Sony | DSLR-A290Y | Sony DSLR-A290Y DSLR-A290 Váz normál zoomobjektívvel és teleobjektívvel Használati útmutató

„A” típusú bajonettzáras
®
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon
az aljzatnak megfelelő adaptert.
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az
alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali
konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a fali konnektorból,
hogy áramtalanítsa a készüléket.
2
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s
Irányelveket követő
országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
3
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
4
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
A felvétel tartalmának nem vállaljuk
az ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy
a memóriakártya stb. hibájából
következik be.
a fényképezőgépet, az LCD-képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Amikor
a fényképezőgép bemelegszik,
a képernyő normálisan működik.
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt.
Nyomás hatására elszíneződhet és
elromolhat.
Az adatok biztonsági mentése
Szerzői jogi figyelmeztetés
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Megjegyzések az LCDképernyőről és az objektívról
• Az LCD-képernyő rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült,
így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajta apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pontok.
Ezek a gyártási folyamat természetes
velejárói, és egyáltalán nem
befolyásolják a felvett képeket.
Fekete, fehér, piros,
kék és zöld pontok
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele
a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
Tudnivalók a jelen Használati
útmutatóban leírt műszaki
adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és egyéb
műszaki adatok az alábbi feltételek
mellett kerültek meghatározásra,
kivéve, ha a jelen Használati útmutató
másképpen jelzi. Átlagos, 25 °C-os
környezeti hőmérsékleten, teljesen
feltöltött akkumulátor használatával.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Ha a napfény
egy közeli tárgyon összpontosul,
akkor előfordulhat, hogy tüzet
okoz. Ha mégis kénytelen
a fényképezőgépet közvetlen
napfénynek kitenni, helyezze fel
rá az objektív sapkát.
• Az LCD-képernyőn szellemkép
jelenhet meg hideg helyen.
Ez nem hibás működés. Amikor
hideg helyen kapcsolja be
5
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról ........ 5
A mellékelt tartozékok ellenőrzése .......................... 9
A
fényképezőgép Az akkumulátor előkészítése .................................. 10
Objektív csatlakoztatása .......................................... 16
előkészítése
Memóriakártya behelyezése .................................... 18
A fényképezőgép előkészítése ................................ 21
A mellékelt tartozékok használata ......................... 23
A rögzíthető képek számának ellenőrzése ............ 25
Tisztítás ...................................................................... 27
A fényképezőgép részei és a képernyő jelzői ........ 30
A
Elülső oldal ........................................................... 30
használatbavétel
előtt
Hátsó oldal ........................................................... 31
Oldalak/alsó rész ................................................. 32
A felvételi információs kijelző átkapcsolása
(DISP)........................................................... 33
LCD képernyő (Grafikus képernyő) ................ 34
LCD képernyő (Normál kijelzés) ...................... 36
Kereső ................................................................... 38
Funkció/beállítás kiválasztása ................................. 39
A vezérlőgombbal kiválasztható funkciók ....... 40
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
....................................................................... 41
A MENU gombbal kiválasztható funkciók ...... 41
Képek felvétele Kép felvétele a fényképezőgép bemozdulása nélkül
................................................................................ 43
Megfelelő testhelyzet .......................................... 43
A SteadyShot funkció használata ...................... 44
Állvány használata .............................................. 45
/
Fényképezés automatikus beállítással
................................................................................ 46
Felvételkészítés a témának megfelelő beállítással
(Motívumprogram) ............................................. 49
Portréfotók készítése .................................... 50
Tájképfotók készítése ................................... 51
Kisméretű téma fényképezése ..................... 52
Mozgó téma fényképezése ........................... 53
6
Naplemente fényképezése ........................... 54
Éjszakai fényképek készítése ...................... 55
Fénykép tetszőleges módon való elkészítése
(Expozíciós üzemmód) ........................................ 56
Fényképezés automatikus programozással
....................................................................... 58
A háttér homályosságának szabályozása
(Rekesz elsőbbség)...................................... 59
Mozgó téma fényképezése különböző
kifejezőeszközzel (Zársebesség-elsőbbség)
....................................................................... 61
Fényképezés kézzel beállított expozíció (Kézi
expozíció) üzemmódban ............................ 64
A téma mozgása miatti elmosódás
fényképezése hosszú expozícióval (BULB)
....................................................................... 66
A fényképezési A fókuszüzemmód kiválasztása .............................. 68
Az automatikus fókusz használata .................... 68
funkció
Felvétel készítése a kívánt képkompozícióban
használata
(fókuszrögzítés) ........................................... 70
A fókuszálás módjának kiválasztása a téma
mozgásának megfelelően
(Autofókusz mód)....................................... 71
A fókuszmező (AF mező) beállítása ................. 72
A fókusz manuális beállítása (Manuális fókusz)
....................................................................... 73
A vaku használata ..................................................... 74
Fényképezés vezeték nélküli vakuval ............... 77
A kép fényerejének módosítása (expozíció, vaku
kompenzáció, mérés) .......................................... 78
A fényerő-kompenzáció használata a teljes
képre (expozíciókompenzáció).................. 78
A vaku fényerejének módosítása (Vaku
kompenzáció)............................................... 79
Téma fényerőmérési módjának kiválasztása
(Mérésmód) ................................................ 80
Az ISO érték beállítása ............................................ 81
A színtónusok beállítása (Fehéregyensúly) ........... 82
A fehéregyensúly módosítása egy adott
fényforrásnak megfelelően (Automatikus/
Előre beállított fehéregyensúly) ............... 82
Színtónusok regisztrálása (Egyéni
fehéregyensúly) ........................................... 83
Képfeldolgozás .......................................................... 85
7
A kép fényerejének javítása (D-tartomány
optimalizálása) ............................................ 85
A kívánt képfeldolgozás kiválasztása (Saját
beállítás) ....................................................... 85
A színvisszaadási tartomány megváltoztatása
(Színtér) ........................................................ 87
A képtovábbítási mód kiválasztása ........... 88
Egy kép készítése ................................................ 88
Folyamatos fényképezés ..................................... 88
Az önkioldó használata ...................................... 89
Képek készítése eltolt expozícióval (Expozíciós
rekeszelés) ................................................... 90
Fényképezés a távvezérlővel .............................. 92
A megtekintési
funkció
használata
Képek megtekintése ................................................. 93
A rögzített képek adatainak ellenőrzése ............... 97
Képek védelme (Védelem) .................................... 100
Képek törlése (Törlés) ........................................... 101
Képek megtekintése televízió képernyőjén ......... 104
A beállítások
módosítása
A képméret és a képminőség beállítása ............... 108
A memóriakártyára történő rögzítés módjának
beállítása ............................................................. 111
A zajcsökkentés beállításainak módosítása ......... 113
A vezérlőtárcsa funkcióinak módosítása ............. 114
Egyéb beállítások módosítása ............................... 115
Az LCD képernyő beállítása ................................. 117
A fényképezőgép verziójának ellenőrzése .......... 119
Visszaállítás az alapértékekre ............................... 120
Képek
megtekintése
számítógépen
Képek másolása számítógépre .............................. 122
Képek megtekintése a számítógépen ................... 126
A szoftver használata ............................................. 131
Képek
nyomtatása
DPOF meghatározása ............................................ 137
Képek nyomtatása a fényképezőgépnek közvetlenül
egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz való
csatlakoztatásával .............................................. 139
Egyebek
Műszaki adatok ....................................................... 143
Hibaelhárítás ........................................................... 147
Figyelmeztető üzenetek ......................................... 158
Óvintézkedések ....................................................... 161
Tárgymutató ............................................................................164
8
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
• Tápkábel (1) (az Egyesült
Államokban és Kanadában
nincs mellékelve)
• Újratölthető akkumulátor NPFH50 (1)
• Vázsapka (1)
(a fényképezőgépen)
A fényképezőgép előkészítése
• BC-VH1 Akkumulátortöltő
(1)
• Szemsapka (1)
(a fényképezőgépen)
• CD-ROM-lemez
(az α fényképezőgéphez
tartozó szoftverekkel) (1)
• Üzembe helyezési útmutató
(1)
• Használati útmutató (a jelen
kézikönyv) (1)
• USB-kábel (1)
• Vállszíj (1)
• Szemlencsefedél (1)
9
Az akkumulátor előkészítése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül
töltse fel a (mellékelt) NP-FH50 „InfoLITHIUM” akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült
le teljesen.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
1 Helyezze be az akkumulátort
a töltőbe.
Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
10
2 Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a
konnektorhoz.
Egyesült államokbeli és
kanadai vásárlók esetében
Csatlakozó
a
konnektorhoz
CHARGE jelzőfény
Az Egyesült Államok és
Kanada területén kívüli
vásárlók esetében
Tápkábel
CHARGE jelzőfény
Töltési idő
• A teljesen lemerült (mellékelt) akkumulátor 25 °C-os
hőmérsékleten érvényes töltési ideje az alábbi táblázatban látható.
Teljes töltés
Normál töltés
Kb. 265 perc
Kb. 205 perc
• A töltési idő az akkumulátor fennmaradó kapacitásától vagy a
töltési körülményektől függően eltérő.
A CHARGE jelzőfény villogás esetén
• A mellékelt akkumulátortöltő CHARGE jelzőfénye az alábbi
módokon villoghat:
– Gyors villogás: A jelzőfény ismételten, 0,15 mp-es időközökkel
fel- és lekapcsolódik.
11
A fényképezőgép előkészítése
Világít: töltés alatt
Nem világít: a normál töltés
befejeződött
A jelzőfény kikapcsolása után egy
órával: a teljes töltés befejeződött
– Lassú villogás: A jelzőfény ismételten, 1,5 mp-es időközökkel felés lekapcsolódik.
• Ha a CHARGE jelzőfény gyorsan villog, távolítsa el a töltés alatt álló
akkumulátort, majd ismét, stabilan helyezze be ugyanazt az akkumulátort
a töltőbe. Ha a CHARGE jelzőfény ismét gyorsan villog, az az
akkumulátor hibájának, vagy az előírttól eltérő típusú akkumulátor
behelyezésének jele lehet. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelő
típusú-e. Ha az akkumulátor az előírt típusú, akkor vegye ki, cserélje ki
egy újra vagy egy másikra, és ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő
megfelelően működik-e vele. Ha az akkumulátortöltő megfelelően
működik, akkor az akkumulátor hibás.
• Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, az a töltés ideiglenes leállását,
vagy kikapcsolt állapotot jelezhet. Az akkumulátortöltő automatikusan
felfüggeszti a töltést, és kikapcsolt állapotba lép, ha a hőmérséklet az
ajánlott működési hőmérsékleten kívülre esik. Amikor a hőmérséklet
ismét a megfelelő tartományon belülre esik, az akkumulátortöltő folytatja
a töltést, és a CHARGE jelzőfény ismét világítani kezd. Az akkumulátor
töltése 10 °C –30 °C környezeti hőmérséklet között javasolt.
Megjegyzések
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi konnektorhoz.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból, és
vegye ki az akkumulátort a töltőből. Ha a töltőben hagyja a feltöltött
akkumulátort, csökkenhet az akkumulátor élettartama.
• Az „InfoLITHIUM” H sorozatú akkumulátoron kívül semmilyen más típusú
akkumulátort ne töltsön a fényképezőgéphez tartozó (mellékelt)
akkumulátortöltővel. Ha a megadottól eltérő típusú akkumulátorokat próbál
tölteni, akkor azok szivároghatnak, túlhevülhetnek, sőt felrobbanhatnak, ami
áramütésből és égésből adódó sérülés veszélyét jelenti.
• Ha az akkumulátortöltő piszkos, akkor előfordulhat, hogy a töltés nem
működik megfelelően. Tisztítsa meg az akkumulátortöltőt száraz ronggyal stb.
A fényképezőgép használata külföldön – hálózati feszültség
Bármely országban vagy régióban használhatja fényképezőgépét, az
akkumulátortöltőt és a (külön megvásárolható) AC-PW10AM
hálózati adaptert, ahol a hálózati feszültség 100 V–240 V, 50/60 Hz-es.
Megjegyzés
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót (úti konvertert), mivel az
hibás működést okozhat.
12
A feltöltött akkumulátor behelyezése
1 A fedélnyitó kar
2 Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével nyomja a lezáró kart.
Lezáró kar
3 Csukja le az
akkumulátorfedelet.
Az akkumulátor eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
csúsztassa el a lezáró kart a nyíl
irányába. Vigyázzon, nehogy leessen
az akkumulátor.
Lezáró kar
13
A fényképezőgép előkészítése
elcsúsztatásával nyissa ki az
akkumulátorrekesz fedelét.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Kapcsolja a főkapcsolót ON állásba, és ellenőrizze a töltöttségi szintet
az LCD képernyőn.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
Magas
„Az
akkumulátor
lemerült”
Nem lehet több
Alacsony fényképet
rögzíteni.
Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítiumionos akkumulátor, amely képes
üzemi adatainak továbbítására a fényképezőgépre.
Megjegyzések
• Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
• Az akkumulátort nem érheti víz. Az akkumulátor nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátort különösen meleg helyen, például autóban vagy
közvetlen napfénynek kitéve.
A rendelkezésre álló akkumulátorok
A fényképezőgéppel kizárólag NP-FH50 típusú akkumulátor
használható. Felhívjuk figyelmét, hogy az NP-FH30 és az NP-FH40
típus nem használható.
Az akkumulátor hatékony kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye kis hőmérsékletű környezetben
csökken. Így hideg helyen az akkumulátor csak rövidebb ideig
működik, és a folyamatos fényképezés sebessége csökken.
Javasoljuk, hogy az akkumulátort egy, a testéhez közeli zsebbe
helyezze, hogy felmelegedhessen, és csak közvetlenül a fényképezés
előtt helyezze a fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor gyorsan lemerül, ha gyakran használja a vakut, a
folyamatos fényképezést, vagy gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet.
14
Az akkumulátor szakszerű tárolása
Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja, akkor évente egyszer
töltse fel teljesen, és merítse le teljesen a fényképezőgépével, majd az
élettartam meghosszabbítása céljából tárolja száraz, hűvös helyen.
15
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. A használat során és az
idő előrehaladtával az akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha úgy tapasztalja, hogy az akkumulátor működési ideje
jelentősen lecsökkent, akkor az akkumulátor valószínűleg elérte
élettartama végét. Vásároljon új akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama függ a tárolás módjától, valamint az
adott akkumulátor működési feltételeitől és használati
környezetétől.
Objektív csatlakoztatása
1 Vegye le a vázsapkát a
fényképezőgépről, és a
hátsó sapkát az objektív
hátuljáról.
• Az objektívek cseréjét gyorsan,
pormentes helyen végezze, nehogy
por vagy szennyeződés jusson a
fényképezőgép belsejébe.
Vázsapka
Hátsó sapka
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az objektív
és a fényképezőgép
narancssárga indexjelei egy
vonalba essenek.
Narancssárga indexjelek
3 Forgassa el az objektívet az
óramutató járásával
megegyező irányban, amíg
lezárt helyzetbe nem kattan.
Megjegyzések
• A hátsó objektívsapka nincs mellékelve a DT 18–55mm F3,5–5,6 SAM
objektívkészlethez. Ha az objektívet úgy tárolja, hogy nincsen a
fényképezőgéphez csatlakoztatva, vásárolja meg a ALC-R55 típusú hátsó
objektívsapkát.
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektív kioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• Az „E” típusú bajonettzáras objektívek nem kompatibilisek ezzel a
fényképezőgéppel.
16
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
Objektívkioldó gomb
2 Helyezze vissza a hátsó
sapkát az objektívre, és
helyezze fel a
fényképezőgépre a
vázsapkát.
• A felhelyezésük előtt távolítsa el
belőlük a port.
• A DT 18–55 mm F3,5–5,6 SAM
objektívkészlet megvásárlásakor
vásárolja meg az ALC-R55 típusú
hátsó objektívsapkát is.
Az objektívcserével kapcsolatos megjegyzés
Ha objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép
belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész)
felszínére telepedik, akkor az a felvétel környezetétől függően
megjelenhet a fényképen.
A fényképezőgép porvédelmi funkcióval rendelkezik, amellyel
elkerülhető, hogy por telepedjen a képérzékelőre. Azonban az
objektív csatlakoztatását vagy eltávolítását gyorsan, pormentes
környezetben végezze el.
Ha por vagy szennyeződés kerül a képérzékelőre
Tisztítsa meg a képérzékelőt a Beállítás menüben (28. oldal)
található [Tisztítási mód] használatával.
17
A fényképezőgép előkészítése
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Memóriakártya behelyezése
A fényképezőgéppel kizárólag „Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, SD és SDHC típusú memóriakártyák
használhatók. „MultiMediaCard” típusú kártyák nem használhatók
a fényképezőgéppel.
A „Memory Stick PRO Duo” és a „Memory Stick PRO-HG Duo”
típusú kártyákat „Memory Stick PRO Duo” kártyaként, az SD- és az
SDHC-memóriakártyákat pedig „SD-memóriakártya”-ként említjük
a jelen Használati útmutatóban.
1 Nyissa fel a memóriakártyafedelet.
2 Helyezzen be egy „Memory
Stick PRO Duo” vagy egy SD
típusú memóriakártyát.
Címkés rész (SD memóriakártya)
Aljzat felőli oldal
• Az ábrán látható módon, kattanásig
illessze be a memóriakártyát.
Címkés rész („Memory
Stick PRO Duo”)
memóriakártya)
Aljzat felőli oldal
3 A memóriakártya-kapcsoló
használatával válassza ki a
használni kívánt
memóriakártya-típust.
18
4 Csukja be a memóriakártya-fedelet.
A memóriakártya eltávolítása
Memóriaműködés-jelző
A memóriakártya-használattal kapcsolatos
megjegyzések
• Ne ütögesse, ne hajlítsa meg, és ne ejtse le a memóriakártyát.
• A következő körülmények között ne használja és ne tárolja a
memóriakártyát:
– Magas hőmérsékletű helyek, pl. napon parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyek.
• A memóriakártya huzamosabb ideig tartó használat után
közvetlenül forró lehet. Legyen óvatos, amikor hozzányúl.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne vegye ki a memóriakártyát,
ne távolítsa el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a
fényképezőgépet. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
• Az adatok megsérülhetnek, ha a memóriakártyát erős mágneses
hatású anyag mellé helyezi, vagy ha statikusan feltöltött vagy
elektromos zajjal szennyezett környezetben használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot
például a számítógép merevlemezére.
• A memóriakártya hordozásához vagy tárolásához a hozzá mellékelt
tartót használja.
• Ne tegye ki víz hatásának a memóriakártyát.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya
érintkezőit.
19
A fényképezőgép előkészítése
Ellenőrizze, hogy a memóriaműködésjelző nem világít, majd nyissa ki a
memóriakártya-fedelet, és nyomja be
egyszer a memóriakártyát.
• Ha a memóriakártya írásvédelmi kapcsolója a LOCK állásban van,
nem hajthatók végre műveletek, például képek felvétele vagy
törlése.
• A legfeljebb 32 GB tárkapacitású „Memory Stick PRO Duo”
kártyák vagy a legfeljebb 32 GB tárkapacitású SD memóriakártyák
igazoltan használhatók ezzel a fényképezőgéppel.
• Nem garantálható, hogy számítógéppel formázott memóriakártyák
használhatók ezzel a fényképezőgéppel.
• Az adatok olvasási/írási sebessége a memóriakártyák és a használt
eszköz kombinációjától függ.
• Ne nyomja erősen a tollat, amikor a jegyzetelő mezőjére ír.
• Ne ragasszon címkét a memóriakártyákra.
• A memóriakártyákat ne szedje szét és ne alakítsa át.
• Ne hagyja a memóriakártyákat kisgyermekek számára elérhető
helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik.
A fényképezőgéppel használt „Memory Stick”-kel kapcsolatos
megjegyzések
A fényképezőgéppel használható „Memory Stick”-típusok az alábbi
táblázatban láthatók. Azonban nem garantálható az összes „Memory
Stick PRO Duo”-funkció megfelelő működése.
„Memory Stick PRO Duo”*
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*
A fényképezőgéphez
mellékelve
„Memory Stick Duo”
Nincs mellékelve a
fényképezőgéphez
„Memory Stick” és
„Memory Stick PRO”
Nincs mellékelve a
fényképezőgéphez
* MagicGate funkcióval rendelkezik. A MagicGate egy védjeggyel ellátott
védelmi technológia, amely titkosítási technológiát alkalmaz. Azok az
adatrögzítési/-lejátszási műveletek, amelyekhez MagicGate funkciók
szükségesek, nem végezhetők el ezzel a fényképezőgéppel.
* Támogatja a párhuzamos illesztővel végzett, nagy sebességű adatátvitelt.
20
A fényképezőgép előkészítése
A dátum beállítása
1 A főkapcsoló ON állásba
kapcsolásával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
kapcsolja OFF állásba.
2 Győződjön meg róla, hogy az
[OK] lehetőség van
kiválasztva az LCD
képernyőn, majd nyomja
meg a vezérlőgomb közepét.
3 Az elemeket a b/B gombbal
választhatja ki, majd a v/V
gombbal állíthatja be a
számokat.
• Az [ÉÉÉÉ/HH/NN] sorrendjének
beállításához először válassza az
[ÉÉÉÉ/HH/NN] értéket a b/B
gombbal, majd módosítsa a v/V
gombbal.
4 Ismételje meg a 3. lépést a többi elem beállításához,
majd nyomja meg a vezérlőgomb közepét.
21
A fényképezőgép előkészítése
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a Dát./
Idő beáll. képernyő.
5 Győződjön meg róla, hogy az [OK] lehetőség van
kiválasztva, majd nyomja meg a vezérlőgomb közepét.
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum és idő ismételt beállítása
MENU gomb t
2 t [Dát./Idő beáll.]
A kereső élességének beállítása (dioptriabeállító)
A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kijelzések
élesen jelenjenek meg a
keresőben.
• Ha távollátó, fordítsa a tárcsát + irányba,
ha rövidlátó, akkor pedig – irányba.
• A dioptria könnyen beállítható, ha fény
felé irányítja a fényképezőgépet.
Ha nehezen forgatható a dioptriabeállító tárcsa
Vegye le a szemsapkát úgy, hogy ujjait
a szemsapka alá helyezi, majd felfelé
csúsztatja; ezután állítsa be a dioptriát.
• Az FDA-M1AM Nagyító (külön
megvásárolható) vagy az FDA-A1AM
Hajlított kereső (külön megvásárolható)
fényképezőgéphez való
csatlakoztatásakor távolítsa el a
szemsapkát az ábrán bemutatott módon,
majd csatlakoztassa a tartozékokat.
22
A mellékelt tartozékok használata
A vállszíj felhelyezése
A szíj mindkét végét
csatlakoztassa a
fényképezőgéphez.
Szemlencsefedél
• A szemlencsefedelet (24. oldal) is
csatlakoztathatja a szíjhoz.
23
A fényképezőgép előkészítése
Ez a szakasz a vállszíj, a szemlencsefedél és a szemsapka
használatának módját írja le. Az egyéb tartozékok leírása a következő
oldalakon szerepel.
• Újratölthető akkumulátor (10. oldal)
• Akkumulátortöltő (10. oldal)
• Tápkábel (az Egyesült Államokban és Kanadában nincs
mellékelve) (10. oldal)
• USB-kábel (123. és 140. oldal)
• CD-ROM-lemez (132. oldal)
A szemlencsefedél és a szemsapka használata
Megakadályozhatja, hogy fény kerüljön a keresőbe, és az hatással
legyen az expozícióra. Amikor a zárat a kereső használata nélkül
oldja ki, pl. önkioldós fényképezés esetén, akkor helyezze fel a
szemlencsefedelet.
1 Óvatosan csúsztassa le a
szemsapkát úgy, hogy
mindkét oldalát nyomja.
• Helyezze ujjait a szemsapka alá,
majd csúsztassa felfelé.
2 Csúsztassa a
szemlencsefedelet a
keresőre.
Megjegyzés
• A helyzettől függően a közvetlenül a kereső alatt található szemérzékelők
aktiválódhatnak, és előfordulhat, hogy az élesség módosul, vagy az LCD
képernyő tovább villog. Ilyen esetekben kapcsolja ki mind az [Eye-Start AF]
(70. oldal), mind a [AutoKiKeresővel] (118. oldal) lehetőséget.
24
A rögzíthető képek számának
ellenőrzése
Megjegyzések
• Ha a „0” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, a memóriakártya megtelt.
Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra, vagy töröljön képeket a
használatban lévő memóriakártyáról (101. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti, hogy
nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
A táblázat az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
rögzíthető képek becsült számát mutatja. Az értékeket a tesztelés
során standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg.
Az értékek a felvételkészítési feltételektől függően eltérhetnek.
Képméret: L 14M
Méretarány: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo”
Tárkapacitás
Méret
Normál
(egység: kép)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
8725
548
1085
2180
4421
Finom
393
779
1566
3176
6268
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
25
A fényképezőgép előkészítése
Ha behelyezett egy memóriakártyát a
fényképezőgépbe, és a főkapcsolót
ON állásba kapcsolta, a rögzíthető
képek száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a
fényképezést) megjelenik az LCD
képernyőn.
SD memóriakártya
Tárkapacitás
(egység: kép)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
537
1081
2177
4421
8889
Finom
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
Méret
Normál
* Ha a [Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti
táblázatban megadott értékeknél több kép rögzíthető. Azonban ha [RAW]
értékre van állítva, akkor a képek száma megegyezik a [3:2] méretaránynál
megadottakkal.
Akkumulátor használata esetén felvehető képek
száma
Ha a fényképezőgépet teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
használja, akkor körülbelül 500 képet lehet készíteni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok a használati
feltételektől függően alacsonyabbak is lehetnek a jelzettnél.
• A szám teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre
van kiszámítva:
– 25 °C környezeti hőmérsékleten.
– A [Minőség] lehetőség értéke [Finom].
– [Autofókusz mód] lehetőség értéke
(Automatikus AF).
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és
kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
26
Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
Az objektív tisztítása
• Az objektív felületének tisztításakor a port az objektív felületéről egy, a
kereskedelemben kapható légfúvóval távolítsa el. Ha a felületre por
tapadt, objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített, puha kendővel
vagy papírtörlővel törölje le. Spirális mintában, belülről kifelé haladjon.
Ne szórjon tisztítószert közvetlenül az objektív felületére.
• Ne érintse meg a fényképezőgép belsejét, például az objektív
csatlakozóit vagy a tükröt. Mivel a tükrön vagy a tükör körül lévő
por befolyásolhatja az autofókusz rendszer működését, fújja le a
port egy, a kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval. Ha por
rakódik a képérzékelőre, akkor az a fényképen is megjelenhet.
Állítsa a fényképezőgépet tisztítási üzemmódba, majd tisztítsa meg
egy légfúvóval (28. oldal). A fényképezőgép belsejének tisztításához
ne használjon permetező tisztítót. Ennek használata hibás működést
okozhat.
• Ne használjon olyan tisztítószer-oldatot, amely szerves oldószert,
például hígítót vagy benzint tartalmaz.
A fényképezőgép burkolatának tisztítása
A fényképezőgép burkolatát enyhén benedvesített, puha kendővel
tisztítsa, majd törölje át egy száraz kendővel. Ne használja a
következőket, mert károsíthatják a külső felületet vagy a burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napvédő vagy rovarölő szerek, stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha a kezén a fenti anyagok
valamelyike található.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig gumival vagy
PVC-vel érintkezzen.
27
A fényképezőgép előkészítése
A képernyő felületét az ujjlenyomatok, por stb. eltávolítása érdekében
törölje le egy, a kereskedelemben kapható LCD-tisztító készlettel.
A képérzékelő tisztítása
Ha por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép belsejébe, és a
képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész) felszínére
telepedik, akkor az a felvétel környezetétől függően megjelenhet a
fényképen. Ha por van a képérzékelőn, akkor az alábbiak szerint
tisztítsa le egy, a kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval. A
képérzékelő könnyen, csupán a légfúvó és a porvédelmi funkció
segítségével letisztítható.
Megjegyzések
• A tisztítás csak akkor végezhető el, ha az akkumulátorszint
(három, a
töltöttséget jelző ikon) vagy ennél nagyobb. Az alacsony töltöttségi szintű
akkumulátorral végzett tisztítás károsíthatja a zárat. A tisztítást gyorsan kell
elvégezni. A (külön megvásárolható) AC-PW10AM hálózati adapter
használata ajánlott.
• Ne használjon permetező tisztítót, mert előfordulhat, hogy vízcseppecskéket
szór szét a fényképezőgép belsejében.
1 Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel
van töltve (14. oldal).
2 Nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a
3 lehetőséget a
vezérlőgomb b/B részével.
MENU gomb
3 A vezérlőgomb v/V részével
válassza ki a [Tisztítási mód]
lehetőséget, majd nyomja
meg a vezérlőgomb középső
részét.
Megjelenik a „Tisztítás után kikapcsol
a fényképezőgép. Folytatja?” üzenet.
28
4 A vezérlőgomb v részének megnyomásával válassza
ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső részét.
A fényképezőgép előkészítése
Miután a képérzékelő egy rövid ideig rezeg, az elöl lévő tükör
felemelkedik.
5 Szerelje le az objektívet (17. oldal).
6 A légfúvóval tisztítsa meg a
képérzékelő felületét és a
környező területet.
• Ne érintse meg a képérzékelőt a
légfúvó végével. Gyorsan végezze el
a tisztítást.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, hogy megakadályozza,
hogy a por újra megtelepedjen a
fényképezőgépben.
• A képérzékelő tisztításakor a
légfúvó vége ne kerüljön a
lencsefoglalatnál beljebb a
fényképezőgép üregébe.
7 Csatlakoztassa az objektívet, és kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
Megjegyzés
• A fényképezőgép sípolni kezd, ha tisztítás közben csökken az akkumulátor
töltöttségi szintje. Azonnal hagyja abba a tisztítást, és kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
29
A használatbavétel előtt
A fényképezőgép részei és a
képernyő jelzői
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A Exponáló gomb (46)
L Objektívkioldó gomb (17)
B Főkapcsoló (21)
M Fókuszüzemmód-kapcsoló
C Vezérlőtárcsa (60, 114)
D Önkioldó jelzőfénye (89)
E Objektívérintkezők*
F Távérzékelő
G Tükör*
H Lencsefoglalat
I Beépített vaku* (74)
J
A képérzékelő
pozíciójele (70)
K Üzemmódválasztó tárcsa
(46–67)
30
(68, 73)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
Hátsó oldal
J Vezérlőgomb
tartozék vakusín (77)
Ha a menü bekapcsolt
állapotban van: v/V/b/B
(39)
Ha a menü bekapcsolt
állapotban van: DISP (33,
93)/
(88)/ISO (81)/
(74)
B Kereső* (22)
C MENU gomb (41)
D Szemlencse-érzékelők
(70, 118)
E LCD képernyő
(34, 93, 97)
A használatbavétel előtt
A Automatikusan rögzítő
K
(Törlés) gomb (101)
F Dioptriabeállító tárcsa (22)
L
G Felvételkészítéshez:
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
(Expozíció) gomb (78)
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb (94)
(Lejátszás) gomb (93)
H Fn (Funkció) gomb (41)
I Vezérlőgomb (Bevitel) (39)/
Pontszerű AF gombja (72)
31
Oldalak/alsó rész
A HDMI aljzat (104)
B Memóriakártya-kapcsoló
C Memóriakártya-fedél
D „Memory Stick PRO Duo”-
behelyező nyílás (18)
E SD memóriakártya-
behelyező nyílás (18)
F
(USB) aljzat
(123, 140)
G Memóriaműködés-jelző (19)
H Vállszíjrögzítő fül (23)
I DC IN aljzat
• Ha a (külön megvásárolható)
AC-PW10AM hálózati
adaptert csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
kapcsolja ki a
fényképezőgépet, majd dugja
a hálózati adapter
csatlakozóját a
fényképezőgép DC IN
aljzatába.
J Akkumulátorfedél (13)
32
K Állványcsatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb. 5,5 mm-nél
hosszabb csavarral nem
rögzíthető szilárdan a
fényképezőgép az
állványhoz, és a csavar kárt
tehet a készülékben.
A felvételi információs kijelző átkapcsolása (DISP)
Grafikus képernyő
(alapbeállítás)
A használatbavétel előtt
A grafikus képernyő és a normál
képernyő közötti váltáshoz nyomja
meg a vezérlőgomb DISP részét.
Amikor függőleges helyzetbe forgatja
a fényképezőgépet, a kijelző
automatikusan elfordul, hogy a
fényképezőgép helyzetéhez igazodjon.
Normál
megjelenítés
Nincs
kijelzés
33
LCD képernyő (Grafikus képernyő)
A grafikus képernyő grafikusan mutatja a zársebességet és a
rekesznyílás értékét, és jól érthetően ábrázolja, miként működik az
expozíció. AUTO vagy Motívumprogram üzemmódban csak a
módosítható elemek jelennek meg. Részletes leírást a zárójelben
hivatkozott oldalakon talál.
A
C
Jelzés
Jelentése
Jelzés
P A S M Üzemmódválasztó
tárcsa (46–67)
1/125
Zársebesség (61)
F5.6
Rekesznyílás (59)
SteadyShot (44)
B
Jelzés
Képtovábbítási
üzemmód (88)
+2.0
Expozíciókompenzáció
(78)
ISO AUTO ISO érzékenység (81)
Jelentése
Zársebesség jelzése*
(61)
Rekesznyílás jelzése*
(59)
* A mutató az aktuális értéket jelzi.
34
Jelentése
Vaku üzemmód (74)/
Vörösszemhatáscsökkentés (76)
D
Jelzés
Jelentése
Akkumulátor
töltöttsége (14)
Képminőség (109)
A használatbavétel előtt
Képméret (108) /
Méretarány (109)
Memóriakártya (18)
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma (25)
35
LCD képernyő (Normál kijelzés)
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
AUTO vagy Motívumprogram
üzemmódban
A
P/A/S/M üzemmódban
Jelzés
Jelzés
P A S M Üzemmódválasztó
tárcsa (46–67)
1/125
Zársebesség (61)
F5.6
Rekesznyílás (59)
+2.0
Expozíció (78)
Jelentése
Képtovábbítási
üzemmód (88)
Jelentése
Fókusz üzemmód (71)
AF mező (72)
Mérésmód (80)
Saját beállítás (85)
SteadyShot (44)
B
Jelzés
Jelentése
Vaku üzemmód (74)/
Vörösszemhatáscsökkentés (76)
Expozíciókompenzáció
(78)
Vaku kompenzáció
(79)
EV-skála (65, 91)
ISO AUTO
36
ISO érzékenység (81)
AWB
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
7500K G9 Színhőmérséklet,
Színszűrő) (82)
D-tartomány
optimalizálása (85)
C
Jelzés
Jelentése
Akkumulátor
töltöttsége (14)
Képminőség (109)
A használatbavétel előtt
Képméret (108) /
Méretarány (109)
Memóriakártya (18)
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma (25)
37
Kereső
A
Jelzés
Jelzés
Jelentése
AF mező (72)
A felvétel területe 16:9
méretarány mellett
(109)
B
Jelzés
Jelentése
Vaku kompenzáció
(79)
A vaku töltődik (74)
WL
Vezeték nélküli vaku
(77)
Nagysebességű
szinkron*
Manuális fókusz (73)
z
Fókusz
125
Zársebesség (61)
5.6
Rekesznyílás (59)
EV-skála (65, 91)
0
38
„A felvétel nem
elérhető”
figyelmeztetés (88)
Jelentése
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (44)
SteadyShot skála (44)
16:9 méretarány (109)
* A HVL-F58AM/HVL-F42AM
vaku (külön megvásárolható)
használatakor bármilyen
zársebességnél fényképezhet
nagysebességű szinkronizációval.
További részletek a vakuhoz
mellékelt használati utasításban
találhatók.
Funkció/beállítás kiválasztása
A fényképezéshez vagy visszajátszáshoz használt funkció a menüből
választható ki. A menülista megjelenítéséhez nyomja meg a
vezérlőgombot, az Fn (Funkció) gombot vagy a MENU gombot.
Példa: Az Fn gomb megnyomásakor.
A használatbavétel előtt
A menülistában használja
a vezérlőgombot a kurzornak a kívánt
beállításra való mozgatásához, majd
végezze el a kiválasztást.
: A kurzor mozgatásához nyomja
meg a v/V/b/B gombot
a vezérlőgombon.
z: A középső gomb megnyomásával
végezze el a kiválasztást.
Ebben a Használati útmutatóban a menü funkcióinak
vezérlőgombbal való kiválasztása a következők szerint van leírva:
Példa: Fn gomb t [Fehéregyensúly] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Művelet megkezdésekor a képernyő alján megjelenik a vezérlőgomb
funkcióinak kezelési útmutatója. A fényképezőgép működtetésekor
tájékozódjon az útmutatóból. A fentiek lépésről lépésre történő
leírása a következő:
1 Nyomja meg a Fn gombot.
39
2 A vezérlőgomb v/V/b/B
részével válassza ki a
[Fehéregyensúly]
lehetőséget, majd a
végrehajtáshoz nyomja meg
a gomb középső, z részét.
3 A kezelési útmutatót követve
válassza ki és hajtsa végre a
kívánt funkciót.
Például a megváltoztatásához a
v/V gombbal válassza a
lehetőséget, változtassa meg az
értéket +/– irányban a b/B gombbal,
majd nyomja meg a középső z
gombot a végrehajtáshoz.
Kezelési útmutató
A kezelési útmutató listája
A kezelési útmutató a vezérlőgombbal végzett műveletek mellett más
műveletek leírását is tartalmazza. Az ikonok jelentése a következő.
MENU gomb
Visszatér a MENU gombbal.
Fn gomb
(Törlés) gomb
(Nagyítás) gomb
(Lejátszás) gomb
Vezérlőtárcsa
A vezérlőgombbal kiválasztható funkciók
A különböző felvételi helyzetekben gyakran használt funkciók
hozzárendelődnek a vezérlőgombhoz. A vezérlőgombbal közvetlenül
beállíthatók a felvételi funkciók, valamint a kijelző állapota is
megváltoztatható.
40
A használatbavétel előtt
DISP (Kijelző) (33. és 93. oldal)
(Vaku) (74. oldal)
ISO (81. oldal)
(Képtovábbítási mód) (88. oldal)
• Egyképes tovább. (88. oldal)
• Folyamat.tovább. (88. oldal)
• Önkioldó (89. oldal)
• Önkioldó (folyt.) (89. oldal)
• Belövés: Folyam. (90. oldal)
• Távvezérlő (92. oldal)
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
Ez a gomb hívja elő a felvétel vagy megtekintés során gyakran
használt funkciók beállítására vagy végrehajtására használt
képernyőket.
Felvételi üzemmód
Megtekintési üzemmód
Autofókusz mód (71)
Mérésmód (80)
Fehéregyensúly (82)
AF mező (72)
D-tartomány opt. (85)
Saját beállít. (85)
Törlés (101)
Kép index (95)
Nyomt. megadása (137)
Diabemutató (96)
Védelem (100)
Forgatás (94)
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét, vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
41
Felvétel menü
Képméret (108)
Méretarány (109)
Minőség (109)
1
Vaku kompenz. (79)
AF segédfény (76)
SteadyShot (44)
2
Színtér (87)
Hosszú exp.z.cs (113)
Nagy ISO zajcs. (113)
Egyéni menü
Eye-Start AF (70)
VezTárcsaBeáll. (114)
1 Vörösszem cs. (76)
Auto visszanéz. (117)
AutoKiKeresővel (118)
Lejátszás menü
Törlés (101)
Formázás (112)
Diabemutató (96)
1
Védelem (100)
Nyomt. megadása (137)
Lejátsz.Kijelz. (93)
Beállítás menü
LCD fényerő (117)
Energiatakarék. (115)
HDMI-VEZÉRLÉS (106)
1
Kijelző színe (115)
Súgó megjel. (115)
USB csatlakozás (123, 139)
Audió jelek (115)
3 Tisztítási mód (28)
Verzió (119)
AlapértV.állít (120)
42
Dát./Idő beáll. (116)
Nyelv (116)
Fájlszámozás (111)
2
Mappanév (111)
Mappa kiválaszt (112)
• Új mappa (112)
Képek felvétele
Kép felvétele a fényképezőgép
bemozdulása nélkül
A „fényképezőgép bemozdulása” a fényképezőgép nem kívánt
mozgására utal, amely az exponáló gomb lenyomásakor jelentkezik,
és elmosódott képet okoz.
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentéséhez kövesse az alábbi
utasításokat.
Megfelelő testhelyzet
Képek felvétele
Stabilizálja felsőtestét, és helyezkedjen el úgy, hogy
megakadályozza a fényképezőgép bemozdulását.
1. pont
Egyik kezével fogja meg a fényképezőgép markolatát, a másik
kezével pedig támassza meg az objektívet.
2. pont
Vegyen fel stabil helyzetet úgy, hogy vállszélességben terpeszbe áll.
3. pont
Könnyedén támassza meg könyökét a testén.
Ha térdelő helyzetben fényképez, rögzítse felsőtestét úgy, hogy egyik
könyökét a térdére helyezi.
43
A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető jelzés
A fényképezőgép esetleges
bemozdulása miatt a keresőben villog a
(A fényképezőgép bemozdulására
figyelmeztető) jelzés. Ebben az esetben
használjon egy állványt vagy a vakut.
(A fényképezőgép
bemozdulására figyelmeztető)
jelzés
Megjegyzés
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés csak azokban az
üzemmódokban jelenik meg, amelyekben a zársebesség automatikus
beállítású. A jelzés a M/S módban nem jelenik meg.
A SteadyShot funkció használata
A SteadyShot funkció a fényképezőgép bemozdulásának hatását
körülbelül a zársebesség 2,5–3,5-szeres növelésének megfelelő
mértékben képes csökkenteni.
A SteadyShot funkció az alapbeállítás szerint [Be] állapotban van.
SteadyShot-skála jelzése
A
(SteadyShot-skála) jelzés a
fényképezőgép bemozdulásának
állapotát jelzi. Várja meg, amíg a skála
alacsony értéket mutat, majd kezdje
meg a fényképezést.
(SteadyShot-skála) jelzés
A SteadyShot funkció kikapcsolása
MENU gomb t
44
1 t [SteadyShot] t [Ki]
Megjegyzés
• Közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után, vagy az exponáló gombnak a
teljes, félúton való megállás nélküli lenyomása esetén előfordulhat, hogy a
SteadyShot funkció nem működik optimálisan. Várjon, amíg a
(SteadyShot-skála) jelzés alacsony értéket mutat, majd lassan nyomja le az
exponáló gombot.
Állvány használata
Képek felvétele
A következő esetekben tanácsos a fényképezőgépet állványra
helyezni.
• Vaku nélküli fényképezés fényszegény környezetben.
• Alacsony zársebességgel való fényképezés, amely jellemzően
éjszaka használatos.
• Közeli téma fényképezésekor, például makrózáskor.
• Teleobjektív használatakor.
Megjegyzés
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót, mert a
SteadyShot funkció hibás működése léphet fel (44. oldal).
45
/ Fényképezés automatikus
beállítással
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen téma mindenféle
körülmények között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
Használja a
üzemmódot olyan helyeken, ahol a vaku használata
korlátozott.
Ha elforgatja az üzemmódválasztó tárcsát, a képernyőn megjelenik a
kiválasztott üzemmódnak és a fényképezés módjainak a magyarázata
(Súgó megjel.). A Súgó eltüntethető (115. oldal).
1 Állítsa az üzemmódválasztó
tárcsát az
vagy a
állásba (Vaku ki).
vagy
2 Fogja meg a
fényképezőgépet, és nézzen
a keresőbe.
A fókuszmezőben lévő téma
automatikusan fókuszba kerül (EyeStart AF, 70. oldal).
Fókuszmező
3 Állítsa be úgy a
fényképezőgépet, hogy a
téma a fókuszmezőbe essen.
• Ha villog a
(A fényképezőgép
bemozdulására figyelmeztető)
jelzés, óvatosan, a fényképezőgépet
stabilan tartva vagy állvány
használatával készítsen felvételt a
témáról.
46
(A fényképezőgép
bemozdulására
figyelmeztető) jelzés
4 Ha zoomobjektívet használ,
fordítsa el a zoom-gyűrűt,
majd ezután fényképezzen.
zoom-gyűrűt
5 Fókuszáláshoz félig nyomja
le az exponáló gombot.
Amikor a fókuszálás sikeres, a z vagy
a
(Fókusz jelzés) világítani kezd
(69. oldal).
Képek felvétele
Fókuszjelzés
6 Fényképezéshez nyomja le
teljesen az exponáló
gombot.
• Ha az exponáló gombot azután
nyomja le, hogy a
(SteadyShotskála) jelzés alacsony értékre áll,
hatékonyabb lesz a SteadyShot
funkció.
(SteadyShot-skála) jelzés
47
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép bekapcsolja az automatikus beállítás funkciót, számos
funkció, például az expozíciókompenzáció és az ISO-beállítás nem áll
rendelkezésre. Ha több beállítást szeretne módosítani, állítsa az
üzemmódválasztó tárcsát P állásba, majd készítsen felvételt a témáról.
48
Felvételkészítés a témának
megfelelő beállítással
(Motívumprogram)
Ha a témának vagy a fényképezési körülményeknek megfelelő
üzemmódot választ ki, lehetővé válik az adott helyzetnek megfelelő
beállítással végzett felvétel.
Ha elforgatja az üzemmódválasztó tárcsát, a képernyőn megjelenik a
kiválasztott üzemmódnak és a fényképezés módjainak a magyarázata
(Súgó megjel.). A Súgó eltüntethető (115. oldal).
49
Képek felvétele
Megjegyzés
• A fényképezőgép a beállítások módosítása érdekében felméri az adott
helyzetet. Ha a fényképezőgép bekapcsolja az automatikus beállítás funkciót,
számos funkció, például az expozíciókompenzáció és az ISO-beállítás nem áll
rendelkezésre.
Portréfotók készítése
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z A háttér elhomályosítása és
a téma körvonalainak
élesítése.
z Bőrtónusok lágy
visszaadása.
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Portré) állásba.
Fényképezési technikák
• A háttér még elmosódottabbá tételéhez használja az objektív
teleobjektív-állását.
• Élénk képet kaphat, ha az objektívhez közelebbi szemre fókuszál.
• Használjon (külön megvásárolható) lencsevédő ernyőt, ha
ellenfényben álló témát fényképez.
• Használja a vörösszemhatás-csökkentést, ha a téma szeme pirossá
válik a vakutól (76. oldal).
• Állítsa a vaku üzemmódot (Vaku ki) állásba, ha vaku nélkül
fényképez (74. oldal).
50
Tájképfotók készítése
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z A teljes tájkép éles és élénk
színekkel való felvétele.
(Tájkép) állásba.
Fényképezési technikák
• A tájkép nyitottságának hangsúlyozásához állítsa az objektívet
széles látószögre.
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku
használatával fényképez (74. oldal).
51
Képek felvétele
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
Kisméretű téma fényképezése
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Közeli témák, például
virágok, rovarok, edények
vagy kis tárgyak
fényképezése.
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Makró) állásba.
Fényképezési technikák
• Menjen közel a témához, és fényképezzen az objektív legkisebb
fókusztávolságában.
• Közelebbi témát is fényképezhet (külön megvásárolható)
makróobjektív használatával.
• Állítsa a vaku üzemmódot (Vaku ki) értékűre, amikor 1 m-en
belüli témát fényképez.
• A makró üzemmódban való fényképezéskor a SteadyShot funkció
nem fog teljes mértékben működni. Jobb eredmény érdekében
használjon állványt.
• Állítsa a vaku üzemmódot (Vaku ki) állásba, ha vaku nélkül
fényképez (74. oldal).
52
Mozgó téma fényképezése
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Szabadban vagy más
világos helyen lévő, mozgó
témák fényképezése.
(Sportesemény)
Fényképezési technikák
• A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fényképez, amíg
lenyomva tartja az exponáló gombot.
• Nyomja le félig, és a megfelelő pillanatig tartsa így az exponáló
gombot.
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku
használatával fényképez (74. oldal).
53
Képek felvétele
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
állásba.
Naplemente fényképezése
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z A naplemente vörös
fényének csodálatos
megörökítése.
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
állásba.
(Naplemente)
Fényképezési technikák
• Ebben az üzemmódban olyan képeket készíthet, amelyekben a
vörös szín a többi üzemmódhoz képest hangsúlyosabb. Ez arra is
alkalmas, hogy visszaadja a lenyugvó nap gyönyörű vörös színét.
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku
használatával fényképez (74. oldal).
54
Éjszakai fényképek készítése
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Távoli éjszakai helyszínek
fényképezése anélkül, hogy
elveszne a környezet sötét
hangulata.
Képek felvétele
Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
látk.) állásba.
(Éjsz.portré/
Állítsa a vaku üzemmód beállítását (Vaku ki) értékre, amikor
éjszakai képeket készít emberek nélkül (74. oldal).
Fényképezési technikák
• A kép elmosódásának megelőzése érdekében gondoskodjon arról,
hogy a téma ne mozogjon.
• A zársebesség lassabb, ezért állvány használata ajánlott.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a kép nem lesz megfelelő, amikor teljesen sötét éjszakai
helyszínen fényképez.
55
Fénykép tetszőleges módon való
elkészítése (Expozíciós üzemmód)
Egyaknás, tükörreflexes fényképezőgép esetében beállíthatja a
zársebességet (hogy mennyi ideig maradjon nyitva a zár) és a
rekesznyílást (az élesség tartománya: mélységélesség); így számos
fényképészeti kifejezőeszközt alkalmazhat.
Például gyors zársebesség mellett lefényképezheti egy hullám
pillanatnyi alakját, vagy egy virágot az előtérbe emelhet, ha
megnöveli a rekesznyílást, így a virágot kivéve, a fókuszon kívül
semmi más nem lesz éles. Ez csak néhány azon hatások Közül,
amelyeket alkalmazhat a fényképezőgépén (59. és 61. oldal).
A zársebesség és a rekesznyílás beállítása nem csak mozgás- és
élességbeli fényképészeti hatásokat eredményez, de a kép fényességét
is meghatározza azáltal, hogy szabályozza az expozíció (a
fényképezőgépbe jutó fény mennyiségének) mértéket, amely a
legfontosabb tényező a fényképezés során.
A kép fényességének módosítása az expozíció mértékével
Expozíció
mértéke
kicsi
nagy
Nagy zársebesség mellett a fényképezőgép rövidebb időre oldja ki a
zárat. Ez azt jelenti, hogy rövidebb ideig jut fény a fényképezőgépbe,
így a kép sötétebb lesz. Világosabb kép készítéséhez kinyithatja a
rekeszt (a nyílást, amelyen keresztül a fény áthalad) egy adott
mértékig, így szabályozva a fényképezőgépbe egyszerre bejutó fény
mennyiségét.
A kép zársebesség és rekesz által meghatározott fényerőssége az
„expozíció”.
56
Ez a rész bemutatja, hogyan módosítható az expozíció ahhoz, hogy
különféle fényképészeti hatásokat érjen el a mozgás, az élesség és a
fény használatával. Megtanulhatja a téma fényképezésének
legmegfelelőbb módját.
Ha elforgatja az üzemmódválasztó tárcsát, a képernyőn megjelenik a
kiválasztott üzemmódnak és a fényképezés módjainak a magyarázata
(Súgó megjel.). A Súgó eltüntethető (115. oldal).
Képek felvétele
57
Fényképezés automatikus programozással
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Automatikus expozíció
használata egyéni ISO
érzékenységgel,
Sajátbeállítás-értékekkel,
D-tartomány
optimalizálással stb.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát P állásba.
2 Állítsa a fényképezési funkciókat a kívánt beállításokra
(68–92. oldal).
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku
használatával fényképez (74. oldal).
3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
58
A háttér homályosságának szabályozása (Rekesz
elsőbbség)
Képek felvétele
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z A téma éles fókuszba
állítása, és az előtte és
mögötte található tárgyak
elhomályosítása.
A rekesznyílás kinyitása
leszűkíti a fókuszban lévő
tartományt. (A mező
mélysége kisebb lesz.)
z A tájkép mélységének
lefényképezése.
A rekesznyílás leszűkítése
növeli a fókuszban lévő
tartományt. (A mező
mélysége nagyobb lesz.)
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát A állásba.
59
2 A vezérlőtárcsával válassza
ki a rekesznyílás értékét (az
F-számot).
• Kisebb F-szám: A téma előtere és
háttere homályos lesz.
Nagyobb F-szám: A téma, valamint
az előtere és háttere egyaránt éles.
• A kép elmosódottsága nem látható a
keresőben. Ellenőrizze az elkészített
képet, és módosítsa a rekesznyílást.
3 Állítsa be a fókuszt, és
Rekesznyílás (F-szám)
Zársebesség
fényképezze le a témát.
A fényképezőgép a megfelelő
expozíció elérése érdekében
automatikusan módosítja a
zársebességet.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott
rekesznyílásértékkel nem érhető el a
megfelelő expozíció, a zársebesség
jelzése villog. Ilyen esetben állítsa be
újra a rekesznyílást.
Fényképezési technikák
• A zársebesség a használt rekesznyílásértéktől függően
lecsökkenhet. Ha a zársebesség alacsonyabb, használjon állványt.
• A háttér még elmosódottabbá tételéhez használjon teleobjektívet
vagy kisebb rekesznyílás-értékű objektívet (világos lencsét).
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku
használatával fényképez (74. oldal). Azonban a vaku hatótávolsága
a rekesznyílás értékétől függően eltér. Amikor vakuval fényképez,
ellenőrizze a vaku hatótávolságát (76. oldal).
60
Mozgó téma fényképezése különböző
kifejezőeszközzel (Zársebesség-elsőbbség)
Képek felvétele
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Mozgó téma adott
pillanatban való
fényképezésekor. Nagy
zársebesség mellett tűéles
képet kaphat a mozgás egy
pillanatáról.
z A mozgás követésére a
dinamizmus és a
folyamatosság
kifejezéséhez. Lassabb
zársebesség mellett olyan
képet készíthet, amely
végigköveti a mozgó témát.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát S állásba.
61
2 A vezérlőtárcsával állítsa be
a zársebességet.
Zársebesség
3 Állítsa be a fókuszt, és
Rekesznyílás (F-szám)
fényképezze le a témát.
A fényképezőgép a megfelelő
expozíció elérése érdekében
automatikusan módosítja a
rekesznyílást.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott zársebességértékkel nem érhető el a megfelelő
expozíció, a rekesznyílás-jel villog.
Ilyen esetben állítsa be újra a
zársebességet.
Fényképezési technikák
• Ha a zársebesség alacsonyabb, használjon állványt.
• Zárt térben zajló sportesemény rögzítéséhez válasszon nagyobb ISO
érzékenységet.
Megjegyzések
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés nem jelenik
meg a Zársebesség-elsőbbség üzemmódban.
• Minél nagyobb az ISO érzékenység, annál nagyobb a képzaj.
62
• Ha a zársebesség egy vagy több másodperc, a zajcsökkentés (Hosszú exp.z.cs)
a fényképezés után történik. A zajcsökkentés ideje alatt nem fényképezhet
többet.
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku használatával
fényképez (74. oldal). Azonban ha a vaku használatakor a zársebesség
lassabbra állításával zárja a rekesznyílást (nagyobb F-szám), akkor a vaku
fénye nem éri el a távoli témát.
Képek felvétele
63
Fényképezés kézzel beállított expozíció (Kézi
expozíció) üzemmódban
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Fényképezés a zársebesség
és a rekesznyílás
módosításával elért, kívánt
expozícióval.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát M állásba.
2 A zársebesség
módosításához forgassa el a
vezérlőtárcsát, és a
rekesznyílás beállításához
tartsa lenyomva
gombot,
és forgassa el a
vezérlőtárcsát.
gomb
Zársebesség
• A vezérlőtárcsa által módosítandó
elemet (zársebesség vagy
rekesznyílás) [VezTárcsaBeáll.]
elemmel választhatja ki (114. oldal).
Rekesznyílás (F-szám)
64
3 Az expozíció beállítása után
készítse el a fényképet.
• + irányba: a képek világosabbá
válnak.
– irányba: a képek sötétebbé válnak.
: Metered Manual
(Kézi fénymérés)
Expozíciós érték
Az EV-skála használata M üzemmódban
Az expozíciós értéket a normál
kijelzés EV-skáláján vagy a kereső
képernyőjén hagyhatja jóvá.
A b B nyíl megjelenik, ha az expozíció a
EV-skálán kívülre esik. A nyíl villogni
kezd, ha a különbség nő.
LCD-képernyő (Normál kijelzés)
Standard érték
Kereső
Standard value
65
Képek felvétele
Megjegyzések
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés a kézi
expozíciós üzemmódban nem jelenik meg.
• Amikor az üzemmódválasztó tárcsa M állásban van, az [AUTO] ISO-beállítás
[100] értékűre változik. M módban az [AUTO] ISO-beállítás nem elérhető.
Állítsa be a kívánt ISO érzékenységet (81. oldal).
• Állítsa a vaku üzemmódot (Derítő vaku) állásba, ha vaku használatával
fényképez (74. oldal). Azonban a vaku hatótávolsága a rekesznyílás értékétől
függően eltér. Amikor vakuval fényképez, ellenőrizze a vaku hatótávolságát
(76. oldal).
A téma mozgása miatti elmosódás fényképezése
hosszú expozícióval (BULB)
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Fénycsóvák, például
tűzijáték fényképezése.
z Csillagcsóvák
fényképezése.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát M állásba.
2 Addig forgassa a
vezérlőtárcsát balra, amíg a
[BULB] meg nem jelenik.
BULB
3 A rekesznyílás (F-szám)
beállításához forgassa el a
vezérlőtárcsát az
gomb
lenyomása közben.
gomb
66
4 A fókusz beállításához nyomja le félig az exponáló
gombot.
5 Nyomja meg és az expozíció ideje alatt tartsa
lenyomva az exponáló gombot.
Amíg az exponáló gombot nyomja, addig a zár nyitva marad.
Fényképezési technikák
Megjegyzések
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót (44. oldal).
• Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb a képzaj mértéke.
• Fényképezés után a gép a zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs) ugyanannyi ideig
végzi, mint ameddig a zár nyitva volt. A zajcsökkentés ideje alatt nem
fényképezhet többet.
67
Képek felvétele
• Használjon állványt.
• Tűzijáték stb fényképezésekor állítsa a fókuszt végtelenre manuális
fókusz üzemmódban.
• Használja a (külön megvásárolható) vezeték nélküli távvezérlőt (92.
oldal). A távvezérlőn található SHUTTER gomb ismételt
megnyomására BULB felvétel kezdődik meg, az újbóli
megnyomására pedig leáll a BULB felvétel. Nincs szükség a
távvezérlőn található SHUTTER gomb lenyomására és lenyomva
tartására.
A fényképezési funkció használata
A fókuszüzemmód kiválasztása
A fókusz kétféleképpen állítható be: automatikusan vagy manuálisan.
Az automatikus és a manuális fókusz közötti váltás az objektívtől
függően eltérő.
Váltás
automatikus
fókuszra
Az objektív
Az objektíven
Az objektíven lévő
rendelkezik
(Mindig állítsa a fókuszüzemmódfókuszüzemmód- fényképezőgép
kapcsolót váltsa
kapcsolóval
fókuszüzemmód- AF állásba.
kapcsolóját AF
állásba.)
Az objektív nem A
A
rendelkezik
fényképezőgépen fényképezőgépen
fókuszüzemmódlévő
kapcsolóval
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
AF állásba.
Az objektív
típusa
A használt
kapcsoló
Váltás manuális
fókuszra
Az objektíven lévő
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
MF állásba.
A
fényképezőgépen
lévő
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
MF állásba.
Az automatikus fókusz használata
1 A fényképezőgépen lévő
fókuszüzemmód-kapcsolót
váltsa AF állásba.
2 Amennyiben az objektív
rendelkezik
fókuszüzemmódkapcsolóval, váltsa AF
állásba.
3 Nézzen a keresőbe.
A fókuszmezőben lévő téma automatikusan fókuszba kerül (Eye-Start
AF).
68
4 A fókusz ellenőrzéséhez és a
Fókuszmező érzékelője
kép elkészítéséhez nyomja le
félig az exponáló gombot.
• A sikeres fókuszálás után a
fókuszjelzés z vagy
jelzésre
változik (lásd lent).
• A fókuszáláshoz használt érzékelő
pirosan világít a fókuszmezőben (72.
oldal).
Fókuszmező
Fókuszjelzés
Fényképezési technikák
Fókuszjelzés
Fókuszjelzés
Állapot
A z jelzés
folyamatosan látható
A fókusz rögzítve van. Felvételkészítésre kész.
A
jelzés
folyamatosan látható
Sikeres fókuszálás. A fókuszpont a mozgó témát
követve mozog. Felvételkészítésre kész.
A
jelzés
folyamatosan látható
Még fókuszál. Nem lehet kioldani a zárat.
A z jelzés villog
Nem lehet fókuszálni. A zár rögzítve van.
Témák, amelyek különleges fókuszálást igényelhetnek
Automatikus fókusz használata esetén nehéz fókuszálni az alábbi
témákra. Ilyen esetekben használja a fókuszrögzítéses fényképezési
lehetőséget (70. oldal) vagy a manuális fókuszt (73. oldal).
• Alacsony kontrasztú téma, mint például kék ég vagy fehér fal.
• Két, különböző távolságban lévő téma, amelyek átfedésben vannak
az AF mezőben.
• Ismétlődő mintázatú téma, mint például épület homlokzata.
• Nagyon fényes vagy csillogó téma, mint például a nap, gépkocsi
karosszériája vagy víz felszíne.
• Nem elegendő megvilágítás esetén.
69
A fényképezési funkció használata
• A fókuszáláshoz használt mező kiválasztásához állítsa be az [AF
mező] értékét (72. oldal).
A téma pontos távolságának bemérése
A fényképezőgép tetején lévő
jel
mutatja a képérzékelő* helyét.
A fényképezőgép és a téma közötti
pontos távolság bemérésekor vegye
figyelembe a vízszintes vonal
helyzetét.
* A képérzékelő a fényképezőgép azon
része, amely a film szerepét tölti be.
Megjegyzések
• Ha a téma közelebb van, mint a felhelyezett objektív minimális fényképezési
távolsága, akkor nem lehet fókuszálni. Tartson elegendő távolságot a téma és
a fényképezőgép között.
• Ha a fényképezőgépen lévő fókuszüzemmód-kapcsoló beállítása MF, a helyes
fókusz még akkor sem elérhető, ha az objektíven lévő fókuszüzemmódkapcsoló beállítása AF. Az automatikus fókuszra váltáshoz állítsa
a fényképezőgép fókuszüzemmód-kapcsolóját AF állásba.
Az Eye-Start AF funkció kikapcsolása
MENU gomb t
1 t [Eye-Start AF] t [Ki]
• Az FDA-M1AM Nagyító (külön megvásárolható) vagy az FDA-
A1AM Hajlított kereső (külön megvásárolható) fényképezőgéphez
való csatlakoztatásakor ajánlott az [Eye-Start AF] beállítást [Ki]
értékűre állítani, mert bekapcsolódhat a kereső alatt található
szemérzékelő.
Felvétel készítése a kívánt képkompozícióban
(fókuszrögzítés)
1 Állítsa be úgy a készüléket,
hogy a téma az AF mezőbe
essen, és nyomja le félig az
exponáló gombot.
A fókusz és az expozíció rögzül.
70
2 Tartsa az exponáló gombot
félig lenyomva, és igazítsa
vissza a témát az eredeti
helyzetbe a felvétel
újrarendezéshez.
3 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
A fókuszálás módjának kiválasztása a téma
mozgásának megfelelően (Autofókusz mód)
(Egyszeri AF) Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a
fényképezőgép fókuszál és rögzíti a fókuszt.
(Automatikus AF)
(Folyamatos
AF)
Az [Autofókusz mód] a téma mozgásától függően vált az
egyszeri AF és a folyamatos AF között.
Amikor félig lenyomja és nyomva tartja az exponáló
gombot, a fényképezőgép rögzíti a fókuszt, ha a téma
mozdulatlan, és folyamatosan tovább fókuszál, ha a téma
mozog.
A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fókuszál,
amíg az exponáló gombot félig nyomva tartja.
• Nem hallható hang, amikor a téma fókuszban van.
Fényképezési technikák
• Ha a téma mozdulatlan, használja az
• Ha a téma mozgásban van, használja a
módot.
(Egyszeri AF) módot.
(Folyamatos AF)
71
A fényképezési funkció használata
Fn gomb t [Autofókusz mód] t A kívánt beállítás
kiválasztása
Megjegyzés
•
(Automatikus AF) lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO vagy a következő motívumprogramok egyike:
(Portré),
(Tájkép),
(Naplemente) vagy
(Éjsz.portré/látk.).
(Egyszeri AF) lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
(Makró) motívumprogram.
(Folyamatos AF) lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
(Sportesemény) motívumprogram.
A fókuszmező (AF mező) beállítása
Válassza ki a kívánt AF mezőt a
fényképezési körülmények vagy saját
igényei alapján. A fókuszáláshoz
használt mezőt rövid ideig
megvilágítja a készülék.
AF mező
Mező
Fn gomb t [AF mező] t A kívánt beállítás kiválasztása
(Széles)
A fényképezőgép határozza meg, hogy az AF mezőn
belüli fókuszálásnál melyik AF mezőt használja a kilenc
mező közül. Ha megnyomja és nyomva tartja a
vezérlőgomb közepét, a képernyő középső részén
található AF mezők használatával beállíthatja a fókuszt.
(Pont)
A fényképezőgép kizárólag a középső területen
található AF mezőt használja.
(Helyi)
A vezérlőgombbal válassza ki a kilenc mező közül azt,
amelyhez a fókuszt aktiválni kívánja. Ha felvétel közben
megnyomja és nyomva tartja a vezérlőgomb közepét, a
képernyő középső részén található AF mezők
használatával átmenetileg beállíthatja a fókuszt.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy valamely
motívumprogram, akkor az [AF mező] rögzített értéke
(Széles), és nem
választható ki más beállítás.
• Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben, vagy ha az exponáló
gombot megállás nélkül teljesen lenyomja, az AF mező nincs megvilágítva.
72
A fókusz manuális beállítása (Manuális fókusz)
Ha autofókusz üzemmódban nehéz beállítani a megfelelő fókuszt,
manuálisan utánállíthatja.
1 Az objektíven lévő
fókuszüzemmód-kapcsolót
váltsa MF állásba.
2 Amennyiben az objektív nem
3 Forgassa el az objektív
fókuszáló gyűrűjét az éles
fókusz érdekében.
Fókuszáló
gyűrű
Megjegyzések
• Olyan téma esetében, amelyre rá lehet fókuszálni autofókusz üzemmódban, a
sikeres fókuszálást követően felgyullad a z jelzés. A nagylátószögű AF mező
esetén a középső mezőt, a helyi AF mező esetén pedig a vezérlőgombbal
kiválasztott mezőt használja a készülék.
• Telekonverter (külön megvásárolható) stb. használata esetén előfordulhat,
hogy a beállítógyűrű forgása enyhén akadozik.
• A helyes fókusz nem érhető el a keresőben, ha a dioptria nincs megfelelően
beállítva (22. oldal).
• Ezen a fényképezőgépen nem elérhető a közvetlen manuális fókusz funkció.
73
A fényképezési funkció használata
rendelkezik
fókuszüzemmódkapcsolóval, váltsa a
fényképezőgép
fókuszüzemmód-kapcsolóját
MF állásba.
A vaku használata
A vaku használatával a témát sötét helyen is megvilágítva
fényképezheti le, továbbá segítségével megelőzheti a fényképezőgép
bemozdulását. Ha nappal szemben fényképez, a vaku segítségével
világos képet készíthet az ellenfényben lévő témáról.
Az üzemmódválasztó tárcsa AUTO beállítása esetén a vaku
automatikusan felugrik, ha sötétben vagy fénnyel szemben készít
fényképet.
1 A vezérlőgomb
része t A
kívánt beállítás kiválasztása
2 A vaku feltöltődése után
lefényképezheti a témát.
A jelzés villog: A vaku töltődik.
Amikor a jelzés villog, nem lehet
kioldani a zárat.
A jelzés folyamatosan látható: A
vaku feltöltött és használatra kész.
• Ha autofókusz üzemmód esetén
gyenge fényviszonyok mellett félig
lenyomja az exponáló gombot,
előfordulhat, hogy a vaku villan a
könnyebb fókuszálás érdekében
(AF segédfény).
74
(A vaku töltődik)
jelzés
(Vaku ki)
Sötétben sem villan.
(Autom. vaku)
Sötétben vagy fénnyel szemben készített fénykép esetén
villan.
(Derítő vaku)
A zár minden kioldásakor villan.
(Lassú
szinkron)
A zár minden kioldásakor villan. A lassú szinkronizálás
fényképezési mód a lassú zársebességnek köszönhetően
lehetővé teszi, hogy mind a téma, mind a háttér éles
legyen a képen.
(Hátsó
szinkron)
A zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás
előtt villan.
(Vezeték nélk.)
Külső vakut (külön megvásárolható) használ, amely nem
része a fényképezőgépnek, és attól távol helyezkedik el
(Fényképezés vezeték nélküli vakuval).
Megjegyzések
• Ne tartsa a fényképezőgépet a vakunál fogva.
• A képeken megjelenő árnyék elkerüléséhez szükséges fényképezési feltételek
az objektívtől függően eltérőek.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy valamilyen motívum, akkor
a
(Lassú szinkron), a
(Hátsó szinkron) és a (Vezeték nélk.) menüpont
nem választható ki.
75
A fényképezési funkció használata
Fényképezési technikák
• A (külön megvásárolható) lencsevédő ernyő akadályozhatja a vaku
fényét. Vaku használatakor távolítsa el a lencsevédő ernyőt.
• Vaku használata esetén a témát 1 méterről vagy nagyobb
távolságról fényképezze.
• Ha beltéren készít felvételt, vagy éjszakai tájat fényképez, a lassú
szinkronizáció segítségével világosabb képet készíthet az
emberekről és a hátérről.
• A hátsó szinkronizáció segítségével természetes képeket készíthet a
mozgó téma okozta elmosódás ellenére, például mozgó kerékpárról
vagy sétáló személyről.
A vaku hatótávolsága
A beépített vaku hatótávolsága függ az ISO érzékenységtől és a
rekesznyílás értékétől. Lásd az alábbi táblázatot.
Rekesznyílás
F2.8
ISO
AUTO 1,4–7,1 m
beállítás 100
1–3,6 m
F4.0
F5.6
1–5 m
1–3,6 m
1–2,5 m
1–1,8 m
200
1–5,1 m
1–3,5 m
1–2,5 m
400
1,4–7,1 m
1–5 m
1–3,6 m
800
2–10 m
1,4–7,1 m
1–5,1 m
Az AF segédfény
• Nem működik az AF segédfény, amikor az [Autofókusz mód]
beállítása
(Folyamatos AF), vagy ha a téma mozog
(Automatikus AF) használata közben. (A
vagy
jelzés
látható.)
• Előfordulhat, hogy az AF segédfény nem működik 300 mm-es vagy
nagyobb fókusztávolságnál.
• Külső vaku használatakor a készülék a külső vaku AF segédfényét
használja.
Az AF segédfény kikapcsolása
MENU gomb t
1 t [AF segédfény] t [Ki]
A vörösszem-hatás csökkentése
A vörösszemhatás-csökkentés funkció úgy csökkenti a vörösszemhatást, hogy vaku használata esetén a fényképezés előtt néhányszor
elővillan (gyengén felvillan) a vaku.
MENU gomb t
76
1 t [Vörösszem cs.] t [Be]
Fényképezés vezeték nélküli vakuval
Külső vezeték nélküli vaku (külön megvásárolható) segítségével
vezeték nélkül használhatja a vakut, ha a külső vaku nincs a
fényképezőgéphez csatlakoztatva. A vaku helyzetének
változtatásával kihangsúlyozhatja a témára eső fény és árnyék
kontrasztját, így háromdimenziós hatást érhet el a képen.
A fényképezés konkrét lépéseivel kapcsolatban lásd a vaku használati
utasítását.
1 Illessze a vezeték nélküli vakut az automatikusan
rögzítő tartozék vakusínhez, majd kapcsolja be a
fényképezőgépet és a vakut.
része t
(Vezeték nélk.)
3 Távolítsa el a vezeték nélküli vakut az automatikusan
rögzítő tartozék vakusínről.
Megjegyzések
• A fényképezőgép nem tud elővillanási tesztet végezni a vezeték nélküli vakun.
A vaku megfelelő villanását a zár kioldásával ellenőrizheti.
• A fényképezőgép nem tudja elvégezni a vezeték nélküli vaku megvilágítási
arányszabályozását.
• A vezeték nélküli vakuval végzett fényképezés után kapcsolja ki a vezeték
nélküli vaku üzemmódot. Ha aktív vezeték nélküli vaku üzemmód esetén a
beépített vakut használja, akkor az hibás vakuexpozícióhoz vezet.
• Ha egy másik fotós vezeték nélküli vakut használ a közelében, és az ő
beépített vakuja működésbe hozza az ön külső vakuját, változtassa meg a
külső vaku csatornáját. A külső vaku csatornájának megváltoztatásáról
részleteket a vakuhoz mellékelt használati utasításban talál.
77
A fényképezési funkció használata
2 A vezérlőgomb
A kép fényerejének módosítása
(expozíció, vaku kompenzáció,
mérés)
A fényerő-kompenzáció használata a teljes képre
(expozíciókompenzáció)
Az M felvételi üzemmód kivételével a fényképezőgép automatikusan
határozza meg az expozíciót (automatikus expozíció).
Az automatikusan megállapított expozíciót alapul véve igényei
szerint elvégezheti az expozíciókompenzációt az expozíciós csúszka +
vagy – irányba történő tetszőleges eltolásával. A teljes kép
világosabbá tehető a + irányba való eltolással. A teljes kép sötétebbé
válik, ha a csúszkát a – irányba tolja.
– irányú
módosítás
Alapexpozíció
1 A expozíciókompenzációs
+ módosítás irányú
gomb
képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a
gombot.
2 Állítsa be az expozíciót a
vezérlőtárcsával.
+ irányba (túlexponálás): A kép
világosabbá válik.
– irányba (alulexponálás): A kép
sötétebbé válik.
Normál expozíció
78
3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
Fényképezési technikák
• Állítsa be a kompenzáció szintjét a rögzített kép ellenőrzésével.
• Rekeszelés használatával több képet készíthet, amelyeknél az expozíció
értéke a pozitív vagy a negatív irányba tolódik (90. oldal).
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO,
M (Kézi expozíció) vagy valamelyik motívumprogram.
A vaku fényerejének módosítása (Vaku
kompenzáció)
MENU gomb t
1 t [Vaku kompenz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
+ irányba: A vakuszint növelése.
– irányba: A vakuszint csökkentése.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO
vagy valamely motívumprogram.
• Ha állított a vaku erején, a beépített vaku felhúzásakor a
jel lesz látható a
keresőben. Módosítás után ne felejtse el visszaállítani az eredeti értéket.
• Előfordulhat, hogy a korlátozott mennyiségű vakufény miatt nem látható az
erősebb vakuhatás, ha a téma a vaku maximális hatótávolságán kívül esik. Ha
a téma túl közel van, akkor előfordulhat, hogy a gyengébb vakuhatás nem
érvényesül.
Expozíciókompenzáció és vaku kompenzáció
A kompenzáció elvégzéséhez az expozíciókompenzáció megváltoztatja a
zársebességet, a rekesznyílást és az ISO érzékenységet (az [AUTO] beállítás
esetén). A vaku használata esetén a vaku fényének mennyisége is megváltozik.
Azonban a vaku kompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja.
79
A fényképezési funkció használata
Vakuval történő fényképezés esetén külön beállíthatja a vaku
fényerejét anélkül, hogy az expozíciókompenzációt módosítaná. Csak
a vaku hatótávolságán belül lévő főtéma expozícióját tudja
módosítani.
Téma fényerőmérési módjának kiválasztása
(Mérésmód)
Fn gomb t [Mérésmód] t A kívánt üzemmód
beállítása
(Több mezős)
(Középre
súlyoz.)
(Pontszerű)
Ez az üzemmód a teljes mezőt több mezőre osztva méri
az egyes mezőkre jutó fényt, és meghatározza a teljes
képernyő megfelelő expozícióját.
Ez az üzemmód a teljes képernyő átlagos fényerősségét
méri meg, miközben kiemeli a képernyő középső
mezőjét.
Ez az üzemmód a keret közepén lévő fókuszmezőben és
akörül méri a fényt.
Fényképezési technikák
• Általános fényképezésnél használja a
(Több mezős) mérést.
Megjegyzés
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy valamely
motívumprogram, akkor a [Mérésmód] rögzített értéke
(Több mezős), és
nem választható ki más üzemmód.
80
Az ISO érték beállítása
Az ISO szám (ajánlott expozíciós érték) a fényérzékenység
mérőszáma. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység.
1 Az ISO képernyő
megjelenítéséhez nyomja
meg a vezérlőgomb ISO
részét.
2 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlőgomb v/V
részével.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy valamely
motívumprogram, akkor az ISO rögzített értéke AUTO, és nem választható ki
más ISO szám.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása P/A/S, és az ISO beállítása [AUTO], az
automatikus ISO érték ISO 100 és ISO 400 között lesz.
• Az [AUTO] beállítás nem elérhető M felvételi üzemmódban. Ha a felvételi
üzemmódot M értékre állítja [AUTO] beállítás mellett, akkor az ISO értéke
[100] lesz. Állítsa be az ISO értékét a fényképezés körülményeinek
megfelelően.
81
A fényképezési funkció használata
• Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a zajszint.
A színtónusok beállítása
(Fehéregyensúly)
A téma színtónusa a fényforrás jellemzőitől függően változik. Az
alábbi táblázat azt mutatja meg, hogyan változik a színtónus a
különböző fényforrások esetén, összehasonlítva egy, a napfényben
fehérnek látszó témával.
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzó
Fehér
Kékes
Zöldes
árnyalatú
Vöröses
Időjárás/
megvilágítás
A fény
tulajdonsága
A fehéregyensúly funkcióval körülbelül olyanra állíthatja a
színtónust, amilyennek a valóságban látja. Használja ezt a funkciót,
ha a kép színtónusa eltér a várttól, vagy ha szándékosan módosítani
kívánja a színtónust, mintegy művészi kifejezőeszközként használva
azt.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy valamely
motívumprogram, akkor a [Fehéregyensúly] rögzített értéke AWB
(Automatikus FE), és nem választható ki más üzemmód.
• Ha az egyetlen fényforrás egy higany- vagy nátriumlámpa, a fényképezőgép
nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt a fényforrás jellege
miatt. Ilyenkor használja a vakut.
A fehéregyensúly módosítása egy adott
fényforrásnak megfelelően (Automatikus/Előre
beállított fehéregyensúly)
Fn gomb t [Fehéregyensúly] t A kívánt beállítás
kiválasztása
• Ha nem az [AWB] beállítás van kiválasztva, akkor a vezérlőgomb
b/B részeivel finomhangolhatja a színtónust. A + jel felé állítva a
kép vöröses lesz, míg a – jel irányába állítva a kép kékes lesz.
82
AWB
(Automatikus FE)
(Nappali fény)
(Árnyék)
(Felhős)
A fényképezőgép automatikusan felismeri a fényforrást,
és hozzáigazítja a színtónusokat.
Ha kiválaszt egy adott fényforráshoz tartozó lehetőséget,
a színtónusok az adott fényforrásnak megfelelően
módosulnak (előre beállított fehéregyensúly).
(Izzó)
(Fénycső)
(Vaku)
Fényképezési technikák
• Ha az
lent).
(Egyéni) pontot választja, regisztrálhatja a beállítást (lásd
Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehérséget olyan
helyen, ahol a megvilágítás különböző típusú fényforrásokból áll,
egyéni fehéregyensúly használata ajánlott.
1 Fn gomb t [Fehéregyensúly] t
2 Jelölje ki a [
SET] elemet a vezérlőgomb b/B
részeivel, majd nyomja meg a vezérlőgomb közepét.
3 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy a fehér terület
teljesen lefedje a középső részen található
fókuszmezőt, majd nyomja le az exponáló gombot.
Kattanó hang hallható, és megjelennek a kalibrált értékek
(Színhőmérséklet és Színszűrő).
83
A fényképezési funkció használata
Színtónusok regisztrálása (Egyéni fehéregyensúly)
4 Nyomja meg a vezérlőgomb középső részét.
A kijelző képe visszatér a felvételi információs képernyőre az egyéni
fehéregyensúly rögzített beállításainak megtartása mellett.
• Az ennél a műveletnél regisztrált egyéni fehéregyensúly beállítása
addig marad érvényben, amíg új beállítást nem regisztrál.
Megjegyzés
• Az „Egyéni fehéregyensúly hiba” üzenet azt jelzi, hogy az érték a várt
tartományon kívül esik. (Például ha nagyon közeli téma esetében használja a
vakut, vagy ha élénk színű téma van a képen.) Ha regisztrálja ezt az értéket, a
jelzés sárgára változik az LCD képernyőn lévő felvételi információs
kijelzőn. Így is fényképezhet, de javasoljuk, hogy állítsa be újra a
fehéregyensúlyt, egy pontosabb értékre.
Az egyéni fehéregyensúly beállítás behívása
Fn gomb t [Fehéregyensúly] t
(Egyéni)
Megjegyzés
• Ha az exponáló gomb lenyomásakor vakut is használ, a fényképezőgép a vaku
fényének figyelembe vételével regisztrálja az egyéni fehéregyensúlyt. A
továbbiakban vakuval készítsen képeket.
84
Képfeldolgozás
A kép fényerejének javítása (D-tartomány
optimalizálása)
Fn gomb t [D-tartomány opt.] t A kívánt beállítás
kiválasztása
(Ki)
Nincs optimalizálás.
Ha a téma és a háttér fényes és árnyékos részei között
éles a kontraszt, amely gyakori, ha nappal szemben
fényképeznek, a fényképezőgép finomítja a teljes kép
kontrasztját megfelelő fényerősségű és kontrasztú kép
létrehozása érdekében.
(Mesterfok)
A fényképezőgép a kép kis mezőkre osztásával elemzi a
téma és a háttér fény- és árnyékkontrasztját az optimális
fényerejű és árnyaltságú kép elérése érdekében.
Megjegyzések
•
(Mesterfok) lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO
vagy a következő motívumprogramok egyike:
(Portré),
(Tájkép) vagy
(Makró).
(Normál) lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
(Sportesemény) motívumprogram.
(Ki) lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
(Naplemente) vagy
(Éjsz.portré/látk.) motívumprogram.
• A felnagyított RAW képeknél a D-tartomány optimalizálása
(Normál)
beállításán kívül más beállítás hatása nem ellenőrizhető a fényképezőgépen.
• D-tartomány optimalizálása funkcióval történő fényképezéskor a kép zajossá válhat.
A kívánt képfeldolgozás kiválasztása (Saját beállítás)
1 Fn gomb t [Saját beállít.] t A kívánt beállítás
kiválasztása
2 Ha módosítani kívánja a
(Kontraszt), a
(Telítettség) vagy az
(Élesség) beállítását,
válassza ki a kívánt menüpontot a b/B gombokkal,
majd módosítsa az értéket a v/V gombokkal.
85
A fényképezési funkció használata
(Normál)
(Normál)
Árnyalatgazdag és színpompás motívumok
fényképezése.
(Élénk)
Kiemeli a telítettséget és a kontrasztot az olyan színes
motívumokról és témákról készült hatásos képek
érdekében, mint például virágok, tavaszi táj, kék ég vagy
az óceán.
(Portré)
A bőr lágy tónusainak megragadása; ideális a
portrékészítéshez.
(Tájkép)
Kiemeli a telítettséget, a kontrasztot és az élességet
élénk és éles körvonalú képek készítéséhez. A távolról
készített tájképeket is kiemeli.
(ÉjszakaiLátk.)
Finomított kontraszt az éjszakai tájak élethűbb
visszaadása érdekében.
A lenyugvó nap színpompájának megörökítése.
(Naplemente)
(Fekete-
Fekete-fehér felvételekhez.
fehér)
A (Kontraszt), a (Telítettség) és az
Saját beállítás esetében módosítható.
(Élesség) minden egyes
(Kontraszt)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál
hangsúlyosabb a fény és árnyék közötti különbség, ami
hatással van a képre.
(Telítettség)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek
a színek. Kisebb érték választása esetén a kép színei
halványak és finomak.
(Élesség)
Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van
kiválasztva, annál hangsúlyosabbak a kontúrok, és minél
kisebb érték van kiválasztva, annál lágyabbak a
kontúrok.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy valamely
motívumprogram, akkor a [Saját beállít.] rögzített értéke
(Normál), és
nem választható ki más beállítás.
•A
(Fekete-fehér) beállítás esetén nem módosítható a telítettség.
86
A színvisszaadási tartomány megváltoztatása
(Színtér)
A színek számok kombinációjaként vagy színvisszaadási tartomány
segítségével történő ábrázolási módját „színtérnek” nevezik. Igényei
szerint módosíthatja a színteret.
MENU gomb t
kiválasztása
2 t [Színtér] t A kívánt beállítás
Ez a digitális fényképezőgép normál színtere. Normál
fényképezésnél használja az sRGB beállítást, például
amikor módosítások nélkül szeretné kinyomtatni a
képeket.
Adobe RGB
Ez a beállítás széles színvisszaadási tartománnyal
rendelkezik. Ha a téma nagy része élénkzöld vagy
élénkpiros, akkor az Adobe RGB beállítás a célravezető.
• A kép fájlneve a „_DSC” karaktersorozattal kezdődik.
Megjegyzések
• Az Adobe RGB beállítás a színkezelést és a DCF2.0 színteret támogató
alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz való. Előfordulhat, hogy a színkezelést
és színteret nem támogató alkalmazásokkal és nyomtatókkal készített
nyomtatott képek nem élethűen adják vissza a színeket.
• Amikor Adobe RGB beállítással készített felvételeket fényképezőgépen vagy
nem Adobe RGB-kompatibilis készüléken jelenítenek meg, a képek alacsony
telítettséggel láthatók.
87
A fényképezési funkció használata
sRGB
A képtovábbítási mód
kiválasztása
A fényképezőgép öt képtovábbítási móddal rendelkezik, például az
egyképes és a folyamatos továbbítással. Igényeinek megfelelően
használhatja őket.
Egy kép készítése
Ez az üzemmód normál képkészítéshez használható.
A vezérlőgomb
része t
(Egyképes tovább.)
Megjegyzés
• Nem készíthet egyképes felvételt, ha az expozíciós üzemmód beállítása
(Sportesemény) motívumprogram.
Folyamatos fényképezés
A fényképezőgép folyamatosan rögzíti a képeket maximálisan 2,5
kép/másodperc sebességgel*.
* Saját mérési feltételek mellett. A folyamatos fényképezés sebessége
lassabb a fényképezési feltételektől függően.
1 A vezérlőgomb
t
része
(Folyamat.tovább.)
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• Az exponáló gomb lenyomása és nyomva tartása esetén a
fényképezőgép folyamatosan fényképez.
88
A folyamatos felvételek maximális száma
A folyamatos fényképezéssel felvehető képek száma felülről korlátos.
Finom/Normál
Nincs korlát (amíg a memóriakártya meg nem telik)
RAW & JPEG
3 kép
RAW
6 kép
Megjegyzések
• Nem készíthet folyamatosan felvételeket, ha a keresőben villog a „0” jelzés.
Várjon, amíg eltűnik a jelzés.
• Nem készíthet folyamatosan felvételeket, ha az expozíciós üzemmód
beállítása a
(Sportesemény) motívumprogramtól eltérő.
• A folyamatos felvétel sebessége lassúbb lehet, ha nem elegendő az
akkumulátor töltöttségi szintje, vagy alacsony a környezeti hőmérséklet.
A fényképezési funkció használata
Az önkioldó használata
A 10 másodperces önkioldó akkor használatos, amikor a fotós is
szeretne rajta lenni a képen, míg a 2 másodperces önkioldó a
fényképezőgép bemozdulásának csökkentésére alkalmas.
[Önkioldó (folyt.)] alkalmas a hibák megelőzésére, mert a
fényképezőgép három vagy öt képet készít 10 másodperces szünet
után.
1 A vezérlőgomb
része
t
(Önkioldó) t A kívánt
beállítás kiválasztása
•A
jelzés utáni szám az aktuálisan
beállított másodpercek számát
jelenti.
• A folyamatos önkioldóhoz válassza
a
lehetőséget.
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• Ha az önkioldó aktív, hangjelek és az önkioldó jelzőfénye hívja fel a
figyelmet. A felvételkészítés előtt közvetlenül gyorsabban villog az
önkioldó jelzőfénye, és sűrűbben hallhatók a hangjelek.
89
Az önkioldó beállításának törlése
Nyomja meg a vezérlőgomb
részét.
Megjegyzés
• Ha az exponáló gomb lenyomásakor nem néz a keresőbe, helyezze fel a
szemlencsefedelet (24. oldal).
Képek készítése eltolt expozícióval (Expozíciós
rekeszelés)
Alapexpozíció
– irány
+ irány
Rekeszeléssel több képet készíthet, mindegyiket más expozíciós
értékkel. Ez a fényképezőgép automatikus rekeszelés funkcióval
rendelkezik. Adja meg az eltérés (lépésköz) értékét az
alapexpozícióhoz képest, és a fényképezőgép a felvételkészítés közben
automatikusan eltolja az expozíciót. A felvételkészítés után
kiválaszthatja azt a képet, amelyik a megfelelő fényerősséggel készült.
A vaku villanásakor a fényképezőgép rekeszeli a vakut a vaku
fényerejének változtatásához. A felvételkészítéshez nyomja meg az
exponáló gombot képről képre.
1 A vezérlőgomb
része
t
(Belövés: Folyam.)
t A kívánt rekeszelési
lépésköz kiválasztása
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
A fényképezőgép rekeszeléskor az első képnél állítja be az
alapexpozíciót.
90
* (Belövés:
Folyam.)
* Az
Egymás után három felvételt készít a kiválasztott
lépésköznek megfelelő expozícióeltolással.
Nyomja le és tartsa nyomva az exponáló gombot, amíg a
felvételkészítés le nem áll.
A vaku villanását követően nyomja meg az exponáló
gombot képről képre.
jelzéssel együtt megjelenő _ EV az aktuálisan kiválasztott lépésköz.
Megjegyzések
• Ha az üzemmódválasztó tárcsa beállítása M, az expozíció a zársebesség
módosításával változik.
• Ha módosítja az expozíciót, akkor az a kompenzált értéknek megfelelően
tolódik el.
• Nem használható a rekeszelés, ha a felvételi üzemmód beállítása AUTO vagy
valamely motívumprogram.
LCD képernyő
(Normál
megjelenítés)
Rekeszelés
megvilágításban*
0,3-as lépésköz, három
felvétel
Expozíciókompenzáció: 0
Vakus rekeszelés
0,7-es lépésköz, három
felvétel
Vakukompenzáció: –1,0
A felső sorban látható.
Az alsó sorban látható.
Kereső
* Megvilágítás: A vaku fényétől eltérő minden olyan fény, amely a
motívumot hosszabb ideig megvilágítja, például természetes fény,
villanykörte vagy fénycső fénye.
• Rekeszelés használatakor pontosan annyi jelzés látható az EVskálán, amennyi kép még rögzíthető. Vakus rekeszelés
használatakor azonban nem jelennek meg a jelzések a keresőben.
• Amikor elkezdődik a rekeszelés, a még rögzíthető képek számát
mutató jelzések egyenként eltűnnek.
91
A fényképezési funkció használata
A rekeszelésnél használt EV-skála
• Ha félig lenyomja, majd felengedi az exponáló gombot, a „br 1” jel
lesz látható. „Fbr 1” jelzés látható vakus rekeszelés esetében.
Amikor elkezdődik a rekeszelés, a jelzés a következő képkocka
számát mutatja, például „Fbr 2”, „Fbr 3”.
Fényképezés a távvezérlővel
A (külön megvásárolható) RMT-DSLR1 vezeték nélküli távvezérlőn
lévő SHUTTER és 2SEC (zárkioldás 2 másodperc után) gomb
megnyomásával készíthet felvételeket. További részleteket a vezeték
nélküli távvezérlőhöz mellékelt használati utasításban talál.
1 A vezérlőgomb
t
része
(Távvezérlő)
2 Fókuszáljon a témára, irányítsa a távvezérlő jeladóját
a távérzékelőre, és készítse el a képet.
Megjegyzés
• Használja a szemlencsefedelet (24. oldal).
92
A megtekintési funkció használata
Képek megtekintése
Az utoljára rögzített kép jelenik meg az LCD képernyőn.
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 A vezérlőgomb b/B részeivel válasszon ki egy képet.
Visszatérés a felvételi üzemmódba
Nyomja meg ismét a
gombot.
Felvételi
adatokkal
Hisztogram
képernyő
A megtekintési funkció használata
Váltás a felvételi adatok megjelenítési módjai között
Nyomja meg a vezérlőgomb DISP részét.
A vezérlőgomb DISP részének minden egyes megnyomásakor a
következők szerint változik a képernyő tartalma.
Felvételi adatok
nélkül
Álló helyzetben rögzített kép tájolásának módosítása
lejátszáskor
MENU gomb t
1 t [Lejátsz.Kijelz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Televízión vagy számítógépen lejátszva akkor is álló helyzetben jelenik meg a
kép, ha a [Kézi forgatás] beállítás van kiválasztva.
93
Kép elforgatása
1 Fn gomb t [Forgatás]
2 Nyomja meg a vezérlőgomb középső részét.
A kép elfordul az óramutató járásával ellentétes irányba. További
forgatáshoz ismételje meg a 2. lépést.
• Az elforgatott kép akkor is elforgatott helyzetben jelenik meg
lejátszáskor, ha közben kikapcsolja a fényképezőgépet.
Visszatérés a normál lejátszási kijelzéshez
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• Ha elforgatott képeket másol számítógépre, a (mellékelt) CD-ROM-lemezen
levő „PMB” helyesen jeleníti meg az elforgatott képeket. A szoftvertől
függően azonban előfordulhat, hogy a képek nem elforgatva jelennek meg.
Képek kinagyítása
A képek az alaposabb megtekintés érdekében kinagyíthatók. Így
ellenőrizhető a rögzített képek élessége.
1 Jelenítse meg a kinagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
2 A vezérlőtárcsával nagyítsa
ki vagy kicsinyítse le a képet.
94
gomb
3 A vezérlőgomb v/V/b/B részeivel válassza ki a
kinagyítani kívánt részletet.
A kinagyított lejátszás visszavonása
A normál képmérethez való visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
Nagyítási tartomány
A nagyítási tartomány a következők szerint alakul.
Képméret
Nagyítási tartomány
L
Kb. ×1,1 – ×14
M
Kb. ×1,1 – ×11
S
Kb. ×1,1 – ×7,2
Váltás a képlista kijelzésre
A képernyő átvált az indexkép képernyőre.
Visszatérés az egyképes képernyőhöz
A kívánt kép kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb középső
részét.
Mappaválasztás
1 A vezérlőgomb b/B részeinek
megnyomásával válassza ki a
mappasávot, majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső részét.
2 Válassza ki a kívánt mappát a
vezérlőgomb v/V részeinek
segítségével, majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső részét.
Mappasáv
95
A megtekintési funkció használata
Fn gomb t [Kép index] t A megjeleníteni kívánt képek
számának kiválasztása
Képek automatikus lejátszása (Diabemutató)
A diabemutatót az Fn vagy a MENU gombbal vezérelheti. Itt az Fn
gombbal való végrehajtást ismertetjük.
Fn gomb t [Diabemutató] t [OK]
A rögzített képeket sorban játssza le (Diabemutató). A diabemutató
az összes kép lejátszása után automatikusan leáll.
• A vezérlőgomb b/B részének megnyomásával tekintheti meg az előző/
következő képet.
A diabemutató megállítása
Nyomja meg a vezérlőgomb középső részét. Ha ismét megnyomja,
a diabemutató folytatódik.
A diabemutató megszakítása
Nyomja meg a
gombot.
A diabemutató képváltási időközének megadása
Fn gomb t [Diabemutató] t [Időköz] t A kívánt
másodpercek számának kiválasztása
Ismétlődő lejátszás
Fn gomb t [Diabemutató] t [Ismétlés] t [Be]
96
A rögzített képek adatainak
ellenőrzése
A vezérlőgomb DISP részének minden egyes megnyomásakor
változnak a képernyőn lévő információk (93. oldal).
Alapinformációkat tartalmazó képernyő
Jelentése
Jelzés
Jelentése
Memóriakártya (18)
3/7
Fájlszám/összes kép
száma
100-0003 Mappa-, fájlszámozás
(128)
-
Védelem (100)
DPOF3
DPOF beállítás (137)
A megtekintési funkció használata
Jelzés
Képminőség (109)
Képméret (108) /
Méretarány (109)
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés
(14)
1/125
Zársebesség (61)
F3.5
Rekesznyílás (59)
ISO100
ISO érzékenység (81)
2010 1 1 A felvétel dátuma
10:37AM
97
Hisztogram képernyő
A
Jelzés
Jelzés
Expozíciókompenzáció
(78)
–0.3
Vaku kompenzáció
(79)
Memóriakártya (18)
100-0003 Mappa-, fájlszámozás
(128)
-
Védelem (100)
DPOF3
DPOF beállítás (137)
Mérésmód (80)
35mm
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés
(14)
B
Jelzés
Jelentése
Hisztogram (99)
P A S M Üzemmódválasztó
tárcsa (46–67)
1/125
Zársebesség (61)
F3.5
Rekesznyílás (59)
ISO100
ISO érzékenység (81)
98
Fókusztávolság (145)
Saját beállítás (85)
Képminőség (109)
Képméret (108) /
Méretarány (109)
Jelentése
–0.3
Jelentése
AWB +1 Fehéregyensúly
5500K M1 (Automatikus, Előre
beállított,
Színhőmérséklet,
Színszűrő) (82)
D-tartomány
optimalizálása (85)
2010 1 1
10:37AM
A felvétel dátuma
3/7
Fájlszám/összes kép
száma
A hisztogram értelmezésel
A pixelek száma
A hisztogram a fényerősség eloszlását
jeleníti meg, amely megmutatja, hogy
egy bizonyos fényerősséghez hány
pixel tartozik a képen. A hisztogram
megjelenítéséhez nyomja meg a
vezérlőgomb DISP részét (93. oldal).
Sötét
Amennyiben a képnek van erős
tónusú vagy sötét tónusú részlete,
akkor az adott részlet villog a
hisztogram képernyőn (Fényerőhatárértékre vonatkozó
figyelmeztetés).
Világos
Villog
R (vörös)
Fényesség
B (kék)
Az expozíciókompenzáció
megfelelően módosítja a
hisztogramot. A jobb oldali ábrán egy
példa látható.
A pozitív irányba eltolt
expozíciókompenzációval készített
felvétel esetén a teljes kép
kivilágosodik, így a hisztogram
eltolódik a világos oldal felé (jobbra).
Az expozíciókompenzációt negatív
irányba tolva a hisztogram a másik
irányba tolódik.
A hisztogram két vége sötét illetve
erős tónusú területet jelenít meg.
Ezeket a területeket nem lehet később
számítógéppel visszaállítani. Szükség
esetén módosítsa az expozíciót, majd
fényképezzen újra.
99
A megtekintési funkció használata
G (zöld)
Képek védelme (Védelem)
Megvédheti a képeket a véletlen törléstől.
A védelmi funkciót az Fn vagy a MENU gombbal vezérelheti. Itt az
Fn gombbal való végrehajtást ismertetjük.
A kijelölt képek védelme / A kijelölt képek
védelmének visszavonása
1 Fn gomb t [Védelem] t [Jelölt képek]
2 A vezérlőgomb b/B részével
válassza ki a védeni kívánt
képet, majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső részét.
-
Megjelenik a - jel a kiválasztott
képen.
• A kiválasztás visszavonásához
nyomja meg ismét a vezérlőgomb
középső részét.
3 Más képek védetté tételéhez ismételje meg a 2. lépést.
4 Nyomja meg az Fn gombot.
5 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
Az összes kép védelme / Az összes kép védelmének
visszavonása
Fn gomb t [Védelem] t [Minden kép] vagy
[Mind visszavon] t [OK]
100
Képek törlése (Törlés)
A törölt képek nem állíthatók vissza. A törlés előtt győződjön meg
róla, hogy valóban törölni kívánja-e az adott képet.
A törlés funkciót az Fn vagy a MENU gombbal vezérelheti. Itt az Fn
gombbal való végrehajtást ismertetjük.
Megjegyzés
• A védett képek nem törölhetők.
Az aktuálisan megjelenített kép törlése
1 Jelenítse meg a törölni
kívánt képet, és nyomja meg
a
gombot.
gomb
A megtekintési funkció használata
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
A kiválasztott képek törlése
1 Fn gomb t [Törlés] t [Jelölt képek]
2 A vezérlőgombbal válassza
ki a törölni kívánt képeket,
majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső
részét.
Megjelenik a
képen.
jel a kiválasztott
Összesen
3 További képek törléséhez ismételje meg a 2. lépést.
101
4 Nyomja meg az Fn gombot.
5 A vezérlőgomb v részével válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
A mappában levő összes kép törlése
1 Fn gomb t [Kép index] t A törölni kívánt képek
számának kiválasztása
2 A vezérlőgomb b részével
válassza ki a mappasávot.
Mappasáv
3 Nyomja meg a vezérlőgomb középső részét, majd
válassza ki a törölni kívánt mappát a v/V gombrészek
segítségével.
4 Nyomja meg a
gombot.
5 A vezérlőgomb v részével válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
102
Az összes kép törlése egyszerre
Fn gomb t [Törlés] t [Minden kép] t [Törlés]
Megjegyzés
• Egyszerre sok kép törlése az [Minden kép] funkcióval hosszabb időt vehet
igénybe. Ajánlott, hogy a képeket számítógépen törölje, vagy a
memóriakártyát a fényképezőgéppel formázza.
A megtekintési funkció használata
103
Képek megtekintése televízió
képernyőjén
A fényképezőgéppel rögzített képek televíziókészüléken történő
megtekintéséhez szükség van (külön megvásárolható) HDMI-kábelre
és olyan HD TV készülékre, amelynek van HDMI-csatlakozója.
1 Kapcsolja ki a
fényképezőgépet és a
televíziókészüléket, majd
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
televízióhoz.
1 A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-kábel
(külön
megvásárolható)
2 A HDMI-aljzathoz
2 Kapcsolja be a televíziókészüléket, és válassza ki a
megfelelő bemenetet.
• További információkat a televíziókészülékhez mellékelt használati
utasításban talál.
104
3 Kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a televízió képernyőjén.
Válassza ki a kívánt képet a
vezérlőgomb b/B részeivel.
• A fényképezőgép LCD képernyője
nem kapcsol be.
Vezérlőgomb
Megtekintés „PhotoTV HD” technológiával
Ez a fényképezőgép kompatibilis a „PhotoTV HD” szabvánnyal.
A Sony PhotoTV HD-kompatibilis készülékeinek HDMI-kábellel
való összekapcsolásakor egy egészen új világ tárul ön elé, fényképeit
lélegzetelállító Full HD minőségben élvezheti.
„PhotoTV HD” részletgazdagon, valódi fényképszerűen jeleníti meg
a finom textúrákat és színeket.
A fényképezőgép használata külföldön
A fényképezőgép automatikusan észleli a csatlakoztatott videoeszköz
színrendszerét, és alkalmazkodik hozzá.
105
A megtekintési funkció használata
Megjegyzések
• HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
• A fényképezőgép és a tévékészülék csatlakoztatásához olyan HDMI-kábelt
használjon, amelynek egyik végén (a fényképezőgéphez) mini HDMIcsatlakozó, a másik végén pedig a televíziónak megfelelő csatlakozó van.
• Ha a fényképezőgépet HDMI-kábel segítségével VIDEO-A-kompatibilis
Sony televíziókészülékhez csatlakoztatja, a televízió automatikusan
kiválasztja az állóképek megtekintéséhez megfelelő képminőséget. További
részleteket a VIDEO-A-kompatibilis Sony televíziókészülék használati
utasításában talál.
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek nem működnek megfelelően.
• Ne kösse a készülék kimeneti csatlakozóját a fényképezőgép HDMI aljzatába.
Ez hibás működést okozhat.
Megtekintés különböző televíziós színrendszereken
Ha televízió-képernyőn kívánja megtekinteni a képeket, akkor
videobemeneti aljzattal rendelkező televízióra és videokábelre van
szüksége. A televízió színrendszerének egyeznie kell a digitális
fényképezőgép színrendszerével. A következő listákban ellenőrizheti
annak az országnak vagy területnek a televíziós színrendszerét, ahol a
fényképezőgépet használja.
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hongkong, Kína, Kuvait, Lengyelország, Magyarország,
Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia, Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna
stb.
A „BRAVIA” Sync használata
Ha a fényképezőgépet HDMI-kábellel olyan televízióhoz
csatlakoztatja, amely támogatja a „BRAVIA” Sync rendszert, akkor
a televízió távirányítójával vezérelheti a fényképezőgépet.
1 Csatlakoztasson „BRAVIA” Sync rendszert támogató
televíziót a fényképezőgéphez (104. oldal).
A televízió automatikusan átvált a megfelelő bemenetre, és a
fényképezőgéppel készített felvétel megjelenik a televízió képernyőjén.
106
2 Nyomja meg a televízió távirányítójának LINK MENU
gombját.
3 A fényképezőgép irányítására használja a televízió
távirányítóján lévő vezérlőgombokat.
A Link Menu elemei
Törlés
Egy kép vagy minden kép törlésének kiválasztása (101.
oldal).
Kép index
Váltás az indexkép képernyőre.
Diabemutató
Képek automatikus lejátszása (96. oldal).
Védelem
Az összes kép védelme / Az összes kép védelmének
visszavonása (100. oldal).
Képenkénti
lejátszás
Visszatérés az egyképes képernyőhöz.
Megjegyzések
• A választható műveletek korlátozottak, ha a fényképezőgép HDMI-kábellel
csatlakozik a televíziókészülékhez.
• Csak a „BRAVIA” Sync rendszert támogató televíziók esetén elérhetők ezek
a műveletek. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati
utasításban talál.
• Ha a fényképezőgép egy másik gyártó televíziókészülékéhez csatlakozik
HDMI-kábellel, és a fényképezőgép a televízió távirányítójára reagálva
felesleges műveleteket végez, kérjük, a
Beállítás menüben állítsa a [HDMIVEZÉRLÉS] beállítását [Ki] értékre.
107
A megtekintési funkció használata
Nyomt. megadása A DPOF meghatározása/visszavonása minden képen
(137. oldal).
A nyomtatni kívánt képek számának meghatározása.
A képek dátumozása vagy annak visszavonása.
A beállítások módosítása
A képméret és a képminőség
beállítása
Képméret
MENU gomb t
kiválasztása
1 t [Képméret] t A kívánt méret
[Méretarány]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 pixel
M:7.7M
3408 × 2272 pixel
S:3.5M
2288 × 1520 pixel
[Méretarány]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 pixel
M:6.5M
3408 × 1920 pixel
S:2.9M
2288 × 1280 pixel
Megjegyzés
• Ha a [Minőség] beállításnál a RAW képtípust választja, a RAW-kép mérete
megegyezik az L képmérettel. A méret nem jelenik meg az LCD képernyőn.
108
Méretarány
MENU gomb t
kiválasztása
1 t [Méretarány] t A kívánt arány
3:2
Hagyományos méretarány.
16:9
HDTV-méretarány.
Minőség
MENU gomb t
kiválasztása
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Normál)
Fájlformátum: RAW (nyers adat)
Ennél a formátumnál nem történik digitális feldolgozás a
képeken. Akkor válassza ezt a formátumot, ha a képeket
számítógéppel dolgozza fel professzionális célokra.
• A képméret rögzített értéke a legnagyobb méret. A
képméret nem jelenik meg az LCD képernyőn.
Fájlformátum: RAW (nyers adat) + JPEG
RAW- és JPEG-formátumú kép is készül egyidejűleg.
Ez akkor előnyös, amikor két fájlra van szüksége, egy
JPEG-formátumúra megtekintés céljából, és egy RAWformátumúra szerkesztés céljából.
• A képminőség rögzített értékre [Finom], a képméreté [L].
Fájlformátum: JPEG
A fényképezőgép JPEG-formátumban tömöríti a képet
felvételkor. A
(Normál) beállítás tömörítési aránya
nagyobb, mint a
(Finom) beállításé, így a
típusú fájl mérete kisebb lesz, mint a
típusúé. Így
több fájl rögzíthető egy memóriakártyán, de a
képminőség gyengébb lesz.
Megjegyzés
• A képminőség módosítása esetén készíthető képek számával kapcsolatban
további részleteket a 25. oldalon talál.
Tudnivalók a RAW-formátumú képekről
A fényképezőgépen tárolt RAW-formátumú képek megnyitásához a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen lévő „Image Data Converter SR” szoftverre van
szükség. Ezzel a szoftverrel megnyithatók a RAW-formátumú képek, és
elterjedtebb formátumúvá, például JPEG- vagy TIFF-formátumúvá
konvertálhatók, valamint módosíthatók a fehéregyensúly, a színtelítettség,
a kontraszt stb. értékeik.
109
A beállítások módosítása
(Finom)
1 t [Minőség] t A kívánt beállítás
• A RAW-formátumú képek nem nyomtathatók ki DPOF (nyomtatás) jelzésű
és PictBridge-kompatibilis nyomtatókon.
• A D-tartomány optimalizálása
(Normál) beállításának kivételével nem
tudja ellenőrizni a többi beállítás hatását, ha RAW-formátumban rögzített
képet néz vissza kinagyítva.
110
A memóriakártyára történő rögzítés
módjának beállítása
A fájlsorszámok képekhez történő hozzárendelési
módjának kiválasztása
MENU gomb t
2 t [Fájlszámozás] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Folyamatos
A fényképezőgép nem állítja vissza a sorszámokat, azokat
sorban a fájlokhoz rendeli, amíg el nem éri a „9999”-et.
Visszaállítás
A fényképezőgép a következő esetekben állítja vissza a
sorszámokat, és a rendeli őket a fájlokhoz a „0001”
értéktől kezdve. Ha a felvételi mappa már tartalmaz
fájlokat, a fényképezőgép a legnagyobb sorszámot
követő sorszámot rendeli a képhez.
– A mappaformátum változásakor.
– A mappában lévő összes kép törlésekor.
– Memóriakártya cseréjekor.
– A memóriakártya formázásakor.
MENU gomb t
kiválasztása
2 t [Mappanév] t A kívánt beállítás
Normálformátum
A mappanevek formátuma a következő: mappasorszám
+ MSDCF.
Példa: 100MSDCF
Dátum formátum
A mappanevek formátuma a következő: mappasorszám
+ É (az utolsó számjegy)/HH/NN.
Példa: 10100405 (Mappanév: 100, dátum: 04/05/2010)
111
A beállítások módosítása
A mappanév formátumának kiválasztása
A fényképezőgép a rögzített képeket a memóriakártya DCIM
mappájában automatikusan létrehozott mappákban tárolja.
Új mappa létrehozása
Új mappát hozhat létre a memóriakártyán a képek tárolásához.
A létrehozott új mappa az aktuálisan használt legnagyobb sorszámnál
eggyel nagyobb sorszámot kap, és ez a mappa lesz az aktuális felvételi
mappa.
MENU gomb t
2 t [Új mappa]
A felvételi mappa kiválasztása
Amikor normál formátumú mappa van kiválasztva, és két vagy több
mappa létezik, akkor kiválaszthatja a képek tárolására használandó
felvételi mappát.
MENU gomb t
2 t [Mappa kiválaszt] t A kívánt
mappa kiválasztása
Megjegyzés
• Nem választhat mappát a [Dátum formátum] beállítás választása esetén.
A memóriakártya formázása
Figyelem! A formázás visszavonhatatlanul töröl minden adatot a
memóriakártyáról, beleértve a védett képeket is.
MENU gomb t
1 t [Formázás] t [OK]
Megjegyzések
• Formázás közben világít a memóriaműködés-jelző. Ne vegye ki a
memóriakártyát, amíg a jelzőfény világít.
• A memóriakártyát a fényképezőgépben formázza meg. Ha számítógépen
formázza, akkor a használt formázás típusától függően előfordulhat, hogy
a kártya nem lesz használható a fényképezőgépben.
• A formázás a memóriakártyától függően több percig is tarthat.
112
A zajcsökkentés beállításainak
módosítása
A zajcsökkentés letiltása hosszú expozíciójú
fényképezés esetén
Ha a zársebességet egy másodpercre vagy annál hosszabb időre állítja
(Fényképezés hosszú expozícióval), akkor a zajcsökkentés pontosan
addig aktív, amíg a zár nyitva van.
Ez a hosszú expozícióra jellemző szemcsézettség csökkentésére
szolgál. A zajcsökkentés folyamata közben üzenet látható, és nem
készíthető újabb kép. A képminőség rangsorolásához válassza a [Be]
lehetőséget. A képkészítés időzítésének rangsorolásához válassza a
[Ki] lehetőséget.
MENU gomb t
2 t [Hosszú exp.z.cs] t [Ki]
A zajcsökkentés letiltása magas ISO érzékenység
esetén
Ha 1600-as vagy nagyobb ISO értékkel készít felvételeket, a
fényképezőgép csökkenti a magas érzékenységnél jobban érzékelhető zajt.
A képminőség rangsorolásához válassza a [Be] lehetőséget. A
képkészítés időzítésének rangsorolásához válassza a [Ki] lehetőséget.
MENU gomb t
2 t [Nagy ISO zajcs.] t [Ki]
Megjegyzések
• Folyamatos fényképezésnél, folyamatos rekeszelésnél és folyamatos
önkioldásnál akkor sem működik a zajcsökkentés, ha a [Be] értékre van
állítva.
• Nem lehet kikapcsolni a zajcsökkentést, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO vagy valamely motívumprogram.
113
A beállítások módosítása
Megjegyzések
• Folyamatos fényképezésnél, folyamatos rekeszelésnél és folyamatos önkioldásnál
akkor sem működik a zajcsökkentés, ha a [Be] értékre van állítva.
• Nem lehet kikapcsolni a zajcsökkentést, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO vagy valamely motívumprogram.
A vezérlőtárcsa funkcióinak
módosítása
A vezérlőtárcsa funkciójának módosítása
Ha a felvételi üzemmód beállítása M (Kézi expozíció), akkor
beállíthatja úgy a fényképezőgépet, hogy a módosítható elem (a
zársebesség vagy a rekesznyílás értéke) közvetlenül a vezérlőtárcsával
legyen választható.
Kényelmes használatot biztosít, ha az expozíció beállításánál a
legsűrűbben használt elemet választja ki.
MENU gomb t
1 t [VezTárcsaBeáll.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
114
Egyéb beállítások módosítása
A hang be- és kikapcsolása
Kiválasztja a zár zárása, az önkioldó visszaszámlálása stb. közben
kiadott hangot.
MENU gomb t
3 t [Audió jelek] t A kívánt
beállítás kiválasztása
A képernyő háttérszínének kiválasztása
Az LCD képernyő háttérszínét a következő lehetőségek közül
választhatja ki: [Fekete], [Fehér], [Barna] vagy [Rózsaszín].
MENU gomb t
1 t [Kijelző színe] t A kívánt
beállítás kiválasztása
A súgó elrejtése a képernyőről
MENU gomb t
1 t [Súgó megjel.] t [Ki]
Az energiatakarékos üzemmódba kapcsolás
idejének beállítása
Beállíthatja azt az időintervallumot, amely elteltével a fényképezőgép
energiatakarékos (Energiatakarék.) üzemmódba kapcsol. Ha félig
lenyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép visszatér felvételi
üzemmódba.
MENU gomb t
1 t [Energiatakarék. ] t A kívánt
időintervallum kiválasztása
115
A beállítások módosítása
A fényképezőgép működtetésekor kikapcsolhatja a képernyőn
megjelent súgót. Ez könnyebbé teszi a következő művelet gyors
elvégzését.
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép televíziókészülékhez csatlakozik, vagy a képtovábbítási
üzemmód beállítása (Távvezérlő), a fényképezőgép az itteni beállítástól
függetlenül 30 perc elteltével energiatakarékos üzemmódba lép.
A dátum beállítása
Visszaállítja a dátumot. Részleteket a 21. oldalon talál.
MENU gomb t
az idő beállítása
2 t [Dát./Idő beáll.] t A dátum és
A nyelv kiválasztása
MENU gomb t
kiválasztása
116
2t[
Nyelv] t A nyelv
Az LCD képernyő beállítása
Az LCD képernyő fényerejének kézi beállítása
MENU gomb t
1 t [LCD fényerő] t A kívánt
beállítás kiválasztása
A képen megjelenített idő beállítása közvetlenül a
felvétel után (Automatikus visszanézés)
A rögzítés után azonnal megtekintheti a képet az LCD képernyőn.
Módosíthatja a megjelenített időt.
MENU gomb t
1 t [Auto visszanéz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Az automatikus visszanézéskor a kép még akkor sem függőleges helyzetben
jelenik meg, ha a [Lejátsz.Kijelz.] [Autom forgatás] értékre van állítva
(93. oldal).
A beállítások módosítása
117
Az LCD képernyő bekapcsolva tartása a kereső
használata közben
Alapértelmezésben az LCD képernyő lekapcsol a kereső
használatakor az akkumulátor kímélése érdekében.
Ha szeretné az LCD képernyőt bekapcsolva tartani a kereső
használata közben, válassza az [Ki] lehetőséget.
MENU gomb t
118
1 t [AutoKiKeresővel] t [Ki]
A fényképezőgép verziójának
ellenőrzése
A verzió kijelzése
Kijelzi a fényképezőgép verzióját. Ellenőrizze a verziót, ha van
elérhető förmverfrissítés.
MENU gomb t
3 t [Verzió]
Megjegyzés
• A frissítés csak akkor végezhető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje
legalább
(három vonás). Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor töltöttségi
szintje megfelelő legyen, vagy használja a (külön megvásárolható) ACPW10AM hálózati adaptert.
A beállítások módosítása
119
Visszaállítás az alapértékekre
A fényképezőgép fő funkciói visszaállíthatók az alapértelmezett
értékekre.
MENU gomb t
3 t [AlapértV.állít] t [OK]
A visszaállítható menüpontok a következők.
Menüpont
A visszaállított érték
Expozíciókompenzáció (78)
±0.0
Felvételi információs kijelző (33)
Grafikus képernyő
Lejátszási képernyő (93)
Egyképes képernyő (felvételi
adatokkal)
Képtovábbítási üzemmód (88)
Egyképes tovább.
ISO (81)
AUTO
Vaku üzemmód (74)
Az Automatikus vaku és a Vaku ki
funkció
Mérésmód (80)
Több mezős
Autofókusz mód (71)
AF-A
Fehéregyensúly (82)
AWB (Automatikus fehéregyensúly)
Egyéni fehéregyensúly (83)
5500K
D-tartomány opt. (85)
Normál
Saját beállít. (85)
Normál
Felvétel menü
Menüpont
A visszaállított érték
Képméret (108)
L:14M
Méretarány (109)
3:2
Minőség (109)
Finom
Vaku kompenz. (79)
±0.0
AF segédfény (76)
Automatikus
SteadyShot (44)
Be
Színtér (87)
sRGB
Hosszú exp.z.cs (113)
Be
Nagy ISO zajcs. (113)
Be
120
Egyéni menü
Menüpont
A visszaállított érték
Eye-Start AF (70)
Be
VezTárcsaBeáll. (114)
Zársebesség
Vörösszem cs. (76)
Ki
Auto visszanéz. (117)
2 másodperc
AutoKiKeresővel (118)
Be
Lejátszás menü
Menüpont
A visszaállított érték
Diabemutató – Időköz (96)
3 másodperc
Diabemutató – Ismétlés (96)
Ki
Nyomt. megadása – Dátum ráírás
(142)
Ki
Lejátsz.Kijelz. (93)
Autom forgatás
Beállítás menü
Menüpont
A visszaállított érték
LCD fényerő (117)
±0
10 másodperc
HDMI-VEZÉRLÉS (106)
Be
Kijelző színe (115)
Fehér
Súgó megjel. (115)
Be
Fájlszámozás (111)
Folyamatos
Mappanév (111)
Normálformátum
USB csatlakozás (123, 140)
Háttértároló
Audió jelek (115)
Be
A beállítások módosítása
Energiatakarék. (115)
121
Képek megtekintése számítógépen
Képek másolása számítógépre
Ebből a részből megtudhatja, hogyan másolhatja a memóriakártyán
lévő képeket USB-kábellel csatlakoztatott számítógépre.
Ajánlott számítógépes környezet
A következő számítógépes környezet ajánlott a fényképezőgép
képeinek importálásához.
x Windows
Operációs rendszer (előre telepített): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
• A kifogástalan működés nem biztosított a fenti operációs
rendszerek frissített verziói esetén és a több operációs rendszerrel
rendelkező számítógépeken.
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott.
*2 A Starter (kiadás) nem támogatott.
USB-aljzat: szokásos tartozék
x Macintosh
Operációs rendszer (előre telepített): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB-aljzat: szokásos tartozék
Megjegyzések a fényképezőgép számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
• A működés a fent említett összes ajánlott számítógépes környezet esetén sem
garantált.
• Ha egyszerre két vagy több USB-eszközt csatlakoztat egyetlen számítógéphez,
akkor a használt USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök, beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• USB-elosztó vagy -hosszabbítókábel használata esetén a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
csatolófelületen keresztül történő csatlakoztatása nagy sebességű adatátvitelt
tesz lehetővé, mivel a fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0nak megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat nem áll
azonnal helyre.
122
1. lépés: A fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatása
1 Helyezzen felvételeket tartalmazó memóriakártyát a
fényképezőgépbe.
2 A memóriakártya-kapcsoló használatával válassza ki
azt a memóriakártya-típust, amelyről képeket
szeretne másolni.
3 Helyezze be a kellőképpen feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet hálózati aljzathoz a (külön
megvásárolható) hálózati adapter segítségével.
• Ha gyengén feltöltött akkumulátort használva másolja képeit a
számítógépre, előfordulhat, hogy a másolás sikertelen, vagy
megsérülnek az adatok, ha idő előtt lemerül az akkumulátor.
4 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
5 Ellenőrizze, hogy a
6 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet és a
számítógépet.
Az asztalon megjelenik az
Automatikus lejátszás varázsló.
Képek megtekintése számítógépen
3 menü [USB csatlakozás]
pontja [Háttértároló] lehetőségre van-e állítva.
1 Az USB-
aljzathoz
USB-kábel
2 Az USBaljzathoz
123
2. lépés: Képek másolása számítógépre
Windows esetén
Ebben a részben a „Documents” (Windows XP: „My Documents”)
mappába történő másolásra mutatunk példát.
A mellékelt „PMB” szoftver használatával könnyedén másolhatja
képeit (131. oldal).
1 Kattintson a [Open folder to
view files] (Windows XP:
[Open folder to view files] t
[OK]) lehetőségre, amikor a
varázsló képernyője
automatikusan megjelenik
az asztalon.
• Ha nem jelenne meg a varázsló,
kattintson a [Computer] (Windows
XP: [My Computer]) t
[Removable Disk] lehetőségre.
2 Kattintson kétszer a [DCIM] lehetőségre.
• A „PMB” segítségével közvetlenül is importálhat képeket.
3 Kattintson kétszer a másolni
kívánt képfájlokat tartalmazó
mappára.
Ezután kattintson jobb
egérgombbal valamely
képfájlra a helyi menü
megjelenítéséhez, majd
kattintson a [Copy]
menüpontra.
• A képfájlok tárolási célmappájáról
további részleteket a 128. oldalon
olvashat.
124
4 Kattintson kétszer a
[Documents] mappára.
Ezután kattintson jobb
egérgombbal a „Documents”
ablakban a helyi menü
megjelenítéséhez, majd
kattintson a [Paste]
menüpontra.
Képek megtekintése számítógépen
A számítógép átmásolja a képfájlokat
a „Documents” mappába.
• Ha a célmappa már tartalmaz a
másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor megjelenik a felülírás
megerősítését kérő üzenet. Ha
felülírja a meglévő képet egy újjal,
az eredeti fájl törlődik. Ha felülírás
nélkül szeretne képfájlt másolni a
számítógépre, módosítsa a fájlnevet,
és azután másolja át a képfájlt.
Vegye azonban figyelembe, hogy ha
módosítja a fájlnevet, a
fényképezőgép esetleg nem fogja
tudni lejátszani a képet (128. oldal).
Macintosh esetén
1 Kattintás kétszer az újonnan megjelenő ikonra t
[DCIM] t a mappa, ahol a másolni kívánt képek
találhatók.
2 Húzza át a képfájlokat a merevlemez ikonjára.
A számítógép átmásolja a képfájlokat a merevlemezre.
125
Képek megtekintése a
számítógépen
Windows esetén
Ebben a szakaszban a „Documents” (Windows XP: „My
Documents”) mappába másolt képek megtekintéséhez szükséges
műveleteket ismertetjük.
A RAW-formátumú képek megtekintéséhez a mellékelt „Image
Data Converter SR” szoftver szükséges (135. oldal).
1 Kattintson a [Start] t
[Documents] menüpontra.
• Ha Windows 2000 rendszert használ,
akkor kattintson kétszer az asztalon
található [My Documents] ikonra.
2 Kattintson kétszer a kívánt képfájlra.
Megjelenik a kép.
Macintosh esetén
Kattintás kétszer a merevlemez ikonjára t kattintás
kétszer a kívánt képfájlra a képfájl megnyitásához.
126
Az USB-kapcsolat törlése
Végezzen el minden alább felsorolt műveletet Windows vagy
Macintosh rendszerén, mielőtt:
• Kihúzza az USB-kábelt.
• Kiveszi a memóriakártyát.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet.
x Windows esetén
Kattintson kétszer a tálcán lévő
ikonra, majd kattintson az
(USB Mass Storage Device) t [Stop] lehetőségre. Hagyja jóvá az
eszközt a megerősítést kérő párbeszédpanelen, majd kattintson az
[OK] gombra.
A rendszer leválasztja az eszközt.
x Macintosh esetén
Húzza át a meghajtó vagy a memóriakártya ikonját a
„kuka” ikonra.
A rendszer leválasztja a fényképezőgépet a számítógépről.
Képek megtekintése számítógépen
127
Képfájlok tárolási célmappái és fájlnevei
A fényképezőgéppel rögzített képfájlok mappákba vannak rendezve
a memóriakártyán.
Példa: mappák megtekintése Windows Vista rendszeren
AA fényképezőgéppel rögzített
képadatokat tartalmazó mappák. (Az
első három számjegy a mappa sorszáma.)
BDátum formátumban is készíthet mappát
(111. oldal).
• A rögzíthet képeket a „MISC” mappába,
és nem játszhatja le az ott lévő képeket.
• A képfájlok elnevezése a következő.
ssss (fájlsorszám), amely 0001 és 9999
közötti tetszőleges szám lehet. A RAWadatfájl és az annak megfelelő JPEGképfájl nevének számokból álló része
azonos.
– JPEG-fájlok: DSC0ssss.JPG
– JPEG-fájlok (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-adatfájl (nem Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-adatfájl (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Előfordulhat, hogy a számítógép nem
jeleníti meg a kiterjesztést.
Számítógépen tárolt képfájlok másolása
memóriakártyára, és a képek megtekintése
Az alábbi szakasz a Windows rendszerű számítógépen alkalmazandó
eljárásra mutat példát. Az 1. lépés szükségtelen, ha a fájl neve nem
módosult.
A mellékelt „PMB” szoftver használatával könnyedén másolhatja
képeit (131. oldal).
128
1 Kattintson jobb
egérgombbal a képfájlra,
majd kattintson az [Rename]
menüpontra. Módosítsa a
fájlnevet a „DSC0ssss”
értékre.
• A ssss helyére írjon egy 0001 és
9999 közötti számot.
• Ha megjelenik a felülírás
megerősítését kérő párbeszédpanel,
adjon meg más számot.
• A számítógép beállításaitól függően
megjelenhet a kiterjesztés. A képek
kiterjesztése JPG. Ne módosítsa a
kiterjesztést.
2 A következő módon másolja
a képet a memóriakártyán
lévő mappába.
1 Kattintson jobb egérgombbal a
Képek megtekintése számítógépen
képfájlra, majd kattintson a [Copy]
menüpontra.
2 Kattintson kétszer a [Computer]
[Removable Disk] (Windows XP:
[My Computer]) lehetőségére.
3 Kattintson jobb egérgombbal a
[DCIM] mappában levő
[sssMSDCF] mappára, majd
kattintson a [Paste] menüpontra.
• A sss helyén 100 és 999 közötti
tetszőleges szám állhat.
129
Megjegyzések
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy nem tud bizonyos képeket
lejátszani.
• A fényképezőgéppel való lejátszás nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, vagy ha a képfájlt más típusú fényképezőgéppel
készítették.
• Ha nincs mappa a fényképezőgépen, először hozzon létre egy mappát a
fényképezőgéppel (112. oldal), majd másolja át a képfájlt.
130
A szoftver használata
A fényképezőgéppel rögzített képek kezelésére és feldolgozására a
következő szoftvereket mellékeljük:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Megjegyzés
• A „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
Ajánlott számítógépes környezet
x Windows
Az „Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”
használatához ajánlott környezet
Operációs rendszer (előre telepített): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott.
*2 A Starter (kiadás) nem támogatott.
CPU/memória: Pentium 4-es vagy gyorsabb ajánlott, legalább 1 GB
RAM ajánlott.
Képernyő: Legalább 1024 × 768-as felbontás
131
Képek megtekintése számítógépen
A „PMB” futtatásához ajánlott környezet
Operációs rendszer (előre telepített): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott. A
lemezek létrehozására szolgáló funkció használatához a Windows
Image Mastering API (IMAPI) 2.0-s vagy újabb verziója
szükséges.
*2 A Starter (kiadás) nem támogatott.
CPU/memória: Pentium III 500 MHz vagy gyorsabb, legalább 256
MB RAM (ajánlott: Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb és legalább
512 MB RAM)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület: legalább 500 MB
Képernyő: Legalább 1024 × 768-as felbontás
x Macintosh
Az „Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”
használatához ajánlott környezet
Operációs rendszer (előre telepített): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6
(Snow Leopard))
CPU: Power PC G4/G5 sorozat (1,0 GHz vagy gyorsabb ajánlott) /
Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy gyorsabb
Memória: legalább 1 GB ajánlott.
Képernyő: Legalább 1024 × 768-as felbontás
A szoftverek telepítése
x Windows
• A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a
számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-ROMlemezt a CD-ROMmeghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüt
tartalmazó képernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor
kattintson kétszer a [Computer]
(Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe]
fájlra.
• Windows Vista rendszer esetén
megjelenhet az Automatikus
lejátszás képernyő. Válassza a „Run
Install.exe” pontot, és telepítés
folytatásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
132
2 Kattintson az [Install] lehetőségre.
• Győződjön meg róla, hogy mind a „Sony Image Data Suite”, mind a
„PMB” mellett van pipa, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROMlemezt.
A következő szoftverek települnek, és megjelenik a parancsikonjuk az
asztalon.
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB Help”
x Macintosh
• A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROMmeghajtóba.
3 Másolja át a [MAC] mappában lévő [IDS_INST.pkg]
fájlt a merevlemez ikonra.
4 Kattintson kétszer a mappába másolt [IDS_INST.pkg]
fájlra.
• A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Megjegyzés
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő üzenet, indítsa újra a
számítógépet a képernyőn megjelenő utasításokat követve.
133
Képek megtekintése számítógépen
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
Az „Image Data Converter SR” használata
Megjegyzés
• Ha RAW-adatként menti a képet, akkor a formátuma ARW2.1 lesz.
Az „Image Data Converter SR” program nyújtotta lehetőségek:
• A RAW-formátumban rögzített képek szerkesztése különböző
javítási eszközökkel, például színárnyalat-görbe és élesítés.
• A képek igazítása a fehéregyensúly, az expozíció, a saját beállítás
stb. használatával.
• A számítógépen megjelenített és szerkesztett képek mentése. A
mentés történhet RAW-formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• Az „Image Data Converter SR” programról bővebben a Help
menüpont alatt olvashat.
A Help elindításához kattintson a [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]
menüpontra.
A „Sony Image Data Suite” szoftver támogatásáról szóló tájékoztatás
(csak angol nyelven) itt található:
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Az „Image Data Converter SR” elindítása/leállítása
x Windows
Kattintson kétszer az asztalon lévő „Image Data Converter SR
Ver.3” parancsikonra.
A Start menüből indulva a [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3] menüpontra
kattintva indíthatja el.
A kilépéshez kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő
gombra.
134
x Macintosh
Kattintson kétszer az [Applications] mappa [Sony Image Data Suite]
almappájában lévő [Image Data Converter SR Ver.3] ikonra.
A kilépéshez kattintson az [IDC SR] menü Quit pontjára.
Az „Image Data Lightbox SR” használata
Az „Image Data Lightbox SR” program nyújtotta lehetőségek:
• A fényképezőgéppel rögzített RAW-/JPEG-képek megtekintése és
összehasonlítása.
• A képek értékelése egy ötös skálán.
• Színes címkék beállítása stb.
• A képek megjelenítése és módosítása az „Image Data Converter
SR” programban.
• Az „Image Data Lightbox SR” programról bővebben a Help
menüpont alatt olvashat.
A Start menüből indulva a [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR] menüpontra
kattintva indíthatja el a Helpet.
x Macintosh
Kattintson kétszer az [Applications] mappa [Sony Image Data Suite]
almappájában lévő [Image Data Lightbox SR] ikonra.
A kilépéshez kattintson az [Image Data Lightbox SR] menü Quit
pontjára.
135
Képek megtekintése számítógépen
Az „Image Data Lightbox SR” elindítása/leállítása
x Windows
Kattintson kétszer az asztalon lévő [Image Data Lightbox SR] ikonra.
A Start menüből indulva a [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Image Data Lightbox SR] menüpontra kattintva
indíthatja el.
A kilépéshez kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő
gombra.
Megjelenik a válogatások mentésére szolgáló párbeszédpanel.
A „PMB” használata
Megjegyzés
• A „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
A „PMB” program nyújtotta lehetőségek:
• A fényképezőgéppel készített képek importálása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek retusálása (vörösszem-hatás csökkentése stb.),
nyomtatása, elküldése e-mail mellékletként, a felvételi dátum
módosítása és sok más lehetőség.
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
• A „PMB” programról bővebben a „PMB Help” című
dokumentumban olvashat.
A „PMB Help” elindításához kattintson kétszer az asztalon lévő
(PMB Help) parancsikonra. A Start menüből indulva a [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help] menüpontra kattintva
indíthatja el.
A „PMB” elindítása/leállítása
Kattintson kétszer az asztalon lévő
(PMB) ikonra.
Vagy a Start menüből indulva: Kattintson a [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB] menüpontra.
A „PMB” programból való kilépéshez kattintson a képernyő jobb
felső sarkában lévő
gombra.
A „PMB” szoftver támogatásáról szóló tájékoztatás (csak angol
nyelven) itt található:
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
136
Képek nyomtatása
DPOF meghatározása
A fényképezőgép segítségével kijelölheti a kinyomtatandó képeket és
meghatározhatja a kinyomtatandó képek számát, mielőtt képeket
nyomtat egy szaküzletben vagy a saját nyomtatójával. Kövesse az
alábbi eljárást.
A képek nyomtatása után a DPOF-specifikációk megmaradnak.
Javasoljuk, hogy törölje őket nyomtatás után.
DPOF meghatározása/törlése a kiválasztott képeken
A DPOF-specifikációk a Fn vagy a MENU gombbal egyaránt
elvégezhetők. Itt az Fn gombbal való végrehajtást ismertetjük.
1 Fn gomb t [Nyomt. megadása] t [DPOF beállítás]
t [Jelölt képek] t [OK]
2 Válassza ki a képet a vezérlőgomb b/B részével.
3 Válassza ki az oldalak számát a vezérlőgomb középső
részével.
• A DPOF törléséhez állítsa a számot a „0” értékre.
4 Nyomja meg a Fn gombot.
Képek nyomtatása
5 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
Megjegyzések
• RAW-adatfájlokon nem alkalmazható a DPOF.
• Tetszőleges számot adhat meg 9-ig.
137
A DPOF meghatározása/visszavonása minden
képen
Fn gomb t [Nyomt. megadása] t [DPOF beállítás] t
[Minden kép] vagy [Mind visszavon] t [OK] t [OK]
• Az [Minden kép] elem kiválasztása után kiválaszthatja a
nyomtatandó képek számának értékét. Az összes kép esetében
ugyanaz az érték lesz érvényes.
Képek dátumozása
A képekre a nyomtatáskor ráilleszthető a dátum. A dátum
elhelyezése (a képen belül vagy kívül, karakterméret stb.) a
nyomtatótól függ.
Fn gomb t [Nyomt. megadása] t [Dátum ráírás] t
[Be]
Megjegyzés
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
138
Képek nyomtatása a
fényképezőgépnek közvetlenül egy
PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz való
csatlakoztatásával
A fényképezőgépén készült képeket
akkor is kinyomtathatja, ha nincs
számítógépe. Elég, ha a
fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja. A „PictBridge” a CIPA
szabványon alapul. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Megjegyzés
• RAW képek nyomtatása nem lehetséges.
1. lépés: A fényképezőgép beállítása
Megjegyzés
• Javasoljuk, hogy használjon (külön megvásárolható) hálózati adaptert,
nehogy nyomtatás közben kikapcsoljon a fényképezőgép.
3 t [USB csatlakozás] t [PTP]
2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és helyezze be a
memóriakártyát, amelyen a képek rögzítve vannak.
3 A memóriakártya-kapcsoló használatával válassza ki
azt a memóriakártya-típust, amelyről képeket
szeretne nyomtatni.
139
Képek nyomtatása
1 MENU gomb t
2. lépés: A fényképezőgép csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
1 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
nyomtatóhoz.
1 Az USBaljzathoz
USB-kábel
2 Az USBaljzathoz
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a nyomtatót.
Megjelenik a képek kiválasztására szolgáló képernyő.
3. lépés: Nyomtatás
1 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a nyomtatni
kívánt képeket, majd nyomja meg a vezérlőgomb
közepét.
• A kiválasztás visszavonásához nyomja meg ismét a vezérlőgomb
közepét.
2 Ha más képeket is ki szeretne nyomtatni, ismételje
meg az 1. lépést.
3 Nyomja meg a MENU gombot, és állítsa be az egyes
tételeket.
• Az elemek beállításáról bővebben itt olvashat: „PictBridge menü”.
140
4 Válassza a [Nyomtatás] t [OK] lehetőséget, majd
nyomja meg a vezérlőgomb közepét.
A kép nyomtatásra kerül.
• Miután megjelenik a nyomtatás befejeződését jelző ablak, nyomja
meg a vezérlőgomb közepét.
A nyomtatás visszavonása
Nyomtatás közben a vezérlőgomb közepének megnyomása
visszavonja a nyomtatást. Húzza ki az USB-kábelt, vagy kapcsolja ki a
fényképezőgépet. Ha ismét nyomtatni szeretne, kövesse a fenti
eljárást (1–3. lépés).
PictBridge menü
Nyomtatás
Kinyomtatja a kiválasztott képeket. További részletekért lásd:
„3. lépés: Nyomtatás”.
Mennyiség.b.á.
Nyomtatási példányszámként legfeljebb 20-at adhat meg. Minden
kiválasztott kép az itt megadott példányban kerül kinyomtatásra.
Papír méret
A nyomtató beállítása
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Képek nyomtatása
Automatikus
141
Dátum ráírás
Nap és időpont
A dátumot és időt is a képre
nyomtatja.
Dátum
A képre nyomtatja a dátumot.
Ki
Nem nyomtatja rá a képre a dátumot.
Minden jel törl
Az üzenet megjelenése után válassza az [OK] lehetőséget, majd
nyomja meg a vezérlőgomb közepét. A képek nyomtatása után
minden képről eltűnik a szimbólum. Ha nyomtatás nélkül vonja
vissza a beállításokat, válassza ezt a lehetőséget.
142
Egyebek
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus
Digitális egyaknás
tükörreflexes
fényképezőgép beépített
vakuval és cserélhető
objektívekkel
Objektív
„A” típusú bajonettzáras
objektív
képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer
TTL fázisérzékelő
rendszer, CCD soros
érzékelők (9 pont, 8 sor
középen szálkeresztérzékelővel)
Érzékenységi tartomány
0–18 EV (ISO 100
egyenérték mellett)
AF segédfény
Kb. 1–5 m
[Képérzékelő]
[Kereső]
A fényképezőgép összes pixeleinek
száma
Kb. 14 900 000 pixel
Típus
A fényképezőgép hasznos pixeleinek
száma
Kb. 14 200 000 pixel
Képkocka lefedettsége
0,95
Képformátum
23,5×15,7 mm (APS-Cformátum) váltottsoros
letapogatás, elsődleges
szín
[SteadyShot]
Rendszer
Képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
Nagyítás
Rögzített Dachpentatükör
szemmagasságban
0,83 × 50 mm-es
objektívvel végtelennél,
–1 m–1
A szem pontja
Körülbelül 16,5 mm a
szemlencsétől, 10,9 mm a
szemlencsekerettől,
–1-es dioptriánál
(–1 m–1)
Dioptriaállítás
–2,5 és +1,0 m–1 között
[Porvédelem]
Fénymérési tartomány
1–20 EV (3–20 EV
pontszerű fényméréssel),
Rendszer
Sztatikus feltöltődés
elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
Egyebek
SteadyShot kompenzációs lehetőség
A zársebesség
csökkentése körülbelül
2,5–3,5 EV értékkel
(a fényképezési
körülményektől és a
használt objektívtől
függően változhat)
[Expozícióvezérlés]
Fénymérési cella
SPC
Mérésmód 40 mezős,
méhsejtszerkezetű minta
143
(ISO 100 értéknél F1,4es objektívvel)
Pixelek száma
230 400 (960 × 240) pixel
ISO érzékenység (ajánlott expozíciós
érték)
AUTO, ISO 100–3200
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
USB
miniB
Expozíciókompenzáció
±2,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
HDMI
HDMI típusú C minijack
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány
1/4000 másodperctől 30
másodpercig, végtelen
(1/3 EV lépésközzel)
Vakuszinkron sebessége
1/160 másodperc
[Beépített vaku]
Vaku vezérszám
GN 10 (méterben,
ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő
Kb. 4 másodperc
Vaku lefedettsége
18 mm-es objektív
(az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vaku kompenzáció
±2,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO
Duo”, SDmemóriakártya,
SDHC-memóriakártya
[LCD képernyő]
LCD-panel
6,7 cm (2,7-es típusú)
TFT-meghajtóval
144
[Tápellátás, általános]
Akkumulátortípus
Újratölthető
akkumulátor NP-FH50
[Egyebek]
PictBridge Kompatibilis
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
Méret
Kb. 128,1 × 97,1 ×
79,6 mm (Szé/Ma/Mé, a
kinyúló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 508 g (az
akkumulátorral és a
„Memory Stick PRO
Duo” kártyával együtt)
Kb. 456 g (csak a
fényképezőgép)
Működési hőmérséklet
0 °C–40 °C
Fájlformátum
JPEG (DCF 2.0-s
verzióval, Exif 2.21-es
verzióval, MPF
alapverzióval
kompatibilis),
DPOF-kompatibilis
USB-kapcsolat
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibilis)
BC-VH1 akkumulátortöltő
Bemeneti feszültség
100 V–240 V~, 50/60 Hz,
4W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram,
0,28 mA
Működési hőmérséklet-tartomány
0 °C–40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20 °C– +60 °C
Befoglaló méret
Kb. 60 × 25 × 95 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg
Kb. 75 g
NP-FH50 újratölthető
akkumulátor
Akkumulátortípus
Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség
6,8 V egyenáram
Maximális töltőáram
1,75 A
Maximális töltőfeszültség
8,4 V egyenáram
Kapacitás
Tipikus
6,1 Wh (900 mAh)
Minimális
5,9 Wh (870 mAh)
Tömeg
A képadatok kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a
fényképezőgéppel készített
képek lejátszása más
készülékeken, valamint más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
Kb. 50 g
A forma és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változtathatók.
145
Egyebek
Befoglaló méret
Kb. 31,8 × 18,5 × 45,0
mm (Szé./Ma./Mé)
A fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge
kisebb, mint egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
fényképezőgépé. Az objektív
fókusztávolságának másfélszeresre
növelésével megközelítőleg egy 35
mm-es formátumú hagyományos
fényképezőgép fókusztávolságát
kapja, és annak megfelelő
látószöggel készíthet felvételeket.
Például, amikor 50 mm-es
objektívet használ, az körülbelül a
35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgép 75
mm-es objektívének felel meg.
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
embléma, a „Memory Stick
PRO”, a
embléma, a „Memory Stick
Duo”, a
embléma, a „Memory Stick PRO
Duo”, a
embléma, a „Memory Stick
PRO-HG Duo”, a
embléma,
a „Memory Stick Micro”, a
„MagicGate” és a
embléma a Sony Corporation
védjegye.
• „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI embléma
és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing
LLC. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Macintosh és a Mac OS az
Apple Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az SDHC embléma védjegy.
146
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Szövetség
védjegye.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX
és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett
védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• A továbbfejlesztett D-tartomány
optimalizálás az
Apical
Limited technológiájára épül.
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és
terméknevek általánosságban a
megfelelő fejlesztők vagy
gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ és ®
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben a jelen
kézikönyvben.
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép használata közben rendellenességet tapasztal,
próbálja meg a következő megoldásokat. Tekintse át a megoldási
lehetőségeket a 147–157. oldalon. Forduljon Sony forgalmazójához
vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
1
Tekintse át a következő megoldási lehetőségeket.
2
Távolítsa el az akkumulátort, majd egy perc elteltével helyezze
be ismét, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
3
Állítsa vissza a beállításokat (120. oldal).
4
Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
Nem helyezhető be az akkumulátor.
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor végének
segítségével nyomja meg a lezáró kart (13. oldal).
• Ellenőrizze az akkumulátor modellszámát (9. és 14. oldal).
Az akkumulátor töltöttségi jelzése helytelen értéket mutat, vagy
a készülék elegendő töltöttséget jelez, azonban az akkumulátor
túl gyorsan lemerül.
147
Egyebek
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen
meleg vagy hideg helyen használják (161. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort
(10. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (15. oldal). Cserélje ki egy
újra.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort (13. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort
(10. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (15. oldal). Cserélje ki egy
újra.
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
végezzen valamilyen műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le
félig az exponáló gombot (115. oldal).
Az akkumulátor töltésekor villog a CHARGE jelzőfény.
• Vegye ki és helyezze be újra az akkumulátort a megfelelő módon.
• Az akkumulátort olyan helyen töltse, ahol a hőmérséklet megfelelő,
azaz 10 és 30 °C közötti.
Képek felvétele
Semmi sem látható az LCD képernyőn, annak ellenére, hogy a
fényképezőgép be van kapcsolva.
• Ha több mint 10 másodpercig nem végeznek műveletet, az LCD
képernyő kikapcsol az alapértelmezett beállításnak megfelelően az
akkumulátor fogyasztásának minimalizálása érdekében.
Nem éles a kép a keresőben.
• Állítsa be pontosan a dioptriaskálát a dioptriabeállító tárcsa
segítségével (22. oldal).
A készülék nem rögzítette a felvételt.
• Nincs memóriakártya a gépben.
A zár nem old ki.
• A használt memóriakártya rendelkezik írásvédelmi kapcsolóval, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót, hogy a kártya
írható legyen.
148
• A memóriakártya-kapcsoló rossz állásban van. Állítsa a helyes állásba
(18. oldal).
• Ellenőrizze a memóriakártya kapacitását (25. oldal). Ha megtelt,
tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (101. oldal).
– Cserélje ki a memóriakártyát.
• Nem készíthet képeket, miközben a beépített vaku töltődik
(74. oldal).
• A zár nem oldható ki, ha a téma nem éles.
• Az objektív nem megfelelően van csatlakoztatva. Helyezze fel
megfelelően az objektívet (16. oldal).
• Ha a fényképezőgéphez csillagászati távcsővet stb. csatlakoztat, állítsa
a felvételi üzemmódot M értékre, és készítse el a képet.
• A téma különleges fókuszálást igényelhet (69. oldal). Használja a
fókuszrögzítést vagy a manuális fókusz funkciót (70. és 73. oldal).
Hosszú ideig tart a kép rögzítése.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció (113. oldal). Ez nem utal
hibás működésre.
• RAW üzemmódban fényképez (109. oldal). Mivel a RAW-adatfájl
nagy, a képek rögzítése több időt vehet igénybe RAW üzemmódban.
A kép nem éles.
• A téma túl közel van. Ellenőrizze az objektív minimális
fókusztávolságát.
• Manuális fókusz üzemmódban fényképez; állítsa a fókuszüzemmódkapcsolót az AF értékhez (autofókusz) (68. oldal).
• Amennyiben az objektív rendelkezik fókuszüzemmód-kapcsolóval,
váltsa AF állásba.
• Nem elegendő a megvilágítás.
Egyebek
Nem működik az Eye-Start AF funkció.
• Állítsa az [Eye-Start AF] beállítást [Be] értékre (70. oldal).
• Nyomja le félig az exponáló gombot.
Nem működik a vaku.
• A vaku üzemmód beállítása [Autom. vaku]. Ha biztos szeretne lenni
abban, hogy a vaku mindig villan, akkor állítsa a vaku üzemmódot
[Derítő vaku] értékre (74. oldal).
149
Homályos foltok jelennek meg a vakuval készített képeken.
• A levegőben lévő por visszaverte a vaku fényét, és az megjelent a
képen. Ez nem utal hibás működésre.
Túl sokáig tart a vaku újratöltése.
• A vaku sorozatosan, rövid időn belül többször villant. Amikor a vaku
sorozatosan villant, újratöltése hosszabb ideig tarthat, mint általában
a fényképezőgép túlmelegedésének elkerülése érdekében.
A vakuval felvett kép túl sötét.
• Ha a téma kívül esik a vaku hatótávolságán (a vaku által megvilágított
távolságon), akkor a képek sötétek lesznek, mert a vaku fénye nem éri
el a témát. Ha változik az ISO érték, akkor a vaku hatótávolsága is
módosul (76. oldal).
• A kép az alábbi kiegészítők használatakor sötét lehet. Távolítsa el a
tartozékokat, majd fényképezzen.
– ND vagy PL szűrő.
– Fényterelő.
– Széles panel csatlakozik a HVL-F36AM vakuhoz.
Pontatlan a rögzített dátum és idő.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (21. és 116. oldal).
Villog a rekesznyílás értékének és/vagy a zársebesség jelzése,
amikor félig lenyomja az exponáló gombot.
• Mivel a téma túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép
által használt tartományon. Végezze el újra a beállításokat.
A kép fehéres (fényvisszaverődés).
Elmosódott a fény a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény jutott az
objektívbe. Csatlakoztasson (külön megvásárolható) lencsevédő
ernyőt.
A kép sarkai túl sötétek.
• Ha valamilyen szűrőt vagy árnyékolót használ, akkor vegye azt le, és
próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az
árnyékoló nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat,
150
hogy a szűrő vagy az árnyékoló egy része látható a képen. Némely
objektív optikai tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép széle túl
sötéten jelenik meg (nincs elegendő fény).
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Használja a vörösszem-hatás csökkentése funkciót (76. oldal).
• Menjen közelebb a személyhez, és fényképezze le vakuval a vaku
hatótávolságán belül (76. oldal).
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD képernyőn.
• Ez nem utal hibás működésre. Ezek a pontok nem kerülnek rá a
képre (5. oldal).
A kép elmosódott.
• A kép sötét helyszínen, vaku nélkül készült, ami a fényképezőgép
bemozdulását okozta. Háromlábú állvány vagy vaku használata
ajánlott (45. és 74.oldal).
A keresőben villog az EV-skála b B jel.
• A téma túl világos vagy túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
Képek megtekintése
A fényképezőgép nem tudja lejátszani a képeket.
A kép nem jelenik meg a televízió képernyőjén.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e (104. oldal).
Képek törlése/szerkesztése
Nem lehet letörölni egy képet a fényképezőgépről.
• Vonja vissza a törlésvédelmet (100. oldal).
151
Egyebek
• Megváltozott a mappa-/fájlnév a számítógépen (128. oldal).
• A fényképezőgéppel való lejátszás nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, vagy ha a képfájlt más típusú
fényképezőgéppel készítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USBkapcsolatot (127. oldal).
Tévesen törölt egy képet.
• A törölt képek nem állíthatók vissza. Javasoljuk, hogy tegye védetté
azokat a képeket, amelyeket nem akar törölni (100. oldal).
Nem tud DPOF jelölést helyezni a képekre.
• RAW-formátumú képekre nem lehet DPOF jelölést tenni.
Számítógépek
Nem tudja, hogy számítógépe operációs rendszere
kompatibilis-e a fényképezőgéppel.
• Olvassa el az „Ajánlott számítógépes környezet” című részt (122. és
131. oldal).
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép.
• Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, helyezzen be feltöltött
akkumulátort (10. oldal), vagy használja a (külön megvásárolható)
hálózati adaptert.
• Használja a (mellékelt) USB-kábelt (123. oldal).
• Húzza ki az USB-kábelt, és erősen nyomja újra a helyére.
• Állítsa az [USB csatlakozás] beállítást [Háttértároló] értékre (123. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül
minden más eszközt a számítógép USB-aljzataiból.
• Csatlakoztassa a fényképezőgépet USB-elosztó vagy más eszköz
használata nélkül közvetlenül a számítógéphez (122. oldal).
Nem tud képeket másolni.
• Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép
helyes csatlakoztatásával (123. oldal).
• Kövesse az operációs rendszernek megfelelő másolási eljárást
(124. oldal).
• Ha a fényképek rögzítéséhez a számítógép által formázott
memóriakártyát használja, előfordulhat, hogy nem tudja képeit
számítógépre másolni. Fényképeit a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyára rögzítse (112. oldal).
152
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha a „PMB” programot használja, olvassa el a „PMB Help” című
dokumentumot.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
Az USB-kapcsolat létrehozása után a „PMB” nem indul el
automatikusan.
• Az USB-kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után kell létrehozni
(123. oldal).
Nem ismeri a (mellékelt) szoftver helyes használati módját.
• Lapozza fel az egyes szoftverek súgóját vagy útmutatóját.
Memóriakártya
Nem helyezhető be memóriakártya a készülékbe.
• Rossz irányban próbálja behelyezni a memóriakártyát. A megfelelő
irányban helyezze be a kártyát (18. oldal).
Nem lehet képeket rögzíteni a memóriakártyára.
• A memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket (101. oldal).
• A behelyezett memóriakártya használhatatlan (19. oldal).
Véletlenül megformázta a memóriakártyát.
• Formázáskor az összes adat törlődik a memóriakártyáról. Nem lehet
visszaállítani az adatokat.
• Ha a számítógép „Memory Stick” nyílása nem támogatja a „Memory
Stick PRO Duo” kártyákat, akkor csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógéphez (123. oldal). A számítógép fel fogja ismerni a
„Memory Stick PRO Duo” kártyát.
153
Egyebek
„Memory Stick PRO Duo” kártyákat nem ismeri fel a „Memory
Stick” nyílással rendelkező számítógép.
Nyomtatás
A következő megoldásokkal kapcsolatban olvassa el a „PictBridgekompatibilis nyomtató” című részt is (a következőkben).
Szokatlan a kép színe.
• Ha az Adobe RGB üzemmódban rögzített képeket olyan sRGB
nyomtatóval nyomtatja ki, amely nem Adobe RGB-kompatibilis
(DCF2.0/Exif2.21), a képek nyomtatott formája halványabb
(87. oldal).
Le van vágva a nyomtatott képek két oldalsó széle.
• Előfordulhat, hogy a nyomtató levágja a képek bal, jobb, felső és alsó
szélét. Különösen a [16:9] méretaránnyal készült felvételek
kinyomtatásakor fordulhat elő, hogy a nyomtató levágja a kép két
oldalsó szélét.
• Ha saját nyomtatójával nyomtatja ki a képeket, kapcsolja ki a levágás
vagy keret nélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• Ha a képeket digitális fotószaküzletben nyomtatja ki, kérdezze meg,
vállalják-e az olyan kidolgozást, hogy nem vágják le a kép két oldalsó
szélet.
Nem nyomtatható ki a dátum a képekre.
• A „PMB” programmal rányomtatható a képekre a dátum
(136. oldal).
• A fényképezőgép maga nem tudja ráfényképezni a dátumot a
képekre. Tekintve azonban, hogy a fényképezőgéppel készített képek
tartalmazzák a felvétel dátumára vonatkozó információt,
rányomtatható a dátum a képekre, ha az ilyen Exif információkat
értelmezni tudó nyomtatót vagy szoftvert használ. Az Exifkompatibilitásról további információk a nyomtató vagy a szoftver
gyártójától kérhetők.
• A szaküzletek külön kérésre rá tudják nyomtatni a dátumot a
képekre.
154
PictBridge-kompatibilis nyomtató
További részleteket a nyomtatóhoz mellékelt használati utasításban
talál, vagy érdeklődjön a nyomtató gyártójánál.
Nem hozható létre kapcsolat.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan
nyomtatóhoz, amely nem felel meg a PictBridge-szabványnak.
Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató PictBridgekompatibilis-e vagy sem.
• Állítsa az [USB csatlakozás] beállítást [PTP] értékre (139. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt. Ha hibaüzenetet
jelez a nyomtató, tanulmányozza át a nyomtatóhoz mellékelt
használati utasítást.
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a nyomtató megfelelően, USBkábel segítségével csatlakozik-e.
• A RAW-formátumú képeket nem lehet kinyomtatni.
• Előfordulhat, hogy más fényképezőgéppel készített vagy
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
„---- -- --” jelet nyomtatja a nyomtató a kép dátumbeillesztési
helyére.
• A felvétel dátumát/időpontját nem tartalmazó képek nem
nyomtathatók ki beillesztett dátummal. Állítsa a [Dátum ráírás]
beállítását [Ki] értékre, és nyomtassa ki újra a képet (142. oldal).
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás
visszavonása után.
• Várjon egy rövid ideig, amíg a nyomtató végrehajtja a visszavonást.
Ez a nyomtatótól függően hosszabb időt vehet igénybe.
155
Egyebek
• Húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-kábelt, valahányszor a
nyomtató és a fényképezőgép csatlakoztatása után módosítja a
papírméretet.
• A fényképezőgép nyomtatási beállításai különböznek a nyomtatóétól.
Módosítsa a fényképezőgép (141. oldal) vagy a nyomtató beállításait.
Egyebek
Az objektív bepárásodott.
• Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
körülbelül egy órát, mielőtt használja (161. oldal).
A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a „Dátumot és
időt beállítja?” kérdés.
• A fényképezőgépet alacsony akkumulátortöltöttségi szinttel vagy
akkumulátor nélkül, használaton kívül hagyták. Töltse fel az
akkumulátort, és állítsa be újra a dátumot (21. és 161. oldal). Ha a
fényképezőgép az akkumulátor minden egyes töltésekor elveszíti a
dátumbeállítást, forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A rögzíthető képek száma nem csökken vagy egyszerre
kettővel csökken.
• Ez azért van, mert JPEG-képek készítésekor (109. oldal) a tömörítési arány
és a tömörítés utáni képméret a képtől függően változik.
A beállítás visszaáll szándékolt visszaállítási művelet nélkül.
• Az akkumulátort úgy vették ki, hogy a főkapcsoló ON állásban volt.
Amikor eltávolítja az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy a
fényképezőgép ki van kapcsolva, és a memóriaműködés-jelző nem
világít (13. és 32. oldal).
A fényképezőgép nem működik megfelelően.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet. Távolítsa el és helyezze be ismét az
akkumulátort. Ha (külön megvásárolható) hálózati adaptert használ,
húzza ki a hálózati tápkábelt. Ha a fényképezőgép forró, hagyja
lehűlni, mielőtt megpróbálkozna ezzel a hibaelhárító eljárással. Ha a
fényképezőgép a fenti műveletek elvégzése után továbbra sem
működik, forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
Villog a SteadyShot-skála öt sávja.
• A SteadyShot funkció nem működik. Folytathatja a fényképezést, de
a SteadyShot funkció nem fog működni. Kapcsolja ki és be a
156
fényképezőgépet. Ha a SteadyShot-skála továbbra is villog, forduljon
Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A „--E-” jelzés látható a képernyőn.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be ismét. Ha így sem tűnik
el a fenti jelzés, formázza meg a memóriakártyát.
Egyebek
157
Figyelmeztető
üzenetek
A következő üzenetek
megjelenésekor kövesse az
alábbi utasításokat.
Nem kompatibilis akku.
Használjon alkalmas típust.
• Nem kompatibilis
akkumulátort használ
(14. oldal).
Dátumot és időt beállítja?
• Állítsa be a dátumot és az
időt. Ha hosszú időn át nem
használta a fényképezőgépet,
töltse fel a beépített
segédakkumulátort (21. és
161. oldal).
A tápellátás elégtelen.
• Nem volt elegendő az
akkumulátor töltöttségi
szintje, amikor megpróbálta
végrehajtani a [Tisztítási mód]
műveletet. Töltse fel az
akkumulátort, vagy használja
a (külön megvásárolható)
hálózati adaptert.
A “Memory Stick” nem
használható. Formázza?
A SD memóriakártya nem
használható. Formázza?
• A memóriakártyát
számítógéppel formázták, és
módosították a fájlformátumot.
158
Válassza az [OK] lehetőséget,
majd formázza meg a
memóriakártyát. Ismét
használhatja a
memóriakártyát, azonban
minden korábbi adat törlődik
róla. A formázás hosszabb időt
vehet igénybe.
Ha az üzenet továbbra is
megjelenik, cserélje ki a
memóriakártyát.
Kártya hiba
• Nem kompatibilis a
memóriakártya, vagy
sikertelen a formázás.
Helyezze be ismét a “Memory
Stick”-et.
Helyezze be ismét a SD
memóriakártyát.
• A behelyezett memóriakártya
nem használható ebben a
fényképezőgépben.
• Sérült a memóriakártya.
• Szennyezettek a
memóriakártya érintkezői.
SD memóriakártya lezárva.
• A használt memóriakártya
írásvédelmi kapcsolóval
rendelkezik, és a kapcsoló
LOCK állásban van. Állítsa át
a kapcsolót, hogy a kártya
írható legyen.
Ez a “Memory Stick” nem
támogatott.
• Használjon a
fényképezőgéppel
kompatibilis „Memory Stick”
kártyát (19. oldal).
Nincs behelyezve “Mem. St.”.
Zár letiltva.
Nincs behelyezve SD mem.k.
Zár letiltva.
• A behelyezett memóriakártya
nem egyezik a memóriakártyakapcsolóval beállított típussal.
Helyezzen be megfelelő
memóriakártyát, vagy váltsa át
a memóriakártya típusát a
memóriakártya-kapcsolóval.
Végrehajtás...
• Hosszú expozíciós
fényképezés közben a gép
ugyanannyi ideig végzi a
zajcsökkentést, mint amennyi
ideig a zár nyitva volt. A
zajcsökkentés közben nem
készíthet újabb felvételt.
Nem tudja kijelezni.
• Az objektív nincs megfelelően
csatlakoztatva, vagy egyáltalán
nincs csatlakoztatva.
• Ha a fényképezőgépet
csillagászati távcsőhöz vagy
hasonlóhoz csatlakoztatja, a
felvételi üzemmód beállítása
legyen M.
Nincs kép
• Nincs kép a memóriakártyán.
A kép védett
• Védett képeket próbált meg
törölni.
Nem tud nyomtatni.
• RAW-képeket próbált DPOF
jelöléssel ellátni.
USB kapcsolat inicializálása.
• Az USB-kapcsolat létrejött.
Ne húzza ki az USB-kábelt.
Ellenőrizze a csatlakoztatott
eszközt.
• A PictBridge-kapcsolat nem
hozható létre. Húzza ki és
csatlakoztassa újra az USBkábelt.
159
Egyebek
• Előfordulhat, hogy más
fényképezőgéppel készített
vagy számítógéppel módosított
képek nem jeleníthetők meg.
Nincs feltéve objektív. A zár
letiltva.
A fényképezőgép túl meleg.
Hagyja hűlni.
• A folyamatos felvételkészítés
következtében felforrósodott
a fényképezőgép. Kapcsolja ki.
Hűtse le a fényképezőgépet, és
várjon, amíg újra fényképezhet
vele.
Fényképezőgép hiba
Rendszer hiba.
• Kapcsolja ki a
fényképezőgépet, vegye ki,
majd helyezze be újra az
akkumulátort. Ha az üzenet
gyakran megjelenik, forduljon
Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Nem tud képet nagyítani.
Nem tudja a képet forgatni.
• Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgéppel készített
képek nem nagyíthatók ki vagy
forgathatók el.
Egyik kép sem változott
• A képek adatainak
módosítása nélkül próbálta
védetté tenni a képeket, vagy
DPOF-jelöléssel ellátni őket.
Nem lehet több mappa
• Már van olyan mappa a
memóriakártyán, amelynek
neve „999”-cel kezdődik.
Ebben az esetben nem hozható
létre új mappa.
160
Nyomtatás visszavonva.
• Visszavonták a nyomtatási
feladatot. Húzza ki az USBkábelt, vagy kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
Nem tudja megjelölni.
• RAW-képeket próbált
megjelölni a PictBridge
képernyőn.
Nyomtató hiba
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy ép-e a
kinyomtatni kívánt kép.
A nyomtató foglalt
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken:
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Napon parkoló autóban és hasonló
forró helyeken a fényképezőgép
burkolata deformálódhat, és ez
hibás működést okozhat.
• Közvetlen napfényen vagy
fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy deformálódhat,
és ez hibás működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Legyen óvatos, nehogy homok
vagy por kerüljön a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és bizonyos esetekben
ez a működési hiba nem javítható.
Tudnivalók a tárolásról
A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C
közötti hőmérsékleten való
használatra tervezték. Nem
javasolt a fényképezés a fenti
hőmérséklet-tartományon kívül
eső, különösen hideg vagy meleg
helyeken.
Tudnivalók a
páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
hirtelen meleg helyre viszik, pára
csapódhat le a belsejében vagy a
külsején. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
A páralecsapódás
megakadályozása
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Teendő páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várjon kb. 1 órát, amíg a nedvesség
elpárolog. Vegye figyelembe, hogy
ha belül párás objektívvel
fényképez, akkor a rögzített képek
nem lesznek élesek.
Tudnivalók a beépített
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
161
Egyebek
Feltétlenül helyezze fel az
objektívsapkát vagy a vázsapkát,
amikor nem használja a
fényképezőgépet. A vázsapka
felhelyezésekor távolítsa el az
összes port a sapkáról, mielőtt
ráhelyezi a fényképezőgépre. A DT
18–55 mm F3,5–5,6 SAM
objektívkészlet megvásárlásakor
vásárolja meg az ALC-R55 típusú
hátsó objektívsapkát is.
Tudnivalók a működési
hőmérsékletről
amely a készülék be-, vagy
kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodik a dátum, az idő és
más beállítások megőrzéséről.
Ez a segédakkumulátor
folyamatosan töltődik, amikor a
fényképezőgépet használja. Ha
azonban csak rövid ideig használja
a fényképezőgépet, akkor
fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül 3 hónapig egyáltalán
nem használja a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ebben az
esetben ne felejtse el feltölteni ezt
a segédakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
A fényképezőgép akkor is
használható, ha a
segédakkumulátor nincs feltöltve,
azonban nem rögzíthető a dátum
és az idő. Ha a fényképezőgép
beállításai az akkumulátor minden
feltöltésekor visszaállnak az
alapértelmezett beállításokra, a
beépített segédakkumulátor
valószínűleg elérte élettartama
végét. Forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen be teljesen feltöltött
akkumulátort a fényképezőgépbe,
vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet hálózati
aljzathoz (külön megvásárolható)
hálózati adapter segítségével, és
legalább 24 óráig hagyja
kikapcsolva a fényképezőgépet.
162
Megjegyzések a
felvételről/lejátszásról
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményekről készít felvételeket,
készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék
helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló,
nem cseppálló és nem vízálló.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fénybe levett objektíven vagy a
keresőn keresztül. Ez
maradandó károsodást okozhat
szemében. Vagy a
fényképezőgép hibás
működéséhez is vezethet.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely erős
rádióhullámokat gerjeszt, vagy
sugárzást bocsát ki. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép homokos vagy
poros helyen történő használata
hibás működést okozhat.
• Ha páralecsapódást tapasztal,
távolítsa el a fényképezőgép
használata előtt (161. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon túl, hogy
ettől a fényképezőgép hibásan
működhet, és alkalmatlanná
válhat képek rögzítésére,
használhatatlanná teheti a
memóriakártyát is, továbbá a
képadatok sérülését, károsodását
vagy elvesztését okozhatja.
• Használat előtt tisztítsa meg a
vaku felületét. A vaku
hőkibocsátása miatt a vaku
felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, vagy rátapadhat a
vaku felületére, így nem lesz
elegendő a kibocsátott fény.
• A fényképezőgép, a mellékelt
tartozékok stb. gyerekektől távol
tartandók. Véletlenül lenyelhetik
a memóriakártyát stb. Ilyen
esetben haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
Egyebek
163
Tárgymutató
Tárgymutató
Sorszámok
40 mezős, méhsejtszerkezetű
minta fényméréshez ...........143
DPOF beállítás ...................... 137
D-tartomány optimalizálása... 85
E
A
A fényképezőgép
bemozdulásának csökkentése
................................................43
Adobe RGB..............................87
AF mező ....................................72
AF segédfény ............................76
Akkumulátor ......................10, 13
Akkumulátor feltöltése ...........10
Audió jelek..............................115
Auto visszanéz. .......................117
Autofókusz................................68
Autofókusz mód .......................71
AutoKiKeresővel ...................118
Autom. program.......................58
Autom. vaku .............................74
Egyéni fehéregyensúly............ 83
Egyszeri AF.............................. 71
Előre beállított fehéregyensúly
............................................... 82
Energiatakarék. ..................... 115
EV-skála ............................. 65, 91
Expozíció .................................. 56
Expozíció mértéke................... 56
Expozíciókompenzáció........... 78
Expozíciós üzemmód .............. 56
Eye-Start AF ............................ 70
É
Éjsz.portré/látk. ....................... 55
Élesség ...................................... 85
F
B
BULB fényképezés ..................66
D
Dát./Idő beáll. ...................21, 116
Dátum ráírás ...........................138
DC IN aljzat ..............................32
Derítő vaku ...............................74
Diabemutató .............................96
Dioptriabeállító ........................22
164
Fájlszámozás .......................... 111
Fehéregyensúly ........................ 82
Fényképezés............................. 46
Fn gomb .................................... 39
Folyamatos AF ........................ 71
Folyamatos fényképezés......... 88
Folyamatos rekeszelés ............ 90
Forgatás .................................... 94
Formázás ................................ 112
Fókusz ....................................... 68
Fókuszjelzés ............................. 69
Fókuszrögzítés ......................... 70
Fókusztávolság....................... 145
H
Hátsó szinkron ......................... 74
HDMI-VEZÉRLÉS ............. 106
Hisztogram ............................... 99
Hosszú exp.z.cs ...................... 113
I
Image Data Converter SR.... 134
Image Data Lightbox SR...... 135
ISO érzékenység ...................... 81
J
JPEG ....................................... 109
K
Lassú szinkron.......................... 74
LCD fényerő .......................... 117
LCD képernyő ................... 33, 97
Lejátsz.Kijelz. ........................... 93
Lenyomás félig ......................... 47
M
Makró ........................................ 52
Manuális fókusz ....................... 73
Mappa kiválaszt ..................... 112
Mappanév ............................... 111
Megvilágítás.............................. 91
„Memory Stick Duo” .............. 18
„Memory Stick PRO Duo” .... 18
Memóriakártya-kapcsoló........ 18
Menü ......................................... 41
Mélységélesség ......................... 56
Méretarány ............................. 109
Mérésmód ................................. 80
Minőség................................... 109
Motívumprogram..................... 49
Műszaki adatok ...................... 143
N
Nagy ISO zajcs. ...................... 113
Nagysebességű szinkronizáció
............................................... 38
Naplemente .............................. 54
NY
Nyelv ....................................... 116
Nyomtatás....................... 137, 139
165
Tárgymutató
Kereső ....................................... 38
Kép index.................................. 95
Kép megtekintése .................... 93
Képek megtekintése televízióképernyőn........................... 104
Képméret ................................ 108
Képminőség............................ 109
Képtovább.mód ....................... 88
Kézi expozíció .......................... 64
Kijelző színe ........................... 115
Kinagyított kép ........................ 94
Kontraszt .................................. 85
Középre súlyoz......................... 80
L
O
Objektív.....................................16
Szemlencsefedél....................... 24
Szemsapka ................................ 24
Színtér ....................................... 87
Ó
Óra beállítása....................21, 116
Ö
Önkioldó ...................................89
P
Páralecsapódás .......................161
PictBridge................................139
PMB .........................................136
Pontszerű...................................80
Portré .........................................50
Porvédelmi funkció ..................28
R
RAW................................109, 134
Rekesz elsőbbség......................59
Rekeszelés.................................90
Rekesznyílás .......................56, 59
Rögzíthető képek száma ...25, 26
S
Saját beállít................................85
SD-memóriakártya...................18
Sportesemény ...........................53
SteadyShot funkció ..................44
Súgó megjel. ............................115
SZ
Szemlencse-érzékelők............118
166
T
Tájkép ....................................... 51
Távvezérlő ................................ 92
Telítettség ................................. 85
Tisztítási mód ........................... 28
Több mezős .............................. 80
Tömörítési arány ................... 109
Törlés ...................................... 101
U
USB csatlakozás ............ 123, 140
Ú
Új mappa ................................ 112
V
Vaku ki ............................... 46, 74
Vaku kompenzáció.................. 79
Vaku üzemmód........................ 74
Vakus rekeszelés ..................... 90
Vállszíj ...................................... 23
Verzió...................................... 119
Vezeték nélküli vaku .............. 77
Vezérlőgomb...................... 39, 40
VezTárcsaBeáll...................... 114
Védelem.................................. 100
Visszaállítás ............................ 120
Vörösszem cs............................ 76
Z
Zajcsökkentés ........................ 113
Zársebesség ........................ 56, 61
Zársebesség-elsőbbség ............ 61
Tárgymutató
167
Download PDF

advertising