Sony | ILCE-7S | Sony ILCE-7S α7s E-bajonettes fényképezőgép Full-Frame érzékelővel Használati útmutató

4-537-941-11(1)
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Használati útmutató
E-mount
„Súgóútmutató” (webes
útmutató)
A „Súgóútmutató” tartalmazza a
fényképezőgép funkcióinak részletes
ismertetését.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/h_zz/
ILCE-7S
Magyar
További információk a
fényképezőgépről
(„Súgóútmutató”)
A „Súgóútmutató” egy
interneten elérhető kézikönyv.
A „Súgóútmutató”
megtekinthető számítógéppel
vagy okostelefonon. Ebben
megtalálhatja a fényképezőgép
funkcióinak részletes
ismertetését.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/
h_zz/
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG
ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY
VAGY AZ
ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
HU
2
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
AC adapter
Az AC adapter használatakor használja
a legközelebbi fali aljzatot. Ha a
készülék használata közben valamilyen
üzemzavart tapasztal, akkor azonnal
húzza ki az AC adapter
csatlakozódugóját a fali aljzatból.
Akkumulátortöltő
Ha az akkumulátortöltő CHARGE
lámpája nem is világít, a töltő feszültség
alatt áll. Ha a készülék használata
közben valamilyen üzemzavart
tapasztal, akkor húzza ki a fali aljzatból,
leválasztva ezzel a tápfeszültségről.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, máselektromos készülékhez
nem szabad használni.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö vásárlóink
számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország
Alulírott Sony Corporation nyilatkozik,
hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
irányelvben foglalt alapvető
követelményeknek és az egyéb
vonatkozó előírásoknak. További
információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha
3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
HU
3
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Feleslegessé vált elemek, villamos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az
elemen, a készüléken
vagy annak
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és
készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken
adja le, segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt,
az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt
útmutatót, hogy milyen módon lehet az
elemet biztonságosan eltávolítani a
készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékes
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Azoknak a vásárlóknak,
akik a fényképezőgépet
Japánban, turistáknak
értékesítő boltban
vették
Megjegyzés
A fényképezőgép által támogatott
szabványok tanúsítási jelzései közül
néhány a fényképezőgép képernyőjén is
ellenőrizhető.
Válassza a MENU t
(Beállítások)
6 t [Védjegy] lehetőséget.
Ha a megjelenítés valamilyen probléma,
például a fényképezőgéppel kapcsolatos
hiba miatt meghiúsul, forduljon Sony
forgalmazójához, illetve a helyi
hivatalos Sony szervizhez.
A Wi-Fi funkciókkal kapcsolatos részleteket lásd a „Wi-Fi Connection/
One-touch (NFC) Guide” szórólapon.
HU
4
Használat előtt
A fényképezőgép használatával
kapcsolatos megjegyzések
A képernyő nyelve
A menü használatával kiválaszthatja
a képernyőn megjelenő szöveg
nyelvét.
A fényképezőgépnek 2 tárgykeresési
üzemmódja van: a képernyős üzemmód
a képernyő használatával, illetve a
keresős üzemmód a kereső
használatával.
A fényképezőgép funkciói
• Ez az útmutató az 1080 60ikompatibilis és az 1080 50ikompatibilis eszközöket ismerteti.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy a
fényképezőgép 1080 60i-kompatibilis
vagy 1080 50i-kompatibilis eszköz-e,
keresse a következő jeleket a
fényképezőgép alján.
1080 60i-kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i-kompatibilis eszköz: 50i
• A fényképezőgép kompatibilis az
1080 60p vagy 50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros
módot használó normál felvételi
üzemmódokkal ellentétben ez a
fényképezőgép progresszív módú. Ez
növeli a felbontást, és folyamatosabb,
valósághűbb képet eredményez.
Ha egy képkezelő fájlt nem tartalmazó
memóriakártyát helyez a
fényképezőgépbe, majd bekapcsolja,
akkor a fényképezőgép automatikusan
létrehoz egy képkezelő fájlt,
felhasználva a memóriakártya
kapacitásának egy részét.
A művelet hosszú időt vehet igénybe, és
a művelet befejezéséig a fényképezőgép
nem működtethető. Képkezelő fájl hiba
esetén exportálja számítógépre az összes
képet a PlayMemories Home™
alkalmazás segítségével, majd formázza
meg a memóriakártyát a
fényképezőgépben.
Felvétel E-mount objektívvel
kompatibilis APS-C méretben
A fényképezőgép 35 mm-es, teljes
képmezős CMOS érzékelővel van
ellátva. E-mount objektívvel
kompatibilis APS-C méret használata
esetén azonban a képméret beállítása
automatikusan az APS-C
méretbeállítása lesz (alapértelmezett
beállítások).
A felvételek sérüléséért, illetve
a felvételi hibákért nem
vállalunk felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel
tartalmának ellentételezését, ha a
felvétel vagy a lejátszás elmaradása a
készülék vagy az adathordozó stb.
hibájából következik be.
Ajánlott biztonsági mentés
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig másolja az adatokat másik
adathordozóra (biztonsági mentés).
HU
5
Használat előtt
A fényképezés módja
Képkezelő fájl létrehozása
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzések a képernyővel,
az elektronikus keresővel, az
objektívvel és a képérzékelővel
kapcsolatban
• A képernyő és az elektronikus kereső
rendkívül nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy néhány
apró fekete pont és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pont
állandóan látható marad az LCDképernyőn vagy az elektronikus
keresőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat természetes velejárói, és
egyáltalán nem befolyásolják a
készített képeket.
• Ne tartsa a fényképezőgépet a
képernyőnél fogva!
• Motoros zoomos objektív használata
esetén vigyázzon, hogy az ujja vagy
más tárgyak ne akadjanak az
objektívbe.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet hosszú
ideig napsugárzásnak, és ne
fényképezzen sokáig a nappal
szemben. Ellenkező esetben
megsérülhet a belső mechanizmus.
Tűz keletkezhet, ha a napfény
fókuszálva egy közeli tárgyra vetül.
• Hideg helyen a képernyőn szellemkép
jelenhet meg. Ez nem utal hibás
működésre.
Ha hideg helyen kapcsolja be a
fényképezőgépet, a képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Ha a
fényképezőgép felmelegszik, a
képernyő normálisan fog működni.
• Előfordulhat, hogy a rögzített kép
eltér attól a képtől, ami a készüléken a
felvétel készítése előtt megjelent.
HU
6
Megjegyzések a keresővel
történő fényképezéssel
kapcsolatban
A fényképezőgép nagy felbontású és
kontrasztú szerves elektrolumineszcens
keresővel van ellátva. Ennek a
keresőnek nagy a látószöge és a
pupillatávolsága. A fényképezőgép
keresője kényelmes betekintést biztosít,
különféle elemei összehangoltan
működnek.
• A kereső sarkai közelében a kép
enyhén torzulhat. Ez nem utal hibás
működésre. Ha a teljes kompozíció
minden részletét ellenőrizni szeretné,
ehhez használhatja a képernyőt is.
• Ha a keresőbe tekintve pásztáz a
fényképezőgéppel, vagy körbenéz, a
kereső képe torzulhat vagy
elszíneződhet. Ez a jelenség az
objektív és a megjelenítő eszköz
tulajdonságai miatt tapasztalható, és
nem jelent hibás működést.
Fényképezéskor ajánlatos a
keresőben középre nézni.
• Ha a keresővel fényképez,
előfordulhat, hogy szemfáradást,
fáradtságot, émelygést vagy
hányingert érez. A keresővel
fényképezve ajánlatos rendszeres
időközönként szünetet tartani.
A szünet időtartama és gyakorisága
egyénenként változó, ezt Önnek kell
meghatároznia, saját belátása szerint.
Ha nem érzi jól magát, a közérzete
javulásáig tartózkodjon a kereső
használatától, és ha kell, forduljon
orvoshoz.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzések mozgóképek
más készüléken történő
lejátszásához
• A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően
előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket készíteni, vagy a
fényképezőgép a saját védelme
érdekében automatikusan kikapcsol.
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn,
mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor
már nem tud több mozgóképet
készíteni. Ilyenkor hagyja a
fényképezőgépet kikapcsolva, és
várjon, amíg a fényképezőgép és az
akkumulátor hőmérséklete lecsökken.
Ha anélkül kapcsolja be a
fényképezőgépet, hogy az
akkumulátor és maga a készülék
kellőképpen lehűlt volna, akkor
előfordulhat, hogy a fényképezőgép
automatikusan újra kikapcsol, vagy
nem tud mozgóképeket készíteni.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
fényképezőgép hőmérséklete gyorsan
emelkedik.
• Ha a fényképezőgép hőmérséklete
magasabb, romolhat a képminőség. A
fényképezés folytatása előtt ajánlatos
megvárni, hogy a fényképezőgép
hőmérséklete csökkenjen.
• A fényképezőgép felülete
felmelegedhet. Ez nem utal hibás
működésre.
• Ez a fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile tömörítésű
rögzítést alkalmaz AVCHD
formátumú felvételek esetében. A
fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképeket
nem lehet lejátszani a következő
készülékeken.
– Az AVCHD formátummal
kompatibilis egyéb készülékek,
amelyek nem támogatják a High
Profile képtömörítést
– Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Ez a fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile MP4 formátumú
rögzítést is alkalmaz. Emiatt a
fényképezőgéppel MP4 formátumban
rögzített mozgóképeket nem lehet
olyan készülékeken lejátszani,
amelyek nem támogatják az MPEG-4
AVC/H.264 eljárást.
• A HD (High Definition) felbontással
rögzített lemezek csak az AVCHD
formátummal kompatibilis
eszközökön játszhatók le. DVD alapú
lejátszókkal és felvevőkkel nem lehet
HD képminőséggel rögzített
lemezeket lejátszani, mivel azok nem
kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Emellett előfordulhat,
hogy a DVD alapú lejátszók nem
tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
• Az 1080 60p/1080 50p formátumban
rögzített mozgóképek csak 1080 60p/
1080 50p formátumot támogató
eszközökön játszhatók le.
Megjegyzések az XAVC S
mozgóképek és az AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásával kapcsolatban
XAVC S mozgóképek vagy AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásához használja a
PlayMemories Home szoftvert, amelyet
az alábbi webhelyről tölthet le:
www.sony.net/pm/
HU
7
Használat előtt
Megjegyzések a hosszú ideig
tartó fényképezéssel
kapcsolatban
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Megjegyzések a vezeték nélküli
LAN funkcióval kapcsolatban
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok szerzői
jog által védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A Sony nem vállal felelősséget olyan
veszteségekért és károkért, amelyek
abból erednek, hogy a fényképezőgép
elveszett vagy ellopták, és emiatt a
fényképezőgépen regisztrált hozzáférési
ponthoz illetéktelenek hozzáférhettek.
Az ebben a kézikönyvben
felhasznált képek
A kézikönyvben példaként szereplő
fényképek reprodukált képek, és nem
ezzel a fényképezőgéppel készített valós
képek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
Ha a kézikönyvben másképp nem
jelezzük, a készülék teljesítményére és
műszaki jellemzőire vonatkozó adatok
az alábbi feltételek mellett lettek
meghatározva: 25°C környezeti
hőmérséklet; a használt, teljesen
feltöltött akkumulátoregység a töltés
lámpa kialvásáig töltődött.
A vezeték nélküli hálózati
funkciók (Wi-Fi, NFC stb.)
ideiglenes kikapcsolásának
módja
Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes
vezeték nélküli hálózati funkciót abban
az esetben, ha például repülőgépre száll.
Válassza a következőket: MENU gomb
t
(Vezeték nélküli) 1 t [Repülési
mód] t [Be].
Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy
(repülőgép) jelzés látható a
képernyőn.
HU
8
Használat előtt
A csomag tartalmának
ellenőrzése
A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.
• Fényképezőgép (1)
• AC adapter AC-UD10/
AC-UUD11 (1)
• BC-TRW akkumulátortöltő
(1)
• Tápkábel (1)* (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és
Kanadában)
Használat előtt
Az AC adapter formája
országonként/régiónként változó
lehet.
• Vállpánt (1)
A fényképezőgép vállpánthoz
erősítésével kapcsolatban lásd:
14. oldal.
• Vázsapka (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Kábelvédő (1)
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
• NP-FW50 újratölthető
akkumulátor (2)
• Micro USB-kábel (1)
A kábelvédő fényképezőgépre
erősítésével kapcsolatban lásd:
15. oldal.
• Papucskupak (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Szemkagyló (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Használati útmutató (1) (ez az
útmutató)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Ez az útmutató a Wi-Fi
kapcsolatot igénylő funkciókat
ismerteti.
HU
9
Részek azonosítása
Az alkatrészek használatáról bővebben a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashat.
Eleje
Amikor az objektív nincs a helyén
F Beépített mikrofon*1
G Illesztőjel
H Képérzékelő*2
I Objektívfoglalat
J Érintkezők*2
A AF segédfény/
Önkioldó jelzője
B Első tárcsa
C Wi-Fi érzékelő (beépített)
D Jelvevő
E Objektívkioldó gomb
HU
10
*1 Ne takarja el ezt az alkatrészt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben a felvétel zajos
vagy halk lehet.
*2 Ezeket az alkatrészeket nem
szabad közvetlenül megérinteni.
Részek azonosítása
Hátsó oldal
Használat előtt
A Szemkagyló
B Kereső
C MENU gomb (21)
D Szemérzékelő
F Dioptriabeállító tárcsa
• A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kép élesen
jelenjen meg a keresőben.
E Képernyő
• A képernyőt beállíthatja egy
kényelmes megtekintési
szögbe, és bármilyen
pozícióból fényképezhet.
G Felvétel készítéséhez:
C2 (2. Egyéni) gomb
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb
H AF/MF/AEL kapcsolókar
I Hátsó tárcsa
HU
11
Részek azonosítása
J Felvétel készítéséhez:
AF/MF (Autofókusz/Kézi
fókusz) gomb/AEL gomb
Megtekintéshez:
(Kép
index) gomb
K MOVIE gomb (38)
L Felvétel készítéséhez:
Fn gomb (19)
Megtekintéshez:
(Küldés
okostelefonra) gomb
• A [Küldés okostelefonra]
képernyőt megjelenítheti a
gomb megnyomásával.
M Vezérlőkerék
N Felvétel készítéséhez:
C3 (3. Egyéni) gomb
Megtekintéshez: (Törlés)
gomb (40)
O Memóriaműködés-jelző
P
HU
12
(Lejátszás) gomb
Részek azonosítása
Felülnézet/oldalnézet
Használat előtt
A Hangszóró
B
A képérzékelő helyének
jelölése
C m (Mikrofon) aljzat
• Külső mikrofon
csatlakoztatása esetén a
mikrofon automatikusan
bekapcsol. Ha a külső
mikrofon vezetékes
tápellátású, akkor a
fényképezőgép látja el
tápfeszültséggel a mikrofont.
D i (Fejhallgató) aljzat
E Töltés lámpa
F Multi-/micro-USB
csatlakozó*
• Támogatja a Micro-USBkompatibilis eszközöket.
G HDMI micro aljzat
H Több illesztőfelületű
vakusín*
• Vannak olyan kiegészítők,
amelyeket nem lehet teljesen
betolni, és hátul kilógnak a
több illesztőfelületű
vakusínből. Ennek ellenére a
csatlakoztatás megtörténik,
ha a kiegészítő eléri a sín
elejét.
I Üzemmódtárcsa (41)
HU
13
Részek azonosítása
J Tápkapcsoló/Exponáló gomb
K C1 (1. Egyéni) gomb
L Expozíciókompenzáció
tárcsa
M Fülek a vállpánt számára
• Rögzítse a pánt mindkét
végét a fényképezőgépre.
N
(N-jel)
• Ez a jelzés mutatja, hogy hol
kell összeérinteni a
csatlakoztatáshoz a
fényképezőgépet és egy
NFC-kompatibilis
okostelefont.
Az okostelefonon lévő
(N-jel) helyével
kapcsolatos részleteket lásd
az okostelefon kezelési
útmutatójában.
HU
14
• Az NFC (Near Field
Communication; rövid
hatósugarú kommunikáció) a
rövid hatósugarú vezeték
nélküli kommunikációs
technológia egyik nemzetközi
szabványa.
O Memóriakártya-fedél
P Memóriakártya-nyílás
* Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők kompatibilisek a több
illesztőfelületű vakusínnel és a
multi-/micro-USB csatlakozóval,
látogasson el a területnek megfelelő
Sony honlapra, vagy forduljon egy
Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Olyan kiegészítőket is használhat,
amik kompatibilisek a
tartozékpapuccsal.
Más gyártók kiegészítőivel a
működés nem garantált.
Részek azonosítása
Kábelvédő felhelyezése
Használat előtt
A kábelvédővel megelőzhető,
hogy a HDMI-kábel kihúzódjon,
amikor csatlakoztatott HDMIkábel mellett készít felvételeket.
Emelje fel a képernyőt, és
helyezze be a HDMI-kábelt,
majd az alábbi ábra szerint
csatlakoztassa a kábelvédőt.
• A kábelvédő felhelyezésekor
ügyeljen rá, hogy a
csatlakozófedél a kábelvédőn
kívül legyen.
HU
15
Részek azonosítása
Alulnézet
A Áramforrás-behelyező nyílás
(23)
B Akkumulátorfedél (23)
C Állványrögzítő furat
• Használjon olyan állványt,
amelynek rögzítőcsavarja
rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az
állványon megfelelően
rögzíteni, és a fényképezőgép
megsérülhet.
Csatlakozólemez fedele
Az AC-PW20 AC adapter
(külön megvásárolható)
használata esetén van szükség
erre.
Helyezze a csatlakozólemez
fedelét az akkumulátortartóba,
majd bújtassa át az alábbi ábra
szerint a kábelt a
csatlakozólemez fedelén.
• Vigyázzon, nehogy a fedél
lecsukásakor becsípje a
vezetéket.
HU
16
Funkciók listája
A fényképezőgép kezelése
A vezérlőkerék használata
v
DISP
Megváltoztatja a képernyőkijelzést.
B
WB
Fehéregyensúly
b
/
Képtovább.mód
• Folyamatos Felvétel/Expozíció sorozat
• Önkioldó
• A V/b/B/z gombokhoz és a vezérlőkerék elfordítási helyzeteihez
felvételi módban lehet a kívánt funkciókat hozzárendelni.
• Lejátszás módban a vezérlőkerék elfordításával vagy a vezérlőkerék
b/B gombjának megnyomásával megjelenítheti az előző vagy a
következő képet.
HU
17
Funkciók listája
• A kijelölőkeretet a vezérlőkerék forgatásával vagy a kerék felső/
alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával mozgathatja. A kijelölt
elem beállításához nyomja meg a z gombot a vezérlőkerék
közepén. Ebben az útmutatóban a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb
oldalának megnyomását a v/V/b/B ikonokkal jelezzük.
• A vezérlőkerék v/b/B gombjához az alábbi funkciók vannak
rendelve. Ezen kívül a vezérlőkerék forgatásával az ISO
érzékenység is azonnal módosítható.
A fényképezőgép kezelése
Az első tárcsa/hátsó tárcsa használata
Az első tárcsa vagy a hátsó tárcsa elforgatásával azonnali hatállyal
módosíthatja az egyes felvételi módokhoz szükséges beállításokat.
HU
18
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Ez a gomb a felvételkészítéskor gyakran használt beállítások vagy
funkciók elérésére szolgál, kivéve a Quick Navi képernyő funkcióit.
1 A vezérlőkerék DISP gombját megnyomva állítsa be a
megjelenítési üzemmódot valamilyen értékre, csak ne
[Kereső esetében] értékre.
Funkciók listája
2 Nyomja meg a Fn gombot.
3 A vezérlőkerék v/V/b/B gombjával válassza ki a
kívánt elemet.
Megjelenik a beállítás képernyő.
4 Az első tárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg a vezérlőkerék z
gombját.
• Egyes beállítások finombeállítása
a hátsó tárcsa elfordításával
végezhető el.
HU
19
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal
Az egyes beállítások megadása a
speciális képernyőn
A 3. lépés során válasszon egy beállítási
elemet, majd a vezérlőkerék z gombját
megnyomva váltson a beállítási elem
speciális képernyőjére. Állítsa be az
elemeket a Használati útmutató szerint.
HU
20
Használati útmutató
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
1 Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő
megjelenítéséhez.
Funkciók listája
2 Válassza ki a kívánt beállítási
elemet a vezérlőkerék v/V/b/B
gombjának megnyomásával
vagy a vezérlőkerék
forgatásával, majd nyomja meg
a vezérlőkerék közepén lévő z
gombot.
• A képernyő tetején választhat egy
ikont, és a vezérlőkerék b/B
gombjának megnyomásával léphet
másik MENU elemre.
3 Válassza ki a beállítási értéket, majd nyomja meg a z
gombot a megerősítéshez.
A mozaik elrendezésű menü megjelenítése
Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb megnyomására mindig a menü
kezdőképernyője jelenjen-e meg.
MENU gomb t
menü] t [Be]
(Beállítások) 2 t [Mozaik elrend.
HU
21
A beépített súgó használata
Az [Egyéni gomb beállít.] opcióval a beépített súgót a kívánt
gombhoz rendelheti.
A beépített súgó leírást jelenít meg az éppen látható menüelemekről
és beállítási lehetőségekről.
Válassza a MENU gombot t
(Egyéni beállítások) 6
t [Egyéni gomb beállít.] t a gombhoz hozzárendelni
kívánt funkciók t [Beépített súgó].
Nyomja meg a MENU gombot, és a vezérlőkerékkel válassza ki azt a
MENU elemet, amelynek a leírását el szeretné olvasni, majd nyomja meg
azt a gombot, amelyhez a [Beépített súgó] társítva van.
HU
22
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység feltöltése
A fényképezőgép első használata előtt ne felejtse el feltölteni az
NP-FW50 akkumulátoregységet (mellékelt).
Az InfoLITHIUM™ akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült
le teljesen.
Akkor is használható, ha nem lett feltöltve teljesen.
A feltöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem
használják. A kihagyott felvételi lehetőségek elkerülése érdekében
érdemes felvétel előtt mindig feltölteni az akkumulátoregységet.
Az akkumulátoregység feltöltése akkumulátortöltővel
A fényképezőgép előkészítése
1 Helyezze be az
akkumulátoregységet.
• Nyomja be az akkumulátoregységet,
ahogy a nyíl mutatja, hogy az
akkumulátoregység párhuzamos
legyen az akkumulátortöltővel.
2 Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a fali
aljzathoz.
• Ha a töltés megkezdődött, a
CHARGE lámpa narancssárgán
világít.
• Ha a töltés befejeződött, a
CHARGE lámpa kialszik.
• Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók esetében
csatlakoztassa a tápkábelt az
akkumulátortöltőhöz, majd
csatlakoztassa az akkumulátortöltőt
egy fali aljzathoz.
CHARGE lámpa
HU
23
Az akkumulátoregység feltöltése
Az akkumulátoregység feltöltése az AC adapterrel
1 Állítsa a ON/OFF
tápkapcsolót OFF állásba.
2 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
3 Helyezze be jól az
akkumulátoregységet, az
akkumulátor sarkának
segítségével nyomva a
rögzítőkar.
4 Csukja le a fedelet.
HU
24
Rögzítőkar
Az akkumulátoregység feltöltése
5 Csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB-kábellel (mellékelt), és
csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.
Töltés lámpa
Világít: Töltés
Ki: A töltés befejeződött
Villog:
Töltési hiba történt, vagy a
töltés átmenetileg szünetel,
mert a fényképezőgép nincs a
megfelelő hőmérséklettartományon belül
HU
25
A fényképezőgép előkészítése
A töltés lámpa narancssárga színnel
kezd világítani, és megkezdődik a
töltés.
• Az akkumulátor töltése közben
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Ha a töltés lámpa villog és a töltés
nem fejeződött be, vegye ki az
akkumulátoregységet, majd
helyezze vissza.
• Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók esetében
csatlakoztassa a tápkábelt az AC
adapterhez, majd csatlakoztassa az
AC adaptert egy fali aljzathoz.
Az akkumulátoregység feltöltése
Megjegyzések
• A töltési idő az akkumulátoregység töltöttségi szintjétől és a töltési
feltételektől függ.
• Ha a fényképezőgépen a töltés lámpa villog, amikor az AC adapter
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez és a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a hőmérséklet a javasolt működési
tartományon kívül esik. Ha a hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba,
a töltés folytatódik. Az akkumulátoregységet 10°C és 30°C környezeti
hőmérséklet között javasoljuk feltölteni.
• Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) vagy az akkumulátortöltőt
(mellékelt) a legközelebbi fali aljzathoz. Ha az AC adapter vagy az
akkumulátortöltő használata közben valamilyen üzemzavart tapasztal, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, leválasztva ezzel a
tápfeszültségről.
• Ha a fényképezőgépet első alkalommal használják, vagy ha a használt
akkumulátoregységet előtte hosszabb ideig nem használták, az akkumulátor
első feltöltésekor a töltés lámpa/CHARGE lámpa gyorsan villoghat. Ilyen
esetben vegye ki az akkumulátoregységet a fényképezőgépből, majd az
újratöltéshez helyezze vissza.
• Ne töltse fel többször egymás után az akkumulátort anélkül, hogy használta
volna, ha már teljesen fel van töltve, vagy majdnem teljesen fel van töltve.
Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
• Ha a töltés befejeződött, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet, micro USB-kábelt
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) használjon.
Töltési idő (teljes töltés)
Az AC adapter (mellékelt) használatával a töltési idő körülbelül
150 perc, az akkumulátortöltő használatával körülbelül 220 perc
(mellékelt).
Megjegyzések
• A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje
25°C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények
függvényében hosszabb ideig is tarthat.
HU
26
Az akkumulátoregység feltöltése
Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással
Az akkumulátoregységet úgy is feltöltheti, hogy a fényképezőgépet
egy számítógéphez csatlakoztatja a micro USB-kábellel.
Csatlakoztassa a kikapcsolt fényképezőgépet a számítógéphez.
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• A számítógépről való feltöltéssel kapcsolatban ügyeljen a következőkre:
– Ha a fényképezőgép olyan hordozható számítógéphez csatlakozik, amely
nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor a feltöltés a hordozható
számítógép akkumulátorát meríti. Ne töltse túl hosszú ideig!
– Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a
számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a
fényképezőgép között. A fényképezőgép üzemzavart okozhat. Mielőtt a
számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó
üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
– Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített
számítógépről is működik.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének jelzője megjelenik a képernyőn.
Magas
Alacsony
Megjegyzések
• A maradék töltöttség kijelző bizonyos körülmények között pontatlanul
működhet.
HU
27
Az akkumulátoregység feltöltése
Az akkumulátoregység eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző (12. oldal) nem
világít, majd csúsztassa el a kart, és vegye
ki az akkumulátoregységet.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
HU
28
Rögzítőkar
Memóriakártya (külön
megvásárolható) behelyezése
1 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
memóriakártyát (külön
megvásárolható).
• Tolja be a memóriakártyát a
bevágott sarkával olyan irányba,
ahogy az ábrán látható, amíg a
helyére nem kattan.
Ügyeljen rá, hogy a bevágott
sarok jó irányba nézzen.
3 Csukja le a fedelet.
A memóriakártya eltávolítása
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző (12. oldal) nem
világít, azután nyomja be egy mozdulattal a memóriakártyát.
HU
29
A fényképezőgép előkészítése
2 Helyezze be a
Memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
Használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel az alábbi memóriakártya-típusok használhatók:
A tökéletes működés azonban nem garantálható minden
memóriakártya-típus esetében.
Memóriakártya
Memory Stick PRO Duo™
Fényképekhez Mozgóképekhez
(csak Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
SD memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDHC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDXC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
• Ebben az útmutatóban a következő közös megnevezést használjuk a
táblázatban felsorolt termékekre:
A: Memory Stick PRO Duo
B: SD kártya
XAVC S formátumú mozgóképek készítésekor
A következő memóriakártyák használhatók:
– SDXC memóriakártya (64 GB vagy több és Class 10 vagy gyorsabb)
– SDXC memóriakártya (64 GB vagy több és UHS-I-kompatibilis)
– Memory Stick XC-HG Duo
Megjegyzések
• Memory Stick XC-HG Duo vagy SDXC memóriakártyára rögzített képek
nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT* fájlrendszerrel nem
kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a
fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e
az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát.
Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden
adatot törölne a kártyáról.
* Az exFAT a Memory Stick XC-HG Duo és az SDXC memóriakártyákon
használt fájlrendszer.
HU
30
Objektív felhelyezése
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a
fényképezőgép tápkapcsolóját OFF állásba.
1 Vegye le a vázsapkát a
Első objektívsapka
fényképezőgépről, és a
hátsó objektívsapkát az
objektív hátuljáról.
A fényképezőgép előkészítése
• Az objektívcserét gyorsan és nem
poros helyen kell végezni, hogy ne
kerülhessen por a fényképezőgépbe.
• Fényképezéskor vegye le az első
objektívsapkát az objektív elejéről.
Vázsapka
Hátsó objektívsapka
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az objektív
és a fényképezőgép fehér
jelölései (illesztőjelek) egy
vonalba essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát az objektívvel lefelé,
megakadályozva ezzel, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
Fehér illesztőjelek
HU
31
Objektív felhelyezése
3 Miközben finoman a
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg
egy kattanással a helyén
nem rögzül.
• Ügyeljen az objektív helyes
illesztésére.
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Az objektív felszerelésekor ne alkalmazzon nagy erőt!
• A-mount objektív használatához (külön megvásárolható) rögzítőadapter
(külön megvásárolható) kell. Az objektívfoglalat-adapter használatával
kapcsolatban további részleteket az objektívfoglalat-adapterhez mellékelt
kezelési utasításban olvashat.
• Ha teljes képmezős képeket szeretne készíteni, használjon teljes képmezős
fényképezőgéphez tervezett objektívet.
• Az objektívvel szerelt fényképezőgép mozgatásakor a fényképezőgépet és az
objektívet is erősen kell fogni.
• Ne fogja meg az objektív olyan részeit, amelyek a zoom vagy a fókusz
beállítása céljából állnak ki.
HU
32
Objektív felhelyezése
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
2 Helyezze a sapkákat az
• Felhelyezésük előtt távolítsa el róluk
a port.
Megjegyzések az objektívcserével kapcsolatban
Ha az objektívcserék során por vagy szennyeződés jut a
fényképezőgépbe, és a képérzékelő felületére tapad (ez az alkatrész
alakítja a fényt elektromos jelekké), akkor a felvételi körülményektől
függően fekete pontok jelenhetnek meg a felvételen.
A fényképezőgép portaszító funkcióval rendelkezik, ami
megakadályozza, hogy a por a képérzékelőre tapadjon. Ennek
ellenére objektívcsere esetén az objektív felhelyezését vagy
eltávolítását gyorsan és nem poros helyen kell végezni.
HU
33
A fényképezőgép előkészítése
objektív első és hátsó
oldalára, és helyezze a
vázsapkát a
fényképezőgépre.
A dátum és az idő beállítása
A fényképezőgép első használatakor, illetve a funkciók inicializálása
után megjelenik a dátumot és órát beállító képernyő.
1 A tápkapcsoló ON állásba
fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Megjelenik a dátumot és órát beállító
képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa a tápkapcsolót OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel]
van-e kijelölve a képernyőn,
majd nyomja meg a z
gombot a vezérlőkeléken.
3 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg
a z gombot.
4 Nyomja meg a vezérlőkeréken a v/V gombot, vagy a
vezérlőkerék forgatásával válassza ki a beállítási
elemet, majd nyomja meg a z gombot.
5 Nyomja meg a v/V/b/B gombot, vagy a vezérlőkerék
forgatásával válassza ki a beállítást, majd nyomja meg
a z gombot.
6 A 4. és az 5. lépés ismétlésével állítsa be a többi
elemet, majd válassza a [Bevitel] lehetőséget, és
nyomja meg a vezérlőkeréken a z gombot.
HU
34
A dátum és az idő beállítása
Kilépés a dátum és idő módosítása műveletből
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum/idő és terület beállítása újra
A dátumot és órát beállító képernyő csak a fényképezőgép első
bekapcsolásakor jelenik meg automatikusan, vagy ha a belső
újratölthető segédakkumulátor lemerült. A dátum- és az időbeállítás
módosítását a menüből végezheti el.
MENU gomb
Megjegyzések
• A fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot író funkcióval. A
PlayMemories Home programmal (48. oldal) a képeket dátummal láthatja el,
majd elmentheti vagy kinyomtathatja őket.
A dátum- és időbeállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető akkumulátorral is
rendelkezik, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától, illetve
az akkumulátor behelyezésétől vagy hiányától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások megőrzéséről.
HU
35
A fényképezőgép előkészítése
MENU gomb t
(Beállítások) 4
t [Dát./Idő beáll.] vagy
[Zóna beállítás]
Fényképezés és a képek megtekintése
Fényképezéskor
[Automata mód] üzemmódban a fényképezőgép elemzi a tárgyat, és
lehetővé teszi, hogy a megfelelő beállításokkal fényképezzen.
1 A tápkapcsoló ON állásba fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
2 Állítsa az üzemmódtárcsát
(Automata mód)
állásba.
3 Nézzen a keresőbe, és tartsa meg a fényképezőgépet.
4 A téma méretének
meghatározása.
Zoomolókaros objektív használata
esetén:
Mozgassa a zoomolókart.
Zoomológyűrűs objektív használata
esetén:
Fordítsa el a zoomológyűrűt.
• Rögzített fókusztávolságú objektív
használata esetében az optikai zoom
funkció nem érhető el.
• Ha motoros zoomos objektív
használata esetén a zoomarány
meghaladja az optikai zoom
tartományát, a fényképezőgép
automatikusan átvált nem optikai
zoomolásra.
HU
36
Zoomológyűrű
Fényképezéskor
5 Nyomja meg félig az
exponálógombot, hogy
fókuszáljon.
• Amikor a kép a fókuszban van,
sípolás hallható, és a z vagy
jelzés világítani kezd.
6 Nyomja le teljesen az exponálógombot, és készítse el
a felvételt.
HU
37
Fényképezés és a képek megtekintése
• Ha az [Auto. kompozíció] beállítása [Automatikus], arcok, közeli
(makró) témák és az AF tartás funkcióval követett témák
fényképezésekor a fényképezőgép elemzi a jelenetet, és a kompozíció
javítása érdekében automatikusan kivágja a készített képet. A
készülék a vágott és az eredeti képet is elmenti.
Mozgóképek felvétele
1 A felvétel indításához nyomja
le a MOVIE gombot.
• Alapértelmezés szerint a [MOVIE
gomb] beállítása [Mindig], ezért a
mozgóképfelvétel bármilyen
felvételi módból elindítható.
MOVIE gomb
2 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a MOVIE
gombot.
Megjegyzések
• Mozgóképfelvétel közben a fényképezőgép hangja is rákerülhet a felvételre.
A hangrögzítés letiltásához állítsa a [Hangfelvétel] opciót [Ki] értékre.
• Javasoljuk, hogy használja a zoomolókart mozgóképfelvételhez, ha meg
akarja előzni, hogy motoros zoomos objektív használata esetén a
zoomológyűrű hangja is a felvételre kerüljön. A zoomolókar mozgatásakor
finoman helyezze az ujját a karra, és azt sose tolja el kattanásig.
• A mozgóképek maximális folyamatos felvételi idejét a környezeti
hőmérséklet és a fényképezőgép állapota is befolyásolja. Lásd „Megjegyzések
a folyamatos mozgóképfelvétellel kapcsolatban” (55. oldal).
•A
ikon megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete túl
magas. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép
lehűl.
• Ha hosszabb időn át vesz fel mozgóképet, a fényképezőgép érezhetően
melegedni kezd. Ez normális jelenség. A [A fényképezőgép túl meleg. Hagyja
hűlni.] üzenet is megjelenhet. Ilyenkor kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várja meg, hogy a fényképezőgép újra üzemkésszé váljon.
• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy felvételkor a vállpánt rögzítőfülének
(háromszög alakú fül) hangja is hallható a felvételen.
HU
38
Képek megtekintése
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 Válasszon ki egy képet a vezérlőkeréken lévő b/B
Fényképezés és a képek megtekintése
gomb megnyomásával.
• Mozgóképek lejátszásához nyomja meg a z gombot a
vezérlőkeréken.
• Ha mozgóképlejátszás közben megnyomja a vezérlőkeréken a V
gombot, megjelenik a vezérlőpanel.
Vezérlőpanel
Művelet mozgóképlejátszás közben
N
X
Lejátszás
Szünet
M
m
Gyors előrepörgetés
Gyors visszapörgetés
T
t
Lassú lejátszás előre
Lassított lejátszás visszafelé
>
.
Következő mozgókép
Előző mozgókép
C
c
Képkocka léptetése
Képkocka vissza
Hangerő-beállítások
Bezárja a vezérlőpanelt
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy egy másik eszközzel készített mozgókép nem játszható le a
fényképezőgéppel.
HU
39
Képek törlése
A törölt képek nem állíthatók vissza. A folytatás előtt ellenőrizze,
hogy valóban törölni kívánja-e a képet.
1 Ha a törölni kívánt kép
látható, nyomja meg a
(Törlés) gombot.
(Törlés) gomb
2 Válassza ki a [Töröl] parancsot a vezérlőkerék v/V
gombjával, majd nyomja meg a z gombot.
• Ha egyszerre több képet akar törölni, válassza a következőket:
MENU gomb t
(Lejátszás) 1 t [Töröl].
Megjegyzések
• Védett képeket nem lehet törölni.
HU
40
Felvételi mód választása
Felvételi mód választása
Az üzemmódtárcsa
elforgatásával állítsa be a
kívánt felvételi módot.
A következő felvételi módok választhatók.
(Automata
mód)
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus
beállításokkal.
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebesség és rekesznyílás
állítása automatikus). A többi beállítás megadása kézi
marad.
(Rekesz
elsőbbség)
Felvétel a rekesznyílás beállításával és a
fókusztartomány módosításával, illetve a háttér életlenre
állításával.
(Zárseb
elsőbbség)
A zársebesség beállítása a téma mozgását jól mutató
értékre.
(Kézi
expozíció)
Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció (zársebesség
és rekesz érték) első vagy hátsó tárcsával történő, kézi
beállítása után.
1/2 (Memória
behívás)
Előhívja a
(Felvétel beállítások) alatt tárolt
[Memória] beállításokat.
(Jelenet)
(Panorámapásztázás)
(Mozgókép)
Felvételkészítés a témának megfelelő előbeállításokkal.
Lehetővé teszi a panorámakép készítését több kép
kombinálásával.
Lehetővé teszi a felvétel beállítások módosítását és
mozgóképfelvétel készítését.
HU
41
Felvételi mód választása
(Autom.
Program)
Wi-Fi funkciók használata
A Wi-Fi funkciók és az NFC egy
érintéses funkciók használata
A fényképezőgép Wi-Fi funkcióinak és NFC egy érintéses
funkcióinak használatával a következő műveletek végezhetők.
Képek mentése számítógépre.
Képek áttöltése a
fényképezőgépről okostelefonra.
Okostelefon használata a
fényképezőgép távirányítójaként.
Állóképek megtekintése TV-n.
A Wi-Fi és az NFC egy érintéses funkciók részleteit lásd a mellékelt
„Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” dokumentumban vagy
itt: „Súgóútmutató” (2. oldal).
HU
42
A Wi-Fi funkciók és az NFC egy érintéses funkciók használata
A fényképezőgép csatlakoztatása vezeték nélküli
hozzáférési ponthoz
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a vezeték nélküli hozzáférési
ponthoz. Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megvan-e a
hozzáférési ponthoz tartozó SSID (a hozzáférési pont neve) és a
jelszó.
1 MENU gomb t
(Vezeték nélküli) 2 t [Csatlak. pont
beállít.].
2 A vezérlőkerék v/V gombjával válassza ki azt a
Wi-Fi funkciók használata
hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván.
Nyomja meg a vezérlőkerék közepén található z
gombot, és írja be a jelszót, ha megjelenik egy lakat
ikon a vezeték nélküli hozzáférési pont neve mellett,
majd válassza az [OK] lehetőséget.
Megjegyzések
• Ha a csatlakozás nem sikerül, tanulmányozza a vezeték nélküli hozzáférési
pont kezelési útmutatóját, vagy forduljon a hozzáférési pont
rendszergazdájához.
• Képek számítógépre mentéséhez telepítse az adott rendszerhez való, alábbi
szoftvert a számítógépre.
Windows használata esetén: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac használata esetén: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HU
43
Alkalmazások használata
A fényképezőgép
alkalmazásainak bővítése
(alkalmazásletöltés)
Ha szeretné bővíteni a fényképezőgép funkcióit, csatlakoznia kell a
készülékkel a
(PlayMemories Camera Apps) alkalmazásletöltő
webhelyre az interneten keresztül. Néhány példa a választható
funkciókra:
• Fényképezéshez különféle effektusok használata.
• Képek feltöltése hálózati helyekre közvetlenül a fényképezőgépről.
Alkalmazások letöltése
1 Nyissa meg az alkalmazásletöltő webhelyet.
http://www.sony.net/pmca/
2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve nyisson
szolgáltatási fiókot.
• Ha van már szolgáltatási fiókja, jelentkezzen be az alkalmazásletöltő
webhelyen.
3 A képernyőn megjelenő
utasításokat követve
válassza ki a kívánt
alkalmazást, és töltse le a
fényképezőgépre.
1 A számítógép USBaljzatához
2 Micro USB-
kábel (mellékelt)
3 Multi-/micro-USB csatlakozó
HU
44
A fényképezőgép alkalmazásainak bővítése (alkalmazásletöltés)
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy az alkalmazásletöltő funkció egyes országokban és
régiókban nem érhető el. A részleteket lásd a fenti alkalmazásletöltő
webhelyen.
Alkalmazások letöltése közvetlenül a fényképezőgép
Wi-Fi funkciójának használatával
A Wi-Fi funkcióval anélkül tölthet le alkalmazásokat, hogy a
készüléket számítógéphez csatlakoztatná.
Válassza a MENU gombot t
(Alkalmazás) t [Alkalmazások
listája] t
(PlayMemories Camera Apps), majd a képernyőn
megjelenő utasításokat követve töltse le az alkalmazásokat.
Ehhez előbb szolgáltatási fiókot kell nyitni.
Válassza a MENU gombot t
(Vezeték nélküli) 2 t [Csatlak.
pont beállít.] t csatlakoztatandó hozzáférési pont t módosítsa az
[IP cím beállítás] opció értékét [Automatikus] értékre, ha az aktuális
beállítása [Kézi].
Az alkalmazás elindítása
(Alkalmazás) t
[Alkalmazások listája] t elindítani kívánt alkalmazás.
• Az [Egy érintés(NFC)] menü használatával telepítheti az NFC egy
érintéses funkciókat, és úgy is behívhatja az alkalmazásokat, hogy az
okostelefont a fényképezőgépen lévő
jelhez érinti.
Az NFC egy érintéses funkciók használata előtt a következőképpen
kell a behívni kívánt alkalmazásokat beállítani:
• MENU gomb t
(Vezeték nélküli) 1 t [Egy érintés(NFC)] t
kívánt alkalmazás
• Ha megjelent a fényképezőgépen a felvételi képernyő, érintse az
okostelefont a fényképezőgéphez.
• Alapértelmezés szerint a(z) „Beépített intelligens távvezérlés”
alkalmazás van hozzárendelve az [Egy érintés(NFC)] funkcióhoz.
HU
45
Alkalmazások használata
1 Válassza a MENU gombot t
Képek megtekintése számítógépen
A szoftver használata
Az alábbi alkalmazások használatával optimalizálhatja a
fényképezőgéppel készített képeket.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
A telepítéssel kapcsolatos részleteket lásd a 47–50. oldalon.
Rendszerkövetelmények
A szoftverre vonatkozó rendszerkövetelményeket a következő URL
címen találja:
www.sony.net/pcenv/
HU
46
A szoftver használata
Az Image Data Converter használata
Az Image Data Converter a következő célokra használható:
• A RAW formátumban rögzített képek lejátszhatók és
szerkeszthetők, például módosítható a tónusuk vagy az élességük.
• Módosíthatja a képeken a következőket: fehéregyensúly, expozíció,
[Saját beállít.] stb.
• A megjelenített és módosított képeket számítógépre mentheti.
A mentés történhet RAW formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készült RAW képek és JPEG képek
megjeleníthetők és összehasonlíthatók.
• A képek öt fokozatban rangsorolhatók.
• Alkalmazhat színcímkéket.
Az Image Data Converter szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a
súgóban.
Kattintson ide: [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter]
t [Help]t [Image Data Converter Ver.4].
Képek megtekintése számítógépen
Image Data Converter támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Az Image Data Converter telepítése
1 Töltse le a szoftvert az alábbi URL címről, majd
telepítse a számítógépre.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Megjegyzések
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
HU
47
A szoftver használata
Az PlayMemories Home használata
A PlayMemories Home szoftver lehetővé teszi, hogy álló- és
mozgóképeket importáljon a számítógépre, és felhasználja őket. A
PlayMemories Home szükséges, ha XAVC S mozgóképeket vagy
AVCHD mozgóképeket szeretne számítógépre importálni.
Importált képek
lejátszása
Képek importálása a fényképezőgépről
Windows esetében a következő funkciók is
elérhetők:
Képek
megtekintése
naptárral
Képek megosztása
PlayMemories
Online™
felhasználókkal
Mozgókép- Képek feltöltése
lemezek
hálózati helyekre
készítése
• A következőképpen töltheti le az Image Data Converter vagy
Remote Camera Control stb. szoftvert:
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez t indítsa el a
PlayMemories Home programot t kattintson a(z) [Notifications]
lehetőségre.
HU
48
A szoftver használata
Megjegyzések
• A PlayMemories Home telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.
• A PlayMemories Home és más hálózati szolgáltatások használatához
internetkapcsolat szükséges. Egyes országokban és térségekben a
PlayMemories Home vagy más hálózati szolgáltatások nem érhetők el.
• Mac szoftverekkel kapcsolatban az alábbi URL címen tájékozódhat:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ha a 2011 előtti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver már telepítve lett a számítógépre, a telepítés során felül lesz írva a
PlayMemories Home programmal. Használja a PlayMemories Home
programot, a PMB utódját.
• Ha a mozgókép felvételéhez használt [
Rögzítési Beállít.] beállítás
[60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] volt, akkor AVCHD lemez készítése előtt a
PlayMemories Home konvertálja a felvételt. Ez a konvertálás hosszú ideig
tarthat. Nem lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése.
Ha meg akarja tartani az eredeti képminőséget, írja a mozgóképeket Blu-ray
lemezre.
Az PlayMemories Home telepítése
1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
Képek megtekintése számítógépen
következő URL-t, majd kattintson ide: [Install] t
[Run].
www.sony.net/pm/
2 A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
HU
49
A szoftver használata
Az Remote Camera Control használata
Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet. A(z) Remote
Camera Control segítségével elvégezheti a következőket:
• A fényképezőgép beállítása vagy fényképezés számítógépről.
• Képek rögzítése közvetlenül a számítógépre.
• Fényképezés időszakos expozícióval.
Használat előtt állítsa be a következőket: MENU gomb t
(Beállítások) 4 t [USB csatlakozás] t [PC távkapcsolat]
Az Remote Camera Control telepítése
1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL-t.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le
és telepítse a(z) Remote Camera Control szoftvert.
Megjegyzések
• A Remote Camera Control telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.
HU
50
Egyebek
A képek számának és a
mozgóképek lehetséges felvételi
idejének megtekintése
Ha memóriakártyát helyezett a
fényképezőgépbe, és a tápkapcsolót
ON helyzetbe állította, a képernyőn
megjelenik a rögzíthető képek száma
(úgy számolva, hogy az aktuális
beállításokkal folytatja a
fényképezést).
Megjegyzések
• Ha sárgán villog a „0” (a rögzíthető képek száma), akkor a memóriakártya
megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az aktuális
memóriakártyáról (40. oldal).
• Ha a „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, akkor nincs
memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.
Egyebek
HU
51
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető. Az értékeket Sony
szabványos memóriakártyákkal történő tesztelés alapján határoztuk
meg. Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a
használt memóriakártya típusának függvényében.
Képméret: L: 12M
Méretarány: 3:2*
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Méret
Normál
445
890
1800
3600
7200
14000
Finom
Extra finom
325
180
650
370
1300
750
2650
1500
5300
3000
10500
6000
RAW & JPEG
RAW
99
140
195
280
395
570
800
1100
1600
2300
3200
4600
* Ha a [
Méretarány] beállítása [16:9], a fenti táblázatban feltüntetettnél több
képet rögzíthet (kivéve [RAW] beállítás esetén).
Az akkumulátoregységgel rögzíthető képek száma
A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
változhat.
Akkumulátor
használati ideje
Képek száma
Kb. 380 kép
Kb. 320 kép
Fényképezés
(állóképek)
Képernyő
Kereső
Kb. 190 perc
Kb. 160 perc
Felvétel
megszakításokkal
(mozgókép)
Képernyő
Kb. 60 perc
—
Kereső
Kb. 55 perc
—
Folyamatos felvétel
(mozgókép)
Képernyő
Kb. 90 perc
—
Kereső
Kb. 90 perc
Kb. 280 perc
—
Kb. 5600 kép
Megtekintés (állóképek)
HU
52
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
HU
53
Egyebek
Megjegyzések
• A képek fent megadott száma teljesen feltöltött akkumulátoregység esetén
érvényes. A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
csökkenhet.
• A rögzíthető képek száma fényképezéskor, az alábbi használati feltételek
mellett érvényes:
– Az akkumulátoregység használata 25°C-os környezeti hőmérsékleten.
– Az FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS objektív használata (külön megvásárolható)
– A Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (külön megvásárolható)
használata
– A [Kereső fényereje] beállítása [Kézi] [±0].
– A [Képernyő fényerő.] beállítása [Kézi] [±0].
– A [Megjelen. minősége] beállítása [Normál].
• A „Fényképezés (állóképek)” értékek meghatározása a CIPA szabványon
alapul, az alábbi feltételek között fényképezve:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– A [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF].
– Fényképfelvétel minden 30. másodpercben.
– A fényképezőgép tíz alkalmanként ki-, majd bekapcsol.
• A mozgóképek rögzítésére megadott percszám meghatározása a CIPA
szabványon alapul, az alábbi feltételek között készítve a felvételt:
–A[
Rögzítési Beállít.] beállítása [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Jellemző mozgóképfelvétel: Az akkumulátor üzemidő meghatározása a
felvétel többszöri elindításával és leállításával, zoomolással, felvételi
készenlét állapotra váltással, ki-/bekapcsolással stb. történt.
– Folyamatos mozgóképfelvétel: Az akkumulátor-üzemidő meghatározása a
lehető leghosszabb folyamatos felvétellel történt (29 perc), amit a MOVIE
gomb újbóli megnyomásával folytattunk. Egyéb funkciókat – például
zoomolást – nem használtunk.
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
A mozgóképek maximális felvételi ideje
Az alábbi táblázatban látható a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyák hozzávetőleges maximális felvételi ideje. Az
XAVC S és AVCHD mozgóképek felvételi ideje, ha a [Kettős videó
FELV.] beállítása [Ki].
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
(h (óra), m (perc))
Tárkapacitás
2 GB
4 GB
8 GB
Rögzítési
Beállít.
60p 50M/50p 50M
—
—
—
30p 50M/25p 50M
—
—
—
24p 50M*
—
—
—
120p 50M/100p 50M
—
—
—
60i 24M(FX)/
10 m
20 m
40 m
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
10 m
30 m
1h
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
9m
15 m
35 m
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
10 m
20 m
40 m
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
10 m
30 m
1h
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
20 m
40 m 1 h 20 m
VGA 3M
1 h 10 m 2 h 45 m 4 h 55 m
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
1 h 30 m
3h
6h
2h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
1 h 30 m
3h
6h
2h
4h
8h
2 h 45 m 5 h 30 m
10 h
20 h
11 h
40 h
* Csak az 1080 60i-kompatibilis modellek esetében.
• Folyamatos felvételt egyszerre körülbelül 29 percig készíthet (a
termék műszaki adatai korlátozzák). MP4 (12M) formátumú
mozgóképek esetében a maximális folyamatos felvételi idő
körülbelül 20 perc (a 2 GB fájlméret korlátozza).
HU
54
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
Megjegyzések
• A mozgóképek lehetséges felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR
(Variable Bit-Rate; változó bitsebességű) formátumot használ, ami a
képminőséget automatikusan a felvett jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó
tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi idő rövidebb,
mert több memória kell a felvételhez.
A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a képminőség/
méret beállításainak függvényében is.
• A megadott értékek nem a folyamatos felvétel maximális időtartamára
vonatkoznak.
• A felvételi idő változhat a fényképezés körülményeinek és a használt
memóriakártya típusának függvényében.
•A
ikon megjelenése esetén állítsa le a mozgóképfelvételt. A
fényképezőgépben a hőmérséklet túl magasra szökött.
• A mozgóképlejátszással kapcsolatos részleteket lásd: 39. oldal.
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvétellel
kapcsolatban
Környezeti hőmérséklet
Mozgóképek folyamatos felvételi ideje
20°C
Körülbelül 29 perc
30°C
Körülbelül 29 perc
40°C
Körülbelül 29 perc
• A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet és a
fényképezőgépnek a felvétel előtti állapota is befolyásolja. Ha a készülék
bekapcsolása után sokszor módosítja a kép kompozícióját, vagy sok felvételt
készít, a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő
felvételi idő lecsökken.
HU
55
Egyebek
• A jó minőségű mozgóképek felvétele és a folyamatos fényképezés a
képérzékelővel igen energiaigényes. Emiatt a fényképezőgépen belüli
hőmérséklet megemelkedik, különösen a képérzékelő hőmérséklete. Ilyen
esetben a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, mivel a túl nagy belső
hőmérséklet miatt leromolhat a képek minősége, vagy károsodhat a
fényképezőgép belső mechanizmusa.
• Alább látható a mozgóképek maximális felvételi ideje abban az esetben, ha a
fényképezőgép kis időre ki volt kapcsolva, mielőtt a felvételt elindították. (Az
alábbi értékek azt a folyamatos időtartamot jelzik, ami a fényképezőgép
felvételének elindítása és leállítása között telt el.)
A képek számának és a mozgóképek lehetséges felvételi idejének megtekintése
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leáll, hagyja néhány percre
kikapcsolva. Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet normál értékre
lecsökkent, újra elindíthatja a felvételt.
• Az alábbiakra ügyelve a felvételi idő meghosszabbítható.
– Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napsugárzásnak.
– Ha nem használja a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.
• A mozgóképfájlok méretének felső korlátja körülbelül 2 GB. Ha a
[
Fájlformátum] beállítása [MP4], és a fájlméret eléri a körülbelül 2 GB-ot,
a felvétel automatikusan leáll, és ha a [
Fájlformátum] beállítása
[AVCHD], automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
• A folyamatos felvétel maximális időtartama körülbelül 29 perc.
HU
56
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus: Digitális
fényképezőgép cserélhető
objektívvel
Lencse: Sony E-mount objektív
[Képérzékelő]
Képformátum:
35 mm-es teljes méret
(35,6 mm × 23,8 mm), CMOS
képérzékelő
A fényképezőgép összes
képpontjának száma:
Kb. 12 430 000 pixel
A fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma:
Kb. 12 200 000 pixel
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer: Kontrasztérzékelő
rendszer, 25 pontos
Érzékenységi tartomány:
–4 EV és +20 EV között
(ISO 100 egyenérték mellett,
F2.0 objektívvel)
AF-segédfény: Kb. 0,3 m és 3 m
között (FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS használata esetén)
[LCD-képernyő]
LCD-kijelző: 7,5 cm (3,0-s típus)
TFT meghajtó
Összes képpont száma:
921 600 képpont
[Expozícióvezérlés]
Mérésmód: 1 200 zónát értékelő
mérés
Fénymérési tartomány:
–3 EV és +20 EV között
(ISO 100 egyenérték mellett,
F2.0 objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós index):
Fényképek: ISO 100 és
409 600 között (bővített ISO
50), [ISO AUTO] (ISO 100 és
12 800 között)
Mozgóképek: ISO 200 és
409 600 közötti egyenérték,
[ISO AUTO] (ISO 200 és
25 600 közötti egyenérték)
HU
57
Egyebek
[Porvédelem]
Rendszer: Antisztatikus bevonat a
képérzékelőn és a
képérzékelő-eltolásos
mechanizmuson
[Elektronikus kereső]
Típus: Elektronikus kereső
Összes képpont száma:
2 359 296 képpont
A kereső lefedettsége: 100%
Nagyítás: 0,71 × 50 mm-es
objektívvel végtelennél, –1 m–1
Szempont: Körülbelül 27 mm a
keresőtől, 22 mm a
szemkagylókerettől –1 m–1
esetén (CIPA szabvánnyal
kompatibilis)
Dioptriaállítás: –4,0 m–1 és +3,0 m–1
között
Minőségtanúsítás
Expozíció-korrekció: ±5,0 EV
(1/3 EV és 1/2 EV lépés között
váltható)
Az expozíciókompenzáció
tárcsa használata esetén:
±3,0 EV (1/3 EV lépésközzel)
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány:
Fényképek: 1/8 000 másodperc
és 30 másodperc között, BULB
Mozgóképek: 1/8 000
másodperc és 1/4 másodperc
között (1/3 lépés)
1080 60i-kompatibilis eszköz
max. 1/60 másodperc AUTO
üzemmódban (max.
1/30 másodperc Auto. lassú
exponálás módban)
1080 50i-kompatibilis eszköz
max. 1/50 másodperc AUTO
üzemmódban (max.
1/25 másodperc Auto. lassú
exponálás módban)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/250 másodperc
HU
58
[Folyamatos felvétel]
Folyamatos felvétel sebessége:
Maximum 2,5 kép
másodpercenként*
Felvétel [Folyam.zárs.előv.]
módban: Maximum 5 kép
másodpercenként
* Saját szabványon alapuló mérési
móddal. A folyamatos fényképezés
sebessége a fényképezés
körülményeitől függően kisebb
lehet.
A folyamatos felvételek száma:
Felvétel [Folyam.zárs.előv.]
módban:
Extra finom 65 kép
Folyamatos felvétel közben:
Extra finom 88 kép
[Felvételi formátum]
Fájlformátum: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline) kompatibilis, RAW
(Sony ARW 2.3 formátum)
Mozgókép (XAVC S-formátum):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0 formátummal
kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: LPCM 2-csat (48 kHz
16 bit)
Minőségtanúsítás
Mozgókép (AVCHD-formátum):
Az AVCHD Ver. 2.0
formátumával kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: Dolby Digital 2-csat,
Dolby Digital Stereo Creator
funkcióval
• Készült a Dolby Laboratories
licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum):
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: MPEG-4 AAC-LC
2-csat
[Adathordozó]
Memory Stick PRO Duo,
SD kártya
* Támogatja a Micro USBkompatibilis eszközöket.
[Tápellátás, általános]
Akkumulátoregység: NP-FW50
újratölthető akkumulátor
[Egyebek]
Exif Print: Kompatibilis
DPOF: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
Méretek: 126,9 mm × 94,4 mm ×
48,2 mm (Szé/Ma/Mé, a kiálló
alkatrészek nélkül)
Tömeg:
Kb. 489 g (áramforrással és
Memory Stick PRO Duo
kártyával)
Kb. 446 g (csak az üres
készülék)
Üzemi hőmérséklet: 0°C és 40°C
között
[Vezeték nélküli LAN]
Támogatott formátum: IEEE
802.11 b/g/n
Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es
sávszélesség
Biztonság: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Csatlakozási mód: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Kézi
Hozzáférési mód: Infrastruktúra
mód
NFC: NFC Forum Type 3 Tagkompatibilis
Model No. WW328274
Egyebek
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
Multi-/micro-USB csatlakozó*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: „D” típusú HDMI micro
aljzat
m (Mikrofon) csatlakozó:
3,5 mm-es sztereó mini
aljzat
i (Fejhallgató) csatlakozó:
3,5 mm-es sztereó mini
aljzat
[Teljesítményfelvétel]
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
használata esetén
A kereső használata esetén:
Kb. 3,0 W
A képernyő használata esetén:
Kb. 2,4 W
HU
59
Minőségtanúsítás
BC-TRW akkumulátortöltő
Tápfeszültség: 100 V és 240 V AC
között, 50 Hz/60 Hz, 6 W
Kimenőáram: 8,4 V DC, 0,4 A
Üzemi hőmérséklet-tartomány:
0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet-tartomány:
–20°C és +60°C között
AC adapter
AC-UD10/AC-UUD11
Tápfeszültség: 100 V és 240 V AC
között, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Kimeneti feszültség: 5 V DC, 0,5 A
NP-FW50 újratölthető
akkumulátor
Áramforrás típusa: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség:
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség:
7,2 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség:
8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram: 1,02 A
Tárkapacitás: Jellemzően 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimálně: 7,3 Wh
(1 020 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
HU
60
A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
létrehozott DCF (Design rule
for Camera File system)
univerzális szabványnak.
• A fényképezőgéppel felvett
képek lejátszása más
készülékeken, valamint a más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása a
fényképezőgépen nem
garantált.
Minőségtanúsítás
• Az N-jel az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
• A DLNA és a DLNA CERTIFIED
a Digital Living Network Alliance
védjegye.
• A Facebook és a „f” logó a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A YouTube és a YouTube logó a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi, Inc. védjegye.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a ™ és az
szimbólum nem minden esetben
jelenik meg ebben az útmutatóban.
®
Egyebek
Védjegyek
• A Memory Stick és a
az Sony
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az XAVC S és az
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI High-Definition
Multimedia Interface és a HDMI
logó a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
• A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az iOS a Cisco Systems, Inc.
bejegyzett védjegye vagy védjegye.
• Az iPhone és az iPad az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
• Az Android és a Google Play a
Google Inc. védjegye.
• A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegye.
HU
61
Minőségtanúsítás
HU
62
Minőségtanúsítás
Egyebek
HU
63
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising