Sony | ILCE-6300L | Sony ILCE-6300L α6300 E-bajonettes fényképezőgép APS-C érzékelővel Használati útmutató

4-579-411-12(1)
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
E-mount
Használati útmutató
„Súgóútmutató” (webes
útmutató)
A „Súgóútmutató” tartalmazza a
fényképezőgép funkcióinak részletes
ismertetését.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1540/h_zz/
ILCE-6300
Magyar
További információk a fényképezőgépről
(„Súgóútmutató”)
A „Súgóútmutató” egy interneten elérhető kézikönyv. A
„Súgóútmutató” megtekinthető számítógéppel vagy
okostelefonon.
Ebben megtalálhatja a fényképezőgép funkcióinak
részletes ismertetését.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1540/h_zz/
A súgó megtekintése
A fényképezőgép beépített használati útmutatóval rendelkezik.
Beépített súgó
A beépített súgó leírást jelenít meg az éppen látható menüelemekről és
beállítási lehetőségekről.
1 A(z) [Egyéni gomb(felv.)] opcióval a beépített súgót kívánt gombhoz
rendelheti.
MENU gomb t
(Egyéni beállítások) t [Egyéni gomb(felv.)]
t Válassza ki a funkcióhoz rendelni kívánt gombot. t [Beépített
súgó]
2 Nyomja meg a MENU gombot, és a vezérlőkerékkel válassza ki azt a
MENU elemet, amelynek a leírását el szeretné olvasni, majd nyomja
meg azt a gombot, amelyhez a [Beépített súgó] társítva van.
HU
2
VIGYÁZAT
FIGYELEM!
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne
tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
[ Akkumulátor
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG
ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY
VAGY AZ
ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, ne hagyja tűző
napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse,
amely fel tudja tölteni az
akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
HU
3
A mellékelt vagy ajánlott AC adapter/
akkumulátortöltő használatakor
használjon egy közeli fali aljzatot. Ha a
készülék használata közben bármilyen
üzemzavart észlel, azonnal húzza ki a
csatlakozódugaszát a fali aljzatból,
leválasztva ezzel a tápfeszültségről.
Ha a készüléken van töltés lámpa, a
készülék akkor is feszültség alatt állhat,
ha a lámpa nem világít.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a
készülékkel való használatra tervezték,
más elektromos készülékhez nem
szabad használni.
[ Tápkábel
Az Egyesült Királyságban,
Írországban, Máltán, Cipruson vagy
Szaúd-Arábiában élő vásárlók
figyelmébe
Használja az (A) tápkábelt. A (B)
tápkábel nem felel meg a felsorolt
országok/régiók biztonsági
szempontjainak, ezért ezekben nem
használható.
Az EU más országaiban/régióiban élő
vásárlók figyelmébe
Használja a (B) tápkábelt.
(A)
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
4
Bizonyos frekvenciájú
elektromágneses mezők e készülék
kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Az európai vásárlók
figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élö vásárlóink
számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokió, 108-0075
Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium
(B)
[ Megjegyzés
HU
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Alulírott Sony Corporation
nyilatkozik, hogy a készülék megfelel a
vonatkozó alapvető követelményeknek
és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a
következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
[ Feleslegessé vált elemek,
villamos és elektronikus
készülékek hulladékként való
eltávolítása. (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az
elemen, a készüléken
vagy annak
csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és
készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken
adja le, segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt,
az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt
útmutatót, hogy milyen módon lehet az
elemet biztonságosan eltávolítani a
készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz,
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
HU
5
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép előkészítése
–
–
–
–
–
–
–
1. lépés
7. oldal
A csomag tartalmának ellenőrzése
Részek azonosítása
Az akkumulátoregység behelyezése
Az akkumulátoregység feltöltése
Memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása
A nyelv és az óra beállítása
Alapvető művelet
2. lépés
22. oldal
3. lépés
23. oldal
4. lépés
24. oldal
– Fényképek és mozgóképek készítése
Lejátszás funkció
– Képek megtekintése
Felvétel funkció
– Egyéb funkciók bemutatása
Számítógép használata
35. oldal
– Szoftver használata
– Képek importálása a számítógépre és a képek felhasználása
(PlayMemories Home)
A fényképezőgép funkcióinak bővítése
37. oldal
– A fényképezőgép funkcióinak bővítése
Egyebek
–
–
–
–
37. oldal
A fényképek száma és a mozgóképek lehetséges felvételi ideje
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvétellel kapcsolatban
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Minőségtanúsítás
Ez a kézikönyv több készülékmodellre is vonatkozik, melyekhez eltérő
objektívek vannak mellékelve.
A modellnév a mellékelt objektívnek megfelelően változik. A választható
készülékmodellek országonként/régiónként változók.
HU
6
Modellnév
Objektív
ILCE-6300
Nincs mellékelve
ILCE-6300L
E PZ 16 – 50 mm
A csomag tartalmának ellenőrzése
Először derítse ki a fényképezőgép modellnevét (6. oldal). A mellékelt
tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelekben feltüntetett számok a mennyiséget jelölik.
x Minden modellhez
mellékelve
• Fényképezőgép (1)
• Tápkábel (1)* (egyes
országokban/térségekben
mellékelt)
* A kamerához többféle tápkábel is
lehet mellékelve. Az országnak/
térségnek megfelelőt használja.
Lásd a(z) 4. oldalt.
• Újratölthető akkumulátor
NP-FW50 (1)
• Vállpánt (1)
• Szemkagyló (1)
• Papucskupak (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Használati útmutató (ez a
kézikönyv) (1)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Ez az útmutató a Wi-Fi
kapcsolatot igénylő funkciókat
ismerteti.
x ILCE-6300
• Micro USB-kábel (1)
• Vázsapka (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
x ILCE-6300L
• AC adapter (1)
• E PZ 16 – 50 mm zoom objektív
(1) (a fényképezőgépre
szerelve)/Elülső objektívsapka
(1) (az objektívre szerelve)
HU
7
Részek azonosítása
Amikor az objektív nincs a
helyén
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Exponálógomb
C1 (1. Egyéni) gomb
Jelvevő
Wi-Fi antenna (beépített)
ON/OFF (Bekapcsoló)
tápkapcsoló
Önkioldó jelzője/AF segédfény
Objektívkioldó gomb
Mikrofon*1
Objektív
Objektívfoglalat
Képérzékelő*2
Objektívérintkezők*2
*1 Ne
HU
8
takarja el ezt az alkatrészt
mozgóképfelvétel közben.
*2
Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
A Több illesztőfelületű vakusín*
B
A képérzékelő helyének
jelölése
C Fülek a vállpánt számára
D Hangszóró
E Vaku
• A vaku használatához nyomja
meg a (Vaku felnyitása)
gombot. A vaku nem ugrik elő
automatikusan.
• Ha nem használja a vakut,
nyomja vissza a fényképezőgép
burkolatába.
F Üzemmódtárcsa
(Automata mód)/
(Autom. Program)/
(Rekesz elsőbbség)/
(Zárseb elsőbbség)/
(Kézi expozíció)/
1/2 (Memória behívás)/
(Mozgókép/HFR)/
(Panorámapásztázás)/
(Jelenet)
G Vezérlőtárcsa
H Multi-/micro-USB csatlakozó*
• Támogatja a Micro-USBkompatibilis eszközöket.
I Töltés lámpa
J HDMI micro aljzat
K m (Mikrofon) aljzat
• Külső mikrofon
csatlakoztatása esetén a
mikrofon automatikusan
bekapcsol. Ha a külső
mikrofon vezetékes
tápellátású, akkor a
fényképezőgép látja el
tápfeszültséggel a mikrofont.
* Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők kompatibilisek a több
illesztőfelületű vakusínnel és a
multi-/micro-USB csatlakozóval,
látogasson el a területnek
megfelelő Sony honlapra, vagy
forduljon egy Sony forgalmazóhoz
vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez. Olyan kiegészítőket is
használhat, amik kompatibilisek a
tartozék vakusínnel. Más gyártók
kiegészítőivel a működés nem
garantált.
L Szemérzékelő
M Kereső
N Szemkagyló
• Gyárilag nincs felszerelve a
fényképezőgépre. A kereső
használata előtt ajánlott a
szemkagyló felhelyezése.
A szemkagyló felhelyezése/
eltávolítása
• Ha a több illesztőfelületű
vakusínhez tartozékot
csatlakoztat (külön
megvásárolható), távolítsa el a
szemkagylót.
HU
9
O Képernyő
• A képernyőt beállíthatja egy
kényelmes megtekintési
szögbe, és bármilyen
pozícióból fényképezhet.
W Vezérlőkerék
X Középső gomb
Y C2 (2. Egyéni) gomb/
(Törlés) gomb
Z
(Lejátszás) gomb
P Dioptriabeállító tárcsa
• A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
tárcsát, hogy a kép élesen
jelenjen meg a keresőben. Ha
nehéz elfordítani a
dioptriabeállító tárcsát,
távolítsa el a szemkagylót, és
utána állítson a tárcsán.
Q
(Vaku felnyitása) gomb
R MENU gomb
S AF/MF/AEL kapcsolókar
T Felvétel készítéséhez: AF/MF
gomb/AEL gomb
Megtekintéshez: (Nagyítás)
gomb
U MOVIE (Mozgókép) gomb
V Felvétel készítéséhez:
Fn (Funkció) gomb
Megtekintéshez:
(Küldés okostelefonra)
gomb
HU
10
• A [Küldés okostelefonra]
képernyőt megjelenítheti a
(Küldés okostelefonra)
gomb megnyomásával.
A
(N-jel)
• Ha NFC funkcióval
rendelkező okostelefont
csatlakoztat a
fényképezőgéphez, ezt a jelet
kell megérinteni.
• Az NFC (Near Field
Communication; rövid
hatósugarú kommunikáció) a
rövid hatósugarú vezeték
nélküli kommunikációs
technológia egyik nemzetközi
szabványa.
B Csatlakozólemez fedele
• Az AC-PW20 AC adapter
(külön megvásárolható)
használata esetén van szükség
erre. Helyezze a
csatlakozólemez fedelét az
akkumulátortartóba, majd
bújtassa át az alábbi ábra
szerint a kábelt a
csatlakozólemez fedelén.
• Vigyázzon, nehogy a fedél
lecsukásakor becsípje a
vezetéket.
C Állványrögzítő furat
• Használjon olyan állványt,
amelynek rögzítőcsavarja
rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az állványon
megfelelően rögzíteni, és a
fényképezőgép megsérülhet.
x Objektív
Az objektívek paramétereit lásd:
46. oldal.
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (ILCE-6300L esetében
mellékelt)
A Zoomoló-/fókuszállító gyűrű
B Zoomolókar
C Illesztőjel
D Objektívérintkezők*
* Ne érintse meg közvetlenül ezt az
alkatrészt.
D Memóriaműködés-jelző
E Akkumulátor-/
memóriakártya-fedél
F Memóriakártya-nyílás
G Áramforrás-behelyező nyílás
H Akkumulátorrögzítő kar
HU
11
Az akkumulátoregység behelyezése
Akkumulátorrögzítő kar
1 Nyissa fel a fedelet.
2 Helyezze be az akkumulátoregységet.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátorrögzítő kart,
ahogy az ábrán látható. A behelyezés után ellenőrizze, hogy az
akkumulátorrögzítő kar a helyére záródott-e.
• Ha a fedelet nem megfelelően behelyezett akkumulátorral
próbálja lezárni, a fényképezőgép károsodhat.
HU
12
Az akkumulátoregység feltöltése
Töltés lámpa
Világít: Töltés
Ki: A töltés befejeződött
Villog:
Töltési hiba történt, vagy a töltés
átmenetileg szünetel, mert a
fényképezőgép nincs a megfelelő
hőmérséklet-tartományon belül
1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB-kábellel (mellékelt).
2 Csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.
A töltés lámpa narancssárga színnel kezd világítani, és megkezdődik
a töltés.
• Az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Az akkumulátoregységet részlegesen töltött állapotból is
feltöltheti.
• Ha a töltés lámpa villog és a töltés nem fejeződött be, vegye ki az
akkumulátoregységet, majd helyezze vissza.
• Bizonyos országok/régiók esetében előbb a tápkábelt kell az AC
adapterhez, majd az AC adaptert kell a fali aljzathoz csatlakoztatni.
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgépen a töltés lámpa villog, amikor az AC adapter
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez és a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a hőmérséklet a javasolt működési
tartományon kívül esik. Ha a hőmérséklet visszatér a megfelelő
tartományba, a töltés folytatódik. Az akkumulátoregységet 10 °C és 30 °C
környezeti hőmérséklet között javasoljuk feltölteni.
HU
13
• Az akkumulátor kivezetéseinek bekoszolódása esetén előfordulhat, hogy
nem tudja megfelelően feltölteni az akkumulátoregységet. Ilyen esetben a
szennyeződést óvatosan, puha ruhával vagy vattapamaccsal finoman
letörölve tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseinek környékét.
• Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) a legközelebbi fali aljzathoz. Ha
az AC adapter használata közben valamilyen üzemzavart tapasztal, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, leválasztva ezzel a
tápfeszültségről.
• Ha a töltés befejeződött, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet, micro USB-kábelt
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) használjon.
x Töltési idő (teljes töltés)
Az AC adapter (mellékelt) használatával a töltési idő körülbelül
150 perc. A töltés lámpa egyszer felvillan, majd azonnal kialszik, ha az
akkumulátoregység teljesen fel van töltve.
Megjegyzések
• A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési
ideje 25 °C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a
körülmények függvényében hosszabb ideig is tarthat.
x Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással
Az akkumulátoregységet úgy is feltöltheti,
hogy a fényképezőgépet egy
számítógéphez csatlakoztatja a micro
USB-kábellel.
Megjegyzések
HU
14
• Ha a fényképezőgép olyan hordozható
számítógéphez csatlakozik, amely nincs a
USB-aljzathoz
tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor a
feltöltés a hordozható számítógép
akkumulátorát meríti. Ne töltse túl hosszú ideig!
• Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a
számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a
fényképezőgép között. Ez a fényképezőgép üzemzavarát okozhatja. Mielőtt
a számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó
üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
• Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített
számítógépről is működik.
x Az akkumulátor-üzemidő, a rögzíthető és a
lejátszható képek száma
Akkumulátor
használati ideje
Képek száma
Fényképezés
(állóképek)
Képernyő
—
Kb. 400 kép
Kereső
—
Kb. 350 kép
Jellemző
mozgóképfelvétel
Képernyő
Kb. 75 perc
—
Kereső
Kb. 70 perc
—
Folyamatos
mozgóképfelvétel
Képernyő
Kb. 115 perc
—
Kereső
Kb. 115 perc
—
Kb. 360 perc
Kb. 7100 kép
Megtekintés (állóképek)
Megjegyzések
• A képek fent megadott száma teljesen feltöltött akkumulátoregység esetén
érvényes. A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
csökkenhet.
• A rögzíthető képek száma fényképezéskor, az alábbi használati feltételek
mellett érvényes:
– Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (külön megvásárolható)
használata.
– Ha E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS objektív van felhelyezve.
– Az akkumulátoregység használata 25 °C-os környezeti hőmérsékleten.
– [Kereső fényereje]: [Kézi] [±0]
– [Képernyő fényerő.]: [Kézi] [±0]
– [Megjelen. minősége]: [Normál]
• A „Fényképezés (állóképek)” értékek meghatározása a CIPA szabványon
alapul, az alábbi feltételek között fényképezve:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– A DISP beállítása [Alapinf. Megjel.].
– [Fókusz mód]: [Automatikus AF]
– Fényképfelvétel minden 30. másodpercben.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet tíz felvételenként ki-, majd bekapcsolják.
HU
15
• A mozgóképek rögzítésére megadott percszám meghatározása a CIPA
szabványon alapul, az alábbi feltételek között készítve a felvételt:
–[
Rögzítési Beállít.]: XAVC S HD 60p 50M
/50p 50M
.
– Jellemző mozgóképfelvétel: Az akkumulátor-üzemidő meghatározása a
felvétel többszöri elindításával és leállításával, zoomolással, ki-/
bekapcsolással stb. történt.
– Folyamatos mozgóképfelvétel: Az akkumulátor-üzemidő meghatározása a
lehető leghosszabb folyamatos felvétellel történt (29 perc), amit a MOVIE
gomb újbóli megnyomásával folytattunk. Egyéb funkciókat – például
zoomolást – nem használtunk.
x Tápfeszültség
A fényképezőgépet lehet használni, miközben az AC adapter
(mellékelt) használatával a tápfeszültséget egy fali csatlakozóaljzat
biztosítja.
Megjegyzések
• Ha az akkumulátor lemerült, a fényképezőgép nem kapcsol be. Helyezzen
egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
• Ha a fényképezőgép használata közben a tápfeszültséget a fali aljzat
biztosítja, ellenőrizze, hogy az ikon (
) megjelenik-e a képernyőn.
• Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat
biztosítja. Ha eltávolítja az akkumulátoregységet, a fényképezőgép
kikapcsol.
• Ne vegye ki az akkumulátoregységet, ha világít a memóriaműködés-jelző
(11. oldal). Ellenkező esetben megsérülhetnek a memóriakártyán lévő
adatok.
• A készülék bekapcsolt állapotában az akkumulátoregység nem töltődik,
hiába van a fényképezőgép az AC adapterhez csatlakoztatva.
• Bizonyos használati feltételek között előfordulhat, hogy rásegítésként az
akkumulátor akkor is ad le áramot, amikor a fényképezőgép az AC
adapterhez csatlakoztatva használat közben.
• Ne távolítsa el a micro USB-kábelt, amikor a tápfeszültséget USB-kapcsolat
biztosítja. A micro USB-kábel eltávolítása előtt kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
• Ha a készülék áramellátását USB-kapcsolat biztosítja, a fényképezőgépen
belüli hőmérséklet megemelkedik, és a folyamatos felvételi idő
lecsökkenhet.
• Ha tápforrásként mobil töltőt használ, használat előtt ellenőrizze, hogy a
mobil töltő teljesen fel van-e töltve. Használat közben is rendszeresen
ellenőrizze a mobil töltő töltöttségét.
HU
16
Memóriakártya (külön megvásárolható)
behelyezése
Ügyeljen rá, hogy a
bevágott sarok jó
irányba nézzen.
1 Nyissa fel a fedelet.
2 Helyezze be a memóriakártyát.
• Tolja be a memóriakártyát a bevágott sarkával olyan irányba,
ahogy az ábrán látható, amíg a helyére nem kattan.
3 Csukja le a fedelet.
x Használható memóriakártyák
Memóriakártya
Memory Stick PRO Duo
Fényképekhez
Mozgóképekhez
MP4
AVCHD
(csak Mark2 (csak a Mark2
esetében)
esetében)
XAVC S
—
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
*1
(csak Mark2 (csak a Mark2
esetében)
esetében)
—
SD memóriakártya
*2
*2
SDHC memóriakártya
*2
*2
SDXC memóriakártya
*2
*2
microSD memóriakártya
*2
*2
microSDHC memóriakártya
*2
*2
*3
microSDXC memóriakártya
*2
*2
*3
*1
—
*3
*3
—
Mozgóképek 100 Mbps vagy nagyobb bitsebességgel nem rögzíthetők.
HU
17
*2
SD 4-es sebességosztály:
vagy gyorsabb, vagy
UHS 1-es sebességosztály:
vagy gyorsabb
*3
Az összes alább felsorolt feltételnek megfelelő memóriakártyák:
– 4 GB vagy nagyobb kapacitás
– SD 10-es sebességosztály:
vagy UHS 1-es sebességosztály:
vagy gyorsabb
100 Mbps vagy nagyobb sebességgel történő felvételhez
UHS 3-as sebességosztály:
szükséges.
• A rögzíthető fényképek számával és a mozgóképek lehetséges felvételi
idejével kapcsolatban lásd: 37–38. oldal. A táblázatokból válassza ki a kívánt
kapacitású memóriakártyát.
Megjegyzések
• Ha SDHC memóriakártyát használ hosszabb időtartamú XAVC S
mozgóképek felvételéhez, a készülék 4 GB méretű fájlokban menti el a
mozgóképfelvételt. A PlayMemories Home programmal egyetlen fájlba
egyesítheti a különálló fájlokat.
• Nem garantált, hogy minden memóriakártyával jól működik a készülék.
Nem Sony gyártmányú memóriakártya esetében forduljon a termék
gyártójához.
• Ha Memory Stick Micro vagy microSD memóriakártyát használ a
fényképezőgéphez, ügyeljen a megfelelő adapter használatára.
x A memóriakártya/akkumulátoregység eltávolítása
Memóriakártya: A memóriakártya kiemeléséhez nyomja meg egyszer a
memóriakártyát.
Akkumulátoregység: Csúsztassa el az akkumulátorrögzítő kart.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az akkumulátoregységet.
Megjegyzések
• Soha ne vegye ki a memóriakártyát/akkumulátoregységet, ha világít a
memóriaműködés-jelző (11. oldal). Ez a memóriakártyán lévő adatok
sérülését okozhatja.
HU
18
Az objektív csatlakoztatása/eltávolítása
Az objektív csatlakoztatása és eltávolítása előtt állítsa a fényképezőgép
ON/OFF tápkapcsolóját OFF állásba.
1 Ha az objektívsapka vagy a védőkupak fel van
helyezve, vegye le a fényképezőgépről vagy az
objektívről.
• Az objektívcserét gyorsan és nem poros helyen kell végezni, hogy
ne kerülhessen por a fényképezőgépbe.
2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az objektív és a
fényképezőgép fehér illesztőjelei egy vonalba essenek.
• Tartsa a fényképezőgép elülső oldalát lefelé, ezzel
megakadályozva, hogy por kerüljön a fényképezőgépbe.
3 Miközben finoman a fényképezőgép felé tolja az
objektívet, forgassa az óramutató járásával megegyező
irányba, amíg egy kattanással a helyén nem rögzül.
• Ügyeljen az objektív helyes illesztésére.
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombját.
• Az objektív felszerelésekor ne alkalmazzon túl nagy erőt.
• A-mount objektív (külön megvásárolható) használatához rögzítőadapter
(külön megvásárolható) kell. További részleteket a rögzítőadapterhez
mellékelt kezelési utasításban olvashat.
• Állványcsatlakozós objektív használata esetén a kiegyensúlyozás érdekében
a csatlakozót az objektív felőli oldalon szerelje az állványra.
HU
19
x Az objektív eltávolítása
Objektívkioldó gomb
1 Nyomja be teljesen az objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával
ellentétesen.
Megjegyzések
• Ha az objektívcserék során por vagy szennyeződés jut a fényképezőgépbe,
és a képérzékelő felületére tapad (a képérzékelő alakítja a fényt digitális
jelekké), akkor a felvételi körülményektől függően fekete pontok
jelenhetnek meg a felvételen. Kikapcsoláskor a fényképezőgép a
porvédelmi funkciónak köszönhetően enyhén rezeg, ezzel megelőzve, hogy
por tapadjon a képérzékelőre. Ennek ellenére gyorsan és poros helyektől
távol csatlakoztassa vagy távolítsa el az objektívet.
• Ha a képérzékelőre idegen anyag tapad, először próbálja meg a [Tisztítási
mód] eljárást (33. oldal), majd ha szükséges, fújja le kézi levegőpumpával. A
részletekkel kapcsolatban lásd: „Súgóútmutató”.
• A fényképezőgépet ne hagyja objektív nélkül.
• Ha vázsapkát vagy hátsó objektívsapkát szeretne használni, vásároljon
ALC-B1EM (vázsapka), illetve ALC-R1EM (hátsó objektívsapka) (külön
megvásárolható) típust.
• Ha motoros zoomos objektívet használ, objektívcsere előtt állítsa a
fényképezőgép ON/OFF tápkapcsolóját OFF állásba, és ellenőrizze, hogy
teljesen visszahúzódott-e az objektív. Ha az objektív nem húzódott vissza,
ne nyomja vissza erővel!
• Ha a fényképezőgép állványhoz van csatlakoztatva, vigyázzon, hogy ne
érintse meg véletlenül a zoomoló-/fókuszállító gyűrűt.
HU
20
A nyelv és az óra beállítása
Vezérlőkerék
ON/OFF
(Bekapcsoló)
Elemek kiválasztása: v/V/b/B
Állítsa be a dátum és az idő
számértékét: v/V/ /
Beállítás: z
1 Állítsa az ON/OFF (Bekapcsoló) tápkapcsolót ON
állásba.
A fényképezőgép első bekapcsolásakor a nyelvbeállító képernyő
jelenik meg.
• Egy kis időbe telhet, míg a gép bekapcsol, és lehetővé teszi a
működést.
Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a z
2 gombot
a vezérlőkeréken.
Megjelenik a dátumot és időt beállító képernyő.
hogy a [Bevitel] van-e kijelölve a
3 Ellenőrizze,
képernyőn, majd nyomja meg a z gombot.
ki a kívánt földrajzi helyet a képernyőn
4 Válassza
megjelenő utasításokat követve, majd nyomja meg a z
gombot.
5 Adja meg a [Téli-nyári idősz], a [Dátum/Idő] és a [Dátum
formátum] beállítást, majd nyomja meg a z gombot.
• A [Dátum/Idő] beállításnál a 12:00 AM jelentése éjfél, a 12:00 PM
jelentése pedig dél.
6 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] van-e kijelölve, majd
nyomja meg a z gombot.
HU
21
Fényképek és mozgóképek készítése
Exponálógomb
MOVIE
Fényképezéskor
1 Nyomja meg félig az exponálógombot, hogy
fókuszáljon.
Amikor a kép a fókuszban van, a z vagy
jelzés látható.
2 Nyomja le teljesen az exponálógombot, és készítse el a
felvételt.
Mozgóképkészítés
1 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE
(Mozgókép) gombot.
• Zoomolókaros objektív használata esetén: Mozgassa a zoomolókart.
Zoomológyűrűs objektív használata esetén: Fordítsa el a
zoomológyűrűt.
felvétel leállításához nyomja meg ismét a MOVIE
2 Agombot.
Megjegyzések
HU
22
• Körülbelül legfeljebb 29 percnyi folyamatos mozgóképfelvétel készíthető,
ha a környezeti hőmérséklet körülbelül 25°C, és a fényképezőgép a gyári
alapértékekre van beállítva (a mozgóképek maximális felvételi idejét a
környezeti hőmérséklet, a felvételi formátum/beállítás és a fényképezőgép
felvételt megelőző használati feltételei is befolyásolják (39. oldal)). Ha a
mozgóképfelvétel leáll, a MOVIE gombot ismét lenyomva újraindíthatja. A
fényképezőgép védelme érdekében előfordulhat, hogy a készülék vagy az
akkumulátoregység hőmérsékletétől függően a felvétel leáll.
• Ne húzza ki kézzel a vakut. Ez hibás működést okozhat.
• Mozgókép rögzítésekor előfordulhat, hogy a felvételen a fényképezőgép
működésének zaja is hallható, amikor a zoom funkció működik.
Előfordulhat, hogy a felvétel végén a MOVIE gomb működésének zaja is
hallható.
Képek megtekintése
: Közelítés
Beállítás: forgassa el a
vezérlőkereket
Vezérlőkerék
(Lejátszás)
(Törlés)
1 Nyomja meg a
Képek kiválasztása:
B (következő)/b (előző), vagy
forgassa a vezérlőkereket
Beállítás: z
(Lejátszás) gombot.
x A következő/előző kép kiválasztása
Válasszon ki egy képet a B (következő)/b (előző) gomb megnyomásával
a vezérlőkeréken vagy a vezérlőkerék elforgatásával. A mozgóképek
megtekintéséhez nyomja meg a z gombot a vezérlőkerék közepén.
x Kép törlése
1 Nyomja meg a (Törlés) gombot.
2 Válassza ki a [Töröl] lehetőséget a v gombbal a vezérlőkeréken,
majd nyomja meg a z gombot.
x Visszatérés fényképezéshez
Az exponálógombot félig nyomja le.
HU
23
Egyéb funkciók bemutatása
MENU
Vezérlőtárcsa
AF/MF/AEL
kapcsolókar
Vezérlőkerék
Fn (Funkció)
x Vezérlőkerék
DISP (Tartalom megjelenítése): Lehetővé teszi a képernyő megjelenítési
beállításainak módosítását.
ISO (ISO): Lehetővé teszi az érzékenység fényerőn alapuló beállítását.
(Kép index): Lehetővé teszi egyszerre több kép megtekintését egy
egyképes képernyőn.
(Expoz. kompenzáció): Lehetővé teszi a teljes kép expozíciójának és
fényerejének kompenzálását.
(Képtovább.mód): Lehetővé teszi a felvételi módok – például az
egyszeri felvétel, a folyamatos felvétel, az önkioldó vagy az
expozíciósorozat – közötti váltást.
z (Fókusz norma): Ha megnyomja ezt gombot, amikor a [Fókuszmező]
beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], a
vezérlőkeréken lévő v/V/b/B gomb megnyomásával változtathat a
fókuszmező helyén. A fókuszmező helyén fényképezés közben is
változtathat. A [Fókuszmező] vagy a [Középső AF tartás] beállításaitól
függően változnak a gomb megnyomásakor választható funkciók.
x Fn (Funkció) gomb
Lehetővé teszi 12 funkció beprogramozását, és az eltárolt funkciók
előhívását fényképezés közben.
1 Nyomja meg az Fn (Funkció) gombot.
2 A vezérlőkerék v/V/b/B gombjával válassza ki a kívánt funkciót.
3 A vezérlőkerék forgatásával válassza ki a beállítási értéket.
x Vezérlőtárcsa
HU
24
A vezérlőtárcsa forgatásával azonnal módosíthatja az egyes felvételi
módok megfelelő beállításait.
x AF/MF/AEL kapcsolókar
Az AF/MF/AEL kapcsolókar állásának módosításával válthatja az AF/
MF/AEL gomb funkcióját AF/MF és AEL között.
Ha az AF/MF/AEL kapcsolót AF/MF állásba állítja, majd megnyomja a
gombot, a fókuszmód átmenetileg automatikusról kézi módra vált vagy
vissza (AF/MF vezérlés). Ha az AF/MF/AEL kapcsolót AEL állásba
állítja, majd megnyomja a gombot, az expozíció rögzítve lesz (AE
rögzítés).
x Menütételek
(Felvétel beállítások)
Képméret
Kiválaszthatja az állóképek méretét.
Méretarány
Kiválaszthatja az állóképek méretarányát.
Minőség
Beállíthatja az állóképek képminőségét.
Panoráma: Képméret
Kiválaszthatja a panorámaképek méretét.
Panoráma: Irány
Beállíthatja a panorámaképek felvételi irányát.
Fájlformátum
Kiválaszthatja a mozgókép fájlformátumát.
Rögzítési Beállít.
Kiválaszthatja a mozgóképfelvétel
képkockájának méretét.
Kettős videó FELV.
HFR beállítások
Beállíthatja, hogy akarja-e egyidejűleg egy
XAVC S mozgókép és egy MP4 mozgókép,
illetve egy AVCHD mozgókép és egy MP4
mozgókép felvételét.
Megadhatja a nagy képsebességű felvételi
beállításokat.
Képtovább.mód
Beállíthatja a képtovábbítási módot például
folyamatos felvételhez.
Exp.-eltolási beáll.
Beállíthatja sorozatfelvétel módban az önkioldós
felvételt, valamint az expozíciósorozat és a
fehéregyensúly sorozat képsorrendjét.
Vaku üzemmód
Megadhatja a vaku beállításait.
Vaku kompenz.
Beállíthatja a vaku fényerejét.
Vörösszem cs.
A funkcióval csökkentheti a vaku használatakor
fellépő vörösszemjelenséget.
Fókusz mód
Kiválaszthatja a fókuszálási módot.
Fókuszmező
Kiválaszthatja a fókuszálási területet.
HU
25
AF segédfény
Beállíthatja az AF segédfény funkció használatát,
amely sötétben fénnyel segíti a fókuszálást.
AF meghajtóseb.
Az autofókusz mozgókép üzemmódban való
használatakor fókuszálási sebességet válthat.
AF Követ. érzék.
Beállíthatja az AF-követés érzékenységét
mozgókép üzemmódban.
Expoz. kompenzáció
A teljes kép fényerejének kompenzálása.
Expozíció lépés
Kiválaszthatja a zársebesség, a rekesznyílás és az
expozíció állítási lépésközét.
ISO
Az ISO-érzékenység beállítása.
ISO AUTO Min. zárs.
Beállíthatja azt a legkisebb zársebességet,
amelynél [ISO AUTO] módban az ISO
érzékenység változni kezd.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fényerő mérésének a módszerét.
Fehéregyensúly
Beállíthatja egy kép színtónusait.
DRO/Auto. HDR
Automatikusan kompenzálja a fényességet és a
kontrasztot.
Saját beállít.
Kiválaszthatja a kívánt képfeldolgozási módot. A
kontrasztot, a telítettséget és az élességet is
beállíthatja.
Kép effektus
A megkapó, művészi hatás eléréséhez
kiválaszthatja a kívánt szűrő effektust.
Kép tulajdonságok
Beállításokat módosíthat, például a színek és
tónusok beállításait.
Zoom
Beállíthatja a Tiszta kép zoom és a Digitális zoom
funkció zoomarányát.
Fókusznagyítás
Fényképezés előtt a kép kinagyításával
ellenőrizheti a fókuszt.
Hosszú exp.z.cs
Beállíthatja 1 másodperces vagy lassabb
zársebesség esetén a zajcsökkentés feldolgozását.
Nagy ISO zajcs.
Magas érzékenységű fényképezésre állíthatja a
zajcsökkentés feldolgozását.
Középső AF tartás
HU
26
Beállíthatja, hogy a felvételkészítés képernyőnél
a középső gomb megnyomásakor a készülék
kövesse-e a témát, folytatva a fókuszálást.
Mosoly-/Arcfelism.
Kiválaszthatja, hogy a készülék érzékelje az
alanyok arcát, és automatikusan megadjon
különféle beállításokat. Beállítása esetén a zár
automatikusan kiold, ha a fényképezőgép
mosolyt érzékel.
Sima bőr effektus
Beállíthatja a Sima bőr effektus használatát és a
hatás erősségét.
Auto. kompozíció
Arcok, közeli témák és a Követő AF funkcióval
követett témák fényképezésekor a
fényképezőgép elemzi a jelenetet, és a
kompozíció javítása érdekében automatikusan
kivágja a képet, és elment róla egy másolatot.
Automata mód
A fényképezéshez választhat Intelligens
automatikus vagy Kiváló automatikus módot.
Jelenet
Kiválaszthatja a különféle helyszíni
körülményeknek megfelelő, előre meghatározott
beállításokat.
Mozgókép/HFR
Kiválaszthatja a tárgynak vagy effektusnak
megfelelő expozíciós módot.
SteadyShot
Állóképek és mozgóképek felvételéhez
SteadyShot funkciót állít be. Csökkenti a kézben
tartott fényképezőgéppel történő fényképezéskor
a fényképezőgép beremegéséből adódó
elmosódottságot.
Színtér
Módosíthatja a visszaadható színek tartományát.
Auto. lassú
expon.
A környezet fényerejéhez automatikusan
alkalmazkodó zársebesség funkciójának
beállítása.
Hangfelvétel
Beállíthatja, hogy mozgókép felvétele közben
rögzítse-e a készülék a hangot.
Felvétel hangerő
A felvétel hangerejének beállítása
mozgóképfelvétel közben.
Szélzaj csökkentése
A szélzaj csökkentése mozgóképfelvétel során.
Memória behívás
Előhívja a [Memória] alatt tárolt beállításokat.
Memória
Eltárolhatja a kívánt üzemmódokat vagy
fényképezőgép-beállításokat.
HU
27
(Egyéni beállítások)
Zebra
MF segéd
Fókusz nagyítási idő
AF Fókuszállítás
Rácsvonal
HU
28
Csíkok megjelenítése a fényerő beállításához.
Nagyított kép megjelenítése kézi fókuszálás
esetén.
Beállíthatja, hogy a nagyított kép mennyi ideig
legyen látható.
Beállítja, hogy használja-e az autofókuszt
nagyított kép megjelenítése esetén. Nagyított kép
megjelenítése közben a rugalmas pontnál kisebb
területen belül fókuszálhat.
Beállíthatja, hogy rácsvonal jelenjen meg, ami
lehetővé teszi a kép igazítását egy szabályos
struktúrához.
Jelölő megjelenít.
Beállítja, hogy megjelenjen-e a képernyőn jelölő
mozgóképek felvételekor.
Jelölő beállítások
Beállítja a mozgóképek felvételekor a képernyőn
látható jelölőt.
Hangerő Megjel.
Beállíthatja a hangerő megjelenítését.
Auto visszanéz.
Beállítja, hogy felvétel után az auto visszanézés
megjelenítse a rögzített képet.
DISP Gomb
Beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek
meg a képernyőn vagy a keresőben, ha
megnyomja a vezérlőkeréken a DISP gombot.
Csúcsérték szint
Kézi fókuszálás esetén a fókusztartományba eső
rész körvonalának adott színnel való kiemelésére
szolgál.
Színcsúcsérték
A csúcsérték funkcióhoz használt szín beállítása.
Súgó exp. beáll.-hoz
Beállítja, hogy megjelenjen a súgó, amikor a
felvételkészítés képernyőn módosulnak az
expozíciós beállítások.
Élő Nézet Kijelzés
Beállítja, hogy megjelenjen-e a beállítások,
például az expozíció-kompenzáció kijelzése a
kijelzőn.
AF m. autom. eltünt.
Beállíthatja, hogy a fókuszmező mindig látható
legyen-e, vagy a fókusz beállítása után kis idővel
eltűnjön.
Foly. AF mező megj.
Elő AF
Annak beállítására szolgál, hogy megjelenjen-e a
fókuszterület [Folyamatos AF] üzemmódban.
Beállítja, hogy a készülék végrehajtson-e
automatikus fókuszálást, mielőtt az
exponálógombot félig lenyomják.
Zoom beállítás
Beállíthatja, hogy használni kívánja-e
zoomoláskor a Tiszta kép zoom és a Digitális
zoom funkciót.
Eye-Start AF
Beállíthatja, hogy kívánja-e használni az
automatikus fókuszállítást, amikor belenéz a
keresőbe LA-EA2/LA-EA4 rögzítőadapter
(külön megvásárolható) használata esetén.
FINDER/MONITOR
Beállíthatja a kereső és a képernyő közötti váltás
módját.
Kereső képseb.
Beállíthatja a kereső képsebességét állóképek
készítése esetére.
Kiold lencse n.
Annak beállítása, hogy exponáljon-e a gép, ha
nincs feltéve az objektív.
Kiold m.kártya nélkül
Beállíthatja, hogy kioldhat-e a zár, ha nincs
behelyezve memóriakártya.
Elsőbb. beáll. AF-S
Beállíthatja a zár kioldásának időzítését arra az
esetre, ha mozdulatlan tárgyak fényképezésekor a
[Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF],
[Közvetl.kézifók.] vagy [Automatikus AF].
Elsőbb. beáll. AF-C
Beállíthatja a zár kioldásának időzítését arra az
esetre, ha mozgó tárgyak fényképezésekor a
[Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF] vagy
[Automatikus AF].
AF zárral
AEL beáll.
e.gomb
Csendes felvétel
e-Első redőny expon.
Beállítja, hogy legyen-e AF, amikor az exponáló
gomb félig le van nyomva. Ez akkor hasznos, ha
külön szeretné beállítani a fókuszt és az
expozíciót.
Beállítja, hogy legyen-e AEL, amikor az
exponálógomb félig le van nyomva. Ez akkor
hasznos, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és
az expozíciót.
A készülék hangjelzés nélkül exponál.
Beállítja, hogy használja-e az elektronikus
zárszerkezet első redőny funkcióját vagy sem.
HU
29
HU
30
Kiv. auto. képkivágás
Ha a felvételi mód beállítása [Kiváló
automatikus], és a fényképezőgép által felismert
jelenethez több képet kell készíteni, akkor itt
állíthatja be, hogy kívánja-e egy kép automatikus
kivágását és mentését.
Exp.komp.beáll.
Beállíthatja, hogy érvényesüljön-e az
expozíciókompenzációs érték a
vakukompenzációnál.
Arc Regisztráció
Rögzíti vagy módosítja azt a személyt, akinek a
fókuszban elsőbbséget kell kapnia.
AF Mikro beáll.
Az LA-EA2 vagy LA-EA4 rögzítőadapter (külön
megvásárolható) használatakor finoman
beállítható vele az autofókuszált pozíció.
Objektív Kompenz.
Kiválaszthatja az objektív kompenzációjának
típusát.
AF rendszer
Beállíthatja az automatikus fókuszálási módot
LA-EA1/LA-EA3 rögzítőadapter (külön
megvásárolható) használatakor.
Funkció menü beáll.
Beállíthatja az Fn (Funkció) gomb
megnyomására megjelenő funkciókat.
Egyéni gomb(felv.)
Ha funkciókat rendel az egyes gombokhoz,
meggyorsíthatja a műveleteket, mert fényképezés
közben csak a megfelelő gombot kell
megnyomnia.
Egyéni gomb(leját.)
Ha funkciókat rendel az egyes gombokhoz,
meggyorsíthatja a műveleteket, mert képek
lejátszása közben csak a megfelelő gombot kell
megnyomnia.
Tárcsa/Kerék beállít.
Beállíthatja a vezérlőtárcsa és a vezérlőkerék
„M” expozíciós módban érvényes funkcióját.
Ezzel a beállítással a zársebesség vagy a rekesz
érték állítható be.
Tárcs./Ker. Ev komp.
Az expozíciókompenzáció a vezérlőtárcsával
vagy a vezérlőkerékkel állítható be.
Zoom gyűrű forgatás
A zoomos objektív forgatási irányához nagyítást
vagy kicsinyítést rendelhet. Ez a funkció csak a
funkcióval kompatibilis motoros objektívek
esetében választható.
MOVIE gomb
Beállíthatja, hogy mindig aktív legyen-e a
MOVIE gomb.
Tárcsa / Kerék zár
Beállíthatja, hogy felvételnél, az Fn gomb
használatakor le legyen-e tiltva ideiglenesen a
vezérlőtárcsa és a vezérlőkerék. A vezérlőtárcsát
és a vezérlőkereket az Fn gomb lenyomva
tartásával tilthatja le vagy engedélyezheti.
(Vezeték nélküli)
Küldés okostelefonra
Képek áttöltése okostelefonra megjelenítés
céljából.
Küldés számítógépre
Képek biztonsági mentése egy hálózatra
csatlakozó számítógépre.
Megtekintés TV-n
Hálózati kapcsolattal rendelkező TV-n tekinthet
meg képeket.
Egy érintés(NFC)
Hozzárendelhet egy alkalmazást az Egy érintés
(NFC) funkcióhoz. Úgy is behívhat egy
alkalmazást fényképezéskor, hogy egy NFCkompatibilis okostelefont a fényképezőgéphez
érint.
Repülési mód
Beállíthatja, hogy az eszközzel ne lehessen
vezeték nélküli kommunikációt folytatni.
WPS benyom
A Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gomb
megnyomásával a hozzáférési pont egyszerűen
regisztrálható a fényképezőgéphez.
Csatlak. pont beállít.
A hozzáférési pont kézzel regisztrálható.
Eszköz nevét szerk.
Megváltoztathatja az eszköznevet, amely például
a Wi-Fi Direct alatt megjelenik.
MAC cím megjelenít.
Megjeleníti a fényképezőgép MAC címét.
SSID/Jelsz. vissza.
Visszaállítja az okostelefonos kapcsolat SSID
nevét és jelszavát.
Hálózat beáll. vissza.
Alaphelyzetbe állít minden hálózati beállítást.
HU
31
(Alkalmazás)
Alkalmazások listája
Megjeleníti az alkalmazások listáját.
Kiválaszthatja a használni kívánt alkalmazást.
Bemutatás
Megjeleníti az alkalmazás használatára vonatkozó
utasításokat.
(Lejátszás)
Töröl
Képet törölhet.
Megtekintő ü.mód
Beállítja, hogyan történjen a képek csoportosítása
a lejátszáshoz.
Kép index
Több kép együttes megjelenítésére szolgál.
Megjelenít. forgatása
Beállítja a felvett kép lejátszási irányát.
Diabemutató
Diavetítést indíthat.
Forgatás
Képek elforgatása.
Kinagyít
Lejátszott képek nagyítása.
Védelem
Zárolhatja a képeket.
Nyomt. Megadása
Nyomtatási rendelés jelet adhat egy állóképhez.
(Beállítások)
HU
32
Képernyő fényerő.
Beállíthatja a képernyő fényerősségét.
Kereső fényereje
Beállíthatja az elektronikus kereső fényerejét.
Kereső színhőmérs.
A kereső színhőmérsékletének beállítása.
Gamma kijel. segéd
Az S-Log képeket ITU709-egyenértékű képekké
konvertálja, és megjeleníti a keresőben vagy a
képernyőn.
Hangerő beállítások
Mozgóképlejátszás hangerejének beállítása.
Audió jelek
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép jelezze-e
hanggal a kép fókuszának beállítását, illetve az
önkioldó indítását.
Feltöltési beállítások
Megadhatja Eye-Fi kártya használata esetére a
fényképezőgép feltöltés funkciójának beállításait.
Mozaik elrend. menü
Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb
megnyomására mindig a mozaik elrendezésű
menü jelenjen-e meg.
Ü.mód tárcsa súgó
Be- vagy kikapcsolhatja az üzemmódtárcsa súgó
(a felvételi módok magyarázata) megjelenítését.
Törlés megerős.
Beállítja, hogy a Törlés vagy a Visszavonás
lehetőség legyen-e előre kijelölve a Törlés
megerősítése képernyőn.
Megjelen. minősége
A megjelenítési minőség beállítása.
Energiatak. ü.m. kez.
Beállíthatja, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon
be automatikusan az energiatakarékos üzemmód.
NTSC/PAL választó*1
Az eszköz TV formátumának megváltoztatásával
lehetséges a felvétel másik
mozgóképformátumban.
Tisztítási mód
Tisztítási üzemmód indítása a képérzékelő
megtisztításához.
Bemutató mód
Be- és kikapcsolhatja a mozgóképlejátszást
bemutató demót.
TC/UB beállítások
Beállíthatja az időkódot (TC) és a felhasználói
bitet (UB).
Távirányító
Beállítja, hogy használja-e az infravörös
távirányítót.
HDMI beállítások
Megadhatja a HDMI-beállításokat.
4K kimenet kiv.
Beállíthatja, hogyan történjen a 4K mozgóképek
felvétele és HDMI-n keresztüli kimenetre
küldése, amikor a fényképezőgép 4K kompatibilis
külső lejátszó vagy felvevő készülékhez
csatlakozik.
USB csatlakozás
Beállíthatja az USB csatlakozás módját.
USB LUN Beállítás
Az USB csatlakozás funkcióinak korlátozásával
növeli a kompatibilitást.
USB töltés
Beállíthatja, hogy az USB-kapcsolaton keresztül
történjen-e az áramellátás, amikor a
fényképezőgép számítógéphez van
csatlakoztatva, vagy USB-eszközt használ a micro
USB-kábellel. Ha a mellékelt AC adaptert
használja, a készülék tápellátása a beállítás bevagy kikapcsolt állapotától függetlenül biztosítva
lesz.
Nyelv
Kiválaszthatja a nyelvet.
HU
33
Dát./Idő beáll.
Beállíthatja a dátumot és az időt, illetve a télinyári időszámítást.
Zóna beállítás
Beállíthatja a használat helyét.
Szerzői jog info.
Beállíthatja az állóképek szerzői jogi
információit.
Formázás
A memóriakártya formázására szolgál.
Fájlszámozás
Beállíthatja az álló- és mozgóképekhez rendelt
fájlnevek számozási módját.
Fájlnév megadása
Módosíthatja az állóképek fájlnevének első 3
karakterét.
Felv. mappa kiválasz.
Módosíthatja az állóképek és mozgóképek (MP4)
tárolására kijelölt mappát.
Új mappa
Létrehozhat egy új mappát az álló- és
mozgóképek (MP4) tárolására.
Mappanév
Beállíthatja az állóképek mappájának
elnevezését.
Képkez. fájl helyreáll.
Helyreállíthatja a képkezelő fájlt, lehetővé téve a
felvételt és a lejátszást.
Szab. tárhely megjel.
A memóriakártyára rögzíthető mozgóképek
felvételi idejének vagy a rögzíthető állóképek
számának megjelenítése.
Verzió
Megjelenítheti a fényképezőgép szoftverének
verzióját.
Védjegy*2
A védjegy megjeleníthető a fényképezőgépen.
Beállít. visszaállítása
Visszaállíthatja a beállítások alapértékét.
*1
Ha megváltoztatja ezt a beállítást, akkor a memóriakártyát meg kell
formázni a választott új, PAL vagy NTSC rendszerrel kompatibilis
beállítással. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az NTSC rendszerrel
készített felvételeket nem lehet majd PAL rendszerű tévékészüléken
lejátszani.
*2 Csak a tengerentúli modellek esetében
HU
34
Szoftver használata
Az alábbi szoftverek számítógépre telepítésével kényelmesebbé teheti a
fényképezőgép használatát.
• PlayMemories Home™: Képeket importálhat a számítógépre,
amelyeket azután különféle módokon felhasználhat (36. oldal).
• Image Data Converter: RAW képek megjelenítésére és feldolgozására
használható.
• Remote Camera Control: USB-kábellel a számítógéphez
csatlakoztatott fényképezőgépet vezérelhet a segítségével.
Az alábbi URL címekről töltheti le és telepítheti ezeket a szoftvereket a
számítógépre.
1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL címek egyikét, majd a képernyőn
megjelenő utasításokat követve töltse le a kívánt
szoftvert.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ehhez internetkapcsolat szükséges.
• A használattal kapcsolatos részleteket lásd a szoftver támogatási
oldalán vagy a súgójában.
Megjegyzések
• A Remote Camera Control használata esetén válassza a következőket:
MENU gomb t
(Beállítások) t [USB csatlakozás] t [PC
távkapcsolat], majd csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.
HU
35
Képek importálása a számítógépre és a képek
felhasználása (PlayMemories Home)
A PlayMemories Home szoftver lehetővé teszi, hogy álló- és
mozgóképeket importáljon a számítógépre, és felhasználja őket. A
PlayMemories Home szükséges, ha XAVC S mozgóképeket és AVCHD
mozgóképeket szeretne számítógépre importálni.
http://www.sony.net/pm/
Importált képek
lejátszása
Képek importálása a fényképezőgépről
Windows esetében a következő funkciók is
elérhetők:
Képek
megtekintése
naptárban
Mozgóképl
emezek
készítése
Képek megosztása
PlayMemories Online™
felhasználókkal
Képek feltöltése
hálózati helyekre
Megjegyzések
• A PlayMemories Online és más hálózati szolgáltatások használatához
internetkapcsolat szükséges. Egyes országokban és térségekben a
PlayMemories Online vagy más hálózati szolgáltatások nem érhetők el.
• Ha a 2011 előtti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver már telepítve lett a számítógépre, a telepítés során felül lesz írva a
PlayMemories Home programmal. Használja a PlayMemories Home
programot, a PMB utódját.
• A fényképezőgép és a számítógép összekapcsolásakor a PlayMemories
Home szoftverbe új funkciók telepíthetők. Ajánlatos a fényképezőgépet a
számítógéphez csatlakoztatni akkor is, ha a PlayMemories Home már
telepítve van a számítógépen.
HU
36
• Ne válassza le a micro USB-kábelt (mellékelt) a fényképezőgépről, amíg az
eszköz kezelési vagy csatlakozási képernyője látható. Ellenkező esetben
megsérülhetnek az adatok.
• A fényképezőgép számítógépről való leválasztásához kattintson a tálcán a
ikonra, majd az [Eject ILCE-6300] lehetőségre.
A fényképezőgép funkcióinak bővítése
Ha szeretné bővíteni a fényképezőgép funkcióit, csatlakoznia kell a
készülékkel a
(PlayMemories Camera Apps™) alkalmazásletöltő
webhelyre az interneten keresztül.
http://www.sony.net/pmca/
• Alkalmazás telepítése után az [Egy érintés(NFC)] funkcióval úgy is
behívhatja a telepített alkalmazást, hogy egy NFC-kompatibilis
Android okostelefont a fényképezőgépen lévő N-jelhez érint.
A fényképek száma és a mozgóképek
lehetséges felvételi ideje
A készített képek száma és a felvételi idő változhat a fényképezés
körülményeitől és a memóriakártyától függően.
x Fényképek
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető. Az értékeket Sony
szabványos memóriakártyákkal történő tesztelés alapján határoztuk
meg.
[
Képméret]: L: 24M
Ha a [
Méretarány] beállítása [3:2]*
Minőség
Normál
Finom
Extra finom
RAW & JPEG
RAW
Fényképek száma
8 GB
64 GB
1300 kép
10500 kép
820 kép
6600 kép
405 kép
3250 kép
215 kép
1750 kép
295 kép
2400 kép
* Ha a [
Méretarány] beállítása nem [3:2], akkor a fent feltüntetettnél több
képet lehet rögzíteni. (Kivéve ha a [
Minőség] beállítása [RAW].)
HU
37
x Mozgóképek
Az alábbi táblázatban látható a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyák hozzávetőleges maximális felvételi ideje. Az XAVC S és
AVCHD mozgóképek felvételi ideje a következő feltétellel lett
megállapítva: a [Kettős videó FELV.] beállítása [Ki].
Fájlformátum
Felvételi idő (h (óra), m (perc))
Rögzítési Beállít.
XAVC S 30p 100M/25p 100M
4K
30p 60M/25p 60M
*1
24p 100M
24p 60M
1h
2h5m
9m
35 m
1 h 15 m
1h
2h5m
2 h 35 m
/25p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
*1
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
120p 100M/100p 100M
9m
35 m
1 h 15 m
120p 60M/100p 60M
15 m
1h
2h5m
30p 16M*2/25p 16M*2
10 m
55 m
1 h 55 m
24p 12M*1*2/ –
10 m
55 m
1 h 55 m
40 m
3h
6h
55 m
4h5m
8 h 15 m
35 m
2 h 30 m
5h5m
40 m
3h
6h
55 m
4h5m
8 h 15 m
35 m
2 h 35 m
5 h 20 m
1h
4 h 10 m
8 h 25 m
2 h 35 m
10 h 55 m
22 h
/–
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
/
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
/
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
/
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
/
1080/60p 28M
1080/50p 28M
/
1080/30p 16M
1080/25p 16M
/
720/30p 6M
720/25p 6M
HU
15 m
1 h 15 m
/
*1
1 h 15 m
15 m
AVCHD 60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
MP4
64 GB
35 m
15 m
24p 50M
–
32 GB
9m
/50p 50M
XAVC S 60p 50M
HD
30p 50M
38
*1/
/–
8 GB
/
Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC
*2
A nagy képsebességű felvétel fájlformátuma (A feltüntetett értékek
maximális felvételi idők, nem lejátszási idők.)
• Folyamatos felvételt egyszerre körülbelül 29 percig készíthet (a termék
műszaki adatai korlátozzák). A mozgóképek folyamatos felvételi idejének
maximumát ugyanakkor az alábbi körülmények is befolyásolják.
– Nagy képsebességű felvétel: Körülbelül 7 perc [30p 16M]/[25p 16M]
beállítással; körülbelül 5 perc 30 másodperc [24p 12M] beállítással
– Ha a fájlformátum beállítása MP4 (28M): Körülbelül 20 perc (a 4 GB
fájlméret korlátozza)
• A mozgóképek lehetséges felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép
VBR (Variable Bit-Rate; változó bitsebességű) formátumot használ, ami a
képminőséget automatikusan a felvett jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó
tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi idő rövidebb,
mert több memória kell a felvételhez.
A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a
képminőség/méret beállításainak függvényében is.
Megjegyzések a folyamatos
mozgóképfelvétellel kapcsolatban
• A jó minőségű mozgóképek felvétele és a folyamatos fényképezés a
képérzékelővel igen energiaigényes. Emiatt a fényképezőgépen belüli
hőmérséklet megemelkedik, különösen a képérzékelő hőmérséklete. Ilyen
esetben a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, mivel a túl nagy belső
hőmérséklet miatt leromolhat a képek minősége, vagy károsodhat a
fényképezőgép belső mechanizmusa.
• Alább látható a mozgóképek maximális felvételi ideje abban az esetben, ha
a fényképezőgép kis időre ki volt kapcsolva, mielőtt a fényképezőgép
alapértelmezett beállításaival a felvételt elindították. (Az alábbi értékek azt
a folyamatos időtartamot jelzik, ami a fényképezőgép felvételének
elindítása és leállítása között telt el.)
Környezeti
hőmérséklet
Mozgóképek
folyamatos felvételi
ideje (HD)
Mozgóképek
folyamatos felvételi
ideje (4K)
20°C
Körülbelül 29 perc
Körülbelül 20 perc
30°C
Körülbelül 29 perc
Körülbelül 20 perc
40°C
Körülbelül 29 perc
Körülbelül 20 perc
HD: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
4K: XAVC S 4K 24p 60M
HU
39
• A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet, a felvételi
formátum/beállítás és a fényképezőgépnek a felvétel előtti állapota is
befolyásolja. Ha a készülék bekapcsolása után sokszor módosítja a kép
kompozícióját, vagy sok felvételt készít, a fényképezőgépen belüli
hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő felvételi idő lecsökken.
•A
ikon megjelenése esetén állítsa le a mozgóképfelvételt.
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leáll, hagyja néhány percre
kikapcsolva. Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet normál értékre
lecsökkent, újra elindíthatja a felvételt.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos
megjegyzések
A fényképezőgép funkciói
• A fényképezőgép kompatibilis az 1080 60p vagy 50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros módot használó normál felvételi
üzemmódokkal ellentétben ez a fényképezőgép progresszív módú. Ez növeli
a felbontást, és folyamatosabb, valósághűbb képet eredményez.
• A fényképezőgép kompatibilis a 4K 30p/4K 25p/4K 24p formátumú
felvétellel. A mozgóképek HD formátumnál nagyobb felbontásban
rögzíthetők.
Használat és gondozás
Bánjon óvatosan a készülékkel: ne szerelje szét, ne alakítsa át, és ne tegye ki
túlzott fizikai igénybevételnek (pl. ütögetés, leejtés, rálépés). Különösen
ügyeljen az objektív kezelésekor.
A felvétellel/lejátszással kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel ellenőrizze a fényképezőgép
hibátlan működését.
• A fényképezőgép por- és cseppálló, de nem fröccsenésálló és nem vízálló.
• Ne nézzen a napba vagy erős fényforrásba levett objektíven keresztül. Ez
maradandó károsodást okozhat szemében. Vagy az objektív hibás
működését idézheti elő.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép használata előtt távolítsa el azt.
• Ne rázza vagy ütögesse a fényképezőgépet. Ez meghibásodást okozhat, és
előfordulhat, hogy nem tud képeket rögzíteni. Ezenkívül az adathordozó
használhatatlanná válhat, vagy a képadatok sérülhetnek.
HU
40
Ne használja/tárolja a fényképezőgépet az alábbi helyeken
• Különösen meleg, hideg vagy párás helyen
Például napon parkoló autóban a fényképezőgép burkolata deformálódhat,
és ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez hibás
működéshez vezethet.
• Erős rázkódásnak vagy vibrációnak kitett helyen
• Erős rádióhullámokat gerjesztő, sugárzást kibocsátó vagy erősen mágneses
helyek közelében
Előfordulhat, hogy ilyen helyeken a fényképezőgép nem rögzíti és nem
játssza le hibátlanul a fényképeket.
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja, ami néhány esetben nem
javítható.
A tárolásról
Ügyeljen rá, hogy az elülső objektívsapka a helyén legyen, ha nem használja a
fényképezőgépet.
Megjegyzések a képernyővel, az elektronikus keresővel és az
objektívvel kapcsolatban
• A képernyő és az elektronikus kereső rendkívül nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült, így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek ellenére néhány apró fekete és/vagy
fényes (fehér, piros, kék vagy zöld színű) pont jelenhet meg a képernyőn és
az elektronikus keresőben. Ezek a pontok a gyártási folyamat velejárói, és
nem befolyásolják a felvétel minőségét.
• Ne tartsa a fényképezőgépet a képernyőnél fogva!
• Vigyázzon, hogy az ujja ne akadjon a működő objektívbe.
A mágnesekről
A képernyő hátoldalán és a vaku környékén mágnesek találhatók. Ne tegyen
olyan tárgyakat a képernyőhöz és a készülékházhoz, amelyekre hatással lehet
a mágneses mező (például hajlékonylemezt vagy bankkártyát).
Megjegyzések a keresővel történő fényképezéssel kapcsolatban
Ha a keresővel fényképez, előfordulhat, hogy szemfáradást, fáradtságot,
émelygést vagy hányingert érez. A keresővel fényképezve ajánlatos
rendszeres időközönként szünetet tartani.
A szünet időtartama és gyakorisága egyénenként változó, ezt Önnek kell
meghatároznia, saját belátása szerint. Ha nem érzi jól magát, a közérzete
javulásáig tartózkodjon a kereső használatától, és ha kell, forduljon orvoshoz.
HU
41
Tudnivalók az objektívek és tartozékok használatáról
Ajánlott az adott fényképezőgép jellemzőihez illő Sony objektívek/
kiegészítők használata.
Más gyártók termékeinek használata esetén a fényképezőgépnek esetleg nem
minden funkciója fog működni, vagy baleset és üzemzavarok léphetnek fel.
Megjegyzések a vakuval kapcsolatban
• Ne emelje meg a fényképezőgépet a vakunál fogva, és vigyázzon, hogy ne
érje a vakut nagyobb erőhatás.
• Ha víz, por vagy homok kerül a felnyitott vakuba, az üzemzavart okozhat.
• Vigyázzon, hogy a vaku lenyomásakor ne legyen útban az ujja.
A fényképezőgép hőmérsékletéről
A fényképezőgép háza és az akkumulátor felmelegedhet a használat során –
ez normális jelenség.
A túlmelegedés elleni védelemről
A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat,
hogy nem tud mozgóképeket készíteni, vagy a fényképezőgép a saját védelme
érdekében automatikusan kikapcsol.
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor
már nem tud több mozgóképet készíteni. Ilyenkor hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva, és várjon, amíg a fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérséklete lecsökken. Ha anélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, hogy az
akkumulátor és maga a készülék kellőképpen lehűlt volna, akkor
előfordulhat, hogy a fényképezőgép automatikusan újra kikapcsol, vagy nem
tud mozgóképeket készíteni.
Az akkumulátor feltöltéséről
Hosszabb ideje nem használt akkumulátor feltöltésekor előfordulhat, hogy az
akkumulátort nem lehet a megfelelő kapacitásúra feltölteni.
Ez a jelenség az akkumulátor tulajdonságai miatt tapasztalható. Töltse fel újra
az akkumulátort.
Szerzői jogokra vonatkozó figyelmeztetés
• Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és egyéb anyagok szerzői jog
által védettek lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
• A [Szerzői jog info.] jogtalan használatának megelőzése érdekében a
fényképezőgép kölcsönadása vagy eladása esetén hagyja a [Fényképész
megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mezőt üresen.
• A Sony nem vállal felelősséget a [Szerzői jog info.] jogosulatlan
használatából eredő kellemetlenségekért vagy károkért.
HU
42
A felvételek sérüléséért, illetve a felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállal garanciát abban az esetben, ha a felvétel, illetve a rögzített
képek vagy audioadatok elvesztése vagy lejátszásának elmaradása a készülék
vagy az adathordozó stb. hibájából következik be. Javasoljuk, hogy a fontos
adatokról készítsen biztonsági másolatot.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel enyhén benedvesített ruhadarabbal
tisztítsa, majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Hogy megelőzze a külső
felület vagy burkolat károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet vegyszerek, pl. hígító, benzin, alkohol,
eldobható törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy rovarölő szer hatásának.
A képernyő karbantartása
• A képernyőn maradó kézkrém vagy testápoló feloldhatja annak bevonatát.
Ha a képernyőre ilyen anyag kerül, azonnal törölje le.
• A papírtörlővel vagy egyéb anyagokkal való erős dörzsölés károsíthatja a
bevonatot.
• Ha a képernyő ujjlenyomatossá vagy szennyezetté válik, akkor a
szennyeződést óvatosan el kell távolítani, és a képernyőt puha ruhával
tisztára kell törölni.
Megjegyzések a vezeték nélküli LAN funkcióval kapcsolatban
Semmilyen felelősséget nem vállalunk a fényképezőgéphez való jogosulatlan
hozzáférésből, a fényképezőgép jogosulatlan használatából, a célhelyek
fényképezőgépen való betöltéséből, illetve az elvesztésből vagy lopásból
eredő károkért.
Megjegyzések a vezeték nélküli LAN funkciós készülékek
biztonságával kapcsolatban
• A hackerek és rosszindulatú harmadik felek támadásai és egyéb kockázatok
megelőzése érdekében ügyeljen rá, hogy csak biztonságos vezeték nélküli
LAN-t használjon.
• Vezeték nélküli LAN használata esetén fontos a biztonsági beállítások
megadása.
• Ha vezeték nélküli LAN használata esetén a biztonsági óvintézkedések
hiánya vagy kényszerű körülmények miatt jelentkezik biztonsági probléma,
a Sony nem vállalja a felelősséget a keletkező veszteségekért és károkért.
HU
43
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus: Digitális
fényképezőgép cserélhető
objektívvel
Lencse: Sony E-mount objektív
[Képérzékelő]
Képérzékelő: APS-C formátum
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOS
képérzékelő
A fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma:
Kb. 24 200 000 pixel
A képérzékelő összes pixelének
száma: Kb. 25 000 000 pixel
[Porvédelem]
Rendszer: Az optikai szűrő
antisztatikus bevonata és az
ultrahangos vibrációs
mechanizmus
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer: Fázisérzékelő rendszer/
kontrasztérzékelő rendszer
Érzékenységi tartomány: EV-1 és
EV20 között (ISO 100
egyenérték mellett, F2,0
objektívvel)
[Expozícióvezérlés]
HU
44
Mérésmód: 1 200 szegmenses mérés
a képérzékelővel
Fénymérési tartomány: EV-2 és
EV20 között (ISO 100
egyenérték mellett, F2,0
objektívvel)
ISO érzékenység (ajánlott
expozíciós index):
Fényképek: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600 (Kiterjesztett ISO:
maximum ISO 51 200)
Mozgóképek: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600-zal egyenértékű
Expozíció-korrekció: ±5,0 EV
(1/3 és 1/2 EV lépés között
váltható)
[Zár]
Típus: Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány:
Fényképek: 1/4 000 másodperc –
30 másodperc, BULB
Mozgóképek: 1/4 000 másodperc –
1/4 másodperc (1/3 EV lépés)
– 1080 60i-kompatibilis eszköz
max. 1/60 másodperc AUTO
üzemmódban (max.
1/30 másodperc Auto. lassú
exponálás módban)
– 1080 50i-kompatibilis eszköz
max. 1/50 másodperc AUTO
üzemmódban (max.
1/25 másodperc Auto. lassú
exponálás módban)
Vakuszinkronizálás sebessége:
1/160 másodperc
[Adathordozó]
Memory Stick PRO Duo, SD kártya
[Képernyő]
LCD képernyő: Széles, 7,5 cm
(3,0-s típus) TFT meghajtó
Összes képpont száma:
921 600 képpont
[Elektronikus kereső]
Típus: Elektronikus kereső
Összes képpont száma:
2 359 296 képpont
A kereső lefedettsége: 100%
Nagyítás:
Kb. 1,07 ×
Kb. 0,70 × (35 mm-es
formátummal egyenértékű)
50 mm-es objektívvel
végtelennél, –1 m–1 (dioptria)
Szempont (CIPA-kompatibilis): Kb.
23 mm a keresőtől, Kb. 21,4 mm
a keresőkerettől –1 m–1 esetén
Dioptriaállítás: –4,0 m–1 és +3,0 m–1
között
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
Multi-/micro-USB csatlakozó*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Támogatja a Micro-USBkompatibilis eszközöket.
HDMI: „D” típusú HDMI micro
aljzat
m (Mikrofon) csatlakozó:
3,5 mm-es sztereó mini aljzat
[Tápellátás]
Áramforrás típusa: Újratölthető
akkumulátor NP-FW50
[Teljesítményfelvétel
(felvételkor)]
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS
objektív* használata esetén
Kb. 2,5 W (felvétel keresővel)
Kb. 2,2 W (felvétel képernyővel)
* az ILCE-6300L készülékekhez
mellékelt
[Egyebek]
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
DPOF: Kompatibilis
Méretek (CIPA-kompatibilis)
(körülbelül):
120,0 mm × 66,9 mm × 48,8 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg (CIPA-kompatibilis)
(körülbelül): 404 g
(az akkumulátorral és a Memory
Stick PRO Duo adathordozóval
együtt)
361 g (csak a fényképezőgép)
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet:
–20 °C – +60 °C
Fájlformátum:
Állókép: JPEG-kompatibilis
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (Sony
ARW 2.3 formátum)
Mozgóképek (XAVC S
formátum):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0 formátummal
kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: LPCM 2-csat (48 kHz
16 bit)
Mozgókép (AVCHDformátum): Az AVCHD
Ver. 2.0 formátumával
kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: Dolby Digital 2-csat
Dolby Digital Stereo Creator
• Készült a Dolby Laboratories
licence alapján.
Mozgókép (MP4-formátum):
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audió: MPEG-4 AAC-LC 2csat
USB-kommunikáció: Hi-Speed
USB (USB 2.0)
HU
45
[Vaku]
A vaku vezérszáma: 6 (méterben,
ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő: Kb. 4 másodperc
Vakulefedettség: 16 mm-es objektív
(az objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vakukompenzáció: ±3,0 EV (1/3 és
1/2 EV lépés között váltható)
[Vezeték nélküli LAN]
Támogatott formátum:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciasáv: 2,4 GHz
Támogatott biztonsági protokollok:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurációs mód: Wi-Fi Protected
Setup (WPS)/kézi
Hozzáférési mód: Infrastruktúra
mód
NFC: NFC Forum Type 3 Tagkompatibilis
*1
AC adapter AC-UUD12/UUE12
Tápfeszültség: 100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Kimeneti feszültség: 5 V egyenáram,
1,5 A
A formavilág és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Újratölthető akkumulátor
NP-FW50
HU
35 mm-es formátummal
egyenértékű gyújtótávolság*2:
24 mm – 75 mm
Lencsecsoportok–tagok: 8 – 9
Látószög*2: 83° – 32°
Minimális fókusz*3: 0,25 m – 0,3 m
Maximális nagyítás: 0,215×
Minimális rekesznyílás: f/22 – f/36
A szűrő átmérője: 40,5 mm
Méretek (max. átmérő × magasság):
Kb. 64,7 mm × 29,9 mm
Tömeg: Kb. 116 g
SteadyShot: Elérhető
Motoros zoomos objektív
35 mm-es formátumnak
megfelelő fókusztávolság- és
látószögértékek az APS-C méretű
képérzékelővel felszerelt digitális
fényképezőgépek alapján
kerültek meghatározásra.
*3 A minimális fókusz a képérzékelő
és a téma közötti legkisebb
távolság.
Model No. WW906746
46
Objektív E PZ 16 – 50 mm F3.5
– 5.6 OSS*1 (ILCE-6300L
esetében mellékelt)
Áramforrás típusa: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség:
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség:
7,2 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség:
8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram: 1,02 A
Tárkapacitás: 7,3 Wh (1 020 mAh)
*2 A
Tudnivalók a
fókusztávolságról
A fényképezőgép képszöge kisebb
egy 35 mm-es formátumú
fényképezőgépénél. Ha ki akarja
számolni a körülbelül a 35 mm-es
formátumú fényképezőgépekével
egyenértékű gyújtótávolságot, mert
olyan képszöggel akar fényképezni,
akkor számoljon a gyújtótávolság
másfélszeresével.
Egy 50 mm-es objektív használata
esetén például a 35 mm-es
formátumú fényképezőgépekével
egyenértékű gyújtótávolság kb.
75 mm-nek felel meg.
Védjegyek
• A Memory Stick és a
a Sony
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az XAVC S és az
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI HighDefinition Multimedia Interface és
a HDMI logó a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az iPhone és az iPad az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
• Az Android és a Google Play a
Google Inc. védjegye.
• A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi
Protected Setup a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye vagy védjegye.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
HU
47
• A DLNA és a DLNA
CERTIFIED a Digital Living
Network Alliance védjegye.
• A Facebook és a „f” logó a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A YouTube és a YouTube logó a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi, Inc.
védjegye.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a ™ és az®
szimbólum nem minden esetben
jelenik meg ebben az
útmutatóban.
HU
48
A felhasznált GNU GPL/
LGPL szoftverről
A készülékben GNU General
Public License (Általános
Nyilvános Licenc, a továbbiakban
„GPL”), illetve GNU Lesser
General Public License
(Könyvtári Általános Nyilvános
Licenc, a továbbiakban „LGPL”)
programok találhatók.
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga
van hozzáférni, megváltoztatni és
terjeszteni ezeket a
szoftverprogramokat az adott
GPL/LGPL feltételei mellett.
A forráskód megtalálható az
interneten. Az alábbi URL címről
tölthető le.
http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Kérjük, a forráskód tartalmára
vonatkozó kérdésekkel ne
forduljon hozzánk.
A licencek (angol nyelven)
megtalálhatók a készülék belső
memóriájában.
Ha el akarja olvasni a
„PMHOME” - „LICENSE”
mappában lévő licenceket,
hozzon létre háttértároló típusú
kapcsolatot a készülék és a
számítógép között.
HU
49
HU
50
HU
51
Az e termékkel kapcsolatos további információk
és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok a
Vevőszolgálat honlapján olvashatók.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising