Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 ɑ7 II Full Frame ILC csak váz (tartozék objektív nélkül) Használati útmutató

4-564-360-11(1)
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Használati útmutató
E-mount
„Súgóútmutató” (webes
útmutató)
A „Súgóútmutató” tartalmazza a
fényképezőgép funkcióinak részletes
ismertetését.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/h_zz/
ILCE-7M2
Magyar
További információk a
fényképezőgépről
(„Súgóútmutató”)
A „Súgóútmutató” egy
interneten elérhető kézikönyv.
A „Súgóútmutató”
megtekinthető számítógéppel
vagy okostelefonon. Ebben
megtalálhatja a fényképezőgép
funkcióinak részletes
ismertetését.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG
ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY
VAGY AZ
ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
HU
2
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
AC adapter
Az AC adapter használatakor használja
a legközelebbi fali aljzatot. Ha a
készülék használata közben valamilyen
üzemzavart tapasztal, akkor azonnal
húzza ki az AC adapter
csatlakozódugóját a fali aljzatból.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, máselektromos készülékhez
nem szabad használni.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö vásárlóink
számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország
Alulírott Sony Corporation nyilatkozik,
hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
irányelvben foglalt alapvető
követelményeknek és az egyéb
vonatkozó előírásoknak. További
információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha
3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
HU
3
Feleslegessé vált elemek, villamos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az
elemen, a készüléken
vagy annak
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és
készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken
adja le, segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
HU
4
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt,
az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt
útmutatót, hogy milyen módon lehet az
elemet biztonságosan eltávolítani a
készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékes
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Azoknak a vásárlóknak,
akik a fényképezőgépet
Japánban, turistáknak
értékesítő boltban
vették
Megjegyzés
A fényképezőgép által támogatott
szabványok tanúsítási jelzései közül
néhány a fényképezőgép képernyőjén is
ellenőrizhető.
Válassza a MENU t
(Beállítások)
t [Védjegy] lehetőséget.
Ha a megjelenítés valamilyen probléma,
például a fényképezőgéppel kapcsolatos
hiba miatt meghiúsul, forduljon Sony
forgalmazójához, illetve a helyi
hivatalos Sony szervizhez.
A Wi-Fi és az NFC egy érintéses funkcióinak részleteit lásd a mellékelt
„Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” dokumentumban vagy itt:
„Súgóútmutató”.
Ez a kézikönyv több készülékmodellre is vonatkozik, melyekhez eltérő
objektívek vannak mellékelve.
A modellnév a mellékelt objektívnek megfelelően változik. A választható
készülékmodellek országonként/régiónként változók.
Modellnév
Lencse
ILCE-7M2
Nincs mellékelve
ILCE-7M2K
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
HU
5
Használat előtt
A fényképezőgép használatával
kapcsolatos megjegyzések
A képernyő nyelve
A menü használatával kiválaszthatja
a képernyőn megjelenő szöveg
nyelvét.
A fényképezés módja
A fényképezőgépnek 2 tárgykeresési
üzemmódja van: a képernyős üzemmód
a képernyő használatával, illetve a
keresős üzemmód a kereső
használatával.
A fényképezőgép funkciói
• Ez az útmutató az 1080 60ikompatibilis és az 1080 50ikompatibilis eszközöket ismerteti.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy a
fényképezőgép 1080 60i-kompatibilis
vagy 1080 50i-kompatibilis eszköz-e,
keresse a következő jeleket a
fényképezőgép alján.
1080 60i-kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i-kompatibilis eszköz: 50i
• A fényképezőgép kompatibilis az
1080 60p vagy 50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros
módot használó normál felvételi
üzemmódokkal ellentétben ez a
fényképezőgép progresszív módú. Ez
növeli a felbontást, és folyamatosabb,
valósághűbb képet eredményez.
Képkezelő fájl létrehozása
Ha egy képkezelő fájlt nem tartalmazó
memóriakártyát helyez a
fényképezőgépbe, majd bekapcsolja,
akkor a fényképezőgép automatikusan
létrehoz egy képkezelő fájlt,
felhasználva a memóriakártya
kapacitásának egy részét.
HU
6
A művelet hosszú időt vehet igénybe, és
a művelet befejezéséig a fényképezőgép
nem működtethető. Képkezelő fájl hiba
esetén exportálja számítógépre az összes
képet a PlayMemories Home™
alkalmazás segítségével, majd formázza
meg a memóriakártyát a
fényképezőgépben.
A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A memóriakártya megbízható
működése érdekében ajánlatos a
fényképezőgéppel megformázni a
memóriakártyákat, amikor első
alkalommal használja őket az adott
fényképezőgéppel.
A memóriakártyák formázásakor a
memóriakártyán lévő összes adat
törlődik, és nem lehet őket később
helyreállítani. Formázás előtt másolja
az adatokat számítógépre vagy egyéb
eszközre.
• Ha többször rögzít és töröl képeket, a
memóriakártyán lévő adatok
töredezetté válhatnak, és
előfordulhat, hogy megszakad a
mozgóképfelvétel. Ilyen esetben
formázás előtt másolja az adatokat
számítógépre vagy egyéb eszközre,
majd hajtsa végre a [Formázás]
műveletet.
• A felvétel megkezdése előtt
próbafelvétellel ellenőrizze a
fényképezőgép hibátlan működését.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
A memóriakártya biztonsági
mentése
A felvételek sérüléséért, illetve
a felvételi hibákért nem
vállalunk felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel
tartalmának ellentételezését, ha a
felvétel vagy a lejátszás elmaradása a
készülék vagy az adathordozó stb.
hibájából következik be.
Felvétel E-mount objektívvel
kompatibilis APS-C méretben
A fényképezőgép 35 mm-es, teljes
képmezős CMOS érzékelővel van
ellátva. E-mount objektívvel
kompatibilis APS-C méret használata
esetén azonban a képméret beállítása
automatikusan az APS-C
méretbeállítása lesz (alapértelmezett
beállítások).
• A képernyő és az elektronikus kereső
rendkívül nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy néhány
apró fekete pont és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pont
állandóan látható marad az LCDképernyőn vagy az elektronikus
keresőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat természetes velejárói, és
egyáltalán nem befolyásolják a
készített képeket.
• Ne tartsa a fényképezőgépet a
képernyőnél fogva!
• Motoros zoomos objektív használata
esetén vigyázzon, hogy az ujja vagy
más tárgyak ne akadjanak az
objektívbe.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet erős
fényforrásnak, például
napsugárzásnak. Ellenkező esetben
megsérülhetnek a belső alkatrészek.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fényforrásba levett objektíven
keresztül. Ellenkező esetben
visszafordíthatatlan szemkárosodás
vagy a készülék meghibásodása
következhet be.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy
a felvétel és lejátszás nem jól
működik.
HU
7
Használat előtt
Ha kikapcsolja a fényképezőgépet, vagy
kiveszi az akkumulátoregységet vagy a
memóriakártyát, miközben a
memóriaműködés-jelző villog,
tönkreteheti vele a memóriakártya
adatait. Az adatvesztés elkerülése
érdekében mindig másolja az adatokat
másik eszközre (biztonsági mentés).
Megjegyzések a képernyővel,
az elektronikus keresővel, az
objektívvel és a képérzékelővel
kapcsolatban
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
• Hideg helyen a képernyőn szellemkép
jelenhet meg. Ez nem utal hibás
működésre.
Ha hideg helyen kapcsolja be a
fényképezőgépet, a képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Ha a
fényképezőgép felmelegszik, a
képernyő normálisan fog működni.
• Előfordulhat, hogy a rögzített kép
eltér attól a képtől, ami a készüléken a
felvétel készítése előtt megjelent.
Megjegyzések az objektívek és
tartozékok használatával
kapcsolatban
A fényképezőgép jellemzőinek
megfelelő Sony objektívek/kiegészítők
használata ajánlott. Más gyártók
termékeinek használata a
fényképezőgép teljesítménycsökkenését,
baleseteket és üzemzavarokat okozhat.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
eredetű balesetekért és üzemzavarokért.
Megjegyzések a több
illesztőfelületű vakusínnel
kapcsolatban
• Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt
valamilyen kiegészítőt, például külső
vakut csatlakoztat vagy távolít el a
több illesztőfelületű vakusínből. A
kiegészítők csatlakoztatásakor jól
húzza meg a csavarokat, és
ellenőrizze, hogy stabilan vannak-e a
fényképezőgéphez rögzítve.
• Ne használjon nagyfeszültségű
szinkroncsatlakozós vagy fordított
polaritású külső vakut. Ellenkező
esetben működési hiba jelentkezhet.
HU
8
Megjegyzések a keresővel
történő fényképezéssel
kapcsolatban
A fényképezőgép nagy felbontású és
kontrasztú szerves elektrolumineszcens
keresővel van ellátva. Ennek a
keresőnek nagy a látószöge és a
pupillatávolsága. A fényképezőgép
keresője kényelmes betekintést biztosít,
különféle elemei összehangoltan
működnek.
• A kereső sarkai közelében a kép
enyhén torzulhat. Ez nem utal hibás
működésre. Ha a teljes kompozíció
minden részletét ellenőrizni szeretné,
ehhez használhatja a képernyőt is.
• Ha a keresőbe tekintve pásztáz a
fényképezőgéppel, vagy körbenéz, a
kereső képe torzulhat vagy
elszíneződhet. Ez a jelenség az
objektív és a megjelenítő eszköz
tulajdonságai miatt tapasztalható, és
nem jelent hibás működést.
Fényképezéskor ajánlatos a
keresőben középre nézni.
• Ha a keresővel fényképez, előfordulhat,
hogy szemfáradást, fáradtságot,
émelygést vagy hányingert érez. A
keresővel fényképezve ajánlatos
rendszeres időközönként szünetet
tartani.
A szünet időtartama és gyakorisága
egyénenként változó, ezt Önnek kell
meghatároznia, saját belátása szerint. Ha
nem érzi jól magát, a közérzete javulásáig
tartózkodjon a kereső használatától, és
ha kell, forduljon orvoshoz.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzések mozgóképek
más készüléken történő
lejátszásához
• A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően
előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket készíteni, vagy a
fényképezőgép a saját védelme
érdekében automatikusan kikapcsol.
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn,
mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor
már nem tud több mozgóképet
készíteni. Ilyenkor hagyja a
fényképezőgépet kikapcsolva, és
várjon, amíg a fényképezőgép és az
akkumulátor hőmérséklete lecsökken.
Ha anélkül kapcsolja be a
fényképezőgépet, hogy az
akkumulátor és maga a készülék
kellőképpen lehűlt volna, akkor
előfordulhat, hogy a fényképezőgép
automatikusan újra kikapcsol, vagy
nem tud mozgóképeket készíteni.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
fényképezőgép hőmérséklete gyorsan
emelkedik.
• Ha a fényképezőgép hőmérséklete
magasabb, romolhat a képminőség. A
fényképezés folytatása előtt ajánlatos
megvárni, hogy a fényképezőgép
hőmérséklete csökkenjen.
• A fényképezőgép felülete
felmelegedhet. Ez nem utal hibás
működésre.
• Ez a fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile tömörítésű
rögzítést alkalmaz AVCHD
formátumú felvételek esetében. A
fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképeket
nem lehet lejátszani a következő
készülékeken.
– Az AVCHD formátummal
kompatibilis egyéb készülékek,
amelyek nem támogatják a High
Profile képtömörítést
– Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Ez a fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile MP4 formátumú
rögzítést is alkalmaz. Emiatt a
fényképezőgéppel MP4 formátumban
rögzített mozgóképeket nem lehet
olyan készülékeken lejátszani,
amelyek nem támogatják az MPEG-4
AVC/H.264 eljárást.
• A HD (High Definition) felbontással
rögzített lemezek csak az AVCHD
formátummal kompatibilis
eszközökön játszhatók le. DVD alapú
lejátszókkal és felvevőkkel nem lehet
HD képminőséggel rögzített
lemezeket lejátszani, mivel azok nem
kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Emellett előfordulhat,
hogy a DVD alapú lejátszók nem
tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
• Az 1080 60p/1080 50p formátumban
rögzített mozgóképek csak 1080 60p/
1080 50p formátumot támogató
eszközökön játszhatók le.
• XAVC S mozgóképek csak XAVC Skompatibilis eszközökön játszhatók
le.
Megjegyzések az XAVC S
mozgóképek és az AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásával kapcsolatban
XAVC S mozgóképek vagy AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásához használja a
PlayMemories Home szoftvert, amelyet
az alábbi webhelyről tölthet le:
http://www.sony.net/pm/
HU
9
Használat előtt
Megjegyzések a hosszú ideig
tartó fényképezéssel
kapcsolatban
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Megjegyzések a vezeték nélküli
LAN funkcióval kapcsolatban
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok szerzői
jog által védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A Sony nem vállal felelősséget olyan
veszteségekért és károkért, amelyek
abból erednek, hogy a fényképezőgép
elveszett vagy ellopták, és emiatt a
fényképezőgépen regisztrált hozzáférési
ponthoz illetéktelenek hozzáférhettek.
Az ebben a kézikönyvben
felhasznált képek
A kézikönyvben példaként szereplő
fényképek reprodukált képek, és nem
ezzel a fényképezőgéppel készített valós
képek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
Ha a kézikönyvben másképp nem
jelezzük, a készülék teljesítményére és
műszaki jellemzőire vonatkozó adatok
az alábbi feltételek mellett lettek
meghatározva: 25°C környezeti
hőmérsékleten; a használt, teljesen
feltöltött akkumulátoregység a töltés
lámpa kialvásáig töltődött.
A vezeték nélküli hálózati
funkciók (Wi-Fi, NFC stb.)
ideiglenes kikapcsolásának
módja
Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes
vezeték nélküli hálózati funkciót abban
az esetben, ha például repülőgépre száll.
Válassza a következőket: MENU gomb
t
(Vezeték nélküli) t [Repülési
mód] t [Be].
Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy
(repülőgép) jelzés látható a
képernyőn.
HU
10
Megjegyzések a vezeték nélküli
LAN funkciós készülékek
biztonságával kapcsolatban
• A hackerek és rosszindulatú
harmadik felek támadásai és egyéb
kockázatok megelőzése érdekében
ügyeljen rá, hogy csak biztonságos
vezeték nélküli LAN-t használjon.
• Vezeték nélküli LAN használata
esetén fontos a biztonsági
beállítások megadása.
• Ha vezeték nélküli LAN használata
esetén a biztonsági óvintézkedések
hiánya vagy kényszerű
körülmények miatt jelentkezik
biztonsági probléma, a Sony nem
vállalja a felelősséget a keletkező
veszteségekért és károkért.
Használat előtt
A csomag tartalmának
ellenőrzése
A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.
Minden modellhez mellékelve:
• Vállpánt (1)
Az AC adapter formája
országonként/régiónként változó
lehet.
• Tápkábel (1)* (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és
Kanadában)
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
• Újratölthető akkumulátor
NP-FW50 (1)
• Micro USB-kábel (1)
Használat előtt
• Fényképezőgép (1)
• AC adapter AC-UD10/ACUUD11 (1)
A fényképezőgép vállpánthoz
erősítésével kapcsolatban lásd:
16. oldal.
• Vázsapka (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Papucskupak (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Szemkagyló (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Használati útmutató (1) (ez az
útmutató)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Ez az útmutató a Wi-Fi kapcsolatot
igénylő funkciókat ismerteti.
ILCE-7M2K:
• FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
zoomos objektív (1)/Első
objektívsapka (1)/Hátsó
objektívsapka (1)/Lencsevédő
ernyő (1)
HU
11
Részek azonosítása
Az alkatrészek használatáról bővebben a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashat.
Eleje
Amikor az objektív nincs a helyén
F Beépített mikrofon*1
G AF segédfény/Önkioldó
jelzője
H Illesztőjel
I Képérzékelő*2
J Objektívfoglalat
K Érintkezők*2
A Tápkapcsoló/Exponáló gomb
B Első tárcsa
C Jelvevő
D Wi-Fi antenna (beépített)
E Objektívkioldó gomb
HU
12
*1 Ne takarja el ezt az alkatrészt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben a felvétel zajos
vagy halk lehet.
*2 Ezeket az alkatrészeket nem
szabad közvetlenül megérinteni.
Részek azonosítása
Hátsó oldal
Használat előtt
A Szemkagyló
B Kereső
C MENU gomb (27)
D Szemérzékelő
F Dioptriabeállító tárcsa
• A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kép élesen
jelenjen meg a keresőben.
E Képernyő (19)
• A képernyőt beállíthatja egy
kényelmes megtekintési
szögbe, és bármilyen
pozícióból fényképezhet.
G Felvétel készítéséhez: C3
(3. Egyéni) gomb
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb
H AF/MF/AEL kapcsolókar
I Hátsó tárcsa
HU
13
Részek azonosítása
J Felvétel készítéséhez: AF/
MF (Autofókusz/Kézi
fókusz) gomb/AEL gomb
Megtekintéshez:
(Kép
index) gomb
K MOVIE gomb
L Felvétel készítéséhez: Fn
gomb (25)
Megtekintéshez:
(Küldés
okostelefonra) gomb
• A [Küldés okostelefonra]
képernyőt megjelenítheti a
gomb megnyomásával.
M Vezérlőkerék
N Felvétel készítéséhez: C4
(4. Egyéni) gomb
Megtekintéshez:
(Törlés) gomb
O Memóriaműködés-jelző
P
HU
14
(Lejátszás) gomb
Részek azonosítása
Felülnézet/oldalnézet
Használat előtt
A
A képérzékelő helyének
jelölése
B Hangszóró
C m (Mikrofon) aljzat
• Külső mikrofon
csatlakoztatása esetén a
mikrofon automatikusan
bekapcsol. Ha a külső
mikrofon vezetékes
tápellátású, akkor a
fényképezőgép látja el
tápfeszültséggel a mikrofont.
F Töltés lámpa (30)
G HDMI micro aljzat
H Több illesztőfelületű
vakusín*
• Vannak olyan kiegészítők,
amelyeket nem lehet teljesen
betolni, és hátul kilógnak a
több illesztőfelületű
vakusínből. Ennek ellenére a
csatlakoztatás megtörténik,
ha a kiegészítő eléri a sín
elejét.
D i (Fejhallgató) aljzat
I Üzemmódtárcsa
E Multi-/micro-USB csatlakozó*
J C2 (2. Egyéni) gomb
• Támogatja a Micro-USBkompatibilis eszközöket.
K C1 (1. Egyéni) gomb
HU
15
Részek azonosítása
L Expozíciókompenzáció
tárcsa
M Fülek a vállpánt számára
• Rögzítse a pánt mindkét
végét a fényképezőgépre.
• Az NFC (Near Field
Communication; rövid
hatósugarú kommunikáció) a
rövid hatósugarú vezeték
nélküli kommunikációs
technológia egyik nemzetközi
szabványa.
O Memóriakártya-fedél
P Memóriakártya-nyílás
N
(N-jel)
• Ez a jelzés mutatja, hogy hol
kell összeérinteni a
csatlakoztatáshoz a
fényképezőgépet és egy
NFC-kompatibilis
okostelefont.
Az okostelefonon lévő
(N-jel) helyével
kapcsolatos részleteket lásd
az okostelefon kezelési
útmutatójában.
HU
16
* Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők kompatibilisek a több
illesztőfelületű vakusínnel és a
multi-/micro-USB csatlakozóval,
látogasson el a területnek megfelelő
Sony honlapra, vagy forduljon egy
Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Olyan kiegészítőket is használhat,
amik kompatibilisek a
tartozékpapuccsal.
Más gyártók kiegészítőivel a
működés nem garantált.
Részek azonosítása
Alulnézet
Használat előtt
A Áramforrás-behelyező nyílás
(29)
B Akkumulátorfedél (29)
C Állványrögzítő furat
• Használjon olyan állványt,
amelynek rögzítőcsavarja
rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az
állványon megfelelően
rögzíteni, és a fényképezőgép
megsérülhet.
Csatlakozólemez fedele
Az AC-PW20 AC adapter
(külön megvásárolható)
használata esetén van szükség
erre.
Helyezze a csatlakozólemez
fedelét az akkumulátortartóba,
majd bújtassa át az alábbi ábra
szerint a kábelt a
csatlakozólemez fedelén.
D Akkumulátorfedél zárógomb
E Akkumulátorfedél kioldókar
• A függőleges markolat
(külön megvásárolható)
felszereléséhez el kell
távolítani az
akkumulátorfedelet.
• Vigyázzon, nehogy a fedél
lecsukásakor becsípje a
vezetéket.
HU
17
Részek azonosítása
Objektív FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (az
ILCE-7M2K esetében mellékelt)
A Fókuszállító gyűrű
B Zoomológyűrű
C Fókusztávolság skála
D Fókusztávolság mutató
E Objektívérintkezők*
F Illesztőjel
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
HU
18
A képernyőn megjelenő ikonok
listája
Képernyő üzemmód
Lejátszás esetén
Alapvető információk kijelzése
Kereső üzemmód
Hisztogram kijelző
Automata mód vagy Jelenet mód
P/A/S/M/Panorámapásztázás mód
HU
19
Használat előtt
Alapértelmezés szerint a képernyő állapotának beállítása [Alapinf.
Megjel.].
Ha módosítja a [DISP Gomb] beállítását, és megnyomja a DISP
gombot a vezérlőkeréken, a képernyő állapota kereső üzemmódra
vált. A DISP gomb megnyomásával a hisztogram is megjeleníthető.
Az alább látható kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése csak
tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés eltérhet ettől az illusztrációtól.
A képernyőn megjelenő ikonok listája
A
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Felvételi mód
Jelentése
Mozgóképek
képmérete
P P* A
Akkumulátor
töltöttségi szintje (32)
SM
Figyelmeztetés alacsony
akkumulátortöltöttségre
Vakutöltés
folyamatjelzője
Regiszterszám
Jelenetfelismerés
ikonok
APS-C méretű
felvétel
Beállítás effektus
kikapcsolása
AF segédfény
Az NFC funkció
aktiválva van
NO CARD
Memóriakártya (34)/
Feltöltés
Repülési mód
Nem rögzíti a hangot
a mozgóképekhez
Szélzaj csökkentése
100
Még rögzíthető képek
száma
Az állóképek
képaránya
24M 20M
10M 8.7M
6.0M 5.1M
2.6M 2.2M
Az állóképek
képmérete
SteadyShot/
Fényképezőgép
bemozdulása
figyelmeztetés
SteadyShot
Fókusztávolság/
Fényképezőgép
bemozdulása
figyelmeztetés
Figyelmeztetés
túlmelegedésre
Állóképek
képminősége
A mozgóképek
képváltási sebessége
HU
20
A képkezelő fájl
megtelt/hiba a
képkezelő fájlban
Intelligens zoom/
Tiszta kép zoom/
Digitális zoom
A képernyőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Digitális szintjelző
Hangerő
Megtekintő üzemmód
Mappa-fájlsorszám
-
Törlésvédelem
XAVC S
AVCHD
MP4
A mozgóképek
felvételi üzemmódja
DPOF
DPOF beállítás
Fénymérési üzemmód
35mm
Objektív
fókusztávolsága
AWB
Fehéregyensúly
(automatikus, előre
beállított, víz alatti
automatikus, egyéni,
színhőmérséklet,
színszűrő)
7500K A5
G5
Használat előtt
100-0003
Jelentése
Arcfelismerés/
Mosolyexponálás
D-tartomány
optimalizáló/Auto.
HDR
Automatikus
kompozíció
Saját beállít./
Kontraszt,
Telítettség, Élesség
Kettős videó FELV.
PC távkapcsolat
B
+3 +3 +3
Jelzés
Kép effektus
Jelentése
Képtovábbítási mód
Mosolyérzékelés
érzékenységjelzője
Vaku üzemmód/
Vörösszem
csökkentés
±0.0
Vakukompenzáció
Fókusz mód
AF mező
–
Kép tulajdonságok
HU
21
A képernyőn megjelenő ikonok listája
C
Jelzés
Jelentése
z AF tartás AF tartás súgó
EV skála
Expozíciókompenzáció/Kézi
fénymérés
REC 0:12
Rögzített mozgókép
felvételi ideje (p:mp)
z
Fókusz
1/250
Zársebesség
F3.5
Rekesz érték
ISO400
ISO AUTO
ISO érzékenység
AE zár/FEL zár
Zársebességjelző
Rekeszérték-jelző
Hisztogram
D-tartomány
optimalizáló/Auto.
HDR/Auto. HDR
kép figyelmeztetés
Kép effektus hiba
2014-1-1
10:37PM
Rögzítés dátuma
3/7
Fájl sorszáma/Képek
száma megtekintő
üzemmódban
REC vezérlés
Pontszerű fénymérési
mező
00:00:00:00 Időkód
(óra:perc:másodperc:
képkocka)
HU
22
Funkciók listája
A fényképezőgép kezelése
A vezérlőkerék használata
v DISP
Megváltoztatja a képernyőkijelzést.
B ISO
ISO érzékenység
b
Képtovább.mód
• Folyamatos Felvétel/Expozíció sorozat
• Önkioldó
/
• A V/b/B/z gombokhoz és a vezérlőkerék elfordítási helyzeteihez
felvételi módban lehet a kívánt funkciókat hozzárendelni.
• Lejátszás módban a vezérlőkerék elfordításával vagy a vezérlőkerék
b/B gombjának megnyomásával megjelenítheti az előző vagy a
következő képet.
HU
23
Funkciók listája
• A kijelölőkeretet a vezérlőkerék forgatásával vagy a kerék felső/
alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával mozgathatja. A kijelölt
elem beállításához nyomja meg a z gombot a vezérlőkerék
közepén. Ebben az útmutatóban a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb
oldalának megnyomását a v/V/b/B ikonokkal jelezzük.
• A vezérlőkerék v/b/B gombjához az alábbi funkciók vannak
rendelve.
A fényképezőgép kezelése
Az első tárcsa/hátsó tárcsa használata
Az első tárcsa vagy a hátsó tárcsa elforgatásával azonnali hatállyal
módosíthatja az egyes felvételi módokhoz szükséges beállításokat.
HU
24
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Ez a gomb a felvételkészítéskor gyakran használt beállítások vagy
funkciók elérésére szolgál, kivéve a Quick Navi képernyő funkcióit.
1 A vezérlőkerék DISP gombját megnyomva állítsa be a
megjelenítési üzemmódot valamilyen értékre, csak ne
[Kereső esetében] értékre.
Funkciók listája
2 Nyomja meg a Fn gombot.
3 A vezérlőkerék v/V/b/B gombjával válassza ki a
kívánt elemet.
Megjelenik a beállítás képernyő.
4 Az első tárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg a vezérlőkerék z
gombját.
• Egyes beállítások finombeállítása
a hátsó tárcsa elfordításával
végezhető el.
HU
25
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal
Az egyes beállítások megadása a
speciális képernyőn
A 3. lépés során válasszon egy beállítási
elemet, majd a vezérlőkerék z gombját
megnyomva váltson a beállítási elem
speciális képernyőjére. Állítsa be az
elemeket a Használati útmutató szerint.
HU
26
Használati útmutató
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
1 Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő
kijelzéséhez.
Funkciók listája
2 Válassza ki a kívánt beállítási
elemet a vezérlőkerék v/V/b/B
gombjának megnyomásával
vagy a vezérlőkerék
forgatásával, majd nyomja meg
a vezérlőkerék közepén lévő z
gombot.
• A képernyő tetején választhat egy
ikont, és a vezérlőkerék b/B
gombjának megnyomásával léphet
másik MENU elemre.
3 Válassza ki a beállítási értéket, majd nyomja meg a z
gombot a megerősítéshez.
A mozaik elrendezésű menü megjelenítése
Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb megnyomására mindig a menü
kezdőképernyője jelenjen-e meg.
MENU gomb t
menü] t [Be]
(Beállítások) t [Mozaik elrend.
HU
27
A beépített súgó használata
Az [Egyéni gomb beállít.] opcióval a beépített súgót a kívánt
gombhoz rendelheti.
A beépített súgó leírást jelenít meg az éppen látható menüelemekről
és beállítási lehetőségekről.
MENU gomb t
(Egyéni beállítások) t [Egyéni gomb
beállít.] t Válassza ki a funkcióhoz rendelni kívánt
gombot. t [Beépített súgó]
Nyomja meg a MENU gombot, és a vezérlőkerékkel válassza ki azt a
MENU elemet, amelynek a leírását el szeretné olvasni, majd nyomja meg
azt a gombot, amelyhez a [Beépített súgó] társítva van.
HU
28
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység feltöltése
A fényképezőgép első használata előtt ne felejtse el feltölteni az NPFW50 akkumulátoregységet (mellékelt).
Az InfoLITHIUM™ akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült
le teljesen.
Akkor is használható, ha nem lett feltöltve teljesen.
A feltöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem
használják. A kihagyott felvételi lehetőségek elkerülése érdekében
érdemes felvétel előtt mindig feltölteni az akkumulátoregységet.
A fényképezőgép előkészítése
1 Állítsa a ON/OFF
tápkapcsolót OFF állásba.
2 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
3 Helyezze be jól az
Rögzítőkar
akkumulátoregységet, az
akkumulátor sarkának
segítségével nyomva a
rögzítőkar.
HU
29
Az akkumulátoregység feltöltése
4 Csukja le a fedelet.
5 Csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB-kábellel (mellékelt), és
csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.
A töltés lámpa narancssárga színnel
kezd világítani, és megkezdődik a
töltés.
• Az akkumulátor töltése közben
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Ha a töltés lámpa villog és a töltés
nem fejeződött be, vegye ki az
akkumulátoregységet, majd
helyezze vissza.
• Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók esetében
csatlakoztassa a tápkábelt az AC
adapterhez, majd csatlakoztassa az
AC adaptert egy fali aljzathoz.
HU
30
Töltés lámpa
Világít: Töltés
Ki: A töltés befejeződött
Villog:
Töltési hiba történt, vagy a
töltés átmenetileg szünetel,
mert a fényképezőgép nincs a
megfelelő hőmérséklettartományon belül
Az akkumulátoregység feltöltése
Töltési idő (teljes töltés)
Az AC adapter (mellékelt) használatával a töltési idő körülbelül
150 perc.
Megjegyzések
• A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje
25°C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények
függvényében hosszabb ideig is tarthat.
HU
31
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgépen a töltés lámpa villog, amikor az AC adapter
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez és a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a hőmérséklet a javasolt működési
tartományon kívül esik. Ha a hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba,
a töltés folytatódik. Az akkumulátoregységet 10 °C és 30 °C környezeti
hőmérséklet között javasoljuk feltölteni.
• Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) a legközelebbi fali aljzathoz. Ha az
AC adapter használata közben valamilyen üzemzavart tapasztal, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, leválasztva ezzel a
tápfeszültségről.
• Ha az akkumulátor hosszabb ideig használaton kívül volt, akkor előfordulhat,
hogy a feltöltésekor a töltés lámpa gyorsan villog. Ilyen esetben vegye ki az
akkumulátoregységet a fényképezőgépből, majd az újratöltéshez helyezze
vissza.
• Ne töltse fel többször egymás után az akkumulátort anélkül, hogy használta
volna, ha már teljesen fel van töltve, vagy majdnem teljesen fel van töltve.
Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
• Ha a töltés befejeződött, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet, micro USB-kábelt
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) használjon.
Az akkumulátoregység feltöltése
Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással
Az akkumulátoregységet úgy is feltöltheti, hogy a fényképezőgépet
egy számítógéphez csatlakoztatja a micro USB-kábellel.
Csatlakoztassa a kikapcsolt fényképezőgépet a számítógéphez.
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgép olyan hordozható számítógéphez csatlakozik, amely
nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor a feltöltés a hordozható
számítógép akkumulátorát meríti. Ne töltse túl hosszú ideig!
• Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a
számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a
fényképezőgép között. A fényképezőgép üzemzavart okozhat. Mielőtt a
számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó
üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
• Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített
számítógépről is működik.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének jelzője megjelenik a képernyőn.
Magas
Alacsony
Megjegyzések
• A maradék töltöttség kijelző bizonyos körülmények között pontatlanul
működhet.
HU
32
Az akkumulátoregység feltöltése
Az akkumulátoregység eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző (14. oldal) nem
világít, majd csúsztassa el a rögzítőkart,
és vegye ki az akkumulátoregységet.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
Rögzítőkar
A fényképezőgép előkészítése
HU
33
Memóriakártya (külön
megvásárolható) behelyezése
1 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
2 Helyezze be a
memóriakártyát.
• Tolja be a memóriakártyát a
bevágott sarkával olyan irányba,
ahogy az ábrán látható, amíg a
helyére nem kattan.
Ügyeljen rá, hogy a bevágott
sarok jó irányba nézzen.
3 Csukja le a fedelet.
A memóriakártya eltávolítása
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző (14. oldal) nem
világít, azután nyomja be egy mozdulattal a memóriakártyát.
HU
34
Memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
Használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel az alábbi memóriakártya-típusok használhatók:
A tökéletes működés azonban nem garantálható minden
memóriakártya-típus esetében.
Memóriakártya
Memory Stick PRO Duo™
Fényképekhez
Mozgóképekhez
(csak Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDHC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDXC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
A fényképezőgép előkészítése
B
SD memóriakártya
• Ebben az útmutatóban a következő közös megnevezést használjuk a
táblázatban felsorolt termékekre:
A: Memory Stick PRO Duo
B: SD kártya
XAVC S formátumú mozgóképek készítésekor
A következő memóriakártyák használhatók:
– SDXC memóriakártya (64 GB vagy több és Class 10 vagy gyorsabb)
– SDXC memóriakártya (64 GB vagy több és UHS-I (U1))
– Memory Stick XC-HG Duo
Megjegyzések
• Memory Stick XC-HG Duo vagy SDXC memóriakártyára rögzített képek
nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT* fájlrendszerrel nem
kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a
fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e
az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát.
Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden
adatot törölne a kártyáról.
* Az exFAT a Memory Stick XC-HG Duo és az SDXC memóriakártyákon
használt fájlrendszer.
HU
35
Objektív felhelyezése
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a
fényképezőgép tápkapcsolóját OFF állásba.
1 Vegye le a vázsapkát a
Első objektívsapka
fényképezőgépről, és a
hátsó objektívsapkát az
objektív hátuljáról.
• Az objektívcserét gyorsan és nem
poros helyen kell végezni, hogy ne
kerülhessen por a fényképezőgépbe.
• Fényképezéskor vegye le az első
objektívsapkát az objektív elejéről.
Vázsapka
Hátsó objektívsapka
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az objektív
és a fényképezőgép fehér
jelölései (illesztőjelek) egy
vonalba essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát az objektívvel lefelé,
megakadályozva ezzel, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
HU
36
Fehér illesztőjelek
Objektív felhelyezése
3 Miközben finoman a
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg
egy kattanással a helyén
nem rögzül.
• Ügyeljen az objektív helyes
illesztésére.
HU
37
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Az objektív felszerelésekor ne alkalmazzon nagy erőt!
• A-mount objektív használatához (külön megvásárolható) rögzítőadapter
(külön megvásárolható) kell. Az objektívfoglalat-adapter használatával
kapcsolatban további részleteket az objektívfoglalat-adapterhez mellékelt
kezelési utasításban olvashat.
• Ha teljes képmezős képeket szeretne készíteni, használjon teljes képmezős
fényképezőgéphez tervezett objektívet.
• Az objektívvel szerelt fényképezőgép mozgatásakor a fényképezőgépet és az
objektívet is erősen kell fogni.
• Ne fogja meg az objektív olyan részeit, amelyek a zoom vagy a fókusz
beállítása céljából állnak ki.
Objektív felhelyezése
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
2 Helyezze a sapkákat az
objektív első és hátsó
oldalára, és helyezze a
vázsapkát a
fényképezőgépre.
• Felhelyezésük előtt távolítsa el róluk
a port.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
Ha az objektívcserék során por vagy szennyeződés jut a
fényképezőgépbe, és a képérzékelő felületére tapad (ez az alkatrész
alakítja a fényt elektromos jelekké), akkor a felvételi körülményektől
függően fekete pontok jelenhetnek meg a felvételen.
Objektívcsere esetén az objektív felhelyezését vagy eltávolítását
gyorsan és nem poros helyen kell végezni.
HU
38
A dátum és az idő beállítása
A fényképezőgép első használatakor, illetve a funkciók inicializálása
után megjelenik a dátumot és órát beállító képernyő.
1 A tápkapcsoló ON állásba
fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel]
van-e kijelölve a képernyőn,
majd nyomja meg a z
gombot a vezérlőkeléken.
3 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg
a z gombot.
4 Nyomja meg a vezérlőkeréken a v/V gombot, vagy a
vezérlőkerék forgatásával válassza ki a beállítási
elemet, majd nyomja meg a z gombot.
5 Nyomja meg a v/V/b/B gombot, vagy a vezérlőkerék
forgatásával válassza ki a beállítást, majd nyomja meg
a z gombot.
HU
39
A fényképezőgép előkészítése
Megjelenik a dátumot és órát beállító
képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa a tápkapcsolót OFF állásba.
A dátum és az idő beállítása
6 A 4. és az 5. lépés ismétlésével állítsa be a többi
elemet, majd válassza a [Bevitel] lehetőséget, és
nyomja meg a vezérlőkeréken a z gombot.
Kilépés a dátum és idő módosítása műveletből
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum/idő és a terület beállításának
megtekintése vagy módosítása
A dátumot és órát beállító képernyő csak a fényképezőgép első
bekapcsolásakor jelenik meg automatikusan, vagy ha a belső
újratölthető segédakkumulátor lemerült. A dátum- és az időbeállítás
módosítását a menüből végezheti el.
MENU gomb t
(Beállítások)
t [Dát./Idő beáll.] vagy [Zóna
beállítás]
MENU gomb
Megjegyzések
• A fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot író funkcióval. A
PlayMemories Home programmal (43. oldal) a képeket dátummal láthatja el,
majd elmentheti vagy kinyomtathatja őket.
A dátum- és időbeállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető akkumulátorral is
rendelkezik, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától, illetve
az akkumulátor behelyezésétől vagy hiányától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások megőrzéséről.
HU
40
Képek megtekintése számítógépen
A szoftver használata
Az alábbi alkalmazások használatával optimalizálhatja a
fényképezőgéppel készített képeket.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
A telepítéssel kapcsolatos részleteket lásd a 42–45. oldalon.
Rendszerkövetelmények
A szoftverre vonatkozó rendszerkövetelményeket a következő URL
címen találja:
http://www.sony.net/pcenv/
Képek megtekintése számítógépen
HU
41
A szoftver használata
Az Image Data Converter használata
Az Image Data Converter a következő célokra használható:
• A RAW formátumban rögzített képek lejátszhatók és
szerkeszthetők, például módosítható a tónusuk vagy az élességük.
• Módosíthatja a képeken a következőket: fehéregyensúly, expozíció,
[Saját beállít.] stb.
• A megjelenített és módosított képeket számítógépre mentheti.
A mentés történhet RAW formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készült RAW képek és JPEG képek
megjeleníthetők és összehasonlíthatók.
• A képek öt fokozatban rangsorolhatók.
• Alkalmazhat színcímkéket.
Az Image Data Converter szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a
súgóban.
Kattintson ide: [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Image Data Converter támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Az Image Data Converter telepítése
1 Töltse le a szoftvert az alábbi URL címről, majd
telepítse a számítógépre.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Megjegyzések
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
HU
42
A szoftver használata
Az PlayMemories Home használata
A PlayMemories Home szoftver lehetővé teszi, hogy álló- és
mozgóképeket importáljon a számítógépre, és felhasználja őket. A
PlayMemories Home szükséges, ha XAVC S mozgóképeket vagy
AVCHD mozgóképeket szeretne számítógépre importálni.
Importált képek
lejátszása
Képek importálása a fényképezőgépről
Képek
megtekintése
naptárban
Képek megtekintése számítógépen
Windows esetében a következő funkciók is
elérhetők:
Képek megosztása
PlayMemories Online™
felhasználókkal
Mozgókép- Képek feltöltése
lemezek
hálózati helyekre
készítése
• A következőképpen töltheti le az Image Data Converter vagy
Remote Camera Control stb. szoftvert:
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez t indítsa el a
PlayMemories Home programot t kattintson a [Notifications]
lehetőségre.
HU
43
A szoftver használata
Megjegyzések
• A PlayMemories Home telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.
• A PlayMemories Home és más hálózati szolgáltatások használatához
internetkapcsolat szükséges. Egyes országokban és térségekben a
PlayMemories Home vagy más hálózati szolgáltatások nem érhetők el.
• Mac szoftverekkel kapcsolatban az alábbi URL címen tájékozódhat:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ha a 2011 előtti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver már telepítve lett a számítógépre, a telepítés során felül lesz írva a
PlayMemories Home programmal. Használja a PlayMemories Home
programot, a PMB utódját.
• Ha a mozgókép felvételéhez használt [
Rögzítési Beállít.] beállítás [60p
28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] volt, akkor AVCHD lemez készítése előtt a PlayMemories
Home konvertálja a felvételt. Ez a konvertálás hosszú ideig tarthat. Nem
lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése. Ha meg akarja
tartani az eredeti képminőséget, írja a mozgóképeket Blu-ray lemezre.
Az PlayMemories Home telepítése
1 A számítógép internetböngészojével nyissa meg a
következo URL-t, majd kattintson ide: [Install] t
[Run].
http://www.sony.net/pm/
2 A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
HU
44
A szoftver használata
Az Remote Camera Control használata
Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet. A(z) Remote
Camera Control segítségével elvégezheti a következőket:
• A fényképezőgép beállítása vagy fényképezés számítógépről.
• Képek rögzítése közvetlenül a számítógépre.
• Fényképezés időszakos expozícióval.
Használat előtt állítsa be a következőket: MENU gomb t
(Beállítások) t [USB csatlakozás] t [PC távkapcsolat]
Az Remote Camera Control telepítése
következő URL-t.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le
és telepítse a(z) Remote Camera Control szoftvert.
Megjegyzések
• A Remote Camera Control telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.
HU
45
Képek megtekintése számítógépen
1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
Egyebek
Védjegyek
• A Memory Stick és a
az Sony
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az XAVC S és az
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
• A Facebook és a „f” logó a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A YouTube és a YouTube logó a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a ™ és az
szimbólum nem minden esetben
jelenik meg ebben az útmutatóban.
®
HU
46
Egyebek
47
HU
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising