Sony | NEX-5T | Sony NEX-5T Használati útmutató

4-469-372-11(1)
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
A fényképezőgép
előkészítése
Az alapvető műveletek
elsajátítása
Használati útmutató
E-mount
A felvételi funkciók
használata
Képek importálása
számítógépre
A fényképezőgép
funkcióinak bővítése
Egyebek
NEX-5T
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a kikerülő
vegyi anyag sérülést is okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól,
többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez
ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik
az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve
olyan készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
HU
2
• Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ AC adapter
Az AC adapter használatakor használja a legközelebbi fali aljzatot. Ha a készülék
használata közben valamilyen üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki az AC
adapter csatlakozódugóját a fali aljzatból.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a fényképezőgéppel való használatra tervezték,
máselektromos készülékhez nem szabad használni.
Az európai vásárlók figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élö
vásárlóink számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy a NEX-5T Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/
5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
HU
3
[ Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
[ Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha
az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
HU
4
A Wi-Fi funkciókkal kapcsolatos részleteket lásd a „Wi-Fi Connection/
One-touch (NFC) Guide” szórólapon.
Ez a kézikönyv több készülékmodellre is vonatkozik, melyekhez eltérő
objektívek vannak mellékelve.
A modellnév a mellékelt objektívnek megfelelően változik. A választható
készülékmodellek országonként/régiónként változók.
Modellnév
Objektív
NEX-5T
Nem mellékelt
NEX-5TL
E16 – 50 mm
NEX-5TY
E55 – 210 mm és E16 – 50 mm
HU
5
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Először derítse ki a fényképezőgép modellnevét (5. oldal). A mellékelt
tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelekben feltüntetett számok a mennyiséget jelölik.
x Minden modellhez
mellékelve
A fényképezőgép előkészítése
• Fényképezőgép (1)
• Hálózati tápkábel (1)* (nem
mellékelt tartozék az USA-ban
és Kanadában)
* A kamerához többféle tápkábel
is lehet mellékelve. Az
országnak/térségnek megfelelőt
használja.
• NP-FW50 újratölthető
akkumulátor (1)
• Vaku, HVL-F7S (1)/Vakutok
(1)
• CD-ROM (1)
– Az α fényképezőgépekhez
való alkalmazásszoftver
– α kézikönyv
• Használati útmutató (Ez az
útmutató) (1)
x NEX-5T
• Vázsapka (1)
(a fényképezőgépre szerelve)
x NEX-5TL
• Micro USB-kábel (1)
• E16 – 50 mm zoom objektív (1)
(a fényképezőgépre szerelve)/
Elülső objektívsapka (1) (az
objektívre szerelve)
x NEX-5TY
• AC tápegység AC-UB10C/
UB10D (1)
• Vállpánt (1)
HU
6
• E16 – 50 mm zoom objektív (1)
(a fényképezőgépre szerelve)/
Elülső objektívsapka (1) (az
objektívre szerelve)
• E55 – 210 mm zoomos objektív
(1)/Elülső objektívsapka (1)/
Hátsó objektívsapka (1)/
Lencsevédő ernyő (1)
A fényképezőgép részei
Az alkatrészek használatáról bővebben a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashat.
C Fn (Funkció) gomb
D
(N-jel)
A fényképezőgép előkészítése
• Ez a jelzés mutatja, hogy hol
kell összeérinteni a
csatlakoztatáshoz a
fényképezőgépet és egy NFCkompatibilis okostelefont.
A okostelefonon lévő N-jel
helyével kapcsolatos
részleteket lásd az okostelefon
kezelési útmutatójában.
Amikor az objektív nincs a
helyén
A Exponálógomb (25)
B Vállszíjrögzítő fül
A vállpánttal megelőzhető a
fényképezőgép leesésből eredő
károsodása.
• Az NFC (Near Field
Communication; rövid
hatósugarú kommunikáció) a
rövid hatósugarú vezeték
nélküli kommunikációs
technológia egyik nemzetközi
szabványa.
E Távérzékelő
F ON/OFF tápkapcsoló (22)
G AF segédfény/Önkioldó
jelzőfénye/Mosoly exponálás
jelzőfénye
H 2. intelligens
tartozékfoglalat1)
I Mikrofon2)
J Objektív (16)
K Objektívkioldó gomb (17)
L Objektívfoglalat
HU
7
M Képérzékelő3)
N Objektívérintkezők3)
1)
A fényképezőgép előkészítése
2)
3)
Az intelligens
tartozékfoglalathoz való
tartozékokat is lehet ide
csatlakoztatni.
Az [Önkioldó önarcképhez]
funkció nem használható, ha
HVL-F7S vaku (mellékelt) vagy
egyéb tartozékok vannak a 2.
intelligens tartozékfoglalatba
csatlakoztatva.
Ne takarja el ezt az alkatrészt
mozgóképfelvétel közben.
Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
A
B
C
D
E
F
HU
8
G
H
I
A képérzékelő helyének
jelölése
Wi-Fi érzékelő (beépített)
Töltés lámpa
Micro USB foglalat
HDMI csatlakozó
LCD-képernyő/
érintőképernyő4)
(Lejátszás) gomb (28)
Vezérlőtárcsa (32)
MOVIE gomb (27)
J A képernyőparancs-választó
gomb (32)
K Vezérlőkerék (31)
L C képernyőparancs-választó
gomb (32)
M B képernyőparancs-választó
gomb (32)
4)
• Az LCD-képernyőt beállíthatja
egy kényelmes megtekintési
szögbe, és bármilyen pozícióból
fényképezhet.
• Önarckép készítésekor az LCDképernyőt billentse fel körülbelül
180 fokkal. Alapértelmezés
szerint a 3 másodperces
késleltetésű időzítőt választja ki
automatikusan a készülék.
• Önarckép készítése után úgy
állítsa vissza az LCD-képernyőt,
hogy hajtsa le teljesen, hogy a
képernyő felfeküdjön
fényképezőgépre, majd
csúsztassa fel az LCD-képernyőt
úgy, hogy az LCD-képernyő és a
fényképezőgép alja egy vonalba
essen.
F Állványcsatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb. Ügyeljen rá, hogy
5,5 mm-nél hosszabb csavarral
nem tudja szilárdan rögzíteni a
fényképezőgépet az
állványhoz, illetve a csavar
kárt tehet a készülékben.
A fényképezőgép előkészítése
G Hangszóró
x Vaku HVL-F7S
A Akkumulátor/memóriakártyatartó fedele (11, 18)
B Memóriaműködés-jelző (20)
C Memóriakártya-nyílás (18)
D Akkumulátortartó (11)
E Csatlakozólemez fedele
A (külön megvásárolható)
AC-PW20 hálózati adapter
használata esetén van szükség
erre.
Helyezze a csatlakozólemez
fedelét az akkumulátortartóba,
majd bújtassa át az alábbi ábra
szerint a kábelt a
csatlakozólemez fedelén.
A Csavar
B Vaku1)
C Csatlakozó1)
1)
Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt. Ha szennyezett,
törölje meg egy puha, tiszta
ruhával.
• Vigyázzon, nehogy a fedél
lecsukásakor becsípje a
vezetéket.
HU
9
x Objektív
Az objektívek paramétereit lásd:
65. oldal.
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(NEX-5TY esetében
mellékelt)
E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6
OSS (NEX-5TL/NEX-5TY
esetében mellékelt)
A fényképezőgép előkészítése
A
B
C
D
1)
Zoomoló-/fókuszállító gyűrű
Zoomolókar
Illesztőjel
Objektívérintkezők1)
Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
A
B
C
D
E
F
1)
HU
10
Fókuszálógyűrű
Zoomológyűrű
Fókusztávolság-skála
Fókusztávolság-jelzés
Objektívérintkezők1)
Illesztőjel
Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
Az akkumulátor feltöltése
A fényképezőgép első használata előtt ne felejtse el feltölteni az
NP-FW50 „InfoLITHIUM” akkumulátoregységet (mellékelt).
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült le
teljesen. Az akkumulátoregység akkor is használható, ha nem lett
feltöltve teljesen.
Az felöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem
használják. A kihagyott fényképezési lehetőségek elkerülése érdekében
érdemes fényképezés előtt mindig feltölteni az akkumulátoregységet.
Állítsa a tápkapcsolót OFF
állásba.
2
A kart elcsúsztatva nyissa fel
a fedelet.
3
Helyezze be jól az
akkumulátoregységet, az
akkumulátor sarkának
segítségével nyomva a
kioldókart.
A fényképezőgép előkészítése
1
Rögzítőkar
HU
11
A fényképezőgép előkészítése
4
Zárja le a fedelet.
5
Csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC tápegységhez
(mellékelt) a micro USB-kábellel (mellékelt).
Csatlakoztassa az AC tápegységet a fali aljzathoz.
• USB kábel használata esetén a csatlakozót egyenes vonalban
mozgatva dugja be és húzza ki, elkerülve a nem kívánatos erőltetést.
• Az USB kábel (mellékelt) csatlakozójának fém része akkor is
kilátszik, amikor teljesen be van dugva a fényképezőgépbe.
Az USA-beli és a kanadai vásárlóknak
Hálózati
tápkábel
Az USA-n és Kanadán
kívüli országok/régiók
vásárlóinak
HU
12
Töltés lámpa
Világít: Töltés
Nem ég: A töltés befejeződött
Villog: Töltési hiba történt, vagy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a
hőmérséklet a megfelelő
hőmérséklet-tartományon kívül esik.
A töltés lámpa narancssárga színnel kezd világítani, és
megkezdődik a töltés.
• Az akkumulátor feltöltésének idejére állítsa a tápkapcsolót OFF
állásba. Ha a tápkapcsoló ON állásban van, a fényképezőgép nem
tudja tölteni az akkumulátort.
• Ha a töltés lámpa villog, vegye ki az akkumulátoregységet, majd
helyezze vissza.
Megjegyzések
A fényképezőgép előkészítése
• Ha a fényképezőgépen a töltés lámpa villog, amikor az AC tápegység
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez és a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a hőmérséklet a javasolt működési
tartományon kívül esik. Ha a hőmérséklet visszatér a megfelelő
tartományba, a töltés folytatódik. Az akkumulátor töltését 10 °C és 30 °C
közötti környezeti hőmérsékleten javasolt végezni.
• Előfordulhat, hogy a töltés lámpa gyorsan villog, ha a használt
akkumulátoregységet első alkalommal használják, vagy előtte hosszabb
ideig nem használták. Ilyen esetben vegye ki az akkumulátoregységet a
fényképezőgépből, majd helyezze vissza, és töltse fel az
akkumulátoregységet.
• Ne próbálja meg tölteni az akkumulátort közvetlenül azután, hogy
feltöltötte, illetve ha nem volt használatban a feltöltést követően. Ha így
tesz, az ronthatja az akkumulátor teljesítményét.
• Ha a töltés befejeződött, húzza ki az AC tápegységet a fali aljzatból.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet, micro USB-kábelt
(mellékelt) és AC tápegységet (mellékelt) használjon.
x Töltési idő
Az AC tápegység (mellékelt) használatával a töltési idő körülbelül 280
perc.
Megjegyzések
• Fent látható a teljesen lemerült akkumulátoregység (mellékelt) töltéséhez
szükséges idő 25 °C-os hőmérsékleten. A feltöltési idő a használati feltételek
és a körülmények függvényében hosszabb is lehet.
HU
13
x Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással
Az akkumulátoregységet úgy is feltöltheti, hogy a fényképezőgépet egy
számítógéphez csatlakoztatja a micro USB-kábellel.
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• A számítógépről való feltöltéssel kapcsolatban ügyeljen a következőkre:
– Ha a fényképezőgép olyan hordozható számítógéphez csatlakozik, amely
nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor a feltöltés a hordozható
számítógép akkumulátorát meríti. Ne hagyja túl hosszú ideig a
fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatva!
– Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a
számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a
fényképezőgép között. Ez a fényképezőgép üzemzavarát okozhatja.
Mielőtt a számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené
alvó üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
– Nincs garancia arra, hogy a készülék minden számítógéppel működik.
Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített
számítógépről vagy USB hubról is működik. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép működését megzavarja, hogy egyszerre több USB-eszköz
is van hozzá csatlakoztatva.
z A fényképezőgép használata külföldön —
tápfeszültség
A fényképezőgépet és az AC tápegységet minden olyan országban vagy
régióban használhatja, ahol a villamos hálózat feszültsége 100 V és
240 V AC közötti, frekvenciája 50 Hz/60 Hz.
Feszültségátalakító használata szükségtelen, ezenfelül hibás működést
idézhet elő.
HU
14
x Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Az LCD-képernyőn a következő jelzések és százalékos értékek jelzik a
töltöttségi szintet.
Akkumulátor
töltöttségi
szintje
„Az akkumulátor
lemerült.”
Magas
Alacsony
Nem lehet több
képet készíteni.
Megjegyzések
A fényképezőgép előkészítése
• Bizonyos körülmények között a kijelzett töltöttségi szint eltérhet a valós
töltöttségi szinttől.
z Mi az „InfoLITHIUM” akkumulátoregység?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátoregység olyan lítiumionos
akkumulátoregység, amely az akkumulátorhasználat feltételeivel
kapcsolatos információkat cserél a fényképezőgéppel. „InfoLITHIUM”
akkumulátoregység használatakor a százalékos értékben kifejezett
hátralévő akkumulátor-üzemidő összhangban áll a fényképezőgép üzemi
feltételeivel.
x Az akkumulátor eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
majd csúsztassa a rögzítőkart a nyíl
irányába, és húzza ki az akkumulátort a
helyéről. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le
az akkumulátoregységet!
Rögzítőkar
Memóriaműködés-jelző
HU
15
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját OFF állásba.
1
Ha az objektívsapka vagy a
védőkupak fel van helyezve,
vegye le a fényképezőgépről
vagy az objektívről.
A fényképezőgép előkészítése
• Az objektívcserét gyorsan és
nem poros helyen kell végezni,
hogy ne kerülhessen por a
fényképezőgépbe.
2
Úgy helyezze fel az objektívet,
hogy az objektív és a
fényképezőgép fehér
illesztőjelei egy vonalba
essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, ezzel
megakadályozva, hogy por
kerüljön a fényképezőgépbe.
3
Miközben finoman a
fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az
óramutató járásával
megegyező irányba, amíg egy
kattanással a helyén nem
rögzül.
• Ügyeljen az objektív helyes
illesztésére.
Megjegyzések
HU
16
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Az objektív felszerelésekor ne alkalmazzon túl nagy erőt!
• A-mount objektív használatához (külön megvásárolható) rögzítőadapter
(külön megvásárolható) kell. További részleteket a rögzítőadapterhez
mellékelt kezelési utasításban olvashat.
• Állványcsatlakozós objektív használata esetén a kiegyensúlyozás érdekében
a csatlakozót az objektív felőli oldalon szerelje az állványra.
x Az objektív eltávolítása
1
Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
A fényképezőgép előkészítése
Objektívkioldó gomb
Megjegyzések
• Ha az objektívcserék során por vagy szennyeződés jut a fényképezőgépbe,
és a képérzékelő felületére tapad (a képérzékelő alakítja a fényt digitális
jelekké), akkor a felvételi körülményektől függően fekete pontok
jelenhetnek meg a felvételen. Kikapcsoláskor a fényképezőgép a
porvédelmi funkciónak köszönhetően enyhén rezeg, ezzel megelőzve, hogy
por tapadjon a képérzékelőre. Ennek ellenére gyorsan, és poros helyektől
távol csatlakoztassa vagy távolítsa el az objektívet.
• A fényképezőgépet ne hagyja objektív nélkül!
• Ha vázsapkát vagy hátsó objektívsapkát szeretne használni, vásároljon
ALC-B1EM (vázsapka), illetve ALC-R1EM (hátsó objektívsapka) (külön
megvásárolható) típust.
• Ha motoros zoomos objektívet használ, objektívcsere előtt állítsa a
fényképezőgép tápkapcsolóját OFF állásba, és ellenőrizze, hogy teljesen
visszahúzódott-e az objektív. Ha az objektív nem húzódott vissza, ne nyomja
vissza erővel!
• Ha a fényképezőgép állványhoz van csatlakoztatva, ne érintse meg a
zoomoló-/fókuszállító gyűrűt.
HU
17
A (külön megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
A fényképezőgép előkészítése
1
Nyissa fel a fedelet.
2
Helyezzen be egy
memóriakártyát.
• Az ábrán látható módon,
kattanásig illessze be a
memóriakártyát.
Ellenőrizze a levágott sarok irányát.
3
HU
18
Zárja le a fedelet.
x A fényképezőgéppel használható memóriakártyák
A következő típusú memóriakártyák használhatók a fényképezőgéppel.
Nem garantálható azonban az összes memóriakártya-típus megfelelő
működése.
Használható
memóriakártya
„Memory Stick PRO
Duo”
Állókép
Mozgókép
(Mark2)
„Memory Stick XC-HG
Duo”
„Memory Stick
PRO Duo”
A fényképezőgép előkészítése
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
A kézikönyvben
használt
elnevezés
„Memory Stick
XC Duo”
SD-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SDHC-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SDXC-memóriakártya
(4-es vagy
magasabb
sebességosztály)
SD-kártya
Megjegyzések
• „Memory Stick XC-HG Duo” vagy SDXC memóriakártyára rögzített képek
nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT fájlrendszerrel nem
kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a
fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilise az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát.
Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel
minden adatot törölne a kártyáról. (Az exFAT a „Memory Stick XC-HG
Duo” vagy SDXC memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
HU
19
x A memóriakártya eltávolítása
Nyissa fel a fedelet, és győződjön meg
arról, hogy a memóriaműködés-jelző
nem világít, azután nyomja be egy
mozdulattal a memóriakártyát.
Memóriaműködés-jelző
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne távolítsa el a memóriakártyát vagy
az akkumulátort. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
HU
20
A vaku csatlakoztatása
Ha a fényképezéshez villanófényt akar használni, csatlakoztassa a vakut
(mellékelt).
Állítsa a fényképezőgép tápkapcsolóját OFF állásba, mielőtt a vakut
csatlakoztatja, vagy onnan eltávolítja.
1
Csatlakoztassa a vakut a
fényképezőgép 2. intelligens
tartozékfoglalatába.
A fényképezőgép előkészítése
• Tolja be teljesen a vakut a
fényképezőgép 2. intelligens
tartozékfoglalatába, és húzza
meg jól a csavart. Ellenőrizze,
hogy a vaku jól lett-e rögzítve a
fényképezőgépre.
• Az alapértelmezett beállítás:
[Autom. Vaku].
Megjegyzések
• A vakuhoz a tápfeszültséget a fényképezőgép biztosítja. Mialatt a
fényképezőgép a vakut tölti, az LCD-képernyőn villog a
ikon. Az ikon
villogása közben nem lehet megnyomni az exponáló gombot.
• Ha vaku lett a fényképezőgéphez csatlakoztatva, az [Önkioldó
önarcképhez] funkció nem használható.
z A vaku szállítása
A vakutokot kényelmesen a vállpántra
lehet szerelni.
A vaku károsodásának megelőzése
érdekében használaton kívül a vakut tartsa
a tokban.
HU
21
A dátum és az idő beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a dátum és
az idő beállítására szolgáló képernyő.
1
A tápkapcsoló ON állásba
fordításával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A fényképezőgép előkészítése
Megjelenik a dátum és az idő
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép
kikapcsolásához állítsa a
tápkapcsolót OFF állásba.
HU
22
2
Nyomja meg a vezérlőkerék
közepét. Másik lehetőség:
érintse meg az OK ikont a
képernyőn.
3
A vezérlőkerék jobb vagy bal
oldalának megnyomásával
válassza ki a kívánt területet,
majd nyomja meg a kerék
közepét.
4
A vezérlőkerék bal vagy jobb
szélének megnyomásával
válassza ki az egyes
elemeket, és a megfelelő
számérték kiválasztásához
nyomja meg a kerék felső
vagy alsó szélét, vagy
forgassa el a kereket.
5
A fényképezőgép előkészítése
Téli-nyári idősz.: Be-/kikapcsolja
a téli-nyári időszámítás beállítást.
Dátumform.: Kiválaszthatja a
dátumok megjelenítési
formátumát.
• A 12:00 AM jelentése éjfél, a
12:00 PM jelentése pedig dél.
A 4. lépés ismétlésével állítsa be a többi tételt, majd
nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Másik lehetőség:
érintse meg az OK ikont a képernyőn.
Megjegyzések
• A dátumot, az időt és a földrajzi területet nem lehet a képernyő
megérintésével beállítani.
• Ez a fényképezőgép nem tud dátumot bélyegezni a képekre. A CD-ROMon (mellékelt) található „PlayMemories Home” szoftverrel a képeket
dátummal együtt mentheti el vagy nyomtathatja ki. További részletek:
„PlayMemories Home Help Guide” (41. oldal).
x A beállított dátum és idő módosítása/az érvényes
órabeállítás megtekintése
Válassza a MENU t [Beállítások] t [Dát./Idő beáll.] lehetőséget.
x A dátum- és időbeállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától és az akkumulátor
behelyezésétől függetlenül gondoskodik a dátum, az idő és más
beállítások megőrzéséről. További részletek: 57. oldal.
HU
23
Az alapvető műveletek elsajátítása
Fényképezés
(Intelligens autom.) üzemmódban a fényképezőgép elemzi a
tárgyat, és lehetővé teszi, hogy a megfelelő beállításokkal fényképezzen.
Az alapvető műveletek elsajátítása
1
Válassza a MENU t
[Felvételi mód] t
(Intelligens autom.)
lehetőséget.
2
Irányítsa a fényképezőgépet a
témára.
Ha a fényképezőgép színhelyet
ismer fel, akkor megjelenik a
megfelelő Színhelyfelismerés ikon
és segéd az LCD-képernyőn.
(Éjszakai Jelenet),
(Éjszakai
Jelenet-állvány),
(Éjszakai
Portré), (Ellenfény),
(Ellenfényű portré),
(Portré),
(Tájkép),
(Makró),
(Reflektor),
(Gyenge megvil.) és
(Gyermek).
HU
24
A felismert jelenet ikonja és
a jelenetnév
3
Zoomolókaros objektív:
Csúsztassa el a zoomolókart.
Zoomológyűrűs objektív:
Forgassa el a zoomológyűrűt.
• Rögzített fókuszú objektívek
esetében a zoomolás funkció
nem érhető el.
• Motoros zoomos objektív
használata esetén a
fényképezőgép automatikusan a
[Zoom] funkcióra vált, ha a
nagyítási arány meghaladja az
optikai zoom tartományát.
Zoomológyűrű
Zoomolókar
Az alapvető műveletek elsajátítása
4
Állítsa be a zoomarányt.
Nyomja meg félig az
exponálógombot, hogy
fókuszáljon.
Amikor a kép a fókuszban van,
sípolás hallható, és a z jelzés
világítani kezd.
Fókuszjelzés
5
Nyomja le teljesen az exponálógombot.
Ha az [Autom. port. komp.] beállítása [Automatikus], és a
fényképezőgép mosolygó arcot érzékel, majd képet készít róla, a
készülék a kompozíció javítása érdekében automatikusan kivágja a
készített képet. A készülék a vágott és az eredeti képet is elmenti.
HU
25
x Állóképek készítése érintő vezérléssel (érintő
exponálás funkció)
Elég megérintenie a képernyőn azt a tárgyat, amelyre fókuszálni akar, és
a fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt, és exponál. Az
érintő exponálás funkció akkor használható, ha a MENU-ben az [Érintő
exponálás] beállítása [Be].
1
Érintse meg a
képernyőn.
ikont a
Az alapvető műveletek elsajátítása
• Az ikon
állapotúra változik,
jelezve az érintő exponálásos
fényképezés aktiválását.
• Ha újra megérinti az ikont a
képernyőn, az érintő exponálásos
fényképezés nem engedélyezett.
2
Irányítsa a fényképezőgépet a témára, majd érintse meg
azt a tárgyat a képernyőn, amelyre fókuszálni kíván.
• A képernyő megérintett részén megjelenik az autofókusz mező.
Amikor a kép a fókuszban van, a fényképezőgép automatikusan
képet készít.
HU
26
Mozgóképek rögzítésekor
1
Irányítsa a fényképezőgépet a témára.
2
A felvétel indításához nyomja
le a MOVIE gombot.
3
MOVIE gomb
Az alapvető műveletek elsajátítása
• A készülék automatikusan
beállítja a fókuszt és a
fényerősséget.
• Felvétel közben az
exponálógomb félig történő
lenyomásával gyorsan
fókuszálhat.
A rögzítés leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.
Megjegyzések
• Mozgóképfelvétel közben a fényképezőgép és az objektív hangja is
rákerülhet a felvételre.
• Ha motoros zoomos objektív használatakor úgy találja, hogy a
zoomológyűrű hangja zavarja a felvételt, akkor ajánljuk a zoomolókar
használatát. A zoomolókar mozgatásakor finoman helyezze az ujját a karra,
és azt ne tolja el kattanásig.
• A hangrögzítés a következőképpen tiltható le: MENU t [Beállítások] t
[Audio felvétel - mozi] t [Ki].
• A mozgóképek maximális folyamatos felvételi idejét a környezeti
hőmérséklet és a fényképezőgép állapota is befolyásolja.
• Ha hosszabb időn át vesz fel mozgóképet, a fényképezőgép hőmérséklete
megnő, ami érezhető is. Ez normális jelenség. A „A fényképezőgép túl
meleg. Hagyja hűlni.” üzenet is megjelenhet. Ilyenkor kapcsolja ki a
fényképezőgépet, és várja meg, hogy a fényképezőgép újra üzemkésszé
váljon.
HU
27
Képek megtekintése
1
Nyomja meg a
gombot.
(Lejátszás)
Az LCD-képernyőn az utoljára
készített kép látható.
• A megjelenített kép
nagyításához nyomja meg a
vezérlőkerék közepét.
• A vezérlőkerék
(Kép index)
gombját megnyomva átválthat az
indexképernyőre.
(Lejátszás) gomb
Az alapvető műveletek elsajátítása
x A kép kiválasztása
Forgassa el a vezérlőkereket. Másik lehetőség: húzza el az ujját a
képernyőn balról jobbra.
Ha az indexképes megjelenítésről egyképes képernyőre szeretne váltani,
a vezérlőkerék elforgatásával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a
vezérlőkerék közepét.
x Mozgókép lejátszása
1
MENU t [Lejátszás] t
[Állókép/mozi kivál.] t
[Mappa megtek. (MP4)] vagy
[AVCHD megtek.] lehetőség
választható.
• Az állóképlejátszáshoz való
visszatéréshez válassza a
következőt: [Mappa megtek.
(állókép)].
2
HU
28
A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a kívánt
mozgóképet, majd nyomja meg a közepét. Másik
lehetőség: érintse meg a kívánt mozgóképet.
Vezérlőkerékkel végzett
művelet
Az
érintőképernyő
kezelése
Megállítás/folytatás
Nyomja meg a közepét.
Érintse meg:
X/N.
Gyors előretekerés
Érintse meg:
Nyomja meg a jobb oldalát,
vagy fordítsa el a vezérlőkereket M.
az óramutató járásával egyező
irányban.
Gyors visszatekerés
Nyomja meg a bal oldalát, vagy Érintse meg:
m.
fordítsa el a vezérlőkereket az
óramutató járásával ellentétes
irányban.
Lassú lejátszás előre
A megállítás alatt forgassa el az Szünet közben
óramutató járásával megegyező érintse meg:
.
irányba.
Lassú lejátszás
visszafelé*
A megállítás alatt forgassa el az Szünet közben
érintse meg:
óramutató járásával ellenkező
.
irányba.
Hangerő beállítása
Nyomja meg az alsó részét,
majd nyomja meg a felső/alsó
részét.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Mozgókép lejátszása
közben
–
* A mozgókép képkockáról képkockára kerül lejátszásra.
z Kívánt mappa megjelenítése
A kívánt mappa kiválasztásához
jelölje ki a Kép index képernyő bal
oldalán lévő sávot, majd nyomja meg
a vezérlőkerék felső/alsó oldalát.
Fényképek lejátszása és mozgóképek
lejátszása között a vezérlőkerék
közepének megnyomásával válthat.
A bal oldali sáv megérintésével is
kiválaszthat egy mappát. Fényképek
lejátszása és mozgóképek lejátszása
között a sáv közepének
megérintésével válthat.
HU
29
Képek törlése
Törölheti az éppen megjelenített képet.
Az alapvető műveletek elsajátítása
1
Nyomja meg:
(Töröl).
Másik lehetőség: érintse meg
az
ikont a képernyőn.
2
Nyomja meg a vezérlőkerék
közepét. Másik lehetőség:
érintse meg az OK ikont a
képernyőn.
• A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
z Több kép törlése
A MENU t [Lejátszás] t [Töröl] menüponttal több képet is kijelölhet
és törölhet egyszerre.
HU
30
A fényképezőgép kezelése
A vezérlőkerék, a vezérlőtárcsa, a képernyőparancs-választó gombok és
az érintőképernyő lehetővé teszi a fényképezőgép különféle funkcióinak
használatát.
x Vezérlőkerék
Az alapvető műveletek elsajátítása
Felvételkészítés során a fényképezőgép a DISP (Tartalom megjelenít.),
(Expoz. kompenzáció), a
(Képtovább.mód) és az
(ISO)
funkciót rendeli a vezérlőkerékhez. Lejátszáskor a fényképezőgép a
DISP (Tartalom megjelenít.) és a
(Kép index) funkciót rendeli a
vezérlőkerékhez.
Ha elfordítja a vezérlőkereket, vagy megnyomja a felső/alsó/jobb/bal
oldalát, a képernyő kijelzését követve kiválaszthatja a kívánt beállítási
elemet. A kiválasztás a vezérlőkerék közepén lévő gomb
megnyomásával véglegesíthető.
A vezérlőkerék a nyíl irányába
forgatható.
Amikor a kijelzőn menüpontok
láthatók, a vezérlőkerék
forgatásával vagy a felső/alsó/
bal/jobb oldalának
megnyomásával tallózhat
közöttük. A kiválasztáshoz
nyomja meg a tárcsa közepét.
• Előfordulhat, hogy az alkalmazásletöltő funkció egyes országokban/
régiókban nem érhető el.
HU
31
x Vezérlőtárcsa
A vezérlőtárcsa elfordításával beállíthatja a rekesznyílás értékét, a
zársebességet stb. A vezérlőtárcsával beállított érték minden felvételi
mód esetében egyéni.
Vezérlőtárcsa
Az alapvető műveletek elsajátítása
Rekesznyílás érték,
zársebesség stb.
x Képernyőparancs-választó gombok
A képernyőparancs-választó gombok a környezettől függően eltérő
funkciót tölthetnek be.
Az egyes képernyőparancs-választó gombokhoz rendelt szerep (funkció)
a kijelzőn látható.
A képernyő jobb felső sarkában megjelenő funkció használatához
nyomja meg az A képernyőparancs-választó gombot. A képernyő jobb
alsó sarkában megjelenő funkció használatához nyomja meg a B
képernyőparancs-választó gombot. A középen megjelenő funkció
használatához nyomja meg a vezérlőtárcsa közepét (C képernyőparancsválasztó gomb).
Ebben a kézikönyvben a képernyőparancs-választó gombokat ikonnal
vagy a képernyőn látható funkcióval ábrázoljuk.
HU
32
A
C
B
Ebben a példában az A
képernyőparancs-választó
gomb MENU (Menü)
gombként, a B
képernyőparancs-választó
gomb pedig
(Okostelefonra küld)
gombként funkcionál.
Az alapvető műveletek elsajátítása
x Érintőképernyő
A fényképezőgép intuitív módon, a képernyő megérintésével vagy
megsimításával kezelhető. Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt elemet a
képernyőn. A képernyőn az ujját elhúzva megjelenítheti a rejtett
elemeket.
Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt elemet.
A képernyőn az ujját elhúzva görgetheti
a képernyő tartalmát. A képernyőn látható
elemek helyére az addig nem látható elemek
kerülnek.
HU
33
x Műveletek
Kétféleképpen lehet elemeket kiválasztani és beállításokat megadni:
lehet a vezérlőkerék használatával, illetve lehet a képernyő
megérintésével és megsimításával (érintőképernyő).
Művelet
Egy elem
kiválasztása
Vezérlőkerék
Fordítsa el a vezérlőkereket, Érintse meg a kívánt elemet.
vagy nyomja meg a felső/
alsó/bal/jobb oldalát, majd
nyomja meg a közepét.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Egy rejtett elem Forgassa a vezérlőkereket,
megjelenítése
vagy nyomogassa a felső/
alsó oldalát addig, amíg a
kívánt elem a képernyőre
nem kerül.
HU
34
Érintőképernyő
Húzza a képernyőn az ujját
felfelé vagy lefelé, amíg meg
nem jelenik a kívánt elem.
Egy érték vagy
az
elmosódottság
szintjének
beállítása
Forgassa el a
vezérlőkereket.
Húzza el a jelzőt az ujjával.
A következő/
előző kép
lejátszása
Fordítsa el a vezérlőkereket, Húzza el az ujját a lejátszás
képernyőn balra vagy
vagy nyomja meg a
jobbra.
vezérlőkerék bal/jobb
oldalát.
Megjegyzések
• A műveletek többsége a vezérlőkerékkel és a képernyőparancs-választó
gombokkal (érintőképernyőn) is elvégezhető. Vannak ugyanakkor olyan
műveletek is, amelyek csak az egyikkel vagy a másikkal végezhetők el.
• Az érintőképernyő használatakor el kell kerülni a következőket:
– Hegyes tárgy, például ceruza- és tollhegy vagy köröm használata.
– Az érintőképernyő használata úgy, hogy a fényképezőgépet tartó kéz
máshol is érinti a képernyőt.
Menülista
Az alapvető műveletek elsajátítása
A MENU megnyomására megjelennek a képernyőn a menüelemek:
[Felvételi mód], [Fényképezőg.], [Képméret], [Fényerő/Szín],
[Lejátszás], [Alkalmazás]* és [Beállítások].
Minden egyes menüpontban számos különböző funkció állítható be.
Azok a menüpontok, amelyek az adott körülmények között nem
állíthatók be, szürkén jelennek meg.
* Előfordulhat, hogy az alkalmazásletöltő funkció egyes országokban/
régiókban nem érhető el.
HU
35
A fényképezőgép útmutató funkciójának
használata
A fényképezőgép tartalmaz „útmutató súgókat”, amelyek leírják a
funkciókat, illetve „felvételi tippeket”, amelyek segítenek jobb
felvételeket készíteni. Ezek az útmutatók segítenek a fényképezőgép
használatában.
x Útmutató súgók
Ha például módosít egy beállítást, a fényképezőgép megjeleníti a
megfelelő útmutató súgót, amely megmagyarázza az adott funkció
használatát.
Az alapvető műveletek elsajátítása
Az útmutató súgó a következőképpen rejthető el: MENU t
[Beállítások] t [Súgó megjelenítése] t [Ki].
x Felvételi tippek
A [Tartalomjegyzék] segítségével könnyen megjeleníthetők a felvételi
tippek: MENU t [Fényképezőg.] t [Felvételi tippek listája].
[Felv. tippek] a B képernyőparancs-választó gombhoz is rendelhetők.
HU
36
A felvételi funkciók használata
Fényképezés különböző felvételi módokban
1
Válassza a MENU t
[Felvételi mód] lehetőséget.
2
A vezérlőkerék elfordításával válassza ki a kívánt
üzemmódot, majd nyomja meg a közepét.
Másik lehetőség: a képernyőn az ujját felfelé vagy lefelé
húzva jelenítse meg a kívánt üzemmódot a képernyő
közepén, majd érintse meg a kívánt üzemmódot.
A felvételi funkciók használata
(Intelligens autom.): A fényképezőgép kiértékeli a témát, és
elvégzi a megfelelő beállításokat.
SCN (Jelenet): Felvételek készítése a témának vagy a felvételi
körülményeknek megfelelő előbeállításokkal.
(Panorámapásztázás): Panorámakép készítése.
M (Kézi expozíció): A rekesznyílásérték és a zársebesség beállítása.
S (Zárseb elsőbbség): A zársebesség beállítása a téma mozgását
jól kifejező értékre.
A (Rekesz elsőbbség): Felvétel a fókusztartomány módosításával
vagy a háttér-defókuszálás intenzitásának módosításával.
P (Autom. Program): Automatikus felvételkészítés az expozíció
(zársebesség és rekesznyílás) kivételével az összes beállítás
testreszabásával.
(Kiváló automatikus): Fényképezéskor több fényképezési
funkciót biztosít az Intelligens automatikus üzemmódnál. A
fényképezőgép automatikusan felismeri és kiértékeli a fényképezés
körülményeit, Auto. HDR képfeldolgozást végez, és kiválasztja a
legjobb képet.
HU
37
Képek importálása számítógépre
A szoftverek telepítése
A fényképezőgéppel készített képek felhasználásához az alábbi
szoftvereket mellékeltük CD-ROM-on (mellékelt):
• „Image Data Converter”
A használatával megnyithatók RAW formátumú képfájlok.
• „PlayMemories Home” (csak Windows esetében)
A használatával a fényképezőgéppel készített álló- vagy mozgóképeket
importálhat a számítógépre, amellyel megjelenítheti őket, és a készített
felvételeket kényelmesen használható funkciókkal módosíthatja.
Megjegyzések
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
• RAW képek lejátszásához használja az „Image Data Converter” szoftvert
• Ha a számítógépre már telepítve van egy 2011. előtt vásárolt
fényképezőgéphez mellékelt „PMB” (Picture Motion Browser) szoftver, a
„PMB” szoftvert felülírja a „PlayMemories Home”. Bár a „PlayMemories
Home” egyes funkciói különböznek a „PMB” azonos funkcióitól, mégis
használja a „PlayMemories Home” programot.
• A „PlayMemories Home” nem kompatibilis a Mac számítógépekkel. Ha
Mac számítógépen szeretne képeket lejátszani, használja a Mac
számítógéphez mellékelt megfelelő szoftveralkalmazást.
x Windows
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer
(előre telepített)
„PlayMemories
Home”
HU
38
„Image Data
Converter Ver.4”
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
Nagy felbontású (HD) mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: Intel Core Duo 1,66 GHz vagy
gyorsabb/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz vagy gyorsabb (AVC HD
(FX/FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz vagy gyorsabb
(AVC HD PS))
Memória: Windows XP 512 MB vagy több (1 GB vagy
több ajánlott), Windows Vista/Windows 7/Windows 8
1 GB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület –
körülbelül 500 MB
Monitor: Képernyőfelbontás – 1024 × 768 képpont
vagy több
CPU/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB vagy
több
Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
* A 64 bites kiadásokat és a Starter (Edition) verziót nem támogatja. A
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 vagy újabb szükséges a
lemezek létrehozása funkció használatához.
** A Starter (Edition) verzió nem támogatott.
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROMot (mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik a telepítés menü képernyő.
• Ha nem jelenik meg a telepítőmenü, kattintson duplán a
[Computer] ikonra (Windows XP esetében: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Ha megjelenik az AutoPlay képernyő, válassza a „Run Install.exe”
opciót, majd a telepítés folytatásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.
3
Kattintson az [Install] lehetőségre.
4
A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-ot a
számítógépből.
Képek importálása számítógépre
2
• Ellenőrizze, hogy mind az „Image Data Converter”, mind a
„PlayMemories Home” jelölőnégyzet be van-e jelölve, és kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő
párbeszédablak, a képernyőn lévő utasításokat követve indítsa
újra a számítógépet.
• A DirectX feltelepíthető a számítógépe rendszerkörnyezetétől
függően.
Az alábbi szoftverek települnek, és parancsikonjuk megjelenik az
asztalon.
„Image Data Converter”
„PlayMemories Home”
„PlayMemories Home Help Guide”
HU
39
x Mac
A mellékelt szoftver használatához és képek USB-kapcsolaton
keresztüli importálásához az alábbi számítógépes környezet ajánlott.
Operációs rendszer USB-kapcsolat: Mac OS X v10.3-tól v10.8-ig
(előre telepített)
„Image Data Converter”: Mac OS X v10.5, v10.6
(Snow Leopard), v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain Lion)
„Image Data
Converter Ver.4”
CPU: Intel processzor, például Intel Core Solo/Core
Duo/Core 2 Duo
Memória: 1 GB vagy több ajánlott.
Monitor: 1024 × 768 képpont vagy több
1
Kapcsolja be a Mac számítógépet, és helyezze be a CDROM-ot (mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3
Másolja a [MAC] mappában lévő [IDC_INST.pkg] fájlt a
merevlemez ikonra.
4
Kattintson duplán az [IDC_INST.pkg] fájlra a
célmappában.
• A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
HU
40
Mire használható a mellékelt szoftver
x „PlayMemories Home”
A „PlayMemories Home” a következő célokra használható:
• A számítógépre importálhatja a fényképezőgéppel készített képeket,
és ott megjelenítheti őket.
• A képeket vághatja és átméretezheti.
• A képeket a felvétel dátuma szerint naptárba rendezheti, és
megtekintheti a számítógépen.
• Retusálhatja (Vörösszem-korrekció stb.), kinyomtathatja, e-mailhez
csatolva elküldheti a képeket, módosíthatja a fényképezés dátumát.
• A fényképeket a dátummal együtt nyomtathatja ki és mentheti el.
• A számítógépre importált AVCHD mozgóképekből Blu-ray Disc,
AVCHD vagy DVD lemezt készíthet. (Blu-ray Disc/DVD lemez első
alkalommal történő létrehozásakor internetkapcsolat szükséges.)
Képek importálása számítógépre
A „PlayMemories Home” szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd:
„PlayMemories Home Help Guide”.
Kattintson duplán a
(PlayMemories Home Help Guide)
parancsikonra az asztalon, vagy kattintson ide: [Start] t [All Programs]
t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Windows 8 esetében válassza a [PlayMemories Home] ikont a Start
képernyőn, majd indítsa el a „PlayMemories Home” programot, és
válassza a [PlayMemories Home Help Guide] pontot a [Help]
menüben.
„PlayMemories Home” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Megjegyzések
• A „PlayMemories Home” nem kompatibilis a Mac számítógépekkel. Ha
Mac számítógépen szeretne képeket lejátszani, használja a Mac
számítógéphez mellékelt megfelelő szoftveralkalmazást.
• Ha a mozgókép felvételéhez használt [Rögzítési Beállítás] [60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)/25p
24M(FX)] volt, akkor AVCHD lemez készítése előtt a „PlayMemories
Home” konvertálja a felvételt. Ez a konvertálás hosszú ideig tarthat. Nem
lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése. Ha meg
akarja tartani az eredeti képminőséget, írja a mozgóképeket Blu-ray Discre.
HU
41
x „Image Data Converter”
A „Image Data Converter” a következő célokra használható:
• A RAW formátumban rögzített képek lejátszhatók és szerkeszthetők,
például módosítható a tónusuk vagy az élességük.
• Módosíthatja a képeken a következőket: fehéregyensúly, expozíció,
[Saját beállít.] stb.
• A megjelenített és módosított képeket számítógépre mentheti.
A képet RAW formátumban és általános célú fájlformátumban is
elmentheti.
• A fényképezőgéppel készült RAW képek és JPEG képek
megjeleníthetők és összehasonlíthatók.
• A képek öt fokozatban rangsorolhatók.
• Alkalmazhat például színcímkéket.
Az „Image Data Converter” szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a
súgóban.
Windows:
[Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t
[Image Data Converter Ver.4]
• Windows 8 esetében indítsa el: [Image Data Converter Ver.4] t
[Help] a menüsávon t [Image Data Converter Guide].
Mac:
Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t [Image Data
Converter Ver.4] t [Help] a menüsávon t [Image Data Converter
Guide]
„Image Data Converter” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
HU
42
A fényképezőgép funkcióinak bővítése
A fényképezőgép funkcióinak bővítése
Ha szeretné bővíteni a fényképezőgép funkcióit, csatlakoznia kell a
készülékkel a
(PlayMemories Camera Apps) alkalmazásletöltő
webhelyre az interneten keresztül.
Néhány példa a választható funkciókra:
• Fényképezéshez különféle effektusok használata.
• Képek feltöltése hálózati helyekre közvetlenül a fényképezőgépről.
Lehet, hogy egyes alkalmazásokért fizetni kell.
x Az alkalmazás letöltése
1
Nyissa meg az alkalmazásletöltő webhelyet.
2
A képernyőn megjelenő utasításokat követve nyisson
szolgáltatási fiókot. (Erre csak első alkalommal van
szükség.)
http://www.sony.net/pmca
• A letöltéshez szükséges számítógépes környezet részleteit lásd az
alkalmazásletöltő webhelyen.
3
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve
válassza ki a kívánt
alkalmazást, és töltse le a
fényképezőgépre.
• A képernyőn megjelenő
utasításokat követve
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez a micro-USB
kábellel (mellékelt).
A fényképezőgép funkcióinak bővítése
• Ha már van szolgáltatási fiókja, jelentkezzen be az
alkalmazásletöltő webhelyen.
Az USB csatlakozóhoz
USB-kábel
(mellékelt)
Az USB csatlakozóhoz
HU
43
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgép dátum- és időbeállításai pontatlanok, az alkalmazás
letöltése sikertelen lehet. Ha ez előfordul, állítsa be újra a dátumot és az időt
(23. oldal), és próbálja meg újra.
• Előfordulhat, hogy az alkalmazásletöltő funkció egyes országokban és
régiókban nem érhető el. A részleteket lásd a fenti alkalmazásletöltő
webhelyen.
z Alkalmazások letöltése közvetlenül a
fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatával
A Wi-Fi funkcióval anélkül tölthet le alkalmazásokat, hogy a készüléket
számítógéphez csatlakoztatná.
Válassza a következőket: MENU t [Alkalmazás] t
(PlayMemories Camera Apps), majd a képernyőn megjelenő utasításokat
követve töltse le az alkalmazásokat.
Ehhez előbb szolgáltatási fiókot kell nyitni (43. oldal).
Ha a MENU t [Beállítások] t [Csatlakozási pont beállít.] t
csatlakoztatandó hozzáférési pont t [IP cím beállítás] beállítása [Kézi],
módosítsa [Automatikus] értékre.
x Az alkalmazás elindítása
1
Az indításhoz válassza: MENU t [Alkalmazás] t
a kívánt alkalmazás
• Az alkalmazás másképpen is elindítható.
Úgy is behívhat egy alkalmazást, hogy egy NFC-kompatibilis
Android okostelefont a fényképezőgéphez érint, a két N-jelet
közelítve egymáshoz. Ennek az [Egy érintés(NFC)] funkciónak a
használatához először regisztráljon egy alkalmazást a
következőképpen:
MENU t [Beállítások] t [Egy érintés(NFC)] t kívánt
alkalmazás
– Mielőtt az okostelefont a fényképezőgéphez érintené, állítsa a
fényképezőgépet felvételi módra. Nem lehet alkalmazást
elindítani ezzel a művelettel, ha a fényképezőgép lejátszás
módban van.
– Az [Egy érintés(NFC)] funkcióhoz hozzárendelt alapértelmezett
alkalmazás a [Beépített intelligens távvezérlés].
HU
44
Egyebek
A rögzíthető képek számának megtekintése
Ha memóriakártyát helyezett a
fényképezőgépbe, és a tápkapcsolót
ON helyzetbe állította, az LCDképernyőn megjelenik a rögzíthető
képek száma (úgy számolva, hogy az
aktuális beállításokkal folytatja a
fényképezést).
Megjegyzések
• Ha (a rögzíthető képek száma helyén) a „0” sárgán villog, megtelt a
memóriakártya. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az
aktuális memóriakártyáról (30. oldal).
• Ha a „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, akkor nincs
memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.
x A memóriakártyára rögzíthető fényképek száma és a
felvehető videó ideje
Állóképek
Egyebek
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra körülbelül hány fénykép rögzíthető. Az értékeket a
tesztelés során standard Sony memóriakártyák használatával határozták
meg. Az értékek a felvétel-készítési feltételektől függően eltérhetnek.
Képméret: L 16M
Méretarány: 3:2*
(Mértékegység: képszám)
Kapacitás
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
Normál
410
820
1650
3350
6700
13000
Finom
290
590
1150
2400
4800
9600
79
160
320
640
1300
2600
105
215
440
880
1750
3550
Minőség
RAW & JPEG
RAW
* Ha a [Méretarány] beállítása [16:9], akkor a fenti táblázatban megadott
értékeknél több kép rögzíthető (kivételt képez a [RAW] beállítás).
HU
45
Mozgóképek
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei
láthatók. Ezek az értékek az összes rögzíthető mozgókép együttes
időtartamát jelzik.
(h (óra), m (perc))
Kapacitás
Rögzítési
Beállítás
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
20 m
40 m
1440×1080 12M
VGA 3M
4 h 5 m 8 h 15 m
3h
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h 5 m 40 h 15 m
Megjegyzések
HU
46
• A mozgóképek felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR
(Variable Bit Rate; változó bitsebességű) kódolási módot használ, ami a
képminőséget automatikusan a felvételi körülményekhez igazítja.
Gyorsan mozgó tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi
idő rövidebb, mert több memória kell a felvételhez.
A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a
képminőség/képméret beállításainak függvényében is.
• A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet és a
fényképezőgépnek a felvétel előtti állapota is befolyásolja. Ha a készülék
bekapcsolása után sokszor módosítja a kép kompozícióját, vagy sok felvételt
készít, a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő
felvételi idő lecsökken.
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leállítja a
mozgóképfelvételt, hagyja a fényképezőgépet néhány percre kikapcsolva.
Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet lecsökkent, indítsa újra a
felvételt.
• Az alábbiakra ügyelve a felvételi idő meghosszabbítható.
– Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napsugárzásnak.
– Ha nem használja a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.
• A mozgóképfájlok méretének felső korlátja körülbelül 2 GB. Ha a
[Fájlformátum] beállítása [MP4], és a fájlméret eléri a körülbelül 2 GB-ot, a
mozgóképfelvétel automatikusan leáll, és ha a [Fájlformátum] beállítása
[AVCHD], automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
• A folyamatos felvétel maximális időtartama körülbelül 29 perc (a termék
műszaki adatai korlátozhatják).
• MP4 12M mozgóképek esetében a folyamatos felvétel csak körülbelül
20 percig lehetséges (a 2 GB fájlméret korlátozza).
x A lehetséges felvételi idő és a rögzíthető/lejátszható
képek száma az akkumulátoregység egyszeri
feltöltésével
Lehetséges felvételi idő
Képek száma
Fényképezés
(állóképek)
Kb. 165 perc
Kb. 330 kép
Felvétel
megszakításokkal
(mozgókép)
Kb. 60 perc
–
Folyamatos felvétel
(mozgókép)
Kb. 100 perc
–
Lejátszás (állóképek)
Kb. 300 perc
Kb. 6000 kép
Egyebek
• A fenti táblázatban látható a megközelítő felvételi idő vagy a
rögzíthető képek hozzávetőleges száma teljesen feltöltött
akkumulátoregység használata esetén. A rögzíthető képek száma a
használat körülményeitől függően változhat.
• A felvételi idő és a rögzíthető képek száma teljesen feltöltött
akkumulátoregységgel, az alábbi feltételek mellett lett kiszámítva:
– Környezeti hőmérséklet 25 °C.
– Ha E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS objektív van felhelyezve.
– Sony „Memory Stick PRO Duo” (külön megvásárolható) használata
esetén.
– [LCD fényerő]: [Kézi] [±0]
• Az állóképek számának meghatározása a CIPA szabványon alapul, az
alábbi feltételek teljesülése esetén. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
– A [Autofókusz mód] beállítása [Egyszeri AF].
– Fényképfelvétel minden 30 másodpercben egyszer.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet tíz felvételenként ki-, majd bekapcsolják.
HU
47
• A mozgóképek felvételi idejének meghatározása a CIPA szabványon
alapul, az alábbi feltételek teljesülése esetén.
– Mozgóképminőség: AVCHD FH
– „Felvétel megszakításokkal (mozgókép)”: Ez egy becsült érték arra
az esetre, ha a fényképezőgéppel váltakozva a következő
műveleteket végzi: fényképezés, zoomolás, készenlét fényképezés
közben, illetve a fényképezőgép be- és kikapcsolása.
– „Folyamatos felvétel (mozgókép)”: Ha a beállított korlátozás miatt
(29 perc) a folyamatos felvétel véget ér, a MOVIE gomb ismételt
megnyomásával a felvétel folytatható. Más művelet – például
zoomolás – nem végezhető.
HU
48
Az LCD-képernyőn megjelenő ikonok listája
A fényképezőgép állapotát a kijelzőn látható ikonok jelzik.
A vezérlőkerék DISP (Tartalom megjelenít.) állásba állításával
megváltoztathatja a képernyő megjelenését.
Felvételkészítés közbeni
készenléti állapot
A
Jelzés
Jelentése
Felvételi mód
PASM
Jelenet
Grafikus megjelenítés
Színhelyfelismerés
ikon
Mozgóképfelvétel közben
Egyebek
Memóriakártya/
feltöltés
100
Rögzíthető
állóképek száma
123perc
Rögzíthető
mozgókép
felvételi ideje
Lejátszás
Az állóképek
képaránya
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Az állóképek
képmérete
HU
49
Jelzés
Jelentése
RAW RAW+J
FINE STD
Állóképek
képminősége
Aktiválva van az
NFC
60i/50i
A mozgóképek
felvételi
üzemmódja
Repülési mód
60i/50i
Jelzés
Jelentése
Vezérlőtárcsa
60p/50p
24p/25p
Elektronikus
kereső (külön
megvásárolható)
csatlakoztatási
hiba
24p/25p
100%
Akkumulátor
töltöttségi szintje
Elektronikus
kereső (külön
megvásárolható)
túlmelegedési
hiba
Vakutöltés
folyamatjelzője
AF segédfény
Élő nézet
Túlmelegedésre
figyelmeztetés
Mozgóképfelvétel
közben nem
történik
hangrögzítés
A képkezelő fájl
megtelt/hiba a
képkezelő
fájlban
Szélzaj
csökkentése
aktiválva
Nagyítás
zoomolással
Intelligens zoom
SteadyShot/
SteadyShot
figyelmeztetés
Az érintő
vezérlés állapota
(Érintő
exponálás/
Követőfókusz/
Érintő vezérlés
Ki)
HU
50
Tiszta kép zoom
Digitális zoom
Megtekintő
üzemmód
101-0012
Lejátszási mappa
– fájlsorszám
Védelem
Jelzés
Jelentése
Nyomatrendelés
Jelzés
Jelentése
AWB
Fehéregyensúly
Wi-Fi hullámok
kibocsátása
7500K
B
A7 G7
Jelzés
Jelentése
Képernyőparanc
s-választó
gombok
C
Jelzés
Jelentése
Vaku üzemmód/
Vörösszem cs.
±0.0
Sima bőr effektus
DRO/Auto.
HDR
Autom. port.
komp.
Saját beállít.
Vakukompenzáció
Képtovább.mód
Mosoly
exponálás
Egyebek
Kép effektus
Önkioldó
önarcképhez
Fénymérési mód
Fókusz mód
Mosolyérzékelés
érzékenységjelzője
Fókuszmező mód
Arcfelismerés
HU
51
D
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Szint
Fázisérzékelő AF
beállítási pontok
z
Fókuszállapot
1/125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás
értéke
±0.0
±0.0
ISO400
Kézi fénymérés
Expozíciókorrekció
ISO érzékenység
AE rögzítés
Zársebességjelző
Rekesznyílásértékjelző
HU
52
FELVÉT. 0:12
Rögzített
mozgókép
felvételi ideje
(p:mp)
2013-1-1
9:30AM
Kép rögzítésének
dátuma/ideje
12/12
Kép sorszáma/
Képek száma
megtekintő
üzemmódban
Jelentése
Akkor jelenik
meg, ha a képen
nem alkalmazható
a HDR funkció.
Akkor jelenik
meg, amikor a
[Kép effektus]
nem működött a
képen.
Érintő exponálás
BE/KI kapcsoló /
Kilép a középre
súlyozott
automatikus
fókuszálásból
Hisztogram
További információk a fényképezőgépről
(α kézikönyv)
Az „α kézikönyv”, amely részletesen elmagyarázza, hogyan használja a
fényképezőgépet, rajta van a CD-ROM-on (mellékelt).
Az „α kézikönyv” tartalmazza a fényképezőgép funkcióinak részletes
ismertetését.
x Windows-t használóknak
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROMot (mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson az [Kézikönyv] lehetőségre.
3
Kattintson az [Install]
lehetőségre.
4
Az asztali parancsikonnal indítsa el a következőt:
„α kézikönyv”.
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROMot (mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Válassza ki a [Handbook] mappát, és másolja a [HU]
mappában lévő „Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3
A másolás befejezését követően kattintson kétszer a
„Handbook.pdf” fájlra.
Egyebek
x Mac felhasználóknak
HU
53
Óvintézkedések
Tudnivalók a
fényképezőgépen elérhető
funkciókról
• A fényképezőgép 1080 60ikompatibilis vagy 1080 50ikompatibilis.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy a
fényképezőgép 1080 60i- vagy
1080 50i-kompatibilis eszköz-e,
keresse a következő jeleket a
fényképezőgép alján.
1080 60i-kompatibilis
fényképezőgép: 60i
1080 50i-kompatibilis
fényképezőgép: 50i
• A fényképezőgép kompatibilis
az 1080 60p/50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros
módot használó, korábbi normál
felvételi üzemmódokkal
ellentétben ez a fényképezőgép
progresszív módú. Ez növeli a
felbontást, és folyamatosabb,
valósághűbb képet eredményez.
HU
54
Képkezelő fájl létrehozása
Ha egy képkezelő fájlt nem
tartalmazó memóriakártyát
helyez a fényképezőgépbe, majd
bekapcsolja, akkor a
fényképezőgép automatikusan
létrehoz egy képkezelő fájlt,
felhasználva a memóriakártya
kapacitásának egy részét. A
művelet hosszú időt vehet
igénybe, és a művelet befejezéséig
a fényképezőgép nem
működtethető.
Képkezelő fájl hiba esetén
exportálja számítógépre az összes
képet a „PlayMemories Home”
alkalmazás segítségével, majd
formázza meg a memóriakártyát a
fényképezőgépben.
Az LCD-képernyőről és az
objektívről
• Az LCD-képernyő rendkívül
nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült,
így a képpontok
legalább 99,99%-a ténylegesen
működőképes. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy néhány apró
fekete pont és/vagy (fehér,
piros, kék vagy zöld színű)
fényes pont állandóan látható
marad az LCD-képernyőn.
Ezek a gyártási folyamat
természetes velejárói, és
egyáltalán nem befolyásolják a
felvett képeket.
Fekete, fehér,
piros, kék és
zöld pontok
Mágnes
• Hideg helyen az LCDképernyőn szellemkép jelenhet
meg. Ez nem utal hibás
működésre. Ha hideg helyen
kapcsolja be a fényképezőgépet,
az LCD-képernyő átmenetileg
elsötétülhet.
• Ne nyomja meg az LCDképernyőt. Ez a képernyő
elszíneződéséhez, illetve hibás
működéshez vezethet.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek. Tűz
keletkezhet, ha a visszavert
napfény fókuszálva egy közeli
tárgyra vetül. Ha mégis
kénytelen a fényképezőgépet
közvetlen napfénynek kitenni,
helyezze fel rá az elülső
objektívsapkát.
Egyebek
• Ne tartsa a fényképezőgépet az
LCD-képernyőnél fogva!
• Az LCD-képernyő hátoldalán
egy mágnes található. Ne tegyen
olyan tárgyakat az LCDképernyő és a készülékház közé,
amelyekre hatással lehet a
mágneses mező (például
hajlékonylemezt vagy
bankkártyát).
HU
55
Tudnivalók az objektívek és
tartozékok használatáról
Ajánlott az adott fényképezőgép
jellemzőihez illő Sony objektívek/
kiegészítők használata. Más
gyártók termékeinek használata
esetén a fényképezőgépnek
esetleg nem minden funkciója fog
működni, vagy baleset és
üzemzavarok léphetnek fel.
A 2. intelligens
tartozékfoglalatról
Állítsa a fényképezőgép
tápkapcsolóját OFF állásba,
mielőtt a 2. intelligens
tartozékfoglalathoz csatlakoztat
vagy onnan eltávolít egy
tartozékot, például a vakut.
Tartozék csatlakoztatásakor tolja
a tartozékot ütközésig a 2.
intelligens tartozékfoglalatba, és
rögzítse a csavarral. Ellenőrizze,
hogy a tartozék jól lett-e rögzítve
a fényképezőgépre.
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken
HU
56
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Napon parkoló autóban és
hasonló forró helyeken a
fényképezőgép váza
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfénynek kitett
helyen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Legyen óvatos, nehogy homok
vagy por kerüljön a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és bizonyos
esetekben ez a működési hiba
nem javítható.
A markolatról
A markolat különleges bevonattal
van ellátva. A markolat
elszíneződhet, ha sötét színű
ruhával, bőrrel stb. dörzsölik.
A tárolásról
Ügyeljen rá, hogy az elülső
objektívsapka a helyén legyen, ha
nem használja a fényképezőgépet.
Ápolás
Az LCD-képernyő felületén van
egy bevonat, amely dörzsölés
hatására leválhat.
A készülék használata és ápolása
közben ügyeljen a következőkre.
• A kezünkről az LCDképernyőre átkerülő zsiradék
vagy kézkrém feloldhatja a
bevonatot. Ha zsiradék vagy
kézkrém a kerül az LCDképernyőre, azonnal törölje le.
• A papírtörlővel vagy egyéb
anyagokkal való erős dörzsölés
károsíthatja a bevonatot.
• A szennyeződés letörlése előtt
fújja le a port vagy homokot
például egy kézi
levegőpumpával.
• A szennyeződések letörlését
óvatosan végezze, és használjon
egy puha ruhát, például egy
szemüvegtisztító kendőt.
Tudnivalók a
fényképezőgép
hőmérsékletéről
A folyamatos használat
következtében a fényképezőgép
és az akkumulátor felmelegedhet.
Ez azonban nem jelent hibás
működést.
Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy
tervezték, hogy 0 °C és 40 °C
közötti
hőmérséklettartományban
használja. Nem ajánlott, hogy
ezen a tartományon kívül eső
hőmérsékleten használja.
Tudnivalók a
páralecsapódásról
A páralecsapódás
megakadályozása
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Teendő páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és várjon kb. egy órát, amíg a
nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belül párás
objektívvel fényképez, akkor a
rögzített képek nem lesznek
élesek.
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely a készülék be- vagy
kikapcsolt állapotától és az
akkumulátor behelyezésétől
függetlenül gondoskodik a dátum,
az idő és más beállítások
megőrzéséről. Ez a
segédakkumulátor folyamatosan
töltődik, amikor a
fényképezőgépet használja. Ha
azonban csak rövid
időtartamokra kapcsolja be a
fényképezőgépet, akkor
fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül három hónapig
egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt a
segédakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
A fényképezőgép akkor is
használható, ha a
segédakkumulátor nincs feltöltve,
azonban nem rögzíthető a dátum
és az idő. Ha a fényképezőgép
alapértelmezett beállításai az
akkumulátoregység minden
feltöltése után visszaállnak, akkor
előfordulhat, hogy hibás a belső
akkumulátor. Forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Egyebek
Ha a fényképezőgépet hideg
helyről hirtelen meleg helyre
viszik, pára csapódhat le a
belsejében vagy a külsején. A
páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Tudnivalók a beépített
segédakkumulátorról
HU
57
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen egy kellőképpen
feltöltött akkumulátoregységet a
fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet
egy fali aljzatba az AC
tápegységgel (mellékelt), majd
legalább 24 órán keresztül hagyja
a fényképezőgépet kikapcsolva.
A memóriakártyákról
Ne ragasszon címkét vagy mást a
memóriakártyára vagy a
kártyaadapterre. Ez hibás
működést idézhet elő.
Megjegyzések a
fényképezőgép
leselejtezésével vagy
eladásával kapcsolatban
A személyes információk
védelme érdekében a
fényképezőgép eladásakor vagy
leselejtezésekor a
következőképpen járjon el.
• [Inicializál] t [Gyári beállítás]
Tudnivalók a felvételről/
lejátszásról
HU
58
• Ha első alkalommal használ egy
memóriakártyát a
fényképezőgéppel, akkor a
stabil használhatóság érdekében
fényképezés előtt ajánlatos a
kártyát megformázni a
fényképezőgéppel. Felhívjuk a
figyelmét, hogy a formázás
végérvényesen töröl minden
adatot a memóriakártyáról, és
ezek nem állíthatók később
vissza. Mentse értékes adatait
számítógépre stb.
• Ha többször rögzít/töröl
képeket, a memóriakártyán lévő
adatok töredezetté válhatnak.
Előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket menteni vagy
rögzíteni. Ilyen esetben mentse
a képeket számítógépre vagy
más tárolóeszközre, majd
formázza meg a
memóriakártyát.
• A rögzített tartalom elvesztése
miatt még akkor sem
igényelhető kártérítés, ha a
felvétel vagy lejátszás a
fényképezőgép vagy a
memóriakártya stb. hibája miatt
nem lehetséges.
• Az adatvesztés elkerülése
érdekében mindig másolja az
adatokat másik adathordozóra
(biztonsági mentés).
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
eseményekről készít
felvételeket, készítsen
próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a
fényképezőgép helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem
porálló, nem cseppálló és nem
vízálló.
• Ne irányítsa a fényképezőgépet
a nap vagy más erős fényforrás
felé. A fényképezőgép hibás
működését idézheti elő.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fényforrásba levett objektíven
keresztül. Ez maradandó
károsodást okozhat szemében.
Vagy az objektív hibás
működését idézheti elő.
Tudnivalók a képadatok
kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a
fényképezőgéppel készített
képek lejátszása más
készülékeken, valamint más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
AVCHD mozgóképek
importálása számítógépre
AVCHD mozgóképek
számítógépre importálásához
Windows esetében a CD-ROMon (mellékelt) található
„PlayMemories Home” szoftver
használható.
Egyebek
• Ne használja a fényképezőgépet
erős rádióhullámokat gerjesztő
vagy sugárzást kibocsátó helyek
közelében. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép használata
homokos vagy poros helyen
hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a
fényképezőgép használata előtt
távolítsa el azt (57. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon túl,
hogy ettől a fényképezőgép
hibásan működhet, és
alkalmatlanná válhat képek
rögzítésére, használhatatlanná
teheti a memóriakártyát is,
továbbá a képadatok sérülését,
károsodását vagy elvesztését
okozhatja.
• Puha ruhával törölje le a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása
miatt a vaku felületére por
tapadhat, ami füstölhet vagy
megéghet.
• A fényképezőgép, a mellékelt
tartozékok stb. gyerekektől
távol tartandók. Véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát
stb. Ilyen esetben
haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
A vezeték nélküli hálózati
funkciók (Wi-Fi stb.)
ideiglenes
kikapcsolásának módja
Ideiglenesen kikapcsolhatja az
összes vezeték nélküli hálózati
funkciót abban az esetben, ha
például repülőgépre száll.
Válassza a következőket:
[Hálózat beállítás] t [Repülési
mód] t [Be].
• Ha a [Repülési mód] beállítása
[Be], egy
(repülőgép) jelzés
látható a képernyőn.
HU
59
A RAW képekről
A fényképezőgéppel készített
RAW képek megtekintéséhez a
CD-ROM-on (mellékelt)
található „Image Data
Converter” szoftver szükséges.
Ha a készített felvételeket nem áll
szándékában módosítani, akkor
fényképezéshez a JPEG
formátum használatát ajánljuk.
Megjegyzések
mozgóképek más
készüléken történő
lejátszásához
• Ez a fényképezőgép AVCHD
MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile formátumú rögzítést
alkalmaz. Az ezzel a
fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített
mozgóképek a következő
eszközökkel nem játszhatók le.
– Az AVCHD formátummal
kompatibilis egyéb
készülékek, amelyek nem
támogatják a High Profile
képtömörítést
– Az AVCHD formátummal
nem kompatibilis eszközök
• Ez a fényképezőgép MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile MP4
formátumú rögzítést is
alkalmaz. Emiatt a
fényképezőgéppel MP4
formátumban rögzített
mozgóképeket MPEG-4 AVC/
H.264 eljárást támogató
készülékeken kell lejátszani.
HU
60
• A HD (High Definition)
felbontással rögzített lemezek
csak az AVCHD formátummal
kompatibilis eszközökön
játszhatók le. A DVD alapú
lejátszók és felvevők nem tudják
lejátszani a HD képminőségű
lemezeket, mivel nem
kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Az is
előfordulhat, hogy a DVDalapú lejátszók és felvevők nem
tudják kiadni a HD
képminőségű lemezeket.
• Az 1080 60p/1080 50p
formátumban rögzített
mozgóképek csak 1080 60p/1080
50p formátumot támogató
eszközökön játszhatók le.
Megjegyzések a vezeték
nélküli LAN funkcióval
kapcsolatban
A Sony nem vállal felelősséget
olyan veszteségekért és károkért,
amelyek abból erednek, hogy a
fényképezőgép elveszett vagy
ellopták, és emiatt a
fényképezőgépen regisztrált
hozzáférési ponthoz
illetéktelenek hozzáférhettek.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek.
Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó
jogszabályokba ütközhet.
Az ebben a kézikönyvben
felhasznált képek
A kézikönyvben példaként
szereplő fényképek reprodukált
képek, és nem ezzel a
fényképezőgéppel készített valós
képek.
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
Ha a kézikönyvben másképp nem
jelezzük, a készülék
teljesítményére és műszaki
jellemzőire vonatkozó adatok az
alábbi feltételek mellett lettek
meghatározva: 25 °C környezeti
hőmérséklet; a használt, teljesen
feltöltött akkumulátoregység a
töltés lámpa kialvása után még
egy órán át töltve lett.
Egyebek
HU
61
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus: Digitális
fényképezőgép cserélhető
objektívvel
Objektív: E-mount objektív
[Képérzékelő]
Képérzékelő: APS-C formátum
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOS
képérzékelő
A képérzékelő összes pixelének
száma: Kb. 16 700 000 pixel
A fényképezőgép hasznos
pixeleinek száma:
Kb. 16 100 000 pixel
[Porvédelem]
Rendszer: Az aluláteresztő szűrő
antisztatikus bevonata és az
ultrahangos vibrációs
mechanizmus
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer: Gyors hibrid AF
(fázisérzékelő rendszer/
kontrasztérzékelő rendszer)
Érzékenységi tartomány: EV0 –
EV20 (ISO 100 egyenérték
mellett, F2,8 objektívvel)
HU
62
[Expozícióvezérlés]
Mérésmód: 1 200 szegmenses mérés
a képérzékelővel
Fénymérési tartomány: EV0 – EV20
(ISO 100 egyenérték mellett,
F2,8 objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós index):
Állóképek: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600
Mozgóképek: AUTO, ISO 100 –
ISO 6 400-zal egyenértékű
Expozíciókorrekció: ±3,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány:
Állóképek: 1/4 000 másodperc –
30 másodperc, BULB
Mozgóképek: 1/4 000 másodperc
– 1/4 másodperc (1/3 EV lépés),
1080 60i-kompatibilis eszköz
max. 1/60 másodperc AUTO
üzemmódban (max.
1/30 másodperc [Auto. lassú
exponálás] üzemmódban)
1080 50i-kompatibilis eszköz
max. 1/50 másodperc AUTO
üzemmódban (max.
1/25 másodperc [Auto. lassú
exponálás] üzemmódban)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/160 másodperc
[Adathordozó]
„Memory Stick XC Duo”, „Memory
Stick PRO Duo”, SD kártya
[LCD-képernyő]
LCD-panel: Széles, 7,5 cm
(3,0-s típus) TFT meghajtó
Pixelek teljes száma:
921 600 képpont
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
USB: B típusú Micro-USB
csatlakozó
HDMI: C típusú HDMI
minicsatlakozó
[Tápellátás]
Akkumulátor típusa: NP-FW50
újratölthető akkumulátor
[Teljesítményfelvétel]
E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS
objektív* használata esetén
Kb. 2,7 W
* a NEX-5TL/NEX-5TY
készülékekhez mellékelt
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
DPOF: Kompatibilis
Méretek (CIPA-kompatibilis)
(körülbelül):
110,8 mm × 58,8 mm × 38,9 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg (CIPA-kompatibilis)
(körülbelül):
276 g
(az akkumulátorral és a
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozóval együtt)
218 g
(csak a fényképezőgép)
[Vezeték nélküli LAN]
Egyebek
[Egyebek]
Működési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Fájlformátum:
Állókép: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibilis, RAW (Sony ARW
2.3 formátum)
Mozgókép (AVCHDformátum): Az AVCHD
Ver. 2.0 formátumával
kompatibilis
Videoformátum: MPEG-4
AVC/H.264
Audioformátum: Dolby Digital
2-csat
Dolby Digital Stereo Creator
• Készült a Dolby Laboratories
licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum):
Videoformátum: MPEG-4
AVC/H.264
Audioformátum: MPEG-4
AAC-LC 2-csat
USB-kapcsolat: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Támogatott formátum: IEEE 802.11
b/g/n
Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es
sávszélesség
Biztonság: WEP/WPA-PSK/WPA2PSK
Csatlakozási mód: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Kézi
Hozzáférési mód: Infrastruktúra
mód
NFC: NFC Forum Type 3 Tagkompatibilis
HU
63
Vaku HVL-F7S
A vaku vezérszáma: GN 7
(méterben, ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő: Kb. 4 másodperc
Vakulefedettség: 16 mm-es objektív
(az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció: ±2,0 EV
(1/3 EV lépésközzel)
Méretek (körülbelül):
35,9 mm × 23,8 mm × 42,7 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg (körülbelül): 20,4 g
AC tápegység – ACUB10C/UB10D
Tápfeszültség: 100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Kimeneti feszültség: DC 5 V, 0,5 A
Működési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet:
–20 °C – +60 °C
Méretek (körülbelül):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg (körülbelül):
USA és Kanada esetében: 48 g
Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók esetében: 43 g
HU
64
NP-FW50 újratölthető
akkumulátor
Akkumulátor típusa: Lítiumion
akkumulátor
Maximális feszültség: 8,4 V DC
Névleges feszültség: 7,2 V DC
Maximális töltőfeszültség: 8,4 V
egyenáram
Maximális töltőáram: 1,02 A
Kapacitás: Jellemzően 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Legalább 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maximális méretek (körülbelül):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg (körülbelül): 57 g
Objektív
Objektív
E16 – 50 mm-es
zoomobjektív1)
Fényképezőgép
NEX-5TL/NEX-5TY NEX-5TY
35 mm-es formátummal
egyenértékű gyújtótávolság2)
(mm)
24 – 75
E55 – 210 mm-es
zoomobjektív
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Látószög2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimális fókusz3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Lencsecsoportok–tagok
Maximális nagyítás (×)
0,215
0,225
Minimális rekesznyílás
f/22 – f/36
f/22 – f/32
A szűrő átmérője (mm)
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
Méretek (max. átmérő ×
magasság) (körülbelül, mm)
116
345
Elérhető
Elérhető
Tömeg (körülbelül, g)
SteadyShot
2)
3)
Motoros zoom
A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az
APS-C méretű képérzékelővel felszerelt digitális fényképezőgépek alapján
kerültek meghatározásra.
A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
Egyebek
1)
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változtathatók.
Tudnivalók a fókusztávolságról
A fényképezőgép képszöge kisebb egy 35 mm-es formátumú
fényképezőgépénél. Ha ki akarja számolni a körülbelül a 35 mm-es
formátumú fényképezőgépekével egyenértékű gyújtótávolságot, mert olyan
képszöggel akar fényképezni, akkor számoljon a gyújtótávolság
másfélszeresével.
Egy 50 mm-es objektív használata esetén például a 35 mm-es formátumú
fényképezőgépekével egyenértékű gyújtótávolság kb. 75 mm-nek felel meg.
HU
65
Védjegyek
• A következő jelzések a Sony
Corporation védjegyei.
, „Memory Stick”,
,
„Memory Stick PRO”,
, „Memory
Stick Duo”,
,
„Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick XC-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate”,
, „BRAVIA”,
„PhotoTV HD”, „InfoLITHIUM”
és „PlayMemories Camera Apps”
• A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a
Blu-ray Disc Association
védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Dolby és a kettős D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI, a HDMI HighDefinition Multimedia Interface és
a HDMI logó a HDMI Licensing
LLC bejegyzett védjegye, illetve
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• A Mac és a Mac OS az Apple Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az iPhone és az iPad az Apple Inc.
Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
HU
66
• Az iOS a Cisco Systems Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Intel, az Intel Core és a
Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Android a Google Inc.
bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP a Wi-Fi
Alliance védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A DLNA és a DLNA
CERTIFIED a Digital Living
Network Alliance védjegye.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
• A Eye-Fi a Eye-Fi Inc. védjegye.
• A „ ” és a „PlayStation” a Sony
Computer Entertainment Inc.
bejegyzett védjegye.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és terméknevek
általánosságban a megfelelő
fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben jelen
kézikönyvben.
®
• PlayStation 3 konzollal más
szolgáltatásokat is igénybe vehet,
ha letölti a PlayStation 3
alkalmazást a PlayStation Storeból (ahol elérhető).
• A PlayStation 3 alkalmazáshoz
PlayStation Network fiók
szükséges, és alkalmazást kell
letölteni. Olyan területeken áll
rendelkezésre, ahol elérhető a
PlayStation Store webhelye.
Egyebek
HU
67
NEX-5T
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising