Sony | DSLR-A580 | Sony DSLR-A580 DSLR-A580 Csak váz (objektív nem tartozék) Használati útmutató

Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
A fényképezőgép
előkészítése
A használatbavétel előtt
Képek felvétele
Használati útmutató
„A” típusú bajonettzáras
A fényképezési funkció
használata
A megtekintési funkció
használata
A beállítások módosítása
Képek megtekintése
számítógépen
Képek nyomtatása
Egyebek
Tárgymutató
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY AZ
ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon
az aljzatnak megfelelő adaptert.
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali
konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a fali konnektorból,
hogy áramtalanítsa a készüléket.
A mellékelt hálózati tápkábel kizárólag
ezzel az akkumulátortöltővel
használható. A hálózati tápkábel más
eszközökkel nem használható.
2
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s
Irányelveket követő
országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra
az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
3
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
4
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
Képkészítési eljárás
• Ez a fényképezőgép két módban tud
képeket készíteni: Live View módban
az LCD-képernyő használatával, és
keresőmódban a kereső (OVF)
használatával.
• A használt mérésmódtól vagy
az expozíció módjától függően
különbségek lehetnek a Live View
módban és a keresőmódban készített
képek között, például az expozíció, a
fehéregyensúly vagy a D-tartomány
optimalizálása.
• Live View vagy fókuszellenőrzési Live
View módban a rögzített kép eltérő
lehet az LCD-képernyőn megjelenő
képtől.
A fényképezőgéphez tartozó
funkciókkal kapcsolatos
megjegyzések
• A fényképezőgép alján található
jelölések alapján állapítható meg,
hogy a készülék 1080 60i, illetve 1080
50i kompatibilis-e.
1080 60i kompatibilis eszköz:60i
1080 50i kompatibilis eszköz:50i
• Előfordulhat, hogy a
fényképezőgéppel készített 3D képek
3D-kompatibilis képernyőn történő
megtekintésekor kellemetlen
tüneteket észlel. Ez jelentheti a szem
megerőltetését, émelygést vagy
fáradtság érzést. 3D képek nézése
esetén javasoljuk, hogy rendszeresen
iktasson be szüneteket. A szünetek
gyakoriságának szükségessége
egyénenként változó, ezért kérjük,
hogy saját igényei szerint járjon el. Ha
rosszul érzi magát, akkor ne nézze
tovább a 3D képeket, és keresse fel
orvosát, ha szükséges. Ezen felül
tekintse meg a fényképezőgéphez
csatlakoztatott eszköz, illetve az
alkalmazott szoftver használati
utasítását. A gyermekek látása
sérülékeny (különösen hat éves kor
alatt). Mielőtt megengedné, hogy
gyermekei 3D képeket nézzenek,
kérje ki gyermekorvos, szemész vagy
egyéb szakember véleményét.
Ügyeljen arra, hogy gyermekei
betartsák a fenti óvintézkedéseket.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk
az ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy
a memóriakártya stb. hibájából
következik be.
Az adatok biztonsági mentése
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Megjegyzések az LCDképernyőről és az objektívról
• Az LCD-képernyő rendkívül precíz
gyártástechnológiával készült,
így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajta apró fekete
pontok és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pontok.
Ezek a gyártási folyamat természetes
velejárói, és egyáltalán nem
befolyásolják a felvett képeket.
A Live View módban esetlegesen
előforduló hasonló problémák
hatásainak csökkentéséhez használja
a „Pixeltérképezés” funkciót
(181. oldal).
Fekete, fehér,
piros, kék és zöld
pontok
• Ne tartsa a fényképezőgépet az LCDképernyőnél fogva.
5
• Ne tegye ki a fényképezőgépet
napfény hatásának, és ne
fényképezzen huzamosabb ideig a nap
irányába tartva a készüléket. Ekkor
ugyanis a készülék belső
mechanizmusa megsérülhet. Ha a
napfény egy közeli tárgyon
összpontosul, akkor előfordulhat,
hogy tüzet okoz.
• Az LCD-képernyőn szellemkép
jelenhet meg hideg helyen. Ez nem
utal hibás működésre. Amikor
hideg helyen kapcsolja be
a fényképezőgépet, az LCD-képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Amikor
a fényképezőgép bemelegszik,
a képernyő normálisan működik.
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt.
Nyomás hatására elszíneződhet és
elromolhat.
Hosszú rögzítési idővel
kapcsolatos megjegyzések
• Folyamatos, huzamosabb ideig tartó
használat során a készülék
hőmérséklete emelkedik.
Amennyiben a hőmérséklet egy
bizonyos értéket meghalad, akkor a
kijelzőn megjelenik a
jel, és a
fényképezőgép automatikusan
kikapcsol. Hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolt állapotban legalább
10 percig, hogy a belsejében a
hőmérséklet biztonságos szintre
csökkenhessen.
• Magas környezeti hőmérséklet esetén
a fényképezőgép hőmérséklete
gyorsan emelkedik.
• A készülék magas hőmérséklete
kedvezőtlenül hathat a képminőségre.
Javasoljuk, hogy a további használat
előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
• A fényképezőgép felülete
felforrósodhat. Ez nem utal hibás
működésre.
Mozgóképek más eszközön
való lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
• Az AVCHD formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt
használja: MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile. A fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképek
nem játszhatók le a következő
eszközökön.
– Egyéb, AVCHD formátummal
kompatibilis eszközök, amelyek
nem támogatják a High Profile
változatot
– Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Az MP4 formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt is
használja: MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile. Emiatt az MP4 formátumban
ezzel a fényképezőgéppel készített
mozgóképek kizárólag a MPEG-4
AVC/H.264 változatot támogató
eszközökön játszhatók le.
• A HD (nagyfelbontású)
képminőségben készült lemezek csak
AVCHD formátummal kompatibilis
eszközön játszhatók le. A DVD-alapú
lejátszó és felvevő készülékek nem
tudják a HD képminőségű lemezeket
lejátszani, mert nem kompatibilisek az
AVCHD formátummal. Az is
előfordulhat, hogy ezek a készülékek
nem tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jogilag védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele
a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
6
Tudnivalók a jelen Használati
útmutató dokumentumban
közölt műszaki adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és egyéb
műszaki adatok az alábbi feltételek
mellett kerültek meghatározásra,
kivéve, ha a jelen Használati útmutató
másképpen jelzi: normál, 25°C-os
környezeti hőmérséklet mellett, olyan
akkumulátorral, amely körülbelül egy
órán át lett töltve, miután a CHARGE
jelzőfény kialudt.
7
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról ............ 5
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................ 12
A
fényképezőgép A fényképezőgép részei ................................................ 13
Az akkumulátor előkészítése ....................................... 17
előkészítése
Objektív csatlakoztatása ............................................... 22
Memóriakártya behelyezése ........................................ 24
A fényképezőgép előkészítése ..................................... 28
A mellékelt tartozékok használata ............................. 30
A rögzíthető képek számának ellenőrzése ................. 32
Tisztítás ........................................................................... 34
Váltás az LCD-képernyő és a kereső (OVF) között
A
..................................................................................... 37
használatbavétel
A kereső élességének beállítása (Dioptriabeállító)
előtt
............................................................................ 37
A képernyő állapota Live View módban ................... 39
Az LCD-képernyő állapotának beállítása ............ 39
Felvételi információs kijelző ................................... 40
A képernyő állapota kereső (OVF) módban ............. 42
Az LCD-képernyő állapotának beállítása ............ 42
Felvételi információ kijelzése az LCD-képernyőn
............................................................................ 43
Kereső ....................................................................... 45
Funkció/beállítás kiválasztása ...................................... 46
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal .... 47
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
............................................................................ 48
A MENU gombbal kiválasztható funkciók .......... 49
Képek
felvétele
8
Kép felvétele a fényképezőgép bemozdulása nélkül
..................................................................................... 55
Megfelelő testhelyzet ............................................... 55
A SteadyShot funkció használata .......................... 56
Állvány használata ................................................... 57
Fényképezés automatikus beállítással ......... 58
Felvételkészítés a témának megfelelő beállítással .... 60
Felvételkészítés a motívumnak megfelelő
előbeállításokkal (Motívumprogram) .......... 60
Panorámaképek készítése
(Panorámapásztázás)....................................... 63
3D panorámaképek készítése (3D
panorámapásztázás) ....................................... 66
Fénykép tetszőleges módon való elkészítése
(Expozíciós üzemmód)............................................. 68
Fényképezés automatikus programozással ...... 69
A háttér homályosságának szabályozása (Rekesz
elsőbbség) ........................................................ 70
Mozgó téma fényképezése különböző
kifejezőeszközzel (Zársebesség-elsőbbség)
............................................................................ 73
Fényképezés kézzel beállított expozíció (Kézi
expozíció) üzemmódban ................................ 75
A téma mozgása miatti elmosódás fényképezése
hosszú expozícióval (BULB) ......................... 77
Mozgóképek készítése .................................................. 79
Mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő ....... 81
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvételhez
............................................................................ 82
A fényképezési A fókuszüzemmód kiválasztása ................................... 83
Az automatikus fókusz használata ........................ 83
funkció
Felvétel készítése a kívánt képkompozícióban
használata
(Fókuszrögzítés)............................................... 85
A fókuszálás módjának kiválasztása a téma
mozgásának megfelelően (Autofókusz mód)
............................................................................ 86
A fókuszmező (AF mező) beállítása ..................... 87
A fókusz manuális beállítása (Manuális fókusz)
............................................................................ 88
A kép megtervezése a képérzékelő (Live View
fókuszellenőrzés) segítségével ....................... 89
A fókusz ellenőrzése a kép kinagyításával ........... 91
Arcok felismerése ......................................................... 93
Az Arcfelismerés funkció használata .................... 93
Mosolygó arcok fényképezése (Mosoly exponálás)
............................................................................ 94
A vaku használata ......................................................... 96
Fényképezés vezeték nélküli vakuval ................... 99
A kép fényerejének módosítása (Expozíció, vaku
kompenzáció, mérés) .................................... 100
9
Fényképezés rögzített fényerővel (AE rögzítés)
.......................................................................... 100
A fényerő-kompenzáció használata a teljes képre
(Expozíciókompenzáció) ............................. 101
A vaku fényerejének módosítása (Vaku
kompenzáció) ................................................. 103
A vakuvezérlés üzemmódjának kiválasztása a
vakufény mennyiségének beállításához (Vaku
vezérlés) .......................................................... 104
A fényerő mérési módszerének kiválasztása
(Mérésmód) .................................................... 105
Az ISO érték beállítása .............................................. 106
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció (Dtartomány) .............................................................. 107
A kép fényerejének javítása (D-tartomány
optimalizálása) .............................................. 107
Automatikus kompenzáció gazdag gradációval
(Automatikusan Nagy Dinamika Tartomány auto HDR) ..................................................... 108
Képfeldolgozás ............................................................ 110
A kívánt képfeldolgozás kiválasztása (Saját
beállítás).......................................................... 110
A színvisszaadási tartomány megváltoztatása
(Színtér) .......................................................... 111
A színtónusok beállítása (Fehéregyensúly) ............. 112
A fehéregyensúly módosítása egy adott
fényforrásnak megfelelően (Automatikus/
Előre beállított fehéregyensúly) ................. 112
Színhőmérséklet és szűrőeffektus beállítása
(Színhőmérséklet/Színszűrő) ....................... 113
Színtónusok regisztrálása (Egyéni fehéregyensúly)
.......................................................................... 114
A képtovábbítási mód kiválasztása .............. 116
Egy kép készítése ................................................... 116
Folyamatos fényképezés ....................................... 116
Az önkioldó használata ......................................... 117
Képek készítése eltolt expozícióval (Expozíciós
rekeszelés) ..................................................... 118
Fényképezés eltolt fehéregyensúllyal (FE belövés)
.......................................................................... 120
Kép készítése a vezeték nélküli távvezérlővel
.......................................................................... 120
10
A megtekintési Képek megtekintése ................................................... 121
A rögzített képek adatainak ellenőrzése .................. 127
funkció
Képek védelme (Védelem) ........................................ 131
használata
Képek törlése (Törlés) ............................................... 132
Képek megtekintése televízió képernyőjén ............. 134
A beállítások
módosítása
A képméret és a képminőség beállítása ................... 138
A memóriakártyára történő rögzítés módjának
beállítása .................................................................. 142
A zajcsökkentés beállításainak módosítása ............. 146
A gombok funkciójának módosítása ........................ 148
Egyéb beállítások módosítása ................................... 149
Az LCD képernyő beállítása ..................................... 151
A fényképezőgép verziójának ellenőrzése ............... 153
Visszaállítás az alapértékekre .................................... 154
Képek
megtekintése
számítógépen
Használat számítógéppel ............................................ 157
A szoftver használata .................................................. 159
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez
................................................................................... 163
Lemez készítése mozgóképből .................................. 166
Képek
nyomtatása
DPOF meghatározása ................................................ 170
Egyebek
Műszaki adatok ........................................................... 172
Hibaelhárítás ............................................................... 177
Figyelmeztető üzenetek .............................................. 187
Óvintézkedések ........................................................... 190
AVCHD formázás ...................................................... 193
3D felvételkészítés ...................................................... 194
Tárgymutató ..................................................................... 195
11
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
• BC-VM10 Akkumulátortöltő
(1)/Hálózati tápkábel (1)
• Újratölthető akkumulátor NPFM500H (1)
• USB-kábel (1)
• Vállszíj (1)
• Szemlencsefedél (1)
• Vázsapka (1) (a
fényképezőgépen)
• Szemsapka (1) (a
fényképezőgépen)
12
• CD-ROM-lemez (az α
fényképezőgéphez tartozó
szoftverekkel) (1)
• Használati útmutató (a jelen
kézikönyv) (1)
A fényképezőgép részei
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A fényképezőgép előkészítése
A Exponáló gomb (58)
B Főkapcsoló (28)
C Vezérlőtárcsa (71)
D Önkioldó jelzőfénye (117)
E Távérzékelő
F Objektívérintkezők*
L
Vaku (előugró) gombja
(96)
M Objektívkioldó gomb (23)
N Fókuszüzemmód-kapcsoló
(83, 88)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
G Tükör*
H Előnézet gomb (72)
I Lencsefoglalat
J Beépített vaku* (96)
K Üzemmódválasztó tárcsa
(58–78)
13
Hátsó oldal
A Dioptriabeállító tárcsa (37)
J LCD képernyő (39, 121, 127)
B Mikrofon**
• Az LCD képernyő szöge
beállítható úgy, hogy
megfeleljen a különböző
fényképezési helyzeteknek.
C Automatikusan rögzítő
tartozék vakusín (99)
D Kereső* (37)
E Szemlencse-érzékelők (38)
F MENU gomb (49)
G DISP (Kijelző) gomb (39, 42,
121)
H MOVIE gomb (79)
K Fényérzékelő (151)
I Felvételkészítéshez:
L
(Expozíció) gomb (101)
Megtekintéshez:
(Kicsinyítés) gomb (124)/
(Kép index) gomb (125)
(Lejátszás) gomb (121)
M LIVE VIEW/OVF kapcsoló
(37)
N FOCUS CHECK LV (Live
View) gomb (89, 91)
14
O D-RANGE
(Dinamikatartomány) gomb
(107)
P
(Képtovábbítás)
gomb (116)
Q ISO gomb (106)
R
A fényképezőgép előkészítése
A képérzékelő
pozíciójele (85)
S Felvételkészítéshez: AEL
(AE-rögzítés) gomb
(76, 100)/Fókuszállítás gomb
(91, 148)
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb (124)
T Felvételkészítéshez: Fn
(Funkció) gomb (47, 48)
Megtekintéshez:
(Képforgatás) gomb (123)
U Memóriaműködés-jelző (25)
V Vezérlő (v/V/b/B gomb)
(46)
W Vezérlő (Bevitel) (46)/
AF gomb (87)
X
(Törlés) gomb (132)
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
** Mozgókép felvételekor ne
takarja le ezt a részt.
15
Oldalak/alsó rész
A HDMI aljzat (134)
B
(USB) aljzat (163)
C Hangszóró
D REMOTE aljzat
• Ha az RM-S1AM/RM-L1AM
távvezérlőt csatlakoztatja
(külön megvásárolható)
fényképezőgéphez, akkor
dugja a távvezérlő
csatlakozóját a REMOTEaljzatba úgy, hogy a
csatlakozó vezetőjét igazítsa a
REMOTE-aljzat vezetőjéhez.
Ügyeljen arra, hogy a
távvezérlő vezetéke előrefelé
nézzen.
E MIC (PLUG IN POWER)
csatlakozó
• Ha a készülékhez külső
mikrofon van csatlakoztatva, a
belső mikrofon automatikusan
kikapcsol. Plug-in-power típusú
külső mikrofon esetén annak
tápellátása a fényképezőgépen
keresztül történik.
F Vállszíjrögzítő fül (30)
16
G DC IN aljzat
• Ha a (külön megvásárolható)
AC-PW10AM hálózati
adaptert csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
kapcsolja ki a fényképezőgépet,
majd dugja a hálózati adapter
csatlakozóját a fényképezőgép
DC IN aljzatába.
H Memóriakártya-kapcsoló
I SD-memóriakártya
behelyező nyílása (24)
J „Memory Stick PRO Duo”
behelyező nyílása (24)
K Memóriakártya-fedél
L Akkumulátorfedél (19)
M Állványcsatlakozó
• Olyan háromlábú állványt
használjon, amelynek
rögzítőcsavarja 5,5 mm-nél
rövidebb. 5,5 mm-nél
hosszabb csavarral nem
rögzíthető szilárdan a
fényképezogép az
állványhoz, és a csavar kárt
tehet a készülékben.
Az akkumulátor előkészítése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül
töltse fel a (mellékelt) NP-FM500H „InfoLITHIUM” akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltése
1 Helyezze be az akkumulátort
a töltőbe.
Kattanásig nyomja be az
akkumulátort.
2 Csatlakoztassa a hálózati
tápkábelt.
Világít: töltés alatt
Nem világít: a töltés befejeződött
• A töltés befejeztével a CHARGE
jelzőfény kialszik.
• A teljesen lemerült akkumulátor
töltési ideje 25°C-os hőmérsékleten
kb. 175 perc.
CHARGE jelzőfény
Fali aljzathoz
Megjegyzések
• A töltési idő az akkumulátor fennmaradó kapacitásától vagy a töltési
körülményektől függően eltérő.
• Az akkumulátort 10°C – 30°C környezeti hőmérséklet között javasolt
feltölteni. E hőmérséklettartományon kívül előfordulhat, hogy nem lehet
megfelelően feltölteni az akkumulátort.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali aljzathoz.
• Töltés után közvetlenül, illetve ha töltés után nem használta a készüléket ne
próbálja ismét tölteni az akkumulátort. Ez ugyanis kedvezőtlenül befolyásolja
az akkumulátor teljesítményét.
17
A fényképezőgép előkészítése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült
le teljesen.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
• Az „InfoLITHIUM” M sorozatú akkumulátoron kívül semmilyen más típusú
akkumulátort ne töltsön a fényképezőgéphez tartozó (mellékelt)
akkumulátortöltővel. Ha a megadottól eltérő típusú akkumulátorokat próbál
tölteni, akkor azok szivároghatnak, túlhevülhetnek, sőt felrobbanhatnak, ami
áramütésből és égésből adódó sérülés veszélyét jelenti.
• Ha villog a CHARGE lámpa, az akkumulátor hibás vagy nem az előírt típusú.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelő típusú-e. Ha az akkumulátor az
előírt típusú, akkor vegye ki, cserélje ki egy újra vagy egy másikra, es
ellenőrízze, hogy az akkumulátortöltő megfelelően működik-e vele. Ha az
akkumulátortöltő megfelelően működik, akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő piszkos, akkor előfordulhat, hogy a töltés nem
működik megfelelően. Tisztítsa meg az akkumulátortöltőt száraz ronggyal stb.
A fényképezőgép használata külföldön – hálózati feszültség
Bármely országban vagy régióban használhatja fényképezőgépét, az
akkumulátortöltőt és a (külön megvásárolható) AC-PW10AM
hálózati adaptert, ahol a hálózati feszültség 100 V–240 V, 50/60 Hz-es.
Megjegyzés
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót (úti konvertert), mivel az
hibás működést okozhat.
18
A feltöltött akkumulátor behelyezése
1 A fedélnyitó kar
elcsúsztatásával nyissa ki az
akkumulátorrekesz fedelét.
A fényképezőgép előkészítése
2 Határozottan, teljesen
helyezze be az akkumulátort,
miközben az akkumulátor
végével nyomja a lezáró kart.
Lezáró kar
3 Csukja le az
akkumulátorfedelet.
Az akkumulátor eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
csúsztassa el a lezáró kart a nyíl
irányába. Vigyázzon, nehogy leessen
az akkumulátor.
Lezáró kar
19
Az akkumulátorfedél levétele
Az akkumulátorfedél eltávolítható
egy (külön megvásárolható) VGB50AM függőleges markolat
felhelyezéséhez.
A fedőlap levételéhez nyomja a kart a
nyíl irányába, és csúsztassa le.
A fedőlap feltételéhez nyomja meg a
gombot a nyílásban, húzza le a kart, és
csúsztassa be.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Ellenőrizze a szintet az alábbi jelzések alapján és az LCD-képernyőn
megjelenő százalékos értékkel.
Az
akkumulátor
töltöttségi
szintje
Magas
„Az
akkumulátor
lemerült.”
Nem lehet több
Alacsony fényképet
rögzíteni.
Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” egy lítiumionos akkumulátor, amely képes
üzemi adatainak továbbítására a fényképezőgépre. Az
„InfoLITHIUM” akkumulátor használata közben a fényképezőgép
kijelzi az akku hátralevő üzemidő-százalékát, az adott üzemi
feltételek mellett.
Megjegyzések
• Bizonyos körülmények között pontatlan lehet a kijelzett érték.
• Az akkumulátort nem érheti víz. Az akkumulátor nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátort különösen meleg helyen, például autóban vagy
közvetlen napfénynek kitéve.
20
A használható akkumulátorok
Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használjon. Felhívjuk
figyelmét, hogy az NP-FM55H, NP-FM50 és NP-FM30 típus itt nem
használható.
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. A használat során és az
idő előrehaladtával az akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha úgy tapasztalja, hogy az akkumulátor működési ideje
jelentősen lecsökkent, akkor az akkumulátor valószínűleg elérte
élettartama végét. Vásároljon új akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama függ a tárolás módjától, valamint az
adott akkumulátor működési feltételeitől és használati
környezetétől.
Az akkumulátor szakszerű tárolása
Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja, akkor évente egyszer
töltse fel teljesen, és merítse le teljesen a fényképezőgépével, majd az
élettartam meghosszabbítása céljából tárolja száraz, hűvös helyen.
21
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátor hatékony kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye kis hőmérsékletű környezetben
csökken. Így hideg helyen az akkumulátor csak rövidebb ideig
működik, és a folyamatos fényképezés sebessége csökken.
Javasoljuk, hogy az akkumulátort egy, a testéhez közeli zsebbe
helyezze, hogy felmelegedhessen, és csak közvetlenül a fényképezés
előtt helyezze a fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor gyorsan lemerül, ha gyakran használja a vakut, a
folyamatos fényképezést, vagy gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet.
• A Live View üzemmódban rendelkezésre álló idő rövidebb, mint a
kereső üzemmódban. Ha úgy érzi, hogy az akkumulátor túl gyorsan
merül, váltson kereső üzemmódra. Ezáltal tovább tart az
akkumulátor töltöttsége.
Objektív csatlakoztatása
1 Vegye le a vázsapkát a
fényképezőgépről, és a
hátsó sapkát az objektív
hátuljáról.
• Az objektívek cseréjét gyorsan,
pormentes helyen végezze, nehogy
por vagy szennyeződés jusson a
fényképezőgép belsejébe.
Vázsapka
Hátsó sapka
2 Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az objektív
és a fényképezőgép
narancssárga indexjelei egy
vonalba essenek.
Narancssárga indexjelek
3 Forgassa el az objektívet az
óramutató járásával
megegyező irányban, amíg
lezárt helyzetbe nem kattan.
• Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektív kioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• A-mount objektívet használjon. Az E-mount objektívek nem kompatibilisek
ezzel a fényképezőgéppel.
22
Az objektív levétele
1 Nyomja be teljesen az
objektívkioldó gombot, és
ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektívkioldó gomb
A fényképezőgép előkészítése
2 Helyezze vissza a hátsó
sapkát az objektívre, és
helyezze fel a
fényképezőgépre a
vázsapkát.
• A felhelyezésük előtt távolítsa el
belőlük a port.
• A hátsó objektívsapka nincs
mellékelve a DT 18–55mm F3,5–5,6
SAM objektívkészlethez. Ha az
objektívet úgy tárolja, hogy nincsen
a fényképezőgéphez csatlakoztatva,
vásárolja meg a ALC-R55 típusú
hátsó objektívsapkát.
Az objektívcserével kapcsolatos megjegyzés
Ha objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép
belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész)
felszínére telepedik, akkor az a felvétel környezetétől függően
megjelenhet a fényképen.
A fényképezőgép porvédelmi funkcióval rendelkezik, amellyel
elkerülhető, hogy por telepedjen a képérzékelőre. Azonban az
objektív csatlakoztatását vagy eltávolítását gyorsan, pormentes
környezetben végezze el.
Ha por vagy szennyeződés kerül a képérzékelőre
Tisztítsa meg a képérzékelőt a Beállítás menüben (35. oldal)
található [Tisztítási mód] használatával.
23
Memóriakártya behelyezése
1 Nyissa fel a memóriakártyafedelet.
2 Helyezzen be egy „Memory
Címkés rész (SD memóriakártya)
Stick PRO Duo” vagy egy SD
típusú memóriakártyát.
Aljzat felőli oldal
• Az ábrán látható módon, kattanásig
illessze be a memóriakártyát.
Címkés rész („Memory Stick
PRO Duo”) memóriakártya
Aljzat felőli oldal
3 A memóriakártya-kapcsoló
használatával válassza ki a
használni kívánt
memóriakártya-típust.
• Ha a készülék bekapcsolt
állapotában vált a memóriakártyák
között a kapcsolóval, az LCDképernyő néhány másodpercre
elsötétül. Ez nem utal hibás
működésre.
4 Csukja be a memóriakártya-fedelet.
24
A memóriakártya eltávolítása
Ellenőrizze, hogy a memóriaműködésjelző nem világít, majd nyissa ki a
memóriakártya-fedelet, és nyomja be
egyszer a memóriakártyát.
Memóriaműködés-jelző
25
A fényképezőgép előkészítése
A készülékhez használható memóriakártyák
• A fényképezőgéppel kizárólag „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, SD, valamint SDHC és SDXC
típusú memóriakártyák használhatók. MultiMediaCard típusú
kártyák nem használhatók a fényképezőgéppel. Azonban nem
garantálható az összes memóriakártya-funkció megfelelő
működése.
• Ebben a Használati útmutató dokumentumban a „Memory Stick
PRO Duo” és a „Memory Stick PRO-HG Duo” memóriakártyák
megnevezése „Memory Stick PRO Duo”, az SD, SDHC és SDXC
típusoké pedig „SD kártya”.
• Mozgóképek rögzítéséhez az alábbi memóriakártya típusok
használata ajánlott.
–
(Mark2) („Memory Stick PRO Duo”
(Mark2))
–
(„Memory Stick PRO-HG Duo”)
– SD, SDHC vagy SDXC memóriakártya (legalább Class 4)
• SDXC memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le számítógépen vagy nem exFAT kompatibilis AV
eszközön. A fényképezőgéphez való csatlakoztatást megelőzően
ellenőrizze, hogy az adott eszköz exFAT kompatibilis-e.
Amennyiben nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, elképzelhető, hogy a rendszer a kártya formázását
kéri. Ilyen esetben ne formázza a kártyát, mert akkor az összes rajta
tárolt adat elveszik. (az exFAT az SDXC memóriakártyákon
használt fájlrendszer.)
A memóriakártya-használattal kapcsolatos
megjegyzések
• Ne ütögesse, ne hajlítsa meg, és ne ejtse le a memóriakártyát.
• A következő körülmények között ne használja és ne tárolja a
memóriakártyát:
– Magas hőmérsékletű helyek, pl. napon parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyek.
• A memóriakártya huzamosabb ideig tartó használat után
közvetlenül forró lehet. Legyen óvatos, amikor hozzányúl.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne vegye ki a memóriakártyát,
ne távolítsa el az akkumulátort, és ne kapcsolja ki a
fényképezőgépet. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
• Az adatok megsérülhetnek, ha a memóriakártyát erős mágneses
hatású anyag mellé helyezi, vagy ha statikusan feltöltött vagy
elektromos zajjal szennyezett környezetben használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot
például a számítógép merevlemezére.
• A memóriakártya hordozásához vagy tárolásához a hozzá mellékelt
tartót használja.
• Ne tegye ki víz hatásának a memóriakártyát.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya
érintkezőit.
• Ha a memóriakártya írásvédelmi kapcsolója a LOCK állásban van,
nem hajthatók végre műveletek, például képek felvétele vagy
törlése.
• Nem garantálható, hogy számítógéppel formázott memóriakártyák
használhatók ezzel a fényképezőgéppel. A memóriakártyát a
fényképezőgépben formázza meg.
• Az adatok olvasási/írási sebessége a memóriakártyák és a használt
eszköz kombinációjától függ.
• Ne nyomja erősen a tollat, amikor a jegyzetelő mezőjére ír.
• Ne ragasszon címkét a memóriakártyákra.
• A memóriakártyákat ne szedje szét és ne alakítsa át.
• Ne hagyja a memóriakártyákat kisgyermekek számára elérhető
helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik.
26
A fényképezőgéppel használt „Memory Stick” kártyákkal
kapcsolatos megjegyzések
A fényképezőgéppel használható „Memory Stick”-típusok az alábbi
táblázatban láthatók. Ne feledje, hogy nem garantálható az összes
„Memory Stick PRO Duo”-funkció megfelelő működése.
„Memory Stick PRO
Duo” *1*2*3
A fényképezőgéphez
mellékelve
„Memory Stick Duo”
Nincs mellékelve a
fényképezőgéphez
„Memory Stick” és
„Memory Stick PRO”
Nincs mellékelve a
fényképezőgéphez
*1 MagicGate funkcióval ellátva. A MagicGate egy védjegy védelmi
technológia, amely titkosítást alkalmaz. Azok az adatrögzítési/-lejátszási
műveletek, amelyekhez MagicGate funkciók szükségesek, nem végezhetők
el ezzel a fényképezőgéppel.
*2 Támogatja a párhuzamos illesztővel végzett, nagy sebességű adatátvitelt.
*3 Amennyiben mozgóképek felvételéhez „Memory Stick PRO Duo”
adattárolót használ, akkor annak Mark2 jelölésűnek kell lennie.
A (külön megvásárolható) „Memory Stick Micro” adattároló
használatával kapcsolatos megjegyzések
• Ez a termék kompatibilis a „Memory Stick Micro” („M2”)
adathordozóval. Az „M2” a „Memory Stick Micro” rövidítése.
• Ha a fényképezőgéppel „Memory Stick Micro” kártyát használ,
helyezze be a „Memory Stick Micro” kártyát egy Duo méretű „M2”
adapterbe. Amennyiben a „Memory Stick Micro” kártyát Duo
méretű „M2” adapter nélkül helyezi be, akkor előfordulhat, hogy
nem tudja majd eltávolítani.
• Ne hagyja a „Memory Stick Micro” kártyát kisgyermekek számára
elérhető helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik.
27
A fényképezőgép előkészítése
„Memory Stick PRO-HG
Duo” *1*2
A fényképezőgép előkészítése
A dátum beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a Dát./
Idő beáll. képernyő.
1 A főkapcsoló ON állásba
kapcsolásával kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Megjelenik az idő és a dátum
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
kapcsolja OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy az [Bevitel]
lehetőség van kiválasztva az
LCD-képernyőn, majd nyomja
meg a vezérlő közepét.
3 A vezérlő b/B gombjával válassza ki a területet, majd
nyomja meg a vezérlő közepét.
4 Az elemeket a b/B gombbal
választhatja ki, majd a v/V
gombbal állíthatja be a
számokat.
[Téli-nyári idősz.]: A téli-nyári
időszámítás beállításának be- és
kikapcsolása.
[Dátumform.:]: A dátum kijelzési
formátumának kiválasztása.
• Éjfélkor a kijelzőn 12:00 AM,
délben pedig 12:00 PM jelenik meg.
28
5 Ismételje meg a 4. lépést a többi elemnél is, majd
nyomja meg a vezérlő közepét.
6 Ellenőrizze, hogy az [Bevitel] lehetőség van
kiválasztva, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A fényképezőgép előkészítése
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum és idő ismételt beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, automatikusan
megjelenik a dátum/idő beállítása képernyő. A következő
alkalommal a dátum és az idő beálítását a menüben végezze el.
MENU gomb t
1 t [Dát./Idő beáll.]
A terület ismételt beállítása
Lehetősége van a tartózkodási hely beállítására. Így ha külföldön
használja a fényképezőgépet, beállíthatja az adott területet.
MENU gomb t
1 t [Zóna beállítás]
A dátum és idő beállításának megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely
attól függetlenül, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e,
illetve az akkumulátor be van-e helyezve, gondoskodik a dátum, az idő
és más beállítások megőrzéséről. A további részleteket lásd: 191. oldal.
29
A mellékelt tartozékok használata
Ez a szakasz a vállszíj, a szemlencsefedél és a szemsapka
használatának módját írja le. Az egyéb tartozékok leírása a következő
oldalakon szerepel.
• (17. oldal) újratölthető akkumulátor
• Akkumulátortöltő, hálózati tápkábel (17. oldal)
• USB-kábel (163. oldal)
• CD-ROM-lemez (159. oldal)
A vállszíj felhelyezése
A szíj mindkét végét
csatlakoztassa a
fényképezőgéphez.
• A szemlencsefedelet (31. oldal) is
csatlakoztathatja a szíjhoz.
30
Szemlencsefedél
A szemlencsefedél és a szemsapka használata
Megakadályozhatja, hogy fény kerüljön a keresőbe, és az hatással
legyen az expozícióra. Helyezze fel a szemlencsefedelet, ha a zárat
kereső üzemmódban a kereső használata nélkül oldja ki, mint az
önkioldós fényképezés esetében.
1 Döntse lefelé az LCD
A fényképezőgép előkészítése
képernyőt.
2 Óvatosan csúsztassa le a
szemsapkát úgy, hogy
mindkét oldalát nyomja.
• Helyezze ujjait a szemsapka alá,
majd csúsztassa felfelé.
• Az FDA-M1AM Nagyító (külön
megvásárolható) vagy az FDAA1AM Hajlított kereső (külön
megvásárolható) vagy az FDAME1AM Nagyítós kereső (külön
megvásárolható) fényképezőgéphez
való csatlakoztatásakor távolítsa el a
szemsapkát az ábrán bemutatott
módon, majd csatlakoztassa a
tartozékokat.
3 Csúsztassa a
szemlencsefedelet a
keresőre.
Megjegyzés
• A helyzettől függően a közvetlenül a kereső alatt található szemérzékelők
aktiválódhatnak, és előfordulhat, hogy az élesség módosul, vagy az LCD
képernyő tovább villog. Ilyen esetekben kapcsolja ki mind az [Eye-Start AF]
(38. oldal), mind a [AutoKiKeresővel] (152. oldal) lehetőséget.
31
A rögzíthető képek számának
ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát a
fényképezőgépbe, és a főkapcsolót
ON állásba kapcsolta, a rögzíthető
képek száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a
fényképezést) megjelenik az LCD
képernyőn.
Megjegyzések
• Ha a „0” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, a memóriakártya megtelt.
Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra, vagy töröljön képeket a
használatban lévő memóriakártyáról (132. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti, hogy
nincs behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
A táblázat az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
rögzíthető képek becsült számát mutatja. Az értékeket a tesztelés
során Sony szabványos „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák
használatával határozták meg. Ezek azonban a felvételkészítés
körülményeitől és a memóriakártya típusától függően eltérőek
lehetnek.
Állókép: Képméret: L 16M (DSLR-A580)/L 14M (DSLR-A560)
Állókép: Méretarány: 3:2*
DSLR-A580
(egység: kép)
Kapacitás
Méret
Normál
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
6406
386
781
1587
3239
Finom
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
32
DSLR-A560
Kapacitás
(egység: kép)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
433
875
1778
3626
7172
Finom
305
618
1258
2569
5083
RAW & JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
Méret
Normál
Akkumulátor használata esetén felvehető képek
száma
A fényképezőgépnek teljesen feltöltött (mellékelt) akkumulátorral
való használata esetén a felvehető képek becsült száma a
következőképpen alakul.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok a használati
feltételektől függően alacsonyabbak is lehetnek a jelzettnél.
DSLR-A580
DSLR-A560
Live View üzemmód
Kb. 560 kép
Kb. 560 kép
Kereső üzemmód
Kb. 1050 kép
Kb. 1050 kép
• A szám teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre
van kiszámítva:
– 25°C környezeti hőmérsékleten.
– Teljesen feltöltött akkumulátort egy óráig használva, miután a
CHARGE jelzőfény kialszik.
– (Külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo”
használatával.
– A [Állókép: Minőség] lehetőség beállítása [Finom].
– A [Autofókusz mód] lehetőség beállítása [Automatikus AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik felvétel után be- és
kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
33
A fényképezőgép előkészítése
* Ha a [Állókép: Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti
táblázatban megadott értékeknél több kép rögzíthető (kivéve a [RAW] opció
kiválasztása esetén).
Tisztítás
A fényképezőgép tisztítása
• Ne érintse meg a fényképezőgép belsejét, például az objektív
csatlakozóit vagy a tükröt. Mivel a tükrön vagy a tükör körül lévő
por befolyásolhatja a képek minőségét és a fényképezőgép
teljesítményét, fújja le a port egy, a kereskedelmi forgalomban
kapható légfúvóval*. A képérzékelő tisztításának részletes leírása a
következő oldalon található.
* Ne használjon permetező tisztítót. Annak használata hibás
működést okozhat.
• A fényképezőgép burkolatát enyhén benedvesített, puha kendővel
tisztítsa, majd törölje át egy száraz kendővel. Ne használja a
következőket, mert károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
– Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napvédő vagy rovarölő szerek, stb.
– Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha a kezén a fenti anyagok
valamelyike található.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig gumival vagy
PVC-vel érintkezzen.
Az objektív tisztítása
• Ne használjon olyan tisztítószer-oldatot, amely szerves oldószert,
például hígítót vagy benzint tartalmaz.
• Az objektív felületének tisztításakor a port az objektív felületéről
egy, a kereskedelemben kapható légfúvóval távolítsa el. Ha a
felületre por tapadt, objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített,
puha kendővel vagy papírtörlővel törölje le. Spirális mintában,
belülről kifelé haladjon. Ne szórjon tisztítószert közvetlenül az
objektív felületére.
34
A képérzékelő tisztítása
Megjegyzések
• A tisztítás nem végezhető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 50%-os
vagy annál kisebb.
• Az alacsony töltöttségi szintű akkumulátorral végzett tisztítás károsíthatja a
zárat. A tisztítást gyorsan kell elvégezni. A (külön megvásárolható) ACPW10AM hálózati adapter használata ajánlott.
• Ne használjon permetező tisztítót, mert előfordulhat, hogy vízcseppecskéket
szór szét a fényképezőgép belsejében.
1 Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel
van töltve (20. oldal).
2 Nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a
2 lehetőséget a vezérlőgomb
b/B részével.
MENU gomb
3 A v/V segítségével válassza
ki a [Tisztítási mód]
lehetőséget, majd nyomja
meg a vezérlő közepét.
35
A fényképezőgép előkészítése
Ha por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép belsejébe, és a
képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész) felszínére
telepedik, akkor az a felvétel környezetétől függően megjelenhet a
fényképen. Ha por van a képérzékelőn, akkor az alábbiak szerint
tisztítsa le egy, a kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval. A
képérzékelő könnyen, csupán a légfúvó és a porvédelmi funkció
segítségével letisztítható.
4 A vezérlő v gombjával válassza ki a [Bevitel]
lehetőséget, és nyomja meg a vezérlő közepét.
Miután a képérzékelő egy rövid ideig rezeg, az elöl lévő tükör
felemelkedik.
5 Szerelje le az objektívet (23. oldal).
6 A légfúvóval tisztítsa meg a
képérzékelő felületét és a
környező területet.
• Ne érintse meg a képérzékelőt a
légfúvó végével. Gyorsan végezze el
a tisztítást.
• Tartsa a fényképezőgép elülső
oldalát lefelé, hogy megakadályozza,
hogy a por újra megtelepedjen a
fényképezőgépben.
• A képérzékelő tisztításakor a
légfúvót ne tolja a lencsefoglalatnál
beljebb a fényképezőgép üregébe.
7 Csatlakoztassa az objektívet, és kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
Megjegyzés
• A fényképezőgép sípolni kezd, ha tisztítás közben csökken az akkumulátor
töltöttségi szintje. Azonnal hagyja abba a tisztítást, és kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
36
A használatbavétel előtt
Váltás az LCD-képernyő és a kereső
(OVF) között
Képek készítéséhez az LCD képernyő (Live View) vagy a kereső
(OVF) egyaránt használható.
A használatbavétel előtt
LIVE VIEW: Az LCD-képernyő
segítségével követi nyomon a témát.
OVF: A kereső segítségével követi
nyomon a témát. Az LCD-képernyőn
a felvételi információk láthatók a
téma helyett.
A kereső élességének beállítása (Dioptriabeállító)
Kereső módban a látásának
megfelelően forgassa el a
dioptriabeállító tárcsát, míg a
kép élesen nem jelenik meg a
keresőben.
• A dioptria könnyen beállítható, ha fény
felé irányítja a fényképezőgépet.
• Ha a kijelzések a dioptriabeállító tárcsa
állításakor sem jelennek meg tisztán,
javasoljuk, használja a dioptriaállító
tartozékot (külön megvásárolható).
37
Ha nehezen forgatható a dioptriabeállító tárcsa
Vegye le a szemsapkát úgy, hogy ujjait
a szemsapka alá helyezi, majd felfelé
csúsztatja; ezután állítsa be a dioptriát.
Témára való gyors fókuszálás a kereső segítségével
Amikor belenéz a keresőbe, az AF fókuszmezőben lévő téma
automatikusan fókuszba kerül (Eye-Start AF).
MENU gomb t
1 t [Eye-Start AF] t [Be]
Amikor a (külön megvásárolható) FDA-A1AM Hajlított kereső
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez, akkor javasolt az [Eye-Start
AF] [Ki] beállítása, mert az alul található szemlencse-érzékelők miatt
a kereső aktiválódhat.
38
A képernyő állapota Live View
módban
Az LCD-képernyő állapotának beállítása
Live View módban a DISP gomb
megnyomásával a felvételi információ
kijelzése a következőképpen változik.
Grafikus képernyő
Felvételi információ be
Felvételi információ ki
Megjegyzés
• Live View fókuszellenőrzés módban a digitális szintellenőrző jelenik meg a
„Felvételi információ ki” (89. oldal) állapot után.
39
A használatbavétel előtt
DISP gomb
Felvételi információs kijelző
A Grafikus képernyő grafikusan mutatja a zársebességet és a
rekesznyílás értékét, és jól érthetően ábrázolja, miként működik az
expozíció. Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Grafikus képernyő
A
Felvételi információs kijelző
Jelzés
Jelzés
Jelentése
100% Akkumulátor
töltöttsége (20)
Jelentése
Expozíciós üzemmód
P A S (58 – 78)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (188)
M
Adatbázis fájl megtelt
(188)/Adatbázis fájl
hiba (189)
Memóriakártya (24)
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma (32)
Állóképek mérete
(138)/Állóképek
méretaránya (140)/
Felvétel pásztázással
(139)
Állóképek
képminősége (140)
Mozgóképek mérete
(139)
40
Nincs mozgókép
hangfelvétel (81)
B
Jelzés
Jelentése
Pontszerű fénymérés
területe (105)
AF mező (87)
Zársebesség jelzése
(73)
Rekesznyílás jelzése
(70)
Jelzés
Jelentése
Jelzés
FOCUS
Live View
CHECK LV fókuszellenőrzés (89)
FELVÉT.
0:12
Jelentése
Mosolyfelismerés
érzékenység jelző (94)
Mozgókép felvételi
ideje (perc:mp)
C
Jelentése
z
Fókusz (84)
1/125
Zársebesség (73)
F3.5
Rekesznyílás (70)
E
Jelzés
ISO érzékenység (106)
Fénymérés (105)
EV-skála (76, 119)
AE rögzítés (100)
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (56)
SteadyShot skála (56)
D
Jelzés
Jelentése
Képtovábbítási
üzemmód (116)
Jelentése
+2.0
AWB
7500K G9
Vaku kompenzáció
(103)
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
Színhőmérséklet,
Színszűrő) (112)
D-tartomány
optimalizáló (107)/
auto. HDR (108)
Saját beállítás (110)
Vaku üzemmód (96)/
Vörösszemhatáscsökkentés (98)
Fókusz üzemmód (86)
AF mező (87)
Arcfelismerés (93)
Mosoly exponálás (94)
41
A használatbavétel előtt
Jelzés
A képernyő állapota kereső (OVF)
módban
Az LCD-képernyő állapotának beállítása
Kereső módban a Grafikus képernyő
és a Normál megjelenítés közötti
váltáshoz nyomja meg a DISP
gombot.
Amikor függőleges helyzetbe forgatja
a fényképezőgépet, a kijelző
automatikusan elfordul, hogy a
fényképezőgép helyzetéhez igazodjon.
Grafikus képernyő
(alapbeállítás)
DISP gomb
Normál
megjelenítés
Nincs kijelzés
42
Felvételi információ kijelzése az LCD-képernyőn
A Grafikus képernyő grafikusan mutatja a zársebességet és a
rekesznyílás értékét, és jól érthetően ábrázolja, miként működik az
expozíció. AUTO vagy Motívumprogram üzemmódban csak a
módosítható elemek jelennek meg. Részletes leírást a zárójelben
hivatkozott oldalakon talál.
Grafikus képernyő
A
Jelzés
Jelentése
P A S M Expozíciós üzemmód
(58 – 78)
A használatbavétel előtt
Normál megjelenítés
(AUTO vagy Motívumprogram
üzemmódban)
Normál megjelenítés
(P/A/S/M üzemmódban)
Jelzés
Jelentése
100
Hátralévő rögzíthető
képek száma (32)
Állóképek mérete
(138)/Állóképek
méretaránya (140)
Memóriakártya (24)
43
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Jelentése
D-tartomány
optimalizáló (107)/
auto. HDR (108)
Állóképek
képminősége (140)
AF mező (87)
Mozgóképek mérete
(139)
AWB
100% Akkumulátor
töltöttsége (20)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (188)
Adatbázis fájl megtelt
(188)/Adatbázis fájl
hiba (189)
Saját beállítás (110)
Nincs mozgókép
hangfelvétel (81)
Mérésmód (105)
B
Jelzés
C
Jelzés
Jelentése
Jelentése
1/125
Zársebesség (73)
Zársebesség jelzése
(73)
F2.8
Rekesznyílás (70)
+1.0
Expozíció (101)
Rekesznyílás jelzése
(70)
Expozíciókompenzáció
(101)/Mért útmutató
(76)
Vaku kompenzáció
(103)
EV-skála (76, 119)
Képtovábbítási
üzemmód (116)
Vaku üzemmód (96)/
Vörösszemhatáscsökkentés (98)
Fókusz üzemmód (86)
ISO érzékenység (106)
44
7500K G9
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
Színhőmérséklet,
Színszűrő) (112)
AE rögzítés (100)
SteadyShot (56)
Kereső
Jelzés
Jelentése
AF mező (87)
Pontszerű fénymérés
területe (105)
A felvétel területe 16:9
méretarány mellett
(140)
Jelzés
Jelentése
0
„A felvétel nem
elérhető”
figyelmeztetés (116)
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (56)
SteadyShot skála (56)
16:9 méretarány (140)
B
Jelzés
Jelentése
Vaku kompenzáció
(103)
A vaku töltődik (96)
WL
Vezeték nélküli vaku
(99)
Nagysebességű
szinkronizáció
Manuális fókusz (88)
z
Fókusz
125
Zársebesség (73)
5.6
Rekesznyílás (70)
Megjegyzések
• A keresőben látható AF területen
halvány vonalak jelenhetnek meg.
Ez nem utal hibás működésre.
• Ha egy sötét témára fókuszálva
félig lenyomja az exponáló gombot,
előfordulhat, hogy az AF terület
automatikusan vörös színnel jelenik
meg. Ilyen esetben egy vörös
jelzőfény is megjelenik a kereső
jobb oldalán. Ez nem utal hibás
működésre.
EV-skála (76, 119)
AE rögzítés (100)
45
A használatbavétel előtt
A
Funkció/beállítás kiválasztása
Kiválaszthat egy funkciót a felvételkészítéshez vagy lejátszáshoz a
gombok egyikével, például az Fn (Funkció) gombbal vagy a MENU
gombbal.
Művelet megkezdésekor a képernyő
alján megjelenik a vezérlő funkcióinak
kezelési útmutatója.
: Nyomja meg a v/V/b/B gombot
a vezérlőn a kurzor mozgatásához.
z: A középső gomb megnyomásával
végezze el a kiválasztást.
Ebben a Használati útmutató dokumentumban a funkciók a vezérlő
és az Fn gombbal való kiválasztása a képernyőn kijelzett listából a
következők szerint van leírva (a folyamatot az alapbeállítás szerinti
ikonokkal ismertetjük):
Példa: Fn gomb t AWB (Fehéregyensúly)t Válassza ki
a kívánt beállítást
A kezelési útmutató listája
A kezelési útmutató nem csak a vezérlő kezelésének lehetőségeit
tartalmazza. Az ikonok jelentése a következő.
MENU gomb
Visszatér a MENU gombbal.
(Törlés) gomb
(Nagyítás) gomb
(Kicsinyítés) gomb
(Lejátszás) gomb
Vezérlőtárcsa
Súgó
A súgó az Fn, MENU gombbal, üzemmódválasztó tárcsával
kiválasztott funkcióról jelenít meg tájékoztatást, és igény szerint
kikapcsolható (149. oldal).
46
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal
Ez a gomb a felvételkészítéskor gyakran használt beállításokra vagy
funkciók végrehajtására szolgál.
1 Nyomja meg a Fn gombot.
A használatbavétel előtt
2 A vezérlőgomb v/V/b/B
részével válassza ki a kívánt
lehetőséget, majd a
végrehajtáshoz nyomja meg
a gomb középső z részét.
Megjelenik a beállítás képernyő.
3 A kezelési útmutatót követve
válassza ki és hajtsa végre a
kívánt funkciót.
• Az egyes tételek beállítási utasításai
a megfelelő oldalon találhatók.
Kezelési útmutató
Kamera beállítása közvetlenül a felvételi információk
képernyőről
Forgassa el a vezérlőtárcsát anélkül,
hogy a 2. lépésben leírtak szerint
megnyomná a középső z gombot. A
kamerát beállíthatja közvetlenül a
felvételi információk képernyőről.
47
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
Az üzemmódválasztó tárcsa helyzetétől függ, hogy milyen tételek
jelennek meg.
Jelenet (60)
A felvételi körülményeknek megfelelő üzemmód
kiválasztása a Motívumprogram előbeállításaiból.
Felvétel
pásztázással (63,
66)
Váltás a Panorámapásztázás és a 3D panorámapásztázás
között.
Képtovább.mód
(116)
Egyképes és folyamatos továbbítás, önkioldó, rekeszelés
és egyéb felvételi üzemmódok beállítása.
Vaku üzemmód
(96)
A vaku üzemmód beállítása Automatikus vaku, Derítő
vaku, Vaku ki stb. lehetőségekre.
Autofókusz mód
(86)
A fókuszálás módjának kiválasztása a téma mozgásától
függően.
AF mező (87)
A fókusz területének kiválasztása.
Arcfelismerés (93) Emberi arcok rögzítése optimális fókusszal és
expozícióval.
Mosoly exponálás A fényképezőgép felvételt készít, amint mosolyt érzékel.
(94)
ISO (106)
Fényérzékenység beállítása. Minél nagyobb a szám,
annál gyorsabb a zársebesség.
Fénymérési mód
(105)
Fényerő mérési módjának kiválasztása.
Vaku kompenz.
(103)
A vaku teljesítmény intenzitásának beállítása. A +
irányba a téma világosabbá, a - irányba pedig sötétebbé
válik.
Fehéregyensúly
(112)
Képek színtónusának beállítása.
DRO/Auto. HDR
(107)
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció.
Saját beállít. (110) A kívánt képfeldolgozási mód kiválasztása.
48
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét, vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
Nyomja meg a MENU gombot, válassza ki a kívánt oldalt a vezérlő
b/B gombjával, a kívánt elemet pedig a v/V gombbal.
Felvétel menü
Állóképek méretének kiválasztása.
Állókép:
Méretarány (140)
Állóképek méretarányának kiválasztása.
Állókép: Minőség
(140)
Állóképek képminőségének beállítása.
Mozgókép:
Fájlform. (80)
Mozgókép fájlformátumának kiválasztása.
Mozgókép:
Képméret (139)
Rögzített mozgókép-keret méretének
kiválasztása.
Mozgókép:
Audiofelv (81)
Hangfelvétel be- és kikapcsolása mozgókép
készítésekor.
SteadyShot (56)
A SteadyShot funkció beállítása.
A használatbavétel előtt
Állókép:
Képméret (138)
49
Panoráma:
Képméret (139)
Panorámaképek méretének kiválasztása.
Panoráma: Irány
(65)
Panorámaképek felvételi irányának beállítása.
3D pan.: képméret 3D képek méretének kiválasztása.
(139)
3D pan.:
iránybeáll. (66)
3D képek felvételi irányának beállítása.
Vaku vezérlés
(104)
A vaku teljesítmény intenzitás meghatározásának
beállítása.
AF segédfény (98) AF segédfény beállítása, amely a fókuszálás
megkönnyítésére megvilágítja a sötét jelenetet.
50
AF módszer (89)
Az autofókusz rendszer beállítása Live View
fókuszellenőrzés módban.
Színtér (111)
Színvisszaadási tartomány módosítása.
Hosszú exp.z.cs
(146)
Zajcsökkentés beállítása abban az esetben, ha a
zársebesség minimum 1 másodperc.
Nagy ISO zajcs.
(146)
Zajcsökkentés beállítása magas értékű
érzékenység esetén.
Egyéni menü
Eye-Start AF (38)
Automatikus fókusz használatának beállítása,
amennyiben a keresőn keresztül néz.
AEL gomb
funkciója (148)
Az AEL gomb beállítása AE-rögzítés vagy
Fókuszállítás funkcióra, Live View
fókuszellenőrzés módban.
AEL (148)
Az expozíció rögzítésére szolgáló AE zár gomb
működési módjának beállítása.
Vörösszem cs.
(98)
Vörösszem-hatás csökkentése vaku használata
esetén.
Kiold lencse n.
(150)
Annak beállítása, hogy a zár nyitható legyen-e, ha
a fényképezőgéphez nincs objektív csatlakoztatva.
AutoKiKeresővel
(152)
Annak beállítása, hogy az LCD-képernyő
kikapcsoljon-e vagy sem, amikor a felhasználó a
keresőt használja.
Rácsvonal (152)
Rácsvonal megjelenítése a strukturális
körvonalakhoz való igazodás elősegítésére.
Hisztogram (102)
Annak beállítása, hogy kijelző mód váltásakor
megjelenjen-e a hisztogram képernyő.
Auto visszanéz.
(151)
Kép megjelenítése a felvételkészítést követően.
Automatikus visszanézés beállítása.
51
A használatbavétel előtt
Fókuszrögz.gomb Az objektív fókusztartás gombja funkciójának
(148)
beállítása.
Lejátszás menü
Törlés (132)
Képek törlése.
Állókép/mozi
kivál. (122)
Váltás az álló- és mozgókép lejátszás képernyő
között.
Diabemutató (125) Diabemutató megjelenítése.
3D megjelenítés
(135)
3D képek lejátszása egy, a fényképezőgéphez
csatlakoztatott 3D-kompatibilis televízió
segítségével.
Védelem (131)
Képek védelmének beállítása vagy annak
visszavonása.
Nyomt. Megadása Képek DPOF művelethez való meghatározása
(170)
vagy annak törlése.
Hangerő
beállítások (122)
Mozgókép lejátszás hangerejének beállítása.
Mappa kiválaszt.
(121)
Lejátszandó képek mappájának módosítása.
Dátum
Más dátum alatt szereplő képek megjelenítése.
kiválasztása (123)
Lejátsz.Kijelz.
(121)
52
Portréként rögzített kép lejátszási módjának
beállítása.
Memóriakártya eszköz menü
Memóriakártya formázása.
Fájlszámozás
(142)
Álló- és mozgóképekhez fájlszámok
hozzárendelési módjának beállítása.
Mappanév (142)
Állóképek fájlformátumának beállítása.
Felv. mappa
kiválasz. (143)
Az állóképek tárolására kijelölt mappa
megváltoztatása.
Új mappa (143)
Álló- és mozgóképek tárolásához új mappa
létrehozása.
Képkez. fájl
helyreáll. (144)
Mozgóképek adatbázis fájljának helyreállítása,
valamint felvétel és lejátszás engedélyezése.
Szab. tárhely
megjel. (144)
Mozgóképek hátralévő felvételi idejének, illetve a
memóriakártyára rögzíthető állóképek számának
kijelzése.
Órabeállítás menü
Dát./Idő beáll. (28) Dátum és idő, valamint a téli-nyári időszámítás
beállítása.
Zóna beállítás (29) A használat helyének beállítása.
53
A használatbavétel előtt
Formázás (143)
Beállítás menü
LCD fényerő (151) Az LCD-kijező fényerejének beállítása.
Energ. tak. (LV)
(149)
Az energiatakarékos üzemmódba kapcsolásig
eltelő idő beállítása Live View módban.
Energ. tak. (OVF)
(149)
Az energiatakarékos üzemmódba kapcsolásig
eltelő idő beállítása kereső módban.
HDMI-VEZÉRLÉS
(135)
Fényképezőgép működtetése „BRAVIA” Sync
funkciót támogató TV-készülékről.
Nyelv (150)
Nyelv kiválasztása.
Súgó
megjelenítése
(149)
Súgó kijelzőjének beállítása oly módon, hogy a
működés közben kijelzett funkciókhoz
magyarázatot fűzzön.
USB csatlakozás
(163)
Az USB-csatlakozás módjának beállítása.
Feltöltési
beállítások (144)*
Eye-Fi kártya használata esetén a fényképezőgép
feltöltés funkciójának beállítása.
Audió jelek (149)
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép jelezze-e
sípoló hanggal a fókusz beállítását, illetve az
önkioldó működését.
Tisztítási mód (35) Tisztítási mód indítása a képérzékelő
megtisztításához.
Pixeltérképezés
(181)
Az azonos nevű funkció aktiválása, amikor
tartósan foltok jelennek meg az LCD-képernyőn
Live View módban.
Verzió (153)
A fényképezőgép szoftververziójának
megjelenítése.
Bemutató mód
(150)
Mozgókép bemutató lejátszásának be- és
kikapcsolása.
AlapértV.állít (154) Alapértelmezett beállítások visszaállítása.
* (Külön megvásárolható) Eye-Fi kártya behelyezése esetén látható a kijelzőn.
54
Képek felvétele
Kép felvétele a fényképezőgép
bemozdulása nélkül
A „fényképezőgép bemozdulása” a fényképezőgép nem kívánt
mozgására utal, amely az exponáló gomb lenyomásakor jelentkezik,
és elmosódott képet okoz.
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentéséhez kövesse az alábbi
utasításokat.
Megfelelő testhelyzet
Live View üzemmód
esetében
Képek felvétele
Stabilizálja felsőtestét, és helyezkedjen el úgy, hogy
megakadályozza a fényképezőgép bemozdulását.
Kereső üzemmód esetében
1. pont
Egyik kezével fogja meg a fényképezőgép markolatát, a másik
kezével pedig támassza meg az objektívet.
2. pont
Vegyen fel stabil helyzetet úgy, hogy vállszélességben terpeszbe áll.
55
3.
pont
Könnyedén támassza meg könyökét a testén.
Ha térdelő helyzetben fényképez, rögzítse felsőtestét úgy, hogy egyik
könyökét a térdére helyezi.
A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető jelzés
A lehetséges fényképezőgépbemozdulás miatt villog a
(A
fényképezőgép bemozdulására
figyelmeztető) jelzés. Ebben az
esetben használjon egy állványt vagy a
vakut.
(A fényképezőgép
bemozdulására figyelmeztető) jelzés
Megjegyzés
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés csak azokban
az üzemmódokban jelenik meg, amelyekben a zársebesség automatikus
beállítású. A jelzés a M/S módban nem jelenik meg.
A SteadyShot funkció használata
A SteadyShot funkció a fényképezőgép bemozdulását kb. 2,5 Ev 4 Ev zársebességgel egyenértékűen képes csökkenteni.
A SteadyShot funkció az alapbeállítás szerint [Be] állapotban van.
A SteadyShot-skála jelzése
A
(SteadyShot-skála) jelzés a
fényképezőgép bemozdulásának
állapotát jelzi. Várja meg, amíg a skála
alacsony értéket mutat, majd kezdje
meg a fényképezést.
(SteadyShot-skála) jelzés
A SteadyShot funkció kikapcsolása
MENU gomb t
56
1 t [SteadyShot] t [Ki]
Megjegyzés
• Közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása, illetve a témára történő
ráirányítása után, vagy az exponáló gombnak a teljes, félúton való megállás
nélküli lenyomása esetén előfordulhat, hogy a SteadyShot funkció nem
működik optimálisan.
Állvány használata
Képek felvétele
A következő esetekben tanácsos a fényképezőgépet állványra
helyezni.
• Vaku nélküli fényképezés fényszegény környezetben.
• Alacsony zársebességgel való fényképezés, amely jellemzően
éjszaka használatos.
• Közeli téma fényképezésekor, például makrózáskor.
• Teleobjektív használatakor.
Megjegyzés
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót, mert a
SteadyShot funkció hibás működése léphet fel.
57
Fényképezés automatikus
beállítással
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen téma mindenféle
körülmények között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
Használja a
üzemmódot olyan helyeken, ahol a vaku használata
korlátozott.
1 Állítsa az üzemmódválasztó
tárcsát az
vagy a
állásba (Vaku ki).
vagy
2 Állítsa az LCD képernyőt egy jól látható szögbe, és
tartsa meg a fényképezőgépet.
3 Vigye az AF mezőt a kívánt
tárgyra.
• Ha villog a
(A fényképezőgép
bemozdulására figyelmeztető)
jelzés, óvatosan, a fényképezőgépet
stabilan tartva vagy állvány
használatával készítsen felvételt a
témáról.
(A fényképezőgép
bemozdulására
AF mező figyelmeztető) jelzés
4 Ha zoomobjektívet használ,
fordítsa el a zoom-gyűrűt,
majd ezután fényképezzen.
Zoom-gyűrűt
58
5 Fókuszáláshoz félig nyomja
le az exponáló gombot.
Amikor a fókuszálás sikeres, a z vagy
a
(Fókusz jelzés) világítani kezd
(84. oldal).
• Várjon addig, hogy a
(SteadyShot-skála) jelzés
alacsony értékre álljon, mert így
hatékonyabb lesz a SteadyShot
funkció.
(SteadyShot-skála) jelzés
6 Fényképezéshez nyomja le
teljesen az exponáló
gombot.
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép bekapcsolja az automatikus beállítás funkciót, számos
funkció, például az expozíciókompenzáció és az ISO-beállítás nem áll
rendelkezésre. Ha több beállítást szeretne módosítani, állítsa az
üzemmódválasztó tárcsát P állásba, majd készítsen felvételt a témáról.
59
Képek felvétele
Fókuszjelzés
Felvételkészítés a témának
megfelelő beállítással
Ha a témának vagy a fényképezési körülményeknek megfelelő
üzemmódot választ ki, lehetővé válik az adott helyzetnek megfelelő
beállítással végzett felvétel.
Felvételkészítés a motívumnak megfelelő
előbeállításokkal (Motívumprogram)
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Felvételkészítés a
motívumnak megfelelő
előbeállításokkal
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Jelenet)
állásba.
2 Nyomja meg a vezérlő közepét.
3 A v/V segítségével válassza ki a kívánt módot, majd
nyomja meg a vezérlő közepét.
• A motívum módosításához nyomja meg az Fn gombot, majd válasszon
másik motívumot.
60
(Portré)
A háttér elhomályosítása és a téma
körvonalainak élesítése. Bőrtónusok
lágy visszaadása.
• A háttér még elmosódottabbá
tételéhez használja az objektív
teleobjektív-állását.
• Élénk képet kaphat, ha az objektívhez közelebbi
szemre fókuszál.
• Használjon (külön megvásárolható) lencsevédő
ernyőt, ha ellenfényben álló témát fényképez.
• Használja a vörösszemhatás-csökkentést, ha a téma
szeme pirossá válik a vakutól (98. oldal).
(Makró)
Képkészítés közelről, pl. virágok,
ételek fényképezéséhez.
• Közelebbi témát is fényképezhet
(külön megvásárolható)
makróobjektív használatával.
• Állítsa a vaku üzemmódot [Vaku
ki] állásba, amikor 1 m-en belüli témát fényképez.
• A makró üzemmódban való fényképezéskor a
SteadyShot funkció nem fog teljes mértékben
működni. Jobb eredmény érdekében használjon
állványt.
• A legrövidebb fókusztávoláság nem változik.
(Tájkép)
A teljes tájkép élesen és élénk
színekkel való felvétele.
• A tájkép nyitottságának
hangsúlyozásához állítsa az
objektívet széles látószögre.
(Naplemente)
A napkelte vagy naplemente vörös
fényének csodálatos megörökítése.
61
Képek felvétele
(Sportesemény) Mozgó téma fényképezése gyorsabb
zársebességgel, hogy a téma úgy
látszódjon, mintha nem mozogna. A
fényképezőgép mindaddig
folyamatosan fényképez, amíg
lenyomva tartja az exponáló
gombot.
• Nyomja le félig, és a megfelelő pillanatig tartsa így az
exponáló gombot.
(Éjszakai látkép) Távoli éjszakai helyszínek
fényképezése úgy, hogy a sötét
tónus megmaradjon a képeken.
• A zársebesség lassabb, ezért
állvány használata ajánlott.
• Előfordulhat, hogy a kép nem lesz
megfelelő, amikor teljesen sötét éjszakai helyszínen
fényképez.
(Kézben tartott
Esti)
Éjszakai felvételek készítése állvány
nélkül, mégis élesebben és kevesebb
képzajjal. A készülék több képet
készít, és képfeldolgozást végez az
elmosódottság, a bemozdulás és a
képzaj csökkentésére.
• Az elmosódottság csökkentése kevésbé hatékony
[Kézben tartott Esti] használata esetén is, az alábbi
témák esetén:
– Nem kiszámítható mozgású téma
– A téma túl közel van a fényképezőgéphez
– A témán ismétlődő motívumok találhatók, pl.
csempe, vagy kevés kontraszt jellemzi, pl. ég,
homokos tengerpart vagy gyep
– Állandó változóval jellemezhető témák, pl. hullámok
vagy vízesés
• A [Kézben tartott Esti] alkalmazása esetén
zajblokkolás fordulhat elő villódzó fényforrás, pl.
neonfény használata esetén.
(Éjszakai
portré)
Portrék éjszakai környezetben való
készítése.
• A zársebesség lassabb, ezért
állvány használata ajánlott.
Fényképezési technikák
• Ha élesebb képet szeretne, állítsa az üzemmódválasztó tárcsát P, A,
S vagy M állásba, és használja a saját beállítás funkciót (110. oldal).
Ilyen esetben módosíthatja az expozíciót, az ISO-értéket stb. akkor
is, ha egyébként megfelelő beállítást választott a témához.
Megjegyzések
• Ilyen esetben fényképezőgép automatikusan ítéli meg a beállításokat, és így
számos funkció, például az expozíciókompenzáció és az ISO-beállítás nem áll
rendelkezésre.
• A vaku beállítása [Autom. Vaku] vagy [Vaku ki] minden egyes
Motívumprogramnál. Ezeket a beállításokat megváltoztathatja (96. oldal).
62
Panorámaképek készítése (Panorámapásztázás)
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z Átfogó tájképek vagy magas épületek fényképezése
dinamikus kompozícióval.
Képek felvétele
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Felvétel
pásztázással) állásba.
2 Nyomja meg a vezérlő közepét.
3 A v/V segítségével válassza ki a
[Panorámapásztázás] lehetőséget, majd nyomja meg
a vezérlő közepét.
• A [3D panorámapásztázás] kiválasztásához nyomja meg az Fn
gombot, majd válassza ki a megfelelő tételt.
4 Irányítsa a fényképezőgépet
a téma szélső részére, majd
nyomja le félig az exponáló
gombot a fókusz
beállításához.
Erről a részről nem készül kép
5 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
63
6 Mozgassa vagy döntse a
fényképezőgépet, míg a
téma végére nem ér, a
képernyőn látható
utasításokat követve.
Iránysegéd
Megjegyzések
• Ha a megadott idő alatt nem sikerül végigmozgatni a fényképezőgépet a teljes
témán, a kész képen egy szürke terület jelenik meg. Ebben az esetben
ismételje meg a fényképezést a készülék gyorsabb mozgatásával.
• Mivel a fényképezőgép számos képet fűz össze, az összefűzött rész rögzítése
nem simán történik. Oldalirányú fényképezés közben ne döntse előre- vagy
hátrafelé a készüléket, vagy jobbra, illetve balra, amennyiben függőleges
irányban készíti a képet.
• Gyenge fényviszonyok esetén előfordulhat, hogy a panorámaképek
elmosódottak vagy készíthetők.
• Villódzó fényviszonyok esetén, pl. neonfényben, a kombinált kép fényereje
vagy színei nem mindig egyeznek meg.
• Ha a panorámafényképezés teljes szöge és az AE/AF zárral történt fókusz- és
expozícióbeállításnál használt szög fényereje, színei és fókusza
nagymértékben eltér, akkor nem lehet képet készíteni. Ilyen esetben
módosítsa a szöget, ahol a beállításokat rögzíti, és készítse el újra a képet.
• [Panorámapásztázás] nem használható az alábbiak esetén:
– A téma mozgásban van.
– A téma túl közel van a fényképezőgéphez.
– A témán ismétlődő motívumok találhatók, pl. csempe, vagy kevés kontraszt
jellemzi, pl. ég, homokos tengerpart vagy gyep.
– A téma állandó változóval jellemezhető, pl. hullámok vagy vízesés.
– A téma napfényt vagy villanyfényt stb. tükröz vissza, így jóval világosabb,
mint környezete.
• [Panorámapásztázás] felvételkészítés megszakad az alábbi esetekben:
– Túl lassan mozgatja a fényképezőgépet a pásztázás során.
– A fényképezőgép túlságosan bemozdul.
• A fényképezőgép folytatja a képkészítést a [Panorámapásztázás] készítése
során, és a zár a képkészítés befejezéséig folyamatosan nyit és zár.
64
Tanácsok panorámakép készítéséhez
Pásztázzon a fényképezőgéppel vagy Függőleges Vízszintes irány
döntse a fényképezőgépet egy
irány
folyamatos ív mentén, folyamatos
sebességgel, a képernyőn jelzett
irányba. [Panorámapásztázás]
funkciót inkább álló, semmint mozgó
Lehető legrövidebb
témákhoz ajánlott használni.
sugár
Beállíthatja, milyen irányba szeretne pásztázni vagy dönteni a
fényképezőgépet
MENU gomb t
2 t [Panoráma: Irány] t A kívánt
beállítás kiválasztása
65
Képek felvétele
• A Panorámapásztázás módban a nagylátószögű objektív használata
javasolt.
• A hosszú gyújtótávolságú objektív használata esetén lassabban
pásztázzon vagy döntse a fényképezőgépet, mint nagylátószögű
objektív használata esetén.
• Határozza meg a fényképezendő területet, majd nyomja le félig az
exponáló gombot, hogy rögzítse a fókusz, az expozíció és a
fehéregyensúly beállításait.
• Ha a panorámakép szélére olyan témarész esik, amely rendkívül
változatos formákat vagy tájat tartalmaz, előfordulhat, hogy a
képkészítés nem sikerül. Ilyen esetben módosítsa a kompozíciót
úgy, hogy ez a rész a készítendő panorámakép középső részére
essen, majd készítse el újra a képet.
• A képméret kiválasztása: MENU gomb t
2 t [Panoráma:
Képméret].
3D panorámaképek készítése (3D
panorámapásztázás)
Ez az üzemmód a következőkhöz használható:
z 3D panorámaképek készítése és a képek megfelelő
megjelenítése egy 3D-kompatibilis TV-képernyőn.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Felvétel
pásztázással) állásba.
2 Nyomja meg a vezérlő közepét.
3 A v/V segítségével válassza ki a [3D
panorámapásztázás] lehetőséget, majd nyomja meg a
vezérlő közepét.
• A [Panorámapásztázás] kiválasztásához nyomja meg az Fn gombot,
majd válassza ki a megfelelő tételt.
4 Készítse el a felvételt ugyanúgy, ahogy
[Panorámapásztázás] módban tenné (63-65. oldalak).
• Az ilyen jellegű fényképekre vonatkozó megjegyzéseket és hasznos
tudnivalókat lásd a [Panorámapásztázás] fényképezés útmutatójánál.
• A 3D fényképezéssel kapcsolatos további részleteket lásd: 194. oldal.
66
Beállíthatja, milyen irányba szeretne pásztázni
MENU gomb t
2 t [3D pan.: iránybeáll.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• E funkció használata során a függőleges irány nem használható.
Képek felvétele
67
Fénykép tetszőleges módon való
elkészítése (Expozíciós üzemmód)
Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel használata esetén
beállíthatja a zársebességet (mennyi ideig maradjon nyitva a zár) és a
rekesznyílást (a fókuszban lévő tartományt: mélységélesség), így a
fényképészeti kifejezőeszközök széles palettáját alkalmazhatja.
A zársebesség és a rekesznyílás beállítása nem csak mozgás- és
élességbeli fényképészeti hatásokat eredményez, de a kép fényességét
is meghatározza azáltal, hogy szabályozza az expozíció (a
fényképezőgépbe jutó fény mennyiségének) mértéket, amely a
legfontosabb tényező a fényképezés során.
A kép fényességének módosítása az expozíció mértékével
Expozíció
mértéke
kicsi
nagy
Nagy zársebesség mellett a fényképezőgép rövidebb időre oldja ki a
zárat. Ez azt jelenti, hogy rövidebb ideig jut fény a fényképezőgépbe,
így a kép sötétebb lesz. Világosabb kép készítéséhez kinyithatja a
rekeszt (a nyílást, amelyen keresztül a fény áthalad) egy adott
mértékig, így szabályozva a fényképezőgépbe egyszerre bejutó fény
mennyiségét.
A kép zársebesség és rekesz által meghatározott fényerőssége az
„expozíció”.
Ez a rész bemutatja, hogyan módosítható az expozíció ahhoz, hogy
különféle fényképészeti hatásokat érjen el a mozgás, az élesség és a
fény használatával.
68
Fényképezés automatikus programozással
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Automatikus expozíció
használata egyéni ISO
érzékenységgel,
Sajátbeállítás-értékekkel,
D-tartomány
optimalizálással stb.
2 Állítsa a fényképezési funkciókat a kívánt beállításokra
(83–120. oldal).
• A vaku elvillantásához nyomja meg a
gombot.
3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
69
Képek felvétele
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát P állásba.
A háttér homályosságának szabályozása (Rekesz
elsőbbség)
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z A téma éles fókuszba
állítása, és az előtte és
mögötte található tárgyak
elhomályosítása. A
rekesznyílás kinyitása
leszűkíti a fókuszban lévő
tartományt. (A mező
mélysége kisebb lesz.)
z A tájkép mélységének
lefényképezése. A
rekesznyílás leszűkítése
növeli a fókuszban lévő
tartományt. (A mező
mélysége nagyobb lesz.)
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát A állásba.
70
2 A vezérlőtárcsával válassza
ki a rekesznyílás értékét (az
F-számot).
Rekesznyílás (F-szám)
3 Állítsa be a fókuszt, és
fényképezze le a témát.
A fényképezőgép a megfelelő
expozíció elérése érdekében
automatikusan módosítja a
zársebességet.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott
rekesznyílásértékkel nem érhető el a
megfelelő expozíció, a zársebesség
jelzése villog. Ilyen esetben állítsa be
újra a rekesznyílást.
Zársebesség
Fényképezési technikák
• A zársebesség a használt rekesznyílásértéktől függően
lecsökkenhet. Ha a zársebesség alacsonyabb, használjon állványt.
• A háttér még elmosódottabbá tételéhez használjon teleobjektívet
vagy olyan objektívet, amely kisebb rekesznyílás értéket (világos
lencsét) tartalmaz.
71
Képek felvétele
• Kisebb F-szám: A téma előtere és
háttere homályos lesz.
Nagyobb F-szám: A téma, valamint
az előtere és háttere egyaránt éles.
• A kép elmosódottsága nem látható
az LCD képernyőn vagy a
keresőben. A háttér
elmosódottságát azonban
ellenőrizheti az előnézet gomb
megnyomásával.
Megjegyzés
• Nyomja meg a gombot, ha vakuval készít felvételt. Azonban a vaku
hatótávolsága a rekesznyílás értékétől függően eltér. Amikor vakuval
fényképez, ellenőrizze a vaku hatótávolságát (98. oldal).
A háttér elmosódottságának ellenőrzése (Előnézet gomb)
Az LCD képernyő és a kereső a
legnagyobb rekesznyílással készített
képet jeleníti meg. A rekesznyílás
módosítása befolyásolja a téma
élességét a képen, így eltérést okoz a
megjelenített kép fényképezés előtti
Előnézet gomb
élessége és a ténylegesen elkészült kép
élessége között.
Az előnézet gomb megnyomásával
megtekintheti a megadott
rekesznyílást alkalmazó tényleges kép
előnézeti képét, így a képkészítés előtt
ellenőrizheti, hogy a téma körülbelül
mennyire lesz éles. A rekesznyílást az
előnézeti módban is módosíthatja.
Megjegyzések
• A fókusz beállítását követően nyomja meg az előnézet gombot.
• Live View módban állítsa a fényképezőgépet Live View fókuszellenőrzés
módba (89. oldal).
• Kereső módban a keresőben megjelenített képek elsötétülnek.
72
Mozgó téma fényképezése különböző
kifejezőeszközzel (Zársebesség-elsőbbség)
Képek felvétele
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Mozgó téma adott
pillanatban való
fényképezésekor. Nagy
zársebesség mellett tűéles
képet kaphat a mozgás egy
pillanatáról.
z A mozgás követésére a
dinamizmus és a
folyamatosság
kifejezéséhez. Lassabb
zársebesség mellett olyan
képet készíthet, amely
végigköveti a mozgó témát.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát S állásba.
73
2 A vezérlőtárcsával állítsa be
a zársebességet.
Zársebesség
3 Állítsa be a fókuszt, és
fényképezze le a témát.
A fényképezőgép a megfelelő
expozíció elérése érdekében
automatikusan módosítja a
rekesznyílást.
• Ha a fényképezőgép úgy ítéli meg,
hogy a kiválasztott zársebességértékkel nem érhető el a megfelelő
expozíció, a rekesznyílás-jel villog.
Ilyen esetben állítsa be újra a
zársebességet.
Rekesznyílás (F-szám)
Fényképezési technikák
• Ha a zársebesség alacsonyabb, használjon állványt.
• Zárt térben zajló sportesemény rögzítéséhez válasszon nagyobb ISO
érzékenységet.
Megjegyzések
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés nem jelenik
meg a Zársebesség-elsőbbség üzemmódban.
• Minél nagyobb az ISO érzékenység, annál nagyobb a képzaj.
74
• Ha a zársebesség egy másodperc vagy ennél hosszabb, a gép ugyanannyi ideig
végzi a zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs), ameddig a zár nyitva volt. A
zajcsökkentés ideje alatt nem fényképezhet többet.
• Nyomja meg a gombot, ha vakuval készít felvételt. Azonban ha a vaku
használatakor a zársebesség lassabbra állításával zárja a rekesznyílást
(nagyobb F-szám), akkor a vaku fénye nem éri el a távoli témát.
Fényképezés kézzel beállított expozíció (Kézi
expozíció) üzemmódban
Képek felvétele
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Fényképezés a zársebesség
és a rekesznyílás
módosításával elért, kívánt
expozícióval.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát M állásba.
2 A zársebesség
módosításához forgassa el a
vezérlőtárcsát, és a
rekesznyílás beállításához
tartsa lenyomva
gombot,
és forgassa el a
vezérlőtárcsát.
gomb
Rekesznyílás (F-szám)
Zársebesség
75
3 Az expozíció beállítása után
készítse el a fényképet.
• Ellenőrizze az expozíció értékét az
EV-skálán (Mért útmutató*).
+ irányba: a képek világosabbá
válnak.
– irányba: a képek sötétebbé válnak.
Ha a beállított expozíció az EVskálán kívülre esik, megjelenik a
b B nyíl. Ha a különbség nő, a nyíl
villogni kezd.
* Ha a fényképezőgép M módban van,
megjeleníti az alul- vagy
túlkompenzálás értékét az
expozíciókompenzáció jelzésével
kiszámított megfelelő expozícióhoz
viszonyítva.
Standard érték
Megjegyzések
•A
(A fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető) jelzés a kézi
expozíciós üzemmódban nem jelenik meg.
• Amikor az üzemmódválasztó tárcsa M állásban van, az [AUTO] ISO-beállítás
[100] értékűre változik. M módban az [AUTO] ISO-beállítás nem elérhető.
Állítsa be a kívánt ISO érzékenységet (106. oldal).
• Nyomja meg a gombot, ha vakuval készít felvételt. Azonban a vaku
hatótávolsága a rekesznyílás értékétől függően eltér. Amikor vakuval
fényképez, ellenőrizze a vaku hatótávolságát (98. oldal).
Kézi eltolás
Anélkül módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás kombinációját,
hogy megváltoztatná a beállított expozíciót.
Forgassa el a vezérlőtárcsát az AEL
gomb lenyomása közben a
zársebesség és a rekesznyílás
kombinációjának kiválasztásához.
AEL gomb
76
A téma mozgása miatti elmosódás fényképezése
hosszú expozícióval (BULB)
Ez az üzemmód a
következőkhöz használható:
z Fénycsóvák, például
tűzijáték fényképezése.
z Csillagcsóvák
fényképezése.
Képek felvétele
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát M állásba.
2 Addig forgassa a
vezérlőtárcsát balra, amíg a
[BULB] meg nem jelenik.
BULB
3 A rekesznyílás (F-szám)
beállításához forgassa el a
vezérlőtárcsát az
gomb
lenyomása közben.
gomb
77
4 A fókusz beállításához nyomja le félig az exponáló
gombot.
5 Nyomja meg és az expozíció ideje alatt tartsa
lenyomva az exponáló gombot.
Amíg az exponáló gombot nyomja, addig a zár nyitva marad.
Fényképezési technikák
• Használjon állványt.
• Tűzijáték stb. fényképezésekor állítsa a fókuszt végtelenre manuális
fókusz üzemmódban. Ha nem tudja, melyik az objektív végtelen
állása, először állítsa be a fókuszt úgy, hogy a fényképezőgépet a
tűzijáték többnyire várható megjelenési területére irányítja, majd
készítse el a képeket.
• Használja a (külön megvásárolható) vezeték nélküli távvezérlőt
eszközt (120. oldal). A vezeték nélküli távvezérlő SHUTTER
gombjának megnyomására BULB felvétel kezdődik meg, az újbóli
megnyomására pedig leáll a BULB felvétel. Nincs szükség a vezeték
nélküli távvezérlő SHUTTER gombjának lenyomására és lenyomva
tartására.
• Ha olyan távvezérlő eszközt használ, amely exponálógombzárfunkcióval rendelkezik (külön megvásárolható), akkor a zárat
nyitva tarthatja a távvezérlő segítségével.
Megjegyzések
• Állvány használata esetén kapcsolja ki a SteadyShot funkciót (56. oldal).
• Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb a képzaj mértéke.
• Fényképezés után a gép a zajcsökkentést (Hosszú exp.z.cs) ugyanannyi ideig
végzi, mint ameddig a zár nyitva volt. A zajcsökkentés ideje alatt nem
fényképezhet többet.
• Ha az Mosolyfelismerés vagy az Auto HDR funkció aktív, akkor nem
állíthatja a zársebességet [BULB] értékre.
• Ha a Mosolyfelismerés vagy az Auto HDR funkciót [BULB] beállítással
használja együtt, akkor a zársebesség ideiglenesen 30 másodperc lesz.
• A BULB felvétel megkezdésével javasolt megvárni, míg a fényképezőgép
lehűl, mert a magas hőmérséklet kedvezőtlenül hat a képminőségre.
78
Mozgóképek készítése
1 Állítsa be a fókuszt.
2 A felvétel megkezdéséhez
MOVIE gomb
nyomja meg a MOVIE gombot.
3 A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE
gombot.
A kívánt rekesznyílás beállítása
Állítsa „A” állásba az üzemmódválasztó tárcsát, és a vezérlőtárcsa
segítségével válassza ki a kívánt rekesznyílást (F-számot), majd
kezdje meg a mozgókép felvételének elkészítését. A felvételt a
kiválasztott rekesznyílásértékkel készítheti. Ez akkor hasznos, ha a
háttér elmosódottságát változtatni szeretné.
• A rekesznyílást a készülék nem jelzi ki, és értéke nem is
módosítható mozgókép felvétele során.
• A rekesznyílás módosul, ha az objektív zoom-gyűrűjét mozgókép
felvétele során elforgatja.
Fényképezési technikák
• Az állóképek készítése során beállított alábbi beállításokat
mozgóképfelvétel esetén a fényképezőgép módosítás nélkül
alkalmazza:
– Fehéregyensúly
– Saját beállít.
– Expozíciókompenzáció
– Mérésmód
• Az expozíciókompenzáció mozgóképfelvétel esetén is használható.
79
Képek felvétele
• A mozgóképfelvételt bármely
expozíciós módból indíthatja.
• Az expozícióhoz kapcsolódó
értékeket, mint a zársebességet és
rekesznyílást, a készülék
automatikusan választja ki.
Megjegyzések
• Az autofókusz mozgóképfelvétel esetén nem használható. A MOVIE gomb
megnyomása előtt állítsa be a fókuszt az autofókusz vagy a kézi fókusz
használatával.
• A mozgóképek megtekintési szöge szűkebb, mint az állóképeké (csak DSLRA560 esetén). A MOVIE gomb megnyomását követően a fényképezőgép a
ténylegesen rögzítendő tartományt mutatja.
• Az Arcfelismerés funkció nem használható.
• Ne készítsen felvételt túl erős fényforrásról, pl. a Napról. Ekkor ugyanis a
készülék belső mechanizmusa megsérülhet.
• AVCHD mozgóképek számítógépre történő importálása esetén használja a
„PMB” lehetőséget (163. oldal).
• Folyamatos, huzamosabb ideig tartó használat során a készülék hőmérséklete
emelkedik, és ez hátrányosan érintheti a képminőséget.
•A
kijelzésekor a fényképezőgép hőmérséklete túlságosan magas.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, míg a készülék le nem hűl. Ha
tovább folytatja a felvételkészítést, a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
• A mozgóképek lejátszásával kapcsolatos további részleteket lásd: 122. oldal.
Mozgókép fájlformátumának módosítása
MENU gomb t
1 t [Mozgókép: Fájlform.] t A
kívánt formátum kiválasztása
AVCHD
Ez a fájlformátum akkor optimális, ha nagyfelbontású
TV-készüléken szeretné megtekinteni a mozgóképet.
Ez a fényképezőgép a mozgóképeket AVCHD
formátumban rögzíti, kb. 60 mező/mp (1080 60ikompatibilis eszközök esetén) vagy 50 mező/mp
(1080 50i-kompatibilis eszközök esetén) sebességgel,
váltottsoros megjelenítési módban, Dolby Digital
hanggal, AVCHD formátumban.
• A fényképezőgép alján található jelölések alapján
állapítható meg, hogy a készülék 1080 60i, illetve
1080 50i kompatibilis-e.
1080 60i kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i kompatibilis eszköz: 50i
MP4
Ez a fájlformátum optimális, ha a mozgóképet internetre
feltölteni, e-mailben továbbítani vagy számítógépen
lejátszani szeretné.
Ez a fényképezőgép a mozgóképeket MPEG-4 formátumban
rögzíti, kb. 30 képkocka/mp (1080 60i-kompatibilis eszközök
esetén) vagy 25 képkocka/mp (1080 50i-kompatibilis
eszközök esetén) sebességgel, progresszív megjelenítési
módban, AAC hanggal, mp4 formátumban.
80
Hangfelvétel
Mozgóképek készítése esetén előfordulhat, hogy a felvételen a
fényképezőgép vagy az objektív működési zaja is hallatszik. A
fényképezőgép működési zaja csökkenthető állvány használatával,
illetve a SteadyShot funkció kikapcsolásával.
Mozgóképeket hang nélkül is készíthet.
MENU gomb t
1 t [Mozgókép: Audiofelv] t [Ki]
A méret módosítása
A további részleteket lásd: 139. oldal.
Mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő
Az alábbi táblázatban a jelen fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra készíthető felvétel körülbelüli hosszát találja. Az
értékeket a tesztelés során Sony szabványos „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyák használatával határozták meg. Ezek azonban
a felvételkészítés körülményeitől és a memóriakártya típusától
függően eltérőek lehetnek.
DSLR-A580
(egység: óra: perc: mp)
Kapacitás
Fájl
formátum/
Méret
AVCHD 1920 ×
1080
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440 × 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
81
Képek felvétele
MENU gomb t
1 t [Mozgókép: Képméret] t A
kívánt méret kiválasztása
DSLR-A560
(egység: óra: perc: mp)
Kapacitás
Fájl
formátum/
Méret
AVCHD 1920 ×
1080
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440 × 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Megjegyzés
• A megjelenített értékek nem a folyamatos felvételi időt tükrözik.
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvételhez
• A folyamatos felvételi idő megjelenített értékei a fényképezőgép
hőmérsékletétől vagy állapotától függnek.
• A felvételi idő hosszabb lesz, ha kikapcsolja az állvány vagy hasonló eszköz
használatát igénylő SteadyShot funkciót.
• A mozgóképhez megjelenített folyamatos felvételi limit kb. 14 perc (DSLRA580) vagy kb. 24 perc (DSLR-A560), és 20°C fokon, szobahőmérsékleten
értendő. A SteadyShot funkció kikapcsolása esetén a folyamatos felvételhez
rendelkezésre álló idő kb. 29 percre nyúlik DSLR-A580 és DSLR-A560
esetén egyaránt.
• Ha a képernyőn
jelenik meg, vagy a fényképezőgép automatikusan
kikapcsol, akkor a készülék belső hőmérséklete túlságosan magas. Néhány
perc várakozást követően a fényképezőgép visszakapcsolható, és a felvétel
folytatható.
• A mozgóképfájlok max. mérete 2 GB. Ha a fájlméret kb. 2 GB, a
felvételkészítés automatikusan leáll MP4 fájlformátum használata esetén, míg
AVCHD fájlformátum használata esetén automatikusan új fájlban
folytatódik.
• A folyamatos felvételhez rendelkezésre álló maximális idő 29 perc.
82
A fényképezési funkció használata
A fókuszüzemmód kiválasztása
A fókusz kétféleképpen állítható be: automatikusan vagy manuálisan.
Az automatikus és a manuális fókusz közötti váltás az objektívtől
függően eltérő.
A használt
kapcsoló
Váltás manuális
fókuszra
Az objektíven lévő
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
MF állásba.
A
fényképezőgépen
lévő
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
MF állásba.
Az automatikus fókusz használata
1 A fényképezőgépen lévő
fókuszüzemmód-kapcsolót
váltsa AF állásba.
2 Amennyiben az objektív
rendelkezik
fókuszüzemmódkapcsolóval, váltsa AF
állásba.
83
A fényképezési funkció használata
Váltás
automatikus
fókuszra
Az objektív
Az objektíven
Az objektíven lévő
rendelkezik
(Mindig állítsa a fókuszüzemmódfókuszüzemmód- fényképezőgép
kapcsolót váltsa
kapcsolóval
fókuszüzemmód- AF állásba.
kapcsolóját AF
állásba.)
Az objektív nem Fényképezőgép A
rendelkezik
fényképezőgépen
fókuszüzemmódlévő
kapcsolóval
fókuszüzemmódkapcsolót váltsa
AF állásba.
Az objektív
típusa
3 A fókusz ellenőrzéséhez és a
kép elkészítéséhez nyomja le
félig az exponáló gombot.
• A sikeres fókuszálás után a
fókuszjelzés z vagy
jelzésre
változik (lásd lent).
• Zöld színre vált az az AF mező, ahol
sikeres volt a fókuszálás.
AF mező
Fókuszjelzés
Fényképezési technikák
• A fókuszáláshoz használt AF mező kiválasztásához állítsa be az
[AF mező] értékét (87. oldal).
Fókuszjelzés
Fókuszjelzés
Állapot
A z jelzés
folyamatosan
látható
A fókusz rögzítve van. Felvételkészítésre kész.
A
jelzés
folyamatosan
látható
Sikeres fókuszálás. A fókuszpont a mozgó témát követve
mozog. Felvételkészítésre kész.
A
jelzés
folyamatosan
látható
Még fókuszál. Nem lehet kioldani a zárat.
A z jelzés villog
Nem lehet fókuszálni. A zár rögzítve van.
Témák, amelyek különleges fókuszálást igényelhetnek
Automatikus fókusz használata esetén nehéz fókuszálni az alábbi
témákra. Ilyen esetekben használja a fókuszrögzítéses fényképezési
lehetőséget (85. oldal) vagy a manuális fókuszt (88. oldal).
• Alacsony kontrasztú téma, mint például kék ég vagy fehér fal.
• Két, különböző távolságban lévő téma, amelyek átfedésben vannak
az AF mezőben.
• Ismétlődő mintázatú téma, mint például épület homlokzata.
• Nagyon fényes vagy csillogó téma, mint például a nap, gépkocsi
karosszériája vagy víz felszíne.
• Nem elegendő megvilágítás esetén.
84
A téma pontos távolságának bemérése
A fényképezőgép tetején lévő
jel
mutatja a képérzékelő* helyét. A
fényképezőgép és a téma közötti
pontos távolság bemérésekor vegye
figyelembe a vízszintes vonal
helyzetét.
* A képérzékelő a fényképezőgép
azon része, amely a film szerepét
tölti be.
Felvétel készítése a kívánt képkompozícióban
(Fókuszrögzítés)
1 Állítsa be úgy a készüléket,
hogy a téma az AF mezőbe
essen, és nyomja le félig az
exponáló gombot.
A fókusz és az expozíció rögzül.
2 Tartsa az exponáló gombot
félig lenyomva, és igazítsa
vissza a témát az eredeti
helyzetbe a felvétel
újrarendezéshez.
3 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
85
A fényképezési funkció használata
Megjegyzés
• Ha a téma közelebb van, mint a felhelyezett objektív minimális fényképezési
távolsága, akkor nem lehet fókuszálni. Tartson elegendő távolságot a téma és
a fényképezőgép között.
A fókuszálás módjának kiválasztása a téma
mozgásának megfelelően (Autofókusz mód)
Fn gomb t
kiválasztása
(Autofókusz mód) t A kívánt beállítás
(Egyszeri AF) Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a
fényképezőgép fókuszál és rögzíti a fókuszt.
AF)
(Automatikus Az [Autofókusz mód] a téma mozgásától függően vált az
egyszeri AF és a folyamatos AF között.
Amikor félig lenyomja és nyomva tartja az exponáló
gombot, a fényképezőgép rögzíti a fókuszt, ha a téma
mozdulatlan, és folyamatosan tovább fókuszál, ha a téma
mozog.
(Folyamatos
AF)
A fényképezőgép mindaddig folyamatosan fókuszál,
amíg az exponáló gombot félig nyomva tartja.
• Nem hallható hang, amikor a téma fókuszban van.
• Fókuszrögzítés nem használható.
Fényképezési technikák
• Ha a téma mozdulatlan, használja az [Egyszeri AF] módot.
• Ha a téma mozgásban van, használja a [Folyamatos AF] módot.
Megjegyzések
• [Automatikus AF] lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO vagy a következő Motívumprogramok egyike: [Portré], [Tájkép],
[Naplemente], [Éjszakai látkép], [Éjszakai portré] vagy [Kézben tartott Esti].
[Egyszeri AF] lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása [Makró]
Motívumprogram.
[Folyamatos AF] lesz a beállítás, ha az expozíciós üzemmód beállítása
[Sportesemény] Motívumprogram.
• [Folyamatos AF] lesz a beállítás Mosolyfelismerés funkció használatakor.
86
A fókuszmező (AF mező) beállítása
Válassza ki a kívánt AF mezőt a fényképezési körülmények vagy saját
igényei alapján. Zöld színre vált az az AF mező, ahol sikeres volt a
fókuszálás és a többi AF mező eltűnik.
• Kereső módban eltűnnek azok az AF mezők, melyeket nem
használt fel a fókusz beállításánál.
Kereső
AF mező
AF mező
Fn gomb t
(AF mező) t Válassza ki a kívánt beállítást
(Széles)
A készülék meghatározza, hogy a rendelkezésre álló
15 AF mező (kereső módban 11 AF mező) közül
melyiket használja a fókuszáláshoz.
Kereső módban a 11 AF mezőn túl a készülék 4 mérési
pontot is figyelembe vesz.
(Pont)*
A fényképezőgép kizárólag a középső területen
található AF mezőt használja.
(Helyi)
A vezérlővel válassza ki a 15 AF mező (kereső módban
11 AF mező) közül azt, amelyhez a fókuszt aktiválni
kívánja. A beállítás képernyő megjelenítéséhez és a kívánt
terület kiválasztásához nyomja meg az AF gombot.
(Rugalm.
pontsz)
Az AF mező elmozdítása a
vezérlő v/V/b/B gombjai
segítségével, ha kis tárgyra vagy
keskeny területre akar
fókuszálni.
AF mező
* [Kontrasztkövető AF] kiválasztása esetén a [Pont] ez jelzi:
.
87
A fényképezési funkció használata
LCD képernyő
Megjegyzések
• A rendelkezésre álló AF mező beállítás az [AF módszer] beállítás (89. oldal)
állapotától függ. [Kontrasztkövető AF] kiválasztása esetén az alábbiak állnak
rendelkezésre: [Pont] és [Rugalm. pontsz]. [Fázisérzékelő AF] kiválasztása
esetén az alábbiak állnak rendelkezésre: [Széles], [Pont] és [Helyi].
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy Motívumprogram, vagy a
Mosolyfelismerés aktív, akkor az [AF mező] rögzített értéke [Széles], és nem
választható ki más beállítás.
• Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben, vagy ha az exponáló
gombot megállás nélkül teljesen lenyomja, az AF mező nincs megvilágítva.
A fókusz manuális beállítása (Manuális fókusz)
Ha autofókusz üzemmódban nehéz beállítani a megfelelő fókuszt,
manuálisan utánállíthatja.
1 Az objektíven lévő
fókuszüzemmód-kapcsolót
váltsa MF állásba.
2 Amennyiben az objektív nem
rendelkezik
fókuszüzemmódkapcsolóval, váltsa a
fényképezőgép
fókuszüzemmód-kapcsolóját
MF állásba.
3 Forgassa el az objektív
fókuszáló gyűrűjét az éles
fókusz érdekében.
Fókuszáló
gyűrű
88
Megjegyzések
• Olyan téma esetében, amelyre rá lehet fókuszálni autofókusz üzemmódban, a
sikeres fókuszálást követően felgyullad a z jelzés. A Széles AF mező
használatakor a középső mezőt, a Helyi AF mező használatakor a
vezérlőgombbal kiválasztott mezőt használja.
• Telekonverter (külön megvásárolható) stb. használata esetén előfordulhat,
hogy a beállítógyűrű forgása enyhén akadozik.
• Nem érhető el a helyes fókusz a keresőben, ha a dioptria nincs megfelelően
beállítva a kereső üzemmódban (37. oldal).
A kép megtervezése a képérzékelő (Live View
fókuszellenőrzés) segítségével
A képérzékelőn található kép 100%-os képkocka-lefedettséggel
jelenik meg az LCD-képernyőn.
FOCUS CHECK LV gomb
CHECK LV gombot.
A tükör kiemelkedik.
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
Autofókusz módban: Nyomja le félig az exponáló gombot vagy nyomja
meg az AF gombot.
Kézi fókusz módban: Forgassa el kézzel a fókuszáló gyűrűt.
Megjegyzések
• A kép nem látható a keresőben Live View fókuszellenőrzési módban.
• Ha a Live View fókuszellenőrzés funkciót kereső üzemmódban használja,
célszerű felszerelni a szemlencsefedelet (31. oldal).
• Ha folyamatos vagy expozícióbelövéses fényképezést végez Live View
fókuszellenőrzési módban, a fényképezőgép az automatikus fókuszállítást az
első felvételnél végzi el.
Az AF módszer módosítása
Az AF módszer Live View fókuszellenőrzés módban változtatható
[Kontrasztkövető AF] (alapbeállítás) és [Fázisérzékelő AF] mód
89
A fényképezési funkció használata
1 Nyomja meg a FOCUS
között. Ha a gép nem Live View fókuszellenőrzés módban van,
mindig a fázisérzékelő AF beállítást használja.
MENU gomb t
2 t [AF módszer] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Live View fókuszellenőrzés módban az egyes AF módszerek az
alábbi jellemzők mellett használhatók.
Kontrasztkövető
AF
A Live View akkor is használható, ha a fókuszt
módosítja.
• Kizárólag SAM vagy SSM objektív használata esetén.
• Az Arcfelismerés és Mosolyfelismerés funkció nem
használható.
• Az AF mező beállítása [Pont] vagy [Rugalm. pontsz]
lehet.
Fázisérzékelő AF
Ez lerövidíti a fókuszálás idejét, viszont a Live View nem
működik a fókusz állítása során.
• Az AF mező beállítása [Széles], [Pont] vagy [Helyi]
lehet.
Fényképezési technikák
• A [Kontrasztkövető AF] használata esetén a fényképezőgépet
állítsa háromlábú állványra, máskülönben a fókusz nehezen
állítható be megfelelően.
Megjegyzések
• A [Kontrasztkövető AF] használata esetén a fókuszálás hosszabb időt vehet
igénybe attól függően, milyen a téma, illetve milyen objektív található a
készüléken.
• Ha lenyomja az exponáló vagy az AF gombot, a fényképezőgép ismét a
témára fókuszál akkor is, ha előtte már beállította a megfelelő fókuszt.
• A képernyő fényereje változhat kontrasztkövető AF aktiválása esetén.
• AF segédfény nem villan fel.
Témák, amelyek különleges fókuszálást igényelhetnek
Automatikus fókusz használata esetén nehéz fókuszálni az alábbi
témákra. Ilyen esetekben használja a fókuszrögzítéses fényképezési
lehetőséget (85. oldal) vagy a manuális fókuszt (88. oldal).
• A környezet sötét, a téma pedig távol van.
• A téma és a háttér közötti kontraszt gyenge.
90
• A téma és a fényképezőgép között üveg található.
• A téma lassan mozog.
• A téma fény bocsát ki, pl. tükör vagy más, fényes tárgy.
• A téma villog.
• A témát hátulról világítja meg fény.
A felszerelt objektívtől függően a fókusz beállítása nehéz lehet akkor
is, ha ugyanazt a témát fényképezi.
Vízszintes irány
Elöl-hátul irány
Megjegyzések
• A digitális szintellenőrző hibaszintje nagyobb, ha a fényképezőgépen
túlságosan előre, illetve hátrafelé dönti.
• A készülék akkor is jelezhet ±1°-os döntést, ha majdnem szintben van.
A fókusz ellenőrzése a kép kinagyításával
A képkészítés előtt a kép kinagyításával ellenőrizheti a fókuszt.
1 Nyomja meg a FOCUS
FOCUS CHECK LV gomb
CHECK LV gombot.
91
A fényképezési funkció használata
A fényképezőgép szintellenőrzője
Live View fókuszellenőrzés módban
nyomja le a DISP gombot, hogy
megjelenjen a digitális szintellenőrző
(39. oldal). A digitális szintellenőrző
azt jelzi, hogy a fényképezőgép
vízszintesen és függőlegesen szintben
van-e. Ha mindkét irányban szintben
van, akkor a jelzőfény zöldre vált.
2 Nyomja meg a AEL gombot.
AEL gomb
3 A kép kinagyításához nyomja
meg ismét az AEL gombot, és
válassza ki a kinagyítani
kívánt részt a vezérlő v/V/b/B
gombjai segítségével.
• A AEL gomb minden
megnyomásakor a nagyítási arány a
következők szerint változik: Teljes
képernyő t Kb. ×7,5 t Kb. ×15
(DSLR-A580)/Teljes képernyő t
Kb. ×7 t Kb. ×14 (DSLR-A560)
4 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• A képek nagyítás közben rögzíthethetők, de a rögzített kép csak teljes
képernyő módban tekinthető meg.
• A Fókuszállítás exponálás után kikapcsolódik.
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható, ha az
elemének beállítása [AEL].
92
Egyéni menü [AEL gomb funkciója]
Arcok felismerése
Az Arcfelismerés funkció használata
A fényképezőgép érzékeli az arcokat, beállítja az élességet, záridőt,
elvégzi a képfeldolgozást és beállítja a vakut. Az Arcfelismerés
funkció az alapbeállítás szerint [Be] állapotban van.
Arcfelismerés keret
Az Arcfelismerés funkció kikapcsolása
Fn gomb t
(Arcfelismerés) t [Ki]
Fényképezési technikák
• Komponálja meg úgy a képet, hogy az Arcfelismerés és az AF mező
fedje egymást.
93
A fényképezési funkció használata
Amikor a fényképezőgép érzékeli az
arcokat, fehér Arcfelismerés keretek
jelennek meg. Ha a fényképezőgép
úgy látja, hogy lehetséges az
automatikus fókuszállítás, akkor az
Arcfelismerés keretek narancs színre
Arcfelismerés
váltanak. Ha félig lenyomja az
keretek (fehér)
exponáló gombot, az Arcfelismerés
Arcfelismerés keretek (narancs)
keretek zöld színre váltanak.
• Ha egy arc nincs a felkínált AF
mezőn belül az exponáló gomb félig
lenyomásakor, akkor az
élességállításhoz használt AF mező
zöld színre vált.
• Ha a fényképezőgép több arcot
észlel, akkor automatikusan kiválaszt
egy arcot és az egyes Arcfelismerés
keret narancs színre vált.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós mód beállítása Felvétel pásztázással, vagy a gép mozgóképet
készít, az Arcfelismerés funkció nem használható kereső módban.
• A fényképezőgép legfeljebb nyolc arcot képes észlelni.
• A fényképezőgép nem észlel arcokat, vagy arcként észlelhet egyéb tárgyakat a
fényképezés körülményeitől függően.
Mosolygó arcok fényképezése (Mosoly exponálás)
Ha a fényképezőgép mosolyt észlel, automatikusan elkészíti a
felvételt.
1 Fn gomb t
(Mosoly exponálás) t [Be] t
Válassza ki a Mosolyfelismerés módot
• Beállíthatja a Mosolyfelismerés funkció érzékenységét a mosolyok
felismeréséhez a következő három lehetőség szerint:
(Félmosoly)
(Normál mosoly) és
(Széles mosoly).
• A Mosolyfelismerés bekapcsolásakor megjelenik a képernyőn a
Mosolyfelismerés érzékenység jelzése.
2 Várjon a mosoly észlelésére.
A fényképezőgép észleli a mosolyt és
ellenőrzi a fókuszt. Ha a mosolyszint
túllép a kijelző b pontján, a
fényképezőgép automatikusan
elkészíti a felvételt.
• Amikor a fényképezőgép érzékeli az
arcokat, fehér Arcfelismerés keretek
jelennek meg az arcok körül. Az
Arcfelismerés keretek zöld színre
váltanak, ha az arcok fókuszba
kerülnek.
• A kettős Arcfelismerés kerettel
körbevett arc mosolyszintjét a
Mosolyszint érzékenység kijelző
mutatja.
94
Arcfelismerés keret
Mosolyfelismerés érzékenység
jelző
3 A fényképkészítés leállításához, Fn gomb t
(Mosoly exponálás) t [Ki]
Fényképezési technikák
Megjegyzések
• Ha az expozíciós mód beállítása Felvétel pásztázással, a Mosolyfelismerés
funkció nem használható.
• A képtovábbítás üzemmód beállítása automatikusan [Egyképes tovább.] vagy
[Távvezérlő] lesz.
• Az AF segédfény nem működik Mosolyfelismerés funkcióval.
• Ha a fényképezőgép nem észlel mosolyt, változtassa meg a Mosolyfelismerés
érzékenység beállításait.
• A mosolyokat esetleg nem észleli helyesen az exponálási körülményektől
függően.
95
A fényképezési funkció használata
• A mosolyra fókuszáláshoz hozza fedésbe a Arcfelismerés keretet és
az AF mezőt.
• A szemet ne takarja hajtincs stb. A téma nézzen egyenesen a
fényképezőgépre.
• Ne takarja el az arcot kalappal, maszkkal, napszemüveggel stb.
• Próbálja meg úgy irányítani, hogy az arc a fényképezőgép felé
nézzen, és lehetőleg egy szintben legyen.
• Legyen széles a mosoly nyitott szájjal. A mosolyt könyebb
felismerni, ha látszanak a fogak.
• Ha a Mosolyfelismerés funkciónál lenyomja az exponáló gombot, a
fényképezőgép elkészíti a felvételt és visszatér a
Mosolyfelismeréshez.
A vaku használata
A vaku használatával a témát sötét helyen is megvilágítva
fényképezheti le, továbbá segítségével megelőzheti a fényképezőgép
bemozdulását. Ha nappal szemben fényképez, a vaku segítségével
világos képet készíthet az ellenfényben lévő témáról.
1 Fn gomb t
(Vaku üzemmód) t Válassza ki a kívánt
beállítást
2 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A vaku felugrik.
• AUTO vagy Motívumprogram
módban a vaku automatikusan
felugrik, ha a környezeti fény nem
elegendő, vagy ha a tárgy hátulról
van megvilágítva. A beépített vaku
akkor sem ugrik fel, ha megnyomja a
gombot.
3 A vaku feltöltődése után
lefényképezheti a témát.
z Villog: A vaku töltődik. Amikor a
jelzés villog, nem lehet kioldani a
zárat.
z Világít: A vaku feltöltött és
használatra kész.
• Ha autofókusz üzemmód esetén
gyenge fényviszonyok mellett félig
lenyomja az exponáló gombot,
előfordulhat, hogy a vaku villan a
könnyebb fókuszálás érdekében
(AF segédfény).
• z csak a felvételi információs
kijelző (40. oldal) módban látható.
96
z (A vaku töltődik) jelzés
(Vaku ki)
A vaku nem fog működni, még ha a beépített vaku fel is
ugrik.
(Autom. Vaku)
Sötétben vagy fénnyel szemben készített fénykép esetén
villan.
(Derítő vaku)
(Lassú szink.)
(Hátsó
szinkron)
(Vezeték nélk.)
A zár minden kioldásakor villan. Ha az expozíciós mód
beállítása P, A, S vagy M, nyomja le a gombot, hogy a
vaku előugorjon a képkészítés megkezdése előtt.
A zár minden kioldásakor villan. A lassú szinkronizálás
fényképezési mód a lassú zársebességnek köszönhetően
lehetővé teszi, hogy mind a téma, mind a háttér éles
legyen a képen.
A zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás
előtt villan.
Fényképezési technikák
• A (külön megvásárolható) lencsevédő ernyő akadályozhatja a vaku
fényét. Vaku használatakor távolítsa el a lencsevédő ernyőt.
• Vaku használata esetén a témát 1 méterről vagy nagyobb
távolságról fényképezze.
• Ha beltéren készít felvételt, vagy éjszakai tájat fényképez, a lassú
szinkronizáció segítségével világosabb képet készíthet az
emberekről és a hátérről.
• A hátsó szinkronizáció segítségével természetes képeket készíthet a
mozgó téma okozta elmosódás ellenére, például mozgó kerékpárról
vagy sétáló személyről.
• A HVL-F58AM/HVL-F42AM vaku (külön megvásárolható)
használatakor bármilyen zársebességnél fényképezhet
nagysebességű szinkronizációval. További részletek a vakuhoz
mellékelt használati utasításban találhatók.
Megjegyzések
• Ne tartsa a fényképezőgépet a vakunál fogva.
• A képeken megjelenő árnyék elkerüléséhez szükséges fényképezési feltételek
az objektívtől függően eltérőek.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy Motívumprogram, akkor a
[Lassú szink.], [Hátsó szinkron] és [Vezeték nélk.] menüpont nem választható
ki.
97
A fényképezési funkció használata
Külső vakut (külön megvásárolható) használ, amely nem
része a fényképezőgépnek, és attól távol helyezkedik el
(Fényképezés vezeték nélküli vakuval).
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása P, A, S vagy M, akkor a [Vaku ki] vagy
[Autom. Vaku] menüpont nem választható ki. Ha nem szeretné használni a
vakut, zárja be.
• Ha a vakut úgy használja, hogy a tartozék vakusínhez sztereó mikrofont vagy
hasonló eszközt csatlakoztatott, előfordulhat, hogy a vaku nem ugrik fel
megfelelő helyzetbe, és a készített képek sarkában árnyék jelenik meg.
Távolítsa el a csatlakoztatott eszközöket a tartozék vakusínről.
A vaku hatótávolsága
A beépített vaku hatótávolsága függ az ISO érzékenységtől és a
rekesznyílás értékétől. Lásd az alábbi táblázatot.
Rekesznyílás
F2.8
F4.0
ISO
100
beállítás 200
1 m– 4,3 m
1 m– 3 m
F5.6
1 m– 2,1 m
1 m– 6 m
1 m– 4,3 m
1 m– 3 m
400
1,4 m– 8,6 m
1 m– 6 m
1 m– 4,3 m
800
2 m– 12 m
1,4 m– 8,6 m
1 m– 6 m
Az AF segédfény
• Nem működik az AF segédfény, amikor az [Autofókusz mód]
beállítása [Folyamatos AF], vagy ha a téma mozog [Automatikus
AF] használata közben. (A
vagy
jelzés látható.)
• Előfordulhat, hogy az AF segédfény nem működik 300 mm-es vagy
nagyobb fókusztávolságnál.
• AF segédfénnyel ellátott külső vaku használatakor (külön
megvásárolható) a készülék a külső vaku AF segédfényét használja.
• Az AF segédfény nem használható, ha a [Mosoly exponálás]
beállítása [Be].
Az AF segédfény kikapcsolása
MENU gomb t
2 t [AF segédfény] t [Ki]
A vörösszem-hatás csökkentése
A vörösszemhatás-csökkentés funkció úgy csökkenti a vörösszemhatást, hogy vaku használata esetén a fényképezés előtt néhányszor
elővillan (gyengén felvillan) a vaku.
MENU gomb t
98
1 t [Vörösszem cs.] t [Be]
Fényképezés vezeték nélküli vakuval
Vezeték nélküli vaku (külön megvásárolható) segítségével vezeték
nélkül használhatja a vakut, még akkor is, ha a vaku nincs a
fényképezőgéphez csatlakoztatva. A vaku helyzetének
változtatásával kihangsúlyozhatja a témára eső fény és árnyék
kontrasztját, így háromdimenziós hatást érhet el a képen.
A fényképezés konkrét lépéseivel kapcsolatban lásd a vaku használati
utasítását.
1 Illessze a vezeték nélküli vakut a tartozék vakusínhez,
majd kapcsolja be a fényképezőgépet és a vakut.
(Vaku üzemmód) t
(Vezeték nélk.)
3 Vegye le a vezeték nélküli vakut a tartozék vakusínről,
és nyissa fel a beépített vakut.
• Ha a vaku próbaelsütését el kívánja végezni, nyomja le az AEL
gombot.
Megjegyzések
• A fényképezőgép nem tudja elvégezni a vezeték nélküli vaku megvilágítási
arányszabályozását.
• A vezeték nélküli vakuval végzett fényképezés után kapcsolja ki a vezeték
nélküli vaku üzemmódot. Ha aktív vezeték nélküli vaku üzemmód esetén a
beépített vakut használja, akkor az hibás vakuexpozícióhoz vezet.
• Ha egy másik fotós vezeték nélküli vakut használ a közelében, és az ő
beépített vakuja működésbe hozza az ön külső vakuját, változtassa meg a
külső vaku csatornáját. A külső vaku csatornájának megváltoztatásáról
részleteket a vakuhoz mellékelt használati utasításban talál.
Az AEL gomb beállítása
Vezeték nélküli vaku használatakor ajánlott, hogy az [AEL] [Tart]
értékre legyen állítva az
Egyéni menüben (148. oldal).
99
A fényképezési funkció használata
2 Fn gomb t
A kép fényerejének módosítása
(Expozíció, vaku kompenzáció,
mérés)
Fényképezés rögzített fényerővel (AE rögzítés)
Amikor nappal szemben vagy ablaknál fényképez, lehet, hogy az
expozíció nem lesz megfelelő a tárgy számára a tárgyra eső fény és a
háttérfény erejének különbsége miatt. Ilyen esetekben használja a
fénymérőt a tárgy egy olyan pontján, amely eléggé világos, és rögzítse
az expozíciót fényképezés előtt. A tárgy fényerősségének
csökkentéséhez irányítsa a fényképezőgépet egy olyan pontra, amely
világosabb a tárgynál, és a fénymérő segítségével rögzítse a teljes kép
expozícióját. A tárgy fényerősségének növeléséhez irányítsa a
fényképezőgépet egy olyan pontra, amely sötétebb a tárgynál, és a
fénymérő segítségével rögzítse a teljes kép expozícióját.
Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan készíthet világosabb képet egy
tárgyról a
(Pontszerű) használatával.
A rögzített
expozíció pontja.
1 Fn gomb t
(Fénymérési mód) t
(Pontszerű)
2 Állítsa be a fókuszt azon a részen, amelyen rögzíteni
kívánja az expozíciót.
Az expozíció akkor kerül rögzítésre, amikor a fókusz be lett állítva.
100
3 Az expozíció rögzítéséhez
nyomja meg az AEL gombot.
Megjelenik az
(AE rögzítésjel).
AEL gomb
4 Az AEL gomb nyomva tartása mellet fókuszáljon a
tárgyra, és készítse el a képet.
Megjegyzés
• Live View fókuszellenőrzés módban (89. oldal) állítsa az
[AEL gomb funkciója] elemét [AEL] állásba.
Egyéni menü
A fényerő-kompenzáció használata a teljes képre
(Expozíciókompenzáció)
Az expozíciómód M kivételével az expozíciót a fényképezőgép
automatikusan határozza meg (automatikus expozíció).
Az automatikusan megállapított expozíciót alapul véve igényei
szerint elvégezheti az expozíciókompenzációt az expozíciós csúszka +
vagy – irányba történő tetszőleges eltolásával. A teljes kép
világosabbá tehető a + irányba való eltolással. A teljes kép sötétebbé
válik, ha a csúszkát a – irányba tolja.
– irányú módosítás
Alapexpozíció
+ irányú módosítás
101
A fényképezési funkció használata
• Ha továbbra is ugyanazzal az expozíciós értékkel fényképez, nyomja
meg és tartsa lenyomva az AEL gombot a fényképezés után.
A beállítást visszavonja, amikor elengedi a gombot.
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
• Megjelenik az
expozíciókompenzáció képernyője
kereső üzemmódban.
2 Állítsa be az expozíciót a
vezérlőtárcsával.
+ irányba (túlexponálás): A kép
világosabbá válik.
– irányba (alulexponálás): A kép
sötétebbé válik.
Normál expozíció
3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
Fényképezési technikák
• Állítsa be a kompenzáció szintjét a rögzített kép ellenőrzésével.
• Rekeszelés használatával több képet készíthet, amelyeknél az
expozíció értéke a pozitív vagy a negatív irányba tolódik
(118. oldal).
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO
vagy Motívumprogram.
Fénykép készítése a hisztogramot megjelenítő képernyőt
figyelve
A pixelek száma
A hisztogram a fényerősség eloszlását
jeleníti meg, amely megmutatja, hogy
egy bizonyos fényerősséghez hány
pixel tartozik a képen.
Sötét
102
Világos
MENU gomb t
2 t [Hisztogram] t [Be]
• A vezérlőgombon található DISP többszöri megnyomására
(39. oldal) a Grafikus képernyő helyett a hisztogram jelenik meg.
Megjegyzések
• A Live View üzemmódban megjelenített hisztogram nem a véglegesen
rögzített képet jellemzi. Az LCD képernyőn éppen megjelenített kép
jellemzőit mutatja. A hisztogram a rekesznyílástól stb. függően eltérő.
• A hisztogram eltérő a felvétel és a lejátszás során a következő esetekben:
– Vaku használatakor.
– Ha a téma kis intenzitású, például éjszakai tájkép esetén.
A vaku fényerejének módosítása (Vaku
kompenzáció)
Vakuval történő fényképezés esetén külön beállíthatja a vaku
fényerejét anélkül, hogy az expozíciókompenzációt módosítaná. Csak
a vaku hatótávolságán belül lévő főtéma expozícióját tudja
módosítani.
103
A fényképezési funkció használata
Az expozíciókompenzáció
megfelelően módosítja a
hisztogramot. A jobb oldali ábrán egy
példa látható.
A pozitív irányba eltolt
expozíciókompenzációval készített
felvétel esetén a teljes kép
kivilágosodik, így a hisztogram
eltolódik a világos oldal felé (jobbra).
Az expozíciókompenzációt negatív
irányba tolva a hisztogram a másik
irányba tolódik.
A hisztogram két vége sötét illetve
erős tónusú területet jelenít meg.
Ezeket a területeket nem lehet később
számítógéppel visszaállítani. Szükség
esetén módosítsa az expozíciót, majd
fényképezzen újra.
Fn gomb t
kiválasztása
(Vaku kompenz.) t A kívánt beállítás
+ irányba: A vakuszint növelése.
– irányba: A vakuszint csökkentése.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO,
Felvétel pásztázással vagy Motívumprogram.
• Ha állított a vaku erején, a
megjelenik a keresőben, ha a beépített vaku
felnyitott helyzetben van. Módosítás után ne felejtse el visszaállítani az eredeti
értéket.
• Előfordulhat, hogy a korlátozott mennyiségű vakufény miatt nem látható az
erősebb vakuhatás, ha a téma a vaku maximális hatótávolságán kívül esik. Ha
a téma túl közel van, akkor előfordulhat, hogy a gyengébb vakuhatás nem
érvényesül.
Expozíciókompenzáció és vaku kompenzáció
A kompenzáció elvégzéséhez az expozíciókompenzáció megváltoztatja a
zársebességet, a rekesznyílást és az ISO érzékenységet (az [AUTO] beállítás
esetén).
A vaku kompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja.
A vakuvezérlés üzemmódjának kiválasztása a vakufény
mennyiségének beállításához (Vaku vezérlés)
MENU gomb t
2 t [Vaku vezérlés] t A kívánt
beállítás kiválasztása
ADI vaku
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, figyelembe véve a
fókusztávolság-információt és az elővakuzás fénymérési
adatait. Ez a módszer pontos vakukompenzáció
használatát teszi lehetővé, gyakorlatilag bármilyen, a
témáról visszaverődő fény okozta hatás nélkül.
Elő-vaku TTL
Ez a módszer a vaku fényerejét vezérli, csak az
elővakuzás fénymérési adatait véve figyelembe. Ez az
üzemmód érzékeny a tárgyakról visszaverődő fényekre.
ADI: Advanced Distance Integration (speciális távolságintegráció)
TTL: Through the lens (objektíven át)
• Amennyiben az [ADI vaku] került kiválasztásra, egy
távolságjeladót tartalmazó objektív használatával pontosabb
vakukompenzációt végezhet el a pontosabb távolságadatok alapján.
104
Megjegyzések
• Amikor a tárgy és a (külön megvásárolható) külső vaku közötti távolság nem
határozható meg, (vezeték nélküli vakus fényképezés külső vaku (külön
megvásárolható) segítségével; fényképezés nem a fényképezőgépen lévő vakuval
kábel segítségével, fényképezés makró ikervakuval vagy körvakuval stb.), akkor
a fényképezőgép automatikusan az Elő-vaku TTL üzemmódot választja ki.
• A következő esetekben az [Elő-vaku TTL] beállítást válassza ki, mivel a
fényképezőgép nem képes vakukompenzációt végrehajtani az ADI vakuval.
– Egy széles panel csatlakozik a HVL-F36AM vakuhoz.
– Diffúzort használnak a vakus fényképezéshez.
– Expozíciós tényezővel rendelkező szűrőt, például ND szűrőt, használnak.
– Teleobjektívet használnak.
• ADI vaku csak távolságjeladót tartalmazó objektívvel kombinálva vehető
igénybe. Az objektívhez mellékelt kezelési útmutatóból tudhatja meg, hogy
tartalmaz-e az adott objektív távolságjeladót.
Fn gomb t
módot
(Több mezős)
(Középre
súlyoz.)
(Pontszerű)
(Fénymérési mód)t Válassza ki a kívánt
Ez az üzemmód a teljes mezőt több mezőre osztva méri
az egyes mezőkre jutó fényt, és meghatározza a teljes
képernyő megfelelő expozícióját.
Ez az üzemmód a teljes képernyő átlagos fényerősségét
méri meg, miközben kiemeli a képernyő középső mezőjét.
Ez az üzemmód csak a középső területen lévő pontszerű
fénymérési körben méri meg a fényt.
Fényképezési technikák
• Általános fényképezésnél használja a [Több mezős] mérést.
• Ha olyan tárgyat fényképez, mely erősen kontrasztos az AF
mezőben, mérje meg a fényerőt pontszerű méréssel a tárgy azon
részén, amelyen megfelelő expozíciót kíván elérni, majd használja
az AE rögzítés funkciót (100. oldal).
Megjegyzés
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy Motívumprogram, akkor a
[Fénymérési mód] rögzített értéke [Több mezős], és nem választható ki más
üzemmód.
105
A fényképezési funkció használata
A fényerő mérési módszerének kiválasztása
(Mérésmód)
Az ISO érték beállítása
Az ISO szám (ajánlott expozíciós érték) a fényérzékenység
mérőszáma. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység.
1 Az ISO képernyő
ISO gomb
megjelenítéséhez nyomja
meg az ISO gombot.
2 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlő v/V gombjával.
• Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a zajszint.
• Ha a [Többképkockás zajcsökk.] beállítást választja, válassza ki a
kívánt értéket a b/B gombbal.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, Felvétel pásztázással vagy
Motívumprogram, akkor az ISO rögzített értéke AUTO, és nem választható
ki más ISO érték.
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása P/A/S, és az ISO beállítása [AUTO], az
automatikus ISO érték ISO 100 és ISO 1600 (DSLR-A580)/ISO 200 és
ISO 1600 (DSLR-A560) között lesz.
• Az M expozíciómódban az [AUTO] beállítás nem érhet el. Ha az
expozíciómódot M értékre állítja [AUTO] beállítás mellett, akkor az a
legkisebb ISO érzékenységi értékre változik. Állítsa be az ISO értékét a
fényképezés körülményeinek megfelelően.
Többképkockás zajcsökkentés (Többképk. zajcs.)
A fényképezőgép sorozatban, automatikusan több képet készít,
kombinálja a képeket, csökkenti a képzajt és rögzíti a képet.
Többképkockás zajcsökkentés módban akár ISO 25600 értékig
választhatja meg az ISO érzékenységet.
A rögzített kép több kép kombinálásával készült.
Megjegyzések
• Nyomja le és tartsa nyomva az exponáló gombot, amíg a folyamatos
felvételkészítés le nem áll.
• Amikor a [Állókép: Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], ez a
funkció nem használható.
• A vaku, a D-tartomány optimalizáló és az [Auto. HDR] nem használható.
106
Automatikus fényerő és kontraszt
kompenzáció (D-tartomány)
D-RANGE gomb t Válassza ki
a kívánt beállítást
(Ki)
(Auto. HDR)
Nem használja a DRO/auto HDR funkciókat.
A fényképezőgép a kép kis mezőkre osztásával elemzi a
téma és a háttér fény- és árnyékkontrasztját az optimális
fényerejű és árnyaltságú kép elérése érdekében.
Felvételkészítés három különböző expozícióval, majd
gradációban gazdag kép létrehozásához a megfelelő
expozíciójú kép átfedésbe hozása az alulexponált
felvétel világos területével és a túlexponált kép sötét
területével.
Két kép készül: egy megfelelő expozíciójú kép és egy
átfedéssel készült kép.
A kép fényerejének javítása (D-tartomány
optimalizálása)
1 D-RANGE gomb t
(D-tartomány opt.)
2 A vezérlő b/B gombjával válasszon ki optimális
szintet.
(Automatikus)
(Szint)*
Automatikusan kijavítja a fényességet.
Optimalizálja a felvett kép gradációját a kép minden
egyes mezőjében. Válasszon ki optimális szintet a Lv1
(gyenge) és Lv5 (erős) között.
* Az Lv_ jelzéssel együtt megjelenő
az aktuálisan kiválasztott lépésköz.
107
A fényképezési funkció használata
(Dtartomány opt.)
D-RANGE gomb
Megjegyzések
• [Ki] lesz a rögzített beállítás, ha [Naplemente], [Éjszakai látkép], [Éjszakai
portré] vagy [Kézben tartott Esti] Motívumprogramot választott.
[Automatikus] lesz a rögzített beállítás, ha egyéb Motívumprogramot
választott.
• D-tartomány optimalizálása funkcióval történő fényképezéskor a kép zajossá
válhat. A rögzített kép ellenőrzésével válassza ki a megfelelő szintet,
különösen olyankor, ha emeli a hatást.
Automatikus kompenzáció gazdag gradációval
(Automatikusan Nagy Dinamika Tartomány - auto HDR)
1 D-RANGE gomb t
(Auto. HDR)
2 A vezérlő b/B gombjával válasszon ki optimális
szintet.
(Auto.exp.különb.) Automatikusan kijavítja az expozíció eltérést.
(Expozíció
eltérés szintje)*
Beállítja az expozíció eltérést a tárgy kontrasztja alapján.
Válasszon ki optimális szintet a 1.0Ev (gyenge) és 6.0Ev
(erős) között.
Például: 2.0Ev választása esetén a készülék három képet
átfedésbe hoz: egy képet –1.0Ev értékkel, egy megfelelő
expozíciójú képet és egy képet +1.0Ev értékkel.
* Az _Ev jelzéssel együtt megjelenő
az aktuálisan kiválasztott lépésköz.
Fényképezési technikák
• Mivel a zár háromszor old ki egy helyett, figyeljen az alábbiakra:
– Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a tárgy mozdulatlan és
nem pislog.
– Ne komponálja újra a képet.
– Ha embereket fényképez, tanácsoljuk, hogy használja a Live View
módot.
Megjegyzések
• Amikor a [Állókép: Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], ez a
funkció nem használható.
108
• Ha az expozíciós mód beállítása AUTO, Felvétel pásztázással vagy
Motívumprogram, az [Auto. HDR] nem választható.
• Kiválaszthatja a [Auto. HDR] funkciót Mosolyfelismerés esetén. Ha
bekapcsolja a Mosolyfelismerés funkciót a [Auto. HDR] funkcióval együtt, a
fényképezőgép ideiglenesen DRO beállításokat használ.
• Nem fényképezhet újra addig, amíg az előző fényképezés utáni rögzítési
folyamat be nem fejeződött.
• Elérheti a kívánt hatást a tárgy megvilágítottsági eltérésétől és az exponálási
feltételektől függően.
• Vaku használatakor ennek a funkciónak kicsi a hatása.
• Ha a felvenni kívánt kép kontrasztja kicsi, vagy ha a kamera berázódik, illetve
a tárgy életlen, akkor nem kaphat jó HDR képeket. Ha a fényképezőgép hibát
észlelt, a helyzetről a rögzített képen található
jelzés nyújt
tájékoztatást. Fényképezzen ismét, ha szükséges, és figyeljen a kontrasztra
vagy az életlenségre.
A fényképezési funkció használata
109
Képfeldolgozás
A kívánt képfeldolgozás kiválasztása (Saját beállítás)
A kívánt képfeldolgozáson túl tetszés szerint módosíthatja az
expozíciót (zársebességet és rekesznyílást) a [Saját beállít.]
segítségével, a Motívumprogramtól eltérően, amikor a
fényképezőgép állítja be az expozíciót.
1 Fn gomb t
(Saját beállít.) t A kívánt beállítás
kiválasztása
2 Ha módosítani kívánja a
(Kontraszt), (Telítettség)
vagy az
(Élesség) beállítását, válassza ki a kívánt
menüpontot a b/B gombokkal, majd módosítsa az
értéket a v/V gombokkal.
(Normál)
Árnyalatgazdag és színpompás motívumok
fényképezése.
(Élénk)
Kiemeli a telítettséget és a kontrasztot az olyan színes
motívumokról és témákról készült hatásos képek
érdekében, mint például virágok, tavaszi táj, kék ég vagy
az óceán.
(Portré)
A bőr lágy tónusainak megragadása; ideális a
portrékészítéshez.
(Tájkép)
Kiemeli a telítettséget, a kontrasztot és az élességet
élénk és éles körvonalú képek készítéséhez. A távolról
készített tájképeket is kiemeli.
(Naplemente) A lenyugvó nap színpompájának megörökítése.
(Fekete-fehér) Fekete-fehér felvételekhez.
110
A (Kontraszt), a (Telítettség) és az
Saját beállítás esetében módosítható.
(Élesség) minden egyes
(Kontraszt)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál
hangsúlyosabb a fény és árnyék közötti különbség, ami
hatással van a képre.
(Telítettség)
Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek
a színek. Kisebb érték választása esetén a kép színei
halványak és finomak.
(Élesség)
Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van
kiválasztva, annál hangsúlyosabbak a kontúrok, és minél
kisebb érték van kiválasztva, annál lágyabbak a kontúrok.
A színvisszaadási tartomány megváltoztatása (Színtér)
A színek számok kombinációjaként vagy színvisszaadási tartomány
segítségével történő ábrázolási módját „színtérnek” nevezik. Igényei
szerint módosíthatja a színteret.
MENU gomb t
kiválasztása
3 t [Színtér] t A kívánt beállítás
sRGB
Ez a digitális fényképezőgép normál színtere. Normál
fényképezésnél használja az sRGB beállítást, például
amikor módosítások nélkül szeretné kinyomtatni a képeket.
AdobeRGB
Ez a beállítás széles színvisszaadási tartománnyal
rendelkezik. Ha a téma nagy része élénkzöld vagy
élénkpiros, akkor az Adobe RGB beállítás a célravezető.
• A kép fájlneve a „_DSC” karaktersorozattal kezdődik.
Megjegyzések
• Az Adobe RGB beállítás a színkezelést és a DCF2.0 színteret támogató
alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz való. Előfordulhat, hogy a színkezelést
és színteret nem támogató alkalmazásokkal és nyomtatókkal készített
nyomtatott képek nem élethűen adják vissza a színeket.
• Amikor Adobe RGB beállítással készített felvételeket fényképezőgépen vagy
nem Adobe RGB-kompatibilis készüléken jelenítenek meg, a képek alacsony
telítettséggel láthatók.
111
A fényképezési funkció használata
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy Motívumprogram, akkor a
[Saját beállít.] rögzített értéke [Normál], és nem választható ki más beállítás.
• A [Fekete-fehér] beállítás esetén nem módosítható a telítettség.
A színtónusok beállítása
(Fehéregyensúly)
A téma színtónusa a fényforrás jellemzőitől függően változik. Az
alábbi táblázat azt mutatja meg, hogyan változik a színtónus a
különböző fényforrások esetén, összehasonlítva egy, a napfényben
fehérnek látszó témával.
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzó
Fehér
Kékes
Zöldes
árnyalatú
Vöröses
Időjárás/
megvilágítás
A fény
tulajdonsága
A fehéregyensúly funkcióval körülbelül olyanra állíthatja a színtónust,
amilyennek a valóságban látja. Használja ezt a funkciót, ha a kép
színtónusa eltér a várttól, vagy ha szándékosan módosítani kívánja a
színtónust, mintegy művészi kifejezőeszközként használva azt.
Megjegyzések
• Ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO vagy Motívumprogram, akkor a
[Fehéregyensúly] rögzített értéke [Automatikus FE], és nem választható ki
más üzemmód.
• Ha az egyetlen fényforrás egy higany- vagy nátriumlámpa, a fényképezőgép
nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt a fényforrás jellege
miatt. Ilyenkor használja a vakut.
A fehéregyensúly módosítása egy adott
fényforrásnak megfelelően (Automatikus/Előre
beállított fehéregyensúly)
Fn gomb t AWB (Fehéregyensúly) t Válassza ki a
kívánt beállítást
• Ha az [AWB] nincs kiválasztva, finoman módosíthatja a színtónust
a b/B segítségével. A + jel felé állítva a kép vöröses lesz, míg a – jel
irányába állítva a kép kékes lesz.
112
AWB
(Automatikus FE)
(Nappali fény)
(Árnyék)
(Felhős)
A fényképezőgép automatikusan felismeri a fényforrást,
és hozzáigazítja a színtónusokat.
Ha kiválaszt egy adott fényforráshoz tartozó lehetőséget,
a színtónusok az adott fényforrásnak megfelelően
módosulnak (előre beállított fehéregyensúly).
(Izzólámpa)
(Fénycső)
(Vaku)
Fényképezési technikák
Színhőmérséklet és szűrőeffektus beállítása
(Színhőmérséklet/Színszűrő)
Fn gomb t AWB (Fehéregyensúly) t [5500K]
(Színhőmérsékl.) vagy [0] (Színszűrő)
• A színhőmérséklet kiválasztásához válassza ki az értéket a b/B
gombokkal.
• A színszűrő kiválasztásához válassza ki a kompenzáció irányát a
b/B gombokkal.
Megjegyzés
• Mivel a színmérőket filmes fényképezőgépekhez tervezték, az értékek
eltérnek fénycsöves/nátrium-/higanylámpák esetén. Ajánlott az egyéni
fehéregyensúly használata vagy tesztkép készítése.
113
A fényképezési funkció használata
• Használja a fehéregyensúly belövése funkciót, ha nem áll
rendelkezésre a megfelelő szín a kiválasztott lehetőségben
(120. oldal).
• Amikor az [5500K] (Színhőmérsékl.) vagy a [0] (Színszűrő)
lehetőséget választja, az értéket a kívánt értékre módosíthatja
(lent).
• Ha az [Egyéni] pontot választja, regisztrálhatja a beállítást
(114. oldal).
5500K*1
(Színhőmérsékl.)
Beállítja a fehéregyensúlyt a színhomérséklet alapján.
Minél nagyobb a szám, annál pirosabb a kép, és minél
kisebb a szám, annál kékebb a kép.
0*2 (Színszűrő)
A CC (Color Compensation) szűrő hatását éri el
fényképezéskor.
A beállított színhőmérsékletet alapként használva a szín
G (Green) vagy M (Magenta) irányban kompenzálható.
*1 Az érték az aktuálisan kiválasztott színhőmérséklet értéke.
*2 Az érték az aktuálisan kiválasztott színszűrő értéke.
Színtónusok regisztrálása (Egyéni fehéregyensúly)
Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehérséget olyan
helyen, ahol a megvilágítás különböző típusú fényforrásokból áll,
egyéni fehéregyensúly használata ajánlott.
1 Fn gomb t AWB (Fehéregyensúly) t
(Egyéni)
2 A vezérlő b/B gombjával válassza ki a [
SET]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
3 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy a fehér terület
teljesen lefedje a középső részen található AF mezőt,
majd nyomja le az exponáló gombot.
Kattanó hang hallható, és megjelennek a kalibrált értékek
(Színhőmérséklet és Színszűrő).
4 Nyomja meg a vezérlő közepét.
A kijelző képe visszatér a felvételi információs képernyőre az egyéni
fehéregyensúly rögzített beállításainak megtartása mellett.
• Az ennél a műveletnél regisztrált egyéni fehéregyensúly beállítása
addig marad érvényben, amíg új beállítást nem regisztrál.
114
Megjegyzés
• Az „Egyéni fehéregyensúly hiba” üzenet azt jelzi, hogy az érték a várt
tartományon kívül esik. (Például ha nagyon közeli téma esetében használja a
vakut, vagy ha élénk színű téma van a képen.) Ha regisztrálja ezt az értéket, a
jelzés sárgára változik az LCD képernyőn lévő felvételi információs
kijelzőn. Így is fényképezhet, de javasoljuk, hogy állítsa be újra a
fehéregyensúlyt egy pontosabb értékre.
Az egyéni fehéregyensúly beállítás behívása
Fn gomb t AWB (Fehéregyensúly) t
(Egyéni)
115
A fényképezési funkció használata
Megjegyzés
• Ha az exponáló gomb lenyomásakor vakut is használ, a fényképezőgép a vaku
fényének figyelembe vételével regisztrálja az egyéni fehéregyensúlyt. A
továbbiakban vakuval készítsen képeket.
A képtovábbítási mód
kiválasztása
A fényképezőgép hét képtovábbítási móddal rendelkezik, például az
egyképes és a folyamatos továbbítással. Igényeinek megfelelően
használhatja őket.
Egy kép készítése
Ez az üzemmód normál képkészítéshez használható.
gomb t
(Egyképes tovább.)
Megjegyzés
• Nem készíthet egyképes felvételt, ha az expozíciós üzemmód beállítása
[Sportesemény] Motívumprogram.
Folyamatos fényképezés
A fényképezőgép folyamatosan rögzíti a képeket a következő
sebességekkel*.
Live View üzemmód
–
Kereső üzemmód
Másodpercenként
legfeljebb 5 kép
Live View
fókuszellenőrzés
Másodpercenként
legfeljebb 5 kép
Másodpercenként
legfeljebb 3 kép
Másodpercenként
legfeljebb 3 kép
–
* Saját mérési feltételek mellett. A folyamatos fényképezés sebessége
lassabb a fényképezési feltételektől függően.
1
gomb t
(Folyamat.tovább.) t Válassza ki a
kívánt sebességet
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• Az exponáló gomb lenyomása és nyomva tartása esetén a
fényképezőgép folyamatosan fényképez.
116
A folyamatos felvételek maximális száma
A folyamatos fényképezéssel felvehető képek száma felülről korlátos.
DSLR-A580
DSLR-A560
Finom
44 kép
27 kép
Normál
45 kép
47 kép
RAW & JPEG
20 kép
7 kép
RAW
22 kép
7 kép
Folyamatos fényképezés nagyobb sebességekkel
A fényképezőgép folyamatosan készíti a felvételeket
másodpercenként legfeljebb hét kép sebességgel. Az expozíciót és a
fókuszt az első felvételnél állítja be.
(Foly.tov.zárs.előv.)
Megjegyzések
• Nem készíthet folyamatosan felvételeket, ha a keresőben villog a „0” jelzés.
Várjon, amíg eltűnik a jelzés.
• Nem készíthet folyamatosan felvételeket Motívumprogramok használata
esetén, kivéve a [Sportesemény] beállítással.
• Ha a [Arcfelismerés] beállítása [Be], a folyamatos képkészítés sebessége
esetleg lassabb lesz.
Az önkioldó használata
A 10 másodperces önkioldó akkor használatos, amikor a fotós is
szeretne rajta lenni a képen, míg a 2 másodperces önkioldó a
fényképezőgép bemozdulásának csökkentésére alkalmas, mert ekkor
először kiemelkedik a tükör.
1
gomb t
beállítást
(Önkioldó) t Válassza ki a kívánt
•A
jelzés utáni szám az aktuálisan beállított másodpercek számát
jelenti.
117
A fényképezési funkció használata
gomb t
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• Ha az önkioldó aktív, hangjelek és az önkioldó jelzőfénye hívja fel a
figyelmet. A felvételkészítés előtt közvetlenül gyorsabban villog az
önkioldó jelzőfénye, és sűrűbben hallhatók a hangjelek.
Az önkioldó beállításának törlése
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
• Ha a kereső használatával készít képeket, használja a szemlencsefedelet
(31. oldal).
• A 2 másodperces önkioldó aktiválást követően ne irányítsa a fényképezőgépet
a napra. A nap fénye kiégetheti a zárfüggönyt, mely így megrongálódhat.
Képek készítése eltolt expozícióval (Expozíciós
rekeszelés)
Alapexpozíció
– irány
+ irány
Rekeszeléssel több képet készíthet, mindegyiket más expozíciós
értékkel. Adja meg az eltérés (lépésköz) értékét az alapexpozícióhoz
képest, és a fényképezőgép három fényképfelvételt készít miközben
automatikusan eltolja az expozíciót. Nyomja le és tartsa nyomva az
exponáló gombot, amíg a felvételkészítés le nem áll.
A vaku villanásakor a fényképezőgép rekeszeli a vakut a vaku
fényerejének változtatásához. A felvételkészítéshez nyomja meg az
exponáló gombot képről képre.
1
gomb t
(Belövés: Folyam.) t Válassza ki
a kívánt rekesz lépésközt
118
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
A fényképezőgép rekeszeléskor az első képnél állítja be az
alapexpozíciót.
• Nyomja le és tartsa nyomva az exponáló gombot, amíg a
felvételkészítés le nem áll. Vakus rekeszelés használatakor nyomja
meg háromszor az exponáló gombot.
Megjegyzések
• Ha az üzemmódválasztó tárcsa beállítása M, az expozíció a zársebesség
módosításával változik.
• Ha módosítja az expozíciót, akkor az a kompenzált értéknek megfelelően
tolódik el.
• Nem használható a rekeszelés, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO
vagy Motívumprogram.
Rekeszelés
megvilágításban*
0,3-es lépésköz, három
felvétel
Expozíciókompenzáció: 0
Vakus rekeszelés
0,7-es lépésköz, három
felvétel
Vakukompenzáció: –1,0
LCD képernyő (Live
View üzemmód)
LCD képernyő
(Kereső üzemmód/
Normál megjelenítés) A felső sorban látható.
Az alsó sorban látható.
Kereső
* Megvilágítás: A vaku fényétől eltérő minden olyan fény, amely a
motívumot hosszabb ideig megvilágítja, például természetes fény,
villanykörte vagy fénycső fénye.
• Rekeszelés használatakor pontosan annyi jelzés látható az EVskálán, amennyi kép még rögzíthető. Vakus rekeszelés
használatakor azonban nem jelennek meg a jelzések a keresőben.
• Amikor elkezdődik a rekeszelés, a még rögzíthető képek számát
mutató jelzések egyenként eltűnnek.
119
A fényképezési funkció használata
A rekeszelésnél használt EV-skála
Fényképezés eltolt fehéregyensúllyal (FE belövés)
A kiválasztott fehéregyensúlytól és a színhőmérséklettől/színszűrőtől
függően három kép készül eltolt fehéregyensúllyal.
1
gomb t
kívánt beállítást
(FE belövés)t Válassza ki a
• Ha a Lo van kiválasztva, az eltolás mértéke 10 mired*, ha a Hi van
kiválasztva, az eltolás mértéke 20 mired.
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
* Mired: a színhőmérséklet-szűrőkben a színkonverziós minőséget kifejező
mértékegység.
Kép készítése a vezeték nélküli távvezérlővel
A (külön megvásárolható) RMT-DSLR1 vezetéknélküli távvezérlőn
lévő SHUTTER és 2SEC (zárkioldás 2 másodperc után) gomb
megnyomásával készíthet felvételeket. További részleteket a vezeték
nélküli távvezérlő eszközhöz mellékelt használati utasításban talál.
1
gomb t
(Távvezérlő)
2 Fókuszáljon a témára, irányítsa a vezeték nélküli
távvezérlő jeladóját a távérzékelőre, és készítse el a
képet.
Megjegyzés
• Ha a kereső használatával készít képeket, használja a szemlencsefedelet
(31. oldal).
120
A megtekintési funkció használata
Képek megtekintése
Az utoljára rögzített kép jelenik meg az LCD képernyőn.
1 Nyomja meg a
gombot.
DISP gomb
gomb
2 A vezérlő b/B gombjával választhat ki egy képet.
Visszatérés a felvételi üzemmódba
Nyomja meg ismét a
gombot.
A megtekintési funkció használata
Váltás a felvételi adatok megjelenítési módjai között
Nyomja meg a DISP gombot.
A DISP gomb minden megnyomásakor a képernyő tartalma a
következők szerint változik.
Felvételi adatokkal
Hisztogram képernyő
Felvételi adatok
nélkül
A lejátszani kívánt mappa kiválasztása
MENU gomb t
2 t [Mappa kiválaszt.] t A kívánt
mappa kiválasztása
Álló helyzetben rögzített kép tájolásának módosítása
lejátszáskor
MENU gomb t
2 t [Lejátsz.Kijelz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
121
Megjegyzés
• Televízión vagy számítógépen lejátszva akkor is álló helyzetben jelenik meg a
kép, ha a [Kézi forgatás] beállítás van kiválasztva.
Panorámaképek pásztázása
Válasszon ki egy panorámaképet, majd nyomja meg a vezérlő
közepét. A gomb ismételt megnyomására a lejátszás leáll.
A lejátszás pásztázással nem elérhető [16:9] beállítás mellett,
[3D pan.: képméret] funkcióval készített képek esetén.
Mozgóképek megtekintése
1 MENU gomb t
1 t [Állókép/mozi kivál.] t
[Mozgókép]
2 A vezérlő b/B gombjával válassza ki a kívánt
mozgóképet, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Mozgókép lejátszása közben
Vezérlő/vezérlőtárcsa művelet
Szünet/újraindítás
z
Gyors előreléptetés
B
Gyors visszaléptetés
b
Lassú előreléptetés
Szüneteltetés közben forgassa a
vezérlőtárcsát jobbra
Lassú visszaléptetés
Szüneteltetés közben forgassa a
vezérlőtárcsát balra
Hangerő módosítása
v/V
Hangerő módosítása
MENU gomb t
1 t [Hangerő beállítások] t A
kívánt érték kiválasztása
122
A lejátszani kívánt mozgókép dátum alapján történő
kiválasztása
A mozgóképeket a készülék dátum alapján tárolja.
MENU gomb t
2 t [Dátum kiválasztása] t A
kívánt dátum kiválasztása
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készült mozgóképek nem játszhatók
le ezen a fényképezőgépen.
Kép elforgatása
1 Jelenítse meg az
gomb
2 Nyomja meg a vezérlő közepét.
A kép elfordul az óramutató járásával ellentétes irányba. További
forgatáshoz ismételje meg a 2. lépést.
• Az elforgatott kép akkor is elforgatott helyzetben jelenik meg
lejátszáskor, ha közben kikapcsolja a fényképezőgépet.
Visszatérés a normál lejátszási kijelzéshez
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
• A mozgóképek nem forgathatók.
• Ha elforgatott képeket másol számítógépre, a (mellékelt) CD-ROM-lemezen
levő „PMB” helyesen jeleníti meg az elforgatott képeket. A szoftvertől
függően azonban előfordulhat, hogy a képek nem elforgatva jelennek meg.
123
A megtekintési funkció használata
elfordítandó képet, majd
nyomja meg a
(Forgatás)
gombot.
Képek kinagyítása
Az állóképek az alaposabb megtekintés érdekében kinagyíthatók. Így
ellenőrizhető a rögzített képek élessége.
1 Jelenítse meg a kinagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
gomb
2 Nagyítsa vagy kicsinyítse a
képet a gombbal vagy a
gombbal.
• A vezérlőtárcsával ugyanolyan
nagyítás mellett válthatja képeket.
Amikor több képet rögzít
ugyanolyan beállítással, akkor
összehasonlíthatja azok élességét.
gomb
3 A vezérlő v/V/b/B részeivel válassza ki a kinagyítani
kívánt részletet.
A kinagyított lejátszás visszavonása
A normál képmérethez való visszatéréshez nyomja meg a
Nagyítási tartomány
A nagyítási tartomány a következők szerint alakul.
Képméret
Nagyítási tartomány
DSLR-A580
DSLR-A560
L
Kb. ×1,1 – ×11,8
Kb. ×1,1 – ×11,8
M
Kb. ×1,1 – ×8,8
Kb. ×1,1 – ×8,0
S
Kb. ×1,1 – ×6,0
Kb. ×1,1 – ×5,5
124
gombot.
Váltás a képlista kijelzésre
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A képernyő átvált az indexkép
képernyőre.
2 Nyomja meg többször a
DISP (Kijelző) gombot a
kívánt képernyőformátum
kiválasztásához.
• A képernyő a következő sorrendben
vált: 9 kép t 4 kép
DISP gomb
Átváltás a mozgóképek indexkép nézetére
Mozgóképeknek az indexkép
képernyőn történő megjelenítéséhez a
vezérlőgomb b/B/v/V gombjai
segítségével válassza a
(mozgókép) elemet a lapfülön, majd
nyomja meg a vezérlőgomb közepét.
Állókép/mozgókép váltása lapfül
Képek automatikus lejátszása (Diabemutató)
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t [Bevitel]
A rögzített képeket sorban játssza le (Diabemutató). A diabemutató
az összes kép lejátszása után automatikusan leáll.
• A vezérlő b/B gombjával tekintheti meg az előző/következő képet.
• A diavetítés nem szüneteltethető.
125
A megtekintési funkció használata
Visszatérés az egyképes képernyőhöz
Nyomja meg a
gombot vagy a vezérlő közepét, amikor a kívánt
kép jelenik meg.
A diabemutató megszakítása
Nyomja meg a vezérlő közepét.
A diabemutató képváltási időközének megadása
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t [Időköz] t
Válassza ki a kívánt másodperc értéket
Ismétlődő lejátszás
MENU gomb t
[Be]
1 t [Diabemutató] t [Ismétlés] t
Mozgóképek lejátszása
Álló- és mozgóképeket nem játszhat le ugyanazon diavetítés
keretében. Az [Állókép/mozi kivál.] elemmel váltson át mozgókép
lejátszása funkcióra, majd válassza ki a mozgókép típusát.
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t
[Mozi típus] t A kívánt mozgóképtípus kiválasztása
Csak 3D képek lejátszása
Ha a fényképezőgépet (külön megvásárolható) HDMI-kábellel egy
3D-kompatibilis televízióhoz csatlakoztatja, akkor a 3D
Panorámapásztázás módban rögzített 3D képeket megtekintheti a
televízión. A 3D fényképezéssel kapcsolatos további részleteket lásd:
194. oldal. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati
utasításban talál.
MENU gomb t
1 t [Diabemutató] t [Kép típusa]
t [Csak 3D képek]
126
A rögzített képek adatainak
ellenőrzése
A DISP (Kijelző) gomb minden megnyomásakor a képernyő
információi módosulnak (121. oldal).
Alapinformációkat tartalmazó képernyő
Állókép
Jelzés
Jelzés
Memóriakártya (24)
Állókép/Mozgókép
100-0003 Mappa-, fájlszámozás
(164)
2010 1 1
100% Akkumulátor
töltöttsége (20)
A felvétel dátuma
Állóképek mérete
(138)/Állóképek
méretaránya (140)/
Felvétel pásztázással
(139)
Állóképek
képminősége (140)
-
Védelem (131)
DPOF3
DPOF beállítás (170)
Jelentése
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés
(20)
Jelentése
Adatbázis fájl megtelt
(188)/Adatbázis fájl
hiba (189)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (188)
AVCHD
MP4
Mozgókép
fájlformátuma (80)
Mozgóképek mérete
(139)
127
A megtekintési funkció használata
A
Mozgókép
B
Jelzés
Jelentése
2010 1 1 A felvétel dátuma
10:37AM
Auto HDR kép
figyelmeztetés (108)
1/125
Zársebesség (73)
F3.5
Rekesznyílás (70)
ISO200
ISO érzékenység (106)
3/7
Fájlszám/összes kép
száma
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
00:05:40
Számláló
Hangerő
128
Hisztogram képernyő
A
B
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Memóriakártya (24)
Hisztogram* (102)
Állókép
Állóképek mérete
(138)/Állóképek
méretaránya (140)/
Felvétel pásztázással
(139)
Állóképek
képminősége (140)
Expozíciós üzemmód
P A S (58 – 78)
M
1/125
Zársebesség (73)
F3.5
Rekesznyílás (70)
ISO200
ISO érzékenység (106)
–0.3
Expozíciókompenzáció
(101)
–0.3
Vaku kompenzáció
(103)
Mérésmód (105)
-
Védelem (131)
DPOF3
DPOF beállítás (170)
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés (20)
100% Akkumulátor
töltöttsége (20)
Adatbázis fájl megtelt
(188)/Adatbázis fájl
hiba (189)
35mm
Fókusztávolság (175)
Saját beállítás (110)
AWB +1 Fehéregyensúly
5500K M1 (automatikus, tárolt,
színhőmérséklet,
színszűrő, egyéni) (112)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (188)
129
A megtekintési funkció használata
100-0003 Mappa-, fájlszámozás
(164)
Jelentése
Jelzés
Jelentése
D-tartomány
optimalizáló (107)/
Auto. HDR/Auto
HDR kép
figyelmeztetés (108)
2010 1 1 A felvétel dátuma
10:37AM
3/7
Fájlszám/összes kép
száma
* Amennyiben a képnek van erős
tónusú vagy sötét tónusú részlete,
akkor az adott részlet villog a
hisztogram képernyőn (Fényerőhatárértékre vonatkozó
figyelmeztetés).
130
Képek védelme (Védelem)
Megvédheti a képeket a véletlen törléstől.
A kijelölt képek védelme / A kijelölt képek
védelmének visszavonása
1 MENU gomb t
1 t [Védelem] t [Többsz. képek]
2 A vezérlő b/B gombjával
válassza ki a védeni kívánt
képeket, majd nyomja meg a
vezérlő közepét.
-
3 Más képek védetté tételéhez ismételje meg a 2. lépést.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A vezérlő v gombjával válassza ki a [Bevitel]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Az összes állókép vagy mozgókép védelmének megszüntetése
Egyidejűleg törölheti az aktuális megtekintett mappa összes
állóképének vagy az azonos dátummal készült összes mozgókép
védelmét.
MENU gomb t
1 t [Védelem] t [Áképek visszav.]
vagy [Mképek visszav.]
131
A megtekintési funkció használata
Megjelenik a - jel a kiválasztott
képen.
• A kiválasztás visszavonásához
nyomja meg ismét a vezérlőgomb
középső részét.
Képek törlése (Törlés)
A törölt képek nem állíthatók vissza. A törlés előtt győződjön meg
róla, hogy valóban törölni kívánja-e az adott képet.
Megjegyzés
• A védett képek nem törölhetők.
Az aktuálisan megjelenített kép törlése
1 Jelenítse meg a törölni
kívánt képet, és nyomja meg
a
gombot.
gomb
2 A vezérlő v gombjával válassza ki az [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A kiválasztott képek törlése
1 MENU gomb t
1 t [Törlés] t [Többsz. képek]
2 A vezérlővel válassza ki a
törölni kívánt képeket, majd
nyomja meg a vezérlő
közepét.
Megjelenik a
képen.
jel a kiválasztott
Összesen
3 További képek törléséhez ismételje meg a 2. lépést.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
132
5 A vezérlő v gombjával válassza ki a [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
A mappában levő összes kép törlése
A mappában levő összes kép törlése. Ez csak állóképek lejátszása
során érhető el.
1 MENU gomb t
1 t [Törlés] t [Össz.e mappáb]
2 A vezérlő v gombjával válassza ki az [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Az adott dátummal ellátott összes mozgókép törlése. Ez csak
mozgóképek lejátszása során érhető el.
1 MENU gomb t
1 t [Törlés] t [Össz.kép dát.]
2 A vezérlő v gombjával válassza ki az [Törlés]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
133
A megtekintési funkció használata
Az összes azonos dátummal készült mozgókép
törlése
Képek megtekintése televízió
képernyőjén
A fényképezőgéppel rögzített képek televíziókészüléken történő
megtekintéséhez szükség van (külön megvásárolható) HDMI-kábelre
és olyan HD TV készülékre, amelynek van HDMI-csatlakozója.
1 Kapcsolja ki a
fényképezőgépet és a
televíziókészüléket, majd
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
televízióhoz.
1 A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-kábel (külön
megvásárolható)
2 Ehhez:
HDMI aljzat
2 Kapcsolja be a televíziókészüléket, és válassza ki a
megfelelő bemenetet.
• További információkat a televíziókészülékhez mellékelt használati
utasításban talál.
3 Kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a televízió képernyőjén.
Válassza ki a kívánt képet a vezérlő
b/B gombjával.
• A fényképezőgép LCD képernyője
nem kapcsol be.
Vezérlő
134
Megjegyzések
• HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
• A fényképezőgép és a tévékészülék csatlakoztatásához olyan HDMI-kábelt
használjon, amelynek egyik végén (a fényképezőgéphez) mini HDMIcsatlakozó, a másik végén pedig a televíziónak megfelelő csatlakozó van.
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek nem működnek megfelelően.
• Ne kösse a készülék kimeneti csatlakozóját a fényképezőgép HDMI aljzatába.
Ez hibás működést okozhat.
Megtekintés „PhotoTV HD” technológiával
Ez a fényképezőgép kompatibilis a „PhotoTV HD” szabvánnyal.
A Sony PhotoTV HD-kompatibilis készülékeinek HDMI-kábellel
való összekapcsolásakor egy egészen új világ tárul ön elé, fényképeit
lélegzetelállító Full HD minőségben élvezheti.
„PhotoTV HD” részletgazdagon, valódi fényképszerűen jeleníti meg
a finom textúrákat és színeket.
Csak 3D képek lejátszása
Csak a 3D panorámapásztázással készült képek jeleníthetők meg.
MENU gomb t
1 t [3D megjelenítés]
Használata „BRAVIA” Sync
Ha a fényképezőgépet HDMI-kábellel olyan televízióhoz
csatlakoztatja, amely támogatja a „BRAVIA” Sync rendszert, akkor
a televízió távirányítójával vezérelheti a fényképezőgépet.
1 Csatlakoztasson „BRAVIA” Sync rendszert támogató
televíziót a fényképezőgéphez (134. oldal).
A televízió automatikusan átvált a megfelelő bemenetre, és a
fényképezőgéppel készített felvétel megjelenik a televízió képernyőjén.
135
A megtekintési funkció használata
3D képek megtekintése 3D-kompatibilis televízión
3D panorámapásztázással készült kép lejátszása során nyomja meg a
vezérlő V gombját, ha azt szeretné, hogy a kép 3D jelleggel jelenjen
meg a TV-képernyőn.
2 Nyomja meg a televízió távirányítójának SYNC MENU
gombját.
3 A fényképezőgép irányítására használja a televízió
távirányítóján lévő vezérlőgombokat.
A Hivatkozás menü elemei
Diabemutató
Képek automatikus lejátszása (125. oldal).
Egyképes
képernyő
Visszatérés az egyképes képernyőhöz.
Állókép/
Mozgókép
kiválasztása
A lejátszani kívánt álló- vagy mozgóképek kiválasztása.
Kép index
Váltás az indexkép képernyőre.
3D megjelenítés
3D képek lejátszása egy, a fényképezőgéphez
csatlakoztatott 3D-kompatibilis televízió segítségével.
Mappa kiválaszt.
A lejátszani kívánt képek mappájának kiválasztása.
Dátum
kiválasztása
A lejátszani kívánt mozgókép dátum alapján történő
kiválasztása.
Törlés
Képek törlése.
Megjegyzések
• A választható műveletek korlátozottak, ha a fényképezőgép HDMI-kábellel
csatlakozik a televíziókészülékhez.
• Csak a „BRAVIA” Sync rendszert támogató televíziók esetén elérhetők ezek
a műveletek. A SYNC Menu műveletei a csatlakoztatott televíziótól függően
eltérhetnek. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati
utasításban talál.
• Ha a fényképezőgép egy másik gyártó televíziókészülékéhez csatlakozik
HDMI-kábellel, és a fényképezőgép a televízió távirányítójára reagálva
felesleges műveleteket végez, kérjük, a
Beállítás menüben állítsa a [HDMIVEZÉRLÉS] beállítását [Ki] értékre.
A fényképezőgép használata külföldön
Ha a képeket televízión tekinti meg, a fényképezőgép és a televízió
színrendszerének egyeznie kell.
136
NTSC rendszer (1080 60i)
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
USA, Venezuela stb.
PAL rendszer (1080 50i)
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hongkong, Horvátország, Indonézia, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország, Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia,
Thaiföld, Törökország, Új-Zéland, Vietnam stb.
PAL-M rendszer (1080 50i)
Brazília
PAL-N rendszer (1080 50i)
Argentína, Paraguay, Uruguay
A megtekintési funkció használata
SECAM rendszer (1080 50i)
Bulgária, Franciaország, Görögország, Guyana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
137
A beállítások módosítása
A képméret és a képminőség
beállítása
Állókép: Képméret
MENU gomb t
1 t [Állókép: Képméret] t A kívánt
méret kiválasztása
[Állókép: Méretarány]: [3:2]
DSLR-A580
Képméret
Felhasználási mód
L:16M
4912 × 3264 pixel
A3+ méretű nyomtatáshoz
M:8.4M
3568 × 2368 pixel
A4 méretű nyomtatáshoz
S:4.0M
2448 × 1624 pixel
L/2L méretű nyomtatáshoz
DSLR-A560
Képméret
Felhasználási mód
L:14M
4592 × 3056 pixel
A3+ méretű nyomtatáshoz
M:7.4M
3344 × 2224 pixel
A4 méretű nyomtatáshoz
S:3.5M
2288 × 1520 pixel
L/2L méretű nyomtatáshoz
[Állókép: Méretarány]: [16:9]
DSLR-A580
Képméret
Felhasználási mód
L:14M
4912 × 2760 pixel
M:7.1M
3568 × 2000 pixel
S:3.4M
2448 × 1376 pixel
Nagyfelbontású TV-n történő
megtekintéshez
DSLR-A560
Képméret
Felhasználási mód
L:12M
4592 × 2576 pixel
M:6.3M
3344 × 1872 pixel
S:2.9M
2288 × 1280 pixel
Nagyfelbontású TV-n történő
megtekintéshez
Megjegyzés
• Ha a [Állókép: Minőség] beállításnál a RAW képtípust választja, a RAW-kép
mérete megegyezik az L képmérettel. A méret nem jelenik meg a képernyőn.
138
Panorámaképek méretének beállítása
A panorámaképek kívánt mérete beállítható. A képméret a felvétel
irányának beállításától függően változik (65. oldal).
MENU gomb t
2 t [Panoráma: Képméret] vagy [3D
pan.: képméret] t A kívánt méret kiválasztása
[Panoráma: Képméret]
(Normál)
Függőleges: 3872 × 2160
Vízszintes: 8192 × 1856
(Széles)
Függőleges: 5536 × 2160
Vízszintes: 12416 × 1856
[3D pan.: képméret]
Vízszintes: 1920 × 1080
Vízszintes: 4912 × 1080
(Széles)
Vízszintes: 7152 × 1080
Mozgókép: Képméret
Minél nagyobb a kép mérete, annál jobb a minősége.
MENU gomb t
1 t [Mozgókép: Képméret] t A
kívánt méret kiválasztása
[AVCHD] üzemmód
(1920 × 1080) 17 Mbps: Felvételkészítés a legjobb képminőséggel,
nagyfelbontású televízión történő megtekintéshez.
[MP4] üzemmód
(1440 × 1080) 12 Mbps: Felvételkészítés magas képminőséggel,
nagyfelbontású televízión történő megtekintéshez.
480)
(VGA) (640 × 3 Mbps: Felvételkészítés az internetes feltöltésre
alkalmas méretben.
Megjegyzés
• Az eredményül kapott kép teleobjektívvel készül, kivéve, ha mozgóképekhez
megfelelő [VGA] képméretet választott ki (csak DSLR-A560 esetén).
139
A beállítások módosítása
(16:9)
(Normál)
Állókép: Méretarány
MENU gomb t
1 t [Állókép: Méretarány] t A
kívánt arány kiválasztása
3:2
Hagyományos méretarány.
16:9
HDTV-méretarány.
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása Felvétel
pásztázással.
Állókép: Minőség
MENU gomb t
1 t [Állókép: Minőség] t A kívánt
beállítás kiválasztása
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Finom)
(Normál)
140
Fájlformátum: RAW (Felvételkészítés RAW tömörítési
formátum használatával)
Ennél a formátumnál nem történik digitális feldolgozás a
képeken. Akkor válassza ezt a formátumot, ha a képeket
számítógéppel dolgozza fel professzionális célokra.
• A képméret rögzített értéke a legnagyobb méret. A
képméret nem jelenik meg a képernyőn.
Fájlformátum: RAW (Felvételkészítés RAW tömörítési
formátum használatával) + JPEG
RAW- és JPEG-formátumú kép is készül egyidejűleg.
Ez akkor előnyös, amikor két fájlra van szüksége, egy
JPEG-formátumúra megtekintés céljából, és egy RAWformátumúra szerkesztés céljából.
• A képminőség rögzített értékre [Finom], a képméreté
[L].
Fájlformátum: JPEG
A fényképezőgép JPEG-formátumban tömöríti a képet
felvételkor. A
(Normál) beállítás tömörítési aránya
nagyobb, mint a
(Finom) beállításé, így a
típusú fájl mérete kisebb lesz, mint a
típusúé. Így
több fájl rögzíthető egy memóriakártyán, de a
képminőség gyengébb lesz.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása Felvétel
pásztázással.
• A képminőség módosítása esetén készíthető képek számával kapcsolatban
további részleteket a 32. oldalon talál.
Tudnivalók a RAW-formátumú képekről
A fényképezőgépen tárolt RAW-formátumú képek megnyitásához a
(mellékelt) CD-ROM-lemezen lévő „Image Data Converter SR” szoftverre van
szükség. Ezzel a szoftverrel megnyithatók a RAW-formátumú képek, és
elterjedtebb formátumúvá, például JPEG- vagy TIFF-formátumúvá
konvertálhatók, valamint módosíthatók a fehéregyensúly, a színtelítettség, a
kontraszt stb. értékeik.
• A RAW-formátumú képek nem nyomtathatók ki DPOF (nyomtatás) jelzésű
nyomtatókon.
• RAW képekre nem alkalmazható a [Auto. HDR].
A beállítások módosítása
141
A memóriakártyára történő rögzítés
módjának beállítása
A fájlsorszámok képekhez történő hozzárendelési
módjának kiválasztása
MENU gomb t
1 t [Fájlszámozás] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Folyamatos
A fényképezőgép nem állítja vissza a sorszámokat,
azokat sorban a fájlokhoz rendeli, amíg el nem éri a
„9999”-et.
Visszaállítás
A fényképezőgép a következő esetekben állítja vissza a
sorszámokat, és a rendeli őket a fájlokhoz a „0001”
értéktől kezdve. Ha a felvételi mappa már tartalmaz
fájlokat, a fényképezőgép a legnagyobb sorszámot
követő sorszámot rendeli a képhez.
– A mappaformátum változásakor.
– A mappában lévő összes kép törlésekor.
– Memóriakártya cseréjekor.
– A memóriakártya formázásakor.
A mappanév formátumának kiválasztása
A fényképezőgép az állóképeket a memóriakártya DCIM
mappájában automatikusan létrehozott mappákban tárolja.
MENU gomb t
1 t [Mappanév] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Normál form.
A mappanevek formátuma a következő: mappasorszám
+ MSDCF.
Példa: 100MSDCF
Dátum form.
A mappanevek formátuma a következő: mappasorszám
+ É (az utolsó számjegy)/HH/NN.
Példa: 10000405 (Mappanév: 100, dátum: 2010/04/05)
Megjegyzés
• A mozgókép mappák elnevezése rögzített, és a következőképpen alakul:
„mappaszám + ANV01”.
142
Új mappa létrehozása
Új mappát hozhat létre a memóriakártyán a képek tárolásához.
A létrehozott új mappa az aktuálisan használt legnagyobb sorszámnál
eggyel nagyobb sorszámot kap, és ez a mappa lesz az aktuális felvételi
mappa. A készülék egyidejűleg létrehoz egy-egy mappát az
állóképekhez és a mozgóképekhez is.
MENU gomb t
1 t [Új mappa]
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgépbe egy olyan memóriakártyát helyez, amelyre más
készülékkel már fényképezett, előfordulhat, hogy automatikusan új mappa
jön létre.
• Egy mappában legfeljebb 4 000 kép tárolható. Ha ennél több képet készít, a
készülék automatikusan új mappát hoz létre.
A felvételi mappa kiválasztása
MENU gomb t
1 t [Felv. mappa kiválasz.] t A
kívánt mappa kiválasztása
Megjegyzések
• Nem választhat mappát a [Dátum form.] beállítás választása esetén.
• A mozgóképfájlok (MP4) abban a mappában lesznek tárolva, melynek száma
megegyezik az állóképek tárolására kijelölt mappa számával.
A memóriakártya formázása
Figyelem! A formázás visszavonhatatlanul töröl minden adatot a
memóriakártyáról, beleértve a védett képeket is.
MENU gomb t
1 t [Formázás] t [Bevitel]
143
A beállítások módosítása
Amikor normál formátumú mappa van kiválasztva, és két vagy több
mappa létezik, akkor kiválaszthatja a képek tárolására használandó
felvételi mappát.
Megjegyzések
• Formázás közben világít a memóriaműködés-jelző. Ne vegye ki a
memóriakártyát, amíg a jelzőfény világít.
• A memóriakártyát a fényképezőgépben formázza meg. Ha számítógépen
formázza, akkor a használt formázás típusától függően előfordulhat, hogy a
kártya nem lesz használható a fényképezőgépben.
• A formázás a memóriakártyától függően több percig is tarthat.
Képkezelő fájlok helyreállítása
Ha a mozgóképekhez tartozó képkezelő fájlokban inkonzisztenciák
találhatók, melyek a számítógépen stb. végzett mozgóképkezelés
miatt jöttek létre, a memóriakártyán található mozgóképek aktuális
állapotukban nem játszhatók le. Ilyen esetben a fényképezőgép
megjavítja a fájlt.
MENU gomb t
[Bevitel]
1 t [Képkez. fájl helyreáll.] t
Megjegyzés
• Használjon kellőképpen feltöltött akkumulátort. Az alacsony töltöttségi
szintű akkumulátorral végzett helyreállítás miatt az adatok megsérülhetnek.
A kártyán rendelkezésre álló tárhely ellenőrzése
A mozgóképek felvételére rendelkezésre álló idő, illetve a
memóriakártyára rögzíthető állóképek számának kijelzése.
MENU gomb t
1 t [Szab. tárhely megjel.]
Eye-Fi kártya feltöltési funkciójának beállítása
Annak beállítása, hogy szeretné-e használni a (kereskedelemben
kapható) Eye-Fi kártya feltöltési funkcióját, vagy sem. Ez az elem
csak akkor látható a képernyőn, ha Eye-Fi kártyát helyezett a
készülékbe.
MENU gomb t
2 t [Feltöltési beállítások] t A
kívánt beállítás kiválasztása
144
A kommunikációs állapotjelzők
Készenlét. Nincs képtöltés.
Feltöltési készenlét.
Csatlakozás.
Feltöltés.
Hiba
145
A beállítások módosítása
Megjegyzések
• Eye-Fi kártya használata előtt állítsa be a vezeték nélkül LAN hozzáférési
pontot és a célhelyet, ahová továbbítani szeretné a képeket. További
részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati utasításban talál.
• Eye-Fi kártyák az USÁ-ban, Kanadában, Japánban és egyes EU
tagországokban kaphatók (2010. májusi adatok alapján).
• A további tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a gyártóval vagy
értékesítővel.
• Az Eye-Fi kártyák kizárólag abban az országban/régióban használhatók, ahol
vásárolták őket. Az Eye-Fi kártyák használata során tartsa tiszteletben az
adott ország/régió erre vonatkozó törvényi szabályozását.
• Az Eye-Fi kártyák vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkeznek. Ne
helyezzen Eye-Fi kártyát a fényképzőgépbe olyan helyeken, ahol tilos, pl.
repülőgépen. Ha a fényképezőgépben található Eye-Fi kártya, a [Feltöltési
beállítások] elemet állítsa [Ki] állásba. A képernyőn
jelenik meg, ha a
[Feltöltési beállítások] elem [Ki] állásban van.
• Amikor először használ egy újonnan vásárolt Eye-Fi kártyát, másolja a
kártyán található Eye-Fi kezelő telepítőfájlját a számítógépére, mielőtt
megkezdené a kártya formázását.
• Az Eye-Fi kártyát azután vegye használatba, hogy firmware-ét frissítette a
legújabb verzióval. További részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt
használati utasításban talál.
• A fényképezőgép energiatakarékos üzemmódja nem kapcsol be képek
feltöltése során.
• Ha megjelenik a
(hiba) ikon, vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze
be újra, vagy kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet. Ha újra
megjelenik az
ikon, előfordulhat, hogy az Eye-Fi kártya sérült.
• A wi-fi hálózati kapcsolatot esetenként más kommunikációs eszközök
befolyásolhatják. Ha a kapcsolat gyenge, menjen közelebb a készülékkel a wifi hálózat hozzáférési pontjához.
• Arra vonatkozóan, hogy milyen fájltípusok tölthetők fel, tekintse át az Eye-Fi
kártyához kapott használati utasítást.
• Ez a termék nem támogatja az Eye-Fi „Végtelen memória üzemmódját”.
Ügyeljen arra, hogy az Eye-Fi kártyán, amit ebbe a készülékbe helyez, a
„Végtelen memória üzemmód” ki legyen kapcsolva.
A zajcsökkentés beállításainak
módosítása
A zajcsökkentés letiltása hosszú expozíciójú
fényképezés esetén
Ha a zársebességet egy másodpercre vagy annál hosszabb időre állítja
(Fényképezés hosszú expozícióval), akkor a zajcsökkentés pontosan
addig aktív, amíg a zár nyitva van.
Ez a hosszú expozícióra jellemző szemcsézettség csökkentésére
szolgál. A zajcsökkentés folyamata közben üzenet látható, és nem
készíthető újabb kép. A képminőség rangsorolásához válassza a [Be]
lehetőséget. A képkészítés időzítésének rangsorolásához válassza a
[Ki] lehetőséget.
MENU gomb t
3 t [Hosszú exp.z.cs] t [Ki]
Megjegyzések
• Ha az expozíciós mód beállítása Felvétel pásztázással vagy folyamatos
fényképezés, folyamatos rekeszelés, [Kézben tartott Esti] Motívumprogram,
vagy az ISO beállítása [Többképkockás zajcsökk.], a készülék nem végez
zajcsökkentést akkor sem, ha annak beállítása [Be].
• Nem lehet kikapcsolni a zajcsökkentést, ha az expozíciós üzemmód beállítása
AUTO vagy Motívumprogram.
A zajcsökkentés beállítása magas ISO érzékenység
esetén
A fényképezőgép csökkenti a magas érzékenységnél jobban
érzékelhető képzajt.
A képminőség rangsorolásához válassza a [Automatikus] lehetőséget.
A képkészítés időzítésének rangsorolásához válassza a [Enyhe]
lehetőséget.
MENU gomb t
3 t [Nagy ISO zajcs.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
146
Megjegyzések
• [Enyhe] lesz az érvényes beállítás automatikusan folyamatos fényképezésnél
vagy folyamatos rekeszelésnél, még akkor is, ha korábban az [Automatikus]
beállítást adta meg.
• Ha az expozíciós mód beállítása AUTO, Felvétel pásztázással vagy
Motívumprogram, az [Automatikus] nem választható.
• A zajcsökkentés RAW-képeken nem végezhető.
A beállítások módosítása
147
A gombok funkciójának módosítása
Az AEL gomb működésének módosítása
Az AEL gomb a következő funkciók egyikére állítható be:
– A rögzített expozíciós érték megtartása az AEL gomb
lenyomásával a gomb lenyomása alatt ([Tart]).
– A rögzített expozíciós érték megtartása az AEL gomb
lenyomásával a gomb ismételt lenyomásáig ([Vált]).
MENU gomb t
kiválasztása
1 t [AEL] t A kívánt beállítás
Megjegyzések
• Amíg az expozíciós érték rögzítve van, addig a
látható az LCD képernyőn
és a keresőben. Vigyázzon, hogy ne állítsa alaphelyzetbe a beállítást.
• Az [Tart] és [Vált] beállítás kézi exponálás üzemmódban befolyásolja a kézi
eltolást (76. oldal).
• Az [Vált] választása esetén ügyeljen arra, hogy a zár kioldásához ismét meg
kell nyomnia az AEL gombot.
Az AEL gomb vagy funkciójának módosítása
Az AEL gomb funkciója Live View fókuszellenőrzés módban
választható: [Fókuszállítás] (alapbeállítás) és [AEL] lehet.
MENU gomb t
1 t [AEL gomb funkciója] t A
kívánt beállítás kiválasztása
A fókusztartás gomb funkciójának módosítása
előnézeti funkcióra
Ha a használt objektív rendelkezik fókusztartás gombbal, akkor ezt
módosíthatja előnézeti funkcióval rendelkező gombbá.
MENU gomb t
1 t [Fókuszrögz.gomb] t
[Mélységél. előn.]
148
Egyéb beállítások módosítása
A hang be- és kikapcsolása
Kiválasztja a zár zárása, az önkioldó visszaszámlálása stb. közben
kiadott hangot.
MENU gomb t
2 t [Audió jelek] t A kívánt
beállítás kiválasztása
A súgó elrejtése a képernyőről
A fényképezőgép működtetésekor kikapcsolhatja a képernyőn
megjelent súgót. Ez könnyebbé teszi a következő művelet gyors
elvégzését.
MENU gomb t
1 t [Súgó megjelenítése] t [Ki]
A Live View (LV) vagy kereső üzemmód (OVF) esetében különböző
időintervallumokat állíthat be, amelyek elteltével a fényképezőgép
energiatakarékos üzemmódba (Energiatakarék.) kapcsol. Ha félig
lenyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép visszatér felvételi
üzemmódba.
MENU gomb t
1 [Energ. tak. (LV)] vagy [Energ. tak.
(OVF)] t A kívánt időintervallum kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a fényképezőgép televíziókészülékhez csatlakozik, vagy a képtovábbítási
üzemmód beállítása [Távvezérlő], a fényképezőgép az itteni beállítástól
függetlenül 30 perc elteltével energiatakarékos üzemmódba lép.
149
A beállítások módosítása
Az energiatakarékos üzemmódba kapcsolás
idejének beállítása
Objektív nélküli zárkioldás
A zárt kioldhatja úgy is, hogy nem csatlakozik objektív a
fényképezőgéphez. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha pl.
csillagászati távcsőhöz stb. csatlakoztatja a fényképezőgépet.
MENU gomb t
[Engedélyezés]
1 t [Kiold lencse n.] t
Megjegyzés
• Ha olyan objektívet használ, pl. csillagászati távcsőét, ami nem érintkezik
közvetlenül a fényképezőgéppel, a készülék nem tud pontos fénymérést
végezni. Ilyen esetekben az expozíciót manuálisan kell beállítania a készült
képek alapján.
A nyelv kiválasztása
MENU gomb t
kiválasztása
1t[
Nyelv] t A nyelv
Mozgókép bemutató lejátszásának beállítása
Beállíthatja a fényképezőgépet úgy, hogy ha kb. 1 perce nincs
használatban, elkezdje egy mozgókép bemutató lejátszását.
MENU gomb t
150
2 t [Bemutató mód] t [Be]
Az LCD képernyő beállítása
Az LCD képernyő fényerejének beállítása
Az LCD képernyő fényereje automatikusan igazodik a fényérzékelő
által észlelt környezeti megvilágításhoz (14. oldal).
Az LCD képernyő fényerejét manuálisan is beállíthatja.
MENU gomb t
1 t [LCD fényerő] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzések
• Ha a beállítás [Automatikus], ne takarja el a fényérzékelőt, például a kezével.
• Ha a fényképezőgépet a (külön megvásárolható) AC-PW10AM hálózati
adapterrel használja, az LCD képernyő fényerejének beállítása akkor is a
legerősebb, ha az [Automatikus] beállítást választotta.
A rögzítés után azonnal megtekintheti a képet a képernyőn.
Módosíthatja a megjelenített időt.
MENU gomb t
2 t [Auto visszanéz.] t A kívánt
beállítás kiválasztása
Megjegyzés
• Az automatikus visszanézéskor a kép még akkor sem függőleges helyzetben
jelenik meg, ha a [Lejátsz.Kijelz.] [Autom forgatás] értékre van állítva
(121. oldal).
151
A beállítások módosítása
A képen megjelenített idő beállítása közvetlenül a
felvétel után (Automatikus visszanézés)
Az LCD képernyő bekapcsolva tartása a kereső
használata közben
Ha a LIVE VIEW/OVF kapcsoló „OVF” állásban van, a kereső
használatakor az LCD-képernyő kikapcsol.
Alapértelmezésben az LCD képernyő lekapcsol a kereső
használatakor az akkumulátor kímélése érdekében.
Ha szeretné az LCD képernyőt bekapcsolva tartani a kereső
használata közben, válassza az [Ki] lehetőséget.
MENU gomb t
1 t [AutoKiKeresővel] t [Ki]
A rácsvonalak beállítása
A rácsvonal a képkompozíció
megszerkesztéséhez használatos
segédvonal. A rácsvonalat be-/
kikapcsolhatja, vagy megválaszthatja
típusát. A mozgóképfelvétel
rendelkezésre álló tartománya is
megjelenik.
A mozgóképfelvétel rendelkezésre
álló tartománya
MENU gomb t
kiválasztása
2 t [Rácsvonal] t A kívánt beállítás
Megjegyzés
• A rácsvonal csak akkor jelenik meg, ha a fényképezőgép automatikus
visszanézés (151. oldal) vagy Live View fókuszellenőrzés módban van.
152
A fényképezőgép verziójának
ellenőrzése
Kijelzi a fényképezőgép verzióját. Ellenőrizze a verziót, ha van
elérhető förmverfrissítés.
MENU gomb t
2 t [Verzió]
Megjegyzés
• Frissítés nem végezhető, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 50%-os vagy
annál kisebb. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő
legyen, vagy használja a (külön megvásárolható) AC-PW10AM hálózati
adaptert.
A beállítások módosítása
153
Visszaállítás az alapértékekre
A fényképezőgép fő funkciói visszaállíthatók az alapértelmezett
értékekre.
MENU gomb t
2 t [AlapértV.állít] t [Bevitel]
A visszaállítható menüpontok a következők.
Menüpont
A visszaállított érték
Expozíciókompenzáció (101)
±0.0
Felvételi információs kijelző (39)
Grafikus képernyő
Lejátszási képernyő (121)
Egyképes képernyő (felvételi
adatokkal)
Képtovábbítási üzemmód (116)
Egyképes tovább.
Vaku üzemmód (96)
Derítő vaku (attól függ, hogy a
beépített vaku ki van-e nyitva)
Autofókusz mód (86)
AF-A
AF mező (87)
Széles
Arcfelismerés (93)
Be
Mosoly exponálás (94)
Ki
ISO (106)
AUTO
Fénymérési mód (105)
Több mezős
Vaku kompenz. (103)
±0.0
Fehéregyensúly (112)
AWB (Automatikus fehéregyensúly)
Színhőmérsékl./Színszűrő (113)
5500K, Színszűrő 0
Egyéni fehéregyensúly (114)
5500K
DRO/Auto. HDR (107)
D-tartomány optimalizáló: Autom.
Saját beállít. (110)
Normál
Motívumprogram (60)
Portré
Felvétel pásztázással (63)
Panorámapásztázás
Felvétel menü
Menüpont
A visszaállított érték
Állókép: Képméret (138)
L:16M (DSLR-A580)/
L:14M (DSLR-A560)
Állókép: Méretarány (140)
3:2
154
Menüpont
A visszaállított érték
Állókép: Minőség (140)
Finom
Mozgókép: Képméret (139)
1920 × 1080
Mozgókép: Fájlform. (80)
AVCHD
Mozgókép: Audiofelv (81)
Be
SteadyShot (56)
Be
Panoráma: Képméret (139)
Normál
Panoráma: Irány (65)
Jobbra
3D pan.: képméret (139)
Normál
3D pan.: iránybeáll. (66)
Jobbra
Vaku vezérlés (104)
ADI vaku
AF segédfény (98)
Automatikus
AF módszer (89)
Kontrasztkövető AF
Színtér (111)
sRGB
Be
Nagy ISO zajcs. (146)
Automatikus
A beállítások módosítása
Hosszú exp.z.cs (146)
Egyéni menü
Menüpont
A visszaállított érték
Eye-Start AF (38)
Ki
AEL gomb funkciója (148)
Fókuszállítás
AEL (148)
Tart
Fókuszrögz.gomb (148)
Fókuszrögzítés
Vörösszem cs. (98)
Ki
Kiold lencse n. (150)
Letiltás
AutoKiKeresővel (152)
Be
Rácsvonal (152)
Ki
Hisztogram (102)
Ki
Auto visszanéz. (151)
Ki
Lejátszás menü
Menüpont
A visszaállított érték
Diabemutató – Ismétlés (125)
Ki
Diabemutató – Időköz (125)
3 másodperc
155
Menüpont
A visszaállított érték
Diabemutató – Kép típusa (125)
Összes
Nyomt. Megadása – Dátum ráírás
(171)
Ki
Hangerő beállítások (122)
2
Lejátsz.Kijelz. (121)
Autom forgatás
Memóriakártya eszköz menü
Menüpont
A visszaállított érték
Fájlszámozás (142)
Folyamatos
Mappanév (142)
Normál form.
Beállítás menü
Menüpont
A visszaállított érték
LCD fényerő (151)
Automatikus
Energ. tak. (LV) (149)
1 perc
Energ. tak. (OVF) (149)
10 másodperc
HDMI-VEZÉRLÉS (135)
Be
Súgó megjelenítése (149)
Be
USB csatlakozás (163)
Háttértároló
Feltöltési beállítások (144)
Be
Audió jelek (149)
Be
Bemutató mód (150)
Ki
156
Képek megtekintése számítógépen
Használat számítógéppel
Az alábbi alkalmazások megtalálhatók a (mellékelt) CD-ROM
lemezen, és a fényképezőgéppel készített képek sokoldalúbb
felhasználásában segítenek.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Megjegyzés
• „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
Ajánlott számítógépes környezet (Windows)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB-kapcsolaton
keresztül történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet
javasoljuk.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
„PMB”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
(A nagyfelbontású mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: Intel Core Duo 1,66 GHz vagy több/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy több)
Memória: 512 MB vagy több (A nagyfelbontású
mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy
több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület: kb.
500 MB
Képernyő: Képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont vagy
több
„Image Data
CPU/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB vagy
Converter SR
több
Ver.3” „Image
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
Data Lightbox SR”
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott.
Windows Image Mastering API (IMAPI) 2.0 vagy újabb verzió
szükséges a lemezkészítési funkció használatához.
*2 A Starter (kiadás) nem támogatott.
157
Képek megtekintése számítógépen
Operációs
rendszer (előre
telepített)
Ajánlott számítógépes környezet (Macintosh)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB-kapcsolaton
keresztül történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet
javasoljuk.
Operációs
rendszer (előre
telepített)
USB csatlakozás: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5, 10.6
verziók)
„Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X (10.4, 10.5, 10.6 verziók (Snow
Leopard))
„Image Data
Converter SR
Ver.3” „Image
Data Lightbox SR”
CPU: Power PC G4/G5 sorozat (1,0 GHz vagy gyorsabb
ajánlott) / Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy
gyorsabb
Memória: legalább 1 GB ajánlott.
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
Megjegyzések
• A kifogástalan működés nem biztosított a fenti operációs rendszerek frissített
verziói esetén és a több operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken.
• Ha egyszerre két vagy több USB-eszközt csatlakoztat egyetlen számítógéphez,
akkor a használt USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök, beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
csatolófelületen keresztül történő csatlakoztatása nagy sebességű adatátvitelt
tesz lehetővé, mivel a fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0nak megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat nem áll
azonnal helyre.
158
A szoftver használata
A szoftverek telepítése (Windows)
A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüt tartalmazó képernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson kétszer a [Computer] elemre
(Windows XP esetén: [My Computer]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
• Ha megjelenik az automatikus lejátszási képernyő, válassza a „Run
Install.exe” pontot, és telepítés folytatásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2 Kattintson az [Install] lehetőségre.
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROMlemezt.
A következő szoftverek települnek, és megjelenik a parancsikonjuk az
asztalon.
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB Help”
159
Képek megtekintése számítógépen
Győződjön meg róla, hogy mind a „Sony Image Data Suite”, mind a
„PMB” mellett van pipa, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez (163. oldal).
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő üzenet, indítsa
újra a számítógépet a képernyőn megjelenő utasításokat követve.
• A DirectX a számítógép jellemzőitől függően telepíthető.
Megjegyzések
• Ha a „PMB” már telepítve van a számítógépére, és a korábban telepített
„PMB” verziószáma alacsonyabb, mint a mellékelt CD-ROM lemezen
található „PMB” verziószáma, a „PMB” programot is telepítse a (mellékelt)
CD-ROM lemezről.
• Ha a „PMB” már telepítve van a számítógépére, és a korábban telepített
„PMB” verziószáma magasabb, mint a (mellékelt) CD-ROM lemezen
található „PMB” verziószáma, a programot nem szükséges telepíteni. Amikor
a fényképezőgépet USB-kábel segítségével csatlakoztatja a számítógéphez, a
használható funkciók aktiválódnak.
• Ha a számítógépén a „PMB” 5.0.00 verziójánál korábbi verzió van telepítve
számítógépére, előfordulhat, hogy az adott „PMB” egyes funkciói nem
lesznek használhatók, amikor a „PMB” programot telepíti a mellékelt CDROM lemezről. Továbbá a „PMB Launcher” is telepítésre kerül a mellékelt
CD-ROM lemezről, és a „PMB” vagy más programot a „PMB Launcher”
használatával indíthat. Kattintson duplán a „PMB Launcher” parancsikonra a
számítógép képernyőn a „PMB Launcher” elindításához.
A szoftverek telepítése (Macintosh)
A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-ROM-lemezt a CD-ROMmeghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3 Másolja át a [MAC] mappában lévő [IDS_INST.pkg]
fájlt a merevlemez ikonra.
4 Kattintson kétszer a mappába másolt [IDS_INST.pkg]
fájlra.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
160
Az „Image Data Converter SR” használata
Az „Image Data Converter SR” programmal többek között az
alábbiak végezhetők:
• A RAW-formátumban rögzített képek szerkesztése különböző
javítási eszközökkel, például színárnyalat-görbe és élesítés.
• A képek módosítása a fehéregyensúly, az expozíció, a saját beállítás
stb. használatával.
• A számítógépen megjelenített és szerkesztett képek mentése.
• A mentés történhet RAW-formátumban vagy általános
fájlformátumban.
Az „Image Data Converter SR” használatával kapcsolatban lásd a
Súgót.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t
[Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] elemre.
„Image Data Converter SR” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Az „Image Data Lightbox SR” használatával kapcsolatban lásd a Súgót.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t
[Help] t [Image Data Lightbox SR] elemre.
„Image Data Lightbox SR” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
161
Képek megtekintése számítógépen
Az „Image Data Lightbox SR” használata
Az „Image Data Lightbox SR” programmal többek között az
alábbiak végezhetők:
• A fényképezőgéppel készített RAW/JPEG-képek megtekintése és
összehasonlítása.
• A képek értékelése egy ötös skálán.
• Színes címkék beállítása stb.
• A képek megjelenítése és módosítása az „Image Data Converter
SR” programban.
A „PMB” használata
Az „PMB” programmal többek között az alábbiak végezhetők:
• A fényképezőgéppel készített képek beállítása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma
szerinti megjelenítéshez.
• Állóképek retusálása (vörösszem-hatás csökkentése stb.),
nyomtatása, elküldése e-mail mellékletként, a felvételi dátum
módosítása és sok más lehetőség.
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
• Blu-ray lemezek, AVCHD formátumú lemezek vagy DVD-lemezek
készítése a számítógépre importált AVCHD formátumú
mozgóképekből. (Az első Blu-ray / DVD-lemez készítése során
szüksége lesz internetkapcsolatra.)
Megjegyzés
• „PMB” nem fut Macintosh számítógépeken.
A „PMB” használatával kapcsolatban lásd: „PMB Help”.
Kattintson kétszer az asztalon lévő
(PMB Help) parancsikonra.
Vagy kattintson a [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Help] elemre.
„PMB” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
162
A fényképezőgép csatlakoztatása a
számítógéphez
1 Helyezze be a kellőképpen feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, vagy csatlakoztassa a
fényképezőgépet hálózati aljzathoz a (külön
megvásárolható) AC-PW10AM hálózati adapter
segítségével.
2 Kapcsolja be a számítógépet, majd nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
3 Ellenőrizze, hogy a [USB csatlakozás] beállítása
1
esetén [Háttértároló].
4 Csatlakoztassa a
• Amikor először létesít USBkapcsolatot, számítógépe
automatikusan megpróbálja
felismerni a fényképezőgépet.
Várjon türelemmel.
1 A számítógép egy
USB-aljzatához
Képek megtekintése számítógépen
fényképezőgépet a
számítógéphez.
USB-kábel
(mellékelt)
2 Az USB-aljzathoz
Képek importálása a számítógépre (Windows)
„PMB” segítségével könnyedén importálhatja képeit.
A „PMB” funkcióiról bővebben a „PMB Help” című
dokumentumban olvashat.
163
Képek importálása a számítógépre „PMB” nélkül
Amikor a fényképezőgép és a számítógép USB-kapcsolatának
létrehozása után megjelenik az automatikus varázsló, a kívánt képek
számítógépre történő másolásához kattintson a [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] vagy [MP_ROOT] t elemre.
Fájlnév
Mappa
A fájl típusa
DCIM mappa
JPEG fájl
DSC0ssss.JPG
JPEG fájl (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT
mappa
Fájlnév
RAW fájl
DSC0ssss.ARW
RAW fájl (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4 fájl (1440 × 1080)
MAH0ssss.MP4
MP4 fájl (VGA)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (fájlsorszám), amely 0001 és 9999 közötti tetszőleges szám
lehet.
• Ha a [Állókép: Minőség] beállítása [RAW & JPEG], akkor a RAWadatfájl és az annak megfelelő JPEG-képfájl nevének számokból
álló része azonos.
Megjegyzések
• Az AVCHD mozgóképek számítógépre történő importálásához és hasonló
műveletekhez használja a „PMB” programot.
• Ha a fényképezőgépről AVCHD formátumú mozgóképeket vagy mappákat
jelenít meg, amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik, előfordulhat,
hogy a képek sérültek vagy nem játszhatók le. Ne töröljön vagy másoljon a
memóriakártyán található AVCHD formátumú mozgóképeket a
számítógépről. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen műveletek
számítógépről történt elvégzése nyomán felmerült következményekért.
Képek importálása a számítógépre (Macintosh)
1 Első lépésként csatlakoztassa a fényképezőgépet a
Macintosh számítógéphez. Kattintson kétszer az
újonnan megjelenő ikonra t a mappára, ahol a
másolni kívánt képek találhatók.
164
2 Húzza át a képfájlokat a merevlemez ikonjára.
A számítógép átmásolja a képfájlokat a merevlemezre.
3 Kattintson kétszer a merevlemez ikonjára t a kívánt
képfájlra a másolt fájlokat tartalmazó mappában.
Megjelenik a kép.
Megjegyzés
• AVCHD formátumú mozgóképek importálásához vagy lejátszásához
használjon „iMovie” programot Macintosh számítógépen.
Az USB-kapcsolat törlése
Az alábbi műveletek előtt mindig végezze el a következő 1-3. lépést.
• Kihúzza az USB-kábelt.
• Kiveszi a memóriakártyát.
• Kikapcsolja a fényképezőgépet.
Windows Vista
lévő leválasztást jelző ikonra.
Windows XP
Leválasztás ikon
2 Kattintson az
(USB Mass Storage Device) t [Stop]
lehetőségre.
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést kérő
párbeszédpanelen, majd kattintson az [OK] gombra.
Megjegyzés
• Macintosh számítógép használata esetén a fényképezőgép leválasztása előtt
kattintás-húzással dobja a memóriakártya ikonját vagy a meghajtóikont a
„kuka” ikonra.
165
Képek megtekintése számítógépen
1 Kattintson kétszer a tálcán
Lemez készítése mozgóképből
A fényképezőgéppel készített AVCHD formátumú mozgóképekből
lemezt készíthet.
A lemez létrehozási módjának kiválasztása
Válassza azt a módszert, mely a legjobban megfelel lejátszójához.
A „PMB” programmal történő lemezkészítéssel kapcsolatban lásd:
„PMB Help”.
A mozgóképek importálásával kapcsolatban lásd: 163.
Lejátszó
Módszer
Blu-ray lemez lejátszására
alkalmas eszközök
(Blu-ray lejátszó,
PlayStation®3 stb.)
Hozzon létre Blu-ray lemezt a
„PMB” segítségével a
számítógépre importált mozgóés állóképekből.
Lemez
típusa
AVCHD formátumú lejátszók Hozzon létre AVCHD lemezt
(Sony Blu-ray lejátszó,
a „PMB” segítségével a
PlayStation®3 stb.)
számítógépre importált mozgóés állóképekből.
Hozzon létre AVCHD
formátumú lemezt a DVDirect
Express kivételével bármely
DVD-íróval/-felvevővel.
Hagyományos DVDlejátszók
(DVD-lejátszó, DVD
lejátszásra alkalmas
számítógép stb.)
Hozzon létre egy STD
képminőségű lemezt a „PMB”
segítségével a számítógépre
importált mozgó- és
állóképekből.
Megjegyzések
• Sony DVDirect (DVD író) használata esetén az adatokat a memóriakártyára
is áttöltheti a memóriakártyát a DVD-író memóriakártya-nyílásába helyezve,
vagy a fényképezőgép DVD-íróhoz csatlakoztatásával USB-kábelen
keresztül.
• Sony DVDirect (DVD író) használata esetén ügyeljen arra, hogy a DVD-író
firmware verziószáma az elérhető legfrissebb legyen.
A részleket lásd az alábbi webhelyen:
http://sony.storagesupport.com/
166
Az egyes lemeztípusok jellemzői
A Blu-ray lemez a DVD-lemezeknél hosszabb, nagyfelbontású
(HD) képek rögzítésére alkalmas.
A nagyfelbontású (HD) mozgókép rögzíthető DVD-lemezekre,
pl. DVD-R lemezre. Ennek során nagyfelbontású (HD) lemez
jön létre.
• A nagyfelbontású (HD) lemezeket AVCHD formátumú
lejátszókon, pl. Sony Blu-ray lejátszón vagy PlayStation®3
eszközön is lejátszhatja. Nem játszhatja le őket azonban
hagyományos DVD-lejátszókon.
A nagyfelbontású (HD) mozgóképből konvertált STD
képminőségű mozgóképet rögzítheti DVD médiára, pl. DVD-R
lemezre. Ekkor STD lemez jön létre.
A „PMB” programmal használható lemezek
Az alábbi, 12 cm-es lemezek használhatók a „PMB” programmal. A
Blu-ray lemezekkel kapcsolatban lásd: 168. oldal.
Lemez típusa
Jellemzők
Nem újraírható
DVD-RW/DVD+RW
Újraírható
• Mindig ügyeljen arra, hogy PlayStation®3 eszközén a
PlayStation®3 rendszerszoftver legfrissebb verziója fusson.
• Egyes országokban/régiókban a PlayStation®3 nem érhető el.
AVCHD formátumú lemez létrehozása
AVCHD formátumú mozgóképekből nagyfelbontású (HD) AVCHD
formátumú lemezt készíthet a mellékelt „PMB” szoftver segítségével.
1 Válassza ki a „PMB” szoftverbe írni kívánt AVCHD
formátumú mozgóképeket.
167
Képek megtekintése számítógépen
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
2A
(Create Discs) elemre kattintva válassza ki a
[Create AVCHD Format Discs (HD)] elemet.
Megjelenik a lemezek készítéséhez használatos képernyő.
• A további részleteket lásd: „PMB Help”.
Megjegyzések
• Előtte telepítse a „PMB” programot.
• Állóképek és MP4 mozgóképfájlok nem rögzíthetők AVCHD formátumú
lemezre.
• A lemez készítése hosszabb időt is igénybe vehet.
AVCHD formátumú lemez lejátszása számítógépen
Az AVCHD formátumú lemezeket a „PMB” programmal együtt
telepített „Player for AVCHD” segítségével játszhatja le.
A szoftver elindításához kattintson a [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]
menüpontra.
A részletes műveletekkel kapcsolatban lásd a „Player for AVCHD”
Súgóját.
Megjegyzés
• A számítógépes környezettől függően előfordulhat, hogy a mozgóképek nem
játszhatók le.
Blu-ray lemez készítése
A korábban a számítógépre importált AVCHD mozgóképekből Bluray lemezt hozhat létre. Ehhez szükséges, hogy számítógépe
támogassa a Blu-ray lemezek létrehozását.
BD-R (nem újraírható) és BD-RE (újraírható) média használható
Blu-ray lemezek létrehozására. A létrehozást követően egyik
lemeztípushoz sem adhat további tartalmat.
A „PMB” telepítőképernyőjén kattintson a [BD Add-on Software]
elemre, és a képernyő megjelenő utasításokat követve telepítse ezt a
plug-int.
A [BD Add-on Software] telepítésekor csatlakozzon számítógépével
az internethez.
A részletekért lásd: „PMB Help”.
168
STD képminőségű lemez létrehozása
AVCHD formátumú mozgóképekből STD képminőségű lemezt
készíthet a mellékelt „PMB” szoftver segítségével.
1 Válassza ki a „PMB” szoftverbe írni kívánt AVCHD
formátumú mozgóképeket.
2A
(Create Discs) elemre kattintva válassza ki a
[Create DVD-Video Format Discs (STD)] elemet.
Megjelenik a lemezek készítéséhez használatos képernyő.
• A további részleteket lásd: „PMB Help”.
169
Képek megtekintése számítógépen
Megjegyzések
• Előtte telepítse a „PMB” programot.
• Az MP4 mozgóképfájlok nem rögzíthetők lemezre.
• A lemezek készítése hosszabb időt vesz igénybe, mert az AVCHD formátumú
mozgóképeket STD minőségű mozgóképekké kell konvertálni.
• Az első DVD-Video (STD) lemez készítése során szüksége lesz
internetkapcsolatra.
Képek nyomtatása
DPOF meghatározása
A fényképezőgép segítségével kijelölheti a kinyomtatni kívánt
állóképeket és meghatározhatja a kinyomtatni kívánt képek számát,
mielőtt képeket nyomtat egy szaküzletben vagy a saját nyomtatójával.
Kövesse az alábbi eljárást.
A képek nyomtatása után a DPOF-specifikációk megmaradnak.
Javasoljuk, hogy törölje őket nyomtatás után.
DPOF meghatározása/törlése a kiválasztott képeken
1 MENU gomb t
1 t [Nyomt. Megadása] t [DPOF
beállítás] t [Többsz. képek]
2 Válasszon ki egy képet a vezérlő b/B gombjával.
3 Válassza ki az oldalak számát a vezérlőgomb középső
részével.
• A DPOF törléséhez állítsa a számot a „0” értékre.
4 Nyomja meg a MENU gombot.
5 A vezérlő v gombjával válassza ki a [Bevitel]
lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlő közepét.
Megjegyzések
• RAW-adatfájlokon nem alkalmazható a DPOF.
• Tetszőleges számot adhat meg 9-ig.
170
Képek dátumozása
A képekre a nyomtatáskor ráilleszthető a dátum. A dátum
elhelyezése (a képen belül vagy kívül, karakterméret stb.) a
nyomtatótól függ.
MENU gomb t
ráírás] t [Be]
1 t [Nyomt. Megadása] t [Dátum
Megjegyzés
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Képek nyomtatása
171
Egyebek
Műszaki adatok
[Porvédelem]
Rendszer
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus
Digitális fényképezőgép
cserélhető objektívvel
Objektív
[Automatikusan fókuszáló
rendszer]
Rendszer
A-mount lencse
[Képérzékelő]
Képformátum
DSLR-A580
23,5 mm×15,6 mm (APSC-formátum) „Exmor”
CMOS képérzékelő
DSLR-A560
23,4 mm×15,6 mm (APSC-formátum) „Exmor”
CMOS képérzékelő
A képérzékelő összes pixeleinek
száma
DSLR-A580
Kb. 16 700 000 pixel
DSLR-A560
Kb. 14 600 000 pixel
A fényképezőgép hasznos pixeleinek
száma
DSLR-A580
Kb. 16 200 000 pixel
DSLR-A560
Kb. 14 200 000 pixel
TTL fázisérzékelő
rendszer (Live View
fókuszellenőrzési
módban a
kontraszkövető AF mód
is kiválasztható)
Fénymérési pontok
15 pont (3 pont
keresztérzékelővel)
(11 pont kereső módban)
Érzékenységi tartomány
–1 EV – 18 EV (ISO 100
egyenérték mellett)
AF segédfény
Kb. 1 m – 5 m
[Live View]
Típus
Pentatükör-döntési
mechanizmus
Képformátum
Kizárólagos képérzékelő
ehhez: Live View
Képkocka-lefedettség
Kb. 90%
[SteadyShot]
[Kereső]
Rendszer
Képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
Típus
Hatás
Kb. 2,5 EV – 4 EV
zársebességben (a
felvételi körülményektől
és a csatlakoztatott
objektívtől függően)
172
Sztatikus feltöltődés
elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és
képérzékelő-eltolásos
mechanizmus
Rögzített Dachpentatükör
szemmagasságban
Képkocka-lefedettség
Kb. 95%
Nagyítás
0,80 × 50 mm-es
objektívvel végtelennél,
–1 m-1 (dioptria)
Betekintési távolság
Körülbelül
19 mm a szemlencsétől,
15 mm a
szemlencsekerettől,
–1 m–1 dioptriánál
Dioptriaállítás
–2,5 m–1 és +1,0 m–1
között
[Live View fókuszellenőrzés]
Képformátum
Képérzékelő
képkészítéshez
Képkocka-lefedettség
Kb. 100%
[LCD képernyő]
LCD-panel 7,5 cm (3,0-es típusú)
TFT-meghajtóval
Pixelek száma
921 600 (640 ×3 (RGB) ×
480) pont
[Expozícióvezérlés]
Mérésmód Live View/
Fókuszellenőrzés Live
View
1200 zónás mérés
Kereső
TTL nyílt záras
fénymérés
ISO érzékenység (ajánlott expozíciós
érték)
AUTO, ISO 100 – 12800
Expozíciókompenzáció
±2,0 EV (1/3 EV
lépésközzel)
Egyebek
Fénymérési cella
Live View
Kizárólagos képérzékelő
ehhez: Live View
Kereső
40 mezős,
méhsejtszerkezetű minta
SPC fényméréshez
Fókuszellenőrzés Live
View
„Exmor” CMOSérzékelő
Fénymérési tartomány
Live View
1 EV – 17 EV minden
fénymérési módban
(ISO 100 egyenérték
F1,4 objektív mellett)
Kereső
2 EV – 20 EV (4 EV –
20 EV pontszerű
fénymérési módban)
(ISO 100 egyenérték
F1,4 objektív mellett)
Fókuszellenőrzés Live
View
DSLR-A580
–2 EV – 17 EV minden
fénymérési módban
(ISO 100 egyenérték
F1,4 objektív mellett)
DSLR-A560
–2 EV – 16 EV minden
fénymérési módban
(ISO 100 egyenérték
F1,4 objektív mellett)
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt,
függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány
1/4000 másodperctől
30 másodpercig, végtelen
(1/3 EV lépésközzel)
Vakuszinkron sebessége
1/160 másodperc
173
[Beépített vaku]
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
Vaku GN-száma
GN 12 (méterben, ISO
100 értéknél)
USB
miniB
HDMI
HDMI típusú C minijack
MIC aljzat
3,5 mm-es sztereó
minijack
Újratöltési idő
Kb. 4 másodperc
Vaku lefedettsége
18 mm-es objektív (az
objektív által jelzett
fókusztávolság) lefedése
Vaku kompenzáció
±2,0 EV (1/3 EV
lépésközzel)
REMOTE aljzat
[Tápellátás, általános]
Akkumulátortípus
Újratölthető
akkumulátor
NP-FM500H
[Egyebek]
[Felvétel formátuma]
Fájl formátum
JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline) kompatibilis,
DPOF kompatibilis
Mozgókép (AVCHD formátum)
AVCHD Ver. 1.0
kompatibilis
Videofelvétel: MPEG-4
AVC/H.264
Audiofelvétel: Dolby
Digital 2ch, Dolby
Digital sztereókészítővel
felszerelve
• Készült a Dolby
Laboratories licence
alapján.
Mozgókép (MP4 formátum)
Videofelvétel: MPEG-4
AVC/H.264
Audiofelvétel: MPEG-4
AAC-LC 2ch
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO
Duo”, SD
memóriakártya
174
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
Méretek
Kb. 137 mm × 104 mm ×
84 mm
(szé./ma./mé, a kinyúló
részek nélkül)
Tömeg
Kb. 679 g
(akkumulátorral és
„Memory Stick PRO
Duo” kártyával)
Kb. 599 g (csak a
készülékház)
Működési hőmérséklet
0°C – 40°C
USB-kapcsolat
Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibilis)
BC-VM10
akkumulátortöltő
Bemeneti feszültség
100 V–240 V AC,
50/60 Hz, 9 W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram, 0,75 A
Működési hőmérséklet-tartomány
0°C – 40°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20°C – +60°C
Befoglaló méret
Kb. 70 mm × 25 mm ×
95 mm (szé./ma./mé.)
Tömeg
Kb. 90 g
NP-FM500H újratölthető
akkumulátor
Akkumulátortípus
Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség
8,4 V egyenáram
Névleges feszültség
7,2 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség
8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram
2,0 A
Kapacitás
Tipikus
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimális 11,5 Wh (1 600 mAh)
Tömeg
Kb. 78 g
A forma és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változtathatók.
A képadatok kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) által
kiadott DCF (Design rule for
Camera File system) egyetemes
szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a
fényképezőgéppel készített
képek lejátszása más
készülékeken, valamint más
készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása
ezen a fényképezőgépen.
175
Egyebek
Befoglaló méret
Kb. 38,2 mm × 20,5 mm
× 55,6 mm
(szé./ma./mé)
A fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge
kisebb, mint egy 35 mm-es
formátumú hagyományos
fényképezőgépé. Az objektív
fókusztávolságának másfélszeresre
növelésével megközelítőleg egy
35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgép
fókusztávolságát kapja, és annak
megfelelő látószöggel készíthet
felvételeket.
Például, amikor 50 mm-es
objektívet használ, az körülbelül a
35 mm-es formátumú
hagyományos fényképezőgép
75 mm-es objektívének felel meg.
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• „Memory Stick”, a
,a
„Memory Stick PRO”, a
, a „Memory
Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
,a
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
a
,a
„Memory Stick Micro”, a
„MagicGate” és a
Sony Corporation védjegye.
• „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
• „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
• „AVCHD” és „AVCHD”
logótípusok a Panasonic
Corporation és Sony
Corporation védjegyei.
• „Blu-ray Disc” és a logója
védjegyek.
• A Dolby és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
• A Microsoft, Windows, DirectX
és a Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI embléma
és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing
LLC. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Macintosh és a Mac OS az
Apple Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
176
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX
és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az SDXC, SDHC logók az SD3C, LLC védjegyei.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc.
védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Szövetség
védjegye.
• A „PlayStation” a Sony
Computer Entertainment Inc.
bejegyzett védjegye.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett
védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és
terméknevek általánosságban a
megfelelő fejlesztők vagy
gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ és ®
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben a jelen
kézikönyvben.
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép használata közben rendellenességet tapasztal,
próbálja meg a következő megoldásokat. Tekintse át a megoldási
lehetőségeket a 177–186. oldalon. Forduljon Sony forgalmazójához
vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
1
Tekintse át a következő megoldási lehetőségeket.
2
Távolítsa el az akkumulátort, majd egy perc elteltével helyezze
be ismét, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
3
Állítsa vissza a beállításokat (154. oldal).
4
Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Akkumulátor és tápellátás
Nem helyezhető be az akkumulátor.
Az akkumulátor töltöttségi jelzése helytelen értéket mutat, vagy
a készülék elegendő töltöttséget jelez, azonban az akkumulátor
túl gyorsan lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen
meleg vagy hideg helyen használják (190. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort
(17. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (21. oldal). Cserélje ki egy
újra.
177
Egyebek
• Az akkumulátor behelyezésekor az akkumulátor végének
segítségével nyomja meg a lezáró kart (19. oldal).
• Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használhat. Győződjön meg
róla, hogy az akkumulátor NP-FM500H típusú.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort (19. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort
(17. oldal).
• Az akkumulátor elérte élettartama végét (21. oldal). Cserélje ki egy
újra.
A készülék hirtelen kikapcsol.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
végezzen valamilyen műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le
félig az exponáló gombot (149. oldal).
Az akkumulátor töltésekor villog a CHARGE jelzőfény.
• Kizárólag NP-FM500H akkumulátort használhat. Győződjön meg
róla, hogy az akkumulátor NP-FM500H típusú.
• Ha olyan akkumulátort tölt, amely már régóta nem volt használatban,
előfordulhat, hogy a CHARGE jelzőfény felvillan.
• A CHARGE jelzőfény kétféleképpen villog: gyorsan (kb. 0,15 mpenként) és lassan (kb. 1,5 mp-enként). Ha gyorsan villog, vegye ki az
akkumulátort, majd helyezze vissza megfelelően a helyére. Ha a
CHARGE jelzőfény ismét villog, akkor valószínűleg hiba merült fel
az akkumulátorral. A lassú villogás azt jelzi, hogy a töltést a készülék
felfüggesztette, mert a hőmérséklet nem felel meg a töltés
követelményeinek. Amikor a környezeti hőmérsékleti ismét a
megfelelő tartományba ér, a töltés folytatódik, és a CHARGE
jelzőfény világítani kezd.Az akkumulátort megfelelő, 10°C és 30°C
közötti hőmérsékleten töltse.
Képek felvétele
Semmi sem látható az LCD képernyőn kereső üzemmódban,
annak ellenére, hogy a fényképezőgép be van kapcsolva.
• Ha egy adott ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép energiatakarékos üzemmódba kapcsol és szinte
teljesen leáll. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez
végezzen valamilyen műveletet a fényképezőgépen, például nyomja le
félig az exponáló gombot (149. oldal).
178
Nem éles a kép a keresőben.
• Állítsa be pontosan a dioptriaskálát a dioptriabeállító tárcsa
segítségével (37. oldal).
Nem jelenik meg kép a keresőben.
• A LIVE VIEW/OVF kapcsoló beállítása „LIVE VIEW”. Állítsa
„OVF” állásba (37. oldal).
A néző képernyője sötét.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort
(17. oldal).
A kereső jobb oldalán vörös fény látszik
• Ha egy sötét témára fókuszálva félig lenyomja az exponáló gombot,
előfordulhat, hogy az AF terület automatikusan vörös színnel jelenik
meg. Ilyen esetben egy vörös jelzőfény is megjelenik a kereső jobb
oldalán. Ez nem utal hibás működésre.
A zár nem old ki.
Hosszú ideig tart a kép rögzítése.
• Be van kapcsolva a zajcsökkentés funkció (146. oldal). Ez nem utal
hibás működésre.
• RAW üzemmódban fényképez (140. oldal). Mivel a RAW-adatfájl
nagy, a képek rögzítése több időt vehet igénybe RAW üzemmódban.
• Az Auto HDR (107. oldal) képet dolgoz fel.
179
Egyebek
• A használt memóriakártya rendelkezik írásvédelmi kapcsolóval, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót, hogy a kártya
írható legyen.
• Ellenőrizze a memóriakártya kapacitását (32. oldal).
• Nem készíthet képeket, miközben a beépített vaku töltődik (96. oldal).
• A zár nem oldható ki, ha a téma nem éles.
• Az objektív nem megfelelően van csatlakoztatva. Helyezze fel
megfelelően az objektívet (22. oldal).
• Amikor a fényképezőgép másik eszközhöz csatlakozik, pl.
csillagászati távcsőhöz, állítsa a [Kiold lencse n.] elemet
[Engedélyezés] állásba (150. oldal).
• A téma különleges fókuszálást igényelhet (84. oldal). Használja a
fókuszrögzítést vagy a manuális fókusz funkciót (85. és 88. oldal).
A fényképezőgép többször készíti el ugyanazt a képet.
• A képtovábbítási üzemmód beállítása [Folyamat.tovább.] vagy
[Belövés: Folyam.]. Állítsa [Egyképes tovább.] állásba (116. oldal).
A kép nem éles.
• A téma túl közel van. Ellenőrizze az objektív minimális
fókusztávolságát.
• Manuális fókusz üzemmódban fényképez, állítsa a fókuszüzemmódkapcsolót AF (autofókusz) üzemmódra (83. oldal).
• Amennyiben az objektív rendelkezik fókuszüzemmód-kapcsolóval,
váltsa AF állásba.
• Nem elegendő a megvilágítás.
Nem működik az Eye-Start AF funkció.
• Állítsa az [Eye-Start AF] beállítást [Be] értékre (38. oldal).
• Nyomja le félig az exponáló gombot.
Nem működik a vaku.
• A vaku üzemmód beállítása [Autom. Vaku]. Ha biztos szeretne lenni
abban, hogy a vaku mindig villan, akkor állítsa a vaku üzemmódot
[Derítő vaku] értékre (96. oldal).
Túl sokáig tart a vaku újratöltése.
• A vaku sorozatosan, rövid időn belül többször villant. Amikor a vaku
sorozatosan villant, újratöltése hosszabb ideig tarthat, mint általában
a fényképezőgép túlmelegedésének elkerülése érdekében.
A vakuval felvett kép túl sötét.
• Ha a téma kívül esik a vaku hatótávolságán (a vaku által megvilágított
távolságon), akkor a képek sötétek lesznek, mert a vaku fénye nem éri
el a témát. Ha változik az ISO érték, akkor a vaku hatótávolsága is
módosul (98. oldal).
Pontatlan a rögzített dátum és idő.
• Állítsa be a dátumot és az időt (28. oldal).
• A [Zóna beállítás] funkcióval kiválasztott terület eltér a tényleges
területtől. Állítsa be ismét a [Zóna beállítás] funkciót (28. oldal).
180
Villog a rekesznyílás értékének és/vagy a zársebesség jelzése,
amikor félig lenyomja az exponáló gombot.
• Mivel a téma túl világos vagy túl sötét, kívül esik a fényképezőgép
által használt tartományon. Végezze el újra a beállításokat.
A kép fehéres (fényvisszaverődés).
Elmosódott a fény a képen (szellemkép).
• A képet erős fényforrás mellett készítették, és túl sok fény jutott az
objektívbe. Csatlakoztasson (külön megvásárolható) lencsevédő
ernyőt.
A kép sarkai túl sötétek.
• Ha valamilyen szűrőt vagy árnyékolót használ, akkor vegye azt le, és
próbáljon meg ismét fényképezni. A szűrő vastagságától és az
árnyékoló nem megfelelő csatlakoztatásától függően előfordulhat,
hogy a szűrő vagy az árnyékoló egy része látható a képen. Némely
objektív optikai tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a kép széle túl
sötéten jelenik meg (nincs elegendő fény).
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Használja a vörösszem-hatás csökkentése funkciót (98. oldal).
• Menjen közelebb a személyhez, és fényképezze le vakuval a vaku
hatótávolságán belül (98. oldal).
• Ez nem utal hibás működésre. Ezek a pontok nem kerülnek rá a
képre (5. oldal).
• Csökkentheti ezt a hatást a „Pixeltérképezés” funkció használatával.
1 Állítsa a LIVE VIEW/OVF kapcsolót „LIVE VIEW” állásba.
2 Helyezze fel az objektívsapkát.
3 MENU gomb t
2 t [Pixeltérképezés] t [OK]
A kép elmosódott.
• A kép sötét helyszínen, vaku nélkül készült, ami a fényképezőgép
bemozdulását okozta. Háromlábú állvány vagy vaku használata
ajánlott (57. és 96.oldal).
181
Egyebek
Pontok jelennek meg és maradnak az LCD képernyőn.
Az EV-skála b B jelzés villog az LCD képernyőn vagy a
keresőben.
• A téma túl világos vagy túl sötét a fényképezőgép fénymérési
tartományához.
Szokatlan a Live View üzemmódban rögzített kép színe.
• Live View üzemmódban képkészítés előtt gondosan ellenőrizze az
LCD képernyőn megjelenő képet. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem ismeri fel helyesen a kép színét közvetlenül a
Live View üzemmódba történő váltás után. Ilyen esetben
előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.
Képek megtekintése
A fényképezőgép nem tudja lejátszani a képeket.
• Megváltozott a mappa-/fájlnév a számítógépen (163. oldal).
• A fényképezőgéppel való lejátszás nem garantálható, ha a képfájlt
számítógéppel feldolgozták, vagy ha a képfájlt más típusú
fényképezőgéppel készítették.
• A fényképezőgéppel készített képek lejátszásához használja a „PMB”
programot.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USBkapcsolatot (165. oldal).
Képek törlése/szerkesztése
Nem lehet letörölni egy képet a fényképezőgépről.
• Vonja vissza a törlésvédelmet (131. oldal).
Tévesen törölt egy képet.
• A törölt képek nem állíthatók vissza. Javasoljuk, hogy tegye védetté
azokat a képeket, amelyeket nem akar törölni (131. oldal).
Nem tud DPOF jelölést helyezni a képekre.
• RAW-formátumú képekre nem lehet DPOF jelölést tenni.
182
Számítógépek
Nem tudja, hogy számítógépe operációs rendszere
kompatibilis-e a fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze: „Használat számítógéppel” (157. oldal).
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép.
• Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, helyezzen be feltöltött
akkumulátort (17. oldal), vagy használja a (külön megvásárolható)
hálózati adaptert.
• Használja a (mellékelt) USB-kábelt (163. oldal).
• Húzza ki az USB-kábelt, és erősen nyomja újra a helyére.
• Állítsa az [USB csatlakozás] beállítást [Háttértároló] értékre
(163. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül
minden más eszközt a számítógép USB-aljzataiból.
• Csatlakoztassa a fényképezőgépet USB-elosztó vagy más eszköz
használata nélkül közvetlenül a számítógéphez (163. oldal).
Nem tud képeket másolni.
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha a „PMB” programot használja, olvassa el a „PMB Help”
dokumentumot.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
Az USB-kapcsolat létrehozása után a „PMB” nem indul el
automatikusan.
• Az USB-kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után kell létrehozni
(163. oldal).
183
Egyebek
• Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép
helyes csatlakoztatásával (163. oldal).
• Kövesse az operációs rendszernek megfelelő másolási eljárást
(163. oldal).
• Ha a fényképek rögzítéséhez a számítógép által formázott
memóriakártyát használja, előfordulhat, hogy nem tudja képeit
számítógépre másolni. Fényképeit a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyára rögzítse (143. oldal).
Memóriakártya
Nem helyezhető be memóriakártya a készülékbe.
• Rossz irányban próbálja behelyezni a memóriakártyát. A megfelelő
irányban helyezze be a kártyát (24. oldal).
Nem lehet képeket rögzíteni a memóriakártyára.
• A memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket (132. oldal).
• A behelyezett memóriakártya használhatatlan (25. oldal).
Véletlenül megformázta a memóriakártyát.
• Formázáskor az összes adat törlődik a memóriakártyáról. Nem lehet
visszaállítani az adatokat.
Nyomtatás
Nem nyomtatható ki kép.
• A RAW-formátumú képeket nem lehet kinyomtatni. A nyomtatni
kívánt RAW-képeket először konvertálja JPEG-képekké a mellékelt
CD-ROM lemezen található „Image Data Converter SR” program
segítségével.
Szokatlan a kép színe.
• Ha az Adobe RGB üzemmódban rögzített képeket olyan sRGB
nyomtatóval nyomtatja ki, amely nem Adobe RGB-kompatibilis
(DCF2.0/Exif2.21), a képek nyomtatott formája halványabb
(111. oldal).
Le van vágva a nyomtatott képek két oldalsó széle.
• Előfordulhat, hogy a nyomtató levágja a képek bal, jobb, felső és alsó
szélét. Különösen a [16:9] méretaránnyal készült felvételek
kinyomtatásakor fordulhat elő, hogy a nyomtató levágja a kép két
oldalsó szélét.
• Ha saját nyomtatójával nyomtatja ki a képeket, kapcsolja ki a levágás
vagy keret nélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• Ha a képeket digitális fotószaküzletben nyomtatja ki, kérdezze meg,
vállalják-e az olyan kidolgozást, hogy nem vágják le a kép két oldalsó
szélet.
184
Nem nyomtatható ki a dátum a képekre.
• A „PMB” programmal rányomtatható a képekre a dátum (162. oldal).
• A fényképezőgép maga nem tudja ráfényképezni a dátumot a
képekre. Tekintve azonban, hogy a fényképezőgéppel készített képek
tartalmazzák a felvétel dátumára vonatkozó információt,
rányomtatható a dátum a képekre, ha az ilyen Exif információkat
értelmezni tudó nyomtatót vagy szoftvert használ. Az Exifkompatibilitásról további információk a nyomtató vagy a szoftver
gyártójától kérhetők.
• A szaküzletek külön kérésre rá tudják nyomtatni a dátumot a
képekre.
Egyebek
Az objektív bepárásodott.
• Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
körülbelül egy órát, mielőtt használja (190. oldal).
A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a „Zóna/dátum/
idő beállítása.” kérdés.
A rögzíthető képek száma nem csökken vagy egyszerre
kettővel csökken.
• Ez azért van, mert JPEG-képek készítésekor (140. oldal) a tömörítési
arány és a tömörítés utáni képméret a képtől függően változik.
A beállítás visszaáll szándékolt visszaállítási művelet nélkül.
• Az akkumulátort úgy vették ki, hogy a főkapcsoló ON állásban volt.
Amikor eltávolítja az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy a
fényképezőgép ki van kapcsolva, és a memóriaműködés-jelző nem
világít (14. és 19. oldal).
185
Egyebek
• A fényképezőgépet alacsony akkumulátortöltöttségi szinttel vagy
akkumulátor nélkül, használaton kívül hagyták. Töltse fel az
akkumulátort, és állítsa be újra a dátumot (28. és 191. oldal). Ha a
fényképezőgép az akkumulátor minden egyes töltésekor elveszíti a
dátumbeállítást, forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A fényképezőgép nem működik megfelelően.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet. Távolítsa el és helyezze be ismét az
akkumulátort. Ha a fényképezőgép túlmelegedett, vegye ki az
akkumulátort, és hagyja lehűlni, mielőtt megpróbálkozna ezzel a
hibaelhárító eljárással.
• Ha (külön megvásárolható) hálózati adaptert használ, húzza ki a
hálózati tápkábelt. Csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be ismét a
fényképezőgépet. Ha a fényképezőgép a fenti műveletek elvégzése
után továbbra sem működik, forduljon Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony szervizhez.
A jobb alsó sarokban található SteadyShot-skála öt sávja villog.
• A SteadyShot funkció nem működik. Folytathatja a fényképezést, de
a SteadyShot funkció nem fog működni. Kapcsolja ki és be a
fényképezőgépet. Ha a SteadyShot-skála továbbra is villog, forduljon
Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
A „--E-” jelzés látható a képernyőn.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be ismét. Ha így sem tűnik
el a fenti jelzés, formázza meg a memóriakártyát.
186
Figyelmeztető
üzenetek
A következő üzenetek
megjelenésekor kövesse az
alábbi utasításokat.
Nem kompatibilis akku.
Használjon alkalmas típust.
• Nem kompatibilis
akkumulátort használ.
Zóna/dátum/idő beállítása.
• Állítsa be a zónát, a dátumot
és az időt. Ha hosszú időn át
nem használta a
fényképezőgépet, töltse fel a
beépített segédakkumulátort
(28. és 191. oldal).
A tápellátás elégtelen.
A „Memory Stick” nem
használható. Formázza?
A SD memóriakártya nem
használható. Formázza?
• A memóriakártyát
számítógéppel formázták, és
módosították a fájlformátumot.
Válassza a [Bevitel]
Memóriakártya hiba
• Nem kompatibilis a
memóriakártya, vagy
sikertelen a formázás.
A „Memory Stick” nem
olvasható megfelelően.
Helyezze be ismét a „Memory
Stick”-et.
A SD memóriakártya nem
olvasható megfelelően.
Helyezze be ismét a SD
memóriakártyát.
• A behelyezett memóriakártya
nem használható ebben a
fényképezőgépben.
• Sérült a memóriakártya.
• Szennyezettek a
memóriakártya érintkezői.
„Memory Stick” lezárva.
SD memóriakártya lezárva.
• A használt memóriakártya
rendelkezik írásvédelmi
kapcsolóval, és a kapcsoló
LOCK állásban van. Állítsa át
a kapcsolót, hogy a kártya
írható legyen.
187
Egyebek
• Nem volt elegendő az
akkumulátor töltöttségi
szintje, amikor megpróbálta
végrehajtani a [Tisztítási mód]
műveletet. Töltse fel az
akkumulátort, vagy használja
a (külön megvásárolható)
hálózati adaptert.
lehetőséget, majd formázza
meg a memóriakártyát. Ismét
használhatja a
memóriakártyát, azonban
minden korábbi adat törlődik
róla. A formázás hosszabb időt
vehet igénybe.
Ha az üzenet továbbra is
megjelenik, cserélje ki a
memóriakártyát.
Előfordulhat, hogy a képek
nem megfelelően rögzíthetők
a „Memory Stick”-re vagy
játszhatók le onnan.
• A behelyezett memóriakártya
nem használható ebben a
fényképezőgépben.
Végrehajtás...
• Hosszú expozíciós
fényképezés közben a gép
ugyanannyi ideig végzi a
zajcsökkentést, mint amennyi
ideig a zár nyitva volt. A
zajcsökkentés közben nem
készíthet újabb felvételt.
Nem tudja kijelezni.
• Előfordulhat, hogy más
fényképezőgéppel készített
vagy számítógéppel
módosított képek nem
jeleníthetők meg.
Ellenőrizze az objektívet. Ha
nem támogatott, az egyéni
menüben engedélyezheti a
használatát.
• Az objektív nincs megfelelően
csatlakoztatva, vagy
egyáltalán nincs
csatlakoztatva.
• Ha a fényképezőgépet
csillagászati távcsőhöz vagy
hasonlóhoz csatlakoztatja,
állítsa be a [Kiold lencse n.]
funkciót [Engedélyezés]
állásba.
188
Nem tartalmaz állóképeket.
Nem tartalmaz mozikat.
• Nincs kép a memóriakártyán.
A kép védett
• Védett képeket próbált meg
törölni.
Nem tud nyomtatni.
• RAW-képeket próbált DPOF
jelöléssel ellátni.
A fényképezőgép túl meleg.
Hagyja hűlni.
• A folyamatos felvételkészítés
következtében felforrósodott
a fényképezőgép.
Kapcsolja ki. Hűtse le a
fényképezőgépet, és várjon,
amíg újra fényképezhet vele.
• Mivel túl hosszú időn
keresztül készített
felvételeket, a fényképezőgép
belső hőmérséklete túlságosan
megemelkedett. Hagyja abba
a felvételkészítést.
A felvétel nem elérhető ebben
a mozgóképformátumban.
• Állítsa a [Mozgókép: Fájlform.]
beállítást [MP4] lehetőségre.
• A képek száma meghaladja
azt a mennyiséget, amelyet a
fényképezőgép adatbázis
fájlként kezelni tud.
• Az adatbázis fájl regisztrálása
nem sikerült. A „PMB”
segítségével importálja az
összes képet a számítógépre,
és vegye ki a memóriakártyát.
Fényképezőgép hiba
Rendszer hiba
• Kapcsolja ki a
fényképezőgépet, vegye ki,
majd helyezze be újra az
akkumulátort. Ha az üzenet
gyakran megjelenik, forduljon
Sony forgalmazójához vagy a
helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Képkezelő fájl hiba.
Újratöltés.
Nem tud képet nagyítani.
Nem tudja a képet forgatni.
• Előfordulhat, hogy a más
fényképezőgéppel készített
képek nem nagyíthatók ki vagy
forgathatók el.
Egyik kép sem változott
• Képek megadása nélkül
próbált meg DPOF-jelöléssel
ellátni képeket.
Nem lehet több mappa.
• Már van olyan mappa a
memóriakártyán, amelynek
neve „999”-cel kezdődik.
Ebben az esetben nem hozható
létre új mappa.
Egyebek
• Hiba történt a képkezelő
fájllal. Végezze el az alábbi
műveletet: [Képkez. fájl
helyreáll.] (144. oldal).
Képkezelő fájl hiba.
Helyreállítja?
• AVCHD formátumú
mozgóképek rögzítése vagy
lejátszása nem lehetséges,
mert a képkezelő fájl sérült.
Az adatok helyreállításához
kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
189
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a
következő helyeken:
• Rendkívül forró, száraz vagy
nedves helyen
Olyan helyeken, ahol a
hőmérséklet erősen
megnövekszik, (pl. napon
parkoló autóban) a
fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy
fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágnes közelében
• Homokos vagy poros helyen
Legyen óvatos, nehogy homok
vagy por kerüljön a
fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és bizonyos esetekben
ez a működési hiba nem javítható.
DT 18–55 mm F3,5–5,6 SAM
objektívkészlet megvásárlásakor
vásárolja meg az ALC-R55
típusú hátsó objektívsapkát is.
Tudnivalók a működési
hőmérsékletről
A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C
közötti hőmérsékleten való
használatra tervezték. Nem
javasolt a fényképezés a fenti
hőmérséklet-tartományon kívül
eső, különösen hideg vagy meleg
helyeken.
Tudnivalók a
páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
hirtelen meleg helyre viszik, pára
csapódhat le a belsejében vagy a
külsején. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Tudnivalók a tárolásról
A páralecsapódás
megakadályozása
Amikor a fényképezőgépet hideg
helyről meleg helyre viszi, zárja a
fényképezőgépet műanyag
tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy felvegye az
új hely környezeti hőmérsékletét.
Feltétlenül helyezze fel az
objektívsapkát vagy a vázsapkát,
amikor nem használja a
fényképezőgépet. A vázsapka
felhelyezésekor távolítsa el az
összes port a sapkáról, mielőtt
ráhelyezi a fényképezőgépre. A
Teendő páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várjon kb. 1 órát, amíg a nedvesség
elpárolog. Vegye figyelembe, hogy
ha belül párás objektívvel
fényképez, akkor a rögzített képek
nem lesznek élesek.
190
Tudnivalók a beépített
segédakkumulátorról
A beépített segédakkumulátor
feltöltése
Helyezzen be teljesen feltöltött
akkumulátort a fényképezőgépbe,
vagy csatlakoztassa a
Memóriakártyákon
Ne ragasszon címkét stb. a
memóriakártyára vagy a
kártyaadapterre. Ez hibás
működést okozhat.
Megjegyzések a
felvételről/lejátszásról
• Ha először használja a
memóriakártyát a
fényképezőgéppel, javasoljuk,
hogy a fényképezés megkezdése
előtt, az optimális működés
érdekében a fényképezőgép
segítségével formázza a kártyát.
Ne feledje, hogy a formázás
során minden korábban a
memóriakártyán tárolt adat
törlődik, és nem állítható helyre.
A korábbi adatokat mentse pl.
számítógépre.
• Ha a memóriakártyára többször
rögzített vagy arról törölt
képeket, adattöredezés léphet fel
a kártyán. Előfordulhat, hogy
ilyen esetben mozgóképek nem
rögzíthetők vagy nem
készíthetők. Ha ez a helyzet áll
fenn, mentse képeit
számítógépre vagy más tárhelyre,
majd formázza a memóriakártyát
(143. oldal).
• Mielőtt egyszeri,
megismételhetetlen
191
Egyebek
Ez a fényképezőgép beépített
segédakkumulátort tartalmaz,
amely attól függetlenül, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt
állapotban van-e, illetve az
akkumulátor fel van-e töltve vagy
sem, gondoskodik a dátum, az idő
és más beállítások megőrzéséről.
Ez a segédakkumulátor
folyamatosan töltődik, amikor a
fényképezőgépet használja. Ha
azonban csak rövid ideig használja
a fényképezőgépet, akkor
fokozatosan lemerül. Ha
körülbelül 3 hónapig egyáltalán
nem használja a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ebben az
esetben ne felejtse el feltölteni ezt
a segédakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
A fényképezőgép akkor is
használható, ha a
segédakkumulátor nincs feltöltve,
azonban nem rögzíthető a dátum
és az idő. Ha a fényképezőgép
beállításai az akkumulátor minden
feltöltésekor visszaállnak az
alapértelmezett beállításokra, a
beépített segédakkumulátor
valószínűleg elérte élettartama
végét. Forduljon Sony
forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
fényképezőgépet hálózati
aljzathoz (külön megvásárolható)
hálózati adapter segítségével, és
legalább 24 óráig hagyja
kikapcsolva a fényképezőgépet.
eseményekről készít felvételeket,
készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék
helyes működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló,
nem cseppálló és nem vízálló.
• Ne nézzen a napba vagy erős
fénybe levett objektíven vagy a
keresőn keresztül. Ez
maradandó károsodást okozhat
szemében. Vagy a
fényképezőgép hibás
működéséhez is vezethet.
• Ne használja a fényképezőgépet
olyan hely közelében, amely erős
rádióhullámokat gerjeszt, vagy
sugárzást bocsát ki. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy
lejátszani.
• A fényképezőgép homokos vagy
poros helyen történő használata
hibás működést okozhat.
• Ha páralecsapódást tapasztal,
távolítsa el a fényképezőgép
használata előtt (190. oldal).
• Ne rázza és ne ütögesse a
fényképezőgépet. Azon túl, hogy
ettől a fényképezőgép hibásan
működhet, és alkalmatlanná
válhat képek rögzítésére,
használhatatlanná teheti a
memóriakártyát is, továbbá a
képadatok sérülését, károsodását
vagy elvesztését okozhatja.
• Használat előtt tisztítsa meg a
vaku felületét. A vaku
hőkibocsátása miatt a vaku
felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, vagy rátapadhat a
192
vaku felületére, így nem lesz
elegendő a kibocsátott fény.
• A fényképezőgép, a mellékelt
tartozékok stb. gyerekektől távol
tartandók. Véletlenül lenyelhetik
a memóriakártyát stb. Ilyen
esetben haladéktalanul forduljon
orvoshoz.
AVCHD
formázás
*1 1080i jellemzők
1 080 effektív képsort és
váltottsoros rendszert használó
nagyfelbontású szabvány.
*2 720p jellemzők
720 effektív képsort és progresszív
rendszert használó nagyfelbontású
szabvány.
*3 A fent leírttól eltérő AVCHD
formátumban rögzített adatokat
nem lehet lejátszani ezen a
fényképezőgépen.
Felvételkészítés és
lejátszás a
fényképezőgépen
Fényképezőgépe AVCHD
formátum segítségével az alább
bemutatott nagyfelbontású
193
Egyebek
Az AVCHD formátum egy
nagyfelbontású digitális
videokamera-formátum, mely
hatékony adattömörítési
technológia segítségével
nagyfelbontású (HD) 1080i
specifikációjú*1 vagy 720p
specifikációjú*2 jel rögzítésére
használatos. Az MPEG-4 AVC/
H.264 formátum videoadatok
tömörítésére, míg a Dolby Digital
vagy Linear PCM rendszer
audioadatok tömörítésére
használatos.
Az MPEG-4 AVC/H.264
formátum nagyobb
hatékonysággal képes képeket
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítési formátumok. Az
MPEG-4 AVC/H.264 formátum
lehetővé teszi digitális
videokamerával készített
nagyfelbontású digitális videojel 8
cm DVD-lemezre, merevlemezmeghajtóra, flash
memóriakártyára, egyéb
memóriakártyára stb. történő
rögzítését.
képminőségben (HD) képes
felvételt készíteni.
Videojel*3:
1080 60i kompatibilis
eszköz
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i
1080 50i kompatibilis
eszköz
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i
Audiojel: Dolby Digital 2ch
Adathordozó: Memóriakártya
3D
felvételkészítés
Megjegyzések a
rögzítéssel kapcsolatban
• A [3D Panoráma] nem
használható az alábbiak esetén:
– A téma mozgásban van.
– A téma túl közel van a
fényképezőgéphez.
– A témán ismétlődő motívumok
találhatók, pl. csempe, vagy
kevés kontraszt jellemzi, pl. ég,
homokos tengerpart vagy gyep.
• Előfordulhat, hogy a [3D
Panoráma] felvételkészítés
megszakad az alábbi esetekben:
– Túl lassan mozgatja a
fényképezőgépet a pásztázás
során.
– A fényképezőgép túlságosan
bemozdul.
• Ha a megadott idő alatt nem
sikerül végigpásztáznia a
fényképezőgéppel a teljes témán,
a kész képen egy fekete terület
jelenik meg. Ebben az esetben
ismételje meg a fényképezést a
készülék gyorsabb mozgatásával.
• Mivel a fényképezőgép számos
képet fűz össze, az összefűzött
rész rögzítése nem simán
történik.
• Gyenge fényviszonyok esetén
előfordulhat, hogy a képek
elmosódottak lesznek.
• Villódzó fényviszonyok esetén,
pl. neonfényben, előfordulhat,
194
hogy a képek nem lesznek
megfelelőek.
• Ha a 3D panorámafényképezés
teljes szöge és az AE/AF zárral
történt fókusz- és
expozícióbeállításnál használt
szög fényereje, színei és fókusza
nagymértékben eltér, akkor nem
lehet képet készíteni. Ilyen
esetben módosítsa a szöget, ahol
a beállításokat rögzíti, és készítse
el újra a képet.
• A képkészítés kizárólag
vízszintes irányban lehetséges.
• A 3D képek készítésével
kapcsolatos részleteket lásd: 66.
oldal.
Megjegyzések a 3D képek
lejátszásával
kapcsolatban
Amikor a 3D képeket a
fényképezőgép LCD képernyőjén
vagy nem 3D-kompatibilis
televízión játssza le, a képek a 3D
hatás nélkül jelennek meg.
Megjegyzések a 3D
képfájlokra vonatkozóan
• A 3D kép úgy készül, hogy a
fényképezőgép egy JPEG és egy
MPO fájlt kombinál. Ha ezek
bármelyikét törli a
számítógépről, akkor a 3D kép
nem lesz megfelelően
megjeleníthető.
• A 3D képek készítésével
kapcsolatos részleteket lásd: 126.
és 135. oldal.
Tárgymutató
Tárgymutató
Sorszámok
D
3D ...................................... 66, 194
Dát./Idő beáll. .......................... 28
Dátum ráírás........................... 171
DC IN aljzat ............................. 16
Derítő vaku............................... 96
Diabemutató........................... 125
Digitális szintellenőrző............ 91
Dioptriabeállító........................ 37
DPOF beállítás....................... 170
D-tartomány
optimalizálása..................... 107
A
B
Bemutató mód ....................... 150
„BRAVIA” Sync ................... 135
BULB fényképezés ................. 77
E
Egyéni fehéregyensúly .......... 114
Egyszeri AF .............................. 86
Előnézet .................................... 72
Előre beállított
fehéregyensúly ................... 112
Energiatakarék....................... 149
EV-skála ................... 76, 101, 119
Expozíció .................................. 68
Expozíció mértéke ................... 68
Expozíciókompenzáció ......... 101
Expozíciós üzemmód............... 68
Eye-Fi ...................................... 144
Eye-Start AF ............................ 38
É
Éjszakai látkép ......................... 60
Éjszakai portré ......................... 60
195
Tárgymutató
A fényképezőgép
bemozdulásának
csökkentése .......................... 55
Adobe RGB ........................... 111
AE rögzítés............................. 100
AEL gomb.............................. 148
AF mező ................................... 87
AF segédfény ........................... 98
Akkumulátor............................ 17
Akkumulátor feltöltése........... 17
Arcfelismerés ........................... 93
Audio felvétel - mozi............... 81
Audió jelek ............................. 149
Auto HDR.............................. 108
Auto visszanéz. ...................... 151
Autofókusz ............................... 83
Autofókusz mód ...................... 86
Autom. program ...................... 69
Autom. vaku............................. 96
AVCHD ................................. 193
Élesség .....................................110
F
Fájlszámozás ...........................142
Fázisérzékelő AF......................89
Fehéregyensúly.......................112
Fehéregyensúly belövése.......120
Felv. mappa kiválasz ..............143
Felvétel pásztázással ................63
Fényképezés..............................58
Fn gomb.....................................46
FOCUS CHECK LV ...............89
Folyamatos AF .........................86
Folyamatos fényképezés........116
Folyamatos rekeszelés ...........118
Forgatás ...................................123
Formázás .................................143
Fókusz........................................83
Fókuszállítás .............................91
Fókuszjelzés ..............................84
Fókuszrögzítés ..........................85
Fókusztávolság .......................175
J
JPEG ....................................... 140
K
Kép index ............................... 125
Kép megtekintése .................. 121
Képek megtekintése televízióképernyőn .......................... 134
Képkez. fájl helyreáll. ........... 144
Képméret................................ 138
Képminőség............................ 140
Képtovább.mód ..................... 116
Kézben tartott Esti .................. 60
Kézi eltolás ............................... 76
Kézi expozíció.......................... 75
Kinagyított kép ...................... 124
Kontraszt ................................ 110
Kontrasztkövető AF ............... 89
Középre súlyoz....................... 105
L
Hátsó szinkron..........................96
HDMI-VEZÉRLÉS ..............135
Hisztogram ..............................102
Hosszú exp.z.cs .......................146
Lassú szinkron ......................... 96
LCD fényerő .......................... 151
LCD képernyő ................. 39, 127
Lejátsz.Kijelz.......................... 121
Lemez létrehozása................. 166
Lenyomás félig......................... 59
Live View ................................... 5
I
M
ISO érzékenység.....................106
Makró........................................ 60
Manuális fókusz ....................... 88
Mappa kiválaszt. .................... 121
H
196
Mappanév ............................... 142
Megvilágítás ........................... 119
„Memory Stick PRO Duo” .... 24
Memóriakártya ........................ 24
Menü ......................................... 49
Mélységélesség......................... 68
Méretarány ............................. 140
Mérésmód............................... 105
Minőség................................... 140
Mosoly exponálás .................... 94
Motívumprogram..................... 60
Mozgókép fájlformátuma ....... 80
Mozgóképek készítése ............ 79
Műszaki adatok...................... 172
N
Nagy ISO zajcs. ...................... 146
Nagysebességű
szinkronizáció ...................... 97
Naplemente .............................. 60
NY
O
Objektív .................................... 22
Ó
Óra beállítása ........................... 28
Ö
Önkioldó................................. 117
Panorámapásztázás.......... 63, 139
Páralecsapódás ....................... 190
PMB......................................... 162
PMB Launcher ....................... 160
Pontszerű ................................ 105
Portré......................................... 60
Porvédelmi funkció.................. 35
R
RAW ....................................... 140
Rácsvonal................................ 152
Rekesz elsőbbség ..................... 70
Rekeszelés .............................. 118
Rekesznyílás ....................... 68, 70
Rekesznyílás értéke ................. 70
Rögzíthető képek száma ... 32, 33
Rugalmas pontszerű ................ 87
S
Saját beállít. ............................ 110
Sportesemény ........................... 60
SteadyShot funkció.................. 56
Súgó megjel. ........................... 149
SZ
Szemlencse-érzékelők ............. 38
Színhőmérséklet..................... 113
Színszűrő ................................. 113
Színtér ..................................... 111
T
Tájkép ....................................... 60
197
Tárgymutató
Nyelv ....................................... 150
Nyomtatás............................... 170
P
Távvezérlő.........................16, 120
Telítettség................................110
Tisztítási mód............................35
Több mezős .............................105
Többképkockás
zajcsökkentés......................106
Tömörítési arány ....................140
Törlés .......................................132
U
USB csatlakozás .....................163
Ú
Új mappa .................................143
V
Vaku ki ................................58, 96
Vaku kompenzáció ................103
Vaku üzemmód ........................96
Vaku vezérlés..........................104
Vakus rekeszelés ....................118
Vállszíj .......................................30
Verzió ......................................153
Vezeték nélküli távvezérlő....120
Vezeték nélküli vaku ...............99
Vezérlő ......................................46
Vezérlőtárcsa ............................71
Védelem ..................................131
Visszaállítás.............................154
Vörösszem cs. ...........................98
Z
Zajcsökkentés .........................146
198
Zársebesség ........................ 68, 73
Zársebesség-elsőbbség............ 73
Zóna beállítás........................... 29
Megjegyzések a licencre
vonatkozóan
A fényképezőgépben a „C
Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” és „libjpeg” szoftverek
találhatók. E szoftvereket a
tulajdonosaikkal kötött
licencszerződések alapján
biztosítjuk a felhasználóknak. A
fent említett szoftveralkalmazások
tulajdonosainak kérése alapján
kötelesek vagyunk az alábbiról
tájékoztatni a felhasználót. Kérjük,
olvassa el az alábbi tudnivalókat.
Olvassa el a CD-ROM lemez
„License” mappájában található
„license1.pdf” fájlt. Itt találja a „C
Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” és „libjpeg” szoftverek
(angol nyelvű) licenceit.
JELEN TERMÉK AZ AVC
PATENT PORTFOLIO
LICENCE ALAPJÁN KERÜLT
KIADÁSRA SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
HASZNÁLAT CÉLJÁRA AZ
ALÁBBI MŰVELETEKHEZ:
(i) VIDEÓ KÓDOLÁSA AZ
AVC SZABVÁNYHOZ („AVC
VIDEO”) IGAZODVA
ÉS/VAGY
(ii) OLYAN AVC VIDEÓ
DEKÓDOLÁSA, MELYET A
VÉGFELHASZNÁLÓ
SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLLAL
KÉSZÍTETT ÉS/VAGY EGY
AVC VIDEÓ
KÖZZÉTÉTELÉRE
ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
SZERZETT BE.
A LICENC SEMMILYEN MÁS
KIFEJEZETT VAGY
BELEÉRTETT
HASZNÁLATRA NEM
TERJED KI.
TOVÁBBI TUDNIVALÓKAT
ITT SZEREZHET BE: MPEG
LA, L.L.C.
LÁSD:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Tudnivalók a GNU GPL/
LGPL alkalmazott
szoftverével kapcsolatban
A fényképezőgépben található
szoftver jogosult az alábbi GNU
General Public License (a
továbbiakban „GPL”) vagy a
GNU Lesser General Public
License (a továbbiakban „LGPL”)
használatára.
Ez a felhasználó számára azt
jelenti, hogy jogában áll e
szoftverprogramok a mellékelt
GPL/LGPL feltételeinek
megfelelő keretek között
használni, módosítani és
közzétenni.
A forráskód az interneten
található. A letöltéshez használja
az alábbi hivatkozást.
http://www.sony.net/Products/
Linux/
A forráskód tartalmát kérjük, ne
osszák meg velünk.
199
Olvassa el a CD-ROM lemez
„License” mappájában található
„license2.pdf” fájlt. Itt találja a
„GPL” és „LGPL” szoftverek
(angol nyelvű) licenceit.
A PDF megtekintéséhez Adobe
Reader alkalmazásra lesz
szüksége. Ha ez nincs telepítve
számítógépére, letöltheti az Adobe
Systems webhelyéről:
http://www.adobe.com/
200
201
202
Download PDF

advertising