Sony | DPP-FP50 | Sony DPP-FP50 Használati útmutató

2-599-949-11 (1)
Mielőtt hozzákezdene
Digitális
fényképnyomtató
H
Előkészületek
Nyomtatási alapfunkciók
(MONITOR OUT üzemmód)
Nyomtatás a nyomtató LCDképernyőjének használatával
Változatos nyomtatási
lehetőségek (MONITOR OUT
üzemmód)
DPP-FP50
Nyomtatás PictBridge
rendszerű fényképezőgépről
(PictBridge üzemmód)
Nyomtatás számítógépről (PC
üzemmód)
Hibaelhárítás
Egyéb információk
Kezelési útmutató
A nyomtató használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a
kezelési útmutatót, és őrizze meg, mert később még szüksége
lehet rá.
© 2005 Sony Corporation
Egyszerűsített útmutató
DPP-FP50
Kövesse az alábbi eljárást (1–6. lépések) a fényképek
nyomtatásához. A részletek tekintetében olvassa a kezelési
útmutatót.
1 Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Nyomtató (1 db)
Papírtálca (1 db)
Távvezérlő (1)
CD-ROM lemez (1 db)
• Sony DPP-FP50 nyomtató meghajtó
szoftver Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/Windows®
XP Media Center Edition/Windows®
2000 Professional/Windows® Millennium
Edition/Windows® 98 Second Edition
operációs rendszerekhez.
• PictureGear Studio v2.0.
Videó
csatlakozóvezeték
(1 db)
Hálózati tápegység
(1 db)
Tisztítópatron (1)
Hálózati vezeték
(1 db)
• Kezelési útmutató (1 db)
• Egyszerűsített útmutató (ez a
füzet, 1 db)
• Garanciajegy (1 db)
• Sony végfelhasználói
licencszerződés (1 db)
• Színes nyomtatócsomag (1 db)
Zavarszűrő (1)
2 Készítse elő a színes nyomtatócsomagot (tartozék).
Az alábbi nyomtatócsomagok külön megvásárolható opcióként is
rendelkezésre állnak.
Képeslap méretű nyomtatáshoz: 3,5 × 5 hüvelyk méretű
nyomtatáshoz:
SVM-F40P
• Két csomag, mindegyikben 20 db
képeslap méretű (4 × 6 hüvelyk)
fényképpapír
• Festékkazetta 40 nyomathoz (1)
SVM-F40L*
• Két csomag, mindegyikben 20 db 3,5 ×
5 hüvelyk méretű fényképpapír
• Festékkazetta 40 nyomathoz (1)
A részletekért lapozzon a kezelési útmutató 11. oldalára. (* Vannak olyan
országok, ahol a 3,5 × 5 hüvelykes papír nem kerül forgalomba.)
3 Helyezze be a festékkazettát.
1 Húzza meg és nyissa
ki a festékkazetta tartó
fedelét.
2 Helyezze be a
festékkazettát.
Nyíl
3 Zárja be a fedelet.
4 Helyezze be a papírt.
1 Csúsztassa a papírtartó tálca fedelét a 2 Helyezze be a papírt.
papírbehúzással ellentétes irányba 1
és felemelve nyissa ki azt 2.
Tálca-adapter (Távolítsa el, ha képeslap
méretű nyomtatópapírt használ.)
3 Távolítsa el a védőlapot, és zárja le a
papírtálca fedelét, majd csúsztassa a
papírbehúzás irányába.
A bélyeg helye (képeslap méret) vagy a
nyíl jelzés (3,5 × 5 hüvelykes méret) a
behúzás irányába nézzen.
4 Lefelé húzva nyissa ki a nyomtató
papír-rekesz fedelét, majd helyezze
be a tálcát a nyomtatóba.
Nyomja be helyére, amíg kattanó hangot
nem hall.
A védőlapot tisztításhoz is használhatja.
Tárolja együtt a tisztítópatronnal.
5 Csatlakoztassa hálózati áramforráshoz.
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozóvezeték egyik végét
a fali konnektorhoz, a másik
végét a hálózati tápegységhez.
Ezután csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a
nyomtató DC IN aljzatához.
Hálózati
tápegység
Hálózati csatlakozóvezeték
6 Kép nyomtatása.
Előkészületek
A csatlakoztatott eszköztől és a
memóriakártyától függően a nyomtatási
eljárás eltérő lehet.
1 Csatlakoztassa a
nyomtatót a tvkészülékhez, és
kapcsolja be a tvkészüléket.
Kép nyomtatása külső eszközről
vagy memóriakártyáról
„Memory Stick”
Nyomtatás a
csatlakoztatott
tv-készülék
segítségével
CompactFlash kártya
SD-kártya
Külső eszköz, például
fényképezőgép
Kapcsolja videó üzemmódba
a tv-készüléket.
Előkészületek
1 Helyezzen be egy
memóriakártyát, vagy
csatlakoztassa a külső
eszközt.
Kép nyomtatása PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgépről
Lásd a kezelési útmutató 57.
oldalán.
„Memory Stick”
Nyomtatás a
nyomtató LCDkijelzőjének
segítségével
Digitális fényképezőgép
Kép nyomtatása számítógépről
Lásd a kezelési útmutató 58.
oldalán.
Képek megjelenítése
Előkészületek
2 Helyezzen be egy
memóriakártyát, vagy
csatlakoztassa a külső
eszközt.
„Memory Stick”
3 Nyomja meg az ON/
STANDBY gombot a
nyomtatón.
4 Jelenítse meg
a képeket a tvkészüléken.
Digitális fényképezőgép
LCD üzemmódban nyomja
meg a MONITOR OUT
gombot, ha a képeket a
tv-képernyőn szeretné
ellenőrizni.
Előkészületek
2 Nyomja meg az ON/
STANDBY gombot a
nyomtatón.
Képek megjelenítése
3 Nyomja meg a
MONITOR OUT
gombot az LCD menü
megjelenítéséhez.
4 Nyomja meg az INPUT
SELECT gombot a
memóriakártyán vagy
a külső eszközön tárolt
képek LCD-kijelzőn
történő megjelenítéséhez.
Kép kiválasztása
5 Nyomja meg az INPUT
SELECT gombot
a memóriakártyán
vagy a külső
eszközön tárolt képek
megjelenítéséhez.
6 Válassza ki a
7 Nyomja meg a PRINT
A /// gombokkal
mozgassa a sárga keretet
(kurzort) a nyomtatni kívánt
képre.
Több példány nyomtatása
Lásd a kezelési útmutató
24. oldalát.
nyomtatni kívánt képet.
Képek megjelenítése
5 Nyomja meg
az AUTO PRINT
gombot az „INDEX”
(index-képernyő)
megjelenítéséhez.
Nyomtatás
gombot.
Kép kiválasztása
6 Nyomja meg a PRINT
gombot.
7 Válassza ki a nyomtatni
kívánt képet.
Nyomja meg a PRINT gombot,
majd a / gombbal válassza
ki a kívánt kép sorszámát, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Kinyomtatásra kerül egy
indexkép a memóriakártyán
vagy a külső eszközön
található képekről. Így
ellenőrizheti a képek
sorszámát.
Több példány nyomtatása
Nyomja meg annyiszor az
ENTER gombot, hogy a
kívánt érték jelenjen meg.
Nyomtatás
8 Nyomja meg a PRINT
gombot.
VIGYÁZAT
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa fel a készülék házát. A javítást
bízza szakemberre.
FIGYELEM
Kép és/vagy hangtorzítás fordulhat elő, ha a készüléket
elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés
közelébe helyezi.
FIGYELEM
A Sony nem vállal semmilyen felelősséget a
nyomtató vagy a „Memory Stick” használatából,
meghibásodásából eredő véletlenszerű, vagy
következetes kárért, valamint a felvétel elvesztéséért.
A vásárló feljegyzései
A típus és gyártási sorozatszám a készülék alján
találhatók. Az alábbi helyre kérjük, jegyezze
fel a készülék sorozatszámát. Ha a készülékkel
kapcsolatos tanácsért fordul a Sony szaküzlethez,
közölje a feljegyzett számot.
Típusszám: DPP-FP50
Sorozatszám: _____________________________
2H
Használt elektromos és
elektronikus készülékek
elhelyezése hulladékként
Ez a szimbólum, mely általában a
készüléken vagy a csomagoláson
van feltüntetve, azt jelenti, hogy
a terméket nem szabad háztartási
hulladékként kezelni. Ahelyett, hogy
a háztartási hulladék közé dobná,
vigye el az elektromos és elektronikus készülékek
kijelölt újrahasznosító telepére. E készülék szakszerű
megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük
azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből
adódik. Az anyagok újrahasznosítása abban is segít,
hogy megőrizzük természeti erőforrásainkat. E készülék
újrahasznosításáról további információkat a helyileg
illetékes hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy
vásárlás helyén kaphat.
Érintett tartozék: távvezérlő.
FIGYELMEZTETÉS
Olyan fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket,
amelyik nyomtató közelében található, és könnyen
hozzáférhető. (Ha szükséges, húzza ki a hálózati
vezetéket a fali konnektorból.)
Az Európai vásárlók számára
A készülék teljesíti az EMC Irányelvekben rögzített,
3 méternél rövidebb csatlakozó vezetékre vonatkozó
határértékeket.
CD-tartalmak, tv-műsorok, szerzői jogvédelem
alá eső művek, pl. képek vagy kiadványok, illetve
bármilyen egyéb, hasonló anyagok – kivéve a saját
felvételeket vagy összeállításokat – másolása,
szerkesztése vagy kinyomtatása csak saját vagy
családi célra engedélyezett. Hacsak nem Ön a
szerzői jog tulajdonosa, vagy nincs birtokában a
szerzői jog tulajdonosának felhatalmazása, a másolni
kívánt anyagnak az említett korlátozást meghaladó
felhasználása sértheti a szerzői jogokat, és ezért a
szerzői jog tulajdonosa kártérítési igénnyel léphet fel.
Amikor ezzel a nyomtatóval fényképeket nyomtat,
szerkeszt, stb. különösen ügyeljen arra, hogy a
szerzői jogokat ne sértse meg. Portrék, arcképek
engedély nélküli felhasználása vagy módosítása
szintén sértheti a tulajdonos jogait.
Vannak olyan bemutatók, előadások vagy kiállítások,
amelyeken bármilyen fényképezés (képrögzítés) tilos.
Készítsen biztonsági mentést
A nyomtató véletlen üzemeltetése vagy
meghibásodása miatti adatvesztés elkerülése
érdekében mindig másolja az adatokat egy
biztonságos tárolóegységre.
Információ
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HIBÁS
TERMÉKEKBŐL VAGY BÁRMELY TERMÉK
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS,
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES
KÁROKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT VAGY A
FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT.
Védjegyek és szerzői jogok
• A VAIO a Sony Corporation márkaneve.
• A Microsoft és a Windows® a Microsoft
Corporation bejegyzett márkaneve az Egyesült
Államokban, és más országokban.
• Az IBM és a PC/AT az International Business
Machines Corporation bejegyzett márkaneve.
• A Pentium az Intel Corporation bejegyzett
márkaneve.
• A „MemoryStick” , a
, a „MagicGate Memory
Stick”, a „MemoryStick Duo”, a „MemoryStick
PRO” és a „MemoryStick-ROM” a Sony
Corporation márkaneve.
• A „MagicGate” a Sony Corporation márkaneve.
• A tru type betűkészletek raszterelési műveletéhez a
FreeType Team szoftvert alkalmazzák.
• Ez a szoftver részben a független JPEG Group
munkáján alapul.
• Libtiff
Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.
• Lib png
Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group
42, Inc.
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib
© 1995–2002 Jean-loup Gailly és Mark Adler
• Ez a készülék az „Exif Toolkit For Windows Ver 2.4
(Copyright © 1998 FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
Minden jog fenntartva.)” rendszert alkalmazza. Az
Exif a JEIDA (Japán Elektronikai Ipari Fejlesztési
Szövetség) által a digitális fényképezőgépekre
kidolgozott képfájl továbbítási formátum.
• Minden egyéb itt említett vállalat és terméknév
a megfelelő vállalatok védjegye, vagy bejegyzett
védjegye. Ezen kívül a „™” és „®” jelzések
nincsenek mindenütt feltüntetve a kezelési
útmutatóban.
3H
Fontos tudnivalók a
felhasználók számára
Program © 2004, Sony Corporation
Dokumentáció © 2004, Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A kezelési útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben vagy egészben történő
sokszorosítása, fordítása, vagy átírása bármilyen
számítógép által olvasható formátumra a Sony
Corporation előzetes beleegyezése nélkül tilos.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET A VÉLETLENSZERŰ,
KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES
KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ
ANYAGI KÁRON, SZERZŐDÉSEN VAGY BÁRMI
MÁSON ALAPUL, ÉS A SZOFTVERREL, KEZELÉSI
ÚTMUTATÓVAL, EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, A
HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, VAGY ATTÓL
FÜGGETLENÜL MERÜL FEL.
A CD-ROM csomag ragasztócsíkjának felszakításával
elfogadja a szerződés feltételeit. Amennyiben nem
fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, küldje vissza
a borítékot felbontatlan állapotban a csomag egyéb
tartalmával együtt a kereskedőnek, akitől vásárolta.
A Sony Corporation fenntartja a kezelési útmutató és
az itt található információ előzetes bejelentés nélküli
változtatásának jogát.
Az itt ismertetett szoftverhez tartozhat egy különálló
felhasználói szerződés is.
Felhasználói regisztráció
A vásárlói szolgáltatások igénybevételéhez töltse ki
és juttassa vissza címünkre a csomagban található
regisztrációs kártyát.
A szoftverhez mellékelt olyan adatok, mint például
mintaképek, nem módosíthatók, vagy sokszorosíthatók,
csak személyes felhasználás céljából. A szoftver
engedély nélküli sokszorosítását a szerzői jogok
védelmével kapcsolatos törvény bünteti.
Ne felejtse el, hogy mások portréinak, vagy szerzői
jogvédelem alá eső munkáinak sokszorosítása, vagy
módosítása sérti a szerzők által fenntartott jogokat.
Tartalomjegyzék
Mielőtt hozzákezdene
Mire használható ez a nyomtató? ...6
Kezelőszervek azonosítása ..............8
Előkészületek
1 A csomag tartalmának
ellenőrzése.................................10
2 A nyomtatócsomag
előkészítése ...............................11
Papírméretek ........................................... 11
Külön megvásárolható nyomtatócsomagok11
3 A festékkazetta behelyezése ...12
4 A nyomtatópapír behelyezése .13
5 A távvezérlő előkészítése ........16
6 Csatlakoztatás váltakozó
feszültségű áramforráshoz .........17
Csatlakoztatás tv-készülékhez ...... 18
Memóriakártya behelyezése .........18
„MemoryStick” kártya behelyezése .......... 19
CompactFlash kártya behelyezése ............ 19
SD-kártya behelyezése ............................. 19
Fényképezőgép vagy egyéb
külsőeszköz csatlakoztatása ....20
Nyomtatási alapfunkciók
(MONITOR OUT üzemmód)
Képek megjelenítése a
tv-készüléken ............................. 21
A kiválasztott képek nyomtatása .. 22
Egy kép nyomtatása ................................. 22
Az előnézeti kép ellenőrzése nyomtatás
előtt ........................................................ 23
Több kép nyomtatása............................... 24
AUTO nyomtatás
(INDEX/DPOF/ALL) .....................25
4H
Nyomtatás a nyomtató LCDképernyőjének használatával
A kiválasztott képek nyomtatása ... 27
AUTO nyomtatás (INDEX/DPOF/ALL) . 29
Nyomtatási beállítások
megváltoztatása ......................... 30
Változatos nyomtatási
lehetőségek (MONITOR OUT
üzemmód)
Kép szerkesztése ............................31
Az Edit menü bekapcsolása ...................... 31
A kép méretének növelése és csökkentése 32
A kép mozgatása ..................................... 32
A kép forgatása ....................................... 32
A kép beállítása ....................................... 33
Különleges szűrő használata .................... 33
A vörös-szem hatás csökkentése .............. 34
Karakterek bevitele .................................. 35
A kép mentése és nyomtatása .................. 38
Különleges nyomatok készítése
(Creative Print) ..........................39
A Creative Print menü bekapcsolása ......... 39
Szabad elrendezésű nyomat készítése ...... 40
Naptár készítése ...................................... 44
Képeslap készítése ................................... 45
Montázsok készítése ................................ 46
A nyomtatási beállítások
megváltoztatása (SET UP) ........48
Diavetítés ........................................51
Képek törlése ..................................52
Kiválasztott képek törlése......................... 52
A „MemoryStick” formattálása ................ 53
Kép keresése ...................................53
A nyomtató jellemzők
megváltoztatása (OPTION) .......55
Nyomtatás PictBridge rendszerű
fényképezőgépről (PictBridge
üzemmód)
Nyomtatás digitális
fényképezőgépről .....................57
Nyomtatás számítógépről (PC
üzemmód)
A szoftver telepítése ......................58
Rendszerkövetelmények ........................... 58
A nyomtató kezelőprogram telepítése....... 59
A PictureGear Studio telepítése ................ 62
Fényképek nyomtatása a
PictureGear Studio szoftverből .. 64
Nyomtatás más szoftverből ...................... 70
Hibaelhárítás
Probléma esetén .............................71
Ha egy hibaüzenet jelenik meg .....86
Ha a papír elakad ...........................89
A nyomtató belsejének tisztítása .89
Egyéb információk
Előírások ..........................................91
A „MemoryStick” memóriakártyáról .92
Mi is az a „MemoryStick”? ...................... 92
A „MemoryStick” fajtái ............................ 92
A készülékkel használható
„MemoryStick” típusok............................ 93
Megjegyzések a használathoz .................. 93
Néhány szó a CompactFlash/
SD-kártyáról ..............................94
Megjegyzések a használattal kapcsolatban . 94
Minőségtanúsítás ...........................95
Nyomtatási tartomány ............................. 97
Fogalom magyarázat .....................98
Tárgymutató ...................................99
5H
Mielőtt hozzákezdene
Mire használható ez a nyomtató?
Nyomtatás memóriakártyáról vagy
külsőeszközről
.18–20. oldal
Nyomtatás tv-képernyő
segítségével
A képeket ellenőrizheti, és kinyomtathatja a
képernyő segítségével.
. 22. oldal
„MemoryStick”,
Digitális fényképezőgép CompactFlash vagy
vagy egyéb külsőeszköz SD-kártya
Nyomtatás a nyomtató LCDképernyője segítségével
Változatos nyomatokat készíthet
. 31–47. oldal
. 27–30. oldal
Módosíthatja a nyomtató- és nyomtatási
beállításokat
. 48–56. oldal
Nyomtatás PictBridge
kompatibilis fényképezőgépről
Nyomtatás számítógépről
(PC üzemmód)
. 57. oldal
. 58. oldal
6H
Változatos nyomtatási lehetőségek
INDEX/DPOF/ALL
nyomtatás (. 25,
29. o.)
Szabad elrendezésű
nyomtatás (. 40. o.)
Naptár nyomtatás
(. 44. o.)
Kimagasló minőségű képbeállító
funkciók a valósághű nyomtatás
érdekében
x A nyomtató professzionális nyomtatási
rendszert alkalmaz, melynek kiváló digitális
szűrőjével kiküszöböli a felmelegedett fej
miatt fellépő színromlást, és maximálisan
valósághű képet hoz létre.
x A Super Coat 2 technológia garancia az
időtállóságra, a párával és ujjlenyomatokkal
szembeni ellenállásra, és hosszú időn
keresztül jó minőségben őrzi meg képeit.
x Az automatikus képfinomítás funkció elemzi
a kép információit, és ennek
megfelelően korrigálja a
képet. (. 49. oldal)
x Ez a nyomtató támogatja az Exif 2.21
rendszert, így automatikusan beállítja
az Exif 2.21 nyomtatási szabvánnyal
kompatibilis digitális fényképezőgéppel
felvett képet, majd optimális képminőséggel
kinyomtatja azt.(. 49. oldal)
x Egy adott képen csökkentheti a vörösszem hatást, beállíthatja a fényerőt,
színtelítettséget és egyéb képjellemzőket,
ami a minőség további finomítását jelenti.
(. 34. oldal)
Nagyított/kicsinyített/
áthelyezett/elforgatott
nyomtatás (. 32. o.)
Rávetített nyomtatás
(. 35. o.)
Üdvözlőkártya
nyomtatás (. 45. o.)
Osztottképes
nyomtatás (. 46. o.)
Kényelmi funkciók
x A nyomtató egy nagysebességű CPU
egységet tartalmaz, mely lehetővé teszi
a képek gyors feldolgozását, előnézetét,
valamint nyomtatását.
x A mellékelt papírtartó tálca segítségével
folyamatosan 20 papírra nyomtathat.
(. 13. oldal)
Sokoldalú nyomtatás
x A képeslap méret és a 3,5 × 5 hüvelykes
normál méret közül választhat.
x Nyomtathat szegélyes, vagy szegély nélküli
formátumban is. (. 49. oldal)
x Diavetítést tekinthet meg a memóriakártyán
vagy a külsőeszközön található képekből.
(. 51. oldal)
x Egyszerűen nyomtathat közvetlenül
a memóriakártyáról vagy a külső
tárolóeszközről*. (. 20. oldal)
(*Nem garantáljuk a hibátlan működést minden
külső tárolóeszköz-típus esetében.)
x A mellékelt szoftver
segítségével egyszerűen
nyomtathat képeket a
számítógépről is.(. 58. oldal)
x Egyszerűen nyomtathat képet a PictBridge
kompatibilis digitális fényképezőgépről.
(. 57. oldal)
7H
Mielőtt hozzákezdene
Egyképes normál
nyomtatás (. 22. o.)
Kezelőszervek
azonosítása
A részletek tekintetében lapozzon a zárójelben
látható oldalakra.
Nyomtató
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
8H
MENU gomb (31, 39, 48. oldal)
LCD-kijelző (27. oldal)
INPUT SELECT gomb (21, 27. oldal)
MONITOR OUT (21, 27. oldal)
CANCEL gomb (25. oldal)
ENTER gomb
Nyílgombok (g/G/f/F)
AUTO PRINT gomb (26, 29. oldal)
PICTURE gomb (23. oldal)
Memóriaműködés jelző (19. oldal)
ON/STANDBY gomb (17. oldal)
ON/STANDBY jelző (17. oldal)
PRINT gomb (23. oldal)
PictBridge/CAMERA csatlakozó
(20. oldal)
Távvezérlés érzékelő (16. oldal)
CompactFlash kártya eltávolító
gomb (19. oldal)
CF (CompactFlash) CARD meghajtó
(19. oldal)
„MemoryStick”/„MemoryStick
Duo” meghajtó (19. oldal)
SD CARD meghajtó (19. oldal)
Memóriakártya meghajtó/
Papírtálca tartó fedele (15. oldal)
Festékkazetta tartó fedele
(12. oldal)
Festékkazetta eltávolító kar
(12. oldal)
wd
wf
wg
wh
wj
Festékkazetta (12. oldal)
Szellőzőnyílás
USB aljzat (60. oldal)
DC IN aljzat (17. oldal)
VIDEO OUT (kimenő) aljzat
(18. oldal)
Mielőtt hozzákezdene
Papírtálca
1 Tálca-adapter (13. oldal)
Az adaptert csak akkor használja, ha 3,5 × 5
hüvelykes papírra kíván nyomtatni.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba. Ott a
tálca-adaptert nem mellékeljük.
2 Papírkiadó tálca (13. oldal)
3 Papírtartó tálca fedele (13. oldal)
Távvezérlő
1 MONITOR OUT gomb (21, 27.
oldal)
2 INPUT SELECT gomb (21, 27. oldal)
3 MENU gomb (31, 39, 48. oldal)
4 EDIT gomb (31. oldal)
5 AUTO PRINT gomb (26, 29. oldal)
6 PICTURE gomb (23. oldal)
7 CANCEL gomb (25. oldal)
8 ON/STANDBY gomb (17. oldal)
9 PRINT gomb (23. oldal)
0 CREATIVE PRINT gomb (39. oldal)
qa Nyílgombok (g/G/f/F)
qs ENTER gomb
9H
Előkészületek
1 A csomag
tartalmának
ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok
megtalálhatóak-e a nyomtató dobozában.
Papírtartó tálca (1 db)
Távvezérlő (1 db)
A lítium gombelemet a
távvezérlőbe helyeztük.
Hálózati tápegység
AC-S24V1 (1 db)
Hálózati vezeték* (1 db)
* Az ábrán látható hálózati vezeték csak a 120 V-os
hálózati feszültséghez használható. A nyomtató
forgalomba hozásának helyétől függően a hálózati
vezeték csatlakozódugójának alakja és műszaki
adatai eltérhetnek.
Videó csatlakozóvezeték (1 db)
Tisztítópatron (1 db)
10 H
Zavarszűrő (1)
CD-ROM lemez (1 db)
– Sony DPP-FP50 nyomtató meghajtó
szoftver Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/Windows®
XP Media Center Edition/Windows®
2000 Professional/Windows® Millennium
Edition/Windows® 98 Second Edition
operációs rendszerekhez.
– PictureGear Studio v2.0.
•
•
•
•
•
Színes nyomtatócsomag (1 db)
Kezelési útmutató (ez a füzet, 1 db)
Egyszerűsített útmutató (1)
Garanciajegy (1 db)
Sony végfelhasználói licencszerződés (1 db)
2 A nyomtatócsomag
előkészítése
Nyomtatócsomag rendeléséhez látogasson el a
következő weboldalra: www.sony.com/printers
A képek nyomtatásához szüksége
lesz egy nyomtatócsomagra. A
mellékelt nyomtatócsomag 10 db
képeslap méretű nyomtatópapírt
és 10 kép nyomtatásához elegendő
festékkazettát tartalmaz.
• Mindig együtt használja a csomagban lévő
festékkazettát és nyomtatópapírt. Ha eltérő
típusú festékpapírt és festékkazettát használ, a
nyomtatásban üzemzavar keletkezhet.
• A feliratos oldallal ellentétes felület a nyomtatási
felület. Ha a nyomtatási felület porral vagy
ujjlenyomatokkal szennyeződik, a nyomtatás
minősége nem lesz megfelelő. Soha ne érintse meg
a nyomtatási felületet.
• Nyomtatás előtt soha ne hajtsa be
vagy válassza szét a nyomtatópapírt a
perforáció mentén.
• A már egyszer felhasznált
nyomtatópapírra nem szabad újra
nyomtatni, és a festékkazettában nem
szabad visszacsévélni a szalagot. Ellenkező
esetben a nyomtató megsérülhet.
• A festékkazettát nem szabad szétszerelni.
• Ne húzza ki a szalagot a festékkazettából.
A papírméret a következő két méret közül
választható ki:
• Képeslap méret (4 × 6 hüvelyk)
(101,6 × 152,4 mm)*
• 3,5 × 5 hüvelyk (89 × 127 mm)*
(* szegély nélküli maximális nyomtatási méret)
Külön megvásárolható
nyomtatócsomagok
A nyomtatócsomagot a nyomtatási célnak
megfelelően válassza ki:
Képeslap méretű nyomtatáshoz:
SVM-F40P
• Két csomag, mindegyikben 20 db képeslap
méretű fényképpapír
• Festékkazetta 40 nyomathoz
SVM-F80P
• Négy csomag, mindegyikben 20 db képeslap
méretű fényképpapír
• Két festékkazetta, egyenként 40 nyomathoz
3,5 × 5 hüvelykes méret b SVM-F40L*
• Két csomag, mindegyikben 20 db 3,5 × 5
hüvelyk méretű fényképpapír
• Festékkazetta 40 nyomathoz
* Megjegyzés
Megjegyzések a nyomtatócsomagok
tárolásához (a minőségi nyomatok
érdekében)
• A részlegesen felhasznált festékkazettát és
nyomtatópapírt az eredeti csomagolásában, vagy
hasonló zacskóban tárolja.
• Kerülje a nyomtatócsomag olyan elhelyezését,
ahol magas hőmérsékletnek, magas
páratartalomnak, pornak, vagy közvetlen
napfénynek van kitéve.
• A gyártástól számított két éven belül használja fel
a nyomtatócsomagot.
Megjegyzés a nyomatok tárolásához
• A nyomatokra nem szabad celofánszalagot vagy
műanyagtörlőt erősíteni. Ne tegye a kinyomtatott
fényképet műanyag asztalvédő alá.
Figyelem
• Tv-műsorok, filmek, videokazetták és egyéb
hasonló anyagokat a szerzői jog védheti. Az ilyen
anyagok engedély nélküli nyomtatása sértheti a
szerzői jog rendelkezéseit.
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5 hüvelykes
papír nem kerül forgalomba.
11 H
Előkészületek
Papírméretek
Megjegyzések a nyomtatócsomagok
használatához
3 A festékkazetta
behelyezése
1
Húzza meg és nyissa ki a
festékkazetta tartó fedelét.
A festékkazetta eltávolítása
Amikor a festékkazetta kifogy, a hibajelző
megjelenik az LCD-kijelzőn.
Nyissa ki a festékkazetta tartó fedelét, tolja fel
a kioldó kart, és távolítsa el a használt kazettát.
Kioldó kar
2
Tolja be a festékkazettát a
nyomtatóba ütközésig úgy, hogy
a nyíl felül legyen.
Nyíl
Hibajelző
Megjegyzések
3
Zárja vissza a festékkazetta tartó
fedelét.
12 H
• Mindig a nyomtatópapírral együtt szállított
festékkazettát használja.
• Ne érintse meg a festékszalagot, és ne helyezze
a festékkazettát poros helyre. A festékszalagra
kerülő ujjlenyomatok és por gyenge minőséget
eredményezhetnek.
Festékszalag
• Soha ne nyúljon kezével a festékkazetta tartóba.
A fej magas hőmérsékletet ér el, különösen
folyamatos nyomtatás közben.
4 A nyomtatópapír
behelyezése
1
2
Előkészületek
• Ne csévélje vissza a szalagot a festékkazettában,
és visszacsévélt szalaggal ne használja a
festékkazettát. Ellenkező esetben a megfelelő
nyomtatási minőség nem garantálható, és a
nyomtatóban üzemzavar keletkezhet.
• Ha a festékkazetta nem kattan a helyére,
akkor vegye ki, és helyezze be újra. Ha a
szalag meglazult, csévélje a nyíl irányába a
megfeszítéshez.
Nyissa ki a papírtartó tálca
fedelét.
Csúsztassa a papírtartó tálca
fedelét a papírbehúzással
ellentétes irányba (1) és
felemelve nyissa ki azt (2).
• Ne távolítsa el a festékkazettát nyomtatás közben.
Megjegyzések a festékkazetta tárolásával kapcsolatban
• Kerülje a festékkazetta magas hőmérsékleten,
magas páratartalmú helyen történő elhelyezését, és
ne tegye ki por, közvetlen napfény hatásának.
• A részlegesen használt festékkazettát eredeti
csomagolásában tárolja.
3
Állítsa be a tálca-adaptert a
használni kívánt papírméretnek
megfelelően.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papír nem kerül forgalomba. Ott a
tálca-adaptert nem mellékeljük.
Folytatódik
13 H
x Képeslap méretű (4 × 6 hüvelykes)
papír használata
Nyomja meg a tálcát és a tálcaadapter hátsó részét (1) az adapter
felszabadításához, majd válassza le az
adaptert a tálcáról (2).
4
Helyezze a nyomtatópapírt a
tálcába.
Rázza össze a nyomtatópapírt, majd
helyezze a tálcára a nyomtatható oldalával
(jelzés nélküli oldal) felfelé.
• Képeslap méret esetén a bélyeg helye a
papírbehúzási irányba nézzen.
• 3,5 × 5 hüvelykes méret esetén a
nyomtatott nyíl a papírbehúzási irányba
nézzen.
A védőlapot a nyomtatópapírral együtt
helyezze be. Maximum 20 lapot tölthet be.
Szabadítsa fel az
adaptert.
Nyomtatási felület
Tálca-adapter
A tálca-adapter visszaillesztése
Illessze az adapter rögzítőfüleit a tálca
megfelelő mélyedéseihez (1), majd tolja
lefelé mindaddig, míg a helyére nem
kattan (2).
Papírbehúzási irány
A bélyeg helye
(képeslap méret) vagy
a nyíl jelzés (3,5 ×
5 hüvelykes méret)
a behúzás irányába
nézzen.
Megjegyzés
Ne érintse meg a nyomtatási felületet. Az
ujjlenyomat a nyomtatási felületen ronthatja a
nyomtatási minőséget.
5
x 3,5 × 5 hüvelyk méretű papír
használata
Hagyja a tálca-adaptert a helyén.
Tálca-adapter
14 H
Távolítsa el a védőlapot.
6
Zárja le a papírtartó tálca fedelét
(1), és tolja a papírbehúzási
irányba (2).
A papírkiadó tálca maradjon nyitva.
Ha nyomtatás közben kifogy a papír, a
papírhiba jelző megjelenik a nyomtató LCDkijelzőjén. Vegye ki a papírtartót és töltse fel
papírral.
Megjegyzések
Nyomja meg, és nyissa ki a
nyomtató papírtartó tálca
rekeszének fedelét.
Megjegyzések a nyomtatópapírok tárolásához
8
Helyezze be a tálcát a
nyomtatóba.
Tolja be kattanásig a tálcát.
• Kerülje a papírok oly módon történő tárolását,
hogy a nyomtatott oldaluk egymással, vagy gumi,
műanyag termékekkel érintkezzen hosszú ideig
(pl. vinil-klorid, lágyítószer); színelváltozás, vagy
a kép minőségének romlása következhet be.
• Kerülje a papírok tárolását olyan helyen, ahol
magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak,
pornak, és közvetlen napfény hatásának vannak
kitéve.
• A megbontott csomagból kimaradt papírokat
mindig az eredeti csomagolásában tárolja.
15 H
Előkészületek
7
• Nyomtatás közben ne távolítsa el a papírtartó
tálcát.
• A papírbeszorulás és a nyomtató
meghibásodásának elkerülése érdekében ügyeljen
az alábbiakra:
– Ne írjon, vagy gépeljen a papír nyomtatási
felületére nyomtatás előtt. Nyomtatás után
használjon olaj alapú (filc) tollat az íráshoz. A
nyomtatópapírra nem lehet gépelni.
– Nyomtatás előtt ne ragasszon matricát vagy
bélyeget a nyomtatási felületre.
– Nyomtatás előtt ne hajtsa össze vagy hajlítsa
meg a nyomtatópapírt.
– Ha egy félig teli tálcához ad további
papírlapokat, akkor ellenőrizze, hogy a lapok
teljes száma ne haladja meg a 20-at.
– Ne használja ugyanazt a nyomtatópapírt kétszer.
A kép fedettsége nem lesz nagyobb, ha kétszer
nyomtat ugyanarra a papírra.
– Mindig csak az ehhez a nyomtatóhoz előírt
nyomtatópapírt használja.
– Ne használja fel újra a nyomtatóból kijövő, de
még üres nyomtatópapírt.
5 A távvezérlő
előkészítése
1
Távolítsa el a szigetelőfóliát a
távvezérlőből.
Miután a szigetelőfóliát eltávolította a
lítium elemről, a távvezérlő készen áll a
használatra.
Az elem cseréje
Ha a nyomtató nem reagál a távvezérlő
utasításaira, az elem valószínűleg kimerült.
1
2
Nyomja be a fület (1) és húzza ki
az elemtartót (2).
Vegye ki a használt elemet és
helyezzen be egy új lítium elemet
(CR2025). Ügyeljen a megfelelő +
és − polaritásra.
Szigetelőfólia
2
Fordítsa a távvezérlőt a nyomtató
előlapján lévő távvezérlés
érzékelő irányába, és nyomjon
meg egy gombot.
A távvezérlő gombjait ugyanúgy kell
használni, mint a nyomtatón lévő (azonos
funkciójú) kezelőszerveket.
Lítium elem
3
Távvezérlés
érzékelő
Megjegyzés
A távvezérlő CANCEL gombjának 1 másodpercnél
tovább történő nyomva tartásával semmilyen funkciót
nem lehet aktiválni vagy megszakítani.
16 H
Tolja vissza ütközésig a helyére az
elemtartót.
FIGYELEM:
Az elem szakszerűtlen kezelése robbanást
okozhat. Az elemet nem szabad tölteni,
szétszerelni és tűzbe dobni.
Megjegyzések
• Kizárólag Sony CR2025 típusú elemet használjon
a cseréhez. Eltérő típusú elemet tilos használni.
• Ne fordítsa a távvezérlés érzékelőt erős fényforrás,
pl. napfény vagy mennyezeti világítás felé. A
távvezérlő működésében üzemzavar keletkezhet.
6Csatlakoztatás
váltakozó feszültségű
áramforráshoz
1
2
Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati vezeték másik végét a
fali konnektorba.
Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a nyomtató DC IN
aljzatához.
4
Nyomja meg az ON/STANDBY
gombot.
Az ON/STANDBY jelző zölden világít.
Az ON/STANDBY jelző pirosan világít.
A DC IN
aljzatba
Hálózati
tápegység
(tartozék)
Hálózati csatlakozóvezeték
(tartozék)
Fali
konnektorhoz
Megjegyzések
• A hálózati tápegységet könnyen elérhető fali
konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ha bármilyen
probléma merül fel a tápegységgel kapcsolatban,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali
konnektorból.
• Miután befejezte a hálózati tápegység használatát,
húzza ki azt a nyomtató DC IN aljzatából és a fali
konnektorból.
• A nyomtató mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali
konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha maga
a készülék van kapcsolva.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször ki-be
mozog a nyomtatóban. Ügyeljen arra, hogy a papírkiadó
nyílást ne gátolja a hálózati tápegység vagy a hálózati
vezeték.
A nyomtató használata
külföldön
A mellékelt hálózati tápegységgel a nyomtatót
minden olyan országban vagy területen
használhatja, ahol 100–240 V-os, 50/60
Hz-es hálózati feszültség áll rendelkezésre.
Ha szükséges – a fali konnektor típusától [b]
függően – használjon egy csatlakozódugó
átalakítót [a].
AC-S24V1
Megjegyzés
Ne használjon elektronikus áramátalakítót. A
készülék meghibásodhat.
17 H
Előkészületek
3
Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati vezeték egyik végét a
mellékelt hálózati tápegységhez.
• Kizárólag a nyomtatóhoz mellékelt hálózati
tápegységet használja. Ne használjon eltérő típusú
tápegységet, mert üzemzavar keletkezhet.
• Ha a hálózati tápegység vezetéke leválik a
tápegységről vagy megsérül, ne használja tovább,
mert veszélyes lehet.
• Ne zárja rövidre a hálózati tápegység DC
csatlakozódugóját fémes tárggyal. A készülék
meghibásodhat.
• Ne üzemeltesse a hálózati tápegységet szűk térben,
például a falhoz közel.
Csatlakoztatás tvkészülékhez
Memóriakártya
behelyezése
Ha a nyomtatni kívánt képeket a tv-képernyőn
keresztül szeretné kiválasztani, csatlakoztassa
a nyomtató VIDEO OUT (kimenő) aljzatát a
tv-képernyő videó bemenetéhez.
A „MemoryStick” kártyán, a CompactFlash
kártyán vagy az SD-kártyán tárolt képek
nyomtatásához helyezze a kártyát a megfelelő
nyílásba.
A nyomtatóban használható memóriakártyatípusokról bővebben a 92–94. oldalon olvashat.
Megjegyzések a memóriakártya használatához
Videó csatlakozóvezeték
(tartozék)
Televízió
A VIDEO/TV
kapcsolóval
válassza ki a
VIDEO bemenetet.
Megjegyzések
• Csatlakoztatás előtt szüntesse meg a nyomtató
hálózati csatlakozását, és kapcsolja ki a tvkészüléket.
• Ha nem a mellékelt videó csatlakozóvezetéket
használja, akkor használjon egy kereskedelmi
forgalomban kapható, 3 méternél rövidebb videó
csatlakozóvezetéket.
• Ha az LCD-képernyőt használja, illetve ha
a nyomtatót egy PictBridge kompatibilis
digitális fényképezőgéphez vagy számítógéphez
csatlakoztatja nyomtatás céljából, a nyomtatót nem
szükséges a televízióhoz csatlakoztatni.
• A nyomtató VIDEO OUT kimenetét a televízión
kívül ne csatlakoztassa más eszközhöz. A készülék
működésében üzemzavar keletkezhet, és erős zaj
hallható.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ügyeljen arra, hogy a
papírkiadó nyílást ne gátolja a hálózati tápegység
vagy a hálózati vezeték.
18 H
• Ne próbálja meg erőszakkal behelyezni vagy
kivenni a memóriakártyát. Ellenkező esetben a
kártya vagy a nyomtató károsodhat.
• Amíg a memóriaműködés jelző villog, a
memóriakártyát nem szabad kivenni. Ellenkező
esetben a kártya vagy a nyomtató károsodhat.
• Az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen
biztonsági másolatot a memóriakártyáról. Nem
vállalunk felelősséget az adatok károsodásáért,
vagy elvesztéséért.
• Ellenőrizze a memóriakártyát, és megfelelő
irányban helyezze be. Ha erőszakkal rossz
irányban helyezi be a kártyát, akkor a kártya és a
meghajtó megsérülhet.
• Ellenőrizze a memóriakártyát, és mindig a
számára kijelölt meghajtóba helyezze be. Ha egy
másik meghajtóba helyezi be, a memóriakártya
megsérülhet, illetve előfordulhat, hogy nem lehet
kivenni a meghajtóból.
„MemoryStick” kártya
behelyezése
Ha „MemoryStick” vagy „MemoryStick
Duo” kártyán tárolt képet szeretne nyomtatni,
helyezzen be egy „MemoryStick”/
„MemoryStick Duo” kártyát a készülékbe.
A CompactFlash kártya eltávolítása
Nyomja be a kártyaeltávolító gombot. Miután a
kártya kiugrik, lassan távolítsa el.
Megjegyzés
Ha a kártyaeltávolító gomb kiemelkedett pozícióban
áll, a papírtálca tartó fedele nem zárható le
tökéletesen. Ellenőrizze, hogy a kártyaeltávolító
gomb nem emelkedik-e ki, majd zárja le a fedelet.
Előkészületek
SD-kártya behelyezése
Helyezze be az SD-kártyát a készülék SD
CARD meghajtójába.
A memóriaműködés
jelző villog, amíg
a nyomtató a
memóriakártya adatait
olvassa.
Úgy helyezze be,
hogy a b jelzés a
bal felső sarokban
legyen.
A „MemoryStick Duo” kártyát adapter nélkül
is behelyezheti úgy, hogy a b jelzés a bal
felső sarokban legyen.
A „MemoryStick” eltávolítása
Nyomja be kissé a „MemoryStick” kártyát
a nyílásba. Miután a kártya kiugrik, lassan
távolítsa el.
CompactFlash kártya
behelyezése
Helyezze be a CompactFlash kártyát a
készülék CF CARD meghajtójába.
Eltávolító gomb
Úgy helyezze be,
A memóriaműködés
hogy a szélesebb,
jelző villog, amíg
érintkezőkkel ellátott
a nyomtató a
oldal nézzen a
memóriakártya
nyomtató felé.
adatait olvassa.
A memóriaműködés
jelző villog, amíg
a nyomtató a
memóriakártya adatait
olvassa.
Úgy helyezze be,
hogy a b jelzés
a nyomtató felé
mutasson.
Az SD-kártya eltávolítása
Nyomja be kissé az SD-kártyát a nyílásba.
Miután a kártya kiugrik, lassan távolítsa el.
Megjegyzés
Ha mini SD-kártyát használ, helyezze azt a mini
SD-kártya adapterbe. Ha adapter nélkül helyezi be
a nyomtatóba, előfordulhat, hogy nem tudja majd
kivenni.
19 H
Fényképezőgép vagy
egyéb külsőeszköz
csatlakoztatása
Ha fényképezőgépről vagy külsőeszközről
kíván nyomtatni, első lépésként csatlakoztassa
azt a nyomtatóhoz. Olyan külsőeszközt
csatlakoztathat, amely támogatja a cserélhető
adathordozókat. A PictBridge-kompatibilis
digitális fényképezőgép csatlakoztatásáról
bővebben az 57. oldalon olvashat.
1
2
Állítsa be a cserélhető
adathordozókat támogató
digitális fényképezőgépet
vagy egyéb külsőeszközt a
nyomtatóhoz.
A csatlakoztatás előtt elvégzendő
beállítások és műveletek a külsőeszköz
típusától függően eltérhetnek. A részletek
tekintetében olvassa el a külsőeszköz
kezelési útmutatóját. (Sony Cyber-shot
digitális fényképezőgép esetében például
az „USB Connect” menüpontban a
„Normal” opciót kell kiválasztani.)
Csatlakoztassa a fényképezőgépet
vagy a külsőeszközt a nyomtató
PictBridge/CAMERA aljatához.
Használja a digitális fényképezőgéphez
mellékelt USB csatlakozóvezetéket.
Nyissa ki a
fedelet és
csatlakoztassa a
PictBridge/CAMERA
aljzathoz (A-típusú USB)
Az USB
aljzathoz
Fényképezőgép
vagy egyéb
külsőeszköz
20 H
Megjegyzések
• A szükséges USB vezeték típusa eltérő lehet
a digitális fényképezőgéptől függően. A
nyomtató oldalon A-típusú csatlakozódugóval,
a fényképezőgép oldalon az előírt típusú
csatlakozódugóval ellátott USB vezetéket
használjon.
• Nem garantáljuk a csatlakoztathatóságot
minden cserélhető adathordozóval működő
külsőeszközhöz.
• Használjon 3 méternél rövidebb, kereskedelmi
forgalomban kapható USB vezetéket.
• Amíg a külsőeszköz memóriaműködés jelzője
villog, ne kapcsolja ki a készüléket, és ne húzza
ki az USB vezetéket. A külsőeszközben tárolt
adatok sérülhetnek. Nem vállalunk felelősséget az
adatvesztésért vagy adatsérülésért.
Nyomtatási alapfunkciók (MONITOR OUT üzemmód)
Képek megjelenítése
a tv-készüléken
Ha az „LCD display mode is selected”
felirat jelenik meg a tv-képernyőn
Nyomja meg a MONITOR OUT gombot
a képek megjelenítéséhez (MONITOR
OUT üzemmód).
Ez a fejezet ismereti, hogyan lehet
megjeleníteni a memóriakártyán vagy
külsőeszközön tárolt képeket egy tvkészüléken.
A távvezérlő használatával
1
MONITOR OUT
3
1
2
3
Nyomja meg többször az INPUT
SELECT gombot a memóriakártya
vagy a külsőeszköz kiválasztásához
(mely a nyomtatni kívánt képeket
tartalmazza).
E gomb többszöri megnyomásakor
a „MemoryStick”, „SD Card”,
„CompactFlash” vagy „External Device”
felirat jelenik meg a tv-képernyő bal felső
részén. (Ha nem csatlakoztatott külsőeszközt,
az „External Device” nem jelenik meg.)
Nyomja meg az ON/STANDBY
gombot a nyomtató
bekapcsolásához (17. oldal).
A nyomtató ON/STANDBY jelzője
zölden világít.
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a „VIDEO” bemeneti
műsorforrást.
A memóriakártyán vagy a külsőeszközön
tárolt képek megjelennek a tv-képernyőn.
A memóriaműködés jelző villog, amíg
a nyomtató a memóriakártya adatait
olvassa.
A memóriaműködés jelző villog, és a
kiválasztott memóriakártyán található
képek megjelennek a tv-képernyőjén. Ezt
hívják képlistának.
Folytatódik
21 H
Nyomtatási alapfunkciók (MONITOR OUT üzemmód)
Mielőtt hozzákezdene
Hajtsa végre az 1–6 előkészítő lépéseket
(10–17. oldal), és a következőket:
• „Csatlakoztatás tv-készülékhez” (18. oldal).
• „Memóriakártya behelyezése” (18.
oldal) vagy „Fényképezőgép vagy egyéb
külsőeszköz csatlakoztatása” (20. oldal).
Képlista
Kiválasztott adathordozó
(memóriakártya vagy külsőeszköz)
Sárga keret
(kurzor)
Kiválasztott
Képek száma az
képek száma adathordozón
A kiválasztott képek
nyomtatása
Egy kép nyomtatása
Ebben a fejezetben
megismerheti a képek
kiválasztásának, és
teljes méretben történő
nyomtatásának módját.
Szegély nélküli hagyományos nyomtatás
A távvezérlő használatával
Kép sorszáma
Hozzárendelt fájl/DPOF/
védettség jelzések*
* A hozzárendelt fájl/DPOF/védettség
jelzésekről
• Hozzárendelt fájl jelzés:
A kép a megjelenített kép mellett rendelkezik egy
hozzárendelt fájllal is, mint például egy mozgókép
fájl, vagy egy kisméretű e-mail képfájl.
• DPOF jelzés:
A kép digitális fényképezőgéppel létrehozott
DPOF beállításokat tartalmaz.
• Védettség jelzés:
A képet védetté tették digitális fényképezőgéppel.
Másik oldal megjelenítése
Ha több képoldal létezik, akkor válthat az oldalak
között. A következő oldal megjelenítéséhez mozgassa
a sárga keretet a képlista alsó sorára, és nyomja meg a
F gombot. Az előző oldal megjelenítéséhez mozgassa
a sárga keretet a felső sorra, majd nyomja meg a f
gombot.
22 H
2
Festékkazetta
típusa (P: Képeslap/
L: 3,5 × 5 hüvelyk/
C: tisztítópatron)
1
1
A nyíl g/G/f/F gombbal
mozgassa a sárga keretet (kurzor)
a nyomtatni kívánt képre.
Sárga keret
2
Ha a nyomtatás befejeződött
és a nyomtatóból a papír
automatikusan kiemelkedik,
vegye ki azt a tálcából.
Az előnézeti kép ellenőrzése
nyomtatás előtt
Nyomtatás előtt megjelenítheti, és teljes
méretben ellenőrizheti a kívánt képet.
Mozgassa a sárga keretet (kurzor) a kívánt
képre, majd nyomja meg a PICTURE gombot.
PICTURE
A kiválasztott kép teljes méretben jelenik meg.
Ezt hívják előnézeti képnek.
lőnézeti kép
Festékkazetta
típusa (P:
Képeslap/L: 3,5
× 5 hüvelyk/C:
tisztítópatron)
Kiválasztott adathordozó
(memóriakártya vagy
külsőeszköz)
Az adathordozón
található képek
száma
Kiválasztott
képek száma
Megjegyzések
• Amíg a memóriaműködés jelző villog vagy a
tv-képernyőn látható, ne helyezze be vagy vegye
ki a memóriakártyát, illetve ne csatlakoztassa vagy
húzza ki a külsőeszközt.
• Soha ne mozdítsa el, vagy kapcsolja ki a
nyomtatót nyomtatás közben; a festékkazetta
vagy a papír beragadhat. Ha mégis kikapcsolta
a nyomtatót, hagyja a helyén a papírtálcát, és
kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtatott papír a
nyomtatóban marad, vegye ki és kezdje elölről a
műveletet (1. lépéstől).
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ne érintse meg, és
ne húzza ki a félig kiemelkedő papírt. Várja meg,
amíg a nyomtatás befejezés után a nyomtató
teljesen ki nem tolja azt.
• Ügyeljen arra, hogy nyomtatás közben a nyomtató
mögött elegendő szabad hely maradjon.
Nyomtatási mennyiség jelzése
Kép sorszáma
Görgetősáv az aktuális
Hozzárendelt
kép helyzetének
fájl/DPOF/Védettség
jelzésére.
jelzők (22. oldal)
Folytatódik
23 H
Nyomtatási alapfunkciók (MONITOR OUT üzemmód)
3
Nyomja meg a PRINT gombot.
A kurzorral kiválasztott kép nyomtatása
elkezdődik. Nyomtatás közben a
nyomtatási folyamat a tv-készüléken
követhető.
Másik kép előnézetének megjelenítése
Használja a nyíl gombot g/G/f/F egy másik
kép megjelenítéséhez, mely a kiválasztott
képhez képest balra, jobbra, fent, vagy lent
helyezkedik el.
Az előnézeti kép nyomtatása
Nyomja meg a PRINT gombot. Az előnézeti
kép nyomtatásra kerül.
Több kép nyomtatása
E fejezetben megtudhatja, hogyan választhat ki
több képet, hogyan adhatja meg a nyomtatási
példányszámot, és hogyan nyomtathatja ki
azokat egyszerre.
A távvezérlő használatával
Megjegyzés
4
Hiába választott ki korábban képeket, és adott meg
nyomtatási mennyiséget, akkor is csak az előnézeti
kép kerül kinyomtatásra. Ha több képet szeretne
egyszerre nyomtatni, használja a képlistát.
1
1, 2
A képlista ismételt megjelenítése
Nyomja meg a PICTURE gombot.
Megjegyzés
A tv-készüléken megjelenített kép nem egyezik
a kinyomtatott képpel, mivel minden tv-készülék
foszforeljárása vagy profilja különböző. A
megjelenített képet csak mintaként kezelje.
CANCEL
1
A nyíl (g/G/f/F ) gombbal
mozgassa a sárga keretet (kurzor)
a nyomtatni kívánt képre, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
CANCEL
A nyomtatási mennyiség jelzés „1” lesz.
Nyomtatási mennyiség jelzés
24 H
2
Nyomja meg az ENTER vagy a
CANCEL gombot a nyomtatási
mennyiség beállításához.
Egyetlen képből maximum 20 példányt
nyomtathat.
Ismételje az 1-es és 2-es lépést
további képek kiválasztásához,
és a megfelelő nyomtatási
mennyiség megadásához.
A korábban kiválasztott képek
narancssárga kerettel jelennek meg.
4
5
A kiválasztás törlése
A nyíl (g/G/f/F) gombbal mozgassa
a sárga keretet (kurzor) arra a képre,
melynek törölni szeretné a kiválasztását.
Tartsa nyomva a CANCEL gombot
mindaddig, míg a narancssárga keret el
nem tűnik.
(INDEX/DPOF/ALL)
Az AUTO (automatikus) nyomtatás lehetővé
teszi, hogy a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön tárolt képek közül egyszerre
többet is kinyomtasson.
A nyomtató a következő három AUTO
nyomtatási eljárást kínálja:
• INDEX nyomtatás
Nyomtathat egy kisméretű képekből álló
listát (index) a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön található képekről, így
egyszerűen áttekintheti az adathordozó
tartalmát.
A kisméretű képek oldalankénti száma
automatikusan kerül kiszámításra. A képek
a megfelelő sorszámmal együtt kerülnek
kinyomtatásra.
Kép sorszáma
Dátum (ha a
dátumnyomtatás be
van kapcsolva)
Nyomja meg a PRINT gombot.
Megkezdődik a kiválasztott képek
nyomtatása.
Nyomtatás közben a nyomtatási
folyamatot a tv-képernyőjén is
ellenőrizheti.
A nyomtatás megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot.
Ha több példányt nyomtat, akkor az
aktuálisan nyomtatott példány után kerül
megszakításra a nyomtatás.
Amikor a nyomtatás befejeződik,
és a papír automatikusan
kiemelkedik, vegye ki a fényképet
a tálcából.
• Nyomtatás DPOF beállításokkal
A DPOF (digitális nyomtatási sorrend
formátum) beállításokat tartalmazó képek
mellett a
jelzés látható a képlistában.
Ezeket a képeket egyszerre nyomtathatja
ki. A képek a beállított példányszámban
és a megjelenített sorrendben kerülnek
nyomtatásra.
• Nyomtatás ALL üzemmódban
A memóriakártyán vagy a külsőeszközön
tárolt összes képet kinyomtathatja egyszerre.
A képek egyenként kerülnek kinyomtatásra,
a sorszámuknak megfelelően.
Folytatódik
25 H
Nyomtatási alapfunkciók (MONITOR OUT üzemmód)
3
• A nyomtatási mennyiség növeléséhez
nyomja meg az ENTER gombot.
• A mennyiség csökkentéséhez nyomja
meg a CANCEL gombot.
• A kiválasztás törléséhez tartsa nyomva
a CANCEL gombot két másodpercnél
hosszabb ideig (ez a távvezérlő nem
hajtható végre).
AUTO nyomtatás
Megjegyzések
A kiválasztás törlése (csak INDEX/
ALL üzemmódban)
A nyíl (g/G/f/F) gombbal mozgassa
a sárga keretet (kurzor) arra a képre,
melynek törölni szeretné a kiválasztását
a listában, majd nyomja meg a CANCEL
gombot.
A narancssárga keret eltűnik, és a
kiválasztás törlésre kerül.
• A képek nyomtatáshoz történő beállításával
kapcsolatban olvassa el digitális fényképezőgépe
kezelési útmutatóját.
• Egyes digitális fényképezőgép típusok nem
támogatják a DPOF funkciót, illetve a nyomtató
nem támogatja a digitális fényképezőgépek egyes
funkcióit.
A távvezérlő használatával
Megjegyzés
2
2
1
1
Nyomja meg az AUTO PRINT gombot
annyiszor, hogy az „INDEX”, „DPOF”
vagy „ALL” kerüljön megjelenítésre a
tv-képernyőjén.
3
Nem törölheti a DPOF beállítású képek
kiválasztását.
Nyomja meg a PRINT gombot.
A nyomtatás elkezdődik. Nyomtatás
közben a nyomtatási folyamat a tvképernyőjén is ellenőrizhető.
A nyomtatás megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot.
Ha több példányt nyomtat, akkor az
aktuálisan nyomtatott példány után kerül
megszakításra a nyomtatás.
Amikor a nyomtatás befejeződött
és a papír automatikusan
kiemelkedik, vegye ki azt a
tálcából.
Visszakapcsolás normál nyomtatási
üzemmódba
Nyomja meg annyiszor az AUTO PRINT
gombot, hogy az INDEX, DPOF vagy ALL
jelző eltűnjön a tv-képernyőjéről.
A nyomtatandó képeket narancssárga
keret jelzi.
AUTO PRINT jelző
26 H
Hasznos tudnivalók
• Akkor is folytathatja a nyomtatást, ha a
festékkazettából kifogy a festék. Ha egy üzenet
jelenik meg, kövesse a tv-képernyőjén megjelenő
utasításokat a nyomtatócsomag cseréjével
kapcsolatban (11–15. oldal).
• Ha a „Date Print” beállításnál az „ON” opciót
választotta, a felvételi dátum (év, hónap és nap)
szintén nyomtatásra kerül (50. oldal).
Nyomtatás a nyomtató LCD-képernyőjének használatával
A kiválasztott képek
nyomtatása
A nyomtató LCD-képernyőjének használatával
is kiválaszthatja a nyomtatni kívánt képet és
elindíthatja a nyomtatást.
A képszám megállapítása
A képszám megállapításához készítsen egy
index-nyomatot. Vagy jelenítse meg a képlistát
a tv-képernyőn, esetleg ellenőrizze a kép
sorszámát a digitális fényképezőgépen.
2
Nyomja meg többször az INPUT
SELECT gombot a memóriakártya
vagy a külsőeszköz
kiválasztásához (mely a nyomtatni
kívánt képeket tartalmazza).
E gomb többszöri megnyomásakor
a „MemoryStick”, „SD”, „CF” vagy
„External Device” felirat jelenik meg az
LCD-képernyőn. (Ha nem csatlakoztatott
külsőeszközt, az „External Device” nem
jelenik meg.)
1
Nyomja meg az ON/STANDBY
gombot a nyomtató
bekapcsolásához (17. oldal).
A nyomtató ON/STANDBY jelzője
zölden világít.
Ha a „MONITOR OUT mode is
selected” felirat jelenik meg a tvképernyőn
Nyomja meg a MONITOR OUT
gombot a képek LCD-képernyőn történő
megjelenítéséhez (LCD üzemmód).
A memóriaműködés jelző villog, amíg
a nyomtató a memóriakártya adatait
olvassa.
A főmenü megjelenik.
Kiválasztott
adathordozó
(memóriakártya vagy
külsőeszköz)
Festékkazetta típusa
(P: Képeslap/L: 3,5 ×
5 hüvelyk)
Ha nem a „Selected” beállítás
van kiválasztva a „Print Setting”
menüben
Válassza ki a „Selected” beállítást az
alábbiak szerint:
Visszakapcsolás MONITOR OUT
üzemmódba
Kapcsoljon vissza a főmenübe és nyomja meg a
MONITOR OUT gombot.
1 Ellenőrizze, hogy a „Print Setting”
menüpont van-e kiválasztva, majd
nyomja meg a G gombot.
Megjelenik a beállító képernyő.
Folytatódik
27 H
Nyomtatás a nyomtató LCD-képernyőjének használatával
Mielőtt hozzákezdene
Hajtsa végre az 1–6 előkészítő lépéseket
(10–17. oldal), és a következőket:
• „Memóriakártya behelyezése” (18.
oldal) vagy „Fényképezőgép vagy egyéb
külsőeszköz csatlakoztatása” (20. oldal).
Egyetlen képből maximum 20 példányt
nyomtathat.
CANCEL
3
2 A f/F gombbal válassza ki a „Selected
Image” beállítást, és nyomja meg a g
gombot. Újból a főmenü jelenik meg.
Nyomja meg a PRINT gombot.
A memóriakártyán vagy a külsőeszközön
tárolt fényképek sorszámai és a hozzájuk
tartozó nyomtatási példányszám
megjelenik a kijelzőn.
Kép sorszáma
A „Select Image” ablak megjelenítéséhez a 22 lépésben nyomja meg a G gombot.
A f/F gombbal válassza ki a
nyomtatni kívánt kép sorszámát, majd
nyomja meg az ENTER vagy a CANCEL
gombot a nyomtatási mennyiség
beállításához.
• A nyomtatási mennyiség növeléséhez nyomja
meg az ENTER gombot.
• A mennyiség csökkentéséhez nyomja meg a
CANCEL gombot.
• A kiválasztás törléséhez tartsa nyomva a
CANCEL gombot két másodpercnél hosszabb
ideig (ez a távvezérlő nem hajtható végre).
28 H
6
Nyomatatási
példányszám
Hasznos tudnivaló
4
5
7
Ismételje a 4-es lépést további
képek kiválasztásához, és a
megfelelő nyomtatási mennyiség
megadásához.
Nyomja meg a PRINT gombot.
Megkezdődik a kiválasztott képek
nyomtatása. Nyomtatás közben a
nyomtatási folyamatot az LCD-képernyőn
is ellenőrizheti.
A nyomtatás megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot.
Ha több példányt nyomtat, akkor az
aktuálisan nyomtatott példány után kerül
megszakításra a nyomtatás.
Amikor a nyomtatás befejeződik,
és a papír automatikusan
kiemelkedik, vegye ki a fényképet
a tálcából.
A nyomtatásra vonatkozó megjegyzéseket
a 23. oldalon olvashatja.
AUTO nyomtatás
2
(INDEX/DPOF/ALL)
Az AUTO (automatikus) nyomtatás lehetővé
teszi, hogy a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön tárolt képek közül egyszerre
többet is kinyomtasson.
A nyomtató a következő három AUTO
nyomtatási eljárást kínálja. A részleteket lásd a
25. oldalon.
1
Nyomja meg az AUTO PRINT
gombot annyiszor, hogy az
„INDEX”, „DPOF” vagy „ALL”
kerüljön kiválasztásra a „Print
Setting” menüben.
A nyomtatás megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot.
Ha több példányt nyomtat, akkor az
aktuálisan nyomtatott példány után kerül
megszakításra a nyomtatás.
Amikor a nyomtatás befejeződött
és a papír automatikusan
kiemelkedik, vegye ki azt a
tálcából.
Visszakapcsolás normál nyomtatási
üzemmódba
Nyomja meg annyiszor az AUTO PRINT
gombot, hogy a „Selected” beállítás jelenjen
meg.
Hasznos tudnivalók
• A 27–28. oldal 1–2. lépéseit követve a f/F
gombbal is kiválaszthatja az „INDEX”, „DPOF”
vagy „ALL” beállítást a Print Setting menüben.
A g gombbal kapcsoljon vissza a főmenübe, és
nyomja meg a PRINT gombot.
• Akkor is folytathatja a nyomtatást, ha a
festékkazettából kifogy a festék, vagy a tálcából
kifogy a papír. Cserélje ki a festékkazettát vagy
helyezzen be papírt a nyomtatás folytatásához.
• Ha a „Date Print” beállításnál az „ON” opciót
választotta, a felvételi dátum (év, hónap és nap)
szintén nyomtatásra kerül (50. oldal).
A kiválasztott AUTO nyomtatási mód
jelzése (INDEX, DPOF vagy ALL)
29 H
Nyomtatás a nyomtató LCD-képernyőjének használatával
• INDEX nyomtatás
Nyomtathat egy kisméretű képekből álló
listát (index) az adathordozón található
képekről.
• Nyomtatás DPOF beállításokkal
A digitális fényképezőgép DPOF funkcióval
megjelölt képeit egyszerre kinyomtathatja.
• Nyomtatás ALL üzemmódban
Az adathordozón tárolt összes képet
kinyomtathatja egyszerre.
3
Nyomja meg a PRINT gombot.
A nyomtatás elkezdődik. Nyomtatás
közben a „PRINT” jelző látható az LCDképernyőn.
Nyomtatási beállítások
megváltoztatása
Az LCD-képernyőn megjelenítheti a SET UP
és OPTION menük egy részét, és módosíthatja
a beállításokat.
1
2
5
A 3. és 4. lépés megismétlésével
további menüpontokat is
beállíthat.
Visszakapcsolás a főmenüre
Nyomja meg a g gombot.
Auto Fine Print 3
Kiválaszthatja vagy
letilthatja az automatikus
képbeállítást a
nyomtatásnál. (Photo*/
Vivid/Off)
Exif Print
Be- és kikapcsolhatja az
Exif Print (Exif 2.21)
kompatibilis digitális
fényképezőgépekkel
készített képek
automatikus beállítását
az optimális értékre.
(On*/Off)
Borders
Választhat a szegélyes és a
szegély nélküli nyomtatás
közül. (Yes/No*)
Date Print
Kiválaszthatja, hogy
nyomtatásra kerüljön-e
a fényképezés dátuma a
képpel együtt. (On/Off*)
Color Setting
Beállíthatja a színeket
(R/G/B), valamint a
nyomtatott kép élességét
(50. oldal) (R:0/G:0/B:0/
Sharpness:0).
Language
Kiválaszthatja a menü
nyelvét. (English*/French/
Spanish/German)
A f/F gombbal válassza ki a „Set
Up” menüt a főmenüben.
Nyomja meg a G gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
3
A f/F gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot, majd nyomja
meg a G gombot.
Megjelenik a kiválasztott menüpont
beállítására szolgáló képernyő.
4
A f/F gombbal válassza ki a
kívánt opciót, majd nyomja meg a
g gombot.
Újból az alapbeállítási menü jelenik meg.
A kiválasztott opció megjelenik.
30 H
* : Gyári érték
Az egyes menüpontok és beállítások részleteit
a 49., 50. és 56. oldalon olvashatja.
Változatos nyomtatási lehetőségek (MONITOR OUT üzemmód)
Kép szerkesztése
Az Edit menü bekapcsolása
Megjelenítheti az Edit menüt a tv-képernyőjén,
majd szerkesztheti a képet, képhatást választhat
hozzá stb.
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg ismét a MENU gombot. Az
előző ablak jelenik meg.
3
Válassza ki az
(Edit) menüt a
g/G gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik az Edit menü.
Kurzor
Az Edit menüben használható gombok
Edit menu
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
PRINT
EDIT
Menüpontok Funkciók
g/G/f/F/ENTER
/
CANCEL
1
2
Elmozdít egy képet vagy
képelemet.
Jelenítse meg a szerkeszteni
kívánt képet.
Elforgat egy képet vagy
képelemet.
Válassza ki a képet a képlistáról, vagy
nyomja meg a PICTURE gombot az
előnézeti kép megjelenítéséhez.
Beállítja egy kép minőségét.
Szűrőt rendel a képhez.
Nyomja meg a MENU gombot a
nyomtatón, vagy az EDIT gombot
a távvezérlőn.
Csökkenti a vörös-szem
hatást.
Megjelenik a menüsáv. Ha az EDIT
gombot nyomja meg, a 3. lépésnél látható
menüképernyő jelenik meg.
Edit menü ikon
Menüsáv
Megnöveli vagy csökkenti
egy kép vagy képelem
méretét.
Karaktereket vetít egy képre.
Reset
Törli szerkesztést.
Save
Menti a szerkesztett képet.
Exit
Kilép az Edit menüből.
Hasznos tudnivaló
A kép szerkesztése közben a MENU gombbal
bekapcsolhatja a főmenüt, és módosíthatja egyes Set
Up menüpontok beállítását.
31 H
Változatos nyomtatási lehetőségek (MONITOR OUT üzemmód)
PRINT
ote
nd
e
TOR
A kép méretének növelése és
csökkentése
1
2
then
Kapcsolja be az Edit menüt (31.
oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a
ikont, ha nagyítani akarja
a képet, vagy a
ikont, ha
csökkenteni szeretné méretét.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a kép mérete nagyobb,
vagy kisebb lesz.
mage”
2-2
: maximum 200 százalékig.
: maximum 60 százalékig.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kép pozíciója rögzítésre kerül.
A kép forgatása
1
2
Kapcsolja be az Edit menüt (31. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a
(Rotate) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Rotate menü.
Rotate menü
Forgató eszköz
Megjegyzés
A nagyított kép minősége – a mérettől függően
– gyengébb lehet.
A kép mozgatása
1
2
3
Kapcsolja be az Edit menüt (31.
oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a
(Position) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Miután a kép kerete sárgára változik,
mozgathatja a képet.
Mozgassa a képet a g/G/f/F
gombokkal.
A kép a kívánt irányba mozog.
32 H
3
Használja a f/F gombot
a kép forgatási irányának
kiválasztásához, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
• Rotate 90° Clockwise: Az ENTER
gomb minden egyes megnyomására a
kép 90°-kal jobbra fordul.
• Rotate 90° Counterclockwise:
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a kép 90°-kal balra
fordul.
A kép beállítása
1
2
Kapcsolja be az Edit menüt (31. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
az
(Adjust) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Adjust (beállító) menü.
Beállító menü
Beállító eszköz
5
• Sharpness: Nyomja meg a f gombot a kép
körvonalainak kiemeléséhez, vagy a F
gombot a körvonalak visszaállításához.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
A beállítás törlése
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a „Reset”
funkciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kép visszaáll beállítás előtti állapotba.
Különleges szűrő használata
1
2
Kapcsolja be az Edit menüt (31.
oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a
(Filter) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Filter (szűrő) menü.
Filter menü
Használja a f/F gombot a kívánt
beállító eszköz kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Szűrő funkció
Megjelenik a beállító skála.
Ha a „Brightness” eszközt választotta
3
4
Beállító skála
Mozgassa a csúszkát a megfelelő
pozícióba a kívánt szint beállításához.
• Brightness: Nyomja meg a f gombot a kép
világosabbá, vagy a F gombot a sötétebbé
tételéhez.
• Tint: Nyomja meg a f gombot a kép kékebbé,
vagy a F gombot a pirosabbá tételéhez.
• Saturation: Nyomja meg a f gombot a kép
színeinek mélyítéséhez, vagy a F gombot a
színek világosításához.
Használja a f/F gombot a kívánt
szűrőtípus kiválasztásához, melyet
a képpel szeretne használni.
• Sepia: A kép olyan lesz, mint egy régi
fénykép, fakult színekkel.
• Gray Scale: A kép monokróm lesz.
• Paint: Olyan lesz a kép, mint egy
festmény.
• Fish-eye: A kép olyan lesz, mintha
halszem objektívvel készítették volna.
• Clear Filter: Eltávolítja a szűrőt a
képről.
Folytatódik
33 H
Változatos nyomtatási lehetőségek (MONITOR OUT üzemmód)
3
4
A beállító keret mozgatása
1 A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
(Position) funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2 Mozgassa a keretet a g/G/f/F
gombokkal.
A keret a kiválasztott irányban mozog.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A keret a jelenlegi pozícióban kerül
rögzítésre.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A szűrő érvénybe lép.
A vörös-szem hatás csökkentése
Csökkentheti a vakuval fényképezett élőlény
szemében kialakuló vörös-szem hatást.
Megjegyzés
Ha nagyítást, kicsinyítést, forgatást, mozgatást
végez a képen a vörös-szem hatás csökkentés
után, akkor a vörös-szem hatás csökkentésnek
esetleg nem lesz hatása. A vörös-szem hatás
csökkentést az egyéb szerkesztési műveletek
után végezze el.
1
2
A beállító keret méretének
beállítása
A g/G/f/F gombokkal válassza ki az
(Enlarge) (nagyítás) vagy a
(Reduce)
(kicsinyítés) opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomásakor a keret nagyobb vagy
kisebb lesz.
Kapcsolja be az Edit menüt (31.
oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
(Red-eye reduction) menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a beállító keret a képen,
mely jelzi a vörös-szem hatás csökkentés
tartományát.
Beállító keret
Hasznos tudnivaló
4
5
Állítsa a keret méretét 2–7-szeresére a szem
méretéhez képest.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A vörös-szem hatás csökkentés
tartománya nagyításra kerül.
Nyomja meg az ENTER gombot
a vörös-szem hatás csökkentés
végrehajtásához.
A beállítás megtörténik.
3
Állítsa be a keret helyzetet és
méretét.
Külön-külön végezze el a vörös-szem
hatás beállítást a két szem esetében.
34 H
A beállítás törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot az 5-ös
lépésben. A vörös-szem hatás csökkentés
törlésre kerül, és a 2-es lépés ablaka jelenik
meg.
Karakterek bevitele
4
Maximum 5 sor karaktert vetíthet a képre.
1
2
Kapcsolja be az Edit menüt (31. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a
(Text) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1 A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
„COLOR” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik a
színválasztó ablak
Megjelenik a billentyűzet.
Aktuális sor száma
Karakter beviteli mező
Megjegyzés
Válasszon betűtípust.
A karakterek a „FONT” gombnál
megjelenített betűtípussal kerülnek
bevitelre. Másik betűtípus kiválasztásához
kövesse az alábbi módszert:
1 A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
g/G/f/F „FONT” opciót.
2 Nyomja meg az ENTER gombot
mindaddig, míg a kívánt betűkészlet
meg nem jelenik.
Megjegyzés
Nem adhat meg eltérő betűtípust és színt az
egyes karakter-sorokhoz. Minden karakter-sort
azonos betűtípussal és színnel jelenít meg a
készülék. A betűtípust és a színt karakterbevitel
közben is módosíthatja. A módosítás az összes
bevitt karaktert érinti.
5
Nem adhat meg eltérő színt az egyes sorokhoz.
Használja a g/G/f/F gombokat a
kívánt karakter kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER
gombot a karakter beviteléhez.
A kiválasztott karakterek a karakter
beviteli mezőbe kerülnek. Maximum 50
karaktert adhat meg minden sorhoz.
Sorváltás
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
# ikont, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Maximum 5 sor hozható létre.
Nyomtatott betűk bevitele
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
„CAPS” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A nyomtatott nagybetűs
billentyűzet jelenik meg. A kisbetűs
billentyűzethez történő visszatéréshez
válassza ismét a „CAPS” opciót.
Folytatódik
35 H
Változatos nyomtatási lehetőségek (MONITOR OUT üzemmód)
2A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt színt, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Szín és betűtípus választás, illetve
feliratok betöltése/mentése
Válasszon egy karaktert
3
Válasszon színt.
A karakterek a „COLOR” rész mellett
megjelenített színben kerülnek bevitelre.
Másik szín választásához kövesse az
alábbi módszert:
Karakterek javítása a beviteli
mezőben
• Karakter törlése a beviteli mezőből (a
kurzor (|) előtti karakter)
Ikonok
Funkció
Ismételt
bevitel
Megjelenik a billentyűzet. Adja
meg ismét a karaktereket.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek
mérete növekszik.
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a „BS”
(visszatörlés) opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Az ENTER gomb minden
egyes megnyomására a kurzor előtti karakter
törlésre kerül.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek
mérete csökken.
• Karakter beszúrása a bevitt
karakterek közé
6
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a „B”
vagy „b”szimbólumot az ablakon, majd
nyomja meg annyiszor az ENTER gombot,
hogy a kurzor (|) abba a pozícióba kerüljön,
ahova be kívánja szúrni a karaktert.
Mozgassa a karaktereket a g/G/
f/F gombokkal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek
90°-kal jobbra fordulnak.
Miután befejezte a hiányzó
karakterek megadását, válassza
ki a „NEXT” opciót a g/G/f/F
gombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek 90°kal balra fordulnak.
A billentyűzet bezárásra kerül, és a bevitt
karakterek megjelennek a képen.
Megjegyzés
Beállító eszköz
8
Ha a bevitt karakterek száma magas,
előfordulhat, hogy a forgatás vagy a méret
növelés/csökkentés nem lehetséges.
A f/F gombokkal válassza ki az
„Execute” funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A karakterek rögzítésre kerülnek a képen.
7
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a kívánt beállító eszközt,
majd nyomja meg az ENTER
gombot a méret és a karakterek
pozíciójának megadásához.
További beállítások elvégzéséhez
ismételje ezt a lépést.
36 H
Megjegyzés
Miután kiválasztotta az „Execute” opciót, már
nem mozgathatja vagy törölheti a karaktereket.
Gyakran használt karakterek
regisztrálása üzenetként
Üzenetként tárolhatja a gyakran használt
karaktereket, és később betöltheti őket
a beviteli mezőbe. Maximum 3 üzenet,
egyenként maximum 80 karakter hosszban
regisztrálható.
1
2
Kövesse az 1–5. lépéseket a
„Karakterek bevitele” című
részben (35–36. oldal), hogy
megadja az üzenetként
regisztrálni kívánt karaktereket a
beviteli mezőben.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a „LOAD/SAVE” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A f/F gombokkal válassza ki a kívánt
üzenetet, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A kiválasztott üzenet a karakter
beviteli mezőbe kerül.
Megjegyzés
A beviteli mezőben található karaktereket az üzenet
felülírja.
A g/G gombokkal válassza ki a
„Save” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik az üzenetválasztó képernyő.
A f/F gombokkal válassza ki azt
az üzenetmezőt, melyből menteni
szeretné a karaktereket, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A bevitt karakterek üzenetként
regisztrálásra kerülnek.
Folytatódik
37 H
Változatos nyomtatási lehetőségek (MONITOR OUT üzemmód)
Az üzenetek regisztrálásához és
mentéséhez tartozó párbeszédablak
jelenik meg.
3
Regisztrált üzenet betöltése
A fenti 3-as lépésben válassza a „Load”
opciót az üzenet kiválasztására szolgáló ablak
betöltéséhez.
A kép mentése és nyomtatása
A kép mentése
Amikor befejezte a szerkesztést vagy a kreatív
nyomtatást, illetve ha kiválasztja a „Save”
opciót, megjelenik egy párbeszédablak,
melyben meg kell adni azt az adathordozót,
ahová a képet menteni szeretné. A mentett fájl
új sorszámot kap.
Hasznos tudnivaló
A kiválasztott kép nem kerül felülírásra.
1
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés
A kép mentése közben ne kapcsolja ki a nyomtatót,
és ne vegye ki a memóriakártyát. A memóriakártya
károsodhat.
A kép nyomtatása
1
Válassza ki a kívánt adathordozót.
A f/F gombokkal válassza ki az
adathordozót („MemoryStick”,
„CompactFlash” vagy „SD Card”), majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2
2
A kép mentésre kerül. Egy
párbeszédablakban megjelenik az új fájl
sorszáma.
A dátum beállítására vonatkozó
párbeszédablak jelenik meg. Elmentheti a
dátumot a képpel együtt.
Állítsa be a dátumot.
A f/F gombokkal válassza ki a megfelelő
számjegyet, illetve a g/G gombbal a
beviteli mezőt (nap, hónap vagy év).
Nyomja meg az ENTER gombot.
3
Nyomja meg a PRINT gombot.
Megjelenik a nyomtatási példányszám
beállítására szolgáló párbeszédablak.
Állítsa be a nyomtatási
mennyiséget.
• A nyomtatási mennyiség növeléséhez
nyomja meg az ENTER gombot.
• A nyomtatási mennyiség
csökkentéséhez nyomja meg a
CANCEL gombot.
• A nyomtatási mennyiség nullázásához
tartsa nyomva a CANCEL gombot
legalább 2 másodpercig (ehhez
a művelethez a távvezérlő nem
használható).
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „OK” opciót a nyomtatás
elindításához.
A megjelenített képet kinyomtatja a
készülék.
38 H
Különleges nyomatok
készítése (Creative Print)
A Creative Print menü
bekapcsolása
2
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg ismét a MENU gombot. Az
előző ablak jelenik meg.
Válassza ki a g/G (Creative Print)
menüt a
gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Creative Print menü.
Miután megjelenítette a Creative Print menüt
a tv-képernyőn, képeslapot, naptárat vagy
montázst készíthet a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön található képekkel.
A Creative Print menüben használható
gombok
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
CREATIVE PRINT
PRINT
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Nyomja meg a MENU gombot
a nyomtatón, vagy a CREATIVE
PRINT gombot a távvezérlőn.
Megjelenik a menüsáv. Ha a CREATIVE
PRINT gombot nyomja meg, a 3. lépésnél
látható menüképernyő jelenik meg.
Megjelenik a menüsáv.
• A művelet közben nyomja meg a MENU
gombot, és válassza ki a „Crreative Print
Complete” opciót.
• Jelenítse meg az előnézeti képet, majd a
g/G/f/F gombokkal válassza ki az „Exit”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
A kép mentését kérő párbeszédablak
megjelenhet (38. oldal).
A művelet visszavonása vagy ismétlése
Nyomja meg a CANCEL gombot. Az előző
lépés ablaka jelenik meg. Lehetnek olyan
lépések, melyek nem vonhatók vissza.
Hasznos tudnivaló
A kreatív nyomtatási funkció használata közben
a MENU gombbal bekapcsolhatja a főmenüt, és
módosíthatja egyes Creative Print menüpontok
beállítását.
Creative Print menü ikon
Menüsáv
39 H
Különleges nyomatok készítése (Creative Print)
PRINT
Kilépés a Creative Print menüből
Szabad elrendezésű nyomat
készítése
Ha nem szeretne hátteret használni a
képpel, válassza a „No Wallpaper” opciót.
Megjelenik a kiválasztott háttérkép
előnézeti ablaka.
Képek, hátterek, üzenetek, karakterek, naptár
vagy bélyeg felhasználásával
egyedi, szabad elrendezésű
nyomatot készíthet.
1
2
Kiválasztott háttér
Jelenítse meg a Creative Print
menüt (39. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a „Free Layout” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a nyomtatási méret kiválasztó
ablak.
5
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
az
(Image) menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a keretválasztó ablak.
3
Használja a g/G gombokat a
nyomtatási méret kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a háttérkiválasztó ablak.
6
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a használni kívánt keretet, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha nem kíván keretet használni, válassza
a „No Frame” opciót.
Megjelenik a képlista.
4
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a kívánt hátteret, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
40 H
9
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a keretezett kép méretét és
helyzetét beállító ablak.
10 Állítsa be a keretezett kép
méretét és pozícióját.
A beállítás módját lásd a 8. lépés
leírásánál.
7
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt képet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A képméret és -pozíció beállítására
szolgáló ablak jelenik meg.
Beállító eszköz
11 A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a bekeretezett kép.
Az ablak megfelelő elemeit használva
hozzáadhatja kedvenc képhatásait a
nyomatokhoz (42–43. oldal).
Nyomathoz adható elemek
A létrehozott nyomat előnézete
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a kívánt beállító eszközt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ikon
Funkció
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek mérete
növekszik.
12 Ellenőrizze az előnézetet, majd
mentse és nyomtassa ki a képet.
A részleteket lásd a 38. oldalon.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek mérete
csökken.
Mozgassa a karaktereket a g/G/f/F
gombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek 90°-kal
jobbra fordulnak.
Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a karakterek 90°-kal
balra fordulnak.
41 H
Különleges nyomatok készítése (Creative Print)
8
Kedvenc hatások hozzáadása a
nyomathoz
x Üzenet hozzáadása
1
x Bélyeg hozzáadása
1
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a
(Stamp) ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a
(Message) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az üzenetkiválasztó ablak.
Megjelenik a bélyegválasztó ablak.
2
2
3
4
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt bélyeget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a bélyegméretet és pozíció
beállító ablak.
3
Állítsa be a bélyeg méretét és
pozícióját.
A beállítással kapcsolatban olvassa el a
41. oldal 8-as lépését.
4
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott bélyeg a képre kerül.
x A háttér módosítása
A háttér módosításához a g/G/f/F
gombokkal válassza ki a
(Wallpaper)
ikont, és nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a háttér kiválasztására szolgáló
ablak. Kövesse a 40. oldal 4. lépését.
42 H
5
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt üzenetet, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a karakterszín kiválasztó
ablak.
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt színt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Az üzenet méretét és pozícióját beállító
ablak jelenik meg.
Állítsa be az üzenet méretét és
pozícióját.
A beállítással kapcsolatos információk
tekintetében olvassa el a 41. oldal 8.
lépését.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott üzenet a képre kerül.
x Naptár hozzáadása
1
A g/G/fF gombokkal válassza
ki a
(Calendar) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Elem
Művelet
Start Month
Állítsa be a naptár kezdőhónapját és évét.
A g/G gombokkal válassza ki a hónap
vagy az év beviteli mezőt, majd a f/F
gombokkal állítsa be az értéket. Nyomja
meg az ENTER gombot.
A naptártípus kiválasztására szolgáló
ablak jelenik meg.
Start Day
Állítsa be a hét kezdőnapját (a bal szélső
elem a naptárban). Használja a g/G
gombokat a „Sunday” (vasárnap) vagy
„Monday” (hétfő) kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Color of Day
2
Állítsa be a szombati és a vasárnapi napok
színét a naptárban. Nyomja meg a G
gombot, majd a f/F gombokkal válassza
ki a szombati és a vasárnapi napok színét.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a kívánt naptártípust, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4
5
3
Állítsa be a naptárat.
Használja a f/F gombokat az alábbi
elemek kiválasztásához, illetve a g/G
gombokat a kívánt érték beállításához.
6
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A naptár méretét és pozícióját beállító
ablak jelenik meg.
Állítsa be a naptár méretét és
pozícióját.
A beállítással kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban olvassa el a
41. oldal 8. lépését.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott naptár a képre kerül.
x Karakterek bevitele
A g/G/fF gombokkal válassza ki a
(Text) ikont, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A billentyűzet megjelenik. A karakterek
beírásával kapcsolatban olvassa el a
„Karakterek bevitele” című részt a 35–36.
oldalon.
43 H
Különleges nyomatok készítése (Creative Print)
Megjelenik a naptárbeállító ablak.
Naptár készítése
A kiválasztott naptársablonban elhelyezhet
egy vagy több képet,
így egyedi megjelenésű
naptárat készíthet.
1
2
3
4
Jelenítse meg a Creative Print
menüt (39. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a „Calendar” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a nyomtatási méret kiválasztó
ablak (40. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki a
nyomtatási méretet, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a naptártípus kiválasztására
szolgáló ablak (43. oldal).
6
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt sablont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a kiválasztott sablon
előnézete.
Képterület
Naptár terület
7
1 A g/G/f/F gombokkal válasszon ki
egy képterület, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képlista jelenik meg (41. oldal).
2 A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt képet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a képméretet és pozíciót
beállító ablak.
3 Állítsa be a kép méretét és pozícióját.
A beállítással kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban olvassa el
a 41. oldal 8. lépését.
4 A g/G/f/F gombokkal válassza ki az
„Execute” funkciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A kép kiválasztásra kerül, és
megjelenik a megfelelő területen.
Állítsa be a naptárat.
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
naptárterületet, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A naptár beállításának
műveletét a 43. oldal 3. lépésében
olvashatja.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A naptár megjelenik a naptár területen.
Hasznos tudnivaló
A képterületeket vagy naptárterületeket
tetszőleges sorrendben választhatja ki, és
állíthatja be.
5
Válasszon ki egy képet.
Ha többképes sablont választott ki, akkor
ismételje az alábbi eljárást, hogy minden
egyes területhez kiválasszon egy képet.
44 H
8
Ellenőrizze az előnézetet, majd
mentse és nyomtassa ki a kreatív
nyomatot.
A mentés és nyomtatás részleteit a 38.
oldalon olvashatja.
Képeslap készítése
Képterület
Üzenetterület
A képeket üdvözletettel
és saját üzenettel is
kiegészítheti, így egyedi
megjelenésű képeslapot
hozhat létre (mint például az
itt látható minta).
1
2
3
Jelenítse meg a Creative Print
menüt (39. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a „Card” menüpont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Karakter beviteli terület
Megjelenik a nyomtatási méret kiválasztó
ablak (40. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki a
nyomtatási méretet, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Hasznos tudnivaló
5
Megjelennek a képeslap sablonok.
A g/G gombokkal válassza ki a
kívánt sablont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a kiválasztott sablon
előnézete.
6
Válasszon ki egy képet.
Ha többképes sablont választ ki, akkor
ismételje az alábbi eljárást.
1 A g/G/f/F gombokkal válasszon ki
egy képterületet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képlista jelenik meg (41. oldal).
2 A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt képet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a képméretet és pozíciót
beállító ablak.
3 Állítsa be a kép méretét és pozícióját.
A beállítással kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban olvassa el
a 41. oldal 8. lépését.
4 A g/G/f/F gombokkal válassza ki az
„Execute” funkciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A kép kiválasztásra kerül, és
megjelenik a megfelelő területen.
Válasszon ki egy üzenetet.
1 A g/G/f/F gombokkal válassza ki az
üzenetterületet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az üzenetkiválasztó ablak
(42. oldal).
Folytatódik
45 H
Különleges nyomatok készítése (Creative Print)
4
Ha a „Képeslap méret” opciót választja
Az egyes területeket tetszőleges sorrendben
választhatja ki, és állíthatja be.
7
8
2 A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
kívánt üzenetet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az üzenet színének
beállítására szolgáló ablak.
3 Használja a g/G/f/F gombokat
a kívánt szín kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott üzenet az üzenetterületre
kerül.
Írja be a kívánt karaktereket.
A g/G/f/F ombokkal válassza ki a
karakterterületet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a billentyűzet. A karakterek
beírásával kapcsolatban olvassa el a
„Karakterek bevitele” című részt a 35–36.
oldalon.
Miután beírta és beállította a
karaktereket, használja a f/F
gombokat az „Execute” funkció
kiválasztásához. Ezután nyomja
meg az ENTER gombot.
A karakterek a képre kerülnek.
9
Ellenőrizze az előnézetet, majd
mentse és nyomtassa ki a kreatív
képet.
A mentés és nyomtatás részleteit a 38.
oldalon olvashatja.
46 H
Montázsok készítése
2-, 4-, 9-, 13- vagy 16-képes
montázst készíthet.
(A 13- és a 16-képes montázs
csak „Postcard size” méret
esetén választható.)
1
2
3
Jelenítse meg a Creative Print
menüt (39. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a „Split Image” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a nyomtatási méret kiválasztó
ablak (40. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki a
nyomtatási méretet, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A montázs sablonok megjelennek.
4
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki a kívánt sablont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
8
A kiválasztott sablon előnézete jelenik
meg.
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az előnézeti kép.
Képterület
9
Hasznos tudnivaló
6
7
A mentés és nyomtatás részleteit a 38.
oldalon olvashatja.
Az egyes területeket tetszőleges sorrendben
választhatja ki, és állíthatja be.
Különleges nyomatok készítése (Creative Print)
5
Ellenőrizze az előnézeti képet,
majd mentse el és nyomtassa ki a
különleges képet.
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt területet, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a kép kiválasztására szolgáló
ablak (41. oldal).
A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt képet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a kép pozíciójának
beállítására szolgáló ablak.
Állítsa be a kép méretét és
pozícióját.
A beállítással kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban olvassa el a
41. oldal 8. lépését.
47 H
A nyomtatási beállítások
megváltoztatása (SET UP)
A Set Up menü lehetővé teszi, hogy módosítsa
a 49. és 50. oldalon felsorolt nyomtatási
beállításokat.
2
A g/G gombokkal válassza ki a
(SET UP) ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a Set Up menü.
Kurzor
Set Up menü
A műveletben használható gombok
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Megjegyzés
MENU
3
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
Set Up menü ikon
Menüsáv
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot. Az előző
ablak jelenik meg.
48 H
A nem módosítható menüpontok kiszürkítve
jelennek meg, és nem választhatók ki.
Használja a f/F gombokat a
kívánt menüpont kiválasztásához,
majd a g/G gombokat a
beállítások módosításához.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Menüpont
Beállítások
Tartalom
Auto Fine Print 3
Photographical* /
Vivid
• Photographical: Automatikusan finomítja a képet, mely így
természetes és kiváló minőségben nyomtatható.
• Vivid: Automatikusan beállítja a képet, hogy nagyobb
élességgel, és élénkebb színekkel kerüljön kinyomtatásra,
mint Photographical üzemmódban.
Megjegyzések
• A képadatok nem módosulnak.
• Számítógépről történő nyomtatás esetén a nyomtató
meghajtó Auto Fine Print 3 beállítása elsőbbséget élvez.
LCD és PictBridge üzemmódokban ez a beállítás marad
érvényben.
Off
A kép nyomtatása korrekció nélkül.
On*
Az Exif Print (Exif 2.21) szabvánnyal kompatibilis digitális
fényképezőgéppel készített kép nyomtatási minőségét
optimálja.
Megjegyzés
A képadatok nem módosulnak.
A képet változtatás nélkül nyomtatja.
Yes
Szegéllyel nyomtatja a képeket.
Megjegyzés
A kép típusától függően előfordulhat, hogy az alsó és felső,
vagy a jobb és bal szélét levágva nyomtatja ki a készülék a
képet.
No*
Fehér szegély nélkül nyomtatja a képeket.
Megjegyzés
Digitális fényképezőgéppel felvett 4:3 arányú kép nyomtatása
esetén a felső és alsó részek levágásra kerülnek, és a kép 3:2
arányú képként kerül nyomtatásra.
*: Gyári alapbeállítás.
Folytatódik
49 H
A nyomtatási beállítások megváltoztatása (SET UP)
Borders
Off
Menüpont
Beállítások
Tartalom
Date Print
On
A felvételi dátummal együtt nyomtatja ki a képet DCF (Design
rule for Camera File system) formátumú fájl esetén. A dátum
csak akkor nyomtatható ki, ha a kép DCF formátumú.
Ha a képet a nyomtatóval szerkesztette, majd mentette, a
mentési dátum kerül nyomtatásra.
OFF*
Color Setting
Dátum nélkül nyomtatja a képet.
Beállíthatja a nyomat színeit és élességét. Használja a f/F
gombokat a színelem („R” (piros), „G” (zöld), vagy „B”
(kék)), illetve a „Sharpness” (élesség) kiválasztásához, majd
a f/F gombokkal állítsa be a kívánt értéket. (*R:0/G:0/B:0/
Sharpness:0)
R: A piros és kék színelemet állítja be. Minél magasabb az
érték, annál pirosabb a kép, mintha piros fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál sötétebb a kép, mintha kék
fényt kapna.
G: A zöld és lila színelemet állítja be. Minél magasabb az
érték, annál zöldebb a kép, mintha zöld fényt kapna. Minél
alacsonyabb a szint, annál sötétebb a kép, mintha lila fényt
kapna.
B: A kék és sárga színelemet állítja be. Minél magasabb az
érték, annál kékebb a kép, mintha kék fényt kapna. Minél
alacsonyabb a szint, annál sötétebb a kép, mintha sárga
fényt kapna.
Sharpness: Minél magasabb az érték, annál
határozottabbak a körvonalak.
*: Gyári beállítás
A beállítások törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot. A beállítások visszakapcsolnak a módosítást megelőző állapotra.
50 H
Diavetítés
Kurzor
Slideshow menü
A memóriakártyán vagy a külsőeszközön
tárolt képekből diavetítést állíthat össze. Kézi
vezérléssel is kinyomtathatja az éppen látható
képet.
A művelet során használható gombok
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
3
PRINT
MENU
PRINT
CANCEL
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
Menüsáv
Slideshow menü ikon
A g/G/f/F gombokkal válassza
ki az „Execute” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Ha az „Automatic” beállítást választja: A
memóriakártyán vagy a külsőeszközön
lévő képek egymás után automatikusan
megjelennek.
• Ha a „Manual” beállítást választja: A
képlistában kurzorral kiválasztott kép
jelenik meg. A képek közötti váltáshoz
használja a g/G/f/F gombokat. Az
aktuálishoz képest balra, jobbra, feljebb,
lejjebb található kép jelenik meg.
A diavetítés megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot.
2
A g/G gombokkal válassza ki a
(Slideshow) ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Slideshow menü.
A megjelenített kép kinyomtatása
A diavetítés kézi vezérlése esetén a PRINT
gomb megnyomásával kinyomtathatja az éppen
megjelenített képet.
Megjegyzések
• A képtől függően a megjelenítés hosszabb időbe
telhet.
• Az index képek között sérülés vagy egyéb ok miatt
nem szereplő képeket nem lehet megjeleníteni.
51 H
A nyomtatási beállítások megváltoztatása (SET UP)
g/G/f/F/ENTER
4
A f/F gombokkal válassza ki a
„Switch” funkciót, majd a g/G
gombokkal az „Automatic” vagy a
„Manual” lapozási módot. Nyomja
meg az ENTER gombot.
Képek törlése
Menüsáv
Delete/Format menü ikon
Törölheti a „MemoryStick” kártyán található
képeket, és a memóriakártyát meg is
formattálhatja.
A művelet során használható gombok
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
2
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot. Az előző
ablak jelenik meg.
A g/G gombokkal válassza ki a
(Delete/Format) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Delete/Format menü.
Kurzor
Delete/Format menü
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Megjegyzések
• Törlés és formázás közben ne vegye ki a
memóriakártyát és ne kapcsolja ki a nyomtatót,
mert a kártya vagy a nyomtató meghibásodhat.
Előfordulhat, hogy a képek sérülnek.
• Ha egy képet töröl, akkor azt már nem állíthatja
vissza. Egy kép törlése előtt kétszer is ellenőrizze,
hogy a megfelelőt törli-e.
• A „MemoryStick” formázásakor minden fájl
törlésre kerül az adathordozóról.
• Külsőeszközről nem törölhet képet.
• A „MemoryStick” kártyán kívül egyéb
adathordozó nem formázható.
Kiválasztott képek törlése
Kiválaszthatja és törölheti a memóriakártyán
lévő képeket.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
52 H
3
A f/F gombokkal válassza ki a
„Delete Image” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a képlista. Egy szemetes
szimbólum jelenik meg azon a képen,
melyet a kurzorral kiválasztott (a
MENU gomb megnyomása előtt az 1-es
lépésben).
Szemetes szimbólum
4
5
6
A g/G/f/F gombokkal mozgassa
a szemetes szimbólumot a törölni
kívánt képre, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Egy megerősítést kérő párbeszédablak
jelenik meg.
Kép keresése
Fájlsorszám vagy dátum alapján megkereshet
egy képet a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön.
A művelet során használható gombok
MENU
A g/G gombokkal válassza ki az
„OK” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
g/G/f/F/ENTER
A kiválasztott kép törlésre kerül. További
képek törléséhez ismételje a 4–6.
lépéseket.
CANCEL
Megjegyzések
• Ha egy hozzárendelt fájl jelzéssel
ellátott
képet töröl, akkor a hozzárendelt mozgókép vagy
e-mail fájl szintén törlésre kerül.
• A képvédelmi szimbólummal
nem törölhetők.
MENU
ellátott képek
CANCEL
Formattálhatja a „MemoryStick” kártyát.
1
2
3
4
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
A g/G gombokkal válassza ki a
(Delete/Format) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
Menüsáv
Image Search menü ikon
A Delete/Format menü jelenik meg.
A f/F gombokkal válassza ki a
„MemoryStick Format” funkciót,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Egy megerősítést kérő párbeszédablak
jelenik meg.
A g/G gombokkal válassza ki az
„OK” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot. Az előző
ablak jelenik meg.
A nyomtató megformázza a „MemoryStick”
kártyát.
Megjegyzés
A „MemoryStick” kártya formattálásakor minden
adat törlésre kerül.
Folytatódik
53 H
A nyomtatási beállítások megváltoztatása (SET UP)
g/G/f/F/ENTER
A „MemoryStick” formattálása
2
• Ha a „By Date” opciót választja:
Adja meg a keresendő fájlok kezdő és
záró dátumát:
A g/G gombokkal válassza ki az
(Image Search) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Kezdő dátum
Megjelenik az Image Search menü.
Kurzor
Záró dátum
Image Search menü
Hasznos tudnivaló
Ha egy adott dátumhoz tartozó fájlt keres,
mindkét mezőbe ugyanazt az értéket írja be.
3
4
• Ha a „By Folder NO.” opciót
választja:
Adja meg a keresendő képek
mappájának sorszámát:
A f/F gombokkal válassza ki a
keresési feltételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a keresési kritériumot megadó
párbeszédablak.
A g/G gombokkal válassza
ki a kritériumot, majd a f/F
zgombokkal a számértéket.
• Ha a „By File NO.” opciót
választja:
Adja meg a fájlok kezdő és záró
sorszámát, melyeket meg szeretne
keresni:
5
Kezdő sorszám
Záró sorszám
Hasznos tudnivaló
54 H
A keresés elkezdődik. Amikor a keresés
befejeződött, megjelenik a keresés
eredménye.
Ha a keresés eredménytelen
6
Ha egy adott fájlt keres, mindkét mezőbe
ugyanazt az értéket írja be.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A „No images were found” üzenet jelenik meg.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a képlista.
• Ha a „By File No.” vagy „By Data”
opciót választotta, a megtalált képek
narancssárga kerettel jelennek meg.
• Ha a „By Folder No.” opciót
választotta, a mappa első képe kerül
kiválasztásra.
A nyomtató jellemzők
megváltoztatása (Option)
2
A g/G gombokkal válassza ki az
(Option) ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik az Option menü.
Az Option menü lehetővé teszi az 56. oldalon
felsorolt jellemzők megváltoztatását.
Kurzor
Option menü
A művelet során használható gombok
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
3
MENU
Megjegyzés
CANCEL
1
A nem módosítható jellemzők kiszürkítve
jelennek meg, és nem választhatók ki.
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv
Option menü ikon
Menüsáv
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot. Az előző
ablak jelenik meg.
Folytatódik
55 H
A nyomtatási beállítások megváltoztatása (SET UP)
g/G/f/F/ENTER
A f/F gombokkal válassza ki
a kívánt jellemzőt, majd a g/G
gombokkal módosítsa a beállítási
értéket. Nyomja meg az ENTER
gombot.
Jellemző
Beállítás
Tartalom
Listing Order
Ascending*
A képlista ablakban a képek növekvő sorrendben, a legkisebb
sorszámúval kezdve jelennek meg.
Descending
A képlista ablakban a képek csökkenő sorrendben, a
legnagyobb sorszámúval kezdve jelennek meg.
Icon*
A képlista ablakban az indexkép (miniatűr kép, melyet
indexként használhat) nélküli képek ikonként jelennek meg.
Generate
A képlista ablakban az indexkép (miniatűr kép, melyet
indexként használhat) nélküli képek eredeti képként jelennek
meg.
Image Data Display
On
A képlista ablakban a képinformáció (fájltípus, fényképezési
körülmények, stb.) megjelenik.
Off*
A képlista ablakban nem jelenik meg képinformáció.
Language
Kiválaszthatja a vezérlőmenü nyelvét. (English*/French/Spanish/German)
Image Without
Thumbnail
*: Gyári beállítások
A beállítások törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot. A beállítások visszakapcsolnak a változtatás előtti állapotra.
56 H
Nyomtatás PictBridge rendszerű fényképezőgépről (PictBridge üzemmód)
Nyomtatás digitális
fényképezőgépről
Ha egy PictBridge kompatibilis digitális
fényképezőgépet csatlakoztat a nyomtatóhoz,
közvetlenül nyomtathatja a fényképezőgépben
tárolt képeket.
1
Állítsa be digitális
fényképezőgépét PictBridge
kompatibilis nyomtatáshoz.
A csatlakoztatás előtt elvégzendő
beállítások és műveletek a digitális
fényképezőgép típusától függően
eltérhetnek. A részletek tekintetében
olvassa el a digitális fényképezőgép
kezelési útmutatóját. (Sony Cyber-shot
digitális fényképezőgép esetében például
az „USB Connect” menüpontban a
„PictBridge” opciót kell kiválasztani.)
3
4
Csatlakoztassa a nyomtató
hálózati vezetékét a fali
konnektorhoz (17. oldal).
A digitális fényképezőgép
kezelőszerveivel indítsa el a
nyomtatást.
A nyomtató az alábbi nyomtatási
lehetőségeket támogatja:
• Egyképes nyomtatás.
• Összes kép nyomtatása (ALL).
• Index-kép nyomtatás (INDEX).
• DPOF nyomtatás.
• Szegélyes/szegély nélküli nyomtatás.
• Dátum nyomtatás.
A nyomtatási műveletre vonatkozó
megjegyzéseket a 23. oldalon olvashatja.
Megjegyzés
• Ha kicseréli a festékkazettát miközben a nyomtató
egy digitális fényképezőgéphez csatlakozik, akkor
előfordulhat, hogy a kép nyomtatása nem lesz
megfelelő. Ilyen esetben szüntesse meg a digitális
fényképezőgép csatlakozását, majd csatlakoztassa
újra.
• Ha a digitális fényképezőgépről történő
nyomtatáskor nem állítja be a nyomtatási
minőséget a fényképezőgéppel, a nyomtató a
Set Up menüben beállított értéknek megfelelő
minőségben készíti el a nyomatot.
Az ON/STANDBY gombbal
kapcsolja be a nyomtatót (17.
oldal).
Az ON/STANDBY jelző pirosan világít.
Csatlakoztassa a PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgépet a nyomtató
PictBridge/CAMERA aljzatához (20.
oldal).
Amikor PictBridge kompatibilis
fényképezőgépet csatlakoztat a
nyomtatóhoz, a nyomtató LCD-kijelzőjén
a „The printer is being connected to
PictBridge camera” felirat jelenik meg.
57 H
Nyomtatás PictBridge rendszerű fényképezőgépről
(PictBridge üzemmód)
2
Megjegyzés
Ha DSC-T1 típusú fényképezőgépe van,
frissítenie kell a készülék szoftverét.
5
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott
számítógépről szeretne nyomtatni, telepítenie
kell a mellékelt szoftvert a számítógépre.
E fejezetben ismertetjük a mellékelt
szoftverek telepítésének módját, és a mellékelt
PictureGear Studio használatát.
Olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját is.
A szoftvert csak akkor kell telepíteni, amikor a
nyomtatót legelső alkalommal csatlakoztatja a
számítógéphez.
A mellékelt CD-ROM lemez
A mellékelt CD-ROM lemez a következő
szoftvert tartalmazza:
• Nyomtató meghajtó program a DPP-FP50
készülékhez: a szoftver leírja a nyomtató
szükségleteit, és lehetővé teszi a nyomtatást
számítógépről.
• PictureGear Studio: A Sony eredeti
szoftvere, mely lehetővé teszi a fényképek
kezelését: átmásolás, rendezés, feldolgozás,
nyomtatás.
A PictureGear Studio szoftverrel
kapcsolatos védjegyekről és szerzői
jogokról
• A tervezői anyagok jogvédelméről
A szoftverben található tervezői anyagok a Sony
Corporation vagy a Sony Music Communications
Corporation tulajdonát képezik. A kereskedelmi
felhasználást a szerzői joggal kapcsolatos
törvények védik.
• A szerzői joggal védett anyagok, például
fényképek, másolását a szerzői jogi törvények
tiltják. Ez alól kivételt képez a magáncélú vagy az
otthoni felhasználás.
• Minden egyéb itt említett vállalat és termék neve
a megfelelő vállalatok védjegye, vagy bejegyzett
védjegye lehet. Továbbá a „™” és „®” jelzéseket
nem tüntetjük fel minden esetben ebben az
útmutatóban.
58 H
A szoftver telepítése
Rendszerkövetelmények
A mellékelt nyomtató meghajtó és PictureGear
Studio szoftver használatához számítógépének
meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
Operációs rendszer: Gyári telepítésű
Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition/Windows® XP Media
Center/Windows® 2000 Professional/
Windows® Millennium Edition/Windows®
98 Second Edition (IBM PC/AT
kompatibilis).
(A Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows NT, a Windows
2000 egyéb változatai (pl. Server) nem
támogatottak.)
Processzor: Pentium III 500 MHz vagy
gyorsabb (Pentium III 800 MHz vagy
gyorsabb ajánlott)
RAM: 128 MB vagy több (256 MB vagy több
ajánlott).
Merevlemez: 200 MB vagy több (A Windows
verziótól függően több szabad helyre lehet
szükség. A képadatok kezeléséhez további
merevlemez kapacitás szükséges.)
Megjelenítés: Képernyő terület: 800 × 600
képpont vagy több
Színek: 16 bites színmélység vagy jobb
Megjegyzések
• USB hub (elosztó) használata vagy több
csatlakoztatott USB eszköz esetén nem garantálható
a nyomtató hibátlan működése. Ilyen esetben
egyszerűsítse le a csatlakozást a nyomtató és a
számítógép között.
• A nyomtató nem használható egyszerre másik USB
eszközzel.
• Adatkommunikáció vagy nyomtatás közben ne
húzza ki, és ne csatlakoztassa az USB kábelt. A
nyomtatóban üzemzavar keletkezhet.
• A nyomtató nem támogatja a számítógép készenléti/
hibernált állapotát. Nyomtatás közben soha ne
kapcsolja a számítógépet készenléti vagy hibernált
állapotba.
• Nem garantáljuk, hogy a fenti
rendszerkövetelményeknek megfelelő összes
számítógép típussal hibamentesen működik a
nyomtató.
A zavarszűrő felszerelése
A nyomtató kezelőprogram
telepítése
1
Ha az USB vezetéken – a nyomtató-oldali
csatlakozódugasz (B-TYPE) közelében – nincs
zavarszűrő, a csatlakoztatás előtt feltétlenül
szerelje fel a mellékelt ferritgyűrűt (zavarszűrőt) az
ábrának megfelelően. A rádiósugárzási szabványok
értelmében az említett ferritgyűrűt az USB vezeték
nyomtató felőli végére kell felerősíteni. Ha a
ferritgyűrűt nem szereli fel, más eszközök működését
zavarhatja a sugárzási zaj.
A nyomtató még ne legyen
csatlakoztatva a számítógéphez.
Megjegyzés
2
Ha ennél a pontnál csatlakoztatja a
nyomtatót a számítógéphez, akkor az alábbi
párbeszédablakok jelenhetnek meg:
• Windows 98SE/Me esetén: Új hardver
hozzáadása varázsló
• Windows 2000/XP esetén: Új hardver
telepítése varázsló
Ilyen esetben szüntesse meg a nyomtató
csatlakozását a számítógéppel, majd kattintson
a „Cancel” gombra a párbeszédablakban.
Kapcsolja be a számítógépet és
indítsa el a Windows operációs
rendszert.
1 Csavarhúzóval
vagy hasonló
eszközzel nyissa
szét a gyűrűt.
2 A vezetékből
egy menetnyit
csévéljen fel a
gyűrűre.
Megjegyzések
3 Zárja vissza a
gyűrűt.
A gyűrűt a nyomtató felőli dugaszhoz a lehető
legközelebbi pozícióban kell felszerelni (10 cm-en
belül).
Megjegyzés
A szaküzletekben kapható, 3 m-nél rövidebb A-B
típusú USB vezetéket használjon. A szükséges
USB vezeték típusa a számítógép típusától függően
eltérhet. A részleteket lásd a számítógép kezelési
útmutatójában.
3
• A szoftvertelepítés megkezdése előtt zárjon
be minden futó alkalmazást.
• Ebben az útmutatóban a Windows XP
Professional operációs rendszerben
megjelenő párbeszédablakokat tüntettük
fel, hacsak külön nincs megemlítve. A
telepítés menete és a párbeszédablakok
tartalma operációs rendszerenként eltérő
lehet.
Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
A telepítés automatikusan elindul, és a
telepítő ablak megjelenik.
Folytatódik
59 H
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
• Ha a szoftvert Windows® 2000
Professional operációs rendszer alá
telepíti vagy eltávolítja, a Windows-ba
„Rendszergazdaként” vagy „Regisztrált
felhasználóként” kell bejelentkezni.
• Ha a szoftvert Windows® XP
Professional/Home Edition operációs
rendszer alá telepíti vagy eltávolítja, a
Windows-ba „Rendszergazdaként” kell
bejelentkezni.
10 cm-en belül
Megjegyzés
4
Ha a telepítő ablak nem jelenik meg, kattintson
duplán a CD-ROM lemez „Setup.exe” fájljára.
Kattintson az „Installing Printer
Driver” gombra.
9
Az ON/STANDBY gombbal
kapcsolja be a nyomtatót (17.
oldal).
Az ON/STANDBY jelző zölden világít a
nyomtatón.
10 Kattintson a „Next” gombra.
5
6
A „Sony DPP-FP50 InstallShield Wizard”
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a „Next” gombra.
Megjelenik a licencszerződés
párbeszédablak.
Jelölje ki az „I accept the terms
of the license agreement” opciót,
majd kattintson a „Next” gombra.
Ha az „I do not accept the terms of the
license agreement” opciót jelöli ki, akkor
nem folytathatja a telepítést.
11 Csatlakoztassa a nyomtató és a
számítógép USB aljzatait.
Használjon kereskedelmi forgalomban
kapható USB csatlakozóvezetéket.
USB aljzathoz
(B-típus)
USB aljzathoz
Windows
alapú
számítógép
Megjegyzés
7
8
A „Ready to install the program”
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson az „Install” gombra.
A „Printer Connection” párbeszédablak
jelenik meg.
Csatlakoztassa a nyomtatót a
megfelelő áramforráshoz (17.
oldal).
60 H
Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ügyeljen arra,
hogy a papírkiadó nyílást ne gátolja az USB
vezeték.
A nyomtató automatikusan PC üzemmódba
kapcsol, és a nyomtató telepítése
automatikusan megkezdődik.
Amikor a nyomtató telepítése befejeződött,
az „InstallShield Wizard Complete”
párbeszédablak jelenik meg.
12 Kattintson a „Finish” gombra.
A nyomtató meghajtó telepítése
befejeződött. Ha a szoftver a számítógép
újraindítását kéri, indítsa újra a
számítógépet.
13 • A telepítés befejezéséhez kattintson
a „Complete” gombra, és vegye ki
a CD-ROM lemezt a számítógépből.
Őrizze meg, mert később még
szüksége lehet rá.
• A PictureGear Studio szoftver
telepítéséhez kattintson az
„Installing the PictureGear Studio”
ikonra, és kövesse a 62. oldalon
található lépéseket.
Megjegyzések
Ha a nyomtatómeghajtóra már nincs szüksége,
távolítsa el számítógépe merevlemezéről a
következők szerint:
1
2
3
4
5
6
Szüntesse meg az USB vezeték
csatlakozását a nyomtatóval és a
számítógéppel.
Helyezze be a mellékelt CD-ROM
lemezt számítógépe CD-ROM
meghajtójába.
A telepítő automatikusan elindul, és
megjelenik a telepítő ablak.
Kattintson az „Installing Printer
Driver” opcióra.
A „Sony DPP-FP50 – InstallShield
Wizard” párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a „Next” gombra.
Megjelenik a licencszerződés
párbeszédablak.
Jelölje ki az „I accept the terms
of the license agreement” opciót,
majd kattintson a „Next” gombra.
A szoftver eltávolítás megerősítését kérő
ablak jelenik meg.
Kattintson a „Yes” gombra.
A telepítés ellenőrzése
Nyissa meg a „Nyomtatók és faxok” (csak Windows
XP Home Edition/XP Professional esetén), vagy a
„Nyomtatók” mappát a „Vezérlőpultból”. Ha a „Sony
DPP-FP50” megjelenik a „Nyomtatók és faxok” vagy
„Nyomtatók” ablakban, akkor a nyomtatómeghajtó
telepítése sikeres volt.
A számítógép újraindítását kérő
párbeszédablak jelenik meg.
Folytatódik
61 H
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
• Ha telepítés közben a szoftver a nyomtató
meghajtó lemezt kéri, adja meg a következő
mappát:
– Windows 98SE/Me esetén: D\Driver\Win98.me
– Windows 2000/XP esetén: D\Driver\Win2000.me
A „D” a számítógép CD-ROM meghajtóját
jelenti, és a rendszertől függően más betűjel is
lehet.
• A nyomtató kezelőprogram újratelepítéséhez vagy
eltávolításához szüksége lesz a mellékelt CDROM-ra. Őrizze meg gondosan a lemezt.
• Ha a telepítés nem sikerül, válassza le a nyomtatót
a számítógépről, indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a telepítést a 3-as lépéstől kezdve.
• A telepítés után nem a „Sony DPP-FP50” lesz
az alapértelmezés szerinti nyomtató. Minden
alkalmazáshoz állítsa be külön a megfelelő
nyomtatót.
• A nyomtató használatbavétele előtt olvassa el
a Readme fájl tartalmát (CD-ROMcEnglish
mappacReadme.txt).
A nyomtatómeghajtó
eltávolítása
7
Megjegyzések
Kattintson a „Yes, I want to
restart my computer now”
opcióra, majd az „OK” gombra.
2
Miután a számítógép újraindult, a
megfelelő fájlok törlődnek, és az
eltávolítás befejeződik.
Megjegyzések
A PictureGear Studio telepítése
Kapcsolja be a számítógépet és
indítsa el a Windows operációs
rendszert.
• Ha a szoftvert Windows® 2000
Professional operációs rendszer alá
telepíti vagy eltávolítja, a Windows-ba
„Rendszergazdaként” vagy „Regisztrált
felhasználóként” kell bejelentkezni.
• Ha a szoftvert Windows® XP
Professional/Home Edition operációs
rendszer alá telepíti vagy eltávolítja, a
Windows-ba „Rendszergazdaként” kell
bejelentkezni.
62 H
Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
A telepítés automatikusan elindul, és a
telepítő ablak megjelenik.
Az eltávolítás ellenőrzése
Válassza a „Nyomtatók és faxok” (csak
Windows XP Home Edition/XP Professional
esetén) vagy a „Nyomtatók” mappát a
„Vezérlőpultból” a „DPP-FP50” jelenlétének
ellenőrzésére. Ha nem jelenik meg, akkor
sikeres volt az eltávolítás.
1
• A szoftvertelepítés megkezdése előtt zárjon
be minden futó alkalmazást.
• Ebben az útmutatóban a Windows XP
Professional operációs rendszerben
megjelenő párbeszédablakokat tüntettük
fel, hacsak külön nincs megemlítve. A
telepítés menete és a párbeszédablakok
tartalma operációs rendszerenként eltérő
lehet.
3
4
5
• Ha a telepítő ablak nem jelenik meg,
kattintson duplán a CD-ROM lemez
„Setup.exe” fájljára.
• A számítógépes környezettől függően
szükség lehet a Microsoft Data Access
Component 2.7 és a Jet 1.0 telepítésére
a PictureGear Studio szoftver telepítése
közben. Ilyen esetben programok
telepítésekor használt párbeszédablak
jelenik meg automatikusan; kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat a
telepítéshez.
Kattintson az „Installing
PictureGear Studio” gombra.
A „PictureGear Studio Setup”
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a „Next” gombra.
A célmappa megadását kérő
párbeszédablak jelenik meg
Ellenőrizze a célmappát, majd
kattintson a „Next” gombra.
Eltérő cél megadásához kattintson a
„Browse” gombra.
7
6
A „PictureGear Studio Media Watcher”
párbeszédablak jelenik meg.
A Media Watcher bejegyzéséhez
jelölje ki a „Register the
PictureGear Studio Media
Watcher in the startup folder.”
opciót, majd kattintson az „OK”
gombra.
8
2 Kattintson a PictureGear Studio
Media Watcher ikonra a tálcán a jobb
egérgombbal, és kattintson a „Settings”
opcióra a megjelenő menüben.
3 Válassza ki a „Starts the Media Watcher
when you log on Windows” opciót.
A bejegyzés végrehajtásához jelölje
ki az opciót. A bejegyzés törléséhez
szüntesse meg a kijelölést.
Az Olvass el fájl tartalmának
megjelenítéséhez jelölje ki a
„View Readme” opciót, majd
kattintson a „Finish” gombra.
• Amikor bejelöli a „View Readme File”
opciót, megjelenik az Olvass el fájl.
Amikor bezárja a fájlt, a PictureGear
Studio Setup párbeszédablak szintén
bezárul.
• Ha nem jelöli ki a „View Readme
File” opciót, a PictureGear Studio
párbeszédablak bezárul.
Távolítsa el a CD-ROM lemezt
számítógépéből, és őrizze meg.
Megjegyzések
Mi a „PictureGear Studio Media
Watcher”?
A PictureGear Studio Media Watcher a
csatlakoztatás után felismeri a képeket
tartalmazó eszközt vagy adathordozót,
ha a szoftvert egy Windows XP-től eltérő
operációs rendszerre telepítette.
Ha telepítés közben szeretné módosítani a
beállításokat, tegye a következőket:
1 Miután telepítette a PictureGear
Studio szoftvert, kattintson a „Start”,
„Programok”, „PictureGear Studio”,
„Tools”, majd a „Media Watcher”
opcióra.
A PictureGear Studio Media Watcher
szoftver elindul.
• Ha a telepítés sikertelen, ismételje meg a telepítést
a 2-es lépéstől.
• A mellékelt CD-ROM lemezre szükség lesz a
PictureGear Studio eltávolításánál, vagy ismételt
telepítésénél. Őrizze meg, mert később még
szüksége lehet rá.
• A DPP-FP50 készülékhez mellékelt PictureGear
Studio szoftver a következő korlátozásokkal
rendelkezik:
– A PhotoCollection funkciónál csak „Sony” papír
választható.
– A PrintStudio funkciónál nem hozhat létre vagy
nyomtathat címkét.
– A PrintStudio funkciónál nem hozhat létre
vagy nyomtathat matricát, névjegykártyát,
üdvözlőkártyát.
– A PrintStudio funkciónál nem nyomtathatja ki a
képeslap sablonok egy részét.
Folytatódik
63 H
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Amikor a telepítés véget ért, a telepítés
befejezéséről értesítő párbeszédablak
jelenik meg.
A fenti korlátozások megszüntetéséhez és a
szoftver frissítéséhez (a VAIO hordozható vagy
CLIE kézi számítógépekhez mellékelt változatra)
indítsa el a „Setup.exe” fájlt a „psg.add”
mappában.
A PictureGear Studio
eltávolítása
Ha a szoftverre már nincs szüksége, távolítsa
el számítógépe merevlemezéről a következők
szerint:
1
2
3
4
5
Szüntesse meg az USB vezeték
csatlakozását a nyomtatóval és a
számítógéppel.
Helyezze be a mellékelt CD-ROM
lemezt számítógépe CD-ROM
meghajtójába.
Fényképek nyomtatása
a PictureGear Studio
szoftverből
A PictureGear Studio lehetővé teszi számos
művelet elvégzését a felvett fényképeken
– másolás, rendezés, feldolgozás, nyomtatás.
Használhatja a szoftvert számítógépes
képnyomtatásra is, 3,5 × 5 hüvelykes, vagy
képeslap méretben.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5 hüvelykes
papír nem kerül forgalomba.
1
A telepítő automatikusan elindul, és
megjelenik a telepítő ablak.
Kattintson az „Installing
PictureGear Studio” opcióra.
2
Az eltávolítás megerősítését kérő
párbeszédablak jelenik meg.
Válassza ki a „Start” „Programok” - „PictureGear
Studio” parancsikont.
Megjelenik PictureGear Studio ablak.
Kattintson a „Photo Collection”
gombra.
Kattintson a „Yes” gombra.
A megfelelő fájlok törlődnek.
A törlés befejezéséről értesítő
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a „Finish” gombra.
Hasznos tudnivaló
A szoftvert a Vezérlőpulton keresztül is eltávolíthatja.
A „Vezérlőpult” ablakban válassza ki a „Programok
telepítése és törlése” ikont. Ezután kattintson a
PictureGear Studio ikonra, majd az „Eltávolít”
gombra.
64 H
3
A „Photo Collection” ablak megjelenik.
Kattintson a kívánt képkategória
mappára.
A magyarázatokhoz a „Sample” mappát
választottuk ki a következő példában.
4
5
Kattintson a „Print” gombra.
Megjelenik a nyomtatás párbeszédablak.
Válassza ki a nyomtatni
kívánt képeket, állítsa be a
példányszámot, majd kattintson
az „Apply” gombra.
Megjegyzés
Ellenőrizze a nyomtatási példányszám
beállítását ebben a párbeszédablakban. Ha
a példányszámot a „Paper/Output” fülnél, a
„Sony DPP-FP50 tulajdonságai” között állítja
be, a nyomtatási mennyiség nem módosul.
Megjegyzések
• Vannak olyan országok, ahol a 3,5 × 5
hüvelykes papírméret (SVM-F40L, DPP-F
sorozat) nem kerül forgalomba.
• Ha nem a DPP-F sorozatot állítja be, a
nyomtatási eredmény nem lesz kielégítő.
• Ha a mellékelt nyomtatócsomagot
használja, válassza ki a „DPP-F series
4 × 6” SVM-F40P” beállítást.
7
Amikor kiválasztja a nyomtatási méretet,
a nyomtatási párbeszédablak jelenik meg.
A „Printer” legördülő listából
válassza ki a „Sony DPP-FP50”
típust, majd kattintson a
„Properties” gombra.
A „Printer” legördülő listában válassza ki
a használni kívánt nyomtatót.
Kattintson a „Sony” opcióra,
majd válassza ki a kívánt DPP-F
papírméretet.
Folytatódik
65 H
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Megjelenik a nyomtatópapír választó
párbeszédablak.
6
• DPP-F sorozat 4 × 6 hüvelyk (képeslap
méret)
SVM-F40P/F80P
• DPP-F sorozat 3,5 × 5 hüvelyk
SVM-F40L
t
Menüelemek
Funkciók
Print All
A „Select Photo” ablakban
kiválasztott összes kép
nyomtatásra kerül.
Print the
selected
page only
A „Print Preview” előnézetben
megjelenített kép kerül
kinyomtatásra.
Printer
Válassza a „Sony DPP-FP50”
típust.
Border
Free Print
• Ha kiválasztja, szegély nélküli
képet nyomtathat.
• Ha nem választja ki, szegéllyel
nyomtatja ki a képet.
Exif print
• Ha kiválasztja, az Exif Print
(Exif 2.21) kompatibilis
digitális fényképezőgéppel
készített kép esetén a kép
minőségének beállítása
automatikusan megtörténik.
8
A „Paper/Output” fülön adja meg
a papírméretet.
Menüelemek
Funkciók
Paper size
A legördülő listából válassza ki a
papírméretet a nyomtatáshoz:
• Képeslap
• 3,5 × 5 hüvelyk
Megjegyzés
A monitoron megjelenített képre
nincs hatással a beállítás.
• Ha nem jelöli ki, a kép beállítás
nélkül kerül nyomtatásra.
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol a
3,5 × 5 hüvelykes papír nem kerül
forgalomba.
Megjegyzés
y
Ha nem jelöli ki ezt az opciót,
a „Color reproduction/Picture
quality” menüpont „Auto Fine
Print 3” beállítása érvényben
marad. A „Color reproduction/
Picture quality” menüpont
beállításának módosításához
kövesse a Properties
menüpontnál leírtakat.
Properties
Beállíthatja az elforgatást,
a képminőséget és egyéb
részleteket.
Ha a „Properties” opcióra kattint,
a kiválasztott nyomtatóhoz tartozó
dokumentum-tulajdonságok
párbeszédablak jelenik meg.
66 H
Jelölje ki a következők egyikét a
kép körüli szegély megadásához:
• With border: a kép szegéllyel
kerül nyomtatásra.
• Borderless: a kép szegély
nélkül kerül nyomtatásra.
Orientation:
Válassza ki a kép tájolását
nyomtatásnál:
• Portrait (álló).
• Landscape (fekvő).
• Rotates 180 degrees (elforgatás
180 fokkal).
Menüelemek
Funkciók
Megjegyzés
Az alkalmazott szoftvertől függően
előfordulhat, hogy a kép fekvése
akkor sem változik, ha kiválasztja az
álló vagy fekvő opciót.
Copies
9
A „Graphics” fülön állítsa
be a színreprodukciót és a
képminőséget.
Megadhatja a nyomtatni kívánt
példányok számát.
Megjegyzés
Az alkalmazott szoftvertől függően
a szoftverben beállított nyomtatási
mennyiség elsőbbséget élvezhet az itt
megadott értékkel szemben.
Enlarge/
Reduce
Ha kijelöli, előnézeti kép jelenik
meg a nyomtatás előtt.
Menüelemek
Funkciók
Color
reproduction/
Picture
quality
Válassza ki a beállítást a
legördülő listából:
• Off: A kép beállítás nélkül
kerül nyomtatásra.
• Auto Fine Print 3: A „Settings”
legördülő listából válassza a
következő korrekciós eljárások
egyikét:
– Photographical: Automatikusan
finomítja a képet, mely
így természetes és kiváló
minőségben nyomtatható.
(Ajánlott opció.)
– Vivid: Automatikusan
beállítja a képet, hogy
fokozott élességgel, és
élénkebb színekkel kerüljön
kinyomtatásra. (Ebben az
üzemmódban az élesség
korrekció nagyobb mértékű,
így élénkebbé teszi a képet.)
67 H
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Print
preview
Adja meg a százalékot, amivel
nagyítani, vagy kicsinyíteni
szeretné a kinyomtatott képet.
Ha kijelöli az „Upper left
reference” opciót, beállíthatja
a nagyítás vagy kicsinyítés
kiinduló pontját.
• Ha nem jelöli ki, a kép
nagyítása vagy kicsinyítése
a középponthoz viszonyítva
történik. Általában ezt az
opciót válassza.
• Ha kijelöli, a kép nagyítása
vagy kicsinyítése a bal felső
sarokhoz viszonyítva történik.
Bizonyos számítógépes
alkalmazásoknál ezt a
beállítást kell használni. Ha a
kijelöletlen opcióval történő
nyomtatás nem nyújtja a kívánt
eredményt, jelölje ki ezt az
opciót.
Menüelemek
Funkciók
Menüelemek
• ICM (rendszer): A „Settings”
legördülő listából válassza ki a
következő korrekciós eljárások
egyikét:
– Graphics: Ha grafikát, vagy
élénk színeket használt.
– Match: Ha pontos színeket
szeretne.
– Pictures: Ha fényképet vagy
képet nyomtat.
• A vörös-szem hatás
csökkentési funkció
automatikusan bekapcsol,
és a korrekció mértéke nem
módosítható.
Ha a vörös-szem hatás
csökkentés nem kielégítő,
használja a PictureGear Studio
szoftver megfelelő funkcióját.
• A vörös-szem hatás csökkentés
csak akkor lehetséges, ha
mellékelt CD-ROM „Setup.
exe” fájljával telepítette
a szoftvert. A részletek
tekintetében olvassa el a
Readme.txt fájlt.
Megjegyzés
Az ICM beállítás csak ICM
kompatibilis alkalmazással
használható. Ha olyan szoftverből
nyomtat, mely nem támogatja az
ICM rendszert, akkor a kép helytelen
színekkel kerülhet nyomtatásra.
Exif Print
Red-eye
reduction
Jelölje ki, ha Exif Print (Exif
2.21) kompatibilis digitális
fényképezőgéppel készített
képet kíván beállítani és
nyomtatni. A nyomtató
meghajtó színkonverziót és Exif
fényképezési adatokat használ
a kép beállításához. Ez az opció
csak a PictureGear Studio
szoftverrel használható.
Jelölje ki, ha automatikusan
csökkenteni szeretné a vakuval
fényképezett személyen
kialakuló vörös-szem hatást.
Megjegyzések
• Amikor kijelöli ezt az opciót,
válassza ki a „Preview” funkciót
is, hogy megtekintse a képet
nyomtatás előtt. Ellenőrizze, hogy
a vörös-szem hatás csökkentés
funkció megfelelően dolgozta-e fel
a képet.
68 H
Funkciók
Print
settings
Beállítja a színelemeket és az
élességet.
R: A piros és kék elemi színeket
állítja be. Minél magasabb az
érték, annál pirosabb a kép,
mintha piros fényt kapna. Minél
alacsonyabb a szint, annál
sötétebb a kép, mintha kék fényt
kapna.
G: A zöld és lila elemi színeket
állítja be. Minél magasabb az
érték, annál zöldebb a kép,
mintha zöld fényt kapna. Minél
alacsonyabb a szint, annál
sötétebb a kép, mintha lila fényt
kapna.
B: A kék és sárga elemi színeket
állítja be. Minél magasabb
az érték, annál kékebb a kép,
mintha kék fényt kapna. Minél
alacsonyabb a szint, annál
sötétebb a kép, mintha sárga
fényt kapna.
Sharp (élesség): Minél magasabb
az érték, annál határozottabbak a
körvonalak.
10 Kattintson az „OK” gombra.
Megjelenik a nyomtatási párbeszédablak.
11 Kattintson a „Print All” vagy a
„Print the selected page only”
opcióra.
Megjegyzések
• Nyomtatás közben ne mozgassa és ne kapcsolja ki
a nyomtatót; a festékkazetta vagy a nyomtatópapír
elakadhat. Ha ez előfordul, kapcsolja ki és be
a nyomtatót, majd kezdje elölről a nyomtatási
műveletet.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ne érintse meg, és
ne húzza ki a félig kiemelkedő papírt. Várja meg,
amíg a nyomtatás befejezés után a nyomtató
teljesen ki nem tolja azt.
• Ügyeljen arra, hogy nyomtatás közben a nyomtató
mögött elegendő szabad hely maradjon.
A nyomtatás megszakítása
1
Megjelenik a nyomtatás megerősítését
kérő párbeszédablak.
12 Ellenőrizze, hogy a megadott
2
nyomtatópapír és festékkazetta van-e
a készülékben, majd kattintson az
„OK” gombra.
Elkezdődik a nyomtatás.
3
Kattintson a dokumentum nevére,
melynek nyomtatását meg
kívánja szakítani, majd válassza
a „Cancel” opciót a „Document”
menüből.
Megjelenik a törlés megerősítését kérő
párbeszédablak.
Kattintson a „Yes” gombra.
A nyomtatási feladat törlődik.
Megjegyzés
Ne törölje a folyamatban lévő feladatot, mert
papírelakadás fordulhat elő.
A nyomtatás folytatódik.
69 H
Nyomtatás számítógépről (PC üzemmód)
Ha kiválasztotta a „Print Preview”
opciót a 8-as lépésben
Megjelenik az előnézeti ablak. Ellenőrizze
a beállítások eredményét, majd kattintson
a „Print” gombra.
Kattintson kétszer a nyomtató
ikonra a tálcán, és nyissa meg a
„Print” párbeszédablakot.
Nyomtatás más szoftverből
A DPP-FP50 nyomtatóval történő
nyomtatáshoz használhat kereskedelmi
forgalomban kapható szoftvert is. Válassza
a „DPP-FP50” nyomtatót a nyomtató
párbeszédablakban, majd válassza ki a
papírméretet az oldalbeállítás ablakban. A
nyomtatási beállításokkal kapcsolatos részletek
tekintetében olvassa el a 66. és 68. oldal 8-as
és 9-es lépéseit.
A „Paper Size” menüpont „Borderless”
opciójáról
Ha nem a PictureGear Studio szoftvert
használja, akkor előfordulhat, hogy a kép
szegéllyel együtt kerül kinyomtatásra, hiába
választotta ki a szegély nélküli nyomtatást (a
„Sony DPP-FP50 Properties” ablak „Paper/
Output” fülének „Paper size” részében).
Ha a szegély nélküli nyomtatási opciót
választja, a nyomtató a szegély nélküli
nyomtatáshoz tartozó nyomtatási információkat
továbbítja az alkalmazáshoz. Egyes
alkalmazások azonban szegéllyel nyomtatják a
képet a kiválasztott tartományon belül is.
Ilyen esetben a következők egyikét végezze el
a kép szegély nélküli nyomtatásához:
• Ha be tudja állítani a nyomtatási tartományt
az alkalmazással, akkor állítson be a
nyomtatási tartományt kitöltő képméretet.
Például válasszon „Teljes oldalas fénykép
nyomtatás” vagy hasonló opciót.
• Állítson be nagyobb értéket az „Enlarge/
Reduce” szövegdobozban a „DPP-FP50
Properties” párbeszédablak „Paper/Output”
fülén.
Ha a nagyobb érték kiválasztása után is
szegély marad a kinyomtatott kép jobb
oldalán és az alján, jelölje ki az „Upper left
reference” opciót.
Mindkét esetben ellenőrizze a képet nyomtatás
előtt.
70 H
A tájolás beállítása
Az alkalmazott szoftvertől függően
előfordulhat, hogy a kép tájolása akkor sem
változik, ha kiválasztja az álló vagy a fekvő
opciót.
A nyomtató meghajtó „szegéllyel/
szegély nélkül” opciójának beállítása
Ha az alkalmazott szoftver rendelkezik
„szegéllyel/szegély nélkül” opcióval,
javasoljuk, hogy a szegély nélküli opciót
használja a nyomtató meghajtó beállításánál.
Nyomtatási mennyiség beállítás a
„Properties” párbeszédablakban
Az alkalmazott szoftvertől függően az
alkalmazásban beállított nyomtatási mennyiség
prioritást élvezhet a nyomtató meghajtó
ablakában beállított értékkel szemben.
Exif Print beállítás a „Graphics” fülön
Az Exif Print beállítás a „Color reproduction/
Picture quality” részben csak a PictureGear
Studio szoftvert támogatja. Ha más alkalmazást
használ egy kép nyomtatásához, és kijelöli ezt
az opciót, akkor elképzelhető, hogy a kép nem
megfelelő színekkel lesz kinyomtatva. Ilyen
esetben szüntesse meg a kijelölést.
Hibaelhárítás
Probléma esetén
Ha a nyomtató működésében az alábbi rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja meg
elhárítani a leírt módon. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Áramellátás
Tünet
Nem kapcsolható be
a készülék az ON/
STANDBY gombbal.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Megfelelően csatlakoztatta a
hálózati vezetéket?
c Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
egy fali konnektorhoz. (. 17.
oldal)
Képek megjelenítése (csak MONITOR OUT üzemmód esetén)
Tünet
A tv-készüléken nem
jelenik meg kép.
Ok/Megoldás
c Az INPUT SELECT gombbal
válassza ki a „MemoryStick”,
„SD Card”, „CompactFlash” vagy
„External Device” opciót a tvképernyőn. (. 21. oldal)
• Az LCD üzemmódot
választotta ki? (A megfelelő
üzenet megjelenik a tvképernyőn?)
c Nyomja meg a MONITOR OUT
gombot és ellenőrizze, hogy a
kép vagy a nyomtató állapot jelző
megjelenik-e a tv-képernyőn. (.
21. oldal)
• Látható hibaüzenet (ok/
megoldás) a tv-képernyőn?
c Kövesse az üzenetek tartalmát, és
próbálja megoldani a problémát.
(. 86. oldal)
• Megfelelően helyezte
be a memóriakártyát
(külsőeszközt)?
c Helyezze be megfelelően a
memóriakártyát (külsőeszközt).
(. 18–20. oldal)
• Tartalmaz a memóriakártya
digitális fényképezőgéppel
vagy más eszközzel felvett
képet?
c Helyezzen be azt a memóriakártyát
vagy külsőeszközt, mely a
fényképeket tartalmazza.
71 H
Hibaelhárítás
Ellenőrzés
• Kiválasztotta a PictBridge
vagy a PC módot? (A
megfelelő üzenet megjelenik
az LCD-kijelzőn?)
Tünet
A képlistában szereplő
egyes képek nem
jeleníthetők meg, vagy
megjeleníthetők, de nem
nyomtathatók.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Láthatók indexképek a
képlistában?
c Ha kép megjelenik, de nem
nyomtatható, akkor a nyomtatáshoz
használt fájl sérült.
c Ha nincs kép a „MemoryStick”
vagy CompactFlash kártyán, akkor
a „No image file” üzenet jelenik
meg.
c Ha egy kép nem kompatibilis a
DCF (Design rule for Camera File
system) rendszerrel, akkor esetleg
nem kerül kinyomtatásra akkor sem,
ha megjelenik a monitoron.
• Megjelenik az alábbi
szimbólum a listában?
• A képet számítógépen hozta
létre?
• Megjelenik az alábbi
szimbólum a listában?
72 H
c Ha a baloldalon látható szimbólum
jelenik meg, akkor lehet, hogy a
JPEG fájlt számítógéppel hozta
létre, vagy nem tartalmaz indexkép
adatot. Válassza ki a szimbólumot,
és nyomja meg a PICTURE
gombot. Ha megjelenik egy
előnézeti kép, akkor kinyomtatható
a kép. Ha ugyanez a jel jelenik
meg, akkor a kép nem kompatibilis
a fájlformátummal és nem tudja
kinyomtatni a nyomtatóval.
c Ha a baloldalon látható szimbólum
jelenik meg, akkor a kép formátuma
kompatibilis, de az indexkép
adatok, vagy az eredeti képadatok
nem nyithatók meg. Válassza
ki a szimbólumot, és nyomja
meg a PICTURE gombot. Ha
megjelenik egy előnézeti kép, akkor
kinyomtatható a kép. Ha ugyanez
a jel jelenik meg, akkor a kép nem
nyomtatható ki ezzel a nyomtatóval.
Tünet
Egyes képek a
képlistában nem
tekinthetők meg, vagy
nem nyomtathatók, pedig
megjelennek.
A fájlnév nem
megfelelően jelenik meg.
Ok/Megoldás
• Több mint 9999 kép van
a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön?
c A nyomtató maximum 9999 képet
tud megjeleníteni, menteni, törölni,
vagy kezelni. Ha több mint 9999
kép van a memóriakártyán, akkor
használja számítógépét vagy a
PictBridge üzemmódot, hogy
megjelenítse, és kezelje a képeket.
• Elnevezett, vagy átnevezett
egy képet számítógépével?
c Ha elnevez vagy átnevez egy
képfájlt számítógépén, és a fájl
nevébe nem csak alfanumerikus
karakterek kerülnek, akkor a
fájlnév esetleg nem jelenik meg
megfelelően, vagy a kép nem
látható a nyomtatón (olvasási hiba).
• Megadta a nyomtatási
mennyiséget a képlistában?
c Ha kiválasztotta a képeket a „Több
kép nyomtatása” menüpontban,
akkor nem nyomtathatja ki azt
a képet, amit kijelöl a kurzor.
Nyomja meg az ENTER gombot
a kiválasztáshoz, majd adja meg a
példányszámot. (. 24. oldal)
• 8 vagy több mappaszint
található a memóriakártyán
vagy a külsőeszközön.
c A nyomtató nem tudja
megjeleníteni a képeket a 8., vagy
magasabb szinten lévő mappákban.
• Elnevezett, vagy átnevezett
egy képet számítógépével?
c Ha elnevez vagy átnevez egy
képfájlt számítógépén, és a fájl
nevébe nem csak alfanumerikus
karakterek kerülnek, akkor a
fájlnév esetleg nem jelenik meg
megfelelően. Számítógéppel
készített fájlok esetén a fájl első
8 karaktere kerül fájlnévként
megjelenítésre.
Hibaelhárítás
Ellenőrzés
73 H
Tünet
Az Edit menüben üres
területek vannak a
megtekintett kép felső és
alsó részén.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Nincs nagyon megnyújtva
a kép függőlegesen vagy
vízszintesen?
c Ha egy képet különösen megnyújt
függőlegesen vagy vízszintesen,
akkor üres részek jelenhetnek meg
az EDIT menüben.
c Digitális fényképezőgéppel készített
képek hagyományos aránya 3:4. Ha
egy képet szerkeszt, vagy 3,5 × 5
hüvelykes méretben nyomtat, akkor
vízszintesen megnyújtott képként
kerül mentésre, felső és alsó részei
levágásra kerülnek, és feketével
jelennek meg.
Nyomtatás
Tünet
A papíradagolás nem
működik.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Megfelelően helyezte be a
papírt a tálcába?
c Ha a papír nincs megfelelően
a készülékben, a nyomtató
problémát jelezhet. Ellenőrizze a
következőket:
• Megfelelő papírt és festékkazettát
helyezett be? (. 11. oldal)
• A nyomtató papírt a megfelelő
tájolással helyezte a nyomtatóba?
(. 13. oldal)
• Nem tett túl sok papírt a tálcába?
(. 13. oldal)
• Használta az elválasztót a 3,5 ×
5 hüvelykes papírhoz? (. 13.
oldal)
• Alaposan összerázta a papírt?
• Nem hajlította meg, vagy hajtotta
össze a papírt nyomtatás előtt?
• A nyomtatóhoz előírt papírt
használja?
74 H
c Használjon a nyomtatóhoz előírt
papírt. Ha inkompatibilis papírt
használ, üzemzavar keletkezhet.
(. 11. oldal)
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A papíradagolás nem
működik.
Tünet
• Beragadt a papír?
c Ha a nyomtató nem tudja adagolni
a papírt, akkor a / (papír/
festékkazetta hiba) jelző villog, és
hibaüzenet jelenik meg MONITOR
OUT üzemmódban. Távolítsa el a
papírtálcát, és ellenőrizze a papír
beragadását. (. 89. oldal)
A nyomtatópapír részben
kiemelkedik a nyomtatási
eljárás közben.
• A nyomtatás folyamat
közepén történik ez?
c A nyomtató papír részben
kiemelkedhet nyomtatás közben.
Várja meg, hogy a nyomtató papír
teljesen kiemelkedjen, mielőtt
eltávolítja.
Nyomtatási eredmény
Tünet
A kinyomtatott kép
gyenge minőségű.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Előnézeti képet nyomtatott?
c A digitális fényképezőgéptől
függően az előnézeti kép az
elsődleges képekkel együtt
megjelenhet a listában. Az előnézeti
képek minősége nem olyan jó, mint
az elsődleges képeké. Ne felejtse el,
hogy az előnézeti képek törlésével
az elsődleges képek adatai is
megsérülhetnek.
• 480 képpontnál (szélesség
vagy magasság) kisebb
méretű képet nyomtatott?
c Ha a kép helyett a baloldali jel
jelenik meg, akkor ez egy kisméretű
kép. A minőség gyenge a kis méret
miatt.
• Az Edit menüvel
felnagyította a képet?
c Módosítsa a digitális fényképezőgép
képméret beállítását.
c A felnagyított kép – a mérettől
függően – gyengébb minőségben
nyomtatható.
75 H
Hibaelhárítás
Megjelenik a következő
szimbólum a képlistában?
Tünet
A kinyomtatott kép
gyenge minőségű.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Kerülhetett por a
festékkazettára?
c Törölje le a festékkazetta műanyag részére rakódott
port.
• Kerülhetett por
vagy ujjlenyomat
a nyomtatási
felületre?
c Ne érintse meg a nyomtatási felületet (a fényes oldal,
jelzés nélkül). Az ujjlenyomatok a felületen hibás
nyomtatást eredményezhetnek.
• Használt papírt
helyezett be?
c Ne nyomtasson használt papírra. Ha kétszer
nyomtatja ugyanazt a képet a papírra, a fedése nem
lesz vastagabb.
• RAW
formátumban
készített képet?
c Ha RAW formátumban készített képet, akkor egy
nagytömörítésű JPEG fájl is tárolásra kerülhetett.
Mivel a nyomtató nem támogatja a RAW
fájlformátumot, ezért a JPEG fájlt használhatja
a nyomtatáshoz. A RAW fájl számítógépről
nyomtatható ki. A részletek tekintetében olvassa el a
digitális fényképezőgép kezelési útmutatóját.
Mi a RAW fájl?
A RAW egy fájlformátum, mely lehetővé teszi a
tömörítetlen, feldolgozatlan adatok tárolását a digitális
fényképezőgépeken.
A digitális fényképezőgép RAW formátum készítési
képességével kapcsolatban olvassa el annak kezelési
útmutatóját.
• AdobeRGB
kompatibilis
digitális
fényképezőgépet
használt, ami
nem kompatibilis
a DCF 2.0
szabvánnyal,
és AdobeRGB
üzemmódban
készített képet?
c A DCF 2.0 rendszernek megfelelő AdobeRGB
képfájl színkorrekción megy át, de amelyik nem
kompatibilis a DCF 2.0 rendszerrel, az korrekció
nélkül kerül nyomtatásra.
Mi az AdobeRGB?
Az AdobeRGB egy színtér, melyet az Adobe System
Incorporated használ alapértelmezett beállításként
képfeldolgozó szoftvereikben, mint például az Adobe
Photoshop. Az AdobeRGB egy opcionális színtér, melyet
a DCF 2.0 rendszerrel bővítettek ki. Meghatározza a
nyomtatóiparban gyakran használt színtartományokat.
Ha kíváncsi, hogy digitális fényképezőgépe támogatja-e az
AdobeRGB rendszert, akkor tekintse át kezelési útmutatóját.
76 H
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
c A foszfor eljárások és tv-készülékek
profiljainak különbsége miatt ne
hagyatkozzon a tv-készüléken
megjelenő képre. A képminőség
beállításához a következőket teheti:
Az előnézetben a kép
minősége és színezete
eltér a nyomtatott képtől.
– Menü – Set Up – Color Setting
(. 50. oldal)
– Menü – Edit – Adjust
(. 33. oldal)
c A nyomtató belső feldolgozásának
és a számítógépes szoftver
feldolgozásának különbsége miatt
a kinyomtatott képek eltérők
lehetnek.
A nyomtatott kép
eltérő, ha közvetlenül
a nyomtatóba helyezett
memóriakártyáról vagy
külsőeszközről, illetve
számítógépről nyomtatja.
A dátum nem
nyomtatható ki.
A dátum szándékom
ellenére a képre
nyomtatódott.
c Állítsa a „Date Print” beállítást a
Set Up menüben „On” opcióra.
(. 50. oldal)
• Támogatja a kép a DCF
formátumot?
c A készülék „Date Print” funkciója a
DCF szabványnak megfelelő képet
támogatja.
• Az „Off” opciót választotta a
„Date Print” beállításnál?
c Állítsa a „Date Print” beállítást a
Set Up menüben az „Off” opcióra.
(. 50. oldal)
• Elmentette a dátumot a
képpel, amikor a digitális
fényképezőgéppel
fényképezett?
c Módosítsa a digitális fényképezőgép
beállításait.
Hibaelhárítás
• Az „On” opciót választotta a
„Date Print” beállításnál?
77 H
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• A Set Up menü „Borders”
beállításánál a „Yes” opciót
választotta?
c Állítsa a „Borders” beállítást „No”
opcióra a Menü – Set Up – Borders
menüpontokat követve. (. 49.
oldal)
• Megfelelő a kép aránya?
c A digitális fényképezőgéptől
függően a kép aránya eltérő lehet,
így a kép nyomtatáskor nem fedi a
teljes nyomtatható területet.
A „Borders” beállítás
„No” opciója ellenére
a kép szegéllyel kerül
kinyomtatásra mindkét
oldalon.
• Szerkesztette a képet, és
elmentette a „Borders”
beállítás „Yes” opciójával?
c Ha képeslap méretű vagy 3,5
× 5 hüvelykes képet szerkeszt
és ment, akkor az nyomtatási
képként kerül elmentésre (az üres
területekkel együtt). Ha a „Borders”
beállítás „No” opciójával nyomtat,
akkor sem tudja kiküszöbölni a
szegélyeket a kép oldalán. Szegély
nélküli nyomtatáshoz szerkessze és
mentse a képet a „Borders” beállítás
„No” opciójával. (. 49. oldal)
A képnek csak egy része
kerül kinyomtatásra.
• A „Borders” beállításnál a
„Yes” opciót választotta a
Set Up menüben?
c Állítsa a „Borders” beállítást
„Yes” opcióra a teljes képterület
nyomtatásához. (. 49. oldal)
Nyomtatáskor a kép
vízszintesen nyújtásra
kerül.
• Elforgatta a képet, vagy
végzett vele más műveletet?
c A digitális fényképezőgéptől
függően a kép függőlegesen
nyújtott lehet, ha elforgatta,
vagy feldolgozást végzett a
fényképezőgéppel. Ez nem a
nyomtató hibáját jelzi, hanem azt,
hogy újraszerkesztette a képet a
fényképezőgéppel.
A kép nem nyomtatható
ki teljes egészében a
nyomtatási tartományban.
Fehér vonalak vagy
pontok jelennek meg a
kinyomtatott képeken.
78 H
c Piszkos a nyomtató fej vagy a
papír útja. Használja a mellékelt
tisztítókazettát a fej és a papírút
tisztításához. (. 89. oldal)
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A kép túl világos vagy
sötét, illetve piros, sárga
vagy zöld árnyalatú.
c A kép a Menü – Edit – Adjust
opciókkal állítható be. (. 33.
oldal)
A tárgy szeme pirosan
jelenik meg.
c Állítsa be a vörös-szem hatás
csökkentést a Menü – Edit – Redeye reduction opciókkal. (. 34.
oldal)
A vörös-szem hatás
csökkentésnek nincs
hatása.
c A beállító keret 2–7-szerese legyen
a szem méretének. (. 34. oldal)
• Nagyította, kicsinyítette,
forgatta, vagy mozgatta a
képet a vörös-szem hatás
csökkentés után?
c Előfordulhat, hogy a vörös-szem
hatás csökkentés nem működik
megfelelően, ha más szerkesztési
műveletet is végez, mint például
nagyítás, kicsinyítés, forgatás
vagy mozgatás. Először ezeket
a műveleteket végezze el, majd
utána használja a vörös-szem hatás
csökkentést.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• A Creative Print menüt
használja?
c A Creative Print menüben
sablonokat használ, ezért nem
választhatja ki a szegéllyel/szegély
nélkül történő nyomtatást.
Beállítások
Tünet
A „Borders” beállítás
„Yes/No” opciójának
nincs hatása.
Hibaelhárítás
79 H
Kép mentése vagy törlése
Tünet
Nem tudom elmenteni a
képet.
Nem tudom törölni a
képet.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Törlésvédett a
memóriakártya?
c Kapcsolja ki a védelmet, és
ismételje meg a mentést.
• LOCK pozícióban van a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
c Csúsztassa a törlésvédő kapcsolót
az írást engedélyező állásba. (.
93. oldal)
• Megtelt a memóriakártya?
c Törölje a felesleges képeket
(. 52. oldal), vagy cserélje ki
a memóriakártyát egy olyanra,
melyen elegendő hely van. Mentse
el ismét a képet.
• Törlésvédett a
memóriakártya?
c Kapcsolja ki a védelmet a digitális
fényképezőgéppel.
• Tárolt a képhez DPOF
beállítást?
c Törölje a DPOF beállítást a digitális
fényképezőgéppel.
• LOCK pozícióban van a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
c Csúsztassa a törlésvédő kapcsolót
az írást engedélyező állásba. (.
93. oldal)
• „MemoryStick-ROM”
adathordozót használ?
c Nem törölhet képet, és nem
formattálhatja a „MemoryStickROM” kártyát.
c Törlés után nem állítható vissza a
kép.
Véletlenül töröltem egy
képet.
Nem tudom
megformattálni a
„MemoryStick” kártyát.
Véletlenül
megformattáltam a
„MemoryStick” kártyát.
80 H
• A LOCK pozícióban van a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
c Csúsztassa a törlésvédő kapcsolót
az írást engedélyező állásba. (.
93. oldal)
• „MemoryStick-ROM”
adathordozót használ?
c Nem törölhet képet, és nem
formattálhatja a „MemoryStickROM” kártyát.
c A „MemoryStick” formattálása
után minden adat törlésre kerül,
és nem állítható vissza. A véletlen
formattálás elkerülése érdekében
állítsa törlésvédő kapcsolót LOCK
pozícióba. (. 93. oldal)
Egyebek
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Nem tudom behelyezni a
festékkazettát.
c Ha a festékkazetta nem kattan
helyére, akkor távolítsa el, majd
helyezze be újra. Ha a festékszalag
túl laza a behelyezéshez, akkor
csévélje fel a nyíl irányába, és
feszítse meg azt. (. 13. oldal)
Nem tudom eltávolítani a
festékkazettát.
c Kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket az ON/STANDBY
gombbal. Miután elhallgat a
motor, próbálja meg kivenni a
festékkazettát. Ha ez nem oldja
meg a problémát, akkor lépjen
kapcsolatba egy Sony szervizzel,
vagy a vásárlás helyével.
• Villog a papír/festékkazetta
hiba / jelző, vagy jelent
meg hibaüzenet MONITOR
OUT üzemmódban a
képernyőn?
c Beszorult a papír. Lásd a „Ha a
papír elekad” című részt (. 89.
oldal), és távolítsa el a nyomtatóból.
Ha a beszorult papír nem távolítható
el, akkor lépjen kapcsolatba egy
Sony szervizzel.
A nyomtatás félúton
megáll.
• Zölden világít a hozzáférés
jelző?
c A kép fájlmérete nagy, ezért tovább
tart a nyomtatás előtti feldolgozása.
Ahogy az adatfeldolgozás
befejeződik, a nyomtatás elindul.
A nyomtatás félúton
megáll.
• Zölden világít a hozzáférés
jelző?
c A kép fájlmérete nagy, ezért tovább
tart a nyomtatás előtti feldolgozása.
Ahogy az adatfeldolgozás
befejeződik, a nyomtatás elindul.
• Villog a papír/festékkazetta
hiba / jelző?
c Beszorult a papír. Lásd a „Ha a
papír elekad” című részt (.
89. oldal), és távolítsa el a papírt a
nyomtatóból. Ha a beszorult papír
nem távolítható el, akkor lépjen
kapcsolatba egy Sony szervizzel.
• Világít bármelyik jelző?
c Ha nem világít jelző, akkor
túlmelegedett a fej. Várjon, amíg a
fej lehűl, és a nyomtató folytatja a
nyomtatást.
81 H
Hibaelhárítás
Beragadt a papír.
Csatlakoztatás digitális fényképezőgéphez
Tünet
Nem jelenik meg a
PictBridge jelzés a
digitális fényképezőgép
LCD-kijelzőjén.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Megfelelően csatlakoztatta a
digitális fényképezőgépet?
c Csatlakoztassa megfelelően a
vezetéket.
• Bekapcsolta a készüléket az
ON/STANDBY gombbal?
c Kapcsolja be a készüléket az ON/
STANDBY gombbal.
• Támogatja a digitális
fényképezőgép belső
szoftvere a nyomtatót?
c Lásd a digitális fényképezőgép
honlapját a használattal
kapcsolatban.
• Látható a „PictBridge mode
is selected” felirat az LCDkijelzőn?
c A PictBridge jelzés nem jelenik
meg, ha a nyomtató Edit, Creative
Print, vagy más menü üzemmódban
van. Lépjen ki a menüből, majd
csatlakoztassa újra a vezetéket.
c Húzza ki a digitális
fényképezőgépet és a nyomtatót,
majd csatlakoztassa újból. Vagy
kapcsolja ki és be a digitális
fényképezőgépet és a nyomtatót.
Leválasztom, majd
csatlakoztatom az USB
vezetéket, de semmi nem
történik.
• A fényképezőgép USB
beállítása „PictBridge”?
c A fényképezőgép menüjében
válassza ki az USB funkció
PictBridge beállítását.
• Folyamatban van egy
nyomtatás?
c Csatlakoztassa ismét a vezetéket a
nyomtatás befejezése után.
• Gyorsan villog az „External
Device” jelzés az LCDkijelzőn?
c A nyomtatóban túláram hiba lépett
fel. Szüntesse meg a hálózati
vezeték csatlakozását, majd
csatlakoztassa ismét. Nyomja meg
az ON/STANDBY gombot.
c Az aktuális nyomtatási utáni
nyomtatás kerül törlésre.
Nem tudom megállítani
a nyomtatást a CANCEL
gombbal sem.
Az INDEX nyomtatás
nem lehetséges.
82 H
c A digitális fényképezőgéptől
függően nem állíthatja meg a
nyomtatást a nyomtatóról. Használja
a digitális fényképezőgépet a
nyomtatás megállításához. Olvassa
el a digitális fényképezőgép
kezelési útmutatóját.
Megjelent a „There were
images for which printing
data could not be created”
üzenet az LCD-kijelzőn?
c A nyomtató nem tud index képeket
nyomtatni a DPOF nyomtatási
funkcióval. INDEX nyomtatáshoz
helyezze be a megfelelő
memóriakártyát (19. oldal), vagy
külső tárolóeszközt (20. oldal).
Csatlakozatás számítógéphez
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A nyomtatóba helyezett
memóriakártyán vagy
a külsőeszközön lévő
képek nem jelennek meg
a számítógépen.
c A nyomtató nem rendelkezik olyan
funkcióval, mellyel a megtekintheti
a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön tárolt képeket.
Elvesztettem a mellékelt
CD-ROM lemezt, és újat
szeretnék igényelni.
c Töltse le a nyomtató meghajtót a
Vevőszolgálat honlapjáról (. 96.
oldal), vagy lépjen kapcsolatba egy
Sony kereskedővel.
A nyomtatómeghajtó
nem telepíthető.
c Kövesse a kezelési útmutató
eljárásait a meghajtó telepítéséhez
(. 59. oldal). Hiba esetén indítsa
újra a számítógépet, és ismételje
meg a telepítést.
• Fut másik alkalmazás is?
c Lépjen ki minden alkalmazásból, és
telepítse újra a meghajtót.
• Megfelelően adta meg a CDROM meghajtó elérési útját?
c Kattintson duplán a Sajátgép ikonra,
majd a CD-ROM ikonra a megnyílt
ablakban. Kövesse az eljárásokat
a kezelési útmutatóba a meghajtó
telepítéséhez.
• Telepítette az USB
meghajtót?
c Esetleg nincs megfelelően telepítve
az USB meghajtó. Kövesse a
kezelési útmutatót az USB meghajtó
telepítésével kapcsolatban.
• Tudja olvasni az Intézővel a
CD-ROM lemezt?
c Ha hiba van a CD-ROM lemezen,
akkor nem tudja azt olvasni.
Ha hibaüzenet jelenik meg a
számítógépen, akkor ellenőrizze a
tartalmát, és szüntesse meg a hiba
forrását. Telepítse újra a meghajtót.
A hiba tartalmával kapcsolatban
olvassa el számítógépe kezelési
útmutatóját.
83 H
Hibaelhárítás
• Biztos benne, hogy
pontosan követte a telepítési
utasításokat?
Tünet
A nyomtatómeghajtó
nem telepíthető.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Fut antivírus vagy
másfajta program
számítógépén?
c Ha antivírus vagy másfajta program fut
a rendszeren, akkor lépjen ki belőle, és
kezdje elölről a meghajtó telepítését.
• Adminisztrátorként
jelentkezett be a
Windows XP/2000
Professional rendszerbe?
c Ha Windows XP/2000 Professional
rendszerben szeretné telepíteni a
meghajtót, akkor Adminisztrátorként kell
bejelentkeznie.
c Ha a Windows munkaasztalon az
állapotjelző nem jelez problémát,
ellenőrizze a nyomtató LCD-kijelzőjét.
A nyomtató nem reagál
a számítógépről történő
nyomtatásra.
Ha a nyomtatón probléma látszik, akkor
végezze el a következőket:
– Kapcsolja ki a nyomtatót az ON/
STANDBY gombbal, majd kapcsolja be
újból.
– Szüntesse meg a csatlakozást az
áramforrással, várjon 5–10 másodpercet,
és csatlakoztassa ismét a vezetéket.
– Indítsa újra a számítógépet.
Ha ezek nem oldják meg a problémát,
lépjen kapcsolatba egy Sony szervizzel.
A kép akkor is
szegélyekkel kerül
nyomtatásra, ha a
„Borders” beállításnál
a „No” opciót
választom.
• Jelent meg hibaüzenet,
hogy hiba keletkezett
a dokumentumok USB
rendszeren történő
továbbításakor?
c Húzza ki az USB vezetéket, majd
csatlakoztassa újra.
• Nem a PictureGear
Studio szoftvert
használja?
c Ha nem a PictureGear Studio szoftvert
használja, akkor elképzelhető, hogy
szegéllyel kerül kinyomtatásra a kép
akkor is, ha szegély nélküli nyomtatást
választott. Ilyen esetben végezze el a
következők egyikét, hogy szegély nélkül
nyomtathasson.
– Ha be tudja állítani a nyomtatási
tartományt az alkalmazással, akkor
állítson be olyan tartományt, mely teljesen
kitölti a képméretet.
– Állítson be nagyobb értéket az „Enlarge/
Reduce” szövegdobozban a „DPP-FP50
Properties” párbeszédablak „Paper/
Output” fülén. (. 67. oldal)
84 H
Tünet
A színek nem
megfelelően kerülnek
reprodukálásra.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Beállította a „DPP-FP50
Properties” párbeszéd ablak
„Graphics” fülének „Exif
Print” opcióját?
c A „Color reproduction/Picture
Quality” rész Exif Print beállítása
csak a PictureGear Studio szoftvert
támogatja. Más alkalmazásból
történő nyomtatáshoz törölje az
„Exif Print” opciót.
• Beállította a „DPP-FP50
Properties” párbeszéd ablak
„Graphics” fülének „ICM”
opcióját?
c Az ICM beállítás csak akkor
érvényes, ha ICM kompatibilis
alkalmazást használ. Ellenőrizze,
hogy az alkalmazás támogatja-e az
ICM rendszert.
c A nyomtatási beállítások magát a
nyomtatót állítják, és nincsenek
befolyással az előnézeti képre.
Az előnézeti kép nem
tükrözi a nyomtatási
beállításokat a „DPPFP50 Properties” ablak
„Graphics” fülén.
Nincs hatása a „DPPFP50 Properties” ablak
„Paper/Output” fülén
elvégzett nyomtatási
mennyiség beállításnak.
• A PictureGear Studio
szoftvert használja?
c A nyomtatási mennyiséget a
PictureGear Studio szoftver „Print”
párbeszéd ablakában állítsa be. A
nyomtató meghajtó „Paper/Output”
fülén végzett beállításnak nincs
hatása.
c A használt alkalmazástól függően
az alkalmazásban beállított
nyomtatási mennyiség prioritást
élvezhet a nyomtató meghajtónál
beállított értékkel szemben.
Hibaelhárítás
85 H
Ha egy hibaüzenet jelenik meg
Ha valamilyen hiba lép fel, egy hibaüzenet jelenik meg a tv-képernyőn vagy az LCD-kijelzőn.
Kövesse az alábbiakban ismertetett megoldást a probléma kiküszöböléséhez.
Nyomtató
Hibaüzenet
Errors occurs with Printer. Turn off and on then
retry.
Jelentés/Megoldás
c Hiba következett be a nyomtatóban. Szüntesse
meg a csatlakozást az áramforrással, majd
csatlakoztassa újra, és próbálja újra a műveletet.
Ha ismét bekövetkezik a hibajelenség, lépjen
kapcsolatba egy Sony szervizzel.
Adattároló
Hibaüzenet
Jelentés/Megoldás
No Memory Stick/No CompactFlash card/No
SD Card/No External Device.
c Nincs „MemoryStick”, Compact Flash vagy
SD-kártya a készülékben. Helyezzen be egy
memóriakártyát, vagy csatlakoztasson egy
külsőeszközt. (. 19, 20. oldal)
The Memory Stick is protected.
c Írásvédett „MemoryStick” kártyát helyezett be.
A képek nyomtatóval történő mentéséhez és
szerkesztéséhez kapcsolja ki a „MemoryStick”
írásvédelmét.
An incompatible Memory Stick/CompactFlash/
SD Card/External Device is inserted.
c A nyomtató által nem támogatott
„MemoryStick”, Compact Flash vagy SDkártyát helyezett a készülékbe. Használjon a
nyomtatóval kompatibilis memóriakártyát. (.
92–94. oldal)
No image file.
c Nincs képfájl a memóriakártyán vagy a
külsőeszközön, melyet a nyomtató kezelni tudna.
Helyezzen be egy olyan adathordozót, mely a
nyomtató által megjeleníthető képeket tartalmaz.
No DPOF file.
c Nincsenek DPOF beállítású képek a
memóriakártyán. Adja meg a nyomtatási (DPOF)
paramétereket digitális fényképezőgépével.
Cannot delete a protected image.
c Egy védett kép törléséhez szüntesse meg a
védelmet a digitális fényképezőgéppel.
Cannot delete a DPOF file.
c A DPOF fájlok törléséhez törölje a
nyomtatási paramétereket (DPOF) digitális
fényképezőgépével.
86 H
Hibaüzenet
Protected. Release the protect and retry
deleting.
Jelentés/Megoldás
c A „MemoryStick” törlésvédett. Oldja fel a
törlésvédelmet. (. 93. oldal)
Protected. Release the protect and retry
formatting.
Protected. Cancel protect then try again.
The Memory Stick/CompactFlash card is full.
c Nincs szabad memória a kiválasztott
memóriakártyán. Törölje a szükségtelen képeket,
vagy helyezzen be egy másik memóriakártyát.
The Memory Stick/CompactFlash card/SD card/
External Device has trouble.
c Hiba következett be. Ha ezek az üzenetek
gyakran megjelennek, ellenőrizze a
memóriakártya vagy a külsőeszköz állapotát egy
másik készülékkel.
Write/read error in Memory Stick/
CompactFlash card/SD card/External Device.
Cannot open the image.
Memory Stick format error
Festékkazetta
Hibaüzenet
No print cartridge. To resume printing, set
a new print cartridge and press [PRINT].
No print cartridge. To resume printing, set
the print cartridge for the ### Size and press
[PRINT].
Jelentés/Megoldás
c Nincs a festékkazetta a nyomtatóban. Helyezze a
festékkazettát a nyomtatóba. (. 13. oldal).
Ha a „for ### size” (###: Postcard, 3,5 × 5 inch)
jelenik meg, akkor helyezzen be megfelelő
méretű festékkazettát. Ha a „cleaning” jelenik
meg, akkor helyezze be a tisztítókazettát. (.
89. oldal)
Hibaelhárítás
87 H
Hibaüzenet
Print cartridge runs out.
Print cartridge runs out. To resume printing, set
a new print cartridge for the ### Size and press
[PRINT].
Wrong print cartridge. To resume printing, set
the print cartridge for the ### Size and press
[PRINT].
Jelentés/Megoldás
c Cserélje ki a festékkazettát.
Ha a „for ### size” (###: Postcard, 3,5 × 5 inch)
jelenik meg, akkor helyezzen be megfelelő
méretű festékkazettát. (. 12. oldal)
c A Creative Print menüben megadott nyomtatási
méret nem egyezik a nyomtatóba helyezett
festékkazetta méretével. Helyezzen be egy
megfelelő méretű festékkazettát és papírt a
nyomtatóba. (. 12–15. oldal)
Nyomtatópapír
Hibaüzenet
No paper tray. To resume printing, set the print
paper for the ### Size and press [PRINT].
No print paper. To resume printing, set the print
paper for the ### Size and press [PRINT].
Jelentés/Megoldás
c Nincs a papír a nyomtatóban.
– Nincs a papírtálca a nyomtatóban.
– Nincs papír a papírtálcában.
– Elfogyott a papír.
Mindkét esetben helyezzen papírt a tálcába.
Ha a „for ### size” (###: Postcard, 3,5 × 5
inch) jelenik meg, akkor helyezzen megfelelő
méretű papírt a tálcába, és helyezze a tálcát a
nyomtatóba. (. 13. oldal)
Cleaning sheet is not placed. To proceed with
cleaning, set the cleaning sheet and press
[PRINT].
c Nincs tisztítópapír a nyomtató papírtálcájában.
Helyezzen tisztítópapírt a tálcába, majd helyezze
a tálcát a nyomtatóba. (. 13. oldal)
Wrong print paper. To resume printing, set the
print paper for the ### Size and press [PRINT].
c A papír és a festékkazetta nem egyezik.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatóba helyezett
festékkazetta mérete egyezzen a papír méretével.
(. 15. oldal)
Paper jam. Remove Print Paper.
c Beszorult a papír. Lásd a „Ha a papír elakad”
című részt (. 89. oldal), és távolítsa el a
papírt a nyomtatóból. Ha a beszorult papír nem
távolítható el, akkor lépjen kapcsolatba egy Sony
szervizzel.
88 H
Ha a papír elakad
Ha a papír elakad, a / (papír/festékkazetta
hiba) jelző világít vagy villog, és a nyomtatás
leáll.
Húzza ki a hálózati vezetéket, és szüntesse meg
az elakadást. Esetleg vegye ki a papírtálcát,
majd távolítsa el az elakadt papírt.
A nyomtató
belsejének tisztítása
Ha a kinyomtatott képen fehér vonal vagy
pontok láthatók, használja a mellékelt
tisztítókészletet, illetve a mellékelt
nyomtatócsomag védőlapját a nyomtató
belsejének tisztításához.
Hasznos tudnivaló
A tisztításhoz használhatja a külön megvásárolható
nyomtatócsomag védőlapját is.
Húzza ki lassan
az elakadt
papírt.
1
2
Vegye ki a
papírtartó tálcát
az elakadt papír
eltávolításához.
Nyissa ki a festékkazetta
tartó rekeszt és vegye ki a
festékkazettát (13. oldal).
Helyezze be a mellékelt
tisztítókazettát a nyomtatóba,
és zárja be a festékkazetta tartó
rekeszt.
Megjegyzés
Ha nem tudja eltávolítani az elakadt papírt, keresse
fel a legközelebbi Sony márkaszervizt vagy a vásárlás
helyét.
4
Vegye ki a papírtálcát a
nyomtatóból. Ha a papírtálcán van
nyomtatópapír, vegye ki.
A tisztításhoz használandó
védőlap méretétől függően állítsa
be vagy vegye ki az elválasztót.
89 H
Hibaelhárítás
3
Megjegyzés
5
Javasoljuk, hogy a tisztításhoz képeslap méretű
védőlapot használjon.
Helyezze a védőlapot a
papírtálcára.
Helyezze a védőlapot a be nem nyomtatott
felülettel felfelé a papírtálcára.
be nem nyomtatott felülettel felfelé
6
7
Helyezze a papírtálcát a
nyomtatóba és nyomja meg a
PRINT gombot.
A tisztítópapír és a tisztítókazetta
eltávolítják a szennyeződést a nyomtató
belsejéből. Miután a tisztítás befejeződött,
a védőlapot automatikusan kiadja a
készülék.
Vegye ki a védőlapot és a
tisztítókazettát a nyomtatóból.
Hasznos tudnivalók
• A védőlapot és a tisztítókazettát javasolt egy
helyen tárolni.
• A tisztítópapírral maximum kb. 20 alkalommal
javasolt tisztítást végezni.
90 H
Amikor a tisztítás befejeződik
Helyezze vissza a papírtálcát és a papírt a
nyomtatóba.
Megjegyzések
• Csak akkor végezze el a tisztítást, ha fehér vonalak
vagy pontok láthatók a nyomaton.
• Ha a nyomtató normálisan működik, a tisztítás nem
javítja a nyomtatási minőséget.
• A mellékelt tisztítókazettával maximum
20 alkalommal végezhet tisztítást. Minél
többször végez tisztítást, annál jobban veszít
tisztítóhatásából a kazetta.
• A védőlapot ne helyezze a nyomtatópapírra, mert
papírbeszorulás vagy egyéb probléma fordulhat
elő.
• Ha a tisztítás nem javítja a nyomtatási minőséget,
ismételje meg a művelet néhányszor.
Egyéb információk
Előírások
• Ha a hálózati tápegység csatlakozóvezetéke
megsérül, ne használja tovább, mert veszélyt
idézhet elő.
A biztonságról
A páralecsapódásról
Ha a nyomtatót hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy erősen párás légterű, meleg
szobában hagyja, a készülék belsejében
páralecsapódás alakulhat ki. Ilyen esetben
a nyomtató nagy valószínűséggel nem fog
működni, és akár meg is hibásodhat, ha mégis
megpróbálja használni. Ezért ilyen esetben
húzza ki a hálózati vezetéket, és legalább 1
órán keresztül ne használja a nyomtatót.
• Ügyeljen arra, hogy ne tegyen vagy ejtsen nehéz
tárgyat a hálózati vezetékre, és óvja a sérülésektől.
A nyomtatót ne működtesse sérült hálózati
vezetékkel.
• Ha a nyomtatóba folyadék vagy idegen tárgy
kerül, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a
fali konnektorból, és a további használat előtt
vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.
• Ne bontsa meg a nyomtató burkolatát.
• A hálózati vezetéket a csatlakozódugónál fogva
húzza ki a konnektorból. Soha ne a vezetéket fogja
meg.
• Ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.
• Óvatosan kezelje a nyomtatót.
• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
mindig húzza ki a fali konnektorból a nyomtató
hálózati vezetékét tisztítás és javítás előtt.
A hálózati tápegységről
• Csak a nyomtatóhoz mellékelt hálózati
tápegységet használja. Ne használjon más
típusú hálózati tápegységet, mert üzemzavar
keletkezhet.
• A mellékelt hálózati tápegységet ne használja
más készülékhez.
• Ne használjon elektronikus feszültség
átalakítót, mert túlmelegedés és üzemzavar
fordulhat elő.
A tisztításról
Tisztítsa meg a készülék burkolatát kímélő
tisztítószerrel enyhén benedvesített puha
törlőkendővel. Ne használjon súrolószert, vagy
oldószert, mint például benzin, vagy alkohol,
mert azok károsíthatják a készülék külső
felületét.
Korlátozások a dokumentumok
másolásával kapcsolatban
Ha dokumentumokat másol ezzel a
nyomtatóval, kiemelt figyelmet fordítson az
alábbiakra:
• A pénzjegyek, pénzérmék vagy értékpapírok
másolását a törvény bünteti.
• Kitöltetlen tanúsítványok, engedélyek,
útlevelek, magán okiratok és fel nem használt
bélyegek másolását a törvény szintén bünteti.
• A tv-műsorok, filmek, videoszalagok és
mások portréi szerzői jogi védelem alá eső
anyagok lehetnek. Az ilyen anyagok engedély
nélküli másolása törvénybe ütközik.
91 H
Egyéb információk
A készülék elhelyezéséről
• Ne tegye a nyomtatót olyan helyekre, ahol az
alábbi hatásoknak van kitéve:
– Rázkódás.
– Erős pára.
– Erős por.
– Közvetlen napfény.
– Szélsőségesen hideg vagy meleg környezet.
• Ne használja a nyomtatót más elektromos
berendezések közelében. A nyomtató nem
működik megfelelően elektromágneses
hullámok hatása alatt.
• Ne tegyen nehéz tárgyat a nyomtatóra.
• Hagyjon elegendő helyet a nyomtató
körül, hogy a szellőzőnyílások szabadon
maradjanak. Ha azokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet.
A készülék szállításáról
A nyomtató szállításakor vegye ki a
készülékből a papírtálcát, a festékkazettát,
a memóriakártyát, a külsőeszközt, illetve
húzza ki a hálózati tápegységet, és csomagolja
vissza a nyomtatót (és perifériáit) az eredeti
csomagolóanyagba.
Ha már nincsenek meg az eredeti
csomagolóanyagok, használjon azokhoz
hasonló csomagolóanyagot, hogy a nyomtató
ne sérüljön meg szállítás közben.
A „MemoryStick”
memóriakártyáról
Mi is az a „MemoryStick”?
A „MemoryStick” egy kompakt, hordozható
és sokoldalú IC adathordozó akkora tárolási
kapacitással, mely meghaladja a floppy
lemez kapacitását. Mivel a „MemoryStick”
a készülékekből kivehető, a kompatibilis
készülékek közötti adatcserén kívül a
memóriakártyát külső (biztonsági) adattárolásra
is használható (cserélhető lemez).
A „MemoryStick” fajtái
A memóriakártya alábbi típusai állnak
rendelkezésre, változatos felhasználási
lehetőségekkel:
• „Memory Stick PRO” : A „MemoryStick
PRO” tartalmazza a „MagicGate”
másolásvédelmi technológiát, és csak
„MemoryStick PRO” eszközökkel
használható.
• „Memory Stick”: A memóriakártya
bármilyen típusú adatok tárolására képes,
kivéve a „MagicGate” másolásvédelmi
technológiával ellátott adatokat.
• „Memory Stick” (MagicGate/
nagysebességű átvitellel
kompatibilis): A „MemoryStick”
(MagicGate/nagysebességű átvitellel
kompatibilis) kártya tartalmazza a
„MagicGate” másolásvédelmi technológiát,
és támogatja a nagysebességű adatátvitelt.
Használható minden „MemoryStick”
kompatibilis eszközzel. (Az adatátviteli
sebesség a „MemoryStick” kompatibilis
eszköztől függ.)
• „MagicGate Memory Stick” :
A „MagicGate Memory Stick”
memóriakártya a „MagicGate”
másolásvédelmi technológiával van ellátva.
92 H
• „Memory Stick-ROM”: A
„MemoryStick-ROM” memóriakártya csak
olvasható típusú adathordozó. Adatok nem
menthetők rá, és nem törölhetők róla.
• „Memory Stick” (memória kiválasztás
funkcióval): A memória kiválasztás
funkcióval ellátott „MemoryStick”
több 128 MB kapacitású egységet
tartalmaz, melyek között a felhasználó
egy mechanikus kapcsoló segítségével
tud választani az adathordozó hátoldalán.
Minden egyes memóriaegység adatok
rendszerezésére használható. Egyszerre
nem választható ki több memóriaegység.
A „MemoryStick Duo” kártyáról
A „MemoryStick Duo” méretben kisebb a
„MemoryStick” kártyánál. Ha a „MemoryStick
Duo” adapterbe helyezi, a „MemoryStick Duo”
mérete egyező lesz a hagyományos méretű
„MemoryStick” kártyával, és használható a
„MemoryStick” kompatibilis eszközökkel.
• Ellenőrizze, hogy a „MemoryStick Duo”
memóriakártyát megfelelő helyzetben
illesztette-e be. Ha nem megfelelő
helyzetben illeszti be a „MemoryStick
Duo” memóriakártyát, a nyomtató
megsérülhet.
A készülékkel használható
„MemoryStick” típusok
Ez a nyomtató az alábbi „MemoryStick”
műveletek végrehajtására képes:
Olvasás
Írás/Törlés/
Formázás
„MemoryStick”/
„MemoryStick”
(memória
kiválasztás
funkcióval)/
„MemoryStick
Duo”
IGEN
IGEN
„MemoryStick”
(MagicGate/
nagysebességű
átvitellel
kompatibilis)/
„MemoryStick
Duo”
(MagicGate/
nagysebességű
átvitellel
kompatibilis)
IGEN*1*2
IGEN*1*2
„MagicGate
Memory Stick”/
„MagicGate
Memory Stick
Duo”*2
IGEN*1
IGEN*1
„MemoryStick
PRO”
„MemoryStick
PRO Duo”*2
IGEN
IGEN
„MemoryStickROM”
IGEN
NEM
Mi a „MagicGate”?
A „MagicGate” egy másolásvédelmi
technológia, mely akkor működik, ha a
„MemoryStick” és a készülék is támogatja,
melyben az adathordozót használja. Egy
„Támogatja a „MagicGate” rendszert?”
típusú ellenőrzés megy végbe a „MagicGate”
rendszerrel ellátott eszköz és a „MemoryStick”
között. Az adatkódolás az ellenőrzés után
történik. Ez a nyomtató nem támogatja
a „Magic Gate” szabványt, ezért nem
tudja olvasni és felírni a „MagicGate”
másolásvédelemmel ellátott adatokat.
Megjegyzések a használathoz
• A memóriakártyára nem vehetők fel,
nem szerkeszthetők és nem törölhetők az
adatok, ha a törlésvédő kapcsolót írásvédett
pozícióba kapcsolta.
Csatlakozó
Törlésvédelem Törlésvédelem
feloldva
bekapcsolva
Címke helye
*1*2
*1*2
adatokat nem tudja olvasni/írni.
*2 Nem támogatja a párhuzamos illesztésű nagysebességű
adatátvitelt.
Nem tudjuk garantálni az összes „MemoryStick”
adathordozó hibátlan üzemelését.
Adatolvasás/-írás sebessége
Az adatolvasás/-írás sebessége eltérő lehet a
„MemoryStick” és a kompatibilis készülék
típusától függően.
Folytatódik
93 H
Egyéb információk
*1 A nyomtató a „MagicGate” másolásvédelemmel ellátott
• Ha a „MemoryStick Duo” kártyán
szeretné beállítani a törlésvédelmet,
használjon egy hegyes eszközt.
• Az adatok felírása vagy olvasása közben
ne vegye ki a „MemoryStick” kártyát a
nyomtatóból.
• Az alábbi körülmények között az adatok
sérülhetnek:
– Az adatok felírása vagy olvasása
közben a „MemoryStick” kártyát
kiveszi, vagy a nyomtatót kikapcsolja
az ON/STANDBY gombbal.
– A „MemoryStick” kártyát statikus
elektromosságnak vagy zajnak kitett
környezetben használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• A „MemoryStick” kártyán kiképzett címkehelyre csak a mellékelt címkét szabad
felragasztani.
• Címkék felragasztása esetén, a címkéket
a megadott helyre ragassza. A címkék ne
lógjanak le a memóriakártyáról.
• Az adatok védelme érdekében a
„MemoryStick” kártyát a mellékelt tokban
tárolja vagy hordozza.
• A „MemoryStick” kártya érintkezőit soha ne
érintse meg kézzel vagy fémtárggyal.
• A „MemoryStick” kártyát nem szabad
hajlítani, ütögetni vagy leejteni.
• A „MemoryStick” kártyát nem szabad
szétszedni vagy átalakítani.
• Óvja a „MemoryStick” kártyát a víztől,
folyadékoktól vagy az erősen párás
környezettől.
• Ne tárolja vagy használja a „MemoryStick”
kártyát az alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyek, például a
napon parkoló gépkocsi belseje vagy
fűtőtest közelsége.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú helyek.
– Maró hatású anyagok közelében.
• A „MemoryStick” formázásához használja
a nyomtató vagy a digitális fényképezőgép
formázási parancsát. Ha a „MemoryStick”
kártyát számítógéppel formázza, a képek
nem minden esetben jelennek meg
megfelelően.
94 H
Néhány szó a
CompactFlash/SDkártyáról
A nyomtató CompactFlash meghajtója képes
a CompactFlash kártyák (Type I/Type II
memóriakártyák) és a CF+ kártyák (Type
I/Type II memóriakártyák) olvasására és
írására. Az SD meghajtó SD memóriakártyák
és standard MMC memóriakártyák kezelésére
képes.
A kereskedelmi forgalomban is kapható
CompactFlash adapterrel lehetőség van xDPicture és Smart Media kártyák használatára is.
A készülék nem támogatja összes lehetséges
memóriakártya műveletet.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
• Csak 3 V (3,3 V) tápfeszültségű
CompactFlash kártyát használhat.
Ne helyezzen be másfajta típusú
CompactFlash kártyát a készülékbe, mert
a nyomtató meghibásodhat.
• CompactFlash adapter használata esetén
az írásvédett kártyák működésében
üzemzavar keletkezhet.
• A másolásvédelemmel ellátott SD-kártyák
adatait ez a készülék nem tudja felírni
vagy olvasni.
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki
erős ütésnek a CompactFlash/SD-kártyát.
• Ne bontsa meg, vagy próbálja meg
módosítani a memóriakártyát.
• Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék
a CompactFlash/SD-kártyára, és ne
használja azt magas nedvességtartalmú
környezetben. Ellenkező esetben
olvashatatlanná válhat.
Minőségtanúsítás
Picture és Smart Media kártyák használatára is.
A készülék nem támogatja összes lehetséges
memóriakártya műveletet.
x Nyomtató
Nyomtatási rendszer
Hőszublimációs nyomtatás (sárga/bordó/
ciánkék 3 menetes)
Felbontás
300 (F) × 300 (V) dpi
Színátmenetek
256 szintű (8 bit minden színhez sárga/
bordó/ciánkék), kb. 16 770 000 szín
Nyomtatási méret
Képeslap (4 × 6 hüvelyk) méret:
101,6 × 152,4 mm (maximum,
szegély nélkül)
3,5 × 5 hüvelykes méret:
89 × 127 mm (maximum, szegély
nélkül)
Nyomtatási idő (papíronként)
Képeslap (4 × 6 hüvelykes) méret:
kb. 67 másodperc
3,5 × 5 hüvelykes méret:
kb. 57 másodperc
(a nyomtatóba helyezett
memóriakártyáról történő nyomtatás
esetén, az adatfeldolgozási és átviteli
idő nélkül)
Be/kimeneti csatlakozók
USB csatlakozó (1)
PictBridge/CAMERA csatlakozó (1)
VIDEO OUT (kimenet) aljzat (körkörös
aljzat × 1)
1 Vp-p, 75 ohm (aszimmetrikus),
negatív szinkron
Kártyacsatlakozó
„MemoryStick” meghajtó (1)
CompactFlash meghajtó (1)
SD meghajtó (1)
Folytatódik
95 H
Egyéb információk
• Ne használja vagy tárolja a CompactFlash/
SD-kártyát az alábbi körülmények között:
– Szélsőségesen hideg vagy meleg
környezet, mint például tűző napon
hagyott gépkocsiban vagy fűtőtest
közelében.
– Közvetlen napfény.
– Magas páratartalom.
– Maró hatású anyagok közelében.
– Erős por.
– Elektrosztatikus vagy elektromágneses
zajok.
– Mágneses mezők.
• Az adatok biztonsága érdekében a
CompactFlash/SD-kártyát minden esetben az
eredeti tokjában tárolja és szállítsa.
• Ne vegye ki a CompactFlash/SD-kártyát a
nyomtatóból, és ne kapcsolja ki az ON/
SATNDBY gombbal a nyomtatót miközben
az adatokat ír/olvas. Ellenkező esetben a
tárolt adatok megsérülhetnek.
• xD-Picture vagy Smart Media
memóriakártyához használjon kereskedelmi
forgalomban is kapható CompactFlash
kártya adaptert. Csatlakoztassa a kártyát az
adapterhez, majd az adaptert a nyomtatóhoz.
A kártya adapter használatával kapcsolatban
további információkat talál a CompactFlash
adapter kezelési útmutatójában.
• Ne vegye ki vagy tegye be az xD-Picture
vagy Smart Media memóriakártyát a
CompactFlash kártya adapterbe, amíg az
adapter a nyomtatóhoz van csatlakoztatva.
Ellenkező esetben a tárolt adatok
sérülhetnek.
Kompatibilis fájlformátumok*1
JPEG: DCF*2 1.0 kompatibilis, Exif*3
2.21 kompatibilis, JFIF (Alapsoros
JPEG: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 formátum)
TIFF: Exif 2.21 kompatibilis
(TIFF-RGB, tömörítetlen)
BMP: 24 bit színmélység, Windows
formátum
Maximálisan kezelhető képpontok
száma
6400 (V) × 4800 (F) képpont (az index
képek és egyes kreatív nyomatok
kivételével)
Maximálisan kezelhető fájlok száma
9999 kép memóriakártyánként/
külsőeszközönként
Festékkazetta/Papír
Lásd „A nyomtatócsomag (nem mellékelt
tartozék) előkészítése” című fejezetet a 11.
oldalon.
Tápfeszültség
DC IN aljzat, 24 V (készenléti állapotban
kevesebb mint 1 W)
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek
Kb. 182 × 66 × 210 mm (szé/ma/mé, a
kiálló részek nélkül)
(360 mm mély, ha a papírtálca be van
illesztve.)
Tömeg
Kb. 1200 g (a 165 g tömegű papírtálca
nélkül)
Mellékelt tartozékok
Lásd „A nyomtató kicsomagolása” című
fejezetet a 10. oldalon.
96 H
x AC-S24V1 hálózati tápegység
Tápfeszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,6–0,7 A
Kimenőfeszültség
DC 24 V, 2,5 A
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek
Kb. 60 × 30 × 130 mm (szé/ma/mé, a
kiálló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 270 g
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
*1: Egyes különleges fájltípusok nem
kompatibilisek.
*2: A „DCF” a Design rule for Camera File system
rövidítése.
*3: Az „Exif” egy képfájl formátum, mely a
képadatok mellett tartalmaz indexképet,
fényképezési dátumot, és fényképezési
paramétereket is.
Vásárlói támogatást nyújtó
honlap
A termékkel kapcsolatos legfrissebb
információkat az alábbi weboldalon
találhatja meg:
http://www.sonydigitallink.com/index/index.
asp
Nyomtatási tartomány
Képeslap méret
152,4 mm/6 hüvelyk
(1800 képpont)
101,6 mm/4 hüvelyk
(1200 képpont)
95,5 mm/37/8 hüvelyk
(1128 képpont)
146,3 mm/57/8 hüvelyk
(1728 képpont)
3,5 × 5 hüvelykes méret
127 mm/5 hüvelyk
(1500 képpont)
89 mm/31/2 hüvelyk
(1050 képpont)
83,9 mm/33/8 hüvelyk
(992 képpont)
122 mm/47/8 hüvelyk
(1450 képpont)
Egyéb információk
Szegélyes nyomtatási
tartomány
Szegély nélküli
nyomtatási tartomány
Perforáció
A fenti ábra 2:3 arányú kép nyomtatására vonatkozik.
A nyomtatási tartomány eltérő a szegéllyel és szegély nélkül történő nyomtatás esetén.
Megjegyzés
Lehetnek olyan országok, ahol a 3,5 × 5 hüvelykes papírt nem forgalmazzák.
97 H
Fogalom magyarázat
Auto Fine Print 3
Ez a funkció automatikusan korrigálja
a képminőséget annak érdekében, hogy
színgazdagabb, tisztább és megkapóbb
fényképet nyomtathasson. Különösen hatásos
a sötét, kontúrszegény, gyengén kontrasztos
felvételek esetén. A funkció kiválóan
reprodukálja a bőr színét, a fák élénkzöld
levelét vagy az ég tiszta kékjét.
DCF (Design rule for Camera File system)
Egy olyan, a JEIDA (Japan Electronic
Industry Development Association) által
kidolgozott szabvány, mely biztosítja a
kompatibilitást a digitális fényképezőgépek
és egyéb készülékek között.
DPOF (Digital Print Order Format)
Formátum, mely a digitális
fényképezőgéppel felvett képek automatikus
nyomtatásához szükséges információk
rögzítésére szolgál. Ezeket a nyomtatási
információkat az előhívó labor vagy az
otthoni fényképnyomtató használja fel. Ez
a nyomtató támogatja a DPOF rendszert, és
képes automatikusan kinyomtatni a DPOF
formátummal megjelölt képeket (a beállított
példányszámban).
Exif 2.21 (Exif Print)
Az Exif (Exchangeable image file format
for digital still cameras) Print a digitális
fényképnyomtatás világszabványa. Az
Exif Print rendszert támogató digitális
fényképezőgépek minden felvételhez külön
tárolják a felvételi körülményeket leíró
adatokat. A nyomtató a tárolt Exif Print
adatok alapján automatikusan úgy állítja be a
nyomtatási paramétereket, hogy az elkészült
kép a lehető legélethűbb legyen*1.
98 H
*1 Amikor az „Auto Fine Print 3” funkció
engedélyezve van, és egy képet (JPEG
fájl) Exif Print (Exif 2.21) kompatibilis
digitális fényképezőgéppel készített, akkor
a kép automatikusan beállításra kerül, hogy
minősége optimális legyen nyomtatáskor.
Adattároló eszközök
Nagy adatmennyiség tárolására szolgáló
különböző eszköztípusok (floppy lemez,
merevlemez, optikai lemez) vagy szalagos
adathordozók. Ellentétben a „flash” memória
egységekkel, ezek az adattárolók akkor is
megőrzik az adatokat, amikor a számítógépet
vagy a készüléket kikapcsoljuk.
„MemoryStick”/CompactFlash/SD-kártya
Új kompakt, könnyű, hordozható
adattároló. A részletekért lapozzon a
92–95. oldalra.
PictBridge
A Camera & Imaging Products Association
szabványa, mely lehetővé teszi a PictBridge
eszközök közvetlen csatlakozását a
nyomtatóhoz számítógép nélkül. Így akár a
helyszínen is nyomtathat képet.
Index képek
Az eredeti felvételeket reprezentáló
miniatűr képek, a digitális
fényképezőgéppel rögzített fényképek
egyszerű áttekintésére. A képlistában a
nyomtató ilyen miniatűröket alkalmaz.
Tárgymutató
Szimbólumok
3,5 × 5 hüvelykes méret 11
A
Adattároló eszközök 20, 98
ALL 25, 29
Áttekintés 6
Auto Fine Print 3, 49, 98
AUTO PRINT 26, 29
B
Beállító eszközök 41
Bélyeg 42
C
Color Setting 50
CompactFlash kártya
Behelyezés/Eltávolítás 19
Megjegyzések 94
Típusok 94
Creative Print 39
Csatlakoztatás
Fényképezőgép/
Külsőeszköz 20
Számítógép 60
Fali konnektorhoz 17
Tv-készülékhez 18
E
Elemek cseréje 16
Előnézet 69
Előnézeti kép 23
Eltávolítás
PictureGear Studio 64
F
Festékhiba jelző 12, 81, 89
Festékkazetta 11, 12
Behelyezés/Eltávolítás 12
Festékkazetta tartó fedele 12
H
Hálózati tápegység 10, 17
Hálózati vezeték 10, 17
Hangjelzés 56
Háttérkép 40
Hibaelhárítás 71
Hibaüzenetek 86
Hozzárendelt fájl 22
I
ICM 68
INDEX 25, 29
Index képek 56, 72, 98
INPUT SELECT 21, 27
J
Jellemzők 7
K
Karakterek felírása 35
Kép beállítása 33
Kép keresése 53
Kép kiválasztása 41
Kép mentése 38
Kép mozgatása 32
Képbemutató 51
Képek törlése 52
Képeslap 45
Képeslap méret 11
Képinformáció 56
Képlista 22
Képminőség 67, 68
Képvédelem jelző 22
Keret 40
Kioldó kar 12
Korlátozások a másolásra
vonatkozóan 91
L
LCD mód 27
Listázási sorrend 56
M
Megjelenítés
Képek a tv-képernyőn 21
Előnézeti kép 23
Mellékelt tartozékok 10
„MemoryStick”
formattálása 53
„MemoryStick”
Megjegyzés a
használathoz 93
Írásvédelem 3
Behelyezés/Eltávolítás 19
Típusok 92
MENU 31, 39, 48
MONITOR OUT mód 21
Montázs 46
Műszaki adatok 95
Műveletek visszavonása 39
N
Nagyítás/Kicsinyítés 32, 67
Naptár 43, 44
Nyomtatás leállítása 69
Nyomtatás
Minden kép (ALL) 25, 29
Naptár 44
Képeslap 45
DPOF képek 25, 29
Szabad elrendezésű
nyomtatás 40
PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgépről 57
Számítógépről 64
Index képek 25, 29
Több kép 24
99 H
Egyéb információk
D
Dátum nyomtatás 50
DC IN aljzat 17
DCF (Design rule for Camera
File system) 98
DPOF 22, 25, 29
Nyomtató meghajtó 61
Exif Print 49, 66, 68, 98
Kiválasztott képek száma
alapján 27
Osztott kép 46
LCD-kijelző
használatával 27
Nyomtatási alapműveletek 22
Nyomtatási felület 14, 76
Nyomtatási jellemzők
(opciók) 55
Nyomtatási mennyiség 25
Nyomtatási tartomány 97
Nyomtató beállítások (Set
Up) 30, 48
Nyomtató beállítások 68
Nyomtató kezelőszervei 8
Nyomtató opciók 55
Nyomtatócsomag 11
Nyomtatópapír
kiválasztása 40
Nyomtatópapír
Behelyezés/Eltávolítás 13
Méretek 11
P
Papírelakadás 89
Papírhiba jelző 15, 81, 89
Papírméret 11
Papírméret kiválasztása 65, 66
Papírtartó tálca 13
Papírtartó tálca fedele 15
Páralecsapódás 91
PC mód 58
PictBridge 98
PictBridge mód 57
PICTBRIDGE/CAMERA
jelző 20
PICTURE 23
R
Rendszerkövetelmények 58
S
SD-kártya
Behelyezés/Eltávolítás 19
Megjegyzések a
használathoz 94
Típusok 94
Set Up 30, 48
Speciális képszűrők
alkalmazása 33
STANDBY jelző 17
Szabad elrendezésű
nyomtatás 40
Szállítás 91
Szegélyes/Szegély nélküli
nyomtatás 49, 66
Szerkesztés 31
Szűrő 33
T
Tájolás 66
Tálca adapter 13
Távvezérlő 9, 16
Telepítés
PictureGear Studio 62
Nyomtató meghajtó 59
Rendszerkövetelmények
58
Tisztítás
Nyomtató belseje 89
Nyomtató külső burkolata
91
U
USB csatlakozó 60
Üzenetek 42, 45
Regisztrálása/Betöltése
37
V
VIDEO OUT csatlakozó 18
Vörös-szem hatás csökkentés
34, 68
zst15586
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising