Sony | DPP-FP30 | Sony DPP-FP30 Használati útmutató

2-190-186-11 (1)
Digital Photo
Printer
Digitální tiskárna fotografií
CZ
Návod k obsluze
Digitálna fotografická tlačiareň
SK
Návod na použitie
Digitális fényképnyomtató
HU
Kezelési útmutató
Drukarka fotografii cyfrowych
PL
Instrukcja obsługi
DPP-FP30
© 2004 Sony Corporation
CZ+SK+HU+PL titul DPP-FP30..pmd
1
7.9.2004, 11:37
2-190-186-11 (1)
Mielőtt hozzákezdene
Digitális
fényképnyomtató
Előkészületek
Nyomtatás PictBridge
rendszerű
fényképezőgépről
(PictBridge üzemmód)
Nyomtatás számítógépről
(PC üzemmód)
Hibaelhárítás
DPP-FP30
Egyéb információk
Kezelési útmutató
A nyomtató használatba vétele előtt
gondosan olvassa át ezt a kezelési
útmutatót, és őrizze meg, mert később még
szüksége lehet rá.
© 2004 Sony Corporation
HU 01-01 DPP-FP30.PMD
1
6.9.2004, 11:36
Az Európai vásárlók
számára
VIGYÁZAT
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék vagy nedvesség
hatásának.
A készülék teljesíti az EMC Irányelvekben
rögzített, 3 méternél rövidebb csatlakozó
vezetékre vonatkozó határértékeket.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa fel a készülék házát. A javítást
bízza szakemberre.
A vásárló feljegyzései
A típus és gyártási sorozatszám a készülék
alján találhatók. Az alábbi helyre kérjük,
jegyezze fel a készülék sorozatszámát. Ha a
készülékkel kapcsolatos tanácsért fordul a
Sony szaküzlethez, közölje a feljegyzett
számot.
Típusszám: DPP-FP30
Sorozatszám:
FIGYELMEZTETÉS
Olyan fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket, amelyik nyomtató közelében
található, és könnyen hozzáférhető. (Ha
szükséges, húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.)
2 HU
HU 02-04 DPP-FP30.pmd
2
6.9.2004, 11:36
CD-tartalmak, tv-műsorok, szerzői jogvédelem
alá eső művek, pl. képek vagy kiadványok,
illetve bármilyen egyéb, hasonló anyagok –
kivéve a saját felvételeket vagy összeállításokat
– másolása, szerkesztése vagy kinyomtatása
csak saját vagy családi célra engedélyezett.
Hacsak nem Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy
nincs birtokában a szerzői jog tulajdonosának
felhatalmazása, a másolni kívánt anyagnak az
említett korlátozást meghaladó felhasználása
sértheti a szerzői jogokat, és ezért a szerzői jog
tulajdonosa kártérítési igénnyel léphet fel.
Amikor ezzel a nyomtatóval fényképeket
nyomtat, szerkeszt, stb. különösen ügyeljen arra,
hogy a szerzői jogokat ne sértse meg. Portrék,
arcképek engedély nélküli felhasználása vagy
módosítása szintén sértheti a tulajdonos jogait.
Vannak olyan bemutatók, előadások vagy
kiállítások, amelyeken bármilyen fényképezés
(képrögzítés) tilos.
Védjegyek és szerzői jogok
• A VAIO a Sony Corporation márkaneve.
• A Microsoft és a Windows® a Microsoft
Corporation bejegyzett márkaneve az Egyesült
Államokban, és más országokban.
• Az IBM és a PC/AT az International Business
Machines Corporation bejegyzett márkaneve.
• Az MMX és a Pentium az Intel Corporation
bejegyzett márkaneve.
• Ez a szoftver részben a független JPEG Group
munkáján alapul.
• Libtiff
Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.
• Lib png
Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright © 1998, 1999 Glenn RandersPehrson
• Zlib
© 1995–2002 Jean-loup Gailly és Mark Adler
• Ez a készülék az „Exif Toolkit For Windows
Ver 2.4 (Copyright © 1998 FUJI PHOTO FILM
CO., LTD. Minden jog fenntartva.)” rendszert
alkalmazza. Az Exif a JEIDA (Japán
Elektronikai Ipari Fejlesztési Szövetség) által
a digitális fényképezőgépekre kidolgozott
képfájl továbbítási formátum.
• Minden egyéb itt említett vállalat és
terméknév a megfelelő vállalatok védjegye,
vagy bejegyzett védjegye. Ezen kívül a „™” és
„®” jelzések nincsenek mindenütt feltüntetve
a kezelési útmutatóban.
Fontos tudnivalók a
felhasználók számára
Program © 2004, Sony Corporation
Dokumentáció © 2004, Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A kezelési útmutató
vagy az itt bemutatott szoftver részben vagy
egészben történő sokszorosítása, fordítása, vagy
átírása bármilyen számítógép által olvasható
formátumra a Sony Corporation előzetes
beleegyezése nélkül tilos.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET A VÉLETLENSZERŰ,
KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES
KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ
ANYAGI KÁRON, SZERZŐDÉSEN VAGY BÁRMI
MÁSON ALAPUL, ÉS A SZOFTVERREL, KEZELÉSI
ÚTMUTATÓVAL, EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL,
A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, VAGY
ATTÓL FÜGGETLENÜL MERÜL FEL.
A CD-ROM csomag ragasztócsíkjának
felszakításával elfogadja a szerződés feltételeit.
Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket,
kérjük, küldje vissza a borítékot felbontatlan
állapotban a csomag egyéb tartalmával együtt a
kereskedőnek, akitől vásárolta.
A Sony Corporation fenntartja a kezelési útmutató
és az itt található információ előzetes bejelentés
nélküli változtatásának jogát.
Az itt ismertetett szoftverhez tartozhat egy
különálló felhasználói szerződés is.
Felhasználói regisztráció
A vásárlói szolgáltatások igénybevételéhez töltse
ki és juttassa vissza címünkre a csomagban
található regisztrációs kártyát.
A szoftverhez mellékelt olyan adatok, mint
például mintaképek, nem módosíthatók, vagy
sokszorosíthatók, csak személyes felhasználás
céljából. A szoftver engedély nélküli
sokszorosítását a szerzői jogok védelmével
kapcsolatos törvény bünteti.
Ne felejtse el, hogy mások portréinak, vagy szerzői
jogvédelem alá eső munkáinak sokszorosítása,
vagy módosítása sérti a szerzők által fenntartott
jogokat.
3 HU
HU 02-04 DPP-FP30.pmd
3
7.9.2004, 11:32
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás
Probléma esetén ................................... 33
Ha a papír elakad ................................. 41
Mielőtt hozzákezdene
Áttekintés ............................................... 5
Mire használható ez a nyomtató? .............. 5
Főbb jellemzők .......................................... 6
Egyéb információk
Előírások ............................................... 42
Minőségtanúsítás ................................. 44
Nyomtatási tartomány ............................. 45
Előkészületek
Fogalom magyarázat ............................ 46
1 A csomag tartalmának ellenőrzése ... 7
Kezelőszervek azonosítása ................... 47
2 A nyomtatócsomag előkészítése
(nem tartozék) .................................. 8
Tárgymutató ......................................... 49
Papírméretek ............................................ 8
Külön megvásárolható nyomtatócsomagok 8
3 A festékkazetta behelyezése ............. 9
4 A nyomtatópapír behelyezése ......... 10
Nyomtatás PictBridge rendszerű
fényképezőgépről
(PictBridge üzemmód)
Nyomtatás digitális fényképezőgépről .. 13
Nyomtatás számítógépről
(PC üzemmód)
A szoftver telepítése ............................. 15
Rendszerkövetelmények .......................... 15
A nyomtató kezelőprogram telepítése ...... 16
A nyomtatómeghajtó eltávolítása ............ 20
A PictureGear Studio telepítése ............... 22
A PictureGear Studio eltávolítása ............. 24
Fényképek nyomtatása a PictureGear
Studio szoftverből ........................... 25
Nyomtatás más szoftverből ...................... 32
4 HU
HU 02-04 DPP-FP30.pmd
4
6.9.2004, 11:36
Mielőtt hozzákezdene
Áttekintés
Mire használható ez a nyomtató?
Nyomtatás PictBridge
kompatibilis kameráról
(PictBridge üzemmód) c 13. oldal
Ha a PictBridge kompatibilis kameráról
szeretné kinyomtatni a képeket,
csatlakoztassa a nyomtatót a kamerához.
Nyomtatás számítógépről
(PC üzemmód) c 15. oldal
Ha a számítógépről szeretné
kinyomtatni a képeket, csatlakoztassa
a nyomtatót a számítógéphez.
Kövesse a kiválasztott nyomtatási módnak megfelelő folyamatábrát.
PictBridge üzemmód
PC üzemmód
Készítse elő a nyomtatót
• Készítse elő a nyomtatócsomagot (nem mellékelt tartozék) (8. oldal).
• Helyezze be a festékkazettát (9. oldal).
• Helyezze be a nyomtatópapírt (10. oldal).
Telepítse a mellékelt szoftvert
a számítógépen (15. oldal)
Csatlakoztassa a fali konnektorhoz
Csatlakoztassa a kamerához (13. oldal)
Csatlakoztassa a számítógéphez (19. oldal)
Képnyomtatás a kamera
Képnyomtatás a számítógép
használatával (13. oldal)
használatával (25. oldal)
5 HU
HU 05-06 DPP-FP30.pmd
5
6.9.2004, 11:36
Mielőtt hozzákezdene
A DPP-EP30 digitális fényképnyomtató a nyomtatásra használt adathordozó
függvényében az alábbi két működési módot kínálja:
adatait, és a nyomtató színfeldolgozását
használja a kép beállításához, és a kiváló
minőségben történő nyomtatásához.
Főbb jellemzők
PictBridge kompatibilitás*
(13. oldal)
A nyomtató támogatja a PictBridge
szabványt, így egyszerűen nyomtathat
képeket a PictBridge kompatibilis
digitális fényképezőgépről.
Windows PC támogatás kényelmes
USB kapcsolattal (15. oldal)
A nyomtató kezelőprogramját telepítve,
és a nyomtatót USB kábellel
csatlakoztatva, a számítógépéről is
nyomtathat képeket.
Vörös-szem hatás csökkentés és
egyéb beállítások (csak PC üzemmód
esetén, 29. oldal)
Egy adott képen csökkentheti a vörösszem hatást, mely vakuval készített kép
esetén következhet be. A kép
világosságának, telítettségének, és egyéb
elemeinek beállítása szintén lehetséges.
20 lap nyomtatása papírbetöltés
nélkül (10. oldal)
A mellékelt papírtartó tálcával
folyamatosan 20 képet nyomtathat.
Super Coat 2 technológia
A Super Coat 2 technológia garancia az
időtállóságra, a párával és
ujjlenyomatokkal szembeni ellenállásra,
és hosszú időn keresztül jó minőségben
őrzi meg képeit.
Auto Fine Print 3 funkció
Az automatikus képfinomítás funkció
elemzi a kép információit (az Exif
adatokat is), és ennek megfelelően
korrigálja a fotót, hogy természetesebb,
szebb legyen az elkészült nyomat.
Exif 2.21** (Exif Print)
támogatás (46. oldal)
Ha a mellékelt PictureGear Studio
szoftvert használja a számítógépről
történő képnyomtatáshoz, akkor
kiválaszthatja az Exif Print
képkorrekciót is a hagyományos
operációs rendszertől függő egyéb
képkorrekció mellett. Az Exif Print
korrekció esetén a mellékelt
nyomtatómeghajtó program a kép Exif
Méretválasztás (8. oldal)
A képeslap méret és a 3,5 × 5 hüvelykes
méret közül választhat.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba.
* A PictBridge egy szabvány, mely
lehetővé teszi a közvetlen csatlakoztatást
digitális fényképezőgéphez számítógép
nélkül, így akár a helyszínen is
nyomtathat képeket.
** Az Exif (univerzális képfájl formátum a
digitális fényképezőgépek számára) Print
a digitális fényképnyomtatás
világszabványa. Az Exif Print rendszert
támogató digitális fényképezőgépek
minden egyes felvétel elkészítésekor
tárolják az adott fényképhez tartozó
felvételi körülményeket. A nyomtató
ezeket – a képfájllal együtt tárolt –
adatokat felhasználva az eredetihez
minőségben legközelebb álló nyomatokat
képes készíteni.
6 HU
HU 05-06 DPP-FP30.pmd
6
6.9.2004, 11:36
Előkészületek
Ebben a fejezetben ismertetjük a
nyomtató előkészítésének módját.
Kövesse az alábbi eljárásokat, hogy
felkészítse a készüléket a nyomtatásra.
1 A csomag tartalmának
ellenőrzése (ezen az
oldalon)
1 A csomag
tartalmának
ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a következő
tartozékok megtalálhatóak-e a nyomtató
dobozában.
2 A nyomtatócsomag
előkészítése (nem
tartozék) (8. oldal)
Előkészületek
Papírtartó tálca (1 db)
x
CD-ROM lemez (1 db)
x
– Sony DPP-FP30 nyomtató
meghajtó szoftver Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows®
Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition rendszerekhez
– PictureGear Studio V2.0
3 A festékpatron
behelyezése (9. oldal)
x
4 A nyomtatópapír
behelyezése (10. oldal)
Hálózati tápegység (1 db)
Az előkészületek befejezése után olvassa
el az üzemmódokhoz tartozó
magyarázatot (5–6. oldal), egy-egy kép
kinyomtatásához.
Hálózati vezeték* (1 db)
•
•
•
•
Színes nyomtatócsomag (1 db)
Kezelési útmutató (ez a füzet, 1 db)
Garanciajegy (1 db)
Sony végfelhasználói licencszerződés
(1 db)
* Az ábrán látható hálózati vezeték csak
a 120 V-os hálózati feszültséghez
használható. A nyomtató forgalomba
hozásának helyétől függően a hálózati
vezeték csatlakozódugójának alakja és
műszaki adatai eltérhetnek.
7 HU
HU 07-12 DPP-FP30.pmd
7
6.9.2004, 11:36
2 A nyomtatócsomag
előkészítése (nem
tartozék)
Egy kép nyomtatásához
szüksége van egy külön
megvásárolható
nyomtatócsomagra.
A nyomtatócsomag papírt és
festékkazettát tartalmaz.
Papírméretek
A papírméret a következő két méret
közül választható ki:
• Képeslap méret (4 × 6 hüvelyk)
(101,6 × 184,4 mm)
• 3,5 × 5 hüvelyk*
Külön megvásárolható
nyomtatócsomagok
A nyomtatócsomagot a nyomtatási
célnak megfelelően válassza ki:
Képeslap méretű nyomtatáshoz:
SVM-F40P
• Két csomag, mindegyikben 20 db
képeslap méretű fényképpapír
• Festékkazetta 40 nyomathoz
SVM-F80P
• Négy csomag, mindegyikben 20 db
képeslap méretű fényképpapír
• Két festékkazetta, egyenként 40
nyomathoz
3,5 × 5 hüvelykes méret b SVM-F40L*
• Két csomag, mindegyikben 20 db
3,5 × 5 hüvelyk méretű fényképpapír
• Festékkazetta 40 nyomathoz
*Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba.
Nyomtatócsomag rendeléséhez látogasson el
a következő weboldalra:
www.sony.com/printers
Megjegyzések a nyomtatócsomagok
használatához
• Mindig együtt használja a csomagban lévő
festékkazettát és nyomtatópapírt. Ha
eltérő típusú festékpapírt és festékkazettát
használ, a nyomtatásban üzemzavar
keletkezhet.
• A feliratos oldallal ellentétes felület a
nyomtatási felület. Ha a nyomtatási felület
porral vagy ujjlenyomatokkal
szennyeződik, a nyomtatás minősége nem
lesz megfelelő. Soha ne érintse meg a
nyomtatási felületet.
• Nyomtatás előtt soha ne hajtsa be vagy
válassza szét a nyomtatópapírt a
perforáció mentén.
• A már egyszer felhasznált
nyomtatópapírra nem szabad újra
nyomtatni, és a festékkazettában nem
szabad visszacsévélni a szalagot. Ellenkező
esetben a nyomtató megsérülhet.
• A festékkazettát nem szabad szétszerelni.
Megjegyzések a nyomtatócsomagok
tárolásához (a minőségi nyomatok
érdekében)
• A részlegesen felhasznált festékkazettát és
nyomtatópapírt az eredeti csomagolásában,
vagy hasonló zacskóban tárolja.
• Kerülje a nyomtatócsomag olyan
elhelyezését, ahol magas hőmérsékletnek,
magas páratartalomnak, pornak, vagy
közvetlen napfénynek van kitéve.
• A gyártástól számított két éven belül
használja fel a nyomtatócsomagot.
Megjegyzés a nyomatok tárolásához
• A nyomatokra nem szabad celofánszalagot
vagy műanyagtörlőt erősíteni. Ne tegye a
kinyomtatott fényképet műanyag
asztalvédő alá.
Figyelem
• Tv-műsorok, filmek, videokazetták és egyéb
hasonló anyagokat a szerzői jog védheti. Az
ilyen anyagok engedély nélküli nyomtatása
sértheti a szerzői jog rendelkezéseit.
8 HU
HU 07-12 DPP-FP30.pmd
8
6.9.2004, 11:36
3 A festékkazetta
behelyezése
1
Húzza meg és nyissa ki a
festékkazetta tartó fedelét.
A festékkazetta eltávolítása
Amikor a festékkazetta kifogy, az
ERROR jelző lassan villog.
Nyissa ki a festékkazetta tartó fedelét,
tolja fel a kioldó kart, és távolítsa el
a használt kazettát.
Előkészületek
Kioldó kar
2
Tolja be a festékkazettát a
nyomtatóba ütközésig úgy,
hogy a nyíl felül legyen.
ERROR jelző
Megjegyzések
• Mindig a nyomtatópapírral együtt
szállított festékkazettát használja.
• Ne érintse meg a festékszalagot, és ne
helyezze a festékkazettát poros helyre. Az
ujjlenyomatok és a por a festékszalagon
gyenge minőséget eredményezhetnek.
Nyíl
3
Zárja vissza a festékkazetta
tartó fedelét.
Festékszalag
folytatódik
9 HU
HU 07-12 DPP-FP30.pmd
9
6.9.2004, 11:36
• Soha ne nyúljon kezével a festékkazetta
tartóba. A fej magas hőmérsékletet ér el,
különösen folyamatos nyomtatás közben.
• Ne csévélje vissza a szalagot a
festékkazettában, és visszacsévélt
szalaggal ne használja a festékkazettát.
Ellenkező esetben a megfelelő nyomtatási
minőség nem garantálható, és a
nyomtatóban üzemzavar keletkezhet.
• Ha a festékkazetta nem kattan a helyére,
akkor vegye ki, és helyezze be újra. Ha a
szalag meglazult, csévélje a nyíl irányába
a megfeszítéshez.
4 A nyomtatópapír
behelyezése
1
Nyissa ki a papírtartó tálca
fedelét.
2
Csúsztassa a papírtartó tálca
fedelét a papírbehúzással
ellentétes irányba (1) és
felemelve nyissa ki azt (2).
3
Állítsa be a tálca-adaptert a
használni kívánt
papírméretnek megfelelően.
• Ne távolítsa el a festékkazettát nyomtatás
közben.
Megjegyzések a festékkazetta tárolásával kapcsolatban
• Kerülje a festékkazetta magas
hőmérsékleten, magas páratartalmú
helyen történő elhelyezését, és ne tegye ki
por, közvetlen napfény hatásának.
• A részlegesen használt festékkazettát
eredeti csomagolásában tárolja.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba.
10 HU
HU 07-12 DPP-FP30.pmd
10
6.9.2004, 11:36
x Képeslap méretű (4 × 6
hüvelykes) papír használata
Nyomja meg a tálcát és a tálcaadapter hátsó részét (1) az
adapter felszabadításához, majd
válassza le az adaptert a tálcáról
(2).
4
Helyezze a nyomtatópapírt
a tálcába.
Rázza össze a nyomtatópapírt,
majd helyezze a tálcára a
nyomtatható oldalával (jelzés
nélküli oldal) felfelé.
Nyomtatási felület
Tálca-adapter
A tálca-adapter visszaillesztése
Illessze az adapter rögzítőfüleit a
tálca megfelelő mélyedéseihez (1),
majd tolja lefelé mindaddig, míg a
helyére nem kattan (2).
Papírbehúzási
irány
Megjegyzés
A bélyeg helye
(képeslap méret) vagy
a nyíljelzés (3,5 × 5
hüvelykes méret) a
behúzás irányába
nézzen.
Ne érintse meg a nyomtatási felületet.
Az ujjlenyomat a nyomtatási felületen
ronthatja a nyomtatási minőséget.
x 3,5 × 5 hüvelyk méretű papír
használata
Hagyja a tálca-adaptert
a helyén.
5
Távolítsa el a védőlapot.
Tálca-adapter
folytatódik
11 HU
HU 07-12 DPP-FP30.pmd
11
6.9.2004, 11:36
Előkészületek
• Képeslap méret esetén a bélyeg
helye a papírbehúzási irányba
nézzen.
• 3,5 × 5 hüvelykes méret esetén
a nyomtatott nyíl a papírbehúzási
irányba nézzen.
A védőlapot a nyomtatópapírral
együtt helyezze be. Maximum
20 lapot tölthet be.
Szabadítsa fel az
adaptert.
6
Zárja le a papírtartó tálca
fedelét (1), és tolja a
papírbehúzási irányba (2).
A papírkiadó tálca maradjon
nyitva.
7
Nyomja meg, és nyissa ki a
nyomtató papírtartó tálca
rekeszének fedelét.
Megjegyzések
• Nyomtatás közben ne távolítsa el a
papírtartó tálcát.
• A papírbeszorulás és a nyomtató
meghibásodásának elkerülése érdekében
ügyeljen az alábbiakra:
– Ne írjon, vagy gépeljen a papír
nyomtatási felületére nyomtatás előtt.
A papírra soha ne gépeljen.
– Nyomtatás előtt ne ragasszon matricát
vagy bélyeget a nyomtatási felületre.
– Nyomtatás előtt ne hajtsa össze vagy
hajlítsa meg a nyomtatópapírt.
– Ha egy félig teli tálcához ad további
papírlapokat, akkor ellenőrizze, hogy a
lapok teljes száma ne haladja meg a
20-at.
– Ne használja ugyanazt a nyomtatópapírt
kétszer. A kép fedettsége nem lesz
nagyobb, ha kétszer nyomtat ugyanarra
a papírra.
– Mindig csak az ehhez a nyomtatóhoz
előírt nyomtatópapírt használja.
– Ne használja fel újra a nyomtatóból
kijövő, de még üres nyomtatópapírt.
Megjegyzések a nyomtatópapírok tárolásához
8
Helyezze be a tálcát a
nyomtatóba.
Tolja be kattanásig a tálcát.
• Kerülje a papírok oly módon történő
tárolását, hogy a nyomtatott oldaluk
egymással, vagy gumi, műanyag
termékekkel érintkezzen hosszú ideig (pl.
vinil-klorid, lágyítószer); színelváltozás,
vagy a kép minőségének romlása
következhet be.
• Kerülje a papírok tárolását olyan helyen,
ahol magas hőmérsékletnek, magas
páratartalomnak, pornak, és közvetlen
napfény hatásának vannak kitéve.
• A megbontott csomagból kimaradt
papírokat mindig az eredeti
csomagolásában tárolja.
12 HU
HU 07-12 DPP-FP30.pmd
12
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás PictBridge rendszerű fényképezőgépről (PictBridge üzemmód)
Nyomtatás digitális
fényképezőgépről
Kövesse az alábbi eljárást, hogy
PictBridge üzemmódba állítsa a
nyomtatót, és közvetlenül nyomtathasson
képeket a digitális fényképezőgépről.
1
Állítsa be digitális
fényképezőgépét PictBridge
kompatibilis nyomtatáshoz.
2
Csatlakoztassa a nyomtató
hálózati vezetékét egy fali
konnektorhoz.
3
Kapcsolja be a nyomtatót.
A STANDBY jelző zölden világít a
nyomtatón.
1 Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati vezeték egyik végét a
mellékelt hálózati tápegységhez.
2 Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati vezeték másik végét a
fali konnektorba.
3 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a nyomtató DC IN
aljzatához.
A STANDBY jelző pirosan világít.
A nyomtató kikapcsolása
Tartsa nyomva legalább 1
másodpercig a STANDBY gombot
(amíg a STANDBY jelző pirosan
nem kezd világítani).
Hálózati
tápegység
(tartozék)
Fali
konnektorhoz
Hálózati
csatlakozóvezeték
(tartozék)
4
Csatlakoztassa a PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgépet a nyomtatóhoz.
Használja a digitális
fényképezőgéphez mellékelt USB
csatlakozóvezetéket.
folytatódik
13 HU
HU 13-14 DPP-FP30.pmd
13
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás PictBridge rendszerű fényképezőgépről (PictBridge üzemmód)
A csatlakoztatás előtt elvégzendő
beállítások és műveletek digitális
fényképezőgépenként eltérhetnek.
A részletek tekintetében olvassa el
a digitális fényképezőgép kezelési
útmutatóját.
Megjegyzések
• A hálózati tápegységet könnyen elérhető fali
konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ha bármilyen
probléma merül fel a tápegységgel
kapcsolatban, azonnal húzza ki a hálózati
tápegységet a fali konnektorból.
• Miután befejezte a hálózati tápegység
használatát, húzza ki azt a nyomtató DC IN
aljzatából és a fali konnektorból.
• A nyomtató mindaddig feszültség alatt áll,
amíg a fali konnektorhoz van csatlakoztatva,
még akkor is, ha maga a készülék van
kapcsolva.
• Az ábrán látható hálózati vezeték csak a 120 Vos hálózati feszültséghez használható.
A nyomtató forgalomba hozásának helyétől
függően a hálózati vezeték
csatlakozódugójának alakja és műszaki adatai
eltérhetnek.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ügyeljen arra,
hogy a papírkiadó nyílást ne gátolja a hálózati
tápegység vagy a hálózati vezeték.
PictBridge aljzathoz
(A-típusú USB)
5
Hajtsa végre a nyomtatáshoz
szükséges műveleteket a
fényképezőgépen.
A nyomtató a következő
üzemmódokat támogatja:
• Egyetlen kép nyomtatása.
• Összes kép nyomtatása (ALL).
Megjegyzések
PictBridge
aljzathoz
(USB)
PictBridge
kompatibilis
digitális
fényképezőgép
Megjegyzések
• A nyomtatóhoz nem csatlakoztathat
egyszerre számítógépet és PictBridge
kompatibilis digitális fényképezőgépet
is. Ha digitális fényképezőgépről
nyomtat, húzza ki a nyomtatót a
számítógépből.
• A nyomtató aljzatát csak PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgéphez használja. Soha ne
csatlakoztasson olyan eszközt, mely
nem támogatja a PictBridge rendszert.
• A szükséges USB vezeték típusa eltérő
lehet a digitális fényképezőgéptől
függően. A nyomtató oldalon
A-típusú csatlakozódugóval, a
fényképezőgép oldalon az előírt típusú
csatlakozódugóval ellátott USB
vezetéket használjon.
• Használjon 3 méternél rövidebb,
kereskedelmi forgalomban kapható USB
vezetéket.
Ha PictBridge kompatibilis digitális
fényképezőgépet csatlakoztat
A nyomtató automatikusan
PictBridge üzemmódba kapcsol.
A PICTBRIDGE jelző zölden világít.
PICTBRIDGE jelző
• Ha kicseréli a festékkazettát, miközben a
nyomtató egy digitális fényképezőgéphez
csatlakozik, akkor a kép nyomtatása
elképzelhető, hogy nem lesz megfelelő. Ilyen
esetben végezze el a papírméret beállításokat
ismét a digitális fényképezőgépen, vagy
szüntesse meg a digitális fényképezőgép
csatlakozását, majd csatlakoztassa újra.
• Nyomtatás közben ne mozgassa és ne
kapcsolja ki a nyomtatót; a festékkazetta vagy
a nyomtatópapír elakadhat. Ha ez előfordul,
kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd kezdje
elölről a nyomtatási műveletet.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki
többször ki-be mozog a nyomtatóban. Ne
érintse meg, és ne húzza ki a félig kiemelkedő
papírt. Várja meg, amíg a nyomtatás
befejezése után a nyomtató teljesen ki nem
tolja azt.
• Ügyeljen arra, hogy nyomtatás közben a
nyomtató mögött elegendő szabad hely
maradjon.
• Ha folyamatos nyomtatás közben a
nyomtatópapír kifogy a nyomtatóból, illetve
ha nem helyezett papírt a tálcára, az ERROR
jelző világít a nyomtatón. Hagyja
bekapcsolva a nyomtatót, helyezze a
nyomtatópapírt a tálcára, és folytassa a
nyomtatást.
A PICTBRIDGE jelzőről
A PICTBRIDGE jelző a nyomtató és a
digitális fényképezőgép közötti
csatlakoztatás állapotát jelzi a
következők szerint:
• Ha a jelző világít: Megfelelő a
csatlakozás a nyomtató és a PictBridge
kompatibilis fényképezőgép között.
• Ha a jelző villog: A digitális
fényképezőgép nem támogatja a
PictBridge funkciót, vagy a nyomtatni
kívánt kép sérült.
14 HU
HU 13-14 DPP-FP30.pmd
14
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott
számítógépről szeretne nyomtatni,
akkor telepítenie kell a mellékelt
szoftvert a számítógépre.
E fejezetben ismertetjük a mellékelt
szoftverek telepítésének módját, és a
mellékelt PictureGear Studio
használatát.
Olvassa el számítógépe kezelési
útmutatóját is.
A PictureGear Studio szoftverrel
kapcsolatos védjegyekről és szerzői
jogokról
Rendszerkövetelmények
A mellékelt nyomtató meghajtó és
PictureGear Studio szoftver
használatához számítógépének meg kell
felelnie az alábbi követelményeknek:
Operációs rendszer: Előtelepített
Microsoft Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows®
Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition, (IBM PC/AT
kompatibilis).
(A Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows NT, a Windows
2000 egyéb változatai (pl. Server,
Personal) nem támogatott.)
Processzor: Pentium III 500 MHz vagy
gyorsabb (Pentium III 800 MHz
vagy gyorsabb ajánlott)
RAM: 128 MB vagy több (256 MB
ajánlott).
Merevlemez: 200 MB vagy több
(A Windows verziótól függően több
szabad helyre lehet szükség.
A képadatok kezeléséhez további
merevlemez kapacitás szükséges.)
Megjelenítés:
Képernyő terület: 800 × 600 képpont
vagy több
Színek: 16 bites színmélység vagy
jobb
folytatódik
15 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
15
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
• A tervezői anyagok jogvédelméről
A szoftverben található tervezői anyagok
a Sony Corporation vagy a Sony Music
Communications Corporation tulajdonát
képezik. A kereskedelmi felhasználást a
szerzői joggal kapcsolatos törvények
védik.
• A szerzői joggal védett anyagok, például
fényképek, másolását a szerzői jogi
törvények tiltják. Ez alól kivételt képez a
magáncélú vagy az otthoni felhasználás.
• Minden egyéb itt említett vállalat és
termék neve a megfelelő vállalatok
védjegye, vagy bejegyzett védjegye lehet.
Továbbá a „™” és „®” jelzéseket nem
tüntetjük fel minden esetben ebben az
útmutatóban.
A szoftver telepítése
A mellékelt CD-ROM lemez
A mellékelt CD-ROM lemez
a következő szoftvert tartalmazza:
• Nyomtató meghajtó program a DPPFP30 készülékhez: a szoftver leírja a
nyomtató szükségleteit, és lehetővé
teszi a nyomtatást számítógépről.
• PictureGear Studio: A Sony eredeti
szoftvere, mely lehetővé teszi a
fényképek kezelését – átmásolás,
kezelés, feldolgozás, nyomtatás.
A nyomtató kezelőprogram
telepítése
1
Megjegyzés
Ha ennél a pontnál csatlakoztatja a
nyomtatót a számítógéphez, akkor az
alábbi párbeszédablakok jelenhetnek meg:
Megjegyzések
• USB hub használata vagy több
csatlakoztatott USB eszköz esetén nem
garantálható a nyomtató hibátlan
működése. Ilyen esetben egyszerűsítse le
a csatlakozást a nyomtató és a számítógép
között.
• A nyomtató nem használható egyszerre
másik USB eszközzel.
• Adatkommunikáció vagy nyomtatás
közben ne húzza ki, és ne csatlakoztassa
az USB kábelt. A nyomtatóban üzemzavar
keletkezhet.
• A nyomtató nem támogatja a számítógép
készenléti/hibernált állapotát. Nyomtatás
közben soha ne kapcsolja a számítógépet
készenléti vagy hibernált állapotba.
• Nem garantáljuk, hogy a fenti
rendszerkövetelményeknek megfelelő
összes számítógép típussal hibamentesen
működik a nyomtató.
A nyomtató még ne legyen
csatlakoztatva a
számítógéphez.
• Windows 98SE/Me esetén: Új
hardver hozzáadása varázsló
• Windows 2000/XP esetén: Új
hardver telepítése varázsló
Ilyen esetben szüntesse meg a nyomtató
csatlakozását a számítógéppel, majd
kattintson a „Cancel” gombra a
párbeszédablakban.
2
Kapcsolja be a számítógépet és
indítsa el a Windows operációs
rendszert.
• Ha a szoftvert Windows® 2000
Professional operációs rendszer
alá telepíti vagy eltávolítja, a
Windows-ba „Rendszergazdaként”
vagy „Regisztrált felhasználóként”
kell bejelentkezni.
• Ha a szoftvert Windows® XP
Professional/Home Edition
operációs rendszer alá telepíti
vagy eltávolítja, a Windows-ba
„Rendszergazdaként” kell
bejelentkezni.
Megjegyzések
• A szoftvertelepítés megkezdése előtt
zárjon be minden futó alkalmazást.
• Ebben az útmutatóban a Windows XP
Professional operációs rendszerben
megjelenő párbeszédablakokat
tüntettük fel, hacsak külön nincs
megemlítve. A telepítés menete és a
párbeszédablakok tartalma operációs
rendszerenként eltérő lehet.
16 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
16
6.9.2004, 11:36
3
Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
6
A telepítés automatikusan elindul,
és a telepítő ablak megjelenik.
Jelölje ki az „I accept the terms
of the license agreement”
opciót, majd kattintson a
„Next” gombra.
Ha az „I do not accept the terms of
the license agreement” opciót jelöli ki,
akkor nem folytathatja a telepítést.
Megjegyzés
Ha a telepítő ablak nem jelenik meg,
akkor kattintson duplán a CD-ROM
lemez „Setup.exe” fájljára.
4
Kattintson az „Installing
Printer Driver” gombra.
7
Kattintson az „Install” gombra.
A „Sony DPP-FP30 InstallShield
Wizard” párbeszédablak jelenik
meg.
5
Kattintson a „Next” gombra.
A „Printer Connection”
párbeszédablak jelenik meg.
Megjelenik a licencszerződés
párbeszédablak.
folytatódik
17 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
17
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
A „Ready to install the program”
párbeszédablak jelenik meg.
8
Csatlakoztassa a nyomtatót
egy fali konnektorhoz.
1 Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati vezeték egyik végét a
mellékelt hálózati tápegységhez.
2 Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati vezeték másik végét
a fali konnektorba.
3 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a nyomtató DC IN
aljzatához.
A STANDBY jelző pirosan világít.
• Az ábrán látható hálózati vezeték csak
a 120 V-os hálózati feszültséghez
használható. A nyomtató forgalomba
hozásának helyétől függően a hálózati
vezeték csatlakozódugójának alakja és
műszaki adatai eltérhetnek.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki
többször ki-be mozog a nyomtatóban.
Ügyeljen arra, hogy a papírkiadó nyílást
ne gátolja a hálózati tápegység vagy a
hálózati vezeték.
9
Kapcsolja be a nyomtatót.
A STANDBY jelző zölden világít a
nyomtatón.
Hálózati
tápegység
(tartozék)
Fali
konnektorhoz
Hálózati
csatlakozóvezeték
(tartozék)
A nyomtató kikapcsolása
Tartsa nyomva legalább 1
másodpercig a STANDBY gombot
(amíg a STANDBY jelző pirosan
nem kezd világítani).
Megjegyzések
• A hálózati tápegységet könnyen elérhető
fali konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ha
bármilyen probléma merül fel a
tápegységgel kapcsolatban, azonnal húzza
ki a hálózati tápegységet a fali konnektorból.
• Miután befejezte a hálózati tápegység
használatát, húzza ki azt a nyomtató DC
IN aljzatából és a fali konnektorból.
• A nyomtató mindaddig feszültség alatt áll,
amíg a fali konnektorhoz van
csatlakoztatva, még akkor is, ha maga a
készülék van kapcsolva.
10 Kattintson a „Next” gombra.
18 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
18
6.9.2004, 11:36
11 Csatlakoztassa a nyomtató és a
12 Kattintson a „Finish” gombra.
számítógép USB aljzatait.
Használjon kereskedelmi
forgalomban kapható USB
csatlakozóvezetéket.
USB
aljzathoz
(B-típus)
A nyomtató meghajtó telepítése
befejeződött. Ha a szoftver a
számítógép újraindítását kéri,
indítsa újra a számítógépet.
13 • A telepítés befejezéséhez
Windows alapú
számítógép
Megjegyzések
• A nyomtatóhoz nem csatlakoztathat
egyszerre számítógépet és
PictBridge kompatibilis digitális
fényképezőgépet is. Ha digitális
fényképezőgépről nyomtat, húzza
ki a nyomtatót a számítógépből.
• Használjon 3 méternél rövidebb,
kereskedelmi forgalomban kapható
USB vezetéket. A szükséges USB
vezeték típusa eltérő lehet a
számítógép típusától függően.
A részleteket lásd a számítógép
kezelési útmutatójában.
kattintson a „Complete”
gombra, és vegye ki a CDROM lemezt a számítógépből.
Őrizze meg, mert később még
szüksége lehet rá.
• A PictureGear Studio
szoftver telepítéséhez
kattintson az „Installing the
PictureGear Studio” ikonra,
és kövesse a 22. oldalon
található lépéseket.
A számítógép csatlakoztatásakor
A nyomtató automatikusan PC
üzemmódba kapcsol, és a nyomtató
telepítése automatikusan
megkezdődik.
Amikor a nyomtató telepítése
befejeződött, a „Setup Complete”
párbeszédablak jelenik meg.
folytatódik
19 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
19
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
USB
aljzathoz
Megjegyzések
• Ha telepítés közben a szoftver a nyomtató
meghajtó lemezt kéri, akkor adja meg a
következő mappát:
-Windows 98SE/Me esetén:
D\Driver\Win98.me
-Windows 2000/XP esetén:
D\Driver\Win2000.me
A „D” a számítógép CD-ROM meghajtóját
jelenti, és a rendszertől függően más
betűjel is lehet.
• A nyomtató kezelőprogram
újratelepítéséhez vagy eltávolításához
szüksége lesz a mellékelt CD-ROM-ra.
Őrizze meg gondosan a lemezt.
• Ha a telepítés nem sikerül, válassza le a
nyomtatót a számítógépről, indítsa újra a
számítógépet és ismételje meg a telepítést
a 3-as lépéstől kezdve.
• A telepítés után nem a „Sony DPP-FP30”
lesz az alapértelmezés szerinti nyomtató.
Minden alkalmazáshoz állítsa be külön a
megfelelő nyomtatót.
• A nyomtató használatbavétele előtt
olvassa el a Readme fájl tartalmát
(CD-ROM c English c Readme.txt).
A nyomtatómeghajtó
eltávolítása
Ha a nyomtatómeghajtóra már nincs
szüksége, távolítsa el számítógépe
merevlemezéről a következők szerint:
1
Szüntesse meg az USB vezeték
csatlakozását a nyomtatóval és
a számítógéppel.
2
Helyezze be a mellékelt CDROM lemezt számítógépe CDROM meghajtójába.
A telepítő automatikusan elindul,
és megjelenik a telepítő ablak.
Megjegyzés
Ha a telepítő ablak nem jelenik meg
automatikusan, akkor kattintson duplán
a CD-ROM „Setup.exe” fájljára.
3
Kattintson az „Installing
Printer Driver” opcióra.
A telepítés ellenőrzése
Nyissa meg a „Nyomtatók és faxok” (csak
Windows XP Home Edition/XP
Professional esetén), vagy a „Nyomtatók”
mappát a „Vezérlőpultból”. Ha a „Sony
DPP-FP30” megjelenik a „Nyomtatók és
faxok” vagy „Nyomtatók” ablakban,
akkor a nyomtatómeghajtó telepítése
sikeres volt.
A „Sony DPP-FP30 – InstallShield
Wizard” párbeszédablak jelenik
meg.
20 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
20
6.9.2004, 11:36
4
A számítógép újraindítását kérő
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a „Next” gombra.
7
Kattintson a „Yes, I want to
restart the computer now.”
opcióra, majd az „OK”
gombra.
Megjelenik a licencszerződés
párbeszédablak.
5
Ha az „I do not accept the terms of
the license agreement” opciót jelöli
ki, akkor nem folytathatja a
telepítést.
Miután a számítógép újraindult, a
megfelelő fájlok törlődnek, és az
eltávolítás befejeződik.
Az eltávolítás ellenőrzése
Válassza a „Nyomtatók és faxok” (csak
Windows XP Home Edition/XP
Professional esetén) vagy a
„Nyomtatók” mappát a
„Vezérlőpultból” a „DPP-FP30”
jelenlétének ellenőrzésére. Ha nem
jelenik meg, akkor sikeres volt az
eltávolítás.
A szoftver eltávolítás megerősítését
kérő ablak jelenik meg.
6
Kattintson a „Yes” gombra.
folytatódik
21 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
21
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Jelölje ki az „I accept the terms
of the license agreement”
opciót, majd kattintson a
„Next” gombra.
Megjegyzések
A PictureGear Studio
telepítése
• Ha a telepítő ablak nem jelenik meg,
akkor kattintson duplán a CD-ROM
lemez „Setup.exe” fájljára.
Telepítse számítógépére a PictureGear
Studio szoftvert.
1
• A számítógépes környezettől
függően szükség lehet a Microsoft
Data Access Component 2.7 és a Jet
1.0 telepítésére a PictureGear Studio
szoftver telepítése közben. Ilyen
esetben programok telepítésekor
használt párbeszédablak jelenik meg
automatikusan; kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat a
telepítéshez.
Kapcsolja be a számítógépet és
indítsa el a Windows operációs
rendszert.
• Ha a szoftvert Windows® 2000
Professional operációs rendszer
alá telepíti vagy eltávolítja, a
Windows-ba „Rendszergazdaként”
vagy „Regisztrált felhasználóként”
kell bejelentkezni.
• Ha a szoftvert Windows® XP
Professional/Home Edition
operációs rendszer alá telepíti
vagy eltávolítja, a Windows-ba
„Rendszergazdaként” kell
bejelentkezni.
3
Kattintson az „Installing
PictureGear Studio” gombra.
Megjegyzések
• A szoftvertelepítés megkezdése előtt
zárjon be minden futó alkalmazást.
• Ebben az útmutatóban a Windows
XP Professional operációs
rendszerben megjelenő
párbeszédablakokat tüntettük fel,
hacsak külön nincs megemlítve.
A telepítés menete és a
párbeszédablakok tartalma
operációs rendszerenként eltérő
lehet.
2
A „PictureGear Studio Setup”
párbeszédablak jelenik meg.
4
Kattintson a „Next” gombra.
Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
A telepítés automatikusan elindul,
és a telepítő ablak megjelenik.
A célmappa megadását kérő
párbeszédablak jelenik meg.
22 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
22
6.9.2004, 11:36
5
Mi a „PictureGear Studio Media
Watcher”?
Ellenőrizze a célmappát, majd
kattintson a „Next” gombra.
A „PictureGear Studio Media
Watcher” párbeszédablak jelenik
meg.
6
A Media Watcher
bejegyzéséhez jelölje ki a
„Register the PictureGear
Studio Media Watcher in the
startup folder.” opciót, majd
kattintson az „OK” gombra.
7
Az Olvass el fájl tartalmának
megjelenítéséhez jelölje ki a
„View Readme” opciót, majd
kattintson a „Finish” gombra.
Amikor a telepítés véget ért, a
telepítés befejezéséről értesítő
párbeszédablak jelenik meg.
folytatódik
23 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
23
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
A PictureGear Studio Media
Watcher a csatlakoztatás után
felismeri a képeket tartalmazó
eszközt vagy adathordozót, ha a
szoftvert egy Windows XP-től eltérő
operációs rendszerre telepítette.
Ha telepítés közben szeretné
módosítani a beállításokat, tegye a
következőket:
1 Miután telepítette a PictureGear
Studio szoftvert, kattintson a
„Start”, „Programok”,
„PictureGear Studio”, „Tools”,
majd a „Media Watcher” opcióra.
A PictureGear Studio Media
Watcher elindul.
2 Kattintson a PictureGear Studio
Media Watcher ikonra a tálcán a
jobb egérgombbal, és kattintson a
„Settings” opcióra a megjelenő
menüben.
3 Válassza ki a „Starts the Media
Watcher when you log on
Windows” opciót.
A bejegyzés végrehajtásához jelölje
ki az opciót. A bejegyzés törléséhez
szüntesse meg a kijelölést.
Eltérő cél megadásához kattintson a
„Browse” gombra.
• Amikor bejelöli a „View Readme
File” opciót, megjelenik az Olvass
el fájl. Amikor bezárja a fájlt, a
PictureGear Studio Setup
párbeszédablak szintén bezárul.
• Ha nem jelöli ki a „View Readme
File” opciót, a PictureGear Studio
párbeszédablak bezárul.
8
Távolítsa el a CD-ROM lemezt
számítógépéből, és őrizze meg.
A PictureGear Studio
eltávolítása
Ha a szoftverre már nincs szüksége,
távolítsa el számítógépe merevlemezéről
a következők szerint:
1
Szüntesse meg az USB vezeték
csatlakozását a nyomtatóval és
a számítógéppel.
2
Helyezze be a mellékelt CDROM lemezt számítógépe CDROM meghajtójába.
Megjegyzések
• Ha a telepítés sikertelen, ismételje meg a
telepítést a 2-es lépéstől.
• A mellékelt CD-ROM lemezre szükség lesz
a PictureGear Studio eltávolításánál, vagy
ismételt telepítésénél. Tartsa meg, mert
később még szüksége lehet rá.
• A DPP-FP30 készülékhez mellékelt
PictureGear Studio szoftver a következő
korlátozásokkal rendelkezik:
– A PhotoCollection funkciónál csak
„Sony” papír választható.
– A PrintStudio funkciónál nem hozhat
létre vagy nyomtathat címkét.
– A PrintStudio funkciónál nem hozhat
létre vagy nyomtathat matricát,
névjegykártyát, üdvözlőkártyát.
– A PrintStudio funkciónál nem
nyomtathatja ki képeslap sablonok egy
részét.
A fenti korlátozások megszüntetéséhez és
a szoftver frissítéséhez (a VAIO
hordozható vagy CLIE kézi
számítógépekhez mellékelt változatra)
indítsa el a „Setup.exe” fájlt a „psg.add”
mappában.
A telepítő automatikusan elindul,
és megjelenik a telepítő ablak.
Megjegyzés
Ha a telepítő ablak nem jelenik meg
automatikusan, akkor kattintson duplán
a CD-ROM „Setup.exe” fájljára.
3
Kattintson az „Installing
PictureGear Studio” opcióra.
Az eltávolítás megerősítését kérő
párbeszédablak jelenik meg.
24 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
24
6.9.2004, 11:36
4
Kattintson a „Yes” gombra.
A törlés megerősítését kérő
párbeszédablak jelenik meg.
5
Kattintson a „Finish” gombra.
A megfelelő fájlok törlődnek.
Fényképek nyomtatása
a PictureGear Studio
szoftverből
A PictureGear Studio lehetővé teszi
számos művelet elvégzését a felvett
fényképeken – másolás, kezelés,
feldolgozás, nyomtatás. Használhatja a
szoftvert számítógépes képnyomtatásra
is, 3,5 × 5 hüvelykes, vagy kis méretben.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba.
1
Megjelenik PictureGear Studio ablak.
2
Hasznos tudnivaló
A szoftvert a Vezérlőpulton keresztül is
eltávolíthatja. A „Vezérlőpult” ablakban
válassza ki a „Programok telepítése és
törlése” ikont. Ezután kattintson a
PictureGear Studio ikonra, majd az
„Eltávolít” gombra.
Kattintson a „Photo
Collection” gombra.
A „Photo Collection” ablak megjelenik.
3
Kattintson a kívánt
képkategória mappára.
A magyarázatokhoz a „Sample”
mappát választottuk ki a következő
példában.
folytatódik
25 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
25
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Indítsa el a PictureGear Studio
szoftvert.
4
Kattintson a „Print” gombra.
6
Kattintson a „Sony” opcióra,
majd válassza ki a kívánt
képméretet.
Válasszon a következő papírméretek
közül a DPP-F sorozat esetén:
Megjelenik a nyomtatás
párbeszédablak.
5
Válassza ki a nyomtatni kívánt
képeket, állítsa be a
példányszámot, majd
kattintson az „Apply” gombra.
• DPP-F sorozat 4 × 6 hüvelyk
(képeslap méret)
SVM-F40P/F80P
• DPP-F sorozat 3,5 × 5 hüvelyk
SVM-F40L
Megjegyzések
• Vannak olyan országok, ahol a 3,5 ×
5 hüvelykes papírméret (SVM-F40L,
DPP-F sorozat) nem kerül forgalomba.
• Ha nem a DPP-F sorozatot állítja be,
a nyomtatási eredmény nem lesz
kielégítő.
Megjelenik a nyomtatópapír
választó párbeszédablak.
Megjegyzés
Ellenőrizze a nyomtatási példányszám
beállítását ebben a párbeszédablakban.
Ha a példányszámot a „Paper/Output”
fülnél, a „Sony DPP-FP30 tulajdonságai”
között állítja be, a nyomtatási
mennyiség nem módosul.
Amikor kiválasztja a nyomtatási
méretet, a nyomtatási
párbeszédablak jelenik meg.
7
A „Printer” legördülő listából
válassza ki a „Sony DPP-FP30”
típust, majd kattintson a
„Properties” gombra.
A „Printer” legördülő listában válassza
ki a használni kívánt nyomtatót.
26 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
26
6.9.2004, 11:36
Elemek
Funkciók
Print All A „Select Photo” ablakban
kiválasztott összes kép
nyomtatásra kerül.
Print the selected page only
A „Print Preview”
előnézetben megjelenített
kép kerül kinyomtatásra.
Printer
Válassza a „Sony DPPFP30” típust.
Border Free Print
• Ha kiválasztja, szegély
nélküli képet
nyomtathat.
• Ha nem választja ki,
szegéllyel nyomtatja ki
a képet.
Megjegyzés
A monitoron
megjelenített képre nincs
hatással a beállítás.
• Ha nem jelöli ki, a kép
beállítás nélkül kerül
nyomtatásra.
Properties Beállíthatja az elforgatást, a
képminőséget és egyéb
részleteket.
Ha a „Properties” opcióra kattint, a
kiválasztott nyomtatóhoz tartozó
dokumentum-tulajdonságok
párbeszédablak jelenik meg.
8
A „Paper/Output” fülön adja
meg a papírméretet.
Funkciók
Paper size A legördülő listából
válassza ki a papírméretet
a nyomtatáshoz:
• Képeslap
• 3,5 × 5 hüvelyk
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a
3,5 × 5 hüvelykes papír nem
kerül forgalomba.
Jelölje ki a következők
egyikét a kép körüli szegély
megadásához:
• With border: a kép
szegéllyel kerül
nyomtatásra.
• Borderless: a kép szegély
nélkül kerül nyomtatásra.
Orientation Válassza ki a kép fekvését
nyomtatásnál:
• Portrait (álló).
• Landscape (fekvő).
• Rotates 180 degrees
(elforgatás 180 fokkal).
Megjegyzés
Az alkalmazott szoftvertől
függően előfordulhat, hogy
a kép fekvése akkor sem
változik, ha kiválasztja az
álló vagy fekvő opciót.
folytatódik
27 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
27
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Exif print • Ha kiválasztja, az Exif
Print (Exif 2.21)
kompatibilis digitális
fényképezőgéppel
készített kép esetén a kép
minőségének beállítása
automatikusan
megtörténik.
Elemek
Elemek
Copies
9
Funkciók
Megadhatja a nyomtatni
kívánt példányok számát.
A „Graphics” fülön állítsa be
a színreprodukálást és a
képminőséget.
Megjegyzés
A használt alkalmazástól
függően az alkalmazás
nyomtatási
mennyiségének beállítása
elsőbbséget élvez az itt
megadott értékkel
szemben.
Enlarge/
Reduce
Adja meg a százalékot,
amivel nagyítani, vagy
kicsinyíteni szeretné a
kinyomtatott képet.
Ha kijelöli az „Upper left
reference” opciót,
beállíthatja a nagyítás
vagy kicsinyítés kiinduló
pontját.
• Ha nem jelöli ki, a kép
nagyítása vagy
kicsinyítése a
középponthoz
viszonyítva történik.
Általában ezt az opciót
válassza.
• Ha kijelöli, a kép
nagyítása vagy
kicsinyítése a bal felső
sarokhoz viszonyítva
történik.
Bizonyos számítógépes
alkalmazásoknál ezt a
beállítást kell használni.
Ha a kijelöletlen
opcióval történő
nyomtatás nem nyújtja
a kívánt eredményt,
jelölje ki ezt az opciót.
Print preview
Ha kijelöli, előnézeti
kép jelenik meg a
nyomtatás előtt.
Elemek
Funkciók
Color reproduction/Picture quality
Válassza ki a beállítást
a legördülő listából:
•Off: A kép beállítás nélkül
kerül nyomtatásra.
•Auto Fine Print 3: a „Settings”
legördülő listából válassza a
következő korrekciós eljárások
egyikét:
– Photographical:
Automatikusan feljavítja a
képet, mely természetes és
kiváló minőségű lesz.
(Ajánlott opció.)
– Vivid: Automatikusan
beállítja a képet, hogy
fokozott élességgel, és
élénkebb színekkel kerüljön
kinyomtatásra, mint a
Photographical
üzemmódban. (Ebben az
üzemmódban az élesség
korrekció nagyobb mértékű,
így élénkebbé teszi a képet.)
28 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
28
6.9.2004, 11:36
Elemek
Funkciók
•ICM (rendszer): A „Settings”
legördülő listából válassza ki
a következő korrekciós
eljárások egyikét:
– Graphics: Ha grafikát, vagy
élénk színeket használt.
– Match: Ha pontos színeket
szeretne.
– Pictures: Ha fényképet vagy
képet nyomtat.
Megjegyzés
Exif Print
Jelölje ki, ha Exif Print (Exif
2.21) kompatibilis digitális
fényképezőgéppel készített
képet kíván beállítani és
nyomtatni. A nyomtató
meghajtó színkonverziót és
Exif fényképezési adatokat
használ a kép beállításához. Ez
az opció csak a PictureGear
Studio szoftverrel használható.
Megjegyzések
•Amikor kijelöli ezt az opciót,
válassza ki a „Preview”
funkciót is, hogy megtekintse
a képet nyomtatás előtt.
Ellenőrizze, hogy a vörösszem, hatás csökkentés
funkció megfelelően
dolgozta-e fel a képet.
•A vörös-szem hatás
csökkentési funkció
automatikusan bekapcsol, és
a korrekció mértéke nem
módosítható.
Ha a vörös-szem hatás
csökkentés nem kielégítő,
használja a PictureGear
Studio szoftver megfelelő
funkcióját.
•A vörös-szem hatás
csökkentés csak akkor
lehetséges, ha mellékelt
CD-ROM „Setup.exe”
fájljával telepítette a szoftvert.
A részletek tekintetében
olvassa el a Readme.txt fájlt.
folytatódik
29 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
29
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Az ICM beállítás csak ICM
kompatibilis alkalmazással
használható. Ha olyan
szoftverből nyomtat, mely
nem támogatja az ICM
rendszert, akkor a kép
helytelen színekkel kerülhet
nyomtatásra.
Red-eye reduction
Jelölje meg, ha automatikusan
csökkenteni szeretné a vakuval
fényképezett élőlényen
kialakuló vörös-szem hatást.
Elemek
11 Kattintson a „Print All” vagy a
Funkciók
Print settings
Beállítja a színelemeket és az
élességet.
R:A piros és kék elemi színeket
állítja be. Minél magasabb az
érték, annál pirosabb a kép,
mintha piros fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint,
annál sötétebb a kép, mintha
kék fényt kapna.
G:A zöld és lila elemi színeket
állítja be. Minél magasabb az
érték, annál zöldebb a kép,
mintha zöld fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint,
annál sötétebb a kép, mintha
lila fényt kapna.
B:A kék és sárga elemi színeket
állítja be. Minél magasabb az
érték, annál kékebb a kép,
mintha kék fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint,
annál sötétebb a kép, mintha
sárga fényt kapna.
Sharp (élesség): Minél
magasabb az érték, annál
határozottabbak a
körvonalak.
10 Kattintson az „OK” gombra.
„Print the selected page only”
opcióra.
Megjelenik a nyomtatás
megerősítését kérő párbeszédablak.
12 Ellenőrizze, hogy a megadott
nyomtatópapír és
festékkazetta van-e a
készülékben, majd kattintson
az „OK” gombra.
Elkezdődik a nyomtatás.
Megjelenik a nyomtató
párbeszédablak.
30 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
30
6.9.2004, 11:36
Ha kiválasztotta a „Print
Preview” opciót a 8-as lépésben
Megjelenik az előnézeti ablak.
Ellenőrizze a beállítások
eredményét, majd kattintson
a „Print” gombra.
A nyomtatás megszakítása
1
Nyissa meg a „Print”
párbeszédablakot az Asztalon.
2
Kattintson a dokumentum
nevére, melynek nyomtatását
meg kívánja szakítani. Válassza
a „Cancel” opciót a
„Document” menüből.
Megjelenik a törlés megerősítését
kérő párbeszédablak.
3
Kattintson a „Yes” gombra.
Megjegyzések
• Nyomtatás közben ne mozgassa és ne
kapcsolja ki a nyomtatót; a festékkazetta
vagy a nyomtatópapír elakadhat. Ha ez
előfordul, kapcsolja ki és be a nyomtatót,
majd kezdje elölről a nyomtatási műveletet.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki
többször ki-be mozog a nyomtatóban. Ne
érintse meg, és ne húzza ki a félig
kiemelkedő papírt. Várja meg, amíg a
nyomtatás befejezés után a nyomtató
teljesen ki nem tolja azt.
• Ügyeljen arra, hogy nyomtatás közben a
nyomtató mögött elegendő szabad hely
maradjon.
• Ha folyamatos nyomtatás közben a
nyomtatópapír kifogy a nyomtatóból,
illetve ha nem helyezett papírt a tálcára, az
ERROR jelző világít a nyomtatón. Hagyja
bekapcsolva a nyomtatót, helyezze a
nyomtatópapírt a tálcára, és folytassa a
nyomtatást.
A nyomtatási feladat törlődik.
Megjegyzés
Ne törölje a folyamatban lévő feladatot, mert
papírelakadás fordulhat elő.
folytatódik
31 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
31
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
A nyomtatás folytatódik.
Nyomtatás más szoftverből
A DPP-FP30 nyomtatóval történő
nyomtatáshoz használhat kereskedelmi
forgalomban kapható szoftvert is.
Válassza a „DPP-FP30” nyomtatót a
nyomtató párbeszédablakban, majd
válassza ki a papírméretet az
oldalbeállítás ablakban. A nyomtatási
beállításokkal kapcsolatos részletek
tekintetében olvassa el a 27. és 30. oldal
8-as és 9-es lépéseit.
A „Paper Size” rész „Borderless”
opciójáról
Ha nem a PictureGear Studio szoftvert
használja, akkor előfordulhat, hogy a
kép szegéllyel együtt kerül
kinyomtatásra a szegély nélküli
nyomtatás választása esetén is (a „DPPFP30 Properties” ablak „Paper/Output”
fülének „Paper size” részében).
Ha a szegély nélküli nyomtatási opciót
választja, a nyomtató a szegély nélküli
nyomtatáshoz tartozó nyomtatási
információkat továbbítja az
alkalmazáshoz. Egyes alkalmazások
azonban szegéllyel nyomtatják a képet
a kiválasztott tartományon belül is.
Ilyen esetben a következők egyikét
végezze el a kép szegély nélküli
nyomtatásához:
• Ha be tudja állítani a nyomtatási
tartományt az alkalmazással, akkor
állítson be a nyomtatási tartományt
kitöltő képméretet. Például válasszon
„Teljes oldalas fénykép nyomtatás”
vagy hasonló opciót.
• Állítson be nagyobb értéket az
„Enlarge/Reduce” szövegdobozban a
„DPP-FP30 Properties”
párbeszédablak „Paper/Output” fülén.
Ha a nagyobb érték kiválasztása után
is szegély marad a kinyomtatott kép
jobb oldalán és az alján, jelölje ki az
„Upper left reference” opciót.
Mindkét esetben ellenőrizze a képet
nyomtatás előtt.
A tájolás beállítása
Az alkalmazott szoftvertől függően
előfordulhat, hogy a kép tájolása akkor
sem változik, ha kiválasztja az álló vagy
a fekvő opciót.
A nyomtató meghajtó „szegéllyel/
szegély nélkül” opciójának beállítása
Ha az alkalmazott szoftver rendelkezik
„szegéllyel/szegély nélkül” opcióval,
javasoljuk, hogy a szegély nélküli opciót
használja a nyomtató meghajtó
beállításánál.
Nyomtatási mennyiség beállítás a
Properties párbeszédablakban
Az alkalmazott szoftvertől függően az
alkalmazásban beállított nyomtatási
mennyiség prioritást élvezhet a
nyomtató meghajtó ablakában beállított
értékkel szemben.
Exif Print beállítás a „Graphics” fülön
Az Exif Print beállítás a „Color
reproduction/Picture quality” részben
csak a PictureGear Studio szoftvert
támogatja. Ha más alkalmazást használ
egy kép nyomtatásához, és kijelöli ezt
az opciót, akkor elképzelhető, hogy a
kép nem megfelelő színekkel lesz
kinyomtatva. Ilyen esetben szüntesse
meg a kijelölést.
32 HU
HU 15-32 DPP-FP30.pmd
32
6.9.2004, 11:36
Hibaelhárítás
Probléma esetén
Ha a nyomtató működésében az alábbi rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja meg
elhárítani a leírt módon. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Áramellátás
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A nyomtatót
nem lehet
bekapcsolni.
• Megfelelően csatlakoztatta
a hálózati vezetéket?
c Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
vezeték egyik végét a mellékelt hálózati
tápegységhez, a másik végét pedig a fali
konnektorhoz. Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a nyomtató DC IN aljzatához
(. 13, 18. oldal).
• Megfelelően csatlakoztatta
a hálózati tápegységet?
c Tartsa nyomva legalább 1 másodpercig a
STANDBY gombot (amíg a STANDBY
jelző pirosan nem kezd világítani).
A nyomtatót
nem lehet
kikapcsolni.
Csatlakoztatás digitális fényképezőgéphez
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Nem világít a
PICTBRIDGE
jelző a
nyomtatón.
• Megfelelően csatlakoztatta
a digitális fényképezőgépet?
c Csatlakoztassa megfelelően a vezetéket.
• Bekapcsolta a nyomtatót?
c Kapcsolja be a készüléket a STANDBY
gombbal (a STANDBY jelző zölden világít).
• Támogatja a digitális
fényképezőgép belső
szoftvere a nyomtatót?
c Lásd a digitális fényképezőgép
honlapját a használattal kapcsolatban.
• Villog a PICTBRIDGE
jelző a nyomtatón?
c Ha USB egér, vagy másik nem PictBridge
kompatibilis készülék csatlakozik, akkor
távolítsa el, és csatlakoztasson egy
PictBridge kompatibilis készüléket.
c Húzza ki a digitális fényképezőgépet a
nyomtatóból, majd csatlakoztassa újból.
Vagy kapcsolja ki és be a nyomtatót és a
digitális fényképezőgépet.
• Folyamatban van egy
nyomtatás?
c Csatlakoztassa ismét a vezetéket a
nyomtatás befejezése után.
• A nyomtató
számítógéphez is
csatlakozik?
c A nyomtatóhoz nem lehet egyszerre egy
PictBridge kompatibilis digitális
fényképezőgépet és egy számítógép
csatlakoztatni. Húzza ki a számítógép
USB vezetékét, és csatlakoztassa a
fényképezőgépet a nyomtatóhoz.
33 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
33
6.9.2004, 11:36
Hibaelhárítás
Tünet
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Hibaüzenet
jelenik meg a
fényképezőgép
kijelzőjén, és a
nyomtatás nem
lehetséges.
• Azonos típusú
nyomtatópapírt és
festékkazettát használ?
c Olyan nyomtatópapírt használjon,
melynek típusa megegyezik a
festékkazettáéval. Ha szeretne egy másik
típusú festékkazettát használni, függessze
fel a nyomtatást, cserélje ki a festékkazettát,
majd folytassa a nyomtatást.
A DPOF
nyomtatás nem
működik.
c Vannak olyan digitális
fényképezőgépek, melyek nem
támogatják a DPOF nyomtatást.
A dátumnyomtatás
nem működik.
c Ez a nyomtató nem támogatja a
dátumnyomtatást. Egyes digitális
fényképezőgépek lehetővé teszik a
dátumnyomtatás beállítását. A dátum
még akkor sem kerül a képre, ha a
dátumnyomtatási funkciót bekapcsolja a
fényképezőgépen.
Csatlakozatás számítógéphez
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Elvesztettem a
mellékelt CDROM lemezt, és
újat szeretnék
igényelni.
c Töltse le a nyomtató meghajtót a
Vevőszolgálat honlapjáról (. 41.
oldal), vagy lépjen kapcsolatba a
vásárlás helyével.
A nyomtatómeghajtó • Biztos benne, hogy
pontosan követte a
nem telepíthető.
telepítési utasításokat?
c Kövesse a kezelési útmutató eljárásait a
meghajtó telepítéséhez (. 16. oldal).
Hiba esetén indítsa újra a számítógépet,
és ismételje meg a telepítést.
• Fut másik alkalmazás is?
c Lépjen ki minden alkalmazásból, és
telepítse újra a meghajtót.
• Megfelelően adta meg a
CD-ROM meghajtó elérési
útját?
c Kattintson duplán a Sajátgép ikonra,
majd a CD-ROM ikonra a megnyílt
ablakban. Kövesse a kezelési útmutatóban
leírt eljárást a meghajtó telepítéséhez.
• Telepítette az USB
meghajtót?
c Esetleg nincs megfelelően telepítve az
USB meghajtó. Kövesse a kezelési
útmutatót az USB meghajtó telepítésével
kapcsolatban.
34 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
34
6.9.2004, 11:36
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A nyomtatómeghajtó
nem telepíthető.
• Tudja olvasni az Intézővel
a CD-ROM lemezt?
c Ha hiba van a CD-ROM lemezen, akkor
esetleg nem tudja olvasni azt. Ha
hibaüzenet jelenik meg a számítógépen,
akkor ellenőrizze a tartalmát, és
szüntesse meg a hiba forrását. Telepítse
újra a meghajtót. A hiba tartalmával
kapcsolatban olvassa el számítógépe
kezelési útmutatóját.
• Fut víruskereső vagy
másfajta program
számítógépén?
c Ha fut víruskereső vagy másfajta
program a rendszeren, akkor lépjen ki
belőle, és kezdje elölről a meghajtó
telepítését.
c Ha Windows XP/2000 Professional
• Adminisztrátorként
rendszerben szeretné telepíteni a
jelentkezett be a Windows XP/
meghajtót, akkor Rendszergazdaként
2000 Professional rendszerbe?
kell bejelentkeznie.
• Jelent meg hibaüzenet, hogy c Húzza ki az USB vezetéket, majd
hiba keletkezett a
csatlakoztassa újra.
dokumentumok USB
rendszeren történő
továbbításakor?
• Csatlakoztatott PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgépet is?
c A nyomtatóhoz nem lehet egyszerre egy
PictBridge kompatibilis digitális
fényképezőgépet és egy számítógép
csatlakoztatni. Húzza ki a vezetéket
a PICTBRIDGE aljzatból, és csatlakoztassa
újból a számítógépet a nyomtatóhoz.
35 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
35
7.9.2004, 11:33
Hibaelhárítás
c Ellenőrizze, hogy az ERROR jelző
világít-e vagy villog-e. Ha igen, akkor az
alábbi művelettel esetleg megoldhatja a
problémát:
1 Kapcsolja ki és be a nyomtatót.
2 Húzza ki a hálózati tápegységet a
nyomtatóból.
3 Várjon 5–10 másodpercet, és
csatlakoztassa újból a hálózati
tápegységet.
4 Indítsa újra a számítógépet.
Ha ezek nem oldják meg a problémát,
akkor lépjen kapcsolatba a vásárlás
helyével vagy egy Sony szervizzel.
A nyomtató nem
reagál a
számítógépről
történő
nyomtatásra.
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A kép akkor is
szegélyekkel kerül
nyomtatásra, ha a
szegély nélküli
nyomtatást
választottam.
• Nem a PictureGear
Studio szoftvert
használja?
c Ha nem a PictureGear Studio szoftvert
használja, akkor elképzelhető, hogy szegéllyel
kerül kinyomtatásra a kép akkor is, ha szegély
nélküli nyomtatást választott. Ilyen esetben
végezze el a következők egyikét, hogy szegély
nélkül nyomtathasson.
– Ha be tudja állítani a nyomtatási tartományt
az alkalmazással, akkor állítson be
nyomtatási tartományt kitöltő képméretet.
– Állítson be nagyobb értéket az „Enlarge/
Reduce” szövegdobozban, a „DPP-FP30
Properties” párbeszédablak „Paper/
Output” fülén (. 28. oldal).
– Ha nagyobb érték beállítása esetén is marad
szegély a kép jobboldali és alsó részén,
jelölje meg az „Upper left reference” opciót.
A színreprodukció
nem megfelelő.
• Beállította a „Sony
DPP-FP30 Properties”
párbeszédablak
„Graphics” fülének
„Exif Print” opcióját?
c A „Color reproduction/Picture Quality”
rész Exif Print beállítása csak a PictureGear
Studio szoftvert támogatja. Más
alkalmazásból történő nyomtatásnál törölje
az „Exif Print” opciót.
• Beállította a „Sony
DPP-FP30 Properties”
párbeszéd ablak
„Graphics” fülének
„ICM” opcióját?
c Az ICM beállítás csak akkor érvényes, ha
ICM kompatibilis alkalmazást használ.
Ellenőrizze, hogy az alkalmazás
támogatja-e az ICM rendszert.
Az előnézeti kép
nem tükrözi a
„Sony DPP-FP30
Properties” ablak
„Graphics” fülén
elvégzett
nyomtatási
beállításokat.
c A nyomtatási beállítások magát a
A „DPP-FP30
• A PictureGear Studio
Properties” ablak
szoftvert használja?
„Paper/Output”
fülén elvégzett
nyomtatási
mennyiség beállítás
nem érvényesül a
nyomtatásban.
c A nyomtatási mennyiséget a PictureGear
nyomtatót állítják, és nincsenek
befolyással az előnézeti képre.
Studio szoftver „Print” párbeszéd ablakában
állítsa be. A nyomtató meghajtó „Paper/
Output” fülén végzett beállításnak nincs hatása.
c A használt alkalmazástól függően az
alkalmazásban beállított nyomtatási
mennyiség prioritást élvezhet a nyomtató
meghajtónál beállított értékkel szemben.
36 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
36
6.9.2004, 11:36
Nyomtatás
Ha a nyomtatópapír behelyezése után megkezdi a nyomtatást, papírbetöltési
hiba keletkezhet: a nyomtató nem húzza be a papírt, a nyomtató több papírt húz
be, vagy a nyomtató ferdén húzza be a papírt. Ilyen esetben ellenőrizze
a „Papírbetöltési hiba” című részt az alábbi táblázatban.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Papírbetöltési
hiba.
• Megfelelően helyezte be a
papírt a tálcába?
c Ha a papír nincs megfelelően a
készülékben, a nyomtató problémát
jelezhet. Ellenőrizze a következőket:
• Megfelelő papírt és festékkazettát
helyezett be? (. 8. oldal)
• Az engedélyezettet meghaladó
mennyiségű nyomtatópapírt helyezett a
tálcába? (. 10. oldal)
• Megfelel a tálca-adapter beállítása a
papírnak? (. 10. oldal)
• Alaposan összerázta a papírt?
• Meghajlította, vagy összehajlította a
papírt nyomtatás előtt?
c Ha folyamatos nyomtatás közben a
nyomtatópapír kifogy a nyomtatóból, illetve
ha nem helyezett papírt a tálcára, az ERROR
jelző világít a nyomtatón. Hagyja bekapcsolva
a nyomtatót, helyezze a nyomtatópapírt a
tálcára, és folytassa a nyomtatást.
• A nyomtatóhoz előírt papírt c Használjon a nyomtatóhoz tervezett papírt.
használja?
Ha inkompatibilis papírt használ, a
nyomtatásban üzemzavar keletkezhet
(. 8. oldal).
A nyomtatópapír
részben
kiemelkedik a
nyomtatási
eljárás közben.
• Elakadt a papír?
c Ha a nyomtató nem tudja behúzni a papírt,
akkor az ERROR jelző gyorsan villog.
Távolítsa el a papírtálcát, és ellenőrizze a
papír elakadását (. 41. oldal).
• A nyomtatási folyamat
közepén történik ez?
c Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki
többször ki-be mozog a nyomtatóban.
Ne érintse meg, és ne húzza ki a félig
kiemelkedő papírt. Várja meg, amíg a
nyomtatás befejezés után a nyomtató
teljesen ki nem tolja azt. Ügyeljen arra,
hogy nyomtatás közben a nyomtató
mögött elegendő szabad hely maradjon.
37 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
37
6.9.2004, 11:36
Hibaelhárítás
Tünet
Nyomtatott eredmények
Tünet
Ellenőrzés
A kinyomtatott
kép gyenge
minőségű.
• Előnézeti képet nyomtatott? c Vannak olyan digitális fényképezőgépek,
melyek az előnézeti képeket az elsődleges
képekkel együtt mentik. Az előnézeti
képek minősége nem olyan jó, mint az
elsődleges képeké. Ne felejtse el, hogy az
előnézeti képek törlésével az elsődleges
képek adatai is megsérülhetnek.
Ok/Megoldás
• Nem került por a
festékpatronba?
c Törölje le a port a festékkazetta
műanyag felületéről.
• Nem került por vagy
ujjlenyomat a nyomtatási
felületre?
c Ne érintse meg a nyomtatási felületet (a
fényes oldal, jelzés nélkül). A nyomtatási
felületre került ujjlenyomatok hibás
nyomtatást eredményezhetnek.
• Használt papírt helyezett
be?
c Ne nyomtasson használt papírra. Ha
kétszer nyomtatja ugyanazt a képet a
papírra, a fedése nem lesz vastagabb.
A nyomtató károsodhat.
c A DCF 2.0 rendszernek megfelelő
• AdobeRGB kompatibilis
AdobeRGB képfájl színkorrekción megy
digitális fényképezőgépet
át, de amelyik nem kompatibilis a DCF
használt, ami nem
2.0 rendszerrel, az korrekció nélkül kerül
kompatibilis a DCF 2.0
nyomtatásra.
szabvánnyal, és AdobeRGB
üzemmódban készített
Mi az AdobeRGB?
képet?
Az AdobeRGB egy színtér, melyet az
Adobe System Incorporated használ
alapértelmezett beállításként
képfeldolgozó szoftvereiben, például az
Adobe Photoshop-ban. Az AdobeRGB
egy opcionális színtér, melyet a DCF 2.0
rendszerrel bővítettek ki. Meghatározza
a nyomtatóiparban gyakran használt
színtartományokat.
Ha kíváncsi, hogy digitális
fényképezőgépe támogatja-e az
AdobeRGB rendszert, akkor tekintse át
kezelési útmutatóját.
38 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
38
6.9.2004, 11:36
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
c A foszfor eljárások és a monitorok vagy
LCD kijelzők profiljainak különbsége
miatt ne hagyatkozzon a képernyőn
megjelenő képre.
• Megfelelő a kép aránya?
A kép nem
nyomtatható ki
teljes egészében a
nyomtatási
tartományban.
c A digitális fényképezőgéptől függően a
kép aránya eltérő lehet, így a kép
nyomtatáskor nem fedi a teljes
nyomtatható területet.
• Elforgatta a képet, vagy
végzett vele más
műveletet?
c A digitális fényképezőgéptől függően a
kép függőlegesen nyújtott lehet, ha
elforgatta, vagy feldolgozást végzett a
fényképezőgéppel. Ez nem a nyomtató
hibáját jelzi, hanem azt, hogy
újraszerkesztette a képet a
fényképezőgéppel.
Nyomtatáskor a
kép vízszintesen
megnyújtott.
39 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
39
6.9.2004, 11:36
Hibaelhárítás
A digitális
fényképezőgép
előnézeti
képének
minősége és
színezete eltér a
nyomtatott
képtől.
Egyebek
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Nem tudom
simán behelyezni
a festékkazettát.
c Ha a festékkazetta nem kattan helyére,
akkor vegye ki, majd helyezze be újra.
Ha a festékszalag meglazult, behelyezés
előtt feszítse meg a nyíl irányába
forgatva (. 10. oldal).
Nem lehet
kivenni a
festékkazettát.
c Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket
a STANDBY gombbal. Miután az
inicializáló mozgás megszűnt, próbálja
meg kivenni a festékkazettát. Ha ez nem
oldja meg a problémát, akkor lépjen
kapcsolatba egy Sony szervizzel, vagy a
vásárlás helyével.
A nyomtató nem
adja ki a kész
nyomatot.
A nyomtatás
félúton megáll.
• Az ERROR jelző gyorsan
villog?
c Beszorult a papír. Olvassa el a „Ha a
papír elakad” című részt (. 41. oldal),
és távolítsa el a papírt a nyomtatóból.
Ha a beszorult papír nem távolítható el,
lépjen kapcsolatba egy Sony szervizzel.
• Az ERROR jelző világít?
c Vegye ki a nyomtatópapírt és folytassa a
nyomtatást. Ha a papírt nem lehet
kivenni, kövesse a „Ha a papír elakad”
című rész utasításait (. 41. oldal),
a beszorult papír eltávolításához.
• Az ERROR jelző gyorsan
villog?
c Beszorult a papír. Olvassa el a „Ha a
papír elakad” című részt (. 41. oldal),
és távolítsa el a papírt a nyomtatóból.
Ha a beszorult papír nem távolítható el,
lépjen kapcsolatba egy Sony szervizzel.
40 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
40
6.9.2004, 11:36
Ha a papír elakad
Ha a papír elakad, az ERROR jelző
világít vagy villog, és a nyomtatás leáll.
Ha az ERROR jelző világít, vegye ki a
nyomtatópapírt és folytassa a
nyomtatást.
Ha az ERROR jelző gyorsan villog,
hagyja a nyomtatóban a papírt és a
festékkazettát, és kapcsolja ki a
készüléket. Ezután kapcsolja be újból.
Miután az inicializáló mozgás
megszűnt, vegye ki a papírtartó tálcát a
nyomtatóból. Ellenőrizze, hogy a
nyomtató papírbehúzó vagy papírkiadó
nyílásában van-e elakadt papír. Ha van,
húzza ki azt.
Hibaelhárítás
Vegye ki a
papírtartó
tálcát.
Húzza ki
lassan az
elakadt papírt.
Megjegyzés
Ha nem tudja eltávolítani az elakadt papírt,
keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt
vagy a vásárlás helyét.
A nyomtató kikapcsolása
Tartsa nyomva legalább 1 másodpercig
a STANDBY gombot (amíg a STANDBY
jelző pirosan nem kezd világítani).
Az ügyfélszolgálat honlapja
http://www.sonydigitallink.com/
index/index.asp
41 HU
HU 33-41 DPP-FP30.pmd
41
6.9.2004, 11:36
Egyéb információk
A készülék elhelyezéséről
Előírások
A biztonságról
• Ügyeljen arra, hogy ne tegyen vagy
ejtsen nehéz tárgyat a hálózati
vezetékre, és óvja a sérülésektől.
A nyomtatót ne működtesse sérült
hálózati vezetékkel.
• Ha a nyomtatóba folyadék vagy
idegen tárgy kerül, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót a fali
konnektorból, és a további használat
előtt vizsgáltassa meg a készüléket
szakemberrel.
• Ne bontsa meg a nyomtató
burkolatát.
• A hálózati vezetéket a
csatlakozódugónál fogva húzza ki a
konnektorból. Soha ne a vezetéket
fogja meg.
• Ha a nyomtatót hosszabb ideig nem
használja, húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali konnektorból.
• Óvatosan kezelje a nyomtatót.
• Az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében mindig húzza ki a
konnektorból a nyomtató hálózati
vezetékét tisztítás és javítás előtt.
• Ne tegye a nyomtatót olyan
helyekre, ahol az alábbi hatásoknak
van kitéve:
– Rázkódás.
– Erős pára.
– Erős por.
– Közvetlen napfény.
– Szélsőségesen hideg vagy meleg
környezet.
• Ne használja a nyomtatót más
elektromos berendezések közelében.
A nyomtató nem működik
megfelelően elektromágneses
hullámok hatása alatt.
• Ne tegyen nehéz tárgyat a
nyomtatóra.
• Hagyjon elegendő helyet a nyomtató
körül, hogy a szellőzőnyílások
szabadon maradjanak. Ha azokat
eltakarja, a készülék túlmelegedhet.
• Hagyjon elegendő helyet a nyomtató
mögött. Ellenkező esetben a
nyomtatásban üzemzavar
keletkezhet vagy egyéb probléma
fordulhat elő.
A hálózati tápegységről
• Csak a nyomtatóhoz mellékelt
hálózati tápegységet használja. Ne
használjon más típusú hálózati
tápegységet, mert üzemzavar
keletkezhet.
• Ne használjon elektronikus feszültség
átalakítót, mert túlmelegedés és
üzemzavar fordulhat elő.
• Ha a hálózati tápegység
csatlakozóvezetéke megsérül, ne
használja tovább, mert veszélyt
idézhet elő.
42 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
42
6.9.2004, 11:36
A páralecsapódásról
Ha a nyomtatót hideg helyről meleg
helyre viszi, vagy erősen párás légterű,
meleg szobában hagyja, a készülék
belsejében páralecsapódás alakulhat ki.
Ilyen esetben a nyomtató nagy
valószínűséggel nem fog működni, és
akár meg is hibásodhat, ha mégis
megpróbálja használni. Ezért ilyen
esetben húzza ki a hálózati vezetéket, és
legalább 1 órán keresztül ne használja a
nyomtatót.
A készülék szállításáról
Ha dokumentumokat másol ezzel a
nyomtatóval, kiemelt figyelmet
fordítson az alábbiakra:
• A pénzjegyek, pénzérmék vagy
értékpapírok másolását a törvény
bünteti.
• Kitöltetlen tanúsítványok,
engedélyek, útlevelek, magán
okiratok és fel nem használt
bélyegek másolását a törvény szintén
bünteti.
• A tv-műsorok, filmek, videoszalagok
és mások portréi szerzői jogi
védelem alá eső anyagok lehetnek.
Az ilyen anyagok engedély nélküli
másolása törvénybe ütközik.
Egyéb információk
A nyomtató szállításakor vegye ki a
készülékből a papírtálcát, a
festékkazettát, húzza ki a hálózati
tápegységet, és csomagolja vissza a
nyomtatót (és perifériáit) az eredeti
csomagolóanyagba.
Ha már nincsenek meg az eredeti
csomagolóanyagok, használjon azokhoz
hasonló csomagolóanyagot, hogy a
nyomtató ne sérüljön meg szállítás
közben.
Korlátozások a dokumentumok
másolásával kapcsolatban
A tisztításról
Tisztítsa meg a készülék burkolatát
kímélő tisztítószerrel enyhén
benedvesített puha törlőkendővel. Ne
használjon súrolószert, vagy oldószert,
mint például benzin, vagy alkohol, mert
azok károsíthatják a készülék külső
felületét.
43 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
43
6.9.2004, 11:36
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
DPP-FP30 típusú digitális fényképnyomtató
az IpM-BkM 2/1984. (III.10.) számú együttes
rendeletében előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek:
x Nyomtató
Nyomtatási rendszer
Hőszublimációs nyomtatás (sárga/
bordó/ciánkék 3 menetes)
Felbontás
300 × 300 dpi
Tápfeszültség
DC IN aljzat, DC 24V
(Készenléti üzemmódban kevesebb
mint 1 W-os fogyasztás)
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek
Kb. 175 × 60,5 × 137 mm (szé/ma/mé,
maximális kinyúlások nélkül)
(400 mm-es mélység, ha a papírtálca be
van illesztve.)
Tömeg
Kb. 950 g
(a 100 g tömegű papírtálca nélkül)
Mellékelt tartozékok
Színátmenetek képpontonként
256 szintű (8 bit minden színhez sárga/
bordó/ciánkék), kb. 16 770 000 szín
Lásd „A nyomtató kicsomagolása”
című fejezetet a 7. oldalon.
x Hálózati tápegység
Nyomtatási méret
Képeslap (4 × 6 hüvelyk) méret:
101,6 × 152,4 mm (maximum, szegély
nélkül)
3,5 × 5 hüvelykes méret*1:
89 × 127 mm (maximum, szegély nélkül)
Nyomtatási idő (papíronként)
Képeslap (4 × 6 hüvelykes) méret: kb.
90 másodperc
3,5 × 5 hüvelykes méret*1:
kb. 80 másodperc (az adatfeldolgozási és
átviteli idő nélkül, személyi számítógépről
vagy digitális fényképezőgépről)
Tápfeszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5–0,75 A
Névleges kimenőfeszültség
DC 24V, 2,2 A
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek
Kb. 60 × 30,5 × 122 mm (szé/ma/mé,
maximális kinyúlások nélkül)
Tömeg
Kb. 305 g
Be/kimeneti csatlakozók
USB csatlakozó (1)
PICTBRIDGE csatlakozó (1)
Kompatibilis fájlformátumok*2
JPEG: DCF*3 2.0 kompatibilis, Exif*4 2.21
kompatibilis
Maximálisan kezelhető képpontok száma
JPEG: 10 000 (V) × 7500 (F) képpont
Festékkazetta/Nyomtatópapír
Lásd „A nyomtatócsomag előkészítése”
című fejezetet a 8. oldalon.
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
*1: A 3,5 × 5 hüvelykes papírt egyes
országokban nem forgalmazzák.
*2: Egyes különleges fájltípusok nem
kompatibilisek.
*3: A „DCF” a Design rule for Camera File
system rövidítése.
*4: Az „Exif” egy képfájl formátum, mely
a képadatok mellett tartalmazza az
indexképet, a fényképezési dátumot, és
a fényképezési paramétereket is.
44 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
44
6.9.2004, 11:36
Nyomtatási tartomány
Képeslap méret
152,4 mm/6 hüvelyk (1 800 képpont)
95,5 mm/
3 7/8 hüvelyk
(1 128 képpont)
101,6 mm/
4 hüvelyk
(1 200 képpont)
146,3 mm/5 7/8 hüvelyk (1 728 képpont)
3,5 × 5 hüvelykes méret
127 mm/5 hüvelyk (1 500 képpont)
83,9 mm/
3 3/8 hüvelyk
(990 képpont)
89 mm/3 5/8 hüvelyk
(1 050 képpont)
Szegély nélküli
nyomtatási
tartomány
Perforáció
A fenti ábra 2:3 oldalarányú kép nyomtatására vonatkozik.
A nyomtatási tartomány eltérő a szegéllyel és a szegély nélkül történő nyomtatás
esetén.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5 hüvelykes papír nem kerül forgalomba.
45 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
45
6.9.2004, 11:36
Egyéb információk
Szegélyes
nyomtatási
tartomány
122 mm/4 7/8 inch (1 450 képpont)
Fogalom magyarázat
Auto Fine Print 3
Ez a funkció automatikusan korrigálja
a képminőséget annak érdekében, hogy
színgazdagabb, tisztább és megkapóbb
fényképet nyomtathasson. Különösen
hatásos a sötét, kontúrszegény, gyengén
kontrasztos felvételek esetén. A funkció
kiválóan reprodukálja a bőr színét, a fák
élénkzöld levelét vagy az ég tiszta kékjét.
PictBridge
A Camera & Imaging Products
Association szabványa, mely lehetővé
teszi a PictBridge eszközök közvetlen
csatlakozását a nyomtatóhoz
számítógép nélkül. Így akár a
helyszínen is nyomtathat képet.
DCF (Design rule for Camera File
system)
Egy olyan, a JEIDA (Japan Electronic
Industry Development Association)
által kidolgozott szabvány, mely
biztosítja a kompatibilitást a digitális
fényképezőgépek és egyéb készülékek
között.
Exif 2.21 (Exif Print)
Az Exif (Exchangeable image file
format for digital still cameras) Print a
digitális fényképnyomtatás
világszabványa. Az Exif Print
rendszert támogató digitális
fényképezőgépek minden felvételhez
külön tárolják a felvételi
körülményeket leíró adatokat.
A nyomtató a tárolt Exif Print adatok
alapján automatikusan úgy állítja be a
nyomtatási paramétereket, hogy az
elkészült kép a lehető legélethűbb
legyen*1.
*1 Ha az „Auto Fine Print 3” funkció
engedélyezve van, és egy képet (JPEG
fájl) Exif Print (Exif 2.21) kompatibilis
digitális fényképezőgéppel készített,
akkor a képet automatikusan úgy
állítja be a nyomtató, hogy minősége
optimális legyen nyomtatáskor.
46 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
46
6.9.2004, 11:36
A részletek tekintetében lapozzon
a zárójelben látható oldalakra.
Kezelőszervek
azonosítása
Nyomtató
1 Papírtálca tartó fedele (12. oldal)
2 STANDBY gomb (13, 18. oldal)
• A nyomtató bekapcsolásához nyomja
meg a STANDBY gombot (a STANDBY
jelző zölden világít).
• A kikapcsoláshoz tartsa nyomva
legalább 1 másodpercig a STANDBY
gombot (amíg a STANDBY jelző
pirosan nem kezd világítani).
3 STANDBY jelző (13, 18. oldal)
• Pirosan világít: A nyomtató készenléti
üzemmódban van.
• Zölden világít: A nyomtató be van
kapcsolva.
• Zölden villog: Nyomtatás.
4 PICTBRIDGE jelző (14. oldal)
5 ERROR jelző (9, 35, 37, 41. oldal)
• Világít: A papírtartó tálcát nem helyezte
be. Nincs papír a tálcán. A papír a
nyomtatóban maradt. A papír kifogyott.
• Lassan villog: A festékkazetta kifogyott.
Nem helyezett be festékkazettát.
• Gyorsan villog: A papír elakadt.
Üzemzavar lépett fel a nyomtatóban.
6 Festékkazetta tartó fedele
(9. oldal)
7 Festékkazetta kioldó kar (9. oldal)
8 Festékkazetta (nem tartozék)
folytatódik
47 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
47
6.9.2004, 11:36
Egyéb információk
• Világít: A nyomtató egy PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgéphez csatlakozik.
• Villog: Olyan eszközt csatlakoztatott,
mely nem támogatja a PictBridge
szabványt. Vagy a nyomtatni kívánt
kép sérült.
9 Szellőzőnyílás
0
USB aljzat (19. oldal)
A számítógép csatlakoztatására szolgál.
qa DC IN aljzat (13, 18. oldal)
Csatlakoztassa ide a mellékelt hálózati
tápegységet, majd a hálózati vezetékkel
csatlakoztassa a tápegységet a fali
konnektorhoz.
qs PICTBRIDGE csatlakozó (14. oldal)
Ide csatlakoztassa a PictBridge
kompatibilis digitális fényképezőgépet.
Papírtálca
1 Tálca-adapter (11. oldal)
Az adaptert csak akkor használja, ha
3,5 × 5 hüvelykes papírra kíván
nyomtatni.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba.
2 Papírkiadó tálca (10. oldal)
3 Papírtartó tálca fedele (10. oldal)
48 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
48
6.9.2004, 11:36
Tárgymutató
Szimbólumok
3,5 × 5 hüvelykes méret 8
H
P
Hálózati
tápegység 7, 13, 18
Hálózati vezeték 7, 13, 18
Hibaelhárítás 33
Papírelakadás 41
Papírméret 8, 27
Papírtartó tálca 10, 48
Páralecsapódás 43
PC üzemmód 5, 19
PictBridge 5, 13, 46
PICTBRIDGE jelző 14
I
A
ICM 29
Áttekintés 5
Auto Fine Print 3 6, 46
J
Jellemzők 6
B
K
Behelyezés
Festékkazetta 9
Képeslap méret 8
Képminőség 28, 30
Kioldó kar 9
Korlátozások a másolásra
vonatkozóan 43
C
Csatlakoztatás
Számítógéphez 19
PictBridge kompatibilis
digitális
fényképezőgéphez 13
Fali konnektorhoz 13, 18
M
Mellékelt tartozékok 7
Működési módok 5
N
D
E
Előnézet 31
Eltávolítás
PictureGear Studio 24
Nyomtató meghajtó 20
ERROR jelző 9, 35, 36, 41
Exif Print 6, 27, 29, 46
Rendszerkövetelmények 15
S
STANDBY jelző 13, 18
Super Coat 2 6
Szállítás 43
Szegélyes/Szegély
nélküli nyomtatás 27
T
Tájolás 27
Telepítés
PictureGear Studio 22
Nyomtató meghajtó 16
Rendszerkövetelmények
15
Tisztítás
Nyomtató külső
burkolata 43
U
USB csatlakozó 19
V
Vörös-szem hatás
csökkentés 29
F
Festékkazetta 8, 9
Festékkazetta tartó
fedele 9
Folyamatábra 5
49 HU
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
49
6.9.2004, 11:36
Egyéb információk
Nagyítás/Kicsinyítés 28
Nyomtatás leállítása 31
Nyomtatás
PictBridge kompatibilis
digitális
fényképezőgépről 13
Számítógépről 25
Nyomtatási felület 11, 38
Nyomtatási tartomány 45
Nyomtató beállítások 30
Nyomtatócsomag 8
Nyomtatópapír 8, 10
DC IN aljzat 13, 18
DCF (Design rule for
Camera File system) 46
R
Sony Corporation
HU 42-52 DPP-FP30.pmd
Printed in Czech Republic
50
6.9.2004, 11:36
Download PDF

advertising