátum és az idő
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép
kikapcsolásához fordítsa a
főkapcsolót az OFF állásba.
HU
21
4
A vezérlőtárcsa bal vagy jobb
szélének megnyomásával
válassza ki az egyes
elemeket, és a megfelelő
számérték kiválasztásához
nyomja meg a tárcsa felső
vagy alsó szélét vagy
forgassa el a tárcsát.
A fényképezőgép előkészítése
Téli-nyári idősz.: A téli-nyári
időszámítás bekapcsolása vagy
kikapcsolása.
Dátumform.: A dátum
megjelenítési formátumának
kiválasztása.
• A 12:00 AM jelentése éjfél, a
12:00 PM jelentése pedig dél.
5
Ismételje meg a 4. lépést a többi elem beállításához, majd
nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét.
Megjegyzés
• Ezzel a fényképezőgéppel nem rögzíthető a dátum a képekre. A (mellékelt)
CD-ROM lemezen található „PlayMemories Home” szoftverrel a
dátummal együtt mentheti és nyomtathatja a képeket. További részletek a
„PlayMemories Home Help Guide” súgóban olvashatók (35. oldal).
x A dátum és idő visszaállítása/Az aktuális órabeállítás
ellenőrzése
Válassza a MENU t [Beállítások] t [Dát./Idő beáll.] beállítást
(28. oldal).
x A dátum és idő beállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz,
amely a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától és az akkumulátor
behelyezésétől függetlenül gondoskodik a dátum, az idő és más
beállítások megőrzéséről. További részletek: 47. oldal.
HU
22
Az alapvető műveletek elsajátítása
Állóképek készítése
Az
(Intelligens autom.) üzemmódban a fényképezőgép elemzi a
témát, így a felhasználó a megfelelő beállításokkal fényképezhet.
1
A főkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2
Irányítsa a fényképezőgépet a
témára.
3
Az alapvető műveletek elsajátítása
Amikor a fényképezőgép felismeri
a jelenetet, az LCD kijelzőn
megjelenik a felismert jelenet
ikonja és a jelenetnév: (Éjszakai
Jelenet),
(Éjszakai Jelenetállvány),
(Éjszakai portré),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré),
(Portré),
(Tájkép),
(Makró),
(Reflektor),
(Gyenge megvil.) vagy
(Gyermek).
A felismert jelenet ikonja és a
jelenetnév
Ha zoomobjektívet használ,
fordítsa el a zoomgyűrűt,
majd ezután fényképezzen.
• Az optikai zoom nem elérhető
fix fókusztávolságú objektív
használata esetén.
Zoomgyűrű
HU
23
4
Fókuszáláshoz félig nyomja le
az exponálógombot.
Amikor a fókuszálás sikeres,
csipogó hang hallható, és a z
fókuszjelzés világítani kezd.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Fókuszjelzés
5
Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponálógombot.
• Ha a fényképezőgép a [Autom. port. komp.] beállítási lehetőség
[Automatikus] értékre történő állítása mellett felismer egy arcot és
képet készít róla, a készülék a képet automatikusan a megfelelő
helyzetűre alakítja át. Az eredeti és a szerkesztett kép egyaránt
mentésre kerül.
Mozgóképek rögzítése
HU
24
1
A főkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2
Irányítsa a fényképezőgépet a témára.
3
A felvétel indításához nyomja
meg a MOVIE gombot.
• A fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt és a fényerőt.
• Amennyiben a felvétel ideje alatt
félig lenyomva tartja az
exponálógombot, gyorsabban
tud fókuszálni.
MOVIE gomb
4
A rögzítés leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép saját és az objektív működési hangjait
is rögzíti mozgókép-felvétel közben. A MENU t [Beállítások] t [Audio
felvétel - mozi] t [Ki] beállítás választásával letiltható a hangok rögzítése.
• A mozgókép folyamatos felvételi ideje függ a környezeti hőmérséklettől és a
fényképezőgép állapotától.
• Ha hosszabb időn át folyamatosan készít felvételt, előfordulhat, hogy a
fényképezőgép felmelegszik. Ez normális jelenség. Ilyen esetekben
megjelenhet továbbá „A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.” üzenet.
Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a
fényképezőgép újra készen áll a felvételkészítésre.
Képek megtekintése
1
Nyomja meg a
gombot.
(Lejátszás)
Az utoljára rögzített kép jelenik
meg az LCD kijelzőn.
(Lejátszás) gomb
x Kép kiválasztása
Forgassa el a vezérlőkereket.
HU
25
x Mozgóképek lejátszása
1
Válassza ki a MENU t
[Lejátszás] t [Megtekintő
üzemmód] t [Mappa
megtek. (MP4)] vagy [AVCHD
megtek.] lehetőséget.
• Az állókép-lejátszáshoz a
[Mappa megtek. (állókép)]
lehetőség választásával térhet
vissza.
Az alapvető műveletek elsajátítása
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
mozgóképet, és nyomja meg a tárcsa közepét.
Mozgókép lejátszása
közben
Vezérlőtárcsával végzett művelet
Megállítás/folytatás
Nyomja meg a közepét.
Gyors előretekerés
Nyomja meg a jobb szélét, vagy forgassa az
óramutató járásával egyező irányba.
Gyors visszatekerés
Nyomja meg a bal szélét, vagy forgassa az
óramutató járásával ellentétes irányba.
Lassú lejátszás előre
A megállítás alatt forgassa el az óramutató
járásával megegyező irányba.
Lassú lejátszás
visszafelé*
A megállítás alatt forgassa el az óramutató
járásával ellenkező irányba.
Hangerő beállítása
Nyomja meg az alsó részét t felső/alsó részét.
* A mozgókép képkockáról képkockára kerül lejátszásra.
HU
26
Képek törlése
Lehetőség van az aktuálisan megjelenített kép törlésére.
Jelenítse meg a kívánt képet,
és nyomja meg a
(Töröl)
gombot.
2
Nyomja meg a vezérlőkerék
közepét.
Az alapvető műveletek elsajátítása
1
• A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
OK
z Több kép törlése
A MENU t [Lejátszás] t [Töröl] menüponttal több képet is kijelölhet
és törölhet egyszerre.
HU
27
A fényképezőgép kezelése
A vezérlőkerék és a képernyőparancs-választó gombok segítségével a
fényképezőgép számos funkciója elérhető.
x Vezérlőkerék
Az alapvető műveletek elsajátítása
Felvételkészítés során a fényképezőgép a DISP (Tartalom megjelenít.),
az
(Expoz.kompoz.) és a
(Képtovább.mód) funkciót rendeli a
vezérlőtárcsához. Lejátszáskor a fényképezőgép a DISP (Tartalom
megjelenít.) és
(Kép index) funkciót rendeli a vezérlőtárcsához.
Ha a kijelzőn láthatók szerint elforgatja a vezérlőtárcsát, vagy
megnyomja a vezérlőkerék felső/alsó/jobb/bal részét, kiválaszthatja a
kívánt beállítást. A kiválasztás a vezérlőkerék közepén lévő gomb
megnyomásával véglegesíthető.
A vezérlőkerék a nyíl irányába
forgatható.
Amikor a kijelzőn menüpontok
láthatók, a vezérlőkerék
forgatásával vagy a felső/alsó/
bal/jobb oldalának
megnyomásával tallózhat
közöttük. A kiválasztáshoz
nyomja meg a kerék közepét.
HU
28
x Képernyőparancs-választó gombok
A
C
B
Az alapvető műveletek elsajátítása
A képernyőparancs-választó gombok a környezettől függően eltérő
funkciót tölthetnek be.
Az egyes képernyőparancs-választó gombokhoz rendelt szerep (funkció)
a kijelzőn látható.
A képernyő jobb felső sarkában látható funkció használatához nyomja
meg az „A” képernyőparancs-választó gombot. A képernyő jobb alsó
sarkában látható funkció használatához nyomja meg a „B”
képernyőparancs-választó gombot. A középen látható funkció
használatához nyomja meg a vezérlőkerék közepét („C”
képernyőparancs-választó gomb).
A jelen kézikönyvben a képernyőparancs-választó gombokat ikonnal
vagy a kijelzőn látható funkcióval jelöljük.
Ebben a példában az „A”
képernyőparancsválasztó gomb MENU
(Menü) gombként, a „B”
képernyőparancsválasztó gomb pedig
ZOOM (Zoom) gombként
funkcionál. A „C”
képernyőparancsválasztó gomb MODE
(Felvételi mód) gombként
használható.
Menülista
A MENU gomb megnyomásakor hat menüpont jelenik meg a kijelzőn:
[Felvételi mód], [Fényképezőg.], [Képméret], [Fényerő/Szín], [Lejátszás]
és [Beállítások].
Minden egyes menüpontban számos különböző funkció állítható be.
Azok a menüpontok, amelyek az adott körülmények között nem
állíthatók be, szürkén jelennek meg.
HU
29
A fényképezőgép súgó funkciójának
használata
A fényképezőgép számos, a fényképezőgép funkcióit magyarázó „Súgó”
képernyőt és a jobb felvételek eléréséhez tippeket adó „Felvételi
tippek” képernyőt kínál. Ezen súgók segítségével jobban kihasználhatja
a fényképezőgépet.
x Súgók
Beállítás módosításakor stb. a fényképezőgép megjeleníti a Súgót a
kiválasztott funkció magyarázatával.
Az alapvető műveletek elsajátítása
A MENU t [Beállítások] t [Súgó megjelenítése] t [Ki] beállítás
választásával elrejthető a Súgó.
x Felvételi tippek
A jobb felvételek készítése érdekében a [Tartalomjegyzék]-ből
felvételkészítési tippeket jeleníthet meg a MENU t [Fényképezőg.] t
[Felvételi tippek listája] kiválasztásával.
A [Felv. tippek] funkciót hozzárendelheti a jobb oldali gombhoz vagy a
„B” képernyőparancs-választó gombhoz.
HU
30
A felvételi funkciók használata
Felvételkészítés különböző felvételi
üzemmódokkal
Válassza a MENU t
[Felvételi mód] lehetőséget.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
üzemmódot, és nyomja meg a tárcsa középső részét.
A felvételi funkciók használata
1
(Intelligens autom.): A fényképezőgép kiértékeli a témát, és
elvégzi a megfelelő beállításokat.
SCN (Jelenet): Felvételek készítése a témának vagy a felvételi
körülményeknek megfelelő előbeállításokkal.
(Elmosódás csökkent.): A fényképezőgép bemozdulásának
csökkentése enyhén sötét beltéri jelenet fényképezésekor vagy
telefotó készítésekor.
(Panorámapásztázás): Panorámakép készítése.
(3D panorámapásztázás): 3D panorámaképek készítése,
amelyek 3D kompatibilis televízión játszhatók le.
M (Kézi expozíció): A rekesznyílásérték és a zársebesség beállítása.
S (Zárseb elsőbbség): A zársebesség beállítása a téma mozgását jól
kifejező értékre.
A (Rekesz elsőbbség): A fókusztartomány módosítása, vagy a háttér
életlenre állítása.
P (Autom. Program): Automatikus felvételkészítés az expozíció
(rekesznyílás és zársebesség) kivételével az összes beállítás
testreszabásával.
(Kiváló automatikus): A funkció használatával az Intelligens
automatikus beállítás felvételkészítési lehetőségeinél több felvételi
funkcióval lehetséges a képrögzítés. Automatikusan felismeri és
értékeli a felvételkészítés körülményeit, végrehajtja az Auto HDR
műveletet, majd kiválasztja a legjobb képet.
HU
31
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése
A fényképezőgéppel rögzített képek kezelésére és feldolgozására a
következő szoftvereket mellékeljük:
• „Image Data Converter”
RAW-formátumú képfájlok megnyitását teszi lehetővé.
• „PlayMemories Home” (kizárólag Windows)
Lehetősége van a fényképezőgéppel készített mozgó- és állóképek
számítógépre való másolására. Ezt követően a képeket megtekintheti,
és különféle könnyen használható funkciókkal javíthatja az elkészített
képek minőségét.
Megjegyzések
• A telepítéshez jelentkezzen be rendszergazdaként.
• RAW-képek lejátszásához az „Image Data Converter” programot
használja.
• Ha a 2011. előtt vásárolt fényképezőgéphez mellékelt „PMB” (Picture
Motion Browser) szoftvert már telepítették a számítógépre, a
„PlayMemories Home” alkalmazás felülírja a „PMB” alkalmazást, és
előfordulhat, hogy a „PMB” egyes korábban elérhető funkciói nem lesznek
majd használhatók.
• A „PlayMemories Home” szoftver Mac számítógépekkel nem használható.
Ha Mac számítógépen játszik le képeket, a művelethez a Mac számítógéppel
kapott alkalmazást használja.
HU
32
x Windows
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
(előre telepített)
Windows 7 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
A nagy felbontású mozgóképek lejátszásához, illetve
szerkesztéséhez: Intel Core Duo 1,66 GHz vagy
gyorsabb/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz vagy gyorsabb (AVC HD
(FX/FH)))
Memória: Windows XP Legalább 512 MB (1 GB vagy
több ajánlott), Windows Vista/Windows 7 legalább
1 GB
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület –
körülbelül 500 MB
Monitor: Képernyőfelbontás – 1024 × 768 képpont
vagy több
„Image Data
Converter Ver.4”
CPU/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB vagy
több
Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
Képek importálása számítógépre
„PlayMemories
Home”
* A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 vagy újabb verzió szükséges a lemezkészítési
funkció használatához.
** A Starter (kiadás) nem támogatott.
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüt tartalmazó képernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson kétszer a [Computer] fájlra
(Windows XP esetén: [My Computer]) t
(PMHOME) t
[Install.exe].
• Ha megjelenik az Automatikus lejátszás képernyő, válassza a
„Run Install.exe” lehetőséget, és a telepítés folytatásához kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.
HU
33
3
Kattintson a [Telepítés] gombra.
4
A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-lemezt.
• Ellenőrizze, hogy mind az „Image Data Converter”, mind a
„PlayMemories Home” jelölőnégyzet be van-e jelölve, és kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő
párbeszédpanel, a képernyőn megjelenő utasításokat követve
indítsa újra a számítógépet.
• A számítógép rendszerkörnyezetétől függően előfordulhat, hogy a
DirectX alkalmazás már telepítve van.
Az alábbi szoftverek települnek, és parancsikonjuk megjelenik az
asztalon.
„Image Data Converter”
„PlayMemories Home”
„PlayMemories Home Help Guide”
x Mac
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer USB-kapcsolat: Mac OS X v10.3 – v10.7
(előre telepített)
„Image Data Converter”: Mac OS X v10.5/10.6 (Snow
Leopard)/10.7 (Lion)
„Image Data
Converter Ver.4”
HU
34
CPU: Intel processzorok, mint például Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo
Memória: 1 GB vagy több ajánlott.
Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
1
Kapcsolja be a Mac számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3
Másolja a [MAC] mappában lévő [IDC_INST.pkg] fájlt a
merevlemez ikonra.
4
Kattintson kétszer a mappába másolt [IDC_INST.pkg]
fájlra.
• A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Mire használhatók a mellékelt szoftverek
x „PlayMemories Home”
Képek importálása számítógépre
A „PlayMemories Home” alkalmazás nyújtotta lehetőségek közül
néhány:
• A fényképezőgéppel készített képek importálása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése a számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek retusálása (vörösszem-hatás csökkentése stb.), nyomtatása,
küldése e-mail mellékletként, felvételi dátum módosítása és sok más
lehetőség.
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
• Blu-ray Disc lemezek, DVD lemezek készítése a számítógépre
importált AVCHD-mozgóképekből. (Blu-ray Disc/DVD lemez első
alkalommal történő létrehozásakor internetcsatlakozással rendelkező
környezet szükséges.)
A „PlayMemories Home” programról bővebben a „PlayMemories
Home Help Guide” súgóban olvashat.
Kattintson kétszer az asztalon lévő
(PlayMemories Home Help
Guide) parancsikonra. Vagy kattintson a [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide]
menüpontra.
A „PlayMemories Home” alkalmazás terméktámogatási oldala (csak
angol nyelven érhető el)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Megjegyzés
• A „PlayMemories Home” szoftver Mac számítógépekkel nem kompatibilis.
Ha Mac számítógépen játszik le képeket, a művelethez a Mac számítógéppel
kapott alkalmazást használja.
HU
35
x „Image Data Converter”
A „Image Data Converter” alkalmazás nyújtotta lehetőségek közül
néhány:
• A RAW-formátumban rögzített képek szerkesztése különböző javítási
eszközökkel, például színárnyalat-görbe és élesítés.
• A képek módosítása a fehéregyensúly, az expozíció, a Saját beállítások
stb. használatával.
• A számítógépen megjelenített és szerkesztett képek mentése.
A mentés történhet RAW-formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• Az ezzel a fényképezőgéppel rögzített RAW és JPEG formátumú
képek megjelenítése és összehasonlítása.
• A képek 5 fokozatba sorolása.
• Színcímkék alkalmazása stb.
Az „Image Data Converter” programról bővebben a Help (Súgó)
menüpont alatt olvashat.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4] pontra.
A „Image Data Converter” alkalmazás terméktámogatási oldala (csak
angol nyelven érhető el)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
HU
36
Egyebek
A rögzíthető képek számának ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát
a fényképezőgépbe, és a főkapcsolót
ON állásba kapcsolta, a rögzíthető
képek száma (amennyiben az
aktuális beállításokkal folytatja a
fényképezést) megjelenik az LCD
kijelzőn.
Megjegyzések
• Ha a „0” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, a memóriakártya
megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra, vagy töröljön képeket a
használatban lévő memóriakártyáról (27. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti,
hogy nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
x A memóriakártyára rögzíthető állóképek száma és
mozgóképek hossza
Egyebek
Állóképek
A táblázat az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
rögzíthető állóképek becsült számát mutatja. Az értékeket a tesztelés
során standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg. Az
értékek a felvétel-készítési feltételektől függően eltérhetnek.
Képméret: L 16M
Képarány: 3:2*
(egység: kép)
Kapacitás
Minőség
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
6700
Normál
410
820
1650
3350
Finom
295
590
1150
2400
4800
80
160
325
650
1300
110
220
445
890
1750
RAW & JPEG
RAW
* Ha a [Méretarány] beállítása [16:9], akkor a fenti táblázatban megadott
értékeknél több kép rögzíthető (kivételt képez a [RAW] beállítás).
HU
37
Mozgóképek
Az alábbi táblázat a rögzíthető mozgóképek hozzávetőleges hosszát
mutatja. Ezek az értékek az összes rögzíthető mozgókép együttes
időtartamát jelzik. Felvételenként körülbelül 29 percnyi folyamatos
felvétel rögzíthető. Az MP4-mozgóképfájlok maximális mérete
körülbelül 2 GB.
(ó (óra), p (perc))
Kapacitás
Rögzítési
Beállítás
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10 p
20 p
40 p
1 ó 30 p
3ó
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 p
30 p
1ó
2ó
4ó5p
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 p
20 p
40 p
1 ó 30 p
3ó
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 p
30 p
1ó
2ó
4ó5p
20 p
40 p
1 ó 20 p
2 ó 45 p
5 ó 30 p
1 ó 10 p
2 ó 25 p
4 ó 55 p
10 ó
20 ó 5 p
1440×1080 12M
VGA 3M
Megjegyzés
• A mozgóképek felvételi ideje azért eltérő, mert a fényképezőgép változó
átviteli sebességet (VBR-t) használ, ami automatikusan beállítja a
képminőséget a felvételi jelenettől függően.
Gyorsan mozgó témák rögzítésekor a kép tisztább, azonban a felvételi idő
rövidebb, mert a rögzítés sok memóriát igényel.
A felvételi idő a felvételi körülményektől, a témától, valamint a beállított
képminőségtől és képmérettől is függ.
HU
38
x Akkumulátor használata esetén rögzíthető állóképek
száma
Ha a fényképezőgépet (mellékelt) teljesen feltöltött akkumulátorral
használja, akkor körülbelül 470 kép rögzíthető.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok a használati
feltételektől függően alacsonyabbak is lehetnek.
• A szám teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre van
kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérsékleten.
– A [Minőség] beállítása: [Finom].
– Az [Autofókusz mód] beállítása: [Egyszeri AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és kikapcsolja.
– A töltésjelző fény kialvását követően még 1 órán keresztül töltött
akkumulátort használva.
– A (külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo” használatával.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Egyebek
HU
39
Az LCD kijelzőn megjelenő ikonok listája
A fényképezőgép állapotát a kijelzőn látható ikonok jelzik.
A vezérlőkerék DISP (Tartalom megjelenít.) állásba állításával
megváltoztathatja a képernyő megjelenését.
Felvételkészítés közbeni
készenléti állapot
A
Jelzés
Jelentése
Felvételi mód
M
PAS
Jelenet
Grafikus megjelenítés
Jelenetfelismerés
Mozgóképfelvétel közben
Az állóképek
képaránya
16M 14M 8.4M Az állóképek
7.1M 4M 3.4M képmérete
Lejátszás
HU
40
RAW RAW+J
FINE STD
Állóképek
képminősége
100
Rögzíthető
állóképek száma
Jelzés
60i/50i
60i/50i
Jelentése
Jelzés
24p/25p
24p/25p
A (külön
megvásárolható)
elektronikus
kereső
túlmelegedési
figyelmeztetés
Memóriakártya/
feltöltés
123perc
Túlmelegedésre
figyelmeztetés
Rögzíthető
mozgókép
felvételi ideje
A képkezelő fájl
megtelt/hiba a
képkezelő
fájlban
Öko mód
Akkumulátor
töltöttségi szintje
Megtekintő
üzemmód
Egyebek
100%
Jelentése
A (külön
megvásárolható)
elektronikus
kereső
csatlakozási
problémája
A mozgóképek
felvételi
üzemmódja
Intelligens zoom
Tiszta kép zoom
101-0012
Lejátszási mappa fájlsorszám
Digitális zoom
Védelem
Vakutöltés
folyamatjelzője
Nyomatrendelés
AF segédfény
B
Élő nézet
Jelzés
Mozgóképfelvét
el közben nem
történik
hangrögzítés
SteadyShot/
SteadyShot
figyelmeztetés
Jelentése
Képernyőparancsválasztó gombok
ZOOM
HU
41
C
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Jelentése
Saját beállít.
Vaku üzemmód/
Vörösszem cs.
Vakukompenz.
±0.0
Mosoly
exponálás
Képtovább.mód
Kép effektus
Önkioldó
önarcképhez
Fénymérési mód
Mosolyérzékelés
érzékenységjelzője
Fókusz mód
Fókuszmező
mód
Arcfelismerés
Fehéregyensúly
AWB
7500K
A7 G7
Sima bőr
effektus
DRO/Auto.
HDR
Autom. port.
komp.
HU
42
D
Jelzés
Jelentése
z
Fókuszállapot
1/125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás
értéke
±0.0
±0.0
ISO400
Kézi fénymérés
Expozíciókorrekció
ISO-érzékenység
AE zár
Zársebességjelző
Jelzés
Jelentése
Rekesznyílásértékjelző
FELVÉT. 0:12 Rögzített
mozgókép felvételi
ideje (p:mp)
2012-1-1
9:30AM
Kép rögzítésének
dátuma/ideje
12/12
Kép sorszáma/
Képek száma
megtekintő
üzemmódban
Akkor jelenik
meg, ha a képen
nem alkalmazható
a HDR funkció.
Egyebek
Akkor jelenik
meg, ha a képen
nem alkalmazható
a Kép effektus
funkció.
Hisztogram
HU
43
További tudnivalók a fényképezőgépről
(α kézikönyv)
A fényképezőgép használatát részletesen ismertető „α kézikönyv” fájl a
(mellékelt) CD-ROM lemezen található. Ebben a fényképezőgép
számos funkciójának alapos bemutatását találja.
x A Windows operációs rendszer használói számára
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM
lemezt a (mellékelt) CD-ROM meghajtóba.
2
Kattintson a [Kézikönyv] gombra.
3
Kattintson a [Telepítés] gombra.
4
Az asztalon található parancsikon segítségével nyissa meg
az „α kézikönyv” fájlt.
x A Mac operációs rendszer használói számára
HU
44
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2
Válassza ki a [Handbook] mappát, és másolja a [HU]
mappában lévő „Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3
A másolás befejezését követően kattintson kétszer a
„Handbook.pdf” fájlra.
Óvintézkedések
Tudnivalók a
fényképezőgépen elérhető
funkciókról
Tudnivalók az LCD
kijelzőről és az objektívről
• Az LCD kijelző rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült,
így a pixelek legalább 99,99 %-a
ténylegesen működőképes.
Mindazonáltal apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes
pontok előfordulhatnak az LCD
kijelzőn. Ezek a gyártási
folyamat természetes velejárói,
és egyáltalán nem befolyásolják
a felvett képeket.
Egyebek
• Fényképezőgépe kompatibilis
az 1080 60i-formátummal vagy
az 1080 50i-formátummal.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy a
fényképezőgép az
1080 60i-formátummal vagy az
1080 50i-formátummal
kompatibilis, az alábbi
jelzéseket keresse a
fényképezőgép alján.
Az 1080 60i-formátummal
kompatibilis fényképezőgép
esetén: 60i
Az 1080 50i-formátummal
kompatibilis fényképezőgép
esetén: 50i
• Előfordulhat, hogy kellemetlen
tüneteket, például
szemfáradtságot, hányingert
vagy fáradtságérzetet tapasztal,
amikor a fényképezőgéppel
rögzített 3D képeket 3D
kompatibilis monitoron tekinti
meg. 3D képek megtekintésekor
javasoljuk, hogy rendszeres
időközönként tartson szünetet.
Mivel a szükséges szünetek
hossza és gyakorisága
egyénenként eltérő lehet, saját
igényeit kövesse. Ha émelyeg,
ne nézzen több 3D képet, és
szükség esetén keressen fel egy
orvost. Olvassa el a
csatlakoztatott eszköz vagy a
fényképezőgéphez használt
szoftver használati utasítását is.
A gyermekek látása még
sérülékeny (különösen a hat év
alatti gyermekeké). Mielőtt
megengedné nekik, hogy 3D
képeket nézzenek, kérje ki
szakember, például
gyermekorvos vagy szemorvos
tanácsát. Mindent tegyen meg
azért, hogy gyermekei betartsák
a fenti biztonsági előírásokat.
Fekete, fehér,
piros, kék és
zöld pontok
• Ne tartsa a fényképezőgépet az
LCD kijelzőnél fogva.
• Az LCD kijelző csuklópántjára
rögzítve egy mágnes található.
Ne helyezzen olyan tárgyakat,
például hajlékonylemezt vagy
hitelkártyát az LCD kijelző és a
fényképezőgépház közé,
amelyekre hatással lehet a
mágneses mező.
HU
45
Mágnes
• Hideg környezetben az LCD
kijelzőn szellemkép jelenhet
meg. Ez nem utal hibás
működésre. Amikor a
fényképezőgépet hideg
környezetben kapcsolja be, az
LCD kijelző átmenetileg
elsötétülhet.
• Ne nyomja meg az LCD
kijelzőt. Nyomás hatására
elszíneződhet és elromolhat.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Ha a
napfény egy közeli tárgyon
összpontosul, akkor
előfordulhat, hogy tüzet okoz.
Ha mégis kénytelen a
fényképezőgépet közvetlen
napfénynek kitenni, helyezze fel
rá az elülső objektívsapkát.
Tudnivalók az objektívek
és tartozékok
használatáról
A fényképezőgép jellemzőinek
megfelelő Sony objektívek/
kiegészítők használata ajánlott.
Más gyártók termékeinek
használata esetén a
fényképezőgépnek esetleg nem
minden funkciója fog működni,
vagy baleset és üzemzavarok
léphetnek fel.
HU
46
Az Intelligens
kiegészítőaljzat 2-vel
kapcsolatos tudnivalók
Mielőtt egy kiegészítőt (pl. vakut)
csatlakoztatna az Intelligens
kiegészítőaljzat 2-re, vagy
kiegészítőt távolítana el arról,
állítsa a fényképezőgép
főkapcsolóját OFF állásba.
Kiegészítő csatlakoztatásakor
illessze a kiegészítőt teljesen az
Intelligens kiegészítőaljzat 2-be,
és húzza meg a csavart.
Ellenőrizze, hogy a tartozék
biztonságosan csatlakozik a
fényképezőgéphez.
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Napon parkoló autóban és
hasonló forró helyeken a
fényképezőgép váza
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfénynek kitett
helyen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Legyen óvatos, nehogy homok
vagy por kerüljön a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és bizonyos esetekben
ez a működési hiba nem javítható.
Tudnivalók a markolatról
Teendő páralecsapódás esetén
A markolaton egy speciális
bevonat található. Sötét színű
anyaggal, bőrrel, stb. dörzsölve
elszíneződhet.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várjon kb. egy órát, amíg a
nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belül párás
objektívvel fényképez, akkor a
rögzített képek nem lesznek élesek.
Tudnivalók a tárolásról
Feltétlenül helyezze fel az elülső
objektívsapkát, amikor nem
használja a fényképezőgépet.
Tudnivalók a
fényképezőgép
hőmérsékletéről
A folyamatos használat miatt a
kamera és az akkumulátor
felmelegedhet, de ez nem utal
működési hibára.
Tudnivalók a működési
hőmérsékletről
Tudnivalók a
páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg
helyről hirtelen meleg helyre
viszik, pára csapódhat le a
belsejében vagy a külsején. A
páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A páralecsapódás
megakadályozása
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely a készülék be- vagy
kikapcsolt állapotától és az
akkumulátor behelyezésétől
függetlenül gondoskodik a dátum,
az idő és más beállítások
megőrzéséről. Ez a
segédakkumulátor folyamatosan
töltődik, amikor a fényképezőgépet
használja. Ha azonban rendszeresen
csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, akkor
fokozatosan lemerül. Ha körülbelül
három hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor
teljesen lemerül. Ebben az esetben
ne felejtse el feltölteni ezt a
segédakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt. A
fényképezőgép akkor is
használható, ha a segédakkumulátor
nincs feltöltve, azonban nem
rögzíthető a dátum és az idő. Ha a
fényképezőgép beállításai az
akkumulátor minden feltöltésekor
visszaállnak az alapértelmezett
beállításokra, a beépített
segédakkumulátor valószínűleg
elérte élettartama végét. Forduljon
Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony szervizhez.
Egyebek
A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C
közötti hőmérsékleten való
használatra tervezték. Nem ajánlott
a fényképezés a fenti hőmérséklettartományon kívül eső, különösen
hideg vagy meleg helyeken.
Tudnivalók a beépített
segédakkumulátorról
HU
47
A beépített újratölthető
akkumulátor feltöltése
Helyezzen be feltöltött
akkumulátort a
fényképezőgépbe, vagy
(mellékelt) hálózati adapter
segítségével csatlakoztassa a
fényképezőgépet konnektorhoz,
és legalább 24 óráig hagyja
kikapcsolva a fényképezőgépet.
Tudnivalók a
memóriakártyákról
Ne ragasszon címkét stb. a
memóriakártyára vagy a
memóriakártya-adapterre. Ez
hibás működést idézhet elő.
Tudnivalók a felvételről/
lejátszásról
HU
48
• Amikor első alkalommal
használja a memóriakártyát
ezzel a fényképezőgéppel,
javasoljuk, hogy a
memóriakártya megbízható
teljesítménye érdekében a
felvételkészítés előtt formázza a
kártyát a fényképezőgéppel. Ne
feledje, hogy a formázás során
minden korábban a
memóriakártyán tárolt adat
törlődik, és nem állítható helyre.
A korábbi adatokat mentse pl.
számítógépre.
• Ha többször rögzít/töröl
képeket, a memóriakártyán lévő
adatok töredezetté válhatnak.
Előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket menteni vagy
rögzíteni. Ilyen esetben mentse
a képeket számítógépre vagy
más tárhelyre, majd formázza a
memóriakártyát.
• A rögzített tartalom elvesztése
miatt még akkor sem
igényelhető kártérítés, ha a
felvétel vagy lejátszás a
fényképezőgép vagy a
memóriakártya stb. hibája miatt
nem lehetséges.
• Az adatvesztés elkerülése
érdekében mindig készítsen
biztonsági másolatot adatairól
más adathordozóra.
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményekről készít
felvételeket, készítsen
próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a
fényképezőgép helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem
porálló, nem cseppálló és nem
vízálló.
• Ne irányítsa a fényképezőgépet
a nap vagy más erős fényforrás
felé. A fényképezőgép hibás
működését idézheti elő.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fényforrásba levett objektíven
keresztül. Ez maradandó
károsodást okozhat szemében.
Vagy az objektív hibás
működését idézheti elő.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely
erős rádióhullámokat gerjeszt,
vagy sugárzást bocsát ki.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
Tudnivalók a RAW
képekről
Ha a fényképezőgéppel készített
RAW-képeket szeretné
megtekinteni akkor a (mellékelt)
CD-ROM-lemezen található
„Image Data Converter”
szoftverre van szükség. Ha nem
kívánja módosítani a rögzített
képeket, akkor a JPEG
formátumban történő
fényképezést javasoljuk.
Mozgóképek más
eszközön való
lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
• Ez a fényképezőgép MPEG-4
AVC/H.264 High Profile
tömörítést használ az AVCHDformátumú felvételekhez. A
fényképezőgéppel AVCHDformátumban rögzített
mozgóképek nem játszhatók le
az alábbi eszközökön:
– az AVCHD-formátummal
kompatibilis, azonban a High
Profile tömörítést nem
támogató más eszközökön;
– az AVCHD-formátummal
nem kompatibilis eszközökön.
• Ez a fényképezőgép MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile
tömörítést is használ az MP4formátumú felvételekhez. Ebből
kifolyólag a fényképezőgéppel
MP4-formátumban rögzített
mozgóképek nem játszhatók le
az MPEG-4 AVC/H.264
tömörítést nem támogató
eszközökön.
• A HD (nagy felbontású)
képminőségben rögzített
képeket tartalmazó lemezek
kizárólag az AVCHDformátummal kompatibilis
eszközökkel játszhatók le. A
DVD-alap lejtszk s felvevk nem
tudjk lejtszani a HD kpminsg
lemezeket, mivel nem
kompatibilisek az AVCHD
formtummal. Az is előfordulhat,
hogy a DVD-alapú lejátszók és
felvevők nem tudják kiadni a
HD képminőségű lemezeket.
Egyebek
• A fényképezőgép homokos vagy
poros helyen történő használata
hibás működést okozhat.
• Ha páralecsapódást tapasztal,
törölje le a fényképezőgép
használata előtt (47. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon túl,
hogy ettől a fényképezőgép
hibásan működhet, és
alkalmatlanná válhat képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
továbbá a képadatok sérülését,
károsodását vagy elvesztését
okozhatja.
• Puha ruhával törölje le a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása
miatt a vaku felületére por
tapadhat, ami füstölhet vagy
megéghet.
• A fényképezőgép, a mellékelt
tartozékok stb. gyerekektől
távol tartandók. Véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát
stb. Ilyen esetben
haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
HU
49
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek.
Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó
jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési
útmutatóban felhasznált
képekről
A kézikönyvben példaként
szereplő fényképek reprodukált
képek, és nem a
fényképezőgéppel készített valós
képek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és
egyéb műszaki adatok az alábbi
feltételek mellett kerültek
meghatározásra, kivéve, ha a
jelen kézikönyv másképpen jelzi.
Átlagos, 25 °C-os környezeti
hőmérsékleten, olyan
akkumulátor használatával,
amelyet egy órán át töltöttek
miután a CHARGE jelzőfény
kialudt.
HU
50
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus:
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Objektív: „E” típusú bajonettzáras
objektív
[Képérzékelő]
Képérzékelő: 23,5 × 15,6 mm
(APS-C-formátum) CMOS
képérzékelő
A képérzékelő összes pixelének
száma: Kb. 16 500 000 pixel
A fényképezőgép hasznos
pixeleinek száma:
Kb. 16 100 000 pixel
[Porvédelem]
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer: Kontraszt-észlelési
rendszer
Érzékenységi tartomány:
EV0 – EV20 (ISO 100 egyenérték
mellett, F2,8 objektívvel)
[Expozícióvezérlés]
Mérésmód: 1 200 mezős mérés a
képérzékelőn
Fénymérési tartomány: EV0 – EV20
(ISO 100 egyenérték mellett,
F2,8 objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós index):
Állóképek: AUTO, ISO 200 –
16 000
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány:
Állóképek:
1/4 000 másodperctől
30 másodpercig (1/3 EV
lépésközzel), BULB
Mozgóképek:
1/4 000 másodperctől
1/4 másodpercig, akár 1/30
AUTO üzemmódban (1/3 EV
lépésköz)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/160 másodperc
Egyebek
Rendszer: Sztatikus feltöltődés
elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
ultrahangos rezgési
mechanizmus
Mozgóképek: AUTO, ISO 200 –
3 200-nak megfelelő
Expozíciókorrekció: ±3,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO Duo”,
SD-kártya
[LCD kijelző]
LCD-panel: 7,5 cm-es (3,0 típusú)
TFT-meghajtó
Pixelek teljes száma: 921 600
(640 × 3 (RGB) × 480) pixel
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
USB: Mikro USB-típusú B
csatlakozó
HDMI: HDMI típusú C
minicsatlakozó
[Tápellátás]
Használt akkumulátortípus:
újratölthető akkumulátor
NP-FW50
HU
51
HU
52
[Egyebek]
[Vaku]
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
Méretek (CIPA kompatibilis):
Körülbelül 117,3 mm × 66,6 mm
× 41,3 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (CIPA kompatibilis):
Kb. 314 g
(az akkumulátorral és a
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozóval együtt)
Kb. 255 g
(csak a fényképezőgép)
Működési hőmérséklet: 0 °C–40 °C
Fájlformátum:
Állókép: JPEG-kompatibilis
(2.0 verziójú DCF, 2.3 verziójú
Exif, MPF Baseline), DPOFkompatibilis
3D állóképek: MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
kompatibilis
Mozgókép (AVCHDformátum): AVCHD formátum
2.0 verzióval kompatibilis
Videoformátum: MPEG-4
AVC/H.264
Audioformátum: Dolby Digital
2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Készült a Dolby Laboratories
licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum):
Videoformátum: MPEG-4
AVC/H.264
Audioformátum: MPEG-4
AAC-LC 2 csatornás
USB-kapcsolat: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
A vaku vezérszáma: GN 6
(méterben, ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő: Kb. 3 másodperc
Vakulefedettség: 16 mm-es objektív
(az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció: ±2,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
Hálózati adaptert
AC-UB10/UB10B
Elektromos követelmények:
100 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Kimeneti feszültség: 5 V egyenáram,
0,5 A
Működési hőmérséklet: 0 °C– 40 °C
Tárolási hőmérséklet: –20 °C – +60 °C
Méretek:
Kb. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(szé./ma./mé.)
Tömeg:
Az Egyesült Államok és Kanada
területén: Kb. 48 g
Az Egyesült Államok és Kanada
területén kívül: Kb. 43 g
Újratölthető akkumulátor
NP-FW50
Használt akkumulátortípus:
Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség:
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség:
7,2 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség:
8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram: 1,02 A
Kapacitás: Jellemzően 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Legalább 7,3 Wh (1 020 mAh)
Befoglaló méret:
Kb. 31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(szé./ma./mé.)
Tömeg: Kb. 57 g
Objektív
Objektív
E16 mm-es fix
E18–55 mm-es
fókusztávolságú
zoomobjektív
objektív
Fényképezőgép
NEX-F3D
A 35 mm-es
formátumnak
megfelelő
fókusztávolság1)
(mm)
24
27–82,5
82,5–315
Lencserendszerlencsetagok
5–5
9–11
9–13
Látószög1)
83°
76°–29°
28,2°–7,8°
Minimális fókusz2)
(m)
0,24
0,25
1,0
Maximális nagyítás
(×)
0,078
0,3
0,225
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
49
49
49
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
63,8 × 108
Szűrő átmérője
(mm)
Méretek (maximális
átmérő ×
magasság)
(mm)
NEX-F3Y
Tömeg (g)
67
194
345
Kompenzációs
hatás3)
– 4)
Kb. 4 lépés
Kb. 4 lépés
1)
2)
3)
4)
Egyebek
Minimális F-szám
NEX-F3D/F3K/
F3Y
E55–210 mm-es
zoomobjektív
A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az
APS-C méretű képérzékelővel felszerelt digitális fényképezőgépek alapján
kerültek meghatározásra.
A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
Zársebesség (a felvételi körülményektől függően eltér)
Az optikai bemozduláskorrekció funkció nem elérhető.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változtathatók.
HU
53
Tudnivalók a
fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge kisebb,
mint egy 35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgépé. Az
objektív fókusztávolságának
másfélszeresre növelésével
megközelítőleg egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
fényképezőgép fókusztávolságát
kapja, és annak megfelelő
látószöggel készíthet felvételeket.
Például, amikor 50 mm-es
objektívet használ, az körülbelül a
35 mm-es formátumú hagyományos
fényképezőgép 75 mm-es
objektívének felel meg.
Tudnivalók a képadatok
kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a
fényképezőgéppel készített képek
lejátszása más készülékeken,
valamint más készülékkel felvett
vagy szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
Védjegyek
HU
54
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
embléma, a „Memory Stick PRO”,
a
embléma, a
„Memory Stick Duo”, a
embléma, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
embléma,
a „Memory Stick PRO-HG Duo”,
a
embléma, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate” és a
embléma a
Sony Corporation védjegye.
• A „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• A „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a
Blu-ray Disc Association
védjegye.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD”
emblématípus a Panasonic
Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Dolby és a kettős D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI embléma
és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Mac és a Mac OS az Apple Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az Intel, az Intel Core és a
Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• SDXC embléma az SD-3C, LLC
védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc. védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Association
védjegye.
• A „ ” embléma és a
„PlayStation” a következők
védjegye: Sony Computer
Entertainment Inc.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és terméknevek
általánosságban a megfelelő
fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A jelen
kézikönyvben a ™ és az ®
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben.
Egyebek
• Töltse le a PlayStation 3
alkalmazást a PlayStation Store
webhelyről (ahol elérhető), és
tegyen szert még több élményre
PlayStation 3 készülékével.
• A PlayStation 3 alkalmazás
használatához PlayStation
Network fiókra és az alkalmazás
letöltésére van szükség. Olyan
területeken áll rendelkezésre, ahol
elérhető a PlayStation Store
webhelye.
HU
55
Download PDF

advertising